ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 26

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. január 26.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 026/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 026/02

C-103/12. sz. és C-165/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. november 26-i ítélete – Európai Parlament (C-103/12), Európai Bizottság (C-165/12) kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2012/19/EU határozat — Jogalap — Az EUMSZ 43. cikk (2) és (3) bekezdése — A megengedhető zsákmány többletének kiaknázását engedélyező kétoldalú megállapodás — Az érdekelt harmadik ország kiválasztása, amelynek az Unió engedélyezi az élő források hasznosítását — Kizárólagos gazdasági övezet — Politikai döntés — A halászati lehetőségek meghatározása)

2

2015/C 026/03

C-22/13., C-61/13–C-63/13. és C-418/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. november 26-i ítélete (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) kontra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo kontra Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések — Oktatás — Közszféra — A betöltetlen és szabad álláshelyeknek a pályázati eljárások lezárulásáig történő betöltése — Az 5. szakasz 1. pontja — Határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését célzó intézkedések — Az ilyen szerződéseket igazoló objektív okok fogalma — Szankciók — Az átalakítás tilalma a határozatlan időre szóló munkaviszony tekintetében — A kártérítéshez való jog hiánya)

3

2015/C 026/04

C-66/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Green Network SpA kontra Autorità per l'energia elettrica e il gas (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia fogyasztását célzó nemzeti támogatási rendszer — A villamos energia termelőinek és importőreinek a megújuló energiaforrásokból előállított bizonyos mennyiségű villamos energiának a nemzeti hálózatba történő bevezetésére, illetve ennek hiányában az illetékes hatóságtól zöld bizonyítványok megvásárlására irányuló kötelezettsége — Az ilyen villamos energia bevezetésének az előállított vagy behozott villamos energia zöld származását tanúsító bizonyítványok bemutatását igénylő bizonyítása — A valamely harmadik államban kibocsátott bizonyítványoknak az e harmadik állam és az érintett tagállam közötti kétoldalú megállapodás vagy az e tagállam nemzeti hálózatának kezelője és az említett harmadik állam hasonló hatósága közötti megállapodás megkötésétől függő elfogadása — 2001/77/EK irányelv — A Közösség külső hatásköre — Jóhiszemű együttműködés)

4

2015/C 026/05

C-310/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 20-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novo Nordisk Pharma GmbH kontra S (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 85/374/EGK irányelv — Fogyasztóvédelem — A hibás termékekért való felelősség — Az irányelv tárgyi hatálya — Az irányelvről szóló értesítés időpontjában fennálló különös felelősségi rendelkezések — A gyógyszerkészítmények mellékhatásaira vonatkozó tájékoztatáshoz való jogot biztosító nemzeti felelősségi rendelkezések megengedhetősége)

5

2015/C 026/06

C-356/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. november 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/676/EGK irányelv — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — A szennyezett vagy esetlegesen szennyezett vizek nem megfelelő meghatározása — A veszélyeztetett területek hiányos kijelölése — Cselekvési programok — Hiányos intézkedések)

5

2015/C 026/07

C-404/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. november 19-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom – [Egyesült Királyság]) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a ClientEarth kérelme alapján The Queen kontra The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — A levegő minősége — 2008/50/EK irányelv — A nitrogén-dioxid határértékei — A meghatározott határidő meghosszabbítása kérelmezésének kötelezettsége levegőminőségi terv benyújtásakor — Szankciók)

6

2015/C 026/08

C-581/13. P. és C-582/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete – Intra-Presse kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Golden Balls Ltd (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A 8. cikk (5) bekezdése — A GOLDEN BALLS szóvédjegy — A korábbi BALLON D’OR közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Az érintett közönség — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség)

7

2015/C 026/09

C-666/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rohm Semiconductor GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió — Tarifális besorolás — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — 8541 és 8543 vámtarifaszám — Adatok rövid távú továbbítására és fogadására szolgáló modulok — 8543 89 95 és 8543 90 80 vámtarifaalszám — Az elektromos gépek és készülékek alkatrészeinek fogalma)

7

2015/C 026/10

C-40/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete (a Cour de Cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon kontra Utopia SARL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió és Közös Vámtarifa — Behozatali vám alóli mentesség — Kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok — Közintézmény vagy feljogosított magánintézmény — Ilyen intézményeknek minősülő ügyfelekkel rendelkező importőr — Csomagolóanyag vagy csomagolótartály — Állatok szállítására szolgáló ketrecek)

8

2015/C 026/11

C-487/14. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Total Waste Recycling SRL kontra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

C-488/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Max Boegl România SRL és társai kontra RA Aeroportul Oradea és társai

10

2015/C 026/13

C-489/14. sz. ügy: A High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Egyesült Királyság) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra B

10

2015/C 026/14

C-491/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spanyolország) által 2014. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rossa dels Vents Assessoria S.L. kontra U. Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

C-495/14. sz. ügy: A Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Olaszország) által 2014. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonio Tita és társai kontra Ministero della Giustizia és társai

12

2015/C 026/16

C-499/14. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2014. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert kontra Belga Állam

12

2015/C 026/17

C-502/14. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Buzzi Unicern SpA és társai kontra Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE és társai

13

2015/C 026/18

C-509/14. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del País Vasco (Spanyolország) által 2014. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) kontra Luis Aira Pascual és társai

14

2015/C 026/19

C-514/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-471/11. sz., Odile Jacob kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 5-én hozott ítélete ellen az Éditions Odile Jacob SAS által 2014. november 14-én benyújtott fellebbezés

14

2015/C 026/20

C-517/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-112/11. sz., Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 3-án hozott végzése ellen a Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. által 2014. november 17-én benyújtott fellebbezés

15

2015/C 026/21

C-524/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-461/12. sz., Hansestadt Lübeck kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. november 20-án benyújtott fellebbezés

16

2015/C 026/22

C-527/14. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2014. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

19

2015/C 026/23

C-530/14 P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-425/11. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. november 21-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 026/24

C-535/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-646/11. sz., Ipatau kontra Tanács ügyben 2014. szeptember 23-án hozott ítélete ellen Vadzim Ipatau által 2014. november 24-én benyújtott fellebbezés

20

2015/C 026/25

C-539/14. sz. ügy: A Sección Tercera de Audiencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2014. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

C-540/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-630/13. sz., DK Recycling und Roheisen GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítélete ellen a DK Recycling und Roheisen GmbH által 2014. november 27-én benyújtott fellebbezés

21

2015/C 026/27

C-551/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-634/13. sz., Arctic Paper Mochenwangen GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítélete ellen az Arctic Paper Mochenwangen GmbH által 2014. december 2-án benyújtott fellebbezés

22

 

Törvényszék

2015/C 026/28

T-57/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 3-i ítélete – Castelnou Energía kontra Bizottság (Állami támogatások — Villamos energia — A termelési többletköltségek ellentételezése — Bizonyos mennyiségű villamos energia belföldi szénből történő előállítására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség — Elsőbbségi igénybevételi mechanizmus — Kifogást nem emelő határozat — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — A versenyhelyzet lényeges érintettsége — Elfogadhatóság — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya — Komoly nehézségek — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A villamosenergia-ellátás biztonsága — A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése — Áruk szabad mozgása — Környezetvédelem — 2003/87/EK irányelv)

24

2015/C 026/29

T-661/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 2-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — Finanszírozásból kizárt kiadások — Tejtermékek — Címzett bevételek — Kulcsfontosságú ellenőrzések — Késedelem — Pénzügyi átalánykorrekció — Jogalap — Az 1605/2002/EK rendelet 53. cikke — Ismétlődés)

25

2015/C 026/30

T-75/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 2-i ítélete – Boehringer Ingelheim Pharma kontra OHIM – Nepentes Pharma (Momarid) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Momarid közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi LONARID közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az érintett közönség — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

25

2015/C 026/31

T-272/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 3-i ítélete – Max Mara Fashion Group kontra OHIM – Mackays Store (M&Co.) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az M&Co. közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi MAX&Co. közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — A korábbi MAX&CO. nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2015/C 026/32

T-494/13. és T-495/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 4-i ítélete – Sales & Solutions kontra OHIM – Inceda (WATT és WATT) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A WATT közösségi ábrás védjegy és a WATT közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

27

2015/C 026/33

T-595/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 4-i ítélete – BSH kontra OHIM – LG Electronics (compressor technology) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A compressor technology közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi KOMPRESSOR nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A lajstromozás részbeni megtagadása — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2015/C 026/34

T-289/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Ledra Advertising kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

28

2015/C 026/35

T-290/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – CMBG kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

29

2015/C 026/36

T-291/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Eleftheriou és Papachristofi kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

29

2015/C 026/37

T-292/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Evangelou kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

30

2015/C 026/38

T-293/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Theophilou kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

31

2015/C 026/39

T-294/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Fialtor kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

31

2015/C 026/40

T-298/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 11-i végzése – LemonAid Beverages kontra OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság)

32

2015/C 026/41

T-320/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – DelSolar (Wujiang) kontra Bizottság (Dömping — A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik [azaz elemek és lemezek] behozatala — Ideiglenes dömpingellenes vám — Okafogyottság)

33

2015/C 026/42

T-125/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 21-i végzése – PP Gappol Marzena Porczyńska kontra OHIM – Gap (ITM) (GAPPol) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A megtámadott határozat visszavonása — A jogvita tárgyának elenyészetté válása — Okafogyottság)

33

2015/C 026/43

T-674/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. november 27-i végzése – SEA kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Valamely — repülőtér közjogi üzemeltetője által egy irányítási szolgáltatások nyújtásával megbízott leányvállalat számára nyújtott támogatás visszafizettetésének kötelezettsége — Irányítási feladatokkal megbízott új társaság létrehozása — Állami támogatásokra vonatkozó, — a két társaság közötti gazdasági folytonosság ellenőrzésére irányuló hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő bizottsági határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alapkereset elfogadhatatlansága — Elfogadhatatlanság — A sürgősség hiánya)

34

2015/C 026/44

T-688/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. november 28-i végzése – Airport Handling kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Valamely — repülőtér közjogi üzemeltetője által egy irányítási szolgáltatások nyújtásával megbízott leányvállalat számára nyújtott támogatás visszafizettetésének kötelezettsége — Irányítási feladatokkal megbízott új társaság létrehozása — Állami támogatásokra vonatkozó, — a két társaság közötti gazdasági folytonosság ellenőrzésére irányuló hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő bizottsági határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alapkereset elfogadhatatlansága — Elfogadhatatlanság — A sürgősség hiánya”)

35

2015/C 026/45

T-703/14. R. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2014. október 27-i végzése – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Támogatások — Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) — Valamely másik szerződő félnek címzett terhelési értesítés — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Ideiglenes intézkedések elfogadására nem alkalmas ügy)

35

2015/C 026/46

T-750/14. sz. ügy: 2014. november 6-án benyújtott kereset – Segimerus kontra OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

T-753/14. sz. ügy: 2014. november 14-én benyújtott kereset – Ice Mountain Ibiza kontra OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

T-755/14. sz. ügy: 2014. november 14-én benyújtott kereset – Herbert Smith Freehills kontra Bizottság

37

2015/C 026/49

T-764/14. sz. ügy: 2014. november 14-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

38

2015/C 026/50

T-770/14. sz. ügy: 2014. november 21-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

39

2015/C 026/51

T-774/14. sz. ügy: 2014. november 17-én benyújtott kereset – Ica Foods kontra OHIM – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

T-777/14. sz. ügy: 2014. november 26-án benyújtott kereset – Fon Wireless kontra OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

T-778/14. sz. ügy: 2014. november 26-án benyújtott kereset – Ugly kontra OHIM – Group Lotuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

T-781/14. sz. ügy: 2014. november 20-án benyújtott kereset – TVR Automotive kontra OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 026/55

F-116/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. december 8-i ítélete – Cwik kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Értékelő jelentés — Az 1995–1997-es időszakra vonatkozó értékelő jelentés — Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása — Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem — Az értékelési vegyes bizottság bevonásának hiánya — Az értékelő jelentés elkészítése során felmerülő késedelem — Kártérítés iránti kereset)

43

2015/C 026/56

F-109/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. december 3-i ítélete – DG kontra ENISA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — A szerződés megszüntetése — Indokolás hiánya — Az értékelési eljárás be nem tartása — Nyilvánvaló értékelési hiba)

43

2015/C 026/57

F-110/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. december 2-i ítélete – Migliore kontra Bizottság (Előléptetés — Igazolási eljárás — 2013. évi eljárás — A felperesnek a képzési programban való részvételre jogosult tisztviselők végleges listájáról való kizárás — A személyzeti szabályzat 45a. cikke)

44

2015/C 026/58

F-142/11. DEP. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanács tanácsának 2014. december 2-i végzése – Erik Simpson kontra Tanács (Közszolgálat — Eljárás — Költségek megállapítása)

45

2015/C 026/59

F-106/14. sz. ügy: 2014. október 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

45

2015/C 026/60

F-108/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

46

2015/C 026/61

F-110/14. sz. ügy: 2014. október 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

46

2015/C 026/62

F-112/14. sz. ügy: 2014. október 17-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

47

2015/C 026/63

F-116/14. sz. ügy: 2014. október 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

47

2015/C 026/64

F-118/14. sz. ügy: 2014. október 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

48


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2015/C 026/01)

Utolsó kiadvány

HL C 16., 2015.1.19.

