ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 309

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. december 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2007/C 309/01

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

1

2007/C 309/02

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (korábban Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

6

2007/C 309/03

Jelentés az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

13

2007/C 309/04

Jelentés az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatalnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt

18

2007/C 309/05

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

24

2007/C 309/06

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

29

2007/C 309/07

Jelentés Az Európai Gyógyszerügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

34

2007/C 309/08

Jelentés az Európai Újjáépítési Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

40

2007/C 309/09

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

47

2007/C 309/10

Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

55

2007/C 309/11

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

62

2007/C 309/12

Jelentés Az Európai Vasúti Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

67

2007/C 309/13

Jelentés az Európai GNSS Felügyeleti Hatóságnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hatóság válaszaival együtt

72

2007/C 309/14

Jelentés az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hatóság válaszaival együtt

80

2007/C 309/15

Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt

86

2007/C 309/16

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjának a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt

94

2007/C 309/17

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt

99

2007/C 309/18

Jelentés az Európai Rendőrakadémiának a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Akadémia válaszaival együtt

105

2007/C 309/19

Jelentés az Eurojust 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Eurojust válaszaival együtt

111

2007/C 309/20

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Alapítvány válaszaival együtt

116

2007/C 309/21

Jelentés az Európai Képzési Alapítványnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Alapítvány válaszaival együtt

122

2007/C 309/22

Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt

128

2007/C 309/23

Jelentés a Közösségi Növényfajta-hivatalnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt

135

2007/C 309/24

Jelentés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt

141

 

Helyesbítések

2007/C 309/25

Helyesbítés a Számvevőszéknek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentéséhez, az intézmények válaszaival együtt (HL C 273., 2007.11.15.)

147

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/1


JELENTÉS

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/01)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–9.

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 460/2004/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség fő feladata, hogy a nemzeti és közösségi kezdeményezésekre támaszkodva fokozza a Közösség képességét a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos problémák megelőzésére, illetve az azokra történő reagálásra.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) a 460/2004/EK rendelet 17. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

Az Ügynökség költségvetésének végrehajtását a 2006-os pénzügyi évben a kötelezettségvállalási előirányzatok 90 %-os, illetve a kifizetési előirányzatok 76 %-os kihasználtsági aránya jellemezte. Az ügyletek az év utolsó negyedévére összpontosultak. A költségvetés elkészítésének hiányosságai nagy számú átcsoportosítással jártak (4). Az évenkéntiség és az egyediség költségvetési alapelveit tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

Az Ügynökség által használt általános számviteli szoftverben lehetséges, hogy úgy módosítanak tételeket, hogy annak nem marad ellenőrzési nyomvonala. Nem hoztak létre továbbá olyan számlanyilvántartó rendszert, mely biztosítja a végleges beszámolóban szereplő pénzügyi információ pontosságát.

9.

A költségvetési rendelet által az átláthatóság, illetve a pénzgazdálkodás hatékonysága és eredményessége érdekében előírt belsőkontroll-eljárásoknak még nem mindegyikét dokumentálták. Az igazgatótanács nem fogadott el hivatalos belsőkontroll-standardokat, sem szakmai etikai kódexet. Nem voltak írott utasítások az ügyleteket alátámasztó bizonylatok archiválásra. Nem alakították meg a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló munkacsoportot.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. július 1-jén állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 5-én érkezett be.

(4)  2006 során több mint 45 átcsoportosításra került sor.


 

1. táblázat

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (Heraklion)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Tanács

2004. március 10-i 460/2004/EK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források

Termékek és szolgáltatások

A tagállamok kormányainak képviselői közös megegyezéssel nyilatkozatot fogadtak el egy Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség felállításáról. Az Ügynökség referenciapontként működik, és függetlensége, az általa nyújtott tanácsok és az általa terjesztett információk színvonala, eljárásainak és működési módszereinek átláthatósága, valamint a számára kijelölt feladatok ellátásában tanúsított gondossága bizalmat kelt.

(A Szerződés 251. cikke alapján hozott 2004. február 19-i tanácsi határozat)

Célkitűzés

1.

Fokozza a Közösség, a tagállamok és az üzleti szféra képességét a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos problémák megelőzésére, kezelésére és az azokra való reagálásra.

2.

Segítséget nyújt és tanácsot ad a Bizottságnak és a tagállamoknak a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően.

3.

Magas szintű szakértelmet fejleszt ki, és felhasználja ezt a szakértelmet a köz- és magánszektor szereplői közötti széles körű együttműködés ösztönzésére.

4.

Felkérés esetén segíti a Bizottságot a hálózat- és információbiztonságra vonatkozó közösségi jogszabályok kidolgozásában.

Feladatok

Az Ügynökség:

a)

információkat gyűjt az olyan jelenlegi és jövőbeni kockázatokról, amelyeknek hatásuk lehet az elektronikus hírközlő hálózatokra;

b)

tanácsot, illetve segítséget nyújt az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak, az európai szerveknek, valamint az illetékes nemzeti szerveknek;

c)

elősegíti az ezen a téren működő különböző szereplők közötti együttműködést;

d)

elősegíti az együttműködést a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos problémák kezelésére szolgáló közös módszerek kidolgozásában;

e)

hozzájárul a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó tudatosság fejlesztéséhez valamennyi felhasználónál;

f)

segíti a Bizottságot és a tagállamokat az iparral folytatott párbeszédben;

g)

nyomon követi a szabványok kialakítását;

h)

tanácsokkal látja el a Bizottságot a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos kutatásokról;

i)

előmozdítja a megelőzési megoldásokkal kapcsolatos kockázatértékelési tevékenységet;

j)

hozzájárul a harmadik országokkal folytatott együttműködéshez.

1.   Igazgatótanács

Felépítés:

1.

a tagállamok egy-egy képviselője, a Bizottság három képviselője, a Tanács által kinevezett három, szavazati joggal nem rendelkező képviselő, akik egyenként az alábbi csoportok valamelyikét képviselik:

a)

az információ- és hírközlés-technológiai iparág;

b)

fogyasztói csoportok;

c)

tudományos szakértők.

2.

A tanács tagjait helyettesíthetik póttagok.

2.   Ügyvezető igazgató

1.

Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja, aki független a feladatai ellátásában.

2.

Az ügyvezető igazgató megbízatásának időtartama legfeljebb öt év.

3.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

4.   Belső ellenőrzés

A Bizottság belső ellenőre

5.   A mentesítésért felelős hatóság:

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

2006-os végleges költségvetés:

6,9 (6,3) millió EUR (ebből a Közösség hozzájárulása: 100 %).

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő álláshelyek száma: 44 (38),

ebből betöltve: 38 (35)

8 (15) egyéb alkalmazott

Teljes létszám: 46 (50) fő,

amely a következőképpen oszlik el:

operatív feladatok: 24 (22) fő,

adminisztratív feladatok: 22 (28) fő.

Munkacsoportok

Három munkacsoport: a) Kockázatkezelés/Kockázatértékelés; b) CERTS (számítógépes vészhelyzeti csoportok);és c) A hálózat- és információbiztonság szabályozási keretei (RANIS).

Kiadványok

Éves jelentés,

Az ENISA negyedéves hírlevele (négy szám)

Who's Who on NIS database (Ki kicsoda a hálózat- és információbiztonság területén)

1 CD-ROM: ENISA inventory of CERT activities in Europe (Az ENISA jegyzéke az európai CERT-tevékenységekről)

1 CD-ROM: Raising Awareness in Information Security, Insight and Guidance for Member States (Az információbiztonsági tudatosság fokozása. Tanácsok és útmutatás a tagállamoknak)

Hat összefoglaló tájékoztató az ENISA-ról és tevékenységeiről

30 sajtóközlemény

Az érdekeltek állandó csoportjának (Permanent Stakeholders Group, PSG) „Vision for ENISA” (Az ENISA jövőképe) c. dokumentuma

A PSG és az igazgatótanács kidolgozta az ENISA 2008–2011-re szóló stratégiatervezetét

Útmutató CERT-ek létrehozásához

Jelentés a CERT-együttműködésről

A UsersGuide: How to Raise Information Security Awareness (Használati utasítás: Hogyan fokozzuk az információbiztonsági tudatosságot)

Information Security Awareness Programmes in the EU – Insight and Guidance for Member States c. dosszié

Követendő példák tára – „ENISA Knowledgebase

Tanulmány a szolgáltatók biztonsági és spam-ellenes intézkedéseiről

Együttműködés a tagállamokkal és a többi intézménnyel

15 rendezvény a tagállamokkal közös szervezésben

nyolc válaszadás a tagállamok és intézmények kérdéseire

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (Heraklion) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

6 940

6 600

I. cím

Személyi juttatások

4 249

3 989

3 728

253

268

257

257

178

79

Egyéb bevételek

12

12

II. cím

Igazgatási kiadások

859

779

653

126

80

1 065

1 065

863

202

 

 

 

III. cím

Működési kiadások

1 844

1 542

989

538

317

790

790

271

519

Összesen

6 952

6 612

Összesen

6 952

6 310

5 370

917

665

2 112

2 112

1 312

800

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (Heraklion) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Közösségi támogatások

5 476

4 251

Egyéb bevételek

12

Összesen (a)

5 488

4 251

Működési kiadások

Személyi juttatások

3 100

1 040

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

103

31

Egyéb igazgatási kiadások

1 515

1 563

Egyéb működési kiadások

1 236

518

Összesen (b)

5 954

3 152

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

– 466

1 099

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

–2

–1

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

–2

–1

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

– 468

1 098


4. táblázat

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (Heraklion) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

33

12

Tárgyi eszközök

312

332

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

56

13

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

2 519

2 510

Összes eszköz

2 920

2 867

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

66

45

Egyéb kötelezettségek

2 224

1 724

Összes forrás

2 290

1 769

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

1 098

Az év gazdasági eredménye

– 468

1 098

Eszközök nettó értéke összesen

630

1 098

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

2 920

2 867


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

A működésének első évében lévő Ügynökség, ez év második felében fokozta tevékenységét és ennek eredményeképpen az utolsó negyedévben sok tranzakcióra került sor. A költségvetési tisztviselő tisztsége 2006-ban több mint 5 hónapig betöltetlen maradt, ami befolyásolta az Ügynökség azon képességét, hogy optimalizálni tudja a tervezést, és minimalizálni tudja a transzfereket erre az évre.

8.

Az ENISA már jelentkezett az ABAC-ra – a Bizottság 2005. óta létező számviteli szoftverére – való átállásra. A Bizottság ütemtervének alapján a projektet 2008-ban indítják majd el. A számlák nyilvántartására alkalmas rendszert a végleges elszámolás előkészítése előtt felülvizsgálták, és azóta alkalmazzák.

9.

Az ENISA az Igazgatótanács elé, elfogadásra terjeszti elő a belső ellenőrzési szabályokat, valamint az etikai kódexet. Az ügyvezető igazgató kialakítja a szervezeti struktúrát és az ennek végrehajtásához szükséges eljárásokat és ellenőrzési szabályokat.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/6


JELENTÉS

az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (korábban Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/02)

TARTALOM

1–2

BEVEZETÉS

3–6

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–10

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (korábban Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja, a továbbiakban: „az Ügynökség”) az 1997. június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendelettel (1) hozták létre, majd feladatkörét a korábbi rendeletet módosító 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelettel (2) terjesztették ki. Az Ügynökség elsődleges célja, hogy megbízható információkat nyújtson az Unió és a tagállamok számára az unióbeli rasszizmusról, idegengyűlöletről és antiszemitizmusról, valamint együttműködjék az Európa Tanáccsal ezeken a területeken.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (4) az 1035/97/EK rendelet 12. cikkének megfelelően az igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

Az Ügynökség az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos költségek megnövekedése miatt 235 000 EUR-t a működési céltartalékból (III. cím) a személyzeti juttatásokba (I. cím) csoportosított át. Az ügylet alapjául szolgáló tények dokumentálása azonban nem az Ügynökség pénzügyi szabályzata 23. cikke (3) bekezdésének megfelelően történt.

8.

Az Ügynökség 2006-ban úgy döntött, hogy a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 3. cikkét figyelmen kívül hagyva az alkalmazottak gyermekeinek teljes iskoláztatási költségét megtéríti. Noha az erről szóló határozatot az igazgatóság nem hagyta jóvá, és nem születtek hivatalos megállapodások erre alkalmas helyi iskolákkal, a kifizetéseket 2006-ban mégis folyósították (5).

9.

Az igazgató 2006 májusában eljárásokat hagyott jóvá az Ügynökséghez történő munkaerő-felvételre vonatkozóan. Ezek az eljárások azonban több ponton ellentmondanak a személyzeti szabályzat előírásainak és céljainak: a felvételi bizottság összetételénél nem tartják be az egyenlő képviselet elvét, a tartaléklista ábécé sorrendben közli a sikeres jelöltek nevét, és az előzetes értékelési szakaszban elutasított jelentkezőknek nincs érdemi lehetőségük a fellebbezésre.

10.

Egy keretszerződésre (6) kiírt közbeszerzési eljárás keretében az Ügynökség két ajánlatot kapott. Ebből az egyiket az ajánlatbontó bizottság határidőn túli beérkezésre hivatkozva elutasította, pedig az ajánlat időben megérkezett. A szerződést így a minőségértékelésen nagyon alacsony pontot szerző második ajánlat nyerte el.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 151., 1997.6.10., 6. o.

(2)  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  A beszámolót 2007. május 11-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 1-jén érkezett be.

(5)  2006-ban összesen 31 340 EUR értékben hagyták jóvá (a 2006/2007-es iskolai évben felmerült) iskoláztatási költségek megtérítését.

(6)  A keretszerződés becsült értéke négy évre 400 000 EUR.


 

1. táblázat

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (Bécs)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Tanács 1997. június 2-i 1035/97/EK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adatok)

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

Információgyűjtés

A Tanács által e szerződés rendelkezéseinek megfelelően megállapított kereteken belül és feltételek szerint a Bizottság a rábízott feladatok teljesítéséhez szükséges bármilyen információt megszerezhet és bármilyen ellenőrzést lefolytathat.

(284. cikk)

Célkitűzések

Objektív, megbízható és európai szinten összehasonlítható információk nyújtása a Közösség és a tagállamok számára a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus jelenségéről.

Szoros együttműködés az Európa Tanáccsal a párhuzamos munkavégzés elkerülése és hozzáadott érték létrehozása céljából.

Feladatok

A rasszizmushoz és az idegengyűlölethez kapcsolódó jelenségek mértékének és fejlődésének a tanulmányozása.

Információk gyűjtése és elemzése, elsősorban a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Információs Hálózatán (RAXEN) keresztül.

Tudományos felmérések végzése.

A témához kapcsolódó információk széles körű terjesztésének elősegítése.

Vélemények kialakítása a Közösség és tagállamai számára.

Mutatók és kritériumok kidolgozása az adatok összehasonlíthatóságának javítása érdekében.

Éves jelentés közzététele a rasszizmus és az idegengyűlölet helyzetéről a Közösségben.

1.   Igazgatóság

Összetétel

Az egyes tagállamok, az Európai Parlament, illetve az Európa Tanács által kinevezett egy-egy független személyiség, valamint a Bizottság képviselője.

Feladatok

Az Ügynökség munkaprogramjának, éves jelentésének, a végleges költségvetésnek és a létszámtervnek az elfogadása, illetve a végleges elszámolások véleményezése.

2.   Végrehajtó bizottság

Összetétel:

az igazgatóság elnöke,

az Európa Tanács képviselője,

a Bizottság képviselője,

az igazgatóság két másik tagja.

3.   Igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatóság nevezi ki.

4.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

5.   Belső ellenőrzés

A Bizottság belső ellenőrzési szolgálata

6.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

Teljes költségvetés:

9,5 millió EUR (8,3 millió EUR), amiből a Közösség hozzájárulása: 100 % (100,0 %)

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő állások száma: 37 (37),

ebből betöltött: 35 (35)

+10 (4) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak).

A személyzet teljes létszáma: 47 (41) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 28 (24) fő,

adminisztratív feladatok: 15 (13) fő,

vegyes feladatok: 4 (4) fő.

Raxen:

A 25 nemzeti fókuszpont által nyújtott hozzájárulások száma: 375

Ülések száma: 2

Kutatási jelentések:

Jelentések száma: 9

Ülések száma: 5

Éves jelentések: 2

EUMC-hírlevél: 6

Equal Voices: 3

Együttműködés a tagállamokkal és a Többi Intézménnyel

(a közösen szervezett rendezvények száma):

tagállamok: 15

Bizottság: 29

Európai Parlament: 7

Régiók Bizottsága: 2

EGSzB: 1

Európa Tanács: 10

EBESZ: 4

ENSZ: 1

ügynökségközi: 4

Nemzeti Kerekasztal: 4

Európai Kerekasztal: 1

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (Bécs) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

Saját bevételek

0

0

I. cím

Személyi juttatások

3 923

3 743

3 693

50

180

70

70

53

0

17

Közösségi támogatások

8 800

8 800

II. cím

Igazgatási kiadások

969

923

640

283

46

581

581

570

0

11

Célhoz kötött bevételek (PHARE) (1)

484

484

III. cím

Működési kiadások

3 908

3 695

2 753

942

213

667

667

647

0

20

Egyéb bevételek

0

132

Célhoz kötött bevételek

(PHARE és egyéb) (1)

484

325

239

245

0

90

90

90

0

0

Összesen

9 284

9 416

Összesen

9 284

8 686

7 325

1 520

439

1 408

1 408

1 360

0

48

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik


3. táblázat

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (Bécs) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Közösségi támogatások

8 609

7 466

Egyéb bevételek

8

14

Összesen (a)

8 618

7 480

Működési kiadások

Személyi juttatások

3 051

2 729

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

52

52

Egyéb igazgatási kiadások

1 403

977

Egyéb működési kiadások

3 556

3 304

Összesen (b)

8 061

7 062

A pénzügyi év gazdasági eredménye (c = a – b)

556

418


4. táblázat

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (Bécs) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

84

25

Tárgyi eszközök

388

128

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

70

 

Rövid lejáratú követelések

453

360

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

2 288

2 832

Összes eszköz

3 282

3 345

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

48

56

Egyéb kötelezettségek

1 535

2 146

Összes forrás

1 582

2 202

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

1 143

725

Az év gazdasági eredménye

556

418

Eszközök nettó értéke összesen

1 700

1 143

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

3 282

3 345


(1)  A költségvetésben eredetileg 648 000 EUR szerepelt, ám a Bizottság ebből 164 000 EUR-t nem fizetett ki. Az egyértelműség és pontosság érdekében itt a kiigazított összeget, 484 000 EUR-t közöljük.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

A tartalékot a III. címbe iktatták és általános célokra szánták. Az Ügynökség meghatározta a tartalék különböző költségvetési címek közötti elosztását a 2007-es költségvetésében. Az Ügynökség azonban további, jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a teljesített átutalásokról teljesebb indoklást és dokumentációt nyújthasson.

