ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 346

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. október 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 346/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 346/02

C-296/15. sz. ügy: A Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Szlovénia) által 2015. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Medisanus d. o. o. kontra Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

C-341/15. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2015. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

C-360/15. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort kontra X BV

4

2015/C 346/05

C-366/15. sz. ügy: 2015. július 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

5

2015/C 346/06

C-390/15. sz. ügy: A Trybunał Konstytucyjny (Lengyelország) által 2015. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

C-391/15. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanyolország) által 2015. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marina del Mediterráneo S.L. és társai kontra Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

C-416/15. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2015. július 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Selena România Srl kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

C-419/15. sz. ügy: Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Thomas Philipps GmbH & Co. KG kontra Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

C-420/15. sz. ügy: A Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgium) által 2015. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – elleni büntetőeljárás U ( *1 )

9

2015/C 346/11

C-437/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-222/14. sz., Deluxe Laboratories kontra OHIM (Deluxe) ügyben 2015. június 4-én hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2015. augusztus 10-én benyújtott fellebbezés

9

2015/C 346/12

C-455/15. sz. ügy: A Varbergs tingsrätt (Svédország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – P kontra Q

11

2015/C 346/13

C-459/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-95/14. sz., Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács ügyben 2015. június 25-én hozott ítélete ellen az Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) által 2015. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés

11

 

Törvényszék

2015/C 346/14

T-446/10. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – Dow AgroSciences és Dintec Agroquímica – Produtos Químicos kontra Európai Bizottság (Növényvédő szerek — Trifluralin hatóanyag — A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadása — 33/2008/EK rendelet — Gyorsított értékelési eljárás — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság)

13

2015/C 346/15

T-234/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 8-i ítélete – Amitié kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — Támogatás — Pénzügyi támogatás — A kifizetés felfüggesztése — A bejelentett költségek visszatérítése iránti kérelem — Kártérítés — Késedelmi kamatok — Terhelési értesítés — Szerződéses felelősség — Viszontkereset)

13

2015/C 346/16

T-503/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 4-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Egységes támogatási rendszer — Kulcsfontosságú ellenőrzések — Másodlagos ellenőrzések)

15

2015/C 346/17

T-564/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 8-i ítélete – Ministry of Energy of Iran kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Mérlegelési hiba — Az alapvető jogok megsértése — Arányosság)

15

2015/C 346/18

T-577/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 4-i ítélete – NIOC és társai kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Az államinál alacsonyabb szintet képviselő jogalany — Kereshetőségi jog és az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — A jogalap megjelölése és választása — A Tanács hatásköre — Az uniós jogi aktusok előre láthatóságának elve — A társult vállalkozás fogalma — Nyilvánvaló értékelési hiba — A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — Tulajdonhoz való jog)

16

2015/C 346/19

T-82/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Panasonic és MT Picture Display kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A televízió- és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások — Védelemhez való jog — A kartellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Arányosság — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat)

17

2015/C 346/20

T-84/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Samsung SDI és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A televízió és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások — Egységes és folyamatos jogsértés — A jogsértés időtartama — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — A 2006. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — A bírság összegének kiszámítása — A vállalkozások eladásainak a teljesítési hely kritériuma szerinti figyelembevétele — A jogsértés időtartama alatt teljesített eladások átlagos értékének figyelembevétele)

18

2015/C 346/21

T-91/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – LG Electronics kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A televízió és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások — Egységes és folyamatos jogsértés — A közös vállalkozás által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Egyenlő bánásmód — A bírságösszeg kiszámításának módszere — A feldolgozott termékek útján történő képcső-eladások értékének figyelembevétele — Elévülési idő — Arányosság — A közigazgatási eljárás időtartama)

19

2015/C 346/22

T-92/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Philips kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A televízió és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások — Egységes és folyamatos jogsértés — A közös vállalkozás által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Egyenlő bánásmód — A bírságösszeg kiszámításának módszere — A feldolgozott termékek útján történő képcső-eladások értékének figyelembevétele — A jogsértés időtartama alatt teljesített eladások átlagos értékének figyelembevétele — A csoport világméretű összesített forgalmának figyelembevétele — Arányosság — A közigazgatási eljárás időtartama)

20

2015/C 346/23

T-104/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Toshiba kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A televízió- és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások — A kartellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — A jogsértés betudhatósága — Közös irányítás — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat)

21

2015/C 346/24

T-245/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 4-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Egységes támogatási rendszer — Kulcsfontosságú ellenőrzések — Másodlagos ellenőrzések — A 796/2004/EK rendelet 51., 53., 73. és 73a. cikke)

22

2015/C 346/25

T-346/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – Görögország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztési intézkedések — Agrár-környezetvédelem — Az ellenőrzések megfelelősége — Pénzügyi átalánykorrekciók)

22

2015/C 346/26

T-525/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – H&M Hennes & Mauritz kontra OHIM – Yves Saint Laurent (Kézitáskák) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Kézitáskát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke — Indokolási kötelezettség)

23

2015/C 346/27

T-526/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – H&M Hennes & Mauritz kontra OHIM – Yves Saint Laurent (Kézitáskák) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Kézitáskát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke — Indokolási kötelezettség)

24

2015/C 346/28

T-714/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 8-i ítélete – Gold Crest kontra OHIM (MIGHTY BRIGHT) (Közösségi védjegy — A MIGHTY BRIGHT közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

25

2015/C 346/29

T-168/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Pérez Gutiérrez kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Közegészség — 2001/37/EK irányelv — Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása — A dohánytermékek csomagolásán feltüntetendő egészségügyi figyelmeztetés céljára a Bizottság által javasolt színes fényképek — 2003/641/EK határozat — Elhunyt személy képmásának engedély nélküli felhasználása — Az elhunyt személy özvegyének személyét ért kár)

25

2015/C 346/30

T-225/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 3-i ítélete – iNET24 Holding AG kontra OHIM (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — IDIRECT24 szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

26

2015/C 346/31

T-254/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 3-i ítélete – Warenhandelszentrum kontra OHIM – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A NEW MAX közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi MAX közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2015/C 346/32

T-278/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Dairek Attoumi kontra OHIM – Diesel (DIESEL) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — DIESEL közösségi formatervezési minta — DIESEL korábbi nemzetközi szóvédjegy — Megsemmisítési ok — Megkülönböztető megjelölés használata — Összetéveszthetőség — A 6/2002/EK rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontja — A tényleges használat igazolása — A közigazgatási eljárás felfüggesztése)

28

2015/C 346/33

T-530/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Verein StHD kontra OHIM (Egy fekete szalag ábrázolása) (Közösségi védjegy — Egy fekete szalagot ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2015/C 346/34

T-584/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Inditex kontra OHIM – Ansell (ZARA) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló eljárás — A ZARA közösségi szóvédjegy — Tényleges használat — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

29

2015/C 346/35

T-660/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – SV Capital kontra EBH (Gazdaság- és monetáris politika — Az uniós jog állítólagos megsértése miatti vizsgálat megindítása iránti kérelem — Az EBH határozata — Az európai felügyeleti hatóságok fellebbviteli tanácsának a határozata — Hivatalból történő figyelembevétel — Az aktus kibocsátója hatáskörének hiánya — Hatályon kívül helyezés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Késedelem — Részleges elfogadhatatlanság)

30

2015/C 346/36

T-344/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. szeptember 1-jei végzése – Francia Köztársaság kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A francia hatóságok által a 98/34/EK irányelvben előírt eljárás keretében a Bizottságnak továbbított dokumentumok — Franciaország tiltakozása a dokumentumok hozzáférhetővé tétele ellen — A dokumentumokhoz való hozzáférés harmadik fél számára történő engedélyezéséről szóló határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése)

30

2015/C 346/37

T-367/15. sz. ügy: 2015. július 9-én benyújtott kereset – Renfe-Operadora kontra OHIM (AVE)

31

2015/C 346/38

T-472/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-78/14. sz., Gross kontra EKSZ ügyben 2015. június 3-án hozott ítélete ellen az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) által 2015. augusztus 13-án benyújtott fellebbezés

32

2015/C 346/39

T-478/15. sz. ügy: 2015. augusztus 21-én benyújtott kereset – Románia kontra Bizottság.

