ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.358.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 358

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. december 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 358/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) ( 1 )

1

2013/C 358/03

A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2014. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről

2

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 358/04

A Tanács határozata (2013. december 2.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság egyesült királysági, horvát, magyar és portugál tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

3

2013/C 358/05

A Tanács határozata (2013. december 2.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

5

 

Európai Bizottság

2013/C 358/06

Euroátváltási árfolyamok

9

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2013/C 358/07

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendeletre, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról

10

2013/C 358/08

Az európai adatvédelmi biztos Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században című bizottsági közleményről szóló véleményének összefoglalója

13

2013/C 358/09

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról

15

2013/C 358/10

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója Az európai digitális menetrend – európai növekedés digitális alapokon című bizottsági közleményről

17

2013/C 358/11

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a polgári légiközlekedési események jelentéséről és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet, az 1330/2007/EK bizottsági rendelet és a 996/2010/EU rendelet 19. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról

19

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 358/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

22

2013/C 358/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 358/01

2013. november 28-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32013M7038 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 358/02

2013. november 29-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32013M7043 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/2


A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2014. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről

2013/C 358/03

A 616/2007/EK bizottsági rendelet (1) vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan. 2013 októberének első hét napja során a 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a 09.4212, a 09.4217, a 09.4218 és a 09.4256 tételszámú kontingens esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikke (4) bekezdésének második mondata alapján a nem kérelmezett mennyiségeket – amelyek e közlemény mellékletében szerepelnek – hozzá kell adni a következő, 2014. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő vámkontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez.


(1)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


MELLÉKLET

A kontingens tételszáma

A 2014. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségek

(kg-ban)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. december 2.)

a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság egyesült királysági, horvát, magyar és portugál tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

2013/C 358/04

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 2003. július 22-i tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányai által a Tanácsnak benyújtott, a kinevezésre jelölt személyek nevét tartalmazó listákra,

mivel:

(1)

A Tanács a 2013. április 22-i határozatával (2) kinevezte a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait – bizonyos tagok kivételével – a 2013. április 22-től2016. február 28-ig terjedő időszakra.

(2)

Az Egyesült Királyság, Horvátország, Magyarország és Portugália kormánya jelöléseket nyújtott be több betöltendő helyre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2016. február 28-ig terjedő időszakra a Tanács a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket nevezi ki:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

Ország

Tag

Póttag

Horvátország

Zdravko MURATTI

Inga ŽIC

Ilija TADIĆ

Portugália

 

António SANTOS


II.   A MUNKAVÁLLALÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tag

Póttag

Magyarország

GYÖRGY Károly

SOMLAI Szilárd


III.   A MUNKÁLTATÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tag

Póttag

Horvátország

Admira RIBIČIĊ

Nenad SEIFERT

Milica JOVANOVIĊ

Egyesült Királyság

 

Hannah MURPHY

2. cikk

A még ki nem jelölt tagokat és póttagokat a Tanács egy későbbi időpontban nevezi ki.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. GUSTAS


(1)  HL C 218., 2003.9.13., 1. o.

(2)  HL C 120., 2013.4.26., 7. o.


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. december 2.)

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

2013/C 358/05

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányai által, valamint a munkavállalói és munkáltatói szervezetek által a Tanácshoz benyújtott, a kinevezésre jelölt személyek nevét tartalmazó listákra,

mivel:

(1)

A Tanács a 2010. november 22-i (2), 2011. március 7-i (3), július 12-i (4), szeptember 20-i (5), és október 29-i határozatával (6) kinevezte az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsának tagjait és póttagjait a 2010. december 1-jétől2013. november 30-ig terjedő időszakra.

(2)

Az igazgatótanácsnak a tagállamok kormányait, valamint a munkavállalói és munkaadói szervezeteket képviselő tagjait és póttagjait hároméves időtartamra kell kinevezni.

(3)

A Bizottság saját maga nevezi ki képviselőit az igazgatótanácsba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2013. december 1-jétől2016. november 30-ig tartó időszakra az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak a következő személyeket nevezi ki:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

Michel DE GOLS

Alain PIETTE

Bulgária

Teodora TODOROVA

Iszkren ANGELOV

Cseh Köztársaság

Vlastimil VÁŇA

Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Dánia

Lone HENRIKSEN

Lis WITSØ-LUND

Németország

Andreas HORST

Sebastian JOBELIUS

Észtország

Eva PÕLDIS

Ester RÜNKLA

Írország

Paul CULLEN

Mary O’SULLIVAN

Görögország

Sztamatía PISZIMISZI

Joánisz KONSZTANTAKÓPULOSZ

Horvátország

Narcisa MANOJLOVIĆ

Olivera FIŠEKOVIĆ

Spanyolország

Paloma GARCÍA GARCÍA

José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Franciaország

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Marie-Soline CHOMEL

Olaszország

Aviana Maria Teresa BULGARELLI

Carla ANTONUCCI

Ciprus

Andréasz MILONÁSZ

Orésztisz MÉSZIOSZ

Lettország

Ineta TĀRE

Ineta VJAKSE

Litvánia

Rita SKREBIŠKIENĖ

Evaldas BACEVIČIUS

Luxemburg

Nadine WELTER

Gary TUNSCH

Magyarország

 

 

Málta

Roderick MIZZI

Anthony AZZOPARDI

Hollandia

Roel GANS

Martin BLOMSMA

Ausztria

Stephanie MATTES

Petra PENCS

Lengyelország

Jerzy CIECHAŃSKI

Joanna MACIEJEWSKA

Portugália

Manuel MADURO ROXO

Isilda FERNANDES

Románia

Alexandru ALEXE

Liliana Ramona MOȘTENESCU

Szlovénia

Vladka KOMEL

Andraž BOBOVNIK

Szlovákia

Silvia GREGORCOVÁ

 

Finnország

Antti NÄRHINEN

Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Svédország

Hannes KANTELIUS

Håkan NYMAN

Egyesült Királyság

Ciaran DEVLIN

Shyamala BALENDRA


II.   A MUNKAVÁLLALÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

Herman FONCK

François PHILIPS

Bulgária

Ivan KOKALOV

Vesszelin MITOV

Cseh Köztársaság

Hana MÁLKOVÁ

Tomáš PAVELKA

Dánia

Jan KAHR FREDERIKSEN

Heidi RØNNE MØLLER

Németország

Marika HÖHN

Ghazaleh NAZZIBI

Észtország

Kalle KALDA

Kadi ALATALU

Írország

Sally Anne KINAHAN

Peter RIGNEY

Görögország

Panajótisz SZIRIÓPULOSZ

Panajótisz KORDÁTOSZ

Horvátország

Marija HANŽEVAČKI

Dijana ŠOBOTA

Spanyolország

Antonia RAMOS YUSTE

Ramón BAEZA

Franciaország

Emmanuel COUVREUR

Rafaël NEDZYNSKI

Olaszország

Fausto DURANTE

Cinzia DEL RIO

Ciprus

Nikólaosz EPISZTÍTHIU

 

