ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.164.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 164

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. június 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 164/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 156., 2013.6.1.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 164/02

C-625/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. április 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — A 6. cikk (3) bekezdése és II. melléklet — 2001/14/EK irányelv — A 14. cikk (2) bekezdése — A pályahálózat-működtető jogi függetlenségének hiánya — 11. cikk — A teljesítményösztönző rendszer hiánya — Hiányos átültetés)

2

2013/C 164/03

C-103/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. április 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Systran SA és Systran Luxembourg SA (Fellebbezés — Az EK 225. cikk (1) bekezdése, EK 235. cikk és az EK 288. cikk második bekezdése — Az Európai Közösség elleni, szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset — A jogvita nem szerződéses jellegének értékelése — A közösségi bíróságok hatáskörei)

2

2013/C 164/04

C-202/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 16-i ítélete (az Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anton Las kontra PSA Antwerp NV (Munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — A Belga Királyság holland nyelvű régiójában letelepedett társaság — A munkaszerződések holland nyelven történő megszövegezésének kötelezettsége — Határokon átnyúló jellegű munkaszerződés — Korlátozás — Az arányosság hiánya)

3

2013/C 164/05

C-274/11. és C-295/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 16-i ítélete — Spanyol Királyság, Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa (Egységes szabadalmi oltalom — Az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdése alapján megerősített együttműködésre felhatalmazást adó határozat — Hatáskör hiánya, hatáskörrel való visszaélés és a Szerződések megsértése miatti megsemmisítés iránti kereset — Az EUSZ 20. cikkben, valamint az EUMSZ 326. cikkben és az EUMSZ 327. cikkben megállapított feltételek — Nem kizárólagos hatáskör — Végső lehetőségként elfogadott határozat — Az Unió érdekeinek védelme)

3

2013/C 164/06

C-463/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L. kontra M. (2001/42/EK irányelv — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — A 3. cikk (4) és (5) bekezdése — A környezetre valószínűleg jelentős hatással járó tervek típusának meghatározása — A nemzeti jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálat alól mentesített, belterületi fejlesztésre irányuló szabályozási tervek — A belterületi fejlesztés minőségi feltételének téves értékelése — A szabályozási tervek érvényességére való kihatás hiánya — Az irányelv hatékony érvényesülésének veszélyeztetése)

4

2013/C 164/07

C-548/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 18-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Edgard Mulders kontra Rijksdienst voor Pensioenen (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 1. cikk, r) pont — A biztosítási idő fogalma — 46. cikk — A nyugdíj számítása — Figyelembe veendő biztosítási idő — Határ menti ingázó munkavállaló — Keresőképtelenségi időszak — Két tagállam által folyósított hasonló ellátások halmozása — Ezen időszak biztosítási időként való figyelembevételének hiánya — Lakóhelyre vonatkozó feltétel — A halmozódást tiltó nemzeti szabályok)

5

2013/C 164/08

C-565/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Tribunalul Sibiu (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mariana Irimie Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Valamely tagállam által az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítése — A visszatérített adó után fizetendő kamatot korlátozó nemzeti szabályozás — Az adó visszatérítése iránti kérelem benyújtásának időpontját követő naptól számított kamatok — Az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség — A tényleges érvényesülés elve)

5

2013/C 164/09

C-595/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Steinel Vertrieb GmbH kontra Hauptzollamt Bielefeld (Kereskedelmi politika — 1470/2001/EK rendelet — 1205/2007/EK rendelet — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — A kompakt fénycsövek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámok — A végleges dömpingellenes vámoknak a dömpingellenes rendeletben említett vámtarifaalszám alá besorolt termékekre való alkalmazhatósága — Érintett termék — Hatály)

6

2013/C 164/10

C-12/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Colloseum Holding AG kontra Levi Strauss & Co. (Védjegyek — 40/94/EK rendelet — A 15. cikk (1) bekezdése — A tényleges használat fogalma — Kizárólag valamely összetett védjegy elemeként vagy valamely másik védjeggyel összetételben használt védjegy)

6

2013/C 164/11

C-247/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meliha Veli Mustafa kontra Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut (A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — 80/987/EGK irányelv — 2002/74/EK irányelv — 2008/94/EK irányelv — 2. és 3. cikk — Garancianyújtási kötelezettség a munkavállalói követelések tekintetében — Lehetőség arra, hogy a garanciát azon követelésekre korlátozzák, amelyek a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt keletkeztek — A fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat — Joghatások — A munkáltató tevékenységeinek folytatása)

7

2013/C 164/12

C-74/13. sz. ügy: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — GSV Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

C-102/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-205/11. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2012. december 18-án hozott végzése ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2013. március 1-jén benyújtott fellebbezés

8

2013/C 164/14

C-119/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — eco cosmetics GmbH & Co. KG kontra Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

C-120/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. kontra Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

C-121/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft kontra Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

C-126/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-625/11. sz., BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH által 2013. március 15-én benyújtott fellebbezés

10

2013/C 164/18

C-132/13. sz. ügy: A Landgericht Köln (Németország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV kontra ILME GmbH

11

2013/C 164/19

C-158/13. sz. ügy: A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hamidullah Rajaby kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

C-166/13. sz. ügy: A tribunal administratif de Melun (Franciaország) által 2013. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sophie Mukarubega kontra Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

C-167/13. sz. ügy: A Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgium) által 2013. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

C-189/13. sz. ügy: A Tribunal de grande instance de Bayonne (Franciaország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raquel Gianni Da Silva kontra Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

C-203/13. sz. ügy: 2013. április 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

12

 

Törvényszék

2013/C 164/24

T-32/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 24-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A honlap új arculatának kialakítására vonatkozó piacelemzés — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Kiválasztási szempontok és az odaítélés szempontjai — Szerződésen kívüli felelősség)

14

2013/C 164/25

T-526/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság (Fókatermékek kereskedelme — 1007/2009/EK rendelet — Végrehajtási rendelkezések — 737/2010/EU rendelet — Az említett termékek forgalomba hozatalának tilalma — Az inuit közösségekre vonatkozó kivétel — Jogellenességi kifogás — Jogalap — Szubszidiaritás — Arányosság — Hatáskörrel való visszaélés)

14

2013/C 164/26

T-119/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Gbagbo kontra Tanács (Közös kül-és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A kereseti kérelmek módosítása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Hatáskörrel való visszaélés — Védelemhez való jog — Tulajdonhoz való jog)

15

2013/C 164/27

T-130/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Gossio kontra Tanács (Közös kül-és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba)

15

2013/C 164/28

T-284/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METROINVEST) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A METROINVEST közösségi szóvédjegy bejelentése — A METRO korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A tisztességes eljáráshoz való jog)

16

2013/C 164/29

T-55/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Chen kontra OHIM — AM Denmark (Tisztítóberendezés) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy tisztítóberendezést ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Egy permetezővel és szivaccsal ellátott tisztítóberendezést ábrázoló, lajstromozott közösségi térbeli védjegy — Törlés)

16

2013/C 164/30

T-145/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Bayerische Motoren Werke kontra OHIM (ECO PRO) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Az ECO PRO szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

16

2013/C 164/31

T-474/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i végzése — Oster Weinkellerei kontra OHIM — Viñedos Emiliana (Igama) (Közösségi védjegy — Az ellentartott védjegy törlése — Okafogyottság)

17

2013/C 164/32

T-28/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — PT Ecogreen Oleochemicals és társai kontra Tanács (Dömping — Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala — Végleges dömpingellenes vám — Új rendelet elfogadása — Eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság)

17

2013/C 164/33

T-124/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

18

2013/C 164/34

T-174/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. március 25-én benyújtott fellebbezés

19

2013/C 164/35

T-182/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — Moallem Insurance kontra Tanács

19

2013/C 164/36

T-189/13. sz. ügy: 2013. április 3-án benyújtott kereset — PP Nature-Balance Lizenz kontra Bizottság

20

2013/C 164/37

T-201/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Rubinum kontra Bizottság

21

2013/C 164/38

T-208/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Portugal Telecom kontra Európai Bizottság

22

2013/C 164/39

T-219/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — Ferracci kontra Bizottság

23

2013/C 164/40

T-222/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — B & S Europe kontra Bizottság

24

2013/C 164/41

T-353/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i végzése — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste kontra Bizottság

24

2013/C 164/42

T-520/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i végzése — Comunidad Autónoma de Galicia kontra Bizottság

25

2013/C 164/43

T-485/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i végzése — Grupo Bimbo kontra OHIM (SANISSIMO)

25

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/1


2013/C 164/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 156., 2013.6.1.

Korábbi közzétételek

HL C 147., 2013.5.25.

HL C 141., 2013.5.18.

HL C 129., 2013.5.4.

HL C 123., 2013.4.27.

HL C 114., 2013.4.20.

HL C 108., 2013.4.13.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/2


A Bíróság (első tanács) 2013. április 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-625/10. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Közlekedés - A közösségi vasutak fejlesztése - 91/440/EGK irányelv - A 6. cikk (3) bekezdése és II. melléklet - 2001/14/EK irányelv - A 14. cikk (2) bekezdése - A pályahálózat-működtető jogi függetlenségének hiánya - 11. cikk - A teljesítményösztönző rendszer hiánya - Hiányos átültetés)

2013/C 164/02

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J.-P. Keppenne és Støvlbæk meghatalmazottak

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, M. Perrot és S. Menez meghatalmazottak)

A alperest támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviselő: S. Centeno Huerta meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv (HL L 237., 25. o., magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 341. o.) 6. cikke (3) bekezdésének és II. mellékletének, valamint a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 75., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 404. o.) 6. cikke (2)–(5) bekezdésnek, 14. cikke (2) bekezdésének és 11. cikkének való megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezés előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása.

