ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.071.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 71

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. március 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 071/01

A Bizottság véleménye (2012. március 7.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Franciaországban található SPIRAL-2 létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 071/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

3

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 071/04

Értesítés az egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos 2010/656/KKBP tanácsi határozatban és az 560/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

6

 

Európai Bizottság

2012/C 071/05

Euroátváltási árfolyamok

7

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

2012/C 071/06

Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata

8

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 071/07

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megindításáról

10

2012/C 071/08

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról

23

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 071/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

32

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 071/10

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

33

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai Bizottság

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/1


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2012. március 7.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Franciaországban található SPIRAL-2 létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

2012/C 71/01

Az alábbi értékelés az Euratom-Szerződés rendelkezései alapján készült, és nem érinti az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján, illetve az abból és a másodlagos jogból eredő kötelezettségek értelmében végrehajtandó esetleges további értékeléseket.

2011. szeptember 15-én az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a francia kormánytól a franciaországi SPIRAL-2 létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó terv általános adatait.

Ezen adatok alapján és a szakértőcsoporttal lefolytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A létesítmény és a valamely másik tagállam – ez esetben az Egyesült Királyság – területén fekvő legközelebbi pont közötti távolság 170 km.

2.

A szokásos működés során a környezetbe jutó folyékony és gáz-halmazállapotú radioaktív szennyező anyagok nem lesznek jelentős hatással más tagállamok lakosságának egészségére.

3.

A szilárd radioaktív hulladékot ideiglenesen a telephelyen tárolják, majd később egy engedélyezett franciaországi hulladékkezelő vagy hulladéktároló létesítménybe szállítják.

4.

Az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem tervezett radioaktívhulladék-szennyezés miatt más tagállamok lakosságát valószínűsíthetően nem éri egészségi szempontból jelentős sugárdózis.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a Franciaországban található SPIRAL-2 létesítmény radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervének megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okozza más tagállamok vizeinek, talajának vagy légterének az emberi egészség szempontjából jelentős mértékű radioaktív szennyeződését.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 7-én.

a Bizottság részéről

Günther OETTINGER

a Bizottság tagja


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 71/02

2012. március 6-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32012M6507 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/3


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 71/03

A határozat elfogadásának időpontja

2011.10.12.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33023 (11/NN)

Tagállam

Írország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Jogalap

Insurance Act 1964

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege 738 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

Gazdasági ágazat

Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Insurance Compensation Fund

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2012.1.26.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33314 (11/N)

Tagállam

Spanyolország

Régió

Cataluña

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Jogalap

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A kultúrát előmozdító támogatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Tervezett éves kiadás 1 millió EUR

 

Tervezett támogatás teljes összege 6 millió EUR

Támogatás intenzitása

20 %

Időtartam

2011.4.13–2016.12.31.

Gazdasági ágazat

Média

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2011.12.20.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33422 (11/N)

Tagállam

Lengyelország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Jogalap

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Export

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Az éves költségvetési törvényben meghatározandó.

Támogatás intenzitása

Időtartam

2012.1.1–2016.12.31.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/6


Értesítés az egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos 2010/656/KKBP tanácsi határozatban és az 560/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2012/C 71/04

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

az alábbi információkat hozza azoknak a személyeknek a tudomására, akik az egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben bizonyos korlátozó intézkedéseket meghatározó, a 2012/144/KKBP (1) tanácsi végrehajtási határozat által végrehajtott 2010/656/KKBP (2) tanácsi határozat II. mellékletében és a 193/2012/EU (3) tanácsi végrehajtási rendelet által végrehajtott 560/2005/EK (4) tanácsi rendelet IA. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeknek továbbra is szerepelniük kell a 2010/656/KKBP határozatban és az 560/2005/EK rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékében.

A Tanács felhívja az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint kérvényezhetik az érintett tagállam(ok)nak az 560/2005/EK rendelet II. mellékletében szereplő webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatát (vö. a rendelet 3. cikkével).

Az érintett személyek kérvényezhetik, hogy a Tanács vizsgálja felül a fent említett jegyzékbe való felvételükről szóló határozatot. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 71., 2012.3.9., 50. o.

(2)  HL L 285., 2010.10.30., 28. o.

(3)  HL L 71., 2012.3.9., 5. o.

(4)  HL L 95., 2005.4.14., 1. o.


Európai Bizottság

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/7


Euroátváltási árfolyamok (1)

2012. március 8.

2012/C 71/05

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3242

JPY

Japán yen

108,18

DKK

Dán korona

7,4344

GBP

Angol font

0,83865

SEK

Svéd korona

8,8894

CHF

Svájci frank

1,2050

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,4210

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,767

HUF

Magyar forint

292,90

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6977

PLN

Lengyel zloty

4,1135

RON

Román lej

4,3558

TRY

Török líra

2,3514

AUD

Ausztrál dollár

1,2441

CAD

Kanadai dollár

1,3178

HKD

Hongkongi dollár

10,2720

NZD

Új-zélandi dollár

1,6045

SGD

Szingapúri dollár

1,6593

KRW

Dél-Koreai won

1 477,43

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,9663

CNY

Kínai renminbi

8,3664

HRK

Horvát kuna

7,5575

IDR

Indonéz rúpia

12 097,94

MYR

Maláj ringgit

3,9772

PHP

Fülöp-szigeteki peso

56,430

RUB

Orosz rubel

39,3346

THB

Thaiföldi baht

40,441

BRL

Brazil real

2,3298

MXN

Mexikói peso

16,9511

INR

Indiai rúpia

66,7463


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/8


Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata

2012/C 71/06

1.   Célkitűzések és leírás

Az európai szakoktatási és -képzési hálózat, a ReferNet létrehozása érdekében e felhívás célja, hogy Írországban és Spanyolországban kiválasszon egy-egy pályázót (lásd az alábbi, Jogosultsági feltételekről szóló 3. Pontot). A sikeres pályázókkal a Cedefop négyéves partnerségi keretmegállapodást, továbbá a 2012-ben megvalósítandó nyolchónapos munkatervre vonatkozó konkrét támogatási megállapodást köt.

Az 1975-ben alapított és 1995 óta görögországi székhelyű Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió (EU) ügynöksége. Az ügynökség a szakoktatás és -képzés, valamint a készségek és kompetenciák területének hiteles és elismert információs és szakértői szolgálata, amelynek célja az európai szakoktatási és -képzési politika kidolgozásának és végrehajtásának támogatása.

A ReferNet a Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata. A ReferNet feladata, hogy a nemzeti szakoktatási és -képzési rendszerekre és szakpolitikák kialakítására vonatkozó adatszolgáltatással és a szakoktatási és -képzés, illetve Cedefop termékek közérthetőségének növelésével segítse a Cedefop munkáját. A ReferNet 29 – az EU tagállamait, valamint Izlandot és Norvégiát képviselő – taggal, vagy más néven nemzeti partnerrel rendelkezik. A ReferNet nemzeti partnerei az általuk képviselt országok szakoktatásában és -képzésében kulcsfontosságú szerepet betöltő intézmények.

A partnerségi keretmegállapodások végrehajtása konkrét támogatási megállapodásokon keresztül történik. Ezért kérjük a pályázókat, hogy a négyéves keretpartnerségre vonatkozó javaslaton kívül (amelynek sikeressége esetén aláírhatják a 2012–2015 közötti időszakra szóló partnerségi keretmegállapodást) nyújtsák be a 2012. évi intézkedésre vonatkozó támogatási kérelmet is (amely a 2012. évi konkrét nyolchónapos támogatási megállapodás megkötését eredményezheti). A pályázónak bizonyítania kell, hogy a négyéves időszakra tervezett összes tevékenységet végre tudja hajtani, és biztosítani tudja a munkaterv végrehajtásának megfelelő társfinanszírozását.

2.   A projekt költségvetése és időtartama

A partnerségi keretmegállapodás négyéves időtartamára rendelkezésre álló becsült költségvetési keret 4 000 000 EUR, a költségvetési hatóság döntésétől függően.

A 27 tagállam, valamint Izland és Norvégia 2012. évi munkatervére (a projekt időtartama 12 hónap) rendelkezésre álló összköltségvetés 955 000 EUR.

