ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 309

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. szeptember 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 309/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 309/02

C-599/14. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete – Az Európai Unió Tanácsa kontra Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem — Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — 2001/931/KKBP közös álláspont — Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése — 2580/2001/EK rendelet — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása — Feltételek — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott határozat — Indokolási kötelezettség)

2

2017/C 309/03

1/15. sz. vélemény: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i véleménye – Európai Parlament (Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján adott vélemény — A Kanada és az Európai Unió közötti megállapodás tervezete — A légiutas-nyilvántartási adatállomány adatainak az Unióból Kanadába történő továbbítása — Megfelelő jogalapok — Az EUMSZ 16. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 82. cikk (1) bekezdése második albekezdésének d) pontja és az EUMSZ 87. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével való összeegyeztethetőség)

3

2017/C 309/04

C-79/15 P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete – az Európai Unió Tanácsa kontra Hamas, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem — Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — 2001/931/KKBP közös álláspont — Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése — 2580/2001/EK rendelet — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása — Feltételek — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott határozat — Indokolási kötelezettség)

4

2017/C 309/05

C-517/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk — 1/2003/EK rendelet — 30. cikk — A járműipari üveg európai piacán jogellenes kartellt megállapító bizottsági határozat — E határozat nem bizalmas változatának közzététele — Bizonyos információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása — A meghallgatási tisztviselő megbízatása — 2011/695/EU határozat — 8. cikk — Bizalmas kezelés — Engedékenység iránti kérelemből származó információk — Bizalmas kezelés iránti kérelem részleges elutasítása — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód)

5

2017/C 309/06

C-560/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Europa Way Srl, Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — Távközlési szolgáltatások — 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelvek — Földfelszíni digitális rádiós és televíziós műsorszolgáltatási rádiófrekvenciák használatához fűződő jogok odaítélése — Folyamatban lévő ingyenes kiválasztási eljárás (beauty contest) érvénytelennek nyilvánítása és ezen eljárás árverési eljárással való felváltása — A nemzeti jogalkotó beavatkozása — A nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége — Előzetes konzultáció — Az odaítélés szempontjai — Jogos bizalom)

5

2017/C 309/07

C-670/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Jan Šalplachta által indított eljárásban (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén — 2003/8/EK irányelv — Az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok — Hatály — A költségmentesség iránti kérelem elbírálásához szükséges, csatolt iratok fordítási költségeinek megtérítését kizáró tagállami szabályozás)

6

2017/C 309/08

C-696/15 P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Cseh Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közlekedés — 2010/40/EU irányelv — Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése a közúti közlekedés területén — 7. cikk — Valamely jogkörnek az Európai Bizottság részére történő átruházása — Korlátok — 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet — A tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása — 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet — A közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások — EUMSZ 290. cikk — A felhatalmazás céljának, tartalmának, alkalmazási körének és időtartamának kifejezett meghatározása — Az érintett szabályozási terület alapvető eleme — Ellenőrző szerv létrehozása)

7

2017/C 309/09

C-80/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal administratif de Montreuil [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 2003/87/EK irányelv — A 10a. cikk (1) bekezdése — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — Kibocsátási egységek ingyenes kiosztása — 2011/278/EU határozat — Érvényesség — A megfelelő ügyintézés elve — A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása — A vas- és acéltermelésre vonatkozó BREF-ből és az iránymutatásokból származó adatokra történő hivatkozás a forró fém referenciaértékeinek meghatározása érdekében — A hasonló termékek fogalma — Referencialétesítmények — Indokolási kötelezettség)

7

2017/C 309/10

C-84/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Compagnie générale des établissements Michelin, Continental Reifen Deutschland GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Az XKING szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — Az X szóelemet tartalmazó ábrás nemzeti védjegy és nemzetközi lajstromozás jogosultjának felszólalása — A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása — Összetéveszthetőség — Bizonyítékok elferdítése)

8

2017/C 309/11

C-112/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlés — Távközlési szolgáltatások — A 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/77/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Analóg rádiófrekvenciák működtetésére már jogosult egyes gazdasági szereplőknek kiosztandó digitális rádiófrekvenciák számának meghatározása — A jogellenesen használt analóg rádiófrekvenciák figyelembevétele — A már működtetett analóg rádiófrekvenciák száma és az elnyert digitális rádiófrekvenciák száma közötti kölcsönös megfelelés)

9

2017/C 309/12

C-175/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik kontra SOS-Lapsikylä ry (Előzetes döntéshozatal — 2003/88/EK irányelv — 17. cikk — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — Munkaidő-szervezés — Bérpótlékok — Gyermekvédelmi egyesület — Gyermekfalvak nevelőszülői — A nevelőszülők átmeneti távolléte — Helyettesítő nevelőszülőként alkalmazott munkavállalók — Fogalom)

10

2017/C 309/13

C-182/16 P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A STICK MiniMINI Beretta szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — A Mini Wini európai uniós szóvédjegy jogosultjának a felszólalása — A felszólalásnak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) fellebbezési tanácsa által történő elutasítása — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk,(1) bekezdés, b)pont — Összetéveszthetőség kockázata — Az érintett vásárlóközönség figyelmi szintje — Önálló megkülönböztető pozíció — Domináns jelleg — A vizuális hasonlóságának mérlegelésének kritériumai — Indokolási kötelezettség)

10

2017/C 309/14

C-196/16. és C-197/16. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Olaszország) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) és társai kontra Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 85/337/EGK irányelv — 2011/92/EU irányelv — Üzemben lévő, biogáz felhasználásával energiát termelő létesítmény környezeti hatásvizsgálatának utólagos lehetősége új engedély megszerzése érdekében)

11

2017/C 309/15

C-225/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mossa Ouhrami elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése — 2008/115/EK irányelv — A 11. cikk (2) bekezdése — Az ezen irányelv hatálybalépése előtt meghozott, beutazási tilalmat elrendelő és az említett irányelv által előírtnál hosszabb időtartamra vonatkozó határozat — A beutazási tilalom időszakának kezdő időpontja)

12

2017/C 309/16

C-348/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunale di Milano [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Moussa Sacko kontra Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Előzetes döntéshozatal — Menekültpolitika — 2013/32/EU irányelv — 12., 14., 31. és 46. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító határozattal szemben benyújtott jogorvoslati kérelem — A bíróság azon lehetősége, hogy a kérelmező meghallgatása nélkül döntsön)

12

2017/C 309/17

C-386/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Toridas UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Előzetes döntéshozatal — Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa) — 2006/112/EK irányelv — A 138. cikk (1) bekezdése — Valamely ügylet Közösségen belüli értékesítésnek minősítése — Közösségen belüli termékértékesítésekre vonatkozó adómentesség — A beszerző arra irányuló szándéka, hogy a megvásárolt terméket valamely másik tagállamban azt megelőzően értékesítse tovább valamely adóalanynak, hogy a termék elhagyta volna az első tagállam területét — A termékek egy részén a feladásukat megelőzően történt feldolgozás esetleges hatásai)

13

2017/C 309/18

C-471/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A meissen szóelemet magában foglaló ábrás védjegy bejelentése — A felszólalás elutasítása — A Törvényszékhez első alkalommal benyújtott bizonyítékok — Elferdítés — A korábbi védjegyek tényleges használata — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (3) bekezdése — A 8. cikk (5) bekezdése — Az összehasonlítandó védjegyek közötti kapcsolat)

14

2017/C 309/19

C-490/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A.S. kontra Szlovén Köztársaság (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése — Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából — Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás — 13. cikk — Külső határ szabálytalan átlépése — A határátlépéstől számított tizenkét hónapos határidő — 27. cikk — Jogorvoslat — A bírósági felülvizsgálat terjedelme — 29. cikk — Az átadás végrehajtására rendelkezésre álló hat hónapos határidő — A határidők számítása — Jogorvoslat igénybevétele — Halasztó hatály)

14

2017/C 309/20

C-519/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — 882/2004/EK rendelet — A takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzések — A hatósági ellenőrzések finanszírozása — 26. és 27. cikk — Általános adózás — Illetékek vagy adók — Élelmiszer-kereskedelmi létesítményeket sújtó adó)

15

2017/C 309/21

C-646/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Khadija Jafari, Zainab Jafari által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése — Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából — Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás — A 2. cikk m) pontja — A vízum fogalma — 12. cikk — Vízum kibocsátása — 13. cikk — Külső határ szabálytalan átlépése)

16

2017/C 309/22

C-670/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgericht Minden [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tsegezab Mengesteab kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — 20. cikk — A meghatározásra irányuló eljárás kezdete — Nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása — A hatóságok által készített jelentés, amely megérkezett az illetékes hatóságokhoz — A 21. cikk (1) bekezdése — Az átvétel iránti megkeresés előterjesztésére biztosított határidők — A felelősség más tagállamra történő átszállása — 27. cikk — Jogorvoslat — A bírósági felülvizsgálat terjedelme)

17

2017/C 309/23

C-262/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Solvay Chimica Italia SpA és társai kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

C-263/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Whirlpool Europe Srl és társai kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

C-273/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sol Gas Primari Srl kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

C-297/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bashar Ibrahim kontra Bundesrepublik Deutschland

20

2017/C 309/27

C-299/17. sz. ügy: A Landgericht Berlin (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH kontra Google Inc.

