ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.176.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 176

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. június 21.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 176/01

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2013/C 176/02

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

6

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 176/03

Az Európai Központi Bank véleménye (2013. május 23.) A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2013/35)

11

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 176/04

Euroátváltási árfolyamok

12

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 176/05

Pályázati felhívás IX-2014/01 – Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások

13

2013/C 176/06

IX-2014/02. pályázati felhívása – Támogatások az európai szintű politikai alapítványok részére

18

 

Európai Bizottság

2013/C 176/07

Hercule II Program – Pályázati felhívás – Az EU-ban elkövetett csalások elleni küzdelem terén nyújtott technikai segítségnyújtás – Vizsgálatok támogatása

22

2013/C 176/08

Hercule II program – Ajánlattételi felhívás – Az EU-ban elkövetett csalások elleni küzdelem terén nyújtott technikai segítségnyújtás Cigaretta

24

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 176/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

26

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/1


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 176/01

A határozat elfogadásának időpontja

2012.10.17.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34501 (12/N)

Tagállam

Németország

Régió

Dahme-Spreewald

107. cikk (3) bekezdés c) pont

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Jogalap

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Lutra GmbH

Célkitűzés

Regionális fejlesztés, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 2,63 millió EUR

Támogatás intenzitása

75 %

Időtartam

2013.10.31-ig

Gazdasági ágazat

Belvízi áruszállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2012.9.27.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35276 (12/N)

Tagállam

Németország

Régió

Brandenburg

107. cikk (3) bekezdés a) pont

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Jogalap

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Nehézségekkel küzdő vállalkozások megmentése, Nehézségekkel küzdő vállalkozások szerkezetátalakítása

Támogatás formája

Kedvezményes hitel

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 2 millió EUR

 

Éves költségvetés: 1,50 millió EUR

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2012.10.10–2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.6.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.36207 (13/N)

Tagállam

Belgium

Régió

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jogalap

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Ágazati fejlesztés, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 1,53 millió EUR

 

Éves költségvetés: 0,51 millió EUR

Támogatás intenzitása

50 %

Időtartam

2013.4.22–2015.12.31.

Gazdasági ágazat

Belvízi áruszállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.6.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.36406 (13/N)

Tagállam

Spanyolország

Régió

Pais Vasco

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Jogalap

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Az intézkedés típusa

Program

Print media TV and radio broadcasters

Célkitűzés

Kultúra

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 19 500 000 EUR

 

Éves költségvetés: 4 875 000 EUR

Támogatás intenzitása

65 %

Időtartam

2016.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Információ, kommunikáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.6.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.36408 (13/N)

Tagállam

Spanyolország

Régió

Pais Vasco

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Jogalap

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Kultúra

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 3 230 000 EUR

 

Éves költségvetés: 807 500 EUR

Támogatás intenzitása

60 %

Időtartam

2016.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Információ, kommunikáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/6


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 176/02

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.30.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35814 (12/N)

Tagállam

Szlovákia

Régió

Bratislavský

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Jogalap

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Célkitűzés

Kultúra

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 0,10 millió EUR

Támogatás intenzitása

53,22 %

Időtartam

Gazdasági ágazat

Kiadói tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.30.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35815 (12/N)

Tagállam

Szlovákia

Régió

Trnavský kraj

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Jogalap

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Lilium Aurum, s. r. o.

Célkitűzés

Kultúra

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 0,06 millió EUR

Támogatás intenzitása

47,35 %

Időtartam

Gazdasági ágazat

Kiadói tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.30.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35816 (12/N)

Tagállam

Szlovákia

Régió

Bratislavský

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Jogalap

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Petit Press, a. s.

Célkitűzés

Kultúra

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 0,08 millió EUR

Támogatás intenzitása

14,05 %

Időtartam

Gazdasági ágazat

Kiadói tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.5.30.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.35817 (12/N)

Tagállam

Szlovákia

Régió

Bratislavský

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Jogalap

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

MPhilms s. r. o.

Célkitűzés

Kultúra

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 0,01 millió EUR

Támogatás intenzitása

46,20 %

Időtartam

Gazdasági ágazat

Film-, videó, televízióműsor gyártása

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2013.2.27.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.36024 (13/N)

Tagállam

Belgium

Régió

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

CultuurInvest

Jogalap

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Kultúra, KKV-k, Kockázati tőke

Támogatás formája

Kockázati tőke nyújtása

Költségvetés

Teljes költségvetés: 10 millió EUR

Támogatás intenzitása

50 %

Időtartam

2016.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Előkészítő jogi aktusok

Európai Központi Bank

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2013. május 23.)

A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Bevezetés és jogalap

2013. május 16-án az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén, a 128. cikkének (2) bekezdésén, valamint a 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel az irányelvtervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik az euroérmék címleteit és technikai jellemzőit. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Cél és tartalom

A rendelettervezet nagyban átveszi a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 957/98/EK tanácsi rendelet (2) tartalmát, valamint beépíti az EKB CON/2011/18 véleményében (3) foglalt ajánlásokat a 957/98/EK tanácsi rendelet 1. cikkének és I. mellékletének módosítása, valamint a (13) premabulumbekezdésének törlése érdekében.

