ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.349.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 349

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. november 30.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 349/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2011/C 349/02

A Tanács határozata (2011. november 14.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

2

 

Európai Bizottság

2011/C 349/03

Euroátváltási árfolyamok

3

2011/C 349/04

A Bizottság határozata (2011. november 28.) az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platform létrehozásáról

4

2011/C 349/05

A Bizottság határozata (2011. november 29.) az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport tagjainak kinevezéséről

7

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 349/06

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

9

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 349/07

Pályázati felhívás – EACEA/38/11 – ICI Oktatási együttműködési program – A felsőoktatás és képzés terén folytatott együttműködés az Európai Unió és Ausztrália, valamint az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között – Ajánlattételi felhívás 2011 közös mobilitási projektek és közös diplomát nyújtó projektek számára

11

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 349/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

15

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 349/01

2011. november 8-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32011M6388 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. november 14.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

2011/C 349/02

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a munkavállalói szervezetek képviselőinek kategóriájában jelölt személyeknek a Bizottság által a Tanácsnak benyújtott jegyzékére,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. szeptember 14-i határozatával (2) a 2009. szeptember 18. és 2012. szeptember 17. közötti időtartamra kinevezte az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjait.

(2)

Leslie MANASSEH lemondását követően a központ igazgatótanácsában a munkavállalói szervezetek képviselőinek kategóriájába tartozó egyik tag helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2012. szeptember 17-ig az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjává a következő személyt nevezi ki:

A MUNKAVÁLLALÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI:

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Iain MURRAY

TUC (UK)

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(2)  HL C 226., 2009.9.19., 2. o.


Európai Bizottság

30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/3


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. november 29.

2011/C 349/03

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3336

JPY

Japán yen

103,82

DKK

Dán korona

7,4377

GBP

Angol font

0,85365

SEK

Svéd korona

9,2195

CHF

Svájci frank

1,2282

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,8495

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,548

HUF

Magyar forint

309,08

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6980

PLN

Lengyel zloty

4,5270

RON

Román lej

4,3518

TRY

Török líra

2,4692

AUD

Ausztrál dollár

1,3332

CAD

Kanadai dollár

1,3717

HKD

Hongkongi dollár

10,3929

NZD

Új-zélandi dollár

1,7519

SGD

Szingapúri dollár

1,7306

KRW

Dél-Koreai won

1 523,71

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,1472

CNY

Kínai renminbi

8,4778

HRK

Horvát kuna

7,5010

IDR

Indonéz rúpia

12 211,39

MYR

Maláj ringgit

4,2255

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,174

RUB

Orosz rubel

41,8100

THB

Thaiföldi baht

41,715

BRL

Brazil real

2,4621

MXN

Mexikói peso

18,6147

INR

Indiai rúpia

69,4210


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/4


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. november 28.)

az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platform létrehozásáról

2011/C 349/04

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

Az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című bizottsági közleményben (1) meghatározott Európa 2020 stratégia egy olyan európai szociális piacgazdaság jövőképét vázolja fel a 21. századra, amely teljes mértékben kihasználja a digitális társadalomban rejlő gazdasági és szociális előnyöket. Annak fontosságát hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság növekedését úgy kell megerősíteni, hogy közben biztosított legyen a magas foglalkoztatottság, a gazdaság alacsony szén-dioxid-kibocsátása és a társadalmi kohézió.

(2)

Az Európa 2020 stratégia egyik, „Az európai digitális menetrend” című bizottsági közleményben (2) részletezett kiemelt kezdeményezése fontos szerepet tulajdonít az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén a szabványosítás továbbfejlesztésének az IKT-alkalmazások, -szolgáltatások és -termékek közötti együttműködési képesség biztosításának érdekében, az egységes digitális piac töredezettségének csökkentése, ugyanakkor pedig az innováció és a versenyképesség ösztönzése céljából.

(3)

Az Európa 2020 stratégia másik kiemelt kezdeményezése, amely az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában – A versenyképesség és fenntarthatóság középpontba állítása” című bizottsági közleményben (3) szerepel, arra szólítja fel Európát, hogy egy olyan szabványrendszert dolgozzon ki, amely megfelel mind a piac szereplői, mind az európai hatóságok elvárásainak, ugyanakkor az egységes piacon túl, a globalizálódott gazdaságban is elősegíti Európa befolyását.

