ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 429

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. december 14.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2017/C 429/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8722 – Omers/Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8681 – Endowment Strategies/Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV) ( 1 )

2


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2017/C 429/04

A Tanács következtetései az EU megújított felsőoktatási programjáról

3

 

Európai Bizottság

2017/C 429/05

Euroátváltási árfolyamok

8

2017/C 429/06

2017. évi éves naprakésszé tétel az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együttható tekintetében

9

2017/C 429/07

Ideiglenes naprakésszé tétel az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására alkalmazandó korrekciós együtthatók tekintetében

15

2017/C 429/08

Éves naprakésszé tétel az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására alkalmazandó korrekciós együttható tekintetében

18

 

Számvevőszék

2017/C 429/09

21/2017. sz. különjelentés – A zöldítés: bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer

24

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2017/C 429/10

Munkaszüneti napok a 2018. évben: EGT-tag EFTA-államok és EGT-intézmények

25

2017/C 429/11

Állami támogatás – Engedélyező határozat

27


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2017/C 429/12

Nyílt versenyvizsga-felhívás

28

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2017/C 429/13

A Héraðsdómur Reykjavíkur 2017. június 30-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Fjarskipti hf. kontra Síminn hf. ügyben (E-6/17. sz. ügy)

29

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2017/C 429/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8722 – Omers/Thames Water)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 429/01)

2017. december 8-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8722 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8681 – Endowment Strategies/Benvic Europe)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 429/02)

2017. december 5-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8681 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 429/03)

2017. november 15-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8562 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/3


A Tanács következtetései az EU megújított felsőoktatási programjáról

(2017/C 429/04)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

EMLÉKEZTETVE a kérdés ezen következtetések mellékletében szereplő politikai hátterére,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy:

1.

egyéni szinten a felsőoktatás hozzájárul a tanulók személyes és szakmai fejlődéséhez, és segíti az egyéneket abban, hogy felelősséget vállaljanak egész életen át tartó tanulásukért és szakmai pályájukért, társadalmi szinten pedig megteremti a fenntartható fejlődés, a gazdasági növekedés, az innováció és a társadalmi kohézió alapját, és fontos szerepet játszik a társadalmi kihívások azonosításában és kezelésében;

2.

meg kell erősíteni az együttműködést és a szinergiákat, mind az oktatási ágazatokon belül, mind a felsőoktatás és a kutatás, az innováció, valamint a munka világa között;

3.

a felsőoktatási intézményeknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy eleget tehessenek polgári szerepvállalási feladatuknak és hogy lépéseket tegyenek annak biztosítására, hogy hallgatói és személyzeti állományuk összetétele jobban tükrözze a népesség egészét;

4.

ösztönözni kell a felsőoktatási intézményeket arra, hogy újragondolják tanulási és tanítási megközelítéseiket, és hogy támogassák mindenekelőtt a hallgatóközpontú megközelítés, az együttműködésen és kutatáson alapuló tanulás, az inkluzív tanulási környezetek és a digitális technológiák alkalmazását;

5.

noha figyelemreméltó előrelépés történt az Európa 2020 stratégia azon kiemelt céljának elérése terén, hogy 2020-ra a 30–34 éves korosztályba tartozók legalább 40 %-a rendelkezzen befejezett felsőfokú vagy azzal egyenértékű tanulmányokkal, döntő fontosságú biztosítani, hogy a felsőoktatás magas színvonalú és kellően releváns legyen ahhoz, hogy a diplomások képesek legyenek mind személyes, mind szakmai szempontból sikerrel helytállni;

6.

ezzel összefüggésben további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy javuljon a felsőoktatásról, például annak társadalmi és foglalkoztatási hatásairól, a felsőoktatást végzettség nélkül elhagyók polgári szerepvállalásáról, valamint a transznacionális mobilitásról és az abban rejlő kihívásokról nyújtott adatok minősége;

7.

a felsőoktatás területén – mindenekelőtt az Erasmus+ program keretében – megvalósuló nemzetközi együttműködés és tanulási célú mobilitás lehetővé tette határokon átnyúló új partnerségek létrejöttét, a bevált gyakorlatok megosztását, a interkulturális megértés javulását és közös értékek kialakítását, valamint új ismeretek felszínre kerülését és terjesztését, ezzel is javítva az európai felsőoktatási rendszer vonzerejét és versenyképességét a világban;

8.

Európa felsőoktatási ágazata előtt a következő konkrét kihívások állnak:

a)

a hallgatókat jobb ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal kell felvértezni, egyúttal pedig kezelni kell a bizonyos foglalkozási területeken jelentkező strukturális munkaerőhiányt és szakemberhiányt is,

b)

mindenki számára egyenlő lehetőséget kell biztosítani a felsőoktatásban való részvételre, és meg kell teremteni az ahhoz szükséges feltételeket, hogy mindenki sikeresen befejezhesse felsőfokú tanulmányait, továbbá elő kell mozdítani a felsőoktatási intézmények polgári szerepvállalását,

c)

teljes körűen ki kell használni a felsőoktatási intézmények azon, jelenleg kiaknázatlan potenciálját, amellyel a tanítás és a kutatás révén ezek az intézmények rendelkeznek az innovációhoz és a fejlesztéshez a tágabb gazdaságban való hozzájárulás tekintetében, különösen a saját régióikban,

d)

ösztönözni kell a koherenciát a felsőoktatás irányításában és elő kell mozdítani a fenntartható erőforrás-gazdálkodást;

ÜDVÖZLI:

9.

az EU megújított felsőoktatási programjáról szóló bizottsági közleményt (1), amely korábbi együttműködésre épül és amelynek célja biztosítani, hogy az uniós eszközök és programok támogassák az egymástól való tanulást és a szakpolitikai együttműködést a felsőoktatásban,

teljes mértékben tiszteletben tartva a tudományos élet szabadságát és a felsőoktatási intézmények intézményi autonómiáját, valamint tudatában annak, hogy ezek alapvető szerepet játszanak a felsőoktatási rendszerek további modernizálásában,

FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, hogy a következő kiemelt cselekvési területekre összpontosítsanak:

A.   A KIVÁLÓSÁG ELŐMOZDÍTÁSA A KÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

10.

a felsőoktatási intézmények ösztönzése arra, hogy fejlesszék minden tanuló tehetségét és potenciálját, és megfelelőbben vértezzék fel őket az ahhoz szükséges tudással, készségekkel és kompetenciákkal, hogy aktív és felelősségteljes tagjai lehessenek a társadalomnak, és részt vehessenek a munkaerő-piacon és az egész életen át tartó tanulásban;

11.

a strukturális munkaerőhiány és a szakemberhiány kezelése, valamint a jövőbeli készségigényekre való felkészülés a felsőoktatási intézmények arra való ösztönzésével, hogy:

a)

erősítsék az együttműködést a munkáltatókkal, például munkaalapú tanuláson keresztül, valamint elméleti és gyakorlati elemek programokba való építésével;

b)

működjenek együtt oktatási intézményekkel az oktatás minden szintjén és más érintett érdekelt felekkel annak érdekében, hogy a tanulókat arra motiválják, hogy szakmai pályafutásukat olyan, magas szintű képzettséget igénylő szakmákban – többek között az akadémiai szférában – folytassák, amelyek nemcsak napjaink munkaerő-piaci igényeinek felelnek meg, hanem hozzájárulnak a holnap gazdaságának és társadalmának, valamint a munka jövőjének alakításához is, valamint hogy helyezzenek különös hangsúlyt készségek elsajátítására a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok, (a művészetek) és a matematika területén (science, technology, engineering, (arts) and maths (STE(A)M)),

c)

használjanak fel készség- és munkaerőpiaci előrejelzéseket és elemzéseket egyrészt a felsőoktatás minőségének javítása, másrészt annak érdekében, hogy a tanulók megalapozottan dönthessenek arról, hogy milyen tanulmányokat folytassanak;

12.

szorosabb kapcsolatok kiépítése a helyi közösségekkel például a közösségi és önkéntes tevékenységeknek programokba történő nagyobb mértékű integrálása, valamint a vállalkozói kultúra és készségek ösztönzésével a felsőoktatási intézmények falain belül és kívül egyaránt;

13.

a felsőoktatási intézmények ösztönzése arra, hogy alkalmazzanak innovatív oktatási és tanulási megközelítéseket, különösen a digitalizációval kapcsolatos stratégiai megközelítés kialakításával és minden tanuló digitális jártasságának a javításával;

B.   A SOKSZÍNŰ HALLGATÓI ÁLLOMÁNY IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE ÉS A TUDOMÁNYOS SZEMÉLYZET TÁMOGATÁSA

14.

törekvés a méltányosság növelésére a felsőoktatásban való részvétel lehetőségének bővítése révén az eszközök széles skálájának felhasználásával, többek között a regionális szintű részvételi lehetőségek javításával, a diplomaszerzés feltételeinek optimalizálásával, valamint annak biztosításával, hogy hátterére való tekintet nélkül minden hallgató magas színvonalú oktatásban és iránymutatásban részesüljön;

15.

erőfeszítések annak érdekében, hogy a felsőoktatási rendszerek nyitottá váljanak a különböző életszakaszban lévő személyek számára, mégpedig az egyes képzettségi szintek és képzési irányok közötti átmenetek megkönnyítésével, az informális és a nem formális tanulás elismertségének javításával, valamint rugalmasabb – például a vegyes tanuláson és a nyitott oktatási segédanyagokon keresztüli – felsőoktatási módok kidolgozásával;

16.

a felsőoktatási intézmények ösztönzése arra, hogy támogassák és mozdítsák elő a tudományos személyzet alapképzését és folyamatos szakmai továbbképzését, hogy az rendelkezzen a sokszínű hallgatói állomány igényeinek kielégítéséhez, a hatékony kollaboratív tanulási környezetek megteremtéséhez, a hallgatók kutatási tevékenységekbe való bevonásához, az interdiszciplinaritás előmozdításához és az innovatív pedagógiai gyakorlatok jobb hasznosításához szükséges megfelelő tanítási készségekkel;

17.

intézkedések a tudományos személyzet digitális kompetenciáinak javítására, a digitális pedagógiát és tantárgyspecifikus digitális kompetenciákat is beleértve;

18.

erőfeszítések az oktatásbeli kiválóság és innováció méltányolására, például a tudományos személyzetet célzó jutalmazási rendszerek és előmeneteli lehetőségek kidolgozásával, a tanítási és kutatási tevékenységek közötti egyensúly figyelembevételével;

19.

a tanulási célú mobilitás és más releváns nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségek – például a virtuális és a vegyes mobilitás vagy az intézményen belüli nemzetköziesítés – népszerűsítése a hallgatók és a tudományos személyzet körében, szisztematikusabban beépítve a tanulási és az oktatási célú mobilitást a programokba;

C.   HOZZÁJÁRULÁS AZ INNOVÁCIÓHOZ A TÁGABB GAZDASÁGBAN

20.

a felsőoktatási intézmények támogatása abban, hogy nagyobb hatást gyakoroljanak a makroregionális stratégiákra, a regionális gazdaságokra és az innovációs kapacitásra, valamint abban, hogy hozzájáruljanak a technológiatranszferhez és a regionális intelligens szakosodási politikához;

21.

a felsőoktatási intézmények támogatása hatékony kollaboratív hálózatok létrehozásában a különböző szervezetek között, illetve ágazatokon átívelően;

22.

a felsőoktatási intézmények ösztönzése arra, hogy teremtsenek a vállalkozói gondolkodásmód és kreativitás szempontjából kedvező feltételeket, és alkalmazzanak holisztikus megközelítést a kutatás és innováció tanulmányi programokba való integrálásának módját illetően;

23.

