ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 320

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. szeptember 28.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 320/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 320/02

C-602/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. június 11-i végzése (Juzgado de Primera Instancia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA kontra Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Eladó vagy szolgáltató és fogyasztó közötti szerződéses viszony — Jelzáloghitel-szerződés — Késedelmi kamatra vonatkozó kikötés — Lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés — Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás — A kamatok összegének mérséklése — A nemzeti bíróság hatásköre)

2

2015/C 320/03

C-64/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. április 29-i végzése – Sven A. von Storch kontra Európai Központi Bank (EKB) (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Közvetlenül érintett személy — Az Európai Központi Bank által hozott határozatok — Az Európai Központi Bank 2012/641/EU iránymutatása — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

3

2015/C 320/04

C-82/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 15-i végzése (Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Entrate kontra Nuova Invincibile (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — 77/388/EGK hatodik irányelv)

3

2015/C 320/05

C-84/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. július 14-i végzése – Forgital Italy SpA kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Megsemmisítés iránti kereset — EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés — Jogorvoslati jog — Kereshetőségi jog — Természetes vagy jogi személyek — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű aktus — Vámfelfüggesztés feltételeit módosító vámrendelet — Jogorvoslati lehetőség a nemzeti bíróságok előtt

4

2015/C 320/06

C-90/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 8-i végzése (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Grupo Cajatres SA kontra María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Eladó vagy szolgáltató és fogyasztó közötti szerződéses viszony — Jelzáloghitel-szerződés — Késedelmi kamatra vonatkozó kikötés — Lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés — Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás — A kamatok összegének mérséklése — A nemzeti bíróság hatásköre)

5

2015/C 320/07

C-123/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Itales OOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Az előzetesen megfizetett héa levonása — A termékértékesítés fogalma — A termékértékesítés fennállására vonatkozó feltétel — A termékek közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklására vonatkozó bizonyíték hiánya)

6

2015/C 320/08

C-142/14. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. június 3-i végzése – The Sunrider Corporation kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Nannerl GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUN FRESH szóvédjegy bejelentése — A korábbi SUNNY FRESH közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Összetéveszthetőség — Az ütköző védjegyekkel jelölt áruk hasonlósága — A meghallgatáshoz való jog — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 75. és a 76. cikk)

6

2015/C 320/09

C-159/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Koela-N EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Az előzetesen megfizetett héa levonása — A termékértékesítés fogalma — A termékértékesítés fennállására vonatkozó feltétel — A fuvarozó által végzett, közvetlenül az értékesítőtől egy harmadik személy részére történő termékszállítás — A termékek közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklására vonatkozó bizonyíték hiánya — Az értékesítők adóhatóságokkal való együttműködésének hiánya — Az áruk átrakodásának hiánya — Az adócsalás gyanúját alátámasztó körülmények)

7

2015/C 320/10

C-291/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése – Faci SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzata — 181. cikk — Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók, valamint az epoxidált szójaolaj és az észterek európai piaca — Bírságok — Jogsértés súlya — Hatékony bírói jogvédelem elve — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

8

2015/C 320/11

C-318/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. május 21-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. kontra Krajský úřad Olomouckého kraje (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 52. cikk — Letelepedés szabadsága — 1370/2007/EK rendelet — Vasúti és közúti tömegközlekedés — Buszközlekedés a városi tömegközlekedési útvonalakon — Más tagállamban székhellyel rendelkező és tevékenységét fióktelep útján folytató fuvarozó — Külön engedély beszerzésének követelménye — A hatáskörrel rendelkező hatóság diszkrecionális jogköre — Közszolgáltatási szerződés)

8

2015/C 320/12

C-343/14. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. május 7-i végzése – Adler Modemärkte AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Blufin SPA (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendeleto — 8. cikk (1) bekezdés b) pont — A MARINE BLEU szóvédjegy bejelentése — A BLUMARINE szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — Fogalmi összehasonlítás)

9

2015/C 320/13

C-400/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 16-i végzése – Basic AG Lebensmittelhandel kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Repsol YPF, SA (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi ábrás védjegy bejelentése — A basic szóelem — Korábbi közösségi ábrás védjegy — A BASIC szóelem — E védjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás részleges megtagadása — A forgalmazásra irányuló szolgáltatások és a kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások fogalma — Hatály)

10

2015/C 320/14

C-405/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PST CLC a.s. kontra Generální ředitelství cel (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tarifális besorolás — A 384/2004/EK rendelet mellékletében szereplő táblázat 2. pontjának a 2004. március 22-től2009. december 22-ig tartó időszak alatt fennálló érvényessége — E rendelkezésnek a 2008. év folyamán benyújtott vámáru-nyilatkozatokra való alkalmazhatósága — A hőelvezetőből és ventilátorból álló, számítógépekhez használt termékek besorolása)

10

2015/C 320/15

C-496/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Statul român kontra Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A szociális biztonság területén az egyenlő bánásmódnak és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az elve — Az eltartott gyermek után járó támogatások összegének kiszámítása — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

11

2015/C 320/16

C-507/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 16-i végzése (Tribunal Supremo de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P kontra M (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az ésszerű kétség hiánya — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2201/2003/EK rendelet — 16. cikk (1) bekezdés a) pont — A bírósághoz fordulás időpontjának meghatározása — Az eljárás felfüggesztése iránti kérelem — Hatás hiánya)

12

2015/C 320/17

C-539/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. július 16-i végzése (Audiencia Provincial de Castellón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — 93/13/EGK irányelv — 7. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 7. és 47. cikk — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Tisztességtelen feltételek — Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás — Jogorvoslati jog)

12

2015/C 320/18

C-576/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. június 4-i végzése – Mirelta Ingatlanhasznosító kft kontra Európai Bizottság, európai ombudsman (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának a Bizottság általi megtagadása — Elfogadhatatlanság és a Törvényszék hatáskörének hiánya — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan és részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

13

2015/C 320/19

C-608/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Delia Pondiche kontra Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az eltartott gyermeknek járó támogatások megadása — Az alkalmazandó jognak a gyermek születési ideje és nem fogantatásának ideje alapján történő meghatározása — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

14

2015/C 320/20

C-151/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 14-i végzése (a Tribunal de Relação de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Doros Bar Lda (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — 2001/29/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — A nyilvánossághoz közvetítés fogalma — Művek kávézó-étteremben kihangosítókhoz csatlakoztatott rádiókészüléken keresztül történő közvetítése)

14

2015/C 320/21

C-322/15. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2015. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google Ireland Limited, Google Italy Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

C-329/15. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2015. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ENEA S.A. w Poznaniu kontra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

C-332/15. sz. ügy: A Tribunale di Treviso (Olaszország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giuseppe Astone elleni büntetőeljárás

16

2015/C 320/24

C-355/15. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

C-397/15. sz. ügy: A Landgericht Itzehoe (Németország) által 2015. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG kontra Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

C-404/15. sz. ügy: A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2015. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aranyosi Pál elleni büntetőeljárás

18

2015/C 320/27

C-411/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-456/10. sz., Timab Industries és CFPR kontra Bizottság ügyben 2015. május 20-án hozott ítélete ellen a Timab Industries és a Cie financière et de participations Roullier (CFPR) által 2015. július 27-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 320/28

C-413/15. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2015. július 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elaine Farrell kontra Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

C-423/15. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nils-Johannes Kratzer kontra R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

C-428/15. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2015. augusztus 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Child and Family Agency (CAFA) kontra J. D.

22

2015/C 320/31

C-429/15. sz. ügy: A Court of Appeal (Írország) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Evelyn Danqua kontra The Minister for Justice and Equality, Ireland és the Attorney General

23

2015/C 320/32

C-430/15. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for Work and Pensions kontra (néhai) Tolley (személyes képviselője útján eljárva)

23

2015/C 320/33

C-189/14. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2015. június 11-i végzése (az Eparchiako Dikastirio Lefkosias [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bogdan Chain kontra Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

C-244/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. július 7-i végzése – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

25

2015/C 320/35

C-328/14. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. június 17-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CD Consulting s.r. o. kontra Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

C-329/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. április 16-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

25

2015/C 320/37

C-390/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. június 5-i végzése – (az Eparchiako Dikastirio Larnakas [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Masoud Mehrabipari elleni büntetőeljárás

25

2015/C 320/38

C-445/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. április 28-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Seusen Sume kontra Landkreis Stade, az eljárásban részt vesz: a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

C-512/14. P. és C-513/14. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. július 17-i végzése – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra Unibail Management

26

2015/C 320/40

C-538/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. június 3-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

26

2015/C 320/41

C-37/15. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. május 6-i végzése (a Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas kontra Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

26

 

Törvényszék

2015/C 320/42

T-574/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – PAN Europe és Stichting Natuur en Milieu kontra Bizottság (Környezetvédelem — 149/2008/EK rendelet — A növényvédőszer-maradékokra alkalmazandó határértékek — 1367/2006/EK rendelet — Belső felülvizsgálat iránti kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság)

27

2015/C 320/43

T-617/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 14-i végzése – Pro Asyl kontra EASO (Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Menekültügyi támogató csoport Bulgáriába való kiküldésére vonatkozó működési terv — A hozzáférés megtagadása — Okafogyottság — Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumok elektronikus nyilvántartása — Részleges nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

27

2015/C 320/44

T-724/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 22-i végzése – European Children's Fashion Association és Instituto de Economía Pública kontra Bizottság és EACEA (Megsemmisítés iránti kereset — Választottbírósági kikötés — A Lifelong Learning (2007-2013) cselekvési program — A Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector projekt — Előzetes tájékoztató levél — Terhelési értesítés — Az alperes azonosítása — Részleges elfogadhatatlanság)

28

2015/C 320/45

T-769/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i végzése – CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxemburg) és Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxemburg) kontra Európai Parlament (Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Információterjesztési-tájékoztatási rendszerek kialakítása és karbantartása — Az ajánlattevőnek az eljárás keretében való lépcsőzetes rangsorolása — A megtámadott határozatok visszavonása — Okafogyottság)

29

2015/C 320/46

T-207/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. július 16-i végzése – National Iranian Tanker Company kontra Tanács (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése — A sürgősség hiánya)

30

2015/C 320/47

T-293/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i végzése – Banimmo kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A megtámadott aktus visszavonása — Okafogyottság)

30

2015/C 320/48

T-321/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. július 17-i végzése – GSA és SGI kontra Parlament (Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A tűzvédelem, a személyeknek történő segítségnyújtás és a Parlament brüsszeli székhelyén történő külső felügyelet — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

31

2015/C 320/49

T-283/15. sz. ügy: 2015. május 29-én benyújtott kereset – Esso Raffinage kontra ECHA

32

2015/C 320/50

T-369/15. sz. ügy: 2015. július 10-én benyújtott kereset – Hernández Zamora kontra OHIM – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

T-386/15. sz. ügy: 2015. július 10-én benyújtott kereset – Jordi Nogues kontra OHIM – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

T-400/15. sz. ügy: 2015. július 20-án benyújtott kereset – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto kontra OHIM – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

T-408/15. sz. ügy: 2015. július 24-én benyújtott kereset – Globo Comunicação e Participações kontra OHIM (PLIM PLIM hangok)

36

2015/C 320/54

T-429/15. sz. ügy: 2015. július 27-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

T-430/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Flowil International Lighting kontra OHIM – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

T-431/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Fruit of the Loom kontra OHIM – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

