ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 410

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. november 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 410/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 410/02

C-432/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2016. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Carolina Minayo Luque kontra Quitxalla Starts, S.L. és Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

C-433/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bayerische Motoren Werke AG kontra Acacia Srl

3

2016/C 410/04

C-443/16. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Francisco Rodrigo Sanz kontra Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

C-444/16. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Immo Chiaradia SPRL kontra État belge

5

2016/C 410/06

C-445/16. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Docteur De Bruyne SPRL kontra État belge

6

2016/C 410/07

C-446/16. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-178/15. sz., Kohrener Landmolkerei és DHG kontra Bizottság ügyben 2016. június 8-án hozott végzése ellen a Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH által 2016. augusztus 9-én benyújtott fellebbezés

7

2016/C 410/08

C-449/16. sz. ügy: A Corte d’appello di Genova (Olaszország) által 2016. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kerly Del Rosario Martinez Silva kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

C-463/16. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2016. augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stadion Amsterdam CV kontra Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

C-489/16. sz. ügy: 2016. szeptember 9-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

9

 

Törvényszék

2016/C 410/11

T-309/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Klein kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — 93/42/EGK irányelv — Az orvostechnikai eszközök használata tekintetében a páciensek, a felhasználók és más személyek biztonságát és egészségvédelmét biztosító harmonizált rendszer — 8. cikk — A forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozat közlése — A Bizottság állásfoglalásának hiánya — 18. cikk — Indokolatlan CE-jelölés — Kár — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Okozati összefüggés)

10

2016/C 410/12

T-363/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 21-i ítélete – Secolux kontra Bizottság (A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásra vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az egyén magánéletének és becsületének védelmére vonatkozó kivétel — A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — Részleges hozzáférés — Nyomós közérdek — Indokolási kötelezettség)

10

2016/C 410/13

T-435/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogellenességi kifogás — Végrehajtási hatáskör Tanácsra ruházása — Az iráni kormánynak támogatást nyújtó szervezeteket érintő kritérium — Téves jogalkalmazás — Ténybeli tévedés — Indokolási kötelezettség — Arányosság — Alapvető jogok)

11

2016/C 410/14

T-437/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság (EMOGA Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — Csökkentések és kizárások a kölcsönös megfeleltetés szabályainak tiszteletben nem tartása esetén — Az adott tárgykörben elfogadott belső útmutatások alapján a Bizottság által megállapított pénzügyi átalánykorrekció — Bizonyítási teher — A 73/2009/EK rendelet II. mellékletének értelmezése)

12

2016/C 410/15

T-632/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Intercon kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) — A Bizottság döntése, amely megköveteli a felperesnek kifizetett összegek visszatérítését — A jogvita szerződéses jellege — A Törvényszék 1991. május 2-i eljárási szabályzata 44. cikke 1. § — ának c) pontja és 44. cikkének 5a. § — a – Elfogadhatóság – A könyvvizsgálat terjedelme — Az előírt határidő lejártát követően előterjesztett dokumentumok és észrevételek)

12

2016/C 410/16

T-206/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Intercon kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) — A Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human nevű projektre vonatkozó támogatási szerződés — A Bizottság döntése, amely megköveteli a kifizetett összegek egy részének a visszatérítését — Elfogadhatatlanság — A Törvényszék 1991. május 2-i eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja — Az előírt határidő lejártát követően előterjesztett dokumentumok és észrevételek)

13

2016/C 410/17

T-228/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Grupo de originación y análisis kontra EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A BK PARTNERS európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi bk. nemzeti szó- és ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

14

2016/C 410/18

T-237/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Łabowicz kontra EUIPO – Pure Fishing (NANO) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A NANO európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A 207/2009 rendelet 52. cikkének (1) és (2) bekezdése)

14

2016/C 410/19

T-362/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Lacamanda Group kontra EUIPO – Woolley (HENLEY) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A HENLEY európai uniós szóvédjegy — A korábbi HENLEYS egyesült királyságbeli és európai uniós szóvédjegyek — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírének tisztességtelen kihasználása)

15

2016/C 410/20

T-400/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – LLR-G5 kontra EUIPO – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto kontra EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A CITRUS SATURDAY európai uniós szóvédjegy bejelentése — CITRUS korábbi nemzeti szóvédjegy — Iratok késedelmes benyújtása — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdésében biztosított mérlegelési jogkör — A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya és 20. szabályának (1) bekezdése)

15

2016/C 410/21

T-449/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 27-i ítélete – Satkirit Holdings kontra EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A luvo európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi luvo európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

16

2016/C 410/22

T-450/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 27-i ítélete – Satkirit Holdings kontra EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A luvoworld európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi luvo európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

17

2016/C 410/23

T-476/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – European Food kontra EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — FITNESS európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 76. cikke — A 2868/95/EK rendelet 37. szabálya b) pontjának iv. alpontja és 50. szabályának (1) bekezdése — A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban történő előterjesztése)

17

2016/C 410/24

T-512/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Sun Cali kontra EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — SUN CALI európai uniós ábrás védjegy — CaLi co korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A fellebbezési tanács előtti képviselet — Valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephely az Unióban — Gazdasági kapcsolatban álló jogi személyek — A 207/2009 rendelet 92. cikkének (3) bekezdése)

18

2016/C 410/25

T-539/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – LLR-G5 kontra EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 és Silicium Organique G5 korábbi nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

19

2016/C 410/26

T-684/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Weissenfels kontra Parlament (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — A Közszolgálati Törvényszék pártatlansága — Személyes adatok)

19

2016/C 410/27

T-750/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i végzése – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Megújuló energiaforrások — A megújuló energiaforrásokról szóló, módosított német törvény [a 2014. évi EEG-törvény] bizonyos rendelkezései útján nyújtott támogatás — A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiára vonatkozó támogatás és az energiaigényes vállalkozások számára csökkentett EEG-pótdíj — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság)

20

2016/C 410/28

T-761/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – Sogepa kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Kristályüzem — Kölcsön formájában nyújtott támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Fizetésképtelen vállalkozás részére nyújtott támogatás visszatéríttetésének kötelezettsége — Az alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság)

20

2016/C 410/29

T-78/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Sartour kontra Parlament (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Étkeztetési koncesszió a Parlament által elfoglalt egyik épületben — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése — Az ajánlati felhívás visszavonása — Okafogyottság)

21

2016/C 410/30

T-256/16. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2016. szeptember 15-i végzése – Niculae és társai kontra Románia és társai (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Az alapkereset elutasítása — Okafogyottság)

21

2016/C 410/31

T-632/16. sz. ügy: 2016. szeptember 2-án benyújtott kereset – Haeberlen kontra ENISA

22

2016/C 410/32

T-647/16. sz. ügy: 2016. szeptember 15-én benyújtott kereset – Camerin kontra Parlament

23

2016/C 410/33

T-651/16. sz. ügy: 2016. szeptember 14-én benyújtott kereset – Crocs kontra EUIPO – Gifi Diffusion (lábbeli)

23

2016/C 410/34

T-657/16. sz. ügy: 2016. szeptember 17-én benyújtott kereset – Márquez Alentà kontra EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Egy hangya ábrája)

24

2016/C 410/35

T-666/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-100/15. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen Carlo De Nicola által 2016. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

25

2016/C 410/36

T-669/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-82/15. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen Carlo De Nicola által 2016. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

25

2016/C 410/37

T-670/16. sz. ügy: 2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – Digital Rights Ireland kontra Bizottság

26

2016/C 410/38

T-672/16. sz. ügy: 2016. szeptember 21-én benyújtott kereset – C=Holdings kontra EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

T-675/16. sz. ügy: 2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Wirecard kontra EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

T-676/16. sz. ügy: 2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Wirecard kontra EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

T-683/16. sz. ügy: 2016. szeptember 21-én benyújtott kereset – KUKA Systems kontra EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

T-684/16. sz. ügy: 2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontra EUIPO – Maan (Páraelszívó)

30

2016/C 410/43

T-685/16. sz. ügy: 2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Jiménez Gasalla kontra EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

T-687/16. sz. ügy: 2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

T-688/16. sz. ügy: 2016. szeptember 28-án benyújtott kereset – Janssen-Cases kontra Bizottság

32

2016/C 410/46

T-370/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 7-i végzése – Gemeente Eindhoven kontra Bizottság

32

2016/C 410/47

T-446/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 19-i végzése – Indecopi kontra EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

T-447/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 19-i végzése – Indecopi kontra EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

T-463/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

33

2016/C 410/50

T-464/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Othman kontra Tanács

33

2016/C 410/51

T-465/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

33

2016/C 410/52

T-466/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

34

2016/C 410/53

T-467/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

34

2016/C 410/54

T-468/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Souruh kontra Tanács

34

2016/C 410/55

T-469/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Bena Properties kontra Tanács

34

2016/C 410/56

T-470/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Cham kontra Tanács

34

2016/C 410/57

T-471/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

35

2016/C 410/58

T-705/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

35

2016/C 410/59

T-706/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

35

2016/C 410/60

T-707/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Souruh kontra Tanács

35

2016/C 410/61

T-708/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Cham és Bena Properties kontra Tanács

35

2016/C 410/62

T-709/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

36

2016/C 410/63

T-710/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

36

2016/C 410/64

T-711/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Othman kontra Tanács

36

2016/C 410/65

T-714/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

36

2016/C 410/66

T-9/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 6-i végzése – Skechers USA France kontra EUIPO – IM Production (Cipők)

36

2016/C 410/67

T-237/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – NI kontra európai adatvédelmi biztos

37

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 410/68

F-61/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. június 15-i végzése – Stepien és Animali kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

38

2016/C 410/69

F-75/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Wille és Skovsboell kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

38

2016/C 410/70

F-152/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Poniskaitis kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

39

2016/C 410/71

F-39/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Marinozzi kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

40

2016/C 410/72

F-87/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2016. június 6-i végzése – Matzke kontra Bizottság

40


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2016/C 410/01)

Utolsó kiadvány

HL C 402., 2016.10.31.

