ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 104

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. április 3.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 104/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 104/02

C-604/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalmának elve — Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása — Az eljárás túlzott időtartama)

2

2017/C 104/03

C-609/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — 31. cikk — Indokolási kötelezettség)

2

2017/C 104/04

C-611/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Hansa Metallwerke AG és társai kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ — Indokolási kötelezettség — Bizalomvédelem)

3

2017/C 104/05

C-613/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Keramag Keramische Werke GmbH, korábban Keramag Keramische Werke AG és társai (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Indokolási kötelezettség)

3

2017/C 104/06

C-614/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Masco Corp. és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes és folyamatos jogsértés — Indokolási kötelezettség)

4

2017/C 104/07

C-618/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Zucchetti Rubinetteria SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ)

5

2017/C 104/08

C-619/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Mamoli Robinetteria SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Engedékenységi program — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ — Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása)

5

2017/C 104/09

C-625/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy & Boch AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés — Bizonyítás — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat — Észszerű határidő — Arányosság)

6

2017/C 104/10

C-626/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy & Boch Austria GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés — Bizonyítás — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat — Észszerű határidő — Arányosság)

6

2017/C 104/11

C-636/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Roca Sanitario SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Indokolási kötelezettség — Az egyenlő bánásmód elve — Arányosság — Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása)

7

2017/C 104/12

C-637/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Laufen Austria AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Indokolási kötelezettség — Az egyenlő bánásmód elve — Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása)

7

2017/C 104/13

C-638/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Roca SARL kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az egyenlő bánásmód elve — Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása)

8

2017/C 104/14

C-642/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy & Boch – Belgium kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés — Bizonyítás — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat — Észszerű határidő — Arányosság)

8

2017/C 104/15

C-644/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy és Boch SAS kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés — Bizonyítás — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat — Észszerű határidő — Arányosság)

9

2017/C 104/16

C-421/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Primus SA kontra Jesús Gutiérrez García (Előzetes döntéshozatal — 93/13/EGK irányelv — Az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó által kötött szerződések — Tisztességtelen feltételek — Jelzálogkölcsön-szerződések — Jelzálogjog érvényesítése iránti eljárás — Jogvesztő határidő — A nemzeti bíróságok feladata — Ítélt dolog)

9

2017/C 104/17

C-560/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M kontra Minister for Justice and Equality, Ireland és az Attorney General (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2004/83/EK irányelv — A harmadik országok állampolgárai, illetve a hontalan személyek menekültként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok — Kiegészítő védelem iránti kérelem — A menekült jogállás elismerése iránti kérelem elutasítását követően előterjesztett kiegészítő védelem iránti kérelem vizsgálatára vonatkozó nemzeti eljárás szabályszerűsége — A meghallgatáshoz való jog — Terjedelem — Szóbeli meghallgatáshoz való jog — A tanúk meghallgatásának indítványozásához és a tanúk kikérdezéséhez való jog)

11

2017/C 104/18

C-573/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. január 31-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides kontra Mostafa Lounani (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Menedék — 2004/83/EK irányelv — A harmadik országok állampolgárai, illetve a hontalan személyek menekültként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontja és a 12. cikk (3) bekezdése — A menekültként való elismerés kizárása — Az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző cselekmények fogalma — Hatály — Terrorista szervezet irányító tagja — Terrorista csoport tevékenységeiben való részvétel miatti elítélés — Egyedi vizsgálat)

12

2017/C 104/19

C-606/14. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 1-jei ítélete – Portovesme Srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Olasz Köztársaság által a Portovesme Srl-nek nyújtott támogatás — Kedvezményes villamosenergia-díjszabási rendszerek — A támogatási intézkedést a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat)

13

2017/C 104/20

C-247/15. P., C-253/15. P. és C-259/15. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 501/2013/EU végrehajtási rendelet — Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott kerékpárok behozatala — A Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az e behozatalra történő kiterjesztése — 1225/2009/EK rendelet — 13. cikk — Kijátszás — 18. cikk — Az együttműködés hiánya — Bizonyítás — Egybehangzó valószínűsítő körülmények együttese)

13

2017/C 104/21

C-248/15. P., C-254/15. P és C-260/15. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Maxcom Ltd, City Cycle Industries, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 501/2013/EU végrehajtási rendelet — Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott kerékpárok behozatala — A Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az e behozatalra történő kiterjesztése — 1225/2009/EK rendelet — 13. cikk — Kijátszás — 18. cikk — Az együttműködés hiánya — Bizonyíték — Egybehangzó valószínűsítő körülmények együttese — Az indokok közötti ellentmondás — Az indokolási kötelezettség megsértése — Az eljárási jogok megsértése)

14

2017/C 104/22

C-283/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Adójogszabályok — Jövedelemadó — Valamely tagállam állampolgára, aki az állampolgársága szerinti tagállam és valamely harmadik állam területén szerez jövedelmet, és egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel — A személyes és családi helyzetének figyelembevételére irányuló adókedvezmény)

15

2017/C 104/23

C-373/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság (Fellebbezés — Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) — Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások — 1698/2005/EK, 1975/2006/EK és 796/2004/EK rendelet — Vidékfejlesztési támogatási intézkedések — Természeti hátrányokkal küzdő térségek — Helyszíni ellenőrzések — Élőállat-sűrűségi együttható — Állatok megszámlálása)

16

2017/C 104/24

C-392/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. február 1-jei ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — Közjegyzők — Állampolgársági feltétel — EUMSZ 51. cikk — A közhatalom gyakorlásában való részvétel)

16

2017/C 104/25

C-430/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. február 1-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Secretary of State for Work and Pensions kontra L. Tolley (Előzetes döntéshozatal — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — A fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának (disability living allowance) gondozási eleme — Öregségi kockázat ellen biztosított, minden keresőtevékenységgel véglegesen felhagyó személy — Az egészségbiztosítási ellátás és a rokkantsági ellátás fogalma — Exportálhatóság)

17

2017/C 104/26

C-441/15. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Finanzgericht Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Madaus GmbH kontra Hauptzollamt Bremen (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — A 3824 90 97 és 2106 90 92 vámtarifaszámok — Kalcium-karbonátból (95 %) és átalakított keményítőből (5 %) álló por formájú termék)

18

2017/C 104/27

C-506/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) — Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások — 1698/2005/EK, 1975/2006/EK és 796/2004/EK rendelet — Vidékfejlesztési támogatási intézkedések — Természeti hátrányokkal küzdő térségek — Helyszíni ellenőrzések — Élőállat-sűrűségi együttható — Állatok megszámlálása)

18

2017/C 104/28

C-562/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. február 8-i ítélete (a Cour d’appel de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carrefour Hypermarchés SAS kontra ITM Alimentaire International SASU (Előzetes döntéshozatal — Összehasonlító reklám — 2006/114/EK irányelv — 4. cikk — 2005/29/EK irányelv — 7. cikk — Az árak tárgyilagos összehasonlítása — Megtévesztő mulasztás — A különböző méretű vagy kategóriájú üzletekben árusított termékek árát összehasonlító reklám — Megengedhetőség — Lényeges információ — A tájékoztatás mértéke és az információhordozó)

19

2017/C 104/29

C-585/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Tribunal de première instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raffinerie Tirlemontoise SA kontra État belge (Előzetes döntéshozatal — Cukor — Termelési illetékek — Az átlagos veszteség kiszámítása — A termelési illetékek kiszámítása — 2267/2000/EK rendelet — Érvényesség — 1993/2001/EK rendelet — Érvényesség)

20

2017/C 104/30

C-21/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal — Héa — 2006/112/EK irányelv — 131. és 138. cikk — A Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltételei — Héa-információcsererendszer (VIES) — A beszerző nyilvántartásba vételének hiánya — Az adómentesség megtagadása — Megengedhetőség)

21

2017/C 104/31

C-144/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 1-i ítélete (a Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Município de Palmela kontra Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Előzetes döntéshozatal — A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárások — 83/189/EGK és 98/34/EK irányelv — Műszakiszabály-tervezet — Az Európai Bizottságnak való bejelentés — A tagállamok kötelezettségei — Megsértés — Következmények)

21

2017/C 104/32

C-283/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. S. kontra P. S. (Előzetes döntéshozatal — 4/2009/EK rendelet — A 41. cikk (1) bekezdése — A tartással kapcsolatos ügyekben a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint az e területen folytatott együttműködés — Határozat végrehajtása valamely tagállamban — A kérelemnek közvetlenül a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatóságához való benyújtása — A végrehajtás helye szerinti tagállam központi hatóságának igénybevételére kötelező nemzeti jogszabály)

22

2017/C 104/33

C-45/16. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedig tanács) 2017. január 26-i végzése – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) keretében kötött Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat) szerződés — Az Európai Bizottsággal kötött másik szerződés teljesítése során elkövetett szabálytalanságok miatt e szerződés megszüntetése — Jóhiszeműség — A szerződés megszüntetésének hiányával kapcsolatos bizalomvédelem)

23

2017/C 104/34

C-53/16. sz. ügy: A Bíróság 2017. január 24-i végzése – Carsten René Beul kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Megsemmisítés iránti kereset — A pénzügyi piacok működése — A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatára alkalmazandó követelmények — 537/2014/EU rendelet — A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek általi megszervezésére és kiválasztására vonatkozó szabályok — A személyes érintettség hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

23

2017/C 104/35

C-566/16. sz. ügy: A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2016. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Vámos Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

C-593/16. sz. ügy: A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2016. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Admiral Casinos & Entertainment AG kontra Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

C-613/16. sz. ügy: A Finanzgericht Köln (Németország) által 2016. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juhler Holding A/S kontra Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

C-629/16. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CX

26

2017/C 104/39

C-642/16. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Junek Europ- Vertrieb GmbH kontra Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

C-649/16. sz. ügy: Az Obersten Gerichtshof (Ausztria) által 2016. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Valach és társai kontra Waldviertler Sparkasse Bank AG és társai

27

2017/C 104/41

C-664/16. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2016. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lucrețiu Hadrian Vădan kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

C-670/16. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2016. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tsegezab Mengesteab kontra Bundesrepublik Deutschland

28

2017/C 104/43

C-673/16. sz. ügy: A Curtea Constituțională a României (Románia) által 2016. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept kontra Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

C-681/16. sz. ügy: A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group kontra Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

C-683/16. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2016. december 27 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur und Umweltschutzverbände e.V. kontra Bundesrepublik Deutschland

31

2017/C 104/46

C-684/16. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV kontra Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

C-2/17. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2017. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Instituto Nacional de la Seguridad Social kontra Tesorería General de la Seguridad Social és Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

C-12/17. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2017. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Dicu kontra Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

C-16/17. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2017. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

C-27/17. sz. ügy: A Lietuvos apeliacinis teismas (Litvánia) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AB flyLAL-Lithuanian Airlines, felszámolás alatt kontra Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation A/S

35

2017/C 104/51

C-34/17. sz. ügy: A High Court (Írország) által 2017. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eamonn Donnellan kontra The Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

C-43/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-602/15. sz., Liam Jenkinson kontra Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Eulex Kosovo ügyben 2016. november 9-én hozott végzése ellen Liam Jenkinson által 2017. január 25-én benyújtott fellebbezés

36

2017/C 104/53

C-73/17. sz. ügy: 2017. február 9-én benyújtott kereset – Francia Köztársaság kontra Európai Parlament

37

 

Törvényszék

2017/C 104/54

T-14/14 és T-87/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogellenességi kifogás — Jogalap — Hatáskörrel való visszaélés — Védelemhez való jog — Jogos bizalom — Jogbiztonság — Ne bis in idem — Ítélt dolog — Arányosság — Nyilvánvaló értékelési hiba — Alapvető jogok)

39

2017/C 104/55

T-191/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Lubrizol France kontra Tanács (Közös Vámtarifa — Egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében az autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló szabályozás — Termékek egyenértékűsége — A kifogások kezelésére irányuló eljárás)

40

2017/C 104/56

T-351/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 15-i ítélete – Construlink kontra EUIPO – Wit-Software (GATEWIT) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A GATEWIT európai uniós szóvédjegy bejelentése — wit software korábbi európai uniós ábrás védjegy — Wit – Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA korábbi nemzeti cégnév — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése)

40

2017/C 104/57

T-493/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete –Mayer kontra EFSA (Kirendelt nemzeti szakértő — A kirendelt nemzeti szakértőkről szóló EFSA-szabályok — A kirendelés meg nem hosszabbításáról szóló határozat — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés megtagadása — A személyiség és a magánszemély becsületének védelmére vonatkozó kivétel — A személyes adatok védelme — 45/2001/EK rendelet — Megállapításra és meghagyás kibocsátására irányuló kérelmek — Keresetlevelet kiegészítő beadvány — A kereseti kérelmek módosítása — Elfogadhatóság)

41

2017/C 104/58

T-706/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. február 17-i ítélete – Holistic Innovation Institute kontra REA Kutatás és technológiafejlesztés — Az Unió által a kutatás területén finanszírozott projektek — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) — A ZONeSEC és Inachus projekt — A felperes részvételét megtagadó határozat — Megsemmisítés és felelősség megállapítása iránti kereset

42

2017/C 104/59

T-726/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Novar kontra EUIPO (Szerződésen kívüli felelősség — A korábbi védjegy létezésének, érvényességének és oltalma terjedelmének bizonyítéka — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — A felszólalást a korábbi jogra vonatkozó bizonyíték hiánya miatt elutasító határozat — A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya (2) bekezdésének a) pontja — Jogorvoslat saját hatáskörben — A 207/2009/EK rendelet 62. cikkének (2) bekezdése — Ügyvédi költségek miatt felmerült kár — Okozati összefüggés)

42

2017/C 104/60

T-783/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – SolarWorld kontra Európai Bizottság (Dömping — Támogatások — A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (elemek) behozatala — A minimális importár csökkentésének dömpingellenes és szubvencióellenes eljárások keretében elfogadott kötelezettségvállalás alapján való jóváhagyása — Uniós ágazat — Az 1225/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése)

43

2017/C 104/61

T-811/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Unilever kontra EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Fair & Lovely európai uniós ábrás védjegy bejelentése — FAIR & LOVELY korábbi nemzeti és Benelux szóvédjegy — A fellebbezésről hozott határozat — A 207/2009/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdése — Meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata — A közigazgatási eljárás felfüggesztése — A 2868/95 rendelet 20. szabálya (7) bekezdésének c) pontja és 50. szabályának (1) bekezdése — Jogos bizalom — Hatáskörrel való visszaélés — Nyilvánvaló értékelési hibák)

44

2017/C 104/62

T-71/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Jaguar Land Rover kontra EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Land Glider európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi LAND ROVER európai uniós és nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

44

2017/C 104/63

T-145/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Románia kontra Bizottság (EMGA és EMVA — Területalapú intézkedések — A finanszírozásból kizárt kiadások — Pénzügyi átalánykorrekciók — Az 1306/2013/EU rendelet 52. cikke — Indokolási kötelezettség — Arányosság)

45

2017/C 104/64

T-513/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Gruppe Nymphenburg Consult kontra EUIPO (Limbic® Map) (Európai uniós védjegy — A Limbic® Map európai uniós szóvédjegy bejelentése — Leíró jelleg hiánya — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

46

2017/C 104/65

T-516/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Gruppe Nymphenburg Consult kontra EUIPO (Limbic® Types) (Európai uniós védjegy — A Limbic® Types európai uniós szóvédjegy bejelentése — Leíró jelleg hiánya — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

46

2017/C 104/66

T-517/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Gruppe Nymphenburg Consult kontra EUIPO (Limbic® Sales) (Európai uniós védjegy — A Limbic® Sales európai uniós szóvédjegy bejelentése — Leíró jelleg hiánya — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

47

2017/C 104/67

T-18/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – DMC kontra EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A De Giusti ORGOGLIO európai uniós ábrás védjegy bejelentése — ORGOGLIO korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

47

2017/C 104/68

T-871/16. sz. ügy: 2016. december 8-án benyújtott kereset – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor kontra INEA

48

2017/C 104/69

T-22/17. sz. ügy: 2017. január 16-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

49

2017/C 104/70

T-23/17. sz. ügy: 2017. január 17-én benyújtott kereset –Barnett kontra EGSZB

50

2017/C 104/71

T-31/17. sz. ügy: 2017. január 20-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

51

2017/C 104/72

T-33/17. sz. ügy: 2017. január 20-án benyújtott kereset – Amicus Therapeutics UK, Amicus Therapeutics kontra EMA

51

2017/C 104/73

T-37/17. sz. ügy: 2017. január 23-án benyújtott kereset – Bank Tejarat kontra Tanács

52

2017/C 104/74

T-38/17. sz. ügy: 2017. január 20-án benyújtott kereset – DQ és társai kontra Parlament

53

2017/C 104/75

T-39/17. sz. ügy: 2017. január 20-án benyújtott kereset – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) kontra Bizottság

54

2017/C 104/76

T-50/17. sz. ügy: 2017. január 30-án benyújtott kereset – Mackevision Medien Design kontra EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

T-60/17. sz. ügy: 2017. január 31-én benyújtott kereset – Safe Skies kontra EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

T-64/17. sz. ügy: 2017. február 1-jén benyújtott kereset – Lions Gate Entertainment kontra EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

T-67/17. sz. ügy: 2017. február 1-jén benyújtott kereset – Italytrade kontra EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

T-68/17. sz. ügy: 2017. február 1-jén benyújtott kereset – Italytrade kontra EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

T-69/17. sz. ügy: 2017. február 3-án benyújtott kereset – Constantin Film Produktion kontra EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

T-70/17. sz. ügy: 2017. január 31-én benyújtott kereset – TenneT Holding kontra EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

T-72/17. sz. ügy: 2017. február 3-án benyújtott kereset – Schmid kontra EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

T-78/17. sz. ügy: 2017. január 30-án benyújtott kereset – Jumbo Africa kontra EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

T-86/17. sz. ügy: 2017. február 10-én benyújtott kereset – Le Pen kontra Parlament

61

2017/C 104/86

T-87/17. sz. ügy: 2017. február 8-án benyújtott kereset – Kuka Systems kontra EUIPO (Matrix light)

62


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2017/C 104/01)

Utolsó kiadvány

HL C 95., 2017.3.27.