T-432/15. sz. ügy: 2015. július 31-én benyújtott kereset – Inditex kontra OHIM – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

T-433/15. sz. ügy: 2015. július 27-én benyújtott kereset – Bank Saderat kontra Tanács

40

2015/C 320/59

T-446/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – Indecopi kontra OHIM – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

T-447/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – Indecopi kontra OHIM – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

T-449/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Satkirit Holdings kontra OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

T-450/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Satkirit Holdings kontra OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

T-451/15. sz. ügy: 2015. augusztus 5-én benyújtott kereset – AlzChem kontra Bizottság

45

2015/C 320/64

T-453/15. sz. ügy: 2015. augusztus 6-án benyújtott kereset – Trinity Haircare kontra OHIM – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

T-454/15. sz. ügy: 2015. augusztus 10-én benyújtott kereset – Laboratorios Ern kontra OHIM – Matthias Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

T-455/15. sz. ügy: 2015. augusztus 10-én benyújtott kereset – Vitra Collections kontra OHIM – Consorzio Origini (egy szék formája)

48

2015/C 320/67

T-462/15. sz. ügy: 2015. augusztus 11-én benyújtott kereset – Asia Leader International (Kambodzsa) kontra Bizottság

49

2015/C 320/68

T-296/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Adler Modemärkte kontra OHIM – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

T-593/14., T-596/14., T-601/14., T-602/14., T-604/14–T-606/14. és T-612/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. július 21-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

51

2015/C 320/70

T-733/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 17-i végzése – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Parlament

51

2015/C 320/71

T-72/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Hippler kontra Bizottság

51

2015/C 320/72

T-205/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 13-i végzése – Aguirre y Compañía kontra OHIM – Puma (Egy sportcipő ábrázolása)

52

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 320/73

F-105/15. sz. ügy: 2015. július 20-án benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra CEPOL

53

2015/C 320/74

F-107/15. sz. ügy: 2015. július 23–án benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

53

2015/C 320/75

F-108/15. sz. ügy: 2015. július 27–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

54

2015/C 320/76

F-112/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

55

2015/C 320/77

F-113/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

55

2015/C 320/78

F-115/15. sz. ügy: 2015. augusztus 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

56

2015/C 320/79

F-118/15. sz. ügy: 2015. augusztus 18-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

57


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2015/C 320/01)

Utolsó kiadvány

HL C 311., 2015.9.21.

Korábbi közzétételek

HL C 302., 2015.9.14.

HL C 294., 2015.9.7.

HL C 279., 2015.8.24.

HL C 270., 2015.8.17.

HL C 262., 2015.8.10.

HL C 254., 2015.8.3.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/2


A Bíróság (hatodik tanács) 2015. június 11-i végzése (Juzgado de Primera Instancia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA kontra Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

(C-602/13. sz. ügy) (1)

((„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 93/13/EGK irányelv - Eladó vagy szolgáltató és fogyasztó közötti szerződéses viszony - Jelzáloghitel-szerződés - Késedelmi kamatra vonatkozó kikötés - Lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés - Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás - A kamatok összegének mérséklése - A nemzeti bíróság hatásköre”))

(2015/C 320/02)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia

Az alapeljárás felei

Felperes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Alperesek: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

Rendelkező rész

1)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek egy jelzáloghitel-szerződés keretében a késedelmi kamatok mérséklését írják elő, amennyiben e nemzeti rendelkezések:

nem sértik az e szerződéssel kapcsolatos, jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárásban eljáró nemzeti bíróságnak a késedelmi kamatokra vonatkozó kikötés „tisztességtelen” jellegére irányuló értékelését, és

nem akadályozzák azt, hogy e bíróság megszüntesse e kikötést, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy azt ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében „tisztességtelen” jellegűnek kell minősíteni.

2)

A 93/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy – amennyiben a nemzeti bíróság megállapította egy eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött szerződés valamely kikötésének „tisztességtelen” jellegét a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében – az a körülmény, hogy e kikötést nem hajtották végre, önmagában nem akadályozhatja azt meg, hogy a nemzeti bíróság minden, az említett kikötés „tisztességtelen” jellegéből eredő jogkövetkezményt alkalmazzon.


(1)  HL C 31., 2014.2.1.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/3


A Bíróság 2015. április 29-i végzése – Sven A. von Storch kontra Európai Központi Bank (EKB)

(C-64/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatóság - Közvetlenül érintett személy - Az Európai Központi Bank által hozott határozatok - Az Európai Központi Bank 2012/641/EU iránymutatása - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke))

(2015/C 320/03)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Sven A. von Storch (képviselő: M. Kerber ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: C. Kroppenstedt és G. Gruber maghatalmazottak, segítőjük: H.-G. Kamann ügyvéd)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság Sven A. von Storchot, valamint az 5  216 további felperest, akiknek neveit a jelen végzés melléklete tartalmazza, kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/3


A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 15-i végzése (Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Entrate kontra Nuova Invincibile

(C-82/14. sz. ügy) (1)

((„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - 77/388/EGK hatodik irányelv”))

(2015/C 320/04)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Agenzia delle Entrate

Alperes: Nuova Invincibile

Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. és 22. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint az állam éves és több éves költségvetésének kialakítására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2002. december 27-i 289. sz. törvény 9. cikkének (17) bekezdése, amely a Catania, Ragusa és Siracusa megyét sújtó földrengés tekintetében a földrengés által érintett személyek javára a szokásosan fizetendő hozzáadottérték-adó 90 %-os csökkentését írja elő az 1990-1992. közötti időszak tekintetében, elsősorban visszatérítéshez való jogot biztosítva ebben az arányban a hozzáadottérték-adó jogcímén már megfizetett összegek tekintetében, mivel e rendelkezés nem felel meg az adósemlegesség elve követelményeinek, és nem teszi lehetővé az Olaszország területén fizetendő teljes hoizzáadottérték-adó beszedésének biztosítását.


(1)  HL C 142., 2014.5.12.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/4


A Bíróság 2015. július 14-i végzése – Forgital Italy SpA kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

(C-84/14. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - Megsemmisítés iránti kereset - EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés - Jogorvoslati jog - Kereshetőségi jog - Természetes vagy jogi személyek - Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű aktus - Vámfelfüggesztés feltételeit módosító vámrendelet - Jogorvoslati lehetőség a nemzeti bíróságok előtt”)

(2015/C 320/05)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Forgital Italy SpA (képviselők: V. Turinetti di Priero és R. Mastroianni ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselő: F. Florindo Gijón és K. Pellinghelli meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: A. Caeiros és D. Recchia maghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Forgital SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 129., 2014.4.28.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/5


A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 8-i végzése (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Grupo Cajatres SA kontra María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela

(C-90/14. sz. ügy) (1)

((„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 93/13/EGK irányelv - Eladó vagy szolgáltató és fogyasztó közötti szerződéses viszony - Jelzáloghitel-szerződés - Késedelmi kamatra vonatkozó kikötés - Lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés - Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás - A kamatok összegének mérséklése - A nemzeti bíróság hatásköre))

(2015/C 320/06)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro

Az alapeljárás felei

Felperes: Banco Grupo Cajatres SA

Alperesek: María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela

Rendelkező rész

1)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, 4. cikkének (1) bekezdését, 6. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződés kikötései tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság általi értékelése során e bíróság köteles figyelembe venni az érintett szerződés tárgyát alkotó áruk vagy szolgáltatások jellegét, a szerződéskötés időpontjában fennálló, azt kísérő összes körülményre hivatkozva.

2)

A 93/13 tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek egy jelzáloghitel-szerződés keretében a késedelmi kamatok mérséklését írják elő, amennyiben e nemzeti rendelkezések:

nem sértik az e szerződéssel kapcsolatos, jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárásban eljáró nemzeti bíróságnak a késedelmi kamatokra vonatkozó kikötés „tisztességtelen” jellegére irányuló értékelését, és

nem akadályozzák azt, hogy e bíróság megszüntesse e kikötést, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy azt ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében „tisztességtelen” jellegűnek kell minősíteni.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/6


A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Itales” OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-123/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatalra utalás - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - Az adósemlegesség elve - Az előzetesen megfizetett héa levonása - A „termékértékesítés” fogalma - A termékértékesítés fennállására vonatkozó feltétel - A termékek közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklására vonatkozó bizonyíték hiánya))

(2015/C 320/07)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad – Varna

Az alapeljárás felei

Felperes:„Itales” OOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv hozzáadottértékadó-levonási jogra vonatkozó rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha valamely tagállam adóhatósága úgy ítéli meg, hogy nem történt termékértékesítés, ami végeredményben akadályát képezi annak, hogy a vevő levonhassa az e beszerzést terhelő hozzáadottérték-adót, azon okból, hogy e vevő nem igazolta sem az érintett áruk származását, sem pedig azt, hogy a beszállítója azoknak birtokában volt, miközben e hatóság nem állapította meg, hogy e vevő hozzáadottértékadó-csalásban vett részt, valamint hogy tudta, vagy neki tudnia kellett volna, hogy a szóban forgó ügylet ilyen csalás részét képezi.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/6


A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. június 3-i végzése – The Sunrider Corporation kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Nannerl GmbH & Co. KG

(C-142/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SUN FRESH szóvédjegy bejelentése - A korábbi SUNNY FRESH közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása - Összetéveszthetőség - Az ütköző védjegyekkel jelölt áruk hasonlósága - A meghallgatáshoz való jog - 207/2009/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 75. és a 76. cikk))

(2015/C 320/08)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: The Sunrider Corporation (képviselők: N. Dontas és K. Markakis dikogoroi)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott), Nannerl GmbH & Co. KG (képviselő: A. Thünken Rechtsanwalt)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A The Sunrider Corporation-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 212., 2014.07.07.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/7


A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Koela-N” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-159/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatalra utalás - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - Az adósemlegesség elve - Az előzetesen megfizetett héa levonása - A „termékértékesítés” fogalma - A termékértékesítés fennállására vonatkozó feltétel - A fuvarozó által végzett, közvetlenül az értékesítőtől egy harmadik személy részére történő termékszállítás - A termékek közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklására vonatkozó bizonyíték hiánya - Az értékesítők adóhatóságokkal való együttműködésének hiánya - Az áruk átrakodásának hiánya - Az adócsalás gyanúját alátámasztó körülmények))

(2015/C 320/09)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad – Varna

Az alapeljárás felei

Felperes:„Koela-N” EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Rendelkező rész

1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 14. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam adóhatósága úgy ítéli meg, hogy nem történt termékértékesítés, ami végeredményben akadályát képezi annak, hogy a vevő levonhassa az e beszerzést terhelő hozzáadottérték-adót, azon okból, hogy e vevő az általa beszerzett árut nem vette át, hanem közvetlenül azon harmadik személy részére adta fel, amelynek ezen árut továbbértékesítette, vagy azon okból, hogy e vevő közvetlen beszállítója nem vette át az általa beszerzett árut, hanem azt közvetlenül neki adta fel.

2)

Az, hogy az értékesítési láncon belül az adóalany előzetes beszállítói nem működtek együtt az adóhatósággal, valamint az érintett áruk átrakodásának hiánya önmagában nem képez olyan objektív körülményt, amely elegendő annak megállapításához, hogy ez az adóalany tudta, vagy neki tudnia kellett volna, hogy a hozzáadottértékadó-levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel adócsalásban vesz részt. E két körülmény azonban olyan objektív tényező, amelyet figyelembe lehet venni a tényállás valamennyi elemének és körülményének átfogó értékelése során annak megállapítása érdekében, hogy az adóalany tudta-e, vagy neki tudnia kellett volna-e, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel adócsalásban vesz részt.