33

2015/C 346/40

T-501/15. sz. ügy: 2015. augusztus 31-én benyújtott kereset – Hollandia kontra Bizottság

35

2015/C 346/41

T-502/15. sz. ügy: 2015. szeptember 1-jén benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

36

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 346/42

F-28/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete – De Loecker kontra EKSZ (Közszolgálat — Az EKSZ személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Harmadik országbeli küldöttségvezető — A bizalmi viszony megszűnése — Az EKSZ székhelyének áthelyezése — A munkaszerződés idő előtti megszüntetése — Felmondási idő — A határozat indokolása — A személyzeti szabályzat 26. cikke — A védelemhez való jog — A meghallgatáshoz való jog)

38

2015/C 346/43

F-9/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2015. szeptember 7-i végzése – Verhelst kontra EMA

38


 


HU

 

Személyesadat-védelmi okokból az ebben a számban található bizonyos információk a továbbiakban nem hozhatók nyilvánosságra, ezért került sor ennek az új, hiteles változatnak kiadására.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2015/C 346/01)

Utolsó kiadvány

HL C 337., 2015.10.12.

Korábbi közzétételek

HL C 328., 2015.10.5.

HL C 320., 2015.9.28.

HL C 311., 2015.9.21.

HL C 302., 2015.9.14.

HL C 294., 2015.9.7.

HL C 279., 2015.8.24.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/2


A Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Szlovénia) által 2015. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Medisanus d. o. o. kontra Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(C-296/15. sz. ügy)

(2015/C 346/02)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Az alapeljárás felei

Felperes: Medisanus d. o. o.

Alperes: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 2004/18/EK irányelvet (1) és különösen

a 2001/83/EK irányelvvel (2), különösen annak 83. cikkével,

a 2002/98/EK irányelvvel (3), különösen 4. cikkének (2) bekezdésével,

az EUMSZ-szal, különösen annak 18. cikkével

összefüggésben értelmezett 23. cikkének (2) bekezdését, 23. cikkének (8) bekezdését és 2. cikkét,

hogy azzal ellentétes az iparilag előállított, „szlovén vérplazmából nyert” gyógyszerekre vonatkozó (a Szlovén Köztársaság nemzeti szabályozásán, azaz a ZZdr-2 6. cikkének 71. pontján alapuló) igény?


(1)  Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o., helyesbítés: HL 2014 L 339., 14. o.).

(2)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.; helyesbítések: HL L 239., 81. o. és HL L 235., 24. o.).

(3)  Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/3


A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2015. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hans Maschek

(C-341/15. sz. ügy)

(2015/C 346/03)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Hans Maschek

Alperes: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Összeegyeztethető-e a 2003/88/EK irányelv (1) 7. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, mint a Wiener Besoldungsordnung 1994 (1994. évi bécsi közszolgálati illetmény-szabályzat) 41a. § -a (2) bekezdésének szóban forgó rendelkezése, amely főszabály szerint nem biztosít a 2003/88 irányelv 7. cikke értelmében vett szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot azon munkavállaló számára, aki a foglalkoztatási jogviszonyt meghatározott időpontban saját kezdeményezésére megszünteti?

Nemleges válasz esetén [összeegyeztethető-e a 2003/88 irányelv 7. cikkével] az olyan nemzeti rendelkezés, amely úgy rendelkezik, hogy minden olyan munkavállaló, aki saját kezdeményezésére megszünteti a munkaviszonyát, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a munkaviszony megszűnéséig felhasználja a ki nem vett szabadságot, és szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultság a munkaviszony munkavállaló kezdeményezésére történő megszüntetése esetén csak akkor keletkezik, ha a munkavállaló akkor sem lett volna abban a helyzetben, hogy a szabadsághelyettesítő juttatás iránti kérelem alapjául szolgáló teljes szabadságot felhasználja, ha a szabadságnak a munkaviszony megszüntetése iránti kérelem napjától kezdődő kiadását kérte volna.

2.

Azt kell-e feltételezni, hogy csak akkor áll fenn szabadságmegváltásra való jogosultság, ha a munkavállaló, aki munkaképtelenség miatt nem volt abban a helyzetben, hogy szabadságát közvetlenül foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése előtt felhasználja, a) munkáltatóját indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási jogviszony megszűnése előtt) tájékoztatta (például betegség miatti) munkaképtelenségéről, és b) (például betegség miatti) munkaképtelenségét indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási jogviszony megszűnése előtt) igazolta (például orvosi igazolással)?

Nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e a 2003/88 irányelv 7. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely úgy rendelkezik, hogy csak akkor áll fenn szabadságmegváltásra való jogosultság, ha a munkavállaló, aki munkaképtelenség miatt nem volt abban a helyzetben, hogy szabadságát közvetlenül foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése előtt felhasználja, a) munkáltatóját indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási jogviszony megszűnése előtt) tájékoztatta (például betegség miatti) munkaképtelenségéről, és b) (például betegség miatti) munkaképtelenségét indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási jogviszony megszűnése előtt) igazolta (például orvosi igazolással)?

3.

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint (lásd a Bíróság C-342/01. sz., Gomez-ügyben 2004. március 18-án hozott ítéletének 31. pontját, a C-282/10. sz., Dominguez-ügyben 2012. január 24-án hozott ítéletének 47–50. pontját és a C-337/10. sz. Neidei-ügyben 2012. május 3-án hozott ítéletének 37. pontját) a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a munkavállaló számára jogszabályban a 2003/88 irányelv 7. cikke által garantált minimális jogosultságot meghaladó mértékű szabadságra vagy szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot biztosítsanak. A 2003/88 irányelv 7. cikke által biztosított jogosultságok mindemellett közvetlenül gyakorolhatók (lásd a Bíróság C-282/10. sz., Dominguez-ügyben 2012. január 24-án hozott ítéletének 34–36. pontját és a C-118/13. sz., [Bollacke]-ügyben 2014. június 12-én hozott ítéletének 28. pontját).

A 2003/88 irányelv 7. cikkének ezen értelmezésére tekintettel azt idézi-e elő az olyan helyzet, amelyben a nemzeti jogalkotó bizonyos személyi kör számára az irányelv említett rendelkezésében előírtakat jóval meghaladó mértékű szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot biztosít, hogy a 2003/88 irányelv 7. cikkének közvetlen alkalmazhatósága miatt azokat a személyeket is az irányelv említett rendelkezésében előírtakat jóval meghaladó, a nemzeti szabályozás által csak az e rendelkezés által kedvezményezett személyek számára biztosított mértékű szabadsághelyettesítő juttatás illeti meg, akik számára a nemzeti jogszabály az irányelvvel ellentétesen nem biztosít szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot?


(1)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet 381. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/4


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort kontra X BV

(C-360/15. sz. ügy)

(2015/C 346/04)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Alperes: X BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés alkalmazandó a nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózat céljára történő kábelfektetéssel összefüggő ásási munkálatok elvégzésének időpontjához, helyszínéhez és módjához való hozzájárulás iránti kérelem elintézéséért valamely tagállami szerv által beszedett illetékekre?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/123/EK irányelv III. fejezetét, hogy az tisztán belföldi helyzetekben is alkalmazható?

3)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/123/EK irányelvet annak (9) preambulumbekezdésére figyelemmel, hogy az nem vonatkozik az olyan nemzeti szabályozásra, amely azt írja elő, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózat céljára történő kábelfektetéssel, -karbantartással és -eltávolítással összefüggő ásási munkálatok tervezett elvégzését be kell jelenteni az önkormányzati testületnek, miközben az önkormányzati testület nem tilthatja meg a bejelentett tevékenységeket, de feltételeket köthet ki a tevékenységvégzés helyszínére, időpontjára és módjára, valamint a létesítmények közös használatának előmozdítására és a tevékenységeknek a többi talajszint alatti építmény üzemeltetőivel való egyeztetésére vonatkozóan?

4)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/123/EK irányelv 4. cikkének 6. pontját, hogy e rendelkezés annak ellenére alkalmazandó a nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózat céljára történő kábelfektetéssel összefüggő ásási munkálatok elvégzésének helyszínére, időpontjára és módjára vonatkozó hozzájárulásról szóló határozatra, hogy az érintett tagállami szerv nem tilthatja meg e munkálatokat?

5)

a)

Amennyiben a 2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése az előző kérdésekre adandó válaszokra tekintettel alkalmazandó a jelen ügyben: Közvetlen hatállyal bír-e e rendelkezés?

b)

Az 5. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ebben az esetben valamennyi kérelmezési eljárás becsült költségei alapján, a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló valamennyi kérelem költségei alapján, vagy az egyes kérelmek költségei alapján számíthatók e ki a felszámítandó költségek a 2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése alapján?

c)

Az 5. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: milyen kritériumok alapján kell a közvetett és fix költségeket a 2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban konkrét engedélykérelmekhez számítani?


