ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 255

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. augusztus 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2017/C 255/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8421 – Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8539 – KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) ( 1 )

3


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2017/C 255/07

Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti jegyzékben szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd a 2017 augusztus 4-i (EU) 2017/1420 tanácsi végrehajtási rendelet mellékletét)

4

2017/C 255/08

Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

6

2017/C 255/09

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, a (KKBP) 2017/1418 tanácsi határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, az (EU) 2017/1417 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

7

2017/C 255/10

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

8

 

Európai Bizottság

2017/C 255/11

Euroátváltási árfolyamok

9

2017/C 255/12

A Bizottság végrehajtási határozata (2017. augusztus 3.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről (Montravel [OEM])

10

2017/C 255/13

A Bizottság végrehajtási határozata (2017. augusztus 4.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás közzétételére való hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről [Ribeiras do Morrazo (OFJ)]

15


 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2017/C 255/14

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

19


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 255/01)

2017. július 28-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8563 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8421 – Westrock/MPS)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 255/02)

2017. május 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8421 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 255/03)

2017. április 21-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8312 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 255/04)

2017. július 5-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak francia nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8491 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/3


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8539 – KPS/Dexko)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 255/05)

2017. július 10-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8539 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/3


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 255/06)

2017. május 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8431 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/4


Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti jegyzékben szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára

(lásd a 2017 augusztus 4-i (EU) 2017/1420 tanácsi végrehajtási rendelet mellékletét)

(2017/C 255/07)

Az (EU) 2017/1420 tanácsi végrehajtási rendeletben (1) foglalt jegyzékben szereplő személyek, csoportok és szervezetek tudomására hozzuk a következő információkat.

Az Európai Unió Tanácsa megállapította, hogy továbbra is érvényesek azok az okok, amelyek alapján az érintett személyek, csoportok és szervezetek a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletben (2) előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek fent említett jegyzékében szerepelnek. Ennek következtében a Tanács úgy határozott, hogy e személyeket, csoportokat és szervezeteket továbbra is szerepelteti a jegyzékben.

A 2580/2001/EK rendelet előírja, hogy az érintett személyek, csoportok és szervezetek tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani, valamint hogy semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást nem lehet – sem közvetlenül, sem közvetve – rendelkezésükre bocsátani.

Felhívjuk az érintett személyek, csoportok és szervezetek figyelmét azon lehetőségre, hogy az érintett tagállam(ok)nak a rendelet mellékletében felsorolt illetékes hatóságainál – az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban – kérelmezhetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatának engedélyezését.

Az érintett személyek, csoportok és szervezetek kérelmet nyújthatnak be, hogy a Tanács adjon indokolást arról, hogy miért szerepelteti őket továbbra is az említett jegyzékben (kivéve, ha az indokolást már közölték velük); a kérelmek az alábbi címre küldhetők:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az érintett személyek, csoportok és szervezetek – az esetleges igazoló dokumentumokat is mellékelve – a fenti címen bármikor kérvényezhetik a Tanácsnál, hogy bírálja felül a jegyzékbe vételükről és az abban való további szerepeltetésükről szóló határozatot. E kérelmeket kézhezvételükkor bírálják el. E tekintetben felhívjuk az érintett személyek, csoportok és szervezetek figyelmét, hogy a jegyzéket a Tanács a 2001/931/KKBP közös álláspont (3) 1. cikke (6) bekezdésének értelmében rendszeresen felülvizsgálja. A kérelmeket 2017. szeptember 4-ig be kell nyújtani ahhoz, hogy azok a soron következő felülvizsgálat alkalmával elbírálásra kerüljenek.

Felhívjuk az érintett személyek, csoportok és szervezetek figyelmét azon lehetőségre is, hogy a Tanács rendelete ellen eljárást indíthatnak az Európai Unió Törvényszékénél, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban.


(1)  HL L 204., 2017.8.5., 3. o.

(2)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(3)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/6


Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2017/C 255/08)

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ennek az adatkezelési műveletnek a jogalapja az 2580/2001/EK tanácsi rendelet (2).

Az adatkezelési művelet adatkezelője az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága C. Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezeléssel megbízott szolgálat pedig a C. Főigazgatóság 1C egysége. Elérhetőségük:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a 2580/2001/EK rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a helyesbítésre irányuló, illetve a kifogást tartalmazó kérelmek a 2004/644/EK tanácsi határozat (3) 5. szakaszával összhangban kerülnek megválaszolásra.

A személyes adatokat az érintettnek a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, vagy a bírósági eljárások időtartama alatt tárolják, amennyiben azok elkezdődtek.

Az érintettek a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(3)  HL L 296., 2004.9.21., 16. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/7


Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, a (KKBP) 2017/1418 tanácsi határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, az (EU) 2017/1417 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2017/C 255/09)

Az alábbi információt hozzuk azon személyek és szervezetek tudomására, akik szerepelnek az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1418 tanácsi határozat (1) mellékletében, illetve az (EU) 2017/1417 tanácsi végrehajtási rendelet (2) mellékletében.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeknek és szervezeteknek szerepelniük kell az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP tanácsi határozatban (3) és 269/2014/EU tanácsi rendeletben (4) előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékében. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra, hogy kérvényezhetik az érintett tagállam(ok)nak a 269/2014/EU rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 4. cikkével).

Az érintett személyek és szervezetek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékekre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 203. I, 2017.8.4., 5. o.

(2)  HL L 203. I, 2017.8.4., 1. o.

(3)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.

(4)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/8


Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2017/C 255/10)

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ennek az adatkezelési műveletnek a jogalapja a 269/2014/EU tanácsi rendelet (2).

Az adatkezelési művelet adatkezelője az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága C. Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezeléssel megbízott szolgálat pedig a C. Főigazgatóság 1C egysége. Elérhetőségük:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a 269/2014/EU rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

A művelet keretében az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor: az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatok, az indokolás, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos egyéb adatok.

Előfordulhat, hogy a gyűjtött személyes adatok szükség esetén az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal is megosztásra kerülnek.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a helyesbítésre irányuló, illetve a kifogást tartalmazó kérelmek a 2004/644/EK tanácsi határozat (3) 5. szakaszával összhangban kerülnek megválaszolásra.

A személyes adatokat az érintettnek a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, illetve, ha az ügyben bírósági eljárás indult, annak lezárulásáig tárolják.

