ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.027.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 27

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. január 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 027/01

Euroátváltási árfolyamok

1

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2013/C 027/02

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2

2013/C 027/03

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre és a kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról

4

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 027/04

Álláshirdetés – PE/162/S

7

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 027/05

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

8

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 027/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

29.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/1


Euroátváltási árfolyamok (1)

2013. január 28.

2013/C 27/01

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3444

JPY

Japán yen

122,21

DKK

Dán korona

7,4605

GBP

Angol font

0,85450

SEK

Svéd korona

8,6583

CHF

Svájci frank

1,2472

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,4420

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,690

HUF

Magyar forint

298,40

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6987

PLN

Lengyel zloty

4,1989

RON

Román lej

4,3963

TRY

Török líra

2,3734

AUD

Ausztrál dollár

1,2930

CAD

Kanadai dollár

1,3562

HKD

Hongkongi dollár

10,4295

NZD

Új-zélandi dollár

1,6210

SGD

Szingapúri dollár

1,6646

KRW

Dél-Koreai won

1 466,53

ZAR

Dél-Afrikai rand

12,0906

CNY

Kínai renminbi

8,3717

HRK

Horvát kuna

7,5878

IDR

Indonéz rúpia

13 011,59

MYR

Maláj ringgit

4,0950

PHP

Fülöp-szigeteki peso

55,091

RUB

Orosz rubel

40,5020

THB

Thaiföldi baht

40,278

BRL

Brazil real

2,7361

MXN

Mexikói peso

17,1653

INR

Indiai rúpia

72,4830


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


Európai Adatvédelmi Biztos

29.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/2


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Bevezetés

I.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2012. április 4-én a Bizottság elfogadta a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot („a javaslat”) (1). A Bizottság egyeztetés céljából még ugyanezen a napon elküldte a javaslatot az európai adatvédelmi biztosnak.

2.

Az európai adatvédelmi biztosnak már a javaslat elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy előterjessze nem hivatalos észrevételeit. Ezen észrevételek nagy részét a javaslat figyelembe vette. Ennek eredményeként megerősödtek a javaslatban szereplő adatvédelmi biztosítékok.

3.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság hivatalosan egyeztetett vele, továbbá hogy a javaslat preambuluma hivatkozik erre az egyeztetésre.

I.2.   A javaslat célkitűzése és hatálya

4.

A javaslat célkitűzése a másik tagállamban nyilvántartott járművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos alakiságok és feltételek egyszerűsítése. Célja továbbá, hogy felszámolja az áruk szabad mozgása előtt álló akadályokat és a polgárok számára megkönnyítse az őket megillető uniós jogok gyakorlását. A javaslat kizárólag a járművek újbóli nyilvántartásba vételével, és nem a járművek eredeti nyilvántartásba vételi eljárásával kapcsolatos részletes szabályokra összpontosít.

5.

A gépjárművek nyilvántartásba vétele a járművek közúti forgalomba helyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását jelenti, ami a járművek azonosítását és a rendszám kiadását is magában foglalja. A nyilvántartásba vételi eljárás végeztével a tagállamok forgalmi engedélyt bocsátanak ki, amely tanúsítja, hogy a járművet valamelyik tagállamban nyilvántartásba vették. Számos olyan körülmény merülhet fel, amikor a forgalmi engedély jogosultjának a járművet egy másik tagállam járműnyilvántartó hatóságánál újból nyilvántartásba kell vetetnie. Ezért a javaslat:

pontosítja, hogy az egyik tagállamból a másikba átvitt gépjárművet melyik tagállamban kell nyilvántartásba venni,

lerövidíti az újbóli nyilvántartásba vételi eljárást, és

rendelkezik a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítéséről, ami magában foglalja a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, valamint a nyilvántartást végző nemzeti hatóságok közötti adatcsere elősegítését.

I.3.   Az európai adatvédelmi biztos észrevételeinek hatálya

6.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a korábban tett nem hivatalos észrevételeinek többségét figyelembe vették a javaslatban. Ebben a véleményben az európai adatvédelmi biztos ezért csupán röviden ismerteti az adatvédelem fontosságát a járművek újbóli nyilvántartásba vételével kapcsolatban. Ezt követően néhány újabb ajánlást tesz a nemzeti gépjármű-nyilvántartások közötti adatcserével kapcsolatos konkrét adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.

III.   Következtetés

30.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a javaslat kellőképpen figyelembe veszi az adatvédelmi követelményeket, és hogy számos különleges adatvédelmi biztosítékot kifejezetten felvettek a javaslatba, különösen annak 7. cikkébe. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli továbbá, hogy a javaslat I. melléklete egyértelműen megállapítja a járműnyilvántartó hatóságok között kicserélhető adatok különleges jegyzékét.