Lettország

Ruta PORNIECE

 

Litvánia

Kristina KRUPAVIČIENĖ

Danutė ŠLIONSKIENĖ

Luxemburg

Véronique EISCHEN

Vincent JACQUET

Magyarország

KELEMEN Melinda

HANTI Erzsébet

Málta

 

 

Hollandia

Erik PENTENGA

Sonja BALJEU

Ausztria

Dinah DJALINOUS-GLATZ

Adi BUXBAUM

Lengyelország

Bogdan OLSZEWSKI

Piotr OSTROWSKI

Portugália

Armando da COSTA FARIAS

Vítor Manuel Vicente COELHO

Románia

Adrian MARIN

Luminița VINTILĂ

Szlovénia

Pavle VRHOVEC

Maja KONJAR

Szlovákia

Erik MACÁK

 

Finnország

Juha ANTILA

Leila KURKI

Svédország

Mats ESSEMYR

Sten GELLERSTEDT

Egyesült Királyság

Paul SELLERS

Elena CRASTA


III.   A MUNKAADÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

Kris DE MEESTER

Roland WAEYAERT

Bulgária

Dimiter BRANKOV

Nikola ZIKATANOV

Cseh Köztársaság

Vladimíra DRBALOVÁ

Pavla BŘEČKOVÁ

Dánia

Karen ROIY

Berit TOFT FIHL

Németország

Lutz MÜHL

Renate HORNUNG-DRAUS

Észtország

Eve PÄÄRENDSON

Marika MERILAI

Írország

Brendan McGINTY

Eamonn McCOY

Görögország

Rena BARDANI

Katerina DASZKALAKI

Horvátország

Davor MAJETIC

Nenad SEIFERT

Spanyolország

Miguel CANALES GUTIÉRREZ

Javier BLASCO de LUNA

Franciaország

Emmanuel JAHAN

 

Olaszország

Stefania ROSSI

Paola ASTORRI

Ciprus

Léna PANAJÓTU

Políviosz POLIVÍU

Lettország

Ilona KIUKUCĀNE

Anita LĪCE

Litvánia

 

 

Luxemburg

Fabio STUPICI

Magalie LYSIAK

Magyarország

CSUPORT Antal

BÁLINT Adrienn

Málta

Martin BORG

 

Hollandia

W.M.J.M. VAN MIERLO

Gerard A. M. VAN DER GRIND

Ausztria

Katharina LINDNER

Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Lengyelország

Anna KWIATKIEWICZ

 

Portugália

Marcelino Peralta PENA COSTA

António VERGUEIRO

Románia

Doru Claudian FRUNZULICĂ

Ștefan RĂDEANU

Szlovénia

Tatjana PAJNKIHAR

Igor ANTAUER

Szlovákia

Martin HOŠTÁK

 

Finnország

Jenni RUOKONEN

Minna ETU-SEPPÄLÄ

Svédország

Sverker RUDEBERG

Niklas BECKMAN

Egyesült Királyság

Neil CARBERRY

Rob WALL

2. cikk

A még ki nem jelölt tagokat és póttagokat a Tanács egy későbbi időpontban nevezi ki.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. GUSTAS


(1)  HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(2)  HL C 322., 2010.11.27., 8. o.

(3)  HL C 83., 2011.3.17., 4. o.

(4)  HL C 208., 2011.7.14., 3. o.

(5)  HL C 278., 2011.9.22., 2. o.

(6)  HL C 334., 2012.10.31., 2. o.


Európai Bizottság

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/9


Euroátváltási árfolyamok (1)

2013. december 6.

2013/C 358/06

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3661

JPY

Japán yen

139,63

DKK

Dán korona

7,4600

GBP

Angol font

0,83580

SEK

Svéd korona

8,9261

CHF

Svájci frank

1,2231

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

8,4340

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,480

HUF

Magyar forint

302,25

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7030

PLN

Lengyel zloty

4,1938

RON

Román lej

4,4610

TRY

Török líra

2,7876

AUD

Ausztrál dollár

1,5065

CAD

Kanadai dollár

1,4548

HKD

Hongkongi dollár

10,5937

NZD

Új-zélandi dollár

1,6663

SGD

Szingapúri dollár

1,7119

KRW

Dél-Koreai won

1 444,01

ZAR

Dél-Afrikai rand

14,3055

CNY

Kínai renminbi

8,3103

HRK

Horvát kuna

7,6425

IDR

Indonéz rúpia

16 298,17

MYR

Maláj ringgit

4,4192

PHP

Fülöp-szigeteki peso

60,139

RUB

Orosz rubel

45,0410

THB

Thaiföldi baht

44,133

BRL

Brazil real

3,2237

MXN

Mexikói peso

17,8348

INR

Indiai rúpia

84,1550


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


Európai Adatvédelmi Biztos

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/10


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendeletre, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Bevezetés

1.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2012. szeptember 26-án a Bizottság két rendeletjavaslatot fogadott el: egyet az orvostechnikai eszközökről („MD-rendeletjavaslat”) (1), egyet pedig az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről („IVD-rendeletjavaslat”) (2). Ezeket a javaslatokat egyeztetés céljából 2012. október 2-án elküldték az európai adatvédelmi biztosnak.

2.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság egyeztetett vele, és azt ajánlja, hogy a rendeletjavaslatok preambuluma hivatkozzon erre az egyeztetésre.

1.2.   A rendeletjavaslat célkitűzései és hatálya

3.

A rendeletjavaslatok célja az orvostechnikai eszközök („MD-k”) (3) és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök („IVD orvostechnikai eszközök”) (4) biztonságának, valamint a belső piacon való szabad mozgásának biztosítása. Módosítják és egyértelműsítik a meglévő jogszabályok hatályát, figyelembe véve a tudományos és technológiai fejleményeket. A rendeletjavaslatok egy meglévő elektronikus adatbázis (Eudamed-adatbázis) (5) uniós szintű hasznosításának jogi keretét tartalmazzák, ami elősegíti a hatóságok közötti koordinációt annak érdekében, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre gyors és következetes válaszok szülessenek, a forgalmazói hálózaton belül az eszközök nyomonkövethetősége növekedjen, továbbá egyértelművé tegyék a gyártók, importőrök és forgalmazók kötelezettségeit és felelősségi körét. Ezenfelül azáltal, hogy egyértelművé teszik és megszilárdítják a hatóságok gazdasági szereplőkkel szembeni pozícióját és hatáskörét, erősítik a különböző szintű felügyeletet.

