ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2014.071.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 71

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. március 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 071/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 61., 2014.3.1.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 071/02

C-567/13. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2013. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Baczó Nóra és Vizsnyiczai János István kontra Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

C-573/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

2

2014/C 071/04

C-586/13. sz. ügy: A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin Meat Kft. kontra Simonfay Géza és Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

C-589/13. sz. ügy: Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

C-594/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — go fair Zeitarbeit OHG kontra Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

C-609/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-364/10. sz., Duravit AG és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Duravit AG és társai által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés

4

2014/C 071/08

C-612/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-111/11. sz., ClientEarth kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a ClientEarth által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés

5

2014/C 071/09

C-615/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-214/11. sz., ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kontra Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés

6

2014/C 071/10

C-629/13. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Gliwicach (Lengyelország) által 2013. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a petrozsényi (Románia) székhelyű Adarco Invest Sp. z o.o. lengyelországi Tarnowskie Góry-ban található fióktelepe

6

2014/C 071/11

C-633/13. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2013. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

C-645/13. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2013. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito kontra Evaristo Méndez Sena és társai

7

2014/C 071/13

C-657/13. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verder LabTec GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

C-659/13. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C & J Clark International Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

C-664/13. sz. ügy: Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija kontra Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

C-671/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VĮ Indėlių ir investicijų draudimas és Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

C-673/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-545/11. sz., Stichting Greenpeace Nederland és Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. október 8-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. december 17-én benyújtott fellebbezés

10

2014/C 071/18

C-681/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Diageo Brands BV kontra Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

C-686/13. sz. ügy: A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2013. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X AB kontra Skatteverket

11

2014/C 071/20

C-2/14. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thi Bich Ngoc Nguyen és Nadine Schönherr elleni büntetőeljárás

12

2014/C 071/21

C-4/14. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2014. január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Christophe Bohez kontra Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

C-44/14. sz. ügy: 2014. január 27-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

13

 

Törvényszék

2014/C 071/23

T-384/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — SKW Stahl-Metallurgie Holding és SKW Stahl-Metallurgie kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Védelemhez való jog — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Bírságok — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Arányosság — A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

14

2014/C 071/24

T-391/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Evonik Degussa és AlzChem kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Súlyosító körülmények — Visszaesés — Enyhítő körülmények — Arányosság — A jogsértés időtartama — A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

14

2014/C 071/25

T-395/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Gigaset kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Bírságok — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

15

2014/C 071/26

T-528/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — Hubei Xinyegang Steel kontra Tanács (Dömping — Kínából származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatala — Kárral való fenyegetés megállapítása — A 384/96/EK rendelet 3. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 3. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése))

15

2014/C 071/27

T-216/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 28-i ítélete — Progust kontra OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az IMPERIA közösségi ábrás védjegy bejelentése — IMPERIAL korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

16

2014/C 071/28

T-495/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 30-i ítélete — Streng kontra OHIM — Gismondi (PARAMETRICA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PARAMETRICA közösségi szóvédjegy bejelentése — parameta korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A felszólalás eljárási nyelvén a bizonyítékok benyújtásának elmulasztása — A 2868/95/EK rendelet 19. szabályának (2) és (3) bekezdése, valamint 98. szabályának (1) bekezdése)

17

2014/C 071/29

T-600/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 28-i ítélete — Schuhhaus Dielmann kontra OHIM — Carrera (Carrera panamericana) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Carrera panamericana Európai Közösséget megjelelő nemzetközi védjegy — CARRERA korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke)

17

2014/C 071/30

T-158/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — European Dynamics Belgium SA és társai kontra EMA (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Informatikai alkalmazások terén történő külső szolgáltatásnyújtás — Az ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzési eljárásban második helyre rangsoroló határozat — Az odaítélés szempontjai — A szerződés szerinti dokumentumokban nem előírt odaítélési szempont hozzáadása — Valamely kiválasztási szempont értékelése az odaítélési szakaszban — Átláthatóság)

18

2014/C 071/31

T-221/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Sunrider kontra OHIM — Nannerl (SUN FRESH) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUN FRESH közösségi szóvédjegy bejelentése — SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH és SUNNYFRESH korábbi közösségi, Benelux és nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegyek tényleges használatának igazolása — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

18

2014/C 071/32

T-513/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN GETAWAY) (Közösségi védjegy — A NORWEGIAN GETAWAY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

19

2014/C 071/33

T-514/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Közösségi védjegy — A NORWEGIAN BREAKAWAY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

19

2014/C 071/34

T-551/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Coppenrath-Verlag kontra OHIM — Sembella (Rebella) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Rebella közösségi szóvédjegy bejelentése — SEMBELLA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja)

19

2014/C 071/35

T-47/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — Goldsteig Käsereien Bayerwald kontra OHIM — Vieweg (goldstück) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A goldstück közösségi ábrás védjegy bejelentése — GOLDSTEIG korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

20

2014/C 071/36

T-68/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Novartis kontra OHIM (CARE TO CARE) (Közösségi védjegy — A CARE TO CARE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

20

2014/C 071/37

T-174/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Bizottság kontra BO (Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Szociális biztonság — Szállítási költségek megtérítése — Nyelvi okokból felmerült szállítási költségek — Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályzata 19. cikkének (2) bekezdése — Az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések II. címe 12. fejezetének 2.5. pontja)

20

2014/C 071/38

T-134/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság (Hatályon kívül helyezés iránti és felelősségmegállapítási kereset — Kutatásfejlesztési projektekre vonatkozó uniós pénzügyi támogatásról szóló szerződések — Elfogadhatatlansági kifogás — A kereseti kérelmek átminősítésének hiánya — Elfogadhatatlanság)

21

2014/C 071/39

T-116/13. P. és T-117/13. P. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Lebedef kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előmeneteli jelentés — 2008. és 2009. évi értékelési időszakok — A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentések — Szakszervezet általi kijelölés — A az elsőfokú eljárásbeli kereset nyilvánvaló megalapozatlanság miatti elutasítása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

21

2014/C 071/40

T-303/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 14-i végzése — Miettinen kontra Tanács (A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Tanács jogi szolgálata által készített vélemény — A hozzáférés megtagadása — A kereset benyújtását követő hozzáférhetővé tétel — A jogvita tárgyának megszűnése — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Okafogyottság)

22

2014/C 071/41

T-650/13. sz. ügy: 2013. december 4-én benyújtott kereset — Lomnici/Parlament

22

2014/C 071/42

T-677/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — Axa Versicherung kontra Bizottság

22

2014/C 071/43

T-717/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Chair Entertainment Group kontra OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

T-718/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — The Directv Group kontra OHIM — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

T-720/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Gat Microencapsulation kontra OHIM — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

T-8/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Mogyi/OHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

T-9/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Mogyi/OHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

T-13/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Magyarország kontra Bizottság

25

2014/C 071/49

T-14/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács

26

2014/C 071/50

T-45/14. sz. ügy: 2014. január 20-án benyújtott kereset — HTTS és Bateni kontra Tanács

27

2014/C 071/51

T-54/14. sz. ügy: 2014. január 23-én benyújtott kereset — Goldfish és társai kontra Bizottság

28

2014/C 071/52

T-136/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 14-i végzése — Hanwha SolarOne és társai kontra Parlament és társai

28

2014/C 071/53

T-555/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 10-i végzése — MHCS kontra OHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 071/54

F-60/09. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. október 17-i ítélete — Birkhoff kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Magát eltartani nem képes, súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek — A támogatás folyósításának meghosszabbítása iránti kérelem)

29

2014/C 071/55

F-15/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 11-i ítélete — Andres és társai kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Az ellátórendszer reformja — A nyugdíjak befagyasztása — A nyugdíjrendszer alkalmazása — A felügyelő bizottsággal való konzultáció — A személyzeti bizottsággal való konzultáció — Az Általános Tanáccsal való konzultáció — A Kormányzótanáccsal való konzultáció — A nyugdíjrendszer háromévenkénti értékelése — A munkafeltételek megsértése — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az arányosság elve — Szerzett jogok — A jogbiztonság és előreláthatóság elve — Tájékoztatási kötelezettség)

29

2014/C 071/56

F-92/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Faita kontra EGSZB (Közszolgálat — Lelki zaklatás — Segítségnyújtás iránti kérelem — Határozat indokolása)

30

2014/C 071/57

F-124/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete — Possanzini kontra Frontex (Közszolgálat — A Frontex személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Az ellenjegyzőnek az érintettel nem közölt negatív megállapításait tartalmazó előmeneteli jelentés — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Az ellenjegyző véleményére alapított határozat — Védelemhez való jog — Sérelem — Pénzügyi természetű jogvita — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)

30

2014/C 071/58

F-20/12. és F-43/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Wurster kontra EIGE (Közszolgálat — Az EIGE személyzete — Ideiglenes alkalmazott — Az EIGE újonnan középvezetői állásba beosztott alkalmazottai vezetői képességeinek értékelésére irányuló eljárás — Nem vezetői állásba történő újrabeosztás — Meghallgatáshoz való jog — A jogszabály hatálya — Hivatalból történő figyelembevétel — Az indokolás hivatalból történő bíróság általi megváltoztatása)

31

2014/C 071/59

F-23/12. és F-30/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Glantenay és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/204/10 versenyvizsga-kiírás — Képesítéseken alapuló kiválasztás — A pályázók diplomájuk és szakmai gyakorlatuk konkrét vizsgálata nélküli kizárása)

31

2014/C 071/60

F-38/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete — BP kontra FRA (Közszolgálat — Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének személyi állománya — Szerződéses alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre való meghosszabbításának elmaradása — A szerződés lejártáig valamely másik szolgálatba való újrabeosztás — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset)

32

2014/C 071/61

F-46/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Höpcke kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AST/111/10 versenyvizsga-kiírás — Tartaléklistára való felvétel elmaradása — Minimális hosszúságú szöveg megfogalmazására vonatkozó utasítás — Be nem tartás)

32

2014/C 071/62

F-52/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Cortivo kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Korrekciós együttható — Lakóhely szerinti tagállam — Fogalom — Fő lakóhely — Két tagállam között megosztott tartózkodási hely — Igazoló iratok — Jogos bizalom)

32

2014/C 071/63

F-72/12. és F-10/13. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete — Roulet kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — A személyzeti szabályzat 66. cikke — Korábban AD 12 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott — AD 6 besorolási fokozatú tisztviselőként való felvétel — Az AD 12 besorolási fokozatú tisztviselőnek megfelelő díjazás folyósítása — Nyilvánvaló hiba — A személyzeti szabályzat 85. cikke értelmében vett jogosulatlan kifizetések visszatérítése)

33

2014/C 071/64

F-84/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — CN kontra Tanács (Közszolgálat — A személyzeti szabályzat 78. cikke — Rokkantsági bizottság — Orvosi jelentés — Pszichiátriai vagy pszichológiai jellegű egészségügyi adatok — Orvosi titok — Hozzáférés — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset)

33

2014/C 071/65

F-113/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 11-i ítélete — Balionyte-Merle kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/204/10 versenyvizsga-kiírás — Tartaléklistára való felvétel mellőzése — A pályázók általános készségeinek értékelése — A jelentkezőknek az értékelőközpontban lebonyolított vizsgák során nyújtott teljesítménye alapján való értékelés — A készséglapon adott osztályzat és az azon szereplő megjegyzések közötti összhang)

34

2014/C 071/66

F-122/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete — Arguelles Arias kontra Tanács (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Határozatlan időre szóló szerződés — Megszüntetés — Biztonsági átvilágítást igénylő álláshely betöltése — A nemzeti biztonsági hatóság által megtagadott biztonsági tanúsítvány — A jogorvoslati szerv által megváltoztatott határozat — A nemzeti biztonsági hatóságnak és a jogorvoslati szervnek a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra nem kötelező megállapításai)

34

2014/C 071/67

F-60/09. DEP. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2013. december 5-i végzése — Birkhoff kontra Bizottság (Közszolgálat — Eljárás — Költségek megállapítása — Okafogyottság)

34

2014/C 071/68

F-49/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 2-i végzése — Pachtitis kontra Bizottság (Közszolgálat — Az EPSO/AD/77/06 nyílt versenyvizsga — Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az előválogató teszt kérdéseihez való hozzáférés iránti kérelem — A teszt eredményének megsemmisítése — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Okafogyottság)

35

2014/C 071/69

F-127/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. október 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél — Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége)

35

2014/C 071/70

F-133/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. december 12-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Az Unió szerződésen kívüli felelőssége — A felperes terhére rótt költségekkel kapcsolatos levélnek az intézmény által a felperes ügyvédje részére történő megküldéséből eredő kár megtérítése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset — Az eljárási szabályzat 94. cikke)

35

2014/C 071/71

F-145/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. október 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél — Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége)

36

2014/C 071/72

F-47/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 12-i végzése — Debaty kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2012. évi előléptetési időszak — A felperes előléptetését megtagadó határozat — Másik intézménybe történő áthelyezés azon előléptetési időszakot megelőző időszak alatt, amelynek során egy esetleges előléptetésről szóló határozat hatályba lépett volna — Az áthelyezett tisztviselő előléptetéséről való döntés meghozatalára hatáskörrel rendelkező intézmény)

36

2014/C 071/73

F-134/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Loescher kontra Tanács

36

2014/C 071/74

F-136/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Carpenito kontra Tanács

37

2014/C 071/75

F-49/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. október 23-i végzése — Moragrega Arroyo kontra Tanács

37

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/1


2014/C 71/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 61., 2014.3.1.

