ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 293

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. augusztus 12.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2016/C 293/01

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás) végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

A Bizottság közleménye a tagállamok gépekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra és 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)  ( 1 )

68


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/1


A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról irányelv végrehajtása keretében

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 293/01)

Az alábbi jegyzék a nyomástartó berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványokat, valamint a nyomástartó berendezések gyártásához használt anyagokra vonatkozó, harmonizált támogató szabványokat illetően tartalmaz hivatkozásokat. Az anyagokra vonatkozó harmonizált támogató szabványok esetében az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés vélelme a szabvány szerinti anyagok műszaki adataira korlátozódik és nem tételezik fel az anyag megfelelőségét a berendezés valamely különleges egységének vonatkozásában. Következésképpen az anyagra vonatkozó szabványban meghatározott műszaki adatokat meg kell vizsgálni a berendezés különleges egységére vonatkozó tervezési követelmények tekintetében annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a a nyomástartó berendezésekről szóló irányelvben foglalt alapvető biztonsági követelmények.

ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Hordozható tűzoltó készülékek. 8. rész: Legfeljebb 30 bar megengedhető nyomású tűzoltó készülékek kialakítása, nyomásállósága és mechanikai vizsgálatai

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 19:2016

Ipari csőszerelvények. Fémszerelvények megjelölése

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automata blokkégők folyékony tüzelőanyagokhoz

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Gáznyomás-szabályozók 100 bar bemenőoldali nyomásig

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 2. rész: Tervezés, gyártás, vizsgálat, megjelölés és dokumentálás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Ipari csőszerelvények. Fém pillangószelepek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Nyomástartó berendezések. 4. rész: Fémanyagok szállítási műszaki feltételeinek megállapítása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Nyomástartó berendezések. 5. rész: A szerkezeti anyagok megfelelőségének és ellenőrzésének dokumentálása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Nyomástartó berendezések. 7. rész: Nem fűtött nyomástartó berendezések biztonsági rendszerei

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 1. rész: Acélkarimák

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 3. rész: Ötvözött rézkarimák

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 4. rész: Ötvözött alumíniumkarimák

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1171:2015

Ipari csőszerelvények. Öntöttvas tolózárak

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kriogén tartályok. Alapanyagok. 1. rész: Szívóssági követelmények - 80 oC-nál kisebb hőmérsékletekhez

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogén tartályok. Alapanyagok. 2. rész: Szívóssági követelmények –80 oC és –20 oC hőmérséklet között

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1349:2009

Ipari folyamatszabályozó szelepek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Karimák és kötéseik. Csavarkötések. 4. rész: A 97/23/EK nyomástartó berendezések irányelv alá tartozó berendezések csavarkötéseinek kiválasztása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1562:2012

Öntészet. Tempervas

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1563:2011

Öntészet. Gömbgrafitos öntöttvas

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1564:2011

Öntészet. Auszferrites gömbgrafitos öntöttvas

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Karimák és kötéseik. Kör alakú, tömítéssel szerelt karimás kötések tervezési szabályai. 1. rész: Számítás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kriogén tartályok. Szelepek kriogén üzemhez

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1653:1997

Réz és rézötvözetek. Finom- és durvalemez kazánokhoz, nyomástartó berendezésekhez és melegvíz-tároló egységekhez

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 1759-3:2003

Karimák és kötéseik. Osztály szerinti jelölésű, kör alakú karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 3. rész: Ötvözött rézkarimák

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Karimák és kötéseik. Osztály szerinti jelölésű, kör alakú karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 4. rész: Ötvözött alumíniumkarimák

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogén tartályok. Gáz és szerkezeti anyag összeférhetősége

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Mozgatható tűzoltó készülékek. 2. rész: Szerkezeti, nyomásállósági követelmények és az EN 1866-1-nek megfelelő, legfeljebb 30 bar maximális nyomású tűzoltó készülékek mechanikai vizsgálata

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Mozgatható tűzoltó készülékek. 3. rész: Az EN 1866-1 szerinti szén-dioxiddal oltó berendezés összeszerelési, kialakítási és nyomásállósági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1983:2013

Ipari csőszerelvények. Acél gömbcsapok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1984:2010

Ipari csőszerelvények. Acél tolózárak

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 1. rész: Biztonsági szerelvények (ISO 4126-1:2013)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 3. rész: Biztonsági szerelvények és hasadótárcsás biztonsági szerkezetek kombinációja (ISO 4126-3:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 4. rész: Önműködő biztonsági szerelvények (ISO 4126-4:2013)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 5. rész: Szabályozott, biztonsági lefúvató rendszerek (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 7. rész: Közös adatok (ISO 4126-7:2013)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 2. rész: Alumínium és alumíniumötvözetek (ISO 9606-2:2004)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 3. rész: Réz és rézötvözetek (ISO 9606-3:1999)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 4. rész: Nikkel és nikkelötvözetek (ISO 9606-4:1999)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 5. rész: Titán és titánötvözetek, cirkónium és cirkóniumötvözetek (ISO 9606-5:2000)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2012)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 1. rész: Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 2. rész: Ötvözetlen és ötvözött acélok növelt hőmérsékleten előírt tulajdonságokkal

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 3. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, normalizált acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 4. rész: Hidegszívós nikkelötvözésű acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 5. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, termomechanikusan hengerelt acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 6. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, nemesített acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 7. rész: Korrózióálló acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10204:2004

Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Nyomástartó acélöntvények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 3. rész: Ötvözött, finomszemcsés acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: Korrózióálló acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú ötvözetlen acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10217-2:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10217-3:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 3. rész: Ötvözött, finom szemcsés acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10217-4:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10217-5:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, fedett ívű hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10217-6:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 6. rész: Kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, fedett ívű hegesztéssel készült, ötvözetlen acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10217-7:2014

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 7. rész: Korrózióálló acélcsövek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 1. rész: Szabadon alakított kovácsdarabok általános követelményei

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10222-2:1999

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 2. rész: Melegszilárd ferrites és martenzites acélok

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 3. rész: Hidegszívós, nikkellel ötvözött acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 4. rész: Nagy folyáshatárú, hegeszthető, finom szemcsés acélok

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 10222-5:1999

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 5. rész: Martenzites, ausztenites és ausztenites-ferrites korrózióálló acélok

