ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.355.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 355

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. december 3.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 355/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 347., 2011.11.26.

1

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 355/02

A Közszolgálati Törvényszék hivatalvezetőjének kinevezése

2

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 355/03

C-431/09 és C-432/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Airfield NV, Canal Digitaal BV kontra Belgische Vereniguing van Auteurs, Componisten en Uitgevres CVBA (Sabam) (C-431/09), Airfield NV kontra Agicoa Belgium BVBA (C-432/09) (Szerzői jog — Műholdas műsorsugárzás — 93/83/EGK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja és 2. cikk — Műhold útján történő nyilvánossághoz közvetítés — Műholdasprogramcsomag-szolgáltató — A műhold útján történő nyilvánossághoz közvetítés egységessége — E közvetítés betudhatósága — A szerzői jogok jogosultjainak e közvetítésre vonatkozó engedélye)

3

2011/C 355/04

C-439/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Cour d’appel de Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS kontra Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (Az EUMSZ 101. cikk (1) és (3) bekezdése — 2790/1999/EK rendelet — 2–4. cikk — Verseny — Korlátozást megvalósító gyakorlat — Szelektív forgalmazási hálózat — Kozmetikai és testápoló termékek — Az internetes értékesítés általános és abszolút tilalma — A szállító által a szerződéses forgalmazókkal szemben előírt tilalom)

3

2011/C 355/05

C-454/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. október 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A New Interline SpA javára nyújtott támogatás — Visszatéríttetés)

4

2011/C 355/06

C-83/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 de Pontevedra (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez kontra Air France (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — A 2. cikk l) pontja — Légi járat törlése esetén az utasoknak nyújtott kártalanítás — A járat törlésének fogalma — 12. cikk — A további kártalanítás fogalma — A nemzeti jog alapján történő kártalanítás)

4

2011/C 355/07

C-139/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prism Investments BV kontra J. A. van der Meer, mint az Arilco Holland B.V. felszámolója (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Végrehajthatóvá nyilvánítás — Kizáró okok — Végrehajthatóságot megállapító határozat tárgyát képező bírósági határozat származási tagállamban történő végrehajtása)

5

2011/C 355/08

C-148/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DHL International NV, korábban: Express Line NV kontra Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Postai szolgáltatások — A felhasználói panaszok kezelésére vonatkozó külső eljárások — 97/67/EK irányelv — 19. cikk — Hatály — A nemzeti jog és az uniós jog szerinti jogorvoslati lehetőségek egymást kiegészítő jellege — A tagállamok mozgástere — Korlátok — EUMSZ 49. cikk — A letelepedés szabadsága)

6

2011/C 355/09

C-224/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Landgericht Baden-Baden — Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leo Apelt elleni büntetőeljárás (91/439/EGK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — A tartózkodási hely szerinti tagállam által kiállított nemzeti vezetői engedély bevonása és egy másik tagállam által a B és D kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély kiállítása — Az elismerés tartózkodási hely szerinti tagállam általi megtagadása — A D kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély kiállításakor a B kategóriába tartozó járművekre vonatkozó érvényes vezetői engedély meglétének szükségessége)

6

2011/C 355/10

C-463/10 P. és C-475/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete — Deutsche Post AG (Németországi Szövetségi Köztársaság) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — 659/1999/EK rendelet — A 10. cikk (3) bekezdése — Információnyújtási rendelkezésre vonatkozó határozat — Az EUMSZ 263. cikk értelmében vett megtámadható aktus fogalma)

7

2011/C 355/11

C-9/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a cour d’appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Waypoint Aviation SA kontra État belge — SPF Finances (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Adójogszabályok — Belföldön használt eszközök megszerzése céljából adott kölcsönökből származó jövedelmekre vonatkozó adójóváírás — Azon eszközök kizárása, amelyek használati jogát más tagállamban letelepedett harmadik személy részére engedték át)

7

2011/C 355/12

C-443/11. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2011. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

8

2011/C 355/13

C-463/11. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg (Németország) által 2011. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L kontra M

8

2011/C 355/14

C-475/11. sz. ügy: A Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen által 2011. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szakmai vétség miatti szakmai bírósági eljárás Kostas Konstantinides ellen

9

2011/C 355/15

C-485/11. sz. ügy: 2011. szeptember 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

9

2011/C 355/16

C-486/11. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2011. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jonathan Rodrigues Esteves kontra Seguros Allianz Portugal, S.A.

10

2011/C 355/17

C-495/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hatodik tanács) T-190/06. sz., Total és Elf Aquitaine kontra Bizottság ügyben 2011. július 14-én hozott ítélete ellen a Total SA és Elf Aquitaine SA által 2011. szeptember 27-én benyújtott fellebbezés

10

2011/C 355/18

C-499/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-42/07. sz., The Dow Chemical Company és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen a The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH és Dow Europe GmbH által 2011. szeptember 27-én benyújtott fellebbezés

11

2011/C 355/19

C-516/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-144/07., T-147/07., T-148/07., T-149/07., T-150/07. és T-154/07. sz., ThyssenKrupp Liften Ascenseurs és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen a ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV által 2011. október 7-én benyújtott fellebbezés

12

2011/C 355/20

C-519/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-144/07., T-147/07., T-148/07., T-149/07., T-150/07. és T-154/07. sz., ThyssenKrupp Liften Ascenseurs és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen a ThyssenKrupp Liften BV által 2011. október 11-én benyújtott fellebbezés

12

 

Törvényszék

2011/C 355/21

T-190/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — CHEMK és KF kontra az Európai Unió Tanácsa (Dömping — A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala — Az exportár meghatározása — Haszonkulcs — Árra vonatkozó kötelezettségvállalás — Kár — Okozati összefüggés — Panasz — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség)

14

2011/C 355/22

T-192/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011 október 25-i ítélete — Transnational Company Kazchrome és ENRC Marketing kontra Tanács (Dömping — A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala — Okozati összefüggés — Közösségi érdek — Az együttműködés hiánya — A rendelkezésre álló adatok — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség)

14

2011/C 355/23

T-348/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — Aragonesas Industrias y Energía kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A nátrium-klorát piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A piac felosztása — Az árak rögzítése — Bizonyítékok csoportja — A bizonyítékok időpontja — A versenytársak nyilatkozatai — Beismerés — A jogsértés időtartama — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények)

15

2011/C 355/24

T-349/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — Uralita kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A nátriumklorát piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A jogsértő magatartás betudhatósága)

15

2011/C 355/25

T-579/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Eridania Sadam kontra Bizottság (Állami támogatások — Az olasz hatóságoknak a villasori (Olaszország) cukorfinomító által a szárazsági időszak következtében elszenvedett veszteségek kompenzálását célzó intézkedése — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség — A mezőgazdasági ágazat állami támogatásaira vonatkozó iránymutatás)

15

2011/C 355/26

T-57/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Alfastar Benelux kontra Tanács (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A Tanács Főtitkárságának személyi számítógépeivel, nyomtatóival és perifériás eszközeivel kapcsolatos műszaki karbantartásra irányuló, valamint help-desk és helyi segítségnyújtási szolgáltatások nyújtása — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség)

16

2011/C 355/27

T-189/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Poloplast kontra OHIM — Polypipe (P) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A P közösségi ábrás védjegy bejelentése — P és P POLYPIPE korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

16

2011/C 355/28

T-214/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — COR Sitzmöbel Helmut Lübke kontra OHIM — El Corte Inglés (COR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Nemzetközi védjegyoltalom területi kiterjesztése iránti kérelem — A COR szóvédjegy — A CADENACOR korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — A megjelölések hasonlósága — Az áruk hasonlósága)

17

2011/C 355/29

T-426/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 26-i ítélete — Bayerische Asphaltmischwerke kontra OHIM — Koninklijke BAM Groep (bam) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BAM közösségi ábrás védjegy bejelentése — BAM korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A termékek hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

17

2011/C 355/30

T-436/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 26-i ítélete — Dufour kontra EKB (Dokumentumokhoz való hozzáférés — 2004/258/EK határozat — Az EKB-nak az alkalmazottak felvételével és mobilitásával kapcsolatos jelentések készítését lehetővé tevő adatbázisai — A hozzáférés megtagadása — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — A dokumentum fogalma — Kártérítési kereset — Időelőtti jelleg)

17

2011/C 355/31

T-72/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 26-i ítélete — Intermark kontra OHIM — Natex International (NATY’S) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A NATY'S közösségi szóvédjegy bejelentése — A Naty korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A felszólalás részleges elutasítása)

18

2011/C 355/32

T-238/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Scatizza kontra OHIM — Jacinto (Horse Couture) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Horse Couture közösségi ábrás védjegy bejelentése — A HORSE korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

18

2011/C 355/33

T-262/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — Microban International és Microban (Europe) kontra Bizottság (Közegészség — Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagok listája — Valamely adalékanyag listára való felvétele iránti kérelemnek az eredeti kérelmező általi visszavonása — A Bizottságnak a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek a listára való fel nem vételéről szóló határozata — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Végrehajtási intézkedések hiánya — Jogalap)

19

2011/C 355/34

T-353/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. október 12-i végzése — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Terhelési értesítés — Elfogadhatatlansági kifogás — A jogvita szerződéses jellege — A kereset jogi természete — Megtámadható aktusnak minősítés)

19

2011/C 355/35

T-489/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. október 14-i végzése — Rousse Industry kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság)

19

2011/C 355/36

T-492/11. sz. ügy: 2011. szeptember 21-én benyújtott kereset — Rauscher Consumer Products kontra OHIM (tampon ábrázolása)

20

2011/C 355/37

T-500/11. sz. ügy: 2011. szeptember 23-án benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság

20

2011/C 355/38

T-505/11. sz. ügy: 2011. szeptember 26-án benyújtott kereset — Aldi kontra OHIM — Dialcos (dialdi)

21

2011/C 355/39

T-514/11. sz. ügy: 2011. szeptember 28-án benyújtott kereset — i-content kontra OHIM — Decathlon (BETWIN)

21

2011/C 355/40

T-515/11. sz. ügy: 2011. szeptember 27-én benyújtott kereset — Delphi Technologies kontra OHIM (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

22

2011/C 355/41

T-517/11. sz. ügy: 2011. szeptember 29-én benyújtott kereset — United States Polo Association kontra OHIM — Polo/Lauren (Két pólójátékos ábrázolása)

22

2011/C 355/42

T-518/11. sz. ügy: 2011. szeptember 27-én benyújtott kereset — BTL Diffusion kontra OHIM — dm-drogerie markt (babyTOlove)

23

2011/C 355/43

T-521/11. sz. ügy: 2011. október 3-án benyújtott kereset — Deutsche Bahn és társai kontra Bizottság

23

2011/C 355/44

T-523/11. sz. ügy: 2011. október 4-én benyújtott kereset — Maxima Grupė kontra OHIM — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

24

2011/C 355/45

T-524/11. sz. ügy: 2011. szeptember 30-án benyújtott kereset — Volvo Trademark kontra OHIM — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

25

2011/C 355/46

T-525/11. sz. ügy: 2011. szeptember 29-én benyújtott kereset — Volvo Trademark kontra OHIM — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

25

2011/C 355/47

T-534/11. sz. ügy: 2011. október 10-én benyújtott kereset — Schenker kontra Bizottság

26

2011/C 355/48

T-536/11. sz. ügy: 2011. október 2-án benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és társai kontra Bizottság

27

2011/C 355/49

T-543/11. sz. ügy: 2011. október 14-én benyújtott kereset — Ghreiwati kontra Tanács

27

2011/C 355/50

T-545/11. sz. ügy: 2011. október 14-én benyújtott kereset — Stichting Greenpeace Nederland és PAN Europe kontra Bizottság

28

2011/C 355/51

T-546/11. sz. ügy: 2011. október 11-én benyújtott kereset — Technion — Israel Institute of Technology és Technion Research & Development kontra Bizottság

28

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 355/52

F-71. sz. ügy: 2011. július 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bíróság

30

2011/C 355/53

F-94/11. sz. ügy: 2011. szeptember 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

30

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/1


2011/C 355/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 347., 2011.11.26.

Korábbi közzétételek

HL C 340., 2011.11.19.

HL C 331., 2011.11.12.

HL C 319., 2011.10.29.

HL C 311., 2011.10.22.

HL C 305., 2011.10.15.

