ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 195

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. június 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 195/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 195/02

C-527/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. április 26-i ítélete (a Rechtbank Midden-Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Brein kontra Jack Frederik Wullems (Filmspeler néven is eljárva) (Előzetes döntéshozatal — Szellemi és ipari tulajdon — 2001/29/EK irányelv — A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása — A 3. cikk (1) bekezdése — Nyilvánossághoz közvetítés — Fogalom — Multimédia-lejátszók értékesítése — Kiegészítő modulok (add-ons) — A műveknek a jogosult engedélye nélkül történő nyilvánosságra hozatala — Megszakítás nélküli adatfolyam útján közvetítő (streaming) weboldalakhoz való hozzáférés — Az 5. cikk (1) és (5) bekezdése — Többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — Jogszerű felhasználás)

2

2017/C 195/03

C-564/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 26-i ítélete (a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Farkas Tibor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal — Az uniós jog megsértésére alapított jogalap hivatalból történő figyelembevétele — Az egyenértékűség elve és a tényleges érvényesülés elve — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Az előzetesen megfizetett adó levonásához való jog — Fordított adózás — A 199. cikk (1) bekezdésének g) pontja — Kizárólag ingatlanvagyon esetén való alkalmazás — Tévesen kiállított számla alapján az adónak a termék beszerzője által az értékesítő részére történő, jogalap nélküli megfizetése — A termék beszerzője terhére adóhiányt megállapító és az általa kért levonás kifizetését megtagadó, valamint vele szemben adóbírságot kiszabó adóhatósági határozat)

3

2017/C 195/04

C-632/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 26-i ítélete (az Înalta Curte de Casație şi Justiție [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Costin Popescu kontra Guvernul României és társai (Előzetes döntéshozatal — Közlekedés — Közúti közlekedés — Vezetői engedély — 2006/126/EK irányelv — A 13. cikk (2) bekezdése — A 2013. január 19-ig megadott járművezetési jogosultság fogalma — Az ezen irányelvet átültető nemzeti szabályozás — A könnyű motorkerékpárok (robogók) vezetői engedély nélküli vezetésére vonatkozó jogosultságot az e szabályozás hatálybalépését megelőzően megszerző személyek kötelezettsége a vezetői engedély megszerzésére)

4

2017/C 195/05

C-51/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. április 26-i ítélete (a Rechtbank Noord-Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Vámtarifaszámok — Az áruk besorolása — Törések kezelése vagy protézisek rögzítése céljából az emberi testbe való behelyezésre szánt, implantálható csavarok — Kombinált Nómenklatúra — 9021 vámtarifaszám — 1212/2014/EU végrehajtási rendelet — Érvényesség)

4

2017/C 195/06

C-142/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. április 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 92/43/EGK irányelv — A 6. cikk (3) bekezdése — A természetes élőhelyek megőrzése — A moorburgi [Németország] szénerőmű megépítése — Az Elba folyó folyásán, a szénerőműhöz képest feljebbi folyószakaszon elhelyezkedő Natura 2000 területek — A valamely terv vagy projekt által védett területekre gyakorolt hatások vizsgálata)

5

2017/C 195/07

C-464/16. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. április 6-i végzése – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — A Bizottság dokumentumaihoz való hozzáférés iránti kérelem — Megtagadás — Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke — Az uniós igazságszolgáltatási fórumok előtti képviselet — A felpereshez képest harmadik személynek nem minősülő ügyvéd — A kereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke — A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

6

2017/C 195/08

C-625/16. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. március 2-i végzése – Pint Anikó kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A magyar kormánynak az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke Magyarország általi állítólagos megsértése tárgyában indított 8572/15. sz. (CHAP(2015)00353 és 6874/14/JUST) EU Pilot eljárásra vonatkozó dokumentumai — Dokumentumok közlése iránti kérelem — Az Európai Bizottság válaszának hiánya)

6

2017/C 195/09

C-555/16. sz. ügy: A Tribunale di Salerno (Olaszország) által 2016. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vincenzo D’Andria és Giuseppina D’Andria elleni büntetőeljárás

7

2017/C 195/10

C-581/16. sz. ügy: A Tribunale di Salerno (Olaszország) által 2016. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicola Turco elleni büntetőeljárás

7

2017/C 195/11

C-582/16. sz. ügy: A Tribunale di Salerno (Olaszország) által 2016. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alfonso Consalvo elleni büntetőeljárás

8

2017/C 195/12

C-610/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-112/16. sz., Gaki kontra Parlament ügyben 2016. szeptember 19-én hozott végzése ellen Anastasia-Soultana Gaki által 2016. november 28-án benyújtott fellebbezés

8

2017/C 195/13

C-29/17. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Novartis Farma SpA kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

C-42/17. sz. ügy: A Corte costituzionale (Olaszország) által 2017. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. A. S., M. B.

10

2017/C 195/15

C-101/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-82/14. sz., Copernicus-Trademarks kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2016. július 7-én hozott ítélete ellen a Verus Eood által 2017. február 23-án benyújtott fellebbezés

10

2017/C 195/16

C-141/17. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanyolország) által 2017. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – José Luis Cabana Carballo kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

C-145/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-217/16. sz., Internacional de productos metálicos kontra Bizottság ügyben 2017. január 25-én hozott végzése ellen az Internacional de Productos Metálicos, S.A. által 2017. március 21-én benyújtott fellebbezés

12

2017/C 195/18

C-154/17. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2017. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA E LATS Valsts ieņēmumu dienests

14

2017/C 195/19

C-169/17. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino kontra Administración del Estado

14

2017/C 195/20

C-181/17. sz. ügy: 2017. április 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

15

2017/C 195/21

C-205/17. sz. ügy: 2017. április 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

16

 

Törvényszék

2017/C 195/22

T-512/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Green Source Poland kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — ERFA — Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése — Nagyprojekthez való pénzügyi hozzájárulás nyújtásának megtagadása — A projekt megvalósításáért felelős vállalkozás — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)

17

2017/C 195/23

T-744/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Meta Group kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogram (2002 – 2006) keretében kötött támogatási szerződések — A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007 – 2013) keretében kötött szerződések — A kifizetett összegek visszatérítése — A felperes számára biztosított pénzügyi hozzájárulás teljes összegéből megfizetendő összeg — Támogatható költségek — Szerződéses felelősség)

17

2017/C 195/24

T-264/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 28-i ítélete – Gameart kontra Bizottság (A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásra vonatkozó dokumentumok — Valamely tagállam által kiállított dokumentumok — A tagállamhoz benyújtott, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés iránti kérelem Bizottsághoz történő átirányítása — A hozzáférés megtagadása — A Bizottság hatásköre — Valamely intézménytől származó dokumentum — Az 1049/2001/EK rendelet 5. cikke)

18

2017/C 195/25

T-375/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – Germanwings kontra Bizottság (Állami támogatások — A zweibrückeni repülőteret használó légitársaság javát szolgáló támogatás — Előny — Az államnak való betudhatóság — Indokolási kötelezettség — Jogos bizalom — A dokumentumokhoz való hozzáférés — Az állami támogatások ellenőrzésére irányuló eljárással kapcsolatos dokumentumok — A kért dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának megtagadása — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel)

19

2017/C 195/26

T-403/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – JYSK kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — ERFA — Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése — Nagyprojekthez való pénzügyi hozzájárulás nyújtásának megtagadása — A projekt megvalósításáért felelős vállalkozás — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)

20

2017/C 195/27

T-622/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – Deere kontra EUIPO (EXHAUST-GARD) (Európai uniós védjegy — Az EXHAUST-GARD európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Védelemhez való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

20

2017/C 195/28

T-681/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 3-i ítélete – Environmental Manufacturing kontra EUIPO – Société Elmar Wolf (Egy farkasfej ábrázolása) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Egy farkasfejet ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Outils WOLF nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

21

2017/C 195/29

T-721/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – BASF kontra EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A DINCH európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

21

2017/C 195/30

T-25/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Haw Par kontra EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A GELENKGOLD európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Egy tigrist ábrázoló korábbi európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Jogerő — A védjegy használat révén szerzett fokozott megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata — Védjegysorozat)

22

2017/C 195/31

T-36/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 3-i ítélete – Enercon kontra EUIPO – Gamesa Eólica (A zöld színárnyalatai) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A zöld színárnyalataiból álló európai uniós védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

23

2017/C 195/32

T-97/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Kasztantowicz kontra EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — A GEOTEK európai uniós szóvédjegy — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A 2868/95/EK rendelet 40. szabályának (5) bekezdése — A védjegy tényleges használatának igazolása — Elkésettség — A 2868/95 rendelet 61. szabályának (2) és (3) bekezdése, valamint 65. szabályának (1) bekezdése — A jogosultnak a megállapított határidőről telefaxon keresztül történő értesítése — Az EUIPO által bemutatott kézbesítési jelentés kétségbevonására alkalmas körülmények hiánya — A 207/2009 rendelet 78. cikke — A 2868/95 rendelet 57. szabálya — Tanúk meghallgatása iránti kérelem — Az EUIPO mérlegelési mozgástere)

23

2017/C 195/33

T-132/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 5-i ítélete – PayPal kontra EUIPO – Hub Culture (VENMO) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A VENMO európai uniós szóvédjegy — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

24

2017/C 195/34

T-200/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 3-i ítélete – Gfi PSF kontra Európai Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Weboldalak fejlesztésével, karbantartásával, korszerűsítésével összefüggő, és a kapcsolódó segítségnyújtási szolgáltatások — A költségvetési rendelet 111. cikke (4) bekezdésének b) pontja)

24

2017/C 195/35

T-224/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 5-i ítélete – Messe Friedrichshafen kontra EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Out Door európai uniós ábrás védjegy — OUTDOOR PRO korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 76. cikke)

25

2017/C 195/36

T-446/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – CC kontra Parlament (Fellebbezés — Közszolgálat — Felvétel — Versenyvizsga-kiírás — Nyílt versenyvizsga — A sikeres pályázók listájának kezelésével kapcsolatos hibák — Szerződésen kívüli felelősség — Új bizonyítékok — Vagyoni kár — Egyenlő bánásmód — A tények elferdítése — Lehetőség elvesztése)

26

2017/C 195/37

T-569/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 26-i ítélete – OU kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Fegyelmi eljárás — Felfüggesztés — Díjazásból való visszatartás — Megrovás — Megtérítés — A személyzeti szabályzat IX. melléklete 24. cikkének (4) bekezdése)

26

2017/C 195/38

T-580/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 28-i ítélete – Azoulay és társai kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Ideiglenes alkalmazottak — Díjazás — Családi támogatások — Iskoláztatási támogatás — Az iskoláztatási költségek visszatérítésének megtagadása — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdése — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód — A megfelelő ügyintézés elve)

27

2017/C 195/39

T-588/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 28-i ítélete – HN kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — 1023/2013/EK, Euratom rendelet — A személyzeti szabályzat reformja — A pályafutásra és az AD 13 és AD 14 besorolási fokozatba való előléptetésre vonatkozó új szabályok — AD 12 besorolási fokozatú tisztviselők — Különleges feladatok ellátása — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikkének (3) bekezdése — A 2014. évi előléptetési időszak — A tanácsadó vagy azonos rangú beosztástípusba való besorolás iránti kérelem — A kinevezésre jogosult hatóság válaszának hiánya — A 2015. évi előléptetési időszak — A tanácsadó vagy azonos rangú vagy egységvezető vagy azonos rangú beosztástípusba való besorolás iránti újbóli kérelem — A kinevezésre jogosult hatóság általi elutasítás — A tanácsadó vagy azonos rangú beosztástípusba való besorolás elutasításának megerősítő jellege — A pert megelőző eljárásra vonatkozó követelmények — Elfogadhatatlanság)

28

2017/C 195/40

T-381/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. március 17-i végzése – Düll kontra EUIPO – Cognitect (DaToMo) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

28

2017/C 195/41

T-123/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökhelyettesének 2017. április 10-i végzése – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte kontra ACER (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Energia — Az ACER A-001 – 2017. sz. (consolidated) ügyben hozott, beavatkozási kérelmet elutasító határozata — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

29

2017/C 195/42

T-158/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2017. április 21-i végzése – Post Telecom kontra EBB (Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Hírközlési szolgáltatások nyújtása anyaországi hálózat segítségével a luxembourgi EBB-csoport épületei és irodái számára — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

30

2017/C 195/43

T-159/17. sz. ügy: 2017. március 10-én benyújtott kereset – Claro Sol Cleaning kontra EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

T-202/17. sz. ügy: 2017. március 31-én benyújtott kereset – Calhau Correia de Paiva kontra Bizottság

31

2017/C 195/45

T-203/17. sz. ügy: 2017. április 3-án/ benyújtott kereset – GY kontra Bizottság

32

2017/C 195/46

T-206/17. sz. ügy: 2017. április 3-án benyújtott kereset – Argus Security Projects kontra Bizottság és EUBAM

