ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 178

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. június 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 178/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 178/02

C-105/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-327/13. sz., Mallis és Malli kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Konstantinos Mallis és Elli Konstantinou Malli által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

2

2015/C 178/03

C-106/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-328/13. sz., Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

3

2015/C 178/04

C-107/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-329/13. sz., Petros Chatzithoma és Ellenitsa Chatzithoma kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Petros Chatzithoma és Ellenitsa Chatzithoma által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

4

2015/C 178/05

C-108/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-330/13. sz., Lella Chatziioannou kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Lella Chatziioannou által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

5

2015/C 178/06

C-109/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-331/13. sz., Marinos Nikolaou kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Marinos Nikolaou által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

6

2015/C 178/07

C-110/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nokia Italia SpA és társai kontra Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) és társai

7

2015/C 178/08

C-121/15. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2014. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie kontra Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

8

2015/C 178/09

C-124/15. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Salutas Pharma GmbH kontra Hauptzollamt Hannover

9

2015/C 178/10

C-133/15. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2015. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – H. C. Chavez-Vilchez és társai kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) és társai

9

2015/C 178/11

C-137/15. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanyolország) által 2015. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Pilar Plaza Bravo kontra Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

10

 

Törvényszék

2015/C 178/12

T-527/09. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 14-i ítélete – Ayadi kontra Bizottság (Hatályon kívül helyezést követő visszautalás — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Az Egyesült Nemzetek valamely szerve által összeállított listára felvett személy pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása — E személy nevének a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő listára történő felvétele — Megsemmisítés iránti kereset — Alapvető jogok — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A tulajdon tiszteletben tartásához való jog)

11

2015/C 178/13

T-121/10. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 26-i végzése – Conte és társai kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset — Halászat — A halászati erőforrások védelme — Egy ellenőrzésre, vizsgálatra és végrehajtásra szolgáló közösségi rendszer létrehozása — A rendeleti jellegű jogi aktus fogalma — A jogalkotási aktus fogalma — A személyben való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)

12

2015/C 178/14

T-213/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 30-i végzése – Square kontra OHIM – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

12

2015/C 178/15

T-111/15. sz. ügy: 2015. március 1-jén benyújtott kereset – Ryanair és Airport Marketing Services kontra Bizottság

13

2015/C 178/16

T-115/15. sz. ügy: 2015. március 5-én benyújtott kereset – Deza kontra ECHA

14

2015/C 178/17

T-121/15. sz. ügy: 2015. március 6-án benyújtott kereset – Fortischem kontra Bizottság

15

2015/C 178/18

T-122/15. sz. ügy: 2015. március 12-én benyújtott kereset – Landeskreditbank Baden-Württemberg kontra EKB

17

2015/C 178/19

T-143/15. sz. ügy: 2015. március 30-án benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

19

2015/C 178/20

T-145/15. sz. ügy: 2015. március 29-én benyújtott kereset – Románia kontra Bizottság

20

2015/C 178/21

T-158/15. sz. ügy: 2015. április 1-jén benyújtott kereset – Abertis Infraestructuras és Abertis Telecom Satélites kontra Bizottság

21

2015/C 178/22

T-163/15. sz. ügy: 2015. április 2-án benyújtott kereset – Delta Group agroalimentare Srl kontra Bizottság

22

2015/C 178/23

T-167/15. sz. ügy: 2015. április 2-án benyújtott kereset – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise kontra OHIM – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

23

2015/C 178/24

T-256/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 19-i végzése – Hautau kontra Bizottság

24

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 178/25

F-33/15. sz. ügy: 2015. február 23–án benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

25

2015/C 178/26

F-34/15. sz. ügy: 2015. február 24–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

25

2015/C 178/27

F-37/15. sz. ügy: 2015. március 3–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

26

2015/C 178/28

F-38/15. sz. ügy: 2015. március 6–án benyújtott kereset – FJ kontra Parlament

26

2015/C 178/29

F-39/15. sz. ügy: 2015. március 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

27

2015/C 178/30

F-40/15. sz. ügy: 2015. március 9–én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

27

2015/C 178/31

F-41/15. sz. ügy: 2015. március 9-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra CEPOL

28

2015/C 178/32

F-42/15. sz. ügy: 2015. március 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

28

2015/C 178/33

F-43/15. sz. ügy: 2015. március 13-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

29


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2015/C 178/01)

Utolsó kiadvány

HL C 171., 2015.5.26.

Korábbi közzétételek

HL C 155., 2015.5.11.

HL C 146., 2015.5.4.

HL C 138., 2015.4.27.

HL C 127., 2015.4.20.

HL C 118., 2015.4.13.

HL C 107., 2015.3.30.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/2


A Törvényszék (első tanács) T-327/13. sz., Mallis és Malli kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Konstantinos Mallis és Elli Konstantinou Malli által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

(C-105/15. P. sz. ügy)

(2015/C 178/02)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbezők: Konstantinos Mallis és Elli Konstantinou Malli (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Központi Bank

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék elfogadhatatlansági kifogásnak helyt adó megállapítását, és különösen azt a megállapítást, amely szerint „[a]z eurócsoport nyilatkozata […] nem tekinthető […] olyan jogi aktusnak, amely harmadik személyekkel”, következésképpen a fellebbezőkkel „szembeni joghatások kiváltására irányul”, valamint azt a megállapítást, amely szerint a megtámadott nyilatkozatban „az eurócsoport igen általános módon beszámolt egyes, a Ciprusi Köztársasággal politikai téren létrejött […] intézkedésekről”;

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést abban a részében, amely szerint a betétek értékének csökkentése a Ciprusi Köztársaságnak tudható be, és amely nem rótt fel semmilyen magatartást, cselekményt, illetve döntést az eurócsoportnak, az alpereseknek, illetve az eurócsoporton keresztül az alpereseknek;

helyezze hatályon kívül a fellebbezőknek a költségek viselésére kötelezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztására a fellebbezők négy jogalapra hivatkoznak. Közelebbről:

1.

A megtámadott végzés indokolása hiányos, továbbá a feltőkésítésre szolgáló betétek értékének csökkentésére vonatkozó határozatot ténylegesen elfogadó intézménnyel kapcsolatos ténybeli és jogi elemek téves értelmezésén alapul.

2.

A megtámadott végzést az általános jogelvek megsértésével fogadták el, mivel a Törvényszék tévesen értelmezte azt, hogy – az eurócsoport megtámadott határozatának típusától és formájától függetlenül – a jelen ügyben a határozattal szemben megsemmisítési keresetet lehetett indítani.

3.

A megtámadott végzésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben nem vizsgálta az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport közötti jogi és tényleges kapcsolatot, továbbá amennyiben nem vizsgálta, hogy a megfelelő okozatiság (legal causation) elve és a „tényleges szerző” kritériuma alapján az eurócsoport jogi aktusai az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság jogi aktusainak minősültek, amelyeknek a Szerződésnek és az Európai Unió jegyzőkönyveinek, valamint a másodlagos jognak megfelelően kellett volna eljárniuk.

Következésképpen a Törvényszék nem vizsgálta érdemben a fellebbezők érveit és ügyét, ekként pedig tévesen utasította el a megsemmisítésre irányuló keresetet.

4.

Amennyiben a Bíróság helyt ad a jelen fellebbezésnek, nem szabad a fellebbezőket köteleznie sem a jelen eljárással, sem pedig az elsőfokú eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/3


A Törvényszék (első tanács) T-328/13. sz., Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

(C-106/15. P. sz. ügy)

(2015/C 178/03)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Központi Bank

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék elfogadhatatlansági kifogásnak helyt adó megállapítását, és különösen azt a megállapítást, amely szerint „[a]z eurócsoport nyilatkozata […] nem tekinthető […] olyan jogi aktusnak, amely harmadik személyekkel”, következésképpen a fellebbezővel „szembeni joghatások kiváltására irányul”, valamint azt a megállapítást, amely szerint a megtámadott nyilatkozatban „az eurócsoport igen általános módon beszámolt egyes, a Ciprusi Köztársasággal politikai téren létrejött […] intézkedésekről”;

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést abban a részében, amely szerint a betétek értékének csökkentése a Ciprusi Köztársaságnak tudható be, és amely nem rótt fel semmilyen magatartást, cselekményt, illetve döntést az eurócsoportnak, az alpereseknek, illetve az eurócsoporton keresztül az alpereseknek;

helyezze hatályon kívül a fellebbezőnek a költségek viselésére kötelezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztására a fellebbező négy jogalapra hivatkozik. Közelebbről:

1.