A támogatás mértéke függ az ország lakosságának nagyságától, odaítélésének feltétele pedig az éves munkaterv végrehajtása. A 2012. évi munkaterv összköltségvetését az országok népessége alapján kialakított 3 országcsoport szerint osztják szét:

—   1. országcsoport: Ciprus, Észtország, Izland, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta és Szlovénia. A támogatás maximális összege: 23 615 EUR.

—   2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Magyarország, Norvégia, Portugália, Románia, Svédország és Szlovákia. A támogatás maximális összege: 33 625 EUR.

—   3. országcsoport: Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország. A támogatás maximális összege: 43 620 EUR.

Mivel Írországban és Spanyolországban a ReferNet partnerre vonatkozó éves intézkedés 2012-ben kevesebb mint 12 hónapig tart, a megfelelő támogatás kevesebb lesz, mint az országonként arra az évre fent megjelölt maximum összeg.

Az uniós támogatás csak egy kiegészítő hozzájárulás a támogatott (és/vagy társtámogatott) költségeihez, amelyet annak saját és/vagy a helyi, regionális, nemzeti és/vagy magánfinanszírozással kell kiegészítenie. A teljes uniós hozzájárulás nem lépheti túl az elszámolható költségek 70 %-át.

A Cedefop fenntartja magának a jogot arra, hogy ne a teljes költségvetési összeget bocsássa rendelkezésre.

3.   Jogosultsági feltételek

Támogatásra jogosult az a pályázó, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

a)

jogállással és jogi személyiséggel rendelkező állami- vagy magánszervezet (természetes személyek – pl. egyének – nem pályázhatnak);

b)

amely az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkezik:

Írország,

Spanyolország.

4.   Határidő

A partnerségi keretmegállapodásra és a 2012. évi munkatervre benyújtandó pályázatokat legkésőbb 2012. április 16-ig kell beküldeni.

A 2012. évre vonatkozó konkrét támogatási megállapodás odaítélését követően a 2012. évi munkaterv 2012 májusában indul és 8 hónapig tart.

5.   További információk

A pályázati felhívás részletes feltételei, a pályázati űrlap és annak mellékletei 2012. március 13-tól a Cedefop weboldalán, a következő címen találhatók meg:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott feltételeknek, és azokat a rendelkezésre bocsátott hivatalos űrlapok felhasználásával kell benyújtani.

A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveinek betartása mellett történik.

Valamennyi támogatható pályázatot a pályázati felhívás teljes szövegében meghatározott jogosultsági, kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján egy bizottság értékeli.


A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/10


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megindításáról

2012/C 71/07

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) saját kezdeményezésére úgy döntött, hogy az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: alaprendelet) 11. cikke (3) bekezdése és 13. cikke (4) bekezdése alapján időközi felülvizsgálatot indít a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések tekintetében.

1.   A termék

A felülvizsgálat tárgyát a motor nélküli kerékpárok (beleértve az áruszállításra szolgáló tricikliket, és kivéve az egykerekűeket) (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék) képezik. A termék, melynek behozataláról a korábbiakban bizonyítást nyert, hogy dömpingelt formában történt (2), a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: érintett ország) származó, jelenleg a 8712 00 30 és az ex 8712 00 70 KN-kód alá tartozó, a felülvizsgálat tárgyát képező termék.

2.   A meglévő intézkedések

A 2474/93/EGK rendelettel (3) a Tanács 30,6 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára.

Az alaprendelet 13. cikkének megfelelően a kijátszások feltárására indított vizsgálatot követően ezt a vámot a 71/97/EK tanácsi rendelet (4) kiterjesztette bizonyos, a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó kerékpáralkatrészekre is. Döntés született továbbá az alaprendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti mentességi rendszer létrehozásáról. A mentességi rendszer működésének a 88/97/EK bizottsági rendelet (5) biztosít jogi keretet. A kiterjesztett vám alóli mentességet megszerezni kívánó uniós kerékpárgyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a tevékenységük során felhasznált kínai kerékpáralkatrészek aránya ne érje el a 60 %-ot, vagy hogy valamennyi felhasznált behozott alkatrész esetében a hozzáadott érték meghaladja a 25 %-ot. Jelenleg több mint 250 vállalat részesül mentességben.

Egy, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti időközi felülvizsgálatot követően a Tanács az 1095/2005/EK rendelettel (6) úgy határozott, hogy a hatályos dömpingellenes vámot 48,5 %-ra emeli.

A Bizottság – miután felülvizsgálta a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre irányuló, a 171/2008/EK rendelettel (7) történő kiterjesztését – úgy határozott, hogy fenntartja a kijátszások elleni intézkedéseket.

Az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Tanács a 990/2011/EK tanácsi végrehajtási rendelettel (8) úgy határozott, hogy az említett intézkedéseket fenn kell tartani.

3.   A felülvizsgálat indokai

A Bizottságnak elegendő prima facie bizonyíték áll rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy a dömpinget és a kárt illetően a meglévő intézkedések alapját képező körülmények megváltozhattak, és ezek a változások tartósnak bizonyulhatnak.

A Bizottság rendelkezésére álló információ szerint a Kínai Népköztársaságban működő kerékpárgyártókra alkalmazott exportkvótarendszer, amely miatt az exportáló gyártók nem részesülhettek piacgazdasági elbánásban a módosítást eredményező időközi felülvizsgálatban, 2011 januárjában megszűnt.

Ezenfelül az uniós iparág struktúrájában is történtek változások. Számos uniós gyártó ugyanis a teljes gyártási ciklust (részleges) összeszerelési műveletekkel váltotta fel, melyek során importált alkatrészeket használnak fel.

Ráadásul a 2004-es és 2007-es uniós bővítés miatt jelentős számú gyártó csatlakozott az uniós kerékpáriparhoz. Ezenfelül azon gyártók közül, akik a két bővítést megelőzően is már az uniós ipar részét képezték, sokan költöztették át gyártólétesítményeiket a frissen csatlakozott tagállamokba, illetve hoztak ott létre újakat. Ennek eredményeképpen az uniós iparág költségszintje megváltozhatott.

Végezetül, a kár megszüntetéséhez szükséges jelenlegi szintet az acélból készült kerékpárok alapján számolták ki, a jelek szerint azonban a kerékpárok nagy része az utóbbi időben alumíniumötvözetből készül. A fent említett fejlemények tartósnak bizonyulnak, ezért indokolttá teszik a kárral kapcsolatos megállapítások újraértékelését.

Ráadásul a mentességi rendszer előnyeit élvező vállalatok száma gyors ütemben növekszik, anélkül, hogy a rendszert 1997-es bevezetése óta módosították volna. Ezenfelül a dömpingellenes intézkedések alól mentes alkatrészek behozatalának nyomon követését végző monitoring rendszer meglehetősen bonyolulttá és nehézkessé vált, ami veszélyt jelenthet annak hatékonyságára.

Következésképpen előfordulhat, hogy az intézkedések jelenlegi szintje a kárt okozó dömping hatásainak ellensúlyozása tekintetében többé nem megfelelő.

4.   Az eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése alapján felülvizsgálatot indít.

Az időközi felülvizsgálat keretében megvizsgálják majd, hogy a dömping megakadályozásához szükséges-e az intézkedés további fenntartása, hogy az intézkedés megszüntetése vagy módosítása esetén valószínű-e a károkozás folytatódása vagy megismétlődése, illetve hogy (továbbra is) elegendő-e a meglévő intézkedés a kárt okozó dömping ellensúlyozására.

A felülvizsgálat ezáltal felméri majd, hogy szükséges-e a meglévő intézkedések fenntartása, megszüntetése vagy módosítása.

Vizsgálja továbbá a mentességi rendszert és annak működését, és meghatározza, hogy szükséges-e a rendszeren bármiféle módosítást végezni.

4.1.    A dömpingre  (9) vonatkozó eljárás

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az érintett országból exportáló gyártókat (10), többek között azokat, amelyek nem működtek együtt a hatályos intézkedések módosításához és fenntartásához vezető vizsgálatokban, hogy vegyenek részt a bizottsági felülvizsgálatban.

