ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 448

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. december 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 448/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 448/02

C-399/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grüne Liga Sachsen e. V. és társai kontra Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

C-412/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselheim (Németország) által 2014. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dagmar Wedel, Rudi Wedel kontra Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

C-433/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Domenico Rosa elleni büntetőeljárás

4

2014/C 448/05

C-434/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raffaele Mignone elleni büntetőeljárás

4

2014/C 448/06

C-435/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mauro Barletta elleni büntetőeljárás

5

2014/C 448/07

C-436/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davide Cazzorla elleni büntetőeljárás

6

2014/C 448/08

C-437/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicola Seminario elleni büntetőeljárás

6

2014/C 448/09

C-439/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Star Storage SA kontra Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

C-448/14. sz. ügy: A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2014. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davitas GmbH kontra Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

C-452/14. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. szeptember 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute kontra Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

C-454/14. sz. ügy: 2014. szeptember 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

9

2014/C 448/13

C-455/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-271/10. sz., H kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziója (EUPM) ügyben 2014. július 10-én hozott végzése ellen H által 2014. szeptember 29-én benyújtott fellebbezés

10

2014/C 448/14

C-458/14. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2014. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Promoimpresa srl kontra Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

C-460/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. október 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Johannes Evert Antonius Massar kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

C-462/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lorenzo Carlucci elleni büntetőeljárás

12

2014/C 448/17

C-465/14. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2014. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra F. Wieland és H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

C-467/14. sz. ügy: A Tribunale di Bergamo (Olaszország) által 2014. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Baldo Chiara elleni büntetőeljárás

14

2014/C 448/19

C-472/14. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2014. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén kontra Riksåklagaren

15

 

Törvényszék

2014/C 448/20

T-362/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Vtesse Networks Ltd kontra Bizottság (Állami támogatások — A Cornwall & Isles of Scilly régióban új generációs széles sávú hálózatok kiépítésére nyújtott támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja — Megsemmisítés iránti kereset — A versenyhelyzet lényeges érintettségének hiánya — Kereshetőségi jog — Az érintett felek eljárási jogai — Részleges elfogadhatatlanság — A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását igazoló kétségek hiánya)

16

2014/C 448/21

T-422/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Computer Resources International (Luxembourg) kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Szoftverfejlesztésre és -karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatások, tanácsadás és segítségnyújtás különböző típusú IT alkalmazások számára — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Kirívóan alacsony összegű árajánlat — A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikkének (1) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A jogalap megválasztása — Hatáskörrel való visszaélés)

17

2014/C 448/22

T-632/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – Görögország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — 1782/2003/EK rendelet — Egységes támogatási rendszer — Jóhiszemű együtt működés — Méltányosság — Arányosság — Nemzeti tartalék — Az odaítélés feltételei — Pénzügyi átalánykorrekció — Az Alapot fenyegető kockázat — 1493/1999/EK rendelet — Borágazat — Lepárlás és támogatások bizonyos mustok felhasználásához — A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatás)

17

2014/C 448/23

T-283/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – FIS’D kontra Bizottság (Erasmus Mundus cselekvési program — Partnerségi keretmegállapodás — Különleges támogatási megállapodás — Az EACEA-nak a keretmegállapodás megszüntetésére és a különleges megállapodás módosítására vonatkozó határozata — A Bizottsághoz benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelem — A közigazgatási jogorvoslati kérelmet mint megalapozatlant elutasító bizottsági határozat — A megállapodásoknak, valamint az igazgatási és pénzügyi kézikönyvnek a megsértése)

18

2014/C 448/24

T-307/12. és T-408/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Mayaleh kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A Szíriai Központi Bank vezetőjének feladatai — Megsemmisítés iránti kereset — Korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogi aktus közlése — Keresetindítási határidő — Elfogadhatóság — Védelemhez való jog — Tisztességes eljárás — Indokolási kötelezettség — Bizonyítási teher — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — A tulajdonhoz való jog — A magán- és családi élethez való jog — Valamely tagállami állampolgár tekintetében belépési korlátozások alkalmazása — Az uniós polgárok szabad mozgása)

19

2014/C 448/25

T-463/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – Popp és Zech kontra OHIM – Müller-Boré & Partner (MB) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az MB közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi MB&P közösségi ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése és 15. cikkének (1) bekezdése — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

20

2014/C 448/26

T-669/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Bizottság kontra Thomé („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Versenyvizsga-kiírás — A felvétel elutasítása — A versenyvizsga-kiírásnak jóváhagyásból kifolyólag megfelelő oklevél — Vagyoni és nem vagyoni kár)

20

2014/C 448/27

T-166/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 14-i végzése – Ben Ali kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Meghosszabbítás — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó korábbi intézkedések megsemmisítésének a következményei — Okafogyottság — Szerződésen kívüli felelősség — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

21

2014/C 448/28

T-327/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Mallis és Malli kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor átalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság)

22

2014/C 448/29

T-328/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság)

22

2014/C 448/30

T-329/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Chatzithoma kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság)

23

2014/C 448/31

T-330/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Chatziioannou kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság)

24

2014/C 448/32

T-331/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Nikolaou kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság)

24

2014/C 448/33

T-332/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Christodoulou és Stavrinou kontra Bizottság és EKB (Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság)

25

2014/C 448/34

T-517/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – Pelikan kontra OHIM – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

T-662/14. sz. ügy: 2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság

26

2014/C 448/36

T-678/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Szlovák Köztársaság kontra Bizottság

27

2014/C 448/37

T-698/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

28

2014/C 448/38

T-699/14. sz. ügy: 2014. szeptember 27-én benyújtott kereset – Topps Europe kontra Bizottság

29

2014/C 448/39

T-703/14. sz. ügy: 2014. október 2-án benyújtott kereset – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net kontra Bizottság

30

2014/C 448/40

T-705/14. sz. ügy: 2014. szeptember 26-án benyújtott kereset – Unichem Laboratories kontra Bizottság

31

2014/C 448/41

T-709/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Tri-Ocean Trading kontra Tanács

32

2014/C 448/42

T-716/14. sz. ügy: 2014. október 9-én benyújtott kereset –Tweedale kontra EFSA

33

2014/C 448/43

T-719/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – Tri Ocean Energy kontra Tanács

34

2014/C 448/44

T-735/14. sz. ügy: 2014. október 24-én benyújtott kereset – Gazprom Neft kontra Tanács

35

2014/C 448/45

T-736/14. sz. ügy: 2014. október 27-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Home Focus (MoMo Monster)

36

2014/C 448/46

T-741/14. sz. ügy: 2014. október 27-én benyújtott kereset – Hersill kontra OHIM – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 448/47

F-4/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. november 6-i ítélete – DH kontra Európai Parlament (Közszolgálat — Próbaidős tisztviselő — A személyzeti szabályzat 34. cikke — A próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés — Próbaidő meghosszabbítása — Új beosztás kijelölése — A próbaidő végén történő elbocsátás — A próbaidő lefolytatásának feltételei — Szakmai alkalmatlanság — Gondoskodási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve)

38

2014/C 448/48

F-68/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. november 5-i végzése – CY kontra EKB (A felperes halála — A szóbeli szakasz újbóli megnyitása — A jogutód lemondása az eljárás folytatásáról — Okafogyottság)

38

2014/C 448/49

F-90/14. sz. ügy: 2014. szeptember 4-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

39

2014/C 448/50

F-92/14. sz. ügy: 2014. szeptember 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Parlament

40

2014/C 448/51

F-99/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

40

2014/C 448/52

F-100/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Tanács

41

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2014/C 448/01)

Utolsó kiadvány

HL C 439., 2014.12.8.

Korábbi közzétételek

HL C 431., 2014.12.1.

HL C 421., 2014.11.24.

HL C 409., 2014.11.17.

HL C 395., 2014.11.10.

HL C 388., 2014.11.3.

HL C 380., 2014.10.27.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/2


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grüne Liga Sachsen e. V. és társai kontra Freistaat Sachsen

(C-399/14. sz. ügy)

(2014/C 448/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperesek: Grüne Liga Sachsen e. V. és társai

Alperes: Freistaat Sachsen

Perbe hívott: Landeshauptstadt Dresden

Az eljárásban részt vesz: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (1) (a továbbiakban: élőhelyirányelv) 6. cikkének (2) bekezdését, hogy egy természeti területnek a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékébe történő felvétele előtt engedélyezett, nem közvetlenül a természeti terület kezelését szolgáló hídépítési programot annak megvalósítása előtt meg kell vizsgálni hatásait illetően, ha a természeti területet az engedély megadása után, de a kivitelezés megkezdése előtt vették fel a jegyzékbe, és az engedély megadása előtt csak veszélyértékelésre/előzetes vizsgálatra került sor?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Már akkor is be kell-e tartania a nemzeti hatóságnak az utólagos vizsgálat során az élőhelyirányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének előírásait, ha az engedély megadását megelőző veszélyértékelés/előzetes vizsgálat során ezen előírásokat óvatosságból alapul kívánta venni?

3)

Ha az első kérdésre adandó válasz igenlő és a második kérdésre adandó válasz nemleges:

Milyen követelményeket kell támasztani az élőhelyirányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján egy programra adott engedély utólagos vizsgálatával szemben, és mely időpontra kell vonatkoznia a vizsgálatnak?