Korábbi közzétételek

HL C 392., 2016.10.24.

HL C 383., 2016.10.17.

HL C 371., 2016.10.10.

HL C 364., 2016.10.3.

HL C 350., 2016.9.26.

HL C 343., 2016.9.19.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/2


A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2016. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Carolina Minayo Luque kontra Quitxalla Starts, S.L. és Fondo de Garantia Salarial

(C-432/16. sz. ügy)

(2016/C 410/02)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Az alapeljárás felei

Felperes: Carolina Minayo Luque

Alperesek: Quitxalla Starts, S.L. és Fondo de Garantia Salarial

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 92/85 irányelv (1) 10. cikkének 1. pontját, hogy „az állapotukkal összefüggésbe nem [hozható], a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat által megengedett különleges esetek”, mint a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók elbocsátásának tilalma alóli kivételek, korlátozottabb esetekre vonatkoznak, és nem hasonlíthatók össze az „egy vagy több, nem a munkavállalók személyében rejlő ok[ok]kal”, amelyekre az 1998. július 20-i 98/59/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja hivatkozik?

2)

Csoportos létszámcsökkentés esetén, a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállaló elbocsátását – a 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontja szerint – igazoló különleges okok fennállásának megállapításához meg kell-e követelni, hogy az érintett munkavállalót ne lehessen egy másik állásba áthelyezni, vagy elegendő-e az állását érintő gazdasági, műszaki és termelési okok fennállásának igazolása?

3)

Összeegyeztethető-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv 10. cikkének 1. pontjával, amely szerint tilos a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók elbocsátása, a spanyol jogszabályhoz hasonló jogszabály, amely egy olyan biztosíték bevezetésével ülteti át az említett tilalmat, amelynek értelmében az elbocsátását igazoló okok bizonyításának hiányában meg kell állapítani az elbocsátás semmisségét (jóvátételre irányuló védelem), ugyanakkor nem vezet be elbocsátási tilalmat (megelőző védelem)?

4)

Összeegyeztethető-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv 10. cikkének 1. pontjával a spanyol jogszabályhoz hasonló jogszabály, amely a csoportos létszámcsökkentés esetén nem biztosít prioritást az állás megtartását illetően a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók részére?

5)

A 92/85 irányelv 10. cikkének 2. pontja alkalmazásában megfelelőnek tekinthető-e az olyan nemzeti szabályozás, amely elegendőnek tekinti a jelen ügyben közölthöz hasonló írásbeli felmondást, amely a csoportos létszámcsökkentést alátámasztó okokon kívül nem hivatkozik semmiféle különleges eset fennállására ahhoz, hogy a várandós munkavállaló a munkaviszony csoportos megszüntetésére vonatkozó döntés hatálya alá tartozhasson?


(1)  A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL 1992. L 348., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 110. o.)


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/3


A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bayerische Motoren Werke AG kontra Acacia Srl

(C-433/16. sz. ügy)

(2016/C 410/03)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Bayerische Motoren Werke AG

Alperes: Acacia Srl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 44/2001 rendelet 24. cikke értelmében az eljáró nemzeti bíróság joghatósága hiányával kapcsolatban előzetesen, de más eljárási kifogásokhoz képest másodlagosan, ugyanakkor az érdemi kereseti kérelmeket minden esetben megelőzően emelt kifogás értelmezhető-e a joghatóság elfogadásaként?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 6/2002 rendelet 82. cikkének (1) bekezdése szerinti, alperes lakóhelye szerinti joghatóság melletti, a nemleges megállapításra irányuló perekre vonatkozó párhuzamos joghatóságnak a 6/2002 rendelet 82. cikkének (4) bekezdéséből hiányzó előírását, hogy az ez utóbbiak esetében kizárólagos joghatóság áll fenn?

3)

A[z előző] pontban foglalt kérdés megválaszolása érdekében tehát értelmezni kell-e a 44/2001 rendelet kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a kizárólagos joghatóság eseteit meghatározó 22. cikket, amelyek magukban foglalják az olyan eljárásokat, amelynek tárgya szabadalom, védjegy, formatervezési minta lajstromozása vagy érvényessége, de a negatív megállapítási pereket nem tartalmazzák, valamint a 24. cikket, amely valamely másik bíróság joghatóságának az alperes részéről történő elfogadásának lehetőségéről rendelkezik az eljáró bíróság e rendelet egyéb rendelkezései alapján fennálló joghatóságától eltekintve, és a felperes keresete alapján eljáró bíróság joghatóságának megállapítását eredményezi?

4)

A Bíróság által a C-133/11. sz. ügyben 2012. október 25-én hozott hivatkozott ítéletben a 44/2001 rendelet 5. cikke 3. pontjának alkalmazhatóságával kapcsolatban kifejtett iránymutatás általános jelleggel bír-e, és a jogellenes károkozásért való felelősségre vonatkozó valamennyi nemleges megállapítási keresetre – köztük a közösségi formatervezési minták bitorlására vonatkozó nemleges megállapítási keresetekre – általában alkalmazandó-e, tehát a szóban forgó ügyben a 6/2002 rendelet 81. cikke szerinti vagy a 44/2001 rendelet hivatkozott 5. cikkének 3. pontja szerinti joghatósági okot kell-e alkalmazni, vagy a felperes dönthet arról, hogy a lehetséges joghatóságok közül melyiket választja?

5)

Abban az esetben, ha az erőfölénnyel való visszaéléssel és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos kereseti kérelmeket a közösségi formatervezési mintákra vonatkozó, az előbbiekhez kapcsolódó jogvita keretében terjesztik elő, figyelemmel arra, hogy ha azoknak helyt ad a bíróság, az azt eredményezi, hogy megelőzően a nemleges megállapítási keresetnek is helyt kell adni, azok tárgyalhatóak-e az utóbbival együttesen ugyanazon bíróság előtt a 44/2001 rendelet 28. cikke (3) bekezdésének kiterjesztő értelmezése alapján?

6)

A[z előző] pont szerinti keresetek jogellenes károkozásnak minősülnek-e, továbbá hogy – igenlő válasz esetén – érinthetik-e a 44/2001 rendeletnek (az 5. cikk (3) bekezdése) vagy a [6/2002] rendeletnek a bíróságok joghatóságát illetően a jelen ügyben való alkalmazhatóságát?


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/4


A Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Francisco Rodrigo Sanz kontra Universidad Politécnica de Madrid

(C-443/16. sz. ügy)

(2016/C 410/04)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Francisco Rodrigo Sanz

Alperes: Universidad Politécnica de Madrid

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1999/70/EK irányelv (1) mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszát akként kell-e értelmezni, hogy az kizárja azt, hogy az említetthez hasonló szabályozás azon egyetlen tény alapján lehetővé tegye a munkaidő-csökkentést, hogy határozott időre kinevezett köztisztviselőről van szó?

Igenlő válasz esetén:

Az eltérő bánásmódot igazoló objektív oknak tekinthető-e a költségcsökkentést szükségessé tevő azon gazdasági helyzet, amelyre a költségvetési keret csökkentése kötelez?

Az eltérő bánásmódot igazoló objektív oknak tekinthető-e a közigazgatási szerv önigazgatási jogosultsága?

2)

Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszát úgy kell-e értelmezni, hogy a közigazgatási szerv önigazgatási jogkörét mindig és minden esetben korlátozza a hátrányos megkülönböztetés vagy a szerv alkalmazásában álló munkavállalók közötti eltérő bánásmód alkalmazása tilalmának kötelezettsége, a határozatlan időre kinevezett vagy határozott időre kinevezett, alkalmi vagy időleges köztisztviselői minősítésüktől függetlenül?

