ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 142

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. április 23.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 142/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 142/02

C-64/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. február 27-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses kontra Tribunal de Contas (Előzetes döntéshozatal — Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése — Jogorvoslati lehetőségek — Hatékony bírói jogvédelem — A bírói függetlenség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — Az illetmények csökkentése a nemzeti közszolgálatban — Költségvetési megszorító intézkedések)

2

2018/C 142/03

C-266/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. február 27-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Queen’s Bench Division [Administrative Court] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Western Sahara Campaign UK kérelme alapján The Queen kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Előzetes döntéshozatal — Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás — A megállapodás szerinti halászati lehetőségek megállapításáról szóló jegyzőkönyv — A megállapodás és a jegyzőkönyv megkötéséről szóló aktusok — A jegyzőkönyvben megállapított halászati lehetőségeket a tagállamok között felosztó rendeletek — Bírósági hatáskör — Értelmezés — Érvényesség az EUSZ 3. cikk (5) bekezdése és a nemzetközi jog szempontjából — Az említett megállapodásnak és jegyzőkönyvnek Nyugat-Szahara területére és a szomszédos vizekre történő alkalmazhatósága)

3

2018/C 142/04

C-297/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) kontra Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Előzetes döntéshozatal — 2006/123/EK irányelv — Belső piaci szolgáltatások — Az ökológiai, parazita elleni és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi értékesítéséhez és használatához való jogot kizárólag az állatorvosok részére fenntartó nemzeti szabályozás — Letelepedés szabadsága — Arra vonatkozó követelmény, hogy az állatgyógyászati készítményeket kiskereskedelmi szinten értékesítő létesítmények társasági tőkéjében kizárólag állatorvosok rendelkezhetnek részesedéssel — A közegészség védelme — Arányosság)

4

2018/C 142/05

C-301/16 P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. február 28-i ítélete – Európai Bizottság kontra Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Fellebbezés — Kereskedelempolitika — Dömping — Kínából származó szolárüveg behozatala — 1225/2009/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdésének b) és c) pontja — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállás — A 2. cikk (7) bekezdése c) pontjának harmadik francia bekezdése értelmében vett korábbi, nem piacgazdasági rendszerből áthozott jelentős torzulás fogalma — Adókedvezmények)

4

2018/C 142/06

C-307/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stanisław Pieńkowski kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Előzetes döntéshozatal — 2006/112/EK irányelv — Hozzáadottérték-adó (héa) — 131. cikk — A 146. cikk (1) bekezdésének b) pontja — 147. cikk — Export-adómentességek — 273. cikk — Olyan nemzeti szabályozás, amely az adómentességet vagy egy minimális összegű forgalom megvalósítása tényének, vagy egy, az utasok számára a héát visszatéríteni jogosult gazdasági szereplővel történő szerződéskötés tényének rendeli alá)

5

2018/C 142/07

C-387/16 sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Lietuvos vyriasusiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija kontra Nidera BV (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — Az előzetesen megfizetett adó levonása — 183. cikk — A héakülönbözet visszatérítése — Késedelmes visszatérítés — A nemzeti jog szerint fizetendő késedelmi kamat összege — Ezen összeg adóalanynak fel nem róható okokból való csökkentése — Megengedhetőség — Adósemlegesség — Jogbiztonság)

6

2018/C 142/08

C-412/16. P. és C-413/16. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. március 1-jei ítélete – Ice Mountain Ibiza, SL kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Az ocean beach club ibiza és az ocean ibiza ábrás védjegyek bejelentése — A korábbi OC ocean club és az OC ocean club Ibiza nemzeti ábrás védjegyek — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség)

6

2018/C 142/09

C-418/16. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. februáb 28-i ítélete – mobile.de GmbH, korábban mobile.international GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Rezon OOD (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 15. cikk (1) bekezdése — Az 57. cikk (2) és (3) bekezdése — 64. cikk — A 76. cikk (2) bekezdése — 2868/95/EK rendelet — A 22. szabály (2) bekezdése — A 40. szabály (6) bekezdése — Törlési eljárás — Korábbi nemzeti védjegyen alapuló törlési kérelmek — A korábbi védjegy tényleges használata — Bizonyítás — A kérelmek elutasítása — Új bizonyítékoknak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) fellebbezési tanácsa által történő figyelembevétele — Az EUIPO törlési osztálya határozatainak hatályon kívül helyezése — Visszautalás — Következmények)

7

2018/C 142/10

C-518/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZPT AD kontra Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite (Előzetes döntéshozatal — Állami támogatások — 1998/2006/EK rendelet — EUMSZ 35. cikk — Adókedvezmény formájában nyújtott de minimis támogatás — Az exportra szánt áruk gyártásába való befektetést az adókedvezmény igénybevételéből kizáró nemzeti szabályozás)

7

2018/C 142/11

C-523/16 és C-536/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MA.T.I. SUD SpA kontra Centosazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA kontra Associazione Cassa Nazionele di Providenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — 51. cikk — Az ajánlatok szabályossá tétele — 2004/17/EK irányelv — Az ajánlatok pontosítása — A benyújtandó dokumentációnak az ajánlattevő általi szabályossá tételét pénzbírság alá rendelő nemzeti szabályozás — A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó elvek — Az egyenlő bánásmód elve — Az arányosság elve)

8

2018/C 142/12

C-558/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Kammergericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Doris Margret Lisette Mahnkopf által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 650/2012/EU rendelet — Öröklés és európai öröklési bizonyítvány — Hatály — A túlélő házastárs vagyonrésze európai öröklési bizonyítványban való feltüntetésének a lehetősége)

9

2018/C 142/13

C-577/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Környezet — Üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az Európai Unióban — 2003/87/EK irányelv — Hatály — A 2. cikk (1) bekezdése — I. melléklet — A kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek — Polimerek gyártása — Harmadik létesítmény által szolgáltatott hő felhasználása — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztása iránti kérelem — A 2013–2020-as időszak)

9

2018/C 142/14

C-672/16. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó — Héairányelv — Az ingatlanok haszonbérbeadására és bérbeadására vonatkozó adómentesség — Az adóalanyok választási joga — A tagállamok általi végrehajtás — Az előzetesen felszámított adó levonása — Az adóalany adóköteles ügyleteihez történő felhasználás — Az eredetileg elvégzett adólevonás korrekciója — Megengedhetetlenség)

10

2018/C 142/15

C-3/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sporting Odds Limited kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Előzetes döntéshozatal — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Korlátozások — Szerencsejátékok — Nemzeti szabályozás — A szerencsejátékok egyes formáinak állami üzemeltetése — Kizárólagosság — A szerencsejátékok más formáinak koncessziós rendszere — Engedélyhez kötöttség — Közigazgatási szankció)

11

2018/C 142/16

C-9/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Maria Tirkkonen által indított eljárásban (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás — Közbeszerzési szerződés megléte vagy hiánya — Szolgáltatások beszerzésére irányuló rendszer, amelynek keretében beszállítóként engedélyeznek minden olyan gazdasági szereplőt, amely az előzetesen meghatározott feltételeknek megfelel — A többi gazdasági szereplő számára a továbbiakban nem nyitott rendszer)

12

2018/C 142/17

C-46/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hubertus John kontra Freie Hansestadt Bremen (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések — Az 5. szakasz 1. pontja — Határozott időre szóló szerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését célzó intézkedések — 2000/78/EK irányelv — A 6. cikk (1) bekezdése — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — Olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a munkaszerződésnek a rendes nyugdíjkorhatár elérésével való megszűnését csak amiatt halasszák el, mert a munkavállaló öregségi nyugdíjra válik jogosulttá)

13

2018/C 142/18

C-76/17 sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. március 1-i ítélete (az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu kontra Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Előzetes döntéshozatal — Vámmal azonos hatású díj — EUMSZ 30. cikk — Belső adók — EUMSZ 110. cikk — Exportált kőolajtermékekre alkalmazott díj — A díj fogyasztóra történő áthárításának elmulasztása — A díjnak az adóalany által viselt terhe — Az adóalany által fizetett összegek visszatérítése)

13

2018/C 142/19

C-117/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Comune di Castelbellino kontra Regione Marche és társai (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 2011/92/EU irányelv — A 4. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint az I-III. mellékletek — Környezeti hatásvizsgálat — Biogázból villamos energiát előállító létesítményben végzendő munkák engedélyezése a környezeti hatásvizsgálat szükségességének előzetes vizsgálata nélkül — Megsemmisítés — Az engedélyezést követően új nemzeti jogi rendelkezések alapján, a környezeti hatásvizsgálat szükségességének előzetes vizsgálata nélkül történő szabályossá tétel)

14

2018/C 142/20

C-289/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tartu Maakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Collect Inkasso OÜ és társai kontra Rain Aint és társai (Előzetes döntéshozatal — Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 805/2004/EK rendelet — Nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat — A hitelesítés előfeltételei — A nem vitatott követelésekre vonatkozó eljárások minimumszabályai — Az adós jogai — Azon intézmény címe feltüntetésének a hiánya, amelyhez a követelések vitatásával lehet fordulni, vagy amelyhez jogorvoslat nyújtható be a határozattal szemben)

15

2018/C 142/21

C-119/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean kontra a Sucursala SIBIU útján eljáró OTP BANK SA útján eljáró OTP BAAK NYRT, az OTP BANK SA útján eljáró OTP BAAK NYRT (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Fogyasztóvédelem — 93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — A 3. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk (1) és (2) bekezdése, és az 5. cikk — A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének megítélése — Külföldi pénznemben megkötött hitelszerződés — Teljes mértékben a fogyasztót terhelő árfolyamkockázat — A felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei között fennálló jelentős egyenlőtlenség — A kölcsönszerződés elsődleges tárgya)

16

2018/C 142/22

C-126/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Czakó Orsolya (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Fogyasztóvédelem — 93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk és a 6. cikk (1) bekezdése — A szerződés elsődleges tárgyát meghatározó feltételek — Devizaalapú kölcsönszerződés — A világosnak és érthetőnek kell lenniük fordulat tartalma — A szerződés részleges vagy teljes érvénytelensége)

17

2018/C 142/23

C-142/17. és C-143/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. február 7-i végzése (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Manuela Maturi és társai kontra Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma kontra Manuela Maturi és társai (C-142/17), Catia Passeri kontra Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szociálpolitika — A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén — 2006/54/EK irányelv — Nemzeti szabályozás, amely a nyugdíjkorhatárt elérő előadóművész munkavállalók számára rendelkezik annak időszakos lehetőségéről, hogy tevékenységüket a nyugdíjjogosultság tekintetében korábban előírt, nők esetében a 47. életévben, férfiak esetében az 52. életévben rögzített korhatár eléréséig folytassák)

18

2018/C 142/24

C-233/17. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i-i végzése – GX kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 181. cikke — Közszolgálat — Az EPSO/AD/248/13 nyílt versenyvizsga — A felperesnek a tartaléklistára való felvételét mellőző határozat)

18

2018/C 142/25

C-336/17. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. február 8-i végzése – HB és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Intézményi jog — Az Ethics for Animals and Kids európai polgári kezdeményezés — A kóbor állatok védelme — A felnőttekre és a gyermekekre gyakorolt pszichológiai hatások — A kezdeményezés nyilvántartásba vételének megtagadása az Európai Bizottság tárgyra vonatkozó hatáskörének nyilvánvaló hiánya miatt — 211/2011/EU rendelet — A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja — A 4. cikk (3) bekezdése)

19

2018/C 142/26

C-529/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-427/16. sz., Martín Osete kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. június 29-én hozott ítélete ellen Isabel Martín Osete által 2017. szeptember 5-én benyújtott fellebbezés

19

2018/C 142/27

C-693/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-695/15. sz., BMB sp. z o. o. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. október 3-án hozott ítélete ellen a BMB sp. z o. o. által 2017. december 10-én benyújtott fellebbezés

20

2018/C 142/28

C-701/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-558/17. sz., Valkov kontra Emberi Jogok Európai Bírósága és a Bolgár Köztársaság legfelsőbb semmítőszéke ügyben 2017. szeptember 27-én hozott végzése ellen Vassil Monev Valkov által 2017. október 24-én benyújtott fellebbezés

21

2018/C 142/29

C-7/18. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Modesto Jardón Lama kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

C-10/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-704/14. sz., Marine Harvest ASA kontra Európai Bizottság ügyben 2017. október 26-án hozott ítélete ellen a Marine Harvest ASA által 2018. január 5-én benyújtott fellebbezés

22

2018/C 142/31

C-13/18. sz. ügy: A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sole-Mizo Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

C-29/18. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cobra Servicios Auxiliares, S. A. kontra FOASA, José David Sánchez Iglesias és Incatema, S. L.

24

2018/C 142/33

C-30/18. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cobra Servicios Auxiliares, S. A. kontra José Ramón Fiuza Asorey és Incatema, S. L.

25

2018/C 142/34

C-38/18. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2018. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Massimo Gambino és Shpetim Hyka elleni büntetőeljárás

25

2018/C 142/35

C-39/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-180/15. sz., Icap plc és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2017. november 10-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2018. január 22-én benyújtott fellebbezés

26

2018/C 142/36

C-41/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) által 2018. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Meca Srl kontra Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

C-44/18. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cobra Servicios Auxiliares S. A. kontra FOGASA, Jesús Valiño López és Incatema, S. L.

27

2018/C 142/38

C-46/18. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl és társai kontra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

C-47/18. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2018. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad kontra Stephan Riel, a fizetésképtelenségi eljárásban az Alpine Bau GmbH vagyonfelügyelőjeként eljárva

29

2018/C 142/40

C-53/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonio Pasquale Mastromartino kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

C-54/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2018. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus kontra Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

C-60/18. sz. ügy: A Tallinna Ringkonnakohus (Észtország) által 2018. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS Tallinna Vesi kontra Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

C-74/18. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2018. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Ltd

32

2018/C 142/44

C-89/18. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

C-91/18. sz. ügy: 2018. február 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

34

2018/C 142/46

C-102/18. sz. ügy: A Oberlandesgericht Köln (Németország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

C-116/18. sz. ügy: 2018. február 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

36

2018/C 142/48

C-131/18. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vanessa Gambietz kontra Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

C-144/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-460/14. sz., Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. december 14-én hozott ítélete ellen a River Kwai International Food Industry Co. Ltd által 2018. február 23-án benyújtott fellebbezés

37

 

Törvényszék

2018/C 142/50

T-45/13. RENV. és T-587/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 8-i ítélete – Rose Vision kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram [2007 – 2013] — A FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM és SFERA projektekre vonatkozó támogatási megállapodások — A záró könyvvizsgálói jelentés közlésére vonatkozó határidő — Projektek végrehajtásának szabálytalanságait megállapító pénzügyi auditok — A kifizetések felfüggesztése — A könyvvizsálat bizalmas jellege — A bejelentett költségek támogathatósága — Szerződésen kívüli felelősség — A kifizetett összegek visszatérítése — A korai jelző rendszerbe való bejegyzéssel okozott kár)

39

2018/C 142/51

T-292/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – Vakakis kai Synergates kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Elfogadhatóság — Eljárással való visszaélés — Összeférhetetlenség — Gondossági kötelezettség — Esély elvesztése)

40

2018/C 142/52

T-316/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 1-i ítélete – Lengyelország kontra Bizottság (ERFA — Valamely nagyprojekthez nyújtandó pénzügyi hozzájárulás megerősítésének megtagadása — Az 1083/2006/EK rendelet 40. cikke első bekezdésének g) pontja — A közpénzből való hozzájárulás indoklása — Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése — A határidő túllépése)

41

2018/C 142/53

T-402/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 1-i ítélete – Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság (ERFA — Valamely nagyprojekthez nyújtandó pénzügyi hozzájárulás megerősítésének megtagadása — Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (1) bekezdése — Annak értékelése, hogy valamely nagyprojekt mennyiben járul hozzá az operatív program célkitűzéseinek megvalósításához — Az 1083/2006 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése — A határidő túllépése)

41

2018/C 142/54

T-85/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 1-jei ítélete – Shoe Branding Europe kontra EUIPO – adidas (Egy cipőn lévő két párhuzamos sáv elhelyezkedése) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Egy cipőn lévő két párhuzamos sávból álló európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Egy cipőn lévő három párhuzamos sávot ábrázoló, korábbi európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A jóhírnév sérelme — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése])

42

2018/C 142/55

T-140/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Le Pen kontra Parlament (Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat — Parlamenti asszisztensi támogatás — Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása — A főtitkár hatásköre — Bizonyítási teher — Indokolási kötelezettség — Hatáskörrel való visszaélés — Ténybeli tévedés — Egyenlő bánásmód)

42

2018/C 142/56

T-438/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 1-i ítélete – Altunis kontra EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — CIPRIANI szóvédjegy — HOTEL CIPRIANI korábbi európai uniós szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése] — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk vagy szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

43

2018/C 142/57

T-462/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 9-i ítélete – Portugália kontra Bizottság (EMGA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Területalapú támogatások — Portugália által teljesített kiadások — Jogos bizalom — A 73/2009/EK rendelet 41. cikkének 83) bekezdése — Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdése — Arányosság)

44

2018/C 142/58

T-624/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Gollnisch kontra Parlament (Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat — Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása — A főtitkár hatásköre — Electa una via — Védelemhez való jog — Bizonyítási teher — Indokolási kötelezettség — Jogos bizalom — Politikai jogok — Egyenlő bánásmód — Hatáskörrel való visszaélés — A képviselők függetlensége — Ténybeli tévedés — Arányosság)

44

2018/C 142/59

T-629/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 1-jei ítélete – Shoe Branding Europe kontra EUIPO – adidas (Két párhuzamos sáv elhelyezkedése egy cipőn) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Egy cipőn lévő két párhuzamos sávból álló európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Egy cipőn lévő három párhuzamos sávot ábrázoló, korábbi európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A jóhírnév sérelme — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése])

45

2018/C 142/60

T-665/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 8-i ítélete – Cinkciarz.pl kontra EUIPO (€$) (Európai uniós védjegy — Az €$ európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke])

46

2018/C 142/61

T-764/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – Paulini kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Díjazás — Az illetmények és jutalmak éves felülvizsgálata — Az iránymutatások jogszerűsége — Számítási módszer — A betegszabadságok figyelembevétele — A személyi állományt képviselő személy tevékenységeinek figyelembevétele — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