4)

Az olyan kiegészítő eljárás keretében, amely az élőhelyirányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti utólagos vizsgálat vagy az élőhelyirányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti hatásvizsgálat megállapított hibájának a vizsgálati követelmények megfelelő módosításai útján történő orvoslását szolgálja, figyelembe kell-e venni azt, hogy az építmény azért volt felépíthető és üzembe helyezhető, mert az építési tervet jóváhagyó határozat azonnal végrehajtható volt, és egy ideiglenes intézkedés iránti eljárás megtámadhatatlanság miatt eredménytelen maradt? Így van-e ez mindenesetre egy utólag szükséges, az élőhelyirányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerinti határozat keretében történő alternatívavizsgálat esetében?


(1)  HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/3


Az Amtsgericht Rüsselheim (Németország) által 2014. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dagmar Wedel, Rudi Wedel kontra Condor Flugdienst GmbH

(C-412/14. sz. ügy)

(2014/C 448/03)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Rüsselheim

Az alapeljárás felei

Felperesek: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Alperes: Condor Flugdienst GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Közvetlenül a helyfoglalással érintett járat vonatkozásában kell-e felmerülnie a rendelet (1) 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülménynek?

2)

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: a tervezett járat lebonyolítására szánt légi jármű hány korábbi oda-vissza útja bír jelentőséggel valamely rendkívüli körülmény szempontjából? Van-e időbeli korlát a korábbi oda-vissza járatok során felmerült rendkívüli körülmények figyelembevétele tekintetében? És ha igen, miként kell ezen időbeli korlátot megszabni?

3)

Amennyiben a korábbi oda-vissza utak során felmerülő rendkívüli körülmények is jelentőséggel bírnak valamely későbbi járat szempontjából: az üzemeltető légifuvarozónak csak a rendkívüli körülmény elkerülésére kell-e a rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti ésszerű intézkedéseket megtenni, vagy a hosszabb késés elkerülésére is?


(1)  A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/4


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Domenico Rosa elleni büntetőeljárás

(C-433/14. sz. ügy)

(2014/C 448/04)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Domenico Rosa

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása, amennyiben az említett pályázati eljárást kifejezetten azzal a céllal írták ki, hogy orvosolja bizonyos számú piaci szereplő korábbi pályázati eljárásokból való kizárása jogellenességének következményeit?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/4


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raffaele Mignone elleni büntetőeljárás

(C-434/14. sz. ügy)

(2014/C 448/05)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Raffaele Mignone

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása, amennyiben az említett pályázati eljárást kifejezetten azzal a céllal írták ki, hogy orvosolja bizonyos számú piaci szereplő korábbi pályázati eljárásokból való kizárása jogellenességének következményeit?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/5


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mauro Barletta elleni büntetőeljárás

(C-435/14. sz. ügy)

(2014/C 448/06)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Mauro Barletta

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása, amennyiben az említett pályázati eljárást kifejezetten azzal a céllal írták ki, hogy orvosolja bizonyos számú piaci szereplő korábbi pályázati eljárásokból való kizárása jogellenességének következményeit?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/6


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davide Cazzorla elleni büntetőeljárás

(C-436/14. sz. ügy)

(2014/C 448/07)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Davide Cazzorla

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása, amennyiben az említett pályázati eljárást kifejezetten azzal a céllal írták ki, hogy orvosolja bizonyos számú piaci szereplő korábbi pályázati eljárásokból való kizárása jogellenességének következményeit?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/6


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicola Seminario elleni büntetőeljárás

(C-437/14. sz. ügy)

(2014/C 448/08)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Nicola Seminario

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása, amennyiben az említett pályázati eljárást kifejezetten azzal a céllal írták ki, hogy orvosolja bizonyos számú piaci szereplő korábbi pályázati eljárásokból való kizárása jogellenességének következményeit?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/7


A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Star Storage SA kontra Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(C-439/14. sz. ügy)

(2014/C 448/09)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Star Storage SA

Alperes: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665 tanácsi irányelv (2) 1. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében és annak (3) bekezdésében szereplő rendelkezéseket, hogy azokkal ellentétes az olyan szabályozás, amely az ajánlatkérő szerv határozataival szembeni jogorvoslati eljárás igénybevételét a 34/2006. sz. [Ordonanța de urgență a Guvernului (törvényrendelet)] 271a. cikkével és 271b. cikkével szabályozotthoz hasonló, „helyes magatartási biztosíték” előzetes letételének kötelezettségétől teszi függővé?


(1)  A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 335., 31. o.)

(2)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.)


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/8


A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2014. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davitas GmbH kontra Stadt Aschaffenburg

(C-448/14. sz. ügy)

(2014/C 448/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Davitas GmbH

Alperes: Stadt Aschaffenburg

Beavatkozó: Landesanwaltschaft Bayern

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 258/97/EK (1) rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében vett új molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerről vagy élelmiszer összetevőről van-e szó a felperes által forgalmazott „De Tox Forte” termék esetében?

Ahhoz, hogy e kérdésre igenlő válasz legyen adható, elegendő-e különösen az, hogy az említett terméket a klinoptilolit alkotóelemmel annak bizonyos elsődleges molekulaszerkezetében 1997. május 15. előtt még nem élelmiszerként használták fel, vagy az is szükséges, hogy az említett terméket a gyártási folyamat során olyan eljárással állítsák elő, amely új vagy szándékosan módosított molekulaszerkezetet eredményez, olyan anyagról kell-e tehát szónak lennie, amely a természetben korábban nem fordult elő ilyen formában?


(1)  Az új élelmiszerekről és az új élelmiszer összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 43., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 18. kötet, 244. o.)


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/8


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. szeptember 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute kontra Doc Generici srl

(C-452/14. sz. ügy)

(2014/C 448/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Alperes: Doc Generici srl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1999. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet (1) hatályos szövege 3. cikke 2. pontjának a) alpontját, hogy az ugyanazon jogosult több engedélyét érintő azonos módosítás esetén a forgalombahozatali engedély I. típusú – és különösen, ami az alapeljárást illeti, IA. típusú – módosításának meghatározott mértékű díját egyszer vagy annyi alkalommal kell megfizetni, ahány engedélyt a módosítás érint?

2)

A jelen ügy körülményei között lehetőség vagy – a jelen bírósági tanács vélekedésének megfelelően – kötelezettség a kérdésnek a Bíróság elé terjesztése?


(1)  Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet (HL L 35., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 3. o..


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/9


2014. szeptember 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-454/14. sz. ügy)

(2014/C 448/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano és D. Loma-Osorio Lerena meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (1) 18. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott időponttól számított nyolc éves határidőn belül nem fogadta el a jelen kereset 26. pontjában megnevezett mind a 26 hulladéklerakó (a Baszkföldön, Ortuellában, valamint a Kanári-szigeteken, Zuritában és Juan Grandéban található nem veszélyeshulladék-lerakók) tekintetében az ahhoz szükséges intézkedéseket, amelyek az üzemeltetőt fejlesztési terv elkészítésére kötelezik és biztosítják e tervnek az említett irányelv követelményeinek megfelelő teljes végrehajtását, az 1999/31 irányelv I. mellékletének 1. pontjában szereplő hulladéklerakók kivételével – nem teljesítette valamennyi említett hulladéklerakó tekintetében ezen irányelv 14. cikkének c) pontjából eredő kötelezettségét;

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el a jelen kereset 37. pontjában megnevezett mind a 37 hulladéklerakó (köztük 9 nem veszélyeshulladék-lerakó: Vélez Rubio [Almería], Alcolea de Cinca [Huesca], Sariñena [Huesca], Tamarite de Litera [Huesca], Somontano – Barbastro [Huesca], Barranco de Sedases [Fraga, Huesca], Barranco Seco [Puntallana, La Palma], Jumilla [Murcia] és Legazpia [Guipuzkoa], valamint 19 inerthulladék-lerakó: Sierra Valleja [Arcos de la Frontera, Cádiz], Pantano del Rumblar autóút [Baños de la Encina, Jaén], Barranco de la Cueva [Bélmez de la Moraleda, Jaén], Cerrajón [Castillo de Locubín, Jaén], Las Canteras [Jimena y Bedmar, Jaén], Hoya del Pino [Siles, Jaén], Bellavista [Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla], El Patarín [Alcalá de Guadaira, Sevilla], Arahal-Morón de la Frontera autóút [Arahal, Sevilla], Almadén de la Plata autóút [Cazalla de la Sierra, Sevilla], El Chaparral [Écija, Sevilla], A-92 autóút, 57,5 km [Morón de la Frontera, Sevilla], 3118. számú, Fuente Leona – Cumbres Mayores autóút [Colina Barragona, Huelva], Llanos del Campo [Grazalema – Benamahoma, Cádiz], Andrada Baja [Alcalá de Guadaira, Sevilla], Las Zorreras [Aldeira, Granada], Los Villares autóút [Andújar, Jaén], La Chacona [Cabra, Córdoba] és El Chaparral – La Sombrerera [Puerto Serrano, Cádiz]) tekintetében az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 1999/31 irányelv 7. cikkének g) pontjában és 13. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően a lehető leghamarabb bezárja azon létesítményeket, amelyek ezen irányelv 8. cikkének megfelelően nem kaptak engedélyt tevékenységük folytatására – nem teljesítette valamennyi említett hulladéklerakó tekintetében ezen irányelv 14. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségét;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság által a 2001/2071. sz. kötelezettségszegési eljárás során folytatott vizsgálatok és a spanyol hatóságok válaszainak elemzése alapján bizonyítottnak tűnik, hogy a Spanyol Királyság nem teljesítette a felszólító levélben ismertetett, az 1999/31 irányelv 14. cikkének a) és c) pontjából, valamint 14. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit.