21

2017/C 309/28

C-312/17. sz. ügy: A Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) által 2017. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Surit Singh Bedi kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nevében és érdekében eljáró Budesrepublik Deutschland

22

2017/C 309/29

C-318/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mahmud Ibrahim és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

23

2017/C 309/30

C-319/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nisreen Sharqawi és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

24

2017/C 309/31

C-328/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Olaszország) által 2017. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA és társai kontra Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

C-331/17. sz. ügy: A Corte d’appello di Roma (Olaszország) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Martina Sciotto kontra Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

C-342/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2017. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia kontra Comune di Padova

26

2017/C 309/34

C-368/17. sz. ügy: Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hüsken és társai kontra Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

C-374/17. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt B kontra A-Brauerei

27

2017/C 309/36

C-389/17. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB EVP International kontra Lietuvos Bankas

28

2017/C 309/37

C-400/17. sz. ügy: A Tribunalul Dolj (Románia) által 2017. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghița, Vasilica Gheorghița kontra SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

C-402/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-403/15. sz., JYSK sp. z o.o. kontra Európai Bizottság ügyben 2017. május 4-én hozott ítélete ellen a JYSK sp. z o.o. által 2017. július 4-én benyújtott fellebbezés

29

2017/C 309/39

C-413/17. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB Roche Lietuva kontra VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

C-431/17. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2017. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Μοnachos Eirinaios (Iréneusz testvér), világi nevén Antonios Iakumakis kontra Dikigorikos Syllogos Athinon

30

2017/C 309/41

C-443/17. sz. ügy: High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Abraxis Bioscience LLC kontra Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

C-458/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-410/16. sz., Rami Makhlouf kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. május 18-án hozott ítélete ellen a Rami Makhlouf által 2017. július 31-én benyújtott fellebbezés

31

 

Törvényszék

2017/C 309/43

T-371/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2017. július 12-i végzése – Qualcomm és Qualcomm Europe kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Verseny — Antitröszt — 1/2003/EK rendelet — A 18. cikk (3) bekezdése — Információkérő határozat — Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

33

2017/C 309/44

T-429/17. sz. ügy: 2017. július 11 -én benyújtott kereset – Laboratoires Majorelle kontra EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

T-438/17. sz. ügy: 2017. július 17-én benyújtott kereset – The Scotch Whisky Association kontra EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

T-456/17. sz. ügy: 2017. július 21-én benyújtott kereset – Lupu kontra EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

T-459/17. sz. ügy: 2017. július 21-én benyújtott kereset – Fifth Avenue Entertainment kontra EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

T-464/17. sz. ügy: 2017. július 26-án benyújtott kereset – TP kontra Bizottság

36

2017/C 309/49

T-465/17. sz. ügy: 2017. július 26 -án benyújtott kereset – VKR Holding A/S kontra EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

T-469/17. sz. ügy: 2017. július 28-án benyújtott kereset – The Scotch Whisky Association kontra EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

T-470/17. sz. ügy: 2017. július 26-án benyújtott kereset – Sensotek kontra EUIPO – Senso Technologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

T-471/17. sz. ügy: 2017. július 28-án benyújtott kereset – Edison kontra EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

T-488/17. sz. ügy: 2017. augusztus 3-án benyújtott kereset – Ghost – Corporate Management kontra EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

T-489/17. sz. ügy: 2017. augusztus 2-án benyújtott kereset – Windspiel Manufaktur kontra EUIPO (palack kupak ábrázolása)

40

2017/C 309/55

T-13/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 18-i végzése – Gauff kontra EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

T-260/17. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 7-i végzése – Bank of New York Mellon kontra EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2017/C 309/01)

Utolsó kiadvány

HL C 300., 2017.9.11.

Korábbi közzétételek

HL C 293., 2017.9.4.

HL C 283., 2017.8.28.

HL C 277., 2017.8.21.

HL C 269., 2017.8.14.

HL C 256., 2017.8.7.

HL C 249., 2017.7.31.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/2


A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete – Az Európai Unió Tanácsa kontra Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság

(C-599/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közös kül- és biztonságpolitika - A terrorizmus elleni küzdelem - Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - 2001/931/KKBP közös álláspont - Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése - 2580/2001/EK rendelet - A 2. cikk (3) bekezdése - Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása - Feltételek - A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja - Hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott határozat - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 309/02)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Finnegan, B. Driessen és G. Étienne meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (képviselők: T. Buruma és A. M. van Eik advocaten), Holland Királyság (képviselők: M. K. Bulterman és J. Langer meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: S. Brandon, C. Crane, J. Kraehling és V. Kaye meghatalmazottak, segítőjük: M. Gray barrister), Európai Bizottság (képviselők: D. Gauci és M. F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas és B. Fodda meghatalmazottak)

Az ítélet rendelkező része

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

Az Európai Unió Tanácsa viseli a saját költségeit, és köteles viselni a Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) részéről felmerült költségeket is.

3)

A Francia Köztársaság, a Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 89., 2015.3.16.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/3


A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i véleménye – Európai Parlament

(1/15. sz. vélemény) (1)

((Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján adott vélemény - A Kanada és az Európai Unió közötti megállapodás tervezete - A légiutas-nyilvántartási adatállomány adatainak az Unióból Kanadába történő továbbítása - Megfelelő jogalapok - Az EUMSZ 16. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 82. cikk (1) bekezdése második albekezdésének d) pontja és az EUMSZ 87. cikk (2) bekezdésének a) pontja - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével való összeegyeztethetőség))

(2017/C 309/03)

Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv

A vélemény iránti kérelmet előterjesztő fél

Európai Parlament (képviselők: F. Drexler, A. Caiola és D. Moore meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatot egyszerre kell az EUMSZ 16. cikk (2) bekezdésére és az EUMSZ 87. cikk (2) bekezdésének a) pontjára alapítani.

2)

A Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodás összeegyeztethetetlen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 21. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével, amennyiben nem zárja ki a különleges adatoknak az Európai Unióból Kanadába történő továbbítását, valamint ezen adatok felhasználását és megőrzését.

3)

A Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodásnak ahhoz, hogy összeegyeztethető legyen az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével:

a)

világosan és pontosan meg kell határoznia az utasnyilvántartási adatállománynak az Európai Unióból Kanadába továbbítandó adatait;

b)

elő kell írnia, hogy az utasnyilvántartási adatállomány adatainak automatikus kezelése keretében használt modellek és szempontok konkrétak és megbízhatóak, valamint hátrányos megkülönböztetéstől mentesek lesznek; elő kell írnia, hogy a használt adatbázisok azokra az adatbázisokra fognak korlátozódni, amelyeket Kanada a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelemmel összefüggésben működtet;

c)

az olyan előre meghatározott modellekre és szempontokra vonatkozó ellenőrzések kivételével, amelyeken az utasnyilvántartási adatállomány adatainak automatizált kezelései alapulnak, ezen adatoknak a hatáskörrel rendelkező kanadai hatóság által a légi utasok Kanadában tartózkodása során és az ezen országból való távozásuk után történő felhasználását, hasonlóképp pedig az említett adatok egyéb hatóságok részére történő bármilyen továbbítását objektív szempontokon alapuló anyagi jogi és eljárásjogi feltételeknek kell alávetnie; e felhasználást és e továbbítást – a kellően indokolt sürgős esetek kivételével – valamely bíróság vagy független közigazgatási szerv által végzett előzetes felülvizsgálatnak kell alávetnie, amely különösen megelőzési, felderítési vagy bűnüldözési eljárások keretében az említett hatóságok által előterjesztett indokolt kérelmet követően hozza meg a felhasználást engedélyező határozatát;

d)

az utasnyilvántartási adatállomány adatainak a légi utasok távozása utáni megőrzését az olyan utasok adataira kell korlátoznia, akik vonatkozásában olyan objektív körülmények állnak fenn, amelyek alapján megállapítható, hogy veszélyt jelenthetnek a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem szempontjából;

e)

az utasnyilvántartási adatállomány adatainak a hatáskörrel rendelkező kanadai hatóság által valamely harmadik ország kormányzati szervei részére történő továbbítását azon feltételnek kell alávetnie, hogy létezzen vagy az Európai Unió és e harmadik ország közötti olyan megállapodás, amely egyenértékű a Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodással, vagy pedig a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének (6) bekezdése szerinti olyan bizottsági határozat, amely kiterjed azokra a hatóságokra, amelyek részére az utasnyilvántartási adatállomány adatait továbbítani tervezik;

f)

rendelkeznie kell a légi utasok egyéni tájékoztatáshoz való jogáról abban az esetben, ha az utasnyilvántartási adatállomány rájuk vonatkozó adatait a Kanadában tartózkodásuk során és az ezen országból való távozásuk után használják fel, valamint abban az esetben, ha a hatáskörrel rendelkező kanadai hatóság egyéb hatóságok vagy magánszemélyek részére továbbítja ezeket az adatokat, valamint

g)

biztosítania kell, hogy a Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodásban foglalt, a légi utasokat az utasnyilvántartási adatállomány rájuk vonatkozó adatainak kezelése vonatkozásában megillető védelemmel kapcsolatos szabályok felügyeletét független ellenőrző hatóság látja el.


(1)  HL C 138., 2015.4.27.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/4


A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete – az Európai Unió Tanácsa kontra Hamas, Európai Bizottság

(C-79/15 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közös kül- és biztonságpolitika - A terrorizmus elleni küzdelem - Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - 2001/931/KKBP közös álláspont - Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése - 2580/2001/EK rendelet - A 2. cikk (3) bekezdése - Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása - Feltételek - A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja - Hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott határozat - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 309/04)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen, G. Étienne, M. Bishop meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Hamas (képviselő: L. Glock, avocate), Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis és R. Tricot meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselők: D. Colas, F. Fize és G. de Bergues meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2014. december 17-i Hamász kontra Tanács ítéletét (T-400/10, EU:T:2014:1095) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 146., 2015.5.4.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/5


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH kontra Európai Bizottság

(C-517/15. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk - 1/2003/EK rendelet - 30. cikk - A járműipari üveg európai piacán jogellenes kartellt megállapító bizottsági határozat - E határozat nem bizalmas változatának közzététele - Bizonyos információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása - A meghallgatási tisztviselő megbízatása - 2011/695/EU határozat - 8. cikk - Bizalmas kezelés - Engedékenység iránti kérelemből származó információk - Bizalmas kezelés iránti kérelem részleges elutasítása - Jogos bizalom - Egyenlő bánásmód))

(2017/C 309/05)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (képviselők: L. Garzaniti, , F. Hoseinian és A. Burckett St Laurent ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel és F. van Schaik, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az AGC Glass Europe-ot, az AGC Automotive Europe-ot, az AGC France-t, az AGC Flat Glass Italia Srl-t, az AGC Glass UK Ltd-t és az AGC Glass Germany GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 398., 2015.11.30.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/5


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Europa Way Srl, Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(C-560/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások - Távközlési szolgáltatások - 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelvek - Földfelszíni digitális rádiós és televíziós műsorszolgáltatási rádiófrekvenciák használatához fűződő jogok odaítélése - Folyamatban lévő ingyenes kiválasztási eljárás („beauty contest”) érvénytelennek nyilvánítása és ezen eljárás árverési eljárással való felváltása - A nemzeti jogalkotó beavatkozása - A nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége - Előzetes konzultáció - Az odaítélés szempontjai - Jogos bizalom))

(2017/C 309/06)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Europa Way Srl, Persidera SpA

Alperesek: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Az eljárásban részt vesz: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl

Rendelkező rész

1)

A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 3. cikkének (3a) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal – olyan körülmények között, mint amelyekről az alapügyben szó van – ellentétes az illetékes nemzeti szabályozó hatóság által a rádiófrekvenciák kiosztása érdekében szervezett, folyamatban lévő, ám miniszteri határozattal felfüggesztett kiválasztási eljárásnak a nemzeti jogalkotó általi érvénytelennek nyilvánítása.