1.3.   Az európai adatvédelmi biztos véleményének célja

4.

A rendeletjavaslatok érintik az egyének személyes adataik feldolgozásához fűződő jogait. Egyéb kérdések mellett különleges adatok (egészségügyi vonatkozású adatok) feldolgozásával, egy személyes adatokat tartalmazó, uniós szintű, központi adatbázissal, piacfelügyelettel (6) és nyilvántartások vezetésével foglalkoznak.

5.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság a rendeletjavaslatokban törekedett a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós szabályok megfelelő alkalmazásának garantálására. Szükségét látja azonban bizonyos pontosításoknak, különös tekintettel a különleges adatokra, elsősorban ami az e kategóriába tartozó adatoknak a rendeletjavaslatokban javasolt adatbázisban történő feldolgozását és tárolását illeti. Az európai adatvédelmi biztos valójában bizonyos félreérthető megfogalmazásokat és ellentmondásokat azonosított azzal kapcsolatban, ahogyan a rendeletjavaslatok azt a kérdést tárgyalják, hogy sor kerül-e személyes adatok feldolgozására, és ha igen, a személyes adatok mely kategóriáit dolgozzák fel, különösen ha az egészséggel kapcsolatos különleges adatok feldolgozására és tárolására is sor kerülhet.

3.   Következtetések

40.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a rendeletjavaslatokban külön figyelmet fordítottak az adatvédelemre, ugyanakkor további javításokat is indokoltnak lát.

41.

Az európai adatvédelmi biztos a következő ajánlásokat teszi:

az MD-rendeletjavaslat 85. cikkének és az IVD-rendeletjavaslat 81. cikkének pontosítania kell a 95/46/EK irányelvre való hivatkozást annak meghatározásával, hogy a rendelkezések az említett irányelvet végrehajtó nemzeti szabályokkal összhangban alkalmazandók,

az MD-rendeletjavaslat 85. cikkében és az IVD-rendeletjavaslat 81. cikkében kifejezetten utalni kell a 95/46/EK irányelv 8. cikkére és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkére,

az adatfeldolgozás céljaival, az érintettek jogaival és az adatok megőrzési idejével kapcsolatban az MD-rendeletjavaslat 27. cikkében foglaltakhoz hasonló bekezdéseket kell beilleszteni az IVD-rendeletjavaslat 25. cikkébe, az e véleményben javasolt módosításokra is figyelemmel,

meg kell határozni az „érintett” fogalmát a rendeletjavaslatokban,

egyértelműen meg kell akadályozni, hogy az összes beteg egészségügyi adatait felvegyék az Eudamed-adatbázis klinikai vizsgálati moduljába,

olyan rendelkezéseket kell beilleszteni az MD-rendeletjavaslatba és az IVD-rendeletjavaslatba, amelyek egyértelműen meghatározzák, mely helyzetekben és milyen biztosítékok mellett dolgoznak fel és tárolnak betegek egészségügyi adatait tartalmazó, vigilanciával és forgalomba hozatal utáni felügyelettel kapcsolatos információkat az Eudamed-adatbázisban. A rendeletjavaslatnak kifejezetten elő kell írnia, hogy a Bizottságnak kockázatértékelést kell végeznie, mielőtt sor kerülne a betegek bármely egészségügyi adatának feldolgozására vagy tárolására az Eudamed-adatbázisban,

mindkét rendeletjavaslatba preambulumbekezdést kell beilleszteni arról, hogy a rendeletjavaslatok értelmében alkalmazandó végrehajtási intézkedéseknek minden esetben részletesen meg kell határozniuk az Eudamed-adatbázis funkcionális és technikai jellemzőinek adatvédelmi hatását, és ezzel kapcsolatban egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal,

kifejezetten meg kell említeni, hogy az MD-rendeletjavaslat 61. cikkében és az IVD-rendeletjavaslat 59. cikkében szereplő időszakos jelentésekben kizárólag anonim adatokat szabad felhasználni,

mindkét rendeletjavaslat 8. cikkének (6) bekezdését ki kell egészíteni a következő mondattal: „Mielőtt a betegek egészségével kapcsolatos adatok bármely feldolgozására sor kerül, a gyártóknak a 95/46/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint be kell szerezniük az érintett kifejezett hozzájárulását.”,

olyan rendelkezéseket kell beilleszteni a rendeletjavaslatokba, amelyek szabályozzák, hogy az illetékes hatóságok által végzett felügyelet tekintetében hogyan kell kezelni a személyes adatokat,

szerepeltetni kell a szövegben a rendeletjavaslatok hatálya alá tartozó személyes adatok maximális megőrzési idejét. A választott időtartamnak szükségesnek és arányosnak kell lennie az adatok gyűjtése és feldolgozása céljának eléréséhez,

egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal a rendeletjavaslatok szerint elfogadott minden olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, illetve végrehajtási aktussal összefüggésben, amely kihathat a személyes adatok feldolgozására.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 8-án.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2012) 542 final.

(2)  COM(2012) 541 final.

(3)  Az orvostechnikai eszközök közé tartozó termékek pl. a ragtapasz, a kontaktlencse, a fogászati tömőanyag, a röntgengép, a pacemaker, a mellimplantátum vagy a csípőprotézis.

(4)  In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök pl. olyan eszközök, amelyek garantálják a vérátömlesztés biztonságosságát (pl. vércsoport-megállapítás), kimutatják a fertőző betegségeket (pl. a HIV-vírust), figyelemmel követik a betegségeket (pl. a cukorbetegséget) és vérkémiai vizsgálatokat hajtanak végre (pl. koleszterinszint-mérés).

(5)  A 2010/227/EU bizottsági határozat (HL L 102., 2010.4.23., 45. o.) hozta létre.

(6)  Például a piacfelügyeleti tervdokumentációval kapcsolatban, amelynek esetében a gyártók kötelesek folyamatosan frissített tartalomra alapuló eljárást létrehozni arra, hogy összegezzék és felülvizsgálják a forgalomba hozott eszközeikkel kapcsolatban szerzett tapasztalatokat. Ezzel együtt jár az eszközzel kapcsolatos gyanítható váratlan eseményekre vonatkozóan egészségügyi szakemberektől, betegektől vagy felhasználóktól érkező panaszok és jelentések összegyűjtése, rögzítése és kivizsgálása.


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/13


Az európai adatvédelmi biztos „Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században” című bizottsági közleményről szóló véleményének összefoglalója

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Bevezetés

1.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2012. december 6-án a Bizottság elfogadta az „Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században” című közleményt (a „közlemény”) (1). Ezt a javaslatot egyeztetés céljából 2012. december 7-én elküldték az európai adatvédelmi biztosnak.

2.

