ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 455

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. december 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 455/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7405 – Yanfeng/JCI Interiors business) ( 1 )

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 455/02

Euroátváltási árfolyamok

2

2014/C 455/03

Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. július 7-jei ülésén megfogalmazott véleménye az alábbi ügyre vonatkozó határozattervezetről: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás) – Előadó: Horvátország

3

2014/C 455/04

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás) (M.7184)

4

2014/C 455/05

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. július 23.) a 139/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1) bekezdésének megsértésével megvalósított összefonódás miatti bírság kiszabásáról (Ügyszám: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárás szerint)) ( 1 )

5

 

Számvevőszék

2014/C 455/06

21/2014. sz. különjelentés: Európai uniós finanszírozásban részesült repülőtéri infrastruktúrák: alacsony értékarányosság

8

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 455/07

Munkaszüneti napok a 2015. évben: EGT-tag EFTA-államok és EGT-intézmények

9

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 455/08

Pályázati felhívás – EACEA/30/2014 – Erasmus+ program – 3. kulcstevékenység: a szakpolitikai reform támogatása – a szakpolitika megújítását célzó kezdeményezések – Szakpolitikai kísérletek az iskolai oktatás ágazatában

10

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2014/C 455/09

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. október 17-én Izland ellen benyújtott kereset (E-20/14. sz. ügy)

14

2014/C 455/10

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. október 22-én Izland ellen benyújtott kereset (E-21/14. sz. ügy)

15

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.7405 – Yanfeng/JCI Interiors business)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/C 455/01)

2014. december 11-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és az után teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32014M7405 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/2


Euroátváltási árfolyamok (1)

2014. december 17.

(2014/C 455/02)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2448

JPY

Japán yen

145,89

DKK

Dán korona

7,4405

GBP

Angol font

0,79320

SEK

Svéd korona

9,5019

CHF

Svájci frank

1,2010

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,2505

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,626

HUF

Magyar forint

314,42

LTL

Litván litász/lita

3,45280

PLN

Lengyel zloty

4,2258

RON

Román lej

4,4750

TRY

Török líra

2,9330

AUD

Ausztrál dollár

1,5203

CAD

Kanadai dollár

1,4482

HKD

Hongkongi dollár

9,6518

NZD

Új-zélandi dollár

1,6073

SGD

Szingapúri dollár

1,6247

KRW

Dél-Koreai won

1 363,34

ZAR

Dél-Afrikai rand

14,5710

CNY

Kínai renminbi

7,7143

HRK

Horvát kuna

7,6700

IDR

Indonéz rúpia

15 758,64

MYR

Maláj ringgit

4,3400

PHP

Fülöp-szigeteki peso

55,751

RUB

Orosz rubel

82,1728

THB

Thaiföldi baht

41,035

BRL

Brazil real

3,3988

MXN

Mexikói peso

18,3496

INR

Indiai rúpia

79,1973


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/3


Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. július 7-jei ülésén megfogalmazott véleménye az alábbi ügyre vonatkozó határozattervezetről: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás)

Előadó: Horvátország

(2014/C 455/03)

1.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a Marine Harvest gondatlanságból megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet (a 139/2004/EK tanácsi rendelet) 4. cikkének (1) bekezdését.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a Marine Harvest gondatlanságból megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet (a 139/2004/EK tanácsi rendelet) 7. cikkének (1) bekezdését.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a Marine Harvestre pénzbírságot kell kiszabni az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért azokkal a tényezőkkel, amelyeket lényegesnek ítéltek az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a Marine Harvestre kiszabott pénzbírságok összegének meghatározása céljából.

5.

A tanácsadó bizottság egyetért a pénzbírságok jelenlegi szintjének Bizottság által javasolt mértékével.

6.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/4


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) 14. cikkének (2) bekezdése szerinti határozattervezet az ügy érdemében arra a következtetésre jutott, hogy a Marine Harvest ASA (a továbbiakban: Marine Harvest) – azáltal, hogy az Európai Bizottságnak történő bejelentést megelőzően végrehajtotta a Morpol ASA (a továbbiakban: Morpol) feletti kizárólagos irányításszerzést – megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdéséből, illetve 7. cikkének (1) bekezdéséből eredő bejelentési, valamint felfüggesztési kötelezettséget.

2.

