ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 178

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. július 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2008/C 178/01

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2008/C 178/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5108 – Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2008/C 178/13

Euro-átváltási árfolyamok

10

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2008/C 178/14

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

11

2008/C 178/15

A tagállamok működési engedélyek megadásáról vagy visszavonásáról szóló határozatainak közzététele a légifuvarozók engedélyezéséről szóló 2407/92/EGK tanácsi rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint ( 1 )

15

2008/C 178/16

A Bizottság közleménye a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló 92/75/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében ( 1 )

17

 

V   Vélemények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2008/C 178/17

Álláshirdetés – Az Európai Unió tanácsa – Nyílt versenyvizsga – Hiv.: CONS/AD/430 – Ügyintéző

19

2008/C 178/18

Álláshirdetés – Az Európai Unió tanácsa – Nyílt versenyvizsga – Ref. CONS/AD/431 – Ügyintéző

20

2008/C 178/19

Álláshirdetés – Az Európai Unió tanácsa – Nyílt versenyvizsga – Ref. CONS/AD/432 – Ügyintéző

21

 

Bizottság

2008/C 178/20

LIFE+ pályázati felhívás a 2008. évre

22

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 178/21

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5256 – Burani/3i/APB) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

26

2008/C 178/23

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5217 – Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

28

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Bizottság

2008/C 178/25

Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Tagállam által benyújtott kérelem

29

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/1


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/01)

A határozat elfogadásának időpontja

2008.5.30.

Támogatás száma

N 816/06

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

R&D Tax Credits for SMEs

Jogalap

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája

Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 300 millió GBP

Támogatás intenzitása

25 %

Időtartam

2008.4.1.-2013.12.30.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.8.6.

Támogatás száma

N 825/06

Tagállam

Hollandia

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Jogalap

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Környezetvédelem, Innováció

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 1,1 millió EUR

Támogatás intenzitása

40 %

Időtartam

Gazdasági ágazat

Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.5.30.

Támogatás száma

N 33/07

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Jogalap

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája

Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 300 millió GBP

Támogatás intenzitása

25 %

Időtartam

2008.4.1.-2013.12.30.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.5.30.

Támogatás száma

N 34/07

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Jogalap

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája

Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 20 millió GBP

Támogatás intenzitása

12 %

Időtartam

2008.4.1.-2013.12.30.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/02)

2008. február 28-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag németül érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5030. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/03)

2008. március 3-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag németül érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5054. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5108 – Sofinco/Agos)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/04)

2008. május 22-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag franciául érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5108. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/05)

2008. június 23-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5062. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/06)

2008. június 17-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5145. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/07)

2008. június 27-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5208. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/7


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/08)

2008. május 19-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5099. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/7


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/09)

2007. augusztus 6-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32007M4727. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/8


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/10)

2008. január 31-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5002. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/8


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/11)

2008. április 3-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5085. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/9


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/12)

2008. február 15-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M5015. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/10


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. július 14.

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,5847

JPY

Japán yen

169,24

DKK

Dán korona

7,4607

GBP

Angol font

0,79750

SEK

Svéd korona

9,4674

CHF

Svájci frank

1,6232

ISK

Izlandi korona

121,55

NOK

Norvég korona

8,0525

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

23,310

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

230,21

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7028

PLN

Lengyel zloty

3,2533

RON

Román lej

3,5754

SKK

Szlovák korona

30,295

TRY

Török líra

1,9230

AUD

Ausztrál dollár

1,6369

CAD

Kanadai dollár

1,5995

HKD

Hongkongi dollár

12,3657

NZD

Új-zélandi dollár

2,0830

SGD

Szingapúri dollár

2,1485

KRW

Dél-Koreai won

1 592,62

ZAR

Dél-Afrikai rand

12,0730

CNY

Kínai renminbi

10,8473

HRK

Horvát kuna

7,2325

IDR

Indonéz rúpia

14 502,38

MYR

Maláj ringgit

5,1194

PHP

Fülöp-szigeteki peso

71,652

RUB

Orosz rubel

36,8440

THB

Thaiföldi baht

53,325

BRL

Brazil real

2,5316

MXN

Mexikói peso

16,3002


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/11


A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 178/14)