Az európai adatvédelmi biztosnak már a közlemény elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy a Bizottság számára előterjessze nem hivatalos észrevételeit. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a közleményben egyes észrevételeit figyelembe vették.

1.2.   A közlemény célkitűzései és hatálya, valamint az európai adatvédelmi biztos véleményének célja

3.

A közlemény megállapítja a 2012–2020 közötti időszakra vonatkozó elektronikus egészségügyi cselekvési tervet. A cselekvési terv azt az álláspontot ismerteti, miszerint az egészségügy és a jóllét terén alkalmazott információs és kommunikációs technológiák (ikt-k) javíthatják az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyságát és eredményességét, több lehetőséget biztosíthatnak az egyes polgárok számára, és az egészségügyi és jólléti piacon innovációs lehetőségeket szabadíthatnak fel.

4.

Az európai adatvédelmi biztos e véleményét az e-egészségügynek a változó információs társadalomban betöltött egyre fontosabb szerepe és az Európai Unióban az e-egészségügyről folytatott szakpolitikai vita figyelembevételével kell értelmezni. A vélemény elsősorban az adatvédelemhez való alapvető jog e-egészségügyi kezdeményezésekre vonatkozó kihatásaira helyezi a hangsúlyt. A vélemény emellett észrevételeket fogalmaz meg a közleményben foglalt azon területekről, ahol további fellépésre van szükség.

3.   Következtetések

33.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a közleményjavaslatban külön figyelmet fordítottak az adatvédelemre, ugyanakkor néhány területen szükségesnek tartja a javaslat továbbfejlesztését.

34.

Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy az ágazatnak, a tagállamoknak, valamint – az e-egészségügy területén indított kezdeményezések végrehajtásakor – a Bizottságnak is megfelelően figyelembe kell venniük az adatvédelmi követelményeket. Különösen:

hangsúlyozza, hogy az e-egészségügyi és jólléti ikt-kkal összefüggésben feldolgozott személyes adatok között gyakran egészségügyi adatok is előfordulnak, amelyekre magasabb szintű adatvédelmi előírások vonatkoznak, és kiemeli az ezen a területen az adatkezelők és -feldolgozók részére már kiadott iránymutatást,

megjegyzi, hogy a közlemény nem említi a 95/46/EK irányelvben és a 2002/58/EK irányelvben megállapított jelenlegi adatvédelmi jogi keretet, amely magában foglalja a jelenleg alkalmazandó vonatkozó adatvédelmi elveket, és emlékezteti a Bizottságot arra, hogy ezeket a szabályokat – egészen az átdolgozott adatvédelmi rendelet hatálybalépéséig – minden rövid és középtávú fellépés esetében tiszteletben kell tartani,

megjegyzi, hogy az érintettnek az e-egészségüggyel kapcsolatos hozzáférési és tájékoztatási jogát a közlemény nem szabályozza világosan. Ennélfogva arra ösztönzi a Bizottságot, hogy hívja fel az e-egészségügy terén működő adatkezelők figyelmét arra, hogy egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani az egyéneknek személyes adataik e-egészségügyi alkalmazásokban történő feldolgozásáról,

megjegyzi, hogy a közlemény – a vonatkozó dokumentumokra való konkrét hivatkozásokkal – nem hangsúlyozza, hogy rendelkezésre áll a jelenlegi jogi keret hatálya alá tartozó e-egészségügyi adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatos iránymutatás, és azt ajánlja, hogy a Bizottság egy ilyen iránymutatás előkészítése során egyeztessen a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal, amelyben az uniós nemzeti adatvédelmi hatóságok is képviseltetik magukat, valamint az európai adatvédelmi biztossal,

ajánlja, hogy mielőtt a Bizottság elfogadja az m-egészségügyre, valamint az egészségügyi és jólléti mobil alkalmazásokra vonatkozó uniós jogi keretről szóló zöld könyvet, egyeztessen az európai adatvédelmi biztossal,

megjegyzi, hogy a közlemény nem hangsúlyozza, hogy a nem anonim egészségügyi adatok felhasználásával történő adatbányászat csak igen korlátozott körülmények esetén és csak azzal a feltétellel fogadható el, ha az adatvédelmi szabályokat teljes mértékben figyelembe veszik, továbbá arra ösztönzi a Bizottságot, hogy hívja fel az adatkezelők figyelmét erre a tényre,

kiemeli, hogy a profilalkotás csak nagyon korlátozott körülmények között és csak azzal a feltétellel végezhető, ha szigorú adatvédelmi előírásokat (pl. az adatvédelmi rendeletre irányuló javaslat 20. cikkében rögzített előírásokat) kell betartani, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy emlékeztesse az adatkezelőket erre a fontos kötelezettségre,

emlékezteti a Bizottságot, hogy a szélesebb körű hasznosítás előmozdítása, valamint a felhasználói képességek és ismeretek támogatása terén végzendő jövőbeni munkáknak minden esetben az adatvédelmi elvek kellő betartásával kell történniük,

ajánlja, hogy a Bizottság – mielőtt további intézkedéseket hoz – folytasson le adatvédelmi hatásvizsgálatot a közös európai e-egészségügyi interoperabilitási keret kifejlesztésével összefüggésben,

sürgeti a Bizottságot, hogy az egészségügyi nyilvántartások átjárhatóságának vizsgálata során mérlegelje az uniós szintű jogalkotási kezdeményezések lehetőségét, mivel úgy véli, hogy a szóban forgó átjárhatóság terén előnyös lenne egy erős, konkrét adatvédelmi garanciákat is tartalmazó jogalap létrehozása.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 27-én.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2012) 736 final.


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/15


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Bevezetés

1.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

(1)

2012. december 12-én a Bizottság elfogadta a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatot (a továbbiakban: a „rendeletjavaslat”) (1). Ezt a javaslatot egyeztetés céljából 2012. december 13-án elküldték az európai adatvédelmi biztosnak.

(2)

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság egyeztetett vele, és azt is, hogy a javasolt jogi eszköz preambuluma hivatkozik erre a véleményre.

(3)

Az európai adatvédelmi biztosnak már a rendeletjavaslat elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy a Bizottság számára előterjessze nem hivatalos észrevételeit.

(4)

Az európai adatvédelmi biztos sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy csupán néhány észrevételét vették figyelembe a rendeletjavaslatban. Annak ellenére, hogy most már egy teljes cikk az adatvédelemről szól, a garanciákat nem erősítették meg ennek megfelelően.

1.2.   A rendeletjavaslat célkitűzései és hatálya

(5)

A rendeletjavaslat annak érdekében módosítja a fizetésképtelenségi rendeletet, hogy kiküszöbölje a rendelet gyakorlati alkalmazása során feltárt gyengeségeket (2). Többek között a következőkkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik: a rendelet hatálya, az eljárás megindítására jogosult tagállam megállapítása, a másodlagos eljárás megindítása, valamint a fizetésképtelenségi eljárás megindítására és befejezésére vonatkozó határozatok nyilvánosságára vonatkozó szabályok.