33

2017/C 195/47

T-216/17. sz. ügy: 2017. április 7-én benyújtott kereset – Mabrouk kontra Tanács

34

2017/C 195/48

T-222/17. sz. ügy: 2017. április 18-án benyújtott kereset – Recylex és társai kontra Bizottság

34

2017/C 195/49

T-228/17. sz. ügy: 2017. április 19-én benyújtott kereset – Zhejiang Jndia Pipeline Industry kontra Bizottság

35

2017/C 195/50

T-229/17. sz. ügy: 2017. április 19-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

37

2017/C 195/51

T-234/17. sz. ügy: 2017. április 19-én benyújtott kereset – Siberian Vodka kontra EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

T-235/17. sz. ügy: 2017. április 20-án benyújtott kereset – Dometic Sweden kontra EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

T-238/17. sz. ügy: 2017. április 25-én benyújtott kereset – Gugler kontra EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

T-239/17. sz. ügy: 2017. április 25-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

40

2017/C 195/55

T-241/17. sz. ügy: 2017. április 25-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Bizottság

41

2017/C 195/56

T-246/17. sz. ügy: 2017. április 24-én benyújtott kereset – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik kontra EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

T-247/17. sz. ügy: 2017. április 27-én benyújtott kereset – Azarov kontra Tanács

43

2017/C 195/58

T-250/17. sz. ügy: 2017. április 24-én benyújtott kereset – avanti kontra EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

T-251/17. sz. ügy: 2017. április 28-án benyújtott kereset – Robert Bosch kontra EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

T-252/17. sz. ügy: 2017. április 28-án benyújtott kereset – Robert Bosch kontra EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

T-253/17. sz. ügy: 2017. április 28-án benyújtott kereset – Der Grüne Punkt kontra EUIPO – Halston Properties (egy körben lévő két nyíl ábrázolása)

45


 

Helyesbítések

2017/C 195/62

Helyesbítés a Hivatalos Lapban a T-232/16. P. sz. ügyben közzétett közleményhez ( HL C 63., 2017.2.27. )

47


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2017/C 195/01)

Utolsó kiadvány

HL C 178., 2017.6.6.

Korábbi közzétételek

HL C 168., 2017.5.29.

HL C 161., 2017.5.22.

HL C 151., 2017.5.15.

HL C 144., 2017.5.8.

HL C 129., 2017.4.24.

HL C 121., 2017.4.18.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/2


A Bíróság (második tanács) 2017. április 26-i ítélete (a Rechtbank Midden-Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Brein kontra Jack Frederik Wullems (Filmspeler néven is eljárva)

(C-527/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szellemi és ipari tulajdon - 2001/29/EK irányelv - A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása - A 3. cikk (1) bekezdése - Nyilvánossághoz közvetítés - Fogalom - Multimédia-lejátszók értékesítése - Kiegészítő modulok (add-ons) - A műveknek a jogosult engedélye nélkül történő nyilvánosságra hozatala - Megszakítás nélküli adatfolyam útján közvetítő (streaming) weboldalakhoz való hozzáférés - Az 5. cikk (1) és (5) bekezdése - Többszörözési jog - Kivételek és korlátozások - Jogszerű felhasználás))

(2017/C 195/02)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Midden-Nederland

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting Brein

Alperes: Jack Frederik Wullems (Filmspeler néven is eljárva)

Rendelkező rész

1)

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az kiterjed az olyan multimédia-lejátszó értékesítésére is, mint az alapügy tárgyát képező lejátszó, amelyre előzetesen olyan, interneten is elérhető kiegészítő modulokat telepítettek, amelyek a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhető olyan weboldalakra mutató hiperlinkeket tartalmaznak, amelyeken szerzői jogi védelem alatt álló műveket tesznek hozzáférhetővé, e jog jogosultjainak engedélye nélkül.

2)

A 2001/29 irányelv 5. cikke (1) és (5) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy harmadik feleknek szerzői jogi védelem alatt álló műveket a szerzői jogi jogosult engedélye nélkül kínáló weboldaláról megszakítás nélküli adatfolyam útján való közvetítés révén megszerzett műveknek az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló multimédia-lejátszóra történő időleges többszörözésére irányuló cselekmények nem tesznek eleget az említett rendelkezésekben foglalt feltételeknek.


(1)  HL C 27., 2016.1.25.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 26-i ítélete (a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Farkas Tibor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(C-564/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Az uniós jog megsértésére alapított jogalap hivatalból történő figyelembevétele - Az egyenértékűség elve és a tényleges érvényesülés elve - Közös hozzáadottértékadó-rendszer - 2006/112/EK irányelv - Az előzetesen megfizetett adó levonásához való jog - Fordított adózás - A 199. cikk (1) bekezdésének g) pontja - Kizárólag ingatlanvagyon esetén való alkalmazás - Tévesen kiállított számla alapján az adónak a termék beszerzője által az értékesítő részére történő, jogalap nélküli megfizetése - A termék beszerzője terhére adóhiányt megállapító és az általa kért levonás kifizetését megtagadó, valamint vele szemben adóbírságot kiszabó adóhatósági határozat))

(2017/C 195/03)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Farkas Tibor

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Rendelkező rész

1)

A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 199. cikke (1) bekezdésének g) pontját úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanvagyonnak a végrehajtó által kényszereladási eljárás keretében történő értékesítésére alkalmazandó.

2)

A 2010/45 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv rendelkezéseit, valamint az adósemlegesség, a tényleges érvényesülés és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló helyzetben valamely termék beszerzője nem élhet az olyan számla alapján az értékesítőnek jogalap nélkül megfizetett hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó jogával, amelyet az általános hozzáadottértékadó-rendszerre vonatkozó szabályok szerint állítottak ki, jóllehet a releváns ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozott, akkor, ha az értékesítő befizette az említett adót az államkincstárba. Ezen elvek azonban megkövetelik, hogy – amennyiben a jogalap nélkül felszámított hozzáadottérték-adónak az értékesítő által a beszerzőnek való visszatérítése lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé válik többek között az értékesítő fizetésképtelensége miatt – a beszerző közvetlenül az adóhatóságtól kérhesse a visszatérítést.

3)

Az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy olyan helyzetben, mint amely az alapeljárás tárgya, a nemzeti adóhatóság a fordított adózás hatálya alá tartozó értékesítés útján terméket beszerző adóalannyal szemben az adóhatóságnak fizetendő hozzáadottérték-adó 50 %-át kitevő adóbírságot szab ki, miközben nem esett el adóbevételtől, és nem merül fel adócsalásra utaló körülmény, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.


(1)  HL C 90., 2016.3.7.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 26-i ítélete (az Înalta Curte de Casație şi Justiție [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Costin Popescu kontra Guvernul României és társai

(C-632/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közlekedés - Közúti közlekedés - Vezetői engedély - 2006/126/EK irányelv - A 13. cikk (2) bekezdése - A „2013. január 19-ig megadott járművezetési jogosultság” fogalma - Az ezen irányelvet átültető nemzeti szabályozás - A könnyű motorkerékpárok (robogók) vezetői engedély nélküli vezetésére vonatkozó jogosultságot az e szabályozás hatálybalépését megelőzően megszerző személyek kötelezettsége a vezetői engedély megszerzésére))

(2017/C 195/04)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casație şi Justiție

Az alapeljárás felei

Felperes: Costin Popescu

Alperesek: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor

Rendelkező rész

A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit és különösen ezen irányelv 13. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az ezen irányelvnek a belső jogba történő átültetése céljából elfogadott nemzeti szabályozás, amely megszünteti a könnyű motorkerékpárok (robogók) vezetői engedély nélküli vezetésére vonatkozó jogosultságot, amely vezetői engedély kiállítása a más gépjárművek vezetéséhez szükségeshez hasonló vizsgák sikeres teljesítésétől függ.


(1)  HL C 68., 2016.2.22.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/4


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. április 26-i ítélete (a Rechtbank Noord-Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(C-51/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös Vámtarifa - Vámtarifaszámok - Az áruk besorolása - Törések kezelése vagy protézisek rögzítése céljából az emberi testbe való behelyezésre szánt, implantálható csavarok - Kombinált Nómenklatúra - 9021 vámtarifaszám - 1212/2014/EU végrehajtási rendelet - Érvényesség))

(2017/C 195/05)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Noord-Holland

Az alapeljárás felei

Felperes: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Alperes: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Rendelkező rész

A Közös Vámtarifa Kombinált Nómenklatúrájának – amely a 2014. október 16-i 1101/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét képezi – 9021 vámtarifaszámát úgy kell értelmezni, hogy e vámtarifaszám alá tartoznak az alapeljárásban szereplőhöz hasonló orvosi implantálható csavarok, amennyiben e termékek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek – a gondos kivitelük és nagy pontosságuk, valamint a gyártási módszerük és különleges felhasználásuk alapján – megkülönböztetik azokat a hagyományos termékektől. Így különösen az a tény, hogy az alapeljárásban szereplőhöz hasonló orvosi implantálható csavarok csak speciális orvosi eszközök segítségével ültethetők be az emberi testbe, hagyományos eszközökkel azonban nem, olyan jellemzőnek minősül, amelyet figyelembe kell venni ahhoz, hogy ezen orvosi implantálható csavarokat a hagyományos termékektől megkülönböztessék.


(1)  HL C 136., 2016.4.18.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/5


A Bíróság (második tanács) 2017. április 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-142/16. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Környezet - 92/43/EGK irányelv - A 6. cikk (3) bekezdése - A természetes élőhelyek megőrzése - A moorburgi [Németország] szénerőmű megépítése - Az Elba folyó folyásán, a szénerőműhöz képest feljebbi folyószakaszon elhelyezkedő Natura 2000 területek - A valamely terv vagy projekt által védett területekre gyakorolt hatások vizsgálata))

(2017/C 195/06)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak, segítőjük: W. Ewer Rechtsanwalt)

Az ítélet rendelkező része

1)

A Németországi Szövetségi Köztársaság, mivel a Hamburg (Németország) közelében található Moorburgban létesített szénerőmű megépítésének az engedélyezésekor nem végzett megfelelő és teljes hatásvizsgálatot, nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 165., 2016.5.10.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/6


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. április 6-i végzése – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) kontra Európai Bizottság

(C-464/16. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - A Bizottság dokumentumaihoz való hozzáférés iránti kérelem - Megtagadás - Megsemmisítés iránti kereset - Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke - Az uniós igazságszolgáltatási fórumok előtti képviselet - A felpereshez képest harmadik személynek nem minősülő ügyvéd - A kereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke - A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés))

(2017/C 195/07)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (képviselő: D. Lazar Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: H. Krämer és F. Erlbacher meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesületet (PITEE) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 402., 2016.10.31.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/6


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. március 2-i végzése – Pint Anikó kontra Európai Bizottság

(C-625/16. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A magyar kormánynak az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke Magyarország általi állítólagos megsértése tárgyában indított 8572/15. sz. (CHAP(2015)00353 és 6874/14/JUST) EU Pilot eljárásra vonatkozó dokumentumai - Dokumentumok közlése iránti kérelem - Az Európai Bizottság válaszának hiánya))

(2017/C 195/08)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Pint Anikó (képviselő: D. Lazar Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

Pint Anikó maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 112., 2017.4.10.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/7


A Tribunale di Salerno (Olaszország) által 2016. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vincenzo D’Andria és Giuseppina D’Andria elleni büntetőeljárás

(C-555/16. sz. ügy)

(2017/C 195/09)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Salerno

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Vincenzo D’Andria és Giuseppina D’Andria

2017. április 4-i végzésében a Bíróság (hetedik tanács) megállapította a következőket:

1)

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges érvényesülés elvét akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, a szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz meg.

2)

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, korlátozó jellegű nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a szerencsejátékokkal kapcsolatos koncesszió jogosultját, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor ingyenesen átengedje, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/7


A Tribunale di Salerno (Olaszország) által 2016. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicola Turco elleni büntetőeljárás

(C-581/16. sz. ügy)

(2017/C 195/10)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Salerno

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Nicola Turco

2017. április 4-i végzésében a Bíróság (hetedik tanács) megállapította a következőket:

1)

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges érvényesülés elvét akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, a szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz meg.

2)

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, korlátozó jellegű nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a szerencsejátékokkal kapcsolatos koncesszió jogosultját, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor ingyenesen átengedje, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/8


A Tribunale di Salerno (Olaszország) által 2016. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alfonso Consalvo elleni büntetőeljárás

(C-582/16. sz. ügy)

(2017/C 195/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Salerno

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Alfonso Consalvo

2017. április 4-i végzésében a Bíróság (hetedik tanács) megállapította a következőket:

1)

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges érvényesülés elvét akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, a szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz meg.

