ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 253

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. augusztus 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 253/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 253/02

C-547/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — 2006/323/EK és 2007/375/EK határozat — Timföldgyártáshoz Szardínián üzemanyagként felhasznált ásványolajok jövedéki adó alóli mentesítése — Visszatéríttetés — Fizetési felszólítás végrehajtását felfüggesztő, nemzeti bíróság által hozott határozatok)

2

2014/C 253/03

C-24/12. és C-27/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-24/12. sz. ügy), TBG Limited (C-27/12. sz. ügy) kontra Staatssecretaris van Financiën (A tőke szabad mozgása — Korlátozások — Valamely tagállamból származó osztalékoknak e tagállam valamely tengerentúli területére történő kifizetése — Az uniós jog hatálya — EU – TOT különleges rendszer)

3

2014/C 253/04

C-35/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — Egységes és folyamatos jogsértés)

3

2014/C 253/05

C-36/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Armando Álvarez, SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Indokolási kötelezettség)

4

2014/C 253/06

C-198/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Belső energiapiac — Földgázszállítás — 715/2009/EK rendelet — A 14. cikk (1) bekezdése, valamint a 16 cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja — Maximális kapacitás biztosításának kötelezettsége — Ellentétes irányú virtuális gázszállítási kapacitás — Elfogadhatóság)

5

2014/C 253/07

C-356/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Glatzel kontra Freistaat Bayern (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közlekedés — 2006/126/EK irányelv — III. melléklet, 6.4 pont — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 20. cikk, 21. cikk, (1) bekezdés, és 26. cikk — Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye — Vezetői engedély — Gépjárművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság — Minimumkövetelmények — Látásélesség — Egyenlő bánásmód — Kivételre vonatkozó lehetőség hiánya — Arányosság)

5

2014/C 253/08

C-360/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Goty Germany GmbH, korábban Coty Prestige Lancaster Group GmbH kontra First Note Perfumes NV (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A 40/94/EK rendelet és a 44/2001/EK rendelet — Közösségi védjegy — A 40/94/EK rendelet 93. cikkének (5) bekezdése — Joghatóság bitorlással összefüggő ügyekben — A káresemény bekövetkezési helyének meghatározása — Több személy ugyanazon jogellenes cselekményben való határokon átnyúló részvétele)

6

2014/C 253/09

C-398/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Tribunale di Fermo [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M elleni büntetőeljárás (A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 54. cikk — A ne bis in idem elve — Hatály — A büntetőeljárást a bizonyítékok elégtelensége okán megszüntető, az egyik szerződő állam bírósága által hozott végzés — A büntetőeljárás újbóli megindításának lehetősége új bizonyítékok feltárása esetén — A jogerősen elítélt személy fogalma — Ugyanazon személlyel szembeni és ugyanazon cselekményeken alapuló bűncselekmény miatti büntetőeljárás egy másik szerződő államban — A büntetőjogi felelősségre vonhatóság megszűnése és a ne bis in idem elvének alkalmazása)

7

2014/C 253/10

C-539/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. május 22-i ítélete (az Employment Tribunal, Leicester [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Z.J.R. Lock kontra British Gas Trading Limited & Others (Szociálpolitika — Munkaidő-szervezés — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves szabadsághoz való jog — A díjazás összetétele — Az alapbér és a teljesített eladások szerinti jutalék)

8

2014/C 253/11

C-557/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG (EUMSZ 101. cikk — Az említett cikk által tiltott kartell által okozott kár megtérítése — Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt [umbrella pricing] — Okozati összefüggés)

9

2014/C 253/12

C-56/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt kontra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (92/40/EGK és 2005/94/EK irányelv — 2006/105/EK és 2006/115/EK határozat — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 16., 17. és 47. cikk — A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló intézkedések — A károk megtérítése)

9

2014/C 253/13

C-105/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 5-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P.J. Vonk Noordegraaf kontra Staatssecretaris van Economische Zaken (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Egységes támogatási rendszer — 73/2009/EK rendelet — 34., 36. és 137. cikk — Támogatási jogosultságok — Számítási alap — A mezőgazdasági termelőnek a bázisidőszakban birtokában lévő állatállomány és parcellák után fizetett támogatások — A mezőgazdasági parcellaterületek meghatározására vonatkozó módszer változása — A támogatható hektárszámok csökkenése — A mezőgazdasági termelőnek, a támogatási jogosultságai számának csökkentése és egységértékének növelése iránti kérelme — 796/2004/EK rendelet — 73a. cikk, (2a) bekezdés — Megengedhetőség)

10

2014/C 253/14

C-255/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – I kontra Health Service Executive (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 883/2004/EK rendelet — 19. cikk (1) bekezdés, valamint 20. cikk (1) és (2) bekezdés — 987/2009/EK rendelet — 11. cikk — Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező, a lakóhely szerinti államban biztosított személy — Súlyos és hirtelen betegség fellépése egy másik tagállamban töltött szabadság ideje alatt — Olyan személy, aki betegsége és a lakóhelye közelében elérhető szakorvosi ellátás miatt arra kényszerül, hogy tizenegy évig ez utóbbi államban maradjon — Természetbeni ellátások nyújtása ez utóbbi államban — A lakóhely és a tartózkodási hely fogalma)

11

2014/C 253/15

C-339/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/74/EK irányelv — 3. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése — A tojótyúkoknak a nem feljavított ketrecekben történő tenyésztésének tilalma — A tojótyúkoknak az ezen irányelvből eredő követelményeknek nem megfelelő ketrecekben történő tenyésztése)

12

2014/C 253/16

C-360/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Public Relations Consultants Association Ltd kontra The Newspaper Licensing Agency Ltd és társai (Szerzői jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — 5. cikk, (1) és (5) bekezdés — Többszörözés — Kivételek és korlátozások — Az internetes böngészés során másolatok készítése weboldalakról a képernyőn és a merevlemez gyorsítótárában — Időleges többszörözési cselekmény — Közbenső vagy járulékos cselekmény — Műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges része — Jogszerű felhasználás — Önálló gazdasági jelentőség)

13

2014/C 253/17

C-129/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. május 27-i ítélete (az Oberlandesgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zoran Spasic elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 50. és 52. cikk — A ne bis in idem elve — A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 54. cikk — Azon büntetés fogalma, amelyet már végrehajtottak vagy amelynek végrehajtása folyamatban van)

13

2014/C 253/18

C-146/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bashir Mohamed Ali Mahdi vonatkozásában folyamatban lévő eljárás (Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák — 2008/115/EK irányelv — Jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése — 15. cikk — Őrizet — Az őrizet meghosszabbítása — A közigazgatási vagy igazságügyi hatóság kötelezettségei — Bírósági felülvizsgálat — Valamely harmadik országbeli állampolgár személyazonosító okmányának hiánya — A kitoloncolási határozat végrehajtásának akadályai — Az érintett harmadik ország állampolgárának a visszatérést lehetővé tevő személyazonosító okmány kiállításának ezen ország nagykövetsége általi megtagadása — A szökés veszélye — A kitoloncolás ésszerű lehetősége — Az együttműködés hiánya — Az érintett tagállam esetleges, arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a személy jogállására vonatkozóan ideiglenes okmányt állítson ki)

14

2014/C 253/19

C-520/13. sz. ügy: A Sąd Rejonowy w Płocku (Lengyelország) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz kontra Prokuraturze Okręgowej w Płocku

15

2014/C 253/20

C-177/14. sz. ügy: A Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María José Regojo Dans kontra Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

C-183/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2014. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

C-216/14. sz. ügy: Amtsgericht Laufen (Németország) által 2014. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gavril Covaci elleni büntetőeljárás

17

2014/C 253/23

C-244/14. sz. ügy: 2014. május 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

18

2014/C 253/24

C-250/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air France – KLM kontra Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

C-254/14. sz. ügy: Az Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvátország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Vodoopskrba d. o.o. za vodoopskrbu i odvodnju kontra Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

C-265/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-292/11. sz., Cemex és társai kontra Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Cemex S.A.B. de C.V. és társai által 2014. június 2-án benyújtott fellebbezés

19

2014/C 253/27

C-272/14. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

C-286/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

21

2014/C 253/29

C-296/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-150/12. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. április 9-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2014. június 13-án benyújtott fellebbezés

22

2014/C 253/30

C-592/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 4-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compañía Europea de Viajeros de España S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

C-215/13. P. és C-216/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2014. március 31-i végzése – Acron OAO, Dorogobuzh OAO kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

C-283/13. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 3-i végzése – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France kontra Európai Bizottság, Dán Királyság

23

 

Törvényszék

2014/C 253/33

T-595/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Cantina Broglie 1 kontra OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A RIPASSA közösségi szóvédjegy bejelentése — VINO DI RIPASSO korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — Indokolási kötelezettség)

24

2014/C 253/34

T-260/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság (Halászat — A halászati erőforrások védelme — A 2010-re a VIIIc, IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében kapott makrélahalászati kvóták Spanyolország általi túllépése — A 2011 és 2015 közötti évekre kiosztott halászati kvótákba beszámított levonások — Védelemhez való jog — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód)

24

2014/C 253/35

T-273/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Unister kontra OHIM (Ab in den Urlaub) (Közösségi védjegy — Az Ab in den Urlaub közösségi szóvédjegy bejelentése — Egy jelmondatból álló védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítékának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)

25

2014/C 253/36

T-330/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Hut.com kontra OHIM – Intersport France (THE HUT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A THE HUT közösségi szóvédjegy bejelentése — LA HUTTE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2014/C 253/37

T-382/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i ítélete – Kampol kontra OHIM – Colmol (Nobel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Nobel közösségi ábrás védjegy bejelentése — NOBEL korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2014/C 253/38

T-523/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Rani Refreshments kontra OHIM – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sani közösségi ábrás védjegy bejelentése — Hani vagy llani és RANI korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2014/C 253/39

T-207/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – 1872 Holdings kontra OHIM – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — THE SPIRIT OF CUBA közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

27

2014/C 253/40

T-305/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Unicid kontra Bizottság (Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság)

28

2014/C 253/41

T-526/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 4-i végzése – Axa Versicherung kontra Bizottság (Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Hozzáférés hallgatólagos megtagadása — A kereset benyújtását követően elfogadott, kifejezett határozat — az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság)

29

2014/C 253/42

T-239/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Atmeh kontra OHIM – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

29

2014/C 253/43

T-427/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Gruppo Norton kontra OHIM – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Gruppo Norton S.r.l. közösségi ábrás védjegy bejelentése — NORTON HISPAŃO korábbi nemzeti ábrás védjegy — A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése és a 207/2009/EK rendelet 60. cikke — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

30

2014/C 253/44

T-252/14. sz. ügy: 2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

T-253/14. sz. ügy: 2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

T-256/14. sz. ügy: 2014. április 23-án benyújtott kereset – Giuntoli kontra OHIM – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

T-269/14. sz. ügy: 2014. április 28-án benyújtott kereset – City Index kontra OHIM – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

T-273/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Lithomex kontra OHIM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

T-278/14. sz. ügy: 2014. április 27-án benyújtott kereset – Dairek Attoumi kontra OHIM – Diesel (öv)

34

2014/C 253/50

T-335/14. sz. ügy: 2014. május 13-án benyújtott kereset – Davó Lledó kontra OHIM – Administradora y Franquicias América és Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

T-339/14. sz. ügy: 2014. május 15-én benyújtott kereset – Kurchenko kontra Tanács

36

2014/C 253/52

T-346/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

37

2014/C 253/53

T-347/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

39

2014/C 253/54

T-348/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

40

2014/C 253/55

T-354/14. sz. ügy: 2014. május 19-én benyújtott kereset – Comercializadora Eloro kontra OHIM – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

T-356/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – CareAbout kontra OHIM – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

T-357/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Experience Hendrix kontra OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

T-358/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Hoteles Catalonia- kontra OHIM – Caixa d'Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

T-359/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia kontra OHIM – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

T-360/14. sz. ügy: 2014. május 21-én benyújtott kereset – Švyturys-Utenos Alus kontra OHIM – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

T-363/14. sz. ügy: 2014. június 2-án benyújtott kereset – Secolux kontra Bizottság

46

2014/C 253/62

T-365/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – CBM Creative Brands Marken kontra OHIM – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

T-366/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – August Storck kontra OHIM (2good)

48

2014/C 253/64

T-369/14. sz. ügy: 2014. május 29-én benyújtott kereset – Sequoia Capital Operations kontra OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

T-385/14. sz. ügy: 2014. június 4-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

T-386/14. sz. ügy: 2014. május 24-én benyújtott kereset – Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság

50

2014/C 253/67

T-401/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset – Duro Felguera kontra Bizottság

51

2014/C 253/68

T-406/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Promoinmo kontra Bizottság

52

2014/C 253/69

T-407/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Gres La Sagra kontra Bizottság

53

2014/C 253/70

T-408/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Venatto Design kontra Bizottság

53

2014/C 253/71

T-415/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Embutidos Rodríguez kontra Bizottság

54

2014/C 253/72

T-416/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Group Maritim TCB kontra Bizottság

55

2014/C 253/73

T-417/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Afar 4 kontra Bizottság

55

2014/C 253/74

T-426/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos kontra Bizottság

56

2014/C 253/75

T-427/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Almoauto kontra Bizottság

56

2014/C 253/76

T-429/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Gasiber 2000 kontra Bizottság

57

2014/C 253/77

T-429/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset –Uriinmuebles kontra Bizottság

57

2014/C 253/78

T-432/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Remolcadores Nosa Terra és Hopital Povisa kontra Bizottság

58

2014/C 253/79

T-433/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset –Superficies de Alimentación kontra Bizottság

58

2014/C 253/80

T-435/14. sz. ügy: 2014. június 9-én benyújtott kereset – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács

59

2014/C 253/81

T-436/14. sz. ügy: 2014. június 9-én benyújtott kereset – Neka Novin kontra Tanács

60

2014/C 253/82

T-442/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset –Metalúrgica Galaica kontra Bizottság

60

2014/C 253/83

T-443/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset –Aprovechamientos Energéticos JG kontra Bizottság

61

2014/C 253/84

T-452/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Laboratoires CTRS kontra Bizottság

62

2014/C 253/85

T-461/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset – Arocasa kontra Bizottság

63

2014/C 253/86

T-465/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Vego Supermercados kontra Bizottság

63

2014/C 253/87

T-467/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Fonditel Pensiones kontra Bizottság

64

2014/C 253/88

T-469/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Dordal kontra Bizottság

64

2014/C 253/89

T-479/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Kendrion kontra az Európai Unió Bírósága

65

2014/C 253/90

T-433/11. és T-98/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

66

2014/C 253/91

T-109/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Othman kontra Tanács

66

2014/C 253/92

T-477/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács

66

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 253/93

F-24/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti kérelem — Egységvezetői álláshelyet betöltő AD 14 besorolási fokozatú tisztviselő — A főigazgatóval szemben megfogalmazott lelki zaklatás vádja — Mobilitási eljárás — Másik főigazgatóságon tanácsadói álláshelyre való, az egységvezetői illetménypótlék elvesztésével járó kinevezés elfogadásának elutasítása — Egy másik tanácsadói álláshelyre való ideiglenes újrabeosztásról szóló határozat — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a feladatkör közötti összefüggés szabálya — Kártérítési kereset — Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

67

2014/C 253/94

F-119/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Sumberaz Sotte-Wedemeijer kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

67

2014/C 253/95

F-120/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Coutureau kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

68

2014/C 253/96

F-121/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Maynard kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

69

2014/C 253/97

F-66/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Molina Solano kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

69

2014/C 253/98

F-67/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Rihn kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

70

2014/C 253/99

F-56/14. sz. ügy: 2014. június 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

70

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

2014/C 253/01

Utolsó kiadvány

HL C 245., 2014.7.28.

Korábbi közzétételek

HL C 235., 2014.7.21.

HL C 223., 2014.7.14.

HL C 212., 2014.7.7.

HL C 202., 2014.6.30.

HL C 194., 2014.6.24.

HL C 184., 2014.6.16.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/2


A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-547/11. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - 2006/323/EK és 2007/375/EK határozat - Timföldgyártáshoz Szardínián üzemanyagként felhasznált ásványolajok jövedéki adó alóli mentesítése - Visszatéríttetés - Fizetési felszólítás végrehajtását felfüggesztő, nemzeti bíróság által hozott határozatok))

2014/C 253/02

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és D. Grespan meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: F. Varrone avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – A Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről szóló, 2005 december 7-i 2006/323/EK bizottsági határozat (HL 2006. L 119., 12. o.) 5. és 6. cikkének, valamint a Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről szóló, 2007 február 7-i 2007/375/EK bizottsági határozat (HL L 147., 29. o.) 4. és 6. cikkének való megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezés kitűzött határidőn belüli elfogadásának elmulasztása – Az EUMSZ 288. cikk, valamint az [EUMSZ 108. cikk] alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999 tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 1. kötet 339. o.) 14. cikkének megsértése – A Bizottság határozatainak azonnali és tényleges végrehajtása – A szóban forgó jogellenes támogatás visszafizettetésére irányuló eljárás elégtelen jellege

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság – mivel a kitűzött határidőn belül nem fogadott el minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy visszafizettesse a Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről szóló, 2005 december 7-i 2006/323/EK bizottsági határozat, valamint a Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről szóló, 2007 február 7-i 2007/375/EK bizottsági határozat által (C 78/2001 (ex NN 22/01, C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (EX NN 26/01) jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek minősített állami támogatást – nem teljesítette a 2006/323 határozat 5. cikkéből, a 2007/375 határozat 4. cikkéből, valamint az EK 249. cikk negyedik bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

Az Olasz Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem küldte meg a Bizottságnak a 2006/323 határozat 6. cikkének (1) bekezdése, valamint a 2007/375 határozat 6, cikkének (2) bekezdése szerinti információkat – nem teljesítette az e két rendelkezésből, valamint az EK 249. cikk negyedik bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 13., 2012.1.14.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/3


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-24/12. sz. ügy), TBG Limited (C-27/12. sz. ügy) kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-24/12. és C-27/12. sz. egyesített ügyek) (1)

((A tőke szabad mozgása - Korlátozások - Valamely tagállamból származó osztalékoknak e tagállam valamely tengerentúli területére történő kifizetése - Az uniós jog hatálya - EU – TOT különleges rendszer))

2014/C 253/03

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperesek: X BV (C-24/12. sz. ügy), TBG Limited (C-27/12. sz. ügy)

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Nederlanden – Az EUMSZ 63. és 64. cikk értelmezése – Területi hatály – A valamely tagállamból származó tőkének e tagállam valamely tengerentúli területére történő mozgása – Harmadik államnak minősülő, vagy annak nem minősülő tengerentúli terület

Rendelkező rész

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami adóintézkedés, amely az említett tagállam és a hozzá tartozó tengerentúli ország vagy terület közötti tőkemozgásokat az adóelkerülés elleni küzdelem célját hatékonyan és arányosan követve korlátozza.


