ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. június 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2015/C 205/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 205/02

C-260/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Verwaltungsgericht Sigmaringen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sevda Aykul kontra Land Baden-Württemberg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2006/126/EK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Kábítószer hatása alatt járművet vezető személy más tagállamban kiállított vezetői engedélye érvényessége elismerésének valamely tagállam általi megtagadása)

2

2015/C 205/03

C-357/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. kontra Minister Finansów (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 2008/7/EK irányelv — 2. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Tőkeilleték alá vonás — Betéti részvénytársaság javára teljesített vagyoni hozzájárulás — Az ilyen társaság tőkeegyesítő társaságnak való minősítése)

3

2015/C 205/04

C-376/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelv — Digitális földi műsorszolgáltatás rádiófrekvenciáinak használati jogai — Pályázati felhívások — Az ajánlattevők kiválasztási szempontjai — Arányosság — Különleges jogok)

3

2015/C 205/05

C-382/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — A 13. cikk (2) bekezdése és 17. cikk — Alkalmi munka a lakóhely szerinti államtól eltérő tagállamban — Alkalmazandó jog — Családi támogatások nyújtásának megtagadása és az öregségi nyugdíj csökkentése a lakóhely szerinti államban)

4

2015/C 205/06

C-424/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mezőgazdaság — 1/2005/EK rendelet — Az állatok szállítás közbeni védelme — Tagállamból harmadik államba irányuló, nagy távolságon való szállítás — 14. cikk, (1) bekezdés — A kiindulási hely illetékes hatósága által a nagy távolságon való szállítás előtt, a menetlevéllel kapcsolatban lefolytatandó ellenőrzés — E rendelkezésnek az Európai Unió területén kívül eső szállítási szakaszra való alkalmazhatósága — Az említett rendeletben meghatározott előírásoknak ezen szállítási szakaszra való alkalmazhatósága)

5

2015/C 205/07

C-605/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Issam Anbouba kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — A rezsim által folytatott politikákból előnyben részesülő személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések — A jegyzékekre való felvétel megalapozottságának bizonyítéka — Valószínűsítő körülmények együttese)

6

2015/C 205/08

C-630/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Issam Anbouba kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — A rezsim által folytatott politikákból előnyben részesülő személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések — A jegyzékekre való felvétel megalapozottságának bizonyítéka — Valószínűsítő körülmények együttese)

6

2015/C 205/09

C-635/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunalul București [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC ALKA CO SRL kontra Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, korábban Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 1207 vámtarifaszám — Olajos magvak — 1209 vámtarifaszám — Vetési célra használt mag — 1212 vámtarifaszám — Elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló, máshol nem említett mag — Kínából származó nyers héjas tökmag behozatala)

7

2015/C 205/10

C-16/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Hof van beroep te Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Property Development Company NV kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adóztatás — Hatodik héairányelv — 11. cikk, A. rész — Ellenérték fejében történő értékesítésnek minősülő termékfelhasználás — Épület héamentes tevékenységre való felhasználása — E felhasználás adóalapja — Az épület építése során fizetett időszakos kamatok)

8

2015/C 205/11

C-38/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería kontra Samir Zaizoune (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — A 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése — Jogellenes tartózkodás esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás elrendelését előíró nemzeti szabályozás)

8

2015/C 205/12

C-96/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a tribunal de grande instance de Nîmes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean-Claude Van Hove kontra CNP Assurances SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Tisztességtelen feltételek — Biztosítási szerződés — 4. cikk, (2) bekezdés — A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése — A szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó feltételek kizárása — Valamely ingatlankölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetendő összegek átvállalásának garantálását célzó feltétel — A kölcsönvevő teljes munkaképtelensége — E garanciából való kizárás valamely kereső vagy nem kereső tevékenység végzésére vonatkozóan elismert képesség esetén)

9

2015/C 205/13

C-111/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GST – Sarviz AG Germania kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Héafizetésre kötelezett személy — A beszerző vagy igénybevevő általi téves héabefizetés — A szolgáltatásnyújtó héakötelezettsége — A héa-visszatérítés szolgáltatásnyújtóval szembeni megtagadása)

10

2015/C 205/14

C-114/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — 2006/112/EK irányelv — 132. cikk, (1) bekezdés, a) pont és 135. cikk, (1) bekezdés, h) pont — Adómentességek — Állami postai szolgáltatók — Postabélyegek — 97/67/EK irányelv)

11

2015/C 205/15

C-120/14 P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete – Christoph Klein kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — 93/42 irányelv — 8. és 18. cikk — Orvostechnikai eszközök — A Bizottságnak a forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozat közlését követő tétlensége — Elévülési határidő — A költségmentesség iránti kérelemnek az elévülési határidőt felfüggesztő hatása — Védzáradék-eljárás)

11

2015/C 205/16

C-149/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/676/EGK irányelv — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — A veszélyeztetett vizek és területek kijelölése — Túlzott mértékű nitráttartalom — Eutrofizálódás — Négyévenkénti felülvizsgálat kötelezettsége — Elégtelenség — Cselekvési programok kidolgozása — Hiány)

12

2015/C 205/17

C-227/14. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. április 23-i ítélete – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A folyadékkristályos kijelzők [LCD] világszintű piaca — Az árak rögzítése — Bírságok — Bírságkiszabási iránymutatás [2006] — 13. pont — Az eladások értékének meghatározása — Közös vállalat — Az anyavállalatok számára történő eladások figyelembevétele — A kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló közlemény [2002] — A 23. pont b) alpontjának utolsó bekezdése — Részleges bírságmentesség — A Bizottság előtt korábban ismeretlen tényekre vonatkozó bizonyítékok)

12

2015/C 205/18

C-127/15. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verein für Konsumenteninformation kontra INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

C-132/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-725/14. sz., Aalberts Industries kontra Európai Unió ügyben 2015. február 13-án hozott végzése ellen az Európai Unió Bírósága által 2015. március 19-én benyújtott fellebbezés

13

2015/C 205/20

C-134/15. sz. ügy: A Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2015. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. kontra Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

C-147/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Provincia di Bari kontra Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

C-151/15. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Coimbra (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público

16

2015/C 205/23

C-152/15. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cruz & Companhia Lda kontra Caixa Central de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) – Caixa central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

C-157/15. sz. ügy: A Hof van Cassatie (Belgium) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kontra G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

C-158/15. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV kontra Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

C-160/15. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GS Media BV kontra Sanoma Media Netherlands BV és társai

18

2015/C 205/27

C-164/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-473/12. sz., Aer Lingus Ltd. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. április 9-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 205/28

C-165/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-500/12. sz., Ryanair Ltd. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. április 9-én benyújtott fellebbezés

20

2015/C 205/29

C-166/15. sz. ügy: A Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettország) által 2015. április 13 -án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksandrs Ranks és Jurijs Vasiļevičs elleni büntetőeljárás

21

2015/C 205/30

C-180/15. sz. ügy: A Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Svédország) által 2015. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Borealis Ab és társai kontra Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

C-182/15. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

C-193/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-579/11. sz., Tarif Akhras kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2015. február 12-én hozott ítélete ellen Tarif Akhras által 2015. április 27-én benyújtott fellebbezés

24

2015/C 205/33

C-200/15. sz. ügy: 2015. április 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

25

 

Törvényszék

2015/C 205/34

T-131/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Spa Monopole kontra OHIM – Orly International (SPARITUAL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SPARITUAL közösségi szóvédjegy bejelentése — A SPA és LES THERMES DE SPA korábbi Benelux szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

26

2015/C 205/35

T-423/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (skype) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A skype közösségi szóvédjegy bejelentése — A SKY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2015/C 205/36

T-183/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (SKYPE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYPE közösségi szóvédjegy bejelentése — A SKY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2015/C 205/37

T-184/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (SKYPE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYPE közösségi szóvédjegy bejelentése — A SKY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2015/C 205/38

T-433/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Petropars Iran és társai kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — Jogellenességi kifogás — A gazdasági tevékenység végzéséhez való jog — A tulajdonhoz való jog — A közegészség, a biztonság és a környezet védelme — Az elővigyázatosság elve — Arányosság — Védelemhez való jog)

29

2015/C 205/39

T-599/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 7-i ítélete – Cosmowell kontra OHIM – Haw Par (GELENKGOLD) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GELENKGOLD közösségi ábrás védjegy bejelentése — Tigrist ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének módosulása — A megjelölések hangzásbeli hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

30

2015/C 205/40

T-715/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – Horno del Espinar (Castello) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Castello közösségi ábrás védjegy bejelentése — A Castelló korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata)

30

2015/C 205/41

T-383/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 23-i végzése – Chatzianagnostou kontra Tanács és társai (Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Eulex Kosovo misszióhoz kirendelt nemzeti szakértő — A misszióvezető fegyelmi szankciókról szóló határozatai)

31

2015/C 205/42

T-393/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 14-i végzése – SolarWorld és Solsonica kontra Bizottság (Dömping — A Kínából származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalai — Ideiglenes dömpingellenes vám)

32

2015/C 205/43

T-284/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 28-i végzése – Dyckerhoff Polska kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Késedelem — Előre nem látható körülmények vagy vis maior hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Jogellenességi kifogás)

32

2015/C 205/44

T-581/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 27-i végzése – Vierling kontra OHIM – IP Leanware (BRAINCUBE) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

33

2015/C 205/45

T-43/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. április 24-i végzése – CRM kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése — Piadina romagnola/piada romagnola — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

34

2015/C 205/46

T-45/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. április 24-i végzése – Hydrex kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Valamely környezetvédelmi célú pénzügyi eszközre vonatkozó projektre irányuló támogatási megállapodás — Visszafizetési felszólítás — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság)

34

2015/C 205/47

T-174/15. sz. ügy: 2015. április 8-án benyújtott kereset – EFB kontra Bizottság

35

2015/C 205/48

T-191/15. sz. ügy: 2015. április 10-én benyújtott kereset – SLE Schuh kontra OHIM – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

T-205/15. sz. ügy: 2015. április 24-én benyújtott kereset – Aguirre y Compañía kontra OHIM – Puma (Egy sportcipő ábrázolása)

36

2015/C 205/50

T-209/15. sz. ügy: 2015. április 23-án benyújtott kereset – Gmina Kosakowo kontra Bizottság

37

2015/C 205/51

T-211/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-5/15. sz., Necci kontra Bizottság ügyben 2015. március 25-én hozott ítélete ellen Claudio Necci által 2015. április 27-én benyújtott fellebbezés

38

2015/C 205/52

T-213/15. sz. ügy: 2015. április 24-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra OHIM – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

T-214/15. sz. ügy: 2015. április 23-án benyújtott kereset – Novartis kontra OHIM – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

T-217/15. sz. ügy: 2015. április 30-án benyújtott kereset – Fiesta Hotels & Resorts kontra OHIM – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

T-224/15. sz. ügy: 2015. május 6-án benyújtott kereset – Cofely Solelec és társai kontra Parlament

41

2015/C 205/56

T-536/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 17-i végzése – Microsoft kontra OHMI – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

T-182/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 23-i végzése – Marzocchi Pompe kontra OHMI – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

T-637/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 13-i végzése – noon Copenhagen kontra OHMI – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

T-791/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 27-i végzése – Bensarsa kontra Bizottság és Európai Adatvédelmi Biztos

43


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2015/C 205/01)

Utolsó kiadvány

HL C 198., 2015.6.15.

