ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.086.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 86

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. március 23.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 086/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 79., 2013.3.16.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 086/02

C-12/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Dublin Metropolitan District Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Denise McDonagh kontra Ryanair Ltd (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — A rendkívüli körülmények fogalma — Az utasoknak való segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettség a légi járat rendkívüli körülmények miatti törlése esetén — A légtér lezárását okozó vulkánkitörés — Az izlandi Eyjafjallajökull-vulkán kitörése)

2

2013/C 086/03

C-26/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Grondwettelijk Hof (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Petroleum Unie VZW és társai kontra Belgische Staat (98/70/EK irányelv — A benzin és a dízelüzemanyagok minősége — 3., 4. és 5. cikk — Az üzemanyagokra alkalmazandó környezetvédelmi előírások — 98/34/EK irányelv — Az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó műszaki szabványok és szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás — 1. és 8. cikk — A műszaki szabály fogalma — A műszakiszabály-tervezetek közlésére vonatkozó kötelezettség — Nemzeti szabályozás, amely a benzint és/vagy dízelüzemanyagot forgalmazó olajtársaságok számára előírja, hogy ugyanabban a naptári évben meghatározott mennyiségű bioüzemanyagot is hozzanak forgalomba)

2

2013/C 086/04

C-175/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. január 31-i ítélete (a High Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — H. I. D., B. A. kontra Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös európai menekültügyi rendszer — Harmadik ország állampolgárának menekültstátusz iránti kérelme — 2005/85/EK irányelv — 23. cikk — Lehetőség a menedékjog iránti kérelmek elsőbbségi elbírálási eljárásának alkalmazására — Bizonyos, az állampolgárság vagy a származási ország kritériuma alapján meghatározott csoportba tartozó személyek által benyújtott kérelmek vizsgálatára elsőbbségi eljárást alkalmazó nemzeti eljárás — A hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog — Az említett irányelv 39. cikke — A bíróság fogalma e cikk értelmében)

3

2013/C 086/05

C-301/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. január 31-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Adójogszabályok — Az adóilletőség áttétele — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — A meg nem valósult értéknövekedés adóztatása — Azonnali tőkekivonási adó)

4

2013/C 086/06

C-394/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valeri Hariev Belov kontra CHEZ Elektro Balgaria AD és társai (Előzetes döntéshozatalra utalás — EUMSZ 267. cikk — A nemzeti bíróság fogalma — A Bíróság hatáskörének hiánya)

4

2013/C 086/07

C-396/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 29-i ítélete (a Curtea de Apel Constanța (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța kontra a Ciprian Vasile Radu ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások — Büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs — A végrehajtás megtagadásának indokai)

5

2013/C 086/08

C-642/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stroy trans EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Levonási jog — Megtagadás — 203. cikk — A héa számlán való feltüntetése — Adófizetési kötelezettség keletkezése — Adóköteles ügylet fennállása — A számla kibocsátójára és címzettjére vonatkozó azonos megítélés — Szükségesség)

5

2013/C 086/09

C-643/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LVK — 56 EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Levonási jog — Megtagadás — 203. cikk — A héa számlán való feltüntetése — Adófizetési kötelezettség keletkezése — Adóköteles ügylet fennállása — A számla kibocsátójára és címzettjére vonatkozó azonos megítélés — Szükségesség)

6

2013/C 086/10

C-496/12. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA kontra Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

7

2013/C 086/11

C-595/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Loredana Napoli kontra Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

7

2013/C 086/12

C-597/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-366/11. sz., Bial-Portela & Ca, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. október 9-én hozott ítélete ellen az Isdin, SA által 2012. december 19-én benyújtott fellebbezés

8

2013/C 086/13

C-599/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) által 2012. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you kontra FOD Financiën

9

2013/C 086/14

C-604/12. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2012. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HN kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland és az Attorney General

9

2013/C 086/15

C-617/12. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Egyesült Királyság) által 2012. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Astrazeneca AB kontra Comptroller-General of Patents

10

2013/C 086/16

C-11/13. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bayer CropScience AG

10

2013/C 086/17

C-17/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alpina River Cruises GmbH és Nicko Tours GmbH kontra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

10

2013/C 086/18

C-19/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell'Interno kontra Fastweb SpA

11

2013/C 086/19

C-20/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniel Unland kontra Land Berlin

11

2013/C 086/20

C-22/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mascolo kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 086/21

C-35/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASS. I.CA. és Krafts Foods Italia SpA kontra Associazioni fra produttori per la tutela del Salame Felino és társai

13

2013/C 086/22

C-54/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-270/08. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2012. november 21-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2013. január 31-én benyújtott fellebbezés

14

 

Törvényszék

2013/C 086/23

T-269/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Sagar kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

15

2013/C 086/24

T-272/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Barbini és társai kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

15

2013/C 086/25

T-273/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Unindustria és társai kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

16

2013/C 086/26

T-368/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. február 1-jei végzése — Travetanche Injection kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A kereset elutasítása — Okafogyottság)

16

2013/C 086/27

T-551/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 5-i végzése — BSI kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset — Dömping — A Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott ilyen termékek behozatalára történő kiterjesztéséről — Független importőr — EUMSZ 263. cikk, negyedik albekezdés — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság)

17

2013/C 086/28

T-347/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-41/11. sz., Mocová kontra Bizottság ügyben 2012. június 13-án hozott ítélete ellen Dana Mocová által 2013. január 8-án benyújtott fellebbezés

17

2013/C 086/29

T-1/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Montres Tudor (GLAMOUR)

18

2013/C 086/30

T-12/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — Sherwin-Williams Sweden kontra OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

18

2013/C 086/31

T-13/13. sz. ügy: 2013. január 3-án benyújtott kereset — MasterCard International kontra OHIM — Nehra (surfpin)

19

2013/C 086/32

T-14/13. sz. ügy: 2013. január 3-án benyújtott kereset — Seal Trademarks kontra OHIM — Exel Composites (XCEL)

19

2013/C 086/33

T-26/13. sz. ügy: 2013. január 18-án benyújtott kereset — dm-drogerie markt kontra OHIM — Semtee (CALDEA)

20

2013/C 086/34

T-27/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — Elan kontra Európai Bizottság

20

2013/C 086/35

T-31/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-75/11. sz., Bouillez kontra Tanács ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen Vincent Bouillez által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés

22

2013/C 086/36

T-32/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-120/11. sz., da Silva Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen Mario Paulo da Silva Tenreiro által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés

22

2013/C 086/37

T-33/13. sz. ügy: 2013. január 24-én benyújtott kereset — Türkiye Garanti Bankasi kontra OHIM — Card & Finance Consulting (bonus&more)

23

2013/C 086/38

T-37/13. sz. ügy: 2013. január 22-én benyújtott kereset — Exakt Advanced Technologies kontra OHIM — Exakt Precision Tools (EXAKT)

23

2013/C 086/39

T-41/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — René Roy kontra Tanács és Bizottság

24

2013/C 086/40

T-46/13. sz. ügy: 2013. január 28-án benyújtott kereset — Sabores de Navarra kontra OHIM — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

24

2013/C 086/41

T-47/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — Goldsteig Käsereien Bayerwald kontra OHIM — Vieweg (goldstück)

25

2013/C 086/42

T-48/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — Out of the blue kontra OHIM — Mombauer (REFLEXX)

25

2013/C 086/43

T-50/13. sz. ügy: 2013. január 25-én benyújtott kereset — Think Schuhwerk kontra OHIM — Müller (VOODOO)

26

2013/C 086/44

T-51/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Európai Beruházási Bank

26

2013/C 086/45

T-62/13. sz. ügy: 2013. február 6-án benyújtott kereset — GOLAM kontra OHIM- Glaxo Group (METABIOMAX)

27

2013/C 086/46

T-64/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság

27

2013/C 086/47

T-74/13. sz. ügy: 2013. február 7-én benyújtott kereset — Al-Tabbaa kontra Tanács

28

2013/C 086/48

T-80/13. sz. ügy: 2013. február 13-án benyújtott kereset — Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács

28

2013/C 086/49

T-650/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Dimension Data Belgium kontra Parlament

29

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 086/50

F-158/12. sz. ügy: 2012. december 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

30

2013/C 086/51

F-162/12. sz. ügy: 2012. december 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EEA

30

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/1


2013/C 86/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 79., 2013.3.16.

Korábbi közzétételek

HL C 71., 2013.3.9.

HL C 63., 2013.3.2.

HL C 55., 2013.2.23.

HL C 46., 2013.2.16.

HL C 38., 2013.2.9.

HL C 32., 2013.2.2.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/2


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Dublin Metropolitan District Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Denise McDonagh kontra Ryanair Ltd

(C-12/11. sz. ügy) (1)

(Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - A „rendkívüli körülmények” fogalma - Az utasoknak való segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettség a légi járat „rendkívüli körülmények” miatti törlése esetén - A légtér lezárását okozó vulkánkitörés - Az izlandi Eyjafjallajökull-vulkán kitörése)

2013/C 86/02

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Dublin Metropolitan District Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Denise McDonagh

Alperes: Ryanair Ltd

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dublin Metropolitan District Court — A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 5. és 9. cikkének értelmezése és érvényessége — A rendelet értelmében vett „rendkívüli körülmények” fogalma — Hatály — Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatti európai légtérlezárások következtében törölt járat

Rendelkező rész

1.

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan körülmények, mint az Eyjafjallajökull-vulkán kitörése miatt az európai légtér egy részének lezárása, az e rendelet értelmében vett „rendkívüli körülményeknek” minősülnek, amelyek nem mentesítik a légi fuvarozókat az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 9. cikke szerinti ellátási kötelezettségük alól.

2.

A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a légi járatnak az alapügybelihez hasonló időtartamú „rendkívüli körülmények” miatti törlése esetén teljesíteni kell az e rendelkezések szerinti, a légi utasok ellátására vonatkozó kötelezettséget, és ez nem érinti az említett rendelkezések érvényességét.

A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 9. cikkében meghatározott ellátási kötelezettség légi fuvarozó általi be nem tartása miatti kártalanítás címén mindazonáltal csak azokat az összegeket lehet a légi utas számára megtéríteni, amelyek az egyes ügyek sajátos körülményeire tekintettel szükségesnek, megfelelőnek és ésszerűnek bizonyulnak annak érdekében, hogy pótolják az említett utas légi fuvarozó általi ellátásának elmaradását, aminek értékelése a nemzeti bíróság feladata.


(1)  HL C 80., 2011.3.12.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/2


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Grondwettelijk Hof (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Petroleum Unie VZW és társai kontra Belgische Staat

(C-26/11. sz. ügy) (1)

(98/70/EK irányelv - A benzin és a dízelüzemanyagok minősége - 3., 4. és 5. cikk - Az üzemanyagokra alkalmazandó környezetvédelmi előírások - 98/34/EK irányelv - Az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó műszaki szabványok és szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás - 1. és 8. cikk - A „műszaki szabály” fogalma - A műszakiszabály-tervezetek közlésére vonatkozó kötelezettség - Nemzeti szabályozás, amely a benzint és/vagy dízelüzemanyagot forgalmazó olajtársaságok számára előírja, hogy ugyanabban a naptári évben meghatározott mennyiségű bioüzemanyagot is hozzanak forgalomba)

2013/C 86/03

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Grondwettelijk Hof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium BVBA

Alperesek: Belgische Staat

Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Grondwettelijk Hof — Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének, az EUMSZ 28., EUMSZ 34., EUMSZ 35. és EUMSZ 36. cikknek, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 350., 58. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 23. kötet, 182. o.) 3., 4. és 5. cikkének, továbbá a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.) 8. cikkének értelmezése — Olyan nemzeti szabályozás, amely alapján a benzin- és/vagy dízeltermékeket szabadforgalomba bocsátó olajtársaságok kötelesek ugyanabban a naptári évben meghatározott mennyiségű fenntartható bioüzemanyagot is szabadforgalomba bocsátani, mégpedig bioetanolt tisztán vagy bio-ETBE (etil-tercier-butil-éter) és FAME (zsírsav-metil-észter) formájában

Rendelkező rész

1.

