ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2014.031.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 31

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. február 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 031/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 24., 2014.1.25.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 031/02

C-566/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugália) által 2013. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jorge Ítalo Assis dos Santos kontra Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

C-577/13. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Egyesült Királyság) által 2013. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

C-580/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Coty Germany GmbH kontra Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

C-584/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA kontra Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

C-602/13. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2013. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. kontra Fernando Quintano Ujeta és María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

C-610/13. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-343/11. sz., Holland Királyság kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen Hollandia által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés

5

2014/C 031/08

C-623/13. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2013. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministre de l’Économie et des Finances kontra Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

C-632/13. sz. ügy: A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2013. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skatteverket kontra Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

C-641/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-2/07. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés

6

2014/C 031/11

C-663/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

7

 

Törvényszék

2014/C 031/12

T-116/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — EMA kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — Az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységre vonatkozó hatodik keretprogram (2002–2006) — A Dicoems és a Cocoon szerződés — A szerződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett kiadások egy része tekintetében — Szerződések megszüntetése — A folyósított összegek egy részének visszafizetése — Kártérítés — Viszontkereset — Szerződésen kívüli felelősség — Jogalap nélküli gazdagodás — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — Pusztán szerződéses jogviszony keretébe illeszkedő, attól elválaszthatatlan aktus — Terhelési értesítés — Elfogadhatatlanság)

8

2014/C 031/13

T-467/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i ítélete — Colgate-Palmolive kontra OHIM — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A 360° SONIC ENERGY közösségi szóvédjegy bejelentése — A SONIC POWER korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

8

2014/C 031/14

T-591/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz kontra OHIM — Henkel (SUPER GLUE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUPER GLUE közösségi ábrás védjegy bejelentése — A SUPERGLUE korábbi Benelux szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

9

2014/C 031/15

T-79/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Cisco Systems Inc. és Messagenet kontra Bizottság (Verseny — Összefonódások — Az internetes telekommunikációs szolgáltatások európai piacai — Az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Indokolási kötelezettség)

9

2014/C 031/16

T-123/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Smartbook kontra OHIM (SMARTBOOK) (Közösségi védjegy — A SMARTBOOK közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

10

2014/C 031/17

T-487/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Eckes-Granini kontra OHIM — Panini (PANINI) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PANINI közösségi ábrás védjegy bejelentése — A GRANINI korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

10

2014/C 031/18

T-540/13. sz. ügy: 2013. október 1-jén benyújtott kereset — Société européenne des chaux et liants kontra ECHA

10

2014/C 031/19

T-566/13. sz. ügy: 2013. október 25-én benyújtott kereset — Hostel Tourist World kontra OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

T-575/13. sz. ügy: 2013. október 30-án benyújtott kereset — Lesaffre et Compagnie kontra OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

T-591/13. sz. ügy: 2013. november 8-án benyújtott kereset — Groupe Canal + és Canal + France kontra OHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

T-593/13. sz. ügy: 2013. november 14-én benyújtott kereset — Siemag Tecberg Group konra OHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

T-600/13. sz. ügy: 2013. november 15-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

T-614/13. sz. ügy: 2013. november 26-án benyújtott kereset — Romonta kontra Bizottság

13

2014/C 031/25

T-621/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — Pell Amar Cosmetics kontra OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu-Calinesti)

14

2014/C 031/26

T-629/13. sz. ügy: 2013. november 28-én benyújtott kereset — Molda kontra Bizottság

15

2014/C 031/27

T-630/13. sz. ügy: 2013. november 28-án benyújtott kereset — DK Recycling und Roheisen kontra Bizottság

15

2014/C 031/28

T-631/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Raffinerie Heide kontra Bizottság

16

2014/C 031/29

T-634/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Arctic Paper Mochenwangen kontra Bizottság

17

2014/C 031/30

T-641/13. sz. ügy: 2013. december 3-án benyújtott kereset — Gemeente Bergen op Zoom kontra Bizottság

18

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 031/31

F-117/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács tanács) 2013. december 11-i ítélete — Teughels kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A valamely nemzeti nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságok átvitele — A járulék mértékét az uniós nyugdíjrendszerhez igazító rendelet — A biztosításmatematikai értékek kiigazítása — Általános végrehajtási rendelkezések elfogadásának szükségessége — Az új általános végrehajtási rendelkezések időbeli alkalmazása)

19

2014/C 031/32

F-130/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — Verile és Gjergji kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíj — A megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele a nemzeti nyugdíjrendszerbe — Az Uniós nyugdíjjárulékok mértékének kiigazításáról szóló rendelet — A biztosításmatematikusi értékek kiigazítása — Az általános végrehajtási rendelkezések elfogadásának szükségessége — Az új általános végrehajtási rendelkezések időbeli hatálya — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat visszavonása — Jogszerűség — Feltételek)

19

2014/C 031/33

F-125/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — Sesma Merino kontra OHIM (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — A 2011/2012. évi célok — Sérelmet nem okozó aktus — Elfogadhatatlan kereset)

20

2014/C 031/34

F-142/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — A kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Foglalkozási baleset vagy megbetegedés — A személyzeti szabályzat 73. cikke — Részleges állandó rokkantság — Kártérítési kérelem)

20

2014/C 031/35

F-58/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. december 12-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Rokkantsági nyugdíjba helyezés iránti kérelem — Indokolás hiánya miatt a Törvényszék általi elutasítás — Ítélet végrehajtása iránti kérelem — Visszahelyezés iránti kérelem — A Törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezése — az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — EUMSZ 266. cikk — Az intézmény szerződésen kívüli felelőssége — Részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

20

2014/C 031/36

F-137/12., F-138/12., F-139/12. és F-141/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 13-i végzése — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis és Hotz kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2010–2011. évi igazolási eljárás — Az igazolt tisztviselők listájáról történő kizárás — A Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére történő egyezségkötés — Panaszbenyújtási határidő — A panasz határidőn túl történő benyújtása — A menthető hiba fogalma — A szokásos körültekintéssel eljáró tisztviselőtől elvárható gondosság — Telefonon szerzett felvilágosítások — Bizonyíték — Elfogadhatatlanság)

21

2014/C 031/37

F-2/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. december 13-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Kereset késedelmes benyújtása — A panasz elutasításának nyelve — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetlevél aláírt példányának a keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott példánya — E példány és a később megküldött aláírt eredeti példány közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

21

2014/C 031/38

F-79/13. sz. ügy: 2013. november 12-én benyújtott kereset — ZZ kontra EMCDDA

22

2014/C 031/39

F-111/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

22

2014/C 031/40

F-115/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

22

2014/C 031/41

F-117/13. sz. ügy: 2013. november 30-án benyújtott kereset — ZZ kontra Frontex

23

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/1


2014/C 31/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 24., 2014.1.25.

Korábbi közzétételek

HL C 15., 2014.1.18.

HL C 9., 2014.1.11.

HL C 377., 2013.12.21.

HL C 367., 2013.12.14.

HL C 359., 2013.12.7.

HL C 352., 2013.11.30.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/2


A Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugália) által 2013. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jorge Ítalo Assis dos Santos kontra Banco de Portugal

(C-566/13. sz. ügy)

2014/C 31/02

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Az alapeljárás felei

Felperes: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Alperes: Banco de Portugal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 130. cikket, hogy a nemzeti jog valamely olyan szabálya, amely arra kötelezi az adott állam központi bankját, hogy függessze fel a tizenharmadik és tizennegyedik havi illetmény (szabadság és karácsony idejére járó rendkívüli éves juttatások) kifizetését az említett bank nyugdíjba vonult munkavállalói tekintetében, ellentétes-e a hivatkozott cikkben foglaltakkal, amennyiben ez a kormánynak (azaz a központi közigazgatási szervnek) a bank személyzeti politikájával kapcsolatos döntéshozatali hatáskörébe történő beavatkozását feltételezi, megsértve a központi bankok autonómiájának és függetlenségének elvét?