A módosítások különösen a 957/98/EK rendelet 1. cikkében foglalt táblázatban szereplő, az érmék vastagságához kapcsolódó valamennyi jelenlegi értéket váltják fel az euroérmék tényleges vastagságára vonatkozó értékekkel. Ezek az értékek közismertek, és azokat a pénzverdék hivatkozási értékként használják az euroérmék gyártása érdekében.

Általános megjegyzések

Az EKB üdvözli a 957/98/EK tanácsi rendeletet átdolgozó jelen bizottsági kezdeményezést, mivel a rendelettervezet figyelembe veszi és beépíti az EKB-nak az euroérmék technikai jellemzőivel kapcsolatban tett korábbi ajánlásait.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. május 23-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  HL L 139, 1998.5.11., 6. o.

(3)  A 2011. március 4-i CON/2011/18 vélemény a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (HL C 114, 2011.4.12., 1. o.). Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/12


Euroátváltási árfolyamok (1)

2013. június 20.

2013/C 176/04

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3200

JPY

Japán yen

129,26

DKK

Dán korona

7,4588

GBP

Angol font

0,85450

SEK

Svéd korona

8,6724

CHF

Svájci frank

1,2319

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,8500

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,806

HUF

Magyar forint

298,80

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7014

PLN

Lengyel zloty

4,3183

RON

Román lej

4,5260

TRY

Török líra

2,5324

AUD

Ausztrál dollár

1,4323

CAD

Kanadai dollár

1,3651

HKD

Hongkongi dollár

10,2375

NZD

Új-zélandi dollár

1,6927

SGD

Szingapúri dollár

1,6813

KRW

Dél-Koreai won

1 523,98

ZAR

Dél-Afrikai rand

13,4884

CNY

Kínai renminbi

8,0892

HRK

Horvát kuna

7,4860

IDR

Indonéz rúpia

13 100,18

MYR

Maláj ringgit

4,2288

PHP

Fülöp-szigeteki peso

57,796

RUB

Orosz rubel

42,9600

THB

Thaiföldi baht

41,078

BRL

Brazil real

2,9514

MXN

Mexikói peso

17,5380

INR

Indiai rúpia

78,7840


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Parlament

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/13


Pályázati felhívás IX-2014/01 – „Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások”

2013/C 176/05

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához. Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikke előírja, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében említett európai szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, így különösen a finanszírozásukra vonatkozó előírásokat.

Tekintettel erre a Parlament pályázati felhívást tesz közzé az európai szintű politikai pártoknak nyújtandó támogatásokra vonatkozóan.

1.   Alap-jogiaktus

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (a továbbiakban: a 2004/2003/EK rendelet) (1).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata a 2004/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (a továbbiakban: a 2004. március 29-i elnökségi határozat) (2).

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) (3).

A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (a továbbiakban: alkalmazási szabályok) (4).

2.   Cél

A 2004. március 29-i elnökségi határozat 2. cikke értelmében „az Európai Parlament minden év első félévében közzétesz egy pályázati felhívást az európai szintű politikai pártok finanszírozásának céljával adott támogatások odaítélésére”.

Ez a pályázati felhívás a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó támogatási kérelmeket érinti, és a 2014. január 1. és december 31. közötti tevékenységeket fedi le. A támogatás célja a kedvezményezett éves munkaprogramjának támogatása.

3.   Elfogadhatóság

A pályázatok csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha azokat írásban, a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány kitöltésével nyújtják be, és a megadott határidőig továbbítják az Európai Parlament elnökének.

4.   Kritériumok és igazoló okmányok

4.1.   Támogathatósági kritériumok

A támogathatóság feltétele, hogy az európai szintű politikai párt teljesíti a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeket, azaz:

a)

jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben a székhelye található;

b)

képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális gyűlésekben, vagy a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

c)

különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság elvét;

d)

részt vett az európai parlamenti választásokon vagy kifejezte erre irányuló szándékát.

A 2004/2003/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában az Európai Parlament egy képviselője csak egyetlen európai szintű politikai párt tagja lehet (a 2004/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdése).

A fent említettekre tekintettel tájékoztatjuk a politikai pártokat, hogy az Európai Parlament oly módon alkalmazza a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontját, hogy az Európai Parlament képviselője kizárólag azon európai szintű politikai párt tagja lehet, amelynek nemzeti politikai pártja is tagja.

4.2.   Kizárási kritériumok

A pályázóknak tanúsítaniuk kell továbbá, hogy nincsenek a költségvetési rendelet 106. cikkének (1) bekezdésében és 107. cikkében felsorolt helyzetek egyikében sem.

4.3.   Kiválasztási szempontok

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy jogi és pénzügyi értelemben is képesek a támogatási kérelemben meghatározott munkaprogram végrehajtására, és rendelkeznek a támogatási kérelem tárgyát képező munkaprogram sikeres végrehajtásához szükséges technikai lehetőségekkel és igazgatási képességekkel.