A 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3–5. cikkét úgy kell értelmezni hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben vitatotthoz hasonló nemzeti szabályozás, amely a benzint és/vagy dízelüzemanyagot forgalmazó olajtársaságok számára — a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2009/30 irányelv által a tagállamok számára kijelölt, a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok használatának előmozdítására vonatkozó célkitűzésnek megfelelően — előírja, hogy ugyanabban a naptári évben az említett termékekhez történő keverés útján meghatározott mennyiségű bioüzemanyagot is hozzanak forgalomba, amennyiben ezt a mennyiséget az említett termékekből az olajtársaságok által évente forgalmazott teljes mennyiség hányadai alapján számítják, és ezek a hányadok megfelelnek a 2009/30 irányelvvel módosított 98/70 irányelv által rögzített felső határértékeknek.

2.

Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésével együttesen értelmezett 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő azon nemzeti szabályozástervezet közlését, amely a benzint és/vagy dízelüzemanyagot forgalmazó olajtársaságokat arra kötelezi, hogy ugyanabban a naptári évben meghatározott hányadban bioüzemanyagot is hozzanak forgalomba, amennyiben ezt a tervezetet az említett 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti közlését követően a Bizottság e tervezetre vonatkozó észrevételeinek figyelembevétele érdekében módosították, és az így módosított tervezetet ezt követően közölték a Bizottsággal.


(1)  HL C 113., 2011.4.9.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/3


A Bíróság (második tanács) 2013. január 31-i ítélete (a High Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — H. I. D., B. A. kontra Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(C-175/11. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös európai menekültügyi rendszer - Harmadik ország állampolgárának menekültstátusz iránti kérelme - 2005/85/EK irányelv - 23. cikk - Lehetőség a menedékjog iránti kérelmek elsőbbségi elbírálási eljárásának alkalmazására - Bizonyos, az állampolgárság vagy a származási ország kritériuma alapján meghatározott csoportba tartozó személyek által benyújtott kérelmek vizsgálatára elsőbbségi eljárást alkalmazó nemzeti eljárás - A hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - Az említett irányelv 39. cikke - A „bíróság” fogalma e cikk értelmében)

2013/C 86/04

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: H. I. D., B. A.

Alperesek Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Ireland — A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv (HL L 326., 13. o.) 23. és 39. cikkének értelmezése — Harmadik ország állampolgárának menekültstátusz iránti kérelme — Olyan nemzeti eljárás uniós joggal való összeegyeztethetősége, amely gyorsított vagy elsőbbségi eljárás alkalmazását írja elő bizonyos, állampolgárság vagy a származási ország alapján meghatározott csoportba tartozó személyek által benyújtott menedékjog iránti kérelmek elbírálására — Hatékony jogorvoslathoz való jog — A „bíróság vagy törvényszék” fogalma az EUMSZ 267. cikk értelmében

Rendelkező rész

1.

A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 23. cikkének (3) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha valamely tagállam a menedékjog iránti kérelmek bizonyos, a menedékkérők állampolgárságára vagy származási országára vonatkozó feltétel alapján meghatározott csoportjainak elbírálására elsőbbségi vagy gyorsított eljárást alkalmaz, tiszteletben tartva az ugyanezen irányelv II. fejezetében foglalt alapelveket és alapvető garanciákat.

2.

A 2005/85 irányelv 39. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapeljárásban szó van, amely a menedékkérő számára lehetővé teszi, hogy az eljáró hatóság határozatával szemben vagy olyan bíróság előtt éljen jogorvoslattal, mint a Refugee Appeals Tribunal (Írország), és ez utóbbi határozatával szemben fellebbezést nyújtson be olyan felsőbb szintű bírósághoz, mint a High Court (Írország), vagy ugyanezen hatóság határozatának érvényességét a High Court előtt vitassa, amelynek ítéletei a Supreme Court (Írország) előtt fellebbezhetők meg.


(1)  HL C 204., 2011.7.9.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/4


A Bíróság (hetedik tanács) 2013. január 31-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság

(C-301/11. sz. ügy) (1)

(Adójogszabályok - Az adóilletőség áttétele - Letelepedés szabadsága - EUMSZ 49. cikk - A meg nem valósult értéknövekedés adóztatása - Azonnali tőkekivonási adó)

2013/C 86/05

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és W. Roels meghatalmazottak)

Alperes: Holland Királyság (képviselők: C. Wissels, J. Langer és M. de Ree meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és K. Petersen meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselő: A. Rubio González meghatalmazott), Portugál Köztársaság (képviselő: L. Inez Fernandes, meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EUMSZ 49. cikk értelmezése — Azon vállalkozásokra kivetett tőkekivonási adó, amelyek megszüntetik a hollandiai adóilletőségüket — A vállalkozás meg nem valósult értéknövekedésének adóztatása a vállalkozás székhelyének áthelyezése, telephelyének elköltözése vagy eszközeinek másik tagállamba való áthelyezése esetén

Rendelkező rész

1.

A Holland Királyság — mivel elfogadta és a jelenlegi változatában hatályban tart olyan nemzeti szabályozást, amely előírja a meg nem valósult értéknövekedés adóztatását a vállalkozás székhelyének áthelyezése, telephelyének elköltözése vagy eszközeinek másik tagállamba való áthelyezése esetén — nem teljesítette az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Holland Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

3.

A Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 252., 2011.8.27.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valeri Hariev Belov kontra CHEZ Elektro Balgaria AD és társai

(C-394/11. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatalra utalás - EUMSZ 267. cikk - A „nemzeti bíróság” fogalma - A Bíróság hatáskörének hiánya)

2013/C 86/06

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Komisia za zashtita ot diskriminatsia

Az alapeljárás felei

Felperes: Valeri Hariev Belov

Alperesek: CHEZ Elektro Balgaria AD, Lidia Georgieva Dimitrova, Roselina Dimitrova Kostova, Kremena Stoyanova Stoyanova, CHEZ Razpredelenie Balgaria AD, Ivan Kovarzhchik, Atanas Antonov Dandarov, Irzhi Postolka, Vladimir Marek, Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Komisia za zashtita ot diskriminatsia — A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv (HL L 180., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 20. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 2. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, 3. cikke (1) bekezdése h) pontjának és 8. cikke (1) bekezdésének, az Európai Unió Alapjogi Chartája 38. cikkének, az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 114., 64. o.) (29) preambulumbekezdésének és 1. cikkének, illetve 13. cikke (1) bekezdésének, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet, 211. o.) 3. cikke (5) bekezdésének, valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 11., 55. o.) 3. cikke (7) bekezdésének értelmezése — Olyan közigazgatási gyakorlat, amely a villamosenergia-elosztó vállalkozások részére lehetőséget biztosít arra, hogy a romák által lakott településrészeken a villamosenergia-fogyasztásmérőket az utcákon a villanyoszlopokra a felhasználók által elérhetetlen magasságban helyezzék el, ami az e kerületekben lakó fogyasztók számára nem teszi lehetővé a fogyasztásmérőjük állásának megtekintését, jóllehet a romakerületeken kívül a fogyasztásmérőket elérhető magasságban helyezik el — A villamos energia végfelhasználójának azon joga vagy érdeke, hogy rendszeresen ellenőrizze a villamosenergia-fogyasztásmérők állását — Bizonyítási teher hátrányos megkülönböztetés vonatkozásában

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Komisia za zashtita ot diskriminatsia által a 2011. július 19-i előzetes döntéshozatalra utaló határozatában feltett kérdések megválaszolására.


(1)  HL C 298., 2011.10.8.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/5


A Bíróság (nagytanács) 2013. január 29-i ítélete (a Curtea de Apel Constanța (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța kontra a Ciprian Vasile Radu ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása

(C-396/11. sz. ügy) (1)

(Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés - 2002/584/IB kerethatározat - Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások - Büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs - A végrehajtás megtagadásának indokai)

2013/C 86/07

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Constanța

Az alapeljárás felei

Ciprian Vasile Radu

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Curtea de Apel Constanța — Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.), valamint az EUSZ 6. cikk és az Európai Unió Alapjogi Chartája, különösen annak 6., 48. és 52. cikkének értelmezése — Büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs — Az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam azon lehetősége, hogy a keresett személy átadása iránti megkeresést elutasítsa az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény, az Európai Unió Alapjogi Chartája be nem tartása miatt, valamint a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat az elfogatóparancsot kibocsátó tagállam általi átültetésének teljes vagy részleges elmaradása miatt

Rendelkező rész

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóságok nem tagadhatják meg a büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtását azzal az indokkal, hogy ezen elfogatóparancs kibocsátása előtt a keresett személyt a kibocsátó tagállamban nem hallgatták ki.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stroy trans EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-642/11. sz. ügy) (1)

(Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - Az adósemlegesség elve - Levonási jog - Megtagadás - 203. cikk - A héa számlán való feltüntetése - Adófizetési kötelezettség keletkezése - Adóköteles ügylet fennállása - A számla kibocsátójára és címzettjére vonatkozó azonos megítélés - Szükségesség)

2013/C 86/08

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: Stroy trans EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrativen sad Varna — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 203. cikkének értelmezése — Az előzetesen felszámított héa levonásához való jog — A számlában foglalt termék értékesítésének vagy kifizetésének meghiúsulása ellenére a számlán való feltüntetés miatt fizetendő adó — A termékértékesítés tényleges megvalósulásának bizonyítéka — Az adóalany közvetlen beszállítója tekintetében hozott, adóhelyesbítést nem tartalmazó adóellenőrzési határozat

Rendelkező rész

1.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 203. cikkét a következőképpen kell értelmezni:

annak a személynek, aki hozzáadottérték-adót tüntet fel a számlán, az adóköteles ügylet tényleges megvalósulásától függetlenül meg kell azt fizetnie;

önmagában abból a körülményből, hogy az adóhatóság az e számla kibocsátójának címzett adóellenőrzési határozatban nem helyesbítette az általa bevallott hozzáadottérték-adót, nem lehet arra következtetni, hogy e hatóság elismerte, hogy az említett számla valós, adóköteles ügyleten alapul.

2.

Az adósemlegesség, az arányosság és a bizalomvédelem elvét akként kell értelmezni, hogy ezen elvekkel nem ellentétes az, ha valós, adóköteles ügylet hiánya miatt a számla címzettjével szemben megtagadják az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, noha az e számla kibocsátójának címzett adóellenőrzési határozatban nem helyesbítették az utóbbi által bevallott hozzáadottérték-adót. Ha azonban azt állítják, hogy ez az ügylet az e számlakibocsátó által vagy a levonási jog alátámasztására hivatkozott ügyletet megelőzően elkövetett adócsalásokra vagy szabálytalanságokra tekintettel ténylegesen nem valósult meg, bizonyítani kell — objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan ellenőrzésre köteleznék, amely nem is a feladata —, hogy e címzett tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett ügylet hozzáadottértékadó-csalás részét képezi, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 80., 2012.3.17.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/6


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LVK — 56 EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-643/11. sz. ügy) (1)

(Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - Az adósemlegesség elve - Levonási jog - Megtagadás - 203. cikk - A héa számlán való feltüntetése - Adófizetési kötelezettség keletkezése - Adóköteles ügylet fennállása - A számla kibocsátójára és címzettjére vonatkozó azonos megítélés - Szükségesség)

2013/C 86/09

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: LVK — 56 EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrativen sad Varna — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) értelmezése — Az előzetesen megfizetett héa levonásához való jog — Az adóztatandó tényállás megvalósulásának bizonyítékai — Olyan adóhatósági gyakorlat, amely szerint az értékesítés tényleges teljesítését igazoló bizonyíték hiányában az adóköteles termékértékesítés beszerzőjétől megtagadják a héalevonás jogát annak ellenére, hogy az értékesítő tekintetében az adófizetési kötelezettség keletkezése megállapítást nyert

Rendelkező rész

1.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 203. cikkét a következőképpen kell értelmezni:

annak a személynek, aki hozzáadottérték-adót tüntet fel a számlán, az adóköteles ügylet tényleges megvalósulásától függetlenül meg kell azt fizetnie;

önmagában abból a körülményből, hogy az adóhatóság az e számla kibocsátójának címzett adóellenőrzési határozatban nem helyesbítette az általa bevallott hozzáadottérték-adót, nem lehet arra következtetni, hogy e hatóság elismerte, hogy az említett számla valós, adóköteles ügyleten alapul.

