ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 80

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. március 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2015/C 080/01

Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

1

2015/C 080/02

Értesítés az (EU) 2015/375 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Szíriában kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

2

 

Európai Bizottság

2015/C 080/03

Euroátváltási árfolyamok

3

2015/C 080/04

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. június 5-i ülésén megfogalmazott véleménye a C.39226 (1) Lundbeck ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Cseh Köztársaság

4

2015/C 080/05

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. június 17-i ülésén megfogalmazott véleménye a C.39226 (2) Lundbeck ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Cseh Köztársaság

5

2015/C 080/06

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. június 19.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (AT.39226 – Lundbeck ügy) (az értesítés a C(2013) 3803. számú dokumentummal történt)

13

2015/C 080/08

Bizottsági javaslatok visszavonása

17


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 080/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

24

2015/C 080/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7553 – PAI/Lion Adventure) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

26

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 080/12

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján

27


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/1


Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2015/C 80/01)

A Tanács az alábbi információkat hozza a (KKBP) 2015/383 tanácsi végrehajtási határozattal (1) végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozat (2) I. mellékletében, valamint az (EU) 2015/375 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott 36/2012/EU tanácsi rendelet (4) II. mellékletében felsorolt személyek és szervezetek tudomására.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében és a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt személyek és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra, hogy kérvényezhetik a megfelelő tagállam(ok)nak a 36/2012/EU rendelet IIa. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 16. cikkével).

Az érintett személyek és szervezetek 2015. március 31-ig kérvényezhetik a Tanácsnál a jegyzékbe vételükről szóló döntés felülvizsgálatát. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Felhívjuk továbbá az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra, hogy a Tanács döntése ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 64., 2015.3.7., 41. o.

(2)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(3)  HL L 64., 2015.3.7., 10. o.

(4)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/2


Értesítés az (EU) 2015/375 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Szíriában kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2015/C 80/02)

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Az adatfeldolgozási művelet jogalapja az (EU) 2015/375 tanácsi végrehajtási rendelettel (2) végrehajtott 36/2012/EU tanácsi rendelet (3).

Az adatkezelési művelet adatkezelője az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága C. Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatfeldolgozással megbízott szolgálat pedig a C. Főigazgatóság 1C egysége. Elérhetőségük:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatfeldolgozási művelet célja az (EU) 2015/375 végrehajtási rendelettel végrehajtott 36/2012/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbevételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a helyesbítésre irányuló, illetve a kifogást tartalmazó kérelmek a 2004/644/EK tanácsi határozat (4) 5. szakaszával összhangban kerülnek megválaszolásra.

A személyes adatokat az érintettnek a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, vagy a bírósági eljárások időtartama alatt tárolják, amennyiben azok elkezdődtek.

Az érintettek a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 64., 2015.3.7., 10. o.

(3)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(4)  HL L 296., 2004.9.21., 16. o.


Európai Bizottság

7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/3


Euroátváltási árfolyamok (1)

2015. március 6.

(2015/C 80/03)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,0963

JPY

Japán yen

131,48

DKK

Dán korona

7,4514

GBP

Angol font

0,72200

SEK

Svéd korona

9,1893

CHF

Svájci frank

1,0700

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

8,5420

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,297

HUF

Magyar forint

303,78

PLN

Lengyel zloty

4,1178

RON

Román lej

4,4410

TRY

Török líra

2,8275

AUD

Ausztrál dollár

1,3990

CAD

Kanadai dollár

1,3666

HKD

Hongkongi dollár

8,5055

NZD

Új-zélandi dollár

1,4627

SGD

Szingapúri dollár

1,5004

KRW

Dél-Koreai won

1 203,83

ZAR

Dél-Afrikai rand

12,9134

CNY

Kínai renminbi

6,8651

HRK

Horvát kuna

7,6205

IDR

Indonéz rúpia

14 182,39

MYR

Maláj ringgit

3,9923

PHP

Fülöp-szigeteki peso

48,282

RUB

Orosz rubel

65,2170

THB

Thaiföldi baht

35,531

BRL

Brazil real

3,2949

MXN

Mexikói peso

16,6451

INR

Indiai rúpia

68,4064


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/4


A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. június 5-i ülésén megfogalmazott véleménye a C.39226 (1) Lundbeck ügyre vonatkozó határozattervezetről

Előadó: Cseh Köztársaság

(2015/C 80/04)

1.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy az egyes felek az EUMSZ 101. cikke, valamint az EGT-megállapodás 53. cikke értelmében vett, a verseny korlátozására irányuló megállapodásokat kötöttek.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy az alábbi megállapodások, valamint a magállapodások meghosszabbításai a vonatkozó időkeret tekintetében egységes és folytatólagos jogsértésnek minősültek:

a Merck megállapodása a Lundbeckkel,

az Arrow megállapodása a Lundbeckkel,

az Alpharma megállapodása a Lundbeckkel, valamint

a Ranbaxy megállapodása a Lundbeckkel.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottság határozattervezetének azon következtetésével, hogy a címzettek közötti megállapodások alkalmasak voltak arra, hogy érzékelhető hatást gyakoroljanak az uniós tagállamok, illetve az EGT-megállapodás szerződő felei közötti kereskedelemre.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal, hogy az EUMSZ 101. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek.

5.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottság határozattervezetével a határozat valamennyi címzettje vonatkozásában, különös tekintettel az anyavállalatok felelősségére.

6.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottság értékelésével a jogsértések időtartamát illetően.

7.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/5


A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. június 17-i ülésén megfogalmazott véleménye a C.39226 (2) Lundbeck ügyre vonatkozó határozattervezetről

Előadó: Cseh Köztársaság

(2015/C 80/05)

1.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a határozattervezet címzettjeire bírságokat kell kiszabni.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a Lundbeckre kiszabott bírságok alapösszegeit illetően.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vizsgálat hosszú időtartamára való tekintettel helyénvaló a Lundbeck esetében az alapösszeg 10 %-os csökkentése. A kisebbség ezzel nem ért egyet.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a Lundbeckre kiszabott bírságok végső összegeit illetően. A kisebbség tartózkodik.

5.

A tanácsadó bizottság egyetért azzal a megközelítéssel, amely szerint a Bizottság a generikus vállalkozásokra kiszabott bírságok kiszámításakor az átruházott értéket vette alapul.

6.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vizsgálat hosszú időtartamára való tekintettel helyénvaló a 10 %-os csökkentés a generikus vállalkozások esetében. A kisebbség ezzel nem ért egyet.

7.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a generikus vállalkozásokra kiszabott bírságok végső összegeit illetően. A kisebbség tartózkodik.

8.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a szóban forgó ügy kapcsán benyújtott, fizetési képesség hiányára vonatkozó kérelem elutasítását illetően.

9.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/6


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

Lundbeck (AT.39226)

(2015/C 80/06)

I.   HÁTTÉR

1.

Az ügy a Lundbeck nevű gyógyszergyártó és négy generikus gyógyszergyártó között 2002-ben, a citalopram elnevezésű antidepresszáns gyártására és értékesítésére vonatkozó megállapodás kapcsán indult.

2.

A Bizottság a dán versenyhatóságtól kapott információk alapján 2003 októberében indította meg vizsgálatát. A gyógyszeripari verseny (2) kapcsán 2008. január és 2009. július között folytatott vizsgálat miatt az említett ügy vizsgálata félbeszakadt.

3.

A Bizottság 2010 januárjában eljárást indított a Lundbeck, 2012 júliusában pedig négy generikus gyártó ellen, és ez utóbbi időpontban elküldte az érintetteknek a kifogásközlést.

II.   ÍRÁSBELI ELJÁRÁS

1.   Kifogásközlés

4.

A Bizottság 2012. július 24-én kifogásközlést adott ki a Lundbeck, Alpharma, A.L. Industrier, Arrow, Resolution Chemicals, GUK, Merck és Ranbaxy gyógyszercégek ellen (3). A dokumentumban megfogalmazott előzetes álláspont szerint az eredeti gyártó és a generikus gyártó között létrejött megállapodás ún. pay-for-delay megállapodás (azaz célja, hogy késleltesse a generikus gyógyszer forgalomba hozatalát), és ezáltal az EUMSZ 101. cikkét, valamint az EGT-megállapodás 53. cikkét megsértő versenykorlátozásnak minősül.

2.   Betekintés az aktákba

5.

A Bizottság 2012 augusztusában DVD-n eljuttatta az aktát a feleknek.

6.

Az Alpharma 2012 szeptemberében, illetve más felek egy későbbi időpontban arra kérték a Bizottságot, hogy hozza nyilvánosságra a bizottsági akta ún. Matrix-dokumentumainak valamennyi szerkesztett részét. A kérelem teljesítése érdekében a Versenypolitikai Főigazgatóság felszólította a Matrix-dokumentumok gazdáját, a Lundbecket, hogy tegye azokat közzé. Az ezt követő nyilvánosságra hozatali folyamat több hónapot vett igénybe.

3.   Határidő a kifogásközlésre adott válaszokhoz

7.

A Versenypolitikai Főigazgatóság eredetileg 10 hetet adott az érintett feleknek arra, hogy választ adjanak a kifogásközlésre. Ezt a határidőt egy ízben, kb. 3 héttel hosszabbította meg. Az Alpharma ezek után további határidő-módosítást kért, amit azzal indokolt, hogy a kifogásközlésre adott válaszainak megfogalmazása előtt be szeretne tekinteni a Matrix-dokumentumokba. A Versenypolitikai Főigazgatóság ezért újabb, immár végleges határidőt tűzött ki. Tájékoztatta továbbá a feleket, hogy amennyiben a kérdéses dokumentumok csak a végső határidő lejárta után válnak nyilvánossá, úgy válaszaikat később kiegészíthetik. Az Alpharma, az Arrow, a GUK és a Merck azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a Bizottság a határidőt a Matrix-dokumentumok nyilvánosságra hozatala utánra tegye.

8.

Miután a Versenypolitikai Főigazgatóság ezt a kérelmet elutasította, a négy cég a határidő módosításának ügyével hozzám fordult. Azt állították, hogy ha az aktákba való teljes körű betekintés előtt kellene választ adniuk a kifogásközlésre, ezzel sérülne a védelemhez való joguk, mivel a Matrix-dokumentumok a védelemhez felhasználható, döntő fontosságú információkat tartalmaznak.

A határidő felfüggesztése

9.

