ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.279.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 279

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. szeptember 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 279/01

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2013/C 279/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) ( 1 )

6

2013/C 279/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage) ( 1 )

6

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 279/04

Euroátváltási árfolyamok

7

2013/C 279/05

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság – S9. sz. határozata (2013. június 20.) a 883/2004/EK rendelet 35. és 41. cikkének végrehajtására szolgáló visszatérítési eljárásokról ( 2 )

8

2013/C 279/06

R1. sz. határozat (2013. június 20.) a 987/2009/EK rendelet 85. cikkének értelmezéséről ( 2 )

11

2013/C 279/07

H1. sz. ajánlás (2013. június 19.) a valamely állam saját állampolgárai által a szociális biztonság tárgyában harmadik országgal megkötött kétoldalú egyezmény alapján élvezett előnyök más tagállamok állampolgárságával rendelkező munkavállalók számára történő biztosításáról rendelkező Gottardo-ítéletről ( 2 )

13

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 279/08

A nemzeti szabványügyi testületek jegyzékének az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti közzétételéről

15

2013/C 279/09

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

18

2013/C 279/10

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

 

(2)   EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/1


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 279/01

A határozat elfogadásának időpontja

2013.7.31.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.24895 (11/NN)

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Public investment in wind power development projects

Jogalap

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Carbon Trust — CTEL

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Kockázati tőke nyújtása

Költségvetés

Teljes költségvetés: 10 millió GBP

Támogatás intenzitása

51 % (részben nem minősül támogatásnak)

Időtartam

2008.3.17-től

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.2.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.31006 (13/N)

Tagállam

Belgium

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

State compensations to bpost for the delivery of public services over 2013-2015

Jogalap

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

bpost

Célkitűzés

Általános gazdasági érdekű szolgáltatások

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 900 millió EUR

 

Éves költségvetés: 300 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.1.1–2015.12.31.

Gazdasági ágazat

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.3.6.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34650 (12/N)

Tagállam

Spanyolország

Régió

Galicia

107. cikk (3) bekezdés a) pont

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Ayuda a Alcoa para ahorro energético

Jogalap

Estatuto de Autonomía of Galicia and the cooperation agreement to be concluded between the Government of Galicia and Alcoa Inespal, SA

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Alcoa Inespal, SA

Célkitűzés

Energiatakarékosság, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 0,85 millió EUR

Támogatás intenzitása

60 %

Időtartam

Gazdasági ágazat

Alumíniumgyártás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.7.31.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35205 (13/N)

Tagállam

Olaszország

Régió

Sardegna

107. cikk (3) bekezdés c) pont

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Aiuto alla ristrutturazione concesso ad Abbanoa SpA

Jogalap

Legge Regionale n. 3/2009, articolo 7, comma 12, lettera b; Legge Regionale n. 12/2011, articolo 6; Legge Regionale n. 6/2012, articolo 4, comma 32; Delibera della Giunta Regionale n. 32/91 del 24 luglio 2012

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Società di gestione del servizio idrico Integrato della Sardegna Abbanoa SpA

Célkitűzés

Nehézségekkel küzdő vállalkozások szerkezetátalakítása

Támogatás formája

Kockázati tőke nyújtása, Kezességvállalás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 229 millió EUR

Támogatás intenzitása

83 %

Időtartam

2013.10.1–2017.12.1.

Gazdasági ágazat

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direzione generale dei lavori pubblici

V.le Trento 69

09123 Cagliari CA

ITALIA

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Via Mameli 88 (1o piano)

09123 Cagliari CA

ITALIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.6.3.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35586 (12/N)

Tagállam

Svédország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Skattefrihet för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning

Jogalap

7 kap. 3-4 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Adókulcscsökkentés

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 990 millió SEK

 

Éves költségvetés: 165 millió SEK

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2018.12.31.-ig

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Skatteverket

SE-771 83 Ludvika

SVERIGE

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 279/02

2013. augusztus 5-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32013M6607 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 279/03

2013. szeptember 23-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32013M7025 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/7


Euroátváltási árfolyamok (1)

2013. szeptember 26.