Korábbi közzétételek

HL C 86., 2017.3.20.

HL C 78., 2017.3.13.

HL C 70., 2017.3.6.

HL C 63., 2017.2.27.

HL C 53., 2017.2.20.

HL C 46., 2017.2.13.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/2


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

(C-604/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - 1/2003/EK rendelet - A 23. cikk (2) bekezdése - A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás - A visszaható hatály tilalmának elve - Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása - Az eljárás túlzott időtartama))

(2017/C 104/02)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (képviselő(k): H. Janssen és T. Kapp Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és L. Malferrari, meghatalmazottak, segítőjük: A. Böhlke Rechtsanwalt), az Európai Unió Tanácsa

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 24., 2014.1.25.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/2


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

(C-609/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - 1/2003/EK rendelet - 31. cikk - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 104/03)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (képviselők: U. Soltész és C. von Köckritz Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és L. Malferrari, meghatalmazottak, segítőjük: A. Böhlke Rechtsanwalt), az Európai Unió Tanácsa

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Duravit AG-t, a Duravit SA-t és a Duravit BeLux SPRL/BVBA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 71., 2014.3.8.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/3


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Hansa Metallwerke AG és társai kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

(C-611/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - 1/2003/EK rendelet - A 23. cikk (2) bekezdése - A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ - Indokolási kötelezettség - Bizalomvédelem))

(2017/C 104/04)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (képviselők: S. Cappellari, H.–J. Hellmann és C. Malz Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Malferrari és R. Sauer, meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Hansa Metallwerke AG-t, a Hansa Nederland BV-t, a Hansa Italiana Srl-t, a Hansa Belgiumot és a Hansa Austria GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/3


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Keramag Keramische Werke GmbH, korábban Keramag Keramische Werke AG és társai

(C-613/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 104/05)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek és J. Norris-Usher meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Keramag Keramische Werke GmbH, korábban Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA, Sanitec Europe Oy (képviselők: J. Killick barrister, P. Lindfelt advokat és K. Struckmann Rechtsanwalt)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke 2013. szeptember 16-i Keramag Keramische Werke és társai kontra Bizottság ítélete (T-379/10 és T-381/10, EU:T:2013:457) rendelkező részének 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a csatlakozó fellebbezést elutasítja.

4)

A Bíróság visszautalja az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé az Európai Unió Törvényszéke 2013. szeptember 16-i Keramag Keramische Werke és társai kontra Bizottság ítéletének (T-379/10 és T-381/10, EU:T:2013:457) azon része tekintetében, amelyet a jelen ítélet hatályon kívül helyezett.

5)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/4


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Masco Corp. és társai kontra Európai Bizottság

(C-614/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Egységes és folyamatos jogsértés - Indokolási kötelezettség))

(2017/C 104/06)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV, Hüppe BV (képviselők: D. Schroeder és S. Heinz Rechtsanwälte, valamint B. Fischer advocate J. Temple Lang solicitor megbízásából)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Malferrari és F. Ronkes Agerbeek, meghatalmazottak, segítőjük: B. Kennelly barrister)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Masco Corp.-t, a Hansgrohe AG-t, a Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH-t, a Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH-t, a Hansgrohe SA/NV-t, a Hansgrohe BV-t, a Hansgrohe SARL-t, a Hansgrohe Srl-t, a Hüppe GmbH-t, a Hüppe GesmbH-t, a Hüppe Belgium SA/NA-t és a Hüppe BV-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 24., 2014.1.25.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/5


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Zucchetti Rubinetteria SpA kontra Európai Bizottság

(C-618/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - 1/2003/EK rendelet - A 23. cikk (2) bekezdése - A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ))

(2017/C 104/07)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Zucchetti Rubinetteria SpA (képviselők: M. Condinanzi, P. Ziotti és N. Vasile avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Malferrari és F. Ronkes Agerbeek meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Zucchetti Rubinetteria SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/5


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Mamoli Robinetteria SpA kontra Európai Bizottság

(C-619/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Engedékenységi program - 1/2003/EK rendelet - A 23. cikk (2) bekezdése - A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ - Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása))

(2017/C 104/08)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Mamoli Robinetteria SpA (képviselők: F. Capelli és M. Valcada avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Malferrari és F. Ronkes Agerbeek meghatalmazottak, segítőjük: F. Ruggeri Laderchi avvocato)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Mamoli Robinetteria SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/6


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy & Boch AG kontra Európai Bizottság

(C-625/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Egységes jogsértés - Bizonyítás - Bírságok - Korlátlan felülvizsgálat - Észszerű határidő - Arányosság))

(2017/C 104/09)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Villeroy & Boch AG (képviselő: M. Klusmann és T. Kreifels Rechtsanwälte, segítőjük: S. Thomas egyetemi tanár)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Malferrari, F. Castillo de la Torre és F. Ronkes Agerbeek, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Villeroy & Boch AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 39., 2014.2.8.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/6


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy & Boch Austria GmbH kontra Európai Bizottság

(C-626/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Egységes jogsértés - Bizonyítás - Bírságok - Korlátlan felülvizsgálat - Észszerű határidő - Arányosság))

(2017/C 104/10)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Villeroy & Boch Austria GmbH (képviselők: A. Reidlinger és J. Weichbrodt Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: M. Kellerbauer, L. Malferrari és F. Ronkes Agerbeek, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Villeroy & Boch Austria GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 39., 2014.2.8.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/7


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Roca Sanitario SA kontra Európai Bizottság

(C-636/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás - Indokolási kötelezettség - Az egyenlő bánásmód elve - Arányosság - Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása))

(2017/C 104/11)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Roca Sanitario SA (képviselők: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez és E. Navarro Varona abogados)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre és F. Jimeno Fernández, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Roca Sanitario SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/7


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Laufen Austria AG kontra Európai Bizottság

(C-637/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - 1/2003/EK rendelet - A 23. cikk (2) bekezdése - A forgalom 10 %-ának megfelelő felső határ - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás - Indokolási kötelezettség - Az egyenlő bánásmód elve - Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása))

(2017/C 104/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Laufen Austria AG (képviselő: E. Navarro Varona abogada)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre és F. Jimeno Fernández, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének a Laufen Austria kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítéletét (T-411/10, EU:T:2013:443) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé, hogy határozzon a kiszabott bírság csökkentése iránt a Laufen Austria AG által előterjesztett kérelemről.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/8


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Roca SARL kontra Európai Bizottság

(C-638/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Eladási árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás - Az egyenlő bánásmód elve - Korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlása))

(2017/C 104/13)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Roca SARL (képviselő: P. Vidal Martínez abogada)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre és F. Jimeno Fernández, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Roca SARL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/8


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy & Boch – Belgium kontra Európai Bizottság

(C-642/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Egységes jogsértés - Bizonyítás - Bírságok - Korlátlan felülvizsgálat - Észszerű határidő - Arányosság))

(2017/C 104/14)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: Villeroy & Boch – Belgium (képviselők: O. W. Brouwer és N. Lorjé advocaten)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Malferrari és F. Ronkes Agerbeek, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Villeroy & Boch Belgium SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/9


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete – Villeroy és Boch SAS kontra Európai Bizottság

(C-644/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca - Az EUMSZ 101. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Árak összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje - Egységes jogsértés - Bizonyítás - Bírságok - Korlátlan felülvizsgálat - Észszerű határidő - Arányosság))

(2017/C 104/15)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Villeroy és Boch SAS (képviselő: J. Philippe avocat)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, L. Malferrari és F. Ronkes Agerbeek, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Villeroy & Boch SAS-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/9


A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Primus SA kontra Jesús Gutiérrez García

(C-421/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 93/13/EGK irányelv - Az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó által kötött szerződések - Tisztességtelen feltételek - Jelzálogkölcsön-szerződések - Jelzálogjog érvényesítése iránti eljárás - Jogvesztő határidő - A nemzeti bíróságok feladata - Ítélt dolog))

(2017/C 104/16)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Az alapeljárás felei

Felperes: Banco Primus SA

Alperes: Jesús Gutiérrez García

Rendelkező rész

1)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a 2013. május 14-i Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (a jelzálogkölcsön-adósok védelmének megerősítését, az adósság átütemezését és a szociális bérlakásokat célzó intézkedésekről szóló 1/2013. törvény) negyedik átmeneti rendelkezéséhez hasonló nemzeti jogi rendelkezés, amely azon fogyasztók, akikkel szemben azon törvény, amelynek e rendelkezés részét képezi, hatálybalépését megelőzően indult és még le nem zárult jelzálogjog érvényesítése iránti eljárás van folyamatban, arra vonatkozó jogának gyakorlását, hogy ezen eljárással szemben a szerződési feltételek állítólagosan tisztességtelen jellegére alapított kifogást emeljenek, e törvény közzétételének a napját követő naptól számított, egy hónapos jogvesztő határidőhöz köti.

2)

A 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabály, mint amely a 2013. május 14-i Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Aajelzálogkölcsön-adósok védelmének megerősítését, az adósság átütemezését és a szociális bérlakásokat célzó intézkedésekről szóló 1/2013. törvény), a 2013. június 28-i Real Decreto Ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (a pénzügyi és költségvetési, valamint a kutatás, a fejlesztés és az innováció támogatására irányuló sürgős intézkedésekről szóló 7/2013 törvényrendelet), majd a 2014. szeptember 5-i Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (a fizetésképtelenségre vonatkozó sürgős intézkedésekről szóló 11/2014 törvényrendelet) által módosított, 2000. január 7-i Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (a polgári perrendtartásról szóló 1/2000 törvény) 207. cikkéből következik, amely tiltja a nemzeti bíróság számára valamely szerződés feltételei tisztességtelen jellegének hivatalból történő felülvizsgálatát, amennyiben a szerződés feltételei összessége jogszerűségének tárgyában, ezen irányelvre tekintettel már jogerőre emelkedett határozatot hoztak.

Ezzel szemben egy vagy több olyan szerződési feltétel esetén, amelyek esetlegesen tisztességtelen jellegét nem vizsgálták a vitatott szerződés korábbi bírósági felülvizsgálatának keretében, amely jogerőre emelkedett határozattal zárult, a 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti bíróságnak, amelyhez a fogyasztók járulékos kifogás keretében rendszerint fordulnak, a felek kérelmére vagy, amennyiben rendelkezik az ehhez szükséges jogi és ténybeli elemekkel, hivatalból értékelnie kell az említett szerződés egyéb feltételeinek esetlegesen tisztességtelen jellegét.

3)

A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy

egy, eladó vagy szolgáltató és fogyasztó között létrejött szerződés valamely feltétele esetlegesen tisztességtelen jellegének vizsgálata feltételezi annak meghatározását, hogy e feltétel a szerződéses felek jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz-e elő a fogyasztó kárára. E vizsgálat során figyelembe kell venni a nemzeti jognak a felek ezirányú megállapodása hiányában irányadó szabályait, azt, hogy milyen eszközök állnak a fogyasztó rendelkezésére a nemzeti szabályozás alapján ahhoz, hogy megszüntesse a tisztességtelen feltételek alkalmazását, a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás természetét, valamint a szerződéskötés valamennyi körülményét;

amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság úgy ítéli meg, hogy valamely, az ügyleti kamatok számítására vonatkozó szerződési feltételnek, mint amely az alapügy tárgyát képezi, megfogalmazása nem világos és érthető ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében, meg kell vizsgálnia, hogy e feltétel tisztességtelen-e az említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében. E vizsgálat keretében az említett bíróság feladata különösen, hogy összehasonlítsa az ügyleti kamatok mértékének e szakasz által előírt számítási módját és az ebből eredő mérték tényleges összegét a szokásosan alkalmazott számítási módokkal és törvényes kamatok mértékével, valamint az alapügy tárgyát képező szerződés megkötésének időpontjában a vizsgált kölcsönszerződés összegével és tartamával megegyező kölcsön tekintetében a piacon alkalmazott kamatok mértékével, és

az adós kötelezettségei korlátozott ideig tartó nemteljesítése miatt a szerződés lejárat előtti felmondására vonatkozó feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által történő értékelése során e bíróság feladata megvizsgálni, hogy az eladó vagy szolgáltató azon lehetősége, hogy a kölcsön teljes összegét lejárttá teheti, attól függ-e, hogy a fogyasztó nem teljesíti a szóban forgó szerződéses viszonyban lényegesnek számító kötelezettségét, hogy e lehetőséget arra az esetre írták- e elő, ha az ilyen nemteljesítés eléggé súlyosnak minősül a kölcsön futamidejéhez és összegéhez képest, hogy az említett lehetőség eltér-e az adott területre vonatkozó, különös szerződési rendelkezések hiányában alkalmazandó szabályoktól, és hogy a nemzeti jog biztosít-e megfelelő és hatékony eszközöket ahhoz, hogy a fogyasztó, akivel szemben az ilyen feltétel alkalmazásra kerül, kiküszöbölhesse az említett, lejárttá tett kölcsönből eredő következményeket.

4)

A 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a nemzeti jog egy, a kölcsönszerződések lejárat előtti felmondását szabályozó rendelkezésének, mint amilyen a 7/2013 törvényrendelet által módosított 1/2000 törvény 693. cikkének (2) bekezdése, az ítélkezési gyakorlat által adott olyan értelmezése, amely megtiltja a nemzeti bíróságnak, hogy miután megállapította egy ilyen szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, azt semmisnek nyilvánítsa, és eltekintsen az alkalmazásától, amikor az eladó vagy szolgáltató azt ténylegesen nem alkalmazta, de tiszteletben tartotta az ezen nemzeti jogi rendelkezés által előírt feltételeket.


(1)  HL C 421., 2014.11.24.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/11


A Bíróság (harmadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M kontra Minister for Justice and Equality, Ireland és az Attorney General

(C-560/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 2004/83/EK irányelv - A harmadik országok állampolgárai, illetve a hontalan személyek menekültként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok - Kiegészítő védelem iránti kérelem - A menekült jogállás elismerése iránti kérelem elutasítását követően előterjesztett kiegészítő védelem iránti kérelem vizsgálatára vonatkozó nemzeti eljárás szabályszerűsége - A meghallgatáshoz való jog - Terjedelem - Szóbeli meghallgatáshoz való jog - A tanúk meghallgatásának indítványozásához és a tanúk kikérdezéséhez való jog))

(2017/C 104/17)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: M

Alperesek: Minister for Justice and Equality, Ireland és az Attorney General

Rendelkező rész

A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv keretében a meghallgatáshoz való jog főszabály szerint nem követeli meg, hogy abban az esetben, ha valamely olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, két külön és egymást követő eljárást ír elő a menekültstátusz megszerzése iránti, illetve a kiegészítő védelem iránti kérelmek vizsgálatára, a kiegészítő védelem kérelmezője számára biztosítsák a kérelméhez kapcsolódó szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogot, és annak a jogát, hogy e meghallgatás alkalmával tanúk meghallgatását indítványozza, illetve tanúkat kérdezzen ki.