(1)  HL C 98., 2012.3.31.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/3


A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) kontra Európai Bizottság

(C-35/12. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A műanyag ipari zsákok piaca - Egységes és folyamatos jogsértés))

2014/C 253/04

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (képviselők: E. Garayar Gutiérrez, Troncoso Ferrer és E. Abril Fernández abogados)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (negyedik tanács) T-76/06. sz., ASPLA kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen, amelyben a Törvényszék elutasította az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.354 – „ipari zsákok”-ügy) a műanyag ipari zsákok piacán létrehozott kartellel kapcsolatos 2005. november 30-án hozott C (2005) 4634 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelmet, valamint másodlagosan az ASPLA-val szemben kiszabott bírság csökkentése iránti kérelmet

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Plásticos Españoles SA-t (ASPLA) kötelezi a jelen fellebbezés költségeinek viselésére.


(1)  HL C 89., 2012.3.24.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/4


A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Armando Álvarez, SA kontra Európai Bizottság

(C-36/12. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - A műanyag ipari zsákok piaca - A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága - Indokolási kötelezettség))

2014/C 253/05

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Armando Álvarez, SA (képviselők: M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez és C. Ruixo Claramunt abogados)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (negyedik tanács) T-78/06. sz., Álvarez kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen, amelyben a Törvényszék elutasította az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.354 – „ipari zsákok”-ügy) a műanyag ipari zsákok piacán létrehozott kartellel kapcsolatos 2005. november 30-án hozott C (2005) 4634 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelmet, valamint másodlagosan az Armando Álvarezzel szemben kiszabott bírság csökkentése iránti kérelmet

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Armando Álvarez SA-t kötelezi a jelen fellebbezés költségeinek viselésére.


(1)  HL C 89., 2012.3.24.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/5


A Bíróság (ötödik tanács tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-198/12. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Belső energiapiac - Földgázszállítás - 715/2009/EK rendelet - A 14. cikk (1) bekezdése, valamint a 16 cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja - Maximális kapacitás biztosításának kötelezettsége - Ellentétes irányú virtuális gázszállítási kapacitás - Elfogadhatóság))

2014/C 253/06

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Hermann, S. Petrova, O. Beynet és T. Scharf, meghatalmazottak)

Alperes: Bolgár Köztársaság (képviselők: D. Drambozova, E. Petranova és J. Atanasov, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 211., 36. o.) 14. cikke (1) bekezdésének, valamint 16. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése b) pontjának értelmezése – A maximális kapacitás valamennyi piaci szereplő javára történő biztosításának kötelezettsége – A tranzit és a nemzeti gázszállítási rendszer közötti fizikai összeköttetés hiánya – A maximális kapacitás rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség teljesítését akadályozó kétoldalú megállapodások – Az EUMSZ 351. cikk második bekezdésében előírt kötelezettség hatálya

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 194., 2012.6.30.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Glatzel kontra Freistaat Bayern

(C-356/12. sz. ügy) (1)

((„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közlekedés - 2006/126/EK irányelv - III. melléklet, 6.4 pont - Érvényesség - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 20. cikk, 21. cikk, (1) bekezdés, és 26. cikk - Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye - Vezetői engedély - Gépjárművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság - Minimumkövetelmények - Látásélesség - Egyenlő bánásmód - Kivételre vonatkozó lehetőség hiánya - Arányosság”))

2014/C 253/07

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Wolfgang Glatzel

Alperes: Freistaat Bayern

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bayersicher Verwaltungsgerichtshof – A 2009. augusztus 25-i 2009/113/EK bizottsági irányelvvel (HL L 223., 2009. augusztus 26., 31. o.) módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 403., 2006. december 30., 18. o.) III. melléklete 6.4. pontjának érvényessége – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 20. cikkének, 21. cikkének és 26. cikkének értelmezése – A C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 és D1E kategóriájú gépjárművek vezetésére vonatkozó fizikai és mentális alkalmasságot érintő minimumszabályok – A gyengébb szemen fennálló, szükség esetén látáskorrekcióval elért, legalább 0,1-es látásélesség követelménye

Rendelkező rész

A kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan tényező, amely a 2009. augusztus 25-i 2009/113/EK bizottsági irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. melléklete 6.4. pontjának érvényességét az Európai Unió Alapjogi Chartája 20. cikkére, 21. cikkének (1) bekezdésére, illetve 26. cikkére tekintettel érinthetné.


(1)  HL C 9., 2013.1.12.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Goty Germany GmbH, korábban Coty Prestige Lancaster Group GmbH kontra First Note Perfumes NV

(C-360/12. sz. ügy) (1)

((Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - A 40/94/EK rendelet és a 44/2001/EK rendelet - Közösségi védjegy - A 40/94/EK rendelet 93. cikkének (5) bekezdése - Joghatóság bitorlással összefüggő ügyekben - A káresemény bekövetkezési helyének meghatározása - Több személy ugyanazon jogellenes cselekményben való határokon átnyúló részvétele))

2014/C 253/08

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Goty Germany GmbH, korábban Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Alperes: First Note Perfumes NV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesgerichtshof – A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94 rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.). 93. cikke (3) bekezdésének és a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 5. cikke 3. pontjának értelmezése – Közösségi védjegy – Bitorlással kapcsolatos nemzetközi joghatóság – Az első tagállamban elkövetett, a második tagállam területén véghezvitt bitorláshoz nyújtott segítségben megnyilvánuló cselekmény – A kárt okozó esemény bekövetkezése helyének meghatározása

Rendelkező rész

1)

A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 93. cikkének (5) bekezdésében szereplő „tagállam[…], ahol a bitorlást elkövették” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy a hamisított terméknek valamely állam területén történő értékesítése és szállítása, és ezt követően a vevő által egy másik tagállam területére történő továbbértékesítése esetén e rendelkezés nem teszi lehetővé az azon eredeti eladóval szembeni kereset elbírálására vonatkozó joghatóság megállapítását, aki a cselekményét nem az eljáró bíróság tagállamában követte el.

2)

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a közösségi védjegyoltalom alatt álló megjelöléssel kapcsolatos – az eljáró bíróság tagállamában a tisztességtelen verseny elleni küzdelemről szóló törvényében (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) szankcionált – jogellenes összehasonlító reklámra vagy tisztességtelen utánzásra vonatkozó állítás esetén ez a rendelkezés nem teszi lehetővé az e törvény megsértéséből eredő kárt okozó esemény helye alapján azon tagállam bírósága joghatóságának megállapítását, amely tagállamban nem követett el cselekményt a feltételezett elkövetők közül az a személy, akit bíróság előtt perelnek, lehetővé teszi azonban a bírósági joghatóság megállapítását a valamely más tagállamban letelepedett személlyel szemben benyújtott – az említett nemzeti törvényen alapuló felelősség megállapítása iránti – kereset elbírálására, akiről azt állítják, hogy ebben a tagállamban olyan cselekményt követett el, amely az eljáró bíróság illetékességi területén kárt okozott vagy kárt okozhat.


(1)  HL C 343., 2012.11.10.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/7


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Tribunale di Fermo [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M elleni büntetőeljárás

(C-398/12. sz. ügy) (1)

((A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény - 54. cikk - A „ne bis in idem” elve - Hatály - A büntetőeljárást a bizonyítékok elégtelensége okán megszüntető, az egyik szerződő állam bírósága által hozott végzés - A büntetőeljárás újbóli megindításának lehetősége új bizonyítékok feltárása esetén - A „jogerősen elítélt” személy fogalma - Ugyanazon személlyel szembeni és ugyanazon cselekményeken alapuló bűncselekmény miatti büntetőeljárás egy másik szerződő államban - A büntetőjogi felelősségre vonhatóság megszűnése és a ne bis in idem elvének alkalmazása))

2014/C 253/09

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Fermo

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

M

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunale di Fermo – A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény 54. cikkének értelmezése – A „ne bis in idem” elve – A „személy […], akinek a cselekményét […] jogerősen elbírálták” fogalma – Tagállami bíróság eljárást megszüntető jogerős határozata

Rendelkező rész

A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben (Luxemburg) aláírt egyezmény 54. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy büntetőeljárást megszüntető végzést, amely az egyik szerződő fél államában, ahol e végzést hozták, akadályát képezi az azon személlyel szemben ugyanazon cselekmények miatti új büntetőeljárásnak, akire e végzés vonatkozott, feltéve hogy nem tárnak fel újabb bizonyítékokat e személlyel szemben, úgy kell minősíteni, mint az e cikk értelmében vett jogerős döntést tartalmazó határozatot, amely ily módon akadályát képezi az ugyanezen személlyel szemben ugyanazon cselekmények miatti új eljárás lefolytatásának egy másik szerződő fél államában.


(1)  HL C 355., 2012.11.17.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/8


A Bíróság (első tanács) 2014. május 22-i ítélete (az Employment Tribunal, Leicester [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Z.J.R. Lock kontra British Gas Trading Limited & Others

(C-539/12. sz. ügy) (1)

((Szociálpolitika - Munkaidő-szervezés - 2003/88/EK irányelv - A fizetett éves szabadsághoz való jog - A díjazás összetétele - Az alapbér és a teljesített eladások szerinti jutalék))

2014/C 253/10

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Employment Tribunal, Leicester

Az alapeljárás felei

Felperes: Z.J.R. Lock

Alperes: British Gas Trading Limited & Others

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Employment Tribunal, Leicester – Egyesült Királyság – A 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.) módosított, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i 93/104/EK irányelv (HL L 307., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 197. o.) 7. cikkének értelmezése – Tanácsadó, aki alapbérben, valamint ezt kiegészítő, olyan havi jutalékban részesül, amelyet a teljesített eladások és megkötött eladási szerződések száma alapján számítanak ki, és amelyet visszamenőleg fizetnek ki – Az alapbérnek az éves szabadság alatti juttatása, és a jutaléknak az éves szabadság alatt való megvonása, kivéve a szabadságot megelőző időszakban teljesített szolgáltatásokhoz kapcsolódó jutalékot

Rendelkező rész

1)

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések és gyakorlatok, amelyek értelmében az éves fizetett szabadságának jogcímén kizárólag az alapbéréből álló díjazásra jogosult az a munkavállaló, akinek a díjazása egyfelől alapbérből, másfelől olyan jutalékból áll, amelynek összege az általa teljesített értékesítések folytán a munkáltató által megkötött szerződésekre tekintettel kerül megállapításra.

2)

Azon jutalék kiszámításának módjait, amelyre az alapügy felpereséhez hasonló munkavállaló az éves szabadsága jogcímén jogosult, a nemzeti bíróságnak kell értékelnie az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában meghatározott szabályok és szempontok alapján, és a 2003/88 irányelv 7. cikke szerinti célkitűzés fényében.


(1)  HL C 46., 2013.2.16.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/9


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG

(C-557/12. sz. ügy) (1)

((EUMSZ 101. cikk - Az említett cikk által tiltott kartell által okozott kár megtérítése - Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt [„umbrella pricing”] - Okozati összefüggés))

2014/C 253/11

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Alperes: ÖBB-Infrastruktur AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberster Gerichtshof – Az EUMSZ 101. cikk értelmezése – Az e cikk által tiltott kartell által okozott károk megtérítése – Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt

Rendelkező rész

Az EUMSZ 101. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam belső jogának olyan értelmezése és alkalmazása, amely szerint jogi indokok miatt kategorikusan kizárt, hogy a valamely kartellben részt vevő vállalkozásokat polgári jogi felelősség terhelje az abból eredő károkért, hogy az e kartellben részt nem vevő valamely vállalkozás az említett kartell tevékenységére tekintettel árait magasabban állapította meg, mint amilyen árakat a kartell hiányában alkalmazott volna.


(1)  HL C 71., 2013.3.9.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/9


A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt kontra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(C-56/13. sz. ügy) (1)

((92/40/EGK és 2005/94/EK irányelv - 2006/105/EK és 2006/115/EK határozat - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 16., 17. és 47. cikk - A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló intézkedések - A károk megtérítése))

2014/C 253/12

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szegedi Ítélőtábla

Az alapeljárás felei

Felperes: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Alperes: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szegedi Ítélőtábla – A madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EK tanácsi irányelv (HL L 167., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 12. kötet, 306. o.), valamint a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelv (HL L 10., 16. o.) értelmezése – Állattenyésztéssel, többek között pulykák hízlalásával foglalkozó mezőgazdasági vállalkozás, amelynek megtiltották, hogy előnevelt pulykákat telepítsen a közigazgatási határozatban kijelölt, madárinfluenza elleni védőkörzetben és megfigyelési zónában elhelyezkedő telepre – Uniós normatív jogi aktusok végrehajtásaként hozott átmeneti védekezési intézkedésekkel magánszemélyeknek okozott károk megtérítése.

Rendelkező rész

1)

A magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett magyarországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről szóló, 2006. február 15-i 2006/105/EK bizottsági határozatot, valamint a Közösségben a vadon élő madarakban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/86/EK, a 2006/90/EK, a 2006/91/EK, a 2006/94/EK, a 2006/104/EK és a 2006/105/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. február 17-i 2006/115/EK bizottsági határozatot úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek egyrészt az olyan nemzeti intézkedések, mint a 2006. február 15-i és 21-i közigazgatási aktusok, amelyek Csátalja és Nagybaracska közigazgatási területére védőkörzetet rendelnek el, és megtiltják baromfiaknak az e körzeten való átszállítását, és másrészt az olyan szakhatósági vélemény, mint a 2006. február 23-i, amely az alapügy felpereséhez hasonló vállalkozással szemben megtagadja pulykáknak a nagybaracskai pulykanevelő telepére való betelepítésére vonatkozó engedély megadását.

2)

Egyrészt a 2006/105 és a 2006/115 határozatot úgy kell értelmezni, hogy azok nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, és nem hivatkoznak olyan rendelkezésekre, amelyek az e határozatokban előírt intézkedések által okozott károk megtérítésére irányuló rendszer létrehozását célozzák, és másrészt nem tartozik a Bíróság hatáskörébe az olyan nemzeti szabályozás jogszerűségének a hatékony jogorvoslathoz és a tulajdonhoz való jog, valamint a vállalkozás szabadsága tekintetében történő értékelése, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amely nem írja elő a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló nemzeti intézkedéseknek az uniós joggal összhangban való elfogadása miatt elszenvedett károk teljes mértékű, az elmaradt hasznot is magában foglaló megtérítését.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/10


A Bíróság (első tanács) 2014. június 5-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P.J. Vonk Noordegraaf kontra Staatssecretaris van Economische Zaken

(C-105/13. sz. ügy) (1)

((Mezőgazdaság - Közös agrárpolitika - Egységes támogatási rendszer - 73/2009/EK rendelet - 34., 36. és 137. cikk - Támogatási jogosultságok - Számítási alap - A mezőgazdasági termelőnek a bázisidőszakban birtokában lévő állatállomány és parcellák után fizetett támogatások - A mezőgazdasági parcellaterületek meghatározására vonatkozó módszer változása - A támogatható hektárszámok csökkenése - A mezőgazdasági termelőnek, a támogatási jogosultságai számának csökkentése és egységértékének növelése iránti kérelme - 796/2004/EK rendelet - 73a. cikk, (2a) bekezdés - Megengedhetőség))

2014/C 253/13

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperes: P. J. Vonk Noordegraaf

Alperes: Staatssecretaris van Economische Zaken

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – College van Beroep voor het bedrijfsleven – A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 16. o.) 34., 36. és 137. cikkének az értelmezése – Közvetlen támogatási rendszerek – Egységes támogatási rendszer – A zárt helyen történő tenyésztés és a birtokában lévő területek alapján 2006-ban a támogatási jogosultságot szerző mezőgazdasági termelő – A területek meghatározásának később módosított módja – A támogatható hektárszámok csökkenése

Rendelkező rész

A 2009. május 8-i 380/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a az 1782/2003/EK tanácsi rendelet és a 73/2009/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 73a. cikkének (2a) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságait újból ki kell számítani, ha a támogatási jogosultságai eredeti meghatározásának keretében e mezőgazdasági termelő referenciaösszegét az érintett tagállamban a mezőgazdasági területek meghatározására akkor használt módszer alapján túl nagy hektárszámra osztották el. A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelete 137. cikke nem alkalmazható a 796/2004 rendelet 73a. cikkének (2a) bekezdése szerinti kiigazításra.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/11


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – I kontra Health Service Executive

(C-255/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Szociális biztonság - 883/2004/EK rendelet - 19. cikk (1) bekezdés, valamint 20. cikk (1) és (2) bekezdés - 987/2009/EK rendelet - 11. cikk - Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező, a lakóhely szerinti államban biztosított személy - Súlyos és hirtelen betegség fellépése egy másik tagállamban töltött szabadság ideje alatt - Olyan személy, aki betegsége és a lakóhelye közelében elérhető szakorvosi ellátás miatt arra kényszerül, hogy tizenegy évig ez utóbbi államban maradjon - Természetbeni ellátások nyújtása ez utóbbi államban - A „lakóhely” és a „tartózkodási hely” fogalma))

2014/C 253/14

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: I

Alperes: Health Service Executive

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Ireland – A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 5. kötet 72. o.) 19. cikke (1) bekezdésének, valamint 20. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése – Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban való „tartózkodás” fogalma – Valamely tagállam állampolgára, aki tizenegy éve súlyos beteg egy olyan súlyos egészségügyi állapot következtében, amely állapot először egy másik tagállamban töltött szabadság idején jelentkezett – Az egészségi állapotából kifolyólag a másik tagállam területén való maradásra kényszerülő polgár

Rendelkező rész

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének j) és k) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet 19. cikkének (1) bekezdése és 20. cikke (1) és (2) bekezdése alkalmazásában abban az esetben, ha egy uniós állam állampolgárát, akinek lakóhelye egy adott első tagállamban van, valamely második tagállamban töltött szabadsága ideje alatt súlyos és hirtelen betegség támadja meg, és e betegség, valamint a lakóhelye közelében elérhető szakorvosi ellátások miatt arra kényszerül, hogy tizenegy éven át ebben az államban maradjon, úgy kell tekinteni, hogy ez utóbbi tagállamban „tartózkodik”, amennyiben szokásos érdekeltségi központja az első tagállamban van. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy valamennyi releváns tény értékelése alapján, illetve az állampolgár szándékát figyelembe véve meghatározza, hogy e tényekből kikövetkeztethetően hol van ezen állampolgár szokásos érdekeltségi központja, és pusztán az a körülmény, hogy az említett állampolgár hosszú ideig maradt a második tagállamban, önmagában nem elegendő ahhoz, hogy úgy tekintsék, hogy lakóhelye ebben az államban van.