A megtámadott végzés indokolása hiányos, továbbá a feltőkésítésre szolgáló betétek értékének csökkentésére vonatkozó határozatot ténylegesen elfogadó intézménnyel kapcsolatos ténybeli és jogi elemek téves értelmezésén alapul.

2.

A megtámadott végzést az általános jogelvek megsértésével fogadták el, mivel a Törvényszék tévesen értelmezte azt, hogy – az eurócsoport megtámadott határozatának típusától és formájától függetlenül – a jelen ügyben a határozattal szemben megsemmisítési keresetet lehetett indítani.

3.

A megtámadott végzésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben nem vizsgálta az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport közötti jogi és tényleges kapcsolatot, továbbá amennyiben nem vizsgálta, hogy a megfelelő okozatiság (legal causation) elve és a „tényleges szerző” kritériuma alapján az eurócsoport jogi aktusai az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság jogi aktusainak minősültek, amelyeknek a Szerződésnek és az Európai Unió jegyzőkönyveinek, valamint a másodlagos jognak megfelelően kellett volna eljárniuk.

Következésképpen a Törvényszék nem vizsgálta érdemben a fellebbező érveit és ügyét, ekként pedig tévesen utasította el a megsemmisítésre irányuló keresetet.

4.

Amennyiben a Bíróság helyt ad a jelen fellebbezésnek, nem szabad a fellebbezőt sem a jelen eljárással, sem pedig az elsőfokú eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére köteleznie.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/4


A Törvényszék (első tanács) T-329/13. sz., Petros Chatzithoma és Ellenitsa Chatzithoma kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Petros Chatzithoma és Ellenitsa Chatzithoma által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

(C-107/15. P. sz. ügy)

(2015/C 178/04)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbezők: Petros Chatzithoma és Ellenitsa Chatzithoma (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Központi Bank

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék elfogadhatatlansági kifogásnak helyt adó megállapítását, és különösen azt a megállapítást, amely szerint „[a]z eurócsoport nyilatkozata […] nem tekinthető […] olyan jogi aktusnak, amely harmadik személyekkel”, következésképpen a fellebbezőkkel „szembeni joghatások kiváltására irányul”, valamint azt a megállapítást, amely szerint a megtámadott nyilatkozatban „az eurócsoport igen általános módon beszámolt egyes, a Ciprusi Köztársasággal politikai téren létrejött […] intézkedésekről”;

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést abban a részében, amely szerint a betétek értékének csökkentése a Ciprusi Köztársaságnak tudható be, és amely nem rótt fel semmilyen magatartást, cselekményt, illetve döntést az eurócsoportnak, az alpereseknek, illetve az eurócsoporton keresztül az alpereseknek;

helyezze hatályon kívül a fellebbezőknek a költségek viselésére kötelezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztására a fellebbezők négy jogalapra hivatkoznak. Közelebbről:

1.

A megtámadott végzés indokolása hiányos, továbbá a feltőkésítésre szolgáló betétek értékének csökkentésére vonatkozó határozatot ténylegesen elfogadó intézménnyel kapcsolatos ténybeli és jogi elemek téves értelmezésén alapul.

2.

A megtámadott végzést az általános jogelvek megsértésével fogadták el, mivel a Törvényszék tévesen értelmezte azt, hogy – az eurócsoport megtámadott határozatának típusától és formájától függetlenül – a jelen ügyben a határozattal szemben megsemmisítési keresetet lehetett indítani.

3.

A megtámadott végzésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben nem vizsgálta az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport közötti jogi és tényleges kapcsolatot, továbbá amennyiben nem vizsgálta, hogy a megfelelő okozatiság (legal causation) elve és a „tényleges szerző” kritériuma alapján az eurócsoport jogi aktusai az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság jogi aktusainak minősültek, amelyeknek a Szerződésnek és az Európai Unió jegyzőkönyveinek, valamint a másodlagos jognak megfelelően kellett volna eljárniuk.

Következésképpen a Törvényszék nem vizsgálta érdemben a fellebbezők érveit és ügyét, ekként pedig tévesen utasította el a megsemmisítésre irányuló keresetet.

4.

Amennyiben a Bíróság helyt ad a jelen fellebbezésnek, nem szabad a fellebbezőket köteleznie sem a jelen eljárással, sem pedig az elsőfokú eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/5


A Törvényszék (első tanács) T-330/13. sz., Lella Chatziioannou kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Lella Chatziioannou által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

(C-108/15. P. sz. ügy)

(2015/C 178/05)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Lella Chatziioannou (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Központi Bank

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék elfogadhatatlansági kifogásnak helyt adó megállapítását, és különösen azt a megállapítást, amely szerint „[a]z eurócsoport nyilatkozata […] nem tekinthető […] olyan jogi aktusnak, amely harmadik személyekkel”, következésképpen a fellebbezővel „szembeni joghatások kiváltására irányul”, valamint azt a megállapítást, amely szerint a megtámadott nyilatkozatban „az eurócsoport igen általános módon beszámolt egyes, a Ciprusi Köztársasággal politikai téren létrejött […] intézkedésekről”;

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést abban a részében, amely szerint a betétek értékének csökkentése a Ciprusi Köztársaságnak tudható be, és amely nem rótt fel semmilyen magatartást, cselekményt, illetve döntést az eurócsoportnak, az alpereseknek, illetve az eurócsoporton keresztül az alpereseknek;

helyezze hatályon kívül a fellebbezőnek a költségek viselésére kötelezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztására a fellebbező négy jogalapra hivatkozik. Közelebbről:

1.

A megtámadott végzés indokolása hiányos, továbbá a feltőkésítésre szolgáló betétek értékének csökkentésére vonatkozó határozatot ténylegesen elfogadó intézménnyel kapcsolatos ténybeli és jogi elemek téves értelmezésén alapul.

2.

A megtámadott végzést az általános jogelvek megsértésével fogadták el, mivel a Törvényszék tévesen értelmezte azt, hogy – az eurócsoport megtámadott határozatának típusától és formájától függetlenül – a jelen ügyben a határozattal szemben megsemmisítési keresetet lehetett indítani.

3.

A megtámadott végzésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben nem vizsgálta az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport közötti jogi és tényleges kapcsolatot, továbbá amennyiben nem vizsgálta, hogy a megfelelő okozatiság (legal causation) elve és a „tényleges szerző” kritériuma alapján az eurócsoport jogi aktusai az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság jogi aktusainak minősültek, amelyeknek a Szerződésnek és az Európai Unió jegyzőkönyveinek, valamint a másodlagos jognak megfelelően kellett volna eljárniuk.

Következésképpen a Törvényszék nem vizsgálta érdemben a fellebbező érveit és ügyét, ekként pedig tévesen utasította el a megsemmisítésre irányuló keresetet.

4.

Amennyiben a Bíróság helyt ad a jelen fellebbezésnek, nem szabad a fellebbezőt sem a jelen eljárással, sem pedig az elsőfokú eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére köteleznie.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/6


A Törvényszék (első tanács) T-331/13. sz., Marinos Nikolaou kontra Bizottság és Európai Központi Bank ügyben 2014. október 16-án hozott végzése ellen Marinos Nikolaou által 2015. március 4-én benyújtott fellebbezés

(C-109/15. P. sz. ügy)

(2015/C 178/06)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Marinos Nikolaou (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Központi Bank

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék elfogadhatatlansági kifogásnak helyt adó megállapítását, és különösen azt a megállapítást, amely szerint „[a]z eurócsoport nyilatkozata […] nem tekinthető […] olyan jogi aktusnak, amely harmadik személyekkel”, következésképpen a fellebbezővel „szembeni joghatások kiváltására irányul”, valamint azt a megállapítást, amely szerint a megtámadott nyilatkozatban „az eurócsoport igen általános módon beszámolt egyes, a Ciprusi Köztársasággal politikai téren létrejött […] intézkedésekről”;

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést abban a részében, amely szerint a betétek értékének csökkentése a Ciprusi Köztársaságnak tudható be, és amely nem rótt fel semmilyen magatartást, cselekményt, illetve döntést az eurócsoportnak, az alpereseknek, illetve az eurócsoporton keresztül az alpereseknek;

helyezze hatályon kívül a fellebbezőnek a költségek viselésére kötelezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztására a fellebbező négy jogalapra hivatkozik. Közelebbről:

1.