46

2018/C 142/62

T-843/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – dm-drogerie markt kontra EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Foto Paradies európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

47

2018/C 142/63

T-855/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Fertisac kontra ECHA (REACH — Valamely anyag regisztrálását terhelő díj — A kkv-k számára biztosított kedvezmény — A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozat ECHA általi ellenőrzése — Igazgatási díjat kiszabó határozat — 2003/361/EK ajánlás — A pénzügyi felső határok túllépése — A kapcsolt vállalkozás fogalma)

48

2018/C 142/64

T-6/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Equivalenza Manufactory kontra EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A BLACK LABEL BY EQUIVALENZA európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi LABELL nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rnedelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

48

2018/C 142/65

T-103/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 9-i ítélete – Recordati Orphan Drugs kontra EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A NORMOSANG európai uniós szóvédjegy bejelentése — A NORMON korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya (2) bekezdése a) pontjának ii) pontja és 20. szabályának (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii) pontja és 8. cikkének (1) és (7) bekezdése])

49

2018/C 142/66

T-159/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 8-i ítélete – Claro Sol Cleaning kontra EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Claro Sol Facility Services desde 1972 európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A SOL korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

50

2018/C 142/67

T-230/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Rstudio kontra EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — Az RSTUDIO szóvédjegy — A korábbi ER/STUDIO európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése])

50

2018/C 142/68

T-35/18. sz. ügy: 2018. január 19-én benyújtott kereset – La Marchesiana kontra EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

T-41/18. sz. ügy: 2018. január 24-én benyújtott kereset – Autoridad Portuaria de Vigo kontra Bizottság

52

2018/C 142/70

T-64/18. sz. ügy: 2018. február 6-án benyújtott kereset – Alfamicro kontra Bizottság

52

2018/C 142/71

T-81/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – Barata kontra Parlament

53

2018/C 142/72

T-93/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség kontra Bizottság

55

2018/C 142/73

T-95/18. sz. ügy: 2018. február 12-én benyújtott kereset – Gollnisch kontra Parlament

55

2018/C 142/74

T-104/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA

57

2018/C 142/75

T-106/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Laverana kontra EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

T-117/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

T-118/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

T-119/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

T-120/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

T-121/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

T-122/18. sz. ügy: 2018. február 27-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

T-123/18. sz. ügy: 2018. február 27-én benyújtott kereset – Bayer Intellectual Property kontra EUIPO (szív ábrázolása)

64

2018/C 142/83

T-126/18. sz. ügy: 2018. február 27-én benyújtott kereset – Van Haren Schoenen kontra Bizottság

65

2018/C 142/84

T-127/18. sz. ügy: 2018. február 28-án benyújtott kereset – Cortina és FLA Europe kontra Bizottság

66

2018/C 142/85

T-133/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – IQ Group Holdings Berhad kontra EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

T-134/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset – Monster Energy kontra EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

T-139/18. sz. ügy: 2018. február 21-én benyújtott kereset – Avio kontra Bizottság

68

2018/C 142/88

T-157/18. sz. ügy: 2018. február 28-án benyújtott kereset – Caprice Schuhproduktion kontra Bizottság

69


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2018/C 142/01)

Utolsó kiadvány

HL C 134., 2018.4.16.

Korábbi közzétételek

HL C 123., 2018.4.9.

HL C 112., 2018.3.26.

HL C 104., 2018.3.19.

HL C 94., 2018.3.12.

HL C 83., 2018.3.5.

HL C 72., 2018.2.26.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/2


A Bíróság (nagytanács) 2018. február 27-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses kontra Tribunal de Contas

(C-64/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése - Jogorvoslati lehetőségek - Hatékony bírói jogvédelem - A bírói függetlenség - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 47. cikk - Az illetmények csökkentése a nemzeti közszolgálatban - Költségvetési megszorító intézkedések))

(2018/C 142/02)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Alperes: Tribunal de Contas

Rendelkező rész

Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését akként kell értelmezni, hogy a bírói függetlenség elvével nem ellentétes az olyan, túlzott költségvetési hiány megszüntetésére irányuló feltétlenül érvényesítendő követelményekhez és egy európai uniós pénzügyi támogatási programhoz kapcsolódó, bércsökkentést célzó általános intézkedéseknek, mint amelyek az alapügy tárgyát képezik, a Tribunal de Contas (számvevőszék, Portugália) tagjai tekintetében történő alkalmazása.


(1)  HL C 156., 2016.5.2.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/3


A Bíróság (nagytanács) 2018. február 27-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Queen’s Bench Division [Administrative Court] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Western Sahara Campaign UK kérelme alapján The Queen kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(C-266/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás - A megállapodás szerinti halászati lehetőségek megállapításáról szóló jegyzőkönyv - A megállapodás és a jegyzőkönyv megkötéséről szóló aktusok - A jegyzőkönyvben megállapított halászati lehetőségeket a tagállamok között felosztó rendeletek - Bírósági hatáskör - Értelmezés - Érvényesség az EUSZ 3. cikk (5) bekezdése és a nemzetközi jog szempontjából - Az említett megállapodásnak és jegyzőkönyvnek Nyugat-Szahara területére és a szomszédos vizekre történő alkalmazhatósága))

(2018/C 142/03)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperes: a Western Sahara Campaign UK kérelme alapján The Queen

Alperesek: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Az eljárásban részt vesz: Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Rendelkező rész

Mivel sem az Európai Közösség és Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás, sem az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv nem alkalmazandó a Nyugat-Szahara területével szomszédos vizekre, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan információt sem, amely érintené az említett megállapodás megkötéséről szóló, 2006. május 22-i 764/2006/EK tanácsi rendelet, az említett jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 2013. december 16-i 2013/785/EU tanácsi határozat és az említett jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról szóló, 2013. november 15-i 1270/2013/EU tanácsi rendelet érvényességét az EUSZ 3. cikk (5) bekezdésére tekintettel.


(1)  HL C 260., 2016.7.18.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/4


A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) kontra Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

(C-297/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2006/123/EK irányelv - Belső piaci szolgáltatások - Az ökológiai, parazita elleni és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi értékesítéséhez és használatához való jogot kizárólag az állatorvosok részére fenntartó nemzeti szabályozás - Letelepedés szabadsága - Arra vonatkozó követelmény, hogy az állatgyógyászati készítményeket kiskereskedelmi szinten értékesítő létesítmények társasági tőkéjében kizárólag állatorvosok rendelkezhetnek részesedéssel - A közegészség védelme - Arányosság))

(2018/C 142/04)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Alperes: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Rendelkező rész

1)

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező szabályozás, amely az állatorvosok javára kizárólagos jogot biztosít az ökológiai termékek, a különös célra szánt, parazita elleni készítmények, valamint az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi értékesítésére és használatára vonatkozóan.

2)

A 2006/123 irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező szabályozás, amely előírja, hogy az állatgyógyászati készítményeket kiskereskedelmi szinten értékesítő létesítmények társasági tőkéjében kizárólag állatorvosok rendelkezhetnek részesedéssel.


(1)  HL C 314., 2016.8.29.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/4


A Bíróság (második tanács) 2018. február 28-i ítélete – Európai Bizottság kontra Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(C-301/16 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Kereskedelempolitika - Dömping - Kínából származó szolárüveg behozatala - 1225/2009/EK rendelet - A 2. cikk (7) bekezdésének b) és c) pontja - Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállás - A 2. cikk (7) bekezdése c) pontjának harmadik francia bekezdése értelmében vett „korábbi, nem piacgazdasági rendszerből áthozott jelentős torzulás” fogalma - Adókedvezmények))

(2018/C 142/05)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (képviselők: Y. Melin és V. Akritidis ügyvédek)

A fellebbezőt támogató beavatkozó: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (képviselők: A. Bochon ügyvéd és R. MacLean solicitor)

Az ítélet rendelkező része

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének a 2016. március 16-i Xinyi PV Products (Anhui) Holdings kontra Bizottság ítéletét (T-586/14, EU:T:2016:154) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 270., 2016.7.25.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stanisław Pieńkowski kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(C-307/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2006/112/EK irányelv - Hozzáadottérték-adó (héa) - 131. cikk - A 146. cikk (1) bekezdésének b) pontja - 147. cikk - Export-adómentességek - 273. cikk - Olyan nemzeti szabályozás, amely az adómentességet vagy egy minimális összegű forgalom megvalósítása tényének, vagy egy, az utasok számára a héát visszatéríteni jogosult gazdasági szereplővel történő szerződéskötés tényének rendeli alá))

(2018/C 142/06)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes:

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 131. cikkét, 146. cikke (1) bekezdésének b) pontját, valamint 147. és 273. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az utasok személyi poggyászában szállítandó termékek exportértékesítésének keretében az adóalany eladónak az előző adóévben el kell érnie a forgalom egy minimális összegét, vagy szerződést kell kötnie egy olyan gazdasági szereplővel, aki jogosult arra, hogy a hozzáadottérték-adót visszatérítse az utasoknak, tekintettel arra, hogy pusztán e feltételek tiszteletben nem tartása azzal a következménnyel jár, hogy az adóalanyt véglegesen megfosztja ezen értékesítés adómentesítésének lehetőségétől.


(1)  HL C 335., 2016.9.12.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Lietuvos vyriasusiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija kontra Nidera BV

(C-387/16 sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Adózás - Hozzáadottérték-adó (héa) - 2006/112/EK irányelv - Az előzetesen megfizetett adó levonása - 183. cikk - A héakülönbözet visszatérítése - Késedelmes visszatérítés - A nemzeti jog szerint fizetendő késedelmi kamat összege - Ezen összeg adóalanynak fel nem róható okokból való csökkentése - Megengedhetőség - Adósemlegesség - Jogbiztonság))

(2018/C 142/07)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriasusiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Alperes: Nidera BV

Az eljárásban részt vevő fél: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek az adósemlegesség elvével összefüggésben értelmezett 183. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a határidőben vissza nem térített hozzáadottértékadó-különbözet után a nemzeti jog szerint rendszerint fizetendő kamatoknak az adóalanynak fel nem róható körülményekhez – mint például e kamatok összegének a héakülönbözet összegéhez viszonyított jelentőségéhez, a vissza nem térítés időtartamához és okaihoz, valamint az adóalany által valóban elszenvedett veszteségekhez – kapcsolódó okokból történő csökkentése.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/6


A Bíróság (tizedik tanács) 2018. március 1-jei ítélete – Ice Mountain Ibiza, SL kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

(C-412/16. P. és C-413/16. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - Az ocean beach club ibiza és az ocean ibiza ábrás védjegyek bejelentése - A korábbi OC ocean club és az OC ocean club Ibiza nemzeti ábrás védjegyek - 207/2009/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja - Viszonylagos kizáró okok - Összetéveszthetőség))

(2018/C 142/08)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Ice Mountain Ibiza, SL (képviselők: J. L. Gracia Albero és F. Miazzetto ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: S. Palmero Cabezas és D. Botis meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság elutasítja a fellebbezéseket.

2)

A Bíróság az Ice Mountain Ibiza SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 46., 2017.02.13.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/7


A Bíróság (első tanács) 2018. februáb 28-i ítélete – mobile.de GmbH, korábban mobile.international GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Rezon OOD

(C-418/16. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - 207/2009/EK rendelet - A 15. cikk (1) bekezdése - Az 57. cikk (2) és (3) bekezdése - 64. cikk - A 76. cikk (2) bekezdése - 2868/95/EK rendelet - A 22. szabály (2) bekezdése - A 40. szabály (6) bekezdése - Törlési eljárás - Korábbi nemzeti védjegyen alapuló törlési kérelmek - A korábbi védjegy tényleges használata - Bizonyítás - A kérelmek elutasítása - Új bizonyítékoknak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) fellebbezési tanácsa által történő figyelembevétele - Az EUIPO törlési osztálya határozatainak hatályon kívül helyezése - Visszautalás - Következmények))

(2018/C 142/09)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: mobile.de GmbH, korábban mobile.international GmbH (képviselő: T. Lührig Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott), Rezon OOD (képviselő: P. Kanchev advokat)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a mobile.de GmbH-t kötelezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a Rezon ODD részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 419., 2016.11.14.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/7


A Bíróság (első tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „ZPT” AD kontra Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

(C-518/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Állami támogatások - 1998/2006/EK rendelet - EUMSZ 35. cikk - Adókedvezmény formájában nyújtott de minimis támogatás - Az exportra szánt áruk gyártásába való befektetést az adókedvezmény igénybevételéből kizáró nemzeti szabályozás))

(2018/C 142/10)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski gradski sad

Az alapeljárás felei

Felperes:„ZPT” AD

Alperesek: Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

Rendelkező rész

1)

A harmadik kérdés harmadik részének vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek érintenék az [EUMSZ 107. cikknek és az EUMSZ 108. cikknek] a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdése d) pontjának érvényességét.

2)

Az 1998/2006 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek az olyan nemzeti jogi rendelkezések, mint amelyekről az alapügyben szó van, amelyek az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez használt vagyontárgyakba való beruházást kizárják a de minimis támogatásnak minősülő adókedvezmény igénybevételéből.


(1)  HL C 462., 2016.12.12.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/8


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MA.T.I. SUD SpA kontra Centosazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA kontra Associazione Cassa Nazionele di Providenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

(C-523/16 és C-536/16. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közbeszerzési szerződések - 2004/18/EK irányelv - 51. cikk - Az ajánlatok szabályossá tétele - 2004/17/EK irányelv - Az ajánlatok pontosítása - A benyújtandó dokumentációnak az ajánlattevő általi szabályossá tételét pénzbírság alá rendelő nemzeti szabályozás - A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó elvek - Az egyenlő bánásmód elve - Az arányosság elve))

(2018/C 142/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperesek: MA.T.I. SUD SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA (C-536/16)

Alperesek: Centosazioni SpA (C-523/16), Associazione Cassa Nazionele di Providenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

Az eljárásban részt vesz: China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16)

Rendelkező rész

Az uniós jogot, különösen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 51. cikkét, a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó elveket – amelyek között szerepel az egyenlő bánásmódnak és az átláthatóságnak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkében, illetve a 2004/18 irányelv 2. cikkében rögzített elve –, valamint az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal főszabály szerint nem ellentétes a dokumentumok olyan hiánypótlási mechanizmusát előíró nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő hatóság számára, hogy egy közbeszerzési eljárás keretében felhívja azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlata az említett szabályozás értelmében vett lényeges szabálytalanságokat tartalmaz, hogy pénzbírság megfizetésének terhe mellett tegyék szabályossá ajánlataikat, feltéve hogy e szankció összege összeegyeztethető marad az arányosság elvével, aminek meghatározása a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

Ezzel szemben ugyanezen rendelkezéseket és elveket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a dokumentumok olyan hiánypótlási mechanizmusát előíró nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az ajánlatkérő hatóság az ajánlattevőre kiszabandó pénzbírság terhe mellett megkövetelheti ez utóbbitól, hogy orvosolja egy olyan dokumentum hiányát, amely a közbeszerzési dokumentáció kifejezett rendelkezései értelmében az ajánlattevő kizárásához kell, hogy vezessen, illetve amennyiben az ajánlattevő oly módon szünteti meg az ajánlatát érintő szabálytalanságokat, hogy az elvégzett javítások vagy módosítások új ajánlat benyújtásának tekinthetők.


(1)  HL C 22., 2017.1.23.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/9


A Bíróság (második tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Kammergericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Doris Margret Lisette Mahnkopf által indított eljárás

(C-558/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 650/2012/EU rendelet - Öröklés és európai öröklési bizonyítvány - Hatály - A túlélő házastárs vagyonrésze európai öröklési bizonyítványban való feltüntetésének a lehetősége))

(2018/C 142/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammergericht Berlin

Az alapeljárást indította

Doris Margret Lisette Mahnkopf

Az eljárásban részt vesz: Sven Mahnkopf

Rendelkező rész

Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az említett rendelet hatálya alá tartozik az olyan nemzeti rendelkezés, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely valamely házastárs elhalálozásának esetére a közszerzeménynek a túlélő házastárs örökrészének növelésével történő átalányjellegű megosztását írja elő.


(1)  HL C 30., 2017.1.30.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/9


A Bíróság (első tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-577/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - Üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az Európai Unióban - 2003/87/EK irányelv - Hatály - A 2. cikk (1) bekezdése - I. melléklet - A kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek - Polimerek gyártása - Harmadik létesítmény által szolgáltatott hő felhasználása - A kibocsátási egységek ingyenes kiosztása iránti kérelem - A 2013–2020-as időszak))

(2018/C 142/13)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Rendelkező rész

A 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a polimereket, nevezetesen polikarbonátot gyártó, az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló létesítmény, amely a gyártáshoz szükséges hőt harmadik létesítménytől szerzi be, nem tartozik az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ezen irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszerébe, amennyiben nem keletkeztet közvetlen CO2-kibocsátásokat.


(1)  HL C 63., 2017.2.27.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/10


A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-672/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Hozzáadottérték-adó - Héairányelv - Az ingatlanok haszonbérbeadására és bérbeadására vonatkozó adómentesség - Az adóalanyok választási joga - A tagállamok általi végrehajtás - Az előzetesen felszámított adó levonása - Az adóalany adóköteles ügyleteihez történő felhasználás - Az eredetileg elvégzett adólevonás korrekciója - Megengedhetetlenség))

(2018/C 142/14)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 167., 168., 184., 185. és 187. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely azzal az indokkal írja elő az eredetileg levont hozzáadottérték-adó korrekcióját, hogy valamely ingatlant, amely esetében gyakorolták az adózásra vonatkozó választási jogot, olyannak tekintenek, mint amelyet az adóalany már nem használ adóköteles tevékenységeihez, amennyiben ezen ingatlan több mint két évig üresen állt, holott azt az adóalany bizonyíthatóan megpróbálta ezen időszak alatt kiadni.


(1)  HL C 86., 2017.3.20.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/11


A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sporting Odds Limited kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(C-3/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - EUMSZ 56. cikk - Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - Korlátozások - Szerencsejátékok - Nemzeti szabályozás - A szerencsejátékok egyes formáinak állami üzemeltetése - Kizárólagosság - A szerencsejátékok más formáinak koncessziós rendszere - Engedélyhez kötöttség - Közigazgatási szankció))

(2018/C 142/15)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Sporting Odds Limited

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes a szerencsejáték-piac szervezésének olyan kettős rendszere, amelyben egyes szerencsejáték-típusok állami monopólium alá tartoznak, míg mások a szerencsejáték-szervezésre vonatkozó koncessziós és engedélyezési rendszer alá, amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó szabályozás ténylegesen az érintett tagállam által hivatkozott célokat követi koherens és szisztematikus módon.