(6)

Az adatvédelmet érintő javasolt intézkedések között szerepel az eljárás megindítására, illetve befejezésére vonatkozó határozat kötelező közzététele, ezenfelül a javaslat ösztönzi és megszervezi az érintettek közötti határokon átnyúló információcserét.

(7)

Az így közzétett és/vagy cserélt információk (közvetlenül vagy közvetve) azonosíthatják az eljárásban érintett adósokat, hitelezőket és felszámolókat. Ezért az uniós adatvédelmi jogszabályok alkalmazandók. Konkrétan a 95/46/EK irányelvet kell alkalmazni a tagállamokban az érintettek és az illetékes nemzeti hatóságok által végzett adatfeldolgozásra, a 45/2001/EK rendelet pedig a Bizottság által az európai igazságügyi portálon keresztül végzett adatfeldolgozásra alkalmazandó.

1.3.   Az európai adatvédelmi biztos véleményének célja

(8)

A rendeletjavaslat érintheti egyéneknek a személyes adataik feldolgozásával kapcsolatos jogait, mivel – más kérdések mellett – személyes adatoknak a meglévő nemzeti nyilvántartások összekapcsolásával, valamint az érintettek közötti határokon átnyúló információcsere keretében a nyilvánosság számára az interneten keresztül ingyenesen elérhető nyilvántartásban való közzétételével foglalkozik.

(9)

Bár az európai adatvédelmi biztos üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy a rendeletjavaslatban a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokat helyesen alkalmazza, néhány hiányosságot és ellentmondást azonosított azzal kapcsolatban, ahogyan a rendeletjavaslat a személyes adatokra vonatkozó vagy azokkal összefüggő kérdéseket kezeli.

3.   Következtetések

(54)

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a rendeletjavaslatban külön figyelmet fordítottak az adatvédelemre, ugyanakkor indokoltnak lát további javulást.

(55)

Az európai adatvédelmi biztos a következő ajánlásokat teszi:

valamennyi javaslat preambulumában hivatkozni kell erre a véleményre,

a rendeletjavaslat 46a. cikkének pontosítania kell a 95/46/EK irányelvre való hivatkozást annak meghatározásával, hogy a rendelkezések az említett irányelvet végrehajtó nemzeti szabályokkal összhangban alkalmazandók,

konkrét és hatékony adatvédelmi biztosítékokat kell hatályba léptetni bármely olyan helyzet esetére, amikor személyes adatok feldolgozását tervezik,

meg kell vizsgálni a fizetésképtelenségi eljárások megindítására és befejezésére vonatkozó határozatok internetes közzétételére szolgáló javasolt rendszer szükségességét és arányosságát, és ellenőrizni kell, hogy a közzétételi kötelezettség nem lépi-e túl a közérdekű cél eléréséhez szükséges mértéket, és hogy ugyanez a cél nem érhető-e el kevésbé korlátozó intézkedésekkel. Ezen arányossági vizsgálat eredményétől függően a közzétételi kötelezettséget minden esetben megfelelő biztosítékokkal kell kiegészíteni az érintett személyek jogainak teljes mértékű tiszteletben tartása, valamint az adatok biztonságának/pontosságának és a megfelelő idő után történő törlésének biztosítása érdekében.

(56)

Ezenfelül az európai adatvédelmi biztos a következő ajánlásokat teszi:

részletesebb rendelkezéseknek a rendeletjavaslatokba történő belefoglalásával – a 95/46/EK irányelvvel és a 45/2001/EK rendelettel összhangban – pontosítani kell a nemzeti adatbázisok és az uniós adatbázis működésének részletes szabályait az adatvédelmi kérdések tekintetében. Az adatbázis(oka)t létrehozó rendelkezésnek különösen a következőkre kell irányulnia: i. az adatfeldolgozási műveletek céljának meghatározása és annak megállapítása, melyek a kompatibilis alkalmazások; ii. annak meghatározása, hogy mely szervek (illetékes hatóságok, a Bizottság) mely, az adatbázisban tárolt adatokhoz férhetnek hozzá és módosíthatják az adatokat; iii. valamennyi olyan érintett számára a hozzáférési jog és a megfelelő tájékoztatás biztosítása, akinek a személyes adatait tárolhatják vagy kicserélhetik; iv. a személyes adatok megőrzési idejének a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamra történő megállapítása és korlátozása,

a fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló decentralizált rendszernek legalább az alapelveit, köztük a szükségességet és az arányosságot meg kell határozni ebben a javaslatban (az európai igazságügyi portálra vonatkozó, a közeljövőben előterjesztendő bizottsági jogalkotási javaslatban pedig további biztosítékokról kell rendelkezni),

meg kell határozni, hogy fognak-e adatokat tárolni az európai igazságügyi portálon. Ha igen, a javaslat szövegét konkrét biztosítékokkal ki kell egészíteni.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 27-én.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2012) 744 final.

(2)  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról (a továbbiakban: a „javaslat”).


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/17


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója „Az európai digitális menetrend – európai növekedés digitális alapokon” című bizottsági közleményről

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Bevezetés

1.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2012. december 18-án a Bizottság elfogadta „Az európai digitális menetrend – európai növekedés digitális alapokon” című közleményt (a továbbiakban: a közlemény) (1).

2.

Az európai adatvédelmi biztosnak már a közlemény elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy a Bizottság számára előterjessze nem hivatalos észrevételeit. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a közleményben figyelembe vették egyes észrevételeit.

3.

Tekintettel a tárgy jelentőségére, az európai adatvédelmi biztos e saját kezdeményezésű vélemény elfogadása mellett döntött.

1.2.   A közlemény célkitűzései és hatálya; az európai adatvédelmi biztos véleményének célja

4.

A Bizottság az Európa 2020 stratégia részeként terjesztette elő a közleményt, amely a 2010. május 19-én elfogadott digitális menetrendet egészíti ki (2). Ennek a digitális menetrendről szóló új közleménynek a célja, hogy tovább erősítse Európa digitális vezető szerepét és elősegítse az egységes digitális piac 2015-re való kiteljesítését.

5.

A közlemény hét kulcsfontosságú szakpolitikai területet határoz meg, amelyeken a Bizottság különleges erőfeszítéseket vet be, hogy lehetővé tegye és ösztönözze a digitális gazdaság fellendítését:

a határok nélküli európai gazdaság – az egységes digitális piac,

a közszférabeli innováció fellendítése,

nagysebességű internet – kínálat és kereslet,

számítási felhő,

bizalom és biztonság,

vállalkozások, digitális munkahelyek és digitális készségek,

a K+F+I-n (3) túl: a kulcsfontosságú alaptechnológiák menetrendje.