a doktoranduszi programok azt célzó továbbfejlesztésének támogatása, hogy azok jobban felkészítsék a diplomásokat szakmai pályafutásukra mind a tudományos életben, mind azon kívül, – ideértve az átvihető kompetenciák láthatóságának növelését is –, továbbá annak elősegítése, hogy a diplomások kibontakoztassák teljes potenciáljukat, és egyidejűleg hozzájáruljanak az innovációhoz és a fejlesztéshez a tágabb gazdaságban és társadalomban;

D.   A HATÉKONYSÁG ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE A FELSŐOKTATÁSI RENDSZERBEN

24.

törekvés a felsőoktatási rendszerek megfelelő, méltányos és fenntartható finanszírozására és hatékony kormányzására a tanítás és a tanulás minőségének és relevanciájának javítása, valamint az inkluzivitás és a kiválóság előmozdítása érdekében;

25.

a belső érdekelt felek aktív részvételének és a külső érdekelt felek bevonásának ösztönzése a felsőoktatási intézmények kormányzásába;

26.

a minőségbiztosítás hatékonyságának, eredményességének és átláthatóságának további fokozása a kölcsönös bizalom megerősítése, a tudományos képesítések elismerési eljárásainak erősítése és a nemzetközi mobilitás ösztönzése érdekében;

a tagállamok által e területen folytatott együttműködés támogatására tekintettel ÜDVÖZLI A BIZOTTSÁG AZON SZÁNDÉKÁT, HOGY:

27.

megerősítse az Erasmus+ program és az oktatási és képzési stratégiai keret égisze alatt folytatott együttműködést, többek között az inkluzivitás, a kiválóság és az innováció előmozdításával a tanításban, a diákok és a felsőoktatási intézmények polgári és társadalmi felelősségvállalásának ösztönzésével, a releváns önkéntes és közösségi munka elismerésével, valamint az üzleti ágazattal való együttműködés fejlesztésével;

28.

támogassa a tudományos mobilitás minőségének javítását célzó intézkedéseket, ideértve a képesítések jobb elismerését többek között a menekültek és a migránsok esetében is, valamint – az adatvédelmi szabályok maradéktalan tiszteletben tartása mellett – a diákokra vonatkozó adatok digitális cseréjét, és ösztönözze az eredmények terjesztését;

29.

uniós szintű támogatást nyújtson a STE(A)M területeinek népszerűsítésére irányuló szövetségek részére és a bevált gyakorlatok megosztására;

30.

ösztönözze olyan innovatív pedagógiai gyakorlatok kifejlesztését, amelyek segítik a felsőoktatási intézményeket az átfogó digitális tanulási stratégiák végrehajtásában, például a digitális tanulási felkészültségi modell feltérképezésével;

31.

ösztönzőket és kapacitást alakítson ki a felsőoktatás számára a társadalmi és gazdasági kihívások megoldásának kereséséhez és annak érdekében, hogy határozottabb hozzájárulást nyújtson az innovatív és vállalkozásalapú növekedéshez a régiókban, különösen a hatóságokkal, kutatóintézetekkel és az üzleti ágazattal fennálló kapcsolatok javításának elősegítése révén;

32.

hozzájáruljon az európai felsőoktatási térség, az Európai Kutatási Térség, az innováció területét érintő kezdeményezések és más releváns nemzetközi oktatási fórumok közötti kapcsolatok és koordináció erősítéséhez;

33.

optimalizálja az adatgyűjtésre szolgáló uniós eszközök közötti szinergiákat és további szinergiákat teremtsen, valamint megerősítse a Eurydice hálózat munkáját és az OECD-vel folytatott együttműködést a tevékenységek közötti szinergiák biztosítása, a párhuzamos munkavégzés elkerülése és a közös munkából származó előnyök kiaknázása érdekében;

34.

az OECD-vel folytatott együttműködés összefüggésében hozzájáruljon a finanszírozás és a kormányzási struktúrák vizsgálatához, különös hangsúlyt helyezve az oktatás és a kutatás közötti egyensúlyra, mindezt abból a célból, hogy jobb tanulmányi eredményeket lehessen biztosítani, valamint eredményesebb és hatékonyabb felsőoktatási rendszereket lehessen kialakítani;

FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

35.

vegye teljes mértékben figyelembe ezeket a következtetéseket az oktatás és képzés területére vonatkozó jövőbeli stratégiai együttműködési kerettel, a 2020 utáni időszakra szóló uniós oktatási és képzési programmal és más pénzügyi eszközökkel kapcsolatos javaslatai kidolgozása során, és e javaslatok kidolgozása során fordítson kellő figyelmet a stratégiai, pénzügyi és a minőséggel kapcsolatos megfontolásokra.


(1)  9843/17.


MELLÉKLET

Politikai háttér

1.

A Tanács következtetései az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) (2009. május 12.).

2.

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések az oktatás szerepének a teljes körűen működő tudásháromszög keretében való fejlesztéséről (2009. november 26.).

3.

A Tanács következtetései a felsőoktatás modernizációjáról (2011. november 28–29.).

4.

A Tanács következtetései a felsőoktatás szociális dimenziójáról (2013. május 16–17.).

5.

A Tanács következtetései az európai felsőoktatás globális dimenziójáról (2013. november 25–26.).

6.

A Tanács következtetései az oktatást és képzést támogató minőségbiztosításról (2014. május 20.).

7.

A Tanács következtetései: „Vállalkozásoktatás és -képzés” (2014. december 12.).

8.

Nyilatkozat a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról (Párizs, 2015. március 17.).

9.

A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés új prioritásai (2015. november 23–24.).

10.

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által kialakított állásfoglalás a társadalmi-gazdasági fejlődés és a befogadás Unió-szerte, az oktatás révén való elősegítéséről: az oktatás és a képzés hozzájárulása a 2016. évi európai szemeszterhez (2016. február 24.).

11.

A Tanács következtetései a médiaműveltségnek és a kritikus gondolkodásnak az oktatás és képzés segítségével történő fejlesztéséről (2016. május 30.).