2)

A 2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv 9. cikkét, a 2009/140 irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési” irányelv) 3., 5. és 7. cikkét, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 2. és 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha a rádiófrekvenciák kiosztására irányuló ingyenes kiválasztási eljárást, amelyet azért indítottak, hogy orvosolják bizonyos gazdasági szereplők piacról való jogellenes kizárását, olyan visszterhes eljárással váltják fel, amely a rádiófrekvenciák számának csökkentését követően átdolgozott rádiófrekvencia-felosztási terven alapul, feltéve, hogy az új kiválasztási eljárás objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumokon alapul, és megfelel a módosított 2002/21 irányelv 8. cikkének (2)–(4) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy valamennyi releváns körülményre tekintettel megvizsgálja, vajon a visszterhes kiválasztási eljárásban megállapított feltételek lehetővé teszik-e az újonnan belépők számára a digitális televíziózás piacára való tényleges belépést, anélkül hogy az analóg vagy digitális televíziózás piacán már jelen lévő gazdasági szereplőket jogosulatlan előnyben részesítenék.

3)

A bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a rádiófrekvenciák kiosztására irányuló kiválasztási eljárás érvénytelennek nyilvánítása pusztán azzal az indokkal, hogy olyan gazdasági szereplők számára, mint az alapügy felperesei, engedélyezték az ezen eljárásban való részvételt, és e gazdasági szereplők egyedüli ajánlattevőként nyertek volna el földfelszíni digitális rádiós és televíziós műsorszolgáltatási rádiófrekvenciák használatához fűződő jogokat, ha az eljárást nem nyilvánították volna érvénytelennek.


(1)  HL C 38., 2016.2.1.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/6


A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Jan Šalplachta által indított eljárásban

(C-670/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén - 2003/8/EK irányelv - Az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok - Hatály - A költségmentesség iránti kérelem elbírálásához szükséges, csatolt iratok fordítási költségeinek megtérítését kizáró tagállami szabályozás))

(2017/C 309/07)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Jan Šalplachta

Az ítélet rendelkező része

A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelv 3., 8. és 12. cikkét együttesen úgy kell értelmezni, hogy a bíróság székhelye szerinti tagállam által nyújtott költségmentesség – amely tagállamban a másik tagállamban lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy költségmentesség iránti kérelmet nyújtott be egy határon átnyúló vonatkozású jogvitában – magában foglalja az e személy által az említett kérelem elbírálásához szükséges, csatolt iratok fordításakor előlegezett költségeket is.


(1)  HL C 90., 2016.3.7.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/7


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Cseh Köztársaság kontra Európai Bizottság

(C-696/15 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közlekedés - 2010/40/EU irányelv - Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése a közúti közlekedés területén - 7. cikk - Valamely jogkörnek az Európai Bizottság részére történő átruházása - Korlátok - 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet - A tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása - 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet - A közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások - EUMSZ 290. cikk - A felhatalmazás céljának, tartalmának, alkalmazási körének és időtartamának kifejezett meghatározása - Az érintett szabályozási terület alapvető eleme - Ellenőrző szerv létrehozása))

(2017/C 309/08)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller és J. Pavliš meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: A. Buchet, P.J.O. Van Nuffel, J. Hottiaux és Z. Malůšková meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 78., 2016.2.29.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/7


A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal administratif de Montreuil [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(C-80/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - 2003/87/EK irányelv - A 10a. cikk (1) bekezdése - Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere - Kibocsátási egységek ingyenes kiosztása - 2011/278/EU határozat - Érvényesség - A megfelelő ügyintézés elve - A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása - A vas- és acéltermelésre vonatkozó „BREF”-ből és az iránymutatásokból származó adatokra történő hivatkozás a forró fém referenciaértékeinek meghatározása érdekében - A „hasonló termékek” fogalma - Referencialétesítmények - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 309/09)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif de Montreuil

Az alapeljárás felei

Felperes: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Alperes: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Rendelkező rész

Az előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat érvényességét.


(1)  HL C 136., 2016.4.18.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/8


A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Compagnie générale des établissements Michelin, Continental Reifen Deutschland GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

(C-84/16. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - 207/2009/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja - Az „XKING” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy - Az „X” szóelemet tartalmazó ábrás nemzeti védjegy és nemzetközi lajstromozás jogosultjának felszólalása - A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása - Összetéveszthetőség - Bizonyítékok elferdítése))

(2017/C 309/10)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Continental Reifen Deutschland GmbH (képviselők: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, Köhn-Gerdes és J. Schumacher Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Compagnie générale des établissements Michelin (képviselő: E. Carrillo abogada), az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Continental Reifen Deutschland GmbH a saját költségein túlmenően köteles viselni a Compagnie générale des établissements Michelin részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 211., 2016.06.13.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(C-112/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Elektronikus hírközlés - Távközlési szolgáltatások - A 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/77/EK irányelv - Egyenlő bánásmód - Analóg rádiófrekvenciák működtetésére már jogosult egyes gazdasági szereplőknek kiosztandó digitális rádiófrekvenciák számának meghatározása - A jogellenesen használt analóg rádiófrekvenciák figyelembevétele - A már működtetett analóg rádiófrekvenciák száma és az elnyert digitális rádiófrekvenciák száma közötti kölcsönös megfelelés))

(2017/C 309/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Persidera SpA

Alperesek: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Az eljárásban részt vesz: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Elettronica Industriale SpA, Television Broadcasting System Spa, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Rete A SpA, Centro Europa 7 Srl, Prima TV SpA, Sky Italia Srl, Elemedia SpA

Rendelkező rész

1)

A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 9. cikkét, a 2009/140 irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési” irányelv) 3., 5. és 7. cikkét, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 2. és 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti rendelkezés, amely a létező analóg csatornák digitális hálózatokká történő átalakítása céljából figyelembe veszi a jogellenesen működtetett analóg csatornákat, amennyiben az említett rendelkezés jogosulatlan versenyelőny fenntartásához, sőt megerősítéséhez vezet.

2)

Az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti rendelkezés, amely amellett, hogy ugyanazon átalakítási kritériumot alkalmazza, az egyik gazdasági szereplőt a versenytársaihoz képest hátrányosan érintve nagyobb arányban csökkenti a kiosztott digitális hálózatok számát a működtetett analóg csatornák számához képest, kivéve ha az említett rendelkezés objektíve igazolt, és a célkitűzésével arányos. A televíziós műsorkínálat folytonossága olyan jogszerű célkitűzésnek minősül, amely alkalmas az ilyen eltérő bánásmód igazolására. Egy olyan rendelkezés azonban, amelynek eredményeként a piacon már jelen lévő gazdasági szereplőknek olyan számú digitális rádiófrekvenciát osztanának ki, amely meghaladja azt a számot, amely elegendő lenne a televíziós műsorkínálatuk folytonosságának biztosításához, meghaladná az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket, és így aránytalan lenne.


(1)  HL C 175., 2016.5.17.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/10


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik kontra SOS-Lapsikylä ry

(C-175/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2003/88/EK irányelv - 17. cikk - A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme - Munkaidő-szervezés - Bérpótlékok - Gyermekvédelmi egyesület - „Gyermekfalvak nevelőszülői” - A „nevelőszülők” átmeneti távolléte - „Helyettesítő nevelőszülőként” alkalmazott munkavállalók - Fogalom))

(2017/C 309/12)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperesek: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Alperes: SOS-Lapsikylä ry

Az ítélet rendelkező része

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható az olyan munkavégzésre, mint az alapeljárás tárgyát képező tevékenység, amely abból áll, hogy gyermekeket vesznek gondozásba családias környezetben, az elsődlegesen ezzel a feladattal megbízott személy helyettesítése keretében, amennyiben nem bizonyított, hogy a munkaidő tartama, egészében véve, nem mérhető vagy határozható meg előre, vagy hogy azt a munkavállaló maga határozhatja meg, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 191., 2016.5.30.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/10


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA

(C-182/16 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - A „STICK MiniMINI Beretta” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy - A Mini Wini európai uniós szóvédjegy jogosultjának a felszólalása - A felszólalásnak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) fellebbezési tanácsa által történő elutasítása - 207/2009/EK rendelet - 8. cikk,(1) bekezdés, b)pont - Összetéveszthetőség kockázata - Az érintett vásárlóközönség figyelmi szintje - Önálló megkülönböztető pozíció - Domináns jelleg - A vizuális hasonlóságának mérlegelésének kritériumai - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 309/13)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (képviselő: S. Labesius Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Rajh meghatalmazott), Salumificio Fratelli Beretta SpA (képviselők: G. Ghisletti, F. Braga és P. Pozzi avvocati)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 296., 2016.8.16.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/11


A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Olaszország) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) és társai kontra Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

(C-196/16. és C-197/16. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - 85/337/EGK irányelv - 2011/92/EU irányelv - Üzemben lévő, biogáz felhasználásával energiát termelő létesítmény környezeti hatásvizsgálatának utólagos lehetősége új engedély megszerzése érdekében))

(2017/C 309/14)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Az alapeljárás felei

Felperesek: Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16), Marcello Bartolini (C-197/16), Filippo Bruè (C-197/16), Sergio Forti (C-197/16), Stefano Piatti(C-197/16), Gaetano Silvetti (C-197/16), Gianfranco Silvetti (C-197/16), Rocco Tirabasso(C-197/16), Sante Vagni (C-197/16), Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co. (C-197/16), Suolificio Elefante Srl (C-197/16), Suolificio Roxy Srl(C-197/16), Aldo Alessandrini (C-197/16)

Alperesek: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

Az eljárásban részt vesz: VBIO1 Società Agricola Srl (C-196/16), Regione Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – (ARPAM) -Dipartimento Provinciale di Macerata, ARPAM, VBIO2 Società Agricola Srl (C-197/16), Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche (ASUR Marche) (C-197/16), ASUR Marche – Area Vasta 3 (C-197/16), Comune di Colmurano (C-197/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16)

Az ítélet rendelkező része

A 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv által egy projektre előírt környezeti hatásvizsgálat elmulasztása esetén az uniós jog egyfelől megköveteli, hogy a tagállamok szüntessék meg az e mulasztásból eredő jogellenes következményeket, másfelől az uniós joggal nem ellentétes az, hogy az e hatások vizsgálatát az érintett létesítmény felépítését és üzembe helyezését követően szabályossá tegyék, feltéve hogy:

a szabályossá tételt megengedő nemzeti jogszabályok nem biztosítanak alkalmat az érdekeltek számára arra, hogy megkerüljék az uniós jog szabályait, vagy kivonják magukat az alkalmazásuk alól, és

a szabályossá tétel címén elvégzett hatásvizsgálat nemcsak a létesítmény környezetre gyakorolt jövőbeli hatásaira terjed ki, hanem a kialakítása óta jelentkezett környezeti hatásokat is figyelembe veszi.