Korábbi közzétételek

HL C 7., 2015.1.12.

HL C 462., 2014.12.22.

HL C 448., 2014.12.15.

HL C 439., 2014.12.8.

HL C 431., 2014.12.1.

HL C 421., 2014.11.24.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/2


A Bíróság (nagytanács) 2014. november 26-i ítélete – Európai Parlament (C-103/12), Európai Bizottság (C-165/12) kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-103/12. sz. és C-165/12. sz. egyesített ügyek) (1)

((Megsemmisítés iránti kereset - 2012/19/EU határozat - Jogalap - Az EUMSZ 43. cikk (2) és (3) bekezdése - A megengedhető zsákmány többletének kiaknázását engedélyező kétoldalú megállapodás - Az érdekelt harmadik ország kiválasztása, amelynek az Unió engedélyezi az élő források hasznosítását - Kizárólagos gazdasági övezet - Politikai döntés - A halászati lehetőségek meghatározása))

(2015/C 026/02)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: L. G. Knudsen, I. Liukkonen és I. Díez Parra meghatalmazottak) (C-103/12), Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet és E. Paasivirta meghatalmazottak) (C-165/12)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Westerhof Löfflerová és A. de Gregorio Merino meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, E. Ruffer és D. Hadroušek meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad meghatalmazott), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, D. Colas és N. Rouam meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna és M. Szpunar meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló, 2011. december 16-i 2012/19/EU tanácsi határozatot megsemmisíti.

2)

A Bíróság a 2012/19/EU határozat joghatásait fenntartja a megfelelő jogalapon, vagyis az EUMSZ 218. cikk (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával összefüggésben értelmezett EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott új határozatnak a jelen ítélet kihirdetésétől számított ésszerű határidőn belüli hatálybalépéséig.

3)

A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

4)

A Cseh Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság és a Lengyel Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 157., 2012.06.02.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/3


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. november 26-i ítélete (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) kontra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo kontra Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(C-22/13., C-61/13–C-63/13. és C-418/13. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Szociálpolitika - Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás - Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések - Oktatás - Közszféra - A betöltetlen és szabad álláshelyeknek a pályázati eljárások lezárulásáig történő betöltése - Az 5. szakasz 1. pontja - Határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését célzó intézkedések - Az ilyen szerződéseket igazoló „objektív okok” fogalma - Szankciók - Az átalakítás tilalma a határozatlan időre szóló munkaviszony tekintetében - A kártérítéshez való jog hiánya))

(2015/C 026/03)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Az alapeljárás felei

Felperesek: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Alperesek: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

Az eljárásban részt vesz: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, C-61/13–C-62/13

Rendelkező rész

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügyekben szóban forgó, amely az állami fenntartású iskolák kinevezett személyzetének felvételére irányuló pályázati eljárás lezárulásáig megengedi a határozott időre szóló munkaszerződések megújítását a betöltetlen és szabad oktatói, valamint adminisztratív, műszaki és kisegítő álláshelyek betöltése érdekében a versenyvizsgák lezárulása pontos idejének megjelölése nélkül, és kizár minden lehetőséget arra, hogy ezen oktatók és az említett személyzet kártérítést kapjon az ilyen megújítás miatt esetlegesen keletkező károkért. Ugyanis e szabályozás látszólag – fenntartva, hogy a kérdést előterjesztő bíróságoknak e kérdést még vizsgálniuk kell – egyrészt nem teszi lehetővé objektív és átlátható szempontok meghatározását annak vizsgálata céljából, hogy az említett szerződések megújítása ténylegesen valós szükségletet elégít-e ki, továbbá alkalmas-e az elérendő cél megvalósítására és szükséges-e ahhoz, másrészt semmilyen megelőző és szankcionáló intézkedést nem ír elő az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazására vonatkozóan.


(1)  HL C 86, 2013.03.23.

HL C 141, 2013.05.18.

HL C 313, 2013.10.26.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Green Network SpA kontra Autorità per l'energia elettrica e il gas

(C-66/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia fogyasztását célzó nemzeti támogatási rendszer - A villamos energia termelőinek és importőreinek a megújuló energiaforrásokból előállított bizonyos mennyiségű villamos energiának a nemzeti hálózatba történő bevezetésére, illetve ennek hiányában az illetékes hatóságtól „zöld bizonyítványok” megvásárlására irányuló kötelezettsége - Az ilyen villamos energia bevezetésének az előállított vagy behozott villamos energia zöld származását tanúsító bizonyítványok bemutatását igénylő bizonyítása - A valamely harmadik államban kibocsátott bizonyítványoknak az e harmadik állam és az érintett tagállam közötti kétoldalú megállapodás vagy az e tagállam nemzeti hálózatának kezelője és az említett harmadik állam hasonló hatósága közötti megállapodás megkötésétől függő elfogadása - 2001/77/EK irányelv - A Közösség külső hatásköre - Jóhiszemű együttműködés))

(2015/C 026/04)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Green Network SpA

Alperes: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Az eljárásban részt vesz: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Rendelkező rész

1)

Az EK-Szerződést akként kell értelmezni, hogy tekintettel a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról [helyesen: előmozdításáról] szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseire, az Európai Közösség olyan kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, amellyel ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amely azon az alapon írja elő a zöld bizonyítványok megszerzésének kötelezettsége alóli mentesség megadását, hogy a nemzeti fogyasztási piacra harmadik államból behozott villamos energiát vezetnek be olyan megállapodásnak az érintett tagállam és harmadik állam között történt korábbi megkötése révén, amelynek értelmében – az említett irányelv 5. cikkében előírtakkal azonos részletes szabályok szerint – garantált az, hogy az ekként behozott villamos energiát megújuló energiaforrásokból állították elő.

2)

Az uniós joggal ellentétes az, hogy miután a jelen ítélet rendelkező részének 1. pontjában említetthez hasonló valamely nemzeti rendelkezés alkalmazását valamely nemzeti bíróság azon az alapon zárta ki, hogy az nem felel meg az uniós jognak, az említett bíróság – helyettesítés révén – az említett rendelkezéssel lényegében azonos olyan korábbi nemzeti rendelkezést alkalmazzon, amely azon az alapon írja elő a zöld bizonyítványok megszerzésének kötelezettsége alóli mentesség megadását, hogy a nemzeti fogyasztási piacra harmadik államból behozott villamos energiát vezetnek be olyan megállapodásnak a nemzeti hálózat kezelője és az érintett harmadik állam hasonló helyi hatósága között történt korábbi megkötésével, amely meghatározza az annak tanúsítása céljából szükséges ellenőrzés részletes szabályait, hogy az ekként behozott villamos energia megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/5


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 20-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novo Nordisk Pharma GmbH kontra S

(C-310/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 85/374/EGK irányelv - Fogyasztóvédelem - A hibás termékekért való felelősség - Az irányelv tárgyi hatálya - Az irányelvről szóló értesítés időpontjában fennálló különös felelősségi rendelkezések - A gyógyszerkészítmények mellékhatásaira vonatkozó tájékoztatáshoz való jogot biztosító nemzeti felelősségi rendelkezések megengedhetősége))

(2015/C 026/05)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Novo Nordisk Pharma GmbH

Alperes: S

Rendelkező rész

Az 1999. május 10-i 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely az ezen irányelv 13. cikke értelmében vett, olyan különös felelősségi rendelkezéseket vezet be, amelyek az ezen szabályozásnak az említett irányelvről szóló, az érintett tagállamnak megküldött értesítés időpontját követően végrehajtott módosítása következtében azt írja elő, hogy a fogyasztónak jogában áll a gyógyszerkészítmény gyártójától tájékoztatást kérni e készítmény mellékhatásait érintően.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/5


A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. november 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-356/13. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 91/676/EGK irányelv - A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme - A szennyezett vagy esetlegesen szennyezett vizek nem megfelelő meghatározása - A veszélyeztetett területek hiányos kijelölése - Cselekvési programok - Hiányos intézkedések))

(2015/C 026/06)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és K. Herrmann meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Lengyel Köztársaság – mivel nem határozta meg megfelelően a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés által esetlegesen érintett vizeket, és hiányosan jelölte ki a veszélyeztetett területeket, továbbá mivel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 5. cikkében előírt olyan cselekvési programokat fogadott el, amelyek ezen irányelvvel összeegyeztethetetlen intézkedéseket tartalmaznak – nem teljesítette a 91/676 irányelv I. mellékletével összefüggésben értelmezett 3. cikkéből, továbbá az említett irányelv II. melléklete A. pontjának 2. alpontjával, valamint III. melléklete 1. pontjának 1. alpontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 344., 2013.11.23.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/6


A Bíróság (második tanács) 2014. november 19-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom – [Egyesült Királyság]) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a ClientEarth kérelme alapján The Queen kontra The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(C-404/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Környezet - A levegő minősége - 2008/50/EK irányelv - A nitrogén-dioxid határértékei - A meghatározott határidő meghosszabbítása kérelmezésének kötelezettsége levegőminőségi terv benyújtásakor - Szankciók))

(2015/C 026/07)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: a ClientEarth kérelme alapján The Queen

Alperes: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Rendelkező rész

1)

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az azt írja elő, hogy a nitrogén-dioxid ezen irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeinek való megfelelésre az ezen irányelv által meghatározott határidő legfeljebb öt évvel történő meghosszabbításához az adott tagállamnak erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania és levegőminőségi tervet kell készítenie, amennyiben objektíve úgy tűnik, a rendelkezésre álló adatokra tekintettel, és annak ellenére, hogy ezen állam végrehajtotta a szennyezés csökkentését célzó megfelelő intézkedéseket, hogy az ezen értékeknek való megfelelés egy adott zónában vagy agglomerációban a megjelölt határidőn belül nem teljesíthető. A 2008/50 irányelv nem tartalmaz egyetlen kivételt sem az említett 22. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettség alól.

2)

Amennyiben úgy tűnik, hogy a nitrogén-dioxid 2008/50 irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeinek való megfelelést valamely tagállam adott zónájában vagy agglomerációjában nem tudják teljesíteni, az e mellékletben megjelölt 2010. január 1–0jei határidő lejártát követően, amennyiben e tagállam nem kérte a 2008/50 irányelv 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően e határidő meghosszabbítását, önmagában az ezen irányelv 23. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelő levegőminőségi terv elkészítése alapján nem állapítható meg, hogy e tagállam ennek ellenére eleget tesz az említett irányelv 13. cikkéből eredő kötelezettségeinek.

3)

Amennyiben valamely tagállam nem teljesítette a 2008/50 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő követelményeket, ugyanakkor nem kérte a határidő meghosszabbítását az ezen irányelv 22. cikkében előírt feltételek mellett, annak a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnak a feladata, amelyhez adott esetben fordultak, hogy a nemzeti hatósággal szemben megtegyen minden szükséges intézkedést, ideértve a meghagyást is, annak érdekében, hogy e hatóság elkészítse az ezen irányelv által megkövetelt tervet, az ugyanezen irányelvben előírt feltételek szerint.


(1)  HL C 274., 2013.9.21.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/7


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete – Intra-Presse kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Golden Balls Ltd

(C-581/13. P. és C-582/13. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Közösségi védjegy - 40/94/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja - A 8. cikk (5) bekezdése - A GOLDEN BALLS szóvédjegy - A korábbi BALLON D’OR közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása - Az érintett közönség - A megjelölések hasonlósága - Összetéveszthetőség))

(2015/C 026/08)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Intra-Presse (képviselő: P. Péters advocaat és T. de Haan avocat)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott), Golden Balls Ltd (képviselő: M. Edenborough QC)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének Golden Balls kontra OHIM – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, EU:T:2013:456) és Golden Balls kontra OHIM – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-437/11, EU:T:2013:441) ítéleteit, amelyek elutasították az Intra-Presse SAS által előterjesztett hatályon kívül helyezés iránti két kereseti kérelmet, hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság a fellebbezéseket ezt meghaladó részükben elutasítja.

3)

A Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. június 22-i határozata (R 1432/2010-1. sz. ügy) rendelkező részének 2. pontját, és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. május 26-i határozata (R 1310/2010-1. sz. ügy) rendelkező részének 2. pontját hatályon kívül helyezi.