Korábbi közzétételek

HL C 190., 2015.6.8.

HL C 178., 2015.6.1.

HL C 171., 2015.5.26.

HL C 155., 2015.5.11.

HL C 146., 2015.5.4.

HL C 138., 2015.4.27.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/2


A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Verwaltungsgericht Sigmaringen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sevda Aykul kontra Land Baden-Württemberg

(C-260/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 2006/126/EK irányelv - Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése - Kábítószer hatása alatt járművet vezető személy más tagállamban kiállított vezetői engedélye érvényessége elismerésének valamely tagállam általi megtagadása))

(2015/C 205/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Az alapeljárás felei

Felperes: Sevda Aykul

Alperes: Land Baden-Württemberg

Rendelkező rész

1)

A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését és 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha a tagállam, amelynek területén a másik tagállam által kiállított vezetői engedély jogosultja átmenetileg tartózkodik, megtagadja e vezetői engedély érvényességének elismerését az engedély jogosultjának azon jogsértő magatartása miatt, amely az említett vezetői engedély kiállítását követően következett be e területen, és amely az első tagállam nemzeti jogának megfelelően a gépi meghajtású jármű vezetésére való alkalmatlansággal jár.

2)

Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben a vezetői engedély érvényességének elismerését megtagadó tagállam rendelkezik hatáskörrel azon követelmények meghatározására, amelyeknek a vezetői engedély jogosultjának a tagállam területén való vezetés jogának az újbóli megállapítása érdekében meg kell felelnie. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a kérdéses tagállam saját szabályai alkalmazásával valójában nem tagadja-e meg határozatlan időre a másik tagállam által kiállított vezetői engedély elismerését. Ezzel összefüggésben a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak ellenőrzése, hogy az első tagállam jogszabályai által előírt követelmények az arányosság elvére figyelemmel nem lépik-e túl a 2006/126 irányelv által követett, a közúti közlekedésbiztonság javítására irányuló cél elérésére alkalmas és ahhoz szükséges mértéket.


(1)  HL C 189., 2013.6.29.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/3


A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. kontra Minister Finansów

(C-357/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Adózás - 2008/7/EK irányelv - 2. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont - Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók - Tőkeilleték alá vonás - Betéti részvénytársaság javára teljesített vagyoni hozzájárulás - Az ilyen társaság tőkeegyesítő társaságnak való minősítése))

(2015/C 205/03)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Az alapeljárás felei

Felperes: Drukarnia Multipress sp. z o. o.

Alperes: Minister Finansów

Rendelkező rész

A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a lengyel jog szerinti betéti részvénytársaságot e rendelkezés értelmében tőkeegyesítő társaságnak kell tekinteni akkor is, ha tőkéjének, illetve tagjainak csak egy része felelhet meg az e rendelkezés által előírt feltételeknek.


(1)  HL C 274., 2013.9.21.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/3


A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-376/13. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások - 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelv - Digitális földi műsorszolgáltatás rádiófrekvenciáinak használati jogai - Pályázati felhívások - Az ajánlattevők kiválasztási szempontjai - Arányosság - Különleges jogok))

(2015/C 205/04)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun, L. Malferrari és G. Koleva meghatalmazottak)

Alperes: Bolgár Köztársaság (képviselők: D. Drambozova, E. Petranova és J. Atanasov meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bolgár Köztársaság – azáltal, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Zakon za elektronnite saobshteniya) átmeneti és zárói rendelkezései 5a. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kettőre korlátozta azon vállalkozások számát, amelyeknek a digitális földi műsorszolgáltatáshoz rádiófrekvenciák jelölhetők ki, és amelyeknek az ehhez kapcsolódó elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához szükséges engedélyek kibocsáthatók – nem teljesítette az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 2. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bolgár Köztársaság – azáltal, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény 47a. cikkének (1) és (2) bekezdése és 48. cikkének (3) bekezdése értelmében az olyan vállalkozásoknak, amelyek televízióadás-tartalmat szolgáltatnak és amelyek adásait nem a Bolgár Köztársaság területén sugározzák, illetve az ezen vállalkozásokkal kapcsolatban álló személyeknek megtiltja, hogy a digitális földi műsorszolgáltatásra szolgáló rádiófrekvenciák kijelölésére kiírt közbeszerzési eljárásban részt vegyenek, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak – nem teljesítette a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 7. cikkének (3) bekezdéséből, a 2009/140/EK irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21 irányelv (keretirányelv) 9. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a 2002/77 irányelv 2. cikkének (2) bekezdéséből és 4. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

3)

A Bolgár Köztársaság – azáltal, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény 48. cikkének (5) bekezdése értelmében a digitális földi műsorszolgáltatásra szolgáló rádiófrekvenciák tulajdonosainak megtiltotta, hogy rádió- és televízióműsorok sugárzásához elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtsanak – nem teljesítette a 2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/20 irányelv 7. cikkének (3) bekezdéséből, a 2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/21 irányelv 9. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a 77/2002 irányelv 2. cikkének (2) bekezdéséből és 4. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

4)

A Bíróság a Bolgár Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(C-382/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Migráns munkavállalók szociális biztonsága - 1408/71/EGK rendelet - A 13. cikk (2) bekezdése és 17. cikk - Alkalmi munka a lakóhely szerinti államtól eltérő tagállamban - Alkalmazandó jog - Családi támogatások nyújtásának megtagadása és az öregségi nyugdíj csökkentése a lakóhely szerinti államban))

(2015/C 205/05)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperesek: C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg

Alperes: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Rendelkező rész

1)

A 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, korábban az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló vállalkozókra, illetve családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy valamely tagállamban illetőséggel rendelkező személyek, akik az említett rendelet hatálya alá tartoznak, és alkalmi munkára irányuló szerződés alapján munkaviszonyban legfeljebb havi két vagy három napon végeznek tevékenységet valamely másik tagállam területén, a foglalkoztatás szerinti állam társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá tartoznak mind azokon a napokon, amelyeken keresőtevékenységet végeznek, mind azokon a napokon, amelyeken nem végeznek ilyen tevékenységet.

2)

Az 1992/2006 rendelettel módosított, korábban a 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett 1408/71 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben e cikk (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal az alapügyek körülményei között nem ellentétes, hogy az a migráns munkavállaló, aki a foglalkoztatás szerinti tagállam társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá tartozik, a lakóhely szerinti tagállam nemzeti jogszabálya alapján ez utóbbi állam öregségi biztosítási rendszerhez kapcsolódó ellátásaiban vagy családi támogatásaiban részesül.


(1)  HL C 274., 2013.9.21.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten

(C-424/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Mezőgazdaság - 1/2005/EK rendelet - Az állatok szállítás közbeni védelme - Tagállamból harmadik államba irányuló, nagy távolságon való szállítás - 14. cikk, (1) bekezdés - A kiindulási hely illetékes hatósága által a nagy távolságon való szállítás előtt, a menetlevéllel kapcsolatban lefolytatandó ellenőrzés - E rendelkezésnek az Európai Unió területén kívül eső szállítási szakaszra való alkalmazhatósága - Az említett rendeletben meghatározott előírásoknak ezen szállítási szakaszra való alkalmazhatósága))

(2015/C 205/06)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Zuchtvieh-Export GmbH

Alperes: Stadt Kempten

a Landesanwaltschaft Bayern részvételével

Rendelkező rész

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a kiindulási hely illetékes hatósága abban az esetben engedélyezheti a háziló-félék (a törzskönyvezett lófélék kivételével) és a házi szarvasmarha-, juh-, kecske-, illetve sertésfélék nagy távolságon való, az Unió területéről induló és azon kívül folytatódó szállítását, ha a szállításszervező által benyújtott menetlevél a szállítással kapcsolatban előírt megállapodásokra tekintettel megfelel a valóságnak, és arra enged következtetni, hogy a szállítás harmadik országok területére eső szakasza tekintetében is betartják e rendelet előírásait, és hogy ellenkező esetben az említett hatóság megkövetelheti a szállítással kapcsolatos megállapodások oly módon történő módosítását, hogy a szállítás az említett rendelkezéseknek minden szakasza tekintetében megfeleljen.


(1)  HL C 336., 2013.11.16.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/6


A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Issam Anbouba kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-605/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közös kül- és biztonságpolitika - A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések - A rezsim által folytatott politikákból előnyben részesülő személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések - A jegyzékekre való felvétel megalapozottságának bizonyítéka - Valószínűsítő körülmények együttese))

(2015/C 205/07)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Issam Anbouba (képviselők: M.-A. Bastin, J.-M. Salva és S. Orlandi ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Vitro, R. Liudvinaviciute és M.-M. Joséphidès meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: S. Pardo Quintillán és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság Issam Anboubát kötelezi a saját költségei és az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/6


A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Issam Anbouba kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-630/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közös kül- és biztonságpolitika - A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések - A rezsim által folytatott politikákból előnyben részesülő személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések - A jegyzékekre való felvétel megalapozottságának bizonyítéka - Valószínűsítő körülmények együttese))

(2015/C 205/08)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Issam Anbouba (képviselők: M.-A. Bastin, J.-M. Salva és S. Orlandi ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Vitro, R. Liudvinaviciute és M.-M. Joséphidès meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: S. Pardo Quintillán és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság Issam Anboubát kötelezi a saját költségei és az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/7


A Bíróság (tizedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunalul București [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC ALKA CO SRL kontra Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, korábban Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

(C-635/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - 1207 vámtarifaszám - Olajos magvak - 1209 vámtarifaszám - Vetési célra használt mag - 1212 vámtarifaszám - Elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló, máshol nem említett mag - Kínából származó nyers héjas tökmag behozatala))

(2015/C 205/09)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul București

Az alapeljárás felei

Felperes: SC ALKA CO SRL

Alperesek: Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, korábban Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

Rendelkező rész

A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az alapügyben szóban forgó tökmag tarifális besorolása érdekében meghatározza, hogy a tökmag szokásosan étkezési, illetve ipari olaj és zsiradék kisajtolására szolgál-e, oly módon, hogy arra nem vonatkoznak a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletébe foglalt Kombinált Nómenklatúrának a 2006. október 17-i 1549/2006/EK tanácsi rendeletből és a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági rendeletből következő változatai 1201–1206 vámtarifaszámai. Amennyiben erről van szó, az említett tökmagot olajos mag jellege okán a Kombinált Nómenklatúra 1207 vámtarifaszáma alá kell sorolni, függetlenül attól, hogy azt ténylegesen étkezési, illetve ipari olaj és zsiradék kisajtolása, vetés vagy emberi fogyasztás céljára használják-e. Ellenkező esetben az említett mag a Kombinált Nómenklatúra 1209 vámtarifaszáma alá tartozik, ha behozatala időpontjában még csíraképes, függetlenül attól, hogy ténylegesen vetés vagy emberi fogyasztás céljára használják-e, illetve a Kombinált Nómenklatúra 1212 vámtarifaszáma alá, amennyiben már nem csíraképes.