Szóbeli meghallgatást kell tartani azonban abban az esetben, ha az illetékes hatóságok rendelkezésére álló információkhoz vagy a kiegészítő védelem iránti kérelem hátteréül szolgáló személyes vagy általános helyzethez kapcsolódó különleges körülmények ezt szükségessé teszik ahhoz, hogy e kérelmet az ügy teljes ismeretében lehessen megvizsgálni, amely feltétel teljesülését a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.


(1)  HL C 81., 2015.3.9.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/12


A Bíróság (nagytanács) 2017. január 31-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides kontra Mostafa Lounani

(C-573/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Menedék - 2004/83/EK irányelv - A harmadik országok állampolgárai, illetve a hontalan személyek menekültként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok - A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontja és a 12. cikk (3) bekezdése - A menekültként való elismerés kizárása - „Az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző cselekmények” fogalma - Hatály - Terrorista szervezet irányító tagja - Terrorista csoport tevékenységeiben való részvétel miatti elítélés - Egyedi vizsgálat))

(2017/C 104/18)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Alperes: Mostafa Lounani

Rendelkező rész

1)

A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni az említett rendelkezésben szereplő, a menekültként való elismerést kizáró ok fennállását, nem szükséges, hogy a nemzetközi védelmet kérelmezőt a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terrorista bűncselekmények egyike miatt elítéljék.

2)

A 2004/83 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját, valamint 12. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a terrorista csoport tevékenységeiben való részvételből álló cselekmények, amelyek miatt az alapeljárás alperesét elítélték, igazolhatják a menekültként való elismerés kizárását, akkor is, ha nem került bizonyításra, hogy az érintett személy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozataiban kifejtett terrorcselekményt követett el, azt megkísérelte, vagy azzal fenyegetőzött. Annak a vizsgálatát lehetővé tévő tények egyedi értékelése érdekében, hogy nyomós okok léteznek-e annak feltételezésére, hogy valamely személy az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös, az ilyen cselekmények felbujtója, vagy azokban bármilyen módon részt vett, az a körülmény, hogy ezt a személyt valamely tagállam bíróságai terrorista csoport tevékenységeiben való részvétel miatt elítélték, különös jelentőséggel bír, akárcsak az a megállapítás, miszerint az említett személy e csoport irányító tagja, és nem szükséges annak bizonyítása, hogy ugyanez a személy maga terrorcselekmény felbujtója, vagy abban bármilyen módon részt vett.


(1)  HL C 46., 2015.2.9.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/13


A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 1-jei ítélete – Portovesme Srl kontra Európai Bizottság

(C-606/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Az Olasz Köztársaság által a Portovesme Srl-nek nyújtott támogatás - Kedvezményes villamosenergia-díjszabási rendszerek - A támogatási intézkedést a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat))

(2017/C 104/19)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Portovesme Srl (képviselők: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci és F. Ciulli avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci és É. Gippini Fournier meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Portovesme Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 89., 2015.3.16.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/13


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

(C-247/15. P., C-253/15. P. és C-259/15. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Dömping - 501/2013/EU végrehajtási rendelet - Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott kerékpárok behozatala - A Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az e behozatalra történő kiterjesztése - 1225/2009/EK rendelet - 13. cikk - Kijátszás - 18. cikk - Az együttműködés hiánya - Bizonyítás - Egybehangzó valószínűsítő körülmények együttese))

(2017/C 104/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

(C-247/15. P. sz. ügy)

Fellebbező: Maxcom Ltd (képviselők: L. Ruessmann avocat és J. Beck solicitor)

A többi fél az eljárásban: Chin Haur Indonesia PT (képviselők: T. Müller-Ibold Rechtsanwalt és F.-C. Laprévote avocat), az Európai Unió Tanácsa (képviselő kezdetben: S. Boelaert, később: H. Marcos Fraile és B. Driessen, meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp Rechtsanwälte), Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França, meghatalmazottak)

(C-253/15. P. sz. ügy)

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Chin Haur Indonesia PT (képviselők: T. Müller-Ibold Rechtsanwalt és F.-C. Laprévote avocat), az Európai Unió Tanácsa (képviselő kezdetben: S. Boelaert, később: H. Marcos Fraile és B. Driessen, meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (képviselők: L. Ruessmann avocat és J. Beck solicitor)

(C-259/15. P. sz. ügy)

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselő kezdetben: S. Boelaert, később: H. Marcos Fraile és B. Driessen, meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Chin Haur Indonesia PT (képviselők: T. Müller-Ibold Rechtsanwalt és F.-C. Laprévote avocat), Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França, meghatalmazottak), Maxcom Ltd (képviselők: L. Ruessmann avocat és J. Beck solicitor)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének a 2015. március 19-i Chin Haur Indonesia kontra Tanács ítéletét (T-412/13, EU:T:2015:163) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság a Chin Haur Indonesia PT által a T-412/13. sz. ügyben az Európai Unió Törvényszéke elé terjesztett megsemmisítés iránti keresetet elutasítja.

3)

A Bíróság a Chin Haur Indonesia PT-t kötelezi a saját költségein túlmenően a T-412/13. sz. ügyben lefolytatott elsőfokú eljárásban, valamint a fellebbezési eljárásokban a Maxcom Ltd és az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

4)

A Bíróság a Chin Haur Indonesia PT-t kötelezi a C-253/15. P. sz. ügyben lefolytatott fellebbezési eljárásban az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.

5)

Az Európai Bizottság maga viseli a C-247/15. P. és C-259/15. P. sz. ügyekben lefolytatott fellebbezési eljárásokhoz, valamint a T-412/13. sz. ügyben lefolytatott elsőfokú eljáráshoz kapcsolódó saját költségeit.


(1)  HL C 262., 2015.8.10.

HL C 254., 2015.8.3.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/14


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Maxcom Ltd, City Cycle Industries, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

(C-248/15. P., C-254/15. P és C-260/15. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Dömping - 501/2013/EU végrehajtási rendelet - Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott kerékpárok behozatala - A Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az e behozatalra történő kiterjesztése - 1225/2009/EK rendelet - 13. cikk - Kijátszás - 18. cikk - Az együttműködés hiánya - Bizonyíték - Egybehangzó valószínűsítő körülmények együttese - Az indokok közötti ellentmondás - Az indokolási kötelezettség megsértése - Az eljárási jogok megsértése))

(2017/C 104/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

(C-248/15. P. sz. ügy)

Fellebbező: Maxcom Ltd (képviselők: L. Ruessmann avocat és J. Beck solicitor)

A többi fél az eljárásban: City Cycle Industries (képviselők: T. Müller-Ibold Rechtsanwalt és F.-C. Laprévote avocat), az Európai Unió Tanácsa (képviselő kezdetben: S. Boelaert, később: H. Marcos Fraile és B. Driessen, meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp Rechtsanwälte), Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França, meghatalmazottak)

(C-254/15. P. sz. ügy)

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: City Cycle Industries (képviselők: T. Müller-Ibold Rechtsanwalt és F.-C. Laprévote avocat), az Európai Unió Tanácsa (képviselő kezdetben: S. Boelaert, később: H. Marcos Fraile és B. Driessen, meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (képviselők: L. Ruessmann avocat és J. Beck solicitor)

(C-260/15. P. sz. ügy)

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselő kezdetben: S. Boelaert, később: H. Marcos Fraile és B. Driessen, meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: City Cycle Industries (képviselők: T. Müller-Ibold Rechtsanwalt és F.-C. Laprévote avocat), Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França, meghatalmazottak), Maxcom Ltd (képviselők: L. Ruessmann avocat és J. Beck solicitor)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a C-248/15. P., a C-254/15. P. és a C-260/15. P. sz. ügyekben benyújtott fellebbezéseket elutasítja.

2)

A Maxcom Ltd, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság a saját költségeiken kívül viselik a T-413/13. sz. ügyben lefolytatott elsőfokú eljárásban, valamint a fellebbezési eljárásokban a City Cycle Industries részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 262., 2015.8.10.

HL C 254., 2015.8.3.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/15


A Bíróság (első tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-283/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Adójogszabályok - Jövedelemadó - Valamely tagállam állampolgára, aki az állampolgársága szerinti tagállam és valamely harmadik állam területén szerez jövedelmet, és egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel - A személyes és családi helyzetének figyelembevételére irányuló adókedvezmény))

(2017/C 104/22)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam, amelynek az adójogszabályai lehetővé teszik a lakóingatlanhoz kapcsolódó „negatív jövedelmek” levonását, e levonás kedvezményét megtagadja valamely külföldi illetőségű önálló vállalkozótól, amennyiben az utóbbi e tagállam területén szerzi teljes jövedelmének 60 %-át, és a lakóhelye szerinti tagállamban nem szerez olyan jövedelmet, amely lehetővé tenné számára, hogy ott egyenértékű levonási joggal éljen.

2)

Az első kérdésre adott válaszból következő tilalom valamennyi olyan tevékenység helye szerinti tagállamra vonatkozik, amelynek a területén valamely önálló vállalkozó olyan jövedelmet szerez, amely lehetővé teszi számára, hogy ott egyenértékű levonási joggal éljen az említett jövedelemnek az egyes tevékenységek helye szerinti tagállamok területén szerzett részei arányában. E tekintetben a „tevékenység helye szerinti tagállam” minden olyan tagállam, amely joghatósággal rendelkezik a valamely külföldi illetőségű személy tevékenységéből származó, a területén megszerzett jövedelem megadóztatására, függetlenül attól, hogy e tevékenységet konkrétan hol végzik.

3)

Az a körülmény, hogy a külföldi illetőségű adózó adóköteles jövedelmének egy részét nem a tagállamok egyikében, hanem harmadik állam területén szerzi, nem befolyásolja a második kérdésre adott választ.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/16


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság

(C-373/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) - Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások - 1698/2005/EK, 1975/2006/EK és 796/2004/EK rendelet - Vidékfejlesztési támogatási intézkedések - Természeti hátrányokkal küzdő térségek - Helyszíni ellenőrzések - Élőállat-sűrűségi együttható - Állatok megszámlálása))

(2017/C 104/23)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Francia Köztársaság (képviselők kezdetben: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas és C. Candat, később: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize és A. Daly meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Spanyol Királyság (képviselő: A. Sampol Pucurull meghatalmazott), Európai Bizottság (képviselők: D. Bianchi és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszékének 2015. április 30-i Franciaország kontra Bizottság ítéletét (T-259/13, nem tették közzé, EU:T:2015:250).

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg határoz.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/16


A Bíróság (első tanács) 2017. február 1-jei ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-392/15. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - EUMSZ 49. cikk - Letelepedés szabadsága - Közjegyzők - Állampolgársági feltétel - EUMSZ 51. cikk - A közhatalom gyakorlásában való részvétel))

(2017/C 104/24)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Støvlbæk és Talabér-Ritz K., meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország (képviselők: Fehér M. Z., Koós G. és Tátrai M. M., meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, J. Vláčil és D. Hadroušek, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

Magyarország – mivel a közjegyzői hivatás gyakorlását állampolgársági feltételhez kötötte – nem teljesítette az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Cseh Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 302., 2015.9.14.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/17


A Bíróság (első tanács) 2017. február 1-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Secretary of State for Work and Pensions kontra L. Tolley

(C-430/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociális biztonság - 1408/71/EGK rendelet - A fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának (disability living allowance) „gondozási” eleme - Öregségi kockázat ellen biztosított, minden keresőtevékenységgel véglegesen felhagyó személy - Az „egészségbiztosítási ellátás” és a „rokkantsági ellátás” fogalma - Exportálhatóság))

(2017/C 104/25)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for Work and Pensions

Alperes: L. Tolley

Rendelkező rész

1)

Az olyan ellátás, mint a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának (disability living allowance) „gondozási” eleme, az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 1999. február 8-i 307/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet értelmében vett egészségbiztosítási ellátásnak minősül.

2)

A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 307/1999 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal, hogy egy adott személy meghatározott időszakon keresztül egy tagállam szociális biztonsági rendszerébe befizetett járulékok címén öregségi nyugellátásra vált jogosulttá, nem ellentétes az, hogy az adott tagállam jogszabályainak alkalmazhatósága ezt követően megszűnhet az adott személy tekintetében. A nemzeti bíróság feladata az előtte folyamatban lévő jogvita körülményeire és az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseire tekintettel azon időpont meghatározása, amelytől e jogszabályok már nem alkalmazandók az említett személyre.

3)

A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 307/1999 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellenétes az illetékes tagállam olyan jogszabálya, amely az alapügyben szóban forgóhoz hasonló ellátásra való jogosultságot e tagállam területén való lakóhelyre és tartózkodásra vonatkozó feltételhez köti.

A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 307/1999 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 22. cikke (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetben lévő személy megőrzi az első rendelkezés szerinti ellátásokra való jogosultságát azt követően is, hogy lakóhelyét az illetékes államon kívüli tagállamba helyezte át, feltéve hogy megkapta az erre vonatkozó engedélyt.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/18


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Finanzgericht Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Madaus GmbH kontra Hauptzollamt Bremen

(C-441/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - A 3824 90 97 és 2106 90 92 vámtarifaszámok - Kalcium-karbonátból (95 %) és átalakított keményítőből (5 %) álló por formájú termék))

(2017/C 104/26)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Bremen

Az alapeljárás felei

Felperes: Madaus GmbH

Alperes: Hauptzollamt Bremen

Rendelkező rész

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló terméket, amelyet egyszerű tabletta, pezsgőtabletta és rágótabletta formájú kalciumtabletták gyártásához használnak, és amely vegyileg meghatározott, por formájú kalcium-karbonátból, valamint a tablettás kiszerelés megkönnyítése érdekében hozzáadott, kevesebb mint 5 tömegszázalék keményítőtartalmú átalakított keményítőből áll, élelmiszer-készítményként e nómenklatúra 2106 vámtarifaszáma alá kell besorolni.


(1)  HL C 398., 2015.11.30.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/18


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. január 26-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság

(C-506/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) - Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások - 1698/2005/EK, 1975/2006/EK és 796/2004/EK rendelet - Vidékfejlesztési támogatási intézkedések - Természeti hátrányokkal küzdő térségek - Helyszíni ellenőrzések - Élőállat-sűrűségi együttható - Állatok megszámlálása))

(2017/C 104/27)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Spanyol Királyság (képviselő: M. A. Sampol Pucurull meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: I. Galindo Martín és G. von Rintelen meghatalmazottak)

A fellebbezőt támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselők: D. Colas és A. Daly meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A Bíróság a Spanyol Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 381., 2015.11.16.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/19


A Bíróság (második tanács) 2017. február 8-i ítélete (a Cour d’appel de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carrefour Hypermarchés SAS kontra ITM Alimentaire International SASU

(C-562/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Összehasonlító reklám - 2006/114/EK irányelv - 4. cikk - 2005/29/EK irányelv - 7. cikk - Az árak tárgyilagos összehasonlítása - Megtévesztő mulasztás - A különböző méretű vagy kategóriájú üzletekben árusított termékek árát összehasonlító reklám - Megengedhetőség - Lényeges információ - A tájékoztatás mértéke és az információhordozó))

(2017/C 104/28)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Carrefour Hypermarchés SAS

Alperes: ITM Alimentaire International SASU

Rendelkező rész

A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 7. cikkének (1)–(3) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) és c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az említett első rendelkezés értelmében valószínűleg nem megengedett a különböző méretű vagy kategóriájú üzletekben árusított termékek árát összehasonlító, az alapeljárásban szereplőhöz hasonló reklám, ahol ezek az üzletek olyan cégekhez tartoznak, amelyek mindegyike számos, különböző méretű és kategóriájú üzlettel rendelkezik, továbbá a reklámozó a cégének nagyobb méretű vagy magasabb kategóriájú üzleteiben alkalmazott árakat hasonlítja össze a versenytárs cégek kisebb méretű vagy alacsonyabb kategóriájú üzleteiben alkalmazott árakkal, hacsak maga a reklámszöveg nem tájékoztatja egyértelműen a fogyasztókat arról, hogy az összehasonlításra a reklámozó cég nagyobb méretű vagy magasabb kategóriájú üzleteiben, illetve a versenytárs cégek kisebb méretű vagy alacsonyabb kategóriájú üzleteiben alkalmazott árak között került sor.

