ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 22

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. január 23.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 22/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 22/02

C-497/16. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juraj Sokáč elleni büntetőeljárás

2

2017/C 22/03

C-499/16. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AZ kontra Minister Finansów

2

2017/C 22/04

C-500/16. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

C-509/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-358/16. sz., Rosa Rodriguez kontra Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ügyben 2016. július 20-án hozott végzése ellen a Francisco Javier Rosa Rodriguez által 2016. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés

3

2017/C 22/06

C-517/16. sz. ügy: A Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Lengyelország) által 2016. október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stefan Czerwiński kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

C-523/16. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M.A.T.I. SUD SpA kontra Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

C-533/16. sz. ügy: A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovénia) által 2016. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Volkswagen AG kontra Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

C-534/16. sz. ügy: A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovénia) által 2016. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky kontra BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

C-536/16. sz. ügy: A Tribunale Amminstrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DUEMMESGR SpA kontra Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

C-537/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Garlsson Real Estate SA, felszámolás alatt, és társai kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

7

2017/C 22/12

C-546/16. sz. ügy: Az Órgano Adminsitrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanyolország) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Montte S.L. kontra Musikene

8

2017/C 22/13

C-547/16. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil és Antonio Fernández González kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

C-552/16. sz. ügy: Az Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2016. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WIND INNOVATION 1 EOOD, felszámolás alatt kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

C-553/16. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TTL EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

10

2017/C 22/16

C-557/16. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

C-560/16. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michael Dědouch és társai kontra Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

C-561/16. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Saras Energía S.A. kontra Administración del Estado

12

2017/C 22/19

C-565/16. sz. ügy: Az Eirinodikeio Lerou (Görögország) által 2016. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

C-567/16. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Merck Sharp kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

C-568/16. sz. ügy: Az Amtsgericht Nürtingen (Németország) által 2016. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Faiz Rasool elleni büntetőeljárás

15

2017/C 22/22

C-573/16. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Berlin plc kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

C-575/16. sz. ügy: 2016. november 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

17

2017/C 22/24

C-578/16. sz. ügy: A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2016. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. K., H. F. és A. S. (kiskorú) kontra Szlovén Köztársaság

17

 

Törvényszék

2017/C 22/25

T-279/11. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Mezőgazdaság — Cukor — Különleges intézkedések — Az uniós piac ellátása — A 2010/2011-es gazdasági év — A jogalanyok számára jogok keletkeztetését célzó jogszabályok — Kellően súlyos jogsértés — 1234/2007/EK rendelet — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság — Jogos bizalom — Gondossági kötelezettség és a megfelelő ügyintézés elve)

19

2017/C 22/26

T-103/12. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Mezőgazdaság — Cukor — Különleges intézkedések — Az uniós piac ellátása — A 2011/2012-es gazdasági év — A jogalanyok számára jogok keletkeztetését célzó jogszabályok — Kellően súlyos jogsértés — 1234/2007/EK rendelet — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Gondossági kötelezettség és a megfelelő ügyintézés elve)

20

2017/C 22/27

T-65/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Bank Refah Kargaran kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az eredeti jegyzékbe vétel Törvényszék általi megsemmisítését követően a felperes nevének újabb jegyzékbe vétele — Téves jogalkalmazás — Ténybeli tévedés — Indokolási kötelezettség — A védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság)

21

2017/C 22/28

T-89/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Export Development Bank of Iran kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az eredeti jegyzékbe vétel Törvényszék általi megsemmisítését követően a felperes nevének újabb jegyzékbe vétele — Téves jogalkalmazás — Ténybeli tévedés — Indokolási kötelezettség — A védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — Egyenlő bánásmód)

22

2017/C 22/29

T-720/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Rotenberg kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Az Ukrajnát veszélyeztető vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A tagállamok területére való belépésre vonatkozó korlátozások — Az Ukrajnát veszélyeztető vagy fenyegető intézkedéseket aktívan támogató vagy végrehajtó természetes személy — A Krím annektálásáért felelős orosz döntéshozók által előnyhöz jutó természetes személy — A védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hibák — A tulajdonhoz való jog — A vállalkozás szabadsága — A magánélet tiszteletben tartásához való jog — Arányosság)

23

2017/C 22/30

T-217/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Fiesta Hotels & Resorts kontra EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA európai uniós ábrás védjegy — GRAND HOTEL PALLADIUM korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölésnek a helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használata elmaradása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

24

2017/C 22/31

T-270/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – ANKO kontra REA (Választottbírósági kikötés — A hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogram (2007–2013) keretében megkötött támogatási megállapodás — ESS projekt — A kifizetéseknek a felperessel szembeni felfüggesztésére, valamint a kifizetések említett felfüggesztése megszüntetése feltételeire vonatkozó szerződéses záradékoknak való megfelelés — Késedelmi kamatok)

24

2017/C 22/32

T-458/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Automobile Club di Brescia kontra EUIPO – Rebel Media (e-miglia) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az e-miglia európai uniós ábrás védjegy bejelentése — MILLE MIGLIA korábbi európai uniós szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

25

2017/C 22/33

T-532/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 1-i ítélete – Z kontra Európai Unió Bírósága (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — A Közszolgálati Törvényszék pártatlansága — Az ítélkező testület tagjainak kizárása iránti kérelem — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

26

2017/C 22/34

T-545/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – Pi-Design kontra EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Nemzetközi lajstromozás — Az oltalom területi kiterjesztése iránti kérelem — A PRESSO szóvédjegy — A korábbi PRESSO nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2017/C 22/35

T-561/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 1-jei ítélete – Universidad Internacional de la Rioja kontra EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR európai uniós ábrás védjegy bejelentése — UNIRIOJA korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2017/C 22/36

T-578/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – Azur Space Solar Power kontra EUIPO (Fekete alapon fehér vonalak és téglalapok ábrája) (Európai uniós védjegy — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy — Fekete alapon fehér vonalakat és téglalapokat ábrázoló ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2017/C 22/37

T-614/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – Azur Space Solar Power kontra EUIPO (Fekete vonalak és téglák ábrázolása) (Európai uniós védjegy — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — Fekete vonalakat és téglákat ábrázoló ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2017/C 22/38

T-617/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – Chic Investments kontra EUIPO (eSMOKING WORLD) (Európai uniós védjegy — Az eSMOKING WORLD európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Indokolási kötelezettség)

29

2017/C 22/39

T-635/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 6-i ítélete –Tuum kontra EUIPO – Thun (TUUM) (Európai uniós védjegy — A TUUM európai uniós ábrás védjegy bejelentése — THUN korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

29

2017/C 22/40

T-703/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 6-i ítélete – Groupe Go Sport kontra EUIPO – Design Go (GO SPORT) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A GO SPORT európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi GO nemzeti szóvédjegyek — A lajstromozásnak a felszólalási osztály általi részbeni megtagadása — A fellebbezés indokait kifejtő beadvány késedelmes benyújtása — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága — A 207/2009/EK rendelet 60. cikke — A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése)

30

2017/C 22/41

T-735/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 6-i ítélete – The Art Company B & S kontra EUIPO – Manifatture Daddato és Laurora (SHOP ART) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A SHOP ART európai uniós ábrás védjegy bejelentése — art korábbi európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

31

2017/C 22/42

T-775/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 1-jei ítélete – EK/servicegroup kontra EUIPO (FERLI) (Európai uniós védjegy — A FERLI európai uniós szó védjegy bejelentése — Az egyértelműség követelménye — A 207/2009/EK rendelet 28. cikke — Védelemhez való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata)

31

2017/C 22/43

T-2/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – K&K Group kontra EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Pret A Diner ábrás védjegy — PRET A MANGER korábbi európai uniós ábrás védjegy — PRET korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

32

2017/C 22/44

T-355/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 1-i végzése – STC kontra Bizottság (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Gázturbinás trigenerációs erőmű építésére és az annak fenntartására vonatkozó ajánlati felhívás — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A megtámadott jogi aktus visszavonása — Okafogyottság)

33

2017/C 22/45

T-383/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 1 -i végzése – Europower kontra Bizottság (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Gázturbinás trigenerációs erőmű építése és karbantartása — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A megtámadott jogi aktus visszavonása — Okafogyottság)

33

2017/C 22/46

T-598/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 25-i végzése – Stichting Accolade kontra Bizottság (Állami támogatások — Bizonyos telkeknek állítólag a piaci ár alatti értékesítése — Harmadik személynek a Bizottsághoz benyújtott panasza — Olyan határozat, amely megállapítja, hogy a vitatott intézkedés nem minősül támogatásnak — Az állíólag jogellenes egyedi támogatással kapcsolatban az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése, valamint a 659/1999/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése, 13. cikkének (1) bekezdése és 4. cikkének (2) bekezdése szerinti előzetes vizsgálati szakasz — Harmadik személy megsemmisítés iránti keresete — Elfogadhatóság — Kereshetőségi jog — Az eljárási jogok védelme érdekében indított kereset — A vitatott intézkedés megalapozottságát kétségbe vonó kereset — A versenyhelyzet lényeges érintettségének hiánya — Elfogadhatatlanság)

34

2017/C 22/47

T-128/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 28-i végzése – SureID kontra EUIPO (SUREID) (Európai uniós védjegy — A SUREID európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

35

2017/C 22/48

T-147/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 28-i végzése – Olaszország kontra Bizottság (A Bíróság tagállami kötelezettségszegést megállapító ítélete végrehajtásának elmulasztása — Kényszerítő bírság — A kényszerítő bírság megállapítása — Okafogyottság)

35

2017/C 22/49

T-225/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 28-i ítélete – Matratzen Concord kontra EUIPO – (Ganz schön ausgeschlafen) (Európai uniós védjegy — A Ganz schön ausgeschlafen európai uniós szóvédjegy bejelentése — Reklámjelmondatból álló védjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

36

2017/C 22/50

T-512/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i végzése – ED kontra EUIPO (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Távmunka — Meghosszabbítás iránti kérelem — Elutasítás — Kereset — Ezt követően történt rokkanttá nyilvánítás — Okafogyottság)

36

2017/C 22/51

T-520/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i végzése – ED kontra EUIPO (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Távmunka — Meghosszabbítás iránti kérelem — Elutasítás — Kereset — Ezt követően történt rokkanttá nyilvánítás — Okafogyottság)

37

2017/C 22/52

T-690/16. sz. ügy: 2016. szeptember 28-án benyújtott kereset – Enrico Colombo és Giacomo Corinti kontra Bizottság

37

2017/C 22/53

T-748/16. sz. ügy: 2016. október 22-én benyújtott kereset – QH kontra Parlament

38

2017/C 22/54

T-783/16. sz. ügy: 2016. november 9-én benyújtott kereset – Government of Gibraltar kontra Bizottság

39

2017/C 22/55

T-787/16. sz. ügy: 2016. november 11-én benyújtott kereset – QD kontra EUIPO

40

2017/C 22/56

T-792/16. sz. ügy: 2016. november 14-én benyújtott kereset – N & C Franchise kontra EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

T-793/16. sz. ügy: 2016. november 11-én benyújtott kereset – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO –Zaharieva (Dobozok)

41

2017/C 22/58

T-794/16. sz. ügy: 2016. november 11-én benyújtott kereset – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO –Zaharieva (Fagylalttölcsérek csomagolása)

42

2017/C 22/59

T-799/16. sz. ügy: 2016. november 16-án benyújtott kereset – Xiaomi kontra EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

T-800/16. sz. ügy: 2016. november 16-án benyújtott kereset – Mayekawa Europe kontra Bizottság

44

2017/C 22/61

T-802/16. sz. ügy: 2016. november 8-án benyújtott kereset – Endoceutics kontra EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

T-803/16. sz. ügy: 2016. november 15-én benyújtott kereset – Glaxo Group kontra EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

T-804/16. sz. ügy: 2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – LG Electronics kontra EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

T-805/16. sz. ügy: 2016. november 16-án benyújtott kereset – IPPT PAN kontra Bizottság és REA

47

2017/C 22/65

T-807/16. sz. ügy: 2016. november 17-én benyújtott kereset – MIP Metro kontra EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

T-810/16. sz. ügy: 2016. november 21-én benyújtott kereset – Barmenia Krankenversicherung kontra EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

T-817/16. sz. ügy: 2016. november 21-én benyújtott kereset – Vans kontra EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

T-822/16. sz. ügy: 2016. november 21-én benyújtott kereset – Kik Textilien und Non-Food kontra EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

T-824/16. sz. ügy: 2016. november 21-én benyújtott kereset – Kiosked Oy kontra EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

T-825/16. sz. ügy: 2016. november 24-én benyújtott kereset – Ciprusi Köztársaság kontra EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

T-826/16. sz. ügy: 2016. november 28-án benyújtott kereset – Casanovas Bernad kontra Bizottság

52

2017/C 22/72

T-827/16. sz. ügy: 2016. november 24-én benyújtott kereset –QB kontra EKB

53

2017/C 22/73

T-828/16. sz. ügy: 2016. november 25-én benyújtott kereset – CRDO Torta del Casar kontra EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

T-829/16. sz. ügy: 2016. november 25-én benyújtott kereset – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés kontra Parlament

55

2017/C 22/75

T-830/16. sz. ügy: 2016. november 23-án benyújtott kereset – Monolith Frost kontra EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

T-831/16. sz. ügy: 2016. november 28-án benyújtott kereset – Kabushiki Kaisha Zoom kontra EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

T-847/16. sz. ügy: 2016. december 2-án benyújtott kereset – Ciprus kontra EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

T-853/16. sz. ügy: 2016. december 5-én benyújtott kereset – Techniplan kontra Bizottság

58

2017/C 22/79

T-856/16. sz. ügy: 2016. december 5-én benyújtott kereset – Rare Hospitality International kontra EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

T-259/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 14-i végzése – Trost Auto Service Technik kontra EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

T-284/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 29-i végzése – Gulli kontra EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

T-361/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 21-i végzése – TBWA\London kontra EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

T-503/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 14-i végzése – Dulière kontra Bizottság

60


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2017/C 022/01)

Utolsó kiadvány

HL C 14., 2017.1.16.

Korábbi közzétételek

HL C 6., 2017.1.9.

HL C 475., 2016.12.19.

HL C 462., 2016.12.12.

HL C 454., 2016.12.5.

HL C 441., 2016.11.28.

HL C 428., 2016.11.21.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/2


A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juraj Sokáč elleni büntetőeljárás

(C-497/16. sz. ügy)

(2017/C 022/02)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší soud České republiky

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Juraj Sokáč

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) meghatározott gyógyszerek esetében, melyek a 273/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti, „jegyzékben szereplő anyagokat” tartalmaznak, úgy lehet-e tekinteni, hogy azok e rendelet 2. cikkének a) pontja alapján kizártak a rendelet hatálya alól az Európai Unió Bírósága által a C-627/13. és C-2/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet alapján, még azt követően is, hogy e rendelkezést az 1258/2013 rendelet (3) módosította, és figyelembe véve azt a tényt, hogy az 1259/2013 rendelettel (4) módosított 111/2005 rendelet (5) 2. cikkének a) pontja az efedrint és pszeudoefedrint tartalmazó gyógyszereket bevonja az 111/2005 rendelet által létrehozott rendszerbe?