(1)  HL C 39., 2014.2.8.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Hof van beroep te Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Property Development Company NV kontra Belgische Staat

(C-16/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Adóztatás - Hatodik héairányelv - 11. cikk, A. rész - Ellenérték fejében történő értékesítésnek minősülő termékfelhasználás - Épület héamentes tevékenységre való felhasználása - E felhasználás adóalapja - Az épület építése során fizetett időszakos kamatok))

(2015/C 205/10)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Gent

Az alapeljárás felei

Felperes: Property Development Company NV

Alperes: Belgische Staat

Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan esetben, mint amilyen az alapügyben szerepel, az adóalany által építtetett épületnek az ezen irányelv 5. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerinti felhasználására felszámított hozzáadottérték-adó kiszámításakor az adóalap az olyan épületek e felhasználás időpontjában meghatározott vételára, amelyek helyzete, mérete és egyéb fő jellemzői hasonlók a szóban forgó épületéhez. E tekintetben nem bír jelentőséggel, hogy e vételár egy része időszakos kamatok fizetéséből ered.


(1)  HL C 102., 2014.4.7.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/8


A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería kontra Samir Zaizoune

(C-38/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 2008/115/EK irányelv - A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások - A 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése - Jogellenes tartózkodás esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás elrendelését előíró nemzeti szabályozás))

(2015/C 205/11)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Az alapeljárás felei

Felperes: Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería

Alperes: Samir Zaizoune

Rendelkező rész

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen annak a 4. cikke (2) és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes valamely tagállam olyan szabályozása, mint amelyről az alapügyben szó van, amely valamely harmadik országbeli állampolgár ezen állam területén való jogellenes tartózkodása esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás elrendelését helyezi kilátásba, és e két intézkedés egymást kölcsönösen kizárja.


(1)  HL C 93., 2014.3.29.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/9


A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a tribunal de grande instance de Nîmes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean-Claude Van Hove kontra CNP Assurances SA

(C-96/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 93/13/EGK irányelv - Tisztességtelen feltételek - Biztosítási szerződés - 4. cikk, (2) bekezdés - A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése - A szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó feltételek kizárása - Valamely ingatlankölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetendő összegek átvállalásának garantálását célzó feltétel - A kölcsönvevő teljes munkaképtelensége - E garanciából való kizárás valamely kereső vagy nem kereső tevékenység végzésére vonatkozóan elismert képesség esetén))

(2015/C 205/12)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de grande instance de Nîmes

Az alapeljárás felei

Felperes: Jean-Claude Van Hove

Alperes: CNP Assurances SA

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely biztosítási szerződésben kikötött és a kölcsönvevő teljes munkaképtelensége esetén a hitelező részére fizetendő összegek átvállalásának biztosítását célzó feltétel csupán annyiban tartozik az e rendelkezésben szereplő kivétel hatálya alá, amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság megállapítja:

egyfelől, hogy e feltétel, tekintettel az azt tartalmazó szerződésegyüttes természetére, általános rendszerére és kikötéseire, valamint jogi és ténybeli összefüggéseire, az említett együttes valamely alapvető elemét határozza meg, amely – mint ilyen – jellemzi azt, és

másfelől, hogy az említett feltételt világosan és érthetően fogalmazták meg, azaz a fogyasztó számára nemcsak nyelvtani szempontból érthető, hanem a szerződés átláthatóan feltünteti azon mechanizmus konkrét működését is, amelyre az érintett feltétel utal, valamint az e mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt, oly módon, hogy e fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket.


(1)  HL C 142., 2014.5.12.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/10


A Bíróság (hatodik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GST – Sarviz AG Germania kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-111/14. sz. ügy) (1)

((Közös hozzáadottértékadó-rendszer - 2006/112/EK irányelv - Az adósemlegesség elve - Héafizetésre kötelezett személy - A beszerző vagy igénybevevő általi téves héabefizetés - A szolgáltatásnyújtó héakötelezettsége - A héa-visszatérítés szolgáltatásnyújtóval szembeni megtagadása))

(2015/C 205/13)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felperes: GST – Sarviz AG Germania

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Rendelkező rész

1)

A 2010. december 7-i 2010/88/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 193. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a hozzáadottérték-adó megfizetésére csak a szolgáltatást nyújtó adóalany köteles, ha a szolgáltatást abban a tagállamban található állandó telephelyről nyújtották, ahol ezt az adót meg kell fizetni.

2)

A 2010/88 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 194. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a tagállami adóhatóságok számára, hogy hozzáadottértékadó-fizetésre kötelezettnek tekintsék a szolgáltatásnyújtó állandó telephelyéről teljesített szolgáltatásnyújtás igénybevevőjét, ha mind az előbbi, mind pedig e szolgáltatások igénybevevője ugyanazon tagállam területén letelepedett adóalany, még ha a szolgáltatások ezen igénybevevője, tévesen azt feltételezve, hogy a szolgáltatásnyújtó nem rendelkezik állandó telephellyel ezen államban, már megfizette ezt az adót.

3)

A hozzáadottértékadó-semlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy megtagadja a szolgáltatásnyújtótól ezen általa megfizetett adó visszatérítését, míg e szolgáltatások igénybevevőjétől, aki ugyanezen szolgáltatások után szintén megfizette az említett adót, azon indokkal tagadják meg az adólevonási jogot, hogy nem rendelkezik megfelelő adóügyi dokumentummal, mivel a nemzeti szabályozás jogerős adóellenőrzési határozat megléte esetén nem teszi lehetővé az adóügyi dokumentumok korrekcióját.


(1)  HL C 142., 2014.5.12.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/11


A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Európai Bizottság kontra Svéd Királyság

(C-114/14. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Hozzáadottérték-adó - 77/388/EGK hatodik irányelv - 2006/112/EK irányelv - 132. cikk, (1) bekezdés, a) pont és 135. cikk, (1) bekezdés, h) pont - Adómentességek - Állami postai szolgáltatók - Postabélyegek - 97/67/EK irányelv))

(2015/C 205/14)

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Enegren és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Alperes: Svéd Királyság (képviselők: U. Persson és A. Falk meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Svéd Királyság, mivel nem mentesítette a hozzáadottérték-adó alól az állami postai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat és az ezeket kiegészítő termékértékesítéseket, kivéve a személyszállítást és a távközlést, valamint nem mentesítette a hozzáadottérték-adó alól a nemzeti területen belüli postai szolgáltatásra szolgáló postabélyegeknek a rajtuk feltüntetett értéken történő értékesítését, nem teljesítette a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének a) pontjából és 135. cikke (1) bekezdésének h) pontjából eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Svéd Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/11


A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete – Christoph Klein kontra Európai Bizottság

(C-120/14 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Szerződésen kívüli felelősség - 93/42 irányelv - 8. és 18. cikk - Orvostechnikai eszközök - A Bizottságnak a forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozat közlését követő tétlensége - Elévülési határidő - A költségmentesség iránti kérelemnek az elévülési határidőt felfüggesztő hatása - Védzáradék-eljárás))

(2015/C 205/15)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Christoph Klein (képviselők: H. Ahlt és M. Ahlt ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: Sípos A. és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének a Klein kontra Bizottság ítéletét (T-309/10, EU:T:2014:19) hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az említett Törvényszék elutasította a keresetet abban a részében, amelyben az az Európai Bizottság arra való kötelezésére irányul, hogy térítse meg a Cristoph Klein által 2006. szeptember 15-től állítólagosan elszenvedett károkat.

2)

A Bíróság a fellebbezést az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

4)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 184., 2014.6.16.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/12


A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-149/14. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 91/676/EGK irányelv - A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme - A veszélyeztetett vizek és területek kijelölése - Túlzott mértékű nitráttartalom - Eutrofizálódás - Négyévenkénti felülvizsgálat kötelezettsége - Elégtelenség - Cselekvési programok kidolgozása - Hiány))

(2015/C 205/16)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság – mivel nem jelölt ki veszélyeztetett területként olyan területeket, ahol 50 milligramm/liter mértékű nitrátkoncentrációt meghaladó és/vagy eutrofizálódott felszíni és felszín alatti vízkészletek vannak jelen, és mivel e kijelöléstől számított egy éven belül nem dolgozta ki az e területekre vonatkozó cselekvési programokat – nem teljesítette a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (4) bekezdéséből, valamint 5. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 184., 2014.6.16.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/12


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. április 23-i ítélete – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd kontra Európai Bizottság

(C-227/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke - A folyadékkristályos kijelzők [LCD] világszintű piaca - Az árak rögzítése - Bírságok - Bírságkiszabási iránymutatás [2006] - 13. pont - Az eladások értékének meghatározása - Közös vállalat - Az anyavállalatok számára történő eladások figyelembevétele - A kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló közlemény [2002] - A 23. pont b) alpontjának utolsó bekezdése - Részleges bírságmentesség - A Bizottság előtt korábban ismeretlen tényekre vonatkozó bizonyítékok))

(2015/C 205/17)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd (képviselők: A. Winckler és F.-C. Laprévote ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Ronkes Agerbeek és P. Van Nuffel, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az LG Display Co. Ltd-t és az LG Display Taiwan Co. Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 303., 2014.9.8.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/13


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verein für Konsumenteninformation kontra INKO, Inkasso GmbH

(C-127/15. sz. ügy)

(2015/C 205/18)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Verein für Konsumenteninformation

Alperes: INKO, Inkasso GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikkének f) pontja értelmében vett „hitelközvetítőként” jár-e el az a követelésbehajtási ügynökség, amely üzletszerű követelésbehajtással összefüggésben megbízója nevében részletfizetési megállapodások megkötését ajánlja megbízójának adósai számára, minek körében tevékenységéért végső soron az adósok által viselendő költségeket számít fel?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

A 2008/48/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének j) pontja értelmében vett „díjmentes, halasztott megfizetésnek” minősül-e az adós és annak hitelezője között követelésbehajtási ügynökség közvetítésével megkötött részletfizetési megállapodás, ha az adós abban csak a hátralékos tartozás, valamint olyan kamatok és költségek megfizetésére vállal kötelezettséget, amelyeket késedelme miatt egyébként is meg kellett volna fizetnie jogszabály alapján, tehát az említett megállapodás nélkül is?