6.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a javasolt szakpolitikai intézkedéseket, amelyek az új technológiák vállalkozások és magánszemélyek általi alkalmazásának ösztönzésére irányulnak. Az európai adatvédelmi biztos kiemeli azonban, hogy az adatvédelem és a magánélet tiszteletben tartásának biztosítása érdekében ezen intézkedésekhez megfelelő tevékenységeknek kell társulniuk.

7.

Az európai adatvédelmi biztos a digitális menetrendről szóló 2010. évi közleménnyel kapcsolatos, 2010. március 18-i véleményében (4) már kiemelt és elemzett néhány, a digitális menetrend terén az uniós szakpolitikai intézkedésekkel összefüggésben felvetett fő adatvédelmi kihívást. Az európai adatvédelmi biztos különösen hangsúlyozta, hogy az új információs és kommunikációs technológiák tervezésébe be kell illeszteni a beépített adatvédelmet és az alapértelmezett adatvédelmet. Ebben a véleményben ezért az európai adatvédelmi biztos arra helyezi a hangsúlyt, hogy észrevételeket tegyen a közleményben meghatározott, további intézkedést igénylő területekre vonatkozóan.

III.   Következtetések

26.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a közleményben kapott némi figyelmet a magánélet és az adatvédelem. Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza azonban, hogy az ágazatnak, a tagállamoknak, valamint – a digitális menetrendben előirányzott kezdeményezések végrehajtásakor – a Bizottságnak is megfelelően figyelembe kell venniük az adatvédelmi követelményeket. Különösen:

sajnálja, hogy a közlemény a bevezetőjében nem helyezett kiemelt hangsúlyt arra, hogy a benne előirányzott intézkedések végrehajtásakor fontos a magánélet és az adatvédelem tiszteletben tartása. Felhívja ezért az adatkezelők figyelmét arra, hogy a digitális környezethez szükséges új információs és kommunikációs technológiák tervezése során tiszteletben kell tartani a magánéletre és az adatvédelemre vonatkozó szabályokat,

sajnálja, hogy a közlemény nem említette a 95/46/EK irányelvben és a 2002/58/EK irányelvben megállapított jelenlegi adatvédelmi jogi keretet, sem pedig az általános adatvédelmi rendeletre irányuló javaslatot, amely tartalmazza azon vonatkozó szabályokat és alapelveket, amelyeket az információs és kommunikációs technológiáknak a digitális környezetben való bevezetéséhez figyelembe kell venni,

sajnálja, hogy a közlemény nem emelte ki a „beépített adatvédelem” elvét, amely a javasolt adatvédelmi rendelet 23. cikke alapján jogi kötelezettséggé válna. Emlékezteti ezért az adatkezelőket és az információs és kommunikációs technológiák tervezőit, hogy a digitális környezethez szükséges új információs és kommunikációs technológiák fejlesztése során alkalmazni kell a „beépített adatvédelem” elvét,

ajánlja, hogy a K+F eszközöket arra használják, hogy növekedjen Európa kapacitása a tekintetben, hogy valamennyi területen alkalmazzák a „beépített adatvédelem” elvét, valamint hogy a munkaprogramok és ajánlati felhívások vegyék figyelembe ezt a célkitűzést,

kiemeli, hogy a nemzeti adatbázisok átjárhatósága csak az adatvédelmi elvek – különösen a célhoz kötöttség elvének – maradéktalan tiszteletben tartása mellett alkalmazható. Emlékezteti továbbá a Bizottságot arra, hogy az átjárhatóság – mint az adatcsere megkönnyítésére szolgáló eszköz – alkalmazásához megfelelő jogalapra, valamint megfelelő adatvédelmi biztosítékokra van szükség,

ajánlja, hogy a Bizottság egyeztessen az európai adatvédelmi biztossal, mielőtt elfogad egy ajánlást a nyílt internet fogyasztók számára történő garantálásáról,

emlékezteti az adatkezelőket és a felhasználókat arra, hogy bár a számítási felhő különleges kihívásokat jelent az adatvédelem tekintetében, az adatvédelmi hatóságok átfogó iránymutatással szolgáltak az aktuális adatvédelmi jog alkalmazásáról, az európai adatvédelmi biztos pedig a javasolt adatvédelmi rendelet által az említett kihívásokra gyakorolt hatásról. Ezt az iránymutatást kell alapul venni a magánszemélyek és a fogyasztók bizalmának fokozása érdekében, ami viszont biztosítani fogja ezen új technológiai eszközök sikeres bevezetését.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 10-én.

Peter HUSTINX

európai adatvédelmi biztos


(1)  COM(2012) 784 final.

(2)  COM(2010) 245 final.

(3)  A rövidítés jelentése: „kutatás-fejlesztés és innováció”.

(4)  Lásd az európai adatvédelmi biztos 2010. március 18-i véleményét az információs társadalom iránti bizalomnak az adatok és a magánélet védelme elősegítése révén történő erősítéséről, amely az európai adatvédelmi biztos honlapján érhető el: http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/19


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a polgári légiközlekedési események jelentéséről és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet, az 1330/2007/EK bizottsági rendelet és a 996/2010/EU rendelet 19. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Bevezetés

1.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2012. december 18-án a Bizottság elfogadta a polgári légiközlekedési események jelentéséről és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet, az 1330/2007/EK bizottsági rendelet és a 996/2010/EU rendelet 19. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslatot (a továbbiakban: a javaslat) (1). Ezt a javaslatot egyeztetés céljából 2013. január 8-án elküldték az európai adatvédelmi biztosnak.

2.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság egyeztetett vele, és hogy a javaslat preambuluma hivatkozik erre a véleményre. Az európai adatvédelmi biztosnak már a javaslat elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy a Bizottság számára előterjessze nem hivatalos észrevételeit.

1.2.   A javaslat célkitűzései és hatálya

3.

A javaslat által hatályon kívül helyezendő három jogi eszköz a következőképpen strukturálja az eseményjelentéseket: A 2003/42/EK irányelv (2) kötelező eseménybejelentő rendszer (a továbbiakban: MORS) létrehozását írja elő a tagállamok számára. E jogszabály alapján a légközlekedési szakembereknek jelentést kell készíteniük a szervezetük (3) által létrehozott rendszeren keresztül a napi operatív munkájuk során bekövetkező eseményekről (4). Ezen túlmenően a tagállamok kötelesek az eseményekkel kapcsolatos információkat gyűjteni, tárolni, azok védelméről gondoskodni, ezen információkat egymással megosztani. Ezt a jogszabályt két végrehajtási rendelet egészíti ki: Az 1321/2007/EK bizottsági rendelet (5), amely létrehozza a tagállamok által összegyűjtött összes polgári légiközlekedési eseményt csoportosító európai központi adattárat, valamint az 1330/2007/EK bizottsági rendelet (6), amely megállapítja az európai központi adattárban őrzött információk terjesztésére vonatkozó szabályokat.