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Tompavarratos csőszerelvények. 2. rész: Tételesen ellenőrzött, ötvözetlen és ferrites, ötvözött acélok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Tompavarratos csőszerelvények. 4. rész: Tételesen ellenőrzött, alakított ausztenites és ausztenites-ferrites (duplex) korrózióálló acélok

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10269:2013

Melegszilárd és/vagy hidegszívós acélok és nikkelötvözetek kötőelemekhez

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10272:2007

Korrózióálló acélrudak nyomástartó berendezésekhez

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10273:2007

Melegszilárd, hegeszthető acélból melegen hengerelt rudak nyomástartó berendezésekhez

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Nagy méretpontosságú acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Hidraulikus és pneumatikus rendszerek varrat nélküli, hidegen húzott csövei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Nagy méretpontosságú acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. 6. rész: Hidraulikus és pneumatikus rendszerek hegesztett, hidegen húzott csövei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Poli (vinilidén-fluorid) (PVDF). Az alkotóelemek és a rendszer műszaki követelményei (ISO 10931:2005)

Ez az első közzététel

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 12178:2003

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Folyadékszintjelző készülékek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12263:1998

Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Biztonsági kapcsolókészülékek nyomáshatároláshoz. Követelmények és vizsgálatok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Ipari csőszerelvények. Fém csőszerelvények vizsgálata. 1. rész: Nyomáspróbák, vizsgálati eljárások és átvételi feltételek. Kötelező előírások

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12284:2003

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Szelepek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12288:2010

Ipari csőszerelvények. Rézötvözet tolózárak

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12392:2016

Alumínium és alumíniumötvözetek. Alakított termékek. Nyomástartó berendezések gyártására szánt termékek külön követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12420:2014

Réz és rézötvözetek. Kovácsdarabok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogén tartályok. Hajlékony kriogén tömlők

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12451:2012

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű csövek hőcserélőkhöz

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12452:2012

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, hengerelt, bordás csövek hőcserélőkhöz

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Ipari csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 1. rész: Acél szerelvényházak táblázatos számítási módszere

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 2. rész: Acél szerelvényházak számítási módszere

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 3. rész: Tapasztalati módszer

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Ipari csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 4. rész: Acéltól eltérő fémből gyártott szerelvényházak számítási módszere

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12542:2010

LPG-berendezések és -tartozékok. Sorozatgyártású, legfeljebb 13 m^3Ą űrtartalmú, helyhez kötött, hengeres, hegesztett acéltartály cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG) tárolására. Tervezés és gyártás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Réz és rézötvözetek. Hűtők és légkondicionálók varratmentes csövei. 1. rész: A csőhálózatok csövei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Réz és rézötvözetek. Hűtők és légkondicionálók varratmentes rézcsövei. 2. rész: A berendezés csövei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12778:2002

Konyhaeszközök. Háztartási kukta

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 12952-1:2015

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 1. rész: Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 2. rész: Kazánok és segédberendezéseik nyomással terhelt részeinek szerkezeti anyagai

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 3. rész: Nyomással terhelt részek tervezése és számítása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 5. rész: A kazán nyomással terhelt részeinek gyártása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 6. rész: A kazán nyomással terhelt részei gyártásának, dokumentációjának és megjelölésének ellenőrzése

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 7. rész: Kazánberendezések követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 8. rész: Kazánok gáz- és folyékony halmazállapotú tüzelőanyagot eltüzelő berendezéseinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 9. rész: Kazánok szilárd, porlasztott tüzelőanyagú tüzelőberendezéseinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 10. rész: A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 11. rész: A kazánok és tartozékaik határolóberendezéseinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 14. rész: Nyomás alatt cseppfolyósított ammóniát és ammónia vizes oldatát használó, a füstgázt nitrogén-oxidoktól mentesítő (DENOX-) rendszerek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 16. rész: Kazánok szilárd tüzelőanyagú, rostélyos és fluidágyas tüzelőberendezéseinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 18. rész: Üzemeltetési útmutatás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Nagy vízterű kazánok. 1. rész: Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Nagy vízterű kazánok. 2. rész: Kazánok és tartozékaik nyomással terhelt részeinek anyagai

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Nagy vízterű kazánok. 3. rész: Nyomással terhelt részek tervezése és számítása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Nagy vízterű kazánok. 4. rész: A kazán nyomással terhelt részeinek gyártása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Nagy vízterű kazánok. 5. rész: Gyártásközi ellenőrzés, dokumentáció és a kazán nyomással terhelt részeinek megjelölése

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Nagy vízterű kazánok. 6. rész: Kazánberendezések követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Nagy vízterű kazánok. 7. rész: Kazánok gáz- és folyékony halmazállapotú tüzelőanyagot eltüzelő berendezéseinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Nagy vízterű kazánok. 8. rész: A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök követelményei

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Nagy vízterű kazánok. 9. rész: A kazánok és tartozékaik határolóeszközeinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Nagy vízterű kazánok. 12. rész: Kazánok szilárd tüzelőanyagú, rostélyos tüzelőberendezéseinek követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Nagy vízterű kazánok. 13. rész: Használati utasítások

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Föld feletti GRP-tartályok és -edények. 1. rész: Nyersanyagok. Részletes előírások és átvételi feltételek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Föld feletti GRP-tartályok és -edények. 2. rész: Összetett anyagok. Kémiai ellenálló képesség

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Föld feletti GRP-tartályok és -edények. 3. rész: Tervezés és gyártás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13134:2000

Keményforrasztás. A technológia jóváhagyása

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13136:2013

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Nyomáslefúvató készülékek és kapcsolódó csővezetékeik. Számítási módszerek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13175:2014

LPG-berendezések és -tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok szelepeinek és szerelvényeinek előírásai és vizsgálata

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13348:2016

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek orvosi gázokhoz vagy vákuumhoz

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kriogén tartályok. Kriogén üzemű csatlakoztatók töltéshez és lefejtéshez

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13397:2001

Ipari csőszerelvények. Fém membránszelepek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 1. rész: Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13445-2:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Szerkezeti anyagok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13445-4:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 4. rész: Gyártás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 5. rész: Ellenőrzés és vizsgálat

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 6. rész: Gömbgrafitos öntöttvasból kialakított nyomástartó edények és a nyomással terhelt részek tervezési és gyártási követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Nem fűtött nyomástartó edények. 8. rész: Alumíniumból és alumíniumötvözetből készült nyomástartó edények kiegészítő követelményei