3)

Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszával ellentétesnek tekinthető-e a Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (az egyetemekről szóló, 2001. december 21-i 6/2001. sz. alkotmányos törvényt módosító 2007. április 12-i 4/2007. sz. alkotmányos törvény) [„]Del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad[”] („a státusszal rendelkező főiskolai oktatói testületről, valamint tagjainak a státusszal és doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatói testületbe integrálásáról”) címet viselő második kiegészítő rendelkezése 3. pontjának értelmezése és alkalmazása, amennyiben ez lehetővé teszi, hogy a státusszal rendelkező főiskolai oktatók a státusszal és doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatók testületébe történő besorolási eljárásában megtarthassák valamennyi jogukat és teljes mértékben megőrizhessék oktatói minőségüket annak ellenére, hogy nem rendelkeznek doktori fokozattal, míg a státusszal rendelkező, határozott időre kinevezett főiskolai oktatóknak ezt nem biztosítja?

4)

Amennyiben a doktori fokozatra objektív igazolásként lehet hivatkozni ahhoz, hogy az e fokozattal nem, de státusszal rendelkező határozott időre kinevezett főiskolai oktatókkal szemben 50 %-os munkaidő-csökkentést alkalmazzanak, amely azonban nem érinti a státusszal rendelkező határozatlan időre kinevezett főiskolai oktatókat, akik szintén nem rendelkeznek doktori fokozattal, ez hátrányosan megkülönböztető jelleggel bír-e és ezért az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszával ellentétesnek tekinthető-e?


(1)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta), valamint az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/5


A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Immo Chiaradia SPRL kontra État belge

(C-444/16. sz. ügy)

(2016/C 410/05)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Mons

Az alapeljárás felei

Felperes: Immo Chiaradia SPRL

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i negyedik tanácsi irányelvben (78/660/EGK irányelv, HL L 222., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 21. o.) a mérleg elkészítésére vonatkozó szabályokkal, amelyek szerint:

az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság eszközeiről, forrásairól, pénzügyi helyzetéről és eredményéről (az irányelv 2. cikkének (3) bekezdése);

a kötelezettségekre és kiadásokra képzett céltartalékok célja a veszteségek vagy tartozások fedezése, amelyek jellege egyértelműen meghatározott, és amelyek a mérleg fordulónapján valószínűleg vagy minden bizonnyal felmerülnek, csak összegük vagy felmerülésük időpontja bizonytalan (az irányelv 20. cikkének (2) bekezdése);

az értékelést az óvatosság elve alapján kell végezni, így különösen:

csak a mérleg fordulónapjáig realizált nyereség vehető figyelembe;

figyelembe kell venni a tárgyidőszakban vagy az előző üzleti év során felmerülő valamennyi előrelátható kötelezettséget és feltételezhető veszteséget, még akkor is, ha ezek a kötelezettségek vagy veszteségek csak a mérleg fordulónapja és a mérleg összeállításának időpontja között válnak nyilvánvalóvá (az irányelv 31. cikke (1) bekezdése c) pontjának aa) és bb) pontja);

az üzleti évhez tartozó bevételeket és ráfordításokat számításba kell venni, függetlenül az ilyen bevételekhez és ráfordításokhoz kapcsolódó pénzkiadás vagy pénzbevétel teljesítésének időpontjától (az irányelv 31. cikke (1) bekezdésének d) pontja);

az eszköz és forrástételek alkotóelemeit külön-külön kell értékelni (az irányelv 31. cikke (1) bekezdésének e) pontja);

az, hogy egy részvényopciót kibocsátó társaság az opció értékesítésének árát bevételként elkönyvelheti-e abban az adóévben, amelynek során az említett opció megszűnt, vagy annak érvényessége lejárt – annak érdekében, hogy figyelembe vegye az opció kibocsátója által az által vállalt kötelezettséget követően vállalt kockázatot –, nem pedig azon adóév során, amikor az opció értékesítése megtörtént, és az ár véglegesen megszerzésre kerül, azzal, hogy az opció kibocsátója által vállalt kockázatot tartalék elkönyvelése révén külön értékelik?


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/6


A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Docteur De Bruyne SPRL kontra État belge

(C-445/16. sz. ügy)

(2016/C 410/06)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Mons

Az alapeljárás felei

Felperes: Docteur De Bruyne SPRL

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i negyedik tanácsi irányelvben (78/660/EGK irányelv, HL L 222., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 21. o.) a mérleg elkészítésére vonatkozó szabályokkal, amelyek szerint:

az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság eszközeiről, forrásairól, pénzügyi helyzetéről és eredményéről (az irányelv 2. cikkének (3) bekezdése);

a kötelezettségekre és kiadásokra képzett céltartalékok célja a veszteségek vagy tartozások fedezése, amelyek jellege egyértelműen meghatározott, és amelyek a mérleg fordulónapján valószínűleg vagy minden bizonnyal felmerülnek, csak összegük vagy felmerülésük időpontja bizonytalan (az irányelv 20. cikkének (2) bekezdése);

az értékelést az óvatosság elve alapján kell végezni, így különösen:

csak a mérleg fordulónapjáig realizált nyereség vehető figyelembe;

figyelembe kell venni a tárgyidőszakban vagy az előző üzleti év során felmerülő valamennyi előrelátható kötelezettséget és feltételezhető veszteséget, még akkor is, ha ezek a kötelezettségek vagy veszteségek csak a mérleg fordulónapja és a mérleg összeállításának időpontja között válnak nyilvánvalóvá (az irányelv 31. cikke (1) bekezdése c) pontjának aa) és bb) pontja);

az üzleti évhez tartozó bevételeket és ráfordításokat számításba kell venni, függetlenül az ilyen bevételekhez és ráfordításokhoz kapcsolódó pénzkiadás vagy pénzbevétel teljesítésének időpontjától (az irányelv 31. cikke (1) bekezdésének d) pontja);

az eszköz és forrástételek alkotóelemeit külön-külön kell értékelni (az irányelv 31. cikke (1) bekezdésének e) pontja);

az, hogy egy részvényopciót kibocsátó társaság az opció értékesítésének árát bevételként elkönyvelheti-e abban az adóévben amelynek során az említett opció megszűnt, vagy annak érvényessége lejárt – annak érdekében, hogy figyelembe vegye az opció kibocsátója által az által vállalt kötelezettséget követően vállalt kockázatot –, nem pedig azon adóév során, amikor az opció értékesítése megtörtént, és az ár véglegesen megszerzésre kerül, azzal, hogy az opció kibocsátója által vállalt kockázatot tartalék elkönyvelése révén külön értékelik?


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/7


A Törvényszék (hatodik tanács) T-178/15. sz., Kohrener Landmolkerei és DHG kontra Bizottság ügyben 2016. június 8-án hozott végzése ellen a Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH által 2016. augusztus 9-én benyújtott fellebbezés

(C-446/16. sz. ügy)

(2016/C 410/07)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (képviselő: A. Wagner ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül Törvényszék 2016. június 8-i végzését, és az ellenérdekű felet kötelezze a költségek viselésére;

nyilvánítsa elfogadhatónak a fellebbezőknek az AT-TSG-0007-01035. referenciaszámú eljárásban benyújtott, 2014. december 23-i felszólalását.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék a megtámadott végzésben azt állapította meg, hogy a fellebbezők által előadott érvek csak a nemzeti hatóság által időben történő továbbításra vonatkoznak. A fellebbezők azonban arra is hivatkoztak, hogy a 1151/2012 rendelet (1) 51. cikke (1) bekezdése második albekezdésében foglalt rendelkezés hátrányosan érinti őket és az jogellenes, mivel nem tartalmaz arra vonatkozó szabályozást, hogy a nemzeti hatóságnak mennyi idő alatt kell továbbítania az ellenérdekű fél számára a fellebbezők felszólalását. E tekintetben az e rendelkezésben foglalt hibára hivatkoznak, amely hiba ahhoz vezet, hogy a fellebbezők kedvezőtlen esetben egyáltalán nem tudják benyújtani felszólalásukat. A Törvényszék e tekintetben nem határozott.

A Törvényszék az itt megtámadott végzésben csak azt állapította meg, hogy a fellebbezők nem kifogásolták időben e rendelkezés jogellenességét. Jóllehet a fellebbezők már a keresetlevélben hivatkoztak a 1151/2012 rendelet 51. cikke (1) bekezdése második albekezdésében foglalt határidő helytelen megállapítására. Ez azonban csak azt jelenti, hogy kifogásolták a hivatkozott rendelkezésben foglalt szabályozást, és arra alapítottak, hogy nem kellően biztosítottak a panaszhoz való jogukat.


(1)  A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 343., 1. o.).