A Marine Harvest 2013. augusztus 9-én bejelentette a Bizottságnak a Morpol feletti kizárólag irányításszerzést. A Bizottság 2013. szeptember 30-án a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította az összefonódást, a Marine Harvest által felajánlott kötelezettségvállalásokra figyelemmel. Ez a határozat utalt az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke (1) bekezdésének, valamint 7. cikke (1) bekezdésének esetleges megsértésével kapcsolatos külön eljárás lehetőségére (3).

3.

A Bizottság 2014. január 30-i levelében tájékoztatta a Marine Harvestet az említett, esetleges jogsértések folyamatban lévő kivizsgálásáról, valamint a vizsgálattal kapcsolatos külön akta megnyitásáról.

4.

A Bizottság 2014. március 31-én kifogásközlést fogadott el, amelyben kifejtette azt az előzetes álláspontját, miszerint a Marine Harvest megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését.

5.

A Versenypolitikai Főigazgatóság a kifogásközlést kísérő levelében felajánlotta a Martine Harvestnek a Bizottság aktájába történő betekintés lehetőségét.

6.

A Marine Harvest kérésére a Versenypolitikai Főigazgatóság 2014. április 24-ről2014. április 30-ra meghosszabbította a kifogásközlés megválaszolására nyitva álló határidőt. A Marine Harvest 2014. április 30-án válaszolt a kifogásközlésre.

7.

A hivatalos szóbeli meghallgatásra 2014. május 6-án került sor. A meghallgatáson részt vett a Marine Harvest és annak jogi tanácsadói, a Bizottság ügyben érintett szervezeti egységeinek és szolgálatainak tisztviselői, valamint nyolc uniós tagállam versenyhatóságainak képviselői.

8.

A 2011/695/EU határozat 16. cikke alapján megvizsgáltam, hogy a határozattervezet csak azokat a kifogásokat érinti-e, amelyekre vonatkozóan a Marine Harvest nek lehetősége nyílt álláspontja ismertetésére, és pozitív következtetésre jutottam.

9.

Összességében véve úgy ítélem meg, hogy az eljárás folyamán tiszteletben tartották az eljárási jogok hatékony gyakorlásához való jogot.

Brüsszel, 2014. július 10.

Wouter WILS


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (a továbbiakban: 2011/695/EU határozat) 16. és 17. cikke alapján (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.).

(2)  A Tanács 2004. január 20-i 139/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről, (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(3)  Az M.6850 Marine Harvest/Morpol ügyben hozott 2013. szeptember 30-i határozat, (9) bekezdés.


18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/5


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2014. július 23.)

a 139/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1) bekezdésének megsértésével megvalósított összefonódás miatti bírság kiszabásáról

(Ügyszám: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárás szerint))

(csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/C 455/05)

A Bizottság 2014. július 23-án a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet  (1) – és különösen annak 14. cikke (2) bekezdése értelmében – összefonódási ügyben hozott határozatot. A határozat teljes szövegének nyilvános változata az ügy hiteles nyelvén megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   BEVEZETÉS

(1)

A Marine Harvest ASA (a továbbiakban: Marine Harvest) az oslói és a New York-i értéktőzsdén jegyzett norvég tengeriélelmiszer-gyártó vállalat, amely lazacot és fehér laposhalat tenyészt, és különféle tengeri állatfajok széles körében kínál hozzáadott értéket képviselő termékeket.

(2)

A Morpol ASA (a továbbiakban: Morpol) norvég lazactenyésztő- és feldolgozó. Lazacot tenyészt, és széles körben kínál hozzáadott értéket képviselő lazactermékeket, így füstölt, marinált, friss és fagyasztott lazactermékeket.

(3)

A Marine Harvest 2012. december 14-én részvényvásárlási megállapodást kötött a Friendmall és Bazmonta vállalatokkal a Morpolon belüli 48,5 %-os tulajdonrészük értékesítése céljából. Korábban mindkét vállalat egy magánszemélynek, Jerzy Maleknek, a Morpol alapítójának és korábbi vezérigazgatójának irányítása alatt állt.

(4)

Az említett ügylet lezárására 2012. december 18-án került sor. Ez az irányításszerzés a továbbiakban: „a 2012. decemberi irányításszerzés”.

(5)

A Marine Harvest a norvég jogszabályok alapján 2013. január 15-én kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztett elő a Morpol fennmaradó tulajdonrésze tekintetében. Ez a nyilvános ajánlattétel sikeres volt.