(1)  HL L 133., 66. o.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/13


A Törvényszék (harmadik tanács) T-725/14. sz., Aalberts Industries kontra Európai Unió ügyben 2015. február 13-án hozott végzése ellen az Európai Unió Bírósága által 2015. március 19-én benyújtott fellebbezés

(C-132/15. P. sz. ügy)

(2015/C 205/19)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Bírósága (képviselők: A. V. Placco és E. Beysen meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Aalberts Industries NV, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke (harmadik tanács) T-725/14. sz., Aalberts Industries kontra Európai Unió ügyben 2015. február 13-án hozott végzését annyiban, amennyiben az elutasítja az Európai Unió Bírósága által a Törvényszék eljárási szabályzatának 114. cikke alapján a Törvényszékhez előterjesztett kérelem mindkét részét, és helyt ad az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elfogadhatatlansági kifogásának;

adjon helyt a kérelmek említett részeinek, és így az ügyet érdemben döntse el, és az Aalberts Industries NV kártérítési keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak annyiban, amennyiben az az Európai Unió Bírósága (mint az Unió képviselője) ellen irányul;

az Aalberts Industries NV-t kötelezze az Európai Unió Bírósága részéről az elsőfokú eljárásban és a fellebbezési eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Unió Törvényszéke a 2015. február 13-i végzésével elutasította az Európai Unió Bírósága által a T-725/14. sz., Aalberts Industries kontra Európai Unió ügy keretében a Törvényszék eljárási szabályzatának 114. cikke alapján előterjesztett kérelmet. Ezen intézmény kérelme arra irányult, hogy a Törvényszék az Aalberts Industries NV keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak annyiban, amennyiben az az Európai Unió Bírósága mint az Európai Unió képviselője ellen irányult, miközben a kereset egyidejűleg a Bizottság ellen is irányult annak ugyanezen minőségében. Az említett vállalkozás e keresettel az Unió szerződésen kívüli felelősségét kívánta megállapíttatni az őt annak következtében ért kár megtérítése érdekében, hogy a Törvényszék a T-385/06. sz., Aalberts Industries és társai kontra Bizottság ügyet nem megfelelő eljárási határidőn belül bírálta el. Az említett végzésben a Törvényszék az Európai Unió Bíróságának érvelésétől eltérően és a Bizottság által képviselt álláspontot elfogadva arra a megállapításra jutott, hogy nem a Bizottságnak, hanem az Európai Unió Bíróságának kell az említett kereset keretében az Európai Uniót képviselnie.

Ezúttal az Európai Unió Bírósága fordul a Bíróság alapokmányának 56. cikke alapján fellebbezéssel a Bírósághoz, és kéri a végzés hatályon kívül helyezését annyiban, amennyiben az az Európai Unió Bíróságának kérelmét elutasította. Fellebbezésének alátámasztására az Európai Unió Bírósága először is az Uniónak az uniós bíróságok előtti képviseletére vonatkozó szabályok megsértésére, másodszor pedig az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik.

Az Uniónak az uniós bíróságok előtti képviseletére vonatkozó szabályok megsértésére alapított, első jogalap keretében az Európai Unió Bírósága előadja, hogy mivel nincs olyan kifejezett rendelkezés, amely az Uniónak az uniós bíróságok előtt olyan keresetek keretében való képviseletét szabályozná, amelyekben az EUMSZ 268. cikk alapján az Unió szerződésen kívüli felelősségére hivatkoznak, az e felelősségre vonatkozó szabályokat a bírói tevékenység gyakorlására irányadó általános elvekből, különösen a megfelelő igazságszolgáltatás elvéből, valamint a bírói függetlenség és pártatlanság elveiből kell levezetni.

Az Európai Unió Bíróságának ezen első jogalapja két részből, nevezetesen a megfelelő igazságszolgáltatás elve követelményeinek megsértéséből, valamint a bírói függetlenség és pártatlanság elvei követelményeinek megsértéséből áll.

Az első rész keretében az Európai Unió Bírósága előadja, hogy a Törvényszék által tett megállapítás, nevezetesen hogy a fent említett kártérítési kereset keretében az Európai Unió Bíróságának kell képviselnie az Uniót, nyilvánvalóan a Werhahn Hansamühle és társai kontra Tanács és Bizottság ítéletre (63/72–69/72, EU:C:1973:121, a továbbiakban: Werhahn és társai ítélet) visszavezethető ítélkezési gyakorlaton alapul. Az említett ügyben hozott határozatból kitűnik, hogy az akkori Közösséget, jelenleg Uniót, amennyiben valamely intézményének magatartása miatt felelősséggel tartozik, az uniós bíróság előtt azon intézmény vagy intézmények képviselik, amelyek terhére a felelősséget keletkeztető magatartás róható. Az Európai Unió Bírósága szerint e döntés a jelen ügyben nem alkalmazható, mivel az különböző okokból olyan helyzethez vezetne, amely a megfelelő igazságszolgáltatással összeegyeztethetetlen lenne, és a Werhahn és társai ítélet kifejezett szövege szerint éppen ezen elv indokolta ezt a döntést. Ezzel összefüggésben az Európai Unió Bírósága közbenső kérdésként az EUMSZ 317. cikk első bekezdése és a 966/2012 rendelet (1) 53. cikke (1) bekezdése hatályának figyelmen kívül hagyására is hivatkozik, amely rendelkezések alapján a Törvényszéknek el kellett volna ismernie azon elvet, hogy a jelen ügyben követelt kártérítéshez hasonló kártérítést az Unió költségvetésének a Bizottságra vonatkozó részéből kell megfizetni.

Az első jogalap második része keretében az Európai Unió Bírósága az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2008. július 10-i Mihalkov kontra Bulgária ítéletére (67719/01. sz. ügy) hivatkozva azzal érvel, hogy a Törvényszék annak megállapításakor, hogy az Aalberts Industries kártérítési keresete keretében az Európai Unió Bíróságának kell az Uniót képviselnie, nem vette figyelembe a bírói függetlenség és pártatlanság követelményeit. Mivel ugyanis a jelen ügyben először is az állítólag felelősséget keletkeztető tényállás a bírói tevékenységnek egy ítélkező testület általi gyakorlásában áll, és másodszor azon ítélkező testület, amelynek az üggyel foglalkoznia kell, i. az igazságszolgáltatás ugyanazon intézményéhez (a Bírósághoz) tartozik, mint azon ítélkező testület, amelynek a felelősséget keletkeztető tényállást a terhére róják, és ii. szerves részét képezi az ügy alperesének (az Európai Unió Bíróságának), amellyel ezen ítélkező testület bírái szakmailag össze vannak fonódva, a fent említett követelmények nem teljesülnek. Ez még inkább így van akkor, ha – ahogyan a Törvényszék döntött – a jelen ügyben követelt kártérítéshez hasonló kártérítést az Unió költségvetésének az Európai Unió Bíróságára vonatkozó részéből kellene megfizetni.

Második jogalapja keretében az Európai Unió Bírósága azzal érvel, hogy a megtámadott végzés sérti az indokolási kötelezettséget, mivel nem cáfolja meg konkrétan az Európai Unió Bírósága által a Törvényszék előtt egy sor ítélet – különösen a Groupe Gascogne kontra Bizottság ítélet (C-58/12 P, EU:C:2013:770), a Gascogne Sack kontra Bizottság ítélet (C-40/12 P, EU:C:2013:768) és a Kendrion kontra Bizottság ítélet (C-50/12 P, EU:C:2013:771) – hatályával kapcsolatban tett fejtegetéseket.


(1)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 1. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/15


A Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2015. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. kontra Freistaat Sachsen

(C-134/15. sz. ügy)

(2015/C 205/20)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co.

Alperes: Freistaat Sachsen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Összeegyeztethető-e az 543/2008/EK rendelet (1) 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja az Európai Unióról szóló szerződésnek (a továbbiakban: EUSZ) az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 15. cikkének (1) bekezdésével és 16. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével?

2)

Összeegyeztethető-e az 543/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja az EUMSZ 40. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével?


(1)  A baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról 2008. június 16-i 543/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 157., 46. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/16


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Provincia di Bari kontra Edilizia Mastrodonato srl

(C-147/15. sz. ügy)

(2015/C 205/21)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Provincia di Bari

Alperes: Edilizia Mastrodonato srl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006/21/EK irányelv (1) 10. cikkének (2) bekezdését, hogy a hulladéklerakó feltöltésére irányuló tevékenységre – amennyiben arra az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladéktól eltérő hulladék révén kerül sor – minden esetben az 1999/31/EK irányelvben (2) foglalt, hulladékra vonatkozó szabályozást kell alkalmazni, még abban az esetben is, ha nem hulladékártalmatlanításra, hanem újrahasznosításra irányuló tevékenységről van szó?


(1)  Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 102., 15. o.).

(2)  A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 228. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/16


A Tribunal da Relação de Coimbra (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público

(C-151/15. sz. ügy)

(2015/C 205/22)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Alperes: Ministério Público

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a művek nyilvánossághoz közvetítésének a 2001/29/EK (1) irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalmát, hogy az magában foglalja a sugárzott művek olyan kereskedelmi létesítményekben televíziókészüléken keresztül történő közvetítését, mint a bárok, kávézók, éttermek, vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb helyiségek, ahol e művek sugárzását hangszórók és kihangosítók segítségével oly mértékben felerősítik, hogy az a szerzői jog által védett művek új használatának tekinthető?

2)

Befolyásolja-e a fenti kérdésre adott választ az, hogy hangszórókat és kihangosítókat, azaz a televíziókészüléktől eltérő műszaki eszközöket alkalmaznak a hangvétel felerősítésére?


(1)  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167. 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/17


A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cruz & Companhia Lda kontra Caixa Central de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) – Caixa central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(C-152/15. sz. ügy)

(2015/C 205/23)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação de Lisboa

Az alapeljárás felei

Felperes: Cruz & Companhia Lda

Alperesek: Caixa Central de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) – Caixa central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Tribunal da Relação de Lisboa a következőket kérdezi a Bíróságtól:

az export-visszatérítési előleg megszerzése céljából nyújtott bankgarancia nem nyújt-e fedezetet a „többi feltétel” nem teljesítése esetén, és a teljesítés e hiányát kizárólag az adott áruk exportálása után és a vámkezelést követően végzett vizsgálatokkal ellenőrizték;

vagy ellenkezőleg, az ilyen garancia fedezetet jelent-e a „többi feltétel” nemteljesülése esetén, amelyeket csak a vámkezelést követően vizsgáltak?


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/17


A Hof van Cassatie (Belgium) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kontra G4S Secure Solutions NV

(C-157/15. sz. ügy)

(2015/C 205/24)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei

Felperes: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Alperes: G4S Secure Solutions NV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (1) 2. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a muzulmán nők munkahelyi fejkendőviselésének tilalma nem jelent közvetlen hátrányos megkülönböztetést, ha a munkáltatónál fennálló szabály minden munkavállaló számára tiltja a politikai, filozófiai és vallási meggyőződések külső jeleinek munkahelyi viselését?


(1)  HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet 79. o.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/18


A Raad van State (Hollandia) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV kontra Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

(C-158/15. sz. ügy)

(2015/C 205/25)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperes: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV

Alperes: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13 i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikkének e) pontja szerinti „létesítmény” fogalmába tartozik-e a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan helyzet, amelyben a szenet egy széntelepen tárolják, amely telepen az önmelegedés CO2-kibocsátást idéz elő, a széntelep központja a szénerőmű szélétől körülbelül 800 méterre fekszik, a két területet közút választja el egymástól, és a szenet az út felett húzódó szállítószalaggal szállítják a tárolótelepről az erőműbe?

