ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 355

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. október 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2015/C 355/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7625 – ADM/AOR) ( 1 )

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2015/C 355/02

Értesítés a (KKBP) 2015/1923 tanácsi határozattal módosított, a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP tanácsi határozatban és a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2

 

Európai Bizottság

2015/C 355/03

Euroátváltási árfolyamok

3

2015/C 355/04

A Bizottság határozata (2015. október 26.) a nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériumának a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1850 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti elismeréséről

4

2015/C 355/05

A Bizottság határozata (2015. október 26.) a grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztériumnak (APNN) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1850 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti elismeréséről

6


 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 355/06

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumkerekek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

8

2015/C 355/07

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-glükonát behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

18

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 355/08

Hagyományos különleges termék elnevezésének közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (2) bekezdése alapján

28


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.7625 – ADM/AOR)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 355/01)

2015. szeptember 7-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és az után teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32015M7625 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/2


Értesítés a (KKBP) 2015/1923 tanácsi határozattal módosított, a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP tanácsi határozatban és a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2015/C 355/02)

Az alábbiakról tájékoztatjuk a (KKBP) 2015/1923 tanácsi határozattal (1) módosított 2010/638/KKBP tanácsi határozat (2) mellékletében és az 1284/2009/EU tanácsi rendelet (3) II. mellékletében szereplő személyeket:

Az Európai Unió Tanácsa megállapította, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyek továbbra is teljesítik a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozatban és az 1284/2009/EU rendeletben foglalt kritériumot, ezért ők továbbra is a (KKBP) 2015/1923 határozattal megújított intézkedések hatálya alá tartoznak.

A Tanács felhívja az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint kérvényezhetik az érintett tagállam(ok)nak az 1284/2009/EU tanácsi rendelet III. mellékletében szereplő honlapokon megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy meghatározott kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 8. cikkével).

Az érintett személyek – a szükséges dokumentumokkal alátámasztva – 2016. június 30-ig az alábbi címen kérvényezhetik a Tanácsnál a fent említett jegyzékeken való nyilvántartásukról hozott döntés felülvizsgálatát:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu.

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban – jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 281., 2015.10.27., 9. o.

(2)  HL L 280., 2010.10.26., 10. o.

(3)  HL L 346., 2009.12.23., 26. o.


Európai Bizottság

27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/3


Euroátváltási árfolyamok (1)

2015. október 26.

(2015/C 355/03)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1011

JPY

Japán yen

133,26

DKK

Dán korona

7,4603

GBP

Angol font

0,71840

SEK

Svéd korona

9,3814

CHF

Svájci frank

1,0823

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,2260

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,088

HUF

Magyar forint

310,17

PLN

Lengyel zloty

4,2678

RON

Román lej

4,4367

TRY

Török líra

3,1774

AUD

Ausztrál dollár

1,5182

CAD

Kanadai dollár

1,4482

HKD

Hongkongi dollár

8,5335

NZD

Új-zélandi dollár

1,6244

SGD

Szingapúri dollár

1,5347

KRW

Dél-Koreai won

1 247,38

ZAR

Dél-Afrikai rand

14,9430

CNY

Kínai renminbi

6,9943

HRK

Horvát kuna

7,6265

IDR

Indonéz rúpia

14 989,96

MYR

Maláj ringgit

4,6521

PHP

Fülöp-szigeteki peso

51,308

RUB

Orosz rubel

68,8030

THB

Thaiföldi baht

39,034

BRL

Brazil real

4,2481

MXN

Mexikói peso

18,1891

INR

Indiai rúpia

71,4685


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/4


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2015. október 26.)

a nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériumának a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1850 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti elismeréséről

(2015/C 355/04)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 13-i (EU) 2015/1850 bizottsági végrehajtási rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 737/2010/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az inuitok és más őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból és a tengeri erőforrások kezeléséből származó fókatermékek forgalomba hozhatók az uniós piacon.

(2)

Az ilyen termékek csak egy elismert szerv által kiállított bizonyítvány kíséretében hozhatók forgalomba, amely igazolja, hogy a 737/2010/EU rendeletben előírt feltételek teljesülnek.

(3)

2015. július 30-án a Bizottság határozatot (3) fogadott el a nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériumának a 737/2010/EU rendelet 6. cikke szerinti elismeréséről.

(4)

Az (EU) 2015/1775 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) módosította az 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 3. cikkét, amely azokat a feltételeket határozza meg, amelyek mellett az inuitok és más őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó fókatermékek forgalomba hozhatók az uniós piacon.

(5)

Az (EU) 2015/1775 rendelet az (EU) 2015/1850 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőidőpontjával hatályon kívül helyezte a 737/2010/EU rendeletet.

(6)

2015. október 12-én a Bizottság kézhez vette a nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériumának október 9-én kelt, igazoló dokumentumokkal ellátott kérelmét, melyben az 1007/2009/EK rendelet 3. cikkének módosításaira tekintettel a nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériuma az elismert szervként való működésének ismételt engedélyezését kérte.

(7)

A Bizottság megvizsgálta a kísérő igazoló dokumentumokat annak érdekében, hogy megállapítsa, az 1007/2009/EK rendelet 3. cikkének módosításai fényében teljesülnek-e az (EU) 2015/1850 végrehajtási rendeletben foglalt, az elismert szervekre vonatkozó követelmények, és arra a megállapításra jutott, hogy a nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériuma megfelel az (EU) 2015/1850 végrehajtási rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontja szerinti követelményeknek.

(8)

A nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériumának ezért meg kell adni a kért elismerést,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A nunavuti kormány Környezetvédelmi Minisztériuma az (EU) 2015/1850 rendelet 3. cikke szerinti elismert szervnek minősül.

2. cikk

A Környezetvédelmi Főigazgatóság főigazgatója utasítást kap, hogy gondoskodjék a kérelmező e határozatról való értesítéséről, valamint arról, hogy e határozat tartalma késedelem nélkül elérhetővé váljék az Európai Bizottság honlapján.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 26-án.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 271., 2015.10.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 216., 2010.8.17., 1. o.).

(3)  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/c_2015_5253_en.pdf

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. október 6-i (EU) 2015/1775 rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról és a 737/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 262., 2015.10.7., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK rendelete a fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 2009.10.31., 36. o.).


27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/6


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2015. október 26.)

a grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztériumnak (APNN) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1850 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti elismeréséről

(2015/C 355/05)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 13-i (EU) 2015/1850 bizottsági végrehajtási rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 737/2010/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az inuitok és más őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból és a tengeri erőforrások kezeléséből származó fókatermékek forgalomba hozhatók az uniós piacon.

(2)

Az ilyen termékek csak egy elismert szerv által kiállított bizonyítvány kíséretében hozhatók forgalomba, amely igazolja, hogy a 737/2010/EU rendeletben előírt feltételek teljesülnek.

(3)

2013. április 25-én a Bizottság határozatot (3) fogadott el a grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztériumnak (APNN) a 737/2010/EU rendelet 6. cikke szerinti elismeréséről.

(4)

Az (EU) 2015/1775 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) módosította az 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 3. cikkét, amely azokat a feltételeket határozza meg, amelyek mellett az inuitok és más őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó fókatermékek forgalomba hozhatók az uniós piacon.

(5)

Az (EU) 2015/1775 rendelet az (EU) 2015/1850 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőidőpontjával hatályon kívül helyezte a 737/2010/EU rendeletet.

(6)

2015. szeptember 28-án a Bizottság kézhez vette a grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztérium (APNN) szeptember 24-én kelt, igazoló dokumentumokkal ellátott kérelmét, melyben az 1007/2009/EK rendelet 3. cikkének módosításaira tekintettel az APNN az elismert szervként való működésének ismételt engedélyezését kérte.