(6)

2012. december 21-én, három nappal a 2012. decemberi irányításszerzés lezárása után a Marine Harvest az ügyre vonatkozóan első alkalommal lépett kapcsolatba a Bizottsággal, az ügyet intéző munkacsoport kijelölése iránti kérelem (Case Team Allocation Request) révén.

(7)

A Marine Harvest 2013. március 5-én benyújtotta az első CO-formanyomtatvány-tervezetet, amely származástól függetlenül a lazac tenyésztését, elsődleges és másodlagos feldolgozását felölelő teljes piacra fókuszált.

(8)

A Bizottság 2013. március és június között több információkérést küldött a Marine Harvestnek annak érdekében, hogy konkrét piaci információkat gyűjtsön az esetleges külön piacokról, ideértve a skót lazac tenyésztésének és elsődleges feldolgozásának piacát, valamint hozzájusson a Marine Harvest és a Morpol által, az ügylettel összefüggésben készített belső dokumentumokhoz. A CO-formanyomtatványt csupán 2013. július végére lehetett teljesnek tekinteni.

(9)

2013. augusztus 9-én az ügyletet hivatalosan bejelentették a Bizottságnak.

(10)

A Bizottság 2013. szeptember 30-án feltételes engedélyező határozatot fogadott el, amely a kötelezettségvállalások teljesítése esetén jóváhagyta az összefonódást.

(11)

A Bizottság határozatában arra a következtetésre jutott, hogy a 2012. decemberi irányításszerzés már ténylegesen biztosította a Marine Harvest számára a Morpol feletti kizárólagos irányítást, és előzetesen megállapította, hogy nem zárható ki a felfüggesztési és a bejelentési kötelezettség megsértése.

(12)

A Bizottság azt is előrebocsátotta, hogy külön eljárásban vizsgálhatja, hogy helyénvaló volna-e az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikkének (2) cikke szerinti szankció.

II.   A JOGSÉRTÉS

(13)

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében „(a) Bizottság határozattal az érintett vállalkozások 5. cikk szerinti teljes forgalmának 10 %-át meg nem haladó mértékű pénzbírságot szabhat ki a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyekre vagy az érintett vállalkozásokra, ha azok akár szándékosan, akár gondatlanságból:

a)

egy összefonódást, annak megvalósulását megelőzően a 4. cikkel vagy a 22. cikk (3) bekezdésével összhangban nem jelentenek be, kivéve, ha a 7. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint hozott határozattal erre felhatalmazták őket;

b)

az összefonódást a 7. cikk sérelmével valósítják meg”.

(14)

Tehát a jelen összefonódásnak a bejelentést és az engedélyezést megelőző végrehajtása az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség, valamint 7. cikkének (1) bekezdése szerinti felfüggesztési kötelezettség megsértésének minősül.

Az irányítás megszerzése

(15)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Morpol 48,5 %-os tulajdonrészének 2012. decemberi megszerzése kizárólagos irányítást biztosított a Marine Harvestnek a Morpol felett.

(16)

A Morpol rendes és rendkívüli közgyűlésein a Marine Harvest irányításszerzését megelőző három évben megvalósult részvételi arány, valamint a fennmaradó részvények jelentős szóródása alapján a Bizottság úgy véli, hogy Jerzy Malek valójában kizárólagos irányítást gyakorolt a Morpol felett, amikor értékesítette a Morpolon belüli tulajdonrészét a Marine Harvest számára.

(17)

A Morpol 48,5 %-os tulajdoni hányadának megszerzése révén a Marine Harvest ugyanolyan jogokat és lehetőségeket szerzett arra, hogy döntő befolyást gyakoroljon a Morpolra, mint amelyekkel korábban Jerzy Malek rendelkezett.

Korai végrehajtás

(18)

A Bizottság szerint az összefonódás a Friendmall és Bazmonta vállalatokkal kötött részvényvásárlási megállapodás 2012. december 18-i lezárásakor valósult meg.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (2) bekezdése alkalmazásának kizárásáról

(19)

A Bizottság szerint az ügylet esetében nem alkalmazható az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti mentesség. Ez a rendelkezés kizárólag arra vonatkozik, amikor az irányítás megszerzése különféle eladóktól, nyilvános ajánlattétel vagy egymást követő értékpapír-vásárlások útján történik, a jelen ügyben azonban az irányítás megszerzésére mindössze egyetlen eladótól, egy lépésben került sor.