2)

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, korlátozó jellegű nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a szerencsejátékokkal kapcsolatos koncesszió jogosultját, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor ingyenesen átengedje, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/8


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-112/16. sz., Gaki kontra Parlament ügyben 2016. szeptember 19-én hozott végzése ellen Anastasia-Soultana Gaki által 2016. november 28-án benyújtott fellebbezés

(C-610/16. P. sz. ügy)

(2017/C 195/12)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Anastasia-Soultana Gaki (képviselő: G. Keisers Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

Az Európai Unió Bírósága (tizedik tanács) a 2017. április 6-i végzésével a fellebbezést elutasította, és a fellebbezőt kötelezte saját költségeinek viselésére.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/9


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Novartis Farma SpA kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(C-29/17. sz. ügy)

(2017/C 195/13)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Novartis Farma SpA

Alperes: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a később módosított 2001/83/EK irányelvben (1) foglalt rendelkezésekkel, és különösen az irányelv 5. és 6. cikkének a (2) preambulumbekezdéssel is összefüggésben értelmezett rendelkezésével azon nemzeti törvény (a decreto legge többször hivatkozott 1. cikkének (4a) bekezdése) alkalmazása, amely a költségek csökkentése érdekében az állami egészségügyi szolgálat által fizetendő gyógyszerek listájára történő felvétellel ösztönzi egy gyógyszernek a betegek vonatkozásában általánosságban engedélyezett terápiás célon túli használatát, függetlenül az egyes betegek terápiás szükségleteitől, és annak ellenére, hogy a piacon létezik és rendelkezésre áll a különös terápiás célra engedélyezett gyógyszer?

2)

A 2001/83/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja (magisztrális gyógyszer) alkalmazható-e abban az esetben, ha a gyógyszerkészítményt – még ha azt az egyes betegek számára gyógyszertárban, orvosi rendelvényre készítik is el – egyébként sorozatban, egyező és ismétlődő módon, az egyes betegek különös szükségleteinek figyelembevétele nélkül gyártották a készítménynek a kórház és nem a beteg részére történő kiadásával (figyelemmel arra, hogy a terméket a H-OSP osztályba sorolták be), valamint a készítmény csomagolásának helye szerinti intézménytől akár eltérő intézményben történő felhasználással?

3)

Ellentétes-e a később módosított 726/2004/EK rendeletben (2) foglalt rendelkezésekkel, és különösen 3., 25. és 26. cikkével, továbbá mellékletével, amelyek az Európai Gyógyszerügynökségre (EMA) ruházták az onkológiai kezelés terápiás céljára szolgáló gyógyszerek minőségének, biztonságának és hatékonyságának ellenőrzésére irányuló kizárólagos hatáskört egyrészt a forgalomba hozatali engedély kiadására irányuló eljárás keretében (kötelező központosított eljárás), másrészt a gyógyszer piaci forgalomba hozatalát követő farmakovigilanciai intézkedések ellenőrzése és összehangolása céljából, azon nemzeti törvény alkalmazása, amely a nemzeti szabályozó hatóságra (AIFA) ruházza az olyan gyógyszerek off label használattal összefüggő biztonságának megállapítására irányuló hatáskört, amelyek engedélyezése az Európai Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által végzett műszaki-tudományos értékelésre figyelemmel?

4)

Ellentétes-e a később módosított 89/105/EGK irányelvben (3) foglalt rendelkezésekkel, és különösen az 1. cikk (3) bekezdésével azon nemzeti törvény alkalmazása, amely a kezelt személy felmerülő egészségügyi költségeinek megtérítésével kapcsolatos határozatai keretében lehetővé teszi a tagállam számára olyan gyógyszerek árának visszatérítését, amelyek az Európai Bizottság vagy a szakosított európai ügynökség által a központosított értékelési eljárás végén kiadott forgalomba hozatali engedélyben megjelölt terápiás céltól eltérő célra kerülnek felhasználásra anélkül, hogy fennállnának a 2001/83/EK irányelv 3. és 5. cikkében foglalt feltételek?


(1)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.; helyesbítés: HL L 2009. L 87., 174. o.)

(2)  Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 136., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 229. o.)

(3)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló, 1988. december 21-i 89/105/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 345. o.)


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/10


A Corte costituzionale (Olaszország) által 2017. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. A. S., M. B.

(C-42/17. sz. ügy)

(2017/C 195/14)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte costituzionale

Az alapeljárás felei

M. A. S., M. B.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy az előírja a büntetőbíróság számára az elévüléssel kapcsolatos olyan nemzeti szabályozás mellőzését, amely az esetek jelentős számában megakadályozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő súlyos csalások visszaszorítását, vagyis az állam pénzügyi érdekeit sértő csalások vonatkozásában előírt elévülési időhöz képest az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások esetében rövidebb elévülési időt ír elő akkor is, ha az alkalmazás szóban forgó mellőzésének nincs kellően határozott jogalapja?

2)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy az előírja a büntetőbíróság számára az elévüléssel kapcsolatos olyan nemzeti szabályozás alkalmazásának mellőzését, amely az esetek jelentős számában megakadályozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő súlyos csalások visszaszorítását, vagyis az állam pénzügyi érdekeit sértő csalások vonatkozásában előírt elévülési időhöz képest az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások esetében rövidebb elévülési időt ír elő akkor is, ha a tagállam jogrendjében az elévülés a büntető anyagi jog részét képezi, és arra vonatkozik a törvényesség elve?

3)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Bírósága nagytanácsának 2015. szeptember 8-i Taricco-ítéletét, C-105/14, hogy az előírja a büntetőbíróság számára az elévüléssel kapcsolatos olyan nemzeti szabályozás alkalmazásának mellőzését, amely az esetek jelentős számában megakadályozza az Unió pénzügyi érdekeit sértő súlyos csalások visszaszorítását, vagyis az állam pénzügyi érdekeit sértő csalások vonatkozásában előírt elévülési időhöz képest az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások esetében rövidebb elévülési időt ír elő akkor is, ha az alkalmazás szóban forgó mellőzése ellentétes a tagállam alkotmányos rendjének alapelveivel vagy a személyeknek a tagállam Alkotmányában elismert, elidegeníthetetlen jogaival?


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/10


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-82/14. sz., Copernicus-Trademarks kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2016. július 7-én hozott ítélete ellen a Verus Eood által 2017. február 23-án benyújtott fellebbezés

(C-101/17. P. sz. ügy)

(2017/C 195/15)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Verus Eood (képviselő: C. Pfitzer ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Maquet

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri a Bíróságtól, hogy:

A T-82/14 határozatot teljes egészében helyezze hatályon kívül.

másodlagosan: a T-82/14 határozatot helyezze hatályon kívül, és a határozatot, az abban szereplő elferdített tények miatt, utalja vissza a Törvényszék elé.

Az alperest kötelezze az eljárás valamennyi fokán felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a következő jogalapokra hivatkozik:

1)

Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009 rendelet (európai uniós védjegyrendelet) (1), és különösen e rendelet 52. cikkének megsértése.

2)

Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009 rendelet (európai uniós védjegyrendelet) és különösen e rendelet 75. cikkének megsértése.

3)

Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009 rendelet (európai uniós védjegyrendelet) és különösen e rendelet 76. cikkének megsértése.

4)

Az Európai Unió Bírósága „rosszhiszemű védjegybejelentésre” vonatkozó ítélkezési gyakorlatának megsértése.

5)

Az Európai Unió Bírósága „alapjogi jegyzékének” megsértése.

6)

a nemzetközi jog, nevezetesen az ipari tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezmény megsértése.

7)

A nemzetközi jog, nevezetesen a TRIPS-megállapodás (a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás) megsértése.

8)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 16. cikkének megsértése.

9)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikke (2) bekezdésének megsértése.

10)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének megsértése.

11)

Az „1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata” 17. cikkének megsértése.

12)

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménynek és jegyzőkönyveinek, így különösen az 1. jegyzőkönyv 1. cikkének megsértése.

13)

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény tisztességes tárgyaláshoz való jogról szóló 6. cikkének megsértése, különösen az elferdített, valótlan tények (megállapítások), vádak, lejáratások, rágalmazások összefüggésében.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet megsértése (HL 2009. 78., 1. o.).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/11


A Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanyolország) által 2017. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – José Luis Cabana Carballo kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(C-141/17. sz. ügy)

(2017/C 195/16)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Az alapeljárás felei

Fellebbező fél: José Luis Cabana Carballo

Ellenérdekű felek: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 883/2004/EK rendelet (1) 53. cikke (3) bekezdésének a) és d) pontját az 5. cikkében foglaltakkal ellentétes rendelkezésekként kell e értelmezni, és ebből következően, az 5. cikk b) pontjában foglalt előírás helyett az előbbieket kell e alkalmazni?

2)

Az említett rendelet 53. cikke (3) bekezdésének a) pontja szempontjából úgy kell-e értelmezni, hogy a szokásos foglalkozás tekintetében megállapított tartós, teljes körű rokkantság után járó nyugellátásban a 20 %-os kiegészítésre vonatkozó spanyol szabályozás olyan jogszabály, amely megállapítja, hogy figyelembe kell venni a külföldön szerzett ellátásokat és jövedelmeket?

3)

Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén, az említett közösségi szabállyal ellentétesnek kell e tekinteni azon spanyol közigazgatási és bírósági gyakorlatot, amely felfüggeszti a 20 %-os kiegészítés juttatását a szokásos foglalkozás tekintetében megállapított tartós, teljes körű rokkantság után járó nyugellátásban, ha a kedvezményezett másik tagállamból származó öregségi nyugellátásban részesül?

4)

A 2. kérdésre adott igenlő válasz esetén, a hivatkozott rendelet 53. cikke (3) bekezdésének d) pontjával összeegyeztethetetlennek kell-e tekinteni, hogy a szokásos foglalkozás tekintetében megállapított tartós, teljes körű rokkantság után járó nyugellátásban a 20 %-os kiegészítést azon részében is felfüggesztik, amelyben meghaladja a másik tagállamban szerzett nyugellátás összegét?


(1)  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.)


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/12


A Törvényszék (második tanács) T-217/16. sz., Internacional de productos metálicos kontra Bizottság ügyben 2017. január 25-én hozott végzése ellen az Internacional de Productos Metálicos, S.A. által 2017. március 21-én benyújtott fellebbezés

(C-145/17. P. sz. ügy)

(2017/C 195/17)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (képviselők: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente és A. Monreal Lasheras ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-217/16. sz. ügyben 2017. január 25-én hozott ítéletét.

A Bíróság utalja vissza a T-2017/16. sz. ügyet az Európai Unió Törvényszéke elő, hogy az határozzon a 2016. február 26-i (EU) 2016/278 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében előírt időbeli korlátozásról.

A Bíróság kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.

Az első fellebbezési jogalap azon alapul, hogy fennáll a kereshetőségi jog ahhoz, hogy megsemmisítés iránti keresetet lehessen benyújtani az Európai Unió Törvényszékéhez (a továbbiakban: Törvényszék) a 2016/278 rendelettel (1) szemben, mivel teljesülnek az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésében foglalt feltételek. Amint azt a Bíróság is tudja, ezek a feltételek a következők: i) a megtámadott aktus általi közvetlen és személyes érintettség, illetve ii) közvetlen érintettség végrehajtási intézkedést maguk után nem vonó rendeleti jellegű jogi aktus által.

A megtámadott aktus általi közvetlen és személyes érintettséget illetően ügyfelünk úgy ítéli meg, hogy a Törvényszék nem vitatja e fél közvetlen érintettségét. Nem így van azonban az IPM esetében, mivel a vitatott rendelet valamennyi és minden egyes importőrre vonatkozik, akik EV-ikben olyan árukra vonatkozó nómenklatúrát vagy TARIC-számot alkalmaztak, amelyeket dömpingellenes vámok sújtottak, a 2009. gazdasági év (a 91/2009 rendelet hatálybalépése) és a 2016. gazdasági év között (a 2016/278 rendelet hatálybalépése), mindkét évet beleértve. Ily módon ezen importőrök „gazdasági szereplők meghatározott körét” alkotják, tehát a dömpingellenes vámok hatályon kívül helyezése hatásai őket konkrétan és sajátosan érintik.

Másfelől, a végrehajtási intézkedést maguk után nem vonó rendeleti jellegű jogi aktus általi közvetlen érintettséget illetően az elemzés annak bizonyítására irányul, hogy a 2016/278 rendelet nem tartalmaz végrehajtási aktusokat. Ily módon a fizetési kötelezettségek, amelyekre a Törvényszék a rendelet végrehajtási aktusaiként hivatkozik, nem ilyen jellegűek, az e féllel szemben érvényesített fizetési kötelezettségek kizárólag a 91/2009 rendelet (2) rendelkezéseiből eredtek, mivel semmiféle fizetési kötelezettség nem következett számára a megtámadott rendelet (2016/278 rendelet). Ezt bizonyítja, hogy az adott időben a spanyol adóhatóság a fizetési kötelezettséget a megtámadott rendelet hatályba lépése előtt írta elő az IPM-mel szemben.