Korábbi közzétételek

HL C 52., 2014.2.22.

HL C 45., 2014.2.15.

HL C 39., 2014.2.8.

HL C 31., 2014.2.1.

HL C 24., 2014.1.25.

HL C 15., 2014.1.18.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/2


A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2013. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Baczó Nóra és Vizsnyiczai János István kontra Raiffeisen Bank Zrt.

(C-567/13. sz. ügy)

2014/C 71/02

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperesek: Baczó Nóra, Vizsnyiczai János István

Alperes: Raiffeisen Bank Zrt.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Hátrányos-e a fogyasztóra az eljárás, ha a felperes a helyi bíróság előtt szerződés (általános szerződési feltételek) érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a keresetlevelében a perrel érintett szerződés egyik kikötése tisztességtelenségének a megállapítását is kéri, és az más bíróság, a törvényszék hatáskörét alapozza meg? A fogyasztó ugyanakkor a vele szerződő fél által indított perben hivatkozhat a szerződéses kikötés tisztességtelenségére (1) a helyi bíróság előtt, és a törvényszékhez történő áttétel folytán nagyobb összegű illetékfizetési kötelezettség terheli.

2.

Az egyenlő helyzetet teremtene-e, ha a fogyasztó a helyi bíróság előtt a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt általa indított perben, hivatkozhatna a szerződés egyes kikötéseinek tisztességtelenségére is, amelynek következtében ugyanazon helyi bíróság rendelkezhetne hatáskörrel?


(1)  A Tanács 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről; HL L 95., 29. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/2


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

(C-573/13. sz. ügy)

2014/C 71/03

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Alperesek: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az 1008/2008/EK rendelet (1) 23. cikke (1) bekezdésének második mondatát, hogy a megfizetendő végső árat elektronikus jegyfoglalási rendszer keretében a légi viteldíj első megjelölésekor kell feltüntetni?

2.

Úgy kell-e értelmezni az 1008/2008/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének második mondatát, hogy a megfizetendő végső árat elektronikus jegyfoglalási rendszer keretében kizárólag az ügyfél által konkrétan kiválasztott légi járatra vonatkozóan vagy az összes meghirdetett légi járatra vonatkozóan kell feltüntetni?


(1)  A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 293., 3. o.)


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/3


A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin Meat Kft. kontra Simonfay Géza és Ulrich Salburg

(C-586/13. sz. ügy)

2014/C 71/04

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Martin Meat Kft.

Alperesek: Simonfay Géza, Ulrich Salburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az Európai Unió Az Európai Unió joga, különösen az Európai Bíróság C-307/09 — C-309/09. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletében (1) megfogalmazott munkaerő-átengedési definíció szerint munkaerő-átengedésről van-e szó, ha a megbízott kötelezettséget vállal, hogy saját munkavállalóival a megbízó vágóhídján, a tőle bérelt helyiségekben marha-feleket dolgoz fel és azokat piackész állapotú húscsomagokba csomagolja, és a megbízottat a feldolgozott hús kilogrammja után illeti meg díj, valamint a húsfeldolgozás minőségi hiányosságai esetén a húsfeldolgozás kikötött díjából eszközölt levonásokat a megbízottnak tűrnie kell, figyelembe véve azt is, hogy a megbízott a fogadó államban kizárólag ugyanannak a megrendelőnek teljesít szolgált?

2.

Az Európai Bíróság C-307/09 — C-309/09. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletének alapelve, miszerint a 2004. május 1. napján csatlakozott tagállamok csatlakozási szerződései szerinti, a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések idejére a munkaerő-átengedést korlátozni lehet, alkalmazandó-e olyan munkavállalók kiküldetésére is, akiket a munkaerő-átengedés keretén belül egy 2004. május 1. napján csatlakozott tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás Ausztriába küld ki, ha erre a kiküldetésre a csatlakozási szerződések szerint nem védett ágazatban kerül sor?


(1)  A Bíróság (második tanács) 2011. február 10-i ítélete.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/3


Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(C-589/13. sz. ügy)

2014/C 71/05

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Alperes: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EK 56. cikket (jelenleg EUMSZ 63. cikket), hogy azzal ellentétes az olyan adóztatási rendszer, amely valamely osztrák magánalapítvány részesedések értékesítéséből származó tőkehozamaira és jövedelmeire vonatkozik, és amely a magánalapítványnak a belföldi egyszeri adóztatást biztosító „köztes adó” formájában történő adóztatását csak arra az esetre írja elő, ha valamely kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmény alapján a magánalapítványi támogatás kedvezményezettje esetében a közvetlenül a támogatásokat terhelő tőkejövedelem-adó mentesítésére kerül sor?


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/3


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „go fair” Zeitarbeit OHG kontra Finanzamt Hamburg-Altona

(C-594/13. sz. ügy)

2014/C 71/06

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes:„go fair” Zeitarbeit OHG

Alperes: Finanzamt Hamburg-Altona

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 132. cikke (1) bekezdése g) pontjának értelmezése kapcsán:

a)

Gyakorolhatja-e valamely tagállam a szociális jellegű intézmény elismerése tekintetében számára biztosított mérlegelési jogkört akként, hogy bár elismeri azokat a személyeket, akik szolgáltatásaikat társadalombiztosítási és ápolási biztosítási pénztáraknak nyújtják, de nem ismeri el azt a szakápoló személyzetet, amely a szolgáltatásait közvetlenül az ápolásra szoruló személyek részére teljesíti?

b)

Amennyiben a szakápoló személyzetet szociális intézményként el kell ismerni: a szakápoló személyzetet elismert ápolási intézményeknek (fogadó intézményeknek) kölcsönbe adó munkaerő kölcsönző cég elismerését is maga után vonja-e a kölcsönbe adott személyzet elismerése?

2.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 134. cikke a) pontjának értelmezése kapcsán:

Elengedhetetlen-e a fogadó intézmény (kölcsönbe vevő) ápolási szolgáltatásainak teljesítése céljából szakápoló személyzet rendelkezésre bocsátása a szociális gondozással és szociális biztonsággal szorosan összefüggő ügyletek teljesítéséhez, ha a fogadó intézmény személyzet nélkül nem működhet?


(1)  HL L 347., 1. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/4


A Törvényszék (negyedik tanács) T-364/10. sz., Duravit AG és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Duravit AG és társai által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés

(C-609/13. P. sz. ügy)

2014/C 71/07

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (képviselők: U. Soltész és C. von Köckritz ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbezők kérelmei

1.

A Bíróság helyezze hatályon a Törvényszék (negyedik tanács) T-364/10. sz. ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítéletét, amennyiben az elutasította a fellebbezők keresetét;

2.

a Bíróság az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése alapján teljes egészében semmisítse meg a 2010. június 23-i C(2010) 4185 végleges (COMP/39.092 — fürdőszoba-felszerelések ügy) európai bizottsági határozat 1. cikkének (1) bekezdését, 2. és 3. cikkét a felperesekre vonatkozó részében;

3.

másodlagosan (a 2. kereseti kérelemhez): a Bíróság törölje vagy jelentősen csökkentse a fent említett határozatban a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírság összegét;

4.

harmadlagosan (a 2. és 3. kereseti kérelemhez): a Bíróság utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé a Bíróság ítéletében foglalt jogi megítélésnek megfelelő újbóli határozathozatal céljából;

5.

minden esetben a Bizottságot kötelezze a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárásban a fellebbezőknél felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők fellebbezésük alátámasztására összesen hat jogalapot hoznak fel.

Először is úgy vélik, hogy a Törvényszék megsértette az 1/2003 rendelet 31. cikkét, az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljáráshoz való jogot (az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 52. cikke (3) bekezdésével együttesen értelmezett 47. cikke és 48. cikkének (1) bekezdése, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EEJE) 6. cikkének (1) és (2) bekezdése), mivel a megtámadott határozat tekintetében megtagadta a kifejezetten kért korlátlan felülvizsgálatot, a Bizottság ténybeli és jogi megállapításai tekintetében azok helytállóságát vélelmezte, és nem merítette ki kellő mértékben mérlegelési jogkörét a bírságösszeg megállapítása során.

Másodszor a fellebbezők szerint a Törvényszék megsértette az EUMSZ 263. cikket, a hatékony jogorvoslathoz való jogukat (a Charta 47. cikkének (1) bekezdése) és a fegyveregyenlőség elvét, amennyiben a jogszerűségi felülvizsgálatot nem kellő mértékben gyakorolta és annak korlátait a rovásukra túllépte.

Harmadszor a fellebbezők szerint a Törvényszék az ügyiratok tartalmát több szempontból, ügydöntő jelleggel elferdítette, ennek következtében jogi hibát vétett és megsértette a bizonyítási eljárás elismert elveit.

Negyedszer a fellebbezők szerint a Törvényszék eljárási hibát vétett, valamint megsértette az eljárási szabályzat 48. cikkének 2. §-át, a felperesek védelemhez való jogát, a tisztességes eljáráshoz való jogukat és a fegyveregyenlőség elvét, amennyiben a nem felhasználható és késedelmesen benyújtott bizonyítási eszközöket, valamint a Bizottság késedelmes előterjesztését a rovásukra felhasználta, valamint jogsértő módon hiányos indokolással elutasította valamennyi bizonyítási indítványukat.

Ötödször a fellebbezők szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 101. cikket és megsértette az indokolási kötelezettségét, amennyiben megállapította, hogy a Bizottság jogszerűen rótta a terhükre, hogy a szerelvény, zuhanykabin és szaniterkerámia tekintetében egységes horizontális jogsértésben vettek részt.

Hatodszor a fellebbezők szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 101. cikket, amennyiben nem megfelelő jogi mércét használt az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése szerinti információcsere megítélése tekintetében, és úgy vélte, hogy a kötelesek voltak távol tartani magukat nem versenytárs cégekkel folytatott megbeszélésektől, továbbá a horizontális szövetségekben bizonyos események alkalmával állítólag „megkísérelt megállapodásokat” az EUMSZ 101. cikkbe ütköző befejezett jogsértésnek minősítette.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/5


A Törvényszék (hatodik tanács) T-111/11. sz., ClientEarth kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a ClientEarth által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés

(C-612/13. P. sz. ügy)

2014/C 71/08

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: ClientEarth (képviselő: P. Kirch ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

Fellebbezésében a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-111/11. sz. ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítéletét;

a Bizottságot kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik:

1.

Első jogalapjában a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék az 1049/2001 rendelet (1) 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti „vizsgálat” kifejezés, illetve a „hátrányosan befolyásolná [helyesen: sértené] a következők védelmét: […] a vizsgálatok […] célja” fordulat téves értelmezése alapján tévesen alkalmazta a jogot.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy „a jogvita tárgyát képező tanulmányok a Bizottság 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti vizsgálatai közé tartoznak”.

E jogalap első része szerint a Törvényszék tévesen értelmezte a „vizsgálat” kifejezést.

Második rész: még ha megállapítást is nyer, hogy vizsgálat lefolytatásáról volt szó, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy tévesen értelmezte a „sértené” kifejezést. A Törvényszék anélkül kapcsolta össze a hozzáférhetővé tétel és a sérelem fogalmát, hogy konkrétan bemutatta volna, hogy pontosan miként sértette volna a hozzáférhetővé tétel a vizsgálatok „célját”.

2.

Második jogalapjában a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy megsértette a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban (Dánia), 1998. június 25-én elfogadott egyezmény 4. cikke (1), (2) és (4) bekezdését.

E jogalapon belül a fellebbező öt érvet ad elő. Először a Törvényszék tévesen megszorítóan alkalmazta az Aarhusi Egyezmény 4. cikke (4) bekezdése c) pontjának értelmezésére vonatkozó kötelezettségét. Másodszor a Törvényszék az Aarhusi Egyezménnyel összevetve tévesen alkalmazta a kérdéses intézkedést. Harmadszor a Törvényszék tévesen nem tett eleget annak a kötelezettségnek, amely szerint az Aarhusi Egyezményt a nemzetközi szokásjoggal összhangban kell értelmezni. Negyedszer a Törvényszék tévesen utasította el az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének, valamint 4. cikke (4) bekezdése c) pontjának közvetlen alkalmazhatóságát. Végül a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az Európai Unió „sajátosságai” alapján elfogadta az Aarhusi Egyezmény alkalmazásától való eltérést.

3.