HL C 298., 2011.10.8.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Közszolgálati Törvényszék

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/2


A Közszolgálati Törvényszék hivatalvezetőjének kinevezése

2011/C 355/02

A Közszolgálati Törvényszék bírái 2011. október 10-én az eljárási szabályzat 15. cikkének 5. §-a alapján úgy határoztak, hogy a 2011. november 30-tól2017. november 29-ig terjedő időszakra újra W. HAKENBERG-et nevezik ki hivatalvezetővé.


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/3


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Airfield NV, Canal Digitaal BV kontra Belgische Vereniguing van Auteurs, Componisten en Uitgevres CVBA (Sabam) (C-431/09), Airfield NV kontra Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)

(C-431/09 és C-432/09. sz. ügy) (1)

(Szerzői jog - Műholdas műsorsugárzás - 93/83/EGK irányelv - Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja és 2. cikk - Műhold útján történő nyilvánossághoz közvetítés - Műholdasprogramcsomag-szolgáltató - A műhold útján történő nyilvánossághoz közvetítés egységessége - E közvetítés betudhatósága - A szerzői jogok jogosultjainak e közvetítésre vonatkozó engedélye)

2011/C 355/03

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Felperesek: Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)

Alperesek: Belgische Vereniguing van Auteurs, Componisten en Uitgevres CVBA (Sabam) (C-431/09), Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hof van beroep te Brussel — A műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 248., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 134. o.) 1. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának, valamint 2. cikkének értelmezése — A szerzőnek a művei közvetítése engedélyezéséhez való kizárólagos joga — Műsorhordozó jelek műsorsugárzó szervezet által digitális televíziós szolgáltató számára független műholdon keresztül történő sugárzása — E jelek ezt követő továbbsugárzása — A jogosultak engedélye.

Rendelkező rész

A műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy valamely műholdasprogramcsomag-szolgáltató köteles az érintett jogok jogosultjainak engedélyét beszerezni a televíziós műsoroknak az alapügyekben szereplőhöz hasonló közvetett és közvetlen közvetítése során való közreműködése céljából, hacsak e jogosultak nem állapodtak meg az érintett műsorsugárzó szervezettel, hogy a szerzői jogi védelemben részesülő műveket e szolgáltató közreműködésével is továbbítják a nyilvánosság számára, azzal a feltétellel, hogy ez utóbbi esetben az említett szolgáltató közreműködése nem teszi új nyilvánosság számára hozzáférhetővé az említett műveket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/3


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Cour d’appel de Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS kontra Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

(C-439/09. sz. ügy) (1)

(Az EUMSZ 101. cikk (1) és (3) bekezdése - 2790/1999/EK rendelet - 2–4. cikk - Verseny - Korlátozást megvalósító gyakorlat - Szelektív forgalmazási hálózat - Kozmetikai és testápoló termékek - Az internetes értékesítés általános és abszolút tilalma - A szállító által a szerződéses forgalmazókkal szemben előírt tilalom)

2011/C 355/04

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Alperesek: Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

a Ministère public és az Európai Bizottság részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cour d’appel de Paris — Verseny — A kozmetikai és testápoló termékek internetes értékesítésének a szelektív forgalmazási hálózat keretében a szállító által az engedéllyel rendelkező forgalmazókkal szemben előírt általános és abszolút tilalma — Az ilyen termékek fizikai térben, diplomás gyógyszerész jelenlétében való értékesítésének kötelezettsége — Az EK 81. cikk (1) bekezdése értelmében vett olyan különösen súlyos, célzott versenykorlátozás, amely nem részesülhet a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999 bizottsági rendelet (HL L 336., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 364. o.) szerinti csoportmentességben — Az EK 81. cikk (3) bekezdése szerinti egyedi mentesítésben való részesülés lehetősége

Rendelkező rész

Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a szelektív forgalmazási rendszer keretében az a szerződéses kikötés, amely előírja, hogy a kozmetikai és testápoló termékek értékesítése a valóságban létező helyiségben, okleveles gyógyszerész kötelező jelenléte mellett történjék, és amelynek az a következménye, hogy ezen értékesítésekhez megtiltja az internet használatát, az e rendelkezés értelmében vett célzott versenykorlátozásnak minősül, amennyiben e szerződéses kikötés tartalmának és céljának, valamint az e kikötés hátterét képező jogi és gazdasági összefüggéseknek az egyedi és konkrét vizsgálatát követően úgy tűnik, hogy e kikötés a szóban forgó termékek jellemzőire tekintettel nem objektíven igazolt.

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet 4. cikkének c) pontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelet 2. cikkében biztosított csoportmentesség nem alkalmazható az olyan szelektív forgalmazási szerződésre, amely de facto megtiltja az internetnek a szerződés tárgyát képező termékek forgalmazási módjaként történő használatát. Ezzel szemben az ilyen szerződésre egyedileg alkalmazható az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése szerinti jogszabályi kivétel, amennyiben teljesülnek az e rendelkezésben meghatározott feltételek.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/4


A Bíróság (ötödik tanács) 2011. október 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-454/09. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - A New Interline SpA javára nyújtott támogatás - Visszatéríttetés)

2011/C 355/05

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Righini, B. Stromsky és D. Grespan meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, P. Gentili és B. Tidore avvocati dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az Olaszország által a New Interline vállalkozás számára nyújtott C 13/07 (a korábbi NN 15/06.) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 1321. számú dokumentummal történt) szóló, 2008. április 16-i 2008/697/EK bizottsági határozat 2., 3. és 4. cikkének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmaradása

Rendelkező rész

1.

Az Olasz Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem tette meg az Olaszország által a New Interline vállalkozás számára nyújtott C 13/07 (a korábbi NN 15/06. és N 734/06.) sz. állami támogatásról szóló, 2008. április 16-i 2008/697/EK bizottsági határozat végrehajtásának biztosításához szükséges valamennyi intézkedést — nem teljesítette az EK 249. cikk negyedik bekezdéséből, valamint az e határozat 2. és 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/4


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 de Pontevedra (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez kontra Air France

(C-83/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - A 2. cikk l) pontja - Légi járat törlése esetén az utasoknak nyújtott kártalanítás - A „járat törlésének” fogalma - 12. cikk - A „további kártalanítás” fogalma - A nemzeti jog alapján történő kártalanítás)

2011/C 355/06

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil no1 de Pontevedra

Az alapeljárás felei

Felperesek: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez

Alperes: Air France

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Juzgado de lo Mercantil no1 de Pontevedra — A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet 8. kötet 10. o.) 2. cikke i) pontjának, 8., 9. és 12. cikkének értelmezése — A „járat törlésének” fogalma — Műszaki hiányosságok — A „további kártalanítás” fogalma — A nemzeti jog alapján történő kártalanításhoz való jog.

Rendelkező rész

1.

A „járat törlésének” a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének l) pontjában meghatározott fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben nem kizárólag az érintett légi jármű bármely felszállása elmaradásának esetére irányul, hanem kiterjed arra az esetre is, amikor e légi jármű felszállt, azonban ezt követően bármilyen ok miatt vissza kellett térnie az indulási repülőtérre, és amikor az említett légi jármű utasait más légi járatokra irányították át.

2.

A 261/2004 rendelet 12. cikkében említett „további kártalanítás” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára, hogy a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezményben vagy a nemzeti jogban szereplő feltételek alapján téríttesse meg a légi fuvarozási szerződés nemteljesítéséből eredő kárt, beleértve a nem vagyoni kárt is. Ezzel szemben a „további kártalanítás” e fogalma nem szolgálhat jogi alapként a nemzeti bíróság számára arra, hogy a légifuvarozót azon utasok költségeinek megtérítésére kötelezze, akiknek a járata késett, vagy akiknek a járatát törölték, és amely költségek ez utóbbiak számára azért merültek fel, mert a fenti légifuvarozó nem teljesítette az e rendelet 8. és 9. cikkében szereplő segítségnyújtási és ellátási kötelezettségét.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/5


A Bíróság (negyedik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prism Investments BV kontra J. A. van der Meer, mint az Arilco Holland B.V. felszámolója

(C-139/10. sz. ügy) (1)

(Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 44/2001/EK rendelet - Végrehajthatóvá nyilvánítás - Kizáró okok - Végrehajthatóságot megállapító határozat tárgyát képező bírósági határozat származási tagállamban történő végrehajtása)

2011/C 355/07

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Prism Investments BV

Alperes: J. A. van der Meer, mint az Arilco Holland B.V. felszámolója

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoge Raad der Nederlanden — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 34., 35., 43., 44. és 45. cikkének az értelmezése — Az elutasítás indokai — Kimerítő felsorolás — A végrehajthatóság megállapítás iránti kérelem tárgyát képező nemzeti ítéletből eredő kötelezettség teljesítése.

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 45. cikkét úgy kell értelmezni, mint amellyel ellentétes az, hogy az a bíróság, amelynél e rendelet 43. vagy 44. cikke alapján jogorvoslatot nyújtottak be, olyan ok alapján utasít el vagy von vissza egy határozat végrehajthatóságát megállapító okiratot, amely nem szerepel a rendelet 34. és 35. cikkében, mint amilyen a határozatnak a származási tagállamban történt teljesítésére alapított ok is.


(1)  HL C 134., 2010.5.22.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/6


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DHL International NV, korábban: Express Line NV kontra Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(C-148/10. sz. ügy) (1)

(Postai szolgáltatások - A felhasználói panaszok kezelésére vonatkozó külső eljárások - 97/67/EK irányelv - 19. cikk - Hatály - A nemzeti jog és az uniós jog szerinti jogorvoslati lehetőségek egymást kiegészítő jellege - A tagállamok mozgástere - Korlátok - EUMSZ 49. cikk - A letelepedés szabadsága)

2011/C 355/08

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Felperes: DHL International NV, korábban: Express Line NV

Alperes: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hof van Beroep te Brussel — A 2002/39/EK irányelvvel (HL L 176., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 4. kötet 316. o.) és a 2008/6/EK irányelvvel (HL L 52., 3. o.) módosított, a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998 L 15., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 3. kötet 71. o.) 19. cikkének értelmezése — A postai szolgáltatások felhasználói panaszainak kezelésére vonatkozó eljárások — Külső panaszkezelési rendszer

Rendelkező rész

1.

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet — mind eredeti változata, mind a 2002. június 10-i 2002/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, illetve a 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított változata szerint — úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely az egyetemes szolgáltatás körébe nem tartozó szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára az e szolgáltatások igénybevevői panaszainak kezelésére külső eljárás alkalmazását teszi kötelezővé.

2.

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely az egyetemes szolgáltatás körén kívül eső postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára az e szolgáltatások igénybevevői panaszainak kezelésére külső eljárás alkalmazását teszi kötelezővé.


(1)  HL C 161., 2010.6.19.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/6


A Bíróság (második tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Landgericht Baden-Baden — Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leo Apelt elleni büntetőeljárás

(C-224/10. sz. ügy) (1)

(91/439/EGK irányelv - Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése - A tartózkodási hely szerinti tagállam által kiállított nemzeti vezetői engedély bevonása és egy másik tagállam által a B és D kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély kiállítása - Az elismerés tartózkodási hely szerinti tagállam általi megtagadása - A D kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély kiállításakor a B kategóriába tartozó járművekre vonatkozó érvényes vezetői engedély meglétének szükségessége)

2011/C 355/09

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Baden-Baden

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Leo Apelt

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Landgericht Baden-Baden — A vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv (HL L 237., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 317. o.) 1. cikkének, 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 8. cikke (2) és (4) bekezdésének, valamint a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 403., 18. o.) 11. cikke (4) bekezdésének az értelmezése — Valamely tagállam által, másik tagállam állampolgára számára, a nemzeti vezetői engedély visszavonására vonatkozó döntés előtt, azonban az ezen intézkedés alapjául szolgáló tények bekövetkezését követően kiállított B kategóriás vezetői engedély — Ezen vezetői engedélynek a kiállító tagállam általi, az új nemzeti vezetői engedély megszerzésére vonatkozó tilalmi időszak lejártát követően, a D kategóriára történő kibővítése — A lakóhely szerinti tagállam lehetősége e vezetői engedély érvényessége elismerésének érvényes B kategóriás vezetői engedélynek a D kategóriás engedély kiállításakor fennálló hiányára alapított megtagadására

Rendelkező rész

A 2000. szeptember 14-i 2000/56/EK bizottsági irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésével, 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjával, 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 8. cikkének (2) és (4) bekezdésével nem ellentétes, ha valamely fogadó tagállam megtagadja egy másik tagállam által kiállított, B és D kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély elismerését, először is abban az esetben, ha az említett vezetői engedély jogosultjának a B kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedélyét a szokásos tartózkodási helyre vonatkozó feltétel megsértésével, valamint azt követően állították ki, hogy az első tagállam által kiállított vezetői engedélyét ezen első tagállam rendőrsége bevonta, de a vezetői jogosultság említett első tagállamban való bírósági visszavonását megelőzően, valamint másodszor, abban az esetben, ha az említett vezetői engedély jogosultjának a D kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedélyét az említett, bíróság általi visszavonást követően állították ki, valamint azután, hogy eltelt az abban meghatározott, új vezetői engedély kiállítására vonatkozó tilalmi idő.