E körülményekre figyelemmel a megtámadott 2. cikk autonóm rendelkezés, amely nem igényel semmiféle utólagos jogi aktust ahhoz, hogy joghatásokat keletkeztessen hatálybalépésétől kezdődően, ez tehát csak bizonyos dömpingellenes vám hatályon kívül helyezésére korlátozódik, tekintettel arra, hogy azok összeegyeztethetetlenek a dömpingellenes megállapodással és a GATT-egyezménnyel.

Ezenfelül a rendelet nemtevési kötelezettséget ír elő – elrendeli a spanyol állammal szemben, hogy ne írjon elő újból dömpingellenes vámokat –, ami megakadályozza bármely olyan adójogi aktus kibocsátását, amely a nemzeti jogban megtámadható, mivel a megsemmisítés iránti keresetvolt az egyetlen út, amelyre az IPM számított a 2016/278 rendelet 2. cikkének megtámadása tekintetében.

A fentiekre figyelemmel a fél azt állítja, hogy az IPM az EUMSZ 263. cikk értelmében kereshetőségi joggal rendelkezik ahhoz, hogy megsemmisítés iránti keresetet nyújtson be a 2016/278 rendelettel szemben, mivel az említett rendelet jellegénél és tartalmánál fogva semmiféle végrehajtási intézkedést nem tartalmaz.

2.

A fél második fellebbezési jogalapja keretében a Törvényszékhez intézett azon kérelemre hivatkozik, amely a megtámadott rendelet 1. cikke joghatása visszaható hatályú alkalmazásának elismerésére vonatkozott. E tekintetben a Törvényszéknek a megtámadott végzésében tett megállapításával szemben – miszerint nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy megállapítsa a rendelet 1. cikkének visszaható hatályát – a fél úgy véli, hogy az a rendelet 2. cikke megsemmisítésének szükséges következménye, mivel az említett cikk azt az időbeli korlátot írja elő, amelynek jogellenességén az elutasított megsemmisítés iránti kereset alapult. Ezért a rendelet 1. cikke visszaható hatályán megállapítására irányuló, a fél által benyújtott kérelem teljes egészében elfogadható, mivel ez közvetetten elfogadásra került a rendelet 2. cikke semmisségének megállapításával.


(1)  A Kínai Népköztársaságból származó, valamint – kiterjesztés alapján – a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. február 26-i (EU) 2016/278 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016 L 52., 24. o.)

(2)  A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009 L 29., 1. o.)


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/14


Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2017. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „E LATS” Valsts ieņēmumu dienests

(C-154/17. sz. ügy)

(2017/C 195/18)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: SIA „E LATS”

Alperes: Valsts ieņēmumu dienests

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 311. cikke (1) bekezdésének 1. pontját, hogy használt cikkeknek tekinthetők a valamely kereskedő által megszerzett egyes olyan használt árucikkek, amelyek (a jelen ügyhöz hasonlóan) nemesfémet vagy drágakövet tartalmaznak és azokat elsősorban a bennük található nemesfémek vagy drágakövek kinyerése céljából értékesítik tovább?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén a különös szabályozás alkalmazásának korlátozása szempontjából releváns-e az, hogy a kereskedő ismeri a későbbi vevőnek a használt árucikkekben lévő nemesfém vagy drágakő kinyerésére irányuló szándékát, vagy az ügylet objektív jellemzői minősülnek relevánsnak (a termékek mennyisége, az ügyletben résztvevő másik fél jogállása, stb.)?


(1)  HL 2006 L 347., 1. o.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/14


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino kontra Administración del Estado

(C-169/17. sz. ügy)

(2017/C 195/19)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Alperes: Administración del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 34. cikket és az EUMSZ 35. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabály, mint a Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (az ibériai sertés húsára, sonkájára, lapockájára és tarjahúsára vonatkozó minőségi szabvány jóváhagyásáról szóló, 2014. január 10-i 4/2014 királyi rendelet) 8. cikkének (1) bekezdése, amely a Spanyolországban előállított és forgalmazott termékeken az „ibérico” megjelölés alkalmazását attól teszi függővé, hogy a belterjes gazdálkodási rendszerben az ibériai sertést tenyésztők a 110 kilogramm élősúlyt meghaladó állatonként legalább 2 m2-re bővítsék az összes szabad alapterületet, annak ellenére, hogy – adott esetben – igazolható, hogy a szóban forgó intézkedés célja a jogszabályban említett termékek minőségének javítása?

2)

Úgy kell-e értelmezni a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelvnek a 12. cikkével együttesen értelmezett 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabály, mint a Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (az ibériai sertés húsára, sonkájára, lapockájára és tarjahúsára vonatkozó minőségi szabvány jóváhagyásáról szóló, 2014. január 10-i 4/2014 királyi rendelet) 8. cikkének (1) bekezdése, amely a Spanyolországban előállított és forgalmazott termékeken az „ibérico” megjelölés alkalmazását attól teszi függővé, hogy a belterjes gazdálkodási rendszerben az ibériai sertést tenyésztők a 110 kilogramm élősúlyt meghaladó állatonként legalább 2 m2-re bővítsék az összes szabad alapterületet, jóllehet a nemzeti szabály célja a termékek minőségének javítása és nem kifejezetten a sertések védelmének javítása?

Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a 2008/120/EK irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. és 35. cikkével együttesen értelmezett 12. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan szabály, mint a 4/2012 királyi rendelet 8. cikkének (1) bekezdése, amely más tagállamok termelői számára, a Spanyolországban előállított és forgalmazott termékek minőségének javítása céljából – és nem a sertések védelme céljából –, az állatokra vonatkozó ugyanazon tenyésztési feltételek teljesítését írja elő, mint a spanyol termelők számára, hogy a sertéseikből készült termékek megfeleljenek az említett királyi rendelet által szabályozott kereskedelmi megjelöléseknek?

3)

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 34. cikket és az EUMSZ 35. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabály, mint a Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (az ibériai sertés húsára, sonkájára, lapockájára és tarjahúsára vonatkozó minőségi szabvány jóváhagyásáról szóló, 2014. január 10-i 4/2014 királyi rendelet) 8. cikkének (1) bekezdése, amely a vágásra irányadó legkorábbi életkorként 10 hónapos kort ír elő azon sertésekre, amelyekkel a de cebo (hízlalt) kategóriájú termékeket állítják elő, e termékek kategóriájának javítása céljából?


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/15


2017. április 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-181/17. sz. ügy)

(2017/C 195/20)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux és J. Rius meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkével összhangban állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság, mivel a gépjárművek minimális számát határozta meg lakossági személyfuvarozási engedély megszerzéséhez, nem teljesítette a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkéből és 5. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit.

a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Bizottság által a Spanyol Királysággal szemben indított kereset tárgya a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009, L 300., 51. o.) (1) alkalmazása.

A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság azzal, hogy lakossági személyfuvarozási engedély megszerzésének feltételéül azt írta elő, hogy a vállalkozások legalább három gépjárművel rendelkezzenek, nem teljesítette az említett rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, valamint 5. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit.


(1)  HL 2009, L 300., 51. o.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/16


2017. április 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-205/17. sz. ügy)

(2017/C 195/21)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és E. Sanfrutos Cano meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel nem hozta meg a 2011. április 14-i Bizottság kontra Spanyolország ítélet (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260) végrehajtásához szükséges minden intézkedést – nem teljesítette az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze a Spanyol Királyságot, hogy fizessen 171 217,2 euró összegű kényszerítő bírságot a Bizottságnak a 2011. április 14-i Bizottság kontra Spanyolország ítéletben (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260) foglaltak teljesítésével kapcsolatos késedelem minden egyes napjára a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjától a C-343/10. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésének napjáig;

a Bíróság kötelezze a Spanyol Királyságot, hogy fizessen 19 303,9 euró összegű napi átalányösszeget a Bizottságnak a 2011. április 14-i Bizottság kontra Spanyolország ítélet (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260) kihirdetésének napjától a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjáig, illetve a C-343/10. sz. ügyben hozott ítélet teljes végrehajtásának napjáig, amennyiben ez utóbbi korábban következik be;

a Bíróság kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság álláspontja szerint a Spanyol Királyság nem hozta meg a Törvényszék azzal kapcsolatos ítéletének végrehajtásához szükséges összes intézkedést, hogy Valle de Güimar agglomerációja nem rendelkezik a 91/271 irányelv (1) 3. cikkének megfelelő, a települési szennyvizet összegyűjtő rendszerekkel, valamint hogy Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo és Santiago agglomerációja nem végzi el a települési szennyvíznek a 91/271 irányelv 4. cikke (1), (3) és adott esetben (4) bekezdésének megfelelő kezelését.


(1)  A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL 1991. L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.).


Törvényszék

19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/17


A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Green Source Poland kontra Bizottság

(T-512/14. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - ERFA - Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése - Nagyprojekthez való pénzügyi hozzájárulás nyújtásának megtagadása - A projekt megvalósításáért felelős vállalkozás - Közvetlen érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2017/C 195/22)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsó, Lengyelország) (képviselők: M. Merola és L. Armati ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben M. Clausen és B.-R. Killmann, később B.-R. Killmann és R. Lyal meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a lengyelországi „konvergencia”-célkitűzés keretében az „Innovatív gazdaság” elnevezésű, strukturális támogatás iránti operatív program részét képező „Bioüzemanyag gyártásához felhasznált biokomponensek innovatív gyártási technológiáinak megvétele és megvalósítása” nevet viselő nagyprojektnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) való pénzügyi hozzájárulás nyújtását megtagadó 2014. április 7-i C(2014) 2289 final bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Green Source Poland sp. z o.o. maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 395., 2014.11.10.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/17


A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Meta Group kontra Bizottság

(T-744/14. sz. ügy) (1)

((„Választottbírósági kikötés - A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogram (2002 – 2006) keretében kötött támogatási szerződések - A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007 – 2013) keretében kötött szerződések - A kifizetett összegek visszatérítése - A felperes számára biztosított pénzügyi hozzájárulás teljes összegéből megfizetendő összeg - Támogatható költségek - Szerződéses felelősség”))

(2017/C 195/23)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Meta Group (Róma, Olaszország) (képviselők: A. Bartolini és A. Formica ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Recchia és R. Lyal meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 272. cikken alapuló, az annak megállapíttatására irányuló kérelem, hogy a Bizottság nem teljesítette az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramja (2002–2006) és a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) alapján általa a felperessel megkötött több támogatási szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségeit, továbbá a felperes által hivatkozott követelésekkel kapcsolatban a Bizottság által teljesített ellentételezések jogellenes jellegének megállapíttatására irányuló kérelem, a Bizottság arra kötelezésére irányuló kérelem, hogy fizesse meg a felperesnek az említett támogatási szerződések alapján neki járó összegeket, késedelmi kamatokkal és pénzügyi kiigazítással együtt, valamint a felperes által állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Meta Group Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 462., 2014.12.22.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/18


A Törvényszék 2017. április 28-i ítélete – Gameart kontra Bizottság

(T-264/15. sz. ügy) (1)

((„A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásra vonatkozó dokumentumok - Valamely tagállam által kiállított dokumentumok - A tagállamhoz benyújtott, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem - A hozzáférés iránti kérelem Bizottsághoz történő átirányítása - A hozzáférés megtagadása - A Bizottság hatásköre - Valamely intézménytől származó dokumentum - Az 1049/2001/EK rendelet 5. cikke”))

(2017/C 195/24)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Lengyelország) (képviselő: P. Hoffman ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux, A. Buchet és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna, M. Kamejsza és M. Pawlicka meghatalmazottak), Európai Parlament (képviselők: D. Warin és A. Pospíšilová Padowska meghatalmazottak) és az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben J.-B. Laignelot, K. Pleśniak és E. Rebasti, később J.-B. Laignelot és E. Rebasti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2015. február 18-i határozata azon részének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, amelyben az elutasította a Lengyel Köztársaság által kiállított dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet, amelyet a Lengyel Köztársaság az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének második bekezdése alapján irányított át a Bizottsághoz.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2015. február 18 i határozatát azon részében, amelyben a Bizottság elutasította a Lengyel Köztársaság által kiállított dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet, amelyet a Lengyel Köztársaság az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30 i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke alapján irányított át a Bizottsághoz.