Harmadik jogalapjában a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az 1367/2006 rendelet (3) 6. cikkének (1) bekezdését, valamint az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének záró szövegrészét és (3) bekezdését.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel a hozzáférhetővé tételhez fűződő nyomós közérdek fennállásának elismerését csupán a felperes által előadott érvek vizsgálatára alapítva utasította el. Ez a megközelítés ellentétes mind az 1049/2001 rendelet rendelkezéseivel, mind a releváns ítélkezési gyakorlattal. A felperes által e tekintetben előadott érvek ugyanis önmagukban nem indokolhatják a nyomós közérdek fennállása elismerésének megtagadását, mivel a jog nem telepíti a felperesre a nyomós körülmények fennállásának bizonyítása kapcsán a bizonyítási terhet. A hozzáférhetővé tételhez kapcsolódó szembenálló érdekek közötti mérlegelést az érintett intézménynek kell elvégeznie.


(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

(2)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).

(3)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 264., 13. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/6


A Törvényszék (hatodik tanács) T-214/11. sz., ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kontra Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés

(C-615/13. P. sz. ügy)

2014/C 71/09

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (képviselő: P. Kirch ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-214/11. sz. ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítéletét;

az EFSÁ-t kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztása érdekében a fellebbezők három jogalapra hivatkoznak:

1.

Első jogalapjukban a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a „személyes adat” 45/2001 rendelet 2. cikkében meghatározott jogi fogalmát (1).

A Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a nevekkel összekapcsolt vélemények személyes adatnak minősülnek. A „személyes adat” fogalma nem terjed ki az olyan szakértők részvételével működő, nyilvános bizottságban kifejtett véleményekre, akik neve, illetve egyéb személyes adataik nyilvánosan hozzáférhetők, és akik a bizottságban elismert szakértelmük folytán vesznek részt.

2.

Második jogalapjukban a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta az 1049/2001 rendelet (2) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját, valamint a 45/2001 rendelet 8. cikkének b) pontját, tekintettel e rendelkezések hatályára, az azokban szabályozott eljárásra és a rendelkezések érdemére, különösen, mivel elmulasztotta az ezen intézkedések által védett érdekek vizsgálatát, és nem végezte el az érdekek közötti mérlegelést.

A Törvényszék nem vizsgálta teljes körűen az alkalmazandó rendelkezések, vagyis az 1049/2001 rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a 45/2001 rendelet 8. cikke b) pontjának valamennyi vonatkozását. A Törvényszék elmulasztotta az e két intézkedés által védett különböző érdekek vizsgálatát, és azokat nem vette figyelembe.

3.

Harmadik jogalapjukban a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék megsértette az EUSZ 5. cikket, mivel a fellebbezőkre aránytalan bizonyítási terhet rótt azáltal, hogy azt követelte tőlük, hogy bizonyítsák az információ továbbításának szükségességét és azt, hogy mire terjednek ki a védett jogos érdekek.


(1)  A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása [helyesen: kezelése] tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.).

(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/6


A Sąd Okręgowy w Gliwicach (Lengyelország) által 2013. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a petrozsényi (Románia) székhelyű Adarco Invest Sp. z o.o. lengyelországi Tarnowskie Góry-ban található fióktelepe

(C-629/13. sz. ügy)

2014/C 71/10

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Az alapeljárás felei

Fellebbezést benyújtó fél: a petrozsényi (Románia) székhelyű Adarco Invest Sp. z o.o. lengyelországi Tarnowskie Góry-ban található fióktelepe

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével, valamint a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről szóló tizenegyedik tanácsi irányelv (1) 1. cikkével az a szabályozás, amely szerint valamely tagállamban egy másik tagállamban székhellyel rendelkező társaság fióktelepének cégnyilvántartásból való törlését elutasítják, ha e fióktelepet nem azon eljárás alapján szüntették meg, amelyet a belföldi korlátolt felelősségű társaság megszűnésének esetére írtak elő, miközben a belföldi társaság fióktelepének nyilvántartásból való törléséhez ezen eljárás lefolytatása nem szükséges? Ennek keretében a belföldi társaságok esetében a fióktelepeket csak a belföldi társaság cégnyilvántartásába jegyzik be, és ez a társaság köteles az anyavállalatot a fióktelepeivel együtt bemutató konszolidált éves beszámolót benyújtani, ellenben a külföldi társaságok fióktelepeit bejegyzik a cégnyilvántartásba, és csak a fióktelep éves beszámolóját nyújtják be a cégnyilvántartás felé.


(1)  HL L 395., 36. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 100. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/7


A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2013. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(C-633/13. sz. ügy)

2014/C 71/11

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie

Alperes: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („hozzáférési” irányelv) (1) 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az árszabályozásra vonatkozó kötelezettségek alapján a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetők számára előírhatnak olyan kötelezettséget, amely megtiltja, hogy ezen üzemeltetők a telefonhálózataikon a beszédcélú hívásvégződtetési szolgáltatások tekintetében aránytalanul magas árat alkalmazzanak?


(1)  HL L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 323. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/7


A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2013. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito kontra Evaristo Méndez Sena és társai

(C-645/13. sz. ügy)

2014/C 71/12

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperesek: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Alperesek: Evaristo Méndez Sena és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni [e rendelkezéseket], hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő és hatékony eszközök ahhoz, hogy megszűnjön az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a tisztességtelen feltételek alkalmazása, és sérül a hatáskörrel rendelkező bíróság előtti, annak megállapítása céljából indított eljárás kezdeményezésének joga, hogy a fogyasztókkal kötendő szerződésekben általános használatra kidolgozott szerződési feltételek tisztességtelenek-e, valamint annak joga, hogy megfelelő és hatékony eszközök kerüljenek alkalmazásra a célból, hogy megszűnjön az ilyen feltételek alkalmazása, ha a tagállami jogalkotás nem rendelkezik a magasabb fokú bíróság előtti jogorvoslat lehetőségéről a jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás keretében, abban az esetben, ha az adott szerződési kikötés alkalmazásának tisztességtelen jellege okán történő mellőzése iránti kérelmet elutasítják?

2.

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a fogyasztó tisztességtelen feltételekkel szembeni megfelelő és hatékony védelmének eléréséhez a nemzeti bíróság hivatalból biztosíthatja-e a fogyasztó számára azt a jogot, hogy magasabb fokú bíróság vizsgálja felül az elsőfokú bíróság azon határozatát, amely elutasította a szerződési feltétel alkalmazásának a hivatkozott tisztességtelen jellege miatti mellőzését?


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/8


A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verder LabTec GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Hilden

(C-657/13. sz. ügy)

2014/C 71/13

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Alperes: Finanzamt Hilden

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke szerinti letelepedési szabadsággal, ha a nemzeti szabályozás úgy rendelkezik valamely eszköz belföldi telephelyről ugyanazon vállalkozás külföldi telephelyére történő átruházásának esetére, hogy magáncélokra történő eszközkivonás esete áll fenn azzal a következménnyel, hogy a rejtett tartalékok felfedése révén kivonási nyereség keletkezik, egy további nemzeti szabályozás pedig lehetőséget teremt a kivonási nyereség öt vagy tíz gazdasági évre történő egyenlő arányú felosztására?


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/8


A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C & J Clark International Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(C-659/13. sz. ügy)

2014/C 71/14

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: C & J Clark International Ltd

Alperes: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Érvénytelen-e az 1472/2006/EK tanácsi rendelet (1) annyiban, amennyiben sérti a dömpingellenes alaprendelet (a 384/96/EK tanácsi rendelet (2)) 2. cikke (7) bekezdésének b) pontját és 9. cikkének (5) bekezdését, ha a Bizottság nem vizsgálta a dömpingellenes alaprendelet 17. cikke szerinti mintában nem szereplő kínai és vietnami exportáló gyártók által benyújtott piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás odaítélése vagy egyéni elbírálás iránti kérelmeket?

2.

Érvénytelen-e az 1472/2006/EK tanácsi rendelet annyiban, amennyiben sérti a dömpingellenes alaprendelet (a 384/96/EK tanácsi rendelet) 2. cikke (7) bekezdésének c) pontját, ha a Bizottság nem hozott határozatot a dömpingellenes alaprendelet 17. cikke szerinti mintában nem szereplő kínai és vietnami exportáló gyártók által benyújtott piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás odaítélése vagy egyéni elbírálás iránti kérelmek vizsgálatának megkezdését követő három hónapon belül?

3.

Érvénytelen-e az 1472/2006/EK tanácsi rendelet annyiban, amennyiben sérti a dömpingellenes alaprendelet (a 384/96/EK tanácsi rendelet) 2. cikke (7) bekezdésének c) pontját, ha a Bizottság nem hozott határozatot a dömpingellenes alaprendelet 17. cikke szerinti mintában szereplő kínai és vietnami exportáló gyártók által benyújtott piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás odaítélése vagy egyéni elbírálás iránti kérelmek vizsgálatának megkezdését követő három hónapon belül?

4.

Érvénytelen-e az 1472/2006/EK tanácsi rendelet annyiban, amennyiben sérti a dömpingellenes alaprendelet (a 384/96/EK tanácsi rendelet) 3. cikkét, 4. cikkének (1) bekezdését, 5. cikkének (4) bekezdését, és 17. cikkét, ha nem működött együtt elegendő számú közösségi gyártó ahhoz, hogy a Bizottság érvényesen állapíthassa meg a kárt és — ennek eredményeképpen — az okozati összefüggést?

5.

Érvénytelen-e az 1472/2006/EK tanácsi rendelet annyiban, amennyiben sérti a dömpingellenes alaprendelet (a 384/96/EK tanácsi rendelet) 3. cikkének (2) bekezdését és az EK 253. cikket, ha a vizsgálati iratok bizonyítják, hogy a közösségi iparágnak okozott kár megállapítására ténylegesen hibás adatok alapján került sor, továbbá ha a rendelet egyáltalán nem alapozza meg e bizonyíték mellőzését?

6.

Érvénytelen-e az 1472/2006/EK tanácsi rendelet annyiban, amennyiben sérti a dömpingellenes alaprendelet (a 384/96/EK tanácsi rendelet) 3. cikkének (7) bekezdését, ha az állítólagos dömpingelt behozataltól nem különítették el és különböztették meg megfelelően az egyéb olyan ismert tényezők hatásait, amelyek kárt okoznak?

7.

A tagállamok bíróságai milyen mértékben hivatkozhatnak az 1472/2006/EK tanácsi rendeletnek a Bíróság által a C-249/10. P. sz. Brosmann ügyben és a C-247/10. P. sz. Zhejiang Aokang ügyben alkalmazott értelmezésére annak mérlegelése érdekében, hogy a vámok a Közösségi Vámkódex (a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (3)) 236. cikke értelmében nem jogszabály szerintiek voltak olyan társaságok esetében, amelyek — mint a Brosmann és a Zhejiang Aokang ügy felperesei — a mintában ugyan nem szerepeltek, azonban piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás odaítélése vagy egyéni elbírálás iránti kérelmet nyújtottak be, melyet nem vizsgáltak meg?


(1)  A Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2006. október 5-i 1472/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 275., 1. o.).

(2)  Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 45. o.)

(3)  A Közösségi Vámkódex létrehozásáról 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.)


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/9


Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija kontra Kaspars Nīmanis

(C-664/13. sz. ügy)

2014/C 71/15

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Administratīvā apgabaltiesa

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Kaspars Nīmanis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) (2) preambulumbekezdésének első mondatával együttesen értelmezett 12. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely megállapítja, hogy az adott személy bejelentett lakcíme az egyetlen eszköz annak bizonyítására, hogy az adott személy szokásos tartózkodási helye a szóban forgó államban (Lettországban) van? A nemzeti szabályozás alapján „bejelentett lakcím” alatt a személy azon kötelezettségét kell érteni, hogy állami nyilvántartásba vetesse magát a célból, hogy közölje a bejelentett lakcímen való elérhetőségét az állammal és helyi önkormányzattal való jogviszonyai tekintetében.


(1)  HL L 403., 18. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/9


A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” és Nemaniūnas

(C-671/13. sz. ügy)

2014/C 71/16

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” és Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Ellenérdekű felek: Vitoldas Guliavičius és az AB Bankas „Snoras” felszámolás alatt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 94/19 irányelv (1) 7. cikke (2) bekezdésének és I. melléklete 12. pontjának rendelkezéseit együttesen úgy kell-e érteni és értelmezni, hogy amennyiben valamely tagállam kizárja a biztosításból a hitelintézet olyan betéteseit, akik a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral (letéti jeggyel) rendelkeznek, e kizárás csak abban az esetben alkalmazható, ha az említett letéti jegyek megfelelnek a 2004/39 irányelv (2) szerinti pénzügyi eszköz minden tulajdonságának (figyelemmel egyéb uniós jogi aktusokra, így például az Európai Központi Bank 25/2009/EK rendeletére is), köztük a másodlagos piacon fennálló forgalomképességnek?

2.

