ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.063.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 63

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. február 26.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 063/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 55., 2011.2.19.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 063/02

C-120/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bavaria NV kontra Bayerischer Brauerbund eV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A 2081/92/EGK rendelet és az 510/2006/EK rendelet — Időbeli hatály — 14. cikk — Egyszerűsített eljárással történő bejegyzés — Az oltalom alatt álló védjegyek és földrajzi jelzések egymáshoz való viszonya)

2

2011/C 063/03

C-507/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatás — A társaság adótartozásának az adóhatóság által csődegyezségi eljárás keretében való részleges leírása — A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat — A végrehajtás elmaradása)

2

2011/C 063/04

C-77/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda kontra Ministero della Salute (Növényvédő szerek — 2006/134/EK irányelv — Érvényesség — A fenarimol hatóanyagként való alkalmazására vonatkozó korlátozások)

3

2011/C 063/05

C-118/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Robert Koller által indított eljárás (Az EK 234. cikk értelmében vett nemzeti bíróság — Oklevelek elismerése — 89/48/EGK irányelv — Ügyvéd — Az oklevelet honosítótól eltérő tagállam szakmai kamarájába történő felvétel)

3

2011/C 063/06

C-208/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ilonka Sayn-Wittgenstein kontra Landeshauptmann von Wien (Európai polgárság — A tagállamokban való mozgás és tartózkodás szabadsága — Alkotmányos rangú, a nemességet a tagállamban eltörlő tagállami törvény — A szóban forgó tagállam nagykorú állampolgárának a lakóhelye szerinti tagállamban örökbefogadás útján szerzett vezetékneve — A vezetéknév részét alkotó nemesi cím és nemesi megjelölés — Az előbbi tagállam hatóságai által az anyakönyvbe tett bejegyzés — A bejegyzés hivatalból történő kijavítása — A nemesi cím és megjelölés visszavonása)

4

2011/C 063/07

C-215/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Markkinaoikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, korábban Suomen Terveystalo Oyj kontra Oulun kaupunki (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — Vegyes szerződés — Az ajánlatkérő szerv és a tőle független magántársaság között létrejött szerződés — Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó közös vállalkozás egyenlő részesedéssel történő létrehozása — A partnerek kötelezettségvállalása arra, hogy a négyéves átmeneti időszakban a közös vállalkozástól szerzik be a munkavállalóik részére nyújtandó egészségügyi szolgáltatásokat)

4

2011/C 063/08

C-245/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Arbeidshof te Brussel — Belgium előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Omalet NV kontra Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EK 49. cikk — Valamely tagállamban letelepedett vállalkozó — Az ugyanazon tagállamban letelepedett szerződéses partnerek igénybevétele — Tisztán belső jogi helyzet — Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlansága)

5

2011/C 063/09

C-273/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Rechtbank Haarlem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Premis Medical BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (729/2004/EK rendelet — A guruló járókeret elnevezésű termék besorolása a Kombinált Nómenklatúrába — 9021 vámtarifaszám — 8716 vámtarifaszám — Helyesbítés — Érvényesség)

5

2011/C 063/10

C-277/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (Court of Session (Skócia), Edinburgh (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra RBS Deutschland Holdings GmbH (Hatodik HÉA-irányelv — Levonási jog — Gépjárművek megvásárlása és lízingügyletek céljára történő használata — A tagállamok adórendszerei közötti eltérések — A visszaélésszerű magatartás tilalma)

6

2011/C 063/11

C-304/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére nyújtott támogatások — Visszatéríttetés)

6

2011/C 063/12

C-338/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH kontra Landeshauptmann von Wien (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Letelepedés szabadsága — Versenyszabályok — Kabotázs — Autóbusszal végzett, belföldi személyszállítás — Járatüzemeltetés iránti kérelem — Koncesszió — Engedély — Feltételek — A nemzeti területen székhellyel vagy állandó telephellyel való rendelkezés — A már koncesszióba adott valamely járat üzemeltetésének jövedelmezőségét veszélyeztető bevételkiesés)

7

2011/C 063/13

C-351/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Máltai Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2000/60/EK irányelv — 8. és 15. cikk — A felszíni vizek állapota — Ellenőrző programok kidolgozása és átültetése — Mulasztás — Ezen ellenőrzési programokra vonatkozó összefoglaló jelentés benyújtása — Mulasztás)

7

2011/C 063/14

C-393/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany kontra Ninisterstvo kultury (Szellemi tulajdon — 91/250/EGK irányelv — A számítógépi programok jogi védelme — A számítógépi programok bármely formában történő kifejezésének fogalma — Valamely program grafikus felhasználói felületének bennfoglaltsága — Szerzői jog — 2001/29/EK irányelv — Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — Grafikus felhasználói felület televíziós sugárzása — Valamely mű nyilvánossághoz történő közvetítése)

8

2011/C 063/15

C-438/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bogusław Juliusz Dankowski kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Hatodik HÉA-irányelv — Az előzetesen felszámított HÉA levonásának joga — Nyújtott szolgáltatások — A HÉA-alanyok nyilvántartásába be nem jegyzett adóalany — A számlán a HÉA megállapítása céljából kötelezően feltüntetendő adatok — Nemzeti adószabályozás — A levonási jog kizárása a hatodik HÉA-irányelv 17. cikke (6) bekezdésének értelmében)

8

2011/C 063/16

C-488/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunal Supremo — Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) kontra Administración General del Estado (TIR-egyezmény — Közösségi Vámkódex — TIR-igazolványok fedezete mellett történt szállítás — Garanciavállaló egyesület — Szabálytalan mentesítés — A jogsértés helyének meghatározása — Behozatali vámok beszedése)

9

2011/C 063/17

C-517/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Collège d’autorisation et du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az RTL Belgium SA, korábban TVi SA elleni eljárásban (89/552/EGK irányelv — Televíziós műsorszolgáltatások — Collège d’autorisation et du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Az EUMSZ 267. cikke értelmében vett tagállami bíróság fogalma — A Bíróság hatáskörének hiánya)

9

2011/C 063/18

C-524/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunal administratif de Paris — Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ville de Lyon kontra Caisse des dépôts et consignations (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aarhusi Egyezmény — 2003/4/EK irányelv — A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — 2216/2004/EK rendelet — A kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszere — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeire vonatkozó ügyleti adatokhoz való hozzáférés — A közlés megtagadása — Központi tisztviselő — A nemzeti jegyzékek kezelői — A jegyzékekben lévő adatok bizalmas jellege — Kivételek)

10

2011/C 063/19

C-12/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lecson Elektromobile GmbH kontra Hauptzollamt Dortmund (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — XVII. áruosztály — Szállítóeszközök — 87. árucsoport — Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével — 8703 és 8713 vámtarifaszám — Három- vagy négykerekű, egy személy szállítására alkalmas, 6–15 km/h-ás végsebességet elérő és külön állítható kormányoszloppal ellátott villamos járművek, úgynevezett elektromobilok)

11

2011/C 063/20

C-116/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Cour de cassation du Grand–Duché de Luxembourg (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État du Grand–Duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines kontra Pierre Feltgen (a Bacino Charter Company SA vagyonfelügyelője), Bacino Charter Company SA (Hatodik HÉA-irányelv — Adómentességek — A 15. cikk 4. pontjának a) alpontja, és a 15. cikk 5. pontja — A tengerjáró hajók bérbeadására irányuló ügyletek mentesítése — Terjedelem)

11

2011/C 063/21

C-276/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2006/118/EK irányelv — A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelme — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

12

2011/C 063/22

C-287/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunal administratif (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tankreederei I SA kontra Directeur de l’administration des contributions directes (A szolgáltatásnyújtás szabadsága — A tőke szabad mozgása — Beruházás után járó adójóváírás — A beruházás tényleges belföldi megvalósításához kötött odaítélés — Más tagállamban használt, folyami hajózásra szolgáló hajók üzemeltetése)

12

2011/C 063/23

C-491/10. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Oberlandesgericht Celle (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga kontra Simone Pelz (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2201/2003/EK rendelet — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — Szülői felelősség — Felügyeleti jog — Gyermek jogellenes elvitele — 42. cikk — Joghatósággal rendelkező (spanyol) bíróság által hozott, gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtása — A megkeresett (német) bíróság arra vonatkozó hatásköre, hogy az említett határozat végrehajtását a gyermek jogainak súlyos megsértése esetén megtagadja)

12

2011/C 063/24

C-336/08. sz. ügy: A Bíróság 2010. október 14-i végzése (a Landessozialgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Christel Reinke kontra AOK Berlin (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Okafogyottság)

13

2011/C 063/25

C-334/09. sz. ügy: A Bíróság 2010. december 2-i végzése (a Verwaltungsgericht Meiningen — Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frank Scheffler kontra Landkreis Wartburgkreis (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 91/439/EGK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — A tagállami vezetői engedélyről azt követően történő lemondás, hogy a különböző szabálysértések miatt kapott büntetőpontok elérték a legmagasabb értéket — Más tagállamban kiállított vezetői engedély — Negatív orvosi-pszichológiai szakvélemény a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállamban, miután más tagállamban új vezetői engedély megszerzésére került sor — A vezetéshez való jognak az első tagállam területén történő visszavonása — A más tagállam által kiállított engedély jogosultjának a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam lehetősége arra, hogy a vezetés jogának korlátozására, felfüggesztésére, valamint visszavonására vagy megszüntetésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseit az említett engedélyre alkalmazza — Feltételek — Az új vezetői engedély megszerzését követő magatartás fogalmának értelmezése)

13

2011/C 063/26

C-20/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2010. november 11-i végzése (a Tribunale di Trani — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vino Cosimo Damiano kontra Poste Italiane SpA (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 3. és 8. szakasza — Határozott idejű munkaszerződések a közszektorban — Első vagy egyetlen szerződés — Az objektív okok megjelölésének kötelezettsége — Megszüntetés — A munkavállalóknak nyújtott védelem általános szintjének csökkentése — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Az EK 82. cikk és az EK 86. cikk)

14

2011/C 063/27

C-22/10. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. október 27-i végzése — REWE-Zentral AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Clina közösségi szóvédjegy bejelentése — CLINAIR korábbi közösségi szóvédjegy — A lajstromozás megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség vizsgálata — A 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja)

15

2011/C 063/28

C-102/10. sz. ügy: A Bíróság 2010. október 28-i végzése (a Judecătoria Focșani előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frăsina Bejan kontra Tudorel Mușat (Eljárási szabályzat — 92. cikk, 1. §, 103. cikk, 1. § és 104. cikk, 3. §, első és második bekezdés — Jogszabályok közelítése — Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer — Önkéntes biztosítási szerződés — Alkalmazhatatlanság)

15

2011/C 063/29

C-193/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. december 9-i végzése (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — KMB Europe BV kontra Hauptzollamt Duisburg (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — MP3/média lejátszó — 8521 vámtarifaszám — Videófelvevő és –lejátszó készülékek)

16

2011/C 063/30

C-199/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. november 22-i végzése (a Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secilpar Sociedade Unipessoal SL kontra Fazenda Pública (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése — EK 56. cikk és EK 58. cikk — Osztalékadó — Forrásadó — A belföldi illetőségű társaságoknak juttatott osztalék adómentességét előíró nemzeti szabályozás)

16

2011/C 063/31

C-377/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 6-i végzése (a Tribunalul Dolj (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Adrian Băilă kontra Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapeljárás céljával vagy tárgyával való összefüggés hiánya — Elfogadhatatlanság)

17

2011/C 063/32

C-439/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 7-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC DRA SPEED SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A ténybeli háttér ismertetésének hiánya — Elfogadhatatlanság)

17

2011/C 063/33

C-440/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 7-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC SEMTEX SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A ténybeli háttér ismertetésének hiánya — Elfogadhatatlanság)

18

2011/C 063/34

C-441/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 7-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ioan Anghel kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A ténybeli háttér ismertetésének hiánya — Elfogadhatatlanság)

18

2011/C 063/35

C-262/88 INT. sz. ügy: Manuel Enrique Peinado Guitart által a C-262/88. sz. Barber-ügyben 1990. május 17-én hozott ítélet értelmezése iránt 2010. május 26-án benyújtott kérelem

18

2011/C 063/36

C-549/10. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-155/06. sz., Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Sysytems GmbH, Tomra Sysytems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS kontra Európai Bizottság ügyben 2010. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Sysytems GmbH, Tomra Sysytems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS által 2010. november 22-én benyújtott fellebbezés

18

2011/C 063/37

C-562/10. sz. ügy: 2010. november 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

19

2011/C 063/38

C-566/10. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-166/07. és T-285/07. sz., Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2010. szeptember 13-án hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2010. december 2-án benyújtott fellebbezés

21

2011/C 063/39

C-567/10. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2010. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL kontra Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

C-570/10. sz. ügy: 2010. december 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Írország

22

2011/C 063/41

C-601/10. sz. ügy: 2010. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

22

2011/C 063/42

C-6/11. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2011. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daiichi Sankyo Company kontra Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

C-16/11. sz. ügy: 2011. január 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

24

2011/C 063/44

C-60/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. december 1-jei végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lucio Rubano kontra Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

C-116/09. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2010. december 7-i végzése (a Bezirksgericht Ried i.I. (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Walter Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno elleni büntetőeljárás

24

2011/C 063/46

C-387/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. november 30-i végzése (a Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) kontra Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

C-33/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. december 8-i végzése — Európai Bizottság kontra Dán Királyság

25

2011/C 063/48

C-208/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. november 23-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

25

 

Törvényszék

2011/C 063/49

T-382/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 18-i ítélete — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Capela & Irmãos (VOGUE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VOGUE közösségi szóvédjegy bejelentése — VOGUE Portugal korábbi nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése))

26

2011/C 063/50

T-336/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 19-i ítélete — Häfele kontra OHIM — Topcom Europe (Topcom) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Topcom közösségi szóvédjegy bejelentése — A TOPCOM korábbi közösségi szóvédjegy és a TOPCOM korábbi Benelux szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2011/C 063/51

T-411/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. január 12-i végzése — Terezakis kontra Európai Bizottság (A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés részleges megtagadása — A megtámadott határozat helyébe lépő új határozatnak az eljárás során történő elfogadása — A kereseti kérelmek módosításának megtagadása — Okafogyottság)

26

2011/C 063/52

T-563/10. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-20/06. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 30-án hozott ítélete ellen Patrizia De Luca által 2010. december 10-én benyújtott fellebbezés

27

2011/C 063/53

T-570/10. sz. ügy: 2010. december 17-én benyújtott kereset — Environmental Manufacturing kontra OHIM — Wolf (Egy farkas fejének ábrája)

27

2011/C 063/54

T-571/10. sz. ügy: 2010. december 16-án benyújtott kereset — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik kontra OHIM — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

T-580/10. sz. ügy: 2010. december 22-én benyújtott kereset — Wohlfahrt kontra OHIM — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

T-581/10. sz. ügy: 2010. december 23-án benyújtott kereset — X Technology Swiss GmbH kontra OHIM — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

T-585/10. sz. ügy: 2010. december 17-én benyújtott kereset — Aitic Penteo kontra OHIM — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

T-7/11. sz. ügy: 2011. január 7-én benyújtott kereset — Bank Melli Iran kontra Tanács

30

2011/C 063/59

T-12/11. sz. ügy: 2011. január 7-én benyújtott kereset — Iran Insurance kontra Tanács

31

2011/C 063/60

T-13/11. sz. ügy: 2011. január 7-én benyújtott kereset — Post Bank kontra Tanács

32

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 063/61

F-118/10. sz. ügy: 2010. november 15-én benyújtott kereset — Psarras kontra ENISA

34

2011/C 063/62

F-122/10. sz. ügy: 2010. november 19-én benyújtott kereset — Cocchi és Falcione kontra Bizottság

34

2011/C 063/63

F-124/10. sz. ügy: 2010. november 26-án benyújtott kereset — Labiri kontra EGSzB

34

2011/C 063/64

F-128/10. sz. ügy: 2010. december 30-án benyújtott kereset — Mora Carrasco és társai kontra Parlament

35

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/1


2011/C 63/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 55., 2011.2.19.

Korábbi közzétételek

HL C 46., 2011.2.12.

HL C 38., 2011.2.5.

HL C 30., 2011.1.29.

HL C 13., 2011.1.15.

HL C 346., 2010.12.18.