2)

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Lengyel Köztársaság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 254., 2015.8.3.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/19


A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – Germanwings kontra Bizottság

(T-375/15. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A zweibrückeni repülőteret használó légitársaság javát szolgáló támogatás - Előny - Az államnak való betudhatóság - Indokolási kötelezettség - Jogos bizalom - A dokumentumokhoz való hozzáférés - Az állami támogatások ellenőrzésére irányuló eljárással kapcsolatos dokumentumok - A kért dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának megtagadása - Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel”))

(2017/C 195/25)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Germanwings GmbH (Köln, Németország) (képviselő: A. Martin-Ehlers ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben A. Buchet, T. Maxian Rusche, R. Sauer és K. Herrman, később A. Buchet, T. Rusche, K. Herrman és S. Noë meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikkre alapított és egyrészt a zweibrückeni repülőtér és a repülőteret használó légitársaságok javára Németország által nyújtott SA.27339 (12/C – korábbi 11/NN) számú állami támogatásról szóló, 2014. október 1-jei (EU) 2016/152 bizottsági határozat (HL 2016. L 34., 68. o.) részleges megsemmisítése, másrészt pedig az SA.27339 számú állami támogatással kapcsolatos eljárásra vonatkozó közigazgatási iratanyaghoz való részleges hozzáférést megtagadó, 2015. május 11-i GESTDEM 2015/1288 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a zweibrückeni repülőtér és a repülőteret használó légitársaságok javára Németország által nyújtott SA.27339 (12/C – korábbi 11/NN) számú állami támogatásról szóló, 2014. október 1-jei (EU) 2016/152 bizottsági határozat (HL 2016. L 34., 68. o.) 1. cikkének (2) bekezdését, amennyiben az a Flughafen Zweibrücken GmbH és a Germanwings GmbH között létrejött első megállapodásra vonatkozik, valamint 3. cikke (4) bekezdésének e) pontját.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Európai Bizottság a saját költségein kívül köteles viselni a Germanwings részéről felmerült költségek háromnegyedét.

4)

A Germanwings maga viseli saját költségeinek egynegyedét.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/20


A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – JYSK kontra Bizottság

(T-403/15. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - ERFA - Az 1083/2006/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése - Nagyprojekthez való pénzügyi hozzájárulás nyújtásának megtagadása - A projekt megvalósításáért felelős vállalkozás - Közvetlen érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2017/C 195/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Lengyelország) (képviselő: H. Sønderby Christensen ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: R. Lyal, B.-R. Killmann és M. Clausen, később: R. Lyal és B.-R. Killmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Lengyel Köztársaság által a 2007–2013-as programozási időszakra bevezetett „Innovatív gazdaság” operatív program keretében a „Európai közös szolgáltató központ – Intelligens logisztikai rendszerek” nagyprojektre az Európai regionális fejlesztési alapból (ERFA) való pénzügyi hozzájárulás nyújtását megtagadó 2015. május 11-i C(2015) 3228 bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A JYSK sp. z o.o. viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 311., 2015.9.21.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/20


A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – Deere kontra EUIPO (EXHAUST-GARD)

(T-622/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az EXHAUST-GARD európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja - Védelemhez való jog - A 207/2009 rendelet 75. cikke”))

(2017/C 195/27)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deere & Company (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok) (képviselők kezdetben: N. Weber és T. Heitmann, később: N. Weber ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: H. Kunz meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának az EXHAUST-GARD szómegjelölés európai uniós védjegyként való lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. szeptember 8-án hozott határozata (R 196/2014-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Deere & Company-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 7., 2016.1.11.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/21


A Törvényszék 2017. május 3-i ítélete – Environmental Manufacturing kontra EUIPO – Société Elmar Wolf (Egy farkasfej ábrázolása)

(T-681/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Egy farkasfejet ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A korábbi Outils WOLF nemzetközi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 195/28)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Malynicz QC)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Franciaország) (képviselő: N. Boespflug ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Société Elmar Wolf és az Environmetnal Manufacturing közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. szeptember 3-án hozott határozata (R 1252/2015-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Environmental Manufacturing LLP-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 38., 2016.2.1.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/21


A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – BASF kontra EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(T-721/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A DINCH európai uniós szóvédjegy - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja”))

(2017/C 195/29)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: BASF SE (Ludwigshafen, Németország) (képviselők: A. Schulz és C. Onken ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: R. Pethke és M. Fischer meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Evonik Industries AG (Essen, Németország) (képviselő: A. Schabenberger ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának az Evonik Industries és a BASF közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. szeptember 23-án hozott határozata (R 2080/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A BASF SE-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 68., 2016.2.22.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/22


A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Haw Par kontra EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD)

(T-25/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A GELENKGOLD európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Egy tigrist ábrázoló korábbi európai uniós ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Jogerő - A védjegy használat révén szerzett fokozott megkülönböztető képessége - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Meghallgatáshoz való jog - A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata - Védjegysorozat”))

(2017/C 195/30)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Haw Par Corp. Ltd (Szingapúr, Szingapúr) (képviselők: R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler és C. Brockmann, ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Ausztria) (képviselők: J. Sachs és C. Sachs ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Haw Par és a Cosmowell közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. november 4-én hozott határozata (R 1907/2015-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Haw Par Corp. Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 106., 2016.3.21.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/23


A Törvényszék 2017. május 3-i ítélete – Enercon kontra EUIPO – Gamesa Eólica (A zöld színárnyalatai)

(T-36/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A zöld színárnyalataiból álló európai uniós védjegy - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja”))

(2017/C 195/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Enercon GmbH (Aurich, Németország) (képviselő: S. Overhage, R. Böhm és A. Silverleaf ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtt: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spanyolország) (képviselő: A. Sanz Cerralbo ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Gamesa Eólica és az Enercon közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. október 28-án hozott határozata (R 597/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Enercon GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 111., 2016.3.29.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/23


A Törvényszék 2017. május 4-i ítélete – Kasztantowicz kontra EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

(T-97/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - A GEOTEK európai uniós szóvédjegy - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A 2868/95/EK rendelet 40. szabályának (5) bekezdése - A védjegy tényleges használatának igazolása - Elkésettség - A 2868/95 rendelet 61. szabályának (2) és (3) bekezdése, valamint 65. szabályának (1) bekezdése - A jogosultnak a megállapított határidőről telefaxon keresztül történő értesítése - Az EUIPO által bemutatott kézbesítési jelentés kétségbevonására alkalmas körülmények hiánya - A 207/2009 rendelet 78. cikke - A 2868/95 rendelet 57. szabálya - Tanúk meghallgatása iránti kérelem - Az EUIPO mérlegelési mozgástere”))

(2017/C 195/32)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Martin Kasztantowicz (Berlin, Németország) (képviselő: R. Ronneburger ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Hanf és A. Söder meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Gbb Group Ltd (Letchworth, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Gbb Group és M. Kasztantowicz közötti megszűnés megállapítási iránti eljárással kapcsolatban 2015. december 14-én hozott határozata (R 3025/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Martin Kasztantowicz-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 145., 2016.4.25.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/24


A Törvényszék 2017. május 5-i ítélete – PayPal kontra EUIPO – Hub Culture (VENMO)

(T-132/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A VENMO európai uniós szóvédjegy - Rosszhiszeműség - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 195/33)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: PayPal, Inc. (San José, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: A. Renck ügyvéd és I. Junkar solicitor)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermuda, Egyesült Királyság) (képviselő: J. Hill barrister)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a PayPal és a Hub Culture közötti törlési eljárással kapcsolatban 2016. január 12-én hozott határozata (R 2974/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ötödik fellebbezési tanácsának 2016. január 12-i határozatát (R 2974/2014-5. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli, a saját költségein felül, a PayPal, Inc. költségeit.

3)

A Hub Culture Ltd viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 191., 2016.5.30.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/24


A Törvényszék 2017. május 3-i ítélete – Gfi PSF kontra Európai Bizottság

(T-200/16. sz. ügy) (1)

((Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Weboldalak fejlesztésével, karbantartásával, korszerűsítésével összefüggő, és a kapcsolódó segítségnyújtási szolgáltatások - A költségvetési rendelet 111. cikke (4) bekezdésének b) pontja))

(2017/C 195/34)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gfi PSF Sàrl (Leudelange, Luxembourg) (képviselő: F. Moyse ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude és S. Lejeune meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 263. cikken alapuló, az Európai Unió Kiadóhivatalának (OP) a felperes által többek között az ezen hivatal weboldalainak a fejlesztésével, karbantartásával, korszerűsítésével összefüggő, és a kapcsolódó segítségnyújtási szolgáltatások vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárás (HL 2015/S 251–459901) keretében tett ajánlatot elutasító 2016. március 2-i és 16-i határozatainak, valamint szükség esetén az OP 2016. április 22-i megerősítő határozatának a megsemmisítése iránti kérelem, másrészt pedig az EUMSZ 268. cikken alapuló, a felperesek által ezen határozatok miatt állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Gfi PSF Sàrl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 222., 2016.6.20


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/25


A Törvényszék 2017. május 5-i ítélete – Messe Friedrichshafen kontra EUIPO – El Corte Inglés (Out Door)

(T-224/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Out Door európai uniós ábrás védjegy - OUTDOOR PRO korábbi európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A 207/2009 rendelet 76. cikke”))

(2017/C 195/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Németország) (képviselő: W. Schulte Hemming ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Eberl és D. Hanf meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselő: J.L. Rivas Zurdo ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az El Corte Inglés és a Messe Friedrichshafen közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. február 8-án hozott határozata (R 2302/2011-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Messe Friedrichshafen GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 232., 2016.6.27.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/26


A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – CC kontra Parlament

(T-446/16. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Felvétel - Versenyvizsga-kiírás - Nyílt versenyvizsga - A sikeres pályázók listájának kezelésével kapcsolatos hibák - Szerződésen kívüli felelősség - Új bizonyítékok - Vagyoni kár - Egyenlő bánásmód - A tények elferdítése - Lehetőség elvesztése”))

(2017/C 195/36)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: CC (képviselők: G. Maximini és C. Hölzer ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: M. Ecker és E. Despotopoulou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (egyesbíró) a CC kontra Parlament ügyben 2016. július 21-én hozott ítéletével (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165) szemben benyújtott, és az ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (egyesbíró) a CC kontra Parlament ügyben 2016. július 21-én hozott ítéletét (F-9/12 RENV) hatályon kívül helyezi, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék először is CC próbaidős tisztviselőként való, az Európai Unió Tanács általi felvételével kapcsolatos lehetőségének elvesztését a 2006. február 16. és 2007. augusztus 31. közötti időszak kizárásával számította ki, másodszor pedig CC próbaidős tisztviselőként való, az Európai Unió más intézményei és szervei általi felvételével kapcsolatos lehetőségének elvesztését a Tanács esetében alkalmazottól eltérő módszerrel számította ki.

2)

A Törvényszék a fellebbezést az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék az ügyet visszautalja a Törvényszéknek egy, a jelen fellebbezésben határozatot hozótól eltérő tanácsa elé.

4)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 371., 2016.10.10.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/26


A Törvényszék 2017. április 26-i ítélete – OU kontra Bizottság

(T-569/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Fegyelmi eljárás - Felfüggesztés - Díjazásból való visszatartás - Megrovás - Megtérítés - A személyzeti szabályzat IX. melléklete 24. cikkének (4) bekezdése”))

(2017/C 195/37)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: OU (képviselők: J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Ehrbar és F. Simonetti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján egyrészt a felperes által benyújtott, a díjazásából 2007. január 15-től hat hónapon át visszatartott összegek kifizetése iránti kérelmet elutasító, 2015. március 13-i bizottsági határozat megsemmisítése, másrészt az említett összegek kamattal növelve történő kifizetése iránt benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a 2015. március 13-i határozatot, amellyel az Európai Bizottság elutasította az OU által benyújtott, a díjazásából a 2006. december 14-i bizottsági határozat alapján visszatartott összegek kifizetése iránti kérelmet.

2)

A Törvényszék kötelezi a Bizottságot arra, hogy fizesse ki OU számára a díjazásából a 2006. december 14-i határozat alapján visszatartott összegeket.

