ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 189

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. július 26.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2008/C 189/01

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2008/C 189/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner) ( 1 )

5

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2008/C 189/03

Az Európai Unió parlamentjei európai és közösségi ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciája (COSAC) – A 2008. május 7–8-án Brdo pri Kranjuban – Megrendezett XXXIX. COSAC konferencián elfogadott állásfoglalás

6

 

Bizottság

2008/C 189/04

Euro-átváltási árfolyamok

9

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2008/C 189/05

A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról ( 1 )

10

 

V   Vélemények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 189/06

Értesítés az Indiából származó ágynemű behozatalára vonatkozó egyes kiegyenlítő intézkedések közelgő hatályvesztéséről

12

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 189/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

13

2008/C 189/08

Állami támogatás – Franciaország (Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87–89. cikke) – A Bizottság közleménye az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerint – Bejelentés visszavonása – Állami támogatás C 51/07 (ex N 530/07) – Az Ipari Innovációs Ügynökség által a VHD-program javára nyújtott támogatás ( 1 )

14

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Bizottság

2008/C 189/09

Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása – Tagállam által benyújtott kérelem

15

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/1


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 189/01)

A határozat elfogadásának időpontja

2008.5.20.

Támogatás száma

N 598/06

Tagállam

Spanyolország

Régió

Andalucía

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Ayudas de finalidad regional a la inversión y al empleo ligado a la inversión, ayudas en favor de las PYMES para consultaría e incentivos a la creación de pequeñas empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas por la Administración de la Junta de Andalucía en el 2007, 2008 y 2009

Jogalap

Decreto no 21/2007 de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía en los años 2007, 2008 y 2009

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés, Kis- és középvállalkozások, Foglalkoztatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 888 millió EUR

Támogatás intenzitása

40 %, 50 %, 60 %

Időtartam

2008-2009.12.31.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia

Plaza de la Contratación no 3

E-41071 Sevilla

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.5.7.

Támogatás száma

N 741/07

Tagállam

Spanyolország

Régió

Canarias

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Modificación del régimen de ayudas de Estado

N 376/06 — Zona Especial Canaria (ZEC)

Jogalap

Propuesta de disposición transitoria del Borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley no 19/94 de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia de incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.

Real Decreto-Ley no 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley no 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-Ley no 2/2000, de 23 de junio

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 20,8 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 104 millió EUR

Támogatás intenzitása

40 %

Időtartam

2009.1.1.-2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerio de Economía y Hacienda

C/ Alcalá no 9

E-28071 Madrid

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.4.16.

Támogatás száma

NN 22/08

Tagállam

Spanyolország

Régió

Canarias

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)

Jogalap

Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

Ley no 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Ley no 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 104 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 520 millió EUR

Támogatás intenzitása

40 %

Időtartam

2007.1.1.-2011.12.31.

Gazdasági ágazat

Feldolgozóipar, Vegy- és gyógyszeripar, Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.4.30.

Támogatás száma

NN 25/08

Tagállam

Németország

Régió

Nordrhein-Westfalen

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Risikoabschirmung WestLB

Jogalap

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 5 000 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2008.2.8.-2008.8.8.

Gazdasági ágazat

Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Land Nordrhein-Westfalen

Stadttor 1

D-40219 Düsseldorf

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.7.2.

Támogatás száma

N 103/08

Tagállam

Románia

Régió

NUTS II

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Jogalap

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 2 070 millió RON

Támogatás intenzitása

50 %

Időtartam

2012.12.31.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerul Economiei și Finanţelor

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

Bucureşti, România

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 189/02)

2008. július 18-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5184. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/6


Az Európai Unió parlamentjei európai és közösségi ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciája (COSAC)

A 2008. május 7–8-án Brdo pri Kranjuban

Megrendezett XXXIX. COSAC konferencián elfogadott állásfoglalás

(2008/C 189/03)

1.   A parlamentek szerepe a Lisszaboni Szerződés után

1.1.

A COSAC üdvözli az Lisszaboni Szerződés aláírását és annak tizenhárom tagállam általi ratifikálását (1), és felszólítja a többi tagállam parlamentjeit és polgárait a Szerződés megerősítésére.