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/8


A Corte d’appello di Genova (Olaszország) által 2016. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kerly Del Rosario Martinez Silva kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(C-449/16. sz. ügy)

(2016/C 410/08)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte d’appello di Genova

Az alapeljárás felei

Felperes: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Alperesek: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 448/1998. sz. törvény 65. cikkében előírt, „a legalább három kiskorú gyermeket nevelő háztartások részére nyújtott támogatáshoz” hasonló juttatás a 883/2004/EK rendelet (1) 3. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében vett családi ellátásnak minősül-e?

2)

Igenlő válasz esetén: ellentétes-e a 2011/98/EU irányelv (2) 12. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt egyenlő bánásmód elvével az olasz szabályozáshoz hasonló azon szabályozás, amelynek alapján a (hat hónapot meghaladó időtartamra szóló) „munkavállalási célú összevont engedéllyel” rendelkező harmadik országbeli munkavállaló akkor sem jogosult a fent említett, „a legalább három kiskorú gyermeket nevelő háztartások részére nyújtott támogatásra”, ha együtt él legalább három kiskorú gyermekével, és a törvényben meghatározott összegnél kisebb jövedelemmel rendelkezik?


(1)  A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.)

(2)  A harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 343., 1. o.).


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/8


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2016. augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stadion Amsterdam CV kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-463/16. sz. ügy)

(2016/C 410/09)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Stadion Amsterdam CV

Ellenérdekű fél: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv (1) 12. cikke (3) bekezdésének a) pontját, hogy abban az esetben, ha egy a héa beszedése szempontjából egységes szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás két vagy több olyan konkrét és különleges elemből áll, amelyekre – amennyiben azokat külön szolgáltatásokként nyújtják – különböző héamértékek vonatkoznak, az e szolgáltatáscsomagra vonatkozó héát az egyes elemekre érvényes különböző adómértékek szerint kell beszedni, amennyiben a szolgáltatásért járó díj az elemek megfelelő aránya szerint elemekre bontható?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 1977. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/9


2016. szeptember 9-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-489/16. sz. ügy)

(2016/C 410/10)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux, G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el legkésőbb 2015. június 16-ig azokat a jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2012. L 343., 32. o.; helyesbítés: HL 2015. L 67., 32. o.), vagy legalábbis e rendelkezésekről nem értesítette a Bizottságot – nem teljesítette az említett irányelv 64. cikke (1) bekezdésének első albekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a 2012/34/EU irányelv átültetésére elfogadott intézkedések bejelentésére vonatkozó kötelezettség megsértése miatt a Luxemburgi Nagyhercegséget az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a jelen ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjától esedékes napi 8 710 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2015. június 16-án lejárt.

A Luxemburgi Nagyhercegség különböző válaszaiból, többek között az indokolással ellátott véleményre adott válaszából kiderül, hogy több mint egy évvel az irányelv átültetésére megállapított határidő lejártát követően a Luxemburgi Nagyhercegség nem fogadta el a szükséges intézkedéseket.

Az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése szerinti szankció meghatározása az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése keretében alkalmazott három kritériumon alapul, nevezetesen a jogsértés súlyán és időtartamán, valamint annak szükségességén, hogy a szankció elrettentő hatású legyen a későbbi jogsértés elkerülése érdekében.


Törvényszék

7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/10


A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Klein kontra Bizottság

(T-309/10. RENV. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - 93/42/EGK irányelv - Az orvostechnikai eszközök használata tekintetében a páciensek, a felhasználók és más személyek biztonságát és egészségvédelmét biztosító harmonizált rendszer - 8. cikk - A forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozat közlése - A Bizottság állásfoglalásának hiánya - 18. cikk - Indokolatlan CE-jelölés - Kár - Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése - Okozati összefüggés”))

(2016/C 410/11)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Christoph Klein (Großgmain, Ausztria) (képviselők kezdetben: H.-J. Ahlt és M. Ahlt ügyvédek, később: H.-J. Ahlt ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: Sipos A. és G. von Rintelen meghatalmazottak, segítőjük: C. Winkler ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 169., 1. o.) 8. cikke szerinti kötelezettségeinek Bizottság általi megsértése nyomán a felperest állítólagosan ért kár megtérítése iránt az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Christoph Klein, az Európai Bizottság és a Németországi Szövetségi Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 347., 2011.11.26.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/10


A Törvényszék 2016. szeptember 21-i ítélete – Secolux kontra Bizottság

(T-363/14. sz. ügy) (1)

((„A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásra vonatkozó dokumentumok - A hozzáférés megtagadása - Az egyén magánéletének és becsületének védelmére vonatkozó kivétel - A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel - A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel - Részleges hozzáférés - Nyomós közérdek - Indokolási kötelezettség”))

(2016/C 410/12)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxemburg) (képviselők: N. Prüm-Carré és E. Billot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Buchet és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 02/2013/OIL hivatkozási számú, a Luxemburg területén lévő különböző épületek biztonsági ellenőrzéseivel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra (HL 2013/S 156–271471) vonatkozó bizonyos dokumentumokhoz való teljes körű hozzáférésnek a felperessel szembeni megtagadásáról szóló, 2014. április 1-jei és 2014. április 14-i bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la constructiont kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/11


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács

(T-435/14. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Jogellenességi kifogás - Végrehajtási hatáskör Tanácsra ruházása - Az iráni kormánynak támogatást nyújtó szervezeteket érintő kritérium - Téves jogalkalmazás - Ténybeli tévedés - Indokolási kötelezettség - Arányosság - Alapvető jogok”))

(2016/C 410/13)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Tose’e Ta’avon Bank (Teherán, Irán) (képviselő: J.-M. Thouvenin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Vitro és M. Bishop meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló és a felperes nevének az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.; helyesbítés: HL 2010. L 197., 19. o.) II. mellékletében, valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL 2012. L 88., 1. o.; helyesbítések: HL 2012. L 332., 31. o.; HL 2014. L 93., 85. o.) IX. mellékletében szereplő jegyzékben való további szerepeltetésére vonatkozó, a 2014. március 15-i értesítéssel közölt, az Európai Unió Tanácsa határozatának megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék kötelezi a Tose’e Ta’avon Bankot a költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/12


A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság

(T-437/14. sz. ügy) (1)

((„EMOGA Garanciarészleg - EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer - Csökkentések és kizárások a kölcsönös megfeleltetés szabályainak tiszteletben nem tartása esetén - Az adott tárgykörben elfogadott belső útmutatások alapján a Bizottság által megállapított pénzügyi átalánykorrekció - Bizonyítási teher - A 73/2009/EK rendelet II. mellékletének értelmezése”))

(2016/C 410/14)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: M. Holt és J. Kraehling, meghatalmazottak, segítőjük: V. Wakefield barrister)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Skelly és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman és B. Koopman meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2014. április 4-i 2014/191/EU végleges bizottsági végrehajtási határozat (HL 2014. L 104., 43. o.) melléklete kilenc sorának megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, a határozat mellékletében szereplő azon tételt illetően, amely a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által Skóciában a 2008., a 2009. és a 2010. pénzügyi évben kifizetett kiadások tekintetében azok uniós szabályoknak való meg nem felelése okán alkalmazott 5 606 459,48 euró összegű pénzügyi korrekcióra vonatkoznak.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezi a költségek viselésére.

3.

A Holland Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 282., 2014.8.25.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/12


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Intercon kontra Bizottság

(T-632/14. sz. ügy) (1)

((„Választottbírósági kikötés - A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) - A Bizottság döntése, amely megköveteli a felperesnek kifizetett összegek visszatérítését - A jogvita szerződéses jellege - A Törvényszék 1991. május 2-i eljárási szabályzata 44. cikke 1. § - ának c) pontja és 44. cikkének 5a. § - a – Elfogadhatóság – A könyvvizsgálat terjedelme - Az előírt határidő lejártát követően előterjesztett dokumentumok és észrevételek”))

(2016/C 410/15)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Intercon sp. z o.o. (Łódź, Lengyelország) (képviselő: B. Eger ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Herbout-Borczak és S. Lejeune meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az EUMSZ 272. cikkre alapított kérelem annak megállapítása iránt, hogy a Bizottság megsértette az ARTreat projekt finanszírozására vonatkozó, 224297. sz. támogatási szerződés rendelkezéseit, valamint a Bizottság 2014. július 28-i levelének a megsemmisítése iránt, amely a felperesnél végzett könyvvizsgálat alapján tájékoztatta a felperest arról, hogy vissza kell térítenie a számára az Európai Unió pénzügyi támogatásaként jogalap nélkül kifizetett 258 479,21 euró összeget, és másodlagosan az EUMSZ 272. cikkre alapított kérelem annak megállapítása iránt, hogy a kifizetett összegek támogatható költségeknek felelnek meg, és azért azok nem téríthetők vissza.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Intercon sp. z o.o. a saját költségein túlmenően viseli az Európai Bizottság részéről felmerülő költségeket is.