A felek elvileg tényleg nem kötelesek válaszolni a kifogásközlésre, mielőtt teljes mértékben be tudnának tekinteni az aktába és mielőtt a további betekintésre irányuló kérések rendezése meg nem történt. Ezért a Versenypolitikai Főigazgatóság által kitűzött határidőt felfüggesztettem annak érdekében, hogy megvizsgálható legyen, mennyire fontosak a Matrix-dokumentumok a felek védelméhez, illetve el lehessen bírálni, hogy az eljárás hatékonysága érdekében és a Matrix-dokumentumoknak a felek védelemhez való jogainak fontossága fényében kivételesen elfogadható-e a Versenypolitikai Főigazgatóság azon elképzelése, hogy a felek a kifogásközlésre két ütemben adjanak választ (4).

10.

A további betekintésre irányuló kérelem 29 dokumentumra (IDs) vonatkozott, ami kb. 4 000 szerkesztett oldalt jelentett. A dokumentumok az Egyesült Királyságban kibontakozott Lagap-jogviták, valamint az egyéb európai országokban párhuzamosan zajló jogviták aktáinak részét képezik. A dokumentumok a Matrix nevű vállalat telephelyein, szabadalombitorlás kapcsán végzett vizsgálatok során megismert gyártási folyamatokkal kapcsolatosak. A szövegek egy egyesült királysági, egyezségre vonatkozó végzésen és más nemzeti szabadalmi bírák közzétételt tiltó vagy korlátozó végzésein alapulnak.

11.

Kezdeményezésemre a Versenypolitikai Főigazgatóság a Lundbeckkel és a Matrix-szal közösen menetrendet állított össze arról, hogy a többi fél mikor fér hozzá a kívánt Matrix-dokumentumokhoz. Ezt követően, röviddel 2012 vége előtt valamennyi egyesült királysági dokumentum hozzáférhetővé vált, 2013. január 31-ig pedig a párhuzamos jogvitákkal kapcsolatos dokumentumok is elérhetővé váltak.

A határidő meghosszabbítása

12.

2012. december 18-án úgy döntöttem, hogy a kifogásközlésre adott válaszok határidejét meghosszabbítom. A feleknek így lehetőségük nyílt azután leadni a válaszaikat, miután betekintettek az egyesült királysági jogvita valamennyi Matrix-dokumentumába, vagyis 2013. január 9–14. között, noha még azelőtt, hogy a párhuzamos jogvitákkal kapcsolatos dokumentumok hozzáférhetővé váltak.

13.

Döntésem meghozatalakor arra törekedtem, hogy egyaránt figyelembe vegyem a felek érdekérvényesítéséhez való jogát és azt, hogy a köz érdeke a hatékony ügyintézés. Az egyesült királysági jogvita Matrix-dokumentumai véleményem szerint hasznosak voltak a felek védelemhez való jogainak érvényesítéséhez, de nem voltak „döntő fontosságúak”, mint ahogyan azt néhányan állították. A párhuzamos jogvitával kapcsolatos Matrix-dokumentumok azonban kevés plusz információt jelentettek ahhoz képest, mint amit az egyesült királysági jogvita dokumentumai már tartalmaztak. Arra a következtetésre jutottam tehát, hogy a felek védelemhez való joga nem szenved csorbát, ha a kifogásközlésre adandó válaszok elküldése előtt lehetőségük nyílik betekinteni az egyesült királysági jogvita dokumentumaiba. Figyelembe vettem azt is, hogy a Versenypolitikai Főigazgatóság felajánlotta, hogy a Matrix-dokumentumokba való teljes körű betekintés után a felek kiegészíthetik válaszaikat. Mind a négy fél időben benyújtotta a válaszokat, és egyikük sem élt azzal a lehetőséggel, hogy azokat a Matrix-dokumentumok hozzáférhetővé tétele, azaz a határidő lejárta után kiegészítse.

14.

Minthogy semelyik fél sem keresett meg a Matrix-dokumentumok kapcsán, az ügyet lezártnak tekintem.

4.   A kifogásközlésre adott válaszokban felmerülő eljárásjogi kifogások

15.

Az Alpharma, az Arrow, a GUK, a Lundbeck és a Merck a kifogásközlésre adott válaszukban eljárásjogi kifogásokat fogalmaztak meg, amelyek kizárólag a Versenypolitikai Főigazgatóságra vonatkoztak. Az Alpharma, a GUK és a Merck úgy ítélte meg, hogy a védelemhez való joguk sérült, mivel a Bizottság vizsgálata túl hosszúra nyúlt (5). Szerintük az eljárás túl hosszú volt, és a Bizottságnak ebből le kell vonnia a megfelelő következtetéseket. A kifogás két részét a lentiekben elemzem.

16.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke kimondja, hogy az Európai Unió intézményeinek ésszerű határidőn belül kell intézniük az adminisztratív ügyeket. Azt, hogy egy ügyintézés hossza ésszerű-e, az egyes esetek sajátos körülményeinek vizsgálatával kell eldönteni, különös tekintettel a kontextusra, a Bizottság különböző eljárási szakaszaira, a feleknek az ügy során tanúsított magatartására és az ügy bonyolultságára (6).

17.

A rendelkezésemre álló információk alapján sem az ügy kontextusa, bonyolultsága vagy a kifogásközlésben említett különböző eljárási szakaszok megléte, sem pedig a felek magatartása nem igazolja az eljárás hosszát, amely a bizottsági vizsgálat megindításától a kifogásközlés elküldéséig 8 év és 9 hónap volt.

18.

Ha megállapításra kerül, hogy egy eljárás valóban aránytalanul hosszúra nyúlt, ez csupán azt eredményezi, hogy a Bizottság nem vethet ki bírságokat. Ehhez a feleknek be kell tudniuk bizonyítani, hogy a Bizottság mulasztása sértette vagy hátrányosan érintette a védelemhez való jogukat (7). A bizonyítási teher a felekre hárul, akiknek meggyőző bizonyítékokat kell szolgáltatniuk.

19.

Miután átnéztem a benyújtott dokumentumokat, arra a következtetésre jutottam, hogy a felek nem bizonyították be a jog által megkövetelt módon, hogy a vizsgálat szokatlanul hosszú volta ténylegesen megsértette a védelemhez való jogukat. Ki kell jelentenem – különösen az Alpharma részletes kifogásaira válaszul –, hogy elsősorban a felek hivatottak azt biztosítani, hogy sem az idő múlása, sem pedig a jogsértést feltételezetten elkövető vállalat eladása ne okozzon nekik nehézségeket vagy ne hozza őket olyan helyzetbe, hogy ne tudják benyújtani az összes lehetséges mentő bizonyítékot. Az ítélkezési gyakorlat értelmében a vállalkozások felelőssége, hogy könyveikben és archivált irataikban megfelelően vezessék nyilvántartásaikat. Ez lehetővé teszi, hogy tevékenységeikről részletes dokumentáció álljon rendelkezésükre, amely jogi vagy közigazgatási eljárások esetén felhasználható szükséges bizonyítékként. Ez a felelősség akkor is fennáll, ha az érintett vállalkozást jóval a vizsgálat kezdete előtt értékesítették (8). Ugyanígy, a vállalatoknak azt is kötelességük biztosítani, hogy a volt alkalmazottak adott esetben elérhetők legyenek. Úgy tűnik továbbá, hogy az Alpharma nem közölte az ítélkezési gyakorlat (9) által megkövetelt pontossággal azon mentő bizonyítékok jellegét és hatáskörét, amelyek az idő múlása miatt állítólag elvesztek.

20.

Véleményem szerint az, hogy a felek védelemhez való joga nem sérült, nem jelenti egyúttal azt is, hogy a vizsgálat hossza semmilyen következményekkel nem jár. Figyelembe véve a megfelelő ügyintézéshez való jogot, valamint az ítélkezési gyakorlatnak (10) megfelelően arra a következtetésre jutottam, hogy a közigazgatási eljárás első szakasza indokolatlanul hosszú volt. A bírság meghatározásánál ezt a tényt figyelembe kell venni

5.   Betekintés az egyéb felek válaszaiba

21.

A Versenypolitikai Főigazgatóság valamennyi fél számára hozzáférést biztosított a többi fél kifogásközlésre adott válaszainak nem bizalmas változatához. A feleknek lehetőségük volt írásbeli megjegyzést benyújtani a szóbeli meghallgatás előtt. Az Alpharma, a Lundbeck és a Ranbaxy a szóbeli meghallgatás előtt, az A.L. Industrier pedig utólagosan nyújtott be kiegészítő dokumentációt.

III.   SZÓBELI ELJÁRÁS

22.

Az eljárásban részt vevő valamennyi fél (kivéve a Resolution Chemicals-t) részt vett a szóbeli meghallgatáson, amely 2013. március 14. és 15. között zajlott.

IV.   A SZÓBELI MEGHALLGATÁST KÖVETŐ ELJÁRÁS

1.   Tényállást közlő levél

23.

A Bizottság 2013. április 12-én tényállást közlő levelet küldött az Alpharma, az Arrow, a GUK, a Lundbeck és a Ranbaxy vállalatoknak, illetve 2013. május 6-án a GUK volt anyavállalatának, a Mercknek, valamint az Alpharma volt anyavállalatának, az A.L. Industrier-nak.A feleknek 10 naptári napon belül kellett a levelet megválaszolniuk.

2.   A határidő meghosszabbítása

24.

A levél kézhezvétele után az Alpharma, az Arrow, a GUK és a Lundbeck a Versenypolitikai Főigazgatóságtól kérte a határidő meghosszabbítását, majd a kérelem elutasítása után hozzám fordult.

25.

A GUK azt szerette volna, hogy függesszem fel a tényállást közlő levélre adandó válasz határidejét addig, ameddig kifogásait el nem bírálom. A vállalat ugyanis azt állította, hogy a Bizottságnak kiegészítő kifogásközlést kellett volna közzétennie a tényállást közlő levélben foglalt néhány bizonyítékkal kapcsolatban, illetve új tényállást közlő levelet kellett volna közzétennie, amelyben egyértelműsíti az egyes bizonyítékok tervezett felhasználását (lásd a lenti IV. 4. részt).

26.

A megbízatás értelmében noha hatásköröm kiterjed a GUK és a többi fél által benyújtott kifogások felülvizsgálatára, dönteni semelyik ügyben nincs jogom. Ez azt jelenti, hogy a határidőt nem függeszthetem fel.

27.

Mind a négy fél kapott haladékot a tényállást közlő levél megválaszolására. A határidő a négy vállalat esetében más és más volt, tekintettel eltérő helyzetükre. Az összes fél határidőn belül benyújtotta válaszát.

3.   Betekintés az egyéb felek válaszaiba

28.

A Versenypolitikai Főigazgatóság valamennyi fél számára betekintést biztosított a többi fél tényállást közlő levélre adott válaszainak nem bizalmas változatába, amelyekhez a felek megjegyzéseket is fűzhettek. Csak a Lundbeck tett észrevételeket.

