ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 271

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. november 14.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2007/C 271/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

2

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2007/C 271/04

A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

4

 

Bizottság

2007/C 271/05

Euro-átváltási árfolyamok

8

2007/C 271/06

A Bizottság közleménye a Közösség, valamint Algéria, Egyiptom, a Feröer-szigetek, Izland, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Norvégia, Svájc (beleértve Liechtensteint is), Szíria, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia és a Gázai-övezet közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásának időpontjáról

9

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2007/C 271/07

A Bizottság közleménye a személyszállító kötélvontatású vasutakról szóló, 2000/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében ( 1 )

11

2007/C 271/08

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzékének – közzététel: HL C 247., 2006.10.13., 1. o., HL C 153., 2007.7.6., 5. o., HL C 182., 2007.8.4., 18. o. – frissítése

14

2007/C 271/09

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek jegyzékének – közzététel: HL C 247., 2006.10.13., 25. o., HL C 153., 2007.7.6., 9. o. – frissítése

15

 

V   Vélemények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2007/C 271/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

16

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 271/01)

2007. szeptember 27-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32007M4880. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 271/02)

2007. október 31-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32007M4807. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/2


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 271/03)

A határozat elfogadásának időpontja

2007.6.27.

Támogatás száma

N 900/06

Tagállam

Portugália

Régió

Figueira da Foz

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

CELBI, S.A.

Jogalap

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Kedvezményes kamatozású kölcsön, Adókedvezmény

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 89,93 millió EUR

Támogatás intenzitása

18,60 %

Időtartam

2008.1.1.-2017.12.31.

Gazdasági ágazat

Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.6.13.

A támogatás száma

N 156/07

Tagállam

Belgium

Régió

Vlaanderen

A támogatás megnevezése (és/vagy a kedvezményezett neve)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Jogalap

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Az antwerpeni repülőtér fejlesztése

A támogatás formája

A marketing, reklám és üzembehelyezés költségeihez való hozzájárulás

Költségvetés

4 116 279 EUR

A támogatás intenzitása

Legfeljebb 30 %

Időtartam

2007.1.1.-2010.1.1.

Érintett gazdasági ágazatok

Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 8.)

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

(2007/C 271/04)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányai által a Tanács részére benyújtott jelöltlistára,

tekintettel a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság elnöke által a Tanács részére az e bizottságban a munkaadók és a munkavállalók szervezeteit képviselő tagcsoportok által adott javaslatokra tekintettel benyújtott jelöltlistákra,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. június 3-i határozatával (2) kinevezte az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatási tanácsának tagjait és póttagjait a 2002. június 3-tól2005. június 2-ig terjedő időszakra.

(2)

A Tanács 2004. november 15-i határozatával (3) kinevezte az új tagállamokat képviselő tagokat és póttagokat.

(3)

Az igazgatási tanács a 2062/94/EK rendeletet módosításáról szóló 1112/2005/EK rendelet hatálybalépéséig hivatalban maradt.

(4)

Az 1112/2005/EK rendelet értelmében az igazgatási tanács helyébe az igazgatótanács lépett.

(5)

Az igazgatótanács tagjait és póttagjait hároméves időtartamra kell kinevezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsának tagjaiként és póttagjaiként a 2007. november 8-tól2010. november 7-ig terjedő időszakra az alábbi személyek kerülnek kinevezésre:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