12.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Új európai készségfejlesztési program: Közös erővel a humántőke, a foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért” (2016. június 10.).

13.

Oktatási és Képzési Figyelő 2016 (2016. november).

14.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az oktatás javításáról és korszerűsítéséről (2016. december 7.).

15.

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a mindenkire kiterjedő magas színvonalú oktatás megvalósítását célzó inkluzív diverzitásról (2017. február 17.).

16.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az EU megújított felsőoktatási programjáról (2017. május 30.).

17.

A Tanács ajánlása a pályakövetésről (2017. november 20.)

18.

A Tanács következetései a munka jövőjéről (2017. december 7.).


Európai Bizottság

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/8


Euroátváltási árfolyamok (1)

2017. december 13.

(2017/C 429/05)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1736

JPY

Japán yen

132,99

DKK

Dán korona

7,4431

GBP

Angol font

0,87905

SEK

Svéd korona

9,9060

CHF

Svájci frank

1,1647

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,8253

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,650

HUF

Magyar forint

314,36

PLN

Lengyel zloty

4,2146

RON

Román lej

4,6325

TRY

Török líra

4,5242

AUD

Ausztrál dollár

1,5503

CAD

Kanadai dollár

1,5092

HKD

Hongkongi dollár

9,1612

NZD

Új-zélandi dollár

1,6886

SGD

Szingapúri dollár

1,5874

KRW

Dél-Koreai won

1 280,07

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,9868

CNY

Kínai renminbi

7,7692

HRK

Horvát kuna

7,5505

IDR

Indonéz rúpia

15 969,18

MYR

Maláj ringgit

4,7959

PHP

Fülöp-szigeteki peso

59,252

RUB

Orosz rubel

69,1283

THB

Thaiföldi baht

38,236

BRL

Brazil real

3,8907

MXN

Mexikói peso

22,5424

INR

Indiai rúpia

75,6170


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/9


2017. évi éves naprakésszé tétel az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együttható tekintetében

(2017/C 429/06)

1.1.

Az AD és az AST besorolási csoportokban az egyes besorolási és fizetési fokozatok tekintetében 2017. július 1-jétől alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 66. cikkében említett havi alapilletmény-összegek táblázata:

2017.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Az AST/SC besorolási csoportban az egyes besorolási és fizetési fokozatok tekintetében 2017. július 1-jétől alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 66. cikkében említett havi alapilletmény-összegek táblázata:

2017.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak javadalmazására és nyugdíjára alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 64. cikkében említett korrekciós együtthatók táblázata, amely a következőket tartalmazza:

az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak javadalmazására és nyugdíjára 2017. július 1-jétől alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 64. cikkében említett korrekciós együtthatók (az alábbi táblázat 2. oszlopában),

a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira 2018. január 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatók (az alábbi táblázat 3. oszlopában),

a személyzeti szabályzat VII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra 2017. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatók (az alábbi táblázat 4. oszlopában),

1

2

3

4

Ország/hely

Díjazás

Áthelyezés

Nyugdíj

2017.7.1.

2018.1.1.

2017.7.1.

Bulgária

53,4

51,7

 

Cseh Köztársaság

78,3

71,9

 

Dánia

133,9

136,2

136,2

Németország

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Észtország

80,3

82,4

 

Írország

119,8

124,0

124,0

Görögország

79,9

79,6

 

Spanyolország

88,7

89,4

 

Franciaország

114,8

108,6

108,6

Horvátország

74,9

67,5

 

Olaszország

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Ciprus

74,4

79,4

 

Lettország

74,9

69,8

 

Litvánia

74,3

68,3

 

Magyarország

74,5

63,1

 

Málta

86,5

89,1

 

Hollandia

108,3

109,6

109,6

Ausztria

106,3

108,7

108,7

Lengyelország

70,6

60,7

 

Portugália

82,4

82,9

 

Románia

63,9

56,6

 

Szlovénia

81,5

78,7

 

Szlovákia

77,3

69,0

 

Finnország

119,9

120,6

120,6

Svédország

127,9

119,0

119,0

Egyesült Királyság

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

A személyzeti szabályzat 42a. cikkének második bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege: 986,72 EUR.

4.2.

A személyzeti szabályzat 42a. cikkének harmadik bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege: 1 315,62 EUR.

5.1.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó alapösszege 184,55 EUR.

5.2.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege 403,25 EUR.

5.3.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege 273,60 EUR.

5.4.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege 98,51 EUR.

5.5.

A személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb összege 546,95 EUR.

5.6.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 134. cikkében említett külföldi munkavégzési támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege 393,20 EUR.

6.1.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkének (2) bekezdésében említett kilométerenkénti juttatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-tól 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,2034 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3391 EUR

a távolság 1 001 -től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,2034 EUR

a távolság 2 001 -től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0677 EUR

a távolság 3 001 -től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0327 EUR

a távolság 4 001 -től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a távolság 10 000 km fölötti részére vonatkozóan.

6.2.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkének (2) bekezdésében említett, a kilométerenkénti juttatáshoz adódó kiegészítő átalányösszeg 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege:

101,71 EUR, amennyiben az (1) bekezdés szerinti helyek közötti földrajzi távolság 600 km és 1 200 km között van,

203,42 EUR, amennyiben az (1) bekezdés szerinti helyek közötti földrajzi távolság több mint 1 200 km.

7.1.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, kilométerenkénti juttatás 2018. január 1-jétől alkalmazandó összege:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-tól 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,4102 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,6836 EUR

a távolság 1 001 -től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,4102 EUR

a távolság 2 001 -től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,1366 EUR

a távolság 3 001 -től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0660 EUR

a távolság 4 001 -től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a távolság 10 000 km fölötti részére vonatkozóan.

7.2.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a kilométerenkénti juttatáshoz adódó kiegészítő átalányösszeg 2018. január 1-jétől alkalmazandó összege:

205,06 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti földrajzi távolság 600 km és 1 200 km között van,

410,10 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti földrajzi távolság több mint 1 200 km.