31.

Az európai adatvédelmi biztos ezenkívül a következőket ajánlja:

meg kell határozni, hogy mit takar pontosan „A megsemmisítés okai” kifejezés, amely az I. mellékletben meghatározott választható mezők között szerepel,

a 4. cikk (3) bekezdésében pontosítani kell, hogy a gépjármű-nyilvántartó hatóságra csak akkor vonatkozik az I. melléklet szerinti információk más illetékes hatóságoktól való beszerzésére és ezen adatok saját nyilvántartásába való átvezetésére vonatkozó kötelezettség, ha az illetékes címzett hatóság az uniós jognak és/vagy saját nemzeti jogának értelmében feldolgozhatja ezeket az adatokat,

a 9. cikket ki kell egészíteni azzal, hogy a járműnyilvántartó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság könnyen hozzáférhessen a járművek újbóli nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatfeldolgozási szabályokhoz, amelyeknek magukban kell foglalniuk az adatmegőrzési időszakra vonatkozó, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkében előírt szükséges tájékoztatást is,

a javaslatban pontosítani kell, hogy mely, a II. mellékletben említett szoftveralkalmazást használják majd az adatok elektronikus cseréjéhez, és hogy milyen szerepet játszik majd a Bizottság – ha lesz egyáltalán bármilyen szerepe – a nemzeti nyilvántartások közötti átjárhatóság megkönnyítésében,

biztosítani kell, hogy az adatok egy már meglévő páneurópai infrastruktúrán keresztüli, a nemzeti járműnyilvántartó hatóságok közötti cseréje esetén ezeket az adatokat megfelelően elkülönítsék az említett infrastruktúrán belül kicserélt más adatoktól,

a 7. cikk (4) bekezdését ki kell egészíteni azzal, hogy a Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell a biztonsági intézkedések megfelelőségét, figyelembe véve a technológiák fejlődését és a kockázatok alakulását, valamint adott esetben naprakésszé kell tennie a biztonsági intézkedéseket.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 9-én.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2012) 164.


29.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/4


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre és a kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Bevezetés

1.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2012. március 21-én a Bizottság elfogadta:

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (a továbbiakban: „a munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat”) (1) és

a kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (a továbbiakban: „a kollektív fellépésről szóló javaslat”) (2).

2.

A két egymáshoz kapcsolódó javaslatot 2012. március 26-án egyeztetés céljából elküldték az európai adatvédelmi biztosnak.

3.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság a javaslatok elfogadása után hivatalosan egyeztetett vele, továbbá hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat preambuluma hivatkozik erre a véleményre. Az európai adatvédelmi biztos ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a javaslattervezetek elfogadása előtt nem adtak számára lehetőséget informális észrevételeinek közlésére.

1.2.   A javaslatok célkitűzései és háttere

4.

A munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat célkitűzése, hogy az Európai Unió egészében javítsa, fokozza és megszilárdítsa a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv („a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv” (3)) végrehajtásának, alkalmazásának és gyakorlati érvényesítésének módját. A javaslat célja, hogy ennek megvalósításához olyan általános keretrendszert alakítson ki, amely – többek között a szabályok kijátszását vagy az azokkal való visszaélést megelőző intézkedések révén – biztosítja az irányelv jobb és egységesebb végrehajtását, alkalmazását és gyakorlati érvényesítését (4).

5.

A kollektív fellépésről szóló javaslat célkitűzése, hogy tisztázza a kollektív fellépés alapjogának a szolgáltatásnyújtás szabadságával és a letelepedés szabadságával összefüggésben való gyakorlására vonatkozó általános elveket és uniós szinten alkalmazandó szabályokat (5).

1.3.   Vonatkozó rendelkezések; az európai adatvédelmi biztos véleményének célkitűzései

6.

Bár egyik javaslatnak sem a személyes adatok feldolgozása a fő célkitűzése, a javaslatok legalább egyike – a munkavállalók kiküldetéséről szóló – nagy mennyiségű személyes adat feldolgozását vonja maga után. Az alább bemutatottaknak megfelelően ezek a személyes adatok a kiküldött munkavállalókra és a kiküldő vállalkozások nevében eljáró személyekre – így a társaság tisztviselőire, a vezetésre, a társaság képviselőire vagy alkalmazottjaira – egyaránt vonatkozhatnak. Ezenfelül a kiküldő vállalkozások maguk is lehetnek természetes személyek. Ebben az esetben az ő személyes adataik feldolgozására is sor kerülhet. Előfordulhat, hogy egyes feldolgozott adatok különlegesnek minősülnek (6): így sor kerülhet különösen a szabályok feltételezett kijátszásával vagy az azokkal való visszaéléssel kapcsolatos adatok illetékes hatóságok közötti cseréjére.