Támogatás száma

XA 8/08

Tagállam

Dánia

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Jogalap

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

300 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása

100 %

A végrehajtás időpontja

Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a programot

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja

Juhokkal foglalkozó szaklap kiadása. A támogatást a 15. cikk (2) bekezdése d) pontjának iii. alpontja alapján nyújtják

Az érintett ágazat(ok)

Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

Internetcím

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk


Támogatás száma

XA 9/08

Tagállam

Dánia

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Dyrlægerådgivning

Jogalap

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

100 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása

100 %

A végrehajtás időpontja

Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a programot

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja

A 15. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti tanácsadási szolgáltatások

Az érintett ágazat(ok)

Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internetcím

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk


Támogatás száma

XA 10/08

Tagállam

Dánia

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Distriktsforedrag for fåreholdere

Jogalap

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

14 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása

100 %

A végrehajtás időpontja

Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a programot

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja

A 15. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti tanácsadási szolgáltatások

Az érintett ágazat(ok)

Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internetcím

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk


Támogatás száma

XA 11/08

Tagállam

Dánia

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Temadage for nystartede fåreholdere

Jogalap

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

20 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása

100 %

A végrehajtás időpontja

Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a programot

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja

Mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése a 15. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontja alapján

Az érintett ágazat(ok)

Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internetcím

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk


Támogatás száma

XA 12/08

Tagállam

Dánia

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Temadage om avlsredskaber

Jogalap

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

10 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása

100 %

A végrehajtás időpontja

Amint a Bizottság az 1857/2006/EK rendelet alapján nyilvántartásba vette a programot

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31.

A támogatás célja

Mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése a 15. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontja alapján

Az érintett ágazat(ok)

Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internetcím

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Egyéb információk


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/15


A tagállamok működési engedélyek megadásáról vagy visszavonásáról szóló határozatainak közzététele a légifuvarozók engedélyezéséről szóló 2407/92/EGK tanácsi rendelet (1) 13. cikkének (4) bekezdése szerint (2)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/15)

Kiadott működési engedélyek

A kategória:   Működési engedélyek a 2407/92/EGK rendelet 5. cikk (7) bekezdése a) pontja szerinti korlátozás nélkül

NÉMETORSZÁG

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.6.5.

AUSZTRIA

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.5.29.

DÁNIA

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.5.9.

GÖRÖGORSZÁG

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.5.12.

B kategória:   Működési engedélyek a 2407/92/EGK rendelet 5. cikk (7) bekezdése a) pontja szerinti korlátozással

NÉMETORSZÁG

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.6.5.

AUSZTRIA

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.5.8.

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.6.2.

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.6.16.

SPANYOLORSZÁG

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.5.20.

ROMÁNIA

A légifuvarozó neve

A légifuvarozó címe

Engedélyezett szállítási kapacitás

A határozat érvénybelépésének dátuma

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

utasok, postai küldemény, rakomány

2008.4.1.


(1)  HL L 240., 1992.8.24., 1. o.

(2)  Az Európai Bizottságot 2005. augusztus 31. előtt tájékoztatták.


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/17


A Bizottság közleménye a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló 92/75/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2008/C 178/16)

EszSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

(1. megjegyzés)

CEN

EN 153:2006

Villamos üzemű háztartási hűtő-, fagyasztott élelmiszert tároló és fagyasztókészülékek, valamint kombinációik energiafogyasztásának és az azzal összefüggő tulajdonságainak mérési módszerei

EN 153:1995

2008.6.30.

CEN

EN 14511-1:2007

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk – 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

EN 14511-1:2004

2008.5.31.

