ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 330

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

63. évfolyam
2020. október 6.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2020/C 330/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego) ( 1 )

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2020/C 330/02

A Tanácshatározata (2020. szeptember 30.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről

2

 

Európai Bizottság

2020/C 330/03

Euroátváltási árfolyamok — 2020. október 5.

4

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2020/C 330/04

Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (16) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről

5


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2020/C 330/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9939 — Sampo / RMI / Hastings) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

13

2020/C 330/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9871 — Telefónica / Liberty Global / JV) ( 1 )

15

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2020/C 330/07

Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás standard módosításának jóváhagyásáról szóló értesítés közzététele

17


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2020/C 330/01)

2020. szeptember 28-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32020M9933 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít on-line hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/2


A TANÁCSHATÁROZATA

(2020. szeptember 30.)

az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről

(2020/C 330/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 79. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet 79. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatóságának (a továbbiakban: az igazgatóság) tagjaiként a Tanács tagállamonként egy képviselőt nevez ki.

(2)

A Tanács 2018. december 17-i határozatával (2) kinevezte az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagját.

(3)

A horvát kormány értesítette a Tanácsot arról, hogy az igazgatóság horvát képviselőjét le kívánja váltani, és jelölést nyújtott be az új képviselőre vonatkozóan, akit a 2020. október 1-től 2024. október 1-ig terjedő időszakra kell kinevezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Bojan VIDOVIĆ helyére a 2020. október 1-től 2024. október 1-ig terjedő időszakra Dubravka Marija KREKOVIĆ horvát állampolgárt (születési dátum: 1973. augusztus 11.) nevezi ki az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatósági tagjává.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A Tanács határozata (2018. december 17.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről (HL C 460., 2018.12.21., 11. o.).


Európai Bizottság

6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/4


Euroátváltási árfolyamok (1)

2020. október 5.

(2020/C 330/03)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1768

JPY

Japán yen

124,25

DKK

Dán korona

7,4400

GBP

Angol font

0,90810

SEK

Svéd korona

10,4645

CHF

Svájci frank

1,0781

ISK

Izlandi korona

162,40

NOK

Norvég korona

10,8855

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,096

HUF

Magyar forint

358,17

PLN

Lengyel zloty

4,4980

RON

Román lej

4,8740

TRY

Török líra

9,1614

AUD

Ausztrál dollár

1,6379

CAD

Kanadai dollár

1,5614

HKD

Hongkongi dollár

9,1203

NZD

Új-zélandi dollár

1,7703

SGD

Szingapúri dollár

1,6007

KRW

Dél-Koreai won

1 363,72

ZAR

Dél-Afrikai rand

19,3447

CNY

Kínai renminbi

8,0128

HRK

Horvát kuna

7,5680

IDR

Indonéz rúpia

17 324,61

MYR

Maláj ringgit

4,8867

PHP

Fülöp-szigeteki peso

56,961

RUB

Orosz rubel

92,5353

THB

Thaiföldi baht

36,846

BRL

Brazil real

6,6568

MXN

Mexikói peso

25,2551

INR

Indiai rúpia

86,0870


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/5


Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (16) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (1)

(2020/C 330/04)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikkének (16) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzéke a Schengeni határellenőrzési kódex (kodifikált szöveg) 39. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A Hivatalos Lapban való közzététel mellett a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság honlapján elérhető a jegyzék rendszeresen frissített változata.

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK JEGYZÉKE

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A HL C 100., 2018.3.16-i számban közzétett jegyzék módosítása

1)   Egységes formátum

A.    Az egységes formátum szerint kiadott tartózkodási engedély (személyazonosító igazolvány)

A „Povolení k pobytu” címet viselő egységes formátumú személyazonosító igazolvány formájában kiadott tartózkodási engedély. A tartózkodási engedélyt harmadik országbeli állampolgárok számára adják ki, érvényességi ideje legfeljebb 10 év.

i.

A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletnek megfelelően 2011. július 4. és 2020. június 26. között személyazonosító igazolvány formájában kiadott tartózkodási engedély. 2030 júniusáig van forgalomban.

ii.

A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően 2020. június 27-től személyazonosító igazolvány formájában kiadott tartózkodási engedély.

B.   Az egységes formátum szerint kiadott tartózkodási engedély (ráhelyezett bélyeg)

Az úti okmányra ráhelyezett egységes bélyeg formátumban kiadott tartózkodási engedély. Ezt a bélyeget 2011. július 4-ig bocsátották ki legfeljebb 10 éves érvényességi idővel – 2021. július 4-ig lesz forgalomban. Ezt a bélyeget használják diplomaták, konzuli tisztségviselők és diplomáciai képviseletek egyéb személyzete számára kiadott, tartózkodást engedélyező okmányként.

A tartózkodási engedély típusa – rendeltetések listája

A 6.4. mezőbe bevitt szám – az engedély típusa

A bevitt számok magyarázata

A 6.4. mezőbe bevitt szám – az engedély típusa

A bevitt számok magyarázata

0

Orvosi célú rendeltetés

49

Biztosított nemzetközi védelem (menedék)

2

Kulturális rendeltetés

54

Biztosított nemzetközi védelem (kiegészítő védelem)

4

Meghívás

56

Más tagállamok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára

5

Politikai okok/hivatalos meghívás

57

Más tagállamok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárának családtagja

6

Üzleti rendeltetések (önálló vállalkozó)

58

Tudományos munkatárs családtagja

7

Sporttal kapcsolatos tevékenységek

59

Más tagállam által kiadott kékkártya birtokos családtagja

17-20

Családi/magán indokok

60

A harmadik országbeli állampolgárok családegyesítése

23

Tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából (2004/114/EK irányelv)

67

A korábbi tartózkodási engedélyt hatályon kívül helyezték

24

A 2004/114/EK irányelvben nem szerepelő egyéb tanulmányi rendeltetés

68

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy (CZ)

25

Tudományos kutatási rendeltetés (2005/71/EK irányelv)

69

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy (EU)

27

Üzleti rendeltetések (foglalkoztatás)

78

Üzleti rendeltetések (beruházás)

28

Kékkártya birtokos

79

ICT

36

Üzleti rendeltetések (vállalkozói lét)

80

mobile ICT

41

Humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély

88

Egyéb célok

42

Különös méltánylást érdemlő okból biztosított tartózkodás

91

Tartózkodásra jogosító engedély (a külföldiek Cseh Köztársaság területén való tartózkodásáról szóló 326/1999. törvénytári számú törvény)

43

Nemzeti érdek vagy nemzetközi kötelezettség

95-98

Családegyesítés

47

Huzamos tartózkodás – korábban nemzetközi védelmet kérelmező személy

99

Egyéb célok

48

18 év alatti kiskorú tartózkodási engedélye (családi okok)

 

 

Kizárólag a fenti számok szerepelnek az egységes formátumú tartózkodási engedélyen, amelyeket nemzeti használatra szántak, főként statisztikai célokból. A számok a vonatkozó irányelvekben meghatározott kötelező megjegyzésekkel együtt vannak feltüntetve (a szám a megjegyzések előtt áll). A számok azonban nem módosítják a kötelező megjegyzések értelmét.

Irányelv

Nemzeti nyelven szereplő kötelező megjegyzések

A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

A tartózkodás típusa mezőben: „modrá karta EU”

A megjegyzések mezőben: „bývalý držitel modré karty EU”

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/66/EU irányelve (2014. május 15.) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről

A tartózkodás típusa mezőben: „ICT” vagy „mobile ICT”

A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról

A tartózkodás típusa mezőben: „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES“

A megjegyzések mezőben: „Mezinárodní ochrana poskytnuta [tagállam] dne [dátum]”.

2)   A harmadik országbeli állampolgárok számára kiadott, valamennyi egyéb, tartózkodási engedéllyel egyenértékű okmány

A)    Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie/Tartózkodási kártya uniós polgár családtagja számára

Sötétkék belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, ezüstszínű felirattal: „Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (az okmány címe cseh nyelven).

Ezt az okmányt az uniós polgárok családtagjai számára állították ki ideiglenes tartózkodási engedélyként 2004. május 1-jétől 2012. december 31-ig. Ezen okmány maximális érvényességi ideje 5 év – 2017. december 31-ig volt forgalomban.

2013. július 1. óta az alábbi pontban bemutatott okmányt állítják ki helyette: B) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie.

B)    Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie/Tartózkodási kártya uniós polgár családtagja számára

Sötétkék belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, ezüstszínű felirattal: „Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (az okmány pontos címe cseh nyelven).

Ezt az okmányt az uniós polgárok családtagjai számára állítják ki ideiglenes tartózkodási engedélyként (az A okmány helyett) 2013. január 1-je óta.

C)    Průkaz o povolení k trvalému pobytu/Huzamos tartózkodási kártya

Sötétzöld belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, ezüstszínű felirattal: „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (az okmány pontos címe cseh nyelven).

Ezt az okmányt az uniós polgárok családtagjai számára állították ki huzamos tartózkodási engedélyként 2017. augusztus 14-ig. 2017. augusztus 15. óta ezt az okmányt állítják ki a svájci, norvég, izlandi és liechtensteini állampolgárok és családtagjaik számára is huzamos tartózkodási engedélyként. 2018. január 1-jétől az uniós polgárok számára is ezt az okmányt állítják ki.

D)    Potvrzení o přechodném pobytu na území (občané EU)/Ideiglenes tartózkodási igazolás (uniós polgárok)

Szintetikus papírból készült, 4 oldalas hajtogatott okmány fedőlapján az alábbi, fekete nyomdafestékkel feltüntetett felirattal: „Potvrzení o přechodném pobytu na území“. Ezt az okmányt ideiglenes tartózkodási engedélyként kérelemre állítják ki uniós polgárok, svájci, norvég, izlandi és liechtensteini állampolgárok számára.

E)    Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie/Huzamos tartózkodási kártya uniós polgárok számára

Ibolya színű belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, ezüstszínű felirattal: „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“ (az okmány pontos címe cseh nyelven).

Ezt az okmányt uniós polgárok számára állítják ki huzamos tartózkodási engedélyként 2017 végéig, a maximális érvényességi idő 10 év – 2027. december 31-ig lesz forgalomban). 2018. január 1-jétől ez az okmányt az alábbi okmány váltja fel: „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (lásd a C pontban bemutatott okmányt).

F)    Průkaz o povolení k pobytu pro cizince/Tartózkodási engedély külföldiek számára

Világoszöld belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, piros színű felirattal: „Průkaz o povolení k pobytu pro cizince“ (az okmány pontos címe cseh nyelven).

