ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. július 6.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2007/C 153/01

A Schengeni határellenőrzési kódex 34. cikke szerint közölt információk

1

2007/C 153/02

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzékének – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 1. o. – frissítése

5

2007/C 153/03

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek jegyzékének – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 25. o. – frissítése

9

2007/C 153/04

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett, a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványminták – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 85. o. – frissítése

15

2007/C 153/05

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti, a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok jegyzékének – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 17. o. – frissítése

21

2007/C 153/06

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 19. o. – frissítése

22

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

6.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/1


A Schengeni határellenőrzési kódex 34. cikke szerint közölt információk

(2007/C 153/01)

A Schengeni határellenőrzési kódex 34. cikke előírja, hogy tagállamok közlik a Bizottsággal a tartózkodási engedélyek listáját, a határátkelőhelyeik listáját, a nemzeti hatóságok által évente meghatározott, a külső határok átlépéséhez szükséges referenciaösszegeket, a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok listáját, valamint a külügyminisztériumok által kiállított igazolványok mintáit.

I.   A 34. cikk (1) bekezdésének a) pontja: a tartózkodási engedélyek listája

A bolgár jogszabályok a természetes személyek bolgár területen való tartózkodásának szabályait az illető állampolgársága (európai uniós, illetve harmadik országbeli polgárok) függvényében állapítja meg.

A Bolgár Köztársaság területére való belépésére és az ott tartózkodásra, illetve az ország területének elhagyására vonatkozó törvény az Európai Unió polgárai és családtagjaik számára a következő iratok bemutatását írja elő:

„Hosszú távú tartózkodási engedély”: amelyet az országos rendőrhatóság állít ki, és amely azt igazolja, hogy az adott európai uniós polgárnak joga van hosszú távon a Bolgár Köztársaság területén tartózkodni.

„Állandó tartózkodási engedély”: amelyet az országos rendőrhatóság állít ki, és amely azt igazolja, hogy az adott európai uniós polgárnak joga van állandóan a Bolgár Köztársaság területén tartózkodni.

„Hosszú távú tartózkodási igazolvány”: amelyet az illetékes hatóság állít ki, és amely azt igazolja, hogy az adott európai uniós polgár nem európai uniós illetõségû családtagjának joga van hosszú távon a Bolgár Köztársaság területén tartózkodni

„Állandó tartózkodási igazolvány”: amelyet az illetékes hatóság állít ki, és amely azt igazolja, hogy az adott európai uniós polgár nem európai uniós illetőségű családtagjának joga van állandóan a Bolgár Köztársaság területén tartózkodni.

A törvény 14. cikke értelmében a harmadik országok polgárainak (külföldieknek) kiállított, a Bolgár Köztársaság területén érvényes személyazonosító okmányok a következők:

1.

külföldiek számára kiállított, a Bolgár Köztársaságban hosszú távú tartózkodásra jogosító igazolvány;

2.

külföldiek számára kiállított, a Bolgár Köztársaságban állandó tartózkodásra jogosító igazolvány;

3.

menekültigazolvány;

4.

ideiglenes menekültengedély és gyorsított eljárás tárgyát képező ideiglenes menekültengedély;

5.

területelhagyási engedély menekültek számára;

6.

területelhagyási engedély hontalanok számára;

7.

ideiglenes engedély a Bolgár Köztársaság területének elhagyására;

8.

ideiglenes igazolvány külföldieknek;

9.

engedély külföldieknek a Bolgár Köztársaság területére való visszatéréshez;

10.

igazolvány humanitárius státusú külföldieknek;

11.

ideiglenes védelmi engedély külföldiek számára;

12.

területelhagyási engedély humanitárius státusú külföldiek számára;

13.

igazolvány a diplomáciai és konzuli képviseletekhez, valamint a Bolgár Köztársaság területén bejegyzett nemzetközi szervezetekhez akkreditált külföldiek számára.

A fent említett okmányok a bolgár jogszabályok értelmében személyazonosító okmánynak minősülnek, és az ICAO DOC 9303 ajánlásainak megfelelően készülnek.

II.   A 34. cikk (1) bekezdésének b) pontja: a határátkelőhelyek listája

1.

A bolgár–szerb határon: Брегово, Връшка чука, Калотина, Стрезимировци, Олтоманци (Bregovo, Vraska csuka, Kalotina, Sztrezimirovci, Oltomanci);

2.