2.

Az uniós jogot akként kell értelmezni, hogy a 2006/112 irányelv 167. cikkével és 168. cikkének a) pontjával, valamint az adósemlegesség, a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód elvével nem ellentétes az, ha valós, adóköteles ügylet hiánya miatt a számla címzettjével szemben megtagadják az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, noha az e számla kibocsátójának címzett adóellenőrzési határozatban nem helyesbítették az utóbbi által bevallott hozzáadottérték-adót. Ha azonban azt állítják, hogy ez az ügylet az e számlakibocsátó által vagy a levonási jog alátámasztására hivatkozott ügyletet megelőzően elkövetett adócsalásokra vagy szabálytalanságokra tekintettel ténylegesen nem valósult meg, bizonyítani kell — objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan ellenőrzésre köteleznék, amely nem is a feladata —, hogy e címzett tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett ügylet hozzáadottértékadó-csalás részét képezi, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 80., 2012.3.17.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/7


A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA kontra Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(C-496/12. sz. ügy)

2013/C 86/10

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský súd v Prešove

Az alapeljárás felei

Felperes: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

Alperes: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió irányelvei, köztük a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1), valamint a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv (2), továbbá a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos más irányelvek rendelkezéseit, hogy a fogyasztóknak biztosított védelem megilleti a jogi személyeket is abban az esetben, ha az ezen irányelvek hatálya alá tartozó szerződések keretében gazdasági vagy szakmai tevékenységük körén kívül eső célból járnak el?

2.

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió irányelvei, köztük a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely az átadott termék hibájának megállapítása esetén a visszatérítés igénylésére irányuló jogot — azaz a jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelésére irányuló eljárás megindítását — a hibás vízórának a kérelem benyújtását megelőző utolsó leolvasását követő időszakra korlátozza?


(1)  HL L 171.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.

(2)  HL L 210., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 257. o.;


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/7


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Loredana Napoli kontra Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(C-595/12. sz. ügy)

2013/C 86/11

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Loredana Napoli

Alperes: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a 2006/54/EK irányelv (1) 15. cikkét (visszatérés szülési szabadságról) alkalmazni kell-e a munkaviszonyhoz kapcsolódó szakmai képzésen való részvételre is, és úgy kell-e értelmezni, hogy a szülési szabadság leteltét követően a női munkavállaló jogosult a már folyamatban lévő képzésen újra részt venni, avagy lehet úgy értelmezni, hogy a női munkavállaló részt vehet a következő képzésen, még ha bizonytalan is mikor;

2.

a 2006/54/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontját, amely megkülönböztetésnek tekinti egy nő kevésbé kedvező bánásmódban részesítését a szülési szabadsággal kapcsolatban, úgy kell-e értelmezni, hogy a női munkavállaló részére teljes körű és a különböző érdekek miatt nem csökkenthető védelmet kell biztosítani valamennyi döntő jellegű különbségtétellel szemben (a Bíróság 136/95. sz. Thibault-ügyben 1998. április 30-án hozott ítélete), amellyel ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a szakmai képzésről történő elbocsátással és a következő képzésre való beiratkozás egyidejű lehetővé tételével azt a célt kívánja elérni, hogy biztosított legyen a megfelelő képzettség, de megfosztja a női munkavállalót annak az esélyétől, hogy a vonatkozó juttatás felvételével a felvételi versenyvizsgán és a képzésen részt vevő többi férfi munkatársával együtt egy korábbi időpontban kerülhessen az új pozícióba;

3.

a 2006/54/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdését, amely szerint a szakmai tevékenység döntő szakmai követelményét jelentő jellemzőkön alapuló, bánásmódban megnyilvánuló különbség nem jelent megkülönböztetést, úgy kell-e értelmezni, hogy a tagállam késleltetheti a munkavállalást azon női munkavállaló kárára, aki a szülési szabadság miatt nem tudta elvégezni a teljes szakmai képzést;

4.

a [harmadik] esetben még ha elméletileg a 14. cikk (2) bekezdése alkalmazható is az itt leírt esetre, az arányosság általános elvével együtt úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely ahelyett, hogy biztosítaná olyan párhuzamos kiegészítő képzés felállítását, amely lehetővé tenné a képzési hiányosság pótlását, és ezáltal a munkavállaló anya jogait és a közérdeket összeegyeztetné még az e megoldásból eredő szervezési és pénzügyi terhek mellett is, a szülési szabadság miatt távollévő női munkavállaló képzésről való elbocsátását írja elő;

5.

a 2006/54/EK irányelv, amennyiben azt úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a már hivatkozott nemzeti szabályozás, e tekintetben a nemzeti bíróság által közvetlenül alkalmazandó self-executing normának minősül-e.


(1)  A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 23. o.).


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/8


A Törvényszék (negyedik tanács) T-366/11. sz., Bial-Portela & Ca, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. október 9-én hozott ítélete ellen az Isdin, SA által 2012. december 19-én benyújtott fellebbezés

(C-597/12. P. sz. ügy)

2013/C 86/12

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Isdin, SA (képviselők: H. L. Mosback, G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Bial-Portela & Ca, SA

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

hagyja helyben az OHIM első fellebbezési tanácsának a felszólalást teljes egészében elutasító 2011. április 6-i határozatát;

a Bial-Portela & Ca, SA-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék elferdítette a bizonyítékokat, mivel a megtámadott ítélet 34. pontjában azt állapította meg, hogy „a fellebbezési tanács tévedett annak megállapításakor, hogy nincs hangzásbeli hasonlóság a megjelölések között”. A fellebbezési tanács szerinte viszont — a Törvényszék által állítottakkal ellentétben — nem tévedett annak megállapításakor, hogy a megjelölések között nincs hangzásbeli hasonlóság, sőt, helyesen vizsgálta a megjelölések közötti hangzásbeli hasonlóságot, és vonta le azt a következtetést, hogy a megjelölések közötti hangzásbeli hasonlóságok ellenére a megjelölések hangzása összességében véve eltérő. A fellebbező jogi képviselői szerint a fellebbezési tanács fenti következtetését, amelyet a Törvényszék elferdített, helyben kell hagyni.

Ezenfelül a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék elferdítette a tényeket, mivel a megtámadott ítélet 40. pontjában azt állította, hogy „a 3. osztályba tartozó árukat és az 5. osztályba tartozó áruk (…) nagy részét általában szupermarketekben kiállítva értékesítik, és így a vásárlók azokat a csomagolás szemügyre vételét követően választják ki”. E ténybeli megállapítást nem támasztotta alá semmilyen bizonyíték, és ennélfogva az elferdítette azokat a tényeket, amelyeken a határozatnak alapulnia kellett volna. Ezenkívül, erre a tényre a felek egyike sem hivatkozott, és így azt csak akkor lehetett volna figyelembe venni, ha az közismert tény lett volna (és az e tény valószínűségének hiányát alátámasztó érvekre való tekintettel ezt ilyennek tekinteni már önmagában véve is a tények elferdítésének minősül). Ennélfogva ezt a tényt nem lehet kiindulási alapként használni az összetéveszthetőség fennállásának megállapításához.

A fellebbező ezenfelül azt állítja, hogy megsértették a közösségi védjegyrendelet (1) 76. cikkének (1) bekezdésében (korábban a 40/94 rendelet (2) 74. cikkének (1) bekezdésében) foglalt audi alteram partem elvét, továbbá a Törvényszék tévesen alkalmazta a közösségi védjegyrendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontját és a vonatkozó ítélkezési gyakorlatot, ezáltal megsértve az uniós jogot. A Törvényszék nem végezte el a szóban forgó védjegyeknek a jelen ügy körülményei szempontjából releváns valamennyi tényezőt figyelembe vevő, átfogó értékelését.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78, 1. o.)

(2)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11.,1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/9


A Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) által 2012. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you kontra FOD Financiën

(C-599/12. sz. ügy)

2013/C 86/13

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Az alapeljárás felei

Felperesek: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Alperes: FOD Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Módosíthatja-e Belgium a jogszabályait úgy, hogy valamely adómentes szolgáltatást — a jelen esetben az Európai Unión kívüli utazásokat — közvetlenül a hatodik héairányelv (1) hatálybalépését (1978. január 1.) megelőző időpontban (1977. december 1.) megadóztat, és ezáltal megkerüli az említett irányelv 28. cikkének (3) bekezdése (a 2006/112 irányelv (2) 370. cikke) szerinti „standstill” klauzulát, amely úgy rendelkezik, hogy ezen utazások csak akkor adóztathatók továbbra is, ha azokat a hatodik irányelv hatálybalépése előtt már adóztatták?

2.

Köteles volt-e Belgium 1977. június 13-tól (az irányelv kihirdetésének napjától) mellőzni az Európai Unión kívüli utazások adóztatását?

3.

Megsérti-e Belgium a 2006/112 irányelv 309. cikkét akkor, ha az utazási irodákat a Közösségen kívül nyújtott szolgáltatásaik tekintetében nem tekinti közvetítőknek, és e szolgáltatásokat továbbra is megadóztatja?

4.

Ellentétes-e a 2006/112 irányelv 309., 153., 370. cikke és X. melléklete a közösségi jog általános elveivel, az egyenlő bánásmód elvével és az arányosság elvével, valamint a személyek és az áruk szabad mozgására és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezésekkel, többek között az EK-Szerződés 43. és 56. cikkével azért, mert lehetővé teszi a tagállamok számára a Közösségen kívüli utazásokkal összefüggő szolgáltatások megadóztatását?

5.

Ellentétes-e a közösségi jog elveivel, különösen az egyenlő bánásmód, az arányosság és a héasemlegesség elvével az, hogy a belga állam az 1999. november 28-i királyi rendelettel az Európai Unión kívüli utazások vonatkozásában csak az utazási irodák tekintetében írt elő adókötelezettséget, a közvetítők tekintetében azonban nem?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).

(2)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.).


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/9


A Supreme Court (Írország) által 2012. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HN kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland és az Attorney General

(C-604/12. sz. ügy)

2013/C 86/14

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: HN

Alperesek: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland és az Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2004/83/EK tanácsi irányelv (1) — különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke által biztosított megfelelő ügyintézés uniós elve fényében értelmezve — lehetővé teszi-e a tagállamok számára nemzeti jogukban annak előírását, hogy csak abban az esetben vizsgálhatják a kiegészítő védelem iránti kérelmet, ha a kérelmező a nemzeti jog szerint benyújtotta a menedékjog iránti kérelmet, és azt elutasították?


(1)  A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL L 304., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.)


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/10


A High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Egyesült Királyság) által 2012. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Astrazeneca AB kontra Comptroller-General of Patents

(C-617/12. sz. ügy)

2013/C 86/15

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Astrazeneca AB

Alperes: Comptroller-General of Patents

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A nem a 2001/83/EK (1) irányelvben meghatározott hatósági engedélyezési eljárás alapján megadott, azonban Liechtenstein által automatikusan elismert svájci forgalombahozatali engedély alkalmas arra, hogy a 469/2009/EK rendelet (2) 13. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában „a termék forgalomba hozatalára vonatkozó első engedélynek” minősüljön?

2.