4)

Az Intra-Presse SAS, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és a Golden Balls Ltd viselik a – mind az elsőfokú, mind a fellebbezési eljárásban felmerült – saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2014.1.25.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/7


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rohm Semiconductor GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld

(C-666/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Vámunió - Tarifális besorolás - Közös Vámtarifa - Kombinált Nómenklatúra - 8541 és 8543 vámtarifaszám - Adatok rövid távú továbbítására és fogadására szolgáló modulok - 8543 89 95 és 8543 90 80 vámtarifaalszám - Az elektromos gépek és készülékek alkatrészeinek fogalma))

(2015/C 026/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Rohm Semiconductor GmbH

Alperes: Hauptzollamt Krefeld

Rendelkező rész

1)

Úgy kell értelmezni a 2002. augusztus 1-jei 1832/2002/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúrát, hogy e Nómenklatúra 8543 vámtarifaszáma alá tartoznak azok a modulok, amelyek mindegyike egy fénykibocsátó dióda, egy fotodióda és több más félvezető szerkezet összeköttetéséből áll, és amelyek infravörösfény-kibocsátóként/-vevőként használhatók, amennyiben részesülnek azon készülékek áramellátásából, amelyekbe be vannak építve.

2)

Úgy kell értelmezni az 1832/2002 rendelettel módosított 2658/87 rendelet I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúrát, hogy az olyan modulok, mint amelyekről az alapügyben szó van, és amelyeket olyan készülékekbe építenek be, amelyek mechanikus vagy elektromos működéséhez nem szükségesek, nem minősülnek e Nómenklatúra 8543 90 80 vámtarifaalszáma értelmében vett alkatrészeknek, hanem e Nómenklatúra önálló funkcióval rendelkező, ugyanezen Nómenklatúra 85. árucsoportjában máshol nem említett más elektromos gépekre vagy készülékekre vonatkozó 8543 89 95 vámtarifaalszáma alá tartoznak.


(1)  HL C 85., 2014.3.22.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/8


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete (a Cour de Cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon kontra Utopia SARL

(C-40/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Vámunió és Közös Vámtarifa - Behozatali vám alóli mentesség - Kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok - Közintézmény vagy feljogosított magánintézmény - Ilyen intézményeknek minősülő ügyfelekkel rendelkező importőr - Csomagolóanyag vagy csomagolótartály - Állatok szállítására szolgáló ketrecek))

(2015/C 026/10)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de Cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Alperes: Utopia SARL

Rendelkező rész

1)

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet 60. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha a kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatokat, amelyeket valamely importőr az Európai Unió területére behoz, alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézménynek vagy feljogosított magánintézménynek szánják, ezen importőr, bár maga nem minősül ilyen intézménynek, részesülhet az e cikk által az ilyen típusú árukra vonatkozóan előírt, behozatali vámok alóli mentességben.

2)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának a 2003. szeptember 11-i 1789/2003/EK bizottsági rendeletből eredő változatában foglalt 5.b) általános szabályt úgy kell értelmezni, hogy a laboratóriumi kutatás céljaira szánt élő állatok szállítására szolgáló ketrecek nem tartoznak azon csomagolóanyagok és csomagolótartályok kategóriájába, amelyeket azokkal az árukkal együtt kell osztályozni, amelyeket e csomagolóanyagokban vagy csomagolótartályokban bemutatnak.


(1)  HL C 102., 2014.4.7.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/9


A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Total Waste Recycling SRL kontra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(C-487/14. sz. ügy)

(2015/C 026/11)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Total Waste Recycling SRL

Alperes: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1013/2006/EK (1) rendelet 2. cikk 35. d) pontja szerinti, „a bejelentőlapon külön fel nem tüntetett módon” történő hulladékszállítás alatt az 1013/2006/EK rendelet IA. melléklet, illetve IB. melléklet szerinti szállítás módjait (közúton, vonaton, tengeren, légi úton, belvízi úton) kell-e érteni?

2)

Az 1013/2006/EK rendelet 17. cikk (1) bekezdés szerinti, a jóváhagyott szállítás bármely lényeges részletének és/vagy feltételének megváltozása esetén a hatóság felé történő értesítés elmaradása az 1013/2006/EK rendelet 2. cikk 35. d) pontja szerinti „a bejelentőlapon külön fel nem tüntetett módon” történő, és ekként illegális hulladékszállítás megállapíthatóságát eredményezi-e?

3)

Az 1013/2006/EK rendelet 17. cikk (1) bekezdés szerinti, a jóváhagyott szállítás bármely lényeges részlete és/vagy feltétele megváltozásának tekintendő-e, amennyiben a hulladékszállítmány a megjelölt tranzitországba az engedélytől, illetőleg a bejelentőlapon feltüntetettől eltérő, másik határátkelőhelyen keresztül lép be?

4)

Amennyiben illegális hulladékszállításnak tekintendő az, ha a hulladékszállítmány a tranzitországba az engedélyben, illetőleg a bejelentőlapon feltüntetettől eltérő helyen lép be, arányosnak lehet-e tekinteni az emiatt kiszabott bírságot, amelynek összege megegyezik azon jogsértés miatt kiszabott bírsággal, mint amilyennel az engedély megszerzésére és előzetes írásos bejelentés megtételére vonatkozó kötelezettséget megszegőt sújtják?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról; HL L 190., 1. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/10


A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Max Boegl România SRL és társai kontra RA Aeroportul Oradea és társai

(C-488/14. sz. ügy)

(2015/C 026/12)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Oradea

Az alapeljárás felei

Felperesek: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Alperesek: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2007/66/EK irányelvvel (1) módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (2) 1. cikkének (1), (2) és (3) bekezdését, és a 2007/66/EK irányelvvel módosított, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv (3) 1. cikkének (1), (2) és (3) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan szabályozás, amely az ajánlatkérő szerv határozataival szembeni jogorvoslati eljárás igénybevételét a 34/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet 271a. cikkével és 271b. cikkével szabályozotthoz hasonló, „helyes magatartási biztosíték” előzetes letételének kötelezettségétől teszi függővé?


(1)  A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 335., 31. o.).

(2)  HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.

(3)  HL L 76., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 315. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/10


A High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Egyesült Királyság) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra B

(C-489/14. sz. ügy)

(2015/C 026/13)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: B

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Mit jelent a [2201/2003 rendelet] (1) 19. cikke (1) és (3) bekezdésének alkalmazásában a „joghatóság megállapítása” olyan körülmények között, amikor

a)

az elsőként eljáró bíróság előtt indított eljárás (a továbbiakban: első eljárás) felperese az első bírósági meghallgatáson kívül gyakorlatilag nem jár el az első eljárásban, és különösen nem nyújt be keresetet (Assignation) a kérelem (Requête) érvényessége lejártának határidején belül, azzal a következménnyel, hogy az első eljárás meghatározott idő elteltével és az első eljárás helyi (francia) jogával összhangban, mégpedig az első tájékozódó meghallgatást követő 30 hónap elteltével határozathozatal nélkül megszűnik;

b)

az első eljárás – akárcsak a fent említett esetben – rendkívül rövid idő (3 nap) elteltével megszűnik a később eljáró bíróság előtti angliai eljárás (a továbbiakban: második eljárás) megindítását követően, azzal a következménnyel, hogy nem születik ítélet Franciaországban, és nem áll fenn annak veszélye, hogy egymásnak ellentmondó határozatokat hoznak az első és a második eljárásban; és

c)

az Egyesült Királyság időzónája miatt az első eljárás felperese az első eljárás megszűnését követően mindig képes Franciaországban azelőtt házassági bontópert indítani, hogy a másik felperes házassági bontópert indíthatna Angliában?

2)

Különösen magában foglalja-e a „joghatóság megállapítása”, hogy az első eljárás felperesének a megfelelő gondossággal és gyorsasággal kell eljárnia az első eljárásban a jogvita (akár bíróság, akár egyezség útján történő) rendezése érdekében, vagy az első eljárás felperesének, ha már megalapozta a joghatóságot a 3. cikk és a 19. cikk (1) bekezdése alapján, nem kell ténylegesen eljárnia az első eljárás sikeres befejezése érdekében, és ennélfogva lehetősége van arra, hogy csupán biztosítsa a második eljárás megszüntetését, és patthelyzetet teremtsen a jogvita egészében?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.; helyesbítés: HL 2013. L 82., 63. o.).


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/11


A Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spanyolország) által 2014. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rossa dels Vents Assessoria S.L. kontra U. Hostels Albergues Juveniles S.L.

(C-491/14. sz. ügy)

(2015/C 026/14)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Rossa dels Vents Assessoria S.L.

Alperes: U. Hostels Albergues Juveniles S.L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22 i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 5. cikkének (1) bekezdését, hogy a közösségi védjegy jogosultjának a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések gazdasági tevékenység körében történő használata bármely harmadik személynek történő megtiltásához való kizárólagos joga kiterjed az olyan harmadik személyre is, aki valamely későbbi védjegy jogosultja, anélkül hogy ezen utóbbi védjegy előzetes törlésére lenne szükség?


(1)  HL L 299., 25. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/12


A Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Olaszország) által 2014. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonio Tita és társai kontra Ministero della Giustizia és társai

(C-495/14. sz. ügy)

(2015/C 026/15)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Az alapeljárás felei

Felperesek: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Alperesek: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1), illetve a 89/665/EGK (2) és a 92/13/EGK (3) tanácsi irányelvekben rögzített elvekkel ellentétes-e az olyan olasz nemzeti szabályozás, mint a (későbbiekben többször módosított) 2002. május 30-i 115. sz. D.P.R. 9. cikkében, 13. cikkének (6a) és (6a1) bekezdésében, valamint 14. cikkének (3b) cikkében, továbbá a 2012. december 24-i 228. sz. törvény 1. cikkének (27) bekezdésében lefektetett, az egységes bírósági illetékre vonatkozó szabályozás, amely rendelkezések jelentős összegű egységes bírósági illetéket írnak elő abban az esetben, ha a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak vonatkozásában a közigazgatási bírósághoz fordulnak?


(1)  A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 335., 31. o.)

(2)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.)

(3)  A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 76., 14. o.)


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/12


A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2014. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert kontra Belga Állam

(C-499/14. sz. ügy)

(2015/C 026/16)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie van België

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Belga Állam

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Akkor is a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági rendelettel (1) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok 3. b) szabálya értelmében vett, a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt áruknak tekintendők-e azok a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt készleteket alkotó áruk, amelyeket külön csomagolásokban jelentenek be a vámhatóságnál, mert ez indokolt, de amelyek esetében nyilvánvaló, hogy összetartoznak, és azokat arra szánták, hogy egyetlen egységként mutassák be őket a kiskereskedelmi forgalomban, ha az árukat a bejelentést követően és a kiskereskedelmi forgalmazásra tekintettel közös csomagolásban helyezik el?


(1)  HL L 286., 1. o.

(2)  HL L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/13


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Buzzi Unicern SpA és társai kontra Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE és társai

(C-502/14. sz. ügy)

(2015/C 026/17)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Buzzi Unicern SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Alperesek: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Érvénytelen-e a 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat amiatt, hogy az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek kiszámítása során nem vette figyelembe sem a hulladékgázok – illetve acélipari technológiai gázok – égetésével, sem pedig a kapcsolt energiatermelésből eredő hővel együtt járó kibocsátások százalékos arányát, és ezáltal megsértette az EUMSZ 290. cikket, valamint a 2003/87/EK irányelv (1) 10a. cikkének (1), (4) és (5) bekezdését, továbbá túllépte az ezen irányelv által ráruházott hatáskör kereteit, és ellentétes az irányelv céljaival (a nagyobb energiahatékonyságú technológiák ösztönzése, valamint a gazdasági fejlődés és a munkalehetőségek követelményeinek védelme)?

2)

Érvénytelen-e a 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat az EUSZ 6. cikkben szereplő, a hatékony érvényesülés és az arányosság közösségi elveinek fényében, tekintettel arra, hogy indokolatlanul megsérti a felperes társaságoknak az előzetesen kiosztott és az irányelv rendelkezései alapján nekik járó kibocsátásiegység-mennyiség által megtestesített dolog megtartásához fűződő jogos elvárását, és ezáltal megfosztja a felperes társaságokat a szóban forgó dologhoz kapcsolódó gazdasági haszontól?

3)

Érvénytelen-e a 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat amiatt, hogy az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek kiszámítása során nem vette figyelembe az azon létesítményekből származó kibocsátásokat, amelyek – a 2009/29/EK irányelvvel a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe felvett létesítményekként – csupán 2013-tól tartoznak az irányelv hatálya alá?

4)

Érvénytelen-e a 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat az ágazatközi korrekciós tényezőt meghatározó részében, tekintettel arra, hogy a határozat megfelelő indokolás hiányában sérti az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését és a Nizzai Charta 41. cikkét?

5)

Érvénytelen-e a 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat az ágazatközi korrekciós tényezőt meghatározó részében, a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdésében, valamint 23. cikkének (3) bekezdésében foglalt eljárási szabályok megsértése miatt?


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.)