2.

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 123. cikket, hogy […] a nemzeti jog valamely olyan szabálya, amely előírja azon rendkívüli juttatás összegének az átadását, amelynek kifizetését felfüggesztették, egy olyan közvetett közigazgatási szerv részére — amely a gazdasági minisztériumtól függ és annak felügyelete alatt áll, és amelynek bevételei és kiadásai az állam költségvetésének részét képezik —, ellentétes-e az említett EUMSZ 123. cikkel, megsértve a tagállamok központi bankok által történő finanszírozása tilalmának elvét?

3.

Azon tény, amely szerint a tizenharmadik és tizennegyedik havi illetmény kifizetésének felfüggesztése a nyugdíjba vonult alkalmazottakra vonatkozik, és nem érinti az aktív szolgálati viszonyban lévő munkavállalókat, sérti-e az egyenlőség elvét a hátrányos megkülönböztetésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája (1) 20. és 21. cikkében rögzített tilalma szempontjából?


(1)  HL 2000. C 364., 1. o.;


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/2


A High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Egyesült Királyság) által 2013. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(C-577/13. sz. ügy)

2014/C 31/03

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Alperes: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

Ha egy szabadalom — annak megadásakor — nem tartalmaz olyan igénypontot, amely kifejezetten azonosítja két hatóanyag kombinációját, de a szabadalom alkalmasint módosítható úgy, hogy tartalmazzon ilyen igénypontot, e módosítástól függően az említett hatóanyagok kombinációját tartalmazó termékre vonatkozó, a 469/2009/EK rendelet (1) (a továbbiakban: rendelet) 3. cikkének a) pontja értelmében vett „hatályos alapszabadalomnak” minősülhet-e e szabadalom?

b)

Az olyan szabadalom, amelyet módosítottak annak megadását követően, és vagy i. a kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadása előtt és/vagy ii. azt követően, „hatályos alapszabadalomnak” minősülhet-e a rendelet 3. cikkének a) pontjában meghatározott feltétel teljesülése szempontjából?

c)

Ha egy bejelentő kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadását kéri egy A és B hatóanyagot tartalmazó termékre olyan körülmények között, amikor

i.

a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentés napját követően, de a kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadását megelőzően úgy módosítják az európai szabadalomnak (Egyesült Királyság) minősülő hatályos alapszabadalmat (a továbbiakban: szabadalom), hogy az tartalmazzon olyan igénypontot, amely kifejezetten azonosítja A t és B t;

és

ii.

a módosítás a nemzeti jog alapján úgy tekintendő, mint amely a szabadalom megadásától mindvégig hatályos volt;

jogosult-e a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentés bejelentője arra, hogy a módosított szabadalomra hivatkozzon a 3. cikk a) pontja szerinti feltétel teljesítése érdekében?

2.

Figyelembe kell-e venni annak meghatározásakor, hogy teljesülnek-e a 3. cikk szerinti feltételek az olyan termékre vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentéskor, amely A és B hatóanyag kombinációját tartalmazza, ha i. a hatályos alapszabadalom tartalmaz az A hatóanyagot tartalmazó termékre vonatkozó igénypontot és az A és B hatóanyag kombinációját tartalmazó termékre vonatkozó további igénypontot, és ii. már van kiegészítő oltalmi tanúsítvány az A hatóanyagot tartalmazó termékre (a továbbiakban: X termék), azt, hogy az A és B hatóanyag kombinációja mint találmány eltér és független- e az A hatóanyagtól mint találmánytól?

3.

Ha a hatályos alapszabadalom a 3. cikk a) pontja értelmében

a)

egy A hatóanyagot tartalmazó terméket (X termék) és

b)

egy, az A és B hatóanyag kombinációját tartalmazó terméket (a továbbiakban: Y termék)

„oltalmaz”, és ha

c)

az X termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalát engedélyezték;

d)

kiegészítő oltalmi tanúsítványt adtak az X termékre, és

e)

később az Y termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalát is engedélyezték,

ellentétes-e a rendelettel, különösen a rendelet 3. cikkének c) pontjával, 3. cikkének d) pontjával és/vagy 13. cikkének (1) bekezdésével, ha a szabadalom jogosultjának az Y termékre vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítványt adnak? Vagylagosan, ha kiegészítő oltalmi tanúsítvány adható az Y termékre, annak időtartama az X termékre vonatkozó engedély megadására vagy az Y termékre vonatkozó engedély megadására tekintettel határozandó e meg?

4.

Az 1. a) kérdésre adandó nemleges, az 1. b) i. kérdésre adandó igenlő és az 1. b) ii. kérdésre adandó nemleges válasz esetén olyan körülmények között, amikor

i.

a rendelet 7. cikk[ének] (1) bekezdése alapján a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentést a termék gyógyszerként történő forgalomba hozataláról szóló érvényes engedély 2001/83/EK (2) vagy 2001/82/EK (3) irányelv alapján történő kiadásának napját követő hat hónapon belül benyújtották;

ii.

a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentés benyújtását követően az illetékes iparjogvédelmi hatóság lehetséges ellenvetést tesz a kiegészítő oltalmi tanúsítványnak a rendelet 3. cikkének a) pontja alapján történő megadásával szemben;

iii.

az illetékes iparjogvédelmi hatóság fent említett lehetséges ellenvetését követően és annak elhárítása érdekében a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentés bejelentője a hatályos alapszabadalom módosítását kéri, és e kérelemnek helyt adnak;

iv.

a hatályos alapszabadalom módosítását követően az említett módosított szabadalom megfelel a 3. cikk a) pontjának;

megakadályozza-e a rendelet az illetékes iparjogvédelmi hatóságot a nemzeti eljárási rendelkezések annak érdekében történő alkalmazásában, hogy a) felfüggesszék az eljárást a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentés tárgyában, hogy lehetővé váljék a bejelentő számára az alapszabadalom módosítása iránti kérelem benyújtása, és b) később folytassák az említett bejelentés tárgyában az eljárást akkor, ha a módosítást engedélyezték, ha a folytatás említett időpontja

a termék gyógyszerként történő forgalomba hozataláról szóló érvényes engedély kiadásának napját követő hat hónapon túl, de

a hatályos alapszabadalom módosítása engedélyezésének napját követő hat hónapon belül van?


(1)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált változat) (HL 2009. L 152., 1. o.)

(2)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.)

(3)  Az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 3. o.)


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/4


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Coty Germany GmbH kontra Stadtsparkasse Magdeburg

(C-580/13. sz. ügy)

2014/C 31/04

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Coty Germany GmbH

Alperes: Stadtsparkasse Magdeburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2004/48/EK irányelv (1) 8. cikke (3) bekezdésének e) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapügyben szereplőhöz hasonló bankintézetnek lehetővé teszi az ezen irányelv 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti, valamely bankszámla-tulajdonos nevére és címére vonatkozó tájékoztatásnyújtás banktitokra hivatkozva való elutasítását?