(1)  HL L 376., 36. o.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/5


2015. július 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

(C-366/15. sz. ügy)

(2015/C 346/05)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae meghatalmazottak)

Alperes: Románia

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy Románia, mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2013. május 17-i 2013/28/EU bizottsági irányelv (1) rendelkezéseinek, vagy mindenesetre azokról nem tájékoztatta a Bizottságot, nem teljesítette az ezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság Romániát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogrendbe való átültetésének határideje 2013. augusztus 22-én lejárt.


(1)  HL L 135, 14. o.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/6


A Trybunał Konstytucyjny (Lengyelország) által 2015. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(C-390/15. sz. ügy)

(2015/C 346/06)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Trybunał Konstytucyjny (alkotmánybíróság)

Az alapeljárás felei

Felperes: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (ombudsman)

Az eljárás más résztvevői: Rzeczypospolitej Polskiej (a Lengyel Köztársaság az országgyűlésének elnöke), Prokurator Generalny (főügyész)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Érvénytelen-e a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. május 5-i 2009/47/EK tanácsi irányelvvel (1) módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) III. mellékletének 6. pontja azért, mert a jogalkotási eljárásban megsértették az Európai Parlamenttel történő konzultáció lényeges eljárási szabályát?

2)

Érvénytelen-e az első kérdésben hivatkozott 2006/112/EK irányelv III. mellékletének 6. pontjával összefüggésben értelmezett 98. cikkének (2) bekezdése azért, mert sérti az adósemlegesség elvét annyiban, amennyiben kizárja a kedvezményes adómérték digitális formában kiadott könyvekre és egyéb elektronikus kiadványokra történő alkalmazását?


(1)  HL L 116., 18. o.; helyesbítés: HL 2012. L 249., 15. o.

(2)  HL L 347., 1. o., módosításokkal; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/6


A Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanyolország) által 2015. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marina del Mediterráneo S.L. és társai kontra Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(C-391/15. sz. ügy)

(2015/C 346/07)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Az alapeljárás felei

Felperesek: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Alperes: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Többi fél: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. és Ayuntamiento de Marbella

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A lojális együttműködés és az irányelvek hatékony érvényesülésének alapelvére tekintettel úgy kell-e értelmezni a 89/665 irányelv (1) 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 310. cikkének (2) bekezdése (jelenleg az RDLeg 3/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 40. cikkének (2) bekezdése) által megállapított szabályozás, mivel megakadályozza a közbeszerzéssel kapcsolatos rendkívüli kereset megindítását az ajánlatkérő szerv olyan előkészítő aktusával szemben, mint amilyen azon ajánlattevő ajánlatát elfogadó határozat lehet, akivel kapcsolatban a nemzeti és uniós szabályozásban előírt műszaki és gazdasági alkalmasság igazolására vonatkozó rendelkezések megszegésére hivatkoznak?

2)

Az első kérdésre adandó esetleges igenlő választól függően, a 89/665 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése és 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja közvetlen hatállyal rendelkezik-e?


(1)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665 tanácsi irányelv (HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/7


A Curtea de Apel București (Románia) által 2015. július 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Selena România Srl kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(C-416/15. sz. ügy)

(2015/C 346/08)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel București

Az alapeljárás felei

Felperes: Selena România Srl

Alperes: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Beavatkozó: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A [791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló] 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet  (1) úgy kell értelmezni, mint amely azon importokra is vonatkozik, amelyeket az uniós illetőségű személyek szállítottak Tajvanból 2013. január 17-ét megelőzően, azaz 2012-ben, azonban a [Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló] 791/2011 tanácsi végrehajtási rendelet  (2) elfogadását követően?

2)

A 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkében meghatározott végleges dömpingellenes vám alkalmazandó-e akkor is, ha uniós illetőségű személyek 2013. január 17-ét megelőzően és a [791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról szóló] 437/2012/EU bizottsági rendelet  (3) elfogadását megelőzően, de a 791/2011 tanácsi rendelet elfogadását követően importáltak Tajvanból?


(1)  A 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2013. január 10-i 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 11., 1. o.).

(2)  A Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. augusztus 3-i 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 204., 1. o.).

(3)  A 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2012. május 23-i437/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 134., 12. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/8


Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Thomas Philipps GmbH & Co. KG kontra Grüne Welle Vertriebs GmbH

(C-419/15. sz. ügy)

(2015/C 346/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Alperes: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétes-e a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (1) 33. cikke (2) bekezdésének első mondatával a lajstromozott közösségi formatervezési minta bitorlása miatti igények közösségi formatervezésiminta-oltalmi lajstromba nem bejegyzett hasznosító általi érvényesítése?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: a közösségi formatervezési minta kizárólagos hasznosítója érvényesítheti-e a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 32. cikkének (3) bekezdése értelmében az oltalom jogosultjának engedélye mellett önállóan indított jogvitában a saját kárának megtérítésére vonatkozó igényeket, vagy csak a maga az oltalom jogosultja által az őt megillető közösségi formatervezésiminta-oltalom bitorlása miatt indított jogvitába avatkozhat be a hivatkozott rendelkezés (4) bekezdése értelmében?


(1)  HL L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/9


A Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgium) által 2015. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –  U (*1) elleni büntetőeljárás

(C-420/15. sz. ügy)

(2015/C 346/10)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

 U (*1)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a járműnyilvántartásról szóló, 2001. július 20-i királyi rendelet 2. és 3. cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18., 20., 45., 49. és 56. cikkével annyiban, amennyiben az Európai Unió Belgiumon kívüli másik tagállamában lakóhellyel rendelkező személy tulajdonában lévő, ez utóbbi tagállamban regisztrált járművek Belgiumban való közlekedése – még akkor is, ha csak az országon való átutazásról van szó – a belgiumi regisztráció feltételéhez kötött, ha a személy Belgiumban is lakóhellyel rendelkezik?


(*1)  Törölt információ az egyének személyes adatainak védelme érdekében.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/9


A Törvényszék (harmadik tanács) T-222/14. sz., Deluxe Laboratories kontra OHIM (Deluxe) ügyben 2015. június 4-én hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2015. augusztus 10-én benyújtott fellebbezés

(C-437/15. P. sz. ügy)

(2015/C 346/11)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Deluxe Laboratories, Inc.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Törvényszék előtti eljárás felperesét kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az OHIM úgy véli, hogy a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni, mivel a Törvényszék megsértette a közösségi védjegyrendelet (1) 75. cikkének első mondatában foglalt rendelkezést, a rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjával és (2) bekezdésével összefüggésben, az alább részletesen kifejtett indokok miatt, amelyeket a következőképpen lehet összefoglalni:

1.

A Törvényszék hibát vétett azzal, hogy kizárta azt a lehetőséget, hogy több árura és szolgáltatásra vonatkozóan átfogó indokolást lehessen adni, miközben a megjelölést ezek tekintetében a közönség egyformán észleli, következésképpen az egyes áruk és szolgáltatások tekintetében alkalmazandó indokolás sem változik.

2.

Arra kötelezni az OHIM-ot, hogy minden egyes áru és szolgáltatás vagy minden egyes homogén áru- vagy szolgáltatás-kategória tekintetében szisztematikusan ismételje meg ugyanazt az indokolást, egyenlő lenne az indokolási kötelezettség tisztán formális jellegűvé tételével.

3.

A fellebbezési tanács kifejezetten megjelölte azokat az indokokat, amelyek miatt szerinte a közönség a megjelölést kizárólag úgy fogná fel, mint a bejelentett áruk vagy szolgáltatások mindegyikének kiváló minőségére való utalást.

4.

Ahhoz, hogy az áruk és szolgáltatások mindegyike tekintetében lehetséges legyen egyetlen indokolást adni, elegendő, ha az áruknak és szolgáltatásoknak van egy közös vonása, amennyiben a megjelölés e jellemző következtében nem alkalmas a megkülönböztetésre. A jelen esetben ez a közös vonás az, hogy minden egyes érintett áru és szolgáltatás kivétel nélkül lehet viszonylag jó minőségű, és így a kiváló minőségre való utalást a közönség ezen áruk és szolgáltatások mindegyike tekintetében egyszerű üzleti fogásként fogja értékelni.

5.

A Törvényszék hibát vétett azáltal, hogy tévesen értelmezte a „kellőképpen homogén” áruk és szolgáltatások ítélkezési gyakorlat által felállított kategóriájának fogalmát, aminek következtében szükségtelenül leszűkítette az értékelési szempontjainak körét. Jelen esetben a fellebbezési tanács által megjelölt közös vonás alapján megállapítható, hogy a bejelentett áruk és szolgáltatások kellőképpen homogén kategóriát képeznek, ami lehetővé teszi az átfogó indokolást.

6.