8.

Az Ügynökség megállapodásokat fog aláírni a megfelelő helyi iskolákkal. A döntést 2007. októberében nyújtják be elfogadásra az igazgatótanácshoz.

9.

Bár az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának III. melléklete nem vonatkozik az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira, az Ügynökség – amennyiben a Bizottság szolgálataival folyó konzultációk időben befejeződnek – az igazgatótanácsnak 2007. októberi ülése során történő elfogadásra fogja javasolni a személyzeti szabályzat olyan új végrehajtási szabályainak elfogadását, amelyek a Számvevőszék észrevételeit a lehető legnagyobb mértékig veszik figyelembe.

10.

Az Ügynökség megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Számvevőszék által leírt helyzet ne ismétlődhessen meg.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/13


JELENTÉS

az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/03)

TARTALOM

1–2

BEVEZETÉS

3–6

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Bizottság 2005. január 14-i 2005/56/EK határozata (1) alapján, a 2005. január 1. és 2008. december 31. közötti időszakra hozták létre. Az Ügynökség feladata a Bizottság által meghatározandó, műszaki projektek végrehajtását is magukban foglaló, oktatási, audiovizuális és kulturális programok irányítása. Az Ügynökség 2006-tól rendelkezik teljes önállósággal.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot a 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (2) 14. cikke értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) az 58/2003/EK rendelet 14. cikkének megfelelően az igazgató állította össze, majd azt megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevétel nem érinti a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTEL

7.

A költségvetés végrehajtásának leglényegesebb eleme az éves előirányzatok közel 10 %-ának törlése volt, az igazgatási kiadások tekintetében pedig az átvitelek összege meghaladta az 50 %-ot.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 24., 2005.1.27., 35. o.

(2)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 29-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 17-én érkezett be.


 

1. táblázat

Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (EACEA), Brüsszel

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Bizottság 2005. január 14-i 2005/56/EK határozatában (1)meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források2006-ban

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

A Közösség hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez.

[149. cikk, (1) bekezdés]

A Közösség szakképzési politikát folytat.

[150. cikk, (1) bekezdés]

A Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához.

[151. cikk, (1) bekezdés]

A Közösség és a tagállamok biztosítják a közösségi ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét.

[157. cikk, (1) bekezdés]

Célkitűzések

Az oktatási, kulturális és iparpolitika keretében számos intézkedésre kerül sor az Európai Unióban az oktatás, a szakképzés, az audiovizuális programok, a kultúra, az ifjúság és az aktív európai polgári tudat (civil részvétel) területén. Az intézkedések fő célja a társadalmi kohézió megerősítése, illetve a versenyképesség, a gazdasági növekedés, valamint az Európa népei között egyre szorosabb egység létrehozásának elősegítése.

Ezek az intézkedések számos különböző közösségi program megvalósítását jelentik.

Az Ügynökség a közösségi programok egyes centralizált vetületeinek az irányításáért felelős („Socrates”, „Internetes tanulás/e-Learning”, „Leonardo da Vinci”, „Jean Monnet, oktatási és kutatási központok”, „Erasmus Mundus”, „Kultúra”, „Ifjúság”, „Európa a polgárokért”, „Media-képzés” és „Media Plusz”).

Feladatok

Egyes, az Ügynökségre bízott projektek irányítása;

A költségvetés végrehajtásához szükséges bevételi és kiadási dokumentumok elfogadása és a Bizottság által átruházott hatáskörben a közösségi programok végrehajtásához szükséges műveletek végrehajtása, különösen azoké, amelyek a támogatások és a beszerzések odaítélésére vonatkoznak;

A közösségi programok megvalósításához szükséges minden információ összegyűjtése, elemzése és a Bizottsághoz való eljuttatása.

1.   Irányítóbizottság:

Az öttagú irányítóbizottságot az Európai Bizottság nevezi ki.

Az irányító bizottság, a Bizottság jóváhagyását követően, elfogadja az Ügynökség éves munkaprogramját, továbbá az Ügynökség működési költségvetésének és éves tevékenységi jelentésének elfogadásáért is felelős.

2.   Igazgató:

Az igazgatót az Európai Bizottság nevezi ki.

3.   Külső ellenőrzés:

Európai Számvevőszék.

4.   A mentesítésért felelős hatóság:

A Tanács javaslata alapján eljáró Európai Parlament.

Teljes költségvetés:

1.

310,2 millió EUR az Ügynökségre bízott és az Ügynökség által a Bizottság felelősségére végrehajtott közösségi programok, illetve projektek irányítására (100 % az Unió általános költségvetéséből).

2.

29,2 millió EUR az Ügynökség mint független szervezet működésére (100 % támogatás az Európai Unió általános költségvetéséből).

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én

A létszámtervben szereplő ideiglenes álláshelyek száma: 75 fő,

ebből betöltött: 64

Egyéb álláshelyek:

(szerződéses és kisegítő álláshelyek): 221 szerződéses álláshely,

ebből betöltött: 214

A személyzet teljes létszáma 2006.12.31-én: 278 fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 227 fő

adminisztratív feladatok: 49 fő

vegyes feladatok: 2 fő

2006. január 1-jén az Ügynökség, az Ügynökséget létrehozó határozatban, a megbízási okiratban és a 2006. évre vonatkozó gazdálkodási tervben foglalt célkitűzéseknek megfelelően, átvette az oktatás, a szakképzés, a kultúra, az audiovizuális programok, az aktív európai polgári tudat és az ifjúság területén megvalósítandó közösségi programok egyes centralizált vetületeinek az irányítását.

A 2006 előtti projektek közül az Ügynökség összesen 10 655 folyamatban lévő projekt irányítását vette át az azok végrehajtásáért eredetileg felelős Oktatásügyi és Kulturális (DG EAC), illetve Információs társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóságtól (DG INFSO), valamint a 2002 és 2005 közötti projektek legnagyobb részét, a MEDIA program (2001) és a Jean Monnet Projekt (1999–2001) kivételével. 2006. december 31-ével az Ügynökség a 2006 előtti időszakból 3 155 (visszavont) projektet lezárt (ez az átvett projektek 30 %-ának felel meg).

2006-ban az Ügynökség a folyamatban lévő projektek közül 114-et a helyszínen ellenőrzött.

Az Ügynökség szintén átvett 183 folyamatban lévő ellenőrzést, amelyeket a DG EAC kezdeményezett, és ezek közül 46-ot 2006-ban le is zárt (25 %).

A 2006-ban indítandó projektek közül az Ügynökség 4 813 projektet válogatott ki, melyek közül gyakorlatilag valamennyi szerződéskötéshez vezetett 2006 végéig.

Az Ügynökség 2006-ban egy 99 ellenőrzésből álló ellenőrzési tervet készített, melyek közül 84 helyszíni ellenőrzést 2006-ban el is végzett.

Az Ügynökség 2006-ban 20 pályázati felhívást készített el és tett közzé.

2006 utolsó negyedévében az Ügynökség közreműködött a programok új, a 2007–2013 közötti időszakban végrehajtandó generációjára vonatkozó pályázati felhívások elkészítésében és véglegesítésében.

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (Brüsszel) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

A végleges költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

Közösségi támogatások (2)

29 199

27 749

I. cím

Személyi juttatások

17 498

16 311

14 806

1 220

1 472

II. cím

Igazgatási kiadások

11 701

10 371

4 903

5 468

1 330

Összesen

29 199

27 749

Összesen

29 199

26 682

19 709

6 688

2 802

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (Brüsszel) – A 2006-os pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

Működési bevételek

Közösségi támogatások

26 397

Összesen (a)

26 397

Működési bevételek

Személyi juttatások (3)

13 071

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

57

Egyéb igazgatási kiadások

9 724

Összesen (b)

22 852

A pénzügyi év gazdasági eredménye (c = a – b)

3 545


4. táblázat

Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (Brüsszel) – 2006. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

Befektetett eszközök

Immateriális javak

159

Tárgyi eszközök

243

Forgóeszközök

Rövid lejáratú követelések

1 253

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

7 886

Összes eszköz

9 541

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

310

Egyéb kötelezettségek

5 686

Összes forrás

5 996

Eszközök nettó értéke

Az év gazdasági eredménye

3 545

Eszközök nettó értéke összesen

3 545

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

9 541


(1)  A határozatot a 2007. február 8-i 2007/114/EK bizottsági határozattal módosították.

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

(2)  Beleértve az Európai Gazdasági Térségtől származó támogatásokat.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.

(3)  A személyi juttatások összege a vártnál kevesebb volt.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZA

7.

Figyelembe véve az év folyamán az Ügynökség által végrehajtott előirányzatok átvitelét, az előirányzatok 2006. december 31-i törlése korlátozva volt. Az eltörlés az olyan osztályszintű egyezmények és szerződések magas számával magyarázható, amelyeket nem zártak le 2006 végén; ebből kifolyólag lényeges mértékű előirányzat-átcsoportosításra volt szükség a még be nem érkezett számlák kifizetésére elkülönítve, a pénzügyi szabályzat 9. cikke (4) bekezdésének megfelelően, amely lehetővé teszi az adminisztratív kiadások kifizetését a tárgyévet követő év (N + 1) végéig.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/18


JELENTÉS

az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatalnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt

(2007/C 309/04)

TARTALOM

1–2

BEVEZETÉS

3–6

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7

ÉSZREVÉTEL

1–4. táblázat

A Hivatal válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a Bizottság 2003. december 23-i 2004/20/EK határozata (1) alapján hozták létre. A Hivatal a 2004. január 1-jével kezdődő és 2008. december 31-ével végződő időszakra jött létre abból a célból, hogy az energiaügyekre vonatkozó közösségi akcióprogramokat irányítsa. Pénzügyi függetlenségét 2006. január 1-jével nyerte el.

2.

Az 1. táblázat a Hivatal hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. A Hivatal 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot a 2002. december 19-i, 58/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 14. cikke értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, a Hivatal beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

A Hivatalnak a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) az 58/2003/EK tanácsi rendelet 14. cikkének megfelelően az igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaA Hivatalnak a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeA Hivatal beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevétel nem érinti a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTEL

7.

2006-ban a kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 97 %-át használták fel. A törlési arány azonban elérte a 8 %-ot, és a 2006-os kötelezettségvállalási előirányzatok több mint 20 %-át átvitték a következő évre. A működési kiadások (III. cím) előirányzatainak több mint 48 %-ára decemberben vállaltak kötelezettségeket, így a kötelezettségvállalások 43 %-át át kellett vinni 2007-re, míg a 2005-ös áthozatalok 32 %-át 2006-ban törölték. Több adminisztratív támogatásra vonatkozó költségvetési tételt 2006 során egyáltalán nem használtak fel, kb. 94 000 EUR-t pedig megfelelő indoklás nélkül vittek át a következő évre (4). Az évenkéntiség költségvetési alapelvét tehát nem értelmezték kellő szigorral.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 5., 2004.1.9., 85. o.

(2)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 21-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 5-én érkezett be.

(4)  A költségvetési rendelet 9. cikke.


 

1. táblázat

Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal (Brüsszel)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Hivatalnak a Bizottság 2003. december 23-i 2004/20/EK határozatában meghatározott hatásköre

Irányítás

A Hivatal rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005 n/a)

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

A Közösség környezeti politikája hozzájárul a környezet minőségének megőrzésére, megóvására és javítására, illetve az emberi egészség védelmére irányuló célok eléréséhez, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosításához, valamint a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló nemzetközi szintű intézkedések ösztönzéséhez.

(174. cikk, (1) bekezdés)

Célkitűzések

A fenntartható fejlődés stratégiája keretében az Európai Unió intézkedéseket tett a megújuló energia és az energiahatékonyság előmozdítására és fejlesztésére. Az Unió így kíván kiegyensúlyozott módon hozzájárulni a következő általános célkitűzések megvalósításához: az energiaellátás biztonsága, a versenyképesség és a környezet védelme. A cselekvési területek a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fejlesztése, a közlekedési ágazatban is, és ezek előmozdítása a fejlődő országokban.

Ezen intézkedések magukban foglalják az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia – Európa” (IEE 1, 2003–2006) nevű többéves cselekvési programot is (2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat).

A közösségi program értelmében a Hivatal felelős a program keretében nyújtott közösségi támogatásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, kivéve a programértékelést és a jogszabályok alkalmazásának figyelemmel kísérését, valamint a stratégiai tanulmányokat vagy bármely más olyan intézkedést, amely a Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Feladatok

Az IEE 1 közösségi programmal kapcsolatban:

Irányítja az egyes projektek valamennyi szakaszát, a projekt egész időtartama alatt,

Elfogadja a költségvetés-végrehajtási eszközöket, és – amennyiben a Bizottság erre felhatalmazza – végrehajtja a közösségi program irányításához szükséges valamenynyi intézkedést, különös tekintettel a szerződések és a támogatások odaítélésére,

Összegyűjti, elemzi és továbbítja a Bizottságnak a program végrehajtásának irányításához szükséges összes információt.

1.   Operatív bizottság

Az Európai Bizottság által kijelölt öt tagból áll.

Az Európai Bizottság jóváhagyása után elfogadja a Hivatal éves munkaprogramját, illetve elfogadja a Hivatal működési költségvetését és éves tevékenységi jelentését.

2.   Igazgató

Az Európai Bizottság nevezi ki.

3.   Külső ellenőrzés

Az Európai Számvevőszék.

4.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés

A)

53,2 millió EUR (100 % az Európai Unió általános költségvetéséből) az IEE 1 program költségvetése számára, amelyet a Hivatal a Bizottság felelősségére hajt végre;

B)

5,2 millió EUR (100 % közösségi hozzájárulás) a működési költségvetéshez, amelynek tekintetében a Hivatal önállóan jár el.

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én

A létszámtervben szereplő állások száma: 16 TA,

ebből betöltött: 16 TA.

Egyéb álláshelyek:

30 szerződéses alkalmazotti álláshely, ebből betöltött: 25.

A személyzet teljes létszáma 2006. december. 31-én: 41 fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 31 fő,

adminisztratív feladatok: 10 fő.

A Hivatal felügyelt 218 olyan, megvalósítás alatt álló projektet, amelyek az IEE 2003-as és 2004-es pályázati felhívásai nyomán részesültek támogatásban. Jóváhagyott összesen 168 előrehaladási jelentést, 36 időközi és 20 végleges jelentést, és folyósította az ezeknek megfelelő kifizetéseket a kedvezményezetteknek. Emellett több mint 100 projektmegbeszélésen vett részt, és maga is szervezett 14 szakmai találkozót a projekt koordinátorainak a felettes főigazgatóságok és egyéb releváns bizottsági programok képviselőinek részvételével.

Irányította az IEE program 2005-ös pályázati felhívását (ezt 2005-ben tették közzé, a pályázat benyújtásának határideje 2006 év eleje volt): az IEEA-hoz összesen 265 pályázat érkezett be 29 országból, kb. 2 000 szervezettől. Mint az előző évben, ezúttal is külső szakértők segítették az IEEA értékelési munkáját. Összesen 125 támogatási megállapodást kötöttek meg.

Irányította az IEE program 2006-os pályázati felhívását: ezt a felhívást 2006. május végén tették közzé, 2006. október 31-i benyújtási határidővel. Jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a felhívást Európa-szerte eljuttassa az érdekelt célcsoportokhoz, pl. Európai Tájékoztató Napot szervezett (Brüsszel, 2006. május 31., 450 résztvevő, internetes közvetítés), segítette több mint 40 nemzeti tájékoztató nap megszervezését, e-mailes értesítéseket küldött szét, és rendszeresen frissítette honlapját. A 2006-ös felhívásra az IEEA-hoz összesen 351 pályázat érkezett be. A külső szakértők bevonásával végzett értékelésekre 2007 elején került sor.

Tájékoztató anyagokat tett közzé és terjesztett az IEE programról és a Hivatalról: 2006-ban a program honlapja több mint 500 000 letöltést és 1 millió oldalmegtekintést regisztrált.

Rendszeres hírleveleket küldött ki az IEE kapcsolati adatbázisában szereplő, 2006 végén összesen több mint 5 000 címre.

Az IEE-projektekről a Hivatal az „Intelligent Energy News” című hírlevél három számában (2006: 44 000 letöltés), illetve egyedi projektinformációs lapokon (100 000 letöltés) nyújtott alapinformációt és naprakész tájékoztatást.

Kezdeményezte, hogy a felettes főigazgatóságok főbb szakpolitikai területeit érintő projekteredményekről visszajelzés érkezzen: kerekasztalvitákat rendezett, és meghívta a projektek képviselőit a legfontosabb konferenciákra.