(1)  HL C 221., 2010.8.14.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete — Deutsche Post AG (Németországi Szövetségi Köztársaság) kontra Európai Bizottság

(C-463/10 P. és C-475/10. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(Fellebbezés - Állami támogatások - 659/1999/EK rendelet - A 10. cikk (3) bekezdése - Információnyújtási rendelkezésre vonatkozó határozat - Az EUMSZ 263. cikk értelmében vett „megtámadható aktus” fogalma)

2011/C 355/10

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Deutsche Post AG (képviselők: J. Sedemund és T. Lübbig Rechtsanwälte) és a Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, J. Möller és N. Graf Vitzthum meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: az Európai Bizottság (képviselők: B. Martenczuk és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (első tanács) T-570/08. sz., Deutsche Post kontra Bizottság ügyben 2010. július 14-én hozott azon végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben a Törvényszék helyt adott a Bizottság által emelt elfogadhatatlansági kifogásnak, és így mint elfogadhatatlant elutasította a Bizottság 2008. október 30-i levelében foglalt, a Deutsche Post AG számára nyújtott állami támogatásra vonatkozó eljárás keretében elrendelt információnyújtásra vonatkozó határozat megsemmisítése iránti keresetet — Az EK 230. cikk értelmében vett „megtámadható aktus” fogalmának téves értelmezése — A megtámadott aktus jellegének és jogkövetkezményeinek megsértése — A hatékony bírósági jogvédelem elvének megsértése

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a Törvényszék a T-570/08. sz., Deutsche Post kontra Bizottság ügyben, valamint a T-571/08. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2010. július 14-én hozott végzését hatályon kívül helyezi.

2.

A Bíróság az Európai Bizottság által felhozott elfogadhatatlansági kifogásokat elutasítja.

3.

A Bíróság az ügyeket visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé annak érdekében, hogy az határozzon az T-570/08. sz. ügyben a Deutsche Post AG-nak és a T-571/08. sz. ügyben a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a Bizottság azon 2008. október 30-i azon határozata ellen benyújtott megsemmisítés iránti kereseteiről, amelyben felhívta a Németországi Szövetségi Köztársaságot, hogy a Deutsche Post AG részére nyújtott állami támogatásra vonatkozó eljárásban nyújtson információkat.

4.

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 328.,2010.12.4.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/7


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a cour d’appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Waypoint Aviation SA kontra État belge — SPF Finances

(C-9/11. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Adójogszabályok - Belföldön használt eszközök megszerzése céljából adott kölcsönökből származó jövedelmekre vonatkozó adójóváírás - Azon eszközök kizárása, amelyek használati jogát más tagállamban letelepedett harmadik személy részére engedték át)

2011/C 355/11

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperes: Waypoint Aviation SA

Alperes: État belge — SPF Finances

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cour d'appel de Bruxelles — Az EK 10. cikk (EU 4. cikk (3) bekezdése) és az EK 49. cikk (EUMSZ 56. cikk) értelmezése — A követelésekből vagy a valamely nemzeti koordinációs központ számára nyújtott kölcsönből származó jövedelem kedvezményezettjeinek adójóváírást biztosító nemzeti szabályozás — A kölcsöntőkével megszerzett javak olyan belföldi társaság általi használati joga, amely a koordinációs központtal megegyező cégcsoport tagja — Az ugyanazon csoporthoz tartozó külföldi táraságok kizárása — A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásai

Rendelkező rész

Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami rendelkezés, mint az alapügybeli, amely adójóváírást tesz lehetővé bizonyos társaságok számára a belföldön használt új eszközök megszerzése céljából adott kölcsönökből származó jövedelmek vonatkozásában, azzal a feltétellel, hogy az eszközt az adójóváírásra jogosító kölcsön segítségével megszerző vagy az ugyanazon cégcsoportba tartozó más társaság nem engedi át ezen eszköz használati jogát a csoport e tagállamban letelepedett tagjaitól eltérő harmadik személyek számára.


(1)  HL C 95., 2011.3.26.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/8


A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2011. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(C-443/11. sz. ügy)

2011/C 355/12

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperesek: F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold

Alperes: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 883/2004 rendeletre (1) figyelemmel továbbra is érvényesül-e az 1408/71 rendelet (2) alkalmazása mellett a Miethe-ügyben hozott ítélet (3) kiegészítő, mégpedig a nem tipikus határ menti ingázók választási jogát azon tagállam tekintetében megalapozó szerepe, amelyben a munkaközvetítő rendelkezésére állnak, és amelyből ezért munkanélküli-ellátásokban részesülnek, mert a munkaerő-piaci újrabeilleszkedés esélyei a választásuk szerinti tagállamban a legmagasabb? Vagy a 883/2004 rendelet 65. cikke összességében már kellő mértékben biztosítja, hogy a teljes munkanélküli munkavállalók a munkakeresésük szempontjából legkedvezőbb feltételek mellett részesüljenek ellátásban, és a Miethe-ügyben hozott ítélet értéktöbbletét vesztette?

2.

Ellentétes-e az uniós joggal, a jelen ügyekben az EUMSZ 45. cikkel vagy az 1612/68 rendelet (4) 7. cikkének (2) bekezdésével, valamely tagállam olyan határozata, amely a teljes munkanélkülivé vált — legutóbb az említett tagállamban foglalkoztatott — migráns munkavállalótól (határ menti ingázótól), akiről a fennálló társadalmi és család kapcsolatokra tekintettel feltételezhető, hogy az említett tagállamban rendelkezik a legjobb eséllyel a munkaerő-piaci újrabeilleszkedésre, kizárólag azért tagadja meg az említett tagállam jogszabályai szerinti munkanélküli-ellátásokat, mert a munkavállaló másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel?

3.

Miként hangzik — a 883/2004 rendelet 87. cikkének (8) bekezdésére, az EU Alapjogi Chartájának 17. cikkére, valamint a jogbiztonság elvére tekintettel — az előző kérdésre adandó válasz, ha az ilyen munkavállaló számára már a 883/2004 rendelet hatálybalépésének időpontja előtt a foglalkoztatás szerinti korábbi állam joga szerinti munkanélküli-ellátásokat biztosítottak, és az ellátás folyósításának maximális időtartama, valamint az ellátásra való jogosultság felélesztésének határideje ebben az időpontban még nem járt le (és az ellátások folyósítását megszüntették, mert a munkanélküli személy új munkaviszonyt létesített)?

4.

Eltérő választ kell-e adni a második kérdésre, ha az érintett munkanélküli határ menti ingázókat biztosították arról, hogy kérhetik ellátásra való jogosultságuk felélesztését abban az esetben, ha a munkaviszony létesítését követően ismét munkanélkülivé válnak, és az erre vonatkozó információk a végrehajtási gyakorlat tisztázatlansága folytán tévesnek vagy nem egyértelműnek bizonyultak?


(1)  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.)

(2)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.)

(3)  A C-1/85. sz. Miethe-ügyben 1986. június 12-én hozott ítélet (EBHT 1986., 1837. o.).

(4)  A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet (HL L 257., 2.o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 15. o.)


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/8


A Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg (Németország) által 2011. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L kontra M

(C-463/11. sz. ügy)

2011/C 355/13

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: L

Alperes: M

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Átlépi-e a tagállam a [2001/42/EK] irányelv (1) 3. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti mérlegelési mozgásterének korlátait, ha egy település településrendezési tervei tekintetében, amelyek helyi szinten kis területek használatát veszik tervbe, és a projektek jövőbeli engedélyének kereteit határozzák meg, de nem tartoznak a 2001/42/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének hatálya alá, a településrendezési terv egy különleges típusának meghatározása révén, amelyet területalapú küszöbérték és egy minőségi feltétel jellemez, az irányelv II. mellékletében meghatározott vonatkozó szempontok figyelembevétele mellett úgy rendelkezik, hogy e településrendezési terv kidolgozásakor el kell tekinteni az egyébként a településrendezési tervekre vonatkozó, a környezeti vizsgálatot szabályozó eljárási szabályoktól, másrészt pedig előírja, hogy ezen eljárási szabályok abból fakadó megsértése, hogy a település tévesen értékelte a minőségi feltételt, nem befolyásolja a különleges típusú településrendezési terv érvényességét?


(1)  A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.)


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/9


A Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen által 2011. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szakmai vétség miatti szakmai bírósági eljárás Kostas Konstantinides ellen

(C-475/11. sz. ügy)

2011/C 355/14

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen

Az alapeljárás felei

Felperes: Kostas Konstantinides

Az eljárásban résztvevő fél: Landesärztekammer Hesse

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2005/36/EK irányelv) (1) 5. cikkének (3) bekezdéséhez:

1.

Azon szakmai szabályok körébe tartozik-e a legutóbb 2008. december 1-jén módosított (HÄBI. 2009., 749. o.) 1998. szeptember 2-i Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen (hesseni orvosi etikai kódex, BO) (HÄBI. 1998., I-VIII. o.) 12. §-ának (1) bekezdése szerinti rendelkezés, amelyeknek a szolgáltatásnyújtó általi be nem tartása esetén a fogadó államban fegyelmi eljárásnak megfelelő szakmai bírósági eljárás folytatható le a fogyasztóbiztonsággal és a fogyasztóvédelemmel közvetlenül és konkrétan összefüggő súlyos szakmai mulasztás miatt?

2.

Ha igen: abban az esetben is így van-e ez, ha a szolgáltatásnyújtó (a jelen ügyben: az orvos) által elvégzett műtét tekintetében a fogadó államban hatályos Gebührenordnung für Ärzte (orvosi díjszabás, GOÄ) nem tartalmazza a vonatkozó díjkódot?

3.

Azon szakmai szabályok körébe tartoznak-e a szakmai szabályokkal ellentétes reklámra vonatkozó rendelkezések (a BO D. fejezetének 13. pontjával összefüggésben értelmezett 27. §-ának (1)-(3) bekezdése), amelyeknek a szolgáltatásnyújtó általi be nem tartása esetén a fogadó államban fegyelmi eljárásnak megfelelő szakmai bírósági eljárás folytatható le a fogyasztóbiztonsággal és a fogyasztóvédelemmel közvetlenül és konkrétan összefüggő súlyos szakmai mulasztás miatt?

B.

A 2005/36/EK irányelv 6. cikke első bekezdésének a) pontjához:

1.

Megfelelően ültetik-e át a 2005/36/EK irányelv előzőekben említett rendelkezéseit a legutóbb a 2010. március 24-i törvénnyel (GVBl. I., 123. o.) módosított Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (az orvosok, fogorvosok, állatorvosok, gyógyszerészek, pszichológus pszichoterapeuták, valamint gyermekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozó pszichoterapeuták szakmai képviseleteiről, szakmájának gyakorlásáról, továbbképzéséről és szakmai bíróságairól szóló hesseni törvény, Heilberufsgesetz [az egészségügyi szakmákról szóló törvény]) 2003. február 7-én kihirdetett változata (GVBl. I., 123. o.) 3. §-ának (1) és (3) bekezdésével összefüggésben a 2006. október 16-i Drittes Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes (a Heilberufsgesetz módosításáról szóló harmadik törvény) (GVBl. I., 519. o.) által a 2005/36/EK irányelv átültetése céljából elvégzett módosítások azáltal, hogy mind a vonatkozó etikai kódexeket, mind pedig a szakmai bíróságokra vonatkozó — a Heilberufsgesetz hatodik szakaszában foglalt — rendelkezéseket teljes mértékben alkalmazhatónak nyilvánítják az EUMSZ 57. cikk (az EKSZ korábbi 50. cikke) szerinti szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében a fogadó államban átmeneti jelleggel tevékenykedő szolgáltatásnyújtókra (a jelen ügyben: orvosokra)?