Az ilyen reklám megengedhetőségének megítélésekor a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy az alapeljárásban az ügy körülményeire figyelemmel a szóban forgó reklám eleget tesz-e az összehasonlítás tárgyilagosságára vonatkozó követelménynek és/vagy megtévesztő jellegű-e, figyelembe véve egyrészt azt, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó hogyan észleli az érintett termékeket, másrészt tekintetbe véve az említett reklámban szereplő, különösen a reklámozó cég üzleteire és a versenytárs cégek azon üzleteire vonatkozó információkat, amelyek áraira az összehasonlítás kiterjed, és általánosabban figyelembe véve a reklám minden elemét.


(1)  HL C 27., 2016.1.25.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/20


A Bíróság (harmadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Tribunal de première instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raffinerie Tirlemontoise SA kontra État belge

(C-585/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Cukor - Termelési illetékek - Az átlagos veszteség kiszámítása - A termelési illetékek kiszámítása - 2267/2000/EK rendelet - Érvényesség - 1993/2001/EK rendelet - Érvényesség))

(2017/C 104/29)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperes: Raffinerie Tirlemontoise SA

Alperes: État belge

Rendelkező rész

1)

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 1999. szeptember 13-i 2038/1999/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az átlagos veszteség kiszámítása céljából az e rendelkezés hatálya alá tartozó termékek export-visszatérítéseihez kapcsolódó tényleges költségek teljes összegét el kell osztani ezen exportált termékek mennyiségeinek egészével, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak tekintetében ténylegesen fizettek-e visszatérítést, vagy sem.

2)

Az említett rendelet 33. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a termelési illetékek teljes összegének kiszámítása céljából a kiszámított átlagos veszteséget az e rendelkezés hatálya alá tartozó termékek export-visszatérítéseihez kapcsolódó tényleges költségek végösszegének ezen exportált termékmennyiségek egészének elosztásával kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak tekintetében ténylegesen fizettek-e visszatérítést, vagy sem.

3)

A cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek az 1999/2000-es gazdasági évre történő megállapításáról, valamint a kiegészítő illeték kiszámítása együtthatójának meghatározásáról szóló, 2000. október 12-i 2267/2000/EK bizottsági rendelet és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2000/2001-os gazdasági évre történő megállapításáról szóló, 2001. október 11-i 1993/2001/EK bizottsági rendelet érvénytelen.


(1)  HL C 38., 2016.2.1.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/21


A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-21/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Héa - 2006/112/EK irányelv - 131. és 138. cikk - A Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltételei - Héa-információcsererendszer (VIES) - A beszerző nyilvántartásba vételének hiánya - Az adómentesség megtagadása - Megengedhetőség))

(2017/C 104/30)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Az alapeljárás felei

Felperes: Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 131. cikkét és 138. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam adóhatósága kizárólag azzal az indokkal tagadja meg valamely Közösségen belüli termékértékesítés hozzáadottérték-adó alóli mentességét, hogy az ezen értékesítés időpontjában az érkezési tagállamban letelepedett és az ezen államban megvalósuló ügyletekre érvényes hozzáadottértékadó-azonosítószámmal rendelkező beszerző nem szerepel a hozzáadottértékadó-információcsererendszerben, és a Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó adószabályok hatálya alá sem tartozik, jóllehet nem merült fel az adócsalás komoly gyanúja, és bizonyítottan fennállnak az adómentesség anyagi feltételei. Ebben az esetben a héairányelvnek az arányosság elvével összefüggésben értelmezett 138. cikkének (1) bekezdésével szintén ellentétes az ilyen megtagadás, amennyiben az eladó tudomással bírt a beszerzőnek a hozzáadottérték-adó alkalmazása tekintetében fennálló helyzetéről, és meg volt győződve arról, hogy később a beszerzőt visszaható hatállyal nyilvántartásba veszik Közösségen belüli piaci szereplőként.


(1)  HL C 118., 2016.4.4.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/21


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 1-i ítélete (a Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Município de Palmela kontra Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(C-144/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárások - 83/189/EGK és 98/34/EK irányelv - Műszakiszabály-tervezet - Az Európai Bizottságnak való bejelentés - A tagállamok kötelezettségei - Megsértés - Következmények))

(2017/C 104/31)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Az alapeljárás felei

Felperes: Município de Palmela

Alperes: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Rendelkező rész

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését és az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan, be nem jelentett műszaki szabály alkalmazhatatlanságára irányuló szankció, mint amilyen a 2009. május 19-i Decreto-Lei no 119/2009 (119/2009. sz. törvényrendelet) által módosított, az 1997. december 27-i Decreto-Lei no 379/97 (379/97. sz. törvényrendelet) mellékletét képező Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (a játszóterek, a szabadidőparkok, valamint a játszótéri eszközök és az ütközési felületek elhelyezése, kiépítése, tervezése és funkcionális elrendezése során irányadó biztonsági követelmények megállapításáról szóló rendelet) 16. cikkének (1) és (2) bekezdésében szerepel, csak az említett műszaki szabályra vonatkozik, és nem az azt tartalmazó jogszabály egészére.


(1)  HL C 211., 2016.6.13.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/22


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. S. kontra P. S.

(C-283/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 4/2009/EK rendelet - A 41. cikk (1) bekezdése - A tartással kapcsolatos ügyekben a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint az e területen folytatott együttműködés - Határozat végrehajtása valamely tagállamban - A kérelemnek közvetlenül a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatóságához való benyújtása - A végrehajtás helye szerinti tagállam központi hatóságának igénybevételére kötelező nemzeti jogszabály))

(2017/C 104/32)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Az alapeljárás felei

Felperes: M. S.

Alperes: P. S.

Rendelkező rész

1)

A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit, és különösen e rendelet 41. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a tartásra jogosult, aki számára valamely tagállamban kedvező határozatot hoztak, és aki e határozatot valamely másik tagállamban kívánja végrehajtatni, benyújthatja kérelmét közvetlenül ezen utóbbi tagállam illetékes hatóságához – például bírósághoz –, és nem kötelezhető arra, hogy kérelmét ezen utóbbihoz a végrehajtás helye szerinti tagállam központi hatósága révén nyújtsa be.

2)

A tagállamok – adott esetben eljárási szabályaik módosítása révén – kötelesek biztosítani a 4/2009 rendelet 41. cikkének (1) bekezdésében előírt jog teljes érvényesülését. Mindenesetre a nemzeti bíróság feladata az e 41. cikk (1) bekezdésében szereplő rendelkezések alkalmazása, szükség esetén eltekintve a nemzeti jog uniós joggal ellentétes rendelkezéseinek alkalmazásától, következésképpen pedig annak lehetővé tétele a tartásra jogosult számára, hogy kérelmét akkor is közvetlenül a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatóságához nyújtsa be, ha ezt a nemzeti jog nem írja elő.


(1)  HL C 279., 2016.8.1.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/23


A Bíróság (kilencedig tanács) 2017. január 26-i végzése – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis kontra Európai Bizottság

(C-45/16. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - Választottbírósági kikötés - A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) keretében kötött „Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)” szerződés - Az Európai Bizottsággal kötött másik szerződés teljesítése során elkövetett szabálytalanságok miatt e szerződés megszüntetése - Jóhiszeműség - A szerződés megszüntetésének hiányával kapcsolatos bizalomvédelem))

(2017/C 104/33)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (képviselő: K. Damis dikigoros)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselő: R. Lyal meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikist kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 98., 2016.3.14.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/23


A Bíróság 2017. január 24-i végzése – Carsten René Beul kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

(C-53/16. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - Megsemmisítés iránti kereset - A pénzügyi piacok működése - A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatára alkalmazandó követelmények - 537/2014/EU rendelet - A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek általi megszervezésére és kiválasztására vonatkozó szabályok - A személyes érintettség hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság))

(2017/C 104/34)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Carsten René Beul (képviselők: H.-M. Pott és T. Eckhold, Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: D. Warin és P. Schonard meghatalmazottak, az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Balta és R. Wiemann meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság Carsten René Beult kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 191., 2016.5.30.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/24


A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2016. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Vámos Dávid kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(C-566/16. sz. ügy)

(2017/C 104/35)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Vámos Dávid

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós joggal az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján az adóhatóság utólagos adóellenőrzés keretében kizárhatja az alanyi adómentesség választásának lehetőségét arra hivatkozva, hogy a választás lehetősége az adóalanyt az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg illeti meg?


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/24


A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2016. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Admiral Casinos & Entertainment AG kontra Alexander Holiczky

(C-593/16. sz. ügy)

(2017/C 104/36)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Korneuburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Admiral Casinos & Entertainment AG

Alperes: Alexander Holiczky

A Bíróság 2017. február 7-i végzésével törölte ezen ügyet a nyilvántartásából.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/25


A Finanzgericht Köln (Németország) által 2016. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juhler Holding A/S kontra Bundeszentralamt für Steuern

(C-613/16. sz. ügy)

(2017/C 104/37)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Juhler Holding A/S

Alperes: Bundeszentralamt für Steuern

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétes-e az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. cikkel (jelenleg az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikk) az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti adószabály, amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott nyereséget terhelő tőkejövedelem adó alóli mentesítését, amely a székhelye szerinti államban letelepedett aktív tevékenységet folytató cégcsoporton belül állandó holdingtársaságként elkülönül,

amennyiben olyan személyek rendelkeznek benne részesedéssel, akik nem lennének jogosultak visszatérítésre vagy mentességre, ha közvetlenül jutnának a jövedelemhez, és

1)

a külföldi illetőségű anyavállalat közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos indoka, vagy

2)

a külföldi illetőségű anyavállalat az érintett gazdasági évben teljes bruttó jövedelmének legfeljebb 10 %-át szerzi önálló gazdasági tevékenységből (amelyről nincs szó többek között akkor, ha a külföldi társaság gazdasági eszközök kezeléséből szerzi bruttó jövedelmét), vagy

3)

a külföldi illetőségű anyavállalat nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti céljának megfelelő üzleti tevékenységgel, miközben a belföldi illetőségű anyavállalatok számára a fent említett feltételektől függetlenül biztosított a tőkejövedelem-adó alóli mentesség?

2.

Ellentétes-e a 90/435/EGK irányelv (1) 1. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (1) bekezdésével az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti adószabály, amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott nyereséget terhelő tőkejövedelem-adó alóli mentesítését, amely a székhelye szerinti államban letelepedett aktív tevékenységet folytató cégcsoporton belül állandó holdingtársaságként elkülönül,

1)

a külföldi illetőségű anyavállalat közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos indoka, vagy

2)

a külföldi illetőségű anyavállalat az érintett gazdasági évben teljes bruttó jövedelmének legfeljebb 10 %-át szerzi önálló gazdasági tevékenységből (amelyről nincs szó többek között akkor, ha a külföldi társaság gazdasági eszközök kezeléséből szerzi bruttó jövedelmét), vagy

3)

a külföldi illetőségű anyavállalat nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti céljának megfelelő üzleti tevékenységgel, miközben a belföldi illetőségű anyavállalatok számára a fent említett feltételektől függetlenül biztosított a tőkejövedelem-adó alóli mentesség?


(1)  A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv (HL L 225., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 147. o.).


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/26


A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CX

(C-629/16. sz. ügy)

(2017/C 104/38)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: CX

Egyéb fél: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodással (64/733/EGK; HL 1964. 217., 3687/64. o.), a társulási megállapodást kiegészítő jegyzőkönyvvel (HL 1972. L 293., 3. o.), valamint az EK-Törökország Társulási Tanács Vámunió zárószakaszának bevezetéséről szóló, 1995. december 22-i 1/95 határozatával (96/142/EK; HL 1996. L 35., 1. o.) az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a Török Köztársaságban székhellyel rendelkező árufuvarozó vállalkozók csak akkor végezhetnek az Osztrák Köztársaság területére irányuló, vagy azon áthaladó, kereskedelmi jellegű nemzetközi áruszállítást gépjárművel, ha a gépjármű tekintetében rendelkeznek az Ausztria és Törökország közötti kétoldalú megállapodásban megállapított kvóta keretében kiállított igazolásokkal, vagy engedélyt kaptak az egyes áruszállításokra, ahol is az adott áruszállításhoz nyomós közérdeknek kell fűződnie, és a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a szállítás nem váltható ki sem szervezési intézkedésekkel, sem más közlekedési eszköz igénybevételével?


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/26


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Junek Europ- Vertrieb GmbH kontra Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(C-642/16. sz. ügy)

(2017/C 104/39)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Junek Europ- Vertrieb GmbH

Ellenérdekű fél: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 207/2009/EK rendelet (1) 13. cikkének (2) bekezdését, hogy a védjegyjogosult ellenezheti a valamely másik tagállamból eredeti belső és külső csomagolásában importált, de az importőr által egy további külső címkével ellátott orvosi eszköz további forgalmazását, kivéve, ha

megállapítható, hogy a védjegyhez fűződő jogoknak a jogosult általi, az említett újracímkézett termék e védjeggyel történő forgalmazásának ellenzése révén történő érvényesítése a tagállamok között a piacok egymástól való mesterséges elzárásához vezetne;

bizonyítható, hogy az újracímkézés nincs hatással a csomagoláson belül található termék eredeti állapotára;

az új csomagoláson világosan feltüntetik a termék újracímkézését végző cég/személy és a gyártó nevét;

az újracímkézett termék külleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy, illetve annak jogosultjának hírnevét; tehát a címke nem lehet sérült, rossz minőségű vagy szennyezett;

az importőr az újracímkézett termék forgalombahozatalát megelőzően értesíti a védjegyjogosultat, és amennyiben az kéri, az említett termékből mintadarabot bocsát a rendelkezésére?


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78, 1. o.)


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/27


Az Obersten Gerichtshof (Ausztria) által 2016. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Valach és társai kontra Waldviertler Sparkasse Bank AG és társai

(C-649/16. sz. ügy)

(2017/C 104/40)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Obersten Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Alperesek: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (átdolgozott Brüsszel I. rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy a fizetésképtelen adósban üzletrész-tulajdonos – mint első- és másodrendű felperesek –, illetve az adóssal üzleti kapcsolatban álló projekttársaságok – mint harmad-, negyed, ötöd, hatod- és hetedrendű felperesek – hitelezői bizottság tagjai elleni, a fizetésképtelenségi eljárásban a pénzügyi helyreállítási tervvel kapcsolatos jogellenes szavazási magatartásra alapozott kártérítési keresete az átdolgozott Brüsszel I. rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a fizetésképtelenségre vonatkozik, és ezért nem tartozik a rendelet tárgyi hatálya alá?


(1)  HL L 351., 1. o.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/27


A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2016. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lucrețiu Hadrian Vădan kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(C-664/16. sz. ügy)

(2017/C 104/41)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Alba Iulia

Az alapeljárás felei

Felperes: Lucrețiu Hadrian Vădan

Alperesek: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Lehet e úgy értelmezni általánosságban a 2006/112 irányelvet (1) és különösen a 167., 168., 178., 179. és 273. cikkben foglalt rendelkezéseket, valamint az arányosság és a héasemlegesség elvét, hogy azok lehetővé teszik a héalevonási jog anyagi jogi feltételeit teljesítő adóalany részére, hogy élhessen e levonási jogával abban az esetben is, ha az alapeljárás tárgyát képező jogvitához hasonló különös esetben az adóalany nem tudja számlák benyújtásával bizonyítani a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás tekintetében előzetesen felszámított összegeket?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, értelmezhető e úgy a 2006/112 irányelv, valamint az arányosság és a héasemlegesség elve, hogy a héalevonási jog terjedelmének meghatározásához elfogadható és megfelelő intézkedésnek minősül azon közvetett értékelés (igazságügyi szakértői vélemény igénybevétele), amelyet független szakértő folytat le a szakértői véleményből eredő, építkezéssel összefüggő munka/munkaerő mennyisége alapján, abban az esetben, ha a termékértékesítést (építési anyagok) és a szolgáltatásnyújtást (az épületek felépítéséhez szükséges munkaerő) héaalanyok teljesítik?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/28


A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2016. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tsegezab Mengesteab kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-670/16. sz. ügy)

(2017/C 104/42)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Minden

Az alapeljárás felei

Felperes: Tsegezab Mengesteab

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Hivatkozhat-e a menedékkérő a felelősségnek az átvétel iránti megkeresés előterjesztésére nyitva álló határidő lejárta miatt a megkereső tagállamra történő átszállására (a 604/2013 rendelet (1) 21. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése)?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Akkor is hivatkozhat-e a menedékkérő a felelősség átszállására, ha a megkeresett tagállam továbbra is kész átvenni őt?