3)

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 211., 2016.6.13. (eredetileg az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékén F-141/15. szám alatt nyilvántartásba vett és 2016. szeptember 1-jén az Európai Unió Törvényszékéhez áttett ügy).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/27


A Törvényszék 2017. április 28-i ítélete – Azoulay és társai kontra Parlament

(T-580/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Tisztviselők - Ideiglenes alkalmazottak - Díjazás - Családi támogatások - Iskoláztatási támogatás - Az iskoláztatási költségek visszatérítésének megtagadása - A személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdése - Jogos bizalom - Egyenlő bánásmód - A megfelelő ügyintézés elve”))

(2017/C 195/38)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Irit Azoulay (Brüsszel, Belgium), Andrew Boreham (Wansin-Hannut, Belgium), Mirja Bouchard (Villers-la-Ville, Belgium) és Darren Neville (Ohain, Belgium) (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: E. Taneva és L. Deneys, meghatalmazotti minőségben)

Az ügy tárgya

A Parlament 2015. április 24-i, a 2014/15 évre vonatkozó iskoláztatási támogatást megtagadó egyedi határozatai megsemmisítésére, és szükség esetén a Parlament 2015. november 17-i és 19-i, a felperesek 2015. július 20-i panaszait részben elutasító egyedi határozatainak megsemmisítésére irányuló, az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Irit Azoulay-t, Andrew Borehamet, Mirja Bouchard-t és Darren Neville-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 145., 2016.4.25. (eredetileg az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékén F-9/16. szám alatt nyilvántartásba vett és 2016. szeptember 1-jén az Európai Unió Törvényszékéhez áttett ügy).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/28


A Törvényszék 2017. április 28-i ítélete – HN kontra Bizottság

(T-588/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Tisztviselők - 1023/2013/EK, Euratom rendelet - A személyzeti szabályzat reformja - A pályafutásra és az AD 13 és AD 14 besorolási fokozatba való előléptetésre vonatkozó új szabályok - AD 12 besorolási fokozatú tisztviselők - Különleges feladatok ellátása - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikkének (3) bekezdése - A 2014. évi előléptetési időszak - A »tanácsadó vagy azonos rangú« beosztástípusba való besorolás iránti kérelem - A kinevezésre jogosult hatóság válaszának hiánya - A 2015. évi előléptetési időszak - A »tanácsadó vagy azonos rangú« vagy »egységvezető vagy azonos rangú« beosztástípusba való besorolás iránti újbóli kérelem - A kinevezésre jogosult hatóság általi elutasítás - A »tanácsadó vagy azonos rangú« beosztástípusba való besorolás elutasításának megerősítő jellege - A pert megelőző eljárásra vonatkozó követelmények - Elfogadhatatlanság”))

(2017/C 195/39)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: HN (képviselők: F. Sciaudone és R. Sciaudone ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Ehrbar és A-C. Simon meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott és különösen a felperes arra irányuló kérelmét elutasító „határozat megsemmisítése, hogy a felperes olyan különleges feladatokat lát el, amelyekre tekintettel [az új] személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikkének (3) bekezdése értelmében »egységvezető vagy azonos rangú« vagy »tanácsadó vagy azonos rangú« beosztástípusba sorolhatják be”, továbbá a „Bizottsági közlemény a Bizottság tagjai és a szóvivők kabinetjeinek összetételére vonatkozó szabályok módosításáról” című 2013. december 18-i SEC (2013) 691 határozat jogellenességének megállapítása.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék HN-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 251., 2016.7.11. (eredetileg az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékén F-18/16. szám alatt nyilvántartásba vett és 2016. szeptember 1-jén az Európai Unió Törvényszékéhez áttett ügy)


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/28


A Törvényszék 2017. március 17-i végzése – Düll kontra EUIPO – Cognitect (DaToMo)

(T-381/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása - Okafogyottság”))

(2017/C 195/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Klaus Düll (Südergellersen, Németország) (képviselő: S. Wolff-Marting ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Cognitect, Inc. (Durham, Észak-Karolina, Egyesült Államok)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Cognitect, Inc. és Klaus Düll közötti törlési eljárással kapcsolatban 2016. április 19-én hozott határozata (R 1383/2015-2. és R 1481/2015-2. sz. egyesített ügyek) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék Klaus Düllt és a Cognitect, Inc.-et kötelezi saját költségeik, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) részéről felmerült költségek fele-fele részben történő viselésére.


(1)  HL C 364., 2016.10.3.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/29


A Törvényszék elnökhelyettesének 2017. április 10-i végzése – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte kontra ACER

(T-123/17. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Energia - Az ACER A-001 – 2017. sz. (consolidated) ügyben hozott, beavatkozási kérelmet elutasító határozata - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya”))

(2017/C 195/41)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte (Bécs, Ausztria) (képviselő: B. Rajal ügyvéd)

Alperes: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (képviselők: P. Martinet és E. Tremmel meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk alapján az ACER által az A-001–2017. sz. (consolidated) ügyben 2017. február 17-én hozott, a felperes beavatkozási kérelmét elutasító határozata végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnökhelyettese az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnökhelyettese a költségekről jelenleg nem határoz.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/30


A Törvényszék elnökének 2017. április 21-i végzése – Post Telecom kontra EBB

(T-158/17. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Hírközlési szolgáltatások nyújtása anyaországi hálózat segítségével a luxembourgi EBB-csoport épületei és irodái számára - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya”))

(2017/C 195/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Post Telecom (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: M. Thewes, C. Saettel és T. Chevrier ügyvédek)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: T. Gilliams, P. Kiiver és C. Solazzo meghatalmazottak, segítőik: M. Belmessie és B. Schutyser ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 278. és az EUMSZ 279. cikken alapuló és a felperesnek az OP-1305. sz. ajánlati felhívás „Hírközlési szolgáltatások nyújtása anyaországi hálózat segítségével és széles körű hálózat az Európai Beruházási Bank Csoport javára” című 1. tétele keretében benyújtott ajánlatának elutasításáról szóló, 2017. január 6-i EBB határozatnak, és az e tétel más ajánlattevőnek történő odaítéléséről szóló határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék a T-158/17 R. sz. ügyben 2017. március 15-én hozott végzést visszavonja.

3)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/30


2017. március 10-én benyújtott kereset – Claro Sol Cleaning kontra EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(T-159/17. sz. ügy)

(2017/C 195/43)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Spanyolország) (képviselő: N. Fernández Fernández-Pacheco ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Solemo Oy (Helsinki, Finnország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy:„Claro Sol Facility Services desde 1972” európai uniós ábrás védjegy – 13 318 993. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. január 9-én hozott határozata (R 478/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala első fellebbezési tanácsának 2017. január 9-én hozott határozatát (R 478/2016-1. sz. ügy), amely részben helyt adott a Solemo Oy által benyújtott fellebbezésnek, és részben hatályon kívül helyezte a felperes 13 318 993. sz. „Claro Sol Facility Services desde 1972” európai uniós védjegybejelentésével szemben benyújtott B 2472267. sz. felszólalás alapján hozott határozatot, aminek következtéében az említett védjegy lajstromozását a 37. és 39. osztály vonatkozásában részben, a 35. osztály vonatkozásában pedig teljes mértékben megtagadták.

adja meg a védjegyoltalmat a 13 318 993. sz. „Claro Sol Facility Services desde 1972” európai uniós védjegybejelentés alapján a 35., 37. és 39. osztályba tartozó valamennyi szolgáltatás vonatkozásában, mivel a közönség részéről nem áll fenn az összetévesztés veszélye azon a területen, ahol a Finnországban lajstromozott 250 356. sz. „SOL” korábbi nemzeti védjegy, amelynek a beavatkozó fél a jogosultja, oltalmat élvez;

a beavatkozó felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8 cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/31


2017. március 31-én benyújtott kereset – Calhau Correia de Paiva kontra Bizottság

(T-202/17. sz. ügy)

(2017/C 195/44)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ana Calhau Correia de Paiva (Brüsszel, Belgium) (képviselők: V. Villante és G. Pandey ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a következő határozatokat és jogi aktusokat, adott esetben pedig előbb állapítsa meg, hogy az EPSO/AD/293/14 versenyvizsga-kiírás és a szóban forgó nyelvi rendszer az EUMSZ 277. cikk értelmében jogellenes és nem vonatkozik a felperesre:

az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) és a vizsgabizottság 2015. november 9-i arra irányuló határozata, hogy nem veszi fel a pályázó nevét az EPSO/AD/293/14 versenyvizsgával kapcsolatos tartaléklistára;

az EPSO és a vizsgabizottság 2016. június 23-i azon határozata, hogy nem vizsgálja felül a 2015. november 9-i határozatot, valamint hogy nem veszi fel újból a pályázó nevét a tartaléklistára;

az EPSO 2016. december 22-i azon határozata, amely elutasította a felperesnek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti, a vizsgabizottság azon határozata ellen irányuló igazgatási panaszát, hogy nem veszi fel a nevét az EPSO/AD/293/14 versenyvizsgával kapcsolatos tartaléklistára, valamint a kedvezőtlen felülvizsgálati határozat ellen irányuló igazgatási panaszát;

az EPSO/AD/293/14 versenyvizsga tartaléklistája;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a személyzeti szabályzat 1. cikkének, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, az arányosság elvének és az esélyegyenlőség elvének a tekintetben történő megsértésére alapított jogalap, hogy az EPSO a QWERTY EN, az AZERTY FR/BE, illetve a QWERTZ DE billentyűzetet írta elő az esettanulmány elkészítésére, továbbá nyilvánvaló értékelési hibára alapított jogalap.

2.

A második, az 1958. évi 1. rendeletnek az EPSO/AD/293/14 versenyvizsga-kiírással jóváhagyott és érvényesített nyelvi rendszerre tekintettel történő megsértésére, valamint az EPSO/AD/293/14 versenyvizsga-kiírás jogszerűtlenségére és alkalmazhatatlanságára alapított jogalap.

3.

A harmadik, a személyzeti szabályzat 1. cikkének, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének és az arányosság elvének a tekintetben történő megsértésére alapított jogalap, hogy az EPSO és/vagy a vizsgabizottság a német, az angol és a francia nyelvre korlátozza a versenyvizsgán részt vevő pályázók második nyelvének megválasztását.

4.

A negyedik, az esélyegyenlőség elvének az EPSO versenyvizsgájával kapcsolatos vizsgaeljárás tekintetében történő állítólagos megsértésére alapított jogalap.

5.

Az ötödik, az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének és a személyzeti szabályzat 25. cikkének a tekintetben történő megsértésére alapított jogalap, hogy az EPSO nem indokolta azon döntéseit, hogy egy meghatározott nyelvi rendszert fog jóváhagyni és előmozdítani, ez a jogalap továbbá azon alapul, hogy megsértették a versenyvizsga-kiírást és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkét, amikor az EPSO a vizsgabizottságra ruházott funkciókat gyakorolt.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/32


2017. április 3-án/ benyújtott kereset – GY kontra Bizottság

(T-203/17. sz. ügy)

(2017/C 195/45)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: GY (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

mondja ki, hogy

semmis az EPSO/AD/293/14 versenyvizsga vizsgabizottságának 2016. december 23-i, a felperes értékelőközpontba való bocsátását mellőző határozata;

az Európai Bizottság köteles méltányossági alapon nem vagyoni kártérítés címén 5000 euró megfizetésére;

mindenképpen az Európai Bizottság köteles a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy a vizsgabizottság megsértette az indokolási kötelezettséget azáltal, hogy nem tárta fel a felperes számára a 2016. július 20-i GY kontra Bizottság ítélet (F-123/15, EU:F:2016:160) végrehajtása érdekében elfogadott értékelési szempontokat.

2.

A második jogalap arra vonatkozik, hogy a vizsgabizottság megsértette a versenyvizsga-felhívást, mivel önkényesen korlátozta a felperes szakmai tapasztalatának értékelését azáltal, hogy három kérdés tekintetében kizárólag a szakmai tapasztalat időtartamára támaszkodott.

3.

A harmadik jogalap arra vonatkozik, hogy a vizsgabizottság több nyilvánvaló értékelési hibát is elkövetett, amelyek jogellenessé teszik azon határozatot, amelyben a maximális 56 pontból 17-et adtak neki (a küszöb 22. pont maradt).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/33


2017. április 3-án benyújtott kereset – Argus Security Projects kontra Bizottság és EUBAM

(T-206/17. sz. ügy)

(2017/C 195/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Ciprus) (képviselők: T. Bontinck és A. Guillerme, ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság, az Európai Unió líbiai határellenőrzést segítő missziója (EUBAM)

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUBAM Libya 2017. január 24-i, a 2014. február 16-i eredeti határozatot felváltó azon határozatát, amely elutasítja az Argus által az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM-13-020. sz. szerződés) keretében biztonsági szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatot, és a szerződést a Garda-nak ítéli oda;

az alpereseket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetek alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 1. o.) 110. cikkének, a szerződési dokumentációban a szerződés odaítélése tekintetében megállapított szabályoknak, különösen az ajánlattevői útmutató 4.1 és 12.1 pontjának, valamint az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére vonatkozó első jogalap. E jogalap három részből áll:

az első, a közbeszerzési szerződés szabályainak megfelelő tárgyi és működési erőforrások igénybevételének a hiányára alapított rész;

a második, a közbeszerzési szerződés szabályainak megfelelő emberi erőforrások igénybevételének a hiányára alapított rész;

a harmadik, a felhasználási terv mesterséges jellegére és az ajánlattevők ellenséges környezetben szerzett korábbi tapasztalatának figyelembevételére alapított rész.

2.