Az első kérdésre adott válasz eltérő, amennyiben:

a)

azok a klinikai adatok, amelyek alapján a svájci hatóság megadta a forgalombahozatali engedélyt, az Európai Gyógyszerügynökség álláspontja szerint nem feleltek meg a forgalombahozatali engedély kiadásának a 726/2004/EK rendeletben (3) megállapított feltételeinek; és/vagy

b)

a svájci forgalombahozatali engedélyt kiadása után felfüggesztették, és csak további adatok benyújtását követően állították vissza?

3.

Amennyiben a 469/2009 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése kizárólag a 2001/83/EK irányelvben meghatározott hatósági engedélyezési eljárás alapján megadott forgalombahozatali engedélyekre vonatkozik, akkor az, hogy a gyógyszert az EGT-n belül először egy olyan, Liechtenstein által automatikusan elismert svájci forgalombahozatali engedély alapján hozták forgalomba, amelyet nem a 2001/83/EK irányelv alapján adtak ki, kizárja-e, hogy a termékre a 469/2009 rendelet 2. cikke alapján kiegészítő oltalmi tanúsítvány adjanak ki?


(1)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.) (magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.; helyesbítés: HL L 235., 2006.8.30., 24. o.).

(2)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált változat) (HL 2009. L 152., 1.)

(3)  Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (EGT vonatkozású szöveg) (HL L 136., 1. o.; magyar különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 229. o.).


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/10


A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bayer CropScience AG

(C-11/13. sz. ügy)

2013/C 86/16

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundespatentgericht

Az alapeljárás felei

Kérelmező és felperes: Bayer CropScience AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Előzetes döntéshozatal céljából az 1610/96/EK rendelet (1) 3. cikke (1) bekezdésének és 1. cikke 8. és 3. pontjának értelmezésére vonatkozó következő kérdést terjesztik az Európai Unió Bírósága elé:

Úgy kell-e értelmezni az említett rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében és 1. cikkének 8. pontjában szereplő termék, valamint 1. cikkének 3. pontjában szereplő hatóanyag fogalmát, hogy a védőanyag is e fogalmak alá tartozik?


(1)  A növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1996. július 23-i 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 198., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 19. kötet, 335. o.).


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/10


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alpina River Cruises GmbH és Nicko Tours GmbH kontra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

(C-17/13. sz. ügy)

2013/C 86/17

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Alpina River Cruises GmbH és Nicko Tours GmbH

Alperes: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendeletet (1), hogy az alkalmazható a valamely tagállam kikötői között különböző utasok e kikötőkben való ki- és beszállása nélkül végzett körutazásra, amennyiben a szóban forgó tevékenység ugyanazon utasoknak a tagállam valamely kikötőjében való beszállásával indul, és ugyanazon kikötőben való kiszállásával zárul?


(1)  A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 364., 7. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 10. o., helyesbítés: HL 1998. L 187., 56. o.)


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/11


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell'Interno kontra Fastweb SpA

(C-19/13. sz. ügy)

2013/C 86/18

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministero dell'Interno

Alperes: Fastweb SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A Bíróság állapítsa meg, hogy úgy kell-e értelmezni a 2007/66 irányelv (1) 2d. cikkének (4) bekezdését, hogy amennyiben az ajánlatkérő azt megelőzően, hogy hirdetmény előzetes közzététele nélkül véglegesen közvetlenül odaítélné a szerződést valamely gazdasági szereplőnek, előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetményt tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és legalább tíz napot várt a szerződéskötéssel, a nemzeti bíróság számára automatikusan — mindig és minden körülmények között — kizárt a szerződés érvénytelenné nyilvánítása, még akkor is, ha olyan jogszabályok megsértését észleli, amelyek meghatározott feltételek mellett a szerződés ajánlattételi eljárás nélküli odaítélésének lehetőségét írják elő?

2.

Másodlagosan a Bíróság állapítsa meg, hogy amennyiben úgy kell értelmezni a 2007/66 irányelv 2d. cikkének (4) bekezdését, hogy a nemzeti jogi rendelkezés (a közigazgatási eljárásról szóló törvény 122. cikke) alapján nem lehet érvénytelenné nyilvánítani a szerződést, még abban az esetben sem, ha a bíróság olyan jogszabályok megsértését állapítja meg, amelyek meghatározott körülmények között a szerződés versenyeztetés nélküli odaítélésének lehetőségét írják elő, ez összeegyeztethető-e a peres felek egyenlőségének, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a verseny védelmének elvével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében előírt hatékony jogorvoslathoz való joggal?


(1)  A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 335., 31. o.)


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/11


A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniel Unland kontra Land Berlin

(C-20/13. sz. ügy)

2013/C 86/19

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Daniel Unland

Alperes: Land Berlin

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az európai elsődleges és/vagy másodlagos jogot, a jelen ügyben különösen a 2000/78/EK irányelvet (1), az életkoron alapuló jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetés átfogó tilalmának értelmében véve, hogy e tilalom hatálya a tartományi bírák illetményére vonatkozó nemzeti rendelkezésekre is kiterjed?

2.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az következik-e az említett európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezéséből, hogy az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a bíró alapilletményének összege a bírói jogviszony létesítésekor és az alapilletmény későbbi emelkedésekor a bíró életkorától függ, az életkoron alapuló közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést képez?

3.

Amennyiben a második kérdésre is igenlő válasz adandó: ellentétes-e az említett európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezésével az ilyen nemzeti rendelkezés azon jogalkotói céllal történő igazolása, hogy jutalmazzák a szakmai tapasztalatot és/vagy a szociális kompetenciát?

4.

Amennyiben a harmadik kérdésre is igenlő válasz adandó: a hátrányos megkülönböztetéstől mentes illetményjog kialakításáig lehetővé teszi-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezése más jogkövetkezmény alkalmazását, mint a hátrányosan megkülönböztetett személyek részére a besorolási fokozatuk legmagasabb fizetési fokozata szerinti illetmény visszamenőleges kifizetését?

A hátrányos megkülönböztetés tilalma megsértésének jogkövetkezménye e tekintetben az európai elsődleges és/vagy másodlagos jogból, a jelen ügyben különösen magából a 2000/78/EK irányelvből ered, vagy a jogosultság csak az európai jogi rendelkezések hiányos átültetéséből következik az állam uniós jog alapján fennálló felelőssége alapján?

5.

Ellentétes-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezésével az olyan nemzeti intézkedés, amely az utólagos illetményfizetésre vagy kártérítésre való jogosultságot attól teszi függővé, hogy a bírák azt megfelelően rövid időn belül érvényesítették-e?

6.

Az első, második és harmadik kérdésekre adandó igenlő válasz esetén: az következik-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezéséből, hogy az olyan átmeneti törvény, amely a régi bírákat kizárólag a régi (hátrányosan megkülönböztető) illetményjog szerint az áttérés határnapján általuk kapott alapilletmény összege alapján sorolja be az új rendszer valamely fokozatába, és amely szerint a magasabb fokozatokba történő további előrelépés ezt követően a bíró abszolút tapasztalatszerzési idejétől függetlenül csak az átmeneti törvény hatálybalépése óta újonnan megszerzett tapasztalatszerzési időtől függ, a fennálló, életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés — legmagasabb fizetési fokozat eléréséig tartó — fenntartását jelenti?

7.

Amennyiben a hatodik kérdésre is igenlő válasz adandó: ellentétes-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezésével e korlátlanul fennmaradó eltérő bánásmód azon jogalkotói céllal történő igazolása, hogy az átmeneti törvény nem (csak) a régi bírák áttérés határnapjáig megszerzett jogait, hanem a régi illetményjog alapján az adott besorolási fokozatban prognosztikusan juttatott jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat (is) védelemben kívánja részesíteni, és az új bírákat a régi bírákhoz képest magasabb illetményben kívánja részesíteni?

Igazolható-e a régi bírák fennmaradó hátrányos megkülönböztetése azzal, hogy a szabályozási alternatíva (a régi bírák ugyancsak egyedi besorolása a tapasztalatszerzési idő szerint) magasabb adminisztratív terhekkel járna?

8.

Amennyiben a hetedik kérdésben nemleges válasz adandó az igazolhatóságra: a hátrányos megkülönböztetéstől mentes illetményjognak a régi bírák tekintetében történő kialakításáig lehetővé teszi-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezése más jogkövetkezmény alkalmazását, mint a régi bírák részére a besorolási fokozatuk legmagasabb fizetési fokozata szerinti illetmény visszamenőleges és a jövőben folyamatos kifizetését?

9.

Amennyiben az első, második és harmadik kérdésekre igenlő válasz, a hatodik kérdésre pedig nemleges válasz adandó: az következik-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezéséből, hogy egy átmeneti törvényben foglalt olyan szabályozás, amely az áttérés időpontjában egy meghatározott életkort elért régi bírák számára meghatározott illetményfokozattól kezdődően gyorsabb illetménynövekedést ír elő, mint az áttérés határnapján fiatalabb régi bírák esetében, az életkoron alapuló közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést képez?

10.

A kilencedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ellentétes-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezésével ezen eltérő bánásmód azon jogalkotói céllal történő igazolása, hogy az átmeneti törvény nem az áttérés határnapjáig megszerzett jogokat, hanem kizárólag a régi illetményjog alapján az adott besorolási fokozatban prognosztikusan juttatott jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat kívánja védelemben részesíteni?

11.

Amennyiben a tizedik kérdésben nemleges válasz adandó az igazolhatóságra: a hátrányos megkülönböztetéstől mentes illetményjognak a régi bírák tekintetében történő kialakításáig lehetővé teszi-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezése más jogkövetkezmény alkalmazását, mint valamennyi régi bíró részére a kilencedik kérdés szerinti kedvezményezett bíráknak járó illetménynövekedés visszamenőleges és a jövőben folyamatos kifizetését?


(1)  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.).


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/12


A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mascolo kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(C-22/13. sz. ügy)

2013/C 86/20

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Napoli

Az alapeljárás felei

Felperes: Raffaella Mascolo

Alperes: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az 1999/70/EK irányelv (1) 5. szakasza szerinti megfelelő intézkedést képez-e az oktatási ágazat jogszabályi háttere (amely határozatlan számú alkalommal teszi lehetővé határozott idejű szerződések egymást követő, megszakítás nélküli megkötését ugyanazon tanárral, és az állandó személyzeti igények ily módon történő kielégítését)?

2.

Az 1999/70/EK irányelv 5. szakasza, és különösen a „meghatározott ágazatok és/vagy munkavállalói kategóriák” fordulat értelmében mikor tekintendő egy munkaviszony az „állammal” fennállónak, és ebből következően arra alkalmasnak, hogy a magánszféra munkaviszonyaihoz képest eltérő jogkövetkezményeket alapozzon meg?

3.

Figyelemmel a 2000/78/EK irányelv (2) 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 2006/54/EK irányelv (3) 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjában kifejtettekre, beletartoznak-e a foglalkoztatási feltételek 1999/70/EK irányelv 4. szakasza szerinti fogalmába a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei is; az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén igazolhatóak-e a 4. szakasz alapján a belső jogrendben a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony jogellenes megszüntetésére általában előírt jogkövetkezmények közötti eltérések?

4.

A lojális együttműködés elve alapján tilos-e a tagállamok számára, hogy az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatali eljárásban olyan belső szabályozási környezetet képviseljenek, amely tudatosan nem felel meg a valóságnak, továbbá a belső jognak az uniós tagságból eredő kötelezettségeknek egyaránt megfelelő eltérő értelmezése híján köteles-e a bíróság — amennyiben lehetséges — a belső jogot az állam által javasolt értelmezéssel összhangban értelmezni?

5.

A munkaszerződés, illetve a munkaviszony 91/533/EGK irányelv (4), és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése és 2. cikke (2) bekezdésének e) pontja által szabályozott feltételei közé tartozik-e azon esetek megjelölése, amelyekben a határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű szerződéssé alakítható?