Ha az érintett tagállam úgy dönt, hogy oly módon ülteti át a nemzeti jogba a 94/19 és a 97/9 irányelvet (3), hogy a betétesek és a befektetők védelmét szolgáló rendszerek egy jogalkotási aktusban (azonos törvényben) szerepelnek, a 94/19 irányelv 7. cikke (2) bekezdésének és I. melléklete 12. pontjának rendelkezéseit, illetve a 97/9 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit, figyelemmel a 97/9 irányelv 2. cikkének (3) bekezdésére is, együttesen úgy kell-e érteni és értelmezni, hogy kizárt, hogy a letéti jegyek és kötvények jogosultjaira ne vonatkozzon egyetlen, a fent hivatkozott irányelvek értelmében vett védelmi (biztosítási) rendszer sem?

3.

Figyelemmel arra, hogy a nemzeti szabályozás szerint a 94/19 és a 97/9 irányelv alapján lehetséges egyetlen védelmi rendszer sem vonatkozik a hitelintézet által kibocsátott letéti jegyek és kötvények jogosultjaira:

a)

(a 2009/14 irányelvvel módosított) 94/19 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének, 7. cikke (1) bekezdésének, 10. cikke (1) bekezdésének, valamint a betét fogalmát meghatározó 1. cikke 1. pontjának rendelkezései kellően egyértelműek, pontosak, feltétlenek-e, továbbá olyan alanyi jogokat keletkeztetnek-e, amelyekre magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti bíróság előtt annak érdekében, hogy alátámasszák az állam által létrehozott, a kártalanítás megfizetésével megbízott biztosítóintézménnyel szemben benyújtott kártalanítási igényüket?

b)

A 97/9 irányelv 2. cikkének (2) bekezdése és 4. cikkének (1) bekezdése kellően egyértelmű, pontos, feltétlen-e, továbbá olyan alanyi jogokat keletkeztet-e, amelyekre magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti bíróság előtt annak érdekében, hogy alátámasszák az állam által létrehozott, a kártalanítás megfizetésével megbízott biztosítóintézménnyel szemben benyújtott kártalanítási igényüket?

c)

A fenti („3a” és „3b”) kérdésekre adandó igenlő válasz esetén a nemzeti bíróságnak a két lehetséges védelmi rendszer közül melyik alkalmazását kell választania egy magánszemély és egy hitelintézet közötti jogvita eldöntése érdekében, amelyben az állam által létrehozott, a betétesek és a befektetők védelmét szolgáló rendszereket működtető biztosítási szerv is részt vett?

4.

A 97/9 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének és 4. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit (az irányelv I. mellékletének rendelkezéseivel együtt) úgy kell-e érteni és értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a befektetők kártalanítási rendszere nem alkalmazandó a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal rendelkező befektetőkre a pénzügyi eszközök típusa (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír) miatt, figyelemmel arra a tényre, hogy a biztosított (a hitelintézet) nem ruházta át vagy használta fel a befektetők eszközeit vagy értékpapírjait az utóbbiak hozzájárulása nélkül? Az a tény, hogy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kibocsátó hitelintézet — a kibocsátó — egyidejűleg e pénzügyi eszközök letétkezelője (közvetítője) is, valamint, hogy a befektetett eszközöket nem különítik el az egyéb eszközöktől, amelyekkel a hitelintézet rendelkezik, a befektetővédelmet illetően releváns-e a 97/9 irányelv fent hivatkozott rendelkezéseinek értelmezése szempontjából?


(1)  A betétbiztosítási rendszerekről szóló, 1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 135., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 252. o.).

(2)  A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 263. o.).

(3)  A befektetőkártalanítási rendszerekről szóló, 1997. március 3-i 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 84., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 311. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/10


A Törvényszék (második tanács) T-545/11. sz., Stichting Greenpeace Nederland és Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. október 8-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. december 17-én benyújtott fellebbezés

(C-673/13. P. sz. ügy)

2014/C 71/17

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, P. Oliver és P. Ondrůšek meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét;

a Bíróság Alapokmánya 61. cikkének megfelelően hozzon maga érdemi határozatot az első és harmadik jogalap tárgyában, vagy utalja vissza az ügyet a Törvényszékhez, hogy az hozzon határozatot e jogalapok tárgyában;

az ellenérdekű feleket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés alátámasztásául a fellebbező egyetlen jogalapra hivatkozik, amely szerint a Törvényszék tévesen értelmezte az „a környezetbe való kibocsátásra vonatkozó” információknak a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: aarhusi rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének első mondatában foglalt fogalmát, amikor elutasította a Bizottság azon álláspontját, mely szerint e fogalmat a szóban forgó egyéb rendelkezésekkel koherens módon és azokkal összhangban kell értelmezni. E jogalap három részre osztható:

i.

a Törvényszék hibát követett el azzal, hogy nem tartotta szem előtt az aarhusi rendeletnek a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 4. cikke (4) bekezdésének fényében értelmezett 6. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)„belső” koherenciája biztosításának szükségességét;

ii.

a Törvényszéknek figyelembe kellett volna vennie a növényvédő szerekre vonatkozó ágazati jogszabályokban, nevezetesen a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvben (3) és a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt, bizalmas kezelésre vonatkozó rendelkezéseket; és

iii.

a Törvényszék hibát követett el, amikor nem vette figyelembe, hogy az aarhusi rendelet 6. cikkének (1) bekezdését lehetőség szerint az Alapjogi Chartával, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodással (TRIPS Megállapodás) összhangban kell értelmezni.


(1)  HL L 264., 13. o.

(2)  HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.

(3)  HL L 230., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 11. kötet, 332. o.

(4)  HL L 309., 1. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/11


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Diageo Brands BV kontra Simiramida-04 EOOD

(C-681/13. sz. ügy)

2014/C 71/18

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Diageo Brands BV

Alperes és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Simiramida-04 EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet (1) 34. cikkének 1. pontját, hogy ezen elutasítási indok arra az esetre is kiterjed, amikor a származási tagállam bíróságának határozata nyilvánvalóan ellentétes az uniós joggal, és ezt az említett bíróság felismerte?

2.

a)

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet 34. cikkének 1. pontját, hogy az ezen elutasítási indokra való sikeres hivatkozást kizárja az a körülmény, hogy az ezen elutasítási indokra hivatkozó fél a határozat származási államában elmulasztotta a határozatot megtámadó, ott igénybe vehető eljárás kezdeményezését?

b)

A 2. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: megváltozik-e ez akkor, ha a határozatot megtámadó eljárás kezdeményezése a határozat származási államában értelmetlen volt, mert feltételezendő, hogy az nem vezetett volna más határozat meghozatalára?

3.

Úgy kell-e értelmezni a 2004/48/EK irányelv (2) 14. cikkét, hogy e rendelkezés hatálya a felek kártérítési követelés tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében valamely tagállamban felmerülő költségeire is kiterjed, ha a követelés és az azzal szembeni védekezés az alperesnek a lefoglalás és az általa védjegyjogának érvényesítése céljából egy másik tagállamban kiadott közlemények miatti felelősségével kapcsolatos, és ezzel összefüggésben felmerül az utóbbi tagállam bírósága határozatának az elsőként említett tagállamban történő elismerésére vonatkozó kérdés?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.).

(2)  A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/11


A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2013. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X AB kontra Skatteverket

(C-686/13. sz. ügy)

2014/C 71/19

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: X AB

Alperes: Skatteverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 63. cikkel az a nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a székhely szerinti tagállam nem engedélyezi a másik tagállamban letelepedett társaságban meglévő üzleti célú részesedés tőkenyereségének vagy tőkeveszteségének szerves részét képező árfolyamveszteség levonását abban az esetben, amikor a székhely szerinti tagállam olyan rendszert alkalmaz, amelynek értelmében az ilyen eszközökhöz kapcsolódó tőkenyereségek és tőkeveszteségek teljes mértékben adómentesek?


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/12


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thi Bich Ngoc Nguyen és Nadine Schönherr elleni büntetőeljárás

(C-2/14. sz. ügy)

2014/C 71/20

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Thi Bich Ngoc Nguyen és Nadine Schönherr

A másik fél az eljárásban:

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) meghatározott olyan gyógyszerek, amelyek a 273/2004/EK (2) és a 111/2005/EK (3) rendelet szerinti „jegyzékben szereplő anyagokat” tartalmaznak, e rendeletek 2. cikkének a) pontja alapján minden esetben ki vannak-e zárva e rendeletek hatálya alól, vagy ezt csak akkor kell feltételezni, ha e gyógyszerek összetétele nem teszi lehetővé azoknak az említett rendeletek értelmében vett könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható eszközökkel történő kinyerését?


(1)  HL L 311., 67. o.

(2)  A kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 47., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 46. o.)

(3)  A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 22., 1. o.)


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/12


A Korkein oikeus (Finnország) által 2014. január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Christophe Bohez kontra Ingrid Wiertz

(C-4/14. sz. ügy)

2014/C 71/21

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Christophe Bohez

Alperes: Ingrid Wiertz

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a Brüsszel I. rendelet (1) 1. cikkének (2) bekezdését, hogy azok az ügyek, amelyek tárgyát olyan kényszerítő bírság (astreinte) végrehajtása képezi, amelyet a szülői felügyeleti jogra és a láthatási jogra vonatkozó jogvitában a főkötelezettség biztosítása céljából állapítottak meg, nem tartoznak a rendelet hatálya alá?

2.

Abban az esetben, ha az előzőekben említett ügyek a Brüsszel I. rendelet hatálya alá tartoznak, úgy kell-e értelmezni az említett rendelet 49. cikkét, hogy a kényszerítő bírság napi tétele, amely a származási tagállamban magában a megállapított összegben végrehajtható, amelynek végleges összege azonban a kényszerítőbírság-fizetésre kötelezett személy kérelme vagy előadása nyomán változhat, valamely tagállamban csak akkor hajtható végre, ha annak mértékét a származási tagállamban külön jogerősen megállapítják?

3.

Abban az esetben, ha az előzőekben ismertetett ügyek nem tartoznak a Brüsszel I. rendelet hatálya alá, úgy kell-e értelmezni a Brüsszel IIa. rendelet (2) 47. cikkének (1) bekezdését, hogy a szülői felügyeleti jogra és a láthatási jogra vonatkozó végrehajtási és biztosítási intézkedések az említett rendelkezés értelmében vett végrehajtási eljárás körébe tartoznak, amelyre a végrehajtás helye szerinti tagállam joga az irányadó, vagy azok a szülői felügyeleti jogra és a láthatási jogra vonatkozó határozat olyan részét képezhetik, amelyet a Brüsszel IIa. rendelet alapján a másik tagállamban kell végrehajtani?

4.

Abban az esetben, ha a kényszerítő bírság végrehajtását más tagállamban kérik, meg kell-e követelni, hogy a végrehajtandó kényszerítő bírság mértéke abban a tagállamban, amelyben a határozatot hozták, külön jogerősen meg legyen állapítva, akkor is, ha a végrehajtás során nem alkalmazható a Brüsszel I. rendelet?

5.

Ha a szülői láthatási jog érvényesítése céljából megállapított kényszerítő bírság (astreinte) más tagállamban végrehajtható, anélkül, hogy a végrehajtandó kényszerítő bírság mértékét a származási tagállamban külön jogerősen megállapították volna:

a)

mégis annak vizsgálatát feltételezi-e a kényszerítő bírság végrehajtása, hogy a láthatási jog gyakorlását olyan okok akadályozták-e meg, amelyeket a gyermek jogaira tekintettel feltétlenül figyelembe kellett venni, vagy

b)

melyik bíróság rendelkezik joghatósággal ebben az esetben e körülmények vizsgálatára, pontosabban,

i.

a végrehajtás helye szerinti állam bíróságának joghatósága minden esetben annak vizsgálatára korlátozódik-e, hogy a szülői láthatási jog gyakorlásának állítólagos megakadályozása olyan okon alapult-e, amely kifejezetten kiderül az ügy érdemében hozott határozatból, vagy

ii.

az követezik-e a gyermekeknek az Unió Alapjogi Chartája által védett jogaiból, hogy a végrehajtás helye szerinti állam bírósága szélesebb körű jogkörrel vagy kötelezettséggel rendelkezik annak vizsgálatára, hogy a láthatási jog gyakorlását olyan okok akadályozták-e meg, amelyeket a gyermek jogainak védelme érdekében feltétlenül figyelembe kellett venni?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.).

(2)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o., helyesbítés: HL 2013. L 82., 63. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/13


2014. január 27-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

(C-44/14. sz. ügy)

2014/C 71/22

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: A. Rubio González meghatalmazott)

Alperesek: Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Bíróság semmisítse meg az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló, 2013. október 22-i 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1);

az alperes intézményeket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Schengeni Jegyzőkönyv 4. cikkének megsértése 5. cikkével összefüggésben. Az EUROSUR-ról szóló rendelet 19. cikke az Egyesült Királyságnak és Írországnak az EUROSUR-ban való részvétele tekintetében ad hoc eljárást ír elő együttműködési megállapodások által. Következésképpen, e két tagállam tekintetében olyan részvételi eljárást ír elő, amely kívül esik a Schengeni Jegyzőkönyv 4. cikkén, ami az Egyesült Királyságot és Írországot az Európai Uniótól idegen, harmadik országokkal teszi ténylegesen egyenértékűvé.