Ezt az okmányt 2017. augusztus 14-ig állították ki svájci, norvég, izlandi és liechtensteini állampolgárok számára huzamos tartózkodási engedélyként és családtagjaik számára ideiglenes tartózkodási engedélyként. 2017. augusztus 15. óta ezt az okmányt kizárólag svájci, norvég, izlandi és liechtensteini állampolgárok családtagjai számára állítják ki ideiglenes tartózkodási engedélyként.

G)    Průkaz povolení k pobytu azylanta/Menedékkérők tartózkodási engedélye

Szürke belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, fekete színű felirattal: „Průkaz povolení k pobytu azylanta“ (az okmány pontos címe cseh nyelven). Ezt az okmányt olyan személyek számára állítják ki, akik menedéket kaptak. 2011. július 4. óta azonban kizárólag rendkívüli helyzetekben állítják ki, és a legtöbb esetben egységes formátumú személyazonosító igazolványt állítanak ki helyette.

H)    Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany/Tartózkodási engedély kiegészítő védelemben részesülő személyek számára

Sárga belív nélküli könyv fedőlapján az alábbi, fekete színű felirattal: „Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“ (az okmány pontos címe cseh nyelven). Ezt az okmányt olyan személyek számára állítják ki, akik kiegészítő védelmet kaptak. 2011. július 4. óta azonban kizárólag rendkívüli helyzetekben állítják ki, és a legtöbb esetben egységes formátumú személyazonosító igazolványt állítanak ki helyette.

I)    Diplomatický identifikační průkaz/Diplomata személyazonosító igazolvány

A Külügyminisztérium által kiállított, az alábbi megjegyzésekkel ellátott diplomata személyazonosító igazolvány:

MEGJEGYZÉSEK

MAGYARÁZAT

D

A diplomáciai képviseletek tagjai – diplomata személyzet

K

A konzulátusok tagjai – konzulátusi tisztviselők

MO/D

A diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező nemzetközi szervezetek tagjai

ATP

A diplomáciai képviseletek adminisztratív és technikai feladatokat ellátó tagjai

KZ

A konzulátusok tagjai – konzulátusi alkalmazottak

МО/ATP

Nemzetközi szervezetek azon tagjai, akik a diplomáciai képviseletek adminisztratív és technikai feladatokat ellátó tagjaihoz hasonló kiváltságokat és mentességeket élveznek

MO

Nemzetközi szervezetek tagjai, akiket a megfelelő megállapodás szerinti kiváltságok és mentességek illetnek meg

SP vagy SP/K

Diplomáciai képviseletek vagy konzulátusok kisegítő személyzetének tagjai

SSO vagy SSO/K

Diplomáciai képviseletek vagy konzulátusok tagjainál dolgozó magán személyzet tagjai

iii.

A diplomáciai személyazonosító igazolványt 2017. augusztus 14-ig, legfeljebb 4 éves érvényességi időre állították ki fedőlapján az alábbi, fekete színű felirattal: „Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card” – 2021. augusztusig lesz forgalomban.

iv.

2017. augusztus 15. óta új diplomáciai személyazonosító igazolványt állítanak ki fedőlapján az alábbi, fekete színű felirattal: „Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity Card and long-term residence permit“.

Ez az okmány papírból készült laminált alumíniumfólia borítású kártya (105 x 74 mm). Az elülső oldalán az igazolvány birtokosának fényképe látható, valamint a birtokos neve, állampolgársága, születési ideje, neme, beosztása, címe és a személyazonosító igazolvány lejárati dátuma szerepel. A hátulsó oldalán arra vonatkozó felirat szerepel, hogy a kártya hivatalos okmány, amely a Cseh Köztársaságban személyazonosító okmánynak és huzamos tartózkodást igazoló okmánynak minősül.

AUSZTRIA

A HL C 345., 2018.9.27-i számban közzétett jegyzék módosítása

A Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikkének 16. a) pontja szerinti tartózkodási engedélyek:

I.

Az 1030/2002/EK tanácsi rendeletben megállapított egységes formátum szerint kiállított tartózkodási engedélyek

ID1. kártya formátumú tartózkodási engedély „letelepedési igazolás” formájában a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeleten alapuló együttes fellépésekkel összhangban (Ausztriában 2003. január 1-jétől 2005. december 31-ig állították ki).

Matrica formátumú tartózkodási engedély a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeleten alapuló együttes fellépésekkel összhangban (Ausztriában 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig állították ki).

ID1. kártya formátumú tartózkodási engedély „letelepedési engedély” (Niederlassungsbewilligung), „családtag” (Familienangehörige), „huzamos tartózkodási engedély – EU” (Daueraufenthalt-EG), „családtag huzamos tartózkodási engedélye” (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) és „tartózkodási engedély” (Aufenthaltsbewilligung) formájában a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeleten alapuló együttes fellépésekkel összhangban (Ausztriában 2006. január 1-jétől állítják ki).

A „tartózkodási engedély” (Aufenthaltsbewilligung) megnevezést ki kell egészíteni a kibocsátás céljával.

A „tartózkodási engedély” (Aufenthaltsbewilligung) megnevezés a következő célokból bocsátható ki: vállalaton belüli áthelyezés (ICT), kiküldetéses munkaerő, önálló vállalkozó, a nem önálló munkavállalás különleges esetei, tanuló, önkéntes szociális munkás, családegyesítés. Vállalaton belüli áthelyezés céljából (ICT és mobile ICT) „tartózkodási engedélyt” (Aufenthaltsbewilligung) 2017. október 1-jétől állítanak ki. „Hallgató” (Student), „önkéntes” és „kutató mobilitása” kategóriák számára „tartózkodási engedélyt” (Aufenthaltsbewilligung) 2018. szeptember 1-je óta állítanak ki.

A „hallgató” (Studierender) tartózkodási engedélyt (Aufenthaltsbewilligung) 2018. augusztus 31-ig állították ki.

A „letelepedési engedély” (Niederlassungsbewilligung) megnevezés további részletek nélkül, illetve a következő célokból bocsátható ki: munkavállalás kivételével és hozzátartozó. 2017. október 1-jétől „kutató”, „művész” vagy „önfoglalkoztatáson kívüli különleges esetek” kategóriák számára is kiállítható „letelepedési engedély” (Niederlassungsbewilligung).

A „letelepedési engedély” (Niederlassungsbewilligung) megnevezésű tartózkodási engedélyt „kulcsfontosságú munkaerő”, „korlátlan” és „korlátozott” kategóriában Ausztriában 2011. június 30-ig állították ki.

A „huzamos tartózkodási engedély – EU” (Daueraufenthalt-EG), valamint a „családtag huzamos tartózkodási engedélye” (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) megnevezésű tartózkodási engedélyeket Ausztriában 2013. december 31-ig állították ki.

A letelepedésről és tartózkodásról szóló törvény 69a. paragrafusa céljára szolgáló „tartózkodási engedélyt” (Aufenthaltsbewilligung) Ausztriában 2013. december 31-ig állították ki.

„Tartózkodási engedélyt” (Aufenthaltsbewilligung) rotációs munkaerő, művészek és kutatók részére is kiállítottak 2017. szeptember 30-ig.

ID1. kártya formátumú „piros-fehér-piros kártya” (Rot-Weiß-Rot-Karte), „piros-fehér-piros kártya plusz” (Rot-Weiß-Rot-Karte plus) és „kék EU kártya” (Blaue Karte EU) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeleten alapuló együttes fellépésekkel összhangban (Ausztriában 2011. július 1-jétől állítják ki).

„Huzamos tartózkodási engedély – EU” (Daueraufenthalt-EG) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeleten alapuló együttes fellépésekkel összhangban (Ausztriában 2014. január 1-jétől állítják ki).

A menekültügyi törvény [AsylG] (Bundesgezetzblatt I. 100/2005) 55. paragrafusának (1) bekezdése vagy az 56. paragrafusának (1) bekezdése szerint kiállított „Tartózkodási jog plusz” („Aufenthaltsberechtigung plus”) engedélyek összhangban vannak a letelepedésről és tartózkodásról szóló törvény [NAG] (Bundesgesetzblatt I. 38/2011.) 41a. paragrafusa (9) bekezdésének és 43. paragrafusa (3) bekezdésének korábbi rendelkezéseivel. Ausztriában 2014. január 1-jétől állították ki.

A menekültügyi törvény [AsylG] (Bundesgezetzblatt I. 100/2005) 55. paragrafusának (2) bekezdése vagy az 56. paragrafusának (2) bekezdése szerint kiállított „Tartózkodási jog” (Aufenthaltsberechtigung) engedély megfelel a letelepedésről és tartózkodásról szóló törvény [NAG] (Bundesgesetzblatt I. 38/2011.) 43. paragrafusa (3) és (4) bekezdése szerint kiadott, korábbi „letelepedési engedélynek” (Niederlassungsbewilligung). Ausztriában 2014. január 1-jétől állították ki.

A menekültügyi törvény [AsylG] (Bundesgesetzblatt I. 100/2005.) 57. paragrafusa szerinti „különleges védelemre jogosultaknak kiállított tartózkodási engedély” (Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz) megfelelően átülteti a nemzeti jogba a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit. A korábbi rendelkezés a letelepedésről és tartózkodásról szóló törvény [NAG] (Bundesgesetzblatt I. 38/2011.) 69a. paragrafusának (1) bekezdése volt. Ausztriában 2014. január 1-jétől állították ki.

II.

A 2004/38/EK irányelvvel összhangban nem az egységes formátum szerint kiállított tartózkodási engedélyek

A 2004/38/EK irányelv szerinti, az uniós jog alapján tartózkodásra jogosult EGT-állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjainak az uniós jog alapján három hónapnál hosszabb idejű tartózkodásra jogosító tartózkodási igazolványa nem felel meg a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben szereplő egységes formátumnak.

A 2004/38/EK irányelv szerinti, az EGT-állampolgár családtagjának kiállított, három hónapot meghaladó huzamos tartózkodáshoz való uniós jogot igazoló huzamos tartózkodási kártya nem felel meg a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben szereplő egységes formátumnak.

Egyéb, ausztriai tartózkodásra, illetve Ausztriába való visszautazásra feljogosító okmányok a Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikke (16) bekezdésének b) pontja értelmében:

Az európai ügyekért, az integrációért és a külügyekért felelős szövetségi minisztérium által a kiváltságokkal és mentességekkel rendelkezők számára kiállított, piros, sárga, kék, zöld, barna, szürke és narancssárga színű, kártya formátumú, fényképes személyazonosító igazolvány.

Az európai ügyekért, az integrációért és a külügyekért felelős szövetségi minisztérium által a kiváltságokkal és mentességekkel rendelkezők számára kiállított, világosszürke színű, kártya formátumú fényképes személyazonosító igazolvány, a piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, barna és szürke kategóriáknak megfelelő jelöléssel.

