ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 226

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. június 28.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2018/C 226/01

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének (8) bekezdése és a 2007/533/IB tanácsi határozat 46. cikkének (8) bekezdése értelmében a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok jegyzéke

1

2018/C 226/02

N.SIS II hivatalok és nemzeti SIRENE irodák jegyzéke

170


HU

 


IV Tájékoztatások

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

28.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 226/1


A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének (8) bekezdése és a 2007/533/IB tanácsi határozat 46. cikkének (8) bekezdése értelmében a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok jegyzéke

(2018/C 226/01)

JOGALAP

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: SIS II. rendelet) 31. cikkének (8) bekezdése és a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (2) (a továbbiakban: SIS II. határozat) 46. cikkének (8) bekezdése értelmében a tagállamok megküldik az igazgató hatóság számára azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a SIS II-ben található adatoknak az említett jogi eszközök szerinti közvetlen lekérdezésére, továbbá a jegyzék valamennyi módosítását. A jegyzék meghatározza i. az egyes hatóságokat, valamint azt, hogy az egyes hatóságok ii. mely adatokat és iii. milyen célra kérdezhetnek le.

Ez a konszolidált jegyzék a tagállamok által 2018. április 5-ig rendelkezésre bocsátott információkon alapul.

TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK, AMELYEKNEK MEGFELELŐ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ALKALMAZOTTAI HOZZÁFÉRHETNEK A SIS II RENDSZERÉHEZ

1.

Bűnüldöző hatóságok

2.

A határellenőrzésért felelős hatóságok

3.

A vámellenőrzésért felelős hatóságok

4.

Nemzeti igazságügyi hatóságok, ideértve azon hatóságokat, amelyek közvádas büntetőeljárásokat kezdeményezhetnek és vádemelés előtti bírói vizsgálatot indíthatnak

5.

A vízumkibocsátásért felelős hatóságok, a vízumkérelmek vizsgálatára hatáskörrel rendelkező központi hatóságok, valamint a tartózkodási engedélyek kibocsátásáért felelős hatóságok

6.

A gépjárművek forgalmi engedélyének kiadásáért felelős szolgálatok (3)

BELGIUM

Hatóság/szolgálat

Police Fédérale

Federale Politie

Szövetségi rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdése

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdése

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Police locale

Lokale Politie

Helyi rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdése

27. cikk (3) bekezdése

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdése

1. cikk (2) bekezdése

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdése

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdése

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Office des Etrangers

Dienst Vreemdelingenzaken

Idegenrendészeti Hivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Ministère des Affaires Etrangères

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Külügyminisztérium

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pontja

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rend. 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Direction de l’Immatriculation des Véhicules

Directie Inschrijving Voertuigen

Gépjárművek nyilvántartásba vételéért felelős igazgatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

X

BULGÁRIA

Hatóság/szolgálat

Министерство на вътрешните работи:

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Главна дирекция „Национална полиция”

областни дирекции на МВР и СДВР

Belügyminisztérium:

Szervezett bűnözés elleni igazgatóság vezetője

„Nemzeti rendőrség” igazgatóság vezetője

a BM és a Szófiai belügyi igazgatóság (SZDVR) regionális igazgatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pontja

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdésa) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

X


Hatóság/szolgálat

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Гранична полиция”

Belügyminisztérium:

A „Határrendészet” igazgatóság vezetője

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”

(SIRENE; Interpol; Europol)

Belügyminisztérium:

„Nemzetközi operatív együttműködés” igazgatóság

(SIRENE, Interpol, Europol)

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdésa) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Миграция”

Belügyminisztérium:

„Migráció” igazgatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Български документи за самоличност”

Belügyminisztérium:

„Bolgár személyazonosító okmányok” igazgatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на външните работи

Националният визов център и консулски служби, които издават визи

Külügyminisztérium (5):

Nemzeti Vízumközpont és a vízumokat kibocsátó bolgár konzulátusok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (6)

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Állami Menekültügyi Hivatal (7)

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (8)

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Органи на съдебната власт

Съдилища

Прокуратура

Следствени органи

Igazságügyi hatóságok (9):

Bíróságok

Ügyészségek

Nyomozó hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на правосъдието

Igazságügyi Minisztérium (10)

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на отбраната

служба „Военна полиция”

Védelmi Minisztérium (11)

Katonai rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Министерство на финансите

Агенция „Митници”

Pénzügyminisztérium (12)

Vámhivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух

Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség

A bolgár légiutas-nyilvántartási adatállomány összegyűjtéséért és feldolgozásáért felelős nemzeti egység

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Структурни звена на

Държавна агенция за „Национална сигурност”,

Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség

A Nemzetbiztonsági Ügynökség vízumkérelmek koordinálásával foglalkozó strukturális egységei

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (13)

 

 

 

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Hatóság/szolgálat

Policie ČR

A Cseh Köztársaság Rendőrsége

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

X

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

X

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X

X

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

X

X

X

 


