ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 245

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. szeptember 26.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2008/C 245/01

Euro-átváltási árfolyamok

1

2008/C 245/02

Az EK-Szerződés 81. cikkének a tengeri szállítási szolgáltatásokra történő alkalmazására vonatkozó iránymutatás ( 1 )

2

2008/C 245/03

A forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalása a gyógyszerkészítmények tekintetében 2008. augusztus 1-jétől2008. augusztus 31-ig(Közzététel a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 38. cikke értelmében)

15

2008/C 245/04

A forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalása a gyógyszerkészítmények tekintetében 2008. augusztus 1-jétől2008. augusztus 31-ig(A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

21

 

V   Vélemények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 245/05

Pályázati felhívás tudományos bizottságok tudományos kockázatértékelésre vonatkozó tanácsadó struktúrájában, valamint a szakértői adatbázisban való tagságra

23

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 245/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5251 – System Capital Management-Energies/Metinvest) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

26

2008/C 245/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5178 – OEP/Pfleiderer) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

27

 

Helyesbítések

2008/C 245/08

Helyesbítés a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt eljárás értelmében közzétett bizottsági közleményhez – A Pantelleria–Trapani között közlekedő menetrend szerinti légi járatokra rótt közszolgáltatási kötelezettségek Olaszország általi módosításáról (HL C 230., 2008.9.9.)

28

 

2008/C 245/09

Megjegyzés az olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/1


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. szeptember 25.

(2008/C 245/01)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,47

JPY

Japán yen

155,91

DKK

Dán korona

7,46

GBP

Angol font

0,792

SEK

Svéd korona

9,6829

CHF

Svájci frank

1,5944

ISK

Izlandi korona

137,29

NOK

Norvég korona

8,271

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,414

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

240,75

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7085

PLN

Lengyel zloty

3,3395

RON

Román lej

3,6829

SKK

Szlovák korona

30,29

TRY

Török líra

1,8178

AUD

Ausztrál dollár

1,7491

CAD

Kanadai dollár

1,5205

HKD

Hongkongi dollár

11,4253

NZD

Új-zélandi dollár

2,1372

SGD

Szingapúri dollár

2,0895

KRW

Dél-Koreai won

1 691,24

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,9893

CNY

Kínai renminbi

10,021

HRK

Horvát kuna

7,122

IDR

Indonéz rúpia

13 777,58

MYR

Maláj ringgit

5,0377

PHP

Fülöp-szigeteki peso

68,27

RUB

Orosz rubel

36,722

THB

Thaiföldi baht

49,862

BRL

Brazil real

2,7235

MXN

Mexikói peso

15,9172


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/2


Az EK-Szerződés 81. cikkének a tengeri szállítási szolgáltatásokra történő alkalmazására vonatkozó iránymutatás

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 245/02)

1.   BEVEZETÉS

1.

Ezen iránymutatás megállapítja azokat az alapelveket, amelyeket az Európai Közösségek Bizottsága a 2006. szeptember 25-i 1419/2006/EK tanácsi rendelettel előidézett változások által közvetlenül érintett tengeri szállítási szolgáltatási ágazatokban, azaz a vonalhajózás, a kabotázs és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatások terén a piacok meghatározásakor és az együttműködési megállapodások vizsgálatakor követni fog (1).

2.

Az iránymutatás arra szolgál, hogy az említett szolgáltatásokat – az elsősorban – az Európai Unió területén található kikötő(k)be vagy kikötő(k)ből kiindulva üzemeltető vállalkozások és vállalkozások társulásai számára segítséget nyújtson annak megállapításához, hogy megállapodásaik (2) összeegyeztethetők-e az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 81. cikkével. Az iránymutatás nem vonatkozik más ágazatokra.

3.

Az 1419/2006/EK rendelet kiterjesztette a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (3), valamint a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet (4) hatályát a kabotázsra és a tramphajózási szolgáltatásokra. Következésképpen 2006. október 18-tól valamennyi tengeri szállítási szolgáltatási ágazatra általánosan alkalmazandó eljárási keret vonatkozik.

4.

Ezenkívül az 1419/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte a Szerződés 85. és 86. (jelenleg 81. és 82.) cikkének a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1986. december 22-i 4056/86/EGK tanácsi rendeletet (5) – amely a vonalhajózási konferenciáknak csoportmentességet nyújtott, és amely lehetővé tette a vonalhajózási konferenciákhoz tartozó vonalhajózási társaságok számára, hogy rögzítsék az árakat és a szállítás egyéb feltételeit –, mivel a konferenciarendszer már nem felel meg a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak. A csoportmentesség hatályon kívül helyezése 2008. október 18-tól érvényes. Ezt követően azon vonalhajózási társaságoknak, amelyek az Európai Unió egy vagy több kikötőjében és/vagy kikötőjéből kiindulva nyújtanak szolgáltatásokat, a vonalhajózási konferencia keretében végzett minden olyan tevékenységet be kell szüntetniük, amely ellentétes a Szerződés 81. cikkével. Akkor is ez a helyzet, ha más joggyakorlatok nyíltan vagy hallgatólagosan engedélyezik a vonalhajózási konferenciák vagy keretmegállapodások által történő árrögzítést. Ezenfelül a konferenciatagoknak biztosítaniuk kell, hogy a konferenciarendszer keretében aláírt valamennyi megállapodás 2008. október 18-tól kezdve megfeleljen a 81. cikknek.

5.

Ez az iránymutatás kiegészíti a Bizottság egyéb értesítéseiben korábban kiadott iránymutatásokat. Mivel a tengeri szállítási szolgáltatásokat a versengő fuvarozótársaságok közötti, kiterjedt együttműködési megállapodások jellemzik, a Szerződés 81. cikkének a horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló iránymutatás (6) (a horizontális együttműködésre vonatkozó iránymutatás) és a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás (7) különösen fontos.

6.

A vonalhajózás horizontális együttműködési megállapodásaira közös szolgáltatások esetén a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2000. április 19-i 823/2000/EK bizottsági rendelet (8) vonatkozik. E rendelet meghatározza a Szerződés 81. cikke (3) bekezdése szerinti olyan feltételeket, amelyek mellett a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésében rögzített tilalom nem érvényes a vízi járműveket üzemeltető két vagy több fuvarozó társaság (konzorciumok) közötti megállapodásokra. A rendeletet az 1419/2006/EK rendeletben bevezetett módosítások (9) fényében felülvizsgálják.

7.

Ez az iránymutatás nem érinti a Szerződés 81. cikkének az Európai Közösségek Bírósága vagy Elsőfokú Bírósága által adható értelmezését. Az iránymutatásban foglalt alapelveket az egyes esetek körülményeinek figyelembevételével kell alkalmazni.

8.

A Bizottság öt évig fogja alkalmazni ezt az iránymutatást.

2.   TENGERI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

2.1.   Hatály

9.

A vonalhajózási szolgáltatások, a kabotázs és a tramphajózási szolgáltatások azok a tengeri szállítási ágazatok, amelyeket az 1419/2006/EK rendelet által előidézett változások közvetlenül érintenek.

10.

A vonalhajózás egy adott földrajzi útvonal mentén elhelyezkedő kikötőkbe rendszeres alapon főleg konténerrel történő teherszállítást – közismert elnevezéssel áruforgalmat – foglal magában. A vonalhajózás egyéb általános jellemzői közé tartozik, hogy a menetrendeket és a hajók indulási időpontjait előre közzéteszik, illetve hogy a szolgáltatások a szállítási szolgáltatás valamennyi felhasználója által igénybe vehetők.

11.

A 4056/86/EGK rendelet 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában foglalt meghatározás szerint a „tramphajózási szolgáltatás” áruk ömlesztett vagy egységrakományként egy vagy több feladó részére egészben vagy részben út- vagy időbérletbe adott hajóval vagy bármely más szerződéses formában nem menetrendszerű, vagy meg nem hirdetett járatban való szállítása, ahol a fuvardíjakat esetenként szabadon alkudják ki a kereslet és a kínálat által megszabott feltételekkel összhangban. Főként az egy hajót megtöltő egységes áru nem menetrendszerű szállítását jelenti (10).

12.

A kabotázs az ugyanazon tagállamban található két vagy több kikötőt összekötő tengeri szállítási szolgáltatások nyújtását foglalja magában, beleértve a tramphajózást és a vonalhajózást is (11). Bár ez az iránymutatás nem vonatkozik kifejezetten a kabotázsra, mégis foglalkozik e szolgáltatással, amennyiben azt vonalhajózási vagy tramphajózási szolgáltatásként nyújtják.

2.2.   A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás

13.

A Szerződés 81. cikke minden olyan megállapodásra érvényes, amely jelentős hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre. A kereskedelemre gyakorolt hatás megvalósulása érdekében lehetővé kell tenni, hogy objektív jogi vagy ténybeli tényezők alapján a lehető legnagyobb valószínűséggel előre lehessen jelezni, hogy a megállapodás vagy magatartás – közvetlen vagy közvetett módon, ténylegesen vagy potenciálisan – hatást gyakorolhat a tagállamok közötti kereskedelem szerkezetére (12). A Bizottság útmutatást adott ki arra vonatkozóan, hogyan fogja alkalmazni a kereskedelemre gyakorolt hatásra vonatkozó koncepciót a Szerződés 81. és 82. cikkében foglalt, a kereskedelemre gyakorolt hatásra vonatkozó koncepcióról szóló iránymutatásban (13).

14.

A vonal- és tramphajózási gazdasági szereplők által kínált szállítási szolgáltatások gyakran nemzetközi jellegűek, közösségi kikötőket kötnek össze harmadik országokkal, és/vagy két vagy több tagállam közötti exportot és importot foglalnak magukban (ún. Közösségen belüli kereskedelem) (14). A legtöbb esetben e szolgáltatások valószínűleg érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, többek között a szállítási és közvetítői szolgáltatások piacára gyakorolt hatásuk révén (15).

15.

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás különösen fontos a tengeri kabotázs szolgáltatások szempontjából, mivel ez határozza meg a Szerződés 81. cikkének alkalmazási körét, valamint e hatásnak a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK rendelet 3. cikke értelmében a tagállami versenyjogi szabályokkal való interakcióját is. Azt, hogy az ilyen szolgáltatások milyen mértékben hatnak ki a tagállamok közötti kereskedelemre, eseti alapon kell értékelni (16).

2.3.   Az érintett piac

16.

