ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. január 21.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 25/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2019/C 25/02

C-626/15. és C-659/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-626/15) – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-659/16) (Megsemmisítés iránti kereset – Az Állandó Képviselők Bizottságának (Coreper) határozata – Vitaanyagnak valamely nemzetközi fórumhoz való benyújtását jóváhagyó határozat – Elfogadhatóság – Megtámadható aktus – Az Európai Unió kizárólagos, megosztott vagy kiegészítő hatásköre – Az Unió kizárólagos fellépése valamely nemzetközi szervben vagy a tagállamok Unió oldalán való részvétele – A tengeri biológiai erőforrások megőrzése – Halászat – Környezetvédelem – Kutatás – Védett tengeri területek (MPA) – Antarktisz-szerződés – Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény – Weddell-tenger és Ross-tenger)

2

2019/C 25/03

C-648/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fortunata Silvia Fontana kontra Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – 273. cikk – Utólagos adómegállapítás – Az adóalap induktív megállapítási módszere – Héalevonási jog – Vélelem – A semlegesség és az arányosság elve – A héaszámítást a vélelmezett forgalomra alapító nemzeti törvény)

3

2019/C 25/04

C-664/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lucreţiu Hadrian Vădan kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Előzetes döntéshozatal – Közös hozzáadottértékadó-rendszer – 2006/112/EK irányelv – A 167., 168., 178. és 273. cikk – A levonási jog terjedelme – Számlák hiánya – Igazságügyi szakértői vélemény igénybevétele – A levonási jog bizonyításának terhe – Az adósemlegesség és az arányosság elve)

4

2019/C 25/05

C-29/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novartis Farma SpA kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Előzetes döntéshozatal – Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – 2001/83/EK irányelv – A 3. cikk 1. pontja – 6. cikk – 89/105/EGK irányelv – 726/2004/EK rendelet – 3., 25. és 26. cikk – A gyógyszereknek a forgalombahozatali engedélyükben nem említett kezelésre történő (off-label) felhasználás céljából történő újracsomagolása – A nemzeti egészségbiztosítási rendszer által történő finanszírozás)

4

2019/C 25/06

C-147/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 20-i ítélete (a Curtea de Apel Constanţa [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas és társai kontra Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Előzetes döntéshozatal – A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme – Munkaidő-szervezés – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 31. cikk – 2003/88/EK irányelv – Hatály – Eltérés – Az 1. cikk (3) bekezdése – 89/391/EGK irányelv – A 2. cikk (2) bekezdése – Nevelőszülői tevékenység)

5

2019/C 25/07

C-151/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (demande de décision préjudicielle de High Court of Justice [England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court] – Egyesült Királyság) – Swedish Match AB kontra Secretary of State for Health (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása – 2014/40/EU irányelv – Az 1. cikk c) pontja és a 17. cikk – A szájon át fogyasztott dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalma – Érvényesség)

6

2019/C 25/08

C-245/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González kontra Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Előzetes döntéshozatal – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A határozott ideig tartó munkaviszony megszüntetését az alkalmazás okának megszűnése esetén lehetővé tevő nemzeti szabályozás – A tanév idejére alkalmazott tanárok – A munkaviszony megszüntetése az utolsó tanítási napon – Munkaidő-szervezés – 2003/88/EK irányelv)

7

2019/C 25/09

C-295/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Hatály – Adóköteles ügyletek – Ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás – Károk és nem adóköteles kamatok, valamint kártérítés fizetésének formájában nyújtott adóköteles szolgáltatások közötti különbségtétel)

8

2019/C 25/10

C-452/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal de commerce de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zako SPRL kontra Sanidel SA (Előzetes döntéshozatal – Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök – 86/653/EGK irányelv – Az 1. cikk (2) bekezdése – A kereskedelmi ügynök fogalma – A tevékenységét a megbízó vállalkozásánál gyakorló, önálló vállalkozóként működő közvetítő – Az áruknak a megbízó javára történő eladására vagy vételére irányuló tárgyaláshoz kapcsolódó feladatoktól eltérő feladatok végzése)

9

2019/C 25/11

C-575/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA kontra Ministre de l’Action et des Comptes publics (Előzetes döntéshozatal – A tőke szabad mozgása – A külföldi illetőségű társaságoknak fizetett, belföldről származó osztalék bruttó összegére kivetett forrásadó – A belföldi illetőségű társaságoknak fizetett osztalék adóztatásának veszteséges adóév esetén történő elhalasztása – Eltérő bánásmód – Igazolás – Összehasonlíthatóság – Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása – Az adó hatékony beszedése – Arányosság – Hátrányos megkülönböztetés)

10

2019/C 25/12

C-619/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministerio de Defensa kontra Ana de Diego Porras (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Igazolás – 5. szakasz – Az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés megakadályozására irányuló intézkedések – Határozatlan időre szóló munkaszerződés objektív okból történő megszüntetése esetén járó végkielégítés – A helyettesítés céljából létrejött, határozott időre szóló munkaszerződés lejártakor a végkielégítés hiánya)

10

2019/C 25/13

C-625/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG kontra Finanzamt Feldkirch (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 56. és EUMSZ 63. cikk – Szolgáltatásnyújtás szabadsága és a tőke szabad mozgása – Hitelintézetek – Stabilitási adó és az ausztriai székhelyű hitelintézetek nem konszolidált mérlegfőösszege alapján megállapított ezen adóhoz való külön hozzájárulás – A határokon átnyúló jellegű banki műveletek bennfoglaltsága – A leányvállalatok másik tagállamban való műveleteinek a kizártsága – Eltérő bánásmód – Korlátozás – Igazolás)

11

2019/C 25/14

C-627/17. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. november 22-i ítélete (az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZSE Energia a.s. kontra RG (Előzetes döntéshozatal – 861/2007/EK rendelet – A kis értékű követelések európai eljárása – A 2. cikk (1) bekezdése és a 3. cikk (1) bekezdése – Hatály – A felek fogalma – Határon átnyúló jogviták)

12

2019/C 25/15

C-679/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw kontra Johannes Huijbrechts (Előzetes döntéshozatal – A tőke szabad mozgása – Korlátozások – Adójogszabályok – Öröklési illeték – Fenntartható módon művelt erdők – Mentesség – Az erdőterületek védelme)

13

2019/C 25/16

C-713/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ahmad Shah Ayubi kontra Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Előzetes döntéshozatal – 2011/95/EU irányelv – A nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó szabályok – Menekült jogállás – 29. cikk – Szociális védelem – Eltérő bánásmód – Ideiglenes tartózkodási joggal rendelkező menekültek)

13

2019/C 25/17

C-490/18. sz. ügy: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SD kontra Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

C-580/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-41/17. sz., Lotte Co. Ltd kontra Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH által 2018. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

15

2019/C 25/19

C-618/18. sz. ügy: A Giudice di pace di L'Aquila (Olaszország) által 2018. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gabriele di Girolamo kontra Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

C-639/18. sz. ügy: A Landgericht Kiel (Németország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KH kontra Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

C-641/18. sz. ügy: A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LG és társai kontra Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale kontra

18

2019/C 25/22

C-646/18. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanyolország) által 2018. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OD kontra Ryanair D. A. C.

18

2019/C 25/23

C-648/18. sz. ügy: A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2018. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) kontra Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

C-658/18. sz. ügy: A Giudice di pace di Bologna (Olaszország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UX kontra Governo della Repubblica Italiana

19

2019/C 25/25

C-660/18. sz. ügy: A Landgericht Berlin (Németország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sundair GmbH kontra WV és társai

21

2019/C 25/26

C-661/18. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CTT – Correios de Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

C-667/18. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2018. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone kontra Ministerraad

22

2019/C 25/28

C-670/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CO kontra Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

C-672/18. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DN kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

C-673/18. sz. ügy: A Cour d’appel de Paris (Franciaország) által 2018. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Santen SAS kontra Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

C-677/18. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amoena Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

C-678/18. sz. ügy: Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

C-679/18. sz. ügy: Az Okresní soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OPR-Finance s.r.o. kontra GK

26

2019/C 25/34

C-687/18. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2018. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SY kontra Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

C-688/18. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2018. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TX és UW elleni büntetőeljárás

28

2019/C 25/36

C-689/18. sz. ügy: A Dioikitiko Protodikeio Patron (Görögország) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XT kontra Elliniki Dimosio

28

2019/C 25/37

C-703/18. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Healthspan Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

C-704/18. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LD, ME, NF, OG, PH és RI elleni büntetőeljárás

30

 

Törvényszék

2019/C 25/39

T-202/10. RENV II. és T-203/10. RENV II. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Stichting Woonlinie és társai kontra Bizottság (Állami támogatások – Szociális lakhatás – A szociális lakásépítő szövetkezetek javát szolgáló támogatási program – Létező támogatások – A tagállam kötelezettségvállalásai – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – A 659/1999/EK rendelet 17. cikke – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése – A közszolgáltatási feladat meghatározása)

31

2019/C 25/40

T-207/10. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Deutsche Telekom kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó adórendszer, amely a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszi a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak részleges visszatéríttetését elrendelő határozat – A szabályozás továbbiakban való részleges alkalmazását lehetővé tevő rendelkezés – Okafogyottság megállapítása iránti kérelem – Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása – Jogos bizalom – A Bizottság által tett határozott ígéretek – A bizalom jogszerűsége – A jogos bizalom időbeli hatálya)

32

2019/C 25/41

T-219/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – World Duty Free Group kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom)

33

2019/C 25/42

T-227/10. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Banco Santander kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom)

34

2019/C 25/43

T-239/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Sigma Alimentos Exterior kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

34

2019/C 25/44

T-399/11. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Banco Santander és Santusa kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom)

35

2019/C 25/45

T-405/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Axa Mediterranean kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom)

36

2019/C 25/46

T-406/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Prosegur Compañía de Seguridad kontra Bizottság (Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom)

37

2019/C 25/47

T-487/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – CHEMK et KF kontra Bizottság (Dömping – Oroszországból származó ferroszilícium behozatala – Végleges dömpingellenes vám – Hatályvesztési felülvizsgálat – Az exportár meghatározása – Egyetlen gazdasági egység – A dömpingellenes vám hatása a viszonteladási árra az Unióban – Az előző vizsgálat során használthoz képest eltérő módszer alkalmazása – A dömping és a kár folytatódása vagy megismétlődése – Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, a 3. cikke és a 11. cikkének (9) és (10) bekezdése [jelenleg az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, a 3. cikke és a 11. cikkének (9) és (10) bekezdése])

37

2019/C 25/48

T-113/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – RFA International kontra Bizottság (Dömping – Az Oroszországból származó ferroszilícium importja – A megfizetett dömpingellenes vámok visszatérítése iránti kérelmek elutasítása – A rendes érték és az exportár meghatározása – Gazdasági egység – A dömpingellenes vámoknak az uniós viszonteladási árakra gyakorolt hatása – A korábbi vizsgálatban alkalmazottól eltérő módszer alkalmazása – Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése és 11. cikkének (9) és (10) bekezdése [jelenleg: az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, és 11. cikkének (9) és (10) bekezdése] – A WTO dömpingellenes megállapodásának 18. 3. 1. cikke)

38

2019/C 25/49

T-854/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – Barata kontra Parlament (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2015. évi előléptetési időszak – Igazolási eljárás – Azon tisztviselők végleges listája, akik számára a képzési programban való részvételt engedélyezték – A személyzeti szabályzat 45a. cikke – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – Egyenlő bánásmód – Védelemhez való jog)

39

2019/C 25/50

T-546/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Haufe-Lexware kontra EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Leshare európai uniós szóvédjegy bejelentése – LEXWARE korábbi nemzetközi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Megjelölések hasonlósága)

39

2019/C 25/51

T-790/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – St. Andrews Links kontra EUIPO (ST ANDREWS) (Európai uniós védjegy – A ST ANDREWS európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Földrajzi származás – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja])

40

2019/C 25/52

T-791/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – St. Andrews Links kontra EUIPO (ST ANDREWS) (Európai uniós véjdegy – A ST ANDREWS európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Földrajzi származás – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja])

41

2019/C 25/53

T-831/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – DRH Licensing & Managing kontra EUIPO – Merck (Flexagil) (Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – Flexagil európai uniós ábrás védjegy – A védjegy tényleges használata – Az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke (1) bekezdése második francia bekezdésének a) pontja és 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja – A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma)

41

2019/C 25/54

T-36/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – Asahi Intecc kontra EUIPO – Celesio (Celeson) (Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – Celeson szóvédjegy – CELESIO korábbi nemzetközi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

42

2019/C 25/55

T-646/18. sz. ügy: 2018. október 26-án benyújtott kereset – Bonnafous kontra Bizottság

42

2019/C 25/56

T-653/18. sz. ügy: 2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

T-654/18. sz. ügy: 2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

T-655/18. sz. ügy: 2018. október 30-án benyújtott kereset – Aupicon és társai kontra EKSZ

45

2019/C 25/59

T-658/18. sz. ügy: 2018. október 31-én benyújtott kereset – Hästens Sängar kontra EUIPO (Négyzetekből álló minta ábrázolása)

46

2019/C 25/60

T-661/18. sz. ügy: 2018. november 7-én benyújtott kereset – Securitec kontra Bizottság

46

2019/C 25/61

T-663/18. sz. ügy: 2018. november 9-én benyújtott kereset – Nissin Foods Holdings kontra EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

T-666/18. sz. ügy: 2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

T-668/18. sz. ügy: 2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

T-669/18. sz. ügy: 2018. november 13-án benyújtott kereset – Neoperl kontra EUIPO (Egy szabályos, lyukakkal tarkított felületen négy kitöltött lyuk ábrázolása)

50

2019/C 25/65

T-672/18. sz. ügy: 2018. november 13-án benyújtott kereset – Pyke kontra EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

T-674/18. sz. ügy: 2018. november 14-én benyújtott kereset – Vattenfall Europe Nuclear Energy kontra Bizottság

51

2019/C 25/67

T-675/18. sz. ügy: 2018. november 19-én/ benyújtott kereset – Trifolio-M és társai kontra EFSA

52

2019/C 25/68

T-678/18. sz. ügy: 2018. november 13-án benyújtott kereset – Società agricola Giusti Dal Col kontra EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

T-679/18. sz. ügy: 2018. november 12-én benyújtott kereset – Showroom kontra EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

T-680/18. sz. ügy: 2018. november 15-én benyújtott kereset – SLL Service kontra EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

T-681/18. sz. ügy: 2018. november 16-án benyújtott kereset – „Korporaciya Masternet kontra EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

T-682/18. sz. ügy: 2018. november 16-án benyújtott kereset – Twitter kontra EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

T-683/18. sz. ügy: 2018. november 20-án benyújtott kereset – Conte kontra EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

T-685/18. sz. ügy: 2018. november 16 -án benyújtott kereset – Apple kontra EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

T-686/18. sz. ügy: 2018. november 19-én benyújtott kereset – LegalCareers kontra EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

T-687/18. sz. ügy: 2018. november 20-án benyújtott kereset – Pilatus Bank kontra EKB

59

2019/C 25/77

T-688/18. sz. ügy: 2018. november 21 -én benyújtott kereset – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf kontra EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

T-689/18. sz. ügy: 2018. november 21-én benyújtott kereset – Executive Selling kontra EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

T-695/18. sz. ügy: 2018. november 26-án benyújtott kereset – Werner kontra EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

T-697/18. sz. ügy: 2018. november 26-án benyújtott kereset – Aldi kontra EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

T-700/18. sz. ügy: 2018. november 26 -án benyújtott kereset – Kalypso Media Group kontra EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2019/C 25/01)

Utolsó kiadvány

HL C 16., 2019.1.14.