2)

Magában foglalja-e az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21 i 601/2012/EU európai bizottsági rendelet (2) 27. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a „létesítményből kivitt tüzelőanyag” kifejezés a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan helyzetet, amelyben a szén a széntelepen történő tárolás ideje alatt az önmelegedés miatt bekövetkező égés folytán kárba vész?


(1)  HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.

(2)  HL L 181., 30. o.; helyesbítés: HL 2012. L 347., 43. o.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/18


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GS Media BV kontra Sanoma Media Netherlands BV és társai

(C-160/15. sz. ügy)

(2015/C 205/26)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: GS Media BV

Alperesek: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

l. a)

A 2001/29 irányelv (1) 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” valósul-e meg akkor, ha a szerzői jog jogosultjától eltérő személy az általa működtetett weboldalon elhelyezett hiperlink útján olyan, harmadik személy által működtetett, az internetes nagyközönség számára elérhető weboldalra hivatkozik, amelyen a művet a jogosult engedélye nélkül tették hozzáférhetővé?

l. b)

Releváns-e ebben a tekintetben az, hogy a művet korábban más módon sem közvetítették a nyilvánossághoz a jogosult engedélyével?

l. c)

Jelentőséggel bír-e az, hogy a hiperlinket elhelyező személy tud-e, vagy e személynek tudnia kell-e arról, hogy a jogosult nem engedélyezte a mű elhelyezését a harmadik személy 1. a) kérdésben említett weboldalán, és adott esetben arról a körülményről, hogy a művet korábban más módon sem közvetítették a nyilvánossághoz a jogosult engedélyével?

2. a)

Az 1. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: mégis nyilvánossághoz közvetítés valósul-e vagy valósulhat-e meg ebben az esetben akkor, ha a weboldal, amelyre a hiperlink mutat, és ezáltal a mű – még ha nem is könnyen – fellelhető az internetes nagyközönség számára, és a hiperlink elhelyezése ezért nagymértékben megkönnyíti a mű megtalálását?

2. b)

Jelentőséggel bír-e a 2. a) kérdés megválaszolása körében az, hogy a hiperlinket elhelyező személy tud-e, vagy e személynek tudnia kell-e arról a körülményről, hogy a weboldal, amelyre a hiperlink mutat, nem könnyen lelhető fel az internetes nagyközönség számára?

3.

Léteznek-e egyéb olyan körülmények, amelyeket figyelembe kell venni azon kérdés megválaszolásakor, hogy nyilvánossághoz közvetítés valósul-e meg akkor, ha hiperlink útján olyan művet tesznek hozzáférhetővé, amelyet korábban nem közvetítettek a nyilvánossághoz a jogosult engedélyével?


(1)  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet,1. kötet, 230. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/19


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-473/12. sz., Aer Lingus Ltd. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. április 9-én benyújtott fellebbezés

(C-164/15. P. sz. ügy)

(2015/C 205/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche és B. Stromsky meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Aer Lingus Ltd., Írország

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Tövényszék (kilencedik tanács) T-473/12. sz., Aer Lingus kontra Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítéletét, amennyiben az az SA.29064 (11/C, korábbi 11/NN) számú állami támogatás – Írország által bevezetett differenciált légiközlekedési adókulcsokról szóló, 2012. július 25-i 2013/199/EU bizottsági határozatot (1) megsemmisítette annyiban, amennyiben az a támogatásnak a kedvezményezettekkel történő visszatéríttetését olyan összegben rendeli el, amelyet az említett határozat (70) preambulumbekezdése utasonként nyolc euróban állapít meg; valamint

utasítsa el az SA.29064 (11/C, korábbi 11/NN) számú állami támogatás – Írország által bevezetett differenciált légiközlekedési adókulcsokról szóló, 2012. július 25-i 2013/199/EU bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetet;

az elsőfokú eljárás felperesét kötelezze a költségek viselésére;

vagylagosan,

az ügyet új határozat hozatala céljából utalja vissza a Törvényszékhez;

az elsőfokú eljárás és a fellebbezés költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező egyetlen fellebbezési jogalapra hivatkozik.

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdését és a 659/1999 rendelet (2) 14. cikkét, amikor az általánosan irányadó mértékhez képest alacsonyabb adómértéket meghatározó adóügyi intézkedésből álló állami támogatás kedvezményezettjeivel visszatéríttetendő összegek meghatározása során alkalmazandó új gazdasági tesztet alakított ki.


(1)  HL L 119, 30. o.

(2)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/20


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-500/12. sz., Ryanair Ltd. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. április 9-én benyújtott fellebbezés

(C-165/15. P. sz. ügy)

(2015/C 205/28)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche és B. Stromsky meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Ryanair Ltd., Írország, Aer Lingus Ltd.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Tövényszék (kilencedik tanács) T-500/12. sz., Ryanair kontra Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítéletét, amennyiben az az SA.29064 (11/C, korábbi 11/NN) számú állami támogatás – Írország által bevezetett differenciált légiközlekedési adókulcsokról szóló, 2012. július 25-i 2013/199/EU bizottsági határozatot (1) megsemmisítette annyiban, amennyiben az a támogatásnak a kedvezményezettekkel történő visszatéríttetését olyan összegben rendeli el, amelyet az említett határozat (70) preambulumbekezdése utasonként nyolc euróban állapít meg; valamint

utasítsa el az SA.29064 (11/C, korábbi 11/NN) számú állami támogatás – Írország által bevezetett differenciált légiközlekedési adókulcsokról szóló, 2012. július 25-i 2013/199/EU bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetet;

az elsőfokú eljárás felperesét kötelezze a költségek viselésére;

vagylagosan,

az ügyet új határozat hozatala céljából utalja vissza a Törvényszékhez;

az elsőfokú eljárás és a fellebbezés költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező egyetlen fellebbezési jogalapra hivatkozik.

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdését és a 659/1999 rendelet (2) 14. cikkét, amikor az általánosan irányadó mértékhez képest alacsonyabb adómértéket meghatározó adóügyi intézkedésből álló állami támogatás kedvezményezettjeivel visszatéríttetendő összegek meghatározása során alkalmazandó új gazdasági tesztet alakított ki.


(1)  HL L 119, 30. o.

(2)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/21


A Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettország) által 2015. április 13 -án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksandrs Ranks és Jurijs Vasiļevičs elleni büntetőeljárás

(C-166/15. sz. ügy)

(2015/C 205/29)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Többi fél az eljárásban: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Valamely személy, aki megszerzett egy engedéllyel rendelkező, „használt” számítógépi programot egy nem eredeti lemezen, amely működik és más felhasználó nem használja, a 2009/24 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 5. cikke (1) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdése alapján hivatkozhat-e az e számítógépi program példányának (másolatának) terjesztéséhez való jog kimerülésére, amely jogot az első vásárló szerzett meg az eredeti lemezre vonatkozó jogok jogosultjától, de a lemez megsérült, amennyiben az első vásárló törölte a program példányát (másolatát) vagy azt már nem használja?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, valamely személy, aki hivatkozhat a számítógépi program példányának (másolatának) terjesztéséhez való jog kimerülésére, egy harmadik személy részére nem eredeti lemezen újra eladhatja-e ezt a számítógépi programot a 2009/24 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és 5. cikkének (2) bekezdése értelmében?


(1)  A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 111., 2009.5.5.; 16. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/21


A Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Svédország) által 2015. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Borealis Ab és társai kontra Naturvårdsverket

(C-180/15. sz. ügy)

(2015/C 205/30)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Az alapeljárás felei

Felperesek: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Alperes: Naturvårdsverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az ipari ágazatra vonatkozó ágazatközi korrekciós tényező kiszámításánál összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelv (1) 10a. cikkének (1) és (4) bekezdésével az, ha a visszamaradt gáz villamosenergia-termelés érdekében történő elégetéséből származó valamennyi kibocsátást az árverési kerethez, és nem az Industritakethez [(térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egység felső határértéke; a továbbiakban: ágazati határérték)] rendelik hozzá, annak ellenére, hogy a visszamaradt gázból származó kibocsátásokra a kereskedelmi irányelv 10a. cikke (1) bekezdésének értelmében kiosztható ingyenes kibocsátási egység?

2)

Az ipari ágazatra vonatkozó ágazatközi korrekciós tényező kiszámításánál összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdésével az, ha [...] [a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó] létesítményekbe [a továbbiakban: kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmény] való továbbszállításra szánt kapcsolt energiatermelő létesítményekben végzett hőtermelésből származó valamennyi kibocsátást az árverési kerethez, és nem az ágazati határértékhez rendelik hozzá, annak ellenére, hogy a hőtermelésből származó kibocsátásokra a kereskedelmi irányelv 10a. cikke (4) bekezdésének értelmében kiosztható ingyenes kibocsátási egység?

3)

Amennyiben az 1 és 2. kérdésre nemleges válasz adandó, helyes-e a tárgyidőszakban az összkibocsátásból származó ágazati részesedésre (34,78 %) vonatkozó számítás?

4)

A 2013/448/EU bizottsági irányelv (2) érvénytelen és összeegyeztethetetlen-e a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (5) bekezdésével, mivel az ágazati határérték Bizottság szerinti számítása azt jelenti, hogy nem „szükség esetén”, hanem mindenképpen az ágazatközi korrekciós tényezőt kell alkalmazni?

5)

A forró fém termék-referenciaértékének a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározása azon az alapon történt-e, hogy az előzetes referenciaértékek meghatározására szolgáló elvek rögzítése során a kiindulópontot az érintett ágazat létesítményei leghatékonyabb 10 %-ának átlagteljesítménye adja?

6)

A fűtés magánháztartásokba szánt kivitelére vonatkozó ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységeket illetően összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (4) bekezdésével, ha a magánháztartásokba exportált hőre vonatkozóan nem biztosítanak ingyenes kibocsátási egységet?

7)

A térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységekre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben összeegyeztethető-e a 2011/278/EU bizottsági határozat (3) IV. mellékletével, ha nem tüntetik fel a magánháztartásokba exportált fűtés termelésekor keletkező valamennyi üvegházhatású gázt, ahogy azt a Naturvårdsverket (svéd környezetvédelmi hivatal) tette?

8)

A fűtés magánháztartásokba szánt kivitelére vonatkozó térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységeket illetően összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdésével, valamint a 2011/278/EU bizottsági határozat 10. cikkének (3) bekezdésével, ha a magánháztartásokba exportált hőre vonatkozóan kiosztott egységeket meghaladó fosszilis tüzelőanyag kibocsátására nem biztosítanak további ingyenes egységeket?

9)

A térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységekre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben, összeegyeztethető-e a 2011/278/EU bizottsági határozat IV. mellékletével, ha valamely kérelemben úgy igazítják az adatokat, hogy a visszamaradt gáz elégetésének betudható üvegházhatású gázkibocsátások megegyezzenek a földgáz elégetésének betudható üvegházhatású gázkibocsátásokkal, ahogy azt a Naturvårdsverket tette?