A Szerződés 81. cikkének alkalmazásában egy megállapodás versenyre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében meg kell határozni az érintett terméket és földrajzi piaco(ka)t. A piacmeghatározás fő célja a vállalkozások előtt álló versenykorlátozások felismerése és rendszerezése. Az ezzel kapcsolatos útmutatás a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról szóló bizottsági közleményben (17) található meg. Ez az útmutatás a tengeri szállítási szolgáltatások tekintetében is fontos.

17.

Az érintett termékpiac mindazokat a termékeket és/vagy szolgáltatásokat magában foglalja, amelyeket a fogyasztó a jellemzőik, áruk és rendeltetésük alapján egymással felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tart. Az érintett földrajzi piac azt a területet foglalja magában, ahol az érintett vállalkozások termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak és keresnek, ahol a versenyfeltételek elég homogének, és amely a szomszédos területektől az érzékelhetően eltérő versenyfeltételek miatt megkülönböztethető (18). A fuvarozó(k) nem gyakorolhat(nak) lényeges befolyást a piacon uralkodó feltételekre abban az esetben, ha a vevők olyan helyzetben vannak, hogy könnyen válthatnak más szolgáltatóhoz (19).

2.3.1.   Vonalhajózás

18.

Számos bizottsági határozat és bírósági ítélet (20) a konténeres vonalhajózási szolgáltatásokat határozta meg a vonalhajózás érintett piacaként. E határozatok és ítéletek a mélytengeri kereskedelemmel összefüggő szállítási lehetőségekhez kapcsolódtak. Más közlekedési módokat nem vettek be ugyanazon szolgáltatási piacba még akkor sem, ha bizonyos esetekben ezek a szolgáltatások csekély mértékben felcserélhetők. Ennek az az oka, hogy a konténerrel szállított áruknak csak jelentéktelen hányada szállítható más módon, például légi úton (21).

19.

Bizonyos körülmények között indokolt lehet szűkebb, tengeren szállított bizonyos terméktípusra korlátozódó termékpiacot meghatározni. Például a romlandó áruk szállítása hűtőkonténerekre korlátozható vagy magában foglalhatja a hagyományos hűtőhajókon történő szállítást. Miközben kivételes körülmények között lehetőség van arra, hogy a raklapos ömlesztett áruk szállítását a konténeres szállítás helyettesítse (22), úgy tűnik, nem tapasztalható tartós áttérés a konténeresről az ömlesztett szállításra. Az árufajták nagy többsége és a konténerben szállított áruk felhasználói esetében a raklapos ömlesztett szállítás nem kínál ésszerű alternatívát a konténeres vonalhajózásra (23). Ha a rakományt szokásosan konténerben szállítják, nem valószínű, hogy valaha is újra nem konténerbe csomagolt rakományként szállítanák (24). Mostanáig tehát a konténeres vonalhajózásra főleg az egyirányú helyettesíthetőség jellemző (25).

20.

Az érintett földrajzi piacot az a terület alkotja, ahol a szolgáltatásokat értékesítik, azaz általában a szolgáltatás két végpontján lévő, a kikötők egymást fedő vonzáskörzeteiben található kikötőkből áll. Ami az érintett szolgáltatás európai végpontját illeti, a földrajzi piacot vonalhajózási esetekben mostanáig észak-európai és/vagy földközi-tengeri kikötők alapján határozták meg. Mivel a földközi-tengeri térségből nyújtott vonalhajózási szolgáltatások csak kismértékben helyettesíthetik az észak-európai kikötők szolgáltatásait, ezeket külön piacként határozták meg (26).

2.3.2.   Tramphajózási szolgáltatások

21.

A Bizottság még nem alkalmazta a Szerződés 81. cikkét a tramphajózásra. A vállalkozások a vizsgálat során a következő tényezőket vehetik figyelembe, amennyiben ezek lényegesek az általuk nyújtott tramphajózási szolgáltatások szempontjából.

Az érintett termékpiac keresleti oldalról történő meghatározása (keresleti helyettesítés) során figyelembe veendő tényezők

22.

A tramphajózás terén az érintett szolgáltatási piacok meghatározása tekintetében az egyéni szállítási igények fő feltételei jelentik a kezdőpontot, mivel általában meghatározzák az adott szállítási igény alapvető elemeit (27). A szállítási szolgáltatások felhasználóinak egyéni igényeitől függően ezek nem rögzített és rögzített elemekből állnak. Miután meghatározták, a fő feltételek nem rögzített eleme – például a hajó típusa vagy mérete – jelezheti, hogy az érintett piac az adott elem tekintetében nagyobb, mint ahogy azt az első szállítási igény megállapította.

23.

A tramphajózási szolgáltatás jellege eltérő lehet, és sokféle szállítási szerződés létezik. Ezért szükséges lehet meggyőződni arról, hogy a keresleti oldal az időbérleti, útbérleti és hajóbérleti szerződés értelmében nyújtott szolgáltatásokat helyettesíthetőnek tekinti-e. Amennyiben ez a helyzet, ugyanazon érintett piachoz tartozhatnak.

24.

A hajótípusokat rendszerint több ipari szabványméretre osztják fel (28). A jelentős méretgazdaságosság miatt az a szolgáltatás, amely esetében jelentős mértékben nincs összhang a rakomány nagysága és a hajó mérete között, nem biztos, hogy versenyképes fuvardíjat tud kínálni. Ezért a különböző hajóméretek helyettesíthetőségét eseti alapon kell megvizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy minden hajóméret eleve egy külön érintett piacot alkot-e.

Az érintett termékpiac kínálati oldalról történő meghatározása (kínálati helyettesítés) során figyelembe veendő tényezők

25.

A szállítandó rakomány és a hajótípus fizikai és műszaki feltételei adják a kínálati oldalról az első jelzéseket az érintett piacra vonatkozóan (29). Ha a hajókat rövid idő alatt és elhanyagolható költség mellett át lehet alakítani egy bizonyos fajta rakomány (30) szállítására, akkor különböző tramphajózási szolgáltatók versenyezhetnek e rakománytípus szállításáért. Ilyen körülmények között az érintett piac kínálati oldalról egynél több hajótípusra terjed ki.

26.

Számos olyan hajótípus van ugyanakkor, amelyet műszakilag átalakítottak és/vagy kifejezetten úgy építettek, hogy speciális szállítási szolgáltatások nyújtására legyen alkalmas. Jóllehet a speciális hajók más típusú rakományt is szállíthatnak, versenyhátrányban lehetnek. Ezért a speciális szállítási szolgáltatók azon képessége, hogy egyéb rakomány szállításáért versenyezzenek, korlátozott lehet.

27.

A tramphajózás során a kikötői megállásokat egyéni kérés alapján végzik. Bizonyos kikötőkben vagy régiókban azonban terminállal és merüléssel kapcsolatos korlátozások vagy környezetvédelmi szabványok korlátozhatják egyes hajótípusok mozgási szabadságát.

Az érintett termékpiac meghatározásánál figyelembe veendő egyéb tényezők

28.

A tramphajózásban a hajóméretek közötti helyettesítési láncok meglétét is figyelembe kell venni. A tramphajózási szolgáltatások egyes piacain a piac végpontjain elhelyezkedő hajóméretek nem helyettesíthetők közvetlenül. Mindazonáltal a helyettesítési lánc hatásai nem korlátozhatják a piac végpontjainál történő árképzést, és azt eredményezhetik, hogy szélesebb körű piacmeghatározás alá kerülnek.

29.

A tramphajózási szolgáltatások egyes piacain meg kell fontolni, vajon a hajókat termelő kapacitásnak lehet-e tekinteni, és azokat figyelmen kívül kell-e hagyni az érintett piac eseti alapon történő vizsgálata során.

30.

További tényezők, például a szolgáltató megbízhatósága, az állandóság, biztonság és szabályozási követelmények – például az olajszállító hajók számára előírt, a közösségi vizeken kettős héjazat alkalmazására vonatkozó követelmény (31) – befolyásolhatják a kínálati és keresleti helyettesíthetőséget.

Földrajzi dimenzió

31.

A szállítási követelmények rendszerint magukban foglalnak olyan földrajzi elemeket, mint a berakodási, illetve kirakodási kikötők vagy területek. Ezek a kikötők jelentik az elsődleges iránymutatást az érintett földrajzi piac keresleti oldalról történő meghatározása szempontjából, anélkül, hogy az érintett piac végső meghatározása sérülne.

32.

Előfordulhat, hogy bizonyos földrajzi piacokat viszonylati alapon lehet meghatározni, vagy csak átmenetileg jönnek létre, például amikor az éghajlati feltételek vagy betakarítási időszakok időszakosan befolyásolják a bizonyos áruk szállítása iránti keresletet. Ebben az összefüggésben az érintett földrajzi piac meghatározásakor figyelembe kell venni a hajók áthelyezését, a ballasztmenetet és a kereskedelmi egyensúlyhiányt.

2.4.   Piaci részesedés

33.

A piaci részesedés hasznos kiinduló jelzést ad a piaci struktúrára, valamint a piaci résztvevők és versenytársaik verseny szempontjából vett jelentőségére nézve. A Bizottság eseti alapon, a piaci feltételek alapján határozza meg a piaci részesedést. A vonalhajózási szolgáltatásokat illetően a volumenre és/vagy kapacitásra vonatkozó adatokat számos bizottsági határozat és bírósági ítélet azonosította a piaci részesedés kiszámításának alapjaként (32).

34.

A tramphajózási szolgáltatások piacain a szolgáltatók a szállítási szerződések odaítéléséért versenyeznek, azaz utakat vagy szállítási kapacitást értékesítenek. Az adott szolgáltatástól függően a piaci szereplők számára a különböző adatok alapul szolgálhatnak éves piaci részesedésük (33) kiszámításához, így például:

a)

a megtett utak száma;

b)

a felek volumenben vagy értékben mért részesedése egy adott rakomány teljes (kikötőpárok vagy kikötőrégiók közötti) szállításából;

c)

a felek részesedése az időbérleti szerződések piacán;

d)

a felek kapacitásának megoszlása az adott hajópark tekintetében (hajótípusonként és -méretenként).

3.   HORIZONTÁLIS MEGÁLLAPODÁSOK A TENGERI SZÁLLÍTÁSI ÁGAZATBAN

35.

Az együttműködési megállapodások a tengeri szállítási piacok általános jellemzőjének tekinthetők. Tekintettel arra, hogy tényleges vagy potenciális versenytársak köthetnek ilyen megállapodásokat, és ezek kedvezőtlen hatással lehetnek a versenyfeltételekre, a vállalkozásoknak különös gondot kell fordítaniuk a versenyszabályok betartásának biztosítására. Szolgáltatási piacokon, mint a tengeri szállítás piaca is, a következő elemek különösen lényegesek a megállapodás érintett piacra gyakorolt hatásának vizsgálata során: az árak, a költségek, a minőség, a nyújtott szolgáltatás gyakorisága és megkülönböztetése, az innováció, a marketing és a szolgáltatás értékesítése.