A bolgár-macedón határon: Гюешево, Станке Лисичково, Златарево (Gjuesevo, Sztanke Liszicskovo, Zlatarevo);

3.

A bolgár–török határon: Малко Търново, Лесово, Капитан Андреево (Malko Tarnovo, Leszovo, Kapitan Andrejevo);

4.

A bolgár–görög határon: Кулата, Илинден, Капитан Петко войвода (Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Vojvoda);

5.

A bolgár–román határon: Видин (Vidin) – komp, Оряхово (Orjahovo) – komp, Русе (Rusze) – dunai híd; Силистра (Szilisztra), Кардам (Kardam), Дуранкулак (Durankulak);

6.

Folyami kikötők: Видин, Лом, Сомовит – Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра (Vidin, Lom, Szomovit – Nikopol, Szvistov, Rusze, Tutrakan, Szilisztra);

7.

Tengeri kikötők: Балчик, Варна, Бургас, Царево (Balcsik, Várna, Burgasz, Carevo);

8.

Légikikötők: София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна, Бургас (Szófia, Plovdiv, Gorna Orjahovica, Várna, Burgasz) repülőterei.

III.   A 34. cikk (1) bekezdésének c) pontja: az ország külső határainak átlépéséhez szükséges referenciaösszegek:

A Miniszterek Tanácsa által a vízumkiadás feltételeiről és szabályairól 2002. május 11-én elfogadott 97. számú rendelet 19. cikkének (5) bekezdése szerint minden, Bulgáriába beutazó vízumot igénylő külföldi köteles bizonyítani, hogy rendelkezik a szükségletei ellátásához megfelelő anyagi eszközökkel, azaz legalább napi 50, illetve összesen legkevesebb 500 euróval. A fenti összeggel minden külföldinek rendelkeznie kell a bolgár területre lépés pillanatában is, kivéve ha igazolja, hogy hazájában előre kifizetett utazási csekkel rendelkezik.

IV.   A 34. cikk (1) bekezdésének d) pontja: a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok

A Bolgár Köztársaság határainak őrzéséért felelős szerv az országos rendőrség „Határrendőrség” Főigazgatósága.

V.   A 34. cikk (1) bekezdésének e) pontja: a külügyminisztériumok által kiállított igazolványok mintái

A Bolgár Köztársaság területén lévő nagykövetségek vagy konzulátusok alkalmazottai számára kiállított személyazonosító igazolványokat a következők jellemzik:

1.

Diplomataigazolvány kizárólag a külföldi képviseletek diplomáciai személyzetének tagjai, valamint 14 és 21 év közötti családtagjaik számára állítható ki;

Előlap

Image

Hátlap

Image

2.

Konzuli igazolvány kizárólag a konzuli képviseletek diplomáciai személyzetének tagjai, valamint 14 és 21 év közötti családtagjaik részére állítható ki;

Előlap

Image

Hátlap

Image

3.

Az igazgatási és műszaki személyzet tagjainak járó igazolvány a követségek/konzulátusok igazgatási és műszaki személyzetének tagjai, valamint 14 és 21 év közötti családtagjaik részére állítható ki;

Előlap

Image

Hátlap

Image

4.

Kisegítő személyzeti igazolvány a személyzet e kategóriába tartozó tagjai, valamint 14 és 21 év közötti családtagjaik részére állítható ki;

Előlap

Image

Hátlap

Image

Családtagok a tisztviselővel közös háztartásában élő személyek, az alábbiak szerint:

férj/feleség,

a szülőkkel továbbra is egy háztartásban élő, 21 év alatti nőtlen/hajadon gyermekek,

a szülőkkel továbbra is egy háztartásban élő, Bulgáriában felsőoktatási intézményben tanuló, 21 és 26 év közötti nőtlen/hajadon gyermekek. Ez utóbbiak számára az egyetem által kiállított, az új tanévre való beiratkozást igazoló okirat alapján évente adnak ki személyazonosító igazolványt,

a szülőkkel továbbra is egy háztartásban élő, 21 év feletti, fogyatékkal élő, nőtlen/hajadon gyermekek, akik gondoskodásra szorulnak, amelyet orvosi igazolás támaszt alá.