A megtámadott végzés indokolása hiányos, továbbá a feltőkésítésre szolgáló betétek értékének csökkentésére vonatkozó határozatot ténylegesen elfogadó intézménnyel kapcsolatos ténybeli és jogi elemek téves értelmezésén alapul.

2.

A megtámadott végzést az általános jogelvek megsértésével fogadták el, mivel a Törvényszék tévesen értelmezte azt, hogy – az eurócsoport megtámadott határozatának típusától és formájától függetlenül – a jelen ügyben a határozattal szemben megsemmisítési keresetet lehetett indítani.

3.

A megtámadott végzésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben nem vizsgálta az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport közötti jogi és tényleges kapcsolatot, továbbá amennyiben nem vizsgálta, hogy a megfelelő okozatiság (legal causation) elve és a „tényleges szerző” kritériuma alapján az eurócsoport jogi aktusai az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság jogi aktusainak minősültek, amelyeknek a Szerződésnek és az Európai Unió jegyzőkönyveinek, valamint a másodlagos jognak megfelelően kellett volna eljárniuk.

Következésképpen a Törvényszék nem vizsgálta érdemben a fellebbező érveit és ügyét, ekként pedig tévesen utasította el a megsemmisítésre irányuló keresetet.

4.

Amennyiben a Bíróság helyt ad a jelen fellebbezésnek, nem szabad a fellebbezőt sem a jelen eljárással, sem pedig az elsőfokú eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére köteleznie.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/7


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nokia Italia SpA és társai kontra Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) és társai

(C-110/15. sz. ügy)

(2015/C 178/07)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Alperesek: Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), Società italiana degli autori ed editori (Siae), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Imaie) en liquidation, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica) et Associazione produttori televisivi (Apt)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a közösségi joggal – és különösen a 2001/29/EK irányelv (1) (31) preambulumbekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjával – az olyan nemzeti szabályozás (konkrétan az olasz LDA-nak [(a szerzői jogról szóló törvény)] a 2009. december 30-i [miniszteri rendelet] 4. cikkével összefüggésben értelmezett 71e. cikke), amely előírja, hogy a magáncélú másolat céljától nyilvánvalóan eltérő célokból – vagyis kizárólag üzleti célú felhasználás céljából – megvásárolt adathordozók és készülékek esetén a díj alóli „előzetes” mentesség feltételeinek meghatározása az általános rendelkezések és a SIAE [(olasz szerzői jogvédő hivatal)], valamint a díjazás megfizetésére kötelezett jogalanyok, illetve azok szakmai egyesületei közötti egyenlő bánásmód bármely biztosítékának hiányában magánjellegű, illetve „szabad tárgyalások” körébe tartozik, különös tekintettel az említett 4. cikkben foglalt „alkalmazási jegyzőkönyvekre”?

2)

Ellentétes-e a közösségi joggal – és különösen a 2001/29/EK irányelv (31) preambulumbekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjával – az olyan nemzeti szabályozás (konkrétan az olasz LDA-nak a 2009. december 30-i [miniszteri rendelet] 4. cikkével és a SIAE által a visszafizetések tárgyában adott utasításokkal összefüggésben értelmezett 71e. cikke), amely előírja, hogy a magáncélú másolat céljától nyilvánvalóan eltérő célokból – vagyis kizárólag üzleti célú felhasználás céljából – megvásárolt adathordozók és készülékek esetén az adathordozók és készülékek gyártója helyett kizárólag a végső felhasználó kérhet visszatérítést?


(1)  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/8


A Conseil d’État (Franciaország) által 2014. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie kontra Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

(C-121/15. sz. ügy)

(2015/C 178/08)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az olyan tagállami beavatkozást, amely révén arra kötelezik a történelmi szolgáltatót, hogy a végső fogyasztónak szabályozott díjak ellenében kínálja fel a földgázszolgáltatását, de amely nem akadályozza meg, hogy a történelmi szolgáltató, illetve az alternatív szolgáltatók e díjaknál alacsonyabb árakon versengő ajánlatokat tegyenek, úgy kell-e tekinteni, mint amely ahhoz vezet, hogy a végső fogyasztó részére szolgáltatott földgáz árának szintjét a piac alakulásától függetlenül állapítják meg, valamint az jellegénél fogva akadályát jelenti-e a 2009/73/EK irányelv (1) 3. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott versengő földgázpiac kialakulásának?

2)

Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén, milyen szempontok alapján kell értékelni az ilyen, a végső fogyasztó részére szolgáltatott földgáz árát érintő állami beavatkozásnak a 2009/73/EK irányelvvel való összeegyeztethetőségét?

Különösen:

a)

A Szerződés 2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 106. cikkének (2) bekezdése milyen mértékben és milyen feltételek mellett teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a végső fogyasztó részére szolgáltatott földgáz árát érintő beavatkozásaik során a méltányos szintű szolgáltatási ár fenntartásától eltérő célokat kövessenek, mint az ellátásbiztonság és a területi kohézió?

b)

A 2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése, figyelemmel többek között az ellátásbiztonságra és területi kohézióra irányuló célokra, lehetővé teszi-e a szolgáltatott földgáz árának megállapítását érintő tagállami beavatkozást a történelmi szolgáltató valamennyi költsége fedezésének elve alapján, továbbá azon költségek, amelyeket a díjaknak fedezniük kell, kiterjedhetnek-e a hosszú távú beszerzéseknek megfelelő résztől eltérő más összetevőkre?


(1)  A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 211., 94. o.).


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/9


A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Salutas Pharma GmbH kontra Hauptzollamt Hannover

(C-124/15. sz. ügy)

(2015/C 178/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Salutas Pharma GmbH

Alperes: Hauptzollamt Hannover

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2001. szeptember 7-i 1777/2001/EK bizottsági rendelettel (1) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 3004 9000 vámtarifaalszám alá kell besorolni a tablettánként 500 mg kalciumot tartalmazó, a kalciumhiány megelőzésére és kezelésére, valamint a csontritkulás megelőzésére és kezelésére szolgáló különleges terápia támogatására használt pezsgőtablettákat, amelyek címkéjén a felnőttek számára ajánlott maximális napi adagként 3 tabletta (= 1  500 mg) van feltüntetve?


(1)  HL L 240., 4. o.

(2)  HL L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/9


A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2015. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – H. C. Chavez-Vilchez és társai kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) és társai

(C-133/15. sz. ügy)

(2015/C 178/10)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperesek: H. C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X. V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y. R. L. Wip, I. O. Enowassam, A. E. Guerrero Chavez

Alperesek: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket, hogy az megtiltja a tagállam számára, hogy megtagadja a területén történő tartózkodáshoz való jogot attól a harmadik országbeli állampolgártól, aki napi szinten ténylegesen ellátja az adott tagállam állampolgárságával rendelkező kiskorú gyermekének gondozását?

2)

Jelentőséggel bír-e e kérdés megválaszolása szempontjából, hogy e szülő jogi, gazdasági és/vagy érzelmi szempontból nem egyedül gondoskodik a gyermekről, és nem kizárt, hogy az adott tagállam állampolgárságával rendelkező másik szülő de facto képes lehet gondoskodni a gyermekről? Valószínűsítenie kell-e a harmadik országbeli állampolgár szülőnek ebben az esetben, hogy e másik szülő nem képes átvállalni a gyermek feletti szülői felügyeletet, és ezért a gyermek kénytelen elhagyni az Unió területét, ha a harmadik országbeli állampolgár szülőtől megtagadják a tartózkodási jogot?


