ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 172

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. május 20.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

CDJ

2019/C 172/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

GCEU

2019/C 172/02

A nagytanács összetétele

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

CDJ

2019/C 172/03

C-54/18. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. február 14-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cooperativa Animazione Valdocco S. C. S. Impresa Sociale Onlus kontra Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — Jogorvoslati eljárások — 89/665/EGK irányelv — Az 1. és 2c. cikk — Az ajánlattevők részvételét megengedő vagy kizáró határozatok elleni jogorvoslat — Keresetindítási határidők — Harmincnapos jogvesztő határidő — A részvételt megengedő határozat jogellenességére a későbbi aktusok elleni kereset keretében való hivatkozás lehetőségét kizáró nemzeti szabályozás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

3

2019/C 172/04

C-373/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 31-i végzése (a Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas kontra Autoridade  Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — 69/335/EGK irányelv — 4. és 7. cikk — Tőketársaság létrehozása — 1984. július 1 -jén hatályban lévő bélyegilleték — E bélyegilleték ezt követő megszüntetése, majd újbóli bevezetése)

4

2019/C 172/05

C-489/18. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2019. január 15-i végzése (a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi  Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Farmland Kft. kontra Földművelésügyi Miniszter (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Mezőgazdaság — Közvetlen támogatási rendszerek — Egységes támogatási rendszer — Egyszerűsített területalapú támogatás iránti kérelem — Szempontok — Mezőgazdasági terület jogszerű használója)

5

2019/C 172/06

C-689/18. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2019. március 7-i végzése (Dioikitiko Protodikeio Patron [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — XT kontra Elliniko Dimosio (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Belső adók — A hátrányosan  megkülönböztető adóztatás tilalma — Luxustermékek adója — Gépjárművek — Az adóztatás helye szerinti tagállamban történő forgalomba helyezés időpontjától függő adómentesség — A más tagállamban történő első forgalomba helyezés időpontjának figyelmen kívül hagyása”)

5

2019/C 172/07

C-8/19. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. február 12-i végzése (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes  döntéshozatal iránti kérelme) — RH elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — (EU) 2016/343 irányelv — 4. cikk — A bűnösségre történő nyilvános utalások — Az előzetes letartóztatást elrendelő határozat — Jogorvoslati lehetőségek — E határozat törvényességének felülvizsgálatára irányuló eljárás — Az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása — EUMSZ 267. cikk — Az Európai Unió  Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdése — Az észszerű időn belül történő meghallgatáshoz való jog — Olyan nemzeti szabályozás, amely korlátozza a nemzeti bíróságok azon lehetőségét, hogy a Bíróság elé előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszenek, illetve kötelezi őket arra, hogy az e kérelemre adandó válasz megvárása nélkül határozzanak — E szabályozás megsértése esetén alkalmazandó fegyelmi szankciók)

6

2019/C 172/08

C-755/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügyben 2018. november 26-án hozott ítélete ellen Harry Shindler és társai által 2018. november 30-án benyújtott  fellebbezés

7

2019/C 172/09

C-88/19. sz. ügy: A Judecătoria Zărnești (Románia) által 2019. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociația Alianța pentru combaterea abuzurilor kontra TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

C-96/19. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Ausztria) által 2019. február 8-án benyújtott előzetes  döntéshozatal iránti kérelem — VO kontra Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

C-101/19. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

9

2019/C 172/12

C-102/19. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

10

2019/C 172/13

C-108/19. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti  kérelem — Krakvet sp. z.o.o. sp.k. kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București,  Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

C-112/19. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Aachen (Németország) által 2019. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marvin M. kontra Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

C-118/19. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2019. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kér lem — ZS kontra PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

C-134/19. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-552/15. sz., Bank Refah Kargaran kontra Tanács ügyben 2018. december 10-én hozott ítélete ellen a Bank Refah Kargaran által 2019. február 18-án benyújtott  fellebbezés

12

2019/C 172/17

C-135/19. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti  kérelem — Pensonsversicherungsanstalt kontra CW

14

2019/C 172/18

C-157/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-409/16. sz., Makhlouf kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen Ehab Makhlouf által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

15

2019/C 172/19

C-158/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-416/16. sz., Othman kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott  ítélete ellen Razan Othman által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

16

2019/C 172/20

C-159/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-411/16. sz., Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) által 2019. február 21-én  benyújtott fellebbezés

17

2019/C 172/21

C-182/19. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes  döntéshozatal iránti kérelem — Pfizer Consumer Healthcare Ltd kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

C-208/19. sz. ügy: A Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Ausztria) által 2019. március 4-én benyújtott előzetes  döntéshozatal iránti kérelem — NK kontra MS és AS

19

2019/C 172/23

C-217/19. sz. ügy: 2019. március 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finnország

20

2019/C 172/24

C-231/19. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. március 15-én benyújtott  előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Blackrock Investment Management (UK) Limited kontra  Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

C-235/19. sz. ügy: A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2019. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

C-239/19. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eli Lilly and Company kontra Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

C-510/17. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2019. január 24-i végzése (az Okresný súd Bratislava [Szlovákia]  előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ML

23

2019/C 172/28

C-564/17. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. február 4-i végzése — Európai Bizottság kontra Belga Királyság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Észt Köztársaság, Írország, Spanyol Királyság, Francia Köztársaság, Olasz Köztársaság, Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Magyarország

23

2019/C 172/29

C-596/17. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2019. február 13-i végzése (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes  döntéshozatal iránti kérelme) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS kontra Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

C-657/17. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. február 25-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hussein Mohamad Hussein, a Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl részvételével

24

2019/C 172/31

C-277/18. sz. ügy: A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2019. február 14-i végzése (a Tribunal Administrativo de Círculo de  Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda kontra Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

C-368/18. sz. ügy: A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2019. január 30-i végzése (a Justice de paix du troisième canton de Charleroi [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frank Casteels kontra Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

C-399/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. január 18-i végzése (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia]  előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV kontra Autoriteit Consument en Markt, a Gas Transport Services BV részvételével

25

2019/C 172/34

C-498/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. február 11-i végzése (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ZW kontra Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

C-614/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. február 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

26

2019/C 172/36

C-660/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Landgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sundair GmbH kontra WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

C-701/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. január 31-i végzése (az Amtsgericht Nürnberg [Németország] előzetes  döntéshozatal iránti kérelme) — Geld-für-Flug GmbH kontra Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

C-750/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A, B kontra C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

T-251/17. és T-252/17. számú ügyek: A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — Robert Bosch kontra EUIPO (Simply. Connected.) (Európai uniós védjegy — A Simply. Connected. európai uniós ábrás védjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A fellebbezési tanács által elvégzendő vizsgálat terjedelme — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1)  bekezdésének b) pontja) — A 207/2009 rendelet 64. cikke (jelenleg a 2017/1001 rendelet 71. cikke))

28

2019/C 172/40

T-480/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 26-i ítélete — Görögország kontra Bizottság (EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Görögország által teljesített kiadások — Egyszeri és átalány pénzügyi korrekciók — Kölcsönös megfeleltetés — A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények ellenőrzése — Kockázatelemzés — A vagyoni kár felmérése — Indokolási kötelezettség — Arányosság)

29

2019/C 172/41

T-492/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. április 2-i ítélete — Fleig kontra EKSZ (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Határozatlan időre szóló szerződés — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja — Felmondási idővel való megszüntetés — Megszüntetési okok — A bizalmi viszony megszűnése — Szolgálati érdek — Nyilvánvaló értékelési hiba — Gondoskodási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Az Alapjogi Charta 30. és 41. cikke — Eljárási kérdés — A Törvényszék előtti eljárás ügyirataihoz csatolt dokumentumok interneten történő közzététele — A  személyzeti szabályzat 17. cikke)

29

2019/C 172/42

T-562/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — dm-drogerie markt kontra EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi ábrás védjegy — ALBÉA ábrás védjegy — Az Európai Uniót megjelölő, korábbi nemzetközi ábrás védjegy — Balea korábbi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

30

2019/C 172/43

T-611/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 29-i ítélete — All Star kontra EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Egy cipőtalp formája) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Európai uniós térbeli védjegy — Egy cipőtalp formája — Közismert tények — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 94. cikkének (1) bekezdése] — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 52. cikkének (2) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 59. cikkének (2) bekezdése] — A fellebbezési tanács előtti tárgyalás tartására vonatkozó kérelem elutasítása — A 207/2009 rendelet 77. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 96. cikkének (1) bekezdése])