4.4.   A támogatás odaítélésének szempontjai

A 2004/2003/EK rendelet 10. cikke értelmében a 2014-es pénzügyi év tekintetében rendelkezésre álló előirányzatokat a következőképpen osztják el azon európai szintű politikai pártok között, amelyek támogatási kérelmét a támogathatósági és a kizárási kritériumok, valamint a kiválasztási szempontok alapján elfogadták:

a)

15 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

b)

85 %-ot azon pártok között osztanak el, amelyek az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkeznek, az elosztás aránya megegyezik a megválasztott képviselőkével.

4.5.   Igazoló dokumentumok

A fenti feltételek értékeléséhez a pályázóknak a következő igazoló dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátaniuk:

a)

eredeti kísérőlevél a kért összeg megjelölésével;

b)

a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány, megfelelően kitöltve és aláírva (az adatok valódiságáról szóló írásbeli nyilatkozattal együtt);

c)

a politikai párt alapokmányai, ideértve a költségvetési rendelet 122. cikke szerinti kapcsolódó szervezetek jegyzékét;

d)

igazolás a hivatalos bejegyzésről;

e)

friss igazolás a politikai párt létezéséről;

f)

az igazgatók/igazgatótanácsi tagok névsora (vezeték- és keresztnév, tisztség vagy beosztás a pályázó párt szervezetén belül);

g)

dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek;

h)

dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feltételeknek (5);

i)

a politikai párt programja;

j)

külső könyvvizsgáló által hitelesített átfogó pénzügyi kimutatás a 2012. évről (6);

k)

az Unió költségvetésből finanszírozásra jogosult költségeket feltüntető ideiglenes működési költségvetés az érintett időszakra vonatkozóan (2014. január 1-jétől2014. december 31-ig).

A c), d), f), h) és i) pontokra vonatkozóan a pályázó eskü alatt tett nyilatkozatot nyújthat be arról, hogy a korábbi szakaszban szolgáltatott információk továbbra is helytállóak.

5.   Az eu költségvetéséből nyújtott támogatás

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan a Parlament költségvetésének 402. jogcímcsoportja – „Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások” – keretében nyújtott finanszírozás összesen 27 794 200 EUR tesz ki. Ezt a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

A kedvezményezett részére az Európai Parlament által folyósított maximális összeg semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az európai szintű politikai pártok elszámolható működési költségének 85 %-át. A bizonyítási teher az érintett politikai pártra hárul.

A támogatást működési támogatás formájában nyújtják, a költségvetési rendeletben és az alkalmazási szabályokban meghatározottakkal összhangban. A támogatás kifizetésére és a felhasználásához kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó szabályokat a támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza, amelynek mintája a 2004. március 29-i elnökségi határozat 2a. mellékletében található.

6.   A pályázatok benyújtásának eljárása és határideje

6.1.   Határidő és a pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. A határidő után beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe.

A pályázatokat:

a)

a támogatáshoz kapcsolódó pályázati formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani (a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. melléklete);

b)

a pályázónak vagy szabályszerűen felhatalmazott képviselőjének feltétlenül alá kell írnia;

c)

kettős borítékban lezárva kell megküldeni; mindkét borítékot le kell zárni. A címzett szervezeti egység pályázati felhívásban megjelölt címe mellett a belső borítékon a következőt is fel kell tüntetni:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2014 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Öntapadós borítékok használata esetén ragasztószalaggal le kell zárni azokat, és a feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is. A feladó aláírása akkor teljes, ha a kézzel írott név mellett az általa képviselt szervezet bélyegzője is szerepel.

A külső borítékon fel kell tüntetni a feladó címét és a következő címet:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

A belső borítékot a következőképpen kell megcímezni:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

legkésőbb a pályázati felhívásban meghatározott határidő napján kell továbbítani ajánlott levélként vagy futárszolgálat által (előbbi esetében igazolásul a postai bélyegző, utóbbi esetben a feladóvevény kelte szolgál).

6.2.   További eljárás és menetrend

Az európai szintű politikai pártoknak nyújtandó támogatások odaítélése tekintetében a következő eljárást és menetrendet alkalmazzák:

a)

A pályázatok benyújtása az Európai Parlamenthez (legkésőbb 2013. szeptember 30-án).

b)

Az Európai Parlament illetékes szervezeti egysége megvizsgálja és kiválasztja a pályázatokat. Csak az elfogadhatónak nyilvánított pályázatokat vizsgálják meg a pályázati felhívásban meghatározott támogathatósági és kizárási kritériumok, illetve kiválasztási szempontok alapján.

c)

Az Európai Parlament Elnöksége elfogadja a támogatás odaítéléséről szóló határozatot (elvileg legkésőbb 2014. január 1-jén, a 2004. március 29-i elnökségi határozat 4. cikkében meghatározottak szerint).

d)

Értesítés a támogatási határozatokról.

e)

A támogatási összeg 80 %-át kitevő előleg kifizetése (a támogatás odaítéléséről szóló határozatot követő 15 napon belül).