4.   A tényállást közlő levéllel kapcsolatos eljárásjogi kifogások

29.

Az Arrow, a GUK és a Lundbeck két eljárásjogi kifogást tett a tényállást közlő levéllel kapcsolatban. A Versenypolitikai Főigazgatóság a panaszokat elutasította. A felek ezek után azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy vizsgáljam felül a kifogásaikat.

Szükség van-e kiegészítő kifogásközlésre?

30.

Először is a tényállást közlő levél 62 pontja közül összesen tízzel kapcsolatban a három vállalat azzal érvelt, hogy a Bizottság által felvetett új bizonyíték és tervezett felhasználás nem csupán alátámasztja a kifogásközlésben szereplő kifogásokat, hanem – szerintük – a Bizottság általuk átfogalmazza a meglévő kifogásokat, újabbakat vet fel és megváltoztatja a kötelezettségszegés jellegét. A felek azt kérdezték, vajon az ilyen bizonyíték – ha a Bizottság támaszkodni kíván rá – továbbítható-e tényállást közlő levélben, illetve hogy nem kellene-e inkább kiegészítő kifogásközlést kibocsátani.

31.

Kiegészítő kifogásközlésre akkor van szükség, ha a Bizottság újabb kifogásokat vet fel vagy megváltoztatja a kifogások jellegét (11). Elegendő a tényállást közlő levél is akkor, ha csupán olyan új bizonyítékot ismertet, amelyet hasznosnak ítél meg a kifogásközlésben már szereplő kifogások alátámasztásához (12). Ez utóbbi levél teljes mértékben összeegyeztethető a védelemhez való joggal, különösen amikor a dokumentum a feleknek a közigazgatási eljárás során felhozott érveit (13) hivatott megdönteni.

32.

A tényállást közlő levél azon 10 pontjának elemzése során, amelyekkel kapcsolatban a felek kiegészítő kifogásközlés szükségességére hívták fel a figyelmet, nem találtam egyetlen olyan pontot sem, amely újabb kifogásokat vet fel, vagy megváltoztatja a meglévő kifogások jellegét. E pontok, csakúgy mint a tényállást közlő levél egyéb pontjai, jórészt a felek kifogásközlésre adott észrevételeire adott válaszul kerültek be a levélbe. A kiegészítő kifogásközlés iránti egyes igényeket feltehetően az új bizonyítékok szándékolt felhasználásával kapcsolatos elégtelen tájékoztatás váltotta ki (lásd alább). Új terhelő bizonyítékok feltüntetése mindendesetre nem teszi szükségessé kiegészítő kifogásközlés kibocsátását, még akkor sem, ha e bizonyítékok részben a korábbiaktól eltérő természetűek. Következésképpen álláspontom szerint a 10 panaszolt pont tényállást közlő levélbe történt beiktatása következtében nem sérült a felek védelemhez való joga.

Homályos tényállást közlő levél?

33.

Másodsorban a három fél a tényállást közlő levél 62 pontja közül 23 esetében azt állította, hogy azok homályosak, többértelműek vagy túlságosan sommásan fogalmaznak a tekintetben, hogy mire kívánja használni a Bizottság az új bizonyítékokat. E pontok részben átfedésben vannak azzal a 10 ponttal, amellyel kapcsolatban a felek felvetették a kiegészítő kifogásközlés kibocsátásának szükségességét.

34.

A felek különösen azzal érveltek, hogy nem világos a bizonyítékok és a kifogásközlésben említett kifogások közötti kapcsolat. Fenntartották azon állításukat, miszerint az egyértelműség vélt hiánya akadályozza őket a védekezésben.

35.

Annak érdekében, hogy a címzettek számára biztosítsa az új bizonyítékokkal kapcsolatos álláspontjuk eredményes kifejtését, a tényállást közlő levélben idézni kell a kifogásközlés azon bekezdését, amelyre az új bizonyíték vonatkozik, és meg kell magyarázni azt, hogyan kapcsolódik az új bizonyíték a már közölt kifogásokhoz (14).

36.

Miközben egyetértek azzal, hogy néhány esetben a Bizottság pontosabb tájékoztatást adhatott volna arról, hogy mire kívánja használni az új bizonyítékokat, úgy vélem, hogy a felek védelemhez való joga nem sérült.

37.

Először is a tényállást közlő levél egyetlen eset kivételével minden egyes új bizonyíték esetében utal a kifogásközlés valamely bekezdésére vagy szakaszára, és említést tesz arról, hogyan kívánja felhasználni a Bizottság a bizonyítékot.

38.

Másodsorban azon egyetlen esetben, amikor a tényállást közlő levél nem utal a kifogásközlés meghatározott bekezdésére, valamint azokban az esetekben, amikor a tényállást közlő levél állítólag nem egyértelmű az új bizonyítékok szándékolt felhasználása tekintetében, mind a tényállást közlő levél, mind a kifogásközlés tartalmából logikusan kikövetkeztethető az új bizonyíték valamely konkrét kifogáshoz fűződő kapcsolata (15).

39.

Megerősítik ezt a következtetést a felek tényállást közlő levélre adott válaszai. Ezek azt mutatják, hogy a felek mind a 23 pont esetében képesek voltak megérteni, vagy legalábbis logikusan kikövetkeztetni, hogy milyen jelentőséggel bírnak az új bizonyítékok az ellenük emelt kifogások tekintetében. E vonatkozásban megjegyzem, hogy ahol valamely fél nem válaszolt egy állítólagosan homályos pontra, ott ugyanezt a pontot legalább egy másik fél tárgyalta, és e másik fél helyesen azonosította az új bizonyíték és a hivatkozott kifogás közötti kapcsolatot.

40.

Abban az egy esetben, amikor az egyik fél másik kifogásra hivatkozva válaszol, mint egy másik fél, ennek minden bizonnyal nem a tényállást közlő levél vélt homályosságában keresendő az oka.

41.

Következésképpen úgy vélem, hogy a tényállást közlő levél vitatott pontjai nem érintették a felek védelemhez való jogának hatékony gyakorlását, és a feltételezett hiányosság nem befolyásolta az eljárás kimenetelét.

5.   A tényeket közlő levéllel kapcsolatos egyéb eljárásjogi kifogások

Lundbeck

42.

2013. május 22-én, körülbelül egy hónappal a tényállást közlő levélre adott válaszának benyújtását követően a Lundbeck újabb beadvánnyal fordult hozzám, melyben azt állította, hogy a tényállást közlő levél aláásta a Lundbeck tisztességes eljáráshoz és védelemhez való jogát. A beadványban a Lundbeck újra előadta a fent már tárgyalt kérdések legtöbbjét, valamint két új kifogást is felvetett (16).

43.

Először is a Lundbeck állítása szerint a Bizottság nem tett eleget a részrehajlástól mentes és objektív eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségének. Az okfejtés szerint a Bizottság nem vette figyelembe a Lundbeck és a generikus gyógyszergyártók álláspontját megerősítő bizonyítékokat, ugyanakkor minden további nélkül elfogadta a saját álláspontját akárcsak érintőlegesen alátámasztó bizonyítékokat. A Lundbeck állítása szerint a tényállást közlő levél újra nyilvánvalóvá tette, hogy a Bizottság nem volt képes az ügyben feltárt bizonyítékokat pontos, objektív és torzításmentes módon mérlegelni, nem vette figyelembe a releváns bizonyítékok teljes tárházát, köztük a Lundbeck észrevételeit sem, és nem zárta ki a vitatott vagy más szempontból elégtelen bizonyítékokat.

44.

A Lundbeck okfejtésének alapos elemzését követően, és anélkül, hogy az abban felvetett szubsztantív kérdések érdeméről előzetesen nyilatkoznék, a fél vélelmét alaptalannak találom. A megfelelő ügyintézéshez való jog magában foglalja az egyedi ügy minden releváns aspektusának alapos és részrehajlásmentes vizsgálatára vonatkozó kötelezettséget (17). Az azonban, hogy a Bizottság adott esetben nem követi valamely fél érvelését, még nem tanúskodik részrehajlásról. Sőt, a vonatkozó bizonyítékok következetesen eltérő értelmezése sem jelez részrehajlást. Ezenfelül a tényállást közlő levél pusztán új tényeket ad elő az ügyben. Nem tárgyalja az érveket, és nem értékeli a felek által a kifogásközlésre válaszul előterjesztett új bizonyítékokat. Erre a teljes körű indokolással ellátott végleges határozatban kell sort keríteni. Ezen az alapon tehát helytelen lenne a Bizottság eljárásának objektivitását és részrehajlásmentességét elbírálni. Mindazonáltal a Lundbeck álláspontját még a kifogásközlésnek és a Bizottság szóbeli meghallgatás során tett nyilatkozatainak figyelembevételével sem tartom indokoltnak.

45.

Másodsorban a Lundbeck azt állította, hogy sérült az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke (3) bekezdésének d) pontja, mivel a tényállást közlő levél egyetlen olyan harmadik féltől származó információkra támaszkodik, amely nem volt részese az eljárásnak, és a Lundbeck számára nem biztosították annak lehetőségét, hogy ellenőrizze e harmadik felet és állításainak hitelét.

46.

Ezt az állítást ugyancsak megalapozatlannak találom. A közigazgatási eljárás során a Bizottság nem köteles a felek számára biztosítani annak lehetőségét, hogy harmadik felek Bizottság felé tett nyilatkozatait ellenőrizzék. A felek védelemhez való joga biztosíttatik azáltal, hogy a Bizottság által felhasznált nyilatkozatok szerepelnek az ügyhöz tartozó iratokban, azok hozzáférhetők, és az ügyet lezáró határozatot követően az uniós bíróság előtt megtámadhatók (18). Így történt ebben az ügyben is. A Lundbeck a szóbeli meghallgatás előtt hozzáférhetett a kérdéses nyilatkozathoz, és véleményezhette azt.

47.

Meg kell továbbá jegyezni, hogy a Lundbeck az eljárás igen kései szakaszában vetette fel ezt a kérdést. Amennyiben a Lundbeck védekezése szempontjából relevánsnak találta a harmadik személynek a közigazgatási eljárásban történő meghallgatását, javasolhatta volna a Bizottságnak, hogy hívja meg a harmadik felet a szóbeli meghallgatásra, vagy szervezzen háromoldalú találkozót a legjobb gyakorlatokat összefoglaló dokumentumnak megfelelően (19). A rendelkezésemre álló információk szerint a Lundbeck nem tett ilyen irányú javaslatot.

48.