CEN

EN 14511-2:2007

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk – 2. rész: Vizsgálati feltételek

EN 14511-2:2004

2008.5.31.

CEN

EN 14511-3:2007

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk – 3. rész: Vizsgálati módszerek

EN 14511-3:2004

2008.5.31.

CEN

EN 14511-4:2007

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk – 4. rész: Követelmények

EN 14511-4:2004

2008.5.31.

1. megjegyzés

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

3. megjegyzés

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel (2) módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) mellékletét képezi.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 550 08 11; fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 519 68 71; fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


V Vélemények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Tanács

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/19


ÁLLÁSHIRDETÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

NYÍLT VERSENYVIZSGA

Hiv.: CONS/AD/430

ÜGYINTÉZŐ

(2008/C 178/17)

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága nyílt versenyvizsgát szervez (képesítés és szóbeli vizsga alapján) tartaléklista létrehozására az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) területén. A versenyvizsga két profilra vonatkozik (1. profil: magas beosztású stratégiatervezők válságkezelési műveletekre és missziókra; 2. profil: magas beosztású képességfejlesztési tervezők: katonai/polgári/űr). Mindkét profil esetében a felvétel AD 9-es besorolási fokozatra történik.

A kiválasztási eljárás mindkét profil esetében megkívánja, hogy a pályázók oklevéllel igazolt, teljes egyetemi végzettséggel rendelkezzenek. Az 1. profil esetében az is lényeges, hogy a pályázók legalább tíz év szakmai tapasztalattal rendelkezzenek a válságkezelés vagy a védelem területén, beleértve a nemzetközi szervezetek által végzett válságkezelésben szerzett szakmai tapasztalatot. E szakmai tapasztalatból legalább három évnek politikai-stratégiai szintű tervezésre kell vonatkoznia. A 2. profil esetében az is lényeges, hogy a pályázók legalább tíz év szakmai tapasztalattal rendelkezzenek, melyet nemzeti vagy nemzetközi szintű védelmi tervezési hivatalban, vagy nemzeti vagy nemzetközi szintű polgári vagy katonai képességtervezésben, vagy űrbe telepített vagy dedikált biztonsági információs rendszerek tervezésében és üzemeltetésében szereztek.

Ez az álláshirdetés csak angol és francia nyelven jelenik meg. A teljes szöveg a Hivatalos Lap C 178. A számában található e két nyelven.

Az álláshirdetés a Tanács honlapján is olvasható az alábbi címen:

http:/www.consilium.europa.eu/concours

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szeptember 19., melyet a postai bélyegző hitelesít.


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/20


ÁLLÁSHIRDETÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

NYÍLT VERSENYVIZSGA

Ref. CONS/AD/431

ÜGYINTÉZŐ

(2008/C 178/18)

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága nyílt (végzettség és szóbeli vizsga alapján lezajló) versenyvizsgát hirdet meg abból a célból, hogy az információs rendszerek biztonsága területén egy AD 9-es (rangidős) ügyintézői álláshelyre vonatkozó tartaléklistát állapítson meg. Az ügyintéző feladata elsősorban az információs rendszerek biztonságával kapcsolatos politika kialakítása, az e politika végrehajtását szolgáló irányelvek és irányvonalak kidolgozása, valamint az információs rendszerek hitelesítése.

A kiválasztási eljárásban való részvételhez diplomával záruló, befejezett egyetemi tanulmányok szükségesek. További feltétel az említett diploma megszerzését követően az információs rendszerek biztonságának területén szerzett, legalább tízéves szakmai tapasztalat.

Ez az álláshirdetés csak angol és francia nyelven jelenik meg. A teljes szöveg a Hivatalos Lap C 178. A számában található e két nyelven.

Az álláshirdetés a Tanács honlapján is olvasható az alábbi címen:

http://www.consilium.europa.eu/concours

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szeptember 19., amelyet a postai bélyegző hitelesít.