(7)

A Bizottság megvizsgálta a kísérő igazoló dokumentumokat annak érdekében, hogy megállapítsa, az 1007/2009/EK rendelet 3. cikkének módosításai fényében teljesülnek-e az (EU) 2015/1850 végrehajtási rendeletben foglalt, az elismert szervekre vonatkozó követelmények, és arra a megállapításra jutott, hogy a grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztérium (APNN) megfelel az (EU) 2015/1850 végrehajtási rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontja szerinti követelményeknek.

(8)

A grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztériumnak (APNN) ezért meg kell adni a kért elismerést,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A grönlandi Halászati, Vadászati és Mezőgazdasági Minisztérium (APNN) az (EU) 2015/1850 rendelet 3. cikke szerinti elismert szervnek minősül.

2. cikk

A Környezetvédelmi Főigazgatóság főigazgatója utasítást kap, hogy gondoskodjék a kérelmező e határozatról való értesítéséről, valamint arról, hogy e határozat tartalma késedelem nélkül elérhetővé váljék az Európai Bizottság honlapján.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 26-án.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 271., 2015.10.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 216., 2010.8.17., 1. o.).

(3)  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/2013_2277_en.pdf

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. október 6-i (EU) 2015/1775 rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról és a 737/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 262., 2015.10.7., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK rendelete a fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 2009.10.31., 36. o.).


V Hirdetmények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/8


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumkerekek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

(2015/C 355/06)

A Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumkerekek behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről szóló értesítés (1) közzétételét követően az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) felülvizsgálati kérelem érkezett az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: alaprendelet) 11. cikkének (2) bekezdése alapján.

1.   Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet 2015. július 16-án az Association of European wheels Manufacturers (Európai Keréktermékgyártók Szövetsége, EUWA) (a továbbiakban: a kérelmező) nyújtotta be olyan gyártók nevében, amelyeknek termelése az egyes alumíniumkerekek uniós gyártásának több mint 25 %-át teszi ki.

2.   A felülvizsgálat tárgyát képező termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a Kínai Népköztársaságból származó, a jelenleg az ex 8708 70 10 és az ex 8708 70 50 KN-kód (TARIC-kód: 8708701010 és 8708705010) alá sorolt, a 8701–8705 KN-kód alá tartozó gépjárművek alumíniumból készült kerekei (tartozékaikkal vagy anélkül, abroncsokkal felszerelve vagy anélkül), (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék).

3.   A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedés a 964/2010/EU tanácsi rendelettel (3) kivetett végleges dömpingellenes vám.

4.   A felülvizsgálat indokai

A kérelem azon az indokláson alapul, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping folytatódását és az uniós gazdasági ágazatot ért kár megismétlődését eredményezné.

4.1.    A dömping folytatódásának valószínűségére vonatkozó állítás

Mivel – az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdésével összhangban – a Kínai Népköztársaság (a továbbiakban: az érintett ország) nem minősül piacgazdasággal rendelkező országnak, a kérelmező az érintett országból való behozatal vonatkozásában a rendes értéket egy piacgazdasággal rendelkező harmadik országban, jelen esetben Törökországban alkalmazott árak alapján állapította meg. A dömping folytatódásának valószínűségére vonatkozó állítás az így kiszámított rendes érték és a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló exportja során alkalmazott exportár (gyártelepi szinten történő) összehasonlításán alapul.

Ennek alapján az érintett ország vonatkozásában kiszámított dömpingkülönbözet jelentős.

4.2.    A kár megismétlődésének valószínűségére vonatkozó állítás

A kérelmező állítása szerint a kár megismétlődése valószínű. Ezzel összefüggésben a kérelmező meggyőző bizonyítékokkal támasztotta alá azon állítását, miszerint az intézkedések hatályvesztése esetén a felülvizsgálat tárgyát képező termék tekintetében az érintett országból az Unióba történő behozatal jelenlegi mértéke – az érintett országban működő exportáló gyártók jelentős kihasználatlan gyártási kapacitása miatt – előreláthatóan növekedni fog.

A kérelmező végezetül azt állítja, hogy a kár elsősorban az intézkedések alkalmazásának köszönhetően szűnt meg, és az uniós gazdasági ágazatnak minden valószínűség szerint ismét károkat okozna, ha az intézkedések hatályvesztése esetén az érintett országból ismét jelentős mértékű dömpingelt behozatal érkezne.

5.   Eljárás

Minthogy az alaprendelet 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre hatályvesztési felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján felülvizsgálatot indít.

A hatályvesztési felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az intézkedések hatályvesztése nyomán folytatódhat-e vagy megismétlődhet-e az érintett országból származó, a felülvizsgálat tárgyát képező termék dömpingje, illetve az uniós gazdasági ágazatot ért károkozás.

5.1.    Felülvizsgálati időszak és figyelembe vett időszak

A dömping folytatódására vagy megismétlődésére vonatkozó vizsgálat a 2014. október 1-jétől2015. szeptember 30-ig tartó időszakra (a továbbiakban: felülvizsgálati időszak) terjedt ki. A kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűségére vonatkozó értékelés szempontjából releváns tendenciák vizsgálata a 2012. január 1-jétől a felülvizsgálati időszak végéig tartó időszakra (a továbbiakban: figyelembe vett időszak) terjed ki.

5.2.    A dömping folytatódása vagy megismétlődése valószínűségének megállapítására irányuló eljárás

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező termék érintett országban működő exportáló gyártóit (4), hogy vegyenek részt az általa folytatott vizsgálatban – beleértve azon gyártókat is, amelyek nem működtek együtt a hatályos intézkedésekhez vezető vizsgálatban.

5.2.1.   Az exportáló gyártókra vonatkozó vizsgálat

5.2.1.1.   Az érintett ország vizsgálat alá vonni kívánt exportáló gyártóinak kiválasztására irányuló eljárás

Mintavétel

Tekintettel az e hatályvesztési felülvizsgálatban érintett, az érintett országban működő exportáló gyártók esetlegesen nagy számára, valamint a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálat alá vonni kívánt exportáló gyártók számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja (erre a folyamatra a továbbiakban mintavételként is történik hivatkozás). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, felkéri valamennyi exportáló gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselőiket – beleértve azokat a gyártókat is, akik nem működtek együtt a jelenlegi felülvizsgálat tárgyát képező intézkedésekhez vezető vizsgálatokban –, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál. E feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés I. mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

Az exportáló gyártók mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba lép az érintett ország hatóságaival, és kapcsolatba léphet az exportáló gyártók ismert szövetségeivel is.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban további releváns, a fent szereplő információtól eltérő információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az exportáló gyártók kiválasztása a termelés, az értékesítés vagy az export azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján történik, amely a rendelkezésre álló idő alatt ésszerűen megvizsgálható. A Bizottság – adott esetben az érintett ország hatóságain keresztül – valamennyi ismert exportáló gyártót, az érintett országok hatóságait és az exportáló gyártók szövetségeit tájékoztatja arról, hogy mely vállalatok kerültek be a mintába.

Az exportáló gyártókkal kapcsolatos vizsgálathoz szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett exportáló gyártóknak, az exportáló gyártók valamennyi ismert szövetségének és az érintett ország hatóságainak.

Eltérő rendelkezés hiányában a mintába felvett valamennyi exportáló gyártónak a mintába való felvételről szóló értesítéstől számított 37 napon belül kell benyújtania a kitöltött kérdőívet.

Az alaprendelet 18. cikke lehetséges alkalmazásának sérelme nélkül a mintába való lehetséges felvételükbe beleegyező, de a mintába fel nem vett vállalatok együttműködőnek minősülnek (a továbbiakban: a mintába fel nem vett együttműködő exportáló gyártók).

5.2.2.   A nem piacgazdasággal rendelkező érintett ország exportáló gyártóira vonatkozó további eljárás

5.2.2.1.   Piacgazdasággal rendelkező harmadik ország kiválasztása

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerint az érintett országból történő behozatal esetében a rendes értéket egy piacgazdasággal rendelkező harmadik országban alkalmazott ár vagy számtanilag képzett érték alapján kell meghatározni.