A Hivatal az IEE program megvalósításával és az IEE II (2007–2013) nyomon követő program előkészítésével kapcsolatos iránymutató ajánlásokat tett a Bizottságnak. A felettes főigazgatóság felkérésére a Hivatal bekapcsolódott az IEE II munkaprogram-tervezetének kidolgozásával megbízott munkacsoport tevékenységébe, és többek között az alábbiakban vállalt részt: elemezte a részvételi szabályokkal kapcsolatos tapasztalatokat és statisztikai adatokat, illetve a leendő tematikus területekre vonatkozó javaslatokat; megszervezett egy közvélemény-kutatást, és elemezte annak eredményeit. A Hivatal ezenkívül – szintén a felettes főigazgatóság felkérésére – az IEE külső vetületének (COOPENER) igazgatása során szerzett tapasztalatait a DEV/AIDCO Energiaalap és az annak nyomába lépő COOPENER II program tervezési szakaszában is hasznosította.

Forrás: a Hivatal által közölt adatok.

Forrás: a Hivataltól származó adatok. A táblázat a Hivatalnak az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal (Brüsszel) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok (1)

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

rendelkezésre álló

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

5 168

5 168

I. cím

Személyi juttatások

2 959

2 944

2 561

118

280

66

2

64

Egyéb támogatások (2)

 

461

II. cím

Igazgatási kiadások

784

718

651

67

66

324

309

15

 

 

 

III. cím

Működési kiadások (3)

1 425

1 346

549

797

79

70

1

69

Összesen

5 168

5 629

Összesen

5 168

5 008

3 762

982

425

461

313

148

Forrás: a Hivataltól származó adatok. A táblázat a Hivatal saját éves beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal (Brüsszel) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

Működési bevételek

Közösségi támogatások

5 057

Egyéb támogatások

105

Összesen (a)

5 162

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 616

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

38

Egyéb igazgatási kiadások

1 305

Összesen (b)

3 959

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége

1 203

2005-ös kiadások (d)

273

A pénzügyi év gazdasági eredményE (e = c – d)

930


4. táblázat

Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal (Brüsszel) – 2006. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

Befektetett eszközök

Immateriális javak

13

Tárgyi eszközök

88

Forgóeszközök

Rövid lejáratú követelések

95

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

1 509

Összes eszköz

1 705

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

48

Egyéb kötelezettségek

727

Összes forrás

775

Eszközök nettó értéke

Az év gazdasági eredménye

930

Eszközök nettó értéke összesen

930

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

1 705


(1)  A 2005-ből megmaradt, a Bizottságtól a Hivatalhoz átvitt előirányzatok.

(2)  Az Európai Bizottság által a 2005-ről 2006-ra áthozott kötelezettségvállalások fedezésére adott támogatás.

(3)  A projektmegvalósítással kapcsolatos szakértői találkozók kiadásai.

Forrás: a Hivataltól származó adatok. A táblázat a Hivatal saját éves beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

Az Ügynökség egy évvégi eljárást fog megvalósítani annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy csak indokolt előirányzatok kerülnek átvitelre a következő évre.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/24


JELENTÉS

az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/05)

TARTALOM

1–2

BEVEZETÉS

3–6

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–8

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Tanács 1990. május 7-i 1210/90/EGK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség feladata olyan megfigyelési hálózat létrehozása, amely a Bizottságot, a tagállamokat és általában a nyilvánosságot megbízhatóan tájékoztatja a környezet állapotáról. A tájékoztatásnak különösen azt kell elősegítenie, hogy az Unió és a tagállamok intézkedéseket hozhassanak a környezet védelmére, és fel tudják mérni azok eredményességét.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) az 1210/90/EGK rendelet 13. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

Az év kötelezettségvállalásainak több mint 30 %-át át kellett vinni. A működési kiadásoknál (III. cím és célokhoz kötött bevételek) ez az arány az 50 %-ot is meghaladta. Egyes átvitelek nem voltak indokoltak, pl. az, hogy az Ügynökség 2006 utolsó két hónapjában tett 1,3 millió EUR összegű kötelezettségvállalásának megfelelő kifizetési előirányzatokat átvitték 2007-re. Ezeknek az átviteleknek a mintavételes (4) ellenőrzése azt mutatta ki, hogy mindegyik átvitel 2007-ben végrehajtandó tevékenységekre vonatkozott. Az évenkéntiség költségvetési alapelvét tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

A feladatok elkülönítésének elvét megsértve egyazon, továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő előzetes ellenőrzéseket is végzett, és a költségvetési számviteli számítógépes rendszer hozzáférési jogait is kezelte.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. május 29-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 3-án érkezett be.

(4)  A minta értéke kb. 500 000 EUR volt.


 

1. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (Koppenhága)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Tanács 1990. május 7-i 1210/90/EGK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adat)

Főbb termékek és szolgáltatások 2006-ban

Környezetvédelmi politika

A Közösség környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor a Közösség különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén alapul, valamint azon az elven, hogy a környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani, továbbá a „szennyező fizet” -elven (…). Környezetpolitikája kidolgozása során a Közösség figyelembe veszi a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat (…).

(A Szerződés 174. cikke)

Célkitűzések

Olyan megfigyelési hálózat létrehozása, amely a Bizottságot és a tagállamokat megbízhatóan tájékoztatja a környezet állapotáról annak érdekében, hogy azok:

a)

megtehessék a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket;

b)

értékelhessék ezeknek az intézkedéseknek az eredményeit;

c)

biztosítsák a nyilvánosság megfelelő tájékozottságát a környezeti állapotokról.

Feladatok

Biztosítja a helyes és hatékony környezetpolitika kidolgozásához és megvalósításához szükséges tárgyilagos információt a Közösség és a tagállamok részére,

rögzíti, összeállítja és értékeli a környezet állapotával kapcsolatos adatokat, szakértői jelentéseket készít a Közösség területén belüli környezet minőségéről, érzékenységéről és terheléséről,

megfelelő eszközökkel ösztönzi a környezeti adatok európai szintű összehasonlíthatóságát és szükség esetén a mérési módszerek fokozott összehangolását,

elősegíti az európai környezeti információk beépítését nemzetközi környezeti programokba,

ötévente jelentést tesz közzé a környezet állapotáról, változásairól és a környezeti kilátásokról,

ösztönzi a környezeti előrejelző technológiák és a környezeti károk költségeit felmérő módszerek fejlesztését, valamint az információcserét a kármegelőzési technológiákról,

ösztönzi a környezeti károk, illetve a környezeti megelőző, védő és helyreállítási intézkedések költségei értékelési módszereinek fejlesztését.

1.   Igazgatótanács

Felépítés:

a tagállamok egy-egy képviselője,

a Bizottság két képviselője,

az Európai Parlament által kinevezett két tudományos szakértő.

Feladatok:

Jóváhagyja a munkaprogramot, és gondoskodik annak végrehajtásáról.

2.   Ügyvezető igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki.

3.   Tanácsadó fórum

Tagállamonként egy-egy képviselő alkotja, az ügyvezető igazgatót látja el tanácsokkal.

4.   Tudományos bizottság

Környezetvédelmi téren jártas szakértők.

5.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék.

6.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Végleges költségvetés:

37,1 millió EUR (32,1 millió EUR),

amelyből a Közösség hozzájárulása: 75 % (84 %).

A személyzet létszáma 2006. december 31-én:

A létszámtervben szereplő álláshelyek száma: 115 (115)

ebből betöltött: 110 (107)

+47 (34) egyéb álláshely (kisegítő alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak).

A személyzet teljes létszáma: 115 (115),

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 72 (72) fő,

adminisztratív feladatok: 42 (42) fő,

vegyes feladatok: 1 (1) fő.

A Prelude (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, „Előretekintő környezeti elemzés Európa területhasznosításának alakulásáról”) beindítása.

Az Európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) frissítése.

Jelentések közzététele többek között a következőkről: közlekedés és környezetvédelem, mezőgazdaság és környezetvédelem, energia és környezetvédelem, bioenergia, levegőminőség, üvegházhatást előidéző gázkibocsátások, az európai partok állapota, a városi területek terjedése és a természeti erőforrások kezelése.

Szemináriumok szervezése a Tanács elnöksége keretében.

Segítségnyújtás az adatok egyeztetésében.

Az Eionet (európai környezeti információs és megfigyelőhálózat) működtetése.

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (Koppenhága) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

rendelkezésre álló

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

27 650

27 650

I. cím

Személyi juttatások

16 013

16 013

15 692

308

13

508

386

122

Egyéb támogatások

5 264

5 115

II. cím

Igazgatási kiadások

2 926

2 912

2 623

283

19

895

836

59

Egyéb bevételek

4 200

1 798

III. cím

Működési kiadások

13 975

13 971

8 681

5 290

4

4 069

3 671

398

Célhoz kötött bevételek

4 200

781

356

3 844

2 167

931

115

Összesen

37 114

34 563

Összesen

37 114

33 677

27 352

9 725

36

7 639

5 824

694

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (Koppenhága) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Közösségi támogatások

27 650

26 900

Egyéb támogatások

5 673

5 633

Egyéb bevételek (1)

2 277

0

Összesen (a)

35 601

32 533

Működési kiadások

Személyi juttatások

14 500

13 423

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

795

621

Egyéb igazgatási kiadások

4 843

4 700

Egyéb működési kiadások

15 000

15 618

Összesen (b)

35 138

34 363

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

462

–1 830

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

72

29

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

7

7

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

66

22

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

528

–1 808


4. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (Koppenhága) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

330

456

Tárgyi eszközök

1 866

1 649

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás (2)

1 151

598

Rövid lejáratú követelések

2 611

1 581

Hosszú lejáratú követelések

494

482

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes (3)

6 097

4 491

Összes eszköz

12 548

9 258

Rövid lejáratú kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek

7 779

5 016

Összes forrás

7 779

5 016

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

4 242

6 050

A pénzügyi év gazdasági eredménye

528

–1 808

Eszközök nettó értéke összesen

4 770

4 242

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

12 548

9 258


(1)  Ingatlanadó-visszatérítés a 2000–2004 időszakban (905 000 EUR).

(2)  Elsősorban az Európai Témaközpontoknak nyújtott előfinanszírozás.

(3)  Ingatlanadó-visszatérítés a 2000–2004. időszakban (905 000 EUR).


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

A 2007-re átvitt kötelezettségvállalások magas aránya főként a 2006-ban bekövetkezett rendkívüli eseményeknek tudhatók be, amik addig késleltették a témaközpontok időközi kifizetéseit, amíg az elvégzett munka az Ügynökség számára kielégítő színvonalú nem lett. Az említett késedelmes kötelezettségvállalásokra a minden év január elseje előtt kötelezően megkötendő engedélyezési megállapodások miatt került sor, a folyamatosság fenntartása, továbbá az összetett, új munka felmerülő költségeinek és ütemezésének a meghatározása és megtárgyalása érdekében. Az Ügynökség a továbbiakban is erőfeszítéseket tesz a költségvetési átcsoportosítások arányának javítására ebben a témában.

Az említett helyzethez kapcsolódó kockázatokat a vezetőség értékelte, és kontrolláló rendelkezéseket vezetett be. A fennálló kockázati szint elfogadhatónak minősül. A helyzet újraértékelésére az érzékeny posztok felülvizsgálatának keretén belül kerül sor 2007 közepén.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/29


JELENTÉS

az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/06)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–9.

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség 2006. január 1-jétől (2) rendelkezik teljes önállósággal. Az Ügynökség feladata a tagállamok tevékenységének összehangolása a külső határok igazgatása terén (az operatív együttműködés elősegítése, műszaki és operatív segítségnyújtás, kockázatelemzés).

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökség 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (4) a 2007/2004/EK rendelet 30. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

A 2006-os pénzügyi évre 85 %-os volt a kötelezettségvállalási arány. Az áthozott előirányzatok mértéke összességében több mint 70 %, az operatív kiadások esetében pedig majdnem 85 % volt. Az előirányzatok alcímek és címek közötti átcsoportosítása az év során túllépte a költségvetési rendeletben megszabott 10 %-os legmagasabb értéket. Az évenkéntiség és az egyediség költségvetési alapelveit tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

Egyes jogi kötelezettségvállalásokat (5) előzetes költségvetési kötelezettségvállalás hiányában tettek, ami ellentétes az Ügynökség pénzügyi szabályzatával.

9.

A személyzetfelvételi kritériumok és eljárások nem feleltek meg a személyzeti szabályzat végrehajtására vonatkozó általános szabályoknak: ezeket főként az egyes besorolási fokozatokhoz megkövetelt minimális szakmai tapasztalattal, a felvételi bizottság szerepének korlátozásával, illetve az előválogatási eljárás dokumentálásával kapcsolatban szegték meg.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 1. o.

(2)  2006. szeptember 1-jéig a Bizottság folyósította a fizetéseket.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  Az elszámolást 2007. május 25-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 11-én érkezett be.

(5)  Hat eset fordult elő, megközelítőleg 30 000 EUR értékben.


 

1. táblázat

Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség – Frontex (Varsó)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

Az e téren érvényes közösségi szakpolitika célja, hogy fejlessze a tagállamok határait átlépő személyek ellenőrzése során követendő szabályokat és eljárásokat; intézkedések történnek a tagállamok közigazgatásának megfelelő szervezeti egységei, valamint ezen egységek és a Bizottság között az e cím által szabályozott területeken történő együttműködés biztosítására.

(A Szerződés 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 66. cikke)

Célkitűzések

A Frontex az Európai Unió tagállamai külső határainak integrált igazgatásának javítása céljából jött létre.

a)

Az Ügynökség megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeli közösségi intézkedések alkalmazását.

b)

Biztosítja a tagállamok ezen intézkedések végrehajtása érdekében tett lépéseinek összehangolását, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a személyek ellenőrzése és az Európai Unió tagállamainak külső határőrizete hatékonyan, egységesen és magas szinten történjék.

c)

Az Ügynökség továbbá biztosítja a Bizottság és a tagállamok számára a külső határok igazgatásához szükséges technikai támogatást és szakértelmet, és előmozdítja a tagállamok közötti szolidaritást.

Feladatok

1.

Összehangolja a tagállamok közötti operatív együttműködést a külső határok igazgatása terén;

2.

segítséget nyújt a tagállamoknak határőreik képzésében, beleértve közös képzési követelmények kialakítását;

3.

kockázatelemzést végez;

4.

nyomon követi a külső határok ellenőrzését és őrizetét érintő kutatási eredményeket;

5.

segíti a fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamokat;

6.

megadja a tagállamoknak a közös visszatérési műveletek megszervezéséhez szükséges támogatást.

1.   Igazgatótanács

Összetétele:

valamennyi tagállam részéről egy-egy képviselő,

Bizottság részéről két képviselő,

a schengeni társult országok (Norvégia, Izland) egy-egy képviselője, korlátozott szavazati joggal.

2.   Ügyvezető igazgató

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslatára.

3.   Külső ellenőrzés

Az Európai Számvevőszék.

4.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Végleges költségvetés 2006-ban

Teljes költségvetés:

19,2 millió EUR,

ebből közösségi hozzájárulás:

18,9 millió EUR (98,8 %),

az Egyesült Királyság hozzájárulása:

0,2 millió EUR (1,2 %)

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én

A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2006-ban: 28 fő

A teljes létszám: 72 fő

25 ideiglenes alkalmazott

+47 egyéb alkalmazott (kirendelt nemzeti szakértők, szerződéses alkalmazottak, kisegítő alkalmazottak)

A teljes létszám foglalkozási terület szerint a következőképpen oszlik el:

operatív feladatok: 43 fő

adminisztratív feladatok: 29 fő

Operatív együttműködés:

15 közös művelet került végrehajtásra a Frontex koordinálásával, valamint hét kísérleti projekt indult be.

Képzés:

A közös képzési alaptanterv felülvizsgálata és továbbfejlesztése; hálózat létrehozása partnerakadémiák és képzési koordinátorok számára; a harmadik országok számára szervezett képzés és a „hamisított okmányok” eszköz továbbfejlesztése; képzési standardok kialakítása a közös visszatérési műveletekhez, valamint taktikai képzés szervezése helikopterpilóták számára, részvétel az Európai Képzési Nap szervezésében.

Kockázatelemzés:

Öt kockázatelemzési jelentés kibocsátása; egy bűnüldözési témájú értesítő közzététele, a közös integrált kockázatelemzési modell frissítése, Frontex kockázatelemzési hálózat kialakítása a tagállamok szakértőinek részvételével.

Kutatás és fejlesztés:

Két jelentés közzététele, négy értesítő kibocsátása, egy közös workshop szervezése a Közös Kutatóközponttal.

Segítségnyújtás a tagállamoknak:

Két segítségnyújtási művelet koordinálása.

Segítségnyújtás a visszatérési műveletekhez:

Három közös visszatérési művelet.

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Varsó) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások (1)

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

Közösségi támogatások

18 940

19 504

I. cím

Személyi juttatások

2 685

2 173

1 017

1 065

603

Egyéb támogatások

226

226

II. cím

Igazgatási kiadások

1 275

363

69

931

275

 

 

 

III. cím

Működési kiadások

13 135

11 687

1 856

9 936

831

Összesen

19 166

19 730

Összesen

17 095

14 223

2 942

11 932

1 709

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját éves beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Varsó) – A 2006-os pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

Működési bevételek

Közösségi támogatások

15 129

Egyéb bevételek

253

Összesen (a)

15 382

Működési kiadások

Személyi juttatások

860

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

7

Egyéb igazgatási kiadások

615

Egyéb működési kiadások

4 348

Összesen (b)

5 830

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége(c = a – b)

9 552

Pénzügyi műveletek kiadásai (d)

5

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (e = – d)

–5

A pénzügyi év gazdasági eredménye (f = c + e)

9 547

A táblázat a 2006. október–decemberi időszakra vonatkozik, amelyben az Ügynökség már pénzügyileg függetlenül működött.


