ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 182I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

63. évfolyam
2020. június 2.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2020/C 182 I/01

A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Franciaország általi elhagyásáról Covid19-világjárvány

1

2020/C 182 I/02

A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Hollandia általi elhagyásáról Covid19-világjárvány Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról ( HL L 165., 2020.5.27., 10. o. )

2

2020/C 182 I/03

A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Finnország általi elhagyásáról Covid19-világjárvány

3

2020/C 182 I/04

A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának a Horvátország általi elhagyásáról Covid19-világjárvány Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról ( HL L 165., 2020.5.27., 10. o. ).

4

2020/C 182 I/05

A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának a Litvánia általi elhagyásáról Covid19-világjárvány

5

2020/C 182 I/06

A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Szlovákia általi elhagyásáról Covid19-világjárvány

6


HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 182/1


A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Franciaország általi elhagyásáról

Covid19-világjárvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10. o.)

(2020/C 182 I/01)

Franciaország által küldött értesítés

Franciaország 2020. május 28-án tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/698 európai parlament és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nem alkalmazza az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezéseit.

Franciaország úgy döntött, hogy az (EU) 2020/698 rendelet alábbi rendelkezéseit nem alkalmazza:

az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti határidőket illetően,

az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).


2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 182/2


A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Hollandia általi elhagyásáról

Covid19-világjárvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10. o.)

(2020/C 182 I/02)

Hollandia által küldött értesítés

Hollandia2020. május 28-án tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/698 európai parlament és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nem alkalmazza az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezéseit.

Hollandia úgy döntött, hogy az (EU) 2020/698 rendelet alábbi rendelkezéseit nem alkalmazza:

az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti határidőket illetően,

az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).


2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 182/3


A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Finnország általi elhagyásáról

Covid19-világjárvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10. o.)

(2020/C 182 I/03)

Finnország által küldött értesítés

Finnország 2020. május 28-án tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/698 európai parlament és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nem alkalmazza az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezéseit.

Finnország úgy döntött, hogy az (EU) 2020/698 rendelet alábbi rendelkezéseit nem alkalmazza:

a 4. cikk (1) bekezdése a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerinti rendszeres vizsgálatát illetően,

az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti határidőket illetően,

az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).


2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 182/4


A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának a Horvátország általi elhagyásáról

Covid19-világjárvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10. o.).

(2020/C 182 I/04)

A Horvátország által küldött értesítés

A Horvátország 2020. május 29-én tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/698 európai parlament és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nem alkalmazza az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezéseit.

A Horvátország úgy döntött, hogy az (EU) 2020/698 rendelet alábbi rendelkezéseit nem alkalmazza:

a 3. cikk (1) bekezdése a vezetői engedélyek 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti érvényességét illetően,

az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti határidőket illetően,

az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).


2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 182/5


A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának a Litvánia általi elhagyásáról

Covid19-világjárvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10. o.)

(2020/C 182 I/05)

Litvánia által küldött értesítés

Litvánia 2020. május 28-án tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/698 rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nem alkalmazza az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezéseit.

Litvánia úgy döntött, hogy az (EU) 2020/698 rendelet alábbi rendelkezéseit nem alkalmazza:

a 3. cikk (1) bekezdése a vezetői engedélyek 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti érvényességét illetően,

a 4. cikk (1) bekezdése a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti rendszeres vizsgálatát illetően,

a 4. cikk (2) bekezdése a járművezetői kártyák 165/2014/EU rendelet szerinti megújítását illetően,

a 4. cikk (3) bekezdése a járművezetői kártyák 165/2014/EU rendelet szerinti pótlását illetően,

az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti határidőket illetően,

az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően,

a 7. cikk (1) bekezdése a közúti árufuvarozáshoz szükséges közösségi engedély 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsirendelet (4) szerinti érvényességét illetően,

a 7. cikk (2) bekezdése a járművezetői igazolványok 1072/2009/EK rendelet szerinti érvényességét illetően,

a 8. cikk (1) bekezdése a személyszállításhoz szükséges közösségi engedélyek 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsirendelet (5) szerinti érvényességét illetően.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).


2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 182/6


A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Szlovákia általi elhagyásáról

Covid19-világjárvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10. o.)

(2020/C 182 I/06)

Szlovákia által küldött értesítés

Szlovákia 2020. május 29-én tájékoztatta a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/698 rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nem alkalmazza az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezéseit.

Szlovákia úgy döntött, hogy az (EU) 2020/698 rendelet alábbi rendelkezéseit nem alkalmazza:

az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti határidőket illetően,

az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).