A megtámadott ítélet nem felel meg a hatályos ítélkezési gyakorlatnak, különösen a C-253/14. P. sz., FTI Touristik GmbH kontra OHIM (BigXtra) ügyben 2014. december 11-én hozott végzésben foglaltaknak.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78, 1. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/11


A Varbergs tingsrätt (Svédország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – P kontra Q

(C-455/15. sz. ügy)

(2015/C 346/12)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Varbergs tingsrätt

Az alapeljárás felei

Felperes(ek): P

Alperes(ek): Q

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az eljáró bíróság köteles-e a Brüsszel-II. rendelet (1) 23a. cikke, vagy egyéb rendelkezés alkalmazásakor – e rendelet 24. cikke ellenére – a silutei elsőfokú bíróság által 2015. február 18-án hozott határozat elismerését megtagadni, és ennek következtében a jelen ügy tárgyát képező felügyeleti joggal kapcsolatos eljárást lefolytatni?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.; helyesbítés: HL 2013. L 82., 63. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/11


A Törvényszék (hetedik tanács) T-95/14. sz., Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács ügyben 2015. június 25-én hozott ítélete ellen az Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) által 2015. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés

(C-459/15. P. sz. ügy)

(2015/C 346/13)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (képviselők: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea és J. Iriarte Ángel ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (hetedik tanács) T-95/14. sz. ügyben 2015. június 25-én hozott ítéletét;

határozzon véglegesen a jogvitáról úgy, hogy helyt ad a felperes által – aki jelenleg fellebbező – a Törvényszék előtti eljárás során előterjesztett kérelmeknek; nevezetesen semmisítse meg a 2013. november 15-i 2013/661/KKBP határozat (1) 1. cikkét, valamint a 2013. november 15-i 1154/2013/EU végrehajtási rendelet (2) 1. cikkét, amennyiben azok az IOEC-re hivatkoznak vagy érinthetik azt, valamint törölje a nevét a hivatkozott rendelkezésekre vonatkozó mellékletekből;

kötelezze a Tanácsot a két eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező a következő három jogalapra hivatkozik:

Téves jogalkalmazás, amennyiben az ítélet tévesen állítja azt, hogy a Tanács tiszteletben tartotta az indokolási kötelezettséget, valamint nem sértette meg a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot.

Téves jogalkalmazás, amennyiben az ítélet azt állítja, hogy a felperessel szembeni intézkedések bizonyítékokon alapulnak, miközben azok valójában semmilyen ténybeli alappal nem rendelkeznek, valamint az ítélet vélelmeken alapul. Ez hatáskörrel való visszaéléshez, valamint az alkalmazandó jogszabályok és az egyenlő bánásmód elvének a megsértéséhez vezetett.

Téves jogalkalmazás, amennyiben az ítélet tévesen állítja azt, hogy tiszteletben tartották az IOEC tulajdonhoz való jogát, valamint az arányosság elvét.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. november 15-i 2013/661/KKBP tanácsi határozat (HL L 306., 18. o.).

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. november 15-i 1154/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 306., 3. o.).


Törvényszék

19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/13


A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – Dow AgroSciences és Dintec Agroquímica – Produtos Químicos kontra Európai Bizottság

(T-446/10. sz. ügy) (1)

((„Növényvédő szerek - Trifluralin hatóanyag - A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadása - 33/2008/EK rendelet - Gyorsított értékelési eljárás - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - Arányosság”))

(2015/C 346/14)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Egyesült Királyság); és Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugália) (képviselők: K. Van Maldegem és C. Mereu)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: P. Ondrůšek és F. Wilman, később: P. Ondrůšek és G. von Rintelen, meghatalmazottak, segítőjük: de J. Stuyck ügyvéd)

Az ügy tárgya

A trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról szóló, 2010. június 25-i 2010/355/EU bizottsági határozat (HL L 160., 30. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Dow AgroSciences Ltd et Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda saját költségein kívül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 346., 2010.12.18.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/13


A Törvényszék 2015. szeptember 8-i ítélete – Amitié kontra Bizottság

(T-234/12. sz. ügy) (1)

((„Választottbírósági kikötés - Támogatás - Pénzügyi támogatás - A kifizetés felfüggesztése - A bejelentett költségek visszatérítése iránti kérelem - Kártérítés - Késedelmi kamatok - Terhelési értesítés - Szerződéses felelősség - Viszontkereset”))

(2015/C 346/15)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Amitié (Bologna, Olaszország) (képviselők: D. Bogaert, M. Picat és C. Siciliano ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Moro és S. Delaude meghatalmazottak, segítőik kezdetben: R. Van der Hout és A. Krämer, később:R. Van der Hout és A. Köhler ügyvédek.)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 272. cikk és az EUMSZ 340. cikk első bekezdése alapján benyújtott kereset, amely elsőként annak a megállapítására irányul, hogy először is azokat az összegeket, amelyekben a felperes részesült egy támogatási megállapodás, valamint két, pénzügyi támogatásról szóló megállapodás keretében, melyek a felperes, valamint a Bizottság által képviselt Közösség között jöttek létre, valamint a pénzügyi szankciót és a késedelmi kamatokat, amelyeknek a visszatérítését vagy megfizetését a Bizottság a felperestől a pénzügyi ellenőrzés végső megállapításai alapján követeli, nem kell megfizetni, vagy legalábbis nem kell teljes egészében megfizetni, valamint másodszor a Bizottságnak elévültek az arra vonatkozó jogai, hogy az ellenőrzés végső következtetéseit egy másik támogatási megállapodásra alkalmazza, és végül a Bizottság megalapozta az Unió szerződéses felelősségét azzal, hogy a pénzügyi ellenőrzés előzetes következtetéseire tekintettel felfüggesztette a felperes számára két másik támogatási megállapodás keretében nyújtandó összegek kifizetését, és amely másodszor annak megállapítására irányul, hogy a Bizottság köteles a felperes számára megfizetni egyrészt azokat az összegeket, amelyek a felfüggesztett támogatási megállapodások alapján, valamint egy másik, pénzügyi támogatásról szóló megállapodás alapján a felperesnek továbbra is járnak, illetve azok késedelmi kamatait, és másrészt azt a kártérítést, amely a felperesnek az általa amiatt elszenvedett károk miatt jár, hogy a Bizottság visszaélésszerűen gyakorolta azokat a jogokat, amelyeket a pénzügyi ellenőrzés eredményeképpen a pénzügyi támogatásról vagy a pénzügyi ellenőrzés tárgyát képező támogatásról szóló megállapodásokból, vagy a felfüggesztett támogatási megállapodásokból eredeztet.

Az ítélet rendelkező része

1)

Nem szükséges határozni az Amitié Srl által az annak tudomásul vétele iránt előterjesztett kereseti kérelmekről, hogy az Európai Bizottság lemondott az azon összegek vitatására vonatkozó jogáról, amelyeket meg kell fizetnie az Athena action (Access to cultural heritage networks across Europe) vonatkozásában az ECP-2007-DILI-517005 referenciaszámú, és a Judaica Europeana action (Jewish urban digital European integrated cultural archive) vonatkozásában az ECP-2008-DILI-538025 referenciaszámú támogatási megállapodások végrehajtása keretében.

2)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék az Amitié-t arra kötelezi, hogy fizessen meg a Bizottságnak először is egy 50 458,23 eurós összeget, valamint az ezen összeg után járó, évi 4,5 %-os késedelmi kamatot a 2012. április 6-tól kezdődően az említett összeg teljes megfizetéséig tartó időszak vonatkozásában, másodszor egy 261 947,36 eurós összeget, valamint az ezen összeg után járó, évi 4,25 %-os késedelmi kamatot a 2012. december 28-tól kezdődően az említett összeg teljes megfizetéséig tartó időszak vonatkozásában, harmadszor egy 358 712,35 eurós összeget, valamint az ezen összeg után járó, évi 4,5 %-os késedelmi kamatot a 2012. május 8-tól kezdődően az említett összeg teljes megfizetéséig tartó időszak vonatkozásában, és negyedszer egy 5 045,82 eurós összeget, valamint az ezen összeg után járó, évi 4,5 %-os késedelmi kamatot a 2012. június 23-tól kezdődően az említett összeg teljes megfizetéséig tartó időszak vonatkozásában.

4)

A Törvényszék az Amitié-t kötelezi a saját költségeinek viselésén túlmenően a Bizottság költségei négyötödének a viselésére.

5)

A Bizottság maga viseli a saját költségeinek egyötödét.