10)

A 2011/278/EU bizottsági határozat 10. cikkének (8) bekezdése azt jelenti-e, hogy valamely üzemeltető nem szerezhet ingyenes kibocsátási egységet valamely hő-referenciaérték szerinti létesítményrészben fogyasztott, egy másik tüzelőanyag-referenciaérték szerinti létesítményrészben előállított hő vonatkozásában?

11)

Amennyiben a 10. kérdésre igenlő válasz adandó, ellentétes-e a 2011/278/EU bizottsági határozat 10. cikkének (8) bekezdése a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) bekezdésével?

12)

A hőfogyasztásra vonatkozó ingyenes kibocsátási egységek esetén összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelvvel, valamint a 2. és 6. sz. útmutatóval, ha az értékelésben figyelembe veszik az elfogyasztott hőt termelő hőforrást?

13)

A 2013/448/EU bizottsági határozat érvénytelen és összeegyeztethetetlen-e az EUMSZ 290. cikkel, továbbá a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (5) bekezdésével azon az alapon, hogy eltér a kereskedelmi irányelv 10a. cikke (5) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjától annyiban, hogy kizárja a számítás alapjából a visszamaradt gáz elégetésével, valamint a villamos energia és hőenergia kapcsolt termeléséből keletkező kibocsátásokat, annak ellenére, hogy a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdése, továbbá a 2011/278/EU bizottsági határozat megengedi ebben a vonatkozásban az ingyenes kibocsátási egység kiosztását?

14)

A 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikkének c) pontja szerinti hő-referenciaérték szerinti létesítményrésznek tekintendő-e valamely kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményből származó, gőz formájában lévő mérhető hő, amelyet több gőzfogyasztóból álló gőzhálózathoz szállítanak, amelyek közül legalább egy nem a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozik?

15)

Releváns-e a 14. kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy:

a)

a gőzhálózat tulajdonosa a hálózat legnagyobb gőzfogyasztója, és ez a fogyasztó kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmény;

b)

a legnagyobb fogyasztó a gőzhálózat teljes hőleadásának mekkora részét használja fel;

c)

mennyi gőzbeszállítóból és -fogyasztóból áll a gőzhálózat;

d)

van-e bizonytalanság azt illetően, hogy ki termelte a mérhető hőt, amelyet az adott gőzfogyasztó megszerez;

e)

a hálózaton belüli gőzfelhasználás eloszlása változhat-e úgy, hogy néhány, nem a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó gőzfogyasztó csatlakozik hozzá, vagy a meglévő, nem a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmények felhasználása nő?

16)

Amennyiben a 14. kérdésre adandó válasz az egyedi eset tényállásától függ, konkrétan mely tényekre kell hangsúlyt helyezni?


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).

(2)  Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i bizottsági határozat (az értesítés a C(2013) 5666. sz. dokumentummal történt) (HL 2013. L 240., 27. o.).

(3)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i bizottsági határozat (az értesítés a C(2013) 2772. sz. dokumentummal történt) (HL 2011. L 130., 1. o.).


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/23


Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksei Petruhhin

(C-182/15. sz. ügy)

(2015/C 205/31)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: Aleksei Petruhhin

Az eljárásban részt vevő másik fél: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkének első bekezdését és 21. cikkének (1) bekezdését, hogy bármely európai uniós tagállam állampolgárának valamely tagállam és harmadik állam között létrejött kiadatási egyezmény értelmében egy olyan államba történő kiadatása esetén, amely az Európai Uniónak nem tagja, a védelemnek ugyanazt a szintjét szükséges-e biztosítani, mint amely a szóban forgó tagállam állampolgárát illeti meg?

2)

Ilyen körülmények között azon tagállam bíróságának, amelytől a kiadatást kérik, alkalmaznia kell-e azon európai uniós tagállam kiadatási feltételeit, amelynek a kiadni kért személy az állampolgára vagy amelyben ez a személy lakóhellyel rendelkezik?

3)

Azokban az esetekben, amikor a kiadatást az azon állam állampolgárai számára létrehozott különös védelmi szint figyelembevételének mellőzésével kell végrehajtani, amelytől a kiadatást kérik, annak a tagállamnak, amelytől a kiadatást kérik, vizsgálnia kell-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. cikkében foglalt biztosítékok tiszteletben tartását, azaz hogy senki sem adható ki olyan államnak, ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá? Ez a vizsgálat korlátozódhat-e annak bizonyítására, hogy a kiadatást kérő állam a kínzás elleni egyezményben részes fél, vagy a tényállást annak figyelembe vétele mellett kell vizsgálni, hogy az Európa Tanács szervei ezen állam tekintetében milyen értékelést adtak?


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/24


A Törvényszék (hetedik tanács) T-579/11. sz., Tarif Akhras kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2015. február 12-én hozott ítélete ellen Tarif Akhras által 2015. április 27-én benyújtott fellebbezés

(C-193/15. P. sz. ügy)

(2015/C 205/32)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Tarif Akhras (képviselők: S. Millar, S. Ashley solicitorok, D. Wyatt QC, R. Blakeley barrister)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság részben helyezze hatályon kívül a Törvényszék (hetedik tanács) T-579/11. sz., Tarif Akhras kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2015. február 12-én hozott ítéletét;

semmisítse meg a T-579/11. sz. ügyben vitatott 2012. március 23-i és azt követő intézkedéseket, amennyiben azok a fellebbezőre vonatkoznak;

kötelezze a Tanácsot a fellebbezés és a Törvényszék előtti eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező két indokot hoz fel.

Először a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak a megállapításával, hogy a Tanács jogosan vélelmezte azt, hogy a fellebbező hasznot húzott a rezsimből és/vagy támogatta a rezsimet, valamint a Törvényszék elmulasztotta a megfelelő vizsgálat alkalmazását, nevezetesen azt, hogy a megállapított tények annak a bizonyítására szolgáló kielégítően konkrét, pontosan meghatározott és egybevágó valószínűsítő körülmények együttesének felelnek-e meg, hogy a fellebbező hasznot húzott a rezsimből és/vagy támogatta a rezsimet.

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben elferdítette az azon kérdés tekintetében releváns bizonyítékot, hogy a fellebbező hasznot húzott-e a rezsimből és/vagy támogatta-e a rezsimet, amely bizonyíték – ha a Tanács nem ferdítette volna így el – azt igazolta volna, hogy a fellebbező nem támogatta a rezsimet vagy nem húzott hasznot a rezsimből.

Ha a Törvényszék nem alkalmazott volna vélelmet, és/vagy a megfelelő vizsgálatot alkalmazta volna, és/vagy nem ferdítette volna el a fent hivatkozott bizonyítékot, megsemmisítette volna a T-579/11. sz. ügyben vitatott 2012. március 23-i és azt követő intézkedéseket.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/25


2015. április 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-200/15. sz. ügy)

(2015/C 205/33)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: M. Wasmeier és P. Guerra e Andrade meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel a más tagállamból származó, Portugáliába behozott használt gépjárművek adóalapjának meghatározása tekintetében a gépjárművek értékcsökkenésének kiszámításához olyan rendszert alkalmazott, amely nem veszi figyelembe a gépjármű valós értékét, és különösen nem veszi figyelembe a gépjármű egyéves kora előtt bekövetkező értékcsökkenést, sem pedig a további értékcsökkenéseket a több, mint ötéves gépjárművek esetében – nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 110. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a portugál adókódex 11. cikkének rendelkezései hátrányos megkülönböztetőek a Portugáliába behozott személygépkocsik, tehát a más tagállam végleges rendszámával ellátott, Portugáliában értékesített használt személygépkocsik tekintetében. Ugyanis, azzal szemben, ami az eredetileg Portugáliában értékesített használt gépjárművekkel történik, a más tagállamokból behozott használt gépjárműveket a gépjármű értékcsökkenését nem megfelelően tükröző adókulcsokkal sújtják. Az adókulcs csak a gépjármű egyéves korát követően csökken, és ötéves korától kezdődően a csökkenés mértéke nem haladhatja meg az 52 %-ot.


Törvényszék

22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/26


A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Spa Monopole kontra OHIM – Orly International (SPARITUAL)

(T-131/12. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SPARITUAL közösségi szóvédjegy bejelentése - A SPA és LES THERMES DE SPA korábbi Benelux szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”))

(2015/C 205/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa [Belgium]) (képviselők: L. De Brouwer, E. Cornu és É. De Gryse ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: J. Crespo Carrillo és A. Folliard-Monguiral, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Orly International, Inc. (Van Nuys, Kalifornia [Egyesült Államok]) (képviselők: P. Kremer és J. Rotsch ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV és az Orly International, Inc., közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. január 9-én hozott határozata (R 2396/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2012. január 9-én hozott határozatát (R 2396/2010-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A Törvényszék az OHIM-ot és az Orly International, Inc.-et kötelezi saját költségeik, valamint a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV költségeinek viselésére.


(1)  HL C 165., 2012.6.9.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/26


A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (skype)

(T-423/12. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A skype közösségi szóvédjegy bejelentése - A SKY korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 205/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Skype Ultd (Dublin, Írország) (képviselők kezdetben: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, ügyvéd, és J. Mellor, QC, később: A. Carboni és M. Browne, solicitorok)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sky plc, korábban: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Egyesült Királyság), és Sky IP International Ltd (Isleworth) (képviselők: D. Rose és V. Baxter, solicitorok, később: D. Rose, R. Guthrie, solicitorok, T. Moody-Stuart, barrister, és J. Curry, solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az egyrészt a British Sky Broadcasting Group plc és a Sky IP International Ltd, másrészt a Skype Ultd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. július 26-án hozott határozata (R 1561/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Skype Ultd viseli saját költségeit, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), a Sky plc és a Sky IP International Ltd részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 355., 2012.11.17.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/27


A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (SKYPE)

(T-183/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SKYPE közösségi szóvédjegy bejelentése - A SKY korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 205/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Skype Ultd (Dublin, Írország) (képviselők kezdetben: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, ügyvéd, és J. Mellor, QC, később: A. Carboni és M. Browne, solicitorok)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock és N. Bambara meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sky plc, korábban: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Egyesült Királyság), és Sky IP International Ltd (Isleworth) (képviselők: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitorok, és T. Moody-Stuart, barrister, később: R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart és J. Curry, solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az egyrészt a British Sky Broadcasting Group plc és a Sky IP International Ltd, másrészt a Skype Ultd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. január 30-án hozott határozata (R 2398/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Skype Ultd viseli saját költségeit, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), a Sky plc és a Sky IP International Ltd részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 171., 2013.6.15.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/28


A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (SKYPE)