1.2.

A COSAC üdvözli a nemzeti parlamenteknek a Lisszaboni Szerződésben rögzített megerősített szerepét, ami lehetővé teszi, hogy jobban részt vegyenek az EU döntéshozatali folyamatában. A COSAC megállapítja, hogy a nemzeti parlamentek feladata kidolgozni a kiterjesztett jogaik gyakorlásához szükséges mechanizmusokat.

1.3.

Az Európai Parlament 50. évfordulójáról megemlékezve a COSAC kifejezi tiszteletét annak munkája iránt, amely arra irányul, hogy közvetlenül bevonja Európai polgárait az EU döntéshozatali folyamataiba. Emellett a COSAC úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződésnek az Európai Parlament mint társjogalkotó szerepét megerősítő rendelkezései hozzájárulnak majd az uniós szinten hozott döntések legitimitásának erősítéséhez.

1.4.

A COSAC úgy ítéli meg, hogy a nemzeti parlamentek Lisszaboni Szerződésben előirányzott új jogainak gyakorlásakor maga a COSAC, valamint az IPEX és a nemzeti parlamentek Európai Unióhoz delegált állandó képviselői fontos szerepet játszhatnak a nemzeti parlamentek közötti párbeszédben. Ez megköveteli az Európai Unió intézményeinek teljes körű együttműködését is.

1.5.

A COSAC ösztönzi a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet, hogy vezessék be és népszerűsítsék kommunikációs stratégiáikat annak érdekében, hogy tájékoztassák a polgárokat a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseiről.

2.   Együttműködés az Európai Unió intézményeivel

2.1.

Pozitív fejleménynek tekintendő az a mechanizmus, amelynek keretében a Bizottság közvetlenül nemzeti parlamenteknek adja át valamennyi új javaslatát és konzultációs dokumentumát. Ez hozzájárul ahhoz is, hogy a nemzeti parlamentek figyelemmel kísérjék az uniós ügyeket.

2.2.

A COSAC elismeri a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy választ adjon a nemzeti parlamentek hozzászólásaira. Mindazonáltal a COSAC ösztönzi a Bizottságot, hogy – a berlini XXXVII. COSAC konferenciával és az estorili XXXVIII. COSAC konferenciával összhangban – nyújtsa be a nemzeti parlamenteknek a jelenleg érvényes intézkedéseinek értékelését, illetve az elfogadandó terveket, annak érdekében, hogy a politika, valamint az éves jogalkotási és munkaprogramjának további megfogalmazásakor figyelembe vegye ezeket a hozzászólásokat.

2.3.

A COSAC felkéri a Bizottságot, hogy:

a)

közvetlenül tájékoztassa a nemzeti parlamenteket az általa közzéteendő új javaslatok és konzultációs dokumentumok tartalmáról és közzétételének pontos időpontjáról;

b)

ne csak a hozzászólást benyújtó nemzeti parlamenteknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak adjon választ a nemzeti parlamentek által előterjesztett hozzászólásokra, hanem az összes többi nemzeti parlamentnek is;

c)

nyújtsa be közvetlenül a nemzeti parlamenteknek az általa közzétett új dokumentumok heti listáját.

2.4.

A Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek fényében a COSAC egyben ösztönzi a Bizottságot, a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy hozzák létre a nemzeti parlamentek tájékoztatására szolgáló mechanizmusokat, amikor a jogalkotási javaslat végleges fordítását átadják az adott nemzeti parlamentnek, és jelezzék azt az időpontot, amikor a javaslathoz kapcsolódó hozzászólások benyújtására szolgáló nyolchetes időszak lejár. A COSAC hangsúlyozza, hogy segítséget jelentene, ha a Bizottság emellett egy külön csatornán keresztül nyújtaná be azokat a javaslatokat, amelyekre a korai előrejelző mechanizmus alkalmazandó.

2.5.

A COSAC úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után folytatni kell a Bizottság és a nemzeti parlamentek között az egyes javaslatok tekintetében folytatott párbeszédet, mivel a nemzeti parlamentek és a Bizottság között a tárgyról folyó eszmecsere jelentős hozzáadott értéket nyújt az EU jogalkotási folyamatának átláthatósága és demokratikus legitimitása számára.