A jelen kereset ezenkívül a 2012/4068. sz. kötelezettségszegési eljárás és a fent hivatkozott kötelezettségszegési eljárás tárgyát képező Barranco de Sedasesi hulladéklerakóra vonatkozik, mivel a Spanyol Királyság e hulladéklerakó tekintetében nem teljesítette az 1999/31 irányelv 14. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit.

E válaszok elemzése lehetővé tette a Bizottság számára 45 hulladéklerakó kivonását az eljárás alól, amelyek vagy nem tekinthetők 2001. július 16-án meglévő hulladéklerakónak, vagy azokat az 1999/31 irányelv említett rendelkezéseivel összhangban engedélyezték, illetve felülvizsgálták. A kötelezettségszegés folytatólagosságára tekintettel azonban – mivel a spanyol hatóságok bizonyos esetekben nem fogadták el az ahhoz szükséges intézkedéseket, amelyek az üzemeltetőtől fejlesztési terv elkészítését követelik meg, és amelyek biztosítják e tervnek az említett irányelv követelményeinek megfelelő teljes végrehajtását, továbbá mivel nem tette meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a lehető leghamarabb bezárja azon létesítményeket, amelyek nem kaptak engedélyt tevékenységük folytatására, a Spanyol Királyság nem teljesítette az 1999/31 irányelv 14. cikkének c) és b) pontjából eredő kötelezettségeit – a Bizottság úgy határozott, hogy benyújtja a jelen keresetlevelet a Bírósághoz.


(1)  HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 228. o.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/10


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-271/10. sz., H kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziója (EUPM) ügyben 2014. július 10-én hozott végzése ellen H által 2014. szeptember 29-én benyújtott fellebbezés

(C-455/14. P. sz. ügy)

(2014/C 448/13)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: H (képviselő: M. Velardo avvocato)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-271/10. sz., H kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság és az EUPM ügyben 2014. július 10-én hozott végzését, amennyiben az elutasította a felperesnek az egyrészt az EUPM személyzeti vezetője által 2010. április 7-én hozott, a felperest a banja lukai (Bosznia-Hercegovina) regionális irodába „Criminal Justice Adviser – Prosecutor” munkakörbe átcsoportosító határozat, másrészt szükség esetén a bosznia-hercegovinai EUPM-ről szóló 2009. december 8-i 2009/906/KKBP tanácsi határozat (1) 6. cikke szerinti misszióvezető által 2010. április 30-án hozott határozat megsemmisítésére irányuló, másodsorban kártérítés iránti keresetét;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

az első fokú eljárás alperesét kötelezze ezen eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az alábbi jogalapokra hivatkozik:

A védelemhez való jog megsértése

Az eljárási szabályzat 114. cikkének megsértése

Téves jogalkalmazás

Az uniós jog megsértése


(1)  HL L 322., 22. o.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/11


A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2014. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Promoimpresa srl kontra Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

(C-458/14. sz. ügy)

(2014/C 448/14)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Promoimpresa srl

Alperes: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a letelepedés szabadságának, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a verseny védelmének az EUMSZ 49., 56. és 106. cikkben meghatározott elvével, valamint az e cikkekben foglalt ésszerűség elvével az a nemzeti szabályozás, amely a későbbi jogalkotói tevékenység következményeként, gazdasági jelentőséggel bíró, a köztulajdonban lévő tengerparti, tóparti és folyóparti vagyontárgyakra vonatkozó koncesszió lejárta határidejének ismételt meghosszabbításáról rendelkezik, amely koncesszió időtartama a törvény erejénél fogva legalább tizenegy évre növekszik, így annak ellenére tartja fenn kizárólagos jelleggel ugyanazon koncessziós jogosult javára a vagyontárgy gazdasági célú hasznosításának jogát, hogy a részére már odaítélt koncesszió által meghatározott időbeli hatály lejárt, és ennek következtében az érintett gazdasági szereplőket teljes mértékben megfosztja annak lehetőségétől, hogy közbeszerzési eljárás eredményeképpen a vagyontárgyat számukra koncesszióba adják?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/12


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. október 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Johannes Evert Antonius Massar kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(C-460/14. sz. ügy)

(2014/C 448/15)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Johannes Evert Antonius Massar

Alperes: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1987. június 22-i 87/344/EGK tanácsi irányelv (1) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti „közigazgatási eljárás” fogalmát, hogy e fogalom alá tartozik az UWV előtti azon eljárás, amelyben a munkáltató a felmondás engedélyezését kéri annak érdekében, hogy megszüntethesse a (jogvédelmi biztosítással rendelkező) munkavállaló munkaszerződését?

2)

Amennyiben az első kérdésre adandó válasz a konkrét eljárás – adott esetben az egyedi eset tényállásával és körülményeivel összefüggő – jellemzőitől függ: Milyen jellemzők, tényállás és körülmények alapján kell ebben az esetben a nemzeti bírónak megállapítania azt, hogy a hivatkozott eljárás az irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti közigazgatási eljárás-e?


(1)  HL L 185., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 187. o.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/12


A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lorenzo Carlucci elleni büntetőeljárás

(C-462/14. sz. ügy)

(2014/C 448/16)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Lorenzo Carlucci

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása, amennyiben az említett pályázati eljárást kifejezetten azzal a céllal írták ki, hogy orvosolja bizonyos számú piaci szereplő korábbi pályázati eljárásokból való kizárása jogellenességének következményeit?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítélete tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/13


A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2014. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra F. Wieland és H. Rothwangl

(C-465/14. sz. ügy)

(2014/C 448/17)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperes: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Alperesek: F. Wieland, H. Rothwangl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1408/71 (1) rendelet 3. cikkét, valamint 94. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy attól az egykori tengerésztől, aki egy tagállami kikötőben honos tengeri hajó legénységéhez tartozott, nem rendelkezett szárazföldi lakóhellyel és valamely tagállam állampolgárságával, azon állam Unióhoz (illetve az Unió egyik jogelődjéhez) történő csatlakozását követően, amelynek állampolgárságával e tengerész rendelkezik, vagy az 1408/71 rendelet említett állam tekintetében történő hatálybalépését követően nem tagadható meg az öregségi nyugdíj (részbeni) nyújtása kizárólag azért, mert az említett egykori tengerész a(z igényelt) biztosítás idején nem rendelkezett a(z elsőként említett) tagállam állampolgárságával?

2)

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. és az EUMSZ 45. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint az a tengerész, aki egy e tagállambeli kikötőben honos tengeri hajó legénységéhez tartozott, nem rendelkezett szárazföldi lakóhellyel és valamely tagállam állampolgárságával, ki volt zárva az öregségi nyugdíjbiztosításból, miközben ugyanezen szabályozás szerint biztosítottnak minősül az a tengerész, aki azon tagállam állampolgára, amelyben a tengeri hajó honi kikötője található, és egyébként ugyanezen helyzetben van, ha az állam, amelynek állampolgárságával az elsőként említett tengerész rendelkezik, időközben – a nyugdíj megállapításának időpontjában – csatlakozott az Unióhoz (illetve annak egyik jogelődjéhez), vagy az 1408/71 rendelet időközben hatályba lépett ezen állam tekintetében?

3)

Ugyanazt a választ kell-e adni az első és a második kérdésre az olyan (egykori) tengerész esetében, aki tevékenységeinek időszakában olyan állam állampolgárságával rendelkezett, amely egy későbbi időpontban csatlakozott az Unióhoz (illetve annak egyik jogelődjéhez), aki azonban e csatlakozás vagy az 1408/71 rendeletnek az említett állam tekintetében történő hatálybalépése időpontjában és az öregségi nyugdíjra való jogosultságára való hivatkozás időpontjában a tagállamok egyikének sem állampolgára, de akire ez utóbbi rendelet a 859/2003 rendelet (2) 1. cikke alapján mégis alkalmazandó?


(1)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.)

(2)  Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet 317. o.)


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/14


A Tribunale di Bergamo (Olaszország) által 2014. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Baldo Chiara elleni büntetőeljárás

(C-467/14. sz. ügy)

(2014/C 448/18)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bergamo

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Baldo Chiara

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Unió Bíróságának a [C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyekben] 2012. február 16-án hozott ítéletében megállapított elvek tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a korábban odaítélt koncessziók időtartamánál rövidebb időtartamú koncessziókra irányuló pályázati eljárás kiírása?

2)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítéletében megállapított elvek tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a koncessziók lejáratának átmeneti kiigazításának követelménye megfelelően igazolja a pályázati eljárás tárgyát képező koncessziók időtartamának a korábban odaítélt koncessziós jogviszonyok időtartamánál rövidebb megállapítását?

3)

Az Európai Unió Bíróságának a fent említett ítéletében megállapított elvek tükrében értelmezett EUMSZ 46. és azt követő cikkeket, valamint az EUMSZ 56. és azt követő cikkeket akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó materiális és immateriális eszközök használatának ingyenes engedményezésére irányuló kötelezettség előírása, a tevékenységnek a koncesszió lejárata miatti megszüntetése, illetve a koncesszió visszavonása esetén?