6.3.   További információk

A következő szövegek elérhetők az Európai Parlament internetes oldalán, az alábbi címen:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

2004/2003/EK rendelet;

b)

az Elnökség 2004. március 29-i határozata;

c)

pályázati formanyomtatvány támogatáshoz (a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. melléklete).

A támogatások odaítélésére irányuló pályázati felhívással kapcsolatos kérdések a következő e-mail címen tehetők fel, a közzétételre történő hivatkozás feltüntetésével: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   A személyes adatok feldolgozása

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) értelmében a támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő személyes adatokat a tisztesség, a jogszerűség és az arányosság elveinek megfelelően, e projekt kifejezett és törvényes célja érdekében kezelik. Az Európai Parlament illetékes szolgálatai és szervei a kérelem feldolgozásához és a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékben kezelhetik a személyes adatokat, és továbbíthatják azokat a belső ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testülethez vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF).

Az európai szintű politikai párt tagjainak és képviselőinek neveit, amelyeket a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének b) pontjában foglalt, képviseletre vonatkozó kritériumnak való megfelelés érdekében a támogatás iránti kérelemmel együtt továbbítanak, az Európai Parlament az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet alkalmazásában közzéteheti és nyilvánosságra hozhatja (8). A politikai pártokat felkérjük, hogy kérelmükhöz csatolják a párt érintett tagjai vagy képviselői által aláírt nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy tájékoztatást kaptak nevük nyilvánosságra hozataláról, és hozzájárulnak ahhoz.

Az érintett személyek az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhatnak jogorvoslatért.


(1)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.

(2)  HL C 155., 2004.6.12., 1. o.

(3)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(5)  Beleértve a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának első albekezdésében és a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megválasztott személyek listáját is.

(6)  Kivéve, ha az európai szintű politikai pártot a folyó évben hozták létre.

(7)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)


21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/18


IX-2014/02. pályázati felhívása – „Támogatások az európai szintű politikai alapítványok részére”

2013/C 176/06

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához. Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikke előírja, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében említett európai szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, így különösen a finanszírozásukra vonatkozó előírásokat.

A 2007-ben felülvizsgált 2004/2003/EK rendelet elismerte az európai szintű politikai alapítványok szerepét, amelyek – mint az európai szintű politikai pártokhoz kapcsolódó szervezetek – „tevékenységeiken keresztül támogathatják és megerősíthetik ez utóbbiak célkitűzéseit, különösen azáltal, hogy hozzájárulnak a közérdekű európai politikai kérdésekről és az európai integrációról szóló vitákhoz, és katalizátorként szolgálhatnak új gondolatok, elemzések és politikai lehetőségek megvalósításához”. E rendelet előirányozza az Európai Parlament által nyújtott éves működési támogatást mindazon politikai alapítványok részére, amelyek erre vonatkozó kérvényt nyújtanak be, és eleget tesznek a rendeletben foglalt feltételeknek.

E vonatkozásban a Parlament pályázati felhívást tesz közzé az európai szintű politikai alapítványok támogatására.

1.   Alap-jogiaktus

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (a továbbiakban: a 2004/2003/EK rendelet) (1).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata a 2004/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (a továbbiakban: elnökségi határozat) (2).

A Tanács 2012. október 25-i 966/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) (3).

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 966/2012/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2012. október 29-i felhatalmazáson alapuló 1268/2012/EU bizottsági rendelet (4).

2.   Célkitűzés

Az elnökségi határozat 2. cikke értelmében „az Európai Parlament minden év első félévében közzétesz egy pályázati felhívást a pártok és alapítványok finanszírozásának céljával adott támogatások odaítélésére”.

Ez a pályázati felhívás a 2014-es költségvetési évre vonatkozó támogatási kérelmeket érinti, és a 2014. január 1. és december 31. közötti tevékenységeket fedi le. A támogatás célja a kedvezményezett éves munkaprogramjának támogatása.

3.   Elfogadhatóság

A kérelmek csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha azokat írásban, a fenti, 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány kitöltésével nyújtják be, és a megadott határidőig továbbítják az Európai Parlament elnökének.

4.   Feltételek és igazoló dokumentumok

4.1   Támogathatósági szempontok

Ahhoz, hogy az európai szintű politikai alapítvány jogot formálhasson támogatásra, eleget kell tennie a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, azaz az európai szintű politikai alapítvány:

a)

kapcsolódik az e rendelet értelmében elismert egyik európai szintű politikai párthoz, és e kapcsolatot az érintett párt igazolja;

b)

jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben a székhelye található. E jogi személyiség elkülönül attól az európai szintű politikai párttól, amelyhez az alapítvány kapcsolódik;

c)

különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának elvét, valamint a jogállamiság elvét;

d)

nem profitorientált;

e)

irányító testületének összetétele földrajzi szempontból kiegyenlített.