6.

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén ellentétes-e a 91/533/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésével, illetve a 91/533/EGK irányelv és különösen annak második preambulumbekezdése szerinti célokkal a jogszabályi környezet olyan visszaható hatályú módosítása, amely nem biztosítja a munkavállaló számára annak lehetőségét, hogy érvényesítse az irányelvből eredő jogait, vagy nem biztosítja a foglalkoztatásról szóló okiratban megjelölt munkafeltételek megtartását?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)

(2)  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)

(3)  A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 23. o.)

(4)  A munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelv (HL L 288., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 3. o.)


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/13


A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASS. I.CA. és Krafts Foods Italia SpA kontra Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” és társai

(C-35/13. sz. ügy)

2013/C 86/21

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte Suprema di Cassazione

Az alapeljárás felei

Felperesek: ASS. I.CA. — Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

Alperesek: Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell e értelmezni a 2081/92/EGK rendelet (1) 2. cikkét, hogy az kizárja, hogy a Közösség területén egy termelői szervezet élhessen egy adott tagállamban egy bizonyos fajtájú szalámi megjelölésére használt földrajzi eredetmegjelölés kizárólagos használatának jogával anélkül, hogy előzőleg az adott tagállamtól olyan jogi kötőerővel bíró határozatot szerzett volna be, amelyben meghatározásra kerülnek az előállítás földrajzi területének határai, a termékleírás és azok az esetleges követelmények, amelyeknek a gyártóknak az eredetmegjelölés használatához meg kell felelniük?

2.

Tekintettel a 2081/92/EGK közösségi rendelet szabályaira, melyik szabályozás alkalmazandó a szóban forgó be nem jegyzett földrajzi eredetmegjelölésre a közösségi piacon, illetőleg a tagállam piacán?


(1)  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 208., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 4. o.)


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/14


A Törvényszék (harmadik tanács) T-270/08. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2012. november 21-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2013. január 31-én benyújtott fellebbezés

(C-54/13. P. sz. ügy)

2013/C 86/22

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze meghatalmazott, C. von Donat és J. Lipinsky ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Spanyol Királyság, Holland Királyság, Francia Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke T-270/08. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság (Spanyol Királyság, Holland Királyság, Francia Köztársaság beavatkozók) kontra Európai Bizottság ügyben, az 1. célkitűzésbe tartozó, Kelet-Berlinre (Németország) vonatkozó operatív program (1994–1999) számára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) az 1994. augusztus 5-i C(94) 1973 bizottsági határozattal nyújtott támogatás csökkentéséről szóló, 2008. április 29-i C(2008) 1615 végleges bizottsági határozat megsemmisítése tárgyában 2012. november 21-én hozott ítéletét, valamint a Bíróság semmisítse meg a T-270/08. sz. ügyben megtámadott, az 1. célkitűzésbe tartozó, Kelet-Berlinre (Németország) vonatkozó operatív program (1994–1999) számára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) az 1994. augusztus 5-i C(94) 1973 bizottsági határozattal nyújtott támogatás csökkentéséről szóló, 2008. április 29-i C(2008) 1615 végleges bizottsági határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárási költségek megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a kérelme alátámasztására négy jogalapot hoz fel.

Első jogalap: a fellebbező szerint a Törvényszék megsértette a 4253/88 rendeletnek (1) a 2988/95 rendelet (2) 1. cikkével összefüggésben értelmezett 24. cikkének (2) bekezdését, valamint a hatáskör-átruházás elvét (korábbi EK 5. cikk, jelenleg EUSZ 5. cikk (2) bekezdése, EUMSZ 7. cikk), amennyiben a megtámadott ítéletben jogsértő módon állapítja meg, hogy a nemzeti hatóságok egyszerű közigazgatási hibái is olyan „szabálytalanságoknak” minősülnek, amelyek alapján a Bizottság alkalmazhatja a 4253/88 rendelet 24. cikkének (2) bekezdése szerinti pénzügyi korrekciót.

Második jogalap: a fellebbező szerint továbbá a Törvényszék megsértette a 4253/88 rendeletnek a hatáskör-átruházás elvével (EUSZ 5. cikk (2) bekezdése, EUMSZ 7. cikk) összefüggésben értelmezett 24. cikke (2) bekezdését, mivel jogsértő módon állapította meg, hogy a Bizottság jogosult arra, hogy extrapolált pénzügyi korrekciót alkalmazzon (a második jogalap első része). Még ha a 4253/88 rendelet 24. cikkének (2) bekezdéséből arra a következtetésre is lehetne jutni, hogy a Bizottság extrapoláció alkalmazásával jogosult csökkentést eszközölni, a Törvényszék jogsértő módon hagyta jóvá a jelen esetben alkalmazott extrapolációs eljárási módot. Egyrészt a Bizottság az általa kifogásolt hibákat nem minősíthette volna rendszeresnek az operatív program egésze tekintetében, és nem számíthatta volna fel az ennek kapcsán megállapított hibaarányt a program egészére. Másrészt a Bizottságnak nem lett volna szabad az általa alkalmazott mintavételi eljárást alkalmaznia annak érdekében, hogy extrapoláció útján csökkentést hajtson végre az egész program tekintetében (a második jogalap második része). Ezenfelül a Bizottság a nem reprezentatív hibák és az átalánykorrekciók extrapolálásával aránytalanul csökkentette az operatív programban való pénzügyi részesedést (a második jogalap harmadik része).

Harmadik jogalap: a fellebbező szerint a Törvényszék megtámadott ítélete ezenkívül sérti a 4253/88 rendeletnek a hatáskör-átruházás elvével összefüggésben értelmezett 24. cikke (2) bekezdését, mivel úgy tűnik, hogy a Törvényszék jogsértő módon feltételezte, hogy a Bizottság jogosult pénzügyi átalánykorrekciók alkalmazására (a harmadik jogalap első része). Ha pedig mégis fennállna az ilyen átalánykorrekciós hatáskör, a Törvényszék a jelen esetben jogsértő módon hagyta jóvá az aránytalan átalánykorrekciók alkalmazását (a harmadik jogalap második része).

Negyedik jogalap: végül a fellebbező szerint a Törvényszék megsértette az eljárási szabályzata — az Európai Unió Bírósága alapokmányának 36. és 53. cikke első bekezdésével összefüggésben értelmezett — 81. cikkében foglalt indokolási kötelezettségét, mivel a megtámadott ítélet indokolásából nem derül ki, hogy a Törvényszék megvizsgálta-e, illetve milyen megfontolások alapján utasította el a pénzügyi átalánykorrekciók tekintetében felhozott fellebbezői érvet (a második jogalap első része).


(1)  A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1. o.).

(2)  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 312., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 340. o.).


Törvényszék

23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/15


A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Sagar kontra Bizottság

(T-269/00. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat - Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

2013/C 86/23

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Sagar Srl (Segrate, Olaszország) (képviselők: A. Vianllo, M. Merola és M. Pappalardo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: V. Di Bucci meghatalmazott, segítője: A. Dal Ferro ügyvéd)

A felperest támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képviselők: kezdetben U. Leanza, később I. Braguglia, később R. Adam, végül I. Bruni meghatalmazottak, segítőik: G. Aiello és P. Gentili, avvocati dello Stato)

Az ügy tárgya

A szociális terhek csökkentéséről szóló 30/1997. és 206/1995. sz. törvényekben előírt, a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javát szolgáló támogatási intézkedésekről szóló, 1999. november 25-i 2000/394/EK bizottsági határozat (HL L 150., 50. o.) megsemmisítése iránti kérelem

A végzés a rendelkező része

1.

A Törvényszék az Európai Bizottság által emelt elfogadhatatlansági kifogásról az érdemi határozatban dönt.

2.

A Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja.

3.

A Sagar Srl a saját költségein kívül köteles viselni a Bizottság részéről felmerült költségeket is.

4.

Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 355., 2000.12.9.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/15


A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Barbini és társai kontra Bizottság

(T-272/00. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

2013/C 86/24

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Alfredo Barbini Srl (Murano, Olaszország); Aureliano Toso Srl (Murano); AVMazzega Srl (Murano); Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl (Murano); Carlo Moretti Srl (Murano); Effetre SpA (Resana, Olaszország); Ferro & Lazzarini Srl (Murano); Formia Srl (Murano); Gino Cenedese & Figlio (Murano); La Murrina (Murano); Mazzuccato International Srl (Murano); Nason & Moretti Srl, (Murano); Tfz Internazionale Srl (Murano); V. Nason & C. Srl (Murano); Venini SpA (Murano); Vetreria de Majo Srl (Murano) valamint Vetreria LAG Srl (Murano) (képviselők: A. Vianello, M. Merola és A. Sodano ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselő: V. Di Bucci meghatalmazott, segítője: A. Dal Ferro ügyvéd)

A felpereseket támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képviselők: kezdetben U. Leanza, később I. Braguglia, később R. Adam, végül I. Bruni meghatalmazottak, segítőik: G. Aiello és P. Gentili, avvocati dello Stato)

Az ügy tárgya

A szociális terhek csökkentéséről szóló 30/1997. és 206/1995. sz. törvényekben előírt, a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javát szolgáló támogatási intézkedésekről szóló, 1999. november 25-i 2000/394/EK bizottsági határozat (HL L 150., 50. o.) megsemmisítése iránti kérelem

A végzés a rendelkező része

1.

A Törvényszék az Európai Bizottság által emelt elfogadhatatlansági kifogásról az érdemi határozatban dönt.

2.

A Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja.

3.

Az Alfredo Barbini Srl, az Aureliano Toso Srl, az AVMazzega Srl, a Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, a Carlo Moretti Srl, az Effetre SpA, a Ferro & Lazzarini Srl, a Formia Srl, a Gino Cenedese & Figlio, a La Murrina, a Mazzuccato International Srl, a Nason & Moretti Srl, a Tfz Internazionale Srl,a V. Nason & C. Srl, a Venini SpA, a Vetreria de Majo Srl és a Vetreria LAG Srl a saját költségein kívül köteles viselni a Bizottság részéről felmerült költségeket is.

4.

Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 355., 2000.12.9.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/16


A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Unindustria és társai kontra Bizottság

(T-273/00. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat - Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

2013/C 86/25

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) (Velence, Olaszország); Comitato «Venezia vuole vivere» (Velence); Siram SpA (Milano, Olaszország); Fiorital Srl (Velence); Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas (Velence); Grafiche Veneziane Srl (Velence); Cantiere navale De Poli SpA (Pellestrina, Olaszország); Aive Srl (Marcon, Olaszország); Bortoli Ettore Srl (Velence); Tessuti Artistici Fortuny SpA (Velence); Lorenzo Rubelli SpA (Velence); Tecnomare SpA (Velence) és Arsenale Venezia SpA (Velence) (képviselők: A. Vianello, M. Merola és A. Sodano ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselő: V. Di Bucci meghatalmazott, segítője: A. Dal Ferro ügyvéd)

A felpereseket támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képviselők: kezdetben U. Leanza, később I. Braguglia, később R. Adam, végül I. Bruni meghatalmazottak, segítőik: G. Aiello és P. Gentili, avvocati dello Stato)

Az ügy tárgya

A szociális terhek csökkentéséről szóló 30/1997. és 206/1995. sz. törvényekben előírt, a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javát szolgáló támogatási intézkedésekről szóló, 1999. november 25-i 2000/394/EK bizottsági határozat (HL L 150., 50. o.) megsemmisítése iránti kérelem

A végzés a rendelkező része

1.

A Törvényszék az Európai Bizottság által emelt elfogadhatatlansági kifogásról az érdemi határozatban dönt.

2.

A Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja.

3.