(1)  HL C 243., 2012.8.11.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/15


A Törvényszék 2015. szeptember 4-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság

(T-503/12. sz. ügy) (1)

((„EMOGA - Garanciarészleg - EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Egységes támogatási rendszer - Kulcsfontosságú ellenőrzések - Másodlagos ellenőrzések”))

(2015/C 346/16)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: kezdetben C. Murrell, később E. Jenkinson és M. Holt, végül M. Holt meghatalmazottak, segítőik: D. Wyatt QC és V. Wakefield barrister)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Donnelly, P. Rossi és K. Skelly meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2012. szeptember 6-i 2012/500/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 244., 11. o.) annyiban való megsemmisítése iránt előterjesztett kérelme tárgyában, amennyiben e határozat a mellékletében szereplő, Észak-Írországban (Egyesült Királyság) a 2008-as pénzügyi évben 277 231,60 és 13 671 588,90 euró értékben, a 2009-as pénzügyi évben pedig 270 398,26 és 15 844 193,29 euró értékben teljesített kiadásokra alkalmazott 5 %-os átalánykorrekcióra vonatkozó tételt érinti.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a saját költségein túl köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/15


A Törvényszék 2015. szeptember 8-i ítélete – Ministry of Energy of Iran kontra Tanács

(T-564/12. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Indokolási kötelezettség - Védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Mérlegelési hiba - Az alapvető jogok megsértése - Arányosság”))

(2015/C 346/17)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ministry of Energy of Iran (Teherán, Irán) (képviselő: M. Lester barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és A. De Elera meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. október 15-i 2012/635/KKBP tanácsi határozat (HL L 282., 58. o.), valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. október 15-i 945/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 282., 16. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Ministry of Energy of Irant kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/16


A Törvényszék 2015. szeptember 4-i ítélete – NIOC és társai kontra Tanács

(T-577/12. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Megsemmisítés iránti kereset - Az államinál alacsonyabb szintet képviselő jogalany - Kereshetőségi jog és az eljáráshoz fűződő érdek - Elfogadhatóság - Indokolási kötelezettség - A jogalap megjelölése és választása - A Tanács hatásköre - Az uniós jogi aktusok előre láthatóságának elve - A társult vállalkozás fogalma - Nyilvánvaló értékelési hiba - A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Arányosság - Tulajdonhoz való jog”))

(2015/C 346/18)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Szingapúr, Szingapúr); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (London, Egyesült Királyság); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teherán, Irán); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Irán); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teherán); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teherán); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Irán); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Irán); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Irán); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Irán); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Irán); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Irán); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teherán); és Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Irán) (képviselő: J.-M. Thouvenin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: V. Piessevaux és M. Bushop meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. október 15-i 2012/635/KKBP tanácsi határozatnak (HL L 282., 58. o.), valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. október 15-i 945/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL L 282., 16. o.) a felpereseket érintő részükben történő megsemmisítése, másrészről az annak megállapítására irányuló kérelem, hogy a felperesekre nem lehet alkalmazni a 2012/635 határozattal módosított, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL L 195., 39. o., helyesbítés: HL 2010. L 197., 19. o.) 20. cikke (1) bekezdésének c) pontját, valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 88., 1. o., helyesbítés: HL 2014. L 93., 85. o.) 23. cikke (2) bekezdésének d) pontját.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), a National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), az Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), a Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), a Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), a National Iranian Drilling Co. (NIDC), a South Zagros Oil & Gas Production Co., a Maroun Oil & Gas Co., a Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), a Gachsaran Oil & Gas Co., az Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), az Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), a West Oil & Gas Production Co., az East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), az Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) és a Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) a saját költségeiken felül viselik az Európai Unió Tanácsának részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 79., 2013.3.16.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/17


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Panasonic és MT Picture Display kontra Bizottság

(T-82/13. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A televízió- és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca - Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások - Védelemhez való jog - A kartellben való részvétel bizonyítása - Egységes és folyamatos jogsértés - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás - Arányosság - Bírságok - Korlátlan felülvizsgálat”))

(2015/C 346/19)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Panasonic Corp. (Kadoma, Japán) és MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japán) (képviselők: R. Gerrits és A.-H. Bischke ügyvédek, M. Hoskins QC és S. K. Abram barrister)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Biolan, M. Kellerbauer és G. Koleva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozatnak a felpereseket érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem, illetve – másodlagosan – a felperesekkel szemben kiszabott bírság összegének csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozat 2. cikke (2) bekezdésének f), h) és i) pontjában kiszabott bírságok összegét a Panasonic Corp.-t illetően, a televíziókhoz való színes képcsövek piacára vonatkozó jogsértésben történő közvetlen részvételéért 128 866 000 euróban, a Panasonicot, Toshiba Corp.-t és az MT Picture Display Co. Ltd-t illetően egyetemlegesen 82 826 000 euróban, a Panasonicot és az MT Picture Display-t illetően pedig egyetemlegesen 7 530 000 euróban állapítja meg.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 101., 2013.4.6.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/18


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Samsung SDI és társai kontra Bizottság

(T-84/13. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A televízió és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca - Az EUMSZ 101. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások - Egységes és folyamatos jogsértés - A jogsértés időtartama - Együttműködés a közigazgatási eljárás során - A 2006. évi engedékenységi közlemény - A bírság összegének csökkentése - A bírság összegének kiszámítása - A vállalkozások eladásainak a teljesítési hely kritériuma szerinti figyelembevétele - A jogsértés időtartama alatt teljesített eladások átlagos értékének figyelembevétele”))

(2015/C 346/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Koreai Köztársaság); Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Németország) és Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia) (képviselők: kezdetben G. Berrisch ügyvéd, D. Hull solicitor és L.-A. Grelier ügyvéd, később M. Hull és L.-A. Grelier, később L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca üyvédek és J. Flynn, QC)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Biolan, G. Meessen és H. van Vliet meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem, valamint a felperesekkel szemben kiszabott bírságok csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A keresetről a Samsung SDI Germany GmbH-t érintő részében már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék a Samsung SDI Co. Ltd-t és a Samsung SDI (Malaysia) Bhd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 108., 2013.4.13.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/19


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – LG Electronics kontra Bizottság

(T-91/13. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A televízió és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca - Az EUMSZ 101. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások - Egységes és folyamatos jogsértés - A közös vállalkozás által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága - Egyenlő bánásmód - A bírságösszeg kiszámításának módszere - A feldolgozott termékek útján történő képcső-eladások értékének figyelembevétele - Elévülési idő - Arányosság - A közigazgatási eljárás időtartama”))

(2015/C 346/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: LG Electronics, Inc. (Szöul, Dél-Korea) (képviselő: G. van Gerven és T. Franchoo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben C. Hödlmayr, M. Kellerbauer és P. Van Nuffel, később M. Kellerbauer, P. Van Nuffel és A. Biolan meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem, valamint a felperessel szemben kiszabott bírságok csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az LG Electronics, Inc.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 108., 2013.4.13.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/20


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Philips kontra Bizottság

(T-92/13. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A televízió és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca - Az EUMSZ 101. cikk és az EGT Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások - Egységes és folyamatos jogsértés - A közös vállalkozás által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága - Egyenlő bánásmód - A bírságösszeg kiszámításának módszere - A feldolgozott termékek útján történő képcső-eladások értékének figyelembevétele - A jogsértés időtartama alatt teljesített eladások átlagos értékének figyelembevétele - A csoport világméretű összesített forgalmának figyelembevétele - Arányosság - A közigazgatási eljárás időtartama”))

(2015/C 346/22)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Hollandia) (képviselők: J. de Pree és S. Molin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben C. Hödlmayr, M. Kellerbauer és P. Van Nuffel, később M. Kellerbauer, P. Van Nuffel és A. Biolan, végül M. Kellerbauer, P. Van Nuffel és Bottka V. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem, másodlagosan pedig a felperessel szemben kiszabott bírságok törlése vagy csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Koninklijke Philips Electronics NV-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 108., 2013.4.13.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/21


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Toshiba kontra Bizottság

(T-104/13. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A televízió- és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca - Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat - Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások - A kartellben való részvétel bizonyítása - Egységes és folyamatos jogsértés - A jogsértés betudhatósága - Közös irányítás - Bírságok - Korlátlan felülvizsgálat”))

(2015/C 346/23)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Toshiba Corp. (Tokió, Japán) (képviselők: J. MacLennan solicitor, J. Jourdan, A. Schulz és P. Berghe ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Biolan, Bottka V. és M. Kellerbauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C (2012) 8839 végleges bizottsági határozatnak a felperest érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem, valamint – másodlagosan – a vele szemben kiszabott bírság törlése vagy összegének csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozat 1. cikke (2) bekezdésének d) pontját megsemmisíti abban a részében, amelyben az megállapítja, hogy a Toshiba Corp. 2000. május 16-tól2003. március 31-ig részt vett a színes televíziókhoz való képcsövek piacára vonatkozó világszintű kartellben.