4.1.1.   Az exportáló gyártókra irányuló vizsgálat

4.1.1.1.   Az érintett ország megvizsgálandó exportáló gyártóinak kiválasztására irányuló eljárás

a)   Mintavétel

Tekintettel az eljárásban érintett exportáló gyártók esetlegesen nagy számára az érintett országban, valamint a felülvizsgálatnak a jogilag előírt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a megvizsgálandó exportáló gyártók számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja („mintavétel”). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság – annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát – felkéri valamennyi exportáló gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselőket, hogy jelentkezzenek. A feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés A. mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

Az exportáló gyártók mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba lép az érintett ország hatóságaival, és felveheti a kapcsolatot az exportáló gyártók ismert szövetségeivel is.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban a fentiekben kért információk kivételével bármilyen más releváns információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az exportáló gyártókat az Unióba irányuló kivitelnek azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján választhatják ki, amely a rendelkezésre álló idő alatt ésszerűen megvizsgálható. A Bizottság – adott esetben az érintett ország hatóságain keresztül – valamennyi ismert exportáló gyártót, az érintett ország hatóságait és az exportáló gyártók szövetségeit tájékoztatja arról, hogy mely vállalatok kerültek bele a mintába.

Az exportáló gyártókkal kapcsolatos vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett exportáló gyártóknak, az exportáló gyártók valamennyi ismert szövetségének és az érintett exportáló ország hatóságainak.

Eltérő rendelkezés hiányában a mintába kiválasztott valamennyi exportáló gyártónak a mintába való felvételről szóló értesítéstől számított 37 napon belül be kell nyújtania a kitöltött kérdőívet.

A kitöltött kérdőív információkat tartalmaz többek között az exportáló gyártó vállalata/vállalatai struktúrájáról, a vállalat/vállalatok tevékenységeiről a felülvizsgálat tárgyát képező termék vonatkozásában, az előállítás költségéről, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek az érintett ország belföldi piacán való értékesítéséről és a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló értékesítéseiről.

A mintába való lehetséges felvételükbe beleegyező, de a mintába fel nem vett vállalatok együttműködőnek minősülnek (a továbbiakban: a mintába fel nem vett együttműködő exportáló gyártók). Az alábbi b) szakasz sérelme nélkül, a mintába fel nem vett együttműködő exportáló gyártóktól származó behozatalra kivethető dömpingellenes vám nem haladhatja meg a mintában szereplő exportáló gyártókra nézve megállapított dömpingkülönbözet súlyozott átlagát (11).

b)   A mintába fel nem vett vállalatokra vonatkozó egyéni dömpingkülönbözet

Az alaprendelet 17. cikkének (3) bekezdése alapján a mintába fel nem vett együttműködő exportáló gyártók kérhetik, hogy a Bizottság egyéni dömpingkülönbözetet állapítson meg számukra (a továbbiakban: egyéni dömpingkülönbözet). Az egyéni dömpingkülönbözetet igényelni kívánó exportáló gyártóknak a fenti a) szakasznak megfelelően kérdőívet és egyéb igénylőlapokat kell kérniük, amelyeket a következő mondatban és az alábbi 4.1.2.2. szakaszban megállapított határidőkön belül kell megfelelően kitöltve benyújtaniuk. A kitöltött kérdőívet – eltérő rendelkezés hiányában – a mintába való felvételről szóló értesítéstől számított 37 napon belül kell benyújtani. Hangsúlyozandó, hogy ahhoz, hogy a Bizottság a nem piacgazdasági berendezkedésű ország exportáló gyártóira egyéni dömpingkülönbözetet állapíthasson meg, bizonyítani kell, hogy azok eleget tesznek az alábbi 4.1.2.2. szakaszban meghatározott, a piacgazdasági elbánáshoz vagy legalább az egyéni elbánáshoz szükséges feltételeknek.

Az egyéni dömpingkülönbözetet igénylő exportáló gyártóknak ugyanakkor tudatában kell lenniük annak, hogy a Bizottság határozhat úgy, hogy nem állapít meg egyéni dömpingkülönbözetet számukra, amennyiben például az exportáló gyártók száma olyan nagy, hogy az egyéni dömpingkülönbözet meghatározása túl nagy terhet jelentene, és megakadályozná a felülvizsgálat időben történő lezárását.

4.1.2.   A nem piacgazdasági berendezkedésű érintett ország exportáló gyártóira vonatkozó további eljárás

4.1.2.1.   A piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország kiválasztása

Az alábbi 4.1.2.2. szakasz rendelkezései alapján – az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerint – az érintett országból történő behozatal esetében a rendes értéket egy piacgazdasági berendezkedésű harmadik országban alkalmazott ár vagy számtanilag képzett érték alapján kell kiszámítani. Ennek érdekében a Bizottságnak ki kell választania egy megfelelő, piacgazdasági berendezkedésű harmadik országot. A Bizottság választása ideiglenesen Mexikóra esett; a Bizottság ezt az országot választotta azon vizsgálatokhoz is, amelyek a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek az érintett országból érkező behozatalára vonatkozó hatályos intézkedések módosításához és fenntartásához vezettek. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 10 napon belül jelezzék, alkalmasnak találják-e az említett országot e célra.

4.1.2.2.   A nem piacgazdasági berendezkedésű érintett ország exportáló gyártóira alkalmazott elbánás

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján azok az érintett országbeli egyéni exportáló gyártók, amelyek úgy vélik, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező termék gyártása és értékesítése tekintetében piacgazdasági feltételek érvényesülnek esetükben, megfelelően indokolt kérelmet nyújthatnak be erre vonatkozóan (a továbbiakban: piacgazdasági elbánás iránti kérelem). Egy vállalat akkor részesíthető piacgazdasági elbánásban, ha a fent említett kérelem vizsgálatából az tűnik ki, hogy teljesülnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában megállapított kritériumok (12). Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján a piacgazdasági elbánásban részesülő exportáló gyártók dömpingkülönbözetét – a lehetséges mértékben és az alaprendelet 18. cikke alapján rendelkezésre álló tények felhasználásának sérelme nélkül – a saját rendes értékük és exportáraik felhasználásával kell kiszámítani.

Az érintett országbeli egyes exportáló gyártók – akár alternatívaként is – igényelhetnek egyéni elbánást is. Az egyéni elbánás igénybevételéhez az exportáló gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésében szereplő kritériumoknak (13). Az egyéni elbánásban részesülő exportáló gyártók dömpingkülönbözetét a saját exportáraik alapján számítják ki. Az egyéni elbánásban részesülő exportáló gyártók esetében a rendes érték a fentiekben ismertetett módon kiválasztott piacgazdasági berendezkedésű harmadik országra megállapított értékeken alapul.

Az értesítés 9. szakaszában fontos kiegészítő információk találhatók.

a)   Piacgazdasági elbánás

A Bizottság piacgazdasági elbánás kérelmezésére szolgáló igénylőlapokat küld az érintett országbeli, a mintába felvett exportáló gyártók mindegyikének és a mintába fel nem vett, egyéni dömpingkülönbözetet igényelni kívánó együttműködő exportáló gyártók mindegyikének, az exportáló gyártók minden ismert szövetségének, továbbá az érintett ország hatóságainak.

Eltérő rendelkezés hiányában a piacgazdasági elbánást igénylő valamennyi exportáló gyártónak a mintavételről, illetve a mintavétel elmaradásáról szóló értesítés napjától számított 21 napon belül be kell nyújtania a kitöltött igénylőlapot.

b)   Egyéni elbánás

Egyéni elbánás igényléséhez a mintába felvett, érintett országbeli exportáló gyártóknak, valamint a mintába fel nem vett, egyéni dömpingkülönbözetet igényelni kívánó együttműködő exportáló gyártóknak – eltérő rendelkezés hiányában – a piacgazdasági elbánást igénylő nyomtatványt, az egyéni elbánásra vonatkozó szakaszokat megfelelően kitöltve, a mintába való felvételről szóló értesítés napjától számított 21 napon belül kell benyújtaniuk.

4.1.3.   A független importőrök vizsgálata  (14)  (15)

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az érintett országból az Unióba importáló független importőröket, többek között azokat, amelyek nem működtek együtt a hatályos intézkedések módosításához és fenntartásához vezető vizsgálatokban, hogy vegyenek részt a bizottsági felülvizsgálatban.