(1)  A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/4


A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA kontra Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

(C-584/13. sz. ügy)

2014/C 31/05

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA

Alperesek: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 2. cikkét és 13. cikke B. részének a) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a használt járművek viszonteladójától független gazdasági szereplő által, a jármű bizonyos alkatrészeinek a mechanikus meghibásodással szemben történő biztosítására irányuló, átalányösszeg megfizetése ellenében nyújtott szolgáltatás a hozzáadottértékadó-mentes biztosítási ügyletek kategóriájába tartozik, vagy ellenkezőleg, a szolgáltatásnyújtás kategóriájába?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/4


A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2013. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. kontra Fernando Quintano Ujeta és María Isabel Sánchez García

(C-602/13. sz. ügy)

2014/C 31/06

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Az alapeljárás felei

Felperes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Alperesek: Fernando Quintano Ujeta és María Isabel Sánchez García

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ha a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (1), különösen annak 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikke szerint, annak érdekében, hogy az egyenértékűség és a teljes érvényesülés elvének megfelelően biztosítsa a fogyasztók és felhasználók védelmét, valamely nemzeti bíróság azt állapítja meg, hogy a szerződésben a késedelmi kamatokra vonatkozóan tisztességtelen kikötés szerepel, annak azt a következményt kell-e tulajdonítania, hogy mindenféle késedelmi kamat érvénytelen, ideértve azokat is, amelyek valamely tagállami jogszabály — mint például a Código Civil 1108. cikkének, az 1/2013 törvény 2. átmeneti rendelkezésének, a jelzálogjogról szóló törvény 114. cikkével összefüggésben, vagy a 6/2012 RDL 4. cikkének — pótlólagos alkalmazásából adódhatnának, anélkül, hogy kötné őt az 1/13 törvény 2. átmeneti rendelkezése szerint a szakmabeli által elvégzett újraszámítás?

2.

Úgy kell-e értelmezni az 1/2013 törvény 2. átmeneti rendelkezését, hogy az nem képezheti akadályát a fogyasztói érdekek védelmének?

3.

Ha a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv, különösen annak 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikke szerint, annak érdekében, hogy az egyenértékűség és a teljes érvényesülés elvének megfelelően biztosítsa a fogyasztók és felhasználók védelmét, valamely nemzeti bíróság azt állapítja meg, hogy a szerződésben az előrehozott lejáratra vonatkozóan tisztességtelen kikötés szerepel, akkor azt ki nem kötöttnek kell tekintenie és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket kell alkalmaznia, akkor is, ha a szolgáltató (pénzintézet) megvárta a nemzeti rendelkezésben előírt minimális időtartam elteltét?


(1)  HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/5


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-343/11. sz., Holland Királyság kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen Hollandia által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés

(C-610/13. sz. ügy)

2014/C 31/07

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: Holland Királyság (képviselők: M. K. Bulterman és M. A. M. de Ree)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének T-343/11. sz. ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítéletét;

amennyiben az ügy érdemben való eldöntését a per állása megengedi, azt a 2011/24/EU (1) határozat semmissé nyilvánításával jogerősen bírálja el;

amennyiben az ügy érdemben való eldöntését a per állása nem engedi meg, utalja vissza az ügyet határozathozatalra a Törvényszékhez;

a Bizottságot kötelezze a költségek, ideértve a Törvényszék előtti eljárás költségeit is, viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: az 1433/2003 rendelet (2) I. mellékletének 8. és 9. pontjával összefüggésben értelmezett 8. cikkének, valamint II. melléklete 1. pontjának téves értelmezése, annyiban, amennyiben a csomagolás nyomtatásával összefüggő költségeket csomagolási költségnek, és így támogatásra nem alkalmasnak tekintett.

Második jogalap: az 1433/2003 rendelet I. mellékletének 8. és 9. pontjával összefüggésben értelmezett 8. cikkének téves értelmezése annyiban, amennyiben valamely működési programban téves mértéket alkalmaztak a reklámmal szemben támasztott követelmények leírásakor.

Harmadik jogalap: az 1258/1999 rendelet (3) 7. cikkének és az 1290/2005 rendelet (4) 31. cikkének téves alkalmazása, annyiban, amennyiben a Bizottság számára biztosították a bizonyítási teher könnyítését.

Negyedik jogalap: a 1432/2003 rendeletnek (5) a 2200/96 rendelet (6) 11. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének téves értelmezése, annyiban, amennyiben megállapításra került, hogy a termelői szervezet nem értékesíthetett volna kirendelt alkalmazottak által.

Ötödik jogalap: az 1432/2003 rendelet 21. cikkének téves értelmezése, annak megállapításával, hogy a FresQ termelői szervezet elismerésének visszavonása szükséges volt.

Hatodik jogalap: az 1258/1999 rendelet 7. cikke (4) bekezdésének, az 1290/2005 rendelet 31. cikkének és az 1432/2003 rendelet 21. cikkével összefüggésben értelmezett arányosság elvének téves értelmezése annyiban, amennyiben a FresQ termelői szervezet összes kiadását kizárták a finanszírozásból.


(1)  Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2011. április 15-i 2011/244/EU végrehajtási határozat (HL L 102., 33. o.).

(2)  A működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 11-i 1433/2003/EK bizottsági határozat (HL L 203., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 39. kötet, 431. o.).

(3)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (HL 160., 103. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet, 414. o.).

(4)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2205/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1. o.).

(5)  A 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a termelői szervezetek elismerésének feltételei és a termelői csoportok előzetes elismerése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. augusztus 11-i 1432/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 203., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 39. kötet, 424. o.).

(6)  A gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (HL L 297., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 20. kötet, 55. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/6


A Conseil d’État (Franciaország) által 2013. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministre de l’Économie et des Finances kontra Gérard de Ruyter

(C-623/13. sz. ügy)

2014/C 31/08

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministre de l’Économie et des Finances

Alperes: Gérard de Ruyter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A tőkejövedelmekre vonatkozó olyan közterhek, mint a tőkejövedelmeket terhelő társadalombiztosítási járulék, az ugyanezen jövedelmekre kivetett, a társadalombiztosítási hiány finanszírozására szolgáló járulék, a 2 %-os szociális levonás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő járulék önmagában amiatt, hogy a francia társadalombiztosítási rendszerek finanszírozását szolgálják, közvetlen és releváns kapcsolatban vannak-e a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló[,] 1971. június 14-i [1408/71/EGK tanácsi] rendelet (1) 4. cikkében felsorolt bizonyos szociális biztonsági ágakkal, és így e rendelet hatálya alá tartoznak-e?


(1)  HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/6


A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2013. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skatteverket kontra Hilkka Hirvonen

(C-632/13. sz. ügy)

2014/C 31/09

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: Hilkka Hirvonen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami jogszabályi rendelkezés, amely előírja, hogy a más tagállam illetőségével rendlekező személy — aki jövedelmének egészét vagy majdnem egészét az előbbi államban szerzi — két teljesen eltérő adórendszer között választhat, azaz, hogy vagy alacsonyabb adómértékű forrásadó alapján, de az általános jövedelemadó-rendszer szerint alkalmazott adókedvezményre jogosultság nélkül adózik, vagy hogy a jövedelme után az utóbbi rendszer szerint adózik, és így részesülhet a kérdéses adókedvezményben?