HL C 328., 2010.12.4.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/2


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bavaria NV kontra Bayerischer Brauerbund eV

(C-120/08. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A 2081/92/EGK rendelet és az 510/2006/EK rendelet - Időbeli hatály - 14. cikk - Egyszerűsített eljárással történő bejegyzés - Az oltalom alatt álló védjegyek és földrajzi jelzések egymáshoz való viszonya)

2011/C 63/02

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Bavaria NV

Alperes: Bayerischer Brauerbund eV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichtshof — A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 14. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése (HL L 93., 12. o.), valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK rendelet 17. cikkének értelmezése (HL L 208., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet, 13. kötet, 4. o.) — A 2001. június 28-i 1347/2001/EK tanácsi rendelet érvényessége, amely kiegészíti a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK bizottsági rendeletet (HL L 182., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet, 33. kötet, 97. o.) — A 2081/92/EGK rendelet 17. cikke szerinti egyszerűsített eljárásban érvényesen bejegyzett földrajzi árujelző (itt: Bayerisches Bier) és valamely nemzetközi védjegy (itt: a Bavaria szót magában foglaló védjegy) összeütközése

Rendelkező rész

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdését kell alkalmazni a valamely, e rendelet 17. cikke szerinti egyszerűsített eljárással oltalom alatt álló földrajzi jelzésként érvényesen bejegyzett megnevezés és a rendelet 13. cikkében foglalt esetek valamelyike alá tartozó, azonos terméktípusra vonatkozó olyan védjegy közötti ütközés feloldásához, amelynek tekintetében a védjegybejelentést akár az említett megnevezés bejegyzése, akár a 2081/92 rendelet módosításáról szóló, 2003. április 8-i 692/2003/EK tanácsi rendelet hatálybalépése előtt nyújtották be. Az említett megnevezés bejegyzése érvényességének kezdő időpontja képezi az említett 14. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában figyelembe veendő időpontot.


(1)  HL C 197., 2008.8.2.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/2


A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

(C-507/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatás - A társaság adótartozásának az adóhatóság által csődegyezségi eljárás keretében való részleges leírása - A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat - A végrehajtás elmaradása)

2011/C 63/03

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Giolito, J. Javorský és K. Walkerová meghatalmazottak)

Alperes: Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A C-25/2005 (ex NN 21/2005) sz. állami támogatásról szóló 2006. június 7-i, a Szlovákia által a Frucona Košice számára egy adótartozásnak az adóhatóság által a hitelezőkkel történő egyeztetési eljárás során történt eltörlése formájában nyújtott állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítő, és e támogatás visszafizetését elrendelő bizottsági határozatnak (HL L 112., 2007.4.30., 14. o.) való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a kitűzött határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1.

A Szlovák Köztársaság — mivel a megállapított határidőn belül nem hozott meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Szlovák Köztársaság által a Frucona Košice a.s. számára nyújtott C-25/205 (ex NN 21/05) sz. állami támogatásról szóló, 2006. június 7-i 2007/254/EK bizottsági határozatban hivatkozott jogellenes állami támogatást visszatéríttesse a támogatás kedvezményezettjével — nem teljesítette az EK 249. cikk negyedik bekezdéséből, valamint e határozat 2. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Szlovák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 102., 2009.5.1.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/3


A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda kontra Ministero della Salute

(C-77/09. sz. ügy) (1)

(Növényvédő szerek - 2006/134/EK irányelv - Érvényesség - A fenarimol hatóanyagként való alkalmazására vonatkozó korlátozások)

2011/C 63/04

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda

Alperes: Ministero della Salute

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenarimol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2006. december 11-i 2006/134/EK bizottsági irányelvvel (HL L 349., 32. o.) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (HL L 230., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 11. kötet, 332. o.) I. mellékletének érvényessége a fenarimol hatóanyagként való felvételére vonatkozó korlátozások tekintetében

Rendelkező rész

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenarimol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2006. december 11-i 2006/134/EK bizottsági irányelv érvényességét befolyásolhatná.


(1)  HL C 102., 2009.5.1.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Robert Koller által indított eljárás

(C-118/09. sz. ügy) (1)

(Az EK 234. cikk értelmében vett „nemzeti bíróság” - Oklevelek elismerése - 89/48/EGK irányelv - Ügyvéd - Az oklevelet honosítótól eltérő tagállam szakmai kamarájába történő felvétel)

2011/C 63/05

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Az alapeljárásban részt vevő fél

Robert Koller

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — A legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv (HL L 19., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 337. o.) értelmezése — Az irányelv alkalmazhatósága egy olyan osztrák állampolgár esetében, aki osztrák diplomájának elismerését és egy spanyol egyetemen elvégzett, három évesnél kevesebb ideig tartó kiegészítő tanulmányokat követően a spanyol ügyvédi kamaránál bejegyeztette magát, és aki hivatásának Spanyolországban történt három hetes gyakorlása után azt kéri, hogy bocsássák az osztrák ügyvédi kamarába való bejegyzéshez szükséges alkalmassági vizsgára a Spanyolországban kiállított, a hivatás gyakorlására feljogosító cím alapján

Rendelkező rész

1.

A szabályozott ügyvédi szakmának a fogadó államban való megkezdése céljából, mely alkalmassági vizsga sikeres letételétől függ, a 2001. május 14-i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseire hivatkozhat az, aki az e tagállamban adott, és több mint három év tartamú felsőfokú tanulmányokat lezáró címmel, valamint a kevesebb mint három év tartamú kiegészítő képzést követően, más tagállamban adott egyenértékű, és ezen utóbbi tagállamban a szabályozott ügyvédi szakma gyakorlására jogosító címmel rendelkezik, és a szabályozott ügyvédi szakmát ténylegesen gyakorolta ezen utóbbi tagállamban abban az időpontban, amikor az alkalmassági vizsgára bocsátást kérelmezte.

2.

A 2001/19 irányelvvel módosított 89/48 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a fogadó tagállam illetékes hatóságai megtagadják az alapügy felpereséhez hasonló helyzetben lévő személy ügyvédi alkalmassági vizsgára bocsátását amiatt, hogy nem igazolta az e tagállam szabályozása által előírt szakmai gyakorlat teljesítését.


(1)  HL C 141., 2009.6.20


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/4


A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ilonka Sayn-Wittgenstein kontra Landeshauptmann von Wien

(C-208/09. sz. ügy) (1)

(Európai polgárság - A tagállamokban való mozgás és tartózkodás szabadsága - Alkotmányos rangú, a nemességet a tagállamban eltörlő tagállami törvény - A szóban forgó tagállam nagykorú állampolgárának a lakóhelye szerinti tagállamban örökbefogadás útján szerzett vezetékneve - A vezetéknév részét alkotó nemesi cím és nemesi megjelölés - Az előbbi tagállam hatóságai által az anyakönyvbe tett bejegyzés - A bejegyzés hivatalból történő kijavítása - A nemesi cím és megjelölés visszavonása)

2011/C 63/06

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Alperes: Landeshauptmann von Wien

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgerichtshof — Az EK 18. cikk értelmezése –Az adott állam nemességének eltörlése tárgyában hozott és állampolgárainak a külföldi eredetű nemesi cím viselését megtiltó tagállami alkotmányos törvény — Az adott tagállam állampolgárságával rendelkező nagykorú személy által más tagállamban — amelyben lakóhellyel rendelkezik —, az utóbbi tagállam állampolgára általi örökbefogadása révén szerzett nemesi cím és a családnév részét képező nemesi jelző anyakönyvbe való bejegyzésesének az előbbi tagállam hatóságai általi elutasítása

Rendelkező rész

Az EUMSZ 21. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely tagállam hatóságai az alapügyhöz hasonló körülmények között megtagadhatják ezen tagállam állampolgára vezetékneve minden elemének olyan formában történő elismerését, ahogyan azt egy másik, a szóban forgó állampolgár lakóhelye szerinti tagállamban ez utóbbi tagállam állampolgára által felnőttként történt örökbefogadása okán meghatározták, azon indokkal, hogy e vezetéknév nemesi címet tartalmaz, amely az előbbi tagállam alkotmányjoga értelmében nem megengedett, mivel az e hatóságok által az e körülményekre tekintettel elfogadott intézkedéseket a közrenddel kapcsolatos okok igazolják, tehát ezen intézkedések szükségesek az általuk biztosítani kívánt érdekek védelméhez, és arányosak a jogszerűen megállapított célkitűzéssel.


(1)  HL C 193., 2009.8.15.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/4


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Markkinaoikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, korábban Suomen Terveystalo Oyj kontra Oulun kaupunki

(C-215/09. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - 2004/18/EK irányelv - Vegyes szerződés - Az ajánlatkérő szerv és a tőle független magántársaság között létrejött szerződés - Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó közös vállalkozás egyenlő részesedéssel történő létrehozása - A partnerek kötelezettségvállalása arra, hogy a négyéves átmeneti időszakban a közös vállalkozástól szerzik be a munkavállalóik részére nyújtandó egészségügyi szolgáltatásokat)

2011/C 63/07

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Markkinaoikeus

Az alapeljárás felei

Felperesek: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, korábban Suomen Terveystalo Oyj

Alperes: Oulun kaupunki

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Markkinaoikeus — Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás: 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.) 1. cikke (2) bekezdése a)-d) pontjának értelmezése — Valamely város és valamely önálló magánvállalkozás közti, olyan közös vállalkozás létrehozására irányuló szerződés, amelyben azok azonos részesedéssel rendelkeznek, és amelyre átruházzák a munkahelyi egészségre és jóllétre irányuló szolgáltatásaikat — Szerződés, amelyben a város és a magánvállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti időszak alatt az új közös vállalkozástól szerzi be munkavállalói részére a foglalkozás-egészségügyi és -jóléti szolgáltatásokat

Rendelkező rész

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az ajánlatkérő szerv valamely tőle független magánjogi társasággal részvénytársasági formában működő olyan közös vállalkozás létrehozásáról köt szerződést, amelynek célja foglalkozás-egészségügyi és –jóléti szolgáltatások nyújtása, az ajánlatkérő saját munkavállalóinak szánt szolgáltatásokkal kapcsolatos, az ezen irányelvben szereplő értékhatárt meghaladó értékű és a szóban forgó társaság létrehozásáról rendelkező szerződéstől elválasztható szerződés odaítélése során tiszteletben kell tartani az említett irányelvnek az ugyanezen irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit.


(1)  HL C 193., 2009.8.15.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/5


A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Arbeidshof te Brussel — Belgium előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Omalet NV kontra Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(C-245/09. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtás szabadsága - EK 49. cikk - Valamely tagállamban letelepedett vállalkozó - Az ugyanazon tagállamban letelepedett szerződéses partnerek igénybevétele - Tisztán belső jogi helyzet - Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlansága)

2011/C 63/08

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

az Arbeidshof te Brussel — Belgium

Az alapeljárás felei

Felperes: Omalet NV

Alperes: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Arbeidshof te Brussel — Az EK 49. cikk értelmezése — Társadalombiztosítási jogszabályok — Belgiumban letelepedett és ugyanazon tagállamban letelepedett, a nemzeti hatóságoknál nyilvántartásba nem vett alvállalkozókat igénybe vevő vállalkozó — Az EK 49. cikk alkalmazásának kérdése.

Rendelkező rész

Az arbeidshof te Brussel (Belgium) által — 2009. június 25-i határozatával — előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan.


(1)  HL C 220., 2009.9.12.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Rechtbank Haarlem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Premis Medical BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(C-273/09. sz. ügy) (1)

(729/2004/EK rendelet - A „guruló járókeret” elnevezésű termék besorolása a Kombinált Nómenklatúrába - 9021 vámtarifaszám - 8716 vámtarifaszám - Helyesbítés - Érvényesség)

2011/C 63/09

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Haarlem

Az alapeljárás felei

Felperes: Premis Medical BV

Alperes: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtbank Haarlem (Hollandia) — Egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2004. április 15-i 729/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 113., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 90. o.) értelmezése — Ortopédiai készülékek, illetve fogyatékosság vagy rokkantság korrigálására szolgáló készülékek a Kombinált Nómenklatúra 9021 vámtarifaszáma értelmében — Mozgáskorlátozott személyek számára készült járókeret

Rendelkező rész

Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2004. április 15-i 729/2004/EK bizottsági rendeletnek a 2004. május 7-én közzétett helyesbítésből következő változata érvénytelen, amennyiben egyrészt a helyesbítés az eredeti rendelet hatályát kiterjesztette a járási nehézségekkel küzdő személyek segítésére tervezett, alumíniumcsövekből készített vázból és négy kerékből álló, bolygó első kerekekkel, fogantyúkkal és fékekkel rendelkező guruló járókeretre, másrészt pedig amennyiben a helyesbítés az említett guruló járókeretet a Kombinált Nómenklatúra 8716 80 00 vámtarifaalszáma alá sorolta be.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/6


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (Court of Session (Skócia), Edinburgh (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra RBS Deutschland Holdings GmbH

(C-277/09. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv - Levonási jog - Gépjárművek megvásárlása és lízingügyletek céljára történő használata - A tagállamok adórendszerei közötti eltérések - A visszaélésszerű magatartás tilalma)

2011/C 63/10

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Session (Skócia), Edinburgh

Az alapeljárás felei

Felperes: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Alperes: RBS Deutschland Holdings GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Court of Session (Skócia), Edinburgh — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 17. cikke (3) bekezdése a) pontjának értelmezése — Kizárólag adóelőny szerzése céljából végzett műveletek — Valamely egyesült királyságbeli bank németországi leányvállalata által nyújtott gépjármű bérbeadási szolgáltatások az Egyesült Királyságban

Rendelkező rész

1.

Olyan körülmények között, mint amilyenek az alapügyben felmerültek, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely tagállam nem tagadhatja meg az adóalanytól az e tagállamban megvásárolt termékek után előzetesen felszámított HÉA levonását, amennyiben e termékeket később egy másik tagállamban végzett lízingügyletekhez használják, pusztán azzal az indokkal, hogy e későbbi ügyletek után a második tagállamban nem fizettek hozzáadottérték-adót.

2.

A 77/388 irányelv 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjában elismert hozzáadottértékadó-levonási jog gyakorlása nem ellentétes a visszaélésszerű magatartás tilalmának elvével az alapügyben felmerültekhez hasonló olyan körülmények között, ahol a valamely tagállamban letelepedett vállalkozás úgy dönt, hogy egy másik tagállamban letelepedett leányvállalatán keresztül végez terméklízing ügyleteket az első tagállamban letelepedett harmadik személy társaság részére annak érdekében, hogy elkerülhesse az ezen ügyletek ellenértéke vonatkozásában a HÉA-fizetést annak következtében, hogy ezen ügyleteket az első tagállamban a második tagállamban teljesített bérleti szolgáltatás nyújtásaként, míg a második tagállamban az első tagállamban teljesített termékértékesítésként kezelik.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/6


A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-304/09. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - A tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére nyújtott támogatások - Visszatéríttetés)

2011/C 63/11

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, E. Righini és V. Di Bucci meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri és P. Gentili meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére Olaszország által nyújtott C8/2004 (ex NN 165/2003) állami támogatásról szóló, 2005. március 16-i 2006/261/EK bizottsági határozat [az értesítés a C(2005) 591. számú dokumentummal történt], (HL L 94., 42. o.) 2., 3. és 4. cikkének való megfeleléshez szükséges intézkedések előírt határidőben történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1.

Az Olasz Köztársaság — mivel a megállapított határidőn belül nem tette meg a tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére Olaszország által nyújtott C-8/2004 (ex NN 165/2003) állami támogatásról szóló, 2005. március 16-i 2006/261/EK bizottsági határozattal jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatási program megszüntetéséhez, továbbá az említett program keretében nyújtott támogatásoknak a kedvezményezettekkel történő visszatéríttetéséhez szükséges valamennyi intézkedést — nem teljesítette az e határozat 2. és 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 256., 2009.10.24.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH kontra Landeshauptmann von Wien

(C-338/09. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Letelepedés szabadsága - Versenyszabályok - Kabotázs - Autóbusszal végzett, belföldi személyszállítás - Járatüzemeltetés iránti kérelem - Koncesszió - Engedély - Feltételek - A nemzeti területen székhellyel vagy állandó telephellyel való rendelkezés - A már koncesszióba adott valamely járat üzemeltetésének jövedelmezőségét veszélyeztető bevételkiesés)

2011/C 63/12

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Ausztria

Az alapeljárás felei

Felperes: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Alperes: Landeshauptmann von Wien

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Az EK 49. és azt követő cikkek, valamint az EK 81. és azt követő cikkek értelmezése — Menetrend szerint közlekedő tömegközlekedési eszköz üzemeltetésének koncesszióba adását azon kettős feltételnek alárendelő tagállami szabályozás, hogy e koncesszió kérelmezője ezen államban rendelkezzen illetőséggel és, hogy az új járat ne veszélyeztesse valamely meglévő, hasonló járat kifizetődőségét.