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/15


A Högsta domstolen (Svédország) által 2014. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén kontra Riksåklagaren

(C-472/14. sz. ügy)

(2014/C 448/19)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen (Svédország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Canadian Oil Company Sweden AB és Anders Rantén

Alperes: Riksåklagaren

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a REACH (1) szabályaival, ha az üzleti tevékenysége keretében – a REACH szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó – vegyipari terméket Svédországba behozó személynek ezt a terméket a svéd jogszabályoknak megfelelően be kell jelentenie a Kemikalieinspektionenhez a svéd terméknyilvántartásba való bejegyzés céljából?

2)

Amennyiben az első kérdésre adandó válasz nemleges, a svéd bejelentési kötelezettség ellentétes-e az EUMSZ 34. cikkel, az EUMSZ 36. cikkben foglalt kivételekre tekintettel?


(1)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 1. o.).


Törvényszék

15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/16


A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Vtesse Networks Ltd kontra Bizottság

(T-362/10. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Cornwall & Isles of Scilly régióban új generációs széles sávú hálózatok kiépítésére nyújtott támogatás - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja - Megsemmisítés iránti kereset - A versenyhelyzet lényeges érintettségének hiánya - Kereshetőségi jog - Az érintett felek eljárási jogai - Részleges elfogadhatatlanság - A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását igazoló kétségek hiánya”))

(2014/C 448/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Egyesült Királyság) (képviselő: H. Mercer QC)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és L. Armati meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Lengyel Köztársaság (képviselők: kezdetben M. Szpunar és B. Majczyna, később B. Majczyna meghatalmazottak); Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: kezdetben S. Behzadi-Spencer és L. Seeboruth, később L. Seeboruth, J. Beeko és L. Christie meghatalmazottak, segítőjük kezdetben: K. Bacon, később S. Lee barristers); a British Telecommunications plc (London, Egyesült Királyság) (képviselik: kezdetben M. Nissen és J. Gutiérrez Gisbert, később M. Nissen és G. van de Walle de Ghelcke, végül pedig G. van de Walle de Ghelcke és J. Rivas Andrés ügyvédek, valamint J. Holmes barrister)

Tárgy

A 2010. május 12-i C (2010) 3204 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely határozat megállapította, hogy a „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband” támogatási intézkedés, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújt támogatást annak elősegítéséhez, hogy a Cornwall & Isles of Scilly régióban új generációs széles sávú hálózatokat építsenek ki, összeegyeztethető az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontjával (N 461/2009 állami támogatás – Egyesült Királyság)

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Vtesse Networks Ltd a saját költségein kívül köteles viselni az Európai Bizottság, valamint a British Telecommunications plc részéről felmerült költségeket is.

3)

A Lengyel Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 288., 2010.10.23.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/17


A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Computer Resources International (Luxembourg) kontra Bizottság

(T-422/11. sz. ügy) (1)

((„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Szoftverfejlesztésre és -karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatások, tanácsadás és segítségnyújtás különböző típusú IT alkalmazások számára - Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Kirívóan alacsony összegű árajánlat - A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikkének (1) bekezdése - Indokolási kötelezettség - A jogalap megválasztása - Hatáskörrel való visszaélés”))

(2014/C 448/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luxemburg) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben S. Delaude és D. Calciu, később S. Delaude meghatalmazott, segítője E. Petritsi ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Kiadóhivatala 2011. július 22-i azon határozatának megsemmisítése iránti kereset, amely elutasította a felperes és egy másik társaság által létrehozott konzorcium által az AO 10340. számú, szoftverfejlesztésre és -karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatásokkal, illetve különböző típusú IT alkalmazások számára nyújtott tanácsadási és segítségnyújtási szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás (HL 2011/S 66-106099) keretében az 1. és 3. tételre benyújtott ajánlatokat, és a keretszerződéseket más ajánlattevőknek ítélte oda.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Computer Resources International (Luxembourg) SA-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.


(1)  HL C 290., 2011.10.1.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/17


A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – Görögország kontra Bizottság

(T-632/11. sz. ügy) (1)

((„EMOGA - Garanciarészleg - EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - 1782/2003/EK rendelet - Egységes támogatási rendszer - Jóhiszemű együtt működés - Méltányosság - Arányosság - Nemzeti tartalék - Az odaítélés feltételei - Pénzügyi átalánykorrekció - Az Alapot fenyegető kockázat - 1493/1999/EK rendelet - Borágazat - Lepárlás és támogatások bizonyos mustok felhasználásához - A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatás”))

(2014/C 448/22)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: I. Chalkias és S. Papaioannou meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és A. Marcoulli meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2011. október 14-i 2011/689/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 270., 33. o.) megsemmisítése a Görög Köztársaságot érintő részében

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2011. október 14-i 2011/689/EU bizottsági végrehajtási határozatot megsemmisíti abban a részében, amelyben az átalánykorrekciót ír elő a Görög Köztársasággal szemben a nemzeti tartalékkal kapcsolatos jogosultságok új mezőgazdasági termelők részére történő odaítélése vonatkozásában.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Európai bizottság és a Görög Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 39., 2012.2.11.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/18


A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – FIS’D kontra Bizottság

(T-283/12. sz. ügy) (1)

((„Erasmus Mundus cselekvési program - Partnerségi keretmegállapodás - Különleges támogatási megállapodás - Az EACEA-nak a keretmegállapodás megszüntetésére és a különleges megállapodás módosítására vonatkozó határozata - A Bizottsághoz benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelem - A közigazgatási jogorvoslati kérelmet mint megalapozatlant elutasító bizottsági határozat - A megállapodásoknak, valamint az igazgatási és pénzügyi kézikönyvnek a megsértése”))

(2014/C 448/23)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Olaszország) (képviselők kezdetben: S. Bariatti és A. Sodano, később: F. Sutti és A. Boso Caretta ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: M. Van Hoof, később: C. Cattabriga és D. Roussanov, és végül: C. Cattabriga meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) (képviselők: H. Monet meghatalmazott, segítői: M. Merola és C. Santacroce ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) azon 2012. január 13-i határozata ellen benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelmet elutasító (ref. Ares (2012) 446225) 2012. április 12-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely határozattal az említett ügynökség annak lejárta előtt megszüntette az Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabriával (mediterrán tanulmányok egyetem, Reggio di Calabria, Olaszország) kötött 2011/0181 partnerségi keretmegállapodást, és módosította az említett egyetemmel kötött különleges támogatási megállapodást.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A FIS’D – Formazione integrata superiore del design maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság költségeit.

3)

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 243., 2012.8.11.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/19


A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Mayaleh kontra Tanács

(T-307/12. és T-408/13. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - A Szíriai Központi Bank vezetőjének feladatai - Megsemmisítés iránti kereset - Korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogi aktus közlése - Keresetindítási határidő - Elfogadhatóság - Védelemhez való jog - Tisztességes eljárás - Indokolási kötelezettség - Bizonyítási teher - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Arányosság - A tulajdonhoz való jog - A magán- és családi élethez való jog - Valamely tagállami állampolgár tekintetében belépési korlátozások alkalmazása - Az uniós polgárok szabad mozgása”))

(2014/C 448/24)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Adib Mayaleh (Damaszkusz, Szíria) (képviselők: G. Karouni és C. Dumont ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és V. Piessevaux meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Először a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2012. május 14-i 2012/256/KKBP tanácsi végrehajtási határozat (HL L 126., 9. o.), másodszor a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2012. május 14-i 410/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 126., 3. o.), harmadszor a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/782/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. november 29-i 2012/739/KKBP tanácsi határozat (HL L 330., 21. o.), negyedszer a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. április 22-i 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 111., 1. o.; helyesbítés: HL L 127., 27. o.), ötödször pedig a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozat (HL L 147., 14. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet a T-307/12. sz. ügyben elutasítja.

2)

A keresetről a T-408/13. sz. ügyben nem szükséges határozni.

3)

A Törvényszék Adib Mayalehet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 273., 2012.9.8.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/20


A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – Popp és Zech kontra OHIM – Müller-Boré & Partner (MB)

(T-463/12. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az MB közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi MB&P közösségi ábrás védjegy - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése és 15. cikkének (1) bekezdése - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2014/C 448/25)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Eugen Popp (München, Németország); és Stefan M. Zech (München, Németország) (képviselők: kezdetben C. Rohnke és M. Jacob, később M. Jacob és F. Thiering ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (München) (képviselők: kezdetben T. Koerl és E. Celenk, később K. Kern és B. Maneth ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az egyrészről a Müller-Boré & Partner Patentanwälte, másrészről Eugen Popp és Stefan M. Zech közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. július 19–én hozott határozata (R 506/2011-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Eugen Poppot és Stefan M. Zechet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 379., 2012.12.8.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/20


A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Bizottság kontra Thomé

(T-669/13. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Felvétel - Versenyvizsga-kiírás - A felvétel elutasítása - A versenyvizsga-kiírásnak jóváhagyásból kifolyólag megfelelő oklevél - Vagyoni és nem vagyoni kár))

(2014/C 448/26)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Florance Thomé (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) 2013. október 7-i Thomé kontra Bíróság ítéletével (F-97/12, RecFP, EU:F:2013:142) szemben benyújtott és annak megsemmisítése iránti fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/21


A Törvényszék 2014. október 14-i végzése – Ben Ali kontra Tanács

(T-166/13. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Meghosszabbítás - A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó korábbi intézkedések megsemmisítésének a következményei - Okafogyottság - Szerződésen kívüli felelősség - Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”))

(2014/C 448/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Franciaország) (képviselő: A. de Saint Rémy ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: G. Étienne és A. De Elera meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. január 31-i 2013/72/KKBP tanácsi határozat (HL L 32., 20. o.) felperest érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem, másrészt pedig kártérítés megfizetése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Már nem szükséges határozni a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. január 31-i 2013/72/KKBP tanácsi határozatnak a Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelmekről.