(4)

„Az európai szabványok stratégiai jövőképe: az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása 2020-ig” című bizottsági közlemény (4) megállapítja, hogy 2011 során a Bizottság létrehoz és irányítani fog egy több érdekelt fél részvételével működő platformot, amely az IKT területén folytatott szabványosítási politika végrehajtásához kapcsolódó témakörökben, ezen belül az IKT-szabványosítás munkaprogramjára, a jogszabályokat és politikákat támogató prioritások meghatározására, valamint a globális IKT-szabványok kidolgozásával foglalkozó szervezetek által kidolgozott műszaki előírások meghatározására vonatkozóan ad tanácsokat a Bizottságnak.

(5)

Ezért létre kell hozni az IKT-szabványosítás területén egy több érdekelt felet tömörítő európai platformot, és meg kell határozni annak feladatait és felépítését.

(6)

A több érdekelt fél részvételével működő platformnak a tagállamok és az EFTA-országok nemzeti hatóságai, az ipart, a kis- és középvállalkozásokat, a fogyasztókat és más érdekelt társadalmi csoportokat képviselő szervezetek, valamint európai és nemzetközi szabványügyi testületek és egyéb olyan nonprofit szervezetek, például szakmai szervezetek, ipari vagy kereskedelmi szövetségek vagy más, Európában tevékenykedő érdekképviseleti szervezetek képviselőiből kell állnia, amelyek saját szakterületükön belül az IKT-szabványok kidolgozásával foglalkoznak.

(7)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek szerint a platform tagjai információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(8)

A személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell feldolgozni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

E határozattal létrejön az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platform (a továbbiakban: platform).

2. cikk

Feladatok

A platform feladatai a következők:

a)

tanácsadás a Bizottságnak minden, az IKT területén folytatott európai szabványosítási politikával és annak hatékony végrehajtásával kapcsolatos kérdésben;

b)

tanácsadás a Bizottságnak az IKT-szabványosítási munkaprogramjára és annak prioritásaira vonatkozóan;

c)

a jövőbeni potenciális, az európai jogszabályokat, szakpolitikákat és közbeszerzéseket támogató IKT-szabványosítási igények meghatározása;

d)

tanácsadás a Bizottságnak az európai szabványügyi testületeknek adható, lehetséges IKT-szabványosítási megbízásokkal, továbbá olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyeket az európai szabványügyi testületekkel együttműködve más szervezetek végezhetnek el;

e)

tanácsadás a Bizottságnak az IKT-szabványosítás, valamint a jogszabályok és szakpolitikák támogatását célzó kapcsolódó tevékenységek előrehaladásáról;

f)

tanácsadás a Bizottságnak az IKT területére vonatkozó olyan műszaki előírásokról, amelyek az európai szabványosításról szóló rendeletjavaslat (5) II. mellékletében meghatározott követelményekre tekintettel nem minősülnek nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványnak.

g)

tanácsadás a Bizottságnak a szabványosítási szervezetek és az európai szabványügyi szervezetek közötti együttműködésről, hogy fokozottabban lehessen integrálni munkájukat az európai IKT-szabványosítás terén, és biztosítani lehessen az együttműködési képességet támogató IKT-szabványok meglétét;

h)

információgyűjtés az IKT-szabványosítással foglalkozó szervezetek munkaprogramjairól a koordináció biztosítása, valamint a szükségtelenül párhuzamosan tett erőfeszítések, illetve az erőfeszítések szétaprózottságának elkerülése érdekében.

3. cikk

Konzultáció

A Bizottság a következőkkel kapcsolatos bármely kérdésben tanácsot kérhet a platformtól:

a)

más uniós szintű kezdeményezések, amelyek segítségével leküzdhetők az információs és kommunikációs technológiák együttműködési képességét gátló akadályok;

b)

az információs és kommunikációs technológiák együttműködési képességét támogató szabványosításra irányuló nemzeti, európai és nemzetközi kezdeményezések.

4. cikk

Tagság – kinevezés

(1)   A platform legfeljebb 67 tagból áll.