Az Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), a Comitato «Venezia vuole vivere», a Siram SpA, a Fiorital Srl, a Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, a Grafiche Veneziane Srl, a Cantiere navale De Poli SpA, az Aive Srl, a Bortoli Ettore Srl, a Tessuti Artistici Fortuny SpA, a Lorenzo Rubelli SpA, a Tecnomare SpA és az Arsenale Venezia SpA a saját költségein kívül köteles viselni a Bizottság részéről felmerült költségeket is.

4.

Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 355., 2000.12.9.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/16


A Törvényszék elnökének 2013. február 1-jei végzése — Travetanche Injection kontra Bizottság

(T-368/11. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - A kereset elutasítása - Okafogyottság)

2013/C 86/26

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Travetanche Injection SPRL (Brüsszel, Belgium) (képviselők: K. Van Maldegem és R. Cana ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Oliver és E. Manhaeve meghatalmazottak, segítőjük: K. Sawyer ügyvéd)

Az ügy tárgya

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (Akrilamid) módosításáról szóló, 2011. április 14-i 366/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 101., 12. o.) végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről már nem szükséges határozni.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/17


A Törvényszék 2013. február 5-i végzése — BSI kontra Tanács

(T-551/11. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Dömping - A Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott ilyen termékek behozatalára történő kiterjesztéséről - Független importőr - EUMSZ 263. cikk, negyedik albekezdés - A személyében való érintettség hiánya - Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus - Elfogadhatatlanság)

2013/C 86/27

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Olaszország) (képviselők: S. Bariatti és M. Farneti ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és P. Mahnič Bruni meghatalmazottak, segítői kezdetben G. Berrisch és M. de Morpurgo, később G. Berrisch ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: M. França és D. Grespan meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 91/2009/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2011. július 18-i 723/2011/EU végrehajtási rendelet (HL L 194., 6. o.) megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Törvényszék a Brugola Service International Srit (BSI) kötelezi saját költségeinek, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeknek a viselésére.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 370., 2011.12.17.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/17


A Közszolgálati Törvényszék F-41/11. sz., Mocová kontra Bizottság ügyben 2012. június 13-án hozott ítélete ellen Dana Mocová által 2013. január 8-án benyújtott fellebbezés

(T-347/12. P. sz. ügy)

2013/C 86/28

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Dana Mocová (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) F-41/11. sz., Dana Mocová kontra Bizottság ügyben 2012. június 13-án hozott ítéletét;

semmisítse meg a felperes szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a jogszerűség elve terjedelmével kapcsolatos téves jogalkalmazásra vonatkozik annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék megállapította egyrészt, hogy a szerződések megkötésére jogosult hatóság által a panasz elutasításakor adott indokolás felválthatja és módosíthatja a fellebbezőnek az ideiglenes alkalmazotti szerződése meghosszabbítása iránti kérelem elutasításakor adott indokolást, másrészt a Közszolgálati Törvényszék úgy vélte, hogy az indokolás jogszerű, noha az a megtámadott aktust követően kialakult tényezőkön alapult. A fellebbező azzal érvel, hogy:

amennyiben a jelen ügyben a fellebbező szerződését a nyolc éves halmozódás tilalma miatt nem hosszabbították meg, a szerződések megkötésére jogosult hatóság ezután a panaszra adott válaszban nem érvelhet azzal, hogy a szerződést költségvetési okból, a fellebbező érdemei és a szolgálati érdek miatt nem hosszabbították meg, majd nem szűkítheti ezen indokolást a Közszolgálati Törvényszék előtt a költségvetési okokra.

a Közszolgálati Törvényszék — ellentétben azzal, amit a megtámadott ítélet 50. pontjában állít, köteles megvizsgálni a nyolcéves szabály ellen emelt jogellenességi kifogást, amely szabályra az ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának megtagadásakor hivatkoztak.

2.

A második jogalap téves jogalkalmazásra vonatkozik annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék megállapította, hogy a szerződések megkötésére jogosult hatóság a szolgálati érdek tiszteletben tartásával hozta meg a megtámadott határozatot, noha a Közszolgálati Törvényszék kimondta, hogy a Bizottság a tárgyaláson elismerte, hogy kizárólag költségvetési okra lehetett volna hivatkozni az első fokon megtámadott határozat indokolásaként. A fellebbező emellett azzal érvel, hogy a Közszolgálati Törvényszék megsértette indokolási kötelezettségét és az előtte felhozott összes jogsértés megvizsgálására vonatkozó kötelezettségét, amikor nem utalt a felperesnek az álláshelyek költségvetési okból történő megszüntetése és új, AD 9 besorolási fokozatú álláshelyek létrehozása közötti ellentmondásra vonatkozó érvelésére.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/18


2013. január 4-én benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Montres Tudor (GLAMOUR)

(T-1/13. sz. ügy)

2013/C 86/29

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Egyesült Államok) (képviselő: T. Raab, H. Lauf és V. Ahmann, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Montres Tudor SA (Genf, Svájc)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül teljes egészében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2012. október 10-én az R 0231/2012-2. sz. ügyben hozott határozatát;

az alperest, valamint a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „GLAMOUR” szóvédjegy — 9380916. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 14. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott, a Közösségben hatályos „TUDOR GLAMOUR” nemzetközi védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály minden vitatott áru tekintetében helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/18


2013. január 4-én benyújtott kereset — Sherwin-Williams Sweden kontra OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(T-12/13. sz. ügy)

2013/C 86/30

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Svédország) (képviselő: L. Ström, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Hollandia)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2012. október 18-án az R 2085/2011-1. sz. ügyben hozott határozatát (amely megerősítette a felszólalási osztálynak B 1717142. sz., 2011. augusztus 9-i határozatát);

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Kereseti kérelmek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „ARTI” ábrás védjegy a 2. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 9017427. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 753 216. sz. Benelux és a 872 478. sz. nemzetközi „ARTITUDE” szóvédjegy a 2. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/19


2013. január 3-án benyújtott kereset — MasterCard International kontra OHIM — Nehra (surfpin)

(T-13/13. sz. ügy)

2013/C 86/31

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: MasterCard International, Inc. (New York, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: N. Bolter és C. Sawdy, solicitorok)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sheetal Nehra (London, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a közösségi védjegyrendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 8. cikke (4) és (5) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül a határozatot;

teljes egészében adjon helyt a felperesnek az ellenérdekű fél védjegyével szemben előterjesztett felszólalásának;

másodlagosan adjon helyt a felperes felszólalásának azon szolgáltatások tekintetében, amelyek tekintetében megállapításra kerül, hogy fennáll az összetévesztés veszélye és/vagy azon szolgáltatások tekintetében, amelyek esetén megállapítható, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a bejelentett védjegy tisztességtelenül kihasználja vagy sérti a felperes védjegyének megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét;

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: a 36. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, a „surfpin” szóelemből és három, egymást átfedő kör ábrájából álló, kék-fekete-fehér színű ábrás védjegy — 8 368 862. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 36. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, egymást átfedő körökből és egyes esetekben a „MasterCard Worldwide” vagy a „MasterCard” szóelemekből álló, különböző színű ábrás védjegyek — az 5 198 585. sz. közösségi védjegy, az 5 198 494. sz. közösségi védjegy, a 2 425 471. sz. egyesült királyságbeli védjegy, a 2 429 669. sz. egyesült királyságbeli védjegy, az 5 646 261. sz. közösségi védjegy, a 761 221. sz. közösségi védjegy, az 5 646 492. sz. közösségi védjegy és az 5 646 609. sz. közösségi védjegy, a 3., 5., 6., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 27., 28., 35., 36., 38., 39., 41., 42., 43., 44. és 45. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint (4) és (5) bekezdésének megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/19


2013. január 3-án benyújtott kereset — Seal Trademarks kontra OHIM — Exel Composites (XCEL)

(T-14/13. sz. ügy)

2013/C 86/32

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Ausztrália) (képviselő: E. Armijo Chávarri ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Exel Composites Oyj (Mäntyharju, Finnország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a második fellebbezési tanács 2012. október 11-i határozatát; vagy

másodlagosan változtassa azt meg, mert ellentétes a 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdésével és 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával (és kifejezetten az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére).

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: Az „XCEL” szóvédjegy a 18., 25. és 28. osztályba tartozó áruk vonatkozásában -3 809 571. sz. közösségi védjegy.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 18. és 28. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „EXEL”2 996 891. sz. közösségi szóvédjegy, 149 726. sz. osztrák szóvédjegy és 324 307. sz. svéd szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 42. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/20


2013. január 18-án benyújtott kereset — dm-drogerie markt kontra OHIM — Semtee (CALDEA)

(T-26/13. sz. ügy)

2013/C 86/33

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Németország) (képviselők: O. Bludovsky és B. Beinert ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Semtee (Escaldes Engornay, Andorra)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2012. október 10-i határozatát (felszólalási eljárással kapcsolatos fellebbezés, R 2432/2011-1. sz. ügy), és rendelje el maga a felperes védjegyének törlését;

másodlagosan helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2012. október 10-i határozatát (felszólalási eljárással kapcsolatos fellebbezés, R 2432/2011-1. sz. ügy), és az ügyet határozathozatal céljából utalja vissza az OHIM elé;

harmadlagosan helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2012. október 10-i határozatát (felszólalási eljárással kapcsolatos fellebbezés, R 2432/2011-1. sz. ügy).

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: a „CALDEA” szóvédjegy a 3., 35., 37., 42., 44. és 45. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 9 264 433. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az Európai Unió területén is érvényes 894 004. sz. nemzetközi védjegy a 3, 5. és 8. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást teljes egészében elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/20


2013. január 23-án benyújtott kereset — Elan kontra Európai Bizottság

(T-27/13. sz. ügy)

2013/C 86/34

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Elan proizvodnja športnih izdelkov d.o.o. (Begunje na Gorenjskem, Szlovénia) (képviselő: P. Pensa ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Elan d.o.o. javára nyújtott intézkedésekről szóló 2012. szeptember 19-i SA.26379 (C 13/2010) bizottsági határozat 2–5. cikkét;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az indokolási kötelezettség (EUMSZ 296. cikk, (2) bekezdés) és a lényeges eljárási szabályoknak az indokolás elmulasztásával való megsértése (EUMSZ 263. cikk, (2) bekezdés).

A Bizottság nem nyújtott megfelelő indokolást arra, hogy a Zavarovalnica Triglav és a Triglav Naložbe által nyújtott tőkeinjekciót miért az államnak tudja be. Továbbá nem indokolta, hogy miért nem fogadta el megfelelő kiegyenlítő intézkedésekként az Elan társaság vízisport-ágazatán belüli eladásokat.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének megsértése azáltal, hogy a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibákat vétett az állami források létezésével, valamint a Zavarovalnica Triglav, a Triglav Naložbe és a KAD-PPS magatartása államnak való betudhatóságával kapcsolatosan.

Először is, a Bizottság az államnak a Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), és ebből következően a Zavarovalnica Triglav és a Triglav Naložbe feletti irányítására és befolyására vonatkozó tények értékelésével kapcsolatos nyilvánvaló hibát vétett. Másodszor, a Bizottság nem terjesztett elő a Stardust Marine ügyben hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében megkövetelt arra vonatkozó jelre, hogy a KAD-PPS, a Zavarovalnica Triglav és Triglav Naložbe magatartása miért lenne az államnak betudható, miközben ezzel kapcsolatosan teljesen figyelmen kívül hagyta hogy a Zavarovalnica Triglav és a Triglav Naložbe magánvállalkozások negatív irányítást gyakoroltak az Elan felett.

3.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének a társaság tagjai a piacgazdasági magánbefektető elvének való megfelelésével kapcsolatos megsértése azáltal, hogy a Bizottság tagoknak az újratőkésítés és a 2. intézkedés (az Elan 2008. évi újratőkésítése) végrehajtása előtti döntésével kapcsolatos tények értékelésére vonatkozóan nyilvánvaló hibát vétett.