Az érintettek a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.

(3)  HL L 296., 2004.9.21., 16. o.


Európai Bizottság

5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/9


Euroátváltási árfolyamok (1)

2017. augusztus 4.

(2017/C 255/11)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1868

JPY

Japán yen

130,67

DKK

Dán korona

7,4388

GBP

Angol font

0,90280

SEK

Svéd korona

9,6053

CHF

Svájci frank

1,1494

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,3618

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

26,068

HUF

Magyar forint

304,36

PLN

Lengyel zloty

4,2410

RON

Román lej

4,5635

TRY

Török líra

4,1903

AUD

Ausztrál dollár

1,4888

CAD

Kanadai dollár

1,4920

HKD

Hongkongi dollár

9,2782

NZD

Új-zélandi dollár

1,5928

SGD

Szingapúri dollár

1,6097

KRW

Dél-Koreai won

1 334,12

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,8267

CNY

Kínai renminbi

7,9757

HRK

Horvát kuna

7,4070

IDR

Indonéz rúpia

15 791,56

MYR

Maláj ringgit

5,0777

PHP

Fülöp-szigeteki peso

59,588

RUB

Orosz rubel

71,4691

THB

Thaiföldi baht

39,455

BRL

Brazil real

3,6911

MXN

Mexikói peso

21,1344

INR

Indiai rúpia

75,5035


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/10


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. augusztus 3.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről

(Montravel [OEM])

(2017/C 255/12)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően a „Montravel” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelmet nyújtott be.

(2)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmet, és megállapította, hogy teljesülnek az 1308/2013/EU rendelet 93–96. cikkében, 97. cikkének (1) bekezdésében, valamint 100., 101. és 102. cikkében meghatározott feltételek.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat benyújtásának lehetővé tétele érdekében a „Montravel” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítása iránti kérelmet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A „Montravel” (OEM) elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló, az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően benyújtott kérelem e határozat mellékletében található.

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének megfelelően e határozat kihirdetése jogot keletkeztet arra, hogy a termékleírásnak az e cikk első bekezdésében említett módosítása ellen a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése időpontjától számított két hónapon belül kifogást emeljenek.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.


MELLÉKLET

„MONTRAVEL”

AOP-FR-A0923-AM01

A kérelem benyújtásának időpontja: 2014. december 22.

A TERMÉKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

1.   A módosításra vonatkozó szabályok

Az 1308/2013/EU rendelet 105. cikke – Nem kisebb jelentőségű módosítás

2.   A módosítás leírása és indokolása

2.1.   Földrajzi terület

A termékleírás 1. fejezete IV. szakaszának 1. pontjában a termelés földrajzi területének meghatározása a következőképpen módosult: egy település (Saint-Seurin-de-Prats) törlésre került, ugyanakkor a földrajzi terület két további településsel (Le Fleix és Monfaucon) egészült ki. E két település területén az eredeti földrajzi területhez megszakítás nélkül kapcsolódó, azonos geológiai profillal rendelkező domboldalak találhatóak, ami nem mondható el Saint-Seurin-de-Prats településről, amely teljes egészében a Dordogne folyó mentén húzódó síkságon fekszik.

Az egységes dokumentum 6. pontja ennek megfelelően módosult.

2.2.   Parcellákra osztott körülhatárolt terület

Az 1. fejezet IV. szakaszának a parcellákra történő felosztásról szóló 2. pontjában feltüntetésre került az az időpont, amikor az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyta a termelés újonnan meghatározott földrajzi területén található, parcellákra osztott körülhatárolt terület módosítását. Ennek megfelelően a termékleírás kiegészült a nemzeti bizottság általi megerősítés dátumával. Emlékeztetőül, a parcellákra történő felosztás azoknak a parcelláknak a termelés földrajzi területén belüli azonosítására szolgál, amelyek alkalmasak a szóban forgó ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott bor termelésére.

E módosítás nem érinti az egységes dokumentumot.

2.3.   A követlen közelben lévő terület

A földrajzi terület módosításából kifolyólag módosult az 1. fejezet IV. szakaszának 3. pontja is, amely azt a közvetlen közelben lévő területet határozza meg, ahol a borok erjesztésére, készítésére és érlelésére sor kerülhet. A két új település – Le Fleix és Monfaucon – földrajzi területbe történő integrálása ugyanis egyben azt is maga után vonja, hogy e települések már nem képezik részét a közvetlen közelben lévő területnek.

Ezzel szemben a földrajzi területből kivont Saint-Seurin-de-Prats település részévé vált a közvetlen közelben lévő területnek, és felkerült a településeknek a meglévő borkészítési gyakorlatok figyelembevételével összeállított jegyzékére.

Az egységes dokumentum 9. pontja ennek megfelelően módosult.

2.4.   Kapcsolat az eredettel

A földrajzi terület módosításából kifolyólag kiigazításra került a termékleírás 1. fejezetének „Kapcsolat a földrajzi területtel” című X. szakaszában az 1. pont („A földrajzi területre vonatkozó információk”) első bekezdése: a termelési területen található települések száma 14-ről 15-re változott.

A földrajzi területhez csatolt települések geológiai profilja megegyezik a „Kapcsolat az eredettel” szakaszban leírttal, ezért ez utóbbi szakasz nem módosult.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

1.   Elnevezés(ek)

Montravel

2.   A földrajzi árujelző típusa

OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés

3.   A szőlőből készült termékek kategóriái

1.

Bor

4.   A bor(ok) leírása

Fehérborok

A fehérborok legalább két fő szőlőfajtához tartozó szőlőből, illetve legalább két fő szőlőfajta borának házasításával készülnek. A fehér borszőlőfajták felhasználásával előállított különféle házasított borokat általában egzotikus aromák, élénkség, mineralitás és hosszú ideig érezhető íz jellemzik. Ezek a finomseprőn, illetve néha tölgyfahordóban érlelt száraz fehérborok nagyon népszerűek erőteljes, lekerekített zamatuknak és főleg ásványos frissességüknek köszönhetően, amelyet hosszú éveken át megőriznek.

A borok térfogatszázalékban kifejezett minimális természetes alkoholtartalma 10,5 %.

A térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalom az alkoholtartalom-növelést követően 13 %.