Rendelkező rész

1.

A Francia Köztársaság — mivel nem tette meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a 2001. február 26-i 2001/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt alapvető funkciók gyakorlásával megbízott szervezet az ezen irányelv 6. cikke (3) bekezdésének és II. mellékletének, valamint a 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének (2) bekezdésének megfelelően független legyen a vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtó társaságtól, továbbá mivel az előírt határidőn belül nem hozta meg mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2001/14 irányelv 11. cikkének — nem teljesítette az e rendelkezésekből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az Európai Bizottság és a Francia Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.

4.

A Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 103., 2011.4.2.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/2


A Bíróság (első tanács) 2013. április 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Systran SA és Systran Luxembourg SA

(C-103/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Az EK 225. cikk (1) bekezdése, EK 235. cikk és az EK 288. cikk második bekezdése - Az Európai Közösség elleni, szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset - A jogvita nem szerződéses jellegének értékelése - A közösségi bíróságok hatáskörei)

2013/C 164/03

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: T. van Rijn meghatalmazott, valamint E. Montaguti és J. Samnadda meghatalmazottak, segítőik A. Berenboom advocaat és M. Isgour ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Systran SA és Systran Luxembourg SA (képviselők: J.-P. Spitzer és E. De Boissieu ügyvédek)

Tárgy

A Törvényszék T-19/07. sz., Systran és Systran Luxembourg kontra Bizottság ügyben 2010. december 16-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítélet az elsőfokú eljárás felpereseit állítólag amiatt ért kár megtérítése iránti keresetre vonatkozik, hogy a Bizottság által az automatikus fordítási rendszere karbantartására és nyelvi fejlesztésére vonatkozóan kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban szabálytalanságok történtek — A jogvita nem szerződéses jellegére vonatkozó téves értékelés és ellentmondások — A védelemhez való jog megsértése — A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok megsértése — A Bizottság felróható magatartásának kellően súlyos jellegére vonatkozó nyilvánvaló értékelési hiba — Az indokolás hiánya

Rendelkező rész

1.

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke T-19/07. sz., Systran és Systran Luxembourg kontra Bizottság ügyben 2010. december 16-án hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2.

A Bíróság a Systran SA és a Systran Luxembourg SA T-19/07. sz. ügyben előterjesztett keresetét elutasítja.

3.

A Bíróság a Systran SA-t és a Systran Luxembourg SA-t kötelezi az Európai Bizottság részéről az Európai Unió Bírósága és az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 145., 2011.5.14.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/3


A Bíróság (nagytanács) 2013. április 16-i ítélete (az Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anton Las kontra PSA Antwerp NV

(C-202/11. sz. ügy) (1)

(Munkavállalók szabad mozgása - EUMSZ 45. cikk - A Belga Királyság holland nyelvű régiójában letelepedett társaság - A munkaszerződések holland nyelven történő megszövegezésének kötelezettsége - Határokon átnyúló jellegű munkaszerződés - Korlátozás - Az arányosság hiánya)

2013/C 164/04

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Anton Las

Alperes: PSA Antwerp NV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Az EK 39. cikk (jelenleg EUMSZ 45. cikk) értelmezése — A flamand nyelvterületen letelepedett vállalkozásokat arra kötelező belga regionális szabályozás, hogy a semmisség kilátásba helyezése mellett holland nyelven szövegezzék a nemzetközi jellegű munkaviszonnyal kapcsolatos összes dokumentumot

Rendelkező rész

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam szövetségi egységének az alapügyben szereplőhöz hasonló szabályozása, amely arra kötelezi az ezen egység területén állandó telephellyel rendelkező valamennyi munkáltatót, hogy a határokon átnyúló jellegű munkaszerződéseket kizárólag e szövetségi egység hivatalos nyelvén szövegezzék meg, e szerződés semmisségének a bíróság által hivatalból történő megállapítása terhe mellett.


(1)  HL C 219., 2011.7.23.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/3


A Bíróság (nagytanács) 2013. április 16-i ítélete — Spanyol Királyság, Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-274/11. és C-295/11. sz. egyesített ügyek) (1)

(Egységes szabadalmi oltalom - Az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdése alapján megerősített együttműködésre felhatalmazást adó határozat - Hatáskör hiánya, hatáskörrel való visszaélés és a Szerződések megsértése miatti megsemmisítés iránti kereset - Az EUSZ 20. cikkben, valamint az EUMSZ 326. cikkben és az EUMSZ 327. cikkben megállapított feltételek - Nem kizárólagos hatáskör - „Végső lehetőségként” elfogadott határozat - Az Unió érdekeinek védelme)

2013/C 164/05

Az eljárás nyelve: spanyol és olasz

Felek

Felperesek: Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad meghatalmazott), Olasz Köztársaság (képviselő: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: S. Fiorentino avvocato dello Stato)

A Spanyol Királyságot támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képviselő: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: S. Fiorentino avvocato dello Stato)

Az Olasz Köztársaságot támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad meghatalmazott)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők kezdetben: T. Middleton, F. Florindo Gijón és A. Lo Monaco, később: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta és K. Pellinghelli meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Belga Királyság (képviselők: C. Pochet, J.-C. Halleux és T. Materne meghatalmazottak), Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, D. Hadroušek és J. Vláčil meghatalmazottak), Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Kemper meghatalmazottak), Írország (képviselők: D. O’Hagan meghatalmazottak, segítője: N. J. Travers BL), Francia Köztársaság (képviselők: E. Belliard, G. de Bergues és A. Adam meghatalmazottak), Magyarország (képviselők: Fehér M. Z. és Molnár K. meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: C. Wissels és M. de Ree meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna, E. Gromnicka és M. Laszuk, meghatalmazottak), Svéd Királyság (képviselők: A. Falk és C. Meyer-Seitz, meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: L. Seeboruth meghatalmazott, segítője: T. Mitcheson barrister), Európai Parlament (képviselők: I. Díez Parra, G. Ricci és M. Dean meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst és L. Prete meghatalmazottak)

Tárgy

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2011. március 10-i 2011/167/EU tanácsi határozat (HL L 76., 53. o.; helyesbítés: HL L 347., 2012.12.15., 44. o.) megsemmisítése — Hatáskörrel való visszaélés — Az Unió bírósági rendszerének megsértése

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a kereseteket elutasítja.

2.

A C-274/11. sz. ügyben a Spanyol Királyság a saját költségein felül viseli az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3.

A C-295/11. sz. ügyben az Olasz Köztársaság a saját költségein felül viseli az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

4.

A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Francia Köztársaság, a Lett Köztársaság, Magyarország, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Európai Parlament és az Európai Bizottság viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 219., 2011.7.23.

HL C 232., 2011.8.6.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L. kontra M.

(C-463/11. sz. ügy) (1)

(2001/42/EK irányelv - Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata - A 3. cikk (4) és (5) bekezdése - A környezetre valószínűleg jelentős hatással járó tervek típusának meghatározása - A nemzeti jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálat alól mentesített, „belterületi fejlesztésre” irányuló szabályozási tervek - A „belterületi fejlesztés” minőségi feltételének téves értékelése - A szabályozási tervek érvényességére való kihatás hiánya - Az irányelv hatékony érvényesülésének veszélyeztetése)

2013/C 164/06

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: L.

Alperes: M.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.) 3. cikke (4) és (5) bekezdésének értelmezése — Hatály — Bizonyos minőségi és mennyiségi feltételeknek eleget tevő helyi szintű kis területekre vonatkozó településrendezési terv elfogadása tekintetében környezeti vizsgálatot nem tartalmazó gyorsított eljárást előíró nemzeti jogszabályok — A minőségi feltételek helytelen értékelése

Rendelkező rész

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, mint amellyel ellentétes az alapeljárásban tárgyalt, olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az ezen irányelvet átültető jogszabály által meghatározott, egy sajátos szabályozásiterv-típus elfogadását az említett irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálat alól mentesítő minőségi feltétel megsértése nem befolyásolja ennek a tervnek az érvényességét.


(1)  HL C 355., 2011.12.3.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 18-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Edgard Mulders kontra Rijksdienst voor Pensioenen

(C-548/11. sz. ügy) (1)

(Szociális biztonság - 1408/71/EGK rendelet - 1. cikk, r) pont - A „biztosítási idő” fogalma - 46. cikk - A nyugdíj számítása - Figyelembe veendő biztosítási idő - Határ menti ingázó munkavállaló - Keresőképtelenségi időszak - Két tagállam által folyósított hasonló ellátások halmozása - Ezen időszak biztosítási időként való figyelembevételének hiánya - Lakóhelyre vonatkozó feltétel - A halmozódást tiltó nemzeti szabályok)

2013/C 164/07

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeidshof te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Edgard Mulders

Alperes: Rijksdienst voor Pensioenen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Arbeidshof te Antwerpen — A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) 1. cikke r) pontjának és 46. cikkének értelmezése — Öregségi biztosítás és halál — Az ellátások kiszámítása — A figyelembe veendő biztosítási idő

Rendelkező rész

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek az e rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint az EUMSZ 45. cikk és az EUMSZ 48. cikk fényében értelmezett 1. cikkének r) pontját és 46. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállamban a nyugdíj számítása során a keresőképtelenség olyan időszakát, amely alatt egy migráns munkavállaló egy másik tagállamban nyugdíj-biztosítási járulékkal csökkentett egészségbiztosítási ellátásban részesült, a másik tagállamnak a jogszabályai nem tekintik e rendelkezések szerinti „biztosítási időnek” azon okból, hogy az érintett személy nem rendelkezik lakóhellyel ebben az utóbbi tagállamban, és/vagy hasonló ellátásban részesült az első tagállam jogszabályai szerint, amelyet nem lehetett halmozni ezzel az egészségbiztosítási ellátással.