2013/C 279/04

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3499

JPY

Japán yen

133,41

DKK

Dán korona

7,4577

GBP

Angol font

0,84180

SEK

Svéd korona

8,6554

CHF

Svájci frank

1,2288

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

8,0625

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,809

HUF

Magyar forint

299,87

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7028

PLN

Lengyel zloty

4,2280

RON

Román lej

4,4660

TRY

Török líra

2,7210

AUD

Ausztrál dollár

1,4390

CAD

Kanadai dollár

1,3909

HKD

Hongkongi dollár

10,4673

NZD

Új-zélandi dollár

1,6266

SGD

Szingapúri dollár

1,6947

KRW

Dél-Koreai won

1 454,27

ZAR

Dél-Afrikai rand

13,4725

CNY

Kínai renminbi

8,2622

HRK

Horvát kuna

7,6130

IDR

Indonéz rúpia

15 174,79

MYR

Maláj ringgit

4,3391

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,497

RUB

Orosz rubel

43,4502

THB

Thaiföldi baht

42,130

BRL

Brazil real

3,0034

MXN

Mexikói peso

17,5347

INR

Indiai rúpia

83,8000


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/8


A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

S9. sz. HATÁROZATA

(2013. június 20.)

a 883/2004/EK rendelet 35. és 41. cikkének végrehajtására szolgáló visszatérítési eljárásokról

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)

2013/C 279/05

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság foglalkozik az összes igazgatási jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet (2) és a 987/2009/EK rendelet rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 35. és 41. cikkére,

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 66–68. cikkére,

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban eljárva,

mivel:

(1)

Egy adott tagállam intézménye által egy másik tagállam intézménye helyett nyújtott természetbeni ellátások teljes összegét vissza kell téríteni.

(2)

Az intézmények közötti visszatérítéseket, ha nem állapodtak meg másként, gyorsan és hatékonyan kell teljesíteni a már régóta rendezetlen követelések felhalmozódásának megelőzése érdekében.

(3)

A követelések felhalmozódása veszélyeztetheti az uniós rendszer hatékony működését és az egyének jogait.

(4)

Az igazgatási bizottság S1. határozatában úgy döntött, hogy érvényes európai egészségbiztosítási kártya alapján a tartózkodási hely szerinti intézmény számára vissza kell téríteni az egészségügyi ellátás díját.

(5)

A közösen megállapított legjobb gyakorlatok hozzájárulnának az intézmények közötti visszatérítések gyors és hatékony rendezéséhez.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

A.   A tényleges kiadás alapján történő visszatérítés (a 987/2009/EK rendelet 62. cikke)

1. cikk

Egy intézménynek, amely tényleges kiadáson alapuló követelést nyújt be, követelését legkésőbb a 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 67. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell benyújtania. Egy intézménynek, amelyhez követelést nyújtanak be, a végrehajtási rendelet 67. cikkének (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül, e határidőn belül pedig lehetőségei szerint a lehető leghamarabb biztosítania kell a követelés megtérítését.

2. cikk

(1)   Az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC), az EHIC-et helyettesítő vagy más, jogosultságot igazoló okmány alapján nyújtott ellátások visszatérítése iránti követeléseket visszautasíthatják, és visszairányíthatják a hitelező intézménynek, amennyiben a követelés pl.:

nem teljes és/vagy helytelenül töltötték ki,

olyan ellátásokra vonatkozik, amelyeket nem az EHIC érvényességi ideje alatt nyújtottak, vagy a jogosultságot igazoló okmányt az ellátásban részesülő nem ez idő alatt használta.

(2)   Egy követelés nem utasítható vissza arra hivatkozva, hogy az érintett személy már nem biztosított az EHIC-et vagy a jogosultságot igazoló okmányt kibocsátó intézménynél, feltéve hogy az ellátásokat a kedvezményezett részére a felhasznált okmány érvényességi ideje alatt nyújtották.

(3)   Az EHIC alapján nyújtott ellátások költségeinek visszatérítésére kötelezett intézmény kérheti, hogy az az intézmény, amelynél az érintett személy az ellátás odaítélésekor hivatalosan regisztrálva volt, visszatérítse számára az adott ellátások költségeit, vagy – amennyiben az érintett személy nem volt jogosult az EHIC használatára – rendezze a problémát az érintett személlyel.