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/6


A Törvényszék (első tanács) T-2/07. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés

(C-641/13. P. sz. ügy)

2014/C 31/10

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Spanyol Királyság (képviselő: A. Rubio González meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság adjon helyt a jelen fellebbezésnek, és helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-2/07. sz. Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítéletét;

részlegesen semmisítse meg a korábban hivatkozott értelemben a 2006. október 20-i C(2006) 5102 bizottsági határozatot, amellyel a Bizottság csökkentette a 2001 ES 16 C PE 050 projektcsoport tekintetében a Kohéziós Alapból nyújtott támogatást, amely projektek a Júcar vízgyűjtő medencéjének szennyvízelvezetésére vonatkoznak, azon részében, amelyben szabálytalanságnak minősítette a szakmai tapasztalat odaítélési feltételeként való figyelembevételét;

az ellenérdekű felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Téves jogalkalmazás annak kapcsán, hogy a szakmai tapasztalatot a 93/37 irányelv  (1) 30. cikkével ellentétes odaítélési feltételnek minősítették . E rendelkezés nem tiltja az ajánlattevő szakmai tapasztalatához kapcsolódó kritériumok alkalmazását a szerződés odaítélése tekintetében. Épp ellenkezőleg, az ajánlattevő szakmai tapasztalatát lehet értékelni akkor, ha olyan kritériumról van szó, amely nem az ajánlattevő alkalmasságának értékelésére irányul, eltér a fizetőképesség követelményétől, és a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlat értékelésére szolgál, amennyiben a szerződés tárgyához és végrehajtásának minőségéhez kapcsolódik.


(1)  Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 163. o.)


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/7


2013. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-663/13. sz. ügy)

2014/C 31/11

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Hetsch, K. Herrmann és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkének a), b), d), f), g), h), n) pontját, 3. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontját, 5. cikkét, 13. cikke (1) bekezdésének e) pontját és (6) bekezdésének második és harmadik albekezdését, 14. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdését, 16. cikke (1) bekezdésének második mondatát, (3) bekezdésének első albekezdését, (4) bekezdésének második mondatát, 16. cikke (6), (7) és (8) bekezdését, 17. cikke (1) bekezdésének c) pontját a bioüzemanyagok tekintetében, 17. cikke (1) bekezdését a folyékony bio-energiahordozók tekintetében, 17. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontját más tagállamok és harmadik országok tekintetében, 17. cikke (3) bekezdése a) és b) pontjának ii. alpontját, 17. cikke (3) bekezdésének c) pontját, (4) bekezdésének a)–c) pontját és (8) bekezdését, 18. cikke (1) bekezdését a folyékony bio-energiahordozók tekintetében, 19. cikke (1) és (3) bekezdését a folyékony bio-energiahordozók tekintetében, II., III., IV. és V. mellékletét a teljes területén vagy egyes területrészein, vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelv 27. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze az Osztrák Köztársaságot, hogy az irányelv átültetésére elfogadott intézkedései bejelentésére vonatkozó kötelezettségének megsértése miatt fizessen meg naponta 40 512 euró összegű, az Európai Unió saját forrásainak számlájára fizetendő kényszerítő bírságot;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2010. december 5-én lejárt.


(1)  HL L 140., 16. o.


Törvényszék

1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/8


A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — EMA kontra Bizottság

(T-116/11. sz. ügy) (1)

(Választottbírósági kikötés - Az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységre vonatkozó hatodik keretprogram (2002–2006) - A Dicoems és a Cocoon szerződés - A szerződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett kiadások egy része tekintetében - Szerződések megszüntetése - A folyósított összegek egy részének visszafizetése - Kártérítés - Viszontkereset - Szerződésen kívüli felelősség - Jogalap nélküli gazdagodás - Megsemmisítés iránti kereset - Keresettel meg nem támadható aktus - Pusztán szerződéses jogviszony keretébe illeszkedő, attól elválaszthatatlan aktus - Terhelési értesítés - Elfogadhatatlanság)

2014/C 31/12

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Association médicale européenne (EMA) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: A. Franchi és L. Picciano ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude és F. Moro meghatalmazottak, segítőjük: D. Gullo ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a fő kereseti kérelem, amely először is a Bizottság és a felperes közötti, a Cocoon projektre vonatkozó, 2013. december 7-én megkötött 507126. sz. szerződés és a Dicoems projektre vonatkozó, 2013. december 19-én megkötött 507760. sz. szerződés végrehajtása során felmerült költségek megtérítésére, másodszor az említett szerződések felmondásáról szóló bizottsági határozat jogellenességének megállapítására, harmadszor az ehhez kapcsolódó terhelési értesítés megsemmisítésére, negyedszer pedig a felperest érő kár megtérítésére irányul, valamint másrészt a Bizottság szerződésen kívüli felelősségére alapított másodlagos kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az Association médicale européenne (EMA) keresetének helyt ad annyiban, amennyiben az a Cocoon és a Dicoems szerződéshez kapcsolódó, 17 231,28 euró összegű személyi jellegű közvetlen költségek, valamint az említett szerződések alkalmazásából fakadóan ezekhez kapcsolódó közvetett költségek megtérítésére irányul.

2.

A Törvényszék az EMA keresetét ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottság viszontkereseti kérelmét elutasítja.

4.

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit, ideértve a T-116/11. R. sz. ügyben az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.


(1)  HL C 120., 2011.4.16.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/8


A Törvényszék 2013. december 10-i ítélete — Colgate-Palmolive kontra OHIM — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(T-467/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A 360° SONIC ENERGY közösségi szóvédjegy bejelentése - A SONIC POWER korábbi nemzetközi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 31/13

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Colgate-Palmolive Company (New York, New York, Egyesült Államok) (képviselők: M. Zintler és G. Schindler ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Németország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a dm-drogerie markt GmbH & Co. KG és a Colgate-Palmolive Company közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. május 25-én hozott határozata (R 1094/2010-2. sz. ügy) ellen benyújtott

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Colgate-Palmolive Company-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 319., 2011.10.29.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/9


A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz kontra OHIM — Henkel (SUPER GLUE)

(T-591/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SUPER GLUE közösségi ábrás védjegy bejelentése - A SUPERGLUE korábbi Benelux szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A korábbi védjegy megkülönböztető képessége - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 31/14

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j. (Jaworzno, Lengyelország) (képviselők: M. Konieczyński és I. Kubiec ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pennsylvania, Egyesült Államok) (képviselők: C. Rohnke és M. Jacob ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Henkel Corp. és a Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. szeptember 12-én hozott határozata (R 1147/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2012.2.4.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/9


A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Cisco Systems Inc. és Messagenet kontra Bizottság

(T-79/12. sz. ügy) (1)

(Verseny - Összefonódások - Az internetes telekommunikációs szolgáltatások európai piacai - Az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Nyilvánvaló mérlegelési hibák - Indokolási kötelezettség)

2014/C 31/15

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Cisco Systems Inc. (San Jose, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok); és Messagenet SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo és K. Jörgens ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Khan, S. Noë és C. Hödlmayr meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: G. Berrisch ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Skype Sarl Microsoft Corporation általi felvásárlására irányuló összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító 2011. október 7-i C(2011) 7279 végleges bizottsági határozat (COMP/M.6281 Microsoft/Skype ügy) megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Cisco Systems Inc. és a Messagenet SpA maguk viselik saját költségeiket, valamint kötelesek viselni az Európai Bizottságnál és a Microsoft Corporationnél felmerült költségeket.