36.

Az ezen iránymutatásban tárgyalt szolgáltatások tekintetében három kérdés bír különös jelentőséggel: a műszaki megállapodások, az információcsere és a közös használat.

3.1.   Műszaki megállapodások

37.

Előfordulhat, hogy bizonyos műszaki megállapodásokra nem vonatkozik a Szerződés 81. cikkében megállapított tilalom, mivel nem korlátozzák a versenyt. Ez a helyzet áll fenn például azon horizontális megállapodásoknál, amelyek egyedüli célja és hatása műszaki fejlesztések végrehajtása vagy műszaki együttműködés megvalósítása. A környezetvédelmi előírások végrehajtásával kapcsolatos megállapodások is ebbe a csoportba sorolhatók. A versenytársak közötti, árral, kapacitással vagy más versenyparaméterekkel kapcsolatos megállapodások elvileg nem tartoznak ebbe a csoportba (34).

3.2.   A versenytársak közötti információcsere a vonalhajózásban

38.

Az információcserére szolgáló rendszer együtt jár egy olyan megállapodással, amely alapján a vállalkozások egymás között információt cserélnek, vagy az információkat egy közös hatóságnak adják át, amelynek az a feladata, hogy centralizálja, összegyűjtse és feldolgozza az adatokat, mielőtt a megállapodottak szerinti formában és gyakorisággal visszajuttatja azokat a résztvevőknek.

39.

Ezt több iparág általános gyakorlatként alkalmazza azon statisztikai adatok és általános piaci információk összesítéséhez, amelyeket össze kell gyűjteni, ki kell cserélni és közzé kell tenni. Ez a közzétett piaci információ megfelelő eszközül szolgál a piac átláthatóságának javításához és a fogyasztók ismereteinek bővítéséhez, így hatékonyságnöveléssel járhat. Ugyanakkor az üzleti szempontból szenzitív és individualizált piaci adatok cseréje bizonyos körülmények között sértheti a Szerződés 81. cikkét. Ezen iránymutatásnak az a célja, hogy segítséget nyújtson a vonalhajózási szolgáltatóknak annak megállapításához, hogy az információcsere mikor sérti a versenyszabályokat.

40.

A vonalhajózási ágazatban a konzorciumokban részt vevő hajótársaságok közötti – egyébként a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá eső – információcsere megengedett abban az esetben, ha az a vonalhajózási szolgáltatások közös működtetésére, illetve a 823/2000/EK rendelet (35) értelmében csoportmentességet élvező együttműködési formákra vonatkozik. Az információcsere ezen típusával ez az iránymutatás nem foglalkozik.

3.2.1.   Általános háttér

41.

Az információcserére szolgáló rendszerek közösségi versenyjog alapján történő vizsgálata során a következőket kell megkülönböztetni.

42.

Az információcsere lehet versenyellenes gyakorlat végrehajtását elősegítő mechanizmus, például szolgálhat a kartellnek való megfelelés ellenőrzésére. Amennyiben az információcsere versenyellenes magatartással kapcsolatos, a kérdéses magatartással együtt kell megvizsgálni. Az információcsere önmagában is jelenthet versenykorlátozást (36). Ez az iránymutatás nem foglalkozik az ilyen információcserével.

43.

Az információcsere azonban hatásánál fogva önmagában is sértheti a Szerződés 81. cikkét. Ilyen helyzet alakul ki, amikor az információcsere csökkenti vagy megszünteti a bizonytalanságot az adott piac működése tekintetében, aminek következtében csökken a vállalkozások közötti verseny (37). Minden gazdasági szereplőnek önállóan kell meghatároznia, milyen politikát szándékozik követni a piacon. A Bíróság úgy vélte továbbá, hogy a vállalkozások számára ezért eleve lehetetlen, hogy közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álljanak olyan egyéb gazdasági szereplőkkel, amelyek befolyásolják valamely versenytárs magatartását vagy felfedik saját (szándékolt) magatartásukat, amennyiben a kapcsolatok célja és hatása a verseny korlátozása, azaz olyan versenyfeltételek előidézése, amelyek nincsenek összhangban az adott piac szokásos feltételeivel, figyelembe véve a termékek vagy szolgáltatások jellegét, a vállalkozások méretét és számát, valamint a piac volumenét (38). Ezzel szemben a facellulóz piacának vizsgálatakor a Bíróság úgy találta, hogy az a piaci magatartás, mely szerint a termelők az árakat negyedévente közlik vásárlóikkal, nem enyhíti a vállalkozásnak a versenytársak jövőbeli viselkedésével kapcsolatos bizonytalanságát, ennélfogva a termelők közötti előzetes összehangolási gyakorlat hiányában nem sérti a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését (39).

44.

A közösségi bíróságok joggyakorlata szolgál bizonyos általános útmutatással az információcsere valószínű hatásainak vizsgálatára vonatkozóan. A Bíróság megítélése szerint, ha valóban versenyző piac jön létre, az átláthatóság valószínűleg a szolgáltatók közötti verseny fokozódásához vezet (40). Azonban az erősen koncentrált oligopolisztikus piacokon, amelyeken a verseny már jelentősen lecsökkent, az egyes értékesítésekre vonatkozó pontos információk főbb versenytársak közötti, rövid időközönként – az egyéb szállítók és a fogyasztók kizárásával – történő cseréje jelentősen gyengítheti a szállítók közötti versenyt. Ilyen körülmények között a piac működésére vonatkozó információk rendszeres és gyakori megosztása azzal a hatással jár, hogy időközönként felfedi az összes versenytárs előtt az egyes versenytársak piaci pozícióját és stratégiáját (41). A Bíróság azt is megállapította, hogy az információcserére szolgáló rendszerek akkor is sérthetik a versenyszabályokat, ha a piac nem erősen koncentrált, de a versenytársakkal való későbbi tárgyalások során alkalmazott nyomás következtében csökken a vállalkozások döntéshozatali függetlensége (42).

45.

Ebből következik, hogy az információcsere tényleges vagy potenciális hatásait eseti alapon kell megvizsgálni, mivel a vizsgálat eredménye a tényezők összességétől függ, ami minden egyes esetben eltérő. Az információcsere értékelésekor a Bizottság a következő két fő tényezőt vizsgálja: annak a piacnak a struktúrája, ahol az információcserére sor kerül, és az információcsere jellemzői. Az értékelésnek az információcsere tényleges vagy potenciális hatásait az információcseréről szóló megállapodás hiányában kialakuló helyzettel összehasonlítva kell vizsgálnia (43). Ahhoz, hogy a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozzon, a cserének érzékelhető káros hatást kell gyakorolnia a versenyparaméterekre (44).

46.

Az alábbi iránymutatás elsősorban a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése szerinti versenykorlátozás elemzésére vonatkozik. A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó iránymutatás az (58) bekezdésben, valamint a témáról szóló általános közleményben (45) található meg.

3.2.2.   Piaci struktúra

47.

Annak vizsgálata során, hogy az információcsere a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik-e, az adott piac koncentrációjának szintje, valamint a kereslet és kínálat szerkezete tekinthető a legfontosabbnak (46).

48.

A koncentráció szintje nagyon fontos, mivel a kevésbé koncentrált piacokhoz képest az erősen koncentrált, oligopolisztikus piacokon nagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátozó hatások jelentkeznek, és hogy ezek tartósak lesznek. A koncentrált piacok nagyobb átláthatósága fokozhatja a vállalkozások egymástól való függését, és csökkentheti a verseny intenzitását.

49.

A kereslet és kínálat szerkezete szintén fontos tényező, különösen a versengő szereplők száma, a piaci részesedésük szimmetriája és stabilitása, illetve a versenytársak közötti strukturális kapcsolatok fennállása (47). A Bizottság egyéb tényezőket is elemezhet, például a szolgáltatások homogenitását és a piac általános átláthatóságát.

3.2.3.   A kicserélt információk jellemzői

50.

A verseny paramétereihez kapcsolódó, kereskedelmi szempontból szenzitív adatok – pl. ár, kapacitás vagy költségek – versenytársak közötti cseréje nagyobb valószínűséggel tartozik a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, mint az egyéb információcsere. Az információ kereskedelmileg kényes voltát az alább részletezett szempontok szerint kell megítélni.

51.

A már nyilvánosan elérhető információk cseréje elvben nem minősül a Szerződés 81. cikke (1) bekezdése megsértésének (48). Fontos azonban a piac átláthatósági szintjének meghatározása, valamint annak megállapítása, hogy a csere hozzáférhetőbbé teszi-e az információkat, és/vagy nyilvánosan elérhető információt kombinál egyéb adatokkal. Az ebből származó információ kereskedelmileg szenzitív adattá válhat, cseréje pedig korlátozhatja a versenyt.

52.

Az információ lehet egyéni vagy összesített. Az egyéni adatok egy kijelölt vagy azonosítható vállalkozásra vonatkoznak. Az összesített adatok elegendő számú független vállalkozás adatait kombinálják oly módon, hogy lehetetlen megismerni az egyéni adatokat. Az egyéni információk versenytársak közötti cseréje nagyobb valószínűséggel tartozik a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá (49), mint az összesített információk cseréje, amelyre elvben nem terjed ki az említett bekezdés hatálya. A Bizottság külön figyelmet fog fordítani az összesítés mértékére. Az összesítésnek olyannak kell lennie, hogy az információt ne lehessen olyan részekre bontani, amelyek alapján a vállalkozások közvetlenül vagy közvetve azonosíthatnák a versenytársak versenystratégiáit.

53.

A vonalhajózás esetében azonban óvatosnak kell lenni a kapacitás-előrejelzés cseréjének értékelésekor (akkor is, ha összesített formában történik), különösen abban az esetben, ha koncentrált piacokon zajlik. A vonalhajózási szolgáltatások piacain a versenymagatartás koordinálása szempontjából a kapacitásra vonatkozó adatok a legfőbb paraméterek, és közvetlenül befolyásolják az árakat. A kapacitásra vonatkozó olyan összesített előrejelzések cseréje, amelyek azt jelzik, mely üzletágakban kerül sor a kapacitás kibontakoztatására, versenyellenesek lehetnek abban az esetben, ha eredményükként több vagy minden fuvarozó közös irányvonalat alkalmaz, és a szolgáltatásokat a versenyáraknál magasabb áron nyújtják. Ezenkívül fennáll az adatok részekre bontásának veszélye, mivel azok összekapcsolhatók a vonalhajózási fuvarozótársaságok jelentéseivel. Ez lehetővé tenné a vállalkozások számára, hogy megismerjék a versenytársak piaci pozícióját és stratégiáit.