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogén tartályok. Vákuumszigetelésű, rögzített tartályok. 1. rész: Alapkövetelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogén tartályok. Vákuumszigetelésű, rögzített tartályok. 2. rész: Tervezés, gyártás, ellenőrzés és vizsgálat

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 1. rész: Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 2. rész: Anyagok

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13480-3:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 4. rész: Gyártás és szerelés

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13480-5:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 5. rész: Ellenőrzés és vizsgálatok

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13480-6:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 6. rész: Földbe fektetett csővezetékek kiegészítő követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Fémből készült ipari csővezetékek. 8. rész: Alumíniumból és alumíniumötvözetekből készült csővezetékek kiegészítő követelményei

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 13547:2013

Ipari csőszerelvények. Rézötvözetű gömbcsapok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Keményforrasztás. Keményforrasztók és keményforrasztógép-kezelők minősítése (ISO 13585:2012)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kriogén tartályok. A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 1. rész: Kriogén üzem biztonsági szelepei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogén tartályok. A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 2. rész: Kriogén üzem hasadótárcsás védőeszközei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13709:2010

Ipari csőszerelvények. Acél gömbházas elzárószelepek és elzárható visszacsapó szelepek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13789:2010

Ipari csőszerelvények. Öntöttvas gömbházas szelepek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13831:2007

Zárt tágulási tartály beépített membránnal, vízbe való telepítésre

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13835:2012

Öntészet. Ausztenites öntöttvasak

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13923:2005

Szálerősítésű FRP nyomástartó edények. Anyagok, tervezés, gyártás és vizsgálat

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14129:2014

LPG-berendezések és –tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló nyomástartó edények lefúvató szelepei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogén tartályok. Rögzített, nem vákuumszigetelésű tartályok. 1. rész: Alapkövetelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogén tartályok. Rögzített, nem vákuumszigetelésű tartályok. 2. rész: Tervezés, gyártás, ellenőrzés és vizsgálat

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogén tartályok. Rögzített, nem vákuumszigetelésű tartályok. 3. rész: Üzemeltetési követelmények

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN 14222:2003

Kazánok korrózióálló acélból

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Nyomástartó berendezések hűtőberendezésekhez és hőszivattyúkhoz. 1. rész: Edények. Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Nyomástartó berendezések hűtőrendszerekhez és hőszivattyúkhoz. 2. rész: Csővezetékezés. Általános követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Gáztöltésű hidraulika-energiatárolók hidraulikai alkalmazásokhoz

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Gáznyomás-szabályozó állomások és készülékek biztonsági berendezései. Biztonsági gázelzáró eszközök legfeljebb 100 bar bemenőoldali nyomásig

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Fűtőkazánok. Blokkégős fűtőkazánok. Legfeljebb 10 MW névleges teljesítmény és legfeljebb 110 oC üzemi hőmérséklet

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14570:2014

LPG-berendezések és -tartozékok. LPG- tartályok föld feletti és föld alatti szerelvényei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Fém gégecsőtömlő-szerelvények nyomás alatti alkalmazásra. 1. rész: Követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Fém lencsekompenzátorok nyomástartó alkalmazásokhoz

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Gázellátó rendszerek. Gázvezetékek berendezései 0,5 bar feletti üzemi nyomású ipari telepítések esetén és 5 bar feletti üzemi nyomású ipari és nem ipari telepítések esetén.1. rész: A tervezés, az anyagok, a szerkezeti kialakítás, a felügyelet és a vizsgálatok részletes funkcionális követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Akrilnitril–butadién–sztirol (ABS), kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) és klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). Az alkotóelemek és a rendszer követelményei. Metrikus sorozat (ISO 15493:2003)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés gyártás előtti hegesztési próbával (ISO 15613:2004)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2004)

Ez az első közzététel

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 2. rész: Az alumínium és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-2:2005)

Ez az első közzététel

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 4. rész: Az alumíniumöntvények kikészítő hegesztése (ISO 15614-4:2005)

Ez az első közzététel

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 5. rész: Titán, cirkónium és ötvözeteik ívhegesztése (ISO 15614-5:2004)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 6. rész: Réz és ötvözetei ív- és gázhegesztése (ISO 15614-6:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 7. rész: Felrakó hegesztés (ISO 15614-7:2007)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 8. rész: Csövek hegesztése cső-csőfal kötés esetén (ISO 15614-8:2016)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 11. rész: Elektron- és lézersugaras hegesztés (ISO 15614-11:2002)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Hegesztés. Fémek dörzshegesztése (ISO 15620:2000)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Nem fűtött nyomástartó edények. Nyomástartó edények és legfeljebb 15 %-os szakadási nyúlású öntöttvasból előállított nyomás alatti részek tervezési és gyártási követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló műanyag golyós szelep (ISO 16135:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló pillangószelep (ISO 16136:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló visszacsapó szelep (ISO 16137:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló műanyag membránszelep (ISO 16138:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló tolózár (ISO 16139:2006)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 16767:2016

Ipari csőszerelvények. Acél és öntöttvas ellenőrző szelepek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kriogén tartályok. Vákuumszigetelésű, rögzített tartályok. 2. rész: Üzemeltetési követelmények (ISO 21009-2:2015)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kriogén tartélyok. Nyomáshatároló biztonsági tartozékok kriogén üzemhez. 3. rész: A méretek és a kapacitás meghatározása (ISO 21013-3:2016)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló gömbházas szelep (ISO 21787:2006)

Ez az első közzététel

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU rendelet (2) 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A helyesbítésekre való hivatkozások („… / AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. Az Európai Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz: európai szabványügyi szervezetek:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL C 338., 2014.9.27., 31–34. o.


12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/26


A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről végrehajtása keretében

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 293/02)

ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

A 2014/53/EU irányelv azon cikke(i), amely(ek)re a szabvány vonatkozik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdése és 3. cikke (3) bekezdésének g) pontja szerinti alapvető követelményeket tartalmazó harmonizált szabvány

2016/07/08

 

 

3. cikk (2) bekezdés; 3. cikk (3) bekezdés g) pont

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

A légiforgalmi, VHF-sávú mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és állandó helyű, amplitúdómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. 2. rész: Rádióműsor-vevőkészülékek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

2016/07/08

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Általános kommunikációs célú VHF-rádiótelefon-berendezések és az ezekhez tartozó, D-osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

Ez az első közzététel

 

 

3. cikk (2) bekezdés; 3. cikk (3) bekezdés g) pont

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

2016/07/08

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és perifériák (ULP-AMI-P). 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

2016/07/08

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2 483,5 MHz-től 2 500 MHz-ig terjedő tartományban működő gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszerek (MBANS-ek). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

Ez az első közzététel

 

 

3. cikk (2) bekezdés

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU rendelet (2) 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A helyesbítésekre való hivatkozások („… / AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. Az Európai Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL C 338., 2014.9.27., 31. o.