7.

A munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat három legfontosabb rendelkezése az adatvédelem szempontjából a következő:

a 6. cikk (2) bekezdése, amely alapján kétoldalú információcserére kerülhet sor (amely az „indokolással ellátott információkéréseknek (…) a megválaszolásában áll”),

a 6. cikk (6) bekezdése, amely előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a szolgáltatókat tartalmazó nyilvántartásokba a többi tagállam megfelelő illetékes hatóságai is „azonos feltételek mellett” betekinthessenek, valamint

a 7. cikk (2) bekezdése, amely előírja a letelepedési hely szerinti tagállam számára, hogy saját kezdeményezésre továbbítsa a kiküldetés szerinti tagállamnak a lehetséges szabálytalanságokkal kapcsolatos releváns információkat.

8.

A javaslat szerint a személyes adatok feldolgozása mindhárom esetben a belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül történik (7).

9.

A kollektív fellépésről szóló javaslat esetében a 4. cikkben előirányzott riasztási mechanizmus révén a jelek szerint sor kerülhet a személyes adatok cseréjére is, amibe valószínűleg a különleges adatok (így a sztrájkban vagy hasonló kollektív fellépésekben való részvétellel kapcsolatos információk (8)) is beletartoznak. Ugyanakkor amint azt az alábbi 4. szakaszban is megjegyezzük, a jogalkotó nem kívánt a személyes adatok cseréjéről rendelkezni, ezért a felmerülő aggályok feltehetően könnyen eloszlathatók annak egyértelmű kimondásával, hogy a riasztásokban nem szerepelhetnek különleges személyes adatok.

5.   Következtetések

32.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat foglalkozik az adatvédelmi aggályokkal. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli továbbá azt, hogy a Bizottság a közigazgatási együttműködés céljára egy meglévő és a gyakorlatban már számos adatvédelmi biztosítékot nyújtó információs rendszer, az IMI használatát javasolja, amelyre nézve az IMI-rendelet küszöbön álló elfogadásával várhatóan számos egyedi biztosítékot állapítanak meg.

33.

A fennmaradó adatvédelmi aggályok kezelésére az európai adatvédelmi biztos a következő ajánlásokat teszi:

34.

Általános észrevételként az európai adatvédelmi biztos ajánlása szerint nem valamely preambulumbekezdésnek, hanem a javaslat egy érdemi rendelkezésének kellene utalnia a hatályos adatvédelmi keretre, és ezt az utalást a 95/46/EK irányelvet „végrehajtó nemzeti szabályokra” való hivatkozással kellene árnyaltabbá tenni.

35.

A munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat szerinti kétoldalú információcsere (a 6. cikk (2) bekezdése) tekintetében az európai adatvédelmi biztos ajánlása szerint pontosabban meg kellene határozni a javaslatban az adatcsere megengedhető céljait. Így különösen törölni kell a „jogellenes transznacionális tevékenységek lehetséges (esetei)” mondatrészt, és újra kell fogalmazni e rendelkezést annak érdekében, hogy a személyes adatok cseréjére kizárólag „a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való esetleges visszaéléseknek (…) (kivizsgálása)” céljából (vagy a javaslatban egyértelműen meghatározott más szükséges célokból) kerüljön sor.

36.

A más tagállamok illetékes hatóságainak a szolgáltatókat tartalmazó nyilvántartásokhoz való hozzáférése (a 6. cikk (6) bekezdése) tekintetében az európai adatvédelmi biztos javaslata szerint a javaslatnak egyértelműbben meg kellene határoznia e nyilvántartások tényleges körét. Így különösen e cikk nem szolgálhat jogalapként arra, hogy hozzáférést biztosítsanak az egyes olyan tagállamokban kialakított nyilvántartásokhoz, amelyekben a kiküldő vállalkozásoknak be kell jelenteniük – többek között – a kiküldött munkavállalóik bizonyos személyes adatait.

37.

Ezenfelül ha egy közös európai projektként e területen is sort kívánnak keríteni a nyilvántartások összekapcsolására, úgy ennek megtörténtekor gondosan át kell tekinteni európai szinten az adatvédelmi biztosítékokat.

38.

A lehetséges szabálytalanságok jelzésére szolgáló riasztó rendszerrel kapcsolatban (a 7. cikk (2) bekezdése) az európai adatvédelmi biztos ajánlása szerint a javaslatnak:

egyértelműen ki kell mondania, hogy riasztás kizárólag a lehetséges szabálytalanságok „alapos gyanúja” esetén küldhető,

elő kell írnia, hogy a riasztások beérkezésekor automatikusan sor kerüljön az ügyek lezárására, ezzel biztosítva, hogy a riasztási rendszer ne hosszú távú fekete listaként, hanem figyelmeztető mechanizmusként működjön,

biztosítania kell, hogy a riasztásokat kizárólag a tagállamok illetékes hatóságainak küldjék meg, és ezek a hatóságok a riasztásban szereplő információkat bizalmasan kezeljék, ne terjesszék tovább és ne tegyék közzé.