(2)   A platform tagjai a tagállamok és az EFTA-országok nemzeti hatóságai, valamint a Bizottság által a következők szerint kinevezett, az IKT-szabványosításban érdekelteket képviselő szervezetek:

a)

legfeljebb 18, az ipart, a kis- és középvállalkozásokat és az érdekelt társadalmi csoportokat képviselő szervezet;

b)

legfeljebb 14, európai, illetve nemzetközi szabványügyi testület és más nonprofit szervezet, például szakmai szervezetek, ipari vagy kereskedelmi szövetségek vagy más olyan, Európában tevékenykedő érdekképviseleti szervezetek, amelyek saját szakterületükön belül IKT-szabványok kidolgozásával foglalkoznak.

(3)   A (2) bekezdés a) és b) pontjában említett tagokat a Bizottság nevében a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság és az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság főigazgatói nevezik ki a megfelelő érdekelt szervezetek közül, a kiegyensúlyozott képviselet céljával, valamint a feladatokat és a szükséges szaktudást figyelembe véve.

(4)   A nemzeti hatóságok és a Bizottság által kinevezett szervezetek kijelölik képviselőjüket és egy póttagot, akik részt vesznek a platform tevékenységeiben.

(5)   A platform tagjait hároméves időszakra nevezik ki. A tagok a helyükbe lépő új tag hivatalba lépéséig, illetve megbízatásuk lejártáig maradnak hivatalban. Megbízatásuk megújítható.

(6)   A platform tanácskozásaihoz hatékonyan hozzájárulni többé nem képes, illetve a tisztségéről lemondó vagy a Szerződés 339. cikkében foglalt feltételeknek meg nem felelő tag helyére az érintett tag hivatali idejének végéig terjedő időszakra új tag nevezhető ki.

(7)   A (2) bekezdés a) és b) pontjában említett tagok nevét közzéteszik a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás).

(8)   A személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

5. cikk

Működés

(1)   A platformot a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, valamint az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság szolgálatai vezetik.

(2)   A Bizottság képviselőjének egyetértésével a platform feladatmeghatározása alapján egyes konkrét kérdések tanulmányozására alcsoportok hozhatók létre. Amint megbízatásukat teljesítették, az alcsoportokat fel kell oszlatni.

(3)   A Bizottság képviselője eseti alapon bevonhat a platform munkájába olyan szakértőket, akik egy adott napirendi kérdésben különösen jártasak. A Bizottság képviselője emellett megfigyelői státust adhat magánszemélyeknek, a szakértői csoportokra vonatkozó horizontális szabályok 8. pontjának (3) bekezdése szerinti szervezeteknek és tagjelölt országoknak.

(4)   A platform tagjai és azok képviselői, valamint a felkért szakértők és megfigyelők eleget tesznek a szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási kötelezettségeknek, valamint az EU minősített információknak a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat mellékletében meghatározott védelmére vonatkozó bizottsági biztonsági szabályoknak. E kötelezettségeik elmulasztása esetén a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat.

(5)   A platform és az alcsoportok üléseinek helyszínét a Bizottság biztosítja. A titkársági feladatokat a Bizottság látja el. Az eljárások iránt érdeklődő egyéb bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a platform és alcsoportjai ülésein.

(6)   A platform a Bizottság által elfogadott, a szakértői csoportokra vonatkozó egységes eljárási szabályzat alapján elfogadja a szükséges eljárási szabályzatot, beleértve az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.

(7)   A Bizottság a platform tevékenységére vonatkozó lényeges információkat közzéteszi a szakértői csoportok jegyzékében vagy a jegyzékből elérhető, külön erre a célra létrehozott internetes oldalain.

(8)   A Közös Kutatóközpont szakterületén belül tudományos tanácsokat és szolgáltatásokat nyújthat.

6. cikk

A kiadások fedezése

(1)   A platform tevékenységeiben részt vevők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(2)   A platform munkájában részt vevők utazási és ellátási költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfelelően téríti meg.

(3)   A Bizottság a költségeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig téríti meg.

7. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 28-án.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  COM(2010) 2020 végleges, 2010.3.3.

(2)  COM(2010) 245 végleges, 2010.5.19.

(3)  COM(2010) 614 végleges, 2010.10.28.

(4)  COM(2011) 311 végleges, 2011.6.1.

(5)  COM(2011) 315 végleges, 2011.6.1.