Rendelkező rész

1.

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló azon tagállami szabályozás, amely előzetesen meghatározott menetrend szerint meghatározott megállóhelyeket rendszeresen érintő valamely városi tömegközlekedési autóbuszjárat üzemeltetési engedélyének megadása céljából előírja, hogy a más tagállamokban letelepedett kérelmező gazdasági szereplők még azelőtt székhellyel vagy telephellyel rendelkezzenek e tagállam területén, hogy e járat üzemeltetési engedélyét részükre megadnák. Ezzel szemben az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a letelepedés követelményét előíró nemzeti szabályozás, amennyiben azt ezen engedély megadását követően és az említett járat kérelmező általi üzemeltetésének megkezdését megelőzően követelik meg.

2.

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy valamely turista buszjárat üzemeltetése céljából kért engedély megadását amiatt kell megtagadni, hogy a kérelmezett járatéval részben vagy teljesen azonos útvonalon közlekedő járat üzemeltetési engedélyével már rendelkező versenytárs vállalkozás jövedelmezősége — kizárólag e versenytárs vállalkozás állításai alapján — csökkenne.


(1)  HL C 282., 2009.11.21.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/7


A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Máltai Köztársaság

(C-351/09. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Környezet - 2000/60/EK irányelv - 8. és 15. cikk - A felszíni vizek állapota - Ellenőrző programok kidolgozása és átültetése - Mulasztás - Ezen ellenőrzési programokra vonatkozó összefoglaló jelentés benyújtása - Mulasztás)

2011/C 63/13

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Bizottság (képviselők: S. Pardo Quintillán és K. Xuereb meghatalmazottak)

Alperes: a Máltai Köztársaság (képviselők: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech és Y. Rizzo meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2003.október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 15. cikkének (HL L 327., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.) megsértése — A felszíni vizek állapotának megfigyelésére szolgáló programok kidolgozására és átültetésére vonatkozó kötelezettség megsértése — Az ellenőrzési programokra vonatkozó összefoglaló jelentés benyújtásának kötelezettsége

Rendelkező rész

1.

A Máltai Köztársaság — mivel először is nem hozott létre a szárazföldi felszíni vizek megfigyelésére szolgáló programokat és nem kezdte meg alkalmazásukat a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2003.október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban, másodszor nem teljesítette az irányelv 15. cikkének (2) bekezdéséből eredő azon kötelezettségét sem, hogy összefoglaló jelentéseket nyújtson be a szárazföldi felszíni vizek megfigyelésére szolgáló programokról — nem teljesítette az irányelv 8. és 15. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Máltai Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére


(1)  HL C 267., 2009.11.7.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany kontra Ninisterstvo kultury

(C-393/09. sz. ügy) (1)

(Szellemi tulajdon - 91/250/EGK irányelv - A számítógépi programok jogi védelme - A „számítógépi programok bármely formában történő kifejezésének” fogalma - Valamely program grafikus felhasználói felületének bennfoglaltsága - Szerzői jog - 2001/29/EK irányelv - Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban - Grafikus felhasználói felület televíziós sugárzása - Valamely mű nyilvánossághoz történő közvetítése)

2011/C 63/14

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

a Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: a Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany

Alperes: Ninisterstvo kultury

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nejvyšší správní soud — A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének (HL L 122. 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 114. o.), valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167. 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 3. cikke (1) bekezdésének értelmezése — A grafikus felhasználói felületnek a 91/250 irányelv 1. cikke (2) bekezdésében szereplő „számítógépi programok bármely formában történő kifejezése” fogalmában való bennfoglaltsága

Rendelkező rész

1.

Valamely számítógépi program grafikus felhasználói felülete nem minősül a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett, e program bármely formában történő kifejezésének, és ezen irányelv alapján nem részesülhet a számítógépi programok szerzői jogi védelmében. Azonban e felület az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján műként szerzői jogi védelemben részesülhet, ha ez a felület a szerző saját szellemi alkotásának minősül.

2.

Valamely grafikus felhasználói felület televíziós sugárzása nem minősül a szerzői jogi védelemben részesített mű 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, nyilvánossághoz történő közvetítésének.


(1)  HL C 11., 2010.1.16.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bogusław Juliusz Dankowski kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(C-438/09. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv - Az előzetesen felszámított HÉA levonásának joga - Nyújtott szolgáltatások - A HÉA-alanyok nyilvántartásába be nem jegyzett adóalany - A számlán a HÉA megállapítása céljából kötelezően feltüntetendő adatok - Nemzeti adószabályozás - A levonási jog kizárása a hatodik HÉA-irányelv 17. cikke (6) bekezdésének értelmében)

2011/C 63/15

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: Bogusław Juliusz Dankowski

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naczelny Sąd Administracyjny — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 17. cikke (6) bekezdésének az értelmezése — Valamely szolgáltatásnyújtásra és a nemzeti jogot megsértve, a HÉA-alanyok nyilvántartásába be nem jegyzett személy által kiállított számlából eredő előzetesen felszámított HÉA levonására vonatkozó jogot kizáró nemzeti szabályozás e rendelkezéssel való összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

1.

A 2006. február 14-i 2006/18/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 18. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 22. cikke (3) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely adóalanyt megilleti a hozzáadottérték-adónyilvántartásba nem bejegyzett másik adóalany által nyújtott szolgáltatások után felszámított hozzáadottérték-adó levonásához való jog, ha a vonatkozó számlák a hivatkozott 22. cikk (3) bekezdésének b) pontjában megkövetelt valamennyi — különösen a hivatkozott számlákat kiállító személy és a nyújtott szolgáltatások jellegének meghatározásához szükséges — adatot tartalmazzák.

2.

A 2006/18 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja a valamely adóalany által másik — szolgáltatást nyújtó — adóalanynak felszámított hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, amennyiben az utóbbi nincs bejegyezve a hozzáadottérték-adónyilvántartásba.


(1)  HL C 37., 2010.2.13.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/9


A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunal Supremo — Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) kontra Administración General del Estado

(C-488/09. sz. ügy) (1)

(TIR-egyezmény - Közösségi Vámkódex - TIR-igazolványok fedezete mellett történt szállítás - Garanciavállaló egyesület - Szabálytalan mentesítés - A jogsértés helyének meghatározása - Behozatali vámok beszedése)

2011/C 63/16

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

Alperes: Administración General del Estado

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunal Supremo — A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.) 221. cikkének (3) bekezdése és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.) 454. cikke (3) bekezdésének és 455. cikkének értelmezése — TIR–igazolványok fedezete mellett történt szállítások — Jogsértések vagy szabálytalanságok — Hely — Eljárás — Behozatali vagy kiviteli vámok utólagos beszedése.

Rendelkező rész

1.

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 454. és 455. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha annak a tagállamnak a vámtartozás beszedésével kapcsolatos joghatóságára vonatkozó vélelem, amelynek területén a TIR fuvarozás során elkövetett jogsértést megállapították, megdől az e jogsértés más tagállam területén történt elkövetését megállapító ítélet folytán, az utóbbi tagállam vámhatósága szerez joghatóságot az említett vámtartozás beszedésére, feltéve hogy az említett jogsértést alkotó tényeket attól az időponttól számított két éven belül bíróság elé tárták, amikor azt a garanciavállaló egyesületet, amelynek területén az említett jogsértést elkövették, értesítették e jogsértésről.

2.

A 2454/93 rendeletnek az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én aláírt vámegyezmény 11. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 455. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között egy garanciavállaló egyesület nem hivatkozhat az említett rendelkezések által előírt elévülési határidőre akkor, ha annak a tagállamnak a vámhatósága, amelynek területére az egyesület felelőssége kiterjed, a vámhatóság joghatóságát megállapító végrehajtható ítéletről való tájékoztatását követő egy éven belül értesítette az egyesületet azokról a tényekről, amelyek alapján az a vámtartozás keletkezett, amelyet az általa garantált összeg erejéig ki kell egyenlítenie.


(1)  HL C 63., 2010.3.13.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/9


A Bíróság (hatodik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Collège d’autorisation et du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az RTL Belgium SA, korábban TVi SA elleni eljárásban

(C-517/09. sz. ügy) (1)

(89/552/EGK irányelv - Televíziós műsorszolgáltatások - Collège d’autorisation et du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel - Az EUMSZ 267. cikke értelmében vett tagállami bíróság fogalma - A Bíróság hatáskörének hiánya)

2011/C 63/17

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Collège d’autorisation et du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Fél az alapeljárásban

RTL Belgium SA, korábban TVi SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgium) — A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.) 1. cikke c) pontjának értelmezése — A szolgáltatásnyújtás szabadsága — Televíziós műsorszolgáltatások — A televíziós „műsorszolgáltató” és „a műsorszámok kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzés” fogalma — Az EUMSZ 267. cikke értelmében vett tagállami bíróság fogalma

Rendelkező rész

A Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a Collège d’autorisation et du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel által a 2009. december 3-i határozatában feltett kérdés megválaszolására.


(1)  HL C 51., 2010.2.27.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/10


A Bíróság (negyedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunal administratif de Paris — Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ville de Lyon kontra Caisse des dépôts et consignations

(C-524/09. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Aarhusi Egyezmény - 2003/4/EK irányelv - A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés - 2003/87/EK irányelv - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere - 2216/2004/EK rendelet - A kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszere - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeire vonatkozó ügyleti adatokhoz való hozzáférés - A közlés megtagadása - Központi tisztviselő - A nemzeti jegyzékek kezelői - A jegyzékekben lévő adatok bizalmas jellege - Kivételek)

2011/C 63/18

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Ville de Lyon

Alperes: Caisse des dépôts et consignations

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunal administratif de Paris — A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 41., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 375. o.) és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról, és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.) értelmezése, valamint a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 386., 1. o.) XVI. melléklete 9. és 10. cikkének értelmezése — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeivel kapcsolatos műveletekre vonatkozó információkhoz való hozzáférés — A központi tisztviselő hatásköre, illetve a nemzeti jegyzék kezelőjének hatásköre — A jegyzékekben szereplő információk bizalmas jellege és eltérési lehetőségek.

Rendelkező rész

1.

Az alapügyben kért olyan ügyleti adatokhoz hasonló adatok közlése iránti kérelem, amelyek a kibocsátási egységek átruházásával kapcsolatban az átruházó és a megszerző számla birtokosának nevére, az ezen ügyletekben érintett kibocsátási, illetve kiotói egységekre, valamint az említett ügyletek dátumára és időpontjára vonatkoznak, kizárólag a 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanács irányelvben és a 2003/87 irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő, a nyilvánossággal való közlésre és a bizalmas kezelésre vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozik.

2.

Az alapügyben valamely önkormányzat által koncessziós szerződés újratárgyalásának szándékával kért ügyleti adatokhoz hasonló adatok a 2216/2004 rendelet értelmében vett bizalmasan kezelendő adatoknak minősülnek, és e rendeletnek a XVI. melléklete 11. és 12. pontjával összefüggésben értelmezett 9. és 10. cikke értelmében a nagy nyilvánosság az ilyen adatokhoz az érintett számlabirtokosok előzetes hozzájárulásának hiányában csak a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén férhet hozzá, mégpedig a kibocsátási egységek átruházására vonatkozó ügyletek befejeződésének (X) évétől számított ötödik (X + 5) év január 15-étől.

3.

Noha a 2216/2004 rendelet végrehajtása érdekében kizárólag a központi tisztviselő rendelkezik hatáskörrel az e rendelet XVI. mellékletének 12. pontjában említett adatok nagy nyilvánossággal való közlésére, magának a nemzeti jegyzék kezelőjének feladata, hogy az ilyen ügyleti adatok közlése iránt hozzá intézett kérést megtagadja, mivel az érintett számlabirtokosok előzetes hozzájárulásának hiányában e kezelő mindaddig köteles az ilyen adatok bizalmas kezelését biztosítani, amíg azokat a központi tisztviselő jogszerűen nem közölheti a nagy nyilvánossággal.


(1)  HL C 37., 2010.2.13.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/11


A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 22-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lecson Elektromobile GmbH kontra Hauptzollamt Dortmund

(C-12/10. sz. ügy) (1)

(Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - XVII. áruosztály - Szállítóeszközök - 87. árucsoport - „Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével” - 8703 és 8713 vámtarifaszám - Három- vagy négykerekű, egy személy szállítására alkalmas, 6–15 km/h-ás végsebességet elérő és külön állítható kormányoszloppal ellátott villamos járművek, úgynevezett elektromobilok)

2011/C 63/19

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Lecson Elektromobile GmbH

Alperes: Hauptzollamt Dortmund

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzgericht Düsseldorf — A 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 327., 1. o.) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.) I. mellékletének az értelmezése — Három- vagy négykerekű, egy személy szállítására alkalmas és 6–15km/h végsebességet elérő elektromos járművek — A kombinált nómenklatúra 8713 vagy 8703 vámtarifaszáma alá történő besorolás kérdése

Rendelkező rész

A 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúra 8703 vámtarifaszámát úgy kell értelmezni, hogy az alá tartoznak a három- vagy négykerekű, egy — nem feltétlenül rokkant — személy szállítására alkalmas, akkumulátorral működő villamos motorral hajtott, 6–15 km/h-ás végsebességet elérő és külön állítható kormányoszloppal ellátott olyan járművek, úgynevezett elektromobilok, mint amelyekről az alapügyben szó van.


(1)  HL C 80., 2010.3.27.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/11


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Cour de cassation du Grand–Duché de Luxembourg (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État du Grand–Duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines kontra Pierre Feltgen (a Bacino Charter Company SA vagyonfelügyelője), Bacino Charter Company SA

(C-116/10. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv - Adómentességek - A 15. cikk 4. pontjának a) alpontja, és a 15. cikk 5. pontja - A tengerjáró hajók bérbeadására irányuló ügyletek mentesítése - Terjedelem)

2011/C 63/20

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation du Grand–Duché de Luxembourg

Az alapeljárás felei

Felperesek: État du Grand–Duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Alperesek: Pierre Feltgen (a Bacino Charter Company SA vagyonfelügyelője), Bacino Charter Company SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cour de cassation du Grand–Duché de Luxembourg — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó–rendszer: egységes adóalap–megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 15. cikke 4. pontja a) alpontjának és 5. pontjának értelmezése — A tengeri hajók bérbeadására irányuló ügyletek mentesítése — Azon feltételtől függő mentesítés, hogy az ilyen hajókat nyílt tengeri hajózásra, és utasok díjazás ellenében történő szállítására, kereskedelmi, ipari vagy halászati tevékenység folytatására használják.

Rendelkező rész

Az 1991. december 16-i 91/680/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 15. cikkének 5. pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt hozzáadottértékadó-mentesség nem alkalmazható az olyan szolgáltatásnyújtásokra, amelyek vízi járműnek személyzettel együtt, nyílt tengeren történő kedvtelési utazás céljára, természetes személyek számára, díjazás ellenében való rendelkezésre bocsátását foglalják magukban.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/12


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-276/10. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Környezet - 2006/118/EK irányelv - A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelme - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2011/C 63/21

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Pardo Quintillán és L. Jelínek meghatalmazottak)

Alperesek: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek és J. Jirkalová meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. december 12-i 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 372., 19. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának vagy közlésének hiánya

Rendelkező rész

1.