(1)  HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.

(2)  HL 2004. L 47., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 46. o.

(3)  HL 2013. L 330., 21. o.

(4)  HL 2013. L 330., 30. o.

(5)  HL 2005. L 22., 1. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/2


A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AZ kontra Minister Finansów

(C-499/16. sz. ügy)

(2017/C 022/03)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: AZ

Ellenérdekű fél: Minister Finansów

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Sérti-e a héasemlegesség elvét és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 98. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében vett termékekkel való eltérő bánásmód tilalmát a finom pékárukra és süteményekre vonatkozó adómérték tekintetében a forgalmi adóról szóló, 2004. március 11-i törvény (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011., 177. szám, 1054. alszám módosításokkal) 3. mellékletének 32. pontjával összefüggésben értelmezett 41. cikkének (2) bekezdésében kizárólag „a minimális eltarthatóság idejének”, illetve „a felhasználhatóság idejének” kritériuma alapján tett megkülönböztetés?


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/3


A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(C-500/16. sz. ügy)

(2017/C 022/04)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Bíróság 2013. január 17-i BGŻ Leasing ítéletében (C-224/11) a héa területére vonatkozóan kifejtett értelmezés figyelembevételével ellentétesek-e a tényleges érvényesülésnek, a lojális együttműködésnek és az egyenértékűségnek az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében rögzített elvével vagy az uniós jog bármely más releváns elvével az olyan nemzeti jogszabályok vagy az olyan nemzeti gyakorlat, amelyek nem teszik lehetővé a fizetendő héának az uniós jog megsértésével történő beszedése következtében keletkezett túlfizetés visszatérítését akkor, ha a nemzeti hatóságok magatartása miatt a jogalany csak az adótartozás elévülési idejének eltelte után érvényesíthette jogait?


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/3


A Törvényszék (ötödik tanács) T-358/16. sz., Rosa Rodriguez kontra Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ügyben 2016. július 20-án hozott végzése ellen a Francisco Javier Rosa Rodriguez által 2016. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés

(C-509/16. P. sz. ügy)

(2017/C 022/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Francisco Javier Rosa Rodriguez (képviselő: J. Velasco Velasco abogado)

A másik fél az eljárásban: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

A Törvényszék (kilencedik tanács) a 2016. december 8-i végzésben elutasította a fellebbezést, és úgy határozott, hogy F. J. Rosa Rodríguez maga viseli a saját költségeit.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/4


A Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Lengyelország) által 2016. október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stefan Czerwiński kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(C-517/16. sz. ügy)

(2017/C 022/06)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Az alapeljárás felei

Felperes: Stefan Czerwiński

Alperes: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Felülvizsgálhatja-e valamely nemzeti hatóság vagy nemzeti bíróság egy adott ellátásnak a valamely tagállam által a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében szereplő konkrét szociális biztonsági ágba tartozó ellátásként való, az említett rendelet 9. cikke alapján tett nyilatkozat szerinti besorolását?

2)

A 883/2004 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti öregségi ellátásnak minősül-e az áthidaló nyugdíjakról szóló, 2008. december 19-i törvényben (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, a Lengyel Köztársaság Hivatalos Lapja, 2015., 965. szám, későbbi módosításokkal) szabályozott áthidaló nyugdíj?

3)

Megvalósul-e az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 48. cikkének a) pontjából eredő védelmi funkció a szociális biztonság területén a biztosítási idők összesítésére vonatkozó elv előnyugdíjakra történő alkalmazásának mellőzése (a 883/2004 rendelet 66. cikke és (33) preambulumbekezdése) esetén?


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/4


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M.A.T.I. SUD SpA kontra Società Centostazioni SpA

(C-523/16. sz. ügy)

(2017/C 022/07)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: M.A.T.I. SUD SpA

Alperes: Società Centostazioni SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Még ha a tagállamoknak lehetőségük is van arra, hogy előírják az orvoslás joghatásával bíró hiánypótlás nem ingyenes jellegét, ellentétes-e a közösségi joggal vagy sem a 2006. évi 163. sz. d.lgs. (törvényerejű rendelet) 38. cikke (2a) bekezdésének a szóban forgó közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos szövege […], amennyiben az az ajánlatkérő szerv által megállapítandó összegű „pénzbírság” megfizetését írja elő („amely nem lehet kisebb, mint a közbeszerzési eljárás értékének 1 ezreléke, és nem lehet nagyobb, mint a közbeszerzési eljárás értékének 1 százaléka, és nem haladhatja meg az 50 000 EUR összeget, amelynek megfizetését az ideiglenes biztosíték garantálja”), az összeg kiemelkedő nagysága és maga a szankció előre meghatározott jellege miatt, amely nem igazítható fokozatosan a szabályozandó konkrét helyzethez vagy az orvosolható szabálytalanság súlyához?

2)

Vagy, éppen ellenkezőleg, ellentétes-e a közösségi joggal a 2006. évi 163. sz. d.lgs. 38. cikkének (2a) bekezdése (továbbra is a fent megjelölt időpontban hatályos változatában), amennyiben a hiánypótlás nem ingyenes jellege ellentétesnek tekinthető a piac verseny előtti teljes megnyitásának elvével, amelyhez az említett intézmény kapcsolódik, aminek következtében az ajánlatkérő bizottság tekintetében megkövetelt tevékenység a törvény által az e bizottságra rótt kötelezettségek hatálya alá kerül a fent említett cél eléréséhez fűződő közérdek okán?


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/5


A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovénia) által 2016. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Volkswagen AG kontra Finančné riaditeľstvo SR

(C-533/16. sz. ügy)

(2017/C 022/08)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Volkswagen AG

Alperes: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2008/9 irányelvet (1) és az adó visszatérítéséhez való jogot, hogy a héa visszatérítéséhez való jog gyakorlásához a következő két feltételnek együttesen kell teljesülnie:

i)

termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról legyen szó, és

ii)

a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó a számlában számítsa fel a héát?

Más szóval kérheti-e az adó visszatérítését az az adóalany, akinek a terhére nem számították fel a héát a számlában?

2)

Összeegyeztethető-e az arányosság és a héasemlegesség elvével az, hogy az adó visszatérítésének határidejét egy olyan naptól kell számítani, amikor még nem teljesült a héa visszatérítéséhez való jog gyakorlásának valamennyi anyagi jogi feltétele?

3)

Az adósemlegesség elvének fényében úgy kell-e értelmezni a héairányelv 167. cikkében, valamint 178. cikkének [a) pontjában] foglalt rendelkezéseket, hogy az alapeljárás körülményei között és feltéve, hogy teljesül a héalevonási jog gyakorlásához szükséges többi anyagi és eljárásjogi feltétel, azokkal ellentétes az adóhatóságok azon eljárása, amellyel az adóalany részére megtagadják az adó visszatérítésére vonatkozó, a 2008/9 irányelv értelmében előírt határidőn belül gyakorolt jogot abban az esetben, ha a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó egy számlában felszámította vele szemben az adót, és azt az előbbi a nemzeti szabályozás által előírt határidő lejártát megelőzően megfizette?

4)

A közös héarendszer alapelvét képező adósemlegesség és arányosság elvének fényében a szlovák adóhatóságok átlépték-e a héairányelv által kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket abban az esetben, amikor a nemzeti szabályozás által a visszatérítésre vonatkozóan előírt határidő lejárta okán az adóalanytól megtagadták a megfizetett adó visszatérítéséhez való jogot annak ellenére, hogy ebben az időszakban az adóalany nem gyakorolhatta volna visszatérítéshez való jogát, jóllehet az adót megfelelően beszedték, és az adócsalás vagy a megfizetés elmulasztásának kockázata teljesen kizárt volt?

5)

Értelmezhető-e úgy a jogbiztonság, a bizalomvédelem és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke szerinti megfelelő ügyintézés elve, hogy azokkal ellentétes a nemzeti rendelkezések olyan értelmezése, amelynek alapján az adó visszatérítése határidejének tiszteletben tartása tekintetében az adó visszatérítésére vonatkozó közigazgatási határozat meghozatalának időpontja a meghatározó, nem pedig azon időpont, amikor az adóalany az adó visszatérítéséhez való jogot gyakorolja?


(1)  A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv (HL 2008 L 44., 23. o.)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/6


A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovénia) által 2016. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky kontra BB construct s.r.o.

(C-534/16. sz. ügy)

(2017/C 022/09)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Alperes: BB construct s.r.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Összeegyeztethető-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 273. cikkében foglalt célkitűzéssel, vagyis a hozzáadottérték-adóval kapcsolatban felmerülő csalás elleni harccal az a nemzeti közigazgatási eljárás, amelyben az a tény, hogy valamely jogi személy jelenlegi ügyvezető igazgatója korábban egy meg nem fizetett adótartozással rendelkező másik jogi személy ügyvezető igazgatója volt, a nemzeti szabályozás értelmében 500 000 EUR összegig terjedő adóbiztosíték előírása indokának minősül?

2)

Úgy tekinthető-e, hogy az említett, 500 000 EUR összegig terjedő olyan adóbiztosíték, mint amelyet az alapeljárásban előírtak, ellentétes a 16. cikkben foglalt vállalkozási szabadsággal, és közvetetten az adóalany fizetésképtelenné nyilvánítását eredményezi, a 21. cikk (1) bekezdése értelmében hátrányosan megkülönböztető, és a héa behajtása tekintetében sérti az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (1) és (3) bekezdésében foglalt ne bis in idem elvét és a visszamenő hatály tilalmát?


(1)  HL 2006 L 347., 1. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/7


A Tribunale Amminstrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DUEMMESGR SpA kontra Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(C-536/16. sz. ügy)

(2017/C 022/10)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amminstrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: DUEMMESGR SpA

Alperes: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Még ha a tagállamoknak lehetőségük is van arra, hogy előírják az orvoslás joghatásával bíró hiánypótlás nem ingyenes jellegét, ellentétes-e a közösségi joggal vagy sem a 2006. évi 163. sz. d.lgs. (törvényerejű rendelet) 38. cikke (2a) bekezdésének a szóban forgó közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos szövege […], amennyiben az az ajánlatkérő szerv által megállapítandó összegű „pénzbírság” megfizetését írja elő („amely nem lehet kisebb, mint a közbeszerzési eljárás értékének 1 ezreléke, és nem lehet nagyobb, mint a közbeszerzési eljárás értékének 1 százaléka, és nem haladhatja meg az 50 000 EUR összeget, amelynek megfizetését az ideiglenes biztosíték garantálja”), az összeg kiemelkedő nagysága és maga a szankció előre meghatározott jellege miatt, amely nem igazítható fokozatosan a szabályozandó konkrét helyzethez vagy az orvosolható szabálytalanság súlyához?

2)

Vagy, éppen ellenkezőleg, ellentétes-e a közösségi joggal a 2006. évi 163. sz. d.lgs. 38. cikkének (2a) bekezdése (továbbra is a fent megjelölt időpontban hatályos változatában), amennyiben a hiánypótlás nem ingyenes jellege ellentétesnek tekinthető a piac verseny előtti teljes megnyitásának elvével, amelyhez az említett intézmény kapcsolódik, aminek következtében az ajánlatkérő bizottság tekintetében megkövetelt tevékenység a törvény által az e bizottságra rótt kötelezettségek hatálya alá kerül a fent említett cél eléréséhez fűződő közérdek okán?


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/7


A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Garlsson Real Estate SA, felszámolás alatt, és társai kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

(C-537/16. sz. ügy)

(2017/C 022/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperesek: Garlsson Real Estate SA, felszámolás alatt, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Alperes: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EJEE 7. jegyzőkönyve 4. cikke, az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata és a nemzeti szabályozás fényében értelmezett 50. cikkében foglalt előírással annak lehetősége, hogy olyan tényállás (a piaci visszaélés jogellenes magatartása) miatt, amellyel kapcsolatban ugyanazon személlyel szemben már jogerős büntetőítéletet hoztak, közigazgatási eljárást folytassanak le?

2)

Alkalmazhatja-e közvetlenül a nemzeti bíróság az uniós elveket a ne bis in idem elvével összefüggésben az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EJEE 7. jegyzőkönyve 4. cikke, az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata és a nemzeti szabályozás fényében értelmezett 50. cikke alapján?


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/8


Az Órgano Adminsitrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanyolország) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Montte S.L. kontra Musikene

(C-546/16. sz. ügy)

(2017/C 022/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Órgano Adminsitrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Az alapeljárás felei

Felperes: Montte S.L.

Alperes: Musikene

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes e a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26 i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel a TRLCSP (2) 150. cikkének (4) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti jogszabály vagy e jogszabály olyan értelmezési és alkalmazási gyakorlata, amely az ajánlatkérő szerv számára lehetővé teszi, hogy valamely nyílt közbeszerzési eljárást szabályozó dokumentációban az egymást követő kiválasztási szakaszokban alkalmazandó odaítélési szempontokat határozzon meg azon ajánlatok tekintetében, amelyek nem haladják meg az előre meghatározott pontozási küszöbértéket?

2)

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, ellentétes e a hivatkozott 2014/24 irányelvvel az olyan nemzeti jogszabály vagy e jogszabály olyan értelmezési és alkalmazási gyakorlata, amelynek keretében valamely nyílt eljárás során úgy alkalmazzák az egymást követő szakaszokban érvényesülő odaítélési szempontok említett rendszerét, hogy az utolsó szakaszban nem marad elegendő számú ajánlat a tényleges verseny biztosításához?

3)

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, annak okán, hogy nem biztosít tényleges versenyt vagy kijátssza azt a kötelezettséget, hogy a szerződést a legjobb minőség/ár aránnyal rendelkező ajánlatnak kell odaítélni, ellentétes e a hivatkozott 2014/24 irányelvvel a vitatotthoz hasonló olyan záradék, amely alapján az ártényezőt csak azokat az ajánlatokat értékelik, amelyek a műszaki szempontok tekintetében 35 pontot értek el a 100-ból?


(1)  HL 2014 L 94, 65. o.