„Menekültstátuszra jogosult személy” a 2005. évi menekültügyi törvény [AsylG] 3. paragrafusa vagy a korábban hatályos rendelkezések értelmében – rendszerint hagyományos útlevélbe foglalva (Ausztriában 2006. augusztus 28-a óta állítják ki) vagy a menekültstátuszra jogosult személy számára kiállított kártya formátumú igazolvány a 2005. évi menekültügyi törvény [AsylG] 51a. paragrafusa értelmében (olyan külföldi állampolgárok számára állítják ki, akik a nemzetközi védelem iránti kérelmet 2015. november 15-e után nyújtották be és akik státuszát 2016. június 1-jétől kezdődően ismerték el).

„Kiegészítő védelemben részesülő személy” a 2005. évi menekültügyi törvény [AsylG] 8. paragrafusa vagy a korábban hatályos rendelkezések értelmében – rendszerint a 2005. évi menekültügyi törvény [AsylG] 52. paragrafusa értelmében a kiegészítő védelemben részesülő személy számára kiállított kártya formátumú igazolvány.

Európai Unión belüli iskolai utazáson részt vevő diákok jegyzéke a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező, harmadik országbeli diákok utazási könnyítéseiről szóló együttes fellépésről szóló, 1994. november 30-i tanácsi határozat értelmében.

„Jogszerű tartózkodás igazolása az idegenrendészeti törvény (FPG) 31. paragrafusa (1) bekezdésének 5. albekezdése értelmében”/„hosszabbítás iránti kérelem az idegenrendészeti törvény (FPG) 2. paragrafusa (4) bekezdésének 17a. albekezdése értelmében”, érvényes úti okmánnyal együtt.

Ausztria által a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény (Ausländerbeschäftigungsgesetz) 32c. paragrafusa szerint idénymunkások számára kiállított érvényes vagy már lejárt „D” vízummal együtt kiadott, vagy az idegenrendészeti törvény (Fremdenpolizeigesetz – FPG) 22a. paragrafusa alapján kiadott munkavállalási engedély

Határozatlan időre szóló tartózkodási engedély – szokásos vízum formájában kibocsátva a külföldiekről szóló 1992. évi törvény [FrG] 6. paragrafusa (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően (belföldi hatóságok, illetve külképviseletek által 1992. december 31-ig bélyegző formájában kiállítva).

Zöld színű, matrica formátumú tartózkodási engedély a 790000. sorszámig.

Zöld-fehér színű, matrica formátumú tartózkodási engedély a 790001. sorszámtól.

Matrica formátumú tartózkodási engedély a tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló, 1996. december 16-i 97/11/IB tanácsi együttes fellépéssel (HL L 7., 1997.1.10.) összhangban (Ausztriában 1998. január 1-jétől 2004. december 31-ig adták ki).

Zöld-kék színű, matrica formátumú „megerősítés az Ausztriába történő beutazásra való jogosultságról, a letelepedésről és tartózkodásról szóló törvény [NAG] 24. paragrafusa vagy a menekültügyi törvény [AsylG] 59. paragrafusa értelmében”.

LETTORSZÁG

A HL C 304., 2014.9.9-i számban közzétett jegyzék módosítása

1.    Az 562/2006/EK rendelet 2. cikke 15. pontjának a) alpontja alá tartozó tartózkodási engedélyek:

Uzturēšanās atļauja

2012. március 31-ig matrica formájában kiállított tartózkodási engedély.

Uzturēšanās atļauja

Elektronikus személyazonosító igazolvány formájában 2012. április 1-től kezdődően kiállított tartózkodási engedély. Ezt a típusú engedélyt a személyek következő kategóriái számára állítják ki:

a 2004/38/EK irányelv értelmében jogosult harmadik országbeli állampolgárok, „Tartózkodási kártya uniós polgár családtagja számára” vagy „Huzamos tartózkodási kártya uniós polgár családtagja számára” megjelöléssel,

a 2004/38/EK irányelv értelmében nem jogosult harmadik országbeli állampolgárok.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

Tartózkodási engedély uniós polgárok családtagjai számára. Ideiglenes tartózkodási engedély uniós polgárok, EGT-államok állampolgárai és svájci állampolgárok olyan családtagjai számára, akik harmadik ország állampolgárai; A5-ös formátumú, beépített biztonsági elemeket tartalmazó okmány; 2012. március 31-ig állították ki.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Huzamos tartózkodási engedély uniós polgárok családtagjai számára. Huzamos tartózkodási engedély uniós polgárok, EGT-államok állampolgárai és svájci állampolgárok olyan családtagjai számára, akik harmadik ország állampolgárai; A5-ös formátumú, beépített biztonsági elemeket tartalmazó okmány; 2012. március 31-ig állították ki.

2.    Az 562/2006/EK rendelet 2. cikke 15. pontjának b) alpontja alá tartozó tartózkodási engedélyek:

Latvijas Republikas nepilsoņa pase

Külföldiek útlevele; lila színű. A külföldiek útlevelét lett állampolgársággal nem rendelkezők számára állítják ki, és az a nemzeti jog szerint Lettország területén való tartózkodásra, illetve az oda való visszatérésre jogosít. A nemállampolgárok státusza megfelel a Lettországra érvényes, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők státuszának. A külföldiek útlevelével rendelkezőknek nincs szükségük tartózkodási engedélyre a Lettország területén való tartózkodáshoz, illetve az oda való visszatéréshez.

Külföldiek személyazonosító igazolványa, elektronikus személyazonosító igazolvány formájában. A külföldiek személyazonosító igazolványát lett állampolgársággal nem rendelkezők számára állítják ki, és az a nemzeti jog szerint Lettország területén való tartózkodásra, illetve az oda való visszatérésre jogosít. A nemállampolgárok státusza megfelel a Lettországra érvényes, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők státuszának. A külföldiek személyazonosító igazolványával rendelkezőknek nincs szükségük tartózkodási engedélyre a Lettország területén való tartózkodáshoz, illetve az oda való visszatéréshez.

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Hontalanok úti okmánya; barna színű. Ezt az okmányt a Lettország által hontalanként elismert személyek számára állítják ki; a nemzeti jog szerint Lettország területén való tartózkodásra, illetve az oda való visszatérésre jogosít. A hontalanok úti okmányával rendelkezőknek nincs szükségük tartózkodási engedélyre a Lettország területén való tartózkodáshoz, illetve az oda való visszatéréshez.

Bēgļa ceļošanas dokuments

Menekültek úti okmánya; kék színű. Ezt az okmányt a Lettország által menekültként elismert személyek számára állítják ki; a nemzeti jog szerint Lettország területén való tartózkodásra, illetve az oda való visszatérésre jogosít. A menekültek úti okmányával rendelkezőknek nincs szükségük tartózkodási engedélyre a Lettország területén való tartózkodáshoz, illetve az oda való visszatéréshez.

Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)

Úti okmány kiegészítő védelemben részesülő személyek számára; kék színű. Ezt az okmányt olyan személyek számára állítják ki, akiknek Lettország kiegészítő védelmi jogállást nyújt és akik nem kaphatnak a korábbi lakhelyük szerinti ország által kiállított úti okmányt; a nemzeti jog szerint ez az okmány Lettország területén való tartózkodásra, illetve az oda való visszatérésre jogosít. A kiegészítő védelemben részesülő személyek úti okmányával rendelkezőknek nincs szükségük tartózkodási engedélyre a Lettország területén való tartózkodáshoz, illetve az oda való visszatéréshez.

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevők listája.

Nacionālo bruņoto spēku izsniegtā identifikācijas karte

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió tagállamai fegyveres erőinek katonai személyzete, a fegyveres erők alkalmazásában álló polgári személyzet, az ilyen katonai vagy polgári személyzet eltartott családtagjai és a fegyveres erőkhöz kapcsolódó egyéb személyek részére a nemzeti fegyveres erők által kiadott személyazonosító igazolvány.

A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolványok (lásd a 20. mellékletet).

A korábbi közzétételek listája

HL C 247., 2006.10.13., 1. o.

HL C 153., 2007.7.6., 5. o.

HL C 192., 2007.8.18., 11. o.

HL C 271., 2007.11.14., 14. o.

HL C 57., 2008.3.1., 31. o.

HL C 134., 2008.5.31., 14. o.

HL C 207., 2008.8.14., 12. o.

HL C 331., 2008.12.21., 13. o.

HL C 3., 2009.1.8., 5. o.

HL C 64., 2009.3.19., 15. o.

HL C 198., 2009.8.22., 9. o.

HL C 239., 2009.10.6., 2. o.

HL C 298., 2009.12.8., 15. o.

HL C 308., 2009.12.18., 20. o.

HL C 35., 2010.2.12., 5. o.

HL C 82., 2010.3.30., 26. o.

HL C 103., 2010.4.22., 8. o.

HL C 108., 2011.4.7., 6. o.

HL C 157., 2011.5.27., 5. o.

HL C 201., 2011.7.8., 1. o.

HL C 216., 2011.7.22., 26. o.

HL C 283., 2011.9.27., 7. o.

HL C 199., 2012.7.7., 5. o.

HL C 214., 2012.7.20., 7. o.

HL C 298., 2012.10.4., 4. o.

HL C 51., 2013.2.22., 6. o.

HL C 75., 2013.3.14., 8. o.

HL C 77., 2014.3.15., 4. o.

HL C 118., 2014.4.17., 9. o.

HL C 200., 2014.6.28., 59. o.

HL C 304., 2014.9.9., 3. o.

HL C 390., 2014.11.5., 12. o.

HL C 210., 2015.6.26., 5. o.

HL C 286., 2015.8.29., 3. o.

HL C 151., 2016.4.28., 4. o.

HL C 16., 2017.1.18., 5. o.

HL C 69., 2017.3.4., 6. o.

HL C 94., 2017.3.25., 3. o.

HL C 297., 2017.9.8., 3. o.

HL C 343., 2017.10.13., 12. o.

HL C 100., 2018.3.16., 25. o.

HL C 144., 2018.4.25., 8. o.

HL C 173., 2018.5.22., 6. o.

HL C 222., 2018.6.26., 12. o.

HL C 248., 2018.7.16., 4. o.

HL C 269., 2018.7.31., 27. o.

HL C 345., 2018.9.27., 5. o.

HL C 27., 2019.1.22., 8. o.

HL C 34., 2019.1.28., 4. o.

HL C 46., 2019.2.5., 5. o.


(1)  A korábbi közzétételek listáját lásd a dokumentum végén.

(2)  HL L 77., 2016.3.23., 1. o.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9939 — Sampo / RMI / Hastings)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2020/C 330/05)

1.   

2020. szeptember 29-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Sampo plc (a továbbiakban: Sampo, Finnország),

Rant Merchant Investment Holdings Limited (a továbbiakban: RMI, Dél-Afrika),

Hastings Group Holdings plc (a továbbiakban: Hastings, Egyesült Királyság).