31

2019/C 172/44

T-779/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. április 4-i ítélete — United Wineries kontra EUIPO — Compañía de Vinos Miguel  Martín (VIÑA ALARDE) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A VIÑA ALARDE európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi ALARDE nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának igazolása — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése] — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk azonossága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

32

2019/C 172/45

T-804/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. április 4-i ítélete — Stada Arzneimittel kontra EUIPO (két egymással szembe  elhelyezkedő körív ábrázolása) (Európai uniós védjegy — Két egymással szemben elhelyezkedő körívet ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

33

2019/C 172/46

T-259/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg kontra EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Unifoska európai uniós szóvédjegy bejelentése — NITROFOSKA korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

33

2019/C 172/47

T-186/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 25-i végzése — Abaco Energy és társai kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokat szolgáló támogatási program — Előzetes vizsgálati eljárás — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Kedvezményezettek által benyújtott kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság)

34

2019/C 172/48

T-190/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 25-i végzése — Solwindet las Lomas kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokat szolgáló támogatási program — Előzetes vizsgálati eljárás — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Kedvezményezett által benyújtott kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság)

35

2019/C 172/49

T-631/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 28-i végzése — Herholz kontra EUIPO (#) (Európai uniós védjegy — A # európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatási kérelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

36

2019/C 172/50

T-157/19. sz. ügy: 2019. március 8-án benyújtott kereset — Șanli kontra Tanács

36

2019/C 172/51

T-161/19. sz. ügy: 2019. március 11-én benyújtott kereset — Deutsche Telekom kontra Parlament és Tanács

37

2019/C 172/52

T-162/19. sz. ügy: 2019. március 11-én benyújtott kereset — Telefónica and Telefónica de España kontra Parlament és Tanács

38

2019/C 172/53

T-171/19. sz. ügy: 2019. március 20-án benyújtott kereset — Hebberecht kontra EKSZ

39

2019/C 172/54

T-173/19. sz. ügy: 2019. március 22-én benyújtott kereset — AV és AW kontra Parlament

40

2019/C 172/55

T-176/19. sz. ügy: 2019. március 25-én benyújtott kereset — 3V Sigma kontra ECHA

41

2019/C 172/56

T-182/19. sz. ügy: 2019. március 28-án benyújtott kereset — Puma kontra EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

T-184/19. sz. ügy: 2019. március 27-én benyújtott kereset — Aurea Biolabs kontra EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

T-185/19. sz. ügy: 2019. március 28-án benyújtott kereset — Public.Resource.Org és Right to Know kontra Bizottság

44

2019/C 172/59

T-187/19. sz. ügy: 2019. március 29-én benyújtott kereset — Glaxo Group kontra EUIPO (bíbor színvédjegy)

45

2019/C 172/60

T-188/19. sz. ügy: 2019. április 1-jén benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra Bizottság

46


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

CDJ

20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2019/C 172/01)

Utolsó kiadvány

HL C 164., 2019.5.13.

Korábbi közzétételek

HL C 155., 2019.5.6.

HL C 148., 2019.4.29.

HL C 139., 2019.4.15.

HL C 131., 2019.4.8.

HL C 122., 2019.4.1.

HL C 112., 2019.3.25.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


GCEU

20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/2


A nagytanács összetétele

(2019/C 172/02)

A Törvényszék 2019. április 10-én úgy határozott, hogy a 2019. szeptember 26-tól2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra és az eljárási szabályzat 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően a nagytanácsot alkotó tizenöt bíró a Törvényszék elnöke, az elnökhelyettes, felváltva kijelölt két tanácselnök, az ügyben eredetileg eljáró, három bíróból álló ítélkező testület bírái, továbbá az a két bíró, akikkel e három bíróból álló ítélkező testületet egészítették volna ki, ha az ügyet öt bíróból álló ítélkező testületnek osztották volna ki, valamint hat olyan bíró, akik felváltva kerülnek kijelölésre a tanácselnökök kivételével a Törvényszék összes bírája közül, felváltva követve az eljárási szabályzat 8. cikkében megállapított és az ahhoz képest fordított rangsort.


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

CDJ

20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2019. február 14-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cooperativa Animazione Valdocco S. C. S. Impresa Sociale Onlus kontra Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

(C-54/18. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Közbeszerzési szerződések - Jogorvoslati eljárások - 89/665/EGK irányelv - Az 1. és 2c. cikk - Az ajánlattevők részvételét megengedő vagy kizáró határozatok elleni jogorvoslat - Keresetindítási határidők - Harmincnapos jogvesztő határidő - A részvételt megengedő határozat jogellenességére a későbbi aktusok elleni kereset keretében való hivatkozás lehetőségét kizáró nemzeti szabályozás - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 47. cikk - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

(2019/C 172/03)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Az alapeljárás felei

Felperes: Cooperativa Animazione Valdocco S. C. S. Impresa Sociale Onlus

Alperesek: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Az eljárásban részt vesz: Ati Cilte Soc. coop. soc., Coesa Pinerolo Soc. coop. soc. arl, La Dua Valadda Soc. coop. soc., Consorzio di Cooperative Sociali il Deltaplano Soc. coop. soc., La Fonte Soc. coop. soc. Onlus, Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA), Associazione Amministrativisti.it, Camera degli Avvocati Amministrativisti

Rendelkező rész

1)

A 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvet, és különösen az 1. és 2c. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelynek értelmében a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljáráson való részvételt megengedő vagy kizáró, ajánlatkérők által hozott határozatok elleni kereseteket az érdekeltekkel való közlésüktől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani, azzal a feltétellel, hogy az így közölt határozatok releváns indokolást tartalmaznak, biztosítva az érdekelteknek, hogy tudomást szerezzenek, vagy tudomást szerezhessenek az uniós jog általuk állított megsértéséről.

2)

A 2014/23 irányelvvel módosított 89/665 irányelvet, és különösen az 1. és 2c. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelynek értelmében az ajánlattevők közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljáráson való részvételét megengedő, ajánlatkérők által hozott határozatok elleni, a közlésüktől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kereset hiányában az érdekelt a későbbi aktusok, többek között az odaítélésről szóló határozatok elleni kereset keretében már nem hivatkozhat az említett határozatok jogellenességére, feltéve hogy az ilyen jogvesztésre csak azzal a feltétellel lehet hivatkozni az érdekelttel szemben, hogy az az említett közléssel tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett az általa hivatkozott jogellenességről.


(1)  HL C 142., 2018.4.23.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/4


A Bíróság (első tanács) 2019. január 31-i végzése (a Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-373/18. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók - 69/335/EGK irányelv - 4. és 7. cikk - Tőketársaság létrehozása - 1984. július 1 -jén hatályban lévő bélyegilleték - E bélyegilleték ezt követő megszüntetése, majd újbóli bevezetése)

(2019/C 172/04)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel

Az alapeljárás felei

Felperes: Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rendelkező rész

Az 1985. június 10-i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amellyel valamely tagállam az említett első rendelkezés hatálya alá tartozó, tőketársaság létrehozására irányuló — 1984. július 1-jén bélyegilleték-köteles, ezt követően azonban illetékmentes — ügyletek vonatkozásában az említett illetéket újból bevezeti.


(1)  HL C 294., 2018.8.20.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/5


A Bíróság (hetedik tanács) 2019. január 15-i végzése (a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Farmland Kft. kontra Földművelésügyi Miniszter

(C-489/18. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése - Mezőgazdaság - Közvetlen támogatási rendszerek - Egységes támogatási rendszer - Egyszerűsített területalapú támogatás iránti kérelem - Szempontok - Mezőgazdasági terület jogszerű használója)

(2019/C 172/05)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Farmland Kft.

Alperes: Földművelésügyi Miniszter

Rendelkező rész

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által a 2018. július 17-i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 381., 2018.10.22.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/5


A Bíróság (hatodik tanács) 2019. március 7-i végzése (Dioikitiko Protodikeio Patron [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — XT kontra Elliniko Dimosio

(C-689/18. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Belső adók - A hátrányosan megkülönböztető adóztatás tilalma - Luxustermékek adója - Gépjárművek - Az adóztatás helye szerinti tagállamban történő forgalomba helyezés időpontjától függő adómentesség - A más tagállamban történő első forgalomba helyezés időpontjának figyelmen kívül hagyása”)

(2019/C 172/06)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Protodikeio Patron

Az alapeljárás felei

Felperes: XT

Alperes: Elliniko Dimosio

Rendelkező rész

Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az olyan, nagy hengerűrtartalmú magánhasználatú gépjármű tulajdonosa, amely az e tagállamban történő első forgalomba helyezése időpontjától számítva több mint tíz éves, oly módon mentesül a luxustermékeket terhelő adó alól, hogy nem kerül figyelembevételre azt esetlegesen egy másik tagállamban történt korábbi forgalomba helyezés.