2)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabály, amely az online szerencsejáték szervezésére irányuló engedély megszerzését kizárólag a tagállam területén található játékkaszinó üzemeltetésére vonatkozó koncesszióval rendelkező szerencsejáték-szolgáltatók számára tartja fenn, amennyiben e szabály nem minősül a kitűzött célok eléréséhez nélkülözhetetlen feltételnek, és e célok eléréséhez léteznek kevésbé korlátozó intézkedések.

3)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, az onlineszerencsejáték-szervezésre irányuló koncessziós és engedélyezési rendszert létrehozó szabályozás, amennyiben az hátrányosan megkülönböztető szabályokat tartalmaz a más tagállamokban letelepedett gazdasági szereplőkkel szemben, vagy amennyiben az ugyan hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályokat ír elő, de azokat nem átlátható módon alkalmazzák, vagy úgy hajtják végre, hogy azzal megakadályozzák vagy megnehezítik egyes más tagállamokban letelepedett ajánlattevők számára a pályázat benyújtását.

4)

Az EUMSZ 56. cikket és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely nem írja elő az EUMSZ 56. cikk értelmében a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó intézkedések arányosságának hivatalból történő vizsgálatát, és a bizonyítási terhet az eljárásban részt vevő felekre telepíti.

5)

Az EUMSZ 56. cikket az Alapjogi Charta 47. és 48. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a korlátozó szabályozást bevezető tagállamnak kell az arra vonatkozó bizonyítékokat szolgáltatnia, hogy az EUM-Szerződésben biztosított alapszabadság akadályozásának igazolására alkalmas célok állnak fenn, és hogy ezen akadályozás arányos, ha ez nem történik meg, a nemzeti bíróság minden olyan következtetést levonhat, amely az ilyen mulasztásból következik.

6)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy nem állapítható meg, hogy valamely tagállam nem tett eleget a korlátozó intézkedés igazolására irányuló kötelezettségének, ha ezen intézkedésnek a nemzeti szabályozásba való beiktatása időpontjában vagy a nemzeti bíróság általi vizsgálatának időpontjában nem készíti el az említett intézkedés hatásvizsgálatát.

7)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló szankció, amelyet a szerencsejáték-szervezésre irányuló koncessziós és engedélyezési rendszert létrehozó nemzeti szabályozás megsértéséért szabtak ki, amennyiben az ilyen nemzeti szabályozás e cikkel ellentétesnek bizonyul.


(1)  HL C 112., 2017.4.10.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/12


A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Maria Tirkkonen által indított eljárásban

(C-9/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közbeszerzési szerződések - 2004/18/EK irányelv - Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás - Közbeszerzési szerződés megléte vagy hiánya - Szolgáltatások beszerzésére irányuló rendszer, amelynek keretében beszállítóként engedélyeznek minden olyan gazdasági szereplőt, amely az előzetesen meghatározott feltételeknek megfelel - A többi gazdasági szereplő számára a továbbiakban nem nyitott rendszer))

(2018/C 142/16)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárást indította

Maria Tirkkonen

Az eljárásban részt vesz: Maaseutuvirasto

Rendelkező rész

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló mezőgazdasági tanácsadó rendszer, amelynek révén valamely közjogi jogalany minden olyan gazdasági szereplőt nyertesnek nyilvánít, amely megfelel az ajánlati felhívásban támasztott alkalmassági követelményeknek, és amely sikeresen teljesíti az említett ajánlati felhívásban hivatkozott vizsgálatban foglaltakat, még ha egyetlen új gazdasági szereplő felvételére sem kerülhet sor ezen rendszer korlátozott érvényességi időtartama alatt, nem minősülhet az ezen irányelv értelmében vett közbeszerzési szerződésnek.


(1)  HL C 86., 2017.3.20.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/13


A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hubertus John kontra Freie Hansestadt Bremen

(C-46/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociálpolitika - 1999/70/EK irányelv - Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás - Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések - Az 5. szakasz 1. pontja - Határozott időre szóló szerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését célzó intézkedések - 2000/78/EK irányelv - A 6. cikk (1) bekezdése - Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma - Olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a munkaszerződésnek a rendes nyugdíjkorhatár elérésével való megszűnését csak amiatt halasszák el, mert a munkavállaló öregségi nyugdíjra válik jogosulttá))

(2018/C 142/17)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesarbeitsgericht Bremen

Az alapeljárás felei

Felperes: Hubertus John

Alperes: Freie Hansestadt Bremen

Rendelkező rész

1)

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely az öregségi nyugdíjra jogosító, törvényben meghatározott életkort elérő munkavállalók tevékenysége megszűnése napjának elhalasztását a munkáltató által határozott időre adott hozzájárulástól teszi függővé.

2)

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely a munkaszerződés felei számára lehetővé teszi, hogy a munkaszerződés megállapodás szerinti, a rendes nyugdíjkorhatár elérésével való megszűnését a munkaviszony ideje alatt kötött megállapodás útján – minden időbeli korlátozás és egyéb feltétel nélkül, adott esetben akár többször is – csak amiatt halasszák el, mert a munkavállaló a rendes nyugdíjkorhatár elérésével öregségi nyugdíjra válik jogosulttá.


(1)  HL C 144., 2017.5.8.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/13


A Bíróság (negyedik tanács) 2018. március 1-i ítélete (az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu kontra Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(C-76/17 sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Vámmal azonos hatású díj - EUMSZ 30. cikk - Belső adók - EUMSZ 110. cikk - Exportált kőolajtermékekre alkalmazott díj - A díj fogyasztóra történő áthárításának elmulasztása - A díjnak az adóalany által viselt terhe - Az adóalany által fizetett összegek visszatérítése))

(2018/C 142/18)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Az alapeljárás felei

Felperesek: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Alperesek: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Rendelkező rész

Az uniós jogot, és különösen az EUMSZ 30. cikket úgy kell értelmezni, hogy azon adóalany számára, aki ténylegesen viselte valamely, e cikkel ellentétes, vámmal azonos hatású díj terhét, visszatéríthetők az e jogcímen általa megfizetett összegek, még abban a helyzetben is, amelyben a díj fizetésének mechanizmusát a nemzeti szabályozás oly módon írta elő, hogy e díjat a fogyasztóra hárítja.


(1)  HL C 151., 2017.5.15.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Comune di Castelbellino kontra Regione Marche és társai

(C-117/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - 2011/92/EU irányelv - A 4. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint az I-III. mellékletek - Környezeti hatásvizsgálat - Biogázból villamos energiát előállító létesítményben végzendő munkák engedélyezése a környezeti hatásvizsgálat szükségességének előzetes vizsgálata nélkül - Megsemmisítés - Az engedélyezést követően új nemzeti jogi rendelkezések alapján, a környezeti hatásvizsgálat szükségességének előzetes vizsgálata nélkül történő szabályossá tétel))

(2018/C 142/19)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Az alapeljárás felei

Felperes: Comune di Castelbellino

Alperesek: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia – P. F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

Az eljárásban részt vesz: Società Agricola 4 C S. S.

Rendelkező rész

Amennyiben egy olyan, villamos energiát előállító létesítmény teljesítményének növelését célzó projektet, mint amely az alapügy tárgyát képezi, nem vetettek alá a környezeti hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó előzetes vizsgálatnak olyan nemzeti rendelkezések alkalmazásában, amelyeket később e tekintetben az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összeegyeztethetetlennek nyilvánítottak, az uniós jog megköveteli, hogy a tagállamok szüntessék meg az e mulasztásból eredő jogellenes következményeket, és az uniós joggal nem ellentétes az, hogy e létesítmény tekintetében e projekt befejezését követően az illetékes hatóságok új vizsgálatot végezzenek annak megállapítása céljából, hogy az megfelel-e ezen irányelv követelményeinek, és azt esetlegesen környezeti hatásvizsgálatnak vessék alá, feltéve, hogy az e szabályossá tételt megengedő nemzeti szabályok nem biztosítanak alkalmat az érdekeltek számára arra, hogy megkerüljék az uniós jog szabályait, vagy kivonják magukat az alkalmazásuk alól. Az is szükséges továbbá, hogy a projekt befejezése óta jelentkezett környezeti hatásokat figyelembe vegyék. E hatóságok megállapíthatják a határozathozatal időpontjában hatályos nemzeti jogi rendelkezések alapján, hogy nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra, feltéve hogy e rendelkezések összeegyeztethetők ezen irányelvvel.


(1)  HL C 221., 2017.7.10.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/15


A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tartu Maakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Collect Inkasso OÜ és társai kontra Rain Aint és társai

(C-289/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 805/2004/EK rendelet - Nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat - A hitelesítés előfeltételei - A nem vitatott követelésekre vonatkozó eljárások minimumszabályai - Az adós jogai - Azon intézmény címe feltüntetésének a hiánya, amelyhez a követelések vitatásával lehet fordulni, vagy amelyhez jogorvoslat nyújtható be a határozattal szemben))

(2018/C 142/20)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tartu Maakohus

Az alapeljárás felei

Felperesek: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Alperesek: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Rendelkező rész

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének a) pontját és 18. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely bírósági határozat, amelyet anélkül hoztak meg, hogy az adóst tájékoztatták volna azon bíróság címéről, amelyhez a választ kell intézni, vagy amely előtt meg kell jelenni, illetve amely előtt adott esetben az említett határozattal szemben jogorvoslattal lehet élni, nem hitelesíthető európai végrehajtható okiratként.


(1)  HL C 249., 2017.7.31.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/16


A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean kontra a Sucursala SIBIU útján eljáró OTP BANK SA útján eljáró OTP BAAK NYRT, az OTP BANK SA útján eljáró OTP BAAK NYRT

(C-119/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Fogyasztóvédelem - 93/13/EGK irányelv - A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek - A 3. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk (1) és (2) bekezdése, és az 5. cikk - A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének megítélése - Külföldi pénznemben megkötött hitelszerződés - Teljes mértékben a fogyasztót terhelő árfolyamkockázat - A felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei között fennálló jelentős egyenlőtlenség - A kölcsönszerződés elsődleges tárgya))

(2018/C 142/21)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperesek: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

Alperesek: a Sucursala SIBIU útján eljáró OTP BANK SA útján eljáró OTP BAAK NYRT, az OTP BANK SA útján eljáró OTP BAAK NYRT

Rendelkező rész

1)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „szerződés elsődleges tárgyának” e rendelkezés értelmében vett fogalma magában foglalja az eladók és szolgáltatók, valamint a fogyasztók által valamely külföldi pénznemben kötött hitelszerződésben foglalt, az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan feltételt, amely nem képezte egyedi tárgyalás tárgyát, és amelynek alapján a hitelt ugyanazon külföldi pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben folyósították, mivel ez a feltétel a szerződést jellemző lényeges szolgáltatást határoz meg.

2)

A 93/13 irányelv 3-5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy hitelszerződésben szereplő olyan feltételt, amely az alapeljárásban szerepel, és amelynek következtében a teljes árfolyamkockázat a hitelfelvevőt terheli, és amely nem átlátható módon lett megfogalmazva, így a hitelfelvevő nem tudja világos és érthető szempontok alapján értékelni az ezen szerződés aláírásából eredő gazdasági következményeket, tisztességtelennek tekinthet a nemzeti bíróság e feltétel vizsgálata során, ha megállapítást nyer, hogy a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára. E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az alapeljárás valamennyi körülményére, és különösen az eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a banknak a lehetséges árfolyam-ingadozásokkal és a külföldi pénznemben folyósított kölcsönben rejlő kockázatokkal kapcsolatos szakértelmére és ismereteire tekintettel megvizsgálja, hogy először is tiszteletben tartották-e a jóhiszeműség követelményét, és másodszor, hogy fennáll-e a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jelentős egyenlőtlenség.


(1)  HL C 178., 2017.6.6.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/17


A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Czakó Orsolya

(C-126/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Fogyasztóvédelem - 93/13/EGK irányelv - A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek - A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk és a 6. cikk (1) bekezdése - A szerződés elsődleges tárgyát meghatározó feltételek - Devizaalapú kölcsönszerződés - A „világosnak és érthetőnek kell lenniük” fordulat tartalma - A szerződés részleges vagy teljes érvénytelensége))

(2018/C 142/22)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Alperes: Czakó Orsolya

Rendelkező rész

1)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkét akként kell értelmezni, hogy a fogyasztó és a pénzügyi intézmény által valamely tagállamban megkötött kölcsönszerződésben foglalt feltételek akkor felelnek meg annak a követelménynek, amely szerint a szerződési feltételeket a fenti rendelkezések értelmében világosan és érthetően kell megfogalmazni, ha az e fogyasztó rendelkezésére bocsátandó, kirovó pénznemként devizában kifejezett, a lerovó pénznemhez képest meghatározott pénzösszeg világosan feltüntetésre kerül. Amennyiben ezen összeg meghatározása a folyósítás időpontjában érvényes árfolyamtól függ, az említett követelmény előírja, hogy a ténylegesen kölcsönadott összeg számítási módszerei, valamint az alkalmazandó árfolyam átlátható legyen, vagyis a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse az e szerződésből eredően őt érintő gazdasági következményeket, köztük különösen a kölcsönének teljes költségét.

2)

A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben valamely nemzeti bíróság megállapítja a fogyasztó és a pénzügyi intézmény által megkötött kölcsönszerződésben foglalt, az alapeljárásban vizsgáltakhoz hasonló feltételek tisztességtelen jellegét, e rendelkezéssel nem ellentétes, ha e bíróság e szerződést teljes egészében érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben e szerződés e feltételek kihagyásával nem teljesíthető.


(1)  HL C 221., 2017.7.10.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/18


A Bíróság (tízedik tanács) 2018. február 7-i végzése (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Manuela Maturi és társai kontra Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma kontra Manuela Maturi és társai (C-142/17), Catia Passeri kontra Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17)

(C-142/17. és C-143/17. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Szociálpolitika - A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén - 2006/54/EK irányelv - Nemzeti szabályozás, amely a nyugdíjkorhatárt elérő előadóművész munkavállalók számára rendelkezik annak időszakos lehetőségéről, hogy tevékenységüket a nyugdíjjogosultság tekintetében korábban előírt, nők esetében a 47. életévben, férfiak esetében az 52. életévben rögzített korhatár eléréséig folytassák))

(2018/C 142/23)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperesek: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-142/17), Catia Passeri (C-143/17)

Alperesek: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)

Rendelkező rész

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját akként kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2010. június 29-i 100. sz. törvénnyel törvénnyé alakított 2010. április 30-i 64. sz. rendelettörvény 3. cikkének (7) bekezdésében foglalt szabályozás az alapügy tényállásának megvalósulása idején hatályos változatában, amelynek értelmében azoknak a táncosként alkalmazott munkavállalóknak, akik elérték az e szabályozás által mind a nők, mind a férfiak tekintetében a 45. életévben rögzített nyugdíjkorhatárt, kétéves átmeneti időszak folyamán joguk van olyan lehetőség gyakorlására, amely szerint szakmai tevékenységüket folytathatják a korábban hatályos szabályozás által nők esetében a 47. életévben, férfiak esetében pedig az 52. életévben rögzített továbbfoglalkoztatási korhatár eléréséig, az ezen irányelv által tiltott, nemen alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést vezet be.


(1)  HL C 249., 2017.7.31.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/18


A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i-i végzése – GX kontra Európai Bizottság

(C-233/17. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Az eljárási szabályzat 181. cikke - Közszolgálat - Az EPSO/AD/248/13 nyílt versenyvizsga - A felperesnek a tartaléklistára való felvételét mellőző határozat))

(2018/C 142/24)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: GX (képviselő: G.-M. Enache ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara és P. Mihaylova meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság GX-et kötelezi a saját költségein felül az Európai Bíróság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 221., 2017.7.10.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/19


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. február 8-i végzése – HB és társai kontra Európai Bizottság

(C-336/17. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - Intézményi jog - Az „Ethics for Animals and Kids” európai polgári kezdeményezés - A kóbor állatok védelme - A felnőttekre és a gyermekekre gyakorolt pszichológiai hatások - A kezdeményezés nyilvántartásba vételének megtagadása az Európai Bizottság tárgyra vonatkozó hatáskörének nyilvánvaló hiánya miatt - 211/2011/EU rendelet - A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja - A 4. cikk (3) bekezdése))

(2018/C 142/25)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis, Nathalie Louise Klinge (képviselő: P. Brockmann Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselő: H. Krämer meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

Egyrészt HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis és Nathalie Louise Klinge, másrészt az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 283., 2017.8.28.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/19


A Törvényszék (hatodik tanács) T-427/16. sz., Martín Osete kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. június 29-én hozott ítélete ellen Isabel Martín Osete által 2017. szeptember 5-én benyújtott fellebbezés

(C-529/17. P. sz. ügy)

(2018/C 142/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Isabel Martín Osete (képviselő: V. Wellens ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. február 22-i végzésében a fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánította.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/20


A Törvényszék (első tanács) T-695/15. sz., BMB sp. z o. o. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. október 3-án hozott ítélete ellen a BMB sp. z o. o. által 2017. december 10-én benyújtott fellebbezés

(C-693/17. P. sz. ügy)

(2018/C 142/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: BMB sp. z o. o. (képviselő: K. Czubkowski radca prawny)

A többi fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Ferrero SpA

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (első tanács) T-695/15. sz. ügyben 2017. szeptember 3-án hozott, a fellebbező részére 2017. október 11-én kézbesített ítéletét; és

helyezze hatályon kívül az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának az R 1150/2012-3. sz. ügyben 2015. szeptember 8-án hozott határozatát;

Másodlagosan, azt kéri, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül az ítéletet és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, ha az ügy állása nem teszi lehetővé a Bíróság számára a határozathozatalt.

A Bíróság eljárási szabályzata 138. cikke (1) bekezdésének megfelelően a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

a Ferrero SpA-t és az EUIPO-t kötelezze a jelen fellebbezéssel kapcsolatban felmerült költségek viselésére;

a Ferrero SpA-t és az EUIPO-t kötelezze a fellebbezőnek a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére;

a Ferrero SpA-t kötelezze a határozattal kapcsolatos EUIPO előtti eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztásaként a fellebbező két jogalapra támaszkodik.