Ennek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a Lundbeck védelemhez való joga nem sérült.

Alpharma

49.

2013. június 3-án, a tényállást közlő levélre adott válaszát követően öt héttel levelet kaptam az Alpharmától, amelyben a feladó három fő kérdést vetett fel (20).

50.

Először is az Alpharma azt állította, valószínű, hogy a Bizottság legalább három tekintetben – nevezetesen a pontenciális verseny, az átadott érték és a jogi és gazdasági kontextus tekintetében – jelentősen módosítani fogja a végleges határozatban az Alpharmára vonatkozó megállapításokat. Az Alpharma kérte a Bizottságtól, hogy biztosítson számára lehetőséget arra, hogy a végleges határozat elfogadása előtt észrevételeket fűzzön a módosított megállapításokhoz.

51.

Az Alpharma állításai és az általa idézett három példa fényében alaposan elemeztem a határozattervezetet. Nem találtam jelét annak, hogy a határozattervezet módosítaná a kifogásokat, vagy olyan új bizonyítékokat tárna elő, amelyekkel kapcsolatban a fél nem fejthette ki álláspontját akár a kifogásközlés, akár a tényállást közlő levél kézhezvételét követően. Az a tény, hogy a Versenypolitikai Főigazgatóság elutasította az Alpharma kérését, ezért nem jelenti a fél meghallgatáshoz való jogának megsértését.

52.

Másodsorban az Alpharma azt állítja, hogy a kifogásközlés az Alpharmára vonatkozóan öt előzetes megállapítás – nevezetesen a jogi és gazdasági kontextus, a fizetés és a belépés korlátozása közötti kapcsolat, az átadott érték összege, a pontenciális verseny és a megállapodás hatálya – tekintetében a továbbiakban nem helytálló. Az Alpharma szerint a kifogásközlés olyan, ezen öt megállapításra vonatkozó feltételezett tényeken alapul, amelyek a későbbiekben valótlannak bizonyultak. Az Alpharma szerint e hiányosságokat a tényállást közlő levél sem orvosolta. Sőt mi több, a levél olyan új tényeket vezet be, amelyek ellentmondanak a kifogásközlésben megállapított tényekkel. A tények és feltételezések e zavarbaejtő és egymásnak ellentmondó sokaságával szembesülve az Alpharma úgy véli, hogy a Bizottság nem tárta elő, mely tényeket tekinti helytállóaknak, és ezzel megnehezítette annak megértését, mely bizonyítékokra kíván támaszkodni, és mivel vádolja az Alpharmát. A társaság úgy véli, hogy ilyen körülmények között lehetetlen megfelelően védekeznie. Ezen az alapon az Alpharma felkért arra, tegyek javaslatot a Bizottságnak kiegészítő kifogásközlés kibocsátására, vagy arra, hogy még a végleges határozat elfogatása előtt tisztázza, pontosan milyen kifogásokkal él az Alpharmával szemben, és e kifogásokat mely tények támasztják alá.

53.

Ezt az eljárási kérdést is alapos elemzésnek vetettem alá, figyelmen kívül hagyva az Alpharma beadványában előadott szubsztantív megfontolásokat. Mindazontáltal meg kell állapítanom, hogy a kérelem nem megalapozott.

54.

Azzal a kérdéssel kapcsolatosan, hogy a Bizottság mely tényeket tekinti helytállónak, a fél már kapott választ. Miután ugyanezt a problémát jelezte a Versenypolitikai Főigazgatóság felé, az Alpharma azt a választ kapta, hogy a Bizottság szerint a tényállást közlő levél által tartalmazott új tények helytállóak. Meg kell említeni e tekintetben, hogy a tényállást közlő levélben az Alpharmával kapcsolatban feltüntetett új tények nagy többségét maga az Alpharma bocsátotta rendelkezésre a kifogásközlés kibocsátását követően, jóllehet a Versenypolitikai Főigazgatóság már 2011 márciusában kérte ezen információk benyújtását.

55.

A fél által kézhez kapott tényállást közlő levél továbbá minden egyes új tény esetében feltünteti, hogy az a kifogásközlés mely részével kapcsolatos, és hogyan kapcsolódik az adott kifogáshoz. Az Alpharmának tehát lehetősége volt arra, hogy észrevételezze az új bizonyítékokat és azok kapcsolatát a kifogásokkal. Ellentétben az Alpharma véleményével a Bizottság nem köteles feltüntetni sem a tényállást közlő levélben, sem a kiegészítő kifogásközlésben azt, hogy a kifogásközlésben eredetileg szerepeltetett tények közül a későbbiekben felmerült bizonyítékok tükrében melyeket tekinti immár valótlanoknak. Arra sem köteles a Bizottság, hogy az új tényeket jogi értékelés tárgyává tegye. Amint fent már említettük, a Bizottság csak abban az esetben köteles kiegészítő kifogásközlést kibocsátani, ha módosítani kívánja a meglévő kifogásokat. Következésképpen álláspontom szerint az Alpharma védelemhez való joga nem sérült.

56.

Végül az Alpharma által feltételezettekkel szemben a meghallgatási tisztviselőt megbízatása nem jogosítja fel arra, hogy valamely fél érdekében hivatalosan javasolja a Bizottságnak egyes kifogások pontosítását vagy ezen kifogásokat alátámasztó bizonyos tények általa adott értelmezését.

57.

Harmadsorban, jóllehet mindössze egyetlen pont tekintetében, az Alpharma azt is állította, hogy a tényállást közlő levél nem magyarázza meg megfelelően, mire kívánja felhasználni a Bizottság az új tényeket. Ennek kapcsán utalok az eljárásban részes egyéb felek hasonló állításai vonatkozásában elvégzett elemzésemre (lásd fent a IV.4. szakaszban), és megállapítom, hogy a fél védelemhez való joga nem sérült. Az Alpharma tényállást közlő levélre adott válasza mindenesetre arról tanúskodik, hogy a fél megértette a tényállást közlő levélben foglaltakat.

58.

Az Alpharma végül felhívta a figyelmet a közigazgatási eljárás rendkívüli hosszúságára. Ennek kapcsán ugyancsak a utalok a hasonló állításokra vonatkozó, a II.4. szakasz alatt található elemzésemre.

V.   A HATÁROZATTERVEZET

59.

Véleményem szerint a határozattervezet csak olyan kifogásokat tartalmaz, amelyek tekintetében a felek kifejthették álláspontjukat.

60.

Összességében megállapítom, hogy valamennyi fél hatékonyan gyakorolhatta eljárási jogait ebben az ügyben.

Brüsszel, 2013. június 17.

Michael ALBERS


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i európai bizottsági elnöki határozat 16. és 17. cikkével összhangban (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.). (a továbbiakban: 2011/695/EU határozat).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/

(3)  H. Lundbeck A/S és Lundbeck Limited, Xellia Pharmaceuticals ApS és Alpharma LLC (új nevén Zoetis Products LLC) („Alpharma”), A.L. Industrier AS, Arrow Generics Limited és Arrow Group ApS (a továbbiakban: Arrow), Resolution Chemicals Limited, Generics [UK] Limited, Merck KGaA, és Ranbaxy (UK) Limited és Ranbaxy Laboratories Limited (a továbbiakban: Ranbaxy).

(4)  Úgy gondolom, ez a helyzet hasonlít a 2011/695/EU határozat (15) preambulumbekezdésében ismertetett helyzethez, ami igazolja a felfüggesztés elrendelését.

(5)  Az Alpharma 2013. június 3-i, hozzám intézett levelében szintén felvetette ezt a problémát.

(6)  Lásd a T-228/97. sz. Irish Sugar kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([1999] EBHT II-02969. o.) 278. pontját.

(7)  Lásd a T-99/04. sz. AC-Treuhand AG kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2008] EBHT II-1501. o.) 58. pontját.

(8)  Lásd a T-587/08. sz. Fresh del Monte Produce Inc. kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2013] közzétételre vár) 698. és 684. pontját.

(9)  Lásd a C-105/04 P. sz. Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2006] EBHT I 08725. o.) 56–60. pontját.

(10)  Lásd a T-240/07. sz. Heineken Nederland BV és Heineken NV kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2011] EBHT II-03355. o.) 290. és 291. pontját.

(11)  Lásd a T-111/08. sz. MasterCard Inc. és mások kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2012] közzétételre vár) 268. pontját.

(12)  Lásd a T-23/99. sz. LR AF 1998 A/S, volt Løgstør Rør A/S kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2002] EBHT II-1705. o.) 190. és 193. pontját. Lásd még a T-236/01, T-239/01, T-244/01 to T-246/01, T-251/01 és T-252/01. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet ([2004] EBHT II-1181. o.) 45. pontját, valamint a T-340/03. sz. France Télécom SA kontra Bizottság ügyben hozott ítélet ([2007] EBHT II-107. o.) 30. pontját.

(13)  MasterCard Inc. és mások kontra Bizottság, lásd fent, 273. bekezdés.

(14)  Lásd a fent hivatkozott LR AF 1998 A/S ügyben hozott ítélet 191. pontját. Lásd továbbá a T-353/06. sz. Vermeer Infrastructuur BV kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (2012) 182. pontját (közzétételre vár).

(15)  Ez a helyzet – azaz amikor a tényállást közlő levél és a kifogásközlés közötti kapcsolat nem érthető könnyen – nézetem szerint hasonló ahhoz a helyzethez, amellyel a Bíróság a T-11/89 Shell kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 56. és 62. pontjában (EBHT 1992., 11-757. o.) szembesült. Lásd még a T-191/98. és T-212/98–T-214/98. sz., Atlantic Container Line AB és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet (EBHT 2003., II-03275. o.) 162. pontját, valamint a T-13/89 ICI kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 1992., II-1021. o.) 35. pontját. Következésképpen az utóbbi helyzetben alkalmazott teszt itt is megfelelőnek látszik.

(16)  Tekintve, hogy a Lundbeck az eljárás igen kései szakaszában intézte hozzám részletes panaszát, a panaszban felvetett kérdéseket csak összefoglalóan tudom tárgyalni.

(17)  Lásd a T-31/99. sz. Asea Brown Boveri kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 2002., II-1881. o.) 99. pontját.

(18)  Lásd a T-439/07. sz. Coats Holdings Ltd. kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (2012, közzétételre vár) 174. és 175. pontját.

(19)  A Bizottság közleménye az EUMSZ 101. és 102. cikkével kapcsolatos eljárások lefolytatására vonatkozó legjobb gyakorlatokról (HL C 308., 2011.10.20., 6. o.), 68. és 69. pont.

