ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.217.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 217

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. augusztus 11.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2010/C 217/01

Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében – Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2010/C 217/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 217/04

Euro-átváltási árfolyamok

5

2010/C 217/05

Hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról szóló határozat tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Spanyolország (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerint – bejelentés visszavonása – C 22/08 (ex N 222/07 és N 242/07) állami támogatás – az El Pozo Alimentación S.A.-nak nyújtani kívánt támogatások

6

2010/C 217/06

Hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról szóló határozat tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Spanyolország (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerint – bejelentés visszavonása – C 23/08 (ex N 281/07) számú állami támogatás – a J. García Carrión La Mancha S.A.-nak nyújtani kívánt támogatások

6

2010/C 217/07

A Bizottság határozata (2010. augusztus 10.) a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról ( 1 )

7

2010/C 217/08

A Bizottság határozata (2010. augusztus 10.) a tárgyak internetével foglalkozó szakértői csoport felállításáról

10

 

Helyesbítések

2010/C 217/09

Helyesbítés az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi határozat elfogadásához (HL C 210., 2010.8.3.)

12

 

2010/C 217/10

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/1


Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 217/01

A határozat elfogadásának időpontja

2010.6.9.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 63/10

Tagállam

Spanyolország

Régió

Murcia

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Jogalap

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege 200 millió EUR

Támogatás intenzitása

11 %

Időtartam

2010–2015

Gazdasági ágazat

Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2010.6.2.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 160/10

Tagállam

Írország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Recapitalisation of EBS

Jogalap

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

Támogatás formája

A tőkeintervenció egyéb formái, Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege 875 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

Gazdasági ágazat

Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Irish Minister for Finance

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2010.6.28.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 225/10

Tagállam

Magyarország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Jogalap

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

Támogatás formája

Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege 4 000 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2010.7.1–2010.12.31.

Gazdasági ágazat

Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 217/02

2010. augusztus 3-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak németül nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32010M5774 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 217/03

2010. augusztus 6-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angolul nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32010M5909 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/5


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2010. augusztus 10.

2010/C 217/04

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3133

JPY

Japán yen

113,23

DKK

Dán korona

7,4501

GBP

Angol font

0,83520

SEK

Svéd korona

9,4029

CHF

Svájci frank

1,3895

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,8980

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,775

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

279,05

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7081

PLN

Lengyel zloty

3,9841

RON

Román lej

4,2365

TRY

Török líra

1,9696

AUD

Ausztrál dollár

1,4468

CAD

Kanadai dollár

1,3595

HKD

Hongkongi dollár

10,1960

NZD

Új-zélandi dollár

1,8288

SGD

Szingapúri dollár

1,7806

KRW

Dél-Koreai won

1 534,88

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,5455

CNY

Kínai renminbi

8,8937

HRK

Horvát kuna

7,2205

IDR

Indonéz rúpia

11 765,68

MYR

Maláj ringgit

4,1382

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,987

RUB

Orosz rubel

39,4723

THB

Thaiföldi baht

41,980

BRL

Brazil real

2,3077

MXN

Mexikói peso

16,6640

INR

Indiai rúpia

60,9400


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/6


HIVATALOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT TAGÁLLAM ÁLTALI VISSZAVONÁS UTÁN

Állami támogatás – Spanyolország

(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke)

A Bizottság közleménye az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerint – bejelentés visszavonása

C 22/08 (ex N 222/07 és N 242/07) állami támogatás – az El Pozo Alimentación S.A.-nak nyújtani kívánt támogatások

2010/C 217/05

A Bizottság úgy határozott, hogy a fent említett intézkedésre vonatkozóan lezárja az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárást, amelyet 2008. május 20-án kezdeményezett (1), tekintettel arra, hogy Spanyolország 2010. június 7-én visszavonta bejelentését.


(1)  HL C 266., 2008.10.21., 16. o.


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/6


HIVATALOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT TAGÁLLAM ÁLTALI VISSZAVONÁS UTÁN

Állami támogatás – Spanyolország

(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke)

A Bizottság közleménye az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerint – bejelentés visszavonása

C 23/08 (ex N 281/07) számú állami támogatás – a J. García Carrión La Mancha S.A.-nak nyújtani kívánt támogatások

2010/C 217/06

A Bizottság úgy határozott, hogy a fent említett intézkedésre vonatkozóan lezárja az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárást, amelyet 2008. május 20-án kezdeményezett (1), tekintettel arra, hogy Spanyolország 2010. június 7-én visszavonta bejelentését.