2)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Ben Ali és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 156., 2013.6.1.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/22


A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Mallis és Malli kontra Bizottság és EKB

(T-327/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program - Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor átalakítására vonatkozó nyilatkozata - Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben - Elfogadhatatlanság”))

(2014/C 448/28)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Konstantinos Mallis (Larnaka, Ciprus) és Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak) és Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőik: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az eurocsoport többek között a ciprusi bankszektor átalakítására vonatkozó 2013. március 25-i nyilatkozatának megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék kötelezi Konstantinos Mallist és Elli Konstantinou Mallit a saját költségeik viselésén kívül az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/22


A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Bizottság és EKB

(T-328/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program - Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata - Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben - Elfogadhatatlanság”))

(2014/C 448/29)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nicosia, Ciprus) (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőjük: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó, 2013. március 25-i nyilatkozatának a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék a Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprout kötelezi saját költségeinek és az Európai Bizottság, valamint az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségeknek a viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/23


A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Chatzithoma kontra Bizottság és EKB

(T-329/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program - Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata - Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben - Elfogadhatatlanság”))

(2014/C 448/30)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Ciprus) és Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőjük: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó, 2013. március 25-i nyilatkozatának a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék Petros Chatzithomát és Elenitsa Chatzithomát kötelezi saját költségeiknek és az Európai Bizottság, valamint az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségeknek a viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/24


A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Chatziioannou kontra Bizottság és EKB

(T-330/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program - Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata - Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben - Elfogadhatatlanság”))

(2014/C 448/31)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Lella Chatziioannou (Nicosia, Ciprus) (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőjük: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó, 2013. március 25-i nyilatkozatának a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék Lella Chatziioannout kötelezi saját költségeinek és az Európai Bizottság, valamint az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségeknek a viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/24


A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Nikolaou kontra Bizottság és EKB

(T-331/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program - Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata - Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben - Elfogadhatatlanság”))

(2014/C 448/32)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Marinos Nikolaou (Strovolos, Ciprus) (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőjük: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó, 2013. március 25-i nyilatkozatának a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék Marinos Nikolaout kötelezi saját költségeinek és az Európai Bizottság, valamint az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségeknek a viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/25


A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Christodoulou és Stavrinou kontra Bizottság és EKB

(T-332/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program - Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata - Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben - Elfogadhatatlanság”))

(2014/C 448/33)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Ciprus) és Maria Stavrinou (Larnaca, Ciprus) (képviselők: E. Efstathiou, K. Efstathiou és K. Liasidou ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan és F. Athanasiou meghatalmazottak, segítőjük: W. Bussian, W. Devroe és D. Arts ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó, 2013. március 25-i nyilatkozatának a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék Chrysanthi Christodoulout és Maria Stavrinout kötelezi saját költségeiknek és az Európai Bizottság, valamint az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült költségeknek a viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/26


2014. július 7-én benyújtott kereset – Pelikan kontra OHIM – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(T-517/14. sz. ügy)

(2014/C 448/34)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Németország) (képviselő: A. Nordemann ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Franciaország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a „be.bag” szóvédjegy – az Európai Uniót megjelölő, 1192/2013-1. sz. nemzetközi védjegy

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM első fellebbezési tanácsának 2014. április 3-án hozott határozata (R 1192/2013-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/26


2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság

(T-662/14. sz. ügy)

(2014/C 448/35)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Magyarország (képviselők: Fehér M. Z. és Koós G., meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 45. cikk (8) bekezdésében az első gondolatjelek között szereplő részt („– az ökológiai szempontból legmegfelelőbb fajoknak az 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint összeállított jegyzékből történő kiválasztásával, és így az egyértelműen nem őshonos fajok kizárásával –”);

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott rendelet 45. cikkének (8) bekezdése túllép a rá felhatalmazást adó 1307/2013/EU rendelet (1) által kijelölt kereteken és az alapjogszabály által a tagállamoknak adott felhatalmazást újraértelmezve, egy szűkítő feltétel beépítése útján valójában kiüresíti a tagállamoknak adott felhatalmazást.

Továbbá a felperes úgy véli, hogy a megtámadott rendelet preambuluma nem tartalmazza az elvárható mértékű és részletességű indokolást. Az álláspontja szerint, egy ilyen mértékű, ekkora mennyiségű felhatalmazó rendelkezésre hivatkozó módosítás gyakorlatilag követhetetlenné teszi annak egyértelmű követését, hogy a Bizottság mely felhatalmazó rendelkezésre és milyen mértékben támaszkodott pontosan, ami szinte lehetetlenné teszi az elengedhetetlen jogbiztonsági szempontú vizsgálatot.

A felperes arra is hivatkozik, hogy a Bizottság által elfogadott szabályozás a gyakorlatban hátrányos megkülönböztetést valósít meg azon fafajok illetve termelőik között, akik rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényt kívánnak létesíteni. A kétféle típusú telepítés illetve telepítő azonos helyzetben van, így nem is indokolt aszerint különbséget tenni közöttük, hogy milyen fafajt kívánnak választani telepítéseik megvalósítására.

Továbbá a felperes azt állítja, hogy a Bizottság a felhatalmazó rendelet tárgyalása során mindvégig ellenezte, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen akár rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett területeket is ökológiai jelentőségű területnek minősíteni. A felperes szerint a Bizottság minden jel szerint a megtámadott szabályozás révén kívánta ezt a lehetőséget a gyakorlatban ellehetetleníteni, ezzel hatáskörrel való visszaélést valósítva meg.

Végül a felperes többek között úgy véli, hogy a megtámadott rendelet a jogbiztonság általános elvébe ütközik azáltal, hogy egyrészt a megtámadott rendelet 45. cikkének (8) bekezdése több szempontból sem egyértelmű, másrészt pedig a rendelet hatálybalépéséig nem biztosít egy ilyen horderejű változásra való felkészüléshez elegendő felkészülési időt. A felperes álláspontja szerint sérül a jogos várakozások elve is, mert a Bizottság a hatályba léptető rendelkezések megfogalmazásánál nem volt tekintettel arra, hogy a mezőgazdaság területén a felkészülési idő adott esetben szükségszerűen hosszabb kell, hogy legyen. Ezen kívül a felperes álláspontja szerint a vitatott intézkedés az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkében foglalt, a tulajdonhoz való jog sérelmét is megvalósítja.


(1)  A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 608. o.).


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/27


2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Szlovák Köztársaság kontra Bizottság

(T-678/14. sz. ügy)

(2014/C 448/36)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság 2014. július 15-i levelében foglalt határozatát, amellyel a Bizottság felszólítja a Szlovák Köztársaságot, hogy bocsássa rendelkezésre az elveszített hagyományos saját forrásoknak megfelelő pénzeszközöket; és

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a Bizottság hatáskörének hiányára alapított jogalap

A Szlovák Köztársaság szerint a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a megtámadott határozat elfogadására. Egyetlen uniós jogi rendelkezés sem ruház a Bizottságra olyan jogkört, mint amelynek keretében eljárt a megtámadott határozat meghozatalával, nevezetesen jogkört arra vonatkozóan, hogy a ki nem vetett behozatali vám formájában elveszített hagyományos saját forrásoknak megfelelő összeg értékelését követően kötelezzen egy olyan tagállamot, amelyet az említett vámok kiszámítása és beszedése tekintetében nem terhelt felelősség, a Bizottság által meghatározott, az állítólagos veszteségnek megfelelő összegű pénzeszközök rendelkezésre bocsátására.

2.

A második, a jogbiztonság követelményeinek megsértésére alapított jogalap

A Szlovák Köztársaság szerint a Bizottság, még ha hatáskörrel rendelkezne is a megtámadott határozat meghozatalára – jóllehet nem ez e helyzet -, a jelen esetben megsértette a jogbiztonság elvét. Az a kötelezettség ugyanis, amelyet a megtámadott határozat ró a Szlovák Köztársaságra, ez utóbbi álláspontja szerint nem volt ésszerűen előrelátható e határozat elfogadását megelőzően.

3.

A harmadik, a Bizottság hatáskörének jogellenes gyakorlására alapított jogalap

A Szlovák Köztársaság szerint a Bizottság, még ha hatáskörrel rendelkezne is a megtámadott határozat meghozatalára, és a megtámadott határozat elfogadása során a jogbiztonság elvével összhangban járt volna el – jóllehet nem ez e helyzet -, a jelen ügyben nem gyakorolta hatáskörét jogszerű módon. Először is a Bizottság nyilvánvalóan téves értékelést végzett, mivel a Szlovák Köztársaságtól pénzeszközöket követel, noha egyáltalán nem voltak elveszített hagyományos saját források, vagy e veszteség nem azon események közvetlen következménye, amelyeket a Bizottság a Szlovák Köztársaságnak felró. Másodszor a Bizottság megsértette a Szlovák Köztársaság védekezéshez való jogát, valamint a megfelelő ügyintézés elvét.