Első jogalapjával a fellebbező azt állítja, hogy megsértették a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet (1) 25. cikke (1) bekezdésének e) pontját, jogi hiba és nyilvánvaló értékelési hiba folytán, ugyanis:

i.

a korábbi védjegy grafikai ábrázolása megjelenik a vitatott formatervezési mintában;

ii.

a korábbi védjegy és a vitatott formatervezési minta nagymértékben hasonló;

iii.

a fellebbezési tanács nem vétett hibát annak megállapításával, hogy összetéveszthetőség áll fenn a korábbi védjegy és a vitatott formatervezési minta között.

Második jogalapjával a fellebbező azt állítja, hogy megsértették a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontját, a megfelelő ügyintézés és a bizalomvédelem elvével összefüggésben, jogi hiba és nyilvánvaló értékelési hiba folytán; továbbá, hogy a fellebbezési tanács által a határozat 33. pontjában a 207/2009 rendelet (2) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára tett utalás pusztán egy alaki hiba, aminek nem volt döntő kihatása a jogvita elbírálására; és a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos nemzeti esetjogot nem szükséges figyelembe venni az összetéveszthetőség értékelésénél.


(1)  HL 2002. L 3., 1. o.

(2)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/21


A Törvényszék (második tanács) T-558/17. sz., Valkov kontra Emberi Jogok Európai Bírósága és a Bolgár Köztársaság legfelsőbb semmítőszéke ügyben 2017. szeptember 27-én hozott végzése ellen Vassil Monev Valkov által 2017. október 24-én benyújtott fellebbezés

(C-701/17. P. sz. ügy)

(2018/C 142/28)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Vassil Monev Valkov (képviselő: K. Mladenova адвокат)

A többi fél az eljárásban: Emberi Jogok Európai Bírósága, a Bolgár Köztársaság legfelsőbb semmítőszéke

A Bíróság (tizedik tanács) a 2018. február 22-i végzésével a fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánította.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/21


A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Modesto Jardón Lama kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

(C-7/18. sz. ügy)

(2018/C 142/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: Modesto Jardón Lama

Alperesek: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az EUMSZ 48. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az előrehozott öregségi nyugdíj megszerzésének feltételeként előírja, hogy a kifizetendő nyugdíj összege az érintett személyt ugyanezen nemzeti jogszabály alapján megillető nyugdíjminimum összegénél magasabb legyen, a „kifizetendő nyugdíjat” pedig úgy értelmezi, hogy az csak az illetékes államtól (jelen esetben Spanyolországtól) járó tényleges nyugdíj, és nem számítja bele azt a tényleges nyugdíjat, amelyet más tagállamtól vagy tagállamoktól azonos típusú másik ellátás címén kaphatott?


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/22


A Törvényszék (ötödik tanács) T-704/14. sz., Marine Harvest ASA kontra Európai Bizottság ügyben 2017. október 26-án hozott ítélete ellen a Marine Harvest ASA által 2018. január 5-én benyújtott fellebbezés

(C-10/18. P. sz. ügy)

(2018/C 142/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Marine Harvest ASA (képviselő: R. Subiotto QC)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

egészben vagy részben helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét;

semmisítse meg a Bizottság 2014. július 23-i határozatát, illetve másodlagosan törölje a fellebbezővel szemben a határozatban kiszabott bírságokat, illetve harmadlagosan lényegesen csökkentse a fellebbezővel szemben a határozatban kiszabott bírságokat;

kötelezze a Bizottságot arra, hogy viselje a fellebbező részéről mind ezen eljárásban, mind pedig a Törvényszék előtti eljárásban felmerült jogi és egyéb költségeket;

amennyiben szükséges, az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez a Bíróság ítéletével összhangban történő újbóli határozathozatalra;

hozzon meg minden más, a Bíróság által megfelelőnek ítélt intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező két jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalapjával a fellebbező előadja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel ezen ügyben nem alkalmazta a 139/2004/EK rendelet (1) (az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete) 7. cikkének (2) bekezdését.

a)

Először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az „egyetlen összefonódás” fogalmának értelmezésekor, különösen mivel nem vette figyelembe az összefonódás-ellenőrzési rendelet (20) preambulumbekezdését az uniós jogalkotó azon szándéka értelmezésének alapjaként, hogy „egyetlen összefonódásként” kezeljen minden olyan ügyletet, amelyek „egy feltételen keresztül kötődnek egymáshoz”.

b)

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (2) bekezdése ratio legisének értelmezésekor.

2.

Második jogalapjával a fellebbező előadja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor ugyanazon magatartás miatt két bírságot szabott ki.

a)

Az ítélet megsértette a ne bis in idem elvét, mivel a Marine Harvesttel szemben kétszer szabott ki bírságot Malek 48,5 %-os részesedésének megszerzése miatt: először is 10 millió eurót az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, mivel az összefonódást állítólag a bejelentését megelőzően végrehajtották (az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke (1) bekezdésének állítólagos megsértése), valamint további 10 millió eurót az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján, mivel az összefonódást állítólag az engedélyezését megelőzően végrehajtották (az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (1) bekezdésének állítólagos megsértése).

b)

Másodlagosan az ítélet megsértette a beszámítás elvét, mivel a második szankció megállapításakor nem vette figyelembe az első szankciót.

c)

Harmadlagosan az ítélet tévesen alkalmazta a jogot, mivel nem alkalmazta a halmazati elvet: a 4. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség állítólagos megsértése volt a különösebb jogsértés, ezért az beolvadt az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében előírt felfüggesztési kötelezettség állítólagos megsértésébe, amely az általánosabb jogsértés volt.


(1)  A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 2004. L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/23


A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sole-Mizo Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-13/18. sz. ügy)

(2018/C 142/31)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Sole-Mizo Zrt.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Összeegyeztethető-e a közösségi jog rendelkezéseivel, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) (a továbbiakban: héairányelv) rendelkezéseivel (különös tekintettel annak 183. cikkére), a tényleges érvényesülés, a közvetlen hatály és az egyenértékűség szabályaival az a tagállami gyakorlat, ami az alkalmazható késedelmi kamatszabályok vizsgálata során abból indul ki, hogy a nemzeti adóhatóság azért nem követett el jogsértést (mulasztást), azaz azért nem esett késedelembe az adóalanyok pénzügyileg nem rendezett beszerzések hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa, magyar tagállami szabályozásban: általános forgalmi adó, a továbbiakban: áfa) tartalmának vissza nem igényelhető részére vonatkozóan, mert az adott nemzeti adóhatóság döntéshozatalának az idején a közösségi jogot sértő nemzeti jogszabályhely hatályban volt, és ennek a feltételnek a közösségi jogellenessége csak később került megállapításra az Európai Unió Bírósága által?

2)

Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, ezen belül a héairányelv rendelkezéseivel (különös tekintettel annak 183. cikkére), az egyenértékűség, valamint a tényleges érvényesülés, továbbá az arányosság szabályaival az olyan tagállami gyakorlat, ami az alkalmazható késedelmi kamatszabályok vizsgálata során az alapján tesz különbséget, hogy az akkor hatályos, egyébként közösségi jogba ütköző nemzeti szabályokat betartva, vagy a hatályos nemzeti szabályokat megszegve nem utalja vissza az adót a nemzeti adóhatóság, és azáltal az Európai Unió Bírósága által uniós joggal ellentétesnek minősített nemzeti jogi feltétel miatt észszerű határidőben vissza nem igényelhetett héa után járó kamat mértéke vonatkozásában két, egymástól elhatárolható időszakot jelölnek meg, oly módon, hogy

az első időszakban – arra való hivatkozással, miszerint ekkor még hatályban volt a közösségi jogellenes magyar szabályozás, így ennek megfelelően a magyar adóhatóságok nem követtek el jogsértést, amikor nem engedték észszerű határidőben kiutalni a számlákban szereplő héa-tartalmat – csupán a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatra jogosultak az adóalanyok, míg

a második időszakban az első időszak szerint számolt késedelmi kamat késedelmes kifizetése után kell csupán – az adott tagállami jogrendben egyébként késedelem esetén járó – a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot fizetni?

3)

Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 183. cikkét, hogy az egyenértékűség elvével ellentétes az a nemzeti gyakorlat, mely szerint az uniós szabály megsértése miatt csak egyszeres, míg a nemzeti szabály megsértése miatt kétszeres jegybanki alapkamatot fizet az adóhatóság a visszafizetni elmulasztott héa után?


(1)  HL L 347., 1. o.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/24


A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cobra Servicios Auxiliares, S. A. kontra FOASA, José David Sánchez Iglesias és Incatema, S. L.

(C-29/18. sz. ügy)

(2018/C 142/32)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: Cobra Servicios Auxiliares, S. A.

Alperesek: FOASA, José David Sánchez Iglesias és Incatema, S. L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1999/70 irányelv (1) mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy azzal ellentétes az olyan [n]emzeti szabályozás, amely azonos tényállás fennállása (a munkáltató és egy harmadik fél vállalkozás között fennálló vállalkozási szerződés ez utóbbi akarata alapján történő megszüntetése) esetén kisebb összegű végkielégítést ír elő az említett vállalkozási szerződés időtartamához kötött, adott feladat elvégzésére vagy meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló, határozott idejű szerződés megszüntetése tekintetében ahhoz képest, mint amelyet az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalók határozatlan idejű szerződéseinek az említett vállalkozási szerződés megszüntetéséből eredő, a vállalkozásnál felmerülő gazdasági okok által igazolt csoportos létszámcsökkentés miatti megszüntetése tekintetében ír elő?

2)

Igenlő válasz esetén[,] [ú]gy kell-e értelmezni, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók és a velük összehasonlítható helyzetben lévő határozatlan időre alkalmazott munkavállalók között, a szerződésnek azonos tényállással igazolt, de eltérő törvényes okok alapján történő megszüntetése esetén járó végkielégítés tekintetében alkalmazott egyenlőtlen bánásmód a Charta 21. cikkében foglalt tiltott hátrányos megkülönböztetésnek minősül, valamint ellentétes a Charta 20. és 21. cikke szerinti egyenlő bánásmód és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elveivel, amelyek az uniós jog általános jogelveit képezik?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. március 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/25


A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cobra Servicios Auxiliares, S. A. kontra José Ramón Fiuza Asorey és Incatema, S. L.

(C-30/18. sz. ügy)

(2018/C 142/33)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: Cobra Servicios Auxiliares, S. A.

Alperesek: José Ramón Fiuza Asorey és Incatema, S. L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1999/70 irányelv (1) mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy azzal ellentétes az olyan [n]emzeti szabályozás, amely azonos tényállás fennállása (a munkáltató és egy harmadik fél vállalkozás között fennálló vállalkozási szerződés ez utóbbi akarata alapján történő megszüntetése) esetén kisebb összegű végkielégítést ír elő az említett vállalkozási szerződés időtartamához kötött, adott feladat elvégzésére vagy meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló, határozott idejű szerződés megszüntetése tekintetében ahhoz képest, mint amelyet az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalók határozatlan idejű szerződéseinek az említett vállalkozási szerződés megszüntetéséből eredő, a vállalkozásnál felmerülő gazdasági okok által igazolt csoportos létszámcsökkentés miatti megszüntetése tekintetében ír elő?

2)

Igenlő válasz esetén[,] [ú]gy kell-e értelmezni, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók és a velük összehasonlítható helyzetben lévő határozatlan időre alkalmazott munkavállalók között, a szerződésnek azonos tényállással igazolt, de eltérő törvényes okok alapján történő megszüntetése esetén járó végkielégítés tekintetében alkalmazott egyenlőtlen bánásmód a Charta 21. cikkében foglalt tiltott hátrányos megkülönböztetésnek minősül, valamint ellentétes a Charta 20. és 21. cikke szerinti egyenlő bánásmód és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elveivel, amelyek az uniós jog általános jogelveit képezik?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. március 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/25


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2018. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Massimo Gambino és Shpetim Hyka elleni büntetőeljárás

(C-38/18. sz. ügy)

(2018/C 142/34)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2012/29/EU irányelv (1) 16. és 18. cikkét, valamint 20. cikkének b) pontját, hogy ezekkel ellentétes az, ha a sértettet a megváltozott összetételű bírósági tanács előtt azért kell újra kihallgatni, mert az eljárásban részt vevő felek valamelyike a c.p.p. (codice di procedura penale [büntetőeljárási törvénykönyv]) 511. cikkének (2) bekezdése és 525. cikkének (2) bekezdése (és e rendelkezéseknek a jogszerűséggel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat szerinti állandó értelmezése) alapján megtagadja az ugyanazon sértett által korábban, ugyanabban az eljárásban, más bíró előtt, a kontradiktórius eljárás elvének betartásával tett tanúvallomásokat tartalmazó jegyzőkönyvek felolvasásához adandó hozzájárulást?


(1)  A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 315., 57. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/26


A Törvényszék (kibővített második tanács) T-180/15. sz., Icap plc és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2017. november 10-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2018. január 22-én benyújtott fellebbezés

(C-39/18. P. sz. ügy)

(2018/C 142/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: T. Christoforou, Bottka V., M. Farley, B. Mongin meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet (annak 281–299. pontját és rendelkező részét) annyiban, amennyiben az megsemmisíti a vitatott határozat 2. cikkében kiszabott bírságokat;

utasítsa el az ICAP által a Törvényszék előtt felhozott, a bírságokra vonatkozó ötödik és hatodik kereseti jogalapot, továbbá a korlátlan felülvizsgálati jogkörének alkalmazásával állapítsa meg az ICAP-pel szemben kiszabandó megfelelő bírságokat;

az ICAP-et kötelezze ezen eljárások valamennyi költségének viselésére, továbbá változtassa meg az elsőfokú ítéletnek a költségekkel kapcsolatos rendelkezését annak érdekében, hogy az tükrözze a jelen fellebbezés kimenetelét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a fellebbezését az alábbi egyetlen fellebbezési jogalapra alapítja:

A Bizottság előadja, hogy a Törvényszék a T-180/15. sz., Icap plc és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítéletében (EU:T:2017:795) tévesen alkalmazta a Bíróság által azzal kapcsolatban kialakított ítélkezési gyakorlatot, hogy a bírságok kiszabásakor milyen indokolásra van szükség. A Törvényszék ítélete eltér a C-194/14. P. sz., AC Treuhand kontra Bizottság ügyben hozott, elsődlegesen irányadó ítélet (EU:C:2015:717) 66–68. pontjától, és olyan szigorúbb kötelezettséget támaszt a Bizottsággal szemben, hogy részletesebben indokolja meg az EUMSZ 101. cikk megsértései miatt kiszabott bírságok kiszámításához használt módszertant, különösen akkor, ha a bírságkiszabási iránymutatás 37. pontját alkalmazza. A Bizottság fellebbezése a Törvényszék által elkövetett azon komoly jogi hibák kijavítására irányul, amelyek elfogadásuk esetén hátrányosan érintenék a Bizottság azon képességét, hogy a kellő elrettentő hatás érdekében megfelelő bírságokat határozzon meg. E cél eléréséhez elengedhetetlen egy olyan helyesen kialakított indokolási kötelezettség, amely megfelel az ítélkezési gyakorlatban kialakított, a C-194/14. P. sz., AC Treuhand ügyben hozott ítélet 68. pontjában felidézett követelményeknek. Ezzel szemben a bírságokra vonatkozó olyan szigorúbb indokolási kötelezettség, amely magában foglalja a belső tanácskozásokat és a köztes számítási lépéseket is, összeütközésbe kerül a Bizottság bírságkiszabást érintő mérlegelési mozgásterével, ideértve azt az esetet is, ha a Bizottság a bírságkiszabási iránymutatás 37. pontja alapján jár el. E pontot éppen azzal a céllal szövegezték meg, hogy a Bizottság eltérhessen az iránymutatástól olyan atipikus ügyekben, mint amikor a jogsértést elősegítőkkel szemben szab ki bírságokat. Mint azt az uniós bíróságok is elismerték, a Bizottságnak a megfelelő bírságok kiszabását illetően meg kell őriznie a mérlegelési és diszkrecionális jogkörét.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/27


A Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) által 2018. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Meca Srl kontra Comune di Napoli

(C-41/18. sz. ügy)

(2018/C 142/36)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Az alapeljárás felei

Felperes: Meca Srl

Alperes: Comune di Napoli

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a bizalomvédelemnek és a jogbiztonságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) foglalt közösségi elvével, és a Szerződésből eredő, a 2014/24/EU irányelvben (1) foglalt olyan elvekkel, mint az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az arányosság és a hatékonyság elve, valamint az említett irányelv 57. cikke (4) bekezdésének c) és g) pontjában foglalt rendelkezéssel az 50/2016. sz. D.Lg. (törvényerejű rendelet) 80. cikke (5) bekezdésének c) pontjából eredő azon olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint egy korábbi közbeszerzési szerződés teljesítésében tapasztalt, a korábbi közbeszerzési szerződés határidő előtti felmondásához vezető jelentős mértékű hiányosságok bíróság előtti megtámadása kizárja, hogy az ajánlatkérő szerv bármilyen módon értékelhesse a versenytárs megbízhatóságát a jogerős polgári jogi ítélet meghozataláig és anélkül, hogy a társaság bizonyította volna a kötelességszegések orvoslására és az azok megismétlődésének megakadályozására irányuló self cleaning intézkedések elfogadását?


(1)  (.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014 L 94., 65. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/27


A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cobra Servicios Auxiliares S. A. kontra FOGASA, Jesús Valiño López és Incatema, S. L.

(C-44/18. sz. ügy)

(2018/C 142/37)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: Cobra Servicios Auxiliares S. A.

Alperesek: FOGASA, Jesús Valiño López és Incatema, S. L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1999/70 irányelv (1) mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy azzal ellentétes az olyan [n]emzeti szabályozás, amely azonos tényállás fennállása (a munkáltató és egy harmadik fél vállalkozás között fennálló vállalkozási szerződés ez utóbbi akarata alapján történő megszüntetése) esetén kisebb összegű végkielégítést ír elő az említett vállalkozási szerződés időtartamához kötött, adott feladat elvégzésére vagy meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló, határozott idejű szerződés megszüntetése tekintetében ahhoz képest, mint amelyet az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalók határozatlan idejű szerződéseinek az említett vállalkozási szerződés megszüntetéséből eredő, a vállalkozásnál felmerülő gazdasági okok által igazolt csoportos létszámcsökkentés miatti megszüntetése tekintetében ír elő?