54.

Az is fontos tényezőnek számít, hogy az adatok mikor keletkeztek, és milyen időszakra vonatkoznak. Az adatok lehetnek múltra vonatkozóak, frissek vagy jövőre vonatkozóak. A múltra vonatkozó információk cseréje általánosságban nem tartozik a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, mivel nem gyakorolhat tényleges hatást a vállalkozások jövőbeni magatartására. A Bizottság a múltban történt esetek során az egy évnél régebbi adatokat tekintette múltra vonatkozónak (50), míg az egy évnél újabb információkat frissnek (51). Annak megállapításakor, hogy az információ múltra vonatkozónak vagy frissnek tekintendő, bizonyos rugalmasságot kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy az adat az érintett piacon mikor válik elavulttá. Az összesített adatok valószínűleg rövidebb idő alatt vesztik el aktualitásukat, mint a részletes adatok. A volumenre és kapacitásra vonatkozó friss adatok cseréje valószínűleg szintén nem versenykorlátozó, ha az adatok összesítése olyan megfelelő szintű, hogy az egyes hajózási társaságok vagy fuvarozók műveletei se közvetlenül, se közvetve ne lehessenek azonosíthatók. A jövőre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a vállalkozás hogyan képzeli el a piac jövőbeni alakulását, illetve hogy a jövőben milyen piaci stratégiát szándékozik követni. A jövőre vonatkozó adatok cseréje különösen problematikus, főleg ha az árakkal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos. A csere felfedheti, hogy a vállalkozás a jövőben milyen üzleti stratégiát szándékozik követni a piacon. Így a cserében részt vevő felek közötti versengést érzékelhetően korlátozhatja, és így potenciálisan versenykorlátozó.

55.

A csere gyakoriságát is figyelembe kell venni. Minél gyakoribb az adatcsere, annál gyorsabban tudnak reagálni a versenytársak. Ez elősegíti megtorló intézkedések alkalmazását, és végeredményben csökkenti a piaci versenytevékenységek kezdeményezésére vonatkozó ösztönzést. Mérséklődhet az úgynevezett rejtett verseny.

56.

A piacra gyakorolt hatás értékelésénél azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen módon teszik közzé az adatokat. Minél több információt osztanak meg a fogyasztóval, annál kisebb a problémák felmerülésének valószínűsége. Ezzel szemben, ha a piac átláthatóságát csak a szolgáltatók érdekében javítják, ez megfoszthatja a fogyasztókat attól a lehetőségtől, hogy kihasználják a fokozott „rejtett verseny” előnyét.

57.

A vonalhajózásban árindexet használnak a tengeri konténerszállítás átlagos áringadozásának demonstrálására. A megfelelően összesített áradatokon alapuló árindex valószínűleg nem sérti a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését, feltéve hogy az összesítés olyan mértékű, hogy az információt nem lehet olyan részekre bontani, amelyek alapján a vállalkozások közvetlenül vagy közvetve azonosíthatnák a versenytársak versenystratégiáit. Amennyiben az árindex csökkenti vagy megszünteti a piac működéséhez kapcsolódó bizonytalanságot, és következményképpen korlátozza a vállalkozások közötti versenyt, az a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését sérti. Az árindex egy bizonyos piacra kifejtett, valószínűsíthető hatásának értékelésekor az adatok összesítésének szintjét, az adatok természetét (múltbeli vagy friss adatok) és az árindex közzétételének gyakoriságát kell vizsgálni. Általánosságban fontos, hogy bármely információcsere-rendszer összes egyedi elemét együttesen értékeljük annak érdekében, hogy a lehetséges kölcsönhatásokat figyelembe vehessük (például a kapacitásra és a volumenre vonatkozó adatok, illetve az árindex cseréje közötti összefüggések).

58.

A hajózási társaságok versenykorlátozó hatású információcseréje ugyanakkor növelheti a hatékonyságot, például eredményezheti a befektetések jobb megtervezését és a kapacitás jobb kihasználását. A hatékonyság növekedését igazolni kell, hasznát pedig továbbítani kell az ügyfelek felé, valamint az előnyöket a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése értelmében össze kell vetni az információcsere versenykorlátozó hatásával. Ebben az összefüggésben fontos megjegyezni, hogy a 81. cikk (3) bekezdésében szereplő egyik feltétel szerint a fogyasztóknak méltányos mértékben kell részesedniük a korlátozó megállapodásból származó előnyből. Amennyiben a 81. cikk (3) bekezdésében foglalt négy feltétel mindegyike teljesül, akkor ez feloldja a 81. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalmat (52).

3.2.4.   Szakmai szövetségek

59.

Más ágazatokhoz hasonlóan a vonalhajózás terén zajló viták és információcsere kereteit szakmai szövetség biztosíthatja, ha az nem a következők valamelyikeként szolgál: a) kartellülések fóruma (53); b) a tagoknak szánt versenyellenes határozatok és ajánlások kibocsátója (54) vagy c) a piac működésével kapcsolatos bizonytalanság csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló információcsere eszköze, amely korlátozza a vállalkozások közötti versenyt, és megsérti a 81. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételeket (55). Az ilyen vitákat meg kell különböztetni azoktól, amelyek a szakmai szövetség keretein belül legálisan folynak, pl. műszaki vagy környezetvédelmi kérdésekben.

3.3.   Közös használatra vonatkozó megállapodások a tramphajózásban

60.

A tramphajózási ágazatban a horizontális együttműködés leggyakoribb formája a pool-rendszer. A pool-rendszer vonatkozásában nem alakult ki általános érvényű minta. Vannak azonban bizonyos sajátosságok, amelyek a különböző piaci szegmensek legtöbb pool-rendszerére jellemzőek, ahogy az az alábbiakból kiderül.

61.

A hagyományos pool-rendszer számos hasonló hajót egyesít (56), amelyek különböző tulajdonban vannak, és amelyeket egységes igazgatás alapján üzemeltetnek. A pool menedzser feladata rendszerint az üzleti irányítás (például közös értékesítés (57), fuvardíjakkal kapcsolatos tárgyalások, valamint a bevételek és az utak költségének centralizációja (58)) és a kereskedelmi üzemeltetés (a hajómozgások megtervezése és a hajók tájékoztatása, kikötői ügynökök kinevezése, az ügyfelek rendszeres tájékoztatása, fuvardíjszámlák kiadása, üzemanyag-rendelés, a hajók bevételeinek összegyűjtése és elosztása előre megállapított súlyozási rendszer alapján stb.). A pool menedzser gyakorta a hajótulajdonosokat képviselő általános végrehajtó bizottság felügyelete mellett folytatja tevékenységét. A hajók műszaki üzemeltetése (biztonság, legénység, javítások, karbantartás stb.) rendszerint az egyes tulajdonosok feladata. Jóllehet közösen értékesítik szolgáltatásaikat, a pool-rendszer tagjai gyakran önállóan teljesítik a szolgáltatásokat.

62.

A fentiekből következik, hogy a hagyományos pool-rendszerek legfőbb jellemzője a közös értékesítés, amely közös termeléssel egészülhet ki. Ezért helyénvaló, hogy a Szerződés 81. cikkének a horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló bizottsági iránymutatás (59) mind a közös értékesítésre (amely a közös kereskedelmi megállapodás változata), mind a közös termelésre vonatkozóan tartalmazzon útmutatást. A pool-rendszerek sokfélesége miatt minden egyes pool-rendszert eseti alapon kell elemezni annak meghatározása céljából, hogy súlypontja alapján (60) vonatkozik-e rá a 81. cikk (1) bekezdése, és amennyiben igen, megfelel-e a 81. cikk (3) bekezdésében foglalt négy kumulatív feltételnek.

63.

A 139/2004/EK tanácsi rendelet (61) hatálya alá tartozó olyan pool-rendszereket, amelyeket egy önálló gazdasági egység összes funkcióját tartósan ellátó közös vállalatként hoznak létre (ún. teljes feladatkört ellátó közös vállalatok, lásd a 139/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését), nem érintik közvetlenül az 1419/2006/EK rendelettel bevezetett változások, így ez az iránymutatás nem foglalkozik velük. A teljes feladatkör ellátásának tekintetében iránymutatást nyújt többek között a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK rendelet szerinti egységes jogalkalmazásról szóló bizottsági közlemény (62). Amennyiben a pool-rendszer célja anyavállalataik versenymagatartásának egyeztetése, az egyeztetést a Szerződés 81. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban kell értékelni annak megállapítása céljából, vajon összeegyeztethető-e a művelet a közös piaccal (63).

3.3.1.   Azon pool-rendszerek, amelyek nem tartoznak a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá

64.

A közös használati megállapodás nem tartozik a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom hatálya alá abban az esetben, ha a pool-rendszer résztvevői nem minősülnek tényleges vagy potenciális versenytársnak. Például ez lehet a helyzet, amikor két vagy több hajótulajdonos abból a célból hoz létre pool-rendszert, hogy olyan hajóbérleti szerződésekre tegyenek ajánlatot és teljesítsék azokat, amelyekre önállóan nem tudnának eredményes ajánlatot tenni, vagy amelyeket saját maguk nem tudnának végrehajtani. Ez a következtetés mindazokra az esetekre is érvényes, amelyekben a pool-rendszer alkalmanként a teljes szállítmány kis részét kitevő más rakományt is szállít.

65.

Azon pool-rendszerekre, amelyek tevékenysége nem befolyásolja a vonatkozó versenyparamétereket, nem vonatkozik a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése, mivel kisebb jelentőségűek, és/vagy nem befolyásolják érzékelhetően a tagállamok közötti kereskedelmet (64).

3.3.2.   Azon pool-rendszerek, amelyek általában a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak

66.

A versenytársak között létrejövő olyan közös használati megállapodások, amelyek célja a közös értékesítés, általában a versenytársak árképző gyakorlatának összehangolására irányulnak, és ilyen hatással járnak (65).

3.3.3.   Azon pool-rendszerek, amelyek a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozhatnak

67.

Amennyiben a pool-rendszernek nem a verseny korlátozása a célja, vizsgálatot kell végezni az érintett piacra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. A megállapodásra akkor vonatkozik a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése, ha valószínűsíthető, hogy érzékelhető káros hatást gyakorol a piac versenyparamétereire, például az árakra, a költségekre, a szolgáltatások megkülönböztetésére, a szolgáltatás minőségére és az innovációra. A megállapodások azáltal idézhetnek elő ilyen hatást, hogy érzékelhetően csökkentik a megállapodás felei, illetve a felek és harmadik felek közötti versenyt (66).