8.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetében 42,39 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetében 34,18 EUR.

9.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb összege:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 1 206,69 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 717,49 EUR.

10.1.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék 2017. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb és legnagyobb összege:

1 447,18 EUR (alsó határ),

2 894,36 EUR (felső határ).

10.2.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikkének (7) bekezdésében említett engedmény 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege 1 315,62 EUR.

11.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében meghatározott alapilletmény-táblázat 2017. július 1-jétől alkalmazandó összegeit tartalmazó táblázat:

BESOROLÁSI CSOPORT

2017.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb összege:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 907,64 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 538,12 EUR.

13.1.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék 2017. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb és legnagyobb összege:

1 085,38 EUR (alsó határ),

2 170,75 EUR (felső határ).

13.2.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (7) bekezdésében említett engedmény összege 986,72 EUR.

13.3.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 136. cikkében említett munkanélküli-járadék 2017. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb és legnagyobb összege:

954,90 EUR (alsó határ),

2 246,82 EUR (felső határ).

14.

A 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (1) 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott műszakpótlékok összege:

413,61 EUR,

624,28 EUR,

682,57 EUR,

930,56 EUR.

15.

A 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (2) 4. cikkében említett összegekre 2017. július 1-jétől alkalmazandó együttható értéke 5,9705.

16.

A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, 2017. július 1-jétől alkalmazandó összegek táblázata:

2017.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

A személyzeti szabályzat VII. mellékletének korábbi, 2004. május 1-je előtt hatályos 4a. cikkében említett, és a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásához használt átalánytámogatás 2017. július 1-jétől alkalmazandó összege:

havonta 142,68 EUR a C4 vagy C5 besorolási fokozatba sorolt tisztviselők esetében,

havonta 218,77 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási fokozatba sorolt tisztviselők esetében.

18.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 133. cikkében meghatározott alapilletmény-táblázat 2017. július 1-jétől alkalmazandó összegeit tartalmazó táblázat:

Besorolási fokozat

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Besorolási fokozat

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Besorolási fokozat

15

16

17

18

19

 

 

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  A Tanács 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített rendelet.

(2)  A Tanács 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).


14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/15


Ideiglenes naprakésszé tétel az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására alkalmazandó korrekciós együtthatók tekintetében (1)

(2017/C 429/07)

2017. FEBRUÁR

A munkavégzés helye

Gazdasági paritás

2017. február

Átváltási árfolyam

2017. február (*1)

Korrekciós együttható

2017. február (*2)

Sierra Leone

8 809

7 763,60

113,5

Mozambik

42,38

74,6000

56,8

Malawi

451,7

780,761

57,9

Botswana

7,855

11,2233

70,0

Chile

536,2

691,992

77,5

Libéria

1,663

1,06300

156,4

Madagaszkár

3 318

3 447,30

96,2

Comore-szigeteki Unió

377,1

491,968

76,7

Szudán

14,55

7,33906

198,3

Barbados

2,823

2,13739

132,1

Argentína

11,57

16,9602

68,2

Nigéria

253,6

327,906

77,3

Azerbajdzsán

1,267

2,02693

62,5

Fehéroroszország

1,382

2,06760

66,8


2017. MÁRCIUS

A munkavégzés helye

Gazdasági paritás

2017. március

Átváltási árfolyam

2017. március (*3)

Korrekciós együttható

2017. március (*4)

Egyiptom

8,592

16,6943

51,5

Tanzánia

1 558

2 361,48

66,0

Szamoa

2,458

2,66957

92,1

Nicaragua

20,78

31,2919

66,4

Oroszország

63,69

61,1026

104,2

Ecuador

0,9727

1,05870

91,9

Malajzia

3,182

4,69900

67,7

Grúzia

1,649

2,74340

60,1

Üzbegisztán

3 073

3 604,19

85,3


2017. ÁPRILIS

A munkavégzés helye

Gazdasági paritás

2017. április

Átváltási árfolyam

2017. április (*5)

Korrekciós együttható

2017. április (*6)

Ruanda

758,9

897,381

84,6

Mozambik

44,96

72,4000

62,1

Lesotho

9,373

13,8165

67,8

Ghána

3,802

4,72630

80,4

Angola

323,2

185,388

174,3

Fehéroroszország

1,453

2,03510

71,4

Tádzsikisztán

5,049

8,75463

57,7

Ukrajna

18,74

29,1548

64,3


2017. MÁJUS

A munkavégzés helye

Gazdasági paritás

2017. május

Átváltási árfolyam

2017. május (*7)

Korrekciós együttható

2017. május (*8)

Brazília

3,577

3,43870

104,0

Botswana

8,272

11,1857

74,0

Kongói Demokratikus Köztársaság

2,393

1,08810

219,9

Trinidad és Tobago

6,566

7,42100

88,5

Törökország

2,626

3,8797

67,7

Argentína

12,25

16,7459

73,2

Suriname

5,052

8,21189

61,5

Eritrea

20,56

16,6066

123,8


2017. JÚNIUS

A munkavégzés helye

Gazdasági paritás

2017. június

Átváltási árfolyam

2017. június (*9)

Korrekciós együttható

2017. június (*10)

Tanzánia

1 658

2 492,38

66,5

Mozambik

47,65

66,8000

71,3

Guyana

179,3

232,260

77,2

Szamoa

2,314

2,85135

81,2

Chile

579,2

748,870

77,3

Comore-szigeteki Unió

398,4

491,968

81,0

Nicaragua

21,82

33,4325

65,3

Bolívia

6,728

7,72054

87,1

Haiti

63,64

70,6186

90,1

Zambia

8,441

10,3911

81,2

Honduras

21,04

26,2302

80,2

Oroszország

68,41

63,2618

108,1

Ecuador

0,9127

1,11730

81,7

Guatemala

7,606

8,21386

92,6

Nigéria

267,4

341,188

78,4

Fehéroroszország

1,536

2,08680

73,6

Moldova

13,45

20,4829

65,7

Kazahsztán

246,8

349,390

70,6

Mianmar

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Az Eurostat az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. cikke, X. és XI. melléklete értelmében az Európai Unió EU-n kívüli képviseleteken szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására alkalmazott korrekciós együtthatók időközi naprakésszé tételéről szóló 2017. szeptember 15-i jelentése (Ares(2015)4629878).