Az erjeszthetőcukor-tartalom (glükóz és fruktóz) literenként kevesebb mint 3 gramm.

Vörösborok

A vörösborok különféle szőlőfajták vagy borok házasításával készülnek. Színük erőteljes, nagyon mély. Illatukat nagyon enyhén pörkölt, feketegyümölcsös jegyekkel keveredő aroma jellemzi, amelyben idővel a növényi és a fűszeres jegyek válnak hangsúlyosabbá. Ízük általában erőteljes és ugyanakkor elegáns, a tanninok érettek és figyelemreméltóan kifinomultak. Előkelő borok, amelyek kiváló tulajdonságai néhány év érlelés után jutnak igazán kifejezésre.

A térfogatszázalékban kifejezett minimális természetes alkoholtartalom 11 %.

A térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalom az alkoholtartalom-növelést követően 13,5 %.

Az összes almasavtartalom literenként megállapított értéke 0,4 gramm.

Az erjeszthetőcukor-tartalom (glükóz és fruktóz) literenként kevesebb mint 3 gramm.

5.   Borkészítési eljárások

a)   Alapvető borászati eljárások

Művelési gyakorlat

A szőlőültetvényeken a minimális ültetési sűrűség hektáronként 5 000 tőke. A sorok közötti távolság legfeljebb 2 méter lehet, míg az egy soron belül található szőlőtőkék közötti távolságnak legalább 0,80 méternek kell lennie.

A szőlőtőkéket Guyot-metszéssel, Royat-kordonműveléssel vagy rövidre metszéssel („taille à cots”) művelik, tőkénként legfeljebb 10 rügyet hagyva meg.

Az öntözés tilos.

Különleges borászati eljárás

A leszüretelt termés bármely olyan hőkezelése tilos, amely során a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik. Tilos fadarabokat használni a borok érleléséhez. Tanninok hozzáadása tilos. A borok térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma az alkoholtartalom-növelést követően a vörösborok esetében legfeljebb 13,5 %, a fehérborok esetében legfeljebb 13 % lehet. A fenti rendelkezéseken túlmenően a borok készítésénél alkalmazott borászati gyakorlatoknak meg kell felelniük a közösségi szinten és a mezőgazdasági törvénykönyvben meghatározott kötelezettségeknek.

b)   Maximális hozamok

Vörösbor:

60 hektoliter hektáronként.

Fehérbor:

70 hektoliter hektáronként.

6.   Körülhatárolt terület

A borok erjesztése, készítése és érlelése, valamint – kizárólag a vörösborok esetében – palackozása Dordogne megye következő településein történik: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien és Vélines.

7.   Fontosabb borszőlőfajták

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   A kapcsolat(ok) leírása

A „Montravel” ellenőrzött eredetmegjelölés földrajzi területe dombjainak geomorfológiai jellemzői – nevezetesen a domboldalakon előtűnő „asterias-os” (azaz tengeri csillagok és más tengeri állatok meszes vázát tartalmazó) mészkő – révén elkülönül Bergerac (Bergeracois néven ismert) régiójának többi részétől. A parcellákra osztott körülhatárolt terület legnagyobb részét a fennsíkon található, jó vízáteresztő képességgel rendelkező agyagos-meszes talajú parcellák és a teljes mértékben déli tájolású lejtők teszik ki.

Az ezen örökségben rejlő értékek kiaknázására irányuló szándék a vörösborok esetében a Bergeracois régió többi részén megfigyelhetőnél nagyobb tőkesűrűségben, az egyedi házasításban (amelyen belül a merlot N a meghatározó szőlőfajta), valamint a hosszabb érlelési idejű borok előállításában nyilvánul meg, ami egyben az olyan gyakorlatok alkalmazásának tilalmával is jár, mint a fadarabok használata a borok érleléséhez, a tanninok hozzáadása, a leszüretelt termés bármely olyan hőkezelése, amely során a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik, továbbá a folyamatos prések és a forgólapátos szivattyúval ellátott tartályok használata.

A vörösborokat legalább tizennyolc hónapon át érlelik, ebből legalább három hónapon át palackban. Színük erőteljes, nagyon mély. Illatukat nagyon enyhén pörkölt, feketegyümölcsös jegyekkel keveredő aroma jellemzi, amelyben idővel a növényi és a fűszeres jegyek válnak hangsúlyosabbá. Ízük általában erőteljes és ugyanakkor elegáns, a tanninok érettek és figyelemreméltóan kifinomultak. E vörösborok frissességüknek és gyümölcsösségüknek köszönhetően már az első évektől kezdve fogyaszthatóak. Előkelő borok, amelyek kiváló tulajdonságai néhány év érlelés után jutnak igazán kifejezésre. A termelési feltételek közé bekerült az az előírás, miszerint a borokat egy meghatározott ideig palackban kell érlelni a körülhatárolt földrajzi területen, illetve a közvetlen közelben lévő területen, ami az emberi közösség azon célját tükrözi, hogy megfelelőbb védelemben részesüljön a termék minősége és egyedisége, és ezáltal az ellenőrzött eredetmegjelölés hírneve is.

Ami a fehérborokat illeti, a folyamatosan magas páratartalommal jellemzett óceáni éghajlatnak és a talajok agyagtartalmának köszönhetően az ültetvények nincsenek kitéve vízhiánynak vagy forró nyaraknak, ami elősegíti a szőlő optimális érését. E borokat különféle szőlőfajták együttes feldolgozásából nyerik, amelyek közül olyan főbb fajták a meghatározóak, mint a sémillon B és a sauvignon B, illetve a sauvignon gris G. A szóban forgó fehér borszőlőfajták felhasználásával előállított különféle házasított borokat általában egzotikus aromák, élénkség, mineralitás és hosszú ideig érezhető íz jellemzik. Ezek a finomseprőn, illetve néha tölgyfahordóban érlelt száraz fehérborok nagyon népszerűek erőteljes, lekerekített zamatuknak és főleg ásványos frissességüknek köszönhetően, amelyet hosszú éveken át megőriznek.

A „Montravel” elnevezéshez tartozó területen folyó szőlőtermesztésről tanúskodó legkorábbi feljegyzés 1080-ból származik, amikor a Saint-Florent de Saumur-i kolostor bencés szerzetesei megtelepedtek Montcaret, Breuilh, Bonneville és Montravel településeken, ahol feltörték a mindaddig megműveletlen földeket, hogy szőlőt és búzát – az áldozáshoz szükséges két szent növényt – termesszenek rajtuk.

