ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 243

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. július 11.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2018/C 243/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 243/02

Euroátváltási árfolyamok

2

2018/C 243/03

A Bizottság végrehajtási határozata (2018. július 10.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről (Côtes de Montravel [OEM])

3


 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 243/04

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

8

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 243/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1)

9

2018/C 243/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1)

12

2018/C 243/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1)

13


 

Helyesbítések

2018/C 243/09

Helyesbítés a következőhöz: A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja ( HL C 235., 2018.7.6. )

14


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 243/01)

2018. június 26-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8919 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/2


Euroátváltási árfolyamok (1)

2018. július 10.

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1713

JPY

Japán yen

130,30

DKK

Dán korona

7,4536

GBP

Angol font

0,88338

SEK

Svéd korona

10,2438

CHF

Svájci frank

1,1649

ISK

Izlandi korona

125,40

NOK

Norvég korona

9,4145

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,898

HUF

Magyar forint

324,84

PLN

Lengyel zloty

4,3208

RON

Román lej

4,6585

TRY

Török líra

5,5065

AUD

Ausztrál dollár

1,5739

CAD

Kanadai dollár

1,5382

HKD

Hongkongi dollár

9,1926

NZD

Új-zélandi dollár

1,7188

SGD

Szingapúri dollár

1,5893

KRW

Dél-Koreai won

1 308,63

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,7331

CNY

Kínai renminbi

7,7767

HRK

Horvát kuna

7,3980

IDR

Indonéz rúpia

16 799,96

MYR

Maláj ringgit

4,7099

PHP

Fülöp-szigeteki peso

62,647

RUB

Orosz rubel

73,2605

THB

Thaiföldi baht

38,875

BRL

Brazil real

4,5513

MXN

Mexikói peso

22,4121

INR

Indiai rúpia

80,6170


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/3


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. július 10.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről

(Côtes de Montravel [OEM])

(2018/C 243/03)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően a „Côtes de Montravel” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelmet nyújtott be.

(2)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmet, és úgy ítélte meg, hogy az 1308/2013/EU rendelet 93–96. cikkében, 97. cikke (1) bekezdésében, valamint 100., 101. és 102. cikkében meghatározott feltételek teljesültek.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat benyújtásának lehetővé tétele érdekében a „Côtes de Montravel” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítása iránti kérelmet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A „Côtes de Montravel” (OEM) elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló, az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően benyújtott kérelem e határozat mellékletében található.

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének megfelelően e határozat kihirdetése jogot keletkeztet arra, hogy a termékleírásnak az e cikk első bekezdésében említett módosítása ellen a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése időpontjától számított két hónapon belül kifogást emeljenek.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 10-én.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.


MELLÉKLET

„CôTES DE MONTRAVEL”

AOP-FR-A0188-AM01

A kérelem benyújtásának dátuma: 2014. szeptember 10.

A TERMÉKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

1.   A módosításra vonatkozó szabályok

Az 1308/2013/EU rendelet 105. cikke – Nem kisebb jelentőségű módosítás

2.   A módosítás leírása és indokolása

2.1.   Az előállítás földrajzi területe

A termékleírás I. fejezetének IV. szakaszában az előállítás helyeként leírt földrajzi terület további 4 település – Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh és Vélines – területével, valamint Port-Sainte-Foy egykori településnek a Ponchapt településsel való egyesülése előtti területével egészül ki. Ezek a települések, amelyek egyben az „Haut-Montravel” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez tartozó előállítási területnek is részét képezik, a „Côtes de Montravel” oltalom alatt álló eredetmegjelölés tekintetében eredetileg körülhatárolt előállítási területével megegyező talajtani és éghajlati jellemzőkkel és az ott találhatókhoz hasonló szőlőfajtákkal rendelkeznek. E módosítás az előállítási feltételek változásával függ össze, és az a célja, hogy hangsúlyosabbá tegye a „Côtes de Montravel” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott fehérborok félédes jellegét.

Mivel a földrajzi területhez csatolt települések korábban a földrajzi terület közvetlen szomszédságában lévő területhez tartoztak, ez utóbbi terület módosításra kerül annak érdekében, hogy a szóban forgó települések már ne szerepeljenek benne.

Az egységes dokumentum vonatkozó 6. pontja ennek megfelelően módosul.