3.   A lisszaboni stratégia és a nemzeti parlamentek

3.1.

A COSAC üdvözli a brüsszeli Európai Tanács 2008. március 13–14-i következtetéseit. Úgy ítéli meg, hogy a növekedési és foglalkoztatási stratégia új hároméves ciklusa, valamint az energiaügyi és éghajlat-változási intézkedéscsomag tekintetében elfogadott időkeret és elvek nagyon fontosak Európa polgárainak gazdasági és társadalmi élete szempontjából.

3.2.

A COSAC tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vonják be fokozottabban az érintett érdekelt feleket a lisszaboni stratégiába. Ebben az összefüggésben a COSAC ösztönzi a nemzeti parlamenteket, hogy játsszanak tevékenyebb szerepet a megújult lisszaboni stratégia végrehajtásában.

3.3.

A COSAC úgy véli, hogy az innováció és kreativitás, valamint a nemek közötti egyenlőség és az európai polgárok esélyegyenlősége kulcsfontosságú tényezők a jövőbeli növekedés szempontjából. Annak érdekében, hogy e területen teljesüljenek az Európai Unió törekvései, a COSAC ösztönzi a tagállamokat, hogy többet és hatékonyabban fektessenek be az innováció és kutatás terén, követve a K + F-befektetéseket illetően rögzített 3 %-os célt. Az Európai Tanács tagállamokhoz intézett felhívását tudomásul véve a COSAC felszólítja a nemzeti parlamenteket annak nyomon követésére, hogy a nemzeti reformprogramok keretében milyen előrelépések történnek a nemzeti K + F befektetési célok elérése irányába.

3.4.

A COSAC hangsúlyozza azokat a lehetőségeket, amelyeket a tudás szabad mozgása – amelyet az ötödik szabadságnak is neveznek – kínálhat a megújult lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérésében.

3.5.

A COSAC emlékezteti az Európai Unió intézményeit a szolgáltatási szektor jelentőségére, ahol napjainkban a munkahelyek többsége létrejön. A szolgáltatások szabad mozgása nagy jelentőséggel bír ennek megvalósításában, miközben elismeri, hogy vannak eltérések a tagállamok nemzeti munkaerő-piaci modelljeiben.

4.   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

4.1.

A COSAC üdvözli, hogy kilenc tagállam csatlakozott a schengeni térséghez, és arra számít, hogy Bulgária és Románia a két ország tekintetében megállapított menetrend szerint megfelelő időben szintén csatlakozik a schengeni térséghez. A schengeni térség bővítése nagy vívmány a személyek szabad mozgásának előmozdítása terén, amely az Európai Unió négy alapvető szabadságának egyike.

4.2.

Ugyanakkor a COSAC hangsúlyozza, hogy a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) fejlesztése és bevezetése továbbra is prioritás marad, amelyet megfelelő időben, az elfogadott 2009. szeptemberi határidő szerint létre kell hozni.

4.3.

A COSAC nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Unió és a nyugat-balkáni államok közötti belügyi együttműködésnek, mivel ez az együttműködésük egyik legkiemelkedőbb területe. Ez az együttműködés nagyobb biztonságot teremt a nyugat-balkáni államok régiójában, és következésképpen az Európai Unió egészében.

4.4.

A COSAC úgy véli, hogy az Európai Unió és a nyugat-balkáni államok által a belügyek, és elsősorban a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem terén jelenleg folytatott közös tevékenységek együttműködést fognak kiépíteni a nyugat-balkáni régió bűnüldöző erői között, és támogatják az EU biztonsági előírásainak átültetését a térségbe. E tevékenységek a nyugat-balkáni államok rendelkezésére bocsátják azokat az eszközöket és a bevált gyakorlatok példáit, amelyek szükségesek az arra irányuló kötelezettségvállalásuk fokozásához, hogy kialakítsák és működtessék saját mechanizmusaikat.

4.5.

A COSAC üdvözli, hogy az Európai Bizottság párbeszédet kezdeményezett a nyugat-balkáni államokkal a vízumpolitika liberalizálásáról, és felszólítja az EU intézményeit, a tagállamokat és a nyugat-balkáni államokat, hogy az ezen a területen érintett összes fél tegyen további lépéseket.