2)

Igenlő válasz esetén[,] [ú]gy kell-e értelmezni, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók és a velük összehasonlítható helyzetben lévő határozatlan időre alkalmazott munkavállalók között, a szerződésnek azonos tényállással igazolt, de eltérő törvényes okok alapján történő megszüntetése esetén járó végkielégítés tekintetében alkalmazott egyenlőtlen bánásmód a Charta 21. cikkében foglalt tiltott hátrányos megkülönböztetésnek minősül, valamint ellentétes a Charta 20. és 21. cikke szerinti egyenlő bánásmód és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elveivel, amelyek az uniós jog általános jogelveit képezik?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. március 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/28


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl és társai kontra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(C-46/18. sz. ügy)

(2018/C 142/38)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio matteazzi, Roberto Tellatin

Alperesek: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot a bemutatott, az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló esetben, hogy egy tagállami jogszabályi rendelkezés ellentétes a 3950/92/EGK rendelet (1) 2. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével, ez azzal a következménnyel jár, hogy a termelők nem kötelesek a kiegészítő illetéket megfizetni az e rendeletben meghatározott körülmények fennállása esetén?

2)

Az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló, bemutatott esetben úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot és különösen a bizalomvédelem általános elvét, hogy ez utóbbi nem alkalmazható azon személyek esetében, akik teljesítettek egy tagállam által előírt kötelezettséget, és e kötelezettség teljesítésének előnyeiből részesültek, amennyiben ez a kötelezettség az uniós joggal ellentétesnek bizonyul?

3)

Az az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló esetben ellentétes-e a 2001. július 9-i 1392/2001/EK rendelet (2) 9. cikkével, valamint az „elsőbbségi kategória” uniós jogi fogalmával az Olasz Köztársaság által elfogadott 157/2004. sz. decreto legge (rendelettörvény) 2. cikkének (3) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan tagállami rendelkezés, amely a többletként felszámított kiegészítő illeték visszafizetésére az ütemezés és a visszafizetési módok tekintetében különböző eljárásokat ír elő, megkülönböztetve az uniós joggal ellentétes nemzeti rendelkezés tiszteletben tartásában bízó termelőket az e rendelkezést tiszteletben nem tartó termelőktől?


(1)  A tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, 1992. december 28-i 3950/1992/EGK tanácsi rendelet (HL 1992 L 405., 1. o.)

(2)  A tej- és tejtermékágazatban a kiegészítő illeték megállapításáról szóló 3950/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. július 9-i 1392/2001/EK bizottsági rendelet (HL 2001 L 187., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet 33. kötet 104. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/29


Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2018. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad kontra Stephan Riel, a fizetésképtelenségi eljárásban az Alpine Bau GmbH vagyonfelügyelőjeként eljárva

(C-47/18. sz. ügy)

(2018/C 142/39)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Alperes: Stephan Riel, a fizetésképtelenségi eljárásban az Alpine Bau GmbH vagyonfelügyelőjeként eljárva

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. kérdés:

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy az osztrák jog szerinti, követelés megállapítására irányuló kereset az 1215/2012 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a csődeljárással kapcsolatos, és ezért nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá?

2a. kérdés (csak az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén):

Analóg módon kell-e alkalmazni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 29. cikkének (1) bekezdését az 1346/2000 rendelet hatálya alá tartozó kapcsolódó keresetekre?

2b. kérdés (csak az 1. kérdésre adott nemleges vagy a 2a. kérdésre adott igenlő válasz esetén):

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 29. cikkének (1) bekezdését, hogy azonos jogalapon, azonos felek között indított eljárásról van szó, ha a hitelező – a felperes –, amely (lényegében) azonos követelést jelentett be az osztrák fizetésképtelenségi főeljárásban és a lengyel másodlagos fizetésképtelenségi eljárásban, amelyet mindkét vagyonfelügyelő (jelentős részben) vitatott, előbb Lengyelországban a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás ottani vagyonfelügyelőjével szemben, és ezt követően Ausztriában, a fizetésképtelenségi főeljárás vagyonfelügyelőjével – az alperessel – szemben kereseteket nyújtott be az adós vagyonával szemben támasztott követelések meghatározott összegű megállapítása iránt?

3a. kérdés:

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (1346/2000 rendelet) (1) 41. cikkét, hogy a „követelés jellegének, keletkezése időpontjának és összegének” közlésére vonatkozó kötelezettségnek megfelel, ha az eljárást megindító államtól eltérő tagállamban székhellyel rendelkező hitelező – a felperes – követelésének a fizetésképtelenségi főeljárásban történő bejelentésében – mint jelen esetben –

a)

megelégszik azzal, hogy a követelés konkrét összegét megjelöli, ugyanakkor a keletkezése időpontját nem közli (például „JSV Slawomir Kubica alvállalkozó közúti munkálatok elvégzése miatti követelése”);

b)

ugyan a bejelentésben nem közli a követelése keletkezésének időpontját, a bejelentéshez benyújtott mellékletekből (például a benyújtott számlán szereplő dátumból) azonban következtetni lehet a követelés keletkezésének időpontjára?

3b. kérdés:

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (1346/2000 rendelet) 41. cikkét, hogy e rendelkezés nem áll ellentétben az eljárást megindító államtól eltérő tagállamban székhellyel rendelkező hitelezőre az egyedi ügyben – például a követelés keletkezése időpontjának közlését illetően – kedvezőbb nemzeti rendelkezés alkalmazásával?


(1)  HL 2000. L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.; helyesbítés: HL 2006. L 234., 43. o.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/30


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonio Pasquale Mastromartino kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(C-53/18. sz. ügy)

(2018/C 142/40)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Antonio Pasquale Mastromartino

Alperes: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A meghatalmazott (tied agent) személye a 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által szabályozott harmonizáció hatálya alá tartozik-e, és ha igen milyen szempontból?

2)

Ellentétes-e a 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1), valamint különösen az irányelv 8., 23. és 51. cikkének, továbbá a Szerződéseknek a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, az arányosságra, a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságára vonatkozó elveinek és rendelkezéseinek helyes alkalmazásával a később módosított 58/1998. sz. decreto legislativo 55. cikkének (2) bekezdésében (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), valamint a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob 2007. október 29-i 16190. sz. határozata (Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di intermediari) 111. cikkének (2) bekezdésében foglalt nemzeti szabályozás, amely:

a)

lehetővé teszi, hogy „szabadon mérlegelve” megtiltsák a „meghatalmazott” (a székhelyen kívüli ajánlattételre engedéllyel rendelkező tanácsadó – pénzügyi értékesítő) tevékenységének gyakorlását olyan tényállás esetén, amely nem vezet a jó hírnév elvesztéséhez, ahogyan azt a nemzeti jog meghatározza, és amely ezzel együtt nem vonatkozik az irányelvet átültető rendelkezések tiszteletben tartására sem;

b)

lehetővé teszi, hogy „szabadon mérlegelve” legfeljebb egy évre megtiltsák a „meghatalmazott” (a székhelyen kívüli ajánlattételre engedéllyel rendelkező tanácsadó – pénzügyi értékesítő) tevékenységének gyakorlását egy olyan eljárásban, amelynek célja a rendszerint egy évnél jóval hosszabb ideig tartó büntetőeljárás keretében felhozott vádból eredő negatív közvélemény kialakulásának megelőzése?


(1)  A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 263. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/31


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2018. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus kontra Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

(C-54/18. sz. ügy)

(2018/C 142/41)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Az alapeljárás felei

Felperes: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus

Alperesek: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a védelemhez, a tisztességes eljáráshoz, valamint a hatékony jogvédelemhez való jogra vonatkozó európai szabályozással, különösen az EJEE 6. és 13. cikkével, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, valamint a 89/665/EGK irányelv (1) 1. cikke (1) és (2) bekezdésével a c.p.a. (codice del processo amministrativo) 120. cikkének (2a) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely kizárólag a résztvevők részvételének engedélyezéséről/kizárásáról rendelkező határozat közlését követő 30 napos határidőn belül teszi lehetővé a közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számára, hogy megtámadják valamely más jogalany részvételének engedélyezését/kizárásának elmaradását?

2)

Ellentétes-e a védelemhez, a tisztességes eljáráshoz, valamint a hatékony jogvédelemhez való jogra vonatkozó európai szabályozással, különösen az EJEE 6. és 13. cikkével, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, valamint a 89/665/EGK irányelv 1. cikke (1) és (2) bekezdésével a c.p.a. (codice del processo amministrativo – közigazgatási perrendtartás) 120. cikkének (2a) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja, hogy a gazdasági szereplők az eljárás befejezésekor – a viszontkeresetet is beleértve –más gazdasági szereplők, különösen a nyertes ajánlattevő vagy az elsőrendű felperes részvételét engedélyező határozatok jogellenességére hivatkozzanak, ha előzőleg a fent megjelölt határidőben nem támadták meg a részvétel engedélyezésére vonatkozó határozatot?


(1)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet 246. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/32


A Tallinna Ringkonnakohus (Észtország) által 2018. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS Tallinna Vesi kontra Keskkonnaamet

(C-60/18. sz. ügy)

(2018/C 142/42)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tallinna Ringkonnakohus

Az alapeljárás felei

Felperes: AS Tallinna Vesi

Alperes: Keskkonnaamet

Az eljárásban résztvevő fél: Keskkonnaministeerium

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. cikkének (4) bekezdését, hogy összhangban áll e rendelkezéssel az olyan nemzeti jogi aktus, amely szerint, ha uniós szinten nem határoztak meg kritériumokat egy konkrét hulladéktípus vonatkozásában a hulladékstátusz megszűnése tekintetében, akkor a hulladékstátusz megszűnése attól függ, hogy egy konkrét hulladéktípus tekintetében léteznek-e általános hatályú nemzeti jogi aktus által meghatározott kritériumok?

2)

Ha uniós szinten nem határoztak meg kritériumokat egy konkrét hulladéktípus vonatkozásában a hulladékstátusz megszűnése tekintetében, biztosítja-e a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdésének első mondata a hulladékbirtokosnak azt a jogot, hogy valamely tagállam hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságától vagy bíróságától a hulladékstátusz megszűnésének az Európai Unió Bíróságának alkalmazandó ítélkezési gyakorlatával összhangban történő megállapítását kérje függetlenül attól, hogy egy konkrét hulladéktípus tekintetében léteznek-e általános hatályú nemzeti jogi aktus által meghatározott kritériumok?


(1)  HL 2008. L 312., 3. o.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/32


A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2018. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Ltd

(C-74/18. sz. ügy)

(2018/C 142/43)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: A Ltd

Alperes: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2009/138/EK irányelv (1) 157. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a 13. cikke 13. és 14. pontjával összefüggő értelmezése során a biztosítási adó kivetésére jogosult tagállam a biztosított társaság (jogi személy) letelepedése szerinti állam, vagy a vállalat-felvásárlás tárgyát képező társaság letelepedése szerinti állam, ha egy biztosító társaság, amely Nagy-Britanniában rendelkezik székhellyel, és Finnországban nincs telephelye, a vállalat-felvásárlással összefüggő kockázatok fedezetére biztosítást kínál

egy a vállalat-felvásárlás során vevőként fellépő, Finnországban telephellyel nem rendelkező társaság számára, és a vállalat-felvásárlás céltársasága Finnországban letelepedett társaság,

egy a vállalat-felvásárlás során vevőként fellépő, Finnországban letelepedett társaság számára, és a vállalat-felvásárlás céltársasága Finnországban nem letelepedett társaság,

egy a vállalat-felvásárlás során eladóként fellépő, Finnországban telephellyel nem rendelkező társaság számára, és a vállalat-felvásárlás céltársasága Finnországban letelepedett társaság,

egy a vállalat felvásárlás során eladóként fellépő, Finnországban letelepedett társaság számára, és a vállalat felvásárlás céltársasága Finnországban nem letelepedett társaság?

2)

A jogvitában van-e annak jelentősége, hogy a biztosítás csak azon adózási felelősséget fedezi, amely a vállalat-felvásárlás végrehajtását megelőzően terhelte a céltársaságot?

3)

A jogvitában van-e annak jelentősége, hogy a vállalat-felvásárlás tárgyát részvények képezik vagy a céltársaság egy üzletága?

4)

Ha a vállalat-felvásárlás tárgyát a céltársaság részvényei képezik, van-e annak jelentősége, hogy az eladó által a vevőnek tett biztosítékok csak arra vonatkoznak, hogy az értékesített részvények az eladó tulajdonában állnak, és azokra harmadik személynek semmilyen követelése nem irányul?


(1)  A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 335., 1. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/33


Az Østre Landsret (Dánia) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Udlændinge- og Integrationsministeriet

(C-89/18. sz. ügy)

(2018/C 142/44)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Amennyiben a házastársak közötti családegyesítésre olyan „új korlátozásokat” vezettek be, amelyek első ránézésre sértik az 1/80 határozat (az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló, az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti 1963. szeptember 12-i megállapodással kapcsolatos társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 társulási tanácsi határozat) 13. cikkében foglalt „standstill” klauzulát, és ezeket a korlátozásokat az Európai Unió Bíróságának a 2016. április 12-i C-561/14. sz. Genc ítéletében (1) (lásd még: 2014. július 10-i Dogan ítélet (2) [C-138/13, EU:C:2014:2066]) elismert „sikeres beilleszkedéssel” kapcsolatos megfontolások igazolják, egy olyan szabály, mint a külföldiekről szóló dán törvény (Udlændingeloven) 9. § -ának 7) bekezdése – amely szerint egyebek mellett a Dániában tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár és annak házastársa közötti családegyesítés általános feltétele az, hogy a pár erősebben kötődjön Dániához, mint Törökországhoz – úgy tekintendő-e, hogy „azt valamely közérdeken alapuló nyomós ok indokolja, alkalmas a törvényes cél elérésének biztosítására, és nem lépi túl az annak eléréséhez szükséges mértéket”?

2)

Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén, aminek eredményeként a kötődésre vonatkozó követelmény általában alkalmasnak minősül arra, hogy a beilleszkedésre irányuló célkitűzés megvalósulását biztosítsa, lehetséges-e a korlátozás tesztjének és az arányosság követelményének megsértése nélkül:

i.

olyan gyakorlat alkalmazása, amely alapján, amennyiben a tagállamban tartózkodási engedéllyel rendelkező házastárs (a referenciaszemély) először 12–13 évesen vagy később érkezett Dániába, a referenciaszemély tagállamhoz való kötődésének értékelése során jelentős súllyal esnek latba a következő körülmények: az illető vagy körülbelül 12 évig hosszú távon jogszerűen tartózkodott a tagállamban vagy a tagállamban tartózkodott és állandó munkaviszonya volt a tagállamban, amely jelentős kapcsolatot és a tagállam nyelvén való kommunikációt is jelentett a munkatársakkal és az ügyfelekkel, és amely jelentős megszakítások nélkül legalább négy vagy öt évig fennállt, vagy oly módon tartózkodott a tagállamban és rendelkezett ott állandó munkaviszonnyal, hogy az nem jelentett jelentős kapcsolatot és a tagállam nyelvén való kommunikációt a munkatársakkal és az ügyfelekkel, és amely jelentős megszakítások nélkül legalább hét vagy nyolc évig fennállt,

ii.

olyan gyakorlat alkalmazása, amely alapján a kötődésre vonatkozó követelmény teljesülése ellen szól, ha a referenciaszemély jelentős köteléket tartott fenn a hazájával, a hazájába való gyakori vagy hosszabb látogatások formájában, míg a rövidebb vakáció vagy oktatási célú tartózkodás nem szól az engedély megadása ellen;

iii.

olyan gyakorlat alkalmazása, amely alapján erőteljesen a kötődésre vonatkozó követelmény teljesülése ellen szól, ha az úgynevezett „megházasodott, elvált, majd újraházasodott” helyzet áll fenn


(1)  A Bíróság 2016. április 12-i ítélete (ECLI:EU:C:2016:247)

(2)  A Bíróság 2014. július 10-i ítélete (ECLI:EU:C:2014:2066)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/34


2018. február 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-91/18. sz. ügy)

(2018/C 142/45)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Kyratsou és F. Tomat)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság:

i.

mivel olyan szabályozást fogadott el és tartott fenn hatályában, amely a „szisztematikus lepárlókban” előállított tsipouro/tsikoudià termékre [görög szőlőfajtákból készített törkölypárlat] a normál nemzeti adómértékhez képest 50 %-kal csökkentett mértékű jövedéki adót vet ki, míg a más tagállamokból importált alkoholtartalmú italokra normál mértékű jövedéki adót vet ki, nem teljesítette a 92/83/EGK irányelv (1) 23. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 19. és 21. cikkéből, valamint az EUMSZ 110. cikkből eredő kötelezettségeit;

ii.

mivel olyan szabályozást fogadott el és tartott fenn hatályában, amely az „alkalmi lepárlókban” előállított tsipouro/tsikoudià termékre további csökkentett mértékű jövedéki adót vet ki, míg a más tagállamokból importált alkoholtartalmú italokra normál mértékű jövedéki adót vet ki, nem teljesítette a 92/83/EGK irányelv ugyanezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésével és a 92/84/EGK irányelv (2) 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 19. és 21. cikkéből valamint az EUMSZ 110. cikkből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság 2015. szeptember 24-én indokolással ellátott véleményt küldött a görög hatóságoknak, amely szerint Görögország, először is, mivel a „szisztematikus lepárlókban” előállított tsipouro/tsikoudià termékre a normál nemzeti adómértékhez képest 50 %-kal csökkentett mértékű jövedéki adót vet ki, míg a más tagállamokból importált alkoholtartalmú italokra normál mértékű jövedéki adót vet ki, nem teljesítette a 92/83/EGK irányelv 23. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 19. és 21. cikkéből, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkéből eredő kötelezettségeit, másodszor, mivel a kisebb, úgynevezett „alkalmi lepárlókban” előállított tsipouro/tsikoudià termékre további csökkentett mértékű jövedéki adót vet ki, míg a többi tagállamból importált alkoholtartalmú italokra normál mértékű jövedéki adót vet ki, nem teljesítette a 92/83/EGK irányelv ugyanezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésével és a 92/84/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 19. és 21. cikkéből, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkéből eredő kötelezettségeit.