A „Côtes de Montravel” és az „Haut-Montravel” eredetmegjelölés egyazon területhez kapcsolódik, következésképpen azonos természeti tényezők határozzák meg az ezen eredetmegjelöléssel ellátott termékek minőségét.

A szóban forgó eredetmegjelöléseket az emberi tényezők különböztetik meg egymástól. A szőlőtermelők által a szőlőművelés és a szüret tekintetében hozott döntések, valamint a borkészítési szakismeretek különféle, hosszú ideje különböző nevekkel megjelölt termékeket eredményeztek.

A borászok szaktudása a maradványcukor felhasználásával történő fehérborkészítésen és az időnként az előállítási területüktől igen távoli tájakon (elsősorban Észak-Európában) fogyasztott borok megfelelő tartósításán alapuló ősi borkészítési hagyományban nyilvánul meg.

A borászok az idők folyamán bebizonyították, hogy tökéletesen értenek szőlőültetvényeik műveléséhez és a terményeik borrá történő feldolgozására szolgáló technikákhoz, és ezeknek köszönhetően az időjárás viszontagságai ellenére is kiváló minőségű félédes vagy édes fehérborokat tudtak előállítani, amelyek a „Côtes de Montravel” és az „Haut-Montravel” eredetmegjelöléssel összekapcsolva váltak ismertté.

Az I. fejezet IV. szakaszának 2. pontjában feltüntetésre kerül az az időpont, amikor az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyta az előállítás újonnan meghatározott földrajzi területén található, parcellákra osztott körülhatárolt terület módosítását.

E pont nem érinti az egységes dokumentumot.

2.2.   Szövegezésbeli módosítás

Az I. fejezet VI. szakaszának 1.b) pontjában a „rügy” szó helyébe a „termőrügy” szó lép: a megfogalmazás kiigazításáról van szó, amely nem módosítja az eredeti szöveg értelmét.

Az egységes dokumentum vonatkozó 6.a) pontja ennek megfelelően módosul: a „10 rügy” kifejezés helyébe a „10 termőrügy” kifejezés lép.

2.3.   Analitikai paraméterek

Az I. fejezet VII. szakaszának a szőlő érettségi fokára vonatkozó 2. pontjában a térfogatszázalékban kifejezett természetes alkoholtartalom értéke 12,5 %-ról 12 %-ra, a térfogatszázalékban kifejezett minimális tényleges alkoholtartalom értéke pedig 10,5 %-ról 11 %-ra módosul.

A IX. szakasz analitikai előírásokat megállapító 1.b) pontjában az erjeszthetőcukor-tartalom értéke 51 g/l-ről 54 g/l-re változik. E pont nem érinti az egységes dokumentumot.

E módosítások a „Côtes de Montravel” OEM jellemzőinek meghatározását és a termék félédes jellegének megerősítését szolgálják.

2.4.   Szőlőfajták és házasítás

Az I. fejezet V. szakaszának a szőlőgazdaságban termeszthető különféle szőlőfajták arányáról szóló 2. pontja immár egyértelműen előírja, hogy a sémillon B szőlőfajta arányának legalább 30 %-nak kell lennie. E szőlőfajta, amely a termőövezet legjellemzőbb szőlőfajtája, az előállítási területre jellemző óceáni éghajlat hatására kifejezetten hajlamos a túlérésre.

Az I. fejezet IX. szakaszának a szőlőfajták házasításáról szóló 1.a) pontjában a fő szőlőfajták minimális aránya 50 %-ról 80 %-ra módosul. Ugyanez a pont – a szőlőgazdaságban termesztett szőlőfajtákra vonatkozó rendelkezéssel összhangban – immár egyértelműen kimondja, hogy a sémillon B szőlőfajta arányának legalább 30 %-nak kell lennie a házasításon belül.

E módosítások a „Côtes de Montravel” OEM jellemzőinek meghatározását és a termék félédes jellegének megerősítését szolgálják.

2.5.   Kapcsolat az eredettel

Az I. fejezetnek a földrajzi területtel való kapcsolatról szóló X. szakasza az előállítás földrajzi területének kiterjesztésével összefüggésben módosul.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

1.   Elnevezés(ek)

Côtes de Montravel

2.   A földrajzi árujelző típusa

OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés

3.   A szőlőből készült termékek kategóriái

1.