Willy IMBRECHTS

Christian DENEVE

Bulgária

Atanas KOLCHAKOV

Petar HADJISTOJKOV

Cseh Köztársaság

Daniela KUBÍČKOVÁ

Martina KAJÁNKOVÁ

Dánia

Charlotte SKJOLDAGER

Tove LOFT

Németország

Ulrich RIESE

Kai SCHÄFER

Észtország

Egle KÄÄRATS

Írország

Daniel KELLY

Mary DORGAN

Görögország

Trifon GINALAS

Konstantinos PETINIS

Spanyolország

Mario GRAU-RIOS

Pilar CASLA-BENITO

Franciaország

Mireille JARRY

Yvan DENION

Olaszország

Lea BATTISTONI

Mario ALVINO

Ciprus

Leandros NICOLAIDES

Marios KOURTELLIS

Lettország

Renārs LŪSIS

Jolanta KANČA

Litvánia

Aldona SABAITIENĖ

Aušra STANKIUVIENĖ

Luxemburg

Paul WEBER

Robert HUBERTY

Magyarország

András BÉKÉS

Mária GROSZMANN

Málta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Hollandia

R. FERINGA

M.G. DEN HELD

Ausztria

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Lengyelország

Danuta KORADECKA

Daniel PODGÓRSKI

Portugália

Románia

Daniela MARINESCU

Dan Ion OPREA

Szlovénia

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Szlovákia

Miloš JANOUŠEK

Elena PALIKOVÁ

Finnország

Mikko HURMALAINEN

Anna-Liisa SUNDQUIST

Svédország

Bertil REMAEUS

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Egyesült Királyság

Elizabeth HODKINSON

Malcolm DARVILL

II.   MUNKAVÁLLALÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

François PHILIPS

Herman FONCK

Bulgária

Aleksandar ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Cseh Köztársaság

Miroslav KOSINA

Jaroslav ZAVADIL

Dánia

Jan KAHR FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Németország

Marina SCHROEDER

Maximilian ANGERMAIER

Észtország

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Írország

Sylvester CRONIN

Fergus WHELAN

Görögország

Ioannis ADAMAKIS

Spanyolország

Fernando RODRIGO CENCILLO

Dionis OÑA

Franciaország

Gilles SEITZ

Henri FOREST

Olaszország

Cinzia FRASCHERI

Diego ALHAIQUE

Ciprus

Nicos ANDREOU

Maria THEOCHARIDOU

Lettország

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Litvánia

Luxemburg

Claude FORGET

Marcel GOEREND

Magyarország

Károly GYÖRGY

Pál GERGELY

Málta

Anthony CASARU

Salv SAMMUT

Hollandia

Willem VAN VEELEN

Arie  WOLTMEIJER

Ausztria

Julia LISCHKA

Karin ZIMMERMANN

Lengyelország

Anita NOWAKOWSKA

Iwona PAWLACZYK

Portugália

Armando DA COSTA FARIAS

Románia

Adrian COJOCARU

Maria GHIMPĂU

Szlovénia

Lučka BÖHM

Spomenka GERZELJ

Szlovákia

Bohuslav BENDÍK

Jaroslav BOBELA

Finnország

Raili PERIMÄKI

Erkki AUVINEN

Svédország

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Egyesült Királyság

Hugh ROBERTSON

Liz SNAPE

III.   MUNKÁLTATÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

André PELEGRIN

Ir. Kris DE MEESTER

Bulgária

Cseh Köztársaság

Karel PETRŽELKA

Miroslav BURIŠIN

Dánia

Thomas PHILBERT NIELSEN

Anne-Marie RØGE KRAG

Németország

Thomas HOLTMANN

Herbert BENDER

Észtország

Heddi LUTTERUS

Ilmar LINK

Írország

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Görögország

Pavlos KYRIAKONGONAS

Natascha AVLONITOU

Spanyolország

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Franciaország

Nathalie BUET

Patrick LÉVY

Olaszország

Ciprus

Lefteris KARYDIS

Christina VASILA

Lettország

Liene VANCĀNE

Litvánia

Luxemburg

François ENGELS

Magyarország

Géza BOMBERA

Antal SZABADKAI

Málta

Joe DELIA

Hollandia

Bob KONING

Mario VAN MIERLO

Ausztria

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Lengyelország

Jacek MECINA

Portugália

Marcelino PENA E COSTA

José COSTA TAVARES

Románia

Ovidiu NICOLESCU

Adrian IZVORANU

Szlovénia

Igor ANTAUER

Szlovákia

Boris MICHALÍK

Finnország

Jyrki HOLLMÉN

Rauno TOIVONEN

Svédország

Bodil MELLBLOM

Egyesült Királyság

Janet ASHERSON

Keith SEXTON

2. cikk

A még ki nem jelölt tagokat a Tanács egy későbbi időpontban nevezi ki.

