ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.289.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 289

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. október 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 289/01

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2011/C 289/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan 2011-ben megnyitott egyes kontingensek összmennyiségének elosztásáról

3

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2011/C 289/04

Értesítés a 2011/639/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és a 968/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

4

 

Európai Bizottság

2011/C 289/05

Euroátváltási árfolyamok

6

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 289/06

A Bíróság határozata (2011. szeptember 13.) az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

7

2011/C 289/07

A Törvényszék határozata (2011. szeptember 14.) az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

9

2011/C 289/08

A Közszolgálati Törvényszék határozata sz. 3/2011. elfogadva a 2011. szeptember 20-i általános értekezleten az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

11

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

2011/C 289/09

Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata

13

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 289/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

15

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket

 

(2)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/1


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket)

2011/C 289/01

A határozat elfogadásának időpontja

2011.9.2.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33142 (11/N)

Tagállam

Olaszország

Régió

Calabria

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Jogalap

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Erdészeti ágazat, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 8 millió EUR

 

Éves költségvetés: 8 millió EUR

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Erdőgazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 289/02

2011. szeptember 21-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32011M6347 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/3


A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan 2011-ben megnyitott egyes kontingensek összmennyiségének elosztásáról

2011/C 289/03

Az 1274/2009/EU bizottsági rendelet (1) vámkontingenseket nyitott meg a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan.

Az említett rendeletben előírt egyes kontingensek összmennyiségének 2011-re vonatkozó elosztását e közlemény melléklete tartalmazza.


(1)  HL L 344., 2009.12.23., 3. o.


MELLÉKLET

Az 1274/2009/EU rendelet szerinti kontingensek összmennyiségének 2011-re vonatkozó elosztása

Származási hely

Tételszám

A 2011. szeptemberi alidőszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek

A kontingens összmennyiségének 2011-re vonatkozó elosztása

Holland Antillák és Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Legkevésbé fejlett TOT-ok

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Erre az alidőszakra nem alkalmazandó odaítélési együttható: a Bizottsághoz egyetlen engedély iránti kérelmet sem továbbítottak.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/4


Értesítés a 2011/639/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és a 968/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2011/C 289/04

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

az alábbi információt hozza azon személyek tudomására, akik a 2011/639/KKBP (1) tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozat mellékletében, illetve a 968/2011/EU (2) tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendelet I. mellékletében szerepelnek:

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1988 (2011) sz. határozatot, amely korlátozó intézkedéseket vezet be egyrészt azokkal a személyekkel és szervezetekkel szemben, akiket/amelyeket az említett határozat elfogadását megelőzően tálibként és velük összeköttetésben álló személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként vettek jegyzékbe az 1267 (1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság egységes szerkezetbe foglalt jegyzékének A. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló személyek”) és B. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, csoportok és vállalkozások”), másrészt pedig a tálibokkal összeköttetésben álló más személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben.

Az érintett személyek bármikor kérvényezhetik az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott ENSZ-bizottságnál – a szükséges dokumentumokkal alátámasztva – az ENSZ-jegyzékbe való felvételükről szóló döntés felülvizsgálatát. Ezeket a kérelmeket az alábbi címre kell elküldeni:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

További információ: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Az ENSZ döntését követően az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett határozatban szereplő személyeket fel kell venni a 2011/486/KKBP határozatban és a 753/2011/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokai a tanácsi határozat mellékletének, illetve a tanácsi rendelet I. mellékletének vonatkozó rovataiban szerepelnek.

A Tanács felhívja az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint kérvényezhetik az érintett tagállamoknak a 753/2011/EU rendelet II. mellékletében szereplő weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatát (vö. a rendelet 5. cikkével).

Az érintett személyek – a szükséges dokumentumokkal alátámasztva – az alábbi címen kérvényezhetik a Tanácsnál a fent említett jegyzékbe való felvételükről szóló határozat felülvizsgálatát:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban – eljárást indíthatnak az Európai Unió Törvényszéke előtt.


(1)  HL L 257., 2011.10.1., 24. o.

(2)  HL L 257., 2011.10.1., 1. o.


Európai Bizottság

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/6


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. szeptember 30.