A módszertannal kapcsolatos további információk az Eurostat honlapján érhetőek el („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).

(*1)  1 EUR = a nemzeti valuta x egysége, kivéve az USD-t, az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kelet-Timor, Zimbabwe.

(*2)  Brüsszel és Luxembourg = 100.

(*3)  1 EUR = a nemzeti valuta x egysége, kivéve az USD-t, az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kelet-Timor, Zimbabwe.

(*4)  Brüsszel és Luxembourg = 100.

(*5)  1 EUR = a nemzeti valuta x egysége, kivéve az USD-t, az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kelet-Timor, Zimbabwe.

(*6)  Brüsszel és Luxembourg = 100.

(*7)  1 EUR = a nemzeti valuta x egysége, kivéve az USD-t, az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kelet-Timor, Zimbabwe.

(*8)  Brüsszel és Luxembourg = 100.

(*9)  1 EUR = a nemzeti valuta x egysége, kivéve az USD-t, az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kelet-Timor, Zimbabwe.

(*10)  Brüsszel és Luxembourg = 100.


14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/18


Éves naprakésszé tétel az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására alkalmazandó korrekciós együttható tekintetében (1)

(2017/C 429/08)

A munkavégzés helye

Gazdasági paritás

2017. július

Átváltási árfolyam

2017. július (*1)

Korrekciós együttható

2017. július (*2)

Afganisztán (*3)

 

 

 

Albánia

78,83

131,980

59,7

Algéria

88,26

121,428

72,7

Angola

343,5

185,393

185,3

Argentína

12,64

18,6260

67,9

Örményország

423,5

537,050

78,9

Ausztrália

1,569

1,48680

105,5

Azerbajdzsán

1,328

1,94272

68,4

Banglades

78,39

91,9774

85,2

Barbados

2,839

2,29483

123,7

Fehéroroszország

1,581

2,20000

73,5

Belize

1,859

2,28123

81,5

Benin

654,2

655,957

99,7

Bolívia

6,628

7,88638

84,0

Bosznia-Hercegovina (Banja Luka) (*3)

 

 

 

Bosznia-Hercegovina (Szarajevó)

1,277

1,95583

65,3

Botswana

8,579

11,4155

75,2

Brazília

3,465

3,74760

92,5

Burkina Faso

612,8

655,957

93,4

Burundi

1 634

1 933,63

84,5

Kambodzsa

3 630

4 595,50

79,0

Kamerun

545,0

655,957

83,1

Kanada

1,406

1,48670

94,6

Zöld-foki-szigetek

75,48

110,265

68,5

Közép-afrikai Köztársaság

758,8

655,957

115,7

Csád

623,0

655,957

95,0

Chile

592,5

755,221

78,5

Kína

6,891

7,74120

89,0

Kolumbia

2 281

3 436,09

66,4

Comore-szigeteki Unió

401,7

491,968

81,7

Kongó (Brazzaville)

718,9

655,957

109,6

Costa Rica

485,8

651,739

74,5

Kuba (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Kongói Demokratikus Köztársaság (Kinshasa) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Dzsibuti

177,2

202,833

87,4

Dominikai Köztársaság

34,28

53,0356

64,6

Ecuador (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Egyiptom

9,055

20,4985

44,2

Salvador (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Eritrea

19,94

17,0656

116,8

Etiópia

19,11

26,0498

73,4

Fidzsi

1,846

2,30840

80,0

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

30,54

61,6950

49,5

Gabon

722,3

655,957

110,1

Gambia

36,68

52,7800

69,5

Grúzia

1,650

2,6921

61,3

Ghána

3,840

4,91735

78,1

Guatemala

7,493

8,37077

89,5

Guinea (Conakry)

7 875

10 066,2

78,2

Bissau-Guinea

564,7

655,957

86,1

Guyana

181,1

231,555

78,2

Haiti

64,12

71,8662

89,2

Honduras

20,70

26,7556

77,4

Hongkong

10,63

8,91070

119,3

Izland

183,8

118,200

155,5

India

57,97

73,7130

78,6

Indonézia (Banda Aceh) (*3)

 

 

 

Indonézia (Jakarta)

11 587

15 217,0

76,1

Irán (*3)

 

 

 

Irak (*3)

 

 

 

Izrael

4,592

3,98940

115,1

Elefántcsontpart

626,0

655,957

95,4

Jamaika

122,1

141,111

86,5

Japán

130,8

128,590

101,7

Jordánia

0,8352

0,80918

103,2

Kazahsztán

248,6

362,800

68,5

Kenya

105,2

115,883

90,8

Koszovó

0,7141

1,00000

71,4

Kirgizisztán

58,30

78,5785

74,2

Laosz

9 206

9 222,00

99,8

Libanon

1 698

1 720,51

98,7

Lesotho

9,994

14,8261

67,4

Libéria (*1)

1,669

1,14130

146,2

Líbia (*3)

 

 

 