Ezen túlmenően az alapítványnak a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott alábbi feltételeket is teljesítenie kell: „E rendelet keretein belül az európai szintű politikai pártok és alapítványok a nemzeti jogszabályokkal összhangban maguk határozzák meg kapcsolatuk részletes szabályait, beleértve a napi irányítás és a vezetési struktúra megfelelő mértékű szétválasztását egyrészt az európai szintű politikai alapítvány, másrészt az azon európai szintű politikai párt között, amelyhez az alapítvány kapcsolódik.”

4.2   Kizárási szempontok

A pályázóknak igazolniuk kell továbbá, hogy a költségvetési rendelet 106. cikkének (1) bekezdésében és 107. cikkében meghatározott helyzetek egyike sem áll fenn esetükben.

4.3   Kiválasztási szempontok

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy jogi és pénzügyi értelemben is képesek a támogatási kérelemben meghatározott munkaprogram végrehajtására, és rendelkeznek a munkaprogram sikeres megvalósításához szükséges technikai lehetőségekkel és igazgatási képességekkel.

4.4   A támogatás odaítélésének szempontjai

A 2004/2003/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2014-es pénzügyi évre rendelkezésre álló előirányzatokat azon politikai alapítványok között osztják fel, amelyek finanszírozás iránti pályázatai az elfogadhatóság, a támogathatóság, a kizárás és a kiválasztás tekintetében pozitív elbírálásban részesültek az alábbiak szerint:

a)

15 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

b)

85 %-ot azok között osztanak el, amelyek olyan európai szintű politikai párttal állnak kapcsolatban, amelyek az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkeznek.

4.5   Igazoló dokumentumok

A fenti feltételek értékeléséhez a pályázóknak a következő igazoló dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátaniuk:

a)

az eredeti kísérőlevél, a kért támogatás összegének megnevezésével;

b)

a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. mellékletében található, megfelelően kitöltött és aláírt pályázati formanyomtatvány (az adatok valódiságáról szóló írásbeli nyilatkozattal együtt);

c)

a politikai alapítvány alapokmánya;

d)

a hivatalos bejegyzési igazolás;

e)

friss igazolás a politikai alapítvány létezéséről;

f)

az igazgatótanács igazgatóinak/tagjainak listája (vezeték- és keresztnév, állampolgárság, tisztségek vagy beosztások a politikai alapítványon belül);

g)

a politikai alapítvány programja;

h)

külső könyvvizsgáló által hitelesített átfogó pénzügyi kimutatás a 2012. évről (5);

i)

az uniós költségvetésből finanszírozásra jogosult költségeket feltüntető ideiglenes működési költségvetés az érintett jogosultsági időszakra vonatkozóan (2014. január 1-jétől2014. december 31-ig);

j)

azon dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a politikai alapítvány megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

A c), d), f) és g) pontokra vonatkozóan a politikai alapítvány eskü alatt tett nyilatkozatot nyújthat be arról, hogy a korábbi szakaszban benyújtott információk továbbra is helytállóak.

5.   Az EU költségvetéséből nyújtott támogatás

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó finanszírozás az Európai Unió költségvetésének 403. jogcímcsoportja – „Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások” – tekintetében összesen mintegy 13 400 000 EUR összeget tesz ki. Ezt a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

A kedvezményezett részére az Európai Parlament által folyósított maximális összeg semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az európai szintű politikai alapítványok elszámolható működési költségének 85 %-át. A bizonyítási teher az érintett politikai alapítványra hárul.

A támogatást működési támogatás formájában nyújtják, a költségvetési rendeletben és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályaiban meghatározottakkal összhangban. A támogatás kifizetésére és a felhasználásához kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó szabályokat a támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza, amelynek modellje a 2004. március 29-i elnökségi határozat 2b. mellékletében található.

6.   A pályázatok benyújtásának eljárása és határideje

6.1   A pályázatok benyújtásának határideje

2013. szeptember 30. A határidő után beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe.

A pályázatokat:

a)

a támogatáshoz kapcsolódó pályázati formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani (a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. melléklete);

b)

a pályázónak vagy szabályszerűen felhatalmazott képviselőjének azt feltétlenül alá kell írnia;

c)

kettős borítékban lezárva kell megküldeni; mindkét borítékot le kell zárni. A címzett osztály címe mellett – amelyet a pályázati felhívás tartalmaz – a belső borítékon a következőt is fel kell tüntetni:

APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2014 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Öntapadós borítékok alkalmazása esetén azokat ragasztószalaggal le kell zárni, és a feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is. A feladó aláírása akkor teljes, ha a kézzel írott név mellett az általa képviselt szervezet bélyegzője is szerepel.

A külső borítékon fel kell tüntetni a feladó címét és a következő címet:

Parlement européen

Service du courrier

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

A belső borítékot a következőképpen kell megcímezni:

Président du Parlement européen

aux bons soins de Monsieur Roger VANHAEREN, Directeur général des finances

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

legkésőbb a pályázati felhívásban meghatározott határidő napján kell továbbítani ajánlott levélként vagy futárszolgálat által (előbbi esetében igazolásul a postai bélyegző, utóbbi esetben a feladóvevény kelte szolgál).