(1)  HL L 295., 11. o.


Törvényszék

8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/14


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — SKW Stahl-Metallurgie Holding és SKW Stahl-Metallurgie kontra Bizottság

(T-384/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Az árak rögzítése és a piac felosztása - Védelemhez való jog - A jogsértő magatartás betudhatósága - Indokolási kötelezettség - Bírságok - Egyenlő bánásmód - Enyhítő körülmények - Együttműködés a közigazgatási eljárás során - Arányosság - A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

2014/C 71/23

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: a SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Németország); és a SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (képviselők kezdetben: A. Birnstiel, S. Janka és S. Dierckens ügyvédek, később A. Birnstiel és S. Janka)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: N. von Lingen és A. Antoniadis, meghatalmazottak, segítőjük A. Böhlke ügyvéd)

A felpereseket támogató beavatkozó: a Gigaset AG (korábban Arques Industries AG) (München, Németország) (képviselők: C. Grave, A. Scheidtmann és B. Meyring ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.396 — „kálciumkarbid- és magnéziumalapú reagensek az acél- és a földgázágazatban”-ügy) 2009. július 22-én hozott C(2009) 5791 végleges bizottsági határozat felpereseket érintő részének megsemmisítése, illetve másodlagosan a felperesekkel szemben az említett határozatban kiszabott bírság megsemmisítése vagy összegének csökkentése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresete elutasítja.

2.

A SKW Stahl-Metallurgie Holding AG és a SKW Stahl-Metallurgie GmbH maguk viselik, a saját költségeiken kívül, az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3.

A Gigaset AG maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 297., 2009.12.5.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/14


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Evonik Degussa és AlzChem kontra Bizottság

(T-391/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Az árak rögzítése és a piac felosztása - A jogsértő magatartás betudhatósága - Bírságok - Együttműködés a közigazgatási eljárás során - Súlyosító körülmények - Visszaesés - Enyhítő körülmények - Arányosság - A jogsértés időtartama - A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

2014/C 71/24

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: az Evonik Degussa GmbH (Essen, Németország); és az AlzChem AG, korábban AlzChem Trostberg GmbH, korábban AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Németország) (képviselők: C. Steinle, O. Andresen és I. Bodenstein ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: N. von Lingen és A. Antoniadis, meghatalmazottak, segítőjük A. Böhlke ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.396 — „kálciumkarbid- és magnéziumalapú reagensek az acél- és a földgázágazatban”-ügy) 2009. július 22-én hozott C(2009) 5791 végleges bizottsági határozat felpereseket érintő részének megsemmisítése, illetve másodlagosan az említett határozat — egyfelől a felperesekkel szemben kiszabott bírság megsemmisítése vagy összegének csökkentése, másfelől az említett bírság teljes összegéért a SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG a felperesekkel együttes és egyetemleges felelősségének megállapítása tekintetében történő — megváltoztatása iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti az [EK] 81. cikke és az EGT Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.396 — „kálciumkarbid- és magnéziumalapú reagensek az acél- és a földgázágazatban” ügy) 2009. július 22-én hozott C(2009) 5791 végleges bizottsági határozat 2. cikkének g) és h) pontját az Evonik Degussa GmbH-ra és az AlzChem AG-ra vonatkozó részében, megállapítva azonban, hogy e megsemmisítés nem érinti az említett határozat 1. cikkének f) pontjában megállapított jogsértés miatt e két társasággal szemben egyetemlegesen kiszabott bírság bármelyik társaság általi megfizetésének mentesítő hatását a SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG tekintetében, és az utóbbival szemben ugyanezen határozat 2. cikkének g) pontjában kiszabott bírságot.

2.

Az Evonik Degussa és az AlzChem vállalkozásokkal szemben a C(2009) 5791 végleges határozat 1. cikkének f) pontjában megállapított jogsértéssel kapcsolatban az alábbi bírságok kerülnek kiszabásra:

az Evonik Degussa és az AlzChem tekintetében egyetemlegesen 2,49 millió euró, megállapítva, hogy úgy tekintendő, hogy az Evonik Degussa és az AlzChem megfizették e bírságokatl a SKW Stahl-Technik által a vele szemben ugyanezen határozat 2. cikkének f) és g) pontjában kiszabott bírság címén megfizetett összegek erejéig;

az Evonik Degussa tekintetében 1,24 millió euró melynek megfizetéséért e vállalkozás egyedül felelős.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

Az Evonik Degussa és az AlzChem viselik a saját költségeik kétharmadát, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségek kétharmadát. A Bizottság viseli a saját költségeinek egyharmadát, valamint az Evonik Degussa és az AlzChem részéről felmerült költségek egyharmadát.


(1)  HL C 297., 2009.12.5.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/15


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Gigaset kontra Bizottság

(T-395/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Az árak rögzítése és a piac felosztása - A jogsértő magatartás betudhatósága - Indokolási kötelezettség - Bírságok - Egyenlő bánásmód - Enyhítő körülmények - Együttműködés a közigazgatási eljárás során - A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

2014/C 71/25

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: a Gigaset AG, korábban Arques Industries AG (München, Németország) (képviselők: C. Grave, B. Meyring és A. Scheidtmann ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: N. von Lingen és R. Sauer, meghatalmazottak, segítőjük A. Böhlke ügyvéd)

A felpereseket támogató beavatkozó: a Gigaset AG (korábban Arques Industries AG) (München, Németország) (képviselők: C. Grave, A. Scheidtmann és B. Meyring ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.396 — „kálciumkarbid- és magnéziumalapú reagensek az acél- és a földgázágazatban”-ügy) 2009. július 22-én hozott C(2009) 5791 végleges bizottsági határozat felperest érintő részének megsemmisítése, illetve másodlagosan a felperessel szemben az említett határozatban kiszabott bírság összegének csökkentése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Gigaset AG-vel szemben az [EK] 81. cikke és az EGT Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.396 — „kálciumkarbid- és magnéziumalapú reagensek az acél- és a földgázágazatban” ügy) 2009. július 22-én hozott C(2009) 5791 végleges bizottsági határozat 2. cikkének f) pontjában kiszabott bírság összegét 12,3 millió euróban állapítja meg.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Gigaset AG viseli a saját költségeinek 90 %-át, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségek 90 %-át. A Bizottság viseli a saját költségeinek 10 %-át, valamint a Gigaset AG részéről felmerült költségek 10 %-át, kivéve az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.


(1)  HL C 297., 2009.12.5.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/15


A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — Hubei Xinyegang Steel kontra Tanács

(T-528/09. sz. ügy) (1)

(Dömping - Kínából származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatala - Kárral való fenyegetés megállapítása - A 384/96/EK rendelet 3. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 3. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése))

2014/C 71/26

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hubei Xinyegang Steel (Huang Shi, Kína) (képviselők: F. Carlin barrister, Q. Azau, A. MacGregor solicitor, és N. Niejahr ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak, segítőjük B. O’Connor solicitor)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben H. van Vliet és M. França, később M. França és J.-F. Brakeland meghatalmazottak, segítőjük: R. Bierwagen ügyvéd); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Cseh Köztársaság); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Románvásár, Románia); Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Németország); Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Svédország); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Németország); Dalmine SpA (Dalmine, Olaszország); Silcotub SA (Zilah, Románia); TMK-Artrom SA (Slatina, Románia); Tubos Reunidos SA (Amurrio, Spanyolország); Vallourec Mannesmann Oil & Gas Franciaország (Aulnoye-Aymeries, Franciaország); V & M Franciaország (Boulogne-Billancourt, Franciaország); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Németország); Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Ausztria); Železiarne Podbrezová a.s. (Zólyombrézó, Szlovákia); (képviselők: G. Berrisch, G. Wolf ügyvédek, és N. Chesaites barrister)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2009. szeptember 24-i 926/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 262., 19. o.) megsemmisítése iránti kereset

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2009. szeptember 24-i 926/2009/EK rendeletet abban a részében, amelyben az dömpingellenes vámot vet ki a Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd által gyártott termékek behozatalára, és elrendeli az ezen behozatalra kivetett ideiglenes vám beszedését.

2.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit, valamint a Hubei Xinyegang Steel Co. részéről felmerült költségeket.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

4.

Az ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., az ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, a Benteler Stahl/Rohr GmbH, az Ovako Tube & Ring AB, a Rohrwerk Maxhütte GmbH, a Dalmine SpA, Silcotub SA, a TMK-Artrom SA, a Tubos Reunidos SA, a Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, a V & M France, a V & M Deutschland GmbH, a Voestalpine Tubulars GmbH és a Železiarne Podbrezová a.s. maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 51., 2010.02.27.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/16


A Törvényszék 2014. január 28-i ítélete — Progust kontra OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(T-216/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az IMPERIA közösségi ábrás védjegy bejelentése - IMPERIAL korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A korábbi védjegy megkülönböztető képessége - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 71/27

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Progust, SL (Girona, Spanyolország) (képviselők: kezdetben M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela és I. Munilla Muñoz, később J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela és I. Munilla Muñoz ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: V. Melgar meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Sopralex & Vosmarques SA (Bruxelles, Belgium) (képviselők: P. Maeyaert és V. Fossoul ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Sopralex & Vosmarques SA és a Progust, SL. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. január 27-én hozott határozata (R 1036/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Progust, SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 194., 2011.7.2.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/17


A Törvényszék 2014. január 30-i ítélete — Streng kontra OHIM — Gismondi (PARAMETRICA)

(T-495/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A PARAMETRICA közösségi szóvédjegy bejelentése - parameta korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A felszólalás eljárási nyelvén a bizonyítékok benyújtásának elmulasztása - A 2868/95/EK rendelet 19. szabályának (2) és (3) bekezdése, valamint 98. szabályának (1) bekezdése)

2014/C 71/28

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Michael Streng (Erding, Németország) (képviselő: A. Pappert ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Fulvio Gismondi (Róma, Olaszország) (képviselők: A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli és F. Bellan ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának Michael Streng és Fulvio Gismondi közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. július 19-én hozott határozata (R 1348/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék Michael Streng-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 347., 2011.11.26.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/17


A Törvényszék 2014. január 28-i ítélete — Schuhhaus Dielmann kontra OHIM — Carrera (Carrera panamericana)

(T-600/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Carrera panamericana Európai Közösséget megjelelő nemzetközi védjegy - CARRERA korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Indokolási kötelezettség - A 207/2009/EK rendelet 75. cikke)

2014/C 71/29

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Németország) (képviselő: W. Göpfert ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Carrera SpA (Caldiero, Olaszország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Carrera SpA és a Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. szeptember 15-én hozott határozata (R 1989/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2012.2.4.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/18


A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — European Dynamics Belgium SA és társai kontra EMA

(T-158/12. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Informatikai alkalmazások terén történő külső szolgáltatásnyújtás - Az ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzési eljárásban második helyre rangsoroló határozat - Az odaítélés szempontjai - A szerződés szerinti dokumentumokban nem előírt odaítélési szempont hozzáadása - Valamely kiválasztási szempont értékelése az odaítélési szakaszban - Átláthatóság)

2014/C 71/30

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: European Dynamics Belgium SA és társai (Brüsszel, Belgium), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) és European Dynamics UK Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (képviselők: T. Jabłoński és C. Maignen meghatalmazottak, segítőik kezdetben: H.-G. Kamann és E. Arsenidou, később: H.-G. Kamann és A. Dritsa ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyfelől az EMA 2012. január 31-i EMA/67882/2012. sz., a felperesek által az EMA/2011/17/ICT. sz., informatikai alkalmazások terén külső szolgáltatásnyújtásra vonatkozó keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatot a második helyre rangsoroló határozat megsemmisítése iránti, másfelől kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az European Dynamics Belgium SA-t, az European Dynamics Luxembourg SA-t, az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai-t és European Dynamics UK Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 184., 2012.6.23.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/18


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Sunrider kontra OHIM — Nannerl (SUN FRESH)

(T-221/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SUN FRESH közösségi szóvédjegy bejelentése - SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH és SUNNYFRESH korábbi közösségi, Benelux és nemzeti szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegyek tényleges használatának igazolása - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 71/31

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselők: N. Dontas és K. Markakis ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Ausztria) (képviselő: A. Thünken ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a The Sunrider Corporation és a Nannerl GmbH & Co. KG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. március 26-án hozott határozata (R 2401/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a The Sunrider Corporation-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 217., 2012.7.21.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/19


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

(T-513/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A NORWEGIAN GETAWAY közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

2014/C 71/32

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Egyesült Államok) (képviselő: N. Grüger ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a NORWEGIAN GETAWAY szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2012. szeptember 12-én hozott határozata (R 1014/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az NCL Corporation Ltd-t kötelezi a saját, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/19


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(T-514/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A NORWEGIAN BREAKAWAY közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