(1)  HL C 25., 2019.1.21.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/6


A Bíróság (első tanács) 2019. február 12-i végzése (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RH elleni büntetőeljárás

(C-8/19. PPU. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás - Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - (EU) 2016/343 irányelv - 4. cikk - A bűnösségre történő nyilvános utalások - Az előzetes letartóztatást elrendelő határozat - Jogorvoslati lehetőségek - E határozat törvényességének felülvizsgálatára irányuló eljárás - Az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása - EUMSZ 267. cikk - Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdése - Az észszerű időn belül történő meghallgatáshoz való jog - Olyan nemzeti szabályozás, amely korlátozza a nemzeti bíróságok azon lehetőségét, hogy a Bíróság elé előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszenek, illetve kötelezi őket arra, hogy az e kérelemre adandó válasz megvárása nélkül határozzanak - E szabályozás megsértése esetén alkalmazandó fegyelmi szankciók)

(2019/C 172/07)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

RH

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 267. cikket és az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ítélkezési gyakorlat által értelmezett azon nemzeti szabályozás, amely azzal a következménnyel jár, hogy a nemzeti bíróságnak az előzetes letartóztatást elrendelő határozat törvényességéről anélkül kell határozatot hoznia, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjeszthetne a Bíróság elé, vagy az arra adandó választ megvárhatná.

2)

A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) preambulumbekezdésével együttesen értelmezett 4. és 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az ártatlanság vélelméből fakadó követelményekkel nem ellentétes, hogy amikor az illetékes bíróság az előzetes letartóztatás törvényességéről való határozathozatal céljából azon gyanú megalapozottságát vizsgálja, amely szerint a gyanúsított vagy a vád alá helyezett személy elkövette a terhére rótt bűncselekményt, akkor az elé terjesztett terhelő és mentő bizonyítékokat mérlegeli, és határozatát nem csupán az elfogadott bizonyítékok feltüntetésével indokolja, hanem az érintett személy védője által felhozott kifogásokra is választ adva, amennyiben e határozat a fogva tartott személyre nem bűnösként utal.


(1)  HL C 93., 2019.3.11.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/7


A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügyben 2018. november 26-án hozott ítélete ellen Harry Shindler és társai által 2018. november 30-án benyújtott fellebbezés

(C-755/18. P. sz. ügy)

(2019/C 172/08)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Harry Shindler és társai (képviselő: J. Fouchet ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

2019. március 19-i végzésével a Bíróság (negyedik tanács) a fellebbezést elutasította.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/7


A Judecătoria Zărnești (Románia) által 2019. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor” kontra TM, UN, Asociația DMPA

(C-88/19. sz. ügy)

(2019/C 172/09)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Zărnești

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Alperesek: TM, UN, Asociația DMPA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 92/43/EGK irányelv (1) 16. cikkét, hogy az azokban az esetekben is előírja a tagállamok részére a 12., 13., 14. cikkben, valamint a 15. cikk a) és b) pontjában foglalt rendelkezésektől való eltérés megállapítását, amikor a veszélyeztetett fajokhoz tartozó állatok elhagyják természetes élőhelyüket, és annak közvetlen közelében vagy teljes egészében azon kívül tartózkodnak?


(1)  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21- i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet 102. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/8


A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Ausztria) által 2019. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VO kontra Bezirkshauptmannschaft Tulln

(C-96/19. sz. ügy)

(2019/C 172/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Az alapeljárás felei

Felperes: VO

Alperes: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 165/2014/EU rendeletet (1), különösen annak 34. cikke (3) bekezdésének utolsó mondatát és 36. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely megköveteli, hogy a 165/2014/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerinti digitális menetíró készülékkel felszerelt gépjárművek vezetői egyes olyan munkanapoknak a járművezetői kártyáról (a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontja) való hiányzása esetén, amelyekre vonatkozóan adatrögzítő lapokat sem tartanak a járműben, e napokra vonatkozóan — a Bizottság által a 2006/22/EK irányelv (2) 11. cikkének (3) bekezdése szerint készített formanyomtatvány minimális követelményeinek eleget tevő — megfelelő munkáltatói igazolásokat tartsanak a járműben, és ellenőrzések esetén átadják ezeket?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Érvénytelen-e — teljes egészében vagy részben — a Bizottság által a 2009/959/EU határozatával (3) megállapított nyomtatvány?


(1)  A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 60., 1. o.).

(2)  A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 102., 35. o.).

(3)  A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló módosításáról szóló 2009. december 14-i 2007/230/EK bizottsági határozat (HL 2009. L 330, 80. o.)


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/9


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-101/19. sz. ügy)

(2019/C 172/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2001/83/EK irányelv (1) 69. cikke a 14. cikk (1) bekezdésében említett gyógyszerek betegtájékoztatójának megengedett tartalmára vonatkozóan kimerítő felsorolást ír elő, vagy a 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett egyéb információk is feltüntethetők?

2)

A 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett, a betegek szempontjából hasznos információnak minősülhetnek a 2001/83/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében említett gyógyszerek adagolására vonatkozó információk?


(1)  A 2012. október 25-i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2012. L 299., 1. o.) módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet 69. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/10


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-102/19. sz. ügy)

(2019/C 172/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2001/83/EK irányelv (1) 69. cikke a 14. cikk (1) bekezdésében említett gyógyszerek betegtájékoztatójának megengedett tartalmára vonatkozóan kimerítő felsorolást ír elő, vagy a 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett egyéb információk is feltüntethetők?

2)

A 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett, a betegek szempontjából hasznos információnak minősülhetnek a 2001/83/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében említett gyógyszerek adagolására vonatkozó információk?


(1)  A 2012. október 25-i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2012. L 299., 1. o.) módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet 69. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/10


A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Krakvet sp. z.o.o. sp.k. kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(C-108/19. sz. ügy)

(2019/C 172/13)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel București

Az alapeljárás felei

Felperes: Krakvet sp. z.o.o. sp.k.

Alperes: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Termékek online bolton keresztül történő értékesítésével összefüggésben úgy kell e értelmezni a 2006/112 irányelv (1) 33. cikkét, hogy az nem alkalmazható abban az esetben, ha az ügyfél a termékeknek az eladó tagállamából a saját tagállamába történő fuvarozása céljából az eladó által felajánlott fuvarozási lehetőségeknek megfelelően, közvetlenül köt szerződést, figyelembe véve, hogy a fuvarozást nem az eladó megbízásából teljesítik?


(1)  A közös hozzadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006 L 347., 1. o.)


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/11


A Verwaltungsgericht Aachen (Németország) által 2019. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marvin M. kontra Kreis Heinsberg

(C-112/19. sz. ügy)

(2019/C 172/14)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Aachen

Az alapeljárás felei

Felperes: Marvin M.

Alperes: Kreis Heinsberg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/126/EK irányelv (1) 2. cikkének (1) bekezdését, hogy valamely vezetői okmányt, mégpedig az azzal igazolt járművezetési jogosultságokkal együtt, akkor is kötelezően el kell ismerniük a tagállamoknak, ha ezen okmány kiállítása egy vezetői okmánynak a 2006/126/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése szerinti cseréjén alapul?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Megtagadhatja-e valamely tagállam a 2006/126/EK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján a lecserélt vezetői okmány elismerését, ha a cserét olyan időpontban hajtotta végre a kiállító tagállam, amelyben az a tagállam, amelytől az anyagi jogi járművezetési jogosultság származik, már visszavonta ezt?

3)

A második kérdésre adandó nemleges válasz és elismerési kötelezettség fennállása esetén: Mindenesetre megtagadhatja-e valamely tagállam a lecserélt vezetői okmány elismerését akkor, ha az a tagállam, amelynek joghatósága körében a vezetői okmány elismerésének kérdése felmerül, „vitathatatlan információk” alapján meg tudja állapítani, hogy az anyagi jogi járművezetési jogosultság már nem állt fenn a vezetői okmány cseréjének időpontjában?