Bor

4.   A bor(ok) leírása

A szóban forgó borok csendes, félédes, elegáns és kifinomult, lágy fehérborok, amelyek kellemes tónusát nem nyomja el az erjeszthető cukrok jelenléte. A szőlőt túlérett állapotban szüretelik le, kivárva, hogy a koncentráció némileg még növekedjen a tőkén lévő fürtökben. Az ilyen – egyszerre friss és gyümölcsös – borok olyan borok házasításával készülnek, amelyeket túlnyomó részben a fő szőlőfajtákból állítottak elő. Erjeszthetőcukor-tartalmuk az erjesztést követően 25 g/l és 54 g/l között változik. A borok térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma az alkoholtartalom-növelést követően nem haladja meg a 14,5 %-ot. A borok térfogatszázalékban kifejezett minimális természetes alkoholtartalma 12 %.

Általános analitikai jellemzők

Maximális összes alkoholtartalom (térfogatszázalék)

 

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék)

11

Minimális összes savtartalom

 

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter)

 

Maximális összes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

 

A maximális összes alkoholtartalom, a minimális összes savtartalom, a maximális illósavtartalom és a maximális összes kén-dioxid-tartalom tekintetében az általános szabályozásban megállapított előírások alkalmazandók.

5.   Borkészítési eljárások

a)    Különleges borászati eljárások

Különleges borászati eljárás

A leszüretelt termés bármely olyan hőkezelése tilos, amely során a hőmérséklet –5 °C alá csökken. Aszalóalagút és -kamra használata tilos. A fadarabok használata és a tannin hozzáadása szintén tilos. A borok térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma az alkoholtartalom-növelést követően nem haladja meg a 14,5 %-ot. A fenti rendelkezéseken kívül a borok készítésénél alkalmazott borászati gyakorlatoknak meg kell felelniük a közösségi szinten, valamint a mezőgazdaságról és a tengeri halászatról szóló törvénykönyvben meghatározott kötelezettségeknek.

Művelési gyakorlat

A szőlőültetvényeken a minimális ültetési sűrűség hektáronként 5 000 tőke. A sorok közötti távolság legfeljebb 2 méter lehet, míg az egy soron belül található szőlőtőkék közötti távolságnak legalább 0,80 méternek kell lennie.

A szőlő metszése a következő technikák alkalmazásával történik: Guyot-metszés, Royat-kordonművelés vagy rövidre metszés („taille à cots”).

Az egyes szőlőtőkéken legfeljebb 10 termőrügy lehet.

Az öntözés tilos.

b)    Maximális hozamok

60 hektoliter hektáronként.

6.   Körülhatárolt terület

A szüret, valamint a borok erjesztése és készítése Dordogne megye következő településeinek területén zajlik: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien és Vélines.

7.   Fontosabb borszőlőfajták

Sauvignon B, muscadelle B, sauvignon G, sémillon B.

8.   A kapcsolat(ok) leírása

A parcellákra osztott körülhatárolt terület legnagyobb részét a fennsíkon található, jó vízáteresztő képességgel rendelkező agyagos-meszes talajú parcellák és a teljes mértékben déli tájolású lejtők teszik ki. E szőlőparcellák ezenkívül sovány, kilúgozott talajjal rendelkeznek. Az agyagtartalmuk ugyanakkor megfelelő, így nem kell tartani a nyári szárazság hatásaitól. A termelők a „Côtes de Montravel” eredetmegjelöléssel ellátott borok előállítása szempontjából optimális szőlőminőség biztosítása érdekében nagy gondot fordítanak a megfelelő parcellák kiválasztására.

Az eredetmegjelöléshez kapcsolódó termelési szabályok értelmében a minimális ültetési sűrűség hektáronként 5 000 tőke, a leszüretelt termés tőkénkénti tömege pedig alacsony. E szigorú művelés biztosítja a szőlő megfelelő és korai érettségét, amely lehetővé teszi a kellő koncentráció kialakulását a szőlő és különösen a régióra jellemző helyi szőlőfajták – mint a muscadelle B, a sauvignon B, a sauvignon gris G, illetve kiegészítő jelleggel az ondenc B, de különösen az óceáni éghajlat hatására túlérésre hajlamos sémillon B szőlőfajta – esetében. Ahhoz, hogy a terméket a „Côtes de Montravel” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel lehessen ellátni, a szőlőt megfelelően érett állapotban kell leszüretelni, amikor a belőle előállított must cukortartalma meghaladja a 198 g/l értéket. A hűtésen alapuló sűrítési technológiák és az aszalóalagutak alkalmazása tilos. Hasonlóképpen, a szőlő préselés előtti megóvása érdekében a folyamatos prések és a lapátszivattyúval ellátott önürítő szüretelőkád használata tilos.