68.

Egyes tramphajózási pool-rendszereknek nem célja a közös értékesítés, de részüket képezi egyes versenyparaméterek bizonyos fokú egyeztetése (pl. közös menetrend vagy közös vásárlás). Ezek az esetek csak akkor tartoznak a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, ha a megállapodás felei bizonyos piaci erővel bírnak (67).

69.

A gazdasági körülményektől függ, hogy a pool-rendszerek érzékelhető mértékű kedvezőtlen piaci hatásokat tudnak-e okozni, figyelembe véve a felek egyesített piaci erejét és a megállapodás jellegét, valamint az érintett piac egyéb strukturális tényezőit. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a közös felhasználásra vonatkozó megállapodás befolyásolja-e az együttműködés által közvetlenül érintett piachoz szorosan kapcsolódó szomszédos piacok feleinek magatartását (68). Ilyen helyzet alakulhat ki például, ha a pool-rendszer az erdészeti termékek szállítására szolgáló speciális dobozhajók piacán („A” piac) tevékeny, és a pool-rendszer tagjai a száraz ömlesztett áruk piacán („B” piac) is üzemeltetnek hajókat.

70.

Az érintett piac strukturális tényezőit illetően, ha a pool-rendszer alacsony piaci részesedéssel rendelkezik, nem valószínű, hogy korlátozó hatással járna. További tényezőként figyelembe kell venni a piaci koncentrációt, a versenytársak helyzetét és számát, a piaci részesedések időbeli stabilitását, a több pool-rendszerben fennálló tagságot, a piacra jutási akadályokat és a piacra jutás valószínűségét, a piac átláthatóságát, a közlekedési szolgáltatások felhasználóinak kiegyenlítő vásárlóerejét és a szolgáltatások jellegét (például homogén kontra differenciált szolgáltatások) egy adott pool-rendszer érintett piacra gyakorolt hatásának vizsgálata során.

71.

A megállapodás jellegét illetően azt is tekintetbe kell venni, hogy a pool-megállapodás tartalmaz-e a tagok piaci versenymagatartását befolyásoló záradékokat, pl. amelyek megtiltják a tagoknak, hogy a pool-rendszeren kívül ugyanazon a piacon működjenek (versenykizáró záradékok), tartalmaz-e kötött ajánlati időszakokat és felmondási időt (kilépési záradék), valamint folyik-e kereskedelmi szempontból szenzitív információk cseréje. A pool-rendszerek közötti bármilyen jellegű, akár irányításbeli, akár tagok révén fennálló vagy a költségek és bevételek megosztásában megnyilvánuló kapcsolatot is figyelembe kell venni.

3.3.4.   A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazhatósága

72.

Amennyiben a pool-rendszerek a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, a vállalkozásoknak teljesíteniük kell a 81. cikk (3) bekezdésében foglalt kumulatív feltételeket (69). A 81. cikk (3) bekezdése nem zár ki előzetesen a hatóköréből bizonyos megállapodásokat. Elvi kérdésként a 81. cikk (3) bekezdés négy feltételét teljesítő valamennyi korlátozó megállapodás a kivételszabály hatálya alá tartozik. Az elemzés részét képezi a csúszóskála alkalmazása. Minél súlyosabb a 81. cikk (1) bekezdése szerint megállapított versenykorlátozás, annál nagyobbnak kell lennie a hatékonysági előnyöknek és a fogyasztók részesedésének.

73.

Az érintett vállalkozások feladata annak bizonyítása, hogy a pool-rendszer javítja a szállítási szolgáltatásokat, illetve hatékonyságnövelő műszaki vagy gazdasági fejlesztéseket ösztönöz. A hatékonyságnövelés nem állhat költségmegtakarításból, ami a versenykorlátozás szerves részének tekintendő, hanem a gazdasági tevékenységek integrációjából kell származnia.

74.

A pool-rendszerek biztosította hatékonyságnövekedés megmutatkozhat például jobb kihasználási arányban és nagyságrendi megtakarításban. A tramphajózási pool-rendszerek tagjai általában közösen tervezik meg hajóik útvonalát annak érdekében, hogy földrajzilag minél nagyobb területet lefedve osszák el flottáikat. A hajók elosztása csökkentheti a ballasztmenetek számát, ami növelheti a pool-rendszer teljes kapacitásának kihasználását, és nagyságrendi megtakarításhoz vezethet.

75.

A fogyasztóknak méltányosan részesedniük kell a megnövelt hatékonyságból. A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése értelmében az érintett piac valamennyi fogyasztójára – és nem az egyes fogyasztókra – gyakorolt előnyhatásokat kell figyelembe venni (70). A továbbadott előnyöknek legalábbis kárpótolnia kell a fogyasztókat minden általuk elszenvedett, tényleges vagy valószínű negatív hatásért, amelyet a 81. cikk (1) bekezdése alapján megállapított versenykorlátozás okozott (71). A továbbadás valószínűségének értékeléséhez ebben az összefüggésben meg kell vizsgálni a tramphajózási piacok szerkezetét és a kereslet rugalmasságát is.

76.

A pool-rendszer csak olyan korlátozásokat határozhat meg, amelyek a hatékonyság eléréséhez szükségesek. Ebben a vonatkozásban azt is meg kell vizsgálni, hogy vajon a felek elérhették volna-e az előnyöket önmagukban. Ennek értékelésekor többek között meg kell vizsgálni, hogy mekkora a különböző tramphajózási szolgáltatástípusok minimum hatékonysági skálája. Ezenfelül a közös felhasználásra vonatkozó megállapodás minden egyes korlátozó záradékának teljesíteni kell azt a feltételt, hogy ésszerű módon szükség van rájuk a tervezett hatékonyság elérése érdekében. A korlátozó záradékok indokoltak lehetnek hosszabb időszakra (akár a pool-rendszer teljes fennállásának időszakára) vagy átmeneti időszakra.

77.

Végezetül, a pool-rendszernek nem szabad lehetővé tennie, hogy a felek a szóban forgó szolgáltatások jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt.


(1)  A Tanács 1419/2006/EK rendelete (2006. szeptember 25.) a Szerződés 85. és 86. cikkének (jelenleg 81. és 82. cikk) a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1/2003/EK rendelet hatályának a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra való kiterjesztéséről (HL L 269., 2006.9.28., 1. o.).

(2)  A „megállapodás” kifejezés a megállapodásokra, a vállalkozások társulásai által hozott döntésekre és az összehangolt magatartásokra vonatkozik.

(3)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(4)  HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

(5)  HL L 378., 1986.12.31., 4. o.

(6)  HL C 3., 2001.1.6., 2. o.

(7)  HL C 101., 2004.4.27., 97. o.

(8)  HL L 100., 2000.4.20., 24. o.

(9)  A 8. lábjegyzetben említett 611/2005/EK rendelet (3) preambulumbekezdése.

(10)  A Bizottság egy sor olyan, egy bizonyos szállítási szolgáltatásra jellemző sajátosságot határozott meg, amely azt megkülönbözteti a vonalhajózási és tramphajózási szolgáltatásoktól. Ezek közé tartozik az egy meghatározott rakománytípusra vonatkozó rendszeres szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatást általában hajóbérleti szerződés alapján biztosítják olyan speciális hajókkal, amelyeket különleges rakomány szállítása céljából műszakilag átalakítottak és/vagy építettek. A Bizottság 1994. október 19-i 94/980/EK határozata a IV/34.446. sz. – Transzatlanti megállapodás ügyben (HL L 376., 1994.12.31., 1. o.) (a továbbiakban: a TAA-határozat), (47)–(49) preambulumbekezdés.

(11)  A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet 1. cikke (HL L 364., 1992.12.12., 7. o.).

(12)  A 42/84. sz. Remia BV és mások kontra Bizottság ügy (EBHT 1985., 2545. o.), 22. pont. A 319/82. sz. Ciments et Bétons de l'Est kontra Kerpen & Kerpen ügy (EBHT 1983., 4173. o.), 9. pont.

(13)  HL C 101., 2004.4.27., 81. o.

(14)  Az a tény, hogy a szolgáltatás EU-n kívüli kikötőbe irányul vagy onnan indul, önmagában nem zárja ki, hogy befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet. A szolgáltatásra építő, Közösségen belüli egyéb szereplőkre és az ügyfelekre gyakorolt hatások gondos elemzése szükséges annak megállapításához, hogy a szolgáltatások közösségi joghatóság alá tartoznak-e. Lásd a 13. lábjegyzetben említett, a Szerződés 81. és 82. cikkében foglalt, a kereskedelemre gyakorolt hatásra vonatkozó koncepcióról szóló iránymutatást.

(15)  A Bizottság 1992. december 23-i 93/82/EGK határozata (IV/32.448. és IV/32.450. sz., CEWAL ügyek), HL L 34., 1993.2.10., 1. o., (90) preambulumbekezdés, amelyet az Elsőfokú Bíróság T-24-26/93. és T-28/93. sz., Compagnie Maritime Belge és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélete erősített meg (EBHT 1996., II-1201. o.), 205. pont. A 10. lábjegyzetben említett TAA-határozat (288)–(296) preambulumbekezdése, amelyet az Elsőfokú Bíróság 2002. február 28-i T-395/94. sz., Atlantic Container Line és mások kontra Bizottság ügyben hozott ítélete (a továbbiakban: TAA-ítélet) erősített meg, 72–74. pont. A Bizottság 1998. szeptember 16-i 1999/243/EK határozata a IV/35.134. sz. – Transzatlanti megállapodás a vonalhajózási konferenciákról ügyben (HL L 95., 1999.4.9., 1. o.) (a továbbiakban: a TACA-határozat), (386)–(396) preambulumbekezdés. A Bizottság 2002. november 14-i 2003/68/EK határozata a COMP/37.396. sz. – Felülvizsgált TACA ügyben (HL L 26., 2003.1.31., 53. o.) (a továbbiakban: a felülvizsgált TACA-határozat), (73) bekezdés.

(16)  A kereskedelemre gyakorolt hatás alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatásul lásd a 13. lábjegyzetben említett bizottsági iránymutatást.

(17)  HL C 372., 1997.12.9., 5. o.

(18)  A 17. lábjegyzetben említett, a piacmeghatározásról szóló közlemény, (8) bekezdés.

(19)  A 17. lábjegyzetben említett, a piacmeghatározásról szóló közlemény, (13) bekezdés.