3)

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Levonható-e az a következtetés a megkeresett tagállam kifejezett, illetve hallgatólagos (a 604/2013 rendelet 22. cikkének (7) bekezdése) hozzájárulásából, hogy a megkeresett tagállam továbbra is kész átvenni a menedékkérőt?

4)

Lejárhat-e a 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti két hónapos határidő a 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti három hónapos határidő lejárta után, ha a megkereső tagállam a három hónapos határidő kezdetétől számított több mint egy hónap elteltével kéri az Eurodac adatbázisban való keresést?

5)

Már a menedékkérőként való jelentkezésről szóló igazolás első kiállításával, vagy csak a hivatalos menedékjog iránti kérelemről történő jelentéskészítéssel tekintendő benyújtottnak a nemzetközi védelem iránti kérelem a 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében? Különösen:

a)

A 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti formanyomtatványnak vagy jelentésnek minősül-e a menedékkérőként való jelentkezésről szóló igazolás?

b)

Az a hatóság-e a 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóság, amelyik a formanyomtatvány átvételére vagy a jelentés elkészítésére rendelkezik hatáskörrel, vagy amelyik a menedékjog iránti kérelemről történő határozathozatalra rendelkezik hatáskörrel?

c)

Akkor is megérkezik-e a hatóságok által készített jelentés az illetékes hatósághoz, ha közölték vele a formanyomtatvány vagy a jelentés lényeges tartalmát, vagy ehhez továbbítani kell számára a jelentés eredeti példányát vagy másolatát is?

6)

A 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének analógia útján történő alkalmazása alapján a felelősség megkereső tagállamra történő átszállásához vezethetnek-e az első menedékkérés, illetve a menedékkérőként való jelentkezéséről szóló igazolás első kiállítása és az átvétel iránti megkeresés előterjesztése közötti késedelmek, vagy pedig e késedelmek kötelessé tehetik-e a megkereső tagállamot arra, hogy gyakorolja a 604/2013 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti felelősségátvállalási jogát?

7)

Ha a hatodik kérdésre a két alternatíva egyike tekintetében igenlő választ kell adni: milyen hosszú időtartam után kell az átvétel iránti megkeresés előterjesztésének túlzott késedelméből kiindulni?

8)

A 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti határidőn belül előterjesztettnek tekintendő-e az az átvétel iránti megkeresés, amelyben a megkereső tagállam csak a megkereső tagállamba történő beutazás időpontját, valamint a hivatalos menedékjog iránti kérelem benyújtásának időpontját tünteti fel, az első menedékkérés időpontját, illetve a menedékkérőként való jelentkezésről szóló igazolás első kiállításának időpontját azonban nem, vagy pedig az ilyen megkeresés „nem hatékony”?


(1)  Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 180., 31. o.).


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/29


A Curtea Constituțională a României (Románia) által 2016. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept kontra Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-673/16. sz. ügy)

(2017/C 104/43)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea Constituțională a României

Az alapeljárás felei

Felperesek: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Alperesek: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2004/38/[EK] irányelv (1) 2. cikke 2. pontjának a) alpontjában szereplő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett „házastárs” fogalma magában foglalja-e az uniós polgárnak az Európai Unió tagállamain kívüli államból származó azonos nemű házastársát, akivel az uniós polgár a fogadó tagállamtól eltérő uniós tagállam törvényei alapján jogszerűen házasságot kötött?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38/[EK] irányelv – Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése megköveteli-e, hogy a fogadó állam tartózkodási jogot biztosítson saját területén, illetve három hónapot meghaladóan az uniós polgár azonos nemű házastársának?

3)

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén az uniósnak polgárnak az Európai Unió tagállamain kívüli államból származó azonos nemű házastársa, akivel az uniós polgár a fogadó tagállamtól eltérő uniós tagállam törvényei alapján jogszerűen házasságot kötött, a 2004/38/[EK] irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében „más családtagnak” vagy a 2004/38/[EK] irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében „az uniós polgár olyan élettársának tekinthető, akivel tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn”, aminek következtében a fogadó állam akkor is köteles megkönnyíteni e személyek beutazását és tartózkodását, ha a fogadó állam nem ismeri el az azonos neműek házasságát és nem írja elő a jogi elismerés semmilyen alternatív formáját, például a bejegyzett élettársi kapcsolatot?

4)

A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38/[EK] irányelv – Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (2) bekezdése és 7. cikkének (2) bekezdése megköveteli-e, hogy a fogadó állam tartózkodási jogot biztosítson saját területén, illetve három hónapot meghaladóan az uniós polgár azonos nemű házastársának?


(1)  Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/30


A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group kontra Orifarm GmbH

(C-681/16. sz. ügy)

(2017/C 104/44)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Alperes: Orifarm GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A különleges mechanizmus rendelkezéseire hivatkozva megakadályozhatja-e a Németországi Szövetségi Köztársaságra (a továbbiakban: Németország) megadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultja termékeknek a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Lettországból, Litvániából, Magyarországról, Lengyelországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Bulgáriából, Romániából és Horvátországból mint csatlakozó országokból (a 2003-as csatlakozási okmány IV. melléklete [EU HL 2003. L 236., 797. o.], módosításokkal [EU HL 2004. L 126., 4. o.], Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia, Magyarország, Szlovákia és a Cseh Köztársaság tekintetében; a 2005-ös csatlakozási okmány V. melléklete I. részének 1. pontja [EU HL 2005. L 157., 268. o.] Románia és Bulgária tekintetében; a 2011-es csatlakozási okmány IV. melléklete [EU HL 2012. L 112., 60. o.] Horvátország tekintetében) Németországba történő behozatalát, ha a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozóan a bejelentést Németországban akkor tették, amikor a csatlakozó országokban már szabályozva volt a megfelelő kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzése, a Németországra megadott oltalmi tanúsítvány jogosultja azonban nem tett bejelentést az adott csatlakozó országban ilyen kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozóan, vagy az azért nem volt megadható részére, mert a csatlakozó országban nem állt rendelkezésre az oltalmi tanúsítvány megadásához szükséges alapszabadalom?

2)

Jelentőséggel bír-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy csak a Németországra megadott alapszabadalom iránti bejelentés időpontjában nem lehetett alapszabadalom által biztosított megfelelő oltalmat szerezni a csatlakozó országban, a Németországra megadott alapszabadalom alapjául szolgáló bejelentés és az annak közzététele közötti időszakban azonban lehetett ilyen oltalmat szerezni?

3)

A különleges mechanizmus rendelkezéseire hivatkozva megakadályozhatja-e a Németországra megadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultja termékeknek a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Lettországból, Litvániából, Magyarországról, Lengyelországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Bulgáriából, Romániából és Horvátországból mint csatlakozó országokból Németországba történő behozatalát, ha a termékek behozatalára a kiegészítő oltalmi tanúsítvány azt megadó eredeti határozatban meghatározott időtartamának lejárta után, de a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló 1901/2006/EK rendelet (1) alapján az oltalmi tanúsítvány hat hónnappal meghosszabbított időtartamának lejárta előtt kerül sor?

4)

Horvátország esetében jelentőséggel bír-e a harmadik kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy a különleges mechanizmus Horvátország 2013-as csatlakozása alapján csak a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló 1901/2006/EK rendelet 2007. január 26-i hatálybalépését követően lépett hatályba a 2007. január 26. előtt csatlakozott többi tagállam – Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária és Románia – esetétől eltérően?


(1)  A gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 1. o.).


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/31


A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2016. december 27 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur und Umweltschutzverbände e.V. kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-683/16. sz. ügy)

(2017/C 104/45)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperesek: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur und Umweltschutzverbände e.V.

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 11. cikkét, hogy azzal ellentétesek valamely tagállamnak a felségterületéhez vagy a joghatósága alá tartozó vizekre vonatkozó olyan intézkedései, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tagállam megfeleljen a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (2) 6. cikke szerinti kötelezettségeinek, amelyek más tagállamok halászhajóit érintik, és amelyek a Natura 2000 területeken teljes körűen megtiltják a tengerfenékkel érintkező halászeszközökkel, valamint horgonyzott kopoltyúhálókkal („kopoltyúhálók és állítóhálók”) hivatásszerűen folytatott tengeri halászatot?

Különösen:

a)

Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy a „védelmi intézkedés” fogalma magában foglalja az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésben említett halászati módszerek [tilalmát]?

b)

Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy a „más tagállamok halászhajói” fogalma valamely más tagállam azon halászhajóit is magában foglalja, amelyek a Németországi Szövetségi Köztársaság mint tagállam szövetségi lobogója alatt hajóznak?

c)

Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy a „vonatkozó uniós jogszabály céljának való megfelelés” fogalma a tagállam által elfogadott olyan intézkedéseket is magában foglalja, amelyek csak elősegítik az említett rendelkezésben hivatkozott uniós jogszabályokban megfogalmazott célok elérését?

2)

Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy azzal ellentétesek valamely tagállamnak a felségterületéhez vagy a joghatósága alá tartozó vizekre vonatkozó olyan intézkedései, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tagállam megfeleljen a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21 i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti kötelezettségeinek?

3)

Amennyiben az első vagy a második előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre, vagy mindkettőre nemleges választ kell adni:

Ellentétes-e az Európai Uniót az [Európai] Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján a tengeri biológiai erőforrások közös halászati politika keretében történő megőrzése területén megillető kizárólagos hatáskörrel a fent említett intézkedéseknek a tagállam általi elfogadása?


(1)  HL 2013. L 354., 22. o.

(2)  HL 1992. L 206., 7. o.

(3)  HL 2004. L 143., 56. o.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/32


A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV kontra Tetsuji Shimizu

(C-684/16. sz. ügy)

(2017/C 104/46)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Alperes: Tetsuji Shimizu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2003/88/EK irányelv) (1) 7. cikkének (1) bekezdésével, vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 31. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen a Bundesurlaubsgesetz (a munkavállalókat megillető szabadságról szóló szövetségi törvény, BUrlG) 7. § -ában szerepel, amely az éves szabadságra való igény érvényesítésének részletszabályaként előírja, hogy a munkavállalónak a szabadság időpontjára irányuló kívánságának közlésekor a szabadságot kérelmeznie kell annak érdekében, hogy a szabadságra való igénye a referencia-időszak végén ne évüljön el úgy, hogy azt nem helyettesítik, és amely nem kötelezi a munkáltatót arra, hogy saját kezdeményezésére egyoldalúan, és a munkavállalóra kötelező jelleggel megállapítsa a szabadság referencia-időszakon belüli idejét?

2.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Igaz-e ez abban az esetben is, ha a munkaviszony magánszemélyek között állt fenn?


(1)  HL 2003. L 299., 9. o. magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/33


A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2017. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Instituto Nacional de la Seguridad Social kontra Tesorería General de la Seguridad Social és Jesús Crespo Rey

(C-2/17. sz. ügy)

(2017/C 104/47)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Fellebbező fél: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Ellenérdekű felek: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) XI. melléklete [G. pontjának 2. alpontjában] [Spanyolország, (2) bekezdés] hivatkozott, „az időben legközelebb eső spanyolországi járulékalap” kifejezés hatálya alól kizártnak kell-e tekinteni az olyan belső spanyol szabály alkalmazásából eredő járulékalapokat, amely szerint a visszatért migráns munkavállaló, akinek a ténylegesen teljesített utolsó spanyol járulékfizetései meghaladták volna a legalacsonyabb járulékalapokat, csak a legalacsonyabb alapoknak megfelelő járulékfizetés fenntartására vonatkozó megállapodást írhat alá, míg ha belföldi munkavállaló lenne, magasabb járulékalapokról szóló megállapodás megkötésének lehetőségét ajánlották volna fel számára?

2)

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. melléklete [G. pontjának 2. alpontjával] [Spanyolország, (2) bekezdés] összhangban, a migráns munkavállalónak okozott vagyoni hátrány helyreállítása szempontjából megfelelő eszköznek tekinthető-e a megfelelő módon valorizált és ténylegesen teljesített utolsó spanyol járulékfizetések alapulvétele és a járulékfizetési időszaknak a járulékfizetés fenntartására vonatkozó megállapodás alapján semleges időszakként vagy szünetelésként történő minősítése?


(1)  HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 5. kötet, 72. o.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/33


A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2017. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Dicu kontra Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(C-12/17. sz. ügy)

(2017/C 104/48)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Dicu

Alperesek: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv (1) 7. cikkét, hogy azzal ellentétes az a nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely a munkavállaló szabadsága időtartamának meghatározásakor a gyermek után annak második életéve betöltéséig járó szülői szabadságot nem tekinti szolgálati időnek?


(1)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/34


A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2017. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-16/17. sz. ügy)

(2017/C 104/49)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a héairányelv (1) (2006/112 irányelv) 44., 45. cikkét, 132. cikke (1) bekezdésének f) pontját, 167., 168., 169., 178., 179. cikkét, 192. cikkének a) pontját, 193., 194. és 196. cikkét, illetve a 282/2011/EU végrehajtási rendelet (2) 10. és 11. cikkét, valamint az adósemlegesség elvét, hogy azokkal ellentétes az, hogy a portugál adóhatóság megtagadja a héalevonás jogát egy német társaság leányvállalatától egy olyan helyzetben, amikor:

a német társaság Portugáliában adóazonosító számot kapott egy egyedi ügylet megvalósítása, egészen pontosan „tőketársaságban való részesedésszerzés” érdekében, amely szám egy külföldi illetőségű, állandó telephellyel nem rendelkező szervezetet jelöl;

később Portugáliában bejegyezték az említett német társaság leányvállalatát, amely saját adónyilvántartási számot kapott e társaság állandó telephelyeként;

később a német társaság az első adónyilvántartási számot használva gazdasági egyesülés létrehozására irányuló szerződést kötött egy másik vállalattal Portugáliában egy építési beruházásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából;

később a leányvállalat a saját adónyilvántartási számát használva a leányvállalat és a gazdasági egyesülés közötti kölcsönös szolgáltatások teljesítésére irányuló alvállalkozói szerződést kötött a gazdasági egyesüléssel, és ez utóbbinak a szerződés szerinti arányban kellett a felmerülő költségeket kiszámláznia az alvállalkozók felé;

a terhelési értesítésekben, amelyeket a költségeknek a leányvállalat felé történő kiszámlázása érdekében bocsátott ki, a gazdasági egyesülés e leányvállalat adóazonosító számát jelölte meg, és felszámította a héát;

a leányvállalat a terhelési értesítésekben felszámított héát levonta;

a gazdasági egyesülés ügyleteit (az alvállalkozói szerződésen keresztül) a leányvállalat és a gazdasági egyesülésben részt vevő másik vállalat ügyletei képezik, utóbbiak pedig a gazdasági egyesülésnek az általa a beruházónak számlázott teljes bevétellel azonos összeget számláztak ki.


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006 L 347., 1 o.)

(2)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2011 L 77., 1. o.)


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/35


A Lietuvos apeliacinis teismas (Litvánia) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, felszámolás alatt kontra Starptautiskā lidosta „Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation A/S”

(C-27/17. sz. ügy)

(2017/C 104/50)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos apeliacinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, felszámolás alatt

Alperesek: Starptautiskā lidosta „Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation A/S”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az alapügyben fennálló körülmények között úgy kell-e értelmezni a „Brüsszel I” rendelet (1) 5. cikkének 3. pontjában szereplő, „hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett” kifejezést, hogy az az alperesek Európai Közösséget létrehozó szerződés 82. cikke c) pontját (EUMSZ 102. cikk c) pont) sértő jogellenes magatartása megvalósításának helye, vagy azon cselekmények megvalósításának helye, amelyekkel az azonos érintett piacokon a felperessel fennálló verseny során kiszorító árazás (kereszttámogatások) alkalmazásával érvényt szereztek a megállapodásból származó pénzügyi előnynek?

2.

Tekinthető-e a „Brüsszel I” rendelet 5. cikkének 3. pontja alkalmazásában kárnak a felperes által az alperesek konkrét jogellenes magatartása miatt elszenvedett kár (bevételkiesés)?

3.

Az alapügyben fennálló körülmények között az Air Baltic Corporation fióktelepének litván köztársaságbeli működése tekinthető-e a „Brüsszel I” rendelet 5. cikkének 5. pontja szerinti fióktelep működésének?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.).