4. táblázat

Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Varsó) – 2006. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök

31

Forgóeszközök

Rövid lejáratú követelések

75

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

14 236

Összes eszköz

14 342

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

84

Egyéb kötelezettségek

4 711

Összes forrás

4 795

Eszközök nettó értéke

Az év gazdasági eredménye

9 547

Eszközök nettó értéke összesen

9 547

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

14 342


(1)  Az adatok csak azokra a kiadásokra vonatkoznak, amelyekért az Ügynökség felelt (az I. és a II. cím esetében a 2006. október–december közötti időszakban, a III. címnél pedig a teljes év során). Az itt nem szereplő kiadásokért a Bizottság felelt.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját éves beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

A 2007. évre történt átcsoportosítások nagy aránya az Ügynökség elindításának idején bekövetkezett nehézségeknek tudható be, továbbá annak a ténynek a következménye, hogy a pénzügyi források csak 2006 legvégén váltak elérhetővé. Az átcsoportosításokra vonatkozóan az Ügynökség tudomásul vette a Számvevőszék észrevételét, és 2007 áprilisa óta az átcsoportosításokat illető szabályok szigorú értelmezését alkalmazza.

8.

Az Ügynökség tisztában volt a Számvevőszék által leírt helyzettel, és azóta korrekciós intézkedéseket valósított meg. Az Ügynökség több lépést tett arra, hogy a pénzügyi döntéshozókat emlékeztesse az eljárások szigorú betartásának szükségességére; ezenfelül a kivételekről jegyzéket vezetnek, amelynek tartalmát havonta mutatják be az ügyvezető igazgatónak.

9.

A kezdés időszakában jelentkezett forráshiány, a potenciális alkalmazottak összegyűjtése során tapasztalt nehézségek, továbbá az Ügynökség lehető leghamarabbi operatív működésének a szükségessége miatt, az intézménynek nem volt lehetősége a normál eljárások teljes körű betartására a 2006. év során elkezdett felvételi eljárások alkalmával. 2007-ben fokozatosan normalizálódott a helyzet.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/34


JELENTÉS

Az Európai Gyógyszerügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/07)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–8.

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Gyógyszerügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Tanács 1993. július 22-i 2309/93/EGK rendelete hozta létre. E rendelet helyébe az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelete (1) lépett. Az Ügynökség hálózatként működik, és a tagállamok illetékes hatóságai által az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények értékeléséhez és felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott tudományos forrásokat hangolja össze.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) a 726/2004/EK rendelet 68. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd azt megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

Ami az igazgatási kiadások tekintetében a költségvetés végrehajtását (II. cím) illeti, a kihasználtság aránya a kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozóan kevesebb mint 60 %-os volt. A kötelezettségvállalások több mint 40 %-át – döntően az információtechnológia területéről – átvitték a 2007-es pénzügyi évre. Az évenkéntiség költségvetési alapelvét tehát nem értelmezték kellő pontossággal.

8.

A díjszabályzat (4) 12. cikkének (4) bekezdése szerint „a díjak bármely felülvizsgálatának az Ügynökség kiadásainak értékelésén és a tagállamok által megadott, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeken kell alapulnia. A költségeket az általánosan elfogadott nemzetközi költségszámítási módszereknek megfelelően kell kiszámítani, amelyeket a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni”. Az Ügynökség ügyfeleinek kiszámlázott összegek mindeddig két részből tevődtek össze: az egyik rész az Ügynökség költségeit fedezte, a másik részt pedig a tagállami előadóknak saját költségeik fedezésére fizették ki. Mivel a tagállami előadók ténylegesen felmerült költségeiket soha nem támasztották alá teljes mértékben információkkal, illetve bizonylatokkal, a fennálló helyzet nem felelt meg a díjszabályzatban foglaltaknak. Az Ügynökségnek mindeddig nem volt lehetősége olyan átfogó elemzés készítésére a tagállami előadók tényleges költségeit illetően, amelynek alapján tárgyilagos és dokumentumokkal is alátámasztott módon lehetne kiigazítani az előadóknak fizetendő összegeket, illetve azok függvényében az ügyfeleknek kiszámlázott díjakat.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 214., 1993.8.24., 18. o. és HL L 136., 2004.4.30., 1. o. Ez utóbbi rendelet értelmében az Ügynökség nevét Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségről Európai Gyógyszerügynökségre változtatták.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 21-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 17-én érkezett be.

(4)  A 297/95/EK tanácsi rendeletet módosító 1905/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 304., 2005.11.23., 1. o.).


 

1. táblázat

Európai Gyógyszerügynökség (London)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a 726/2004/EK rendeletben és a 141/2000/EK rendeletben meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adat)

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

(2005-ös adat)

Valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.

A Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul […].

(a Szerződés 152. cikke)

Célkitűzések

A tagállamok illetékes hatóságai által az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények engedélyezéséhez és felügyeletéhez az Ügynökség rendelkezésére bocsátott tudományos források összehangolása.

Tudományos tanácsadás a tagállamok és az Európai Unió intézményei számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről és az állatgyógyászati készítményekről.

Feladatok

A közösségi forgalombahozatali engedélyezési eljárás alá tartozó gyógyszerekre vonatkozó tudományos értékelés összehangolása.

A Közösségen belül engedélyezett gyógyszerek felügyeletének összehangolása (farmakovigilancia).

Tanácsadás az állatgyógyászati készítmények szermaradványainak azon maximális szintjére vonatkozóan, amelyek az állati eredetű élelmiszerekben elfogadhatóak.

A helyes gyártási gyakorlat, a helyes laboratóriumi gyakorlat és a helyes klinikai gyakorlat elveinek betartására vonatkozó ellenőrzés összehangolása.

A gyógyszerekre a közösségi eljárásoknak megfelelően kiadott forgalombahozatali engedélyek nyilvántartása.

1.

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága tagországonként egy tagból és egy póttagból áll, az emberi felhasználásra szánt gyógyászati termékek értékelésével kapcsolatos kérdésekben nyújt véleményt.

2.

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága tagországonként egy tagból és egy póttagból áll, az állatgyógyászati készítmények értékelésével kapcsolatos kérdésekben bocsát ki véleményt.

3.

A ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság tagországonként egy tagból és egy póttagból áll, a ritka betegségek gyógyászati termékeinek értékelésével kapcsolatos kérdésekben nyújt véleményt.

4.

A növényi gyógyszerekkel foglalkozó bizottság tagországonként egy tagból és egy póttagból áll, a növényi gyógyszerkészítmények értékelésével kapcsolatos kérdésekben bocsát ki véleményt.

5.

Az Igazgatótanácsot tagországonként egy tag és egy póttag, a Bizottság két képviselője, az Európai Parlament által kinevezett két képviselő, a betegképviseleti szervek két képviselője, az orvosok szervezetének egy képviselője, valamint az állatorvosok szervezetének egy képviselője alkotja. Az Igazgatótanács az Ügynökség munkaprogramját és éves jelentését fogadja el.

6.

Az ügyvezető igazgatót a Bizottság javaslata alapján az Igazgatótanács nevezi ki.

7.

A külső ellenőrzést az Európai Számvevőszék végzi.

8.

A mentesítésért felelős hatóság a Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés:

138,7 millió EUR (111,8 millió EUR).

Közösségi hozzájárulás (a ritka betegségek gyógyszereire adott támogatás nélkül): 21,63 % (22,7 %)

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő állások száma: 424 (379),

ebből betöltött: 395 (337,5)

+77 (34) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak).

A teljes létszám: 472 (371,5),

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 406 (302,5) fő,

adminisztratív feladatok: 66 (69) fő.

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek

Forgalomba hozatali engedélyek iránti kérelmek: 79 (43)

Kedvező vélemények: 51 (24)

Átlagos értékelési idő: 171 nap (203 nap)

Engedélyezést követő vélemények: 1 380 (1 148),

Farmakovigilancia: 94 081 jelentés (91 565 jelentés)

Rendszeres megbízhatósági jelentések: 273 (279)

Szakvélemények: 193 (135)

Kölcsönös elismerési eljárások: 9 241 (8 451)

Állatgyógyászati készítmények

Új kérelmek: 5 (11)

Új változatokkal kapcsolatos kérelmek: 56 (40)

Ellenőrzések: 128 (114)

Ritka betegségek gyógyszerei

Kérelmek: 104 (118)

Kedvező vélemények: 81 (88)

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Gyógyszerügynökség (London) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

A végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi év(ek)ről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

kifizetett

törölt

Saját bevételek

92 580

94 556

I. cím

Személyi juttatások

44 921

43 709

42 941

768

1 212

700

563

136

Közösségi támogatások

30 650

32 551

Egyéb támogatások

8 160

7 374

II. cím

Igazgatási kiadások

34 454

34 007

18 946

15 061

447

10 041

8 535

1 505

Egyéb bevételek

7 286

6 820

III. cím

Működési kiadások

59 301

58 431

44 846

13 585

870

8 092

7 603

490

Összesen

138 676

141 301

Összesen

138 676

136 147

106 733

29 414

2 529

18 833

16 701

2 131

NB: az összegekben a kerekítésből adódóan eltérések mutatkozhatnak.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Gyógyszerügynökség (London) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005 (1)

Működési bevételek

Díjak és egyéb bevételek

119 039

72 979

Közösségi támogatások

31 503

28 957

Összesen (b)

150 542

101 936

Működési költségek

Személyi juttatások

45 150

40 057

Egyéb igazgatási kiadások

26 607

22 459

Egyéb működési kiadások

63 437

37 849

Összesen (a)

135 194

100 365

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

15 348

1 571

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

1 433

2 257

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (f = e)

1 433

2 257

A pénzügyi év gazdasági eredménye (g = c + f)

16 781

3 828


4. táblázat

Európai Gyógyszerügynökség (London) – 2005. és 2006. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005 (1)

Befektetett eszközök

Immateriális javak

14 889

10 492

Tárgyi eszközök

6 695

6 945

Forgóeszközök

Rövid lejáratú követelések

26 045

14 490

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

37 508

29 934

Összes eszköz

85 138

61 861

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

2 699

1 214

Egyéb kötelezettségek

38 550

33 539

Összes forrás

41 249

34 753

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

27 108

23 280

Az év gazdasági eredménye

16 781

3 828

Eszközök nettó értéke összesen

43 889

27 108

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

85 138

61 861


(1)  A 2005-ben közzétett beszámoló esetében az eredményelszámolás alapú számvitel még csak részben került alkalmazásra.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

A 2. címből a 2007-es évre történő automatikus áthozatal összege 15 millió EUR-t tesz ki, amiből 8 milliót az Információtechnológiára szánnak (21. fejezet). Az Ügynökségnél folyamatban van egy több éves, gyógyászati készítmények szabályozására kialakítandó EU telematikai program kifejlesztése és megvalósítása. Az irányítás folyamata és a projektek természete megnehezíti az évenkénti programozás elvének betartását, különösen mivel jó néhány irányítási mozzanat nem az EMEA irányítása alá esik. Az Ügynökség minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az automatikus áthozatalokat a jövőben visszaszorítsák.

8.

Az Ügynökség az illetékes nemzeti hatóságokkal együtt hosszú ideje munkálkodik a tagállamok előadói részéről felmerülő költségek felbecsülésén. Az Ügynökség igazgatótanácsa 2006. decemberi ülésén „határozott a díjszabályzati rendszer felülvizsgálatáról” és egy költségelszámoló csoport létrehozásáról annak érdekében, hogy „…készítsenek elő és fogadjanak el egy – az EMEA számára fizetendő díjakról szóló rendelet 12. cikkében hivatkozott – általánosan elfogadott költségszámítási módszert … Minden illetékes nemzeti hatóság képviselője meghívást fog kapni arra, hogy részt vegyen ebben a munkában.”


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/40


JELENTÉS

az Európai Újjáépítési Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/08)

TARTALOM

1–2

BEVEZETÉS

3–6

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–8

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Újjáépítési Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) az legutóbb a 2006. november 28-i 756/2006/EK (1) tanácsi rendelettel módosított 1628/96/EK tanácsi rendelet (2) alapján hozták létre. A 2000 februárjában felállított Ügynökség feladata kezdetben a koszovói EU-segélyprogramok irányítása volt. Megbízatását később kiterjesztették Szerbia és Montenegróra, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra. Az Ügynökség Thesszalonikiben működő központja mellett Belgrádban, Podgoricában, Pristinában és Skopjéban is rendelkezik operációs központtal. Az Ügynökség olyan programokat hajt végre, amelyek segítik az intézményrendszer kiépítését és a megfelelő államirányítást, hozzájárulnak a piacgazdaság és az alapvető infrastruktúra létrehozásához, valamint a civil társadalom megerősítéséhez. Az Ügynökség megbízatása a tervek szerint 2008. december 31-én ér véget.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökség 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (4) a 2667/2000/EK tanácsi rendelet (5) 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően az igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

A költségvetés végrehajtási aránya megfelelő volt. A Számvevőszék azonban felhívja az Ügynökség figyelmét a lekötésre váró előirányzatok szintjére, ezek miatt ugyanis – tekintve, hogy megbízása 2008 végén lejár – az Ügynökségnek szorosabban kell majd felügyelnie a programjait.

8.

A Számvevőszék megjegyzi, hogy az előző évekhez képest jelentősen javult a számviteli és a belsőkontroll-rendszer, különösen ami a külső szervek által kezelt pénzeszközök felügyeletét és a közbeszerzési eljárások végrehajtását illeti. A Számvevőszék ellenőrzése ezeken a területeken nem eredményezett jelentősebb észrevételeket.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 332., 2006.11.30., 18. o.

(2)  HL L 204., 1996.8.14., 1. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  A beszámolót 2007. június 13-án állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 6-án érkezett be.

(5)  HL L 306., 2000.12.7., 7. o.


 

1. táblázat

Európai Újjáépítési Ügynökség (Thesszaloniki)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Tanács 2000. december 5-i 2667/2000/EK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adatok)

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

A Közösség, hatáskörének keretein belül intézkedéseket hoz a harmadik országokkal történő gazdasági, pénzügyi és technológiai együttműködés érdekében. Ezen intézkedések kiegészítik a tagállamok hasonló intézkedéseit, és összhangban állnak a Közösség fejlesztési politikájával.

(181a. cikk)

Célkitűzések

Uniós segítségnyújtás a következő területeken:

i.

újjáépítés, menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatelepítése;

ii.

a megfelelő államirányítás, az intézményesítés és a jogbiztonság támogatása;

iii.

a piacgazdaság kiépülésének támogatása; befektetés az alapvető fizikai infrastrukturális, illetve környezetvédelmi fejlesztésekbe;

iv.

a társadalmi fejlődés és a civil társadalom megszilárdításának elősegítése.

Alkalmazási terület

Az Ügynökség irányítja a Szerbia és Montenegróba (Szerb Köztársaság, Koszovó és Montenegrói Köztársaság) és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba irányuló főbb segélyprogramokat. Kedvezményezettek lehetnek államok, ENSZ-irányítás alá tartozó szervek, szövetségi, regionális és helyi szervek, állami és részben állami szervek, társadalmi partnerek, vállalkozástámogató szervezetek, szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező társaságok, jótékonysági szervezetek, alapítványok és civil szervezetek.

Feladatok

A Bizottság tájékoztatása az elsődleges szükségletekről.

Újjáépítési, valamint a menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatelepítését elősegítő programok megtervezése.

Az uniós segítségnyújtást elősegítő valamennyi lehetséges tevékenység végrehajtása.

Igazgatótanács:

Az Igazgatótanács tagjai a tagállamok egy-egy képviselője, a Bizottság két képviselője és az Európai Befektetési Bank egy megfigyelője.

Igazgató:

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslata alapján.

Magas szintű igazgatási önállóságot élvező operációs központok Belgrádban, Pristinában, Podgoricában és Szkopjében.

Külső ellenőrzés:

Európai Számvevőszék.

Mentesítésért felelős hatóság:

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés:

268,8 millió EUR (318,9 millió EUR), ennek egy része uniós finanszírozás.

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő állások 108 (114),

ebből betöltött: 90 (88).

Egyéb állások:

A helyi személyzet számára: 164 (170) állás, ebből betöltött: 157 (162) fő

Szerződéses alkalmazottak számára: 29 (28) állás, ebből betöltött: 26 (26).

A személyzet teljes létszáma: 273 (276) fő,

amely foglalkozási terület szerint a következőképpen oszlik el:

operatív feladatok: 171 (169) fő,

adminisztratív feladatok: 102 (107) fő.

Operációs központok szerinti megoszlás (főbb fejlesztések):

KOSZOVÓ: a) vállalkozások indítását segítő támogatások, hitelek, képzés és üzleti tanácsadás nyújtása a kisebbségek és a hazatelepülők kisvállalkozásainak; b) a privatizációs folyamat támogatása; c) (északon) a körzeti fűtési rendszer és (délen) a hulladékhasznosító és vízkezelő épületek helyreállítása Mitrovicában; d) a határellenőrzés fejlesztése; e) új rendszer létrehozása az állami beruházások programozásához; f) szakértői tanácsadás és képzés nyújtása a Koszovói Közgyűlés számára; g) támogatás nyújtása az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Statisztikai Hivatal számára; h) környezetvédelmi fejlesztések megvalósítása, például regionális hulladéklerakó létesítése Pristinában; i) segítségnyújtás a Koszovói Vidékfejlesztési Terv elkészítéséhez.