4.

A javaslat a 2003/42/EK irányelvre épül a nemzeti és európai szinten meglévő, polgári légiközlekedési eseménybejelentő rendszerek fejlesztése céljából. Többek között a következő változtatásokat indítványozza:

annak biztosítása, hogy valamennyi jelentős eseményt bejelentsenek, és hogy a bejelentett és tárolt adatok teljesek és kiváló minőségűek legyenek,

a kötelező rendszer kiegészítése egy önkéntes jelentési rendszerrel,

annak kötelezővé tétele nemcsak a tagállamok, hanem a szervezetek számára is, hogy jelentsék az eseményeket és szervezzék meg e jelentéseknek az európai központi adattárba történő továbbítását,

a jelentéstétel ösztönzése az eseményeket bejelentő magánszemélyeknek a hierarchikus büntetéstől vagy vád alá helyezésétől való harmonizált védelme révén,

az európai központi adattárban őrzött információkhoz való megfelelő hozzáférés biztosítása.

1.3.   Az európai adatvédelmi biztos véleményének célja

5.

A javaslatból az következik, hogy az eseményeket a munkavállalók fogják jelenteni szervezeteiknek, amelyek aztán egy adatbázisban tárolják és jelentik azokat a kijelölt illetékes nemzeti hatóságoknak vagy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA). E hatóságok az EASA-val és a Bizottsággal együtt továbbítják a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információkat a Bizottság által kezelt európai központi adattárba. Ezenkívül a Bizottság fogja feldolgozni az európai központi adattárban tárolt információkhoz hozzáférést kérő érdekelt felekkel kapcsolatos adatokat.

6.

Az európai adatvédelmi biztos tudomásul veszi, hogy a javaslatnak nem az a célja, hogy szabályozza a személyes adatok feldolgozását. A tárolandó, jelentendő és továbbítandó információk azonban olyan természetes személyekkel lehetnek kapcsolatosak, akik vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosíthatók, például bejelentőkkel, a bejelentett eseményben érintett harmadik felekkel és hozzáférést kérő érdekelt felekkel (7). Előfordulhat, hogy a bejelentett információk nemcsak műszaki problémákra vonatkoznak, hanem például erőszakos utasokra, a személyzet cselekvőképtelenné válására vagy egészséget érintő eseményekre is (8).

7.

Ez a vélemény ezért a javaslatnak a személyes adatok feldolgozásával összefüggő elemeit elemzi. Az európai adatvédelmi biztosnak egy korábbi, a javaslat által hatályon kívül helyezendő rendeletek egyikéről (9) szóló véleményére (10) épül.

4.   Következtetések

46.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a javaslat figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, különösen az eseménybejelentő rendszer alapján feldolgozott személyes adatok jelentős részének „anonimizálására” vállalt kötelezettség révén. Emlékeztet azonban arra, hogy a feldolgozott adatok mégiscsak személyes adatok, ennélfogva üdvözli az uniós adatvédelmi jogszabályok alkalmazhatóságára való hivatkozásokat. A javaslat által előírtak legjobb esetben a részleges anonimizációval egyenértékűek.

47.

Az európai adatvédelmi biztos ajánlja az „anonimizálás” körének pontosítását. Különösen a következő javításokat javasolja a szövegben:

a preambulumban annak pontosítása, hogy a javaslat értelmében az anonimizálás viszonylagos és nem teljes körű anonimizációnak felel meg. Ezenkívül a preambulumnak – a fenti ajánlásokkal összhangban – azt is ki kell fejtenie, hogy az anonimizálásra és a teljes körű anonimizációra vonatkozó intézkedések más-más kontextusban alkalmazandók,

a 16. cikkben: annak meghatározása, hogy független szolgáltatók rendelkezésére álló adatokat is minél hamarabb anonimizálni vagy törölni kell, kivéve, ha az adattárolás szükségessége indokolt, pl. a szervezetek egyéb jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából,

az anonimizálás körének pontosítása érdekében az európai adatvédelmi biztos ajánlja, hogy a 16. cikk (1) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében a „personal data” helyébe a „personal details” kifejezés lépjen, és e bekezdések – a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően – egészüljenek ki a műszaki adatok révén történő azonosítás lehetőségére való hivatkozással,

az 5. cikk (6) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok és szervezetek számára, hogy további jelentési rendszereket hozzanak létre. Elő kell írni, hogy ezen információkat is anonimizálni kell. Az európai adatvédelmi biztos ezért ajánlja annak pontosítását a 16. cikk (2) bekezdésében, hogy az 5. cikk (6) bekezdésének megfelelően létrehozott, a biztonsággal összefüggő információk gyűjtésére és feldolgozására alkalmas rendszerekben őrzött személyes adatokat is anonimizálni kell.

a 13. cikk (10) bekezdésében: annak előírása, hogy nyilvánosságra hozataluk előtt az információkat anonimizálni kell (11),

a 11. cikk (4) bekezdésében: annak meghatározása, hogy a III. mellékletben felsorolt érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátott és saját berendezésükhöz, műveleteikhez vagy tevékenységi területükhöz nem kapcsolódó információkat nemcsak összesített vagy nem beazonosítható formában kell kezelni – amint azt a 11. cikk (4) bekezdése megköveteli –, hanem teljes mértékben anonimizálni kell.

48.

Az európai adatvédelmi biztos ajánlja, hogy a javaslat határozza meg, ki lesz az egyes adatbázisok adatkezelője. Azt is ajánlja, hogy az I. és II. mellékletben, valamint az 5. cikk (6) bekezdésében határozzák meg az összes feldolgozandó adatkategóriát, a 7. cikk (1) bekezdését és a 11. cikk (1) bekezdését pedig ennek megfelelően pontosítsák. Amennyiben nem lehetséges meghatározni valamennyi, a 7. cikk (1) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése és a 11. cikk (1) bekezdése szerint feldolgozandó eseményt és adatmezőt, e cikkeknek legalább említést kell tenniük arról, hogy a javaslat által nem megkövetelt további információk nem tartalmazhatnak a 95/46/EK irányelv 8. cikkének és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének meghatározása szerinti különleges adatkategóriákat („különleges adatok”).

49.

Az európai adatvédelmi biztos azt is ajánlja, hogy határozzák meg az adatok adatbázisban való tárolásának időtartamát, az érintettek jogait és a végrehajtandó biztonsági intézkedéseket.

50.

