ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 434

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. december 27.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2019/C 434/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.9553 — Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 )

1

2019/C 434/02

Eljárásindítás (Ügyszám M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 2 )

2

2019/C 434/03

Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) ( 1 )

3

2019/C 434/04

Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám M.9606 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) ( 1 )

4

2019/C 434/05

Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa) ( 1 )

5

2019/C 434/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.9618 — La Poste/BRT) ( 1 )

6


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 434/07

Euroátváltási árfolyamok — 2019. december 23.

7

2019/C 434/08

Euroátváltási árfolyamok — 2019. december 24.

8

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2019/C 434/09

Az 5. cikk (2) bekezdése alapján benyújtandó információk Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása (Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete [ HL L 210., 2006.7.31., 19. o. ])

9


 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 434/10

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, nem kisebb jelentőségű termékleírás-módosítás jóváhagyására irányuló kérelem közzététele

11

2019/C 434/11

Kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított egységes dokumentum közzététele az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban

22

2019/C 434/12

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított termékleírás közzététele

25


 

Helyesbítések

 

Helyesbítés a tagállamok joga által szabályozott bizalmi vagyonkezelői konstrukciók (trust) és hasonló, társulás jellegű jogi megállapodások Bizottságnak bejelentett listájához (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2019. október 24-i C 360. számának 28. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép)

27


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

 

(2)   EGT vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám M.9553 — Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 434/01)

2019. november 25-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32019M9553 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/2


Eljárásindítás

(Ügyszám M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2019/C 434/02)

2019. december 17-én a Bizottság határozatot hozott, hogy eljárást indít a fent említett ügyben miután a bejelentett összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban a Bizottság komoly kételyeket állapított meg. Jelen eljárásindítás a vizsgálat második fázisát nyitja meg a bejelentett összefonódás tekintetében, azonban nincs kihatással az ügyben hozandó végső határozatra. A határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének (1) 6(1)(c). cikkén alapszik.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz az említett összefonódás kapcsán.

Annak érdekében, hogy az észrevételeket az eljárás során teljes értékűen figyelembe lehessen venni, ezen közlemény megjelenését követő 15. napon belül az észrevételeknek el kell jutniuk a Bizottsághoz. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (a továbbiakban: az összefonódás-ellenőrzési rendelet)


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/3


Összefonódás bejelentésének visszavonása

(Ügyszám M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 434/03)

A Tanács 139/2004/EK rendelete

2019. november 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: összefonódás-ellenőrzési rendelet) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

2019. december 18-án a bejelentő felek tájékoztatták a Bizottságot, hogy visszavonják bejelentésüket.


(1)  HL C 405., 2019.12.2., 12. o.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/4


Összefonódás bejelentésének visszavonása

(Ügyszám M.9606 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 434/04)

A Tanács 139/2004/EK rendelete

2019. november 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: összefonódás-ellenőrzési rendelet) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

2019. december 18-án a bejelentő felek tájékoztatták a Bizottságot, hogy visszavonják bejelentésüket.


(1)  HL C 403., 2019.11.29., 72 o.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/5


Összefonódás bejelentésének visszavonása

(Ügyszám M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 434/05)

A Tanács 139/2004/EK rendelete

2019. november 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: összefonódás-ellenőrzési rendelet) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

2019. december 18-án a bejelentő felek tájékoztatták a Bizottságot, hogy visszavonják bejelentésüket.


(1)  HL C 403.,2019.11.22., 70. o.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám M.9618 — La Poste/BRT)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 434/06)

2019. december 12-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32019M9618 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/7


Euroátváltási árfolyamok (1)

2019. december 23.

(2019/C 434/07)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1075

JPY

Japán yen

121,18

DKK

Dán korona

7,4719

GBP

Angol font

0,85708

SEK

Svéd korona

10,4473

CHF

Svájci frank

1,0870

ISK

Izlandi korona

135,40

NOK

Norvég korona

9,9130

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,499

HUF

Magyar forint

331,24

PLN

Lengyel zloty

4,2609

RON

Román lej

4,7733

TRY

Török líra

6,5834

AUD

Ausztrál dollár

1,6008

CAD

Kanadai dollár

1,4577

HKD

Hongkongi dollár

8,6232

NZD

Új-zélandi dollár

1,6732

SGD

Szingapúri dollár

1,5018

KRW

Dél-Koreai won

1 288,52

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,7605

CNY

Kínai renminbi

7,7652

HRK

Horvát kuna

7,4460

IDR

Indonéz rúpia

15 489,50

MYR

Maláj ringgit

4,5878

PHP

Fülöp-szigeteki peso

56,471

RUB

Orosz rubel

69,0297

THB

Thaiföldi baht

33,408

BRL

Brazil real

4,5220

MXN

Mexikói peso

21,0016

INR

Indiai rúpia

78,9455


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/8


Euroátváltási árfolyamok (1)

2019. december 24.

(2019/C 434/08)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1080

JPY

Japán yen

121,19

DKK

Dán korona

7,4712

GBP

Angol font

0,85533

SEK

Svéd korona

10,4553

CHF

Svájci frank

1,0878

ISK

Izlandi korona

135,60

NOK

Norvég korona

9,9118

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,485

HUF

Magyar forint

331,76

PLN

Lengyel zloty

4,2598

RON

Román lej

4,7790

TRY

Török líra

6,5994

AUD

Ausztrál dollár

1,6019

CAD

Kanadai dollár

1,4582

HKD

Hongkongi dollár

8,6290

NZD

Új-zélandi dollár

1,6716

SGD

Szingapúri dollár

1,5017

KRW

Dél-Koreai won

1 287,71

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,7264

CNY

Kínai renminbi

7,7643

HRK

Horvát kuna

7,4455

IDR

Indonéz rúpia

15 495,40

MYR

Maláj ringgit

4,5832

PHP

Fülöp-szigeteki peso

56,331

RUB

Orosz rubel

68,7932

THB

Thaiföldi baht

33,412

BRL

Brazil real

4,5246

MXN

Mexikói peso

21,0106

INR

Indiai rúpia

78,9525


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/9


Az 5. cikk (2) bekezdése alapján benyújtandó információk

Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása

(Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete [HL L 210., 2006.7.31., 19. o. ])

(2019/C 434/09)

I. 1)   Név, cím és kapcsolattartó

Bejegyzett név: Geopark Karawanken m.b.H. – Geopark Karavanke z.o.o.

Bejegyzett székhely: Hauptplatz 7, A-9135 Eisenkappel und Tichoja 15, A-9133 Sittersdorf, AT

Kapcsolattartó: Gerald Hartmann

A társulás honlapja: www.geopark-karawanken.at

I. 2)   A társulás működésének időtartama

A társulás működésének időtartama: határozatlan idejű

Bejegyezés kelte: 2019.11.27.

Közzététel kelte: 2019.11.27.

II.   CÉLOK

a)

a geológiai és természeti erőforrások, valamint a kultúra és a kulturális örökség megőrzése tagjainak területén;

b)

figyelemfelkeltés, tájékoztatás és oktatás a Karawanken geoparkról és a geopark népszerűsítése;

c)

a geopark gazdasági hasznosítása, többek között a fenntartható turizmus révén;

d)

általánosabban a határokon átívelő együttműködés, a fejlesztés és a helyi politikák koordinációja, valamint az érdekképviselet az egész régióban a fenntartható regionális politika szolgálatában.