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/35


A High Court (Írország) által 2017. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eamonn Donnellan kontra The Revenue Commissioners

(C-34/17. sz. ügy)

(2017/C 104/51)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Eamonn Donnellan

Alperes: The Revenue Commissioners

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

„A pátrai vámhivatal által az 1 097 505,00 euró összegű – a 2002. július 26-án megvalósított állítólagos csempészet miatt – 2009. július 15-én megállapított közigazgatási szankciók és bírságok tekintetében [melynek összegét kamatok és szankciók felszámításával 1 507 971,88 euróra növelték] 2012. november 14-én kiállított „végrehajtást engedélyező egységes okirat” Írországban történő végrehajthatóságának megállapítása során a 2010/24/EU irányelv (1) 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglaltak kizárják-e, hogy a High Court of Ireland:

(i)

a végrehajtás iránti kérelem tekintetében a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot – ésszerű időn belül – alkalmazza Írország állampolgárára és az Európai Unió polgárára [lásd a Charta 47. cikkét és az EJEE 6. és 13. cikkét, melyek megfelelnek az ír alkotmány 34., 38. és 40.3. cikkében foglalt, az állampolgárokat megillető jogokra vonatkozó rendelkezéseknek) olyan körülmények között, amelyekben először csak a Görög Köztársaság Pénzügyminisztériuma pireuszi hivatalának [2015. december 29-én] kelt és [a felperes] írországi solicitorai, valamint az ír Revenue Commissioners részére címzett levelében magyarázták el [a felperes] számára az érintett eljárást angol nyelvű „nem hivatalos fordításban” (amely Írország egyik hivatalos nyelve, ahol [a felperes] mindig is élt);

(ii)

figyelemmel legyen a 2010/24/EU irányelvnek a kölcsönös segítségnyújtásra (a 2010/24 irányelv (20) preambulumbekezdése) és az EJEE-ből fakadó, szélesebb körű segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségek – mint a Charta 47. cikke és az EJEE 13. cikke szerint a polgárokat megillető hatékony jogorvoslathoz való jog – teljesítésére (a 2010/24 irányelv (17) preambulumbekezdése) irányuló célkitűzéseire;

(iii)

figyelemmel legyen a közösségi jog teljes körű érvényesülésére az állampolgárai tekintetében [és különösen a 2010. január 14-i Kyrian kontra Celní úřad Tábor ítélet (C-233/08, EU:C:2010:11) 63. pontjában foglaltakra]?


(1)  Az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 10-i 2010/24/EU tanácsi irányelv (HL 2010. L 84., 1. o.).


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/36


A Törvényszék (első tanács) T-602/15. sz., Liam Jenkinson kontra Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Eulex Kosovo ügyben 2016. november 9-én hozott végzése ellen Liam Jenkinson által 2017. január 25-én benyújtott fellebbezés

(C-43/17. P. sz. ügy)

(2017/C 104/52)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Liam Jenkinson (képviselők: N. de Montigny, J.-N. Louis ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Eulex Kosovo

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-602/15. sz. ügyben 2016. november 9-én hozott végzését, amennyiben az elutasítja a fellebbező által indított keresetet és őt kötelezi az eljárás költségeinek viselésére;

hozzon határozatot a keresetről;

az alpereseket kötelezze mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt kifogásolja, hogy az Unió Törvényszéke kizárólag a fellebbező által aláírt, utolsó határozott idejű szerződésen alapuló jogvita tekintetében állapította meg hatáskörét.

Kifogásolja emellett azt – még ha a Törvényszék indokolását e tekintetben pontosnak is kellene tekinteni, ami nem várható –, hogy a Törvényszék nem hozott határozatot a vitatott szerződéses jogviszony végére, ekként pedig az utolsó határozott idejű szerződésre alapított több kérelemről. A megtámadott végzés jogellenessége ugyanis kitűnik az indokolás tömörségéből, amely ezen a ponton olyannyira rövid, hogy nem teszi lehetővé annak megértését, hogy a Törvényszék az iratok érdemi elemzése nélkül hogyan állapíthatta meg – az utolsó határozott idejű szerződéssel kapcsolatos jogvita kivételével – hatáskörének hiányát kizárólag a választottbírósági kikötés fennállása alapján, holott a fellebbező ennek a kikötésnek az érvényességét és jogserűségét vitatta.

A fellebbező kifogásolja továbbá azt is, hogy a Törvényszék egyáltalán nem vette figyelembe az intézmények mulasztásának fennállására vonatkozó azon érvelését, amely szerint nincs olyan jogi keret, amely a fellebbező számára és az Unió által létrehozott közjogi missziók teljes személyzete számára a legalapvetőbb szociális jogok tiszteletben tartása tekintetében biztosítékokat – köztük az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáféréshez való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog biztosítékát – kínálná.

Fellebbezésének alátámasztása céljából a fellebbező következésképpen arra hivatkozik, hogy az Unió Törvényszéke megsértette a következőket:

a szerződésből eredő jogvitákra alkalmazandó jog meghatározása céljából alkalmazandó európai jog;

a belga munkajogi rendelkezések;

a határozott ideig tartó munkaviszonnyal kapcsolatos, közösségi szinten alkalmazandó minimális előírások;

az Alapjogi Chartában rögzített jogok;

az indokolási kötelezettség;

a kereset terjedelmén való túlterjeszkedés tilalma.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/37


2017. február 9-én benyújtott kereset – Francia Köztársaság kontra Európai Parlament

(C-73/17. sz. ügy)

(2017/C 104/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda és E. de Moustier, meghatalmazottak)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Bíróság semmisítse meg az Európai Parlament 2016. november 30-án, szerdán tartott ülésének napirendjét (P8_0J (2016)11-30 dokumentum), amennyiben az a plenáris ülésen folytatott vitát ír elő az általános költségvetés közös szövegtervezete vonatkozásában, amelyet elfogadott az egyeztetőbizottság; a 2016. december 1-jén, csütörtökön tartott ülésének napirendjét (P8_0J (2016)12-01 dokumentum), amennyiben az a szavazás indokolásával együtt történő szavazást ír elő az általános költségvetés közös szövegtervezete vonatkozásában; az Európai Parlament 2016. december 1-jei, az általános költségvetés közös szövegtervezetéről szóló jogalkotási állásfoglalását (TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 dokumentum, ideiglenes változat), valamint azt a jogi aktust, amellyel az Európai Parlament elnöke az EUMSZ 314. cikk (9) bekezdésében szabályozott eljárás szerint megállapította, hogy az általános költségvetést véglegesen elfogadták;

azon jogi aktus joghatásait, amelyben az Európai Parlament elnöke megállapította, hogy az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését elfogadták, tartsa fenn addig, amíg e költségvetést a Szerződésekkel összhangban lévő jogi aktusban, az ítélet kihirdetésének időpontjától számított észszerű határidőn belül véglegesen elfogadják;

az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.

Keresetében a francia kormány négy olyan jogi aktus megsemmisítését kéri, amelyeket az Európai Parlament a költségvetési hatáskörének gyakorlása keretében, a 2016. november 30-án és december 1-jén Brüsszelben tartott további plenáris ülése során fogadott el.

2.

A francia kormány által megsemmisíteni kért első és második jogi aktus az Európai Parlament 2016. november 30-án, szerdán és december 1-jén, csütörtökön tartott plenáris üléseinek napirendjei, amennyiben azok közül az első a plenáris ülésen folytatott vitát ír elő a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés közös szövegtervezete vonatkozásában, a második pedig a szavazás indokolásával együtt történő szavazást ír elő az általános költségvetés közös szövegtervezetéről.

3.

A harmadik megtámadott jogi aktus az Európai Parlament által az általános költségvetés közös szövegtervezetéről 2016. december 1-jén elfogadott jogalkotási állásfoglalás.

4.

A francia kormány végül azon jogi aktus megsemmisítését kéri, amellyel az Európai Parlament elnöke az EUMSZ 314. cikk (9) bekezdése alapján megállapította, hogy az általános költségvetést véglegesen elfogadták. Mint az kitűnik többek között az Európai Parlament 2016. december 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből, az Európai Parlament elnöke által tett nyilatkozatról, majd az általános költségvetésnek az elnök általi aláírásáról van szó, amelyekre azt követően került sor, hogy szavaztak az általános költségvetés közös szövegtervezetére vonatkozó jogalkotási állásfoglalásról.

5.

Egyetlen jogalapjában a francia kormány azt állítja, hogy a négy megtámadott jogi aktust meg kell semmisíteni azon az alapon, hogy azok megsértik az EU- és az EUM-Szerződés (6.) jegyzőkönyvét, valamint az EAK-Szerződés (3.) jegyzőkönyvét, amelyek az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről szólnak.

6.

Ugyanis mind az intézmények székhelyéről szóló jegyzőkönyvekből, mind pedig a Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy az Európai Parlament az EUMSZ 314. cikkben részére biztosított költségvetési hatásköröket nem gyakorolhatja a Brüsszelben tartott további plenáris ülések során, hanem azokat a rendes plenáris üléseken kell gyakorolnia, amelyeket Strasbourgban tartanak.

7.

Ugyanakkor, mivel az Európai Parlament elnöke jogi aktusának jogszerűségét nem a célja vagy a tartalma alapján vitatják, hanem kizárólag azért, mert e jogi aktust Strasbourgban, rendes plenáris ülés során kellett volna elfogadni, a francia kormány szerint az európai közszolgáltatások folytonossága biztosításának szükségessége, valamint a jogbiztonsággal összefüggő fontos indokok igazolják, hogy e jogi aktus joghatásait tartsák fenn a Szerződésekkel összhangban lévő új jogi aktus elfogadásáig.


Törvényszék

3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/39


A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács

(T-14/14 és T-87/14. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Jogellenességi kifogás - Jogalap - Hatáskörrel való visszaélés - Védelemhez való jog - Jogos bizalom - Jogbiztonság - Ne bis in idem - Ítélt dolog - Arányosság - Nyilvánvaló értékelési hiba - Alapvető jogok”))

(2017/C 104/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherán [Irán]) és tíz további felperes (képviselők: F. Randolph QC, P. Pantelis solicitor, M. Lester barrister, és M. Taher solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és V. Piessevaux, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó fél a T-87/14. .sz. ügyben: Európai Bizottság (képviselők: D. Gauci és T. Scharf, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A T-14/14. sz. ügyben az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. október 10-i 2013/497/KKBP tanácsi határozatnak (HL 2013. L 272., 46. o.) és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. október 10-i 971/2013/EU tanácsi rendeletnek (HL 2013. L 272., 1. o.) a felpereseket érintő részében történő megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, és a T-87/14. sz. ügyben egyrészt a 2013/497 határozat és a 971/2013 rendelet alkalmazhatatlanságának megállapítása iránt az EUMSZ 277. cikk alapján benyújtott kérelem, másrészt az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. november 26-i 2013/685/KKBP tanácsi határozatnak (HL 2013. L 316., 46. o.) és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. november 26-i 1203/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL 2013. L 316., 1. o.) a felpereseket érintő részében történő megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

2)

Az Islamic Republic of Iran Shipping Lines és a mellékletben felsorolt többi felperes saját költségein kívül viseli az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket is.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 71., 2014.3.8.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/40


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Lubrizol France kontra Tanács

(T-191/14. sz. ügy) (1)

((„Közös Vámtarifa - Egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében az autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló szabályozás - Termékek egyenértékűsége - A kifogások kezelésére irányuló eljárás”))

(2017/C 104/55)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Lubrizol France (Rouen, Franciaország) (képviselők: R. MacLean solicitor, B. Hartnett barrister és A. Bochon ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: F. Florindo Gijón és M. Balta meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: A. Caeiros és M. Clausen, később: A. Caeiros és A. Lewis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló és az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1387/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 354., 201. o.) 1. és 4. cikkének megsemmisítésére irányuló kérelem, amennyiben e rendelkezések megfosztották a felperest három olyan felfüggesztéstől, amelyben korábban részesült a 2918 2900 80, 3811 2900 10 és 3811 9000 30 TARIC-kód alapján.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Lubrizol France SAS maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/40


A Törvényszék 2017. február 15-i ítélete – Construlink kontra EUIPO – Wit-Software (GATEWIT)

(T-351/14. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A GATEWIT európai uniós szóvédjegy bejelentése - wit software korábbi európai uniós ábrás védjegy - Wit – Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA korábbi nemzeti cégnév - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése”))

(2017/C 104/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: M. Lopes Rocha és A. Bertrand ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Lukošiūtė és D. Hanf meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: F. Teixeira Baptista és C. Tomás Pedro ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel és a Construlink – Tecnologias de Informação közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. március 6-án hozott határozata (R 1059/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Construlink – Tecnologias de Informação, SA maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) részéről a jelen eljárással összefüggésben felmerült költségeket és a Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA részéről a fellebbezési tanács előtti eljárással összefüggésben felmerült költségeket.


(1)  HL C 261., 2014.8.11.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/41


A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete –Mayer kontra EFSA

(T-493/14. sz. ügy) (1)

((„Kirendelt nemzeti szakértő - A kirendelt nemzeti szakértőkről szóló EFSA-szabályok - A kirendelés meg nem hosszabbításáról szóló határozat - A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A hozzáférés megtagadása - A személyiség és a magánszemély becsületének védelmére vonatkozó kivétel - A személyes adatok védelme - 45/2001/EK rendelet - Megállapításra és meghagyás kibocsátására irányuló kérelmek - Keresetlevelet kiegészítő beadvány - A kereseti kérelmek módosítása - Elfogadhatóság”))

(2017/C 104/57)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Németország) (képviselő: T. Mayer ügyvéd)

Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (képviselők: D. Detken meghatalmazott, segítői: R. Van der Hout és A. Köhler ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott, és az EFSA-nak egyrészt a felperesnek nemzeti szakértőként az EFSA-hoz történő kirendelésének meghosszabbítására irányuló kérelmét, másrészt pedig a felperes EFSA birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférése iránti kérelmét elutasító határozatainak vitatására irányuló kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet – mint elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

A Törvényszék Ingrid Alice Mayert kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.


(1)  HL C 329., 2014.9.22.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/42


A Törvényszék 2016. február 17-i ítélete – Holistic Innovation Institute kontra REA

(T-706/14. sz. ügy) (1)

(„Kutatás és technológiafejlesztés - Az Unió által a kutatás területén finanszírozott projektek - A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) - A ZONeSEC és Inachus projekt - A felperes részvételét megtagadó határozat - Megsemmisítés és felelősség megállapítása iránti kereset”)

(2017/C 104/58)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spanyolország) (képviselők: kezdetben R. Muñiz García, később J. Marín López ügyvédek)

Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (képviselők: S. Payan Lagrou és V. Canetti meghatalmazottak, segítőjük J. Rivas ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kereset a REA igazgatója 2014. július 24-i [ARES (2014) 2461172] határozatának megsemmisítése iránt, amely lezárta a tárgyalásokat a felperessel és elutasította az Inachus és ZONeSEC projektekben való részvételét, másrészt az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott kereset azon kár megtérítése iránt, amelyet a felperes állítólagosan elszenvedett az említett projektekben való részvételből való kizárása, valamint egyes, őt érintő információknak az említett határozatot követően való közlése folytán.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Holistic Innovation Institute, SLU-t kötelezi a jelen eljárás keretében felmerült költségek viselésére.

3)

Mindkét fél maga viseli az ideiglenes intézkedés iránti eljáráshoz kapcsolódó saját költségeit.