Korábbi közzétételek

HL C 4., 2019.1.7.

HL C 455., 2018.12.17.

HL C 445., 2018.12.10.

HL C 436., 2018.12.3.

HL C 427., 2018.11.26.

HL C 408., 2018.11.12.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/2


A Bíróság (nagytanács) 2018. november 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-626/15) – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-659/16)

(C-626/15. és C-659/16. sz. egyesített ügyek) (1)

((Megsemmisítés iránti kereset - Az Állandó Képviselők Bizottságának (Coreper) határozata - Vitaanyagnak valamely nemzetközi fórumhoz való benyújtását jóváhagyó határozat - Elfogadhatóság - Megtámadható aktus - Az Európai Unió kizárólagos, megosztott vagy kiegészítő hatásköre - Az Unió kizárólagos fellépése valamely nemzetközi szervben vagy a tagállamok Unió oldalán való részvétele - A tengeri biológiai erőforrások megőrzése - Halászat - Környezetvédelem - Kutatás - Védett tengeri területek (MPA) - Antarktisz-szerződés - Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény - Weddell-tenger és Ross-tenger))

(2019/C 25/02)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

(C-626/15)

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, E. Paasivirta és C. Hermes meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro és M. Simm meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, J. Möller, K. Stranz és S. Eisenberg meghatalmazottak), Görög Köztársaság (képviselők: G. Karipsiadis és K. Boskovits meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselő: M. A. Sampol Pucurull meghatalmazott), Francia Köztársaság (képviselők: F. Fize, D. Colas, G. de Bergues és B. Fodda meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: M. Gijzen, M. Bulterman és M. Noort meghatalmazottak), Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo és M. L. Duarte meghatalmazottak), Finn Köztársaság (képviselő: J. Heliskoski meghatalmazott), Svéd Királyság (képviselők: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren és L. Swedenborg meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: C. Brodie meghatalmazott, segítője: J. Holmes QC)

(C-659/16)

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, E. Paasivirta és C. Hermes meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro és M. Simm meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Belga Királyság (képviselők: J. Van Holm, C. Pochet és L. Van den Broeck meghatalmazottak), Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, J. Möller és S. Eisenberg meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselő: M. A. Sampol Pucurull meghatalmazott), Francia Köztársaság (képviselők: D. Colas és B. Fodda meghatalmazottak), Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: D. Holderer meghatalmazott), Holland Királyság (képviselők: B. Koopman, M. Bulterman és M. Noort meghatalmazottak), Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo és L. Medeiros meghatalmazottak), Finn Köztársaság (képviselő: J. Heliskoski meghatalmazott), Svéd Királyság (képviselők: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev és L. Zettergren meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: C. Brodie és G. Brown meghatalmazottak, segítőik: J. Holmes QC és J. Gregory barrister)

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a saját költségein felül az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

3.

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.

HL C 38., 2017.2.6.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fortunata Silvia Fontana kontra Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

(C-648/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Hozzáadottérték-adó (héa) - 2006/112/EK irányelv - 273. cikk - Utólagos adómegállapítás - Az adóalap induktív megállapítási módszere - Héalevonási jog - Vélelem - A semlegesség és az arányosság elve - A héaszámítást a vélelmezett forgalomra alapító nemzeti törvény))

(2019/C 25/03)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Az alapeljárás felei

Felperes: Fortunata Silvia Fontana

Alperes: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet, valamint az adósemlegesség és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely engedélyezi az adóhatóság számára, hogy a bevallott bevételek és az ágazati tanulmányok alapján megbecsült bevételek közötti komoly eltérések esetén ilyen ágazati tanulmányokon alapuló induktív módszert alkalmazzon az adóalany által elért forgalom összegének a megállapítása érdekében, és hogy következésképpen olyan utólagos adómegállapítást végezzen, amelynek eredményeképpen további hozzáadottértékadó (héa)-összeget kell megfizetni, feltéve hogy e szabályozás és annak alkalmazása az adósemlegesség és az arányosság elvének, valamint a védelemhez való jognak a tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi az adóalany számára, hogy a rendelkezésére álló ellenkező bizonyítékok összessége alapján megkérdőjelezze az e módszerrel nyert eredményeket, és hogy a 2006/112 irányelv X. címében szereplő rendelkezéseknek megfelelően gyakorolja az adólevonási jogát, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


(1)  HL C 86., 2017.3.20.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lucreţiu Hadrian Vădan kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

(C-664/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös hozzáadottértékadó-rendszer - 2006/112/EK irányelv - A 167., 168., 178. és 273. cikk - A levonási jog terjedelme - Számlák hiánya - Igazságügyi szakértői vélemény igénybevétele - A levonási jog bizonyításának terhe - Az adósemlegesség és az arányosság elve))

(2019/C 25/04)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Alba Iulia

Az alapeljárás felei

Felperes: Lucreţiu Hadrian Vădan

Alperesek: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet, különösen annak 167. és 168. cikkét, 178. cikkének a) pontját, illetve 179. cikkét, valamint a hozzáadottérték-adó (héa) semlegességének elvét és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között egy olyan adóalany, aki számlák vagy egyéb más dokumentumok benyújtásával nem tudja bizonyítani az előzetesen felszámított héa összegét, nem jogosult a héa levonására kizárólag a nemzeti bíróság által megrendelt szakértői véleményből következő becslés alapján.


(1)  HL C 104., 2017.4.3


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/4


A Bíróság (első tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novartis Farma SpA kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità

(C-29/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek - 2001/83/EK irányelv - A 3. cikk 1. pontja - 6. cikk - 89/105/EGK irányelv - 726/2004/EK rendelet - 3., 25. és 26. cikk - A gyógyszereknek a forgalombahozatali engedélyükben nem említett kezelésre történő (off-label) felhasználás céljából történő újracsomagolása - A nemzeti egészségbiztosítási rendszer által történő finanszírozás))

(2019/C 25/05)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Novartis Farma SpA

Alperesek: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità

Az eljárásban részt vesz: Ministero della Salute, Regione Veneto, Società Oftalmologica Italiana (SOI) – Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna

Rendelkező rész

1)

A 2012. október 25-i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az Avastin, miután azt az alapügy tárgyát képező nemzeti intézkedések által meghatározott feltételek mellett újracsomagolják, a 2012/26 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv hatálya alá tartozik.

2)

A 2012/26 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek az olyan nemzeti intézkedések, mint az alapügy tárgyát képező intézkedések, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett az Avastin – a forgalombahozatali engedélyében nem említett, szemészeti terápiás kezelés érdekében történő felhasználása céljából – újracsomagolható.

3)

A 2012. október 25-i 1027/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3., 25. és 26. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti intézkedés, mint a decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 (a 2014. május 16-i 79. sz. törvénnyel törvénnyé alakított 2014. március 20-i 36. sz. rendelettörvény) által módosított decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante „Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996”, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 (az 1996. december 23-i 648. sz. törvénnyel törvénnyé alakított, „A gyógyszerágazat kiadásainak ellenőrzésére vonatkozó intézkedésekről és az 1996. évi kiadások felső határának újbóli meghatározásáról” szóló, 1996. október 21-i 536. sz. rendelettörvény) 1. cikkének (4a) bekezdéséből következő intézkedés, amely feljogosítja az Agenzia Italiana del farmaco-t (AIFA) (olasz gyógyszerügynökség [AIFA]) arra, hogy olyan gyógyszerek felügyeletét végezze, mint az Avastin, amelynek off-label felhasználását a Servizio Sanitario Nazionale (nemzeti egészségügyi szolgálat, Olaszország) finanszírozza, és hogy adott esetben a betegek biztonságának megőrzéséhez szükséges intézkedéseket fogadjon el.


(1)  HL C 195., 2017.6.19


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/5


A Bíróság (nagytanács) 2018. november 20-i ítélete (a Curtea de Apel Constanţa [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas és társai kontra Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

(C-147/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme - Munkaidő-szervezés - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 31. cikk - 2003/88/EK irányelv - Hatály - Eltérés - Az 1. cikk (3) bekezdése - 89/391/EGK irányelv - A 2. cikk (2) bekezdése - Nevelőszülői tevékenység))

(2019/C 25/06)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Constanţa

Az alapeljárás felei

Felperesek: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai

Alperes: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Rendelkező rész

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdését a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben akként kell értelmezni, hogy nem tartozik a 2003/88 irányelv hatálya alá a nevelőszülői tevékenység, amely abból áll, hogy a nevelőszülő állami hatósággal fennálló munkaviszony keretében egy gyermeket befogad és integrál otthonába, és folyamatos jelleggel gondoskodik e gyermek harmonikus fejlődéséről és neveléséről.


(1)  HL C 231., 2017.7.17


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/6


A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (demande de décision préjudicielle de High Court of Justice [England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court] – Egyesült Királyság) – Swedish Match AB kontra Secretary of State for Health

(C-151/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Jogszabályok közelítése - Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása - 2014/40/EU irányelv - Az 1. cikk c) pontja és a 17. cikk - A szájon át fogyasztott dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalma - Érvényesség))

(2019/C 25/07)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperes: Swedish Match AB

Alperes: Secretary of State for Health

Az eljárásban részt vesz: New Nicotine Alliance

Rendelkező rész

Az előterjesztett kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely érinthetné a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke c) pontjának és 17. cikkének érvényességét.


(1)  HL C 161., 2017.5.22


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/7


A Bíróság (első tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González kontra Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(C-245/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 1999/70/EK irányelv - Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás - 4. szakasz - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - A határozott ideig tartó munkaviszony megszüntetését az alkalmazás okának megszűnése esetén lehetővé tevő nemzeti szabályozás - A tanév idejére alkalmazott tanárok - A munkaviszony megszüntetése az utolsó tanítási napon - Munkaidő-szervezés - 2003/88/EK irányelv))

(2019/C 25/08)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Az alapeljárás felei

Felperesek: Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González

Alperes: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Rendelkező rész

1)

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy az utolsó tanítási napon megszüntesse a határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazottként egy tanévre alkalmazott tanárok határozott időre szóló munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy e napon már nem áll fenn az alkalmazásuk alapjául szolgáló szükségesség és sürgősség, noha a köztisztviselő jogállású tanárok határozatlan időre szóló munkaviszonya folyamatos marad.

2)

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a határozott időre kinevezett közszolgálati alkalmazottként egy tanévre alkalmazott tanárok határozott időre szóló munkaviszonyának az utolsó tanítási napon való megszüntetését, még ha ez meg is fosztja a tanárokat az ezen tanévre járó fizetett éves nyári szabadságtól, feltéve hogy az említett tanárok e jogcímen pénzbeli megváltásban részesülnek.


(1)  HL C 382., 2017.11.13


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/8


A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-295/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere - 2006/112/EK irányelv - Hatály - Adóköteles ügyletek - Ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás - Károk és nem adóköteles kamatok, valamint „kártérítés” fizetésének formájában nyújtott adóköteles szolgáltatások közötti különbségtétel))

(2019/C 25/09)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rendelkező rész

1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azt az előre meghatározott összeget, amelyet valamely gazdasági szereplő a minimális hűségidőt előíró, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek az ügyfele általi vagy ez utóbbinak felróható okból történő megszüntetése esetén szed be, és amely összeg azon összegnek felel meg, amelyet e gazdasági szereplő e megszüntetés hiányában az említett időszak fennmaradó idejére szedett volna be – aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata –, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás díjazásának kell minősíteni, és mint ilyet, ezen adó hatálya alá tartozónak kell tekinteni.

2)

Egy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben előre meghatározott, az ügyfél által e szerződés lejárat előtti megszüntetése esetén fizetendő összeg minősítése tekintetében nem meghatározó az a tény, hogy az átalányösszeg célja arra irányul, hogy elrettentse az ügyfeleket attól, hogy ne tartsák tiszteletben a minimális hűségidőt, és hogy megtérüljön az a kár, amelyet a gazdasági szereplő szenved el ezen idő tiszteletben nem tartása miatt, az a tény, hogy egy kereskedelmi ügynök által egy minimális hűségidőt előíró szerződés megkötéséért kapott díjazás magasabb, mint az ilyen időt elő nem író szerződés esetén, illetve az a tény, hogy a kiszámlázott összeg a nemzeti jogban szankciónak minősül.


(1)  HL C 256., 2017.8.7


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal de commerce de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zako SPRL kontra Sanidel SA

(C-452/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök - 86/653/EGK irányelv - Az 1. cikk (2) bekezdése - A „kereskedelmi ügynök” fogalma - A tevékenységét a megbízó vállalkozásánál gyakorló, önálló vállalkozóként működő közvetítő - Az áruknak a megbízó javára történő eladására vagy vételére irányuló tárgyaláshoz kapcsolódó feladatoktól eltérő feladatok végzése))

(2019/C 25/10)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de commerce de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: Zako SPRL

Alperes: Sanidel SA

Rendelkező rész

1)

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy valamely személy, akit állandó jelleggel megbíztak akár azzal, hogy más személy javára áruk eladásáról vagy megvételéről tárgyaljon, akár azzal, hogy az ilyen ügyleteket más személy javára és nevében letárgyalja és megkösse, a tevékenységét e más személy telephelyén végzi, nem képezi akadályát annak, hogy e rendelkezés értelmében „kereskedelmi ügynöknek” minősüljön, feltéve, hogy e körülmény nem akadályozza azt, hogy e személy a tevékenységét önállóan végezze, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.