(20)  Tekintve, hogy az Alpharma az eljárás igen kései szakaszában intézte hozzám számos kérdésre kiterjedő, átfogó és rendkívül részletes panaszát, a panaszban felvetett kérdéseket csak összefoglalóan tudom tárgyalni.


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/13


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2013. június 19.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról

(AT.39226 – Lundbeck ügy)

(az értesítés a C(2013) 3803. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2015/C 80/07)

A Bizottság 2013. június 19-én határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét

1.   BEVEZETÉS

(1)

E határozat a Lundbeck, dániai originális gyógyszergyártó vállalkozás, valamint négy generikus gyógyszergyártó vállalkozás között 2002-ben és 2003-ban érvényben lévő hat megállapodást érintett. A határozattal érintett generikus gyógyszergyártó vállalkozások:

—   Merck KGaA (Generics [UK]): a Lundbeckkel két megállapodása volt, melyek közül egy az Egyesült Királyságra (2002. január 24-től2003. november 1-jéig), egy pedig az Egyesült Királyság kivételével az EGT-re (2002. október 22-től2003. október 22-ig) vonatkozott,

—   Arrow: a Lundbeckkel két megállapodása volt, melyek közül egy az Egyesült Királyságra (2002. január 24-től2003. október 20-ig), egy pedig Dániára (2002. június 3-tól2003. április 1-jéig) vonatkozott,

—   Alpharma: a Lundbeckkel az EGT-re vonatkozóan egy megállapodása volt (2002. február 22-től2003. június 30-ig), valamint

—   Ranbaxy: a Lundbeckkel egy megállapodása volt az EGT-re vonatkozóan (2002. június 16-tól2003. december 31-ig).

Határozatában a Bizottság négy jogsértést állapított meg a Lundbeck és az egyes érintett generikus vállalkozások között létrejött megállapodások kapcsán.

(2)

A jogsértésekkel érintett termék az antidepresszáns hatású citaloprám volt – akár hatóanyag, akár gyógyszer formájában.

(3)

A megállapodások létrejöttekor a Lundbeck citaloprámvegyületre, illetve két originális gyártási eljárásra vonatkozó szabadalmi oltalmai és adatvédelme már megszűnt. A Lundbeck továbbra is számos eljárási szabadalommal rendelkezett, melyek jóvoltából a citaloprám bizonyos – de nem összes – új gyártási módjai tekintetében kizárólagos jog illette meg, amennyiben megállapítható volt, hogy a szóban forgó szabadalmak érvényesek és azokat megsértették. Az originális gyártási eljárásokat vagy a Lundbeck érvényes szabadalmi oltalmával nem védett gyártási eljárást alkalmazó vállalkozások – elvben – azonban szabadon megjelenhettek generikus citaloprámmal az EGT-piacokon, feltéve, hogy a termék, illetve annak gyártási eljárása megfelelt az adott időpontban érvényes EGT-beli szabályozási követelményeknek.

(4)

A megállapodások egy legalábbis potenciális szabadalmi vitával (2) összefüggésben jöttek létre, mely a Lundbeck és az érintett generikus vállalkozás között a hatóanyag vagy gyógyszer citaloprám generikus vállalkozás általi, a megállapodás hatálya alá tartozó földrajzi területen történő (tervezett) forgalmazására vonatkozott. Az érintett megállapodások létrejöttét megelőzően a Lundbeck rendszeresen kifogásolta egy vagy több eljárási szabadalmának megsértését, míg az érintett generikus vállalkozások a szóban forgó szabadalom, illetve szabadalmak tekintetében általában a jogsértés hiányára, vagy a Lundbeck által említett szabadalom, illetve szabadalmak érvénytelenségére hivatkoztak. A megállapodások még azelőtt létrejöttek, hogy ezen kérdésekben bírósági – akár ideiglenes intézkedések formájában – határozat született volna az érintett felek tekintetében, és egy (a Lundbecknek az Alpharmával megkötött EGT-re vonatkozó megállapodásának) kivételével valamennyi megállapodást még a peres eljárások kezdete előtt megkötötték.

(5)

A szabadalmi viták rendezése a magánjellegű viták áthidalásának – elvben – általánosan elfogadott törvényes módja. A rendezések jóvoltából a bíróságok vagy az illetékes közigazgatási szervek, mint például a szabadalmi hivatalok egyúttal időt és energiát takaríthatnak meg, és így azok a köz érdekét szolgálhatják.

(6)

Az uniós versenyjog szempontjából az bír jelentőséggel, hogy a megállapodások keretében a Lundbeck értéket ruházott át potenciális vagy tényleges generikus versenytársra, ami ez utóbbi fél azon vállalásához fűződött, hogy a megállapodás időtartama alatt nem forgalmaz generikus citaloprámot az érintett földrajzi területen. A Lundbeck által átruházott érték esetében figyelembe vették az árbevételt, illetve a profitot, amelyet a generikus vállalkozás a sikeres piacra lépéstől várt. A kérdéses megállapodásokkal nem rendeztek egyetlen szabadalmi vitát sem, mindössze későbbre halasztották a generikus piacra történő esetleges belépés kapcsán felmerülő kérdéseket. Megállapítást nyert továbbá, hogy a megállapodások keretében a Lundbeck nem vállalat kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy tartózkodik a jogsértési eljárásoktól, amennyiben a generikus vállalkozás a megállapodás lejártát követően generikus citaloprámmal belépne a piacra. Végezetül, a Lundbeck számára a szóban forgó megállapodások olyan kedvező helyzetet teremtettek, amelyet nem érhetett volna el abban az esetben, ha eljárási szabadalmainak érvényt szerez a nemzeti bíróságok előtt: a kérdéses megállapodások alapján az érintett generikus vállalat nem értékesíthetett generikus citaloprámot, függetlenül attól, hogy annak előállításával megsértette-e vagy sem a Lundbeck eljárási szabadalmait.

2.   AZ ELJÁRÁS

(7)

A Bizottság 2003 októberében a dán versenyhivatal tájékoztatása alapján szerzett tudomást a szóban forgó megállapodásokról. 2003 decembere és 2005 októbere között a Bizottság további információkat gyűjtött. 2005 októberében a Bizottság helyszíni vizsgálatokat végzett – többek között a H. Lundbeck A/S-nél – az 1/2003/EK rendelet 20. cikkének (4) bekezdése szerint. 2006-ban a Bizottság több féltől is információkat kért be. Az ezekre a megkeresésekre adott válaszokat 2007 folyamán vizsgálták meg.

(8)

2008 januárjában a Bizottság úgy határozott, hogy az 1/2003/EK rendelet 17. cikke alapján széles körű ágazati vizsgálatot indít a gyógyszeripar területén. Az ágazati vizsgálatról szóló zárójelentést 2009. július 8-án tették közzé.

(9)

2009 decemberében a Bizottság további vizsgálatokat végzett. 2010. január 7-én a Bizottság megindította a Lundbeckkel szembeni hivatalos eljárásokat. 2010-ben, illetve 2011 első felében – a jelenlegi határozat elkészítésével párhuzamosan – a Bizottság több alkalommal is tájékoztatási kéréssel fordult a Lundbeckhez, azon generikus vállatokhoz, amelyekkel a szóban forgó megállapodások létrejöttek, illetve ezen vállalatok anyavállalataihoz és harmadik felekhez is. 2012. július 24-én a Bizottság megindította a Lundbeckkel az érintett megállapodásokat megkötő generikus vállalatokkal szembeni vizsgálatokat, valamint kifogásközlést juttatott el a Lundbeckhez és a szóban forgó generikus vállalatokhoz.

(10)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. június 5-én és 2013. június 17-én kedvező véleményeket adott a határozattervezetről. A meghallgatási tisztviselő 2013. június 17-én ismertette zárójelentését.

3.   A BIZOTTSÁGI JOGI ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

(11)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján a Bizottság megállapította határozatában, hogy a szabadalmi megállapodások – bármely más megállapodáshoz hasonlóan – az uniós versenyjog hatálya alá tartoznak.

(12)

Még ha a szabadalmi megállapodásba foglalt korlátozások nem is lépnek túl a szabadalom hatályán, bizonyos körülmények fennállása esetén előfordulhat, hogy a megállapodást a versenyjoggal ellentétesnek kell tekinteni.

(13)

Annak megállapítására, hogy a határozat tárgyát képező egyes megállapodások jellegük alapján alkalmasak-e a verseny korlátozására, a Bizottság megvizsgálta az egyes megállapodások esetében fennálló helyzet sajátos körülményeit, azt tisztázandó, hogy:

a generikus és az originális vállalkozás legalább potenciálisan egymás versenytársai voltak-e,

a generikus vállalkozás a megállapodás szerint kötelezettséget vállalt-e arra, hogy a megállapodás időtartama alatt korlátozza arra irányuló független törekvéseit, hogy generikus termékkel belépjen az EGT egy vagy több piacára, valamint

a megállapodáshoz kapcsolódott-e az originális vállalkozástól származó olyan értékátruházás, amely miatt a generikus vállalkozás számára jóval kisebb vonzerővel bírt, hogy önállóan törekedjen arra, hogy generikus termékkel belépjen egy vagy több EGT-piacra.

A bizottsági értékelés figyelembe vette a megállapodás létrejöttéhez vezető gazdasági tényezőket és jogi hátteret, a megállapodás tényleges tartalmát és céljait, valamint az egyes felek szubjektív, az ügy tényállásával alátámasztott szándékait.

(14)

A jelenlegi ügy kapcsán más fontos tényezőket is számításba vettek, nevezetesen: hogy a Lundbeck által átruházott érték esetében tekintettel voltak az árbevételre, illetve a profitra, amelyet a generikus vállalkozás a sikeres piacra lépéstől várt; hogy a piacra lépésre vonatkozó korlátozásokat a Lundbeck nem érhette volna el eljárási szabadalmainak érvényre juttatásával, hiszen a generikus vállalkozásra háruló, megállapodás szerinti kötelezettségek túlmutatnak az eljárási szabadalmak jogosultját megillető jogokon; valamint hogy a megállapodással a Lundbeck nem vállalat kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy tartózkodik a jogsértési eljárásoktól, amennyiben a generikus vállalkozás a megállapodás lejártát követően generikus citaloprámmal belépne a piacra.

