ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 234

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. július 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2017/C 234/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8550 – USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) ( 1 )

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2017/C 234/02

Euroátváltási árfolyamok

2

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2017/C 234/03

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletre (az eMagánélet rendelet) vonatkozó javaslatról

3


 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2017/C 234/04

Értesítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

6

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2017/C 234/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

13

2017/C 234/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8553 – Banco Santander/Banco Popular Group) ( 1 )

14


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

20.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8550 – USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 234/01)

2017. július 13-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32017M8550 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

20.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/2


Euroátváltási árfolyamok (1)

2017. július 19.

(2017/C 234/02)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1533

JPY

Japán yen

129,03

DKK

Dán korona

7,4369

GBP

Angol font

0,88485

SEK

Svéd korona

9,5598

CHF

Svájci frank

1,0994

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,3018

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

26,035

HUF

Magyar forint

306,42

PLN

Lengyel zloty

4,2127

RON

Román lej

4,5670

TRY

Török líra

4,0576

AUD

Ausztrál dollár

1,4532

CAD

Kanadai dollár

1,4540

HKD

Hongkongi dollár

9,0059

NZD

Új-zélandi dollár

1,5640

SGD

Szingapúri dollár

1,5773

KRW

Dél-Koreai won

1 294,27

ZAR

Dél-Afrikai rand

14,8896

CNY

Kínai renminbi

7,7889

HRK

Horvát kuna

7,4143

IDR

Indonéz rúpia

15 359,65

MYR

Maláj ringgit

4,9436

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,633

RUB

Orosz rubel

68,0915

THB

Thaiföldi baht

38,751

BRL

Brazil real

3,6432

MXN

Mexikói peso

20,1750

INR

Indiai rúpia

74,1515


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


Európai Adatvédelmi Biztos

20.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/3


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletre (az eMagánélet rendelet) vonatkozó javaslatról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: www.edps.europa.eu)

(2017/C 234/03)

A jelen vélemény bemutatja az európai adatvédelmi biztos álláspontját az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletről, amelynek célja az eMagánélet irányelv hatályon kívül helyezése és helyébe új szabályozás hatályba léptetése.

Az eMagánélet rendelet nélkül az uniós magánélet- és adatvédelmi szabályozás nem lenne teljes. Habár az általános adatvédelmi rendelet hatalmas eredmény, szükségünk van egy sajátos eszközre az Alapjogi Charta 7. cikke szerinti magánélet védelméhez fűződő jog megóvásához, aminek a közlések titkossága elválaszthatatlan része. Az európai adatvédelmi biztos ennek megfelelően üdvözli és támogatja azt a javaslatot, amely épp ezt kívánja elérni. Az európai adatvédelmi biztos támogatja továbbá a választott jogi eszközt, vagyis a rendeleti formát, amely közvetlenül alkalmazandó és magasabb szintű harmonizációt és egységességet ér el. Üdvözli a magas szintű védelem biztosításának ambícióját a tartalom és a metaadatok vonatkozásában, és támogatja azt a célkitűzést, hogy a titkosságra vonatkozó kötelezettségeket a szolgáltatások szélesebb köre vonatkozásában előírják – beleértve az „over the top” szolgáltatásokat is -, ami a technikai fejlődést tükrözi. Azon a véleményen van továbbá, hogy a döntés, miszerint csak az adatvédelmi hatóságok kapnak végrehajtási jogköröket, valamint a jövőbeli, az együttműködésre és egységességre törekvő lehetőségek az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: EAT) keretein belül hozzájárulnak az egységesebb és hatékony végrehajtáshoz uniós szinten.

Ezzel egyidőben az európai adatvédelmi biztos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy vajon a javaslat a jelenlegi formájában ténylegesen képes-e valóra váltani a hozzá fűzött várakozásokat, hogy az elektromos közlések során biztosítani tudja a magánélet magas szintű védelmét. Szükség van új jogi keretre az eMagánélet tekintetében, de egy intelligensebb, világosabb és erősebb keretre van szükség. Számos további tennivalónk van: a szabályok összetettsége, ahogyan az a Javaslatban megjelenik, nyomasztó. A közléseket metaadatokra, tartalomadatokra, valamint a végfelhasználói készülék adataira oszthatjuk. Mindegyiknek más szintű a titkossága és más elvárások vannak velük szemben. Ez az összetettség – talán nem is szándékoltan – a védelemben jelentkező hiányosságok kockázatát hordozza magában.