(1)  HL C 175., 2014.6.10.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/8


A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése – Faci SpA kontra Európai Bizottság

(C-291/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzata - 181. cikk - Verseny - Kartellek - Az ónszabályozók, valamint az epoxidált szójaolaj és az észterek európai piaca - Bírságok - Jogsértés súlya - Hatékony bírói jogvédelem elve - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés))

(2015/C 320/10)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Faci SpA (képviselők: S. Piccardo avvocato, S. Crosby solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras, J. Norris-Usher és F. Ronkes Agerbeek meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Faci SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 303., 2014.9.8.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/8


A Bíróság (tizedik tanács) 2015. május 21-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. kontra Krajský úřad Olomouckého kraje

(C-318/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 52. cikk - Letelepedés szabadsága - 1370/2007/EK rendelet - Vasúti és közúti tömegközlekedés - Buszközlekedés a városi tömegközlekedési útvonalakon - Más tagállamban székhellyel rendelkező és tevékenységét fióktelep útján folytató fuvarozó - Külön engedély beszerzésének követelménye - A hatáskörrel rendelkező hatóság diszkrecionális jogköre - Közszolgáltatási szerződés))

(2015/C 320/11)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

Alperes: Krajský úřad Olomouckého kraje

Rendelkező rész

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely kizárólag az e tagállamban fiókteleppel rendelkező külföldi fuvarozók számára előírja, hogy a városi közúti tömegközlekedési tevékenység egyedül e tagállam területén való folytatásához külön engedélyt szerezzenek, amelynek kiállítása a hatáskörrel rendelkező hatóságok diszkrecionális jogkörébe tartozik.


(1)  HL C 351., 2014.10.6.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/9


A Bíróság (harmadik tanács) 2015. május 7-i végzése – Adler Modemärkte AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Blufin SPA

(C-343/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - Közösségi védjegy - 40/94/EK rendeleto - 8. cikk (1) bekezdés b) pont - A MARINE BLEU szóvédjegy bejelentése - A BLUMARINE szóvédjegy jogosultjának felszólalása - Viszonylagos kizáró okok - Összetéveszthetőség - Fogalmi összehasonlítás))

(2015/C 320/12)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Adler Modemärkte AG (képviselő: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka, meghatalmazott), Blufin (képviselők: F. Caricato és F. Cicogna, avvocati)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Adler Modemärkte AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 351, 2014.10.6.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/10


A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 16-i végzése – Basic AG Lebensmittelhandel kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Repsol YPF, SA

(C-400/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - Közösségi ábrás védjegy bejelentése - A „basic” szóelem - Korábbi közösségi ábrás védjegy - A „BASIC” szóelem - E védjegy jogosultjának felszólalása - A lajstromozás részleges megtagadása - A „forgalmazásra irányuló szolgáltatások” és a „kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások” fogalma - Hatály))

(2015/C 320/13)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Basic AG Lebensmittelhandel (képviselők: D. Altenburg és T. Haug Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott), Repsol YPF, SA (képviselő: J.-B. Devaureix abogado)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Basic AG Lebensmittelhandelt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 431., 2014.12.1.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/10


A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PST CLC a.s. kontra Generální ředitelství cel

(C-405/14. sz. ügy) (1)

((„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Tarifális besorolás - A 384/2004/EK rendelet mellékletében szereplő táblázat 2. pontjának a 2004. március 22-től2009. december 22-ig tartó időszak alatt fennálló érvényessége - E rendelkezésnek a 2008. év folyamán benyújtott vámáru-nyilatkozatokra való alkalmazhatósága - A hőelvezetőből és ventilátorból álló, számítógépekhez használt termékek besorolása”))

(2015/C 320/14)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: PST CLC a.s.

Alperes: Generální ředitelství cel

Rendelkező rész

1)

Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2004. március 1-i 384/2004/EK bizottsági rendelet mellékletében szereplő táblázat 2. pontja érvénytelen volt azon időszakban, vagyis 2004. március 22-től2009. december 22-ig, amikor e rendelet hatályban volt.

2)

Amennyiben az alapügyben szóban forgó termékek hőelvezetőből és ventilátorból állnak, és azokat kizárólag számítógépbe történő beépítésre szánják, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia, e termékek tarifális besorolását a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletben előírt, a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok alapján kell elvégezni.


(1)  HL C 431., 2014.12.1.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/11


A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Statul român kontra Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-496/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - A szociális biztonság területén az egyenlő bánásmódnak és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az elve - Az eltartott gyermek után járó támogatások összegének kiszámítása - Az uniós jog végrehajtásának hiánya - A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya))

(2015/C 320/15)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Statul român

Alperesek: Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a 2014. október 9-i határozatban a Tribunalul Sibiu (Románia) által előterjesztett kérdés megválaszolására.


(1)  HL C 46., 2015.2.9.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/12


A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 16-i végzése (Tribunal Supremo de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P kontra M

(C-507/14. sz. ügy) (1)

((„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Az ésszerű kétség hiánya - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 2201/2003/EK rendelet - 16. cikk (1) bekezdés a) pont - A bírósághoz fordulás időpontjának meghatározása - Az eljárás felfüggesztése iránti kérelem - Hatás hiánya”))

(2015/C 320/16)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo de Justiça

Az alapeljárás felei

Felperes: P

Alperes: M

Rendelkező rész

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet úgy kell értelmezni, hogy azt a bíróságot kell az adott időpontban eljáró bíróságnak tekinteni, amelyhez a kereseti kérelmet vagy az azzal egyenértékű okiratot abban az időpontban benyújtották, még akkor is, ha időközben az eljárást az az javasló felperes kezdeményezésére felfüggesztették, anélkül, hogy arról az alperest értesítették volna, vagy arról tudomása lett volna, illetve bármiképp beavatkozott volna, jóllehet a felperes ezt követően nem mulasztotta el megtenni a számára a célból kötelező intézkedéseket, hogy az aktust közöljék az alperessel, illetve értesítsék arról.


(1)  HL C 65., 2015.2.23.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/12


A Bíróság (első tanács) 2015. július 16-i végzése (Audiencia Provincial de Castellón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(C-539/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - 93/13/EGK irányelv - 7. cikk - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 7. és 47. cikk - Fogyasztókkal kötött szerződések - Jelzálogkölcsön-szerződés - Tisztességtelen feltételek - Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás - Jogorvoslati jog))

(2015/C 320/17)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de Castellón

Az alapeljárás felei

Felperesek: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García

Alperes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv Charta 7. cikkével és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amelynek értelmében a fogyasztó – jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás alá vont adósként – kizárólag akkor nyújthat be fellebbezést a végrehajtás ellen emelt kifogást elutasító határozattal szemben, ha az elsőfokú bíróság nem adott helyt a végrehajtási jogcím alapját képező szerződési feltétel tisztességtelen jellegére alapított kifogásnak, noha az eladók, illetve szolgáltatók ezzel szemben az eljárást megszüntetését elrendelő bármely határozattal szemben fellebbezést nyújthatnak be, függetlenül attól, hogy a határozat milyen kifogáson alapul.


(1)  HL C 26., 2015.1.26.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/13


A Bíróság 2015. június 4-i végzése – Mirelta Ingatlanhasznosító kft kontra Európai Bizottság, európai ombudsman

(C-576/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Megsemmisítés iránti kereset - Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának a Bizottság általi megtagadása - Elfogadhatatlanság és a Törvényszék hatáskörének hiánya - Részben nyilvánvalóan megalapozatlan és részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés))

(2015/C 320/18)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Fellebbező: Mirelta Ingatlanhasznosító kft (képviselő: Pap K. ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, európai ombudsman

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Mirelta Ingatlanhasznosító kft maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 73., 2015.3.2..


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/14


A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Delia Pondiche kontra Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-608/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - Az eltartott gyermeknek járó támogatások megadása - Az alkalmazandó jognak a gyermek születési ideje és nem fogantatásának ideje alapján történő meghatározása - Az uniós jog végrehajtásának hiánya - A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya))

(2015/C 320/19)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Elena Delia Pondiche

Alperesek: Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a 2014. november 20-i határozatban a Tribunalul Sibiu (Románia) által előterjesztett kérdések megválaszolására.


(1)  HL C 89., 2015.3.16.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/14


A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 14-i végzése (a Tribunal de Relação de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Doros Bar Lda

(C-151/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban - 2001/29/EK irányelv - A 3. cikk (1) bekezdése - A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma - Művek kávézó-étteremben kihangosítókhoz csatlakoztatott rádiókészüléken keresztül történő közvetítése))

(2015/C 320/20)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de Relação de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Alperesek: Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Doros Bar Lda

Rendelkező rész

A művek nyilvánossághoz közvetítésének az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a valamely rádióállomás által sugárzott zeneművek és zenei-irodalmi művek kihangosítókhoz vagy erősítőkhöz csatlakoztatott rádiókészüléken keresztül egy kávézó-étterem üzemeltetője által, az e létesítményben jelen lévő vendégek részére történő közvetítését.


(1)  HL C 205., 2015.6.22.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/15


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2015. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google Ireland Limited, Google Italy Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(C-322/15. sz. ügy)

(2015/C 320/21)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperesek: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Alperes: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 56. cikkével az Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni 397/13/CONS. sz. megtámadott határozatának és a hivatkozott nemzeti jogi szabályozás Autorità által megjelölt módon értelmezett azon kapcsolódó rendelkezéseinek alkalmazása, amelyek az olasz fogyasztók részére kínált gazdasági tevékenységekre vonatkozó (szükségszerűen az olasz számviteli normák szerint elkészített), „a rendszerrel kapcsolatos összetett gazdasági jelentés” benyújtását írják elő, amelyet versenyvédelmi célok indokolnak, de amely szükségszerűen kapcsolódik az Autoritànak a szóban forgó ágazatban meglévő pluralizmus védelmére vonatkozó különböző és korlátozottabb intézményi céljaihoz, és amelynek a szóban forgó ágazatra vonatkozó nemzeti szabályozás (az audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások egységes szövege) hatálya alá nem tartozó két szolgáltató – közelebbről a kizárólag az ír jog szerinti társult vállalkozása részére szolgáltatást nyújtó belföldi szolgáltató, valamint ez utóbbira hivatkozással a belföldön székhellyel nem rendelkező és alkalmazottak bevonásával tevékenységet nem folytató szolgáltató – a címzettje, vagyis a Szerződés 56. cikkét sértő, az Európai Unión belül a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó intézkedésnek minősül-e?


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/15


A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2015. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ENEA S.A. w Poznaniu kontra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(C-329/15. sz. ügy)

(2015/C 320/22)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: ENEA S.A. w Poznaniu

A másik fél az eljárásban: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkét, hogy az energiáról szóló, 1997. április 10-i törvény 9a. cikke (8) bekezdésének 2006-ban, az energiáról szóló törvény, valamint a környezetvédelemről szóló törvény módosításáról szóló, 2005. március 4-i törvény (Dz. U. 2005., 62. szám, 552. alszám) 1. cikkének 13. pontja alapján hatályos szövegében az egyidejű hőtermelés mellett megtermelt villamos energia átvételére vonatkozóan előírt kötelezettség állami támogatást képez?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkét, hogy az a tagállamnak betudandóan eljáró energiavállalat, amelyet az állami támogatásnak minősített kötelezettség terhel, a nemzeti bíróság előtti eljárásban hivatkozhat az említett rendelkezés megsértésére?