2011/C 289/05

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3503

JPY

Japán yen

103,79

DKK

Dán korona

7,4417

GBP

Angol font

0,86665

SEK

Svéd korona

9,2580

CHF

Svájci frank

1,2170

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,8880

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,754

HUF

Magyar forint

292,55

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7093

PLN

Lengyel zloty

4,4050

RON

Román lej

4,3575

TRY

Török líra

2,5100

AUD

Ausztrál dollár

1,3874

CAD

Kanadai dollár

1,4105

HKD

Hongkongi dollár

10,5213

NZD

Új-zélandi dollár

1,7660

SGD

Szingapúri dollár

1,7589

KRW

Dél-Koreai won

1 594,92

ZAR

Dél-Afrikai rand

10,9085

CNY

Kínai renminbi

8,6207

HRK

Horvát kuna

7,4995

IDR

Indonéz rúpia

12 253,97

MYR

Maláj ringgit

4,3112

PHP

Fülöp-szigeteki peso

59,039

RUB

Orosz rubel

43,3500

THB

Thaiföldi baht

42,048

BRL

Brazil real

2,5067

MXN

Mexikói peso

18,5936

INR

Indiai rúpia

66,1190


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


Az Európai Unió Bírósága

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/7


A BÍRÓSÁG HATÁROZATA

(2011. szeptember 13.)

az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

(000/2011/)

A BÍRÓSÁG,

Tekintettel az eljárási szabályzatra, és különösen annak 37. cikke 7. §-ára és 79. cikke 3. §-ára,

Mivel:

(1)

A kommunikációs technológiák fejlődésének követése érdekében az eljárási iratok elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését lehetővé tevő informatikai alkalmazás kifejlesztésére került sor.

(2)

Ez az alkalmazás, amely azonosító és jelszó együttes használatával működő elektronikus azonosítási mechanizmuson alapul, megfelel a továbbított dokumentumok hitelességével, sértetlenségével és bizalmasságával kapcsolatos követelményeknek.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZ:

1. cikk

Az Európai Unió Bíróságát alkotó három igazságszolgáltatási fórum tekintetében közös, „e-Curia” nevű informatikai alkalmazás lehetővé teszi az eljárási iratoknak a jelen határozatban megállapított feltételek mellett, elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését.

2. cikk

Ezen alkalmazás használatához személyes azonosító és jelszó szükséges.

3. cikk

Az e-Curia alkalmazáson keresztül benyújtott eljárási irat ezen iratnak az eljárási szabályzat 37. cikke 1. §-ának első bekezdése értelmében vett eredeti példányának minősül, amennyiben e benyújtás a képviselő azonosítójának és jelszavának használatával történt. Ez az azonosítás az említett irat aláírásával egyenértékű.

4. cikk

Az e-Curia alkalmazáson benyújtott irathoz csatolni kell az ezen iratban említett mellékleteket, valamint e mellékletek jegyzékét.

Az e-Curia alkalmazáson keresztül benyújtott irat és esetleges mellékletei hitelesített másolati példányainak benyújtása nem szükséges.

5. cikk

Az eljárási iratot akkor kell az eljárási szabályzat 37. cikkének 3. §-a értelmében benyújtottnak tekinteni, amikor a képviselő jóváhagyja ezen irat benyújtását.

Az időpont szempontjából a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása az irányadó.

6. cikk

Az eljárási iratokat – ideértve az ítéleteket és a végzéseket is – az e-Curia alkalmazáson keresztül kell kézbesíteni a felek részére akkor, ha e kézbesítési módot kifejezetten elfogadták, illetve adott ügy keretében akkor, ha e kézbesítési módhoz hozzájárultak azáltal, hogy valamely eljárási iratot az e-Curia alkalmazáson keresztül nyújtottak be.

Az eljárási iratokat az e-Curia alkalmazáson keresztül kell kézbesíteni azon tagállamok, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon államok, valamint az Unió azon intézményei, szervei és hivatalai részére is, amelyek elfogadták e kézbesítési módot.

7. cikk

A kézbesített iratoknak az előző cikkben említett címzettjeit e-mailben kell értesíteni az e-Curia alkalmazáson részükre teljesített valamennyi kézbesítésről.

Az eljárási irat akkor minősül kézbesítettnek, amikor a címzett (képviselő vagy az ő segítője) hozzáférést kér ezen irathoz. A hozzáférés kérésének elmaradása esetén az iratot a kézbesítésről szóló értesítést tartalmazó e-mail elküldésének napját követő hetedik nap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni.

Ha a felet több meghatalmazott vagy ügyvéd képviseli, a határidők számítása szempontjából az első hozzáférés iránti kérelem időpontját kell figyelembe venni.