A „Montravel” kapcsán említhető leghíresebb szőlőtermelő minden kétséget kizáróan Michel Eyquem de Montaigne filozófus és Bordeaux polgármestere, akinek a szőlőbirtoka annak a toronynak a lábánál húzódott, ahová olyannyira szeretett visszavonulni, és ahol többek között a következő sorokat írta: „a szőlők – kertek és egyszersmind örömben, szépségben bővelkedő helyek; ott tanultam meg, milyen nagy hasznát lehet venni a művészetnek egy dimbes-dombos, hepehupás és egyenetlen területen”.

1903-ban Edouard Féret, a „Bergerac et ses vins” (Bergerac és borai) című könyv szerkesztője a következő megállapításokat tette a „Montravel” földrajzi területére vonatkozóan: „A vörösborok testesek, élénk színűek, eredeti ízűek, és bizonyos évjárataik nagy mértékben hasonlítanak a kiváló Castillon-vidéki (Castillonnais) borokra”.

A fent elmondottak egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a „Montravel” ellenőrzött eredetmegjelölés – történelmi hagyományai és az e megjelöléssel ellátott termékek előállításának kiváló adottságú helyszínei révén – szorosan kapcsolódik a szőlőtermesztéshez, amely egy olyan területen honosodott meg, ahol az emberi közösség szakismereteit kamatoztatva azon munkálkodott, hogy kifejezésre juttassa ezeknek az eredeti és egyedi, megérdemelt hírnévnek örvendő, mind a fehérborok, mind a vörösborok esetében általában palackban kiszerelt termékeknek az értékeit.

9.   További alapvető feltételek

A követlen közelben lévő terület

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A körülhatárolt földrajzi területen való előállítás tekintetében biztosított eltérés

A feltétel leírása:

A borok erjesztése, készítése, érlelése és – kizárólag a vörösborok esetében – palackozása tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlen közelben lévő terület a következő települések területét foglalja magában:

Dordogne megye: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats

Gironde megye: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire és Saint-Emilion.

Nagyobb földrajzi egység

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

A „Montravel” ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borok címkéjén megadható a „Sud-Ouest” nagyobb földrajzi egység. E nagyobb földrajzi egység szerepelhet továbbá mindenféle prospektusban és tárolóedényen. A nagyobb földrajzi egység nevének feltüntetésére használt karakterek mérete sem magasságban, sem szélességben nem haladhatja meg az ellenőrzött eredetmegjelölés nevét alkotó karakterek méretét.

Csomagolás

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

Csomagolás a körülhatárolt terület határain belül

A feltétel leírása:

A vörösborokat legalább a szüret időpontjától számított második év március 31-ig érlelni kell, és az érlelésnek legalább három hónapon át palackban kell zajlania.

A termékleírás közzétételére történő hivatkozás

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/15


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. augusztus 4.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás közzétételére való hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről

[Ribeiras do Morrazo (OFJ)]

(2017/C 255/13)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Spanyolország az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 2. szakasza alapján kérelmet nyújtott be a „Ribeiras do Morrazo” elnevezés oltalom alá helyezése iránt.

(2)

A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (2) bekezdésével összhangban megvizsgálta a kérelmet, és megállapította, hogy a rendelet 93–96. cikkében, 97. cikkének (1) bekezdésében és 100–102. cikkében előírt feltételek teljesülnek.

(3)

Annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerint felszólalási nyilatkozatok benyújtására, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni a rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumot, valamint a „Ribeiras do Morrazo” elnevezés oltalom alá helyezése iránti kérelem vizsgálatára irányuló előzetes nemzeti eljárás keretében használt, a termékleírás közzétételére való hivatkozást,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A „Ribeiras do Morrazo” (OFJ) elnevezéshez tartozó, az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint elkészített egységes dokumentumot és a kapcsolódó termékleírás közzétételére való hivatkozást e határozat melléklete tartalmazza.

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkével összhangban e határozat közzététele jogot keletkeztet arra, hogy az e cikk első bekezdésében szereplő elnevezés oltalom alá helyezése ellen e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele időpontjától számított két hónapon belül kifogást emeljenek.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.


MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„RIBEIRAS DO MORRAZO”

PGI-ES-02238

A kérelem benyújtásának időpontja: 2016.11.24.

1.   Bejegyzendő elnevezés(ek)

Ribeiras do Morrazo

2.   A földrajzi árujelző típusa

OFJ – oltalom alatt álló földrajzi jelzés

3.   A szőlőből készült termékek kategóriái

1.

Bor

4.   A bor(ok) leírása

Fehérbor

Száraz, üde és ízre lágy érzetű, tiszta és élénk bor, melynek jellegzetes aromáján egyértelműen érződnek az alapanyag sajátosságai. Mérsékelt alkoholtartalmú, virág- és gyümölcsaromájú, kellemesen, kiegyensúlyozottan savas bor. Erős, intenzív aromákat tartalmaz.

Általános analitikai jellemzők

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

11,5

Minimális teljes savtartalom:

5 g/l, borkősavban kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

17,9

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

200

Vörösbor

Száraz, üde és ízre lágy érzetű, tiszta és élénk bor, melynek jellegzetes aromáján egyértelműen érződnek az alapanyag sajátosságai. Mérsékelt alkoholtartalmú, virág- és gyümölcsaromájú, kellemesen, kiegyensúlyozottan savas bor. Színe igen sötét.

Általános analitikai jellemzők

Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék):

10

Minimális teljes savtartalom:

5 g/l, borkősavban kifejezve

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter):

17,9

Maximális teljes kén-dioxid- tartalom (mg/l):

150

5.   Borkészítési eljárások

a.   Alapvető borászati eljárások

Művelési gyakorlat

A szőlőt szüretelőládába vagy az illetékes hatóság által engedélyezett más tároló alkalmatosságba kell gyűjteni.