A második, a szerződés eredeti feltételeinek lényeges módosítására és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére vonatkozó jogalap. E jogalap két részből áll:

az első, az emberi erőforrások értékelésére alapított rész;

a második, a tárgyi erőforrások értékelésére és a felhasználási tervre alapított rész.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/34


2017. április 7-én benyújtott kereset – Mabrouk kontra Tanács

(T-216/17. sz. ügy)

(2017/C 195/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisz, Tunézia) (képviselők: J-R. Farthouat, N. Boulay ügyvédek, S. Crosby solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról szóló, 2017. január 27-i (KKBP) 2017/153 tanácsi határozatot (HL 2017. L 23., 19. o.) a felperesre vonatkozó részében; és

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a felperes vagyonának befagyasztása sérti az EJEE 6. cikkében, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében meghatározott észszerű idő elvét.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a befagyasztás nem kellően megalapozott:

a felperes által előterjesztett bizonyítékokkal ellentétben a Tanács a felperes vagyonát jogellenesnek tekinti, azonban nem szolgál indokolással;

a Tanács azzal, hogy a felperes vagyonát jogellenesnek tekintette, a tényállás értékelése során hibát követett el, amennyiben bármilyen értékelést is végzett;

a befagyasztás tárgytalan, mivel arra irányul, hogy támogassa Tunéziát a hűtlenül kezelt vagyon visszaszerzésében. Márpedig a felperes vagyonát nem kezelték hűtlenül.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a felperes vagyonának Ben Ali elnök bukása után történő befagyasztása sérti a felperes munkához való jogát.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a befagyasztás mindenesetre aránytalan és sérti a felperes tulajdonhoz való jogát.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/34


2017. április 18-án benyújtott kereset – Recylex és társai kontra Bizottság

(T-222/17. sz. ügy)

(2017/C 195/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Recylex SA (Párizs, Franciaország), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgium), Harz-Metall GmbH (Goslar, Németország) (képviselők: M. Wellinger, S. Reinart és K. Bongs ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

csökkentse a rájuk az EUMSZ 101. cikk szerinti eljárásban 2017. február 8-án hozott (C(2017) 900 final) bizottsági határozatban kiszabott bírság összegét;

biztosítson a felpereseknek fizetési kedvezményt;

kötelezze az alperest az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek hat jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy a Bizottság tévesen nem alkalmazta a felperesekre az engedékenységi közleményt (1) a jogsértés időtartama tekintetében.

2.

A második jogalap arra vonatkozik, hogy a Bizottság tévesen nem alkalmazta a felperesekre az engedékenységi közlemény 26. pontját (utolsó bekezdés) a Franciaországot érintő jogsértés tekintetében.

3.

A harmadik jogalap arra vonatkozik, hogy a Bizottság a bírság végső összegének kiszámításakor tévesen alkalmazott 10 %-os speciális növelést a bírságkiszabási iránymutatás (2) 37. cikke alapján.

4.

A negyedik jogalap arra vonatkozik, hogy a Bizottság tévesen nem alkalmazott a felperesekre 50 %-os csökkentést az engedékenységi közlemény 26. pontjának első franciabekezdése alapján.

5.

Az ötödik jogalap arra vonatkozik, hogy a vitatott határozat sérti az arányosság elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint az egyéni bírság kiszabásának elvét.

6.

A hatodik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogkörével élve biztosítson a felpereseknek fizetési kedvezményt a még hátralevő összeg tekintetében.


(1)  A kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló bizottsági közlemény (HL 2006. C 298., 17. o.), amelyet legutóbb a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló bizottsági közlemény módosításáról szóló bizottsági közlemény módosított (HL 2015. C 256., 1. o.).

(2)  Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL 2006. C 210., 2. o.)


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/35


2017. április 19-én benyújtott kereset – Zhejiang Jndia Pipeline Industry kontra Bizottság

(T-228/17. sz. ügy)

(2017/C 195/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Kína) (képviselő: S. Hirsbrunner ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, egyes készterméknek vagy nem annak minősülő, rozsdamentes acélból készült, tompahegesztéses csőszerelvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2017. január 26-i (EU) 2017/141 bizottsági végrehajtási rendeletet (HL 2017. L 22., 14. o.) a felperesre vonatkozó részében,

a Bizottságot, valamint az eljárás során a Bizottságot támogató esetleges beavatkozó feleket kötelezze a felperes jogi költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap, amely azon alapul, hogy a Bizottság számos nyilvánvaló értékelési hibát követett el, mikor azt állapította meg, hogy az USA és az EU műszaki szabványai szerinti rozsdamentes acélból készült, tompahegesztéses csőszerelvények egymás helyettesítői

A Bizottság nem teljesítette az arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a releváns bizonyítékokat pártatlanul értékelje, mivel a megtámadott rendeletben a kölcsönös helyettesíthetőségre vonatkozóan tett számos ténybeli megállapítás téves, ellentmondásos vagy félrevezető. Konkrétan az az állítás, amely szerint állítólagosan csak az együttműködő importőr nem nyújtott be releváns bizonyítékot, téves.

A Bizottság tévesen feltételezte, hogy a rozsdamentes acélból készült, tompahegesztéses csőszerelvények az uniós és az Egyesült Államokbeli szabványok keretében kettős tanúsítással rendelkeznek. A Bizottság voltaképpen a panaszokban foglalt, az utolsó pillanatban előterjesztett megalapozatlan állításokat vett alapul, amelyek legelőször magában a megtámadott rendeletben tűntek fel.

2.

A második jogalap, amely azon alapul, hogy a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát követett el, és nem adott megfelelő indokolást a rendes érték kiigazítására vonatkozóan, valamint ellentmondásosan érvelt.

A Bizottság tévesen az uniós ágazat költségeit és gyártási adatait vette alapul a kiigazítás megfelelő mértékének a meghatározásához. Nem igazolt okokból utasította el azt a kiigazítási javaslatot, amely a kínai piac adatain alapult.

E tekintetben a megtámadott rendelet megsértette az alaprendelet 20. cikkét, valamint az EUMSZ 296. cikket, és ezenfelül nem rendelkezik megfelelő indokolással.

3.

A harmadik jogalap, amely azon alapul, hogy a vizsgált időszak meghatározása tekintetében nyilvánvaló értékelési hiba merült fel.

A Bizottság önkényes módon járt el, amikor nem mérlegelt alternatív időszakot, jóllehet rendelkezésére álltak volna a releváns adatok egy korábbi vizsgálat miatt.

4.

A negyedik jogalap, amely azon alapul, hogy a megtámadott rendelethez vezető eljárás nem felelt meg az uniós jog olyan általános elveinek, mint a megfelelő ügyintézés és az átláthatóság elve, valamint a felperes védelemhez való joga.

A Bizottság az ideiglenes tájékoztatást követően nem bocsátotta időben a felperes rendelkezésére a „rendelkezésre álló információt”. Amikor a Bizottság végül a végső tájékoztatást követően először kiadta ezen információkat a többi adattal és információval együtt, nem biztosított a felperes számára elég időt ahhoz, hogy tartalmas értékelést végezzen.

A Bizottság megsértette a felperes védelemhez való jogát azáltal, hogy nem biztosított a számára lehetőséget arra, hogy a panasz keretében az utolsó pillanatban előterjesztett, megalapozatlan állításokra vonatkozóan, amelyek először a megtámadott rendeletben tűntek fel, észrevételeket terjesszen elő.

5.

Az ötödik jogalap, amely azon alapul, hogy a megtámadott rendelet, amely 2017. január 26-án került elfogadásra, a felperes dömpingellenes vámját tévesen az alaprendelet azon rendelkezései szerint állapítja meg, amelyek az analóg ország kivételes módszerét írják elő a Kínai Népköztársaságból származó behozatalok rendes értékének a kiszámítására, annak ellenére, hogy az EU azon joga, hogy ilyen kivételes bánásmódot alkalmazzon, 2016. december 11-én lejárt.

Az Európai Unió magára nézve kötelezőnek ismerte el a Kínának a WTO-hoz való csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv különleges feltételeit, mégpedig a csatlakozást jóváhagyó tanácsi határozat útján. A Bizottság az EU intézményeként köteles arra, hogy az Unió által a jogköreinek gyakorlása keretében vállalt nemzetközi kötelezettségeket tiszteletben tartsa.

A megtámadott rendelet továbbá összeegyeztethetetlen az EU azon kötelezettségével, amely szerint a dömpingellenes szabályait a nemzetközi joggal összhangban kell, hogy értelmezze, különösen abban az esetben, ha a rendelkezései konkrétan az Unió által kötött nemzetközi megállapodás végrehajtását célozzák.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/37


2017. április 19-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

(T-229/17. sz. ügy)

(2017/C 195/50)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, J. Möller, M. Winkelmüller, F. van Schewick és M. Kottmann ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EN 14342:2013 „Fa padlóburkolatok. Jellemzők, megfelelőségértékelés, jelölés” harmonizált szabványra való hivatkozás korlátozással való, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő fenntartásáról szóló, 2017. január 25-i (EU) 2017/133 bizottsági határozatot (HL 2017. L 21., 113. o.);

semmisítse meg az EN 14904:2006 „Sportpályaburkolatok. Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok. Előírások” harmonizált szabványra való hivatkozás korlátozással való, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő fenntartásáról szóló, 2017. január 25-i (EU) 2017/145 bizottsági határozatot (HL 2017. L 22., 62. o.);

semmisítse meg a Bizottságnak az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (HL 2017. C 76., 32. o.) végrehajtásának keretében kiadott közleményét, amennyiben az az EN 14342:2013 „Fa padlóburkolatok. Jellemzők, megfelelőségértékelés, jelölés” harmonizált szabványra vonatkozik;

semmisítse meg a Bizottságnak az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (HL 2017. C 76., 32. o.) végrehajtásának keretében kiadott közleményét, amennyiben az az EN 14904:2006 „Sportpályaburkolatok. Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok. Előírások” harmonizált szabványra vonatkozik, valamint

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, lényeges eljárási szabályok megsértésére alapított jogalap

A Németországi Szövetségi Köztársaság úgy érvel, hogy a Bizottság lényeges, a 305/2011/EU rendelet (1) 18. cikkében előírt eljárási szabályokat sértett meg a megtámadott határozatok elfogadásakor. Így a Bizottság nem a 98/34/EK irányelv (2) 5. cikke által létrehozott bizottsághoz fordult, a megfelelő európai szabványügyi testülettel tervezett konzultáció helytelen volt, és a megtámadott határozatokat nem az említett irányelv 5. cikke szerint létrehozott bizottság „véleménye alapján” fogadták el.

2.

A második, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap

Második jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozatok sértik az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdése szerinti indokolási kötelezettséget, mivel nem tartalmaznak állásfoglalást a 305/2011/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerinti központi kérdésről, hogy az érintett harmonizált szabványok megfelelnek-e a vonatkozó megbízásoknak, és biztosítják-e az építkezésekre vonatkozó alapkövetelmények betartását. Ebből következik, hogy sem a Németországi Szövetségi Köztársaság, sem pedig a Törvényszék nem tudja megítélni, hogy milyen lényeges jogi és ténybeli megfontolásokra alapított a Bizottság.

3.

A harmadik, a 305/2011/EU rendelet megsértésére alapított jogalap

Továbbá a felperes állítja, hogy a megtámadott határozatok és a megtámadott közlemény a 305/2011/EU rendelet anyagi jogi rendelkezésit sérti.

Először is a megtámadott határozatok és a megtámadott közlemény sérti a 305/2011/EU rendelet 17. cikke (5) bekezdésének első és második albekezdését, mivel a hivatkozott rendelkezésekkel szemben a Bizottság nem vizsgálta, hogy az érintett harmonizált szabványok milyen mértékben felelnek meg a vonatkozó megbízásoknak, és így nem volt tudatában annak, hogy valójában nem áll fenn ilyen megfelelés.

Másodszor, a megtámadott határozatok és a megtámadott közlemény sérti a 305/2011/EU rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben értelmezett 18. cikkének (2) bekezdését. A Bizottság nem vette figyelembe, hogy a jelen ügyben szereplő szabványok nem tartalmaznak az úgynevezett egyéb veszélyes anyagok kibocsátása tekintetében nyújtott teljesítmény értékeléséhez szükséges eljárást és kritériumokat, és ezáltal az építési termék teljesítőképességének szintje vonatkozásában hiányosak, következésképpen veszélyeztetik az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények betartását.

Végül a Bizottság a megtámadott aktusok elfogadásakor egy további értékelési hibát is elkövetett, amennyiben a 305/2011/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében foglalt lehetőséget figyelmen kívül hagyva a harmonizált szabványt nem a felperes által javasolt fenntartással tette közzé a Hivatalos Lapban.


(1)  Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 88., 5. o.).