(1)  HL C 251., 2016.7.11.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/12


A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mossa Ouhrami elleni büntetőeljárás

(C-225/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése - 2008/115/EK irányelv - A 11. cikk (2) bekezdése - Az ezen irányelv hatálybalépése előtt meghozott, beutazási tilalmat elrendelő és az említett irányelv által előírtnál hosszabb időtartamra vonatkozó határozat - A beutazási tilalom időszakának kezdő időpontja))

(2017/C 309/15)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Mossa Ouhrami

Az ítélet rendelkező része

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a beutazási tilalomnak az e rendelkezésben említett, főszabály szerint öt évet meg nem haladó időtartamát attól az időponttól kell számítani, amikor az érintett ténylegesen elhagyta a tagállamok területét.


(1)  HL C 232., 2016.6.27.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/12


A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunale di Milano [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Moussa Sacko kontra Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(C-348/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Menekültpolitika - 2013/32/EU irányelv - 12., 14., 31. és 46. cikk - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 47. cikk - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító határozattal szemben benyújtott jogorvoslati kérelem - A bíróság azon lehetősége, hogy a kérelmező meghallgatása nélkül döntsön))

(2017/C 309/16)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperes: Moussa Sacko

Alperes: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Az ítélet rendelkező része

A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet és különösen annak 12., 14., 31. és 46. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy az a nemzeti bíróság, amelyhez egy nemzetközi védelem iránti, nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmet elutasító határozattal szemben jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, e jogorvoslati kérelmet a kérelmező meghallgatása nélkül elutasítja, ha e ténybeli körülmények nem hagynak semmilyen kételyt e határozat megalapozottsága felől, feltéve egyrészt, hogy az elsőfokú eljárás során a kérelmező számára, ezen irányelv 14. cikkével összhangban, lehetőséget biztosítottak a nemzetközi védelem iránti kérelmére vonatkozó személyes meghallgatáshoz, és amennyiben ilyen meghallgatásra sor került, annak jegyzőkönyvét vagy átiratát, a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban, csatolták az ügyiratokhoz, másrészt hogy a jogorvoslati kérelem tárgyában eljáró bíróság elrendelhet ilyen meghallgatást, ha azt a tények és jogi szempontok ugyanezen irányelv 46. cikkének (3) bekezdésében előírt, teljes körű és ex nunc vizsgálatához szükségesnek véli.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/13


A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Toridas” UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-386/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa) - 2006/112/EK irányelv - A 138. cikk (1) bekezdése - Valamely ügylet Közösségen belüli értékesítésnek minősítése - Közösségen belüli termékértékesítésekre vonatkozó adómentesség - A beszerző arra irányuló szándéka, hogy a megvásárolt terméket valamely másik tagállamban azt megelőzően értékesítse tovább valamely adóalanynak, hogy a termék elhagyta volna az első tagállam területét - A termékek egy részén a feladásukat megelőzően történt feldolgozás esetleges hatásai))

(2017/C 309/17)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes:„Toridas” UAB

Alperes: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Az eljárásban részt vesz: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Rendelkező rész

1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 138. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között valamely első tagállamban letelepedett adóalany által teljesített termékértékesítés e rendelkezések alapján nem mentesül a hozzáadottérték-adó alól abban az esetben, ha az ezen adó szempontjából valamely második tagállamban hozzáadottértékadó-nyilvántartásba vett vevő az említett értékesítési ügylet létrejötte előtt tájékoztatja az értékesítőt arról, hogy az árut azonnal – annak az első tagállamból történő elfuvarozása előtt – valamely harmadik tagállamban letelepedett adóalany részére tovább kívánja értékesíteni, és ezen árut e harmadik adóalany részére kívánja elfuvarozni, amennyiben e második értékesítés ténylegesen megvalósult, és az árut ezt követően az első tagállamból a harmadik adóalany tagállamába fuvarozták. Az első beszerzőnek a hozzáadottérték-adó szempontjából való, az első értékesítés vagy a végső beszerzés tagállamától eltérő tagállamban történő nyilvántartásba vétele nem minősítő feltétele valamely Közösségen belüli ügyletnek, és önmagában nem elegendő valamely Közösségen belüli ügylet jellegének a bizonyítására.

2)

A 2006/112 irányelv 138. cikke (1) bekezdésének az értelmezése szempontjából nincs hatással az első értékesítés esetleges adó alóli mentesítésére vonatkozó feltételekre, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, két egymást követő termékértékesítési láncolatban a termékeket a köztes vevő utasítására és e termékek végső vevő részére való elszállítását megelőzően feldolgozták, mivel e feldolgozásra az első értékesítést követően került sor.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Meissen Keramik GmbH

(C-471/16. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A „meissen” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy bejelentése - A felszólalás elutasítása - A Törvényszékhez első alkalommal benyújtott bizonyítékok - Elferdítés - A korábbi védjegyek tényleges használata - 207/2009/EK rendelet - A 7. cikk (3) bekezdése - A 8. cikk (5) bekezdése - Az összehasonlítandó védjegyek közötti kapcsolat))

(2017/C 309/18)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (képviselők: O. Spuhler és M. Geitz Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott), Meissen Keramik GmbH (képviselők: M. Vohwinkel és K. Gennen Rechtsanwälte)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 454., 2016.12.5.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/14


A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A.S. kontra Szlovén Köztársaság

(C-490/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 604/2013/EU rendelet - Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása - Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése - Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából - Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás - 13. cikk - Külső határ szabálytalan átlépése - A határátlépéstől számított tizenkét hónapos határidő - 27. cikk - Jogorvoslat - A bírósági felülvizsgálat terjedelme - 29. cikk - Az átadás végrehajtására rendelkezésre álló hat hónapos határidő - A határidők számítása - Jogorvoslat igénybevétele - Halasztó hatály))

(2017/C 309/19)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: A.S.

Alperes: Szlovén Köztársaság

Az ítélet rendelkező része

1)

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének az e rendelet (19) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező hivatkozhat az őt érintő, átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat keretében a valamely tagállam határának szabálytalan átlépésére vonatkozó, az említett rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében foglalt felelősségi feltétel téves alkalmazására.

2)

A 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik országbeli állampolgárt, akinek a beutazását eltűrték az első tagállam hatóságai – szembesülve az e tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár a célból való érkezésével, hogy e tagállamon átutazva nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtson be egy másik tagállamban –, úgy kell tekinteni, hogy az említett első tagállam határát e rendelkezés értelmében véve „szabálytalanul lépte át”.

3)

A 604/2013 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett második mondatát úgy kell értelmezni, hogy az átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat előterjesztése nincs hatással az említett 13. cikk (1) bekezdésében előírt határidő számítására.

Az említett rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ilyen jogorvoslat előterjesztése azt vonja maga után, hogy az e rendelkezésekben foglalt határidő csupán az e jogorvoslatot elbíráló jogerős határozattól kezdődik, ideértve azt is, amikor az eljáró bíróság úgy határozott, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordul a Bírósághoz, amennyiben az említett jogorvoslat ugyanezen rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében halasztó hatállyal bír.


(1)  HL C 419., 2016.11.14.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/15


A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública

(C-519/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Jogszabályok közelítése - 882/2004/EK rendelet - A takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzések - A hatósági ellenőrzések finanszírozása - 26. és 27. cikk - Általános adózás - Illetékek vagy adók - Élelmiszer-kereskedelmi létesítményeket sújtó adó))

(2017/C 309/20)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Superfoz – Supermercados Lda

Alperes: Fazenda Pública

Az ítélet rendelkező része

A 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. és 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha valamely, az alapügyben szereplőhöz hasonló adót kizárólag a kiskereskedelmi élelmiszer-létesítményekre vetnek ki, anélkül hogy az ezen adóból származó bevétel specifikusan azon hatósági ellenőrzések finanszírozását szolgálná, amelyeket ezen adóalanyok miatt vagy javára folytatnak le.


(1)  HL C 6., 2017.1.9.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/16


A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Khadija Jafari, Zainab Jafari által indított eljárás

(C-646/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 604/2013/EU rendelet - Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása - Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése - Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából - Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás - A 2. cikk m) pontja - A „vízum” fogalma - 12. cikk - Vízum kibocsátása - 13. cikk - Külső határ szabálytalan átlépése))

(2017/C 309/21)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Khadija Jafari, Zainab Jafari

Az ítélet rendelkező része

1)

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének m) pontjával összefüggésben értelmezett 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azt a tényt, hogy az első tagállam hatóságai, amelyek kivételesen nagyszámú olyan harmadik országbeli állampolgár érkezésével szembesülnek, akik e tagállamon kívánnak átutazni, hogy egy másik tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet terjesszenek elő, eltűrik az ezen első tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő ilyen állampolgároknak a területükre való beutazását, nem lehet az ezen 12. cikk értelmében vett „vízumnak” minősíteni.

2)

A 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik országbeli állampolgárt, akinek a beutazását eltűrték az első tagállam hatóságai – szembesülve az e tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár a célból való érkezésével, hogy e tagállamon átutazva nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtson be egy másik tagállamban –, úgy kell tekinteni, hogy az említett első tagállam határát e rendelkezés értelmében véve „szabálytalanul lépte át”.


(1)  HL C 53., 2017.2.20.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/17


A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgericht Minden [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tsegezab Mengesteab kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-670/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 604/2013/EU rendelet - Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása - 20. cikk - A meghatározásra irányuló eljárás kezdete - Nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása - A hatóságok által készített jelentés, amely megérkezett az illetékes hatóságokhoz - A 21. cikk (1) bekezdése - Az átvétel iránti megkeresés előterjesztésére biztosított határidők - A felelősség más tagállamra történő átszállása - 27. cikk - Jogorvoslat - A bírósági felülvizsgálat terjedelme))

(2017/C 309/22)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Minden

Az alapeljárás felei

Felperes: Tsegezab Mengesteab

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Rendelkező rész

1)

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (1) bekezdését e rendelet (19) preambulumbekezdésére tekintettel akként kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személy az őt érintő, átadásra vonatkozó határozat elleni jogorvoslat keretében hivatkozhat az említett rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártára, még akkor is, ha a megkeresett tagállam kész átvenni e kérelmezőt.

2)

A 604/2013 rendelet 21. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az átvétel iránti megkeresés érvényesen nem terjeszthető elő több mint három hónappal a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtását követően, még akkor sem, ha e megkeresést kevesebb mint két hónappal az e rendelkezés értelmében vett Eurodac-találat beérkezését követően terjesztik elő.

3)

A 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtottnak tekintendő akkor, amikor a valamely hatóság által kiállított azon írásos dokumentum, amely igazolja, hogy valamely harmadik országbeli állampolgár kérte a nemzetközi védelmet, megérkezett az e rendeletből eredő kötelezettségek végrehajtásáért felelős hatósághoz, adott esetben pedig akkor, amikor e hatósághoz csak az ilyen dokumentumban foglalt legfontosabb információk érkeztek meg, maga a dokumentum vagy annak másolata azonban nem.