Az időpont szempontjából a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása az irányadó.

8. cikk

A hivatalvezető megállapítja az e-Curia alkalmazás használati feltételeit, és gondoskodik azok tiszteletben tartásáról. Az e-Curia alkalmazás e feltételeknek meg nem felelő használata az érintett hozzáférés letiltását vonhatja maga után.

A Bíróság megteszi az e-Curia alkalmazás visszaélésekkel vagy rosszhiszemű használattal szembeni védelméhez szükséges intézkedéseket.

A felhasználó e-mailben kap értesítést az e cikk alapján tett minden olyan intézkedésről, amely megakadályozza őt a hozzáférésének használatában.

9. cikk

A jelen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. szeptember 13-án.

hivatalvezető

A. CALOT ESCOBAR

elnök

V. SKOURIS


1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/9


A TÖRVÉNYSZÉK HATÁROZATA

(2011. szeptember 14.)

az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

2011/C 289/07

A TÖRVÉNYSZÉK,

tekintettel az eljárási szabályzatra, és különösen annak 43. cikke 7. §-ára és 100. cikke 3. §-ára,

Mivel:

(1)

A kommunikációs technológiák fejlődésének követése érdekében az eljárási iratok elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését lehetővé tevő informatikai alkalmazás kifejlesztésére került sor.

(2)

Ez az alkalmazás, amely azonosító és jelszó együttes használatával működő elektronikus azonosítási mechanizmuson alapul, megfelel a továbbított dokumentumok hitelességével, sértetlenségével és bizalmasságával kapcsolatos követelményeknek.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZ:

1. cikk

Az Európai Unió Bíróságát alkotó három igazságszolgáltatási fórum tekintetében közös, „e-Curia” nevű informatikai alkalmazás lehetővé teszi az eljárási iratoknak a jelen határozatban megállapított feltételek mellett, elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését.

2. cikk

Ezen alkalmazás használatához személyes azonosító és jelszó szükséges.

3. cikk

Az e-Curia alkalmazáson keresztül benyújtott eljárási irat ezen iratnak az eljárási szabályzat 43. cikke 1. §-ának első bekezdése értelmében vett eredeti példányának minősül, amennyiben e benyújtás a képviselő azonosítójának és jelszavának használatával történt. Ez az azonosítás az említett irat aláírásával egyenértékű.

4. cikk

Az e-Curia alkalmazáson benyújtott irathoz csatolni kell az ezen iratban említett mellékleteket, valamint e mellékletek jegyzékét.

Az e-Curia alkalmazáson keresztül benyújtott irat és esetleges mellékletei hitelesített másolati példányainak benyújtása nem szükséges.

5. cikk

Az eljárási iratot akkor kell az eljárási szabályzat 43. cikkének 3. §-a értelmében benyújtottnak tekinteni, amikor a képviselő jóváhagyja ezen irat benyújtását.

Az időpont szempontjából a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása az irányadó.

6. cikk

Az eljárási iratokat – ideértve az ítéleteket és a végzéseket is – az e-Curia alkalmazáson keresztül kell kézbesíteni a felek részére akkor, ha e kézbesítési módot kifejezetten elfogadták, illetve adott ügy keretében akkor, ha e kézbesítési módhoz hozzájárultak azáltal, hogy valamely eljárási iratot az e-Curia alkalmazáson keresztül nyújtottak be.

Az eljárási iratokat az e-Curia alkalmazáson keresztül kell kézbesíteni azon tagállamok, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon államok, valamint az Unió azon intézményei, szervei és hivatalai részére is, amelyek elfogadták e kézbesítési módot.

7. cikk

A kézbesített iratoknak az előző cikkben említett címzettjeit e-mailben kell értesíteni az e-Curia alkalmazáson részükre teljesített valamennyi kézbesítésről.

Az eljárási irat akkor minősül kézbesítettnek, amikor a címzett (képviselő vagy az ő segítője) hozzáférést kér ezen irathoz. A hozzáférés kérésének elmaradása esetén az iratot a kézbesítésről szóló értesítést tartalmazó e-mail elküldésének napját követő hetedik nap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni.

Ha a felet több meghatalmazott vagy ügyvéd képviseli, a határidők számítása szempontjából az első hozzáférés iránti kérelem időpontját kell figyelembe venni.

Az időpont szempontjából a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása az irányadó.