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/21


ÁLLÁSHIRDETÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

NYÍLT VERSENYVIZSGA

Ref. CONS/AD/432

ÜGYINTÉZŐ

(2008/C 178/19)

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága nyílt (végzettség és szóbeli vizsga alapján lezajló) versenyvizsgát hirdet meg abból a célból, hogy az információs rendszerek biztonsága területén egy AD 7-es ügyintézői álláshelyre vonatkozó tartaléklistát állapítson meg. Az állás betöltésére a Tanács Főtitkárságának azon szervezeti egységeiben kerül sor, amelyek az információs rendszerek biztonságával kapcsolatos politika és irányelvek technikai és adminisztratív megvalósításáért felelnek.

A kiválasztási eljárásban való részvételhez diplomával záruló, befejezett egyetemi tanulmányok szükségesek.

További feltétel az említett diploma megszerzését követően az információs rendszerek biztonságának területén szerzett, legalább hatéves szakmai tapasztalat.

Ez az álláshirdetés csak angol és francia nyelven jelenik meg. A teljes szöveg a Hivatalos Lap C 178. A számában található e két nyelven.

Az álláshirdetés a Tanács honlapján is olvasható az alábbi címen:

http://www.consilium.europa.eu/concours

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szeptember 19., amelyet a postai bélyegző hitelesít.


Bizottság

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/22


LIFE+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008. ÉVRE

(2008/C 178/20)

A Bizottság meghirdeti az Európai Unió területén bejegyzett jogalanyok számára a LIFE+ program 2008. évi pályázatát.

A pályázatok

A pályázatokat az e célra szolgáló pályázati űrlapok segítségével kell elkészíteni. Az űrlapok, illetve a pályázati részvétel feltételeivel és a pályázati eljárással kapcsolatos részletes útmutató a Bizottság honlapján a következő internetcímről tölthető le:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

A pályázatokat az A4-es formátumban kinyomtatott eredeti űrlapokat beszkennelve, PDF-formátumban, CD-ROM-on vagy DVD-n kell benyújtani.

A kedvezményezettek

A pályázati felhívás keretében olyan jogalanyok (állami és/vagy magánszervezetek, szereplők és intézmények) nyújthatnak be pályázatot, amelyeket az Európai Unió tagállamainak valamelyikében jegyeztek be.

E pályázati felhívás a következő témákat öleli fel:

1.   LIFE+ Természet és biodiverzitás

Fő célkitűzés: A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, figyelemmel kísérése és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy 2010-re az EU-ban sikerüljön megállítani a biológiai sokféleség – többek között a genetikai források sokféleségének – csökkenését.

2.   LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás

Fő célkitűzések:

–   Éghajlatváltozás: Az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadályozza, hogy a globális felmelegedés mértéke 2 Celsius-fok fölé emelkedjen.

–   Víz: A vizek minőségének javítása a „jó ökológiai állapot” elérését elősegítő, költséghatékony intézkedésekkel, szem előtt tartva, hogy 2009-re ki kell dolgozni a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a víz-keretirányelvben) meghatározott első vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.

–   Levegő: Olyan szintű levegőminőség elérése, mely nem idéz elő számottevő negatív hatásokat, illetve nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a környezetre.

–   Talaj: A talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók megőrzése, a talajt fenyegető veszélyek megelőzése és hatásainak csökkentése, valamint a megromlott minőségű talaj helyreállítása révén.

–   Városi környezet: Az Európa városi területeire jellemző környezeti teljesítmény javításának elősegítése.

–   Zaj: Hozzájárulás a környezeti zajterheléssel kapcsolatos szakpolitika kialakításához és végrehajtásához.

–   Vegyi anyagok: A vegyi anyagok környezet- és egészségkárosító hatásainak csökkentése 2020-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok, különösen az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH-rendelet) és a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégia végrehajtása révén.