(1)  A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) (HL 2006. L 403., 18. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/12


A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2019. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kér lem — ZS kontra PVA Landesstelle Salzburg

(C-118/19. sz. ügy)

(2019/C 172/15)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Salzburg

Az alapeljárás felei

Felperes: ZS

Alperes: PVA Landesstelle Salzburg

A Bíróság elnöke 2019. március 22-i végzésével elrendelte az ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/12


A Törvényszék (második tanács) T-552/15. sz., Bank Refah Kargaran kontra Tanács ügyben 2018. december 10-én hozott ítélete ellen a Bank Refah Kargaran által 2019. február 18-án benyújtott fellebbezés

(C-134/19. sz. ügy)

(2019/C 172/16)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Bank Refah Kargaran (képviselő: J.–M. Thouvenin ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság részben helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének (második tanács) a T-552/15. sz. ügyben 2018. december 10-én hozott ítéletét;

a Bíróság adjon helyt a fellebbező által az Európai Unió Törvényszéke elé terjesztett kereseti kérelmeknek, nevezetesen rendelje el a fellebbező 68 651 319 euró összegű vagyoni kárának, és 52 547 415 euró összegű nem vagyoni kárának megtérítését;

másodlagosan, a Bíróság az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

a Bíróság mindkét esetben az Európai Unió Tanácsát kötelezze mindkét eljárás költségeinek megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezése alátámasztására a fellebbező hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap téves jogalkalmazáson alapul.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor abból indult ki, hogy a megsemmisített határozat indokolásának elégtelensége nem minősül az európai uniós jogszabály kellően súlyos megsértésének.

2.

A második jogalap téves jogalkalmazáson alapul.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel azt mondta ki, hogy az a tény, hogy a fellebbező, akivel szemben az Európai Unió Tanácsa jogellenes szankciót fogadott el, keresetet terjesztett elő, amely alapján a szankciót megsemmisítették, szükségtelenné teszi a hatékony bírói jogvédelemhez való jog kellően súlyos megsértésére történő hivatkozást.

3.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a fellebbező válaszában részletesebben kifejtett jogalapot anélkül utasította el, hogy az ítélkezési gyakorlatban megfogalmazott követelmények szerint megvizsgálta volna, hogy e jogalapnak a válaszban való kifejtése a keresettel indított jogvitának a bírósági eljárás során történő szokásos alakulásából következik-e.

4.

A negyedik és az ötödik jogalap téves jogalkalmazáson alapul.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot mivel tévesen értelmezte a T-24/11. sz. ügyben hozott ítéletet (1), és abból indult ki, hogy az európai uniós jog kellően súlyos, az Unió felelősségét megalapozó megsértését nem bizonyítja annak megállapítása, hogy a Tanács megsértette azon kötelezettségét, hogy a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban elfogadott indokot illetően ismertesse a fellebbezővel a vele szemben felhozott bizonyítékokat.

5.

A hatodik jogalap a kereset elferdítésén alapul.

A Törvényszék elferdítette a keresetet, mivel a fellebbező érvének elfogadhatatlanság miatti elutasítása érdekében abból indult ki, hogy a fellebbező a kereseti szakaszban nem hivatkozott arra az állítólagos jogellenességre, hogy a fellebbező nevének a korlátozó intézkedésekkel érintett személyek jegyzékeibe való felvételének indoka nem felel meg a Tanács által alkalmazott kritériumnak.

6.

A hatodik jogalap a kereset elferdítésén alapul.

A Törvényszék elferdítette a keresetet azzal, hogy a fellebbező által hivatkozott jogellenességi jogalapokat kizárólag az indokolási kötelezettség megsértésére egyszerűsítette.


(1)  2013. szeptember 6-i Bank Refah Kargaran kontra Tanács ítélet (T-24/11, EU:T:2013:403).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/14


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pensonsversicherungsanstalt kontra CW

(C-135/19. sz. ügy)

(2019/C 172/17)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Pensonsversicherungsanstalt

Alperes: CW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) rendelkezései alapján az osztrák rehabilitációs támogatást

a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti betegségi ellátásnak vagy

a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti rokkantsági ellátásnak vagy

a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti munkanélküli ellátásnak kell-e minősíteni?

2.

Az elsődleges jogra tekintettel úgy kell-e értelmezni a 883/2004/EK irányelvet, hogy egykori lakóhely szerinti államként és foglalkoztatás helye szerinti államként valamely tagállam köteles egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező személynek olyan ellátásokat nyújtani, mint az osztrák rehabilitációs támogatás, ha e személy az egészség- és nyugdíjbiztosítási ágakban a biztosítási idejének nagy részét munkavállalóként e másik tagállamban szerezte meg (miután lakóhelyét évekkel korábban e másik tagállamba helyezte át), és azóta nem részesült ellátásban az egykori lakóhelye és foglalkoztatási helye szerinti állam egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerében?


(1)  HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/15


A Törvényszék (ötödik tanács) T-409/16. sz., Makhlouf kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen Ehab Makhlouf által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

(C-157/19. P. sz. ügy)

(2019/C 172/18)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Ehab Makhlouf (képviselő: E. Ruchat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság nyilvánítsa a fellebbező fellebbezését elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-409/16. sz. Ehab Makhlouf kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletét,

és új határozattal döntsön a következőkről:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot (1) és a későbbi végrehajtási jogi aktusait a fellebbezőre vonatkozó részükben;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megsértette a fellebbezőnek az új korlátozó intézkedések elfogadása előtti és az Alapjogi Charta 41. cikkében előírt meghallgatáshoz való jogát.

A második jogalap a tények elferdítésével kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem vette figyelembe a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására benyújtott újságcikkeket annak bizonyítására, hogy nem támogatta a szíriai rezsimet.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem állapította meg a 2013/255/KKBP határozat (2) 27. és 28. cikkének jogellenességét, amely rendelkezések szerint az Al-Assad és a Makhlouf családhoz tartozás olyan önálló szempontnak minősül, amely igazolja a szankciók előírását, és egyúttal megfordította a bizonyítási terhet.


(1)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat (HL L 141., 125. o).

(2)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozat (HL L 147., 14. o.; helyesbítés: HL 2018. L 190., 20. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/16


A Törvényszék (ötödik tanács) T-416/16. sz., Othman kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen Razan Othman által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

(C-158/19. P. sz. ügy)

(2019/C 172/19)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Razan Othman (képviselő: E. Ruchat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság nyilvánítsa a fellebbező fellebbezését elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-416/16. sz. Razan Othman kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletét,

és új határozattal döntsön a következőkről:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot (1) és a későbbi végrehajtási jogi aktusait a fellebbezőre vonatkozó részükben;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megsértette a fellebbezőnek az új korlátozó intézkedések elfogadása előtti és az Alapjogi Charta 41. cikkében előírt meghallgatáshoz való jogát.

A második jogalap a tények elferdítésével kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem vette figyelembe a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására benyújtott újságcikkeket annak bizonyítására, hogy nem támogatta a szíriai rezsimet.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem állapította meg a 2013/255/KKBP határozat (2) 27. és 28. cikkének jogellenességét, amely rendelkezések szerint az Al-Assad és a Makhlouf családhoz tartozás olyan önálló szempontnak minősül, amely igazolja a szankciók előírását, és egyúttal megfordította a bizonyítási terhet.


(1)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat (HL L 141., 125. o).

(2)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozat (HL L 147., 14. o.; helyesbítés: HL 2018. L 190., 20. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/17


A Törvényszék (ötödik tanács) T-411/16. sz., Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

(C-159/19. P. sz. ügy)

(2019/C 172/20)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (képviselő: E. Ruchat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság nyilvánítsa a fellebbező fellebbezését elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-411/16. sz. Syriatel Mobile Telecom kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletét,

és új határozattal döntsön a következőkről:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot (1) és a későbbi végrehajtási jogi aktusait a fellebbezőre vonatkozó részükben;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megsértette a fellebbezőnek az új korlátozó intézkedések elfogadása előtti és az Alapjogi Charta 41. cikkében előírt meghallgatáshoz való jogát.

A második jogalap a tények elferdítésével kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem vette figyelembe a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására benyújtott újságcikkeket annak bizonyítására, hogy nem támogatta a szíriai rezsimet.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem állapította meg a 2013/255/KKBP határozat (2) 27. és 28. cikkének jogellenességét, amely rendelkezések szerint az Al-Assad és a Makhlouf családhoz tartozás olyan önálló szempontnak minősül, amely igazolja a szankciók előírását, és egyúttal megfordította a bizonyítási terhet.