(1)  HL C 189., 2013.6.29.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/12


A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-339/13. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 1999/74/EK irányelv - 3. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése - A tojótyúkoknak a nem feljavított ketrecekben történő tenyésztésének tilalma - A tojótyúkoknak az ezen irányelvből eredő követelményeknek nem megfelelő ketrecekben történő tenyésztése))

2014/C 253/15

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Bianchi és B. Schima meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, F Urbani Neri avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelv (HL L 203., 53. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 26. kötet, 225. o.) 3. cikkének, valamint 5. cikke (2) bekezdésének megsértése

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság – mivel nem biztosította, hogy 2012. január 1-jétől a tojótyúkokat már ne nem feljavított ketrecekben tenyésszék – nem teljesítette a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelv 3. cikkéből, valamint 5. cikke (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/13


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Public Relations Consultants Association Ltd kontra The Newspaper Licensing Agency Ltd és társai

(C-360/13. sz. ügy) (1)

((Szerzői jogok - Információs társadalom - 2001/29/EK irányelv - 5. cikk, (1) és (5) bekezdés - Többszörözés - Kivételek és korlátozások - Az internetes böngészés során másolatok készítése weboldalakról a képernyőn és a merevlemez gyorsítótárában - Időleges többszörözési cselekmény - Közbenső vagy járulékos cselekmény - Műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges része - Jogszerű felhasználás - Önálló gazdasági jelentőség))

2014/C 253/16

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: Public Relations Consultants Association Ltd

Alperes: The Newspaper Licensing Agency Ltd és társai

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Supreme Court of the United Kingdom – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167. 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o) 5. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Többszörözési jog – Kivételek és korlátozások – Olyan időleges, járulékos vagy közbenső többszörözési cselekmények fogalma, amelyek valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét képezik – A gyorsítótárban vagy a képernyőn automatikusan tárolt honlapról készült másolat

Rendelkező rész

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a felhasználó számítógépének képernyőjén készült és a számítógépe merevlemezének gyorsítótárában tárolt azon másolatok, amelyeket egy végső felhasználó egy weboldal megtekintésekor készít, eleget tesznek azoknak a feltételeknek, amelyek szerint ezeknek a másolatoknak időlegeseknek kell lenniük, közbenső vagy járulékos jelleggel kell bírniuk, és valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét kell képezniük, valamint eleget tesznek az ezen irányelv 5. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételeknek, és ezért ezeket a másolatokat a szerzői jogok jogosultjának engedélye nélkül lehet készíteni.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/13


A Bíróság (nagytanács) 2014. május 27-i ítélete (az Oberlandesgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zoran Spasic elleni büntetőeljárás

(C-129/14. PPU. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás - Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 50. és 52. cikk - A ne bis in idem elve - A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény - 54. cikk - Azon büntetés fogalma, amelyet „már végrehajtottak” vagy amelynek „végrehajtása folyamatban van”))

2014/C 253/17

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Nürnberg

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Zoran Spasic

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberlandesgericht Nürnberg – A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 54. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikkével összhangban történő értelmezése – A ne bis in idem elve – Az a feltétel, hogy a büntetést már végrehajtották, végrehajtása folyamatban van, vagy a szerződő állam jogszabályainak értelmében azt többé nem lehet végrehajtani – Olyan személy, akit ugyanazon tények alapján egy másik tagállamban elítéltek és vele szemben szabadságvesztést és pénzbüntetést szabtak ki, de aki a börtönbüntetését még nem töltötte le

Rendelkező rész

1.

A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt és 1995. március 26-án hatályba lépett egyezmény 54. cikke, amely a ne bis in idem elv alkalmazását ahhoz a feltételhez köti, hogy elítélés esetén a büntetést „már végrehajtották”, vagy „végrehajtása folyamatban van”, összeegyeztethető a Chartának ezt az elvet rögzítő 50. cikkével.

2.

Az említett egyezmény 54. cikkét úgy kell értelmezni, hogy csupán azon pénzbüntetés megfizetéséből, amelyet olyan személlyel szemben szabtak ki, akivel szemben egy másik tagállam bíróságának ugyanazon ítéletében egy még végre nem hajtott szabadságvesztés-büntetést is kiszabtak, nem lehet arra következtetni, hogy e rendelkezés értelmében a büntetést már végrehajtották vagy annak végrehajtása folyamatban van.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/14


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bashir Mohamed Ali Mahdi vonatkozásában folyamatban lévő eljárás

(C-146/14. PPU. sz. ügy) (1)

((Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák - 2008/115/EK irányelv - Jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése - 15. cikk - Őrizet - Az őrizet meghosszabbítása - A közigazgatási vagy igazságügyi hatóság kötelezettségei - Bírósági felülvizsgálat - Valamely harmadik országbeli állampolgár személyazonosító okmányának hiánya - A kitoloncolási határozat végrehajtásának akadályai - Az érintett harmadik ország állampolgárának a visszatérést lehetővé tevő személyazonosító okmány kiállításának ezen ország nagykövetsége általi megtagadása - A szökés veszélye - A kitoloncolás ésszerű lehetősége - Az együttműködés hiánya - Az érintett tagállam esetleges, arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a személy jogállására vonatkozóan ideiglenes okmányt állítson ki))

2014/C 253/18

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Bashir Mohamed Ali Mahdi

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Administrativen sad Sofia-grad – A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 348., 98. o.)15. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, valamint 3., 4. és 6. cikkének, valamint az EU Alapjogi Chartája 6. és 47. cikkének értelmezése – Jogellenesen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgár kitoloncolása – Idegenrendészeti őrizet – Az ilyen őrizet meghosszabbítása – Az őrizet maximális időtartamának a személyazonosító okiratok hiánya miatt történő túllépésének az esetleges engedélyezése – A kitoloncolási határozat végrehajtásának akadályai – A kitoloncolás ésszerű lehetősége – A visszatéréshez szükséges okiratok kiállításának az érintett származási országának a nagykövetsége általi megtagadása – Az érintett tagállam esetleges, arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az érintett jogállására vonatkozóan ideiglenes okiratot állítson ki

Rendelkező rész

1)

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 6. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 15. cikkének (3) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik országbeli állampolgár eredeti őrizete maximális időtartamának lejártakor a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által ezen őrizet további fenntartásáról hozott minden határozatnak az azt alátámasztó tényállás ismertetésével és jogi indokolással ellátott írásbeli aktusnak kell lennie.

2)

A 2008/115 irányelv 15. cikkének (3) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely harmadik országbeli állampolgár őrizetének meghosszabbítására irányuló kérelemmel kapcsolatban eljáró igazságügyi hatóság által gyakorolandó felülvizsgálatnak lehetővé kell tennie ez utóbbi hatóság számára, hogy érdemben határozzon, esetről esetre, az érintett állampolgár őrizetének meghosszabbításáról, az őrizet valamely kevésbé kényszerítő intézkedéssel való felváltásának lehetőségéről, vagy ennek az állampolgárnak a szabadon bocsátásáról, és az említett hatóság ekképpen támaszkodhat az eljárását kezdeményező közigazgatási hatóság által szolgáltatott tényekre és bizonyítékokra, valamint azon tényekre, bizonyítékokra és észrevételekre, amelyeket ezen eljárás során esetlegesen benyújtanak a számára.

3)

A 2008/115 irányelv 15. cikkének (1) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyenről az alapügyben is szó van, amelynek értelmében az eredeti hat hónapos őrizet kizárólag azon okból is meghosszabbítható, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal. Kizárólag a kérdést előterjesztő bíróságnak kell esetről esetre értékelnie a szóban forgó ügy ténybeli körülményeit annak meghatározása érdekében, hogy lehet-e valamely kevésbé kényszerítő intézkedést hatékonyan alkalmazni ezen állampolgárra, vagy hogy ez utóbbi szökésének veszélye fennáll-e.

4)

A 2008/115 irányelv 15. cikke (6) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az a harmadik országbeli állampolgár, aki olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben is fennállnak, nem szerzett olyan személyazonosító okmányt, amely lehetővé tette volna az érintett tagállamból való kitoloncolását, kizárólag abban az esetben tekinthető úgy, hogy az e rendelkezés szerinti „együttműködés hiányáról” tesz tanúbizonyságot, ha az említett állampolgárnak az őrizet alatt tanúsított magatartásának vizsgálatából az következik, hogy ez utóbbi nem működött együtt a kitoloncolás végrehajtása során, és valószínűsíthető, hogy e végrehajtás e magatartás miatt tart tovább a vártnál, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell ellenőriznie.

5)

A 2008/115 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy nem lehet valamely tagállamot arra kötelezni, hogy önálló tartózkodási engedélyt vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedélyt adjon ki valamely, személyazonosító okmánnyal nem rendelkező és ilyen okmányt a származási országától nem szerző harmadik országbeli állampolgár számára, miután valamely nemzeti bíróság ezen állampolgárt szabadon bocsátotta abból az okból, hogy ezen irányelv 15. cikkének (4) bekezdése értelmében a kitoloncolásra már nem látszik ésszerű lehetőség. Mindazonáltal e tagállamnak ilyen esetben az említett állampolgár számára helyzetéről írásbeli igazolást kell kiállítania.


(1)  HL C 159., 2014.5.26.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/15


A Sąd Rejonowy w Płocku (Lengyelország) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz kontra Prokuraturze Okręgowej w Płocku

(C-520/13. sz. ügy)

2014/C 253/19

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Płocku

Az alapeljárás felei

Felperesek: Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz

Alperes: Prokuraturze Okręgowej w Płocku

A Bíróság 2014. március 27-i határozatával megállapítja, hogy nyilvánvalóan nincs hatásköre a Sąd Rejonowy w Płocku által feltett kérdés megválaszolására.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/16


A Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María José Regojo Dans kontra Consejo del Estado

(C-177/14. sz. ügy)

2014/C 253/20

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo (Spanyolország)

Az alapeljárás felei

Felperes: María José Regojo Dans

Alperes: Consejo del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelv (1) mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 3. szakaszának 1. pontjában foglalt „határozott időre alkalmazott munkavállaló” fogalma alá tartoznak-e a jelenleg a Ley 7/2007, del Estatuto básico del empleado público (a köztisztviselőkre vonatkozó szabályzatról szóló, 2007. április 12-i 7/2007. sz. törvény) 12. cikke által szabályozott „kisegítő alkalmazottak” és a korábban a Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (a közszolgálat reformjáról szóló, 1984. augusztus 2-i 30/1984. sz. törvény 20. cikkének (2) bekezdésében szabályozott „kisegítő alkalmazottak”?

2)

Alkalmazható-e a „kisegítő alkalmazottakra” az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 4. pontja szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve abból a célból, hogy elismerjék és részükre megfizessék azon díjazásokat, amelyekben a határozatlan időre kinevezett köztisztviselők, határozatlan idejű szerződéssel rendelkező szerződéses alkalmazottak, határozott időre kinevezett köztisztviselők és határozott idejű szerződéssel rendelkező szerződéses alkalmazottak szolgálati idő jogcímén részesülnek?

3)

E 4. szakasz által az eltérő bánásmód igazolására hivatkozott objektív okok közé tartozik-e a fent említett két spanyol törvény szerinti „kisegítő alkalmazottakra” bizalmi okok alapján alkalmazott szabad kinevezési és jogviszony-megszüntetési szabályrendszer?


(1)  HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/16


A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2014. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(C-183/14. sz. ügy)

2014/C 253/21

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperesek első fokon és fellebbezők: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Alperes első fokon és ellenérdekű fél: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A más természetes személyekkel jogi személyiséggel nem rendelkező, adózási szempontból be nem jelentett és nyilvántartásba nem vett egyesülés alapítása tárgyában olyan szerződést kötő természetes személy, amelynek célja valamely jövőben megvalósuló műnek (építmény) bizonyos szerződő felek személyes vagyonához tartozó földterületen történő felépítése, az alapeljárás körülményei fényében a héa tekintetében a héairányelv (1) 9. cikkének (1) bekezdése értelmében vett adóalanynak tekinthető-e, amennyiben az adóhatóságok kezdetben adózási szempontból olyan adásvételként kezelték a bizonyos szerződő felek személyes vagyonába tartozó földterületen felépített építmények értékesítését, amely e személyek magánvagyona kezelésének körébe tartozik?

2)

Az alapeljárás körülményei fényében úgy kell-e értelmezni a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, valamint a héára vonatkozó, a 2006/112 irányelvből eredő egyéb általános elveket, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti gyakorlat, amelynek alapján az adóhatóság, miután kezdetben a személyes vagyonba tartozó ingatlan átruházásából eredő jövedelem után adót vetett ki, az elsődleges jogszabályok lényegi módosítása nélkül, ugyanazon tényállás alapján két évvel később újra értékelve álláspontját e jogügyleteket a héa hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek minősítette, visszamenőlegesen felszámítva a járulékos terheket?

3)

A héairányelvnek az adósemlegesség elve fényében vizsgált 167., 168. és 213. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha az alapeljárás körülményei között az adóhatóság kizárólag azon indok alapján tagadja meg az adóalanynak az adóköteles jogügylet tárgyát képező termék vagy szolgáltatás után megfizetendő vagy megfizetett hozzáadottérték-adó levonásához való jogát, hogy a szolgáltatásnyújtás időpontjában héaalanyként nem volt nyilvántartásba véve?

4)

Az alapeljárás körülményei fényében az irányelv 179. cikkében foglalt rendelkezések értelmezhetőek-e úgy, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a különös adómentesség hatálya alá tartozó és a héaalanyként történő nyilvántartásba vételét késedelmesen kérő adóalany számára anélkül írja elő a kivetni elmulasztott adó megfizetésének kötelezettségét, hogy az jogosult lenne az egyes adómegállapítási időszakokban levonandó adó összegének levonására, amely adólevonáshoz való jog később, az adóalanynak a héaalany nyilvántartásba vételét követően benyújtott adóbevallás útján gyakorolható, ami hatást gyakorolhat a járulékos terhek kiszámítására?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.)


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/17


Amtsgericht Laufen (Németország) által 2014. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gavril Covaci elleni büntetőeljárás

(C-216/14. sz. ügy)

2014/C 253/22

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Laufen

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Gavril Covaci

Másik fél: Staatsanwaltschaft Traunstein

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell e értelmezni a 2010/64/EU irányelv (1) 1. cikkének (2) bekezdését, valamint 2. [cikkének] (1) és (8) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan bírósági határozat, amely a német Gerichtsverfassungsgesetz 184. § -át alkalmazva arra kötelezi a terhelteket, hogy a jogorvoslati kérelmet – ahhoz, hogy az érvényes legyen – a bíróság nyelvén, a jelen esetben németül nyújtsák be?

2)

Úgy kell e értelmezni a 2012/13/EU irányelv (2) 2. cikkét, 3. [cikke] (1) bekezdésének c) pontját, valamint 6. [cikkének] (1) és (3) bekezdését, hogy azokkal ellentétes egy kézbesítési megbízott terhelt általi kijelölésének elrendelése, ha a jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje már a kézbesítési megbízott részére történő kézbesítéssel megkezdődik, és végső soron nem bír jelentőséggel, hogy a terhelt egyáltalán tudomást szerez-e a vádról?


(1)  A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 280., 1. o.).

(2)  A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 142., 1. o.).