–   Környezet és egészség: A környezetvédelemre és az egészségre vonatkozó politika információs adatbázisának fejlesztése (a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv).

–   Természeti erőforrások és hulladékok: A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható kezelését és használatát biztosító szakpolitikák kialakítása és végrehajtása, valamint a termékek környezetvédelmi teljesítményének, a fenntartható termelői és fogyasztói szokásoknak, a hulladékképződés megelőzésének, végül a hulladék újrahasznosításának és újrafeldolgozásának a javítása; hozzájárulás a hulladékképződés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia hatékony végrehajtásához.

–   Erdők: Az erdőkre vonatkozó, a politika szempontjából releváns információk pontos és átfogó alapjának biztosítása, elsősorban egy uniós koordinációs hálózaton keresztül, a következőkkel összefüggésben: éghajlatváltozás (az erdők ökoszisztémájára gyakorolt hatás, az éghajlatváltozás mérséklése, helyettesítő hatás), biológiai sokféleség (kiindulási információk és védett erdőterületek), erdőtüzek, az erdők állapota és az erdők védőfunkciói (víz, talaj, infrastruktúra), továbbá az erdők tűz elleni védelméhez való hozzájárulás.

–   Innováció: Hozzájárulás olyan innovatív politikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatásához, amelyek elősegítik a Környezettechnológiai Cselekvési Terv (ETAP) végrehajtását.

–   Stratégiai megközelítés: A közösségi környezetvédelmi jogszabályok hatékony alkalmazásának és végrehajtásának elősegítése, és a környezeti politikához kapcsolódó tudásalap javítása; a KKV-k környezetvédelmi teljesítményének javítása.

A projektjavaslatok az előzőekben felsorolt fő célkitűzések bármelyikére irányulhatnak, a Bizottság azonban az éghajlatváltozással kapcsolatos pályázatokat részesíti előnyben.

3.   LIFE+ Információ és kommunikáció

Fő célkitűzés: A környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatosság erősítése, illetve olyan kísérő intézkedések támogatása, mint a tájékoztatásra irányuló és a kommunikációs tevékenységek, a figyelemfelkeltő kampányok, a konferenciák és a képzések, ezen belül az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos képzések.

Bár nincs korlátozás a fenti célkitűzésekre irányuló projektek tárgyát illetően, a Bizottság a biológiai sokféleség csökkenésének megállításával foglalkozó pályázatokat részesíti előnyben.

Az uniós társfinanszírozás aránya

1.   LIFE+ Természet és biodiverzitás

A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.

Azon projektek esetében azonban, amelyek a madarak, valamint a természetes élőhelyek védelméről szóló irányelvekben szereplő, elsődleges fontosságú természetes élőhelyek és veszélyeztetett fajok védelmét célozzák, a társfinanszírozás maximális aránya 75 %.

2.   LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás

A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.

3.   LIFE+ Információ és kommunikáció

A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.

Határidő

A projektjavaslatokat 2008. november 21-ig kell benyújtani az illetékes nemzeti hatóságokhoz. A projektjavaslatokat azon tagállam nemzeti hatóságához kell benyújtani, amelyikben a kedvezményezettet bejegyezték. A javaslatokat ezt követően a nemzeti hatóságok 2009. január 5-ig továbbítják a Bizottsághoz.

Költségvetés

A LIFE+ program keretében 2008-ban végrehajtandó projektekhez cselekvési támogatás céljára 207 500 000 EUR áll rendelkezésre.

Ezen összeg legalább 50 %-át a természet és a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő intézkedésekre kell elkülöníteni.

A 2008-as évben a tagállamok rendelkezésére álló indikatív keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

EUR

Ország

Indikatív összeg

Ország

Indikatív összeg

Ország

Indikatív összeg

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

További információk

További információk, többek között a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok a LIFE-honlapon érhetők el:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Az érdeklődők a témával kapcsolatban a nemzeti hatóságok honlapjain is tájékozódhatnak:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/25


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/21)

1.