Különleges borászati eljárás

A bor előállítása során 100 kg szőlőből legfeljebb 68 liter bor állítható elő.

b.   Maximum hozamok

Fehér fajták

10 000 kg szőlő hektáronként

Fehér fajták

68 hl/ha

Vörös fajták

8 000 kg szőlő hektáronként

Vörös fajták

54,4 hl/ha

6.   Körülhatárolt terület

A szőlő termesztésére megfelelő területet: Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela és Vilaboa település 300 m-nél mélyebben fekvő részei. E települések mindegyike Galicia autonóm közösség Pontevedra tartományában található.

7.   Fontosabb borszőlőfajták

 

Branco Lexitimo, szinonimája: Albarin Blanco

 

Caiño Tinto

 

Caiño Blanco

 

Brancellao

 

Albariño

 

Mencia

 

Godello

 

Espadeiro

 

Pedral

 

Loureiro Tinto

 

Loureira

 

Souson

 

Treixadura

 

Torrontes

8.   A kapcsolat(ok) leírása

A terület nedves óceáni éghajlatú, melyet évi 2 100 napsütéses óra, a termesztési idény alatt enyhe hőmérséklet és csekély hőingadozás (7,3–25,7 °C) jellemez; a téli időszak a magas hőmérséklet miatt szinte teljesen fagymentes, a csapadék mennyisége pedig 1 300–1 800 mm. A területet több oldalról hegyek védik, így nyáron kevesebb eső esik. Mindez nyáron a viszonylag magas hőmérséklettel párosulva nagy mértékű párolgást okoz. Ennek következtében az év e szakasza határozottan mediterrán jellegű, az átlaghőmérséklet 18 fok körüli, ami egyértelműen kedvez a szőlőművelésnek.

Tengerparti területről van szó, ahol a szőlőt dombos területen, jól körülzárt, enyhén lejtő domboldalakon termesztik, csaknem mindenütt 150 m-nél kisebb tengerszint feletti magasságon. A talaj általában enyhén savas és jó vízáteresztő képességű, legfelső rétegét alacsony vízmegtartó képesség és korlátozott szervesanyag-tartalom jellemzi. A talaj többnyire régen képződött, elegendő mélységű, és a nap kellőképpen átmelegíti, ami termesztésre alkalmassá teszi. A litológiai szubsztrátum döntően a herciniai korszakban képződött gránitkibúvásokból és enyhén átalakult üledékes kőzetekből áll. A talaj mérsékelten szemcsés, ezáltal igen jó vízáteresztő képességű és könnyen művelhető. Legjellemzőbb a könnyű szerkezetű, jó vízelvezető képességű és optimális légáteresztő képességű homokos-agyagos vagy agyagos talaj. Ezenkívül a szóban forgó talajok laza szerkezetűek és enyhén savasak, különösen a kevésbé meredek lankákon. Mindez kiváló minőségű szőlő termesztésére teszi alkalmassá a vidéket.

A bor üde és kiegyensúlyozott savtartalmú. A fehérborok csillogó aranysárga árnyalatúak, és kifejezetten virág- és gyümölcsaromájúak. Ízlelésre könnyűek és üdék, illetve aromákban gazdagok, citrusos utóízzel. A vörösborok közepesen intenzív színűek, és enyhén ibolyás meggypiros árnyalatúak. Szerkezetük közepesen komplex, ízleléskor érzetük lágy, piros és vadon termő gyümölcsökre emlékeztető aromákkal és enyhén csersavas utóízzel.

A borok egyértelműen tükrözik a hőmérséklet, a csapadék és az agronómiai feltételek hatását, melyekhez hozzáadódik az emberi tényező is. Mindez a megfelelő fajták felhasználásában (valamennyi a környezethez alkalmazkodott, őshonos fajta), a szőlő sok napsütésnek kitett, meleg és jó áteresztő képességű talajokon való termesztésében, valamint az olyan különleges feltételekben nyilvánul meg, mint az érintett földrajzi területre jellemző homokos és futóhomokos talaj, illetve a gránitos kőzetekkel borított domboldalak. A művelési és metszési hagyománynak megfelelően leginkább az alacsony művelésű, sűrű térállású szőlő a jellemző, melyen jobban érvényesül a tenger hatása. Az ismertetett körülmények együttes hatására az itt termesztett szőlő jellemzően kiegyensúlyozott és harmonikus, továbbá kiváló aromás tulajdonságokkal és kedvező eltarthatósággal rendelkezik.

9.   További alapvető feltételek

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

Csomagolás a körülhatárolt terület határain belül

A feltétel leírása:

A bor termesztése és palackozása a meghatározott földrajzi termőterületen történik. A bor e területen kívülre szállítása és ottani palackozása olyan minőségi kockázatokat vet fel, mint az oxido-redukció, a hőmérséklet-változások stb. A kockázat a távolsággal arányosan nő. A származási területen történő palackozással biztosítható, hogy a termék megőrizze jellegzetes karakterét és minőségét. Az említettek, valamint a helyi termelők által az idők során a borok különleges jellemzőit illetően megszerzett tapasztalat és mélyreható tudás a származási területen való palackozást indokolják, melynek révén megőrizhető a borok összes fizikai-kémiai és érzékszervi tulajdonsága.

Jogi keret:

A nemzeti jogszabályokban

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

A palackokat az illetékes hatóság által biztosított számozott címkével kell ellátni, és azt a pincészetben fel kell helyezni. A címkének tartalmaznia kell a földrajzi jelzés logóját, amely a termékleírás II. mellékletében szerepel.

A termékleíráshoz vezető link

http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/Pliego_Condiciones_Ribeiras_do_Morrazo_abril_2016_C.pdf


V Hirdetmények

EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/19


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2017/C 255/14)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem elleni felszólalásra.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

„ARANCIA DEL GARGANO”

EU-szám: PGI-IT-02283 – 2017.1.24.

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP (az „Arancia del Gargano” OFJ és a „Limone Femminello del Gargano” OFJ védelmére alakult társulás)

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIA

e-mail: garganoagrumi@pec.it

A Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP (az „Arancia del Gargano” OFJ és a „Limone Femminello del Gargano” OFJ védelmére alakult társulás) a Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztérium) 2013. október 14-i 12511. sz. rendelete 13. cikkének 1. albekezdése értelmében kérelem benyújtására jogosult.

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A termékleírás módosítással érintett rovata

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Egyéb [Technikai kiigazítás, felügyelet, logó]

4.   A módosítás típusa

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása.

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot.

5.   Módosítás(ok)

A termék leírása

—   az érvényben lévő termékleírás 2. cikke

1.