A személyazonosító igazolvány a következő adatokat tartalmazza:

az igazolvány típusa és száma,

fénykép,

a tulajdonos neve,

nem,

állampolgárság,

születési idő,

diplomáciai vagy konzuli képviselet,

a tulajdonos fokozata (kizárólag a diplomataigazolvány esetében),

a tisztviselő beosztása (a három más típusú igazolvány esetében),

a tulajdonos aláírása,

kibocsátó hatóság,

a kibocsátás időpontja,

a lejárat időpontja,

a Protokoll osztály igazgatójának aláírása.


6.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/5


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzékének – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 1. o. – frissítése

(2007/C 153/02)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzékét a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

FRANCIAORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett lista felváltása

1.

A nagykorú külföldieknek az alábbi dokumentumokkal kell rendelkezniük:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Olyan külön megjegyzést tartalmazó ideiglenes tartózkodási engedély, amely az engedélyezett tartózkodás indokának megfelelően eltérő lehet) (1 év)

Carte de résident (10 ans)

(Letelepedett lakos igazolványa) (10 év)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Algériaiak tartózkodási igazolványa, az engedélyezett tartózkodás indokának függvényében változó megjegyzéssel) (1 év, 2 év, 10 év)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(Európai Közösségek tartózkodási engedély) (1 év, 5 év, 10 év, állandó)

uniós polgárok vagy családtagjaik számára kiadott engedély akkor is, ha utóbbiak valamely harmadik ország állampolgárai

Carte de séjour de l’Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Európai Gazdasági Térség tartózkodási engedély) (1 év, 5 év, 10 év)

az EGT-államok állampolgárai vagy családtagjaik számára kiadott engedély akkor is, ha utóbbiak valamely harmadik ország állampolgárai

2006. december 31-ig a legfeljebb egy évig érvényes tartózkodási engedélyek az útlevélbe beragasztott bélyeg formájában is megjelenhetnek.

Egyébként 2002. május 13-tól a tartózkodási engedélyek – érvényességi időtartamuktól függetlenül – az egységes európai modell szerinti, műanyag bevonatú kártya formájában jelennek meg.

A francia modell szerinti, műanyag bevonatú tartózkodási engedélyek gyártása 2002. május 12-én befejeződött, ezen engedélyek azonban legfeljebb 2012. május 12-ig még használatosak.

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(A Külügyminisztérium által kiadott hivatalos igazolványok, amelyek tartózkodási engedélyként érvényesek)

a)

Titres de séjour spéciaux (Különleges tartózkodási engedélyek)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(„CMD/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély diplomáciai képviseletek vezetői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d’organisation internationale

(„CMD/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek képviseleteinek vezetői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

(„CMD/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek állandó képviseleteinek vezetői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(„CD/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély diplomáciai tisztviselők számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d’une organisation internationale

(„CD/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek vezető tisztviselői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

(„CD/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély olyan diplomáciai tisztviselőkkel egy tekintet alá eső tisztviselők számára, akik nemzetközi szervezetek állandó képviseleteinek tagjai)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(„CC/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusi tisztviselők számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d’une ambassade

(„AT/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nagykövetségek igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d’un consulat

(„AT/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusok igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d’une organisation internationale

(„AT/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d’une délégation auprès d’une organisation internationale

(„AT/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek képviseleteinek igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d’une ambassade

(„SE/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nagykövetségek kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d’un consulat

(„SE/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusok kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d’une organisation internationale

(„SE/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d’une délégation auprès d’une organisation internationale

(„SE/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek képviseleteinek kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d’un diplomate

(„PP/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély diplomaták magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d’un fonctionnaire consulaire

(„PP/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusi tisztviselők magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d’un membre d’une organisation internationale

(„PP/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek tagjainak magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d’un membre d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

(„PP/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezet állandó képviselete tagjának magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’une ambassade

(„EM/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nagykövetséghez tartozó különleges jogállású oktatói vagy katonai személyzet számára)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’un consulat

(„EM/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátushoz tartozó különleges jogállású oktatói vagy katonai személyzet számára)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l’étranger

(„EF/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély külföldön állandó lakóhellyel rendelkező nemzetközi tisztviselők számára)

b)

Monacói engedélyek

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(ideiglenes tartózkodási engedély),

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(rendes tartózkodási engedély),

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(kiváltságos tartózkodási engedély),

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(tartózkodási engedély monacói állampolgárságú személy házastársa számára).

2.