(1)  HL C 421., 2014.11.24.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/42


A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Novar kontra EUIPO

(T-726/14. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - A korábbi védjegy létezésének, érvényességének és oltalma terjedelmének bizonyítéka - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás - A felszólalást a korábbi jogra vonatkozó bizonyíték hiánya miatt elutasító határozat - A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya (2) bekezdésének a) pontja - Jogorvoslat saját hatáskörben - A 207/2009/EK rendelet 62. cikkének (2) bekezdése - Ügyvédi költségek miatt felmerült kár - Okozati összefüggés”))

(2017/C 104/59)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Novar GmbH (Albstadt, Németország) (képviselő: R. Weede ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: S. Hanne, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 268. cikken alapuló, a felszólalási osztálynak a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet 19. szabálya (2) bekezdésének a) pontja és az általános jogelvek állítólagos megsértésével elfogadott határozata ellen a felperes által benyújtott fellebbezéssel kapcsolatban felmerült ügyvédi költségek miatt állítólagosan elszenvedett anyagi kár megtérítése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Novar GmbH és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 7., 2015.1.12


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/43


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – SolarWorld kontra Európai Bizottság

(T-783/14. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Támogatások - A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (elemek) behozatala - A minimális importár csökkentésének dömpingellenes és szubvencióellenes eljárások keretében elfogadott kötelezettségvállalás alapján való jóváhagyása - Uniós ágazat - Az 1225/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése”))

(2017/C 104/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: SolarWorld AG (Bonn, Németország) (képviselők: L. Ruessmann ügyvéd, és J. Beck solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a Bizottság 2014. szeptember 15-i levelében foglalt határozat megsemmisítése iránti kérelem, mely levél az elektronikus termékek importjáért és exportjáért felelős kínai kereskedelmi kamarához szól, a hivatkozási száma Trade/H4 (2014) 3328168, és lefelé igazítja ki a kínai gyártó exportőrök által előállított fotovillamos modulok és elemek behozatalára vonatkozó minimális importárat, mely 2014. október 1-jei hatállyal 2014 utolsó trimeszterére vonatkozóan árra vonatkozó kötelezettségvállalás tárgyát képezi.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a SolarWorld AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 73., 2015.3.2.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/44


A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Unilever kontra EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely)

(T-811/14. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A Fair & Lovely európai uniós ábrás védjegy bejelentése - FAIR & LOVELY korábbi nemzeti és Benelux szóvédjegy - A fellebbezésről hozott határozat - A 207/2009/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdése - Meghallgatáshoz való jog - A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata - A közigazgatási eljárás felfüggesztése - A 2868/95 rendelet 20. szabálya (7) bekezdésének c) pontja és 50. szabályának (1) bekezdése - Jogos bizalom - Hatáskörrel való visszaélés - Nyilvánvaló értékelési hibák”))

(2017/C 104/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Unilever NV (Rotterdam, Hollandia) (képviselő: A. Fox, solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Hanf és A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Technopharma Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselő: C. Scott, barrister)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Technopharma és az Unilever közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. október 6-án hozott határozata (R 1004/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Technopharma Ltd és az Unilever NV közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. október 6-án hozott határozata (R 1004/2013-4. sz. ügy).

2)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint az Unilever részéről felmerült költségek felét.

3)

A Technopharma maga viseli saját költségeit, valamint az Unilever részéről felmerült költségek felét.


(1)  HL C 73., 2015.3.2.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/44


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Jaguar Land Rover kontra EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider)

(T-71/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A Land Glider európai uniós szóvédjegy bejelentése - A korábbi LAND ROVER európai uniós és nemzeti szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”))

(2017/C 104/62)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Egyesült Királyság) (képviselő: R. Ingerl ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Garrido Otaola meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Japán) (képviselő: A. Franke ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Jaguar Land Rover és a Nissan Jidosha közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. december 9-én hozott határozata (R 1415/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2014. december 9-i határozatát (R 1415/2013-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli, a saját költségein felül, a Jaguar Land Rover Ltd költségeit.

3)

A Nissan Jidosha KK viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 118., 2015.4.13.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/45


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Románia kontra Bizottság

(T-145/15. sz. ügy) (1)

((„EMGA és EMVA - Területalapú intézkedések - A finanszírozásból kizárt kiadások - Pénzügyi átalánykorrekciók - Az 1306/2013/EU rendelet 52. cikke - Indokolási kötelezettség - Arányosság”))

(2017/C 104/63)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Románia (képviselők kezdetben: R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea és T. Crainic, később: R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea és T. Crainic meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Biolan és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i (EU) 2015/103 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2015. L 16., 33. o.) részleges megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i (EU) 2015/103 bizottsági végrehajtási határozatot a Romániát érintő részében megsemmisíti.

2)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és a Románia részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 178., 2015.6.1.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/46


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Gruppe Nymphenburg Consult kontra EUIPO (Limbic® Map)

(T-513/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A Limbic® Map európai uniós szóvédjegy bejelentése - Leíró jelleg hiánya - Feltétlen kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”))

(2017/C 104/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Németország) (képviselők: R. Kunze és G. Würtenberger ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Limbic® Map szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. június 23-án hozott határozata (R 1973/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2015. június 23-i határozatát (R 1973/2014-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli a saját költségeit, valamint a Gruppe Nymphenburg Consult AG részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 354., 2015.10.26.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/46


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Gruppe Nymphenburg Consult kontra EUIPO (Limbic® Types)

(T-516/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A Limbic® Types európai uniós szóvédjegy bejelentése - Leíró jelleg hiánya - Feltétlen kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”))

(2017/C 104/65)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Németország) (képviselők: R. Kunze és G. Würtenberger ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Limbic® Types szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. június 23-án hozott határozata (R 1974/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2015. június 23-i határozatát (R 1974/2014-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli a saját költségeit, valamint a Gruppe Nymphenburg Consult AG részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 354., 2015.10.26.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/47


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – Gruppe Nymphenburg Consult kontra EUIPO (Limbic® Sales)

(T-517/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A Limbic® Sales európai uniós szóvédjegy bejelentése - Leíró jelleg hiánya - Feltétlen kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”))

(2017/C 104/66)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Németország) (képviselők: R. Kunze és G. Würtenberger ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Limbic® Sales szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. június 23-án hozott határozata (R 1972/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2015. június 23-i határozatát (R 1972/2014-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli a saját költségeit, valamint a Gruppe Nymphenburg Consult AG részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 354., 2015.10.26.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/47


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – DMC kontra EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO)

(T-18/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A De Giusti ORGOGLIO európai uniós ábrás védjegy bejelentése - ORGOGLIO korábbi európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 104/67)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: DMC Srl (San Vendemiano, Olaszország) (képviselő: B. Osti, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Etike’ International Srl (Baronissi, Olaszország) (représentant: V. Fiorillo, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az Etike’ International és a DMC közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. november 5-én hozott határozata (R 1764/2013-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a DMC Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 90., 2016.3.7.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/48


2016. december 8-án benyújtott kereset – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor kontra INEA

(T-871/16. sz. ügy)

(2017/C 104/68)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amszterdam, Hollandia) (képviselő: Y. de Vries ügyvéd)

Alperes: Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az alperesnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-ben elfogadott többéves munkaprogram alapján tett pályázati felhívásra a felperes által benyújtott ajánlat elutasításáról szóló 2015. július 17-i határozatát;

kötelezze az alperest, hogy a Törvényszék keresetben hivatkozott ítéletének meghozatalától számított három hónapon belül az ítélet figyelembevételével hozzon új határozatot a felperes ajánlatáról;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a felperes ajánlatának nyilvánvalóan hibás értékelésére alapított jogalap

A felperes azzal kapcsolatos indokokat terjeszt elő, amelyek miatt véleménye szerint az alperes hiányosan értékelte a felperes ajánlatát a relevancia, a hatás és a minőség odaítélési szempontjai tekintetében.

2.

A második, az egyenlő bánásmód elvének megsértésére alapított jogalap

A felperes azzal kapcsolatos indokokat ad elő, amelyek miatt véleménye szerint az alperes nem megfelelően tett különbséget a felperes kibocsátáscsökkentési technológiákkal kapcsolatos ajánlata és a többi ajánlattevő finanszírozásra kiválasztott hasonló ajánlatai között.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/49


2017. január 16-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

(T-22/17. sz. ügy)

(2017/C 104/69)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Fiueiredo, P. Estêvão és J. Saraiva de Almeida meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2016. november 15-i (EU) 2016/2018 bizottsági végrehajtási határozatot (HL 2016 L 312., 26. o.) abban a részében, amelyben az kizár a finanszírozásból a „Vidékfejlesztés, EMVA-beruházások – magánkedvezményezettek” intézkedés tekintetében Portugália által bejelentett költségekre vonatkozó 1 990 810,30 euró összeget a 2010., 2011., 2012. 2013. és 2014. számviteli év vonatkozásában.

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005 L 209., 1. o.) 31. cikke (4) bekezdése c) pontjának megsértésére alapított jogalap

2.

A második, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap. E jogalap három érvelést tartalmaz.

Az első érvelés keretében a felperes azt állítja, hogy a Bizottság nem közölte annak bizonyítékát, hogy komoly és észszerű kétségek állnak fenn.

a második érvelés keretében a felperes azt állítja, hogy az ügyre nem alkalmazhatók az 1997. december 27-i VI/5330/97-PT dokumentumban előírt iránymutatások

a harmadik érvelés keretében a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság nem foglalta be a felrótt tényeket az 1997. december 27-i VI/5330/97-PT dokumentumban az 5 %-os pénzügyi átalánykorrekcióra irányuló követelményekbe.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/50


2017. január 17-én benyújtott kereset –Barnett kontra EGSZB

(T-23/17. sz. ügy)

(2017/C 104/70)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Inge Barnett (Roskilde, Dánia) (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

határozzon úgy:

elsődlegesen megsemmisíti a Közszolgálati Törvényszék 2015. szeptember 22-i ítéletét végrehajtó 2016. március 21-i határozatot, amely megtagadta a felperestől az előrehozott öregségi nyugdíjnak a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli odaítélését;

másodlagosan kötelezi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot a felperest ért vagyoni kár címén 207 994,14 euró összegű kártérítés megfizetésére, amelyet az esedékességének időpontjától az Európai Központi Bank (EKB) fő refinanszírozási műveleteire alkalmazott kamatláb 3,5 százalékponttal megnövelt értékével kell megnövelni, valamint a felperest ért nem vagyoni kár címén 25 000 euró átalányösszeg megfizetésére;

mindenképpen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUMSZ 266. cikk megsértésére alapított jogalap, amennyiben az alperes nem vette figyelembe a Közszolgálati Törvényszék 2015. szeptember 22-i Barnett kontra EGSZB ítéletét (F-20/14, a továbbiakban a Közszolgálati Törvényszék ítélete, EU:F:2015:107) a végrehajtási intézkedés elfogadásakor. Konkrétan a megtámadott határozat indokolásából kiderül, hogy a felperes kérelmének állítólagos felülvizsgálata során az alperes eltért az általános végrehajtási intézkedéseiben rögzített kritériumoktól. Mindenesetre a megtámadott határozat nem orvosolja a Közszolgálati Törvényszék által megállapított jogellenességet, nevezetesen az EGSZB általános végrehajtási intézkedéseiben a szolgálat érdeke meghatározásának hiányát.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat több nyilvánvaló hibát tartalmaz a 2013-ban állítólagosan fennálló szolgálati érdek értékelése tekintetében.

3.

A harmadik, másodlagosan felhozott és az EGSZB azon hatáskörének hiányára alapított jogalap, hogy új határozatot fogadjon el az előrehozott öregségi nyugdíjnak a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli odaítélésére vonatkozóan, a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikke (2) bekezdésének az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, EURATOM európai parlamenti és a tanácsi rendelettel (HL 2013. L 287., 15. o.) való eltörlését követően. Következésképpen a Közszolgálati Törvényszék ítéletében megállapított jogellenesség miatt a felperest véglegesen megfosztották azon lehetőségtől, hogy a szóban forgó intézkedésben részesüljön. Ezért teljes körű kártérítést kell számára nyújtani.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/51


2017. január 20-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

(T-31/17. sz. ügy)

(2017/C 104/71)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság: (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida és A. Tavares de Almeida meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2016. november 15-i (EU) 2016/2018 bizottsági végrehajtási határozatot (HL 2016 L 312., 26. o.) abban a részében, amelyben az kizár a finanszírozásból az azori-szigeteki POSEI program technikai segítségnyújtásra vonatkozó fejezet tekintetében Portugália által bejelentett költségekre vonatkozó 660 202,73 euró összeget a 2012. és 2013. gazdasági évek tekintetében.

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a bizalomvédelem megsértésére alapított jogalap

2.

A második, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006 L 42., 1. o.) 12. cikke c) pontjának megsértésére alapított jogalap

3.

A harmadik, az indokolási kötelezettség, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (HL 2006 L 171., 90. o.) 11. cikkének megsértésére alapított jogalap.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/51


2017. január 20-án benyújtott kereset – Amicus Therapeutics UK, Amicus Therapeutics kontra EMA

(T-33/17. sz. ügy)

(2017/C 104/72)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Egyesült Királyság) és Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Tsang, J. Mulryne solicitors és F. Campbell barrister)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az alperes által a felperesekkel 2016. december 14-én közölt, az AT1001-011 című klinikai vizsgálati jelentésnek az 1049/2001/EK rendelet alapján történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó határozatot.

másodlagosan utalja vissza a határozatot az alperes elé felülvizsgálat céljából a felpereseknek adott azon lehetőséget követően, hogy konkrét észrevételeket tegyenek a klinikai vizsgálati jelentés bizonyos részeire vonatkozóan, amelyeket a nyilvánosságra hozatalt megelőzően ki kell takarni.

az alperest kötelezze a felperesek részéről a jelen üggyel kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a kérdéses klinikai vizsgálati jelentés az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében bizalmas jellegre vonatkozó általános vélelemben részesül tekintettel: i) a vonatkozó uniós ágazati jogszabályok rendszerére és szövegére; ii) az uniós intézmények arra vonatkozó kötelezettségére, hogy hajtsák végre a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 39. cikkének (3) bekezdésében foglalt kötelezettségeket és iii) a felperesek magánélethez és tulajdonhoz való, alapvető alapjogaik jelentőségére.

2.

A második, arra alapított másodlagos jogalap, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyetlen jogilag megengedett, megfelelő mérlegelés alapján azt a határozatot kellett volna hozni, hogy a kérdéses klinikai vizsgálatot nem teszik hozzáférhetővé tekintettel: i) a felpereseknek a nyilvánosságra hozatal elkerüléséhez fűződő magánérdekének kényszerítő jellegére, mivel egy ilyen nyilvánosságra hozatal káros hatással lenne a tulajdonhoz és a jogos üzleti érdekekhez való, alapvető jogokra; ii) a nyilvánosságra hozatalhoz fűződő, mindössze homályosan meghatározható és általános közérdekre, mivel nem merül fel kellően konkrét igény a nyilvánosságra hozatal iránt.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/52


2017. január 23-án benyújtott kereset – Bank Tejarat kontra Tanács

(T-37/17. sz. ügy)

(2017/C 104/73)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bank Tejarat (Teherán, Irán) (képviselők: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla és H. Leith barristers)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze a Tanácsot a felperest amiatt ért kár megtérítésére, hogy az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos következő jogi aktusokkal korlátozó intézkedéseket írt elő: 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozat (HL 2012. L 19., 22. o.; helyesbítés: HL 2012. L 31., 7. o.), 2012. január 23-i 54/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 19., 1. o.; helyesbítés: HL 2012. L 31., 7. o.), 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL 2012. L 88., 1. o.; helyesbítések: HL 2012. L 332., 31. o.; HL 2014. L 93., 85. o.), 2012. augusztus 2-i 709/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 208., 2. o.; helyesbítés: HL 2013. L 41., 14. o.), 2015. április 7-i (KKBP) 2015/556 tanácsi határozat (HL L 92., 2015.4.8., 101. o.), valamint 2015. április 7-i (EU) 2015/549 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2015. L 92., 12. o.); a következő összegeket kell a felperesnek megfizetni: 1 494 050 000 dollár (USD) vagyoni kár címén és 1 000 000 euró (EUR) nem vagyoni kár címén, valamint ezen összegek kamata.

kötelezze a Tanácsot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egy jogalapra hivatkozik.

A felperes azt állítja, hogy a Tanács által korlátozó intézkedések vele szembeni előírása magánszemélyekre jogokat ruházó kötelezettség kellően súlyos megsértésének minősül, és ennélfogva megállapítható az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége. Ez a jogsértés a felperest ért azon jelentős vagyoni és nem vagyoni kár közvetlen oka, amelynek kapcsán a felperes kártérítésre jogosult.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/53


2017. január 20-án benyújtott kereset – DQ és társai kontra Parlament

(T-38/17. sz. ügy)

(2017/C 104/74)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: DQ és tizenhárom másik fél (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

a jelen keresetlevelet nyilvánítsa elfogadhatónak;

kötelezze az alperest az okozott vagyoni kár megtérítése címén 92 200 euró megfizetésére;

kötelezze az alperest a jelen keresettel összefüggésben felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek hat jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap az alperes adminisztrációja által elkövetett különböző hibákon és mulasztásokon alapul, amelyek miatt a felpereseket vagyoni kér érte, amely kárt a tisztviselők személyzeti szabályzata 24. cikkének első bekezdése alapján 2014. január 24-én benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmük keretében felmerült összes ügyvédi költség teszi ki.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a felperesek napi tevékenységeinek gyakorlása során a felperesek egységvezetője visszaélésszerű és megfélemlítő szabálytalan magatartást tanúsított, különösen a pályázók felvételi eljárásai során történt, az Unió érdekeit sértő korrupció révén.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az említett magatartás sértette a felperesek méltóságát, valamint pszichés és testi integritását, ami miatt szakmai előmenetelüket és családi életüket sérelem érte.