A Cseh Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. december 12-i 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelv 12. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 209., 2010.7.31.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/12


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Tribunal administratif (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tankreederei I SA kontra Directeur de l’administration des contributions directes

(C-287/10. sz. ügy) (1)

(A szolgáltatásnyújtás szabadsága - A tőke szabad mozgása - Beruházás után járó adójóváírás - A beruházás tényleges belföldi megvalósításához kötött odaítélés - Más tagállamban használt, folyami hajózásra szolgáló hajók üzemeltetése)

2011/C 63/22

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif

Az alapeljárás felei

Felperes: Tankreederei I SA

Alperes: Directeur de l’administration des contributions directes

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunal administratif de Luxembourg — Az EK 49. és az EK 56. cikk értelmezése — Beruházás után járó adójóváírás — Az ilyen adójóváírásban való részesülést a beruházás belföldi telephelyen történő megvalósításának és a beruházási vagyontárgy ténylegesen belföldön történő üzembe helyezésének feltételéhez kötő szabályozás — Luxemburgi székhelyű és Luxemburgban adóköteles, nemzetközi tengeri forgalomban részt vevő társaság, amely ugyanakkor elsődlegesen külföldön használt vagyontárgy beszerzésére irányuló beruházást valósított meg — A szolgáltatásnyújtás szabadságának és a tőke szabad mozgásának korlátja

Rendelkező rész

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami rendelkezés, amely alapján a beruházás után járó adójóváírás kedvezményét a kizárólag e tagállamban letelepedett vállalkozástól azon egyedüli indokkal tagadják meg, hogy a kért adójóváírás alapjául szolgáló beruházás ténylegesen másik tagállam területén valósul meg.


(1)  HL C 221., 2010.8.14


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/12


A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (az Oberlandesgericht Celle (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga kontra Simone Pelz

(C-491/10. PPU. sz. ügy) (1)

(Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 2201/2003/EK rendelet - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban - Szülői felelősség - Felügyeleti jog - Gyermek jogellenes elvitele - 42. cikk - Joghatósággal rendelkező (spanyol) bíróság által hozott, gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtása - A megkeresett (német) bíróság arra vonatkozó hatásköre, hogy az említett határozat végrehajtását a gyermek jogainak súlyos megsértése esetén megtagadja)

2011/C 63/23

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Celle

Az alapeljárás felei

Felperes: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Alperes: Simone Pelz

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberlandesgericht Celle — A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.) 42. cikkének értelmezése — Gyermek elvitele — A joghatósággal rendelkező (spanyol) bíróság gyermek visszavitelét elrendelő határozatának végrehajtása — A megkeresett (német) bíróság hatásköre e határozat végrehajtásának megtagadására a gyermek jogainak súlyos megsértése esetén.

Rendelkező rész

Az olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyet jellemzik, a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes bírósága a jogellenesen visszatartott gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtását nem tagadhatja meg amiatt, hogy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága, amely e határozatot hozta, megsértette a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának a 24. cikkével összhangban értelmezett 42. cikkét, mivel e jogsértés fennállásának értékelése az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bíróságainak kizárólagos joghatóságába tartozik.


(1)  HL C 346., 2010.12.18.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/13


A Bíróság 2010. október 14-i végzése (a Landessozialgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Christel Reinke kontra AOK Berlin

(C-336/08. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Okafogyottság)

2011/C 63/24

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landessozialgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Christel Reinke

Alperes: AOK Berlin

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Landessozialgericht Berlin — Az EK 18., EK 49. és EK 50. cikk, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet (HL L 74., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 1.kötet, 83. o.) 34. cikke (4) és (5) bekezdésének értelmezése — Valamely tagállami állampolgárt egy másik tagállamban az illetékes közkórház által a túlterheltsége miatt történő elutasítást követően felkeresett magánklinikán nyújtott sürgősségi ellátás okán terhelő orvosi költségek megtérítése — A hatáskörrel rendelkező tagállam olyan nemzeti szabályozása, amely kizárja a más tagállamban található magánklinikán nyújtott sürgősségi ellátás költségeinek megtérítését, míg a belföldi kórházak által felszámított ilyen költségek megtérítését lehetővé teszi

Rendelkező rész

A Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Németország) 2008. június 27-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelemre nem kell választ adni.


(1)  HL C 260., 2008.10.11.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/13


A Bíróság 2010. december 2-i végzése (a Verwaltungsgericht Meiningen — Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frank Scheffler kontra Landkreis Wartburgkreis

(C-334/09. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése - 91/439/EGK irányelv - Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése - A tagállami vezetői engedélyről azt követően történő lemondás, hogy a különböző szabálysértések miatt kapott büntetőpontok elérték a legmagasabb értéket - Más tagállamban kiállított vezetői engedély - Negatív orvosi-pszichológiai szakvélemény a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállamban, miután más tagállamban új vezetői engedély megszerzésére került sor - A vezetéshez való jognak az első tagállam területén történő visszavonása - A más tagállam által kiállított engedély jogosultjának a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam lehetősége arra, hogy a vezetés jogának korlátozására, felfüggesztésére, valamint visszavonására vagy megszüntetésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseit az említett engedélyre alkalmazza - Feltételek - „Az új vezetői engedély megszerzését követő magatartás” fogalmának értelmezése)

2011/C 63/25

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Meiningen

Az alapeljárás felei

Felperes: Frank Scheffler

Alperes: Landkreis Wartburgkreis

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgericht Meiningen — A vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv (HL L 237., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 317. o.) 1. cikke (2) bekezdésének, valamint 8. cikke (2) és (4) bekezdésének értelmezése — Valamely tagállam által más tagállam olyan állampolgára részére kiállított vezetői engedély, aki az állampolgársága szerinti állam által kiállított vezetői engedélyéről lemondott és az új vezetői engedély kiállításának időpontjában a kiállító tagállam területén rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel — E vezetői engedély elismerésének a tartózkodási hely szerinti tagállam hatóságai általi megtagadása az új vezetői engedély kiállítását követően végzett orvosi vizsgálaton alapuló, időben azonban kizárólag az új vezetői engedély kiállítását megelőzően felmerült körülményekre vonatkozó, e tagállamban készített orvosi-pszichológiai szakvélemény alapján — E szakvéleménynek olyan, „az új vezetői engedély kiállítását követően bekövetkezett körülménykénti” minősítése, amely a vezetés jogának korlátozására, felfüggesztésére, visszavonására vagy megszüntetésére vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazását igazolhatja?

Rendelkező rész

A 2006. november 20-i 2006/103/EK tanácsi irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, valamint 8. cikkének (2) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha valamely tagállam — ezen 8. cikk (2) bekezdése szerinti azon hatáskörét gyakorolva, hogy a vezetés jogának korlátozására, felfüggesztésére, valamint visszavonására vagy megszüntetésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseit a más tagállamban kiállított vezetői engedély jogosultjára alkalmazza — megtagadja a más tagállamban kiállított, érvényes vezetői engedélyből eredő, vezetéshez való jog belföldön történő elismerését egy olyan járművezetői alkalmassági szakvéleményre tekintettel, amelyet e vezetői engedély jogosultja mutatott be, ha e szakvélemény, noha azt az említett engedély kiállításának időpontját követően és az érdekeltnek ezen időpontot követően lefolytatott vizsgálata alapján készítették, még részleges kapcsolatot sem mutat az érdekeltnek az ugyanezen vezetői engedély kiállítását követően megállapított magatartásával, és kizárólag az említett időpontot megelőzően felmerült körülményekre vonatkozik.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2010. november 11-i végzése (a Tribunale di Trani — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vino Cosimo Damiano kontra Poste Italiane SpA

(C-20/10. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a - Szociálpolitika - 1999/70/EK irányelv - A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 3. és 8. szakasza - Határozott idejű munkaszerződések a közszektorban - Első vagy egyetlen szerződés - Az objektív okok megjelölésének kötelezettsége - Megszüntetés - A munkavállalóknak nyújtott védelem általános szintjének csökkentése - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - Az EK 82. cikk és az EK 86. cikk)

2011/C 63/26

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Trani

Az alapeljárás felei

Felperes: Vino Cosimo Damiano

Alperes: Poste Italiane SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale di Trani — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.) melléklete 3. szakaszának és 8. szakasza (3) bekezdésének értelmezése — A Poste Italiane SpA munkavállalóinak határozott idejű foglalkoztatásával kapcsolatos ok meghatározását mellőző kikötést a belső jogrendben érvényesítő belső szabályozás összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

1.

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 8. szakaszának (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2001. szeptember 6-i 368. sz. törvényerejű rendelet (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) 2. cikkének (1a) bekezdése szerintihez hasonló nemzeti szabályozás, amely az e rendelet hatálybalépését megelőzően irányadó jogi szabályozástól eltérően lehetővé teszi a Poste Italiane SpA-hoz hasonló vállalkozásnak, hogy bizonyos feltételek tiszteletben tartása mellett a Vino Cosimo Damianóhoz hasonló helyzetben lévő munkavállalóval határozott időre szóló, első vagy egyetlen munkaszerződést kössön, anélkül hogy meg kellene jelölnie azokat az objektív indokokat, amelyek az ilyen időtartamra szóló szerződéskötést alátámasztják, amennyiben e szabályozás nem kapcsolódik e keretmegállapodás végrehajtásához. E szempontból irreleváns, hogy az említett szabályozással elérni kívánt célkitűzés nem tartozik a határozott időre foglalkoztatott munkavállalóknak az említett keretmegállapodásban biztosított védelemmel legalább egyenértékű védelem alá.

2.

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Tribunale di Trani (Olaszország) által előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett negyedik kérdés megválaszolására.

3.

A Tribunale di Trani által előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett ötödik kérdés nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 134., 2010.5.22.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/15


A Bíróság (ötödik tanács) 2010. október 27-i végzése — REWE-Zentral AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(C-22/10. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Clina közösségi szóvédjegy bejelentése - CLINAIR korábbi közösségi szóvédjegy - A lajstromozás megtagadása - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség vizsgálata - A 40/94/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 63/27

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: REWE-Zentral AG (képviselők: M. Kinkeldey és Bognár A. ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: R. Pethke meghatalmazott), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (képviselő: N. Lützenrath ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (hatodik tanács) T-150/08. sz., REWE-Zentral kontra OHIM ügyben 2009. november 11-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 2008. február 15-i azon határozatának a hatályon kívül helyezése iránt benyújtott keresetet, amelyben elutasította a „Clina” szómegjelölésnek a 3. és 21. osztályba tartozó egyes áruk tekintetében közösségi védjegyként történő lajstromozását, helyt adva a „CLINAIR” korábbi közösségi szóvédjegy jogosultja által benyújtott felszólalásnak — Két védjegy összetéveszthetősége — Az összetéveszthetőség vizsgálata keretében a releváns tényezők átfogó értékelésének elmaradása — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a REWE-Zentral AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 80., 2010.3.27.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/15


A Bíróság 2010. október 28-i végzése (a Judecătoria Focșani előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frăsina Bejan kontra Tudorel Mușat

(C-102/10. sz. ügy) (1)

(Eljárási szabályzat - 92. cikk, 1. §, 103. cikk, 1. § és 104. cikk, 3. §, első és második bekezdés - Jogszabályok közelítése - Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer - Önkéntes biztosítási szerződés - Alkalmazhatatlanság)

2011/C 63/28

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Focșani

Az alapeljárás felei

Felperes: Frăsina Bejan

Alperes: Tudorel Mușat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Judecătoria Focșani — Az EUMSZ 49. cikknek, az EUMSZ 56. cikknek, az EUMSZ 57. cikknek, az EUMSZ 59. cikk első bekezdésének, az EUMSZ 169. cikknek, valamint a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK második tanácsi irányelvnek (HL L 8., 1984.1.11., 17—20. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 3 — 6. o.), az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelvnek (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 346. o.), a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.), a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló, 2005. május 11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 149.,14. o.) és a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 263.,11. o.) értelmezése — Gépjármű-felelősségbiztosítás — Biztosított gépjárművek által okozott kár — A fogyasztókra nézve kedvezőtlen kizárási záradékokat megállapító nemzeti szabályozás — Olyan kizárási feltételek, amely meghaladják az irányelvekben meghatározottakat — A nemzeti bíróságnak a biztosított kockázatból történő kizárásra vonatkozó záradék semmisségére történő hivatkozási lehetősége

Rendelkező rész

1.

A

tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv,

tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK második tanácsi irányelv,

gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik tanácsi irányelv,

tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről, valamint a Tanács 73/239/EGK és 88/357/EGK irányelveinek módosításáról szóló, 2000. május 16-i 2000/26/EK parlamenti és tanácsi irányelv (negyedik gépjármű-biztosítási irányelv), valamint

gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

által létrehozott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszerrel nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a biztosító kikötheti, hogy a károsult félnek a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján nincs joga kártérítésre, amennyiben e gépjárművet alkohol hatása alatt álló személy vezette.

2.

A 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 és 2005/14 irányelv által létrehozott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszerrel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely nem írja elő a biztosító számára, hogy a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján a károsult fél kárát — aki megsérült –azonnal a baleset bekövetkezését követően megtérítse és hogy a balesetért felelős személytől követelje a biztosítottnak kifizetett kártérítés összegét olyan körülmények között, amikor a biztosítás egy kizáró kitétel miatt nem terjed ki valamely kockázatra.

3.

Az a nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a biztosító kikötheti, hogy a károsult félnek a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján nincs joga kártérítésre, amennyiben e gépjárművet alkohol hatása alatt álló személy vezette, korlátozza mind a letelepedés, mind a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy mindemellett ez a korlátozás az EUSZ-Szerződés által kifejezetten előírt eltérési intézkedések alapján és a Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően mennyiben elfogadható, vagy igazolható közérdeken alapuló kényszerítő okok miatt.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/16


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. december 9-i végzése (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — KMB Europe BV kontra Hauptzollamt Duisburg

(C-193/10. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése - Közös Vámtarifa - Kombinált Nómenklatúra - Tarifális besorolás - MP3/média lejátszó - 8521 vámtarifaszám - Videófelvevő és –lejátszó készülékek)

2011/C 63/29

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: KMB Europe BV

Alperes: Hauptzollamt Duisburg

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzgericht Düsseldorf — A 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 301., 1. o.) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1. o.) I. mellékletének értelmezése — MP3-lejátszó (MP3 media player) — Állóképek és videók lejátszására vonatkozóan korlátozott képességekkel rendelkező készülék, melynek azonban a hanglejátszó funkciója a meghatározó — A Kombinált Nómenklatúra 8519 vámtarifaszáma (hangfelvevő és –lejátszó készülékek) vagy 8521 vámtarifaszáma (videófelvevő és –lejátszó készülékek) alá való besorolás

Rendelkező rész

A 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúra 8521 vámtarifaszámát úgy kell értelmezni, hogy e vámtarifaszám alá nem sorolhatók be az olyan MP3-/médialejátszók, mint amelyek az alapügy tárgyát képezik, amelyekre vonatkozóan a kérdést előterjesztő bíróság megállapítja, hogy valamennyi ilyen készülék fő funkciója a hangfelvétel és a hanglejátszás.


(1)  HL C 209., 2010.7.31.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/16


A Bíróság (ötödik tanács) 2010. november 22-i végzése (a Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secilpar Sociedade Unipessoal SL kontra Fazenda Pública

(C-199/10. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése - EK 56. cikk és EK 58. cikk - Osztalékadó - Forrásadó - A belföldi illetőségű társaságoknak juttatott osztalék adómentességét előíró nemzeti szabályozás)

2011/C 63/30

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Secilpar Sociedade Unipessoal SL

Alperes: Fazenda Pública

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Supremo Tribunal Administrativo — Belföldi illetőségű társaság által az osztalékokat juttató társaság tőkéjében 25 %-nál kisebb részt birtokló nem belföldi társaság kedvezményezettnek juttatott osztalékok adóztatására vonatkozó nemzeti adójógi szabályozásnak az EK 12., az EK 43., az EK 56. cikkel és az EK 58 cikk (2) bekezdésével (jelenleg EUMSZ 18., 49., 63. cikk és 65. cikk (3) bekezdés), valamint a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv (HL L 225., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 147. o.) 5. cikke (1) bekezdésével való összeegyeztethetősége — A két szóban forgó állam által a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben előírt 12 % mértékű forrásadó — A belföldi illetőségű társaságoknak juttatott osztalékok adómentessége

Rendelkező rész

Az EK 56. és az EK 58. cikket úgy kell értelmezni, hogy ezekkel ellentétes egy két tagállam közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményből eredő olyan adórendszer, amely 15 %-os forrásadót ír elő az egyik tagállamban letelepedett társaság által egy másik tagállamban letelepedett, kedvezményezett társaság számára jutott osztalékok tekintetében, ugyanakkor a nemzeti szabályozás mentesíti e forrásadó alól a belföldi illetőségű, kedvezményezett társaságokat. A helyzet csak akkor változna, hogy ha a forrásadót a második tagállamban fizetendő adóba az egyenlő bánásmód mértékéig be lehetne számítani. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az egyenlő bánásmód ilyen semlegesítése a Portugál Köztársaság és a Spanyol Királyság között 1993. október 26-án kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről és a jövedelemadók területén az adóelkerülés megelőzéséről szóló egyezmény rendelkezései összességének alkalmazásával valósítható-e meg.