A javaslat alapjául szolgáló fogalommeghatározások egy másik jogi aktus szövegkörnyezetében kerülnek meghatározásra: az Európai Elektronikus Közlések Kódexében. Ma nincs jogi indokolás e két jogi aktus ilyen közeli összekapcsolására, és a Kódex piacorientált megfogalmazásai egyszerűen nem értelmezhetők az alapjogi környezetben. Ennek megfelelően az európai adatvédelmi biztos azon a véleményen van, hogy az eMagánélet rendeletbe be kell illeszteni a fogalommeghatározásoknak egy rendszerét, figyelembe véve annak eredeti hatályát és célkitűzéseit.

Különös figyelemmel kell lennünk az elektromos közlések adatainak az adatgazdák részéről történő kezelésére, amennyiben azok eltérnek az elektromos hírközlési szolgáltató személyétől. Hiábavaló lenne további védelmet biztosítani a közlések adatainak, amennyiben azokat könnyen meg lehetne kerülni pl. az adatoknak harmadik felek részére történő átadásával. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy az eMagánélet szabályai nem biztosíthatnak az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott védelmi szintnél alacsonyabb szintet. Így pl. a hozzájárulásnak valódinak kell lennie, azaz – az általános adatvédelmi rendelet előírása szerint – szabad választást kell kínálnia a felhasználóknak. A „nyomkövető falakat” a továbbiakban már nem szabad megengedni. Továbbá az új szabályoknak már kezdettől fogva erős magánélet-védelmi rendelkezéseket kell tartalmazniuk. Végezetül a jelen véleményben az európai adatvédelmi biztos más kezelést igénylő kérdésekkel is foglalkozik, beleértve a jogok hatályának korlátait is.

1.   BEVEZETÉS ÉS HÁTTÉR

Ez a vélemény (a továbbiakban: vélemény) válasz az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) az európai adatvédelmi biztoshoz mint független ellenőrző hatósághoz és tanácsadó szervhez intézett, az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletre vonatkozó javaslat (a továbbiakban: Javaslat) (1) véleményezésére irányuló megkeresésére. A Javaslat célja az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: eMagánélet irányelv) hatályon kívül helyezése és helyébe új szabályozás hatályba léptetése (2). A Bizottság a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport (a továbbiakban: WP29) véleményét is kikérte, amelyben az európai adatvédelmi biztos teljes jogú tagként közreműködött (3).

Ez a vélemény az 5/2016/3. számú, 2016. július 22-én kiadott, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK irányelv) értékeléséről és felülvizsgálatáról (WP240) szóló előzetes véleményünket (4) vette alapul. Az európai adatvédelmi biztos a jogalkotási eljárás későbbi szakaszaiban további tanácsokat is nyújthat.

A Javaslat az Európai digitális egységes piaci stratégia (5) egyik legfontosabb kezdeményezése, amelynek célja a digitális szolgáltatásokba vetett bizalom és azok biztonságának erősítése az Európai Unióban, középpontban a magas szintű védelem biztosításával a polgárok, valamint egyenlő versenyfeltételek biztosításával az összes uniós piaci szereplő számára.

A Javaslat – a koherens és harmonizált európai adatvédelmi keret létrehozására irányuló szélesebb törekvés részeként – célul tűzte ki az eMagánélet irányelv modernizálását és aktualizálását. Az eMagánélet irányelv pontosítja és kiegészíti a 95/46/EK irányelvet (6), amelynek a közelmúltban elfogadott általános adatvédelmi rendelet a helyébe lép (7).