30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/7


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. november 29.)

az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport tagjainak kinevezéséről

2011/C 349/05

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport felállításáról szóló, 2009. december 18-i 2009/986/EU bizottsági határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság független szakértőkből álló csoportot hozott létre és a 2009/986/EU határozat alapján meghatározta feladatait és szerkezetét.

(2)

A 2009/986/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben a Bizottság nyilvános pályázati felhívást tett közzé a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2). E pályázatok alapján és tiszteletben tartva a vonatkozó személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és közzétételére vonatkozó követelményt, a Bizottságnak a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) rendelkezéseivel összhangban a szakértői csoport tagjait megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szakképzett személyek közül kell kineveznie,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   E határozat elfogadásának időpontjától kezdődő, három évre szóló és megújítható hivatali idővel a következő jelölteket nevezik ki a szakértői csoport állandó tagjává:

Saida Barnat

Margherita Caroli

Bela Franchini

Victoria Anna Kovacs

Athena Linos

Charles Fergus Lowe

Mario Mazzocchi

Bent Egberg Mikkelsen

Loes Neven

Martine Padilla

(2)   E határozat elfogadásának időpontjától kezdődő, három évre szóló és megújítható hivatali idővel a következő jelölteket nevezik ki a szakértői csoport póttagjává:

Alessandra Bordoni

Michele Cecchini

Inken Birte Christoph

Piero Ferrari

Susana González Manzano

Michael Kenneth Heasman

Vaios Karathanos

Chrystalleni Lazarou

Yannis Manios

Timothy (Tim) Marsch

Morten Kromann Nielsen

Andrea Pezzana

Ana Isabel Rito

Aileen Robertson

Inge Tetens

Antonia Trichopoulou

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba, és 2014. december 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 338., 2009.12.19., 99. o.

(2)  HL C 296., 2010.10.30., 25. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/9


Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

2011/C 349/06

Támogatás sz.: SA.33768 (11/XA)

Tagállam: Magyarország

Régió: Hungary

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Jogalap:

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm. határozat 2. és 3. pontjai.

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011. (… …) VM rendelettervezet.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg: 1 000 millió HUF

Maximális támogatási intenzitás: 90 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Kedvezőtlen éghajlati jelenségek (Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke)

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministry of Rural Development

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Internetcím:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=302#!DocumentBrowse

 

http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse

Egyéb információ: —

Támogatás sz.: SA.33818 (11/XA)

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaams Gewest

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Investeringen in landbouwbedrijven

Jogalap: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg: 50 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: 38 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás (Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke)

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Internetcím: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Egyéb információ: —

Támogatás sz.: SA.33819 (11/XA)

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaams Gewest

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Vestiging van jonge landbouwers

Jogalap: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg: 7 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: 50 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdése (Az 1857/2006/EK rendelet 7. cikke)

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Internetcím: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Egyéb információ: —


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/11


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/38/11

ICI Oktatási együttműködési program

A felsőoktatás és képzés terén folytatott együttműködés az Európai Unió és Ausztrália, valamint az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között

Ajánlattételi felhívás 2011 közös mobilitási projektek és közös diplomát nyújtó projektek számára

2011/C 349/07

1.   Célkitűzések és leírás

Az általános célkitűzés az Európai Unió és a partnerországok népei közötti kölcsönös egyetértés elősegítése, beleértve egymás nyelvének, kultúrájának és intézményeinek szélesebb körű ismeretét, valamint a felsőoktatás és képzés minőségének a felsőoktatási és képzési intézmények közötti kiegyensúlyozott partnerségek ösztönzése révén történő javítása az Európai Unióban és a partnerországokban egyaránt.

2.   Támogatható pályázók

A következő felhívásra felsőoktatási intézmények és/vagy felsőfokú képzést nyújtó intézmények konzorciuma pályázhat.

A támogatható pályázóknak a partnerországok egyikében és az Európai Unió 27 tagállamának egyikében kell székhellyel rendelkezniük.

3.   Támogatható tevékenységek

E felhívás keretében kétféle tevékenység támogatható: a közös mobilitási projektek és a közös diplomát nyújtó projektek.