(1)  HL C 195., 2010.7.17.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/17


A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 6-i végzése (a Tribunalul Dolj (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Adrian Băilă kontra Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

(C-377/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az alapeljárás céljával vagy tárgyával való összefüggés hiánya - Elfogadhatatlanság)

2011/C 63/31

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Dolj

Az alapeljárás felei

Felperes: Adrian Băilă

Alperes: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunalul Gorj — Előzetesen más tagállamokban nyilvántartásba vett használt gépjárművek nyilvántartásba vétele — Egy meghatározott tagállamban az első nyilvántartásba vételükkor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adó — A nemzeti szabályozásnak az EUMSZ 110. cikkel való összeegyeztethetősége — Bizonyos jellemzőkkel rendelkező gépjárművek átmeneti mentessége

Rendelkező rész

A Tribunalul Dolj által a 2010. június 9-i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 274., 2010.10.9.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/17


A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 7-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC DRA SPEED SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(C-439/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A ténybeli háttér ismertetésének hiánya - Elfogadhatatlanság)

2011/C 63/32

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bacău

Az alapeljárás felei

Felperes: SC DRA SPEED SRL

Alperes: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Előzetesen más tagállamokban nyilvántartásba vett használt gépjárművek nyilvántartásba vétele — Valamely tagállamban az első nyilvántartásba vételükkor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adó — A nemzeti szabályozásnak az EUMSZ 110. cikkel való összeegyeztethetősége — A szóban forgó tagállam területén már forgalomba helyezett azon használt gépjárművekhez viszonyított hátrányos megkülönböztetés, amelyekre nem vonatkozik a hivatkozott adó további értékesítés és újabb forgalomba helyezés esetén

Rendelkező rész

A Curtea de Apel Bacău által a 2010. szeptember 1-jei határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 328., 2010.12.4.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/18


A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 7-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC SEMTEX SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(C-440/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A ténybeli háttér ismertetésének hiánya - Elfogadhatatlanság)

2011/C 63/33

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bacău

Az alapeljárás felei

Felperes: SC SEMTEX SRL

Alperes: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Előzetesen más tagállamokban nyilvántartásba vett használt gépjárművek nyilvántartásba vétele — Valamely tagállamban az első nyilvántartásba vételükkor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adó — A nemzeti szabályozásnak az EUMSZ 110. cikkel való összeegyeztethetősége — A szóban forgó tagállam területén már forgalomba helyezett azon használt gépjárművekhez viszonyított hátrányos megkülönböztetés, amelyekre nem vonatkozik a hivatkozott adó további értékesítés és újabb forgalomba helyezés esetén

Rendelkező rész

A Curtea de Apel Bacău által a 2010. szeptember 1-jei határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 328., 2010.12.4.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/18


A Bíróság (ötödik tanács) 2010. december 7-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ioan Anghel kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(C-441/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A ténybeli háttér ismertetésének hiánya - Elfogadhatatlanság)

2011/C 63/34

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bacău

Az alapeljárás felei

Felperes: Ioan Anghel

Alperes: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Előzetesen más tagállamokban nyilvántartásba vett használt gépjárművek nyilvántartásba vétele — Valamely tagállamban az első nyilvántartásba vételükkor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adó — A nemzeti szabályozásnak az EUMSZ 110. cikkel való összeegyeztethetősége — A szóban forgó tagállam területén már forgalomba helyezett azon használt gépjárművekhez viszonyított hátrányos megkülönböztetés, amelyekre nem vonatkozik a hivatkozott adó további értékesítés és újabb forgalomba helyezés esetén

Rendelkező rész

A Curtea de Apel Bacău által a 2010. szeptember 1-jei határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 328., 2010.12.4.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/18


Manuel Enrique Peinado Guitart által a C-262/88. sz. Barber-ügyben 1990. május 17-én hozott ítélet értelmezése iránt 2010. május 26-án benyújtott kérelem

(C-262/88 INT. sz. ügy)

2011/C 63/35

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Kérelmező: Manuel Enrique Peinado Guitart

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 17-i végzésével az értelmezés iránti kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánította.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/18


A Törvényszék (ötödik tanács) T-155/06. sz., Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Sysytems GmbH, Tomra Sysytems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS kontra Európai Bizottság ügyben 2010. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Sysytems GmbH, Tomra Sysytems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS által 2010. november 22-én benyújtott fellebbezés

(C-549/10. sz. ügy)

2011/C 63/36

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Sysytems GmbH, Tomra Sysytems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (képviselők: O. W. Brouwer, advocaat és A. J. Ryan, Solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság a fellebbezésnek megfelelően helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét;

a Bíróság hozzon jogerős ítéletet, amelyben semmisítse meg a határozatot, vagy legalábbis csökkentse a bírságot, illetve másodlagosan — amennyiben nem hoz érdemi döntést az ügyben — utalja vissza az ügyet a Törvényszékhez a Bíróság ítéletével összhangban lévő ítélet meghozatala céljából;

a Bíróság — amennyiben érdemben dönt a költségekről — kötelezze az Európai Bizottságot a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés a Törvényszék T-155/06. sz., Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Sysytems GmbH, Tomra Sysytems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS kontra Európai Bizottság ügyben 2010. szeptember 9-én hozott ítélete (a továbbiakban: ítélet) ellen irányul, amelyben a Törvényszék elutasította a fellebbezők által az Európai Bizottság azon határozatával szemben benyújtott keresetet, amelyben kimondta, hogy a fellebbezők magatartása alkalmas volt a többi gyártónak az üvegvisszaváltó automaták piacáról való kizárására.

A fellebbezők azt állítják, hogy az Európai Unió Bíróságának hatályon kívül kellene helyeznie az ítéletet, mivel a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot és eljárási szabálytalanságot követett el annak kimondásával, hogy a fellebbezők magatartása alkalmas volt a többi gyártónak az üvegvisszaváltó automaták piacáról való kizárására. E tekintetben a fellebbezők a következő jogalapokat terjesztik elő:

i.

A Törvényszék a felülvizsgálata során tévesen alkalmazta a jogot a Bizottság azon megállapításainak értékelésekor, amelyek a többi gyártónak a piacról való kizárására irányuló versenyellenes szándékra vonatkoznak; azzal, hogy csak annyit követelt meg a Bizottságtól, hogy ne titkoljon el bizonyos iratokat, közvetett módon tagadta, hogy az EK-Szerződés 82. cikke (jelenleg EUMSZ 102. cikk) alapján hozott európai bizottsági határozat minden részletre kiterjedő felülvizsgálatára van szükség, illetve nem tett eleget annak a követelménynek sem, hogy gyors felülvizsgálatot végezzen annak megállapítására, hogy az Európai Bizottság által felhozott bizonyítékok hitelesek, megbízhatóak, ellentmondásmentesek és teljes körűek-e, valamint alátámasztják-e a belőlük levont következtetéseket.

ii.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, illetve megsértette a kellő és megfelelő indokolásra vonatkozó kötelezettségét a teljes kereslet azon részével kapcsolatban, amelyre a megállapodásoknak ki kellett terjedniük ahhoz, hogy visszaélésszerűek legyenek; az ítélet pontatlanul és nem alátámasztható módon határozza meg a kereslet versenyből kizárt részét, holott egyértelműen bizonyítani kellett volna, hogy a piac egy részének a versenyből való kizárása visszaélésszerű volt, illetve e tekintetben kellő és megfelelő indokolást kellett volna adni.

iii.

A Törvényszék eljárási szabálytalanságot követett el és tévesen alkalmazta a jogot a visszamenőleges engedmények vizsgálata során; rosszul értelmezte, és így helytelenül vette figyelembe a fellebbezők visszamenőleges engedményekre vonatkozó érveit. Ezenfelül a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy nem követelte meg az Európai Bizottságtól annak bizonyítását, hogy a fellebbezők által alkalmazott visszamenőleges engedmények az önköltséginél alacsonyabb árat eredményeztek.

iv.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, illetve megsértette a megfelelő indokolásra vonatkozó kötelezettségét annak meghatározásakor, hogy kizárólagossági megállapodásoknak tekinthetők-e azok a megállapodások, amelyekben a fellebbezők „elsőbbségi, fő vagy elsődleges szolgáltatóként” szerepelnek, mivel nem vizsgálta, és nem is állapította meg, hogy valamennyi vitatott megállapodás tartalmazott-e olyan rendelkezéseket, amelyek arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy kizárólag a fellebbezőktől rendeljenek, mindezt azt követően, hogy elutasította a fellebbezők azon érvét, hogy ezt a tényt figyelembe kellene vennie annak értékelésekor, hogy a megállapodások a nemzeti jog alapján kötelező kizárólagossági megállapodások voltak-e;

v.

A Törvényszék az egyenlő bánásmód elvének értelmezésével és alkalmazásával összefüggésben tévesen alkalmazta a jogot a bírság mérlegelésekor; a Törvényszék helytelenül alkalmazta az egyenlő bánásmód elvét, mert annak megállapításakor, hogy a fellebbezőkre kiszabott bírság nem jelent hátrányos megkülönböztetést, nem vizsgálta, hogy a bírságok átlagos összege nőtt-e.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/19


2010. november 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-562/10. sz. ügy)

2011/C 63/37

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: F.W. Bulst és I. Rogalski meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette az EUMSZ 56. cikkből eredő kötelezettségeit, mivel

1.

az SGB XI. 34. §-a (1) bekezdése 1. pontjának szövege szerint abban az esetben, ha az ápolásra szoruló személy az Európai Unió más tagállamában ideiglenes jelleggel tartózkodik, az ápolási díjra való jogosultságot legfeljebb csak hat hétre biztosítja;

2.

az ápolásra szoruló személynek az Európai Unió más tagállamában való ideiglenes tartózkodása során igénybe vett és az Európai Unió más tagállamában honos szolgáltató által nyújtott ápolási szolgáltatások költségeinek megtérítését nem a Németországban nyújtott természetbeni ápolási ellátásokkal egyező mértékben írja elő, illetve az SGB XI. 34. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában kizárja;

3.

az ápolásra szoruló személynek az Európai Unió más tagállamában való ideiglenes tartózkodása során az ápolási segédeszközök bérleti költségeit nem téríti meg, illetve a költségtérítést az SGB XI. 34. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában kizárja abban az esetben is, ha ezeket Németországban megtérítenék, vagy ápolási segédeszközöket bocsátanának rendelkezésre, és a térítés nem eredményezné a Németországban nyújtott ellátások kétszeres igénybevételét vagy más jellegű növekedését;

a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgyát az ápolási biztosításról szóló német szabályozás képezi, amely szerint azok az ápolásra szoruló személyek, akik Németországban a törvényes (szociális) ápolási biztosítás ellátásaiban részesülnek, ezen ellátásokat nem igényelhetik ugyanolyan mértékben, ha ideiglenesen egy másik tagállamba mennek, és ott ápolási szolgáltatásokat vagy ápolási díjat vesznek (vennének) igénybe. Az Európai Unió más tagállamában való ideiglenes tartózkodás esetében a természetbeni ápolási ellátásokat, az ápolási díjat és az ápolási segédeszközöket szabályozó vitatott rendelkezések jelentősen alacsonyabb szintű ellátásokat írnak elő, mint a Németországban történő ápolás esetében.

A Bizottság álláspontja az, hogy a szóban forgó rendelkezések nem egyeztethetők össze az EUMSZ 56. cikkel, mivel jelentősen megnehezítik az ápolási szolgáltatások igénybevételét az Európai Unió más tagállamában, és ezt nyomós közérdek nem igazolja, illetve nem is követeli meg. Az ápolási szolgáltatások, mint például a segédeszközök ápolási célú bérlete is, díjazás ellenében nyújtott szolgáltatások, és ezért az EUMSZ 56. cikk szerinti szolgáltatásnak minősülnek. Így ezek a szolgáltatásnyújtási szabadság rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. Az Európai Unió más tagállamában felmerült orvosi kezelés költségeinek megtérítésével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában a Bíróság hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak a szociális biztonsági rendszereik kialakítására vonatkozó hatáskörük gyakorlása során figyelembe kell venniük a közösségi jogot. Ezért az a körülmény, hogy valamely szabályozás a szociális biztonság területéhez tartozik, nem zárja ki az EUMSZ 56. cikk alkalmazását.

Az ápolási díjról szóló rendelkezések tekintetében a (hátrányosan) megkülönböztető korlátozás abban rejlik, hogy az ápolási díjra való jogosultság, amennyiben a biztosított külföldön tartózkodik, legfeljebb csak hat hétre szól. Így ezen időtartamot követően az ápolásra szoruló személyek nehezen tudnak ápolási szolgáltatásokat igénybe venni külföldön.

A természetbeni ápolási ellátásról szóló rendelkezések tekintetében a (hátrányosan) megkülönböztető korlátozás abban rejlik, hogy az ápolásra szoruló személynek az Európai Unió más tagállamában való ideiglenes tartózkodása során igénybe vett és az Európai Unió más tagállamában honos szolgáltató által nyújtott ápolási szolgáltatások költségeinek megtérítését nem írják elő, illetve kizárják. Az a körülmény sem befolyásolja e minősítést, hogy — amint a német kormány állítja — azon intézmények természetbeni ápolási ellátásainak költségeit sem vállalják át belföldön, amelyekkel az ápolási pénztár nem kötött ellátási szerződést. Németországban ugyanis számos olyan szolgáltató van, amely ellátási szerződést kötött. Ezzel szemben a Bizottság tudomása szerint az Európai Unió más tagállamában egyáltalán nincs ilyen szolgáltató. Ennyiben a biztosítottak (illetve az ápolásra szoruló személyek) számára alapvetően kizárt, hogy a szociális ápolási biztosítás terhére természetbeni ápolási ellátásokat vegyenek igénybe más tagállamban, holott ez Németországban — még ha nem is minden szolgáltatónál — lehetséges.

Végül az ápolási segédeszköz-ellátásról szóló rendelkezések tekintetében a (hátrányosan) megkülönböztető korlátozás abban rejlik, hogy az ilyen ápolási segédeszközöknek az Európai Unió más tagállamában történt bérletének (és felhasználásának) költségeit nem térítik meg abban az esetben sem, ha ezeket a németországi ápolás során átvállalnák.

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint az EUMSZ 56. cikkben biztosított szolgáltatásnyújtási szabadság nemcsak azt igényli, hogy hárítsanak el minden, a szolgáltatásnyújtó állampolgárságán alapuló hátrányos megkülönböztetést, hanem megköveteli valamennyi korlátozás megszüntetését akkor is, ha azok különbségtétel nélkül vonatkoznak a nemzeti és az egyéb tagállamokból származó szolgáltatókra, amennyiben e korlátozások alkalmasak arra, hogy akadályozzák vagy zavarják egy másik tagállamban honos szolgáltató tevékenységét, ahol az jogszerűen nyújt hasonló szolgáltatásokat.

A német kormány részéről igazolás céljából előterjesztett indokok — a közegészség és az ápolási biztosítás pénzügyi egyensúlyának védelme — nem alkalmasak arra, hogy igazolják a szolgáltatásnyújtási szabadság szóban forgó korlátozását.

Egyrészről a korlátozó rendelkezések messze meghaladják azt, ami a kérdéses szolgáltatások minőségének megőrzéséhez vagy az egészség védelméhez szükséges lehet. Így az Európai Unió más tagállamában felmerült költségek megtérítését általában és bármiféle minőségellenőrzéstől függetlenül zárják ki. Ennélfogva abban az esetben sem térítik meg a költségeket, ha az ápolási ellátásokat megfelelő minőségben nyújtják, és szóba sem kerül az ápolásra szoruló személy egészségének veszélyeztetése.