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/14


A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del País Vasco (Spanyolország) által 2014. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) kontra Luis Aira Pascual és társai

(C-509/14. sz. ügy)

(2015/C 026/18)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del País Vasco

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Ellenérdekű felek: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios S.L. és FOGASA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2001/23/EK tanácsi irányelv (1) 4. cikkének (1) bekezdésével, 1. cikkének b) pontjával összefüggésben, ellentétes-e az e rendelkezéseket átültető spanyol szabályozás azon értelmezése, amely azon tény okán nem teszi kötelezővé a jogutódlást, hogy valamely, a közszférába tartozó vállalkozás, saját tevékenységének részét képező olyan szolgáltatás jogosultjaként, amely jelentős anyagi eszközöket igényel, és amelyet közszolgáltatási szerződés útján nyújt, és a másik szerződő felet a vállalkozás tulajdonát képező eszközök használatára kötelezi, úgy dönt, hogy nem hosszabbítja meg a közszolgáltatási szerződést és annak végrehajtását közvetlenül, saját munkavállalóival vállalja át, a másik szerződő fél munkavállalóinak igénybe vétele nélkül, oly módon, hogy a szolgáltatást továbbra is biztosítja, azonban egy másik munkáltató alkalmazásában álló, ugyanezen tevékenységet végző munkavállalókkal?


(1)  A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv (HL L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5, fejezet 4. kötet 98. o.)


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/14


A Törvényszék (második tanács) T-471/11. sz., Odile Jacob kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 5-én hozott ítélete ellen az Éditions Odile Jacob SAS által 2014. november 14-én benyújtott fellebbezés

(C-514/14. P. sz. ügy)

(2015/C 026/19)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Éditions Odile Jacob SAS (képviselők: J.-F. Bellis, O. Fréget és L. Eskenazi avocats)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Lagardère SCA, Wendel

A fellebbező kérelmei

A fellebbező kéri, hogy a Bíróság:

a jelen fellebbezést nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak;

a Törvényszék T-471/11. sz., Éditions Odile Jacob SAS kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 5-én hozott ítéletét helyezze hatályon kívül, és az annak tárgyát képező jogvitában hozzon határozatot;

adjon helyt a fellebbező első fokon előterjesztett kérelmeinek, és következésképpen semmisítse meg a Törvényszék T-452/04. sz., Éditions Odile Jacob kontra Európai Bizottság ügyben 2010. szeptember 13-án hozott ítéletét követően a COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP ügyben 2011. május 13-án hozott SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503 határozatot, amelyben a Bizottság ismét jóváhagyta a Wendelt mint a Lagardère/Natexis/VUP összefonódást engedélyező 2004. január 7-i bizottsági határozathoz fűzött kötelezettségvállalások alapján átruházott eszközök átvevőjét;

kötelezze az Európai Bizottságot és a beavatkozó feleket az elsőfokú és a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás és a helyesbítési eljárás költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása végett a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Először a fellebbező előadja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor elmulasztotta annak megállapítását, hogy a Bizottság megsértette az EUMSZ 266. cikk bekezdését és az Alapjogi Charta 47. cikkét. Az első jóváhagyó határozat jogszerűségét érintő hiba egyúttal a megtámadott határozat jogellenességét is okozta, mivel ez utóbbi határozat a megbízott megbízatásának egész időtartama alatt nem orvosolta a megbízott függetlensége hiányának a hatásait. Következtetésképpen a fellebbező szerint a megtámadott határozat Bizottság általi elfogadása a tisztességes eljárás szabályai megsértésének minősül, és teljesen megszünteti a Bizottság aktusai bírósági felülvizsgálatának a hatékonyságát.

Másodszor a fellebbező úgy véli, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a feltételes engedélyező határozat jogi alapot képezhet egy új jóváhagyó határozathoz.

Végül a fellebbező kifogásolja, hogy a Törvényszék nem vette figyelembe az átruházott eszközök átvevőjének az átruházóval szembeni függetlenségére vonatkozó értékelés jogi kritériumait, továbbá ezen értékelés során tévesen alkalmazta a jogot, és eltorzította a tényeket.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/15


A Törvényszék (hatodik tanács) T-112/11. sz., Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 3-án hozott végzése ellen a Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. által 2014. november 17-én benyújtott fellebbezés

(C-517/14. P. sz. ügy)

(2015/C 026/20)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (képviselők: M. Loschelder és V. Schoene ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Holland Királyság, Nederlandse Zuivelorganisatie

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést és semmisítse meg az egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Edam Holland (OFJ)] szóló, 2010. december 2-i 1121/2010/EU bizottsági rendeletet (1);

másodlagosan: a Bíróság utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bíróság a Bizottságot kötelezze az elsőfokú eljárásban és a fellebbezési eljárásban a fellebbezőnél felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: A Törvényszék úgy véli, hogy a fellebbezőnek nem fűződik érdeke az eljáráshoz, mivel a rendelet egyértelműen pontosítja, hogy az „Edam” megnevezés egy szokásossá vált kifejezés. A fellebbező ugyanakkor úgy véli, hogy a bejegyzésről szóló rendeletben a kérdéses megfogalmazás csak szóismétlés. Szerinte a bejegyzésről szóló rendelet megsemmisítése – a Törvényszék vélekedése ellenére – a tagjai számára előnyös lenne, ami megalapozza az eljáráshoz fűződő érdeket. Ezért úgy véli, hogy a kereset elfogadható, és ugyanezen okból egyúttal megalapozott is. A pontosítást ugyanis holland kérelmezők is támogatták. A fellebbező szerint a Bizottság tévesen járt el, amikor ennek ellenére nem végezte el a pontosítást.

Második jogalap: A fellebbező előadta, hogy tagjai korábban tejet szállítottak Hollandiába, amelyet ott gouda és edami sajt előállítására használhattak, és valószínűleg e célra is használtak. A Törvényszék ez alapján nem állapította meg az eljáráshoz fűződő érdeket. Ez az érvelés azonban tárgyi tévedést tartalmaz. A fellebbező szerint a Törvényszék elferdítette a tényeket, mert ez az állítás valós. Ezenkívül a Törvényszék kimondta, hogy a fellebbező a kifogását és a keresetét nem a „tejtermelők” érdekében terjesztette elő. Ez is a tények elferdítése, mivel a kifogást a fellebbező a tagjai érdekében terjesztette elő, mivel azok tejet dolgoznak fel (a Hollandiába értékesített tej feldolgozott tej), valamint tejet és sajtot forgalmaznak.

Harmadik jogalap: A Törvényszék úgy véli, hogy a kifogás elutasítása nem alapozza meg a fellebbező saját kereshetőségi jogát. A kifogást ugyanis jogi szempontból nem a fellebbező, hanem a Németországi Szövetségi Köztársaság terjesztette elő. Ez nem felel meg az 510/2006 alaprendelet (2) szerinti jogi helyzetnek, és ezt a kérdést a Törvényszék – állításával szemben – az alaprendelet tekintetében még nem tisztázta. A fellebbező szerint az 510/2006 alaprendelet és annak előzménye, a 2081/92/EGK rendelet (3) között vannak olyan eltérések, amelyeket a Törvényszék még nem vizsgált, és amelyek azt eredményezik, hogy legalábbis az alaprendelet hatálya alatt az olyan panaszosok, mint a fellebbező, önálló kifogási joggal rendelkeznek.

Negyedik jogalap: A Törvényszék elutasítja a fellebbező azon érvét, hogy az uniós OFJ-re vonatkozó kék címke a fellebbező tagjaival szemben versenyelőnyt jelent a holland termelők számára. A fellebbező szerint ez téves megközelítés, és olyan versenyelőny áll fenn, amely a fellebbező tagjai tekintetében megalapozza a bejegyzésről szóló rendelet megsemmisítése iránti eljáráshoz fűződő érdeket.


(1)  HL L 317., 14. o.

(2)  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 93., 12. o.).

(3)  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 208., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 4. o.).


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/16


A Törvényszék (harmadik tanács) T-461/12. sz., Hansestadt Lübeck kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. november 20-án benyújtott fellebbezés

(C-524/14. P. sz. ügy)

(2015/C 026/21)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Hansestadt Lübeck, korábban Flughafen Lübeck GmbH

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

a megtámadott ítéletet helyezze hatályon kívül;

az első fokon benyújtott keresetet nyilvánítsa elfogadhatatlannak;

másodlagosan: első fokon benyújtott keresetet nyilvánítsa tárgytalannak;

másodlagosan: nyilvánítsa megalapozatlannak a negyedik jogalap azon részét, amely a szelektivitás kritériumára tekintettel az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértésére hivatkozik, továbbá a negyedik jogalap többi része, valamint az első, második, harmadik és ötödik jogalap vonatkozásában az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

az elsőfokú eljárás felperesét kötelezze az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére, illetve másodlagosan a Törvényszék elé történő visszautalás esetén az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viseléséről jelenleg ne határozzon, hanem arról a végleges ítélet rendelkezzen.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a személyében való érintettség hiánya.

A Törvényszék szerint a Hansestadt Lübecket azon közvállalkozás jogutóda minőségében, amely 2013. január 1-jéig a lübecki repülőteret üzemeltette, a megtámadott határozat személyében érinti, mivel e közvállalkozás állami támogatások nyújtása révén olyan hatásköröket gyakorolt, amelyeket kizárólagosan ruháztak rá. E következtetés a következő tényálláson alapul: a közvállalkozás díjszabásra tesz javaslatot a tartomány szabályozó hatóságának, amely a díjszabást jóváhagyja vagy elutasítja (a vitatott ítélet 29–34. pontja).

A Bizottság szerint a Törvényszék a tényállást ugyan helyesen állapította meg, azonban a lübecki repülőteret 2013. január 1-jéig üzemeltető közvállalkozást a jogot tévesen alkalmazva olyan jóváhagyó hatóságnak tekintette, amely a saját, kizárólag ráruházott hatásköreit gyakorolta. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az olyan közjogi vagy magánjogi jogalany személyében való érintettségének vizsgálatakor, amely valamely támogatási programot hajt végre (amint azon közvállalkozás, amely a lübecki repülőteret 2013. január 1-jéig üzemeltette), annak van döntő jelentősége, hogy saját maga vagy pedig az állam határozhatja-e meg ügyvezetését és politikáját (1). A Törvényszék által megállapított tényállás azt mutatja, hogy az állam rendelkezik e hatáskörrel, mégpedig két okból. A díjszabáshoz szükség van a tartomány szabályozó hatósága általi előzetes hozzájárulásra. A szabályozó hatóság pedig kötve van a repülőtéri díjakra vonatkozó szövetségi előírásokhoz. Ezért pusztán az a tény, hogy a repülőtér üzemeltetőjének kell javaslatot tennie a díjszabásra, nem jelenti azt, hogy saját maga határozhatja meg az ügyvezetését és a díjszabással követett célokat.

Annak megállapításakor, hogy valamely, a támogatásnyújtást előkészítő lépés végrehajtására vonatkozó hatáskör (a jelen ügyben a díjszabásra vonatkozó javaslattétel a szabályozó hatóságnak) a támogatásnyújtásra vonatkozó saját hatáskör gyakorlásának minősül, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel a „személyében való érintettség” fogalmát túlságosan kiterjesztően értelmezte.

Második jogalap: az eljáráshoz fűződő érdek hiánya.

A Törvényszék szerint a Hansestadt Lübeck azon közvállalkozás jogutóda minőségében, amely 2013. január 1-jéig a lübecki repülőteret üzemeltette, a lübecki repülőtér magánbefektető részére történő értékesítését követően is rendelkezik eljáráshoz fűződő érdekkel. A Törvényszék nem tartotta szükségesnek annak megállapítását, hogy a támogatási program felfüggesztésére vonatkozó kötelezettség 2013. január 1-jén megszűnt-e azért, mert a díjszabás – azon körülmény miatt, hogy többé nem használtak fel állami forrásokat – már nem minősült állami támogatásnak. Még ha erről is van szó, a Törvényszék szerint az elsőfokú eljárás felperese megőrzi eljáráshoz fűződő érdekét, mivel a hivatalos vizsgálati eljárást még nem zárták le, és ezért a megtámadott határozat még joghatásokkal jár.

Hibás a Törvényszék első érve, mivel a megtámadott határozat még a hivatalos vizsgálati eljárást lezáró végleges határozat hiányában is elveszítheti egyetlen joghatását – nevezetesen a támogatási intézkedésnek a vizsgálat időtartamára való felfüggesztésére vonatkozó kötelezettséget –, ha a támogatási intézkedés olyan okokból szűnik meg, amelyek a hivatalos vizsgálati eljárással nincsenek összefüggésben (a jelen ügyben a repülőtér privatizációja).

A Törvényszék második érve ellentmondásban áll az ítélkezési gyakorlattal, amely létrejött és fennálló érdeket követel meg. A jelen ügyben az intézkedés felfüggesztésének veszélye nem valósult meg 2013. január 1-je előtt, mert a repülőteret privatizálták. A Hansestadt Lübeck nem bizonyította, hogy érdeke fűződik ahhoz, hogy a keresetet a repülőtér privatizációját követően is fenntartsa.

Ezen okokból a Törvényszék a jogot tévesen alkalmazva állapította meg, hogy az elsőfokú eljárás felperese fennálló érdekkel rendelkezik.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett szelektivitás fogalmának téves értelmezése.

Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy egy közvállalkozás díjszabása szelektív-e, a Törvényszék szerint meg kell vizsgálni, hogy a díjszabás az e közvállalkozás által rendelkezésre bocsátott áruk vagy szolgáltatások valamennyi használójára vagy potenciális használójára hátrányos megkülönböztetéstől mentesen alkalmazandó-e (az ítélet 53. pontja).