5.   A nyugat-balkáni államok európai kilátásai

5.1.

A COSAC az összes nyugat-balkáni állam jövőjét az Európai Unióban látja. Ebben az összefüggésben üdvözli az egyes országok arra irányuló saját erőfeszítéseit, hogy teljesítsék a meghatározott kritériumokat.

5.2.

Minden felvételt kérő államnak teljesítenie kell az összes kritériumot az uniós tagság eléréséhez, és a COSAC úgy véli, hogy Európa újraegyesítésének elképzelése nem valósulhat meg a Nyugat-Balkán integrációja nélkül, így az EU-nak további erőfeszítéseket kell tennie a nyugat-balkáni államok támogatásában, segítve őket a tagsági kritériumok teljesítésében.


(1)  2008. május 8-án.


Bizottság

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/9


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. július 25.

(2008/C 189/04)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,5734

JPY

Japán yen

168,77

DKK

Dán korona

7,4619

GBP

Angol font

0,78880

SEK

Svéd korona

9,4610

CHF

Svájci frank

1,6268

ISK

Izlandi korona

127,51

NOK

Norvég korona

8,0815

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

23,595

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

231,35

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7032

PLN

Lengyel zloty

3,2080

RON

Román lej

3,5675

SKK

Szlovák korona

30,385

TRY

Török líra

1,8966

AUD

Ausztrál dollár

1,6438

CAD

Kanadai dollár

1,5968

HKD

Hongkongi dollár

12,2698

NZD

Új-zélandi dollár

2,1159

SGD

Szingapúri dollár

2,1407

KRW

Dél-Koreai won

1 584,41

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,9481

CNY

Kínai renminbi

10,7275

HRK

Horvát kuna

7,2182

IDR

Indonéz rúpia

14 352,55

MYR

Maláj ringgit

5,1129

PHP

Fülöp-szigeteki peso

69,143

RUB

Orosz rubel

36,7435

THB

Thaiföldi baht

52,608

BRL

Brazil real

2,4808

MXN

Mexikói peso

15,7525


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/10


A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 189/05)

Támogatás száma

XR 12/07

Tagállam

Írország

Régió

Border Midlands and West Region, Southern and Eastern Region

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Regional Aid (Industry and Services) Scheme 2007-2013

Jogalap

Industrial Development Acts 1986-2003; Údarás na Gaeltachta Act 1979; Shannon Free Airport Development Company Limited Act, 1959 as amended; Greyhound Industry Act, 1958

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

85 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás

30 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.1.1.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

IDA Ireland, Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2

Tel. (353-1) 603 40 00, www.idaireland.com

Enterprise Ireland, Glasnevin, Dublin 9

Tel. (353-1) 808 20 00, www.enterprise-ireland.com

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co na Gaillimhe

Tel. (353-9) 150 31 00, www.udaras.ie

Shannon Free Airport Development Company Limited, Shannon Town, Co Clare

Tel. (353-6) 136 15 55, www.shannonireland.com

Bord na gCon,104 Henry Street, Limerick, Co Limerick

Tel. (353-6) 131 67 88, www.igb.ie

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

www.entemp.ie/enterprise/stateaid/

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regionalaidschemedescription.doc

Egyéb információ


Támogatás száma

XR 144/07

Tagállam

Szlovénia

Régió

Slovenija

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Regionalna shema državnih pomoči

Jogalap

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006 in 70/2007)

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

115,99 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás

30 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.8.4.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 308 31 78

Fax (386-1) 478 36 19

E-mail: gp.svlr@gov.si

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html

Egyéb információ


Támogatás száma

XR 49/08

Tagállam

Litvánia

Régió

87(3)(a)

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas

Jogalap

2008 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-79 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projektų veiklai ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 21 priedas „Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas“

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

10 millió LTL

Maximális támogatási intenzitás

50 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2008.3.9.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315576

http://www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=315576&c3=26330

Egyéb információ


V Vélemények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/12


Értesítés az Indiából származó ágynemű behozatalára vonatkozó egyes kiegyenlítő intézkedések közelgő hatályvesztéséről

(2008/C 189/06)

1.