(1)  HL C 25., 2012.1.28.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Tribunalul Sibiu (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mariana Irimie Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(C-565/11. sz. ügy) (1)

(Valamely tagállam által az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítése - A visszatérített adó után fizetendő kamatot korlátozó nemzeti szabályozás - Az adó visszatérítése iránti kérelem benyújtásának időpontját követő naptól számított kamatok - Az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség - A tényleges érvényesülés elve)

2013/C 164/08

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Mariana Irimie

Alperesek: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunalul Sibiu — A tényleges érvényesülés, az egyenértékűség és az arányosság elvének, az EUSZ 6. cikknek és az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének értelmezése — Azt az összeget korlátozó nemzeti szabályozás megengedhetősége, amelyet abból eredő káruk megtérítéseként kapnak a magánszemélyek, hogy a tagállam megsértette az uniós jogot — Adóvisszatérítéshez kapcsolódó törvényes kamatok megfizetése.

Rendelkező rész

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítésekor fizetendő kamatokat az ezen adó visszatérítése iránti kérelem benyújtásának időpontját követő naptól számított kamatokra korlátozza.


(1)  HL C 25., 2012.1.28.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/6


A Bíróság (második tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Steinel Vertrieb GmbH kontra Hauptzollamt Bielefeld

(C-595/11. sz. ügy) (1)

(Kereskedelmi politika - 1470/2001/EK rendelet - 1205/2007/EK rendelet - Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - A kompakt fénycsövek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámok - A végleges dömpingellenes vámoknak a dömpingellenes rendeletben említett vámtarifaalszám alá besorolt termékekre való alkalmazhatósága - Érintett termék - Hatály)

2013/C 164/09

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Steinel Vertrieb GmbH

Alperes: Hauptzollamt Bielefeld

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzgericht Düsseldorf — A 2006. szeptember 11-i 322/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 244., 1. o.) módosított, a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycső (CFL-i) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2001. július 16-i 1470/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 195., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 38. kötet, 43. o.), valamint a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámoknak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről és a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Pakisztáni Iszlám Köztársaságban és a Fülöp szigeteki Köztársaságban feladott ugyanilyen termékre történő kiterjesztéséről szóló, 2007. október 15-i 1205/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 272., 1. o.) értelmezése — Az említett rendeleteknek a fényerőszabályzóval felszerelt kompakt fénycsövekre való alkalmazhatósága

Rendelkező rész

A 2006. szeptember 1-jei 1322/2006 tanácsi rendelettel módosított, a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycső (CFL-i) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2001. július 16-i 1470/2001/EK tanácsi rendelet és a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámoknak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről és a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Pakisztáni Iszlám Köztársaságban és a Fülöp szigeteki Köztársaságban feladott ugyanilyen termékre történő kiterjesztéséről szóló, 2007. október 15-i 1205/2007/EK tanácsi rendelet azon termékek összességére vonatkozik, amelyek ugyanolyan alapvető jellemzőkkel rendelkeznek, mint az e rendeletek első cikkében említettek, és amelyek szintén a 2000. január 31-i 254/2000/EK tanácsi rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra ex 8539 31 90 vámtarifaalszáma alá tartoznak. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak értékelése, hogy ilyenek e az alapügyben szóban forgó termékek annak ellenére, hogy azokat fényerőszabályzóval szerelték fel, vagy hogy az alapügyben szóban forgó termékek eltérő termékeknek minősülnek e amiatt, hogy olyan további jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek az említett rendeletekben nem szerepelnek.


(1)  HL C 89., 2012.3.24.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/6


A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Colloseum Holding AG kontra Levi Strauss & Co.

(C-12/12. sz. ügy) (1)

(Védjegyek - 40/94/EK rendelet - A 15. cikk (1) bekezdése - A „tényleges használat” fogalma - Kizárólag valamely összetett védjegy elemeként vagy valamely másik védjeggyel összetételben használt védjegy)

2013/C 164/10

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Colloseum Holding AG

Alperes: Levi Strauss & Co.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichtshof — A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) 15. cikke (1) bekezdésének értelmezése — „A védjegy használata” fogalma — Egy összetett védjegy részét képező védjegy használatának elismerése ezen összetett védjegy használata esetén — A védjegyhasználat elismerése abban az esetben, ha a védjegyet kizárólag egy másik védjeggyel együtt használják, és emellett a két védjegyet külön-külön és összetett védjegyként együtt is lajstromozták

Rendelkező rész

A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében a védjegyek tényleges használatára vonatkozó feltétel akkor is teljesülhet, ha azt a lajstromozott védjegyet, amely a megkülönböztető képességét valamely másik olyan összetett védjegy használatának révén szerezte meg, amelynek egyik elemét képezi, csupán e másik összetett védjegy révén használják, vagy ha azt csupán valamely másik védjeggyel együttesen használják, és e két védjegy összetétele védjegyként szintén lajstromozásra került.


(1)  HL C 89., 2012.3.24.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/7


A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meliha Veli Mustafa kontra Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

(C-247/12. sz. ügy) (1)

(A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén - 80/987/EGK irányelv - 2002/74/EK irányelv - 2008/94/EK irányelv - 2. és 3. cikk - Garancianyújtási kötelezettség a munkavállalói követelések tekintetében - Lehetőség arra, hogy a garanciát azon követelésekre korlátozzák, amelyek a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt keletkeztek - A fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat - Joghatások - A munkáltató tevékenységeinek folytatása)

2013/C 164/11

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felperes: Meliha Veli Mustafa

Alperes: Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Varhoven administrativen sad — A 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 270., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 261. o.) módosított, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. október 20-i 80/987/EGK tanácsi irányelv (HL L 283., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 217. o.) 2. cikke (1) bekezdésének értelmezése — A tagállamok azon kötelezettsége, hogy ne csak a munkáltató fizetésképtelenségét megállapító eljárás megindításakor fennálló munkavállalói követelések tekintetében nyújtsanak garanciát, hanem a fizetésképtelenségi eljárás valamennyi szakaszában keletkező követelések tekintetében is

Rendelkező rész

A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy az nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy a munkavállalók követelései tekintetében a munkáltatójukra vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás minden szakaszában garanciát nyújtsanak. Így különösen nem ellentétes ezen irányelvvel, ha a tagállamok kizárólag azon munkavállalói követelések tekintetében nyújtanak garanciát, amelyek a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt keletkeztek, noha e határozat nem rendeli el a munkáltató tevékenységeinek a megszüntetését.


(1)  HL C 235., 2012.8.4.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/7


Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — GSV Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(C-74/13. sz. ügy)

2013/C 164/12

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: GSV Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Megfeleltethető-e a Bizottság 2011. február 16-i a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló 138/2011/EU (1) rendelet (14) preambulumbekezdése és az 1. cikk (1) bekezdése által meghatározott

üvegszálakból készült

szitaszövet, amelynek

szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8 mm,

fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2

anyagjellemzőknek és így a 7019590010 TARIC-kódot úgy kell-e értelmezni, hogy egy olyan anyag, amely

fehér színű,

téglalap alakú,

szőtt kelmeképzésű,

forgófonalas kötéssel készült,

amelynek vetüléke két fonalból áll, s

azok egymást keresztezve fogják közre a láncfonalat,

mely szövet 4x4 mm lyukméretű,

mérete 100 cm × 201 cm,

melynek szálai üvegből állnak, amik sztirol-akrilát kopolimer műanyag bevonattal vannak ellátva, és

amely nem előfonatból készült,

a négyzetméter tömege 136 g/m2,

finomsági száma láncfonal esetében 415 tex.,

a vetülékfonal esetében 132 tex.

e minőségében e TARIC-kód alá tartozik-e, figyelembe véve a vámtarifa besorolás és a közösségi jog különböző nyelvi változatait is?

2.

Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő, úgy mentesülhet-e a közösségi jog szabályrendszere alapján az a természetes, vagy jogi személy a dömpingvám megfizetése alól, amely a saját honossága nyelvén kihirdetett rendelet normaszövegében bízva — meg nem győződve a további nyelvi változatok esetleges eltérő jelentéséről — a normaszöveg szavainak honossága szerinti általános, köztudomású értelmezése alapján egy az Európai Unió területén kívül gyártott terméket olyanként hoz be az Európai Unió területére, mely az általa ismert nyelvi változat alapján nem tartozik dömpingvámmal sújtható termékek közé, abban az esetben is, ha megállapítható, hogy a közösségi jogi norma különböző nyelvi változatainak összevetése eredményeképp azt a közösségi jog mégis dömpingvámmal rendelné sújtani?