6.2   További eljárás és menetrend

Az európai szintű politikai pártoknak nyújtandó támogatások odaítélése tekintetében a következő eljárást és menetrendet alkalmazzák:

a)

a pályázatok továbbítása az Európai Parlamenthez (legkésőbb 2013. szeptember 30-án);

b)

az Európai Parlament osztályai megvizsgálják és kiválasztják a pályázatokat. Csak a pályázati felhívásban rögzített jogosultsági, kizárási és kiválasztási feltételeknek eleget tevő pályázatokat vizsgálják meg;

c)

az Európai Parlament Elnöksége elfogadja a támogatás odaítéléséről szóló végleges határozatot (elvileg legkésőbb 2014. január 1-jén, a 2004. március 29-i elnökségi határozat 4. cikkében meghatározottak szerint) és az eredményről értesíti a pályázókat;

d)

értesítés a támogatási határozatokról;

e)

a támogatási összeg 80 %-át kitevő előleg kifizetése (a támogatás odaítéléséről szóló határozatot követő 15 napon belül).

6.3   További információk

A következő dokumentumok megtalálhatók az Európai Parlament internetes oldalán, az alábbi címen:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

2004/2003/EK rendelet;

b)

az Elnökség 2004. március 29-i határozata;

c)

pályázati formanyomtatvány támogatáshoz (a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. melléklete).

A pályázati felhívással – ezen belül a támogatások odaítélésével – kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik, feltüntetve a dokumentum hivatkozási számát: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   A személyes adatok feldolgozása

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (6) értelmében a támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő személyes adatokat a tisztesség, a jogszerűség és az arányosság elveinek megfelelően, e projekt kifejezett és törvényes célja érdekében kezelik. Az Európai Parlament illetékes osztályai és szervei a kérelem feldolgozásához és a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékben kezelhetik a személyes adatokat, és továbbíthatják azokat a belső ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testülethez vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF).

Ezzel kapcsolatban fellebbezéssel az európai adatvédelmi biztoshoz lehet fordulni: edps@edps.europa.eu


(1)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.

(2)  HL C 155., 2004.6.12., 1. o.

(3)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(5)  Kivéve, ha a pályázó szervezetet a folyó évben hozták létre.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Európai Bizottság

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/22


HERCULE II PROGRAM

Pályázati felhívás

Az EU-ban elkövetett csalások elleni küzdelem terén nyújtott technikai segítségnyújtás – „Vizsgálatok támogatása”

2013/C 176/07

1.   Célok és leírás

Ez a pályázati felhívás a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló közösségi cselekvési program (Hercule II program) létrehozásáról szóló, 2007. július 23-i 878/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul (1). E felhívás a Hercule II határozat 1a. cikkének a) pontja szerinti tevékenységekre vonatkozik, amelyek a következőket ölelik fel:

„technikai segítségnyújtás a nemzeti hatóságoknak szaktudás, felszerelés, valamint információtechnológiai (IT) eszközök biztosítása által a nemzetek közötti együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való együttműködés támogatására a csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem, valamint a csalás megelőzésére és felderítésére irányuló politikák fejlesztése és végrehajtása érdekében.”

A 2013. évi finanszírozási határozat (2) a „technikai segítségnyújtás” tevékenységi ág számára két pályázati felhívásról rendelkezik. Ez a felhívás a technikai segítségnyújtás keretében a „vizsgálatok támogatása” területre vonatkozik.

2.   Támogatható pályázók

A felhívás címzettjei egy tagállam vagy az Európai Unión kívüli ország olyan nemzeti vagy regionális hatóságai („pályázók”), amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az európai fellépés erősítését segítik elő.

3.   Támogatható intézkedések

A technikai segítségnyújtás keretében a „vizsgálatok támogatása” területre vonatkozó, támogatható tevékenységek a következők:

Olyan különleges nyomozati eszközök és módszerek vásárlása, amelyeket többek között a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység elleni küzdelem keretében zajló műveletekben alkalmaznak. Mindez magában foglalja az olyan új műszaki berendezések vásárlását vagy a meglévő műszaki berendezések korszerűsítését, valamint azok karbantartási költségeit (3), mint például:

műszaki berendezés elektronikus és mobil felügyelet számára;

műszaki berendezés a digitális bizonyítékok elemzése számára;

műszaki berendezés a titkosított kommunikáció számára.