3. cikk

Az adós intézmény nem vizsgálhatja meg, hogy a követelés megfelel-e a 883/2004/EK rendelet 19. cikkében és 27. cikkének (1) bekezdésében szereplő rendelkezéseknek, hacsak nem merül fel visszaélésre utaló, alapos gyanú az Európai Bíróság esetjoga értelmében (3). Az adós intézmény ennek megfelelően köteles elfogadni a követelés alapját képező információkat és visszatéríteni a követelést. Amennyiben visszaélés gyanúja merül fel, az adós intézmény – a végrehajtási rendelet 67. cikkének (5) bekezdésének megfelelően – elfogadható okokból elutasíthatja a követelést.

4. cikk

A 2. és 3. cikk alkalmazása céljából, amennyiben az adós intézmény kételkedik a követelés alapjául szolgáló tények helytállóságában, a hitelező intézmény feladata megvizsgálni azt, hogy a követelést megfelelően állították-e ki, és amennyiben szükséges, vissza kell vonnia és újra kell számolnia a követelést.

5. cikk

A végrehajtási rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőt követően benyújtott követeléseket nem veszik figyelembe.

B.   Rögzített összegek alapján történő visszatérítés (a végrehajtási rendelet 63. cikke)

6. cikk

A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében meghatározott jegyzéket a tárgyévet követő év végéig kell benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, és a jegyzéken alapuló követeléseket is ugyanezen szervhez kell benyújtani az egy főre meghatározott éves rögzített összegnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően a lehető leghamarabb, de mindenképpen a végrehajtási rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

7. cikk

A hitelező intézménynek lehetőség szerint az egy adott naptári évhez kötődő összes követelését egyszerre kell benyújtania az adós intézményhez.

8. cikk

Egy adós intézménynek, amelyhez rögzített összegek alapján megállapított visszatérítés iránti követelést nyújtanak be, a végrehajtási rendelet 67. cikkének (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül, e határidőn belül pedig lehetőségei szerint a lehető leghamarabb biztosítania kell a követelés megtérítését.

9. cikk

A végrehajtási rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőt követően benyújtott követeléseket nem veszik figyelembe.

10. cikk

A rögzített összegek alapján megállapított visszatérítési követelést elutasíthatják és visszairányíthatják a hitelező intézményhez, ha a követelés pl.:

nem teljes és/vagy helytelenül töltötték ki,

olyan időszakra vonatkozik, amelyre az érvényes, jogosultságot igazoló okmány alapján az illető nem volt nyilvántartásba véve.

11. cikk

Amennyiben az adós intézmény kételkedik a követelés alapjául szolgáló tények helytállóságában, a hitelező intézmény feladata megvizsgálni azt, hogy a számlát megfelelően állították-e ki, és amennyiben szükséges, vissza kell vonnia és újra kell számolnia a követelést.

C.   Követelések rendezése (a végrehajtási rendelet 67. cikke)

12. cikk

(1)   A végrehajtási rendelet 67. cikke (5) bekezdésének megfelelően a követelések nem vitathatók azon hónap végétől számított 18 hónapon túl, amelyben az igényeket az adós tagállam összekötő szervéhez benyújtották.

(2)   Ha a hitelező tagállam összekötő szerve nem válaszolt és nem nyújtotta be a kért bizonyítékokat azon hónap végétől számított 12 hónapon belül, amelyben a hitelező tagállam összekötő szerve megkapta a keresetet, úgy tekintendő, mintha a követelés vitatását a hitelező tagállam elfogadta volna, és a követelést vagy annak lényeges részeit véglegesen elutasítják.

D.   Előleg és késedelmi kamat (a végrehajtási rendelet 68. cikke)

13. cikk

Amennyiben a végrehajtási rendelet 68. cikke szerinti előleg fizetésére kerül sor, a tényleges kiadáson alapuló követelések (a végrehajtási rendelet 67. cikkének (1) bekezdése) és a rögzített összegeken alapuló követelések (a végrehajtási rendelet 67. cikkének (2) bekezdése) esetében fizetendő előleg összegét külön kell meghatározni.

14. cikk

(1)   A végrehajtási rendelet 68. cikkének (1) bekezdése szerinti előlegnek legalább a hitelező tagállam összekötő szervének eredeti követelése teljes összegének 90 %-át kell kitennie.