(20)

Ezért a Bizottság a fentiekkel összhangban úgy véli, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó az ilyen típusú helyzetekre, amikor egy jelentős részvénycsomagot szereznek meg csupán egyetlen eladótól, továbbá a korábbi rendes és rendkívüli közgyűléseken leadott szavazatok alapján egyszerűen megállapítható, hogy ez a részvénycsomag ténylegesen kizárólagos irányítást biztosít a célvállalat felett.

III.   A BÍRSÁGOK KISZABÁSÁRA IRÁNYULÓ HATÁROZAT

(21)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az eljárási jogsértések esetében indokolt jelentős bírságot kiszabni az alábbi tények és tényállási elemek alapján.

A jogsértés jellege

(22)

A Bizottság szerint az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke (1) bekezdésének, valamint 7. cikke (1) bekezdésének bármely megsértése jellegénél fogva súlyos jogsértés, mivel az ilyen magatartása veszélyezteti az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatékonyságát.

A jogsértés súlyossága

(23)

A Marine Harvest magatartása legalább részben a hibás jogi tanácsadáson alapult. A vállalat olyan tanácsot kapott, amely szerint a Marine Harvest megszerezheti a Morpol részvényeit, azonban nem élhet a részesedéshez kapcsolódó szavazati joggal mindaddig, amíg a Bizottság jóvá nem hagyja az ügyletet. A Bizottság álláspontja szerint a hibás jogi tanácsadás azt jelzi, hogy a Marine Harvest jogsértése nem szándékos, hanem inkább gondatlan volt.

(24)

A Marine Harvest magatartása mindenesetre gondatlan volt, mivel i. a Marine Harvest európai nagyvállalat, amely komoly korábbi tapasztalatokkal rendelkezés az összefonódás-ellenőrzési eljárások terén, ii. a Marine Harvest nagyon késői szakaszban, vagyis az ügylet lezárásának napján kapott jogi tanácsot, iii. az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (2) bekezdésének értelmezésére vonatkozó precedens (Yara/Kemira Growhow) alapján a Marine Harvestnek azt a következtetést kellett volna levonnia, hogy magatartása minden valószínűség szerint nem tartozik az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti kivétel alá, továbbá iv. a Marine Harvestet nemzeti szinten már korábban megbírságolták korai végrehajtás miatt, a Fjord Seafood feletti irányítás megszerzésével összefüggésben.

(25)

A Bizottság ezenfelül megállapítja, hogy – az ügy érdemét nézve – a Marine Harvest Morpol feletti irányításszerzése komoly kétségeket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a belső piaccal. A Bizottság ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a végrehajtott összefonódás a jogsértés teljes időtartama alatt kedvezőtlen hatást gyakorolhatott a versenyre a skót lazac lehetséges piacán. Mivel különösen fontos, hogy az esetlegesen problémás ügyleteket ne hajtsák végre azok vizsgálatát megelőzően, az összefonódás által okozott lehetséges kár megléte valószínűleg még súlyosabbá teszi a jogsértést.

A jogsértés időtartama

(26)

A 4. cikk (1) cikkének megsértése egyetlen időpontban megvalósuló jogsértés, amelynek nincs konkrét időtartama.

(27)

Ami a 7. cikk (1) bekezdése megsértésének időtartamát illeti, a Bizottság szerint a bejelentést megelőző időszakot bele kell foglalni az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (1) bekezdése megsértésének időtartamába annak fényében, hogy az ügylet engedélyezés előtti végrehajtása milyen potenciális kárt okozott, továbbá hogy a Marine Harvestnek a bejelentést megelőző szakaszban tanúsított magatartása nem volt eléggé készséges ahhoz, hogy indokolja a bejelentést megelőző szakasznak a jogsértés teljes időtartamából való kizárását. Így a 7. cikk (1) bekezdését érintő, Marine Harvest általi jogsértés időtartama kilenc hónap és tizenkét nap.

Enyhítő és súlyosbító körülmények

(28)

A Bizottság szerint a bírság meghatározásakor figyelembe kell venni egyes enyhítő körülményeket. Először is a Marine Harvest nem gyakorolta a Marpolon belüli szavazati jogait, miután megszerezte a vállalat feletti irányítást. Másrészt a Marine Harvest – az ügyet intéző munkacsoport kijelölése iránti kérelem (Case Team Allocation Request) útján – röviddel a 2012. decemberi irányításszerzés lezárását követően tájékoztatta a Bizottságot.

(29)

Az ügyben nincsenek figyelembe veendő súlyosbító körülmények.