2)

A Törvényszék e határozat 2. cikke (2) bekezdésének g) pontját megsemmisíti annyiban, amennyiben az a Toshibával szemben a színes televíziókhoz való képcsövek piacára vonatkozó világszintű kartellben történő közvetlen részvétele címén 28 048 000 euró bírságot szab ki.

3)

A Törvényszék a szóban forgó határozat 2. cikke (2) bekezdésének h) pontjában a Toshibával szemben a Panasonic Corp.-nel és az MT Picture Display Co. Ltd-vel egyetemlegesen kiszabott bírság összegét 82 826 000 euróban állapítja meg.

4)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

5)

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 114., 2013.4.20.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/22


A Törvényszék 2015. szeptember 4-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság

(T-245/13. sz. ügy) (1)

((„EMOGA - Garanciarészleg - EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Egységes támogatási rendszer - Kulcsfontosságú ellenőrzések - Másodlagos ellenőrzések - A 796/2004/EK rendelet 51., 53., 73. és 73a. cikke”))

(2015/C 346/24)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: kezdetben C. Murrell, M. Holt és E. Jenkinson, később M. Holt meghatalmazottak, segítőik D. Wyatt QC és V. Wakefield barrister)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és K. Skelly meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2013. február 26-i 2013/123/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 67., 20. o.) annyiban való részleges megsemmisítése iránt előterjesztett kérelme tárgyában, amennyiben e határozat az I. mellékletében szereplő, Észak-Írországban (Egyesült Királyság) a 2010-es pénzügyi évben 16 513 582,57 euró értékben teljesített kiadásokra alkalmazott 5,19 %-os extrapolált korrekcióra vonatkozó tételt érinti.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a saját költségein túl köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 189., 2013.6.29.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/22


A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – Görögország kontra Bizottság

(T-346/13. sz. ügy) (1)

((„EMOGA - Garanciarészleg - EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Vidékfejlesztési intézkedések - Agrár-környezetvédelem - Az ellenőrzések megfelelősége - Pénzügyi átalánykorrekciók”))

(2015/C 346/25)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: kezdetben I. Chalkias, X. Basakou és A.-E. Vasilopoulu, később A.-E. Vasilopolu, G. Kanellopoulos és G. Tsirkiniodu meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Marcoulli és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2013. május 2-i 2013/214/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 123., 11. o.) megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2013. május 2-i 2013/214/EU bizottsági végrehajtási határozatot abban a részében, amelyben az a Görög Köztársasággal szemben 2 %-os pénzügyi átalánykorrekciót ír elő a „Biogazdálkodás” és a „Bio-állattenyésztés” agrár-környezetvédelmi alintézkedések tekintetében.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Görög Köztársaság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 245., 2013.8.24.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/23


A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – H&M Hennes & Mauritz kontra OHIM – Yves Saint Laurent (Kézitáskák)

(T-525/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - Kézitáskát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta - Korábbi formatervezési minta - Megsemmisítési ok - Egyéni jelleg - A 6/2002/EK rendelet 6. cikke - Indokolási kötelezettség”))

(2015/C 346/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Németország) (képviselők: H. Hartwig és A. von Mühlendahl ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Yves Saint Laurent SAS (Párizs, Franciaország) (képviselő: N. Decker ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának a H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG és az Yves Saint Laurent SAS közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2013. július 8-án hozott határozata (R 207/2012-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére, beleértve az Yves Saint Laurent SAS részéről a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárás során felmerült költségeket is.


(1)  HL C 359., 2013.12.7.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/24


A Törvényszék 2015. szeptember 10-i ítélete – H&M Hennes & Mauritz kontra OHIM – Yves Saint Laurent (Kézitáskák)

(T-526/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - Kézitáskát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta - Korábbi formatervezési minta - Megsemmisítési ok - Egyéni jelleg - A 6/2002/EK rendelet 6. cikke - Indokolási kötelezettség”))

(2015/C 346/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Németország) (képviselők: H. Hartwig és A. von Mühlendahl ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Yves Saint Laurent SAS (Párizs, Franciaország) (képviselő: N. Decker ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának a H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG és az Yves Saint Laurent SAS közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2013. július 8-án hozott határozata (R 208/2012-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG t kötelezi a költségek viselésére, beleértve az Yves Saint Laurent SAS részéről a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárás során felmerült költségeket is.


(1)  HL C 359., 2013.12.7.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/25


A Törvényszék 2015. szeptember 8-i ítélete – Gold Crest kontra OHIM (MIGHTY BRIGHT)

(T-714/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A MIGHTY BRIGHT közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 346/28)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Gold Crest LLC (Goleta, Egyesült Államok) (képviselők: P. Rath és W. Festl-Wietek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Bonne meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a MIGHTY BROGHT szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránt benyújtott kérelemmel kapcsolatban 2013. október 8-án hozott határozata (R 2038/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Gold Crest LLC viseli saját költségeit, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 61., 2014.3.1.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/25


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Pérez Gutiérrez kontra Bizottság

(T-168/14. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - Közegészség - 2001/37/EK irányelv - Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása - A dohánytermékek csomagolásán feltüntetendő egészségügyi figyelmeztetés céljára a Bizottság által javasolt színes fényképek - 2003/641/EK határozat - Elhunyt személy képmásának engedély nélküli felhasználása - Az elhunyt személy özvegyének személyét ért kár)”)

(2015/C 346/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Spanyolország) (képviselő: J. Soler Puebla ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Baquero Cruz és C. Cattabriga meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Kártérítési kereset egyrészről a felperes által annak következtében állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránt, hogy elhunyt házastársa képmását engedély nélkül felhasználták a dohánytermékek csomagolásán feltüntetendő egészségügyi figyelmeztetések céljára a Bizottság által javasolt fényképek között a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló, 2001. június 5-i 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 194, 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 147. o.) 5. cikke (3) bekezdésének és a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként történő használatáról szóló, 2003. szeptember 5-i 2003/641/EK európai bizottsági határozatnak (HL L 226, 24. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 606. o) megfelelően, másrészről az elhunyt házastársa képmásának eltávolítása és az Európai Unióban való felhasználásának megtiltása iránt

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Ana Pérez Gutiérrezt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/26


A Törvényszék 2015. szeptember 3-i ítélete – iNET24 Holding AG kontra OHIM

(T-225/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás - IDIRECT24 szóvédjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke”))

(2015/C 346/30)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Svájc) (képviselők: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger és V. Dalichau ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben A. Pohlmann és S. Hanne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának az IDIRECT24 szóvédjegy Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozásával kapcsolatban 2014. február 4-én hozott határozata (R 1867/2013-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az iNET24 Holding AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 184., 2014.6.16.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/27


A Törvényszék 2015. szeptember 3-i ítélete – Warenhandelszentrum kontra OHIM – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(T-254/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A NEW MAX közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi MAX közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 346/31)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Németország) (képviselő: F.-P. Hirschel ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben A. Pohlmann, később S. Hanne meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Németország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG és a Warenhandelszentrum Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. január 29-én hozott határozata (R 2035/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Warenhandelszentrum Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 194., 2014.6.24.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/28


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Dairek Attoumi kontra OHIM – Diesel (DIESEL)

(T-278/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - DIESEL közösségi formatervezési minta - DIESEL korábbi nemzetközi szóvédjegy - Megsemmisítési ok - Megkülönböztető megjelölés használata - Összetéveszthetőség - A 6/2002/EK rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontja - A tényleges használat igazolása - A közigazgatási eljárás felfüggesztése”))

(2015/C 346/32)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spanyolország) (képviselők: E. Manresa Medina és J. Manresa Medina ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño és V. Melgar meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Diesel SpA (Breganze, Olaszország) (képviselők: F. Celluprica és F. Fischetti ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának a Diesel SpA és M. Mansour Dairek Attoumi közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2014. február 18-án hozott határozata (R 855/2012-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Mansour Dairek Attoumit kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/28


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Verein StHD kontra OHIM (Egy fekete szalag ábrázolása)

(T-530/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Egy fekete szalagot ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 346/33)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Svájc) (képviselő: P. Brauns ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának egy fekete szalagot ábrázoló ábrás megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránt benyújtott kérelemmel kapcsolatban 2014. május 5-én hozott határozata (R 1940/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Verein Sterbehilfe Deutschlandot (Verein StHD) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 303., 2014.9.8.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/29


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Inditex kontra OHIM – Ansell (ZARA)

(T-584/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Megszűnés megállapítására irányuló eljárás - A ZARA közösségi szóvédjegy - Tényleges használat - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja”))