8. cikk

A hivatalvezető megállapítja az e-Curia alkalmazás használati feltételeit, és gondoskodik azok tiszteletben tartásáról. Az e-Curia alkalmazás e feltételeknek meg nem felelő használata az érintett hozzáférés letiltását vonhatja maga után.

A Törvényszék megteszi az e-Curia alkalmazás visszaélésekkel vagy rosszhiszemű használattal szembeni védelméhez szükséges intézkedéseket.

A felhasználó e-mailben kap értesítést az e cikk alapján tett minden olyan intézkedésről, amely megakadályozza őt a hozzáférésének használatában.

9. cikk

A jelen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. szeptember 14-én.

hivatalvezető

E. COULON

elnök

M. JAEGER


1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/11


A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK HATÁROZATA

sz. 3/2011.

elfogadva a 2011. szeptember 20-i általános értekezleten

az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

2011/C 289/08

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE,

tekintettel az eljárási szabályzatra, és különösen annak 34. cikke 7. §-ára és 99. cikke 3. §-ára,

Mivel:

(1)

A kommunikációs technológiák fejlődésének követése érdekében az eljárási iratok elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését lehetővé tevő informatikai alkalmazás kifejlesztésére került sor.

(2)

Ez az alkalmazás, amely azonosító és jelszó együttes használatával működő elektronikus azonosítási mechanizmuson alapul, megfelel a továbbított dokumentumok hitelességével, sértetlenségével és bizalmasságával kapcsolatos követelményeknek.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZ:

1. cikk

Az Európai Unió Bíróságát alkotó három igazságszolgáltatási fórum tekintetében közös, „e-Curia” nevű informatikai alkalmazás lehetővé teszi az eljárási iratoknak a jelen határozatban megállapított feltételek mellett, elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését.

2. cikk

Ezen alkalmazás használatához személyes azonosító és jelszó szükséges.

3. cikk

Az e-Curia alkalmazáson keresztül benyújtott eljárási irat ezen iratnak az eljárási szabályzat 34. cikke 1. §-ának első bekezdése értelmében vett eredeti példányának minősül, amennyiben e benyújtás a képviselő azonosítójának és jelszavának használatával történt. Ez az azonosítás az említett irat aláírásával egyenértékű.

4. cikk

Az e-Curia alkalmazáson benyújtott irathoz csatolni kell az ezen iratban említett mellékleteket, valamint e mellékletek jegyzékét.

Az e-Curia alkalmazáson keresztül benyújtott irat és esetleges mellékletei hitelesített másolati példányainak benyújtása nem szükséges.

5. cikk

Az eljárási iratot akkor kell az eljárási szabályzat 34. cikkének 3. §-a értelmében benyújtottnak tekinteni, amikor a képviselő jóváhagyja ezen irat benyújtását.

Az időpont szempontjából a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása az irányadó.

6. cikk

Az eljárási iratokat – ideértve az ítéleteket és a végzéseket is – az e-Curia alkalmazáson keresztül kell kézbesíteni a felek részére akkor, ha e kézbesítési módot kifejezetten elfogadták, illetve adott ügy keretében akkor, ha e kézbesítési módhoz hozzájárultak azáltal, hogy valamely eljárási iratot az e-Curia alkalmazáson keresztül nyújtottak be.

Az eljárási iratokat az e-Curia alkalmazáson keresztül kell kézbesíteni azon tagállamok, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon államok, valamint az Unió azon intézményei, szervei és hivatalai részére is, amelyek elfogadták e kézbesítési módot.

7. cikk

A kézbesített iratoknak az előző cikkben említett címzettjeit e-mailben kell értesíteni az e-Curia alkalmazáson részükre teljesített valamennyi kézbesítésről.

Az eljárási irat akkor minősül kézbesítettnek, amikor a címzett (képviselő vagy az ő segítője) hozzáférést kér ezen irathoz. A hozzáférés kérésének elmaradása esetén az iratot a kézbesítésről szóló értesítést tartalmazó e-mail elküldésének napját követő hetedik nap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni.

Ha a felet több meghatalmazott vagy ügyvéd képviseli, a határidők számítása szempontjából az első hozzáférés iránti kérelem időpontját kell figyelembe venni.

Az időpont szempontjából a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása az irányadó.