(T-184/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SKYPE közösségi szóvédjegy bejelentése - A SKY korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 205/37)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Skype Ultd (Dublin, Írország) (képviselők kezdetben: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, ügyvéd, és J. Mellor, QC, később: A. Carboni és M. Browne, solicitorok)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock és N. Bambara meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sky plc, korábban: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Egyesült Királyság), és Sky IP International Ltd (Isleworth) (képviselők: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitorok, és T. Moody-Stuart, barrister, később: R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart és J. Curry, solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az egyrészt a British Sky Broadcasting Group plc és a Sky IP International Ltd, másrészt a Skype Ultd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. január 30-án hozott határozata (R 121/2011-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Skype Ultd viseli saját költségeit, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), a Sky plc és a Sky IP International Ltd részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 171., 2013.6.15.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/29


A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Petropars Iran és társai kontra Tanács

(T-433/13. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Indokolási kötelezettség - Mérlegelési hiba - Jogellenességi kifogás - A gazdasági tevékenység végzéséhez való jog - A tulajdonhoz való jog - A közegészség, a biztonság és a környezet védelme - Az elővigyázatosság elve - Arányosság - Védelemhez való jog”))

(2015/C 205/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Petropars Iran Co. (Kish Island, Irán); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teherán, Irán); Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teherán) (képviselők: S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza solicitors, R. Blakeley, G. Beck barristers és M. Brindle QC)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: V. Piessevaux és M. Bishop meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. június 6-i 2013/270/KKBP tanácsi határozat (HL L 156., 10. o.), valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. június 6-i 522/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 156., 3. o.) megsemmisítése iránti kérelem, másrészt pedig az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 19. o.) 20. cikke (1) bekezdése c) pontja, valamint az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 88., 1. o.) 23. cikke (2) bekezdése d) pontja alkalmazhatatlanságának megállapítása iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a Petropars Aria Kish Operation and Management Co.-t és a Petropars Resources Engineering Kish Co.-t érintő részében:

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. június 6-i 2013/270/KKBP tanácsi határozatot;

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. június 6-i 522/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet.

2)

A Törvényszék a 2013/270 határozat és az 522/2013 rendelet joghatásait a Petropars Aria Kish Operation and Management Co. és a Petropars Resources Engineering Kish Co. tekintetében az Európai Unió Bírósága alapokmánya 56. cikkének első bekezdésében előírt fellebbezési határidő lejártának napjáig, vagy – ha e határidőn belül fellebbezést nyújtanak be – a fellebbezés elutasításának napjáig fenntartja.

3)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 313., 2013.10.26.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/30


A Törvényszék 2015. május 7-i ítélete – Cosmowell kontra OHIM – Haw Par (GELENKGOLD)

(T-599/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A GELENKGOLD közösségi ábrás védjegy bejelentése - Tigrist ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A korábbi védjegy megkülönböztető képességének módosulása - A megjelölések hangzásbeli hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 205/39)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol [Ausztria]) (képviselő: J. Sachs ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Haw Par Corp. Ltd (Szingapúr [Szingapúr]) (képviselők: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann és C. Gehweiler ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Haw Par Corp. Ltd és a Cosmowell GmbH közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. szeptember 5-én hozott határozata (R 2013/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2013. szeptember 5-én hozott határozatát (R 2013/2012-4. sz. ügy).

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az OHIM viseli saját költségeit, valamint a Cosmowell GmbH részéről a Törvényszék és a fellebbezési tanács előtt felmerült költségek felét.

4)

A Haw Par Corp. Ltd viseli saját költségeit, valamint a Cosmowell GmbH részéről a Törvényszék és a fellebbezési tanács előtt felmerült költségek felét.


(1)  HL C 39., 2014.2.8.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/30


A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – Horno del Espinar (Castello)

(T-715/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Castello közösségi ábrás védjegy bejelentése - A Castelló korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Meghallgatáshoz való jog - A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata”))

(2015/C 205/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Németország) (képviselők: M. Wolter, M. Kefferpütz és A. Marx ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Horno del Espinar, SL és a Lidl Stiftung & Co. KG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. október 1-jén hozott határozata (R 2338/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának a Horno del Espinar, SL és a Lidl Stiftung & Co. KG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. október 1-jén hozott határozatát (R 2338/2012-2. sz. ügy).

2)

A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 78., 2014.3.15.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/31


A Törvényszék 2015. április 23-i végzése – Chatzianagnostou kontra Tanács és társai

(T-383/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Közös kül- és biztonságpolitika - Az Eulex Kosovo misszióhoz kirendelt nemzeti szakértő - A misszióvezető fegyelmi szankciókról szóló határozatai”))

(2015/C 205/41)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Görögország) (képviselő: C. Makris ügyvéd)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: S. Kyriakopoulou, A. Vitro és M. Bauer meghatalmazottak); Európai Bizottság (képviselők: J. Curall, A.-C. Simon és M. Konstantinidis meghatalmazottak); és Eulex Kosovo (Prishtina, Koszovó) (képviselők: B. Borchardt meghatalmazott, segítője: D. Fouquet ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 02/2013. és 06/2013. sz. fegyelmi ügyekben az EULEX Kosovo misszióvezetője által aláírt, 2013. május 10-i határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

Antonios Chatzianagnostou viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság és az Eulex Kosovo részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 313., 2013.10.26.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/32


A Törvényszék 2015. április 14-i végzése – SolarWorld és Solsonica kontra Bizottság

(T-393/13. sz. ügy) (1)

((„Dömping - A Kínából származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalai - Ideiglenes dömpingellenes vám”))

(2015/C 205/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: SolarWorld AG (Bonn, Németország) és Solsonica SpA (Cittaducale, Olaszország) (képviselők: L. Ruessmann ügyvéd és J. Beck solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Először is a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott e behozatal tekintetében nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló 182/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 4-i 513/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 152., 5. o.) annyiban történő megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az említett ideiglenes dömpingellenes vám mértékét a 2013. június 6. és augusztus 5. közötti időszak tekintetében olyan szinten állapítják meg, amely nem szünteti meg sem a dömpinget, sem a kárt, másodszor a tagállami vámhatóságok arra való kötelezése iránti kérelem, hogy a dömpingellenes vámok teljes mértékét 2013. június 6-ától alkalmazzák, harmadszor pedig a Bizottság azon kár miatti szerződésen kívüli felelősségének a megállapítása iránti kérelem, amelyet a felperesek a dömpingellenes vám 513/2013 rendeletben megállapított mértékének a 2013. június 6. és augusztus 5. közötti időszakban történő alkalmazása miatt szenvedtek el.

A végzés rendelkező része

1)

Nyilvánvalóan elfogadhatatlan a SolarWorld AG és a Solsonica SpA kereseti kérelmeinek arra irányuló második része, hogy rendeljék el a tagállami vámhatóságok számára, hogy a dömpingellenes vámoknak a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott e behozatal tekintetében nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló 182/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 4-i 513/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének ii. pontjában megállapított mértékét 2013. június 6-ától alkalmazzák.

2)

Az 513/2013 rendelet megsemmisítése iránti keresetről és a kártérítési keresetről már nem szükséges határozni.

3)

A SolarWorld és a Solsonica maguk viselik saját költségeiket és az Európai Bizottság költségeinek egy harmadát. Ez utóbbi viseli saját öltségeinek a fennmaradó részét.


(1)  HL C 274., 2013.9.21.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/32


A Törvényszék 2015. április 28-i végzése – Dyckerhoff Polska kontra Bizottság

(T-284/14. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Keresetindítási határidő - Késedelem - Előre nem látható körülmények vagy vis maior hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Jogellenességi kifogás”))

(2015/C 205/43)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Dyckerhoff Polska sp. z o. o. (Nowiny, Lengyelország) (képviselő: K. Kowalczyk ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: E. White és K. Herrmann ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat (HL L 240., 27. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet nyilvánvaló elfogadhatatlanság miatt elutasítja.

2)

Az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek a beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

3)

A Törvényszék a Dyckerhoff Polska sp. z o. o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 245., 2014.7.28.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/33


A Törvényszék 2015. április 27-i végzése – Vierling kontra OHIM – IP Leanware (BRAINCUBE)

(T-581/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság”))

(2015/C 205/44)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Yvonne Vierling (Köln, Németország) (képviselők: G. Hasselblatt és D. Kipping ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. Harrington meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: IP Leanware (Issoire, Franciaország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Yvonne Vierling és az IP Leanware Cerezo közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. április 30-án hozott határozata (R 1486/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

Yvonne Vierling maga viseli saját költségeit és az OHIM részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 351., 2014.10.6.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/34


A Törvényszék elnökének 2015. április 24-i végzése – CRM kontra Bizottság

(T-43/15. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése - »Piadina romagnola/piada romagnola« - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya”))

(2015/C 205/45)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: CRM Srl (Modena, Olaszország) (képviselők: G. Forte, C. Marinuzzi és A. Franchi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Bianchi és J. Guillem Carrau meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Piadina Romagnola/Piada Romagnola [OFJ]) szóló, 2014. október 24-i 1174/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 316., 3. o.) végrehajtásának a felfüggesztése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/34


A Törvényszék elnökének 2015. április 24-i végzése – Hydrex kontra Bizottság

(T-45/15. R. sz. ügy)

((Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Valamely környezetvédelmi célú pénzügyi eszközre vonatkozó projektre irányuló támogatási megállapodás - Visszafizetési felszólítás - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Az alaki követelmények megsértése - Elfogadhatatlanság))

(2015/C 205/46)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Hydrex NV (Antwerpen, Belgium) (képviselő: P. Van Eysendeyk ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Lejeune és G. Wils meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperessel szemben kibocsátott, 5 40  721,10 euró összegre irányuló, 3241405101. sz. visszafizetési felszólításról szóló, 2015. január 12-i C(2015) 103 végleges bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke elutasítja az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/35


2015. április 8-án benyújtott kereset – EFB kontra Bizottság

(T-174/15. sz. ügy)

(2015/C 205/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: European Federation of Biotechnology (EFB) (Liège, Belgium) (képviselők: M. Troncoso Ferrer és S. Moya Izquierdo ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

kötelezze az Európai Bizottságot 36  457,79 EUR felperes részére történő megfizetésére;

az Európai Bizottságot kötelezze valamennyi eljárási költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetében a felperes annak megállapítását kéri a Törvényszéktől, hogy az Európai Bizottság megsértette a „European Federation of Biotechnology Latin American Action on Functional Foods” (Európai Biotechnológiai Szövetség funkcionális élelmiszerekre vonatkozó latin-amerikai akcióterv) elnevezésű projektről szóló 2007. január 24-i szerződésben (a továbbiakban: szerződés) előírt kötelezettségeit, és kéri a 36  457,79 EUR végső összeg megfizetését.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, több támogatható költségre vonatkozó olyan nyilvánvaló mérlegelési hibára alapított jogalap, amely a bizonyítékoknak a belga polgári törvénykönyv 1315. cikkével ellentétes téves értékelésének minősül.

2.

A második, a szerződés általános szerződési feltételei II.20 és II.6 cikkének megsértésére alapított jogalap.

3.

A harmadik, a belga polgári törvénykönyv 1134. cikkének és a szerződés jóhiszemű teljesítése elvének megsértésére alapított jogalap.

4.