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/10


A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanyolország) által 2015. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Pilar Plaza Bravo kontra Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(C-137/15. sz. ügy)

(2015/C 178/11)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Az alapeljárás felei

Felperes: María Pilar Plaza Bravo

Alperes: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19 i 79/7/EK tanácsi irányelv (1) 4. cikkének (1) bekezdésével a jelen jogvitához hasonló körülmények között ellentétes e az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az egyetlen részmunkaidős munkaviszony megszűnéséből eredő teljes munkanélküliség után járó ellátás összegének kiszámításához az általános jelleggel megállapított legmagasabb összeg tekintetében a részmunkaidő szerinti olyan arányosítási együtthatót kell alkalmazni, amely megfelel az összehasonlítható teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló által ledolgozott munkaidő mértékéhez viszonyítottan a részmunkaidő által képviselt százalékos aránynak, figyelembe véve, hogy e tagállamban a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók túlnyomó többsége nő?


(1)  HL 1979 L 6., 24. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 1. kötet 215. o.


Törvényszék

1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/11


A Törvényszék 2015. április 14-i ítélete – Ayadi kontra Bizottság

(T-527/09. RENV. sz. ügy) (1)

((„Hatályon kívül helyezést követő visszautalás - Közös kül- és biztonságpolitika - Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések - 881/2002/EK rendelet - Az Egyesült Nemzetek valamely szerve által összeállított listára felvett személy pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása - E személy nevének a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő listára történő felvétele - Megsemmisítés iránti kereset - Alapvető jogok - Védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - A tulajdon tiszteletben tartásához való jog”))

(2015/C 178/12)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Chafiq Ayadi (Dublin, Írország) (képviselők: H. Miller solicitor, P. Moser QC, E. Grieves barrister és R. Graham solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Paasivirta, T. Scharf és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Írország (képviselők: E. Creedon meghatalmazott, segítője kezdetben: E. Regan és N. Travers SC, később: N. Travers); az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Finnegan és G. Étienne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida [helyesen: al-Kaida] hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító [helyesen: korlátozó] intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 114. alkalommal történő módosításáról szóló, 2009. október 13-i 954/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 269., 20. o.) megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e jogi aktus a felperesre vonatkozik.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida [helyesen: al-Kaida] hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító [helyesen: korlátozó] intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 114. alkalommal történő módosításáról szóló, 2009. október 13-i 954/2009/EK bizottsági rendeletet, amennyiben e jogi aktus Chafiq Ayadira vonatkozik.

2)

Az Európai Bizottság a saját költségein kívül viseli C. Ayadi költségeit, valamint a költségmentesség címén a Törvényszék által megelőlegezett összegeket.

3)

Írország és az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 148., 2010.6.5.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/12


A Törvényszék 2015. március 26-i végzése – Conte és társai kontra Tanács

(T-121/10. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Halászat - A halászati erőforrások védelme - Egy ellenőrzésre, vizsgálatra és végrehajtásra szolgáló közösségi rendszer létrehozása - A rendeleti jellegű jogi aktus fogalma - A jogalkotási aktus fogalma - A személyben való érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 178/13)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Giovanni Conte (Pomezia, Olaszország); Casa del Pescatore Soc. coop. rl, (Civitanova Marche, Olaszország); Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Olaszország); Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche); Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Olaszország) (képviselők: P. Cavasola, G. Micucci és V. Cannizzaro ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők kezdetben: A. Westerhof Löfflerová és A. Lo Monaco, később: A. Westerhof Löfflerová és S. Barbagallo meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks és D. Bianchi meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 1. o.), konkrétabban e rendelet 9. és 10. cikkének, 14. cikke (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésének, 15. cikkének, 17. cikke (1) bekezdésének, 58. cikke (1), (2), (3) és (5) bekezdésének, 59. cikke (2) és (3) bekezdésének, 60. cikke (4) és (5) bekezdésének, 62. cikke (1) bekezdésének, 63. cikke (1) bekezdésének, 64. és 65. cikkének, 66. cikke (1) és (3) bekezdésének, 67. cikke (1) bekezdésének, 68. cikkének, 73. cikke (8) bekezdésének, 92. cikke (2) bekezdésének és 103. cikkének megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék Giovanni Contét, a Casa del Pescatore Soc. coop. rl-t, a Guidotti Giovanni & Figli Snc-t, az Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl-t és a Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl-t (Cogemim) kötelezi a saját költségeinek, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeknek a viselésére.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 134., 2010.5.22.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/12


A Törvényszék 2015. március 30-i végzése – Square kontra OHIM – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)

(T-213/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A lajstromozás iránti kérelem visszavonása - Okafogyottság”))

(2015/C 178/14)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Square, Inc. (San Francisco, Egyesült Államok) (képviselő: M. Graf ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: V. Melgat meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Tarbes, Franciaország) (képviselők: A. Lecomte és R. Zeineh ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne és a Square, Inc közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. január 31-én hozott határozata (R 775/2012–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék a fellebbezőt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/13


2015. március 1-jén benyújtott kereset – Ryanair és Airport Marketing Services kontra Bizottság

(T-111/15. sz. ügy)

(2015/C 178/15)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Ryanair Ltd (Dublin, Írország) és Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Írország) (képviselők: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis ügyvédek és B. Byrne solicitor)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Franciaország által az Angoulême-i Kereskedelmi és Iparkamara, az SNC-Lavalin, a Ryanair és az Airport Marketing Services javára végrehajtott SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) állami támogatásról szóló, 2014. július 23-i európai bizottsági határozat 1. cikkének (2) bekezdését, 2. cikkének (4) bekezdését, 3. cikkét, 4. cikkét és 5. cikkét;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a megfelelő ügyintézésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke szerinti elvének, valamint a felperes védelemhez való jogának megsértése, amennyiben a Bizottság nem biztosított a felpereseknek hozzáférést a vizsgálat iratanyagához, továbbá nem hozta őket olyan helyzetben, amelyben ténylegesen előadhatták volna álláspontjukat.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése, amennyiben a Bizottság a Repülőtéri Szolgáltatásokról szóló Megállapodás és a Marketing Szolgáltatásokról szóló Megállapodás megkötését tévesen tudta be a francia államnak.

3.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése, amennyiben a Bizottság nem alkalmazta megfelelően a „piacgazdasági befektető” tesztet.

A felperes előadja, hogy a Bizottság tévesen tagadta meg az összehasonlító elemzés lefolytatását, amely annak megállapításához vezetett volna, hogy a felperesek nem részesültek állami támogatásban. Vagylagosan, a Bizottság nyilvánvalóan hiányos, ellenőrizetlen és megbízhatatlan adatokat használt fel a repülőtér jövedelmezőségének számításához, túlságosan rövid időkeretet vett alapul, figyelmen kívül hagyta azokat a hálózati externáliákat, amelyeket a repülőtér a Ryanairrel való kapcsolatának eredményeként várhatott, nem tulajdonított megfelelő értéket a marketing szolgáltatásoknak, továbbá elvetette a repülőtér ilyen szolgáltatások vásárlására irányuló döntésének hátterét képező okfejtést.

4.

Negyedik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének és az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésének megsértése, amennyiben a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el és tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Ryanairnek és az Airport Marketing Servicesnek nyújtott támogatás az angoulême-i repülőtér összesített határveszteségének felelt meg, ahelyett hogy a Ryanair és az Airport Marketing Services tényleges hasznát vette volna alapul. A Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy az állítólagos hasznot milyen mértékben hárították át a Ryanair utasaira. A Bizottság továbbá nem számszerűsített semmi olyan versenyelőnyt, amelyet a Ryanair az angoulême-i repülőtér (állítólag) költségek alatti kifizetési folyamatai révén élvezett. A Bizottság végül nem szolgált megfelelő magyarázattal arra, hogy a támogatásnak a határozatban megjelölt összegű visszatéríttetése miért volt szükséges a támogatás nyújtását megelőző állapot helyreállításának biztosításához.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/14


2015. március 5-én benyújtott kereset – Deza kontra ECHA

(T-115/15. sz. ügy)

(2015/C 178/16)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Cseh Köztársaság) (képviselő: P. Dejl ügyvéd)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának 2014. december 12-i ED/108/2014. sz. határozatát, amely a DEHP anyagra vonatkozóan napra késszé teszi és kiegészíti az anyagok jelöltlistáján szereplő meglévő bejegyzést az 1907/2006/EK rendelet (1) XIV. mellékletébe való esetleges felvétele érdekében; és

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a megtámadott határozat ultra vires jellege alapított jogalap.

A felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat ultra vires jellegű, mivel i. az 1907/2006 rendelet nem hatalmazza fel az alperest arra, hogy a jelöltlistát napra késszé tegye a XIV. mellékletbe – az említett rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti – esetleges felvétel érdekében; ii. a megtámadott határozatot az alperes az 1907/2006 rendelet 59. cikkébe ütköző eljárással fogadta el; és iii. a megtámadott határozat és az alperes eljárása az említett határozatnak az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament által erre vonatkozóan előírt eljárás megkerülésével való elfogadásához vezetett.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti a jogbiztonság elvét.

A felperes ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy a megtámadott határozat sérti a jogbiztonság elvét, mivel i. a di-(2-etilhexil)-ftalátot (DEHP) az endokrin rendszert károsító anyagként azonosítja, noha az uniós jog sem az ilyen anyagot, sem annak azonosítási kritériumait nem határozza meg, továbbá e meghatározást, illetve annak kritériumait a Bizottság a Tanács és a Parlament határozatai és rendeletei alapján dolgozza ki; és ii. e határozatot úgy fogadták el, hogy az 1907/2006 rendelet 57. cikkének c) pontja szerinti, reprodukciót károsító anyagként azonosított DEHP anyag engedélyezésére vonatkozóan még folyamatban volt az eljárás, bár előrehaladottabb szakaszban.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nem meggyőző és objektív tudományos megállapításokon nyugszik.

A felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat jogellenes, mivel nem olyan, meggyőző és objektív tudományos megállapításokon nyugszik, amelyek bizonyítanák, hogy a DEHP teljesíti az 1907/2006 rendelet 57. cikkének f) pontjában felsorolt valamennyi a kritériumot.

4.

A negyedik, a felperesnek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában kimondott jogainak, valamint az itt kimondott elveknek a megsértésére alapított jogalap.

A felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat és az alperesnek az e határozat elfogadásához vezető eljárása sérti az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában kimondott jogait, valamint az itt kimondott elveket, nevezetesen a jogbiztonság elvét, a tisztességes eljáráshoz való jogot és a tulajdonnal való zavartalan rendelkezés jogát.


(1)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30.).


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/15


2015. március 6-án benyújtott kereset – Fortischem kontra Bizottság

(T-121/15. sz. ügy)

(2015/C 178/17)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Fortischem a.s. (Nyitranovák, Szlovákia) (képviselők: C. Arhold, P. Hodál és M. Staroň ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Szlovákia által az NCHZ javára végrehajtott SA.33797 (2013/C) (korábbi 2013/NN) (korábbi 2011/CP) állami támogatásról szóló 2014. október 15-i európai bizottsági határozat 1., 3., 4. és 5. cikkét;

az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértésére alapított jogalap

A felperes előadja, hogy a Bizottság határozata, amely megállapítja, hogy a Novácke chemické závody, a.s. v konkurze társaságnak (a továbbiakban: NCHZ) a stratégiailag jelentős fizetésképtelen társaságokkal kapcsolatos bizonyos stratégiai intézkedésekről szóló 2009. november 5-i szlovák törvény (a továbbiakban: törvény) értelmében vett stratégiai társaságnak való minősítése az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak minősül, sérti e cikket, mivel nem teljesül annak valamennyi tényállási eleme.

A felperes előadja, hogy a minősítés nem járt állami források átruházásával, mivel az állam számára nem járt további teherrel ahhoz a helyzethez képest, amely akkor állt volna elő, ha a rendes fizetésképtelenségi szabályokat alkalmazták volna. Nem járt gazdasági előnnyel az NCHZ javára sem, mivel először is a hitelezők mindenképpen a tevékenység folytatása mellett döntöttek volna, és az elbocsátások ideiglenes megtiltása csak az államnak kedvezett, a társaságnak nem. Másodszor a törvény alkalmazása teljesíti a piacgazdasági szereplő kritériumát, mivel gazdaságilag előnyös volt az állami hitelezők számára.

Végül a felperes úgy érvel, hogy még ha a Bizottságnak lenne is igaza, és a törvény alkalmazását az NCHZ javára nyújtott állami támogatásnak kellene tekinteni, a Bizottság az állami támogatás összegének kiszámításakor nyilvánvaló mérlegelési hibát vétett.

2.

A második, a gondos és pártatlan vizsgálat lefolytatására vonatkozó kötelezettség megsértésére alapított jogalap

A felperes előadja, hogy a Bizottság köteles lett volna egyrészt tájékoztatni a szlovák kormányt arról, hogy az utóbbi által benyújtott utólagos elemzést nem találta eléggé részletesnek, másrészt pedig jeleznie kellett volna, hogy a szlovák kormánynak milyen további információkkal, illetve pontosításokkal kellett volna szolgálnia. A felperes előadja továbbá, hogy a Bizottság, mielőtt visszatéríttetést elrendelő határozatot hozott volna, nem kért információkat a végső számadatokról.

3.

A harmadik, az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének és az indokolási kötelezettségnek a megsértésére alapított jogalap

A felperes előadja, hogy a Bizottság egyáltalán nem indokolta meg azt, hogy az NCHZ e konkrét esetben a törvény alkalmazása hiányában miért nem folytatta volna tevékenységét, valamint nem válaszolt a szlovák kormány arra vonatkozó érveire, hogy az állami hitelezők gazdasági érdekében állt a tevékenység folytatása.

4.

A negyedik, a támogatás visszatéríttetésének a felperesre való kiterjesztése miatt az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének és a 108. cikk (2) bekezdésének, valamint az eljárási szabályzat 14. cikke 1. § -ának megsértésére alapított jogalap

A felperes előadja, hogy nem állt fenn a javára nyújtott állami támogatás, mivel az eladási ár megfelelt a piaci árnak. A felperes szerint a Bizottság arra vonatkozó érvelése, illetve azzal kapcsolatos kételyei, hogy az NCHZ eszközeiért a Via Chem, majd a Fortischem által fizetett árak piaci árak voltak-e, több okból is hibásak. A felperes először is előadja, hogy mivel a bizonyítási teher a Bizottságra hárul, nem elegendő, ha a Bizottság kételyeit fejezi ki. Másodszor, mivel az értékesítésre a csődbíróság felügyelete alatt lefolytatott fizetésképtelenségi eljárás keretében került sor, amely bíróság a fizetésképtelen társaság hitelezőinek érdekében köteles eljárni, fennáll annak a vélelme, hogy az eszközöket a lehető legmagasabb áron értékesítették. Harmadszor a pályázati eljárás nyílt, átlátható és feltétel nélküli volt, így garantálta a piacon elérhető legmagasabb árat; a kötelezettségvállalások tételének lehetősége semmilyen hatással nem járt az eladási árra. Negyedszer függetlenül attól, hogy a Via Chem és a Fortischem közötti értékesítési feltételek egyáltalán nem relevánsak, mivel az első értékesítésre a piaci áron került sor, a magán piacgazdasági szereplők között kialkudott értékesítési ár vélelmezhetően – pályázati eljárás nélkül is – piaci ár.

A felperes továbbá előadja, hogy nyilvánvaló, hogy az NCHZ eszközeinek a Via Chemre és később a felperesre való átruházása két okból sem tekinthető arra irányuló kísérletnek, hogy kijátsszák a Bizottság visszatéríttetést elrendelő határozatát. Először is az ügy olyan távol áll a tipikus kijátszásos esetektől, hogy még a Bizottság is elismeri, hogy nincs bizonyítéka arra vonatkozóan, hogy el kívánták volna kerülni a visszatérítést. Másodszor a Bizottság mindazonáltal arra a megállapításra jut, hogy gazdasági folytonosság áll fenn, így kiterjesztheti a visszatéríttetést a felperesre. A Bizottság megállapítása azonban olyan hibás elemzést követ, amely az egyes kritériumok téves értelmezésén, a bizonyítási teher figyelmen kívül hagyásán és az állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben alkalmazott gazdasági folytonosság általános koncepciójának téves értelmezésén alapul.