(2)  A Ley de Contratos del Sector Público egységes szerkezetbe foglalt változata


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/9


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil és Antonio Fernández González kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(C-547/16. sz. ügy)

(2017/C 022/13)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil és Antonio Fernández González

Alperes: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) („A közösségi versenyjog egységes alkalmazása” című) 16. cikke alapján az EK-Szerződés 81. cikke szerinti eljárásban elfogadott, 2006. április 12-i [2006/446/EK] bizottsági határozat (2) (COMP/B-1-382.348- számú Repsol CPP ügy) megakadályozza-e, hogy valamely nemzeti bíróság a határozatban foglalt megállapodásokat a kizárólagos beszerzési jog határidejének időtartamára figyelemmel semmissé nyilvánítsa, jóllehet semmisségük más olyan okok miatt is megállapítható, mint például a legkisebb fogyasztói ár szállító által történő előírása a vevőnek (vagy a viszonteladónak)

2)

Ilyen esetben, tekinthető-e úgy, hogy a kötelezettségvállalási határozat hatálya alá tartozó hosszú távú szerződések az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése alapján e határozatra tekintettel egyedi mentességben részesülnek?


(1)  HL 2003 L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet 5 kötet 205. o.

(2)  HL 2006 L 176., 104. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/9


Az Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2016. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „WIND INNOVATION 1” EOOD, felszámolás alatt kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(C-552/16. sz. ügy)

(2017/C 022/14)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Аdministrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes:„WIND INNOVATION 1” EOOD, felszámolás alatt

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv (1) 176. cikkének második bekezdését, hogy azzal ellentétes a ZDDS (a hozzáadottérték-adóról szóló törvény) azon 2007. január 1-jei módosításán alapuló héanyilvántartásból való kötelező törlés, amely megszüntette a bíróság által kijelölt végrehajtó arra vonatkozó lehetőségét, hogy úgy döntsön, hogy az a jogi személy, amelynek megszüntetését bírósági határozat rendelte el, a cégjegyzékből való törlésének időpontjáig a ZDDS szerinti nyilvántartásban marad, és amely ehelyett a héanyilvántartásból való kötelező törlés indokaként jelölte meg a kereskedelmi tevékenységet folytató jogi személy – felszámolással vagy anélkül történő – megszűnését?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 176. cikkének második bekezdését, hogy azzal ellentétes a ZDDS 2007. január 1-jei módosításán alapuló héanyilvántartásból való kötelező törlés olyan esetekben, amelyekben a kötelezően törlendő személy tekintetében a héanyilvántartásból való kötelező törlés időpontjában teljesülnek az újbóli kötelező héanyilvántartásba vétel feltételei, a kötelezően törlendő személy hatályos szerződésekben részes fél, és úgy nyilatkozik, hogy nem szüntette meg tevékenységét, és továbbra is gazdasági tevékenységet folytat, és amennyiben az adóalany ténylegesen köteles megfizetni a végrehajtott kötelező törléskor megállapított és megfizetendő adót ahhoz, hogy adólevonási jog illesse meg a rendelkezésre álló, a nyilvántartásból való törlés időpontjában megadóztatott és az újbóli nyilvántartásba vételkor rendelkezésre álló eszközök tekintetében? Amennyiben a nyilvántartásból való kötelező törlés megengedett az ismertetett körülmények között, úgy az adó állami költségvetésnek történő tényleges megfizetéséhez köthető-e az adólevonási jog a nyilvántartásból való törléskor megadóztatott és az újbóli héanyilvántartásba vételkor rendelkezésre álló olyan eszközök tekintetében, amelyekkel az érintett személy adóköteles tevékenységet folytat vagy fog folytatni, vagy megengedhető, hogy a nyilvántartásból való törléskor megállapított adót beszámítsák az újbóli héanyilvántartásba vételkor megállapított adótöbblet összegébe, annál is inkább, mivel az adót adólevonási joggal rendelkező személynek kell megfizetnie?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/10


A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „TTL” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(C-553/16. sz. ügy)

(2017/C 022/15)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél:„TTL” EOOD

Ellenérdekű fél: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Összeegyeztethető-e az EUSZ 5. cikk (4) bekezdésével és az EUSZ 12. cikk b) pontjával a DOPK 175. cikke (2) bekezdésének 3. pontjához hasonló olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely a jövedelemadó befizetési határidejének lejáratától addig a napig terjedő időszakra, amelyen egy másik tagállamban letelepedett külföldi illetőségű személy bizonyítja, hogy egy a Bolgár Köztársaság által kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alkalmazásának feltételei fennállnak, azokban az esetekben is kamatfizetési kötelezettséget ró a forrásjövedelmeket kifizető belföldi illetőségű társaságra, amikor az egyezmény alapján az adót nem kell befizetni, vagy alacsonyabb mértékű adót kell fizetni?

2)

Összeegyeztethető-e az EUMSZ 49. cikkel, az EUMSZ 54. cikkel és az EUMSZ 63. cikkel, továbbá az EUMSZ 65. cikk (1) és (3) bekezdésével a DOPK 175. cikke (2) bekezdésének 3. pontjához hasonló olyan jogszabályi rendelkezés és az olyan adózási gyakorlat, amely alapján a jövedelemadó befizetési határidejének lejáratától addig a napig terjedő időszakra, amelyen egy másik tagállamban bejegyzett külföldi illetőségű személy bizonyítja, hogy egy a Bolgár Köztársaság által kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alkalmazásának feltételei fennállnak, azokban az esetekben is kamatot szabnak ki a forrásjövedelmeket kifizető társaságra, amikor az egyezmény alapján az adót nem kell befizetni, vagy alacsonyabb mértékű adót kell fizetni?


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/11


A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Astellas Pharma GmbH

(C-557/16. sz. ügy)

(2017/C 022/16)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Astellas Pharma GmbH

Az eljárás többi fele: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 28. cikkének (5) bekezdését és 29. cikkének (1) bekezdését, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága valamely generikum nemzeti forgalombahozatali engedélyének az irányelv 28. cikkének (3) bekezdése szerinti decentralizált engedélyezési eljárásban történő megadása során nem rendelkezik önálló hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy mikor kezdődött a referencia-gyógyszerhez kapcsolódó adatkizárólagosság időszaka?

2)

Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a tagállam illetékes hatósága a nemzeti forgalombahozatali engedély megadása során nem rendelkezik önálló hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy mikor kezdődött a referencia-gyógyszerhez kapcsolódó adatkizárólagosság időszaka:

Az adott tagállam bírósága mégis köteles-e a referencia-gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja által benyújtott panasz nyomán megvizsgálni, hogy mikor kezdődött az adatkizárólagossági időszak, vagy ugyanaz a korlátozás vonatkozik a bíróságra is, mint a tagállami hatóságra?

Hogyan lesz biztosítva ilyen esetben a kérdéses tagállami bíróság előtt a referencia-gyógyszer forgalombahozatali engedélye jogosultjának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke és a 2001/83 irányelv 10. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való joga az adatkizárólagosság vonatkozásában?

A tagállami bíróság annak vizsgálatára vonatkozó kötelezettségét is magában foglalja-e a hatékony jogvédelemhez való jogon alapuló jogorvoslat, hogy a 2001/83 irányelv rendelkezéseivel összhangban került-e sor a más tagállamokban megadott eredeti forgalombahozatali engedély kiadására?


(1)  HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/12


A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michael Dědouch és társai kontra Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

(C-560/16. sz. ügy)

(2017/C 022/17)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší soud České republiky

Az alapeljárás felei

Felperesek: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Alperesek: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról szóló, 2000. december 20-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: Brüsszel I. rendelet) 22. cikkének (2) bekezdését, hogy annak hatálya kiterjed azon ellentételezés észszerűségének felülvizsgálatára irányuló eljárásra, amely ellentételezést a többségi részvénytulajdonos köteles nyújtani a részesedést biztosító értékpapírok ellenértékeként a részesedést biztosító értékpapírok korábbi tulajdonosainak, amely részesedést biztosító értékpapírokat a nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlési határozata alapján kötelező jelleggel ruházták át e többségi részvénytulajdonosra (azaz ún. squeeze out [kiszorítási művelet] révén), amennyiben a nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlésén elfogadott határozat meghatározza az észszerű ellentételezés összegét, továbbá amennyiben van olyan bírósági határozat, amely eltérő összegű ellentételezésre való jogosultságot állapít meg, és amely kötelező erejű a többségi részvénytulajdonosra és a céltársaságra a biztosított jogok alapjaként és a többi, vele szemben álló részesedést biztosító értékpapír tulajdonosával szemben?

2)

Amennyiben az első kérdésre a válasz nemleges, úgy kell-e értelmezni a Brüsszel I. rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy annak hatálya kiterjed az előző kérdésben meghatározott ellentételezés észszerűségének felülvizsgálatára irányuló eljárásra?

3)

Amennyiben a válasz mindkét előző kérdésre nemleges, úgy kell-e értelmezni a Brüsszel I. rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy annak hatálya kiterjed az első kérdésben meghatározott ellentételezés észszerűségének felülvizsgálatára irányuló eljárásra?


(1)  HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/12


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Saras Energía S.A. kontra Administración del Estado

(C-561/16. sz. ügy)

(2017/C 022/18)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Saras Energía S.A.

Alperes: Administración del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2012/27/EU irányelv (1) 7. cikkének (1) és (9) bekezdésével összeegyeztethető-e valamely tagállam olyan nemzeti energiahatékonysági kötelezettségi rendszert létrehozó szabályozása, amely szerint az elsődleges teljesítés az említett irányelv 20. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján létrehozott nemzeti energiahatékonysági alapba történő éves hozzájárulás befizetése?

2)

Összeegyeztethető-e a 2012/27/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkének (6) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy az energia-megtakarítási kötelezettségeket a nemzeti energiahatékonysági alaphoz való pénzügyi hozzájárulás alternatívájaként az elért megtakarítások hitelesítésével teljesítsék?

3)

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén összeegyeztethető-e az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkének (6) bekezdésével az energia-megtakarítási kötelezettségek teljesítésének alternatív lehetőségére vonatkozó előírás, ha annak tényleges lehetősége attól függ, hogy azt a kormány mérlegelési jogkörében rendeleti úton állapítja meg?

Ugyanebben az értelemben összeegyeztethető-e az ilyen szabályozás, ha a kormány nem írja elő az említett alternatív lehetőségét?

4)

Összeegyeztethető-e az irányelv 7. cikkének (1) és (4) bekezdésével az olyan nemzeti rendszer, amely szerint nem az energiaelosztók, hanem csak a kiskereskedelmienergia-értékesítő vállalkozások minősülnek az energia-megtakarítási kötelezettségek hatálya alá tartozó feleknek?

5)

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, összeegyeztethető-e a 7. cikk említett rendelkezéseivel annak rögzítése, hogy a kiskereskedelmi vállalkozások anélkül minősülnek kötelezett személyeknek, hogy meghatároznák annak okát, hogy az energiaelosztók miért nem tartoznak a kötelezett felek közé?


(1)  Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012 L 315., 1. o.)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/13


Az Eirinodikeio Lerou (Görögország) által 2016. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(C-565/16. sz. ügy)

(2017/C 022/19)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Eirinodikeio Lerou

Az alapeljárás felei

Kérelmezők: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Abban az esetben, ha az Olaszországban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú szülei a görög bírósághoz benyújtott, engedélyezés iránti kérelemmel kérik az örökség visszautasításának engedélyezését, a joghatóságról való megállapodásnak a 2201/2003 rendelet (1) 12. cikke (3) bekezdése b) pontja szerinti érvényessége tekintetében: a) a joghatóságról való megállapodásnak a szülők általi egyértelmű elfogadását jelenti-e az engedélyezés iránti kérelemnek a görög bírósághoz való egyszerű benyújtása, b) az ügyészt, aki a törvény erejénél fogva az eljárásban részt vevő fél, az eljárás azon részes felei egyikének kell-e minősíteni, akiknek el kell fogadniuk a joghatóságról való megállapodást a kérelem benyújtásának időpontjában; c) a joghatóságról való megállapodás a kiskorú érdekét szolgálja-e, tekintettel arra, hogy a kiskorú és a felperes szülők Olaszországban rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel, miközben az örökhagyó utolsó lakóhelye és a hagyaték Görögországban található?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet 6. kötet 243. o.)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/14


A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Merck Sharp kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(C-567/16. sz. ügy)

(2017/C 022/20)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Merck Sharp

Alperes: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Valamely tagállamnak az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 28. cikke (4) bekezdése szerinti, az eljárást lezáró tájékoztatása az alapszabadalom lejártát megelőzően felhasználva tekinthető-e úgy, hogy az a forgalombahozatali engedéllyel egyenértékű az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált változat) (a továbbiakban: KOT-rendelet) (2) 3. cikkének b) pontja alkalmazásában, méghozzá úgy, hogy az adott tagállamban kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó személy ilyen kérelmet nyújthat be és ilyen tanúsítványt kaphat az eljárást lezáró tájékoztatás alapján?

2)

Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén az 1. kérdésben meghatározott esetben a forgalombahozatali engedély hiánya az adott tagállamban a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem benyújtásakor olyan hiányosság-e, amelyet a KOT-rendelet 10. cikkének (3) bekezdése alapján a forgalombahozatali engedély megadását követően orvosolni lehet?


(1)  HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.

(2)  HL L 152., 1. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/15


Az Amtsgericht Nürtingen (Németország) által 2016. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Faiz Rasool elleni büntetőeljárás

(C-568/16. sz. ügy)

(2017/C 022/21)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Nürtingen

Az alapeljárás felei

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv (2007/64/EK irányelv) (1) 3. cikkének o) pontját, hogy az irányelv 3. cikkének o) pontja szerinti tevékenységnek minősül, és ezért nem engedélyköteles valamely államilag engedélyezett játékteremben arra biztosított lehetőség, hogy a fogyasztók egy egyúttal pénzváltóként is működő cash terminálon keresztül készpénzt vegyenek fel EC kártyával és PIN kóddal, minek során a bank- és számlatechnikai lebonyolítást külső szolgáltató (a „hálózatüzemeltető”) végzi, és a kifizetésre csak akkor kerül sor a fogyasztók részére, ha a hálózatüzemeltető a számlafedezet ellenőrzését követően engedélyező kódot küld a terminálra, míg a játékterem üzemeltetője csak a multifunkcionális pénzváltó készpénzzel való feltöltéséről gondoskodik, és a pénzt felvevő fogyasztó számlavezető bankja jóváírja javára a felvett összeget?

2)

Ha az első kérdésben ismertetett tevékenység nem a 3. cikk o) pontja szerinti tevékenységnek minősül:

Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv 3. cikkének e) pontját, hogy a PIN kóddal történő készpénzfelvétel első kérdésben ismertetett lehetősége az említett rendelkezés szerinti tevékenységnek minősül, ha a készpénzfelvétellel egyidejűleg 20 euróról szóló utalvány generálására is kerül sor, amely a játékterem felügyelőjénél váltható be annak érdekében, hogy a teremfelügyelő pénzérméket dobjon egy pénznyerő automatába?

Abban az esetben, ha az első és második kérdésben ismertetett tevékenység nem olyan tevékenység, amelyre a 3. cikk o) és/vagy e) pontja alapján nem alkalmazandó az irányelv:

3) a)

Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv mellékletének 2. pontját, hogy a játékterem üzemeltetőjének az első és második kérdésben ismertetett tevékenysége engedélyköteles pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül annak ellenére, hogy a játékterem üzemeltetője nem vezeti a pénzt felvevő fogyasztó számláját?