4.

A negyedik, a megtámadott határozat indokolásának elégtelenségére alapított jogalap.

Negyedik jogalapjával a Szlovák Köztársaság azt állítja, hogy a megtámadott határozat indokolása több olyan hiányosságban is szenved, amelyek miatt azt elégtelennek kell ítélni, és ami a lényeges eljárási szabályok megsértését valósítja meg, továbbá ellentétes a jogbiztonság elvével. A Szlovák Köztársaság úgy véli, hogy a megtámadott határozatban a Bizottság nem jelölte meg e határozat jogalapját. Nem pontosította továbbá egyes megállapításainak eredetét és alapját. Végül a Szlovák Köztársaság szerint a megtámadott határozat indokolása bizonyos szempontból zavaros.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/28


2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-698/14. sz. ügy)

(2014/C 448/37)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság 2014. július 11-i DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) sz. határozatát, amellyel a vitatott pályázati eljárásban a felperesek ajánlatát a Bizottság a negyedik helyre sorolta az 1. tétel tekintetében;

semmisítse meg az Európai Bizottság 2014. július 31-i DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) sz. határozatát, amellyel a Bizottság a vitatott pályázati eljárásban a felperesek által benyújtott ajánlatot kizárta a 2. tétel tekintetében;

semmisítse meg az Európai Bizottság 2014. július 31-i DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014). sz. határozatát, amellyel a Bizottság a felperesek ajánlatát a vitatott pályázati eljárásban a harmadik helyre sorolta a 3. tétel tekintetében;

kötelezze a Bizottságot a felperesek abból eredő kárának megtérítésére, hogy elveszítették a lehetőséget, hogy a keret-megállapodás három tétele vonatkozásában első helyre sorolják őket, amely kár becsült értéke nyolcszázezer euró (8 00  000 euró) az 1. tétel, négyszázezer euró (4 00  000 euró) a 2. tétel és kétszázezer euró (2 00  000 euró) a 3. tétel tekintetében, növelve az ítélet kihirdetésétől számított kamatok összegével; és

a Bizottságot kötelezze a felperesek részéről felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek azt állítják, hogy a megtámadott határozatokat, amelyekkel a Bizottság elutasította ajánlatukat a DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III. sz., három különböző munkára (tételre) vonatkozó nyílt pályázati eljárás keretében, az EUMSZ 263. cikk értelmében meg kell semmisíteni az uniós jogi normák megsértése miatt, különösen az alábbi három okból:

1.

először az indokolási kötelezettség Bizottság részéről történő megsértése miatt, mivel a Bizottság elégtelen indokolást nyújtott a felperesek műszaki ajánlatával kapcsolatban;

2.

másodszor a költségvetési rendelet és a vonatkozó végrehajtási rendelet, valamint az ajánlati felhívással kapcsolatos dokumentumok megsértése miatt, a kirívóan alacsony értékű árajánlatok kérdése vonatkozásában;

3.

harmadszor a szabad verseny elvének megsértése miatt, amennyiben a Bizottság korlátozó feltételek írt elő a költségvetési ajánlatok benyújtása tekintetében, és nem tette lehetővé a pénzügyi ajánlatok ajánlattevők általi szabad kialakítását, a pénzügyi szempontból legkedvezőbb ajánlat kiválasztása érdekében.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/29


2014. szeptember 27-én benyújtott kereset – Topps Europe kontra Bizottság

(T-699/14. sz. ügy)

(2014/C 448/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Egyesült Királyság) (képvisleők R. Vidal és A. Penny, Solicitors, valamint B. Kennelly, Barrister)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottságnak az AT.39899 – gyűjthető futball-cikkekkel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok felhasználásának engedélyezése ügyben 2014. július 15-én hozott határozatát, amely elutasított a felperes arra vonatkozó panaszát, hogy számos labdarúgást irányító nemzeti testület és játékos-szövetség a Panini S.p.A.-val, az Union des Associations Européennes de Football-lal (UEFA), a Fédération Internationale de Football Association-nal (FIFA), a Fédération Française de Football, az Associazione Italiana Calciatori, a Real Federación Española de Fútbol, és a Deutscher Fußball-Bund megsértették az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkét; és

kötelezze az alperest a felperes részéről ezen eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap, mely szerint az alperes súlyosan megsértette a felperes eljárási jogait, és ekképpen az alperes tévesen alkalmazta a jogot.

2.

A második jogalap, mely szerint az alperes határozata valótlan tényeken alapul és nyilvánvaló mérlegelési hibát tartalmaz, és ekképpen az alperes tévesen alkalmazta a jogot, és/vagy tévesen értékelte a tényeket.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/30


2014. október 2-án benyújtott kereset – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net kontra Bizottság

(T-703/14. sz. ügy)

(2014/C 448/39)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (DABNET) (Kaisariani, Görögország) (képviselő: K. Damis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

rendelje el szakértői jelentés elkészítését a KPMG AG könyvvizsgáló társaság azon könyvvizsgálói jelentésében szereplő megállapítások vizsgálata céljából, amely tekintetében az Európai Bizottság tévesen és jogellenesen állapította meg, hogy „nem állnak rendelkezésre egyéb bizonyítékok a kért személyzeti költségek alátámasztására”. A szóban forgó tényező különös relevanciával bír a jogvita megoldása szempontjából, mivel a személyzeti költségek valamennyi közvetett költségre is kihatással vannak. A felperes emellett hangsúlyozza, hogy a KPMG AG könyvvizsgálói jelentését – amellyel kapcsolatban a DABNET AB társaság írásbeli kifogásokat és döntő bizonyítékokkal alátámasztott felülvizsgálati kérelmet nyújtott be – az Európai Bizottság megfelelő indokolás és a bizonyítékokkal kapcsolatos válasz nélkül fogadta el; és

állapítsa meg egyfelől, hogy a felperes részére a 12-BA176–003. sz. könyvvizsgálói jelentésben szereplő megállapítások alapján 2014. július 31-én megküldött és az FP7-SME-2007–222303. sz., „FIREROB” vállalkozási szerződés tekintetében 64  547,73 EUR visszatérítésére irányuló 3241409008. sz. terhelési értesítés a Bizottság szerződéses kötelezettségeinek megsértését képezi, és megalapozatlan, valamint másfelől hogy a felperes által a szóban forgó szerződéssel összefüggésben benyújtott költségek elfogadhatóak, következésképpen pedig kötelezze a Bizottságot 64  574,73 EUR összegre vonatkozó jóváírási értesítés kibocsátására.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

A választottbírósági kikötésre alapított első jogalap. A felperes a következőkre hivatkozik: elsősorban, hogy a benyújtott bizonyítékok teljes körűen igazolják a „FIREROB” projekt keretében a felperes alkalmazottainak foglalkoztatását; másodsorban, hogy a könyvvizsgálói jelentés egyáltalán nem említi, hogy a felperes személyzete nem teljesítette a „FIREROB” szerződés keretében elvégzendő munkát, illetve hogy a felperes téves információkkal szolgált volna; valamint harmadsorban, hogy a felperes havonta 12,2 személy biztosítását vállalta, és anélkül biztosított összesen havi 21,92 személyt, hogy a már jóváhagyott költségvetés módosítását kérte volna.

2.

A joggal való visszaélésre alapított második jogalap. A felperes azzal érvel, hogy aránytalan és a szerződések teljesítésével összefüggésben a jóhiszeműség elvével ellentétes a Bizottságnak a 64  574,73 EUR – azaz a felperes közvetlen támogatása (13  474,00 EUR) csaknem ötszörösének megfelelő – összeg visszatérítésére irányuló, olyan projekttel kapcsolatos kérése, amelyet a felperes a lehető leghatékonyabban végzett el.

3.

A bizalomvédelem elvének megsértésére alapított harmadik jogalap. A felperes azzal érvel, hogy nem biztosították számára jogszerűen azt a jogot, hogy jogos kifogásait közvetlenül az Európai Bizottság által elvégzett bármely ellenőrzés során benyújtsa, és hogy tisztázza a könyvvizsgálói jelentés elkészítőjének megalapozatlan állításait.

4.

Az analógia elvére alapított negyedik jogalap. A felperes azzal érvel, hogy a „FIREROB” szerződés II. mellékletének II. 24. pontjában szereplő kikötés 1. pontja biztosítja a Bizottság számára azt a lehetőséget, hogy ne követelje kártérítés megfizetését, mivel a felperes eléggé kedvezően elbírált projektet teljesített, amely – az Európai Bizottság műszaki teljesítési jelentésének megfelelően – igencsak magas szintű tudományos eredményeket hozott.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/31


2014. szeptember 26-án benyújtott kereset – Unichem Laboratories kontra Bizottság

(T-705/14. sz. ügy)

(2014/C 448/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (képviselők: S. Mobley, H. Sheraton és K. Shaw solicitorok)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

teljes egészében semmisítse meg az EU működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke alapján indított eljárásban (Comp/AT.39.612 – „perindopril (Servier)”-ügy) 2014. július 9-én hozott bizottsági határozatot, és mindenesetre törölje és/vagy csökkentse az Unichemmel szemben kiszabott bírságot; és

kötelezze a Bizottságot saját költségeinek és az Unichem ezen eljárásban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes tizenkét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése alapján az Unichemre vonatkozó határozat meghozatalára.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem alkalmazta megfelelően az „objektív szükségesség” jogi kritériumát annak megállapításakor, hogy a szabadalmi egyezség az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esik-e.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy az Unichem egyezségére nem alkalmazta a technológiaátadásra vonatkozó csoportmentességi rendeletről szóló iránymutatást.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor az egyezséget az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző „cél általi” jogsértésnek minősítette.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a saját, a 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző állítólagos „cél általi” jogsértésre vonatkozó jogi kritériumát az Unichemet érintő konkrét tényállásra.