3. cikk

Ezt a határozatot tájékoztatási célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PEREIRA


(1)  HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A legutóbb az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 161., 2002.7.5., 5. o.

(3)  HL C 24., 2005.1.29., 2. o.


Bizottság

14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/8


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2007. november 13.

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,4607

JPY

Japán yen

160,96

DKK

Dán korona

7,4525

GBP

Angol font

0,70470

SEK

Svéd korona

9,2805

CHF

Svájci frank

1,6436

ISK

Izlandi korona

88,22

NOK

Norvég korona

7,9090

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5842

CZK

Cseh korona

26,691

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

254,27

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7023

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,6445

RON

Román lej

3,4430

SKK

Szlovák korona

32,866

TRY

Török líra

1,7601

AUD

Ausztrál dollár

1,6294

CAD

Kanadai dollár

1,3945

HKD

Hongkongi dollár

11,3708

NZD

Új-zélandi dollár

1,9220

SGD

Szingapúri dollár

2,1159

KRW

Dél-Koreai won

1 342,09

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,8775

CNY

Kínai renminbi

10,8581

HRK

Horvát kuna

7,3457

IDR

Indonéz rúpia

13 415,07

MYR

Maláj ringgit

4,8933

PHP

Fülöp-szigeteki peso

62,788

RUB

Orosz rubel

35,8350

THB

Thaiföldi baht

46,221


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/9


A Bizottság közleménye a Közösség, valamint Algéria, Egyiptom, a Feröer-szigetek, Izland, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Norvégia, Svájc (beleértve Liechtensteint is), Szíria, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia és a Gázai-övezet közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásának időpontjáról

(2007/C 271/06)

A Közösség, valamint Algéria, Egyiptom, a Feröer-szigetek, Izland, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Norvégia, Svájc (beleértve Liechtensteint is), Szíria, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia, és a Gázai-övezet közötti diagonális származási kumuláció létrehozásának céljából a Közösség és az érintett országok az Európai Bizottságon keresztül értesítik egymást a más országokkal szemben hatályban lévő származási szabályokról.

Az érintett országoktól beérkezett értesítések alapján az alábbi táblázat áttekintést nyújt a diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvekről, valamint meghatározza azt az időpontot, amelytől kezdve e kumulációt alkalmazni kell. E táblázat a korábbi táblázat (HL C 229., 2007.9.29.) helyébe lép.

Emlékeztetni kell arra, hogy a kumuláció csak akkor alkalmazható, ha a végső gyártást végző országok és a végső rendeltetési országok azonos származási szabályokat tartalmazó szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek a származó helyzet elnyerésében részt vevő összes országgal, azaz valamennyi olyan országgal, ahonnan a felhasznált anyagok származnak. Az olyan országokból származó anyagok, amelyek nem kötöttek megállapodást a végső gyártást végző országokkal és a végső rendeltetési országokkal, nem származónak tekintendők. Példák találhatók a származási szabályokról szóló pán-euro-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozó magyarázó megjegyzésekben (1).

Emlékeztetni kell továbbá arra is, hogy:

Svájc és a Liechtensteini Hercegség vámuniót alkot,

az Európai Gazdasági Térségben, amely az EU-ból, Izlandból, Liechtensteinből és Norvégiából áll, az alkalmazás időpontja 2005. november 1-je.

A táblázatban szereplő országokra vonatkozó ISO-Alfa-2-kódok a következők:

Algéria

DZ

Egyiptom

EG

Feröer-szigetek

FO

Izland

IS

Izrael

IL

Jordánia

JO

Libanon

LB

Liechtenstein

LI

Marokkó

MA

Norvégia

NO

Svájc

CH

Szíria

SY

Tunézia

TN

Törökország

TR

Ciszjordánia és a Gázai-övezet

PS


A diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásának időpontja a pán-euro-mediterrán térségben

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

2007.11.1.

2006.1.1.

2006.3.1.

2005.12.1.

2006.1.1.

2006.1.1.

2006.7.1.