Tekintettel az ezen eljárásban érintett független importőrök esetlegesen nagy számára, valamint a felülvizsgálatnak a jogilag előírt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a megvizsgálandó független importőrök számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja („mintavétel”). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság – annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát –, felkéri valamennyi független importőrt, illetve a nevükben eljáró képviselőket, hogy jelentkezzenek. A feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 15 napon belül kell jelentkezniük, a vállalatukra vagy vállalataikra vonatkozó, az ezen értesítés B. mellékletében kért információknak a Bizottság rendelkezésére bocsátása révén.

A független importőrök mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba léphet az importőrök ismert szövetségeivel.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban a fentiekben kért információk kivételével bármilyen más releváns információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az importőröket a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióban történő értékesítéseinek olyan legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján lehet kiválasztani, amely a rendelkezésre álló idő alatt megfelelően megvizsgálható. A Bizottság valamennyi ismert független importőrt és az importőrök szövetségeit is értesíti a mintába való felvételre kiválasztott vállalatokról.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett független importőrök és az importőrök ismert szövetségei részére. E feleknek a kitöltött kérdőíveket – eltérő rendelkezés hiányában – a mintába való felvételről szóló értesítéstől számított 37 napon belül kell benyújtaniuk. A kitöltött kérdőív információkat tartalmaz többek között vállalatuk/vállalataik struktúrájáról, a vállalat/vállalatok tevékenységeiről a felülvizsgálat tárgyát képező termék vonatkozásában, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező termék értékesítéseiről.

4.2.    A kárra  (16) vonatkozó eljárás és az uniós gyártók vizsgálata

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az érintett országból exportáló gyártókat, többek között azokat, amelyek nem működtek együtt a hatályos intézkedések módosításához és fenntartásához vezető vizsgálatokban, hogy vegyenek részt a bizottsági felülvizsgálatban.

Tekintettel az eljárásban érintett uniós gyártók esetlegesen nagy számára az érintett országban, valamint a felülvizsgálatnak a jogilag előírt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a megvizsgálandó uniós gyártók számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja („mintavétel”). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság – annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát – felkéri valamennyi uniós gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselőiket, hogy jelentkezzenek. A feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 15 napon belül kell jelentkezniük, a vállalatukra vagy vállalataikra vonatkozó, az ezen értesítés C. mellékletében kért információknak a Bizottság rendelkezésére bocsátása révén.

Az uniós gyártók mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba léphet az uniós gyártók ismert szövetségeivel.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban a fentiekben kért információk kivételével bármilyen más releváns információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, akkor az uniós gyártókat a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióban történő értékesítéseinek olyan legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján lehet kiválasztani, amely a rendelkezésre álló idő alatt megfelelően megvizsgálható. A Bizottság értesíti valamennyi ismert uniós gyártót és/vagy az uniós gyártók szövetségeit arról, hogy mely vállalatok kerültek be végül a mintába.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett uniós gyártóknak és az uniós gyártók minden ismert szövetségének. E feleknek a kitöltött kérdőíveket – eltérő rendelkezés hiányában – a mintába való felvételről szóló értesítéstől számított 37 napon belül kell benyújtaniuk. A kitöltött kérdőív információkat tartalmaz többek között vállalatuk/vállalataik struktúrájáról és anyagi helyzetéről, a vállalat/vállalatok tevékenységeiről a felülvizsgálat tárgyát képező termék vonatkozásában, az előállítás költségéről, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező termék értékesítéseiről.

4.3.    Az uniós érdek vizsgálatára irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkének megfelelően a Bizottság dönteni fog arról, hogy sértené-e az uniós érdeket a dömpingellenes intézkedések fenntartása, módosítása vagy hatályon kívül helyezése. A Bizottság felkéri az uniós gyártókat, importőröket és képviseleti szervezeteiket, továbbá a felhasználókat, valamint a felhasználói és fogyasztói képviseleti szervezeteket, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül jelentkezzenek. A felülvizsgálatban való részvételhez a reprezentatív fogyasztói szervezeteknek – ugyanezen határidőn belül – bizonyítaniuk kell, hogy tevékenységeik és a felülvizsgálat tárgyát képező termék között objektív kapcsolat áll fenn.

A fenti határidőn belül jelentkező felek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül szolgáltathatnak információt a Bizottságnak az uniós érdekről. Ezt az információt vagy szabadon választott formában, vagy a Bizottság által összeállított kérdőíven lehet benyújtani. Mindenesetre a 21. cikk alapján közölt információk csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá.

4.4.    A mentességi rendszert érintő eljárás

Az érdekelt feleket – a jelenlegi felülvizsgálat eredményeinek sérelme nélkül – a Bizottság felkéri arra, hogy tegyenek észrevételeket a mentességi rendszer jelenlegi működéséről és arról, milyen legyen a rendszer jövőbeni modellje. Az észrevételeknek elsősorban a mentességi rendszer jelenlegi formájában történő működésére és irányítására kell vonatkozniuk. E téren a jelenlegi felülvizsgálat főként a kis- és középvállalkozások előtt álló kihívásokra összpontosít.

Az érdekelt felek a mentességi rendszerről szóló észrevételeiket – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül küldhetik el.

4.5.    Egyéb írásos beadványok

Ezen értesítés rendelkezéseire figyelemmel a Bizottság felkéri valamennyi érdekelt felet, hogy ismertesse álláspontját, szolgáltasson információkat, és állításait támassza alá bizonyítékokkal. Eltérő rendelkezés hiányában ezeknek az információknak és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

4.6.    A vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok előtti meghallgatás lehetősége

Valamennyi érdekelt fél kérheti, hogy a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai meghallgassák. A meghallgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, és tartalmaznia kell a kérelem indokait. A felülvizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmeket az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti kérelmet a Bizottság által a felekkel folytatott kommunikáció során kitűzött határidőn belül kell benyújtani.

4.7.    Az írásbeli beadványok benyújtására és a kitöltött kérdőívek és levelek elküldésére vonatkozó utasítások

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. A piacgazdasági elbánás és az egyéni elbánás kérelmezésére szolgáló igénylőlapokhoz, a kitöltött kérdőívekhez csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt, valamint azok frissítéseit azonban papíron kell benyújtani, levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal. Az érdekelt felek további információkat találhatnak a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalának vonatkozó részein: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(a Kínai Népköztársaság exportőrei, kapcsolatban álló importőrei, szövetségei és képviselői, valamint a piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország gyártói használatára) és

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(az uniós gyártók, független importőrök, felhasználók, fogyasztók, valamint az Unióban működő szövetségek használatára).

5.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkével összhangban átmeneti vagy végleges, megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

6.   Meghallgató tisztviselő

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az aktához való hozzáférésre irányuló kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott, meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgató tisztviselő meghallgatást biztosíthat egy adott érdekelt fél számára, és közbenjárhat annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, a kérelem indokainak megadásával együtt kell benyújtani. A felülvizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmeket az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti kérelmet a Bizottság által a felekkel folytatott kommunikáció során meghatározott egyedi határidőkön belül kell benyújtani.

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít a felek részvételével történő meghallgatás megtartására is, melynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják – többek között – a dömpinggel, a kárral, az okozati összefüggéssel és az uniós érdekkel kapcsolatos ellenérveiket.

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén található: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   A felülvizsgálat ütemterve

A vizsgálat az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

8.   Személyes adatok feldolgozása

A Bizottság a felülvizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (17) megfelelően fogja kezelni.

9.   Fontos információ a Kínai Népköztársaság exportáló gyártói számára: a WTO Fellebbezési Testülete által a European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on certain iron or steel fasteners from China ügyről (WT/DS397) készített jelentés hatása a felülvizsgálat Bizottság általi lefolytatásának módjára

A Bizottság arra bátorít minden, az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdése alapján nem piacgazdasági berendezkedésű országnak minősülő érintett országban működő exportáló gyártót, hogy ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül jelentkezzenek, amennyiben szeretnének együttműködni, és szeretnék, ha egyéni dömpingellenes vám vonatkozna rájuk, még abban az esetben is, ha úgy vélik, hogy nem tesznek eleget az egyéni elbánáshoz szükséges feltételeknek. A Bizottság felhívja a figyelmet a következőkre (18).