(1)  HL C 109., 2012.4.14.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/10


A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Smartbook kontra OHIM (SMARTBOOK)

(T-123/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A SMARTBOOK közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 31/16

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Smartbook AG (Offenburg, Németország) (képviselők: C. Milbradt, A. Schwarz és F. Reiling ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, Egyesült Államok) (képviselők: A. Renck, A. Leister és V. von Bomhard ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a SMARTBOOK szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2011. december 15-én hozott határozata (R 799/2011-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Smartbook AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 157., 2012.6.2.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/10


A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Eckes-Granini kontra OHIM — Panini (PANINI)

(T-487/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A PANINI közösségi ábrás védjegy bejelentése - A GRANINI korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 31/17

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Németország) (képviselő: W. Berlit ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Panini SpA (Modena, Olaszország) (képviselő: F. Terrano ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Eckes-Granini Group GmbH és a Panini SpA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. szeptember 6-án hozott határozata (R 2393/2011-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Eckes-Granini Group GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/10


2013. október 1-jén benyújtott kereset — Société européenne des chaux et liants kontra ECHA

(T-540/13. sz. ügy)

2014/C 31/18

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Franciaország) (képviselő: J. Dezarnaud ügyvéd)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt az ECL társaság azon bírság minden fenntartás nélküli csökkentése iránti kérelmének, amelyet vele közöltek.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az ECHA 2013. május 21-i KKV (2013) 1665. sz. határozatával kiszabott igazgatási díj csökkentését kéri, amely határozat — azután, hogy a vállalkozás méretének ellenőrzésére irányuló eljárás ECHA általi megindítását követően a felperes helyesbített nyilatkozat nyújtott be — megállapítja, hogy a felperes nem felel meg a kisvállalkozások részére biztosított díjcsökkentésben való részesüléshez szükséges feltételeknek.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes az alábbi kifogásokra hivatkozik:

arra alapított kifogás, hogy a kiszabott szankció a neki felróható tévedéshez viszonyítva aránytalan;

arra alapított kifogás, hogy az ECHA egyszerű megkeresését követően az első kérésére kijavította a nyilatkozatát;

arra alapított kifogás, hogy menthető, hogy tévesen értelmezett egy nem a saját nyelvén megszerkesztett, rendkívül műszaki jellegű ügyiratot;

az automatikus szankció nem szokásos jellegére alapított kifogás.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/11


2013. október 25-én benyújtott kereset — Hostel Tourist World kontra OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(T-566/13. sz. ügy)

2014/C 31/19

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Spanyolország) (képviselő: J. M. Bartrina Díaz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: WRI Nominees Ltd (Luxembourg, Luxemburg)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az OHIM által hozott határozatot abban a részében, amelyben az helyt adott a WRI Nominees Ltd által benyújtott fellebbezésnek a nemzetközi osztályozás 39. és 43. osztálya tekintetében bejelentett 7 241 862. sz. HOSTELTOURISTWORLD közösségi védjegy törlésével, illetve érvénytelenségével kapcsolatban;

a 207/2009 rendelet 65. cikke (2) bekezdésének megfelelően, utasítsa el a WRI Nominees Ltd által benyújtott fellebbezést a nemzetközi osztályozás 35., 39. és 43. osztálya tekintetében bejelentett 7 241 862. sz. HOSTELTOURISTWORLD.COM közösségi védjegy érvénytelenségével kapcsolatban, vagy ennek hiányában kötelezze az OHIM-ot a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az a jelen keresetben szereplő kérelmeknek esetlegesen helyt adó ítéletet megfelelően végrehajtsa;

az OHIM-ot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett, lajstromozott közösségi védjegy: a 35., 39. és 43. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, „HostelTouristWorld.com” ábrás védjegy — 7 241 862. sz. lajstromozott közösségi védjegy

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: WRI Nominees Ltd

A törlés iránti kérelem indokolása: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, ugyanezen rendelet 53. cikke (1) bekezdése a) pontjával összefüggésben, és a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése, ugyanezen rendelet 53. cikke (1) bekezdése c) pontjával összefüggésben.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a WRI Nominees Lzd fellebbezésének részben helyt adott, és a törlési osztály határozatát részben hatályon kívül helyezte.

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 63. és 64. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, ugyanezen rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/11


2013. október 30-án benyújtott kereset — Lesaffre et Compagnie kontra OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(T-575/13. sz. ügy)

2014/C 31/20

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Lesaffre et Compagnie (Párizs, Franciaország) (képviselők: T. De Haan és P. Péters ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Louis Baking Company, SL (Girona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2013. augusztus 30-án az R 2333/2012-4. sz. ügyben hozott határozatát; és

az OHIM-ot kötelezze a Lesaffre részéről a Törvényszék és a negyedik fellebbezési tanács előtti eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Louis Baking Company, SL.

Az érintett közösségi védjegy: a BAKING CENTER By TECHNOLINE szóelemeket magában foglaló színes, ábrás védjegy a 30., 35. és 42. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában — 9195793. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a BAKING CENTER francia védjegy a 41. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/12


2013. november 8-án benyújtott kereset — Groupe Canal + és Canal + France kontra OHIM — Euronews (News+)

(T-591/13. sz. ügy)

2014/C 31/21

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperesek: Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux, Franciaország) és Canal + France (Issy-Les-Moulineaux, Franciaország) (képviselő: L. Barissat ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Euronews (Ecully, Franciaország)

Kereseti kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

mondja ki, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a vitatott szolgáltatások vonatkozásában fennáll az összetévesztés vagy az asszociáció veszélye a NEWS+ védjegy lajstromozására irányuló védjegybejelentés és a 063 457 667. sz. ACTU+ korábbi francia szóvédjegy között.

változtassa meg a fellebbezési tanács 2013. szeptember 9-i határozatának 23-35. pontját, és utasítsa el a NEWS+ védjegy lajstromozására irányuló 9 141 003. sz. védjegybejelentést;

másodlagosan helyezze hatályon kívül a fellebbezési tanács 2013. szeptember 9-i azon határozatát, amely elutasította a fellebbezést, és a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésével helyben hagyta a megtámadott határozatot, amely elutasította a NEWS+ védjegy lajstromozására irányuló 9 141 003. sz. közösségi védjegybejelentés ellen a 063 457 667. sz. ACTU+ korábbi védjegy alapján benyújtott felszólalást.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Euronews.

Az érintett közösségi védjegy: a News+ szóvédjegy a 35., 38. és 41. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában — 9 141 003. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperesek.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az ACTU+ francia védjegy a 9., 28., 35., 38., 39. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/12


2013. november 14-én benyújtott kereset — Siemag Tecberg Group konra OHIM (Winder Controls)

(T-593/13. sz. ügy)

2014/C 31/22

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Németország) (képviselő: T. Sommer ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az R 1261/2013-4. sz. ügyben 2013. szeptember 5-én hozott határozatát;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére;

tűzzön ki időpontot a tárgyalás megtartására.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Winder Controls” szóvédjegy a 7., 9., 35., 37., 41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 11 542 412. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/13


2013. november 15-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(T-600/13. sz. ügy)

2014/C 31/23

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Bimbo, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: J. Carbonell Callicó ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a fellebbezési tanács 2013. szeptember 11-i határozatát, és ennek következtében engedélyezze a 11 094 381. számon bejelentett közösségi ábrás védjegynek a 30. osztály egésze tekintetében történő lajstromozását;

az alpereseket kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, a 207/2009 rendelet 87. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a 30. osztályba tartozó árukra vonatkozó „FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES” ábrás védjegy — 11 094 381. sz. közösségi védjegybejelentés

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentési kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése; és

a 207/2009 rendelet 83. cikkének megsértése, az egyenlő bánásmód elvével és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. és 14. cikkével összefüggésben.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/13


2013. november 26-án benyújtott kereset — Romonta kontra Bizottság

(T-614/13. sz. ügy)

2014/C 31/24

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Németország) (képviselők: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow és A. Schulze Rechtsanwälte)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozatot, amennyiben az az 1. cikkének (1) bekezdésében elutasítja a felperesnek a 2013–2020 közötti kibocsátás-kereskedelem harmadik kereskedelmi időszakára nézve a német Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (üvegházhatást okozó gázok kibocsátás-kereskedelméről szóló törvény) 9. cikkének (5) bekezdése értelmében kért méltányossági kiosztást;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap: az arányosság elvének megsértése

A felperes szerint a megtámadott határozat sérti az arányosság elvét, mivel a kibocsátási egységek méltányossági kiosztásának elutasítása az alperes által meghatározott célkitűzésre tekintettel téves, és ezt meghaladóan aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza a felperest. Másodsorban a felperes azzal érvel, hogy a 2011/278/EU határozat (1) összeegyeztethetetlen az európai joggal, éppen ezért semmis.