Az európai adatvédelmi biztos először is a 2. szakaszban összefoglalja főbb megállapításait a Javaslattal kapcsolatban, a Javaslat pozitív vonásaira összpontosítva. Másodsorban a 3. szakaszban hangot ad fennmaradó főbb aggályainak, és ajánlásokat tesz azok kezelésére. A további aggályokat és javításra irányuló ajánlásokat a jelen, a Javaslat nagyobb részletességgel történő megtárgyalására irányuló vélemény melléklete tartalmazza. A jelen véleményben és annak mellékletében megfogalmazott aggályok megválaszolása és az eMagánélet rendelet szövegének további javítása nem csak a végfelhasználók és más érintettek nagyobb fokú védelmét szolgálná, hanem minden szereplő számára nagyobb jogbiztonságot eredményezne.

4.   KÖVETKEZTETÉSEK

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a Bizottság modernizált, naprakésszé tett és megerősített eMagánélet rendeletét. Osztja azt az álláspontot, hogy folyamatosan szükség van az elektronikus közlések titkossága és biztonsága megóvására az Európai Unióban, valamint az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek kiegészítésére és részletezésére. Azon a véleményen van továbbá, hogy egyszerű, célzott és technológiasemleges jogszabályi rendelkezésekre van szükségünk, amelyek erős, intelligens és hatékony védelmet biztosítanak az előrelátható jövőre nézve.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli azt a kimondott célt (különösképpen a 2.1. szakaszban szereplő főbb pozitív elemeket), hogy magas szintű védelmet biztosítsunk mind a tartalom, mind a metaadatok vonatkozásában.

Habár üdvözli a javaslatot, az európai adatvédelmi biztos továbbra is aggályát fejezi ki számos rendelkezéssel kapcsolatban, amelyek veszélyeztetik a Bizottság azon szándékát, hogy biztosítsuk az elektronikus közlések során a magánélet magas szintű védelmét. Az európai adatvédelmi biztos különösen az alábbi főbb aggályokat fogalmazza meg:

a Javaslat szerinti fogalommeghatározások nem tehetők függővé egy másik, független jogalkotási eljárástól, amelyik az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexről szóló irányelv (8) (a továbbiakban: EEHkK) megalkotására irányul;

meg kell erősíteni a végfelhasználók hozzájárulására vonatkozó szabályokat. Be kell szerezni a szolgáltatásokat használó egyének hozzájárulását, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokra feliratkoztak-e, valamint minden a közlésben érintett fél hozzájárulását is. Mindezek mellett azokat az érintetteket is védeni kell, akik nem felek a közlésben;

biztosítani kell, hogy az általános adatvédelmi rendelet és az eMagánélet rendelet közötti kapcsolat nem hoz létre kiskapukat a személyes adatok védelme terén. A személyes adatok, amelyeket a végfelhasználó hozzájárulása vagy más jogalapon gyűjtöttek, nem kezelhetők a későbbiekben az ilyen hozzájárulás hatályán vagy jogszabályi kivétel keretein kívül, amit ugyan az általános adatvédelmi rendelet lehetővé tenne, de az eMagánélet rendelet nem;

a Javaslat nem elég ambiciózus akkor, amikor az ún. „nyomkövető falakról” (más néven „sütifalak”) van szó. A honlapokhoz való hozzáférés nem tehető attól függővé, hogy rákényszerítsék az egyént a „hozzájárulása” megadására ahhoz, hogy oldalakon át kövessék. Más szóval az európai adatvédelmi biztos arra kéri a jogalkotókat, hogy biztosítsák a beleegyezés valóban szabad megadásának lehetőségét.

a javaslat nem biztosítja, hogy a böngészők (és más, az elektronikus hírközlést lehetővé tevő szoftverek) alapbeállítása az legyen, hogy megakadályozzák az egyének digitális lábnyomainak követését.

a végfelhasználó eszközökön végzett helymeghatározásra vonatkozó kivételek túl széles körűek, és hiányzik belőlük a megfelelő biztosíték;

a javaslat lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy korlátozásokat vezessenek be; ezekre sajátos biztosítékok kell, hogy vonatkozzanak.