(1)  A Bizottság 138/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről, HL L 43., 9. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/8


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-205/11. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2012. december 18-án hozott végzése ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2013. március 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-102/13. P. sz. ügy)

2013/C 164/13

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-205/11. sz. ügyben 2012. december 18-án hozott végzését,

a Bíróság állapítsa meg a kereset elfogadhatóságát, és a megalapozottságról való határozathozatal érdekében a keresetet utalja vissza a Törvényszék elé, és

a Bíróság az Európai Bizottságot kötelezze a Törvényszék és a Bíróság előtti közbenső eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés az Európai Unió Törvényszékének a T-205/11. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2012. december 18-án hozott végzése ellen irányul, amelyben a Törvényszék elutasította a Németországi Szövetségi Köztársaság által benyújtott, a Németország által a társasági adóról szóló törvényben foglalt szanálási rendelkezés („KStG, Sanierungsklausel”) alapján nyújtott C-7/10 (korábbi CP 250/09 és NN 5/10) sz. állami támogatásról szóló, 2011. január 26-i 2011/527/EU bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetet.

A szövetségi kormány fellebbezésének alátámasztása érdekében két jogalapra hivatkozik, mely mindkét jogalap az indokolás hiányosságára vonatkozó kifogással függ össze:

A hatékony jogorvoslat elvének megsértése, amely elv a jogbiztonság általános jogelvének különleges kifejeződése, mivel a Törvényszék a Bizottság által választott, a megtámadott végzés kézbesítésére vonatkozó eljárást tévesen sorolta be, és nem támasztott követelményeket a tekintetben, hogy az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999 tanácsi rendelet (1) 7. cikke szerint a végzés átvételi elismervény ellenében való kézbesítésének érvényességéhez milyen formaságokat kell betartani.

A hatékony jogorvoslat elvének megsértése, amely elv a jogbiztonság általános jogelvének különleges kifejeződése, mivel a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottságnak a kereset késedelmes benyújtására vonatkozó kifogással kapcsolatban nem kellett bizonyítania, hogy a küldeményt egy beazonosítható személy átvette, és hogy e személy esetében olyan személyről volt szó, aki jogosult volt küldemények átvételére.


(1)  HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/9


Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — eco cosmetics GmbH & Co. KG kontra Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(C-119/13. sz. ügy)

2013/C 164/14

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Wedding

Az alapeljárás felei

Felperes: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Alperes: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), hogy a kötelezett akkor is kérheti az európai fizetési meghagyás bírósági felülvizsgálatát, ha a fizetési meghagyást részére nem vagy nem érvényesen kézbesítették? Megfelelően alapulhat lehet-e venni e tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdését vagy 20. cikkének (2) bekezdését?

2.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Tiszteletben kell-e tartania a kötelezettnek határidőket a felülvizsgálat iránti kérelme tekintetében abban az esetben, ha a fizetési meghagyást részére nem vagy nem érvényesen kézbesítették? E tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdése szerinti szabályozást kell-e alapul venni?

3.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: milyen perbeli jogkövetkezményekkel jár a felülvizsgálat iránti kérelem sikere; megfelelően alapul lehet-e venni e tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdését vagy 17. cikkének (1) bekezdését?


(1)  HL L 399., 1. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/9


Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. kontra Tetyana Bonchyk

(C-120/13. sz. ügy)

2013/C 164/15

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Wedding

Az alapeljárás felei

Felperes: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

Alperes: Tetyana Bonchyk

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), hogy a kötelezett akkor is kérheti az európai fizetési meghagyás bírósági felülvizsgálatát, ha a fizetési meghagyást részére nem vagy nem érvényesen kézbesítették? Megfelelően alapulhat lehet-e venni e tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdését vagy 20. cikkének (2) bekezdését?

2.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Milyen perbeli jogkövetkezményekkel jár a felülvizsgálat iránti kérelem sikere; megfelelően alapul lehet-e venni e tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdését vagy 17. cikkének (1) bekezdését?


(1)  HL L 399., 1. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/10


Az Amtsgericht Wedding (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft kontra Xceed Holding Ltd.

(C-121/13. sz. ügy)

2013/C 164/16

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Wedding

Az alapeljárás felei

Felperes: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

Alperes: Xceed Holding Ltd.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), hogy a kötelezett akkor is kérheti az európai fizetési meghagyás bírósági felülvizsgálatát, ha a fizetési meghagyást részére nem vagy nem érvényesen kézbesítették? Megfelelően alapulhat lehet-e venni e tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdését vagy 20. cikkének (2) bekezdését?

2.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Milyen perbeli jogkövetkezményekkel jár a felülvizsgálat iránti kérelem sikere; megfelelően alapul lehet-e venni e tekintetben különösen az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdését vagy 17. cikkének (1) bekezdését?


(1)  HL L 399., 1. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/10


A Törvényszék (negyedik tanács) T-625/11. sz., BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH által 2013. március 15-én benyújtott fellebbezés

(C-126/13. P. sz. ügy)

2013/C 164/17

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (képviselő: S. Biagosch ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (negyedik tanács) által a T-625/11. sz. ügyben 2013. január 15-én hozott ítéletet abban a részében, amelyben a Törvényszék azt állapította meg, hogy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsa 2011. szeptember 22-én hozott határozatával (R 340/2011-1. sz. ügy) nem sértette meg a 207/2009/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdésének c) pontját;

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. szeptember 22-én hozott határozatát abban a részében, amelyben a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján részben elutasította az ecoDoor védjegy bejelentését;

másodlagosan

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

az OHIM-ot kötelezze mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés a Törvényszék (negyedik tanács) által a T-625/11. sz. ügyben 2013. január 15-én hozott azon ítélet ellen irányul, amellyel a Törvényszék elutasította a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. szeptember 22-én hozott azon határozatával (R 340/2011-1. sz. ügy) szemben benyújtott keresetet, amely a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján részben elutasította az ecoDoor védjegy bejelentését.

A fellebbező fellebbezését a következő jogalapra alapítja:

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértésére hivatkozik, mert az ecoDoor védjegy — amennyiben az voltaképpen nem az OHIM elutasító határozatában foglalt árukat, hanem csak az ezen áruk lehetséges részét képező ajtót írja le — csak akkor tekinthető maguknak az érintett áruknak a tekintetében leíró jellegűnek, ha az érintett rész az áru szempontjából annyira lényeges, hogy a forgalomban ezt az alkotórészt minden további nélkül az áruval azonosítják. Ez a helyzet csak akkor áll fenn, ha az érintett alkotórész a fogyasztók szemében az áru abszolút lényeges funkcióját tölti be. Az ajtóra, mint a védjegybejelentésben szereplő áruk alkotórészére ez nem igaz, és ezért nem áll fenn a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szereplő kizáró ok.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (egységes szerkezetbe foglalt változat); HL L 78., 1. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/11


A Landgericht Köln (Németország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV kontra ILME GmbH

(C-132/13. sz. ügy)

2013/C 164/18

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Alperes: ILME GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1., 8. és 10. cikkét, valamint II., IV. és III. mellékletét, hogy nem kell CE-jelöléssel ellátni az ipari alkalmazásra szánt többpólusú csatlakozószerelvények házát mint alkatrészt ?


(1)  HL L 374., 10. o.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/11


A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hamidullah Rajaby kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(C-158/13. sz. ügy)

2013/C 164/19

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Den Haag

Az alapeljárás felei

Felperes: Hamidullah Rajaby

Alperes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A jelen ügy körülményei között, ha az uniós joggal szembeni, a jövőre nézve következményekkel járó nyilvánvaló jogsértés tűnik fennállni, és ha a felek a közigazgatási eljárásban megvitatták a 343/2003 rendelet (1) 14. cikkének alkalmazhatóságát, arra azonban a bíróság előtt már nem tértek vissza, és a felperes a bíróság előtt arra már nem is hivatkozott kifejezetten, összeegyeztethető-e az uniós joggal, hogy a bíróság e kérdés hivatalból történő vizsgálatának nemzeti jogi tilalma folytán figyelmen kívül hagyja e kérdést?

2.

A 343/2003 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében vett rászorultságról lehet-e beszélni már a jelen ügy körülményei között is, vagyis akkor, ha a családtagok esetében egy Afganisztánból származó, képzettség nélküli, két, jelenleg 5 ½ és 3 éves eltartott gyermeket kísérő fiatal nőről van szó, akinek gondoskodnia kell a gyermekekről, és akiknek ellátása és nevelése körében senki máshoz nem fordulhat a felperest mint férjét és a gyermekek apját kivéve, és az alperes ezenkívül menedékjog iránti kérelmét is elutasította, mert teljes mértékben hiteltelennek tekintette előadását, miközben ezen előadást alátámaszthatják a felperes által előadottak és a magával hozott (másolt) dokumentumok?


(1)  Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 50., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 109. o.).


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/11


A tribunal administratif de Melun (Franciaország) által 2013. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sophie Mukarubega kontra Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

(C-166/13. sz. ügy)

2013/C 164/20

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif de Melun

Az alapeljárás felei

Felperes: Sophie Mukarubega

Alperesek: Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a védelemhez való jog tiszteletben tartása alapelvének szerves részét képező és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkében is rögzített, minden eljárásban érvényesülő meghallgatáshoz való jogot, hogy az a hatóságot arra kötelezi, hogy egy illegálisan tartózkodó külföldit kiutasító határozat meghozatalakor — e kiutasítási határozat akár kapcsolódik tartózkodási engedély megtagadásához, akár nem, illetve különösen ha fennáll a szökés veszélye — biztosítson lehetőséget arra, hogy az érintett ismertesse észrevételeit?

2.