III.   TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A TÁRSULÁS NEVÉVEL KAPCSOLATBAN

Angol megnevezés: EGTC Geopark Karawanken

Francia megnevezés: GECT Geopark Karawanken

IV.   TAGOK

IV. 1)   A társulásban részt vevő tagok száma összesen: 14

IV. 2)   Mely országokhoz tartoznak a társulás tagjai? Ausztria és Szlovénia

IV. 3)    Információk a társulás tagjairól (1)

Hivatalos megnevezés: Stadtgemeinde Bleiburg

Postacím: 10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg, AT

Honlap: www.bleiburg.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Postacím: Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, AT

Honlap: www.eisenkappel.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Postacím: St. Michael ob Bleiburg 111, 9143 St. Michael ob Bleiburg, AT

Honlap: www.feistritz-bleiburg.gv.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Marktgemeinde Lavamünd

Postacím: Lavamünd 65, 9473 Lavamünd, AT

Honlap: www.lavamuend.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Občina Črna na Koroškem

Postacím: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, SI

Honlap: www.crna.si

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Občina Dravograd

Postacím: Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd, SI

Honlap: www.dravograd.si

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Gemeinde Gallizien

Postacím: Gallizien 27, 9132 Gallizien, AT

Honlap: www.gallizien.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Gemeinde Globasnitz

Postacím: Globasnitz 111, 9142 Globasnitz, AT

Honlap: www.globasnitz.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Občina Mežica

Postacím: Trg svobode 1, 2392 Mežica, SI

Honlap: www.mezica.si

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Gemeinde Neuhaus

Postacím: Neuhaus 12, 9155 Neuhaus, AT

Honlap: www.neuhaus.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Občina Prevalje

Postacím: Trg 2a, 2391, Prevalje, SI

Honlap: www.prevalje.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Občina Črna na Koroškem

Postacím: Gačnikova pot 5, 2390, Ravne na Koroškem, SI

Honlap: www.ravne.si

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Gemeinde Sittersdorf

Postacím: Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf, AT

Honlap: www.sittersdorf.at

A tag típusa: helyi önkormányzat

Hivatalos megnevezés: Gemeinde Zell-Sele

Postacím: Zell-Pfarre 75, 9170, Zell-Sele, AT

Honlap: www.zell-sele.at

A tag típusa: helyi önkormányzat


(1)  Minden tagra vonatkozóan külön kitöltendő.


V Hirdetmények

EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/11


A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, nem kisebb jelentőségű termékleírás-módosítás jóváhagyására irányuló kérelem közzététele

(2019/C 434/10)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a módosítási kérelem elleni felszólalásra e közzététel napjától számított három hónapon belül.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

„Patata de Galicia”/„Pataca de Galicia”

EU-szám: PGI-ES-02300 – 2017.3.10.

OEM ( ) OFJ (X)

1.   Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida „Patata de Galicia”

Cím: Finca devesa, s/n, 32630 Xinzo de Limia, Ourense

E-mail-cím: patacadegalicia@patacadegalicia.es

Telefon: 0034 988 462 650

A „Patata de Galicia” oltalom alatt álló földrajzi jelzésről és a szabályozó tanácsáról szóló rendelet 3. cikke, valamint a galíciai élelmiszerek értékesítésének ösztönzéséről és minőségének védelméről szóló, 2005. február 18-i 2/2005. sz. törvény 12. cikke alapján az OFJ irányító szerveként a kérelmező csoportosulás jogos érdekkel kérelmezi a termékleírás e módosítását. A csoportosulás a földrajzi jelzés használatára jogosult összes termelőt és csomagolást végző gazdasági szereplőt tömöríti.

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3.   A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

☐ A termék elnevezése

☒ A termék leírása

☒ Földrajzi terület

☒ A származás igazolása

☒ Az előállítás módja

☒ Kapcsolat

☒ Címkézés

☐ Egyéb (részletezze).

4.   A módosítás(ok) típusa

☒ Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása.

☐ Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot.

5.   Módosítások

A termékleírás legfőbb javasolt módosításai két új burgonyafajta felvételére és a földrajzi terület kiterjesztésére vonatkoznak. Az első módosítás a termék leírására vonatkozó bekezdést érinti, és az új fajták esetében szükségessé teszi a hektáronkénti maximális hozam értékeinek bevezetését, a második az előállítás módjára vonatkozó bekezdés formai módosítása. Ez a két módosítás a származás igazolására és a kapcsolatra vonatkozó rovatokban is szükségessé tesz kisebb jelentőségű formai módosításokat.

Ezenfelül az OFJ termékleírásában eddig figyelembe vett egyetlen fajta, a Kennebec esetében is módosul – növekszik – a hektáronkénti maximális hozam.

Ezenkívül a vetési célra megfelelő feltételeket teljesítő terület bevetésére vonatkozó követelmény immár ajánlásként szerepel.

Végezetül a címkézésre vonatkozó bekezdés is módosul az oltalom alatt álló földrajzi jelzés azonosító logójának szerepeltetése érdekében, amely a bejegyzés óta, sőt azt megelőzően is használatos volt, amikor a termék csak Spanyolországban állt oltalom alatt. Ezáltal a „Patata de Galicia” burgonyából előállított termékek esetében szabályozható a földrajzi jelzés nevének használata.

5.1.   A módosítások indokolása

a)   Az Agria fajta bevezetése

Ezt a fajtát évtizedek óta termesztik Galíciában, mégpedig az elsődleges termelő település, A Limia területén. A földrajzi jelzés első termékleírásában azért nem szerepelt, mert akkor oltalom alatt álló fajta volt, de ma már nem az.

Galícia talajtani és éghajlati jellemzőiből fakadóan az Agria fajta olyan érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megkülönböztetik más termőterületeken termesztett, ugyanezen fajtához tartozó burgonyáktól, ahogyan azt érzékszervi vizsgálatot végző szakértők részvételével tartott több vakkóstolás is tanúsította. E kóstolásokhoz háromféleképpen készítették el a különböző területekről származó burgonyákat: vízben főzve, sütve (hasábburgonyaként) és burgonyaszirom formájában. Mindezeken a kóstolásokon a Galíciában termesztett Agria fajta összehasonlításban igen kedvező értékelést és magas pontszámokat kapott, többek között sült burgonyaként és különösen burgonyasziromként, ezért ez a fajta igen keresett ebben az ágazatban.

Ez egy olyan fajta, amelynek szárazanyag-tartalma 21 % körüli, redukálócukor-tartalma pedig mindig az oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében meghatározott küszöbérték alatt marad.

A Kennebec fajtához hasonlóan az Agria fajtát vékony és sima héj, valamint sekélyen ülő rügyek jellemzik, ebből adódóan kereskedelmi célra nagyon keresett.

Ami az agronómiai jellemzőit illeti, azon túlmenően, hogy hektáronkénti hozama magasabb a Kennebec fajtáénál, ki kell emelni, hogy ellenáll a cisztaképző burgonya-fonálféregnek (Globodera rostochiensis), ami fontos szempont, mivel a „Patata de Galicia” elsődleges termőterületén, a fent említett A Limia településen egyre több parcellában pusztít e parazita, amely a Kennebec fajtára nézve különösen veszélyes. Az Agria fajta bevezetése várhatóan a növényvédelmi költségek csökkentése és a környezetvédelem szempontjából is előnyös lesz, ugyanis lehetővé teszi az említett fertőzés kezelésének jelentős visszaszorítását, sőt megszüntetését is.

b)   A Fina de Carballo fajta bevezetése

A Fina de Carballo Galíciában őshonos fajta, amelyet elsősorban Bergantiños településen, Galicia egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező burgonyatermesztő területén termesztenek. A Kennebec és az Agria fajtához hasonlóan a héja sima és vékony. E fajtáktól eltérően azonban a Fina de Carballo fajta rügyei mélyen ülnek, ami korlátozza kereskedelmi vonzerejét és következésképp a termesztését.

Mindazonáltal a Kennebec fajtához hasonlóan e fajta is fehér héjú és kiváló érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik, különösen sütve, ahogyan azt az értékelése céljából végzett összehasonlító kóstolási tesztek is igazolták. Mivel őshonos fajtáról van szó, és meg kell erősíteni a növénygenetikai örökséget, ezt a fajtát ajánlott felvenni a „Patata de Galicia” OFJ előállításához elfogadott fajták közé.

c)   A földrajzi terület kiterjesztése

A „Patata de Galicia” OFJ hatályos termékleírása négy burgonyatermesztő térséget említ, amelyek a négy galíciai tartomány közül három tartomány több településére kiterjednek.

Az első termékleírásban csak azok a települések szerepelnek, ahol a kereskedelmi forgalmazásra szánt burgonyatermesztés a legjelentősebb volt, így a földrajzi terület nem foglalta magában Galícia területének fennmaradó részét.

Galíciában azonban elég egyenletes a burgonyatermesztés megoszlása a Közösség négy tartományában. A hivatalos adatok szerint 2014-ben a művelt területek nagysága a következő volt: 6 016 ha (A Coruña), 4 201 ha (Lugo), 6 883 ha (Ourense) és 3 158 ha (Pontevedra).

Az, hogy Galíciában a termesztett burgonya jelentős részét önellátásra szánják, vagy a termelők azt közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik, szintén magyarázatot ad arra, hogy csak bizonyos meghatározott vidékek tartoznak az oltalom alatt álló földrajzi jelzés hatálya alá tartozó területhez.