 

2006.1.1.

2005.12.1.

2006.1.1.

 

 

2006.8.1.

 (2)

DZ

2007.11.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

2006.1.1.

 

 

2007.8.1.

2006.1.1.

2005.7.1.

2005.8.1.

2007.7.17.

2007.1.1.

 

2005.3.1.

2005.8.1.

 

 

2005.6.1.

 

EG

2006.3.1.

 

2007.8.1.

 

 

 

2007.8.1.

2006.7.6.

 

2007.8.1.

2006.7.6.

2007.8.1.

 

 

2006.7.6.

2007.3.1.

FO

2005.12.1.

 

2006.1.1.

 

 

 

2005.11.1.

 

 

2006.1.1.

 

2005.12.1.

 

 

 

 

IL

2006.1.1.

 

2005.7.1.

 

 

 

2005.7.1.

2006.2.9.

 

2005.7.1.

 

2005.7.1.

 

 

 

2006.3.1.

IS (EFTA)

2006.1.1.

 

2005.8.1.

2007.8.1.

2005.11.1.

2005.7.1.

 

2007.7.17.

2007.1.1.

2005.8.1.

2005.3.1.

2005.8.1.

 

 

2006.3.1.

 

JO

2006.7.1.

 

2007.7.17.

2006.7.6.

 

2006.2.9.

2007.7.17.

 

 

2007.7.17.

2006.7.6.

2007.7.17.

 

 

2006.7.6.

 

LB

 

 

2007.1.1.

 

 

 

2007.1.1.

 

 

2007.1.1.

 

2007.1.1.

 

 

 

 

LI (EFTA)

2006.1.1.

 

 

2007.8.1.

2006.1.1.

2005.7.1.

2005.8.1.

2007.7.17.

2007.1.1.

 

2005.3.1.

2005.8.1.

 

 

2005.6.1.

 

MA

2005.12.1.

 

2005.3.1.

2006.7.6.

 

 

2005.3.1.

2006.7.6.

 

2005.3.1.

 

2005.3.1.

 

 

2006.7.6.

2006.1.1.

NO (EFTA)

2006.1.1.

 

2005.8.1.

2007.8.1.

2005.12.1.

2005.7.1.

2005.8.1.

2007.7.17.

2007.1.1.

2005.8.1.

2005.3.1.

 

 

 

2005.8.1.

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

2006.8.1.

 

2005.6.1.

2006.7.6.

 

 

2006.3.1.

2006.7.6.

 

2005.6.1.

2006.7.6.

2005.8.1.

 

 

 

2005.7.1.

TR

 (2)

 

 

2007.3.1.

 

2006.3.1.

 

 

 

 

2006.1.1.

 

 

 

2005.7.1.

 


(1)  HL C 83., 2007.4.17., 1. o.

(2)  Az EK-Törökország vámunió hatálya alá tartozó termékek esetében az alkalmazás időpontja 2006. július 27.

A mezőgazdasági cikkek esetében az alkalmazás időpontja 2007. január 1.

A szén- és acéltermékek esetében a diagonális kumuláció még nem alkalmazandó.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/11


A Bizottság közleménye a személyszállító kötélvontatású vasutakról szóló, 2000/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2007/C 271/07)

ESzSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

(1. megjegyzés)

CEN

EN 1709:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Próbaüzemelés, karbantartás, működés közbeni ellenőrzés

 

CEN

EN 1908:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Feszítőberendezések

 

CEN

EN 1909:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Felújítás és kimentés

 

CEN

EN 12385-8:2002

Acélsodrony kötelek – Biztonság – 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra

 

CEN

EN 12385-9:2002

Acélsodrony kötelek – Biztonság – 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra

 

CEN

EN 12397:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Üzemelés

 

CEN

EN 12927-1:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 1. rész: A kötelek kiválasztási elvei és a kötélvégek rögzítése

 

CEN

EN 12927-2:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 2. rész: Biztonsági tényezők

 

CEN

EN 12927-3:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 3. rész: 6 pászmás, hosszú összefonású tartó- és vontatókötelek

 