(1)  HL C 104., 2017.4.3.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/17


A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Solvay Chimica Italia SpA és társai kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(C-262/17. sz. ügy)

(2017/C 309/23)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperesek: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA

Alperes: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2009/72/EK irányelv (1) előírásait és különösen a 3. cikk 5. és 6. pontját, valamint a 28. cikkét, hogy szükségszerűen villamosenergia-hálózatnak és így az irányelv értelmében vett „elosztórendszernek” minősül a magánjogi jogalany által létesített vagy üzemeltetett azon rendszer, amelyhez korlátozott számú termelőüzem és fogyasztási egység csatlakozik, valamint amely csatlakozik az állami hálózathoz, anélkül, hogy e besorolásból kizárhatóak lennének az irányelv hatálybalépését megelőzően saját célra történő termelés céljából létesített, e jellemzőkkel bíró magánrendszerek?

2)

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az irányelv által valamely magán villamosenergia-hálózat különös jellegének igazolására biztosított egyedüli lehetőség e hálózatnak az irányelv 28. cikke szerinti SDC kategóriába sorolása, vagy a nemzeti jogalkotó meghatározhatja az elosztó rendszereknek egy, az SDC vonatkozásában előírttól eltérő, egyszerűsített szabályozás hatálya alá tartozó külön kategóriáját is?

3)

Az előző kérdésektől függetlenül úgy kell-e értelmezni az irányelvet, hogy a 28. cikk értelmében vett zárt elosztó rendszerekre minden esetben vonatkozik a harmadik fél általi csatlakozás kötelezettsége?

4)

Az előző kérdésektől függetlenül a magán villamosenergia-hálózatnak a 2009/72/EK irányelv 28. cikke értelmében vett zárt elosztó rendszerré minősítése lehetővé teszi-e a nemzeti jogalkotó részére, hogy e rendszer javára kizárólag az irányelv 28. cikkében és 26. cikkének (4) bekezdésében kifejezetten szabályozott, az elosztó rendszerek általános szabályozása alóli kivételekről rendelkezzen, vagy az irányelv (29) és (30) preambulumbekezdésében kifejezetten előírtak fényében a tagállam előírhat vagy elő kell írnia az elosztó rendszerek általános szabályozásának alkalmazása alóli további kivételeket oly módon, hogy biztosítsa a fent említett preambulumbekezdésekben megjelölt célkitűzések elérését?

5)

Amennyiben a Bíróság úgy véli, hogy a tagállam előírhat vagy elő kell írnia a zárt elosztó rendszerek különös jellemzőit figyelembe vevő szabályozást, ellentétes-e a 2009/72/EK irányelv előírásaival, különösen (29) és (30) preambulumbekezdésével, 15. cikkének (7) bekezdésével, 37. cikke (6) bekezdésének b) pontjával és 26. cikkének (4) bekezdésével a jelen ügyben releváns szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a zárt elosztó rendszereket az állami hálózatokra vonatkozó szabályozással teljesen megegyező, teherelosztási és szétválasztási szabályozás hatálya alá veti, és amely a villamosenergia-rendszer általános költségei tekintetében előírja, hogy az ezek fedezetéül szolgáló díjak részben a zárt rendszeren belül felhasznált energiához is igazodnak?


(1)  A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 21., 55. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 94. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/18


A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Whirlpool Europe Srl és társai kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(C-263/17. sz. ügy)

(2017/C 309/24)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperesek: Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA

Alperes: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2009/72/EK irányelv (1) előírásait és különösen a 3. cikk 5. és 6. pontját, valamint a 28. cikkét, hogy szükségszerűen villamosenergia-hálózatnak és így az irányelv értelmében vett „elosztórendszernek” minősül a magánjogi jogalany által létesített vagy üzemeltetett azon rendszer, amelyhez korlátozott számú termelőüzem és fogyasztási egység csatlakozik, valamint amely csatlakozik az állami hálózathoz, anélkül, hogy e besorolásból kizárhatóak lennének az irányelv hatálybalépését megelőzően saját célra történő termelés céljából létesített, e jellemzőkkel bíró magánrendszerek?

2)

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az irányelv által valamely magán villamosenergia-hálózat különös jellegének igazolására biztosított egyedüli lehetőség e hálózatnak az irányelv 28. cikke szerinti SDC kategóriába sorolása, vagy a nemzeti jogalkotó meghatározhatja az elosztó rendszereknek egy, az SDC vonatkozásában előírttól eltérő, egyszerűsített szabályozás hatálya alá tartozó külön kategóriáját is?

3)

Az előző kérdésektől függetlenül úgy kell-e értelmezni az irányelvet, hogy a 28. cikk értelmében vett zárt elosztó rendszerekre minden esetben vonatkozik a harmadik fél általi csatlakozás kötelezettsége?

4)

Az előző kérdésektől függetlenül a magán villamosenergia-hálózatnak a 2009/72/EK irányelv 28. cikke értelmében vett zárt elosztó rendszerré minősítése lehetővé teszi-e a nemzeti jogalkotó részére, hogy e rendszer javára kizárólag az irányelv 28. cikkében és 26. cikkének (4) bekezdésében kifejezetten szabályozott, az elosztó rendszerek általános szabályozása alóli kivételekről rendelkezzen, vagy az irányelv (29) és (30) preambulumbekezdésében kifejezetten előírtak fényében a tagállam előírhat vagy elő kell írnia az elosztó rendszerek általános szabályozásának alkalmazása alóli további kivételeket oly módon, hogy biztosítsa a fent említett preambulumbekezdésekben megjelölt célkitűzések elérését?

5)

Amennyiben a Bíróság úgy véli, hogy a tagállam előírhat vagy elő kell írnia a zárt elosztó rendszerek különös jellemzőit figyelembe vevő szabályozást, ellentétes-e a 2009/72/EK irányelv előírásaival, különösen (29) és (30) preambulumbekezdésével, 15. cikkének (7) bekezdésével, 37. cikke (6) bekezdésének b) pontjával és 26. cikkének (4) bekezdésével a jelen ügyben releváns szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a zárt elosztó rendszereket az állami hálózatokra vonatkozó szabályozással teljesen megegyező, teherelosztási és szétválasztási szabályozás hatálya alá veti, és amely a villamosenergia-rendszer általános költségei tekintetében előírja, hogy az ezek fedezetéül szolgáló díjak részben a zárt rendszeren belül felhasznált energiához is igazodnak?


(1)  A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 21., 55. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 94. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/19


A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sol Gas Primari Srl kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(C-273/17. sz. ügy)

(2017/C 309/25)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Sol Gas Primari Srl

Alperes: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2009/72/EK irányelv (1) előírásait és különösen a 3. cikk 5. és 6. pontját, valamint a 28. cikkét, hogy szükségszerűen villamosenergia-hálózatnak és így az irányelv értelmében vett „elosztórendszernek” minősül a magánjogi jogalany által létesített vagy üzemeltetett azon rendszer, amelyhez korlátozott számú termelőüzem és fogyasztási egység csatlakozik, valamint amely csatlakozik az állami hálózathoz, anélkül, hogy e besorolásból kizárhatóak lennének az irányelv hatálybalépését megelőzően saját célra történő termelés céljából létesített, e jellemzőkkel bíró magánrendszerek?

2)

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az irányelv által valamely magán villamosenergia-hálózat különös jellegének igazolására biztosított egyedüli lehetőség e hálózatnak az irányelv 28. cikke szerinti SDC kategóriába sorolása, vagy a nemzeti jogalkotó meghatározhatja az elosztó rendszereknek egy, az SDC vonatkozásában előírttól eltérő, egyszerűsített szabályozás hatálya alá tartozó külön kategóriáját is?

3)

Az előző kérdésektől függetlenül úgy kell-e értelmezni az irányelvet, hogy a 28. cikk értelmében vett zárt elosztó rendszerekre minden esetben vonatkozik a harmadik fél általi csatlakozás kötelezettsége?

4)

Az előző kérdésektől függetlenül a magán villamosenergia-hálózatnak a 2009/72/EK irányelv 28. cikke értelmében vett zárt elosztó rendszerré minősítése lehetővé teszi-e a nemzeti jogalkotó részére, hogy e rendszer javára kizárólag az irányelv 28. cikkében és 26. cikkének (4) bekezdésében kifejezetten szabályozott, az elosztó rendszerek általános szabályozása alóli kivételekről rendelkezzen, vagy az irányelv (29) és (30) preambulumbekezdésében kifejezetten előírtak fényében a tagállam előírhat vagy elő kell írnia az elosztó rendszerek általános szabályozásának alkalmazása alóli további kivételeket oly módon, hogy biztosítsa a fent említett preambulumbekezdésekben megjelölt célkitűzések elérését?

5)

Amennyiben a Bíróság úgy véli, hogy a tagállam előírhat vagy elő kell írnia a zárt elosztó rendszerek különös jellemzőit figyelembe vevő szabályozást, ellentétes-e a 2009/72/EK irányelv előírásaival, különösen (29) és (30) preambulumbekezdésével, 15. cikkének (7) bekezdésével, 37. cikke (6) bekezdésének b) pontjával és 26. cikkének (4) bekezdésével a jelen ügyben releváns szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a zárt elosztó rendszereket az állami hálózatokra vonatkozó szabályozással teljesen megegyező, teherelosztási és szétválasztási szabályozás hatálya alá veti, és amely a villamosenergia-rendszer általános költségei tekintetében előírja, hogy az ezek fedezetéül szolgáló díjak részben a zárt rendszeren belül felhasznált energiához is igazodnak?


(1)  A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 55. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 94. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/20


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bashar Ibrahim kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-297/17. sz. ügy)

(2017/C 309/26)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Bashar Ibrahim

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv (1) 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése a) pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képest szélesebb felhatalmazás átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell?

Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy az e szélesebb felhatalmazás nemzeti átültetése előtt benyújtott, azonban az átültetés időpontjában jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is elfogadhatatlanok?

2)

Biztosítja-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke a tagállamoknak a választás jogát, hogy a menedékjog iránti kérelmet más nemzetközi felelősség (Dublin rendelet) miatt vagy a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadhatatlanként utasítsák el?

3)

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban biztosított kiegészítő védelem miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha

a)

a kérelmező a számára egy másik államban biztosított kiegészítő védelem kiterjesztését kéri (menekültkénti elismerés), és a másik tagállambeli menekültügyi eljárás szisztematikus hiányosságokban szenvedett és továbbra is szenved, vagy

b)

a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a kiegészítő védelemben részesülő életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőnek már kiegészítő védelmet biztosított,

az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközik, vagy

nem felel meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne?

4)

A harmadik kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a kiegészítő védelemben részesülőknek nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően?