2014/C 71/33

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Egyesült Államok) (képviselő: N. Grüger ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a NORWEGIAN BREAKAWAY szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2012. szeptember 12-én hozott határozata (R 1017/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az NCL Corporation Ltd-t kötelezi a saját, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/19


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Coppenrath-Verlag kontra OHIM — Sembella (Rebella)

(T-551/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Rebella közösségi szóvédjegy bejelentése - SEMBELLA korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése - A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja)

2014/C 71/34

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Németország) (képviselő: D. Pohl ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Poch meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sembella GmbH (Timelkam, Ausztria)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Sembella GmbH és a Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. október 5-én hozott határozata (R 1681/2011-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/20


A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — Goldsteig Käsereien Bayerwald kontra OHIM — Vieweg (goldstück)

(T-47/13. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A goldstück közösségi ábrás védjegy bejelentése - GOLDSTEIG korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 71/35

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Németország) (képviselő: S. Biagosch ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Poch meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Christin Vieweg (Sonneberg, Németország) (képviselő: J. Pröll ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH és Christin Vieweg közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. november 14-én hozott határozata (R 2589/2011-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 86., 2013.3.23.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/20


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Novartis kontra OHIM (CARE TO CARE)

(T-68/13. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A CARE TO CARE közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 71/36

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Novartis AG (Basel, Svájc) (képviselő: M. Douglas ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: M. Rajh és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a CARE TO CARE szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2012. november 29-én hozott határozata (R 953/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Novartis AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 108., 2013.4.13.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/20


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Bizottság kontra BO

(T-174/13. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Szociális biztonság - Szállítási költségek megtérítése - Nyelvi okokból felmerült szállítási költségek - Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályzata 19. cikkének (2) bekezdése - Az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések II. címe 12. fejezetének 2.5. pontja)

2014/C 71/37

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: BO (Ammán, Jordánia) (képviselők: L. Levi, M. Vandenbussche és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (első tanács) F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen annak hatályon kívül helyezése iránt benyújtott fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a BO részéről a jelen eljárás során felmerült költségeket.


(1)  HL C 164., 2013.6.8.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/21


A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság

(T-134/12. sz. ügy) (1)

(Hatályon kívül helyezés iránti és felelősségmegállapítási kereset - Kutatásfejlesztési projektekre vonatkozó uniós pénzügyi támogatásról szóló szerződések - Elfogadhatatlansági kifogás - A kereseti kérelmek átminősítésének hiánya - Elfogadhatatlanság)

2014/C 71/38

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spanyolország) (képviselő: M. Jiménez Perona ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és B. Conte meghatalmazottak, segítőik: J. Rivas Andrés és X. García García ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság 2012. január 13-i levelében foglalt, a felperessel szemben elrendelt könyvvizsgálat nyomán kibocsátott terhelési értesítésekben említett összegek beszedéséről rendelkező határozat hatályon kívül helyezése, másrészt a Bizottság 732 768 EUR összegű kártérítés és kamatok megfizetésére való kötelezésére irányuló, szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereseti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA viseli, saját költségein felül, a Bizottság költségeit, ideértve a eljárással kapcsolatban felmerült költségeket is.


(1)  HL C 157., 2012.06.02.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/21


A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Lebedef kontra Bizottság

(T-116/13. P. és T-117/13. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Előmeneteli jelentés - 2008. és 2009. évi értékelési időszakok - A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából - A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentések - Szakszervezet általi kijelölés - A az elsőfokú eljárásbeli kereset nyilvánvaló megalapozatlanság miatti elutasítása - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2014/C 71/39

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (harmadik tanács) F-70/11. sz. és F-109/11. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott végzése (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen annak hatályon kívül helyezése iránt benyújtott két fellebbezés.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a fellebbezéseket elutasítja.

2.

Giorgio Lebedef maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről a jelen eljárás során felmerült költségeket.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/22


A Törvényszék 2014. január 14-i végzése — Miettinen kontra Tanács

(T-303/13. sz. ügy) (1)

(A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A Tanács jogi szolgálata által készített vélemény - A hozzáférés megtagadása - A kereset benyújtását követő hozzáférhetővé tétel - A jogvita tárgyának megszűnése - Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - Okafogyottság)

2014/C 71/40

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Samuli Miettinen (Espoo, Finnország) (képviselők: O. Brouwer és E. Raedts ügyvédek, A. Villette solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: K. Pellinghelli és É. Sitbon meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2013. március 25-i tanácsi határozat megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a Tanács megtagadta a felperestől a Tanács jogi szolgálata által készített, 15309/12. hivatkozási számú véleményhez való teljes körű hozzáférést.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

3.

A Svéd Királyság és a Finn Köztársaság beavatkozási kérelmeiről már nem szükséges határozni.


(1)  HL C 215., 2013.7.27.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/22


2013. december 4-én benyújtott kereset — Lomnici/Parlament

(T-650/13. sz. ügy)

2014/C 71/41

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Lomnici Zoltán (Budapest, Magyarország) (képviselő: ifj. Lomnici Z., ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 2013. október 17. napján kelt, az 1298/2012. számú petícióval kapcsolatos határozatát.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes az indokolási kötelezettség megszegésére és az uniós polgár tisztességes eljáráshoz való jogának megsértésére hivatkozik. Ezzel kapcsolatban többek között azt fejti ki, hogy a petícióját indokolás nélkül helyezték irattárba, az ülésre nem hívták meg és a határozatot nem küldték meg részére.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/22


2013. december 19-én benyújtott kereset — Axa Versicherung kontra Bizottság

(T-677/13. sz. ügy)

2014/C 71/42

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Axa Versicherung AG (Köln, Németország) (képviselők: C. Bahr, S. Dethof és A. Malec Rechtsanwälte)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott elutasító határozatot;

másodlagosan, részben semmisítse meg a megtámadott elutasító határozatot;

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a COMP/39.125 — „járműipari üveg”-ügyben a Bizottság irataihoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmeire vonatkozó, 2013. október 29-i bizottsági határozatot kifogásolja.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap: az 1049/2001/EK rendelet (1) 2. és 4. cikke szerinti, a kért dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálatát érintő kötelezettség megsértése

A felperes e vonatkozásban azzal érvel, hogy a Bizottság nem teljesítette az 1049/2001 rendelet 2. és 4. cikke szerinti, a kért dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálatát érintő kötelezettségét. Ehelyett a Bizottság az érintett dokumentumokat jogellenes módon, alaki kritériumok alapján kategorizálta.

2.

A második jogalap: az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdése első és harmadik francia bekezdésének, valamint az 1049/2001 rendelet 4. cikke (3) bekezdése második albekezdésének a megsértése az iratanyag meghatározott dokumentumaihoz való hozzáférésnek a megtagadása miatt

A felperes e jogalap keretében arra hivatkozik, hogy a Bizottság az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében szereplő, kivételeket előíró szabályozás hatályát jogellenes módon túlzottan kiterjesztő módon értelmezte. A felperesnek az az álláspontja, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése szerinti kereskedelmi érdekek nem sérülnek, és a Bizottság az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerint a vizsgálatok céljának a védelmére sem hivatkozhat.

Továbbá nem áll fenn a döntéshozatali eljárás súlyos veszélyeztetése (az 1049/2011 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének második albekezdése).

Ezenfelül a Bizottság jogellenes módon tagadja a kérelmezett dokumentumok hozzáférhetővé tételéhez fűződő nyomós közérdek fennállását.

3.

A harmadik jogalap: az 1049/2001 rendelet 4. cikke (6) bekezdésének megsértése meghatározott dokumentumokhoz való hozzáférés teljes mértékű megtagadása miatt

A felperes e tekintetben azzal érvel, hogy a Bizottság az érintett dokumentumok tekintetében még csak részleges hozzáférést sem biztosított, és ezzel megsértette az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (6) bekezdését. A felperes előadja, hogy a Bizottság az 1049/2001 rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon nem vizsgálta meg a dokumentumok részleges hozzáférhetővé tételének lehetőségét.

4.

A negyedik jogalap: az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdése első és harmadik francia bekezdésének, valamint 4. cikke (3) bekezdése második albekezdésének és 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése a bizottsági iratanyag tartalomjegyzékének teljes változatához való hozzáférés megtagadása miatt

A felperes e jogalap keretében arra hivatkozik, hogy a Bizottság az 1049/2001 rendelet 4. cikkében foglalt, kivételekre vonatkozó tényállásokat a tartalomjegyzék kitakarásoktól mentes változathoz való hozzáférés iránt a felperes által előterjesztett kérelem tekintetében is túlzottan kiterjesztően értelmezte. A felperes álláspontja szerint az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése szerinti kereskedelmi érdekek és a 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése értelmében vett vizsgálatok célja e tekintetben sem sérülhetnek.

A felperes továbbá azzal érvel, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett magánszféra védelme sem sérül.

5.

Az ötödik jogalap: az indokolási kötelezettség megsértése

A felperes e tekintetben azzal érvel, hogy a Bizottság az iratokhoz való hozzáférés iránti kérelmek elutasítását általános kijelentésekre alapította, és megsértette az egyes iratok vagy helyesen összeállított iratkategóriák jogilag előírt módon való kezelésének követelményét.


(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/23


2013. december 27-én benyújtott kereset — Chair Entertainment Group kontra OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(T-717/13. sz. ügy)

2014/C 71/43

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: E. Armijo Chávarri ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Libelle AG (Stuttgart, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2013. október 1-jei határozatát (R 776/2011-2. sz. ügy);

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a SHADOW COMPLEX szóvédjegy a 9. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 8 235 434. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a DBShadow szóvédjegy a 9. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 1 457 944. sz. közösségi védjegy; a BusinessShadow szóvédjegy a 9. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 3 749 439. sz. közösségi védjegy; a német BusinessShadow szóvédjegy a 9. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában és a német FSShadow szóvédjegy a 9. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a közösségi védjegyrendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/24


2013. december 27-én benyújtott kereset — The Directv Group kontra OHIM — Bolloré (DIRECTV)

(T-718/13. sz. ügy)

2014/C 71/44

A keresetlevél nyelve: angol.

Felek

Felperes: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: F. Valentin ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Franciaország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2013. október 11-i határozatát (R 1812/2012-2. sz. ügy), és ennek megfelelően ismerje el a vitatott védjegy érvényességét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megszűnés megállapítása iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a DIRECTV szóvédjegy a 9., 16., 35., 38., 41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy megszűnésének megállapítását kérelmező fél: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály megállapította a közösségi védjegy részleges megszűnését.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a vitatott határozatot hatályon kívül helyezte és a megállapította a közösségi védjegy teljes megszűnését

Jogalapok: a közösségi védjegyrendelet 15. cikke.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/24


2013. december 30-án benyújtott kereset — Gat Microencapsulation kontra OHIM — BASF (KARIS)

(T-720/13. sz. ügy)

2014/C 71/45

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Ausztria) (képviselők: S. Soler Lerma és M. C. March Cabrelles ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ludwigshafen am Rhein, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a vitatott határozatot abban a részében, amelyben elutasítja a fellebbező/felperes által benyújtott fellebbezést;

az OHIM-ot és a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Gat Microencapsulation AG.

Az érintett közösségi védjegy: a „KARIS” szóvédjegy az 1., 5. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: BASF SE.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „CARYX” közösségi védjegy az 1. és 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „CARYX” nemzetközi védjegy az 1. és 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „AKRIS” magyar, olasz és Benelux védjegy az 1. és 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a közösségi védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács részben elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/25


2014. január 7-én benyújtott kereset — Mogyi/OHIM (Just crunch it…)

(T-8/14. sz. ügy)

2014/C 71/46

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Mogyi Kft. (Csávoly, Magyarország) (képviselő: Klauber Zs., ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

rendelje el a védjegybejelentés közzétételét, kivéve a „kenyér, péksütemények, cukor” (30. osztály) és „mezőgazdasági termékek, magok” (31. osztály) vonatkozásában.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Just crunch it…” szóvédjegy a 29., 30., 31. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 10 713 485. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács az R 1921/2012-1. sz. ügyben hozott határozatával részben hatályon kívül helyezte a vitatott határozatot.

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/25


2014. január 7-én benyújtott kereset — Mogyi/OHIM (Just crunch it…)

(T-9/14. sz. ügy)

2014/C 71/47

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Mogyi Kft. (Csávoly, Magyarország) (képviselő: Klauber Zs., ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

rendelje el a védjegybejelentés közzétételét, kivéve a „kenyér, péksütemények, cukor” (30. osztály) és „mezőgazdasági termékek, magok” (31. osztály) vonatkozásában.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Just crunch it…” szóelemeket magában foglaló ábrás védjegy a 29., 30., 31. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 10 716 711. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata:: a fellebbezési tanács az R 1922/2012-1. sz. ügyben hozott határozatával részben hatályon kívül helyezte a vitatott határozatot.