(1)  HL C 380., 2014. 10. 27.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/13


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Intercon kontra Bizottság

(T-206/15. sz. ügy) (1)

((„Választottbírósági kikötés - A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) - A »Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human« nevű projektre vonatkozó támogatási szerződés - A Bizottság döntése, amely megköveteli a kifizetett összegek egy részének a visszatérítését - Elfogadhatatlanság - A Törvényszék 1991. május 2-i eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja - Az előírt határidő lejártát követően előterjesztett dokumentumok és észrevételek”))

(2016/C 410/16)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Intercon sp. z o.o. (Łódź, Lengyelország) (képviselő: B. Eger ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Herbout-Borczak és S. Lejeune meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 272. cikkre alapított kérelem annak megállapítása iránt, hogy egyrészt a Bizottság megsértette a „Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)” nevű projekt finanszírozására vonatkozó, 224635. sz. támogatási szerződés rendelkezéseit, és másrészt az Európai Unió pénzügyi támogatásaként kifizetett összegek támogatható költségeknek felelnek meg, és a felperestől a Bizottság 2015. január 28-i levelében, valamint az ahhoz mellékelt terhelési értesítésben követelt 70 620 eurós összeg következésképpen nem téríthető vissza.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Intercon sp. z o.o. a saját költségein túlmenően viseli az Európai Bizottság részéről felmerülő költségeket is.


(1)  HL C 221., 2015. 7. 6.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/14


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Grupo de originación y análisis kontra EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS)

(T-228/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A BK PARTNERS európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A korábbi bk. nemzeti szó- és ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2016/C 410/17)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Grupo de originación y análisis, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselők: A. Burgueño Minguela és H. Pequerul Palenciano ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: B. Uriarte Valiente és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Bankinter, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselő: A. Gómez López ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Bankinter és a Grupo de originación y análisis közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. március 5-én hozott határozata (R 1329/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Grupo de originación y análisis, SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 213., 2015.6.29.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/14


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Łabowicz kontra EUIPO – Pure Fishing (NANO)

(T-237/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A NANO európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Viszonylagos kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja - A 207/2009 rendelet 52. cikkének (1) és (2) bekezdése”))

(2016/C 410/18)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Edward Łabowicz (Kłodzko, Lengyelország) (képviselő: M. Żygadło ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: L Rampini meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtt: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Iowa, Egyesült Államok) (képviselő: J. Dickerson, solicitor)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Pure Fishing és M. Łabowicz közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. március 5-én hozott határozata (R 2426/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Edward Łabowiczot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 228., 2015.7.13.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/15


A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Lacamanda Group kontra EUIPO – Woolley (HENLEY)

(T-362/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A HENLEY európai uniós szóvédjegy - A korábbi HENLEYS egyesült királyságbeli és európai uniós szóvédjegyek - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése - A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírének tisztességtelen kihasználása”))

(2016/C 410/19)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Lacamanda Group Ltd (Manchester, Egyesült Királyság) (képviselő: C. Scott barrister)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: H. O’Neill meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Nigel Woolley (Braceborough, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Malynicz barrister)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a The Lacamanda Group és Nigel Woolley közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. április 24-én hozott határozata (R 2255/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2015. április 24-én hozott határozatát (R 2255/2012-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO viseli a saját költségeit és a The Lacamanda Group Ltd költségeit.

3)

Nigel Woolley viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/15


A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – LLR-G5 kontra EUIPO – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto kontra EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY)

(T-400/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A CITRUS SATURDAY európai uniós szóvédjegy bejelentése - CITRUS korábbi nemzeti szóvédjegy - Iratok késedelmes benyújtása - A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdésében biztosított mérlegelési jogkör - A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya és 20. szabályának (1) bekezdése”))

(2016/C 410/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Portugália) (képviselő: A. Pita Negrão ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: H. O’Neill meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: University College London (London, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto és a University College London közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. április 29-én hozott határozata (R 2109/2014-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhotót kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/16


A Törvényszék 2016. szeptember 27-i ítélete – Satkirit Holdings kontra EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo)

(T-449/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A luvo európai uniós szóvédjegy bejelentése - A korábbi luvo európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az áruk és szolgáltatások hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2016/C 410/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Man-szigetek) (képviselő: M. Vanhegan barrister)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: E. Sliwinska és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az Advanced Mailing Solutions és a Satkirit Holdings közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. május 21-én hozott határozata (R 877/2014-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Satkirit Holdings Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/17


A Törvényszék 2016. szeptember 27-i ítélete – Satkirit Holdings kontra EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

(T-450/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A luvoworld európai uniós szóvédjegy bejelentése - A korábbi luvo európai uniós szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az áruk és szolgáltatások hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2016/C 410/22)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Man-szigetek) (képviselő: M. Vanhegan barrister)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: E. Sliwinska és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az Advanced Mailing Solutions és a Satkirit Holdings közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. május 21-én hozott határozata (R 1480/2014-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Satkirit Holdings Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/17


A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – European Food kontra EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS)

(T-476/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - FITNESS európai uniós szóvédjegy - Feltétlen kizáró okok - Megkülönböztető képesség hiánya - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 76. cikke - A 2868/95/EK rendelet 37. szabálya b) pontjának iv. alpontja és 50. szabályának (1) bekezdése - A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban történő előterjesztése”))

(2016/C 410/23)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: European Food SA (Drăgănești, Románia) (képviselő: I. Speciac ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: M. Rajh meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svájc) (képviselők: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht és S. Cobet-Nüse ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a European Food és a Société des produits Nestlé közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. június 19-én hozott határozata (R 2542/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának a European Food SA és a Société des produits Nestlé SA közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. június 19-én hozott határozatát (R 2542/2013-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint a European Food SA részéről felmerült költségeket.

3)

A Société des produits Nestlé SA maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/18


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Sun Cali kontra EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

(T-512/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - SUN CALI európai uniós ábrás védjegy - CaLi co korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A fellebbezési tanács előtti képviselet - Valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephely az Unióban - Gazdasági kapcsolatban álló jogi személyek - A 207/2009 rendelet 92. cikkének (3) bekezdése”))

(2016/C 410/24)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Sun Cali, Inc. (Denver, Colorado, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: C. Thomas, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: E. Zaera Cuadrado, meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svájc)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az Abercrombie & Fitch Europe és a Sun Cali közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. június 3-án hozott határozata (R 1260/2014-5. és R 1281/2014-5. sz. egyesített ügyek) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Sun Cali, Inc.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 354., 2015.10.26.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/19


A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – LLR-G5 kontra EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

(T-539/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 és Silicium Organique G5 korábbi nemzetközi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2016/C 410/25)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Írország) (képviselők: A. von Mühlendahl, H. Hartwig ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Glycan Finance Corp. Ltd (Sheffield, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Glycan Finance Corp. és az LLR-G5 közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. június 11-én hozott határozata (R 291/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az LLR-G5 Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 381., 2015.11.16.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/19


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Weissenfels kontra Parlament

(T-684/15. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Szerződésen kívüli felelősség - A Közszolgálati Törvényszék pártatlansága - Személyes adatok”))

(2016/C 410/26)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Roderich Weissenfels (Fribourg-en-Brisgau, Németország) (képviselő: G. Maximini ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: J. Steele és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) 2015. szeptember 24-i Weissenfels kontra Parlament ügyben hozott ítélete (F-92/14, EU:F:2015:110) ellen benyújtott, és ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Törvényszék Roderich Weissenfelst kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/20


A Törvényszék 2016. szeptember 22-i végzése – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft és társai kontra Bizottság

(T-750/15. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - Megújuló energiaforrások - A megújuló energiaforrásokról szóló, módosított német törvény [a 2014. évi EEG-törvény] bizonyos rendelkezései útján nyújtott támogatás - A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiára vonatkozó támogatás és az energiaigényes vállalkozások számára csökkentett EEG-pótdíj - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - Elfogadhatatlanság))

(2016/C 410/27)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Németország), RWE Power AG (Essen, Németország) és Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Németország) (képviselők: U. Karpenstein, K. Dingemann és M. Kottmann ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Herrmann és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Németországi Szövetségi Köztársaság által végrehajtott SA.38632 (2014/N) állami támogatási programról (EEG 2014 – A megújuló energiaforrásokról szóló törvény reformja) szóló, 2014. július 23-i C(2014) 5081 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján előterjesztett kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék a Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH-t, az RWE Power AG-t és a Vattenfall Europe Mining AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/20


A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – Sogepa kontra Bizottság

(T-761/15. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - Kristályüzem - Kölcsön formájában nyújtott támogatás - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - Fizetésképtelen vállalkozás részére nyújtott támogatás visszatéríttetésének kötelezettsége - Az alaki követelmények megsértése - Elfogadhatatlanság”))