2)

A 86/653 irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy valamely személy nem csak olyan tevékenységeket végez, amelyek akár abban állnak, hogy más személy javára áruk eladásáról vagy megvételéről tárgyal, akár abban, hogy az ilyen ügyleteket más személy javára és nevében letárgyalja és megköti, hanem ugyanezen személy számára más jellegű tevékenységeket is végez anélkül, hogy azok az előbbi tevékenységekhez képest másodlagos jellegűek lennének, nem akadályozza azt, hogy ezen irányelv értelmében „kereskedelmi ügynöknek” minősüljön, feltéve, hogy e körülmény nem képezi akadályát annak, hogy ezen előbbi tevékenységét önálló módon gyakorolja, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


(1)  HL C 347., 2017.10.16


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA kontra Ministre de l’Action et des Comptes publics

(C-575/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A tőke szabad mozgása - A külföldi illetőségű társaságoknak fizetett, belföldről származó osztalék bruttó összegére kivetett forrásadó - A belföldi illetőségű társaságoknak fizetett osztalék adóztatásának veszteséges adóév esetén történő elhalasztása - Eltérő bánásmód - Igazolás - Összehasonlíthatóság - Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása - Az adó hatékony beszedése - Arányosság - Hátrányos megkülönböztetés))

(2019/C 25/11)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA

Alperes: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Rendelkező rész

Az EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely alapján a belföldi illetőségű társaság által fizetett osztalék után forrásadót kell fizetni, ha azt külföldi illetőségű társaság kapja, míg ha abban egy belföldi illetőségű társaság részesül, ezen osztaléknak a társasági adóra vonatkozó általános jogi rendszer szerinti adóztatására csak azzal a feltétellel kerül sor azon pénzügyi év végén, amelyben azt megszerezték, hogy e társaság eredménye e pénzügyi év során nyereséges volt, és adott esetben előfordulhat, hogy ilyen adóztatásra soha nem kerül sor, amennyiben az említett társaság anélkül szünteti meg tevékenységeit, hogy ezen osztalékok megszerzése óta nyereséges eredményt ért volna el.


(1)  HL C 437., 2017.12.18.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/10


A Bíróság (hatodik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministerio de Defensa kontra Ana de Diego Porras

(C-619/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociálpolitika - 1999/70/EK irányelv - Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás - 4. szakasz - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - Igazolás - 5. szakasz - Az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés megakadályozására irányuló intézkedések - Határozatlan időre szóló munkaszerződés objektív okból történő megszüntetése esetén járó végkielégítés - A helyettesítés céljából létrejött, határozott időre szóló munkaszerződés lejártakor a végkielégítés hiánya))

(2019/C 25/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministerio de Defensa

Alperes: Ana de Diego Porras

Rendelkező rész

1)

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely nem írja elő végkielégítés folyósítását az álláshelyének megtartására jogosult munkavállaló helyettesítése céljából létrejött határozott időre szóló, az alapeljárásban szereplőhöz hasonló munkaszerződésekkel alkalmazott munkavállalók számára az e szerződésekben megállapított idő lejártakor, míg a határozatlan időre alkalmazott munkavállalókat végkielégítés illeti meg a munkaszerződésük objektív okból történő megszüntetése esetén.

2)

Az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 5. szakaszát akként kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróságnak kell – az alkalmazandó nemzeti jogi szabályok összességének megfelelően – értékelni azt, hogy egy, az alapeljárásbelihez hasonló olyan intézkedés, amely előírja végkielégítés kötelező folyósítását a határozott időre szóló bizonyos munkaszerződésekkel alkalmazott munkavállalók számára az e szerződésekben megállapított idő lejártakor, az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés megakadályozásához és adott esetben szankcionálásához megfelelő intézkedést, illetve az e rendelkezés értelmében vett megfelelő jogi intézkedést képez-e.

3)

Abban az esetben, ha a nemzeti bíróság megállapítja, hogy alapeljárásbelihez hasonló olyan intézkedés, amely előírja végkielégítés kötelező folyósítását a határozott időre szóló bizonyos munkaszerződésekkel alkalmazott munkavállalók számára az e szerződésekben megállapított idő lejártakor, az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés megakadályozásához és adott esetben szankcionálásához megfelelő intézkedést, illetve az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 5. szakasza értelmében vett megfelelő jogi intézkedést képez, akkor ezt a rendelkezést akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásbelihez hasonló azon nemzeti szabályozás, amely szerint a bizonyos kategóriákba tartozó határozott időre szóló munkaszerződések lejárta végkielégítés folyósítását eredményezi az e szerződésekkel alkalmazott munkavállalók számára, míg a más kategóriákba tartozó határozott időre szóló munkaszerződések lejárta nem von maga után semmiféle végkielégítést az ezen utóbbi szerződésekkel alkalmazott munkavállalók számára, kivéve ha a nemzeti jogrendben nem létezik semmilyen más hatékony intézkedés az ezen utóbbi munkavállalókkal szembeni visszaélések elkerülésére és szankcionálására, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


(1)  HL C 22., 2018.1.22


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/11


A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG kontra Finanzamt Feldkirch

(C-625/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 56. és EUMSZ 63. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága és a tőke szabad mozgása - Hitelintézetek - Stabilitási adó és az ausztriai székhelyű hitelintézetek nem konszolidált mérlegfőösszege alapján megállapított ezen adóhoz való külön hozzájárulás - A határokon átnyúló jellegű banki műveletek bennfoglaltsága - A leányvállalatok másik tagállamban való műveleteinek a kizártsága - Eltérő bánásmód - Korlátozás - Igazolás))

(2019/C 25/13)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Alperes: Finanzamt Feldkirch

Rendelkező rész

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amennyiben az a más tagállamokban lakóhellyel rendelkező ügyfeleiknek az ott letelepedett állandó telephelyek igénybevétele nélkül szolgáltatásokat nyújtó olyan ausztriai székhelyű hitelintézetek számára, mint amelyekről az alapügyben szó van, előírja, hogy fizessenek meg egy, „az átlagos nem konszolidált mérlegfőösszeg” alapján megállapított adót, amely magában foglalja az e hitelintézetek által közvetlenül más tagállamok állampolgáraival végzett banki műveleteket, míg kizárja az ausztriai székhelyű hitelintézetek leányvállalatai által végzett ugyanezen műveleteket, amennyiben e leányvállalatok más tagállamban telepedtek le.


(1)  HL C 112., 2018.3.26


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/12


A Bíróság (tízedik tanács) 2018. november 22-i ítélete (az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZSE Energia a.s. kontra RG

(C-627/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 861/2007/EK rendelet - A kis értékű követelések európai eljárása - A 2. cikk (1) bekezdése és a 3. cikk (1) bekezdése - Hatály - A „felek” fogalma - Határon átnyúló jogviták))

(2019/C 25/14)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresný súd Dunajská Streda

Az alapeljárás felei

Felperes: ZSE Energia a.s.

Alperes: RG

Az eljárásban részt vesz: ZSE Energia CZ, s. r. o.

Rendelkező rész

1)

A 2013. május 13-i 517/2013/EU tanácsi rendelettel módosított, a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „felek” fogalma kizárólag az alapeljárás felperesére és alperesére terjed ki.

2)

Az 517/2013 rendelettel módosított 861/2007 rendelet 2. cikkének (1) bekezdését és 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan jogvita, amelyben a felperes és az alperes állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ugyanabban a tagállamban van, ahol az eljáró bíróság székhelye is található, nem tartozik e rendelet hatálya alá.


(1)  HL C 42., 2018.2.5.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/13


A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw kontra Johannes Huijbrechts

(C-679/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A tőke szabad mozgása - Korlátozások - Adójogszabályok - Öröklési illeték - Fenntartható módon művelt erdők - Mentesség - Az erdőterületek védelme))

(2019/C 25/15)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperesek: Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Alperes: Johannes Huijbrechts

Rendelkező rész

Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely illetékkedvezményt nyújt az öröklés útján szerzett erdők után, feltéve hogy azok a nemzeti jog szerint meghatározott fenntartható gazdálkodás tárgyát képezik, azonban e kedvezményt az e tagállam területén található erdőkre korlátozza.


(1)  HL C 94., 2018.3.12.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ahmad Shah Ayubi kontra Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(C-713/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2011/95/EU irányelv - A nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó szabályok - Menekült jogállás - 29. cikk - Szociális védelem - Eltérő bánásmód - Ideiglenes tartózkodási joggal rendelkező menekültek))

(2019/C 25/16)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Az alapeljárás felei

Felperes: Ahmad Shah Ayubi

Alperes: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Rendelkező rész

1)

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek előírása szerint a valamely tagállamban ideiglenes tartózkodási joggal rendelkező menekültek számára nyújtott szociális ellátás összege alacsonyabb, mint az ugyanezen tagállam saját állampolgárai vagy az említett tagállamban huzamos tartózkodási joggal rendelkező menekültek számára nyújtott összeg.

2)

A menekült személy hivatkozhat a nemzeti bíróságok előtt az alapügyben szereplőhöz hasonló szabályozásnak a 2011/95 irányelv 29. cikke (1) bekezdésével való összeegyeztethetetlenségére annak érdekében, hogy mellőzzék a jogosultságainak az e szabályozással való korlátozását.


(1)  HL C 123., 2018.4.9.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/14


A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SD kontra Agrárminiszter

(C-490/18. sz. ügy)

(2019/C 25/17)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: SD

Alperes: Agrárminiszter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Bizottság 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendeletének (1) 2. cikke szerinti megbízható módszert, amely a méhkaptárak számának meghatározására szolgál minden év szeptember 1. és december 31. között, úgy kell-e értelmezni, hogy a méhcsaládok számát a támogatást kérőnek kell bejelentenie, és ha igen, ez megbízható módszer-e?

2)

Ha a 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke szerint a méhkaptárak számát – ami a méhészeti támogatások alapja – minden év szeptember 1. és december 31. között kell meghatároznia a méhek élettani jellemzői miatt, e rendelkezés értelmezhető-e úgy, hogy a tagállamok eltérhetnek ettől?

3)

Ha igen, megállapíthat-e a tagállami szabály januárban visszamenőleg a méhcsaládok számának előírásában rendelkezést?

4)

Az, hogy a 2017–2019 közötti méhészeti programok között a tagállamok által 2013-ban a 2014–2016. évi programokkal kapcsolatban bejelentett méhkaptárak száma alapján kell elosztani az uniós forrásokat, értelmezhető-e úgy, hogy a 2016. december 31. napján lezárult időszakot követően, amely a 2017-es támogatások elosztásának alapjául szolgál, a támogatás elosztásához szükséges méhkaptárak számát másképp is elő lehet írni?

5)

Értelmezhető-e úgy a hivatkozott EU-rendelet, hogy megengedi olyan tagállami jogszabály megalkotását, amely a de minimis támogatás folyósításához olyan feltételt szab, amely az uniós joggal összhangban nem áll? Az EU által meghatározott támogatásnak gyakorlatilag is alkalmasnak kell lennie arra, hogy a méhészeti tevékenység folytatását elősegítse?


(1)  A Bizottság (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló 2015. május 11-i rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről (HL 2015, L 211., 3. o.)


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/15


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-41/17. sz., Lotte Co. Ltd kontra Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH által 2018. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

(C-580/18. P. sz. ügy)

(2019/C 25/18)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (képviselők: Dr. A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin, C. Elkemann, Rechtsanwältin, Dr. A. Lambrecht, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Lotte Co. Ltd, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kilencedik tanács) ügyben 2018. július 12-én hozott ítéletét (T-41/17. sz. ügy) és utasítsa el a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2016. október 28-i határozata (R-0250/2016-5. sz. ügy) ellen benyújtott keresetet;

másodlagosan a Törvényszék megtámadott ítéletének hatályon kívül helyezése mellett utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a felperest (Lotte Co. Ltd) kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a következő fellebbezési jogalapokra hivatkozik:

1.

A Törvényszék jogilag tévesen gyakorolta a 207/2009 rendelet (1) 65. cikkének (3) bekezdése alapján fennálló megváltoztatási jogkörét, jóllehet a fellebbezési tanács még nem tett ténymegállapításokat a használat gyakoriságára és időbeli állandóságára vonatkozó kérdésben. Ez érinti a fellebbező érdekeit, mivel a Törvényszék által tett megállapítások nem elegendőek és nincsenek tekintettel a releváns bizonyítékokra. Ha már a fellebbezési tanács is hasonló megállapításokat tett volna, akkor azokat a fellebbező keresettel megtámadhatta volna a Törvényszék előtt.

2.

A Törvényszék a 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti „tényleges használat” megítélésekor elsősorban abból indult ki, hogy a számlákban szereplő forgalmi adatok a benyújtott, eskü alatt tett nyilatkozatokban szereplő forgalmi adatokhoz képest túl alacsonyak. A Törvényszéknek azonban az ágazatban szokásos objektív termelési és értékesítési kapacitásokat kellett volna figyelembe vennie. Az egyes vállalkozások szubjektív viszonyai a használat mértékének megállapítása szempontjából nem játszhatnak szerepet. Ezenkívül a védjegyhasználatot még akkor is ténylegesnek lehet tekinteni, ha mennyiségileg jelentéktelennek minősül; nem létezik abszolút alsó határ. Az üzleti stratégiát és a kérdéses áruk kereskedelmi sikerét nem kell értékelni. Egyedül annak van jelentősége, hogy kizárólag jelképes használatról van-e szó.

3.

A Törvényszék a 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti „tényleges használat” tényállási elemét abban a vonatkozásban is tévesen értelmezte, hogy általánosságban az összpiaci méretet vette alapul, és nem vette figyelembe az ágazatban szokásos objektív termelési és értékesítési kapacitásokat és a vállalkozási diverzifikáció mértékét a releváns piacon.

4.

A Törvényszék meghamisította a korábbi védjegy tényleges használatára vonatkozó tényállási adatokat azáltal, hogy figyelmen kívül hagyta az eskü alatt tett nyilatkozatban foglalt, különösen a használat időbeli állandóságára vonatkozó, döntő adatokat.

5.

Az a tény, hogy a Törvényszék a jogfenntartó használat kérdésének megítélésével kapcsolatban döntően a fellebbező engedélyesének szubjektív viszonyaiból indult ki, és azzal együtt többek között az engedélyes üzleti tevékenységének mértékét, valamint termelési- és értékesítési kapacitását is döntően figyelembe vette, megsértette az egyenlő bánásmód általános elvét.

6.