6.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy az egyezség versenyellenes hatásokkal járt.

7.

A hetedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a 296. cikk szerinti indokolási kötelezettségét, mivel nem indokolta meg azon megállapítását, hogy az Unichemet miért lehet közvetlenül felelősnek tekinteni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének megsértésért, amikor az Unichem nem potenciális versenytársa a Serviernek.

8.

A nyolcadik jogalappal a felperes másodlagosan azt állítja, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor nem ismerte el, hogy az egyezség megfelel az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése szerinti mentességi feltételeknek.

9.

A kilencedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a védelemhez való jogot, a megfelelő ügyintézés elvét, és azon kötelezettségét, hogy az Unichem ellen felhasználandó, jogilag védett dokumentumok megszerzése érdekében ne járjon el opresszív módon.

10.

A tizedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette az uniós jog egyenlő bánásmódra vonatkozó általános elvét a bírság kiszámításakor, amikor objektív igazolás nélkül eltérően kezelte az Unichemet a Servierhez képest.

11.

A tizenegyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság az Unichemmel szembeni birság kiszabásakor megsértette az uniós jog arányosságra vonatkozó általános elvét, a saját bírságkiszabási iránymutatását és a korábban kialakított gyakorlatát.

12.

A tizenkettedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság a bírság kiszámításakor és az Unichem állítólagos jogsértése súlyának értékelésekor megsértette az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezettségét.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/32


2014. október 3-án benyújtott kereset – Tri-Ocean Trading kontra Tanács

(T-709/14. sz. ügy)

(2014/C 448/41)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tri-Ocean Trading (George Town, Kajmán-szigetek) (képviselők: P. Saini QC, B. Kennelly barrister és N. Sheikh solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2014. július 22-i 2014/488/KKBP tanácsi végrehajtási határozatot, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2014. július 22-i 793/2014/EU tanácsi végrehajtási rendeletet a felperest érintő részükben; és

kötelezze az alperest a felperes költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Tanács nem teljesítette a jegyzékbe vétellel kapcsolatos kritériumokat, nevezetesen azt, hogy az érintett személy „a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős” személy, vagy „a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személy[...]”, vagy pedig bármelyik ilyen személlyel összefüggésbe hozható személy. A Tanács elmulasztotta annak bizonyítását, hogy az érintett szervezettel szemben felhozott indokok megalapozottak.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Tanács megsértette a felperes védelemhez való jogát, valamint a hatékony bírói jogvédelemhez való jogát. A felperessel az eljárás egyetlen szakaszában sem közöltek „komoly és hitelt érdemlő bizonyítékok[at] vagy „konkrét bizonyítékok[at] és információk[at]” azon álláspont alátámasztása érdekében, amely igazolhatná a korlátozó intézkedéseket vele szemben, ahogy azt a Törvényszék ítélkezési gyakorlata megköveteli.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Tanács nem szolgáltatott a felperesnek elegendő indokot a jegyzékbe vétele tekintetében.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Tanács súlyosan megsértette a felperesnek a tulajdonhoz, valamint a jóhírnévhez való alapvető jogait. A korlátozó intézkedéseket olyan megfelelő garanciák nélkül írták elő, amelyek lehetővé tennék a felperes számára azt, hogy ügyét a Tanács előtt hatékonyan előadhassa. A Tanács nem bizonyította, hogy a felperes tulajdonhoz való jogába történt nagyon jelentős beavatkozás igazolt és arányos. A felperest érintő beavatkozás túllépi a pénzügyi kihatást, valamint a jóhírneve tekintetében is kárt okozott.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Tanács nyilvánvaló mérlegelési hibát vétett. A jegyzékbe vételének egyetlen indokával ellentétben nincs elérhető információ vagy bizonyíték arról, hogy a felperes ténylegesen „támogatást [nyújtott] a szíriai rezsim számára”, valamint annak haszonélvezője volt.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/33


2014. október 9-én benyújtott kereset –Tweedale kontra EFSA

(T-716/14. sz. ügy)

(2014/C 448/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Antony C. Tweedale (Brüsszel, Belgium) (képviselő: B. Kloostra ügyvéd)

Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy az EFSA a 2011. augusztus 10-i bizottsági határozatot érintően az Aarhusi Egyezményt, az 1049/2001/EK rendeletet és az 1367/2006/EK rendeletet megsértve járt el;

semmisítse meg az EFSA 2014. július 30-i határozatát;

az EFSA-t kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap, amelynek keretében a felperes arra hivatkozik, hogy az EFSA a megtámadott határozat elfogadásával megsértette a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (HL L 124, 1. o.) jóváhagyott, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-i ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény) 4. cikkének (4) bekezdését, az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 264, 13. o.) 6. cikkének (1) bekezdését, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30–i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) 4. cikkének (2) bekezdését. Az EFSA e rendelkezéseket megsértette azzal, hogy a megtámadott határozatban nem ismerte el annak a kötelezettségét, hogy a kérelmezett dokumentumokban foglalt, és a környezetbe való kibocsátásra vonatkozó információkat közölni.

2.

A második jogalap, amelynek keretében a felperes arra hivatkozik, hogy az EFSA a megtámadott határozat elfogadásával megsértette az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését, és azon kötelezettségét, amely szerint az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében foglalt, megtagadásra vonatkozó indokot az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének (4) bekezdése értelmében ezen Egyezménnyel összhangban kell értelmeznie.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/34


2014. október 10-én benyújtott kereset – Tri Ocean Energy kontra Tanács

(T-719/14. sz. ügy)

(2014/C 448/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tri Ocean Energy (Kairó, Egyiptom) (képviselők: P. Saini QC, B. Kennelly barrister és N. Sheikh solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2014. szeptember 26-i 2014/678/KKBP tanácsi végrehajtási határozatot, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2014. szeptember 26-i 1013/2014/EU tanácsi végrehajtási rendeletet a felperest érintő részükben; és

kötelezze az alperest a felperes költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Tanács nem teljesítette a jegyzékbe vétellel kapcsolatos kritériumokat, nevezetesen azt, hogy az érintett személy „a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős” személy, vagy „a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személy[...]”, vagy pedig bármelyik ilyen személlyel összefüggésbe hozható személy. A Tanács elmulasztotta annak bizonyítását, hogy az érintett szervezettel szemben felhozott indokok megalapozottak.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Tanács megsértette a felperes védelemhez való jogát, valamint a hatékony bírói jogvédelemhez való jogát. A felperessel az eljárás egyetlen szakaszában sem közöltek „komoly és hitelt érdemlő bizonyítékok[at] vagy „konkrét bizonyítékok[at] és információk[at]” azon álláspont alátámasztása érdekében, amely igazolhatná a korlátozó intézkedéseket vele szemben, ahogy azt a Törvényszék ítélkezési gyakorlata megköveteli.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Tanács nem szolgáltatott a felperesnek elegendő indokot a jegyzékbe vétele tekintetében.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Tanács súlyosan megsértette a felperesnek a tulajdonhoz, valamint a jóhírnévhez való alapvető jogait. A korlátozó intézkedéseket olyan megfelelő garanciák nélkül írták elő, amelyek lehetővé tennék a felperes számára azt, hogy ügyét a Tanács előtt hatékonyan előadhassa. A Tanács nem bizonyította, hogy a felperes tulajdonhoz való jogába történt nagyon jelentős beavatkozás igazolt és arányos. A felperest érintő beavatkozás túllépi a pénzügyi kihatást, valamint a jóhírneve tekintetében is kárt okozott.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Tanács nyilvánvaló mérlegelési hibát vétett. A jegyzékbe vételének egyetlen indokával ellentétben nincs elérhető információ vagy bizonyíték arról, hogy a felperes ténylegesen „támogatást [nyújtott] a szíriai rezsim számára”, valamint annak haszonélvezője volt. A Tanács emellett tévesen azonosította a felperest úgy, mint „Tri Ocean Trading, más néven Tri-Ocean Energy”, amely azt sugallja, hogy a két jogi személy ugyanaz. A felperes a Tri Ocean Tradingtől különböző, elkülönült társaság.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/35


2014. október 24-én benyújtott kereset – Gazprom Neft kontra Tanács

(T-735/14. sz. ügy)

(2014/C 448/44)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Gazprom Neft OAO (Szentpétervár, Oroszország) (képviselők: L. Van den Hende és S. Cogman ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2014. július 31-i 2014/512/KKBP tanácsi határozat 4. cikkét;

semmisítse meg a 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 3. cikkét és 4. cikkének (3) és (4) bekezdését;

kötelezze a Tanácsot a felperes jelen eljárásban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUMSZ 296. cikk megsértésére alapított jogalap

A felperes azt állítja, hogy a vitatott KKBP határozat és a vitatott rendelet nem nyújt kellő indokolást, ezért sérti az EUMSZ 296. cikket.