3)

Az első és második kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 107. cikkét, hogy a nemzeti jogból eredő kötelezettségnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével való összeegyeztethetetlensége kizárja annak lehetőségét, hogy bírságot szabjanak ki a kötelezettséget nem teljesítő vállalkozással szemben?


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/16


A Tribunale di Treviso (Olaszország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giuseppe Astone elleni büntetőeljárás

(C-332/15. sz. ügy)

(2015/C 320/23)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Treviso

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Giuseppe Astone

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az indokolásban hivatkozott közösségi ítélkezési gyakorlat által értelmezett 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv (1) rendelkezéseivel ellentétes-e a fent megjelölt, Olaszországban hatályos szabályozáshoz (a 633/1972. sz. d.p.r. 19. cikke) hasonló olyan tagállami nemzeti szabályozás, amely büntetőjogi szempontból is kizárja a levonáshoz való jog gyakorlásának lehetőségét, amennyiben nem kerültek benyújtásra a héabevallások, és különösen az azon évet követő második évre vonatkozó bevallás, amely évben az adó levonásának joga keletkezett?

2)

A 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv rendelkezéseivel ellentétes-e a fent megjelölt, Olaszországban hatályos szabályozáshoz (a 633/1972. sz. d.p.r. 25. és 39. cikke) hasonló olyan tagállami szabályozás, amely büntetőjogi szempontból is kizárja az olyan, beszerzésről szóló számláknak a héalevonás céljából történő figyelembe vételét, amelyeket az adóalany semmilyen módon nem vett nyilvántartásba?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelve (HL L 347., 1. o.).


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/17


A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

(C-355/15. sz. ügy)

(2015/C 320/24)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

A többi fél az eljárásban: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co KG in Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A Bíróság C-100/12. sz. Fastweb SpA ügyben 2013. július 4-én hozott ítéletének (1) elveire tekintettel úgy kell-e értelmezni a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007/66/EK irányelvvel (2) módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665/EGK irányelv (3) 1. cikkének (3) bekezdését, hogy a szerződés odaítéléséről szóló döntéssel (keretmegállapodás megkötéséről szóló döntéssel) és a szerződéskötéssel szembeni jogorvoslat (beleértve a kártérítésnek a 89/665 irányelv 2. cikkének (7) bekezdése által előírt megítélését is) akkor is megtagadható attól az ajánlattevőtől, akinek ajánlatát az ajánlatkérő jogerősen kizárta, és aki ezért nem az irányelv 2a. cikke szerinti érintett ajánlattevő, ha csak két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, és a nyertes ajánlattevő – akinek a szerződést odaítélték – ajánlatát a nem érintett ajánlattevő álláspontja szerint szintén ki kellett volna zárni?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

2)

A Bíróság C-100/12. sz. Fastweb SpA ügyben 2013. július 4-én hozott ítéletének elveire tekintettel úgy kell-e értelmezni a 89/665 irányelv 1. cikkének (3) bekezdését, hogy a nem (az irányelv 2a. cikke szerinti) érintett ajánlattevő számára csak akkor biztosítandó jogorvoslat,

a)

ha a jogorvoslati eljárás irataiból egyértelműen kiderül, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata nem szabályszerű?

b)

ha a nyertes ajánlattevő ajánlata azonos okokból nem szabályszerű?


(1)  ECLI:EU:C:2013:448.

(2)  HL L 335., 31. o.

(3)  HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/18


A Landgericht Itzehoe (Németország) által 2015. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG kontra Gerhild Lukath

(C-397/15. sz. ügy)

(2015/C 320/25)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Itzehoe

Az alapeljárás felei

Felperes: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG

Alperes: Gerhild Lukath

A többi fél az eljárásban: Rüdiger Boy, Boy Finanzberatung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Lebensversicherungs AG, Frank Weber

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-i egyezmény [a továbbiakban: Római Egyezmény] (1) 5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésnek tekintendő-e a bank és a fogyasztó között történő hitelnyújtásra létrejött olyan szerződés, amely egy életbiztosítási szerződéshez és egy tőkebefektetés-tanácsadási és -közvetítési szerződéshez van kapcsolva, amely tőkebefektetés a hitelösszeg biztosítását szolgálja?

2)

Olyan helyzetekre is alkalmazandó-e a Római Egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése, amelyekben a reklám, illetve a kapcsolatfelvétel olyan országból indul ki, amelyben a fogyasztó állandó [lakóhellyel] rendelkezik, a fogyasztó azonban az ideiglenes lakóhelyén írja alá a szerződéseket, ha a másik fél vagy annak képviselője a fogyasztó megrendelését az állandó lakóhely szerinti országban vette át[?]


(1)  HL C 169., 10. o.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/18


A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2015. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aranyosi Pál elleni büntetőeljárás

(C-404/15. sz. ügy)

(2015/C 320/26)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Aranyosi Pál

Másik fél: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (1) 1. cikkének (3) bekezdését, hogy nem teljesíthető a büntetőeljárás lefolytatása céljából történő kiadatás, ha nyomós támpontok támasztják alá, hogy a fogvatartási körülmények a kibocsátó tagállamban sértik az érintett személynek az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogait és az e cikkben előírt alapvető jogelveket, vagy úgy kell e értelmezni az említett rendelkezést, hogy a végrehajtó tagállam ilyen esetekben a fogvatartási körülmények biztosítása tekintetében nyújtott garanciától teheti függővé vagy köteles függővé tenni a kiadatás teljesíthetőségéről hozandó döntést? A végrehajtó tagállam meghatározathat e vagy köteles e meghatározni ezzel kapcsolatban konkrét minimumkövetelményeket a garantálandó fogvatartási körülmények tekintetében?

2)

Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 5. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését, hogy arra is lehetősége van a kibocsátó igazságügyi hatóságnak, hogy garanciákat nyújtson a fogvatartási körülmények biztosítása tekintetében, vagy e tekintetben a kibocsátó tagállam nemzeti hatásköri rendjét kell követni?


(1)  HL L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 534. o.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/19


A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-456/10. sz., Timab Industries és CFPR kontra Bizottság ügyben 2015. május 20-án hozott ítélete ellen a Timab Industries és a Cie financière et de participations Roullier (CFPR) által 2015. július 27-én benyújtott fellebbezés

(C-411/15. P. sz. ügy)

(2015/C 320/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Timab Industries és Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (képviselő: N. Lenoir ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-456/10. sz. ügyben 2015. május 20-án hozott ítéletét;

a Bíróság a bírság összegének megfelelő csökkentése érdekében utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bíróság járulékosan állapítsa meg, hogy a Törvényszék a bírósági eljárás ésszerűtlen időtartama miatt megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot;

a Bíróság a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztása érdekében a fellebbezők öt hatályon kívül helyezési jogalapra hivatkoznak.

Elsősorban azt kifogásolják, hogy a Törvényszék figyelmen kívül hagyta a bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat, és megsértette a védelemhez való jogot, amikor megállapította, hogy a fellebbezőknek kellett a vitarendezési eljárásban bizonyítaniuk azt, hogy 1993 előtt nem vettek részt a kartellben.

Másodsorban azt kifogásolják, hogy a Törvényszék megsértette az önvádra kötelezés tilalmát, valamint a védelemhez való jogot. A Törvényszék nem gyakorolta korlátlan felülvizsgálati jogkörét, amikor nem vizsgálta meg a Bizottság bizonyítási kötelezettségét a fellebbezők állítólagos „beismerő vallomásainak” minősítését illetően, amely minősítés jelentősen befolyásolta a bírság összegének megállapítását.

Harmadsorban a Törvényszék figyelmen kívül hagyta korlátlan felülvizsgálati jogkörének terjedelmét, amikor „új elemnek” tekintette azt, hogy a Bizottság a fellebbezők vitarendezési eljárásból való kilépését követően elismerte azt, hogy a fellebbezők 1978 és 1992 között nem vettek részt a kartellben, annak igazolása érdekében, hogy jelentősen magasabb bírságot szabjon ki a jogsértésért, amelynek időtartama jelentősen csökkent.

Negyedsorban a Törvényszék nem gyakorolta korlátlan felülvizsgálati jogkörét, ítélete ellentmondásos indokolást tartalmaz, a vitarendezési eljárás alkalmazásával kapcsolatban tévesen alkalmazta a jogot, valamint megsértette a bizalomvédelem elvét és az egyenlő bánásmód elvét, mivel jóváhagyta a vitarendezési eljárás során tanúsított együttműködésért nyújtott csökkentések szinte teljes eltörlését, amit a fellebbezők ésszerűen nem láthattak előre ilyen mértékben.

Végsősorban a fellebbezők azt kifogásolják, hogy a Törvényszék nem gyakorolta korlátlan felülvizsgálati jogkörét, valamint megsértette az egyenlő bánásmód elvét és a büntetések egyéniesítésének elvét.

Járulékosan a fellebbezők végül azt kérik, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy a Törvényszék az eljárás ésszerűtlen időtartama miatt megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, megsértve az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (2) bekezdését és az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének (1) bekezdését.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/20


A Supreme Court (Írország) által 2015. július 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elaine Farrell kontra Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

(C-413/15. sz. ügy)

(2015/C 320/28)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Elaine Farrell

Alperesek: Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A Foster és társai kontra British Gas plc ítélet (C-188/89) 20. pontjában az annak vizsgálatára megállapított szempontrendszert, hogy mi tekintendő a tagállamhoz tartozó szervnek, úgy kell-e értelmezni, hogy az abban foglalt feltételek

a)

konjunktívak vagy

b)

diszjunktívak?

2)

Amennyiben a Foster és társai kontra British Gas plc ítéletben (C-188/89) említett külön szempontok ehelyett olyan tényezőknek tekintendők, amelyeket megfelelően figyelembe kell venni egy átfogó értékelés érdekében, az említett ítéletben megnevezett külön tényezők mögött van-e olyan alapvető elv, amelyet a bíróságnak alkalmaznia kell annak vizsgálata során, hogy az adott szerv az államhoz tartozik-e?

3)

Ahhoz, hogy valamely szerv a tagállamhoz tartozzon, elégséges-e az, ha a tagállam erre a szervre széles körű felelősséget ruházott az uniós jogi kötelezettségek teljesítésének állítólagos indokával, vagy pedig ezenfelül szükséges-e az, hogy a) az ilyen szervnek különleges hatáskörei legyenek vagy hogy b) az a tagállam közvetlen ellenőrzése és felügyelete mellett működjön?


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/21


A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nils-Johannes Kratzer kontra R+V Allgemeine Versicherung AG

(C-423/15. sz. ügy)

(2015/C 320/29)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Nils-Johannes Kratzer

Alperes: R+V Allgemeine Versicherung AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27 i 2000/78/EK tanácsi irányelv (1) 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (átdolgozott szöveg) szóló, 2006. július 5 i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 14. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy az a személy is „nem önálló keresőtevékenységhez, illetve a foglalkoztatáshoz való hozzáférést” keres, akinek pályázatából kiderül, hogy nem felvételt és foglalkoztatást, hanem pusztán pályázói jogállást kíván elérni kártérítési igények érvényesítése érdekében?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Az uniós jog értelmében értékelhető e joggal való visszaélésként az a helyzet, amikor nem felvételre és foglalkoztatásra tekintettel, hanem kártérítési igények érvényesítése céljából szerzik meg a pályázói jogállást?