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolását szabályozó uniós jogi rendelkezések nem írják elő csökkentett mértékű jövedéki adó alkalmazását a tsipouro/tsikoudià termékre. Ezenfelül a tovább csökkentett mértékű jövedéki adó ún. „alkalmi lepárlókban” előállított tsipouro/tsikoudià termékre való kivetése ellentétes a 92/83/EGK irányelv alkalmazandó rendelkezéseivel, összefüggésben a 92/84/EGK irányelv vonatkozó rendelkezéseivel is. Következésképpen ezen intézkedés tekintetében a hatályos görög szabályozás sérti ugyanezen irányelveket. Sérti ugyanakkor az EUMSZ 110. cikk első bekezdését, mivel a tsipouro/tsikoudià termékhez hasonló importált alkoholtartalmú italokra magasabb adót vet ki, és az EUMSZ 110. cikk második bekezdését is, mivel ezzel a tsipouro/tsikoudià termék közvetett védelmét szolgálja más alkoholtartalmú italokkal szemben, amelyeket elsősorban más tagállamokból importálnak, és amelyek e helyi termékkel versenyhelyzetben vannak.


(1)  Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 316, 21. o; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 206. o.).

(2)  Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 316, 29. o; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 213. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/35


A Oberlandesgericht Köln (Németország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Klaus Manuel Maria Brisch

(C-102/18. sz. ügy)

(2018/C 142/46)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Köln

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Klaus Manuel Maria Brisch

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az európai öröklési bizonyítványnak a 650/2012 rendelet (1) 65. cikkének (2) bekezdése szerinti kérelmezéséhez a 650/2012 rendelet végrehajtási rendelete (2) 1. cikkének (4) bekezdése szerint kötelező vagy csak fakultatív a 650/2012 rendelet 81. cikkének (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében meghatározott IV. formanyomtatvány (4. melléklet) használata?


(1)  Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 201., 107. o.; helyesbítések: HL 2012. L 344., 3. o. és HL 2013. L 60., 140. o.).

(2)  Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról szóló, 2014. december 9-i 329/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2014. L 359., 30. o.)


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/36


2018. február 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

(C-116/18. sz. ügy)

(2018/C 142/47)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Samnadda, L. Nicolae és G. von Rintelen, meghatalmazottak)

Alperes: Románia

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy Románia, mivel 2010. április 16-ig nem léptette hatályba azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis ezen intézkedésekről nem tájékoztatta a Bizottságot, nem teljesítette az ezen irányelv 43. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze Romániát az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésétől számított, késedelmi naponként 42 377,60 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére, mivel Románia nem teljesítette a 2014/26/EU irányelvet végrehajtó intézkedésekről való tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét;

a Bíróság Romániát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/26/EU irányelv 43. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek hatályba léptetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. április 10-ig megfeleljenek, és ezen intézkedésekről kötelesek tájékoztatni a Bizottságot. Következésképpen a tagállamokat kötelezettség terheli a tekintetben, hogy a valamely irányelvet nemzeti jogukba átültető intézkedéseket az ezen irányelvben meghatározott határidőn belül hatályba léptessék, és ezen intézkedésekről tájékoztassák a Bizottságot.

A Bizottság javasolja továbbá a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésétől számított, késedelmi naponként 42 377,60 TFUE euró összegű kényszerítő bírság alkalmazását Romániával szemben, mivel Románia nem teljesítette a 2014/26/EU irányelvet végrehajtó intézkedésekről való tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét. E kényszerítő bírság összege a jogsértés súlyosságára, tartamára, valamint annak szükségességére figyelemmel került meghatározásra, hogy biztosítva legyen a kényszerítő bírság elrettentő hatása az adott tagállam fizetési képességére tekintettel.

Az irányelv átültetésének határideje 2016. április 10-én lejárt.


(1)  HL 2014., L 84., 72. o.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/36


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vanessa Gambietz kontra Erika Ziegler

(C-131/18. sz. ügy)

(2018/C 142/48)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Vanessa Gambietz

Alperes: Erika Ziegler

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépéséről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. cikkének (3) bekezdését, hogy az irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett 40 EUR összegű átalányt be kell számítani az olyan külső jogi költségekbe, amelyek az adós késedelmes fizetése következtében ügyvéd peren kívüli megbízása miatt merültek fel, és ezért az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján megtérítendők?


(1)  HL 2011. L 48., 1. o.; helyesbítések: HL 2012. L 233., 3. o., HL 2015. L 218., 82. o.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/37


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-460/14. sz., Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. december 14-én hozott ítélete ellen a River Kwai International Food Industry Co. Ltd által 2018. február 23-án benyújtott fellebbezés

(C-144/18. P. sz. ügy)

(2018/C 142/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (képviselők: F. Graafsma és J. Cornelis advocaten)

A többi fél az eljárásban: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-460/14. sz., Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. december 14-én hozott ítéletét; és

a felperest kötelezze a fellebbező részéről a jelen fellebbezéssel, valamint a T-460/14. sz. ügyben a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező arra hivatkozik, hogy a Törvényszék megállapításai tekintetében többször is tévesen alkalmazza a jogot, valamint azok a tényeknek és a Törvényszék rendelkezésére álló bizonyítékoknak az elferdítésén alapulnak. A fellebbező véleménye szerint erre tekintettel a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni.

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Először is, a megtámadott ítéletben a Törvényszék azzal, hogy nem vizsgálta meg a fellebbezőnek az eredeti kérelem elfogadhatóságára – ideértve a negyedik jogalapra – vonatkozó kifogásait, megsértette a fellebbezőt a Törvényszék előtt megillető védelemhez való jogát. A megtámadott ítélet anélkül hagyta figyelmen kívül a fellebbező elfogadhatatlansági kifogásait, hogy indokolással szolgált volna a tekintetben, hogy miért nem volt szükséges a fellebbező kifogásainak a vizsgálatára.

Másodszor, a megtámadott ítéletben a Törvényszék azzal, hogy a költségek felosztását a rendes érték meghatározásához, ily módon pedig a dömpingkülönbözet kiszámításához kapcsolódó kérdésnek, nem pedig a körülmények tartós megváltozásának fennállásához kapcsolódó tényezőnek minősítette, elferdítette a bizonyítékokat.A fellebbező által a közigazgatási eljárás során benyújtott kérelmek egyike sem hozta összefüggésbe a költségek felosztásának kérdését a dömpingkülönbözet kiszámításával.

Végül, a megtámadott ítélet sérti az alaprendelet (1) 10. cikkét, valamint a visszaható hatály tilalmának általános elvét, mivel a fellebbezőt terhelő dömpingellenes vámokat visszamenőlegesen ténylegesen megemelték 3.6 %-ról 12.8 %-ra.


(1)  Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.; helyesbítés: HL 2010. L 7., 22. o.).


Törvényszék

23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/39


A Törvényszék 2018. március 8-i ítélete – Rose Vision kontra Bizottság

(T-45/13. RENV. és T-587/15. sz. ügy) (1)

((„Választottbírósági kikötés - Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram [2007 – 2013] - A FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM és SFERA projektekre vonatkozó támogatási megállapodások - A záró könyvvizsgálói jelentés közlésére vonatkozó határidő - Projektek végrehajtásának szabálytalanságait megállapító pénzügyi auditok - A kifizetések felfüggesztése - A könyvvizsálat bizalmas jellege - A bejelentett költségek támogathatósága - Szerződésen kívüli felelősség - A kifizetett összegek visszatérítése - A korai jelző rendszerbe való bejegyzéssel okozott kár”))

(2018/C 142/50)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Spanyolország) (képviselő: J.J. Marín López ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: a T-45/13. RENV. sz. ügyben R. Lyal és M. Siekierzyńska meghatalmazottak, segítőjük: J. Rivas Andrés ügyvéd, és a T-587/15. sz. ügyben J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza és S. Delaude meghatalmazottak, segítőjük: J. Rivas Andrés ügyvéd)

Az ügy tárgya

A T-45/13. RENV. sz. ügyben először is az EUMSZ 272. cikken alapuló és a FutureNEM projektre szerződéses kikötések megsértésének megállapítására vonatkozó kérelem, másodszor az EUMSZ 272. cikken alapuló és a felperes által az említett szerződéses kikötések Bizottság általi megsértése folytán állítólagosam általa elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem, harmadszor az EUMSZ 268. cikken alapuló és a felperes által a nevének a korai jelző rendszerbe (SAP) történő bejegyzése folytán állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem, negyedszer pedig az EUMSZ 263. cikken alapuló, a felperes nevének a SAP-ba történő bejegyzéséről szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem, továbbá a T-587/15. sz. ügyben először is lényegében az EUMSZ 272. cikken alapuló és a FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM és SFERA projektre szerződéses kikötések megsértésének megállapítására vonatkozó kérelem, másodszor az EUMSZ 272. cikken alapuló és annak megállapítására irányuló kérelem, hogy a felperes nem tartozik a Bizottságnak a tőle követelt összeggel, a felperes által a szerződéses kikötések Bizottság általi megsértése folytán állítólagosam általa elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem, valamint a Bizottság arra való kötelezése iránti kérelem, hogy fizesse meg az említett projektekben való részvétele alapján járó összegeket, harmadszor az EUMSZ 268. cikken alapuló és a felperes által a nevének a SAP-ba történő bejegyzése folytán állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem, negyedszer az EUMSZ 263. cikken alapuló, a felperes által fizetendő összesen 535 613,20 eurós, kamatokkal növelt összeg visszatéríttetéséről szóló, 2015. július 28-i C(2015) 5449 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a T-45/13. RENV. és T-587/15. sz. ügyet az ítélethozatal céljából egyesíti.

2)

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

3)

A Rose Vision, SL maga viseli a saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerülő költségeket, a T-45/13. RENV. sz. ügy esetében a Törvényszék előtt a T-45/13. sz. ügyben folytatott korábbi eljárás keretében, a C-224/15. P. sz. ügyben folytatott fellebbezési eljárás és a visszautalási eljárás keretében felmerülő költségeket is beleértve.


(1)  HL C 178., 2013.6.22.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/40


A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – Vakakis kai Synergates kontra Bizottság

(T-292/15. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Elfogadhatóság - Eljárással való visszaélés - Összeférhetetlenség - Gondossági kötelezettség - Esély elvesztése”))

(2018/C 142/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, korábban Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Athén, Görögország), (képviselők: B. O’Connor solicitor, S. Gubel és E. Bertolotto ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: F. Erlbacher és E. Georgieva, később: E. Georgieva és L. Baumgart meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott, azon kár megtérítésére irányuló kérelem, tárgyában, amelyet a felperes állítólagosan azon szabálytalanságok miatt szenvedett el, amelyeket a Bizottság „Az albániai élelmiszer-biztonsági rendszer megerősítése” (EuropeAid/129820/C/SER/AL) elnevezésű ajánlati felhívás keretében követett el.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Európai Unió köteles a Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meletona által „Az albániai élelmiszer-biztonsági rendszer megerősítése” (EuropeAid/129820/C/SER/AL) elnevezésű közbeszerzési szerződés neki való odaítélése esélyének az elvesztése címén, valamint az ezen ajánlati felhívásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek és kiadások címén elszenvedett károk megtérítésére.

2)

A jelen rendelkező rész 1. pontjában említett kártérítés után a jelen ítélet kihirdetésétől a teljes kifizetésig az Európai Központi Bank (EKB) által a fő refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított, két százalékponttal növelt mértékben késedelmi kamatot kell fizetni.

3)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

A felek az ítélet kihirdetésének időpontjától számított három hónapon belül közlik a Törvényszékkel a kártérítés közös megegyezéssel megállapított, számszerűsített összegét.

5)

Megállapodás hiányában a felek ugyanezen határidőn belül kötelesek bejelenteni a Törvényszéknek a számszerűsített kérelmeiket.

6)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/41


A Törvényszék 2018. március 1-i ítélete – Lengyelország kontra Bizottság

(T-316/15. sz. ügy) (1)

((ERFA - Valamely nagyprojekthez nyújtandó pénzügyi hozzájárulás megerősítésének megtagadása - Az 1083/2006/EK rendelet 40. cikke első bekezdésének g) pontja - A közpénzből való hozzájárulás indoklása - Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése - A határidő túllépése))

(2018/C 142/52)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B.-R. Killmann, D. Recchia és M. Siekierzyńska meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A strukturális támogatáshoz tartozó „Innovatív gazdaság” operatív program 4. prioritási tengelyének keretében az „Innovatív szolgáltatások létrehozása az IBM wrocławi közös szolgáltató központjában” elnevezésű nagyprojekthez az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) nyújtott pénzügyi hozzájárulás megerősítését a Lengyel Köztársasággal szemben megtagadó 2015. március 31-i C(2015) 2230 végleges bizottsági határozatot megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A lengyel Köztársaság köteles a költségek viselésére.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/41


A Törvényszék 2018. március 1-i ítélete – Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság

(T-402/15. sz. ügy) (1)

((„ERFA - Valamely nagyprojekthez nyújtandó pénzügyi hozzájárulás megerősítésének megtagadása - Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (1) bekezdése - Annak értékelése, hogy valamely nagyprojekt mennyiben járul hozzá az operatív program célkitűzéseinek megvalósításához - Az 1083/2006 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése - A határidő túllépése”))

(2018/C 142/53)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B.-R. Killmann és M. Siekierzyńska meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a strukturális támogatáshoz tartozó „Innovatív gazdaság” operatív program 4. prioritási tengelyének keretében az „Európai közös szolgáltatási központ – Intelligens logisztikai rendszerek” elnevezésű nagyprojekthez az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) nyújtott pénzügyi hozzájárulás megerősítését a Lengyel Köztársasággal szemben megtagadó 2015. május 11-i C(2015) 3228 végleges bizottsági határozatot megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Lengyel Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 311., 2015.9.21.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/42


A Törvényszék 2018. március 1-jei ítélete – Shoe Branding Europe kontra EUIPO – adidas (Egy cipőn lévő két párhuzamos sáv elhelyezkedése)

(T-85/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Egy cipőn lévő két párhuzamos sávból álló európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Egy cipőn lévő három párhuzamos sávot ábrázoló, korábbi európai uniós ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A jóhírnév sérelme - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”))

(2018/C 142/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgium) (képviselő: J. Løje ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Lukošiūtė meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: adidas AG (Herzogenaurach, Németország) (képviselők: I. Fowler és I. Junkar solicitors)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az adidas és a Shoe Branding Europe közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. november 26-án hozott határozata (R 3106/2014-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Shoe Branding Europe BVBA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 136., 2016.4.18.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/42


A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Le Pen kontra Parlament

(T-140/16. sz. ügy) (1)

((Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat - Parlamenti asszisztensi támogatás - Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása - A főtitkár hatásköre - Bizonyítási teher - Indokolási kötelezettség - Hatáskörrel való visszaélés - Ténybeli tévedés - Egyenlő bánásmód))

(2018/C 142/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Franciaország) (képviselők: kezdetben M. Ceccaldi és J.-P. Le Moigne, később M. Ceccaldi, végül F. Wagner ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament főtitkára által 2016. január 29-én hozott, parlamenti asszisztensi támogatás címén jogalap nélkül kifizetett 320 026,23 euró összeg felperes részéről történő visszatérítését előíró határozat és az ehhez kapcsolódó 2016. február 4-i terhelési értesítés megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Jean-Marie Le Pen köteles a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárások során felmerült költségeket.


(1)  HL C 191., 2016.5.30.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/43


A Törvényszék 2018. március 1-i ítélete – Altunis kontra EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(T-438/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás - CIPRIANI szóvédjegy - HOTEL CIPRIANI korábbi európai uniós szóvédjegy - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése] - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az áruk vagy szolgáltatások hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”))

(2018/C 142/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portugália) (képviselők: A. Vanzetti, S. Bergia és G. Sironi ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: J. Crespo Carrillo és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Hotel Cipriani Srl (Velence, Olaszország) (képviselők: kezdetben P. Cantrill solicitor, és B. Brandreth barrister, később B. Brandreth, A. Poulter és P. Brownlow solicitors)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Hotel Cipriani és az Altunis-Trading, Gestão e Serviços közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. június 7-én hozott határozata (R 1889/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda -t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 343.,2016.9.19.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/44


A Törvényszék 2018. március 9-i ítélete – Portugália kontra Bizottság

(T-462/16. sz. ügy) (1)

((„EMGA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Területalapú támogatások - Portugália által teljesített kiadások - Jogos bizalom - A 73/2009/EK rendelet 41. cikkének 83) bekezdése - Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdése - Arányosság”))

(2018/C 142/57)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida és P. Estêvão meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Sauka meghatalmazott, segítője: M. Marques mendes és A. Dias Henriques ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2016. június 20-i (EU) 2016/1059 bizottsági végrehajtási határozatnak (HL 2016 L 173, 59. o.) a Portugál Köztársaságra vonatkozó része megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 392., 2016.10.24.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/44


A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Gollnisch kontra Parlament

(T-624/16. sz. ügy) (1)

((Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat - Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása - A főtitkár hatásköre - Electa una via - Védelemhez való jog - Bizonyítási teher - Indokolási kötelezettség - Jogos bizalom - Politikai jogok - Egyenlő bánásmód - Hatáskörrel való visszaélés - A képviselők függetlensége - Ténybeli tévedés - Arányosság))

(2018/C 142/58)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Franciaország) (képviselők: kezdetben N. Fakiroff, később F. Wagner ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: G. Corstens és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, a Parlament főtitkára által 2016. július 1-jén hozott, a felperesnek parlamenti asszisztensi támogatás címén 275 984,23 euró jogalap nélkül kifizetett összeg visszafizetésére vonatkozó határozat és az ezzel kapcsolatos terhelési értesítés megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Bruno Gollnisch a saját költségein felül köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket, ideértve az ideiglenes eljárással kapcsolatos költségeket is.