Másrészről a német rendelkezések, amelyek kizárják a külföldön felmerült költségek megtérítését, és minden esetben jelentősen elmaradnak attól a szinttől, amely Németországban megtérítésre kerül, nem szükségesek ahhoz, hogy kiküszöböljék a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyának súlyos veszélyeztetését. Ahhoz, hogy megakadályozzák a szolgáltatásnyújtási szabadság korlátozását, az ápolási ellátások igénybevételével felmerült költségeket végeredményben csak olyan mértékben kell megtéríteni, amely mértékben azokat Németországban is megtérítik.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/21


A Törvényszék (hatodik tanács) T-166/07. és T-285/07. sz., Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2010. szeptember 13-án hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2010. december 2-án benyújtott fellebbezés

(C-566/10. P. sz. ügy)

2011/C 63/38

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri és P. Gentili avvocato dello Stato)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Litván Köztársaság és Görög Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56., 58. és 61. cikke alapján helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-166/07. és T-285/07. sz. egyesített ügyekben 2010. szeptember 13-án hozott ítéletét, amelyben a Törvényszék a fellebbezőnek a következő kiírások megsemmisítése iránti kérelmeiről határozott:

1.

az informatika, kommunikáció és média területén 125 (AD 5) tanácsosból álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/94/07 nyílt versenyvizsga kiírása, valamint

2.

a kommunikáció és informatika területén 110 (AST 3) asszisztensből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AST/37/07 nyílt versenyvizsga kiírása,

amely mindkét kiírást az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2007. február 28-i C 45. A. számú, angol, francia és német kiadásában tették közzé;

3.

az „informatika” (könyvtár/dokumentáció) területén (AD 5) tanácsosokból álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/95/07 nyílt versenyvizsga kiírása,

amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2007. május 8-i C 103. A. számú angol, francia és német kiadásában tették közzé;

a Bíróság a jogvitában maga hozzon határozatot, és a fent említett kiírásokat semmisítse meg;

a Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező fellebbezésének alátámasztására hét jogalapra hivatkozik.

Az első jogalappal azt kifogásolja, hogy a megtámadott ítélet sérti a nyelvek meghatározásáról szóló 1/58/EGK tanácsi rendelet (1) 6. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 342. cikkből eredő, a nyelvhasználat meghatározására vonatkozó hatásköri szabályokat. A Tanács az 1/58 rendelet 6. cikkében valóban átruházta a Közösség intézményeire azon hatáskört, hogy eljárási szabályzataikban határozzák meg a nyelvhasználatra vonatkozó részletes szabályokat. A Törvényszék azonban tévesen állapította meg, hogy a Bizottság egyszerű versenyvizsga-kiírásokban is szabályozhatja saját nyelvhasználatának bizonyos szempontjait.

A második jogalap azon érvelést vitatja, amellyel a Törvényszék megállapította, hogy nem sérült az 1/58 rendelet 1., 4. és 5. cikke. A fellebbező több tekintetben is vitatja azon álláspontot, miszerint a versenyvizsga-kiírások nem minősülnek a 4. cikk értelmében vett általánosan alkalmazandó okmányoknak, és ezáltal nem terjed ki azokra e rendelet általános szabályozása. A Törvényszék álláspontját közvetetten a tisztviselők személyzeti szabályzatának különböző elemei is cáfolják.

A harmadik jogalappal a fellebbező az ítéletet annyiban kifogásolja, amennyiben a Törvényszék megállapította, hogy azon tény, hogy a kérdéses versenyvizsga-kiírásokat csupán három nyelven tették teljes egészében közzé, nem sérti az EK 12. cikket (jelenleg EUMSZ 18. cikk), és nem sérti az Unió alapjogi chartájának 22. cikke, az EU 6. cikk (3) bekezdése, az 1/58 rendelet 5. cikke és a tisztviselők személyzeti szabályzata III. melléklete 1. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében vett többnyelvűség elvét. A fellebbező szerint azon tény, hogy később összefoglaló kiírásokat is közzétettek a kiírások francia, német és angol nyelven való teljes egészében való közzétételére utalva, a Törvényszék álláspontjával ellentétben nem volt alkalmas annak elkerülésére, hogy az említett nyelvektől eltérő nyelvű pályázók ne kerüljenek hátrányosan megkülönböztető helyzetbe. A kiírások említett későbbi közzétételének figyelembevételével a Törvényszék megsértette továbbá az EUMSZ 263. cikkét is, mivel az általa vizsgált jogi aktus jogszerűségét kizárólag a jogi aktusnak a meghozatala időpontjában való szövege alapján kell megítélni, anélkül hogy későbbi tényezők szerepet játszhatnának.

A negyedik jogalap arra vonatkozik, hogy jogszerű-e az, hogy versenyvizsgához „második nyelvként” csak három nyelv került kiválasztásra. Azon megfontolások, amelyekkel a Törvényszék tagadta, hogy a Bizottság választása hátrányosan megkülönböztető vagy méltánytalan, többek között számos rendelkezést sértenek (úgymint az 1/58 rendelet 1. és 6. cikkét, valamint a tisztviselők személyzeti szabályzata 1d. cikkének (1) és (6) bekezdését, 27. cikkének (2) bekezdését és 28. cikkének f) pontját), amelyekben a többnyelvűség elvét az Unió intézményein belül is rögzítették. A Törvényszék álláspontjával ellentétben nem a fellebbezőnek kellett bizonyítania, hogy esetleges eltérések nem voltak alkalmazhatók, hanem a Bizottságnak kellett volna megindokolnia ezzel kapcsolatos választását.

Az ötödik jogalappal a fellebbező azt kifogásolja, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy nem sérült a bizalomvédelem elve, mivel tagadta, hogy a Bizottságnak a versenyvizsgák területén folytatott többéves gyakorlata a potenciális pályázókban jogos bizalmat keltett a versenyvizsgák bizonyos szabályait illetően.

A hatodik jogalappal a fellebbező úgy érvel, hogy a Törvényszék annak megállapításával, hogy az adminisztráció nem volt köteles arra, hogy a vitatott versenyvizsga-kiírásokban igazolja a három alkalmazandó nyelv kiválasztását, megsértette az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését, amely szerint minden jogi aktusnak indokolást kell tartalmaznia.

Végül a hetedik jogalap lényeges, a kiírások jellegét és célját érintő rendelkezéseknek, különösen a tisztviselők személyzeti szabályzata 1d. cikke (1) és (6) bekezdésének, 28. cikke f) pontjának, valamint 27. cikke (2) bekezdésének megsértésére vonatkozik. A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy nem kizárólag a vizsgabizottság feladata a pályázók nyelvismeretének értékelése, mivel a kiírást közzétevő hatóság előzetesen pusztán nyelvi alapon elvégezheti az érdekeltek előválogatását.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló első, 1/58/EGK tanácsi rendelet (HL 17., 1958.10.6., 385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 3. o.).


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/22


A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2010. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL kontra Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(C-567/10. sz. ügy)

2011/C 63/39

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionnelle

Az alapeljárás felei

Felperesek: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Alperes: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a „tervek és programok” a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkének a) pontjában foglalt meghatározását, hogy az kizárja ezen irányelv hatálya alól az olyan tervek teljes vagy részleges hatályon kívül helyezésére irányuló eljárást, mint amilyen a Code bruxellois de l’aménagement du territoire 58–63. cikke szerinti, a területek művelési ágára vonatkozó egyedi terv?

2.

Az ugyanezen irányelv 2. cikkének a) pontjában szereplő „írnak elő” kifejezést úgy kell-e érteni, hogy az kizárja a „tervek és programok” fogalma köréből azon terveket, amelyekről ugyan jogszabály rendelkezik, de amelyeknek elfogadása nem kötelező, mint a Code bruxellois de l’aménagement du territoire 40. cikkében említett, a területek művelési ágára vonatkozó egyedi tervek?


(1)  HL L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/22


2010. december 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Írország

(C-570/10. sz. ügy)

2011/C 63/40

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Yerrell meghatalmazott, M. Mac Aodha meghatalmazott)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelv 10. cikkéből eredő kötelezettségeit;

Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2009. június 30-án lejárt.


(1)  HL L 260., 13. o.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/22


2010. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-601/10. sz. ügy)

2011/C 63/41

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia és D. Kukovec)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel tárgyalásos eljárás keretében és hirdetmény közzététele nélkül kötött a Vasiliki, Kassandra, Egnatia és Arethousa települések eredeti szerződéseiben nem szereplő, ingatlan nyilvántartási és várostervezési kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szerződéseket — nem teljesítette a 92/50/EGK irányelv (1) 8. cikkéből és 11. cikkének (3) bekezdéséből, valamint a 2004/18/EK irányelv (2) 20. cikkéből és 31. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy véli, hogy mivel

1.

a fent említett települések — települési önkormányzatokként — a 92/50/EGK irányelv 1. cikkének b) pontja, valamint a 2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerinti ajánlatkérő szerv fogalmának hatálya alá tartoznak;

2.

várostervezési szolgáltatások nyújtására vonatkozó visszterhes szerződésekről van szó (a 92/50/EGK irányelv 8. cikke az IA. melléklet 12. pontjával összefüggésben és a 2004/18/EK irányelv 20. cikke a IIA. melléklet 12. pontjával összefüggésben), valamint

3.

az egyes hivatkozott szerződések becsült értéke meghaladja a 92/50/EGK irányelv 7. cikkében és a 2004/18/EK irányelv 7. cikkében előírt minimális küszöböt,

a kérdéses szerződések a szóban forgó irányelvek hatálya alá tartoznak.

i.    A 92/50/EGK irányelv 8. cikkének és 11. cikke (3) bekezdésének megsértése

A Kassandra település által kiegészítő szolgáltatások nyújtására megkötött, kérdéses szerződéseket illetően a Bizottság hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérő szerv előzetes hirdetmény közzététele nélküli, közvetlen odaítélési eljárás mellett döntött, holott nem teljesültek a 92/50/EGK irányelv 8. cikkében és 11. cikke (3) bekezdésének e) pontjában előírt, az e kivételes eljárás igénybevételét lehetővé tevő és a szóban forgó szerződésekre alkalmazandó feltételek. Nem teljesül többek között — a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó egyik kérdéses szerződés esetében sem — az előre nem látható körülmények meglétével kapcsolatos feltétel. A Bizottság másodsorban hangsúlyozza, hogy még akkor is, ha teljesülnének a 92/50/EGK irányelv 11. cikke (3) bekezdésének e) pontjában szereplő, a kivételekre vonatkozó rendelkezés alkalmazásának feltételei, a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan megkötött szerződések összege akkor is meghaladja az eredeti szerződésnek az irányelvvel bevezetett 50 % os küszöbét.

ii.    A 2004/18/EK irányelv 20. cikkének és 31. cikke (4) bekezdésének megsértése

A Vasiliki, Egnatia és Arethousa települések által kiegészítő szolgáltatások nyújtására megkötött, kérdéses szerződéseket illetően a Bizottság hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérő szervek előzetes hirdetmény közzététele nélküli, közvetlen odaítélési eljárás mellett döntöttek, holott nem teljesültek a 2004/18/EK irányelv 20. cikkében és 31. cikke (4) bekezdésének a) pontjában előírt, az e kivételes eljárás igénybevételét lehetővé tevő és a szóban forgó szerződésekre alkalmazandó feltételek. Nem teljesül többek között — a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó egyik kérdéses szerződés esetében sem — az előre nem látható körülmények meglétével kapcsolatos feltétel. A Bizottság másodsorban hangsúlyozza, hogy még akkor is, ha teljesülnének a 2004/18/EK irányelv 31. cikke (4) bekezdésének a) pontjában szereplő, a kivételekre vonatkozó rendelkezés alkalmazásának feltételei, a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan megkötött szerződések összege akkor is meghaladja az eredeti szerződésnek az irányelvvel bevezetett 50 % os küszöbét.

A Görög Köztársaság azon állítását illetően, hogy a vitatott szerződések megkötése tekintetében alkalmazott eljárás megfelelt az akkoriban hatályos nemzeti szabályozásnak, a Bizottság előadja, hogy az alkalmazott eljárás ellentétes volt a 92/50/EGK irányelvvel, amelyet az említett szerződések megkötésekor már átültettek a nemzeti jogba (a később elfogadott 2004/18/EK irányelvhez hasonlóan). A Bizottság mindenesetre megjegyzi, hogy a szóban forgó eljárás a fent említett nemzeti szabályozással sem volt összeegyeztethető.

Mivel a tagállamok nem hivatkozhatnak belső helyzetekre az uniós jogban előírt kötelezettségek és határidők tiszteletben tartása hiányának igazolására, a Bizottság úgy véli, hogy a Görög Köztársaság — mivel nem biztosította az uniós jogból eredő kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések elfogadását és tényleges alkalmazását — megsértette a 92/50/EGK irányelv 8. cikkéből és 11. cikkének (3) bekezdéséből, valamint a 2004/18/EK irányelv 20. cikkéből és 31. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.


(1)  HL L 209., 1992.7.24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/23


A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2011. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daiichi Sankyo Company kontra Comptroller-General of Patents

(C-6/11. sz. ügy)

2011/C 63/42

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Daiichi Sankyo Company

Alperes: Comptroller-General of Patents

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 469/2009 rendelet (1) (a továbbiakban: rendelet) a preambulumbekezdésekben szereplő egyéb célok között elismeri, hogy szükség van olyan kiegészítő oltalmi tanúsítványra, amelyet a Közösség tagállamainak mindegyike ugyanolyan feltételekkel ad meg a nemzeti vagy európai szabadalom jogosultjának, ahogy az a (7) és (8) preambulumbekezdésekben is szerepel. A szabadalmi jog közösségi harmonizációjának hiányában mit kell érteni a rendelet 3. cikke a) pontjában azon, hogy „a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll”, és milyen kritériumok alapján dönthető el ez?

2.

A jelen ügyhöz hasonló esetekben, ahol olyan gyógyszerről van szó, amely egynél több hatóanyagból tevődik össze, vannak-e további, vagy más kritériumok annak eldöntésére, hogy a rendelet 3. cikke a) pontjának megfelelően „a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll e”, és amennyiben igen, melyek ezek a további, vagy más kritériumok?

3.

Annak érdekében, hogy egy gyógyszer forgalombahozatali engedélyében hivatkozott hatóanyag kombináció kiegészítő oltalmi tanúsítvány tárgyává válhasson, és tekintettel a rendelet 4. cikkének megfogalmazására, teljesül-e a rendelet 1. és 3. cikke értelmében vett a „termék alapszabadalom oltalma alatt áll” feltétel, ha a termék sérti a nemzeti jog szerinti alapszabadalmat?

4.

Annak érdekében, hogy egy gyógyszer forgalombahozatali engedélyében hivatkozott hatóanyag kombináció kiegészítő oltalmi tanúsítvány tárgyává válhasson, és tekintettel a rendelet 4. cikkének megfogalmazására, a rendelet 1. és 3. cikke értelmében vett, a „termék alapszabadalom oltalma alatt áll” feltétel teljesülése attól függ-e, hogy az alapszabadalom tartalmaz-e egy (vagy több) olyan igénypontot, amelyek kifejezetten említenek egy olyan kombinációt, amely egyrészt (1) olyan típusú vegyületekből áll, amely tartalmazza az adott termék hatóanyagainak egyikét, másrészt (2) további olyan típusú hatóanyagból, amely esetleg meg nem határozott, de magába foglalja az adott termék másik hatóanyagát; avagy elegendő, ha az alapszabadalom tartalmaz egy (vagy több) olyan igénypontot, amely egyrészt az adott termék hatóanyagainak egyikét magába foglaló vegyület-típusra vonatkozik, másrészt olyan különös megfogalmazást használ, amely a nemzeti jog alkalmazásában oly módon terjeszti ki az oltalom hatályát, hogy az kiterjedjen az adott termék másik hatóanyagát magába foglaló további egyéb, meg nem határozott hatóanyagok jelenléte esetére is?


(1)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 152., 1. o.)


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/24


2011. január 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

(C-16/11. sz. ügy)

2011/C 63/43

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Alcover San Pedro és E. Randvere)

Alperes: Észt Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy az Észt Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a z Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

az Észt Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvnek a nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő 2009. május 15-én lejárt.