Ezek a főbb aggályok – az azok kezelésére irányuló javaslatokkal egyetemben – részletes bemutatásra kerülnek ebben a véleményben. Általános megjegyzéseinken és főbb aggályainkon túl, amelyek a vélemény fő részében kerülnek részletezésre, az európai adatvédelmi biztos további – és alkalmanként inkább technikai jellegű – megjegyzéseket és ajánlásokat tesz a Javaslatra a Mellékletben, különösen a jogalkotók és más résztvevők munkáját segítendő, akik szeretnék javítani a szöveget a jogalkotási eljárás során. Végezetül megjegyezzük e tervezet jogalkotók részéről történő gyors elfogadásának fontosságát annak biztosítására, hogy az eMagánélet rendelet a szándékokkal megegyezően 2018. május 25-én, az általános adatvédelmi rendelettel egyidejűleg hatályba léphessen.

A közlések titkosságának fontossága, amelyet a Charta 7. cikke is kimond, az elektronikus közléseknek a társadalomban és a gazdaságban betöltött fokozottabb szerepe miatt egyre növekszik. Az e véleményben kifejtett biztosítékok kulcsszerepet játszanak a Bizottság – a digitális egységes piaci stratégiában meghatározott – hosszú távú stratégiai célkitűzései sikerének biztosításában.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 24-én.

Giovanni BUTTARELLI

európai adatvédelmi biztos


(1)  Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) vonatkozó javaslat, COM(2017) 10 végleges, 2017/0003 (COD).

(2)  Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.)

(3)  A WP29 1/2017. számú, 2017. április 4-én elfogadott véleménye az eMagánélet rendeletre vonatkozó javaslatról (2002/58/EK irányelv) (WP247). Lásd továbbá a WP29 3/2016. számú, 2016. július 19-én elfogadott véleményét az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK irányelv) értékeléséről és felülvizsgálatáról (WP240).

(4)  Lásd https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf.

(5)  „Európai digitális egységes piaci stratégia” – A Bizottság 2015. május 6-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, COM(2015) 192 végleges, elérhető a következő címen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=HU.

(6)  A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(7)  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(8)  Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvre vonatkozó javaslat, COM (2016) 590 végleges/2, 2016/0288(COD), 2016.10.12.


V Hirdetmények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

20.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/6


Értesítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

(2017/C 234/04)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: alaprendelet) 19. cikke alapján időközi felülvizsgálat iránti kérelem érkezett.

1.   Felülvizsgálati kérelem

A felülvizsgálati kérelmet az Égei-tengeri Exportőrök Szövetsége (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be a szivárványos pisztráng Törökországban (a továbbiakban: érintett ország) működő termelői/exportőrei nevében.

2.   A felülvizsgálat tárgyát képező termék

Az e felülvizsgálat tárgyát képező termék a Törökországból származó, jelenleg az ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 és ex 0305 43 00 KN-kód (TARIC-kódok: 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 és 0305430011) alá tartozó szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) a következő kiszerelésekben:

élő, egyenként legfeljebb 1,2 kg tömegű, vagy

friss, hűtött, fagyasztott és/vagy füstölt:

egész hal (fejjel együtt), kopoltyúval vagy anélkül, kibelezve vagy béllel együtt, egyenként legfeljebb 1,2 kg tömegű, vagy

fej nélkül, kopoltyúval vagy anélkül, kibelezve vagy béllel együtt, egyenként legfeljebb 1 kg tömegű, vagy

filé, egyenként legfeljebb 400 g tömegű

(a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék).

3.   A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályban lévő intézkedéseket az (EU) 2015/309 bizottsági végrehajtási rendelettel (2) kivetett végleges kiegyenlítő vám alkotja.

A kérelmező azt állítja, hogy a kiegyenlíthető támogatás ellentételezéséhez a továbbiakban nincs szükség a felülvizsgálat tárgyát képező termék behozatalára vonatkozó intézkedés jelenlegi szinten történő folytatólagos alkalmazására. Ezzel összefüggésben a kérelmező elegendő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy jelentős változás következett be a termelőknek a termelt szivárványos pisztráng kilogrammja után nyújtott közvetlen támogatások szerkezetében és végrehajtási feltételeiben. Az új végrehajtási szabályok értelmében a jogosultsági határt hamarabb lehet elérni, és az azon felüli termelés után már nem jár támogatás. Ennélfogva – különösen a felülvizsgálat tárgyát képező termék nagy exportáló termelői esetében – jelentősen csökkent a kapott támogatási összeg.