Végül a felperes előadja, hogy a Bizottság megközelítése gazdaságilag romboló, versenyjogi szempontból pedig szükségtelen. A felperes szerint a Bizottság megpróbál új, sokkal szigorúbb esetjogot bevezetni, amely szerint az ügylet terjedelme a döntő kritérium, miközben az értékesítési ár legfeljebb kisegítő kritérium, ha ilyenről egyáltalán lehet beszélni.

5.

Az ötödik, másodlagosan előadott, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének és a 108. cikk (2) bekezdésének, valamint az eljárási szabályzat 14. cikke 1. § -ának amiatt való megsértésére alapított jogalap, mert nem korlátozták a visszatéríttetést elrendelő határozat hatályát az állítólagos állami támogatás 60 %-ára

6.

A hatodik, az EUMSZ 296. cikk amiatt való megsértésére alapított jogalap, mivel a gazdasági folytonosságra vonatkozóan nem adtak megfelelő indokolást

A felperes előadja, hogy az első jogalapra tekintettel tett észrevételekből következik, hogy a Bizottság indokolása nem elegendő ahhoz, hogy a Törvényszék elvégezhesse a megtámadott határozat bírósági felülvizsgálatát, és a felperes nem érti, hogy a Bizottság milyen okok alapján állapította meg a gazdasági folytonosságot.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/17


2015. március 12-én benyújtott kereset – Landeskreditbank Baden-Württemberg kontra EKB

(T-122/15. sz. ügy)

(2015/C 178/18)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Németország) (képviselők: A. Glos, K. Lackhoff és M. Benzing ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EKB 2015. január 5-i határozatát (ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), és rendelje el az EKB 2014. szeptember 1-jei határozatának (ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1) a felváltásához kapcsolódó következmények fenntartását;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a különleges körülményeknek az értékelése során nem megfelelő értékelési kritérium EKB általi alkalmazására alapított jogalap

A felperes e jogalapban azzal érvel, hogy az EKB azon értékelését, hogy a felperest – annak ellenére, hogy eleget tett a méretre vonatkozó kritériumnak – az 1024/2013/EU rendeletnek (1) a 468/2014/EU rendelet (2) 70. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 6. cikke (4) bekezdése második albekezdésének megfelelően különleges körülmények alapján kevésbé jelentős szervezetnek kell-e minősíteni, négy különböző és egymással összhangban nem álló értékelési kritérium alapján végezte. Minden egyes ezen vizsgálati kritérium önmagában téves volt.

A felperes továbbá előadja, hogy a 468/2014 rendelet 70. cikkének (1) bekezdése alapján a különleges körülmények fennállása érdekében olyan „sajátos és tényleges körülmények” fennállása az irányadó, amelyek alapján a szervezet jelentőssé minősítése és ezáltal az EKB általi prudenciális felügyelete „nem helyénvaló”. A felperes szerint valamely szervezetnek csupán a méretre vonatkozó kritérium alapján történő jelentőssé minősítése a 468/2014 rendelet 70. cikkének (1) bekezdése értelmében „nem helyénvaló”, ha ez az 1024/2013 rendelet céljainak az eléréséhez szükségtelen, azonban a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnak az EKB makroprudenciális felügyelete alatti felügyelete elegendő a célok eléréséhez.

2.

A második, a tényállás értékelése során elkövetett nyilvánvaló értékelési hibára alapított jogalap

E jogalap keretében a felperes azzal érvel, hogy az EKB figyelmen kívül hagyta azt, hogy a felperesnek a jelentős szervezetként való minősítése a felperes által a tárgyalás és a felülvizsgálati testület előtti eljárás során előadottakat figyelembe véve semmiféle szempontból nem szükséges az 1024/2013 rendelet céljainak eléréséhez, és a felperes kevésbé jelentős szervezetként való minősítése összeegyeztethető az 1024/2013 rendelet alapelveivel. Nyilvánvalóan téves az EKB azon értékelése, miszerint nem állnak fenn különleges körülmények.

3.

A harmadik, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap

A felperes azzal érvel, hogy a megtámadott határozat indokolása nem következetes és ellentmondásos. Az EKB összesen négy értékelési kritériumot nevez meg, amelyek nincsenek egymással összefüggésben és összhangban.

Az alapvető indokok nem derülnek ki a megtámadott határozatból. Az EKB által előadottak sokkal inkább kimerülnek puszta állításokban és tagadásokban.

A határozat továbbá nem fejti ki a felperes által az igazgatási eljárásban előadottakat. Az EKB különösen azt nem fejti ki, hogy a felperes által bemutatott ténybeli és jogi körülmények miért nem voltak elegendőek az 1024/2013 rendelet 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében megállapított vélelem megdöntéséhez.

4.

A negyedik, az értékelés elmaradása miatt hatáskörrel való visszaélésre alapított jogalap

E jogalap keretében a felperes előadja, hogy az EKB nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy az 1024/2013 rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében és a 468/2014 rendelet 70. cikkében számára biztosított mérlegelési jogkörét az adott ügyben gyakorolja. Így az EKB visszaélt hatáskörével.

5.

Az ötödik, az ügy valamennyi releváns körülményének a vizsgálatára és figyelembevételére vonatkozó kötelezettség megsértésére alapított jogalap

A felperes azzal érvel, hogy az EKB nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy a számára biztosított mérlegelési mozgástér gyakorlása során az ügy valamennyi releváns ténybeli és jogi szempontját alaposan és pártatlanul megvizsgálja és figyelembe vegye. Az EKB különösen a felperes által előadott ténybeli és jogi szempontok vizsgálatát mulasztotta el.


(1)  Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 287., 63. o).

(2)  Az Európai Központi Banknak az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU rendelete (HL L 141., 1. o.).


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/19


2015. március 30-án benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

(T-143/15. sz. ügy)

(2015/C 178/19)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: M. Sampol Pucurull és M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i bizottsági végrehajtási határozatot abban a részében, amelyben az kizárja:

1.

a Spanyolország által a Comunidad de Andalucía vonatkozásában Spanyolország által kapott támogatásokat összességében 3 5 86  250,48 euró, továbbá 1 8 66  977,31 euró (termeléshez nem kötődő egyéb közvetlen támogatások) összegben a 2009. és 2010. pénzügyi év tekintetében;

2.

A Spanyol Királyság által teljesített, a Comunidad de Csatilla y Leónra vonatkozó kiadásokat 2 1 23  619,66 euró összegben (1  479,90 euró + 9 78  849,95 euró +  12  597,37 euró +  1  720,85 euró +  1 0 96  710,18 euró +  32  261,41 euró), amely a „Természeti hátrányok” és az „Agrár-környezetvédelmi intézkedések” kategória vonatkozásában a 2010. és 2011. költségvetési év tekintetében, valamint

az alperes intézményt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Spanyol Királyság szerint a megtámadott határozat semmisségét a következő okokból kell megállapítani:

1.

Az 5 4 53  227,79 euró nettó összegű átalánykorrekció (termeléshez nem kötődő egyéb közvetlen támogatások) előírása két okból ellentétes a 796/2004/EK bizottsági rendelet 27. cikkének (1) bekezdésével, az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkével, valamint az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkével:

mivel a Bizottság tévesen értelmezte a 796/2004/EK bizottsági rendelet 27. cikkét, tekintve, hogy az a tény, hogy 2008-ban és 2009-ben a véletlenszerű mintavétel eredményei rosszabbak voltak, mint a kockázati minta eredményei, nem feltételezi e cikk megsértését, amiért is nem minősül az uniós jog olyan megsértésének, amely kizár egy, az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének és az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkének megfelelő mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó finanszírozást;

mivel a Bizottság nem juthatott ésszerűen arra a következtetésre, hogy megsértették a 796/2004/EK rendelet 27. cikkét, tekintve, hogy a Spanyol Királyság által a bizonyítási eljárás során előterjesztett bizonyítékok igazolták, hogy megfelelő elemzést alkalmaztak, és elfogadták a kockázaton alapuló kiválasztás javítására irányuló megfelelő intézkedéseket, amiért is nem minősül az uniós jog olyan megsértésének, amely kizár egy, az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének és az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkének megfelelő mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó finanszírozást.