SZERBIA: a) a közigazgatási reform törvénytervezeteinek elkészítése; b) berendezések beszerzése a határrendészet számára; c) világszínvonalú DNS laboratórium felépítése; d) bírósági berendezések felújítása és beszerzése; e) kórház-rehabilitációs program végrehajtása; f) új állások létrehozása a feltöltődő hitelalapból nyújtott kölcsönöknek köszönhetően; g) képzési támogatás nyújtása vállalatok részére; h) regionális továbbképző-központok létrehozása felnőtteknek; i) gazdaságfejlesztési programok nyújtása a legszegényebb önkormányzatoknak; j) új, Magyarországgal és Horvátországgal közös határátkelőhelyek átadása; k) települések infrastruktúrájának felújítása; l) a Statisztikai Hivatal reformja; m) a közvetlen külföldi befektetések irányításának támogatása; n) rászoruló csoportok, például a menekültek és a lakóhelyüket belföldre elhagyni kényszerülő személyek támogatása; o) erőmű-felújítási projektek megvalósítása; p) levegőszűrő beszerelése a kostolaci erőműnél.

MONTENEGRÓ: a) nemzetközi repülőtér létesítése Podgoricában, valamint a tivati repülőtér helyreállítása; b) a Belügyminisztérium központi számítógépes adatbázisának létrehozása; c) segítségnyújtás a Humánerőforrás-kezelési Ügynökségnek; d) új útigazgatóság és közlekedési törvények felállítása e) a villamosenergia-hálózat elkülönítése/átszervezése, energiahatékonysági stratégia kialakítása; f) a Környezetvédelmi Ügynökség létrehozása; g) vezetői szaktanácsadás nyújtása vállalatoknak; h) az Igazságszolgáltatási Képzési Központ támogatása; i) börtönreform végrehajtása; j) segítségnyújtás a mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégia megszövegezésében.

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG: a) segítségnyújtás új közigazgatási intézmények (pl. Állami Statisztikai Hivatal, Civil társadalomért felelős Osztály a Főtitkárságon, Közbeszerzési Hivatal) megszilárdításában, illetve létrehozásában; b) segítségnyújtás az elektronikus hírközlési piac kiépítéséhez; c) a rendőrség reformjának támogatása, pl. a Rendőrakadémia felújítása; d) segítségnyújtás a pénzmosás megelőzéséhez, valamint a szkopjei Elsőfokú Bíróság felújítása; e) új állami növény-egészségügyi laboratórium létrehozása; f) Nemzeti Határ-ellenőrzési Koordinációs Központ kialakítása; g) az önkormányzatok támogatása a decentralizációs feladatok elvégzésében; h) az önkormányzati infrastruktúra korszerűsítése; i) képzés nyújtása kisebbségi származású köztisztviselők részére; k) vezetői képzés nyújtása kkv-knak.

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Újjáépítési Ügynökség (Thesszaloniki) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évekről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló előirányzatok

(az idei és a korábbi pénzügyi évekről)

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

áthozott kötelezettség

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

Közösségi támogatások

24 795

20 200

I. cím

Személyi juttatások

18 540

17 304

17 117

187

1 236

495

 

385

 

109

19 035

17 304

17 502

187

1 345

Egyéb támogatások és partnerországokból befolyt pénzeszközök

p.m.

877

II. cím

Igazgatási kiadások

6 255

4 705

4 198

507

1 550

500

 

453

 

47

6 755

4 705

4 651

507

1 597

Fennmaradó pénzeszközök

244 000

256 008

III. cím

Működési kiadások

244 000

32 760

4 007

239 992

0

701 681

153 923

249 952

438 814

12 915

945 681

186 683

253 959

678 806

12 915

Összesen

268 795

277 085

Összesen

268 795

54 769

25 322

240 686

2 786

702 676

153 923

250 790

438 814

13 071

971 471

208 692

276 112

679 500

15 857

Megjegyzés: a pénzügyi év végén összesen 746 922 EUR-t tettek ki a kötelezettségvállalásokhoz rendelkezésre álló összegek (ebből 211 240 EUR a 2006-os előirányzatokból, 535 682 EUR pedig a korábbi évekről származott).

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Újjáépítési Ügynökség (Thesszaloniki) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Közösségi támogatások

273 192

261 009

Egyéb bevételek

239

1 832

Összesen (a)

273 432

262 841

Működési kiadások

Személyi juttatások

16 164

15 727

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

581

703

Egyéb igazgatási kiadások

5 510

6 509

Egyéb működési kiadások

247 509

243 442

Összesen (b)

269 764

266 381

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

3 668

3 540

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

25

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

–25

A Pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

3 643

–3 540


4. táblázat

Európai Újjáépítési Ügynökség (Thesszaloniki) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

70

84

Tárgyi eszközök

743

1 192

Hosszú lejáratú követelések

10 175

40 002

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

166 885

135 285

Rövid lejáratú követelések

24 562

29 574

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

51 991

57 917

Összes eszköz

254 425

264 055

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

1 986

2 100

Egyéb kötelezettségek

85 496

98 655

Összes forrás

87 482

100 755

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

163 300

166 840

Az év gazdasági eredménye

3 643

–3 540

Eszközök nettó értéke összesen

166 943

163 300

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

254 425

264 055


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

Az Ügynökség gyorsított eljárást alkalmaz a támogatási programok végrehajtására. Az Ügynökségnek támogatás céljára adott legutóbbi juttatás összege 250 millió EUR volt 2006-ban, amelyet 3 éven belül, tehát 2009-ig kell igénybe venni. Ezért az ezen időszak végére fennmaradó összeg, amelyet igénybe kell venni, várhatóan alacsony.

8.

Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzéseit.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/47


JELENTÉS

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/09)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–10.

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség feladata, hogy tartósan biztosítsa a polgári repülés magas szintű biztonságát, szavatolja a polgári repülés biztonságának megfelelő fejlesztését, valamint hogy típusalkalmassági előírásokat és repüléstechnikai termékekre szóló bizonyítványokat adjon ki.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) az 1592/2002/EK rendelet 49. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd azt megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

2006 végén a II. cím (igazgatási kiadások) alá tartozó áthozott előirányzatok elérték a kötelezettségvállalások közel 40 %-át, a III. cím (nem differenciált működési kiadások) alá tartozóak pedig a kötelezettségvállalások közel 50 %-át. Ugyanezen címek alá tartozó előirányzatok több mint 15 %-át törölték. A pénzügyi szabályzatában foglaltakkal ellentétben az Ügynökség a 2005-ről áthozott differenciált kifizetési előirányzatait használta fel, annak ellenére, hogy elegendő kifizetési előirányzattal rendelkezett 2006-ban is. Az évenkéntiség költségvetési alapelvét tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

A 2006-ban végzett típusalkalmassági vizsgálatokra vonatkozóan az Ügynökség költségelemzési rendszere közel 48 millió EUR összegű kiadást regisztrált, holott a bevételek mindössze körülbelül 35 millió EUR összeget tettek ki. Az Ügynökségnek, együttműködésben a Bizottsággal (4), felül kell vizsgálnia jelenlegi díjszabását, és biztosítania kell, hogy a típusalkalmassági vizsgálatokra vonatkozó kiadásai indokoltak legyenek, illetve hogy azokat fedjék az általa megszabott díjak.

9.

Az Ügynökség mérlegében a közel 14 millió EUR összegű rövid lejáratú követelések 20 %-a három hónapnál korábbi volt. Az Ügynökség a kérelmek kezelésére továbbra sem alkalmaz olyan hatékony rendszert, amely fizetési késedelem esetén adott esetben kamatot számolna fel.

10.

Az egyik külső tanácsadóval kötött, 221 000 EUR értékű szerződés esetében, illetve egy 2004-ben aláírt, megközelítőleg 1,5 millió EUR éves piaci értékű, utazási szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás megújításakor, az Ügynökség sürgősségi okokból tárgyalásos eljárást alkalmazott (5), ez azonban nem volt indokolt, és a megfelelő tervezés hiányát mutatja.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 29-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 11-én érkezett be.

(4)  A díjakról és a költségekről eseti bizottsági rendelet határoz.

(5)  Az általános költségvetésre alkalmazandó költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak 126. cikke (1) bekezdésének c) pontja.


 

1. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (Köln)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a Tanács és a Parlament 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adat)

Termékek és szolgáltatások

Közös közlekedéspolitika:

„A Tanács minősített többséggel határozhat arról, hogy lehet-e, és ha igen, milyen mértékben és milyen eljárással, a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan megfelelő rendelkezéseket hozni.”

(A Szerződés 80. cikke)

Célkitűzések:

A polgárirepülés-biztonság egységesen magas szintjének fenntartása Európában és a polgárirepülés-biztonság megfelelő működésének és fejlesztésének biztosítása.

Az Ügynökség által jóváhagyandó intézkedések:

1.

Vélemények megfogalmazása a Bizottság számára.

2.

Típusalkalmassági előírások, beleértve a légialkalmassági alapkövetelményeket és az elfogadható igazolási eljárást, valamint a közösségi politika alkalmazására vonatkozó útmutató dokumentumok kiadása.

3.

A légialkalmasság és a környezetvédelmi követelmények szempontjából történő döntések meghozatala.

4.

Szabványosítási vizsgálatok végzése az illetékes tagállami hatóságoknál.

5.

A vállalatoknál szükségesnek mutatkozó vizsgálatok elvégzése.

1.

Igazgatótanács: a tagállamok egy-egy, illetve a Bizottság egy képviselőjéből áll, az érintett felekből tanácsadó szervet hoz létre.

2.

Ügyvezető igazgató: az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslatára; feladata az Ügynökség irányítása.

3.

Fellebbezési tanács: dönt az Ügynökségnek a típusalkalmassággal, a díjakkal és költségekkel, valamint a vállalkozásoknál végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos határozatairól.

4.

Külső ellenőrzés: Európai Számvevőszék.

5.

A mentesítésért felelős hatóság: a Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés:

Teljes költségvetés: 66,8 (31,5) millió EUR, ebből:

a beszedett díjak és illetékek jövedelme: 33,2 (8,6) millió EUR (50 %)

Közösségi támogatás: 31,4 (18,9) millió EUR (47 %)

A Német Szövetségi Köztársaság (Közlekedési Minisztérium) hozzájárulása: 1,2 millió EUR (2 %)

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

A létszámtervben szereplő ideiglenes álláshelyek száma: 328 (200),

ebből betöltött: 276 (132),

egyéb alkalmazottak: 33 (21) szerződéses és kisegítő alkalmazott

A személyzet teljes létszáma: 309 (153) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 227 (86) fő,

adminisztratív feladatok: 57 (38) fő,

vegyes feladatok: 25 (29) fő.

Vélemények:

5 vélemény az 1592/2002/EK, az 1702/2003/EK és a 2042/2003/EK rendeletek módosításáról.

Kötelező erejű határozatok:

A CS 25., CS-P és CS-ETSO típusalkalmassági előírások módosítása (3 módosítás),

az elfogadható igazolási eljárásról, illetve az iránymutatásokról szóló 1702/2003/EK és 2042/2003/EK rendeletek módosítása (6 módosítás),

1 határozat a jóváhagyási számok felépítéséről.

Nemzetközi együttműködés:

1 Kínával kötött megállapodásról szóló jegyzőkönyv az Airbus A320 végső gyártási fázisának Kínába telepítéséről, és 1 Kínával kötött általános együttműködési megállapodás az Airbus termékekről,

1 Japánnal kötött együttműködési megállapodás egyes európai termékek kiviteléről,

13 együttműködési megállapodás az Európai Polgári Repülési Konferencia valamennyi nem európai uniós tagországával a SAFA program folytatásával összefüggésben,

a Független Államok Közösségének Repülésügyi Bizottságával kötött együttműködési megállapodás kiterjesztése a Beriev termékekre.

Típusalkalmassági döntések:

Típusalkalmassági bizonyítványok: 70

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok: 803

Légialkalmassági irányelvek: 382

Európai műszaki leírások: 178

Elfogadható igazolási eljárás: 97

Nagyobb változtatások: 1 125

Kisebb változtatások: 1 830

Nagyobb javítások: 1 009

Kisebb javítások: 372

AFM/RFM (= Repülési kézikönyvek felülvizsgálata): 430

Tervező szervezetek jóváhagyása (1): 377

Karbantartó szervezetek jóváhagyása (kétoldalú) (1): 1 293

Karbantartó szervezetek jóváhagyása (külföldi) (1): 201

Karbantartási szakképző szervezetek jóváhagyása (1): 16

Gyártó szervezetek jóváhagyása (1): 6

Szabványosítási vizsgálatok: (országok száma típus szerint):

Gyártó szervezetek jóváhagyása: 12 ország

Karbantartó szervezetek jóváhagyása: 26 ország

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (Köln) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek felosztása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

rendelkezésre álló

kifizetett

törölt

Saját bevételek

30 700

33 236

I. cím

Személyi juttatások (NDE)

25 211

23 881

23 595

286

1 330

214

160

54

Közösségi támogatások

32 899

31 454

II. cím

Igazgatási kiadások (NDE)

6 812

6 222

3 637

2 585

590

782

690

92

Egyéb támogatások

635

453

III. cím

Működési kiadások (NDE)

7 380

5 625

2 763

2 862

1 756

1 276

1 130

146

III. cím

Működési kiadások (DE)

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb bevételek

156

308

– KE

25 680

23 219

 

 

2 461

 

 

 

– FE

24 880

 

11 362

13 518

0

4 334

4 334

0

Célhoz kötött bevételek

1 273

1 380

Célhoz kötött bevételek

1 380

1 365

1 357

0

22

0

0

0

Összesen

65 663

66 831

Összesen KE

66 463

60 312

 

5 733

6 159

2 272

 

292

Összesen FE

65 663

 

42 714

19 251

3 698

6 606

6 314

292

NDE

:

nem differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási előirányzatok megegyeznek a kifizetési előirányzatokkal).

DE

:

differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási előirányzatok eltérhetnek a kifizetési előirányzatoktól).

KE

:

kötelezettségvállalási előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében.

FE

:

kifizetési előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (Köln) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

Megjegyzések

2006

2005

Működési bevételek

Díjak és illetékek

 (2)

35 173

10 888

Közösségi támogatások

 

26 401

17 417

Egyéb támogatások

 

2 021

2 138

Egyéb bevételek

 

340

26

Összesen (a)

 

63 935

30 469

Működési kiadások

Személyi juttatások

 (3)

23 778

13 636

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

 

573

341

Egyéb igazgatási kiadások

 (4)

6 436

3 675

Egyéb működési kiadások

 

27 798

11 660

Összesen (b)

 

58 586

29 312

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

 

5 349

1 157

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

 

263

41

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

 

19

14

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

 

243

27

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

 

5 593

1 184


4. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (Köln) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

Megjegyzések

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

 

268

182

Tárgyi eszközök

 

1 719

1 348

Forgóeszközök

Rövid lejáratú követelések

 (5)

13 881

8 816

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

 (6)

24 056

11 746

Összes eszköz

 

39 924

22 094

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

 (7)

639

Egyéb kötelezettségek

 (8)

30 663

19 065

Összes forrás

 

31 302

19 065

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

 

3 029

1 845

Az év gazdasági eredménye

 

5 593

1 184

Eszközök nettó értéke összesen

 

8 622

3 029

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

 

39 924

22 094


(1)  Első jóváhagyások és felügyeleti jóváhagyások összesen (2006.12.31-i adatok).

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

(2)  A bevételek jelentős növekedése az első olyan teljes évet tükrözi, amelynek során a típusalkalmassági vizsgálatért felszámított díjakról és költségekről szóló 488/2005/EK bizottsági rendelet alkalmazásra került.

(3)  2006-ban 126 személyt vettek fel.

(4)  A szükséges új munkahelyek építési költsége.

(5)  A rövid lejáratú kötelezettségek a díjakból és költségekből származó bevétel növekedését tükrözik.

(6)  A készpénznövekedés a bevételek hatékonyabb beszedéséből, illetve az kifizetetlen elhatárolt kiadások magas értékéből adódik. Utóbbi a fő beszállítók kései számlázásának a következménye.

(7)  A kockázatokra és kötelezettségekre előirányzott céltartalékok 2006-os értéke az éves szabadságok felhalmozásával kapcsolatos személyi juttatásokat fejezi ki. 2005-ben az erre vonatkozó kiadásokat (237 180 EUR) az „egyéb kötelezettségeknél” tüntették fel.

(8)  Az egyéb kötelezettségek növekedése a típusalkalmassági bizonyítványok kibocsátóira vonatkozó kiadások megnövekedéséből adódik, aminek oka a tevékenységek növekedése, illetve a külső szolgáltatók kései számlázása.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

Az áthozott, differenciált kifizetési előirányzatok a díjbefizetésből származó bevételből fizetendő tevékenységekhez kapcsolódnak.

Az Ügynökség kénytelen volt felhasználni a 2005-ről 2006-ra áthozott differenciált kifizetési előirányzatokat, mert a 2006-os díjbefizetésből származó bevétel nem volt elégséges a tanúsítási tevékenységek fedezésére és az előirányzatok differenciáltból nem-differenciálttá változtatása hatásainak ellentételezésére 2007. január 1-jétől. (A költségvetési rendelet nem tartalmaz az ilyen átváltoztatásokra vonatkozó eljárást.)

8.

Az új tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 593/2007/EK rendelet, amely 2007. június 1-jén lépett hatályba, a tanúsítási díjak költségeit fedezni képes összegű bevételt hoz létre. Az Ügynökség úgy döntött, hogy 2007 és 2008 során létrehoz integrált irányítási rendszert, amely tovább növeli a tevékenységek költségeinek részletes megfigyelésének szintjét.

9.

2006 során a követelések utókövetésére hatással volt a régi, 2005-ös visszaigényelhető összegek terhe, amelyekkel kapcsolatban nem volt mindig elérhető elégséges információ. Az Ügynökség folyamatos erőfeszítéseket tesz arra, hogy az ezekre vonatkozó információ megbízhatóbbá váljon, és a követelések összegyűjtésében megmutatkozó késedelmeket pedig lecsökkenteni igyekszik. Továbbá, 2006 decemberétől az Ügynökség szisztematikusan küld emlékeztetőket, és kamatot számít fel a késedelmes fizetések esetén.