2.

A második jogalap: a szubszidiaritás elvének megsértése

E jogalap keretében a felperes azzal érvel, hogy a megtámadott határozat sérti a szubszidiaritás elvét, amely szerint az Európai Unió fellépése a szükséges mértékre kell, hogy korlátozódjon. Az alperes véleményével ellentétben a tagállamok továbbra is rendelkeznek (még ha korlátozott módon is) a kiosztási szabályok megállapításának jogával. Az olyan szabályok körébe, amelyek megállapítása a tagállamok hatáskörében maradt, tartoznak az olyan méltányossági szabályok, mint a német Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 9. cikkének (5) bekezdése.

3.

A harmadik jogalap: az alapjogok megsértése

A felperes azt adja elő. hogy a megtámadott határozat beavatkozik a vállalkozás szabadságához, a foglalkozás megválasztásának szabadságához, illetve a tulajdonhoz való alapvető jogaiba, anélkül hogy azt az Unió által elismert általános érdekű célkitűzés vagy mások jogainak és szabadságainak védelme indokolná.


(1)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat (az értesítés a C(2011) 2772. számú dokumentummal történt) (HL L 130., 1. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/14


2013. november 22-én benyújtott kereset — Pell Amar Cosmetics kontra OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu-Calinesti)

(T-621/13. sz. ügy)

2014/C 31/25

A keresetlevél nyelve: román

Felek

Felperes: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Románia) (képviselő: E. Grecu ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Alva Management GmbH (Icking, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 388/2013-4. sz. ügyben hozott határozatát; és

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „Pell amar dr. Ionescu-Calinesti” szóelemet tartalmazó fekete-fehér ábrás védjegy — 10 109 981. sz. közösségi védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 6 645 071. számon lajstromozott közösségi védjegy, a 1 161 287. számon lajstromozott német védjegy, valamint az 588 232. és 657 169. számon lajstromozott „PERLAMAR” nemzetközi szóvédjegyek.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazása, mivel az érintett közösségi védjegy és a felszólalás alapjául hivatkozott védjegy között egyáltalán nem áll fenn az összetévesztés veszélye.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/15


2013. november 28-én benyújtott kereset — Molda kontra Bizottság

(T-629/13. sz. ügy)

2014/C 31/26

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Molda AG (Dahlenburg, Németország) (képviselők: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow és A. Schulze Rechtsanwälte)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozatot, amennyiben az az 1. cikkének (1) bekezdésében elutasítja a felperesnek a 2013–2020 közötti kibocsátás-kereskedelem harmadik kereskedelmi időszakára nézve a német Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (üvegházhatást okozó gázok kibocsátás-kereskedelméről szóló törvény) 9. cikkének (5) bekezdése értelmében kért méltányossági kiosztást;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az arányosság elvének megsértése

A felperes szerint a megtámadott határozat sérti az arányosság elvét, mivel a kibocsátási egységek méltányossági kiosztásának elutasítása az alperes által meghatározott célkitűzésre tekintettel téves, és ezt meghaladóan aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza a felperest. Másodsorban a felperes azzal érvel, hogy a 2011/278/EU határozat (1) összeegyeztethetetlen az európai joggal, éppen ezért semmis.

2.

Második jogalap: a szubszidiaritás elvének megsértése

E jogalap keretében a felperes azzal érvel, hogy a megtámadott határozat sérti a szubszidiaritás elvét, amely szerint az Európai Unió fellépése a szükséges mértékre kell, hogy korlátozódjon. Az alperes véleményével ellentétben a tagállamok továbbra is rendelkeznek (még ha korlátozott módon is) a kiosztási szabályok megállapításának jogával. Az olyan szabályok körébe, amelyek megállapítása a tagállamok hatáskörében maradt, tartoznak az olyan méltányossági szabályok, mint a német Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 9. cikkének (5) bekezdése.

3.

Harmadik jogalap: a támogatásokra vonatkozó európai jog megsértése

A felperes e jogalap keretében azzal érvel, hogy a megtámadott határozat sérti a támogatásokra vonatkozó európai jog azon alapelveit, amelyek értelmében a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások, amelyek egy fenntartható helyreállítási tervet hajtanak végre, elismerten szerkezetátalakítási támogatás formájában pénzügyi támogatásban részesülhetnek. Ilyen támogatásokat az alperes nem tagadhat meg.

4.

Negyedik jogalap: az alapjogok megsértése

A felperes azt adja elő. hogy a megtámadott határozat beavatkozik a vállalkozás szabadságához, a foglalkozás megválasztásának szabadságához, illetve a tulajdonhoz való alapvető jogaiba, anélkül hogy azt az Unió által elismert általános érdekű célkitűzés vagy mások jogainak és szabadságainak védelme indokolná.


(1)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat (az értesítés a C(2011) 2772. számú dokumentummal történt) (HL L 130., 1. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/15


2013. november 28-án benyújtott kereset — DK Recycling und Roheisen kontra Bizottság

(T-630/13. sz. ügy)

2014/C 31/27

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Németország) (képviselő: S. Altenschmidt Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat (C(2013) 5666., HL L 240., 27. o.) 1. cikkének (1) bekezdését annyiban, amennyiben az elutasítja az I. melléklet A. és D. pontjában felsorolt, DE000000000001320 és DE-new-14220–0045 létesítmény-azonosítóval ellátott létesítményeknek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények — a Bizottság számára a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján Németország által megküldött — listáiba való felvételét, valamint az e létesítményeknek ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek megfelelő előzetes éves összmennyiségeit;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes lényegében a következőkre hivatkozik.

A megtámadott határozat a felperes véleménye szerint sérti a 2003/78/EK irányelvet és a 2011/278/EU határozatot. (2) A határozat ezt meghaladóan összeegyeztethetetlen az arányosság elvével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával. Továbbá nem kellően indokolt.

Azt illetően, hogy a felperes létesítményei számára a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának elutasítása azon alapul, hogy számára Németország már osztott ki kiegészítő, átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket az el nem várható nehézségek kiegyensúlyozásaképpen, a felperes azzal érvel, hogy szemben a Bizottság véleményével, ez a kiosztás nem áll ellentétben a 2011/278 határozattal. Mindenesetre a nehézségek esetén való különös kiosztás — a kibocsátás-kereskedelem következtében fellépő, el nem várható terhek kiegyensúlyozásaképpen — az Európai Unió Alapjogi Chartájának, de különösen a vállalkozás szabadságához és a tulajdonhoz való alapjog, valamint az arányosság elvének érvényesülése miatt szükséges.

Azt illetően, hogy a felperes létesítményei számára a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának elutasítása azon alapul, hogy számára Németország a technológiai kibocsátások szerinti létesítményrész alapján már osztott ki kiegészítő, átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket a cinkkoncentrátumnak a felperes kohójában történő előállítására, a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat összeegyeztethetetlen a 2011/278 határozattal, valamint arra, hogy a határozat ellentmondásos és elégtelen indokolást tartalmaz.