(1)  HL L 108., 1. o.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/24


A Bíróság elnökének 2010. december 1-jei végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lucio Rubano kontra Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

(C-60/09. sz. ügy) (1)

2011/C 63/44

Az eljárás nyelve: olasz

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 90., 2009.4.18.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/24


A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2010. december 7-i végzése (a Bezirksgericht Ried i.I. (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Walter Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno elleni büntetőeljárás

(C-116/09. sz. ügy) (1)

2011/C 63/45

Az eljárás nyelve: német

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 129., 2009.6.6.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/24


A Bíróság elnökének 2010. november 30-i végzése (a Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) kontra Magnatrading SL

(C-387/09. sz. ügy) (1)

2011/C 63/46

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 312., 2009.12.19.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/25


A Bíróság elnökének 2010. december 8-i végzése — Európai Bizottság kontra Dán Királyság

(C-33/10. sz. ügy) (1)

2011/C 63/47

Az eljárás nyelve: dán

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/25


A Bíróság elnökének 2010. november 23-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-208/10. sz. ügy) (1)

2011/C 63/48

Az eljárás nyelve: portugál

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 179., 2010.7.3.


Törvényszék

26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/26


A Törvényszék 2011. január 18-i ítélete — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Capela & Irmãos (VOGUE)

(T-382/08. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A VOGUE közösségi szóvédjegy bejelentése - VOGUE Portugal korábbi nemzeti szóvédjegy - A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya - A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése))

2011/C 63/49

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Egyesült Államok) (képviselő: M. Esteve Sanz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: J. Capela Irmãos, Lda (Porto, Portugália)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a J. Capela Irmãos, Lda és az Advance Magazine Publishers, Inc. közötti felszólalási eljárás ügyében (R 328/2003-2. sz. ügy) 2008. június 30-án hozott határozatával szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsa 2008. június 30-án (R 328/2003-2. sz. ügy) hozott határozatát.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az OHIM viseli saját költségeit, valamint az Advance Magazine Publishers, Inc. részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/26


A Törvényszék 2011. január 19-i ítélete — Häfele kontra OHIM — Topcom Europe (Topcom)

(T-336/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Topcom közösségi szóvédjegy bejelentése - A TOPCOM korábbi közösségi szóvédjegy és a TOPCOM korábbi Benelux szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Az áruk hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 63/50

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Häfele GmbH Co. KG (Nagold, Németország) (képviselők: J. Dönch és M. Eck ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Topcom Europe (Heverlee, Belgium) (képviselő: P. Maeyaert ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2009. június 5-i, a Topcom Europe NV és a Häfele GmbH Co. KG közötti felszólalási eljárás tárgyában hozott határozatával (R 1500/2008-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Häfele GmbH Co. KG-t kötelezi a költségek — beleértve a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárással kapcsolatban a Topcom Europe NV részéről szükségszerűen felmerült költségek — viselésére.


(1)  HL C 256., 2009.10.24.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/26


A Törvényszék 2011. január 12-i végzése — Terezakis kontra Európai Bizottság

(T-411/09. sz. ügy) (1)

(A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A hozzáférés részleges megtagadása - A megtámadott határozat helyébe lépő új határozatnak az eljárás során történő elfogadása - A kereseti kérelmek módosításának megtagadása - Okafogyottság)

2011/C 63/51

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ioannis Terezakis (Brüsszel, Belgium) (képviselő kezdetben: B. Lombart, később: P. Synoikis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és C. ten Dam, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2009. augusztus 3-i határozatának megsemmisítése, amelyben megtagadták a felperestől az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) és a görög gazdasági és pénzügyminisztérium közötti, Athén (Görögország) spatai nemzetközi repülőterének építésével összefüggő adózási szabálytalanságokra vonatkozó levelezés bizonyos részeihez és mellékleteihez való hozzáférést.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 312., 2009.12.19.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/27


A Közszolgálati Törvényszék F-20/06. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 30-án hozott ítélete ellen Patrizia De Luca által 2010. december 10-én benyújtott fellebbezés

(T-563/10. P. sz. ügy)

2011/C 63/52

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Patrizia De Luca (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi és J.-N. Louis ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-20/06. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 30-án hozott, a fellebbező keresetét elutasító ítéletét;

a Törvényszék új rendelkezések alkalmazásával:

semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2005. február 25-i, a fellebbezőt tanácsosi munkakörbe kinevező határozatát azon részében, amelyben őt A*9 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolta be;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező két jogalapra hivatkozik:

1.

Az első jogalap téves jogalkalmazásra vonatkozik annyiban, amennyiben az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdését ítélték alkalmazandónak annak ellenére, hogy e rendelkezés kizárólag a tisztviselők „felvételére” alkalmazható és a fellebbező kinevezése időpontjában már tisztviselő volt.

A fellebbező azzal érvel, hogy e rendelkezés alkalmazhatóságának kimondásával a Közszolgálati Törvényszék megsértette a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikke (3) bekezdésének tárgyi hatályát, megsértve ezáltal azon értelmezési szabályt, amelynek értelmében minden átmeneti jogi rendelkezést megszorítóan kell értelmezni.

2.

A második jogalap téves jogalkalmazásra vonatkozik annyiban, amennyiben elutasították a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdésével szembeni jogellenességi kifogást.

A fellebbező azzal érvel, hogy e rendelkezés alkalmazása a tisztviselőkkel szembeni egyenlő bánásmód alapvető elvébe és a szakmai előmenetelhez való jogba ütközik annyiban, amennyiben a fellebbezőt lefokozták, miután sikeresen részt vett egy magasabb szintű versenyvizsgán, miközben a B*10 besorolási fokozatú osztályváltási versenyvizsga sikeres pályázói kedvezőbb bánásmódban részesültek, mivel őket A*10 besorolási fokozatba sorolták be.

A fellebbező emellett azzal érvel, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak kimondásával, hogy az egyenlő bánásmód elvének, az arányosság elvének és az indokolási kötelezettségnek a megsértésére vonatkozó jogalap nem minősült a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése ellen irányuló hallgatólagos jogellenességi kifogásnak.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/27


2010. december 17-én benyújtott kereset — Environmental Manufacturing kontra OHIM — Wolf (Egy farkas fejének ábrája)

(T-570/10. sz. ügy)

2011/C 63/53

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Malynicz, barrister és M. Atkins, solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Franciaország)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 425/2010-2. sz. ügyben 2010. október 6-án hozott határozatát; és

az alperest és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: egy farkas fejét ábrázoló ábrás védjegy, a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében — 4971511. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 1., 5., 7., 8., 12. és 31. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 99786007. sz., „WOLF Jardin” francia ábrás védjegy; a 7. és 8. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 1480873. sz., „Outils WOLF” francia ábrás védjegy; a 7. és 8. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 154431. sz., „Outils WOLF” nemzetközi ábrás védjegy; és a 7., 8., 12. és 21. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 352868. sz., „Outils WOLF” nemzetközi ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a felszólalási osztály határozatát hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: a felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat sérti a 207/2009/EK tanácsi rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdését, mivel a fellebbezési tanács, azon áruosztályon belül, amelynek tekintetében a korábbi védjegyeket lajstromozták, elmulasztotta azonosítani azt a körülhatárolható alcsoportot, amely a szélesebb osztályon belül önálló egységet képezhet, és ennélfogva nem vette figyelembe azt, hogy csak arra van bizonyíték, hogy a védjegy tényleges használatát az árujegyzékébe tartozó áruk egy része tekintetében kezdték meg.

Ezenfelül, a felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat sérti a 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (5) bekezdését, mivel a fellebbezési tanács tévesen határozta meg az érintett fogyasztókat, tévesen vonta le azt a következtetést, hogy releváns kapcsolat van, és elmulasztotta alkalmazni az érintett fogyasztók gazdasági magatartására gyakorolt hatásra vonatkozó szempontot, továbbá azt a szempontot, hogy ahhoz, hogy ez a használat tisztességtelennek legyen minősíthető, a védjegynek valamiféle imázst kell közvetítenie vagy a későbbi használók árui tekintetében valamiféle marketing-tevékenység beindításával kell járnia, ami ebben az esetben nem volt elmondható. Továbbá a fellebbezési tanács szerinte nem ismerte fel, hogy a korábbi védjegy jogosultja a 8. cikk (5) bekezdésének megsértésére tévesen hivatkozott, és még kevésbé bizonyította, hogy az valószínűsíthető, ami miatt nem mentesülhetett volna a bizonyítási teher alól.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/28


2010. december 16-án benyújtott kereset — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik kontra OHIM — Impexmetal (FŁT-1)

(T-571/10. sz. ügy)

2011/C 63/54

A keresetlevél nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Lengyelország) (képviselő: J. Sieklucki ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Impexmetal S.A.

Kereseti kérelmek

A Törvényszék teljes egészében helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2010. október 6-án az R 1387/2009-1. sz. ügyben hozott határozatát;

a Törvényszék az alperest és az IMPEXMETAL S.A.-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve a felperesnek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal fellebbezési tanácsa és felszólalási osztálya előtti eljárásban felmerült költségeit.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „FŁT-1” ábrás védjegy a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében (5026372. sz. védjegybejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: az IMPEXMETAL S.A..

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „FŁT” közösségi ábrás védjegyek és az „FŁT” nemzeti szó- és ábrás védjegyek a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott, és a 7. osztályba tartozó egyes áruk tekintetében elutasította a védjegybejelentést.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a felszólalási osztály határozata ellen benyújtott fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése, mivel hiányosan értékelték az ütköző megjelölések hasonlóságát, mivel figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy a bejelentett védjegy részben a felperes cége nevét képezi, amelyet a bejelentést megelőzően már jóval korábban használtak, és az a felperes történelmileg megalapozott ismertetőjele, és mivel figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy a bejelentett védjegy és a felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy hosszú ideje és békésen, egymással párhuzamosan áll fenn.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (egységes szerkezetbe foglalt változat) (HL 2008., L 78., 1. o.)


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/29


2010. december 22-én benyújtott kereset — Wohlfahrt kontra OHIM — Ferrero (Kindertraum)

(T-580/10. sz. ügy)

2011/C 63/55

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Harald Wohlfahrt (Rothenburg o. d. Tauber, Németország) (képviselő: N. Scholz-Recht ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ferrero SpA (Alba, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a felszólalási osztály 2009. május 27-i határozatát (B 668 600. sz. felszólalás) és a fellebbezési tanács 2010. október 20-i határozatát (R 815/2009-4. sz. ügy);

a Törvényszék engedélyezze a 2 773 059. sz. „Kindertraum” közösségi védjegy lajstromozását a védjegybejelentésben szereplő 16. és 28. osztályba tartozó valamennyi árura vonatkozóan is;

a Törvényszék az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a 15., 16., 20., 21. és 28. osztályba tartozó árukra vonatkozó „Kindertraum” szóvédjegy.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Ferrero SpA.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: összesen 32 korábbi védjegy, amelyek közül néhány a „kinder” szó különleges írásmódjából áll, mások e szót tartalmazó szószerkezetből állnak, megint mások pedig ebből az egy szóból állnak; különösen a 9., 16., 28., 30. és 42. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „kinder” olasz szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást helybenhagyta, és a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet (1) 42. cikke (2) bekezdésének megsértése: a felszólalási eljárás során nem bizonyították a türelmi idő lejártát követő használatot. A megtámadott határozat alakszerű indokolásának hiánya: a fellebbezési tanács egyáltalán nem válaszolt a visszaélésszerű védjegybejelentésre alapított azon jogalapra, amelyet a fellebbezés indokait kifejtő és hosszasan indokolt beadványban terjesztettek elő. Ezen túlmenően visszaélésszerű védjegybejelentés: a védjegyjogosult által a felszólalás alátámasztására felhozott egyetlen cél a „kinder” kifejezésnek a lehető legszélesebb körű kisajátítása. Végezetül a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése: az ütköző védjegyek közötti összetéveszthetőség teljes hiánya.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.).


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/29


2010. december 23-án benyújtott kereset — X Technology Swiss GmbH kontra OHIM — Brawn (X-Undergear)

(T-581/10. sz. ügy)

2011/C 63/56

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Svájc) (képviselők: A. Herbertz, R. Jung ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Brawn LLC (Weekhawken, Egyesült Államok)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2010. október 6-i határozatát (R 1580/2009-1. sz. ügy);

a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a 23. és 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó „X-Undergear” szóvédjegy.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Brawn LLC.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó „UNDERGEAR” nemzeti és közösségi védjegyek.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, az ütköző védjegyek közötti összetéveszthetőség hiányára tekintettel.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.).


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/30


2010. december 17-én benyújtott kereset — Aitic Penteo kontra OHIM — Atos Worldline (PENTEO)

(T-585/10. sz. ügy)

2011/C 63/57

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: J. Carbonell ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Atos Worldline SA (Brüsszel, Belgium)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék változtassa meg a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. szeptember 23-i, az R 774/2010-1. sz. ügyben hozott határozatát, és adjon helyt a 5480561. számú védjegybejelentésnek;

másodlagosan a Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. szeptember 23-i, az R 774/2010-1. sz. ügyben hozott határozatát;

a Törvényszék az alperest és az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „PENTEO” szóvédjegy a 9., 38. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében — 5480561 sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 772120. számon lajstromozott „XENTEO” Benelux szóvédjegy a 9., 36., 37., 38. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében; a 863851. számon lajstromozott „XENTEO” nemzetközi szóvédjegy a 9., 36., 37., 38. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A felperes úgy véli, hogy a megtámadott határozat sérti: (i) a az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt, amely tilt minden megkülönböztetést, és a törvénynek megfelelő, egyenlő bánásmódot követel meg; (ii) a 207/2009/EK tanácsi rendelet 9. cikkét, mivel a fellebbezési tanács nem vette tekintetbe a felperes korábbi jogait; (iii) a 207/2009/EK tanácsi rendelet 75. és 76. cikkét, mivel a fellebbezési tanács nem vette tekintetbe a felperes által kellő időben benyújtott tényeket és bizonyítékokat; (iv) a 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját, mivel a fellebbezési tanács tévesen értékelte az összetéveszthetőséget.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/30


2011. január 7-én benyújtott kereset — Bank Melli Iran kontra Tanács

(T-7/11. sz. ügy)

2011/C 63/58

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bank Melli Iran (Teherán, Irán) (képviselők: L. Defalque és S. Woog ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat (1) melléklete B részének 5. pontját, és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet (2) VIII. melléklete B részének 5. pontját, és semmisítse meg a Tanács 2010. október 28-i levelében foglalt határozatot;

állapítsa meg, hogy a 2010. július 26-i tanácsi határozat (3) 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 961/2010/EU tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése jogellenes és nem alkalmazható a felperesre;

kötelezze a Tanácsot a felperes ezen eljárás során felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztására a felperes az alábbi jogalapokra hivatkozik:

1.

Első jogalap, amellyel a felperes az EUMSZ 215. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint az EUSZ 40. cikk megsértésére hivatkozik, ami lényeges eljárási szabály megsértésének minősül tekintettel arra, hogy:

a Külügyek Tanácsa korlátozó intézkedéseket hozott anélkül, hogy mérlegelési jogkört hagyott volna a Tanácsnak;

a 961/2010 rendelet alapjául szolgáló 2010/413 határozat tévesen alapszik az EUSZ 29. cikken, mivel nem határozza meg, hogy az Unió hogyan viszonyul egy adott földrajzi vagy tematikus természetű kérdéshez, ahogyan azt az EUSZ 29. cikk megköveteli, hanem pontos kötelezettségeket ír elő a tagállamoknak és az azok joghatósága alá tartozó személyeknek;

a 961/2010 rendelet nem tartalmazza a szükséges rendelkezéseket a jogi biztosítékokra vonatkozóan, megsértve az EUMSZ 215. cikk (3) bekezdését.

2.