12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/29


A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás) végrehajtása keretében

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 293/03)

ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. Silókban, tartályokban, földfelszín alatti tartályokban és töltőgaratokban tárolt ömlesztett anyagok berendezéseinek biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi követelményei

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. Ömlesztett anyagok anyagmozgató berendezéseinek biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi követelményei a rögzítetten telepített hevederes szállítószalagok kivételével

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. Egységrakományok mechanikai mozgatóberendezéseinek biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi követelményei

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. Ömlesztett anyagok rögzítetten telepített hevederes szállítószalagjainak biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi követelményei

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 1155:1997

Zárak és épületvasalatok. Villamos működtetésű rögzítőberendezések nyílóajtókhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

2016.5.13.

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád szabványa. Zavartűrés

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termékszabvány. 1. rész: Nem tűz- vagy füstgátló termékek

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 13309:2010

Építőipari gépek. Belső energiaellátású gépek elektromágneses összeférhetősége

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Gépek biztonsága. Gépjárművek gépi működtetésű parkolóberendezése. A tervezés, a gyártás, a létesítés és az üzembe helyezés biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelményei

2016.5.13.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses összeférhetőség. Vizsgálati módszerek és átvételi feltételek (ISO 14982:1998)

2016.5.13.

 

 

CEN

EN 16361:2013

Gépi működtetésű átjáróajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. Elsősorban gépi működtetésű beépítésre tervezett, tűzálló és füstgátló tulajdonság nélküli, nem nyíló típusú átjáróajtó-rendszerek

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz – 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 1. rész: Általános előírások, frekvenciasávok és elektromágneses zavarok

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz – 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-1. rész: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetben való használatra szánt, a 95 kHz – 148,5  kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

2016.5.13.

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz – 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-2. rész: Ipari környezetben való használatra szánt, a 95 kHz – 148,5  kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

2016.5.13.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

2016.5.13.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz – 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-3. rész: Villamosenergia-szolgáltatók és -elosztók használatára szánt, a 3 kHz – 95 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

2016.5.13.

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgűltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlőkészülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Telepített energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Riasztórendszerek. 4. rész: Elektromágneses összeférhetőség. Termékcsaládszabvány: Tűzjelző, behatolásjelző, támadásjelző, zárt láncú televíziós megfigyelő-rendszerek, beléptetőrendszerek és személyi riasztórendszerek alkatrészeinek zavartűrési követelményei

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronikus taxaméterek

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromágneses összeférhetőség. Villamos készülékek éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Közúti forgalomirányító rendszerek. Elektromágneses összeférhetőség

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Sugárzás

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Kisfeszültségu villamos hálózatokban, 1,6 MHz – 30 MHz frekvenciatartományban használt kommunikációs készülékek és rendszerek. 2-1. rész: Lakóépületi, kereskedelmi és ipari környezet. Zavarturési követelmények

2016.5.13.

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. Kiegészítő szabvány. Kapcsolók és szerelvényeik lakások és épületek elektronikus rendszereiben (HBES)

2016.5.13.

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 1. rész: Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. Fogyasztásmérő berendezések (A, B és C osztály)

IEC 62052-11:2003 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. A légiforgalmi földi világítás vezérlő- és megfigyelő-rendszereinek műszaki követelményei. Egyes lámpák szelektív kapcsoló és megfigyelőegységei

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 5-1. rész: EMC-követelmények, feltételek és a vizsgálat felépítése

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 5-2. rész: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 5-3. rész: Ipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Járművekben használt, kereskedelmi elektronikus készülékek termékcsaládszabványa

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Továbbfejlesztett vizuális dokkolásirányító rendszerek (A-VDGS)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

EMC hálózati szabvány. 1. rész: Távbeszélő-vezetékeket használó vezetékes távközlőhálózatok

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

EMC hálózati szabvány. 2. rész: Koaxiális kábeleket használó vezetékes távközlőhálózatok

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Hálózati frekvenciás túlfeszültség-védelmi eszközök háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra

2016.5.13.

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

2016.5.13.

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

2016.5.13.

3. megjegyzés

2017.7.28.

Cenelec

EN 50557:2011

Háztartási és hasonló jellegű használatú RCBO-/RCCB-megszakítók visszakapcsoló készülékeinek (ARD-k) követelményei

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Kisfeszültségű villamos hálózatokban használt kommunikációs készülékek. Rádiózavar-jellemzők. 1. rész: Otthoni használatú készülékek

2016.5.13.

EN 55022:2010

EN 55032:2012

2.1. megjegyzés

2016.10.9.

Cenelec

EN 55011:2009

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. A rádiófrekvenciás zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek

CISPR 11:2009 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 55012:2007

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére

CISPR 12:2007

2016.5.13.

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás

CISPR 14-1:2005

2016.5.13.

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsalád-szabvány

CISPR 14-2:1997

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Villamos vílágítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei

CISPR 15:2005

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 55015:2013

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

2016.5.13.

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

2.1. megjegyzés

2016.6.12.

Cenelec

EN 55022:2010

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

CISPR 22:2008 (Módosítva)

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

CISPR 24:2010

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Multimédia berendezések elektromágneses összeférhetősége. Kibocsájtási követelmények

CISPR 32:2012

Ez az első közzététel

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

2.1. megjegyzés

2017.3.5.

 

EN 55032:2012/AC:2013

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató fényszabályozó készülékek termékcsalád-szabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video, audiovizuális és szórakoztató fény-vezérlő készülékek termékcsalád-szabványa. 2. rész: Zavartűrés

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges adatok és üzemi jellemzők

IEC 60034-1:2010 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 31. rész: Varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek egyedi biztonsági és EMC-előírásai

IEC 60204-31:2013

2016.5.13.

EN 60204-31:1998

2.1. megjegyzés

2016.5.28.