Végül a felperes felrója az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke értelmében vett megfelelő ügyintézéshez való jog követelményének megsértését. A határozat meghozatala előtt nem biztosították számára annak lehetőségét, hogy előadja az álláspontját.


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).

(2)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2011) 2772. számú dokumentummal történt) (HL L 130., 1. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/16


2013. november 29-én benyújtott kereset — Raffinerie Heide kontra Bizottság

(T-631/13. sz. ügy)

2014/C 31/28

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Németország) (képviselő: U. Karpenstein Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozatot (HL L 240., 27. o.), amennyiben az I. melléklet A. pontjával összhangban értelmezett 1. cikkének (1) bekezdése elutasítja a DE000000000000010 létesítmény-azonosítóval ellátott létesítményének a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerinti listába való felvételét, valamint az e létesítménynek ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek előzetes éves összmennyiségeit;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a mérlegelési jogkör gyakorlásának elmulasztása

A felperes ebben az összefüggésben többek között azzal érvel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó uniós rendszer a (2013–2020 közötti) harmadik kereskedelmi időszakban nem zárja ki a különös nehézségek esetén való kiosztást, és a Bizottságot nem mentesíti az alól, hogy a határozataiban tiszteletben tartsa a vállalkozások alapjogait és az arányosság elvét. Ezt a Bizottság elmulasztotta, ezáltal pedig nem gyakorolta az uniós jog által rá ruházott mérlegelési jogkörét.

2.

Második jogalap: a felperes alapjogainak megsértése

A felperes azzal érvel, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság által kért kiosztandó mennyiség elutasítása sérti a felperesnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. és 16. cikkéből eredő alapjogait, valamint az arányosság elvét. Az, hogy a felperesnek kevesebb kibocsátási egységet osztottak ki ingyenesen, nyilvánvalóan aránytalan és a 2003/87/EK irányelv által előre nem vetített nehézségekhez vezetett. A felpereshez hasonló vállalkozások létét fenyegető helyzetek előidézése alkalmatlan az irányelv által kitűzött célok megvalósítására, ahhoz nem szükséges, és nem is áll azzal arányban.


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/17


2013. november 29-én benyújtott kereset — Arctic Paper Mochenwangen kontra Bizottság

(T-634/13. sz. ügy)

2014/C 31/29

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Arctic Paper Mochenwangen (Wolpertswende, Németország) (képviselő: S. Kobes Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat (HL L 240., 27. o.) 1. cikkének (1) bekezdését, amennyiben elutasítja az I. melléklet A. pontjában található DE000000000000563 létesítmény-azonosítóval ellátott létesítménynek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények — a Bizottság számára a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján Németország által megküldött — listájába való felvételét, valamint az e létesítménynek ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek előzetes éves összmennyiségeit;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes lényegében a következőkre hivatkozik.

A megtámadott határozat a felperes véleménye szerint sérti a 2003/78/EK irányelvet és a 2011/278/EU határozatot. (2) A határozat ezt meghaladóan összeegyeztethetetlen az arányosság elvével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával. Továbbá nem kellően indokolt.

A 2011/278/EU határozattal nem áll ellentétben a kibocsátási egységek kiegészítő, a nehézségek kiegyensúlyozását szolgáló ingyenes kiosztása. Mindenesetre a nehézségek esetén való különös kiosztást — a kibocsátás-kereskedelem következtében fellépő, el nem várható terhek kiegyensúlyozásaképpen — az Európai Unió Alapjogi Chartájának, de különösen a vállalkozás szabadságához és a tulajdonhoz való alapjog, valamint az arányosság elvének érvényesülése teszi szükségessé.

Végül a felperes felrója az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke értelmében vett megfelelő ügyintézéshez való jog követelményének megsértését. A határozat meghozatala előtt nem biztosították számára annak lehetőségét, hogy előadja az álláspontját.


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).

(2)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2011) 2772. számú dokumentummal történt) (HL L 130., 1. o.).


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/18


2013. december 3-án benyújtott kereset — Gemeente Bergen op Zoom kontra Bizottság

(T-641/13. sz. ügy)

2014/C 31/30

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Hollandia) (képviselők: T. Hovius és R. Pasma ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot semmisítse meg;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság 2013. október 2-i határozatát (1) támadja, amelyben a Bizottság megállapította, hogy a Koninklijke Nedalco BV és a Nedalco International BV üzemének Bergen op Zoom település általi megvásárlása nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az EUMSZ 107. cikk és/vagy az EUMSZ 108. cikk megsértése, mivel a Bizottság elmulasztotta a magánbefektető elvének alkalmazását; mindenesetre a Bizottság tévesen alkalmazta a magánbefektető elvét, ennek során nem a helyes tényeket vette alapul, és/vagy elégtelenül indokolta meg az elv alkalmazását.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk és/vagy az EUMSZ 108. cikk megsértése, mivel a Bizottság a tényeket és/vagy a jogot tévesen ítélte meg, és nyilvánvalóan tévesen állapította meg, hogy a Nedalco nem részesült olyan (szelektív) előnyben, amelyet e vállalkozás nem tudott volna rendes üzleti feltételek mellett megszerezni.

3.

Harmadik jogalap: a gondossági és az indokolási kötelezettség megsértése, mivel a Bizottság jogtalanul elmulasztotta a település által előadott tényeket megvizsgálni, és/vagy a megtámadott határozatot megfelelő indokolásra alapozni.


(1)  HL C 335., 1. o.


Közszolgálati Törvényszék

1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/19


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács tanács) 2013. december 11-i ítélete — Teughels kontra Bizottság

(F-117/11. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - A valamely nemzeti nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságok átvitele - A járulék mértékét az uniós nyugdíjrendszerhez igazító rendelet - A biztosításmatematikai értékek kiigazítása - Általános végrehajtási rendelkezések elfogadásának szükségessége - Az új általános végrehajtási rendelkezések időbeli alkalmazása)

2014/C 31/31

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Catherine Teughels (Eppegem, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal a felperes öregségi nyugdíját megállapító határozatának és az e nyugdíj megállapításához figyelembe vett szolgálati idő kiszámításának megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Európai Bizottság viseli saját költségeit és a C. Teughels részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 25., 2012.01.28., 70. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/19


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — Verile és Gjergji kontra Bizottság

(F-130/11. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíj - A megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele a nemzeti nyugdíjrendszerbe - Az Uniós nyugdíjjárulékok mértékének kiigazításáról szóló rendelet - A biztosításmatematikusi értékek kiigazítása - Az általános végrehajtási rendelkezések elfogadásának szükségessége - Az új általános végrehajtási rendelkezések időbeli hatálya - A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat visszavonása - Jogszerűség - Feltételek)

2014/C 31/32

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Marco Verile (Cadrezzate, Olaszország) és Anduela Gjergji (Brüsszel, Belgium) (képviselők: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és S. Orlandi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: D. Martin és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal által újraszámolt javaslaton alapuló, a Bizottságnál történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság átviteléről szóló határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2011. május 20-i és 2011. május 19-i, M. Verile illetőleg A. Gjergji számára címzett határozatokat.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az M. Verile és A. Gjergji részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 65., 2012.3.3., 22. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/20


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — Sesma Merino kontra OHIM

(F-125/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - A 2011/2012. évi célok - Sérelmet nem okozó aktus - Elfogadhatatlan kereset)

2014/C 31/33

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spanyolország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: G. Faedo, R. Pethke és P. Saba meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2011. évre vonatkozó értékelő jelentésének és az elérendő célokat meghatározó határozatnak a megsemmisítése, valamint kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A. Sesma Merino maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 26., 2013.1.26., 72. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/20


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — A kontra Bizottság

(F-142/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Szociális biztonság - Foglalkozási baleset vagy megbetegedés - A személyzeti szabályzat 73. cikke - Részleges állandó rokkantság - Kártérítési kérelem)

2014/C 31/34

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: A (S., Franciaország) (képviselők: B. Cambier, A. Paternostre és G. Ladrière ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Joris meghatalmazott és C. Mélotte ügyvéd)

Az ügy tárgya

Foglalkozási megbetegedés elismerése iránti, a felperes által a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján előterjesztett kérelmet elbíráló azon bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely elismerte a felperes 20 %-os mértékű részleges állandó rokkantságát, és 2010. február 25-i időpontban határozta meg a rokkanttá válás időpontját, valamint a felperes vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2012. január 11-én kelt azon határozatát, amely lezárja az A-t érintő foglalkozási megbetegedést követően az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 73. cikke alapján indított eljárást.