(1)  HL C 383., 2016.10.17.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/45


A Törvényszék 2018. március 1-jei ítélete – Shoe Branding Europe kontra EUIPO – adidas (Két párhuzamos sáv elhelyezkedése egy cipőn)

(T-629/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Egy cipőn lévő két párhuzamos sávból álló európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Egy cipőn lévő három párhuzamos sávot ábrázoló, korábbi európai uniós ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A jóhírnév sérelme - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”))

(2018/C 142/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgium) (képviselő: J. Løje ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Lukošiūtė és A. Söder, meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: adidas AG (Herzogenaurach, Németország) (képviselők: I. Fowler és I. Junkar solicitors)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az adidas és a Shoe Branding Europe közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. június 8-án hozott határozata (R 597/2016-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Shoe Branding Europe BVBA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 402., 2016.10.31.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/46


A Törvényszék 2018. március 8-i ítélete – Cinkciarz.pl kontra EUIPO (€$)

(T-665/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az €$ európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - Leíró jelleg - A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke]”))

(2018/C 142/60)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Lengyelország) (képviselők: E. Skrzydlo-Tefelska és K. Gajek ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az €$ megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2016. július 14-én hozott határozata (R 2086/2015-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ötödik fellebbezési tanácsának 2016. július 14-i határozatát (R 2086/2015-5. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A Törvényszék az EUIPO-t kötelezi a költségek viselésére..


(1)  HL C 402., 2016.10.31.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/46


A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – Paulini kontra EKB

(T-764/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Díjazás - Az illetmények és jutalmak éves felülvizsgálata - Az iránymutatások jogszerűsége - Számítási módszer - A betegszabadságok figyelembevétele - A személyi állományt képviselő személy tevékenységeinek figyelembevétele - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve”))

(2018/C 142/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Jörn Paulini (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: kezdetben L. Levi és M. Vandenbussche, később L. Levi és A. Tymen ügyvédek, végül pedig L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: F. von Lindeiner és D. Camilleri Podestà meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EKB által hozott, a felperessel 2015. december 15-én közölt és 2016. február 10-én módosított, a 2015. év vonatkozásában az illetmények és jutalmak éves felülvizsgálatáról szóló határozat megsemmisítése, másrészt pedig a felperest e határozat folytán állítólag ért kár megtérítése iránti, az EUMSZ 270. cikkre alapított kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Jörn Paulini maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Központi Bank részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 14., 2017.1.16.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/47


A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – dm-drogerie markt kontra EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(T-843/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - Foto Paradies európai uniós szóvédjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”))

(2018/C 142/62)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Németország) (képviselők: T. Strack és O. Bludovsky ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Fischer, R. Manea és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Nürnberg, Németország) (képviselők: L. Petri és M. Gilch ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Digital Print Group O. Schimek és a dm-drogerie markt közötti törlési eljárással kapcsolatban 2016. szeptember 15-én hozott határozata (R 1194/2015-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a dm-drogerie markt GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 38.,2017.2.6.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/48


A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Fertisac kontra ECHA

(T-855/16. sz. ügy) (1)

((„REACH - Valamely anyag regisztrálását terhelő díj - A kkv-k számára biztosított kedvezmény - A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozat ECHA általi ellenőrzése - Igazgatási díjat kiszabó határozat - 2003/361/EK ajánlás - A pénzügyi felső határok túllépése - A »kapcsolt vállalkozás« fogalma”))

(2018/C 142/63)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fertisac, SL (Atarfe, Spanyolország) (képviselő: J. Gomez Rodriguez ügyvéd)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (képviselők: E. Maurage, J.-P. Trnka és M. Heikkilä meghatalmazottak, segítőjük: C. Garcia Molyneux és L. Tosoni ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az ECHA 2016. november 15-i SME(2016) 5150. sz. azon határozatának a megsemmisítése iránt, amely megállapítja, hogy a felperes nem tesz eleget a középvállalkozások számára biztosított díjkedvezményben való részesülés feltételeinek és a felperesre igazgatási díjat szab ki, valamint az ECHA által kiállított és az SME(2016) 5150. sz. határozathoz csatolt, 10060160. és 10060161. sz. számláknak a megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Fertisac, SL-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.


(1)  HL C 30., 2017.1.30.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/48


A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Equivalenza Manufactory kontra EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

(T-6/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A BLACK LABEL BY EQUIVALENZA európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A korábbi LABELL nemzetközi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rnedelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”))

(2018/C 142/64)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Equivalenza Manufactory, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal és E. Armero Lavie ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: J. Crespo Carrillo és M. del Mar Baldares meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: ITM Entreprises SAS (Párizs, Franciaország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az ITM Entreprises és az Equivalenza Manufactory közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. október 11-én hozott határozata (R 690/2016-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) második fellebbezési tanácsának 2016. október 11-i határozatát (R 690/2016-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli, a saját költségein felül, az Equivalenza Manufactory, SL részéről a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 63., 2017.2.27.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/49


A Törvényszék 2018. március 9-i ítélete – Recordati Orphan Drugs kontra EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(T-103/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A NORMOSANG európai uniós szóvédjegy bejelentése - A NORMON korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya (2) bekezdése a) pontjának ii) pontja és 20. szabályának (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii) pontja és 8. cikkének (1) és (7) bekezdése]”))

(2018/C 142/65)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Franciaország) (képviselő: J. Quirin, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Lukošiūtė meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Spanyolország) (képviselő: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Laboratorios Normon és a Recordati Orphan Drugs közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. november 22-én hozott határozata (R 831/2016-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Recordati Orphan Drugs -ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 121., 2017.4.18.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/50


A Törvényszék 2018. március 8-i ítélete – Claro Sol Cleaning kontra EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(T-159/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A Claro Sol Facility Services desde 1972 európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A SOL korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”))

(2018/C 142/66)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Spanyolország) (képviselő: N. Fernández Fernández-Pacheco ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Solemo Oy (Helsinki, Finnország) (képviselők: M. Müller és A. Fottner ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Solemo és a Claro Sol Cleaning közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. január 9-én hozott határozata (R 478/2016-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2017. január 9-én hozott határozatát (R 478/2016-1. sz. ügy).

2)

A Törvényszék a Solemo Oy-t kötelezi a saját költségein felül a Claro Sol Cleaning, SLU részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 195.,2017.6.19.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/50


A Törvényszék 2018. március 7-i ítélete – Rstudio kontra EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(T-230/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás - Az RSTUDIO szóvédjegy - A korábbi ER/STUDIO európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése]”))

(2018/C 142/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: M. Edenborough QC és G. Smith solicitor)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Gája és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az Embarcadero Technologies és az Rstudio közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. február 6-án hozott határozata (R 493/2016-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Rstudio, Inc.-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 178., 2017.6.6.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/51


2018. január 19-én benyújtott kereset – La Marchesiana kontra EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

(T-35/18. sz. ügy)

(2018/C 142/68)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: La Marchesiana Srl (Milánó, Olaszország) (képviselők: M. Franzosi, F. Santonocito, A. Sobol ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Marchesi Angelo Srl (Milánó, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: hét, narancssárga, kék, sárga, piros, zöld, fekete és lila színű ecsetvonásból álló, MARCHESI európai uniós ábrás védjegy -4 187 159. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának az R 1753/2016-4 és R 1802/2016-4. sz. egyesített ügyekben 2017. november 14-én hozott határozata

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és teljes egészében utasítsa el az Angelo Marchesi által a használat elmaradása miatt a 187 159. sz. európai uniós védjegy törlése iránt benyújtott kérelmet;

állapítsa meg a megtámadott határozat megváltoztatása útján hogy a 4 187 159. sz. európai uniós védjegy a hivatkozott időszakban az Európai Unióban az EUVR 58. cikkének (1) bekezdése értelmében tényleges használat tárgyát képezte a következő osztályba tartozó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében: 8. osztály (Kézzel működtetett szerszámok és eszközök, főleg konyhai eszközök), 16. osztály (Papírok, karton, nyomtatványok, könyvek, magazinok, anyagok művészeknek, papíráruk, oktatási anyagok), 21. osztály (Háztartási és konyhai eszközök és edények, lábasok, tányérok, poharak, üvegáru, porcelán és majolika), 29. osztály (Állati eredetű táplálékok, tartósított, szárított és főtt gyümölcs és zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok), 30. osztály (Kávé és pótkávé, tea, kakaó, cukor, rizs, liszt, kenyér, tészta, sütemények, fagylaltok, az élelmiszerek ízének javítására szolgáló adalékok.), 33.. osztály (Alkoholos italok), valamint a 30. osztályba tartozó italok (Kávé), 41. osztály (Nevelési és képzési tevékenység, tanfolyamok), 43. osztály (Vendéglátás, bárok, éttermek, önkiszolgáló éttermek, menzák általi fogyasztásra készített élelmiszerek és italok készítéséből álló szolgáltatások);

másodlagosan, a megtámadott határozat megváltoztatásával utasítsa el az ellenfél által a használat elmaradása miatt a 187 159. sz. európai uniós védjegy törlése iránt benyújtott kérelmet a következő osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében: 30. osztály (Kávé), 41. osztály (Nevelési és képzési tevékenység, tanfolyamok), 43. osztály (Vendéglátás, bárok, éttermek, önkiszolgáló éttermek, menzák általi fogyasztásra készített élelmiszerek és italok készítéséből álló szolgáltatások);

a pervesztes felet kötelezze a jelen eljárás és a megelőző eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok

A 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 18. cikkének (1) bekezdése értelmében vett használat igazolásának téves értékelése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/52


2018. január 24-én benyújtott kereset – Autoridad Portuaria de Vigo kontra Bizottság

(T-41/18. sz. ügy)

(2018/C 142/69)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spanyolország) (képviselő: J. Costas Alonso abogado)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az Európai Bizottság a Szerződések őreként teljesítse az annak biztosítására irányuló kötelezettségét, hogy valamennyi tagállam egységesen alkalmazza a közösségi rendelkezéseket, a harmadik országokból származó állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó európai szabályozás valamennyi tagállam általi egységes alkalmazásának garantálása, illetve az ellenőrzéseket szabályozó normák egységesítése útján;

konkrétan, kötelezze az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságát arra, hogy Vigo és Leixoes (Portugália) kikötőiben összehasonlító elemzést végezzen a harmadik országokból származó állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó közösségi jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztására a felperes azzal érvel, hogy a fagyasztott és mélyhűtött halászati termékek Unión kívüli országokból való behozatalával kapcsolatos uniós szabályozás eltérő alkalmazása a versenyszabályok és a level playing field módosulásához vezet, ami pedig a belső piac torzulását eredményezi.

Ezzel kapcsolatban továbbá azzal érvel, hogy a kikötők kulcsfontosságú szerepet játszanak az áruszállításban, és különösen a halászati termékek behozatalában, amelyek 76 %-a a kikötőkbe érkezik.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/52


2018. február 6-án benyújtott kereset – Alfamicro kontra Bizottság

(T-64/18. sz. ügy)

(2018/C 142/70)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, L.da (Cascais, Portugália) (képviselők: G. Gentil Anastácio és D. Pirra Xarepe ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

egyrészt semmisítse meg az adósság visszafizettetésére vonatkozó 2017. december 13-i C(2017) 8839 final bizottsági határozatot a 3241507078. sz. terhelési értesítésre vonatkozó részében, másrészt pedig semmisítse meg a hivatkozott határozatot a fennmaradó részében;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik.

1.

Az első megsemmisítés iránti kérelmet illetően a felperes azzal érvel, hogy a Bizottság az EUSZ 19. cikket és az EUMSZ 272. cikket megsértve bírósági hatáskört tulajdonított magáénak, amikor a Törvényszék 2017. november 14-i határozatát (T-831/17. sz. ügy), amely határozat meghatározza az Unió egy meghatározott kötelezettséggel kapcsolatos előirányzatát, ugyanezen kötelezettségre vonatkozó – végrehajtható – külön határozattal váltotta fel.

2.

A második megsemmisítés iránti kérelmet illetően a felperes az alábbiakra hivatkozik:

az indokolás hiánya, mivel a Bizottság csupán annak állítására szorítkozott, hogy a megtámadott határozat tárgyát képező megállapodás pénzügyi ellenőrzése során rendszerszintű hibákat állapítottak meg, anélkül hogy kifejtené, konkrétan milyen hibákról van szó;

a törvény megsértése, mivel a Bizottság, azáltal hogy egy adott szerződéses jogviszony keretében elvégzett pénzügyi ellenőrzés következtetéseit automatikusan kivetítette más szerződéses jogviszonyokra, megsértette a 966/2012 rendelet (1) 135. cikke (5) bekezdésének második albekezdését, valamint általában a közigazgatási szerződések, és konkrétan a közbeszerzési szerződések egyik alapelvét, azaz a díjazásra vonatkozó záradék sérthetetlenségét.


(1)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 298., 1. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/53


2018. február 9-én benyújtott kereset – Barata kontra Parlament

(T-81/18. sz. ügy)

(2018/C 142/71)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Joao Miguel Barata (Evere, Belgium) (képviselők: G. Pandey, D. Rovetta and V. Villante ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

előzetesen, amennyiben szükséges, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 277. cikkének megfelelően állapítsa meg a személyzeti szabályzat 90. cikkének a jelen eljárásban való érvénytelenségét és alkalmazhatatlanságát;

semmisítse meg, először, az Európai Parlament 2017. október 30-i, a felperes által az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2017. június 19-én benyújtott panaszt elutasító határozatát;

semmisítse meg, másodszor, a humánerőforrás-fejlesztési igazgató 2017. március 20-i, a felperesnek a 2016. évi igazolási eljárás keretében szervezett képzési programban részt vevő tisztviselők tervezett jegyzékébe való felvételét mellőző és a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott felülvizsgálat iránti kérelmét elutasító határozatát;

semmisítse meg, harmadszor, az Európai Parlament 2016. február 14-i, a felperest az eredményeiről tájékoztató és a 2016. évi igazolási eljárásban részt vevő tisztviselők jegyzékébe való felvételét mellőző határozatát;

semmisítse meg, negyedszer az Európai Parlament 2017. december 8-i, a felperest arról tájékoztató határozatát, hogy a 2016. évi igazolási eljárásban a 87 pályázó közül 36. lett, aminek következtében neve nem szerepel a vonatkozó tervezett jegyzékben;

semmisítse meg, ötödször, az Európai Parlament 2016. december 21-i, a felperes értékelésének és pontszámának felülvizsgálatát elutasító és őt az igazolási eljárásból kizáró határozatát;

semmisítse meg, hatodszor, az Európai Parlament 2016. október 7-i 2016/014. sz. belső versenyvizsga-felhívását;

semmisítse meg végül az Európai Parlamentnek az említett képzési programban részt vevő tisztviselőket tartalmazó tervezett jegyzékét;

ítéljen meg a felperes javára 50 000 euró összegű kártérítést;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap nyilvánvaló értékelési hibán, az indokolási kötelezettség megsértésén, a személyzeti szabályzat 25. cikkének megsértésén, a releváns tények és iratok nyilvánvalóan hibás értékelésén és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 296. cikkének megsértésén alapul.

2.

A második jogalap a hatékony bírói jogvédelem elvének megsértésén, az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének megsértésén, továbbá a személyzeti szabályzat 90. cikke állítólagos jogszerűtlenségén és alkalmazhatatlanságán alapul.

3.

A harmadik jogalap a hatáskör hiányán, a versenyvizsga-felhívás megsértésén, a személyzeti szabályzat III. mellékletével együttesen értelmezett 30. cikkének megsértésén, továbbá a megfelelő és gondos ügyintézés kötelezettségének megsértésén alapul.

4.

A negyedik jogalap a Charta 41. cikke szerinti megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésén, nyilvánvaló értékelési hibán és az egyenlő bánásmód elvének megsértésén alapul.

5.

Az ötödik jogalap az 1/58 rendelet (1) 1., 2., 3. és 4. cikkének megsértésén, a személyzeti szabályzat 1d. és 28. cikkének, valamint III. melléklete 1. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértésén, továbbá az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésén alapul.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló 1958. október 6-i tanácsi rendelet (HL 1958. 17., 385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 3. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/55


2018. február 19-én benyújtott kereset – Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség kontra Bizottság

(T-93/18. sz. ügy)

(2018/C 142/72)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (Lausanne, Svájc) (képviselő: J.-F. Bellis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság AT.40208 – International Skating Union’s Eligibility rules [a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség alkalmassági szabályai] ügyben 2017. december 8-án hozott határozatát, és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes nyolc jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap szerint a vitatott határozat indokolása alapvető ellentmondást tartalmaz.

2.

A második jogalap értelmében a felperes alkalmassági szabályainak nem célja a verseny korlátozása.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a felperes alkalmassági szabályainak nincs versenykorlátozó hatása.

4.

A negyedik jogalap szerint a felperes azon döntése, hogy nem hagyja jóvá a 2014 Dubai Icederby rendezvényt, nem tartozik az EUMSZ 101. cikk hatálya alá, mivel e döntés jogszerű célra irányult a felperes etikai kódexének megfelelően, amely tiltja a fogadás támogatásának minden formáját.

5.

Az ötödik jogalap értelmében a felperes azon döntése, hogy nem hagyja jóvá a 2014 Dubai Icederby-t semmiképpen nem tartozik az EUMSZ 101. cikk területi hatálya alá.

6.

A hatodik jogalap szerint megalapozatlan az az állítás, hogy a Sport Választottbíróság szabályai megerősítik az állítólagos versenykorlátozásokat.

7.

A hetedik jogalap azon az állításon alapul, hogy a Bizottság túllépett a hatáskörén azzal, hogy a felperest olyan jóvátételre kötelezte, amely nincs kapcsolatban a jogsértés megállapításával.

8.