Az egyenlő bánásmód általános elvének megsértése azzal is megvalósult, hogy a Törvényszék eltért a Törvényszék és a Bíróság korábbi döntéseitől, amelyekben a Törvényszék, illetve a Bíróság hasonló tényállás mellett megállapította a tényleges használat fennállását.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (egységes szerkezetbe foglalt változat) (HL L 78., 2009. március 24., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/16


A Giudice di pace di L'Aquila (Olaszország) által 2018. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gabriele di Girolamo kontra Ministero della Giustizia

(C-618/18. sz. ügy)

(2019/C 25/19)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Giudice di pace di L'Aquila

Az alapeljárás felei

Felperes: Gabriele di Girolamo

Alperes: Ministero della Giustizia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Bíróságának [a 2003. szeptember 30-i Köbler ítéletben, C-224/01, EU:C:2003:513; a 2006. június 1--jei Traghetti del Mediterraneo ítéletben, C-173/03, EU:C:2006:391; a 2011. november 24-i Bizottság kontra Olaszország ítéletben, C-379/10, EU:C:2011:775] foglalt, az olasz államnak a közösségi szabályozás végső fokon eljáró bíróság általi nyilvánvaló megsértéséért fennálló felelősséggel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának tükrében – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkével összefüggésben értelmezett – hatályos uniós jognak az uniós jog elsőbbségére, a jogbiztonságra, a jogos bizalom védelmére, az eljárási fegyveregyenlőségre, a hatékony bírói jogvédelemre, a független bírósághoz való jogra és nagyobb általánosságban a méltányos eljáráshoz való jogra vonatkozó, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében meghatározott általános elveit, hogy az említett rendelkezésekkel és a Bíróság hivatkozott ítélkezési gyakorlatával ellentétes az, ha a tagállam – az alapügyben foglaltakhoz hasonlóan – saját maga vagy a közigazgatási szerveinek előnyben részesítése érdekében az Európai Unió Bírósága említett határozatai érvényesítésének hivatalosan kinyilvánított céljából a 18/2015. sz. törvény által bevezetetthez hasonló szabályozást fogad el, miközben az valójában e határozatok joghatásainak megszüntetésére és a nemzeti bíróság eljárásának feltételekhez kötésére irányul, és amely a legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati (a bírák polgári jogi felelősségéről szóló, 1988. április 13-i 117. sz. törvény) 2. cikke (3) és (3-bis) bekezdésének új szövegébe „a jogszabályok, valamint az uniós jog nyilvánvaló megsértése esetén” bevezeti a szándékos vagy súlyos kötelezettségszegésért való felelősség fogalmát? Az ilyen belső szabályozás következében ugyanis a szóban forgó ügyben foglaltakhoz hasonlóan a nemzeti bíróságnak választania kell – ami egyébként minden esetben az állammal szembeni polgári jogi és fegyelmi felelősséggel jár olyan ügyekben, amelyekben a közigazgatási szerv félként vesz részt –, hogy a belső szabályozást sértse-e meg, és annak mellőzésével az Európai Unió jogát a Bíróság által követett értelmezésnek megfelelően alkalmazza, vagy inkább az uniós jogot sértse meg azáltal, hogy – a Bíróságnak [a 2012. március 1-jei O’Brien ítéletben, C-393/10, EU:C:2012:110; a 2017. november 29-i King ítéletben, C-214/16, EU:C:2017:914] foglalt ítélkezési gyakorlatában követett értelmezés szerint – a hatékony védelem elismerésével és a 2003/88 irányelv 1. cikkének (3) bekezdésével és 7. cikkével, valamint az 1999/70 irányelvvel végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2. és 4. szakaszával és az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével ellentétes belső szabályozást alkalmazza?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén – tekintettel a Corte costituzionale (alkotmánybíróság, Olaszország) által a [Bíróság 2010. december 5-i M. A. S. és M. B. ítéletét, C-42/17, EU:C:2017:936] követően az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdése és 47. cikke, az EUMSZ 267. cikk és az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke tükrében a 2017. december 14-i 269/2017. sz. [ítéletében] képviselt álláspontra – a Bíróságnak az 1988. április 13-i 117. sz. törvény 2. cikkének (3) és (3-bis) bekezdése, valamint az uniós jog közötti ellentét megállapítására vonatkozó, a jelen előzetes döntéshozatali eljárásban meghozandó határozata – olyan alapeljárás keretében, amelyben az alperes közigazgatási szerv – egyenértékűnek tekinthető-e valamely, közvetlen hatállyal bíró és a nemzeti bíróság által közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendelkezéssel, lehetővé téve az azzal ellentétes nemzeti rendelkezés alkalmazásának mellőzését?

3)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a rendes vagy „hivatásos” bíró az 1999/70 irányelvvel (1) végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának alkalmazásában a határozott időre alkalmazott, a rendes bíróval egyező szolgálati idővel rendelkező „Giudice di Pace” (békebíró) munkavállalóval egyenértékű munkavállalónak minősül-e, ha az ellátott igazságszolgáltatási feladatok azonosak, de az e feladatok ellátása céljából lefolytatandó pályázati eljárás a rendes bírák (végzettség és vizsgák alapján állandó foglalkoztatás oly módon, hogy a határozatlan időtartamra szóló jogviszony lényegében nem szüntethető meg, a hivatali kötelességszegés nem túl gyakori súlyos eseteit kivéve) és a békebírók (végzettség alapján határozott időtartamra szóló foglalkoztatás, amely a Consiglio superiore della magistratura [legfelsőbb igazságügyi tanács, Olaszország] által időszakosan adott kedvező értékelés eredményeként mérlegelési jogkörben újítható meg, és amely a tiszteletbeli bíró tevékenységének kedvezőtlen értékelése esetén azonnal megszüntethető) esetében eltérő?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/17


A Landgericht Kiel (Németország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KH kontra Sparkasse Südholstein

(C-639/18. sz. ügy)

(2019/C 25/20)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Kiel

Az alapeljárás felei

Felperes: KH

Alperes: Sparkasse Südholstein

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2002/65/EK irányelv (1) 2. cikkének a) pontja értelmében „szervezett távértékesítés vagy a szolgáltató által működtetett szolgáltatásnyújtó rendszer keretében kötött” szerződés-e az olyan szerződés, amellyel kizárólag a megállapodás szerinti kamatokat módosítják egy fennálló kölcsönszerződés tekintetében (kapcsolódó kamat-megállapodás), amennyiben egy fiókbank ingatlanfinanszírozási kölcsönszerződéseket dologi jogi biztosítékkal csak az üzlethelyiségeiben köt, ugyanakkor fennálló üzleti kapcsolatokban a már megkötött kölcsönszerződéseket módosító szerződéseket részben távközlő eszközök kizárólagos használata útján köt?

2)

A 2002/65/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett „pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésről” van-e szó, amennyiben egy meglévő kölcsönszerződést kizárólag a megállapodás szerinti kamatot illetően módosítanak (kapcsolódó kamat-megállapodás), anélkül, hogy a kölcsön futamidejét meghosszabbítanák, vagy annak összegét megváltoztatnák?


(1)  A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 271., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 312. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/18


A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LG és társai kontra Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale kontra

(C-641/18. sz. ügy)

(2019/C 25/21)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Genova

Az alapeljárás felei

Felperesek: LG és társai

Alperesek: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni – többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke, az EJEE 6. cikkének (1) bekezdése és a 2009/15/EK irányelv (1) (16) preambulumbekezdése tükrében – a 2000. december 27-i 44/2001/EK rendelet (2) 1. cikkének (1) [bekezdését] és 2. cikkének (1) [bekezdését], hogy azok kizárják, hogy egy utasszállító hajó szerencsétlenségével összefüggésben, halál bekövetkezésével kapcsolatos kártérítésre és személyeknek okozott károk megtérítésére irányuló jogvitával kapcsolatban és a gondatlan magatartásért való felelősségre hivatkozással valamely tagállam bírósága megtagadhassa joghatóságának fennállását, elismerve a joghatóság alóli mentességet az e tagállamban székhellyel rendelkező, besorolási és/vagy minősítési tevékenységet folytató magánjogi szervezetek vagy jogi személyek tekintetében és a Közösségen kívüli állam javára folytatott e besorolási és/vagy minősítési tevékenységre figyelemmel?


(1)  A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 131., 47. o.).

(2)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o.HL 2011. L 124., 47. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/18


A Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanyolország) által 2018. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OD kontra Ryanair D. A. C.

(C-646/18. sz. ügy)

(2019/C 25/22)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Az alapeljárás felei

Felperes: OD

Alperes: Ryanair D. A. C.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1215/2012/EU rendelet (1) 26. cikkének (1) bekezdésében említett és szabályozott hallgatólagos alávetésen alapuló joghatósági ok megkövetel-e a jogvita tárgya vagy a felperes székhelye/lakóhelye, és azon bíróság közötti valamiféle objektív kapcsolóelemet, amelynél a keresetet benyújtják?

2)

Az 1215/2012/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett és szabályozott hallgatólagos alávetésen alapuló joghatósági ok minden szempontból önálló és valamennyi tagállam tekintetében egységes értelmezést követel-e, és ennélfogva nem függhet a tagállamok belső joghatósági szabályai által felállított korlátozásoktól, amilyen például, érvényességének hiánya olyan eljárásokban, amelyekről alacsony pertárgyértékük miatt egyszerűsített eljárásban kell határozni a spanyol polgári perrendtartás szerint?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.)


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/19


A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2018. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) kontra Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(C-648/18. sz. ügy)

(2019/C 25/23)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Alperes: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az EUMSZ 35. cikkel a Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 23. cikke (1) bekezdésének, valamint 28. cikke c) pontjának olyan értelmezése, amelynek alapján a romániai villamosenergia-termelők kizárólag a versenyalapú központosított román piac útján kötelesek az előállított villamos energia teljes mennyiségét értékesítésre kínálni, mivel létezik ugyan az energia kivitelének lehetősége, de arra nem közvetlenül, hanem kereskedő társaságon keresztül kerülhet sor?


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/19


A Giudice di pace di Bologna (Olaszország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UX kontra Governo della Repubblica Italiana

(C-658/18. sz. ügy)

(2019/C 25/24)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Giudice di pace di Bologna

Az alapeljárás felei

Felperes: UX

Alperes: Governo della Repubblica Italiana

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A békebíró – mint kérdést előterjesztő bíróság – az EUMSZ 267. cikk értelmében vett előzetes döntéshozatal iránti kérelem előterjesztésére hatáskörrel rendelkező rendes európai bíróság fogalmába tartozik-e akkor is, ha a belső jogrend a békebíró számára annak határozott idejű munkaviszonya miatt – a rendes európai bíróság függetlenségének és pártatlanságának a Bíróság által a Wilson ítéletben (EU:C:2006:587, 47–53. pont), az Associaçâo Sindical dos Juizes Portugueses ítéletben (EU:C:2018:117, 32. és 41–45. pont), a Minister for Justice and Equality ítéletben (EU:C:2018:586, 50–54. pont) megjelölt garanciáit sértő módon – annak ellenére nem biztosít a hivatásos bírókéval egyenértékű munkavégzési feltételeket, hogy a nemzeti bírósági rendszerbe történő beillesztése révén a hivatásos bírákéval megegyező igazságszolgáltatási feladatokat lát el?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a békebíró szolgálati tevékenysége a „határozott időre alkalmazott munkavállalónak” – a Bíróság O’Brien ítéletben (EU:C:2012:110) és King ítéletben (EU:C:2017:914) foglalt ítélkezési gyakorlatában követett értelmezés szerint – a 2003/88 irányelv (1) 1. cikke (3) bekezdésének és 7. cikkének, az 1999/70 irányelvvel (2) végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2. szakaszának az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikke (2) bekezdésével összhangban történő értelmezése szerinti fogalmába tartozik-e, és az e kérdésre adott igenlő válasz esetén, a rendes vagy hivatásos bíró az 1999/70 irányelvvel végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának alkalmazásában a határozott időre alkalmazott „Giudice di Pace” (békebíró) munkavállalóval egyenértékű, határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalónak minősül-e?

3)

Európai Unió Bíróságának a Köbler ítéletben (EU:C:2003:513), a Traghetti del Mediterraneo ítéletben (EU:C:2006:391) és a Bizottság kontra Olasz Köztársaság ítéletben (EU:C:2011:775) foglalt, az olasz állam által a közösségi szabályozásnak a végső fokon eljáró bíróság általi nyilvánvaló megsértéséért viselt felelősséggel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának tükrében – az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 267. cikkével összefüggésben értelmezett 47. cikkével a legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati (a bírák polgári jogi felelősségéről szóló, 1988. április 13-i 117. sz. törvény) 2. cikkének 3. és 3-bis. bekezdése, amely „a jogszabályok, valamint az uniós jog nyilvánvaló megsértése esetén” a szándékos vagy súlyos kötelezettségszegésért való bírói felelősségről rendelkezik, és amelynek következében a szóban forgó ügyben foglaltakhoz hasonlóan a nemzeti bíróságnak választania kell – ami egyébként minden esetben az állammal szembeni polgári jogi és fegyelmi felelősséggel jár olyan ügyekben, amelyekben a közigazgatási szerv a fél szerepét tölti be, különösen akkor, ha az ügyben eljáró bíróság határozott időtartamra foglalkoztatott, jogi, gazdasági és társadalombiztosítási szempontból tényleges védelemben nem részesülő békebíró –, hogy a belső szabályozást sértse-e meg, és azt mellőzve az uniós jogot a Bíróság által követett értelmezésnek megfelelően alkalmazza, vagy inkább az uniós jogot sértse meg azáltal, hogy a védelem elismerésével és a 2003/88 irányelv 1. cikkének (3) bekezdésével és 7. cikkével, valamint az 1999/70 irányelvvel végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2. és 4. szakaszával és az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével ellentétes belső szabályozást alkalmazza?