A közigazgatási bírósági eljárás felfüggesztő hatálya kivételt képezhet-e azon szabály alól, hogy az illegálisan tartózkodó külföldinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a vele szemben foganatosítandó kitoloncolási intézkedéssel kapcsolatos álláspontját előzetesen ismertesse?


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/12


A Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgium) által 2013. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jean Devillers

(C-167/13. sz. ügy)

2013/C 164/21

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Jean Devillers

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló, 2004. december 22-i 1/2005 rendelet (1) 3. cikkét és 1. melléklete […] 1. fejezetének 1., 2. és 3. pontját, amelyek a sérült állat szállításra való alkalmasságával és pontosabban annak értékelésével kapcsolatban, hogy a szállítás szükségtelen szenvedést okoz-e, kétség esetén egy állatorvos véleményének beszerzését írják elő, úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló, 1999. július 9-i királyi rendelet (2) 11. cikkének (4) bekezdése, amely minden további feltétel nélkül csak akkor engedélyezi egy sérült állat szállítását, ha az nem okoz szükségtelen szenvedést?


(1)  Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2005/1/EK [helyesen: 1/2005/EK] tanácsi rendelet (HL L 3., 1. o.).

(2)  A szállítmányozók nyilvántartásba vételének és a kereskedők, a megállóhelyek és a gyűjtőállomások jóváhagyásának feltételeiről szóló, 1999. július 9-i királyi rendelet (Moniteur belge, 1999. szeptember 2., 32437. o.)


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/12


A Tribunal de grande instance de Bayonne (Franciaország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raquel Gianni Da Silva kontra Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(C-189/13. sz. ügy)

2013/C 164/22

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de grande instance de Bayonne

Az alapeljárás felei

Felperes: Raquel Gianni Da Silva

Alperes: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az uniós joggal ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely valamely harmadik ország azon állampolgárának jogellenes beutazását szabadságvesztés büntetéssel szankcionálja, akivel szemben nem alkalmaztak a 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) meghatározott kényszerítő intézkedéseket?


(1)  A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 348, 98. o.).


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/12


2013. április 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-203/13. sz. ügy)

2013/C 164/23

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet, M. Heller és P. Mihaylova meghatalmazottak)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság a villamosenergia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 49. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit nem teljesítette, mivel nem hozott meg minden törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezést, amely ezen irányelv 3. cikke (7) bekezdésének, továbbá I. melléklete 1. pontja a) alpontja második albekezdésének, valamint b), c), d), f), h) és i) alpontjának való megfeleléshez szükséges, vagy azokat legalábbis nem közölte a Bizottsággal;

kötelezze a Bolgár Köztársaságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján a 2009/72/EK irányelv átültetésére elfogadott intézkedései bejelentésére vonatkozó kötelezettségének megszegése miatt a jelen ügyben hozott ítélet kihirdetése napjától esedékes napi 8 448 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2011. március 3-án lejárt.


(1)  HL L 211., 55. o.


Törvényszék

8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/14


A Törvényszék 2013. április 24-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-32/08. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - A honlap új arculatának kialakítására vonatkozó piacelemzés - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba - Kiválasztási szempontok és az odaítélés szempontjai - Szerződésen kívüli felelősség)

2013/C 164/24

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki (Athén, Görögország) (képviselők kezdetben: N. Korogiannakis, később: M. Roli és M. Stavropoulou ügyvédek)

Alperes): Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve meghatalmazott, később: J. Stuyck és A.-M. Vandromme ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyfelől a felperesnek a „Környezet és az Európai Fiatalok” honlap új arculatának kialakítására vonatkozó piacelemzésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatát elutasító bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, és másfelől kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 92., 2008.4.12.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/14


A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság

(T-526/10. sz. ügy) (1)

(Fókatermékek kereskedelme - 1007/2009/EK rendelet - Végrehajtási rendelkezések - 737/2010/EU rendelet - Az említett termékek forgalomba hozatalának tilalma - Az inuit közösségekre vonatkozó kivétel - Jogellenességi kifogás - Jogalap - Szubszidiaritás - Arányosság - Hatáskörrel való visszaélés)

2013/C 164/25

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Kanada), Nattivak Hunters and Trappers Association (sQikiqtarjuaq, Kanada), Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Kanada), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq), David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada), Karliin Aariak (Iqaluit, Kanada), Canadian Seal Marketing Group (Quebec, Kanada), Ta Ma Su Seal Products, Inc. (Cap-aux-Meules, Kanada), Fur Institute of Canada (Ottawa), NuTan Furs, Inc. (Catalina, Kanada), GC Rieber Skinn AS Bergen (Bergen, Norvégia), Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland) (Nuuk, Grönland, Dánia]), Johannes Egede (Nuuk), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk), William E. Scott & Son (Edinburgh, Egyesült Királyság), Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules), Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi (Isztambul, Törökország), Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (Fleur-de-Lys, Kanada) (képviselők: J. Bouckaert és H. Viaene ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: E. White, P. Oliver és K. Mifsud-Bonnici meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Parlament (képviselők kezdetben: I. Anagnostopoulou és L. Visaggio, később: M. Visaggio és D. Gauci meghatalmazottak) és az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Moore és K. Michoel meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 216., 1. o.) megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Inuit Tapiriit Kanatamit, a Nattivak Hunters and Trappers Associationt, a Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Associationt, Jaypootie Moesesiét, Allen Kooneeliusiét, Toomasie Newkingnakot, David Kuptanát, Karliin Aariakot, a Canadian Seal Marketing Groupot, a Ta Ma Su Seal Products, Inc.-t, a Fur Institute of Canadát, a NuTan Furs, Inc.-t, a GC Rieber Skinn AS-t, az Inuit Circumpolar Council Greenlandet (ICC-Greenland), Johannes Egedét, a Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiatot (KNAPK), a William E. Scott & Sont, az Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine-t, a Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketit és a Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd-t kötelezi saját költségeik és az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.

3.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 13., 2011.1.15


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/15


A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Gbagbo kontra Tanács

(T-119/11. sz. ügy) (1)

(Közös kül-és biztonságpolitika - Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - A kereseti kérelmek módosítása - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba - Hatáskörrel való visszaélés - Védelemhez való jog - Tulajdonhoz való jog)

2013/C 164/26

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Simone Gbagbo (Abidjan, Elefántcsontpart) (képviselő: J.-C. Tchikaya ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen és M. Chavrier meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: A. Bordes és M. Konstantinidis meghatalmazottak); és az Elefántcsontparti Köztársaság (képviselők: J.-P. Mignard, J.-P. Benoit és G. Merland ügyvédek)

Az ügy tárgya

Kezdetben egyrészt az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2011. január 14-i 2011/18/KKBP tanácsi határozat (HL L 11., 36. o.), másrészt pedig az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. január 14-i 25/2011/EU tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben ezen aktusok a felperesre vonatkoznak.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Simone Gbagbo maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3.

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 130., 2011.4.30.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/15


A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Gossio kontra Tanács

(T-130/11. sz. ügy) (1)

(Közös kül-és biztonságpolitika - Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba)

2013/C 164/27

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marcel Gossio (Abidjan, Elefántcsontpart) (képviselők: kezdetben G. Collard, később S. Zokou ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen és G. Étienne meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: A. Bordes és M. Konstantinidis meghatalmazottak) és az Elefántcsontparti Köztársaság (képviselők: J.-P. Mignard, J.-P. Benoit és G. Merland ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2011. január 14-i 2011/18/KKBP tanácsi határozat (HL L 11., 36. o.), másrészt pedig az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. január 14-i 25/2011/EU tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Marcel Gossio maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3.

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 130., 2011.4.30.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/16


A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METROINVEST)

(T-284/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A METROINVEST közösségi szóvédjegy bejelentése - A METRO korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - A tisztességes eljáráshoz való jog)

2013/C 164/28

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: J. Carbonell Callicó, P. Craddock és B. Vanbrabant, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. F. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: M. Berger, R. Kaase és J.-C. Plate, ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG és a Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. március 17-én hozott határozata (R 954/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 232., 2011.8.6.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/16


A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Chen kontra OHIM — AM Denmark (Tisztítóberendezés)

(T-55/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - Egy tisztítóberendezést ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta - Egy permetezővel és szivaccsal ellátott tisztítóberendezést ábrázoló, lajstromozott közösségi térbeli védjegy - Törlés)

2013/C 164/29

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Su-Shan Chen (Sanchong, Tajvan) (képviselő: C. Onken, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: AM Denmark A/S (Kokkedal, Dánia) (képviselő: C. Type Jardorf, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának az AM Denmark A/S és Su Shan Chen közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2011. október 26-án hozott határozata (R 2179/2010-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék Su-Shan Chen-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 133., 2012.5.5.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/16


A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Bayerische Motoren Werke kontra OHIM (ECO PRO)

(T-145/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás - Az ECO PRO szóvédjegy - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2013/C 164/30

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bayerische Motoren Werke AG (München, Németország) (képviselő: C. Onken, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ECO PRO szómegjelölésnek az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozása tárgyában 2012. január 18-án hozott határozata (R 1418/2011-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Bayerische Motoren Werke AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 165., 2012.6.9.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/17


A Törvényszék 2013. április 12-i végzése — Oster Weinkellerei kontra OHIM — Viñedos Emiliana (Igama)

(T-474/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Az ellentartott védjegy törlése - Okafogyottság)

2013/C 164/31

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Németország) (képviselő: N. Schindler, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Pohlmann meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Viñedos Emiliana, SA (Las Condes, Santiago, Chile)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Andreas Oster Weinkellerei KG és a Viñedos Emiliana, SA. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. június 22-én hozott határozata (R 637/2010-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A felperes és az OHIM maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 319., 2011.10.29.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/17


A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — PT Ecogreen Oleochemicals és társai kontra Tanács

(T-28/12. sz. ügy) (1)

(Dömping - Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala - Végleges dömpingellenes vám - Új rendelet elfogadása - Eljáráshoz fűződő érdek megszűnése - Okafogyottság)

2013/C 164/32

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonézia); Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Szingapúr, Szingapúr); és Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Németország) (képviselők: F. Graafsma és J. Cornelis ügyvédek)

Alperes: Európai Unió Tanácsa (képviselő: J.-P. Hix meghatalmazott, segítői: G. Berrisch és N. Chesaites ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. november 8-i 1138/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL L 293., 1. o.) a PT Ecogreen Oleochemicals-re vonatkozóan elrendelt dömpingellenes vámot tartalmazó része megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Sasol Olefins & Surfactants GmbH és a Sasol Germany GmbH beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

3.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, valamint a PT Ecogreen Oleochemicals, az Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd és az Ecogreen Oleochemicals GmbH részéről felmerült költségeket.