Az „Arancia del Gargano” OFJ leírását tartalmazó pont – „Biondo Comune del Gargano” típus – kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

A kizárólag feldolgozásra szánt narancs esetében a gyümölcs legkisebb átmérője 50 mm.

A legkisebb átmérő 60 mm-ről 50 mm-re történő csökkentésére irányuló javaslat kizárólag a feldolgozásra szánt gyümölcsre vonatkozik. A módosítás által a termesztők számára lehetővé válik a „Biondo Comune” termesztett fajta teljes jellemző gyümölcstermesztési változékonyságának az OFJ minőségtanúsítási rendszerébe történő felvétele. Pontosításra kerül, hogy a szóban forgó módosítás a végső felhasználóknak szánt termék sajátosságaira semmilyen hatással nincs.

Az előállítás módja

—   a termékleírás 5. cikke

2.

Az 5.2. bekezdés – „Alanyok”:

A mezőgazdasági hagyományoknak megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok értelmében alanyként a „Melangolo” (Citrus Mearda) kerül tanúsításra

Az alábbiak szerint módosul:

A mezőgazdasági hagyományoknak megfelelően alkalmazott alany, a „Melangolo” (Citrus x aurantium L.) helyettesíthető más, mindenképpen az érvényben lévő jogszabályok értelmében tanúsított alanyokkal.

A javasolt módosítás célja elsősorban a korábbi termékleírásban, az alany botanikai fajának a köznyelvi „Melangolo” elnevezés mellett, annak pontosítására használt elnevezés helyesbítése. Ugyanis a korábbi termékleírásban tévesen „Citrus Mearda” néven került feltüntetésre a „Melangolo” tudományos neve, amelyet napjainkban a „Citrus x aurantium L.” elnevezés jobban meghatároz, tekintettel arra, hogy egy tudományosan elismert és tanúsított hibridről van szó. Másodsorban, a „helyettesíthető más, mindenképpen az érvényben lévő jogszabályok értelmében tanúsított alanyokkal” szöveg beillesztése a termesztők azon igényéből fakad, hogy a keserű narancs egyre kisebb mértékben fellelhető alanyain kívül más alanyok is használhatók legyenek.

3.

Az 5.5. bekezdés – „Az ültetvények gondozása”:

A talajművelés a tavaszi kapálásra, valamint a jelenleg is általában birka-, illetve kecsketrágyával történő trágyázásra korlátozódik

Az alábbiak szerint módosul:

A talajművelés a tavaszi kapálásra, valamint a jelenleg is általában szerves trágyával történő trágyázásra korlátozódik;

Az „általában birka-, illetve kecsketrágyával” történő trágyázásról szóló előírás megváltoztatása ahhoz az igényhez kötődik, hogy az alkalmazott trágya szerves volta, az eredetére vonatkozó további pontosítások nélkül kerüljön meghatározásra. Ugyanis a birka- és kecsketenyészetek száma a termékleírás összeállításakor meglévőkéhez képest fokozatosan csökken, aminek következtében nehézkessé válik a birka-, illetve kecsketrágya biztosítása.

4.

Az 5.5. bekezdés – „Az ültetvények gondozása”:

Az ültetvények gondozása során folyamatosan védik a növényeket, mind a légköri viszontagságoktól – szélfogók segítségével – mind pedig az élősködőktől, főként a korompenész miatt megtelepedő pajzstetvektől.

Az alábbiak szerint módosul:

Az ültetvények gondozása során folyamatosan védik a növényeket, mind az időjárási viszontagságoktól – szélfogók segítségével – mind pedig az élősködők megtelepedésétől.

A módosítás célja a termékleírás rendelkezéseinek az aktuális helyzethez történő hozzáigazítása. Az élősködők már nem a korompenész következtében megtelepedő, „főként pajzstetvek”, hiszen jelenleg egyre szélesebb rovartani spektrumot jelentenek, amivel a citrustermesztők kénytelenek megküzdeni. Ezenkívül az időjárási kifejezéssel lecserélésre került a nyilvánvalóan tévesen használt légköri kifejezés.

5.

Az 5.6. bekezdés – „A hozamok” – következő mondata:

A „Biondo Comune del Gargano” esetében a hektáronkénti hozam legfeljebb 30 tonna, a helyi „Duretta del Gargano” ökotípus esetében pedig legfeljebb 25 tonna lehet.

Az alábbiak szerint módosul:

A „Biondo Comune del Gargano” esetében a hektáronkénti hozam legfeljebb 30 tonna, a helyi „Duretta del Gargano” termesztett fajta esetében pedig legfeljebb 25 tonna lehet.

A „helyi ökotípus” kifejezés helyébe a „helyi termesztett fajta” kifejezés lép. A módosítás oka az új, a „Duretta del Gargano”-t termesztett fajtává előléptető agronómiai ismeretekben keresendő.

Címkézés

—   a termékleírás 8. cikke

6.

A következő bekezdés:

A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében termék az alábbiak szerint hozható kereskedelmi forgalomba:

1.

Ömlesztve, amennyiben minden egyes gyümölcsön szerepel az „Arancia del Gargano” OFJ logója.

2.

Göngyölegben vagy csomagolóanyagban, amennyiben az adott göngyölegben található gyümölcsök 80 %-a megfelel a fenti előírásnak.

Csomagolás esetén a gyümölcs legalább 1 kg, legfeljebb 25 kg befogadóképességű, növényi eredetű – fa vagy karton – alapanyagból készült merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba. A kereskedelmi csomagolásokon az alábbiakat kell feltüntetni: Az „Arancia del Gargano” elnevezést, amelyet a „Biondo Comune” vagy „Duretta” forgalomba bocsátott ökotípus követ;

az alábbiak szerint módosul:

A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében termék az alábbiak szerint hozható kereskedelmi forgalomba:

1.

Göngyölegben, amennyiben az adott göngyölegben található gyümölcsök 80 %-a felcímkézésre vagy egyenként becsomagolásra kerül. A gyümölcs legalább 1 kg, legfeljebb 25 kg befogadóképességű, növényi eredetű – fa vagy karton alapanyagból készült – merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba.

2.