4)

Az Európai Unióról szóló Szerződésnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 2. cikkének, 4. cikke (2) és (3) bekezdésének, 6. cikke (1) bekezdésének, 9. cikkének, 10. cikke (1) bekezdésének, 17. cikke (1) bekezdésének értelmében az Európai Uniónak az EUMSZ 340. cikk második bekezdése szerinti szerződésen kívüli felelősségének megállapítása iránti keresetet megalapozó, súlyos jogsértésnek minősül-e az Európai Bizottság azon magatartása, hogy nem indít kötelezettségszegési eljárást, vagy az uniós jog valamely állam általi megsértése miatt a kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nem terjeszti a Bíróság [omissis] elé a jelen ügy tényállásához hasonló, alábbi helyzetekben:

a Bizottság – az olasz hatóságokhoz 2016. június 10-én érkezett DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016) közleménnyel – 2016 júniusában kötelezettségszegési eljárás közeljövőben történő megindításának előzetes bejelentése mellett eredménytelenül zárta le az EU Pilot 7779/15/EMPL ügyet annak megállapításával, hogy az uniós joggal összeegyeztethetetlenek a tiszteletbeli bírák által végzett szolgálatot szabályozó nemzeti rendelkezések a határozott időre létrejött munkaszerződések egymást követő visszaélésszerű alkalmazását, a rendes vagy hivatásos bírákéhoz viszonyított díjazás egyenlőtlenségét, a szabadság és a szülési szabadság egyenlőtlenségét illetően; az említett kötelezettségszegési eljárás megindítására a mai napig nem került sor;

a Bizottság a 2016. december 21-i 2016 C(2016) 8600 végleges közleményben egyértelművé tette, hogy mérlegelési jogkörrel rendelkezik a kötelezettségszegési eljárás indítására és annak időpontjára, valamint az ügy Bírósághoz utalására vonatkozóan, amely Bíróság ítélkezési gyakorlatában elismeri, hogy a kötelezettségszegési eljárás kezdeményezésének elvetésére vonatkozó bizottsági határozatok ellen benyújtott egyéni keresetek nem fognak sikerrel járni?

5)

Az előző négy kérdésre adott válaszoktól függetlenül az EUMSZ 268. cikk, az EUMSZ 274. cikk és az EUMSZ 340. cikk második bekezdése – az Európai Unióról szóló szerződésnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 2. cikkének, 4. cikke (2) és (3) bekezdésének, 6. cikke (1) bekezdésének, 9. cikkének, 10. cikke (1) bekezdésének, 17. cikke (1) bekezdésének tükrében – értelmezhető-e úgy, hogy az Unió szerződésen kívüli felelősségének megállapítása iránti kereset elbírálására irányuló hatáskör nem vonható el a nemzeti bíróságoktól a jelen ügyben szereplőhöz hasonló olyan tényállás esetén, amelyben megállapítást nyert, hogy a bírák függetlenségének és pártatlanságának elvét garantáló uniós jog belső jogrendben történő alkalmazásának mellőzése egyrészről abból következik, hogy a Bizottság súlyosan megszegte a Szerződések alkalmazásának őreként rá háruló feladatok és kötelezettségek teljesítését, másrészről abból, hogy a Bizottság mérlegelési jogkörrel rendelkezik a kötelezettségszegési eljárás indítására és annak időpontjára, valamint az ügy Bírósághoz utalására vonatkozóan, amely Bíróság ítélkezési gyakorlatában elismeri, hogy a kötelezettségszegési eljárás kezdeményezésének elvetésére vonatkozó bizottsági határozatok ellen benyújtott egyéni keresetek nem fognak sikerrel járni, és ezáltal meghiúsítja a Bíróságnak az Unió szerződésen kívüli felelősségével kapcsolatos jogvita elbírálására vonatkozó kizárólagos hatáskörének gyakorlását?


(1)  A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)

(2)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/21


A Landgericht Berlin (Németország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sundair GmbH kontra WV és társai

(C-660/18. sz. ügy)

(2019/C 25/25)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Sundair GmbH

Alperes: WV, XU, valamint XU és ZS által képviselt YT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy az érintett utasok a légi járat törlése miatt akkor is jogosultak kártalanításra, ha a szállító légiközlekedési vállalkozás nem rendelkezik érvényes üzemeltetési engedéllyel a 261/2004/EK rendelet 2. cikke a) pontjának értelmében, az érvényes üzemeltetési engedély hiánya legalábbis hozzájárult a törléshez, és az utasok a foglalás időpontjában nem bírtak tudomással az üzemeltetési engedély hiányáról?


(1)  HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/22


A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CTT – Correios de Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-661/18. sz. ügy)

(2019/C 25/26)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: CTT – Correios de Portugal

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a semlegesség, a hatékony érvényesülés, az egyenértékűség és az arányosság elvével a CIVA (1) (héatörvénykönyv) 98. cikke (2) bekezdésének olyan értelmezése, amely e rendelkezés alkalmazását kizárja a már elvégzett levonások módosítása vagy kiigazítása tekintetében?

2)

Ellentétes-e az említett elvekkel a CIVA 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjához és (6) bekezdéséhez hasonló szabályozás azon értelmezésben, miszerint az az adóalany, amely a vegyes használatú termékek és szolgáltatások után felszámított adó levonásához való jog gyakorlása során a levonási hányad szerinti módszert vagy a felosztási kritériumot választotta a számításhoz, és a levonás szerinti évre vonatkozó végleges értékek alapján kiigazításokat végzett a szóban forgó rendelkezés (6) bekezdése szerint, visszamenőleges hatállyal nem módosíthatja az említett elemeket a hivatkozott szabály alapján már kiigazított eredeti levonás újraszámításával olyan tevékenységre vonatkozó héa visszamenőleges hatályú megállapítása keretében, amely eredetileg héamentesnek minősült?


(1)  Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/22


A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2018. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone kontra Ministerraad

(C-667/18. sz. ügy)

(2019/C 25/27)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Grondwettelijk Hof

Az alapeljárás felei

Felperes: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Alperes: Ministerraad

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a „bírósági eljárásnak” a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 201. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő fogalmát, hogy az a bíróságokról szóló belga törvény 1723/1–1737. cikke értelmében vett bíróságon kívüli és bírósági közvetítői eljárást is magában foglalja?


(1)  HL 2009. L 335., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 319., 68. o., HL 2017. L 266., 22. o.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/23


A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CO kontra Comune di Gesturi

(C-670/18. sz. ügy)

(2019/C 25/28)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Az alapeljárás felei

Felperes: CO

Alperes: Comune di Gesturi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (1) 1. és 2. cikke szerinti elvével (a legge 7 agosto 2012, n. 135 [a 2012. augusztus 7-i 135. sz. törvény] által módosításokkal törvénnyé alakított) decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (2012. július 6 i 95. sz. rendelettörvény) 5. cikkének (9) bekezdésében foglalt rendelkezés (a legge 11 agosto 2014 n. 114 [a 2014. augusztus 11-i 114. sz. törvény] által módosításokkal törvénnyé alakított decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 [2014. június 24-i 90. sz. rendelettörvény] 6. cikke által módosított szövege), amely megtiltja a közigazgatási szervek számára, hogy kutatási és tanácsadási feladatokkal bízzanak meg már nyugállományban lévő munkavállalókat vagy közalkalmazottakat?


(1)  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/23


A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DN kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

(C-672/18. sz. ügy)

(2019/C 25/29)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: DN

Alperes: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2009. október 19-i irányelv (1) 8. cikkének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azok akadályát képezik annak, hogy a csere során megszerzett értékpapírok átruházásából származó tőkenyereség és a halasztott tőkenyereség az adóalapra vonatkozó eltérő szabályok alapján és eltérő adómérték szerint kerüljön megadóztatásra?

2)

Ugyanezen rendelkezéseket közelebbről úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy az értékpapírok tartása időtartamának a figyelembevételére szolgáló adóalap-csökkentést a halasztott tőkenyereségre nem kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy az adóalapra vonatkozó ezen szabályt e tőkenyereség keletkezésének időpontjában nem kellett alkalmazni, az átruházásból származó tőkenyereségre viszont az átruházás időpontjának, nem pedig a csereügylet tárgyát képező értékpapírok megszerzése időpontjának a figyelembevételével alkalmazni kell?


(1)  A részesedéscserét a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2009. október 19-i 2009/133/EK tanácsi irányelv (HL L 310., 34. o.)


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/24


A Cour d’appel de Paris (Franciaország) által 2018. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Santen SAS kontra Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(C-673/18. sz. ügy)

(2019/C 25/30)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Santen SAS

Alperes: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az eltérő alkalmazásnak a 2012. július 19-i NEURIM ítélet (C-130/11, ECLI:EU:C:2012:489) értelmében vett fogalmát megszorítóan kell-e értelmezni, tehát:

kizárólag állatgyógyászati alkalmazást követő emberi alkalmazásra kell-e korlátozni,

vagy a korábbi forgalombahozatali engedélyhez képest valamely új orvosi készítmény értelmében vett új terápiás javallatra kell-e vonatkoznia, vagy olyan gyógyszerre, amelyben a hatóanyag az első forgalombahozatali engedély tárgyát képező gyógyszerben kifejtettől eltérő hatásmechanizmussal működik;

vagy általánosabban az (EK) 469/2009 rendelet (1) célkitűzéseinek szempontjából, amely egy, valamennyi szóban forgó érdeket – beleértve a közegészségügyi érdekeket is, – figyelembe vevő kiegyensúlyozott rendszer létrehozására irányul, az „új terápiás alkalmazás” fogalmát szigorúbb szempontok alapján kell-e értékelni, mint a találmány szabadalmaztathatóságának értékelésében meghatározó szempontokat;

vagy ellenkezőleg, kiterjesztően kell-e értelmezni, tehát amely nem csupán a különböző terápiás javallatokat és betegségeket foglalja magában, hanem az eltérő megjelenési formát, adagolást és/vagy az alkalmazásuk módját is?

2)

A Bíróság 2012. július 19-i NEURIM ítélete (C-130/11, ECLI:EU:C:2012:489) értelmében az erre az alkalmazásra kiterjed az alapszabadalom oltalma magában foglalja-e, hogy az alapszabadalom hatályának meg kell egyeznie a hivatkozott forgalombahozatali engedély hatályával és következésképpen az említett forgalombahozatali engedély terápiás javallatának megfelelő új orvosi alkalmazásra kell-e korlátozódnia?


(1)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL 2009. L 152., 1. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/25


A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amoena Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-677/18. sz. ügy)

(2019/C 25/31)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Amoena Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A CCC (1) és/vagy az Európai Bizottság nyilvánvalóan hibát vétett-e akkor, amikor a protézistartó melltartókat:

a)

az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának (2) 62. árucsoportjába, a – konkrétan a „Melltartókat” tartalmazó – 6212 vámtarifaszám és a 6212 10 90 KN-kód alá sorolta be

ahelyett, hogy

b)

a KN 90. árucsoportjához tartozó 2. megjegyzés b) pontjának értelmében vett műtestrész-tartozékokként a 90. árucsoportba, a 9021 vámtarifaszám és a 9021 10 10 KN-kód szám alá sorolta volna be?

2.

A bizottsági végrehajtási rendelet (3) jogellenesen leszűkíti-e a műtestrész-tartozékok 9021 vámtarifaszám alá és a KN 90. árucsoportjához tartozó 2. megjegyzésének b) pontja alapján történő besorolásának alkalmazási körét, ezáltal az Európai Bizottság túlterjeszkedik-e a hatáskörén?

3.

A bizottsági végrehajtási rendelet sérti-e az Európai Unióról Szerződés 4. cikke (3) bekezdésében rögzített lojális együttműködés elvét, amennyiben:

a)

az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a nemzeti bíróságok határozatait, azonban a Vámkódex és a KN egységes (és helyes) alkalmazását is elő kell segítenie;

b)

a United Kingdom Supreme Court (az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága) egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy a protézistartó melltartók KN 90. árucsoportjába, a 9021 vámtarifaszám alá történő besorolása helyes; valamint

c)

a Supreme Court (legfelsőbb bíróság) határozatát – a Supreme Court (legfelsőbb bíróság) indoklásának összefoglalásával együtt – az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátották, és azt a Bizottság az EU összes tagállamának továbbította?


(1)  Vámkódexbizottság (CCC).

(2)  KN.

(3)  Egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2017. június 26-i (EU) 2017/1167 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2017. L 170., 50. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/26


Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(C-678/18. sz. ügy)

(2019/C 25/32)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 6/2002 rendelet (1) 90. cikkének (1) bekezdését, hogy az az ideiglenes intézkedések– ideértve a biztosítási intézkedéseket is – elrendelésére vonatkozó joghatóságnak az e rendelkezésben megnevezett valamennyi tagállami bíróságra történő, kötelező átruházását írja elő, vagy pedig – részben vagy egészben – a tagállamoknak engedi át annak lehetőségét, hogy az ideiglenes intézkedések elrendelésére vonatkozó hatáskört kizárólag azokra a bíróságokra telepítsék, amelyek a 6/2002 rendelet 80. cikkének (1) bekezdése szerinti (első vagy másodfokú) formatervezésiminta-oltalmi bíróságoknak minősülnek?


(1)  A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/26


Az Okresní soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OPR-Finance s.r.o. kontra GK

(C-679/18. sz. ügy)

(2019/C 25/33)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresní soud v Ostravě

Az alapeljárás felei

Felperes: OPR-Finance s.r.o.

Alperes: GK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e együttesen értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 8. és 23. cikkét, mint amely kizárja az olyan nemzeti szabályt, amely szankcióként kimondja, hogy amennyiben a hitelező nem teljesíti azon kötelezettségét, hogy értékelje a fogyasztó hitelképességét a hitelmegállapodás megkötését megelőzően, ez a hitelmegállapodás semmisségét jelenti és a fogyasztó köteles a tőkét a hitelezőnek a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének megfelelő ütemezéssel visszafizetni, amennyiben e szankció (a hitelmegállapodás semmissége) ugyanakkor csak akkor alkalmazandó, ha arra a fogyasztó hivatkozik (vagyis amennyiben semmisségi kifogást terjeszt elő a megállapodás vonatkozásában) egy hároméves elévülési időn belül?

2.

A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23 i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 23. cikkeinek együttes értelmezése alapján a nemzeti bíróság köteles-e hivatalból alkalmazni a nemzeti jogszabályban meghatározott azon szankciót, amelyet a hitelezőnek a fogyasztó hitelképességének értékelésére irányuló kötelezettségének elmulasztásához fűz (vagyis abban az esetben is, ha a fogyasztó nem hivatkozik rá az eljárás során)?


(1)  HL 2008. L 133., 66. o.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/27


A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2018. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SY kontra Associated Newspapers Ltd

(C-687/18. sz. ügy)

(2019/C 25/34)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: SY

Alperes: Associated Newspapers Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethetők-e a 95/46/EK irányelv (1) 9. 22. és 23. cikkével és az Alapjogi Charta 7., 8. és 47. cikkével azok a nemzeti jogi rendelkezések, mint a Data Protection Act 1998 (1998. évi adatvédelmi törvény, DPA) 32. cikkének (4) és (5) bekezdése, amelyek előírják, hogy ha valamely adatkezelő azt állítja, hogy bármely személyes adatot, amellyel kapcsolatban az adatkezelővel szemben eljárás van folyamatban: i. kizárólag újságírás céljából, vagy irodalmi, illetve művészi célból; és ii. olyan újságírói, irodalmi vagy művészi anyag bármely személy által történő közzététele végett kezel, amelyet az adatkezelő korábban nem tett közzé, az ilyen eljárást, amennyiben még közzé nem tett személyes adatra vonatkozik, mindaddig fel kell függeszteni, amíg a) az Information Commissioner (információügyi biztos, Egyesült Királyság) meg nem állapítja, hogy az i. vagy a ii. pontban szereplő feltételek nem teljesülnek, b) az adatkezelő a kérelmét vissza nem vonja, vagy c) a személyes adatokat közzé nem teszik?