8. cikk

A hivatalvezető megállapítja az e-Curia alkalmazás használati feltételeit, és gondoskodik azok tiszteletben tartásáról. Az e-Curia alkalmazás e feltételeknek meg nem felelő használata az érintett hozzáférés letiltását vonhatja maga után.

A Közszolgálati Törvényszék megteszi az e-Curia alkalmazás visszaélésekkel vagy rosszhiszemű használattal szembeni védelméhez szükséges intézkedéseket.

A felhasználó e-mailben kap értesítést az e cikk alapján tett minden olyan intézkedésről, amely megakadályozza őt a hozzáférésének használatában.

9. cikk

A jelen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. szeptember 20-án.

hivatalvezető

W. HAKENBERG

elnök

P. MAHONEY


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/13


Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata

2011/C 289/09

1.   Célkitűzések és leírás

Az 1975-ben alapított és 1995 óta görögországi székhelyű Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió (EU) ügynöksége. Az ügynökség a szakoktatás és -képzés, valamint a készségek és kompetenciák területének hiteles és elismert információs és szakértői szolgálata, amelynek célja az európai szakoktatási és -képzési politika kidolgozásának és végrehajtásának támogatása.

A ReferNet a Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata. A ReferNet feladata, hogy a nemzeti szakoktatási és -képzési rendszerekre és szakpolitikák kialakítására vonatkozó adatszolgáltatással és a szakoktatási és -képzés, illetve Cedefop termékek közérthetőségének növelésével segítse a Cedefop munkáját. A ReferNet 29 – az EU tagállamait, valamint Izlandot és Norvégiát képviselő – taggal, vagy más néven nemzeti partnerrel rendelkezik. A ReferNet nemzeti partnerei az általuk képviselt országok szakoktatásában és -képzésében kulcsfontosságú szerepet betöltő intézmények.

Az európai szakoktatási és -képzési hálózat, a ReferNet létrehozása érdekében e felhívás célja, hogy a támogatásra jogosult országok mindegyikében kiválasszon egy-egy pályázót. A sikeres pályázókkal a Cedefop négyéves partnerségi keretmegállapodást, továbbá a 2012-ben megvalósítandó munkatervre vonatkozó konkrét támogatási megállapodást köt.

A partnerségi keretmegállapodások végrehajtása a konkrét támogatási megállapodásokon keresztül történik. Ezért kérjük a pályázókat, hogy a négyéves keretpartnerségre vonatkozó pályázaton kívül (amelynek sikeressége esetén aláírhatják a 2012–2015 közötti időszakra szóló partnerségi keretmegállapodást) nyújtsák be a 2012. évi intézkedésre vonatkozó támogatási kérelmet is (amely a 2012. évi konkrét támogatási megállapodás megkötését eredményezheti). A pályázónak bizonyítania kell, hogy a négyéves időszakra tervezett összes tevékenységet végre tudja hajtani, és a biztosítani tudja a munkaterv végrehajtásának megfelelő társfinanszírozását.

2.   A projekt költségvetése és időtartama

A partnerségi keretmegállapodás négyéves időtartamára rendelkezésre álló becsült költségvetési keret 4 000 000 EUR, a költségvetési hatóság döntésétől függően.

A 27 tagállam, valamint Izland és Norvégia 2012. évi munkatervére (a projekt időtartama 12 hónap) rendelkezésre álló összköltségvetés 955 000 EUR.

A támogatás mértéke függ az ország lakosságának nagyságától, odaítélésének feltétele pedig az éves munkaterv végrehajtása. A 2012. évi munkaterv összköltségvetését az országok népessége alapján kialakított 3 országcsoport szerint osztják szét:

—   1. országcsoport: Ciprus, Észtország, Izland, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta és Szlovénia. A támogatás maximális összege: 23 615 EUR.

—   2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Magyarország, Norvégia, Portugália, Románia, Svédország és Szlovákia. A támogatás maximális összege: 33 625 EUR.

—   3. országcsoport: Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország. A támogatás maximális összege: 43 620 EUR.

Az uniós támogatás csak egy kiegészítő hozzájárulás a támogatott (és/vagy társtámogatott) költségeihez, amelyet annak saját és/vagy a helyi, regionális, nemzeti és/vagy magánfinanszírozással kell kiegészítenie. A teljes uniós hozzájárulás nem lépheti túl az elszámolható költségek 70 %-át.

A Cedefop fenntartja magának a jogot arra, hogy ne a teljes költségvetési összeget bocsássa rendelkezésre.