(2016/C 410/28)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liège, Belgium) (képviselők: A. Lepièce és H. Baeyens ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland, L. Armati és B. Stromsky meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az SA.34791 (2013/C) (korábbi 2012/NN) számú be nem jelentett állami támogatásról (Belgium – Megmentési támogatás a Val Saint-Lambert SA számára) szóló, 2014. július 31-i (EU) 2015/1825 bizottsági határozat (HL 2015. L 269., 473. o.) 4., 5. és 6. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján előterjesztett kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) saját költségein kívül köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 68., 2016.2.22.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/21


A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Sartour kontra Parlament

(T-78/16. sz. ügy) (1)

((„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Étkeztetési koncesszió a Parlament által elfoglalt egyik épületben - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése - Az ajánlati felhívás visszavonása - Okafogyottság”))

(2016/C 410/29)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Sartour (Beveren, Belgium) (képviselő: M. Cherchi ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: Nagy Zs. és S. Toliušis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és egyrészt az Európai Parlament felperes által a 06B40/2015/M073. sz., Brüsszelben a Parlament által elfoglalt Altiero Spinelli épületben mediterrán étkeztetési koncesszióra irányuló ajánlati felhívás keretében benyújtott ajánlat elutasításáról szóló, 2015. december 18-i határozatának, másrészt pedig a Parlament azon „határozatának” megsemmisítése iránti kérelem, amelyben az említett koncessziót más ajánlattevőnek ítélte oda.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 118., 2016.4.4.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/21


A Törvényszék elnökének 2016. szeptember 15-i végzése – Niculae és társai kontra Románia és társai

(T-256/16. R. sz. ügy) (1)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Az alapkereset elutasítása - Okafogyottság”))

(2016/C 410/30)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperesek: Ioan Niculae (Bukarest, Románia) és öt további felperes, akiknek a neve a végzés mellékletében szerepel (képviselő: M. Vasii ügyvéd)

Alperesek: Románia, Európai Bizottság, Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége és Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Románia)

Az ügy tárgya

A Románia, az Európai Bizottság, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) és az Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Románia) ellen előterjesztett kereset keretében benyújtott ideiglenes intézkedés iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék Ioan Niculae-t és a mellékletben megnevezett többi felperest kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C @@., @@


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/22


2016. szeptember 2-án benyújtott kereset – Haeberlen kontra ENISA

(T-632/16. sz. ügy)

(2016/C 410/31)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thomas Haeberlen (Swisttal, Németország) (képviselők: L. Levi és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen

semmisítse meg a 2015. október 21-i határozatot;

szükség esetén semmisítse meg a panaszt elutasító, 2016. május 23-án kézhez kapott 2016. május 20-i határozatot;

rendelje el a felperes 3 000 euróra becsült nem vagyoni kárának megtérítését;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló, 2014. április 16-i 422/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 129., 5. o.; helyesbítés: HL 2014. L 140., 178. o.), valamint az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló, 2014. április 16-i 423/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 129., 12. o.) (a továbbiakban: vitatott rendeletek) jogellenességén alapul. Közelebbről a vitatott rendeletek elfogadása során számos jogsértést követtek el, így különösen lényeges eljárási szabályokat sértettek, megsértették az indokolási kötelezettséget, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 15. o.) hatálybalépése előtt alkalmazandó személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkét, a személyzeti szabályzat 10., 11. és 65. cikkét, a szerzett jogok és az arányosság elvét, a bizalomvédelem elvét, valamint a társadalmi párbeszéd szabályait.

2.

A második jogalap a megfelelő ügyintézés elvének, az indokolási kötelezettségnek és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésén alapul.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/23


2016. szeptember 15-én benyújtott kereset – Camerin kontra Parlament

(T-647/16. sz. ügy)

(2016/C 410/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laure Camerin (Etterbeek, Belgium) (képviselő: Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak a keresetet;

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg az elutasító határozatot;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Európai Parlament S&D képviselőcsoportjának főtitkára által 2015. december 1-jén hozott, a tevékenységének 65. életévének betöltésén túl, 2016. december 31-ig történő meghosszabbítását elutasító határozattal (megtámadott határozat) szemben benyújtott keresete alátámasztása érdekében egyetlen jogalapra hivatkozik, amely két részből áll.

Az első rész a tisztviselők személyzeti szabályzata 52. cikkének megsértésén, nyilvánvaló értékelési hibán, valamint a megfelelő ügyintézés elvének megsértésén alapul.

A második rész a tisztviselők személyzeti szabályzata II. melléklete 1. cikke hatodik bekezdésének megsértésén alapul.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/23


2016. szeptember 14-én benyújtott kereset – Crocs kontra EUIPO – Gifi Diffusion (lábbeli)

(T-651/16. sz. ügy)

(2016/C 410/33)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Egyesült Államok) (képviselők: J. Guise, D. Knight, L. Cassidy, H. Seymour, Solicitors, M. Berger, N. Hadjadj Cazier, H. Haouideg, ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: a felperes.

A vitatott formatervezési minta:„lábbeli” közösségi formatervezési minta – 257 001-0001 sz. közösségi formatervezési minta.

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2016. június 6-án hozott határozata (R 853/2014-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a weboldalon való hozzáférhetővé tétel nem minősül a 6/2002 rendelet 7. cikke értelmében vett korábbi nyilvánosságra jutásnak, erősítse meg a vitatott közösségi formatervezési mintát, és utasítsa el a megsemmisítés iránti kérelmet;

ítélje meg részére a költségeket.

Jogalapok

A 6/2002 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 6/2002 rendelet 7. cikkének megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/24


2016. szeptember 17-én benyújtott kereset – Márquez Alentà kontra EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Egy hangya ábrája)

(T-657/16. sz. ügy)

(2016/C 410/34)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Marc Márquez Alentà (Cervera, Spanyolország) (képviselő: J. Carbonell Callicó ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy (Egy hangya ábrája) – 12 715 661. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. június 30-án hozott határozata (R 1242/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben az részben helyt adott az R 1242/2015-1. sz. fellebbezésnek, valamint a 16. osztályba tartozó egyes áruk és a 35. osztályba tartozó egyes szolgáltatások tekintetében előterjesztett felszólalásnak;

ennek következtében hagyja helyben a felszólalási osztály határozatát és így a bejelentett védjegy lajstromozását a 16., 35., 41 és 43. osztály tekintetében bejelentett összes áru és szolgáltatás vonatkozásában;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, a közösségi védjegyről szóló rendelet 87. cikkének (2) bekezdése értelmében.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/25


A Közszolgálati Törvényszék F-100/15. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen Carlo De Nicola által 2016. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(T-666/16. P. sz. ügy)

(2016/C 410/35)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: G. Ferabecoli ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Beruházási Bank

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt a jelen fellebbezésnek, továbbá a megtámadott ítélet megváltoztatásával helyezze hatályon kívül a rendelkező rész 1. és 2. pontját, valamint az ítélet 33., 46–60., 85–94., 100–106., 107–109. pontját;

következésképpen semmisítse meg a fellebbviteli bizottság 2014. december 8-i határozatát, illetve mellőzze annak alkalmazását, adott esetben pedig utalja vissza az iratokat e bizottság elé azon szempontok meghatározását követően, amelyeket e bizottságnak figyelembe kell vennie az új határozat meghozatala során; állapítsa meg az EBB által C. De Nicola sérelmére elkövetett zaklatást, és kötelezze az EBB-t arra, hogy – a keresetben kérteknek megfelelően – térítse meg C. De Nicola számára az elszenvedett károkat, illetve másodlagosan, utalja vissza a Közszolgálati Törvényszék másik fellebbviteli tanácsa elé azért, hogy az – a már kérelmezett orvosszakértői vizsgálat lefolytatását követően – másik összetételben ismételten hozzon határozatot a hatályon kívül helyezett pontokról.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügy a Közszolgálati Törvényszék 2016. július 21-i ítélete ellen irányul, amely elutasította a felperes keresetét, amely a felperes által a 2013. évre vonatkozó értékelő jelentéssel szemben előterjesztett kérelem elutasításáról szóló, a fellebbviteli bizottság által 2014. december 8-án hozott határozat, valamint a felperes előléptetésének megtagadásáról szóló határozat megsemmisítésére irányult. A fellebbező emellett kéri az állítólagosan őt ért lelki zaklatás megállapítását, továbbá az EBB kötelezését arra, hogy térítse meg számára az általa állítólagosan elszenvedett nem vagyoni és vagyoni károkat, valamint személyi sérüléseket.