(2)   Ha a hitelező tagállam általánosan kijelentést tett arra vonatkozóan, hogy elfogad előleget, az ilyen előlegfizetéseket automatikusan elfogadottnak kell tekinteni. A könyvvizsgáló bizottság összeállítja azon tagállamok jegyzékét, amelyek kijelentették, hogy elfogadnak előleget.

(3)   Azon tagállamok, amelyek nem tettek általánosan kijelentést arra vonatkozóan, hogy elfogadnak előleget, a konkrét előlegfizetési ajánlatokra azon hónap végétől számított hat hónapon belül válaszolnak, amelyben a követelést benyújtották. Ha nem válaszolnak az adott határidőn belül, az előlegfizetési ajánlatot elfogadottnak kell tekinteni, és az előlegfizetést teljesíteni kell.

15. cikk

(1)   Ha a követelés rendezése során előlegfizetés történt, az adós csak a követelés végső összege és az előleg különbségét köteles rendezni.

(2)   Ha a követelés összege kisebb, mint a követelés eredeti összege alapján meghatározott előleg, a hitelező tagállam vagy:

a)

visszafizeti az adós tagállamnak a többletösszeget; az ilyen rendezési ügyletet a hitelező tagállam összekötő szerve hajtja végre késedelem nélkül és azon hónap végétől számított hat hónapon belül, amelyben a követelést meghatározták, vagy

b)

megállapodik az adós tagállammal a többletösszegnek egy későbbi követelés rendezése során történő beszámításában. A rendezésről szóló megállapodásban egyértelműen meg kell határozni a későbbi követelés rendezése során beszámítandó többletösszeget.

(3)   Az előlegből származó kamat az adós tagállam tartozását nem csökkenti, hanem a hitelező tagállamnál marad pénzügyi eszközként.

16. cikk

(1)   A végrehajtási rendelet 68. cikkének (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot havi alapon, az alábbi képlet szerint kell kiszámítani:

Formula

ahol:

I jelenti a késedelmi kamatot,

PV („jelenérték”) jelenti a késedelmes fizetés összegét; ezt az értéket a végrehajtási rendelet 67. cikkének (5) és (6) bekezdésében megállapított határidőn belül nem rendezett, és a végrehajtási rendelet 68. cikkének (1) bekezdése szerinti előlegből nem fedezett követelés összegeként kell meghatározni. A jelenérték csak azt a követelést vagy annak egy részét foglalja magában, amelyet az adós és a hitelező tagállam kölcsönösen elismert, abban az esetben is, ha a követelés részben vagy egészben jogvita tárgyát képzete.

i jelenti az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveleteire meghatározott éves kamatlábat, amely a fizetés esedékessége hónapjának első napján hatályban volt.

n (hónapok) jelenti a végrehajtási rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő hónappal kezdődő, és az azon hónap előtti hónapig terjedő időtartamot (beleértve ezt a hónapot is), amelyben a fizetés megtörténik. Ezen időszak a végrehajtási rendelet 67. cikkének (7) bekezdésében említett eljárás folyamán nem szakítható meg.

(2)   A késedelmi kamat iránti követelést a hitelező tagállam összekötő szerve nyújtja be az adós tagállam összekötő szervéhez azon hónap végétől számított hat hónapon belül, amelyben a késedelmes fizetést teljesítették.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott határidő után benyújtott, késedelmi kamat iránti követelést nem veszik figyelembe.

17. cikk

(1)   A késedelmi kamatot a hitelező tagállam összekötő szerve részére kell kifizetni azon hónap végétől számított tizenkét hónapon belül, amelyben a késedelmi kamat iránti követelést az adós tagállam összekötő szervéhez benyújtották.

(2)   Amennyiben a késedelmi kamat iránti követelést nem rendezik az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a könyvvizsgáló bizottság egy fél indokolt kérésére segítséget nyújt az elszámolások végleges lezárásában. A könyvvizsgáló bizottság indokolt véleményét azon hónap végétől számított hat hónapon belül meghozza, amelyben az ügyet elé terjesztették.

E.   Egyéb rendelkezések

18. cikk

(1)   A határozatban említett fizetésekre vonatkozóan a kifizetés időpontjának a hitelező tagállam összekötő szervének pénzintézete által az ügylet értéknapjaként meghatározott nap tekintendő.