A jelenlegi termékleírásban szereplő talajtani és éghajlati jellemzők azonban Galícia minden településén nagyjából azonosak. Megjegyzendő, hogy a hatályos termékleírásban szereplő térségek Galícia egész területére kiterjednek. Ezek az adottságok Galícia általános jellemzői, nevezetesen a csapadékos éghajlat, 1000–1500 mm közötti, sőt még nagyobb csapadékmennyiséggel, a nyár végi száraz időszak és a növény vegetációs időszaka alatti enyhe hőmérséklet, valamint a savas (5 és 6,5 közötti pH-értékű) vályogtalaj és homokos-agyagos talaj. Ahogyan már említettük, Galíciában az autonóm közösség teljes területén folyik burgonyatermesztés, a magashegységek vidékét kivéve, ahol a lejtős területek megnehezítik a növénytermesztés gépesítését.

d)   A Kennebec fajta hektáronkénti hozamának növelése

Az elmúlt évek során a Kennebec fajta hektáronkénti hozama olyannyira megnőtt, hogy a galíciai mezőgazdasági termelők professzionalizálták tevékenységüket. Így napjainkban szinte minden termelő tanúsított vetőmagot használ, amelyből több és jobb minőségű termést takarítanak be, mint az újraültetett vetőmagokkal: ez a gyakorlat évek óta általánosan elterjedt. A módszeres talajvizsgálat is általánosan elterjedt, csakúgy, mint a talajvizsgálatok eredményeitől függő, megfelelő trágyázás gyakorlata, ami szintén növeli a betakarított termés mennyiségét.

Ehhez a Kennebec fajta esetében közel 15 %-ra kell emelni a hektáronkénti maximális hozam értékét, ami a szárazművelésű növénykultúrák esetében 25 000 kg/ha-ra, az öntözéses művelésű növénykultúrák esetében pedig 40 000 kg/ha-ra emelkedne: ezek a mennyiségek megfelelnek a Fina de Carballo fajta esetében megállapított hektáronkénti maximális hozamnak. Az Agria fajta esetében azonban valamivel magasabb hozamot állapítottak meg (30 000 kg/ha-t a szárazművelésű növénykultúrák esetében és 50 000 kg/ha-t az öntözéses művelésű növénykultúrák esetében), ugyanis ez a fajta magasabb terméshozamú.

e)   A vetési célra megfelelő feltételeket teljesítő földterület bevetésére vonatkozó ajánlás

A módosítás az ágazat által elért professzionalizálódás magas szintjéhez is kapcsolódik. A mezőgazdasági üzemekért felelős személyek jól ismerik azokat a problémákat, amelyeket a nem megfelelő talajviszonyok melletti vetés okozhat, és ismerik a probléma orvoslásának módjait is. Ezért nem tűnik szükségesnek a megfelelő talajba vetés előírása, elegendő ajánlásként megfogalmazni.

f)   Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés logójának felvétele

A hatályos termékleírásnak megfelelően a „Patata de Galicia” OFJ-vel oltalom alá helyezett burgonya címkéjén fel kell tüntetni az OFJ saját logóját. A csomagolásnak a logót feltüntető, számozott hátoldali címkét is kell tartalmaznia. Ez azonban nem szerepel a termékleírásban, bár a szóban forgó földrajzi jelzés az uniós nyilvántartásba való bejegyzése előtt is használatos volt, amikor a termék az uniós szabályozás előtti spanyol szabályozás értelmében részesült oltalomban.

A fogyasztók tájékoztatásának elősegítése, illetve elsősorban a termék Galícia Autonóm Közösség területén kívüli oltalomban részesítése és ellenőrzése érdekében hasznosnak tűnik, hogy ez a logó megjelenjen a termékleírásban, ami elő fogja segíteni az illetékes hatóságok általi ellenőrzést.

g)   A földrajzi jelzés használatának szabályozása az összetevőként „Patata de Galicia” burgonyából előállított termékek esetében

Az „Iránymutatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott termékeket összetevőként tartalmazó élelmiszerek címkézéséhez” című európai bizottsági közleménynek (2010/C 341/03) megfelelően szabályokat állapítottak meg arra vonatkozóan, hogy a „Patata de Galicia” OFJ-t alapanyagként tartalmazó feldolgozott termékeken feltüntethető az »Elaborado con IGP Patata de Galicia« felirat.

5.2.   A termékleírás és az egységes dokumentum módosított rovatai

a)   A termék leírása

A termékleírás módosul annak érdekében, hogy a felvett új fajtákra való hivatkozás bekerüljön a szövegbe.

Így az alábbi szöveg:

„A »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) rendelkező termék a Solanum tuberosum L. faj Kennebec fajtájának emberi fogyasztásra termesztett gumója.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) rendelkező termék a Solanum tuberosum L. faj Kennebec, Agria és Fina de Carballo fajtájának emberi fogyasztásra termesztett gumója.”;

valamint:

„A »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező, Kennebec fajtájú étkezési burgonya sajátos jellemzői a következők:

A gumók formája: gömbölyű vagy tojásdad.

A rügyek sekélyen ülnek.

A héj sima és vékony.

A héj színe világossárga.

A gumó húsának színe fehér.

Állaga tapintásra kemény, megfőzve krémes, a szájban tömör.

Fogyasztási minősége kitűnő, különösen a szárazanyag-tartalma, színe, aromája és főzés utáni íze miatt kiemelkedő burgonya.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A termesztett fajtától függetlenül a szóban forgó földrajzi jelzés hatálya alá tartozó burgonya héja sima és vékony, állaga tapintásra kemény, megfőzve krémes, a szájban pedig igen tömör. Fogyasztási minősége kitűnő, emellett különösen a szárazanyag-tartalma, színe, aromája és főzés utáni íze miatt kiemelkedő burgonya.

A burgonya alakja és színe a termesztett fajtától függően változik, ahogyan az alábbi táblázatban szerepel:

 

Kennebec

Agria

Fina de Carballo

Alak

gömbölyű vagy tojásdad

hosszúkás, tojásdad

kerekded

Rügyek

sekélyen ülők

sekélyen ülők

mélyen ülők

A héj színe

világossárga

Sárga

világossárga

A hús színe

fehér

Sárga

fehér

Az egységes dokumentum 3.2. pontja hasonlóképpen módosul.

b)   Földrajzi terület

A termékleírásnak ez a bekezdése oly módon módosul, hogy az alábbi szöveg:

„Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék termesztési és csomagolási területe Galícia Autonóm Közösség négy térségét foglalja magában, melyek az alábbi járásokra terjednek ki:

Bergantiños (A Coruña) térsége: a Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica és Ponteceso települések területe,

Terra Chá-A Mariña (Lugo) térsége: Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba és Xermade települések területe,

Lemos (Lugo) térsége: Monforte de Lemos, Pantón és O Saviñao települések területe,

A Limia (Ourense) térsége: Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos és Xinzo de Limia települések területe; Allaríz közigazgatási területén Coedo és Torneiros egyházközségek területe; Vilar de Barrio közigazgatási területén Bóveda, Padreda, Seiró és Vilar de Barrio egyházközségek területe; valamint Xunqueira de Ambía közigazgatási területén A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña és Sobradelo egyházközségek területe.

A burgonyatermesztésre szánt mezőgazdasági terület évi 500–1 000 hektár között változik.”

helyébe a következő szöveg lép:

„Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék termesztési és csomagolási területe Galícia Autonóm Közösség területének felel meg.

A forgalomba hozatalra szánt, említett fajták termesztésére használt terület becsült nagysága mintegy 1 350 hektár.”

Az egységes dokumentum 4. pontja szintén módosul. Az alábbi szöveg:

„A meghatározott földrajzi terület Galícia Autonóm Közösség területéhez tartozó, következő négy térségből áll: Bergantiños, Terra Chá-A Mariña, Lemos és A Limia.”

helyébe a következő szöveg lép:

„Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék termesztési és csomagolási területe Galícia Autonóm Közösség területének felel meg.”

c)   A származás igazolása

A termékleírásnak ebben a pontjában az új fajták felvétele és a terület kiterjesztése miatt kisebb jelentőségű formai módosításokra kerül sor.

Így az alábbi szöveg:

„A »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) hatálya alá tartozó burgonya előállításához kizárólag a meghatározott termesztési térségekben található, megfelelő (egészséges, mindenféle betegségtől mentes) parcellákon termesztett, és a szabályozó tanács nyilvántartásába bejegyzett, Kennebec fajtájú étkezési burgonya használható fel.