3) b)

Úgy kell-e értelmezni a 2007/64 irányelv 4. cikkének 3. pontját, hogy a játékterem üzemeltetőjének az első és második kérdésben ismertetett tevékenysége az e rendelkezés szerinti pénzforgalmi szolgáltatás, ha a játékterem üzemeltetője díjmentesen nyújtja a szolgáltatást?

Abban az esetben, ha a Bíróság engedélyköteles pénzforgalmi szolgáltatásnak tekinti a bemutatott tevékenységet:

4)

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot és a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet, hogy azokkal olyan helyzetben, amelyet a jelen ügy sajátosságai jellemeznek, ellentétes az EC cash terminál üzemeltetésének büntetőjogi szankcionálása, ha hasonló EC terminálokat számos államilag engedélyezett játékteremben, valamint államilag engedélyezett és részben az állam által üzemeltetett kaszinókban engedély nélkül üzemeltettek vagy üzemeltetnek, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező engedélyezési és felügyeleti hatóság nem emel kifogást?

Ha a negyedik kérdésre is nemleges választ kell adni:

5)

Úgy kell-e értelmezni a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet, a jogbiztonság és a jogi egyértelműség uniós jogi elvét, valamint a Charta 17. cikkét, hogy azokkal olyan helyzetben, amelyet a jelen ügy sajátosságai jellemeznek, ellentétes az olyan hatósági és bírósági gyakorlat, amely szerint az államra szállnak azok a pénzösszegek („vagyonelkobzás”), amelyekhez a hálózatüzemeltető szolgáltatásán keresztül olyan banki ügyfelektől jutott hozzá a játékterem üzemeltetője, akik EC kártyával és PIN kóddal az általa betöltött készpénzt és/vagy utalványokat felvették annak érdekében, hogy pénznyerő automatákon játszanak, jóllehet minden jóváírás csak azon összegeknek felel meg, amelyeket a fogyasztók készpénzben és utalványok formájában kaptak meg annak érdekében, hogy az automatákon játszanak?


(1)  A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv; HL L 319., 1. o.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/16


A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Berlin plc kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(C-573/16. sz. ügy)

(2017/C 022/22)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Air Berlin plc

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az alábbi rendelkezésekkel ellentétes-e 1,5 %-os bélyegilleték valamely tagállam általi, a fenti körülmények között a fent bemutatott átruházásra történő kivetése:

1.

az első irányelv (1) 10. vagy 11. cikke;

2.

a második irányelv (2) 4. vagy 5. cikke; vagy

3.

az EK-Szerződés 12., 43., 48., 49. vagy 56. cikke?

2)

Az első kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor azért van szükség a részvények elszámolóháznak történő átruházására, hogy ösztönözze a kérdéses társaság értéktőzsdei jegyzését a hivatkozott tagállamban vagy másik tagállamban?

3)

Az első vagy a második kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor a tagállam nemzeti joga lehetővé teszi az adóhatóság jóváhagyását követően az elszámolóház működtetőjének azt a választást, hogy az elszámolóházon belüli részvényátruházásokat nem terheli bélyegilleték, hanem helyette SDRT-t vetnek ki a részvények elszámolóházon belüli valamennyi későbbi értékesítésére (amelynek mértéke az értékesítés ellenértékének 0,5 %-a)?

4)

A harmadik kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor a kérdéses társaság által választott ügyletstruktúra azt eredményezi, hogy nem élhet a választási lehetőségből eredő előnyökkel?


(1)  A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló,1969. július 17-i 69/335/EK tanácsi rendelet (HL 1969. L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 11. o.).

(2)  A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi rendelet (HL 2008. L 46., 11. o.)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/17


2016. november 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-575/16. sz. ügy)

(2017/C 022/23)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Støvlbæk és K. Walkerová meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a közjegyzői hivatás gyakorlásának állampolgársági feltételhez kötésével a Cseh Köztársaság megszegte az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkéből eredő kötelezettségeit; valamint

a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság szerint a közjegyzői hivatás gyakorlásának a cseh jogrend szerinti állampolgársági feltételhez kötése hátrányosan megkülönböztető jellegű, és a letelepedés szabadsága aránytalan korlátozásának minősül. A Cseh Köztársaság ezért megszegte az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkéből eredő kötelezettségeit.

A Bizottság szerint a Cseh Köztársaság jogszabályai olyan feladatokat bíznak a közjegyzőkre, amelyek a természetüknél fogva a közhatalmi feladatok gyakorlásához kapcsolódnak, ezért a közjegyzői hivatáshoz való hozzáférésnek a cseh jogrendben megállapított állampolgársági feltételhez kötése nem igazolható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 51. cikkében rögzített kivétellel.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/17


A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2016. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. K., H. F. és A. S. (kiskorú) kontra Szlovén Köztársaság

(C-578/16. sz. ügy)

(2017/C 022/24)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperesek: C. K., H. F. és A. S. (kiskorú)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A tagállami bírósághoz tartozik-e végső soron a Dublin III-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési záradék alkalmazásával kapcsolatos szabályok értelmezése, figyelembe véve e rendelkezés természetét, és e szabályok mentesítik-e a bíróságot – amelynek határozatai ellen nem lehet jogorvoslattal élni – azon kötelezettség alól, hogy az ügyet a Bíróság elé terjessze az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkének harmadik bekezdése alapján?

Másodlagosan, ha a fenti kérdésre nemleges a válasz:

2)

A Dublin III-rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti körülmények mérlegelése (olyan esetben, mint amely a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezi) elegendő-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 3. cikkével, valamint a genfi egyezmény 33. cikkével együttesen értelmezett 4. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfeleléshez?

Ezzel a kérdéssel összefüggésben:

3)

Az következik-e a Dublin III-rendelet 17. cikke (1) bekezdésének értelmezéséből, hogy olyan esetekben, mint amely a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezi, kötelező a mérlegelési záradék tagállam általi alkalmazása az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke szerinti jogok megsértésével szembeni hatékony védelem biztosítása érdekében, illetve hogy ez az alkalmazás tiltja a nemzetközi védelmet kérelmezőnek a felelős tagállamba történő átadását, amely elismerte a felelősségét e rendeletnek megfelelően?

Amennyiben a fenti kérdésre igenlő a válasz:

4)

A Dublin III-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési záradék szolgálhat-e alapul a nemzetközi védelmet kérelmező vagy más személy számára az e rendelet szerinti átadási eljárás során arra, hogy hivatkozzon e záradék alkalmazására, amelyet a hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságoknak és a tagállami bíróságoknak mérlegelniük kell, vagy az említett közigazgatási hatóságok és bíróságok kötelesek hivatalból megállapítani az említett körülményeket?


Törvényszék

23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/19


A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság

(T-279/11. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - Mezőgazdaság - Cukor - Különleges intézkedések - Az uniós piac ellátása - A 2010/2011-es gazdasági év - A jogalanyok számára jogok keletkeztetését célzó jogszabályok - Kellően súlyos jogsértés - 1234/2007/EK rendelet - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - Arányosság - Jogos bizalom - Gondossági kötelezettség és a megfelelő ügyintézés elve”))

(2017/C 022/25)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: T & L Sugars Ltd (London, Egyesült Királyság), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugália) (képviselők kezdetben: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor, később: D. Waelbroeck)

A felpereseket támogató beavatkozók: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugália) (képviselő: M. Mendes Pereira ügyvéd), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Portó, Portugália) (képviselő: M. Mendes Pereira), valamint SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Olaszország) és SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (képviselők: P. Buccarelli és M. Todino ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: A. Demeneix, P. Rossi és N. Donnelly, később: P. Rossi és P. Ondrůšek meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, D. Colas és C. Candat meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Sitbon és A. Westerhof Löfflerová meghatalmazottak) és a Cukortermelők Európai Bizottsága (CEFS) (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Pitschas ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 268. cikk alapján, egyrészt a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2010/2011-es gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról szóló, 2011. március 3-i 222/2011/EU bizottsági rendelet (HL 2011. L 60., 6. o.), a kvótán felüli cukornak az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő eladása céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról szóló, 2011. március 23-i 293/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 79. o., 8. o.), a 2010/2011-es gazdasági év tekintetében a cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó kivételes behozatali vámkontingens megnyitásáról szóló, 2011. március 28-i 302/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 81., 8. o.) és a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2011. április 1-je és 7-e között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről szóló, 2011. április 19-i 393/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 104., 39. o.) elfogadásával, másrészt pedig a nyers nádcukorral való ellátás helyreállításához szükséges intézkedések megtételének Bizottság általi megtagadásával neki okozott állítólagos károk megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Egyrészről a T & L Sugars Ltd és a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, másrészről pedig az Európai Bizottság maga viseli saját, a 2013. június 6-i T & L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság ítélet (T-279/11, EU:T:2013:299) alapjául szolgáló elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatban felmerült költségeit.

3)

A Törvényszék a T & L Sugarst és a Sidul Açúcarest kötelezi a saját költségein túl a Bizottság részéről és a kereset megalapozottságával kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

4)

A Francia Köztársaság és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket, beleértve a 2013. június 6-i T & L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság ítélet (T-279/11, EU:T:2013:299) alapjául szolgáló elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatban felmerült költségeket is.

5)

A DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, a RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, az SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA és az SFIR Raffineria di Brindisi SpA, valamint a Cukortermelők Európai Bizottsága (CEFS) maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 232., 2011.8.06.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/20


A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság

(T-103/12. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - Mezőgazdaság - Cukor - Különleges intézkedések - Az uniós piac ellátása - A 2011/2012-es gazdasági év - A jogalanyok számára jogok keletkeztetését célzó jogszabályok - Kellően súlyos jogsértés - 1234/2007/EK rendelet - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - Arányosság - Jogbiztonság - Jogos bizalom - Gondossági kötelezettség és a megfelelő ügyintézés elve”))

(2017/C 022/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: T & L Sugars Ltd (London, Egyesült Királyság), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugália) (képviselők kezdetben: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor, később: D. Waelbroeck)

A felpereseket támogató beavatkozók: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugális) (képviselők: M. Mendes Pereira ügyvéd), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Portó) (képviselők: M. Mendes Pereira ügyvéd), Lemarco SA, (Bukarest, Románia), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) és Zaharul Liesti SA (Lieşti) (képviselők: L.-I. Van de Waart és D. Gruia Dufaut ügyvédek), valamint SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Olaszország) és SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (képviselők: P. Buccarelli és M. Todino ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: P. Rossi és N. Donnelly, később: P. Rossi és P. Ondrůšek meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Sitbon és A. Westerhof Löfflerová meghatalmazottak) és a Cukortermelők Európai Bizottsága (CEFS) (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Pitschas ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 263. cikk alapján a 2011/2012-es gazdasági év tekintetében a 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozó folyamatos pályázati eljárás megindításáról szóló, 2011. november 30-i 1239/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 318., 4. o.), a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2011/2012-es gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról szóló, 2011. november 30-i 1240/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 318., 9. o.), az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott első részleges pályázati felhívás tekintetében minimális vámtétel meghatározásáról szóló, 2011. december 8-i 1281/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 327., 60. o.), a kvótán felüli cukornak a 2011/2012-es gazdasági évben az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról szóló, 2001. december 14-i 1308/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 332., 8. o.), az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott második részleges pályázati felhívás tekintetében minimális vámtétel meghatározásáról szóló 2011. december 15-i 1316/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 334., 16. o.), az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harmadik részleges pályázati felhívás tekintetében minimális vámtétel meghatározásáról szóló, 2011. december 22-i 1384/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 343., 33. o.), az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról szóló, 2012. január 12-i 27/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2012. L 9., 12. o.), és az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megindított pályázati eljárás felfüggesztéséről szóló, 57/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2012. L 19., 12. o.) megsemmisítése, másrészt pedig az EUMSZ 268. cikk alapján a felpereseknek ezen jogi aktusok elfogadásával, illetve a nyers nádcukorral való ellátás helyreállításához szükséges intézkedések megtételének Bizottság általi megtagadásával okozott állítólagos károk megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a T & L Sugars Ltd-et és a Sidul Açúcares, Unipessoal Ldat kötelezi a saját költségein kívül az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Európai Unió Tanácsa, a DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, a RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, a Lemarco SA, a Lemarco Cristal Srl, a Zaharul Liesti SA, az SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA és az SFIR Raffineria di Brindisi SpA, valamint a Cukortermelők Európai Bizottsága (CEFS) maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 151., 2012.5.26.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/21


A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Bank Refah Kargaran kontra Tanács

(T-65/14. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Az eredeti jegyzékbe vétel Törvényszék általi megsemmisítését követően a felperes nevének újabb jegyzékbe vétele - Téves jogalkalmazás - Ténybeli tévedés - Indokolási kötelezettség - A védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Arányosság”))

(2017/C 022/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (képviselő: J.-M. Thouvenin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: V. Piessevaux, M. Bishop és B. Driessen meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: A. Aresu és D. Gauci meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és elsődlegesen az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. november 15-i 2013/661/KKBP tanácsi határozat (HL 2013. L 306., 18. o.), valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. november 15-i 1154/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2013. L 306., 3. o.) megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktusok a felperesre vonatkoznak, másodlagosan pedig a 2013/661 határozat és az 1154/2013 végrehajtási rendelet megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktusok 2014. január 20-tól a felperesre vonatkoznak.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Bank Refah Kargaran a saját költségein kívül viseli az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/22


A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Export Development Bank of Iran kontra Tanács

(T-89/14. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Az eredeti jegyzékbe vétel Törvényszék általi megsemmisítését követően a felperes nevének újabb jegyzékbe vétele - Téves jogalkalmazás - Ténybeli tévedés - Indokolási kötelezettség - A védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Arányosság - Egyenlő bánásmód”))

(2017/C 022/28)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Export Development Bank of Iran (Teherán, Irán) (képviselő: J.-M. Thouvenin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: V. Piessevaux és M. Bishop meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: A. Aresu és D. Gauci meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és elsődlegesen az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. november 15-i 2013/661/KKBP tanácsi határozat (HL 2013. L 306., 18. o.), valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. november 15-i 1154/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2013. L 306., 3. o.) megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktusok a felperesre vonatkoznak, másodlagosan pedig a 2013/661 határozat és az 1154/2013 végrehajtási rendelet megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktusok 2014. január 20-tól a felperesre vonatkoznak.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Export Development Bank of Iran a saját költségein kívül viseli az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/23