(2)   Az adós tagállam összekötő szerve a benyújtott követelés kézhezvételétől számított két hónapon belül elismeri a követelés kézhezvételét. Az elismervényben meg kell jelölni a követelés beérkezésének időpontját.

(3)   Két vagy több tagállam, illetve azok illetékes hatóságai vagy összekötő szervei eltekinthetnek az e határozat által szabályozott tételek rendezésétől, vagy azok rendezésének más módjáról határozhatnak.

(4)   A könyvvizsgáló bizottság a végrehajtási rendelet 67. cikkének (7) bekezdésében foglaltak szerint meghozott véleményében eltekinthet az e határozat által szabályozott tételek rendezésétől, vagy azok rendezésének más módjáról határozhat, figyelemmel a tagállamok hatóságai és intézményei jó együttműködésének elvére.

F.   Záró rendelkezések

19. cikk

(1)   Az intézményeknek biztosítaniuk kell a jó együttműködést maguk között, és úgy kell eljárniuk, mint saját jogszabályaik végrehajtásakor.

(2)   Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A kihirdetését követő első naptól alkalmazandó a hitelező tagállam által a 987/2009/EK rendelet hatálybalépését követően elkönyvelt tényleges kiadások alapján benyújtott valamennyi visszatérítés iránti követelésre, valamint a 987/2009/EK rendelet hatálybalépését követően az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett rögzített összegek alapján benyújtott valamennyi visszatérítés iránti követelésre.

(3)   Ez a határozat a 2009. október 2-i S4. határozat helyébe lép.

(4)   A (2) bekezdéstől eltérve a 12. cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (2) bekezdése alkalmazandó a (2) bekezdésben említett olyan követelésekre, amelyeket az adós tagállam összekötő szervéhez e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően nyújtottak be.

az igazgatási bizottság elnöke

Anne McMANUS


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  2005. április 12-i ítélet a C-145/03 ügyben: „Annette Keller örökösei kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)”, EHBT 2005 I-02529. o.


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/11


R1. sz. HATÁROZAT

(2013. június 20.)

a 987/2009/EK rendelet 85. cikkének értelmezéséről

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)

2013/C 279/06

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság foglalkozik az összes igazgatási jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet (2) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 84. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 80. cikkének (1) bekezdésére, valamint 85. cikkének (1) és (2) bekezdésére,

A 883/2004/EK rendelet 71. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében megállapított feltételekkel összhangban eljárva,

mivel:

(1)

A 987/2009/EK rendelet IV. címének az ellátások és járulékok behajtásáról szóló III. fejezete eredetileg az adózás területén alkalmazandó behajtással kapcsolatos uniós rendelkezéseken, nevezetesen a 76/308/EGK irányelven (3) alapult, amelyet a későbbiekben 2008/55/EK irányelv (4) váltott fel.

(2)

Az igazgatási bizottságban folyó megbeszéléseken felmerült a kérdés, hogy a megkeresett fél behajtással kapcsolatos azon költségeit, amelyeket az érintett személytől nem lehet behajtani, a megkereső félnek vissza kell-e térítenie.

(3)

A 883/2004/EK rendelet 84. cikkének (2) bekezdése értelmében a bíróságoknak és a közigazgatási hatóságoknak a járulékok, kamat és egyéb díjak beszedésére, illetve az egyik tagállam jogszabályai szerint jogosulatlanul felvett ellátások visszatérítésére vonatkozó végrehajtható határozatait el kell ismerni, és végre kell hajtani a másik tagállam illetékes intézményének kérelmére, az utóbbi tagállam jogszabályaiban megállapított korlátokon belül és eljárásoknak megfelelően, valamint a hasonló határozatokra alkalmazandó egyéb eljárások szerint.

(4)

A közelmúltban elfogadott és a 2008/55/EK irányelv helyébe lépő, az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24/EU irányelv (5) újraértékelte és egyértelműsítette az adózás területén alkalmazandó megközelítést a megkeresett fél behajtással kapcsolatos azon költségeit illetően, amelyeket az érintett személytől nem lehet behajtani.