A fentiek fényében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő meggyőző bizonyíték támasztja alá a támogatás körülményeinek jelentős mértékű megváltozását, valamint e változások tartós jellegét, ezért az intézkedéseket felül kell vizsgálni.

4.   Eljárás

Minthogy a tagállamok tájékoztatását követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a támogatás vizsgálatára korlátozódó részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az alaprendelet 19. cikkével összhangban felülvizsgálatot indít. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a kiegyenlíthető támogatás ellentételezéséhez szükséges-e az intézkedések folytatólagos alkalmazása.

A felülvizsgálat nyomán szükségessé válhat a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára kivetett vám mértékének módosítása.

A török kormányt a Bizottság konzultációkra kérte fel.

4.1.    Az intézkedések folytatólagos alkalmazása szükségességének megállapítására irányuló eljárás

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező termék törökországi exportáló termelőit (3), valamint Törökország hatóságait az általa folytatott vizsgálatban való részvételre.

Az exportáló termelőkre vonatkozó vizsgálat

A Törökország vizsgálat alá vonandó exportáló termelőinek kiválasztására irányuló eljárás

a)   Mintavétel

Tekintettel az ezen eljárásban érintett, Törökországban működő exportáló termelők esetlegesen nagy számára, a vizsgálatnak a jogszabályi határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálat alá vonandó exportáló termelők számát egy minta kiválasztásával észszerű mértékűre korlátozhatja (a továbbiakban esetenként: mintavétel). A mintavételre az alaprendelet 27. cikkének megfelelően kerül sor.

Annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, a Bizottság felkéri az összes exportáló termelőt, illetve a nevükben eljáró képviselőiket, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál. Ezeknek a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

Az exportáló termelők mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság emellett felveszi a kapcsolatot Törökország hatóságaival, és kapcsolatba léphet az exportáló termelők valamennyi ismert szervezetével.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban további releváns, a fentiekben kérttől eltérő információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az exportáló termelők kiválasztása történhet az Unióba irányuló kivitel azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján, amely a rendelkezésre álló idő alatt megfelelően megvizsgálható. A Bizottság – adott esetben az érintett ország hatóságain keresztül – az összes ismert exportáló termelőt, az érintett ország hatóságait és az exportáló termelők szervezeteit értesíti arról, hogy mely vállalatok kerültek be a mintába.

Az exportáló termelőkkel kapcsolatos vizsgálathoz szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintában szereplő exportáló termelőknek, az exportáló termelők valamennyi ismert szervezetének, valamint az érintett ország hatóságainak.

Eltérő rendelkezés hiányában a mintában szereplő valamennyi exportáló termelőnek a minta kiválasztásáról szóló értesítés dátumától számított 37 napon belül kell benyújtania a kitöltött kérdőívet.

Az alaprendelet 28. cikke alkalmazásának sérelme nélkül a mintába való lehetséges felvételükbe beleegyező, de a mintában nem szereplő vállalatok együttműködőnek minősülnek (a továbbiakban: a mintában nem szereplő együttműködő exportáló termelők). A b) pont sérelme nélkül a mintában nem szereplő együttműködő exportáló termelőktől érkező behozatalra kivethető kiegyenlítő vám nem fogja meghaladni a mintában szereplő exportáló termelőkre nézve megállapított támogatási összegek súlyozott átlagát (4).

b)   A mintában nem szereplő vállalatokra vonatkozó egyéni támogatáskülönbözet

Az alaprendelet 27. cikkének (3) bekezdése alapján a mintában nem szereplő együttműködő exportáló termelők kérhetik, hogy a Bizottság egyedi támogatási összegeket állapítson meg számukra. Az egyéni támogatáskülönbözet megállapítását kérelmezni szándékozó exportáló termelőknek kérdőívet kell igényelniük, és azt – eltérő rendelkezés hiányában – a minta kiválasztásáról szóló értesítés dátumától számított 37 napon belül megfelelően kitöltve vissza kell küldeniük.

Az egyedi támogatási összegek megállapítását igénylő exportáló termelőknek ugyanakkor tudatában kell lenniük annak, hogy a Bizottság határozhat úgy, hogy nem állapít meg számukra egyedi támogatási összegeket, ha például az exportáló termelők száma olyan nagy, hogy az egyedi összegek meghatározása túl nagy terhet jelentene, és késleltetné a vizsgálat időben történő lezárását.