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/25


2014. január 7-én benyújtott kereset — Magyarország kontra Bizottság

(T-13/14. sz. ügy)

2014/C 71/48

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Magyarország (képviselők: Fehér M. Z. és Szíjjártó K., meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a termelői szervezeteknek 2011-ben Magyarországon végrehajtott működési programokhoz nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás részbeni visszatérítéséről szóló, 2013. október 31-i C(2013) 7136. sz. bizottsági végrehajtási határozatot, valamint

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság hatáskörének túllépésével, illetőleg az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek megsértésével állapította meg a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezeteknek a 2011. évben nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás részleges visszatérítése címén Magyarországnak járó összeget.

A felperes álláspontja szerint az uniós jog nem teremt arra lehetőséget, hogy a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezeteknek — az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (1) 103e. cikke alapján — nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás részleges közösségi visszatérítéséről való döntés során a Bizottság csak azon összegek erejéig engedélyezze a visszatérítést, amelyeket a nemzeti támogatás nyújtására vonatkozó engedély kérelmezésekor Magyarország mint „becsült”, „várható” támogatási összegeket megadott.

A felperes úgy véli, hogy a 1234/2007 rendelet 103e. cikke alapján a nemzeti támogatásra vonatkozó bizottsági engedély a támogatás nyújtására vonatkozik, nem pedig arra, hogy a Bizottság felső határt állapítson meg a nyújtható támogatás vonatkozásában. A felperes szerint ilyen felső határt egyértelműen előír az 1234/2007 rendelet, amikor meghatározza, hogy a nemzeti támogatás nem lépheti túl a tagok, illetve a termelői szervezet működési alaphoz való pénzügyi hozzájárulásának 80 %-át. A nemzeti támogatás részleges közösségi visszatérítésére vonatkozó szabályok sem teszik lehetővé, hogy a Bizottság e részleges visszatérítés engedélyezése során a visszatérítés felső határának azt az összeget állítsa be, amelyet a tagállam az engedély kérelmezése során — akár mint össztámogatási összeget, akár mint az egyes termelői szervezeteknek nyújtandó támogatási összeget — a Bizottsággal közölt. Különösen így van ez, ha e közlésben a Magyar Kormány utalt arra, hogy a szóban forgó összegek csak tervezett, becsült összegek.

Továbbá a felperes azt állítja, hogy a Bizottságnak joga van ahhoz, hogy megvizsgálja, hogy a ténylegesen kifizetett támogatás nem lépte-e túl az említett 80 %-os felső határt, illetve, hogy a kért visszatérítés nem haladja-e meg a nyújtott támogatás 60 %-át, ahhoz ugyanakkor nincs joga, hogy a visszatérítés felső határának az engedélykérelemben szereplő összegeket szabja, különösen akkor, ha e kérelem hangsúlyozta az adatok előzetes, becsült jellegét. Amennyiben — bizonyos okok miatt — év közben változik az egyes termelői szervezeteknek nyújtott nemzeti támogatási összeg, a részleges közösségi visszatérítés ezen ténylegesen kifizetett összeg után jár, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó uniós jogi feltételek.


(1)  A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 299., 1. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/26


2014. január 6-án benyújtott kereset — Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács

(T-14/14. sz. ügy)

2014/C 71/49

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherán, Irán), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teherán), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Irán), IRISL Europe GmbH (Hamburg, Németország), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Irán), Irano — Misr Shipping Co. (Teherán), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teherán), Shipping Computer Services Co. (Teherán), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teherán), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teherán); and Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teherán) (képviselők: F. Randolph QC, M. Lester barrister, és M. Taher solicitor)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. október 10-i 2013/497/KKBP tanácsi határozatot (HL 2013. L 272., 46. o.) és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. október 10-i 971/2013/EU tanácsi rendeletet (HL 2013. L 272., 1. o.);

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy nincs érvényes jogi alapja a vitatott intézkedéseknek, amelyek a listára történő felvétel szempontjaként az első felperessel (IRISL) való kapcsolatot tartalmazzák, nem sokkal azután, hogy utóbbi megsemmisítés iránti keresete sikerrel járt.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Tanács megsértette a felperesek jogos bizalmát, valamint a célhoz kötöttség és a jogbiztonság elvét, a ne bis in idem elvet, a res iudicatát és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Tanács megsértette a felperesek védelemhez való jogát azáltal, hogy nem tájékoztatta az IRISL-t és a többi felperest azon szándékáról, hogy meg kívánja hozni a vitatott intézkedéseket, valamint azáltal, hogy nem adott a felpereseknek lehetőséget arra, hogy észrevételeket tegyenek.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a vitatott intézkedések sértik a felperesek alapvető jogait, beleértve a jóhírnevük és a tulajdonuk tiszteletben tartásához való jogot.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a a Tanács túllépte hatáskörét azzal, hogy meghozta a vitatott intézkedéseket, mivel az IRISL és a hozzá kapcsolódó vállalkozások a Bíróság ítéletének megkerülésével történő megcélzása nem minősül a hatásköre jogszerű gyakorlásának.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/27


2014. január 20-án benyújtott kereset — HTTS és Bateni kontra Tanács

(T-45/14. sz. ügy)

2014/C 71/50

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Németország) és Naser Bateni (Hamburg) (képviselők: M. Schlingmann és F. Lautenschlager Rechtsanwälte)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

Az első felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. november 15-i 2013/661/KKBP tanácsi határozatot az első felperest érintő részében;

semmisítse az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. november 15-i 1154/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet meg az első felperest érintő részében;

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek, különösen az első felperes részéről felmerült költségek viselésére.

A második felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. november 15-i 2013/661/KKBP tanácsi határozatot a második felperest érintő részében;

semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. november 15-i 1154/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet a második felperest érintő részében;

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek, különösen a második felperes részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap: a 2010/413/KKBP határozat és a 267/2012/EU rendelet (1) módosításának az EUMSZ 277. cikk értelmében vett jogellenessége és alkalmazhatatlansága

Ebben az összefüggésben a felperesek többek között azzal érvelnek, hogy a Tanács azért módosította a felperesek szankciós listára való felvételének jogalapját, hogy szankciókkal sújthassa azokat. A Tanács így a jogalap megváltoztatásával nyilvánvalóan megsértette a mérlegelési jogkörét.

2.

A második jogalap: a hatékony bírói jogvédelemhez való jog és az indokolási kötelezettség megsértése

A felperesek e tekintetben lényegében azzal érvelnek, hogy a Tanács a szankciós listára való felvételüket elégtelenül indokolta. A Tanács egyáltalán nem indokolja azokat a lényegi szempontokat, amelyekre a határozatát alapítja.

3.

A harmadik jogalap: a felperesek szankciós listára való felvétele jogalapjának hiánya

A felperesek e jogalap keretében arra hivatkoznak, hogy a Tanácsnak a felperesek szankciós listára való ismételt felvételének indokolása tartalmilag nem helytálló.

4.

A negyedik jogalap: a tulajdonhoz való jog, a vállalkozás szabadságához való jog, a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jog, valamint az arányosság elvének megsértése

Végül a felperesek azzal érvelnek, hogy az szankciós listára való ismételt felvételük sérti a második felperes tulajdonhoz, a vállalkozás szabadságához való jogát, valamint a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogát. Véleményük szerint a szankciós listára történő felvételük aránytalan beavatkozásnak minősül, amely nyilvánvalóan nem alkalmas a megtámadott jogi aktusok által kitűzött célok megvalósítására, és mindenképpen meghaladja az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 88., 1. o.; helyesbítés: HL L 332., 31. o.).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/28


2014. január 23-én benyújtott kereset — Goldfish és társai kontra Bizottság

(T-54/14. sz. ügy)

2014/C 71/51

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Goldfish BV (Zoutkamp, Hollandia) Heiploeg BV (Zoutkamp); Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) és Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (képviselők: P. Glazener és B. Winters ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg részben vagy egészben a többek között a felpereseknek címzett határozatot;

törölje el vagy csökkentse a felperesekkel szemben kiszabott bírságot;

hozzon meg minden rendelkezést, amelyet szükségesnek tart;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a Bizottság által az EUMSZ 101. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 2013. november 27-én hozott határozattal (AT.39633 „garnélarákok”-ügy) szemben indítanak eljárást.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az EUMSZ 101. cikk és az 1/2003 rendelet (1) 2. cikkének megsértésére vonatkozó jogalap, amennyiben a Bizottság az EUMSZ 101. cikkbe ütköző jogsértés bizonyítására titokban készített hangfelvételeket használt fel.

2.

Az EUMSZ 101. cikk és az 1/2003 rendelet 2. cikkének megsértésére vonatkozó jogalap, amennyiben a Bizottság az EUMSZ 101. cikkbe ütköző jogsértés bizonyítására titokban készített hangfelvételek átiratait használta fel.

3.

A bírságkiszabási iránymutatás (2) 35. pontja alkalmazásának jogellenes elutasítására vonatkozó harmadik jogalap, amennyiben a Bizottság nem vette figyelembe a felperesek pénzügyi hozzájárulási képességének hiányát.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003 tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

(2)  Az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról szóló iránymutatás (HL 2006. C 210., 2. o).


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/28


A Törvényszék 2014. január 14-i végzése — Hanwha SolarOne és társai kontra Parlament és társai

(T-136/13. sz. ügy) (1)

2014/C 71/52

Az eljárás nyelve: angol

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 123., 2013.04.27.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/28


A Törvényszék 2014. január 10-i végzése — MHCS kontra OHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(T-555/13. sz. ügy) (1)

2014/C 71/53

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 377., 2013.12.21.


Közszolgálati Törvényszék

8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/29


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. október 17-i ítélete — Birkhoff kontra Bizottság

(F-60/09. RENV. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé - Díjazás - Családi támogatások - Eltartott gyermek után járó támogatás - Magát eltartani nem képes, súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek - A támogatás folyósításának meghosszabbítása iránti kérelem)

2014/C 71/54

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Németország) (képviselő: C. Inzillo ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Hatályon kívül helyezést követő visszautalás — Közszolgálat — A felperes arra irányuló kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, hogy hosszabbítsák meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikke (5) bekezdésének értelmében vett eltartott gyermek után járó támogatás folyósítását.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Európai Bizottság viseli saját költségeit, valamint a G. Birkhoff részéről az F-60/09. és a T-10/11. P. sz. ügyben felmerült költségeket.

3.

Mindkét fél viseli az F-60/09. RENV. sz. ügyben felmerült saját költségeit.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/29


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 11-i ítélete — Andres és társai kontra EKB

(F-15/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Az ellátórendszer reformja - A nyugdíjak befagyasztása - A nyugdíjrendszer alkalmazása - A felügyelő bizottsággal való konzultáció - A személyzeti bizottsággal való konzultáció - Az Általános Tanáccsal való konzultáció - A Kormányzótanáccsal való konzultáció - A nyugdíjrendszer háromévenkénti értékelése - A munkafeltételek megsértése - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Az arányosság elve - Szerzett jogok - A jogbiztonság és előreláthatóság elve - Tájékoztatási kötelezettség)

2014/C 71/55

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Carlos Andres és társai (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: C. Kroppenstedt és F. Malfrère meghatalmazotak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesek 2009. júniusi illetményelszámolásainak, valamint valamennyi ezt követő és jövőbeni elszámolásának a megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben ezen elszámolások a nyugdíjrendszer 2009. május 4-én elfogadott reformjának végrehajtását képezik. Másrészt a felperesek által elszenvedett kár megtérítésére irányuló kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

C. Andres, valamint azon másik 168 felperes, amelyek neve a mellékletben szerepel, maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Központi Bank részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 134., 2010.05.22., 54. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/30


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Faita kontra EGSZB

(F-92/11. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Lelki zaklatás - Segítségnyújtás iránti kérelem - Határozat indokolása)

2014/C 71/56

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carla Faita (Brüsszel, Belgium) (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők: M. Arsène és L. Camarena Januzec meghatalmazottak, segítőik: M. Troncoso Ferrer és F.-M. Hislaire ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasítja a felperesnek egyrészt a vele szemben a segítségnyújtási kötelezettség és a gondoskodási kötelezettség megsértésével elkövetett hibák beismerése, illetve érdemeit és képességeit nyilvánosan elismerő intézkedések meghozatala iránti kérelmét, másrészt a kártérítési kérelmét.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

C. Faita maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről felmerült költségek háromnegyedét.

3.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot kötelezi a költségei egynegyedének a viselésére.


(1)  HL C 347., 2011.11.26., 46. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/30


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete — Possanzini kontra Frontex

(F-124/11. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - A Frontex személyi állománya - Ideiglenes alkalmazott - Az ellenjegyzőnek az érintettel nem közölt negatív megállapításait tartalmazó előmeneteli jelentés - Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása - Az ellenjegyző véleményére alapított határozat - Védelemhez való jog - Sérelem - Pénzügyi természetű jogvita - Korlátlan felülvizsgálati jogkör)

2014/C 71/57

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Daniele Possanzini (Pisa, Olaszország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) (képviselők: S. Vuorensola és H. Caniard meghatalmazottak, segítőik: D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbításáról szóló határozatot visszavonó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának a D. Possanzini ideiglenes alkalmazotti szerződése meghosszabbításának mellőzéséről szóló 2011. március 28-i határozatát megsemmisíti.