(1)  HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.

(2)  HL L 204., 23. o.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/22


A Supreme Court (Írország) által 2015. augusztus 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Child and Family Agency (CAFA) kontra J. D.

(C-428/15. sz. ügy)

(2015/C 320/30)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Child and Family Agency (CAFA)

Alperes: J. D.

Többi fél: R.P.D

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2201/2003 (1) rendelet 15. cikke alkalmazandó e a valamely tagállam helyi hatósága által előterjesztett állami gondozásba vétel iránti közjogi kérelmekre, ha ahhoz, hogy valamely másik tagállam bírósága vállalja a joghatóságot, szükség van valamely más intézmény által, eltérő jogszabályok, és esetlegesen, vagy akár valószínűleg eltérő ténybeli körülmények alapján indított külön eljárásra?

2.

Igenlő válasz esetén a bíróságnak meg kell e vizsgálni, és ha igen, milyen mértékben, a 15. cikk alapján benyújtott kérelem elfogadásának várható hatásait az érintett egyének szabad mozgáshoz való joga vonatkozásában?

3.

Ha a 2201/2003 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében a „gyermek alapvető érdeke” csupán az eljáró bírósági fórum meghatározására vonatkozik, akkor a bíróságnak milyen olyan tényezőket kell ezen a címen megvizsgálnia azokon kívül, amelyeket már megvizsgált annak megállapítása során, hogy valamely másik bíróság „alkalmasabb e”?

4.

A 2201/2003 rendelet 15. cikkének alkalmazása során a bíróság tekintettel lehet e a releváns tagállam anyagi jogára, eljárási rendelkezéseire vagy bíróságainak ítélkezési gyakorlatára?

5.

A nemzeti bíróságnak a 2201/2003 rendelet 15. cikke szerinti vizsgálat során milyen mértékében kell tekintettel lennie az ügy különös körülményeire, beleértve az anya arra irányuló kívánságát, hogy kikerüljön a származási ország szociális hatóságainak hatásköre alól, ezért olyan, másik joghatóság szerinti országban szüli meg gyermekét, amelynek szociális rendszerét kedvezőbbnek találja?

6.

Pontosan milyen kérdéseket kell a nemzeti bíróságnak megvizsgálnia annak megállapítása során, hogy melyik bíróság alkalmasabb az ügy tárgyalására?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.).


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/23


A Court of Appeal (Írország) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Evelyn Danqua kontra The Minister for Justice and Equality, Ireland és the Attorney General

(C-429/15. sz. ügy)

(2015/C 320/31)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperes: Evelyn Danqua

Alperesek: The Minister for Justice and Equality, Ireland és the Attorney General

Másik fél: The Refugee Legal Services

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Lehet-e egy menedékjog iránti kérelmet, amelyet [a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv] szerinti tagállami kötelezettségek végrehajtására hozott nemzeti jogszabály szerint bírálnak el, megfelelő összehasonlítási alapnak tekinteni egy kiegészítő védelmi jogállás iránti kérelem tekintetében az egyenértékűség elve alapján?

2)

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, van-e jelentősége ebből a szempontból annak, hogy az ilyen kiegészítő védelmi jogállás iránti kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő azt a fontos célt szolgálja, hogy a nemzetközi védelemre irányuló kérelmeket ésszerű időn belül bírálják el?


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/23


A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for Work and Pensions kontra (néhai) Tolley (személyes képviselője útján eljárva)

(C-430/15. sz. ügy)

(2015/C 320/32)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for Work and Pensions

Alperes: (néhai) Tolley (személyes képviselője útján eljárva)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Helyesen került-e az Egyesült Királyság fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának gondozási összetevője a 1408/71/EGK rendelet (1) alkalmazásában rokkantsági ellátásként, nem pedig pénzbeli betegbiztosítási ellátásként meghatározásra?

2.

i.

Megszűnik-e az Egyesült Királyság jogszabályainak alkalmazhatósága a 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint olyan személy esetében, akinek azért szűnik meg a joga a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának igénybevételére az Egyesült Királyság nemzeti joga alapján, mert másik tagállamba költözött, és e költözés előtt véglegesen felhagyott minden munkavégzési tevékenységgel, de aki öregségi nyugellátásra jogosult az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszerében?

ii.

E személyre bármilyen módon vonatkoznak-e az Egyesült Királyság jogszabályai a rendelet VI. melléklete Egyesült Királyságra vonatkozó része 19. pontjának c) alpontja alapján?

iii.

Amennyiben e személyre nem vonatkoznak az Egyesült Királyság jogszabályai a 13. cikk (2) bekezdésének f) pontja értelmében, köteles-e az Egyesült Királyság a VI. melléklet 20. pontja alapján az esetében a III. cím 1. fejezetét alkalmazni, vagy arra csupán lehetősége van?

3.

i.

A munkavállaló fogalmának tág értelmezése a (a C-543/03. sz. Dodl és Oberhollenzer ügyben) alkalmazandó-e a rendelet 19–22. cikke vonatkozásában, amennyiben az érintett személy véglegesen felhagyott minden szakmai tevékenységgel mielőtt egy másik tagállamba költözött volna, annak ellenére, hogy a III. cím 1 fejezete [eredeti 14. o.] különbséget tesz egyrészről a munkavállalók és önálló vállalkozók, másrészről a munkanélküliek között?

ii.

Amennyiben az alkalmazandó, jogosult-e az ilyen személy az ellátás hordozására akár a 19., akár a 22. cikk alapján? Kizárja-e a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja, hogy a kérelmezőnek a DLA gondozási összetevőjére való jogosultságát a lakóhely másik tagállamba való áthelyezéséről szóló nemzeti jogszabály lakóhelyre vonatkozó követelményére hivatkozással megszüntessék?


(1)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.).


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/24


A Bíróság első tanácsa elnökének 2015. június 11-i végzése (az Eparchiako Dikastirio Lefkosias [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bogdan Chain kontra Atlanco LTD

(C-189/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/33)

Az eljárás nyelve: görög

A Bíróság első tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 202., 2014.6.30.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/25


A Bíróság elnökének 2015. július 7-i végzése – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-244/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/34)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/25


A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. június 17-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CD Consulting s.r. o. kontra Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

(C-328/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/35)

Az eljárás nyelve: szlovák

A Bíróság harmadik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 351., 2014.10.6.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/25


A Bíróság elnökének 2015. április 16-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

(C-329/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/36)

Az eljárás nyelve: finn

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 292., 2014.9.1.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/25


A Bíróság elnökének 2015. június 5-i végzése – (az Eparchiako Dikastirio Larnakas [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Masoud Mehrabipari elleni büntetőeljárás

(C-390/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/37)

Az eljárás nyelve: görög

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 372., 2014.10.20.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/26


A Bíróság elnökének 2015. április 28-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Seusen Sume kontra Landkreis Stade, az eljárásban részt vesz: a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(C-445/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/38)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 439., 2014.12.8.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/26


A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. július 17-i végzése – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra Unibail Management

(C-512/14. P. és C-513/14. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(2015/C 320/39)

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság harmadik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 138., 2015.4.27.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/26


A Bíróság elnökének 2015. június 3-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

(C-538/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/40)

Az eljárás nyelve: finn

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 34., 2015.2.2.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/26


A Bíróság elnökének 2015. május 6-i végzése (a Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas kontra Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

(C-37/15. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/41)

Az eljárás nyelve: olasz

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 138., 2015.4.27.


Törvényszék

28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/27


A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – PAN Europe és Stichting Natuur en Milieu kontra Bizottság

(T-574/12. sz. ügy) (1)

((„Környezetvédelem - 149/2008/EK rendelet - A növényvédőszer-maradékokra alkalmazandó határértékek - 1367/2006/EK rendelet - Belső felülvizsgálat iránti kérelem - Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése - Okafogyottság”))

(2015/C 320/42)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brüsszel, Belgium) és Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Hollandia) (képviselő: F. Martens ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: B. Burggraaf, P. Ondrůšek és G. von Rintelen, később: B. Burggraaf, G. von Rintelen és P. Oliver, végül G. von Rintelen, H. Kranenborg és L. Pignataro-Nolin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2012. október 16-i határozat megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a Bizottság mint megalapozatlant elutasította a felpereseknek az I. mellékletben felsorolt termékek megengedett szermaradék-határértékeit megállapító II., III. és IV. melléklet létrehozása által a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. január 29-i 149/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 58., 1. o.) belső felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék a Pesticide Action Network Europe-ot (PAN Europe) és a Stichting Natuur en Milieu-t kötelezi saját költségeik és az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/27


A Törvényszék 2015. július 14-i végzése – Pro Asyl kontra EASO

(T-617/14. sz. ügy) (1)

((Dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Menekültügyi támogató csoport Bulgáriába való kiküldésére vonatkozó működési terv - A hozzáférés megtagadása - Okafogyottság - Megsemmisítés iránti kereset - A dokumentumok elektronikus nyilvántartása - Részleges nyilvánvaló elfogadhatatlanság))

(2015/C 320/43)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Pro Asyl Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: S. Hilbrans ügyvéd)

Alperes: Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) (képviselők: L. Cerdán Ortiz-Quintana meghatalmazott, segítik: D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EASO 2014. június 10-i EASO/ED/2014/134. sz. levelének a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni abban a részében, amelyben az az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) 2014. június 10-i EASO/ED/2014/134. sz., az Európai Unió támogató csoportjának a Bulgáriába való kiküldésére vonatkozó működési tervhez való hozzáférést megtagadó levelének a megsemmisítésére irányul.

2)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében nyilvánvaló elfogadhatatlanság miatt elutasítja.

3)

A felek maguk viselik a saját költségeiket.


(1)  HL C 409., 2014.11.17.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/28


A Törvényszék 2015. július 22-i végzése – European Children's Fashion Association és Instituto de Economía Pública kontra Bizottság és EACEA

(T-724/14. sz. ügy) (1)

((Megsemmisítés iránti kereset - Választottbírósági kikötés - A „Lifelong Learning (2007-2013)” cselekvési program - A „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” projekt - Előzetes tájékoztató levél - Terhelési értesítés - Az alperes azonosítása - Részleges elfogadhatatlanság))

(2015/C 320/44)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: European Children's Fashion Association (Valencia, Spanyolország) és Instituto de Economía Pública, SL (Valencia) (képviselő: A. Haegeman ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude és S. Lejeune meghatalmazottak), és Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) (képviselők: H. Monet és A. Jaume meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az EUMSZ 272. cikkre alapított kérelem annak megállapítása iránt, hogy az első felperes számára a „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” elnevezésű projekt végrehajtása céljából megkötött szerződés alapján folyósított támogatások visszatérítése iránt az EACEA által előterjesztett kérelem megalapozatlan, és másodlagosan kérelem egyrészt az EACEA 2014. augusztus 1-jei előzetes tájékoztató levelének a megsemmisítése iránt, amely levél tájékoztatta az első felperest arról, hogy az említett projektre vonatkozó könyvvizsgálat nyomán vissza kell térítenie 82  378,81 eurót, és másrészt a 3241401420. sz. terhelési értesítés megsemmisítése iránt, melyet az EACEA 2014. augusztus 5-én bocsátott ki az említett összeg visszatérítése érdekében.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elfogadhatatlanság miatt elutasítja az Európai Bizottság ellen irányuló részében.