4.2.    Egyéb írásbeli beadványok

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ezen értesítés rendelkezéseinek megfelelően ismertessék álláspontjukat, szolgáltassanak információkat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. Ezeknek az információknak és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

4.3.    A vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok előtti meghallgatás lehetősége

Az érdekelt felek kérhetik a vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok előtti meghallgatásukat. A meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszához tartozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt a meghallgatás iránti kérelem benyújtására.

4.4.    Az írásbeli beadványok benyújtása, a kitöltött kérdőívek megküldése és levelezés

A Bizottsághoz piacvédelmi vizsgálatok céljára csak szerzői jogi védelem alatt nem álló információkat lehet benyújtani. Mielőtt az érdekelt felek olyan információkat és/vagy adatokat bocsátanának a Bizottság rendelkezésére, amelyekkel kapcsolatban harmadik felet szerzői jog illet meg, a szerzői jog jogosultjától külön engedélyt kell kérniük, amelyben az kifejezetten lehetővé teszi a Bizottság számára a) az információk és adatok e piacvédelmi eljárás keretében történő felhasználását, valamint b) az információknak és/vagy adatoknak az e vizsgálatban érdekelt felek felé olyan formában történő továbbítását, hogy azok gyakorolhassák védelemhez való jogukat.

Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi bizalmas írásbeli beadványt – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket is – „Limited” (5) (korlátozott hozzáférésű) jelöléssel kell ellátni. Minden bizalmas kezelésre irányuló kérelmet megfelelő indoklással kell ellátni.

A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek azokról az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének értelmében nem bizalmas jellegű összefoglalót is rendelkezésre kell bocsátaniuk, amelyet „For inspection by interested parties” (az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátniuk. Ennek az összefoglalónak megfelelő részletességűnek kell lennie ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege kielégítő mértékben megismerhető legyen belőle. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem bocsát rendelkezésre nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság az információt figyelmen kívül hagyhatja.

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy minden beadványukat és kérelmüket e-mailben – a meghatalmazásokat és a tanúsítványokat szkennelt formában csatolva – nyújtsák be, kivéve a terjedelmes válaszokat, amelyeket CD-ROM/DVD lemezen személyesen vagy könyvelt levélpostai küldeményben kell benyújtani. Az e-mail használatával az érdekelt felek elfogadják a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapján közzétett, „LEVELEZÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL PIACVÉDELMI ÜGYEKBEN” című dokumentumban foglalt, az elektronikus beadványokra alkalmazandó szabályokat: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152573.pdf. Az érdekelt feleknek fel kell tüntetniük nevüket, címüket, telefonszámukat és érvényes e-mail-címüket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a megadott e-mail-cím működő, naponta ellenőrzött hivatalos e-mail-cím legyen. Az elérhetőségek megadása után a Bizottság kizárólag e-mailben kommunikál az érdekelt felekkel, kivéve, ha azok kifejezetten kérik a Bizottságtól a dokumentumok más kommunikációs csatornán történő megküldését, vagy ha a dokumentumot a jellegéből adódóan könyvelt levélpostai küldeményben kell elküldeni. Az érdekelt felek a Bizottsággal folytatott levelezésre vonatkozó további szabályokat és információkat, köztük az e-mailben eljuttatott küldeményekre vonatkozó elveket megtalálják a fent említett, az érdekelt felekkel folytatott kommunikációra vonatkozó útmutatóban.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: trade_trout_review@ec.europa.eu

5.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 28. cikkének megfelelően megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezek az információk figyelmen kívül hagyhatók, és a Bizottság a rendelkezésre álló tényekre támaszkodhat.

Ha az érdekelt felek valamelyike nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 28. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

A számítógépes válaszadás elmaradása nem tekinthető az együttműködés hiányának, amennyiben az érdekelt fél igazolja, hogy a kérésnek megfelelő válaszadás indokolatlan többletteherrel vagy indokolatlan többletköltségekkel járt volna. Az érdekelt félnek ebben az esetben haladéktalanul a Bizottsághoz kell fordulnia.