(1)  HL C 269., 2008.10.24., 2. o.


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/7


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. augusztus 10.)

a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 217/07

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv létrehozza a postai szolgáltatásoknak az Európai Unión belül történő ellátására, valamint a postai szolgáltatások belső piacának kialakítására vonatkozó feltételeket meghatározó keretszabályozást.

(2)

A 97/67/EK irányelv értelmében a tagállamok a postai ágazatra vonatkozóan kijelölnek egy vagy több nemzeti szabályozó hatóságot az irányelvben meghatározott szabályozói feladatok ellátására. Az említett nemzeti szabályozó hatóságok a tagállamok postai szolgáltatóitól jogilag elkülönített és működési szempontból független testületek. Azok a tagállamok, amelyek megőrzik a postai szolgáltatók feletti tulajdonjogot vagy ellenőrzést, arról is gondoskodnak, hogy a szabályozási funkciók és a tulajdonlással vagy ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek szervezetileg is ténylegesen elkülönüljenek.

(3)

Jelentős eltérések vannak a tagállamok között a nemzeti szabályozó hatóságok felelősségi köre és feladatai terén.

(4)

A 97/67/EK irányelv egyes területeken lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok a közös szabályokat az országukban fennálló körülményekre való figyelemmel alkalmazzák. A postai szolgáltatások belső piacának sikeres kialakítása érdekében elengedhetetlen az, hogy a vonatkozó szabályokat valamennyi tagállamban következetesen alkalmazzák.

(5)

Ezért létre kell hozni egy csoportot, amely a postai szolgáltatások területén működő nemzeti szabályozó hatóságokból áll, és meg kell határozni annak feladatait és összetételét.

(6)

A csoportnak a Bizottság mérlegelő, tanácskozó és tanácsadó szerveként indokolt működnie a postai szolgáltatások területén. A csoport a tagállamok független nemzeti szabályozó hatóságai közötti, valamint az említett hatóságok és a Bizottság közötti konzultációt, koordinációt és együttműködést hivatott megkönnyíteni a postai szolgáltatások belső piacának megszilárdítása és a 97/67/EK irányelv minden tagállam általi következetes alkalmazásának biztosítása céljából.

(7)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (1) mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(8)

A csoport tagjaival kapcsolatos személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kell feldolgozni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

Ezzel a határozattal létrejön a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportja (a továbbiakban: a csoport).

2. cikk

Feladatok

A csoport feladata a következő:

a)

tanács és segítség nyújtása a Bizottság számára a postai szolgáltatások belső piacának megszilárdításához;

b)

tanács és segítség nyújtása a Bizottság számára a hatáskörébe tartozó valamennyi, postai szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésben;

c)

tanács és segítség nyújtása a Bizottság számára a postai szolgáltatások belső piacának kialakítása, valamint a postai szolgáltatások keretszabályozásának minden tagállam általi következetes alkalmazása érdekében;

d)

a Bizottsággal egyetértésben, szakértői munkájának korai szakaszában történő nyitott, átlátható és kiterjedt egyeztetés a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal.

3. cikk

Tagok

(1)   A csoport a postai szolgáltatások területén működő nemzeti szabályozó hatóságokból áll. A hatóságokat – amelyeket a melléklet sorol fel – vezetőik vagy kivételes esetekben más képviselőik képviselik. A csoportban egy tagállamot egy tag képvisel.

(2)   A nemzeti hatóságok neve közzétételre kerül a szakértői csoportok bizottsági jegyzékében.

4. cikk

Működés

(1)   A csoport a tagjai közül elnököt választ. Az elnök a csoport üléseit a Bizottság egyetértésével hívja össze.

(2)   A Bizottság szolgálatainak egyetértésével egyes kérdések tanulmányozására alcsoportok hozhatók létre a csoport által meghatározott feladatkör szerint.

(3)   Az Európai Gazdasági Térség (EGT) azon államainak a postai ágazatban működő független nemzeti szabályozó hatóságai, amelyek nem tagállamok, valamint az Európai Unió tagjelölt államainak ugyanezen hatóságai megfigyelői jogállással rendelkeznek, és megfelelő szintű képviseletet kapnak. A csoport – a Bizottság képviselőjének egyetértésével – eseti alapon más szakértőket és megfigyelőket is felkérhet az üléseken való részvételre.