CEN

EN 12927-4:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 4. rész: A kötélvégek rögzítése

 

CEN

EN 12927-5:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 5. rész: Raktározás, szállítás, telepítés és feszítés

 

CEN

EN 12927-6:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 6. rész: Selejtezési feltételek

 

CEN

EN 12927-7:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 7. rész: Ellenőrzés, javítás és karbantartás

 

CEN

EN 12927-8:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Kötelek – 8. rész: Mágneses kötélvizsgálat (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Általános követelmények – 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

 

CEN

EN 12929-2:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Általános követelmények – 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei

 

CEN

EN 12930:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Számítások

 

CEN

EN 13107:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Építési munkák

 

CEN

EN 13223:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

 

CEN

EN 13243:2004

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Szállítóeszköz – 1. rész: Fogószerkezetek, szállítókocsik fedélzeti fékek, fülkék, székek, kocsik, karbantartó kocsik, vonóhorgok

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Szállítóeszköz – 2. rész: A fogószerkezet csúszásellenállás vizsgálata

 

CEN

EN 13796-3:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei – Szállítóeszköz – 3. rész: Fárasztóvizsgálat

 

1. megjegyzés

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

3. megjegyzés

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

Megjegyzés:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK (2) irányelvvel módosított 98/34/EC (3) európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/14


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzékének – közzététel: HL C 247., 2006.10.13., 1. o., HL C 153., 2007.7.6., 5. o., HL C 182., 2007.8.4., 18. o. – frissítése

(2007/C 271/08)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (1) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzékét a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

ÉSZTORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett lista felváltása

Tartózkodási jogot biztosító okmányok:

1.

személyazonosító igazolvány;

2.

tartózkodási engedélyül szolgáló bélyeg (az Észtország vagy valamely másik állam által kibocsátott utazási okmányra ragasztva).

1.

Harmadik ország állampolgára számára kibocsátott személyazonosító igazolvány az alábbi megjegyzéseket tartalmazhatja:

ideiglenes tartózkodási engedély, érvényes éé.hh.nn-ig/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

az EU területén huzamos ideig tartózkodó személy/pikaajaline elanik EÜ,

állandó tartózkodási engedély/alaline elamisluba – kiadva 2006. május 31-ig.

A személyazonosító igazolvány nem használható útiokmányként államhatáron történő átlépésnél. Ilyen célú felhasználás esetén a személyazonosító igazolványt érvényes útlevéllel együtt kell felmutatni.

2.

A tartózkodási engedélyül szolgáló bélyeg az alábbi megjegyzéseket tartalmazhatja:

ideiglenes tartózkodási engedély/tähtajaline elamisluba,

az EU területén huzamos ideig tartózkodó személy/pikaajaline elanik EÜ,

állandó tartózkodási engedély/alaline elamisluba – kiadva 2006. május 31-ig.

A tartózkodási engedély lehet:

ideiglenes (a maximális érvényességi ideje öt év), vagy

állandó.

Az állandó tartózkodási engedélyre vonatkozó megjegyzések kivételével valamennyi megjegyzés angol nyelvű.


(1)  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.


14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/15


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek jegyzékének – közzététel: HL C 247., 2006.10.13., 25. o., HL C 153., 2007.7.6., 9. o. – frissítése

(2007/C 271/09)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek jegyzékét a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

SPANYOLORSZÁG

Tengeri határok

Új tengeri határátkelőhely:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORVÉGIA

Légi határok

Új légi határátkelőhely (megnyílt 2007. október 1-jén):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Vélemények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

14.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/16


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 271/10)

1.

2007. október 31-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 3i Group plc (a továbbiakban: 3i Group, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbi részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Global Garden Products B, S.à r.l. (a továbbiakban: Global Garden Products, Luxemburg) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a 3i Group esetében: befektetés, befektetési alapok számára irányítási szolgáltatások nyújtása, valamint befektetési alapok megbízásából befektetések kezelése,

a Global Garden Porducts esetében: háztartási és ipari használatra szánt motoros kerti szerszámok és felszerelések gyártása és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.