Madagaszkár

3 191

3 432,07

93,0

Malawi

474,6

812,058

58,4

Malajzia

3,191

4,90020

65,1

Mali

645,2

655,957

98,4

Mauritánia

287,4

404,790

71,0

Mauritius

29,23

39,4089

74,2

Mexikó

12,02

20,4700

58,7

Moldova

13,57

20,5681

66,0

Montenegró

0,6258

1,00000

62,6

Marokkó

7,806

10,964

71,2

Mozambik

49,05

67,5000

72,7

Mianmar

1 027

1 552,17

66,2

Namíbia

10,05

14,8261

67,8

Nepál

114,6

116,035

98,8

Új-Kaledónia

129,0

119,332

108,1

Új-Zéland

1,649

1,56510

105,4

Nicaragua

22,23

34,2879

64,8

Niger

556,3

655,957

84,8

Nigéria

271,4

347,545

78,1

Norvégia

12,20

9,57000

127,5

Pakisztán

72,44

119,624

60,6

Panama (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Pápua Új-Guinea

3,465

3,62893

95,5

Paraguay

4 165

6 347,35

65,6

Peru

3,295

3,71550

88,7

Fülöp-szigetek

44,01

57,7060

76,3

Oroszország

70,05

67,3005

104,1

Ruanda

763,2

941,859

81,0

Szamoa

2,273

2,87062

79,2

Szaúd-Arábia

3,551

4,27988

83,0

Szenegál

662,6

655,957

101,0

Szerbia

65,12

121,320

53,7

Sierra Leone

8 466

8 375,31

101,1

Szingapúr

1,954

1,57510

124,1

Salamon-szigetek

10,12

8,92691

113,4

Szomália (*3)

 

 

 

Dél-Afrika

9,235

14,8261

62,3

Dél-Korea

1 192

1 304,08

91,4

Dél-Szudán (*3)

 

 

 

Srí Lanka

136,4

173,780

78,5

Szudán

15,48

18,6475

83,0

Suriname

5,182

8,56831

60,5

Szváziföld

10,66

14,8261

71,9

Svájc (Bern)

1,397

1,09350

127,8

Svájc (Genf)

1,397

1,09350

127,8

Szíria (*3)

 

 

 

Tajvan

29,89

34,5611

86,5

Tádzsikisztán

5,181

10,0562

51,5

Tanzánia

1 694

2 492,60

68,0

Thaiföld

30,36

38,7870

78,3

Kelet-Timor (*1)

1,016

1,14130

89,0

Togó

522,7

655,957

79,7

Trinidad és Tobago

6,392

7,71960

82,8

Tunézia

1,878

2,76920

67,8

Törökország

2,656

4,01430

66,2

Türkmenisztán

2,741

3,99455

68,6

Uganda

2 776

4 021,51

69,0

Ukrajna

20,17

29,7652

67,8

Egyesült Arab Emírségek

3,913

4,17370

93,8

Egyesült Államok (New York)

1,186

1,14130

103,9

Egyesült Államok (Washington)

1,044

1,14130

91,5

Uruguay

31,74

32,3399

98,1

Üzbegisztán

3 146

4 517,90

69,6

Vanuatu

136,3

124,930

109,1

Venezuela (*3)

 

 

 

Vietnám

15 260

25 953,2

58,8

Ciszjordánia – Gázai övezet (*3)

 

 

 

Jemen (*3)

 

 

 

Zambia

8,338

10,4537

79,8

Zimbabwe (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Az uniós tisztviselők díjazásának és nyugdíjának az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. és 65. cikke és XI. melléklete szerinti, 2017. évi éves naprakésszé tételéről szóló, 2017. október 20-i Eurostat-jelentés, amely 2017. július 1-jei hatállyal kiigazítja a munkaviszonyban lévő alkalmazottak díjazását és a nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíját, valamint 2017. július 1-jei hatállyal naprakésszé teszi az EU-n belüli és az EU-n kívüli szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő, munkaviszonyban lévő tisztviselők díjazására, a nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíjára a lakóhelyük szerinti ország alapján, valamint a nyugdíjjogosultság átvitelére alkalmazott korrekciós együtthatókat.

A módszertannal kapcsolatos további információk az Eurostat honlapján érhetőek el („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).

(*1)  1 EUR = a nemzeti valuta x egysége (USD az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kelet-Timor és Zimbabwe).

(*2)  Brüsszel és Luxemburg = 100 %.

(*3)  Nem állnak rendelkezésre adatok a helyi instabilitásból adódó nehézségek vagy a megbízható adatok hiánya miatt.


Számvevőszék

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/24


21/2017. sz. különjelentés

„A zöldítés: bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer”

(2017/C 429/09)

Az Európai Számvevőszék tudatja, hogy megjelent „A zöldítés: bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer” című 21/2017. sz. különjelentése.

A jelentés elolvasható vagy letölthető a Számvevőszék weboldalán: http://eca.europa.eu


AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

EFTA Felügyeleti Hatóság

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/25


Munkaszüneti napok a 2018. évben: EGT-tag EFTA-államok és EGT-intézmények

(2017/C 429/10)

 

Izland

Liechtenstein

Norvégia

EFTA Felügyeleti Hatóság

EFTA-Bíróság

Január 1. hétfő

X

X

X

X

X

Január 2. kedd

 

X

 

X

X

Február 2. péntek

 

X

 

 

 

Február 12. hétfő

 

 

 

 

X

Február 13. kedd

 

X

 

 

 

Március 19. hétfő

 

X

 

 

 

Március 29. csütörtök

X

 

X

X

X

Március 30. péntek

X

X

X

X

X

Április 2. hétfő

X

X

X

X

X

Április 19. csütörtök

X

 

 

 

 

Április 30. hétfő

 

 

 

 

X

Május 1. kedd

X

X

X

X

X

Május 10. csütörtök

X

X

X

X

X

Május 11. péntek

 

 

 

X

X

Május 17. csütörtök

 

 

X

 

 

Május 21. hétfő

X

X

X

X

X

Május 31. csütörtök

 

X

 

 

 

Augusztus 6. hétfő

X

 

 

 

 

Augusztus 15. szerda

 

X

 

X

X

Szeptember 3. hétfő

 

 

 

 

X

November 1. csütörtök

 

X

 

X

X

November 2. péntek

 

 

 

X

X

December 24. hétfő

X

X

 

X

X

December 25. kedd

X

X

X

X

X

December 26. szerda

X

X

X

X

X

December 27. csütörtök

 

 

 

X

X

December 28. péntek

 

 

 

X

X

December 31. hétfő

X

X

 

X

X

A szombati és vasárnapi napokra eső munkaszüneti napok nem szerepelnek a listán.