2.

Az összesen 2 1 23  619,66 euró összegben előírt korrekciót („Természeti hátrányok” és „Agrár-környezetvédelmi intézkedések”) a következő okokból kell megsemmisíteni:

sérti az 1975/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) és (4) bekezdését, valamint 14. cikkének (2) bekezdését, mivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Spanyol Királyság nem teljesítette az ellenőrzésekre vonatkozó kötelezettségeit, mivel a „Természeti hátrányok” és az „Agrár-környezetvédelmi” intézkedéseket illetően nem számolta újra az állatokat az említett támogatásokkal kapcsolatban végzett helyszíni ellenőrzések során,. E jogalap két részre osztható, mivel a Spanyol Királyság a következőkre hivatkozik:

a)

az állatoknak a helyszíni ellenőrzés során történő újraszámolásának kötelezettsége a Castilla y León Vidékfejlesztési Program 2007-2013. keretében ellentétes a terhelési együttható kritériumával és az egyenló bánásmód elvével, és

b)

a Bizottság tévesen értelmezte az 1975/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) és (4) bekezdését a rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben, amikor megállapította, hogy a spanyol ellenőrzési rendszer nem megfelelő a terhelési kritérium teljesítésének ellenőrzéséhez.

sérti az 1082/2003/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdését, valamint a 796/2004/EK rendelet 26. cikke (2) bekezdésének b) pontját, mivel a Spanyol Királyság a szarvasmarha, a juh- és a kecskeállomány tekintetében megbízható adatbázisokkal rendelkezik, amelyeket ráadásul folyamatosan frissít az előírt formában.

sérti az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdését, mivel nyilvánvalóan aránytalan a vizsgálat által érintett intézkedések tekintetében 5 %-os pénzügyi korrekció előírásával. A pénzügyi korrekció aránytalan, mivel túlmegy az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges és megfelelő mértéken.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/20


2015. március 29-én benyújtott kereset – Románia kontra Bizottság

(T-145/15. sz. ügy)

(2015/C 178/20)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Románia (képviselők: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg részlegesen az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i 2015/103/EU bizottsági végrehajtási határozatot;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete/keresetük alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a Bizottság azon hatáskörével való visszaélésre alapított jogalap, hogy az európai uniós finanszírozásból pénzösszegeket zárhat ki.

Az átalánykorrekcióknak a 2015/103/EU végrehajtási határozatban történő alkalmazásával a Bizottság visszaélésszerűen gyakorolta hatáskörét, megsértve a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkét, valamint a pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó, „Az EMOGA Garanciarészlege számláinak végső elszámolására vonatkozó határozat előkészítése során a pénzügyi következmények kiszámítására vonatkozó iránymutatás” című VI/5330/97. sz. dokumentumban foglalt bizottsági iránymutatást.

A Bizottságnak a Románia által tartozatlanul kifizetett összegek azonosítása alapján kellett volna a pénzügyi korrekciókat meghatároznia, nem pedig átalányokat alkalmaznia, mivel, egyfelől, az eset jellemzői erre nem kényszerítették, és, másfelől, a román állam megadta a Bizottság számára a számított korrekciók meghatározásához szükséges információkat. A jelen ügyben nem lehet azt állítani, hogy a Bizottság aránytalan erőfeszítésekre volt szüksége ahhoz, hogy a tényleges veszteségek alapján kiszámított korrekciókat írjon elő.

2.

A második, a megtámadott határozat elégtelen és meg nem felelő indokolására alapított jogalap

A 2105/103/EU végrehajtási határozat nem elégségesen és nem megfelelően indokolt, mivel elfogadásakor a Bizottság nem fejtette ki kellőképpen azokat az indokokat, amelyek miatt átalány alkalmazása mellett döntött az auditálások során feltárt szabálytalanságok tekintetében, és nem igazolta megfelelően, hogy a Románia által a tekintetben hivatkozott érvek, hogy számított korrekciót is lehetett volna alkalmazni, miért nem fogadhatók el, és miért nem vehetők figyelembe a végleges korrekció megállapításakor.

3.

A harmadik, az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap

A megtámadott határozat nem egyeztethető össze az arányosság elvével, mivel a 2009. igénylési év tekintetében 10 %-os, a 2010. igénylési év tekintetében pedig 5 %-os átalánykorrekciók alkalmazása az uniós alapoknak az auditálások során feltárt szabálytalanságokból eredő veszteségei túlértékelését jelenti, mivel az említett átalányok nem veszik figyelembe a jogsértés jellegét és súlyát, sem pedig azoknak az Unió költségvetésére gyakorolt hatását.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/21


2015. április 1-jén benyújtott kereset – Abertis Infraestructuras és Abertis Telecom Satélites kontra Bizottság

(T-158/15. sz. ügy)

(2015/C 178/21)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelona, Spanyolország), Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas és A. Balcells Cartagena ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

a keresetben felhozott megsemmisítési jogalapokat nyilvánítása elfogadhatónak, és adjon helyt azoknak;

semmisítse meg a határozat 1. cikkét annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy a 12.TRLIS cikk spanyol közigazgatás által elfogadott új közigazgatási értelmezését a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak kell tekinteni;

semmisítse meg a határozat 4. cikkének (1) bekezdését annyiban, amennyiben az megköveteli, hogy a Spanyol Királyság szüntesse meg az 1. cikkben leírt támogatási programot;

semmisítse meg a határozat 4. cikkének (2), (3), (4) és (5) bekezdését annyiban, amennyiben az arra kötelezi a Spanyol Királyságot, hogy téríttesse vissza a Bizottság által állami támogatásnak tekintett összegeket;

másodlagosan az első és második határozatban foglaltaknak megfelelően korlátozza a határozat 4. cikkének (2) bekezdésében a Spanyol Királysággal szemben előírt visszatéríttetési kötelezettség terjedelmét;

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-826/14. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben, valamint a T-12/15. sz., Banco Santander és Santusa kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.

A felperesek téves jogalkalmazásra hivatkoznak különösen az intézkedés állami támogatásnak való jogi minősítését, az intézkedés kedvezményezettjének meghatározását, és a közigazgatási értelmezés olyan támogatásnak való minősítését illetően, amely eltér a Bizottság határozataiban vizsgált támogatástól, valamint hivatkoznak a bizalomvédelem, az estoppel és a jogbiztonság elvének megsértésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/22


2015. április 2-án benyújtott kereset – Delta Group agroalimentare Srl kontra Bizottság

(T-163/15. sz. ügy)

(2015/C 178/22)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Olaszország) (képviselő: V. Migliorini ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa semmisnek, nem létezőnek, és mindenesetre semmisítse meg az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgatója, Jerry Plewa Ares (2015) 528512 referenciaszámú., Scabin úrnak, a felperes jogi képviselőjének címzett, 2015. február 9-én kelt és ugyanazon a napon kézhez vett levelét, amely elutasítja a felperesnek az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkének (1) bekezdése vagy 221. cikke szerinti intézkedések iránti 2015. január 13-i kérelmét, és különösen az 1308/2013/EU rendelet 196. cikke értelmében a baromfihús-ágazatban az export-visszatérítések meghatározására vonatkozó, 2015. január 13-i kérelmét;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, nyilvánvaló értékelési hiba fennállására, valamint a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 671. o.). 219. cikke (1) bekezdésének és 221. cikkének megsértésére alapított jogalap

A felperes e tekintetben arra hivatkozik, hogy a Bizottság azon kijelentését, amely szerint a 2014 első 11 hónapjára vonatkozó kereskedelmi statisztikák 5 %-os exportnövekedést mutatnak 2013 azonos időszakához képest, cáfolja a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottságnak a baromfihúspiacra vonatkozó, 2015. január 22-i, a Bizottság által hivatkozott jelentésének 19. oldalán jobboldalt szereplő táblázat, amelyből kitűnik, hogy 2013 első 11 hónapjának folyamán az Unió baromfihús-exportja 1  93 6 0 00  000 euró volt, míg 2014 első 11 hónapjában csak 1  88 6 8 38  000 eurót ért el, ami így 2,5 %-os csökkenésnek, nem pedig 5 %-os növekedésnek felel meg, a Bizottság továbbá ugyancsak hibásan értékelte „stabilnak” az árakat, miközben azok jelentős, 8 %-os esést mutatnak, amint az a jelentés 9. oldalán látható, a Bizottság ezzel nyilvánvaló értékelési hibát követett el, és megsértette az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkének (1) bekezdését és 221. cikkét.