(2015/C 346/34)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanyolország) (képviselő: C. Duch Fonoll ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Zainab Ansell és Roger Ansell (Moshi, Tanzánia)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az egyrészről Zainab Ansell és Roger Ansell, másrészről az Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) közötti megszűnés megállapítására irányuló eljárással kapcsolatban 2014. május 19-én hozott határozata (R 1118/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Industria de Diseño Textil, SA-t (Inditex) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 339., 2014.9.29.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/30


A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – SV Capital kontra EBH

(T-660/14. sz. ügy) (1)

((„Gazdaság- és monetáris politika - Az uniós jog állítólagos megsértése miatti vizsgálat megindítása iránti kérelem - Az EBH határozata - Az európai felügyeleti hatóságok fellebbviteli tanácsának a határozata - Hivatalból történő figyelembevétel - Az aktus kibocsátója hatáskörének hiánya - Hatályon kívül helyezés iránti kereset - Keresetindítási határidő - Késedelem - Részleges elfogadhatatlanság”))

(2015/C 346/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: SV Capital OÜ (Tallinn, Észtország) (képviselő: M. Greinoman ügyvéd)

Alperes: Európai Bankhatóság (EBH) (képviselők: J. Overett Somnier és Z. Giotaki meghatalmazottak, segítőjük: F. Tuytschaever ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó fél: Európai Bizottság (képviselők: W. Mölls és K.-P. Wojcik meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EBH azon 2014. február 21-i C 2013 002 határozatának a hatályon kívül helyezése iránti kérelem, amelyben elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24–i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331., 12. o.) 17. cikkének (2) bekezdése alapján az uniós jog állítólagos megsértése miatt indítson vizsgálatot a pénzügyi ágazat észt és finn felügyeleti hatóságaival szemben, másrészt pedig az európai felügyeleti hatóságok fellebbviteli tanácsának az e határozattal szemben benyújtott fellebbezést elutasító, 2014. július 14-i 2014-C1–02 határozatának a hatályon kívül helyezése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az európai felügyeleti hatóságok fellebbviteli tanácsának 2014. július 14-i 2014-C1-02 határozatát.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 431., 2014.12.1.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/30


A Törvényszék elnökének 2015. szeptember 1-jei végzése – Francia Köztársaság kontra Bizottság

(T-344/15. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A francia hatóságok által a 98/34/EK irányelvben előírt eljárás keretében a Bizottságnak továbbított dokumentumok - Franciaország tiltakozása a dokumentumok hozzáférhetővé tétele ellen - A dokumentumokhoz való hozzáférés harmadik fél számára történő engedélyezéséről szóló határozat - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Sürgősség - Fumus boni iuris - Az érdekek mérlegelése”))

(2015/C 346/36)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas és F. Fize, meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Baquero Cruz és F. Clotuche-Duvieusart, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet. 331. o.) alapján a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet jóváhagyó, 2015. április 21-i GESTDEM 2014/6064 határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem, amely határozatban a Bizottság engedélyezte a francia hatóságok által a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (HL L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.) előírt eljárás keretében neki továbbított két dokumentumhoz való hozzáférést.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék felfüggeszti az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet jóváhagyó, 2015. április 21-i GESTDEM 2014/6064 határozat végrehajtását, amely határozatban a Bizottság engedélyezte a francia hatóságok által a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt eljárás keretében neki továbbított két dokumentumhoz való hozzáférést.

2)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/31


2015. július 9-én benyújtott kereset – Renfe-Operadora kontra OHIM (AVE)

(T-367/15. sz. ügy)

(2015/C 346/37)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J.-B. Devaureix és M. Hernández Sandoval ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: az „AVE” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy – Igazolás iránti kérelem – 5 640 198. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. április 24-én hozott határozata (R 712/2014-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, ezáltal adjon helyt az igazolás iránti kérelemnek és ennek következtében rendelje el, hogy adjanak helyt a felperes által a törlési osztály 2014. február 4-én hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésnek, amelyet a megfelelő eljárást követően az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának kell majd elbírálnia;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

hiányos tényállás a megtámadott határozatban, az eljárás során vétett olyan szabálytalanságok, amelyek sértették a védelemhez való jogot és a felperest terhelő bizonyítási kötelezettséget;

a bizonyítékok téves értékelése, aránytalanság a felperes által állítólagosan vétett alaki hiba és annak jogkövetkezményei között, amely megfosztotta a felperest az érdekeit sértő határozattal szembeni jogorvoslathoz való jogától, és túlzott szigor a meghozott határozatban;

a felperes védelemhez való jogának megsértése, azáltal, hogy nem volt lehetősége vitatni az érdemi okokat, amelyeken az „AVE” védjegy részleges törlése alapult.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/32


A Közszolgálati Törvényszék F-78/14. sz., Gross kontra EKSZ ügyben 2015. június 3-án hozott ítélete ellen az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) által 2015. augusztus 13-án benyújtott fellebbezés

(T-472/15. P. sz. ügy)

(2015/C 346/38)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (képviselők: S. Marquardt és M. Silva meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Philipp Oliver Gross (Brüsszel, Belgium)

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) az F-78/14. sz., Gross kontra EKSZ ügyben 2015. június 3-án hozott ítéletét;

adjon helyt a fellebbező által benyújtott kereseti kérelmeknek;

a fellebbezési eljárásban résztvevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező hét jogalapra hivatkozik, amelyek egy része az értékelési rendszerre, más része az előléptetési rendszerre vonatkozik.

Az értékelési rendszer

1

Az első jogalap az Európai Unió Tisztviselői Személyzeti Szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 43. cikkének, a bizonyítási teher megosztására vonatkozó szabályok, a kereseten túlterjedő határozathozatal tilalmának, valamint a fellebbező védelemhez való jogának megsértésén alapul.

2

A második jogalap a bírósági felülvizsgálat határainak megsértésén alapul. A fellebbező arra hivatkozik, hogy a megtámadott ítéletben a Közszolgálati Törvényszék többször is átlépi felülvizsgálatának határait, és látszólag arra igyekszik őt kötelezni, hogy egy meghatározott értékelési rendszert fogadjon el.

3

A harmadik jogalap a nem számszerűsített értékelési rendszer objektivitásának hiányát illető téves jogalkalmazáson és a személyzeti szabályzat 43. cikkének megsértésén alapul.

4

A negyedik jogalap az EUMSZ 266. cikk megsértésén alapul annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék a jogvita tárgyát képező határozat részleges megsemmisítésével lehetetlenné tette a megtámadott ítélet olyan végrehajtását, hogy az ne keletkeztessen további jogszerűtlenségeket. A fellebbező úgy érvel, hogy ha a megtámadott határozat 4. cikke jogellenes, a megtámadott ítélet végrehajtása érdekében az eljárásban részt vevő másik fél érdemeinek az ő besorolási fokozatába tartozó egyéb előléptethető tisztviselők érdemeivel való újbóli összehasonlító elemzését kell elvégezni az értékelő jelentések alapján, amelyek – a Közszolgálati Törvényszék megítélése szerint – nem teszik lehetővé ezen elemzés objektív és összehasonlítható alapon történő végrehajtását.

Az előléptetési rendszer

5

Az ötödik jogalap a kereseten túlterjedő határozathozatal tilalmának, valamint a fellebbező védelemhez való jogának megsértésén alapul.

6

A hatodik jogalap a bizonyítási teher megosztására vonatkozó szabályok megsértésén alapul.

7

A hetedik jogalap a személyzeti szabályzat 45. cikkének a fellebbező általi megsértésével kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapul.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/33


2015. augusztus 21-én benyújtott kereset – Románia kontra Bizottság.

(T-478/15. sz. ügy)

(2015/C 346/39)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Románia (képviselők: R. Radu, A. Buzoianu és E. Gane meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottságnak a 2015. június 11-i BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089. sz. levéllel elfogadott határozatát, amellyel a Bizottság felszólítja Romániát, hogy bocsásson rendelkezésre bruttó 1 079 513,09 euró összeget saját források címén;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Bizottság megtámadott határozat elfogadására vonatkozó hatáskörének hiányára alapított jogalap

Az európai uniós jog nem tartalmaz egyetlen olyan rendelkezést sem, amely hatáskört ruházna a Bizottságra arra vonatkozóan, hogy előírja valamely tagállam számára az Európai Unió saját forrásai veszteségének megfelelő pénzösszeg megfizetésének kötelezettségét, amely veszteség egy olyan másik tagállam által elhatározott vámelengedést követően nyert megállapítást, amely ezeknek mint hagyományos saját forrásoknak az értékeléséért, beszedéséért és az Európai Unió költségvetésébe való utalásáért felelős.

2.