10.

Az Ügynökség tudomásul veszi az Európai Számvevőszék észrevételét. Az első esetben, az előtanulmányt sürgősségi okból kellett megrendelni, mivel 2005. utolsó negyedévében derült ki, hogy a tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló rendelet gyors felülvizsgálata létfontosságú az elegendő összegű bevétel biztosításához az Ügynökségnél. A második esetben a szerződést meghosszabbították, várva a megrendelt külső elemzés eredményeire, amely segítségével az Ügynökség eldöntheti, hogy az utazással összefüggő szolgáltatásokat internalizálja vagy externalizálja. Az Ügynökség jelenleg a feladatmeghatározás tervezetén dolgozik annak érdekében, hogy új átfogó ajánlati felhívást bocsásson ki.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/55


JELENTÉS

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/10)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–10.

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség feladata, hogy magas szinten biztosítsa a tengeri közlekedés biztonságát, illetve a hajók okozta szennyezés megelőzését, hogy műszaki támogatást adjon a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hogy ellenőrizze a közösségi szabályozás érvényesülését, és felmérje annak hatékonyságát.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökség 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) az 1406/2002/EK rendelet 18. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd azt megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

A 2006. év végén a kifizetési előirányzatok több mint 43 %-át törölni kellett. Az ügyletek az év utolsó negyedévére összpontosultak. A pontosság költségvetési alapelvét tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

A költségvetés megállapítására, illetve a létszámterv kidolgozására irányuló eljárások nem voltak elég alaposak. Ez nagyszámú költségvetési átcsoportosításhoz (4), a személyzetfelvétel nem megfelelő tervezéséhez (5) és a költségvetés helytelen bemutatásához (6) vezetett.

9.

A jogi kötelezettségvállalásokra a megfelelő költségvetési kötelezettségvállalások megtétele előtt került sor (7). Egyes szerződések 100 %-os előfinanszírozást tettek lehetővé, ez a gyakorlat azonban nincs összhangban a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel (8).

10.

A készletgazdálkodási rendszer hiányosságokat mutat. A nyilvántartás nem teszi lehetővé valamennyi áru fizikai nyomon követését, a számítógépes felszerelések pedig nincsenek feltüntetve a rendszerben.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 13-án állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. június 27-én érkezett be.

(4)  2006 során több mint 35 előirányzat átcsoportosítására került sor.

(5)  A személyzetfelvételi célok meg nem valósulásával járó átcsoportosítás következtében az 1 100. költségvetési tétel (bérek) 1,2 millió EUR-val csökkent.

(6)  A költségvetésnek összefoglaló kimutatást kell adnia a korábbi pénzügyi években tett költségvetési kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges, az elkövetkező pénzügyi években esedékes kifizetések ütemtervéről (az Ügynökség pénzügyi szabályzata 31. cikke (2) bekezdésének (c) albekezdése).

(7)  Négy ilyen esetre került sor, összesen kb. 345 000 EUR értékben.

(8)  A költségvetési rendelet (a 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet) 67. cikke.


 

1. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (Lisszabon)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a 1644/2003/EK rendelettel és a 724/2004/EK rendelettel módosított 1406/2002/EK rendeletben meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adat)

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

Közös közlekedéspolitika

„A Tanács minősített többséggel határozhat arról, hogy lehet-e, és ha igen, milyen mértékben és milyen eljárással, a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan megfelelő rendelkezéseket hozni.”

(A Szerződés 80. cikke)

Célkitűzések

Biztosítsa a tengeri biztonságnak, illetve a hajók által okozott szennyezés megelőzésének magas, egységes és hatékony szintjét.

Lássa el műszaki és tudományos támogatással a tagállamokat és a Bizottságot.

Kövesse nyomon a vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtását, és értékelje a már hatályos intézkedések hatékonyságát.

Vezessen be operatív eszközöket az európai vizek szennyezésének visszaszorítására.

Feladatok

Segíti a Bizottságot a közösségi jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában.

Ellenőrzi a közösségi ellenőrző rendszernek a kikötő szerinti állam általi általánosműködtetését, esetleg a tagállamokba tett látogatások révén is.

Műszaki támogatással látja el a Bizottságot a hajóknak a kikötő szerinti illetékes állam által végzett ellenőrzésekor.

Együttműködik a tagállamokkal műszaki megoldások kidolgozásában, és technikai segítségnyújtást biztosít a közösségi jogszabályok végrehajtásához.

Elősegíti a parti államok közötti együttműködést az érintett tengeri térségekben.

Kifejleszti és működteti a szükséges információs rendszereket.

Elősegíti a tagállamok és a Bizottság együttműködését a tengeri balesetek kivizsgálására vonatkozó közös módszerek kifejlesztésében.

Megbízható információkkal látja el a Bizottságot és a tagállamokat a tengeri biztonságra és a hajók által okozott szennyezésre vonatkozóan.

Segíti a Bizottságot és a tagállamokat az egyes anyagokat jogellenesen tengerbe bocsátó hajók azonosításában és felkutatásában.

Ellenőrzi az Unió által elismert hajóosztályozó társaságokat, és erről jelentéseket készít a Bizottságnak.

Segíti a Bizottságot a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó irányelvvel kapcsolatos feladatok előkészítésében, illetve végrehajtásában.

Adatokkal látja el a Bizottságot arról, hogyan ültetik át a gyakorlatba a hajókon keletkező hulladék átvételére szolgáló létesítményekről szóló irányelvet az európai kikötőkben.

1.   Igazgatótanács

Összetétele:

A tagállamok egy-egy képviselője, a Bizottság négy képviselője, és az érintett ágazatok négy, szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

Feladatok:

Elfogadja a költségvetést és a munkaprogramot.

Megvizsgálja a tagállamok segítségnyújtás iránti kérelmeit.

2.   Ügyvezető igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki.

3.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék.

4.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés 2006-ban:

44,7 millió EUR (35,3) Közösségi hozzájárulás: 100 % (100 %).

A Személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő állások száma: 132 (95)

ebből betöltve:

111 (80)

20 (20) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A személyzet teljes létszáma: 131 (100) fő,

amely foglalkozási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 83 (65)

adminisztratív és asszisztensi feladatok: 41 (27)

vegyes feladatok: 7 (8)

Előírások és iránymutatások száma: 49 (jelentésekkel és tanulmányokkal együtt)

Szemlék/Ellenőrzések: 47 (több mint 600 embernap)

Tengeri gyakorlatok (Működési tevékenységek): 7

Szemináriumok, képzések és szakmai műhelyek: 59 (102 nap, 1 440 résztvevő)

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (Lisszabon) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

44 738

32 030

I. cím

Személyi juttatások (NDE)

13 459

12 705

10 387

664

2 408

161

62

99

II. cím

Igazgatási kiadások (NDE)

2 972

2 550

1 944

606

422

333

248

85

Egyéb bevételek

0

362

III. cím

Működési kiadások (DE)

 

 

 

 

 

 

 

 

– KE

28 308

19 033

0

0

9 275

0

0

0

– FE

28 308

0,00

11 638

0

16 669

0

0

0

Összesen

44 738

32 392

Összesen KE

44 738

34 287

0

1 270

12 105

0

0

0

Összesen FE

44 738

0

23 969

1 270

19 499

494

310

184

NDE

:

nem differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási előirányzatok megegyeznek a kifizetési előirányzatokkal).

DE

:

differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási előirányzatok eltérhetnek a kifizetési előirányzatoktól).

KE

:

kötelezettségvállalási előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében.

FE

:

kifizetési előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (Lisszabon) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Közösségi támogatások

24 716

15 666

Egyéb támogatások

678

0

Összesen (a)

25 394

15 666

Működési kiadások

Személyi juttatások

9 616

6 099

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

236

151

Egyéb igazgatási kiadások

3 548

2 042

Egyéb működési kiadások (1)

14 151

2 925

Összesen (b)

27 551

11 217

üzleti tevékvenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

–2 157

4 439

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

0

0

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

0

3

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

0

–3

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

–2 157

4 435


4. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (Lisszabon) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

55

69

Tárgyi eszközök

523

455

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

4 849

5 351

Rövid lejáratú követelések

270

105

Év végi készpénz és készpénz-egyenértékes

11 633

8 866

Összes eszköz

17 330

14 847

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

191

107

Egyéb kötelezettségek

12 111

7 555

Összes forrás

12 301

7 661

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

7 185

2 750

Az év gazdasági eredménye

–2 157

4 435

Eszközök nettó értéke összesen

5 028

7 185

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

17 330

14 847


(1)  Új tartályhajó-szerződések aláírása.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

Az Ügynökség költségvetésének több mint 50 %-át „környezetszennyezés elleni intézkedések” finanszírozására szánták. Az Ügynökség szennyeződést ártalmatlanító hajókra vonatkozó négy szerződés megkötése céljából intézett közbeszerzési pályázati felhívást ezen a téren. Ennek a folyamatnak a végén két vállalat az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy visszavonják ajánlatukat, így csak két cég nyerte el a pályázatot. Ez a tény eredményezte az év végén a jelentős összegű kifizetési előirányzatok törlését.

8.

Az Ügynökség 2006. évi Brüsszelből Lisszabonba költöztetésének nehezen megjósolható költségvetési vonzatai voltak, a szerződéses alkalmazottak csaknem 20 %-ának távozását is beleértve.

9.

Az utólagos (a posteriori) kötelezettségvállalások elkerülésére irányuló eljárásokat megszilárdították. Az előfinanszírozás feltételeit a Számvevőszék megjegyzését követően felülvizsgálták.

10.

A régi készeltgazdálkodási rendszert 2007 júniusában lecserélték az ABAC Assets rendszerre, így a Számvevőszék által említett problémák megszűnnek.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/62


JELENTÉS

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/11)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7.

ÉSZREVÉTEL

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség feladata, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén információkat gyűjtsön és terjesszen a nemzeti és közösségi prioritásokról, támogassa a szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában érdekelt nemzeti és közösségi szervezeteket, és tájékoztatást nyújtson a megelőző intézkedésekről.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) a 2062/94/EK rendelet 14. cikkének megfelelően az igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeAz Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevétel nem érinti a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTEL

7.

2006-ban az igazgató 19 határozat aláírásával közel 880 000 EUR értékben engedélyezett költségvetési jogcímcsoportok közötti átcsoportosításokat az egyes alcímeken belül. Az igazgatótanács a költségvetési rendelet előírásai ellenére nem kapta meg a szükséges tájékoztatást ezekről a műveletekről (4). A költségvetés egyediségének alapelvét tehát nem értelmezték kellő szigorral.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A rendeletet legutóbb a Tanács 2005. június 24-i 1112/2005/EK rendelete módosította (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.).

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 4-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 2-án érkezett be.

(4)  Lásd: a költségvetési rendelet 23. cikke.


 

1. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (Bilbao)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Tanács 2005. június 24-i 1112/2005/EK rendelete által módosított 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletben meghatározott ügynökségi hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adat)

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

Szociális rendelkezések

Közösség és a tagállamok célkitűzése […] az élet- és munkakörülmények javítása – lehetővé téve ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását […].

A 136. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a Közösség a következő területeken támogatja és egészíti ki a tagállamok tevékenységeit: a) különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében; b) munkafeltételek; […]

(Részletek a Szerződés 136. és 137. cikkéből)

Célkitűzések

A munkavállalóknak a Szerződésben, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos egymást követő közösségi stratégiákban és cselekvési programokban elrendelt biztonság- és egészségvédelme tekintetében a munkakörnyezetben megvalósítandó fejlesztések ösztönzése érdekében az Ügynökség célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén felhasználható technikai, tudományos és gazdasági információk biztosítása a közösségi szervek, tagállamok, szociális partnerek és a területen érintett szervezetek számára.

Feladatok

Információk gyűjtése és terjesztése a nemzeti és közösségi prioritásokról és a kutatásokról,

az együttműködés és az információcsere elősegítése, többek között a képzési programokról,

közösségi szervek és a tagállamok ellátása politikák kialakításához és végrehajtásához szükséges információkkal, különösen azok hatásáról a kis- és középvállalkozásokra,

megelőző tevékenységekre vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása,

hozzájárulás jövőbeni stratégiák és közösségi cselekvési programok kialakításához,

a nemzeti tájékoztatási központokat és témaközpontokat egyesítő hálózat felállítása.

1.   Igazgatótanács

Felépítés:

a tagállami kormányok egy-egy képviselője,

a tagállamok munkáltatói szervezeteinek egy-egy képviselője,

a tagállamok munkavállalói szervezeteinek egy-egy képviselője,

a Bizottság három képviselője.

Feladatok:

az Ügynökség munkaprogramjának, költségvetésének és általános éves jelentésének elfogadása.

2.   Vezetőség

Felépítés

az igazgatótanács elnöke és 3 alelnöke,

a három érdekcsoport egy-egy koordinátora,

az érdekcsoportok és a Bizottság egy-egy további képviselője.

Feladatok:

Felügyeli az igazgatótanács határozatainak előkészítését és megvalósulását.

3.   Igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki.

4.   Bizottságok

Kötelező konzultáció a munkaprogramról és a költségvetésről a Bizottsággal és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal.

5.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék.

6.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés:

14,1 millió EUR (13,7 millió EUR),

ebből:

közösségi támogatás, Foglalkoztatási Főigazgatóság: 93,5 % (96 %)

közösségi támogatás, Bővítési Főigazgatóság: 4,5 % (3 %)

egyéb bevételek: 2 % (1 %)

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 40 (40),

ebből betöltött: 33 (32)

betöltetlen: 7 (8)

26 (20) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők és helyi alkalmazottak).

Teljes létszám: 59 (52) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképp oszlik meg:

operatív feladatok: 42 (35) fő,

adminisztratív feladatok: 9 (9) fő,

vegyes feladatok: 8 (8) fő

Kapcsolatok kiépítése – hálózatok:

a háromoldalú együttműködés erősítése az Ügynökség hálózatainál

intézményi kapacitás fejlesztése a csatlakozó és a tagjelölt országokban (PHARE programok)

Információközlés:

Safe Start! – 2006. évi európai hét a fiatal munkavállalókért kampányprogram

Egészséges munkahely kezdeményezés – kkv-kat megcélzó kampányprogram az EU-10 tagállamaiban, illetve Romániában és Bulgáriában

többnyelvű internetes és nyomtatott információszolgáltatás a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről.

Tudásfejlesztés:

információs termékek a 2006-os (fiatalokért) és 2007-es (a munkával összefüggő váz- és izomrendszeri zavarok elleni) európai hét kampányához, illetve nemzeti kampányokhoz

információs termékek az idősödő munkavállalókról, a munkahelyi biztonság, az egészségvédelem és a gazdasági teljesítmény kapcsolatáról, valamint a turizmusról és a vendéglátásról

kockázatfigyelésen alapuló tájékoztatás, pl. jelentések a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kutatási prioritásairól, a biológiai anyagokról és az ibolyántúli sugárzásról; adatgyűjtés a 2006-os és 2007-es európai hét keretében a stresszről, a káros rezgésekről, a bőrproblémákról, a fiatal munkavállalókról és a munkával összefüggő váz- és izomrendszeri zavarokról; megvalósíthatósági tanulmány egy vállalatok körében végzett felméréshez.

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (Bilbao) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

végleges

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

rendelkezésre álló

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

13 200

11 900

I. cím

Személyi juttatások

4 556

4 080

3 831

125

600

75

28

47

Egyéb bevételek

247

248

II. cím

Igazgatási kiadások

1 524

1 481

1 083

381

61

331

313

17

 

 

 

III. cím

Működési kiadások

7 367

7 025

5 060

1 963

344

2 213

1 814

400

Célhoz kötött bevételek (1)

518

312

Célhoz kötött bevételek (1)

518

407

324

194

0

206

0

206

Összesen

13 965

12 460

Összesen

13 965

12 993

10 298

2 663

1 005

2 825

2 155

670

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (Bilbao) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Közösségi támogatások

11 730

11 021

Egyéb támogatások

238

284

Egyéb bevételek

1 580

2 460

Összesen (a)

13 548

13 765

Működési kiadások

Személyi juttatások

3 640

3 312

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások (2)

139

–14

Egyéb igazgatási kiadások

1 825

1 692

Egyéb működési kiadások

8 028

8 584

Összesen (b)

13 632

13 575

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

–84

190

Pénzügyi műveletek kiadásai (d)

6

7

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (e = d)

–6

–7

A pénzügyi év gazdasági eredménye (f = c + e)

–90

183


4. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (Bilbao) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

71

88

Tárgyi eszközök

247

247

Hosszú lejáratú követelések

4

4

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

435

454

Rövid lejáratú követelések

27

142

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

2 990

3 392

Összes eszköz

3 774

4 327

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

63

58

Egyéb kötelezettségek

1 981

2 448

Összes forrás

2 044

2 507

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

1 820

1 637

Az év gazdasági eredménye

–90

183

Eszközök nettó értéke összesen

1 730

1 820

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

3 774

4 327


(1)  A költségvetés 661 000 EUR értékben tartalmaz célhoz kötött bevételeket, ám az Ügynökség ebből csak 518 000 EUR-t kapott meg.

A pénzügyi helyzet pontos tükrözése érdekében itt a helyes összeget, 518 000 EUR-t tüntetjük fel.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.

(2)  A 2005-nél szereplő negatív összeg kiigazítások eredménye.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

1.

Az Ügynökség elfogadja az észrevételeket. 2007. júliusától az igazgatótanácsot, az igazgató által hozott bármely átcsoportosítási döntésről értesítik az Ügynökség extranet rendszerén keresztül.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/67


JELENTÉS

Az Európai Vasúti Ügynökségnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt

(2007/C 309/12)

TARTALOM

1–2.