A European Communities - Definitive Anti-Dumping Measures on certain iron or steel fasteners from China (Európai Közösségek – Egyes, Kínából származó vas vagy acél kötőelemekre alkalmazott végleges dömpingellenes intézkedések) ügyre (WT/DS397) vonatkozó jelentésében a WTO Fellebbezési Testülete többek között megállapította, hogy az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdése nincsen összhangban a WTO dömpingellenes megállapodása egyes rendelkezéseivel és a WTO-megállapodás XVI:4. cikkével.

A WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről szóló, 2001. július 23-i 1515/2001/EK tanácsi rendelet (19) (a továbbiakban: felhatalmazó rendelet) 2. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió Tanácsa az alaprendelet értelmében hozott uniós intézkedések bármelyikét többek között annak érdekében is módosíthatja, hogy figyelembe vegye a WTO Vitarendező Testülete által elfogadott jelentésben tett jogi értelmezéseket egy nem vitatott intézkedés vonatkozásában, ha ezt helyénvalónak tekinti.

Ezért amennyiben a jelen értesítéssel megindított felülvizsgálat a hatályos dömpingellenes intézkedések módosításához vezet, a Bizottság véleménye szerint a fent említett 2. cikk jelenti a jogalapot a fent említett vitában a WTO Fellebbezési Testülete által elkészített jogértelmezés követéséhez. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy exportáló gyártó a fent megállapított határidőn belül jelentkezik, teljes mértékben együttműködik, minden releváns információt megad, de nem igényel egyéni elbánást, vagy igényel, de megállapítást nyer, hogy nem felel meg a kritériumoknak, a felhatalmazó rendelet fent említett 2. cikke kellően indokolt esetben jogalapul szolgálhat ahhoz, hogy az exportáló gyártó egyéni vámtételt kapjon. E kérdés mérlegelésekor a Bizottság figyelembe fogja venni a WTO Fellebbezési Testületének a fent említett vitával kapcsolatos érvelését és különösen a jelentésének 371–384. szakaszában vizsgált elemeket.

Azoknak a gazdasági szereplőknek, amelyekre nézve az értesítés ezen része alapján egyedi vámot állapítanak meg, tisztában kell lenniük azzal, hogy a ténymegállapítások eredményeképpen a vám magasabb is lehet annál, mint amelyet akkor kellene alkalmazni, ha nem állapítottak volna meg egyedi vámot.


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  Dömpingen egy termék (a továbbiakban: érintett termék) „rendes érték” alatti áron történő exportértékesítését értjük. A rendes értéket általában a „hasonló terméknek” az érintett ország belföldi piacán alkalmazott, összehasonlítható ára alapján állapítják meg. A „hasonló termék” kifejezés azt a terméket jelöli, amely az érintett termékhez minden tekintetben hasonlít, vagy ilyen termék hiányában azt a terméket, amely a termékkel nagyfokú hasonlóságot mutat.

(3)  HL L 228., 1993.9.9., 1. o.

(4)  HL L 16., 1997.1.18., 55. o.

(5)  HL L 17., 1997.1.21., 17. o.

(6)  HL L 183., 2005.7.14., 1. o.

(7)  HL L 55., 2008.2.28., 1. o.

(8)  HL L 261., 2011.10.6., 2. o.

(9)  L. 2. lábjegyzet.

(10)  Exportáló gyártó az érintett országbeli bármely olyan vállalat, amely a felülvizsgálat tárgyát képező terméket előállítja és – közvetlenül vagy harmadik félen, így például az érintett termék gyártásában, belföldi értékesítésében vagy exportjában részt vevő, vele kapcsolatban álló vállalaton keresztül – az Unió piacára exportálja.

(11)  Az alaprendelet 9. cikkének (6) bekezdése alapján a Bizottság figyelmen kívül hagy minden nulla, csekély mértékű, valamint az alaprendelet 18. cikkében ismertetett körülményeknek megfelelően megállapított különbözetet.

(12)  Az exportáló gyártóknak különösen a következőket kell igazolniuk: i. az üzleti döntések és a költségek a piaci feltételeknek megfelelően és jelentős állami beavatkozás nélkül alakulnak; ii. a cégek egyetlen átlátható könyvelést vezetnek, amelyet a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően független könyvvizsgálat alá vetnek, és amelyet minden területen alkalmaznak; iii. nem állnak fenn a korábbi, nem piacgazdasági rendszerből áthozott jelentős torzulások; iv. a csődre és tulajdonra vonatkozó jogszabályok stabilitást és jogbiztonságot garantálnak; és v. a valutaváltás piaci árfolyamon történik.

(13)  Az exportáló gyártóknak különösen a következőket kell igazolniuk: i. ha teljes mértékben vagy részben külföldi tulajdonban lévő vállalatról vagy vegyes vállalatról van szó, az exportőrök szabadon hazatelepíthetik a tőkét és a nyereséget; ii. az exportárakat és exportmennyiségeket, valamint az értékesítési feltételeket szabadon határozzák meg; iii. a részvények többsége magánszemélyek tulajdonában van. Azoknak az állami tisztviselőknek, akik az igazgatótanácsban foglalnak helyet, vagy kulcsfontosságú vezetői pozíciót töltenek be, kisebbségben kell lenniük, illetve bizonyítani kell, hogy a vállalat kellőképpen független az állami befolyástól; iv. az árfolyamok átszámítása piaci árfolyamon történik; és v. az állami beavatkozás nem olyan mértékű, amely lehetővé teszi az intézkedések kijátszását olyan esetben, amikor egyedi exportőrökre eltérő vámtételeket határoznak meg.

(14)  A mintába kizárólag exportáló gyártókkal kapcsolatban nem álló importőrök vehetők fel. Azoknak az importőröknek, akik exportáló gyártókkal állnak kapcsolatban, ki kell tölteniük a kérdőív I. mellékletét ezen exportáló gyártók vonatkozásában. A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló, 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetlenül vagy közvetve tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettejük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) azok egyike közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést gyakorol a másik tevékenysége felett; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettejüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek ugyanazon család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő. (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). Ebben az összefüggésben a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(15)  A független importőrök által szolgáltatott adatok a dömping meghatározásán kívüli vizsgálati szempontok elemzéséhez is felhasználhatók.

(16)  Kár alatt a következők értendők: az uniós gazdasági ágazatnak okozott jelentős kár vagy ennek veszélye, illetve a gazdasági ágazat létrehozásának jelentős hátráltatása.

(17)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(18)  Amennyiben az exportáló gyártók mintavételét szükségesnek ítélik, egyéni dömpingellenes vámot csak azokra az exportáló gyártókra kell megállapítani, amelyeket i. a mintába kiválasztottak, vagy ii. amelyekre nézve az alaprendelet 17. cikkének (3) bekezdése értelmében egyéni dömpingellenes vámot állapítottak meg.

(19)  HL L 201., 2001.7.26., 10. o.


A. MELLÉKLET

Image

Image


B. MELLÉKLET

Image

Image


C. MELLÉKLET

Image

Image


9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/23


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról

2012/C 71/08

A Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: érintett ország) származó egyes volfrámelektródák behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről szóló értesítés (1) közzétételét követően az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) felülvizsgálati kérelem érkezett az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: alaprendelet) 11. cikkének (2) bekezdése alapján.

1.   Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet 2011. december 12-én nyújtotta be az Eurométaux (a továbbiakban: kérelmező) egy olyan uniós gyártó nevében, melynek gyártása a szóban forgó volfrámelektródák uniós gyártásának jelentős részét, ebben az esetben több mint 50 %-át teszi ki.

2.   A felülvizsgálat tárgyát képező termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a jelenleg az ex 8101 99 10 és ex 8515 90 00 KN-kód (8101991010 és 8515900010 TARIC-kód) alá besorolt, a Kínai Népköztársaságból származó, nem csak egyszerűen szintereléssel előállított volfrám hegesztőelektróda, beleértve a volfrámrudakat és -pálcákat, méretre vágva is, amely volfrámot legalább 94 tömegszázalékban tartalmaz (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék).