A Sampo és az RMI az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közös irányítást szereznek a Hastings egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Sampo esetében: Skandináviában és a Baltikumban működő biztosítótársaság, amely életbiztosítási és nem-életbiztosítási termékeket, valamint vagyonkezelési szolgáltatásokat, megtérülést és személyi kockázatbiztosítást kínál,

az RMI esetében: pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó befektetési holdingtársaság, amely biztosítási márkákba, pénzügyi szolgáltatásokba és eszközkezelő társaságokba fektet be,

a Hastings esetében: nem-életbiztosítások nyújtása és értékesítése, különös tekintettel az autó-, kisteherautó-, kerékpár- és otthonbiztosításokra.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9939 — Sampo / RMI / Hastings

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/15


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám M.9871 — Telefónica / Liberty Global / JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2020/C 330/06)

1.   

2020. szeptember 30-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Telefónica S.A. (a továbbiakban: Telefónica, Spanyolország),

Liberty Global PLC (a továbbiakban: Liberty Global, Egyesült Királyság),

a közös vállalkozás (a továbbiakban: JV, Egyesült Királyság).

A Telefónica és a Liberty Global az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek az újonnan alapított JV felett, mely a Telefónica UK Limited üzletágát (a továbbiakban: O2) és a Liberty Global Virgin Media üzletágát (a továbbiakban: Virgin Media) egyesíti.

Az összefonódásra újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Telefónica esetében: vezetékes és mobil kommunikációs hálózatokat üzemeltető, globális távközlési vállalat; számos márkanév – többek között Movistar, O2 és Vivo – alatt kínál mobil-, vezetékes, internet- és televíziós szolgáltatásokat; a Telefónica a madridi, a New York-i, a limai és a Buenos Aires-i tőzsdén jegyzett vállalat; a Telefónica O2 üzletága az Egyesült Királyságban aktív, és mobil távközlési szolgáltatásokat, például hang-, SMS-, MMS-, mobilinternet-, szélessávú mobilinternet-, roaming- és hívásvégződtetési szolgáltatásokat kínál,

a Liberty Global esetében: a NASDAQ értéktőzsdén jegyzett, nemzetközi video-, széles sávú szolgáltató és kommunikációs vállalat, mely az Egyesült Királyságban, Írországban, Belgiumban, Lengyelországban és Szlovákiában folytat összevont tevékenységeket; a Liberty Global Virgin Media üzletága az Egyesült Királyságban aktív, és elsődlegesen vezetékes széles sávú, telefon- és fizetős televíziós szolgáltatásokat nyújt; a Virgin Media virtuális mobilhálózat-üzemeltetőként mobil kommunikációs szolgáltatásokat is nyújt Virgin Mobile márkanév alatt,

a JV esetében: az Egyesült Királyságban működő, vezetékes és mobil kommunikációs hálózat üzemeltető, amely a Telefónica O2 üzletágát és a Liberty Global Virgin Media üzletágát egyesíti, beleértve az O2 érdekeltségeit a Tesco Mobile közös vállalkozásban, mely virtuális mobilhálózat-üzemeltetőként tevékeny az Egyesült Királyságban, valamint a Vodafone-nal közös CTIL mobilhálózat-megosztó közös vállalkozást is.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9871 — Telefónica / Liberty Global / JV

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/17


Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás standard módosításának jóváhagyásáról szóló értesítés közzététele

(2020/C 330/07)

rendelet (1) 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően kerül közzétételre.

AZ EGYSÉGES DOKUMENTUMOT MÓDOSÍTÓ STANDARD MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE

„EGER/EGRI”

PDO-HU-A1328-AM05

A közlés időpontja: 28-07-2020

A JÓVÁHAGYOTT MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA ÉS INDOKOLÁSA

1.   A forgalomba hozatali időpontok módosítása classicus bikavér esetén a szüretet követő év szeptember 1-re, superior és grand superior esetében a szüretet követő év november 1-re, superior csillag esetén a szüretet követő év március 15-re

a)

a termékleírás érintett fejezetei:

VIII. További feltételek

b)

az egységes dokumentum érintett része:

További feltételek – A forgalomba hozatal legkorábbi dátuma

c)

indoklás: A palackozási idők eltörlésével, illetve az érlelési időpontok egységesítésével, továbbá annak érdekében, hogy a friss gyümölcs jellegű csillag és bikavér borok korábban a fogyasztókhoz kerülhessenek, szükségessé válik a forgalomba hozatali időpontok korábbi meghatározása.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

1.   A termék elnevezése

Eger

Egri

2.   A földrajzi árujelző típusa

OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés

3.   Szőlőből készült termékek kategóriái

1.

Bor

4.   A bor(ok) leírása

Classicus bikavér

Olyan gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig terjedő, Kékfrankos alapú, száraz vörösbor házasítás, amely gazdag fűszeres, valamint gyümölcs jelleget mutató illat- és íz világgal rendelkezik, tanninhangsúly nélkül. Az érlelési és a friss gyümölcsaromák egyaránt jellemzik a bort, komplexitását az is jól illusztrálja, hogy egyetlen szőlőfajta borának jellege sem lehet az adott borra jellemző uralkodó jegy.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

11,5

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

20

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Classicus muskotály

Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező friss, üde fehérbor, amely jellegzetes muskotály illattal és zamattal rendelkezik. Száraz, félszáraz, félédes, illetve édes bor.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

10

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Classicus siller

Kékszőlőkből készült, a rozé boroknál több színanyagot tartalmazó, mélyebb színű, a fajtának, fajtaösszetételnek megfelelően világos vörös színárnyalatú bor. Narancssárga reflexekkel, teltebb, fanyarabb ízekkel bíró száraz bor, melynek illatában és ízében egyaránt megtalálhatóak a gyümölcsös- és a fűszeres aromák.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

11

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Classicus rozé

Hagymahéj színmélységtől a rózsaszín színárnyalatig terjedő, kékszőlőből készült, friss, üde, gyümölcs illatokkal, gyümölcs ízekkel (málna, őszibarack, meggy, ribizli, szamóca stb.), esetleg virág aromákkal rendelkező könnyed, élénk savakkal bíró friss bor.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

10,5

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Classicus fehér

Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező friss, üde jellegű, hosszú ízű bor, amely fajtabor esetében a fajtára jellemző gyümölcs és egyéb illatokkal, ízekkel rendelkezik. Száraz, félszáraz, félédes és édes kategóriában is készíthető fehérbor.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

10,5

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Classicus csillag

Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező friss üde jellegű, gyümölcsillatokat és/vagy virágillatokat magában hordozó, intenzív gyümölcs ízekkel rendelkező száraz fehérbor, amelynek komplexitását jól illusztrálja, hogy egyetlen szőlőfajta borának jellege, illetve a fahordós érlelés jellege sem lehet uralkodó jegy benne.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

11

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Classicus vörös

Olyan gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig terjedő bor, amely fajtaborok esetében a fajtára jellemző színmélységekkel, színárnyalatokkal rendelkezik. Az illatai, ízei, lekerekedett savai, tannintartalma, a házasított borok esetében a fajták házasítási arányától függ. Bársonyos ízzel, testességgel rendelkező borok, amelyek gyümölcs (meggy, málna, dió, ribizli stb.) és fűszeres (fahéj, vanília, csokoládé, dohány stb.) aromákkal bírnak a száraztól az édes kategóriáig.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

11

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

20

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Superior bikavér

Olyan, a Classicus Egri vörösboroktól mélyebb, a gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig terjedő kiemelkedő minőségű, Kékfrankos alapú száraz vörösbor házasítás, amely gazdag fűszeres, valamint gyümölcs jelleget mutató illat- és íz világgal rendelkezik, de nem lehet tanninhangsúlyos. Az érlelési és a friss gyümölcsaromák egyaránt jellemzik, azonban a hosszú hordós és palackos érlelés következtében érett, testes bor. Komplexitását az is jól illusztrálja, hogy egyetlen szőlőfajta borának jellege sem lehet az adott borra jellemző uralkodó jegy.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12,5

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

20

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Superior fehér

Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező magasabb minőségű, fejlett, érett, hosszú ízű bor, amely magasabb alkoholtartalommal rendelkezik. Fajtabor esetében a fajtára jellemző gyümölcs és egyéb illatok, zamatok jellemzik, házasított bor esetében a fajták házasítási arányából következően eltérő jellegű, telt hosszú ízű bor, száraz, félszáraz, félédes és édes kategóriában.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Superior csillag

Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező gazdag telt ízű, gyümölcsillatokat és/vagy virágillatokat magában hordozó, fejlettebb, érettebb, intenzív, komplex száraz fehérbor, mely egyetlen szőlőfajta borának jellege sem uralkodik benne. Jellemzője lehet esetenként mineralitás (dűlőjelleg) vagy más egyedi aroma.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Superior vörös

Olyan, a Classicus Egri vörösboroktól mélyebb, a gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig terjedő bor, amely fajtabor esetében a fajtára jellemző színmélységekkel, színárnyalatokkal rendelkezik. Az illatai, ízei, lekerekedett savai, tannintartalma, a házasított borok esetében a fajták házasítási arányától függ. Kifejezetten érlelt aromákkal, Bársonyos ízzel, testességgel rendelkező borok, amelyek gyümölcs (meggy, málna, dió, ribizli stb.) és fűszeres (fahéj, vanília, csokoládé, dohány stb.) aromákkal bírnak a száraztól az édes kategóriáig.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

20

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Superior késői szüretelésű

A fehérborok esetében zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező, vörösborok esetében gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig terjedő megjelenésű bor. A borban egyetlen fajta használata esetében a fajtára jellemző színmélységek, színárnyalatok, illatok és zamatok, több fajta alkalmazása esetében a komplexitás mellett. A bor illatában és ízében egyaránt a túlérett szőlőre utaló illatok és zamatok (pl. a mazsola) uralkodnak, de megjelenhetnek a nemes rothadás által képződött ún. „botrytiszes” aromák is.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

11

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

33,33

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Grand superior bikavér

Testes, gazdag telt vörösbor, melynek színárnyalata és színmélysége a gránátvörös színtől a mély rubin színig terjed. A bor házasításában kötelezően használt kékfrankos miatt a többi vörösbor házasítástól eltérő egyedi száraz vörösbor házasítás. Illatában és ízében gazdagon tartalmaz fűszeres és gyümölcs aromákat is. Jellemzően ízhosszú bor tanninhangsúlyosság nélkül. A dűlő feltűntetésével forgalmazni kívánt borokra sok esetben elsősorban az egyedi karakter (pl. ásványosság) a jellemző. A hosszú hordós és palackos érlelés következtében erőteljes érlelési aromákkal is rendelkezhet. Komplexitását az is jól illusztrálja, hogy egyetlen szőlőfajta borának jellege sem lehet az adott borra jellemző uralkodó jegy.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