BEVEZETÉS

3–6.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–10.

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

1.

A Európai Vasúti Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség 2006. január 1-je óta önálló. Az Ügynökség feladata a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósági szintjének erősítése és közös biztonsági megközelítés kialakítása egy versenyképesebb és magas biztonsági szintű európai vasúti ágazat kialakítása érdekében.

2.

Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, az Ügynökség beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

Az Ügynökség 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) a 881/2004/EK rendelet 39. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd azt megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaAz Ügynökségnek a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeA 10. bekezdésben megjelölt esetektől eltekintve az Ügynökség beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.

ÉSZREVÉTELEK

7.

Pénzügyi önállóságának első évében az Ügynökség a kötelezettségvállalási előirányzatainak 72 %-át hajtotta végre. Az igazgatási kiadások (II. cím) esetében 37,5 %, a működési kiadások (III. cím) esetében pedig 85 % átvitelére került sor. Az évenkéntiség költségvetési alapelvét tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

Az Ügynökség székhelye két városban található: igazgatási székhelye Valenciennes, üléseit pedig Lille-ben tartják. Az Ügynökség mindezidáig még nem találta meg a kettős székhely kötelezettségéből adódó költségek kompenzálásának a módját.

9.

A belső ellenőrzési rendszerben hiányosságok észlelhetők. A felhatalmazásokat nem szabályszerűen adták tovább, a felhatalmazásról szóló döntések és az SI2 költségvetési irányítási rendszer hozzáférési jogosultságai között pedig következetlenségek figyelhetők meg. Az Ügynökség nem fogadta el a pénzügyi szabályzatára vonatkozó végrehajtási szabályokat.

10.

A pályázati eljárások vizsgálata számos rendellenességre világított rá: előfordult, hogy lejárt szerződéseket alkalmaztak (4), és hogy egyes meglévő szerződéseket szabálytalanul hosszabbítottak meg (5). Az Ügynökségnek tehát minden olyan területre beszerzési eljárást kell indítania, amelyen jelenleg a szabályos eljárásoktól eltérő szerződések vannak érvényben.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 220., 2004.6.21., 3. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  Az elszámolást 2007. június 19-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. július 2-án érkezett be.

(4)  Egy ilyen esetre került sor (49 000 EUR).

(5)  Két ilyen esetre került sor (630 000 EUR).


 

1. táblázat

Európai Vasúti Ügynökség (Lille/Valenciennes)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Ügynökségnek a 881/2004/EK rendeletében meghatározott hatásköre

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

Közös közlekedéspolitika

A 70. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak figyelembevételével a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően meghatározza:

a)

a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályokat;

b)

azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó szállítási szolgáltatásokat végezhet;

c)

a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket;

d)

az egyéb megfelelő rendelkezéseket.

(71. cikk)

Célkitűzések

Műszaki kérdésekben azoknak a közösségi jogszabályoknak a végrehajtásához való hozzájárulás, amelyek célja:

1.

a vasúti ágazat versenypozíciójának a javítása;

2.

az európai vasúti rendszer biztonsága tekintetében közös koncepció kialakítása;

egy határok nélküli európai vasúti térség megteremtésének és a magas szintű biztonság szavatolásának az érdekében.

Feladatok:

1.

Ajánlások megfogalmazása a Bizottság számára a következőkkel kapcsolatosan:

a közösségi vasutak biztonságáról szóló (2004/49/EK) irányelv által előírt, a közös biztonságtechnikai módszerek (CSMs) és közös biztonsági célok (CSTs),

biztonsági bizonyítványok és a biztonság területére vonatkozó intézkedések,

a vasutak kölcsönös átjárhatóságának fejlesztése, megvalósítása és nyomon követése,

a kölcsönös átjárhatóság nyomon követése,

a karbantartó műhelyek tanúsítása,

szakmai ismeretek,

a járművek nyilvántartása.

2.

Vélemények kibocsátása a következőkre vonatkozóan:

nemzeti biztonsági szabályok,

a bejelentett szervezetek által végzett munka minőségének a nyomon követése,

a transzeurópai hálózat kölcsönös átjárhatósága.

3.

A tagállami szervek koordinálása:

a tagállami biztonsági hatóságok és vizsgáló testületek munkájának összehangolása (a 2004/49/EK irányelv 17. és 21. cikke értelmében).

4.

Kiadványok és adatbázisok:

jelentés a biztonsági teljesítményről (kétévente),

jelentés a kölcsönös átjárhatóság fejlődéséről (kétévente),

a biztonsági dokumentumok nyilvános adatbázisa,

a kölcsönös átjárhatóságról szóló dokumentumok nyilvános adatbázisa.

1.   Igazgatótanács

Tagjai: a tagállamok egy-egy képviselője, a Bizottság négy képviselőjet és az érintett szakmai ágazatok hat szavazati jog nélküli képviselője.

2.   Ügyvezető igazgató

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslata alapján.

3.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék.

4.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Végleges költségvetés:

14,4 millió EUR

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő álláshelyek száma: 95,

ebből betöltött: 80

egyéb alkalmazottak: 5 fő

A személyzet teljes létszáma: 85 fő,

amely foglalkozási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 58,5 fő

adminisztratív feladatok: 26,5 fő

Biztonság:

Ajánlás a Bizottságnak a biztonsági bizonyítványok harmonizált formátumáról, valamint a vasúttársaságok által használandó harmonizált jelentkezési űrlapokról.

A Bizottság más biztonsági intézkedésekre vonatkozó megkeresését követően ajánlás a Bizottságnak a nemzeti biztonsági szabályok közléséről.

Éves helyzetjelentések készítése a Bizottság részére a következőkről:

Kölcsönös átjárhatóság:

A járművek nyilvántartásáról szóló ajánlás, valamint jelentés a nemzeti járműnyilvántartás műszaki előírásairól.

ERTMS (Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer):

Ajánlás a Bizottságnak a nagysebességű és hagyományos vasúti ellenőrző-irányító és jelzőrendszerekkel kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírások A mellékletének frissítéséről.

Gazdasági értékelés:

Valamennyi ügynökségi ajánlásra vonatkozó, a hatásvizsgálatokhoz használandó módszertani iránymutatásokat benyújtották a Bizottsághoz. Az érvényben lévő iránymutatások különböző ajánlattervezetek alapján készültek. A hatásvizsgálatokat az ajánlásokkal párhuzamosan készítik elő.

A Bizottság kérésére hatásvizsgálat készült a járművek (mozdonyok) kölcsönös elfogadásának javításáról.

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökségnek az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Vasúti Ügynökség (Lille/Valenciennes) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

A végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

14 398

12 385

I. cím

Személyi juttatások

9 649

6 816

6 688

129

2 833

12

4

4

8

Egyéb bevételek

 

20

II. cím

Igazgatási kiadások

1 349

1 062

664

398

287

1 048

347

337

711

 

 

 

III. cím

Működési kiadások

3 400

2 543

390

2 153

857

2 245

1 389

1 157

1 089

Összesen

14 398

12 406

Összesen

14 398

10 422

7 742

2 680

3 976

3 305

1 741

1 498

1 807

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok. A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Vasúti Ügynökség (Lille/Valenciennes) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

 

2006

Működési bevételek

Közösségi támogatások

11 920

Egyéb támogatások

364

Összesen (a)

12 284

Működési kiadások

Személyi juttatások

6 694

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

168

Egyéb igazgatási kiadások

1 322

Egyéb működési kiadások

1 330

Összesen (b)

9 514

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

2 770

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

3

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

2

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

1

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

2 771


4. táblázat

Európai Vasúti Ügynökség (Lille/Valenciennes) – 2006. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

Befektetett eszközök

Immateriális javak

506

Tárgyi eszközök

378

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

18

Rövid lejáratú követelések

188

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

3 299

Összes eszköz

4 389

Rövid lejáratú kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek

1 618

Összes forrás

1 618

Eszközök nettó értéke

Az év gazdasági eredménye

2 771

Eszközök nettó értéke összesen

2 771

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

4 389


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

7.

2006-ban a tervbe vett tevékenységeket nem valósították meg teljes mértékben, mivel az Ügynökség még a létrehozás szakaszában volt. 2007-ben az Ügynökség hozzálát tevékenységei programozásának, a szükséges forrásoknak, az elkülönített költségvetésnek és a pályázati felhívásoknak a részletes elemzéséhez.

8.

Az Ügynökség jelenleg tárgyal a fogadó állam hatóságaival egy székhely-megállapodás lehetőségéről. E vonatkozásban a fogadó állam beleegyezett abba, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a valenciennes-i jövőbeni, új épület bérleti költségeihez. Ez részben ellensúlyozza majd azokat a (kb. 450 000 EUR-ra becsült) éves költségeket, amelyek az Ügynökség dupla székhelyéből adódnak.

9.

2007 elején az Ügynökség egy biztonsági tisztséget hozott létre a költségvetés-kezelési rendszerben és a megfelelő aláírt aktusokban található felhatalmazások és továbbadott felhatalmazások közötti konzisztencia ellenőrzésére. Az Ügynökség azt tervezi, hogy végrehajtási szabályzatát 2007 vége előtt az igazgatótanács elé terjeszti elfogadásra.

10.

A Számvevőszék által leírt helyzet annak volt a következménye, hogy az Ügynökség létrehozásának időszakában munkaerőhiány lépett fel. A hasonló helyzetek jövőbeni elkerülése végett 2007 júniusában létrehoztak egy beszerzési tisztséget. A tisztséget betöltő feladata a beszerzési eljárások koordinálása és felügyelete.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/72


JELENTÉS

az Európai GNSS Felügyeleti Hatóságnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hatóság válaszaival együtt

(2007/C 309/13)

TARTALOM

1–5

BEVEZETÉS

6–9

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

10–11

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

A Hatóság válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság), mint közösségi ügynökséget a Tanács 2004. július 12-i 1321/2004/EK rendelete (1) hozta létre, abból a célból, hogy a Galileo program kiépítési és üzemeltetési szakaszában érvényesítse az európai GNSS programokhoz kapcsolódó közérdek szempontjait, és e programok szabályozó hatóságául szolgáljon. Az 1. táblázat a Hatóság célkitűzéseit és tevékenységeit foglalja össze.

2.

A 2006. december 12-i 1942/2006/EK tanácsi rendelet (2) a Hatóság feladatkörébe sorolta a Galileo program első, fejlesztési szakaszának (3) azon tevékenységeit is, amelyek befejezésére a Galileo Közös Vállalkozás 2006. december 31-i megszüntetéséig nem került sor.

3.

A Hatóság 2006-ban kezdte meg működését. Pénzügyi műveleteit kezdetben a nevében eljáró Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság hajtotta végre. Mivel 2006 szeptemberére kiépültek az ehhez szükséges pénzügyi rendszerek, a Hatóság ekkortól önállóan végzi pénzügyi műveleteit (4).

4.

A Galileo Közös Vállalkozás a feladatok átadását 2006 decemberében kezdte meg: átutalt 70 millió EUR-t a Hatóságnak, és ráruházta a 6. KP-val (5), a MEDA-val (6), az EGNOS-szal (7), valamint az egyéb szerződésekkel kapcsolatos jogait és kötelességeit. A Hatóság eszközei így a 2006-os pénzügyi év végére 76,6 millió EUR-t tettek ki, annak ellenére, hogy a számára 2006-ban folyósított közösségi hozzájárulások és egyéb bevételek alig haladták meg a 7 millió EUR-t.

5.

A Hatóság 2006. évi pénzügyi beszámolójának főbb adatait a 2., 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

6.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (8) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, a Hatóság beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

7.

A Hatóság 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját az 1321/2004/EK rendelet 12. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A pénzügyi beszámoló a 2006. szeptember 18. (az önállóan végzett pénzügyi műveletek megkezdése) és december 31. közötti időszakot öleli fel.

8.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

9.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaA Hatóságnak a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeA Hatóság 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

10.

A 80 ügyletből álló reprezentatív minta számvevőszéki ellenőrzése hiányosságokat tárt fel az irányítási és kontrollrendszerek működésében. Tizenkét esetben az ügyletet kezdeményező tisztviselő nem rendelkezett az ehhez szükséges felhatalmazással, és a pénzkezeléshez kapcsolódó felelősségi köröket nem tartották tiszteletben. Két esetben a Hatóság engedélyezésre jogosult tisztviselője a költségvetési rendelet előírásai ellenére úgy vállalt jogi kötelezettséget, hogy előtte nem hagyta jóvá az annak megfelelő költségvetési kötelezettségvállalást.

11.

Az 1321/2004/EK rendelet szerint 2007. január 1-jétől a Hatóság tulajdonát képezi minden, a Galileo program fejlesztési szakaszában létrehozott vagy kifejlesztett tárgyi és immateriális eszköz (9). A Galileo Közös Vállalkozás ezen eszközök egy részét 2006 decemberében már átadta (lásd: fenti 4. bekezdés). A Hatóság, valamint a Közös Vállalkozás három tagja (10) közötti megállapodás hiányában azonban a további, 65 millió EUR értékű (11) eszközök átadása 2007 közepére halasztódott.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 20-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(2)  HL L 367., 2006.12.22., 18. o.

(3)  A Galileo program három szakaszból áll: fejlesztés és validálás (2001–2005); kiépítés (2006–2007); és kereskedelmi működtetés (2008 után).

A Bizottság „A GALILEO program jelenlegi állásáról” c., az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményében (COM(2006) 272 végleges [2006. június 7.]) módosította a Galileo program ütemtervét: a fejlesztési és validálási szakasz 2009 elejéig folytatódik, a kiépítésre 2009-ben és 2010-ben kerül sor, majd a kereskedelmi működés 2010 végén kezdődhet meg.

(4)  Megállapodás az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság és a Hatóság között a feladatátadás módjáról, 2006. szeptember 15.

(5)  A 6. KP az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramja (2002–2006) – (Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1513/2002/EK határozata [HL L 232., 2002.8.29.]).

(6)  A MEDA program az euromediterrán partnerség keretében folytatott gazdasági és pénzügyi együttműködés legfontosabb eszköze (A Tanács 1996. július 23-i 1488/96/EK rendelete [HL L 189., 1996.7.30.]).

(7)  A GPS adatok korrigálását és fejlesztését célzó európai műholdas navigációs rendszert, az EGNOS-t (európai geostacionárius navigációs szolgálat) a Tanács 2003. június 5-i következtetései alapján integrálták a Galileo programba.

(8)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(9)  Az 1942/2006/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésével módosított 1321/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése.

(10)  Az Európai Űrügynökség, a Kínai Nemzeti Távérzékelési Központ, illetve a MATIMOP, az Izraeli Ipari Kutatási és Fejlesztési Központ.

(11)  Ez az összeg nem tartalmazza a Galileo Közös Vállalkozás felszámolásakor keletkező pénzeszközök egyenlegét, az ugyanis csupán a felszámolási eljárás befejezésekor kerül a Hatóság tulajdonába.


 

1. táblázat

Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (Brüsszel)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Hatóságnak az 1942/2006/EK rendelettel módosított 1321/2004/EK rendeletben meghatározott hatásköre

Irányítás

A Hatóság rendelkezésére bocsátott források

Termékek és szolgáltatások 2006-ban

Gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság növelése a versenyképesség fokozása által

Célkitűzések

Az európai GNSS programokkal kapcsolatos közérdekek kezelése

A GNSS programokkal kapcsolatos szabályozó hatósági szerep betöltése

Feladatok

Koncessziós szerződést köt a Galileo kiépítési és üzemeltetési fázisainak végrehajtásáért és irányításáért felelős magánkoncesszió-birtokossal,

gondoskodik róla, hogy a koncesszió birtokosa betartsa a koncessziós szerződést és az ahhoz csatolt előírásokat,

a koncesszió birtokosának hibás teljesítése esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket a szolgáltatások folyamatos biztosítására,

kezeli a részére kifejezetten az Európai GNSS programok kapcsán odaítélt alapokat,

ellenőrzi az átfogó pénzügyi irányítást, hogy a közszektor hozzájárulásait illetően tanáccsal szolgálhasson,

ellátja az Egnos működtetéséért felelős gazdasági szereplővel kötött megállapodással kapcsolatos feladatokat,

kidolgozza az Egnosra vonatkozó jövőbeli szakpolitika lehetséges keretét,

összehangolja a rendszerműködéshez szükséges frekvenciákkal kapcsolatos tagállami tevékenységeket,

vázlatokat dolgoz ki, hogy támogassa a Bizottságot az – Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtandó – Európai GNSS programokra vonatkozó javaslatok elkészítésében, valamint az azokkal kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásában,

felel a rendszer új generációinak modernizálásáért és fejlesztéséért,

végrehajtja a Bizottság által ráruházott, az Európai GNSS programokkal kapcsolatos költségvetés-végrehajtási feladatokat,

biztosítja a rendszerelemek megfelelő hitelességét; a megfelelő, engedéllyel rendelkező minősítő szerveket felhatalmazza a szükséges tanúsítványok kibocsátására és a kapcsolódó szabványoknak és műszaki előírásoknak való megfelelés ellenőrzésére,

1.   Igazgatótanács

Felépítés

A tagállamok egy-egy képviselője,

a Bizottság egy képviselője.

Feladatok

kinevezi a vezérigazgatót,

elfogadja az éves munkaprogramot,

elkészíti a Hatóság számára a következő pénzügyi év becsült bevételeit és ráfordításait tartalmazó kimutatást, majd megküldi a Bizottságnak, amely a költségvetési hatóságnak továbbítja azt,

jóváhagyja a költségvetést,

véleményezi a Hatóság éves beszámolóját,

dönt a rendszer védelmével és biztonságával kapcsolatos tényezőkről,

fegyelmi felügyeletet gyakorol a vezérigazgató felett,

elfogadja a Hatóság dokumentumaihoz való hozzáférés jogának végrehajtásához szükséges különleges rendelkezéseket,

elfogadja a Hatóság tevékenységeiről és jövőbeli elképzeléseiről szóló éves jelentést, és június 15-ig továbbítja azt a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek,

elfogadja eljárási szabályzatát.