(1)  A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. Október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/28


A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2018. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TX és UW elleni büntetőeljárás

(C-688/18. sz. ügy)

(2019/C 25/35)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alapeljárás résztvevői

TX és UW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Sérül-e a vádlottnak az (EU) 2016/343 irányelv (1) (35) és (44) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti tárgyaláson való jelenléthez való joga, ha a büntetőeljárásban az egyik tárgyalást a vádlott távollétében tartották, és a vádlottat szabályszerűen idézték, a meg nem jelenés jogkövetkezményeiről tájékoztatták, és általa választott ügyvéd védte, amennyiben:

a)

neki felróható okból nem jelent meg (ugyanis úgy határozott, hogy a konkrét tárgyaláson nem vesz részt);

b)

neki fel nem róható okból (megbetegedés miatt) nem jelent meg, ha ezt követően tájékoztatták a távollétében végzett cselekményekről, és a tények ismeretében határozott és kijelentette, hogy:

nem kérdőjelezi meg e cselekmények jogszerűségét meg nem jelenésére való hivatkozással, és nem kéri a jelenlétében való megismétlésüket;

e cselekményeken részt kíván venni, ezt követően a bíróság a vádlott által említett személyt ismételten kihallgatta, és a vádlott részére lehetővé tette az e kihallgatáson való megfelelő részvételt.


(1)  A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/28


A Dioikitiko Protodikeio Patron (Görögország) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XT kontra Elliniki Dimosio

(C-689/18. sz. ügy)

(2019/C 25/36)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Protodikeio Patron

Az alapeljárás felei

Felperes: XT

Alperes: Elliniki Dimosio

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 28–30. cikkeinek rendelkezései értelmében vett, az Európai Unió tagállamai közötti vámmal azonos hatású díjnak minősül-e a 4111/2013. sz. törvény 44. cikke (1) bekezdésének a 2013-as adóévben (2012-ben) hatályos b) pontja, amely szerint mentesülnek a luxusadó alól azon (1 929 köbcentiméteres vagy azt meghaladó hengerűrtartalmú) személygépkocsik tulajdonosai vagy üzembentartói, amelyek a görögországi első forgalomba helyezésük évétől számítva, nem pedig az Európai Unió valamely másik tagállamában történt esetleges korábbi (első) forgalomba helyezésük évétől számítva idősebbek tíz évnél?

2)

Az előző kérdésre adandó nemleges válasz esetén az EUMSZ 110. cikk értelmében vett, az Európai Unió más tagállamaiból behozott termékekre kivetett, a hasonló jellegű hazai termékekre kivetett adónál magasabb (közvetett) belső adónak minősül-e a hivatkozott rendelkezés?


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/29


A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Healthspan Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-703/18. sz. ügy)

(2019/C 25/37)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Healthspan Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Amennyiben a vevő a) az eladóval a termékek megvásárlása céljából és b) harmadik fél szállítócéggel (a továbbiakban: szállítócég) a feladásra és szállításra szerződést köt, úgy kell-e tekinteni, hogy a termékeket arról a helyről értékesítik, ahol a feladás pillanatában vannak, vagy ahol az ügyfélhez történő fuvarozásuk megkezdődik, és így a (33. cikk (1) helyett) mindig a 32. cikket kell alkalmazni?

2)

Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, a termékeket „az eladó által vagy megbízásából” fuvarozzák-e, ha a vevő a szállítócéggel köt szerződést, és a következő feltételek egyike teljesül, és ha igen, melyek az ilyen feltételek, illetve melyik az:

a)

A vevő számára a szállítócég igénybevételétől eltérő választási lehetőség a gyakorlatban nem áll rendelkezésre.

b)

A vevő a szállítócéggel nem, hanem kizárólag az eladóval áll kapcsolatban.

c)

Az eladó és a szállítócég a vevő közreműködése nélkül állapodnak meg a szállítócég által felszámítandó díjról.

d)

Az eladó a szállítási díjat a termékek árából adott kedvezmény révén írja jóvá a vevő számára.

e)

Az eladó a szállítási díjat beszedi a vevőtől és azt a harmadik fél szállító cég részére továbbítja.

f)

A termékek tulajdonjoga vevőre történő átszállásának időpontját rögzítő szerződési feltételeknek kereskedelmi szempontból nincs értelme, azonban ez a gyakorlatban nem számít, mivel az eladó a termékeket a szállítás során érő minden kárt megtérít a vevő részére.

g)

Ami a szállítási díjat illeti, amennyiben az eredeti szállítással összefüggésben probléma merül fel:

i)

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján köteles a vevő által már kifizetett díjat visszatéríteni;

ii)

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján nem köteles ezeket a díjakat visszatéríteni, de a gyakorlatban azokat visszatéríti;

iii)

(a szállítócég helyett) mindkét esetben az eladó viseli az említett visszatérítések költségeit; és/vagy

iv)

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján köteles mind a cseretermékek rendelkezésre bocsátásának költségét, mind pedig az ahhoz kapcsolódó szállítási költséget megfizetni; vagy

v)

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján a cseretermékek rendelkezésre bocsátásának költségét köteles, azonban e termékek szállításának költségét nem köteles megfizetni, de a gyakorlatban ez utóbbi költséget is megfizeti?

3)

Amennyiben a második kérdésre nemleges választ kell adni, a szállítócég az eladó javára jár-e el, ha a fenti feltételek közül egynél több teljesül? Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, mely tényezőket kell figyelembe venni, és az egyes tényezőknek mekkora jelentőséget kell tulajdonítani?

4)

Amennyiben a második vagy a harmadik kérdésre igenlő választ kell adni, a szállítócég az eladó javára jár-e el, ha az eladó a termékek fuvarozásában vagy feladásában közvetlenül vagy közvetve közreműködik, ahogyan az a 2017/2455 irányelv (2) alapján 2021-től történni fog? Másképpen megfogalmazva, a 2017/2455 irányelv által bevezetett változások a 33. cikk jelenlegi változata jelentésének pusztán egyértelműbb kifejezését szolgálják-e?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.). 33. cikke.

(2)  A 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (HL 2017. L 348., 7. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/30


A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LD, ME, NF, OG, PH és RI elleni büntetőeljárás

(C-704/18. sz. ügy)

(2019/C 25/38)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alapeljárás résztvevői

LD, ME, NF, OG, PH és RI

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Akként kell-e értelmezni az EUMSZ 267. cikket, hogy az felhatalmazza a nemzeti bíróságot arra, hogy az alapeljárásban – olyan ténybeli körülményekre hivatkozva, amelyeket a Bíróság az előzetes döntéshozatal során figyelembe vett – mellőzze az alapeljárásra vonatkozóan hozott előzetes döntéshozatali határozat alkalmazását?


Törvényszék

21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/31


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Stichting Woonlinie és társai kontra Bizottság

(T-202/10. RENV II. és T-203/10. RENV II. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Állami támogatások - Szociális lakhatás - A szociális lakásépítő szövetkezetek javát szolgáló támogatási program - Létező támogatások - A tagállam kötelezettségvállalásai - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A 659/1999/EK rendelet 17. cikke - Általános gazdasági érdekű szolgáltatás - Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése - A közszolgáltatási feladat meghatározása”))

(2019/C 25/39)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek a T-202/10. RENV II. sz. ügyben: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Hollandia), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Hollandia) és Stichting Woonstede (Ede, Hollandia) (képviselők: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries és F. van Orden ügyvédek)

Felperesek a T-203/10. RENV II. sz. ügyben: Stichting Woonpunt (Maastricht, Hollandia), Woningstichting Haag Wonen (Hága, Hollandia) és Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Hollandia) (képviselők: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries és F. van Orden ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Noë és P. J. Loewenthal meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozó: Belga Királyság (képviselők: J.-C. Halleux és L. Van den Broeck meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Hollandia) (képviselők: M. Meulenbelt és B. Natens ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az E 2/2005. és N 642/2009. sz. állami támogatásról (Hollandia – Létező támogatás és különleges projekttámogatás lakásépítő szövetkezetek részére) szóló, 2009. december 15-i C(2009) 9963 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

2)

A Stichting Woonlinie, a Woningstichting Volksbelang és a Stichting Woonstede maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Bizottság részéről a T-202/10., T-202/10. RENV., T-202/10. RENV. II., C-133/12. P. és C-414/15. P. sz. ügyben felmerült költségeket, valamint a Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) részéről a T-202/10., T-202/10. RENV. és T-202/10. RENV. II. sz. ügyben felmerült költségeket.

3)

A Stichting Woonpunt, a Woningstichting Haag Wonen és a Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni a Bizottság részéről a T-203/10., T-203/10. RENV., T-203/10. RENV. II., C-132/12. P. és C-415/15. P. sz. ügyben felmerült költségeket, valamint az IVBN részéről a T-203/10., T-203/10. RENV. és T-203/10. RENV. II. sz. ügyben felmerült költségeket.

4)

A Belga Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 179., 2010.7.3.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/32


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Deutsche Telekom kontra Bizottság

(T-207/10. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó adórendszer, amely a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszi a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak részleges visszatéríttetését elrendelő határozat - A szabályozás továbbiakban való részleges alkalmazását lehetővé tevő rendelkezés - Okafogyottság megállapítása iránti kérelem - Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása - Jogos bizalom - A Bizottság által tett határozott ígéretek - A bizalom jogszerűsége - A jogos bizalom időbeli hatálya”))

(2019/C 25/40)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deutsche Telekom AG (Bonn, Németország) (képviselők kezdetben: A. Cordewener és J. Schönfeld, később: J. Schönfeld ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche és C. Urraca Caviedes, később: T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes, végül: T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes és K. Blanck-Putz meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Ebro Foods, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők kezdetben: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan és R. Calvo Salinero, később: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro és R. Calvo Salinero ügyvédek), Banco Santander, SA (Santander, Spanyolország) (képviselők kezdetben: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan és R. Calvo Salinero, később: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro és R. Calvo Salinero), Iberdrola, SA (Bilbao, Spanyolország) (képviselők kezdetben: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller és J. Domínguez Pérez, később: J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez és S. Völcker ügyvédek), Telefónica, SA (Madrid) (képviselők kezdetben: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller és J. Domínguez Pérez, később: J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez és S. Völcker ügyvédek)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) 2009. október 28-i 2011/5/EK bizottsági határozat (HL 2011. L 7., 48. o.) 1. cikke (2) és (3) bekezdésének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Deutsche Telekom AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 195., 2010.7.17.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/33


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – World Duty Free Group kontra Bizottság

(T-219/10. RENV. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Szelektivitás - Referencia-rendszer - Eltérés - Eltérő bánásmód - Az eltérő bánásmód igazolása - Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások - Jogos bizalom”))

(2019/C 25/41)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: World Duty Free Group, SA, korábban Autogrill España, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes és P. Němečková meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó felek: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselő: T. Henze meghatalmazott), Írország (képviselők: kezdetben G. Hodge és E. Creedon, később G. Hodge és D. Browne meghatalmazottak, segítőik: B. Doherty Barry és A. Goodman barristers) és Spanyol Királyság (képviselő: M. Sampol Pucurull meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2009. október 28-i 2011/5/EK bizottsági határozat (HL 2011. L 7., 48. o.) 1. cikke (1) bekezdésének, másodlagosan pedig e határozat 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A World Duty Free Group, SA a saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3)

A Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország és a Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 179., 2010.7.3.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/34


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Banco Santander kontra Bizottság

(T-227/10. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Szelektivitás - Referencia-rendszer - Eltérés - Eltérő bánásmód - Az eltérő bánásmód igazolása - Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások - Jogos bizalom”))

(2019/C 25/42)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Banco Santander, SA (Santander, Spanyolország) (képviselők: kezdetben J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan és R. Calvo Salinero, később J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és C. Urraca Caviedes meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2009. október 28-i 2011/5/EK bizottsági határozat (HL 2011. L 7., 48. o.) 1. cikke (1) bekezdésének, másodlagosan pedig e határozat 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Banco Santander, SA saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 195., 2010.7.17.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/34


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Sigma Alimentos Exterior kontra Bizottság

(T-239/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Szelektivitás - Referencia-rendszer - Eltérés - Eltérő bánásmód - Az eltérő bánásmód igazolása”))

(2019/C 25/43)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselők: kezdetben A. Morillo Méndez és M. Ferre Navarrete, később A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio és C. Cañizares Pacheco ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben R. Lyal, C. Urraca Caviedes és P. Němečková, később R. Lyal és C. Urraca Caviedes meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2011. január 12-i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.) 1. cikke (1) bekezdésének és 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Sigma Alimentos Exterior, SL a saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 204., 2011.7.9.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/35


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Banco Santander és Santusa kontra Bizottság

(T-399/11. RENV. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Szelektivitás - Referencia-rendszer - Eltérés - Eltérő bánásmód - Az eltérő bánásmód igazolása - Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások - Jogos bizalom”))

(2019/C 25/44)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Banco Santander, SA (Santander, Spanyolország) és Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spanyolország) (képviselők: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes és P. Němečková meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó felek: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselő: T. Henze meghatalmazott), Írország (képviselők: kezdetben G. Hodge és E. Creedon, később G. Hodge és D. Browne meghatalmazottak, segítőik: B. Doherty Barry és A. Goodman barristers) és Spanyol Királyság (képviselő: M. Sampol Pucurull meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2011. január 12-i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.) 1. cikke (1) bekezdésének és 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Banco Santander, SA és a Santusa Holding, SL saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3)

A Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország és a Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/36


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Axa Mediterranean kontra Bizottság

(T-405/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Szelektivitás - Referencia-rendszer - Eltérés - Eltérő bánásmód - Az eltérő bánásmód igazolása - Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások - Jogos bizalom”))

(2019/C 25/45)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma de Mallorca, Spanyolország) (képviselők: kezdetben J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan és R. Calvo Salinero, később J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro és R. Calvo Salinero, végül J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. LyalC. Urraca Caviedes és P. Němečková meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2011. január 12-i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.) 1. cikke (1) bekezdésének és 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Axa Mediterranean Holding, SA saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/37


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Prosegur Compañía de Seguridad kontra Bizottság

(T-406/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Szelektivitás - Referencia-rendszer - Eltérés - Eltérő bánásmód - Az eltérő bánásmód igazolása - Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások - Jogos bizalom”))

(2019/C 25/46)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: kezdetben J. Buendía Sierra, E.Abad Valdenebro és M. Muñoz de Juan, később J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal, C. Urraca Caviedes és P. Němečková meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2011. január 12-i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.) 1. cikke (1) bekezdésének és 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Prosegur Compañía de Seguridad, SA saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/37


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – CHEMK et KF kontra Bizottság

(T-487/14. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Oroszországból származó ferroszilícium behozatala - Végleges dömpingellenes vám - Hatályvesztési felülvizsgálat - Az exportár meghatározása - Egyetlen gazdasági egység - A dömpingellenes vám hatása a viszonteladási árra az Unióban - Az előző vizsgálat során használthoz képest eltérő módszer alkalmazása - A dömping és a kár folytatódása vagy megismétlődése - Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, a 3. cikke és a 11. cikkének (9) és (10) bekezdése [jelenleg az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, a 3. cikke és a 11. cikkének (9) és (10) bekezdése]”))

(2019/C 25/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Cseljabinszk, Oroszország) és Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznyeck, Oroszország) (képviselők: B. Evtimov és M. Krestiyanova ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: M. França, J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik és A. Demeneix meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Euroalliage (Brüsszel, Belgium) (képviselők: O. Prost és M.-S. Dibling ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló, 2014. április 9-i 360/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (HL 2014. L 107., 13. o.) a felpereseket érintő részében történő megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) és a Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) a saját költségeiken felül viselik az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.