20

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Grand superior fehér

Testes, telt, gazdag érlelt fehér bor, melynek színe a zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedhet. Magasabb minőségét jelzi, hogy kifejezetten érett, hosszú ízű, viszonylag magas alkoholtartalommal bír. Fajtabor esetében a fajtára jellemző gyümölcs és egyéb illatok, zamatok jellemzik, házasított bor esetében a fajták házasítási arányából következően eltérő jellegű telt hosszú ízű bor, száraz, félszáraz, félédes és édes kategóriában.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Grand superior csillag

Testes, gazdag, telt száraz fehérbor. Színe a zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, sárga színárnyalatig terjedhet. Az érett szőlőtermés és az érlelés következtében kifejezetten érett illatokkal és ízekkel bíró bor. Komplexitását jelzi, hogy egyetlen szőlőfajta borának jellege sem lehet az adott borra jellemző uralkodó jegy. Mindemellett a bor gazdag gyümölcs ízekkel rendelkezik, esetenként mineralitással (dűlőjelleg) is rendelkezhet. Jellemzője az íz teltség, az íz hosszúság és a fahordós érlelés.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

18

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

Grand superior vörös

Testes, telt, gazdag, érlelt vörösbor. Színe a gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig terjedhet. Fajtabor esetében a fajtára jellemző színmélységek, színárnyalatok jellemezhetik. A kifejezetten hosszú időtartamú érlelés következtében elsősorban az érlelési aromák jellemzik érett illatokkal, ízekkel, érlelt tanninokkal, lekerekedett savakkal. Házasított borok esetén a fajták házasítási arányától függő tannintartalommal, bársonyos kifejezetten érett ízekkel, testességgel rendelkező bor. Illatában és ízében egyaránt megjelenhetnek a gyümölcs (meggy, málna, dió, ribizli stb.) és a fűszeres (fahéj, pörkölt fa, vanília, csokoládé, dohány stb.) aromák. A bor a száraztól az édes kategóriáig hozható forgalomba.

* A maximális teljes alkoholtartalom és a maximális teljes kén-dioxid tartalom esetében az európai uniós jogszabályokban meghatározott határértékek alkalmazandók.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék):

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

12

Minimális teljes savtartalom:

4,6 borkősavban (g/l) kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

20

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

5.   Borkészítési eljárások

a)   Különös borászati eljárások

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások (1)

Konkrét borászati eljárás

Classicus bikavér:

A szőlőcefrét legalább 8 napig héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

a bort legalább 6 hónapig fahordóban kell érlelni, kivéve: Blauburger, Kadarka, Kékoportó, Turán fajták borait.

Házasítási szabályok:

legalább négy szőlőfajta bora házasítása kötelező, arányuknak meg kell haladnia külön-külön az 5 %-ot,

a Kékfrankos fajta arányának 30–65 % között kell lennie, a házasításban ennek a fajtának kell a legnagyobb arányban jelen lennie;

a Turán és Bíborkadarka fajták borának aránya együttesen és külön-külön sem haladhatja meg a 10 %-ot.

Classicus muskotály:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása

Classicus siller:

A szőlőcefrét héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető.

Classicus rozé és Classicus fehér:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása.

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások (2)

Konkrét borászati eljárás

Classicus csillag:

a szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása;

Házasítási szabályok:

legalább négy szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5 %-ot;

egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az 50 %-ot;

a Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Furmint, Gyöngyrizling , Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Kabar, Királyleányka, Leányka, Mátrai muskotály, Mézes, Olaszrizling, Zefír, Zenit, Zengő fajták valamelyikének a használata kötelező, és ezekből a fajtákból együttesen legalább 50 %-os arányban kell házasítani;

a Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály és a Zefír fajták borának házasítási aránya külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 30 %-ot.

Classicus vörös:

A szőlőcefrét héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető.

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások (3)

Konkrét borászati eljárás

Superior bikavér:

A szőlőcefrét legalább 14 napig héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

a bort legalább 12 hónapig fahordóban kell érlelni.

Házasítási szabályok:

legalább négy szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5 %-ot,

a Kékfrankos fajta arányának 30 és 65 % között kell lennie, a házasításban ennek a fajtának kell a legnagyobb arányban jelen lennie;

a Turán fajta borának aránya nem haladhatja meg a 10 %-ot.

Superior fehér:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása.

Superior csillag:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása.

Házasítási szabályok:

legalább négy szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5 %-ot;

egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az 50 %-ot;

a Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Kabar, Királyleányka, Leányka, Mátrai muskotály, Mézes, Olaszrizling, Zefír, Zenit, Zengő fajták valamelyikének a használata kötelező, és ezekből a fajtákból együttesen legalább 50 %-os arányban kell házasítani;

a Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály és a Zefír fajták borának házasítási aránya külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 30 %-ot.

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások (4)

Konkrét borászati eljárás

Superior vörös:

A szőlőcefrét héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető.

Superior késői szüretelésű:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása.

Grand superior bikavér:

A szőlőcefrét legalább 14 napig héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

a bort legalább 12 hónapig fahordóban kell érlelni.

Házasítási szabályok:

legalább négy szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5 %-ot;

a Kékfrankos fajta arányának 30 és 65 % között kell lennie, a házasításban ennek a fajtának kell a legnagyobb arányban jelen lennie;

a Turán fajta borának aránya nem haladhatja meg a 10 %-ot;

Grand superior fehér:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása;

legalább 6 hónapos érlelés;

Grand superior vörös:

A szőlőcefrét héjon kell erjeszteni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások (5)

Konkrét borászati eljárás

Grand superior csillag:

A szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

kötelező a must tisztítása;

legalább 6 hónapos érlelés.

Házasítási szabályok:

legalább négy szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5 %-ot

egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az 50 %-ot;

a Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Kabar, Királyleányka, Leányka, Mátrai muskotály, Mézes, Olaszrizling, Zefír, Zenit, Zengő fajták valamelyikének a használata kötelező, és ezekből a fajtákból együttesen legalább 50 %-os arányban kell házasítani;

a Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály és a Zefír fajták borának házasítási aránya külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 30 %-ot.

Nem engedélyezett borászati eljárások (a hatályos jogszabályokon túl)

A borkészítésre vonatkozó releváns korlátozás

A bor édesítése:

Classicus bikavér

Classicus csillag

összes Superior és Grand superior bor

Superior késői szüretelésű és Grand superior csillag:

tölgyfadarabok használata;

fordított ozmózis;

a bor alkoholtartalmának részleges kivonása

A szőlőtermesztés szabályai (1)

Művelési gyakorlat

1.

A szőlőültetvény művelésmódjára vonatkozó szabályok:

a)

2010. augusztus 1-jén már létező ültetvény esetén (classicus, superior és grand superior borok): művelésmódtól függetlenül bármely ültevényről szüretelhető védett eredetű classicus, superior és grand superior bor készítésére alkalmas szőlő az ültetvény fennmaradásáig.

b)

2010. augusztus 1-jét követően létesített ültetvény esetén (classicus, superior és grand superior borok):

i.

Guyot,

ii.

középmagas kordon,

iii.

alacsony kordon,

iv.

ernyő,

v.

legyező,

vi.

fej

vii.

bakművelés

2.

A szőlőültetvény tőkesűrűségére vonatkozó szabályok.

a)

2010. augusztus 1-jén már létező ültetvény esetén: a térállástól függetlenül bármely ültetvényről szüretelhető védett eredetű classicus, superior és grand superior borok készítésére alkalmas szőlő az ültetvény fenntartásáig.

b)

2010. augusztus 1-jét követően létesített ültetvény esetén (classicus borok):

i.

tőkesűrűség legalább 3 700 tőke/ha,

ii.

tőketávolság legalább 0,8 m.

c)

2010. augusztus 1-jét követően létesített ültetvény esetén (superior és grand superior borok):

i.

tőkesűrűség: legalább 4 000 tőke/ha,

ii.

tőketávolság legalább 0,8 m.

3.

A szüret módja: gépi vagy kézi

4.

A szüret időpontjának meghatározása: a szőlőfajták szőlőtermésének érettségét az illetékes hegybíró állapítja meg, ennek alapján határozza meg a fajta szüretének első napját.

A szőlő minősége (minimális cukortartalma potenciális alkoholtartalomban kifejezve) (1)

Művelési gyakorlat

Classicus bikavér:

10,60 %vol, (17 MM°): Bíbor kadarka, Blauburger, Kadarka, Kékfrankos, Kékoportó, Turán, Zweigelt

12,08 %vol (19 MM°): Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah

Classicus muskotály:

9,83 %vol (16 MM°): Chasselas, Csaba gyöngye, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Hamburgi muskotály, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály

10,57 % vol, (17° MM), Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zenit, Zengő , Zöldszilváni, Zöld veltelíni

Classicus siller:

10,60 %vol (17 °MM): Alibernet, Bíborkadarka, , Blauburger, Cabernet dorsa, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Turán, Zweigelt,

Classicus rozé:

10,60 %vol (17 °MM): Alibernet, Bíborkadarka, Blauburger, Cabernet dorsa, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah, Turán, Zweigelt

A szőlő minősége (minimális cukortartalma potenciális alkoholtartalomban kifejezve) (2)

Művelési gyakorlat

Classicus fehér:

9,83 %vol (16 °MM): Chasselas, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály, Kadarka

10,60% vol (17 °MM): Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zenit, Zengő , Zöldszilváni, Zöld veltelíni

Classicus csillag:

9,83 %vol (16° MM) Chasselas, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Chasselas, Irsai Olivér Mátrai muskotály Ottonel muskotály Sárga muskotály

10,57 % vol, (17° MM), Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling,Rizlingszilváni, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini Viognier, Zefír, Zenit, Zengő,Zöldszilváni, Zöldveltelíni

Classicus vörös:

10,60 %vol (17 °MM): Alibernet, Bíborkadarka , Blauburger, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Turán, Zweigelt

12,08 %vol (19 °MM): Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah

Minden Superior és Grand Superior bor esetében:

12,83 %vol (20 MM°) minden szőlőfajta esetében

b)   Maximális hozamok

Classicus borok esetén

100 hektoliter/hektár

Classicus borok esetén - kézi szüret

13 600 hektáronkénti szőlőmennyiség kg-ban

Classicus borok esetén - gépi szüret

13 100 hektáronkénti szőlőmennyiség kg-ban

Superior borok esetén

60 hektoliter/hektár

Superior borok esetén - kézi szüret

8 100 hektáronkénti szőlőmennyiség kg-ban

Superior borok esetén - gépi szüret

7 800 hektáronkénti szőlőmennyiség kg-ban

Grand superior borok esetén

35 hektoliter/hektár

Grand superior borok esetén - kézi szüret

6 000 hektáronkénti szőlőmennyiség kg-ban

Grand superior borok esetén - gépi szüret

5 600 hektáronkénti szőlőmennyiség kg-ban

6.   Körülhatárolt földrajzi terület

1.   CLASSICUS BOROK:

Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu és Verpelét települések a szőlő termőhelyi kataszter szerint I. és II. osztályú területek

2.   SUPERIOR ÉS GRAND SUPERIOR BOROK:

Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu és Verpelét települések a szőlő termőhelyi kataszter szerint I. és II/1. osztályú területek

7.   Fő szőlőfajta (szőlőfajták)

alibernet

blauburger

bouvier

bíbor kadarka

cabernet franc - cabernet

cabernet franc - carbonet

cabernet franc - carmenet

cabernet franc - gros cabernet

cabernet franc - gros vidur

cabernet franc - kaberne fran

cabernet sauvignon

chardonnay - chardonnay blanc

chardonnay - kereklevelű

chardonnay - morillon blanc

chardonnay - ronci bilé

chasselas - chasselas blanc

chasselas - chasselas dorato

chasselas - chasselas doré

chasselas - chrupka belia

chasselas - fehér fábiánszőlő

chasselas - fehér gyöngyszőlő

chasselas - fendant blanc

chasselas - saszla belaja

chasselas - weisser gutedel

cserszegi fűszeres

csókaszőlő

ezerfürtű

furmint - furmint bianco

furmint - moslavac bijeli

furmint - mosler

furmint - posipel

furmint - som

furmint - szigeti

furmint - zapfner

gyöngyrizling

hamburgi muskotály - miszket hamburgszki

hamburgi muskotály - moscato d'Amburgo

hamburgi muskotály - muscat de hambourg

hamburgi muskotály - muscat de hamburg

hamburgi muskotály - muszkat gamburgszkij

hárslevelű - feuilles de tilleul

hárslevelű - garszleveljü

hárslevelű - lindeblättrige

hárslevelű - lipovina

irsai olivér - irsai

irsai olivér - muskat olivér

irsai olivér - zolotis

irsai olivér - zolotisztüj rannüj

juhfark - fehérboros

juhfark - lämmerschwantz

juhfark - mohácsi

juhfark - tarpai

kabar

kadarka - csetereska

kadarka - fekete budai

kadarka - gamza

kadarka - jenei fekete

kadarka - kadar

kadarka - kadarka negra

kadarka - negru moale

kadarka - szkadarka

kadarka - törökszőlő

kerner

királyleányka - dánosi leányka

királyleányka - erdei sárga

királyleányka - feteasca regale

királyleányka - galbena de ardeal

királyleányka - königliche mädchentraube

királyleányka - königstochter

királyleányka - little princess

kármin

kékfrankos - blauer lemberger

kékfrankos - blauer limberger

kékfrankos - blaufränkisch

kékfrankos - limberger

kékfrankos - moravka

kékoportó - blauer portugieser

kékoportó - modry portugal

kékoportó - portugais bleu

kékoportó - portugalske modré

kékoportó - portugizer

leányka - dievcenske hrozno

leányka - feteasca alba

leányka - leányszőlő

leányka - mädchentraube

menoire

merlot

mátrai muskotály

mézes

olasz rizling - grasevina

olasz rizling - nemes rizling

olasz rizling - olaszrizling

olasz rizling - riesling italien

olasz rizling - risling vlassky

olasz rizling - taljanska grasevina

olasz rizling - welschrieslig

ottonel muskotály - miszket otonel

ottonel muskotály - muscat ottonel

ottonel muskotály - muskat ottonel

pinot blanc - fehér burgundi

pinot blanc - pinot beluj

pinot blanc - pinot bianco

pinot blanc - weissburgunder

pinot noir - blauer burgunder

pinot noir - kisburgundi kék

pinot noir - kék burgundi

pinot noir - kék rulandi

pinot noir - pignula

pinot noir - pino csernüj

pinot noir - pinot cernii

pinot noir - pinot nero

pinot noir - pinot tinto

pinot noir - rulandski modre

pinot noir - savagnin noir

pinot noir - spätburgunder

rajnai rizling - johannisberger

rajnai rizling - rheinriesling

rajnai rizling - rhine riesling

rajnai rizling - riesling

rajnai rizling - riesling blanc

rajnai rizling - weisser riesling

rizlingszilváni - müller thurgau

rizlingszilváni - müller thurgau bijeli

rizlingszilváni - müller thurgau blanc

rizlingszilváni - rivaner

rizlingszilváni - rizvanac

sauvignon - sauvignon bianco

sauvignon - sauvignon bijeli

sauvignon - sauvignon blanc

sauvignon - sovinjon

syrah - blauer syrah

syrah - marsanne noir

syrah - serine noir

syrah - shiraz

syrah - sirac

szürkebarát - auvergans gris

szürkebarát - grauburgunder

szürkebarát - graumönch

szürkebarát - pinot grigio

szürkebarát - pinot gris

szürkebarát - ruländer

sárga muskotály - moscato bianco

sárga muskotály - muscat blanc

sárga muskotály - muscat bélüj

sárga muskotály - muscat de frontignan

sárga muskotály - muscat de lunel

sárga muskotály - muscat lunel

sárga muskotály - muscat sylvaner

sárga muskotály - muscat zlty

sárga muskotály - muskat weisser

sárga muskotály - weiler

sárga muskotály - weisser

tramini - gewürtztraminer

tramini - roter traminer

tramini - savagnin rose

tramini - tramin cervené

tramini - traminer

tramini - traminer rosso

viognier

zefír

zengő

zenit

zweigelt - blauer zweigeltrebe

zweigelt - rotburger

zweigelt - zweigeltrebe

zöld szagos - decsi szagos

zöld szagos - zöld muskotály

zöld szilváni - grüner sylvaner

zöld szilváni - silvanec zeleni

zöld szilváni - sylvánske zelené

zöld veltelíni - grüner muskateller

zöld veltelíni - grüner veltliner

zöld veltelíni - veltlinské zelené

zöld veltelíni - zöldveltelíni

8.   A kapcsolat(ok) leírása

„Bor (1)”

1.   Körülhatárolt terület bemutatása

Természeti tényezők

Eger a Mátra és a Bükk-hegység között, az Északi-középhegység és az Alföld találkozási vonalán fekszik, 160-180 méter tengerszint feletti magasságban. Keleti és nyugati irányban az egri völgyet 2-300 méter magas dombok határolják.

A várostól északkeletre terül el a Nagy-Eged-hegy hatalmas tömbje, amely 500 méter fölé magaslik. Az Eged kelet-nyugati irányban hosszan elnyúlik, és ez az oldala déli fekvésű.

Az Egri Borvidék talajtípusai

Az egri földrajzi névhez tartozó termőhelyek talaja Verpelét, Feldebrő, Aldebrő, Tófalu települések határában található lepedék öntéshomok kivételével vulkáni eredetű riolittufán képződött többféle (ramman, csernozjom, kovárványos, erodált) barna erdőtalaj féleség. A szőlőültetvények egy-két kivételtől eltekintve fennsíkokon, valamint ezek enyhe déli, nyugati és keleti fekvésű lankáin helyezkednek el, ezekből emelkedik ki a tengeri mészkőüledékeken képződött barna erdőtalajjal bíró Nagy-Eged-hegy és az andezit alapú Mész-hegy.

A kialakult talaj szőlőtelepítésre való alkalmasságát tovább fokozza a város határának kedvező domborzati adottsága. A szőlők a hegyek és dombok déli, délnyugati lejtőin, az ún. „verőkön” települtek. A borvidék jellemző meteorológiai adatainak 47 éves átlaga a következő: évi középhőmérséklet 10,65 °C, évi csapadékmennyiség átlag: 592,6 mm, napsütéses órák számának éves átlaga: 1 964 óra. A jelenleg hatályos jogszabályok a szőlőtelepítésre alkalmas területeket az ún. termőhelyi kataszterben nyilvántartva I. és II. osztályba sorolják. Eszerint az Egri borvidéken 18 431 ha I. osztályba tartozó és 3 914 ha II. osztályba tartozó, szőlőültetvény telepítésére alkalmas terület van. Összesen: 22 345 ha.

Emberi tényezők

A szőlő megjelenése Eger környékén, a szőlőtermesztés a középkorban

A Kis-Eged oldalából került elő a mintegy 30 millió éves ős-szőlőlevél, a „Vitis Hungarica” megkövesedett maradványa, ez azonban még nincs összefüggésben a jelenkori szőlőműveléssel. A régészeti adatok alapján Eger és környéke a X. századtól lakott volt, s a XI. század elején már Magyarország jelentős nagyságú települése lehetett. IV. Béla király 1261. évi oklevele szerint első királyunk, Szent István az egri püspökségnek adományozta az egri völgy bortizedét. Az 1241. évi tatárjárást követően a megfogyatkozott népesség, a munkaerőhiány arra késztette IV. Bélát, hogy idegeneket telepítsen az országba. Valószínűleg ekkor kerültek Egerbe vallonok, az Olasz utca lakói, valamint az Eger közelében lévő Tálya község vallon telepesei, akik a szőlők francia művelési módját, s a bor hordókban való tárolását meghonosították.

Az első pincék létesítése az egyház intézményeihez fűződhetett, s a legrégebbieket a dézsmapincék között találhatjuk meg.

Az Egri bortermesztés hírneve hosszú évszázadokra tekint vissza. Boutatts Gáspár, németalföldi rajzoló és rézmetsző számos magyar tárgyú rézkarca ismeretes, így az Antwerpenben 1688-ban megjelent „Description exacte des Royaumes de Hongrie” c. kiadványában szerepel Eger „Erlau” látképe is. Még korábbról ismeretes Eger (Agria vulgo Erla) metszet a törökverő borvárosról, melyet 1617-ben közölt G. Hoefnagel. A város mindkét metszeten híres várával és szőlőhegyeivel büszkélkedik.

A források arra utalnak, hogy a szőlőtermesztés a XVII. században nagyon lényeges változáson ment keresztül. Az eddig uralkodó, fehérbort termelő szőlők mellett fokozatosan teret nyertek a vörösbort adó fajták.

Meg kell jegyezni, hogy az egriek a nehéz kötött talajaik megműveléséhez külön kapatípust ún. egri kapát készítettek. A boraik mennyiségének méréséhez pedig az egri akót (az akó kb. négyszerese) használták. A borok kvázi savassága és hosszú eltarthatósága megkívánta azok hosszabb idejű fahordós érlelését. A termelők a boraikat a város alatt húzódó természetes pinceklímát (érlelési klímát) biztosító riolittufába vájt pincékben, pincerendszerekben, ászokhordókban érlelték.