Teljes költségvetés:

7,0 millió EUR, ebből a Közösség hozzájárulása: 100 %

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

a létszámtervben szereplő állások száma: 39,

ebből betöltött: 18

+5 egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak).

A személyzet teljes létszáma: 23,

amely foglalkoztatási területek szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 9 fő

adminisztratív feladatok: 9 fő

vegyes feladatok: 5 fő

A Hatóság kiépítése:

Pénzügyi önállóság 2006. szeptembere óta

A már betöltött 18 állás mellett 2006.12.31-én további 13 állás betöltése

Az új székhelyre való átköltözés megtervezése és előkészítése

2006.11.30-án a Rendszervédelmi és Biztonsági Bizottság létrehozásáról szóló terv jóváhagyása, majd 2006.12.13-án a Bizottságba történő jelölésre irányuló pályázati felhívás kibocsátása

A GKV (keringési pályán való jóváhagyáson és nemzetközi tevékenységeken kívüli) feladatainak átadásáról szóló dokumentáció elkészítése és aláírása

Az alapvető kommunikációs eszközök (logó, ábrák) kialakítása

Galileo és Egnos rendszerek:

Az Egnos hitelesítésére vonatkozó terv elkészítése

Az Európai Űrügynökséggel kötött megállapodás előkészítése és jóváhagyása (az Igazgatótanács által)

Részvétel a GNSS-hez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok kezelésére vonatkozó politika kidolgozásában

Koncesszió:

A GKV nevében tárgyaló testület támogatása a koncessziós szerződésről folytatott tárgyalások során

Tárgyalások kezdeményezése a tárgyi eszközök és immateriális javak könyvelésére vonatkozó szabályok bevezetéséről

 

 

biztosítja, hogy a koncesszió birtokosa megfeleljen a 2004/552/KKBP tanácsi együttes fellépés alapján kibocsátott előírásoknak, és ellenőrzi ezek betartását,

kezeli a rendszer védelmével és biztonságával kapcsolatos tényezőket,

a Galileo program fejlesztési szakaszának befejezése céljából átveszi azokat a feladatokat, amelyeket a 876/2002/EK rendelethez csatolt melléklet 2., 3. és 4. cikke arra ruház,

elvégzi az európai GNSS-programok fejlesztését és népszerűsítését előmozdító összes kutatási tevékenységet.

2.   Igazgató

Az Igazgatási Tanács nevezi ki.

3.   Tudományos és Műszaki Bizottság

A tagállamok, illetve a Bizottság elismert szakértőiből áll.

4.   Rendszervédelmi és Biztonsági Bizottság

Tagállamonként egy-egy képviselőből, illetve a Bizottság egy képviselőjéből áll.

5.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék.

6.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Európai Parlament.

 

 

Forrás: A Hatóság által közölt adatok.

Forrás: A Hatóságtól származó adatok. A táblázat a Hatóságnak az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (Brüsszel) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

Végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

rendelkezésre álló

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

7 026

7 026

I. cím

Személyi juttatások

2 510

921

522

398

1 589

37

0

37

Egyéb támogatások

 

 

II. cím

Működési kiadások

1 353

1 060

182

878

293

27

0

27

Egyéb bevételek

3

0

III. cím

Tevékenységi kiadások

3 100

1 127

0

1 127

1 973

0

0

0

 

 

 

Célhoz kötött bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

7 029

7 026

Összesen

6 963

3 108

704

2 403

3 855

64

0

64

NB.: Az összegekben a kerekítésből adódóan eltérések mutatkozhatnak.

Forrás: A Hatóságtól származó adatok. A táblázatok a Hatóság saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzik.

A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (Brüsszel) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Saját bevételek

0,00

0,00

Közösségi támogatások

1 981,00

0,00

Egyéb támogatások

0,00

0,00

Egyéb bevételek

60,00

0,00

Összesen (a)

2 041,00

0,00

Működési kiadások

Személyi juttatások

564,00

0,00

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

4,00

0,00

Egyéb működési kiadások

595,00

0,00

Működési kiadások

53,00

0,00

Összesen (b)

1 216,00

0,00

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

825,00

0,00

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

0,00

0,00

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

0,00

0,00

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

0,00

0,00

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

825,00

0,00


4. táblázat

Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (Brüsszel) – 2006. és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

0,00

0,00

Tárgyi eszközök

65,00

0,00

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

0,00

0,00

Rövid lejáratú követelések

59,00

0,00

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

76 485,00

0,00

Összes eszköz

76 609,00

0,00

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

0,00

0,00

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0,00

0,00

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

29,00

0,00

Egyéb kötelezettségek (1)

75 755,00

0,00

Összes forrás

75 784,00

0,00

Eszközök nettó értéke

Tartalékok

0,00

0,00

Halmozott nyereség/veszteség

0,00

0,00

Az év gazdasági eredménye

825,00

0,00

Eszközök nettó értéke összesen

825,00

0,00

Kötelezettségek és nettó eszközök összesen

76 609,00

0,00


(1)  Ebből 70 069 962,04 EUR-t a Galileo Közös Vállalkozás utalt át a 2007. január 1-jei hatállyal átadott tevékenységek fejében. Ez az összeg a 2007. évi beszámolóban átsorolásra kerül.


A HATÓSÁG VÁLASZAI

10.

Az Ön 10. megjegyzésével kapcsolatban, kérem vegye figyelembe, hogy a tranzakciókra akkor került sor, amikor a Hatóság felállításakor korlátozott számú munkatárs még tapasztalatszerzési fázisban volt, egyúttal túlterhelve dolgozott. A Hatóság helyzete azóta jelentősen javult, az alkalmazottak képzésére, továbbá az eljárások javítására és dokumentálására különös figyelmet fordítunk.

11.

A Számvevő megjegyzi ezenkívül, hogy a Galileo közös vállalkozásra (Galileo Joint Undertaking) elkülönített 65 millió EUR-t nem vitték át 2007. január 1-jén. Örömmel értesíthetem arról, hogy ezidőtájt az említett összeg 97 %-a beérkezett a Hatósághoz, az átutalást lassító problémákat pedig megoldották.


19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/80


JELENTÉS

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hatóság válaszaival együtt

(2007/C 309/14)

TARTALOM

1–2

BEVEZETÉS

3–6

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7–11

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

A Hatóság válaszai

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete (1) alapján hozták létre. A Hatóság fő feladata, hogy tudományos információkat szolgáltasson a közösségi joganyag kidolgozásához, adatokat gyűjtsön és vizsgáljon a kockázatok azonosítása és figyelemmel kísérése céljából, valamint hogy független tájékoztatást nyújtson ezen kockázatokról.

2.

Az 1. táblázat a Hatóság hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. A Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait tájékoztatás céljából a 2. 3. és 4. táblázat mutatja be.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3.

Ezt a nyilatkozatot az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapja. A nyilatkozat elkészítésére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikke alapján, a Hatóság beszámolójának vizsgálatát követően került sor.

4.

A Hatóság 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3) a 178/2002/EK rendelet 44. cikkének megfelelően az ügyvezető igazgató állította össze, majd azt megküldték a Számvevőszéknek, amely köteles véleményt nyilvánítani a beszámoló megbízhatóságáról, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

5.

A Számvevőszék az IFAC és az INTOSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban, de az európai közösségi környezetet is tekintetbe véve végezte ellenőrzését. Az ellenőrzést olyan módon terveztük meg és hajtottuk végre, hogy kellő bizonyosságot nyerhessünk a beszámoló megbízhatóságáról és az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

6.

A Számvevőszék megfelelő bizonyosságot szerzett az alábbi nyilatkozat megtételéhez:

A beszámoló megbízhatóságaA Hatóságnak a 2006. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényegi szempontból megbízható.Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűségeA Hatóság beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek.Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék nyilatkozatának érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

7.

2006-ban az igazgatási kiadások (II. cím) kifizetései az erre szánt előirányzatok 56 %-át tették ki, a működési kiadások (III. cím) kifizetései pedig az előirányzatok 50 %-át. A 2005-ről áthozott előirányzatok 20 %-át törölték 2006 végén. A nagyszámú költségvetési átcsoportosítás igen jelentős részét az év végén teljesítették (4). Az évenkéntiség és az egyediség költségvetési alapelveit tehát nem értelmezték kellő szigorral.

8.

A Hatóság nem végzett átfogó kockázatelemzést, illetve nem határozott meg megfelelő teljesítménymutatókat, valamint nem dokumentálta a tevékenysége alapjául szolgáló rendszereket és belső ellenőrzési eljárásokat. A kockázatkezelési politika ezért nem lehetett eredményes, pedig ez elengedhetetlen lenne a tevékenységalapú költségvetési irányításhoz.

9.

A végső kifizetéseket (5) hiányos alátámasztó dokumentáció ellenében folyósították, és az ellátó által szolgáltatott pénzügyi információ pontosságát és teljességét vizsgáló ellenőrzések helytállóságát is igen nehéz volt felmérni.

10.

A Hatóság nem tűzött ki reális személyzeti felvételi célokat, nem határozta meg a betöltetlen állásokra vonatkozó prioritásokat, és az egyes felvételi eljárásokra határidőket sem adott meg. A Hatóság 2006-os létszámterve alapján fenntartott 250 álláshelynek az év végéig mindössze a kétharmadát töltötték be.

11.

A beszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a következő rendellenességekre derült fény (6): a kiválasztási kritériumokat nem rögzítették, és nem is alkalmazták; az árértékelési módszert nem határozták meg az értékelési eljárás megkezdéséig; a minőségi kritériumok nem voltak elég pontosak. Az értékelőbizottság összetételénél nem tartották be azt az alapelvet, hogy a tagok között nem állhat fenn alá-fölérendeltségi viszony. Ez a helyzet legfőképpen abból adódott, hogy a Hatóság nem alkalmazott világos szabályokat a beszerzési eljárásokra vonatkozóan.

Ezt a jelentést a Számvevőszék a 2007. szeptember 27-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Hubert WEBER

elnök


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A beszámolót 2007. június 19-én állították össze, majd a Számvevőszékhez 2007. június 27-én érkezett be.

(4)  A Hatóság által folyósított 49 átutalásból 31-et az utolsó negyedévben teljesítettek.

(5)  Ezek értéke megközelítőleg 500 000 EUR.

(6)  Hét esetben, megközelítőleg 670 000 EUR értékben.


 

1. táblázat

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (Párma)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Hatóságnak a 178/2002/EK

rendeletben meghatározott hatásköre

Irányítás

A Hatóság rendelkezésére bocsátott források 2006-ban

(2005-ös adat)

Termékek és szolgáltatások

Az élelmiszerek szabad mozgása

(A Szerződés 37. cikke)

Az egészségügyre, a biztonságra, a környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslatokban a védelem magas szintjének tekintetbe vétele, különös figyelemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre

(A Szerződés 95. cikke)

Közös kereskedelempolitika

(A Szerződés 133. cikke)

Közegészségügy

(A Szerződés 152. cikke (4) bekezdésének b) pontja)

Célkitűzések

Tudományos vélemények kialakítása, valamint tudományos és műszaki segítségnyújtás azon közösségi jogszabályokhoz és politikákhoz, amelyek közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolnak az élelmiszerek és takarmányok biztonságára.

Független információk szolgáltatása az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kockázatokról.

Hozzájárulás az emberi élet és egészség magas szintű védelmének kialakításához.

A kockázatok jellemzéséhez és figyelemmel kíséréséhez szükséges adatok összegyűjtése és vizsgálata.

Feladatok

Tudományos vélemények és tanulmányok kibocsátása.

Egységes kockázatértékelési módszerek előmozdítása.

Segítségnyújtás a Bizottságnak.

A szükséges tudományos és műszaki adatok kutatása, elemzése és összegzése.

Az új kockázatok felismerése és jellemzése.

A hasonló területeken tevékenykedő szervezetek hálózatának létrehozása.

Tudományos és műszaki segítségnyújtás válságkezelés során.

A nemzetközi együttműködés javítása.

Megbízható, objektív és könnyen megérthető információk nyújtása a nyilvánosság és az érdekelt felek részére.

Részvétel a Bizottság sürgősségi riasztórendszerében.

1.   Igazgatótanács

Felépítése

A Tanács által (az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal együttműködésben) kinevezett 14 tag és a Bizottság egy képviselője.

Feladatai

A munkaprogram és a költségvetés elfogadása, illetve gondoskodás annak végrehajtásáról.

2.   Ügyvezető igazgató

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltlista alapján, európai parlamenti meghallgatást követően.

3.   Tanácsadó fórum

Felépítése

a tagállamok egy-egy képviselője.

Feladatai

Tanácsadás az ügyvezető igazgatónak.

4.   Tudományos Bizottság és tudományos testületek

A Hatóság tudományos szakvéleményeinek kialakítása.

5.   Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék.

6.   A mentesítésért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés:

40,2 millió EUR (36,9 lió EUR), amelyből a Közösség hozzájárulása 100 % (100 %).

A személyzet tagjainak száma 2006. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 250 (194),

ebből betöltött: 173 (124)

+57 (36) egyéb álláshely (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak).

A személyzet teljes létszáma: 230 (160),

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 150 (104) fő,

adminisztratív feladatok:80 (56) fő.

A Hatóság a hozzá beérkezett 323 tudományos véleményre irányuló kérelem alapján 132 véleményt és négy jelentést fogadott el és tett közzé, melyek a kilenc tudományos testületen belül megtárgyalt különböző területeket ölelik fel. Ilyenek például az illóolajos növények, a géntechnológiával módosított szervezetek (a WHO-val közösen), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE), illetve a fertőző szivacsos agyvelőbántalom (TSE).

A Hatóság kockázatokra vonatkozó tájékoztatását a nyilvánosság felé, valamint tevékenységét általánosságban széles körben elismerték a Hatóság tudományos munkájával foglalkozó 4 600 cikknek köszönhetően. Az EFSA honlapját is egyre többen keresik fel (1,33 millió kattintás), és az EFSA Highlights hírlevélre 12 200-an iratkoztak fel. A tanácsadó fórumnak és a szervezett tanulmányi műhelyeknek köszönhetően egységesebbé vált a kockázatokról szóló tájékoztatás.

A Hatóság és az érdekelt felek, a nemzeti hatóságok, valamint a párhuzamos tevékenységű intézmények közötti hálózati együttműködés fokozódott, többek között az új tagállamokat és tagjelölt országokat megcélzó, az érdekelt felekkel közös fórum létrehozásának köszönhetően. A tanácskozó fórum öt alkalommal ült össze azzal a céllal, hogy a nemzeti hatóságokkal hálózatban dolgozhassanak egyes témákon, melyek például: együttműködés krízishelyzetben vagy a nemzeti hatóságokat és a Bizottságot a Hatósággal összekötő extranet használatának elősegítése.

Az EFSA 2005-ös értékelését követően, 2006 nyarán, az igazgatótanács benyújtotta a javaslatait, melyek végrehajtása azóta is folyamatban van.

Forrás: a Hatóság által közölt adatok.

Forrás: a Hatóságtól származó adatok. A táblázat a Hatóságnak az eredményelszámolás elve alapján összeállított éves beszámolójában közölt adatait összegzi.

2. táblázat

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (Párma) – A 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek

Beszedett bevételek

A költségek megoszlása

A végleges költségvetési előirányzatok

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

áthozott

törölt

vállalt

vállalt kötelezettség

kifizetett

törölt

Közösségi támogatások

40 249

37 520

I. cím

juttatások

18 505

17 722

17 238

483

783

546

546

480

66

Egyéb bevételek

0

23

II. cím

Igazgatási kiadások

7 375

7 037

4 144

2 894

338

2 285

2 285

2 100

185

 

 

 

III. cím

Működési kiadások

14 369

11 649

7 137

4 512

2 720

3 476

3 476

2 464

1 012

Összesen

40 249

37 543

Összesen

40 249

36 408

28 519

7 889

3 841

6 308

6 308

5 044

1 264

NB: az összegekben a kerekítésből adódóan eltérések mutatkozhatnak.

Forrás: a Hatóságtól származó adatok. A táblázat a Hatóság saját pénzügyi beszámolójában közölt adatait összegzi. A beszedett bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.


3. táblázat

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (Párma) – A 2006-os és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás

(1000 EUR)

 

2006

2005

Működési bevételek

Saját bevételek

 

 

Közösségi támogatások

35 117

27 405

Egyéb támogatások

 

 

Egyéb bevételek

23

0

Összesen (a)

35 140

27 405

Működési kiadások

Személyi juttatások

16 014

13 012

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások

771

603

Egyéb igazgatási kiadások

8 303

5 833

Egyéb működési kiadások

8 950

8 718

Összesen (b)

34 038

28 166

Üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b)

1 102

– 761

Pénzügyi műveletek bevételei (e)

3

0

Pénzügyi műveletek kiadásai (f)

4

7

Nem üzleti tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f)

–1

–7

A pénzügyi év gazdasági eredménye (h = c + g)

1 101

– 768


4. táblázat

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (Párma) – 2006 és 2005. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

 

2006

2005

Befektetett eszközök

Immateriális javak

687

615

Tárgyi eszközök

950

972

Forgóeszközök

Rövid távú előfinanszírozás

224

171

Rövid lejáratú követelések

43

100

Egyéb követelések

112

28

Év végi készpénz és készpénzegyenértékes

10 607

10 879

Összes eszköz

12 624

12 766

Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

388

0

Egyéb kötelezettségek

7 451

9 082

Összes forrás

7 839

9 082

Eszközök nettó értéke

Halmozott nyereség/veszteség

3 684