2008. július 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a végső soron a CVC Capital Partners Group SARL irányítása alatt álló De Weide Blik NV (a továbbiakban: De Weide Blik, Belgium) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása és eszközvásárlás útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Atlanta AG (a továbbiakban: Atlanta, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a De Weide Blik esetében: friss gyümölcs, zöldség, virág, virághagyma, növények és készételek gyártása, behozatala, kivitele, kezelése, valamint a kapcsolódó logisztika bonyolítása,

az Atlanta esetében: friss gyümölcs és zöldség behozatala, kivitele, csomagolása, kezelése és a kapcsolódó logisztika bonyolítása, valamint banánérlelési szolgáltatások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/26


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5256 – Burani/3i/APB)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/22)

1.

2008. július 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Burani Designer Holding NV (a továbbiakban: Burani, Hollandia) közvetett irányítása alá tartozó Antichi Pellettieri SpA és a 3i Group plc (a továbbiakban: 3i, Egyesült Királyság) tulajdonában álló néhány alap által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások eszközök átruházása és újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az APB Srl (a továbbiakban: APB, Olaszország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Burani esetében: a luxuscikk-, élelmiszer-, ruházati és kozmetikai ágazatokban tevékeny leányvállalatokkal rendelkező holdingtársaság,

a 3i esetében: nemzetközi magántőke-csoport,

az APB esetében: luxus bőrtermékek – különösen kézitáskák és egyéb kiegészítők – gyártása és forgalmazása a Braccialini, Biasia, Mandarina Duck és Coccinelle márkanevek alatt.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5256 – Burani/3i/APB hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/27


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5217 – Gefa/Pema)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/23)

1.

2008. július 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Société Générale banking group (a továbbiakban: SG, Franciaország) csoporthoz tartozó GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH (a továbbiakban: GEFA, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a PEMA GmbH (a továbbiakban: PEMA, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az SG és a GEFA esetében: mobil beruházási javakhoz (többek között tehergépkocsik és pótkocsik) kapcsolódó finanszírozási megoldások,

a PEMA esetében: tehergépkocsik és pótkocsik bérbeadása és kapcsolódó szolgáltatások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5217 – Gefa/Pema hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/28


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 178/24)

1.

2008. július 8-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Total SA (a továbbiakban: Total, Franciaország) és a Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA (a továbbiakban: Sonatrach, Algéria) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében két újonnan alapított, egymással közös vállalatot alkotó vállalkozás (a továbbiakban: a közös vállalatok, Algéria) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Total esetében: integrált energiaipari és vegyipari tevékenységek,

a Sonatrach esetében: szénhidrogének és származékaik kutatásával, kitermelésével, szállításával, átalakításával és forgalmazásával foglalkozó állami vállalkozás,

a közös vállalatok esetében: petrolkémiai tevékenységeket folytató foglalkozó vállalkozások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Bizottság

15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/29


Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről

Tagállam által benyújtott kérelem

(2008/C 178/25)

A Bizottsághoz 2008. július 3-án kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján. A kérelem kézhezvételétől számított első munkanap 2008. július 4.

A Cseh Köztársaság által benyújtott kérelem az ebben az országban folytatott villamosenergia-előállításra vonatkozik. Az említett 30. cikk kimondja, hogy a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazandó, ha az adott tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. E feltételek értékelése kizárólag a 2004/17/EK irányelv értelmében, a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül történik.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva három hónap áll rendelkezésére, hogy határozzon a kérelemmel kapcsolatban. A határidő tehát 2008. október 4-ig tart.

A fent említett (4) bekezdés harmadik albekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók. Következésképpen sor kerülhet a Bizottság rendelkezésére álló határidő három hónappal való meghosszabbítására. Ebben az esetben a Bizottság közleményt ad ki a határidő meghosszabbításáról.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.