Kiskorú külföldieknek az alábbi dokumentumokkal kell rendelkezniük:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Úti okmány kiskorú külföldi számára)

Titre d’identité républicain

(A Francia Köztársaság személyazonosító dokumentuma)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Visszatérési vízum) (a külföldi kiskorúaknak nem kell megfelelniük állampolgársági feltételeknek, és nem kell tartózkodási engedélyt bemutatniuk)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d’une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d’un visa de circulation

(Diplomata-/szolgálati/közönséges útlevelek olyan kiskorúak számára, akik a Külügyminisztérium által kiadott, utazási vízummal ellátott különleges igazolványok birtokosainak gyermekei)

3.

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája

1. NB:

Meg kell jegyezni, hogy a tartózkodási engedély iránt első ízben benyújtott kérelem átvételéről szóló elismervény nem jogosít vízum nélküli beutazásra. Ezzel szemben a tartózkodási engedély megújítására vagy az engedély módosítására irányuló kérelmek átvételéről szóló elismervényt érvényesnek tekintik, ha ezekhez a régi engedélyt csatolják.

2. NB:

A Külügyminisztérium protokollosztálya által kiadott „attestation de fonctions” (kinevezési igazolás) nem helyettesíti a tartózkodási engedélyt. A birtokosoknak az előírásoknak megfelelő tartózkodási engedéllyel is rendelkezniük kell.

MÁLTA

Harmadik országok állampolgárai számára a tartózkodási engedélyeket a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet szerinti egységes formátumban adják ki. Minden egyes dokumentumon az „Engedély típusa” elnevezésű üres részben feltüntetik a következő kategóriákat:

Xogħol (munkavállalás),

Jaħdem għal rasu (önálló foglalkozás),

Temporanju (ideiglenes),

Residenti fit-tul- KE (huzamos tartózkodásra jogosult – EK),

Benestant (anyagilag független),

Adozzjoni (örökbefogadás),

Raġunijiet ta' Saħħa (egészségügyi okok),

Reliġjuż (vallási célok),

Skema- Residenza Permanenti (az állandó tartózkodásra vonatkozó szabályozás).

A tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálásának időtartamára a kérelmező számára igazolják kérelmének benyújtását. Az említett dokumentum kizárólag Málta területén érvényes ideiglenes tartózkodási engedélyként szolgál.

A bevándorlási hivatal humanitárius okokból „bevándorlási igazolványt” ad ki olyan harmadik országbeli állampolgárok számára, akik egyéb módon nem tudják igazolni magukat. E dokumentumot Máltán azonosítási célokra használják, és nem jelent érvényes úti okmányt.

Azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a Szerződés által biztosított valamely jogot Máltán gyakorló EGT-állampolgárok családtagjai, tartózkodási okmányt állítanak ki az érintett személy útlevelébe elhelyezett bélyegző formájában.

Egy máltai állampolgár házastársa/özvegye/21 év alatti gyermeke mentességet élvező személynek tekintendő, és így jogosult Máltán tartózkodni és dolgozni. E személyek bevándorlási státusát a birtokos útlevelébe helyezett alábbi bélyegzők egyike mutatja:

a birtokost a máltai alkotmány 44. cikke (4) bekezdésének a) pontja értelmében megilleti a szabad mozgás joga,

a birtokos a máltai törvények 217. fejezete 4. szakasza (1) bekezdésének g) és h) pontja értelmében mentességet élvez.

NORVÉGIA

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett lista felváltása

Oppholdstillatelse (Tartózkodási engedély)

Arbeidstillatelse (Munkavállalási engedély)

Bosettingstillatelse (Letelepedési engedély/állandó munkavállalási és tartózkodási engedély)

A 2000. március 25. előtt kiadott tartózkodási engedélyek a birtokos úti okmányaiban található bélyegzőkkel (nem bélyegek) különböztethetőek meg. Vízumkötelezettség alá tartozó külföldi állampolgárok esetében ezeket a bélyegzőket egy norvég vízumbélyeg kíséri a tartózkodási engedély érvényességi időtartamára. A Schengeni Egyezmény 2001. március 25-i hatálybalépése után kiadott tartózkodási engedélyeken bélyeg van. Amennyiben a külföldi állampolgár úti okmányában régi bélyegző szerepel, az addig érvényes marad, amíg a norvég hatóságoknak ki kell cserélniük a bélyegzőket a tartózkodási engedélybe illesztendő új bélyegekkel.