A feldolgozásra szánt, 9–13 méretű narancsokat nem kötelező egyenként felcímkézni. A göngyölegeken és a csomagolóanyagokon, beleértve a hálós és hasonló csomagolást is, az érvényben lévő jogszabályok által előírt jelöléseken kívül, minden esetben kötelező jól olvasható, eltávolíthatatlan, minden más felirattól egyértelműen megkülönböztethető betűkkel feltüntetni az „Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione” (Feldolgozásra szánt Arancia del Gargano OFJ) szöveget.

Az 1. pontban említett göngyölegeken az alábbiakat kell feltüntetni:

„Arancia del Gargano”, utána a forgalomba bocsátott termesztett fajta – „Biondo Comune” vagy „Duretta” – neve,

a termék logója,

az IGP (OFJ) rövidítés kifejtve is,

a termesztő/forgalmazó neve, a csomagolást végző üzem cégneve, a termék csomagoláskori nettó súlya.

Az ömlesztve forgalomba kerülő változat, amely esetében minden egyes gyümölcsön el kell helyezni az OFJ logóját, a termesztők kérésére került törlésre, az OFJ-logó minden egyes narancson történő elhelyezésével járó idő- és költségmegtakarítás érdekében. A narancs forgalomba bocsátásának előkészítése ugyanis nem ritkán kézzel történik a kis családi üzemekben. Ennélfogva az a döntés született, hogy a termék csak „csomagolt” változatban kerül értékesítésre, mégpedig úgy, hogy a csomagolt gyümölcs legalább 80 %-a felcímkézésre kerül. A legalább 80 % felcímkézésére vonatkozó előírás a göngyölegbe kerülő egyenként becsomagolt gyümölcsök esetében is érvényes.

Az ökotípus kifejezésnek a termesztett fajta kifejezéssel történő lecserélése összhangban áll az 5. pontban eszközölt módosítással.

Bevezetésre kerülnek a feldolgozásra szánt narancsra vonatkozó egyedi rendelkezések. Az új 2. pont beillesztését annak a szükségessége indokolja, hogy a 9–13 cm méretű gyümölcsök kereskedelmi szempontból valorizálhatók legyenek, mégpedig a gyümölcsöknek a termesztőkkel szemben támasztott felcímkézési követelménye nélkül. A gyümölcs eredetének és nyomonkövethetőségének védelme érdekében, a felhasznált göngyölegeken és csomagolóanyagokon célszerűnek bizonyul az „Arancia del Gargano” OFJ elnevezés után a „destinato alla trasformazione” (feldolgozásra szánt) meghatározás feltüntetése.

7.

Az utolsó, az „Arancia del Gargano” OFJ feldolgozott termékekben történő felhasználására vonatkozó bekezdés:

Az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékek felhasználói kapjanak engedélyt az elnevezés használatára az OFJ bejegyzésekor megszerzett szellemi tulajdonjog kizárólagos jogosultjaitól, akik az OFJ védelmére a Mezőgazdasági és Erdészetpolitikai Minisztérium megbízásából konzorciumot hoztak létre. Ugyanez a megbízott konzorcium gondoskodik a megfelelő jegyzékekbe történő bejegyzésekről és az oltalom alatt álló elnevezés megfelelő használatának felügyeletéről. A védelemmel megbízott konzorcium hiányában az előbb felsorolt feladatokat a Mi.P.A.F. (Mezőgazdasági és Erdészetpolitikai Minisztérium) látja el, a 2081/92/EGK rendelet végrehajtására kijelölt nemzeti hatóságként.

törlésre került, tekintve, hogy a termékleírás tartalma szempontjából irreleváns.

Egyéb

Technikai kiigazítás

—   a termékleírás 6. cikke

8.

A következő mondat:

Növényföldrajzi tekintetben a buján, dúsan termő növényzettel jellemezhető vidék a „Quercus ilex” (magyaltölgy) potenciálisan legfejlettebb növénysávjába sorolható.

Az alábbiak szerint módosul:

A környezet az alábbiak szerint írható le: Éghajlat: „mediterrán” makrobioklíma sáv („felső mezo-mediterrán” termotípusú) mezo-mediterrán bioklíma; Ombrotípus: „alacsonyabb, kis mértékben csapadékos”.

A mondat átfogalmazását a termesztési terület tudományos-technikai szempontból megfelelőbb nyelvezeten történő jellemzésére irányuló igény indokolja, a Gargano vidékére vonatkozó, legújabb éghajlattani ismeretek figyelembevételével.

Ellenőrzés

9.

Frissítésre kerültek az 1151/2012/EU rendeletre történő jogszabályi hivatkozások.

10.

A termékleírásba beillesztésre kerültek a termékleírás ellenőrzésére kijelölt felügyeleti szervről szóló utalások.

Logó

Az alábbiakban a terméknek az Egységes dokumentum 3.6. pontjába beillesztett logója látható.

Image

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„ARANCIA DEL GARGANO”

EU-szám: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Elnevezés (OEM vagy OFJ)

„Arancia del Gargano”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Biondo comune del Gargano” és a helyiek által „arancia tosta” (kemény narancs) elnevezéssel illetett „Duretta del Gargano” helyi ökotípus egyedeiről származó friss gyümölcs.

Az „Arancia del Gargano” fő jellemzői a következők:

„Biondo Comune del Gargano”:

gömbölyű vagy körte alakú gyümölcs,

többé-kevésbé vékony, meglehetősen finom szemcseszerkezetű, élénk aranysárga színű, bőrszerű héj,

középen mért átmérője legalább 60 mm,

kézzel kinyomható gyümölcslé-tartalma legalább 35 %.

A héj belső fehér része puha állagú és közepesen tapadó; a termőlevél tengelye szabálytalan, közepes méretű, félig telt; a gyümölcshús és a gyümölcslé narancssárga színű, cukortartalma legalább 9 %, savtartalma legfeljebb 1,2 %, a lé cukortartalma Brix-fokban kifejezve legalább 10, a Brix-teszt szerinti érettségi állapot és a víz nélküli citromsav-tartalom aránya pedig legalább 6.

A kizárólag feldolgozásra szánt narancs esetében a gyümölcs legkisebb átmérője 50 mm.