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/18


2014. május 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-244/14. sz. ügy)

2014/C 253/23

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és J. Hottiaux meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság nem tett eleget a 2004/49/EK irányelvből eredő kötelezettségeinek, mivel ezen irányelv 3. cikkének k) pontját, 10. cikkének (5) bekezdését, 11. cikkének (2) bekezdését, 17. cikkének (1) bekezdését, 19. cikkének (2) bekezdését, 22. cikkének (3) bekezdését és 25. cikkének (3) bekezdését nem ültette át teljes mértékben;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság az Osztrák Köztársaság jogi helyzetének felülvizsgálatát követően kétségeit fejezte ki a 2004/49/EK irányelv (1) bizonyos rendelkezéseinek megfelelő átültetésével kapcsolatban. Kétségek alapvetően a biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek, a nemzeti biztonsági hatóság, a vizsgálatok, a vizsgáló testület és a biztonsági ajánlások kapcsán merültek fel.


(1)  HL L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 227. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/18


A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air France – KLM kontra Ministère des finances et des comptes publics

(C-250/14. sz. ügy)

2014/C 253/24

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Air France – KLM

Alperes: Ministère des finances et des comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv (1) 2. cikke 1. pontjának és 10. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy a jegy kiállítása a szállítási szolgáltatás tényleges nyújtásával esik egy tekintet alá, és a légitársaságnál amiatt maradó összegek, hogy a repülőjegy jogosultja nem használta fel jegyét és annak érvényessége lejárt, hozzáadottérték-adó kötelesek?

2)

Ebben az esetben a beszedett adót az ellenérték beszedésekor meg kell-e fizetni az Államkincstár részére, annak ellenére, hogy az út az ügyfélnek betudható okokból esetleg nem jön létre?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/19


Az Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvátország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Vodoopskrba d. o.o. za vodoopskrbu i odvodnju kontra Đuro Vladika

(C-254/14. sz. ügy)

2014/C 253/25

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Općinski sud u Velikoj Gorici

Az alapeljárás felei

Felperes: VG Vodoopskrba d. o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Alperes: Đuro Vladika

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Melyek azok az elvek, amelyek alapján az Európai Unió joga szerint a fogyasztó fizet a vízért, tehát, a fogyasztónak csak azért a vízért kell-e fizetnie, amelyet a mérőóra állásának leolvasása szerint elfogyasztott, a víz árának megfelelően, vagy a fogyasztónak az önkormányzati gazdasági szereplők által végzett tevékenységre (működés, a vízáramlás fenntartása, az infrastruktúra kezelése, az alkalmazottak bére stb.) vonatkozó költségek megtérülésére szánt vízárat kell-e megfizetnie?


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/19


A Törvényszék (hetedik tanács) T-292/11. sz., Cemex és társai kontra Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Cemex S.A.B. de C.V. és társai által 2014. június 2-án benyújtott fellebbezés

(C-265/14. P. sz. ügy)

2014/C 253/26

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbezők: Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, S.A., Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r. o., Cemex France Gestion és Cemex Austria AG (képviselők: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez és B. Martínez Corral ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2014. március 14-i ítéletét;

a Bíróság érdemben határozzon a Törvényszékhez benyújtott megsemmisítés iránti keresetről, és a határozatot semmisítse meg;

a Bíróság kötelezze a Bizottságot a Cemex és leányvállalatai részéről mind a Törvényszék előtti elsőfokú eljárásban, mind pedig az Európai Unió Bírósága előtti jelen eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.   A határozat indokolásának értékelése során elkövetett hiba

A fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék hibát követett el a vitatott információkérő határozat indokolásának értékelésekor, amelyet nagyon általánosan fogalmaztak meg. A Törvényszék az elemzése során nem vette figyelembe az adott ügy körülményeit, sem a vitatott határozat tartalmát, továbbá nem vizsgálta meg az arányosságot a Bizottság anyagi lehetőségeire, a technikai körülményekre, és azon határidőre tekintettel, amelyen belül a vitatott határozatot meghozták.

2.   Az információk szükségességének értékelése során elkövetett hiba

A Törvényszék hibát követett el a vitatott határozatban kért információk szükségességének értékelése során is, mivel ezen információk egy része már a Bizottság rendelkezésére állt, illetve nem volt kapcsolatban a vizsgálat tárgyával.

3.   A kért információk jellegével kapcsolatban a megtámadott ítélet indokolása során és az 1/2003 rendelet  (1) 18. cikke (3) bekezdése megsértésének értékelése során elkövetett hiba

A fellebbezők azt állítják, hogy a megtámadott ítélet indokolása azért is hibás, mert a Törvényszék nem vizsgálta meg egyes, a kért információk jellegével kapcsolatos érveiket, amely információk megadása hipotetikus forgatókönyvekre vonatkozó értékítéleteket követelt volna meg. Ezenkívül a Törvényszék hibát követett el az 1/2003 rendelet 18. cikke (3) bekezdése megsértése fenn nem állásának megállapításakor, mivel a vitatott határozat szerint olyan kérdéseket kellett volna megválaszolni, amelyek nem vonatkoztak a tényállásra, és tényadatokkal sem voltak semmilyen kapcsolatban.

4.   Az arányosság követelményének értékelése során elkövetett hiba

A fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék hibát követett el a vitatott információkérő határozat részleges megsemmisítése iránti keresetük elutasításakor, mivel a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a határozat elfogadásakor és az arra vonatkozó válaszadási határidő megállapításakor a Bizottság nem járt el nem megfelelően, sem pedig aránytalanul. Egyébiránt a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék hibát követetett el, amikor megállapította, hogy a Bizottság információkérése indokolt volt, annak ellenére, hogy a fellebbezők válasza különösen jelentős munkateherrel járt.

5.   Az 1. rendelet  (2) 3. cikke megsértése fennállásának értékelése során elkövetett hiba

A Törvényszék hibát követett el, amikor megállapította, hogy a Bizottság azáltal, hogy a vitatott határozatot kizárólag spanyolul közölte, nem sértette meg az 1. rendelet 3. cikkét.

6.   A megfelelő ügyintézés elve megsértésének értékelésekor elkövetett hiba

Végül a fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék hibát követett el, mivel a Bizottság különböző magatartásait kifogásolhatónak ítélte, ennek ellenére nem állapította meg, hogy azok sértik a megfelelő ügyintézés elvét.


(1)  Az [EUMSZ 101.] és [az EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.)

(2)  Az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. tanácsi rendelet (HL 1958. 17., 385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 3. o.).


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/21


A Vestre Landsret (Dánia) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S

(C-272/14. sz. ügy)

2014/C 253/27

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Vestre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteministeriet

Alperes: Baby Dan A/S

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A KN 7318 vámtarifaszám vagy a KN 8302 vámtarifaszám alá kell-e besorolni a bemutatott különös jellemzőkkel rendelkező tüskéket?


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/21


2014. június 11-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

(C-286/14. sz. ügy)

2014/C 253/28

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: L.G. Knudsen, A. Troupiotis és M. Menegatti, meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

semmisítse meg az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2014. január 7-i 275/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletét (1)

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a Parlament egyetlen megsemmisítési jogalapra hivatkozik, amely azon alapul, hogy a Bizottság túllépte az 1316/2013/EU rendelet (2) 21. cikkének (3) bekezdésében ráruházott hatásköröket. A megtámadott felhatalmazáson alapuló rendelet ugyanis módosítja az alap-jogiaktus I. mellékletét, egy új IV. résszel kiegészítve azt, amely az éves és többéves munkaprogramok számára való közlekedésfinanszírozási prioritásokra vonatkozik. A Parlament álláspontja szerint a Bizottság ily módon túllépte az az alap-jogiaktussal ráruházott hatásköröket, amikor elfogadta a fent hivatkozott alaprendeletet „módosító” felhatalmazáson alapuló rendeletet, ahelyett hogy annak „kiegészítésére” szorítkozott volna, ahogyan arra a 21. cikk (3) bekezdésében felkérték.


(1)  HL L 80, 1. o.

(2)  HL L 348, 129. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/22


A Törvényszék (hetedik tanács) T-150/12. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. április 9-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2014. június 13-án benyújtott fellebbezés

(C-296/14. P. sz. ügy)

2014/C 253/29

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: I. Chalkias és A. Vasilopoulou)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság adjon helyt a fellebbezésnek, helyezze teljes egészében hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének megtámadott ítéletét a megjelölt indokok alapján, adjon helyt a Görög Köztársaság kereseti kérelmeinek, semmisítse meg az Európai Bizottság vitatott határozatát és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezési jogalapjának keretében a Görög Köztársaság azt állítja, hogy az Törvényszék megsértette az uniós jogot, amikor tévesen értelmezte és alkalmazta az EUMNSZ 107. cikk (1) bekezdését és (3) bekezdésének b) pontját azon kivételes körülmények fennállása tekintetében, amelyek között a görög gazdaság volt a tényállás megvalósulásának idején.

Pontosabban, a jogalap első részében a fellebbező azt a tényt vitatja, hogy a Törvényszék, tévesen értelmezve és alkalmazva az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, megállapította, hogy a vitatott intézkedések szelektív gazdasági előnyöket biztosítanak a kedvezményezettek számára, olyannyira, hogy alkalmasak a verseny torzítására és arra, hogy hatással legyenek a tagállamok közötti kereskedelemre, tekintettel azon kivételes körülményekre, amelyek között abban az időben a görög gazdaság volt, míg a jogalap második részében azt a tényt vitatja, hogy a Törvényszék, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése b) pontjának téves értelmezésével és alkalmazásával, e rendelkezés alkalmazási körét a közösségi támogatási kerettervről szóló közleményre korlátozta azon kivételes körülmények ellenére, amelyek között a görög gazdaság volt.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/22


A Bíróság elnökének 2014. április 4-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compañía Europea de Viajeros de España S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

(C-592/12. sz. ügy) (1)

2014/C 253/30

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 79., 2013.3.16.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/22


A Bíróság elnökének 2014. március 31-i végzése – Acron OAO, Dorogobuzh OAO kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Fertilizers Europe

(C-215/13. P. és C-216/13. P. sz. egyesített ügyek) (1)

2014/C 253/31

Az eljárás nyelve: angol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 171., 2013.6.15.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/23


A Bíróság elnökének 2014. április 3-i végzése – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France kontra Európai Bizottság, Dán Királyság

(C-283/13. P. sz. ügy) (1)

2014/C 253/32

Az eljárás nyelve: angol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 215., 2013.7.27.


Törvényszék

4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/24


A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Cantina Broglie 1 kontra OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(T-595/10. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A RIPASSA közösségi szóvédjegy bejelentése - VINO DI RIPASSO korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 75. cikke - Indokolási kötelezettség))

2014/C 253/33

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Olaszország) (képviselők: A. Rizzoli ügyvéd, a Törvényszék engedélye alapján A. Zenato helyébe lépő ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Olaszország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona és Alberto Zenato közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2010. szeptember 30-án hozott határozata (R 63/2010–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. szeptember 30-án hozott határozatát (R 63/2010–1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a költségek viselésére, ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárás során felmerült költségek viselését.


(1)  HL C 72., 2011.3.5.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/24


A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság

(T-260/11. sz. ügy) (1)

((„Halászat - A halászati erőforrások védelme - A 2010-re a VIIIc, IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében kapott makrélahalászati kvóták Spanyolország általi túllépése - A 2011 és 2015 közötti évekre kiosztott halászati kvótákba beszámított levonások - Védelemhez való jog - Jogbiztonság - Jogos bizalom - Egyenlő bánásmód”))

2014/C 253/34

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: N. Díaz Abad és L. Banciella Rodríguez-Miñón, később: M. Sampoll Pucurull és Banciella Rodríguez-Miñón, abogados del Estado)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, F. Jimeno Fernández és D. Nardi meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Spanyolországnak 2011-re és a későbbi évekre odaítélt egyes makrélakvótáknak a 2010. évi túlhalászás miatti csökkentéséről szóló, 2011. február 22-i 165/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 48., 11. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Spanyol Királyság viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 211., 2011.7.16.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/25


A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Unister kontra OHIM (Ab in den Urlaub)

(T-273/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Az Ab in den Urlaub közösségi szóvédjegy bejelentése - Egy jelmondatból álló védjegy - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítékának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése))

2014/C 253/35

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Unister GmbH (Lipcse, Németország) (képviselők: H. Hug és A. Kessler-Jensch ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Walicka és R. Pethke meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az Ab in den Urlaub jelmondat közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2012. április 3-án hozott határozata (R 2150/2011–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Unister GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 243., 2012.8.11.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/26


A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Hut.com kontra OHIM – Intersport France (THE HUT)

(T-330/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A THE HUT közösségi szóvédjegy bejelentése - LA HUTTE korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 253/36

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Hut.com Ltd (Northwich, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Malynicz barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: V. Melgar meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Intersport France (Longjumeau, Franciaország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Intersport France és a The Hut.com Ltd. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. április 27-én hozott határozata (R 814/2011–2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a The Hut.com Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 295., 2012.9.29.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/26


A Törvényszék 2014. június 19-i ítélete – Kampol kontra OHIM – Colmol (Nobel)

(T-382/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Nobel közösségi ábrás védjegy bejelentése - NOBEL korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 253/37

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Kampol sp. z o. o. (Świdnica, Lengyelország) (képviselő: J. Kępiński ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portugália)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Colmol – Colchões, SA és a Kampol-K. Humiński & syn sp. z o. o. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. június 21-én hozott határozata (R 2286/2011–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Kampol sp. z o. o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 355., 2012.11.17.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/27


A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Rani Refreshments kontra OHIM – Global-Invest Bartosz Turek (Sani)

(T-523/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Sani közösségi ábrás védjegy bejelentése - Hani vagy llani és RANI korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 253/38

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Rani Refreshments FZCO (Jebel Ali, Egyesült Arab Emírségek) (képviselő: M. Chapple barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Global-Invest Bartosz Turek (Poczesna, Lengyelország)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az Aujan Industries Co. (S J C) és a Global-Invest Bartosz Turek közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. szeptember 27-én hozott határozata (R 236/2012–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Rani Refreshments FZCO-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2013.2.2.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/27


A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – 1872 Holdings kontra OHIM – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(T-207/13. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Törlési eljárás - THE SPIRIT OF CUBA közösségi szóvédjegy - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja))

2014/C 253/39

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: 1872 Holdings vof (Amszterdam, Hollandia) (képviselő: M. Antoine-Lalance ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: V. Melgar meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Havana Club International, SA (Havanna, Kuba) (képviselő: M. Pomares Caballero ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Havana Club International SA és az 1872 Holdings vof. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2013. január 31-én hozott határozata (R 684/2012–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az 1872 Holdings vof.-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 171., 2013.6.15.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/28


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Unicid kontra Bizottság

(T-305/09. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere - Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A határozat visszavonása - Okafogyottság”))

2014/C 253/40

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (Párizs, Franciaország) (képviselők: V. Ledoux és B. Néouze, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Stromsky és C. Urraca Caviedes, később B. Stromsky és S. Thomas, végül pedig B. Stromsky, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszeréről szóló, az 561/2008. sz. állami támogatással kapcsolatos, 2008. december 10-i C (2008) 7846 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 244., 2009.10.10.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/29


A Törvényszék 2014. június 4-i végzése – Axa Versicherung kontra Bizottság

(T-526/12. sz. ügy) (1)

((„Dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Hozzáférés hallgatólagos megtagadása - A kereset benyújtását követően elfogadott, kifejezett határozat - az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése - Okafogyottság”))

2014/C 253/41

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Axa Versicherung AG (Köln, Németország) (képviselők: . Bahr, S. Dethof és A. Malec ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: H. Krämer és F. Clotuche-Duvieusart meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon hallgatólagos elutasító határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely megtagadta a COMP/39.125. sz. ügy (Járműipari üveg) iratanyagaihoz való hozzáférést.

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

Az AGC Glass Europe SA, az AGC Automotive Europe SA és az AGC Glass Germany GmbH által előterjesztett beavatkozás iránti kérelmekről már nem szükséges határozni.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint az AXA Versicherung AG részéről felmerült költségeket.