Hatóság/szolgálat

Celní správa

A Cseh Köztársaság Vámigazgatósága

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 


Hatóság/szolgálat

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Belügyminisztérium

Menekültügyi és Migrációs Politika Igazgatósága

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Obecní úřady

Önkormányzati irodák

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X


Hatóság/szolgálat

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Biztonsági Erők Általános Felügyelete

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

X

 

DÁNIA

Hatóság/szolgálat

Rigspolitiet

Dán nemzeti rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

X

X

X

X

X

 

SIS II határozat 26. cikk

X

X

X

X

X

X

X

 

SIS II határozat 32. cikk

X

X

X

X

X

X

X

 

SIS II határozat 34. cikk

X

X

X

X

X

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

X

X

X

X

X

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

X

X

X

X

X

X

 

SIS II határozat 38. cikk

X

X

X

X

X

X

X

X


Hatóság/szolgálat

SKAT

Dán Adóhivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X


Hatóság/szolgálat

Udenrigsministeriet

Külügyminisztérium

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Udlændinge- og integrationsministeriet

Bevándorlási és Integrációs Minisztérium

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

NÉMETORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Bundeskriminalamt

Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Polizeidienststellen der Länder

Tartományi rendőri egységek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Bundespolizei-präsidium

Szövetségi Rendőr-főkapitányság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Bundespolizei-direktionen

A Szövetségi Rendőrség regionális igazgatóságai

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Polizei beim Deutschen Bundestag

A német Bundestag rendőrsége

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Zollkriminalamt

A Vámhatóság bűnügyi vizsgálati hivatala

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Zollfahndungsdienstellen

Vámügyi Nyomozóhivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Hauptzollämter

Fővámhivatalok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X (15)

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Ausländerbehörden der Länder

Tartományi Bevándorlási Hivatalok

Diplomatische- und konsularische Vertretungen

Diplomáciai és konzuli képviseletek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (16)

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Szövetségi Menekültügyi Hivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Szövetségi Igazgatási Hivatal

Bundesverwaltungs- amt

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Justizbehörden

Generalbundesanwalt

Jogi hatóságok

Szövetségi Főügyész

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Justizbehörden

Staatsanwaltschaf ten

Jogi hatóságok

Bűnüldöző hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Szövetségi Közúti Közlekedési, Gépjármű-nyilvántartó és Vezetői Engedély Hivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X


Hatóság/szolgálat

Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Gépjármű-nyilvántartó hivatalok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X

ÉSZTORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Siseministeerium:

Politsei- ja Piirivalveamet

Észt Belügyminisztérium:

Rendőrség és Határőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

X

X

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

X

X

 

X

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Siseministeerium:

Kaitsepolitseiamet

Észt Belügyminisztérium:

Belső Biztonsági Szolgálat

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliamet

Az Észt Köztársaság Pénzügyminisztériuma:

Adó- és Vámhatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

 

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Justiitsministeerium

Igazságügyi Minisztérium:

Ügyészségek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

 

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Vanglateenistus (Justiitsministeeriumi vanglate osakond; vanglad)

Igazságügyi Minisztérium:

Büntetés-végrehajtási Szolgálat (Az Igazságügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási osztálya) Börtönök

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Maanteeamet

Észt Gazdasági és Hírközlési Minisztérium: Észt Útfelügyelet

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X

GÖRÖGORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Ελληνική Αστυνομία

Görög rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

 

 

X

X

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Görög Parti Őrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

Art. 27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Τελωνειακή Υπηρεσία

Görög Vámigazgatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Υπουργείο Εξωτερικών/Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση θεωρήσεων και τίτλων διαμονής

Külügyminisztérium/Konzuli hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

Art.27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

Χ

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Δικαστικές Αρχές

Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium/Igazságügyi hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

Art. 27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Δικαστικές Αρχές αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και τη διενέργεια δικαστικής ανάκρισης πριν από την απαγγελία κατηγορίας

Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium/A közvádas büntetőeljárások, valamint a vádemelést megelőző bírói vizsgálatok kezdeményezésére hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Infrastruktúráért és Közlekedésért Felelős Minisztérium

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

Art. 27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X


Hatóság/szolgálat

Υπηρεσία Ασύλου

Menekültügyi Szolgálat

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

Art. 27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

Art. 27. cikk (1) bekezdés a) pont

Art. 27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

Art. 40(2)

Art. 1 (2)

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SPANYOLORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Cuerpo Nacional de Policía:

Nemzeti rendőrség:

Bűnügyi rendőrség

Tartózkodási engedélyek kibocsátása

Közbiztonság

Be- és kilépések ellenőrzése

A határon történő vízumkiadás

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X (17)

 

X

X

X (17)

 

 

SIS II határozat 26. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

X

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

X

X

 

X

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Guardia Civil:

Polgárőrség

Bűnügyi rendőrség

Közbiztonság

Vámhivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X (18)

 

 

 