A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Rotenberg kontra Tanács

(T-720/14. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Az Ukrajnát veszélyeztető vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - A tagállamok területére való belépésre vonatkozó korlátozások - Az Ukrajnát veszélyeztető vagy fenyegető intézkedéseket aktívan támogató vagy végrehajtó természetes személy - A Krím annektálásáért felelős orosz döntéshozók által előnyhöz jutó természetes személy - A védelemhez való jog - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hibák - A tulajdonhoz való jog - A vállalkozás szabadsága - A magánélet tiszteletben tartásához való jog - Arányosság”))

(2017/C 022/29)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Arkady Romanovich Rotenberg (Szentpétervár, Oroszország) (képviselők kezdetben: D. Pannick QC, M. Lester barrister és M. O’Kane solicitor, később: D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill solicitors és Z. Al-Rikabi barrister, végül: D. Pannick, M. Lester és Z. Al-Rikabi)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és egyrészt az először a 2014. július 30-i 2014/508/KKBP tanácsi határozattal (HL 2014. L 226., 23. o.), másodszor a 2015. március 13-i (KKBP) 2015/432 tanácsi határozattal (HL 2015. L 70., 47. o.), harmadszor a 2015. szeptember 14-i (KKBP) 2015/1524 tanácsi határozattal (HL 2015. L 239., 157. o.; helyesbítés: HL 2015. L 280., 39. o.), negyedszer pedig a 2016. március 10-i (KKBP) 2016/359 tanácsi határozattal (HL 2016. L 67., 37. o.) módosított, az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 78., 16. o.; helyesbítés: HL 2014. L 263., 35. o.), másrészt pedig az először a 2014. július 30-i 826/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (HL 2014. L 226., 16. o.), másodszor a 2015. március 13-i (EU) 2015/427 tanácsi végrehajtási rendelettel (HL 2015. L 70., 1. o.), harmadszor a 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1514 tanácsi végrehajtási rendelettel (HL 2015. L 239., 30. o.; helyesbítés: HL 2015. L 280., 38. o.), negyedszer pedig a 2016. március 10-i (EU) 2016/353 tanácsi végrehajtási rendelettel (HL 2016. L 67., 1. o.) végrehajtott, az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 78., 6. o.; helyesbítések: HL 2014. L 121., 60. o.; HL 2014. L 294., 50. o.) felperest érintő részükben történő részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a 2014. július 30-i 2014/508/KKBP tanácsi határozattal módosított, az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatot, valamint a 2014. július 30-i 826/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletet, amennyiben e jogi aktusok Arkady Romanovich Rotenbergre vonatkoznak.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 7., 2015.1.12.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/24


A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Fiesta Hotels & Resorts kontra EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(T-217/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA európai uniós ábrás védjegy - GRAND HOTEL PALLADIUM korábbi nemzeti kereskedelmi név - Viszonylagos kizáró ok - A megjelölésnek a helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használata elmaradása - A 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja”))

(2017/C 022/30)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanyolország) (képviselő: J.-B. Devaureix ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanyolország) (képviselő: D. Solana Giménez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Residencial Palladium és a Fiesta Hotels & Resorts közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. február 23-án hozott határozata (R 2391/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Fiesta Hotels & Resorts, SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 205., 2015.6.22.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/24


A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – ANKO kontra REA

(T-270/15. sz. ügy) (1)

((„Választottbírósági kikötés - A hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogram (2007–2013) keretében megkötött támogatási megállapodás - ESS projekt - A kifizetéseknek a felperessel szembeni felfüggesztésére, valamint a kifizetések említett felfüggesztése megszüntetése feltételeire vonatkozó szerződéses záradékoknak való megfelelés - Késedelmi kamatok”))

(2017/C 022/31)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: ANKO AE Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athén, Görögország) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (képviselők: A. Payan-Lagrou és V. Canetti meghatalmazottak, segítőjük kezdetben: O. Lytra, később: A. Saratsi ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 272. cikken alapuló, annak megállapítására irányuló kereset, hogy az „Emergency support system” elnevezésű projekt finanszírozása tekintetében az Európai Unió hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (2007–2013) keretében megkötött 217951. sz. támogatási megállapodás végrehajtásának jogcímén a felperes számára fizetendő pénzügyi támogatás összegei kifizetésének a REA általi felfüggesztése ez utóbbi szerződéses kötelezettségei megsértésének minősül, és az említett összeget ki kell fizetni a felperes számára a jelen kereset értesítésének időpontjától kezdődően számított kamatokkal növelve

Az ítélet rendelkező része

1)

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) oly módon függesztette fel a kifizetéseket az ANKO AE Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vonatkozásában, hogy megsértette az „Emergency support system” elnevezésű projekt finanszírozása tekintetében a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogram (2007–2013) keretében megkötött 217951. sz. támogatási megállapodáshoz csatolt általános feltételek II.5. pontja (3) bekezdésének d) alpontját.

2)

A Törvényszék a REA-t arra kötelezi, hogy fizesse meg az ANKO AE Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias számára azt az összeget, amely megfelel azon időközi kifizetéseknek, amelyeket nem kellett volna felfüggeszteni ez utóbbinak az „Emergency support system” elnevezésű projektben való részvétele tekintetében, a kifizetések felfüggesztésének időpontjában rendelkezésre álló pénzügyi hozzájárulás összegének keretein belül, késedelmi kamatokkal növelve, amelyek számítása minden egyes jelentéstételi időszak tekintetében, a vonatkozó jelentések kézhezvételétől számított 105 napos fizetési határidő elteltekor kezdődik, a fizetési határidő szerinti hónap első napján hatályos, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett mértékben, három és fél százalékkal növelve.

3)

A Törvényszék a REA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 279., 2015.8.24.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/25


A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Automobile Club di Brescia kontra EUIPO – Rebel Media (e-miglia)

(T-458/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az e-miglia európai uniós ábrás védjegy bejelentése - MILLE MIGLIA korábbi európai uniós szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/32)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Automobile Club di Brescia (Brescia, Olaszország) (képviselők: F. Celluprica és F. Fischetti ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Egyesült Királyság) (képviselők: P. Schotthöfer és F. Steiner ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az Automobile Club di Brescia és a Rebel Media közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. június 9-én hozott határozata (R 1990/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a csatlakozó keresetet elutasítja.

3)

A Törvényszék az Automobile Club di Bresciát és a Rebel Media Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 328., 2015.10.5.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/26


A Törvényszék 2016. december 1-i ítélete – Z kontra Európai Unió Bírósága

(T-532/15. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - A Közszolgálati Törvényszék pártatlansága - Az ítélkező testület tagjainak kizárása iránti kérelem - Védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”))

(2017/C 022/33)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Z (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Bírósága (képviselők: kezdetben: A. Placco, később: J. Inghelram és Á. Almendros Manzano meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) 2015. június 30-i Z kontra Európai Bíróság ítélete (F-64/13, EU:F:2015:72) ellen benyújtott, és ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Törvényszék Z-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/26


A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – Pi-Design kontra EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(T-545/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Nemzetközi lajstromozás - Az oltalom területi kiterjesztése iránti kérelem - A PRESSO szóvédjegy - A korábbi PRESSO nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/34)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Pi-Design AG (Triengen, Svájc) (képviselő: M. Apelt ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svájc)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Société des produits Nestlé és a Pi-Design közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. július 2-án hozott határozata (R 428/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Pi-Design AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 371., 2015.11.9.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/27


A Törvényszék 2016. december 1-jei ítélete – Universidad Internacional de la Rioja kontra EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(T-561/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR európai uniós ábrás védjegy bejelentése - UNIRIOJA korábbi európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/35)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spanyolország) (képviselők: C. Lema Devesa és A. Porras Fernandez-Toledano ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Universidad de la Rioja (Logroño, Spanyolország) (képviselők: kezdetben J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño és A. I. Alpera Plazas, ügyvédek, később J Diez-Hochleitner Rodríguez és D Garayalde Niño)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az Universidad de la Rioja és az Universidad Internacional de la Rioja közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. június 22-én hozott határozata (R 1914/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Universidad Internacional de la Rioja, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 389., 2015.11.23.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/28


A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – Azur Space Solar Power kontra EUIPO (Fekete alapon fehér vonalak és téglalapok ábrája)

(T-578/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy - Fekete alapon fehér vonalakat és téglalapokat ábrázoló ábrás védjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Németország) (képviselők: J. Nicodemus és S. Stöcker ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: kezdetben E. Zaera Cuadrado, később A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának egy fekete alapon fehér vonalakat és téglalapokat ábrázoló ábrás védjegy Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozásával kapcsolatban 2015. július 27-én hozott határozata (R 2780/2014-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Azur Space Solar Power GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 414., 2015.12.14.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/28


A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – Azur Space Solar Power kontra EUIPO (Fekete vonalak és téglák ábrázolása)

(T-614/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás - Fekete vonalakat és téglákat ábrázoló ábrás védjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/37)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Németország) (képviselők: J. Nicodemus és S. Stöcker ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának egy fekete vonalakat és téglákat ábrázoló ábrás védjegy európai uniós védjegyként történő lajstromozásával kapcsolatban 2015. szeptember 2-án hozott határozata (R 3233/2014-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Azur Space Solar Power GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 38., 2016.2.1.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/29


A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – Chic Investments kontra EUIPO (eSMOKING WORLD)

(T-617/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az eSMOKING WORLD európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 022/38)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Lengyelország) (képviselő: K. Jarosiński ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az eSMOKING WORLD ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. június 25-én hozott határozata (R 3227/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A . Chic Investments sp. z o.o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/29


A Törvényszék 2016. december 6-i ítélete –Tuum kontra EUIPO – Thun (TUUM)

(T-635/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A TUUM európai uniós ábrás védjegy bejelentése - THUN korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/39)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Tuum Srl (San Giustino, Olaszország) (képviselő: B. Saguatti ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Thun SpA (Bolzano, Olaszország) (képviselők: L. Sergi és G. Muscas ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Thun és Tuum közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. szeptember 3-án hozott határozata (R 2624/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala első fellebbezési tanácsának 2015. szeptember 3-i határozatát (R 2624/2014-1. sz. ügy).

2)

A Törvényszék a felszólalást elutasítja.

3)

Az EUIPO viseli saját költségeit, valamint a Tuum Srl részéről a Törvényszék és a fellebbezési tanács előtt felmerült költségek felét.

4)

A Thun SpA viseli saját költségeit, valamint a Tuum részéről a Törvényszék és a fellebbezési tanács előtt felmerült költségek felét.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/30


A Törvényszék 2016. december 6-i ítélete – Groupe Go Sport kontra EUIPO – Design Go (GO SPORT)

(T-703/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A GO SPORT európai uniós szóvédjegy bejelentése - A korábbi GO nemzeti szóvédjegyek - A lajstromozásnak a felszólalási osztály általi részbeni megtagadása - A fellebbezés indokait kifejtő beadvány késedelmes benyújtása - A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága - A 207/2009/EK rendelet 60. cikke - A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése”))

(2017/C 022/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Groupe Go Sport (Sassenage, Franciaország) (képviselők: G. Arbant és E. Henry-Mayer ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Design Go Ltd (London, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Design Go és a Groupe Go Sport közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. szeptember 22-én hozott határozata (R 569/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Groupe Go Sport-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 48., 2016.2.8.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/31


A Törvényszék 2016. december 6-i ítélete – The Art Company B & S kontra EUIPO – Manifatture Daddato és Laurora (SHOP ART)

(T-735/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A SHOP ART európai uniós ábrás védjegy bejelentése - art korábbi európai uniós ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 022/41)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Art Company B & S, SA (Quel, Spanyolország) (képviselők: L. Sánchez Calderón és J. Villamor Muguerza ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Olaszország) (képviselő: D. Russo ügyvéd)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sabina Laurora (Trani, Olaszország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának az egyfelől a The Art Company B & S, másfelől a Manifatture Daddato és S. Laurora közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. október 8-án hozott határozata (R 3050/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala első fellebbezési tanácsának 2015. október 8-i határozatát (R 3050/2014-1. sz. ügy).

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 68., 2016.2.22.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/31


A Törvényszék 2016. december 1-jei ítélete – EK/servicegroup kontra EUIPO (FERLI)

(T-775/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A FERLI európai uniós szó védjegy bejelentése - Az egyértelműség követelménye - A 207/2009/EK rendelet 28. cikke - Védelemhez való jog - A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata”))

(2017/C 022/42)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Németország) (képviselő: T. Müller és T. A. Müller ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: S. Hanne meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a FERLI szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozásával kapcsolatban 2015. október 28-án hozott határozata (R 1233/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az EK/servicegroup eG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 78., 2016.2.28.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/32


A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – K&K Group kontra EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(T-2/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás - Pret A Diner ábrás védjegy - PRET A MANGER korábbi európai uniós ábrás védjegy - PRET korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése - A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása - A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”))

(2017/C 022/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: K&K Group AG (Cham, Svájc) (képviselők: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen és N. Bertram ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Pret A Manger (Europe) Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselő: M. Edenborough, QC)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Pret A Manger (Europe) és a K&K Group közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. október 29-én hozott határozata (R 2825/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a K&K Group AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 78., 2016.2.29.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/33


A Törvényszék 2016. december 1-i végzése – STC kontra Bizottság

(T-355/14. sz. ügy) (1)

((„Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Gázturbinás trigenerációs erőmű építésére és az annak fenntartására vonatkozó ajánlati felhívás - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - A megtámadott jogi aktus visszavonása - Okafogyottság”))

(2017/C 022/44)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: STC SpA (Forlì, Olaszország) (képviselők: A. Marelli et G. Delucca ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: L. Di Paolo, F. Moro és L. Cappelletti, később: L. Di Paolo és F. Moro meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Olaszország) (képviselő: A. Penta ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 265. cikkre alapított, először is a Közös Kutatóközpontnak (KKK) az isprai (Olaszország) telephelyén új gázturbinás trigenerációs erőmű építésére és annak fenntartására irányuló JRC IPR 2013 C04 0031 OC közbeszerzési eljárásban (HL 2013/S 137–237146) a felperes által benyújtott ajánlat 2014. április 3-i bizottsági határozattal való elutasításának, másodszor a szerződést a CPL Concordia részére odaítélő bizottsági határozatnak, valamint minden további, az e határozatot megelőzően vagy azt követően hozott kapcsolódó aktusnak, ideértve a szerződést jóváhagyó esetleges határozatot és adott esetben magát a szerződést, harmadszor a felperes által az ajánlati felhívás dokumentumaihoz való hozzáférés iránt előterjesztett kérelmet elutasító, 2014. április 15-i bizottsági levélnek a megsemmisítése iránti, másrészt, elsődlegesen a Bizottság arra való kötelezésére irányuló kérelem, hogy vonja vissza a szerződés odaítélését, és azt ítélje oda a felperesnek, és másodlagosan, amennyiben a kár nem téríthető meg természetben, hogy kötelezze a Bizottságot az általa elszenvedett károk megtérítésére.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék a CPL Concordia Soc. coop. által előterjesztett kártérítési kérelmeket, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlanokat, elutasítja.