Hasonlóképpen, a »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« OFJ-vel rendelkező termék csomagolását kizárólag az adott térségekben található, és a szabályozó tanács megfelelő nyilvántartásába bejegyzett raktárak és csomagoló létesítmények végezhetik.

A tárolás és csomagolás meghatározott térségekben való végzése a termelés sajátosságainak megőrzése érdekében szükséges, valamint azért, mert a létesítmények hagyományosan a legjobb minőséget előállító térségekben helyezkednek el, ami lehetővé teszi a felügyeleti struktúra jobb és hatékonyabb működését. A fenti körülmény másrészt azt is szolgálja, hogy a lehető legkisebbre korlátozódjon a termék minőségének romlása, ami a szállítás (ütődések keletkezése, nem megfelelő hőmérséklet stb.) és a nemkívánatos tárolási körülmények hatására következhet be.

A szabályozó tanács az EN-45011 szabványban meghatározott, a terméktanúsító szervezetekre vonatkozó általános szabályoknak megfelelően biztosítja a termék nyomonkövethetőségét egy parcellavizsgálati, helymeghatározási és ellenőrzési programon keresztül, miután az éves vetésről nyilatkozat készült, valamint az oltalom alatt álló termék tárolására, kezelésére, csomagolására és címkézésére kiterjedő minőségellenőrző és -javító programon keresztül.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) hatálya alá tartozó burgonya előállításához kizárólag a meghatározott termesztési területen található, megfelelő (egészséges, mindenféle betegségtől mentes) parcellákon termesztett, és a szabályozó tanács nyilvántartásába bejegyzett, Kennebec Agria és Fina de Carballo fajtájú étkezési burgonya használható fel.

Hasonlóképpen, a »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« OFJ-vel rendelkező termék csomagolását kizárólag a meghatározott termesztési területen található, és a szabályozó tanács megfelelő nyilvántartásába bejegyzett raktárak és csomagoló létesítmények végezhetik.

A tárolás és csomagolás meghatározott területen való végzése a termelés sajátosságainak megőrzése érdekében szükséges, valamint azért, mert a létesítmények hagyományosan a legjobb minőséget előállító térségekben helyezkednek el, ami lehetővé teszi a felügyeleti struktúra jobb és hatékonyabb működését. A fenti körülmény másrészt azt is szolgálja, hogy a lehető legkisebbre korlátozódjon a termék végső minőségének romlása, ami a szállítás (ütődések keletkezése, nem megfelelő hőmérséklet stb.) és a nemkívánatos tárolási körülmények hatására következhet be.

A szabályozó tanács az ISO/IEC 17065 szabványban meghatározott, a terméktanúsító szervezetekre vonatkozó általános szabályoknak megfelelően biztosítja a termék nyomonkövethetőségét egy parcellavizsgálati, helymeghatározási és ellenőrzési programon keresztül, miután az éves vetésről nyilatkozat készült, valamint az oltalom alatt álló termék tárolására, kezelésére, csomagolására és címkézésére kiterjedő minőségellenőrző és -javító programon keresztül.”

d)   Az előállítás módja

A termékleírásnak ez a pontja a két új fajta felvételéhez kapcsolódó formai módosítással is kiegészül.

Így a következő bekezdés:

„A »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) hatálya alá tartozó burgonya előállításához kizárólag a meghatározott termesztési térségekben található, megfelelő (egészséges, mindenféle betegségtől mentes) parcellákon termesztett, és a szabályozó tanács nyilvántartásába bejegyzett, tanúsított vagy újraültetett vetőmagból származó, Kennebec fajtájú étkezési burgonya használható fel.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A »Pataca de Galicia« vagy »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) hatálya alá tartozó burgonya előállításához kizárólag a meghatározott termesztési területen található, megfelelő (egészséges, mindenféle betegségtől mentes) parcellákon termesztett és nyert, és a szabályozó tanács nyilvántartásába bejegyzett, tanúsított vagy ellenőrzött módon újraültetett vetőmagból származó, Kennebec, Agria és Fina de Carballo fajtájú étkezési burgonya használható fel.”

Az egyes fajtáknál a hektáronkénti maximális hozamhoz kapcsolódóan is megfelelő módosításokra kerül sor, így az alábbi mondat:

„A szabályozó tanács oltalma alatt forgalomba hozható maximális termelési mennyiség a szárazművelésű növénykultúrák esetében 22 000 kg/ha, az öntözéses művelésű növénykultúrák esetében pedig 35 000 kg/ha.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A szabályozó tanács oltalma alatt forgalomba hozható maximális termelési mennyiség a Kennebec és a Fina de Carballo fajtáknál a szárazművelésű növénykultúrák esetében 25 000 kg/ha, az öntözéses művelésű növénykultúrák esetében pedig 40 000 kg/ha, illetve az Agria fajtánál a szárazművelésű növénykultúrák esetében 30 000 kg/ha, az öntözéses művelésű növénykultúrák esetében pedig 50 000 kg/ha.”

Másrészt módosul a talaj vetéskori előkészítésére vonatkozó követelmény. Így a következő mondat:

„3–4 évenként, kicsírázott, tanúsított vetőburgonyát vetnek vetésre alkalmas feltételeket teljesítő talajba; a 3–4 °C-on tárolt (hűtőkamrákból származó) gumókat célszerű legalább 20 napig 12–15 °C-os hőmérsékleten tárolni.”

helyébe a következő szöveg lép:

„3–4 évenként ajánlott kicsírázott, tanúsított vetőburgonyát vetni vetésre alkalmas feltételeket teljesítő talajba; a 3–4 °C-on tárolt (hűtőkamrákból származó) gumókat célszerű legalább 20 napig 12–15 °C-os hőmérsékleten tárolni.”

Végezetül annak érdekében, hogy a szöveg igazodjon az új földrajzi adottságokhoz, módosul az egyes termesztési területeken (a hatályos termékleírásban A Limia településen) alkalmazott célzott öntözés lehetőségéről szóló bekezdés. Az új szövegezésnek lehetőséget kellene teremtenie arra, hogy minden olyan területen célzott nyári öntözést lehessen végezni, ahol erre szükség lehet (belső régiók, kontinentálisabb jellegű éghajlat). Így a következő bekezdés:

„Galícia mezőgazdasági üzemeiben a burgonyatermesztés hagyományosan és alapvetően nem öntözött földterületeken folyik. A minőségi burgonyatermesztéssel jellemzett térségek közül az A Limia régió településeit magában foglaló térségben – a fekvéséből adódó jellemzők miatt – határozottan kontinentális az éghajlat, mivel Ourense tartomány belsejében található, ahol a csapadékmennyiség jelentősen elmarad a galíciai éves átlagtól, és ahol a hőmérséklet az év közepén, vagyis júniusban, júliusban és augusztusban jóval magasabb. Ebben a térségben szükség van öntözésre, hogy a növénykultúra tökéletes állapotban érjen vegetációs időszaka végére.”

helyébe a következő szöveg lép:

„Galícia mezőgazdasági üzemeiben a burgonyatermesztés hagyományosan és alapvetően nem öntözött földterületeken folyik. Léteznek azonban olyan területek, amelyek a fekvésükből adódóan határozottan kontinentális éghajlatúak, ahol a csapadékmennyiség jelentősen elmarad a galíciai éves átlagtól, és ahol a hőmérséklet az év közepén, vagyis júniusban, júliusban és augusztusban jóval magasabb. Ezekben a térségekben szükség van öntözésre, hogy a növénykultúra tökéletes állapotban érjen vegetációs időszaka végére.”

e)   Kapcsolat

Ez a pont a földrajzi terület kiterjesztéséhez kapcsolódóan néhány konkrét formai módosítást igényel. Ezek a módosítások a termékleírást és az egységes dokumentumot egyaránt érintik.