A szőlőterületek osztályozása a múltban

Az egri szőlő-és bortermelés első virágkora a XV-XVI. század, igazi reneszánsza a XVIII. század. 1760-ból és 1789-ből maradtak fönn olyan összeírások, melyek megőrizték számunkra a szőlőterületek minőségi adatait is. 1760-ban a szőlőket három osztályba sorolták, a föld minősége, a terület lejtése, a napfénytartalom stb. alapján. A szőlő közel 50 % -a első osztályú volt.

1789-ben az egri szőlőket hat osztályba sorolták (országosan nyolcba, de az utolsó két osztálynak megfelelő szőlők egyáltalán nem voltak a város határában). Az osztályba sorolási alapelvek hasonlóak voltak, mint 1760-ban, annyi különbséggel, hogy az első osztályba az aszúbor készítéséhez is megfelelő kitűnő szőlők kerültek.

Az egriek már a XVIII. századtól rendelkeztek hegyrendészeti szabályokkal, melyeket a hegybírák által tartattak be, akik egyébként a magisztrátus felügyelete alá tartoztak.

„Bor (2)”

1.   Körülhatárolt terület bemutatása (folytatás)

A termesztett szőlőfajták és a belőlük készített borok

Ezen a tájon a Kadarka megjelenéséig (XV. század), melyet a török hódítás miatt otthonukból menekülő rácok (szerbek) hoztak Egerbe is csak a fehér szőlőfajták termesztése volt jellemző. A fajtán kívül a szerbek terjesztették el a vörösborkészítés módjait is. A Budai Állami Szőlőiskolában Heves megyéből nem kevesebb, mint 56 szőlőfajtát sikerült összegyűjteni. Ezt számszerűségben csak Pest és Baranya megye múlta felül. A filoxéravész előtt közvetlenül a szőlőültetvények zömét a Lúdtalpú és a Kereklevelű szőlő alkotta. 1859-ben a Szőlészeti Lapok a Kadarka mellett felveti további „fajok” megfelelő mértékű szaporításának szükségességét is, és kiemeli a jó borfestő képességgel rendelkező Oportót és a Fekete muskotályt.

A Bikavér nevű, sötétvörös egri borféleség neve először 1851-ben fordul elő a közmondások könyvében: „Bikavér így nevezik az erős veresbort, például az egrit”. A filoxéravész után az egri szőlő- és bortermelés fontosságát bizonyítandó létrehozták a vincellériskolával közösen az Ampelológiai Intézet egri állomását, amely a későbbiekben kutatóintézetként működve a rezisztencianemesítés, a fajtaérték-kutatás, a termőhely (dűlők) értékelésének, valamint a borászati, elsősorban vörösbor-készítési technológiai kutatások egyik legfontosabb hazai intézetévé vált.

Az Eger eredetmegjelölés oltalma

Az egri borok fontosságát piacuk védelmének jelentősegét támasztja alá, hogy 1970. szeptember 15-i dátummal az EGER (ERLAU), EGRI (ERLAUER) eredetmegjelölést a 33. BOR áruosztályban lajstromozták az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás alapján.

2.   A borok leírása

A borvidék alkalmas a könnyű, de hosszú ízű, illetve a nehéz, testes, telt fehérborok termelésére is. Ezen borokra jellemző a gazdag aromavilág és az ásványosság, valamint az, hogy az Egritől délebbi borvidékeken termelt boroktól természetes savakban gazdagabbak.

A borvidéken emellett megtalálhatók gazdag íz világú, a magyar átlagnál hosszabb élettartamú rozéborok, sillerborok, melyek illatukban nemcsak a friss gyümölcsök, hanem az érett gyümölcsök aromáit is hordozzák.

A vörösborok viszonylag kevés tannintartalommal rendelkeznek, a szőlő- és bortermelés északi határához közeli helyzetéből és a hegyi-völgyi szél létéből következően kvázi savassággal, hosszú ízekkel, különböző erőteljes gyümölcs és fűszeres aromákkal bíró hosszú idejű érlelésre is alkalmas borok.

A fajták nagy számának használata a borvidék létezése során mindig jellemző volt, ezért alakult ki, hogy a borvidék a házasított borok, kiemelten az Egri Bikavér hazája.

3.   Az okszerű kapcsolat bemutatása és bizonyítása

A borvidék általános klimatikus adottságait a Bükk-hegység közelsége alakítja leginkább. Ebből fakad a téli fagyok elleni védettség, a meleg nyári és őszi napok után pedig a „hegyi szélnek” köszönhető hűvös éjszakák biztosítják szőlőinkben a finom elegáns savak és az elsődleges gyümölcs aromák megmaradását. Ezért általánosságban elmondható az egri borokról, hogy izgalmas savakkal, hosszú ízekkel bírnak. Az Egri borvidék talajainak jó vízháztartása, valamint az átlagos évi 600 mm csapadéknak köszönhetően a szőlő növény kiegyensúlyozottan, stresszhatásoktól mentesen fejlődik. Ennek következtében nem alakul ki a vízhiányra visszavezethető éretlen sav a borokban.

Az Egri Borvidék többféle klimatikus adottságából és talajösszetételéből adódik az, hogy az egyes dűlők között jelentős eltérések mutatkoznak – különösen a „gyengébb” évjáratokban – a borok alkoholtartalmában, savtartalmában és aromájában. Az Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben folytatott termőhelyi kísérletek igazolni láttatják, hogy a termőhelyek fekvése, kitettsége elsősorban a borok alkoholtartalmára, tüzességére van nagyobb hatással, a talajösszetétel pedig a finom aroma összetételben játszik nagyobb szerepet. Ennek megfelelően a különböző talajtani adottságokkal rendelkező dűlők eltérő jellegű, egyedi borok termelését teszik lehetővé. Pl. a vulkáni eredetű vékonyabb termőréteggel bíró talajokon termelt borok ásványosabbak, a magas agyagtartalmú mély termőrétegű talajokon termelt borok testesebbek, a debrői homoktalajok borai a talaj gyors felmelegedéséből fakadóan tüzesebbek.

A hagyományok és ez a klimatikus sokféleség kívánja meg és igazolja azt, hogy a borvidéken nagyon sok szőlőfajtát termesztenek, és sokféle borféleséget állítanak elő. Az egri lehatárolt termőterület klimatikus és talajtani adottságai lehetővé teszik az itt élő termelőknek azt, hogy ez a borvidék egyedi módon, a többi borvidéktől eltérően alkalmas mindenféle bortípus kiváló minőségben történő megtermelésére.

9.   További alapvető feltételek (csomagolás, címkézés, egyéb követelmények)

Általános jelölési szabályok (1)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

A feltétel leírása:

a)

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés helyett használható a védett eredetű bor hagyományos kifejezés is, a „védett eredetű Classicus bor” vagy a „védett eredetű superior bor” vagy a „védett eredetű grand superior bor”módon.

b)

Fajtanév, hagyományos kifejezés, egyéb korlátozottan használható kifejezés vagy a bor színére utaló kifejezés csak úgy tüntethető fel, amennyiben betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan nem jelenik meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

c)

Superior borok esetén a bor megnevezése* kiegészül a „Superior”, grand superior borok esetén „Grand superior” kifejezéssel, melyet az eredetmegjelölést követően, azzal azonos tipográfiával kell a címkén feltüntetni. Dűlőnév feltüntetése esetén, minden olyan látómezőben kötelező a klasszifikációs szabályozási szint feltüntetése, amelyben szerepel a dűlő neve, valamint a település nevének feltűntetése is.

d)

A „Bikavér” hagyományos kifejezés csak a az alábbi területen termett szőlőből készült boron tüntethető fel: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, és Szomolya szőlő termőhelyi kataszter I. és II. osztály, Verpelét település Cinege, Közép–bérc, Ördöngös, Öreg-hegy, Padok, Szirák, dűlői, valamint Tarnaszentmária Dobi tető dűlő.

Általános jelölési szabályok (2)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

e)

A „Bikavér” hagyományos kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

f)

Bikaalak, bikafej, vagy erre emlékeztető figurát ábrázoló kép, valamint a bikavér szó idegen nyelven, vagy bármilyen, a bikavérre utaló magyar vagy idegen nyelvű kifejezés kizárólag az Egri Bikavér és az Egri Bikavér Superior és az Egri Bikavér Grand Superior borok címkéjén és palackján jelölhető. Kivételt jelent az Egri borvidék védjegyén található bikafejre utaló ábra.

g)

Bármilyen méretű, alakú csillag vagy erre emlékeztető figurát ábrázoló kép, valamint a csillag szó idegen nyelven, vagy bármilyen, a csillagra utaló magyar vagy idegen nyelvű kifejezés kizárólag az Egri Csillag, az Egri Csillag Superior és az Egri Csillag Grand Superior borokon jelölhető

h)

Fajtanév feltüntetése házasítás esetén csak akkor lehetséges, ha a házasításban résztvevő minden fajta aránya eléri egyenként az 5 %-ot. Ebben az esetben a fajtanevet csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb egyötödét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

i)

Az évjárat feltüntetése kötelező

j)

A grand superior borokon kötelező a dűlőnév feltüntetése.

A feltüntethető kisebb földrajzi egységek neve, körülhatárolásuk és feltüntetésük szabályai (1)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

a)

Települések:

i.