Cenelec

EN 60255-26:2013

Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények

IEC 60255-26:2013

2016.5.13.

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Elektronikus kapcsolók

IEC 60669-2-1:2002 (Módosítva) + IS1:2011 + IS2:2012

2016.5.13.

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Módosítva)

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60730-1:2010 (Módosítva)

2016.5.13.

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

2.1. megjegyzés

2016.6.28.

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-5. rész: Automatikus villamos égésszabályozó-rendszerek egyedi előírásai

IEC 60730-2-5:2000 (Módosítva)

Ez az első közzététel

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

2008.12.1.

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Módosítva)

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

2008.12.1.

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Módosítva)

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

2013.3.1.

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-6. rész: Automatikus, villamos nyomásérzékelő szabályozó- és vezérlőkészülékek előírásai, a mechanikai követelmények figyelembevételével

IEC 60730-2-6:2007 (Módosítva)

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-7. rész: Időzítőkészülékek és kapcsolóórák követelményei

IEC 60730-2-7:2008 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-8. rész: Villamos működtetésű vízszelepek egyedi előírásai, beleértve a mechanikai követelményeket

IEC 60730-2-8:2000 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Módosítva)

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő szabályozó- és vezérlőkészülékek követelményei

IEC 60730-2-9:2008 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2. rész: Villamos működtető szervek egyedi előírásai

IEC 60730-2-14:1995 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-15. rész: Automatikus, villamos légáramlás-, vízáramlás- és vízszintérzékelő szabályozó- és vezérlőkészülékek követelményei

IEC 60730-2-15:2008 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 2. rész: Működési feltételek. 1. főfejezet: Energiaellátás és elektromágneses összeférhetőség

IEC 60870-2-1:1995

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Általános követelmények. Vizsgálati módszerek és követelmények

IEC 60945:2002

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Általános előírások

IEC 60947-1:2007

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

2016.5.13.

3. megjegyzés

2017.10.14.

Cenelec

EN 60947-2:2006

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 2. rész: Megszakítók

IEC 60947-2:2006

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk

IEC 60947-3:2008

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-1. rész: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. Elektromechanikus kontaktorok és motorvédő kapcsolók

IEC 60947-4-1:2009

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-2. rész: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. Váltakozó áramú, félvezetős motorvezérlők és motorvédő kapcsolók

IEC 60947-4-2:2011

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-3. rész: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. Váltakozó áramú, félvezetős vezérlők és kontaktorok nem motoros terhelésekhez

IEC 60947-4-3:2014

2016.5.13.

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

2.1. megjegyzés

2017.6.11.

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-1. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. Elektromechanikus vezérlő-áramköri készülékek

IEC 60947-5-1:2003

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-2. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. Közelítéskapcsolók

IEC 60947-5-2:2007

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-3. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. Hibafeltételek mellett meghatározott viselkedésű közelítéskapcsolókra (PDF-ekre) vonatkozó követelményeik

IEC 60947-5-3:1999

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-6. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. Egyenáramú közbenső csatlakozás (interfész) közelítésérzékelőkhöz és kapcsolóerősítőkhöz (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-7. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. Analóg kimenetű közelítésérzékelő készülékek követelményei

IEC 60947-5-7:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-9. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. Áramlásimennyiség-kapcsolók

IEC 60947-5-9:2006

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Kisfeszültségu kapcsoló- és vezérlokészülékek. 6-1. rész: Többfunkciós berendezések. Átkapcsolóberendezések

IEC 60947-6-1:2005

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

2016.5.13.

3. megjegyzés

2017.1.17.

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 6-2. rész: Többfunkciós berendezések. Vezérlő és védelmi kapcsolókészülékek (vagy berendezések)

IEC 60947-6-2:2002

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 8. rész: Vezérlőegységek villamos forgógépek beépített hővédelméhez

IEC 60947-8:2003

2016.5.13.

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Ívhegesztő berendezések. 10. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények

IEC 60974-10:2014

2016.5.13.

EN 60974-10:2007

2.1. megjegyzés

2017.3.13.

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre)

IEC 61000-3-2:2014

2016.5.13.

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

2.1. megjegyzés

2017.6.30.

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások, a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén

IEC 61000-3-3:2013

2016.5.13.

EN 61000-3-3:2008

2.1. megjegyzés

2016.6.18.

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések

IEC 61000-3-11:2000

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromágneses összeférhetõség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségû rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenõáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése

IEC 61000-6-1:2005

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése

IEC 61000-6-2:2005

2016.5.13.

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa

IEC 61000-6-3:2006

2016.5.13.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

2016.5.13.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa

IEC 61000-6-4:2006

2016.5.13.

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló alkalmazásokra (RCCB-k). 1. rész: Általános előírások

IEC 61008-1:2010 (Módosítva)

2016.5.13.

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

2.1. megjegyzés

2017.6.18.

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Módosítva)

2016.5.13.

3. megjegyzés

2017.8.4.

Cenelec

EN 61009-1:2012

Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelemmel, háztartási és hasonló használatra (RCBO-védőkapcsolók). 1. rész: Általános előírások

IEC 61009-1:2010 (Módosítva)

2016.5.13.

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

2.1. megjegyzés

2017.6.18.

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programozható vezérlők. 2. rész: Készülék követelmények és vizsgálatok

IEC 61131-2:2007

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések. 3. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

IEC 61204-3:2000

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 1. rész: Általános követelmények

IEC 61326-1:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Érzékeny vizsgáló- és mérőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai EMC-védelem nélküli alkalmazásokhoz

IEC 61326-2-1:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Kisfeszültségű elosztórendszerekben használt hordozható vizsgáló-, mérő- és figyelőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai

IEC 61326-2-2:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-3. rész: Egyedi követelmények. Beépített vagy távoli jelszabályozású átalakítók vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai

IEC 61326-2-3:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-4. rész: Egyedi követelmények. Az IEC 61557-8 szerinti szigetelésfigyelő készülékek és az IEC 61557-9 szerinti szigetelés-hibakereső berendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai

IEC 61326-2-4:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-5. rész: Egyedi követelmények. A terepi készülékek IEC 61784-1, CP 3/2 szerinti interfészeinek vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai

IEC 61326-2-5:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok

IEC 61439-1:2011

2016.5.13.