IV.   ÉRTÉKELÉS

(30)

A Bizottság megállapította, hogy a Marine Harvest gondatlanul megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését. Enyhítő körülményt jelent, hogy a Marine Harvest nem élt szavazati jogaival a Morpol részvényesi közgyűlésein, valamint hogy elhatárolták a Morpol tevékenységeit, és a Marine Harvest hajlandó volt arra, hogy gyorsan tájékoztassa a Bizottságot a Morpol feletti irányításszerzésről. Végezetül megállapítható, hogy nincsenek súlyosbító körülmények ebben az ügyben.

(31)

A bírság kiszabásakor a Bizottság figyelembe veszi annak szükségességét, hogy a bírságok kellően visszatartó hatásúak legyenek. A Marine Harvesthez hasonló méretű vállalkozások esetében a büntetés összegének jelentősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartó hatást fejtsen ki. Ez még inkább igaz abban az esetben, ha az engedélyezés előtt végrehajtott ügylet komoly kétségeket vetett fel a belső piaccal való összeegyeztethetősége tekintetében.

(32)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikkének (2) bekezdése alapján az alábbi bírságokat szabja ki: az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt 10 000 000 EUR-t, valamint 7. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt 10 000 000 EUR-t.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


Számvevőszék

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/8


21/2014. sz. különjelentés: „Európai uniós finanszírozásban részesült repülőtéri infrastruktúrák: alacsony értékarányosság”

(2014/C 455/06)

Az Európai Számvevőszék tudatja, hogy megjelent a 21/2014. sz., „Európai uniós finanszírozásban részesült repülőtéri infrastruktúrák: alacsony értékarányosság” című különjelentése.

A jelentés elolvasható, illetve letölthető az Európai Számvevőszék honlapján: http://www.eca.europa.eu

A jelentés nyomtatott formában ingyenesen megrendelhető a Számvevőszék alábbi címén:

European Court of Auditors

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

vagy az EU-Könyvesbolt elektronikus megrendelőlapjának kitöltésével.


AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

EFTA Felügyeleti Hatóság

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/9


Munkaszüneti napok a 2015. évben: EGT-tag EFTA-államok és EGT-intézmények

(2014/C 455/07)

 

Izland

Liechtenstein

Norvégia

EFTA Felügyeleti Hatóság

EFTA-Bíróság

január 1.

X

X

X

X

X

január 2.

 

X

 

X

 

január 6.

 

X

 

 

 

február 2.

 

X

 

 

 

február 17.

 

X

 

 

 

március 19.

 

X

 

 

 

április 2.

X

 

X

X

 

április 3.

X

X

X

X

 

április 6.

X

X

X

X

X

április 23.

X

 

 

 

 

május 1.

X

X

X

X

X

május 14.

X

X

X

X

X

május 15.

 

 

 

X

 

május 17.

 

 

X

 

 

május 25.

X

X

X

X

X

június 4.

 

X

 

 

 

június 17.

X

 

 

 

 

június 23.

 

 

 

 

X

augusztus 3.

X

 

 

 

 

augusztus 15.

 

X

 

 

 

szeptember 8.

 

X

 

 

 

november 1.

 

X

 

 

 

november 2.

 

 

 

X

 

december 8.

 

X

 

 

 

december 24.

 

 

 

X

 

december 25.

X

X

X

X

X

december 28.

X

X

X

X

 

december 29.

 

 

 

X

 

december 30.

 

 

 

X

 

december 31.

 

X

 

X

 


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/10


Pályázati felhívás – EACEA/30/2014

Erasmus+ program

3. kulcstevékenység: a szakpolitikai reform támogatása – a szakpolitika megújítását célzó kezdeményezések

Szakpolitikai kísérletek az iskolai oktatás ágazatában

(2014/C 455/08)

1.   Leírás, célkitűzés és elsőbbséget élvező témakörök

E pályázati felhívás elsődleges célja arra ösztönözni az illetékes hatóságokat, hogy nyújtsanak be olyan pályázatokat, amelyek innovatív szakpolitikai elképzelések és reformok vizsgálatára irányulnak az alternatív előképzettséggel a pályára lépő, új tanárok toborzása, kiválasztása és beiktatása területén. Ezen új kollégák közé tartozhatnak friss diplomások, szakmai pályafutásuk közepén álló szakemberek, vagy olyan munkanélküliek, akik bár nem vettek részt formális tanárképzésben, határozott érdeklődést mutatnak a tanári pálya iránt. Számos különböző módon biztosítható, hogy a jelöltek rugalmas módon lépjenek be a tanári szakmába, például – de nem kizárólag – a szakmai pályafutás alatt megszerezhető képesítésekkel és rövid távú, intenzív, bevezető jellegű, majd mentori segítséget biztosító tanítási gyakorlattal záruló képzés során.