4)

Az AGC Glass Europe, az AGC Automotive Europe és az AGC Glass Germany maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 32., 2013.2.2.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/29


A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Atmeh kontra OHIM – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(T-239/13. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A törlés iránti kérelem visszavonása - Okafogyottság))

2014/C 253/42

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ammar Atmeh (Diera-Dubai, Egyesült Arab Emírségek) (képviselő: A. Berthet ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Sylvie Fretier (Párizs, Franciaország) (képviselő: T. Cuche ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának Ammar Atmeh és Sylvie Fretier közötti törlési eljárással kapcsolatban 2013. február 14-én hozott határozata (R 1482/2011–4. és R 1571/2011–4. sz. egyesített ügyek) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A felperes és a beavatkozó maga viseli saját költségeit, valamint az alperes részéről felmerült költségeket fele-fele részben viselik.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/30


A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Gruppo Norton kontra OHIM – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(T-427/13. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Gruppo Norton S.r.l. közösségi ábrás védjegy bejelentése - NORTON HISPAŃO korábbi nemzeti ábrás védjegy - A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése és a 207/2009/EK rendelet 60. cikke - A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága - Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset))

2014/C 253/43

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Gruppo Norton Srl (Carini, Olaszország) (képviselő: M. García Lirola ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: V. Melgar meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Spanyolország) (képviselő: M. Ruiz Vázquez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának Victoriano Marín Nicolás és a Gruppo Norton Srl. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. május 31-én hozott határozata (R 341/2013–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Gruppo Norton Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2013.10.26.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/30


2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

(T-252/14. sz. ügy)

2014/C 253/44

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: M. I. Excudero Pérez ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Novartis AG (Bázel, Svájc)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2014. február 10-én az R 936/2013-4. sz. ügyben hozott határozatát, következésképpen rendelje el a 1 0 2 48  367. sz. „EXELTIS” megjelölés közösségi védjegyoltalmának megadását a nemzetközi osztályozás 5. osztályába tartozó áruk vonatkozásában;

az alperest és/vagy az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „EXELTIS” szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 1 0 2 48  367. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Novartis AG.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „EXELON” szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/31


2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

(T-253/14. sz. ügy)

2014/C 253/45

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: M. I. Excudero Pérez ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Novartis AG (Bázel, Svájc)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2014. február 10-én az R 1022/2013-4. sz. ügyben hozott határozatát, következésképpen rendelje el a 1 0 2 49  035. sz. „EXELTIS” ábrás védjegy közösségi védjegyoltalmának megadását a nemzetközi osztályozás 5. osztályába tartozó áruk vonatkozásában;

az alperest és/vagy az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „EXELTIS” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 1 0 2 49  035. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Novartis AG.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „EXELON” szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/32


2014. április 23-án benyújtott kereset – Giuntoli kontra OHIM – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

(T-256/14. sz. ügy)

2014/C 253/46

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Andrea Giuntoli (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: A. Canela Giménez ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svájc)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2014. február 12-én az R 886/2013-2. sz. ügyben hozott határozatát;

az OHIM-ot, és a kereseti kérelem teljesítését ellenző feleket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „CREMERIA TOSCANA” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy a 30., 35. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában – 9 5 49  346. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Société des produits Nestlé SA.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „la Cremeria” szóelemet tartalmazó nemzetközi ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon kívül helyezte a megfellebbezett határozatot, helyt adott a felszólalásnak és részben elutasította a közösségi védjegybejelentést.

Jogalapok: 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/32


2014. április 28-án benyújtott kereset – City Index kontra OHIM – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

(T-269/14. sz. ügy)

2014/C 253/47

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: City Index Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselő: B. Brandreth, Barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Citigroup, Inc. és Citibank, NA (New York, USA)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

részben helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2014. február 19-én az R 172/2013-2. sz. ügyben hozott azon határozatát, amely a 9., 16. és 36. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában helyt adott a felszólalásnak;

az alperest kötelezze a felperes részéről a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „CITY INDEX” szóvédjegy a 9., 16., 36. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában – 7458094. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Citigroup, Inc. és Citibank, NA.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „citi” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 9., 16., 36. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában, a „citifinancial” és „citibank” szóelemet tartalmazó közösségi és nemzeti ábrás védjegyek, valamint a „CITICAPITAL”, „CITIMONEY”, „CITIFINANCIAL”, „CITI”, „CITIBOND”, „CITICONNECT”, „CITIBANK” és „CITICARD” közösségi és nemzeti szóvédjegyek.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanácsa felszólalási osztály határozatát részben hatályon kívül helyezte és a közösségi védjegy bejelentése iránti kérelmet részben elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/33


2014. április 30-án benyújtott kereset – Lithomex kontra OHIM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

(T-273/14. sz. ügy)

2014/C 253/48

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Lithomex ApS (Langeskov, Dánia) (képviselő: L. Ullmann ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG (Wendlingen, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ötödik fellebbezési tanácsának 2014. február 17-i határozatát (R 2280/2012-5. sz. ügy);

változtassa meg a megtámadott határozatot oly módon, hogy az a törlési osztály 2012. november 21-i 5589 C határozata elleni fellebbezés elutasításáról rendelkezzen;

a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére a fellebbezési eljárásban felmerült költségeket is beleértve.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a LITHOFIX szóvédjegy a 19. és 31. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 7 5 04  368. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG.

A törlés iránti kérelem indokolása: a 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – „LITHOFIN” nemzetközi és nemzeti szóvédjegyek az 1. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlési kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezésnek helyt adott, és a közösségi védjegyet a 19. osztályba tartozó valamennyi áru vonatkozásában törölte.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/34


2014. április 27-án benyújtott kereset – Dairek Attoumi kontra OHIM – Diesel (öv)

(T-278/14. sz. ügy)

2014/C 253/49

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spanyolország) (képviselők: E. Manresa Medina és J. M. Manresa Medina ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Siesel SpA (Breganze, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állítsa helyre azt a helyzetet, amely az eljárás azon pontján valósult meg, amikor a törlést kérelmező fél számláit tartalmazó CD-t átadták a felperesnek, és ezért helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) harmadik fellebbezési tanácsának 2014. február 18-i határozatát (R 855/2012-3. sz. ügy); ennek hiányában:

állítsa helyre azt a helyzetet, amely a fellebbezési tanács azon határozatának meghozatala előtt valósult meg, amely hatályon kívül helyezte a megtámadott határozatot, és az eljárást a jelen közösségi formatervezési minta jogosultja által a 6 08  499. sz. nemzetközi védjeggyel szemben indított bírósági eljárás befejezéséig felfüggesztette, ennek hiányában:

adjon helyt a jelen keresetnek annak kimondásával, hogy a közösségi formatervezési minta törlését kérelmező fél nem bizonyította védjegyének használatát, és ezen okból a törlési kérelmet el kell utasítani, ennek hiányában:

adjon helyt a jelen keresetnek, és a fent előadott érvek alapján utasítsa el a törlési kérelmet;

az alperest és a támogatására adott esetben beavatkozó többi felet kötelezze a jelen eljárás valamennyi költségének a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi formatervezési minta: a „DIESEL” szóelemet feltüntető öv ábrázolása – 1044150-0003. sz. közösségi formatervezési minta.

A közösségi formatervezési minta jogosultja: a felperes.

A közösségi formatervezési minta törlését kérelmező fél: Diesel SpA.

A törlés iránti kérelem indokolása: a DIESEL közösségi és nemzetközi védjegy a 3., 9., 14., 16., 24. és 26. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlési kérelemnek helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

a számlákat tartalmazó CD felperes részére történő átadásának elmulasztása;

az eljárás felfüggesztésének elmulasztása;

a felperes a 2 5 85  042. sz. S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK spanyol védjegy jogosultja;

a törlést kérelmező fél által a használat bizonyítása érdekében előterjesztett további bizonyíték nem elegendő;

a megjelölések közötti különbségek.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/35


2014. május 13-án benyújtott kereset – Davó Lledó kontra OHIM – Administradora y Franquicias América és Inversiones Ged (DoggiS)

(T-335/14. sz. ügy)

2014/C 253/50

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: José-Manuel Davó Lledó (Cartagena, Spanyolország) (képviselő: J. V. Gil Martí ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Administradora y Franquicias América, SA és Inversiones Ged Ltda (Santiago de Chile, Chile)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) első fellebbezési tanácsának R 824/2013–1. sz. ügyben 2014. március 13–án hozott határozatát, és következésképpen hagyja helyben a törlési osztálynak az Administradora y Franquicias América, SA és az Inversiones Ged Ltda által a 8 8 94  826. sz. „DoggiS” közösségi védjegy vonatkozásában benyújtott törlés iránti kérelmet elutasító 2013. július 18-i eredeti határozatát, kötelezze e vállalkozásokat arra, hogy e határozatnak annak valamennyi joghatása vonatkozásában eleget tegyenek, és kifejezetten kötelezze az alperest és a többi felet a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „DoggiS” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy a 29., 30. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában – 8 8 94  826. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Administradora y Franquicias América, SA és Inversiones Ged Ltda.

A törlés iránti kérelem indokolása: a védjegyet rosszhiszeműen jelentették be.

A törlési osztály határozata: a törlés iránti kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezésnek helyt adott, teljes egészében hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatát, és törölte a megtámadott közösségi védjegy lajstromozását.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 76. cikkének és 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/36


2014. május 15-én benyújtott kereset – Kurchenko kontra Tanács

(T-339/14. sz. ügy)

2014/C 253/51

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Kijev, Ukrajna) (képviselők: B. Kennelly és J. Pobjoy barristers, M. Drury és A. Swan solicitors)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperest érintő részében semmisítse meg az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozatot (HL L 66., 26. o.) és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendeletet (HL L 66., 1. o.), és

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács elmulasztotta megjelölni a megfelelő jogi alapot. Az EUSZ 29. cikk nem jelent megfelelő jogalapot a határozat meghozatalára, mert a felperest az ellene emelt panasz nem jelöli meg olyan egyénként, aki (az EUSZ 21. cikk (2) bekezdése és 23. cikke értelmében) aláássa Ukrajnában a jogállamiságot és az emberi jogokat. Mivel a határozat érvénytelen volt, a Tanács nem hivatkozhatott volna az EUMSZ 215. cikk (2) bekezdésére a rendelet kibocsátása érdekében. A korlátozó intézkedések elrendelésének időpontjában vád vagy panasz folytán a felperessel szemben egyetlen bíróság előtt sem volt folyamatban eljárás, amiatt, hogy a felperes tevékenysége aláássa a jogállamiságot, vagy megsért bármely emberi jogot Ukrajnában.

2.

A második jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács nem tett eleget a jegyzékbe vétel kritériumának, nevezetesen, hogy a felperes az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért és az emberi jogok ukrajnai megsértéséért „felelősként megnevezett” személy lett volna, vagy a felperes kapcsolatban állt volna bárkivel, akit ekként azonosítottak. Az egyetlen megjelölt indoka a felperes jegyzékbe vételének az volt, hogy a felperes állítólag Ukrajnában ukrán közpénzek sikkasztásával, és Ukrajnából való illegális kivitelével összefüggő bűncselekményekben való részvételre vonatkozó „nyomozás” alatt állt. Ezáltal még csak arra vonatkozó állítás sem merült fel (a Törvényszék T-256/11. sz. Ezz-ügyben adott indokolását alkalmazva), hogy a felperes felelős lenne az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért és az emberi jogok ukrajnai megsértéséért, vagy kapcsolatban állt volna az ekképpen és megfelelő módon azonosított személlyel.

3.

A harmadik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács megsértette a felperes védelemhez való jogát, valamint a hatékony bírói jogvédelemhez való jogát. A felperes egyetlen szakaszban sem kapott részletezett információkat a „nyomozást” illetően, amelyek állítólag a jegyzékbe történt felvételét igazolták, még kevésbé ezekre vonatkozó „komoly és hiteles” vagy „konkrét” bizonyítékot. Kérései ellenére a Tanács nem biztosította ezen információkat.

4.

A negyedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács nem indokolta meg kellően a felperes jegyzékbe történt felvételét. A megadott indokok nem voltak kellően részletesek és pontosak. Semmilyen információt nem biztosítottak arra nézve, hogy a felperes magatartásának jellege alapján állítólag „részt vett” bizonyos „bűncselekményekben”, és hogy az ilyen állítólagos „bűncselekményekben való részvétel” milyen módon kapcsolódott volna „ukrán közpénzek sikkasztásához” és azok „Ukrajnából való illegális kiviteléhez”. Semmilyen információt nem biztosítottak a „nyomozás”, az azt állítólag lefolytató szerv, a nyomozás jellege, valamint megkezdésének feltételezett időpontja tekintetében.

5.

Az ötödik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács súlyosan megsértette a felperes tulajdonhoz és jó hírnévhez való alapvető jogait. A korlátozó intézkedések nem voltak „törvény által szabályozottak”, elrendelésükre az arra vonatkozó megfelelő biztosítékok nélkül került sor, hogy az alperes az álláspontját hatékony módon ismertethesse a Tanáccsal, továbbá nem korlátozódtak egyetlen olyan meghatározott vagyontárgyra sem, amely vonatkozásában állítólag állami vagyon hűtlen kezelése valósult volna meg, és még csak nem is korlátozták azokat az állítólagos hűtlen kezeléssel érintett vagyon értékének erejéig.

6.

A hatodik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács alapvetően pontatlan tényekre támaszkodott. A jegyzékbe történt felvétel egyetlen indokával ellentétesen nincs elérhető információ vagy bizonyíték arra nézve, hogy a felperes valóban a határozatban és a rendeletben meghatározott jellegű „nyomozás” alatt állt volna Ukrajnában.

7.

A hetedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács nem biztosította a jegyzékbe való felvétele alapjául szolgáló bizonyítékok helytállóságát és érvényességét: nem vette tekintetbe, hogy vajon Ukrajna jelenlegi megbízott főügyészének az ukrán alkotmány alapján jogában állt-e bármilyen vizsgálatot kezdeményezni a felperessel szemben, továbbá nem vette figyelembe, hogy az alperes valójában nem állt a hivatkozott „nyomozás” alatt.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/37


2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

(T-346/14. sz. ügy)

2014/C 253/52

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijev, Ukrajna) (képviselő: T. Beazley QC)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperest érintő részében semmisítse meg a 2014. április 14-i 2014/216/KKBP tanácsi határozattal (HL L 111., 91. o.) módosított, az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozatot (HL L 66., 26. o.) és a 2014. április 14-i 381/2014/EU tanácsi rendelettel (HL L 111., 33. o.) módosított, az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendeletet (HL L 66., 1. o.), és

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapjával a felperes azt állítja, hogy az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács) nem rendelkezett megfelelő jogi alappal a határozat és a rendelet meghozatala tekintetében. Az e jogalap alátámasztására felhozott érvek szerint a) a határozat nem felelt meg azoknak a feltételeknek, hogy a Tanács az EUSZ 29. cikkre hivatkozzon. Többek között: i. a Tanács által kifejezetten hivatkozott célkitűzéseket (a jogállamiság megszilárdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása Ukrajnában) valójában nem támasztja alá a Tanács, amikor később a jegyzékbe vétel olyan indokaira (ukrán közpénzek állítólagos sikkasztása, és Ukrajnából való illegális kivitele) hivatkozott, amelyek nem felelnek meg és nincsenek összhangban az EUSZ 21. cikk egyik kinyilvánított és idevonatkozó célkitűzésével sem. ii. A határozat és a rendelet ellentétes a 21. cikkben meghatározott más, idevonatkozó célkitűzésekkel, amennyiben azok nem alkalmasak arra, hogy „megszilárdíts[ák] és erősíts[ék] a demokráciát […] és a nemzetközi jog elveit”, különösen, hogy tévesen állítják azt, és járnak el aszerint, hogy a felperes, Ukrajna törvényes és demokratikusan megválasztott elnöke „volt elnök”, amely állítás ellentétes az ukrán és a nemzetközi joggal, és támogatást biztosítanak az úgynevezett „ideiglenes elnöknek és kormánynak”, amelyet nem jogszerűen és demokratikusan választottak meg, és amely a hatalmát, már amennyi a rendelkezésére állt, időről időre jogellenes erőszakkal szerezte meg, ellentétesen a jogállamisággal, a demokratikus elvekkel és a nemzetközi joggal. b) Az EUMSZ 215. cikk érvényesítésének feltételei nem teljesültek, mert nem létezett az EUSZ V. cím 2. fejezete szerinti érvényes határozat. c) Nem volt meg az elegendő kapcsolat az EUMSZ 215. cikk felperessel szembeni érvényesítéséhez.

2.

A második jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács visszaélt hatáskörével. A Tanács valódi célja a határozat (és ezáltal a rendelet) végrehajtásával a határozatban és rendeletben felhozott érvekkel ellentétben lényegében az volt, hogy elnyerje az ukrajnai úgynevezett „ideiglenes rezsim” jóindulatát, így Ukrajna tovább erősíthetné kapcsolatait az Európai Unióval (Ukrajna demokratikusan megválasztott elnöke és kormánya elutasította az ilyen szoros kapcsolatokat).

3.

A harmadik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács megsértette indokolási kötelezettségét. A határozat és rendelet indokolása a felperes tekintetében (azon túl, hogy helytelen) formális, nem megfelelő és elégtelen a szükséges pontosság szempontjából.

4.

A negyedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy az adott időpontban a felperes nem felelt meg a megállapított, jegyzékbe vételhez szükséges kritériumoknak. Többek között: a Tanács ugyan nem biztosított lényeges információkat, amennyire azonban erről a felperes tudomással rendelkezik, a) az adott időben egyetlen bírói vagy más illetékes testület sem állapította meg a felperes felelősségét ukrán közpénzek sikkasztása, és azok illegális kivitele tekintetében, és b) az adott időpontban a felperes nem állt Ukrajnában ukrán közpénzek sikkasztásával, és külföldre történő illegális kivitelével összefüggő bűncselekmények kivizsgálására irányuló büntetőeljárás alatt.

5.

Az ötödik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor a felperest a vitatott intézkedések hatálya alá vette. A Tanácsnak, többek között, nem volt vagy mindenesetre nem volt „konkrét” bizonyítéka, amely alátámasztotta volna, hogy a felperessel szembeni állítások „alapjában helytállóak”, és tévesen támaszkodott a törvénytelen, a hatalom megragadására törekvő, úgynevezett „ideiglenes rezsim” állításaira, amely rezsimnek nyilvánvaló indítéka van arra nézve, hogy ilyen állításokat nem helyénvaló szándékkal fogalmazzon meg.

6.

A hatodik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy megsértették a védelemhez való jogát és/vagy megtagadták tőle a hatékony bírói jogvédelmet. A Tanács, többek között, nem nyújtott kimerítő indokolást a felperesnek az ellene felhozott bizonyítékokra kiterjedően, és nem nyújtott számára a pénzeszközök befagyasztását igazoló pontos információkat és bizonyítékokat, továbbá a felperes kénytelen volt a jelen keresetet tisztességtelenül rövid időn belül elkészíteni.

7.

A hetedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdése által a felperes részére biztosított tulajdonhoz való jogot, mivel többek között a korlátozó intézkedések e jogot indokolatlanul és aránytalanul korlátozták.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/39


2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

(T-347/14. sz. ügy)

2014/C 253/53

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Viktor Viktorovych Yanukovych (Kijev, Ukrajna) (képviselő: T. Beazley QC)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperest érintő részében semmisítse meg a 2014. április 14-i 2014/216/KKBP tanácsi határozattal (HL L 111., 91. o.) módosított, az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozatot (HL L 66., 26. o.) és a 2014. április 14-i 381/2014/EU tanácsi rendelettel (HL L 111., 33. o.) módosított, az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendeletet (HL L 66., 1. o.), és

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapjával a felperes azt állítja, hogy az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) nem rendelkezett megfelelő jogi alappal a határozat és a rendelet meghozatala tekintetében. Az e jogalap alátámasztására felhozott érvek szerint a) a határozat nem felelt azoknak a feltételeknek, hogy a Tanács az EUSZ 29. cikkre hivatkozzon. Többek között: i. a Tanács által kifejezetten hivatkozott célkitűzéseket (a jogállamiság megszilárdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása Ukrajnában) valójában nem támasztja alá a Tanács, amikor később a jegyzékbe vétel olyan indokaira (ukrán közpénzek állítólagos sikkasztása, és Ukrajnából való illegális kivitele) hivatkozott, amelyek nem felelnek meg és nincsenek összhangban az EUSZ 21. cikk egyik kinyilvánított és idevonatkozó célkitűzésével sem. ii. A határozat és a rendelet ellentétes a 21. cikkben meghatározott más, idevonatkozó célkitűzésekkel, amennyiben nem alkalmasak arra, hogy „megszilárdíts[ák] és erősíts[ék] a demokráciát […] és a nemzetközi jog elveit”, különösen, hogy tévesen állítják azt, és járnak el aszerint, hogy Yanukovych elnök, Ukrajna törvényes és demokratikusan megválasztott elnöke „volt elnök”, amely állítás ellentétes az ukrán és a nemzetközi joggal, és támogatást biztosítanak az úgynevezett „ideiglenes elnöknek és kormánynak”, amelyet nem jogszerűen és demokratikusan választottak meg, és amely a hatalmát, már amennyi a rendelkezésére állt, időről időre jogellenes erőszakkal szerezte meg, ellentétesen a jogállamisággal, a demokratikus elvekkel és a nemzetközi joggal. b) Az EUMSZ 215. cikk érvényesítésének feltételei nem teljesültek, mert nem létezett az EUSZ V. cím 2. fejezete szerinti érvényes határozat. c) Nem volt meg az elegendő kapcsolat az EUMSZ 215. cikk felperessel szembeni érvényesítéséhez.

2.

A második jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács visszaélt hatáskörével. A Tanács valódi célja a határozat (és ezáltal a rendelet) végrehajtásával a határozatban és rendeletben felhozott érvekkel ellentétben lényegében az volt, hogy elnyerje az ukrajnai úgynevezett „ideiglenes rezsim” jóindulatát, így Ukrajna tovább erősíthetné kapcsolatait az Európai Unióval (Ukrajna demokratikusan megválasztott elnöke és kormánya elutasította az ilyen szoros kapcsolatokat).

3.

A harmadik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács megsértette indokolási kötelezettségét. A határozat és rendelet indokolása a felperes tekintetében (azon túl, hogy helytelen) formális, nem megfelelő és elégtelen a szükséges pontosság szempontjából.

4.

A negyedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy az adott időpontban a felperes nem felelt meg a megállapított, jegyzékbe vételhez szükséges kritériumoknak. Többek között: a Tanács nem biztosított lényeges információkat, amennyire azonban erről a felperes tudomással rendelkezik, a) az adott időben egyetlen bírói vagy más illetékes testület sem állapította meg a felperes felelősségét ukrán közpénzek sikkasztása, és illegális kivitele tekintetében, és b) a felperes az adott időpontban nem állt ukrán közpénzek sikkasztásával, és külföldre történő illegális kivitelével összefüggő bűncselekményekben való részvételre vonatkozó nyomozás alatt.

5.

Az ötödik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor a felperest a vitatott intézkedések hatálya alá vette. A Tanácsnak, többek között, nem volt vagy mindenesetre nem volt „konkrét” bizonyítéka, amely alátámasztotta volna, hogy a felperessel szembeni állítások „alapjában helytállóak”, és tévesen támaszkodott a törvénytelen, a hatalom megragadására törekvő, úgynevezett „ideiglenes rezsim” állításaira, amely rezsimnek nyilvánvaló indítéka van arra nézve, hogy ilyen állításokat nem helyénvaló szándékkal fogalmazzon meg.

6.

A hatodik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy megsértették a védelemhez való jogát és/vagy megtagadták tőle a hatékony bírói jogvédelmet. A Tanács, többek között, nem nyújtott kimerítő indokolást a felperesnek az ellene felhozott bizonyítékokra kiterjedően, és nem nyújtott számára a pénzeszközök befagyasztását igazoló pontos információkat és bizonyítékokat, továbbá a felperes kénytelen volt a jelen keresetet tisztességtelenül rövid időn belül elkészíteni.

7.

A hetedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdése által a felperes részére biztosított tulajdonhoz való jogot, mivel többek között a korlátozó intézkedések e jogot indokolatlanul és aránytalanul korlátozták.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/40


2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

(T-348/14. sz. ügy)

2014/C 253/54

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Doneck, Ukrajna) (képviselő: T. Beazley QC)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperest érintő részében semmisítse meg a 2014. április 14-i 2014/216/KKBP tanácsi határozattal (HL L 111., 91. o.) módosított, az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozatot (HL L 66., 26. o.) és a 2014. április 14-i 381/2014/EU tanácsi rendelettel (HL L 111., 33. o.) módosított, az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendeletet (HL L 66., 1. o.), és

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapjával a felperes azt állítja, hogy az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) nem rendelkezett megfelelő jogi alappal a határozat és a rendelet meghozatala tekintetében. Az e jogalap alátámasztására felhozott érvek szerint a) a határozat nem felelt meg azoknak a feltételeknek, hogy a Tanács az EUSZ 29. cikkre hivatkozzon. Többek között: i. a Tanács által kifejezetten hivatkozott célkitűzéseket (a jogállamiság megszilárdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása Ukrajnában) valójában nem támasztja alá a Tanács, amikor később a jegyzékbe vétel olyan indokaira (ukrán közpénzek állítólagos sikkasztása, és Ukrajnából való illegális kivitele) hivatkozott, amelyek nem felelnek meg és nincsenek összhangban az EUSZ 21. cikk egyik kinyilvánított és idevonatkozó célkitűzésével sem. ii. A határozat és a rendelet ellentétes a 21. cikkben meghatározott más, idevonatkozó célkitűzésekkel, amennyiben azok nem alkalmasak arra, hogy „megszilárdíts[ák] és erősíts[ék] a demokráciát […] és a nemzetközi jog elveit”, különösen, hogy tévesen állítják azt, és járnak el aszerint, hogy Yanukovych elnök, Ukrajna törvényes és demokratikusan megválasztott elnöke „volt elnök”, amely állítás ellentétes az ukrán és a nemzetközi joggal, és támogatást biztosítanak az úgynevezett „ideiglenes elnöknek és kormánynak”, amelyet nem jogszerűen és demokratikusan választottak meg, és amely a hatalmát, már amennyi a rendelkezésére állt, időről időre jogellenes erőszakkal szerezte meg, ellentétesen a jogállamisággal, a demokratikus elvekkel és a nemzetközi joggal. b) Az EUMSZ 215. cikk érvényesítésének feltételei nem teljesültek, mert nem létezett az EUSZ V. cím 2. fejezete szerinti érvényes határozat. c) Nem volt meg az elegendő kapcsolat az EUMSZ 215. cikk felperessel szembeni érvényesítéséhez.

2.

A második jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács visszaélt hatáskörével. A Tanács valódi célja a határozat (és ezáltal a rendelet) végrehajtásával a határozatban és rendeletben felhozott érvekkel ellentétben lényegében az volt, hogy elnyerje az ukrajnai úgynevezett „ideiglenes rezsim” jóindulatát, így Ukrajna tovább erősíthetné kapcsolatait az Európai Unióval (Ukrajna demokratikusan megválasztott elnöke és kormánya elutasította az ilyen szoros kapcsolatokat).

3.

A harmadik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács megsértette indokolási kötelezettségét. A határozat és rendelet indokolása a felperes tekintetében (azon túl, hogy helytelen) formális, nem megfelelő és elégtelen a szükséges pontosság szempontjából.

4.

A negyedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy az adott időpontban a felperes nem felelt meg a megállapított, jegyzékbe vételhez szükséges kritériumoknak. Többek között: a Tanács nem biztosított lényeges információkat, amennyire azonban erről a felperes tudomással rendelkezik, a) az adott időben egyetlen bírói vagy más illetékes testület sem állapította meg a felperes felelősségét ukrán közpénzek sikkasztása, és azok illegális kivitele tekintetében, és b) az adott időpontban a felperes nem állt ukrán közpénzek sikkasztásával, és azok külföldre történő illegális kivitelével összefüggő bűncselekményekben való részvételre vonatkozó nyomozás alatt.

5.

Az ötödik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Tanács nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor a felperest a vitatott intézkedések hatálya alá vette. A Tanácsnak, többek között, nem volt vagy mindenesetre nem volt „konkrét” bizonyítéka, amely alátámasztotta volna, hogy a felperessel szembeni állítások „alapjában helytállóak”, és tévesen támaszkodott a törvénytelen, a hatalom megragadására törekvő, úgynevezett „ideiglenes rezsim” állításaira, amely rezsimnek nyilvánvaló indítéka van arra nézve, hogy ilyen állításokat nem helyénvaló szándékkal fogalmazzon meg.

6.

A hatodik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy megsértették a védelemhez való jogát és/vagy megtagadták tőle a hatékony bírói jogvédelmet. A Tanács, többek között, nem nyújtott kimerítő indokolást a felperesnek az ellene felhozott bizonyítékokra kiterjedően, és nem nyújtott számára a pénzeszközök befagyasztását igazoló pontos információkat és bizonyítékokat, továbbá a felperes kénytelen volt a jelen keresetet tisztességtelenül rövid időn belül elkészíteni.

7.

A hetedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdése által a felperes részére biztosított tulajdonhoz való jogot, mivel többek között a korlátozó intézkedések e jogot indokolatlanul és aránytalanul korlátozták.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/41


2014. május 19-én benyújtott kereset – Comercializadora Eloro kontra OHIM – Zumex Group (zumex)

(T-354/14. sz. ügy)

2014/C 253/55

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Mexikó) (képviselő: J. L. de Castro Hermida ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Zumex Group, SA (Moncada, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a közigazgatási eljárás ügyiratai és a jelen kérelemhez csatolt dokumentumok alapján állapítsa meg, hogy a felperes megfelelően bizonyította a 32. osztályba tartozó gyümölcslevek vonatkozásában lajtromozott „JUMEX” korábbi védjegyének használatát;

a korábbi védjegy használatának a felszólaló és a felperes általi bizonyítása esetén a kérelmezővel szemben tagadja meg a kért „ZUMEX” védjegy 32. osztályba tartozó valamennyi áru vonatkozásában történő lajstromozását, mivel a két védjegy piacon való együttes jelenlétéből eredően a fogyasztó vonatkozásában fennáll az összetéveszthetőség, tekintettel arra, hogy a két védjegy között elnevezésbeli hasonlóság és felhasználásbeli azonosság van.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Zumex Group, SA.

Az érintett közösségi védjegy: A „zumex” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy a 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásban – 6 8 45  598. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „JUMEX” szóvédjegy a 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a felszólalási osztály határozatát hatályon kívül helyezte, és a felszólalást elutasította.

Jogalapok:

a korábbi védjegy használatának bizonyítása;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (2) bekezdésének megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/42


2014. május 23-án benyújtott kereset – CareAbout kontra OHIM – Florido Rodríquez (Kerashot)

(T-356/14. sz. ügy)

2014/C 253/56

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Németország) (képviselők: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier és A. Kramer ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: José Luis Florido Rodríquez (Sevilla, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2014. március 24-én az R 1569/2013-4. sz. ügyben hozott határozatának 1., 2. és 4. pontját;

az OHIM-ot kötelezze a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére, ideértve a felszólalási eljárás költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az 1., 3. és 21. osztályba tartozó árukra vonatkozó „Kerashot” szóvédjegy – 1 0 6 69  571. sz. közösségi védjegy.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: José Luis Florido Rodríquez.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 3. osztályba tartozó árukra vonatkozó, „K KERASOL” szóelemeket tartalmazó nemzeti ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács részben hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát, és részben helyt adott a fellebbezésnek.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/43


2014. május 23-án benyújtott kereset – Experience Hendrix kontra OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

(T-357/14. sz. ügy)

2014/C 253/57

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Experience Hendrix LLC (Tukwila, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: M. Vanhegan barrister és P. Gardiner solicitior)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 782/2012-4. sz. ügyben 2014. március 24-én hozott határozatát;

állapítsa meg, hogy a megtámadott közösségi védjegy érvénytelen;

a közösségi védjegyjogosultat kötelezze a felperesnek a törlési osztály előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére;

az alperest kötelezze a felperesnek a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a 9. és 15. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „Jimi Hendrix” szóvédjegy – 4 6 26  685. sz. közösségi védjegy

A közösségi védjegy jogosultja: JH Licence GmbH

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes

A törlés iránti kérelem indokolása: a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 53. cikke (2) bekezdése a) pontjának megsértése

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a közösségi védjegyet törölte

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a törlési osztály határozatát hatályon kívül helyezte és a törlés iránti kérelmet elutasította

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 53. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 78. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 53. cikke (2) bekzedése a) pontjkának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/44


2014. május 23-án benyújtott kereset – Hoteles Catalonia- kontra OHIM – Caixa d'Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(T-358/14. sz. ügy)

2014/C 253/58

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Hoteles Catalonia, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: J. Grau Mora, A. Torrente Tomás és Y. Sastre Canet, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Caixa d'Estalvis de Catalunya (Barcelona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2014. február 27-i azon határozatát (R 1227/2013-1. sz. ügy), amely megtagadja a Hoteles Catalonia, SA által bejelentett, 1 0 1 63  814. sz. HOTEL CATALONIA LA PEDRERA közösségi védjegy lajstromozását, amely védjegyet ennek következtében az OHIM-nak lajstromoznia kell;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a HOTEL CATALONIA LA PEDRERA szóvédjegy a 43. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában – 1 0 1 63  814. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Caixa d'Estalvis de Catalunya.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a LA PEDRERA közösségi és nemzeti szóvédjegy a 42. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 2017/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/44


2014. május 27-én benyújtott kereset – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia kontra OHIM – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

(T-359/14. sz. ügy)

2014/C 253/59

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogota, Kolumbia) (képviselők: A. Pomares Caballero és m. Pokmares Caballero ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Accelerate s.a.l. (Beirut, Libanon)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ötödik fellebbezési tanácsának az R 1200/2013-5. sz. ügyben 2014. március 27-én hozott határozatát úgy, hogy állapítsa meg, hogy a jelen esetben fennáll vagy a 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdése c) pontjában említett viszonylagos törlési ok, vagy a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett feltétlen törlési ok, vagy az 510/2006 rendelet 14. cikkében említett törlési ok alkalmazásának a feltételei, méghozzá a törlés iránti kérelem tárgyát képező valamennyi áru és szolgáltatás tekintetében;

másodlagosan, helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben az elutasította a törlés iránti kérelmet a 30. osztályba tartozó „rizs, tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég” megnevezésű áruk és a 43. osztályba tartozó „vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás” megnevezésű szolgáltatások tekintetében;

mindkét esetben az OHIM-ot kötelezze a saját költségeinek és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a 30. és 43. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, COLOMBIANO COFFEE HOUSE szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy – 4 6 35  553. sz. közösségi védjegy

A közösségi védjegy jogosultja: Accelerate s.a.l.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes

A törlés iránti kérelem indokolása: a „Café de Colombia” oltalom alatt álló földrajzi árujelző

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlési kérelmet elutasította

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította

Jogalapok:

az 510/2006 rendelet 14. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése, az 510/2006 rendelet 13. cikkével összefüggésben;

az indokolás hiánya miatti alaki hiba;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése k) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése g) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/45


2014. május 21-én benyújtott kereset – Švyturys-Utenos Alus kontra OHIM – Nordbrand Nordhausen (KISS)

(T-360/14. sz. ügy)

2014/C 253/60

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Litvánia) (képviselők: R. Žabolienė és I. Lukauskienė jogászok)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1302/2013-4. sz. ügyben 2014. március 17-én hozott határozatát;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes

Az érintett közösségi védjegy: a 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó, KISS szóvédjegy – 1 0 6 20  565. sz. közösségi védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Nordbrand Nordhausen GmbH

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó CRISS szóvédjegy

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály elutasította a felszólalást

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát és a közösségi védjegybejelentést elutasította

Jogalapok:

a 2868/95 rendelet 20. szabálya (7) bekezdése c) pontjának megsértése, ugyanezen rendelet 50. szabályának (1) bekezdésével és a 207/2009 rendelet 55. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/46


2014. június 2-án benyújtott kereset – Secolux kontra Bizottság

(T-363/14. sz. ügy)

2014/C 253/61

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembourg) (képviselő: N. Prüm-Carré ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európa Bizottság Főtitkárának a 02/2013/01L. sz. „Biztonsági ellenőrzés” című közbeszerzési eljárás 1. tételére vonatkozó összes dokumentumhoz és különösen a nyertes ajánlattevő ajánlatához és ezen ajánlat árlistájához, illetve írásbeli összegzéséhez, valamint az ajánlattevővel kötött szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéshez való hozzáférés elutasításáról szóló, 2014. április 1-jei és 14-i határozatát;

az Európai Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó összes dokumentum közlésére irányuló kérelemre adott válasz hiányára alapított első jogalap, amennyiben a hozzáférés iránti kérelemre csak az írásbeli összegzés, a nyertes ajánlattevő ajánlata, az árlista és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés vonatkozásában adtak választ.