Az előző vizsgálat során Törökországot választott ák az érintett országra alkalmazható rendes érték megállapításához megfelelő, piacgazdasággal rendelkező harmadik országnak. A jelen vizsgálatban a Bizottság e célra szintén Törökország kiválasztását tervezi. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 10 napon belül jelezzék, megfelelőnek találják-e az említett országot e célra. A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az uniós piacra szállító, piacgazdasággal rendelkező országbeli beszállítók még – többek között – Thaiföldön és Indonéziában találhatók. A Bizottság megvizsgálja, hogy az információk szerint a felülvizsgálat tárgyát képező termék gyártását folytató egyéb, piacgazdasággal rendelkező harmadik országokban valóban gyártják és értékesítik-e a felülvizsgálat tárgyát képező terméket.

5.2.3.   A független importőrök  (5) vizsgálata  (6)

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az érintett országból az Unióba importáló független importőröket, hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

Tekintettel az e hatályvesztési felülvizsgálatban érintett független importőrök esetlegesen nagy számára, valamint a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőkön belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálat alá vonni kívánt független importőrök számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja (erre a folyamatra a továbbiakban mintavételként is történik hivatkozás). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, felkéri valamennyi független importőrt – beleértve azokat is, amelyek nem működtek együtt a jelenlegi felülvizsgálat tárgyát képező intézkedésekhez vezető vizsgálatban –, illetve a nevükben eljáró képviselőiket, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál. E feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés II. mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

A független importőrök mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba léphet az importőrök ismert szövetségeivel.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban további releváns, a fent szereplő információtól eltérő információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az importőrök kiválasztása történhet a felülvizsgálat tárgyát képező termék uniós értékesítéseinek azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján, amely a rendelkezésre álló idő alatt ésszerűen megvizsgálható. A Bizottság valamennyi ismert független importőrt és importőrszövetséget értesíti arról, hogy mely vállalatok kerültek be a mintába.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett független importőröknek és az ismert importőrszövetségeknek. Eltérő rendelkezés hiányában e feleknek a minta kiválasztásáról kapott értesítés dátumától számított 37 napon belül kell benyújtaniuk a kitöltött kérdőívet.

5.3.    A kár folytatódása vagy megismétlődése valószínűségének megállapítására irányuló eljárás

Annak megállapítása érdekében, hogy valószínűsíthető-e a kár folytatódása vagy megismétlődése az uniós gazdasági ágazatra nézve, a Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező termék uniós gyártóit, hogy vegyenek részt a Bizottság vizsgálatában.

5.3.1.   Az uniós gyártókra vonatkozó vizsgálat

Tekintettel az e hatályvesztési felülvizsgálatban érintett uniós gyártók nagy számára, valamint a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság úgy döntött, hogy a vizsgálat alá vonni kívánt uniós gyártók számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozza (erre a folyamatra a továbbiakban mintavételként is történik hivatkozás). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság ideiglenesen meghatározott egy uniós gyártókból álló mintát. Az erre vonatkozó információk az érdekelt felek számára betekintésre összeállított aktában találhatók. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy tekintsenek bele az aktába (e célból lépjenek kapcsolatba a Bizottsággal az 5.7. szakaszban megadott elérhetőségen). Azoknak az uniós gyártóknak – beleértve azon uniós gyártókat is, melyek nem működtek együtt a hatályos intézkedésekhez vezető vizsgálat(ok)ban –, illetve a nevükben eljáró képviselőknek, akik úgy vélik, hogy indokolt a mintába való felvételük, ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell kapcsolatba lépniük a Bizottsággal.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban további releváns információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

A Bizottság valamennyi ismert uniós gyártót és/vagy ezek szövetségeit is értesíti arról, hogy mely vállalatok kerültek be végül a mintába.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett uniós gyártóknak és ismert szövetségeiknek. Eltérő rendelkezés hiányában e feleknek a minta kiválasztásáról kapott értesítés dátumától számított 37 napon belül kell benyújtaniuk a kitöltött kérdőívet.

5.4.    Az uniós érdek vizsgálatára irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkének megfelelően, abban az esetben, ha a dömping és az általa okozott kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsíthetésére vonatkozó állítások bizonyítást nyernek, határozni kell arról, hogy a dömpingellenes intézkedések fenntartása nem ellentétes-e az uniós érdekkel. A Bizottság felkéri az uniós gyártókat, importőröket és képviseleti szervezeteiket, továbbá a felhasználókat, valamint a felhasználói és fogyasztói képviseleti szervezeteket, hogy – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül vegyék fel vele a kapcsolatot. A vizsgálatban való részvételhez a fogyasztói képviseleti szervezeteknek – ugyanezen határidőn belül – bizonyítaniuk kell, hogy tevékenységeik és a felülvizsgálat tárgyát képező termék között objektív kapcsolat áll fenn.

A fenti határidőn belül jelentkező felek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül információt szolgáltathatnak a Bizottság részére az uniós érdekről. Az információ tetszőleges formában vagy a Bizottság által összeállított kérdőív kitöltésével nyújtható be. A 21. cikk alapján közölt információk mindenesetre csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá.

5.5.    Egyéb írásbeli beadványok

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ezen értesítés rendelkezéseinek megfelelően ismertessék álláspontjukat, szolgáltassanak információkat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. Ezeknek az információknak és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

5.6.    A vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok előtti meghallgatás lehetősége

Valamennyi érdekelt fél kérheti a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai előtti meghallgatását. A meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt, amelyen belül a meghallgatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

5.7.    Az írásbeli beadványok benyújtására, a kitöltött kérdőívek elküldésére és a levelezésre vonatkozó instrukciók

A Bizottsághoz piacvédelmi vizsgálatok céljára csak szerzői jogi védelem alatt nem álló információkat lehet benyújtani. A harmadik felek szerzői joga alatt álló információk és/vagy adatok Bizottság felé történő benyújtását megelőzően az érdekelt feleknek a szerzői jog tulajdonosától külön engedélyt kell kérniük, amelyben kifejezetten lehetővé teszik a Bizottság számára a) az információk és adatok piacvédelmi eljárás keretében történő használatát, valamint b) az információk és/vagy adatok e vizsgálatban érdekelt felek felé olyan formában történő továbbítását, amely lehetővé teszi, hogy azok gyakorolhassák védelemhez való jogukat.

Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi olyan írásbeli beadványt – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket –, amelyre vonatkozóan bizalmas kezelést kérelmeztek, „Limited” (korlátozott hozzáférés)  (7) jelöléssel kell ellátni.

A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek azokról az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének értelmében nem bizalmas jellegű összefoglalót is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyet „For inspection by interested parties”(az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátniuk. Ezeknek az összefoglalóknak megfelelő részletességűeknek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege kielégítő mértékben megismerhető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem nyújt be nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság az ilyen bizalmas információt figyelmen kívül hagyhatja.

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket e-mailben kell benyújtaniuk, ideértve a beszkennelt meghatalmazásokat és tanúsítványokat is, kivéve a terjedelmes válaszokat, amelyeket CD-ROM/DVD lemezen személyesen vagy ajánlott levélben kell benyújtani. Az e-mail használatával az érdekelt felek elfogadják a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapján közzétett, „LEVELEZÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL PIACVÉDELMI ÜGYEKBEN” című dokumentumban foglalt, elektronikus beadványokra alkalmazandó szabályokat: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152573.pdf Az érdekelt feleknek fel kell tüntetniük nevüket, címüket, telefonszámukat és érvényes e-mail címüket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a megadott e-mail cím olyan működő hivatalos e-mail cím legyen, amelyet naponta ellenőriznek. Amennyiben az érdekelt felek megadják elérhetőségeiket, a Bizottság ettől az időponttól kezdve kizárólag e-mailben kommunikál velük, kivéve, ha kifejezetten kérik, hogy a Bizottság más kommunikációs csatornán küldje részükre a dokumentumokat, vagy ha a dokumentumot a jellegéből adódóan ajánlott levélként kell elküldeni. Az érdekelt felek a Bizottsággal folytatott levelezésre vonatkozó további szabályokat és információkat – egyebek mellett az e-mailen küldött beadványokra alkalmazandó elveket – megtalálják a fent említett, az érdekelt felekkel folytatott kommunikációra vonatkozó útmutatóban.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-ALUWHEELS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-ALUWHEELS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike nem biztosít hozzáférést a szükséges információkhoz, vagy nem szolgáltat információkat a meghatározott határidőkön belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül lehet hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

A számítógépesített válaszadás elmaradása nem tekinthető az együttműködés hiányának, feltéve, hogy az érdekelt fél igazolja, hogy a kérésnek megfelelő válaszadás ésszerűtlen többletterhekkel vagy ésszerűtlen többletköltségekkel járt volna. Az érdekelt félnek ebben az esetben haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal.