A nyolcadik jogalap értelmében a kényszerítő bírság kiszabásának nincs érvényes jogalapja.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/55


2018. február 12-én benyújtott kereset – Gollnisch kontra Parlament

(T-95/18. sz. ügy)

(2018/C 142/73)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Gollnisch (Villers-le-Mahieu, Franciaország) (képviselő: B. Bonnefoy-Claudet ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament elnökének a D 318700 referenciaszámú, 2017. december 1-jei levelével közölt, az Európai Parlament elnökségének a PE 610.437/BUR/Decision referenciaszámú, 2017. október 23-i határozatát, amely elutasítja a B. Gollnisch által a főtitkár határozata ellen a questorokhoz benyújtott panaszt;

semmisítse meg ezzel együtt az Európai Parlament főtitkárának 2016. július 6-án közölt, 2016. július 1-jei határozatát, amely szerint „275 984,23 euró összeget jogosulatlanul fizettek ki Bruno Gollnisch részére”, és amely elrendeli, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő és az intézmény számvitelért felelős tisztviselője hajtsa be ezt az összeget;

semmisítse meg ezzel együtt a pénzügyi főigazgató 2016. július 6-i D 201920 referenciaszámú levelében szereplő, a fent hivatkozott határozatban említett értesítést és végrehajtási intézkedéseket;

semmisítse meg ezzel együtt a pénzügyi főigazgató által aláírt, 2016. július 5-i 2016–914. sz. terhelési értesítést;

ítéljen meg a felperesnek 50 000 euró összegű nem vagyoni kártérítést, amely kára a vizsgálat lezárása előtti megalapozatlan vádakból, imázsának megsértéséből, a megtámadott határozat által a magán- és politikai életében okozott igen jelentős zavarból, és abból a jelentős munkateherből ered, amelyet ezekre az eljárásokra fordítania kellett;

ítéljen meg számára 28 000 euró összeget a jogi tanácsadással, a jelen kereset elkészítésével, valamint az e kereset és az ahhoz csatolt iratok fénymásolásával és benyújtásával összefüggésben felmerült költségek címén;

az Európai Parlamentet kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két, kifejezetten az elnökség határozatára irányuló jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, lényeges eljárási szabályoknak a megtámadott határozat elfogadása során az alperes általi többszöri megsértésére alapított jogalap. A felperes szerint a megtámadott határozat elfogadását eredményező eljárás sérti a felperes azon jogát, hogy ügyét pártatlan testület tárgyalja. Az alperes a felperes védelemhez való jogát is megsértette. A megtámadott határozat ezután a questorok képviselőjének pontatlan nyilatkozatán alapul, indokolása pedig nem megfelelő, mivel nem reagál a felperes által felhozott több kifogásra.

2.

A második, a megtámadott határozat elfogadását eredményező tényállás elferdítésére alapított jogalap

A felperes olyan jogalapokat is felhoz, amelyeket a főtitkárnak a Parlament elnöksége előtt vitatott határozatával szemben hozott fel, amennyiben ezen utóbbi anélkül tartotta fenn hatályában a megtámadott határozatot, hogy helytállóan figyelembe vette volna a felperes által előadott érveket.

1.

Az első, a főtitkár határozatának elfogadását eredményező eljárásnak a főtitkár hatáskörének hiányával, a védelemhez való jog megsértésével, a bizonyítási teher megfordításával, a hiányos indokolással, valamint a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének megsértésével kapcsolatos hibáira alapított jogalap.

2.

A második, a parlamenti asszisztensek polgári jogainak megsértésére, a felperessel szemben alkalmazott, hátrányosan megkülönböztető bánásmódra, hatáskörrel való visszaélésre, a képviselők függetlenségének megsértésére, a helyi parlamenti asszisztensek szerepének téves értelmezésére, valamint az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/57


2018. február 22-én benyújtott kereset – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA

(T-104/18. sz. ügy)

(2018/C 142/74)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spanyolország) (képviselők: P. Palacios Pesquera és M. Rius Coma ügyvédek)

Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak a jelen kérelmet és az abban foglalt megtámadási jogalapokat;

adjon helyt az e kérelemben felhozott megtámadási jogalapoknak, és ennek következtében semmisítse meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a TECNALIA által elvégzett feladatoknak megfelelő összegeket nem kell visszafizetni;

a REA-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kérelem az FP7-SME-2013–605879-FOODWATCH grant agreement projektet érintő pénzügyi visszatérítésére vonatkozó kontradiktórius eljárásban hozott határozat ellen irányul. A FoodWatch projekt támogatási szerződésének megszüntetésre vonatkozó döntés alapja, hogy az alperest nem tájékoztatták a BreadGuard projekt létezéséről, amely projekt a REA szerint a céljai, munkamódszerei és elvárt eredményei szempontjából jelentős mértékben hasonlított a FoodWatch projektre.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap szerint a megtámadott határozat nem tartalmazott indokolást, mivel a kontradiktórius vizsgálati eljárás során a TECNALIA által felhozott védekezési jogalapokat nem vették figyelembe.

2.

A második jogalap értelmében megsértették a FoodWatch projekt Grant Agreementje II. mellékletének tartalmát, mivel az alperes nem közölte azon független szakértők kilétét, akik a megtámadott határozat alapjául szolgáló szakvéleményeket aláírták, megakadályozva ezzel a TECNALIA általi kifogásemelést.

3.

A harmadik jogalap a felróhatóság elvének azzal való megsértésén alapul, hogy az alperes nem vette figyelembe a TECNALIA kifogásolt cselekmények elkövetésében való közreműködésének mértékét.

4.

A negyedik jogalap a jogszerűség elvének megsértésén alapul, amennyiben a projekteket szabályszerűen végrehajtották és a TECNALIA a kötelezettségvállalások tekintetében nem követett el jogsértést vagy mulasztást.

5.

Az ötödik jogalap az arányosság elvének megsértésén alapul, mivel a kifogásolt cselekmény egyes résztvevői felróhatóságának mértékét nem vették figyelembe.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/58


2018. február 20-án benyújtott kereset – Laverana kontra EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

(T-106/18. sz. ügy)

(2018/C 142/75)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Németország) (képviselők: J. Wachinger, M. Zöbisch és R. Drozdz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Agroecopark (Majadahonda, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: VERA GREEN európai uniós szóvédjegy – 15 068 646. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 18-án hozott határozata (R 982/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/58


2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(T-117/18. sz. ügy)

(2018/C 142/76)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: C. Rogula ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „200 PANORAMICZNYCH” európai uniós szóvédjegy – 15 299 688. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 2194/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az ötödik fellebbezési tanács határozatát úgy változtassa meg, hogy a felperes fellebbezésének adjon helyt, és a „200 PANORAMICZNYCH” szóvédjegyet lajstromozza tekintettel arra, hogy a „200 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát a védjegy lajstromozásával szemben nem áll fenn kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „200 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

másodlagosan

helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanács határozatát és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát (EUIPO) kötelezze arra, hogy a „200 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés lajstromozására irányuló európai uniós védjegybejelentést (015299688. sz. bejelentés) újból vizsgálja meg, különös tekintettel a jelenleg fennálló szabálytalanságok megszüntetésére, és állapítsa meg, hogy „200 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, és közelebbről annak b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát nem áll fenn feltétlen kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „200 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/59


2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

(T-118/18. sz. ügy)

(2018/C 142/77)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: C. Rogula ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „300 PANORAMICZNYCH” európai uniós szóvédjegy – 15 299 696. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 2195/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az ötödik fellebbezési tanács határozatát úgy változtassa meg, hogy a felperes fellebbezésének adjon helyt, és a „300 PANORAMICZNYCH” szóvédjegyet lajstromozza tekintettel arra, hogy a „300 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát a védjegy lajstromozásával szemben nem áll fenn kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „300 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

másodlagosan

helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanács határozatát és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát (EUIPO) kötelezze arra, hogy a „300 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés lajstromozására irányuló európai uniós védjegybejelentést (015299696. sz. bejelentés) újból vizsgálja meg, különös tekintettel a jelenleg fennálló szabálytalanságok megszüntetésére, és állapítsa meg, hogy „300 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, és közelebbről annak b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát nem áll fenn feltétlen kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „300 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/60


2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

(T-119/18. sz. ügy)

(2018/C 142/78)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: C. Rogula ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „400 PANORAMICZNYCH” európai uniós szóvédjegy – 15 299 704. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 2200/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az ötödik fellebbezési tanács határozatát úgy változtassa meg, hogy a felperes fellebbezésének adjon helyt, és a „400 PANORAMICZNYCH” szóvédjegyet lajstromozza tekintettel arra, hogy a „400 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát a védjegy lajstromozásával szemben nem áll fenn kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „400 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

másodlagosan

helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanács határozatát és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát (EUIPO) kötelezze arra, hogy a „400 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés lajstromozására irányuló európai uniós védjegybejelentést (015299704. sz. bejelentés) újból vizsgálja meg, különös tekintettel a jelenleg fennálló szabálytalanságok megszüntetésére, és állapítsa meg, hogy „400 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, és közelebbről annak b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát nem áll fenn feltétlen kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „400 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/61


2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

(T-120/18. sz. ügy)

(2018/C 142/79)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: C. Rogula ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „500 PANORAMICZNYCH” európai uniós szóvédjegy – 15 299 712. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 2201/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az ötödik fellebbezési tanács határozatát úgy változtassa meg, hogy a felperes fellebbezésének adjon helyt, és a „500 PANORAMICZNYCH” szóvédjegyet lajstromozza tekintettel arra, hogy a „500 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát a védjegy lajstromozásával szemben nem áll fenn kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „500 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

másodlagosan

helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanács határozatát és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát (EUIPO) kötelezze arra, hogy a „500 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés lajstromozására irányuló európai uniós védjegybejelentést (015299712. sz. bejelentés) újból vizsgálja meg, különös tekintettel a jelenleg fennálló szabálytalanságok megszüntetésére, és állapítsa meg, hogy „500 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, és közelebbről annak b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát nem áll fenn feltétlen kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „500 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/62


2018. február 20-án benyújtott kereset – Agencja Wydawnicza Technopol kontra EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

(T-121/18. sz. ügy)

(2018/C 142/80)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: C. Rogula ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „1000 PANORAMICZNYCH” európai uniós szóvédjegy – 15 299 671. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 2208/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az ötödik fellebbezési tanács határozatát úgy változtassa meg, hogy a felperes fellebbezésének adjon helyt, és a „1000 PANORAMICZNYCH” szóvédjegyet lajstromozza tekintettel arra, hogy a „1000 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát a védjegy lajstromozásával szemben nem áll fenn kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „1000 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

másodlagosan

helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanács határozatát és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát (EUIPO) kötelezze arra, hogy a „1000 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés lajstromozására irányuló európai uniós védjegybejelentést (015299671. sz. bejelentés) újból vizsgálja meg, különös tekintettel a jelenleg fennálló szabálytalanságok megszüntetésére, és állapítsa meg, hogy „1000 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés nem felel meg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, és közelebbről annak b) és c) pontjában foglalt feltételeknek, tehát nem áll fenn feltétlen kizáró ok;

és/vagy

állapítsa meg, hogy a 2017/1001 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően a „1000 PANORAMICZNYCH” szómegjelölés a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet (szerzett megkülönböztető képesség), tehát nem áll fenn kizáró ok a védjegy lajstromozásával szemben, így különösen nem kell alkalmazni a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt feltételt;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/63


2018. február 27-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra EUIPO – Shimano Europe (PRO)

(T-122/18. sz. ügy)

(2018/C 142/81)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Németország) (képviselők: A. Berger és A. Marx ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Shimano Europe BV (Nunspeet, Hollandia)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: PRO európai uniós ábrás védjegy – 14 468 904. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 7-én hozott határozata (R 1332/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és utasítsa el a 014 468 904. sz. európai uniós védjegybejelentés ellen benyújtott 002654773. sz. felszólalást;

az EUIPO-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére;

a Shimano Europe B. V.-t kötelezze az EUIPO előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése;

2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/64


2018. február 27-én benyújtott kereset – Bayer Intellectual Property kontra EUIPO (szív ábrázolása)

(T-123/18. sz. ügy)

(2018/C 142/82)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Németország) (képviselők: V. Bomhard és J. Fuhrman ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy (szív ábrázolása) – 15 701 568. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. december 7-én hozott határozata (R 145/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

adjon helyt a felperes által a fellebbezési tanács előtt előterjesztett fellebbezésnek;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) poontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/65


2018. február 27-én benyújtott kereset – Van Haren Schoenen kontra Bizottság

(T-126/18. sz. ügy)

(2018/C 142/83)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Hollandia) (képviselők: S. De Knop, B. Natens, A. Willems és M. Meulenbelt ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, valamint egyes Kínai Népköztársaságban és Vietnamban működő exportáló gyártók által gyártott egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint a Bíróság által a C-659/13. és C-34/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet végrehajtásáról szóló, 2017. december 4-i (EU) 2017/2232 bizottsági végrehajtási rendeletet;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUSZ 5. cikk (1) és (2) bekezdésének a megsértésére alapított jogalap, mivel a megtámadott rendelet esetében semmiféle jogalap nem áll fenn. Másodlagosan a felperes az intézményi egyensúly EUSZ 13. cikk (2) bekezdése értelmében vett elvének a megsértésére hivatkozik.

2.

A második, az EUMSZ 266. cikk megsértésére alapított jogalap, mivel elmulasztották meghozni a 2016. február 4-i C&J Clark International ítélet (C-659/13 és C-34/14, EU:C:2016:74) teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

3.

A harmadik, az (EU) 2016/1036 rendelet (1) 1. cikke (1) bekezdésének és 10. cikke (1) bekezdésének, valamint a jogbiztonság elvének azáltal történő megsértésére alapított jogalap, hogy a dömpingellenes vámokat szabad forgalomba bocsátott árukra vetették ki.

4.

A negyedik, az (EU) 2016/1036 rendelet 21. cikkének a megsértésére alapított jogalap, mivel a dömpingellenes vámokat az Unió érdekeinek ismételt mérlegelése nélkül vetették ki. A felperes véleménye szerint mindenesetre nyilvánvalóan téves volt annak megállapítása, hogy a dömpingellenes vámok kivetése az Unió érdekében állt.

5.

Az ötödik, az EUSZ 5. cikk (1) és (4) bekezdésének a megsértésére alapított jogalap, mivel olyan jogi aktust fogadtak el, amely meghaladja a célja eléréséhez szükséges mértéket.


(1)  Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.).


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/66


2018. február 28-án benyújtott kereset – Cortina és FLA Europe kontra Bizottság

(T-127/18. sz. ügy)

(2018/C 142/84)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Cortina (Oudenaarde, Belgium) és FLA Europe (Oudenaarde) (képviselők: S. De Knop, B. Natens és A. Willems ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, valamint egyes Kínai Népköztársaságban és Vietnamban működő exportáló gyártók által gyártott egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint a Bíróság által a C-659/13. és C-34/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet végrehajtásáról szóló, 2017. december 4-i (EU) 2017/2232 bizottsági végrehajtási rendeletet;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az EUSZ 5. cikk (1) és (2) bekezdésének a megsértésére alapított jogalap, mivel a megtámadott rendelet esetében semmiféle jogalap nem áll fenn. Másodlagosan a felperesek az intézményi egyensúly EUSZ 13. cikk (2) bekezdése értelmében vett elvének a megsértésére hivatkoznak.

2.

A második, az EUMSZ 266. cikk megsértésére alapított jogalap, mivel elmulasztották meghozni a 2016. február 4-i C&J Clark International ítélet (C-659/13 és C-34/14, EU:C:2016:74) teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

3.

A harmadik, az EUSZ 5. cikk (1) és (4) bekezdésének a megsértésére alapított jogalap, mivel olyan jogi aktust fogadtak el, amely meghaladja a célja eléréséhez szükséges mértéket.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/66


2018. február 22-én benyújtott kereset – IQ Group Holdings Berhad kontra EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

(T-133/18. sz. ügy)

(2018/C 142/85)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Carter ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a Lumiqs ábrás védjegy tekintetében az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – 1 220 053. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. december 12-én hozott határozata (R 983/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

adjon helyt a keresetnek a módosított vitatott áruk tekintetében történő lajstromozás érdekében;

az EUIPO-t kötelezze a felperes részéről a jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/67


2018. március 1-jén benyújtott kereset – Monster Energy kontra EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

(T-134/18. sz. ügy)

(2018/C 142/86)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselő: P. Brownlow ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: BALLER’S PUNCH európai uniós szóvédjegy – 14 823 306. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. december 12-én hozott határozata (R 998/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

helyezze hatályon kívül a felszólalási osztály 2017. március 13-i határozatát (B002643172. sz. felszólalás);

lajstromozza a felszólalással érintett védjegyet a bejelentésben szereplő valamennyi áru tekintetében;

az EUIPO-t kötelezze a saját költségei, valamint a felperes részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/68


2018. február 21-én benyújtott kereset – Avio kontra Bizottság

(T-139/18. sz. ügy)

(2018/C 142/87)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Avio SpA (Róma, Olaszország) (képviselők: G. Roberti, G. Bellitti és I. Perego ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

érdemi intézkedésként semmisítse meg a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti, az M.7724. sz. „ASL/Arianespace” összefonódási ügyben az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító 2016. július 20-i C(2016) 4621 final bizottsági határozatot;

pervezető intézkedésként hívja fel a Bizottságot az eljárási szabályzat 88. és 89. cikke, valamint 91. cikkének b) pontja alapján a jelen kereset III. részében felsorolt dokumentumok benyújtására;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti, az M.7724. sz. „ASL/Arianespace” összefonódási ügyben az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító 2016. július 20-i C(2016) 4621 final bizottsági határozat ellen irányul, amelynek nem bizalmas változatát 2017. december 11-én tették közzé.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát vétett, valamint megsértette a vizsgálati és indokolási kötelezettségét, amennyiben tévesen értékelte az Arianespace által indított hordozórakéták piacának lezárására vonatkozó kockázatot, különös tekintettel a kapacitásra, az ösztönzőkre és a versenyellenes hatásokra;

2.

a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amennyiben nem írta elő kötelezettségek vállalását az Arianespace által indított hordozórakéták piaca vonatkozásában, különös figyelemmel az Arianespace-nél felmerülő érdekellentéthez kapcsolódó versenykockázatokra, valamint a bizalmas információk Arianespace és ASL közötti cseréjére vonatkozó kockázatra.


23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/69


2018. február 28-án benyújtott kereset – Caprice Schuhproduktion kontra Bizottság

(T-157/18. sz. ügy)

(2018/C 142/88)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG (Pirmasens, Németország) (képviselők: S. De Knop, B. Natens és A. Willems ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, valamint egyes Kínai Népköztársaságban és Vietnamban működő exportáló gyártók által gyártott egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint a Bíróság által a C-659/13. és C-34/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet végrehajtásáról szóló, 2017. december 4-i (EU) 2017/2232 bizottsági végrehajtási rendeletet;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik. Az előadott jogalapok megegyeznek a Cortina és FLA Europe kontra Bizottság ügyben (T-127/18) előadott jogalapokkal.