3.   A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedés a 260/2007/EK tanácsi rendelettel (3) kivetett végleges dömpingellenes vám.

4.   A hatályvesztési felülvizsgálat indokai

A kérelmező elegendő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping és a kár folytatódásához vagy megismétlődéséhez vezetne.

4.1.   A dömping folytatódásának valószínűségére vonatkozó állítás

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a kérelmező a Kínai Népköztársaság azon exportáló gyártói esetében, akik a hatályos intézkedésekhez vezető vizsgálatban nem részesültek piacgazdasági elbánásban, a rendes értéket egy megfelelő, az 5.1.3. pontban említett piacgazdasági berendezkedésű ország értékesítési árai alapján állapította meg. Azon vállalatok esetében, amelyek a vizsgálatban piacgazdasági elbánásban részesültek, a rendes értéket a Kínai Népköztársaságra érvényes, számtanilag képzett rendes érték alapján állapították meg. A dömping folytatódására vonatkozó állítás a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek az előző mondatok szerint megállapított rendes értékének és az Unióba történő export során alkalmazott exportárának az összehasonlításán alapul.

Ennek alapján a kiszámított dömpingkülönbözetek jelentősek.

4.2.   A kár folytatódásának valószínűségére vonatkozó állítás

A kérelmező azt is állítja továbbá, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező terméket továbbra is számottevő mennyiségben hozzák be a Kínai Népköztársaságból, és ez továbbra is kárt okoz az uniós gazdasági ágazatnak.

A kérelmező által szolgáltatott prima facie bizonyíték szerint a felülvizsgálat tárgyát képező termék behozatali mennyisége és árai – egyéb következmények mellett – továbbra is kedvezőtlenül hatnak az uniós gazdasági ágazat által eladott mennyiségre, az általa felszámított értékesítési árakra, továbbá piaci részesedésére, és ezáltal jelentős mértékben rontják az uniós gazdasági ágazat összteljesítményét, valamint pénzügyi és foglalkoztatási helyzetét.

Emellett a kérelmező szerint az érintett országból dömpingelt áron történő behozatal növekedése minden valószínűség szerint további károkat okozna az uniós gazdasági ágazatnak, amennyiben az intézkedések hatályukat vesztenék. A fentiekkel összefüggésben a kérelmező bizonyítékokkal támasztotta alá azon állítását, miszerint az intézkedések hatályvesztése esetén a felülvizsgálat tárgyát képező termék behozatalának jelenlegi mértéke az érintett országban rendelkezésre álló felhasználatlan kapacitások megléte miatt előreláthatóan növekedni fog.

5.   Az eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján felülvizsgálatot indít.

A vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping és a kár folytatódását, illetve megismétlődését eredményezné-e.

5.1.   A dömping folytatódása vagy megismétlődése valószínűségének megállapítására irányuló eljárás

5.1.1.   Az exportáló gyártókra irányuló vizsgálat

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek az érintett országból származó exportáló gyártóit (4), hogy vegyenek részt a felülvizsgálatban.

Tekintettel a Kínai Népköztársaságban működő, az ebben az eljárásban részt vevő exportáló gyártók esetlegesen nagy számára, a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálat alá vonni kívánt exportáló gyártók számát egy minta kiválasztása révén ésszerű mértékűre korlátozhatja („mintavétel”). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság – annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát – felkéri valamennyi exportáló gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselőket, hogy jelentkezzenek. A feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és vállalatukról vagy vállalataikról az ezen értesítés A. mellékletében kért információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

Az exportáló gyártók mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba lép a Kínai Népköztársaság hatóságaival, és kapcsolatba léphet az exportáló gyártók bármely ismert szövetségével.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban a fentiekben kért információk kivételével bármilyen más releváns információt be kívánnak nyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Amennyiben mintavételre van szükség, az exportáló gyártók kiválasztása történhet a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló kivitelének azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján, amely a rendelkezésre álló idő alatt ésszerűen megvizsgálható. A Bizottság – adott esetben az érintett ország hatóságain keresztül – valamennyi ismert exportáló gyártót, az érintett ország hatóságait és az exportáló gyártók szövetségeit tájékoztatja arról, hogy mely vállalatok kerültek bele a mintába.

Az exportáló gyártókkal kapcsolatos vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvételre kerülő exportáló gyártóknak, az exportáló gyártók valamennyi ismert szövetségének és az érintett ország hatóságainak.

Eltérő rendelkezés hiányában a mintába felvételre kerülő valamennyi exportáló gyártónak a minta kiválasztásáról szóló értesítéstől számított 37 napon belül kell benyújtania a kitöltött kérdőívet.

A kérdőív információkat tartalmaz többek között az exportáló gyártó vállalata vagy vállalatai struktúrájáról, a vállalatnak vagy a vállalatoknak a felülvizsgálat tárgyát képező termékkel kapcsolatos tevékenységéről, az előállítás költségéről, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek az érintett ország belföldi piacán való értékesítéséről és a felülvizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló értékesítéseiről.

A mintába való lehetséges felvételükbe beleegyező, de a mintába fel nem vett vállalatok együttműködőnek minősülnek (a továbbiakban: a mintába fel nem vett együttműködő exportáló gyártók).

5.1.2.   A független importőrökre  (5) irányuló vizsgálat  (6)

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező terméket a Kínai Népköztársaságból az Unióba importáló független importőröket, hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

Tekintettel az eljárásban érintett független importőrök esetlegesen nagy számára, a vizsgálatnak a jogszabályban elrendelt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a vizsgálandó független importőrök számát egy minta kiválasztása révén ésszerű mértékűre korlátozhatja („mintavétel”). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság – annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát –, felkéri valamennyi független importőrt, illetve a nevükben eljáró képviselőket, hogy jelentkezzenek. A feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 15 napon belül kell jelentkezniük, a vállalatukra vagy vállalataikra vonatkozó, az ezen értesítés B. mellékletében kért információknak a Bizottság rendelkezésére bocsátása révén.

A független importőrök mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba lép a független importőrök ismert szövetségeivel.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban a fentiekben kért információk kivételével bármilyen más releváns információt be kívánnak nyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Amennyiben mintavételre van szükség, az importőröket a felülvizsgálat tárgyát képező termék uniós értékesítésének azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján választják ki, amely a rendelkezésre álló idő alatt megvizsgálható. A Bizottság valamennyi ismert független importőrt és importőrszövetséget értesíti arról, hogy mely vállalatokat választotta ki a mintába való felvételre.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett független importőrök és az importőrök valamennyi ismert szövetsége részére. Eltérő rendelkezés hiányában e feleknek a minta kiválasztásáról kapott értesítést követő 37 napon belül be kell nyújtaniuk a kitöltött kérdőívet.

A kérdőív információkat tartalmaz többek között a független importőrök vállalatának vagy vállalatainak struktúrájáról, a vállalatnak vagy a vállalatoknak a felülvizsgálat tárgyát képező termékkel kapcsolatos tevékenységéről, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező termék értékesítéseiről.

5.1.3.   A piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország kiválasztása

A korábbi vizsgálatban az Amerikai Egyesült Államokat választották megfelelő piacgazdasági berendezkedésű országnak a Kínai Népköztársaságra vonatkozó rendes érték megállapításához. A Bizottság ezúttal is az Amerikai Egyesült Államokat tervezi kijelölni erre a célra. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy jelezzék, alkalmasnak találják-e az említett országot e célra. Az észrevételeknek az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 10 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

5.2.   A kár folytatódása vagy megismétlődése valószínűségének megállapítására irányuló eljárás és az uniós gyártókra irányuló vizsgálat

A Bizottság felkéri a felülvizsgálat tárgyát képező termék uniós gyártóit, hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

A vizsgálathoz az uniós gyártók tekintetében szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld az ismert uniós gyártóknak vagy a reprezentatív uniós gyártóknak, valamint az uniós gyártók ismert szövetségeinek. A Bizottság felkéri valamennyi uniós gyártót, valamint az uniós gyártók szövetségeit, hogy – eltérő rendelkezés hiányában – haladéktalanul, de legkésőbb ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül, lehetőleg e-mailben – jelentkezzenek és igényeljenek kérdőívet.