(1)  HL L 255., 22. o.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/9


2011. szeptember 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-485/11. sz. ügy)

2011/C 355/15

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bordes és G. Braun meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság — mivel az audiovizuális hírközlésről szóló, 2009. március 5-i 2009-258. sz. törvény 33. cikkével az elektronikus távközlési üzemeltetőket sújtó kiegészítő adót vezetett be (1) — nem teljesítette az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 12. cikkéből eredő kötelezettségeit;

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztására a Bizottság kételyeinek ad hangot az audiovizuális hírközlésről és az új televíziós közszolgálatról szóló, 2009. március 5-i 2009-258. sz. törvény 33. cikkével bevezetett, az adózásról szóló általános törvénykönyv 302a. KH cikkének a fent hivatkozott „engedélyezési” irányelvvel való összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Az általános felhatalmazás alapján hálózatot vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások díjjal sújtásával az alperes különösen az irányelv 12. cikkét sérti. A Bizottság vitatja a nemzeti hatóságok elméletét, amely szerint e cikk csak azon díjakra vonatkozik, amelyeket az államok engedély kibocsátása vagy az elektronikus hírközlési üzemeltetők engedélyezési eljárásával összefüggő ügylet „címén” írhatnak elő. A felperes szerint a fent hivatkozott cikk ugyanis az „igazgatási” díjak valamennyi formájának, azaz az igazgatással, az ellenőrzéssel, és az engedélyezési rendszer alkalmazásával járó költségek összességével, nem pedig kizárólag az engedély kibocsátásával kapcsolatos díjak szabályozására irányul.


(1)  A JORF 56. száma, 4321. o.

(2)  HL L 108., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 337. o.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/10


A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2011. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jonathan Rodrigues Esteves kontra Seguros Allianz Portugal, S.A.

(C-486/11. sz. ügy)

2011/C 355/16

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação de Guimarães

Az alapeljárás felei

Felperes: Jonathan Rodrigues Esteves

Alperes: Seguros Allianz Portugal, S.A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló harmadik (90/232/EGK) irányelv (1) ötödik (2005/14/EK) irányelv (2) 4. cikke által beillesztett 1a. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás — mint a portugál Código Civil 505. és 570. cikkéből következő szabályozás —, amelynek értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem terjed ki azokra a testi sérülésekre és vagyoni károkra, amelyeket egy kerékpáros olyan közlekedési balesetben szenvedett el, amelyben egy gépjármű és egy kerékpár érintett, és amely kizárólag a kerékpáros magatartása folytán következett be?

2.

Igenlő válasz esetén, vagyis amennyiben a kártérítés említett kizárása a közösségi jogba ütközik, ellentétes-e a hivatkozott irányelvek értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás, amely e kártérítést csökkenti, illetve korlátozza, figyelembe véve a baleset bekövetkezte tekintetében egyrészt a kerékpáros vétkességét, másrészt pedig a gépjárművel kapcsolatos kockázatot?


(1)  HL L 129., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 249. o.

(2)  HL L 149., 14. o.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/10


A Törvényszék (kibővített hatodik tanács) T-190/06. sz., Total és Elf Aquitaine kontra Bizottság ügyben 2011. július 14-én hozott ítélete ellen a Total SA és Elf Aquitaine SA által 2011. szeptember 27-én benyújtott fellebbezés

(C-495/11. P. sz. ügy)

2011/C 355/17

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Total SA és Elf Aquitaine SA (képviselők: E. Morgan de Rivery és A. NoëlBaron ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

 

elsődlegesen:

az EUMSZ 263. cikk alapján helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-190/06. sz., Total és Elf Aquitaine kontra Bizottság ügyben 2011. július 14-én hozott ítéletét;

adjon helyt a Törvényszék előtt első fokon előterjesztett kérelmeknek;

következésképpen semmisítse meg a 2006. május 3-i C(2006) 1766 végleges bizottsági határozat 1. cikke o) és p) pontját, 2. cikke i) pontját, 3. és 4. cikkét;

 

másodlagosan:

az EUMSZ 261. cikk alapján törölje az Elf Aquitaine-nel és a Totallal szemben a fent hivatkozott bizottsági határozat 2. cikkének i) pontja alapján egyetemlegesen kiszabott bírságokat;

 

harmadlagosan:

az EUMSZ 261. cikk alapján módosítsa az Elf Aquitaine-nel és a Totallal szemben a fent hivatkozott bizottsági határozat 2. cikkének i) pontja alapján egyetemlegesen kiszabott bírságokat;

 

mindenesetre, az Európai Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére, ideértve az Elf Aquitaine és a Total részéről a Törvényszék előtt felmerült költségeket is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztása érdekében a fellebbezők öt jogalapra hivatkoznak elsődlegesen, egy jogalapra másodlagosan és egy jogalapra harmadlagosan.

Az első jogalappal a Total SA ésaz Elf Aquitaine SA azt állítja, a Törvényszék megsértette az EUSZ 5. cikket, amennyiben helybenhagyta az anyavállalatok automatikus felelősségének a jelen esetben a Bizottság által alkalmazott és az EUMSZ 101. cikk értelmében vett vállalkozás-fogalommal igazolt elvét. Az ilyen megközelítés összeegyeztethetetlen a hatáskörmegosztás és a szubszidiaritás elvével (első rész), valamint az arányosság elvével (második rész).

A második jogalappal a fellebbezők a nemzeti jog és a vállalkozás fogalmának nyilvánvalóan téves értelmezésére hivatkoznak, amennyiben a Törvényszék többek között pontatlan jogi értéket tulajdonított a jogi személyek autonómiájára vonatkozó elvnek.

A harmadik jogalappal a fellebbezők lényegében azt állítják, hogy a Törvényszék szándékosan elutasította a versenyjogi szankciók büntető jogi jellege és az Európai Unió Alapjogi Chartájából eredő új kötelezettségek következményeinek levonását. A Törvényszék ugyanis visszaélésszerűen és tévesen alkalmazta a vállalkozás uniós jogi koncepcióját, figyelmen kívül hagyva a nemzeti társasági jogok alapját jelentő autonómia vélelmét, és a versenyjogi szankciók büntetőjogi jellegét. A fellebbezők továbbá azt állítják, hogy a Törvényszéknek hivatalból kellett volna megállapítania a Bizottság előtti közigazgatási eljárás jelenlegi rendszerének jogellenességét.

A negyedik jogalappal a fellebbezők a védelemhez való jognak a méltányosság és a fegyveregyenlőség elve téves értelmezéséből eredő megsértésére hivatkoznak. A Törvényszék ugyanis helybenhagyta a Bizottság lehetetlen bizonyítását keresetét, és tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben azt állapította meg, hogy valamely leányvállalat függetlenségét általában véve, az anyavállalatával való tőkekapcsolatához viszonyítva kell értékelni, holott az az adott piacon kifejtett magatartáshoz képest értékelendő.

Az ötödik jogalappal a fellebbezők arra hivatkoznak, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a Bizottsággal szemben előírt indokolási követelménnyel kapcsolatban. Ezenkívül a fellebbezők azt róják fel a Törvényszéknek, hogy a saját indokolását a Bizottság indokolásával helyettesítette (második rész).

A hatodik jogalappal a fellebbezők másodlagosan a velük szemben kiszabott bírságok törlését kérik.

A másodlagosan hivatkozott hetedik jogalappal a fellebbezők végül a velük szemben kiszabott bírságok csökkentését kérik.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/11


A Törvényszék (első tanács) T-42/07. sz., The Dow Chemical Company és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen a The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH és Dow Europe GmbH által 2011. szeptember 27-én benyújtott fellebbezés

(C-499/11. P. sz. ügy)

2011/C 355/18

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: The Dow Chemical Company Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH és Dow Europe GmbH (képviselők: D. Schroeder, Rechtsanwalt, T. Kuhn, Rechtsanwalt és T. Graf, Advocat)

A másik fél az eljárásban: az Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei:

A The Dow Chemical Company azt kéri, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-42/07. sz. ügyben hozott ítéletét annyiban, amennyiben az elutasítja a COMP/F/38.638 ügyben 2006. november 29-én hozott bizottsági határozat őt érintő részének megsemmisítésére irányuló kérelmét;

A The Dow Chemical Company azt kéri, hogy a Bíróság semmisítse meg a COMP/F/38.638 ügyben 2006. november 29-én hozott bizottsági határozat őt érintő részét;

a fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-42/07. sz. ügyben hozott ítéletét annyiban, amennyiben az elutasítja a fellebbezők lényeges bírságcsökkentésre vonatkozó kérelmeit;

a fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság lényegesen csökkentse a velük szemben kiszabott bírságok összegét;

a fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

kötelezze a Bizottságot az összes fellebbező jelen üggyel felmerült összes költségének viselésére;

hozzon meg minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek ítél.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés négy jogalapot tartalmaz. Az első jogalap szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy vélte, hogy a Bizottságnak nem kell megfelelően gyakorolnia diszkrecionális jogkörét, illetve amikor nem gyakorolta korlátlan felülvizsgálati jogkörét a Bizottságnak a The Dow Chemical Company felelősségének megállapításával kapcsolatos diszkrecionális jogköre tekintetében. A második jogalap szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a bírság kiindulási összegével kapcsolatos eltérő bánásmód tekintetében. A harmadik jogalap szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság jogosult volt a The Dow Chemical Company forgalmát figyelembe venni. A negyedik jogalap szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy az elrettentési szorzó alkalmazása nem volt hátrányosan megkülönböztető.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/12


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-144/07., T-147/07., T-148/07., T-149/07., T-150/07. és T-154/07. sz., ThyssenKrupp Liften Ascenseurs és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen a ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV által 2011. október 7-én benyújtott fellebbezés

(C-516/11. P. sz. ügy)

2011/C 355/19

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (képviselők: O. W. Brouwer és J. Blockx ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2011. július 13-án hozott ítéletét abban a részében, amelyben a Törvényszék a fellebbező által felhozott jogalapokat elutasította;

a Bíróság maga határozzon az ügyben: az első fokú eljárásban kifejtett okokból semmisítse meg a COMP/E-1/38.823 — Felvonók és mozgólépcsők ügyben 2007. február 21-én hozott C(2007) 512 végleges bizottsági határozatot (1) és/vagy csökkentse a vele szemben kiszabott bírságot;

másodlagosan: csökkentse a vele szemben kiszabott bírságot;

harmadlagosan: utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező kérelme alátámasztására négy jogalapot hoz fel:

1.

Az EK 81. cikk (1) bekezdésének (jelenleg EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése) megsértése, mivel a jogsértések nem lehettek érezhető hatással a tagállamok közötti kereskedelemre, és a Bizottság jogsértő módon indított eljárást;

2.

A ne bis in idem elvének megsértése;

3.

Az 1/2003 rendelet (2) 23. cikkének, az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. cikke (1) bekezdésének és 49. cikke (1) bekezdésének, valamint a büntetések személyhez kötöttsége elvének megsértése azáltal, hogy a fellebbező egyetemleges felelősségét állapították meg a vállalatcsoport forgalma alapján számított teljes bírságösszeg vonatkozásában;

4.

Téves vizsgálat és jogsértő tétlenség, mivel a Törvényszék nem élt a bírságok korlátlan felülvizsgálatára vonatkozó jogkörével különösen az érintett piacok nagysága, az elrettentési cél és a 2002. évi engedékenységi közlemény szerinti és az ezen túlmutató együttműködés vonatkozásában.


(1)  Összefoglaló: HL 2008. C 75., 19. o.

(2)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/12


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-144/07., T-147/07., T-148/07., T-149/07., T-150/07. és T-154/07. sz., ThyssenKrupp Liften Ascenseurs és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen a ThyssenKrupp Liften BV által 2011. október 11-én benyújtott fellebbezés

(C-519/11. P. sz. ügy)

2011/C 355/20

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: ThyssenKrupp Liften BV (képviselők: O. W. Brouwer, N. Lorjé és N. Al-Ani ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2011. július 13-án hozott ítéletét abban a részében, amelyben a Törvényszék a fellebbező által felhozott jogalapokat elutasította;

a Bíróság maga határozzon az ügyben: az első fokú eljárásban kifejtett okokból semmisítse meg a COMP/E-1/38.823 — Felvonók és mozgólépcsők ügyben 2007. február 21-én hozott C(2007) 512 végleges bizottsági határozatot (1) és/vagy csökkentse a vele szemben kiszabott bírságot;

másodlagosan: csökkentse a vele szemben kiszabott bírságot;

harmadlagosan: utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező kérelme alátámasztására öt jogalapot hoz fel:

1.