A Bizottság nyilvánvalóan tévesen állapította meg azt a hat meghatározó tényt, amelyek alapján arra jutott, hogy a 2. intézkedés felel meg a piacgazdasági magánbefektető elvének:

először is, a Bizottság megtévesztően fogadta el az Elan társaság saját tőkéjére vonatkozó legrosszabb értékelést, miközben négy becslésre hivatkozott a saját tőke gyors értékbecslése során;

másodszor, a Bizottság önkényesen és szakmai szakértelem hiányéban utasította el az Audit-IN társaság által készített értékbecslést mint homályost és irrelevánst, továbbá alaptalanul részesítette elsőbbségben a saját tőke gyors értékbecslését;

harmadszor, a Bizottság tévesen állapította meg, hogy egyetlen magánbefektető sem vett részt az Elan újratőkésítésében, miközben a magántőke legalább 35,05%-os volt;

negyedszer, a Bizottság tévesen állapította meg, hogy a 2008-2012. évre vonatkozó hosszú távú tervet és a fizetési képesség helyreállítására irányuló tervet maga az Elan készítette el, ugyanis egyáltalán nem tudott arról, hogy az Elan a fizetési képesség helyreállítására irányuló terv előkészítésének alapja az Elannak egy külső tanácsadó által készített reorientációs stratégia volt;

ötödször, téves az a megállapítás, hogy az Elannak nem sikerült a bankokkal a létező hitelek konszolidációjával kapcsolatos megállapodást kötnie az újratőkésítést megelőzően, ugyanis a Bizottság nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyta azon bizonyítékokat, amelyek szerint a bankok biztosítják az Elan részére, hogy a hiteleket konszolidálni fogják, feltéve, hogy a tagok újratőkésítik az Elant;

hatodszor a Bizottság azon állítása, miszerint az Elan 2007. évi újratőkésítése nem járt sikerrel, és hogy ennek következtében a magánbefektetők már nem akarnak az Elanba befektetni, téves.

4.

Negyedik jogalap: a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás 38-40. pontja címén hozott kiegyenlítő intézkedésekre vonatkozó, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontját sértő tényekkel kapcsolatos nyilvánvaló értékelési hiba.

A Bizottság nyilvánvalóan tévesen állapította meg, hogy az Elan nem fogadott el megfelelő kiegyenlítő intézkedéseket, és ebből következően a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatással együttesen értelmezve az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontját helytelenül alkalmazta:

először is, a Bizottság figyelmen kívül hagyta, hogy a reorientációs stratégiában kifejezetten feltüntetésre került, hogy szélsőséges esetben fel kell majd számolni az Amerikai Egyesült Államokban működő értékesítési társaságot;

másodszor a Bizottság nyilvánvalóan tévesen állapította meg, hogy a közös értékesítési társaságban való együttműködés a Dal Bello vállalkozás kezdeményezésére szűnt meg;

harmadszor a Bizottság igazolatlanul hagyta figyelmen kívül a sílécek értékesítési piacán hozott kiegyenlítő intézkedéseknek az Elan „fő” — vagyis a sílécgyártás — piacára kifejtett hatását.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/22


A Közszolgálati Törvényszék F-75/11. sz., Bouillez kontra Tanács ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen Vincent Bouillez által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés

(T-31/13. P. sz. ügy)

2013/C 86/35

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Vincent Bouillez (képviselők: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, és É. Marchal ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) F-75/11. sz., Vincent Bouillez kontra Tanács ügyben 2012. november 14-én hozott ítéletét;

semmisítse meg a fellebbező előléptetését mellőző határozatot;

a Tanácsot kötelezze mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap téves jogalkalmazásra vonatkozik annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék tényleges vizsgálat nélkül megállapította, hogy az első fokon megtámadott határozat megfelelt az indokolási kötelezettség elvének, noha a Közszolgálati Törvényszék semmiféle bizonyítékot nem kért a Tanácstól az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 45. cikkében szereplő szempontok konkrét alkalmazását tekintve a fellebbező érdemeinek a többi előléptethető tisztviselő érdemeivel való összehasonlító vizsgálata során.

2.

A második jogalap téves jogalkalmazásra vonatkozik annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék a Tanács egyszerű állításai alapján, melyek szerint a felelősség szintjét figyelembe vették az érdemek összehasonlító vizsgálata során, kimondta, hogy a fellebbező nem bizonyította ennek ellenkezőjét, a fellebbező által pervezető intézkedések keretében szolgáltatott információk ellenére, amelyekből kitűnik, hogy több előléptetett tisztviselő esetében sem a felelősség szintje, sem az összesített osztályzat nem volt olyan magas, mint a fellebbezőé, valamint az általuk használt nyelvek száma sem volt magasabb (a megtámadott ítélet 45. és 46. pontjaira vonatkozóan).

3.

A harmadik jogalap az érvelés ellentmondásosságára vonatkozik annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék nem mondhatta ki először, hogy a Tanács helyesen határozott a 2007. évi előléptetési időszakban előléptethető összes tisztviselő érdemei összehasonlító vizsgálatának újbóli elvégzéséről, hogy azután megállapítsa, hogy a Tanács nem volt köteles figyelembe venni az ezen időszakban már előléptetett bizonyos tisztviselő érdemeit, akinek előléptetése már véglegessé vált (a megtámadott ítélet 69. és 70. pontjára vonatkozóan).

A fellebbező emellett azzal érvel, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az ügy iratai alapján nem minősítette a tényeket súlyos mérlegelési hibának.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/22


A Közszolgálati Törvényszék F-120/11. sz., da Silva Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen Mario Paulo da Silva Tenreiro által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés

(T-32/13. P. sz. ügy)

2013/C 86/36

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis és D. Abreu Caldas ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül

a Közszolgálati Törvényszék F-120/11. sz., da Silva Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2012. november 14-én hozott, a felperes keresetét elutasító ítéletét;

az új rendelkezések szerint határozzon;

semmisítse meg

az „Igazságszolgáltatás” főigazgatóság „A — Polgári igazságszolgáltatás” igazgatósága üres igazgatói álláshely betöltésére a felperes által benyújtott pályázatot elutasító európai bizottsági határozatot, valamint az Y-t ezen álláshelyre kinevező határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a tények elferdítésére alapított jogalap:

egyrészt annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék megállapította, hogy a „background” kifejezésnek a vitatott eljárás tárgyát képező álláshirdetésben való használata a tapasztalatra, nem pedig a képzettségre vonatkozik. A felperes azt állítja, hogy a Bizottság által közzétett álláshirdetésből többek között kitűnik, hogy a szakmai tapasztalat megkövetelése esetén a „tapasztalat” és nem a „background” szó szerepel;

másrészt annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék megállapította, hogy a „szabályozás” nem a szabályozási eszközökre, hanem a jogalkotási eljárásra vonatkozik.

2.

A második, a téves jogalkalmazásra alapított jogalap szerint, mivel a Közszolgálati Törvényszék a hatáskörrel való visszaélésre utaló jeleket elszigetelten, nem pedig összefüggésükben vizsgálta, és nem kísérelte meg megállapítani, hogy e jelek mennyisége — tekintettel arra, hogy számos ilyen jel volt — lehetővé teszi-e a vitatott elsőfokú határozatok jogszerűsége vélelmének megdöntését.

A felperes ezenkívül azt állítja, hogy — figyelembe véve a felek közötti fegyveregyenlőség hiányát — a Közszolgálati Törvényszék megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot azzal, hogy elutasította olyan pervezető intézkedések meghozatalát, amelyek lehetővé teszik a hatáskörrel való visszaélés jeleinek megerősítését, és olyan bizonyítékok bemutatását, amelyeket csak ilyen intézkedés folytán lehetett volna előterjeszteni.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/23


2013. január 24-én benyújtott kereset — Türkiye Garanti Bankasi kontra OHIM — Card & Finance Consulting (bonus&more)

(T-33/13. sz. ügy)

2013/C 86/37

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Türkiye Garanti Bankasi AS (Isztanbul, Törökország) (képviselő: J. Güell Serra ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Card & Finance Consulting GmbH (Nürnberg, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot; és

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: a „bonus&more” ábrás védjegy a 35., 36., 38., 41. és 42. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában — 9037251. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „bonusnet” nemzetközi ábrás védjegy a 9., 35., 36., 38. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 931921. sz. nemzetközi védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezésnek helyt adott és a felszólalást elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/23


2013. január 22-én benyújtott kereset — Exakt Advanced Technologies kontra OHIM — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(T-37/13. sz. ügy)

2013/C 86/38

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Németország) (képviselő: A. von Bismarck ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 1764/2011-1. sz. ügyben 2012. október 29-én hozott határozatát;

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az eljárási költségek — ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárásban felmerült költségeket is — viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: az „EXAKT” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 7., 9. és 37. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 3 540 846. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Exakt Precision Tools Ltd.

A törlés iránti kérelem indokolása: az „EXAKT” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 7., 8. és 9. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály helyt adott a törlés iránti kérelemnek.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/24


2013. január 29-én benyújtott kereset — René Roy kontra Tanács és Bizottság

(T-41/13. sz. ügy)

2013/C 86/39

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: René Roy (Jullac-le-Coq, Franciaország) (képviselő: C.-E. Gudin ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

teljes egészében térítse meg a pénzbüntetések következtében elszenvedett kárt, azaz 87 400 euró összeget;

teljes egészében térítse meg a nem vagyoni kárát, azaz 100 000 euró összeget;

a Tanácsot és a Bizottságot kötelezze valamennyi költség és költségelőleg viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes olyan jogalapokra hivatkozik, amelyek lényegében azonosak a T-195/11. sz. Cahier és társai kontra Tanács és Bizottság (1), valamint a T-458/11. sz. Riche kontra Tanács és Bizottság (2) ügyekben hivatkozott jogalapokkal, vagy hasonlóak azokhoz.


(1)  HL C 173., 2011.6.11., 14. o.

(2)  HL C 298., 2011.10.8., 28. o.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/24


2013. január 28-án benyújtott kereset — Sabores de Navarra kontra OHIM — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

(T-46/13. sz. ügy)

2013/C 86/40

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Sabores de Navarra, AIE (Pamplona, Spanyolország) (képviselők: J. Calderón Chavero és O. González Fernández ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Frutas Solano, SA (Calahorra, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 2542/2011-2. és R 2550/2011-2. sz. ügyekben 2012. november 7-én hozott határozatát;

ebből eredően alkalmazza az OHIM törlési osztályának a 4633 C. sz. törlési eljárásban 2011. október 11-én hozott határozatát; ez a határozat megállapítja a 29. osztályba tartozó, „Navarrából származó tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok” és a 30. osztályba tartozó „péksütemények és cukrászsütemények; méz, melaszszirup; fűszeres mártások; fűszerek” leírású árukra vonatkozó, 5042346. sz. „KIT, EL SABOR DE NAVARRA” közösségi (szó)védjegy részbeni érvénytelenségét;

adjon helyt a felperes kérelmeinek és rendelje el, hogy az OHIM érintett törlési osztálya új eljárás lefolytatásával állapítsa meg az előző pontban említett áruk tekintetében való érvénytelenséget;

az OHIM-ot kötelezze a jelen eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a 29., 30. és 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó, „KIT, EL SABOR DE NAVARRA” szóvédjegy — az 5 042 346. sz. közösségi védjegy

A közösségi védjegy jogosultja: Frutas Solano, SA

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes

A törlés iránti kérelem indokolása: a 29., 30., 33., 39. és 42. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, a„Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlés iránti kérelemnek részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a Frutas Solano, SA fellebbezésének részben helyt adott, és a törlési osztály határozatát részben hatályon kívül helyezte, a felperes fellebbezését pedig elutasította.