7.   Meghallgató tisztviselő

Az érdekelt felek kérhetik a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az iratbetekintési kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott meghallgatási kérelmeket. A meghallgató tisztviselő egyedi meghallgatást biztosíthat az érdekelt felek számára, és közbenjárhat annak érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt, amelyen belül a meghallgatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, amelynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják a – többek között – a dömping és a kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűségével, valamint az uniós érdekkel kapcsolatos ellenérveiket.

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és honlapja a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalán található: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   A vizsgálat időkeretei

A vizsgálat az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

9.   Lehetőség az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti felülvizsgálat kérelmezésére

Mivel e hatályvesztési felülvizsgálat megindítása az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban történik, megállapításai nem a meglévő intézkedések módosítását, hanem – az alaprendelet 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban – az intézkedések hatályon kívül helyezését vagy fenntartását eredményezik.

Ha bármely érdekelt fél úgy véli, hogy az intézkedések esetleges módosítása érdekében szükséges azok felülvizsgálata, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint felülvizsgálat indítását kérelmezheti.

Az ilyen felülvizsgálatot – amely az ebben az értesítésben szereplő hatályvesztési felülvizsgálattól függetlenül folyna – kérelmezni kívánó felek a fent megadott címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal.

10.   A személyes adatok feldolgozása

A Bizottság a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően fogja kezelni.


(1)  HL C 47., 2015.2.10., 4. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(3)  A Tanács 2010. október 25-i 964/2010/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumkerekek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 282., 2010.10.28., 1. o.).

(4)  Exportáló gyártó az érintett országban működő minden olyan vállalat, amely a felülvizsgálat tárgyát képző terméket gyártja és – közvetlenül vagy harmadik félen, így például a felülvizsgálat tárgyát képző termék gyártásában, belföldi értékesítésében vagy exportjában részt vevő, vele kapcsolatban álló vállalaton keresztül – az Unió piacára exportálja.

(5)  A mintába kizárólag exportáló gyártókkal kapcsolatban nem álló importőrök vehetők fel. Az exportáló gyártókkal kapcsolatban álló importőröknek az exportáló gyártók vonatkozásában ki kell tölteniük a kérdőív I. mellékletét. A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyeket kizárólag akkor kell egymással kapcsolatban állónak tekinteni, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetve vagy közvetlenül tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő. (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). A fentiek értelmezésében a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(6)  A független importőrök által szolgáltatott adatok a dömping meghatározásán kívül más vizsgálati szempontok elemzéséhez is felhasználhatók.

(7)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.

(8)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image


27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/18


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-glükonát behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

(2015/C 355/07)

A Kínai Népköztársaságból származó nátrium-glükonát behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről szóló értesítés (1) közzétételét követően az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) felülvizsgálati kérelem érkezett az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: alaprendelet) 11. cikkének (2) bekezdése alapján.

1.   Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet 2015. július 1-jén a Jungbunzlauer S.A. és a Roquette Italia S.p.A. (a továbbiakban: a kérelmezők) nyújtották be olyan gyártók nevében, amelyek termelése a nátrium-glükonát teljes uniós gyártásának több mint 25 %-át teszi ki.

2.   A felülvizsgálat tárgyát képező termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a jelenleg az ex 2918 16 00 KN-kód alá besorolt (TARIC-kód: 2918160010), a Kínai Népköztársaságból származó, 0023277-9 vámuniós és statisztikai (CUS) számmal, valamint 527-07-1 Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (CAS) nyilvántartási számmal rendelkező száraz nátrium-glükonát (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék).

3.   A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedés a 965/2010/EU tanácsi rendelettel (3) kivetett végleges dömpingellenes vám.

4.   A felülvizsgálat indokai

A kérelem azon az indokláson alapul, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping folytatódását és az uniós gazdasági ágazatot ért kár folytatódását vagy megismétlődését eredményezné.

4.1.    A dömping folytatódásának valószínűségére vonatkozó állítás

Mivel – az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének rendelkezéseit tekintve – a Kínai Népköztársaság (a továbbiakban: az érintett ország) nem minősül piacgazdasággal rendelkező országnak, a kérelmezők az érintett országból érkező behozatalra vonatkozó rendes értéket egy piacgazdasággal rendelkező harmadik országban, ebben az esetben az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott ár alapján állapították meg. A hatályos intézkedésekhez vezető vizsgálat során piacgazdasági elbánásban részesített vállalatra vonatkozóan a rendes értéket az érintett országban jellemző számtanilag képzett rendes érték (becsült gyártási költségek, értékesítési, általános és adminisztratív költségek, valamint nyereség) alapján állapították meg. A dömping folytatódásának valószínűségére vonatkozó állítás az előző mondatokban foglaltaknak megfelelően megállapított rendes érték és a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló exportja során alkalmazott exportár (gyártelepi szinten történő) összehasonlításán alapul.

Ennek alapján az érintett ország vonatkozásában kiszámított dömpingkülönbözetek jelentősek.

4.2.    A kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsége

A kérelmezők meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek az érintett országból az Unióba történő behozatala abszolút értékét és piaci részesedését tekintve egyaránt jelentős mértékű maradt.

A kérelmezők által benyújtott meggyőző bizonyíték azt mutatja, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező behozott termék árai – egyéb következmények mellett – kedvezőtlenül hatottak az uniós gazdasági ágazat által alkalmazott árszintre, ezáltal jelentős mértékben rontják az uniós gazdasági ágazat összteljesítményét és káros hatással vannak pénzügyi helyzetére.

Ennek alapján a kérelmezők valószínűsítik a kár folytatódását.

A kérelmezők állítása szerint további kár valószínűsíthető. Ezzel összefüggésben a kérelmezők bizonyítékokkal támasztották alá azon állításukat, miszerint az intézkedések hatályvesztése esetén a felülvizsgálat tárgyát képező termék tekintetében az érintett országból az Unióba történő behozatal jelenlegi mértéke – az érintett országban működő exportáló gyártók jelentős kihasználatlan gyártási kapacitása és potenciálja miatt – előreláthatóan növekedni fog. Az érintett országból dömpingelt áron történő behozatal e növekedése minden valószínűség szerint további károkat okozna az uniós gazdasági ágazatnak, amennyiben az intézkedések hatályukat vesztenék.

Ennek alapján a kérelmezők valószínűsítik a kár megismétlődését.

5.   Az eljárás

Minthogy az alaprendelet 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre hatályvesztési felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján felülvizsgálatot indít.

A hatályvesztési felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az intézkedések hatályvesztése nyomán folytatódhat-e vagy megismétlődhet-e az érintett országból származó, a felülvizsgálat tárgyát képező termék dömpingje, illetve az uniós gazdasági ágazatot ért károkozás.