2)

A Törvényszék a European Children’s Fashion Association-t és Instituto de Economía Pública, SL-t kötelezi a jelen eljárás költségeinek viselésére.


(1)  HL C 7., 2015.1.12.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/29


A Törvényszék 2015. július 7-i végzése – CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxemburg) és Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxemburg) kontra Európai Parlament

(T-769/14. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Információterjesztési-tájékoztatási rendszerek kialakítása és karbantartása - Az ajánlattevőnek az eljárás keretében való lépcsőzetes rangsorolása - A megtámadott határozatok visszavonása - Okafogyottság”))

(2015/C 320/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxembourg) és Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (képviselő: N. Korogiannakis ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: Simon B. és L. Darie meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyfelől az Európai Parlamentnek a PE/ITEC/ITS14 nyílt közbeszerzési eljárás „Információterjesztési-tájékoztatási rendszerek kialakítása és karbantartása” elnevezésű 3. részével összefüggő szerződés lépcsőzetes odaítélése keretében a felperesek ajánlatát második helyre rangsoroló, valamint az első lépcsőzetesen odaítélendő szerződést ezen eljárásban másik konzorciumnak odaítélő határozatának megsemmisítése, másfelől pedig kártérítés iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A kereset okafogyottá vált.

2)

A Törvényszék a feleket kötelezi saját költségeik viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 46., 2015.2.9.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/30


A Törvényszék elnökének 2015. július 16-i végzése – National Iranian Tanker Company kontra Tanács

(T-207/15. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Fumus boni iuris - Az érdekek mérlegelése - A sürgősség hiánya”))

(2015/C 320/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: National Iranian Tanker Company (Teherán, Irán) (képviselők: T. de la Mare QC, M. Lester, J. Pobjoy barristerek, R. Chandrasekera, S. Ashley és C. Murphy solicitorok)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: N. Rouam és M. Bishop meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2015. február 12-i 2015/236/KKBP tanácsi határozat (HL L 39., 18. o.), valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. február 12-i 2015/230/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 39., 3. o.) végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktusok a felperesre vonatkoznak.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/30


A Törvényszék 2015. július 7-i végzése – Banimmo kontra Bizottság

(T-293/15. sz. ügy) (1)

((„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - A megtámadott aktus visszavonása - Okafogyottság”))

(2015/C 320/47)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Banimmo SA (Brüsszel, Belgium) (képviselők: V. Ost és M. Vanderstraeten ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude és J. Estrada de Solà meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2015. április 9-i határozat megsemmisítése iránti kérelem, amellyel a Bizottság elutasította azt az ajánlatot, amelyet a Banimmo a Bizottság brüsszeli irodai férőhelyek iránti szükségletének a kielégítése érdekében történő ingatlanpiac-felmérésre vonatkozó hirdetményt követően nyújtott be (JO 2014/S 130-231896).

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

Már nem szükséges határozni a Banimmo SA arra irányuló kérelméről, hogy a Törvényszék gyorsított eljárásban határozzon.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és a Banimmo részéről felmerült költségeket, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 236., 2015.7.20.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/31


A Törvényszék elnökének 2015. július 17-i végzése – GSA és SGI kontra Parlament

(T-321/15. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - A tűzvédelem, a személyeknek történő segítségnyújtás és a Parlament brüsszeli székhelyén történő külső felügyelet - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya”))

(2015/C 320/48)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Róma, Olaszország) és Security Guardian’s Institute (SGI) (Louvain-la-Neuve, Belgium) (képviselő: E. van Nuffel d’Heynsbroeck ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: P. López-Carceller és Simon B. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Lényegében egyrészt a 2015. június 12-i azon határozat végrehajtásának a felfüggesztése iránti kérelem, amelyben a Parlament a felperesek által a tűzvédelemmel, a személyeknek történő segítségnyújtással és a Parlament brüsszeli székhelyén történő külső felügyelettel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó, EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 szerződés odaítélése érdekében benyújtott ajánlatot nem megfelelőnek nyilvánította, másrészt pedig azon határozat végrehajtásának a felfüggesztése iránti kérelem, amelyben e szerződést a Securitas társaságnak ítélték oda.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a T-321/15. R. sz. ügyben 2015. június 25-én hozott végzést visszavonja.

3)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/32


2015. május 29-én benyújtott kereset – Esso Raffinage kontra ECHA

(T-283/15. sz. ügy)

(2015/C 320/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Esso Raffinage (Courbevoie, Franciaország) (képviselő: M. Navin-Jones Solicitor)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

semmisítse meg az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által 2015. április 1-jén a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006/EK rendelet (HL L 396., 1. o.) alapján elfogadott, „Statement of Non-Compliance following a Dossier Evaluation Decision under Regulation (EC) No 1907/2006” (az 1907/2006/EK rendelet szerinti dokumentációértékelési határozatot követően hozott, nem megfelelőségről szóló nyilatkozat) című levélbe (a továbbiakban: SONC) foglalt határozatot és annak mellékletét (hivatkozási szám: CCH-C-0000005770–74–01/F);

rendelje el az ügy visszautalását az ECHA ügyvezető igazgatójához azzal az utasítással, hogy az ECHA új határozatának figyelembe kell vennie a Törvényszék ítéletében szereplő megsemmisítési indokokat és valamennyi releváns naprakész információt;

az ECHA-t kötelezze a felperes részéről ezen eljárásokkal kapcsolatban felmerült költségek megfizetésére; és

tegye meg a más vagy a további szükséges intézkedéseket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes több jogalapra hivatkozik, ideértve a következőket.

1.

Az első, a hatáskörtúllépésre és az intézményi egyensúly megsértésére stb. alapított jogalap.

A felperes azt állítja, hogy az ECHA-nak nincs jogi felhatalmazása vagy jogalapja arra, hogy ún. nem megfelelőségről szóló nyilatkozatot állapítson meg, hozzon, fogadjon el és/vagy küldjön, és azáltal, hogy a jelen esetben SONC-levelet hozott, fogadott el és küldött, az ECHA 1. a mérlegelési és/vagy a végrehajtási jogkörének korlátain túllépve járt el (hatáskörtúllépés); 2. a hatalommegosztás intézményi egyensúlyának jogelvét és követelményét megsértve járt el; 3. a megfelelő ügyintézés jogelvét és követelményét megsértve járt el; 4. a megfelelő kormányzás jogelvét megsértve járt el; 5. az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkét megsértve járt el.

2.

A másodlagosan felhozott második, a REACH 42. cikkének megsértésre alapított jogalap.

A felperes azt állítja, hogy amennyiben az ECHA hatóságként és/vagy a megtámadott határozat jogalapjaként a REACH 42. cikkének (2) bekezdésére kíván hivatkozni, e rendelkezés nem ad felhatalmazás vagy jogalapot az ECHA számára a megtámadott határozat elfogadására, és a megtámadott határozat elfogadásával az ECHA megsértette ugyanezen rendelkezést. A felperes azt állítja, hogy ebben az esetben az ECHA nem a REACH 42. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt megfelelő határozatot fogadta el. A felperes azt állítja, hogy az ECHA folyamatosan úgy értelmezi a REACH 42. cikkének (2) bekezdését, hogy az nem hatalmazza fel nem megfelelőségről szóló nyilatkozat elfogadására.

3.

A harmadik, a meghallgatáshoz való jog megsértésére alapított jogalap.

A felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozatot a meghallgatáshoz, a válaszadáshoz és a viszonválaszhoz, a védelemhez, a tájékoztatáshoz és a megfelelő ügyintézéshez való európai uniós jogelvek megsértésével fogadták el. A felperes azt állítja, hogy ezen eljárási jogok megsértésének közvetlen következményeként a megtámadott határozat érvénytelen és semmis. Másképpen kifejezve, ha az ECHA nem sértette volna meg a felperes eljárásjogi jogait, a felperes azt állítja, hogy az eljárás eredménye lényegesen más lett volna.

4.

A negyedik, az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.

A felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat nem egyeztethető össze az arányosság európai uniós jogelvével és sérti azt. A felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat nem megfelelő és nem szükséges, nem a legkevésbé súlyos intézkedésnek minősül, és az okozott hátrányok aránytalanok az elérni kívánt célokkal.

5.

Az ötödik, a REACH szerinti adatszolgáltatási követelmények téves értelmezésére alapított jogalap.

A felperes azt állítja, hogy az ECHA tévesen értelmezte a X. melléklet 8.7.2. szakasza szerinti információs követelményeket, mivel valójában ténylegesen nem követeli meg a kétgenerációs születés előtti fejlődéstoxikológiai vizsgálatot. A felperes ezért azt állítja, hogy az ECHA a megtámadott határozat elfogadásával jogalap nélkül járt el, és túllépte mérlegelési jogköreit.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/33


2015. július 10-én benyújtott kereset – Hernández Zamora kontra OHIM – Rosen Tantau (Paloma)

(T-369/15. sz. ügy)

(2015/C 320/50)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Hernández Zamora, SA (Murcia, Spanyolország) (képviselő: J. L. Rivas Zurdo ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Rosen Tantau KG (Uetersen, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: a „Paloma” közösségi szóvédjegy – 11 638 971. sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. április 21-én hozott határozata (R 1697/2014-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

a jelen keresettel szemben kereseti ellenkérelmet benyújtó felet vagy feleket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/34


2015. július 10-én benyújtott kereset – Jordi Nogues kontra OHIM – Grupo Osborne (BADTORO)

(T-386/15. sz. ügy)

(2015/C 320/51)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Jordi Nogues, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: M. Sanmartín Sanmartín és E. López Parés ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanyolország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: felperes

A vitatott védjegy: a „BADTORO” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 10 975 027. sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. április 17-én hozott határozata (R 2570/2013-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az OHIM második fellebbezési tanácsának az 2750/2013. sz. fellebbezés ügyében 2015. április 17-én hozott határozatát;

az OHIM-ot kötelezze a saját, valamint a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 75., 76. és 83. cikkének megsértése, a 65. cikk (6) bekezdésében, 96. cikkében, 106. cikkének (4) és (6) bekezdésében, valamint 135. cikkében és a 2868/95 rendelet 20. szabályának (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/35


2015. július 20-án benyújtott kereset – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto kontra OHIM – University College London (CITRUS SATURDAY)

(T-400/15. sz. ügy)

(2015/C 320/52)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Portugália) (képviselő: A. Pita Negrão ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: University College London (London, Egyesült Királyság)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: CITRUS SATURDAY közösségi szóvédjegy – 11 789 195. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. április 29-én hozott határozata (R 2109/2014-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

állapítsa meg a megtámadott határozatot semmisségét;

további vizsgálat céljából utalja vissza az ügyet az OHIM felszólalási tanácsa elé.