3)

A felek maguk viselik a jelen eljárásban és az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeiket.


(1)  HL C 223., 2014.7.14.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/33


A Törvényszék 2016. december 1 -i végzése – Europower kontra Bizottság

(T-383/14. sz. ügy) (1)

((„Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Gázturbinás trigenerációs erőmű építése és karbantartása - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - A megtámadott jogi aktus visszavonása - Okafogyottság”))

(2017/C 022/45)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Europower SpA (Milano, Olaszország) (képviselők: G. Cocco és L. Salomoni ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: L. Cappelletti, F. Moro és L. Di Paolo, később: L. Di Paolo és F. Moro meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Olaszország) (képviselő: A. Penta ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 263. cikkre alapított, a 2014. április 3-i, a felperes által a Bizottság Közös Kutatóközpontja (KKK) isprai (Olaszország) telephelyén új gázturbinás trigenerációs erőmű építésére és annak fenntartására irányuló JRC IPR 2013 C04 0031 OC közbeszerzési eljárásban (HL 2013/S 137–237146) benyújtott ajánlatot elutasító bizottsági határozat, a szerződést a CPL Concordiának odaítélő bizottsági határozat és következésképpen minden egyéb, azt megelőző vagy azt követő jogi aktus – ide értve a szerződést jóváhagyó esetleges határozatot és a szerződést magát –, valamint a felperesnek az ajánlati felhívás dokumentumaihoz való hozzáférésre irányuló kérelmét elutasító bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészt az EUMSZ 268. cikkre alapított, a felperes által állítólag elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az CPL Concordia Soc. coop. által benyújtott, az okafogyottság megállapítása iránti kérelmek elutasítására vonatkozó kereseti kérelmeket mint nyilvánvalóan elfogadhatatlanokat elutasítja.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint az Europower SpA részéről felmerült költségeket, ide értve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.

4)

A CPL Concordia maga viseli a mind a jelen eljárásban, mind az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 235., 2014.7.21.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/34


A Törvényszék 2016. november 25-i végzése – Stichting Accolade kontra Bizottság

(T-598/15. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Bizonyos telkeknek állítólag a piaci ár alatti értékesítése - Harmadik személynek a Bizottsághoz benyújtott panasza - Olyan határozat, amely megállapítja, hogy a vitatott intézkedés nem minősül támogatásnak - Az állíólag jogellenes egyedi támogatással kapcsolatban az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése, valamint a 659/1999/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése, 13. cikkének (1) bekezdése és 4. cikkének (2) bekezdése szerinti előzetes vizsgálati szakasz - Harmadik személy megsemmisítés iránti keresete - Elfogadhatóság - Kereshetőségi jog - Az eljárási jogok védelme érdekében indított kereset - A vitatott intézkedés megalapozottságát kétségbe vonó kereset - A versenyhelyzet lényeges érintettségének hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2017/C 022/46)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Stichting Accolade (Drachten, Hollandia) (képviselők: H. de Boer és J. Abma ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P.-J. Loewenthal és S. Noë meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló és az Európai Bizottság által az SA.34676 (2015/NN) állami támogatás – Hollandia (Harlingen település által állítólag piaci ár alatt történő telekértékesítés) ügyben 2015. június 30-án hozott C(2015) 4411 final határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely határozat értelmében a Bizottság úgy döntött, hogy az említett telkeknek a Ludinga Vastgoed BV részére történő értékesítése nem minősült az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék a Stichting Accolade-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 406., 2015.12.7.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/35


A Törvényszék 2016. november 28-i végzése – SureID kontra EUIPO (SUREID)

(T-128/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A SUREID európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Leíró jelleg - A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja - Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”))

(2017/C 022/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: B. Brandreth barrister)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Folliard-Monguiral és S. Crabbe meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a SUREID szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozásával kapcsolatban 2016. január 18-án hozott határozata (R 1478/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A SureID, Inc.-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 175., 2016.5.17.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/35


A Törvényszék 2016. november 28-i végzése – Olaszország kontra Bizottság

(T-147/16. sz. ügy) (1)

((„A Bíróság tagállami kötelezettségszegést megállapító ítélete végrehajtásának elmulasztása - Kényszerítő bírság - A kényszerítő bírság megállapítása - Okafogyottság”))

(2017/C 022/48)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott és S. Fiorentino avvocato dello stato)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és D. Recchia meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, a Bizottság 2016. január 28-i C(2016) 366 final határozatának megsemmisítése iránti kereset, amelyben a 2011. november 17-i Bizottság kontra Olaszország ítélet (C-496/09, EU:C:2011:740) végrehajtása során a Bizottság a 2012. november 18. és 2013. május 17. közötti félév, valamint a 2013. május 18. és 2013. november 17. közötti félév tekintetében az Olasz Köztársaság által megfizetendő kényszerítő bírság összegét meghatározta.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 191., 2016.5.30.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/36


A Törvényszék 2016. november 28-i ítélete – Matratzen Concord kontra EUIPO – (Ganz schön ausgeschlafen)

(T-225/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A Ganz schön ausgeschlafen európai uniós szóvédjegy bejelentése - Reklámjelmondatból álló védjegy - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja - Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2017/C 022/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Matratzen Concord GmbH (Köln, Németország) (képviselő: I. Selting ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselők: D. Hanf és A. Graul meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Ganz schön ausgeschlafen szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2016. február 24-én hozott határozata (R 1234/2015-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Matratzen Concord GmbH -t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 232., 2016.6.27.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/36


A Törvényszék 2016. november 24-i végzése – ED kontra EUIPO

(T-512/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Távmunka - Meghosszabbítás iránti kérelem - Elutasítás - Kereset - Ezt követően történt rokkanttá nyilvánítás - Okafogyottság”))

(2017/C 022/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ED (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Lukošiūtė, P. Saba és D. Botis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott, az EUIPO 2014. január 15-i azon határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem, amely elutasította a felperes 2013. szeptember 26-i, lényegében arra irányuló kérelmét, hogy engedélyezzék számára a Barcelonából (Spanyolország) végzett távmunka folytatásának lehetőségét mindaddig, amíg egészségi állapota helyre nem áll.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

ED viseli saját költségeinek egyharmadát.

3)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) viseli a saját költségeit, valamint az ED részéről felmerül költségek kétharmadát.


(1)  HL C 184., 2014.6.16. (az ügyet eredetileg az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékénél vették nyilvántartásba F-35/14. számon, majd 2016. szeptember 1-jén átkerült az Európai Unió Törvényszékéhez)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/37


A Törvényszék 2016. november 24-i végzése – ED kontra EUIPO

(T-520/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Távmunka - Meghosszabbítás iránti kérelem - Elutasítás - Kereset - Ezt követően történt rokkanttá nyilvánítás - Okafogyottság”))

(2017/C 022/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ED (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Lukošiūtė meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott, egyrészt az EUIPO 2014. január 15-i azon határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem, amely elutasította a felperes 2013. szeptember 26-i, lényegében arra irányuló kérelmét, hogy engedélyezzék számára a Barcelonából (Spanyolország) végzett távmunka folytatásának lehetőségét mindaddig, amíg egészségi állapota helyre nem áll, másrészt az EUIPO elnökének 2014. június 3-i határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem, amely a felperes 2014. február 7-i panaszát utasította el.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

ED viseli saját költségeinek egyharmadát.

3)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) viseli a saját költségeit, valamint az ED részéről felmerül költségek kétharmadát.


(1)  HL C 7., 2015. 1. 12. (az ügyet eredetileg az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékénél vették nyilvántartásba F-93/14. számon, majd 2016. szeptember 1-jén átkerült az Európai Unió Törvényszékéhez)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/37


2016. szeptember 28-án benyújtott kereset – Enrico Colombo és Giacomo Corinti kontra Bizottság

(T-690/16. sz. ügy)

(2017/C 022/52)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Enrico Colombo (Sesto Calende, Olaszország), Giacomo Corinti (Ispra, Olaszország) (képviselők: R. Colombo és G Turri ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2016. július 20-i Ref. Ares (2016) 371182 feljegyzéssel közölt (ismeretlen referenciákkal rendelkező) odaítélési intézkedést, amellyel az Európai Bizottság, JRC – az isprai hely kezelése, az isprai Közös Kutatási Központ vízvezetékeinek és fűtő/hűtő alközpontjainak építésére és karbantartására vonatkozó munkálatokra irányuló, CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC közbeszerzési szerződést a koncesszió jogosultjának ítélte oda;

semmisítse meg a 2016. július 20-i Ref. Ares (2016) 371182 feljegyzést, amellyel az Európai Bizottság, JRC – az isprai hely kezelése közölte a közbeszerzési eljárás eredményét;

semmisítse meg a 2016. május 13-i és a 2016. június 28-i jegyzőkönyvet;

elsődlegesen intézkedjen a sajátos formában elszenvedett kár megtérítéséről, elsősorban az Európai Bizottság és a Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C között 2016. augusztus 19-én létrejött szerződés semmisségének, megsemmisítésének vagy hatálytalanságának kimondásával, valamint azzal, hogy az RTI-t minősíti az említett társaság helyett az eljárás nyertesének;

másodlagosan intézkedjen a kár megtérítéséről, 500 000 €-nak megfelelő összegben, illetve a Törvényszék által megfelelőnek ítélt kisebb vagy nagyobb összegben, a kifizetés időpontjáig járó kamatokkal és pénzromlással együtt.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperesek jogalapként az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi Euratom rendelet (HL 2012 L 298., 1. o.) 105. és 107. cikkének megsértésére, a szóban forgó közbeszerzési eljárásra vonatkozó lex specialis megsértésére, az egyenlő bánásmód és a méltányos eljárás elvének megsértésére, valamint hatáskörrel való visszaélésre hivatkoznak.

A felperesek e tekintetben azt állítják, hogy a nyertes által benyújtott ajánlatot ki kellett volna zárni, mivel az nem felelt meg a lex specialis által előírt jogi és műszaki kapacitásokra vonatkozó feltételeknek.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/38


2016. október 22-én benyújtott kereset – QH kontra Parlament

(T-748/16. sz. ügy)

(2017/C 022/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgium) (képviselők: N. Lhoëst és S. Michiels ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a felperes segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító, 2016. január 26-i határozatot, következésképpen pedig semmisítse meg a felperes panaszát elutasító, 2016. július 12-i határozatot, és a felperest állítólag ért kárért ítéljen meg a felperesnek kártérítést;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: összeférhetetlenség, a védelemhez való jog megsértése, a kontradiktórius eljárás elvének megsértése, a fegyveregyenlőség elvének megsértése, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének és 42. cikkének megsértése.

2.

Második jogalap: a vizsgáló kijelölésével kapcsolatos nyilvánvaló mérlegelési hiba, a vizsgáló függetlenségének és pártatlanságának hiánya, valamint a vizsgáló megbízatásának a vizsgáló általi megsértése.

3.

Harmadik jogalap: a közigazgatási vizsgálatot lezáró határozat indokolásával kapcsolatos kötelezettség megsértése.

4.

Negyedik jogalap: a megfelelő ügyintézéshez való jog és a gondossági kötelezettség megsértése.

5.

Ötödik jogalap: a lelki zaklatást megalapozó körülményekkel kapcsolatos nyilvánvaló mérlegelési hiba.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/39


2016. november 9-én benyújtott kereset – Government of Gibraltar kontra Bizottság

(T-783/16. sz. ügy)

(2017/C 022/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Government of Gibraltar (Gibraltár) (képviselők: M. Llamas QC, J. Temple Lang solicitor, F.-C. Laprévote és C. Froitzheim ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az SA.34914 (C/2013) (korábbi 2013/NN) számú állami támogatási ügyben (gibraltári társaságiadó-rendszer) 2014. október 1-jén hozott európai bizottsági határozatot;

az alperest kötelezze a felperes ezen üggyel kapcsolatban felmerült ügyvédi és egyéb költségeinek és kiadásainak viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat, mivel megállapítja, hogy a feltételes adómegállapítások új támogatásoknak minősülhetnek, ténybeli hibát tartalmaz, tévesen alkalmazza a jogot, és nem megfelelő indokoláson alapul.

E jogalap alátámasztása érdekében a felperes a következőket adja elő: először is a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor már az elején nem abból indult ki, hogy amennyiben a feltételes adómegállapítások gyakorlata vagy az egyedi feltételes adómegállapítások állami támogatásnak minősülnének, akkor létező támogatások lennének; másodszor a Bizottság ténybeli hibát követett el, amikor megállapította, hogy a 2010. évi Income Tax Act (a jövedelemadóról szóló törvény) 42. cikke a feltételes adómegállapítások jogi alapja; harmadszor pedig a határozat nem tartalmaz indokolást, amikor azt állítja, hogy a feltételes adómegállapítások gyakorlata új támogatásnak minősül, amely állításnak ellentmond azon megállapítás, hogy a feltételes adómegállapítások gyakorlata „de facto szabályozásnak” minősül.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat ténybeli hibát tartalmaz, tévesen alkalmazza a jogot, és nem megfelelő indokoláson alapul.

E jogalap alátámasztása érdekében a felperes a következőket adja elő: először is az állami támogatással kapcsolatban indított vizsgálat kiterjesztésének igazolásához szükséges elemek a jelen ügyben nyilvánvalóan hiányoznak; másodszor a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát és ténybeli hibát vétett, amikor megállapította, hogy a feltételes adómegállapítások előnnyel járnak; harmadszor a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát és ténybeli hibát vétett, amikor megállapította, hogy a feltételes adómegállapítások szelektívek; negyedszer a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát és ténybeli hibát vétett, amikor megállapította, hogy a feltételes adómegállapítások alkalmasak a verseny torzítására és/vagy a Közösségen belüli kereskedelem befolyásolására; ötödször a megtámadott határozat hiányos indokolást tartalmaz.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat tévesen alkalmazza a jogot, mivel eltéríti a Bizottság eredeti vizsgálatát, és mesterségesen „kiterjeszti” az Income Tax Actet a feltételes adómegállapításokra.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/40


2016. november 11-én benyújtott kereset – QD kontra EUIPO

(T-787/16. sz. ügy)

(2017/C 022/55)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: QD (Alicante, Spanyolország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUIPO 2016. március 4-i, a felperes által az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének f) pontja alapján kötött szerződés másodszori meghosszabbítására vonatkozó 2016. január 19-i kérelmével kapcsolatos döntéshozatalt mellőző, valamint a felperes által az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének f) pontja alapján kötött szerződés másodszori meghosszabbítására vonatkozó 2016. január 19-i kérelmével kapcsolatos döntést jövőbeni „különleges eljárásra” utaló határozatát; továbbá

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy az EUIPO megsértette a személyzeti szabályzat és az az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek releváns rendelkezéseit, azaz a személyzeti szabályzat (az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 46. cikkével együttesen értelmezett) 90. cikkének (1) bekezdését, a személyzeti szabályzat III. mellékletét, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2., 8. és 53. cikkét és a személyzeti szabályzat 110. cikkét.