5.1.    Felülvizsgálati időszak és figyelembe vett időszak

A dömping folytatódására vagy megismétlődésére vonatkozó vizsgálat a 2014. október 1-jétől2015. szeptember 30-ig tartó időszakra (a továbbiakban: felülvizsgálati időszak) terjed ki. A kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűségére vonatkozó értékelés szempontjából releváns tendenciák vizsgálata a 2012. január 1-jétől a vizsgálati időszak végéig tartó időszakra (a továbbiakban: figyelembe vett időszak) terjedt ki.

5.2.    A dömping folytatódása vagy megismétlődése valószínűségének megállapítására irányuló eljárás

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező termék érintett országban működő exportáló gyártóit (4), hogy vegyenek részt az általa folytatott vizsgálatban – beleértve azon gyártókat is, amelyek nem működtek együtt a hatályos intézkedésekhez vezető vizsgálatban.

5.2.1.   Az exportáló gyártókra vonatkozó vizsgálat

5.2.1.1.   Az érintett ország vizsgálat alá vonni kívánt exportáló gyártóinak kiválasztására irányuló eljárás

Mintavétel

Tekintettel az e hatályvesztési felülvizsgálatban érintett, az érintett országban működő exportáló gyártók esetlegesen nagy számára, valamint a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálat alá vonni kívánt exportáló gyártók számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja (erre a folyamatra a továbbiakban mintavételként is történik hivatkozás). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, felkéri valamennyi exportáló gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselőiket – beleértve azokat a gyártókat is, akik nem működtek együtt a jelenlegi felülvizsgálat tárgyát képező intézkedésekhez vezető vizsgálatokban –, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál. E feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés I. mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

Az exportáló gyártók mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba lép az érintett ország hatóságaival, és kapcsolatba léphet az exportáló gyártók ismert szövetségeivel.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban további releváns, a fent szereplő információtól eltérő információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az exportáló gyártók kiválasztása történhet a termelés, az uniós értékesítés vagy az Unióba irányuló export azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján, amely a rendelkezésre álló idő alatt ésszerűen megvizsgálható. A Bizottság – adott esetben az érintett ország hatóságain keresztül – valamennyi ismert exportáló gyártót, az érintett országok hatóságait és az exportáló gyártók szövetségeit tájékoztatja arról, hogy mely vállalatok kerültek be a mintába.

Az exportáló gyártókkal kapcsolatos vizsgálathoz szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett exportáló gyártóknak, az exportáló gyártók valamennyi ismert szövetségének és az érintett ország hatóságainak.

Eltérő rendelkezés hiányában a mintába felvett valamennyi exportáló gyártónak a mintába való felvételről szóló értesítés dátumától számított 37 napon belül kell benyújtania a kitöltött kérdőívet.

Az alaprendelet 18. cikke lehetséges alkalmazásának sérelme nélkül a mintába való lehetséges felvételükbe beleegyező, de a mintába fel nem vett vállalatok együttműködőnek minősülnek (a továbbiakban: a mintába fel nem vett együttműködő exportáló gyártók).

5.2.2.   A nem piacgazdasággal rendelkező érintett ország exportáló gyártóira vonatkozó további eljárás

5.2.2.1.   Piacgazdasággal rendelkező harmadik ország kiválasztása

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett országból származó behozatal esetében a Bizottság a rendes értéket egy piacgazdasággal rendelkező harmadik országban alkalmazott ár vagy számtanilag képzett érték alapján határozza meg.

Az előző vizsgálat során az Amerikai Egyesült Államokat választották az érintett országra alkalmazható rendes érték megállapításának céljából megfelelő, piacgazdasággal rendelkező harmadik országnak. A jelen vizsgálatban a Bizottság e célra ismét az Amerikai Egyesült Államok kiválasztását tervezi. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 10 napon belül jelezzék, megfelelőnek találják-e az említett országot e célra. A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az uniós piacra szállító, piacgazdasággal rendelkező országbeli beszállítók még – többek között – Dél-Koreában találhatók. A Bizottság megvizsgálja, hogy az információk szerint a felülvizsgálat tárgyát képező termék gyártását folytató egyéb, piacgazdasággal rendelkező harmadik országokban valóban gyártják és értékesítik-e a felülvizsgálat tárgyát képező terméket.

5.2.3.   A független importőrök  (5) vizsgálata  (6)

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az érintett országból az Unióba importáló független importőröket, hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

Tekintettel az e hatályvesztési felülvizsgálatban érintett független importőrök esetlegesen nagy számára, valamint a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőkön belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálat alá vonni kívánt független importőrök számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja (erre a folyamatra a továbbiakban mintavételként is történik hivatkozás). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, felkéri valamennyi független importőrt, illetve a nevükben eljáró képviselőiket – beleértve azokat is, amelyek nem működtek együtt a jelenlegi felülvizsgálat tárgyát képező intézkedésekhez vezető vizsgálatban –, hogy jelentkezzenek. E feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés II. mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

A független importőrök mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba léphet az ismert importőrszövetségekkel.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban további releváns, a fent szereplő információtól eltérő információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az importőrök kiválasztása történhet a felülvizsgálat tárgyát képező termék uniós értékesítéseinek azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján, amely a rendelkezésre álló idő alatt ésszerűen megvizsgálható. A Bizottság valamennyi ismert független importőrt és importőrszövetséget értesíti arról, hogy mely vállalatok kerültek be a mintába.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett független importőröknek és az ismert importőrszövetségeknek. Eltérő rendelkezés hiányában e feleknek a minta kiválasztásáról szóló értesítés dátumától számított 37 napon belül kell benyújtaniuk a kitöltött kérdőívet.

5.3.    A kár folytatódása vagy megismétlődése valószínűségének megállapítására irányuló eljárás

Annak megállapítása érdekében, hogy valószínűsíthető-e a kár folytatódása vagy megismétlődése az uniós gazdasági ágazatra nézve, a Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező termék uniós gyártóit, hogy vegyenek részt a Bizottság vizsgálatában.

5.3.1.   Az uniós gyártókra vonatkozó vizsgálat

A vizsgálathoz, az uniós gyártók tekintetében szükségesnek tartott információk összegyűjtése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld az ismert uniós gyártóknak vagy a reprezentatív uniós gyártóknak, valamint az uniós gyártók ismert szövetségeinek, nevezetesen pedig a következőknek:

Jungbunzlauer S.A. és Roquette Italia S.p.A.

Az említett uniós gyártóknak és az uniós gyártók szövetségeinek eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell benyújtaniuk a kitöltött kérdőíveket.

A Bizottság felkéri a fentiekben fel nem sorolt valamennyi uniós gyártót, valamint azok fentiekben fel nem sorolt szövetségeit, hogy jelentkezés és kérdőívek igénylése céljából haladéktalanul – eltérő rendelkezés hiányában az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül – vegyék fel vele a kapcsolatot, lehetőleg e-mailben.

5.4.    Az uniós érdek vizsgálatára irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkének megfelelően, abban az esetben, ha a dömping és az általa okozott kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsíthetésére vonatkozó állítások bizonyítást nyernek, határozni kell arról, hogy a dömpingellenes intézkedések fenntartása nem ellentétes-e az uniós érdekkel. A Bizottság felkéri az uniós gyártókat, importőröket és képviseleti szervezeteiket, továbbá a felhasználókat, valamint a felhasználói és fogyasztói képviseleti szervezeteket, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül vegyék fel vele a kapcsolatot. A vizsgálatban való részvételhez a fogyasztói képviseleti szervezeteknek – ugyanezen határidőn belül – bizonyítaniuk kell, hogy tevékenységeik és a felülvizsgálat tárgyát képező termék között objektív kapcsolat áll fenn.

A fenti határidőn belül jelentkező felek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül információt szolgáltathatnak a Bizottság részére az uniós érdekre vonatkozóan. Az információ tetszőleges formában vagy a Bizottság által összeállított kérdőív kitöltésével nyújtható be. A 21. cikk alapján közölt információk mindenesetre csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá.