A közös mobilitási projektek esetében a támogatás célja, hogy az Európai Unió és a partnerországok felsőfokú szakképzési és képzési intézményeinek közös konzorciumai számára lehetővé váljon, hogy közös tanulmányi és képzési programokat hajtsanak végre, és megvalósítsák a hallgatói és oktatói mobilitást. A támogatás többek között az adminisztráció átalányösszeggel történő finanszírozása, valamint a hallgatók és a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul meg. Az ICI-ECP közös mobilitási projektjére pályázatot benyújtó konzorciumban legalább 3, különböző EU-tagállambeli és legalább 2 partnerországbeli felsőfokú szakképzést nyújtó intézménynek kell részt vennie. A közös mobilitási projektek időtartama legfeljebb 36 hónap. Különös hangsúlyt kapnak azok a projektek, amelyek keretében gyakorlatra vagy kihelyezett munkára kerül sor.

A közös diplomát nyújtó projektek esetében kettős vagy közös diplomát nyújtó programok fejlesztéséhez és megvalósításához biztosítanak támogatást. A támogatás többek között a kidolgozás és az adminisztráció átalányösszeggel történő finanszírozása, valamint a hallgatók és a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul meg. Az ICI-ECP közös diplomát nyújtó projektjére pályázatot benyújtó konzorciumban legalább 2, különböző EU-tagállambeli és legalább 2 partnerországbeli felsőoktatási intézményének kell részt vennie. A közös diplomát nyújtó projektek időtartama legfeljebb 48 hónap. Különös hangsúlyt kapnak a közös diplomát nyújtó projekteket tartalmazó pályázatok.

A tevékenységek kezdetének tervezett ideje: 2012. október.

4.   Az odaítélés kritériumai

A.   A projekt jelentősége az EU és a partnerországok közötti kapcsolat szempontjából, valamint a minőséghez és a kiválósághoz való hozzájárulás (20 %)

Ennek meghatározása a következők figyelembevételével történik:

a)   A pályázat megfelelősége a felhívásban foglalt célkitűzések, valamint az EU és a partnerország közötti kapcsolat szempontjából.

A pályázat megfelelősége a felhívásban foglalt célkitűzéseknek, különös tekintettel a pályázatban meghatározott tudományág vagy szakma területén megvalósuló tanulmányi program sajátos hozzáadott értékére, az EU és a partnerország közötti kapcsolatok szempontjából.

b)   A projekt hozzájárulása saját területén az oktatás minőségéhez, kiválóságához és az innovációhoz

A projekt valószínűsíthető hozzájárulása az oktatás minőségéhez, kiválóságához és az innovációhoz, ideértve a tanítási módszerek fejlesztését, a hallgatók további tanulmányi és szakmai lehetőségeinek javítását, valamint egy eredményes, felsőoktatásbeli minőségbiztosító rendszer meghatározását.

B.   A projekt végrehajtásának minősége (80 %)

Ennek meghatározása a következők figyelembevételével történik:

a)   Partnerségkezelés és a partnerek közötti együttműködés

Az együttműködési mechanizmusok és az adminisztratív rendszer által tükrözött jól működő partnerség mértéke.

Átfogó partnerségi megállapodás és/vagy szándéknyilatkozat létrejötte a partnerek között a mobilitási program kezdetéig.

A projektben részt vevő partnerintézmények elkötelezettségének mértéke.

b)   Hallgatói mobilitási rendszer

A partnerintézmények közötti hallgatói mobilitási rendszer integrációja (azaz a hallgatói mobilitási tevékenységek megoszlása a partnerek között és a partnerintézmények programban való részvételének kiegyensúlyozottsága).

A mobilitási tevékenységek számára és típusára, valamint a javasolt mobilitási áramlás kiegyensúlyozottságára vonatkozó követelmények teljesítése.

Megbízható, átláthatóságon, esélyegyenlőségen és érdemeken alapuló, a javasolt projektben részt vevő valamennyi partnerintézményre vonatkozó hallgatókiválasztási eljárások kidolgozása.

A partnerség által a közös pályázati, kiválasztási, felvételi és vizsgaeljárásokra nézve elfogadott közös értékelési szempontok leírása.

c)   A felsőoktatási kreditek átvitelének és elismerésének rendszere

A felsőoktatási kreditek és kreditátvitelek rendszerének megfelelő és világos jellege, adott esetben ideértve azt, hogy milyen mértékben alkalmazzák majd az olyan ECTS-mechanizmusokat, mint az osztályozási skálák, valamint a tanulmányi időszakokra vonatkozó egyéb, az ECTS-szel kompatibilis mechanizmusokat.