6.   Meghallgató tisztviselő

Az érdekelt felek kérhetik a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az iratbetekintési kérelmeket, a dokumentumok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgató tisztviselő egyedi meghallgatást szervezhet az érdekelt felek számára, és közbenjárhat annak érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszához tartozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt a meghallgatás iránti kérelem benyújtására.

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, ahol a felek előadhatják különböző álláspontjaikat és ellenérveiket a vizsgálattal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban.

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és honlapja a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalán található: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

7.   A vizsgálat időkeretei

A vizsgálat az alaprendelet 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

8.   A személyes adatok kezelése

A Bizottság az e vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően fogja kezelni.


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 55. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/309 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 56., 2015.2.27., 12. o.).

(3)  Exportáló termelő az érintett országban működő minden olyan vállalat, amely a vizsgált terméket termeli és közvetlenül vagy harmadik félen – így például a felülvizsgálat tárgyát képező termék termelésében, belföldi értékesítésében vagy exportjában részt vevő, vele kapcsolatban álló vállalaton – keresztül az Unió piacára exportálja.

(4)  Az alaprendelet 15. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság figyelmen kívül hagy minden nulla, csekély összegű, valamint az alaprendelet 28. cikkében foglalt körülmények között megállapított kiegyenlíthető támogatást.

(5)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az (EU) 2016/1037 rendelet (HL L 176., 2016.6.30., 55. o.) 29. cikke és a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás 12. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

20.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 234/05)

1.

2017. július 13-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Ontario Teachers' Pension Plan Board (a továbbiakban: OTPP, Kanada), az Alberta Investment Management Corporation (a továbbiakban: AIMCo, Kanada), a Borealis European Holdings (a továbbiakban: Borealis, Hollandia) és a Kuwait Investment Authority (a továbbiakban: KIA, Kuvait) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások mindegyike a részvényesi megállapodás London City Airport vonatkozásában történő módosítása útján közös irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a London City Airport (a továbbiakban: LCY, Egyesült Királyság) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   az OTPP esetében: nyugellátás kezelése és a nyugdíjrendszerbe tartozó eszközök befektetése mintegy 318 000 aktív és nyugdíjas tanár nevében Kanada Ontario tartományában,

—   az AIMCo esetében: intézményi befektetéskezelő,

—   a Borealis esetében: az Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS) tulajdonában lévő, az OMERS kizárólagos infrastruktúra-működtetője, amely mintegy 1 000 munkaadó nevében eszközökből, kötvényekből, valamint ingatlanokból, infrastruktúrából és magán-tőkerészesedésekből álló diverzifikált globális portfóliót kezel több mint 470 000 tag és nyugdíjas számára a kanadai Ontarioban,

—   a KIA esetében: globális befektető, amely valamennyi fő földrajzi területen és eszközkategóriában, többek közt a részvények, a rögzített hozamú eszközök, az állampapírok, a magántőke és az ingatlanok területén eszközöl befektetéseket,

—   az LCY esetében: kereskedelmi repülőtér Londonban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY hivatkozás feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


20.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/14


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8553 – Banco Santander/Banco Popular Group)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 234/06)

1.

2017. július 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Banco Santander, S.A. (a továbbiakban: Santander, Spanyolország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Banco Popular Español S.A. (a továbbiakban: BPE, Spanyolország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

A Santander banki, vagyongazdálkodási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amely egy elsősorban Spanyolországban, illetőleg más európai országokban, így Portugáliában és az Egyesült Királyságban, valamint Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban tevékeny banki és pénzügyi társaságokat tömörítő nemzetközi csoport anyavállalata.

A BPE a következő pénzügyi szervezetekből álló BPE-csoport anyavállalata: Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank és Banco BPE Portugal. A BPE emellett részesedéssel bír a Targobankban és a WiZinkben. A BPE banki és biztosítási szolgáltatásokat nyújt Spanyolországban és Portugáliában egyaránt. A BPE a madridi, barcelonai, bilbaói és valenciai tőzsdén jegyzett vállalkozás.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.8553 – Santander – Banco Popular hivatkozási ügyszám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).