2.

A második jogalap az EUIPO általi bizalommal való visszaélésen alapul.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az EUIPO megsértette a megfelelő ügyintézésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése szerinti elvét.

4.

A negyedik jogalap az EUIPO általi hatáskörrel való visszaélésen alapul.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/41


2016. november 14-én benyújtott kereset – N & C Franchise kontra EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(T-792/16. sz. ügy)

(2017/C 022/56)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Ciprus) (képviselők: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia és A. Vasilogamvrou ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Eschenbach Optik GmbH (Nürnberg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: az „ojo sunglasses” szóelemeket magában foglaló ábrás védjegy – 13 224 761. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 9-én hozott határozata (R 32/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a felperes ügyvédi és egyéb költségeinek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/41


2016. november 11-én benyújtott kereset – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO –Zaharieva (Dobozok)

(T-793/16. sz. ügy)

(2017/C 022/57)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Törökország) (képviselő: T. Tsenova ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgária)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott formatervezési minta:„Dobozok” közösségi formatervezési minta – 002 343 244-0002. sz. közösségi formatervezési minta.

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 12-én hozott határozata (R 1143/2015-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

semmisítse meg a 002343244-0002. sz. „Bobo Cornet” formatervezési mintát; és

az EUIPO-t és Elka Zaharievát kötelezze a Şölennél a Törvényszék előtti eljárás és az eljárás közigazgatási szakasza, különösen az EUIPO előtti törlési és fellebbezési eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése e) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 62. cikkének és 63. cikke (1) bekezdésének megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/42


2016. november 11-én benyújtott kereset – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO –Zaharieva (Fagylalttölcsérek csomagolása)

(T-794/16. sz. ügy)

(2017/C 022/58)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Törökország) (képviselő: T. Tsenova ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgária)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott formatervezési minta: a „Fagylalttölcsérek csomagolása” közösségi formatervezési minta – 002 343 244-0001. sz. közösségi formatervezési minta.

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 12-én hozott határozata (R 1144/2015-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

semmisítse meg a 002343244-0001. sz. „Bobo Cornet” formatervezési mintát; és

az EUIPO-t és Elka Zaharievát kötelezze a Şölennél a Törvényszék előtti eljárás és az eljárás közigazgatási szakasza, különösen az EUIPO előtti törlési és fellebbezési eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése e) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 62. cikkének megsértése;

a 6/2002 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/43


2016. november 16-án benyújtott kereset – Xiaomi kontra EUIPO – Dudingen Develops (MI)

(T-799/16. sz. ügy)

(2017/C 022/59)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Xiaomi, Inc. (Peking, Kína) (képviselők: T. Raab és C. Tenkhoff ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: a „MI” európai uniós ábrás védjegy – 13 498 423. sz. európai uniós védjegybejelentés.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 5-én hozott határozata (R 337/2016-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze részben hatályon kívül a megtámadott határozatot, különösen annyiban, amennyiben kimondja, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye az alábbi áruk vonatkozásában:

a 9. osztályba tartozó elektromos kábelek; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; kábelburkolatok (vezetők); elektromos hosszabbítók; zománc szigetelésű elektromos huzalok; kábel lokátorok; adapter kábelek (elektromos); szigetelt elektromos kábelek; ellenállás huzalok; hőelem szál; fémkábelek (elektromos); vezetékcsatlakozók; mérőkábelek; vezetékcsatlakozások; vezetékcsatornák elektromos kábelekhez; kábelkötők elektromos kábelekhez; rögzítő kábelek (elektromos); kábelvezető elektromos kábelekhez; kábelcsatornák (elektromos); kábeldobozok (elektromos); kábelösszekötők elektromos kábelekhez; vezetékes csatlakozók (elektromosság); hőálló elektromos huzalok; összekötő blokkok (elektromos kábelhez); sporthoz használt sisakok; címkék elektromos kábelek azonosításához; összekötők elektromos kábelekhez; jelölők elektromos huzalokhoz; ásványi szigetelésű elektromos kábelek; csatlakozó dugók elektromos kábelekhez; rugalmas köpenyek elektromos kábelekhez; alkatrészek elektromos fővezetékhez (huzalok, kábelek); összekötő hüvelyek elektromos kábelekhez; összekötő dobozok elektromos huzalokhoz; dobozok kábelösszekötések tárolására; elektromos energiával kapcsolatos készülékek, berendezések és kábelek; elektromos hálózati adapterek; csatlakozó adapterek; elektromos adapter csatlakozók; adapterek telefonok hallókészülékekhez való csatlakoztatásához; utazó adapterek elektromos csatlakozókhoz;

a 18. osztályba tartozó hátizsákok, kisméretű hátizsákok; zsákok hegymászóknak;

az EUIPO-t és az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/44


2016. november 16-án benyújtott kereset – Mayekawa Europe kontra Bizottság

(T-800/16. sz. ügy)

(2017/C 022/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgium) (képviselők: H. Gilliams and J. Bocken ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Belga Királyság által végrehajtott SA.37667 (2015/C) (korábbi 2015/NN) számú, a többletnyereség adómentességére bevezetett állami támogatási programról szóló, 2016. január 11-i bizottsági határozatot (1);

vagylagosan, semmisítse meg a határozat 2–4. cikkét;

mindenképpen semmisítse meg a határozat 2–4. cikkét annyiban, amennyiben e cikkek (a) az olyan jogalanyokon kívüli egyéb jogalanyokkal való visszatéríttetést is megkövetelik, amelyek tekintetében a határozatban meghatározott „többletnyereségadó-megállapítást” bocsátottak ki és (b) a visszatéríttetést a kedvezményezett adómegtakarításaival megegyező összegben követelik meg, anélkül hogy lehetővé tennék Belgium számára, hogy figyelembe vegye a más adóigazgatási szervek általi tényleges felfelé kiigazítást;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: nyilvánvaló mérlegelési hiba, hatáskör túllépése és a megfelelő indokolás elmulasztása, amennyiben a megtámadott határozat támogatási program fennállását állapítja meg.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk és az indokolási kötelezettség megsértése, valamint nyilvánvaló mérlegelési hiba, amennyiben a megtámadott határozat a megvalósítani szándékozott programot akként minősíti, hogy az szelektív előnyt nyújt.

3.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikk megsértése, valamint nyilvánvaló mérlegelési hiba, amennyiben a megtámadott határozat megállapítja, hogy a megvalósítani szándékozott program előnyt biztosít.

4.

Negyedik jogalap: az EUMSZ 107. cikk megsértése, a bizalomvédelem és az arányosság elvének megsértése, nyilvánvaló mérlegelési hiba, hatáskör túllépése és a megfelelő indokolás elmulasztása, amennyiben a megtámadott határozat elrendeli, hogy Belgium téríttesse vissza a támogatást.


(1)  A Belga Királyság által végrehajtott SA.37667 (2015/C) (korábbi 2015/NN) számú, a többletnyereség adómentességére bevezetett állami támogatási programról szóló, 2016. január 11-i bizottsági határozat (az értesítés a C(2015) 9837. sz. dokumentummal történt) (HL 2016. L 260., 61. o.)


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/45


2016. november 8-án benyújtott kereset – Endoceutics kontra EUIPO – Merck (FEMIBION)

(T-802/16. sz. ügy)

(2017/C 022/61)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (képviselő: M. Wahlin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Merck KGaA (Darmstadt, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy:„FEMIBION” európai uniós szóvédjegy – 898 924. sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. július 14-én hozott határozata (R 1608/2015-1. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és „az immunrendszer-erősítő, menopauza és menstruáció kezelésére, terhesség kezelésére és szabályozására, stressz megelőzésére, kezelésére és szabályozására, valamint stressz következtében kiegyensúlyozatlan vagy hiányos táplálkozás megelőzésére, kezelésére és szabályozására szolgáló gyógyszerkészítmények” tekintetében törölje az európai uniós védjegyet;

az európai uniós védjegy jogosultját kötelezze a felperes részéről a fellebbezés, valamint az EUIPO előtti eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/46


2016. november 15-én benyújtott kereset – Glaxo Group kontra EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(T-803/16. sz. ügy)

(2017/C 022/62)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Glaxo Group Ltd (Brentford, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Baran, S. Wickenden barristers, R. Jacob és E. Morris solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Lengyelország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy: a „SALMEX” szóelemet magában foglaló világosbarna/kávébarna és fehér európai uniós ábrás védjegy – 9 849 191. sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 31-én hozott határozata (R 2108/2015-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze saját költségeik viselésére, valamint a felperesnek a felszólalási osztály a fellebbezési tanács előtti eljárás valamennyi szakaszában felmerült költségeinek viselésére, a jelen eljárás költségeit is beleértve.

Jogalap

A fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontját sértő határozatot hozott, mivel először is a francia védjegy felperes általi tényleges használatát, tévesen, nem a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó használati formaként értékelte, másodszor a tévesen állapította meg azt, hogy a francia védjegy felperes általi tényleges használata nem minősül ezen védjegy „inhalációs készülékek” tekintetében történő használatának.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/46


2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – LG Electronics kontra EUIPO (Dual Edge)

(T-804/16. sz. ügy)

(2017/C 022/63)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: LG Electronics, Inc. (Szöul, Koreai Köztársaság) (képviselő: M. Graf ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Dual Edge” európai uniós szóvédjegy – 14 463 178. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 2-án hozott határozata (R 832/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/47


2016. november 16-án benyújtott kereset – IPPT PAN kontra Bizottság és REA

(T-805/16. sz. ügy)

(2017/C 022/64)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsó, Lengyelország) (képviselő: M. Le Berre ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság, Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a vitatott bizottsági határozatot;

állapítsa meg, hogy a Bizottság tévedett a (3233160082. sz. jóváírási értesítéssel csökkentett) 3241514040. sz. terhelési értesítés kibocsátásakor, és a felperes nem köteles megfizetni a vonatkozó 67 984,13 euró összeget;

állapítsa meg, hogy a Bizottság és a REA a SMART-NEST projekt keretében közteles a határozat keltétől számított kamatokkal növel 69 623,94 euró összeget fizetni a felperesnek;

állapítsa meg, hogy felperes nem köteles átalány-kártérítést fizetni a Bizottság részére a KMM-NOE és a BOOSTING BALTIC projektek vonatkozásában;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megsemmisítés iránti keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Unió Alapjogi Chartájának az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó 47. és az ombudsmanhoz való forduláshoz való jogra vonatkozó 43. cikkének megsértésére alapított jogalap.

2.

A második, a szerződéseknek és az alkalmazandó belga jognak a KMM-NOE, a BOOSTING BALTIC és a SMART-NEST projektek keretében történő megsértésére alapított jogalap.

3.

A harmadik, a költségvetési rendelet és a felhatalmazáson alapuló bizottsági költségvetési rendelet megsértésére alapított jogalap.

4.

A negyedik, a bizalomvédelem elvének megsértésére alapított jogalap.

5.

Az ötödik, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésére alapított jogalap.

6.

A hatodik, lényeges eljárási követelmények megsértésére alapított jogalap.

7.

A hetedik, a Bizottság hatáskörrel való visszaélésére alapított jogalap.

Az EUMSZ 272. cikken alapuló szerződéses jogorvoslatok iránti kérelem alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az első arra alapított jogalap, hogy a felperes teljesítette a KMM NOE és a BOOSTING BALTIC projekt szerződéseinek II.19.1. cikke szerinti kötelezettségeit.

2.

A második arra alapított jogalap, hogy a Bizottság kérelmének alátámasztása érdekében nem nyújtott be bizonyítékokat.

3.

A harmadik arra alapított jogalap, hogy Bizottság kérelmei érvénytelenek.

4.

A negyedik arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem jóhiszeműen gyakorolta szerződéses jogait.

5.

Az ötödik arra alapított jogalap, a II.30. cikk alapján követelt átalány-kártérítés túlzott mértékű és a Belga Polgári Törvénykönyv 1231. cikke alapján azt csökkenteni kell.

6.

A hatodik arra alapított jogalap, hogy a SMART-NEST projekt keretében a felperes javára fizetési kötelezettség áll fenn a felperes Garanciaalaphoz való hozzájárulásának visszatérítéséből fennmaradt összeg vonatkozásában.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/48


2016. november 17-én benyújtott kereset – MIP Metro kontra EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

(T-807/16. sz. ügy)

(2017/C 022/65)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: J.-C. Plate és R. Kaase ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant-Denis, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: az Európai Uniót megjelölő „N & NF TRADING” nemzetközi védjegy – 1 086 884. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. július 14-én hozott határozata (R 1109/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/49


2016. november 21-én benyújtott kereset – Barmenia Krankenversicherung kontra EUIPO (Mediline)

(T-810/16. sz. ügy)

(2017/C 022/66)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Németország) (képviselő: M. Graf ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„Mediline” európai uniós szóvédjegy – 14 655 385. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 8-án hozott határozata (R 2437/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest kötelezze az eljárás költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/49


2016. november 21-én benyújtott kereset – Vans kontra EUIPO – Deichmann (V)

(T-817/16. sz. ügy)

(2017/C 022/67)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok) (képviselő: M. Hirsch ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Deichmann SE (Essen, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: felperes.