X (18)

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Policía Autonómica:

Az autonóm régiók rendőri egységei:

Bűnügyi rendőrség

Közbiztonság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X (19)

 

 

 

X (19)

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Policía Local

Helyi rendőrség:

Közbiztonság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 


Hatóság/szolgálat

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA)

Vámügyi Nyomozóhivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 


Hatóság/szolgálat

Autoridades Judiciales:

Igazságügyi hatóságok:

Nyomozási bírók

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 


Hatóság/szolgálat

Ministerio Asuntos Exteriores y de la Cooperación

Külügyminisztérium:

Konzuli ügyek osztálya

Diplomáciai és konzuli képviseletek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X (23)

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (23)

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Dirección General de Trafico

Közlekedési Osztály

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X (24)

FRANCIAORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Direction générale de la police nationale

Direction générale de la sécurité intérieure

Direction générale de la gendarmerie nationale

Préfecture de Police

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

Direction générale des douanes et impôts indirects

Bűnüldöző hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Direction générale de la police nationale (Direction centrale de la Police aux frontières)

Direction générale des douanes et impôts indirects

Határrendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

a 40. cikk (1) bekezdése

(a)

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

X

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

X

 

 

 

X

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Direction générale des douanes et impôts indirects

Vámellenőrzésért felelős hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

X

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

X

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Juges et magistrats de l’ordre judiciaire

Nemzeti bírói hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

X

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

X

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Ministère des Affaires étrangères et du développement international

Ministère de l’intérieur

Direction générale des étrangers en France

Vízumkibocsátó hatóságok, vízumkérelmeket elbíráló központi hatóságok és tartózkodási engedélyeket kibocsátó hatóságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Préfectures

Járműregisztrációs okmányokat kibocsátó szolgálatok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés

(a)

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

X

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X

HORVÁTORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Ministarstvo unutarnjih poslova

Belügyminisztérium

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

X


Hatóság/szolgálat

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Kül- és európai ügyek Minisztériuma

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (25)

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Ministarstvo financija, Carinska uprava

Pénzügyminisztérium, Vámigazgatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Ministarstvo pravosuđa  (26)

Igazságügyi Minisztérium

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske  (27)

A Horvát Köztársaság Államügyészi Hivatala

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Centar za vozila Hrvatske

Horvát gépjármű-nyilvántartási hivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X (28)

OLASZORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Polizia di Stato

Állami rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

X

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza – Polizia Penitenziaria

Carabinieri testületek

Pénzügyőrség

Büntetés-végrehajtási rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Ministero Affari Esteri – Ambasciate – Consolati

Külügyminisztérium – Nagykövetségek – Konzuli képviseletek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X (29)

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile

Közlekedési Minisztérium – Nemzeti gépjármű-nyilvántartási hivatal

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X (30)


Hatóság/szolgálat

Polizia locale/Vigili Urbani

Helyi/városi rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X (31)

 

 

LETTORSZÁG

Hatóság/szolgálat

Valsts policija

Állami rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Valsts robežsardze

Állami határőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

X

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

X

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

X

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

X

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Pašvaldības policija

Önkormányzati rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Állami bevételek szolgálata (ideértve a pénzügyi rendőrséget és a vámőrséget)

Valsts ieņēmumu dienests (t.sk. Finanšu policija, Muita)

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Állampolgársági és migrációs ügyek hivatala

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Ceļu satiksmes drošības direkcija

A közúti közlekedés biztonságért felelős igazgatóság

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

 

X


Hatóság/szolgálat

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments un Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība

A Külügyminisztérium konzuli osztálya, valamint a külföldön lévő diplomáciai és konzuli képviseletek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

X

 

 

 

 


Hatóság/szolgálat

Korrupció megelőzéséért és kezeléséért felelős hivatal

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Prokuratūras iestādes

Ügyészségek

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Tiesas

Bíróságok

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

 

X

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

 

X

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

 

X

 


Hatóság/szolgálat

Drošības policija

Biztonsági Rendőrség

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Satversmes aizsardzības birojs

Alkotmányvédelmi iroda

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X

 

 

 

 

 

 

SIS II határozat 26. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 32. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 34. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (2) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 36. cikk (3) bekezdés

 

 

 

 

 

X

 

 

SIS II határozat 38. cikk

 

 

 

 

 

X

 

 


Hatóság/szolgálat

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Büntetés-végrehajtási intézetek igazgatósága

Figyelmeztetőjelzés-kategória

Hozzáférési jog a SIS II rendelet szerint

Hozzáférési jog a SIS II határozat szerint

Hozzáférési jog az 1986/2006/EK rendelet szerint

27. cikk (1) bekezdés a) pont

27. cikk (1) bekezdés b) pont

27. cikk (2) bekezdés

27. cikk (3) bekezdés

40. cikk (1) bekezdés a) pont

40. cikk (1) bekezdés b) pont

40. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

SIS II rendelet 24. cikk

 

X