4.

A Sasol Olefins & Surfactants GmbH és a Sasol Germany GmbH maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 73., 2012.3.10.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/18


2013. március 4-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság

(T-124/13. sz. ügy)

2013/C 164/33

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri és P. Gentili avvocati dello Stato)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az ellenőrzés (audit), pénzügyek/számvitel, gazdaság/statisztika területén megüresedett asszisztensi (AST3) munkakörök betöltését szolgáló 110 fős tartaléklista összeállítására irányuló EPSO/AST/125/12 nyílt versenyvizsga-kiírást;

semmisítse meg a biológia, élet- és egészségtudományok, a vegyészet, fizika és anyagtudományok, a nukleáris kutatás, az építőmérnöki és gépészmérnöki terület, a villamos- és elektromérnöki területen megüresedett asszisztensi (AST3) munkakörök betöltését szolgáló 78 fős tartaléklista összeállítására irányuló EPSO/AST/126/12 nyílt versenyvizsga-kiírást;

semmisítse meg az épületbiztonság és a speciális építési technológiák mérnöki területén megüresedett igazgatási tisztviselői (AD6) munkakörök betöltését szolgáló 29 fős tartaléklista összeállítására irányuló EPSO/AD/248/13 nyílt versenyvizsga-kiírást;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUMSZ 263., 264. és 266. cikkek megsértésére alapított jogalap

A felperes szerint a Bizottság megsértette a Bíróság által a C-566/10. P. sz. ügyben hozott ítélet jogerejét, amely ítélet jogellenesnek nyilvánítja azokat a versenykiírásokat, amelyek kizárólag az angolra, a franciára és a németre korlátozzák az uniós nyílt versenyvizsgákon pályázó résztvevők által második nyelvként megjelölhető nyelveket.

2.

A második, az EUMSZ 342. cikk, valamint az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló 1/58 rendelet 1. és 6. cikkeinek megsértésére alapított jogalap

A felperes e tekintetben az állítja, hogy a Bizottság — azzal, hogy előzetesen és általánosságban háromra korlátozta az uniós nyílt versenyvizsgák résztvevői által második nyelvként választható nyelveket — gyakorlatilag az intézmények számára új nyelvi szabályozást írt elő, megsértve ezzel a Tanácsnak az ezen a területen meglévő kizárólagos hatáskörét.

3.

A harmadik, az EK 12. cikk, jelenleg EUMSZ 18. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája 22. cikkének; az EU 6. cikk (3) bekezdésének; a személyzeti szabályzat III. melléklete 1. cikke (2) és (3) bekezdésének; az 1/58 rendelet 1. és 6. cikkének, a személyzeti szabályzat 1d. cikke (1) és (6) bekezdésének, 27. cikke (2) bekezdésének és 28. cikke f) pontjának megsértésére alapított jogalap

A felperes szerint a Bizottság által alkalmazott nyelvi korlátozás hátrányosan megkülönböztető jellegű, mivel a hivatkozott normák tiltják az uniós polgárokra és magukra az intézmények tisztviselőire nézve olyan nyelvi korlátozások előírását, amelyeket az intézményeknek a már hivatkozott 1/58 rendelet 6. cikke szerinti — és eleddig nem elfogadott — eljárási szabályzatai nem általánosságban és nem objektíven írnak elő, továbbá a szolgálat konkrét és igazolt érdekének hiányában tiltják ilyen korlátozások bevezetését.

4.

A negyedik, az EU 6. cikk (3) bekezdésének azon részének megsértésére alapított jogalap, amelyben a bizalomvédelem elvét a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következő alapvető jogként állapítja meg.

A Bizottság megsértette a polgárok abba vetett bizalmát, hogy második nyelvként az Unió bármely nyelvét választhatják, ahogyan az 2007-ig mindig is volt és amint azt a Bíróságnak a C-566/10. P. sz. ügyben hozott ítélete hitelt érdemlően megerősítette.

5.

Az ötödik, a hatáskörrel való visszaélésre, valamint a lényeges, a kiírások jellegét és célját érintő rendelkezéseknek (különösen a tisztviselők személyzeti szabályzata 1d. cikke (1) és (6) bekezdésének, 28. cikke f) pontjának, 27. cikke (2) bekezdésének, 34. cikke (3) bekezdésének, és 45. cikke (1) bekezdésének), valamint az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.

A felperes szerint a Bizottság — azzal, hogy előzetesen és általánosságban háromra korlátozta a második nyelvként választható nyelveket — valójában a versenykiírás és a versenyvizsgán való részvételhez szükséges feltételek szakaszába hozta előre a jelöltek nyelvi készségeinek ellenőrzését, amit a versenyvizsgán kellene elvégezni. Ily módon a nyelvismeret meghatározóbbá válik a szakmai ismeretekhez képest.

6.

A hatodik, az EUMSZ 18. cikk és 24. cikk (4) bekezdésének; az Európai Unió Alapjogi Chartája 22. cikkének; az 1/58 rendelet 2. cikkének és a személyzeti szabályzat 1d. cikke (1) és (6) bekezdésének megsértésére alapított jogalap.

A felperes e tekintetben azt állítja, hogy — annak előírásával, hogy a részvételi jelentkezéseket kötelezően angolul, franciául vagy németül kell megküldeni, továbbá hogy az EPSO ugyanezen a nyelven fogja a pályázók részére megküldeni a versenyvizsga lefolytatásával kapcsolatos értesítéseket — megsértették az uniós polgároknak az intézményekkel a saját anyanyelvükön folytatott kommunikációhoz való jogát, és végső soron hátrányos megkülönböztetést vezettek be azokkal szemben, akik nem ismerik alaposan a három nyelvet.

7.

A hetedik, az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének (indokolás hiánya), valamit az arányosság elvének a tények elferdítésével történő megsértésére alapított jogalap.

A felperes azzal érvel, hogy a három nyelvre való korlátozást a Bizottság az arra irányuló követelménnyel indokolta, hogy az újonnan felvett tisztviselők azonnal képesek legyenek kommunikálni az intézményeken belül. Ez az indokolás elferdíti a tényeket, mivel nem egyértelmű, hogy a szóban forgó három nyelvet használják a leginkább az intézményeken belül különféle nyelvi csoportok közötti kommunikáció céljából; továbbá aránytalan a nyelven alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmához hasonló alapvető jog korlátozásához képest. Az intézményeken belüli gyors kommunikáció biztosítására ugyanis léteznek kevésbé korlátozó jellegű rendszerek is.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/19


A Közszolgálati Törvényszék F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. március 25-én benyújtott fellebbezés

(T-174/13. P. sz. ügy)

2013/C 164/34

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: BO (Amman, Jordánia)

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítéletét;

utasítsa el a BO által az F-27/11. sz. ügyben előterjesztett keresetet, és kötelezze BO-t az ezen ügyben folytatott eljárásban felmerült költségek viselésére;

határozzon úgy, hogy a felek maguk viselik a jelen eljárásban felmerült költségeiket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező egyetlen jogalapra hivatkozik, amelyet az Európai Unió tisztviselőinek egészségbiztosítására vonatkozó közös szabályzat 19. cikkének, valamint az orvosi költségek megtérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról szóló 2007. július 2-i bizottsági határozat II. címe „Szállítási költségek” című 12. fejezetének 2.5. pontjának azzal történő megsértésére alapít, hogy a Közszolgálati Törvényszék nem vette figyelembe a szállítási költségek megtérítésének kizárására vonatkozóan az utóbbi rendelkezésben foglalt szabály feltétlenül kötelező jellegét.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/19


2013. március 28-án benyújtott kereset — Moallem Insurance kontra Tanács

(T-182/13. sz. ügy)

2013/C 164/35

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Moallem Insurance Co. (Teherán, Irán) (képviselő: D. Luff ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozat (HL 2012. L 356., 71. o.) mellékletének 18. pontját;

semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 356., 55. o.) mellékletének 18. pontját;

állapítsa meg, hogy a 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (1) 12. cikke, valamint a 2012. március 23-i 267/2012 tanácsi rendelet (2) 35. cikke a felperesre alkalmazhatatlan;

kötelezze a Tanácsot a felperesnek a jelen kereseti kérelemmel kapcsolatos költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes kilenc jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapban a felperes arra hivatkozik, hogy a Bíróság rendelkezik hatáskörrel a 2010/644/KKBP tanácsi határozat melléklete B részének 21. pontja, a 961/2010/EU tanácsi rendelet VIII. melléklete B részének 21. pontja, valamint a 2010. október 28-i határozat felülvizsgálatára, illetve ezeknek az európai jog általános elveivel való összeegyeztethetőségének felülvizsgálatára.