5.5.    Egyéb írásbeli beadványok

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ezen értesítés rendelkezéseinek megfelelően ismertessék álláspontjukat, szolgáltassanak információkat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. Ezeknek az információknak és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

5.6.    A Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai előtti meghallgatás lehetősége

Valamennyi érdekelt fél kérheti a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai előtti meghallgatását. A meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt, amelyen belül a meghallgatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

5.7.    Az írásbeli beadványok benyújtására, a kitöltött kérdőívek elküldésére és a levelezésre vonatkozó instrukciók

A Bizottsághoz piacvédelmi vizsgálatok céljára csak szerzői jogi védelem alatt nem álló információkat lehet benyújtani. A harmadik felek szerzői joga alatt álló információk és/vagy adatok Bizottság felé történő benyújtását megelőzően az érdekelt feleknek a szerzői jog tulajdonosától külön engedélyt kell kérniük, amelyben kifejezetten lehetővé teszik a Bizottság számára a) az információk és adatok piacvédelmi eljárás keretében történő használatát, valamint b) az információk és/vagy adatok e vizsgálatban érdekelt felek felé olyan formában történő továbbítását, amely lehetővé teszi, hogy azok gyakorolhassák védelemhez való jogaikat.

Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi olyan írásbeli beadványt – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket –, amelyre vonatkozóan bizalmas kezelést kérelmeztek, „Limited”  (7) (korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni.

A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek azokról az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének értelmében nem bizalmas jellegű összefoglalót is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyet „For inspection by interested parties” (az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátniuk. Ezeknek az összefoglalóknak kellően részleteseknek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege kielégítő mértékben megismerhető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem nyújt be nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság ezeket az információkat figyelmen kívül hagyhatja.

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket e-mailben kell benyújtaniuk, ideértve a beszkennelt meghatalmazásokat és tanúsítványokat is, kivéve a terjedelmes válaszokat, amelyeket CD-ROM/DVD lemezen személyesen vagy ajánlott levélben kell benyújtani. Az e-mail használatával az érdekelt felek elfogadják a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapján közzétett, „LEVELEZÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL PIACVÉDELMI ÜGYEKBEN” című dokumentumban foglalt, elektronikus beadványokra alkalmazandó szabályokat: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152573.pdf Az érdekelt feleknek fel kell tüntetniük nevüket, címüket, telefonszámukat és érvényes e-mail címüket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a megadott e-mail cím olyan működő hivatalos e-mail cím legyen, amelyet naponta ellenőriznek. Amennyiben az érdekelt felek megadják elérhetőségeiket, a Bizottság ettől az időponttól kezdve kizárólag e-mailben kommunikál velük, kivéve, ha kifejezetten kérik, hogy a Bizottság más kommunikációs csatornán küldje részükre a dokumentumokat, vagy ha a dokumentumot a jellegéből adódóan ajánlott levélként kell elküldeni. Az érdekelt felek a Bizottsággal folytatott levelezésre vonatkozó további szabályokat és információkat – egyebek mellett az e-mailen küldött beadványokra alkalmazandó elveket – megtalálják a fent említett, az érdekelt felekkel folytatott kommunikációra vonatkozó útmutatóban.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-R624-SG-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R624-SG-INJURY@ec.europa.eu

6.   Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem szolgáltatja határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül lehet hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

Ha valamely fél nem számítógépesített választ ad, az nem minősül az együttműködés megtagadásának, feltéve, hogy az érdekelt fél bizonyítani tudja, hogy a válaszadás a kért formában indokolatlan többletteherrel vagy indokolatlan többletköltséggel járt volna. Az érdekelt félnek ebben az esetben haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal.

7.   Meghallgató tisztviselő

Az érdekelt felek kérhetik a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az iratbetekintési kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott meghallgatási kérelmeket. A meghallgató tisztviselő egyedi meghallgatást biztosíthat az érdekelt felek számára, és közbenjárhat annak érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt, amelyen belül a meghallgatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, amelynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják a – többek között – a dömping és a kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűségével, a dömpinggel, a károkozással, az okozati összefüggéssel, valamint az uniós érdekkel kapcsolatos ellenérveiket.

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és honlapja a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalán található: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   A vizsgálat időkeretei

A vizsgálat az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

9.   Lehetőség az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti felülvizsgálat kérelmezésére

Mivel e hatályvesztési felülvizsgálat megindítása az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban történik, megállapításai nem a meglévő intézkedések módosítását, hanem – az alaprendelet 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban – az intézkedések hatályon kívül helyezését vagy fenntartását eredményezik.

Ha bármely érdekelt fél úgy véli, hogy az intézkedések esetleges módosítása érdekében szükséges azok felülvizsgálata, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint felülvizsgálat indítását kérelmezheti.

Az ilyen felülvizsgálatot – amely az ebben az értesítésben szereplő hatályvesztési felülvizsgálattól függetlenül folyna – kérelmezni kívánó felek a fent megadott címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal.

10.   A személyes adatok feldolgozása

A Bizottság a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően fogja kezelni (8).


(1)  HL C 47., 2015.2.10., 3. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(3)  A Tanács 2010. október 25-i 965/2010/EU rendelete a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-glükonát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 282., 2010.10.28., 24. o.).

(4)  Exportáló gyártó az érintett országban működő minden olyan vállalat, amely a felülvizsgálat tárgyát képző terméket gyártja és – közvetlenül vagy harmadik félen, így például a felülvizsgálat tárgyát képző termék gyártásában, belföldi értékesítésében vagy exportjában részt vevő, vele kapcsolatban álló vállalaton keresztül – az Unió piacára exportálja.

(5)  A mintába kizárólag exportáló gyártókkal kapcsolatban nem álló importőrök vehetők fel. Az exportáló gyártókkal kapcsolatban álló importőröknek az exportáló gyártók vonatkozásában ki kell tölteniük a kérdőív I. mellékletét. A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyeket kizárólag akkor kell egymással kapcsolatban állónak tekinteni, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetve vagy közvetlenül tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő. (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). A fentiek értelmezésében a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(6)  A független importőrök által szolgáltatott adatok a dömping tényének megállapításán kívül más vizsgálati szempontok elemzéséhez is felhasználhatók.

(7)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.

(8)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

27.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/28


Hagyományos különleges termék elnevezésének közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (2) bekezdése alapján

(2015/C 355/08)

Litvánia az 1151/2012/EU rendelet (1) 26. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz a „Lietuviškas skilandis” elnevezést (2), mint az 1151/2012/EU rendelet előírásainak megfelelő hagyományos különleges termék (HKT) elnevezését. A „Skilandis” elnevezés korábban az 509/2006/EK tanácsi rendelet (3) 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően – az elnevezés kizárólagos használatának fenntartása nélkül – hagyományos különleges termékként bejegyzésre került (4), és jelenleg az 1151/2012/EU rendelet 25. cikke (2) bekezdésének megfelelően oltalom alatt álló elnevezés.

Az 1151/2012/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti nemzeti felszólalási eljárás nyomán a „Skilandis” elnevezés az 1151/2012/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően kiegészült a „Lietuviškas” kifejezéssel, amely jelzi annak hagyományos és sajátos jellegét.

A fentiekre figyelemmel a Bizottság ezúton közzéteszi a

„LIETUVIŠKAS SKILANDIS”

elnevezést, hogy az bejegyzésre kerülhessen a hagyományos különleges termékek 1151/2012/EU rendelet 22. cikke szerinti nyilvántartásába.

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. cikke alapján jogot keletkeztet a felszólalásra az ellen, hogy a „Lietuviškas skilandis” elnevezés bejegyzésre kerüljön a hagyományos különleges termékek 1151/2012/EU rendelet 22. cikke szerinti nyilvántartásába.

Amennyiben a „Lietuviškas skilandis” elnevezés az 1151/2012/EU rendelet 26. cikke (4) bekezdésének megfelelően bejegyzésre kerül a nyilvántartásba, a „Skilandis” HKT termékleírása a „Lietuviškas skilandis” HKT 1151/2012/EU rendelet 19. cikke szerinti termékleírásának minősül, és ezért az elnevezés kizárólagos használatának fenntartása mellett oltalom alá kell venni.