A szóban forgó területen a borászok szaktudása a maradványcukor felhasználásával történő erjesztésen alapuló ősi borkészítési hagyományban nyilvánul meg. E technika mesteri alkalmazásával állítják elő a „Côtes de Montravel” és az „Haut-Montravel” eredetmegjelöléssel összekapcsolva ismertté vált, kiváló minőségű félédes vagy édes fehérborokat.

A „Côtes de Montravel” eredetmegjelöléssel ellátott borok általában félédes, néha édes, elegáns és kifinomult, lágy fehérborok, amelyek kellemes tónusát nem nyomja el az erjeszthető cukrok jelenléte. A „Côtes de Montravel” eredetmegjelöléssel ellátott borok – egyszerre friss és gyümölcsös jellegük elnyerése érdekében – olyan borok házasításával készülnek, amelyeket túlnyomó részben a fő szőlőfajtákból állítottak elő. Az erjeszthetőcukor-tartalom – amelynek értéke 25 g/l és 54 g/l között változik – garanciát jelent e borok édességére és ezáltal bársonyos és olajos jellegére. Ily módon e borok megkülönböztethetők az „Haut-Montravel” eredetmegjelöléssel ellátott fehérboroktól, amelyek magasabb (85 g/l feletti értékű) erjeszthetőcukor-tartalommal rendelkeznek, és túléretten, nemes penésszel (botrytis cynerea) bevonva vagy anélkül szüretelt szőlőből készülnek.

A filoxérát megelőző idők tekintetében a történetírás igen szűkszavú a „Côtes de Montravel” borokat illetően, ugyanis általánosságban csak a „Montravel” borokra tesz utalást, annak megjelölése nélkül, hogy száraz vagy erjeszthető cukrot tartalmazó borokról van-e szó. 1903-ban Edouard FERET „Bergerac et ses vins” (Bergerac és borai) című művében részletes jegyzéket készített a bergerac-i borokról. A következőket írta: „a Vélines járás területén termelt fehérborokat különleges zamat és illat jellemzi, amelyek alapján a Côtes de Montravel névvel illetett borok közé sorolhatók. E borok rendkívül világos színűek, nagyon lágyak és bársonyosak, édesek, és gyakran kellemes illatúak”. Edouard FERET azt is megjegyezte továbbá, hogy a „Côtes de Montravel” néven ismert fehérborok között Montcaret fehérborai a legjobbak, amelyeket igen kifinomult zamatuk és minőségi jegyeik teszik különlegessé.

9.   További alapvető feltételek

Nagyobb földrajzi egység

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

A „Côtes de Montravel” ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borok címkéjén megadható a „Sud-Ouest” nagyobb földrajzi egység. E nagyobb földrajzi egység szerepelhet továbbá mindenféle prospektusban és tárolóedényen. A nagyobb földrajzi egység nevének feltüntetésére használt karakterek mérete sem magasságban, sem szélességben nem haladhatja meg az ellenőrzött eredetmegjelölés nevét alkotó karakterek méretét.

A földrajzi terület közvetlen szomszédságában lévő terület

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A körülhatárolt földrajzi területen való előállítás tekintetében biztosított eltérés

A feltétel leírása:

A borok készítése és érlelése tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlenül szomszédos terület a következő települések területét foglalja magában:

Dordogne megye: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

Gironde megye: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire és Saint-Emilion.

A termékleírás közzétételére történő hivatkozás

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Hirdetmények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/8


Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

(2018/C 243/04)

1.   Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 11. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság értesítést tesz közzé arról, hogy amennyiben az alábbiakban ismertetett eljárásnak megfelelően nem indul felülvizsgálat, az alábbi táblázatban szereplő dömpingellenes intézkedések a megadott időpontban hatályukat vesztik.

2.   Eljárás

Az uniós gyártók/termelők írásbeli felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be. A kérelemnek elegendő bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűsíthetően a dömping és a kár folytatódásával vagy megismétlődésével járna. Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az érintett intézkedéseket felülvizsgálja, az importőrök, az exportőrök, az exportáló ország képviselői és az uniós gyártók/termelők lehetőséget kapnak arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat kiegészítsék, cáfolják vagy észrevételezzék.