Következésképp a termékleírás a következőképpen módosul:

A következő bekezdés:

„Galícia Autonóm Közösség burgonyatermesztő vidékeinek éghajlati feltételei, talajainak jellemzői és az ott végzett gondos mezőgazdasági munka eredményeképpen a késztermék élvezeti értéke kivételes.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A meghatározott terület éghajlati feltételei, talajainak jellemzői és az ott végzett gondos mezőgazdasági munka eredményeképpen a késztermék élvezeti értéke kivételes.”;

a következő bekezdés:

„Az éghajlati feltételeket illetően hangsúlyozandó, hogy a burgonyatermesztő vidékek bőséges csapadékmennyisége (évi 1000–1500 mm) és az enyhe hőmérsékletek miatt a burgonyaültetvények vegetatív fejlődése optimális, öntözésre nincs szükség, a gumók növekedése folyamatos.”

helyébe a következő szöveg lép:

„Az éghajlati feltételeket illetően hangsúlyozandó, hogy a burgonyatermesztő vidékek bőséges csapadékmennyisége (évi 1000–1500 mm, sőt több csapadék) és az enyhe hőmérsékletek miatt a burgonyaültetvények vegetatív fejlődése optimális, öntözésre nincs szükség, kivéve nyáron, bizonyos területeken és célzottan; így a gumók növekedése folyamatos.”;

a következő bekezdés:

„A termőterületen túlnyomórészt 5 és 6,5 közötti pH-értékű vályogtalaj és homokos-agyagos talaj jellemző, ami ideális ennek a növénynek a termesztéséhez. A talaj szerkezetének köszönhetően a gumó héja vékony és egyenletes lesz, a gumókra betakarításkor nem tapad föld, így azokat nem szükséges lemosni. Az enyhén savas pH megakadályozza az ezüstfoltosság vagy varasodás kialakulását. (Az említett betegséggel fertőzött burgonya héja durva, hólyagos, kellemetlen megjelenése miatt nem alkalmas forgalomba hozatalra.)”

helyébe a következő bekezdés lép:

„Ezenkívül túlnyomórészt 5 és 6,5 közötti pH-értékű vályogtalaj és homokos-agyagos talaj jellemző, ami ideális ennek a növénynek a termesztéséhez. A talaj szerkezetének köszönhetően a gumó héja vékony és egyenletes lesz, a gumókra betakarításkor nem tapad föld, így azokat nem szükséges lemosni. Az enyhén savas pH megakadályozza az ezüstfoltosság vagy varasodás kialakulását. (Az említett betegséggel fertőzött gumók héja durva, hólyagos, kellemetlen megjelenése miatt nem alkalmas forgalomba hozatalra.)”;

és a következő bekezdés:

„Ez a helyzet a szabályozó hatóság által a tanúsított burgonya termesztésére engedélyezett területhatárokon belüli négy régióban vagy térségben. Ezt a területet többnyire sík, közepes vagy alacsony tengerszint feletti magasságú térségek alkotják, amelyek felülmúlhatatlan körülményeket biztosítanak a burgonyatermesztés számára.”

helyébe a következő bekezdés lép:

„Ez a helyzet azokon a különböző településeken vagy területeken, ahol túlnyomórészt burgonyatermesztés folyik Galíciában. Ezeket a területeket többnyire sík, közepes vagy alacsony tengerszint feletti magasságban fekvő földterületek alkotják, amelyek felülmúlhatatlan körülményeket biztosítanak a burgonyatermesztéshez.”

Ami az egységes dokumentumot illeti, az 5. pont a következőképpen módosul:

A terület sajátosságait ismertető pontban az alábbi szöveg:

„Csapadékmennyiség: hangsúlyozni kell a burgonyatermesztő vidékek bőséges, évi 1 000–1 500 mm közötti csapadékmennyiségét. A száraz időszak augusztusra és szeptemberre esik.”

helyébe a következő szöveg lép:

„Csapadékmennyiség: hangsúlyozni kell a meghatározott terület bőséges, évi 1 000–1 500 mm közötti – és egyes területeken még nagyobb – csapadékmennyiségét. A száraz időszak augusztusra és szeptemberre esik.”;

valamint a hegyrajzi adottságokra vonatkozó szöveg:

„Ezt a területet többnyire sík, közepes vagy alacsony tengerszint feletti magasságú térségek alkotják, amelyek felülmúlhatatlan körülményeket biztosítanak a burgonyatermesztés számára.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A Galícia Autonóm Közösség területén található különböző termőterületeket többnyire sík, közepes vagy alacsony tengerszint feletti magasságban fekvő földterületek alkotják, amelyek felülmúlhatatlan körülményeket biztosítanak a burgonyatermesztéshez.”

A termék sajátosságait ismertető pontban az alábbi mondat:

„–

a Kennebec változat jól alkalmazkodik e terület talajához, aminek eredményeképpen a gumók rügyei sekélyen ülnek, héjuk vékony és sima, húsuk színe pedig fehér.”

helyébe a következő mondat lép:

„–

a Kennebec és az Agria fajta jól alkalmazkodik Galícia talajához, aminek eredményeképpen a gumók rügyei sekélyen ülnek, héjuk vékony és sima, húsuk színe a Kennebec fajta esetében nagyon fehér, az Agria fajta esetében pedig sárga. Ezenkívül a Fina de Carballo fajta őshonos, következésképp tökéletesen alkalmazkodott a környezethez, ezért vékony héjú gumókat terem, bár azokon mélyen ülő rügyek vannak és fehér a húsuk.”

Végezetül a földrajzi terület és a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolatot ismertető pontban az alábbi bekezdés:

„A földrajzi terület természeti viszonyainak, különösen pedig a termesztő vidék bőséges csapadékának, valamint az enyhe hőmérsékletnek az eredményeképpen a burgonyaültetvények vegetatív fejlődése optimális, öntözésre nincs szükség, a gumók növekedése folyamatos.”

helyébe a következő bekezdés lép:

„A földrajzi terület természeti viszonyainak, különösen pedig a termesztő vidék bőséges csapadékának, valamint az enyhe hőmérsékletnek az eredményeképpen a burgonyaültetvények vegetatív fejlődése optimális, öntözésre nincs szükség, kivéve nyáron, bizonyos területeken és célzottan; így a gumók növekedése folyamatos.”

f)   Címkézés

A termékleírás és az egységes dokumentum alábbi bekezdése:

„Az oltalom alatt álló terméket tartalmazó tárolóedényeken a csomagolás főoldalán annak egyharmadával megegyező nagyságban nyomtatott karakterekkel fel kell tüntetni az elnevezés logóját és az »Indicación geográfica protegida ’Pataca de Galicia’/’Patata de Galicia’« feliratot.”

helyébe a következő bekezdés lép:

„Az OFJ-terméket tartalmazó tárolóedényeken a csomagolás főoldalán annak egyharmadával megegyező nagyságban nyomtatott karakterekkel fel kell tüntetni az elnevezés alábbi logóját és az »Indicación geográfica protegida ’Pataca de Galicia’/’Patata de Galicia’« feliratot.”,

továbbá mindkét dokumentumban a szöveg alá bekerül az oltalom alatt álló földrajzi jelzés logója.

Ezenfelül a termékleírás a következő bekezdéssel egészül ki:

„Ezenkívül egyértelműen fel kell tüntetni az egyes csomagolási egységekben lévő burgonyafajtát.

”A »Patata de Galicia« oltalom alatt álló földrajzi jelzést alapanyagként tartalmazó feldolgozott termékeken feltüntethető az »Elaborado con IGP Patata de Galicia« felirat, ha megfelelnek az »Iránymutatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott termékeket összetevőként tartalmazó élelmiszerek címkézéséhez« című bizottsági közlemény (2010/C 341/03) rendelkezéseinek.” E felirat tényleges ellenőrzése érdekében a feliratot használni kívánó gazdasági szereplők a megfelelő ellenőrzési rendszer létrehozásához kötelesek ezt a szabályozó tanács tudomására hozni.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„Patata de Galicia”/„Pataca de Galicia”

EU-szám: PGI-ES-02300 – 2017.3.10.

OEM ( ) OFJ (X)

1.   Elnevezés

„Patata de Galicia”/„Pataca de Galicia”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A termék a Solanum tuberosum L. faj Kennebec, Agria és Fina de Carballo fajtájának emberi fogyasztásra termesztett gumója.

A termesztett fajtától függetlenül a szóban forgó OFJ hatálya alá tartozó burgonya héja sima és vékony, állaga tapintásra kemény, megfőzve krémes, a szájban pedig igen tömör. Fogyasztási minősége kitűnő, emellett különösen a szárazanyag-tartalma, színe, aromája és főzés utáni íze miatt kiemelkedő burgonya.