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Bizottság értesítést közöl arról, hogy amennyiben a következő eljárással összhangban nem kezdeményeznek felülvizsgálatot, a lent említett kiegyenlítő intézkedések a lenti táblázatban szereplő napon lejárnak (1).

2.   Eljárás

A közösségi gyártók írásban kezdeményezhetnek felülvizsgálatot. A kérelemben elégséges bizonyítéknak kell szerepelnie arra nézve, hogy az intézkedések lejárta valószínűleg a támogatás és a károkozás folytatását vagy megismétlődését fogja eredményezni.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy felülvizsgálja az érintett intézkedéseket, az importőrök, az exportőrök, az exportáló ország képviselői és a közösségi gyártók lehetőséget kapnak arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat kiegészítsék, megcáfolják vagy véleményezzék.

3.   Határidő

A közösségi gyártók a fentiek alapján felülvizsgálatra irányuló írásbeli kérelmet nyújthatnak be az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához – European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), J-79 4/23, B-1049 Brüsszel (2) – legkorábban az értesítés megjelenésének napjától, legkésőbb a lenti táblázatban megjelölt időpont előtt három hónappal.

4.

Ezen értesítés közzétételére a 2026/97/EK rendelet 18. cikke (4) bekezdésével összhangban kerül sor.

Termék

Származási vagy exportáló ország(ok)

Intézkedések

Hivatkozás

A hatály-vesztés időpontja

Ágynemű (pamut)

India

Kiegyenlítő vám

A legutóbb az 1840/2006/EK rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 4. o.) módosított 74/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 2004.1.17., 1. o.)

2009.1.18.


(1)  HL L 288., 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 189/07)

1.

2008. július 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az OMV AG, Ausztria irányítása alá tartozó OMV Power International GmbH (a továbbiakban: OPI, Ausztria), a Lehman Brothers csoporthoz tartozó Lehman ALI Inc. (a továbbiakban: Lehman, Amerikai Egyesült Államok) és a Dr. Celal Metin irányítása alá tartozó Met Group (a továbbiakban: Met Group, Törökország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Borasco Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. (a továbbiakban: Borasco Elektrik, Törökország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az OPI esetében: erőművi projektek fejlesztése a gáz és a megújuló energiaforrások területén,

a Lehman esetében: pénzügyi szolgáltatások,

a Met Group esetében: az energia-, távközlési és fogyasztói ágazatra irányuló tanácsadói szolgáltatások,

a Borasco Elektrik esetében: egy gázerőmű fejlesztése és üzemeltetése Törökországban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/14


ÁLLAMI TÁMOGATÁS – FRANCIAORSZÁG

(Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87–89. cikke)

A Bizottság közleménye az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerint – Bejelentés visszavonása

Állami támogatás C 51/07 (ex N 530/07) – Az Ipari Innovációs Ügynökség által a VHD-program javára nyújtott támogatás

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 189/08)

A Bizottság 2008. január 29-i határozatával úgy döntött, hogy az említett intézkedésre vonatkozóan lezárja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerint 2007. november 13-án indított hivatalos vizsgálati eljárást, tekintettel arra, hogy Franciaország 2007. november 29-én a bejelentését visszavonta.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Bizottság

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/15


Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása

Tagállam által benyújtott kérelem

(2008/C 189/09)

A Bizottsághoz 2008. május 19-én kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján.

A Lengyel Köztársaság által benyújtott kérelem az ebben az országban folytatott villamosenergia-előállításra és nagykereskedelmi villamosenergia-értékesítésre vonatkozik. A kérelemről 2008. május 31-én, a Hivatalos Lap C 134. számának 43. oldalán értesítés jelent meg. Az eredeti határidő 2008. augusztus 20-án jár le.

Mivel a Bizottság szolgálatai további információ beszerzését és vizsgálatát tartják szükségesnek, a Bizottság – a 30. cikk (6) bekezdésének harmadik mondatában foglalt rendelkezések alapján – a kérelemmel kapcsolatos határozat meghozatalára rendelkezésére álló határidőt egy hónappal meghosszabbítja.

A végső határidő így 2008. szeptember 20-án jár le.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.