„Duretta”:

kerek vagy ovális forma, előbbit a helyiek „Duretta tonda”, utóbbit „Duretta a viso tondo” néven tartják számon,

változóan élénk narancssárga héja rendkívül sima és enyhén szemölcsözött,

gyümölcshúsa finom szövetű, borostyánsárga, jellegzetesen ropogós, apró hólyagocskákkal, kevés maggal vagy mag nélkül, legfeljebb 1,2 % savtartalommal,

középen mért átmérője átlagosan 55-60 mm,

kézzel kinyomható gyümölcslé-tartalma legalább 35 %,

cukortartalma legalább 10 %,

a lé cukortartalma Brix-fokban kifejezve legalább 11, a Brix-teszt szerinti érettségi állapot és a víz nélküli citromsav-tartalom aránya pedig legalább 6,2.

Mindkét, a fentiekben ismertetett típus nagy súlyú, legalább 100 grammos termést hoz, gyümölcsének héja egységes színű, a kocsányszár töve élénkzöld.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Az „Arancia del Gargano” előállításának valamennyi műveletét a meghatározott földrajzi területen kell végezni.

A betakarítás kézzel, olló segítségével történik.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében termék az alábbiak szerint hozható kereskedelmi forgalomba:

1.

Göngyölegben, amennyiben az adott göngyölegben található gyümölcsök 80 %-a felcímkézésre vagy egyenként becsomagolásra kerül. A gyümölcs legalább 1 kg, legfeljebb 25 kg befogadóképességű, növényi eredetű – fa vagy karton alapanyagból készült – merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba.

2.

A feldolgozásra szánt, 9–13 méretű narancsokat nem kötelező egyenként felcímkézni. A göngyölegeken és a csomagolóanyagokon, beleértve a hálós és hasonló csomagolást is, az érvényben lévő jogszabályok által előírt jelöléseken kívül, minden esetben kötelező jól olvasható, eltávolíthatatlan, minden más felirattól egyértelműen megkülönböztethető betűkkel feltüntetni az „Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione” (Feldolgozásra szánt Arancia del Gargano OFJ) szöveget.

A termék nyomonkövethetőségének és ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a csomagolás a 4. pontban meghatározott előállítási területen történik.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A göngyölegeken az alábbiakat kell feltüntetni:

„Arancia del Gargano”, utána a forgalomba bocsátott termesztett fajta – „Biondo Comune” vagy „Duretta” – neve,

az IGP (OFJ) rövidítés kifejtve is,

a termesztő/forgalmazó neve, a csomagolást végző üzem cégneve, a termék csomagoláskori nettó súlya,

a logó.

Image

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A termesztésben, valamint a csomagolásban érintett földrajzi terület Foggia tartományban (Puglia régió) található, és az alábbi települések területét foglalja magában: Vico del Gargano, Ischitella és Rodi Garganico, pontosabban a Gargano hegyfok part-menti és partközeli északi szakaszát, amely Vico del Gargano-tól Rodi Garganico-ig ér, egészen Ischitelláig.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

Az OFJ bejegyzésére irányuló kérelem a citrusféle vitathatatlan hírnevén alapul.

A narancsligetek előfordulási helyének éghajlati viszonyai jelentős minőségi előnyöket eredményeznek: először is, a nem túlságosan meleg éghajlat nem kedvez a gyümölcsöt, illetve a növényt károsító súlyos betegségek kialakulásának. Egy másik, az éghajlati viszonyokhoz kapcsolódó szempont, a garganói citrusféléket hitelesen jellemző érési időszak; nem január, február vagy március, hanem egyenesen április, május vége, illetve augusztus, vagyis a többi olasz citrustermő vidék érési idejét követő hónapok. Végül pedig nem kevésbé fontos szempont az „Arancia del Gargano” egyedülálló eltarthatósága, amely régebben lehetővé tette, hogy az „Arancia del Gargano” 30, sőt akár 40 napos szállítást követően, épségben érkezzen meg Chicagóba vagy New York-ba.

Ezen citrusféle hírnevének kialakulásához és megnövekedéséhez nemcsak az „Arancia del Gargano” összetéveszthetetlen organoleptikus (érzékszervi) jellemzői és különleges mérete járult hozzá, ami az előállítási terület talaj- és éghajlati viszonyait tükrözi (vörös színű, meszes talajú, főként vasban és magnéziumban gazdag, általában meredek földterületek, völgyek lejtőin vagy mélyén elterülő, a hirtelen lehűlések következtében kialakuló hideg légáramlatoknak kitett területekről van szó), hanem az emberi tényező is, az idők folyamán jelentős fejlődésen átesett mezőgazdasági ismeretek révén.

Az „Arancia del Gargano” hírneve már az ókorban átlépte a tartomány határait, neve később számos szerző, köztük Gabriele d'Annunzio írásaiban is említésre került. Ez a garganói citrusféle 1700-tól kezdődően egy fontos ünnepi körmenet főszereplője, amelyet a mai napig is minden év februárjában megrendeznek Szent Bálint, a citrom- és narancsligetek védőszentje tiszteletére. Ilyenkor megáldják a narancs- és citromfákat, valamint azok gyümölcseit. Számos feljegyzés, fotográfia, plakát és hirdetmény őrzi a nemzetközi hírnevet, amelyre ez a rendkívüli, és egyedülálló citrusféle szert tett.

A területen zajló citrustermesztésről szóló első történeti utalások 1003-ból származnak Bari hercegétől, Melótól, aki azzal kívánta bizonyítani a normannoknak a garganói földek gazdagságát, hogy elküldött Normandiába néhány garganói „citrus-gyümölcsöt”, tulajdonképpen a „Melangolo” (keserű narancs) megfelelőjét. A XVII. században a velencei kalmárok körében jelentősen megnövekedett a kereslet a Vico del Gargano és Rodi Garganico által kínált citrusfélék iránt. Az élénk kereskedelmi kapcsolatok a XIX. században is fennmaradtak, és az Arancia del Gargano hírneve Európa országaiba, sőt Amerikába is eljutott.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

Ez a közigazgatási szerv az „Arancia del Gargano” OFJ módosítására irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság 2016. december 3-i, 283. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével a fenti kérelem vonatkozásában elindította a nemzeti kifogásolási eljárást. A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335,

vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Prodotti DOP e IGP” („OEM OFJ termékek”) címszóra, majd a „Prodotti DOP, IGP e STG” („OEM OFJ HKT termékek”) (a képernyő bal oldalán), végül a „Disciplinari di produzione all'Esame dell'UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.