E felfogás durva ellentmondásban áll a Bíróság ítélkezési gyakorlatával, amely szerint valamely intézkedés nem minősül általános adó- vagy gazdaságpolitikai intézkedésnek, és ezért szelektív akkor, hogy csak bizonyos gazdasági ágazatra vagy e gazdasági ágazatnak csak bizonyos vállalkozásaira alkalmazandó (2). A Bíróság ezért úgy határozott, hogy a közvállalkozások által megállapított, árukra és szolgáltatásokra vonatkozó előnyös díjak akkor is szelektívek, ha azokat valamennyi használó vagy potenciális használó igénybe veheti (3). Mengozzi főtanácsnok a Deutsche Lufthansa ügyre vonatkozó indítványában ezen ítélkezési gyakorlatot a jelen ügynek pontosan megfelelő helyzetre alkalmazta – nevezetesen egy repülőtér olyan díjszabására, amely bizonyos jelentős használóknak engedményeket nyújtott –, és megállapította az intézkedés szelektivitását (4).

Negyedik jogalap: hiányos indokolás és ellentmondásos indokolás.

A Törvényszék indokolása hibás. Először is hiányzik belőle a szelektivitás vizsgálatának lényeges része, azaz a díjszabás által követett cél meghatározása. E rendszerre hivatkozva ugyanis meg kell vizsgálni, hogy mely vállalkozás van jogilag és ténylegesen hasonló helyzetben. Másodszor a Törvényszék indokolása ellentmondásos, mivel a Törvényszék először is alkalmazza az adózási intézkedések szelektivitására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot (a vitatott ítélet 51–53. pontja), majd megállapítja, hogy az nem releváns (a vitatott ítélet 57. pontja).

Ötödik jogalap: A bírósági felülvizsgálat szigorú mércéjének egy eljárást megindító határozatra való téves alkalmazása.

A Törvényszék ugyan megnevezi a helyes jogi kritériumot, indokolásában azonban teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy a jelen ügyben egy hivatalos vizsgálati eljárás megindító határozatról van szó, amely különösen az indokolást illetően csak enyhébb bírósági felülvizsgálatnak van alávetve (5). A vitatott ítélet semmilyen magyarázatot nem ad azzal kapcsolatban, hogy a díjszabás miért volt oly nyilvánvalóan nem szelektív, hogy az a Bizottságot megakadályozta abban, hogy hivatalos vizsgálati eljárást indítson.


(1)  A 282/85. sz., DEFI kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 1986., 2649. o.) 18. pontja.

(2)  A C-66/02. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 2005., I-10901. o.) 99. pontja, és a C-148/04. sz. Unicredito-ügyben hozott ítélet (EBHT 2005., I-11137. o.) 45. pontja.

(3)  Lásd különösen a C-126/01. sz. GEMO-ügyben hozott ítélet (EBHT 2003., I-13769. o.) 35–39. pontját.

(4)  A C-284/12. sz. Deutsche Lufthansa ügyre vonatkozó indítvány (EBHT 2013., I-00000. o.) 47–55. pontja.

(5)  Lásd utoljára a T-172/14. sz., Stahlwerk Bous kontra Bizottság ügyben hozott végzés (EBHT 2014., II-0000. o.) 39–78. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/19


A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2014. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-527/14. sz. ügy)

(2015/C 026/22)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperesek: Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az eljárás további résztvevői: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv (1) 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely a családegyesítő családtagjának az első beutazását attól teszi függővé, hogy a családtag a beutazás előtt bizonyítja, hogy képes német nyelven egyszerű módon megértetni magát?


(1)  HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/19


A Törvényszék (második tanács) T-425/11. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. november 21-én benyújtott fellebbezés

(C-530/14 P. sz. ügy)

(2015/C 026/23)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouchagiar és P. J. Loewenthal)

A másik fél az eljárásban: Görög Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (második tanács) által a T-425/11. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 11-én hozott, a Bizottsággal 2014. szeptember 12-én közölt ítéletet (ECLI: EU: T: 2014: 768);

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé ismételt határozathozatalra;

a jelen eljárás költségeiről egyelőre ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés egyetlen fellebbezési jogalapon alapul: a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését annak megállapításakor, hogy a vitatott intézkedés nem biztosít előnyt a nyilvános kaszinók számára. A Bizottságnak ez az egyetlen fellebbezési jogalapja három részre tagolódik.

Elsősorban, a megtámadott ítélet 52–58. pontjában a Törvényszék megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését annak megállapításakor, hogy a nyilvános kaszinók nem jutnak előnyökhöz a vitatott intézkedés alapján valamennyi belépő ügyfél esetében alkalmazott alacsonyabb összegű illeték megfizetéséből, mivel a befizetett összegek a nyilvános és a magántulajdonú kaszinók által beszedett belépőjegy-árak 80 %-ának feleltek meg.

Másodsorban, a megtámadott ítélet 59–68. pontjában a Törvényszék megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését annak megállapításakor, hogy nem elegendő az, ha a Bizottság a vitatott intézkedés révén biztosított előnyt közvetlen de iure adóügyi megkülönböztetésnek minősíti, hanem a Bizottságnak az előny fennállását a vitatott intézkedésből eredő következmények gazdasági elemzésére kellett volna alapítania.

Harmadsorban, a megtámadott ítélet 74–80. pontjában a Törvényszék megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését egyrészről annak megállapításakor, hogy az ingyenes belépés gyakorlata nem erősítheti meg a vitatott intézkedésből származó előnyt, mivel ez az intézkedés nem biztosított előnyt, másrészről pedig annak megállapításakor, hogy ahhoz, hogy ennek az érvnek helyt lehessen adni, a Bizottságnak bizonyítania kellett volna azt, hogy a gyakorlatban az ingyenesen biztosított belépőjegyek száma túlságosan magas volt az e gyakorlatot engedélyező görög jogszabály célkitűzéséhez képest, következésképpen pedig sértette a szóban forgó nemzeti jogszabályban előírt feltételeket.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/20


A Törvényszék (első tanács) T-646/11. sz., Ipatau kontra Tanács ügyben 2014. szeptember 23-án hozott ítélete ellen Vadzim Ipatau által 2014. november 24-én benyújtott fellebbezés

(C-535/14. P. sz. ügy)

(2015/C 026/24)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Vadzim Ipatau (képviselő: M. Michalauskas ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-646/11. sz., 2014. szeptember 23-i ítéletét;

a jogvitát jogerősen döntse el, vagy utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé határozathozatal céljából;

a Tanácsot kötelezze költségek viselésére, ideértve a Törvényszék előtti eljárás költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező négy jogalapra hivatkozik.

Először is, a fellebbező úgy véli, hogy a Törvényszék megsértette a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot azáltal, hogy megtagadta a költségmentesség iránti kérelem benyújtásának a megtámadott aktus elleni megsemmisítés iránti kereset benyújtására nyitva álló határidőre való halasztó hatályának elismerését.

Másodszor, a fellebbező azt rója fel a Törvényszéknek, hogy megsértette a védelemhez való jogot. A Törvényszék ugyanis úgy ítélte meg, hogy a Tanácsnak nem kellett a fellebbezővel közölnie a figyelembe vett terhelő bizonyítékokat, és nem kellett lehetőséget biztosítania ahhoz, hogy a 2012/642/KKBP határozat (1) és az 1017/2012 végrehajtási rendelet (2) elfogadása előtt meghallgassák.

Harmadszor, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a jogvita tárgyát képező aktusokban szereplő indokok elégségesek.

Végül, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a jogvita tárgyát képező aktusok nem aránytalanok.


(1)  A Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozat (HL L 285., 1. o.).

(2)  A Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2012. november 6-i 1017/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 307., 7. o.).


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/21


A Sección Tercera de Audiencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2014. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(C-539/14. sz. ügy)

(2015/C 026/25)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Sección Tercera de Audiencia Provincial de Castellón

Az alapeljárás felei

Felperesek: Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García

Alperes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv (1) 7. cikkének (1) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának (2) 47. cikkével., 34. cikke (3) bekezdésével és a 7. cikkével összefüggésben, hogy azzal ellentétes egy olyan eljárásjogi szabály, mint amilyen a spanyol Ley de Enjuiciamiento Civil 695. cikkének (4) bekezdése, amely a jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra vezetett végrehajtással szembeni kifogást elbíráló határozat elleni fellebbezés szabályozásában kizárólag a végrehajtást megszüntető vagy a tisztességtelen feltétel alkalmazásának mellőzését elrendelő, illetve valamely feltétel tisztességtelen jellegére alapított kifogást elutasító végzéssel szemben teszi lehetővé a fellebbezést, ami azzal a közvetlen következménnyel jár, hogy a végrehajtást kérő eladó vagy szolgáltató több eszközzel rendelkezik a fellebbezés tekintetében, mint a végrehajtás alá vont fogyasztó?


(1)  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet, 288. o.)

(2)  HL 2000. C 364., 1. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/21


A Törvényszék (ötödik tanács) T-630/13. sz., DK Recycling und Roheisen GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítélete ellen a DK Recycling und Roheisen GmbH által 2014. november 27-én benyújtott fellebbezés

(C-540/14. P. sz. ügy)

(2015/C 026/26)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: DK Recycling und Roheisen GmbH (képviselők: S. Altenschmidt és P.-A. Schütter ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-630/13. sz. ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítéletét abban a részében, amelyben a rendelkező rész 2. pontjában a keresetet az 1. pontban megjelölteket meghaladó részben elutasítja;

adjon helyt teljes mértékben az első fokon előterjesztett és a keresetlevélben szereplő, arra irányuló kereseti kérelemnek, hogy semmisítsék meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i bizottsági határozat (C(2013) 5666; 2013/448/EU) (1) 1. cikkének (1) bekezdését abban a részében, amelyben elutasítja az I. melléklet A. pontjában felsorolt, DE000000000001320 és DE-new-14220-0045 azonosítóval megjelölt létesítményeknek a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján Németország által a Bizottság elé terjesztett, a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó jegyzékbe való felvételét, és az azokhoz tartozó kibocsátási egységek átmeneti, e létesítményeknek ingyenesen kiosztandó éves mennyiségeit;

másodlagosan helyezze hatályon kívül az 1. pontban megjelölt ítéletet, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé,

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az uniós jognak a Bíróság alapokmánya 58. cikke első bekezdése második mondatának harmadik esete értelmében vett megsértését kifogásolja. A Törvényszék az alapjogoknak és az arányosság elvének a megsértésével az uniós joggal összeegyeztethetőnek nyilvánította azt, hogy a Bizottság megtagadta a kibocsátási egységeknek a túlzott tagállami nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula alapján történő ingyenes kiosztását. A megtámadott ítélet sérti a fellebbezőnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkében biztosított jogait.

A fellebbező az előterjesztett jogalapot érintően azzal érvel, hogy a Bizottság a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának a 2011/278/EU határozatban való szabályozásakor nem gondoskodott az egyéni jogok megfelelő védelmének biztosításáról. A kibocsátási egységeknek a 2011/278/EU határozat szerinti ingyenes kiosztása tipizáló számítási tényezők alapján történik. E határozat nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné további kibocsátási egységeknek az ingyenes kiosztását akkor, ha a tipizáló számítási tényezők alkalmazásával történő kiosztás valamely egyedi esetben rendkívüli terhet vagy ésszerűtlen nehézségeket eredményez.

A kereset elutasítása sérti a Chartában foglalt alapjogokat és az arányosság elvét. A Törvényszék kizárólag az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének és a 2011/278/EU határozat szerinti kiosztási rendszernek a tipikusan felmerülő terheit vette figyelembe. A Törvényszék a Bíróság ítélkezési gyakorlatával ellentétes módon teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a fellebbező egyéni jogainak a védelmét.


(1)  HL L 240., 27. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/22


A Törvényszék (ötödik tanács) T-634/13. sz., Arctic Paper Mochenwangen GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítélete ellen az Arctic Paper Mochenwangen GmbH által 2014. december 2-án benyújtott fellebbezés

(C-551/14. P. sz. ügy)

(2015/C 026/27)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (képviselő: S. Kobes ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-634/13. sz. ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítéletét a keresetet elutasító részében;

adjon helyt az első fokon előterjesztett és a keresetlevélben szereplő, arra irányuló kereseti kérelemnek, hogy semmisítsék meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i bizottsági határozat (C(2013) 5666; 2013/448/EU) (1) 1. cikkének (1) bekezdését abban a részében, amelyben elutasítja az I. melléklet A. pontjában felsorolt, DE000000000000563 azonosítóval megjelölt létesítményeknek a 2003/87/EK irányelv (2) 11. cikkének (1) bekezdése alapján Németország által a Bizottság elé terjesztett, a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó jegyzékbe való felvételét, és az azokhoz tartozó kibocsátási egységek átmeneti, e létesítményeknek ingyenesen kiosztandó éves mennyiségeit;

másodlagosan helyezze hatályon kívül az 1. pontban megjelölt ítéletet, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé,

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az uniós jognak a Bíróság alapokmánya 58. cikke első bekezdése második mondatának harmadik esete értelmében vett megsértését kifogásolja. A Törvényszék az alapjogoknak és az arányosság elvének a megsértésével az uniós joggal összeegyeztethetőnek nyilvánította azt, hogy a Bizottság megtagadta a kibocsátási egységeknek a túlzott tagállami nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula alapján történő ingyenes kiosztását. A megtámadott ítélet sérti a fellebbezőnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkében biztosított jogait.