5)

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

a)

Alkalmazható-e a „Dublin III” rendelet a nemzetközi védelem biztosítására irányuló eljárásban, ha a menedékjogi iránti kérelmet 2014. január 1-je előtt, a visszavétel iránti megkeresést azonban csak 2014. január 1-je után nyújtották be, és a kérelmező előtte (2013 februárjában) a megkeresett tagállamban már kiegészítő védelemben részesült?

b)

A dublini szabályozásokból a felelősség – íratlan – átszállását kell-e megállapítani a kérelmező visszavételét kérő tagállamra, ha a megkeresett felelős tagállam a dublini rendelkezések alapján határidőben kérelmezett visszavételt elutasította, és helyette államközi visszafogadási egyezményre hivatkozott?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50 o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/21


A Landgericht Berlin (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH kontra Google Inc.

(C-299/17. sz. ügy)

(2017/C 309/27)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Alperes: Google Inc.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 98/34/EK irányelv (98/48/EK irányelvvel módosított változata) (1) 1. cikkének 2. és 5. pontja alapján a nem kifejezetten az [ott] említett pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó szabálynak minősül-e az olyan nemzeti szabályozás, amely a sajtótermékek egészének vagy részeinek (kivéve egyes szavakat és kisebb szövegrészleteket) nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag a keresőmotor-szolgáltatást üzletszerűen nyújtók és tartalom-feldolgozási szolgáltatást üzletszerűen nyújtók számára tiltja meg, más, akár üzletszerű felhasználók számára azonban nem?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén pedig:

2)

A 98/34/EK irányelv (98/48/EK irányelvvel módosított változata) 1. cikkének 11. pontja szerinti műszaki szabálynak, azaz szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelező szabálynak minősül-e az olyan nemzeti szabályozás, amely a sajtótermékek egészének vagy részeinek (kivéve egyes szavakat és kisebb szövegrészleteket) nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag a keresőmotor-szolgáltatást üzletszerűen nyújtók és tartalom-feldolgozási szolgáltatást üzletszerűen nyújtók számára tiltja meg, más, akár üzletszerű felhasználók számára azonban nem?


(1)  A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló 98/34/EK irányelv módosításáról szóló, 1998. július 20-i 98/48/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/22


A Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) által 2017. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Surit Singh Bedi kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nevében és érdekében eljáró Budesrepublik Deutschland

(C-312/17. sz. ügy)

(2017/C 309/28)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesarbeitsgericht Hamm

Az alapeljárás felei

Felperes: Surit Singh Bedi

Alperes: a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nevében és érdekében eljáró Budesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv (1) 2. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az a kollektív szerződésben szereplő rendelkezés, amely előírja, hogy a kollektív szerződés szerinti alapbér alapján az általános öregségi nyugdíjrendszer szerinti nyugdíjjogosultság alapján nyújtott anyagi biztonság eléréséig a munkahelyüket elvesztett munkavállalók megfelelő megélhetése biztosításának céljából járó átmeneti támogatás folyósítása az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosulttá válással megszűnik, továbbá e rendelkezés alkalmazása a fogyatékosságon alapuló előrehozott öregségi nyugdíjban való részesülés lehetőségétől függ?


(1)  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiaás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/23


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mahmud Ibrahim és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-318/17. sz. ügy)

(2017/C 309/29)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim (törvényes képviselői: Fadwa és Mahmud Ibrahim), Ahmad Ibrahim (törvényes képviselői: Fadwa és Mahmud Ibrahim)

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv (1) 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése a) pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képest szélesebb felhatalmazás átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell?

Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy az e szélesebb felhatalmazás nemzeti átültetése előtt benyújtott, azonban az átültetés időpontjában jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is elfogadhatatlanok?

2)

Biztosítja-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke a tagállamoknak a választás jogát, hogy a menedékjog iránti kérelmet más nemzetközi felelősség (Dublin rendelet) miatt vagy a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadhatatlanként utasítsák el?

3)

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban biztosított kiegészítő védelem miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha

a)

a kérelmező a számára egy másik államban biztosított kiegészítő védelem kiterjesztését kéri (menekültkénti elismerés), és a másik tagállambeli menekültügyi eljárás szisztematikus hiányosságokban szenvedett és továbbra is szenved, vagy

b)

a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a kiegészítő védelemben részesülő életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőnek már kiegészítő védelmet biztosított,

az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközik, vagy

nem felel meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne?

4)

A harmadik kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a kiegészítő védelemben részesülőknek nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően?

5)

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

a)

Alkalmazható-e a „Dublin III” rendelet a nemzetközi védelem biztosítására irányuló eljárásban, ha a menedékjogi iránti kérelmet 2014. január 1-je előtt, a visszavétel iránti megkeresést azonban csak 2014. január 1-je után nyújtották be, és a kérelmező előtte (2013 februárjában) a megkeresett tagállamban már kiegészítő védelemben részesült?

b)

A dublini szabályozásokból a felelősség – íratlan – átszállását kell-e megállapítani a kérelmező visszavételét kérő tagállamra, ha a megkeresett felelős tagállam a dublini rendelkezések alapján határidőben kérelmezett visszavételt elutasította, és helyette államközi visszafogadási egyezményre hivatkozott?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50 o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/24


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nisreen Sharqawi és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-319/17. sz. ügy)

(2017/C 309/30)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji (törvényes képviselője: Nisreen Sharqawi), Hosam Fattayrji (törvényes képviselője: Nisreen Sharqawi)

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv (1) 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése a) pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képest szélesebb felhatalmazás átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell?

Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy az e szélesebb felhatalmazás nemzeti átültetése előtt benyújtott, azonban az átültetés időpontjában jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is elfogadhatatlanok?

2)

Biztosítja-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke a tagállamoknak a választás jogát, hogy a menedékjog iránti kérelmet más nemzetközi felelősség (Dublin rendelet) miatt vagy a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadhatatlanként utasítsák el?

3)

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban biztosított kiegészítő védelem miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha

a)

a kérelmező a számára egy másik államban biztosított kiegészítő védelem kiterjesztését kéri (menekültkénti elismerés), és a másik tagállambeli menekültügyi eljárás szisztematikus hiányosságokban szenvedett és továbbra is szenved, vagy

b)

a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a kiegészítő védelemben részesülő életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőnek már kiegészítő védelmet biztosított,

az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközik, vagy

nem felel meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne?

4)

A harmadik kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a kiegészítő védelemben részesülőknek nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően?

5)

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

a)

Alkalmazható-e a „Dublin III” rendelet a nemzetközi védelem biztosítására irányuló eljárásban, ha a menedékjogi iránti kérelmet 2014. január 1-je előtt, a visszavétel iránti megkeresést azonban csak 2014. január 1-je után nyújtották be, és a kérelmező előtte (2013 februárjában) a megkeresett tagállamban már kiegészítő védelemben részesült?

b)

A dublini szabályozásokból a felelősség – íratlan – átszállását kell-e megállapítani a kérelmező visszavételét kérő tagállamra, ha a megkeresett felelős tagállam a dublini rendelkezések alapján határidőben kérelmezett visszavételt elutasította, és helyette államközi visszafogadási egyezményre hivatkozott?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50 o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/25


A Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Olaszország) által 2017. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA és társai kontra Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(C-328/17. sz. ügy)

(2017/C 309/31)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Az alapeljárás felei

Felperesek: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Alperesek: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665/EGK irányelv (1) 1. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével, valamint 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjával az a nemzeti szabályozás, amely kizárólag azon gazdasági szereplők részére ismeri el a közbeszerzési eljárás aktusai megtámadásának lehetőségét, akik az eljárásban való részvétel iránt kérelmet nyújtottak be, még akkor is, ha a kereset az eljárás alapjainak felülvizsgálatára irányul, mivel a közbeszerzési szabályok alapján nagy valószínűséggel nem nyerhető el a közbeszerzési szerződés odaítélése?


(1)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/26


A Corte d’appello di Roma (Olaszország) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Martina Sciotto kontra Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(C-331/17. sz. ügy)

(2017/C 309/32)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte d’appello di Roma

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Martina Sciotto

A másik fél az eljárásban: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós szabályozással (különösen az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (1) mellékletét képező, 1999. március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 5. szakaszával) az a nemzeti szabályozás (különösen a 2010. június 29-i 100. sz. törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított 2010. április 30-i 64. sz. decreto-legge 3. cikkének (6) bekezdése), amelyet, mivel az alapítványként működő operaházak és szimfonikus zenekarok munkavállalóinak határozott idejű munkaviszonyát általánosságban kizárja azon szabály hatálya alól, amely szerint a munkaviszony általános formája a határozatlan idejű munkaviszony, úgy kell értelmezni, hogy teljes mértékben liberalizálja e jogviszonyokat anélkül, hogy a hároméves (vagy más) időtartamot meghaladó ismételt alkalmazás esetén a munkaviszony átalakítására (határozatlan idejű munkaviszonnyá való átalakítás) és/vagy kártérítésre irányuló intézkedéseket írna elő.


(1)  HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/26


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2017. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia kontra Comune di Padova

(C-342/17. sz. ügy)

(2017/C 309/33)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Az alapeljárás felei

Felperesek: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Alperes: Comune di Padova

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 56. cikkét, hogy azokkal ellentétes a Comune di Padova temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelete 52. cikkében foglalt alábbi rendelkezések alkalmazása:

„A megbízott semmilyen esetben sem bízhatja harmadik személyre a hamvak elhelyezésére szolgáló urnák őrzését. E tilalom az elhunyt személy életében kifejezetten kinyilvánított szándéka esetén is érvényes (harmadik bekezdés).

A megbízott kizárólag a lakóhelyén őrizheti az urnát (negyedik bekezdés) […].

A hamvak elhelyezésére szolgáló urnák őrzése semmilyen esetben sem járhat haszonszerzési céllal, és így nem folytatható olyan gazdasági tevékenység, amelynek akár nem kizárólagos tárgya a hamvak elhelyezésére szolgáló urnák bármilyen jogcímen és bármilyen időtartamban történő őrzése. E tilalom az elhunyt személy életében kifejezetten kinyilvánított szándéka esetén is érvényes (tizedik bekezdés).”


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/27


Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hüsken és társai kontra Lufthansa CityLine GmbH

(C-368/17. sz. ügy)

(2017/C 309/34)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperesek: Hüsken és társai

Alperes: Lufthansa CityLine GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az ügyet a Bíróság 2017. július 6-i határozatával törölték a Bíróság jegyzékéből.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/27


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt B kontra A-Brauerei

(C-374/17. sz. ügy)

(2017/C 309/35)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Alperes és felülvizsgálatot kérelmező fél: Finanzamt B

Felperes ellenérdekű: A-Brauerei

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés szerint tiltott támogatás áll fenn akkor, ha valamely tagállam szabályozása szerint az átalakuláson (egyesülésen) alapuló adóköteles ingatlanszerzés után nem kell ingatlanszerzési adót fizetni, amennyiben az átalakulásban meghatározott jogalanyok (az ellenőrző vállalkozás és egy ellenőrzött társaság) vesznek részt, és az ellenőrző vállalkozás a jogügyletet megelőző és az azt követő öt évben 100 %-os részesedéssel rendelkezik az ellenőrzött társaságban?