A teljesség kedvéért és az 1151/2012/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésének megfelelően e közzététel magában foglalja a „Skilandis” HKT-nek az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábban közzétett (5) termékleírását.

HKT BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről  (6)

„SKILANDIS”

EK-szám: LT-TSG-007-0032-15.6.2005.

1.   A kérelmező csoportosulás neve és címe

Csoportosulás vagy szervezet neve:

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija (Litván Húsfeldolgozók Szövetsége)

Cím:

A. Vienuolio g. 8

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/Litvánia

Tel.

+370 52126814

Fax

+370 52126814

E-mail:

lmpa@takas.lt

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Litvánia

3.   Termékleírás

3.1.   Bejegyzendő elnevezés(ek) (az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 2. cikke)

„Skilandis”

3.2.   Elnevezés

önmagában különleges

a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki

A Rumšiškės-i Néprajzi Múzeum történeti levéltárának tanúsága szerint a Litván Nagyfejedelemség különböző helyeiről származó, 16–18. századi írásos forrásokban előfordul a „skilandis” kifejezés. Az elnevezés szerepel Theodor Lepner 1680-as „Porosz-litván szótárában” (Prūsų-lietuvių žodynas), valamint Philipp Ruhig 1747-es, Christian Moeleke 1800-as és Friedrich Kurschat 1883-as litván-német szótáraiban is. A terméket így nevezik egész Litvániában. A termék elnevezése kizárólagos, kiállta az idő próbáját és a mai napig használatos.

3.3.   Igényli-e a kérelmező az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az elnevezés fenntartását?

Bejegyzés az elnevezés fenntartásával

Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül

3.4.   A termék típusa

1.2 osztály: Hús alapú készítmény (főtt, sózott, füstölt, stb.)

3.5.   A 3.1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása (az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) bekezdése)

A „skilandis” füstölt, zsinórral átkötött egyenetlen, durva felszínű, összenyomott vízcsepp vagy kisebb cukkini formájú, szilárd konzisztenciájú húskészítmény, természetes burkolatban. Átmérője legalább 80 mm, súlya különböző lehet. Régen a „skilandist” sertésgyomorba töltötték, azonban a XX. század elejétől már leginkább sertéshólyagot vagy szarvasmarha-vakbelet használnak e célra. Házi körülmények között a „skilandis” rendszerint sertéshúsból készül, a húsfeldolgozó üzemekben azonban marhahúst is felhasználnak.

A „skilandis” jellemzője a savanykás, fűszeres, csípős, sós íz, valamint az érlelés és szárítás során keletkező sajátos íz és illat, valamint a metszéslap rózsaszínes-vöröstől a sötétvörösig terjedő színe, mely a szélek felé intenzívebb lehet. A terméknek jól érzékelhető fűszeres és enyhén füstös aromája van. Konzisztenciája szilárd. A sovány húsban egyenetlen eloszlásban legfeljebb 20 mm nagyságú szalonnadarabok találhatók.

A „skilandis” jellemző fizikai és kémiai tulajdonságai:

—   maximális nedvességtartalom: 40 %,

—   minimális húsfehérje-tartalom, kollagén nélkül: 16 %,

—   maximális étkezési só tartalom: 5 %,

—   maximális zsírtartalom: 35 %,

—   pH-érték: legalább 5,0,

—   a termék súlya: 0,4–2,0 kg.

A „skilandis” félbevágva vagy szeletelve, vákuum- vagy módosított nyomású csomagolásban hozható kereskedelmi forgalomba.

3.6.   A 3.1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt mezőgazdasági termék vagy élelmiszer előállítási módjának leírása (az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdése)

Összetevők:

sovány sertéshús, amelyben az izmok közötti látható zsírmennyiség legfeljebb 5 %. A vágott állatok alábbi részei használhatók fel: comb, karaj és csülök nélküli lapocka. A sovány sertéshús a „skilandis” tömegének körülbelül felét teszi ki,

a sovány sertéshús 60 %-ig kiváltható ugyanolyan mennyiségű sovány marhahússal, amelyben az izmok közötti látható zsírtartalom és a kisebb erek mennyisége legfeljebb 5 %. A vágott állatok alábbi részei használhatók fel: keresztfartő, fehérpecsenye, csípőfartő, hátszín, puha hátszín, rostélyos, a tarja felső, középső és alsó rétege,

félzsíros sertéshús, amelyben az izmok közötti és bőralatti zsír mennyisége legfeljebb 30 %. A vágott állatok alábbi részei használhatók fel: a lapocka középső része, a lapocka alsó része, nyak,

zsíros sertéshús bőr nélkül, amelyben a zsírtartalom legfeljebb 55 %. A félzsíros és a zsíros sertéshús együttesen a „skilandis” tömegének mintegy negyedét teszi ki,

sertés hátszalonna bőr nélkül. A hátszalonna a „skilandis” tömegének mintegy negyedét teszi ki,

étkezési só: 26–30 g/1 kg hús,

fűszerek, pl. fekete bors, fehér bors, szegfűbors: 2–3 g/1 kg hús; A felsorolt fűszerek őrölve vagy szemcsékben adhatók hozzá,

fokhagyma: 2–3 g/1 kg hús,

cukor: 2–5 g/1 kg hús,

E 250 tartósítószer (nátrium-nitrit): 50–180 mg/1 kg hús,

E 300 antioxidánsok (aszkorbinsav), E 301 (nátrium-aszkorbát): 0,5–1 g/1 kg hús,

felhasználható továbbá kömény, őrölt babérlevél, őrölt szerecsendió legfeljebb 2–3 g/1 kg hús mennyiségben.

Gyártási eljárás:

A „skilandis” hagyományos módon készül. Ajánlott felnőtt állatok húsát használni hozzá.

A lehűtött sertéshúst kézzel vagy speciális gépekkel 10–30 mm-es, a szalonnát pedig 5–20 mm-es darabokra aprítják. A lehűtött marhahúst húsdarálóval aprítják, melyben a szita lyukainak átmérője 2–5 mm.

A felaprított húst keverőgépben vagy darálóban étkezési sóval és nitrites sóval, cukorral, fűszerekkel és adalékanyagokkal összekeverik. A keverés időtartama legalább 10 perc. Az így elkészült hústölteléket legalább 6 órán keresztül maximum + 4 °C-os hőmérsékleten érlelik. A húsmasszát kolbásztöltőkkel természetes sertéshólyagokba vagy szarvasmarha-vakbélbe töltik, melyek átmérője nagyobb, mint azoknak a beleknek az átmérője, amelyekbe a hidegen füstölt kolbászokat töltik általában. Nagyon fontos, hogy a húst úgy töltsék a hólyagba vagy a bélbe, hogy abban ne maradjon levegő. A gyártási folyamat további szakaszaiban a „skilandis” belső rétegeinek száradása lassan történik, fermentációja pedig intenzíven, és ez határozza meg a „skilandisra” jellemző érzékszervi tulajdonságok kialakulását. A hústölteléket lassan töltik, erősen belenyomva a hólyagba vagy a bélbe. A töltelékkel együtt a bélbe jutó levegőt a burkolat megszurkálásával távolítják el. A belet a lehető legkeményebbre kell megtölteni, hogy amikor a termék füstölése és szárítása során a töltelék összemegy, ne keletkezzen hézag a termék felszíne és a burkolat között.

A megtöltött hólyagot vagy belet természetes vastag cérnával vagy zsinórral kötik össze. A megformált terméket kézzel átkötik a zsinórral hosszanti irányban, 4. részre osztva azt. A vakbélbe töltött terméket ezenkívül még keresztirányban is átkötik 4–5 centiméterenként.