3)

Az Euroalliages maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 282., 2014.8.25.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/38


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – RFA International kontra Bizottság

(T-113/15. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Az Oroszországból származó ferroszilícium importja - A megfizetett dömpingellenes vámok visszatérítése iránti kérelmek elutasítása - A rendes érték és az exportár meghatározása - Gazdasági egység - A dömpingellenes vámoknak az uniós viszonteladási árakra gyakorolt hatása - A korábbi vizsgálatban alkalmazottól eltérő módszer alkalmazása - Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése és 11. cikkének (9) és (10) bekezdése [jelenleg: az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, és 11. cikkének (9) és (10) bekezdése] - A WTO dömpingellenes megállapodásának 18. 3. 1. cikke”))

(2019/C 25/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: RFA International, LP (Calgary, Canada) (képviselők: B. Evtimov és M. Krestiyanova ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: J.-F. Brakeland és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló kérelem az Oroszországból származó ferroszilícium importja tekintetében megfizetett dömpingellenes vámok visszatérítése iránti kérelmekről szóló, 2014. december 18-i C(2014) 9805 végleges, C(2014) 9806 végleges, C(2014) 9807 végleges, C(2014) 9808 végleges, C(2014) 9811 végleges, C(2014) 9812 végleges, és C(2014) 9816 végleges bizottsági végrehajtási határozatok teljes vagy részleges megsemmisítése iránt.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a RFA International, LP-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 155., 2015. 5. 11.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/39


A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – Barata kontra Parlament

(T-854/16. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - A 2015. évi előléptetési időszak - Igazolási eljárás - Azon tisztviselők végleges listája, akik számára a képzési programban való részvételt engedélyezték - A személyzeti szabályzat 45a. cikke - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba - Egyenlő bánásmód - Védelemhez való jog))

(2019/C 25/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: João Miguel Barata (Evere, Belgium) (képviselők: G. Pandey, D. Rovetta ügyvédek, J. Grayston solicitor)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: D. Nessaf és Í. Ní Riagáin Düro meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott, először is a Parlament által a felperes azon tisztviselők listájára való felvételét mellőző 2016. január 29-én hozott határozat és 2016. március 29-én hozott megerősítő határozat megsemmisítése, amely tisztviselők számára a 2015. évi előléptetési időszakkal kapcsolatos képzési programban való 2015. évi részvételt engedélyezték, másodszor a panaszt elutasító 2016. augusztus 25-i határozat megsemmisítése, harmadszor a személyi állomány részére 2015. szeptember 18-án közzétett 2015/023 belső versenyvizsga-kiírás megsemmisítése, negyedszer azon tisztviselők tervezett listájának megsemmisítése iránti kérelem, akik számára a kérdéses képzési programban való részvételt engedélyezték.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék João Miguel Baratát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 38., 2017.2.6.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/39


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Haufe-Lexware kontra EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)

(T-546/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A Leshare európai uniós szóvédjegy bejelentése - LEXWARE korábbi nemzetközi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - Megjelölések hasonlósága”))

(2019/C 25/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Friburg-en-Brisgau, Németország) (képviselő: N. Hebeis ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Peking, Kína)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Haufe-Lexware és a Le Shi Holdings (Beijing) közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. június 15-én hozott határozata (R 1691/2016-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Haufe-Lexware GmbH & Co. KG-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 338., 2017.10.9.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/40


A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – St. Andrews Links kontra EUIPO (ST ANDREWS)

(T-790/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A ST ANDREWS európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - Földrajzi származás - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”))

(2019/C 25/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Egyesült Királyság) (képviselő: B. Hattier ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: K. Kompari meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a ST ANDREWS szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2017. október 2-án hozott határozata (R 92/2017-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a St. Andrews Links Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2018.2.5.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/41


A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – St. Andrews Links kontra EUIPO (ST ANDREWS)

(T-791/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós véjdegy - A ST ANDREWS európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - Földrajzi származás - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”))

(2019/C 25/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Egyesült Királyság) (képviselő: B. Hattier ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: K. Kompari meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a ST ANDREWS szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2017. október 2-án hozott határozata (R 93/2017-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a St. Andrews Links Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2018.2.5.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/41


A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – DRH Licensing & Managing kontra EUIPO – Merck (Flexagil)

(T-831/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - Flexagil európai uniós ábrás védjegy - A védjegy tényleges használata - Az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke (1) bekezdése második francia bekezdésének a) pontja és 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma”))

(2019/C 25/53)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: DRH Licensing & Managing AG (Zürich, Svájc) (képviselő: S. Salomonowitz ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: W. Schramek és M. Fischer meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Merck KGaA (Darmstadt, Németország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a DRH Licensing & Managing és a Merck közötti megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban 2017. október 17-én hozott határozata (R 2043/2016-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a DRH Licensing & Managing AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2018.2.12.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/42


A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – Asahi Intecc kontra EUIPO – Celesio (Celeson)

(T-36/18. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás - Celeson szóvédjegy - CELESIO korábbi nemzetközi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”))

(2019/C 25/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Asahi Intecc Co., Ltd (Nagoya, Japán) (képviselő: T. Schmidpeter ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Rajh és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Celesio AG (Stuttgart, Németország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Celesio és az Asahi Intecc közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. november 20-án hozott határozata (R 1004/2017-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Asahi Intecc Co., Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 104., 2018.3.19.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/42


2018. október 26-án benyújtott kereset – Bonnafous kontra Bizottság

(T-646/18. sz. ügy)

(2019/C 25/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laurence Bonnafous (Brüsszel, Belgium) (képviselők: A. Blot és S. Rodrigues ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A valamely dokumentumhoz (az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség humán erőforrásának 2018. évi ARES(2018)361356 belső nyilvántartási számú, 2018. január 21-i könyvvizsgálói jelentése) való hozzáférés iránti megerősítő kérelmet elutasító, 2018. október 9-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetének alátámasztására a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az 1049/2001 rendeletnek, az EUMSZ 15. cikk (3) bekezdésének, valamint a Charta 42. cikkének a megsértésén alapul, mivel a Bizottság figyelmen kívül hagyta a nyilvánosságnak az intézmények dokumentumaihoz való hozzáféréséhez való joga, valamint az átláthatóság követelménye alapján rá háruló kötelezettségeket.

2.

A második jogalap az EUMSZ 296. cikknek, valamint a Charta 41. cikkének, azaz az indokolási kötelezettségnek a megsértésén alapul, mivel a megtámadott határozatban kifejtett elemzés általános megállapításokat, valamint absztrakt módon kifejtett indokokat tartalmazott.

3.

A harmadik jogalap az arányosság elvének a megsértésén alapul, mivel a Bizottság megtagadta a kért dokumentumhoz való hozzáférést azzal, hogy tévesen a nyilvánosságra hozatal hiányával kapcsolatos általános vélelemre hivatkozott.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/43


2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(T-653/18. sz. ügy)

(2019/C 25/56)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Giorgio Armani SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: GIORGIO ARMANI le Sac 11 európai uniós ábrás védjegy – 13 826 623. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 13-án hozott határozata (R 2462/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és mondja ki, hogy a felperes által a fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés megalapozott, és ennek következtében a felszólalást el kell utasítani és az európai uniós védjegybejelentésnek helyt kell adni, vagy másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és adott esetben a beavatkozó felet kötelezze az eljárás és az EUIPO előtti fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az EUIPO előtti eljárásokra alkalmazandó eljárási szabályok és különösen az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikkének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének és 47. cikke (2) bekezdésének megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/44


2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (le Sac 11)

(T-654/18. sz. ügy)

(2019/C 25/57)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Giorgio Armani SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: le Sac 11 európai uniós ábrás védjegy – 13 612 593. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 13-án hozott határozata (R 2464/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és mondja ki, hogy a felperes által a fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés megalapozott, és ennek következtében a felszólalást el kell utasítani és az európai uniós védjegybejelentésnek helyt kell adni, vagy másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és adott esetben a beavatkozó felet kötelezze az eljárás és az EUIPO előtti fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az EUIPO előtti eljárásokra alkalmazandó eljárási szabályok és különösen az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikkének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének és 47. cikke (2) bekezdésének megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/45


2018. október 30-án benyújtott kereset – Aupicon és társai kontra EKSZ

(T-655/18. sz. ügy)

(2019/C 25/58)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Delphine Aupicon (Gaborone, Botswana) és további tíz felperes (képviselő: N. de Montigny ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Külügyi Szolgálat költségvetési és igazgatási főigazgatója által 2017. december 19-én hozott, ADMIN(2017)26 határozatot, amely azon országok meghatározására vonatkozik, ahol az életkörülmények megegyezőnek tekinthetők az Európai Unióban szokásos életkörülményekkel, és így nem biztosítanak jogosultságot a személyzeti szabályzat X. melléklete 10. cikkében említett, életkörülmények után nyújtott támogatás 2018. költségvetési évben való folyósítására;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a felperesek 2018. januári illetményelszámolását;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata X. melléklete 1. cikke harmadik bekezdésének megsértésére alapított jogalap, amennyiben az EKSZ nem fogadta el a személyzeti szabályzat 110. cikke szerinti általános végrehajtási rendelkezéseket.

2.

A második, egyrészt az életkörülmények után nyújtott támogatás értékelése keretében figyelembe veendő kritériumok elemzése során az EKSZ által állítólagosan elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibákra, másrészt a releváns indokolás hiányára alapított jogalap.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/46


2018. október 31-én benyújtott kereset – Hästens Sängar kontra EUIPO (Négyzetekből álló minta ábrázolása)

(T-658/18. sz. ügy)

(2019/C 25/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hästens Sängar AB (Köping, Svédország) (képviselők: M. Johansson és R. Wessman ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: Egy kék és fehér színű ábrás védjegy tekintetében az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás (Négyzetekből álló minta ábrázolása) – 1 340 047. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának az R 442/2018-2. sz. ügyben 2018. augusztus 8-án hozott határozata

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikkének és 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, amennyiben a fellebbezési tanács nem végzett megfelelő vizsgálatot, és/vagy nem indokolta kellőképpen határozatát a védjegybejelentésben meghatározott különböző áruk és szolgáltatások tekintetében;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikkének, 95. cikkének és 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, amennyiben az érintett védjegy nem ismétlődő minta vagy térbeli védjegy;

a vonatkozó általános érdek téves értelmezése, és ezzel az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, amennyiben a fellebbezési tanács tévesen értékelte a benne rejlő megkülönböztető képességet.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/46


2018. november 7-én benyújtott kereset – Securitec kontra Bizottság

(T-661/18. sz. ügy)

(2019/C 25/60)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Securitec (Livange, Luxemburg) (képviselő: P. Peuvel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a jelen megsemmisítés iránti keresetet tisztán formai szempontból nyilvánítsa elfogadhatónak;

érdemben a megsemmisítési keresetet nyilvánítsa megalapozottnak;

következésképpen semmisítse meg a 2018. szeptember 7-i elutasító határozatot;

semmisítse meg a Bizottság 2018. szeptember 17-i határozatát is;

rendeljen el minden más, e területen megkövetelt jogi kötelezettséget;

a Bizottságot kötelezze a jelen kereset keretében felmerült költségek és más kiadások viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap, amely jogsértés egyrészt „Az Európai Bizottság által Belgiumban és Luxemburgban használt és/vagy igazgatott épületek biztonsági létesítményeinek a karbantartása” elnevezésű HR/R1/PR/2017/059. sz. ajánlati felhívás (HL 2018/S 209–476275) keretében a felperes által tett ajánlatot elutasító, 2018. szeptember 7-i bizottsági határozatot, másrészt pedig azon 2018. szeptember 17-i határozatot érinti, amelyben megtagadták a felperestől azon részletek közlését, amelyeket a fenti ajánlati felhívással kapcsolatban kért. Ugyanis a felperes ajánlatát elutasító határozatban csupán megállapították, hogy az ajánlat nem a legalacsonyabb árat kínálta, noha az árra vonatkozó szempont nem volt az egyetlen, dokumentációban előírt odaítélési szempont. Mivel az elégtelen indokolás egyenértékű az indokolás hiányával, a határozatot meg kell semmisíteni.

2.

A második, a megtámadott határozat jogellenességére alapított jogalap. E tekintetben a felperes azzal érvel, hogy az árra vonatkozó szempont nem volt az egyetlen szempont, emellett még szükséges volt az is, hogy a nyertes ajánlat szabályos és megfelelő legyen. Márpedig a felperes szerint a nyertes ajánlattevő nem rendelkezett NEDAP-bizonyítvánnyal, amelyet ugyanakkor megköveteltek a dokumentációban. A szerződés e társaságnak való odaítélése tehát szabálytalan volt, a megtámadott határozatokat ezért meg kell semmisíteni.