Az EK 81. cikk (1) bekezdésének (jelenleg EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése) megsértése, mivel a jogsértések nem lehettek érezhető hatással a tagállamok közötti kereskedelemre, és a Bizottság jogsértő módon indított eljárást;

2.

A ne bis in idem elvének megsértése;

3.

Az arányosság elvének megsértése azáltal, hogy a bírság tekintetében aránytalan kiindulási összeget állapítottak meg;

4.

Az 1/2003 rendelet (2) 23. cikkében foglalt maximális bírságösszegekre vonatkozó szabálynak, az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. cikkének (1) bekezdésében és az EEJE 6. cikk (2) bekezdésében foglalt ártatlanság vélelmének, az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (1) bekezdésében foglalt nulla poena sine lege elvének, az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (3) bekezdésében foglalt arányosság elvének és a büntetések személyhez kötöttsége, valamint az ezekért való személyes felelősség elvének megsértése azáltal, hogy egyetemleges felelősséget állapítottak meg a vállalatcsoport forgalma alapján számított teljes bírságösszeg vonatkozásában;

5.

Téves vizsgálat és jogsértő tétlenség, mivel a Törvényszék nem élt a bírságok korlátlan felülvizsgálatára vonatkozó jogkörével különösen a bírságok kiindulási összege, az elrettentési cél és a 2002. évi engedékenységi közlemény keretein túlmutató együttműködés vonatkozásában.


(1)  Összefoglaló: HL 2008. C 75., 19. o.

(2)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).


Törvényszék

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/14


A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — CHEMK és KF kontra az Európai Unió Tanácsa

(T-190/08. sz. ügy) (1)

(Dömping - A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala - Az exportár meghatározása - Haszonkulcs - Árra vonatkozó kötelezettségvállalás - Kár - Okozati összefüggés - Panasz - Védelemhez való jog - Indokolási kötelezettség)

2011/C 355/21

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Cseljabinszk, Oroszország) és Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznyeck, Oroszország) (képviselő: P. Vander Schueren ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben: J.-P. Hix, később: J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak, segítőik: kezdetben: G. Berrisch és G. Wolf, később: G. Berrisch ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: H. van Vliet és Ritzné Talabér K., később: H. van Vliet és M. França meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámról, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2008. február 25-i 172/2008/EK tanácsi rendelet (HL 2008., L 55., 6. o.) részleges megsemmisítése, valamint másodlagosan a felpereseknek a megtámadott rendelet által bevezetett dömpingellenes vám felfüggesztésére irányuló kérelmét elutasító, 2008. február 28-i bizottsági határozat megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) és a Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) maguk viselik saját költségeiket, továbbá kötelesek viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket is.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 197., 2008.8.2


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/14


A Törvényszék 2011 október 25-i ítélete — Transnational Company „Kazchrome” és ENRC Marketing kontra Tanács

(T-192/08. sz. ügy) (1)

(Dömping - A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala - Okozati összefüggés - Közösségi érdek - Az együttműködés hiánya - A rendelkezésre álló adatok - Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás - Védelemhez való jog - Indokolási kötelezettség)

2011/C 355/22

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Transnational Company „Kazchrome” AO (Aqtöbe, Kazahsztán) és ENRC Marketing AG (Kloten, Svájc) (képviselők: kezdetben: L. Ruessmann és A. Willems, később: A. Willems és S. De Knop ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben: J.-P. Hix, később: J.-P. Hix és B. Driessen megbízottak, segítőik: kezdetben: G. Berrisch és G. Wolf, később: G. Berrisch ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet és K. Talabér-Ritz megbízottak) és Euroalliages (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. Bourgeois, Y. van Gerven és N. McNelis ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámról, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 2008. február 25-i 172/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 55., 6. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e rendelet a felperesekre alkalmazandó

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Transnational Company Kazchrome AO és ENRC Marketing AG maguk viselik saját költségeiket, továbbá kötelesek viselni az Európai Unió Tanácsa és az Euroalliages részéről felmerült költségeket is.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 197., 2008.8.2


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/15


A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — Aragonesas Industrias y Energía kontra Bizottság

(T-348/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - A nátrium-klorát piaca - Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - A piac felosztása - Az árak rögzítése - Bizonyítékok csoportja - A bizonyítékok időpontja - A versenytársak nyilatkozatai - Beismerés - A jogsértés időtartama - Bírságok - A jogsértés súlya - Enyhítő körülmények)

2011/C 355/23

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: I. S. Forrester QC, K. Struckmann, P. Lindfelt és J. Garcia-Nieto Esteva ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: A. Biolan, J. Bourke és R. Sauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az [EK 81. cikk] és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/38.695 — „nátrium-klorát”-ügy) 2008. június 11-én hozott C(2008) 2626 végleges bizottsági határozatnak az Aragonesas Industrias y Energíát érintő részében történő megsemmisítésére, másodlagosan pedig a határozatban ez utóbbival szemben kiszabott bírság törlésére vagy lényeges csökkentésére irányuló kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az [EK 81. cikk] és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/38.695 — „nátrium klorát”-ügy) 2008. június 11-én hozott C(2008) 2626 végleges bizottsági határozat 1. cikkének g) pontját megsemmisíti, amennyiben abban az Európai Közösségek Bizottsága az Aragonesas Industrias y Energía SAU részéről jogsértést állapított meg egyrészt az 1996. december 16. és 1998. január 27., másrészt pedig az 1999. január 1-je és 2000. február 9. közötti időszakban.

2.

A Törvényszék megsemmisíti a C(2008) 2626 végleges határozat 2. cikkének f) pontját, amennyiben az a bírság összegét 9 900 000 euróban állapítja meg.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

A Törvényszék az Aragonesas Industrias y Energíát kötelezi a saját költségei egyharmadán kívül a Bizottság költségei felének viselésére.

5.

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a saját költségei felén kívül az Aragonesas Industrias y Energía költségei kétharmadának viselésére.


(1)  HL C 285.,2008.11.8


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/15


A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — Uralita kontra Bizottság

(T-349/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - A nátriumklorát piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - A jogsértő magatartás betudhatósága)

2011/C 355/24

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Uralita, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: I. S. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt és J. Garcia-Nieto Esteva ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras, R. Sauer, A. Biolan és J. Bourke meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/38.695 nátriumklorát-ügy) 2008. június 11-én hozott C(2008) 2626 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e határozat a felperesre vonatkozik

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Uralita, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 285., 2008.11.8.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/15


A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Eridania Sadam kontra Bizottság

(T-579/08. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások - Az olasz hatóságoknak a villasori (Olaszország) cukorfinomító által a szárazsági időszak következtében elszenvedett veszteségek kompenzálását célzó intézkedése - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - Indokolási kötelezettség - A mezőgazdasági ágazat állami támogatásaira vonatkozó iránymutatás)

2011/C 355/25

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Eridania Sadam SpA (Bologna, Olaszország) (képviselők: G. M. Roberti, I. Perego, B. Amabile és M. Serpone ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és B. Stromsky meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Olaszország által a Sadam ISZ tulajdonában álló villasori cukorfinomító javára nyújtani tervezett C 29/04 (ex N 328/03) számú állami támogatásról szóló, 2008. július 16-i 2009/704/EK bizottsági határozat (HL 2009. L 244., 10. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Eridania Sadam SpA viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság költségeit.


(1)  HL C 44., 2009.2.21.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/16


A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Alfastar Benelux kontra Tanács

(T-57/09. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - A Tanács Főtitkárságának személyi számítógépeivel, nyomtatóival és perifériás eszközeivel kapcsolatos műszaki karbantartásra irányuló, valamint help-desk és helyi segítségnyújtási szolgáltatások nyújtása - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Indokolási kötelezettség)

2011/C 355/26

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Alfastar Benelux (Ixelles, Belgium) (képviselő: N. Keramidas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Balta, M. Vitsentzatos és M. Robert meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyfelől a Tanács 2008. december 1-jei, az Alfastar Benelux és a Siemens IT Solutions and Services SA által létrehozott Alfastar-Siemens vállalkozás-csoportnak az UCA/218/07 sz., a Tanács Főtitkárságának személyi számítógépeivel, nyomtatóival és perifériás eszközeivel kapcsolatos műszaki karbantartásra irányuló, valamint help-desk és helyi segítségnyújtási szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 91-122796) benyújtott ajánlatát elutasító, valamint a szerződést egy másik ajánlattevőnek odaítélő határozatának megsemmisítése, másfelől kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti a Tanács 2008. december 1-jei, az Alfastar Benelux és a Siemens IT Solutions and Services SA által létrehozott vállalkozás-csoportnak az UCA/218/07 sz., a Tanács Főtitkárságának személyi számítógépeivel, nyomtatóival és perifériás eszközeivel kapcsolatos műszaki karbantartásra irányuló, valamint help-desk és helyi segítségnyújtási szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatát elutasító, valamint a szerződést egy másik ajánlattevőnek odaítélő határozatát.

2.

A Törvényszék a kártérítési kérelmet elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 102., 2009.5.1.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/16


A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Poloplast kontra OHIM — Polypipe (P)

(T-189/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A P közösségi ábrás védjegy bejelentése - P és P POLYPIPE korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Megjelölések közötti hasonlóság - A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2011/C 355/27

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Ausztria) (képviselő: G. Bruckmüller ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: R. Pethke meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Polypipe Ltd (Edlinton, Egyesült Királyság) (képviselők: kezdetben K. E. Gilbert és M. H. Blair solicitors, később K. E. Gilbert, M. H. Blair és S. S. Malynicz barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által a Polypipe Ltd és a Poloplast GmbH & Co. KG közötti felszólalási eljárásra vonatkozóan 2009. február 25-én hozott határozatának (R 80/2008-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Poloplast GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére, beleértve a Polypipe Ltd-nél a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 167., 2009.7.18.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/17


A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — COR Sitzmöbel Helmut Lübke kontra OHIM — El Corte Inglés (COR)

(T-214/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Nemzetközi védjegyoltalom területi kiterjesztése iránti kérelem - A COR szóvédjegy - A CADENACOR korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) - A megjelölések hasonlósága - Az áruk hasonlósága)

2011/C 355/28

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Németország) (képviselők: Y.-G. von Amsberg és A.-S. Loesenbeck ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Folliard-Monguiral és G. Schneider meghatalmazottak)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J.L. Rivas Zurdo, M.E. López Camba és E. Seijo Veiguela ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2009. március 4-i, az El Corte Inglés, SA és a COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban hozott határozatának (R 376/2008-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG -t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 180., 2009.8.1.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/17


A Törvényszék 2011. október 26-i ítélete — Bayerische Asphaltmischwerke kontra OHIM — Koninklijke BAM Groep (bam)

(T-426/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BAM közösségi ábrás védjegy bejelentése - BAM korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A termékek hasonlóságának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 355/29

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe (Hofolding, Németország) (képviselők: G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Hollandia) (képviselők: kezdetben J. van Manen ügyvéd, később J. van Manen és M. van de Braak ügyvédek és végül J. van Manen és R. Sjoerdsma ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe és a Koninklijke BAM Groep NV közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2009. augusztus 11-én hozott határozata (R 1005/2008-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe viseli a saját, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és a Koninklijke BAM Groep NV részéről felmerült költségeket, beleértve ez utóbbi esetében a fellebbezési tanács előtti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 11., 2010.1.16.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/17


A Törvényszék 2011. október 26-i ítélete — Dufour kontra EKB

(T-436/09. sz. ügy) (1)

(Dokumentumokhoz való hozzáférés - 2004/258/EK határozat - Az EKB-nak az alkalmazottak felvételével és mobilitásával kapcsolatos jelentések készítését lehetővé tevő adatbázisai - A hozzáférés megtagadása - Megsemmisítés iránti kereset - Az eljáráshoz fűződő érdek - Elfogadhatóság - A dokumentum fogalma - Kártérítési kereset - Időelőtti jelleg)

2011/C 355/30

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Julien Dufour (Jolivet, Franciaország) (képviselők: I. Schoenacker Rossi és H. Djeyaramane ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők kezdetben: K. Laurinavicius és S. Lambrinoc, később: S. Lambrinoc és P. Embley meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Dán Királyság (képviselők: B. Weis Fogh és S. Juul Jørgensen meghatalmazottak), Finn Köztársaság (képviselők kezdetben: J. Heliskoski, H. Leppo és M. Pere, később: J. Heliskoski és H. Leppo meghatalmazottak) és Svéd Királyság (képviselők: A. Falk, K. Petkovska és S. Johannesson meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: J.-P. Keppenne és C. ten Dam meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyfelől az EKB igazgatósága azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyet az EKB elnöke a 2009. szeptember 2-i levelével közölt a felperessel, és amelyben elutasította a felperes által benyújtott, az EKB-nak az alkalmazottak felvételével és mobilitásával kapcsolatos jelentései készítését lehetővé tevő adatbázisokhoz való hozzáférés iránti kérelmet, másfelől arra irányuló kérelem, hogy a Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy biztosítson hozzáférést a felperesnek a szóban forgó adatbázisokhoz, végül a felperes által a hozzáférés iránti kérelme megtagadása miatt állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának — a Julien Dufourral az EKB elnökének 2009. szeptember 2-i levelével közölt — határozatát megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az EKB maga viseli saját költségeit, valamint a J. Dufour részéről felmerült költségeket is.