A fellebbező az előterjesztett jogalapot érintően azzal érvel, hogy a Bizottság a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának a 2011/278/EU határozatban (3) való szabályozásakor nem gondoskodott az egyéni jogok megfelelő védelmének biztosításáról. A kibocsátási egységeknek a 2011/278/EU határozat szerinti ingyenes kiosztása tipizáló számítási tényezők alapján történik. E határozat nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné további kibocsátási egységeknek az ingyenes kiosztását akkor, ha a tipizáló számítási tényezők alkalmazásával történő kiosztás valamely egyedi esetben rendkívüli terhet vagy ésszerűtlen nehézségeket eredményez.

A kereset elutasítása sérti a Chartában foglalt alapjogokat és az arányosság elvét. A Törvényszék kizárólag az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének és a 2011/278/EU határozat szerinti kiosztási rendszernek a tipikusan felmerülő terheit vette figyelembe. A Törvényszék a Bíróság ítélkezési gyakorlatával ellentétes módon teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a fellebbező egyéni jogainak a védelmét.


(1)  HL L 240., 27. o.

(2)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.)

(3)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87 irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló 2011/278/EU határozat (HL L 130., 1. o.)


Törvényszék

26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/24


A Törvényszék 2014. december 3-i ítélete – Castelnou Energía kontra Bizottság

(T-57/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Villamos energia - A termelési többletköltségek ellentételezése - Bizonyos mennyiségű villamos energia belföldi szénből történő előállítására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség - Elsőbbségi igénybevételi mechanizmus - Kifogást nem emelő határozat - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Személyében való érintettség - A versenyhelyzet lényeges érintettsége - Elfogadhatóság - A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya - Komoly nehézségek - Általános gazdasági érdekű szolgáltatás - A villamosenergia-ellátás biztonsága - A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése - Áruk szabad mozgása - Környezetvédelem - 2003/87/EK irányelv”))

(2015/C 026/28)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Castelnou Energía, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselők kezdetben: E. Garayar Gutiérrez, később: C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel és C. del Pozo de la Cuadra, később: C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril és D. Antón Vega, és végül C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril és C. Vila Gisbert ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: É. Gippini Fournier és C. Urraca Caviedes meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Greenpeace-España (Madrid, Spanyolország) (képviselők kezdetben: N. Ersbøll, S. Rating és A. Criscuolo, később: N. Ersbøll és S. Rating ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozók: Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: J. Rodríguez Cárcamo, később: M. Muñoz Pérez és N. Díaz Abad, később: N. Díaz Abad és S. Centeno Huerta, és végül A. Rubio González és M. Sampol Pucurull abogados del Estado); Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Spanyolország) (képviselők: J. Álvarez de Toledo Saavedra és J. Portomeñe López ügyvédek); E.ON Generación, SL (Santander, Spanyolország) (képviselők kezdetben: E. Sebastián de Erice Malo de Molina és S. Rodríguez Bajón, később: S. Rodríguez Bajón ügyvédek); Comunidad Autónoma de Castilla y León (képviselők kezdetben: K. Desai solicitor, S. Cisnal de Ugarte és M. Peristeraki ügyvédek, később: S. Cisnal de Ugarte); és Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Spanyolország) (képviselők kezdetben: K. Desai solicitor, S. Cisnal de Ugarte és M. Peristeraki ügyvédek, később: S. Cisnal de Ugarte és A. Baumann ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Spanyol Királyság által a belföldi szenet felhasználó villamosenergia-termelők javára elsőbbségi igénybevételi mechanizmussal egybekötött közszolgáltatási ellentételezés formájában bejelentett N 178/2010 állami támogatásról szóló, 2010. szeptember 29-i C(2010) 4499 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Castelnou Energía, SL viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3)

A Spanyol Királyság, a Greenpeace-España, a Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, az E.ON Generación, SL, a Comunidad Autónoma de Castilla y León és a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 80., 2011.3.12.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/25


A Törvényszék 2014. december 2-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság

(T-661/11. sz. ügy) (1)

((„EMOGA - Garanciarészleg - EMGA és EMVA - Finanszírozásból kizárt kiadások - Tejtermékek - Címzett bevételek - Kulcsfontosságú ellenőrzések - Késedelem - Pénzügyi átalánykorrekció - Jogalap - Az 1605/2002/EK rendelet 53. cikke - Ismétlődés”))

(2015/C 026/29)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítői: G. Aiello és P. Grasso avvocati dello Stato)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és D. Nardi meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2011. október 14-i 2011/689/EK bizottsági végrehajtási határozat (HL L 270., 33. o.) azon részében történő megsemmisítése iránti kérelem, amelyben az a 2004/2005-ös, a 2005/2006-os és a 2006/2007-es gazdasági évben Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Szardínia, Calabria, Friuli-Venezia Giulia és Valle d’Aosta olasz régiókban a tejkvótákra vonatkozóan megállapított ellenőrzési szabálytalanságok miatt az Olasz Köztársaság terhére 7 0 9 12  382 euró összegű pénzügyi átalánykorrekció alkalmazását írja elő.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit és az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 49., 2012.2.18.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/25


A Törvényszék 2014. december 2-i ítélete – Boehringer Ingelheim Pharma kontra OHIM – Nepentes Pharma (Momarid)

(T-75/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Momarid közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi LONARID közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Az érintett közönség - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke”))

(2015/C 026/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Németország) (képviselők: kezdetben V. von Bomhard és D. Slopek, később V. von Bomhard ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Nepentes Pharma sp. z o. o. (Varsó, Lengyelország) (képviselők: C. Bercail Arias, K. Dimidjian-Lecompte és C. Casalonga ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG és a Nepentes S.A. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. november 28-án hozott határozata (R 2292/2011-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. november 28-án hozott határozatát (R 2292/2011-4. sz. ügy) a „gyógyszerészeti használatú vegyi termékekre” vonatkozó részében hatályon kívül helyezi.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 101., 2013.4.6.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/26


A Törvényszék 2014. december 3-i ítélete – Max Mara Fashion Group kontra OHIM – Mackays Store (M&Co.)

(T-272/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az M&Co. közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi MAX&Co. közösségi és nemzeti ábrás védjegyek - A korábbi MAX&CO. nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 026/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Max Mara Fashion Group Srl (Torino, Olaszország) (képviselő: F. Terrano ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Egyesült Királyság) (képviselők: A. Gould, K. Passmore solicitors, J. Baldwin barrister és M. Howe QC)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Max Mara Fashion Group Srl és a Mackays Stores Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. március 7-én hozott határozata (R 1199/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Max Mara Fashion Group Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/27


A Törvényszék 2014. december 4-i ítélete – Sales & Solutions kontra OHIM – Inceda (WATT és WATT)

(T-494/13. és T-495/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A WATT közösségi ábrás védjegy és a WATT közösségi szóvédjegy - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”))

(2015/C 026/32)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Sales & Solutions GmbH (Frankfurt-am-Main, Németország) (képviselő: K. Gründig-Schnelle ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Inceda Holding GmbH (Köln, Németország) (képviselők: J. Wald és D. Thrun ügyvédek)

Az ügy tárgya

A T-494/13. sz. ügyben az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az Inceda Holding GmbH és a Sales & Solutions GmbH közötti törlési eljárással kapcsolatban 2013. július 15-én hozott határozata (R 1192/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset, a T-495/13. sz. ügyben pedig a negyedik fellebbezési tanácsnak az Inceda Holding GmbH és a Sales & Solutions GmbH közötti törlési eljárással kapcsolatban 2013. július15-én hozott határozata (R 1193/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

2)

A Sales & Solutions GmbH viseli a saját, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és az Inceda Holding GmbH T-494/13. és T-495/13. sz. egyesített ügyekben felmerült költségeit.


(1)  HL C 344., 2013.11.23.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/27


A Törvényszék 2014. december 4-i ítélete – BSH kontra OHIM – LG Electronics (compressor technology)

(T-595/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A compressor technology közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi KOMPRESSOR nemzeti szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - A lajstromozás részbeni megtagadása - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 026/33)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Németország) (képviselő: S. Biagosch ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: M. Fischer és A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: LG Electronics, Inc. (Szöul, Dél-Korea)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az LG Electronics, Inc. és a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. szeptember 5-én hozott határozata (R 1176/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 39., 2014.2.8.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/28


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Ledra Advertising kontra Bizottság és EKB

(T-289/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Ciprusi stabilitási támogatási program - A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás - A Törvényszék hatásköre - Okozati összefüggés - Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2015/C 026/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ledra Advertising Ltd (Nicosia, Ciprus) (képviselők: C. Paschalides solicitor és A. Paschalides ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Ciprusi Köztársaság és az európai stabilitási mechanizmus (ESM) között, a különös gazdasági feltételrendszerről szóló, 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás 1.23–1.27. pontjainak megsemmisítése iránti kérelem, másodszor pedig a felperes abból eredő állítólagos kárának megtérítésére irányuló kérelem, hogy az egyetértési megállapodásba beszúrták az 1.23–1.27. pontokat, és a Bizottság megsértette a felügyeletre irányuló kötelezettségét.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Ledra Advertising Ltd-t kötelezi a saját, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/29


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – CMBG kontra Bizottság és EKB

(T-290/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Ciprusi stabilitási támogatási program - A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás - A Törvényszék hatásköre - Okozati összefüggés - Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2015/C 026/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: CMBG Ltd (Tortola, Brit Virgin-szigetek, Egyesült Királyság) (képviselők: C. Paschalides solicitor és A. Paschalides ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Ciprusi Köztársaság és az európai stabilitási mechanizmus (ESM) között, a különös gazdasági feltételrendszerről szóló, 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás 1.23–1.27. pontjainak megsemmisítése iránti kérelem, másodszor pedig a felperes abból eredő állítólagos kárának megtérítésére irányuló kérelem, hogy az egyetértési megállapodásba beszúrták az 1.23–1.27. pontokat, és a Bizottság megsértette a felügyeletre irányuló kötelezettségét.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a CMBG Ltd-t kötelezi a saját, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/29


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Eleftheriou és Papachristofi kontra Bizottság és EKB

(T-291/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Ciprusi stabilitási támogatási program - A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás - A Törvényszék hatásköre - Okozati összefüggés - Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2015/C 026/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Ciprus), Eleni Eleftheriou (Dherynia) és Lilia Papachristofi (Dherynia) (képviselők: C. Paschalides solicitor és A. Paschalides ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Ciprusi Köztársaság és az európai stabilitási mechanizmus (ESM) között, a különös gazdasági feltételrendszerről szóló, 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás 1.23–1.27. pontjainak megsemmisítése iránti kérelem, másodszor pedig a felperes abból eredő állítólagos kárának megtérítésére irányuló kérelem, hogy az egyetértési megállapodásba beszúrták az 1.23–1.27. pontokat, és a Bizottság megsértette a felügyeletre irányuló kötelezettségét.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Andreas Eleftheriou-t, Eleni Eleftheriou-t és Lilia Papachristofit kötelezi a saját, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/30


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Evangelou kontra Bizottság és EKB

(T-292/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Ciprusi stabilitási támogatási program - A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás - A Törvényszék hatásköre - Okozati összefüggés - Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2015/C 026/37)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Christos Evangelou (Derynia, Ciprus) és Yvonne Evangelou (Derynia) (képviselők: C. Paschalides solicitor és A. Paschalides ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Ciprusi Köztársaság és az európai stabilitási mechanizmus (ESM) között, a különös gazdasági feltételrendszerről szóló, 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás 1.23–1.27. pontjainak megsemmisítése iránti kérelem, másodszor pedig a felperes abból eredő állítólagos kárának megtérítésére irányuló kérelem, hogy az egyetértési megállapodásba beszúrták az 1.23–1.27. pontokat, és a Bizottság megsértette a felügyeletre irányuló kötelezettségét.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Christos Evangelou-t és Yvonne Evangelou-t kötelezi a saját, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/31


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Theophilou kontra Bizottság és EKB

(T-293/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Ciprusi stabilitási támogatási program - A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás - A Törvényszék hatásköre - Okozati összefüggés - Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2015/C 026/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Christos Theophilou (Nicosia, Ciprus) és Eleni Theophilou (Nicosia, Ciprus) (képviselők: C. Paschalides solicitor és A. Paschalides ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Ciprusi Köztársaság és az európai stabilitási mechanizmus (ESM) között, a különös gazdasági feltételrendszerről szóló, 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás 1.23–1.27. pontjainak megsemmisítése iránti kérelem, másodszor pedig a felperes abból eredő állítólagos kárának megtérítésére irányuló kérelem, hogy az egyetértési megállapodásba beszúrták az 1.23–1.27. pontokat, és a Bizottság megsértette a felügyeletre irányuló kötelezettségét.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Christos Theophilou-t és Eleni Theophilou-t kötelezi a saját, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/31


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Fialtor kontra Bizottság és EKB

(T-294/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Ciprusi stabilitási támogatási program - A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás - A Törvényszék hatásköre - Okozati összefüggés - Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”))

(2015/C 026/39)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (képviselők: C. Paschalides solicitor és A. Paschalides ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Ciprusi Köztársaság és az európai stabilitási mechanizmus (ESM) között, a különös gazdasági feltételrendszerről szóló, 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás 1.23–1.27. pontjainak megsemmisítése iránti kérelem, másodszor pedig a felperes abból eredő állítólagos kárának megtérítésére irányuló kérelem, hogy az egyetértési megállapodásba beszúrták az 1.23–1.27. pontokat, és a Bizottság megsértette a felügyeletre irányuló kötelezettségét.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Fialtor Ltd-t kötelezi a saját, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/32


A Törvényszék 2014. november 11-i végzése – LemonAid Beverages kontra OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)

(T-298/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A törlési kérelem visszavonása - Okafogyottság”))

(2015/C 026/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: LemonAid Beverages GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: U. Lüken és J. Natzel ügyvédek, valamint P. Brownlow solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Pret a Manger (Europe) Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: A. Tsoutsanis ügyvéd és S. Croxon solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Pret a Manger (Europe) Ltd és a LemonAid Beverages GmbH közötti törlési eljárással kapcsolatban 2013. március 13-án hozott határozata (R 276/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék a felperest és a beavatkozót kötelezi a saját költségeik viselésére, valamint az alperes költségeinek fele-fele arányban történő viselésére.