(15)

A Bizottság emellett megvizsgálta a felek azzal kapcsolatban felsorakoztatott érveit is, hogy a Szerződés 101. cikkének (3) bekezdése alapján fennállnak a megállapodásokat igazoló tényezők, de arra a megállapításra jutott, hogy nem teljesültek a hivatkozott rendelkezésben foglalt feltételek. A felek – például – a peres eljárások költségeinek elkerülése nyomán jelentkező, valamint a Lundbeck saját termékeinek két generikus vállalkozással létrejött forgalmazási megállapodásainak köszönhető kedvezőbb terjesztésével elért hatékonyságra hivatkoztak. Az állítólagos hatékonyságnövekedést a felek azonban nem igazolták kellőképpen és különösen nem bizonyították, hogy a generikus vállalkozásokra vonatkozó megállapodásbeli korlátozások szükségesek voltak a szóban forgó hatékonyságnövekedés érdekében. Emellett a felek azt sem bizonyították, hogy a hatékonyságnövekedés ellensúlyozta a fogyasztókat ért azon hátrányokat, melyek a megállapodások szerinti korlátozásokra vezethetők vissza.

(16)

A fenti elemzés alapján a Bizottság megállapította, hogy a határozat által érintett hat megállapodás céljukat tekintve versenykorlátozó, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkét, illetve az EGT-megállapodás 53. cikkét érintő négy elkülönülő jogsértésnek minősül.

4.   CÍMZETTEK

(17)

A Bizottság határozatának címzettjei az alábbi vállalatok voltak:

Lundbeck Limited

H. Lundbeck A/S

Generics [UK] Limited

Merck KGaA

Arrow Generics Limited

Arrow Group ApS

Resolution Chemicals Limited

Xellia Pharmaceuticals ApS

Zoetis Products LLC

A.L. Industrier AS

Ranbaxy (U.K) Limited

Ranbaxy Laboratories Limited.

5.   BÍRSÁGOK

(18)

A Bizottság összesen 93 766 000 EUR-t kitevő bírságot szabott ki a szóban forgó négy jogsértés miatt a Lundbeckre. A bírságok kiszámítására a bírságok megállapításáról szóló bizottsági iránymutatás (3) általános módszertanával összhangban került sor. Tekintettel arra, hogy a Lundbeck által elkövetett négy jogsértés egyazon termékre – a citaloprámra – vonatkozik, megközelítőleg ugyanazon földrajzi területekhez és időszakokhoz kapcsolódik, illetve azt elkerülendő, hogy több bírság egyidejű kiszabása esetleg aránytalan következményekhez vezessen, a Bizottság saját mérlegelési jogkörében úgy határozott, hogy olyan korrekciós tényezőt alkalmaz, amely az ügy sajátos körülményei között megfelelő elrettentő hatással bír.

(19)

A Bizottság összesen 52 239 000 EUR-t kitevő bírságot szabott ki az érintett négy generikus vállalkozásra (vagy azok jogutódjaira). Minthogy e vállalkozások vállalták, hogy az érintett földrajzi területen nem értékesítenek generikus citaloprámot, és ily módon egyáltalán nem, illetve csak igen korlátozott mértékben értékesítettek az érintett földrajzi területen, a Bizottság a bírságokról szóló iránymutatás 37. pontját alkalmazta. A Bizottság mindenekelőtt az egyes generikus vállalkozások számára megállapodás(ok) keretében átruházott értéket tartotta szem előtt az adott generikus vállalkozásra kiszabott bírság alapösszegei esetében.

(20)

A bírságösszegek tükrözik, hogy a bizottsági vizsgálat hosszú időt vett igénybe, és ez alapján valamennyi fél bírságcsökkentetésben részesült.

(21)

A négy jogsértés tekintetében kiszabott egyes bírságok a következők:

a Lundbeck és a Merck jogsértése esetében:

H. Lundbeck A/S: 19 893 000 EUR,

amelyből a Lundbeck Limiteddel egyetemlegesen: 5 306 000 EUR,

Merck KGaA: 21 411 000 EUR,

amelyből a Generics [UK] Limiteddel egyetemlegesen: 7 766 843 EUR,

a Lundbeck és az Arrow jogsértése esetében:

H. Lundbeck A/S: 12 951 000 EUR,

Arrow Group ApS: 9 975 000 EUR,

amelyből az Arrow Generics Limiteddel egyetemlegesen: 9 360 000 EUR,

amely utóbbi összeg esetében a Resolution Chemicals Limiteddel egyetemlegesen: 823 735 EUR,

a Lundbeck és az Alpharma jogsértése esetében:

H. Lundbeck A/S: 31 968 000 EUR,

Zoetis Products LLC és Xellia Pharmaceuticals ApS egyetemlegesen: 10 530 000 EUR,

amelyből az A.L. Industrier AS-szel egyetemlegesen: 43 216 EUR,

a Lundbeck és a Ranbaxy jogsértése esetében:

H. Lundbeck A/S: 28 954 000 EUR,

Ranbaxy Laboratories Limited és Ranbaxy (UK) Limited egyetemlegesen: 10 323 000 EUR.

(22)

A Bizottság kötelezte az érintett vállalkozásokat, hogy tartózkodjanak bármilyen azonos vagy hasonló célú vagy hatású cselekedettől vagy magatartástól.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  A határozatban alkalmazott „szabadalmi vita” kifejezés két vagy több fél között, adott szabadalomról kialakult vitára utal, és a vita egyik lehetséges szakaszaként magában foglalja a szabadalmi bíráskodás fogalmát is.

(3)  Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírság megállapításáról (HL C 210., 2006.9.1., 2. o.).


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/17


BIZOTTSÁGI JAVASLATOK VISSZAVONÁSA

(2015/C 80/08)

Visszavont javaslatok listája

Dokumentum

Intézményközi eljárás

Cím

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 165/94/EK és a 78/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1234/2007/EK rendeletnek a forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Javaslat: a Tanács rendelete a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 73/2009/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetéseknek a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mértékének rögzítéséről

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről

Költségvetés és emberi erőforrások

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más tiltott tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Javaslat: a Tanács rendelete a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Javaslat: a Tanács rendelete a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

Gazdasági és pénzügyek, adó- és vámügyek

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Javaslat: a Tanács irányelve tartózkodásihely-változtatás keretében a személygépkocsiknak egy másik tagállamba történő végleges behozatala vagy ideiglenesen a nyilvántartásba vétel államától eltérő tagállamban való használatának adóztatásáról

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Javaslat: a Tanács határozata az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom- kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló 77/271/Euratom határozat módosításáról

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Javaslat: a Tanács irányelve a személygépkocsikra vonatkozó adókról

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Javaslat: a Tanács irányelve az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az Európai Szén- és Acélközösség és a Török Köztársaság közötti, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott Vegyes Bizottságban képviselendő, a megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv II. mellékletét érintő, a 2007. évi Harmonizált Rendszer hatálybalépésére való tekintettel történő módosításra vonatkozó uniós álláspontról

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Javaslat: a Tanács határozata a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi szabályozásról szóló, 1998. február 25-i 1/98/EK–Törökország társulási tanácsi határozat 3. jegyzőkönyvének II. mellékletében foglalt, a nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében végzett megmunkálásokat vagy feldolgozásokat tartalmazó listát érintő, a 2007. évi Harmonizált Rendszer hatálybalépésére való tekintettel történő módosításra vonatkozó, a Társulási Tanácsban képviselendő uniós álláspontról

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott stabilizációs és társulási tanácson belül az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv módosításával összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Javaslat: a Tanács irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról

Foglalkoztatás, szociális ügyek, valamint munkavállalói készségek és mobilitás

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az Unió által a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszer- vagy kötelező munkáról szóló 1930. évi 29. számú egyezményének kiegészítésére vonatkozó ajánlással kapcsolatban képviselendő álláspont meghatározásáról

Környezetvédelem, tengerügyek és halászat

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Javaslat: a Tanács rendelete az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó többéves tervről

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Javaslat: a Tanács rendelete a Vizcayai-öbölben élő szardella állomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséről

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Skagerrak területén érvényes egyes technikai és ellenőrző intézkedésekről, valamint a 850/98/EK rendelet és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Javaslat: a Tanács határozata a Balti-tenger NOx-kibocsátásellenőrzési területté nyilvánítására vonatkozóan a HELCOM-ban és az IMO-ban képviselendő álláspont kialakításáról

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv, a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv, az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról

Európai szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006/1638/EK rendelet módosításáról

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az EU-Törökország Társulási Tanácsban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4. jegyzőkönyvének (a származási szabályokról) módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

Kül- és biztonságpolitika

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2013) 653

 

Ajánlás: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodásnak az Európai Atomenergia-közösség nevében a Bizottság által történő megkötésének jóváhagyásáról

Egészségügy és élelmiszer-biztonság

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a növényi szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról (a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog)

Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Javaslat: a Tanács határozata a tagállamoknak a fegyverkereskedelmi szerződésről szóló ENSZ-konferencián (New York, 2012. július 2–27.) az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos tárgyalások folytatása érdekében történő felhatalmazásáról

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Javaslat: a Tanács ajánlása az európai turizmus minőségi alapelveiről

Nemzetközi együttműködés és fejlesztés

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Javaslat: a Tanács határozata a 2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatjavaslat módosításáról

Intézményközi kapcsolatok

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő igazításáról

Jogérvényesülés, fogyasztópolitika és a nemek közötti esélyegyenlőség

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Javaslat: a Tanács rendelete az európai alapítvány (FE) statútumáról

Migráció, belügy és polgárság

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Javaslat: a Tanács rendelete a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról

Kutatás, tudomány és innováció

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az ITER projektre vonatkozó kiegészítő kutatási program (2014–2018) elfogadásáról

Kereskedelem

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

Közlekedés

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai vizek olajszennyezése miatti károk megtérítésére szolgáló alap létrehozásáról

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2008) 700

 

Javaslat: a Tanács határozata a dunai hajózás szabályozásáról szóló, 1948. augusztus 18-án kötött egyezményt (Belgrádi Egyezmény) módosító jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a légiközlekedés-védelmi díjakról

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Javaslat: A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről; és az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő kiegészítő megállapodás megkötéséről

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság közötti, európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásban az első átmeneti időszak lezárásával kapcsolatban meghatározott feltételeknek a Horvát Köztársaság részéről történő teljesítéséről

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Egységes szerkezetbe foglalás

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Javaslat: a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK irányelve […] a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról (kodifikált szöveg)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK rendelete […] a hulladékra vonatkozó statisztikákról (kodifikált szöveg)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (kodifikált szöveg)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról (kodifikált szöveg)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Javaslat: a Tanács (EURATOM) rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékének megállapításáról (átdolgozás)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált szöveg)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Javaslat: a Tanács rendelete a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (kodifikált szöveg)

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről (átdolgozás)


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/24


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 80/09)

1.