4.

A Dán Királyság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 11., 2010.1.16.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/18


A Törvényszék 2011. október 26-i ítélete — Intermark kontra OHIM — Natex International (NATY’S)

(T-72/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A NATY'S közösségi szóvédjegy bejelentése - A Naty korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az áruk hasonlósága - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A felszólalás részleges elutasítása)

2011/C 355/31

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Intermark Srl (Stei, Románia) (képviselő: László Á. ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Mannucci meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Natex International Trade SpA (Pioltello, Olaszország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Intermark Srl és a Natex International Trade SpA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2009. december 2-án hozott határozata (R 953/2009-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Intermark Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/18


A Törvényszék 2011. október 20-i ítélete — Scatizza kontra OHIM — Jacinto (Horse Couture)

(T-238/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Horse Couture közösségi ábrás védjegy bejelentése - A HORSE korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A megjelölések hasonlósága - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2011/C 355/32

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Stephanie Scatizza (Breganzona, Svájc) (képviselő: P. Perani és P. Pozzi ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner meghatalmazott)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Manuel Jacinto, Lda (São Paio de Oleiros, Portugália)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Manuel Jacinto, Lda és Stephanie Scatizza közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2010. március 5-én hozott határozata (R 723/1009-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék Stephanie Scatizzát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 209., 2010. 7.31.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/19


A Törvényszék 2011. október 25-i ítélete — Microban International és Microban (Europe) kontra Bizottság

(T-262/10. sz. ügy) (1)

(Közegészség - Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagok listája - Valamely adalékanyag listára való felvétele iránti kérelemnek az eredeti kérelmező általi visszavonása - A Bizottságnak a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek a listára való fel nem vételéről szóló határozata - Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatóság - Rendeleti jellegű jogi aktus - Közvetlen érintettség - Végrehajtási intézkedések hiánya - Jogalap)

2011/C 355/33

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Microban International Ltd (Huntersville, Észak-Karolina, Egyesült Államok) és Microban (Europe) Ltd (Cannock, Egyesült Királyság) (képviselő: M. Sánchez Rydelski ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro és T. Scharf meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagoknak — a 2002/72/EK irányelvben foglalt — uniós listájára történő fel nem vételéről szóló, 2010. március 19-i bizottsági határozat (HL L 75., 25. o.) megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagoknak — a 2002/72/EK irányelvben foglalt — uniós listájára történő fel nem vételéről szóló, 2010. március 19-i 2010/169/EU bizottsági határozatot.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a Microban International Ltd és a Microban (Europe) Ltd részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 221., 2010.8.14.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/19


A Törvényszék 2011. október 12-i végzése — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro kontra Bizottság

(T-353/10. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Terhelési értesítés - Elfogadhatatlansági kifogás - A jogvita szerződéses jellege - A kereset jogi természete - Megtámadható aktusnak minősítés)

2011/C 355/34

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro (Athén, Görögország) (képviselő: E. Tzannini ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és A. Sauka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egészségügyi kutatási projektre vonatkozó pénzügyi támogatás keretében kifizetett 109 415,20 euró visszatérítése érdekében a Bizottság által 2010. július 22-én kibocsátott terhelési értesítés részleges megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet — mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant — elutasítja.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 288., 2010.10.23.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/19


A Törvényszék elnökének 2011. október 14-i végzése — Rousse Industry kontra Bizottság

(T-489/11. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés - Állami támogatások - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Alaki követelmények megsértése - Elfogadhatatlanság)

2011/C 355/35

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Rousse Industry (Rusze, Bulgária) (képviselők: A. Angelov és S. Panov ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Urraca Caviedes és D. Stefanov meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bulgária által a Rousse Industry javára az államnak ki nem fizetett követelések formájában nyújtott támogatást (C 12/2010 és N 389/2009 állami támogatás) a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak nyilvánító, 2011. július 13-i C(2011) 4903 végleges bizottsági határozat végrehajtásának annyiban való felfüggesztése iránti kérelem, amennyiben e határozat elrendeli e támogatás felperestől való visszatéríttetését.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2.

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/20


2011. szeptember 21-én benyújtott kereset — „Rauscher” Consumer Products kontra OHIM (tampon ábrázolása)

(T-492/11. sz. ügy)

2011/C 355/36

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes:„Rauscher” Consumer Products GmbH (Bécs, Ausztria) (képviselő: M. Stütz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 2168/2010-1. sz. ügyben 2011. július 20-án hozott határozatát,

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: tampont ábrázoló ábrás védjegy a 3. és 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel az érintett közösségi védjegy megkülönböztető képességgel rendelkezik.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/20


2011. szeptember 23-án benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság

(T-500/11. sz. ügy)

2011/C 355/37

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és K. Petersen ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az N 438/2010 C(2011) támogatásra vonatkozó eljárásban 2011. július 13-án hozott C(2011) 4922 végleges bizottsági határozatot annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy az alárendelt kölcsönre vonatkozó program egésze az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozik,

másodlagosan semmisítse meg az egész határozatot,

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a Szász-Anhaltban minősített vállalkozásokat célzó, alárendelt kölcsönre vonatkozó WACHSTUM-programról szóló bizottsági határozat ellen irányul annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy az alárendelt kölcsönre vonatkozó program egésze a de minimis támogatásokról szóló 1998/2006/EK rendelet (1) hatálya alá tartozik.

A kereset a Bizottság azon álláspontját támadja, miszerint már pusztán azon körülmény alapján, hogy a kölcsönöket szakosított hitelintézet nyújtja, abból kell kiindulni, hogy azokat nem a szokásos piaci feltételekkel nyújtják, és ezért be kell tartani a de minimis rendelet előírásait.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap: az EUMSZ 107. cikkének az 1998/2006 rendelet 1. és 2. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megsértése az előny téves megállapítása, illetve annak puszta állítása révén

A Bizottság azon megállapítsa, hogy az intézkedés a de minimis rendelet hatálya alá tartozik, anyagi jogi szempontból nem helytálló. A kölcsönprogram címzettjei nem részesültek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett előnyben, így a kölcsönprogram a fő alkalmazási eseteit illetően már ezért sem tekinthető támogatásnak.

A Bizottság nem következtethetett volna előny fennállásra pusztán abból a körülményből, hogy a kölcsönöket szakosított hitelintézet nyújtja. Konkrétan kölcsönök esetén a kölcsön feltételei a lényegesek. Annak megállapítása során, hogy előnyt nyújtanak-e, a követelt kamatláb, a kölcsön biztosítéka, valamint a kölcsönt felvevő vállalkozás helyzetének egésze irányadó. Azt kell megvizsgálni, hogy valamely magánbefektető nyújtott volna-e hasonló kölcsönt a megegyezés szerinti kamatláb és a nyújtott biztosítékok mellett.

A Bizottság eddigi határozathozatali gyakorlata szerint alárendelt kölcsön esetén e mutatókat az úgynevezett brandenburgi módszer a referencia-kamatlábról szóló bizottsági közlemény alapján úgy konkretizálja, hogy nem áll fenn az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett támogatás. A Bizottság e határozathozatali gyakorlattól hirtelen eltér, és kizárólag a kölcsönt nyújtó hitelintézet minőségét veszi alapul. Ez azonban mutatóként teljesen alkalmatlan, mivel speciális hitelintézetek is tevékenykedhetnek piaci feltételek mellett.

2.

A második jogalap: az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezettség megsértése

A felperes továbbá az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik, mivel a Bizottság megelégedett általános feltételezésekkel és levezetésekkel, azonban nem fejtette ki, hogy a kölcsön feltételei miért nem felelnek meg a piacon szokásos feltételeknek, és miért tér el hirtelen eddigi határozathozatali gyakorlatától.

3.

A harmadik jogalap: a meghallgatáshoz való jog különböző formáiban való megsértése

A felperes továbbá a meghallgatáshoz való jog különböző formáiban való megsértésére hivatkozik, mivel a Bizottság nem vitatta meg álláspontjának megváltozását a szövetségi kormánnyal a megtámadott határozat meghozatala előtt.


(1)  Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 5. o.).


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/21


2011. szeptember 26-án benyújtott kereset — Aldi kontra OHIM — Dialcos (dialdi)

(T-505/11. sz. ügy)

2011/C 355/38

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Németország) (képviselő: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks és C. Fürsen ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dialcos SpA (Due Carrare, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2011. július 5-én hozott határozatát (R 1097/2010-2. sz. ügy);

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a Dialcos SpA.

Az érintett közösségi védjegy: a „dialdi” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 29. és 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „ALDI” szóvédjegy a 3., 4., 7., 9., 16., 24., 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34. és 36. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között fennáll az összetévesztés veszélye.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/21


2011. szeptember 28-án benyújtott kereset — i-content kontra OHIM — Decathlon (BETWIN)

(T-514/11. sz. ügy)

2011/C 355/39

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlin, Németország) (képviselő: A. Nordemann ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, Franciaország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 1816/2010-1. sz. ügyben 2011. június 30-án hozott határozatát, és utasítsa el a B 001494205. sz. felszólalást;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a többek között a 25., 26. és 28. osztályba tartozó árukra vonatkozó „BETWIN” szóvédjegy — 7281652. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a többek között a 25. és 28. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 6780951. sz. „bTwin” közösségi ábrás védjegy; a többek között a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 23191414. sz. „bTwin” francia ábrás védjegy; és a többek között a 28. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 99822017. sz. „bTwin” francia ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen vélte úgy, hogy a vita tárgyát képező védjegyek összetéveszthetőségig hasonlóak.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/22


2011. szeptember 27-én benyújtott kereset — Delphi Technologies kontra OHIM (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

(T-515/11. sz. ügy)

2011/C 355/40

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Delphi Technologies, Inc. (Wilmington, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: C. Albrecht és J. Heumann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1967/2010-2. sz. ügyben 2011. június 23-án hozott határozatát;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: az „INNOVATION FOR THE REAL WORLD” szóvédjegy a 7., 9., 10. és 12. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 7072705. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentési kérelmet teljes egészében elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács i) rosszul értelmezte a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bizonyítási kötelezettséget; ii) tévesen alkalmazta a Bíróság irányadó ítélkezési gyakorlatát a reklámjelmondatok megkülönböztető képessége és a bejelentett védjegy lehetséges jelentése vonatkozásában; iii) nem törődött a védjegy lényeges használatával, és annak közismertségével, amelyek pedig lényegesek a reklámjelmondatnak az érintett fogyasztók általi észlelése szempontjából. A 207/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának és a közigazgatási eljárás általános elveinek megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem vette figyelembe, hogy az „INNOVATION” szót tartalmazó azonos vagy hasonló reklámjelmondatok — többek között az OHIM által — már lajstromozásra kerültek az Európai Unióban.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/22


2011. szeptember 29-én benyújtott kereset — United States Polo Association kontra OHIM — Polo/Lauren (Két pólójátékos ábrázolása)