Eltérő rendelkezés hiányában az uniós gyártóknak és az uniós gyártók szövetségeinek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell visszaküldeniük a kitöltött kérdőíveket. A kérdőív információkat tartalmaz többek között a felek vállalatának/vállalatainak struktúrájáról és pénzügyi helyzetéről, a felülvizsgálat tárgyát képező termékkel kapcsolatos tevékenységeiről, az előállítás költségéről, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező termék értékesítéséről.

5.3.   Az uniós érdek vizsgálatára irányuló eljárás

Abban az esetben, ha a dömping és a kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsége bizonyítást nyer, az alaprendelet 21. cikke szerint határozat születik arról, hogy a dömpingellenes intézkedések fenntartása nem ellentétes-e az uniós érdekkel. A Bizottság felkéri az uniós gyártókat, importőröket és reprezentatív szervezeteiket, továbbá a felhasználókat, valamint a reprezentatív felhasználói és fogyasztói szervezeteket, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül jelentkezzenek. Ha a vizsgálatban fogyasztói képviseleti szervezetek is részt kívánnak venni, ugyanezen határidőn belül bizonyítaniuk kell, hogy tevékenységeik és a felülvizsgálat tárgyát képező termék között objektív kapcsolat áll fenn.

A fenti határidőn belül jelentkező felek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül szolgáltathatnak információkat a Bizottságnak az uniós érdekről. Ezeket az információkat vagy szabadon választott formában, vagy a Bizottság által összeállított kérdőíven lehet benyújtani. A 21. cikk alapján közölt információk csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá.

5.4.   Egyéb írásbeli beadványok

Ezen értesítés rendelkezéseire figyelemmel a Bizottság felkéri valamennyi érdekelt felet, hogy ismertesse álláspontját, szolgáltasson információkat, és állításait támassza alá bizonyítékokkal. Eltérő rendelkezés hiányában az észrevételeknek az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

5.5.   A vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok előtti meghallgatás lehetősége

Valamennyi érdekelt fél kérheti, hogy a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai meghallgassák. A meghallgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, és tartalmaznia kell a kérelem indokait. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos meghallgatásokra vonatkozó kérelmeket az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napjától számított 15 napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti kérelmet a Bizottság által a felekkel folytatott kommunikáció során kitűzött egyedi határidőn belül kell benyújtani.

5.6.   Az írásbeli beadványok benyújtására, valamint a kitöltött kérdőívek és levelek elküldésére vonatkozó utasítások

Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi írásbeli beadványt – beleértve az ebben az értesítésben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és az érdekelt felek által szolgáltatott olyan levelezést, amellyel kapcsolatban bizalmas adatkezelést kértek – „Limited” (Korlátozott hozzáférés) (7) jelöléssel kell ellátni.

A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű összefoglalókat is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyeket „For inspection by interested parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni. Ezeknek az összefoglalóknak kellően részletesnek kell lenniük annak érdekében, hogy a bizalmas információk lényege érthető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem a kért formában és minőségben készíti el a nem bizalmas jellegű összefoglalót, a Bizottság figyelmen kívül hagyhatja a bizalmas információkat.

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. A kitöltött kérdőívekhez csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt, valamint azok frissített verzióit azonban papíron kell benyújtani, azaz levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal. Az érdekelt felek további információkat a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján, a vonatkozó weboldalon találhatnak: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Iroda: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(a Kínai Népköztársaság exportőrei, az azokkal kapcsolatban álló importőrei, szövetségei és képviselői, valamint a piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország gyártói használatára) és

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(az uniós gyártókkal, az uniós független importőrökkel, felhasználókkal, fogyasztókkal és szervezetekkel való kapcsolattartásra)

6.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően átmeneti vagy végleges, megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

7.   Meghallgató tisztviselő

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az aktához való hozzáférésre irányuló kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott, meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgató tisztviselő meghallgatást biztosíthat egy-egy adott érdekelt fél számára, és közbenjárhat annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, a kérelem indokainak megadásával együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos meghallgatásokra vonatkozó kérelmeket az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napjától számított 15 napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti kérelmet a Bizottság által a felekkel folytatott kommunikáció során meghatározott egyedi határidőn belül kell benyújtani.

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, amelynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják a – többek között – a dömping és a kár folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűségével és az uniós érdekkel kapcsolatos ellenérveiket.

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján található: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   A vizsgálat ütemterve

A vizsgálat az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

9.   Lehetőség az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti felülvizsgálat kérelmezésére

Mivel e hatályvesztési felülvizsgálat megindítása az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alapján történik, megállapításai nem a meglévő intézkedések mértékének módosítását, hanem – az alaprendelet 11. cikke (6) bekezdésének megfelelően – az említett intézkedések hatályvesztését vagy fenntartását eredményezik.

Ha bármely érdekelt fél úgy véli, hogy az intézkedések mértékének módosítása (szigorítása vagy enyhítése) érdekében szükséges annak felülvizsgálata, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban felülvizsgálat indítását kérelmezheti.

Az ilyen felülvizsgálatot kérelmezni kívánó felek a fent megadott címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal; a felülvizsgálatra az ebben az értesítésben szereplő hatályvesztési felülvizsgálattól függetlenül kerül sor.

10.   Személyes adatok feldolgozása

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően fogja kezelni.


(1)  HL C 169., 2011.6.9., 14. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(3)  HL L 72., 2007.3.13., 1. o.

(4)  Exportáló gyártó az érintett országbeli bármely olyan vállalat, amely a felülvizsgálat tárgyát képező terméket előállítja és – közvetlenül vagy harmadik félen, így például a felülvizsgálat tárgyát képező termék gyártásában, belföldi értékesítésében vagy exportjában részt vevő, vele kapcsolatban álló vállalaton keresztül – az Unió piacára exportálja.

(5)  A mintába kizárólag exportáló gyártókkal kapcsolatban nem álló importőrök vehetők fel. Azoknak az importőröknek, akik exportáló gyártókkal kapcsolatban állnak, ki kell tölteniük a kérdőív 1. mellékletét ezen exportáló gyártók vonatkozásában. A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében a személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetve vagy közvetlenül tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) azok egyike közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést gyakorol a másik tevékenysége felett; f) harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettejüket ellenőrzi; g) közvetlenül vagy közvetve együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek ugyanazon család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő. (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) Ebben az összefüggésben a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(6)  A független importőrök által szolgáltatott adatok a dömping meghatározásán kívüli vizsgálati szempontok elemzéséhez is felhasználhatók.

(7)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1255/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentumnak az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelmet kell biztosítani.

(8)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


A. MELLÉKLET

Image

Image


B. MELLÉKLET

Image

Image


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/32


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 71/09

1.

2012. március 5-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Sortiva B.V. (a továbbiakban: Sortiva, Hollandia) és a Remondis Nederland B.V. (a továbbiakban: Remondis, Hollandia) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (a továbbiakban: Sortiva P&K, Hollandia) és a Stam Papier-Recycling B.V. (a továbbiakban: Stam, Hollandia) vállalkozások felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Remondis esetében: papír, karton és egyéb hulladékanyagok gyűjtése, elválasztása és válogatása,

a Sortiva esetében: nem veszélyes hulladékanyagok, például fa és törmelék elválasztása, válogatása és újrafelhasználása,

a Sortiva P&K esetében: papír és karton elválasztása és válogatása,

a Stam esetében: papír és karton gyűjtése, elválasztása és válogatása, archivált dokumentumok megsemmisítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/33


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

2012/C 71/10

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie az Európai Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM A 9. CIKK ALAPJÁN

„CARNE MARINHOA”

EK-sz.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

OFJ ( ) OEM ( X )

1.   A termékleírás érintett szakaszcíme(i):

A termék elnevezése

Image

A termék leírása

Image

Földrajzi terület

Image

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat a földrajzi területtel

Image

Címkézés

Nemzeti előírások

Egyéb (kérjük, határozza meg)

2.   A módosítás(ok) típusa:

Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

Image

Azon bejegyzett OEM vagy OFJ leírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentumot, sem az összefoglalót nem tették közzé

A leírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását (510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)

A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti átmeneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3.   Módosítás(ok):

3.1.   A termék leírása:

A módosítások célja, hogy a „Carne Marinhoa” az érvényes jogi szabályozásnak megfelelően az állatok életkora és súlya – a levágás idején mért valós súlya – szerinti kategóriákban kerüljön forgalmazásra, figyelembe véve a munkavégzés helyett az állatok hústermelési alkalmasságának előtérbe helyezése érdekében megvalósított genetikai fejlődést.