4.   Odaítélési feltételek

Minden benyújtott támogatható pályázat értékelése a következő szempontok alapján történik:

1.

a fellépés összhangja a Bizottság célkitűzéseivel a csalás elleni küzdelemre, valamint különösen az illegális dohánytermékek EU-ba történő beáramlásának megelőzésére, felderítésére és ellenőrzésére vonatkozóan;

2.

a vásárlást és/vagy az illegális dohánytermékek jobb felderítését célzó fellépések megszervezését kísérő egyéb intézkedések minősége;

3.

a megpályázott fellépés minősége és megfelelősége a pályázók igényeinek való megfelelés céljából;

4.

költséghatékonyság: a fellépés költségeinek összhangban kell lenniük a célkitűzésekkel;

5.

a fellépés összeegyeztethetősége az Európai Unió szakpolitikai prioritásaival kapcsolatosan az uniós költségvetés elleni csalások megelőzése érdekében elvégzett vagy tervezett munkával (megelőzés, információelemezés, az együttműködés módszerei stb.);

6.

a fellépés összeegyeztethetősége más tagállamban, valamint más nemzeti bűnüldöző és vámhatóságok által végrehajtott hasonló projektekkel;

7.

annak lehetősége, hogy a fellépés módszerei és/vagy eredményei felhasználhatók az együttműködés és a hatékonyság fokozására a csalás és a cigarettacsempészet elleni küzdelemben („ésszerűsítés”).

Amennyiben a felsorolt odaítélési kritériumok alapján több projekt azonos értékelést kap, a finanszírozásra vonatkozóan a következők élvezhetnek elsőbbséget (csökkenő fontossági sorrendben):

azok a bűnüldöző szervek, amelyek nem rendelkeznek vagy úgy tekinthetők, hogy nem rendelkeznek szükséges felszereléssel a cigarettacsempészet és cigarettahamisítás elleni küzdelemhez,

azok az alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a méltányos földrajzi eloszlást,

azok a pályázók, akik nem részesültek támogatásban az elmúlt évek során korábbi pályázati felhívás, illetve ugyanezen vagy hasonló projekt tekintetében.

5.   Költségvetés

E pályázati felhívás rendelkezésére álló indikatív költségvetés 3 500 000 EUR. A pénzügyi hozzájárulást támogatás formájában nyújtják. Az odaítélt pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek 50 %-át.

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésére álló pénzeszközök teljes összegét.

6.   További információk

A pályázati leírás és formanyomtatvány letölthető az alábbi weboldalról:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Az e felhívással kapcsolatos kérdéseket vagy további információk iránti kéréseket e-mailben lehet elküldeni az alábbi címre:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

A kérdések és a válaszok névtelenül közzétehetők az OLAF weboldalán, a pályázati formanyomtatvány kitöltési útmutatójában, amennyiben azok hasznosak a többi pályázó számára.

7.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat legkésőbb a következő időpontig kell benyújtani: 2013. július 12., péntek.


(1)  HL L 193., 2007.7.25., 18. o.

(2)  COM(2013) 612 final, 2013. február 7.

(3)  Biztosítékkal nem fedezett karbantartási költségek.


21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/24


HERCULE II PROGRAM

Ajánlattételi felhívás

Az EU-ban elkövetett csalások elleni küzdelem terén nyújtott technikai segítségnyújtás „Cigaretta”

2013/C 176/08

1.   Célok és leírás

Ez a pályázati felhívás a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló közösségi cselekvési program (Hercule II program) létrehozásáról szóló, 2007. július 23-i 878/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul (1). E felhívás a Hercule II határozat 1a. cikkének a) pontja szerinti tevékenységekre vonatkozik, amelyek a következőket ölelik fel:

„technikai segítségnyújtás a nemzeti hatóságoknak szaktudás, felszerelés, valamint információtechnológiai (IT) eszközök biztosítása által a nemzetek közötti együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való együttműködés támogatására a csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem, valamint a csalás megelőzésére és felderítésére irányuló politikák fejlesztése és végrehajtása érdekében.”

A 2013. évi finanszírozási határozat (2) a „technikai segítségnyújtás” tevékenységi ág számára két pályázati felhívásról rendelkezik. Ez a felhívás a technikai segítségnyújtás keretében a „cigaretta” területre vonatkozik.

2.   Támogatható pályázók

A felhívás címzettjei egy tagállam vagy az Európai Unión kívüli ország olyan nemzeti vagy regionális hatóságai („pályázók”), amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az európai fellépés erősítését segítik elő.

3.   Támogatható intézkedések

A technikai segítségnyújtás keretében a „cigaretta” területre vonatkozó, támogatható tevékenységek a következők:

a)

technikai segítségnyújtás a konténerek és kamionok ellenőrzésének megerősítéséhez az Európai Unió külső határain. Ez magában foglalja az alábbiakat:

mobil és helyhez kötött olyan átvilágító röntgenberendezések vásárlása – valamint azok beszereléséhez és karbantartásához kapcsolódó költségek (3) –, amelyeket a vámtisztviselők használnak az EU külső határait átlépő, illetve egy tagállam területén áthaladó konténerek, kamionok és személygépkocsik vizsgálata során a tiltott áruk, különösképpen a csempészett vagy hamisított cigaretta és dohánytermékek felderítésére,

a szkennert üzemeltető vámtisztviselők képzése, valamint a berendezés által megjelenített képek helyes értelmezését célzó képzés,

a különböző típusú szkennerek által megjelenített képek uniós vámhivatalokon belüli, illetve a közöttük zajló cseréjét lehetővé tevő szoftver és hardver.