2.

A második, a vitatott rendelkezések nem megfelelő jogalapjára alapított jogalap

A felperes azt állítja, hogy a vitatott rendelet megtámadott rendelkezéseinek jogalapjaként nem minősül megfelelőnek az EUMSZ 215. cikk, mivel nincs kellő kapcsolat a felperes és (i) az orosz kormány, illetve (ii) a szankciók által nyilvánvalóan elérni kívánt cél közt. Ezek az elvek vonatkoznak az EUSZ 29. cikknek a harmadik országokkal szemben hozott korlátozó intézkedések jogalapjaként való alkalmazására is.

3.

A harmadik, az arányosság elvének megsértésére és az alapjogok megsértésére alapított jogalap

A felperes azt állítja, hogy a vitatott rendelkezések nem felelnek meg az arányosság elvének és az alapjogoknak. A vitatott rendelkezések aránytalan beavatkozást jelentenek a felperes vállalkozási szabadságába és a felperes tulajdonhoz való jogába, mivel a céljaik elérésére alkalmatlanok (éppen ezért szükségtelenek), de mindenesetre a lehetséges előnyöket jelentősen meghaladó terhet jelentenek.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/36


2014. október 27-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Home Focus (MoMo Monster)

(T-736/14. sz. ügy)

(2014/C 448/45)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Monster Energy Company (Corona, Egyesült Államok) (képviselő: P. Brownlow Solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Home Focus Development Ltd (Tortola, Brit Virgin-szigetek)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: a MoMo Monster szóvédjegy 1 0 5 13  372. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2014. augusztus 7-én hozott határozata (R 1167/2013-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/37


2014. október 27-én benyújtott kereset – Hersill kontra OHIM – KCI Licensing (VACUP)

(T-741/14. sz. ügy)

(2014/C 448/46)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Hersill, SL (Móstoles, Spanyolország) (képviselő: M. Aznar Alonso ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Egyesült Államok)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a 9 9 43  499. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2014. augusztus 14-én hozott határozata (R 1520/2013-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a jelen kereset megalapozott, és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot, és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet – amennyiben a jelen eljárásban félként vesznek részt – kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap(ok)

a 207/2009 rendelet 42. cikke (2) bekezdésének, és a 2868/95 rendelet 22. szabálya (3) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


Közszolgálati Törvényszék

15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/38


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. november 6-i ítélete – DH kontra Európai Parlament

(F-4/14. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Próbaidős tisztviselő - A személyzeti szabályzat 34. cikke - A próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés - Próbaidő meghosszabbítása - Új beosztás kijelölése - A próbaidő végén történő elbocsátás - A próbaidő lefolytatásának feltételei - Szakmai alkalmatlanság - Gondoskodási kötelezettség - A gondos ügyintézés elve))

(2014/C 448/47)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: DH képviselők: A. Salerno és B. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Alves és M. Ecker meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a próbaidő végén történő elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

DH maga viseli saját költségeit, köteles továbbá viselni az Európai Parlamentnél felmerült költségeket.


(1)  HL C 61., 2014.3.1., 22. o.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/38


A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. november 5-i végzése – CY kontra EKB

(F-68/13. sz. ügy) (1)

((A felperes halála - A szóbeli szakasz újbóli megnyitása - A jogutód lemondása az eljárás folytatásáról - Okafogyottság))

(2014/C 448/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: CY (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche meghatalmazottak)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: E. Carlini és F. Feyerbacher meghatalmazottak, B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes által elszenvedett lelki zaklatás tárgyában indított igazgatási vizsgálatot lezáró határozat és a vizsgálati jelentés megsemmisítése iránti kérelem, valamint az állítólagosan elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 274., 2013.9.21., 31. o.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/39


2014. szeptember 4-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

(F-90/14. sz. ügy)

(2014/C 448/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: Hans-Robert Ilting Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amelyben 2013. szeptember 1-jétől nem biztosították a felperesnek az eltartott gyermek után járó támogatást azon az alapon, hogy gyermeke nem vesz részt a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 2. cikke értelmében vett „oktatásban vagy szakképzésben”, másrészt a felperes munkáltatójának arra való kötelezése iránti kérelem, hogy továbbra is biztosítsa számára e támogatást és 2013. szeptember 1-jére visszamenőleg vállalja át a lánya összes orvosi költségét.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg az alperes 2014. június 5-i, HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) iratszámú, a 2014. február 12-én a HR.D.2 „Keresetek és ügyek követése” egységnél R/227/14 ügyszám alatt nyilvántartásba vett határozatát;

kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot annak visszamenőleges elismerésére, hogy a lánya 2013. szeptember 1-je óta megszakítás nélkül oktatásban részt vevő, eltartott gyermeknek minősül, és ennek alapján a lánya számára 2013. szeptember 1-jére visszamenőlegesen és megszakítás nélkül az eltartott gyermek után járó támogatás folyósítására és az orvosi költségek átvállalására.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/40


2014. szeptember 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Parlament

(F-92/14. sz. ügy)

(2014/C 448/50)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: Günther Maximini Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az Európai Parlament azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben az Európai Parlament megtagadta azon károk elhárítását, amelyek a felperest korábbi keresete elbírálása során a személyhez fűződő jogai és a 45/2001 rendelet rendelkezéseinek megsértése következtében érték, másrészt az őt állítólagosan ért nem vagyoni kár megtérítése és késedelmi kamatok megfizetése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg az alperes 2014. március 5-i azon határozatát, amelyben elutasította a felperes 2013. december 6-i kártérítési kérelmét és az e határozattal szemben 2014. március 24-én benyújtott panaszát elutasító hallgatólagos határozatot, valamint az ismeretlen személytől származó, utólag elfogadott 2014. július 29-i kifejezett elutasító határozatot;

kötelezze az alperest 30  000 euró nem vagyoni kártérítés, valamint az alapkamatot öt ponttal meghaladó mértékű késedelmi kamat megfizetésére, 25  000 euró után 2014. február 1-jétől, 5  000 euró után pedig 2014. május 1-jétől számítva;

az alperest kötelezze az eljárási költségek megfizetésére, ideértve a pert megelőző eljárás költségeit és a felperesnél felmerült ráfordításokat és kiadásokat.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/40


2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

(F-99/14. sz. ügy)

(2014/C 448/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A személyi állománynak szóló két tanácsi közlemény annyiban történő részleges megsemmisítése, amennyiben azok az alkalmazási helyről a származási helyre történő utazás költségeinek megtérítését és az utazási időt a külföldi munkavégzési támogatáshoz és a külföldi tartózkodási támogatáshoz kötik, valamint az alperes arra kötelezése, hogy fizessen kártérítést az állítólag bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károkért

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az EUMSZ 270. cikk alapján semmisítse meg a személyi állománynak szóló, 2014. január 9-i (CP) 13/14. sz. közleményben foglalt azon határozatot (2/2014. sz. határozat), amely a személyzeti szabályzat V. melléklete 7. cikkében foglalt rendelkezés 2014. január 1-jén történő hatálybalépését követően módosította az utazási időre vonatkozó szabályokat, valamint a személyi állománynak szóló (CP) 9/14. sz. közleményben foglalt azon határozatot (12/2014. sz. határozat), amely a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkében foglalt rendelkezés 2014. január 1-jén történő hatálybalépését követően módosította az utazási költségekre vonatkozó szabályokat, amely említett rendelkezéseket módosította az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 287., 2013.10.29.). A megsemmisítés iránti kérelem a következőkre korlátozódik: e közlemények azon részére, amely az utazási költségtérítéshez és az utazási időhöz való jogot a külföldi munkavégzési támogatáshoz vagy külföldi tartózkodási támogatáshoz köti, valamint a (CP) 9/14. sz. közlemény 6. cikkére, amely a származási hely meghatározásához új ismérveket vezetett be;

kötelezze az alperest, hogy a bekövetkezett vagyoni kárért fizessen meg a felperesnek 1 69  051,96 euró összeget, a bekövetkezett nem vagyoni kárért pedig 40  000 euró összeget;

kötelezze az alperest, hogy a bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károk után fizessen 6,75 % mértékű késedelmi és kiegyenlítő kamatot;

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.


15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/41


2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Tanács

(F-100/14. sz. ügy)

(2014/C 448/52)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ és társai (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A tisztviselők személyzeti szabályzatának a tisztviselők személyzeti szabályzata és az általános végrehajtási rendelkezések módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013 parlamenti és tanácsi rendelettel módosított V. melléklete 7. cikke és VII. melléklete 8. cikke alkalmazhatatlanságának megállapítása, valamint az alkalmazási helyről a származási helyre történő utazás költségei megtérítésének visszavonásáról és az utazási idő eltörléséről szóló határozatok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek a személyzeti szabályzat V. mellékletének 7. cikkét és VII. mellékletének 8. cikkét;

semmisítse meg azt a határozatot, amelynek értelmében a 2014. évtől kezdve a felperesek éves utazásait illetően a továbbiakban nem jár sem utazási idő, sem utazási költségtérítés;

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.