14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/27


Állami támogatás – Engedélyező határozat

(2017/C 429/11)

Az EFTA Felügyeleti Hatóság nem emel kifogást a következő állami támogatási intézkedéssel kapcsolatban:

A határozat elfogadásának időpontja

:

2017. szeptember 14.

Ügyszám

:

81018

A határozat száma

:

156/17/COL

EFTA-állam

:

Norvégia

Megnevezés

:

A tengerészek 2016-2026 közötti adó-visszatérítési programjának módosítása

Jogalap

:

A tengerészek foglalkoztatása miatti visszatérítésről szóló, 2016. február 26-i 204. sz. rendelet 13a. szakasza

Az intézkedés típusa

:

Program

Célkitűzés

:

Tengeri szállítás

A támogatás formája

:

Adó- és társadalombiztosítási visszatérítés

Költségvetés

:

80 millió NOK összegű éves emelés

Időtartam

:

10 év (2016. március 1-től2026. február 28-ig)

Gazdasági ágazatok

:

Tengeri szállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

:

Norwegian Maritime Authority

Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORVÉGIA

Egyéb információ

:

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az EFTA Felügyeleti Hatóság honlapján található:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/28


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

(2017/C 429/12)

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) az alábbi nyílt versenyvizsgát szervezi:

 

EPSO/AST/144/17 – NYELVI ASSZISZTENS (AST 1) az alábbi nyelveken:

 

bolgár (BG), német (DE), angol (EN), francia (FR), román (RO) és svéd (SV)

A versenyvizsga-felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2017. december 14-i C 429 A. számában jelenik meg 24 nyelven.

További információk az EPSO honlapján találhatók: https://epso.europa.eu/


BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

EFTA-bíróság

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/29


A Héraðsdómur Reykjavíkur 2017. június 30-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Fjarskipti hf. kontra Síminn hf. ügyben

(E-6/17. sz. ügy)

(2017/C 429/13)

A Héraðsdómur Reykjavíkur (reykjavíki kerületi bíróság) 2017. június 30-i, a Bíróság Hivatalához 2017. július 19-én beérkezett levelében tanácsadói vélemény iránti kérelmet nyújtott be az EFTA-Bírósághoz a Fjarskipti hf. kontra Síminn hf. ügyben, az alábbi kérdéseket illetően:

1.

Részét képezi-e az EGT-megállapodás eredményes végrehajtásának, hogy egy EGT-állambeli természetes vagy jogi személynek lehetővé kell tenni, hogy egy hazai bíróság előtt a megállapodás 54. cikkére hivatkozzon az említett cikkben meghatározott tilalmak megsértésével kapcsolatos kártérítési igényben?

2.

Annak értékelése során, hogy teljesülnek-e a versenyjogi szabályok megsértésével kapcsolatos kártérítési igényre vonatkozó feltételek, van-e jelentősége annak, hogy az illetékes hatóságok hoztak-e jogerős határozatot az EGT-megállapodás 54. cikkének megsértését illetően?

3.

Az EGT-megállapodás 54. cikkét sértő, jogellenes árprésnek tekintendő-e az az eset, ahol a nagykereskedelmi piacon erőfölénnyel rendelkező vállalkozás oly módon határozza meg a versenytársaira alkalmazandó hívásvégződtetési díjakat, hogy az erőfölénnyel rendelkező vállalkozás saját kiskereskedelmi üzleti egysége nem tudna nyereségre szert tenni a saját rendszerén belüli végződtetési szolgáltatás értékesítéséből, amennyiben annak értékesítési költségét ugyanazon feltételek mellett kellene viselnie, vagyis az erőfölénnyel rendelkező vállalkozás köteles ugyanezen versenytársaktól magasabb áron megvásárolni a végződtetési szolgáltatást, mint amennyiért ő maga értékesíti a végződtetési szolgáltatást a versenytársainak?

4.

Az a tény, hogy egy vállalkozásnak erőfölénye van az érintett nagykereskedelmi piacon, elegendő-e annak megállapításához, hogy az ilyen vállalkozás az EGT-megállapodás 54. cikkét sértő, jogellenes árprés alkalmazásával jogsértést követ el, vagy ennek megállapításához a vállalkozásnak az érintett kiskereskedelmi piacon is erőfölénnyel kell rendelkeznie?


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 429/30


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 429/14)

1.

2017. december 5-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a magántulajdonban lévő brit Pentland csoport irányítása alá tartozó JD Sports Fashion PLc (a továbbiakban: JD, Anglia és Wales),

az Efanor Investimentos SGPS, SA közvetett irányítása alá tartozó Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. (a továbbiakban: Sonae MC, Portugália),

a Serraga család kizárólagos tulajdonában álló Balaiko Firaja Invest, S. L (a továbbiakban: Balaiko, Spanyolország),

a JD és a Balaiko irányítása alá tartozó JD Sprinter Holdings 2010, SL (a továbbiakban: JDSH, Spanyolország),

a Sonae MC csoporthoz tartozó SDSR- Sports Division SR, S.A. (a továbbiakban: Sport Zone, Portugália).

A JD, a Sonae MC és a Balaiko az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szerez a JDSH és a Sport Zone egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a JD esetében: sportruházat és lábbeli értékesítése, fitneszközpontok üzemeltetése az Egyesült Királyságban. A JD a Pentland csoport irányítása alatt áll, amely márkás túratermékek túrafelszerelés-kiskereskedők számára történő nagykereskedelmével foglalkozik,

—   a Sonae MC esetében: élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékek kis- és nagykereskedelme, valamint kapcsolódó ingatlanvagyon-kezelés,

—   a Balaiko esetében: befektetési társaság,

—   a JDSH esetében: sportfelszerelések JD, „size?” és Sprinter márkanéven történő portugáliai és spanyolországi kiskereskedelme,

—   az SPZ esetében: sportfelszerelések Sport Zone márkanéven történő portugáliai és spanyolországi kiskereskedelme.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8710 – JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).