Classicus, superior és grand superior borokon is, minden bortípuson;

ii.

eredetazonosság: legalább 85 %;

iii.

feltüntethető településnevek: Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét.

b)

Kisebb földrajzi egységek és védjegyek kapcsolata: a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a bor készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat.

c)

Dűlők

i.

csak a grand superior borokon;

ii.

eredetazonosság: legalább 95 %;

iii.

a címkén a borvidéki település nevét is jelölni kell;

iv.

dűlőnevek:

Aldebrő: Káli-völgy, Poharas-dűlő, Sík-hegy, Szent Donát-dűlő, Uraké;

Andornaktálya: Bánya-tető, Cserje, Cserjés-lápa, Dezerta, Felső-rétre járó, Felső-tábla, Gesztenyési-dűlő, Kerek-szilvás, Kétágú-dűlő, Kis-hegy, Málnás, Marinka, Mocsáry, Nagy-parlag, Nagy-völgy, Parti-dűlő, Pesti, Pünkösd-tető, Rózsa-hegy, Schwarcz, Szállás-völgy, Szél-hegy, Zúgó-part;

Demjén: Bodzás-tető, Farkas-hegy, Hangács, Nyitra, Pünkösd-tető, Szőlőhegy, Varjasi-dűlő;

A feltüntethető kisebb földrajzi egységek neve, körülhatárolásuk és feltüntetésük szabályai (2)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

iv.

dűlőnevek (folytatás):

Eger: Almagyar, Áfrika, Agárdi, , Almár-völgy, Bajusz, Bajusz-völgy, Bánya-tető, Békési, Benke-lápa, Birka, Braun-völgy, Cigléd, Cinege, Déllés, Dobrányi, Donát, Érseki, Erzsébet-völgy, Fehér-hegy, Felső-galagonyás, Fertő, Gőzmalmos, Grőber, Grőber-völgy, Gyilkos, Hajdú-hegy, Hergyimó, Kerékkötő, Kis-Eged, Kis-galagonyás, Kis-Kocs, Kolompos, Kolompos-völgy, Kőlyuk-tető, Kőporos, Kutya-hegy, Losonci-völgy, Makjány, Marinka, Merengő, Mész-hegy, Mezey alsó, Mezey öreg, Nagy-galagonyás, Nagy-Eged-dűlő, Nagy-Eged-hegy, Nagy-Kocs, Nyerges, Nyúzó, Öreg-hegy, Pap-hegy, Pirittyó, Posta út, Rác-hegy, Rádé, Répás-tető, Rózsás, Sík-hegy, Steiner, Szarkás, Szépasszony-völgy, Szőlőcske, Szőlőske, Tiba, Tibrik, Tihamér, Tót-hegy, Új-fogás, Vécsey-völgy, Vidra, Vizes-hegy;

Egerbakta: Dobos-lápa, Ivánka, Ivánkafő, Magyalos, Muki-lápa, Ortás, Pap-tag, Szőlő-tető, Töviskes, Zsebe-lápa;

Egerszalók: Ádám-völgy, Buk-tető, Ferenc-hegy, Juhkosár, Káptalan-völgy, Kis-határ, Kovászó, Kővágó, Magyalos, Nagy Ádám-tető, Pap-tag, Vágás;

Egerszólát: Alsó-hegy, Birka-tető, Boldogságos, Csutaj-tető, Felső-hegy, Kamra-völgy, Kántor-tag, Szarvas, Tó-bérc;

Feldebrő: Alberki, Bogár-hát, Csepegő, Csonkás, Egri út, Szőlők háta;

Felsőtárkány: Homok-hegy, Homok-lápa, Nyavalyás, Öreg-hegy, Tiba alja;

A feltüntethető kisebb földrajzi egységek neve, körülhatárolásuk és feltüntetésük szabályai (3)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

iv.

dűlőnevek (folytatás):

Kerecsend: Nagy-aszó, Öreg-hegy, Tardi-dűlő;

Maklár: Nagy-aszó, Öreg-hegy;

Nagytálya: Kendervát, Nagy-aszó, Öreg-hegy, Pipis, Vitis-dűlő;

Noszvaj: Csókás, Dóc, Herceg, Hosszú-szél, Kőkötő, Nagyfai-dűlő, Nyilas-már, Perzselő, Pipis, Szeles-oldal, Szeles-tető, Tekenő-hát, Zsidó-szél;

Novaj: Halom, Hegyi-tábla, Hermány, Hodály-tető, Juhszalagos, Kis-gyepföld, Mezőkövesdi út tető, Nagy-gyepföld, Nagyút, Öreg-hegy, Pap-föld, Szeszfőzde-tető, Vitéz;

Ostoros: Bikus, Csárda-kert, Gólint, Hermány, Janó, Kutya-hegy, Pajados, Sóderbánya-tető, Szél-hegy, Szilvás-tető, Tag, Verem-part;

Szomolya: Csáj-lapos, Demecs, Galagonyás, Gyűr, Ispán-berki, Jató-tető, Kangyalló, Mácsalma, Nagy-völgy-tető, Pazsag, Proletár, Szilos-oldal, Vas-lápa, Vén-hegy;

Tarnaszentmária: Dobi-oldal, Dobi-tető, Szőlőhegy;

Tófalu: Bogár-hát, Petes alja;

Verpelét: Ácsok, Alberki, Cinege, Fekete-oldal, Hagyóka, Hosszúi-dűlő, Kecske-hát, Kerékkötő, Keresztfa, Királyi-dűlő, Kis-hegy, Kő-hegy, Közép-bérc, Majka, Ördöngős, Öreg-hegy, Padok, Pallagfő, Szent János-völgy, Szirák, Tilalmas, Tölgyes-szél, Túró-mező, Varjas, Veres.

Bortípusokhoz kapcsolódó jelölési szabályok (1)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

Classicus bikavér:

A bikavér hagyományos kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni

Jelölhető hagyományos kifejezés (továbbiakban HK) és egyéb korlátozottan használható kifejezés (továbbiakban EKHK): barrique, fahordós érlelésű bor, termőhelyen palackozva, ó, muzeális bor

Classicus muskotály:

Jelölhető HK és EKHK: cuvée, első szüret, virgin vintage, újbor, primőr, termőhelyen palackozva,

A „Muskotály” kifejezés csak úgy tüntethető fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

Classicus siller és classicus rozé:

Jelölhető HK és EKHK: cuvée, első szüret, virgin vintage, újbor, primőr, termőhelyen palackozva

Classicus fehér:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor, első szüret, virgin vintage, újbor, primőr, termőhelyen palackozva, ó, muzeális bor

Bortípusokhoz kapcsolódó jelölési szabályok (2)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

Classicus csillag:

A csillag kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, fahordós érlelésű bor, első szüret, virgin vintage, újbor, primőr, termőhelyen palackozva

Classicus vörös:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor, első szüret, virgin vintage, újbor, primőr, termőhelyen palackozva, ó, muzeális bor

Superior bikavér:

A bikavér hagyományos kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, fahordós érlelésű bor, termőhelyen palackozva

Superior fehér:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor, termőhelyen palackozva, főbor

Bortípusokhoz kapcsolódó jelölési szabályok (3)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

Superior csillag:

A csillag kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, fahordós érlelésű bor, termőhelyen palackozva

Superior vörös:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű termőhelyen palackozva, főbor

Superior késői szüretelésű:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor, termőhelyen palackozva

Grand superior bikavér:

A bikavér hagyományos kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, fahordós érlelésű, termőhelyen palackozva

Bortípusokhoz kapcsolódó jelölési szabályok (4)

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

Grand superior fehér:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű, termőhelyen palackozva

Grand superior csillag:

A csillag kifejezést csak az Eger eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, fahordós érlelésű, termőhelyen palackozva

Grand superior vörös:

A szőlőfajták nevei csak úgy tüntethetőek fel, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

További fajtaneveket csak az eredetmegjelölés feltüntetésére használt betűnagyságnak legfeljebb felét kitevő betűnagysággal lehetséges feltüntetni.

Jelölhető HK és EKHK: barrique, cuvée, fahordós érlelésű, termőhelyen palackozva

A kiszerelésre vonatkozó szabályok

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

Csomagolás a körülhatárolt földrajzi területen

A feltétel leírása:

a)

A superior és grand superior borok (bármely bortípus), valamint a classicus Bikavér és Csillag csak üvegpalackba kiszerelve hozható forgalomba. Minden más bortípus csak üvegpalackba vagy bag in boxba kiszerelve hozható forgalomba.

b)

A bort kiszerelni csak a borászati hatóság által engedélyezett és az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (a továbbiakban: EBHT) által nyilvántartásba vett palackozókban lehet. A palackozási kötelezettség nem vonatkozik az adott termőhelyen belül a termelő által, saját pincéjében, helyben fogyasztásra kerülő, saját termelésű boraira.

c)

A lehatárolt területen kívüli kiszerelés csak 48 órával a kiszerelés előtt megtett bejelentés esetén lehetséges. A termőhelyről történő kiszállítást követően 90 napon belül, az érzékszervi minőség megtartása érdekében meg kell történni a kiszerelésnek.

A forgalomba hozatal legkorábbi dátuma

Jogi keret:

Az OEM-eket/OFJ-ket kezelő szervezet által, amennyiben ezt a tagállamok előírják

A további feltétel típusa:

A körülhatárolt földrajzi területen való előállítás tekintetében biztosított eltérés

A feltétel leírása:

a)

Classicus borok:

i.

Bikavér: a szüretet követő év szeptember 1.;

ii.

Csillag: a szüretet követő év március 15.;

iii.

minden más bortípus esetében: nincs szabályozva.

b)

Superior borok:

i.

Bikavér: a szüretet követő év november 1.;

ii.

Csillag: a szüretet követő év március 15.;

iii.

minden más bortípus esetében: nincs szabályozva.

c)

Grand superior borok:

i.

Bikavér: a szüretet követő év november 1.;

ii.

Csillag: a szüretet követő év július 1.;

iii.

minden más bortípus esetében: nincs szabályozva.

Termék előállítása a lehatárolt termőterületen kívül

Jogi keret:

Az OEM-eket/OFJ-ket kezelő szervezet által, amennyiben ezt a tagállamok előírják

A további feltétel típusa:

A körülhatárolt földrajzi területen való előállítás tekintetében biztosított eltérés

A feltétel leírása:

Kompolt település területén, illetve Noszvaj település Dóc dűlő területen termett szőlő esetén Bogács, Bükkzsérc és Cserépfalu települések területén

Átmeneti szabályok

Jogi keret:

Az OEM-eket/OFJ-ket kezelő szervezet által, amennyiben ezt a tagállamok előírják

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

a)

Az a termelő, aki 2009. december 31. előtt termett szőlőből dűlőmegjelöléssel ellátott Egri Bikavért hozott forgalomba és eleget tett az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet 20 §-ban foglalt kötelezettségeinek, a további évek során az ugyanazon ültetvényből és dűlőből származó dűlő megjelölésű Egri Bikavér borának házasításakor az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 130/2003 (XII. 31.) FVM rendeletben meghatározott Egri Bikavér borra vonatkozó korábbi házasítási szabályokat kell, hogy alkalmazza az adott ültetvény fennállásáig, vagy amíg az ültetvény fajtaösszetételét nem változtatja meg.

b)

Az a termelő, aki bio ültetvényről állít elő bio terméknek megfelelő classicus Egri Bikavért és dokumentációval bizonyítja, hogy az adott évben nincs lehetősége a III. pontnak megfelelően négy szőlőfajta borának házasítására, abban az évben, a házasítási szabályok betartása mellett, három szőlőfajta borának házasítását alkalmazhatja a bio classicus Egri Bikavér előállításánál.

c)

Az átmeneti szabályok a 2021/2022-es borpiaci évtől hatályukat vesztik

A termékleíráshoz vezető link

https://boraszat.kormany.hu/download/f/5d/82000/Eger_OEM_v4_boraszat_200215.pdf


(1)  HL L 9., 2019.1.11., 2. o.