A második, a megtámadott határozat elégtelen és nem megfelelő indokolására alapított második jogalap

A megtámadott határozat nem kellő és megfelelő módon indokolt, amint azt az EUMSZ 296 cikk előírja, amennyiben egyrészt a megtámadott határozat nem tartalmazza azt a jogalapot, amelynek alapján elfogadták, és ezen jogalapra nem lehet a Bizottság levelének egyéb részeiből sem következtetni, másrészt a Bizottság a megtámadott határozaton belül nem mutatta be azt a jogi érvelést, amely arra vezette, hogy Románia számára fizetési kötelezettséget írjon elő.

3.

Harmadik, a Bizottság hatáskörének hibás gyakorlására alapított jogalap

Amennyiben a Törvényszék úgy határozna, hogy az európai uniós intézmény a Szerződések által ráruházott hatáskörének keretein belül járt el, Románia azt állítja, hogy ezen intézmény hibásan gyakorolta saját hatáskörét, megsértve ezzel a megfelelő ügyintézés elvét és a román állam védelemhez való jogát.

A Bizottság megsértette a gondos eljárásra és megfelelő ügyintézésre vonatkozó kötelezettségét, amennyiben nem vizsgált meg figyelmesen valamennyi rendelkezésére álló információt és nem kért meg minden szükséges további információt a megtámadott határozat elfogadását megelőzően. A Bizottság nem bizonyította, hogy közvetlen oksági viszony állna fenn a Romániának felrótt tények és az EU saját forrásainak vesztesége között. A Bizottság ugyancsak nem igazolta a Romániától kért összeget a szóban forgó tranzitművelet értékének megfelelő vám összegére utalva, csupán a Németországi Szövetségi Köztársaság által elengedett értékből indult ki.

A Bizottság eljárása nem volt előrelátható, és nem tette lehetővé Románia számára védelemhez való jogának gyakorlását.

4.

Negyedik, a jogbiztonság és a bizalomvédelem követelményeinek megsértésére alapított jogalap

A Bizottság nem határozta meg és nem pontosította azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek alapján fizetési kötelezettséget írt elő, és ezek alkalmazása sem volt előrelátható Románia számára. A Bizottság levelének kézhezvétele előtt a román állam nem láthatta előre a kért összeg Unió költségvetésének rendelkezésére bocsátására vonatkozó kötelezettséget, és arról nem is lehetett tudomása. Továbbá Románia azt állítja, hogy a megtámadott határozat elfogadásával és a fizetési kötelezettség Romániának való előírásával, öt évvel a történtek megállapítását követően, és a Bizottságnak az ezen időszak folyamán a román hatóságokkal folytatott párbeszédben kifejtett megállapításai ellenére, az európai uniós intézmény megsértette a román állam jogos bizalmát arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó tranzitműveletekre vonatkozó vámok megfizetése tekintetében nem áll fenn kötelezettsége.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/35


2015. augusztus 31-én benyújtott kereset – Hollandia kontra Bizottság

(T-501/15. sz. ügy)

(2015/C 346/40)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman, B. Koopman és H. Stergiou)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az (EU) 2015/1119 bizottsági végrehajtási határozatot annyiban, amennyiben:

az a Bizottság által megállapított, nem eléggé szigorú szankciórendszerrel összefüggő 336 064,53 euró (2009), 403 863,66 euró (2010) és 230 786,49 euró (2011) összegű pénzügyi kiigazításra vonatkozik;

az a 2009-es évben 3 JFGK (1 597 182 euró, 15,53 euró és 358,20 euró), a 2010-es évben 4 JFGK (1 630 540,68 euró és 6 520,50 euró) és a 2011-es évben 4 JFGK (1 631 326,51 euró) részleges ellenőrzésével összefüggő pénzügyi kiigazításra vonatkozik, amennyiben az Európai Bizottság azon megállapításáról van szó, hogy Hollandia megsértette a 8. JFGK-t;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i (EU) 2015/1119 bizottsági végrehajtási határozat (az értesítés a C(2015) 4076. számú dokumentummal történt) (HL L 182., 39. o.) részleges megsemmisítését kéri.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a 73/299/EK rendelet (1) 24. cikkének és az 1122/2009/EK rendelet (2) 71. cikkének a nem eléggé szigorú holland szankciórendszer – e rendelkezésekkel ellentétes – megállapítása miatti megsértése.

2.

Második jogalap: a 73/2009/EK rendelet 3., 4. és 5. cikkének az e rendelkezésekkel és a jogbiztonság elvével ellentétes azon megállapítás miatti megsértése, hogy Hollandia a 73/2009/EK rendelet II. mellékletében meghatározott, 8. gazdálkodási követelmény (JFGK) részleges ellenőrzését hajtotta végre. A felperes szerint a Bizottság helytelenül állapította meg, hogy a holland szankciórendszer nem tesz eleget a 21/2004/EK rendelet (3) összes követelményének és a fent említett 3., 4. és 5. cikknek.


(1)  A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 30, 16. o.).

(2)  A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 316., 65. o.).

(3)  A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 5., 8. o.).


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/36


2015. szeptember 1-jén benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

(T-502/15. sz. ügy)

(2015/C 346/41)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselő: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a Spanyol Királyságra vonatkozó részben semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i bizottsági végrehajtási határozatot;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

A Katalóniai Autonóm Közösség esetében:

1.

A nettó 609 337,80 euró összegben megállapított átalánykiigazítás és az alkalmazott számítási módszer ellentétes a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 31. cikkének (2)bekezdésével, valamint az 1997. december 23-i VI/5330/97 bizottsági dokumentum (az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási határozatának az előkészítése tekintetében felmerülő pénzügyi következmények számítására vonatkozó iránymutatások) iránymutatásaival és az AGRI-64043–2005 dokumentummal (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context 01 cross-compliance control system implemented by the Member State), mivel nem volt helyénvaló átalánybecslést alkalmazni azért, mert a Spanyol Királyság pontos értékeléssel szolgált az alapot érintő tényleges kockázatot illetően. A Bizottság által elfogadott intézkedés amellett, hogy helytelen, aránytalan és indokolatlan is.

2.

Az általános 2 %-os átalánykiigazításnak és a 609 337,80 euró pontos összegű kiigazításnak az együttes alkalmazása, valamint a számítási módszer ellentétes az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdésével és a pénzügyi kiigazítások számítására vonatkozó iránymutatásokról szóló bizottsági dokumentummal, mivel nem lehet egyszerre két számítási módszert ugyanazon hiányosságra alkalmazni. Amellett, hogy jogi inkoherenciáról van szó, ez teljes mértékben aránytalan és indokolatlan.

3.

A 2011. és 2012. pénzügyi évre vonatkozóan a 2009-es igénylési év tekintetében végzett kiigazítás sérti az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének (4) bekezdését, és a lojális együttműködés elve megsértésének minősül, valamint megakadályozza a Spanyol Királyságot, hogy védekezhessen, mivel a Bizottság a pénzügyi kiigazítást helytelenül az értesítést megelőző 24 hónapon túlra terjesztette ki, bár a Spanyol Királyság e hiányosságokat már kiküszöbölte.

A Kanári-szigeteki Autonóm Közösség esetében:

4.

1 689 689,03 euró összegben megállapított átalánykiigazítás és az alkalmazott számítási módszer ellentétes az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 31. cikkének (2) bekezdésével és az AGRI/D/40474/2010-REV 1 bizottsági dokumentum iránymutatásaival.


Közszolgálati Törvényszék

19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/38


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete – De Loecker kontra EKSZ

(F-28/14. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az EKSZ személyi állománya - Ideiglenes alkalmazott - Harmadik országbeli küldöttségvezető - A bizalmi viszony megszűnése - Az EKSZ székhelyének áthelyezése - A munkaszerződés idő előtti megszüntetése - Felmondási idő - A határozat indokolása - A személyzeti szabályzat 26. cikke - A védelemhez való jog - A meghallgatáshoz való jog))

(2015/C 346/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stéphane De Loecker (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben J.-N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek, később J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt és M. Silva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió főképviselője azon határozatainak megsemmisítése iránti kérelem, amelyekben megszüntették a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződését, megtagadták tőle, hogy a lelki zaklatás tényállásával kapcsolatban meghallgassák, elutasították a külső vizsgálóbiztos kinevezése iránti kérelmét és panaszát kérelemként vették nyilvántartásba.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

S. De Loecker maga viselő saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Külügyi Szolgálat részéről felmerült összes költséget.


(1)  HL C 184., 2014.6.16., 44. o.


19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/38


A Közszolgálati Törvényszék 2015. szeptember 7-i végzése – Verhelst kontra EMA

(F-9/15. sz. ügy) (1)

(2015/C 346/43)

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 118., 2015.4.13. 46. o.