Az összekötözött „skilandist” állványra akasztják úgy, hogy a darabok ne érjenek egymáshoz, és maximum + 4 °C-os hőmérsékleten legalább 3 napon keresztül érlelik. E művelet során a hústöltelék a bélben jobban összenyomódik, stabilizálódik a termék színe és szelektív mikroorganizmus-fejlődés megy végbe, amely elősegíti azon feltételek kialakulását, melyek révén a termék elnyeri sajátos ízét és illatát.

Az érlelés után a „skilandist” 18–30 C közötti hőmérsékleten füstölik lombos fák (éger, rezgő nyár, nyír, bükk, nyárfa, tölgy) égetéséből származó füsttel. Az elsődleges érlelés és füstölés történhet klímakamrákban vagy különböző szerkezetű füstölő helyiségekben. A füstölt „skilandist” 18–28 °C hőmérsékleten, 90–75 %-os relatív páratartalom mellett szárítják. A füstölés időtartama (a szünetekkel együtt) a füstölő berendezéstől, a „skilandis” méretétől függ, és 2–15 nap lehet. A füstölés időtartamától függ a „skilandis” színintenzitása; a folyamat végén a termék elnyeri jellegzetes füstös illatát.

A füstölt „skilandist” 8–18 °C hőmérsékleten, 90–75 %-os relatív páratartalom mellett szárítják. A szárítás során a mikroorganizmusok fejlődése, illetve a szöveti fermensek hatása által előidézett biokémiai folyamatok folytatódnak, amelyeknek köszönhetően kialakul a „skilandis” jellegzetes íze és illata. A „skilandist” legalább 30 napig szárítják, amíg elérik a termékben a megfelelő víztartalmat, illetve amíg a termék eléri a rá jellemző érzékszervi jellemzőket.

A „skilandist” felakasztva, 0–15 °C hőmérsékletű helyiségben tárolják.

3.7.   A mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer különleges tulajdonsága (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése)

A „skilandis” különleges jellemzőinek legfontosabb elemei a következők:

Megjelenés: a „skilandis” zsinórral átkötött, egyenetlen, durva felszínű összenyomott vízcsepp vagy kisebb cukkíni formájú, szilárd konzisztenciájú füstölt húskészítmény, természetes sertéshólyagba vagy szarvasmarha-vakbélbe töltve. Átmérője legalább 80 mm, a súlya 0,4–2,0 kg lehet.

A metszéslap képe: a levágott szeletek színe a rózsaszínes vöröstől a sötétvörösig terjed, a széle felé a szín intenzívebb lehet. A sovány húsban egyenetlen eloszlásban legfeljebb 20 mm nagyságú szalonnadarabok találhatók. A különböző hozzáadott fűszerek láthatóak lehetnek.

A gyártási eljárás: a kézzel nagyobb darabokra vágott vagy húsdarálóval durván felaprított sertéshúst vagy marhahúst hagyományos fűszerekkel megszórva természetes sertéshólyagba vagy szarvasmarha-vakbélbe töltik. A szárított terméket többször megfüstölik lombos fák füstjével, és füstölés után legalább 30 napig szárítják.

Íz és illat: a „skilandisra” savanykás, fűszeres, enyhén csípős, sós íz jellemző, valamint a speciális, egyedi fermentálási folyamatokkal történő érlelés és szárítás eredményeképpen kialakuló speciális íz és illat. A terméknek jól érzékelhető fűszeres és enyhén füstös aromája van. Az említett fermentációs folyamatokat alapvetően a recepturában szereplő, a Litvánia klímazónájában domináns alapanyagok határozzák meg.

Felhasználási hagyományok: leggyakrabban ünnepi ételként kerül felhasználásra, különleges alkalmakkor, összejöveteleken, vagy a mezőgazdasági munka intenzív időszakában. Vékony szeletekre vágva, barna kenyérrel fogyasztják.

3.8.   A mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer hagyományos jellege (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése)

A „skilandis” Litvániában nemzeti ételnek számít. B. Imbrasienė „A litván kulináris örökség” című könyvében (Lietuvos kulinarijos paveldas, Baltos lankos, 2008) a „skilandis” az első helyen szerepel a bemutatott hagyományos húskészítmények között. A litván falvakban ősidők óta a nyári munkák (szénakaszálás, rozsaratás) idejére vagy a vendégek számára tartalékolták. Simonas Daukantas litván író az 1845-ben megjelent „A régi litvánok élete” (Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių) c. könyvében azt írja, hogy a régi Litvániában a „skilandis” volt az az étel, amivel a vendégeket kínálták. A „skilandist” egy sor más klasszikus XIX–XX. századi irodalmi műben szintén említik. A Litván nyelv atlaszában (Lietuvių kalbos atlasas, Vilnius, 1977) a „skilandis” szó elterjedtségét bemutató térképen látható, hogy ez az elnevezés az északnyugati részt kivéve Litvánia egész területén ismert volt.

Régen a „skilandist” sertésgyomorba töltötték, azonban a XX. század elejétől már leginkább sertéshólyagot vagy szarvasmarha-vakbelet használnak e célra. Házi körülmények között a „skilandis” rendszerint sertéshúsból készül, a húsfeldolgozó üzemekben azonban marhahúst is felhasználnak.

A szovjet-litván enciklopédiában (Vilnius, 1983) a „skilandis” leírása a következő: „nyers vagy füstölt kolbász durvára vágott húsból. Félzsíros sertéshúsból (≈ 85 %) és marhahúsból (≈ 15 %) készül. A húst 2–3 cm hosszú, 1,5 cm széles darabokra vágják. Sót (≈ 3,5 % a hús tömegéhez képest), nátronsalétromot (nátrium-nitrát), cukrot, borsot, szegfűborsot és fokhagymát adnak hozzá. A hústölteléket sertésgyomorba, -hólyagba, szarvasmarhavégbélbe vagy -vakbélbe töltik. A »skilandis« többnyire füstölt formában készül. Húskombinátokban vagy házilag gyártják.”

3.9.   A különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások (az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikke)

Az ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

a nyersanyagok megfelelése az előírt követelményeknek,

a gyártási folyamat lépéseinek sorrendje,

a gyártási folyamat előírt paramétereinek betartása,

a termék szárítási idejének biztosítása,

a késztermék érzékszervi tulajdonságai (megjelenés, íz, illat, szín, konzisztencia),

a késztermék fizikai és kémiai mutatói (nedvességtartalom, kollagén nélküli fehérjemennyiség, étkezési só mennyisége, pH-érték, zsírtartalom),

a végtermék tárolása. A tárolás során ellenőrzésre kerül a környezet hőmérséklete és nedvességtartalma.

Az ellenőrző hatóság elvégzi a kötelező ellenőrzést, amelyre legalább évente egy alkalommal sor kerül. Az ellenőrző hatóság vizsgálja a gyártók ellenőrzési rendszerét, a legfontosabb irányítási pontok ellenőrzését valamint a gyártók dokumentációját.

4.   A termékleírásnak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek

4.1.   Név és cím

Név:

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (a Litván Köztársaság Állami Élelmiszer- és Állat-egészségügyi Szolgálata)

Cím:

Siesikų g. 19

LT-07170 Vilnius

LIETUVA/LITVÁNIA

Tel.

+370 52404361

E-mail:

vvt@vet.lt

☒ állami

☐ magán

4.2.   A hatóság vagy szerv konkrét feladatai

A 4.1 pontban megnevezett ellenőrző hatóság felelős a termékleírásban ismertetett valamennyi feltétel ellenőrzéséért.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

(2)  EK-szám: LT-TSG-0107-01274 – 10.11.2014.

(3)  A Tanács 2006. március 20-i 509/2006/EK rendelete a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről (HL L 93., 2006.3.31., 1. o.). A rendeletet az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és annak helyébe lépett.

(4)  EK-szám: LT-TSG-007-0032-15.6.2005. (Lásd: HL C 106., 2009.5.8., 27. o.).

(5)  Lásd a 3. lábjegyzetet.

(6)  Lásd a 4. lábjegyzetet.