(20)  A Bizottság 1999. április 30-i 1999/485/EK határozata (IV/34.250. sz. ügy – Európa és Ázsia közötti kereskedelmi megállapodás) (HL L 193., 1999.7.26., 23. o.); a 10. lábjegyzetben említett TAA-határozat; és a 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat, (60)–(84) preambulumbekezdés. A TACA-határozatban szereplő piacmeghatározást az Elsőfokú Bíróság a T-191/98., T-212/98-214/98. sz., Atlantic Container Line AB és mások kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélete erősítette meg (EBHT 2003., II-3275. o.) (a továbbiakban: TACA-ítélet), 781–883. pont.

(21)  A 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat (62) preambulumbekezdése és a 20. lábjegyzetben említett TACA-ítélet 783–789. pontja.

(22)  A 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat (71) preambulumbekezdése.

(23)  A 15. lábjegyzetben említett TAA-ítélet 273. pontja és a 20. lábjegyzetben említett TACA-ítélet 809. pontja.

(24)  A 15. lábjegyzetben említett TAA-ítélet 281. pontja. A Bizottság határozata a COMP/M.3829 – MAERSK/PONL ügyben, 2005. július 29., (13) preambulumbekezdés.

(25)  A 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat (62)–(75) preambulumbekezdése; a 21. lábjegyzetben említett TACA-ítélet 795. pontja és a 23. lábjegyzetben említett MAERSK/PONL bizottsági határozat (13) és (112)–(117) preambulumbekezdése.

(26)  A 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat (76)–(83) preambulumbekezdése és a 15. lábjegyzetben említett, felülvizsgált TACA-határozat (39) preambulumbekezdése.

(27)  Az útbérlet esetében például a szállítási igény alapvető elemei a szállítandó rakomány, a rakomány nagysága, a berakodási és kirakodási kikötő, a kirakodási idő vagy a rakomány megérkezésének végső időpontja és az igényelt hajó műszaki adatai.

(28)  Úgy tűnik, az iparág felfogása az, hogy a hajóméretek külön piacokat alkotnak. A tőzsdei hírek és a Balti Tőzsde (Baltic Exchange) minden egyes standard hajóméretre vonatkozóan közzéteszi az árindexeket. A szakértői jelentések hajóméretek alapján osztják fel a piacot.

(29)  Például folyékony ömlesztett rakomány nem szállítható száraz ömlesztett rakomány szállítására alkalmas hajón, illetve romlandó áru nem szállítható autószállító hajón. Több olajszállító hajó szállíthat „piszkos” és „tiszta” kőolajtermékeket is. Az olajszállító hajók azonban nem szállíthatnak „tiszta” termékeket közvetlenül azt követően, hogy „piszkos” termékeket szállítottak.

(30)  Ahhoz, hogy egy ömlesztett árut szállító hajó szénszállítás után gabonát szállítson, mindössze egynapos tisztítás szükséges, ami a ballasztmenet során elvégezhető. Más tramphajózási piacok esetében hosszabbra nyúlhat a tisztítási időszak.

(31)  Az Európai Parlament és a Tanács 417/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről, valamint a 2978/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2002.3.7.).

(32)  A 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat (85) preambulumbekezdése. A 15. lábjegyzetben említett TACA-határozat (85)–(86) preambulumbekezdése és a 20. lábjegyzetben említett TACA-ítélet 924., 925. és 927. pontja.

(33)  Az érintett tramphajózási piac adottságaitól függően rövidebb időszakot is figyelembe vehetnek pl. azon piacok esetén, amelyek egy évnél rövidebb időszakra kötnek hajóbérleti szerződéseket.

(34)  A Bizottság 2000. május 16-i 2000/627/EK határozata (IV/34.018. sz. ügy – Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)) (HL L 268., 2000.10.20., 1. o.) (153) preambulumbekezdés. Az Elsőfokú Bíróság 1997. október 21-i, T-229/94. sz. Deutsche Bahn AG kontra Bizottság ügyben hozott ítélete (EBHT 1997., II-1689. o.), 37. pont.

(35)  A 8. lábjegyzetben említett 823/2000/EK rendelet az egy vagy több közösségi kikötőből induló vagy oda érkező, teherszállítás céljára főleg konténerrel nyújtott nemzetközi vonalhajózási szolgáltatásokra alkalmazandó – lásd a rendelet 1. és 2. cikkét és 3. cikke (2) bekezdésének g) pontját.

(36)  A Bíróság C-49/92 P. sz., Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben hozott ítélete (EBHT 1999., I-4125. o.), 121–126. pont.

(37)  A Bíróság C-7/95 P. sz. John Deere kontra Bizottság ügyben hozott ítélete (EBHT 1998., I-3111. o.), 90. pont és a Bíróság C-194/99 P. sz. Thyssen Stahl kontra Bizottság ügyben hozott ítélete (EBHT 2003., I-10821. o.), 81. pont.

(38)  A Bíróság 2006. november 23-i ítélete, C-238/05. sz. Asnef-Equifax kontra Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ügy (EBHT 2006., I-11125. o.), 52. pont és a Bíróság C-49/92 P. sz. Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben (EBHT 1999., I-4125. o.) hozott, a 36. lábjegyzetben említett ítéletének 116. és 117. pontja.

(39)  A Bíróság C-89/85., C-104/85., C-114/85., C-116/85., C-117/85. és C-125/85-C-129/85. sz. A. Ahlström Osakeyhtiö és mások kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélete (EBHT 1993., I-1307. o.), 59–65. pont.

(40)  A 37. lábjegyzetben említett, a C-7/95 P. sz John Deere kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 88. pontja.

(41)  Az Elsőfokú Bíróság T-35/92. sz. John Deere Ltd kontra Bizottság ügyben hozott ítélete (EBHT 1994., II-957. o.), 51. pont, amelyet fellebbezést követően a 37. lábjegyzetben említett, a C-7/95 P. sz. John Deere kontra Bizottság ügyben hozott ítélet hagyott jóvá, 89. pont; valamint legutóbb a 38. lábjegyzetben említett, az Asnef-Equifax kontra Ausbanc ügyben hozott ítélet.

(42)  Az Elsőfokú Bíróság T-141/94. sz. Thyssen Stahl AG kontra Bizottság ügyben hozott ítélete (EBHT 1999., II-347. o.), 402. és 403. pont.

(43)  A 37. lábjegyzetben említett, C-7/95 P. sz. John Deere Ltd kontra Bizottság ügyben hozott ítélet, 75–77. pont.

(44)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás, (16) bekezdés.

(45)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás.

(46)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás, (25) bekezdés.

(47)  A vonalhajózási ágazatban a versenytársak között operatív és/vagy strukturális kapcsolatok vannak – például tagság konzorciumi megállapodásokban –, amelyek lehetővé teszik a hajózási társaságok számára, hogy közös szolgáltatás nyújtása céljából információkat osszanak meg egymással. Az ilyen jellegű kapcsolatok fennállását eseti alapon figyelembe kell majd venni a további információcsere által az érintett piacra gyakorolt hatás vizsgálata során.

(48)  A 20. lábjegyzetben említett TACA-ítélet 1154. pontja.

(49)  A Bizottság 78/252/EGK határozata (1977. december 23.) a IV/29.176. sz. – Növényi pergamen ügyben (HL L 70., 1978.3.13., 54. o.).

(50)  A Bizottság 92/157/EGK határozata (1992. február 17.) a IV/31.370. sz. – UK Agricultural Tractor Registration Exchange ügyben (HL L 68., 1992.3.13., 19. o.) (50) preambulumbekezdés.

(51)  A Bizottság 98/4/ESZAK határozata (1997. november 26.) a IV/36.069. sz. – Wirtschaftsvereinigung Stahl ügyben (HL L 1., 1998.1.3., 10. o.) (17) preambulumbekezdés.

(52)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás.

(53)  A Bizottság 2004/421/EK határozata (2003. december 16.) a COMP/38.240. sz. – Ipari csövek ügyben (HL L 125., 2004.4.28., 50. o.).

(54)  A Bizottság 82/896/EGK határozata (1982. december 15.) a IV/29.883. sz. – AROW/BNIC ügyben (HL L 379., 1982.12.31., 1. o.) a Bizottság 96/438/EK határozata (1996. június 5.) a IV/34.983. sz. – Fenex ügyben (HL L 181., 1996.7.20., 28. o.).

(55)  Az 50. lábjegyzetben említett 92/157/EGK bizottsági határozat (UK Agricultural Tractor Registration Exchange).

(56)  Ennek következtében a pool-rendszer képes arra, hogy nagy hajóbérleti szerződéseket kössön, különböző hajóbérleti szerződéseket egyesítsen, és körültekintő flottatervezéssel csökkentse a ballasztmenetek számát.

(57)  Például a pool-rendszerhez tartozó hajókat szállítási megoldásokat kínáló egyetlen kereskedelmi egységként értékesítik, függetlenül attól, hogy melyik hajó teljesíti az adott utat.

(58)  Például a pool-rendszer bevételeit a központi igazgatás gyűjti össze, és a bevételt összetett súlyozási rendszer alapján osztják szét a résztvevők között.

(59)  A 6. lábjegyzetben említett iránymutatás 5., illetve 3. szakasza.

(60)  A 6. lábjegyzetben említett, a horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozó iránymutatás, (12) bekezdés.

(61)  A Tanács 139/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.).

(62)  HL C 95., 2008.4.16., 1. o.

(63)  A 139/2004/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése.

(64)  A Bizottság közleménye a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése értelmében a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű megállapodásokról (HL C 368., 2001.12.22., 13. o.) és a 13. lábjegyzetben említett, a kereskedelemre gyakorolt hatásra vonatkozó koncepcióról szóló iránymutatás.

(65)  A 6. lábjegyzetben említett, a horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozó iránymutatás, 5. szakasz. A független hajózási ügynökök hajók rendelkezésre bocsátásával összefüggő tevékenysége nem tartozik ebbe a kategóriába.

(66)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás.

(67)  A 6. lábjegyzetben említett, a horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozó iránymutatás, (149) bekezdés.

(68)  A 6. lábjegyzetben említett, a horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozó iránymutatás, (142) bekezdés.

(69)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás.

(70)  A 38. lábjegyzetben említett, C-238/05. sz., Asnef-Equifax kontra Ausbanc ügyben hozott ítélet, 70. pont.

(71)  A 7. lábjegyzetben említett, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló iránymutatás, (24) bekezdés.