39.

A kollektív fellépésről szóló javaslat 4. cikkében pontosítani kell, hogy ezek a riasztások nem tartalmazhatnak különleges személyes adatokat.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 19-én.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2012)0131.

(2)  COM(2012)0130.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1 o.).

(4)  Lásd az indokolás 11. oldalán a 3.1. szakasz (1) bekezdését.

(5)  Lásd az indokolás 10. oldalán a 3.1. szakasz (4) bekezdését.

(6)  Így a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése szerinti „különleges adatok” fogalommeghatározásába tartoznak.

(7)  Lásd a munkavállalók kiküldetéséről szóló javaslat 19. cikkét, amely módosítja az IMI-rendelet I. mellékletét. Lásd továbbá a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendeletre (az IMI-rendelet) irányuló bizottsági javaslatot; a javaslat megtekinthető a következő internetes oldalon: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:HU:PDF Az IMI-rendeletet várhatóan az év folyamán fogadják el. 2011 novemberében az európai adatvédelmi biztos véleményt adott ki a Bizottság javaslatáról (HL C 48., 2012.2.18., 2 o.).

(8)  Így a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése szerinti „különleges adatok” fogalommeghatározásába tartoznak.


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Parlament

29.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/7


Álláshirdetés – PE/162/S

2013/C 27/04

Az Európai Parlament kiválasztási eljárást indít az alábbi álláshely betöltésére:

PE/162/S – Osztályvezető (AD 9) – Az Európai Parlament romániai tájékoztatási irodája

Ez a kiválasztási eljárás az Európai Unió valamelyik tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséget igényel.

A pályázóknak a pályázatok benyújtási határidejének napján rendelkezniük kell a fent említett végzettség megszerzését követően a tisztség jellegével összefüggő szakterületen szerzett 10 éves szakmai tapasztalattal, amelyből legalább 5 év vezetői beosztásban telt el.

Ez az álláshirdetés csak román nyelven jelenik meg. A hirdetmény teljes szövege ezen a nyelven olvasható a Hivatalos Lap C 27 A számában.


A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

29.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/8


Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

2013/C 27/05

1.   Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke (2) bekezdésének értelmében a Bizottság értesítést tesz közzé arról, hogy az alábbi táblázatban szereplő dömpingellenes intézkedések a megadott napon hatályukat vesztik, amennyiben nem indul felülvizsgálat az alábbiakban ismertetett eljárásnak megfelelően.

2.   Az eljárás

Az uniós gyártók írásbeli felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthatnak be. A kérelemnek elegendő bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping és a kár folytatódásához vagy megismétlődéséhez vezetne.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az érintett intézkedéseket felülvizsgálja, az importőrök, az exportőrök, az exportáló ország képviselői és az uniós gyártók lehetőséget kapnak arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat kiegészítsék, megcáfolják vagy észrevételeket tegyenek.

3.   Határidő

A fentiek alapján az európai uniós gyártók ezen értesítés közzétételének napjával kezdődően írásbeli felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be, amelynek legkésőbb az alábbi táblázatban megadott időpont előtt három hónappal be kell érkeznie az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, B-1049 Brussels, Belgium (2).

4.   Ez az értesítés a 1225/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően kerül közzétételre.

Termék

Származási vagy exportáló ország(ok)

Intézkedések

Hivatkozás

A hatályvesztés időpontja (3)

Szulfanilsav

Kínai Népköztársaság, India

Dömpingellenes vám

A legutóbb a 1010/2008/EK tanácsi rendelettel (HL L 276., 2008.10.17., 3 o.) módosított 1000/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 275., 2008.10.16., 1. o.)

2013.10.17.

Kötelezettségvállalás

A Bizottság 2006/37/EK határozata (HL L 22., 2006.1.26., 52. o.)


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Az intézkedés az ebben az oszlopban feltüntetett napon, éjfélkor veszti hatályát.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

29.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/9


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2013/C 27/06

1.

2013. január 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Triton Managers III Limited és a TFF III Limited (a továbbiakban közösen: Triton, Jersey) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások a vásárlás lebonyolítására létrehozott Bodem Holding Finland Oy nevű társaságon keresztül közvetve, részesedés vásárlása útján teljes irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Suomen Lähikauppa Oy (a továbbiakban: Suomen Lähikauppa, Finnország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Triton esetében: magántőke-befektetés Európában,

a Suomen Lähikauppa esetében: napi fogyasztási cikkek kiskereskedelme Finnországban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).