3.

A harmadik, az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének a megsértésére alapított jogalap, amely jogsértés a megtámadott határozatokat érinti többek között azon aránytalan követelményre tekintettel, hogy a Luxembourgot érintő 4. sz. tételre ajánlatot tevő vállalkozásoknak legalább 900 000 eurós forgalmat kellett felmutatniuk, valamint arra tekintettel, hogy a Bizottság nem válaszolt a felperes e kérdést felvető, 2018. június 28-i levelére.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/47


2018. november 9-én benyújtott kereset – Nissin Foods Holdings kontra EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

(T-663/18. sz. ügy)

(2019/C 25/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nissin Foods Holdings Co. Ltd (Osaka, Japán) (képviselők: S. Malynicz QC, G. Messenger Barrister, K. Gilbert és G. Lodge Solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The GB Foods, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: Soba JAPANESE FRIED NOODLES piros, fekete, szürke és fehér színű európai uniós ábrás védjegy – 9 377 904. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának az R 111/2018-4. sz. ügyben 2018. augusztus 29-én hozott határozata

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és a másik felet kötelezze a saját költségeiknek és a felperes részéről felmerült költségeknek a viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/48


2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

(T-666/18. sz. ügy)

(2019/C 25/62)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Németország) (képviselők: P. Koch és T. Hilser ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ad pepper media International NV (Nürnberg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: ad pepper európai uniós ábrás védjegy – 1 307 966. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. június 20-án hozott határozata (R 839/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest, illetve amennyiben az az eljárásban beavatkozóként részt vesz, a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, beleértve a felperes költségeit is.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése, a rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/49


2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

(T-668/18. sz. ügy)

(2019/C 25/63)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Németország) (képviselők: P. Koch és T. Hilser ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ad pepper media International NV (Nürnberg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: ADPepper európai uniós szóvédjegy – 1 109 990. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. június 20-án hozott határozata (R 840/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest, illetve amennyiben az az eljárásban beavatkozóként részt vesz, a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, beleértve a felperes költségeit is.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikke (2) bekezdésének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése, a rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/50


2018. november 13-án benyújtott kereset – Neoperl kontra EUIPO (Egy szabályos, lyukakkal tarkított felületen négy kitöltött lyuk ábrázolása)

(T-669/18. sz. ügy)

(2019/C 25/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Neoperl AG (Reinach, Svájc) (képviselő: H. Börjes-Pestalozza ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: európai uniós pozícióvédjegy (egy szabályos, lyukakkal tarkított felületen négy kitöltött lyuk ábrázolása) – 16 259 665. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 10-én hozott határozata (R 2059/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/50


2018. november 13-án benyújtott kereset – Pyke kontra EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

(T-672/18. sz. ügy)

(2019/C 25/65)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Pyke Srl (Milánó, Olaszország) (képviselők: M. Pizzigati és A. Mayr ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Paglieri SpA (Alessandria, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a CLIOMAKEUP európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 11 698 446. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 28-án hozott határozata (R 2675/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére;

a Paglierit kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/51


2018. november 14-én benyújtott kereset – Vattenfall Europe Nuclear Energy kontra Bizottság

(T-674/18. sz. ügy)

(2019/C 25/66)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: U. Karpenstein és R. Sangi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az SA.51169 (2018/PN) – 16 Atomgesetz-Änderungsgesetz (a nukleáris energiáról szóló törvényt módosító 16. törvény, 16. AtG-Novelle) állami támogatásra vonatkozó eljárásban az Európai Bizottság által küldött 2018. július 4-i levelet;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik.

1.

Az (EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett) EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése

A felperes azzal érvel, hogy a megtámadott levél sérti az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, mivel e levél – amennyiben azt kötelező erejűnek kell tekinteni – egy tagállami kártalanítási törvényt mentesít az állami támogatások bejelentésére vonatkozó kötelezettség alól, noha e törvény révén állami forrásokból szelektív előnyhöz jut a felperes versenytársa, aki a Bundesverfassungsgericht (alkotmánybíróság, Németország) ítélete alapján nem jogosult kártalanításra.

2.

Az (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (1) 4. cikke (2) bekezdésének megsértése

A felperes azzal érvel, hogy a 2015/1589 rendelet arra az esetre, ha valamely tagállam álláspontja szerint az általa bevezetett intézkedés nem támogatás, az EUMSZ 288. cikk szerinti alakszerű határozat meghozatalát írja elő, amennyiben a Bizottság előzetes vizsgálat alapján arra a következtetésre jut, hogy a bejelentett intézkedés nem minősül támogatásnak. A megtámadott levél sérti ezen előírást.


(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/52


2018. november 19-én/ benyújtott kereset – Trifolio-M és társai kontra EFSA

(T-675/18. sz. ügy)

(2019/C 25/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Németország), Oxon Italia SpA (Milánó, Olaszország) és Mitsui AgriScience International (Woluwe-Saint-Pierre, Belgium (képviselők: C. Mereu és S. Englebert lawyers)

Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EFSA felpereseknek az Azadirachtin kivonat hatóanyagú növényvédő szerekkel kapcsolatos kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetések bizalmas kezelése iránti kérelmeinek értékeléséről szóló, 2018. szeptember 11-i határozatát;

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az 1107/2009/EK rendelet (1) 63. cikkének megsértésére alapított jogalap

A felperesek azt állítják, hogy az alperes tévesen értelmezte az ipari és kereskedelmi titkoknak minősülő, bizalmas kezelésre érdemes adatokat, és a felperes bizalmas kezelés iránti kérelmeinek nyilvánvalósan hibás értékelése okán tévesen alkalmazta az 1107/2009 rendelet 63. cikkét.

2.

A második, az uniós alapelvek megsértésére alapított jogalap, amennyiben az alperes nem indokolta határozatát, nem felelt meg az uniós jog egységes alkalmazásának, illetve figyelmen kívül hagyta az arányosság elvét.


(1)  A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 309., 1. o.).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/53


2018. november 13-án benyújtott kereset – Società agricola Giusti Dal Col kontra EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

(T-678/18. sz. ügy)

(2019/C 25/68)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Olaszország) (képviselők: M. Pizzigati és A. Mayr ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: DMC Srl (San Vendemiano, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a GIUSTI WINE szóvédjegy Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozása

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 3-án hozott határozata (R 1154/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/53


2018. november 12-én benyújtott kereset – Showroom kontra EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

(T-679/18. sz. ügy)

(2019/C 25/69)

A keresetlevél nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Showroom Sp. z o.o. (Varsó, Lengyelország) (képviselő: M. Janicka-Kapłon jogtanácsos)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: E-Gab NV (Ternat, Belgium)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes / a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: SHOWROOM európai uniós szóvédjegy – 11 110 376. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 5-én hozott határozata (R 1834/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és (amennyiben az a jelen eljárásba beavatkozik) az E-Gab-ot kötelezze a költségek viselésére, beleértve a felperes részéről az EUIPO fellebbezési tanácsa és felszólalási osztálya előtti eljárás(ok) keretében felmerült költségeket is.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/54


2018. november 15-én benyújtott kereset – SLL Service kontra EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

(T-680/18. sz. ügy)

(2019/C 25/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: SLL Service GmbH (Köln, Németország) (képviselő: C. Schmitt ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Elfa International AB (Västervik, Svédország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: a LUMIN8 védjegy tekintetében az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – 1 276 543. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának az R 2752/2017-2. sz. ügyben 2018. augusztus 28-án hozott határozata

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/55


2018. november 16-án benyújtott kereset – „Korporaciya „Masternet” kontra EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

(T-681/18. sz. ügy)

(2019/C 25/71)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZAO „Korporaciya „Masternet” (Moszkva, Oroszország) (képviselő: N. Bürglen ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: STAYER európai uniós ábrás védjegy – 4 675 881. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az R 1940/2017-5. sz. ügyben 2018. szeptember 7-én hozott határozata

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/55


2018. november 16-án benyújtott kereset – Twitter kontra EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

(T-682/18. sz. ügy)

(2019/C 25/72)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Twitter Inc. (San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselők: I. Fowler Solicitor és J. Schmidt ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: PERISCOPE európai uniós szóvédjegy – 13 837 794. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 3-án hozott határozata (R 2315/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az kimondta, hogy a) a 3 366 460. sz. korábbi francia védjegyet ténylegesen használták a 9. osztályba tartozó „szoftverek és számítógépi programok” vonatkozásában, és hogy b) a szóban forgó védjegyek összetéveszthetők a 9., 41., 42. és 45. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

az alperest és beavatkozása esetén a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/56


2018. november 20-án benyújtott kereset – Conte kontra EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(T-683/18. sz. ügy)

(2019/C 25/73)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Santa Conte (Nápoly, Olaszország) (képviselők: C. Demichelis, E. Ortaglio és G. Iorio Fiorelli ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a CANNABIS STORE AMSTERDAM szóelemeket magában foglaló, fekete, olajzöld, világoszöld és fehér színű, európai uniós ábrás védjegy – 16 176 968. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 31-én hozott határozata (R 2181/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a jelen keresettel kapcsolatos költségek viselésére, ideértve a felperes részéről az elbíráló és az EUIPO második fellebbezési tanácsa előtti eljárásban felmerült költségeket is.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 95. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a vitatott védjegy lajstromozása szempontjából releváns tény figyelmen kívül hagyása;

a vitatott védjegy jelentésének és a releváns vásárlóközönség észlelésének értékelésével kapcsolatos pártatlanság és gondosság hiánya;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértése;

a releváns vásárlóközönség és a vitatott védjegy észlelésének téves beazonosítása;

a közrendbe ütközés hiánya.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/57


2018. november 16 -án benyújtott kereset – Apple kontra EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

(T-685/18. sz. ügy)

(2019/C 25/74)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Apple Inc. (Cupertino, California, Egyesült Államok) (képviselők: J. Olsen és P. Andreottola, Solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (La Hulpe, Belgium)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: SWIFT európai uniós szóvédjegy – 13 370 861. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 30-án hozott határozata (R 476/2018/5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

teljes egészében adjon helyt a felperes megtámadott határozattal szemben benyújtott keresetének;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/58


2018. november 19-én benyújtott kereset – LegalCareers kontra EUIPO (LEGALCAREERS)

(T-686/18. sz. ügy)

(2019/C 25/75)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: LegalCareers GmbH (Köln, Németország) (képviselő: M. Nielen ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a LEGALCAREERS európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 9 978 594. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 17-én hozott határozata (R 234/2018-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/59


2018. november 20-án benyújtott kereset – Pilatus Bank kontra EKB

(T-687/18. sz. ügy)

(2019/C 25/76)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Málta) (képviselők: O. Behrends, M. Kirchner és L. Feddern ügyvédek)

Alperes: EKB

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Központi Bank (EKB) 2018. szeptember 10-i határozatait annyiban, amennyiben a Pilatus Bank plc bármely közlésének az EKB részére az „illetékes személyen” keresztül kell történnie vagy mellékletként tartalmaznia kell az „illetékes személy” jóváhagyását;

az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes kilenc jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap keretében a felperes úgy érvel, hogy az EKB határozatának nincs jogi alapja sem a nemzeti jogban, sem az uniós jogban.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette a felperesnek az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet, az Európai Unió Alapjogi Chartája és a jogállamiság elve alapján fennálló anyagi és eljárási jogait, így különösen az iratbetekintési jogát, a jogorvoslat benyújtásához való jogát, a külső jogi tanácsadó általi képviselethez való jogát és a jogi tanácsadóval való kommunikáció bizalmas jellegéhez fűződő jogát.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette a felperes hatékony jogorvoslathoz való jogát.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvét.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette az arányosság elvét.

6.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy az EKB visszaélt hatáskörével.

7.

A hetedik jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette azt a követelményt, hogy a határozatokat megfelelően indokolni kell.

8.

A nyolcadik jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette a felperes meghallgatáshoz való jogát.

9.

A kilencedik jogalap azon alapul, hogy az EKB megsértette azt az elvet, hogy saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/59


2018. november 21 -én benyújtott kereset – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf kontra EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

(T-688/18. sz. ügy)

(2019/C 25/77)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV (Barneveld, Hollandia) (képviselők: R. Pansch, S. Klopschinski és M. von Rospatt ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Brigade Electronics Group plc (Kent, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a CORNEREYE európai uniós szóvédjegy – 15 175 284. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. július 24-én hozott határozata (R 1966/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikke (1) bekezdésének a megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/60


2018. november 21-én benyújtott kereset – Executive Selling kontra EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(T-689/18. sz. ügy)

(2019/C 25/78)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Executive Selling (Párizs, Franciaország) (képviselők: V. Bouchara és A. Maier ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: az Európai Uniót megjelölő EXECUTIVE SELLING nemzetközi ábrás védjegy – 1 343 783. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 14-én hozott határozata (R 313/2018-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A bejelentett védjegy egészében tekintve nem leíró jellegű a megjelölt szolgáltatások valamely jellemzője vonatkozásában. Az EUIPO által elfogadott elemzés ellentétes az alkalmazandó jogszabályokkal és ítélkezési gyakorlattal, továbbá a bejelentett védjegy kétségkívül megkülönböztető képességgel rendelkezik, és ezért alkalmas a védjegy alapvető funkciójának betöltésére.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/61


2018. november 26-án benyújtott kereset – Werner kontra EUIPO – Merck (fLORAMED)

(T-695/18. sz. ügy)

(2019/C 25/79)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Stefan Werner (Baldham, Németország) (képviselő: T. Büttner ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Merck KGaA (Darmstadt, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: a fLORAMED európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 15 336 639. sz. védjegybejelentés.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 17-én hozott határozata (R 197/2018-2. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, valamint a felszólalási osztály 2017. november 24-i határozatát, amely a védjegybejelentést minden bejelentett áru tekintetében elutasította, és a felszólaló 2016. október 7-i felszólalásának helyt adott.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/61


2018. november 26-án benyújtott kereset – Aldi kontra EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

(T-697/18. sz. ügy)

(2019/C 25/80)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Németország) (képviselők: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen és M. Minkner ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Aleš Titlbach (Meziboří, Cseh Köztársaság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: ALTISPORT, Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – az 1 226 617. sz. Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 19-én hozott határozata (R 2683/2017-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/62


2018. november 26 -án benyújtott kereset – Kalypso Media Group kontra EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(T-700/18. sz. ügy)

(2019/C 25/81)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Németország) (képviselő: T. Boddien Rechtsanwalt)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: DUNGEONS európai uniós szóvédjegy – 13 271 838. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 21-én hozott határozata (R 599/2018-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.