A burgonya alakja és színe a termesztett fajtától függően változik, ahogyan az alábbi táblázatban szerepel:

 

Kennebec

Agria

Fina de Carballo

Alak

gömbölyű vagy tojásdad

hosszúkás, tojásdad

kerekded

Rügyek

sekélyen ülők

sekélyen ülők

mélyen ülők

A héj színe

világossárga

Sárga

világossárga

A hús színe

fehér

Sárga

fehér

Analitikai jellemzői a következők: szárazanyag-tartalma 18 % feletti, redukálócukor-tartalma legfeljebb 0,4 %.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A termesztésen kívül a tárolást és a csomagolást is a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni.

A tárolás és csomagolás meghatározott földrajzi területen belüli elvégzése a termelés sajátosságainak megőrzése érdekében szükséges, valamint azért, mert a létesítmények hagyományosan a legjobb minőséget előállító térségekben helyezkednek el. Szintén figyelembe kell venni, hogy a csomagolás során a burgonyát e termék kezelésében nagy tapasztalattal rendelkező munkaerő kézzel válogatja ki. A fenti körülmény másrészt azt is szolgálja, hogy a lehető legkisebbre korlátozódjon a termék minőségének romlása, ami a szállítás (ütődések keletkezése, nem megfelelő hőmérséklet stb.) és a nemkívánatos tárolási körülmények hatására következhet be.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A „Pataca de Galicia” vagy „Patata de Galicia” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) rendelkező étkezési burgonyát új és tiszta csomagolásban kell forgalmazni, és a csomagolóanyagnak elő kell segítenie a termék megfelelő szellőzését és tartósítását, valamint megfelelő szállítását.

A terméket a méret és a származás szempontjából egységes tételekbe kell csomagolni, a legkisebb méret 35 mm. Mindazonáltal a 18 és 35 mm közötti méretű burgonya is kereskedelmi forgalomba hozható, „patata menuda fuera de calibre” (méreten aluli burgonya) megjelöléssel vagy ezzel egyenértékű, egyéb kereskedelmi megjelöléssel.

Az egységes méret az 5 kilogrammnál nagyobb nettó tömegű fogyasztói csomagolások esetében nem kötelező. Az 5 kilogramm vagy annál kisebb nettó tömegű fogyasztói csomagolások esetében a legnagyobb és a legkisebb egység mérete közötti eltérés nem lehet nagyobb 35 mm-nél.

A kiszerelésnek 15, 10, 5, 4, 3, 2 vagy 1 kg nettó tömegű terméket kell tartalmaznia; különleges eltérésként éttermi és vendéglátóipari illetve egyéb, ezt igénylő intézmények általi felhasználásra a 20 és a 25 kg-os kiszerelés is engedélyezett.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Az OFJ-terméket tartalmazó tárolóedényeken a csomagolás főoldalán annak egyharmadával megegyező nagyságban nyomtatott karakterekkel fel kell tüntetni az OFJ alábbi logóját és a „Pataca de Galicia” vagy „Patata de Galicia” oltalom alatt álló földrajzi jelzést.

Image 1

Minden csomagoláson szerepelnie kell a szabályozó tanács által kibocsátott, folyamatosan sorszámozott címkének és a földrajzi jelzés logójának.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék termesztési és csomagolási területe Galícia Autonóm Közösség területének felel meg.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

A meghatározott földrajzi terület éghajlati és talajtani viszonyai kedveznek a „Patata de Galicia” termesztésének, és szerepet játszanak a burgonya kiváló minőségében.

Az alábbiakban találhatók az OFJ-vel rendelkező területnek azok a sajátos jellemzői, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a burgonya kedvezőnek tartott tulajdonságaira:

Éghajlat:

Csapadékmennyiség: hangsúlyozni kell a meghatározott terület bőséges, évi 1 000–1 500 mm közötti – és egyes területeken még nagyobb – csapadékmennyiségét; a száraz időszak augusztusra és szeptemberre esik.

Hőmérséklet: a burgonya vegetatív fejlődése alatt enyhe.

Talaj:

Vályogtalaj és homokos-agyagos talaj, 5 és 6,5 közötti pH-értékkel.

Hegyrajz:

A Galícia Autonóm Közösség területén található különböző termőterületeket többnyire sík, közepes vagy alacsony tengerszint feletti magasságban fekvő földterületek alkotják, amelyek felülmúlhatatlan körülményeket biztosítanak a burgonyatermesztéshez.

A termék sajátosságai:

A más termesztési területekről származó burgonyákkal szemben a galíciai burgonya a következő, említést érdemlő minőségi sajátosságokkal rendelkezik:

a Kennebec és az Agria fajta jól alkalmazkodik Galícia talajához, aminek eredményeképpen a gumók rügyei sekélyen ülnek, héjuk vékony és sima, húsuk színe a Kennebec fajta esetében nagyon fehér, az Agria fajta esetében pedig sárga. Ezenkívül a Fina de Carballo fajta őshonos, következésképp tökéletesen alkalmazkodott a környezethez, ezért vékony héjú gumókat terem, bár azokon mélyen ülő rügyek vannak és fehér a héjuk.

Minőségi sajátosságok: az OFJ-vel ellátott burgonya enyhén lisztes, tömör konzisztenciájú, könnyen vagy közepesen könnyen vágható, tapintásra kemény. Mindennek köszönhetően bármilyen étel készítéséhez ideális, szárazanyag-tartalma kiemelkedő, színe főzés után szép, aromája és íze kitűnő.

Analitikai jellemzők: szárazanyag-tartalma 18 % feletti, redukálócukor-tartalma legfeljebb 0,4 %.

A földrajzi terület és a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat:

A földrajzi terület természeti viszonyainak, különösen pedig a termesztő vidék bőséges csapadékának, valamint az enyhe hőmérsékletnek az eredményeképpen a burgonyaültetvények vegetatív fejlődése optimális, öntözésre nincs szükség, kivéve nyáron, bizonyos területeken és célzottan; a gumók növekedése folyamatos.

Az augusztusi és szeptemberi száraz időszak alatt a talaj kiszárad, ezáltal a termesztett burgonyagumók veszítenek nedvességtartalmukból a betakarítás előtt. Így tökéletesen megérnek, egységes, erős héjuk fejlődik ki, ami a gumó vízveszteségével együtt kedvez az eltarthatóságnak és fokozza az élvezeti értéket.

A termőterületeken túlnyomórészt 5 és 6,5 közötti pH-értékű vályogtalaj és homokos-agyagos talaj jellemző, ami ideális ennek a növénynek a termesztéséhez, mivel javítja a talaj szellőzését, következésképp csökkenti az olyan betegségek előfordulását, mint a fekete szártőrothadás (Pectobacterium spp.) vagy a burgonya rizoktóniás betegsége (Rhizoctonia solani). A talaj szerkezetének köszönhetően a gumó héja vékony és egyenletes lesz, a gumókra betakarításkor nem tapad föld, így azokat nem szükséges lemosni. Ezenkívül a talaj enyhén savas pH-értéke megakadályozza némely betegségek – mint például a varasodás (Streptomyces spp.) – előfordulását.

Az emberi tényezővel kapcsolatban meg kell említeni a hagyományos termesztési eljárásokat, amelyek közül ki kell emelni a jelentős, mintegy 25–30 t/ha mértékű trágyázást, ami nagyban hozzájárul az e különleges körülmények között termesztett burgonya kiemelkedő kulináris élvezeti értékéhez.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2018/P_Condiciones_Patata_de_Galicia__mayo_2018.pdf


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/22


Kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított egységes dokumentum közzététele az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban

(2019/C 434/11)

Az Európai Bizottság a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 6. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően jóváhagyta ezt a kisebb jelentőségű módosítást.

E kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a Bizottság DOOR adatbázisában tekinthető meg.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ

EU-szám: PDO-FR-0065-AM04 – 2019.6.4.

OEM (X) OFJ ( )

1.   Elnevezés(ek)

„Pomme de terre de l’île de Ré”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Pomme de terre de l’île de Ré” 70 mm-nél kisebb méretű primőr burgonya.

A „Pomme de terre de l’île de Ré” oltalom alatt álló eredetmegjelölésre jogosult burgonyának étkezésiburgonya- (Alcmaria, Starlette, Carrera és Primabelle) vagy tömör húsú étkezésiburgonya-fajtából (Amandine, Charlotte, Celtiane et Léontine) kell származnia.