2015. február 26-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a The Blackstone Group L.P. (a továbbiakban: Blackstone, Egyesült Államok) és a Koala HoldCo, LLC (a TPG Global, LLC és a TPG Special Situations Partners, LLC kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban együttesen: TPG, Egyesült Államok)) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az Acenden Ltd. (a továbbiakban: Acenden, Egyesült Királyság) és az AMS Decisions Advisers LLP (a továbbiakban: AMS, Egyesült Királyság) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Blackstone esetében: globális alternatív vagyonkezelés és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások,

—   a TPG esetében: globális magánbefektetési társaság, amelynek magánbefektetési alapjai felvásárlások és vállalati szerkezetátalakítások révén különféle vállalkozásokba fektetnek be,

—   az Acenden esetében: jelzálog-kezelési és adminisztrációs szolgáltatások nyújtása jelzálog-hitelezők számára az Egyesült Királyságban és Írországban,

—   az AMS esetében: jelzálog-kezelési szolgáltatások nyújtása jelzálog-hitelezők számára az Egyesült Királyságban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/25


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 80/10)

1.

2015. március 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Mohawk Industries, Inc (a továbbiakban: Mohawk, Egyesült Államok) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az International Flooring Systems S.A (a továbbiakban: IFS, Luxemburg) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Mohawk Industries esetében: faalapú panelek, szigetelőanyagok, továbbá padlóburkoló termékek széles skálájának (szőnyegek, padlószőnyegek, parketták, laminált padlóburkolatok, kerámiacsempék és -járólapok, kövek és vinil padlóburkolatok) gyártásával és beszállításával foglalkozó, egyesült államokbeli székhelyű globális vállalkozás. Az EGT területén a Mohawk elsősorban 100 %-ban tulajdonolt leányvállalatán, az Unilin vállalkozáson keresztül folytatja tevékenységét,

—   az IFS esetében: vinil padlóburkolat, laminált padlóburkolat és faalapú panelek – különösen nyers vagy bevont, közepes sűrűségű rostlemez (MDF) – gyártásával és beszállításával foglalkozó, luxemburgi székhelyű vállalkozáscsoport.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/26


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7553 – PAI/Lion Adventure)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 80/11)

1.

2015. március 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a PAI Partners SAS (a továbbiakban: PAI, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás egyéb megállapodás útján teljes irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Lion Adventure Coöperatief U.A. (a továbbiakban: Lion Adventure, Hollandia) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a PAI esetében: magánkézben lévő magántőke-befektetési vállalkozás, amely számos, különböző üzletágakban tevékenykedő vállalkozásokat birtokló alapot kezel és lát el tanácsokkal,

a Lion Adventure esetében: „AS Adventure”, „Bever”, „Cotswold Outdoor”, illetve „North Face” nevű boltjai révén a szabadtéri sportfelszerelések, -ruházat és -cipők, valamint divatcikkek kiskereskedelme terén tevékeny Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.7553 – PAI/Lion Adventure hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni az Európai Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/27


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján

(2015/C 80/12)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem elleni felszólalásra.

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK (HKT) BEJEGYZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről  (2)

„TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING”

EK-szám: UK-TSG-007-0057-2008.11.5.

1.   A kérelmező csoportosulás neve és címe

Név:

UK Apples & Pears Ltd

Cím:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1732529781

Fax

+44 1732529781

E-mail:

info@englishapplesandpears.co.uk

Az UK Apples & Pears Ltd egy 1987-ben létrehozott termesztői szervezet. Jelenleg az Egyesült Királyságban működő árualma- és árukörte-termesztők 73 %-át teszi ki, és aktívan részt vesz az EU által finanszírozott azon programokban, amelyek a friss és feldolgozott alma nagyobb mértékű felhasználását kívánják ösztönözni a friss áruk piacán, valamint a feldolgozóipar, a vendéglátóipar és az élelmiszerellátás területén.

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Egyesült Királyság

3.   Termékleírás

3.1.   Bejegyzendő elnevezés(ek) (a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. október 18-i 1216/2007/EK rendelet  (3) 2. cikke)

„Traditional Bramley Apple Pie Filling”

3.2.   Az elnevezés

önmagában különleges

a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki

Az elnevezés a termék hagyományos összetételére utal: kizárólag Bramley alma vízzel és cukorral, esetleg egy kis citromlé és sűrítőanyagként kukoricaliszt hozzáadásával.

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” (töltelék a hagyományos Bramley almás pitéhez) jellegzetes pikáns íze az alacsony szárazanyagtartalom, a magas almasavszint és az alacsony cukorszint egyedi ötvözetét mutató Bramley főzőalma-fajtának, továbbá az adalékanyagok teljes hiányának köszönhető.

3.3.   Igényli-e a kérelmező az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az elnevezés fenntartását?

Bejegyzés az elnevezés fenntartásával

Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül

3.4.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.5.   A 3.1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése)

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” Bramley almadarabok, cukor és víz homogén keverékéből áll. A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” készítése olyan 65 mm és 115 mm közötti méretű, érett egész almákból történhet, amelyek héján semmilyen súlyos hiba, vágás és ütődés nincs. A Bramley almákat legalább 15 mm nagyságú darabokra kell felvágni, de az almadarabok alakja különböző is lehet. A hozzávalók ezen keverékének jól elkülönülő, megfelelően kemény textúrájú gyümölcsdarabokat kell tartalmaznia. Az almadarabok a Bramley’s Seedling fajtára jellemzően változatos színűek és a zöld szín különféle árnyalatait mutatják.

Bramley almapürét és kukoricalisztet is hozzá lehet adni, de ebben az esetben 97 %-ban Bramley almát kell tartalmaznia, a maradék pedig a főzés folyamán hozzáadott folyadék. A püré elkészítéséhez a Bramley alma héját, magházát és húsát hővel és gőzzel kell kezelni. A rostos anyagokat ezután szűréssel távolítják el a püréből, amelynek a Bramley almára jellemző sűrű, sima, zöld-világosbarna folyadéknak kell lennie.

Citromlé hozzáadása is lehetséges.

A végterméknek a Bramley fajtára jellemző pikáns íze van. A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” sokféle edényben kerül értékesítésre nagykereskedések, élelmiszerellátók, pékségek, élelmiszergyártók és kiskereskedők részére.

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” hozzávalói a következők:

 

Bramley almadarabok – méret: minimum 15 mm

 

Cukor

 

Víz

 

Bramley almapüré – tetszőleges

 

Kukoricaliszt – tetszőleges

 

Citromlé – tetszőleges

A felhasznált hozzávalók mennyisége gyártónként változik, az alábbi technikai jellemzőket azonban be kell tartani:

 

Bramley almadarabok – minimum 40 %

 

Cukor – maximum 20 %

 

Víztartalom – vízaktivitás maximum 0,97 aw

 

pH – 4 alatt

 

Szilárd anyagok – minimum 2o Bx

 

Viszkozitás – maximum folyás: 8, Ford-pohár esetében.

3.6.   A 3.1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt mezőgazdasági termék vagy élelmiszer előállítási módjának leírása (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése)

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” alapanyaga a Bramley alma. Az almák termesztése az alábbi protokoll szerint történik:

A gyártóüzembe szállított minden egyes almaszállítmány esetében teljes körű nyilvántartást kell vezetni a termesztésről, a betakarításről és a tárolásról. Az első szemle során ellenőrzésre kerül, hogy a szállítmány alkalmas-e a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” alapanyagának, majd az almát vízben úsztatják, ezután pedig – továbbra is a gyártás előtt – megtörténik a gépi osztályozás és a kézi szemlézés.

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” készítéséhez használt almák mérete legalább 65 mm és legfeljebb 115 mm között változhat. A Bramley egyedi formája miatt az alapanyagok precíz előkészítéséhez különleges méret szerinti osztályozási és kezelési eljárások szükségesek.

Az almák legyenek egészségesek, tiszták, súlyos héjhibáktól mentesek, egészek, érettek, továbbá 0,5 mm-nél mélyebb vágásoktól és ütődésektől, illetve keserűfoltosságtól, rothadástól és varasodástól mentesek. A gyümölcs puha jellege miatt az úsztatást és a gépsorokat úgy kell kialakítani, hogy minimálisak legyenek az alacsony energiájú ütődések az előkészítési és feldolgozási eljárás során.

A Bramley Seedling alma íze pikáns és markáns. Színe a Bramley Seedling almára jellemző; ez a szín a nagyon sötét zöldtől a világosabb zöldig terjed, és a teljes almahéjat befedi. Az alma textúrája legyen ropogósan kemény, általánosságban pedig a ropogós, lédús és kemény kategóriába tartozzon.

Gépi hámozás és magtalanítás: A Bramley alma szabálytalan formája miatt különleges méretosztályozó, hámozó, magtalanító és kezelő berendezésekre, valamint kézi tisztításra van szükség a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” kereskedelmi célú előállítására vonatkozó szigorú termékleírás betartásához.

Előkészítés: A kockára vágott Bramley alma egyedi oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik és az alábbi különleges technikákat igényli:

A Bramley almákat fel kell vágni az előírt méretre. Az almadarabok rendszerint szabálytalan méretűek, a 15 mm-es „kockák” és a 70 mm hosszú „csíkok” közötti tartományban sokfélék lehetnek, de keresztmetszetük nem lehet kisebb 15 mm-nél. Az almadarabok szabálytalansága része a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” jellemzőinek, amit magának az almának a mérete és alakja, valamint a vágás módja és a vevő vagy fogyasztó preferenciája határoz meg.

Ezután a Bramley almadarabok antioxidáns fürdőbe márthatók az almahús megbarnulásának megelőzése céljából. Az antioxidáns fürdőhöz használt citromlé, citromsav vagy aszkorbinsav kiválasztása tetszőleges, és használatuk a feldolgozás külön szakaszát alkotja. Mivel ez nem hozzávaló és nem adalékanyag, így nincs hatása a végtermék összetételére.

Ezután az alma közvetlenül a töltőtérbe vagy hűtőtárolóba kerül, majd hideg vagy meleg keverék formájában megtörténik felhasználása a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” termékhez.

Ezt követően víz és cukor keverékét adják hozzá az almadarabokhoz és keverik el egyenletesen; ezen a ponton igény esetén kukoricaliszt és/vagy Bramley almapüré és/vagy citromlé hozzáadása is végezhető. Az almapürét 100 %-ban Bramley almákból és tartósítószerek használata nélkül kell készíteni.

3.7.   A mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer különleges tulajdonsága (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése)

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” friss Bramley almadarabok, cukor és víz homogén keverékéből áll, amelyhez tetszőlegesen Bramley almapüré, kukoricaliszt és citromlé adható.