E pályázati felhívás elsőbbséget élvező témaköre a következő:

A legjobb és legrátermettebb tanárjelöltek toborzásának, kiválasztásának és beiktatásának erősítése a tanári szakmához vezető alternatív képzési utak kialakításával.

2.   Támogatható országok

A programban részt vevő alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

az Európai Unió 28 tagállama,

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia,

az uniós tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

3.   Pályázatra jogosultak

A „pályázó” kifejezés minden olyan szervezetre és intézményre alkalmazható, amely részt vesz valamely pályázatban, függetlenül a projektben betöltött szerepétől.

E pályázati felhívás szempontjából a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:

a)

Az oktatásért és képzésért felelős hatóságok (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), amelyek a megfelelő nemzeti vagy regionális kategóriák legmagasabb szintjén működnek. Az oktatási és szakképzési ágazattól eltérő ágazatokért (pl. foglalkoztatás, pénzügy, szociális ügyek, egészségügy stb.) felelős legmagasabb szintű hatóságok abban az esetben támogathatók, ha igazolják, hogy konkrét hatáskörrel rendelkeznek azon a területen, amelyen a szakpolitikai kísérletet végeznék. A hatóságok megbízhatnak saját képviseletükkel más állami vagy magánszervezeteket, valamint állami hatóságok bejegyzett hálózatait vagy szervezeteit, amennyiben a megbízást írásban rögzítik, és abban kifejezetten hivatkoznak a benyújtandó pályázatra. Ez esetben a megbízó hatóságnak partnerként kell szerepelnie a pályázatban.

b)

Az oktatás és képzés területén működő állami vagy magánszervezetek és -intézmények.

c)

Más társadalmi-gazdasági ágazatokban az oktatás és képzés területéhez kapcsolódó tevékenységet végző állami vagy magánszervezetek és -intézmények (pl. kereskedelmi kamarák, kulturális szervezetek, értékelő szervezetek, kutató szervezetek stb.).

4.   A partnerség minimális összetétele

A partnerség minimális összetételére vonatkozó követelmény e pályázat esetében 3 támogatható országból származó 4 szervezet. Konkrétan:

a)

Legalább egy hatóság (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság) vagy megbízott testület (a 3. pont a) alpontjának megfelelően) – három különböző országból, vagy egy legalább három különböző támogatható országot képviselő, bejegyzett hatósági hálózat/szervezet.

A hálózatnak vagy szervezetnek – a 3. pont a) alpontjában leírtaknak megfelelően – legalább három releváns hatóság felhatalmazásával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a konkrét pályázat kapcsán az ő nevükben eljárhasson.

A pályázatban szerepelnie kell legalább egy tagállam 3. pont a) alpont szerinti hatóságának.

A pályázatban részt vevő vagy képviselt hatóságok felelnek a projekt stratégiai irányításáért és a saját joghatóságukon belül végzett szakpolitikai kísérletek irányításáért.

b)

Legalább egy, a szakpolitikai hatás felmérése terén szaktudással rendelkező állami vagy magánszervezet. Ez a szervezet felel a módszertani szempontokért és az értékelési protokollokért. Kellően összehangolt és következetes munka esetén a pályázatban egynél több értékelő szervezet is részt vehet.

5.   Koordinálás

A pályázatot – valamennyi pályázó nevében – csak a következő intézmények/szervezetek egyike koordinálhatja és nyújthatja be:

a)

egy a 3. pont a) alpontjában meghatározott hatóság;

b)

egy a 3. pont a) alpontjában meghatározott, bejegyzett hatósági hálózat vagy szervezet;

c)

egy a 3. pont a) alpontjában meghatározott, a pályázat benyújtása céljából valamely hatóság által megbízott állami vagy magánszervezet. A megbízott szervezeteknek rendelkezniük kell valamely 3. pont a) alpontja szerinti hatóság kifejezett írásbeli jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy a pályázatot annak nevében benyújtsa és koordinálja.

A pályázatokat minden pályázó nevében a koordináló hatóság jogi képviselője révén kell benyújtani. Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.