3.   Jogosultsági feltételek

Támogatásra jogosult az a pályázó, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

a)

jogállással és jogi személyiséggel rendelkező állami- vagy magánszervezet (természetes személyek – pl. egyének – nem pályázhatnak);

b)

amely az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkezik:

Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Írország, Lettország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Norvégia.

4.   Határidő

A partnerségi keretmegállapodásra és a 2012. évi munkatervre benyújtandó pályázatokat legkésőbb 2011. október 20-ig kell beküldeni.

A konkrét támogatási megállapodás odaítélését követően, a 2012. évi munkaterv 2012 januárjában indul és 12 hónapig tart.

5.   További információk

A pályázati felhívás részletes feltételei, a pályázati űrlap és annak mellékletei 2011. szeptember 30-tól a Cedefop weboldalán, a következő címen találhatók:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott feltételeknek, és azokat a rendelkezésre bocsátott hivatalos űrlapok felhasználásával kell benyújtani.

A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveinek betartása mellett történik.

Valamennyi támogatható pályázatot a pályázati felhívás teljes szövegében meghatározott jogosultsági, kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján egy bizottság értékeli.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 289/15


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

2011/C 289/10

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„VADEHAVSSTUDE”

EK-sz.: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés:

„Vadehavsstude”

2.   Tagállam vagy harmadik ország:

Dánia

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1.   A termék típusa:

1.1. osztály:

Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

A „Vadehavsstude” a meghatározott földrajzi területen felnevelt fiatal szarvasmarhák friss húsa. A termék előállítása során csak a dán fekete-fehér (másként dán holstein) fajtához tartozó, valamint a dán holstein és a belga kék fajták keresztezéseként született egyedek húsa használható fel. A „Vadehavsstude” kizárólag a meghatározott földrajzi területen született, ivartalanított hím egyedekből származhat.

Friss hús

:

teljes hasított test, hasított féltest, testnegyed, darabok.

Vágási tömeg

:

200–380 kg

Vágási életkor

:

legalább 18 hónapos, de 30 hónaposnál fiatalabb

Alak

:

legalább 3,5

Szín

:

3–4

Zsírosság

:

3–4

A szín és a zsírosság értéke a Danish Crown csoport marhahús-átvételi előírásaiban megkövetelt minimummal egyezik meg.

3.3.   Nyersanyagok:

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetén):

Az állatok téli takarmányának legalább 50 %-ban a meghatározott területről kell származnia.

A téli hónapokban a takarmány szénából és silózott kukoricából áll.

Az állatokat minden évben legalább négy és fél hónapon át a meghatározott földrajzi terület sós talajú rétjein kell legeltetni.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:

Csak a meghatározott földrajzi területen született és felnevelt egyedek húsa használható fel.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

Minden levágott egyeden el kell helyezni a Vadehav Marsk og Mad logóját. A nyomonkövethetőség biztosítása érdekében a logónak egyaránt meg kell jelennie a végtermék csomagolásán és a levágott állaton.

Image

Image

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása:

A földrajzi terület a Délnyugat-Dániában fekvő Watt-tengeri régiónak felel meg. A Watt-tengeri régiót három sziget: Romø, Mandø és Fanø, valamint a szárazföld egy része alkotja. A dán Watt-tengeri régió szárazföldi részét délről a német határ, északról a Watt-tengeri Nemzeti Park északi határa, keletről pedig az A11-es autópálya határolja.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai:

Ribe város területén 710-ben alapítottak kereskedelmi központot, és a régészeti ásatások nyomán ismerjük az itt forgalmazott áruk körét. A piacon már korán megjelent a szarvasmarha. Az állatok a Watt-tenger mentén fekvő falvak sós talajú rétjeiről származtak, ami arra utal, hogy a helyi lakosok már a vaskorban tartottak szarvasmarhát. Ribe városában a középkorban mindvégig kereskedtek szarvasmarhával, és a Watt-tenger partvidékéről származó szarvasmarha évszázadokig a ribei kereskedelmi központ legfontosabb exportcikkének számított.

A „Vadehavsstude” (Watt-tengeri marhahús) a sós talajú réteken folytatott szarvasmarhatartás ősi hagyományára támaszkodik. A térségben a gazdák gyakran kemény körülmények között éltek. A területet minden évben elérték a tenger viharai, a tengervíz évente elárasztotta a földterületet. A tenger termékeny üledéket hagyott hátra maga mögött, olyan sós talajú, dús legelőket létrehozva, ahol nyáron állatokat lehetett legeltetni, télre pedig takarmányt lehetett gyűjteni.