b)

tiltott áruk, különösképpen a csempészett vagy hamisított cigaretta és dohánytermékek felderítésére használt állatok(mind például keresőkutyák, illetve különlegesen kiképzett méhek, patkányok vagy sertések) vásárlása, kiképzése, táplálása és tartása;

c)

automatikus konténer-azonosítókód felismerő rendszerek és az automatikus rendszámfelismerő rendszerek kidolgozása, alkalmazása, fejlesztése vagy korszerűsítése. Mindez magában foglalja a szoftverfejlesztést, valamint a rendszerek hardverjeinek megvásárlását és beszerelését, továbbá az üzemeltetők képzését.

4.   Odaítélési feltételek

Minden benyújtott támogatható pályázat értékelése a következő szempontok alapján történik:

1.

a pályázat összhangja az OLAF célkitűzéseivel a csalás elleni küzdelemre, valamint különösen az illegális dohánytermékek EU-ba történő beáramlásának megelőzésére, felderítésére és ellenőrzésére vonatkozóan;

2.

a vásárlást és/vagy az illegális dohánytermékek jobb felderítését célzó fellépések megszervezését kísérő egyéb intézkedések minősége;

3.

a megpályázott berendezés minősége és teljesítménye a pályázók igényeinek való megfelelés céljából;

4.

költséghatékonyság: a fellépés költségeinek összhangban kell lenniük a célkitűzésekkel;

5.

a projekt összeegyeztethetősége az Európai Unió szakpolitikai prioritásaival kapcsolatosan az uniós költségvetés elleni csalások megelőzése érdekében elvégzett vagy tervezett munkával (megelőzés, információelemezés, az együttműködés módszerei stb.);

6.

a projekt összeegyeztethetősége más tagállamban, valamint más nemzeti bűnüldöző és vámhatóságok által végrehajtott hasonló projekttel;

7.

annak lehetősége, hogy a projekt módszerei és/vagy eredményei felhasználhatók az együttműködés és a hatékonyság fokozására a csalás és a cigarettacsempészet elleni küzdelem során („ésszerűsítés”).

Amennyiben a felsorolt odaítélési kritériumok alapján több projekt azonos értékelést kap, a finanszírozásra vonatkozóan a következők élvezhetnek elsőbbséget csökkenő fontossági sorrendben:

azok a bűnüldöző szervek, amelyek nem rendelkeznek vagy úgy tekinthetők, hogy nem rendelkeznek szükséges felszereléssel a cigarettacsempészet és cigarettahamisítás elleni küzdelemhez,

azok a pályázatok, amelyek lehetővé teszi a méltányos földrajzi eloszlást,

azok a pályázók, akik nem részesültek támogatásban az elmúlt évek során korábbi pályázati felhívás, illetve ugyanezen vagy hasonló projekt tekintetében.

5.   Költségvetés

E pályázati felhívás rendelkezésére álló indikatív költségvetés 3 500 000 EUR. A pénzügyi hozzájárulást támogatás formájában nyújtják. Az odaítélt pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek 50 %-át.

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésére álló pénzeszközök teljes összegét.

6.   További információk

A pályázati leírás és formanyomtatvány letölthető az alábbi weboldalról: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Az e felhívással kapcsolatos kérdéseket vagy további információk iránti kéréseket e-mailben lehet elküldeni az alábbi címre:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

A kérdések és a válaszok névtelenül közzétehetők az OLAF weboldalán, a pályázati formanyomtatvány kitöltési útmutatójában, amennyiben azok hasznosak a többi pályázó számára.

7.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat legkésőbb a következő időpontig kell benyújtani: 2013. július 12., péntek.


(1)  HL L 193., 2007.7.25., 18. o.

(2)  COM(2013) 612 final, 2013. február 7.

(3)  Biztosítékkal nem fedezett karbantartási költségek.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/26


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 176/09

1.

2013. június 13-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Cassa Depositi e Prestiti SpA (a továbbiakban: CDP, Olaszország) végső irányítása alá tartozó Snam SpA (a továbbiakban: Snam, Olaszország), valamint a GIC Special Investments Pte Ltd (a továbbiakban: GICSI, Szingapúr) végső irányítása alá tartozó Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl (a továbbiakban: Pacific Mezz Luxembourg, Luxemburg) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Transport et Infrastructure Gaz France SA (a továbbiakban: TIGF, Franciaország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Snam esetében: földgázszállítás, -tárolás és -elosztás, valamint LNG-terminál üzemeltetése Olaszországban,

a GICSI esetében: magántőke-, kockázatitőke- és infrastrukturális alapokba történő befektetések teljes portfóliójának kezelése, valamint magánvállalkozásokba történő közvetlen befektetések,

a TIGF esetében: földgázszállítás és -tárolás Délnyugat-Franciaországban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).