4.

A negyedik jogalap a felpereseket ért, létrejött és fennálló vagyoni káron alapul, amely szorosan összefügg a Parlament által velük szemben tanúsított rosszindulattal, valamint azon számos lépéssel, amelyeket a felperesek kénytelenek voltak megtenni, így különösen ügyvéd tanácsát kellett igénybe venniük.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a felperesek felettesei annak ellenére nem tettek semmit, hogy a felperesek által hivatkozott tények súlyosak voltak, és sürgető választ igényeltek volna. A felperesek különösen úgy vélik, hogy e körülményeknek arra kellett volna ösztönözniük feletteseiket, hogy véget vessenek:

a jogellenes tevékenységeknek;

az egységvezetőjük visszaélésszerű és megfélemlítő magatartásának, valamint annak, hogy az adminisztráció észszerű időn belül nem hoz intézkedéseket;

a kínos munkakörülményeiknek, ami lehetővé tette volna annak elkerülését, hogy ügyvédjüknek folyamatosan fel kelljen lépnie.

6.

A hatodik jogalap azon rendkívüli körülményeken alapul, amelyek szükségessé, sőt nélkülözhetetlenné tették ügyvéd fellépését a felperesek jogainak megóvása, illetve annak érdekében, hogy a kinevezésre jogosult hatóság reagáljon az őket ért lelki és szexuális zaklatásra vonatkozó állításaikkal kapcsolatban. Ügyvédjük fellépése amiatt is indokolt volt, hogy biztosítsák tanúvallomásaik bizalmas jellegét, és megvédjék magukat a jogi következetlenségektől és feletteseik gondatlanságától, mindezt pedig annak érdekében, hogy véget vessenek elfogadhatatlan munkakörülményeiknek.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/54


2017. január 20-án benyújtott kereset – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) kontra Bizottság

(T-39/17. sz. ügy)

(2017/C 104/75)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Franciaország) (képviselő: J. Vanden Eynde ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak, következésképpen;

semmisítse meg az Európai Bizottság 2016. november 22-i határozatát [C (2016) 7755 final] annak érdekében, hogy a felperes eredeti kérelmének helyt adjon, vagyis: „Mindenekelőtt, alulírottak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában2016. augusztus 19-én megjelent 2016/C 302/03 felhívásban hivatkozott kérdőív és az arra adott válaszok teljes másolatát kérik.”

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes alapvetően négy jogalapra hivatkozik.

1.

A begyűjtött információk közzétételéhez fűződő nyomós közérdekre alapított, első jogalap. A Bizottság így tévesen állapította meg, hogy a felperes nem bizonyította a nyomós közérdek fennállását, holott a felperes azt az európai szerződések, mégpedig az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 10. cikkének (3) bekezdésére és 11. cikkének (2) bekezdésére, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkének (1) bekezdésére és 298. cikkének (1) és (2) bekezdésére, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta) 42. cikkére hivatkozva bizonyította.

2.

Az európai szerződések és a Charta 1049/2001 rendelettel szembeni elsőbbségére alapított, második jogalap. A felperes úgy véli, hogy az említett rendeletet, amely jogilag korlátozza az átláthatóság, a részvétel és a nyitottság elvét, igen megszorítóan kell értelmezni és alkalmazni, szem előtt tartva a jogi aktusok elfogadásának időrendjét és a Chartát. Így véleménye szerint az alperes egyrészt nem alkalmazhatta volna azt az általános vélelmet, amely szerint sérti a vizsgálat céljainak védelmét az, ha – a jelen ügyben – átfogó vizsgálatról lenne szó, másrészt pedig meg kellett volna állapítania, hogy a tagállamok nem kértek ilyen védelmet.

3.

A Chartának az érintett felekre vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító 41. cikke (2) bekezdésének és 42. cikkének megsértésre alapított, harmadik jogalap.

4.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének, különösen a 6. és 13. cikk megsértésére alapított, negyedik jogalap, amely egyezmény előírja a jogvita – akár közigazgatási jogvita – keretében a dokumentumokhoz való egyenlő hozzáférést az érintett felek védelemhez való jogának biztosítása érdekében.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/55


2017. január 30-án benyújtott kereset – Mackevision Medien Design kontra EUIPO (TO CREATE REALITY)

(T-50/17. sz. ügy)

(2017/C 104/76)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Stuttgart, Németország) (képviselők: E. Stolz, U. Stelzenmüller és J. Weiser ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „TO CREATE REALITY” európai uniós szóvédjegy – 15 098 106. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. december 20-án hozott határozata (R 995/2016-5. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/55


2017. január 31-én benyújtott kereset – Safe Skies kontra EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

(T-60/17. sz. ügy)

(2017/C 104/77)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Safe Skies LLC (New York, New York, Egyesült Államok) (képviselő: V. Schwepler ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Travel Sentry, Inc. (Windermere, Florida, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy:„TSA LOCK” európai uniós szóvédjegy – 4 530 168. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. november 24-én hozott határozata (R 233/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest kötelezze a bírósági eljárás során felmerült költségek viselésére, és az esetleges beavatkozót kötelezze a fellebbezési tanács előtti igazgatási eljárás során felmerült költségek viselésére;

tűzze ki a tárgyalás időpontját, mivel a Törvényszék nem dönthet az ügyben tárgyalás nélkül.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontjával együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/56


2017. február 1-jén benyújtott kereset – Lions Gate Entertainment kontra EUIPO (DIRTY DANCING)

(T-64/17. sz. ügy)

(2017/C 104/78)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Lions Gate Entertainment Inc. (Santa Monica, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselő: C. Hall, Barrister és D. Farnsworth, Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: DIRTY DANCING európai uniós szóvédjegy – 13 930 102. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. december 1-jén hozott határozata (R 331/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a felperesnél a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtt felmerülő költségek viselésére.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának és 7. cikke (3) bekezdésének megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/57


2017. február 1-jén benyújtott kereset – Italytrade kontra EUIPO – Tpresso (tèespresso)

(T-67/17. sz. ügy)

(2017/C 104/79)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Italytrade Srl (Bari, Olaszország) (képviselő: N. Clemente ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Tpresso SA (Zürich, Svájc)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a „tèespresso” európai uniós szóvédjegy – 13 543 517. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. november 29-én hozott határozata (R 959/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a 207/2009 rendelet 65. cikkének (3) bekezdésében és mindenesetre a szabályokban foglaltak szerint változtassa meg a megtámadott határozatot;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 134. cikke értelmében az EUIPO-t és az esetleges beavatkozó feleket kötelezze a jelen eljárásban az Italytrade srl. részéről felmerült költségek viselésére;

a Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének (1) bekezdése értelmében az EUIPO-t és a pervesztes beavatkozó feleket kötelezze a fellebbezési tanács és a felszólalási osztály előtti eljárások során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének a megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/57


2017. február 1-jén benyújtott kereset – Italytrade kontra EUIPO – Tpresso (teaespresso)

(T-68/17. sz. ügy)

(2017/C 104/80)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Italytrade Srl (Bari, Olaszország) (képviselő: N. Clemente ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Tpresso SA (Zürich, Svájc)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a „teaespresso” európai uniós szóvédjegy – 13 543 475. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. november 29-én hozott határozata (R 1099/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a 207/2009 rendelet 65. cikkének (3) bekezdésében és mindenesetre a hatályos szabályokban foglaltak szerint változtassa meg a megtámadott határozatot;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 134. cikke értelmében az EUIPO-t és az esetleges beavatkozó feleket kötelezze a jelen eljárásban az Italytrade srl. részéről felmerült költségek viselésére;

a Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének (1) bekezdése értelmében az EUIPO-t és a pervesztes beavatkozó feleket kötelezze a fellebbezési tanács és a felszólalási osztály előtti eljárások során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének a megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/58


2017. február 3-án benyújtott kereset – Constantin Film Produktion kontra EUIPO (Fack Ju Göhte)

(T-69/17. sz. ügy)

(2017/C 104/81)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Constantin Film Produktion GmbH (München, Németország) (képviselők: E. Saarmann és P. Baronikians ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Fack Ju Göhte” európai uniós szóvédjegy – 13 971 163. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. december 1-jén hozott határozata (R 2205/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) 2015. szeptember 25-i 013971163. sz. határozatát;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/59


2017. január 31-én benyújtott kereset – TenneT Holding kontra EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(T-70/17. sz. ügy)

(2017/C 104/82)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: TenneT Holding BV (Arnhem, Hollandia) (képviselő: K. Limperg ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ngrid Intellectual Property Ltd (London, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a NorthSeaGrid szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 12 223 517. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. november 21-én hozott határozata (R 1607/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/59


2017. február 3-án benyújtott kereset – Schmid kontra EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(T-72/17. sz. ügy)

(2017/C 104/83)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Gabriele Schmid (Halbenrain, Ausztria) (képviselő: B. Kuchar ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Ausztria)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy:„Steirisches Kürbiskernöl” az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – 900 100. sz. nemzetközi lajstromozás.

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 7-én hozott határozata (R 1768/2015-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a 900 100. sz. nemzetközi lajstromozás az Európai Unióban valamennyi áru tekintetében megszűnt;

másodlagosan

a megtámadott határozatot a 900 100. sz. nemzetközi lajstromozás tényleges használata bizonyítottságának hiánya miatt helyezze hatályon kívül, és az eljárást utalja vissza az EUIPO elé;

a védjegyjogosultat mindegyik esetben kötelezze a felperes részéről az EUIPO előtti eljárásban és a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 55. cikke (1) bekezdésének megsértése.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/60


2017. január 30-án benyújtott kereset – Jumbo Africa kontra EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(T-78/17. sz. ügy)

(2017/C 104/84)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spanyolország) (képviselők: M. Buganza González és E. Torner Lasalle ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: a „JUMBO” európai uniós szóvédjegy – 10 492 131. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. október 26-án hozott határozata (R 227/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikkének megsértése. Konkrétan, a felperes azt állítja, hogy a „JUMBO” védjegy lajstromozása nem ütközik az említett cikk (1) bekezdésében szereplő kizáró okok egyikébe sem. Az említett védjegy nem leíró jellegű a védjeggyel jelölt áruk tekintetében.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/61


2017. február 10-én benyújtott kereset – Le Pen kontra Parlament

(T-86/17. sz. ügy)

(2017/C 104/85)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Franciaország) (képviselők: M. Ceccaldi és J.-P. Le Moigne ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament Főtitkára által a módosított, „az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályairól szóló”, 2008. május 19-i és július 9-i 2009/C 159/01 európai parlamenti elnökségi határozat alapján 2016. december 5-én hozott, a felperessel szemben, parlamenti asszisztens alkalmazásával kapcsolatban jogalap nélkül kifizetett összegek címén 298 497,87 euró összegű követelést megállapító és a visszakövetelést indokoló határozatát, amely megbízza az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőt, hogy az intézmény számvitelért felelős tisztviselőjével együttműködésben ezen összeget az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályainak 68. cikke, valamint a költségvetési rendelet 66., 78., 79. és 80. cikke alapján követelje vissza;

semmisítse meg a 2016. december 6-i 2016–1560. számú terhelési értesítést, amely tájékoztatta a felperest arról, hogy a Főtitkár 2016. december 5-i határozata értelmében 298 497,87 euró összegű követelést állapítottak meg vele szemben, továbbá a jogalap nélkül kifizetett összegeknek az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályainak 68. cikke, valamint a költségvetési rendelet 66., 78., 79. és 80. cikke alapján történő visszaköveteléséről;

az Európai Parlamentet kötelezze a jelen eljárás összes költségeinek viselésére;

kötelezze az Európai Parlamentet, hogy M. Le Pen részére 50 000 eurót fizessen meg megtérítendő költségek címén.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes tizenkét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a jogi aktus kibocsátója hatáskörének hiányán alapul. A felperes úgy véli, hogy az Európai Parlament Főtitkárának 2016. december 5-i határozata (a továbbiakban: megtámadott határozat) az Európai Parlament Elnökségének hatáskörébe tartozik, és a határozat aláírójának személye semmilyen hatáskör-átruházást nem indokol.

2.

A második jogalap a megtámadott határozat indokolásának hiányán alapul, jóllehet e követelményt az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke is előírja.

3.

A harmadik jogalap a lényeges eljárási szabályok megsértésén alapul, mivel a megtámadott határozat az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által készített és 2016. július 26-án lezárt vizsgálati jelentésre vonatkozott, amelyet a felperessel állítólag nem közöltek. A felperest így nem hallgatták meg és nem tudta érvényesen előadni védekezésül szolgáló jogalapjait, mivel a Főtitkár megtagadta, hogy közölje vele a megtámadott határozatot alátámasztó bizonyítékokat.

4.

A negyedik jogalap az ügy iratainak az Európai Unió Főtitkára általi személyes vizsgálatának hiányán alapul. A felperes szerint a Főtitkár megelégedett azzal, hogy a maga részéről elfogadta az OLAF jelentését és személyesen egyáltalán nem vizsgálta meg az alperes helyzetét.

5.

Az ötödik jogalap a megtámadott határozatot, valamint az ahhoz kapcsolódó terhelési értesítést (a továbbiakban: megtámadott aktusok) alátámasztó tények hiányán alapul, mivel az elfogadott tények pontatlanok.

6.

A hatodik jogalap a bizonyítási teher megfordításán alapul. E tekintetben a felperes úgy véli, hogy nem az ő feladata lenne, hogy bizonyítsa a parlamenti asszisztensének munkáját, hanem – éppen ellenkezőleg – az illetékes hatóságoknak kellene az ellenkezőjét bizonyítaniuk.

7.

A hetedik jogalap az arányosság elvének megsértésén alapul annyiban, amennyiben a felperestől követelt összeg sem részleteiben, sem a számítási módban nem indokolt, és azt feltételezi, hogy a parlamenti asszisztens soha nem végzett munkát a felperes javára.

8.

A nyolcadik jogalap a hatalommal való visszaélésen alapul, mivel a megtámadott aktusokat azzal a céllal fogadták el, hogy a felperest – aki az Európai Parlament képviselője – megfosszák mandátuma gyakorlásának eszközeitől.

9.

A kilencedik jogalap eljárással való visszaélésen alapul. A felperes úgy véli, hogy a Főtitkár – annak elkerülése érdekében, hogy kénytelen legyen átadni neki a birtokában lévő OLAF-jelentést –az ezen jelentés közlésére irányuló kérelmet jogellenesen továbbította az OLAF-nak, aki nem közölte azt.

10.

A tizedik jogalap a hátrányosan megkülönböztető bánásmódon és a fumus persecutionis fennállásán alapul, mivel a jelen jogvitát övező helyzet kizárólag az alperest és pártját érinti.

11.

A tizenegyeik jogalap a képviselő függetlenségének megsértésén és a kötött mandátum hiányának következményein alapul. A megtámadott aktusok célja kétségtelenül az, hogy a képviselői mandátum gyakorlásának szabadságát korlátozza azáltal, hogy a képviselőt megfosztja a megbízatásának teljesítéséhez szükséges anyagi eszközöktől. A Főtitkár ezenkívül nem adhat utasítást pénzügyi szankció terhe mellett a képviselőnek azt illetően, hogy milyen módon lássa el megbízatását.

12.

A tizenkettedik jogalap az OLAF függetlenségének hiányán alapul, mivel e szervezet függetlensége és fedhetetlensége egyáltalán nem biztosított, és az az Európai Bizottságtól függ.


3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/62


2017. február 8-án benyújtott kereset – Kuka Systems kontra EUIPO (Matrix light)

(T-87/17. sz. ügy)

(2017/C 104/86)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Kuka Systems GmbH (Augsburg, Németország) (képviselők: B. Maneth és C. Huch-Hallwachs ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Matrix light” európai uniós szóvédjegy – 14 779 714. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. december 1-jén hozott határozata (R 886/2016-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.