A negyedik, bizonyos költségek megtérítésének elutasítása vonatkozásában az Európai Bizottság általi indokolás hiányára alapított jogalap.

5.

Az ötödik, a bizalomvédelem elvének megsértésére alapított jogalap.

6.

A hatodik, a 6. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramra (FP6) alkalmazandó szabályok egyértelműségének hiányára alapított jogalap.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/35


2015. április 10-én benyújtott kereset – SLE Schuh kontra OHIM – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

(T-191/15. sz. ügy)

(2015/C 205/48)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: SLE Schuh GmbH (Graz, Ausztria) (képviselő: A. Stolitzka ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi (Isztambul, Törökország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a „VIOS” közösségi szóvédjegy – 11 283 546. sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. január 22-én hozott határozata (R 623/2014-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt a keresetnek, és a megtámadott határozatot úgy változtassa meg, hogy a „VIOS” védjegy lajstromozását valamennyi osztály tekintetében engedélyezze, tehát:

18. osztály: Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba utazótáskák és bőröndök; napernyők.

25. osztály: Ruházati cikkek, kalapáruk.

másodlagosan

adjon helyt a keresetnek, és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/36


2015. április 24-én benyújtott kereset – Aguirre y Compañía kontra OHIM – Puma (Egy sportcipő ábrázolása)

(T-205/15. sz. ügy)

(2015/C 205/49)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Aguirre y Compañía, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: M. Pomares Caballero és A. Pomares Caballero ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Puma SE (Herzogenaurach, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: a felperes

A vitatott formatervezési minta: egy sportcipőt ábrázoló közösségi formatervezési minta – 1050520-0001. sz. közösségi formatervezési minta

A megtámadott határozat: az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának 2015. január 20-án hozott határozata (R 696/2013-3. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a fellebbezési tanács által megállapított, a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontjában szereplő megsemmisítési ok a jelen esetben nem áll fenn.

másodlagosan: helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

mindenesetre az OHIM-ot kötelezze a saját, valamint a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok

lényeges eljárási szabályok megsértése, mivel a megtámadott határozat olyan inkoherens elemeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák annak megfelelő indokolását;

a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése e) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 63. cikkének megsértése.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/37


2015. április 23-án benyújtott kereset – Gmina Kosakowo kontra Bizottság

(T-209/15. sz. ügy)

(2015/C 205/50)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Lengyelország) (képviselő: M. Leśny ügyvéd [radca prawny])

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az SA.35388 (2013/C) (korábbi 2013/NN és korábbi 2012/N) intézkedésre vonatkozó, 2015. február 26-i európai bizottsági határozat 2. cikkének (1) és (2) bekezdését;

semmisítse meg az SA.35388 (2013/C) (korábbi 2013/NN és korábbi 2012/N) intézkedésre vonatkozó, 2015. február 26-i európai bizottsági határozat 3. cikkének (1), (2), (3) és (4) bekezdését;

semmisítse meg az SA.35388 (2013/C) (korábbi 2013/NN és korábbi 2012/N) intézkedésre vonatkozó, 2015. február 26-i európai bizottsági határozat 4. cikkének (1) és (2) bekezdését;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, ideértve a felperes jogi képviseletének költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap:

a megtámadott határozat alapjául szolgáló tényállás téves megállapítása.

2.

Második jogalap:

az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése annak alaptalan vélelmezése miatt, hogy a Gmina Kosakowo (kosakowói önkormányzat) e rendelkezést sértő módon nyújtott állami támogatást, jóllehet a Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o. o. (Gdynia-Kosakowo Repülőtér Kft.) társasági részesedéseinek az önkormányzat által történő megszerzése egy földbérleti szerződés keretében végzett ügylet elszámolásaként szerepelt; a magánbefektető kritériumának az Európai Bizottság által történő téves alkalmazása miatt, valamint annak alaptalan vélelmezése miatt, hogy a Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o. o.-nak nyújtott állami támogatás torzította a versenyt vagy azzal fenyegetett, és érintette a tagállamok közötti kereskedelmet.

3.

Harmadik jogalap:

az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése a) és c) pontjának megsértése annak vélelmezése miatt, hogy a befektetések végrehajtása a térség fejlődésére tekintettel nem indokolt, és nem áll arányban az e befektetésekkel ellensúlyozni kívánt hátrányokkal, valamint annak vélelmezése miatt, hogy a Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o. o.-nak nyújtott támogatás összeegyeztethetetlen a belső piaci feltételeivel.

4.

Negyedik jogalap:

az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése első albekezdésének megsértése azáltal, hogy az Európai Bizottság visszaélt a ráruházott hatáskörrel, mégpedig a felperes tevékenységének félreértelmezése és helytelen minősítése miatt; a támogatási intézkedés téves minősítése miatt; a Gdynia – Kosakowo repülőtér építési terveinek megítélése során az úgynevezett „magánbefektető kritériumának” mércéje szerinti, jogilag megkövetelt vizsgálat elmulasztása miatt, valamint a lengyel helyi és regionális repülőterek piacának téves és hiányos elemzése miatt.

5.

Ötödik jogalap:

eljárási szabályok megsértése: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.) 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése a magánbefektető kritériumának mércéje szerinti vizsgálat téves jogalkalmazással való lefolytatásával; az EUMSZ 296. cikk második bekezdésének megsértése a megtámadott határozat elégtelen indokolásával; a megfelelő ügyintézés elvének megsértése; a törvény előtti egyenlőség elvének megsértése; ezenkívül a jogbiztonság elvének megsértése.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/38


A Közszolgálati Törvényszék F-5/15. sz., Necci kontra Bizottság ügyben 2015. március 25-én hozott ítélete ellen Claudio Necci által 2015. április 27-én benyújtott fellebbezés

(T-211/15. P. sz. ügy)

(2015/C 205/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Claudio Necci (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének F-5/15. sz., Necci kontra Bizottság ügyben 2015. március 25-én hozott végzését;

az ügyet utalja vissza az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elé.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértésére vonatkozik, mivel a Közszolgálati Törvényszék olyan indokkal utasította el a felperes keresetét, amelyet tévesen minősített „nyilvánvalóan” elfogadhatatlannak;

2.

A második jogalap a Közszolgálati Törvényszék általi téves jogalkalmazásra vonatkozik, mivel a Közszolgálati Törvényszék azt állapította meg, hogy a panasz benyújtására a személyzeti szabályzat 90. cikke alapján nyitva álló határidő az évek jóváírására tett javaslat kézhezvételekor kezd el telni, nem pedig annak az alkalmazott általi elfogadásától kezdve.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/39


2015. április 24-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra OHIM – toom Baumarkt (Super-Samstag)

(T-213/15. sz. ügy)

(2015/C 205/52)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Németország) (képviselők: M. Wolter és A. Berger ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: toom Baumarkt GmbH (Köln, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: a „Super-Samstag” közösségi szóvédjegy – 10 304 178. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. február 16-án hozott határozata (R 657/2014-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére a fellebbezési eljárás során felmerült költségeket is beleértve.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése a) pontja és a 2868/95 rendelet 37. szabálya b) pontja i. és iv. alpontja egymással összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/40


2015. április 23-án benyújtott kereset – Novartis kontra OHIM – Meda (Zymara)

(T-214/15. sz. ügy)

(2015/C 205/53)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Novartis AG (Bázel, Svájc) (képviselő: M. Douglas ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Meda AB (Solna, Svédország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: Zymara közösségi szóvédjegy – 9 982 745. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. február 6-án hozott határozata (R 550/2014-5. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

A fellebbezési tanács tévesen értelmezte azon áruk fogalmát, amelyek „gyógyszerkészítmények, különösen rák kezelésére szolgáló készítmények”;

a fellebbezési tanács tévesen alapította határozatát olyan helyesírási szabályokra, amelyek nem léteznek;

a fellebbezési tanács figyelmen kívül hagyta a megjelölések összehasonlításával kapcsolatban előadott érveket, és ennek következtében tévesen állította, hogy a megjelölések hangzásbeli szempontból csak csekély mértékben hasonlók;

a fellebbezési tanács a vizuális összehasonlítás során túlzott jelentőséget tulajdonított a szavak elejének.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/40


2015. április 30-án benyújtott kereset – Fiesta Hotels & Resorts kontra OHIM – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(T-217/15. sz. ügy)

(2015/C 205/54)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanyolország) (képviselő: J. Devaureix ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanyolország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: Felperes

A vitatott védjegy:„PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 10 524 213. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. február 23-án hozott határozata (R 2391/2013-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül és nyilvánítsa alkalmazhatatlannak az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. február 23-án hozott határozatát;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének összefüggésében értelmezett 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/41


2015. május 6-án benyújtott kereset – Cofely Solelec és társai kontra Parlament

(T-224/15. sz. ügy)

(2015/C 205/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxemburg) és Cofely Fabricom (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. Marx ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságának a 103299. sz. 2015. április 27-i határozatát, amellyel az elutasította a felpereseknek az INLO-D-UPIL-T-14-AO4. sz., a luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítésére és korszerűsítésére irányuló projektre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében „elektromosság – áramellátás” című 75. tételre vonatkozó 2014. szeptember 29-én benyújtott ajánlatát, és a szóban forgó szerződést más ajánlattevőnek odaítélő határozatát;

rendelje el az alábbi dokumentumok benyújtását:

a bírálóbizottság jelentése, amelyre az alperes a 2015. február 27-i 101690. sz. levelében hivatkozik, és

a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó akta azon dokumentumai, amelyekben a Parlament és az ajánlattevő közötti kapcsolatfelvételekről szóló feljegyzés készült, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 160. cikkének (4) bekezdése szerint;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, a kiválasztási szempontok, és különösen a pénzügyi és gazdasági alkalmasságra, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó szempontok figyelmen kívül hagyására alapított jogalap.

2.

A második, az odaítélési szempontok figyelmen kívül hagyására alapított jogalap. A felperesek úgy érvelnek, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő és a többi ajánlattevő ajánlatának összehasonlításakor bebizonyosodik, hogy az előbbi kirívóan alacsony árat jelölt meg, az alperesnek el kellett volna utasítania az ajánlatot, és a szerződést a felpereseknek kellett volna odaítélnie.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/42


A Törvényszék 2015. április 17-i végzése – Microsoft kontra OHMI – Softkinetic Software (KINECT)

(T-536/13. sz. ügy) (1)

(2015/C 205/56)

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 377., 2013.12.21.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/42


A Törvényszék 2015. április 23-i végzése – Marzocchi Pompe kontra OHMI – Settima Meccanica (ELIKA)

(T-182/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 205/57)

Az eljárás nyelve: olasz

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 159., 2014.5.26.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/42


A Törvényszék 2015. április 13-i végzése – noon Copenhagen kontra OHMI – Wurster Diamonds (noon)

(T-637/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 205/58)

Az eljárás nyelve: angol

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 361., 2014.10.13.


22.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/43


A Törvényszék 2015. április 27-i végzése – Bensarsa kontra Bizottság és Európai Adatvédelmi Biztos

(T-791/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 205/59)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 34., 2015.2.2.