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/28


A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „EVP International” kontra Lietuvos Bankas

(C-389/17. sz. ügy)

(2017/C 309/36)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „EVP International”

Alperes: Lietuvos Bankas

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i európai parlamenti és tanácsi 2009/110/EK irányelv (1) 5. cikkének (2) bekezdése, a 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával együtt úgy értelmezendő-e hogy olyan körülmények között, mint amelyek jelen ügyben fennállnak, az alábbiak elektronikuspénz-kibocsátáshoz kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülnek-e, vagy sem:

a)

olyan pénzforgalmi tranzakció, amelynek során az elektronikuspénz-birtokosnak az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény felé intézett kérelmére (utasítására) az elektronikus pénzt (a visszaváltandó összeget) névértéken visszaváltva átutalják harmadik fél bankszámlájára;

b)

olyan pénzforgalmi tranzakció, amelynek során az áruk, illetve szolgáltatások vevője (a fizető fél) az eladó utasítására úgy fizet az árukért, illetve szolgáltatásokért, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek (az elektronikuspénz-kibocsátónak) pénzt utal át, amely az összeg fogadását követően névértéken elektronikus pénzt bocsát ki a fogadott összegért az eladó részére (az elektronikuspénz-birtokosnak).


(1)  HL 2009. L 267., 7. o.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/28


A Tribunalul Dolj (Románia) által 2017. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghița, Vasilica Gheorghița kontra SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

(C-400/17. sz. ügy)

(2017/C 309/37)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Dolj

Az alapeljárás felei

Felperesek: Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghița, Vasilica Gheorghița

Alperesek: SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv (1) 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállása azt az esetet is magában foglalhatja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős – egyik fél által sem előrelátható – ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest?

2)

Úgy kell-e értelmezni a szerződési feltételnek a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében vett világos és érthető jellegét, hogy az ilyen szerződési feltételnek kizárólag a fenti feltétel szerződésbe foglalásának alapjául szolgáló indokokról és annak működési mechanizmusáról kell rendelkeznie, vagy fel kell mérnie az összes olyan lehetséges következményt – beleértve például az árfolyamkockázatot – is, amelyektől függően változhat a fogyasztó által megfizetett ár?

3)

Értelmezhető-e úgy a 93/13 irányelv 6. cikke (1) bekezdése rendelkezéseinek értelmezése során a „nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve” kifejezés, hogy az átváltási árfolyam alakulása következtében a felek jogaiban és kötelezettségeiben felmerült jelentős egyenlőtlenség esetén a nemzeti bíróság mentesítheti a fogyasztót az árfolyamkockázat teljes mértékben történő viselésének kötelezettsége alól?


(1)  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/29


A Törvényszék (hetedik tanács) T-403/15. sz., JYSK sp. z o.o. kontra Európai Bizottság ügyben 2017. május 4-én hozott ítélete ellen a JYSK sp. z o.o. által 2017. július 4-én benyújtott fellebbezés

(C-402/17. P. sz. ügy)

(2017/C 309/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: JYSK sp. z o.o. (képviselő: H. Sønderby Christensen advokat)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező előadja, hogy a Törvényszék ítéletét, amely a keresetét azon az alapon nyilvánította elfogadhatatlannak, hogy őt a Bizottság 2015. május 11-i C (2015) 3228 final határozata nem érinti közvetlenül és személyében, azon az alapon kellene hatályon kívül helyezni, hogy az sérti a hatékony bírói jogvédelem elvét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azzal érvel, hogy a Bírósághoz a lengyel bíróságok által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem útján történő közvetett hozzáférés nem biztosítja az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkének (1) bekezdése által előírt védelmet.

A fellebbező fenntartja, hogy őt a Bizottság fent hivatkozott határozata közvetlenül és személyében érinti.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/29


A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Roche Lietuva” kontra VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(C-413/17. sz. ügy)

(2017/C 309/39)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „Roche Lietuva”

Alperes: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2004/18 irányelv (1) 2. és 23. cikkének, valamint VI. mellékletének rendelkezéseit (együtt vagy külön, de nem csupán az említett rendelkezéseket ideértve), hogy ha az ajánlatkérő – egy humán-egészségügyi intézmény – közbeszerzés útján árukat (orvosdiagnosztikai berendezéseket és anyagokat) vagy azokra vonatkozó konkrét jogokat kíván megszerezni annak érdekében, hogy a teszteket saját maga tudja elvégezni, a mérlegelési jogkörébe beletartozik az a jog, hogy a műszaki leírásban csak olyan követelményeket határozzon meg az említett árukra vonatkozóan, amelyek nem írják le külön a berendezés és/vagy anyagok egyéni működési (műszaki) és használattal kapcsolatos (funkcionális) jellemzőit, hanem az elvégzendő tesztek kvalitatív paramétereit és a tesztelő laboratórium teljesítményét határozzák meg, amelyek tartalmát a szóban forgó közbeszerzési eljárás dokumentációjában külön le kell írni?


(1)  Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.; helyesbítés: HL 2014. L 339., 14. o.)


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/30


A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2017. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Μοnachos Eirinaios (Iréneusz testvér), világi nevén Antonios Iakumakis kontra Dikigorikos Syllogos Athinon

(C-431/17. sz. ügy)

(2017/C 309/40)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperes: Μοnachos Eirinaios (Iréneusz testvér), világi nevén Antonios Iakumakis

Alperes: Dikigorikos Syllogos Athinon

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 98/5/EK irányelv (1) 3. cikkét, hogy a nemzeti jogalkotó megtilthatja, hogy a görög ortodox egyház szerzetesét ügyvédként bejegyezzék a szakmai címe megszerzésének helyétől eltérő másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának névjegyzékébe abból a célból, hogy ott a hivatását saját országa szakmai címével gyakorolja, amennyiben a tilalom indoka az, hogy a görög ortodox egyház szerzetesei a nemzeti jog alapján nem jegyezhetőek be az ügyvédi kamarai névjegyzékbe, mivel helyzetükből adódóan esetükben nem állnak fenn az ügyvédi tevékenység gyakorlásához elengedhetetlennek tekintett garanciák?


(1)  Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 77., 36. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 3. kötet, 83. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/30


High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Abraxis Bioscience LLC kontra Comptroller General of Patents

(C-443/17. sz. ügy)

(2017/C 309/41)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Abraxis Bioscience LLC

Alperes: Comptroller General of Patents

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell e értelmezni a KOT-rendelet (1) 3. cikkének d) pontját, hogy az lehetővé teszi a KOT megadását, amennyiben a 3. cikk b) pontjában hivatkozott forgalombahozatali engedély az alapszabadalom hatálya alá tartozó, a termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély, és amennyiben a termék valamely régi hatóanyag új formulája?


(1)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 152., 1. o.).


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/31


A Törvényszék (ötödik tanács) T-410/16. sz., Rami Makhlouf kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. május 18-án hozott ítélete ellen a Rami Makhlouf által 2017. július 31-én benyújtott fellebbezés

(C-458/17. P. sz. ügy)

(2017/C 309/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Rami Makhlouf (képviselő: E. Ruchat avocat)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen,

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-410/16. sz., Rami Makhlouf kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. május 18-án hozott ítéletet (ECLI:EU:T:2017:349);

és

hozzon új határozatot, amelyben:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot (1), valamint annak későbbi végrehajtási jogi aktusait, amennyiben azok a felperesre vonatkoznak;

kötelezze az Európai Unió Tanácsát az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék megsértette a fellebbezőnek az újabb korlátozó intézkedések meghozatala előtti meghallgatásához való és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkében rögzített jogát.

A második jogalap téves jogalkalmazáson, a tények elferdítésén alapul, amennyiben a Törvényszék figyelmen kívül hagyta a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására annak bizonyítása érdekében hivatkozott cikkeket, hogy nem támogatja a szír rezsimet.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem találta jogellenesnek a 2013/255/KKBP határozat (2) 27. és 28. cikkének rendelkezéseit, amelyek szerint a szankció kiszabását igazoló önálló feltételnek minősül az Al-Assad vagy a Makhlouf családhoz való tartozás, megfordítva ezzel egyidejűleg a bizonyítási terhet.

A negyedik jogalap téves jogalkalmazáson és az indokolási kötelezettség megsértésén alapul, amennyiben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a „prominens üzletember” fogalom kellően pontos ahhoz, hogy a fellebbezőt a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe felvegyék, és amennyiben a Törvényszék nem indokolta meg azon indokokat, amelyek miatt úgy véli, hogy a felperes bármilyen befolyással is bír a szír rezsimre.


(1)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat (HL 2016. L 141., 125. o.).

(2)  A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP határozat (HL 2013. L 147., 14. o.).


Törvényszék

18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/33


A Törvényszék elnökének 2017. július 12-i végzése – Qualcomm és Qualcomm Europe kontra Bizottság

(T-371/17. R. sz. ügy)

((Ideiglenes intézkedés - Verseny - Antitröszt - 1/2003/EK rendelet - A 18. cikk (3) bekezdése - Információkérő határozat - Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - A sürgősség hiánya))

(2017/C 309/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Qualcomm, Inc. (San Diego, Kalifornia, Egyesült Államok) és Qualcomm Europe, Inc. (London, Egyesült Királyság) (képviselők: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato és M. Davilla ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Van Vliet, G. Conte, C. Urraca Caviedes és M. Farley meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 278. és 279. cikken alapuló, és a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003 tanácsi rendelet 18. cikke (3) bekezdésének és 24. cikke (1) bekezdése d) pontjának alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39711 – Qualcomm [felfaló árazás]) 2017. március 31-én hozott C(2017) 2258 final bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/33


2017. július 11 -én benyújtott kereset – Laboratoires Majorelle kontra EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(T-429/17. sz. ügy)

(2017/C 309/44)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Laboratoires Majorelle (Párizs, Franciaország) (képviselő: G. Odinot ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Jardin Majorelle (Marrákes, Marokkó)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy:„LABORATOIRES MAJORELLE” európai uniós szóvédjegy – 11 371 655. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. május 12-én hozott határozata (R 1238/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

rendelje el a „LABORATOIRES MAJORELLE” közösségi védjegy lajstromozását az alábbi osztályok tekintetében:

3. osztály: szappan; kozmetikai szerek; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy dezodorálási célra (piperecikkek); bőrápoló kozmetikumok; nem gyógyászati célú bőrápoló készítmények; bőrtisztító készítmények; bőrápoló készítmények;

5. osztály: bőrápolási célú gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; gyógynövények; diétás táplálékkiegészítők; gyógyászati célú étrend-kiegészítők; diétás étrend-kiegészítők; gyógyszerészeti készítmények;

10. osztály: sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; sebészeti készülékek és eszközök; orvosi készülékek és eszközök;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet megsértése, tekintettel a felszólalás alapját képező korábbi védjegyek fennállására, a korábbi védjegyek tényleges használatára vonatkozó bizonyítékok vizsgálatára és az összetéveszthetőség átfogó értékelésére.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/34


2017. július 17-én benyújtott kereset – The Scotch Whisky Association kontra EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(T-438/17. sz. ügy)

(2017/C 309/45)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: The Scotch Whisky Association (Edinburgh, Egyesült Királyság) (képviselők: F. Rodríguez Domínguez és J. Gracia Albero ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy:„JOHN COR” európai uniós szóvédjegy –10 965 937. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. május 16-án hozott határozata (R 1289/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 64. cikke (1) bekezdésének és 76. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/35


2017. július 21-én benyújtott kereset – Lupu kontra EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

(T-456/17. sz. ügy)

(2017/C 309/46)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Victor Lupu (Bukarest, Románia) (képviselő: P. Acsinte ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ibryam Dzhihangir (Szilisztra, Bulgária)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy:„Djili soy original DS” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 8 810 558. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. május 3-án hozott határozata (R 516/2011-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

adjon helyt az EUTMA 008404551 „Djili DS” lajstromozása elleni felszólalásnak, és/vagy törölje az EUTMA 008404551 „Djili DS” lajstromozását;

másodlagosan, helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanácsnak az R 516/2011-5. sz. fellebbezés tárgyában 2017. május 3-án hozott határozatát, és rendelje el a fellebbezési tanács előtti eljárás folytatását, továbbá kötelezze a fellebbezési tanácsot, hogy mindaddig függessze fel az előtte folyamatban lévő eljárást, amíg nem áll a fellebbezési tanács rendelkezésére a hatályon kívül helyezés iránt benyújtott, 2794/1/2016. sz. alatt iktatott fellebbezés tárgyában hozott írásbeli, indokolással ellátott és aláírt jogerős határozat;

az EUIPO-t és DZHIHANGIR Ibryamot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az emberi jogok európai egyezménye 1. kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkének megsértése;

a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet 20. szabálya (7) bekezdése a) és c) pontjának megsértése;

értelemszerűen a 207/2009 tanácsi rendelet 53. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontja a felperesnek a „Djili” csomagoláson található, kék csomagoláson piros betűkkel feltüntetett, papagájt ábrázoló képre vonatkozó szerzői joga, valamint a felperesnek a kereskedelmi név termékeken való használatára vonatkozó, az Európai Unió Bírósága C-17/06. sz. Céline ügyben hozott ítélete értelmében vett jogai tekintetében;

egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/36


2017. július 21-én benyújtott kereset – Fifth Avenue Entertainment kontra EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

(T-459/17. sz. ügy)

(2017/C 309/47)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Fifth Avenue Entertainment LLC (Orlando, Florida, Egyesült Államok) (képviselő: B. Brandreth barrister és D. Cañadas Arcas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Commodore Entertainment Corporation (Saint Paul, Minnesota, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy:„THE COMMODORES” európai uniós szóvédjegy – 13 370 077. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. május 22-én hozott határozata (R 851/2016–5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (2) bekezdése c) pontjának megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/36


2017. július 26-án benyújtott kereset – TP kontra Bizottság

(T-464/17. sz. ügy)

(2017/C 309/48)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: TP (képviselő: W. Limuti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg és vonja vissza a megtámadott határozatot, valamint semmisítse meg az abból eredő feltételezett és nem is ismert valamennyi jogi aktust azzal, hogy megsemmisíti az azokból következő, a felperesre hátrányos, és utóbbi jogi, valamint vagyoni érdekeit érintő összes hatást, továbbá rendelje el azt, hogy a kérdés eldöntésére oly módon kerüljön sor, hogy miután a felperes megkapta a szükséges információkat, előterjeszthesse saját érveit úgy, hogy az új határozat elfogadására a bizalom, a jogszerűség és az átláthatóság elveinek tiszteletben tartásával kerüljön sor;

adjon helyt a jelen keresetnek, valamint ismerje el a tisztviselőt időközben ért kárt, konkrétabban nemcsak a vagyoni kárt, hanem a lelki és testi sérülésből eredő nem vagyoni kárt is, amelyeket az ügyiratokhoz csatolt orvosszakértői vélemény fejt ki, amely közepesen súlyos egzisztenciális kárt, valamint szorongással és depressziós hangulattal járó olyan alkalmazkodási zavar fennállását ismeri el, amely a felperest munkával összefüggésben ért, 20 %-ban számszerűsíthető trauma miatt krónikus jellegű.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a felperes által előterjesztett panaszt elutasító határozat ellen irányul, amely panasszal a felperes vitatta a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO Hivatal) által a munkabérén végrehajtott levonást, miután a Tribunale di Treviso meghozta ítéletét a házasság felbontásáról a felperes és korábbi házastársa között.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik.

1.

A tisztviselő számára biztosított, a meghallgatáshoz és az észrevételek előterjesztéséhez való jog megsértése.

2.

A felperesnek a védekezéséhez releváns információk megszerzéséhez való jogának a megsértése.

3.

A felperesnek az azon indokok közléséhez való jogának a megsértése, amelyek miatt nem tudta a releváns információkat megszerezni.

4.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdésének megsértése és téves alkalmazása, következésképpen a felperessel szemben indított eljárásról való információhoz való jog megsértése, valamint a határozatok indokolására vonatkozó kötelezettség megsértése.

5.

A személyzeti szabályzat 24. cikkének a megsértése, következésképpen a felperesnek a más személyek támadásaival szemben az intézmény általi védelemhez és támogatáshoz való jogának megsértése.

6.

A felperes személyét ért lelki és testi sérülésből eredő kár fennállása, valamint ezzel összefüggésben az adminisztráció magatartása és a felperest ért kár közötti okozati összefüggés.


(1)  HL 2001. L 145., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/37


2017. július 26 -án benyújtott kereset – VKR Holding A/S kontra EUIPO (VELUX)

(T-465/17. sz. ügy)

(2017/C 309/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: VKR Holding A/S (Søborg, Dánia) (képviselő: J. Heebøll ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: „VELUX” európai uniós szóvédjegy – T 2 299 611. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. május 23-án hozott határozata (R 1927/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a tanácsnak a fellebbezés elutasításáról szóló határozatát, lehetővé téve ezáltal a 000651869 (VELUX) európai uniós védjegyre vonatkozó T 2 299 611. sz. védjegybejelentés elfogadását;

másodlagosan utalja vissza az ügyet a tanács elé.

Jogalap

az európai uniós védjegyről szóló rendelet 34. cikke (8) bekezdésének és 28. szabályának megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/38


2017. július 28-án benyújtott kereset – The Scotch Whisky Association kontra EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(T-469/17. sz. ügy)

(2017/C 309/50)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: The Scotch Whisky Association (Edinburgh, Egyesült Királyság) (képviselők: F. Rodríguez Domínguez és J. Gracia Albero ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy:„JOHN COR” európai uniós szóvédjegy –10 965 937. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. május 16-án hozott határozata (R 1290/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 64. cikke (1) bekezdésének és 76. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) és j) pontjával együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/38


2017. július 26-án benyújtott kereset – Sensotek kontra EUIPO – Senso Technologie (sensotek)

(T-470/17. sz. ügy)

(2017/C 309/51)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Sensotek (Reichenbach an der Fils, Németország) (képviselő: J. Klink ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Senso Technologie Srl (Róma, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy:„sensotek” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 10 648 871. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. május 16-án hozott határozata (R 1953/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap(ok)

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/39


2017. július 28-án benyújtott kereset – Edison kontra EUIPO (EDISON)

(T-471/17. sz. ügy)

(2017/C 309/52)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Edison SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: F. Boscariol de Roberto, D. Martucci és I. Gatto ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„EDISON” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 3 315 991. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. április 28-án hozott határozata (R 1355/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a „Villamos energia” 4. osztályból való téves kizárása azzal az indokkal, hogy az nem tartozik a Nizzai Osztályozás nyolcadik kiadása szerinti „tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket)”, „motorolaj” és „világítóanyagok” közé.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/40


2017. augusztus 3-án benyújtott kereset – Ghost – Corporate Management kontra EUIPO (Dry Zone)

(T-488/17. sz. ügy)

(2017/C 309/53)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Ghost – Corporate Management, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselő: S. de Barros Araújo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„Dry Zone” szóvédjegy – 15 498 322. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. június 5-én hozott határozata (R 0683/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt a jelen keresetnek, és helyezze teljes egészében hatályon kívül a második fellebbezési tanács 2017. június 5-i határozatát, és következésképpen a megtámadott határozat helyett hozzon új határozatot, amely megállapítja a 15 498 322. sz. Dry Zone európai uniós védjegyre vonatkozó R 683/2017-2. sz. ügy határidőn belüli megindítását, és így az eljárás lefolytatható;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

Első jogalap: a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2015. L 341., 21. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.) módosított, az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 158., 52. o.) 60. cikkének, valamint a 2015/2424 rendelettel módosított, a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet (HL 1995. L 303., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.) 72. szabálya (1) bekezdésének megsértése.

Második jogalap: a felperes rendelkezésére álló eljárásjogi biztosítékok figyelmen kívül hagyása, mivel az az arányosság elvét megsértve nem állapították meg az ellenőrzési körén kívül eső vagy vis maior körébe tartozó tények fennállását.

Harmadik jogalap: a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvének megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/40


2017. augusztus 2-án benyújtott kereset – Windspiel Manufaktur kontra EUIPO (palack kupak ábrázolása)

(T-489/17. sz. ügy)

(2017/C 309/54)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Windspiel Manufaktur (Daun, Németország) (képviselő: O. Löffel ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: európai uniós pozícióvédjegy (palack kupak ábrázolása) – 15 024 987. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. június 1-jén hozott határozata (R 1374/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap(ok)

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/41


A Törvényszék 2017. július 18-i végzése – Gauff kontra EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

(T-13/16. sz. ügy) (1)

(2017/C 309/55)

Az eljárás nyelve: német

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 90., 2016.3.7.


18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/41


A Törvényszék 2017. július 7-i végzése – Bank of New York Mellon kontra EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

(T-260/17. sz. ügy) (1)

(2017/C 309/56)

Az eljárás nyelve: angol

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 221., 2017.7.10.