Húsának állaga omlós, aromájában növényi jegyek érvényesülhetnek. Szárazanyag-tartalma a felszedés napján az Alcmaria, a Starlette, a Carrera és a Primabelle fajta esetében 15 és 20,5 % között, az Amandine, a Charlotte, a Celtiane és a Léontine fajta esetében pedig 16 és 21 % között van.

A betakarításra a teljes érettség állapotának elérését megelőzően kerül sor, héja vékony és egyszerű kaparásra könnyen leválik.

Kizárólag a betakarítás évében, július 31-ig forgalmazható, hosszú tárolásra nem alkalmas szezonális termék.

A „Pomme de terre de l’île de Ré” friss zöldség, amelyet a felszedés után rövid időn belül értékesíteni kell.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A csíráztatástól kezdve a betakarításig valamennyi műveletre a földrajzi területen kerül sor.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

Az egyedi csomagolás a meghatározott földrajzi területen történik. A terméket legfeljebb 25 kg-os kiszerelésbe csomagolják. A csomagolás lehetővé teszi az egyes tételek és a származási hely azonosítását, és így biztosítja a burgonya nyomonkövethetőségét.

Mivel a „Pomme de terre de l’île de Ré” kizárólag friss állapotban forgalmazott termék, a felszedés után rövid időn belül csomagolni kell.

Ezenkívül a termék betakarítása a teljes érettség állapotának elérését megelőzően történik, ezért sérülékeny. Helyénvaló tehát megóvni az ütődéstől, ami a héj károsodásához vezethet: felületi sérüléshez és barnuláshoz. A termelők ezért a burgonya sajátosságainak megőrzése érdekében különös gonddal járnak el a betakarítás, a válogatás és a csomagolás során.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A burgonyakereskedelemre vonatkozó szabályozásban szereplő kötelező előírásokon túlmenően a „Pomme de terre de l’île de Ré” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott burgonya címkéjén szerepel a „Pomme de terre de l’île de Ré” eredetmegjelölés elnevezése, valamint az „Appellation d’Origine Protégée” (oltalom alatt álló eredetmegjelölés) felirat vagy az „AOP” (OEM) rövidítés. Mindezeket egyetlen látómezőben kell feltüntetni, ugyanazon a címkén.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi terület a Ré-szigetnek az alábbi településeket magában foglaló területére terjed ki: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Pomme de terre de l’île de Ré” olyan burgonya, amelynek primőr jellege, kicsi mérete és különleges érzékszervi jellemzői a sziget mérsékelt, napos és szeles helyi éghajlatához kapcsolódnak.

A helyi termesztési szokások (könnyű és jó vízáteresztő képességű talajjal rendelkező parcellák kiválasztása, korai ültetés, ültetési sűrűség,...) célja a korai betakarítás hangsúlyossá tétele, ami a 20. század eleje óta hozzájárult a fogyasztók általi elismertségéhez.

A földrajzi terület sajátossága

A „Pomme de terre de l’île de Ré” eredetmegjelöléshez tartozó földrajzi terület Charente-Maritime megyének a Ré-szigetet alkotó 10 településére terjed ki. A Ré-sziget az Atlanti-óceánban, a francia partoktól 3 kilométerre, La Rochelle településsel szemben helyezkedik el.

Földtani szempontból a Ré-sziget története az Aquitániai-medence északi szegélyének kialakulásához kapcsolódik. Különféle, korallszirtekből származó, illetve jura kori meszes-agyagos üledékekből jött létre. Ennek a mezozoikum korában végbement üledékképződésnek a révén alakult ki a Ré-sziget mészkőtalapzata, amelyet a negyedidőszakban agyagos és a szél által odahordott üledékek borítottak be.

Az üledékképződés e különböző szakaszai során formálódott ki a csupán csekély szintkülönbségekkel jellemzett sík táj, ahol a legmagasabb pont tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 20 métert.

A sziget leggyakoribb talajtípusai a mészkőalapzaton elhelyezkedő, kalciumionokban gazdag vagy a mészkő másodlagos felhalmozódásával létrejövő (úgynevezett „calcosol” vagy „calcisol” típusú) talajok.

A burgonyatermelés céljára fenntartott övezetek általában a part mentén található, homokkal fedett meszes vagy kalciumos barna talajokon, illetve a szélhordta üledéken létrejött, homokos szerkezetű talajokon fekszenek. E talajok könnyűek, szárazak és jó vízáteresztő képességgel rendelkeznek. Kálisóban, foszforsavban gazdagok, ugyanakkor humusztartalmuk általában alacsony.

Emellett a Ré-szigetnek megvan az a sajátossága, hogy a tengeri moszat révén természetes trágyát is biztosít a termelők számára. A sziget partján gyűjtött tengeri moszatokból készült szerves trágya, amely sokáig a talajjavítás egyetlen szerves forrását jelentette, még napjainkban is használatos a termelők körében, és előnye, hogy gyorsabban lebomlik, mint például a marhatrágya.

Az éghajlat mérsékelt óceáni. A mérsékelt jelleg egyébként erőteljesebben jelentkezik, mint a kontinentális partvidéken, mivel több a napsütés, kevesebb a csapadék és enyhébbek a hőmérsékletek. E különbségek azzal magyarázhatók, hogy a szigeten jobban érvényesül az óceán hatása, mint a kontinensen.

Az éghajlatot a napsütéses órák magas száma (évente megközelítőleg 2 300 óra) és az ehhez társuló jelentős mértékű természetes nappali világosság, csekély – évi 700 mm alatti – csapadékmennyiség és 13 °C körüli éves átlaghőmérséklet jellemzi. Az esős időszakok leginkább ősszel és télen fordulnak elő, a havazás és a fagy ritka. A Ré-sziget további jellemzője a meleg, erősen fújó szél.

Az alkalmazott termesztési gyakorlatok a „Pomme de terre de l’île de Ré” primőr jellegének megerősítésére irányulnak. E gyakorlatokat többek között a következők jellemzik:

ültetési határidő kijelölése, ami lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a „Pomme de terre de l’île de Ré” betakarítása korán – legkésőbb július 31-én – megtörténjen,

nagy ültetési sűrűség és kis sortávolság,

amennyiben sor kerül szártalanításra, azt kizárólag mechanikai úton hajtják végre, hogy ne idézzenek elő változásokat a talajban, és ezáltal elősegítsék a termék érzékszervi jellemzőinek érvényre jutását.

A termék sajátosságai

A „Pomme de terre de l’île de Ré” primőr burgonya.

Primőr jellegének, valamint kis vagy közepes (70 mm-esnél kisebb) méretének köszönheti sajátos érzékszervi tulajdonságait: omlós húsát, a főzés után érezhető illatát, amelyben az évszaktól függően növényi vagy a száraz termésű gyümölcsökre emlékeztető illatjegyek dominálnak, valamint a csaknem mindig édes, de néha enyhén sós jegyekkel párosuló ízét.

Ok-okozati kapcsolat

A „Pomme de terre de l’île de Ré” sajátos tulajdonságai és érzékszervi jellemzői a Ré-sziget talaj- és éghajlati adottságainak és a termelők termesztési gyakorlatainak együttes eredményeként alakultak ki.

A „Pomme de terre de l’île de Ré” korai jellege a termőföldre és a helyi szakértelemre vezethető vissza. A könnyű, száraz, jó vízáteresztő képességű talajoknak, az enyhe hőmérsékleteknek, a jelentős mennyiségű napsütésnek, továbbá a fóliázásnak köszönhetően a talajok gyorsan felmelegednek. A korábbi fejlődés a csíráztatástól kezdve a növények kikelésén át a betakarításig minden szakaszban megfigyelhető.

A „Pomme de terre de l’île de Ré” minősége legfeljebb 70 mm-es méretének is betudható, amely hozzájárul a termék érzékszervi jellemzőihez. E méret a természetes úton szabályozott csapadékmennyiségnek a szigeten általánosan alkalmazott nagy ültetési sűrűséggel való kombinálása révén érhető el. A talaj jó szikkadási képessége, az enyhe hőmérsékletek, valamint a víz elpárolgását elősegítő meleg, erős szelek szintén hozzájárulnak a burgonya méretének a korlátozásához. A nagy ültetési sűrűség lehetővé teszi a növények számára, hogy ellenállóak legyenek a szigeten fújó erős szelekkel szemben.

Ily módon az ideális talaj- és éghajlati adottságok, az azokat kiaknázó megfelelő termesztési gyakorlatok és a helyesen megválasztott fajták együttesen eredményezik a „Pomme de terre de l’île de Ré” tipikus jellemzőit.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d


(1)  HL L 179., 2014.6.19., 17. o.