2.

A második jogalapban a felperes arra hivatkozik, hogy téves a Moallem jegyzékbe vételének különleges indoka és a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdésének (ahogyan azt a későbbiekben a 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozat 1. cikkének 7. pontja, a 2012. október 25-i 2012/635/KKBP tanácsi határozat 1. cikkének 8. pontja, valamint a 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozat 1. cikkének (2) bekezdése módosította), valamint a 267/2012/EU tanácsi rendelet 23. cikke (2) bekezdésének (ahogyan azt a későbbiekben a 2012. december 21-i 1263/2012 tanácsi rendelet 1. cikkének 11. pontja módosította) követelményei nem teljesülnek.

3.

A harmadik jogalapban a felperes arra hivatkozik, hogy a 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozatot, valamint a 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletet nem indokolták meg kellően. E jogi aktusok sértik a Moallem védelemhez való jogát, valamint a tisztességes tárgyaláshoz való jogát, ugyanis a Tanács soha nem válaszolt 2013. február 6-i levelére és nem biztosította számára a Tanács aktájába történő betekintést.

4.

A negyedik jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a Tanács megsértette a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 24. cikkének (3) és (4) bekezdését, valamint a 267/2012 tanácsi rendelet 46. cikkének (3) és (4) bekezdését. A 2010/413/KKBP tanácsi határozat 24. cikkének (3) bekezdése, valamint a 267/2012/EU tanácsi rendelet 46. cikkének (3) bekezdése megköveteli, hogy a Tanács határozatát — beleértve a jegyzékbe vétel okait — közölje és értesítsen arról, a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 24. cikkének (4) bekezdése, valamint a 267/2012/EU tanácsi rendelet 46. cikkének (4) bekezdése pedig a határozat felülvizsgálatáról rendelkezik, amennyiben észrevételeket tesznek.

5.

Az ötödik jogalapjában a Moallem arra hivatkozik, hogy a Tanács helyzetének értékelése során megsértette a gondos ügyintézés elvét.

6.

A hatodik jogalapjában a Moallem arra hivatkozik, hogy a Tanács helyzetének értékelése során megsértette a bizalomvédelem elvét.

7.

A hetedik jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 12. cikke, valamint a 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet 35. cikke nem alkalmazandó a Moallemre, amennyiben ezen aktusok sértik az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 5. cikkének (4) bekezdésében előírt arányosság elvét.

8.

A nyolcadik jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a későbbiekben módosított 267/2012/EU tanácsi rendelet — amelynek alapján a 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet vitatott mellékletét elfogadták — sérti az annak jogalapjául szolgáló EUMSZ 215. cikk (2) és (3) bekezdését, valamint az EUSZ 40. cikket.

9.

A kilencedik jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a 2010/413/KKBP tanácsi határozatot, valamint a 267/2012/EU tanácsi rendeletet az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésével fogadták el.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.)

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL 2012. L 88., 1. o.)


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/20


2013. április 3-án benyújtott kereset — PP Nature-Balance Lizenz kontra Bizottság

(T-189/13. sz. ügy)

2013/C 164/36

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hamburg, Németország) (képviselő: M. Ambrosius ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikke alapján az emberi felhasználásra szánt, „tolperizon” hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalombahozatali engedélyéről szóló, 2013. január 21-i C(2013) 369. végleges bizottsági végrehajtási határozatot;

másodlagosan semmisítse meg a 2013. január 21-i C(2013) 369. végleges bizottsági végrehajtási határozatot annyiban, amennyiben ez a tagállamokat arra kötelezi, hogy a „különösen a gerinccel és a gerincközeli ízületekkel kapcsolatos betegségekből adódó izomgörcsök” felhasználási terület feltüntetését törölje a szájon át alkalmazandó tolperizon forgalombahozatali engedélyéből, és következésképpen az engedélyeket ennek megfelelően módosítsák;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a 2001/83/EK irányelv (1) 116. cikkének a megsértésére alapított jogalap

Ebben az összefüggésben a felperes többek között azzal érvel, hogy a megtámadott határozat a hiányzó terápiás hatás kritériumának a téves értékelésén alapul. Ezenkívül a felperes előadja, hogy a szájon át alkalmazandó tolperizon haszon- és kockázatértékelése során téves kritériumokat alkalmaztak.

2.

A második, a 2001/83/EK irányelv 10a. cikkének és I. mellékletének a megsértésére alapított jogalap

Ennek keretében a felperes azzal érvel, hogy a megtámadott határozat a hatás és a biztonság értékelése, valamint a haszon- és kockázatértékelés során nem vette figyelembe a 2001/83/EK irányelv 10a. cikkében és I. mellékletében szereplő kritériumokat. A felperes szerint a megtámadott határozat e tekintetben is téves értékelési kritériumok alkalmazásán alapul.

3.

A harmadik, az arányosság elvének a megsértésére, valamint a 2001/83/EK irányelv 22a. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértésére alapított jogalap

A felperes a harmadik jogalap keretében előadja, hogy az érintett forgalombahozatali engedélyek azonnali hatályú módosítása helyett enyhébb megoldásként a 2001/83/EK irányelv 22a. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett hatásossági vizsgálat lefolytatását kellett volna elrendelni. A felperes azzal érvel, hogy a Bizottság e lehetőséggel nem eléggé foglalkozott, és hogy e lehetőséget az Európai Gyógyszerügynökségnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó tudományos bizottsága azzal az indokkal utasította el, hogy az jogilag nem megalapozott.


(1)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.)


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/21


2013. április 12-én benyújtott kereset — Rubinum kontra Bizottság

(T-201/13. sz. ügy)

2013/C 164/37

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Rubinum SA (Rubi, Sapnyolország) (képviselők: C. Bittner és P.-C. Scheel ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 288/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet;

a felperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes lényegében a következő jogalapokra hivatkozik:

1.

Az 1831/2003/EK rendelet (1) 13. cikke (2) bekezdésének megsértése

Ezzel kapcsolatban a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott rendelet alapját különösen az 1831/2003 rendelet 13. cikkének (2) bekezdése képezi, és e rendelkezés feltételei a jelen esetben nem teljesülnek. A felperes különösen azt állítja, hogy a megtámadott rendelet csak feltételezéseken alapul, és valójában az érintett készítménnyel kapcsolatban konkrétan nem állapították meg sem az antibiotikummal szembeni rezisztencia átvitelét, sem toxinok termelését.

2.

Az 1831/2003/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének megsértése

E tekintetben a felperes előadja, hogy a Bizottság az 1831/2003 rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott kérelméről ugyanezen rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint kellett volna döntést hoznia.

3.

Az 1831/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megsértése

A felperes e tekintetben előadja, hogy több engedélyezési eljárásban is megfelelően és kellően igazolta, hogy az általa előállított takarmány-adalékanyag az 1831/2003 rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében nem ártalmas az emberi vagy állati egészségre, illetve a környezetre nézve. Szerinte a Bizottság és az EFSA nem cáfolta ezeket az állításokat.

4.

A 178/2002/EK rendelet (2) 6. cikkének megsértése

E tekintetben a felperes lényegében úgy érvel, hogy a megtámadott rendeletet nem támasztja alá szabályos és teljes körű kockázatértékelés.

5.

A 178/2002/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megsértése

A felperes ezzel kapcsolatban többek között előadja, hogy a Bizottság nem indokolhatja a megtámadott rendeletet a 178/2002 rendelet 7. cikkének (2) bekezdéséből következő elővigyázatosság elvével sem. Kifejti továbbá, hogy a megtámadott rendelet még az elővigyázatosság elvére figyelemmel is sérti a 178/2002 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének követelményeit.

6.

Az uniós jog általános alapelveinek megsértése

A felperes ebben az összefüggésben a meghallgatáshoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog és az arányosság elvének megsértését hozza fel.

7.

Az 1831/2003/EK rendelet 19. cikkének megsértése

E tekintetben a felperes azt kifogásolja, hogy a Bizottság nem tartotta be az 1831/2003 rendelet 19. cikkében az EFSA határozatainak vagy mulasztásainak felülvizsgálatára előírt két hónapos határidőt, és az EFSA egyik állásfoglalásának felülvizsgálata iránt benyújtott felperesi kérelmet csak a megtámadott rendelet meghozatala után bírálta el.


(1)  A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 238. o.).

(2)  Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 463. o.).