6.   Támogatható tevékenységek

A tevékenységeket 2015. december 1. és 2016. március 1. között kell megkezdeni. A projekt időtartamának 24 és 36 hónap között kell lennie.

Az e pályázati felhívás keretében támogatandó tevékenységek legalább az alábbiakat tartalmazzák:

Terepvizsgálatok kidolgozása innovatív intézkedések végrehajtásával kapcsolatban. Megfelelő figyelmet kell fordítani a megfelelő bizonyítékok összegyűjtésére, a megbízható ellenőrzés kialakítására, az elismert módszertani megközelítéseken alapuló értékelési és jelentéstételi eljárásokra, amelyeket a szakpolitikai hatások megfelelő hatáskörrel és tapasztalatokkal rendelkező értékelőjének kell kidolgoznia a projektben részt vevő megfelelő partnerekkel egyeztetve. Ennek magában kell foglalnia a következőket (a felsorolás nem teljes): a vizsgálandó intézkedés(ek), tervezett minták és tevékenységek meghatározása és kiválasztása; az intézkedés várt, mérhető hatásának meghatározása, relevanciájának értékelése (tekintettel a várt eredményekre), többek között olyan példák alapos felkutatásával, amelyekben az adott országban vagy külföldön hasonló szakpolitikai intézkedéseket hajtottak végre; megbízható módszertan és mutatók meghatározása a vizsgált intézkedés nemzeti és uniós szintű hatásainak mérésére.

A terepvizsgálatok párhuzamos végrehajtása a projektben részt vevő különböző országokban, a megfelelő hatóságok (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság) vezetésével. Egy ésszerű és reprezentatív kritikus tömeg elérése és egy jelentős bizonyítékmennyiség megszerzése érdekében kellően reprezentatív számú részt vevő szervezet/intézmény bevonása szükséges.

Elemzés és értékelés: a vizsgált intézkedés, valamint a vizsgálati módszertan, a mérhetőség feltételeinek és a tanulságok és bevált gyakorlatok nemzetek közötti átadásának (társaktól való tanulás) hatékonysága, eredményessége és hatása.

A tájékoztatás, a projekt koncepciójának és eredményeinek terjesztése és hasznosítása regionális, nemzeti és uniós szinten a projekt időtartama alatt és azt követően, valamint a különböző ágazatok, rendszerek és intézkedések közötti átjárhatóság előmozdítása.

Az oktatás és képzés, valamint az ifjúság területén alkalmazott nyitott koordinációs módszer szerint és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez kapcsolódóan ajánlott elkészíteni a vizsgálati eredmények hasznosítási tervét.

7.   Odaítélési feltételek

A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai a következők:

1.

Megfelelőség (20 %)

2.

A projekt tervének és végrehajtásának minősége (30 %)

3.

A partnerség minősége (20 %).

4.

Hatás, terjesztés és fenntarthatóság (30 %)

Ez a pályázati felhívás két benyújtási/értékelési szakaszból áll: 1) előpályázati szakasz és 2) teljes pályázati szakasz. E megközelítés célja a pályázati eljárás leegyszerűsítése azáltal, hogy az első szakaszban a pályázattal kapcsolatban csak bizonyos információkat kell benyújtani. Csak a támogathatósági feltételeket teljesítő és a megfelelőség elbírálási kritériuma esetében a maximális pontszám legalább 60 %-át elérő előpályázatok jutnak a második szakaszba, amelyben már a teljes pályázati csomag benyújtását kérjük a pályázóktól.

A támogatható előpályázatok értékelése a megfelelőség elbírálási szempontja alapján történik. A teljes pályázatok értékelése a kizárás, a válogatás és az odaítélés három további szempontja (a projekt tervének és végrehajtásának minősége; a partnerség minősége; és a hatás, terjesztés és fenntarthatóság) alapján történik.

A pályázat végleges pontszáma az előpályázati szakaszban szerzett pontok és a teljes pályázati szakaszban szerzett pontok összege (a jelzett súlyozás alkalmazásával).

8.   Költségvetés

Az ezen pályázati felhívás keretében a projektek társfinanszírozása céljából rendelkezésre álló teljes költségvetés 5 000 000 EUR.

Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható projektköltség 75 %-át.

A maximális támogatási összeg projektenként: 2 500 000 EUR.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a pályázati felhívás céljára rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

9.   Benyújtási eljárás és határidők

A pályázat benyújtása előtt a pályázóknak regisztrálniuk kell szervezetüket az Egységes Regisztrációs Rendszerben (Unique Registration Facility, URF), ahonnan megkapják résztvevő-azonosító kódjukat (PIC-kód). A PIC-kódot fel kell tüntetni a pályázati űrlapon.