2.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget kártérítés címén 5 000 euró megfizetésére kötelezi D. Possanzini részére.

3.

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség maga viseli saját költségeit, és köteles a D. Possanzizni részéről felmerült költségeket is viselni.


(1)  HL C 25., 2012.1.28., 72. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/31


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Wurster kontra EIGE

(F-20/12. és F-43/12. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közszolgálat - Az EIGE személyzete - Ideiglenes alkalmazott - Az EIGE újonnan középvezetői állásba beosztott alkalmazottai vezetői képességeinek értékelésére irányuló eljárás - Nem vezetői állásba történő újrabeosztás - Meghallgatáshoz való jog - A jogszabály hatálya - Hivatalból történő figyelembevétel - Az indokolás hivatalból történő bíróság általi megváltoztatása)

2014/C 71/58

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Barbara Wurster (Vilnius, Livánia) (képviselők: kezdetben T. Bontinck és S. Woog ügyvédek, később T. Bontinck és S. Greco ügyvédek)

Alperes: a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amellyel a felperest a műveleti vezetői állásából egy olyan csoportvezetői állásba osztották be, amelyhez nincs szükség vezetői képességekre. Másrészt az EIGE igazgatója azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a felperesnek a 2011. június 1-je és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó vezetői juttatás iránti kérelmét.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának 2011. szeptember 8-i, B. Wurstert a Kutatási és Dokumentációs Központ csoportvezetői állásba újrabeosztó határozatát.

2.

A Közszolgálati Törvényszék a kereseteket ezt meghaladó részükben elutasítja.

3.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete viseli saját költségeit és köteles a B. Wurster részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 138., 2012.05.12., 35. o.; HL C 200., 2012.07.07., 21. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/31


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Glantenay és társai kontra Bizottság

(F-23/12. és F-30/12. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - EPSO/AD/204/10 versenyvizsga-kiírás - Képesítéseken alapuló kiválasztás - A pályázók diplomájuk és szakmai gyakorlatuk konkrét vizsgálata nélküli kizárása)

2014/C 71/59

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jérôme Glantenay és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Felperes: Marco Cechetto (Rovigo, Olaszország) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Curral és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AD/204/10 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amellyel a felpereseket nem bocsátotta a versenyvizsga következő szakaszába.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az EPSO/AD/204/10 versenyvizsga vizsgabizottságának azon határozatait, amelyekben D. Bonagurio, M. Cecchetto, Gecse A., J. Glantenay, B. Gorgol, A. Kalamees és K. Skrobich, valamint I. Venckunaite és M. Załęska pályázatát anélkül zárták ki a versenyvizsga-eljárásból, hogy azokat a versenyvizsga-kiírás szerinti, képesítéseken alapuló kiválasztás második szakaszában megvizsgálták volna.

2.

A Közszolgálati Törvényszék az F-23/12. és az F-30/12. sz. ügyben benyújtott keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeinek kilenc tizedét, valamint köteles viselni D. Bonagurio, M. Cecchetto, Gecse A., J. Glantenay, B. Gorgol, A. Kalamees és K. Skrobich, valamint I. Venckunaite és M. Załęska részéről felmerült költségeket.

4.

I. Cruceru maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségek egy tizedét.


(1)  HL C 138., 2012.05.12., 35. o.; HL C 138., 2012.05.12., 36. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/32


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete — BP kontra FRA

(F-38/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének személyi állománya - Szerződéses alkalmazott - Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre való meghosszabbításának elmaradása - A szerződés lejártáig valamely másik szolgálatba való újrabeosztás - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset)

2014/C 71/60

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: BP (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (képviselők: M. Kjærum meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely mellőzte a felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását, továbbá azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely áthelyezte őt az Ügynökség valamely másik egységéhez, valamint az állítólagosan őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

BP viseli saját költségeit, valamint a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége részéről felmerült valamennyi költség viselésére.


(1)  HL C 138., 2012.5.12., 37. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/32


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Höpcke kontra Bizottság

(F-46/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - EPSO/AST/111/10 versenyvizsga-kiírás - Tartaléklistára való felvétel elmaradása - Minimális hosszúságú szöveg megfogalmazására vonatkozó utasítás - Be nem tartás)

2014/C 71/61

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dagmar Höpcke (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AST/111/10 versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely nem vette fel a felperes nevét az e versenyvizsga sikeres pályázóinak listájára.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

D. Höpcke viseli saját költségeit, valamint a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 184., 2012.6.23., 25. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/32


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Cortivo kontra Parlament

(F-52/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - Korrekciós együttható - Lakóhely szerinti tagállam - Fogalom - Fő lakóhely - Két tagállam között megosztott tartózkodási hely - Igazoló iratok - Jogos bizalom)

2014/C 71/62

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Franciaország) (képviselő: A. Salerno ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Ecker és S. Alves meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes fő lakóhelyeként Luxemburgot megállapító határozat, másrészt a felperes nyugdíjjogosultságainak módosítására vonatkozó véleményt tartalmazó, a Franciaországra irányadó korrekciós együttható alkalmazását 2010. január 1-jétől megszüntető határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék keresetet elutasítja.

2.

M. L. Cortivo maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 200., 2012.7.7., 22. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/33


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete — Roulet kontra Bizottság

(F-72/12. és F-10/13. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közszolgálat - Díjazás - A személyzeti szabályzat 66. cikke - Korábban AD 12 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott - AD 6 besorolási fokozatú tisztviselőként való felvétel - Az AD 12 besorolási fokozatú tisztviselőnek megfelelő díjazás folyósítása - Nyilvánvaló hiba - A személyzeti szabályzat 85. cikke értelmében vett jogosulatlan kifizetések visszatérítése)

2014/C 71/63

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Josiane Roulet (Ottignies, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Gattinara és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján a juttatásainak a szolgálatba lépés alkalmával történő helytelen megállapítása és e hibák késedelmes kijavítása miatt benyújtott kártérítési kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem. Másrészről a Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a személyzeti szabályzat 85. cikke alapján visszatéríttet bizonyos összeget a felperes díjazásából, aki korábban A4 (AD 12) besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott volt, majd AD 6 besorolási fokozatú tisztviselő lett.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék az F-72/12. és F-10/13. sz. egyesített ügyekben benyújtott kereseteket elutasítja.

2.

J. Roulet viseli saját költségeit és az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 258., 2012.8.25., 29. o.; HL C 108., 2013.4.13., 39. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/33


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — CN kontra Tanács

(F-84/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - A személyzeti szabályzat 78. cikke - Rokkantsági bizottság - Orvosi jelentés - Pszichiátriai vagy pszichológiai jellegű egészségügyi adatok - Orvosi titok - Hozzáférés - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset)

2014/C 71/64

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CN (Brumath, Franciaország) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J. Herrmann és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely a felperessel szemben megtagadta, hogy közvetlenül hozzáférjen a rokkantsági bizottság következtetéseiről szóló végleges jelentéshez, valamint hogy hozzáférjen az e bizottság harmadik orvos tagja által felállított diagnózishoz.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

CN maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 295., 2012.9.29., 35. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/34


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 11-i ítélete — Balionyte-Merle kontra Bizottság

(F-113/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - EPSO/AD/204/10 versenyvizsga-kiírás - Tartaléklistára való felvétel mellőzése - A pályázók általános készségeinek értékelése - A jelentkezőknek az értékelőközpontban lebonyolított vizsgák során nyújtott teljesítménye alapján való értékelés - A készséglapon adott osztályzat és az azon szereplő megjegyzések közötti összhang)

2014/C 71/65

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Balionyte-Merle (Auderghem, Belgium) (képviselők: L. Levi és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek az EPSO/AD/204/10 versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét mellőző versenyvizsga-bizottsági határozat és a panaszt elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

V. Balionyte-Merle maga viseli a saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 26., 2013.1.26., 710. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/34


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete — Arguelles Arias kontra Tanács

(F-122/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazott - Határozatlan időre szóló szerződés - Megszüntetés - Biztonsági átvilágítást igénylő álláshely betöltése - A nemzeti biztonsági hatóság által megtagadott biztonsági tanúsítvány - A jogorvoslati szerv által megváltoztatott határozat - A nemzeti biztonsági hatóságnak és a jogorvoslati szervnek a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra nem kötelező megállapításai)

2014/C 71/66

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgium) (képviselő: J. Lecuyer ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és A. Bisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest elbocsátó tanácsi határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

B. Arguelles Arias maga viseli a saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 26., 2013.1.26., 72. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/34


A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2013. december 5-i végzése — Birkhoff kontra Bizottság

(F-60/09. DEP. sz. ügy)

(Közszolgálat - Eljárás - Költségek megállapítása - Okafogyottság)

2014/C 71/67

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gerhard Birkhoff (Isny, Németország) (képviselő: C. Inzillo ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

A végzés rendelkező része

1.

Az F-60/09. DEP. sz., Birkhoff kontra Bizottság ügyben a költségek megállapítása iránti kérelemről már nem szükséges határozni.

2.

Mindkét fél viseli a költségek megállapítására irányuló jelen eljárásban felmerült saját költségeit.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/35


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 2-i végzése — Pachtitis kontra Bizottság

(F-49/12. sz. ügy)

(Közszolgálat - Az EPSO/AD/77/06 nyílt versenyvizsga - Dokumentumokhoz való hozzáférés - Az előválogató teszt kérdéseihez való hozzáférés iránti kérelem - A teszt eredményének megsemmisítése - Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - Okafogyottság)

2014/C 71/68

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Dimitros Pachtitis (Athén, Görögország) (képviselők kezdetben: P. Giatagantzidis és K. Kyriazi, később: P. Giatagantzidis és A. Féréti ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: J. Currall és I. Chatzigiannis, később: J. Currall és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Görög Köztársaság (képviselők: E.-M. Mamouna és K. Boskovits meghatalmazottak)

Svéd Királyság (képviselők: A. Falk és S. Johannesson meghatalmazottak)

Európai adatvédelmi biztos (EDPS) (képviselő: H. Hijmans meghatalmazott)

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszéknek már nem kell határoznia a keresetről.

2.

D. Pachtitis és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.

3.

A Görög Köztársaság, a Svéd Királyság és az európai adatvédelmi biztos mint beavatkozók maguk viselik saját költségeiket.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/35


A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. október 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság

(F-127/12. sz. ügy)

(Közszolgálat - Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a - A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél - Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél - Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya - A kereset elkésettsége)

2014/C 71/69

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Az ügy tárgya

A felperes személyi tárgyainak a kiküldetésének helye szerinti Luandából (Angola) Olaszországba való szállításával kapcsolatos fuvarlevél (bill of lading) késedelmes megküldése miatt elszenvedett kára megtérítése megtagadásának megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/35


A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. december 12-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság

(F-133/12. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az Unió szerződésen kívüli felelőssége - A felperes terhére rótt költségekkel kapcsolatos levélnek az intézmény által a felperes ügyvédje részére történő megküldéséből eredő kár megtérítése - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset - Az eljárási szabályzat 94. cikke)

2014/C 71/70

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Gattinara meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes amiatti kárának megtérítésére irányuló kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy az alperes a felperest érintő levelet kártérítési kérelemmel együtt a felperes ügyvédjének küldte meg.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, köteles továbbá viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

3.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót, hogy fizessen meg részére 2 000 euró összeget.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/36


A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. október 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság

(F-145/12. sz. ügy)

(Közszolgálat - Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a - A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél - Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél - Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya - A kereset elkésettsége)

2014/C 71/71

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Az ügy tárgya

A felperes nyugdíjának újbóli értékelésére irányuló kérelem elutasításáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/36


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 12-i végzése — Debaty kontra Tanács

(F-47/13. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2012. évi előléptetési időszak - A felperes előléptetését megtagadó határozat - Másik intézménybe történő áthelyezés azon előléptetési időszakot megelőző időszak alatt, amelynek során egy esetleges előléptetésről szóló határozat hatályba lépett volna - Az áthelyezett tisztviselő előléptetéséről való döntés meghozatalára hatáskörrel rendelkező intézmény)

2014/C 71/72

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pierre Debaty (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és A Bisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2012. évben előléptetésre javasolt AD csoportba tartozó tisztviselők listájára való felvételét mellőző határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2.

Pierre Debaty maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 215., 2013.7.27., 20. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/36


A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Loescher kontra Tanács

(F-134/12. sz. ügy) (1)

2014/C 71/73

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 26., 2013.01.26., 74. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/37


A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Carpenito kontra Tanács

(F-136/12. sz. ügy) (1)

2014/C 71/74

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 26., 2013.01.26., 75. o.


8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/37


A Közszolgálati Törvényszék 2013. október 23-i végzése — Moragrega Arroyo kontra Tanács

(F-49/13. sz. ügy) (1)

2014/C 71/75

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 215., 2013.07.27., 20. o.