 

 

Az EN 61439-1:2011 nem szolgáltat alapot a megfelelőség feltételezéséhez a szabványsorozat egy másik része nélkül.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítmény-kapcsoló- és teljesítmény-vezérlőberendezések

IEC 61439-2:2011

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzettség nélküli személyek által kezelhető elosztótáblák. (DBO)

IEC 61439-3:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 4. rész: Felvonulási területek berendezései (ACS)

IEC 61439-4:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései

IEC 61439-5:2010

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák)

IEC 61439-6:2012

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Háztartási és hasonló jellegű, érintésvédelmi célú áram-védőkészülékek (RCD-k). Elektromágneses összeférhetőség

IEC 61543:1995

2016.5.13.

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

2016.5.13.

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények

IEC 61547:2009 + IS1:2013

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Legfeljebb 1 000  V váltakozó és 1 500  V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 12. rész: Mérő- és megfigyelőeszközök működési jellemzői

IEC 61557-12:2007

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: EMC-követelmények és egyedi vizsgálati módszerek

IEC 61800-3:2004

2016.5.13.

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Időrelék ipari és lakossági felhasználásra. 1. rész: Követelmények és vizsgálatok

IEC 61812-1:2011

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Villamos szerelési anyagok. Maradékáram-monitorok háztartási és hasonló használatra (RcMs)

IEC 62020:1998

2016.5.13.

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Módosítva)

2016.5.13.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészülék–interfészek (CDI-k). 1. rész: Általános szabályok

IEC 62026-1:2007

2016.5.13.

 

 

Az EN 62026-1:2007 nem szolgáltat alapot a megfelelőség feltételezéséhez a szabványsorozat egy másik része nélkül.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlő-készülékinterfész rendszerek (CDI-k). 2. rész: Működtető érzékelő interfész (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészülék-interfészek (CDIs). 1. rész: Készülékhálózat

IEC 62026-3:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlő-készülékinterfész rendszerek (CDI-k). 7. rész: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). Elektromágneses összeférhetoségi (EMC) követelmények

IEC 62

IEC 62040-2:2005

2016.5.13.

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések

IEC 62052-11:2003

2016.5.13.

 

 

Az EN 62052-11:2003 nem szolgáltat alapot a megfelelőség feltételezéséhez az EN 62053 sorozat valamelyik része nélkül.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 21. rész: Tarifa- és terhelésszabályozó berendezések

IEC 62052-21:2004

2016.5.13.

 

 

Az EN 62052-21:2004 nem szolgáltat alapot a megfelelőség feltételezéséhez az EN 62054 sorozat valamelyik része nélkül.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 11. rész: Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (0,5 -ös, 1-es és 2-es osztály)

IEC 62053-11:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 21. rész: Sztatikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (1-es és 2-es osztály)

IEC 62053-21:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 22. rész: Sztatikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (0,2 S és 0,5 S osztály)

IEC 62053-22:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 23. rész: Sztatikus fogyasztásmérők meddő teljesítmény mérésére (2-es és 3-as osztály)

IEC 62053-23:2003

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. 11. rész: Elektronikus hangfrekvenciás vevők egyedi előírásai

IEC 62054-11:2004

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. 21. rész: A kapcsolóórák egyedi előírásai

IEC 62054-21:2004

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Az ellenállás-hegesztés berendezései. 2. rész: Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követelményei

IEC 62135-2:2007

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statikus átviteli rendszerek (STS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények

IEC 62310-2:2006 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

F-típusú és B-típusú áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel és a nélkül, háztartási és hasonló célokra

IEC 62423:2009 (Módosítva)

2016.5.13.

EN 62423:2009

2.1. megjegyzés

2017.6.19.

Cenelec

EN 62586-1:2014

A villamos energia minőségének mérése energiaellátó rendszerekben. 1. rész: Villamosenergia-minőségi eszközök (PQI)

IEC 62586-1:2013

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

A villamos energia minőségének mérése energiaellátó rendszerekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és bizonytalansági előírások

IEC 62586-2:2013

2016.5.13.

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Átívelésérzékelő eszközök (AFDD) általános követelményei

IEC

IEC 62606:2013 (Módosítva)

2016.5.13.

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromágneses összeférhetoségi és rádióspektrumügyek (ERM). Távközlo-hálózati berendezések. Elektromágneses összeférhetoségi (EMC) követelmények

2016.5.13.

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromágneses összeférhetoségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetoségi (EMC) szabványa. 1. rész: Közös muszaki követelmények

2016.5.13.

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 34. rész: A mobil telefonok külső tápegységének (EPS) sajátos feltételei

2016.5.13.

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU (2) rendelet 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A helyesbítésekre való hivatkozások („… / AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. Az Európai Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL C 338., 2014.9.27., 31–34. o.


12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/52


A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról végrehajtása keretében

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 293/04)

ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 1. rész: Általános követelmények

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 2. rész: Nyomó- és lakkozógépek, beleértve az előnyomó gépeket is

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Föld alatti bányák potenciálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és részegységek

2016.4.8.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1755:2015

Ipari targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros környezetben

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 1. rész: Éghető gáz- és gőzközegben üzemelő, II. csoportú motorok

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Föld alatti bányában üzemelő sújtólég és/vagy éghető por veszélyének kitett I. csoportú motorok

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Éghető porközegben üzemelő, II. csoportú motorok

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1839:2012

Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Bevonóanyag-porlasztó és -szóró berendezések. Biztonsági követelmények

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Bevonatkészítő üzemek. Mártó- és galvanizálóberendezések szerves folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Gépek a bevonóanyagok nyomás alatti forgatására és felvitelére. Biztonsági követelmények

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Keverőgépek bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények. 1. rész: Keverőgépek járművek újrafényezésére

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13012:2012

Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Szivárgásjelző rendszerek. 1. rész: Általános elvek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13237:2012

Potenciális robbanásveszélyes közegek. A potenciális robbanásveszélyes közegekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben használatos nem villamos berendezések. 2. rész: Védelem az áramlást korlátozó „fr” tokozással

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben használatos nem villamos berendezések. 3. rész: Védelem nyomásálló tokozással „d”

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Folyékony ásványolajtermékek helyhez kötött tartályainak töltésgátló berendezései. Követelmények és vizsgálati/értékelési módszerek. 1. rész: Töltésgátló berendezések elzáróberendezéssel

Ez az első közzététel

EN 13616:2004

2.1. megjegyzés

2017.7.11.