3.   Határidő

A fentiek alapján az uniós gyártók/termelők ezen értesítés közzétételének napjától írásbeli felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be, amelynek legkésőbb az alábbi táblázatban megadott időpont előtt három hónappal be kell érkeznie az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2).

4.   Ez az értesítés az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően kerül közzétételre.

Termék

Származási vagy exportáló ország(ok)

Intézkedések

Hivatkozás

A hatályvesztés időpontja (3)

Ferroszilícium

Kínai Népköztársaság

Oroszország

Dömpingellenes vám

A Bizottság 360/2014/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 107., 2014.4.10., 13. o.)

2019.4.11.


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Az intézkedés az ezen oszlopban feltüntetett napon éjfélkor veszti hatályát.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/9


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 243/05)

1.   

2018. július 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Bain Capital Investors LLC (a továbbiakban: Bain Capital, Amerikai Egyesült Államok),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH, és MUTAVI-Solutions GmbH (a továbbiakban együttesen: Reifen Krieg csoport, Németország).

A Bain Capital az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a Reifen Krieg csoport egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Bain Capital esetében: az Egyesült Államokban bejegyzett magántőke-befektetési társaság, mely világszerte különböző iparágakban működő vállalkozásokba fektet be,

—   a Reifen Krieg csoport esetében: csereabroncsok nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozó, elsősorban Németországban tevékeny vállalkozás.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail-cím: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/11


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 243/06)

1.   

2018. július 3-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Tenneco Inc. (a továbbiakban: Tenneco, Amerikai Egyesült Államok),

Federal-Mogul LLC (a továbbiakban: Federal-Mogul, Amerikai Egyesült Államok).

A Tenneco az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a Federal-Mogul egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Tenneco esetében: gépjárműkomponensek – elsősorban a kipufogógáz-tisztítással és a menetteljesítménnyel kapcsolatos termékek – gyártása és forgalmazása eredetiberendezés-gyártók, továbbá a javítás és a cserealkatrészek független utópiaca számára,

—   a Federal-Mogul esetében: gépjármű- és sínjárműkomponensek, egyéb alkalmazásokra szánt komponensek – elsősorban motor-, sebességváltó- és hajtásláncalkatrészek, továbbá alváz- és szigetelőkomponensek, fékbetétek és ablaktörlők – gyártása és beszállítása világszerte.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail-cím: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/12


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 243/07)

1.   

2018. július 3-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA (a továbbiakban: Sonatrach, Algéria),

a jelenleg az Esso Italiana S.r.l. – az ExxonMobil Corporation leányvállalata – tulajdonában lévő és irányítása alá tartozó Augusta Refinery Assets.

A Sonatrach az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében irányítást szerez az Augusta Refinery Assets egésze felett.

Az összefonódásra eszközvásárlás útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Sonatrach esetében: a Sonatrach az olaj- és gázágazatban működő algériai állami tulajdonú vállalat; a Sonatrach integrált tevékenységeket folytat a szénhidrogének feltárása, kitermelése, finomítása, szállítása és értékesítése terén,

—   az Augusta Refinery Assets esetében: az Augusta Refinery Assets az olaszországi Augustában található finomítóból és számos járulékos eszközből áll; a vállalkozás az üzemanyag és nem üzemanyag termékekhez használt kőolaj finomítása piacán, valamint a finomított üzemanyag- és nem üzemanyag termékek értékesítése terén tevékenykedik.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail-cím: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 243/08)

1.   

2018. július 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a GIC (Realty) Private Limited („GIC”, Szingapúr) irányítása alá tartozó Reco Jedi Private Limited („Reco”, Szingapúr),

a Frasers Property Limited („FPL”, Szingapúr) irányítása alá tartozó Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV”, Szingapúr),

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup”, Szingapúr),

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo”, Szingapúr).

A Reco, az FPL és a JustGroup az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek a JustCo felett.

Az összefonódásra újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a GIC esetében: a GIC a szingapúri kormány nevében végrehajtott ingatlanberuházások holdingtársasága,

—   az FPL esetében: az FPL egy sokrétű integrált ingatlanportfólió tulajdonosa, fejlesztője és kezelője,

—   a JustGroup és a JustCo esetében: közösségi munkaterek fejlesztése és kezelése.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


Helyesbítések

11.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/14


Helyesbítés a következőhöz: A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235., 2018. július 6. )

(2018/C 243/09)

 

A 6. oldalon a (2018/C 235/07) közzététel semmisnek tekintendő.