2.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy A részére fizessen meg 3 500 eurót.

3.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az A részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 26., 2013.1.26., 77. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/20


A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. december 12-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság

(F-58/12. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Rokkantsági nyugdíjba helyezés iránti kérelem - Indokolás hiánya miatt a Törvényszék általi elutasítás - Ítélet végrehajtása iránti kérelem - Visszahelyezés iránti kérelem - A Törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezése - az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - EUMSZ 266. cikk - Az intézmény szerződésen kívüli felelőssége - Részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

2014/C 31/35

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Közszolgálati Törvényszék által az F-41/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4-én hozott ítélet végrehajtásával kapcsolatos felperesi kérelemnek a Bizottság általi hallgatólagos elutasítására vonatkozó határozat megsemmisítése, valamint ennek címén a besorolási fokozatának megfelelő csoportba tartozó álláshellyel kapcsolatos feladatokkal való megbízása iránti kérelem, továbbá kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 295., 2012.9.29., 33. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/21


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 13-i végzése — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis és Hotz kontra Bizottság

(F-137/12., F-138/12., F-139/12. és F-141/12. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - A 2010–2011. évi igazolási eljárás - Az igazolt tisztviselők listájáról történő kizárás - A Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére történő egyezségkötés - Panaszbenyújtási határidő - A panasz határidőn túl történő benyújtása - A menthető hiba fogalma - A szokásos körültekintéssel eljáró tisztviselőtől elvárható gondosság - Telefonon szerzett felvilágosítások - Bizonyíték - Elfogadhatatlanság)

2014/C 31/36

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgium), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Spanyolország), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgium) és Margarita Hotz (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben nem vette fel a felperest az igazolási eljárás keretében tartott képzést lezáró vizsgákon sikeresen szereplő személyek listájára, valamint kártérítési kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék az F-137/12., F-138/12. és F-139/12. sz. ügyeket törli a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából.

2.

Az F-137/12., F-138/12. és F-139/12. sz. ügyekben részt vevő felek a megállapodásuk szerint viselik a költségeket.

3.

A Közszolgálati Törvényszék az F-141/12. sz. ügyben benyújtott keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

4.

M. Hotz maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Bizottság részéről az F-141/12. sz. ügy keretében felmerült költségeket is.


(1)  HL C 26., 2013.1.26., 75. és 76. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/21


A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. december 13-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság

(F-2/13. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Kereset késedelmes benyújtása - A panasz elutasításának nyelve - Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a - A keresetlevél aláírt példányának a keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott példánya - E példány és a később megküldött aláírt eredeti példány közötti azonosság hiánya - A kereset elkésettsége - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 31/37

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a személyzeti szabályzat X. mellékletének 12. és 13. cikke szerinti korrekciós együttható felperes — 2001 májusától angolai kiküldetésének végéig folyósított — díjazására való alkalmazására irányuló kérelme elutasításáról szóló hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 129., 2013.5.4., 30. o.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/22


2013. november 12-én benyújtott kereset — ZZ kontra EMCDDA

(F-79/13. sz. ügy)

2014/C 31/38

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes felettese általi lelki zaklatás elismerésére irányuló kérelmét elutasító, valamint a szerződésének meghosszabbítását mellőző határozat megsemmisítése, és következésképpen új, pártatlan vizsgálat lefolytatása, továbbá vagyoni és nem vagyoni kártérítés.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az igazgató 2012. szeptember 11-i, a felperes kérelmét elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző 2012. szeptember 14-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az igazgatótanács elnökének 2013. május 13-i, valamint az igazgató 2013. június 25-i, a felperes panaszát elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen rendelje el új rendes, előítéletektől mentes és pártatlan vizsgálat lefolytatását;

a Közszolgálati Törvényszék ítélje meg a felperes által elszenvedett, 430 202 euróra becsült vagyoni kár megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék ítélje meg a felperes által elszenvedett, 120 000 euróra becsült nem vagyoni kár megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/22


2013. november 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-111/13. sz. ügy)

2014/C 31/39

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: F. Moyse ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az EPSO azon döntésének megsemmisítése, amely megtagadta a felperes részvételét az EPSO/AD/231/12 (AD7) versenyvizsga kiválasztási szakaszában és ismételten az EPSO/AD/230/12 (AD5) versenyvizsgára osztotta be őt, másrészt a fent említett AD5 versenyvizsga tartaléklistájára való felvételre vonatkozó határozat megsemmisítése, valamint az állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésének megítélése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2012. július 16-i, a 2012. szeptember 3-i, a 2012. december 3-i, a 2013. február 13-i, a 2013. március 15-i aktust, valamint — amennyiben szükséges — a felperes 2013. augusztus 21-én és 2013. október 2-án benyújtott panaszait elutasító aktusokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes 300 580 euróra tartott kárának megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/22


2013. november 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

(F-115/13. sz. ügy)

2014/C 31/40

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Bertolini ügyvéd)

Alperes: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző határozat megsemmisítése és annak következményeképpen őt az általa korábban betöltött állásába vagy egyéb megfelelő állásba való visszahelyezése vagy — annak hiányában — az alperes kötelezése a felperes által elszenvedett vagyoni kár megtérítésére, valamint minden esetben az elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2013. május 29-i, a felperes által 2013. május 1-jén benyújtott panaszt elutasító határozatát;

ennek következményeképpen:

a szabályzatok előírásainak megfelelően a felperes szerződésének meghosszabbításával helyezze őt vissza az általa korában betöltött állásba vagy a képességeinek megfelelő egyéb állásba az EEA-n belül;

másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben nem ad helyt a fenti visszahelyezés iránti kérelemnek, kötelezze az alperest a felperes által elszenvedett, ideiglenesen, méltányossági alapon azon illetménykülönbözetre becsült vagyoni kár megtérítésére, amelyben a felperes az EEA szerződéses állományának tagjaként részesült volna legalább az eredeti szerződésének megfelelő időtartam (három év) során;

a Közszolgálati Törvényszék minden esetben kötelezze az alperest nem vagyoni kár jogcímén ideiglenesen, méltányossági alapon megállapított 5 000 EUR összeg, valamint az ítélet kihirdetésének napjától számított törvényes késedelmi kamat fizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.


1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/23


2013. november 30-án benyújtott kereset — ZZ kontra Frontex

(F-117/13. sz. ügy)

2014/C 31/41

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző határozat megsemmisítése a meghosszabbítást mellőző első határozatnak a Közszolgálati Törvényszék általi megsemmisítését követően.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Frontex 2013. február 19-én kelt, a felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék — amennyiben szükséges — ítélete hatékonyságának biztosítása érdekében gyakorolja teljes felülvizsgálati jogkörét;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.