CEN

EN 13617-1:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13760:2003

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) töltő rendszer személy- és teherszállító gépjárművekhez. Töltőpisztoly, vizsgálati követelmények és méretek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. A por/levegő keverékek legkisebb gyújtási energiájának meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Daruk. Part menti (offshore) daruk. 1. rész: Általános rendeltetésű part menti (offshore) daruk

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 1. rész: A porfelhők legnagyobb robbanási nyomásának (pĄmax^) meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 2. rész: A porfelhők legnagyobb robbanásinyomás- növekedési sebességének (dp/dt)Ąmax^ meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 3. rész: A porfelhők alsó robbanási határának (ARH) meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 4. rész: A porfelhők oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14373:2005

Robbanáselfojtó rendszerek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14460:2006

Robbanásálló berendezés

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14491:2012

Szellőzőnyílásos porrobbanás-védelmi rendszerek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 1. rész: Gépi hajtású csörlők

2016.4.8.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők

2016.4.8.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14522:2005

Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Föld alatti bányák robbanásmegelőzése és robbanásvédelme. Védelmi rendszerek. 1. rész: A 2 bar nyomásig robbanásbiztos (sújtólégbiztos) szellőztető szerkezet

2016.4.8.

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 2. rész: Passzív víz teknős porgátak

2016.4.8.

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 4. rész: Vágatelőfejtők automatikus oltórendszerei

2016.4.8.

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Gépek biztonsága. Másodlagos acélgyártás. Gépek és berendezések folyékony acél kezelésére

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

LPG-berendezés és -tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG-berendezéseinek felépítése és kialakítása. 1. rész: Kútoszlopok

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Az acélok villamos ívkemencében való gyártásához szükséges gépek és berendezések biztonsági követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14756:2006

Az éghető gázok és gőzök oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Robbanásvédelmi szellőztetőeszközök

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítményekhez. Villamos és lángállósági biztonsági követelmények

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14983:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Berendezés és védelmi rendszerek sújtólég levezetéséhez

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14986:2007

Potenciálisan robbanóképes környezetekben működő ventillátorok kialakítása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 14994:2007

Szellőzőnyílásos gázrobbanás-védelmi rendszerek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Robbanásleválasztó rendszerek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15188:2007

A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek kockázatértékelésének módszertana

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben használt védelmi rendszerek üzembiztonsági értékelésének módszertana

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Üzemanyagtöltő állomások. A merülőszivattyú-csoportok biztonsági követelményei

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Éghető folyadékok robbanáspontjának meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 15967:2011

A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb sebességének meghatározása

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 16009:2011

Láng nélküli robbanás nyomását leeresztő eszközök

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 16020:2011

Robbanáselterelő szerkezetek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN 16447:2014

Robbanás leválsztó szelepek

2016.4.8.

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Lánggátló berendezések. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és használati korlátok (ISO 16852:2008, amely tartalmazza a 2008. évi 1. és 2009. évi 2. helyesbítést)

2016.4.8.

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (ISO 80079-36:2016)

Ez az első közzététel

EN 13463-1:2009

2.1. megjegyzés

2019.10.31.

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos típusú szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, védelem folyadékba való bemerítéssel „k” (ISO 80079-37:2016)

Ez az első közzététel

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

2.1. megjegyzés

2019.10.31.

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 1. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony folyékony bevonó anyagok számára

2016.4.8.

EN 50050:2006

2.1. megjegyzés

2016.10.14.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 2. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony por bevonat számára.

2016.4.8.

EN 50050:2006

2.1. megjegyzés

2016.10.14.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 3. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony állomány számára.

2016.4.8.

EN 50050:2006

2.1. megjegyzés

2016.10.14.

Cenelec

EN 50104:2010

Villamos készülékek az oxigén érzékelésére és mérésére. Működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionárius elektrosztatikus berendezések éghető folyadékok felviteléhez. Biztonsági követelmények

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionárius elektrosztatikus berendezések éghető porok felviteléhez. Biztonsági követelmények

2016.4.8.

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

2016.4.8.

3. megjegyzés

 

Cenelec

EN 50223:2015

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények

2016.4.8.

EN 50223:2010

2.1. megjegyzés

2018.4.13.

Cenelec

EN 50271:2010

Villamos készülékek éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére. Szoftvert és/vagy digitális technológiát használó készülékek követelményei és vizsgálatai

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 2-1. rész: Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszerei

2016.4.8.

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Sújtólégveszélyes és/vagy szénporveszélyes környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú berendezések

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Belső kibocsátó forrással rendelkező vagy nem rendelkező, hordozható, szellőztetett kamrák

2016.4.8.

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Gyártmányok biztonságos működéséhez előírt védelmi eszközök a robbanási kockázatra tekintettel

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények

IEC 60079-0:2011 (Módosítva) + IS1:2013

2016.4.8.

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

2016.4.8.

3. megjegyzés

2016.10.7.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme lángálló „d” tokozással

IEC 60079-1:2014

2016.4.8.

EN 60079-1:2007

2.1. megjegyzés

2017.8.1.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p”

IEC 60079-2:2014

2016.4.8.

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

2.1. megjegyzés

2017.8.25.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Robbanóképes közegek. 5. rész: Készülékek védelme „q” kvarchomoktöltéssel

IEC 60079-5:2015

2016.4.8.

EN 60079-5:2007

2.1. megjegyzés

2018.3.24.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Robbanóképes közegek. 6. rész: Készülékek folyadék alatti védelemmel „o”

IEC 60079-6:2015

2016.4.8.

EN 60079-6:2007

2.1. megjegyzés

2018.3.27.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e”

IEC 60079-7:2015

2016.4.8.

EN 60079-7:2007

2.1. megjegyzés

2018.7.31.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Robbanóképes közegek. 11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel, „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

2016.4.8.

EN 60079-27:2008

2.1. megjegyzés

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel

IEC 60079-15:2010

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m”

IEC 60079-18:2014

2016.4.8.

EN 60079-18:2009

2.1. megjegyzés

2018.1.16.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz csoportosításához. Vizsgálati módszerek és adatok

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Robbanóképes közegek. 25. rész: Gújtószikramentes villamos rendszerek

IEC 60079-25:2010

2016.4.8.

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Robbanóképes közegek. 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek

IEC 60079-26:2014

2016.4.8.

EN 60079-26:2007

2.1. megjegyzés

2017.12.2.