27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/25


Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított termékleírás közzététele

(2019/C 434/12)

Az Európai Bizottság a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően jóváhagyta ezt a kisebb jelentőségű módosítást.

E kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a Bizottság DOOR adatbázisában tekinthető meg.

A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK TERMÉKLEÍRÁSA

KARJALANPIIRAKKA

EU-szám: TSG-FI-0015-AM01 – 8.5.2019

Finnország

1.   Bejegyzendő elnevezés(ek)

„Karjalanpiirakka”

2.   A termék típusa

2.24. osztály: Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

3.   A bejegyzés indokolása

3.1.   A termék

☒ az adott termékre vagy élelmiszerre jellemző hagyományos előállítási vagy feldolgozási módszerrel vagy hagyományos összetétellel készül;

☐ a hagyományosan használt nyersanyagokból vagy összetevőkből készül.

A „Karjalanpiirakka” vagy más néven „karéliai lepény” vagy „karéliai pirog” hagyományos készítési módját meghatározó tényezők a következők: a tésztát a lehető legvékonyabbra nyújtják, amíg átlátszó nem lesz, és 10–24 cm átmérőjű vagy hosszúságú, kerek vagy ovális pirogokat formáznak belőle. A tölteléket a széleken 1–2 cm távolságot hagyva helyezik rá a tésztára, és a széleket úgy hajtják vissza a töltelékre és csipkedik össze, hogy a pirog közepét ne fedjék be. A pirogokat rövid ideig nagyon forró sütőben sütik, ezáltal a tészta ropogós lesz, tehát a sütés hatással van a termék ízére.

3.2.   Az elnevezés

☒ az adott termék leírására hagyományosan használt elnevezés;

☐ jelzi a termék hagyományos jellegét vagy sajátosságát.

A „Karjalanpiirakka” az 1600–1700-as években jelent meg a – Kelet-Finnország tartomány területének megfelelő – területen, majd ezt követőn egész Finnországban, sőt a második világháború idején áttelepített karéliai finneknek köszönhetően még Svédországban is elterjedt. Amikor a fogyasztása Karélián kívül is elterjedt, a lepény ovális és felül nyitott, pirog formájú változata kapta a „Karjalanpiirakka” nevet, amely szó szerint „karéliai pirogot” jelent.

4.   Leírás

4.1.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása, beleértve főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzőit, alátámasztva a termék sajátos jellegét (a rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

A „Karjalanpiirakka” egy felül nyitott, sós, nem túl magas, vékony tésztájú és a közepén tölteléket tartalmazó lepény. Mérete általában 7–20 cm. Főként ovális alakú, de kerek is lehet. A tészta nem fedi be teljesen a tölteléket. Széleit befelé felhajtják és összecsipkedik. Tésztája ropogós. A teljes termék körülbelül egyharmadát teszi ki a tészta, a kétharmadát pedig a töltelék.

4.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék termelők által betartandó előállítási módjának leírása, beleértve adott esetben a felhasznált nyersanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait, valamint a termék elkészítésének módját (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

A „Karjalanpiirakka” készítésekor előbb a tölteléket kell megfőzni. A töltelék általában árpa- vagy rizskásából vagy burgonyapüréből készül. Zöldségpüré is használható (pl. tarlórépa, sárgarépa, karórépa, káposzta vagy gomba). A burgonyapüré szárított burgonyapehelyből is készíthető.

A tészta vízből, sóból és rozs- vagy búzalisztből készül. A lehető legvékonyabbra, szinte átlátszóra nyújtják és kis pirog alakúra formázzák. A „Karjalanpiirakka” a vékony tésztától lesz ropogós. A tészta széleit visszahajtják a töltelékre és összecsipkedik. A pirogokat nagyon forró, 250–300 °C-os sütőben 15–20 percig sütik. A gyors sütés és a magas hőmérséklet kulcsfontosságú a termék ízének biztosításához.

A töltelék készítéséhez fel kell forralni 1 liter (1 kg) vizet, tejet, vagy laktózmentes tejitalt, vagy vízzel elkevert tejport vagy laktózmentes tejport, és abba 2 dl (180 g) rizs- vagy árpapelyhet kell belekeverni. A rizskását fél-egy óráig kell főzni, az árpakását hosszabb ideig. A kását sóval lehet ízesíteni. A tészta 275–350 g lisztből és 200 g vízből készül.

A pirogokat közvetlenül a sütés vagy a felmelegítés után gyakran vajjal, olajjal, vagy víz és tej, vagy víz és tejital keverékével kenik be. Ehhez időnként tojást is használnak.

4.3.   A termék hagyományos jellegét alátámasztó főbb tényezők leírása (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

A tésztából és töltelékből álló, pirog alakú hagyományos lepényeket többféleképpen hívják a Karéliától Szibériáig és Kínáig terjedő földrajzi területen. Karélia e térség szélén található. Amikor a fogyasztása Karélián kívül is elterjedt, a lepény ovális és felül nyitott, pirog formájú változata kapta a „Karjalanpiirakka” nevet, amely szó szerint „karéliai pirogot” jelent.

A „Karjalanpiirakka” az 1600–1700-as években jelent meg a jelenlegi Kelet-Finnország területén, majd ezt követőn egész Finnországban, sőt a második világháború idején áttelepített karéliai finneknek köszönhetően még Svédországban is elterjedt. A „Karjalanpiirakkara” vonatkozó első írásos feljegyzések 1686-ból származnak.

A „Karjalanpiirakka” hagyományos készítési módját meghatározó tényezők a következők: a tésztát a lehető legvékonyabbra nyújtják, amíg átlátszó nem lesz, és 10–24 cm átmérőjű vagy hosszúságú, kerek vagy ovális pirogokat formáznak belőle. A tölteléket a széleken 1–2 cm távolságot hagyva helyezik rá a tésztára, és a széleket úgy hajtják vissza a töltelékre és csipkedik össze, hogy a pirog közepét ne fedjék be. A pirogokat rövid ideig nagyon forró sütőben sütik, ezáltal a tészta ropogós lesz, tehát a sütés hatással van a termék ízére.


Helyesbítések

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/27


Helyesbítés a tagállamok joga által szabályozott bizalmi vagyonkezelői konstrukciók (trust) és hasonló, társulás jellegű jogi megállapodások Bizottságnak bejelentett listájához

(Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2019. október 24-i C 360. számának 28. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép)

(2019/C 434/13)

Az Európai Bizottság ezt az összevont listát a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 módosított európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 31. cikkének (10) bekezdése alapján teszi közzé. A lista kizárólag a tagállamok által 2019. szeptember 10-ig bejelentett bizalmi vagyonkezelői konstrukciókon (trust) és hasonló, társulás jellegű jogi megállapodásokon alapul.

Tagállam

Bejelentett bizalmi vagyonkezelői konstrukciók (trust) és hasonló, társulás jellegű jogi megállapodások

Belgium

Fideï-commis de residuo

Bulgária

Nincs

Csehország

Svěřenský fond

Dánia

Nincs

Németország

Nem tett bejelentést

Észtország

Nincs

Írország

Express trusts

Görögország

Nincs

Spanyolország

Nincs

Franciaország

Fiducies

Horvátország

Nincs

Olaszország (2)

a)

Mandato fiduciario

b)

Vincolo di destinazione

Ciprus (2)

a)

Εμπιστεύματα

b)

Διεθνή εμπιστεύματα

Lettország

Nincs

Litvánia

Nincs

Luxemburg (2)

Contrats fiduciaires

Magyarország

Bizalmi vagyonkezelő

Málta

a)

Trusts

b)

Foundations

Hollandia (2)

Fonds voor gemene rekening

Ausztria

Nem tett bejelentést

Lengyelország

Nincs

Portugália

Nem tett bejelentést

Románia

Fiducia

Szlovénia

Nincs

Szlovákia

Nincs

Finnország

Nincs

Svédország

Nincs

Egyesült Királyság

Express trusts


(1)  HL L 141., 2015.6.5., 73. o.

(2)  A bizalmi vagyonkezelői konstrukciók (trust) elismerése a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által kidolgozott, a vagyonkezelőkre alkalmazandó jogról és elismerésükről szóló, 1985. július 1-jei hágai egyezmény rendelkezésein alapul.