(2)  A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 217., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/38


2017. április 19-én benyújtott kereset – Siberian Vodka kontra EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

(T-234/17. sz. ügy)

(2017/C 195/51)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Siberian Vodka AG (Herisau, Svájc) (képviselő: O. Bischof ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG (Oelde, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: az Európai Uniót megjelölő „DIAMOND ICE” szóvédjegy nemzetközi lajstromozása – 1 211 695. sz. nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. február 8-án hozott határozata (R 1171/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2017. február 8-án az R 1171/2016-4. sz. fellebbezési eljárásban határozatát;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/39


2017. április 20-án benyújtott kereset – Dometic Sweden kontra EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

(T-235/17. sz. ügy)

(2017/C 195/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Dometic Sweden AB (Solna, Svédország) (képviselők: R. Furneaux és E. Humphreys Solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a MOBILE LIVING MADE EASY európai uniós szóvédjegy – 14 952 592. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. február 13-án hozott határozata (R 1832/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot a védjegybejelentésben szereplő azon áruk és szolgáltatások vonatkozásában, melyek tekintetében a határozatot helyben hagyták;

helyezze hatályon kívül az EUIPO 2016. augusztus 10-i, a védjegybejelentés lajstromozhatóságára vonatkozó elbírálói határozatát;

utalja vissza az ügyet az EUIPO elé, hogy az módosítsa a határozatát;

határozzon a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtti eljárás költségeiről.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 75. cikkének, valamint 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/39


2017. április 25-én benyújtott kereset – Gugler kontra EUIPO – Gugler France (GUGLER)

(T-238/17. sz. ügy)

(2017/C 195/53)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Alexander Gugler (Maxdorf, Németország) (képviselő: M.–C. Simon ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gugler France (Besançon, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes.

A vitatott védjegy:„GUGLER” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 3 324 902. sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. január 31-én hozott határozata (R 1008/2016-1. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot a 3 324 902. sz. európai uniós védjegy törlését elrendelő és a felperest 550 euró összegű törlési költség viselésére kötelező részében;

az EUIPO-t kötelezze a jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

a megfelelő ügyintézés elvének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének és 54. cikke (2) bekezdésének megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/40


2017. április 25-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

(T-239/17. sz. ügy)

(2017/C 195/54)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: D. Klebs és T. Henze)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2017. február 14-i (EU) 2017/264 bizottsági végrehajtási határozat 1. cikkét és mellékletét abban a részében, amelyben a Németországi Szövetségi Köztársaság kifizető ügynöksége, a Hauptzollamt Hamburg-Jonas által az EMGA terhére teljesített kifizetéseket összesen 1 964 861,71 euró erejéig kizárták az uniós költségvetésből;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik:

1.

A kamatok kiszámításának és a kamatok bejelentésének hibátlanságára alapított első jogalap

Az 1290/2005/EK rendelet (1) 31. cikke (1) bekezdése, 32. cikke (5) bekezdése és a 885/2006/EK rendelet (2) 6. cikke h) pontja összefüggő rendelkezéseinek (illetőleg az 1306/2013/EU rendelet (3) 52. cikke (1) bekezdése, 54. cikke (2) bekezdése és a 908/2014/EU végrehajtási rendelet (4) 29. cikke f) pontja összefüggő rendelkezéseinek) megsértése, mivel a kiadásokat kizárták a finanszírozásból, jóllehet a német hatóságok valamennyi, a szóban forgó időszakban irányadó rendelkezést tiszteletben tartották, így különösen a kamatokat (az 1233/2007/EK rendelettel (5) módosított) 885/2006/EK rendelet alapján, a III. táblázatban szereplő érvényes előírásoknak megfelelően számították ki és jelentették be.

2.

A második, a határozat indokolásának hiányára alapított jogalap

Az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének megsértése, mivel a Bizottság nem indokolta meg megfelelően és ellentmondásmentesen, hogy az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdése, 32. cikke (5) bekezdése és az 1233/2007/EK rendelettel módosított 885/2006/EK rendelet 6. cikke h) pontja összefüggő rendelkezéseinek miért kellene maga után vonnia a tagállamok azon kötelezettségét, hogy – az 1233/2007/EK rendelettel módosított 885/2006/EK rendelet szerinti III. táblázatban szereplő exportvisszatérítésekkel kapcsolatos szabálytalanságok keretében –, a behajtott összegeket és azok kamatait, még a kamatok meghatározása előtt (a kamatokra vonatkozó igény fennállása ebben a tekintetben nem vitatott) már a 2006–2008. évek során egy közös sorban megjelöljék. A Bizottság egyébiránt nem indokolta meg megfelelően és ellentmondásmentesen, hogy konkrétan miből áll a kulcsfontosságú ellenőrzési kötelezettség megsértése.

3.

A harmadik, az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének (4) bekezdése szerinti határidő lejártára alapított jogalap

Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke (4) bekezdése a) pontjának és az 1306/2013/EU rendelet 52. cikke (4) bekezdése a) pontjának megsértése, mivel a Bizottság a kifogásait (a kamatok kiszámítása és bejelentése, valamint a kulcsfontosságú ellenőrzések elmulasztása tekintetében), amelyekre a kiadások kizárását alapozta, nem közölte joghatályosan, írásban a kiadások megvalósulását követő 24 hónapon belül.

4.

A negyedik, az eljárás túlzott időtartamára alapított jogalap

Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének, valamint a 885/2006/EK rendelet 11. cikkének és az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkének, valamint a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 34. cikkének a közigazgatási eljárások észszerű határidőben való lefolytatására vonatkozó általános jogelvvel összefüggésben történő megsértése, továbbá a védelemhez való jog megsértése, mivel a Bizottság eljárásának időtartama túlzottan hosszú volt.

5.

Az ötödik, az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap

Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke (2) bekezdésének és az 1306/2013/EU rendelet 52. cikke (2) bekezdésének, valamint az arányosság elvének megsértése, mivel a Bizottság, azáltal hogy az 5 %-os átalánykorrekciót alkalmazott, helytelenül értékelte az esetleges jogsértés jellegét és terjedelmét. Így különösen a Bizottság figyelmen kívül hagyta azt a körülményt, hogy az Uniót valójában nem érte pénzbeli kár, és soha nem állt fenn a károsodás valós veszélye sem, és a felperes (legfeljebb) egy csekély hibát követett el. A Bizottság ezenfelül megsértette az arányosság elvét azáltal, hogy a korrekciót a 2010. évis egyenleg vonatkozásában végezte el, anélkül hogy az bármilyen felismerhető összefüggésben állna a kifogásolt 2006–2008. költségvetési évekkel.


(1)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 201., 1. o.)

(2)  Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (HL 2006. L 171., 90. o.).

(3)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.).

(4)  Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2014. L 255., 59. o.).

(5)  Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. október 22-i 1233/2007/EK bizottsági rendelet (HL 2007. L 279., 10. o.).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/41


2017. április 25-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Bizottság

(T-241/17. sz. ügy)

(2017/C 195/55)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2017. február 14-i (EU) 2017/264 bizottsági végrehajtási határozatot abban a részében, amelyben az az uniós finanszírozásból kizárja a Lengyel Köztársaság akkreditált kifizető ügynöksége által kifizetett 25 708 035,13 euró összeget;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresetének alátámasztására a felperes az 1306/2013 rendelet (1) 52. cikke (1) bekezdésének megsértésére alapított jogalapra hivatkozik, mivel azon kiadások vonatkozásában, amelyeket a lengyel hatóságok az 585/2011 rendelet (2) alapján, a gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó rendkívüli támogatási intézkedések keretében, a 2011-es be nem takarítás miatti kompenzációs összegként teljesítettek, a Bizottság téves jogértelmezésen alapuló pénzügyi korrekciót alkalmazott, jóllehet a lengyel hatóságok ezeket a kiadásokat az uniós rendelkezésekkel összhangban teljesítették, így különösen nem sértették meg 543/2011 rendelet (3) 85. cikkét.


(1)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.).

(2)  A gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2011. június 17-i 585/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 160., 71. o.).

(3)  Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 157., 1. o.).


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/42


2017. április 24-én benyújtott kereset – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik kontra EUIPO (Национальный Продукт)

(T-246/17. sz. ügy)

(2017/C 195/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Németország) (képviselő: A. Lingenfelser ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Национальный Продукт” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy -14 747 513. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. február 16-án hozott határozata (R 1017/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 7. cikke (2) bekezdésének megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/43


2017. április 27-én benyújtott kereset – Azarov kontra Tanács

(T-247/17. sz. ügy)

(2017/C 195/57)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mykola Yanovych Azarov (Kijev, Ukrajna) (képviselők: G. Lansky és A. Egger ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUMSZ 263. cikk alapján az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2017. március 3-i (KKBP) 2017/381 tanácsi határozatot (HL 2017. L 58., 34. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2017. március 3-i (EU) 2017/374 tanácsi végrehajtási rendeletet (HL 2017. L 58., 1. o.) a felperesre vonatkozó részükben;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 64. cikke alapján rendeljen el meghatározott pervezető intézkedéseket, különösen az alábbiakat:

kérdések feltevése a Tanácsnak;

a Tanács felhívása, hogy a jogvita bizonyos vonatkozásairól írásban vagy szóban nyilatkozzon;

információk vagy tájékoztatás kérése a Tanácstól és harmadik személyektől, többek között a Bizottságtól, az EADS-től és Ukrajnától;

az üggyel kapcsolatos iratok vagy bizonyítékok benyújtására történő felhívás;

a Törvényszék eljárási szabályzata 87. cikkének (2) bekezdése alapján kötelezze a Tanácsot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az alapvető jogok megsértésére alapított első jogalap

E jogalap keretében a felperes a tulajdonhoz való jognak és a vállalkozás szabadságának a megsértésére hivatkozik. A felperes továbbá az előírt korlátozó intézkedések aránytalanságát kifogásolja.

2.

A nyilvánvaló értékelési hibára alapított második jogalap


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/43


2017. április 24-én benyújtott kereset – avanti kontra EUIPO (avanti)

(T-250/17. sz. ügy)

(2017/C 195/58)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: avanti GmbH (Hamburg, Németország) (képviselő: M. Bahmann)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: az „avanti” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 14 646 038. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. február 14-én hozott határozata (R 801/2016-5. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

engedélyezze a 2015. október 6-án az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) 01464038. számon bejelentett védjegy lajstromozását, és hirdesse meg a bejelentési eljárás folytatását.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikkének megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/44


2017. április 28-án benyújtott kereset – Robert Bosch kontra EUIPO (Simply. Connected.)

(T-251/17. sz. ügy)

(2017/C 195/59)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Németország) (képviselők: S. Völker és M. Pemsel ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Simply. Connected.” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy -14 814 057. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. március 9-én hozott határozata (R 948/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési eljárás előtti költségek viselését is.

Jogalapok

A 207/2009 rendeletnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkével összefüggésben értelmezett 64. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/45


2017. április 28-án benyújtott kereset – Robert Bosch kontra EUIPO (Simply. Connected.)

(T-252/17. sz. ügy)

(2017/C 195/60)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Németország) (képviselők: S. Völker és M. Pemsel ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Simply. Connected.” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy - 14 814 032. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. március 10-én hozott határozata (R 947/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési eljárás előtti költségek viselését is.

Jogalapok

A 207/2009 rendeletnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkével összefüggésben értelmezett 64. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/45


2017. április 28-án benyújtott kereset – Der Grüne Punkt kontra EUIPO – Halston Properties (egy körben lévő két nyíl ábrázolása)

(T-253/17. sz. ügy)

(2017/C 195/61)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (Köln, Németország) (képviselők: P. Goldenbaum, I. Rohr és N. Ebbecke ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Halston Properties, s. r. o. GmbH (Pozsony, Szlovákia)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes.

A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy (egy körben lévő két nyíl ábrázolása) – 298 273. sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. február 20-án hozott határozata (R 1357/2015-5. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére;

abban az esetben, ha a beavatkozó az eljárásban részt vesz: a beavatkozót kötelezze a saját költségeinek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megsértése.


Helyesbítések

19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/47


Helyesbítés a Hivatalos Lapban a T-232/16. P. sz. ügyben közzétett közleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 63., 2017. február 27. )

(2017/C 195/62)

A T-232/16 P. sz. Bizottság kontra Frieberger és Vallin ügyben közzétett közlemény szövege helyesen a következő:

A Törvényszék 2017. január 19-i ítélete – Bizottság kontra Frieberger és Vallin

(T-232/16. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - A személyzeti szabályzat reformja - A nyugdíjkorhatár emelése - A nyugdíjjogosultságok jóváírásának kiigazítását elutasító határozat - A ne ultra petita elve - Téves jogalkalmazás - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 063/39)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és G. Gattinara meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgium), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgium) (képviselők: J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) 2016. március 2-i Frieberger és Vallin kontra Bizottság ítélete (F-3/15, EU:F:2016:26) ellen benyújtott és annak hatályon kívül helyezésre irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) 2016. március 2-i Frieberger és Vallin kontra Bizottság ítéletét (F-3/15).

2.

A Törvényszék elutasítja Jürgen Frieberger és Benjamin Vallin által a Közszolgálati Törvényszék előtt az F-3/15. sz. ügyben előterjesztett keresetet.

3.

Mindegyik fél maga viseli a fellebbezési eljárásban felmerült saját költségeit.

4.

A Törvényszék J. Friebergert és B. Vallint kötelezi a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek – beleértve az Európai Bizottság részéről felmerült költségek – viselésére.

5.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik a mind a Közszolgálati Törvényszék előtti, mind a jelen eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 243., 2016.7.4.