2.

A második, az 1049/2001 rendelet (1) 4. cikke rendelkezéseinek megsértésére alapított jogalap.

A dokumentumokhoz való hozzáférésnek az 1049/2004 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti személyiség és a magánszemély becsülete védelmének megsértésére alapított elutasítása nem minősül jogszerű indoknak, mivel a dokumentumok névtelen változatát is közölhették volna.

Az 1049/2004 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti kereskedelmi érdek védelmére vonatkozó kivétel alkalmazása nem megalapozott, amennyiben a írásbeli összegzés és az árlista nem tartalmaz adatokat a technikai vagy emberi eszközökről, és nem határoz meg semmilyen szaktudást vagy különös szakmai szemléletet.

Nem veszélyeztették az 1049/2004 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti döntéshozatali eljárást, amennyiben i. a hozzáférést elutasító határozat meghozatalakor nyertesnek elismert ajánlattevővel szemben hozták meg a szerződés odaítéléséről szóló határozatot és vele írták alá a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést ii. a kért dokumentumok nem minősülnek az 1049/2004 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti állásfoglalásoknak, és amennyiben mindenesetre a dokumentumok közzététele nem olyan jellegű, hogy veszélyeztetné a Bizottság döntéshozatali eljárását.

Fennáll nyomós közérdek, azaz a költségvetés végrehajtásának területére vonatkozó átláthatóság elve.

Nem bizonyított, hogy nem volt lehetséges a dokumentumoknak az 1049/2004 rendelet 4. cikkének (6) bekezdése szerinti részleges közlése.

3.

A harmadik, a vállalkozások határozatai valós indokolásának hiányára alapított jogalap.


(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.).


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/47


2014. május 27-én benyújtott kereset – CBM Creative Brands Marken kontra OHIM – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(T-365/14. sz. ügy)

2014/C 253/62

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Svájc) (képviselők: U. Lüken, M. Grundmann és N. Kerger ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Róma, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az ötödik fellebbezési tanácsnak az R 411/2013-5. sz. ügyben 2014. április 1-jén hozott határozatát annyiban, amennyiben az ötödik fellebbezési tanács hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát, a felszólalásnak helyt adott, és elutasította a 00 9 8 77  416. sz. védjegybejelentést a 18. és 25. osztályba tartozó áruk, valamint a 35. osztályba tartozó „Kiskereskedelmi szolgáltatások weboldalak és teleshopping által is, a következő árukra vonatkozóan: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, napszemüvegek, nemesfémek és ötvözeteik, valamint ezekből készített vagy ezekkel bevont áruk, ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, órák és időmérő eszközök, bőr és bőrutánzatok, valamint ezen anyagokból készült termékek, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, táskák, kézitáskák, levéltárcák, pénztárcák, kulcstartó tokok, hátiszákok, zacskók, esernyők, napernyők és sétapálcák, ostorok, lószerszámok és nyergesáruk” szolgáltatások vonatkozásában;

teljes egészében utasítsa el a 00 9 8 77  417. sz. védjegybejelentéssel szembeni felszólalást;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A 18., 25. és 35. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, „TRECOLORE” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy -9 8 77  416. számú közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Aeronautica Militare – Stato Maggiore.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 9., 14., 16., 18., 20., 25., 28. és 41. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „FRECCE TRICOLORI” közösségi és nemzeti szó- és ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalást teljes egészében elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a vitatott határozatot részben hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/48


2014. május 28-án benyújtott kereset – August Storck kontra OHIM (2good)

(T-366/14. sz. ügy)

2014/C 253/63

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: August Storck KG (Berlin, Németország) (képviselők: I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum és T. Melchert ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2014. február 27-én az R 996/2013-1. sz. ügyben hozott határozatát;

az alperest kötelezze a saját és a felperes költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: az Európai Uniót megjelölő „2good” nemzetközi szóvédjegy a 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 1133636. sz. nemzetközi lajstromozás.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/49


2014. május 29-én benyújtott kereset – Sequoia Capital Operations kontra OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(T-369/14. sz. ügy)

2014/C 253/64

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Egyesült Államok) (képviselők: F. Delord és A. Rendle Solicitors, G. Hollingworth Barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sequoia Capital LLP (London, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1457/2013-4. sz. ügyben 2014. március 18-án hozott határozatát;

az OHIM-ot és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az OHIM és a Törvényszék előtti eljárás során felmerült saját költségeik, valamint a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a 35., 36. és 42. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó „SEQUOIA CAPITAL” szóvédjegy – 7 4 65  347. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a Sequoia Capital LLP.

A törlés iránti kérelem indokolása: a 9., 16. és 36. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, 4 1 02  141. sz. „SEQUOIA” szóvédjegy.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a kérelemnek helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/49


2014. június 4-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (ULTIMATE)

(T-385/14. sz. ügy)

2014/C 253/65

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Volkswagen AG (Wolfsburg, Németország) (képviselő: U. Sander ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2014. március 24-i határozatát (R 1787/2013-1. sz. ügy);

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: az ULTIMATE szóvédjegy a 12., 28., 35. és 37. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/50


2014. május 24-én benyújtott kereset – Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság

(T-386/14. sz. ügy)

2014/C 253/66

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Fih Holding A/S (Koppenhága, Dánia) és Fih Erhversbank A/S (Koppenhága) (képviselő: O. Koktvedgaard, ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a tulajdonnal kapcsolatos eszközök FIH-ról az FSC számára történő átruházása érdekében Dánia által végrehajtott SA.34445 (2012/c) állami támogatásról szóló, 2014. március 11-i C(2014) 1280 végleges bizottsági határozatot, valamint

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a megtámadott határozat ellentétes az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével, amennyiben a Bizottság úgy ítélte meg, hogy „egyetlen piacgazdasági szereplő sem lett volna hajlandó a részvényvásárlási megállapodás szerintiekhez hasonló feltételek mellett befektetni” (a (93) preambulumbekezdés), továbbá hogy „ennek következtében az intézkedések nem felelnek meg a piacgazdasági magánbefektető elvének” (a (93) és (99) preambulumbekezdés), továbbá amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében kimondta, hogy az eszközátruházás állami támogatásnak minősül.

2.

Második jogalap: az FSC-t nem a befektetett tőke hosszú távú megtérülési kilátásai által vezérelt magánbefektetőhöz kellene hasonlítani, hanem az olyan magánhitelezőhöz, amely a nehéz helyzetben lévő adós által neki fizetendő összegeket kívánja behajtani, tekintettel az FSC-t terhelő, már fennálló felelősségre.

3.

Harmadik jogalap: a megtámadott határozat ellentétes az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével, amennyiben a (116) preambulumbekezdésben azt állapítja meg, hogy az intézkedések bruttó tőke-felszabadítási hatása 375 millió DKK, amelyet újra kellett számítani, az átruházási érték pedig a valós gazdasági érték feletti 254 millió DKK, amelyet vissza kellett venni, az 1. cikk (2) bekezdésében és az ütemterv 6. kötelezettségvállalásában pedig ettől teszi függővé a jóváhagyást.

4.

Negyedik jogalap: a megtámadott határozat ellentétes az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével, amennyiben a Bizottság a (103)(a) preambulumbekezdésben „a részvényvásárlási megállapodáshoz kapcsolódó előny képletet (0,73 milliárd DKK)”, a (103)(b) preambulumbekezdésben pedig „részvénytőke-befektetésért járó ellentételezésről való lemondást (1,33 milliárd DKK)” állapított meg. Ennek következtében nincs alapja a tőke-felszabadításért járó, a Bizottság által az 1. cikk (2) bekezdésében és a 6. kötelezettségvállalásban megkövetelt ellentételezési igénynek.

5.

Ötödik jogalap: a Bizottság tévesen értelmezte a Megállapodás kikötéseit, amikor megállapította, hogy az FIH-nek az eszközök átruházási értéke és valós gazdasági értéke közötti különbözetként 254 millió DKK-t vissza kell fizetnie az FSC részére (a (116) preambulumbekezdés).

6.

Hatodik jogalap: a megtámadott határozat ellentétes az EUMSZ 296. cikkel és a Charta 41. cikke (2) bekezdésének c) pontjával, mivel a Bizottság elmulasztotta tiszteletben tartani azt az alapvető eljárási kötelezettségét, hogy a határozatát megindokolja.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/51


2014. június 10-én benyújtott kereset – Duro Felguera kontra Bizottság

(T-401/14. sz. ügy)

2014/C 253/67

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Duro Felguera (Gijón, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek a gazdasági érdekcsoportok (AIE) befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben megtámadott határozat azonos a T-515/13. sz. Spanyolország kontra Bizottság ügyben megtámadott határozattal. Keresetének alátámasztása végett a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalapja keretében a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat sérti az EUMSZ 107. cikket, mivel a SEAF-ot, és az azt alkotó intézkedéseket állami támogatásnak minősíti. A felperes álláspontja szerint a Bizottság globális álláspontja téves, mivel magánjogi jellegű, a jogalanyok által a nyereség optimalizálása céljából véghezvitt ügyleteket kever össze az adóhatóságok által ad hoc jelleggel, adókedvezmény létrehozása céljából létrehozott mechanizmussal.

2.

A felperes a második jogalapját arra alapítja, hogy a Bizottság tévesen határozta meg a támogatás kedvezményezettjét, mivel maga a Bizottság is elismeri, hogy a támogatásban, illetve annak többségében a hajót megvásárló hajózási vállalkozó részesül, és nem a gazdasági érdekcsoport (AIE). Még ha az előrehozott értékcsökkenést az AIE kérné is, és az e csoport tagjai számára biztosítana is hasznot, ezt követően azt 90 %-ban átruházzák a hajótársaságokra.

3.

A felperes a harmadik jogalapja keretében azzal érvel, hogy megsértették az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikket azáltal, hogy a Bizottság a tonnánkénti adóztatás spanyol rendszerét bizonyos esetek vonatkozásában új támogatásnak minősíti, és nem létező támogatásnak.

4.

A felperes a negyedik jogalapja keretében az EUMSZ 107. és EUMSZ 296. cikk megsértésére hivatkozik amiatt, hogy a Bizottság nem jelölte meg a megfelelő módon azokat az indokokat, amelyek arra a következtetésre vezették, hogy a gazdasági érdekcsoport és annak befektetői az állami támogatás kizárólagos és végső kedvezményezettjei, és hogy e csoport és annak befektetői kötelesek a visszatérítésre.

5.

Ötödször –másodlagos jelleggel – a felperes arra hivatkozik, hogy a támogatás visszatérítésének elrendelése nem lehetséges, mivel a megtámadott határozat sérti az egyenlő bánásmódnak, az arányosságnak és a bizalomvédelemnek az általános elvét.

6.

Hatodszor – harmadlagosan – a felperes azt állítja, hogy megsértették a hatáskörmegosztásnak az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikken, a 659/1999 tanácsi rendelet 14. cikkén, valamint az EU Alapjogi Chartájának 16. cikkén alapuló elvét, mivel a megtámadott határozat a befektetők és az egyéb jogalanyok között a spanyol jog alapján kötött magánjogi szerződésekben szereplő szerződéses kikötések jogszerűségét bírálta el.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/52


2014. június 10-én benyújtott kereset –Promoinmo kontra Bizottság

(T-406/14. sz. ügy)

2014/C 253/68

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Promoinmo, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/53


2014. június 10-én benyújtott kereset –Gres La Sagra kontra Bizottság

(T-407/14. sz. ügy)

2014/C 253/69

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Gres La Sagra, SL (Alemada de la Sagra [Toledo], Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/53


2014. június 10-én benyújtott kereset –Venatto Design kontra Bizottság

(T-408/14. sz. ügy)

2014/C 253/70

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Venatto Design, SL (Toledo, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/54


2014. június 12-én benyújtott kereset –Embutidos Rodríguez kontra Bizottság

(T-415/14. sz. ügy)

2014/C 253/71

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Embutidos Rodríguez, SL (Soto de la Vega [León], Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/55


2014. június 12-én benyújtott kereset –Group Maritim TCB kontra Bizottság

(T-416/14. sz. ügy)

2014/C 253/72

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Grup Maritim TCB, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz teljes mértékben, vagy olyan formában, amely a visszatérítéstől való eltekintést a műveletek nyereségére korlátozza;

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/55


2014. június 12-én benyújtott kereset –Afar 4 kontra Bizottság

(T-417/14. sz. ügy)

2014/C 253/73

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes:Afar 4, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz teljes mértékben, vagy olyan formában, amely a visszatérítéstől való eltekintést a műveletek nyereségére korlátozza;

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/56


2014. június 12-én benyújtott kereset –Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos kontra Bizottság

(T-426/14. sz. ügy)

2014/C 253/74

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes:Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco és J. Corral García ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-392/14. sz. Gutser kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/56


2014. június 12-én benyújtott kereset –Almoauto kontra Bizottság

(T-427/14. sz. ügy)

2014/C 253/75

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes:Almoauto, SA (Alcorcón [Madrid], Spanyolország) (képviselők: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco és J. Corral García ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-392/14. sz. Gutser kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/57


2014. június 12-én benyújtott kereset –Gasiber 2000 kontra Bizottság

(T-429/14. sz. ügy)

2014/C 253/76

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Gasiber 2000, SL (Alcorcón [Madrid], Spanyolország) (képviselők: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco és J. Corral García ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-392/14. sz. Gutser kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/57


2014. június 20-án benyújtott kereset –Uriinmuebles kontra Bizottság

(T-429/14. sz. ügy)

2014/C 253/77

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Uriinmuebles, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco és J. Corral García ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-392/14. sz. Gutser kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/58


2014. június 13-án benyújtott kereset – Remolcadores Nosa Terra és Hopital Povisa kontra Bizottság

(T-432/14. sz. ügy)

2014/C 253/78

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Spanyolország) és Hopital Povisa, SA (Vigo) (képviselő: J. Otero Novas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot az azon előnyök visszatérítését érintő részében, amely a határozat értelmében a fellebbezőket, mint a különböző gazdasági érdekcsoportokban (AIE) részt vevő társaságokat megilleti, és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset keretében megtámadott határozat azonos a T-515/13. sz. Spanyolország kontra Bizottság ügyben megtámadott határozattal.

A felperesek keresetük alátámasztása végett az alábbi három ténybeli megfontolásra hivatkoznak:

1.

A spanyol adólízing-rendszer (SEAF) olyan egészet képez, amelynek keretében a különböző intézkedések – amelyek önmagukban megengedettek vagy nem megengedettek a Bizottság kritériumától függően – nélkülözhetetlen elemeknek minősülnek ahhoz, hogy a spanyol hajóépítőkkel hajóépítési szerződéseket lehessen kötni.

2.

Bár a Bizottság által jogellenesnek minősített közvetlen előnyöket az AIE résztvevői kapják, a teljes rendszert azzal a céllal tervezték meg és hajtották végre, hogy ezeket az előnyöket átruházzák a rendszer valamennyi résztvevőire: a hajóépítőkre, az AIE-re, a tengeri és hajózási vállalkozásokra, a szervező bankokra és a több művelet tekintetében közvetítőként eljáró társaságokra.

3.

A Bizottság a határozatában megállapított, hogy az állam köteles vissszatéríttetni a jogellenesen nyújtott támogatásokat, de kizárólag az AIE-től, kizárva ezzel a visszatérítés terhéből a rendszerben részt vevő egyéb jogalanyokat.

4.

A határozat nem tartalmaz olyan indokolást, amely megvilágítaná, hogy miért hajtják végre a visszatéríttetés opcióját ezen dosszié tekintetében, és hogy a visszatérítés terhe miért kizárólag az AIE-re hárul.

5.

A visszatérítés terhének a kizárólag az AIE-re való telepítése nem azokat a célokat szolgálja, amelyek a Bizottság azon jogkörét igazolják, hogy a visszatérítést elrendelje.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/58


2014. június 13-án benyújtott kereset –Superficies de Alimentación kontra Bizottság

(T-433/14. sz. ügy)

2014/C 253/79

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Superficies de Alimentación, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz teljes mértékben, vagy olyan formában, amely a visszatérítéstől való eltekintést a műveletek nyereségére korlátozza;

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/59


2014. június 9-én benyújtott kereset – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács

(T-435/14. sz. ügy)

2014/C 253/80

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Tose’e Ta’avon Bank (Teherán, Irán) (képviselő: J.-M. Thouvenin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2014. március 15-i értesítésben említett, a felperessel szemben kiszabott szankció fenntartására irányuló tanácsi határozatot;

állapítsa meg, hogy a 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet a felperes tekintetében nem alkalmazható;

állapítsa meg, hogy a 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat a felperes tekintetében nem alkalmazható;

kötelezze a Tanácsot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a felperessel szembeni korlátozó intézkedések fenntartása tekintetében felhozott indok nem szerepelt azon indokok között, amelyek felhatalmazzák az alperest korlátozó intézkedések elfogadására.

2.