Második jogalap, amellyel a felperes az Európai Unió jogalkotója által a megtámadott határozat és rendelet jogalapjának megválasztása során elkövetett hibára hivatkozik, tekintettel arra, hogy szankciókat hoztak a felperessel és a tagjaival szemben, amelyek olyan jogi személyek és nem állami szervezetek, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem vett fel a listára. Ebben a tekintetben a felperes az alábbiakat állítja:

bár az EUSZ 29. cikk és az EUMSZ 215. cikk jogalapjának megválasztása igazolt, amennyiben az Unió intézményei ENSZ-határozatot hajtanak végre, e cikkek választása nem feltétlenül igazolt akkor, ha olyan közigazgatási intézkedéseket hoznak, mint a jogi személyek és nem állami szervezetek pénzeszközeinek befagyasztása;

a megtámadott jogi aktusokat az EUMSZ 75. cikk alapján kellett volna elfogadni az Európai Parlament közreműködésével az együttdöntési eljárás keretében.

3.

Harmadik jogalap, amellyel a felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozatot és rendeletet az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésével fogadták el, tekintettel arra, hogy hasonló határozatokat más jogalap — például az EUMSZ 75. cikk — alapján, és következésképpen, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, igazságügyi garanciákat tartalmazó keretben hoztak meg, ami nem állt fenn a megtámadott jogi aktusok esetében a felperesre vonatkozóan.

4.

Negyedik jogalap, amellyel a felperes azt állítja, hogy a megtámadott jogi aktusokat a védelemhez való jog, és különösen a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésével fogadták el, tekintettel arra, hogy:

a felperes nem kapott a Tanács állításait alátámasztó, semmilyen bizonyítékot vagy dokumentumot, tekintettel arra, hogy a 2008. évi határozattal kapcsolatban 2009-ben tett és 2010-ben megerősített kiegészítő állítások homályosak voltak, nem egyértelműek és kétségkívül lehetetlen, hogy a felperes reagáljon azokra;

a felperestől megtagadták a dokumentumokhoz való hozzáférést, valamint a meghallgatáshoz való jogot;

a megtámadott jogi aktusok nem tartalmaznak megfelelő indokolást, ami sérti a felperes hatékony bírói jogvédelemhez való jogát.

5.

Ötödik jogalap, amellyel a felperes azt állítja, hogy a megtámadott jogi aktusok ugyanazon okoknál fogva, mint amelyeket a negyedik jogalappal kapcsolatban megállapítottak, sértik a gondos ügyintézés elvét és a bizalomvédelem elvét.

6.

Hatodik jogalap, amellyel a felperes azt állítja, hogy a Tanács nem közölte vele a határozatát, beleértve a felperes ezen listára történő felvételének indokait is, és ezáltal megsértette a 961/2010 rendelet 36. cikkének (3) bekezdését, valamint 36. cikkének (4) bekezdését, amely szerint a Tanács felülvizsgálja a határozatát, ha észrevételeket tesznek.

7.

Hetedik jogalap, amellyel a felperes nyilvánvaló értelmezési hibára, valamint hatáskörrel való visszaélésre hivatkozik a 2010. július 26-i 2010/413 tanácsi határozat felperesre történő alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a Tanács tévesen értelmezte e határozat 20. cikke (1) bekezdésének b) pontját, amikor úgy határozott, hogy a felperesnek a megtámadott jogi aktusokban bemutatott tevékenységei megfelelnek a megkívánt feltételeknek ahhoz, hogy olyan tevékenységeknek lehessen azokat tekinteni, amelyeket szankcionálni kell.

8.

Nyolcadik jogalap, amellyel a felperes az arányosság elvének és a tulajdonhoz való jogának megsértésére hivatkozik, tekintettel arra, hogy a Tanács nem vette figyelembe az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatát, ami a 2010. július 26-i 2010/413 tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdése b) pontja alkalmazhatatlanságához kellene, hogy vezessen.


(1)  HL L 281., 81. o.

(2)  HL L 281., 1. o.

(3)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 2010.7.29., 19. o.)


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/31


2011. január 7-én benyújtott kereset — Iran Insurance kontra Tanács

(T-12/11. sz. ügy)

2011/C 63/59

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Iran Insurance Company (Teherán, Irán) (képviselő: D. Luff ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat (1) melléklete B részének 21. pontját, és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet (2) VIII. melléklete B részének 21. pontját, valamint semmisítse meg a Tanács 2010. november 23-i levelében foglalt határozatot;

állapítsa meg, hogy a 2010. július 26-i 2010/143/KKBP tanácsi határozat (3) 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése és 26. cikke nem alkalmazható a felperesre; és

kötelezze a Tanácsot a felperes ezen eljárás során felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetlevelével a felperes az EUMSZ 263. cikknek megfelelően az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat melléklete B része 21. pontjának, és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet VIII. melléklete B részének 21. pontjának megsemmisítését, valamint a 2010. október 25-i 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdésének és 26. cikkének megsemmisítést kéri, amennyiben azok érintik a felperest, valamint a Tanács felperesnek küldött, 2010. október 28-i levelében foglalt határozat megsemmisítését kéri.

Érvelése alátámasztására a felperes a következő jogalapokra hivatkozik:

 

Először is a felperes azt állítja, hogy a Törvényszék hatáskörrel rendelkezik a 2010/644/KKBP tanácsi határozat melléklete B része 21. pontjának és a 961/2010 tanácsi rendelet VIII. melléklete B része 21. pontjának, valamint a 2010. október 28-i határozat, továbbá ezeknek az általános uniós jogelvekkel való összeegyeztethetőségének felülvizsgálatára.

 

Ezenkívül a felperes listára való felvételének különös indokai tévesek és a 2010/413 tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának feltételei nem teljesülnek. Ezeket a rendelkezéseket a felperes esetében alkalmazhatatlannak kell tekinteni. A Tanács nyilvánvaló ténybeli és jogi hibát vétett. Következésképpen a 2010. október 25-i 2010/644 tanácsi határozat melléklete B részének 21. pontját, valamint a 2010. október 25-i 961/2010 tanácsi rendelet VIII. melléklete B részének 21. pontját meg kell semmisíteni.

 

E kereset alátámasztása végett a felperes azt is állítja, hogy a 2010. évi rendelet és a 2010. évi határozat sérti a védelemhez való jogát, és különösen a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel nem kapott a Tanács állításait alátámasztó, semmilyen bizonyítékot vagy dokumentumot, és mivel a 2010. évi határozatban és rendeletben szereplő állítások nagyon homályosak, nem egyértelműek és kétségkívül lehetetlen, hogy az Iran Insurance Company reagáljon azokra. Ezenkívül a felperestől megtagadták a dokumentumokhoz való hozzáférést, valamint a meghallgatáshoz való jogot. A határozatnak hiányos az indokolása is.

 

Egyebekben a 2010/413 tanácsi határozat 24. cikkének (3) bekezdése megköveteli, hogy a Tanács közölje határozatát és értesítse arról az érintett személyt vagy szervezetet, beleértve a listára való felvételének az indokait is, és a 2010/413 tanácsi határozat 24. cikke (4) bekezdése szerint a Tanács felülvizsgálja a határozatát, amennyiben észrevételeket tesznek. A Tanács a jelen esetben megsértette ezt a két rendelkezést. Tekintettel arra, hogy a 2010/413 tanácsi határozat 24. cikkének (3) és (4) bekezdését átveszi a 961/2010 tanácsi rendelet 36. cikkének (3) és (4) bekezdése, ez utóbbi rendelkezés megsértéséről is szó van.

 

A felperes azt is állítja, hogy a Tanács a felperes helyzetének értékelése során megsértette a gondos ügyintézés elvét.

 

A Tanács ezenkívül a felperes helyzetének értékelése során megsértette a bizalomvédelem elvét.

 

A felperes másfelől azt is állítja, hogy a Tanács megsértette a tulajdonhoz való jogát, valamint az arányosság elvét. A 2010/413 tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdését alkalmazhatatlannak kellene nyilvánítani a felperes vonatkozásában. Továbbá a 2010/413 tanácsi határozat 12. cikke és a 961/2010 tanácsi rendelet 26. cikke azáltal, hogy megkülönböztetés nélkül megtiltotta a biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatások iráni szervezetek részére történő nyújtására vonatkozó szerződéseket, szintén sérti az arányosság elvét. Ezért ezeket a rendelkezéseket szintén alkalmazhatatlannak kellene nyilvánítani a felperes vonatkozásában.

 

Egyebekben a felperes azt állítja, hogy a 961/2010 tanácsi rendelet sérti e rendelet jogalapját, az EUMSZ 215. cikk (2) és (3) bekezdését, valamint az EUSZ 40. cikket.

 

Végül a felperes azt állítja, hogy a 2010. évi rendeletet és a 2010. évi határozatot az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésével hozták meg.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 281., 81. o.)

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet (HL 2010. L 281., 1. o.)

(3)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 2010.7.29., 19. o.)


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/32


2011. január 7-én benyújtott kereset — Post Bank kontra Tanács

(T-13/11. sz. ügy)

2011/C 63/60

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Post Bank (Teherán, Irán) (képviselő: D. Luff ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat (1) melléklete B részének 34. pontját, és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet (2) VIII. melléklete B részének 40. pontját;

állapítsa meg, hogy a 2010. július 26-i 2010/143/KKBP tanácsi határozat (3) 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazható a felperesre; és

kötelezze a Tanácsot a felperes ezen eljárás során felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetlevelével a felperes az EUMSZ 263. cikknek megfelelően az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat melléklete B része 34. pontjának, és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet VIII. melléklete B részének 40. pontjának megsemmisítését, valamint a 2010. október 25-i 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megsemmisítést kéri, amennyiben azok érintik a felperest.

Érvelése alátámasztására a felperes a következő jogalapokra hivatkozik:

 

Először is a felperes azt állítja, hogy a Törvényszék hatáskörrel rendelkezik a 2010/644/KKBP tanácsi határozat melléklete B része 34. pontjának és a 961/2010 tanácsi rendelet VIII. melléklete B része 40. pontjának, valamint a 2010. október 28-i határozat, továbbá ezeknek az általános uniós jogelvekkel való összeegyeztethetőségének felülvizsgálatára.

 

Ezenkívül a felperes listára való felvételének különös indokai tévesek és a 2010/413 tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának és 16. cikke (4) bekezdésének feltételei nem teljesülnek. Ezeket a rendelkezéseket a felperes esetében alkalmazhatatlannak kell tekinteni. A Tanács nyilvánvaló ténybeli és jogi hibát vétett. Következésképpen a 2010. október 25-i 2010/644 tanácsi határozat melléklete B részének 34. pontját, valamint a 2010. október 25-i 961/2010 tanácsi rendelet VIII. melléklete B részének 40. pontját meg kell semmisíteni.

 

E kereset alátámasztása végett a felperes azt is állítja, hogy a 2010. évi rendelet és a 2010. évi határozat sérti a védelemhez való jogát, és különösen a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel nem kapott a Tanács állításait alátámasztó, semmilyen bizonyítékot vagy dokumentumot, és mivel a 2010. évi határozatban és rendeletben szereplő állítások nagyon homályosak, nem egyértelműek és kétségkívül lehetetlen, hogy a Post Bank reagáljon azokra.

 

Egyebekben a 2010/413 tanácsi határozat 24. cikkének (3) bekezdése megköveteli, hogy a Tanács közölje határozatát és értesítse arról az érintett személyt vagy szervezetet, beleértve a listára való felvételének az indokait is, és a 2010/413 tanácsi határozat 24. cikke (4) bekezdése szerint a Tanács felülvizsgálja a határozatát, amennyiben észrevételeket tesznek. A Tanács a jelen esetben megsértette ezt a két rendelkezést. Tekintettel arra, hogy a 2010/413 tanácsi határozat 24. cikkének (3) és (4) bekezdését átveszi a 961/2010 tanácsi rendelet 36. cikkének (3) és (4) bekezdése, ez utóbbi rendelkezés megsértéséről is szó van.

 

A felperes azt is állítja, hogy a Tanács a felperes helyzetének értékelése során megsértette a gondos ügyintézés elvét.

 

A Tanács ezenkívül a felperes helyzetének értékelése során megsértette a bizalomvédelem elvét.

 

A felperes másfelől azt is állítja, hogy a Tanács megsértette a tulajdonhoz való jogát, valamint az arányosság elvét. A 2010/413 tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 961/2010 tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdését alkalmazhatatlannak kellene nyilvánítani a felperes vonatkozásában.

 

Egyebekben a felperes azt állítja, hogy a 961/2010 tanácsi rendelet sérti e rendelet jogalapját, az EUMSZ 215. cikk (2) és (3) bekezdését, valamint az EUSZ 40. cikket.

 

Végül a felperes azt állítja, hogy a 2010. évi rendeletet és a 2010. évi határozatot az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésével hozták meg.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 281., 81. o.)

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet (HL 2010. L 281., 1. o.)

(3)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 2010.7.29., 19. o.)


Közszolgálati Törvényszék

26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/34


2010. november 15-én benyújtott kereset — Psarras kontra ENISA

(F-118/10. sz. ügy)

2011/C 63/61

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Aristidis Psarras (Heraklion, Görögország) (képviselők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói állásából felmentő és az ugyanezen álláshelyre más személyt kinevező határozat megsemmisítése. Másrészt az iránti kérelem, hogy a felperesnek fizessenek meg bizonyos összeget a megtámadott aktusokkal és azon zaklatással okozott károk megtérítéseként, amelyeknek a felperes állítólag áldozata volt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ENISA igazgatótanácsának 2010. február 7-i, a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói állásából azonnali hatállyal felmentő és a könyvvizsgálói állásra határozatlan időre más személyt kinevező határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a fenti, 2010. február 7-i határozat 1. mellékletét mint előkészítő aktust; ezen 1. melléklet nem más, mint az igazgatótanács ügyvezető igazgatójának arra vonatkozó előterjesztése, hogy a könyvvizsgálói feladatokkal állandó jelleggel más személyt bízzanak meg, a felperest pedig mentsék fel a könyvvizsgálói állásból;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ügyvezető igazgató által a fentiek következményeként 2010. március 1-jén hozott határozatot, amely a felperest a személyzeti szabályzat 7. cikke alapján új álláshelyre osztja be;

a fenti megsemmisítések következményeként a Közszolgálati Törvényszék helyezze vissza a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói álláshelyére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az ENISA-t, hogy fizessen meg a felperesnek 1 000 eurót egyrészt a megtámadott határozatokkal, másrészt pedig azon lelki zaklatással okozott kár megtérítésének jogcímeként, amelynek a felperes áldozata volt, azzal, hogy a felperes fenntartja azt a jogát, hogy az eljárás során e követelését felemelje;

a Közszolgálati Törvényszék az ENISA-t kötelezze a költségek viselésére.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/34


2010. november 19-én benyújtott kereset — Cocchi és Falcione kontra Bizottság

(F-122/10. sz. ügy)

2011/C 63/62

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgium) és Nicola Falcione (képviselők: S. Orlandi és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságainak átvitelére vonatkozó és a felperes által már elfogadott javaslat visszavonásáról szóló határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. szeptember 16-án tett, N. Falcione nyugdíjjogosultságainak a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése alapján történő átvitelére vonatkozó és ez utóbbi által 2009. október 9-én elfogadott javaslat „visszavonásáról” szóló 2010. február 12-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. október 13-án tett, G. Cocchi nyugdíjjogosultságainak a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése alapján történő átvitelére vonatkozó és ez utóbbi által 2010. november 10-én elfogadott javaslat „visszavonásáról” szóló 2010. február 23-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest N. Falcione részére 200 000 euró, G. Cocchi részére pedig 50 000 euró megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/34


2010. november 26-án benyújtott kereset — Labiri kontra EGSzB

(F-124/10. sz. ügy)

2011/C 63/63

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vassiliki Labiri (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által lelki zaklatás miatt benyújtott panasz nyomán indított közigazgatási vizsgálati eljárást további következmények nélkül lezáró határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkárának 2010. január 18-i határozatát, amely nem állapítja meg a felperes egységvezetője felelősségét, és további következmények nélkül zárja le lelki zaklatás miatt benyújtott panasz nyomán az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága által közösen indított közigazgatási vizsgálati eljárást;

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/35


2010. december 30-án benyújtott kereset — Mora Carrasco és társai kontra Parlament

(F-128/10. sz. ügy)

2011/C 63/64

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Aurora Mora Carrasco (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felpereseket a 2009. évi előléptetési időszakban nem előléptető határozatok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseket a 2009. évi előléptetési időszakban nem előléptető európai parlamenti határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet a költségek viselésére.