Az állatok vágási kora és súlya szerinti termékkategóriák elnevezése megfelel az érvényes jogi szabályozásnak.

3.2.   Földrajzi terület:

A „Carne Marinhoa” előállításának földrajzi területével határos Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho és Soure megye állattenyésztői az Eredetmegjelölésért felelős Állattenyésztési Szakszervezettől a földrajzi terület kiterjesztését kérték. A kérvényt azzal támasztották alá, hogy a termék előállításához szükséges feltételek – nevezetesen az állatok táplálására és tartására, a gazdálkodási módra, az állatfajra és a hagyományőrzésre vonatkozó előírások – biztosítottak. Valóban megállapítható, hogy az említett megyékben a talajtani és éghajlati adottságok, az uralkodó növényzet, a mezőgazdasági gyakorlat, az alkalmazott gazdálkodási, táplálási és állattartási forma, valamint maga a Marinhoa faj tulajdonságai azonosak vagy nagyon hasonlók a földrajzi területen lévőkkel, és ezáltal a „Carne Marinhoa” fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságaival mindenben megegyező terméket állítanak elő.

3.3.   A származás igazolása:

A módosítások az 510/2006/EK tanácsi rendelet és az 1898/2006/EK tanácsi rendelet azon, a származás igazolására vonatkozó rendelkezéseinek megvalósítására irányulnak, melyek egyértelműbbé teszik a tenyésztők, a vágóhidak, a daraboló- és a feldolgozóüzemek által kötelezően bevezetendő eljárásokat a termékek földrajzi származásának biztosítása érdekében.

3.4.   Címkézés:

Megvalósul a korábbi rendelkezések pontosítása és egyértelműsítése, valamint elfogadásra kerülnek az eredetmegjelölés jelentőségének és hírnevének harmadik fél által történő felhasználását megakadályozó intézkedések. Az eredetmegjelölésben a forgalmazók és egyéb képviselők nevének feltüntetése nem megengedett, azonban az említett szimbólumok a termék csomagolásán megjelenhetnek.

Továbbá sor került néhány szerkesztési és nyelvi pontatlanság kijavítására az egész termékleírásban.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„CARNE MARINHOA”

EK-sz.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

OFJ ( ) OEM ( X )

1.   Elnevezés (OFJ vagy OEM):

„Carne Marinhoa”

2.   Tagállam vagy harmadik ország:

Portugália

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása;

3.1.   A termék típusa:

1.1.

osztály: friss hús (és aprólék)

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

A testes és hosszú orrú Marinhoa marhafajból nyert hús nagyon lágy és zamatos. A „Carne Marinhoa” borjú húsa rózsaszín, míg a kifejlett állaté sötétvörös, szilárd állagú, mérsékelten nedves, ezért lédús. A zsírszövetek színe az állat korának megfelelően fehér vagy sárgás. Kereskedelmi megjelenési formái az alábbiak:

Borjú – 8 hónapos korig levágott marhából származó egész vagy darabolt test. A hasított állat súlya 70–180 kg.

Növendék borjú – 8 és 12 hónapos kor között levágott marhából származó egész vagy darabolt test. A hasított állat súlya legfeljebb 240 kg.

Fiatal marha – 12 és 30 hónapos kor között levágott hím vagy nőstény marhából származó egész vagy darabolt test. A hasított állat súlya legalább 180 kg.

Tehén – 30 hónapos kor után levágott nőstény marhából származó egész vagy darabolt test. A hasított állat súlya legalább 220 kg.

Bika – 30 hónapos kor után levágott hím marhából származó egész vagy darabolt test. A hasított állat súlya legalább 220 kg.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében):

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében):

A természetes legelőkben gazdag régióban a Marinhoa marhanyáj tartását a földrajzi területen elterjedt gyakorlatnak megfelelően a hagyományos legeltetés jellemzi.

Az istállóban tartott állatok tápláléka az évszaktól függően a gazdaságban vagy a régió más gazdaságaiban termelt perjéből, kukoricából, gabonaszárból és szénából tevődik össze.

Helyi szokás szerint a takarmány részét képezik továbbá a gazdaságban termelt, kukoricából, rizsből és egyéb gabonából, valamint növényi eredetű melléktermékekből készült lisztek.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:

A „Carne Marinhoa” a meghatározott földrajzi területen született, nevelt és levágott, kizárólag a Marinhoa Marhafaj Tenyésztési Főkönyvében nyilvántartott apától és anyától származó, és az Állattörzskönyvi Nyilvántartásba bejegyzett állatok húsa.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

A kereskedelmi megjelenéstől függetlenül a csomagoláson sérthetetlenül és letörölhetetlenül szerepelnie kell a „Carne Marinhoa – Oltalom alatt álló eredetmegjelölés” feliratnak, a tanúsítványi emblémának és a „Carne Marinhoa” logójának:

Image

A „Carne Marinhoa OEM” kereskedelmi elnevezés nem egészíthető ki semmilyen egyéb névvel vagy utalással – beleértve forgalmazói emblémákat és egyebeket, annak ellenére, hogy ezek a csomagoláson feltüntethetők.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása:

Az állatok születése, nevelése és levágása, melyekből a „Carne Marinhoa” származik, az alábbiakban meghatározott földrajzi területen történik: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure és Vagos megye; valamint az Oliveira de Azeméis megyében található Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta és Palmaz községek.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai:

A földrajzi terület Portugália egyik legtermékenyebb része, mely felöleli a Vouga, az Águeda és az Antuã folyó vízgyűjtő területét. Marinha területét mocsaras talaj, sekély vizű, nagyon termékeny, takarmánytermesztésre igen alkalmas mezők jellemzik. A kevésbé mocsaras részeken a gabonatermesztés, főként a kukoricatermesztés a legelterjedtebb. Ezek a talajtani adottságok megnehezítették a gépesítést, ezáltal nehéz terepen is nagy teher- és munkabírású marhára volt szükség. Mindez a kettős hasznosítású – munkavégző és húst adó – marhafaj kifejlesztéséhez vezetett.

A körülmények alkalmasak mind az állatok kis parcellákon történő szabad legeltetésére, mind a gabonából és takarmánynövényekből álló táplálékkal való ellátásra.

5.2.   A termék sajátosságai:

A Marinhoa marhát, mely nagyon jól alkalmazkodott a régió adottságaihoz, kezdetben kettős céllal tenyésztették: munkavégzésre és hústermelésre. Manapság, habár megőrizték a hagyományos takarmányozási és tenyésztési módokat, mellőzik a marhák munkavégzését, ezáltal az állatok alkalmasabbá váltak a hústermelésre.

A Marinhoa jószág alkatát és testfelépítését a régióban gyakori nehéz terepviszonyok és az egyéb adott körülmények között megvalósított tenyésztés jellegzetességei magyarázzák.

Az ebben a tenyésztési rendszerben előállított állatok aránylag nagy méretűek. A hasított borjú darabolásakor nyert hús világos rózsaszín, a kifejlett állaté sötétvörös, szilárd állagú és mérsékelten nedves. A zsírszövetek színe az állat korának megfelelően fehér vagy sárgás.

Rendkívül zamatos és ízletes hús.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat:

Az előállítási terület talajtani és éghajlati jellemzőinek, a faj jellegzetességeinek és az alkalmazott természetes táplálási módnak köszönhető a közepes/nagyméretű állat kialakulása, melynek vágási súlya többszöröse a korának megfelelő átlagsúlynak, vékony belső és külső zsírréteg jellemzi. Húsa egyedi érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik, zamatos, ízletes és omlós, állaga szilárd, mégis lágy. Emellett a szabadon legelő vagy istállóban és takarmányon tartott állatok környezetének és természetes ellátási módjának köszönhetően a „Carne Marinhoa” íze és aromája jellegzetesen kellemes és nem túlságosan intenzív.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

(Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.