(1)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat (HL L 141., 125. o).

(2)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozat (HL L 147., 14. o.; helyesbítés: HL 2018. L 190., 20. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/18


A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pfizer Consumer Healthcare Ltd kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-182/19. sz. ügy)

(2019/C 172/21)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Érvénytelen-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2016. július 8-i (EU) 2016/1140 bizottsági végrehajtási rendelet (1) annyiban, amennyiben (a releváns vámtarifaszámok, áruosztályhoz vagy árucsoporthoz tartozó megjegyzések, valamint az 1. általános értelmezési szabályban foglalt magyarázatok szövege, az általános értelmezési szabályok legpontosabb meghatározással összhangban történő besorolást előíró 3.a) pontjának alkalmazása vagy egyéb szempont alapján) a 3005. vtsz. helyett az e termékek lényeges jellemzőjét meghatározó alapanyagnak vagy alkotórésznek minősülő vegyi anyagok alapján a 3824 KN-kód, konkrétan a 38249096 KN-kód alá sorol be olyan termékeket:

i.

amelyek vegyi anyagokat magukban foglaló „hőcellákat” tartalmazó, kötéshez hasonló anyagból állnak,

ii.

amelyek a mustártapaszokhoz hasonlóan működnek, azonban további jótékony hatásokkal rendelkeznek,

iii.

amelyek exoterm vegyi reakció révén enyhítik a fájdalmat, csökkentik a merevséget és elősegítik a szövetgyógyulást (amint azt több klinikai vizsgálat igazolta),

iv.

amelyek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben állnak rendelkezésre, valamint

v.

amelyeket kifejezetten gyógykezelési célt szolgáló, valamint a fenti iii. pontban meghatározott hatásokat kiváltó termékekként mutatnak be és forgalmaznak?


(1)  HL 2016 L. 189, 1. o.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/19


A Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Ausztria) által 2019. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — NK kontra MS és AS

(C-208/19. sz. ügy)

(2019/C 172/22)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Az alapeljárás felei

Felperes: NK

Alperes: MS, AS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében vett „új épületek építésére irányuló” szerződésnek minősül-e az építész és a fogyasztó között kötött szerződés, amely alapján az építész (csak) egy újonnan megépítendő családi ház megtervezésére köteles, beleértve a tervek elkészítését is?

2)

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén:

A 2011/83/EU irányelv 16. cikkének c) pontja és 2. cikkének 3. és 4. pontja értelmében vett, „a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk” értékesítésére irányuló szerződésnek minősül-e az építész és a fogyasztó között kötött szerződés, amely alapján az építész egy újonnan megépítendő családi ház megtervezésére köteles a megbízó előírásai és kívánságai alapján, beleértve ezzel összefüggésben a tervek elkészítését is?


(1)  HL 2011. L 304., 64. o.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/20


2019. március 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finnország

(C-217/19. sz. ügy)

(2019/C 172/23)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, meghatalmazottak)

Alperes: Finn Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság, mivel 2011 óta ismétlődően engedélyt ad a hím pehelyrécék (Somateria mollissima) tavaszi vadászatára Åland tartományban, nem teljesítette a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 7. cikkének (4) bekezdéséből és 9. cikke (l) bekezdésének c) pontjából eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Finn Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Åland-szigeteknek, Finnország autonóm régiójának regionális kormánya 2011 óta ismétlődően minden évben engedélyt adott a hím pehelyrécék „kivételes tavaszi vadászatára” május két-három hetében összesen 2000–3800 madár tekintetében. Ez az időszak egybeesik a pehelyréce szaporodási szakaszával.

A 2009/147/EK irányelv 7. cikkének (4) bekezdése tiltja a szaporodási szakaszban történő vadászatot.

Finnország azt állítja, hogy a pehelyréce tavaszi vadászatát az Åland-szigeteken igazolja a 2009/147/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének (c) pontjában foglalt eltérést engedő rendelkezés. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamokat illeti a bizonyítási teher a tekintetben, hogy az e rendelkezésben foglalt feltételek teljesülnek.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Finnország először is nem bizonyította, hogy az eltérést engedő rendszer a 2009/147/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett „észszerűen indokolható hasznosításnak” minősül. Finnország különösen nem támasztotta alá megfelelő tudományos bizonyítékokkal, hogy biztosított a pehelyréce érintett populációjának kielégítő szinten való fennmaradása.

Másodszor, Finnország nem bizonyította, hogy az engedélyezett tavaszi vadászat csak a 2009/147/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett „kis számú” madarat érint.


(1)  A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2010, L 20, 7. o.)


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/21


Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Blackrock Investment Management (UK) Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-231/19. sz. ügy)

(2019/C 172/24)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy abban az esetben, ha az említett cikk értelmében vett egységes kezelési szolgáltatásokat harmadik fél szolgáltató nyújtja valamely alapkezelő részére, és e szolgáltatásokat az alapkezelő befektetési alapok (SIF-ek) kezeléséhez és befektetési alapoknak nem minősülő más alapok (SIF-nek nem minősülő alapok) kezeléséhez is felhasználja:

a)

az említett egységes szolgáltatásnyújtás egyetlen adómérték alá tartozik-e? Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, hogyan határozandó meg az említett egyetlen adómérték? vagy

b)

Az említett egységes szolgáltatás ellenértékét a kezelési szolgáltatások felhasználásával összhangban meg kell-e osztani (például a SIF-ek és a SIF-nek nem minősülő alapok keretében kezelt források összege alapján) oly módon, hogy az egységes szolgáltatás egy részét adómentes szolgáltatásként, míg a másik részét adóköteles szolgáltatásként kell kezelni?


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/22


A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2019. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-235/19. sz. ügy)

(2019/C 172/25)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperesek: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A a) biztosítók és/vagy b) biztosítónak nem minősülő társaságok által a vagyonkezelőknek nyújtott alapkezelési tevékenységekhez hasonló alapkezelési tevékenységek nyújtása a héairányelv (1) 135. cikke (1) bekezdésének a) pontja (korábban a hatodik irányelv 13. cikke B. részének a) pontja) értelmében vett „biztosítási ügyletnek” minősül-e?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/22


A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eli Lilly and Company kontra Genentech Inc.

(C-239/19. sz. ügy)

(2019/C 172/26)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Eli Lilly and Company

Ellenérdekű fél: Genentech Inc.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A KOT-rendelettel (1) ellentétes-e, ha valamely harmadik fél forgalombahozatali engedélyének hatálya alá tartozó termék vonatkozásában, e harmadik fél hozzájárulása nélkül, az alapszabadalom jogosultjának [kiegészítő oltalmi tanúsítványt] adnak?


(1)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 152., 1. o.)


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/23


A Bíróság második tanácsa elnökének 2019. január 24-i végzése (az Okresný súd Bratislava [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ML

(C-510/17. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/27)

Az eljárás nyelve: szlovák

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 374., 2017.11.6.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/23


A Bíróság elnökének 2019. február 4-i végzése — Európai Bizottság kontra Belga Királyság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Észt Köztársaság, Írország, Spanyol Királyság, Francia Köztársaság, Olasz Köztársaság, Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Magyarország

(C-564/17. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/28)

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 328., 2017.11.13.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/24


A Bíróság első tanácsa elnökének 2019. február 13-i végzése (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS kontra Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(C-596/17. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/29)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 437., 2017.12.18.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/24


A Bíróság elnökének 2019. február 25-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hussein Mohamad Hussein, a Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl részvételével

(C-657/17. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/30)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 52., 2018.2.12.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/24


A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2019. február 14-i végzése (a Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda kontra Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(C-277/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/31)

Az eljárás nyelve: portugál

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 259., 2018.7.23.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/25


A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2019. január 30-i végzése (a Justice de paix du troisième canton de Charleroi [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frank Casteels kontra Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd

(C-368/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/32)

Az eljárás nyelve: francia

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 285., 2018.8.13.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/25


A Bíróság elnökének 2019. január 18-i végzése (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV kontra Autoriteit Consument en Markt, a Gas Transport Services BV részvételével

(C-399/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/33)

Az eljárás nyelve: holland

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 294., 2018.8.20.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/25


A Bíróság elnökének 2019. február 11-i végzése (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ZW kontra Deutsche Lufthansa AG

(C-498/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/34)

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 399., 2018.11.5.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/26


A Bíróság elnökének 2019. február 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

(C-614/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/35)

Az eljárás nyelve: szlovák

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 445., 2018.12.10.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/26


A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Landgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sundair GmbH kontra WV, XU, YT, ZS

(C-660/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/36)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 25., 2019.1.21.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/26


A Bíróság elnökének 2019. január 31-i végzése (az Amtsgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Geld-für-Flug GmbH kontra Ryanair DAC

(C-701/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/37)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 72., 2019.2.25.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/27


A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A, B kontra C

(C-750/18. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/38)

Az eljárás nyelve: holland

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 93., 2019.3.11.