(4)   A szakértői csoport tagjai és azok képviselői, valamint a felkért szakértők és megfigyelők eleget tesznek a szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási kötelezettségeknek, valamint az EU minősített információknak a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat mellékletében meghatározott védelmére vonatkozó bizottsági biztonsági szabályoknak. E kötelezettségeik elmulasztása esetén a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat.

(5)   A csoport és az alcsoportok rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek a Bizottság által meghatározott eljárásnak és időrendnek megfelelően. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja. A megbeszélésekben érdekelt más bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a csoport és az alcsoportok ülésein.

(6)   A csoport elfogadja eljárási szabályzatát a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-minta alapján (3).

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

(1)   A Bizottság a külső szakértőknek biztosított visszatérítésre vonatkozó bizottsági szabályoknak megfelelően visszatéríti a tagoknak, a szakértőknek és a megfigyelőknek a csoport tevékenységeivel kapcsolatos utazási és – szükség esetén – tartózkodási költségeket.

(2)   A tagok, a szakértők és a megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(3)   Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság felelős szolgálatai által a csoport részére elkülönített éves költségvetés erejéig térítik meg.

6. cikk

Éves jelentés

A csoport a tevékenységeiről éves jelentést nyújt be a Bizottságnak.

7. cikk

Időbeli hatály

(1)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(2)   A csoport e határozat hatálybalépésének napján kezdi meg tevékenységét.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  Az eljárási szabályzatra vonatkozó mintát a SEC(2005) 1004 dokumentum III. melléklete tartalmazza.


MELLÉKLET

A postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjában részt vevő tagok jegyzéke

Ország

Nemzeti szabályozó hatóság

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Independent National Regulatory Authority to be established according to Article 37(2)(h) of the Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/10


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. augusztus 10.)

a tárgyak internetével foglalkozó szakértői csoport felállításáról

2010/C 217/08

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

„A tárgyak internete – Cselekvési terv Európáért” című európai bizottsági közleményben (a továbbiakban: közlemény) megfogalmazottakkal összhangban európai szintű, a főbb érdekelt felek mindegyikének részvételén alapuló mechanizmust szükséges életbe léptetni, amely szaktanácsokkal segíti majd a Bizottságot a közleményben felvázolt különböző lépések megvalósítását szolgáló uniós stratégia kialakítása során.

(2)

Ennek megfelelően szakértői csoportot szükséges létrehozni a tárgyak internetének területén, és meg kell határozni annak feladatait és felépítését.

(3)

A csoport többek között az érdekeltek közötti párbeszédet hivatott elősegíteni.

(4)

A csoportot jogi, közgazdasági és technológiai területeken jártas szervezetek alkotják majd, mivel ezen területek relevánsak a tárgyak internete szempontjából. A csoport tagjai lehetnek ágazati és szakmai szövetségek, európai szabványügyi szervezetek, nemzetközi partnerek, fogyasztói és civil szervezetek, kutatóintézetek és tudományos intézmények, az EU tagállamai által delegált megfigyelők, valamint egyéb érdekelt uniós intézmények, például a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság.

(5)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (1) mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(6)

A csoport tagjainak személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kell feldolgozni.

(7)

E határozat alkalmazását célszerű határozott időtartamhoz kötni. A Bizottság kellő időben megvizsgálja, indokolt-e ezt az időtartamot meghosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napjától létrejön a tárgyak internetével foglalkozó szakértői csoport (a továbbiakban: csoport).

2. cikk

Feladatkör

A csoport feladatai a következők:

a)

tanácsadás a Bizottság számára a szervezeti, jogi és műszaki kihívások uniós szintű kezelésének legcélravezetőbb módjáról;

b)

a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjének, valamint a szóbeli és írásbeli véleményalkotásnak az előmozdítása egy különböző területek érdekeltjeit tömörítő csoportban, adott esetben nemzetközi felek bevonásával;

c)

a tárgyak internetének kifejlesztésével és meghonosításával kapcsolatban közös szemléletmód kialakításának elősegítése az európai digitális menetrendnek, az „Európa 2020” stratégia emblematikus kezdeményezésének a keretében.

3. cikk

Konzultáció

(1)   A Bizottság a tárgyak internetének európai kifejlesztésével kapcsolatban lényegesnek ítélt bármely kérdésben kikérheti a csoport véleményét, és további vitatémák felvetésére ösztönözheti a tagokat.