2.

A második, a lényeges eljárási szabályoknak, különösen a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének a megsértésére alapított jogalap

A felperes e tekintetben arra hivatkozik, hogy a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 221. cikke szerinti intézkedések iránti kérelmet elutasító határozatát a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság előzetes véleményezése nélkül, tehát a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében előírt lényeges eljárási szabályok megsértésével fogadta el, amely az 1308/2013/EU rendelet 229. cikkében foglalt utalás értelmében alkalmazható, amelyet magának ennek a rendeletnek a 221. cikke is idéz.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/23


2015. április 2-án benyújtott kereset – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise kontra OHIM – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(T-167/15. sz. ügy)

(2015/C 178/23)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. (Veitsbronn, Németország) (képviselő: B. Bittner ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Freistaat Bayern (München, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„NEUSCHWANSTEIN” közösségi szóvédjegy

Az OHIM előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. január 22-én hozott határozata (R 28/2014-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

törölje a „NEUSCHWANSTEIN” megjelölést – 10 144 392. sz. közösségi védjegy;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/24


A Törvényszék 2015. március 19-i végzése – Hautau kontra Bizottság

(T-256/12. sz. ügy) (1)

(2015/C 178/24)

Az eljárás nyelve: német

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 227., 2012.7.28.


Közszolgálati Törvényszék

1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/25


2015. február 23–án benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

(F-33/15. sz. ügy)

(2015/C 178/25)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: J.-N. Louis, N. de Montigny és D. Verbeke ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság a Közszolgálati Törvényszék F-124/10. sz., Labiri kontra EGSZB ügyben 2013. február 26-án hozott ítélete végrehajtási intézkedéseinek meghozatalát mellőző hallgatólagos határozatának megsemmisítése és az állítólagosan elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek azzal szemben benyújtott panaszát elutasító 2015. február 20-i hallgatólagos határozatot, hogy a kinevezésre jogosult hatóság kötelezettségszegő módon elmulasztotta meghozni az F-124/10. sz., Labiri kontra EGSZB ügyben 2013. február 26-án hozott ítélet végrehajtási intézkedéseit;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot (EGSZB) nem vagyoni kártérítés jogcímén kötelezze 2007. december 14-étől a Régiók Bizottsága főtitkárának 2010. május 27-i levelében kifejtett segítségnyújtási intézkedések végrehajtásának napjáig napi 50,00 euró, 2013. február 26-ától a Közszolgálati Törvényszék ítélete végrehajtásának napjáig napi 100,00 euró összegnek a felperes részére történő megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EGBSZ-t az ezen összegekre 2014. október 20-ától azok tényleges kifizetéséig az Európai Központi Bank által a refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatlábnak 2 százalékponttal növelt mértéke alapján számított késedelmi kamatnak a felperes részére történő megfizetésére.

a Közszolgálati Törvényszék az EGSZB-t kötelezze a költségek megfizetésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/25


2015. február 24–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

(F-34/15. sz. ügy)

(2015/C 178/26)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által az Európai Külügyi Szolgálat Chief Operating Officere ellen benyújtott, lelki zaklatásra vonatkozó panaszt elutasító határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Főképviselőjének / az Európai Bizottság Alelnökének 2014. április 14-i, a felperes által az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Chief Operating Officere ellen benyújtott, lelki zaklatásra vonatkozó panaszt elutasító határozatát;

A Közszolgálati Törvényszék az EKSZ-t kötelezze a költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/26


2015. március 3–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-37/15. sz. ügy)

(2015/C 178/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, amelyben azt kérte, hogy Svájcba való költözése nyomán a kétszeres összegű újbóli letelepedési támogatást fizessék ki részére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2014. május 19-i határozatát, amely elutasította a felperes azon kérelmét, amelyben a második havi alapilletményének megfelelő újbóli letelepedési támogatás kifizetését kérte;

A Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/26


2015. március 6–án benyújtott kereset – FJ kontra Parlament

(F-38/15. sz. ügy)

(2015/C 178/28)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: FJ (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által a fiával kapcsolatban felmerült bizonyos orvosi költségek megtérítése iránt előterjesztett kérelmet elutasító határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

Elsődlegesen a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a kinevezésre jogosult hatóság 2014. június 18-i, a felperes fiának rokkantságából eredő, a közös egészségbiztosítási rendszer által meg nem térített bizonyos nem orvosi költségek átvállalását elutasító határozatának jogellenességét;

Másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék rendelje el az eljárási szabályzat 75. cikkének megfelelően szakértő kirendelését a rokkantságból eredő fogyatékosság mértékének megállapítására;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/27


2015. március 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-39/15. sz. ügy)

(2015/C 178/29)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságainak az Unió nyugdíjrendszerébe való átvitelére vonatkozó azon javaslat megsemmisítése, amely a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének új, 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezéseit alkalmazza.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2014. október 15-i, a felperes Bizottságnál való szolgálatba lépése előtt szerzett nyugdíjjogosultságainak jóváírását megállapító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/27


2015. március 9–én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

(F-40/15. sz. ügy)

(2015/C 178/30)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: T. Bontinck és A. Guillerme ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2013. évi értékelő jelentésének megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2013. évi értékelő jelentését;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/28


2015. március 9-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra CEPOL

(F-41/15. sz. ügy)

(2015/C 178/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ és társai

Alperes: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Rendőrakadémai (CEPOL) azon határozatainak megsemmisítése, amelyek arra vezették a felpereseket, hogy lemondjanak a CEPOL-nál betöltött álláshelyükről, vagy pénzügyi veszteség mellett Londonból Budapestre költözzenek, és az ezzel okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a CEPOL 17/2014/DIR. sz., 2014. május 23-i határozatát, amely 2014. október 1-jétől a CEPOL-t Budapestre (Magyarország) helyezi át, és tájékoztatja a felpereseket, hogy „ezen rendekezés tiszteletben tartásának hiánya 2014. szeptember 30-i hatállyal való lemondásnak tekintendő”;

semmisítse meg, amennyiben szükséges, a CEPOL 2014. november 28-i azon határozatait is, amelyek elutasítják a felperesek által az említett határozattal szemben 2014. augusztus 8–21. között benyújtott panaszokat;

semmisítse meg, amennyiben szükséges, a CEPOL 2014. december 22-i azon határozatait is, amelyben az „elfogadta” két felperes lemondását;

rendelje el a felperesek vagyoni kárának megtérítését;

rendelje el a felperesek nem vagyoni kárának megtérítését;

a CEPOL-t kötelezze a felperesek részéről jelen eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/28


2015. március 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-42/15. sz. ügy)

(2015/C 178/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Salerno ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A 2014. májusi illetményelszámolás megsemmisítése annyiban, amennyiben az az EU tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló, 2014. április 16-i 423/2014 parlamenti és tanácsi rendeletet alkalmazza, amely maga jogellenes, mivel nem határoz meg korrekciós együtthatót a Luxembourgban dolgozó tisztviselőknek fizetett illetményekre, ahol a megélhetési költségek jelentősen magasabbak, mint Brüsszelben.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2014. májusi illetményét megállapító határozatot annyiban, amennyiben az nem alkalmaz korrekciós együtthatót;

az alperest kötelezze az eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére.


1.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/29


2015. március 13-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-43/15. sz. ügy)

(2015/C 178/33)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest ért munkahelyi balesetet követően csupán 2 %-os mértékű részleges állandó rokkantsági fokot állapít meg.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.