GCEU

20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/28


A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — Robert Bosch kontra EUIPO (Simply. Connected.)

(T-251/17. és T-252/17. számú ügyek) (1)

(„Európai uniós védjegy - A Simply. Connected. európai uniós ábrás védjegyek bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A fellebbezési tanács által elvégzendő vizsgálat terjedelme - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja) - A 207/2009 rendelet 64. cikke (jelenleg a 2017/1001 rendelet 71. cikke)”)

(2019/C 172/39)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Németország) (képviselők: S. Völker és M. Pemsel ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselők: V. Mensing és D. Hanf meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsa által a Simply. Connected. ábrás megjelölések európai uniós védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2017. március 9-én (R 948/2016-5. sz. ügy) és 2017. március 10-én (R 947/2016-5. sz. ügy) hozott határozatok ellen benyújtott keresetek.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a T-251/17. és a T-252/17. sz. ügyeket ítélethozatal céljából egyesíti.

2)

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

3)

A Törvényszék a Robert Bosch GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 195., 2017.6.19.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/29


A Törvényszék 2019. március 26-i ítélete — Görögország kontra Bizottság

(T-480/17. sz. ügy) (1)

(„EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Görögország által teljesített kiadások - Egyszeri és átalány pénzügyi korrekciók - Kölcsönös megfeleltetés - A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények ellenőrzése - Kockázatelemzés - A vagyoni kár felmérése - Indokolási kötelezettség - Arányosság”)

(2019/C 172/40)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Görög Köztársaság (képviselők: G. Kanellopoulos és A. Vasilopoulou meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és A. Sauka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2017. június 26-i (EU) 2017/1144 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2017 L 165., 37. o.) azon részében történő megsemmisítése iránti kérelem, amelyben az 1 182 054,72 euró összegben kizárja az uniós finanszírozásból a Görög Köztársaság által teljesített kiadásokat a megfelelőség ellenőrzése területén, egyszeri és átalányjellegű pénzügyi korrekciók jogcímén, azon okból, hogy hiányosságok kerültek feltárásra a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásában az EMGA és az EMVA keretében.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 357., 2017.10.23.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/29


A Törvényszék 2019. április 2-i ítélete — Fleig kontra EKSZ

(T-492/17. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Határozatlan időre szóló szerződés - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja - Felmondási idővel való megszüntetés - Megszüntetési okok - A bizalmi viszony megszűnése - Szolgálati érdek - Nyilvánvaló értékelési hiba - Gondoskodási kötelezettség - A megfelelő ügyintézés elve - Az Alapjogi Charta 30. és 41. cikke - Eljárási kérdés - A Törvényszék előtti eljárás ügyirataihoz csatolt dokumentumok interneten történő közzététele - A személyzeti szabályzat 17. cikke”)

(2019/C 172/41)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stephan Fleig (Berlin, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselő: S. Marquardt meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott, arra irányuló kérelem, hogy egyrészt a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Emberi erőforrások igazgatóságának igazgatója által, munkaszerződések megkötésére jogosult hatósági minőségében eljárva hozott azon 2016. szeptember 19-i határozatot, amelyben a felperes munkaszerződését 2017. június 19-i hatállyal megszüntette, másrészt hogy térítsék meg a felperes által e határozat következtében állítólagosan elszenvedett kárt.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Stephan Fleiget kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 318., 2017.9.25.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/30


A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — dm-drogerie markt kontra EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

(T-562/17. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi ábrás védjegy - ALBÉA ábrás védjegy - Az Európai Uniót megjelölő, korábbi nemzetközi ábrás védjegy - Balea korábbi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2019/C 172/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Németország) (képviselők: O. Bludovsky és C. Mellein ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Rajh és H. O’Neill meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Albea Services (Gennevilliers, Franciaország) (képviselő: J.-H. de Mitry ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a dm-drogerie markt és az Albea Services közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. május 25-én hozott határozata (R 1870/2016-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2017. május 25-én hozott határozatát (R 1870/2016-1. sz. ügy).

2)

A felek maguk viselik költségeiket.


(1)  HL C 338., 2017.10.9.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/31


A Törvényszék 2019. március 29-i ítélete — All Star kontra EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Egy cipőtalp formája)

(T-611/17. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - Európai uniós térbeli védjegy - Egy cipőtalp formája - Közismert tények - Indokolási kötelezettség - Védelemhez való jog - A 207/2009/EK rendelet 75. cikke [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 94. cikkének (1) bekezdése] - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség - A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 52. cikkének (2) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 59. cikkének (2) bekezdése] - A fellebbezési tanács előtti tárgyalás tartására vonatkozó kérelem elutasítása - A 207/2009 rendelet 77. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 96. cikkének (1) bekezdése]”)

(2019/C 172/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: All Star CV (Beaverton, Oregon, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: R. Kunze, G. Würtenberger ügyvédek és S. Malynicz QC)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: V. Ruzek meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Carrefour Hypermarchés (Évry, Franciaország) (képviselő: C. Verneret ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Carrefour Hypermarchés és az All Star közötti törlési eljárással kapcsolatban 2017. június 27-én hozott határozata (R 952/2014-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az All Star CV-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 374., 2017.11.6.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/32


A Törvényszék 2019. április 4-i ítélete — United Wineries kontra EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(T-779/17. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A VIÑA ALARDE európai uniós szóvédjegy bejelentése - A korábbi ALARDE nemzeti szóvédjegy - A korábbi védjegy tényleges használatának igazolása - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése] - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az áruk azonossága - A megjelölések hasonlósága - A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2019/C 172/44)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: United Wineries, SA (Cenicero, Spanyolország) (képviselő: J. Oria Sousa-Montes ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: S. Palmero Cabezas és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Compañía de Vinos Miguel Martín és a United Wineries közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. szeptember 25-én hozott határozata (R 281/2017-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a United Wineries, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2018.2.5.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/33


A Törvényszék 2019. április 4-i ítélete — Stada Arzneimittel kontra EUIPO (két egymással szembe elhelyezkedő körív ábrázolása)

(T-804/17. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Két egymással szemben elhelyezkedő körívet ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2019/C 172/45)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Németország) (képviselők: J.-C. Plate és R. Kaase ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők kezdetben: D. Hanf és D. Walicka, később D. Hanf és E. Markakis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának két egymással szemben elhelyezkedő körívet ábrázoló ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2017. szeptember 20-án hozott határozata (R 1887/2016-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Stada Arzneimittel AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2018.2.5.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/33


A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg kontra EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)

(T-259/18. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Unifoska európai uniós szóvédjegy bejelentése - NITROFOSKA korábbi európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2019/C 172/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg (Tarnobrzeg, Lnegyelország) (képviselő: M. Kondrat ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: S. Palmero Cabezas és H. O’Neill meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Németország) (képviselők: M. Schmidhuber és A. Haberer ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az EuroChem Agro és a Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2018. február 7-én hozott határozata (R 1503/2017-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 221., 2018.6.25.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/34


A Törvényszék 2019. március 25-i végzése — Abaco Energy és társai kontra Bizottság

(T-186/18. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - Megújuló energiaforrásokat szolgáló támogatási program - Előzetes vizsgálati eljárás - A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Kedvezményezettek által benyújtott kereset - Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - Elfogadhatatlanság”)

(2019/C 172/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felek: Abaco Energy, SA (Madrid, Spanyolország) és 1659 további felperes, akiknek nevét a végzés melléklete tartalmazza (képviselők: kezdetben P. Holtrop, P. Kuypers és M. de Wit ügyvédek, később P. Holtrop ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche, P. Němečková és S. Noë meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Spanyol Királyság által végrehajtott SA.40348 (2015/NN) állami támogatásról (Megújuló energiaforrások, kapcsolt energiatermelés vagy hulladék felhasználásával történő villamosenergia-termeléshez nyújtott támogatás) szóló, 2017. november 10-i C(2017) 7384 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Spanyol Királyság és az EDP España beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

3)

Az Abaco Energy, SA és azon további felperesek, akiknek nevét a melléklet tartalmazza, maguk viselik saját költségeiket, valamint kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, a beavatkozási kérelmekhez kapcsolódó költségek kivételével.