4. cikk

Tagság, a tagok kinevezése

(1)   A csoport legfeljebb 45 tagból állhat.

(2)   A tagok jogi, közgazdasági és technológiai területeken jártas szervezetek közül kerülnek ki, mivel ezek a területek relevánsak a tárgyak internete szempontjából.

(3)   A Bizottság választja ki a részt vevő szervezeteket, amelyek kinevezik a képviseletüket ellátó személyeket, illetőleg azok helyetteseit.

(4)   A csoport tagjai leváltásukig vagy megbízatásuk végéig maradnak hivatalban.

(5)   A csoport tevékenységéhez érdemben hozzájárulni már nem tudó, illetve a tisztségéről lemondó, vagy az e cikk (3) bekezdésében vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében előírt feltételeket nem teljesítő tag helyére annak hivatali idejének hátralevő részére új tag nevezhető ki.

(6)   Az Európai Bizottság a szervezetek neveit közzéteszi a szakértői csoportok jegyzékében.

(7)   A tagok nevének rögzítését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően kell végrehajtani.

5. cikk

Működés

(1)   A csoportban az elnöki tisztséget a Bizottság egy képviselője tölti be.

(2)   A Bizottság egyetértésével és a csoport feladatmeghatározása alapján egyes kérdések tanulmányozására alcsoportok hozhatók létre. Megbízatásuk teljesítésével az alcsoportokat fel kell oszlatni.

(3)   A Bizottság a csoport vagy alcsoport munkájába eseti alapon bevonhat olyan külső szakértőket is, akik egy adott napirendi kérdésben különösen jártasak. A Bizottság képviselője emellett megfigyelői státuszt adhat más személyeknek vagy testületeknek.

(4)   A szakértői csoport tagjai és azok képviselői, valamint a meghívott szakértők és megfigyelők betartják a szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási követelményeket, valamint az EU minősített információknak a védelmére a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat mellékletében meghatározott bizottsági biztonsági szabályokat. Amennyiben e követelménynek nem tesznek eleget, a Bizottság meghozhat minden szükséges intézkedést.

(5)   A titkársági feladatok ellátásáról a Bizottság gondoskodik. A csoport és az alcsoportok ülésein részt vehetnek a Bizottság más olyan tisztviselői is, akiket érint a megbeszélések tárgya.

(6)   A csoport a szakértői csoportokra vonatkozó egységes eljárási szabályzat alapján elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(7)   A Bizottság a csoport tevékenységére vonatkozó lényeges információkat közzéteszi a szakértői csoportok jegyzékében vagy a jegyzékből elérhető, külön erre a célra létrehozott internetes oldalain.

6. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

(1)   A csoport tevékenységeiben részt vevők nem részesülnek díjazásban szolgálataikért.

(2)   A csoport munkájában részt vevők utazási és ellátási költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfelelően téríti meg.

(3)   A kiadásokat a Bizottság felelős szolgálatai által a csoport tevékenységére elkülönített éves költségvetés keretén belül kell visszatéríteni.

7. cikk

Időbeli hatály

Ezt a határozatot 2012. december 31-ig kell alkalmazni.

8. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Helyesbítések

11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/12


Helyesbítés az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi határozat elfogadásához

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 210., 2010. augusztus 3. )

2010/C 217/09

Az 1. oldalon:

a következő szövegrész:

helyesen:


11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/s3


KÖZLEMÉNY

A „Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke – hatodik kiegészítés a 28. teljes kiadáshoz”2010. augusztus 11-én az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozata 217. A számában jelenik meg.

A Hivatalos Lap előfizetői ingyenesen megkapják az előfizetésük darabszámának/nyelvének (nyelveinek) megfelelő példány(oka)t. Kérjük, hogy az alábbi megrendelőlapot értelemszerűen kitöltve és nyilvántartási számával ellátva (kódszám, amely a címke bal oldalán található és O/…-val kezdődik) küldje vissza címünkre. A Hivatalos Lapnak e száma a megjelenést követő egy évig ingyen beszerezhető.

Nem előfizetők ezt a Hivatalos Lapot költségtérítés ellenében forgalmazó partnereinktől (lásd http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm) szerezhetik be.

A Hivatalos Lapnak ez a száma – mint valamennyi Hivatalos Lap (L, C, CA, CE) – ingyen elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetcímen.

Image