A szervezetekkel kapcsolatos valamennyi jogi és pénzügyi információ kezelése az Egységes Regisztrációs Rendszeren keresztül zajlik. A rendszer elérhető az oktatási, audiovizuális, kulturális, uniós polgársági és önkéntességi résztvevői portálon (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal). A regisztrációval kapcsolatos információkért keresse fel a portált a következő címen: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

A támogatás iránti pályázatokat az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani, a hivatalos pályázati csomag segítségével. Kérjük, győződjön meg róla, hogy mind az előpályázati szakaszban, mind a teljes pályázati szakaszban a megfelelő jelentkezési lapot tölti ki.

A pályázati csomag az alábbi internetes címen található:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

A pályázatok benyújtásának határideje:

Előpályázatok (elektronikus űrlap): 2015. március 20., brüsszeli idő szerint déli 12 óra.

Teljes pályázatok: (nyomtatott jelentkezési lap): 2015. október 1. (a postai bélyegző dátumának figyelembevételével).


BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

EFTA-bíróság

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/14


Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. október 17-én Izland ellen benyújtott kereset

(E-20/14. sz. ügy)

(2014/C 455/09)

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2014. október 17-én keresetet nyújtott be az EFTA-Bíróságon Izland ellen. Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (Rue Belliard 35, 1040 Brüsszel, Belgium) meghatalmazotti minőségben Markus Schneider és Clémence Perrin képviseli.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság kéri, hogy az EFTA-Bíróság állapítsa meg a következőket:

1.

Izland azáltal, hogy az előírt határidőig nem fogadta el az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. melléklete V. fejezetének 56x. pontjában említett – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, 2009. április 23-i 392/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) nemzeti jogrendjébe való átültetéséhez szükséges intézkedéseket, nem tett eleget az EGT-megállapodás 7. cikk szerinti kötelezettségeinek.

2.

Az eljárás költségeit Izland viseli.

Jogi és ténybeli háttér, valamint hivatkozott jogalapok:

A kereset szerint Izland 2014. április 19-ig nem tett eleget az EFTA Felügyeleti Hatóság 2014. február 19-i indokolással ellátott véleményének, amely kimondta, hogy Izland nem hajtotta végre nemzeti jogrendjében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. melléklete V. fejezetének 56x. pontjában említett – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktust (A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, 2009. április 23-i 392/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet).

Az EFTA Felügyeleti Hatóság előadja, hogy Izland azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem tette a rendeletet nemzeti jogrendjének részévé, nem tett eleget az EGT-megállapodás 7. cikk szerinti kötelezettségeinek.


18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/15


Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. október 22-én Izland ellen benyújtott kereset

(E-21/14. sz. ügy)

(2014/C 455/10)

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2014. október 22-én keresetet nyújtott be az EFTA-Bíróságon Izland ellen. Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (Rue Belliard 35, 1040 Brüsszel, Belgium) meghatalmazotti minőségben Markus Schneider és Clémence Perrin képviseli.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság kéri, hogy az EFTA-Bíróság állapítsa meg a következőket:

1.

Izland azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem fogadta el az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. melléklete IV. fejezetének 4. pontjában említett – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) végrehajtásához szükséges intézkedéseket és/vagy azokról nem tájékoztatta az EFTA Felügyeleti Hatóságot, nem teljesítette a jogi aktus, valamint az EGT-megállapodás 7. cikke alapján fennálló kötelezettségeit.

2.

Az eljárás költségeit Izland viseli.

Jogi és ténybeli háttér, valamint hivatkozott jogalapok:

A kereset szerint Izland 2014. február 18-ig nem tett eleget az EFTA Felügyeleti Hatóság 2013. december 18-i indokolással ellátott véleményének, amely kimondta, hogy Izland nem hajtotta végre a nemzeti jogrendjében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. melléklete IV. fejezetének 4. pontjában említett – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított jogi aktust (Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv).

Az EFTA Felügyeleti Hatóság előadja, hogy Izland azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem fogadta el a jogi aktus végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és/vagy azokról nem tájékoztatta az EFTA Felügyeleti Hatóságot, nem teljesítette a jogi aktus 16. cikke, valamint az EGT-megállapodás 7. cikke alapján fennálló kötelezettségeit.