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/22


2013. április 9-én benyújtott kereset — Portugal Telecom kontra Európai Bizottság

(T-208/13. sz. ügy)

2013/C 164/38

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: N. Mimoso Ruiz és R. Bordalo Junqueiro advogados)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa az Európai Bizottság C(2013) 306 határozatát semmisnek, és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére;

másodlagosan csökkentse a felperessel szemben az említett határozat 2. cikkében kiszabott bírság összegét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott határozat megállapítja, hogy a Portugal Telecom és a Telefónica SA megsértették az EUMSZ 101. cikket azzal, hogy a Brasilcel NV — Portugal Telecom tulajdonában lévő — részvénycsomagjának a Telefónica SA általi megvételére vonatkozó megállapodásba egy új kikötést illesztettek, melyet a Bizottság a szóban forgó ügylettől független, verseny kizárására vonatkozó megállapodásként értelmezett.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, lényeges eljárási szabály megsértésére alapított jogalap

a felperes úgy véli, hogy a határozat indokolása hiányos, amennyiben az indokolása lényeges kérdéseket illetően kihagyásokat, pontatlanságokat és hibákat tartalmaz, melyek helyrehozhatatlanul eltorzítják a határozat megállapításait;

a felperes úgy találja továbbá, hogy a határozatban szereplő bizonyítékok nem elegendőek, amennyiben a Bizottság semmi olyan bizonyítékot nem terjesztett elő, mely gyengítené a felperes által benyújtott bizonyítékot, mely utóbbiból kitűnik, hogy a megállapodás új kikötése tartalmaz egy versenytilalmi kötelezettséget, amely a keletkezésének körülményeire tekintettel, nem léphet hatályba a két fél előzetes jóváhagyása nélkül;

a felperes szerint ezenfelül a megállapodás új kikötése nem minősülhet cél általi korlátozásnak, és a Bizottság nem bizonyította, ahogyan kellett volna, a versenyszabályok megsértésére alkalmas korlátozó hatások tényleges vagy lehetséges fennállását;

2.

A második, a Szerződés és az alkalmazására vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított jogalap

a felperes úgy véli, hogy a határozat megsérti az uniós jogot, amennyiben a következő hibákat tartalmazza:

a)

a tényekkel, a bizonyítékokkal, és az adatok bizonyító erejével kapcsolatos nyilvánvaló hiba, mivel a Bizottság a felek által szolgáltatott adatokat tévesen értékelte és értelmezte, és ennélfogva az iratok között szereplő bizonyítékokból nem vonja le a legvalószerűbb következtetéseket;

b)

az EUMSZ 101. cikk téves értelmezése, és ennek következtében e rendelkezés megsértése, mivel a Bizottság ok nélkül és hibásan minősítette a feleket potenciális versenytársaknak a szóban forgó versenytilalmi kötelezettség által állítólag érintett valamennyi piac tekintetében; e kötelezettség nem minősíthető cél általi korlátozásnak, és a Bizottság nem bizonyította semmilyen hatás fennállását;

c)

a vizsgálati és határozathozatali kötelezettség megsértése, amennyiben a határozat nem mérlegelte és nem is cáfolta meg felek által előterjesztett releváns érvek egyik, — többek között a versenytilalmi kikötés hatályára vonatkozó –részét;

d)

az in dubio pro reo elvének megsértése, amennyiben a Bizottság bizonyos olyan, a felperes számára kedvezőtlen tényeket vélelmezett, amelyekkel kapcsolatban jelentős kétségek merülnek fel, illetve amelyek vonatkozásában magának a Bizottságnak is kételyei vannak;

e)

azon elvek — különösen az erre vonatkozó iránymutatás 13. pontja rendelkezéseinek — megsértése amelyek tiszteletben tartására a Bizottság kötelezettséget vállalt a bírságok kiszabását illetően, amennyiben a Bizottság a bírság összegét az elektronikus hírközlés valamennyi piaca tekintetében állapította meg, függetlenül attól, hogy e piacok az Ibériai-félszigeten találhatók-e vagy sem, és figyelmen kívül hagyva azon tényt, hogy az állítólagos jogsértés semmi esetre sem tartott tovább 2010. október 29-nél;

f)

az arányosság elvének megsértése tekintettel a jelen ügy körülményeire és a bírság kiszabásakor figyelembeveendő kritériumokra.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/23


2013. április 16-án benyújtott kereset — Ferracci kontra Bizottság

(T-219/13. sz. ügy)

2013/C 164/39

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Pietro Ferracci (San Cesareo, Olaszország) (képviselők: A. Nucara és E. Gambaro ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az EUMSZ 263. cikk értelmében semmisítse meg a 2012. december 19-i bizottsági határozatot;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a 2012. december 19-i C(2012) 9461 végleges bizottsági határozat ellen irányul, amely a bizonyos tevékenységeket végző nem kereskedelmi jogalanyok helyi ingatlanadó (Imposta comunale sugli immobili, a továbbiakban: ICI) alóli mentesítése alapján nyújtott támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítja, ám azok visszatéríttetését nem rendeli el, és amely kimondja, hogy nem minősül állami támogatásnak az egyháznak és egyes sportegyesületeknek a jövedelemadózásról szóló egységes szerkezetű törvény (Testo unico delle imposte sul reddito, a továbbiakban: TUIR) 149. cikke révén nyújtott kedvező bánásmód, valamint az önkormányzati ingatlanadó (Imposta Municipale Propria, a továbbiakban: IMU) alól bizonyos tevékenységeket végző jogalanyoknak nyújtott mentesítés.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a 659/1999/EK rendelet 14. cikkének megsértésére, téves alkalmazására, illetve téves értelmezésére alapított jogalap:

E tekintetben nyilvánvaló, hogy miközben az alperes megállapította, hogy az EUMSZ 107. és 108. cikk megsértésre került, nem rendelte el a fent hivatkozott állami támogatás visszatéríttetését. A felperes ezzel kapcsolatosan úgy véli, hogy nem áll fenn olyan rendkívüli körülmény, amely teljesen megakadályozná a visszatéríttetést, illetve mindenesetre ennek abszolút akadályát nem bizonyította.

2.

A második, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértésére és téves alkalmazására alapított jogalap

E tekintetben nyilvánvaló, hogy az alperes megtámadott határozatban úgy ítélte meg, hogy az Olasz Köztársaság által a TUIR 149. cikkének (4) bekezdése révén végrehajtott támogatási intézkedés az EUMSZ értelmében nem minősül állami támogatásnak. Így különösen, az alperes úgy vélte, hogy egyáltalán nem létezett szelektív előny; a felperes éppen ellenkezőleg úgy véli, hogy a szóban forgó rendelkezés szelektív előnyt biztosít a polgári jogilag elismert egyházi intézményeknek és az amatőr sportegyesületeknek, és hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatás fennállására vonatkozó összes többi feltételnek is megfelel.

3.

A harmadik, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértésére és téves alkalmazására alapított jogalap

E tekintetben nyilvánvaló, hogy az alperes megtámadott határozatban úgy ítélte meg, hogy az Olasz Köztársaság által az IMU alóli állítólagos mentesítés révén végrehajtott támogatási intézkedés az EUMSZ értelmében nem minősül állami támogatásnak. Így különösen, az alperes úgy vélte, hogy az IMU alóli mentesítés kedvezményezettjei nem „vállalkozások”. A felperes éppen ellenkezőleg úgy véli, hogy a kedvezményezettek a közösségi jog értelmében vállalkozásoknak minősülnek és hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatás fennállására vonatkozó összes feltétel teljesül.

4.

A negyedik, EUMSZ 296. cikk megsértésére alapított jogalap.

E tekintetben a felperes úgy véli, hogy a megtámadott határozatot meg kell semmisíteni, tekintettel arra, hogy az az EUMSZ 296. cikket megsértve a fent kifejtett jogalapokra egyikére nézve sem tartalmaz indokolást.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/24


2013. április 15-én benyújtott kereset — B & S Europe kontra Bizottság

(T-222/13. sz. ügy)

2013/C 164/40

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Business and Strategies in Europe (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Bihain ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak a megsemmisítés iránti keresetet, következésképpen a megtámadott aktust semmisítse meg;

ennélfogva kötelezze az Európai Bizottságot arra, hogy vegye fel a felperest az EuropeAid/132633/C/SER/multi, 7-es tétel: Governance and home affairs (kormányzás, belügyek) közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi eljáráson való részvételre meghívott ajánlattevők vonatkozásában létrehozott rövidlistára;

az Európai Bizottságot kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az indokolási kötelezettség, a különösen a következetesség követelményét előíró megfelelő ügyintézés elvének, a kontradiktórius eljárás elve tiszteletben tartásának, valamint a felperes jogos bizalmának és a méltányosság elvének megsértésére alapított jogalap, mivel a Bizottság első alkalommal a 2013. február 15-i határozatát követően 2013. április 2-i levelében jogosulatlanként elutasította a felperes által a műszaki adottságokra vonatkozó kritérium kielégítése céljából benyújtott 25. sz. projektet, és ily módon a referencia projektként jogosult projektek számát a szükséges minimum alá csökkentette.

2.

A második az Európai Unió külső tevékenységeivel kapcsolatos közbeszerzési eljárások gyakorlati útmutatója 2.4.11.1.3. szakaszának és az ajánlati felhívással kapcsolatban adott A 47 felvilágosítás megsértése, mivel a Bizottság tévesen értelmezte az ajánlattevő műszaki adottságaira vonatkozó kritériumot kielégítő referencia projektek fogalmát.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/24


A Törvényszék 2013. április 17-i végzése — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste kontra Bizottság

(T-353/08. sz. ügy) (1)

2013/C 164/41

Az eljárás nyelve: német

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/25


A Törvényszék 2013. április 19-i végzése — Comunidad Autónoma de Galicia kontra Bizottság

(T-520/10. sz. ügy) (1)

2013/C 164/42

Az eljárás nyelve: spanyol

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 13., 2011.1.15.


8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/25


A Törvényszék 2013. április 17-i végzése — Grupo Bimbo kontra OHIM (SANISSIMO)

(T-485/12. sz. ügy) (1)

2013/C 164/43

Az eljárás nyelve: spanyol

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.