26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/15


A forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalása a gyógyszerkészítmények tekintetében 2008. augusztus 1-jétől2008. augusztus 31-ig

(Közzététel a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1) 13. és 38. cikke értelmében)

(2008/C 245/03)

–   Forgalombahozatali engedély kiadása (a 726/2004/EK rendelet 13. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

INN

(nemzetközi szabadnév)

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Gyógyszerforma

ATC-kód

(anatómiai és terápiás kémiai kód)

Értesítés időpontja

2008.8.28.

INTELENCE

Etravirin

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/1/08/468/001

Tabletta

(Nem alkalmazható)

2008.9.1.

2008.8.29.

Vimpat

Lakozamid

UCB S.A.

Allée de la Recherche, 60/Researchdreef, 60

B-1070 Bruxelles/B-1070 Brussel

EU/1/08/470/001-013

Filmtabletta

N03AX18

2008.9.2.

EU/1/08/470/014-015

Szirup

EU/1/08/470/016

Oldatos infúzió

–   Forgalombahozatali engedély módosítása (a 726/2004/EK rendelet 13. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Értesítés időpontja

2008.8.4.

Neupro

Schwarz Pharma Ltd

Shannon

Industrial Estate

Co.Clare

Ireland

EU/1/05/331/001-037

2008.8.6.

2008.8.8.

Champix

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/06/360/001-012

2008.8.12.

2008.8.8.

Vectibix

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/07/423/001-003

2008.8.12.

2008.8.8.

Infanrix hexa

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/00/152/001-018

2008.8.12.

2008.8.8.

Evista

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

2008.8.12.

2008.8.8.

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

2008.8.12.

2008.8.11.

Optruma

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

2008.8.13.

2008.8.13.

Silapo

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

EU/1/07/432/001-022

2008.8.15.

2008.8.13.

Retacrit

HOSPIRA Enterprises B.V.

Taurusavenue 19-21b

2132 LS Hoofddorp

Nederland

EU/1/07/431/001-019

2008.8.15.

2008.8.13.

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2008.8.15.

2008.8.13.

Hepsera

Gilead Sciences International Limited

Cambridge CB21 6GT

United Kingdom

EU/1/03/251/001-002

2008.8.15.

2008.8.13.

Infanrix penta

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/00/153/001-010

2008.8.18.

2008.8.13.

Cervarix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/07/419/001-009

2008.8.18.

2008.8.22.

Evista

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

EU/1/98/073/001-004

2008.8.26.

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

2008.8.22.

Kaletra

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/01/172/001-006

2008.8.26.

2008.8.22.

Baraclude

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/343/001-007

2008.8.26.

2008.8.22.

SUTENT

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/06/347/001-006

2008.8.26.

2008.8.22.

Fosavance

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/05/310/001-009

2008.8.26.

2008.8.22.

Zalasta

KRKA d.d.

Šmarješka cesta 6

SLO-8501 Novo mesto

EU/1/07/415/001-056

2008.8.26.

2008.8.22.

Arixtra

Glaxo Group Ltd

Greenford Road

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/02/206/001-035

2008.8.26.

2008.8.22.

Revlimid

Celgene Europe Limited

Morgan House

Madeira Walk

Windsor

Berkshire SL4 1EP

United Kingdom

EU/1/07/391/001-004

2008.8.26.

2008.8.25.

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-020

EU/1/04/276/024-036

2008.8.27.

2008.8.25.

TARGRETIN

Eisai Limited

3 Shortlands

London W6 8EE

United Kingdom

EU/1/01/178/001

2008.8.27.

2008.8.25.

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

2008.8.27.

2008.8.25.

Sifrol

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/050/001-006

EU/1/97/050/009-012

2008.8.27.

2008.8.25.

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2008.8.27.

2008.8.25.

Revatio

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/318/001

2008.8.27.

2008.8.25.

Prialt

Eisai Limited

3 Shortlands

London W6 8EE

United Kingdom

EU/1/04/302/001-004

2008.8.27.

2008.8.25.

NovoSeven

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/96/006/001-006

2008.8.27.

2008.8.26.

Viagra

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

EU/1/98/077/002-004

EU/1/98/077/006-008

EU/1/98/077/010-019

2008.8.28.

2008.8.28.

Rasilez

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/405/001-020

2008.9.1.

2008.8.28.

Tekturna

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/408/001-020

2008.9.1.

2008.8.28.

Raptiva

Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

United Kingdom

EU/1/04/291/001-003

2008.9.1.

2008.8.28.

ISENTRESS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/07/436/001-002

2008.9.1.

2008.8.28.

Enviage

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/406/001-020

2008.9.1.

2008.8.28.

Sprimeo

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/407/001-020

2008.9.1.

2008.8.28.

Riprazo

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/409/001-020

2008.9.1.

2008.8.29.

Avastin

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/04/300/001-002

2008.9.2.

2008.8.29.

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino, 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-073

2008.9.2.

2008.8.29.

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane

South Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

2008.9.1.

2008.8.29.

Velcade

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/1/04/274/001-002

2009.9.2.

2008.8.29.

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2009.9.2.

2008.8.29.

Prezista

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/1/06/380/001

2009.9.2.

2008.8.29.

Truvada

Gilead Sciences International Limited

Cambridge CB21 6GT

United Kingdom

EU/1/04/305/001-002

2009.9.2.

2008.8.29.

Neupro

Schwarz Pharma Ltd

Shannon Industrial Estate

Co.Clare

Ireland

EU/1/05/331/038-055

2009.9.2.

2008.8.29.

Neupro

Schwarz Pharma Ltd

Shannon Industrial Estate

Co.Clare

Ireland

EU/1/05/331/001-055

2009.9.2.

–   Forgalombahozatali engedély visszavonása (a 726/2004/EK rendelet 13. cikke)

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Értesítés időpontja

2008.8.22.

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

2008.8.26.

2008.8.28.

Quintanrix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/04/301/001-005

2008.9.1.

–   Forgalombahozatali engedély módosítása (a 726/2004/EK rendelet 38. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Értesítés időpontja

2008.8.13.

Dexdomitor

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

EU/2/02/033/001-002

2008.8.15.

2008.8.22.

Suvaxyn Aujeszky

Fort Dodge Animal Health Holland

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp

Nederland

EU/2/98/009/001-006

2008.8.26.

2008.8.25.

Zubrin

Schering-Plough Limited

Schering-Plough House

Shire Park

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1TW

United Kingdom

EU/2/00/028/002-008

2008.8.27.

2008.8.25.

Circovac

Merial

29, Avenue Tony Garnier

F-69007 Lyon

EU/2/07/075/001-004

2008.8.27.

2008.8.25.

Profender

Bayer HealthCare AG

D-51368 Leverkusen

EU/2/05/054/018-031

2008.8.27.

Amennyiben betekintést kíván nyerni a szóban forgó gyógyszerkészítmények nyilvános értékelési jelentésébe és a kapcsolódó határozatokba, a következővel vegye fel a kapcsolatot:

The European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.


26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/21


A forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalása a gyógyszerkészítmények tekintetében 2008. augusztus 1-jétől2008. augusztus 31-ig

(A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  (1) 34. cikke vagy a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  (2) 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

(2008/C 245/04)

–   A nemzeti forgalombahozatali engedély felfüggesztése

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve(i)

A forgalombahozatali engedély jogosultja(i)

Érintett tagállam

Értesítés időpontja

2008.8.13.

Coxtral gel

L. I. melléklet

L. I. melléklet

2008.9.18.


(1)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.


I. MELLÉKLET

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN

Tagállam

Forgalombahozatali engedély jogosultja

Kérelmező

Név

Hatáserősség

Gyógyszerforma

Alkalmazás módja

Tartalom

(koncentráció)

Cseh Köztársaság

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

 

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g

Észtország

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g

Magyarország

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g

Litvánia

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g

Lettország

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g

Lengyelország

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g

Szlovákia

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gél

Bőrön alkalmazandó

30 mg/g


V Vélemények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Bizottság

26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/23


Pályázati felhívás tudományos bizottságok tudományos kockázatértékelésre vonatkozó tanácsadó struktúrájában, valamint a szakértői adatbázisban való tagságra

(2008/C 245/05)

Ez a felhívás olyan természettudósoknak szól, akik pályázni kívánnak a fogyasztóvédelem, a közegészségügy és a környezet terén működő európai bizottsági tanácsadó struktúra tagságára. A tudományos bizottságok és szakértők tanácsadó struktúráját a 2008/721/EK bizottsági határozat hozta létre, amely a következő weboldalon érhető el:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm

A fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén működő, tudományos kockázatértékelésre vonatkozó tanácsadó struktúrába a következők tartoznak:

a)

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (a továbbiakban: SCCS);

b)

az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (a továbbiakban: SCHER);

c)

az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (a továbbiakban: SCENIHR);

d)

egy kockázatértékelési tudományos tanácsadó testület (a továbbiakban: testület), mely a tudományos bizottságok tevékenységét támogatja.

A tudományos bizottságok és a testület szerepe az, hogy a Bizottságnak felkérés esetén kiváló minőségű, független tudományos tanácsadást nyújtson a fogyasztók biztonságával, valamint a közegészségügyet vagy a környezetet veszélyeztető kockázatokkal összefüggő, nem élelmiszerekkel kapcsolatos kérdések terén. A bizottságok ezen kívül a feladatkörükbe tartozó különleges vagy újonnan jelentkező problémákra is felhívják a Bizottság figyelmét. A tanácsadó struktúra munkája a kiváló minőség, a függetlenség és az átláthatóság elvein alapul.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság szakértői adatbázist szándékozik létrehozni, hogy a tanácsadó struktúra munkájának támogatása céljából megkönnyítse a hozzáférést számos terület szakértőihez.

A tanácsadó struktúra összetétele és feladatköre

Az SCCS, az SCHER és a SCENIHR egyenként legfeljebb 17 tagból áll, és saját kezdeményezésére legfeljebb 5 tudományos tanácsadó vehet be a testületből társulhat annak érdekében, hogy különleges kérdésekben hozzájáruljanak a bizottság munkájához. Ezeknek a társult tagoknak az érintett bizottság tagjaival megegyező feladataik, hatásköreik és jogaik vannak a szóban forgó kérdéssel kapcsolatos tevékenységekben és tanácskozásokon való részvétel során. A testület tagjait a Bizottság felkérheti arra is, hogy állandó jelleggel váltsák fel a tudományos bizottságnak azokat a tagjait, akik lemondanak tisztükről vagy akiknek a tagsága lejárt. A testület tagjai részt vehetnek a különböző munkacsoportok tevékenységeiben, a Bizottság által kért gyors tanácsadás nyújtásában, tematikus munkaértekezleteken vagy tudományos megbeszéléseken. A testületben található tudományos tanácsadók számáról mindenkor a Bizottság dönt attól függően, hogy szüksége van-e tudományos véleményre.