Kérelmei alátámasztása érdekében a fellebbező előadja, hogy a zaklatás megállapítására irányuló kérelem a Bank személyzeti szabályzatának 41. cikkén alapul, amely ennélfogva nem vet fel a közösségi bíróság hatásköréből kizárandó tartalmi és/vagy anyagi kérdést. A fellebbező e tekintetben hangsúlyozza, hogy a Törvényszék ítélkezési gyakorlata is megerősíti, hogy az uniós bíróságnak döntést kell hoznia ennek megállapításáról.

A fellebbező továbbá fenntartja, hogy a károk megtérítésére kötelezés iránti kérelemnek való helyt adással kapcsolatban az ítélkezési gyakorlatban előírt valamennyi feltétel teljesül.

A fellebbező a megtámadott ítélet – fellebbviteli bizottság határozatának megsemmisítésére irányuló kérdéssel foglalkozó – 46–60. pontját is kifogásolja, mivel az ítéletnek ez a része abból a feltevésből indul ki, hogy nem lehet bizonyítani, hogy a fellebbviteli bizottság határozata nyilvánvaló értékelési hibát tartalmazott.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/25


A Közszolgálati Törvényszék F-82/15. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen Carlo De Nicola által 2016. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

(T-669/16. P. sz. ügy)

(2016/C 410/36)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: G. Ferabecoli ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Beruházási Bank

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt a jelen fellebbezésnek, valamint a megtámadott ítélet részleges megváltoztatásával helyezze hatályon kívül a rendelkező rész 2. pontját és az ítélet 12–13., 24., 55–57., 123–135., 157–165. pontját;

következésképpen – a keresetlevélben kérteknek megfelelően – kötelezze a másik felet az elszenvedett károk C. De Nicola részére történő megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügy a Közszolgálati Törvényszék 2016. július 21-i ítélete ellen irányul, amely elutasította a felperes keresetét, amely lényegében egyfelől a 2014. december 4-i azon határozat megsemmisítésére vonatkozott, amellyel az alperes megtagadta bizonyos orvosi költségek megtérítését, és amely kereset másfelől arra vonatkozott, hogy kötelezzék az alperest és az Európai Uniót a felperes által elszenvedett károk megtérítésére.

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező kifogásolja a lézerterápia tudományos érvényességével kapcsolatban a megtámadott ítéletben szereplő megállapításokat.

A fellebbező továbbá fenntartja, hogy a jelen ügyben teljesülnek a mind a vagyoni, mind pedig a nem vagyoni károk megtérítésével kapcsolatos feltételek.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/26


2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – Digital Rights Ireland kontra Bizottság

(T-670/16. sz. ügy)

(2016/C 410/37)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Írország) (képviselő: E. McGarr Solicitor)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak;

mondja ki, hogy a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló, 2016. július 12-i 2016/1250/EU bizottsági végrehajtási határozat a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibáját mutatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államokban a 95/46/EK irányelvnek (1) megfelelő a személyes adatok védelmének szintje;

mondja ki, hogy a megtámadott határozat semmis, és rendelje el a megtámadott határozat megsemmisítését a személyes adatok egyesült államokbéli védelmi pajzsának megfelelő jellegére vonatkozó részében;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes tíz jogalapra hivatkozik.

1.

Első, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nincs összhangban a 95/46 irányelv 25. cikkének (6) bekezdésével, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 47. cikkének fényében értelmezve.

2.

Második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nincs összhangban a 95/46 irányelv 25. cikkének (6) bekezdésével, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 47. cikkének, valamint az Európai Unió Bíróságának C-362/14. sz. Schrems-ítéletében foglaltak fényében értelmezve.

3.

Harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat I. és III-VII. mellékletében foglalt „adatvédelmi elvek”, valamint „a hatóságok hivatalos nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai” (Egyesült Államok) nem tekinthetők a 95/46 irányelv 25. cikkének (6) bekezdése értelmében vett „nemzetközi kötelezettségvállalásnak”.

4.

Negyedik, arra alapított jogalap, hogy a Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 („FISA Amendments Act of 2008”) rendelkezései olyan szabályozásnak tekinthetők, amelyek a hatóságok számára általános jellegű hozzáférést biztosítanak az elektronikus közlések tartalmához, következésképpen nincsenek összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartajának 7. cikkével.

5.

Ötödik, arra alapított jogalap, hogy a FISA Amendments Act of 2008 rendelkezései olyan szabályozásnak tekinthetők, amelyek a hatóságok számára általános alapon titkos jellegű hozzáférést biztosítanak az elektronikus közlések tartalmához, következésképpen nincsenek összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartajának 47. cikkével.

6.

Hatodik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, mivel nem ültette át hiánytalanul a 95/46 irányelvben foglalt rendelkezéseket (különösen 28. cikkének (3) bekezdését), prima facie nem garantálja megfelelő módon, hogy az Európai Unió polgárait az uniós jog címén megillető jogok teljes egészében biztosítva legyenek, amikor adataikat az Amerikai Egyesült Államok felé továbbítják.

7.

Hetedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nem összeegyeztethető az Európai Unió Alapjogi Chartajának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével.

8.

Nyolcadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, amennyiben lehetővé teszi a külföldi bűnüldöző hatóságok számára az elektronikus közlésekhez való szisztematikus hozzáférést, vagy, másodlagosan, nem biztosítja vagy nem biztosította a védelmet ezekkel szemben, jogellenes, mivel sérti az Európai Unió Alapjogi Chartája által kimondott magánélethez való jogot, az adatvédelmet, a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a gyülekezés és egyesülés szabadságát és az uniós jog általános elveit.

9.

Kilencedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, amennyiben lehetővé teszi a külföldi bűnüldöző hatóságok számára az elektronikus közlésekhez való szisztematikus hozzáférést, vagy, másodlagosan, nem biztosítja vagy nem biztosította a védelmet ezekkel szemben, és nem rendelkezik megfelelő jogorvoslatról az EU azon polgárai számára, akik személyes adataiba betekintettek, megfosztja a magánszemélyeket a hatékony jogorvoslathoz való jogtól és a megfelelő ügyintézéshez való jogtól, megsértve ezzel az Európai Unió alapjogi Chartáját és az uniós jog általános elveit.

10.

Tizedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, mivel nem ültette át hiánytalanul a 95/46 irányelvben foglalt jogokat (különösen a 14. és 15. cikket), prima facie nem garantálja megfelelő módon, hogy az Európai Unió polgárait az uniós jog címén megillető jogok teljes egészében biztosítva legyenek, amikor adataikat az Amerikai Egyesült Államok felé továbbítják.


(1)  A személyes adatok fedolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/27


2016. szeptember 21-én benyújtott kereset – C=Holdings kontra EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

(T-672/16. sz. ügy)

(2016/C 410/38)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: C=Holdings BV (Oldenzaal, Hollandia) (képviselők: P. Maeyaert és K. Neefs ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Trademarkers NV (Antwerpen, Belgium)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: Felperes

A vitatott védjegy: A „C=commodore” szóelemet magában foglaló, az Európai Uniót megjelölő nemzetközi ábrás védjegy – 907 082. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. július 13-án hozott határozata (R 2585/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az elutasította a felperes fellebbezését, és utalja vissza az ügyet a fellebbezési tanács elé;

az EUIPO-t kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának és a 75. cikkének megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/28


2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Wirecard kontra EUIPO (mycard2go)

(T-675/16. sz. ügy)

(2016/C 410/39)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Wirecard AG (Aschheim, Németország) (képviselő: A. Bayer ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„mycard2go” uniós védjegy -14 303 416. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. július 21-én hozott határozata (R 282/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és az ügyet a 014303416. sz. uniós védjegyre vonatkozó bejelentési eljárás folytatása céljából utalja vissza az alperes elé;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve az EUIPO előtti fellebbezési eljárás során felmerült költségek viselését is.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/29


2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Wirecard kontra EUIPO (mycard2go)

(T-676/16. sz. ügy)

(2016/C 410/40)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Wirecard AG (Aschheim, Németország) (képviselő: A. Bayer ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„mycard2go” szóelemet tartalmazó uniós ábrás védjegy -14 303 457. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. július 21-én hozott határozata (R 280/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és az ügyet a 014303457. sz. uniós védjegyre vonatkozó bejelentési eljárás folytatása céljából utalja vissza az alperes elé;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve az EUIPO előtti fellebbezési eljárás során felmerült költségek viselését is.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/29


2016. szeptember 21-én benyújtott kereset – KUKA Systems kontra EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

(T-683/16. sz. ügy)

(2016/C 410/41)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: KUKA Systems GmbH (Augsburg, Németország) (képviselők: B. Maneth és C. Huch-Hallwachs ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„MATRIX BODY SHOP” uniós szóvédjegy – 14 182 661. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. július 19-én hozott határozata (R 2503/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/30


2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontra EUIPO – Maan (Páraelszívó)