A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy („V” ábrázolása) – 10 263 978. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 19-én hozott határozata (R 2030/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

megtámadott határozatot változtassa meg annyiban, hogy hogy a felszólalást teljes egészében utasítsa el;

másodlagosan: megtámadott határozatot változtassa meg annyiban, hogy a felszólalást a 18. osztályhoz tartozó „áruk bőrből vagy műbőrből; utazótáskák és bőröndök; ernyők, esernyők; napernyők és sétapálcák; levéltárcák; tokok és tasakok; hátizsákok, hátitáskák; övtáskák; diplomatatáskák; satchel táskák; sporthoz használt satchel táskák; strandtáskák; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; övtáskák; kártyatokok” és a 25. osztályhoz tartozó „ruhák; lábbelik; kalapáruk; derékszíjak, övek; kesztyűk” megnevezésű áruk tekintetében is utasítsa el;

harmadlagosan: helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

A 2868/95 rendelet 19. szabálya (2) és (3) bekezdésének, valamint 20. szabálya (1) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 60. cikke (1) bekezdése első mondatának, 63. cikke (2) bekezdésének, 75. cikke (1) bekezdése első mondatának és a reformatio in peius elvének, valamint a meghallgatáshoz való jog megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/50


2016. november 21-én benyújtott kereset – Kik Textilien und Non-Food kontra EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(T-822/16. sz. ügy)

(2017/C 022/68)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Németország) (képviselők: S. Körber és L. Pechan ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: FF Group Romania SRL (Bukarest, Románia)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosulja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy: a „_kix” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy –12 517 901. sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 6-án hozott határozata (R 2323/2015-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

a Törvényszék az alperest és adott esetben a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési eljárás során felmerült költségeket is.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 75. cikke első mondatának megsértése;

a 207/2009 rendelet 42. cikke (2) és (3) bekezdése és e rendelet 15. cikke együttesen értelmezett rendelkezéseinek megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/51


2016. november 21-én benyújtott kereset – Kiosked Oy kontra EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(T-824/16. sz. ügy)

(2017/C 022/69)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finnország) (képviselő: L. Laaksonen ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: VRT, NV van Publiek Recht (Brüsszel, Belgium)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a „K”szóelemet magában foglaló, fekete-fehér ábrás védjegyre vonatkozó, az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – 1 112 969. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 19-én hozott határozata (R 279/2016-4. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 21-én, az R 0279/2016-4. sz. ügyben hozott határozatát, amely helyt ad a VRT, NV van publiek recht and reject felszólalásának és elutasítja a W01112969 K (fig.) sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozást (a továbbiakban: K LOGO) az alábbi szolgáltatások tekintetében: 35. osztály – „Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák”, 42. osztály – „Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés”; és engedélyezze a lajstromozást a fenti szolgáltatások tekintetében;

a felszólalót kötelezze a felperes felszólalási eljárás során felmerült valamennyi költségének viselésére a jogi képviselet költségeit is ideértve, a költségek felperes által az európai uniós védjegyről szóló rendelet 85. cikkében meghatározott határidőn belül benyújtott részletezésének megfelelően, illetve ilyen részletezés hiányában a vonatkozó szabályozásnak megfelelően.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/52


2016. november 24-én benyújtott kereset – Ciprusi Köztársaság kontra EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

(T-825/16. sz. ügy)

(2017/C 022/70)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ciprusi Köztársaság (képviselők: S. Malynicz QC és V. Marsland Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Ciprus)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„Pallas Halloumi” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 11 180 536. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 22-én hozott határozata (R 2065/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/52


2016. november 28-án benyújtott kereset – Casanovas Bernad kontra Bizottság

(T-826/16. sz. ügy)

(2017/C 022/71)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luis Javier Casasnovas Bernad (Saint-Domingue, Dominikai Köztársaság) (képviselő: S. Orlandi és T. Martin, ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a következőképpen határozzon:

semmisítse meg a 2016. szeptember 27-i határozatot, amely megszüntette a felperes szerződését;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a 2011. március 2-i bizottsági határozat 3. cikke (3) bekezdésének alkalmazhatatlanságára alapított jogalap

2.

A második, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 85. cikkének megsértésére alapított jogalap, amennyiben a munkaszerződés-kötési jogkörrel rendelkező hatóság (AHCC) határozatlan időre meghosszabbította a felperes szerződését, meghatározva azonban egy határidőnek megfelelő esemény bekövetkezéséhez kapcsolódó felmondási záradékot.

3.

A harmadik, a gondoskodási kötelezettség megsértésére alapított jogalap, mivel először is az AHCC azt megelőzően szüntette meg a felperes szerződését, hogy a fizetés nélküli szabadságának meghosszabbításáról határozott volna, másodszor anélkül tette ezt, hogy a felperesnek az első visszahelyezési ajánlatot megtette volna, és harmadszor pedig mivel nem tájékoztatta a felperest arról, hogy a költségvetési kereteken belül van-e lehetőség a szabadságának lejártát követően a díjazására.

4.

A negyedik, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 12b. cikkének és 40. cikke (1a) bekezdésének AHCC általi megsértésére alapított jogalap.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/53


2016. november 24-én benyújtott kereset –QB kontra EKB

(T-827/16. sz. ügy)

(2017/C 022/72)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: QB (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen

semmisítse meg a 2015-ös évre vonatkozó értékelő jelentést és a felperes fizetésemelését elutasító, 2016. január 7-én közölt, 2015. december 15-i határozatot,

amennyiben szükséges, semmisítse meg a közigazgatási jogorvoslatot, illetve a felperes panaszát elutasító, 2016. május 2-i és 2016. szeptember 15-i határozatot;

kötelezze az alperest a méltányosan megállapított 15 000 euró nem vagyoni kár megtérítésére;

kötelezze az alperest valamennyi költség megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az értékelési és az eljárási útmutatónak, a védelemhez való jognak és a gondoskodási kötelezettségnek az alperes által a 2015-ös évre vonatkozó értékelő jelentés (a továbbiakban: a vitatott értékelő jelentés) elfogadásával való megsértésére alapított jogalap. A felperes konkrétan a következő kifogásokra hivatkozik:

a párbeszéd hiánya és a védelemhez való jog megsértése;

a vitatott értékelő jelentés nem nevesíti a javításra irányuló eszközöket és nem tűz ki célokat az értékelési útmutatóban megköveteltek szerint, ami a gondoskodási kötelezettség megsértésének minősül;

felelős harmadik személy beavatkozásának hiánya.

2.

A második, az objektivitás és a pártatlanság szabályának megsértésére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 41. cikkének a vitatott értékelő jelentésben történt megsértésére alapított jogalap.

A felperes ugyanis úgy véli, hogy az adott ügy sajátos körülményei azt mutatják, hogy az értékelők, és különösen a második értékelők nem voltak képesek objektív és pártatlan módon betölteni szerepüket.

3.

A harmadik, nyilvánvaló tévedésre alapított jogalap. A felperes olyan bizonyítékokat ismertetett, amelyek szerinte megfosztják hihetőségüktől a vitatott jelentésben foglalt értékeléseket és tényeket.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a felperes fizetésemelését elutasító, 2015. december 15-i határozat jogellenes értékelő jelentésen alapult.

5.

Az ötödik, a 2015-ös iránymutatás és az eljárás megsértésére, valamint a Charta 41. cikkének megsértésére alapított jogalap, mivel a 2015. december 15-i határozat nem volt megindokolva és a felperest előzetesen nem hallgatták meg.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/54


2016. november 25-én benyújtott kereset – CRDO Torta del Casar kontra EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(T-828/16. sz. ügy)

(2017/C 022/73)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spanyolország) (képviselők: A. Pomares Caballero és M. Pomares Caballero ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena” (Castuera, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „QUESO Y TORTA DE LA SERENA” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 10 486 447. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 26-án hozott határozata (R 2573/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot úgy, hogy állapítsa meg, hogy a jelen ügyben fennállnak a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében foglalt viszonylagos kizáró ok alkalmazásának feltételei, az 510/2006 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben;

vagy, ennek hiányában, helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot; és

mindkét esetben az EUIPO-t kötelezze a saját és a felperes költségeinek viselésére (beleértve a fellebbezési tanács előtti eljárás költségeit is).

Jogalapok

az 510/2006 rendelet 2. cikke (2) bekezdésének, 3. cikke (1) bekezdésének megsértése, ugyanezen jogszabály 13. cikke (1) bekezdésével összefüggésben, és végső soron, utalás révén a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése;

az 510/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megsértése, a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésének utalása révén;

a 207/2009 rendelet 75. cikkének megsértése;

a jogbiztonság és a megfelelő ügyintézés általános elveinek megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/55


2016. november 25-én benyújtott kereset – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés kontra Parlament

(T-829/16. sz. ügy)

(2017/C 022/74)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Párizs, Franciaország) (képviselő: A. Varaut ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament Elnökségének 2016. szeptember 12-i, [X] útján 2016. szeptember 26-án közölt D106185. sz. határozatát, amely támogatásban nem részesíthetőnek nyilvánította a MENL „Schengen” kampányának plakátjaival kapcsolatban felmerült költségeket;

az Európai Parlament Elnökségét kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a megfelelő ügyintézés elvének abból fakadó megsértésére alapított jogalap, hogy sem az ügy iratairól, sem a Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) kifogásairól nem tájékoztatták az Európai Parlament Elnökségét.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a felperes szerint a nemzeti pártok európai pártok általi „közvetett finanszírozásának” fogalma pontatlan, ami ellentétes a jogbiztonsággal.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a MENL „Schengen” kampányának plakátjain szereplő logó (a továbbiakban: a vitatott logó) a tagállamok területére helyez át egy tisztán uniós kampányt, ami ellentétes az alperesnek a jelen keresettel megsemmisíteni kért határozatában foglaltakkal. E jogalap alátámasztása érdekében a felperes lényegében a következő három érvre hivatkozik:

a kampányt a MENL egyedül, a nemzeti pártok belegyezése vagy részvétele nélkül szervezte;

a kampány és a plakátok a schengeni megállapodások európai relevanciájú kérdéskörével kapcsolatosak;

a vitatott logó tehát nem a nemzeti pártok, hanem e pártok európai parlamenti delegációinak logója.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a felperes szerint a vitatott logó lényegesen kisebb, mint a MENL logója. Márpedig az ítélkezési gyakorlat és a kérdésre vonatkozó szövegek csak abban az esetben rendelkeznek szankcióról, ha a nemzeti logók az európai logókkal azonos vagy azokat meghaladó méretűek.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/56


2016. november 23-án benyújtott kereset – Monolith Frost kontra EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(T-830/16. sz. ügy)

(2017/C 022/75)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Németország) (képviselők: E. Liebich és S. Labesius ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dovgan GmbH (Hamburg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy:„PLOMBIR” európai uniós szóvédjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 22-én hozott határozata (R 1812/2015-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (3) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési tanács előtt felmerült költségeket is.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 76. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 75. cikke első mondata szerinti indokolási kötelezettség megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/57


2016. november 28-án benyújtott kereset – Kabushiki Kaisha Zoom kontra EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(T-831/16. sz. ügy)

(2017/C 022/76)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokió, Japán) (képviselő: M. de Arpe Tejero ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„ZOOM” európai uniós szóvédjegy – 11 766 111. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 7-én hozott határozata (R 1235/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

teljes egészében utasítsa el a „ZOOM” 11 766 111. sz. európai uniós védjegy bejelentését a 9. osztály tekintetében;

az EUIPO-t és a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/57


2016. december 2-án benyújtott kereset – Ciprus kontra EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(T-847/16. sz. ügy)

(2017/C 022/77)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ciprusi Köztársaság (képviselők: S. Malynicz QC és V. Marsland Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Ciprus)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „COWBOYS HALLOUMI” szóelemet magában foglaló európai uniós színes ábrás védjegy – 11 281 375 sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 22-én hozott határozata (R 2781/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/58


2016. december 5-én benyújtott kereset – Techniplan kontra Bizottság

(T-853/16. sz. ügy)

(2017/C 022/78)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Techniplan Srl (Róma, Olaszország) (képviselők: R. Giuffrida és A. Bonavita ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság megsértette az EUMSZ 265. cikket, mivel nem foglalt állást a Techniplan szabályos felszólítólevélben foglalt felhívás ellenére;

kötelezze az alperest az EUMSZ 266. cikkben előírt facere kötelezettség teljesítésére és kártérítés címén a teljesítés késedelmének minden napjára számított összeg megfizetésére, valamint az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes mérnöki tevékenységet folytató társaság, amelynek számos, afrikai országokban megvalósítandó projektet odaítéltek (Banikoara-Kandi, Benin, autóútja tervezési és aszfaltozási munkálatainak ellenőrzése és felügyelete, az RN32 Ouallah-Miringoni, Comore-szigetek, autóút munkálatainak ellenőrzése, Anjouan és Moheli, Comore-szigetek, aszfaltozott autóútjai rendes karbantartási munkálatainak felügyelete, Grande Comores, Comor-szigetek, aszfaltozott autóútjai rendes karbantartási munkálatainak felügyelete és ellenőrzése, Kinkala-Mindouli, Kongó, 1. sz. országos főútja építési munkálatainak ellenőrzése és felügyelete, Bouar-Fambélé, Közép-afrikai Köztársaság, közútjának tervezési és aszfaltozási munkálatai, PA PNDS keretébe tartozó munkálatok előkészítése és nyomonkövetése a Kongói Demokratikus Köztársaságban).

A felperes e tekintetben pontosítja, hogy e projektek mindegyikét befejezték, amiről a nemzeti megrendelők meggyőződtek, a vonatkozó számlákat a projektet finanszírozó Európai Bizottság szervei fizették és hagyták jóvá. Mindazonáltal, teljességgel váratlanul, a számlákat egy idő után csak részben fizették ki. Az alperes, továbbra is a felperes állítása szerint, még egy pontosabban meg nem határozott szankciót is alkalmazott az Európai Fejlesztési Alap javára, anélkül, hogy azt pontosabban vitatták volna. Közelebbről maga az Európai Bizottság gondoskodik a Techniplant megillető követelések állítólagos, pontosabban nem részletezett hitelek által történő önkényes kompenzálásáról.

Ezen intézkedéssel szemben az alperes szabályos felszólító levelet küldött az EUMSZ 265. cikk alapján, felszólítva az Európai Bizottságot, hogy bocsásson ki aktust vagy foglaljon hivatalosan állást a kifizetés iránti kérelemről és a kirótt szankciók valós természetéről.

Keresete alátámasztásául a felperes arra hivatkozik, hogy az Európai Bizottság illetékes szervei a jogbiztonság és az átláthatóság elvének megsértésével jártak el. Ez a körülmény súlyosan sértette a Techniplan szubjektív helyzetét, jóllehet a Techniplannak jogos bizalma állhatott fenn a tekintetben, hogy minden pillanatban és helyzetben bizonyossággal ismerheti az európai jogrend által előírt normák által is biztosított jogait és kötelezettségeit.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/59


2016. december 5-én benyújtott kereset – Rare Hospitality International kontra EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(T-856/16. sz. ügy)

(2017/C 022/79)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Egyesült Államok) (képviselő: I. Lázaro Betancor ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„LONGHORN STEAKHOUSE” európai uniós szóvédjegy – 13 948 682. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 12-én hozott határozata (R 2149/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése;

az egyenlő bánásmód és a megfelelő ügyintézés elvének megsértése.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/60


A Törvényszék 2016. november 14-i végzése – Trost Auto Service Technik kontra EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(T-259/16. sz. ügy) (1)

(2017/C 022/80)

Az eljárás nyelve: német

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 251., 2016.7.11.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/60


A Törvényszék 2016. november 29-i végzése – Gulli kontra EUIPO – Laverana (Lybera)

(T-284/16. sz. ügy) (1)

(2017/C 022/81)

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 270., 2016.7.25.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/60


A Törvényszék 2016. november 21-i végzése – TBWA\London kontra EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(T-361/16. sz. ügy) (1)

(2017/C 022/82)

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 314., 2016.8.29.


23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/60


A Törvényszék 2016. november 14-i végzése – Dulière kontra Bizottság

(T-503/16. sz. ügy) (1)

(2017/C 022/83)

Az eljárás nyelve: francia

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 129., 2013.5.4. (eredetileg az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke által F-15/13 számmal nyilvántartásba vett, 2016. szeptember 1-jén az Európai Unió Törvényszékéhez áttett ügy).