(T-517/11. sz. ügy)

2011/C 355/41

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: United States Polo Association (Kentucky, USA) (képviselők: P. Goldenbaum, I. Rohr és T. Melchert ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The Polo/Lauren Company, LP (New York, USA)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2011. június 17-én az R 1107/2010-2. sz. ügyben hozott határozatát;

az alperest kötelezze a saját költségeinek és a felperes költségeinek a viselésére; és

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a saját költségeinek a viselésére abban az esetben, ha az eljárásba beavatkozik.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: két pólójátékost ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 5997473. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 1441630. sz., pólójátékost ábrázoló francia ábrás védjegy a 3., 9., 14., 16., 18., 24., 25. és 35. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 878316. sz., pólójátékost ábrázoló spanyol ábrás védjegy a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 2172123. sz., pólójátékost ábrázoló egyesült királyságbeli ábrás védjegy a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 1070650. sz., pólójátékost ábrázoló német ábrás védjegy a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 4236527 sz., pólójátékost ábrázoló palackból álló közösségi térbeli védjegy a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 2668/95 bizottsági rendelet 20. szabálya (7) bekezdésének és 53a. szabályának, valamint a 207/2009 tanácsi rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a megsértése, mivel a fellebbezési tanács 2001. július 19-én tájékozatta a felszólalási eljárás feleit a határozatáról, figyelmen kívül hagyva azoknak az eljárás felfüggesztésére irányuló, 2011. július 18-án benyújtott együttes kérelmét, majd pedig elutasította a felperesek arra irányuló kérelmét, hogy a fellebbezési tanács vonja vissza e határozatát, és hogy adjon helyt a felfüggesztés iránti kérelemnek. A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg azt, hogy a közösségi védjegy lajstromozását kizárja a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az ütköző védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/23


2011. szeptember 27-én benyújtott kereset — BTL Diffusion kontra OHIM — dm-drogerie markt (babyTOlove)

(T-518/11. sz. ügy)

2011/C 355/42

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: BTL Diffusion (Saint Cloud, Franciaország) (képviselő: A. Berendes ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2011. július 8-án az R 883/2010-2. sz. ügyben hozott határozatát abban a részében, amelyben az (i) helyt adott a felszólalásnak és elutasította a vitatott közösségi védjegybejelentést a 10. osztályba tartozó „sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok” és a 25. osztályba tartozó „ruházati cikkek, cipők, kalapáruk” vonatkozásában, és (ii) elutasította a felperesnek a fellebbezésben nem szereplő pontban a vitatott határozat azon részében történő hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmét, amelyben az helyt adott a felszólalásnak a 28. osztályba tartozó „játékok és játékszerek; más osztályokhoz nem tartozó testnevelési és sportcikkek” vonatkozásában; és

hagyja helyben az említett határozatot a 10. osztályba tartozó „művégtagok, műszemek és műfogak” és a 28. osztályba tartozó „karácsonyfadíszek” vonatkozásában.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „babyTOlove” ábrás védjegy a 10., 25. és 28. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 7104219. számú közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 3., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 26., 28., 29., 30. és 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott, 935598. számú „babylove” nemzetközi szóvédjegy; a 3., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 26., 28., 29., 30. és 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott, 979365. számú „Baby Love” nemzetközi szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak a vitatott áruk egy része tekintetében helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács részben hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát; helyt adott a felszólalásnak és elutasította a vitatott közösségi védjegy bejelentését a 10. és 25. osztályba tartozó áruk egy része tekintetében; a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen ítélte meg az összetévesztés veszélyének fennállását.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/23


2011. október 3-án benyújtott kereset — Deutsche Bahn és társai kontra Bizottság

(T-521/11. sz. ügy)

2011/C 355/43

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Deutsche Bahn AG (Berlin, Németország), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH (Bodenheim, Németország), DB Netz AG (Frankfurt am Main, Németország), DB Schenker Rail GmbH (Mainz, Németország), DB Schenker Rail Deutschland AG (Mainz, Németország (képviselők: W. Deselaers, J. Brückner és O. Mross ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság által 2011. július 14-én hozott, majd 2011. július 26-án közölt, helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatot;

semmisítsen meg minden olyan intézkedést, amelyet az e jogsértő határozat alapján lefolytatott helyszíni vizsgálat eredményeképpen hoztak;

különösen pedig kötelezze a Bizottságot arra, hogy szolgáltassa vissza a helyszíni vizsgálat során készült valamennyi iratmásolatot, aminek elmulasztása esetén a Törvényszék helyezze kilátásba a Bizottság jövőbeni határozatának megsemmisítését, és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a 2011. július 14-i K(2011) 5230 bizottsági határozat (COMP/39.678 — DB I és COMP/39.731 — DB II ügyek) megsemmisítését kérik, amelyben a Bizottság az 1/2003 tanácsi rendelet 20. cikkének (4) bekezdése alapján helyszíni vizsgálatot rendelt el a Deutsche Bahn AG-nál, valamint minden általa közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött jogi személynél arra hivatkozva, hogy a DB csoporthoz tartozó társaságok által kezelt infrastruktúra stratégiai felhasználásának modellje esetleg sérti a versenyt.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő alapvető jog megsértésére alapított jogalap, mivel nem került sor bírósági engedély előzetes beszerzésére.

2.

A második a hatékony bírósági jogorvoslathoz való alapvető jog megsértésére alapított jogalap, mivel sem ténybeli, sem jogi szempontból nem volt lehetőség a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat előzetes bírósági felülvizsgálatára.

3.

A harmadik a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat jogellenességére alapított jogalap, mivel a határozat olyan adatokon alapul, amelyekhez a Bizottság a felperesek védelemhez fűződő jogainak megsértésével jutott.

Az adatokhoz a Bizottság a helyszíni vizsgálatot elrendelő 2011. március 14-i határozat végrehajtása során, széles körű kutatás („fishing expedition”) keretében jutott hozzá. A második helyszíni vizsgálatot elrendelő 2011. március 30-i határozat végrehajtása során megszerzett adatok szintén jogellenesek, mert az ezen vizsgálat alapjául szolgáló határozat szintén jogellenesen megszerzett információkon alapul, és a Bizottság ezen adatokhoz is egy helyszíni vizsgálatot elrendelő jogellenes határozat alapján jutott hozzá.

4.

A negyedik, a védelemhez fűződő jogok megsértésére alapított jogalap, mivel a helyszíni vizsgálat tárgyát túlzottan széles körűen és általánosan határozták meg.

5.

Az ötödik az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.

A Bizottságnak a helyszíni vizsgálat tárgyát tekintve nincs hatásköre, egyébként pedig a releváns információkat a hatáskörrel rendelkező Bundesnetzagentur (szövetségi hálózati ügynökség) révén, illetve egy egyszerű tájékoztatáskérés útján a felperesektől is be lehetett volna szerezni.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/24


2011. október 4-én benyújtott kereset — Maxima Grupė kontra OHIM — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

(T-523/11. sz. ügy)

2011/C 355/44

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Maxima Grupė, UAB (Vilnius, Litvánia) (képviselők: R. Žabolienė és E. Saukalas ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bodegas Maximo, SL (Oyón, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2011. augusztus 2-án az R 1584/2010-4. sz. ügyben hozott határozatát; és

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „MAXIMA PREMIUM” szóvédjegy a 3., 5., 16., 29., 30., 31., 32. és 33. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 6981443. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 6642284. sz. „MAXIMO” közösségi szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály valamennyi szóban forgó áru tekintetében helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése, mivel a fellebbezési tanács anélkül állapította meg az összetévesztés veszélyének a fennállását, hogy figyelembe vette volna a jelen ügy valamennyi releváns szempontját, beleértve a „MAXIMO/MAXIMA” ténylegesen csekély megkülönböztető képességét, a megjelölések hasonlóságát és azt a tényt, hogy az érintett vásárlóközönség különösen figyelmes és jól tájékozott.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/25


2011. szeptember 30-án benyújtott kereset — Volvo Trademark kontra OHIM — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

(T-524/11. sz. ügy)

2011/C 355/45

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svédország) (képviselő: M. Treis ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Kína)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. július 19-i határozatát (R 1870/2010-1. sz. ügy);

utasítsa el az 5029731. sz. közösségi védjegybejelentést; és

az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a felperes részéről a jelen eljárással, a fellebbezési tanács előtti eljárással, valamint a felszólalási osztály előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: A „LOVOL” ábrás védjegy a 7. és 12. osztályba tartozó áruk tekintetében — 5029731. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 2361087. számon lajstromozott VOLVO közösségi szóvédjegy a 1-9., 11-12., 14., 16-18., 20-22., 24-28. és 33-42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében; a 4804522. számon bejelentett VOLVO ábrás védjegy a 1-4., 6., 7., 9., 11-12., 14., 16., 18., 25., 28., 35-39. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében; az Egyesült Királyságban a 747361. számon lajstromozott „VOLVO” ábrás védjegy a 12. osztályba tartozó áruk tekintetében; az Egyesült Királyságban a 747362. számon lajstromozott „VOLVO” szóvédjegy a 12. osztályba tartozó áruk tekintetében; az Egyesült Királyságban a 1051579. számon lajstromozott „VOLVO” szóvédjegy a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében; az Egyesült Királyságban a 1408143. számon lajstromozott „VOLVO” ábrás védjegy a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem vett tekintetbe valamennyi lényeges tényezőt a védjegyek összehasonlítása során, ennélfogva tévesen állapította meg, hogy a védjegyek között nem áll fenn hasonlóság. A rendelet végrehajtására vonatkozó jogszabályok, és különösen pedig az Európai Unió Bíróságának a C-361/04. P. sz., Ruiz-Picasso és társai ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletében [EBHT 2006., I-643. o.] és a C-252/07. sz., Intel Corporation ügyben 2008. november 27-én hozott ítéletében [EBHT 2008., I-8823. o.] meghatározott elveknek a megsértése, mivel a fellebbezési tanács azokat mereven formalista módon alkalmazta, következésképpen nem vizsgálta a felszólalást érdemben, a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/25


2011. szeptember 29-én benyújtott kereset — Volvo Trademark kontra OHIM — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

(T-525/11. sz. ügy)

2011/C 355/46

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svédország) (képviselő: M. Treis ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Kína)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. június 23-i határozatát (R 1868/2010-1. sz. ügy);

utasítsa el az 5029814. sz. közösségi védjegybejelentést; és

az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a felperes részéről a jelen eljárással, a fellebbezési tanács előtti eljárással, valamint a felszólalási osztály előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: A „LOVOL” ábrás védjegy a 7. és 12. osztályba tartozó áruk tekintetében — 5029814. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 2361087. számon lajstromozott VOLVO közösségi szóvédjegy a 1-9., 11-12., 14., 16-18., 20-22., 24-28. és 33-42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében; a 4804522. számon bejelentett VOLVO ábrás védjegy a 1-4., 6., 7., 9., 11-12., 14., 16., 18., 25., 28., 35-39. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében; az Egyesült Királyságban a 747361. számon lajstromozott „VOLVO” ábrás védjegy a 12. osztályba tartozó áruk tekintetében; az Egyesült Királyságban a 747362. számon lajstromozott „VOLVO” szóvédjegy a 12. osztályba tartozó áruk tekintetében; az Egyesült Királyságban a 1051579. számon lajstromozott „VOLVO” szóvédjegy a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében; az Egyesült Királyságban a 1408143. számon lajstromozott „VOLVO” ábrás védjegy a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem vett tekintetbe valamennyi lényeges tényezőt a védjegyek összehasonlítása során, ennélfogva tévesen állapította meg, hogy a védjegyek között nem áll fenn hasonlóság. A rendelet végrehajtására vonatkozó jogszabályok, és különösen az Európai Unió Bíróságának a C-361/04. P. sz., Ruiz-Picasso és társai ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletében [EBHT 2006., I-643. o.] és a C-252/07. sz., Intel Corporation ügyben 2008. november 27-én hozott ítéletében [EBHT 2008., I-8823. o.] meghatározott elveknek a megsértése, mivel a fellebbezési tanács azokat mereven formalista módon alkalmazta, következésképpen nem vizsgálta a felszólalást érdemben, a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/26


2011. október 10-én benyújtott kereset — Schenker kontra Bizottság

(T-534/11. sz. ügy)

2011/C 355/47

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Schenker AG (Essen, Németország) (képviselők: C. von Hammerstein, B. Beckmann és C. Munding ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az alperes 2011. augusztus 3-i megtámadott határozatát (SG.B/MKu/psi-Ares [2011]);

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes lényegében négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálatának hiánya

A Bizottság először is elmulasztotta lefolytatni a hozzáférés iránti kérelemben megjelölt dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálatát. A felperes álláspontja szerint a Bizottság nem támaszkodhatott volna a megtagadási okok általános vélelmezésére. A Bizottság ezáltal megsértette a dokumentumokhoz való hozzáférésnek az ítélkezési gyakorlatban kialakított alapelveit, valamint figyelmen kívül hagyta a dokumentumokhoz való, az Alapjogi Charta 42. cikkében biztosított hozzáférés alapvető jogának jelentőségét.