A tanácsadó struktúra tagjait, akik együttesen a tudományágak lehető legszélesebb körében jártasak, a Bizottság nevezi ki egy vagy több hatáskörbe tartozó területen való szakértelmük alapján. A hatásköröket a 2008/721/EK határozat I. melléklete tartalmazza.

A tudományos bizottságok tagjait hároméves időtartamra nevezik ki, és három egymást követő kinevezési időszaknál tovább nem maradhatnak hivatalban. A tagok addig maradnak hivatalukban, amíg a helyükbe lépő tagokat kinevezik, vagy megbízatásukat meghosszabbítják. A testületbe ötéves időtartamra neveznek ki tudományos tanácsadókat, akiknek a kinevezése megújítható.

A pályázók jelentkezhetnek az egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatértékelési külső szakértői adatbázisba való felvételre is. Az adatbázisba való felvétel lehetősége a jelentkezési lapon fel van tüntetve. Azon pályázók jelentkezését, akik csak az adatbázisba kívánnak bekerülni, folyamatosan fogadják. Ezeket a külső szakértőket felkérhetik arra is, hogy ad hoc alapon vegyenek részt a tudományos bizottságok munkájában meghatározott témakörökben, a munkacsoportok tagjaiként vagy meghallgatások és munkaértekezletek alkalmával. Ebben az esetben a tudományos bizottságok és a testület számára előírt 10 év szakmai tapasztalat nem kötelező.

Az érdeklődő tudományos tisztviselők tagságért folyamodhatnak a következő szervezetekben: i. a tudományos bizottságok; és/vagy ii. a testület; és/vagy iii. a külső szakértők adatbázisa.

Jogosultság

A pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

az adott tudományterületen szerzett, lehetőleg posztgraduális szintű egyetemi diploma,

legalább 10 év szakmai tapasztalat (nem szükséges azok számára, akik csak az adatbázisba jelentkeznek),

az angol nyelv megfelelő szintű ismerete.

Ez a pályázati felhívás európai és Európán kívüli tudományos tisztviselők számára készült.

Kiválasztási kritériumok

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik esetében teljesülnek az alábbi feltételek:

a 2008/721/EK határozat I. mellékletében felsorolt bizottságok hatásköreibe tartozó területeken szerzett releváns szakmai tapasztalat,

tapasztalat kockázatértékelés elvégzése és/vagy tudományos tanácsadás nyújtása terén, különösen a fogyasztók biztonságához, a közegészségügyhöz és a környezethez kapcsolódó területeken,

elemző készségek: komplex információk és akták elemzése, tudományos munkák és publikációk szakértői értékelése,

bizonyított tudományos kiválóság egy vagy lehetőség szerint több olyan területen, amely kapcsolódik a pályázó által kiválasztott tudományos bizottság(ok) által lefedett területekhez,

szakmai tapasztalat multidiszciplináris és nemzetközi környezetben,

vezetői/szervezői tapasztalatok, különösen munkacsoportok elnöki tisztének betöltésében, illetve munkacsoportok szervezésében.

Kiválasztási eljárás

A kiválasztási eljárás három szakaszból áll:

i.

a pályázat elfogadhatóságának értékelése;

ii.

a legmegfelelőbb pályázók összehasonlító értékelése és listájának összeállítása; és

iii.

a lista alapján a tudományos bizottságok és a testület tagjainak kinevezése.

Az értékelő bizottság(ok) a fogyasztói és termékbiztonság, közegészségügy, környezet és tudományos kutatás területén szakpolitikáért és jogalkotásért felelős bizottsági szolgálatok képviselőiből áll(nak). Az értékelő bizottság(ok) elnöki tisztét rangidős, független külső tudományos tisztviselő(k) tölti(k) be. Az értékelő bizottságnak legalább két tagja végzi az értékelést, minden pályázatot külön bírálva el a kiválasztási kritériumok alapján. A kiválasztási eljárás során a Bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe: tapasztalat és tudományos háttér, függetlenség (esetleges összeférhetetlenség), a különböző földrajzi régiók képviselete és a nemek egyensúlya.

A tagok kinevezése

A Bizottság a tudományos bizottságok és a testület tagjait az értékelő bizottságok által összeállított listáról nevezi ki. Egy tagot sem lehet kinevezni egynél több bizottság tagjának. A Bizottság kinevezheti a pályázót olyan bizottság tagjának is, amelynek tagságára nem pályázott, ha az adott bizottságnak szüksége van a pályázó szakértelmére és a pályázó ebbe beleegyezik. Azok a tudományos tisztviselők, akiket sem a tudományos bizottságok, sem a tanácsadó testület tagjává nem neveztek ki, a külső szakértők adatbázisába kerülnek.

A tanácsadó struktúra kinevezett tagjainak nevét közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az Európai Bizottság honlapján.

Függetlenség

A tanácsadó struktúra tagjait személyükben nevezik ki. A pályázónak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy feladatai ellátása során külső befolyástól független módon jár el, és nyilatkoznia kell azokról az érdekeltségeiről is, amelyekről feltehető, hogy ezt a függetlenséget veszélyeztethetik. A pályázót felkérik, erősítse meg beleegyezését abba, hogy kinevezése esetén évente nyilatkozatot tesz érdekeltségeiről, melyet nyilvánosságra hoznak.

Munkateher és juttatások

A pályázónak fel kell készülnie arra, hogy rendszeresen részt vegyen megbeszéléseken, aktívan közreműködjék a tudományos vitákban, dokumentumokat vizsgáljon meg és észrevételeket tegyen a bizottságok és munkacsoportok ülésein, meghívásra jelen legyen munkamegbeszéléseken és meghallgatásokon, és ad hoc módon ellássa munkacsoportok elnöki vagy referensi feladatát. A munkadokumentumok többsége angol nyelven készül, és a megbeszélések szintén angolul zajlanak. A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a megbeszélések általában előkészítő munkát igényelnek. Az egyes tudományos bizottságok évente várhatóan öt-tíz alkalommal tartanak plenáris ülést. A munkacsoportokban is részt vevő tagoknak ennél több megbeszélésen kell részt venniük. A pályázónak készen kell állnia elektronikus módszerek alkalmazására a dokumentumok kezelése és megosztása érdekében.

A tanácsadó struktúra tagjai és a külső szakértők a bizottságok ülésein való részvételükért, valamint egy adott kérdés referenseként juttatásokra jogosultak. Ezekről a 2008/721/EK határozat III. melléklete rendelkezik. A tagok a Bizottság által meghatározott szabályokkal összhangban úti és tartózkodási juttatásra is jogosultak.

Jelentkezési eljárás

2008. szeptember 20-tól vagy kevéssel azt követően az érdekelt tudományos tisztviselőket felkérik arra, hogy töltsék ki és nyújtsák be online jelentkezésüket, melyhez mellékelniük kell önéletrajzukat és a publikációs listájukat. A jelentkezési űrlaphoz az Adobe Reader 9.0 verziója szükséges, amely a következő oldalról tölthető le:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

A jelentkezési eljárás kihirdetése és a jelentkezési űrlap az alábbi internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm

A tanácsadó struktúrába való tagságra irányuló pályázat beadási határideje 2008. október 31. Csak az interneten benyújtott on-line jelentkezések kerülnek elbírálásra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szakértői adatbázisba való regisztráció folyamatos (nincs határidő). Az adatbázisban nyilvántartott pályázók esetében kétévenként szükséges a kért információk aktualizálása.

A pályázat elfogadhatónak minősül, ha tartalmazza az alábbiakat:

kitöltött jelentkezési űrlap,

lehetőség szerint legfeljebb három oldalas önéletrajz (a jelentkezési űrlaphoz csatolva),

a pályázó tudományos publikációinak listája (a jelentkezési űrlaphoz csatolva),

a valóságnak megfelelő érdekeltségi nyilatkozat (a jelentkezési űrlapban).

Későbbi szakaszban igazoló dokumentumok kérhetők. Valamennyi érdekeltségi nyilatkozat kezelése bizalmasan történik. A Bizottság a lehető leghamarabb értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/26


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5251 – System Capital Management-Energies/Metinvest)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 245/06)

1.

2008. szeptember 17-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a SMART csoporthoz tartozó System Capital Management Limited (a továbbiakban: SCM, Ciprus) és Energees Investments Limited (a továbbiakban: Energees, Ciprus) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Metinvest BV (a továbbiakban: MIBV, Hollandia), és annak leányvállalatai, a Makeeva Metallurgical Plant (a továbbiakban: MMZ, Ukrajna) és a Promet Steel JSC (a továbbiakban: Promet, Bulgária) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az SCM esetében: fémgyártás és széntermelés,

az Energees esetében: acélgyártás,

az MIBV esetében: vasérc- és szénbányászat, acélipari félkész- és késztermékek gyártása,

az MMZ esetében: acélipari nyersacél anyagok és downstream termékek gyártása és értékesítése,

a Promet esetében: acélipari downstream termékek gyártása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5251 – System Capital Management-Energies/Metinvest hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/27


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5178 – OEP/Pfleiderer)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 245/07)

1.

2008. szeptember 17-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a J.P. Morgan Chase & Co. (USA) egyik közvetett leányvállalata, az OEP Holding Corporation (a továbbiakban: OEP, USA) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Pfleiderer AG (a továbbiakban: Pfleiderer, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az OEP esetében: magántőke-befektetési alap,

a Pfleiderer esteében: fából készült minőségi felületkezelt termékek és laminált padlóburkolatok gyártása, forgalmazása és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5178 – OEP/Pfleiderer hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


Helyesbítések

26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/28


Helyesbítés a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt eljárás értelmében közzétett bizottsági közleményhez – A Pantelleria–Trapani között közlekedő menetrend szerinti légi járatokra rótt közszolgáltatási kötelezettségek Olaszország általi módosításáról

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 230., 2008. szeptember 9. )

(2008/C 245/08)

A 17. oldalon a közlemény szövege az alábbiak szerint érvényes:

„A közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az olasz kormány úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2006. május 12-i 112. számában közzétett, az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2007. június 26-i 141. és az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2008. május 17-i 121. számában módosított, a Pantelleria–Trapani között közlekedő menetrend szerinti légi járatokra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségeket.

A szabályozás 2.4. pontjának c) alpontjában feltüntetetteknek megfelelően a viteldíjak a következőképpen módosulnak:

Útvonal

Módosított viteldíj

héa nélkül

Pantelleria–Trapani vagy vissza

26,53 EUR

A közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2006. május 12-i 112. számában közzétett egyéb követelmények nem módosulnak.”


26.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.