Jogalapok

A közösségi védjegyrendeletek megsértése;

az európai uniós jog alapelveinek megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/36


2015. július 24-én benyújtott kereset – Globo Comunicação e Participações kontra OHIM („PLIM PLIM” hangok)

(T-408/15. sz. ügy)

(2015/C 320/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Globo Comunicação e Participações S.A. (Rio de Janeiro, Brazília) (képviselő: E. Gaspar ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„PLIM PLIM” közösségi hangvédjegy – 12 826 368. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. május 18-án hozott határozata (R 2945/2014-5. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a 12 826 368. sz. közösségi védjegy érvényesen jelölheti a 9., a 38. és a 41. osztályba tartozó árukat és szolgáltatásokat;

részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben elutasította a közösségi védjegybejelentési kérelmet;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/37


2015. július 27-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

(T-429/15. sz. ügy)

(2015/C 320/54)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Monster Energy Company (Corona, Egyesült Államok) (képviselő: P. Brownlow Solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Egyesült Államok)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a „MAD CATZ” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 11 390 846. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2015. május 21-én hozott határozata (R 2176/2014-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

helyezze hatályon kívül a felszólalási osztálynak a B 2 182 312. sz. felszólalás tárgyában hozott 2014. június 23-i határozatát;

utasítsa el a felszólalás tárgyát képező védjegynek a 25. osztályba tartozó valamennyi áru vonatkozásában való lajstromozását;

az OHIM-ot kötelezze a saját és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/38


2015. július 30-án benyújtott kereset – Flowil International Lighting kontra OHIM – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

(T-430/15. sz. ügy)

(2015/C 320/55)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Flowil International Lighting (Holding) BV (Amszterdam, Hollandia) (képviselő: J. Güell Serra ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: SC Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Románia)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: A „Silvania Food” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy - 11 042 082. sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. május 8-án hozott határozata (R 616/2014-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének a megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/39


2015. július 30-án benyújtott kereset – Fruit of the Loom kontra OHIM – Takko (FRUIT)

(T-431/15. sz. ügy)

(2015/C 320/56)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Egyesült Államok) (képviselő: S. Malynicz, Barrister és V. Marsland, Solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Takko Holding GmbH (Telgte, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: felperes

A vitatott védjegy: a „FRUIT”közösségi szóvédjegy - 5 077 508. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. május 12-én hozott határozata (R 1641/2014-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot és a másik felet kötelezze saját költségeiknek és a felperes költségeinek a viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/39


2015. július 31-én benyújtott kereset – Inditex kontra OHIM – Ffauf (ZARA)

(T-432/15. sz. ügy)

(2015/C 320/57)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanyolország) (képviselők: G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ffauf SA (Luxembourg, Luxemburg)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: felperes

A vitatott védjegy: a „Zara” közösségi szóvédjegy - 732 958 sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. június 2-án hozott határozata (R 867/2014-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, különösen a 732985. sz. „ZARA” közösségi védjegy 29., 30., 31., 32. és 33. osztályba tartozó vitatott áruk tekintetében való megszűnésének megállapítására vonatkozó részében;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére, ideértve az OHIM törlési osztálya és második fellebbezési tanácsa előtti eljárás során felmerült költségeket.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 42. cikke (2) bekezdésének, 51. cikke (1) bekezdése (a) pontjának, 52. cikke (2) bekezdésének és 85. cikke (2) bekezdésének megsértése;

a 2868/95 rendelet 22. szabálya (3) bekezdésének és 22. szabálya (4) bekezdésének megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/40


2015. július 27-én benyújtott kereset – Bank Saderat kontra Tanács

(T-433/15. sz. ügy)

(2015/C 320/58)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bank Saderat plc (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Jeffrey, S. Ashley és A. Irvine solicitorok, M-E. Demetriou és R. Blakeley barristerek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze a Tanácsot a következő összegek felperes számára történő megfizetésére:

8 8 9 06  191 EUR a jelen kereset előterjesztésének időpontjáig felmerült vagyoni kár címén;

8 7 13  285 EUR a fenti első francia bekezdésben szereplő összeg kamata címén, továbbá az ítélet meghozatalának időpontjáig 10  377 EUR napi kamat, másodlagosan az ítélet meghozatalának időpontjáig az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre alkalmazott + 2 %-os éves kamatlábbal; harmadlagosan pedig ilyen kamatlábbal olyan időszakra, amelyet a Törvényszék megfelelőnek ítél;

54  716 EUR napi kamat vagyoni kár címén a jelen kereset előterjesztésének időpontjától az eljárás végéig;

a fenti harmadik francia bekezdés szerint kiszámított teljes összeg kamatai az ítélet meghozatalának időpontjáig 4,2601 %-os éves kamatlábbal, másodlagosan az ítélet meghozatalának időpontjáig az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre alkalmazott + 2 %-os éves kamatlábbal; harmadlagosan pedig ilyen kamatlábbal arra az időszakra, amelyet a Törvényszék megfelelőnek ítél;

3 2 9 64  320 EUR vagyoni kár címén az eljárás befejezésének időpontjától;

1 0 00  000 EUR nem vagyoni kár címén;

a fenti első hat francia bekezdésben szereplő összegeknek az ítélet meghozatalát követő kamatai a kifizetés időpontjáig 4,2601 %-os éves kamatlábbal, másodlagosan a kifizetés időpontjáig az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre alkalmazott + 2 %-os éves kamatlábbal; harmadlagosan pedig ilyen kamatlábbal arra az időszakra, amelyet a Törvényszék megfelelőnek ítél; és

a Bank jelen keresettel felmerült költségei;

kötelezze a Tanácsot a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes arra hivatkozik, hogy a vele szembeni korlátozó intézkedéseknek az Európai Unió Tanácsa által történő elfogadása azoknak a kötelezettségeknek a kellően súlyos megsértését jelentette, amelyek célja a felperes számára jogok keletkeztetése, következésképpen pedig fennáll az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége.

A felperes szerint e jogsértés az őt ért azon jelentős vagyoni és nem vagyoni kár közvetlen oka, amely miatt kártérítésre jogosult.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/42


2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – Indecopi kontra OHIM – Synergy Group (PISCO)

(T-446/15. sz. ügy)

(2015/C 320/59)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (képviselők: M. A. Pomares Caballero és A. Pomares Caballero ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Synergy Group sp. z o. o. (Wrocław, Lengyelország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: a „PISCO” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 1016 7674 sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2015. június 3-án hozott határozata (R 1291/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a jelen esetben fennállnak a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében foglalt viszonylagos kizáró ok alkalmazásának feltételei, vagy másodlagosan, helyezze hatályon kívül e határozatot; és

az OHIM-ot kötelezze a saját és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalap(ok)

a 110/2008 rendelet 23. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/43


2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – Indecopi kontra OHIM – Synergy Group (PISCO SOUR)

(T-447/15. sz. ügy)

(2015/C 320/60)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (képviselők: M. A. Pomares Caballero és A. Pomares Caballero ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Synergy Group sp. z o. o. (Wrocław, Lengyelország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: a „PISCO SOUR” szóelemeket magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 1016 7682 sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2015. június 3-án hozott határozata (R 1292/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a jelen esetben fennállnak a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése alkalmazásának feltételei;

az OHIM-ot kötelezze a saját és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalap(ok)

a 110/2008 rendelet 23. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/44


2015. július 30-án benyújtott kereset – Satkirit Holdings kontra OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvo)

(T-449/15. sz. ügy)

(2015/C 320/61)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isle of Man) (képviselő: M. Vanhegan QC)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Egyesült Királyság)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: luvo közösségi szóvédjegy – 11 244 324. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. május 21-én hozott határozata (R 877/2014-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

utasítsa el az AMS felszólalását;

az OHIM-ot kötelezze a felperesnél a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtt felmerülő költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/44


2015. július 30-án benyújtott kereset – Satkirit Holdings kontra OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

(T-450/15. sz. ügy)

(2015/C 320/62)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Satkirit Holdings (Douglas, Isle of Man) (képviselő: M. Vanhegan, QC)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Egyesült Királyság)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: Felperes

A vitatott védjegy:„luvoworld” közösségi szóvédjegy – 11 244 332. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. május 21-én hozott határozata (R 1480/2014-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

utasítsa el az AMS felszólalását;

az OHIM-ot kötelezze a felperes részéről a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/45


2015. augusztus 5-én benyújtott kereset – AlzChem kontra Bizottság

(T-451/15. sz. ügy)

(2015/C 320/63)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AlzChem AG (Trostberg, Németország) (képviselő: A. Borsos ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

semmisítse meg a 2015. május 26-i Ares (2015) 2176662 európai bizottsági határozatot, amelyet a GESTDEM 2015/1640. sz. kérelemre válaszul az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehatási szabályainak 4. cikke alapján fogadtak el;

a Bizottságot kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, téves jogalkalmazásra és nyilvánvaló mérlegelési hibára alapított jogalap az uniós vizsgálatok céljának védelmével kapcsolatos kivételre vonatkozó általános vélelem alkalmazásával összefüggésben. A felperes az alábbi tévedésekre hivatkozik:

a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot az általános kivételek alkalmazásával összefüggésben;

a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot a vizsgálatok céljának védelmével összefüggésben;

a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és nyilvánvaló mérlegelési hibát vétett a hatékony bírósági jogorvoslat biztosítása nyomós közérdekének mérlegelésével összefüggésben (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke); és

a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot a dokumentumokhoz való hozzáférés alapvető jogának alkalmazásával összefüggésben (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikke).

2.

A második, téves jogalkalmazásra és nyilvánvaló mérlegelési hibára alapított jogalap a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos kivétel alkalmazásával összefüggésben.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy nem indokolták meg, miért tagadták meg a dokumentumok nem bizalmas változatához való hozzáférést vagy a dokumentumokhoz való helyszíni hozzáférést.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/46


2015. augusztus 6-án benyújtott kereset – Trinity Haircare kontra OHIM – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(T-453/15. sz. ügy)

(2015/C 320/64)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Trinity Haircare AG (Herisau, Svájc) (képviselők: J. Kroher és K. Bach ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Egyesült Államok)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„VOGUE” szóelemet magában foglaló, fekete-fehér közösségi ábrás védjegy – 9 944 547. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: Megszűnés megállapítása iránti eljárás

A megtámadott határozat: Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2015. május 27-én hozott határozata (R 2426/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és nyilvánítsa a 009 944 547. számú VOGUE közösségi védjegyet érvénytelennek;

az OHIM-ot és a fellebbezési tanács előtti eljárásban résztvevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/47


2015. augusztus 10-én benyújtott kereset – Laboratorios Ern kontra OHIM – Matthias Werner (Dynamic Life)

(T-454/15. sz. ügy)

(2015/C 320/65)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: Pérez Serres ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Matthias Werner (Neufahrn, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„Dynamic Life” szóelemeket magában foglaló, fehér, piros, narancssárga, citromsárga, zöld és kékeslila színű közösségi ábrás védjegy – 11 303 468. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2015. május 27-én hozott határozata (R 441/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és utasítsa el a 011303468. sz. DYNAMIC LIFE & design közösségi védjegyet az 5. és 32. osztály vonatkozásában;

az OHIM-ot és beavatkozása esetén Matthias Wernert kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/48


2015. augusztus 10-én benyújtott kereset – Vitra Collections kontra OHIM – Consorzio Origini (egy szék formája)

(T-455/15. sz. ügy)

(2015/C 320/66)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Vitra Collections AG (Muttenz, Svájc) (képviselő: V. von Bomhard ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Consorzio Origini (Firenze, Olaszország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: Felperes

A vitatott védjegy: Közösségi térbeli védjegy (egy szék formája)

Az OHIM előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. március 18-án hozott határozata (R 664/2011-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 75. cikke második mondatának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja iii) alpontjának megsértése.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/49


2015. augusztus 11-én benyújtott kereset – Asia Leader International (Kambodzsa) kontra Bizottság

(T-462/15. sz. ügy)

(2015/C 320/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Asia Leader International (Kambodzsa) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Kambodzsa) (képviselők: R. MacLean Solicitor és A. Bochon ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg semmisítse meg az 502/2013/EU tanácsi rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár Kambodzsából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2015. május 18-i 2015/776/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 122., 4.. o.) 1. cikkének (1) bekezdését és 1. cikkének (3) bekezdését;

a Bizottságot kötelezze a felperes részéről felmerült jogi költségek és kiadások, valamint saját költségei viselésére, és

a jelen eljárásban részt vevő bármely beavatkozó felet kötelezze a felperes részéről e beavatkozással összefüggésben felmerült jogi költségek és kiadások, valamint saját költségeik viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) 13. cikke (1) bekezdésének a kijátszás fennállását és a rendelkezésre álló tények jellegét illetően a Bizottság által elkövetett nyilvánvaló jogi és ténybeli mérlegelési hiba folytán történő megsértése.