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése az ugyanezen rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben;

a 207/2009 rendelet 15. cikkének megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/25


2013. január 30-án benyújtott kereset — Goldsteig Käsereien Bayerwald kontra OHIM — Vieweg (goldstück)

(T-47/13. sz. ügy)

2013/C 86/41

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Németország) (képviselő: S. Biagosch ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Christin Vieweg (Sonneberg, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2012. november 14-én az R 2589/2011-1. sz. ügyben hozott határozatát;

az OHIM-ot kötelezze saját, valamint a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Christin Vieweg.

Az érintett közösségi védjegy: a „goldstück” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 29. és 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 9 153 677. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „GOLDSTEIG” szóvédjegy a 29. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a felszólalási osztály határozatát hatályon kívül helyezte és elutasította felperes felszólalását.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/25


2013. január 30-án benyújtott kereset — Out of the blue kontra OHIM — Mombauer (REFLEXX)

(T-48/13. sz. ügy)

2013/C 86/42

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Out of the blue KG (Lilienthal, Németország) (képviselők: G. Hasselblatt és I. George ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Meinhard Mombauer (Köln, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. november 19-én az R 1656/2011-4. sz. ügyben hozott határozatát;

az OHIM-ot kötelezze saját, valamint a felperes költségeinek viselésére;

amennyiben Meinhard Mombauer beavatkozóként részt vesz az eljárásban, úgy a beavatkozót kötelezze saját költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „REFLEXX” szóvédjegy a 9. osztályba tartozó áruk vonatkozásában –7 239 511. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Meinhard Mombauer.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „REFLECTS” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 9. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanácsa fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 42. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/26


2013. január 25-én benyújtott kereset — Think Schuhwerk kontra OHIM — Müller (VOODOO)

(T-50/13. sz. ügy)

2013/C 86/43

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Ausztria) (képviselő: M. Gail ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Andreas Müller (Ulm, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 474/2012-4. sz. ügyben 2012. november 14-én hozott határozatát;

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (védjegyek és formatervezési minták) kötelezze saját költségeik és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „VOODOO” szóvédjegy a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 5 832 464. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: Andreas Müller.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

A törlés iránti kérelem indokolása: a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése, valamint a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlés iránti kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése, valamint a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/26


2013. január 30-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Európai Beruházási Bank

(T-51/13. sz. ügy)

2013/C 86/44

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselő: B. Christianos ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a keretmegállapodásból eredő lehetőség megszűnése miatt keletkezett kár megtérítéseként kötelezze az EBB-t 536 610,22 eurónak a felperes részére történő megfizetésére, valamint 2008. január 31-től a jelen jogvitára vonatkozó ítélet meghozataláig kiegyenlítő kamat, és a jelen jogvitára vonatkozó ítélet meghozatalától a teljes összeg kifizetéséig késedelmi kamat megfizetésére,

kötelezze az EBB-t 150 000 euró kártérítés, 2008. január 31-től a jelen jogvitára vonatkozó ítélet meghozataláig kiegyenlítő kamat, valamint a teljes kifizetésig késedelmi kamat megfizetésére,

az EBB-t kötelezze a felperesnél felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Európai Beruházási Bank (EBB) jogellenes magatartásának betudhatóan elszenvedett kár miatt az EUMSZ 266. cikkel összefüggésben az EUMSZ 340. cikk második bekezdése alapján indított keresetet a Törvényszék előtt

A kár a felperest akkor érte, amikor — a Törvényszék által a T-461/08. sz., Evropaïki Dynamiki kontra EBB ügyben 2011. szeptember 20-án hozott ítéletben megállapítottaknak megfelelően — az EBB jogellenesen utasította el a felperes pályázatát a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó keretmegállapodás megkötésére irányuló pályázati eljárásban való részvétel során.

Ezzel összefüggésben a felperes elsősorban — az eredeti állapot helyreállításának eszközeként — a keretmegállapodás megkötéséből eredő lehetőség megszűnése miatt keletkezett kár megtérítését, másodsorban pedig az EBB jogellenes és visszaélésszerű magatartása miatti példás kártérítés megfizetésére kötelezését kéri.

A felperes azzal érvel, hogy az EBB szerződésen kívüli felelősségére vonatkozóan az ítélkezési gyakorlatban megállapított feltételek fennállnak.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27


2013. február 6-án benyújtott kereset — GOLAM kontra OHIM- Glaxo Group (METABIOMAX)

(T-62/13. sz. ügy)

2013/C 86/45

A keresetlevél nyelve: görög

Felek

Felperes: Sofia Golam (Athén, Görögország) (képviselő: N. Trovas avvocato)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Glaxo Group Ltd (Greenford, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsa 2012. október 30-i, az R 2089/2011-2. sz. ügyben hozott határozatának hatályon kívül helyezése iránti jelen keresetnek;

utasítsa el a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél által benyújtott felszólalást, és teljes egészében adjon helyt a felperes kérelmének; és

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a jelen eljárás költségeinek a felperes részére történő megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „METABIOMAX” szóvédjegy az 5., 16. és 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában –8885261. sz. közösségi védjegy.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 2661858. számon az 5., 30. és 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott „BIOMAX” közösségi szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a felszólalási osztály határozatát részben hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének megsértése.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27


2013. február 4-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság

(T-64/13. sz. ügy)

2013/C 86/46

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athén, Görögország) (képviselő: B. Christianos ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a felperes nem köteles visszatéríteni, jogalap nélküli kifizetés visszatérítéseként, azt az összeget, amelyet számára a Bizottság fizetett ki a DOC@HAND projekt tekintetében;

állapítsa meg, hogy a felperes nem köteles átalány-kártérítést fizetni a Bizottság számára a DOC@HAND projekt tekintetében;

a Bizottságot kötelezze a felperes részéről felmerült perköltségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a Bizottságnak az EUMSZ 272. cikk szerinti felelősségére vonatkozik a „Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals” (DOC@HAND) program végrehajtására vonatkozó 508015 szerződés keretében. A felperes elsősorban arra hivatkozik, hogy jóllehet teljesítette szerződéses kötelezettségeit, a Bizottság az említett szerződés, továbbá a jóhiszeműség, a joggal való visszaélés tilalma és az arányosság elvének megsértésével az ANKO-tól a számára kifizetett összegek visszatérítését követeli.

Ezen okból a felperes azt állítja, hogy először is, nem köteles jogalap nélküli kifizetés visszatérítéseként visszafizetni a Bizottságnak a DOC@HAND projekt tekintetében számára kifizetett teljes összeget, másodsorban pedig nem köteles átalány-kártérítést (liquidated damages) fizetni a Bizottság számára a DOC@HAND projekt tekintetében.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/28


2013. február 7-én benyújtott kereset — Al-Tabbaa kontra Tanács

(T-74/13. sz. ügy)

2013/C 86/47

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mazen Al-Tabbaa (Bejrút, Libanon) (képviselők: M. Lester barrister és G. Martin solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/782/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. november 29-i 2012/739/KKBP tanácsi határozatot (HL L 330., 21. o.) a felperesre vonatkozó részében;

semmisítse meg a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2012. november 29-i 1117/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletet (HL L 330., 9. o.) a felperesre vonatkozó részében;

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapjában azt állítja, hogy az alperes nyilvánvaló ténybeli és értékelési hibát követett el, amikor úgy döntött, hogy a szóban forgó korlátozó intézkedéseket alkalmazza a felperes esetében, és úgy vélte, hogy a listára való felvétel feltételei teljesültek.

2.

A második jogalapjában azt állítja, hogy az alperes nem szolgált a felperesnek elegendő vagy megfelelő indokolással a vitatott listákra való felvételével kapcsolatban.

3.

A harmadik jogalapjában azt állítja, hogy az alperes megsértette a felperes védelemhez való, és hatékony bírói jogvédelemhez való alapvető jogait.

4.

A negyedik jogalapjában azt állítja, hogy az alperes nem igazolhatóan és aránytalanul megsértette a felperes alapvető jogait, különösen a tulajdonhoz való jogát, gazdasági tevékenysége gyakorlásához való jogát, a jóhírnevének tiszteletben tartásához való jogát, valamint a magán- és családi élethez való jogát


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/28


2013. február 13-án benyújtott kereset — Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács

(T-80/13. sz. ügy)

2013/C 86/48

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Bejrút, Libanon) (képviselők: P. Vanderveeren, L. Defalque és T. Bontinck ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2012. november 29-i 2012/739/KKBP tanácsi határozat 25. cikkét és annak I. mellékletének B. táblázatát, amennyiben a felperes e melléklet 34. pontjában szerepel;

semmisítse meg a 2012. november 29-i 1117/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkét, mivel ennek következtében a felperes a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében továbbra is szerepel a 2012. január 23-i 55/2012 tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikke és e rendelet mellékletének 27. pontja értelmében;

szükség esetén semmisítse meg a 2012. november 30-i levélben foglalt tanácsi határozatot;

a Tanácsot kötelezze a kereset költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a megfelelő és pontos indokolás hiányán alapul, mivel a Tanács megelégedett homályos és általános megfontolások ismertetésével, anélkül hogy megjelölte volna azokat a különös és konkrét indokokat, amelyek miatt úgy ítéli meg, hogy a felperesnek korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartoznia.

2.

A második jogalap a védelemhez való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértésén alapul a megtámadott jogi aktusok elfogadására vonatkozó eljárás kontradiktórius jellegének hiánya, valamint a büntetés természetét és terjedelmét igazoló bizonyítékok benyújtásának Tanács általi hallgatólagos elutasítása következtében.

3.

A harmadik jogalap nyilvánvaló értékelési hibán alapul a szíriai rezsimnek nyújtott pénzügyi támogatásban történő felperesi közreműködést illetően, mivel a Tanács a megtámadott jogi aktusok elfogadását megelőzően és azóta sem bizonyította az említett rezsim finanszírozásában történő felperesi részvételt.

4.

A negyedik jogalap a Tanács által elfogadott korlátozó intézkedések jogellenességének a Tanács által lefolytatott vizsgálata során elkövetett hibákon alapul, mivel a Tanács nem vizsgálta meg a korlátozó intézkedések alapjául szolgáló információk és bizonyítékok relevanciáját és megalapozottságát, mielőtt azokat elfogadta volna.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/29


A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Dimension Data Belgium kontra Parlament

(T-650/11. sz. ügy) (1)

2013/C 86/49

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 73., 2012.3.10.


Közszolgálati Törvényszék

23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/30


2012. december 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-158/12. sz. ügy)

2013/C 86/50

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: A. Salerno és B. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal által előterjesztett, a felperes III. csoportba tartozó szerződéses alkalmazottként történő felvétele iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése és a felperest ért vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság „Felvétel és a szolgálati jogviszony megszűnése” elnevezésű egységének (DG HR.B.2.) vezetője által 2012. március 6-án hozott határozatot, amelyben elutasította a Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal által előterjesztett, a felperes III. csoportba tartozó szerződéses alkalmazottként történő felvétele iránti kérelmet;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy térítse meg a felperesnek a megtámadott határozattal okozott vagyoni kárt, amelynek összegeként először is a következők közötti különbözetet jelöli meg: egyrészt az a díjazás, amelyben 2011 októberétől a III. csoportba tartozó alkalmazottként részesült volna, másrészt az a díjazás, amelyben az I. csoportba tartozó szerződéses alkalmazottként továbbra is részesült, másodszor pedig az egyes havi díjazásokra vonatkozóan az esedékességtől a tényleges kifizetésig terjedő időszak tekintetében számított kamatok;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.


23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/30


2012. december 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EEA

(F-162/12. sz. ügy)

2013/C 86/51

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

A jogvita tárgya és leírása

A felperest a betegszabadsága elteltével, a munkaképessége orvosi szakvélemények szerinti helyreállásának időpontját követően visszahelyező határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság által 2012. szeptember 20-án hozott, a felperes által az őt a betegszabadságát követően, 2012. január 24-én a visszahelyező 2012. február 21-i határozat visszavonása iránt 2012. május 21-én előterjesztett panaszt elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.