Oklevélmelléklet használata (minden sikeres hallgató számára a partnerség nevében kiállított dokumentum, amely tartalmazza a hallgató által sikeresen elvégzett tanulmányok jellegét, szintjét, körülményeit, tartalmát és állapotát).

d)   A hallgatók és oktatók fogadása, hallgatói szolgáltatások, nyelvi és kulturális felkészítés

A külföldi hallgatók és oktatók fogadásához rendelkezésre álló források minősége (különös tekintettel a lakhatási lehetőségekre, a vízummal, tartózkodási engedéllyel és biztosítással kapcsolatos segítségnyújtásra, valamint a nyelvi segítségnyújtásra stb.).

A mobilitási programban részt vevő hallgatók számára kínált nyelvi és kulturális terv minősége.

e)   Oktatói mobilitási rendszer

Az oktatói mobilitásra vonatkozó terv és az oktatói mobilitási áramlás partnerintézmények közötti kiegyensúlyozottsága. A mobilitási programban részt vevő oktatók által végrehajtandó tevékenységek. A tevékenység projekthez való kapcsolódása és nyilvántartásának módja.

f)   Értékelési terv

Folyamatos felügyeleti rendszer kialakítása, az értékelési terv minősége és a hallgatók bevonása a projekt önértékelésébe.

g)   Terjesztési terv

A terjesztési tevékenységek minősége és hatása az ismertség, valamint az EU és a partnerország közötti együttműködéssel kapcsolatos tudatosságnövelés szempontjából.

h)   Fenntarthatósági terv

A fenntarthatósági terv minősége (a tervezett szerződéses időszakon belül és azon túl) és annak valószínűsége, hogy a projekt fenntartható lesz az intézményi szinten általa gyakorolt hatás szempontjából (ideértve a tanulmányok partnerek közötti elismerését, a nemzetközi együttműködés fejlesztését stb.).

5.   Költségvetés

A rendelkezésre álló költségvetés összege hozzávetőlegesen 2,3 millió euró. A partnerországok hasonló mértékben finanszírozzák a programokat, az egyes országokra érvényes szabályok alapján.

Az EU részéről a finanszírozás maximális összege kettő vagy több EU-ban működő intézmény négy éven át tartó, közös diplomát nyújtó projektje esetében 350 000 euró, három vagy több EU-ban működő intézmény három éven át tartó közös mobilitási projektje esetében pedig 262 500 euró.

6.   Határidő

A pályázatokat az EU-hoz, és a végrehajtó intézményekhez is be kell nyújtani Ausztráliában (az ausztrál Oktatási Minisztérium – DEEWR) és a Koreai Köztársaságban (Koreai Nemzeti Kutatási Alap – NRF).

A pályázatokat az EU vezető intézménye nevében legkésőbb 2012. március 30-ig kell elküldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez. Az ennél későbbi dátumú postai bélyegzővel ellátott pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázatokat a következő címre kell elküldeni:

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

A pályázatokat az EU-ban működő vezető intézmény nevében a hiánytalanul kitöltött, dátummal, illetve a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával ellátott, megfelelő pályázati formanyomtatványon kell benyújtani.

Az ausztráliai pályázatokat és igazoló dokumentumokat ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

A koreai pályázatokat és igazoló dokumentumokat személyesen vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a következő címre:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   További információk

A pályázati útmutató, illetve a pályázati formanyomtatványok a következő weboldalon hozzáférhetők:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

A pályázatokat a megadott formanyomtatványon kell benyújtani, továbbá tartalmazniuk kell minden előírt mellékletet és információt.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

30.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 349/15


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 349/08

1.

2011. november 17-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Virgin Financial Services UK Holding Limited (a Virgin Group Holdings Limited leányvállalata) és a WLR IV VM LLC (különleges célú gazdasági egység, amely beruházói végső soron a WL Ross Group L.P. ellenőrzése alá tartoznak) közös irányítása alá tartozó Virgin Money Holdings (UK) Limited által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Northern Rock plc (Egyesült Királyság) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Virgin Money Holdings Limited esetében: lakossági banki tevékenységek és biztosítási termékek forgalmazása,

a Northern Rock plc esetében: lakossági banki tevékenységek és biztosítási termékek forgalmazása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).