4)

Az Abaco Energy és azon további felperesek, akiknek nevét a melléklet tartalmazza, továbbá a Bizottság, a Spanyol Királyság és az EDP España maguk viselik a beavatkozási kérelmekhez kapcsolódó saját költségeiket.


(1)  HL C 221., 2018.6.25.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/35


A Törvényszék 2019. március 25-i végzése — Solwindet las Lomas kontra Bizottság

(T-190/18. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - Megújuló energiaforrásokat szolgáló támogatási program - Előzetes vizsgálati eljárás - A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Kedvezményezett által benyújtott kereset - Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - Elfogadhatatlanság”)

(2019/C 172/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felek: Solwindet las Lomas, SL (Girona, Spanyolország) (képviselő: L. Sandberg-Mørch ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche, P. Němečková és S. Noë meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Spanyol Királyság által végrehajtott SA.40348 (2015/NN) állami támogatásról (Megújuló energiaforrások, kapcsolt energiatermelés vagy hulladék felhasználásával történő villamosenergia-termeléshez nyújtott támogatás) szóló, 2017. november 10-i C(2017) 7384 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Spanyol Királyság és az EDP España beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

3)

A Solwindet las Lomas, SL maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, a beavatkozási kérelmekhez kapcsolódó költségek kivételével.

4)

A Solwindet las Lomas, a Bizottság, a Spanyol Királyság és az EDP España maga viseli a beavatkozási kérelmekhez kapcsolódó saját költségeit.


(1)  HL C 190., 2018.6.4.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/36


A Törvényszék 2019. március 28-i végzése — Herholz kontra EUIPO (#)

(T-631/18. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - A # európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Megváltoztatási kérelem - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

(2019/C 172/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG (Ahaus, Németország) (képviselő: D. Sprenger ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Sesma Merino és A. Söder meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a # szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2018. augusztus 22-én hozott határozata (R 445/2018-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 445., 2018.12.10.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/36


2019. március 8-án benyújtott kereset — Șanli kontra Tanács

(T-157/19. sz. ügy)

(2019/C 172/50)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Dalokay Șanli (Rotterdam, Hollandia) (képviselő: D. Gürses ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a 2019. január 8-i (EU) 2019/24 tanácsi végrehajtási rendeletet és a 2019. január 8-i (KKBP) 2019/25 tanácsi határozatot nyilvánítsa semmisnek, és

a Tanácsot köztelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő hat jogalapra hivatkozik.

1.

A PKK listába történő felvétele már nem indokolt, mivel a PKK nem terrorista csoport.

2.

A felperes neve nem tartozik a listába, mivel sosem ítélték el vagy vádolták meg terrorista bűncselekménnyel.

3.

Nem bizonyított, hogy a felperes terrorista bűncselekményt hajtott végre, vagy ilyen cselekménnyel kapcsolatba hozható. Szintén nem bizonyított az a vád, hogy toborzási vagy finanszírozási tevékenységet folytatott.

4.

Megsértették a felperes védelemhez való alapvető jogát és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, mivel nem tudott védekezni a vele szemben felhozott vádakkal szemben.

5.

A Tanács megtámadott határozatainak indokolása elégtelen, mivel nem áll rendelkezésre olyan bizonyíték, amely alapján lehetséges büntetés kiszabása.

6.

Megsértették a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdését, mivel a Tanács nem szolgált olyan pontos információkkal vagy idevágó ügyiratokkal, amelyekből kitűnik, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság e cikk értelmében hozta meg a határozatot.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/37


2019. március 11-én benyújtott kereset — Deutsche Telekom kontra Parlament és Tanács

(T-161/19. sz. ügy)

(2019/C 172/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Deutsche Telekom (Bonn, Németország) (képviselők: F. González Díaz, B. Langeheine és J. Blanco Carol ügyvédek)

Alperesek: Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a megsemmisítés iránti keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg az (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 50. cikkét;

kötelezze az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát a felperesek jogi képviselettel összefüggő és az üggyel kapcsolatos egyéb költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak:

1.

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy a vitatott rendelet 50. cikke érvénytelen, mert az EUMSZ 114. cikk nem minősül megfelelő jogi alapnak.

2.

A második jogalap arra vonatkozik, hogy a vitatott rendelet 50. cikke sérti a szubszidiaritás elvét, és hiányos az indokolása.

3.

A harmadik jogalap arra vonatkozik, hogy a vitatott rendelet 50. cikke sérti az arányosság elvét, és hiányos az indokolása.

4.

A negyedik jogalap arra vonatkozik, hogy a vitatott rendelet 50. cikkének elfogadása sértette a minőségi jogalkotás elveit.

5.

Az ötödik jogalap arra vonatkozik, hogy a vitatott rendelet 50. cikke korlátozza a felperes tulajdonhoz való alapvető jogát és vállalkozási szabadságát.


(1)  Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 321., 1. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/38


2019. március 11-én benyújtott kereset — Telefónica and Telefónica de España kontra Parlament és Tanács

(T-162/19. sz. ügy)

(2019/C 172/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Telefónica, SA (Madrid, Spanyolország) és Telefónica de España, SA (Madrid) (képviselők: F. González Díaz, B. Langeheine és J. Blanco Carol ügyvédek)

Alperesek: Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a megsemmisítés iránti keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg az (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 50. cikkét;

kötelezze az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát a felperesek jogi képviselettel összefüggő és az üggyel kapcsolatos egyéb költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak, amelyek lényegében megegyeznek a T–161/19. sz., Deutsche Telekom kontra Parlament és Tanács ügyben előterjesztett jogalapokhoz, illetve azokhoz hasonlóak.


(1)  Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 321., 1. o.).


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/39


2019. március 20-án benyújtott kereset — Hebberecht kontra EKSZ

(T-171/19. sz. ügy)

(2019/C 172/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chantal Hebberecht (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: K. Bicard ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak Ch. Hebberecht kérelmét;

semmisítse meg a felperessel szemben kiszabott szankciót;

kötelezze az Európai Külügyi Szolgálatot arra, hogy a felperes részére fizessen 36 000 euró illetményhátralékot és késedelmi kamatokat;

kötelezze az EKSZ-t, hogy fizessen meg a felperes részére 450 000 euró kártérítést egészségi, vagyoni és nem vagyoni kár jogcímén;

másodlagosan, kötelezze az EKSZ-t, hogy fizessen meg a felperes részére 300 000 euró kártérítést ugyanezen károk jogcímén;

harmadlagosan, kötelezze az EKSZ-t, hogy fizessen meg a felperes részére 150 000 euró kártérítést ugyanezen károk jogcímén;

negyedlegesen, kötelezze az EKSZ-t, hogy fizessen meg a felperes részére 50 000 euró kártérítést ugyanezen károk jogcímén;

az EKSZ-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy nem követte el a felperessel szemben a tribunal de première instance du Hainaut (hainaut-i elsőfokú bíróság, Belgium) által a 2017. december 13-i ítéletében megállapított cselekményeket, melyeket az EKSZ úgy hivatkozott, mint a tisztviselőket többek között a tisztviselők személyzeti szabályzatának 12. cikke alapján terhelő kötelezettségek különösen súlyos megszegéseként hozott fel. A felperes a vele szemben kiszabott szankciók hátrányosan megkülönböztető jellegére is hivatkozik.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/40


2019. március 22-én benyújtott kereset — AV és AW kontra Parlament

(T-173/19. sz. ügy)

(2019/C 172/54)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: AV és AW (képviselők: L. Levi és S. Rodrigues ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

ebből következően:

semmisítse meg a megtámadott határozatokat;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap egyrészt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 298., 1. o.) 78. cikkének megsértésére, másrészt a védelemhez való jog megsértésére vonatkozik. A felperesek e tekintetben azzal érvelnek, hogy a jelen ügyben semmiféle, visszafizetési felszólítást tartalmazó igazgatási határozatot nem hoztak a tudomásukra.

2.

A második jogalap az érvényes jogi alap hiányára vonatkozik, mivel a megtámadott határozatok fegyelmi jellege megakadályozza, hogy e határozatokat a személyzeti szabályzat 85. cikkére alapítsák.

3.