(1)  HL C 215., 2013.7.27.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/33


A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – DelSolar (Wujiang) kontra Bizottság

(T-320/13. sz. ügy) (1)

((„Dömping - A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik [azaz elemek és lemezek] behozatala - Ideiglenes dömpingellenes vám - Okafogyottság”))

(2015/C 026/41)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Kína) (képviselők: kezdetben L. Catrain González ügyvéd, E. Wright és H. Zhu barristers, később L. Catrain González és E. Wright)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

Tárgy

A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott e behozatal tekintetében nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló 182/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 4-i 513/2013/EU bizottsági rendelet (HL 2013., L 152., 5. o.) annyiban történő megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az a felperesre alkalmazandó

Rendelkező rész

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A felek mindegyike maga viseli saját költségeit.


(1)  JO C 215., 2013.7.27.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/33


A Törvényszék 2014. október 21-i végzése – PP Gappol Marzena Porczyńska kontra OHIM – Gap (ITM) (GAPPol)

(T-125/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A megtámadott határozat visszavonása - A jogvita tárgyának elenyészetté válása - Okafogyottság”))

(2015/C 026/42)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes): PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Lengyelország) (képviselő: J. Gwiazdowska ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: M. Siciarek ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Gap (ITM), Inc. és a PP Gappol Marzena Porczyńska közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. december 2-án hozott határozata (R 686/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) viseli a saját költségein felül a PP Gappol Marzena Porczyńska és a Gap (ITM), Inc. költségeit.


(1)  HL C 142., 2014.5.12.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/34


A Törvényszék elnökének 2014. november 27-i végzése – SEA kontra Bizottság

(T-674/14. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Valamely - repülőtér közjogi üzemeltetője által egy irányítási szolgáltatások nyújtásával megbízott leányvállalat számára nyújtott támogatás visszafizettetésének kötelezettsége - Irányítási feladatokkal megbízott új társaság létrehozása - Állami támogatásokra vonatkozó, - a két társaság közötti gazdasági folytonosság ellenőrzésére irányuló hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő bizottsági határozat - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Az alapkereset elfogadhatatlansága - Elfogadhatatlanság - A sürgősség hiánya”))

(2015/C 026/43)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Olaszország) (képviselők: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni és A. Scalini ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Noë és G. Conte meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amely lényegében az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti, az Airport Handling társaság létrehozására (SA.21420 (2014/NN) – Olaszország – Az Airport Handling létrehozása) vonatkozó hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő, 2014. július 9-i C (2014) 4537 végleges bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányul.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/35


A Törvényszék elnökének 2014. november 28-i végzése – Airport Handling kontra Bizottság

(T-688/14. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Valamely - repülőtér közjogi üzemeltetője által egy irányítási szolgáltatások nyújtásával megbízott leányvállalat számára nyújtott támogatás visszafizettetésének kötelezettsége - Irányítási feladatokkal megbízott új társaság létrehozása - Állami támogatásokra vonatkozó, - a két társaság közötti gazdasági folytonosság ellenőrzésére irányuló hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő bizottsági határozat - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Az alapkereset elfogadhatatlansága - Elfogadhatatlanság - A sürgősség hiánya”))

(2015/C 026/44)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Olaszország) (képviselők: R. Cafari Panico és F. Scarpellini ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Noë és G. Conte meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amely lényegében az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti, az Airport Handling társaság létrehozására (SA.21420 (2014/NN) – Olaszország – Az Airport Handling létrehozása) vonatkozó hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő, 2014. július 9-i C (2014) 4537 végleges bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányul.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke visszavonja a T-688/14. R. sz. ügyben 2013. április 15-én hozott végzését

3)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/35


Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2014. október 27-i végzése – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net kontra Bizottság

(T-703/14. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Támogatások - Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) - Valamely másik szerződő félnek címzett terhelési értesítés - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Ideiglenes intézkedések elfogadására nem alkalmas ügy”))

(2015/C 026/45)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net (Kaisariani, Görögország) (képviselők: K. Damis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek egy támogatás nyújtása keretében küldött terhelési értesítés és valamennyi egyéb kapcsolódó aktus végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró a költségekről jelenleg nem határoz.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/36


2014. november 6-án benyújtott kereset – Segimerus kontra OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(T-750/14. sz. ügy)

(2015/C 026/46)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Segimerus Ltd (Preston, Egyesült Királyság) (képviselő: F. Henkel ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: felperes.

A vitatott védjegy: az „ELGO” közösségi szóvédjegy – 1 0 2 92  498. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2014. augusztus 22-én hozott határozata (R 473/2014-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a felszólalási osztály határozatát, és az ügyet utalja vissza a felszólalási osztálynak;

másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és az ügyet utalja vissza a fellebbezési tanácsnak;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

– a 207/2009 rendelet 75. cikke második mondatának megsértése.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/36


2014. november 14-én benyújtott kereset – Ice Mountain Ibiza kontra OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

(T-753/14. sz. ügy)

(2015/C 026/47)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spanyolország) (képviselők: J. L. Gracia Albero és F. Miazzetto ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Etyam, SL (Baleár-szigetek, Spanyolország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: az „ocean beach club ibiza” szóelemeket magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 1 0 6 10  491. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: részleges felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM első fellebbezési tanácsának 2014. július 31-én hozott határozata (R 2293/2013-1. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a jelen eljárás költségeinek a viselésére, beleértve azon költségeket is, amelyek az üggyel kapcsolatban a jelen időpontig a felszólalási osztály és az OHIM első fellebbezési osztálya előtt a jelen keresethez vezető eljárásokban felmerültek.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 75. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/37


2014. november 14-én benyújtott kereset – Herbert Smith Freehills kontra Bizottság

(T-755/14. sz. ügy)

(2015/C 026/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Herbert Smith Freehills LLP (London, Egyesült Királyság) (képviselő: P. Wytinck lawyer)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság 2014. szeptember 24-i GESTDEM 2014/2070. sz. határozatát,

az Európai Bizottságot kötelezze a felperes jelen eljárásban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetében a felperes a 2014. szeptember 24-i GESTDEM 2014/2070. sz. határozat megsemmisítését kéri, amelyben a Bizottság elutasította a felperesnek a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) elfogadásával kapcsolatos egyes dokumentumokhoz az 1049/2001 rendelet (2) alapján való hozzáférése iránti kérelmét.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap, amely szerint a Bizottság megsértette az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését, mivel a Bizottság által hozzáférhetővé nem tett dokumentumok egyike sem esik a bírósági eljárások védelmével kapcsolatos kivétel hatálya alá.

2.

A második a jogalap, amely szerint a Bizottság megsértette az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését, mivel a Bizottság által hozzáférhetővé nem tett egyes dokumentumok nem esnek a jogi tanácsadás védelmével kapcsolatos kivétel hatálya alá.

3.

A harmadik jogalap, amely szerint a Bizottság megsértette az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését, mivel a felperes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmében meghatározott dokumentumok közzétételéhez nyomós közérdek fűződik.


(1)  HL 2014. L 127., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/38


2014. november 14-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-764/14. sz. ügy)

(2015/C 026/49)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxemburg) és Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: M. Sfyri és I. Ampazis ügyvédek

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2014. szeptember 5-i Ares(2014) 2903214. sz. határozatot, amellyel a Bizottság elutasította a felpereseknek a EuropeAid/135040/C/SER/MULTI számú meghívásos közbeszerzési eljárás keretében benyújtott pályázatát;

rendelje el az eredeti állapot helyreállítását, valamint

kötelezze a Bizottságot a felpereseknél felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek a következő jogalapokra hivatkoznak.

A felperesek szerint a megtámadott határozatot az EUMSZ 263. cikknek megfelelően a következő okok miatt kell megsemmisíteni.

 

Elsősorban, értékelték a résztvevők tapasztalatát az odaítélési eljárás során, holott ezt az előválogatási szakaszban már vizsgálták.

 

Másodsorban, a Bizottság megsértette a határozatának indokolására irányuló kötelezettségét, amennyiben nem szolgált megfelelő indokokkal a felperesek műszaki ajánlatának besorolására vonatkozóan, továbbá nem közölte a nyertes konzorcium teljes összetételét és a gazdasági ajánlat alapvető elemeit.

 

Harmadsorban, a Bizottság számos nyilvánvaló értékelési hibát vétett a felperesek műszaki ajánlatának értékelése során, ugyanakkor megsértette a résztvevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét is.

 

Negyedsorban, a Bizottság megsértette a költségvetési rendeletet és az átláthatóság abban előírt elvét.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/39


2014. november 21-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

(T-770/14. sz. ügy)

(2015/C 026/50)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: P. Gentili avvocato dello Stato és G. Palmieri meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2014. szeptember 11-i Ares (2014) 2975571. sz. feljegyzést, amellyel az Európai Bizottság értesítette az Olasz Köztársaságot az Olaszország-Málta 2007–2013 határon átívelő együttműködési programhoz kapcsolódó ERFA kötelezettségvállalásokra vonatkozó források automatikus visszavonásáról 2013. december 31-tól kezdődően, és, az ügy érdeméről határozva, nyilvánítsa az ügy tárgyát képező költségeket és a kifizetési kérelmeket elfogadhatónak.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdése szerinti indokolás hiányára alapított jogalap

A felperes azt állítja e tekintetben, hogy a megtámadott határozatban a Bizottság, azon tömör kijelentésével, miszerint a 2012. december 31-i módosító határozat címében foglalt hiba egyáltalán nem volt hatással magának a határozatnak a tartalmára és a program megvalósítására, nem vette tekintetbe azon tény relevanciáját, hogy a régió által elfogadott, költségekre vonatkozó javaslatokat előzetesen a Számvevőszéknek kell ellenőriznie, hogy a helyesbítés kihirdetése, illetve megvalósítása között négy hónap telt el anélkül, hogy annak okai ismertek lennének, hogy ez kétségeket kelthetett a tekintetben, hogy az elvégzendő helyesbítés nagyobb jelentőségű a kihirdetettnél és nem csak a 2012. december 31-i határozat címére korlátozódik, és hogy a Számvevőszék megerősítette, hogy a régió eljárása, amely során az tartózkodott a kötelezettségek elfogadásától, mielőtt hivatalosan tudomást szerzett volna a helyesbítésről (2013. március 28.), helytálló volt, és ezzel azt juttatta kifejezésre, mintha az ezzel ellentétes eljárás nem lett volna helytálló.

2.

A második, a strukturális alapok kezelésében való partnerség elvének és a tagállamok és az európai intézmények közötti együttműködés elvének, valamint a tagállamok alkotmányos berendezkedése tiszteletben tartásának elvének megsértésére alapított jogalap

A felperes e tekintetben arra hivatkozik, hogy a Bizottság nem működött együtt a tagállammal annak érdekében, hogy ez utóbbi a leghatékonyabb módon meg tudja valósítani az operatív programot, elkerülve a jogvesztést; és tette mindezt többek között azzal, hogy nem vette tekintetbe a – különösen a Számvevőszék által folytatott – belső ellenőrzési eljárás szóban forgó államot terhelő – kötöttségeit.

3.