(5)

A 987/2009/EK rendelet 85. cikke (1) bekezdésének értelmében a megkeresett fél a nála a behajtással kapcsolatosan felmerülő összes költséget behajtja az érintett természetes vagy jogi személytől, és azt visszatartja, a hasonló követelésekre vonatkozó, a megkeresett fél tagállamában hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően.

(6)

A 987/2009/EK rendelet 85. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a kölcsönös segítségnyújtás főszabályként térítésmentes, megerősítve a 883/2004/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott általános szabályt. Ezért meg kell határozni a kölcsönös segítségnyújtásnak a követelések határokon átnyúló behajtására vonatkozó alkalmazási körét.

(7)

Amennyiben lehetséges, a 987/2009/EK rendelet IV. címe III. fejezetének az értelmezését össze kell hangolni az adókból, vámokból és illetékekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás szabályaival és elveivel,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

(1)

A kölcsönös segítségnyújtás főszabályként térítésmentes. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok intézményei térítésmentesen nyújtanak egymásnak közigazgatási segítséget. Ez csak a megkeresett fél által folytatott tevékenységekkel kapcsolatos költségekre vonatkozik.

(2)

A behajtással kapcsolatos költségeket a megkeresett fél jogszabályai és rendeletei szerint kell felszámítani, és főszabályként azokat az adósnak vissza kell térítenie a követelés összegén túl.

(3)

Először a behajtással kapcsolatos költségeket kell rendezni, majd csak ezután kerül sor a megkereső fél költségeinek rendezésére (a költségekre vonatkozó elsőbbségi szabály szerint).

(4)

Azokban az esetekben, amikor a behajtással kapcsolatos költségeket a megkeresett fél az adóstól közvetlenül nem tudja behajtani a megkeresett fél valamely nemzeti jogszabálya miatt, vagy azért, mert az adóstól behajtott összeg nem teszi lehetővé a teljes követelés kiegyenlítését a behajtással kapcsolatos költségeket is beleértve, az ilyen költségek levonhatók a behajtott összegből, és csak a fennmaradó összeget kell a megkeresett félnek a megkereső fél számára megfizetnie. A megkeresett fél a megkereső fél számára bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy ezek a behajtással kapcsolatos költségek ténylegesen felmerültek nála a behajtási eljárás során.

(5)

Azokban az esetekben, amikor a behajtás nem eredményez akkora összeget, amely legalább a behajtással kapcsolatos költségeket fedezi, vagy ha a behajtás egyáltalán nem vezet eredményre, azonban a megkeresett félnél az (1) bekezdésben nem említett, behajtással kapcsolatos költségek merültek fel, a megkereső fél ezeket a költségeket megtéríti, kivéve, ha a megkereső és a megkeresett fél az ügylet kapcsán egyedi megtérítési módozatról állapodnak meg, vagy arról, hogy a megkereső fél az ilyen költségek megtérítéséről lemond.

(6)

Amennyiben nyilvánvaló, hogy a behajtás különös nehézséggel jár, vagy nagyon nagy összegű költséget érint, amely az adóstól valószínűleg nem hajtható be, a megkereső és a megkeresett fél a szóban forgó ügy tekintetében – lehetőleg előre – egyedi megtérítési módozatról állapodhat meg.

(7)

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Ezt a határozatot kihirdetése napjától kell alkalmazni.

az igazgatási bizottság elnöke

Anne McMANUS


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  HL L 73., 1976.3.19., 18. o.

(4)  HL L 150., 2008.6.10., 28. o.

(5)  HL L 84., 2010.3.31., 1. o.


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/13


H1. sz. AJÁNLÁS

(2013. június 19.)

a valamely állam saját állampolgárai által a szociális biztonság tárgyában harmadik országgal megkötött kétoldalú egyezmény alapján élvezett előnyök más tagállamok állampolgárságával rendelkező munkavállalók számára történő biztosításáról rendelkező Gottardo-ítéletről

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)

2013/C 279/07

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság foglalkozik az összes igazgatási jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet (2) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdésekkel,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 72. cikkének c) pontjára, amelynek értelmében erősíti és fejleszti a tagállamok és intézményeik közötti együttműködést szociális biztonsági ügyekben,

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban eljárva,

mivel:

(1)

Az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmának elve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke (1) bekezdésében és 45. cikke (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a személyek szabad mozgásának alapvető biztosítéka. Ez az elv magában foglalja a tagállamok állampolgárai közötti mindenfajta megkülönböztetés eltörlését.