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” jellegzetes pikáns íze a Bramley alma egyedi ízvilágának és az adalékanyagok fent említett teljes hiányának köszönhető. Az almák ízét a cukor és az almasav közötti egyensúly jellemzi. A legtöbb más almafajtának kisebb a savtartalma és magasabb a cukortartalma; ennek köszönhető az az édes íz, amely fogyasztásukat kedveltté teszi – ez az íz azonban az alma főzése során elveszik. A Bramley almáknak viszont magasabb az almasavtartalma és kisebb a cukortartalma; az így kialakuló erősebb, pikánsabb íz a főzés során is megmarad.

A Bramley almák kemény textúrája alapvető tulajdonság, amely hozzájárul a főtt almára jellemző „szájban olvadó” nedves textúra kialakulásához. A desszertalmák esetében rágós, kellemetlen textúra jöhet létre, mert ezek akár 20 %-kal is több szárazanyagot tartalmaznak, mint a Bramley almák.

A Good Housekeeping Institute (Egyesült Királyság) kutatása megerősíti azt, hogy a népszerű receptek alapján történő főzés során a Bramley almák jobban teljesítenek, mint a desszertalmák. A Bramley tesztelését a Granny Smith, a Braeburn és a Golden Delicious almafajtákkal összehasonlítva végezték el. Minden almát ugyanúgy kezeltek a Good Housekeeping receptkönyvből vett receptek – például hagyományos almás pite recept – alapján, és a főtt alma ízét, textúráját és általános minőségét vizsgálták. A kutatási eredmények szerint a hagyományos brit almás piték esetében a Bramley jobban teljesít, mint a desszertalmák.

Az alábbi táblázatban láthatók azok a Good Housekeeping Institute által rögzített átlagos pontszámok, amelyeket (a maximális 9 pontból) a – minden korcsoportot képviselő 12 nőből és férfiből álló, a konyhai csapat tagjait is magában foglaló – fogyasztói bíráló testület adott:

 

Golden Delicious

Braeburn

Bramley

Granny Smith

Külső megjelenés

5,2

5,8

6,9

6,2

Íz

6,0

5,2

7,0

5,0

Textúra

5,5

4,9

6,5

5,5

Általános minőség

5,2

5,4

6,7

5,0

A „Traditional Bramley Apple Pie Filling” egyedi jellemzőinek listája:

Csak a „hagyományos” hozzávalók, vagyis Bramley alma, víz és cukor felhasználásával készül, tetszőlegesen Bramley püré (100 %-ban Bramley almából készült püré), kukoricaliszt és citromlé hozzáadásával. Adalékanyagokat nem tartalmaz.

Egyedi íze a Bramley almafajta magas almasav/cukor arányának köszönhető.

Az almák mérete 65 mm-től 115 mm-ig terjed.

3.8.   A mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer hagyományos jellege (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése)

A Bramley’s Seedling almafajtát (a szigetek jellegzetes mérsékelt éghajlati viszonyai mellett természetben növő magoncot) 1809 körül fedezte fel Miss Mary Anne Brailsford. A magonc egy southwelli (Nottinghamshire) kertben növekedett.

Az oltott Bramley almafajta gyümölcse először 1876. december 6-án került bemutatásra a Királyi Kertészeti Társaság Gyümölcsbizottsága előtt, ahol a gyümölcs nagy dicséretet kapott.

A viktoriánus korszak során sokat dolgoztak a legfőbb almás pite recept elkészítéséhez használható főzőalmafajták kifejlesztésén. 1883-ban az Országos Alma Kongresszus a Bramley almát választotta az almás pitékhez legjobban illő almafajtának. Így lett a fajtából népszerű hagyomány.

1887 októberében a Manchesterben megrendezett Royal Jubilee Exhibition of Apples bizottsága első osztályú tanúsítványt adományozott a Bramley Seedlings fajtának.

A Bramley’s Seedling egyedi főzőalmafajta (nyersen rendszerint nem fogyasztják, mert a legtöbben túl savasnak találnák). Sajátos íze és egyedi textúrája van, amely tulajdonságoknak köszönhetően jött létre és tart még ma is az almás pite hagyománya.

A briteknek nem tetszett sem az amerikaiak villás módszere, sem a franciák almadarabokból álló díszítése, mivel mindkettőhöz az kell, hogy az alma a főzés után megtartsa alakját, és ezért kevésbé savas, mint egy megfelelő „főzőalma”. Nem tisztázott ugyan, hogy a preferenciák vagy az almák voltak-e előbb, de az összes „főzőalma” közül a legnagyobb savtartalmú „Bramley’s Seedlings” az összes angol teszten kiváló minősítéssel felelt meg. A nagyfokú savasság és az ebből adódó tipikusan markáns, gyümölcsös íz is hozzájárult ahhoz, hogy még ma is használják.

A Bramley almaszeletek barnulását megakadályozó citromleves (vagy más egyéb savas lével történő) kezelés korai hagyománya változatlanul megmaradt és ugyanígy megtalálható a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” kereskedelmi célból ma használt receptjében.

Az Egyesült Királyság jó néhány vezető séfje nyilatkozott közvetlenül az UK Apples & Pears részére arról, hogy az 1883. évi Országos Alma Kongresszus óta tartó népszerűsítés során semmit nem változott a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” receptje:

„Ötven éve dolgozom az élelmiszerek világában, és legjobb tudomásom szerint a hagyományos angol almás pite töltelékét csupán Bramley alma és cukor alkotja, esetleg egy kis citromlé és sűrítőanyagként kukoricaliszt hozzáadásával.” – Prue Leith, OBE

„A Bramley alma 2009-ben volt kétszáz éves, és azóta használják almás piték töltelékéhez, mióta a kereskedelmi célú termesztése megkezdődött a 19. század közepén. Ezalatt a Bramley almás pite töltelékének receptje nem változott, és mindössze Bramley almát, cukrot és keményítőt – pl. kukoricalisztet –, tartósítót – pl. citromlevet – és vizet tartalmaz.” – Phil Vickery

„Legjobb tudomásom szerint a »Traditional Bramley Apple Pie Filling« receptje nem változott: mindössze Bramley almát, cukrot, kukoricalisztet, tartósítót – pl. citromlevet – és vizet tartalmaz. A Bramley fajtát megérdemelten tartják a legjobban főzhető almának. Ez a Nagy-Britanniában őshonos almafajta egyedi tulajdonságainak – például magas savtartalmának és alacsony cukortartalmának – köszönhetően főzés után is megőrzi erős almaízét és főzött állapotban is kiváló textúrájú.” – Antony Worrall Thompson, MOBG

Egyes almáspite-töltelékek – így más Bramley almás piték töltelékei is – több almafajta keverékét tartalmazhatják, és ezek nem felelnek meg a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” általunk meghatározott definíciójának, mert az kizárólag Bramley alma felhasználásával készül. Ehhez hasonlóan a mesterséges tartósítószerek használata sem felel meg a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” általunk meghatározott definíciójának.

3.9.   A különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások (az 1216/2007/EK rendelet 4. cikke)

Ezek az alábbiakban láthatók és kifejezetten a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” kereskedelmi célú gyártására vonatkoznak:

A nyers termék leírása

Bramley’s Seedling alma. Semmilyen más almafajta nem engedélyezett.

Gyümölcsminőség

A feldolgozóhoz csak egészséges, tiszta, egész és érett gyümölcs szállítható. Az almáknak a súlyos héjhibáktól, valamint a 0,5 mm-nél mélyebb vágásoktól és ütődésektől menteseknek kell lenniük.

A szín zöld és a Bramley fajtára jellemző; ez a szín a nagyon sötét zöldtől a világosabb zöldig terjed, és a teljes almahéjat befedi; a szín nem lehet sárga/zöld vagy sárga.

Hibák

A minimális szintre csökkentendő konkrét hibák a következők: súlyos (0,5 mm-nél mélyebb) ütődés; óriásgyümölcs; magházrothadás; keserűfoltosság; nagyon hibás alakú gyümölcs; hideg okozta húsbarnulás; túlzott héjsérülés; parafaszerű magház; rothadt almák. A héjon nem fordulhat elő közönséges kagylós pajzstetű.

Gyümölcsméret

Csak 65 mm és 115 mm közötti gyümölcsméret elfogadható.

Textúra

A textúra legyen jó, kemény és ropogós.

Feldolgozás

A gyümölcs puha jellege miatt a feldolgozási körülményeket úgy kell kialakítani, hogy minimálisak legyenek a mechanikai behatások az előkészítés és feldolgozás során.

A Bramley alma szabálytalan formája miatt különleges méretosztályozó, hámozó, magtalanító és kezelő berendezésekre van szükség a termékleírás betartásához.

A hámozás és magtalanítás után az almákat meg kell vizsgálni és kézzel előkészíteni.

Az alma bemeríthető antioxidáns fürdőbe, amelyet azután leráznak és a fölösleg eltávolítása érdekében lecsepegtetnek.

Használat előtt az almát 5 °C alatti hőmérsékleten kell tárolni.

Előállítás

A fenti hozzávalókon kívül a „Traditional Bramley Apple Pie Filling” csak vizet és cukrot tartalmazhat, amelyhez tetszőlegesen Bramley almapüré és kukoricaliszt adható. Eltérések a recept esetében engedélyezettek, de a hozzávalók esetében nem.

A keverési és pumpálási szakasz eredményeképpen jó gyümölcsállagú homogén keveréket kell előállítani.

A termékleírási paramétereknek való megfelelés ellenőrzése végett a pitetöltelék valamennyi gyártási tétele esetében ellenőrizendő a pH, az összes oldható szárazanyag, a viszkozitás, a szín és az íz. A végfelhasználó elvárásaitól függően az értékek gyártónként változhatnak. A termékeket hűtve kell tárolni/forgalmazni és a teljes nyomonkövethetőség érdekében fel kell címkézni.

4.   A termékleírásnak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek

4.1.   Név és cím

Név:

The National Britannia Group

Cím:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 2920852852

Fax

+44 2920867738

E-mail:

client_support@natbrit.com

Név:

LawLabs Limited

Cím:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1212514000

Fax

+44 1212514040

E-mail:

market.lawlabs@bodycote.com

Mindkét fenti ellenőrző szerv EN45011 akkreditációval rendelkezik. BRC globális élelmiszer-biztonsági szabványok szerinti ellenőrzés (friss 4. szám, 2005. január)

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ állami

☐ magán

4.2.   A hatóság vagy szerv konkrét feladatai

Az ellenőrző szerv a termékleírás teljességének igazolásáért felelős.


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o. A rendeletet felváltotta az 1151/2012/EU rendelet.

(3)  HL L 275., 2007.10.19., 3. o.