A Tidsskrift for planteavl (Növénytermesztési Napló) című folyóiratban 1968-ban közzétett „Jordbundsundersøgelser i marsken” (A sós talajú rétek mezőgazdasági elemzése) című szakcikkében Lorens Hansen kizárólag sós talajú réteken összegyűjtött talajmintákat vizsgál. Az írás megállapítja, hogy e rétek talaja természetes módon gazdag káliumban, ami a nagy agyagtartalomnak és a talajképződés módjának tudható be. A szántóföldek nátriumtartalmával nemigen szokás foglalkozni, mert az általában nagyon alacsony, és nemigen befolyásolja a talaj szerkezetét. A sós talajú rétek nátriumtartalma a rétek kialakulásakor lerakódott tengeri só miatt gyakran nagyon nagy.

Azok az ellenálló fűfélék, amelyek jól érzik magukat a sós talajú réteken, általában gazdagok tápanyagokban, és nagyon jól ellenállnak az időjárás viszontagságainak. A területen folytatott legeltető gazdálkodás egyediségét pontosan a Watt-tenger jelenlétének következményei, a zord viszonyok és a tengeri eredetű só adja. Amikor a területet elárasztja a tenger, a talajban sók és ásványi anyagok rakódnak le. A tengerpart vidékén elsősorban a következő növények és fűfélék találhatók:

a védőgáthoz közelebb pázsitfűfélék, önállóan szaporodó alacsony fehérhere, lápi kerep, csörgő kakascímer, boglárkafélék és istác él szívesen,

az alacsonyabban fekvő területeken tengerparti sóvirág, tengerparti kígyófű és durvább fűfélék találhatók,

a legtávolabbi, legalacsonyabban fekvő hátországban tengerparti mázpázsit és sziksófű nő.

5.2.   A termék sajátosságai:

A sós talajú réteken felnevelt szarvasmarha húsán végrehajtott vak ízpróbák azt mutatják, hogy ez a fajta hús:

porhanyóbb,

lédúsabb,

sósabb ízű,

jobb állagú és

zamatosabb,

mint a hagyományos marhahús.

A hagyományos hús csak zsírosság és szín szempontjából múlta felül a Watt-tengeri marhahúst.

5.3.   A földrajzi terület és a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat:

A zord természeti viszonyok nagy terhet rónak a Watt-tenger térségében szarvasmarhatartással foglalkozó gazdálkodókra. A környezeti feltételek egy régi leírása szerint „egyvalami nagyon különleges volt ezen a területen: a kiterjedt rétek, amelyeken hatalmas mennyiségű fű nőtt az éhes állatok számára, és ahol télre a szénát gyűjtötték. A sós talajú réteken különösen dús fű nőtt, mert a területet évente többször elárasztotta a tenger, és így mindig újabb és újabb adagot kapott sóból és ásványi anyagokból. A szárazföld belsejéből számos ott született borjút hoztak a sós talajú rétekre, ott felhizlalták, majd eladták őket a husumi vagy a hamburgi piacokon. A nagy termetű borjak gyakran gyengék, sok esetben kifejezetten betegek voltak, amikor a rétekre kerültek, a dús réti füvön azonban egyetlen nyár alatt egészséges, jól táplált szarvasmarhává nőtték ki magukat.”

A Watt-tenger mellékén előállított marhahús évszázadok óta jó minőségű, finom hús hírében áll, olyan különleges terméknek számít, amelynek sajátos sós íze az előállítási területen érvényesülő speciális körülményeknek köszönhető. Amikor a területet dagálykor elárasztja a tenger vize, a talajban sók és ásványi anyagok rakódnak le. Az állatok a sós talajú réteken legelnek, ahol a fű nagy kálium- és nátriumtartalma beépül a húsba, létrehozva a különleges minőségű „Vadehavsstude” sajátos sós ízét.

A „Vadehavsstude” értékesítése a Watt-tengeri Nemzeti Park különleges termékeként történik, és az elnevezést mind a helyi termelők, mind a húsforgalmazók használják.

A „Vadehavsstude” előállítását mint a terület fontos jellegzetességét a Watt-tenger környékére és a Watt-tengeri Nemzeti Parkba ellátogató turistáknak szánt ismertetők is bemutatják.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.