Cenelec

EN 60079-28:2015

Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme

IEC 60079-28:2015

2016.4.8.

EN 60079-28:2007

2.1. megjegyzés

2018.7.1.

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei

IEC 60079-29-1:2007 (Módosítva)

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Robbanóképes közegek. 29-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinek működési követelményei

IEC 60079-29-4:2009 (Módosítva)

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Robbanóképes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények

IEC 60079-30-1:2007

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t”

IEC 60079-31:2013

2016.4.8.

EN 60079-31:2009

2.1. megjegyzés

2017.1.1.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Robbanóképes közegek. 35-1. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat

IEC 60079-35-1:2011

2016.4.8.

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

2016.4.8.

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek alkalmazása készülékgyártáshoz (ISO/IEC 80079-34:2011)

2016.4.8.

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU (2) rendelet 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért .

A helyesbítésekre való hivatkozások („… / AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. Az Európai Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL C 338., 2014.9.27., 31. o


12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/64


A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról végrehajtása keretében

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2016/C 293/05)

ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

2016/4/20

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

2.1. megjegyzés

2017/8/31

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

2016/4/20

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Villamos üzemű ferdepályás felvonók

2016/4/20

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

2016/4/20

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Ellenőrzések és vizsgálatok. 50. rész: A felvonó alkatrészeinek tervezési előírásai, számításai, vizsgálatai és tesztjei

2016/4/20

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

2.1. megjegyzés

2017/8/31

CEN

EN 81-58:2003

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

2016/4/20

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

2016/4/20

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

2016/4/20

3. megjegyzés

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági elõírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandál biztos felvonók

2016/4/20

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

2016/4/20

EN 81-72:2003

2.1. megjegyzés

2017/8/31

CEN

EN 81-73:2016

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

Ez az első közzététel

EN 81-73:2005

2.1. megjegyzés

2018/8/31

CEN

EN 81-77:2013

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

2016/4/20

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád szabványa. Zavartűrés

2016/4/20

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk

2016/4/20

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Sodrott kötelek liftekhez

2016/4/20

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

2016/4/20

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

2016/4/20

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 7. rész: Szimmetrikus, ékes kötélvégbefogó kengyel

2016/4/20

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU (2) rendelet 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért .

A helyesbítésekre való hivatkozások („… / AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. Az Európai Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL C 338., 2014.9.27., 31. o.


12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/68


A Bizottság közleménye a tagállamok gépekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra és 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 293/06)

ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015)

2015.12.11.

EN ISO 9000:2005

2.1. megjegyzés

2018.9.15.

CEN

EN ISO 9001:2015

Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015)

2015.12.11.

EN ISO 9001:2008

2.1. megjegyzés

2018.9.15.

CEN

EN ISO 14001:2015

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2015)

2015.12.11.

EN ISO 14001:2004

2.1. megjegyzés

2018.9.15.

CEN

EN ISO 14004:2016

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (ISO 14004:2016)

2016.6.10.

EN ISO 14004:2010

2.1. megjegyzés

2019.4.30.

CEN

EN ISO 14015:2010

Környezetközpontú irányítás. Helyszínek és szervezetek környezeti értékelése (HSZKÉ) (ISO 14015:2001)

2011.10.5.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek (ISO 14020:2000)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:2016)

Ez az első közzététel

EN ISO 14021:2001

2.1. megjegyzés

2018.10.31.

CEN

EN ISO 14024:2000

Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO 14024:1999)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2013)

2013.11.28.

EN ISO 14031:1999

2.1. megjegyzés

2014.2.28.

CEN

EN ISO 14040:2006

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek (ISO 14040:2006)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Környezetközpontú irányítás. Szótár (ISO 14050:2009)

2011.10.5.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2006)

2011.10.5.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Üvegházhatású gázok. 1. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátására és kivonására irányuló, szervezési szintű számszerűsítésre és jelentéstételre (ISO 14064-1:2006)

2013.11.28.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló, projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéskészítésre (ISO 14064-2:2006)

2013.11.28.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázokra vonatkozó állítások validálására és verifikálására (ISO 14064-3:2006)

2013.11.28.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Üvegházhatású gázok. Az üvegházhatású gázok validálását és verifikálását végző testületekkel szembeni követelmények az akkreditálásban vagy az elismerés egyéb formáiban való használatra (ISO 14065:2013)

2013.9.7.

EN ISO 14065:2012

2.1. megjegyzés

2013.10.31.

CEN

EN ISO 15189:2012

Orvosi laboratóriumok. A minőségre és a felkészültségre vonatkozó követelmények (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

2013.3.13.

EN ISO 15189:2007

2.1. megjegyzés

2015.11.30.

CEN

EN ISO 15195:2003

Kísérleti orvostudomány. Referenciaméréseket végző laboratóriumokra vonatkozó követelmények (ISO 15195:2003)

2011.10.5.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények (ISO/IEC 17011:2004)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének követelményei (ISO/IEC 17020:2012)

2012.5.25.

EN ISO/IEC 17020:2004

2.1. megjegyzés

2015.3.1.

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015)

2015.12.11.

EN ISO/IEC 17021:2011

2.1. megjegyzés

2017.7.8.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)

2013.9.7.

EN ISO/IEC 17024:2003

2.1. megjegyzés

2015.7.1.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2005)

2009.6.16.

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Megfelelőségértékelés. A megfelelőségértékelő testületek és az akkreditáló testületek által végzett társértékelés általános követelményei (ISO/IEC 17040:2005)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei (ISO/IEC 17043:2010)

2013.11.28.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbített változat)

2011.10.5.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

2.1. megjegyzés

2011.10.5.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató dokumentáció (ISO/IEC 17050-2:2004)

2009.6.16.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17065:2012)

2013.9.7.

EN 45011:1998

2.1. megjegyzés

2015.9.15.

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Megfelelőségértékelés. A terméktanúsítás alapjai és útmutató a terméktanúsítási rendszerekhez (ISO/IEC 17067:2013)

2016.2.12.

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2011)

2012.5.25.

EN ISO 19011:2002

2.1. megjegyzés

2012.5.31.

CEN

EN ISO 22870:2006

Betegágy melletti vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 22870:2006)

2011.10.5.

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU (2) rendelet 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért .

A helyesbítésekre való hivatkozások („… / AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. Az Európai Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL C 338., 2014.9.27., 31. o.