A harmadik jogalap a személyzeti szabályzat 85. cikkének megsértésére vonatkozik. A felperesek szerint, még ha feltételezzük is, hogy a megtámadott határozatokat a személyzeti szabályzat 85. cikkére lehet alapítani, e határozatok jogellenesek, mivel a jelen ügyben nem teljesültek e rendelkezés alkalmazási feltételei.

4.

A negyedik jogalap a megfelelő ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére vonatkozik, mivel

5.

Az ötödik jogalap arra vonatkozik, hogy a Parlament visszaélt hatáskörével azáltal, hogy a megtámadott határozatokat azon — ha nem is kizárólagos, de legalábbis döntő — célból hozta, hogy a személyzeti szabályzat 85. cikke szerintitől eltérő eredményt érjen el, mégpedig a felperesek fegyelmi úttól független szankcionálását.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/41


2019. március 25-én benyújtott kereset — 3V Sigma kontra ECHA

(T-176/19. sz. ügy)

(2019/C 172/55)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: 3V Sigma SpA (Milano, Olaszország) (képviselők: C. Bryant és S. Hainsworth Solicitors, és C. Krampitz ügyvéd)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

helyezze hatályon kívül az alperes fellebbezési tanácsának a bisz(2- etilhexil) 4,4’-{6-[4-terc-butilkarbamoil) anilino]-1,3,5-triazin-2,4- diildiimino}dibenzoát anyag értékelésével kapcsolatban 2019. január 15-án hozott határozatát, amennyiben e határozat i. elutasította a felperes által az eredeti határozattal szemben előterjesztett közigazgatási keresetet, és ii. úgy rendelkezett, hogy a felperesnek 2020. október 22-ig információt kell szolgáltatnia az OECD TG 308 tanulmányról; és

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az OECD TG 308 vizsgálat szükségességének megállapítása téves jogalkalmazáson és nyilvánvaló értékelési hibán alapul.

A felperes úgy érvel, hogy az alperes fellebbezési tanácsa tévesen alkalmazta a jogot, és nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor nem tett különbséget egyfelől azon körülmények, amelyek fennállása esetén vizsgálatokat kell végezni az anyag átalakulási és/vagy bomlástermékei létének megállapítására, és másfelől azon körülmények között, amelyek fennállása esetén az ilyen átalakulási és/vagy bomlástermékek perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív tulajdonságait kell vizsgálni. Ennek következtében a felperes arra hivatkozik, hogy az alperes fellebbezési tanácsa tévesen állapította meg, hogy szükséges a felperestől kért OECD TG 308 vizsgálat.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes fellebbezési tanácsa tévesen alkalmazta a jogot, és nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor úgy találta, hogy a kijelölt vizsgálati hőmérsékletek megfelelőek.

A felperes úgy érvel, hogy az alperes fellebbezési tanácsa tévesen alkalmazta a jogot, és nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor úgy találta, hogy az OECD TG 308 vizsgálathoz kijelölt vizsgálati hőmérséklet, azaz a 20 C megfelelő. Az alperes fellebbezési tanácsa nem vette figyelembe azon tényt, hogy e vizsgálat magasabb hőmérsékleten történő elvégzése jelentős hatást gyakorolna a létrejövő átalakulási és/vagy bomlástermékek koncentrációjára, és ennélfogva arra, hogy azok közül egyáltalán melyiket kell perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív értékelésnek alá vetni, súlyosan veszélyeztetve ezzel a vizsgálat megfelelőségét.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/42


2019. március 28-án benyújtott kereset — Puma kontra EUIPO (SOFTFOAM)

(T-182/19. sz. ügy)

(2019/C 172/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Puma SE (Herzogenaurach, Németország) (képviselő: M. Schunke ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a SOFTFOAM európai uniós ábrás védjegy bejelentése — 17 363 318. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2019. január 8-án hozott határozata (R 1399/2018-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket is.

Jogalap(ok)

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/43


2019. március 27-én benyújtott kereset — Aurea Biolabs kontra EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

(T-184/19. sz. ügy)

(2019/C 172/57)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, India) (képviselők: B. Brandreth QC és L. Oommen Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Avizel SA (Luxembourg, Luxemburg)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: AUREA BIOLABS ábrás védjegy — 15 836 737. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2019. Január 29-én hozott határozata (R 814/2018-2. (CORR) sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

rendelkezzen a felperes költségek viseléséről.

Jogalapok

Határozatának alátámasztására a fellebbezési tanács érvénytelen jogi rendelkezésre hivatkozik;

amennyiben nyilvánvaló téves jogalkalmazás valósult meg, a korábbi határozat hatályon kívül helyezése lett volna a megfelelő eljárás;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének és a természetes igazságosság elveinek megsértése.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/44


2019. március 28-án benyújtott kereset — Public.Resource.Org és Right to Know kontra Bizottság

(T-185/19. sz. ügy)

(2019/C 172/58)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Public.Resource.Org (Sebastopol, Kalifornia, Egyesült Államok), Right to Know CLG (Dublin, Írország) (képviselők: F. Logue Solicitor, A. Grünwald, J. Hackl és C. Nüßing ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság 2019. január 22-i C(2019) 639 final határozatát (beleértve a GROW/D3/ALR/dr (2018) 5993057. referenciaszámú, 2018. november 15-i kezdeti határozatot);

másodlagosan utalja vissza az ügyet az Európai Bizottságnak; és

az Európai Bizottságot kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az Európai Bizottság tévesen értelmezte és/vagy tévesen alkalmazta az 1049/2001/EK rendelet (1) 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdését, mivel ez a rendelkezés nem védi a kért harmonizált szabványokat.

A kért harmonizált szabványokra nem vonatkozhat szerzői jogi védelem, mivel azok az uniós jog részét képezik.

A kért harmonizált szabványok eredetiséggel nem rendelkeznek, ennélfogva nem élvezhetnek szerzői jogi védelmet;

Az alperes nem bizonyította a szabványosítási szervezet kereskedelmi érdekeinek állítólagos veszélyeztetését.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az Európai Bizottság megsértette az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének utolsó fordulatát, mivel jogellenesen tagadta, hogy a felpereseknek nyomós közérdekük fűződik a kért harmonizált szabványokhoz való hozzáféréshez.

A jogállamiság és az alapvető jogok koncepciója megköveteli az uniós jogszabályokhoz való szabad hozzáférést;

A kért szabványok környezeti információkat, közelebbről a környezeti kibocsátásokra vonatkozó információkat tartalmaznak, amelyeket ennélfogva — az 1367/2006/EK rendeletnek (2) megfelelően — hozzáférhetővé kell tenni;

Az alperes nem indokolta megfelelően a nyomós közérdek fennállásának hiányát.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.)).

(2)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Århusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 264., 13. o.)


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/45


2019. március 29-én benyújtott kereset — Glaxo Group kontra EUIPO (bíbor színvédjegy)

(T-187/19. sz. ügy)

(2019/C 172/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Glaxo Group Ltd (Brentford, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Malynicz QC, S. Baran Barrister és R. Jacob Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: bíbor európai uniós színvédjegy (PANTONE: 2587C) — 14 596 951. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2019. január 15-én hozott határozata (R 1870/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése annak megállapításával, hogy a megjelölés nem rendelkezik benne rejlő megkülönböztető képességgel, és ezért nem részesíthető érvényesen védjegyoltalomban;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 7. cikke (3) bekezdésének megsértése, mivel nem állapították meg, hogy a megjelölés a törlési kérelmet előterjesztő fél általi, illetve az utóbbi engedélye alapján megvalósuló használata folytán megkülönböztető képességet szerzett.


20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/46


2019. április 1-jén benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra Bizottság

(T-188/19. sz. ügy)

(2019/C 172/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: S. Brandon meghatalmazott, valamint T. Johnston és J. Scott barrister)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 14-BA262–013. referenciaszámú végleges könyvvizsgálói jelentés véglegesként való elfogadásáról szóló, az Egyesült Királyság kormányának a 2018. december 20-i levélben kézbesített, 2019. január 21-én kézhez kapott bizottság határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapot arra alapítja, hogy a könyvvizsgálók tévesen alkalmazták a jogot annak megállapításával, hogy napi munkaidő kimutatásra volt szükség, és így tévesen értelmezték a támogatási megállapodást.

2.

A második jogalapot arra alapítja, hogy a végleges könyvvizsgálói jelentés jogellenesen sérti a Met Office azon jogos elvárásait, hogy annak ex post időrögzítési rendszere és a közvetett költségekre vonatkozó havi számításai eleget tesznek a támogatási megállapodás követelményeinek.