(2)

A Gottardo-ügyben (3) a Bíróság ezzel az alapelvvel kapcsolatban a Szerződés 45. cikkében megállapítottaknak megfelelően járt el egy olyan, az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező személy vonatkozásában, aki Franciaországban, Olaszországban és Svájcban vállalt munkát. Ennek a személynek nem volt elegendő nyugdíjjogosultsága Olaszországban, és azt kérte, hogy – az Olaszország és Svájc között az állampolgáraik javára kötött kétoldalú egyezményben előírtaknak megfelelően – halmozzák a Svájcban és Olaszországban megszerzett biztosítási időszakait.

(3)

A Bíróság ebben az ügyben úgy határozott, hogy ha egy tagállam egy harmadik országgal a szociális biztonság tárgyában olyan kétoldalú nemzetközi egyezményt köt, amely az említett harmadik országban megszerzett biztosítási időszakoknak az öregségi nyugellátásra való jogosultság megszerzésekor történő figyelembevételéről rendelkezik, az említett tagállam az egyenlő elbánás általános elvénél fogva köteles a többi tagállam állampolgárainak ugyanazon előnyöket biztosítani, mint amelyek az említett egyezmény értelmében saját állampolgárait megilletik, amennyiben ennek megtagadását nem tudja objektív szempontokkal indokolni (4).

(4)

Ebben az összefüggésben a Bíróság megállapította, hogy a 883/20004/EK rendelet 1. cikkének l) pontjában szereplő „jogszabályok” kifejezés értelmezése nem érintheti az egyes tagállamok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy eleget tegyenek az egyenlő elbánást illetően a Szerződés 45. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott elvnek.

(5)

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy egy tagállam és egy harmadik ország között létrejött kétoldalú nemzetközi egyezmény egyensúlyának és kölcsönösségének megzavarása nem minősül olyan objektív indoknak, amelyre hivatkozva az egyezményben részes tagállam a saját állampolgárait az egyezmény alapján megillető előnyöket a többi tagállam állampolgáraitól megtagadhatja.

(6)

A Bíróság azokat a kifogásokat sem fogadta el, hogy egy nemzetközi egyezményben részes tagállam a harmadik ország illetékes hatóságaival való kapcsolattartás során felmerülő pénzügyi terhek és adminisztratív nehézségek esetleges növekedésére hivatkozva elmulaszthatja a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

(7)

Az említett ítéletből minden megfelelő következtetést le kell vonni, mivel az ítélet döntő jelentőségű az Unió azon állampolgárai számára, akik a másik tagállamban a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolták.

(8)

Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok és a harmadik országok között a szociális biztonság tárgyában létrejött kétoldalú nemzetközi egyezményeket úgy kell értelmezni, hogy az egyezményben részes tagállam állampolgárai által élvezett előnyöket elvileg a többi tagállam azon állampolgárai számára is biztosítani kell, akik objektív szempontok szerint mérlegelve ugyanolyan helyzetben vannak.

(9)

A Gottardo-ítélet egyedi esetekre történő egységes alkalmazásától függetlenül a meglévő kétoldalú egyezményeket ezért elvileg felül kell vizsgálni. A korábban létrejött megállapodások tekintetében a Szerződés 351. cikke a következőket állapítja meg: „az érintett tagállam vagy tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a megállapított összeegyeztethetetlenség kiküszöbölésére”, továbbá az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése a következőt írja elő: „a tagállamok a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános vagy különös intézkedéseket.”

(10)

A valamely tagállam és harmadik ország között a szociális biztonság tárgyában létrejött új kétoldalú egyezmények tekintetében fontos figyelembe venni, hogy ezeknek konkrét utalást kell tartalmazniuk a más tagállamok olyan állampolgáraival szemben állampolgárság alapján alkalmazott megkülönböztetés tilalmának elvére, akik az érintett egyezményben részes tagállamban a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolták.

(11)

A Gottardo-ítélet egyedi esetekre történő alkalmazása jelentős mértékben függ harmadik országok együttműködésétől, különösen mivel igazolniuk kell az érintett személy által teljesített biztosítási időszakokat.