Harmadik ország szervezeteinek vagy nemzetközi szervezeteknek történő átadás esetében e szervezeteknek vállalniuk kell, hogy tiszteletben tartják a kötelező erejű jogi eszközben előírandó megfelelő biztosítékokat. E biztosítékok a Bizottság által elfogadott, a személyes adatoknak harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételeken alapulhatnak, és ezekkel kiegészíthető a javaslat melléklete.

51.

Ami az európai központi adattárban található információkhoz való hozzáférést kérvényező érdekelt felek adatainak feldolgozását illeti, az európai adatvédelmi biztos ajánlja, hogy a javaslatban határozzák meg a harmadik felekkel kapcsolatos adatok feldolgozására alkalmazandó adatvédelmi intézkedéseket (pl. azt, hogy a hozzáférés megadását vagy megtagadását követően mennyi ideig tárolják az adatokat, és ki fér hozzá ezen adatokhoz). Ezenkívül a IV. mellékletben szereplő adatkérő lapnak az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó nyilatkozaton (12) kívül adatvédelmi nyilatkozatot kell tartalmaznia.

52.

Végezetül a preambulumban indokolni kell, ha a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (2)–(4) bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének (2)–(4) bekezdésében foglalt okok bármelyike miatt fel kell dolgozni a különleges adatokat. Az európai adatvédelmi biztos azt is ajánlja, hogy a különleges adatkategóriák vonatkozásában további biztosítékokat fogadjanak el, például szigorúbb biztonsági intézkedéseket, tiltsák meg a vonatkozó adatkategóriáknak az uniós adatvédelmi jog hatálya alá nem tartozó harmadik felek számára történő közreadását, és korlátozzák ezen adatkategóriák más érdekelt felek számára történő közreadását. Ezen túlmenően az ilyen adatcsoportok feldolgozásakor az uniós nemzeti adatvédelmi hatóságok és az európai adatvédelmi biztos előzetes ellenőrzést végezhetnek.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 10-én.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 13-i 2003/42/EK irányelve a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről (HL L 167., 2003.7.4., 23. o.).

(3)  A javaslatban szereplő meghatározás szerint a „szervezet”: „minden olyan szervezet, amely légi közlekedési termékeket és/vagy szolgáltatásokat biztosít, és magában foglalja különösen a légi járművek üzemben tartóit, a jóváhagyott karbantartó szervezeteket, a légi járművek tervezéséért és gyártásáért felelős szervezeteket, a léginavigációs szolgáltatókat és a tanúsított légikikötőket” (lásd a javaslat 2. cikkének 9. pontját).

(4)  Esemény: minden jelentős, a légi biztonságot érintő esemény, többek között repülőesemények, balesetek és súlyos repülőesemények (lásd a javaslat 2. cikkének 8. pontját).

(5)  A Bizottság 2007. november 12-i 1321/2007/EK rendelete a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról (HL L 294., 2007.11.13., 3. o.).

(6)  A Bizottság 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK rendelete a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról (HL L 295., 2007.11.14., 7. o.).

(7)  A személyes adatokkal kapcsolatban lásd főleg a 3.1. szakaszt.

(8)  Lásd a javaslat I. mellékletét: „A kötelező eseménybejelentő rendszeren keresztül bejelentendő jelentésköteles repülőesemények jegyzéke”.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 996/2010/EU rendelete a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.).

(10)  Lásd az európai adatvédelmi biztos véleményét a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (HL C 132., 2010.5.21., 1. o.).

(11)  Azaz biztosítani kell, hogy a magánszemélyeket ne lehessen azonosítani mindazon eszközök figyelembevételével, amelyeket az adatkezelő vagy más személy valószínűleg ésszerűen felhasznál.

(12)  A IV. melléklet 7. pontja.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/22


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 358/12

1.

2013. november 29-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Goldman Sachs Group, Inc. (a továbbiakban: Goldman Sachs), a TPG LundyCO, L.P. (a továbbiakban: TPG) és a Barclays PLC (a továbbiakban: Barclays) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Intertain Limited (a továbbiakban: Intertain) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

A Goldman Sachs globális befektetési banki, valamint értékpapír- és befektetéskezelési tevékenységeket végző vállalkozás, amely diverzifikált ügyfélkörnek (köztük vállalatoknak, pénzügyi vállalkozásoknak, kormányzatoknak és vagyonos magánszemélyeknek) nyújt széles körű szolgáltatásokat világszerte,

A TPG a TPG csoporthoz tartozó befektetési eszköz. A TPG csoport egy globális magántőke-befektetési társaság, amely alapok olyan csoportját igazgatja, amely felvásárlások és vállalati szerkezetátalakítások útján különféle vállalkozásokba fektet be,

A Barclays a Barclays Group működő vállalata, amely globális pénzügyi szolgáltatásokat nyújt lakossági bankügyletek, hitelkártyák, vállalati és befektetési banki tevékenységek, valamint vagyon- és befektetéskezelési szolgáltatások területén,

Az Intertain egy angol korlátolt felelősségű társaság, amely bárokat és szórakozóhelyeket üzemeltet az Egyesült Királyságban.

3.

Az Európai Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. Az Európai Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 358/24


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 358/13

1.

2013. december 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Allianz csoporthoz (Németország) tartozó Allianz IARD SA (a továbbiakban: Allianz, Franciaország), az Axa csoporthoz (Franciaország) tartozó Axa France IARD SA (a továbbiakban: Axa, Franciaország), a Covéa csoporthoz (Franciaország) tartozó Covéa Risk SA (a továbbiakban: Covéa, Franciaország), az Assicurazioni Generali csoporthoz (Olaszország) tartozó Generali France Assurances SA (a továbbiakban: Generali, Franciaország) és a Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (a továbbiakban: CSCA, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Netproassur SASU (a továbbiakban: Netproassur, Franciaország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

Az Allianz esetében: biztosítótársaság (vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási termékek értékesítése Franciaországban – tűzkár, jármű-felelősségbiztosítás, vagyoni károk),

Az Axa esetében: biztosítótársaság (biztosítási termékek értékesítése Franciaországban – tűzkár, jármű-felelősségbiztosítás, vagyoni károk),

A Covéa esetében: biztosítótársaság (biztosítási termékek értékesítése Franciaországban – tűzkár, jármű-felelősségbiztosítás, vagyoni károk),

A Genarali esetében: biztosítótársaság (biztosítási termékek értékesítése Franciaországban – életbiztosítás és vagyoni kár),

A CSCA esetében: szakszervezeti formában működő, francia biztosításközvetítői munkáltatói szervezet,

A Netproassur esetében: információs és kommunikációs technológiai projektek kidolgozása, megvalósítása és hasznosítása a biztosításközvetítés és viszontbiztosítás terén.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).