A második jogalap nyilvánvaló értékelési hibának minősülő ténybeli tévedésen alapul, amennyiben a felperest nem az iráni állam irányította, valamint a felperes nem nyújtott pénzügyi segítséget az iráni kormánynak.

3.

A harmadik jogalap az indokolás hiányán alapul.

4.

A negyedik jogalap az arányosság elvének, valamint a tulajdonhoz való jognak a megsértésén alapul.

5.

Az ötödik jogalap a 267/2012 rendelet (1), valamint a 2010/413 határozat (2) tekintetében jogellenességi kifogáson alapul, amely jogi aktusok végrehajtásával összefüggésben a vitatott határozatot elfogadták, amennyiben egyrészt azokat az EUMSZ 296. cikkben rögzített indokolási kötelezettség megsértésével, valamint az EUMSZ 215. cikk megsértésével fogadták el, másrészt pedig releváns rendelkezéseik – amelyek alapján a felperessel szemben kiszabott korlátozó intézkedéseket fenntartották – sértik a Szerződéseket és az Európai Unió Alapjogi Chartáját.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 88., 1. o.; helyesbítés: HL L 332., 31. o., HL L 93., 85. o.).

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 19. o.).


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/60


2014. június 9-én benyújtott kereset – Neka Novin kontra Tanács

(T-436/14. sz. ügy)

2014/C 253/81

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Neka Novin (Yusef Abad, Irán) (képviselő: L. Vidal ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2014. március 15-i értesítésben említett, a felperessel szemben kiszabott szankció fenntartására irányuló tanácsi határozatot;

kötelezze a Tanácsot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a felperessel szemben kiszabott korlátozó intézkedések fenntartása tekintetében felhozott indok nem elegendő.

2.

A második jogalap nyilvánvaló értékelési hibán alapul, amennyiben az alperes tévesen vélte úgy, hogy a felperes olyan speciális berendezést szerzett be, amely közvetlenül alkalmazandó az iráni atomprogramban.

3.

A harmadik jogalap az arányosság és a tulajdonhoz való jog megsértésén alapul.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/60


2014. június 16-án benyújtott kereset –Metalúrgica Galaica kontra Bizottság

(T-442/14. sz. ügy)

2014/C 253/82

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Metalúrgica Galaica, SA (Narón [A Coruña, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz teljes mértékben, vagy olyan formában, amely a visszatérítéstől való eltekintést a műveletek nyereségére korlátozza;

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/61


2014. június 16-án benyújtott kereset –Aprovechamientos Energéticos JG kontra Bizottság

(T-443/14. sz. ügy)

2014/C 253/83

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Aprovechamientos Energéticos JG, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: A. López Gómez ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a határozatot annyiban, amennyiben az az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon adóügyi intézkedések összességét, amelyek az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert (SEAF) alkotják;

harmadlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektető társaságait ezen állítólagos támogatások kizárólagos kedvezményezettjeiként, és a visszatéríttetés kizárólagos kötelezettjeiként azonosítják;

negyedlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az uniós jog általános elveinek megsértésével elrendeli az állítólagos támogatások visszatéríttetését;

ötödlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz teljes mértékben, vagy olyan formában, amely a visszatérítéstől való eltekintést a műveletek nyereségére korlátozza;

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-401/14. sz. Duro Felguera SA kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/62


2014. június 17-én benyújtott kereset – Laboratoires CTRS kontra Bizottság

(T-452/14. sz. ügy)

2014/C 253/84

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Franciaország) (képviselők: K. Bacon barrister, M. Utges Manley és M. Vickes solicitors)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozat 1. cikkének azon részét, amennyiben az a határozat lényegében azt jelzi, hogy a Cholic Acid FGK-t az Orphacol tekintetében engedélyezett javallatokra engedélyezték; illetve – másodlagosan – teljes egészében semmisítse meg a határozat 1. cikkét; továbbá

a Bizottságot kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a két igen ritka és súlyos genetikai májbetegség kezelésére engedélyezett, kólsav hatóanyagú, ritka betegség gyógyítására szolgáló Orphacol forgalombahozatali engedélyének jogosultja. Az Orphacol a 141/2000 rendelet (1) 8. cikkével összhangban e két javallat tekintetében 2013. szeptember 16-tól tízévi piaci kizárólagosságban részesül.

A 2014. április 4-i megtámadott határozattal a Bizottság forgalombahozatali engedélyt adott egy másik, ritka betegség gyógyítására szolgáló, kólsav hatóanyagú gyógyszerre (Cholic Acid FGK). Noha a Cholic Acid FGK-t az azon terápiás javallatoktól eltérő három terápiás javallatra engedélyezték, mint amelyekre az Orphacolt engedélyezték, a Cholic Acid FGK-ra vonatkozó – és a felperes szerint a megtámadott határozat elválaszthatatlan részét képező – alkalmazási előírás és értékelő jelentés részletes hivatkozásokat tartalmaz a Cholic Acid FGK-nak azokkal a terápiás javallatokkal kapcsolatos hatékonyságára és biztonságosságára, amelyekre az Orphacolt engedélyezték.

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes egyetlen, a 141/2000 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megsértésére alapított jogalapra hivatkozik, mivel a Bizottság – azzal, hogy a Cholic Acid FGK-ra az alkalmazási előírásban és az értékelő jelentésben meghatározott feltételek mellett adta meg a forgalombahozatali engedélyt – kijátszotta a felperes piaci kizárólagosságát, tekintettel arra, hogy a Cholic Acid FGK-ra vonatkozó forgalombahozatali engedély megadásának feltételei lényegében arra utalnak, hogy a Cholic Acid FGK szintén arra a két terápiás javallatra engedélyezték, mint amelyekre az Orphacolt.


(1)  A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL 2000. L 18., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 21. o.).


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/63


2014. június 20-án benyújtott kereset – Arocasa kontra Bizottság

(T-461/14. sz. ügy)

2014/C 253/85

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Arocasa, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco és J. Corral García ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-392/14. sz. Gutser kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/63


2014. június 24-én benyújtott kereset – Vego Supermercados kontra Bizottság

(T-465/14. sz. ügy)

2014/C 253/86

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Vego Supermercados, SA (La Coruña, Spanyolország) (képviselők: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon intézkedések összességét, amelyek szerinte az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert alkotják;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektetőit az állítólagos támogatások kedvezményezettjeiként és a visszatéríttetésre vonatkozó meghagyás kizárólagos címzettjeiként azonosítják;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az állítólagos támogatások visszatéríttetését elrendeli;

semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-700/13. sz. Bankia kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/64


2014. június 24-én benyújtott kereset –Fonditel Pensiones kontra Bizottság

(T-467/14. sz. ügy)

2014/C 253/87

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon intézkedések összességét, amelyek szerinte az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert alkotják;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektetőit az állítólagos támogatások kedvezményezettjeiként és a visszatéríttetésre vonatkozó meghagyás kizárólagos címzettjeiként azonosítják;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az állítólagos támogatások visszatéríttetését elrendeli;

semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-700/13. sz. Bankia kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/64


2014. június 24-én benyújtott kereset –Dordal kontra Bizottság

(T-469/14. sz. ügy)

2014/C 253/88

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Dordal, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben az új és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősíti azon intézkedések összességét, amelyek szerinte az úgynevezett spanyol pénzügyi lízingrendszert alkotják;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 4. cikkét, amelyek az AIE befektetőit az állítólagos támogatások kedvezményezettjeiként és a visszatéríttetésre vonatkozó meghagyás kizárólagos címzettjeiként azonosítják;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az az állítólagos támogatások visszatéríttetését elrendeli;

semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az a befektetők és más jogalanyok közötti magánjogi szerződések jogszerűségéről határoz, és

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-700/13. sz. Bankia kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/65


2014. június 26-án benyújtott kereset – Kendrion kontra az Európai Unió Bírósága

(T-479/14. sz. ügy)

2014/C 253/89

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Kendrion NV (Zeist, Hollandia) (képviselők: P. Glazener és T. Ottervanger ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az Európai Unió Bíróságát kötelezze arra, hogy vagyoni kár címén fizessen meg a felperesnek 2 3 08  463,98 euró, vagy pedig legalább a Törvényszék által megfelelőnek ítélt mértékű kártérítést;

az Európai Unió Bíróságát kötelezze arra, hogy nem vagyoni kár címén fizessen meg a felperesnek 1 1 0 50  000,000 euró, másodlagosan legalább 1 7 00  000,00 euró, harmadlagosan pedig legalább a Törvényszék által a felek segítségével meghatározott módszerek szerint megállapított mértékű, vagy legalább a Törvényszék által megfelelőnek ítélt mértékű kártérítést;

a fentiekhez minden esetben számítsa hozzá a 2013. november 26-ától járó, a Törvényszék által megállapítandó megfelelő mértékű késedelmi kamatokat;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bíróság a Kendrion kontra Bizottság ügyben 2013. november 26-án hozott ítéletében (C-50/12 P, EU:C:2013:771) megállapította az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke második bekezdésének a Törvényszék előtt a T-54/06. sz. ügyben lefolytatott eljárásban történő megsértését, amely ügynek az [EK 81. cikk] alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.354 – „ipari zsákok” ügy) 2005. november 30-án hozott C(2005) 4634 végleges bizottsági határozatnak a felperest érintő részében történő megsemmisítése, valamint az e határozatban vele szemben kiszabott bírság törlése, illetve másodlagosan annak csökkentése iránti kereset volt a tárgya.

A Bíróság ezenkívül megállapította, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkéből eredő kötelezettségek megsértését a Törvényszék előtt indított kártérítés iránti eljárás keretében lehet szankcionálni, mivel az ilyen kereset hatékony jogorvoslatot képez.

A felperes előadja, hogy a Bíróság ebben az ítéletben már kimondta, hogy fennállnak a magánszemélyek számára jogokat keletkeztető valamely jogszabály kellően súlyos megsértésének feltételei.

A felperes továbbá azt állítja, hogy az eljárás öt évig és kilenc hónapig tartott, míg a felperes álláspontja szerint két év és hat hónap tekinthető ésszerűnek, vagyis az eljárás ésszerű időtartamát három évvel és három hónappal túllépték. Ha a jogvitát ésszerű időn belül elbírálták volna, 2013. november 26. helyett már 2010. augusztus 26-án ítélethozatalra került volna sor.

Az eljárás túlzott időtartama folytán a felperest állítólag érő vagyoni kár azokból a további pénzügyi terhekből tevődik össze, amelyeket a felperesnek az ennek megfelelő időtartam során viselnie kellett. E kár a Bizottság által a 3 4 0 00  000 euró összegű bírság után felszámított kamatokon kívül azokból a költségekből adódik, amelyek az erre az időszakra a kamatokkal növelt bírság megfizetése érdekében felvett bankgaranciával összefüggésben merültek fel. Ez az összeg a 2010. augusztus 26-án esedékes bírságnak és kamatainak az Unió részére történő megfizetésének finanszírozásával összefüggő költségekkel csökkent volna, ha a Törvényszék eddig az időpontig ítéletet hozott volna.

Azon nem vagyoni kár megtérítéseként, amely a felperest az eljárás túlzott időtartama folytán állítólag érte, a felperes minden egyes év vonatkozásában, amellyel a Törvényszék előtti eljárás ésszerű időtartamát túllépték, a bírság 10 %-ának megfelelő mértékű kártérítést kér, a nem teljes naptári év tekintetében pedig a 10 % arányos részét kéri. E kártérítés a felperes szerint helyénvaló, mivel a Bizottság a határozathozatal időpontjáig a jogsértés minden éve után rendszerint 10 %-kal növelte a bírságokat.

A felperes a nem vagyoni kár címén másodlagosan a bírság 5 %-ának megfelelő mértékű kártérítést kér. Ez az összeg megfelel annak a kártérítésnek, amelyet a Bíróság a kartellügyekben kiszabott bírságok felülvizsgálata során a jelentős határidő-túllépés hasonló eseteiben megfelelőnek ítélt.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/66


A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

(T-433/11. és T-98/12. sz. egyesített ügyek) (1)

2014/C 253/90

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 290., 2011.10.1.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/66


A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Othman kontra Tanács

(T-109/13. sz. ügy) (1)

2014/C 253/91

Az eljárás nyelve: francia

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 129., 2013.5.4.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/66


A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács

(T-477/13. sz. Ügy) (1)

2014/C 253/92

Az eljárás nyelve: francia

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 336., 2013.11.16.


Közszolgálati Törvényszék

4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/67


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament

(F-24/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Megsemmisítés iránti kérelem - Egységvezetői álláshelyet betöltő AD 14 besorolási fokozatú tisztviselő - A főigazgatóval szemben megfogalmazott lelki zaklatás vádja - Mobilitási eljárás - Másik főigazgatóságon tanácsadói álláshelyre való, az egységvezetői illetménypótlék elvesztésével járó kinevezés elfogadásának elutasítása - Egy másik tanácsadói álláshelyre való ideiglenes újrabeosztásról szóló határozat - Szolgálati érdek - A besorolási fokozat és a feladatkör közötti összefüggés szabálya - Kártérítési kereset - Nem döntéshozói magatartásból eredő kár))

2014/C 253/93

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BN (képviselők: kezdetben S. Rodrigues, A. Tymen és A. Blot ügyvédek, később S. Rodrigues és A. Tymen)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: kezdetben: O. Caisou-Rousseau és J. F. de Wachter, később: O. Caisou-Rousseau és V. Montebello-Demogeot)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament elnöke által elfogadott azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely a felperest a Parlament ugyanazon főigazgatóságán belül egységvezetői álláshelyről az egyik igazgatóság igazgatója tanácsadójának osztja be, valamint lelki zaklatás miatti kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Európai Parlament viseli a saját teljes költségét és köteles viselni a BN részéről felmerült összes költségeket.


(1)  HL C 138., 2012.5.12., 36. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/67


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Sumberaz Sotte-Wedemeijer kontra Europol

(F-119/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Europol-egyezmény - Az Europol személyzeti szabályzata - 2009/371/JAI határozat - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira - Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása - Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása))

2014/C 253/94

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Hollandia) (képviselő: J.-J. Ghosez ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: kezdetben D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, később: J. Arnould, D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Europol azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben nem hosszabbította meg határozatlan időtartamra a felperes szerződését, és az Europol azon különbözet megfizetésére való kötelezése iránti kérelem, amely egyrészt a felperest az Europolnál maradása esetén megillető díjazás, másrészt az általa ténylegesen felvett egyéb juttatások között áll fenn.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

S. Sumberaz Sotte-Wedemeijer maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatalnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 379., 2012.12.8, 36. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/68


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Coutureau kontra Europol

(F-120/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Europol-egyezmény - Az Europol személyzeti szabályzata - 2009/371/JAI határozat - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira - Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása - Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása))

2014/C 253/95

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Christèle Coutureau (Rijswijk, Hollandia) (képviselő: J.-J. Ghosez ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: kezdetben D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, később: J. Arnould, D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Europol azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben nem hosszabbította meg határozatlan időtartamra a felperes szerződését, és az Europol azon különbözet megfizetésére való kötelezése iránti kérelem, amely egyrészt a felperest az Europolnál maradása esetén megillető díjazás, másrészt az általa ténylegesen felvett egyéb juttatások között áll fenn.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

C. Coutureau maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatalnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 379., 2012.8.8, 36. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/69


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Maynard kontra Europol

(F-121/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Europol-egyezmény - Az Europol személyzeti szabályzata - 2009/371/JAI határozat - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira - Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása - Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása))

2014/C 253/96

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ginny Maynard (Hága, Hollandia) (képviselő: J.-J. Ghosez ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: kezdetben D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, később: J. Arnould, D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Europol azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben nem hosszabbította meg határozatlan időtartamra a felperes szerződését, és az Europol azon különbözet megfizetésére való kötelezése iránti kérelem, amely egyrészt a felperest az Europolnál maradása esetén megillető díjazás, másrészt az általa ténylegesen felvett egyéb juttatások között áll fenn.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

G. Maynard maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatalnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 379., 2012.12.8., 36. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/69


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Molina Solano kontra Europol

(F-66/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Europol-egyezmény - Az Europol személyzeti szabályzata - 2009/371/JAI határozat - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira - Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása - Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása))

2014/C 253/97

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Beatriz Molina Solano (Hága, Hollandia) (képviselő: J.-J. Ghosez ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: kezdetben J. Arnould és D. Neumann meghatalmazottak, később: J. Arnould, D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes határozott időre szóló szerződésének meghosszabbítását megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

B. Molina Solano maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatalnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 274., 2013.9.21., 30. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/70


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Rihn kontra Europol

(F-67/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Europol-egyezmény - Az Europol személyzeti szabályzata - 2009/371/JAI határozat - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira - Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása - Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása))

2014/C 253/98

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Philippe Rihn (Hága, Hollandia) (képviselő: J.-J. Ghosez ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: kezdetben J. Arnould és D. Neumann meghatalmazottak, később: J. Arnould, D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes határozott időre szóló szerződésének meghosszabbítását megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

P. Rihn maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatalnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 274., 2013.9.21., 31. o.


4.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 253/70


2014. június 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-56/14. sz. ügy)

2014/C 253/99

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelével kapcsolatos, a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. mellékletének 11. és 12. cikkére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazó két számítási javaslat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az 1 A112-BE-ONP és (régi hivatkozási szám szerint) 2 BE-CPIE-1. sz. kérelemmel kapcsolatosan az Európai Uniós Intézmények Nyugdíjbiztosítási Rendszerében figyelembe veendő szolgálati idők számítására vonatkozó két, a kinevezésre jogosult hatóság 2014. március 20-án közölt elutasító határozata által megerősített javaslatot tartalmazó 2013. szeptember 20-i határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.