A harmadik, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 183/2006/EK rendelet 96. cikke c) pontjának megsértésére alapított jogalap

A felperes e tekintetben arra hivatkozik, hogy az adott ügyben megvalósuló helyzet vis majornak tekinthető, amely megakadályozta a módosító határozattal érintett projektekre vonatkozó fizetési kérelem benyújtását. Ezáltal a Bizottság kezdeti, a határozatról szóló értesítés során elkövetett hibája, az ezt közvetlenül követő ígéret a címre korlátozódó gyors helyesbítésre vonatkozóan, az e helyett négy hónapig tartó hallgatás, amely egyéb, alapvetőbb kijavítandó hibákra és tévedésekre engedett következtetni, teljes mértékben megakadályozták, hogy a nemzeti közigazgatási szerv lefolytassa a projektek kivitelezésére vonatkozó eljárást egészen a kifizetés iránti kérelem szakaszáig.

4.

Végül, negyedik jogalapként a felperes az arányosság elvének megsértésére hivatkozik.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/40


2014. november 17-én benyújtott kereset – Ica Foods kontra OHIM – San Lucio (GROK)

(T-774/14. sz. ügy)

(2015/C 026/51)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Ica Foods SpA (Pomezia, Olaszország) (képviselő: A. Nespega avvocato)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Olaszország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: A „GROK” szóvédjegy -  4 4 39  956. sz. közösségi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2014. szeptember 9-én hozott határozata (R 1815/2013-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a 4439956. sz. GROK közösségi védjegy lajstromozásával szemben indított 6374C sz. törlési eljárásra vonatkozó megtámadott határozatot a közösségi védjegyről szóló rendelet 62. és 63. cikkének megsértése és/vagy a 40/94 rendelet 8. cikkének megsértése és/vagy az indokolás hiányossága miatt, a fent bemutatott okok folytán;

az OHIM-ot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

a közösségi védjegyről szóló rendelet 62. és 63. cikkének megsértése, mivel az OHIM nem értesítette a felperest a fellebbezésre vonatkozó észrevételek előterjesztésére nyitva álló határidőről, következésképpen megsértette a kontradiktórius eljárás elvét;

a 40/94 rendelet 8. cikkének megsértése és az indokolás hiányossága a San Lucio tejtermékek és az ICA védjegyeivel megjelölt termékek közötti hasonlóság tekintetében;

a 40/94 rendelet 8. cikkének megsértése és az indokolás hiányossága a San Lucio GROK védjegye és az ICA CRIK CROK védjegye közötti hasonlóság tekintetében;

a 40/94 rendelet 8. cikkének megsértése és az indokolás hiányossága az ICA CRIK CROK védjegye jóhírnevének tekintetében.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/41


2014. november 26-án benyújtott kereset – Fon Wireless kontra OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

(T-777/14. sz. ügy)

(2015/C 026/52)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Fon Wireless Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: J. Devaureix és L. Montoya Terán ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Andreas Henniger (Starnberg, Németország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy: A „Neofon” közösségi szóvédjegy – 1 0 6 74  893. sz. közösségi védjegy.

Az OHIM előtti eljárás: Felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2014. szeptember 15-én hozott határozata (R 2519/2013-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és ezt követően tegye meg a Bíróság határozata hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges lépéseket;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/41


2014. november 26-án benyújtott kereset – Ugly kontra OHIM – Group Lotuss (COYOTE UGLY)

(T-778/14. sz. ügy)

(2015/C 026/53)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ugly, Inc (New York, Egyesült Államok) (képviselők: T. St Quintin barrister, K. Gilbert és C. Mackey solicitors)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Group Lotuss Corp.SL (Barcelona, Spanyolország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy: a „COYOTE UGLY” közösségi szóvédjegy – 1 2 26  198. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2014. szeptember 16-án hozott határozata (R 1369/2013-5. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a felszólalási osztály és a fellebbezési tanács határozatait, és utalja vissza az ügyet a felszólalási osztálynak újbóli határozathozatal céljából;

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének, (2) bekezdésének és (4) bekezdésének megsértése.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/42


2014. november 20-án benyújtott kereset – TVR Automotive kontra OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(T-781/14. sz. ügy)

(2015/C 026/54)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Egyesült Királyság) (képviselők: A. von Mühlendahl és H. Hartwig ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fabio Cardoni (Milánó, Olaszország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy:1 1 1 32  602. sz. védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: Felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2014. szeptember 8-án hozott határozata (R 2532/2013-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot és – ha beavatkozik az eljárásba – F. Cardonit kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


Közszolgálati Törvényszék

26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/43


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. december 8-i ítélete – Cwik kontra Bizottság

(F-116/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Értékelő jelentés - Az 1995–1997-es időszakra vonatkozó értékelő jelentés - Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása - Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem - Az értékelési vegyes bizottság bevonásának hiánya - Az értékelő jelentés elkészítése során felmerülő késedelem - Kártérítés iránti kereset))

(2015/C 026/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michael Cwik (Tervuren, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: Az Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az 1995–1997-es időszakra vonatkozó értékelő jelentést jóváhagyó határozat megsemmisítése és kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti M. Cwik 1995–1997-es időszakra vonatkozó új értékelő jelentését végelegesen megállapító 2012. március 12-i európai bizottsági határozatot.

2)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot az M. Cwik által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése címén 15  000 euró kártérítés fizetésére kötelezi.

3)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

Az Európai Bizottság viseli saját költségeit és köteles viseli az M. Cwik részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 108., 2013.04.13., 38. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/43


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. december 3-i ítélete – DG kontra ENISA

(F-109/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - A szerződés megszüntetése - Indokolás hiánya - Az értékelési eljárás be nem tartása - Nyilvánvaló értékelési hiba))

(2015/C 026/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: DG (képviselők: L. Levi és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (képviselők kezdetben: P. Empadinhas meghatalmazott, C. Meidanis ügyvéd, később: P. Empadinhas és S. Purser meghatalmazottak, C. Meidanis ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes elbocsátását elrendelő határozat megsemmisítése, a felperes visszahelyezése és a szerződés megszűnésétől neki járó, az ugyanezen időszakban esetlegesen megszerzett jövedelemmel csökkentett és az Európai Központi Bank 3 százalékponttal növelt kamatlába alapján számított késedelmi kamattal növelt pénzügyi előnyök kifizetése, valamint az állítólagosan elszenvedett vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

DG maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség részéről felmerült.


(1)  HL C 15., 2014.1.18., 21. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/44


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. december 2-i ítélete – Migliore kontra Bizottság

(F-110/13. sz. ügy) (1)

((Előléptetés - Igazolási eljárás - 2013. évi eljárás - A felperesnek a képzési programban való részvételre jogosult tisztviselők végleges listájáról való kizárás - A személyzeti szabályzat 45a. cikke))

(2015/C 026/57)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Tymen és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest a 2013. évi „igazolási” eljárás képzési programjában való részvételre jogosult pályázók listájából kizáró bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

N. Migliore viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 24., 2014.1.25., 41. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/45


A Közszolgálati Törvényszék első tanács tanácsának 2014. december 2-i végzése – Erik Simpson kontra Tanács

(F-142/11. DEP. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Eljárás - Költségek megállapítása))

(2015/C 026/58)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Erik Simpson (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és A. F. Jensen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A felperes AD9 besorolási fokozatba való előléptetését azt követően megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy az sikeresen teljesítette a „Cseh, észt, magyar, litván, lett, máltai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvű egységvezető (AD9) a fordítás területén” EPSO/AD/113/07 versenyvizsgát, valamint kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy a F-142/11. sz. ügyben az Európai Unió Tanácsa által az E. Simpsonnak megtérítendő költségek teljes összege 8  600 euró, valamint az ezen összeg után esetleg fizetendő hozzáadottérték-adó.


(1)  HL C 65., 2012.3.3., 26. o.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/45


2014. október 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-106/14. sz. ügy)

(2015/C 026/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest 2014. január 1-jétől kezdve „hazautazási szabadság” címén csak 2,5 nap pótszabadságban részesíti, ahelyett hogy 5 nap „utazási időt” biztosítana neki, amelyben a tisztviselők személyzeti szabályzata – amelyet a tisztviselők személyzeti szabályzatának módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013 parlamenti és tanácsi rendelet módosított – V. mellékletének 7. cikke alapján részesült

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a SYSPER honlap „Jogosultságok” oldalából eredő és a panaszt elutasító, 2014. július 2-i R/396/14. sz. bizottsági határozattal megerősített azon határozatot, amely a felperest 2014. január 1-jétől kezdve „hazautazási szabadság” címén csak 2,5 nap pótszabadságban részesíti, ahelyett hogy 5 nap „utazási időt” biztosítana neki, amelyben az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata – amelyet az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosított – V. mellékletének 7. cikke alapján részesült;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/46


2014. október 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-108/14. sz. ügy)

(2015/C 026/60)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságának jóváírásáról szóló, a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. melléklete 11. és 12. cikke új általános végrehajtási rendelkezéseinek alapján a nyugdíjjogosultságnak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére vonatkozó határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdése általános végrehajtási rendelkezéseinek 9. cikkét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2014. január 16-i határozatot, amelyben a Bizottság úgy döntött, hogy a felperes szolgálatba lépés előtt szerzett nyugdíjjogosultságait azoknak az Európai Unió intézményei nyugdíjrendszerébe történő átvitele keretében a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezései alapján írja jóvá;

Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/46


2014. október 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-110/14. sz. ügy)

(2015/C 026/61)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságának a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. melléklete 11. és 12. cikke új általános végrehajtási rendelkezéseinek alapján a az uniós nyugdíjrendszerbe történő jóváírásáról szóló határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek és ennek következtében nem alkalmazandónak a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdése általános végrehajtási rendelkezéseinek 9. cikkét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2013.május 24-i határozatot, amelyben a Bizottság úgy döntött, hogy a felperes szolgálatba lépés előtt szerzett nyugdíjjogosultságait azoknak az Európai Unió intézményei nyugdíjrendszerébe történő átvitele keretében a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezései alapján írja jóvá;

Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/47


2014. október 17-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

(F-112/14. sz. ügy)

(2015/C 026/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatainak megsemmisítése, amely a felpereseket a tisztviselők személyzeti szabályzatának 2014. január 1-jei reformját követően alkalmazandó új szakmai előmeneteli és előléptetési szabályoknak megfelelően az „átmeneti kategóriájú főtanácsos” álláshely-típusba sorolta be, és szerintük megfosztotta őket az AD 14 besorolási fokozatba történő előléptetés lehetőségétől, továbbá a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikke (3) bekezdése jogellenességének megállapítása

A felperesek kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseket az „átmeneti kategóriájú főtanácsos” álláshely-típusba besoroló határozatokat;

nyilvánítsa jogellenesnek a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikkének (3) bekezdését;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/47


2014. október 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-116/14. sz. ügy)

(2015/C 026/63)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L.Y. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) ügyvezető igazgatója által a felperes AD 8 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottnak történő kinevezéséről szóló korábbi határozat visszavonása tárgyában hozott határozat megsemmisítése és az okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálat Törvényszék semmisítse meg az EIOPA ügyvezető igazgatójának 2014. február 24-i azon határozatát, amely visszavonta a 2013. november 27-i korábbi határozatot, amely a 1327TAAD08. számú álláshirdetéssel megindított felvételi eljárás eredményeként ideiglenesen, 2013. szeptember 16-tól kezdődő hatállyal AD 8 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottnak nevezte ki a felperest;

a Közszolgálat Törvényszék semmisítse meg a felperes által 2014. március 25-én benyújtott panaszt elutasító 2014. július 24-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes által AD 6 besorolási fokozatban 2013. szeptember 16-tól kapott díjazás és az AD 8 besorolási fokozathoz tartozó díjazás közötti különbségéből eredő vagyoni kárnak az Európai Központi Bank által alkalmazott kamatot 2 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamattal növelt összegének megtérítésére;

másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a 2013. szeptember 16. és 2014. február 24. közötti időszakra vonatkozóan az AD 6 besorolási fokozathoz és az AD 8 besorolási fokozathoz tartozó díjazás közötti különbségéből eredő vagyoni kárnak az Európai Központi Bank által alkalmazott kamatot 2 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamattal növelt összegének megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy fizessen méltányosan 20  000 euróban meghatározandó mértékű nem vagyoni kártérítést,

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot valamennyi költség megtérítésére.


26.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/48


2014. október 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

(F-118/14. sz. ügy)

(2015/C 026/64)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A Tanács azon határozatainak megsemmisítése, amelyek az AD 9–AD 14 besorolási fokozatban lévő, különleges felelősséggel járóként azonosított álláshelyeket betöltő tisztviselőket 2015. december 31. előtt „egységvezető vagy azonos rangú”, illetve „tanácsadó vagy azonos rangú” álláshely-típusba sorolják be, a felperest pedig nem sorolják azon tisztviselők közé, akik ilyen besorolásban részesülnek

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2014. január 3-i 6/14. sz. határozatát, valamint az ezt követő azon határozatot, amely 34 tanácsi tisztviselőt „egységvezető vagy azonos rangú” álláshely-típusba oszt be;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a panaszt elutasító, 2014. július 23-i határozatot;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze valamennyi költség viselésére.