(T-684/16. sz. ügy)

(2016/C 410/42)

A keresetlevél nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Sanok, Lengyelország) (képviselő: M. Żabińska ügyvéd [radca prawny])

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Maan sp. z o.o. (Grójec, Lengyelország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: Felperes

A vitatott formatervezési minta: 1 775 792-0002. sz. közösségi formatervezési minta

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2016. július 13-án hozott határozata (R 1212/2015-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 4. cikke (1) bekezdésének és 6. cikkének megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/30


2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Jiménez Gasalla kontra EUIPO (B2B SOLUTIONS)

(T-685/16. sz. ügy)

(2016/C 410/43)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Carlos Javier Jiménez Gasalla (Madrid, Spanyolország) (képviselő: E. Estella Garbayo ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „B2B SOLUTIONS” európai uniós szóvédjegy – 14 016 224. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. július 22-én hozott határozata (R 244/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. július 22-i határozatát;

helyezze hatályon kívül az EUIPO első fokon hozott 2015. december 9-i határozatát, amely helyt adott az ügy tárgyát képező védjegy lajstromozásának teljeskörű megtagadása iránti kérelemnek;

változtassa meg a korábbi határozatokat úgy, hogy a bejelentő védjegyét teljes egészében lajstromozzák;

az EUIPO-ot kötelezze a jelen eljárás, valamint az EUIPO előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, valamint (2) bekezdésének megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/31


2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

(T-687/16. sz. ügy)

(2016/C 410/44)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Isztambul, Törökország) (képviselők: J. Güell Serra és E. Stoyanov Edissonov ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Joaquín Nadal Esteban (Alcobendas, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: A „STYLO & KOTON” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy – 9 917 436. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: Az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2016. június 14-én hozott határozata (R 1779/2015-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

kötelezze az EUIPO-t a szóban forgó védjegy törlésére;

az EUIPO-t és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/32


2016. szeptember 28-án benyújtott kereset – Janssen-Cases kontra Bizottság

(T-688/16. sz. ügy)

(2016/C 410/45)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mercedes Janssen-Cases (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. -N. Louis és N. De Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság 2016. június 15-i, a Bizottsági mediátor tisztségének egy másik jelölt kinevezése általi betöltéséről és a felperes e tisztségre benyújtott pályázatának elutasításáról szóló határozatokat;

kötelezze a Bizottságot a felperes részére százezer euró összeg megfizetésére a bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítéseként;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a megerősített mediátori szolgálatról szóló, C(2002)601 bizottsági határozat 6. cikke (3) bekezdésének megsértésére alapított jogalap, mivel a megtámadott határozatokat a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság főigazgatójának javaslata alapján a személyzeti bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság fogadott el, miközben azok a Bizottság Elnökének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

2.

A második, az Alapjogi Charta 27. cikkének megsértésére alapított jogalap, amely a munkavállalóknak a tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való jogát, a jelen esetben a Bizottság személyzeti bizottságával való hatékony konzultációhoz való jogot rögzíti.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság a Bizottsági Közvetítő tisztségének betöltése érdekében az eljárások során visszaélt hatáskörével.

4.

A negyedik, az indokolási kötelezettség megsértésére, a nyilvánvaló mérlegelési hibára, a bizalomvédelem, az arányosság és a megfelelő ügyintézés elveinek megsértésére alapított jogalap.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/32


A Törvényszék 2016. szeptember 7-i végzése – Gemeente Eindhoven kontra Bizottság

(T-370/13. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/46)

Az eljárás nyelve: holland

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 274., 2013.9.21.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/33


A Törvényszék 2016. szeptember 19-i végzése – Indecopi kontra EUIPO – Synergy Group (PISCO)

(T-446/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/47)

Az eljárás nyelve: spanyol

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/33


A Törvényszék 2016. szeptember 19-i végzése – Indecopi kontra EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

(T-447/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/48)

Az eljárás nyelve: spanyol

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/33


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

(T-463/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/49)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/33


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Othman kontra Tanács

(T-464/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/50)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/33


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

(T-465/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/51)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/34


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

(T-466/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/52)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/34


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

(T-467/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/53)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/34


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Souruh kontra Tanács

(T-468/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/54)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/34


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Bena Properties kontra Tanács

(T-469/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/55)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/34


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Cham kontra Tanács

(T-470/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/56)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/35


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

(T-471/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/57)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/35


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

(T-705/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/58)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/35


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

(T-706/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/59)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 38., 2016.2.1.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/35


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Souruh kontra Tanács

(T-707/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/60)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/35


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Cham és Bena Properties kontra Tanács

(T-708/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/61)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/36


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

(T-709/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/62)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/36


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

(T-710/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/63)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/36


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Othman kontra Tanács

(T-711/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/64)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/36


A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

(T-714/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/65)

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/36


A Törvényszék 2016. szeptember 6-i végzése – Skechers USA France kontra EUIPO – IM Production (Cipők)

(T-9/16. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/66)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 98., 2016.3.14


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/37


A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – NI kontra európai adatvédelmi biztos

(T-237/16. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/67)

Az eljárás nyelve: spanyol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 260., 2016.7.18.


Közszolgálati Törvényszék

7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/38


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. június 15-i végzése – Stepien és Animali kontra Bizottság

(F-61/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele - A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat - Sérelmet nem okozó aktus - A kereset elfogadhatatlansága - Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem - Az eljárási szabályzat 83. cikke))

(2016/C 410/68)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Beata Stepien (Brüsszel, Belgium) és Mario Animali (Brüsszel) (képviselők kezdetben: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és S. Orlandi avocats, később: D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis és S. Orlandi avocats, ezt követően: J.-N. Louis és S. Orlandi avocats, végül: J.-N. Louis avocat)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: J. Baquero Cruz és D. Martin meghatalmazottak, később: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, ezt követően: G. Gattinara meghatalmazott, végül: G. Gattinara és F. Simonetti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek átvitel iránti kérelmeit követően hatálybalépett új általános végrehajtási feltételek figyelembevétele alapján kiszámított, a Bizottságnál való szolgálatbalépést megelőzően szerzett nyugdíjjogosultságok átviteléről szóló tervezetek megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Beata Stepien és Mario Animali maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 227., 2012.7.28., 38. o.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/38


A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Wille és Skovsboell kontra Bizottság

(F-75/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele - A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat - Sérelmet nem okozó aktus - A kereset elfogadhatatlansága - Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem - Az eljárási szabályzat 83. cikke))

(2016/C 410/69)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Daniel Wille (Mouscron, Belgum) és Bo Skovsboell (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és S. Orlandi ügyvédek, később D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis és S. Orlandi ügyvédek, majd J.-N. Louis és S. Orlandi ügyvédek, végül J.-N. Louis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben J. Baquero Cruz és D. Martin meghatalmazottak, később J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, majd G. Gattinara meghatalmazott, végül G. Gattinara és F. Simonetti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság szolgálatába lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultságok jóváírásának kiszámítására vonatkozó határozat és a felperesek által benyújtott panaszt elutasító határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Daniel Wille és Bo Skovsboell maguk viselik saját költségeiket és kötelesek viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 287., 2012.9.22., 41. o.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/39


A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Poniskaitis kontra Bizottság

(F-152/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele - A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat - Sérelmet nem okozó aktus - A kereset elfogadhatatlansága - Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem - Az eljárási szabályzat 83. cikke))

(2016/C 410/70)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jonas Poniskaitis (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és S. Orlandi ügyvédek, később D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis és S. Orlandi ügyvédek, majd J.-N. Louis és S. Orlandi ügyvédek, végül J.-N. Louis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben D. Martin meghatalmazottak és G. Gattinara meghatalmazottak, később J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, majd G. Gattinara meghatalmazott, végül G. Gattinara és F. Simonetti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultságok jóváírásának az új általános végrehajtási rendelkezések alapján történő kiszámítására vonatkozó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Jonas Poniskaitis maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 71., 2013.3.9., 30. o.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/40


A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Marinozzi kontra Bizottság

(F-39/15. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Nyugdíjak - Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele - A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat - Sérelmet nem okozó aktus - A kereset elfogadhatatlansága - Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem - Az eljárási szabályzat 83. cikke))

(2016/C 410/71)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gabrio Marinozzi (Santo Domingo, Dominikai Köztársaság) (képviselők: J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, később G. Gattinara meghatalmazott, végül G. Gattinara és F. Simonetti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitelére vonatkozó, a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének új, 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezéseit alkalmazó javaslat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Gabrio Marinozzi maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 178., 2015.6.1., 27. o.


7.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 410/40


A Közszolgálati Törvényszék 2016. június 6-i végzése – Matzke kontra Bizottság

(F-87/15. sz. ügy) (1)

(2016/C 410/72)

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 262., 2015.8.10., 43. o.