(12)

Az igazgatási bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, mivel a Gottardo-ítélet tárgya a szociális biztonság területén az egyenlő elbánás elvének alkalmazása.

A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA az illetékes szolgálatoknak és intézményeknek:

(1)

A valamely állam saját állampolgárai, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke (1) bekezdésének és 45. cikke (1) bekezdésének értelmében más tagállamok szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló állampolgárai közötti megkülönböztetés tilalmának elvével összhangban a harmadik országgal létrejött szociális biztonsági tárgyú egyezmények rendelkezéseit elvileg a többi tagállam azon állampolgáraira is alkalmazni kell, akik a tagállam saját állampolgáraival azonos helyzetben vannak.

(2)

Tagállam és harmadik ország között a szociális biztonság tárgyában létrejött, új kétoldalú megállapodásoknak elvileg kifejezetten hivatkozniuk kell az egyezményben részes tagállamban vagy tagállamból szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló más tagállamok állampolgáraival szembeni – állampolgárság alapján történő – megkülönböztetés tilalmának elvére.

(3)

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell ezen ajánlás következményeiről mindazon országok intézményeit, amelyekkel olyan szociális biztonsági tárgyú megállapodásokat írtak alá, amelyeknek rendelkezései csak saját állampolgáraikra vonatkoznak. Azok a tagállamok, amelyek ugyanazokkal a harmadik országokkal kötöttek kétoldalú egyezményeket, az ilyen együttműködés kérelmezése során közösen járhatnak el. Ez az együttműködés egyértelműen alapvető fontosságú az uniós jognak való megfelelés szempontjából.

(4)

A P1. sz. ajánlás ezen ajánlás hatályba lépésének napjával hatályát veszti.

(5)

Ezt az ajánlást az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Az ajánlást a közzétételét követő második hónap első napjától kell alkalmazni.

az igazgatási bizottság elnöke

Anne McMANUS


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  A C-55/00. sz., Elide Gottardo kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ügyben 2002. január 15-én hozott ítélet, EBHT 2002., I-00413. o. és az azt követő oldalak.

(4)  A C-55/00. sz., Elide Gottardo kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ügyben 2002. január 15-én hozott ítélet, EBHT 2002., I-00413. o., 34. pont.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/15


A nemzeti szabványügyi testületek jegyzékének az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti közzétételéről

2013/C 279/08

1.   Belgium

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

2.   Bulgária

БИС

Български институт за стандартизация

3.   Cseh Köztársaság

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   Dánia

DS

Fonden Dansk Standard

5.   Németország

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   Észtország

EVS

Eesti Standardikeskus

TJA

Tehnilise Järelevalve Amet

7.   Írország

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   Görögország

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   Spanyolország

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

10.   Franciaország

AFNOR

Association française de normalisation

11.   Horvátország

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   Olaszország

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

13.   Ciprus

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   Lettország

LVS

Latvijas standarts

15.   Litvánia

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   Luxemburg

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   Magyarország

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   Málta

MCCAA

L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   Hollandia

NEN

Stichting Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   Ausztria

ASI

Austrian Standards Institute (Österreichisches Normungsinstitut)

OVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   Lengyelország

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   Portugália

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   Románia

ASRO

Asociația de Standardizare din România

24.   Szlovénia

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   Szlovákia

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

26.   Finnország

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

FICORA

Viestintävirasto

Kommunikationsverket

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   Svédország

SIS

Swedish Standards Institute

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Informationstekniska standardiseringen

28.   Egyesült Királyság

BSI

British Standards Institution


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/18


A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2013/C 279/09

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom dátuma és időpontja

2013.8.29.

Időtartam

2013.8.29–2013.12.31.

Tagállam

Portugália

Állomány vagy állománycsoport

ALF/3X14-

Faj

Tízujjú nyálkásfejűhalak (Beryx spp.)

Övezet

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

47/DSS


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.


27.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/18


A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2013/C 279/10

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom dátuma és időpontja

2013.9.2.

Időtartam

2013.9.2–2013.12.31.

Tagállam

Svédország

Állomány vagy állománycsoport

COD/2A3AX4

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus Morhua)

Övezet

IV; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

48/TQ40


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.