2.

Második jogalap: az 1049/2001/EK rendeletben (1) szabályozott kivételek alkalmazása során elkövetett nyilvánvaló hiba

A Bizottság másodszor nyilvánvaló hibát követett el az 1049/2001 rendeletben szabályozott kivételek alkalmazása során. A Bizottság azáltal, hogy a kivételeket túl széles körűen alkalmazta, megsértette a dokumentumokhoz való hozzáférésnek az ítélkezési gyakorlatban kialakított alapelveit, valamint figyelmen kívül hagyta a dokumentumokhoz való, az Alapjogi Charta 42. cikkében biztosított hozzáférés alapvető jogának jelentőségét. Az alapvető jogok, valamint az átláthatóság és a jogállamiság elvei alapján a dokumentumokhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférést kell biztosítani a felperes számára.

3.

Harmadik jogalap: az arányosság elvének megsértése

A Bizottság harmadszor megsértette az arányosság elvét, amennyiben az általa — jogellenesen — fennállónak vélt kivételeket egyáltalán nem, vagy legalábbis nem szakszerűen vetette össze a kért dokumentumok hozzáférhetővé tételéhez fűződő közérdekkel. A Bizottság ezáltal figyelmen kívül hagyta, hogy a dokumentumok hozzáférhetővé tételéhez fűződő közérdek egyértelműen felülírja a dokumentumok titokban tartásához fűződő esetleges érdekeket.

4.

Negyedik jogalap: az Alapjogi Charta 42. cikkének megsértése

A Bizottság negyedszer figyelmen kívül hagyta, hogy a felperest mindenképpen megilleti az Alapjogi Charta 42. cikkében biztosított azon jog, hogy legalább részben hozzáférhessen a kért dokumentumokhoz. A Bizottság a dokumentumokhoz való hozzáférés alapjogi szintű védelemben részesülő jogát, valamint az 1049/2001 rendeletet megfosztja a gyakorlati érvényesülésétől, amennyiben a hozzáférést általánosan és teljes mértékben megtagadta.


(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/27


2011. október 2-án benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és társai kontra Bizottság

(T-536/11. sz. ügy)

2011/C 355/48

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg), European Dynamics Belgium SA (Brüsszel, Belgium), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Unió Kiadóhivatalának a „Szoftverfejlesztésre, és –karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatások, tanácsadás és segítségnyújtás különböző típusú IT alkalmazások számára” elnevezésű, AO 10340. számú közbeszerzési eljárás (1) 1., 3. és 4. része keretében a felperesek által benyújtott ajánlatot az 1. és a 4. rész tekintetében harmadik helyre, a 3. rész tekintetében pedig második helyre rangsoroló határozatát, amelyet a felperesekkel a 2011. július 22-i levélben közöltek, továbbá a Kiadóhivatal minden ezzel kapcsolatos határozatát, ideértve a vonatkozó szerződésnek az első és a második helyre rangsorolt ajánlattevők részére történő odaítéléséről szóló határozatát is, és

kötelezze az Európai Unió Kiadóhivatalát az elvesztett lehetőségből eredő kár, valamint a felperesek hírnevét és hitelét ért kár megtérítése címén 3 450 000 euró megfizetésére; és

az Európai Unió Kiadóhivatalát kötelezze a felperesek e keresettel kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek és kiadásainak viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek valamennyi rész tekintetében három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalapot arra alapítják, hogy

az Európai Unió Kiadóhivatala megsértette az indokolási kötelezettséget, nem tájékoztatta őket megfelelően a nyertes ajánlat viszonylagos előnyeiről, és általában véve nem teljesítette a költségvetési rendelet 100. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseiben foglaltakat;

2.

A második jogalapot arra alapítják, hogy

az Európai Unió Kiadóhivatala megsértette a közbeszerzési eljárás feltételeit, továbbá a költségvetési rendelet 97. cikkével és a végrehajtási rendelet 138. cikkével ellentétes odaítélési szempontokat alkalmazott;

3.

A harmadik jogalapot a következőkre alapítják:

nyilvánvaló értékelési hibákra, a bírálóbizottság homályos és megalapozatlan állításaira, az ajánlati felhívásban foglalt odaítélési szempontok utólagos módosítására, az új szempontok ajánlattevőkkel való megfelelő időben történő közlésének elmulasztására, továbbá a kiválasztási és odaítélési szempontok összemosására.


(1)  HL 2011/S 66-106099


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/27


2011. október 14-én benyújtott kereset — Ghreiwati kontra Tanács

(T-543/11. sz. ügy)

2011/C 355/49

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Szíria) (képviselő: P.-F. Gaborit ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Unió Tanácsa 2011/522/KKBP határozatát, 878/2011/EU rendeletét, 2011/628/KKBP határozatát és 950/2011/EU rendeletét az Emad GHREIWATI-t érintő részében;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze az eljárás összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az indokolás hiányán, valamint a védelemhez való jog és a tényleges bírósági jogorvoslathoz való jog megsértésén alapszik, amennyiben:

a megtámadott jogi aktusok, azzal hogy a felperes nevével kiegészítik a Szíriával szembeni korlátozó intézkedések által érintett személyek listáját, nem tüntetik fel a vele szemben meghozott korlátozó intézkedés indokolását;

e határozatokról nem küldtek semmilyen értesítést, és

a felperessel az Európai Unió Tanácsának küldött kérelem ellenére még mindig nem közölték a rá vonatkozó korlátozó intézkedések megalapozása érdekében a terhére rótt bizonyítékokat.

2.

A második jogalap másodlagosan nyilvánvaló értékelési hibán alapszik, amennyiben a felperesnek sem a Damaszkuszi Iparkamara elnöke minősége, sem a Zouheir GHREIWATI társaság tagja minősége alapján nem lehet azt állítani, hogy bármilyen gazdasági támogatást nyújtana a szíriai rendszernek.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/28


2011. október 14-én benyújtott kereset — Stichting Greenpeace Nederland és PAN Europe kontra Bizottság

(T-545/11. sz. ügy)

2011/C 355/50

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Stichting Greenpeace Nederland (Amszterdam, Hollandia) és Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brüsszel, Belgium) (képviselő: B. Kloostra ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a 2011. augusztus 10-i bizottsági határozat sérti a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményt, az 1049/2001/EK rendeletet (1) és az 1367/2006/EK rendeletet (2);

semmisítse meg a 2011. augusztus 10-i bizottsági határozatot; és

a Bizottságot kötelezze az eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése nem biztosít a tagállamok számára vétójogot, és hogy következésképpen az alperes nem hivatkozhat azon tagállami véleményre, hogy az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében szereplő kivétel alkalmazandó-e vagy sem a felperesek által benyújtott tájékoztatáskérésre.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében megállapított, közzététel alóli kivételt a kért információ közzétételéhez fűződő nyomós közérdek miatt nem kell alkalmazni, mivel a jelen esetben teljesülnek az 1367/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nem felel meg az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének, mivel:

az alperes nem értékelte a kért információ közzétételével okozott kár tényleges kockázatát a hivatkozott kereskedelmi érdekekhez viszonyítva; és

az alperes nem hasonlította össze az érintett kereskedelmi érdekeket és a környezeti információ közzétételéhez fűződő közérdeket, amint azt az Aarhusi Egyezmény 4. cikke (4) bekezdésének második albekezdése előírja.

A felperes továbbá arra hivatkozik, hogy amennyiben az Aarhusi Egyezmény nem alkalmazható közvetlenül, az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését a hivatkozott egyezménnyel a lehető leginkább összhangban kell alkalmazni.


(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

(2)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 264., 13. o.).


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/28


2011. október 11-én benyújtott kereset — Technion — Israel Institute of Technology és Technion Research & Development kontra Bizottság

(T-546/11. sz. ügy)

2011/C 355/51

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Izrael) és Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (képviselők: D. Grisay és D. Piccininno ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

fogadja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkén alapuló jelen megsemmisítés iránti keresetlevelet,

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak,

elsődlegesen nyilvánítsa megalapozottnak a keresetet és semmisítse meg az Európai Bizottság Információs társadalom és média főigazgatósága 2011. augusztus 2-i határozatát,

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, a lényeges eljárási szabályok megsértésére alapított jogalap két, az alábbiakon alapuló részre oszlik:

egyrészt az indokolás hiánya és elégtelensége annyiban, amennyiben a Bizottság az érintett négy szerződés közül kettő esetében nem említi meg azon igazolást és bizonyítékokat, amelyekre a megtámadott határozat a támogatható költségek kiigazítását alapozza;

másrészt a védelemhez való jog megsértése annyiban, amennyiben a Bizottság nem tette lehetővé, hogy a Technion — Israel Institute of Technology tudomást szerezzen azon dokumentumokról, amelyeken a megtámadott határozat alapul, illetve, hogy állást foglaljon azokról.

2.

A második, a nyilvánvaló mérlegelési hibára alapított jogalap, amely szerint a megtámadott határozat a hivatkozott tényezők segítségével nem bizonyította, hogy ténylegesen nem teljesítették azt a szolgáltatást, amelynek megtérítését a Bizottság követeli.

3.

A harmadik, a jogos bizalom elvének és az arányosság elvének a megsértésére alapított jogalap, amely szerint a Bizottság

a támogatható költségeket kiigazító határozatot fogadott el, miközben az említett projekteknek a szerződések aláírása előtti végrehajtása során kezességet vállalt a költségekért, és

a támogatható költségek kiigazítását olyan összeg vonatkozásában követeli, amely meghaladja az általa bizonyított összeget.


Közszolgálati Törvényszék

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/30


2011. július 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bíróság

(F-71. sz. ügy)

2011/C 355/52

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: J.-M. Bauler ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2007. január 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése, valamint az alperes kötelezése valamely összeg nem vagyoni kártérítés címén való megfizetésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. január 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentést, másodlagosan semmisítse meg az ugyanezen időszakra vonatkozó előző értékelő jelentés megsemmisítését követően készített 2009. szeptember 9-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2011. április 14-i panaszt elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest nem vagyoni kártérítés címén 50 000 euró megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Bíróságát kötelezze a költségek viselésére.


3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/30


2011. szeptember 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-94/11. sz. ügy)

2011/C 355/53

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: H. Mannes ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben újból megnyitotta az EPSO/AD/26/05 nyílt versenyvizsga-eljárást, illetve felhívta a felperest a szóbeli vizsga megismétlésére, másrészt az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben a kizárja a felperest az említett versenyvizsgából az e vizsgán való megjelenésének elmaradása miatt.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg az alperes 2011. február 11-i és augusztus 12-i határozatát;

állapítsa meg, hogy jogellenes volt a felperesnek a 2011. január 14-i szóbeli vizsgán való részvételre történő felhívása;

állapítsa meg, hogy a felperes szóbeli vizsgájának megismétlése önmagában nem alkalmas a felperes által korábban a Közszolgálati Törvényszék elé terjesztett ügyben hozott ítéletben megállapított alapvető eljárási hibák orvoslására;

állapítsa meg, hogy az alperes jogosult a felperest a vizsga megismétlése nélkül is tartaléklistára venni;

állapítsa meg, hogy az alperesnek megfelelő módon jóvá kell tennie kell a felperest a határidő túllépése miatt ért hátrányt, illetve gondoskodnia kell arról, hogy a felperes ne részesüljön hátrányos megkülönböztetésben a sikeres pályázókhoz képest;

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére;

hozzon ítéletet abban az esetben is, ha az alperes nem vesz részt az eljárásban.