A felperes előadja, hogy a Bizottság nem rendelkezik olyan bizonyítékokkal, amelyek alátámasztanának bármi olyan megállapítást, amely szerint a kérdéses vázak Kínából származnak.

A felperes azt állítja, hogy épp ellenkezőleg, az általa előterjesztett valamennyi bizonyíték azt támasztja alá, hogy a kérdéses kerékpárvázak Vietnamból származnak.

Végül a felperes szerint a Bizottság sem az 1225/2009 rendelet, sem pedig a Törvényszék ítélkezési gyakorlata alapján nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy alapértelmezés jelleggel egyszerűen megállapítsa, hogy a felperes részt vett az érintett termék Kínából történő átrakodásában.

2.

Második jogalap: az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) 13. cikke (2) bekezdésének a felperes által folytatott összeszerelési tevékenységek fennállását illetően a Bizottság által elkövetett nyilvánvaló jogi és ténybeli mérlegelési hiba folytán történő megsértése, valamint a gondossági kötelezettség megsértése.

A felperes előadja, hogy a Bizottságnak a felperes helyzete értékelésének alapjaként a felperes által szolgáltatott tényleges információkat és adatokat kellett volna felhasználnia. A felperes szerint tehát harmadik személyektől származó referenciaértékek e célból történő használata nem megengedett akkor, amikor a tényleges adatokat illetően ésszerű és indokolt magyarázattal szolgálnak.

A felperes továbbá előadja, hogy a Bizottság ezenkívül megsértette a felperes termelési költségeinek helyes értékelésére irányuló kötelezettséget, amikor a felperes által az Európai Unió piacán lebonyolított első eladásához használt alkatrészeket akként minősítette át, hogy azok Kínából származnak, miközben Vietnamból származtak. A felperes szerint a Bizottság ezáltal a gondossági kötelezettségét is megsértette.

A felperes szerint a Bizottság a helyes energia- és bérleti költségeket is tévesen számította ki, amikor e költségek allokációja során tévesen eltérő tényezőket vett alapul. A felperes szerint a Bizottság ugyanígy tévesen számolt, amikor arra az eredményre jutott, hogy a társaság a releváns időszak során a termelési kapacitásának 13 %-án működött.

Végül a felperes szerint a Bizottság a befektetett eszközök vonatkozásában semmilyen értékcsökkenési költséget nem volt hajlandó elfogadni, jóllehet a felperes bizonyítékkal szolgált arra, hogy a felperes megtérítette a társaság részvényesének kiadásait.

3.

Harmadik jogalap: a Bizottság az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) 18. cikkének (3) bekezdésével ellentétesen nem tulajdonított megfelelő jelentőséget a felperes által a végső nyilvánosságra hozatalra adott válaszként benyújtott információknak és adatoknak.

A felperes előadja: az, hogy a Bizottság teljes egészében elvetette a felperes által rendelkezésre bocsátott összes további információt, azt bizonyítja, hogy ennek az információnak nem tulajdonított olyan jelentőséget, mint kellett volna.

A felperes szerint a Bizottság átrakodással kapcsolatos megállapításának megkérdőjelezése érdekében általa rendelkezésre bocsátott további információk és bizonyítékok több független forrásból származtak.

A felperes végül azt állítja, hogy jóllehet a Bizottság nem rendelkezett semmilyen bizonyítékkal vagy adattal arra vonatkozóan, hogy a vázak Kínából származtak, arra kellett volna következtetnie, hogy a bizonyítékok súlya a vázak vietnami származásának irányába mutat.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/51


A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Adler Modemärkte kontra OHIM – Blufin (MARINE BLEU)

(T-296/13. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/68)

Az eljárás nyelve: német

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/51


A Törvényszék 2015. július 21-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

(T-593/14., T-596/14., T-601/14., T-602/14., T-604/14–T-606/14. és T-612/14. sz. egyesített ügyek) (1)

(2015/C 320/69)

Az eljárás nyelve: francia

A Törvényszék (egyesbíró) elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 361., 2014.10.13.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/51


A Törvényszék 2015. július 17-i végzése – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Parlament

(T-733/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/70)

Az eljárás nyelve: görög

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 16., 2015.1.19.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/51


A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Hippler kontra Bizottság

(T-72/15. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/71)

Az eljárás nyelve: német

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 138., 2015.4.27.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/52


A Törvényszék 2015. július 13-i végzése – Aguirre y Compañía kontra OHIM – Puma (Egy sportcipő ábrázolása)

(T-205/15. sz. ügy) (1)

(2015/C 320/72)

Az eljárás nyelve: spanyol

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 205., 2015.6.22.


Közszolgálati Törvényszék

28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/53


2015. július 20-án benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra CEPOL

(F-105/15. sz. ügy)

(2015/C 320/73)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: ZZ és ZZ (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: CEPOL (Európai Rendőrakadémia)

A jogvita tárgya és leírása

A CEPOL azon határozatának megsemmisítése, amelyben a CEPOL elfogadta a két felperes annak következtében történő lemondását, hogy nem voltak hajlandók az ügynökség budapesti (Magyarország) székhelyén dolgozni, valamint az állítólag bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a CEPOL 2014. december 22-i azon határozatát, amelyben a CEPOL „elfogadta” a két felperes lemondását;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a CEPOL 2015. április 10-én kelt azon határozatait, amelyek elutasítják a felperesek által a fent említett határozat ellen 2015. január 13-án és február 17-én benyújtott panaszokat;

ítéljen meg kártérítést a felpereseket ért vagyoni kárért;

ítéljen meg kártérítést a felpereseket ért nem vagyoni kárért;

a CEPOL-t kötelezze a felperesek részéről a jelen keresettel összefüggésben felmerült költségek viselésére.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/53


2015. július 23–án benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

(F-107/15. sz. ügy)

(2015/C 320/74)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: EGSZB (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság)

A jogvita tárgya és leírása

A felperest 2014. december 31-i hatállyal nyugállományba helyező határozat és a szolgálatban maradás meghosszabbítása iránti kérelmét elutasító határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB Főtitkárának a felperest 2014. december 31. esti hatállyal nyugállományba helyező 2014. április 7-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB Emberi Erőforrások és Belső Szolgálatok igazgatójának 2014. szeptember 30-i, a felperes szakmai tevékenységének 2015. május 31-ig történő meghosszabbítása iránti, 2014. szeptember 3-án benyújtott kérelmének jóváhagyását a kinevezésre jogosult hatóság nevében elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, semmisítse meg az EGSZB Főtitkárának 2015. április 22-i, a felperes által a 2014. április 7-i és a 2014. szeptember 30-i határozatokkal szemben 2014. december 22-én benyújtott panaszt elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az EGSZB-t kötelezze a költségek viselésére.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/54


2015. július 27–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

(F-108/15. sz. ügy)

(2015/C 320/75)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és ZZ (képviselők: N. de Montigny, J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek részére a túlmunkáért járó átalánydíjazás visszamenőleges újraszámítására vonatkozó időszakot öt évre korlátozó bizottsági határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a PMO.1 2014. szeptember 16-i határozatát, amelyben a számukra a túlmunkáért 2007. március 1-jétől, illetve 2008. március 1-jétől járó átalánydíj kiigazításának kifizetését 2008. szeptember 1-jétől – a számítási hibának a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) általi észlelésétől – kezdődő öt évre korlátozta;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy a felperesek részére fizesse meg a túlmunkáért járó 2007., illetve 2008. március 1-jétől számított kiigazított átalánydíjat, levonva abból a már kifizetett összegeket és megnövelve azt az említett díjhátralék alapján számított, az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított és az érintett időszakban alkalmazott kamatlábat két százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatokkal.

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/55


2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-112/15. sz. ügy)

(2015/C 320/76)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: R. Rata ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest nem vette fel a 2014. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listájára.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának a 2014. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listáját megállapító, a 2014. évi 41. sz. igazgatási közlemény útján közzétett, 2014. november 14-i határozatát annyiban, amennyiben e listán nem szerepel a felperes neve;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a saját, valamint a felperes költségeinek viselésére.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/55


2015. augusztus 3–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

(F-113/15. sz. ügy)

(2015/C 320/77)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselő: R. Rata ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben a felpereseket nem vette fel a 2014. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listájára.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának a 2014. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listáját megállapító, a 2014. évi 41. sz. igazgatási közlemény útján közzétett, 2014. november 14-i határozatát annyiban, amennyiben e listán nem szerepel a felperesek neve;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a saját költségei, valamint a felpereseknél felmerült költségek viselésére.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/56


2015. augusztus 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-115/15. sz. ügy)

(2015/C 320/78)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: N. de Montigy és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságait korlátozó bizottsági határozat megsemmisítése, továbbá a közigazgatási vezetők 2005. június 16-i állásfoglalásának alkalmazhatatlanná nyilvánítása annyiban, amennyiben az korlátozza a felperes nyugdíjjogosultságainak jóváírását, valamint az alperesnek a felperes részére járó öregségi nyugdíj kifizetésére való kötelezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a jelen esetben alkalmazhatatlannak a közigazgatási vezetők 2005. június 16-i 240/05 állásfoglalását annyiban, amennyiben az korlátozza a felperes vezetői pótlékra vonatkozó nyugdíjjogosultságainak a tényleges járulékfizetési időszaknak a teljes tisztviselői pályafutáshoz viszonyított arányában történő jóváírását;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben az korlátozza a felperes vezetői pótlékra vonatkozó nyugdíjjogosultságainak a tényleges járulékfizetési időszaknak a tisztviselői pályafutás nyugdíjszerző szolgálati éveihez viszonyított arányában történő jóváírását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes részére járó öregségi nyugdíj kifizetésére, levonva abból a már ténylegesen kifizetett nyugdíjat és megnövelve azt az EKB által a folyó műveletekre alkalmazott kamatlábat két százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamattal.

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/57


2015. augusztus 18-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-118/15. sz. ügy)

(2015/C 320/79)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: N. de Montigny, J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest nem léptette elő a 2014. évi előléptetési időszakban.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2014. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listáját megállapító 2014, november 14-i határozatot annyiban, amennyiben e listán nem szerepel a felperes neve;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.