A fent említett engedélyek úti okmányként nem érvényesek. Abban az esetben, ha a külföldi állampolgárnak úti okmányra van szüksége, az alábbi két okmány egyike használható a munkavállalási, tartózkodási vagy letelepedési engedély helyettesítésére:

Menekültek úti okmánya („Reisebevis” – zöld)

Bevándorlók útlevele („Utlendingspass” – kék).

Ezen úti okmányok birtokosai számára garantált a Norvégiába történő visszautazás, amíg az okmány érvényes.

EGT-igazolvány EGT-állampolgárok és harmadik országbeli állampolgárságú családtagjaik számára adják ki. Ezek a kártyák minden esetben lamináltak.

Identitetskort for diplomater (Diplomaták személyazonosító igazolványa – piros)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Kisegítő személyzet személyazonosító igazolványa – barna)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Igazgatási és műszaki személyzet személyazonosító igazolványa – kék)

Identitetskort for utsendte konsuler (Konzulok személyazonosító igazolványa – zöld)

Tartózkodási/vízumbélyeg vízumkötelezettség alá tartozó, diplomata-, szolgálati és hivatali útlevéllel rendelkezők, valamint nemzeti útlevéllel rendelkező külképviseleti személyzet számára adják ki.


6.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/9


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek jegyzékének – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 25. o. – frissítése

(2007/C 153/03)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 8-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek jegyzékét a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Új szárazföldi határátkelőhely:

Cseh Köztársaság–Németország

Krásný les–Breitenau

FRANCIAORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett információk felváltása:

Légi határok:

(1)

Abbeville

(2)

Agen-La Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-Le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Charleville-Mézières

(32)

Châteauroux-Déols

(33)

Cherbourg-Mauperthus

(34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(35)

Colmar-Houssen

(36)

Courchevel

(37)

Deauville-Saint-Gatien

(38)

Dieppe-Saint-Aubin

(39)

Dijon-Longvic

(40)

Dinard-Pleurtuit

(41)

Dôle-Tavaux

(42)

Epinal-Mirecourt

(43)

Figari-Sud Corse

(44)

Gap-Tallard

(45)

Genève-Cointrin

(46)

Granville

(47)

Grenoble-Saint-Geoirs

(48)

Hyères-le Palivestre

(49)

Issy-les-Moulineaux

(50)

La Môle

(51)

Lannion

(52)

La Rochelle-Laleu

(53)

Laval-Entrammes

(54)

Le Castelet

(55)

Le Havre-Octeville

(56)

Le Mans-Arnage

(57)

Le Touquet-Paris-Plage

(58)

Lille-Lesquin

(59)

Limoges-Bellegarde

(60)

Lognes-Emerainville

(61)

Lorient-Lann-Bihoué

(62)

Lyon-Bron

(63)

Lyon-Saint-Exupéry

(64)

Marseille-Provence

(65)

Meaux-Esbly

(66)

Megève

(67)

Metz-Nancy-Lorraine

(68)

Monaco-Héliport

(69)

Montbéliard-Courcelles

(70)

Montpellier-Méditérranée

(71)

Morlaix-Ploujean

(72)

Nancy-Essey

(73)

Nantes-Atlantique

(74)

Nevers-Fourchambault

(75)

Nice-Côte d'Azur

(76)

Nîmes-Garons

(77)

Orléans-Bricy

(78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(79)

Paris-Charles de Gaulle

(80)

Paris-Le Bourget

(81)

Paris-Orly

(82)

Pau-Pyrénées

(83)

Périgueux-Bassillac

(84)

Perpignan-Rivesaltes

(85)

Poitiers-Biard

(86)

Pontarlier

(87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(88)

Quimper-Pluguffan

(89)

Reims-Champagne

(90)

Rennes-Saint-Jacques

(91)

Roanne-Renaison

(92)

Rodez-Marcillac

(93)

Rouen-Vallée de Seine

(94)

Saint-Brieuc-Armor

(95)

Saint-Etienne-Bouthéon

(96)

Saint-Nazaire-Montoir

(97)

Saint-Yan

(98)

Strasbourg-Entzheim

(99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(100)

Toulouse-Blagnac

(101)

Tours-Saint-Symphorien

(102)

Toussus-le-Noble

(103)

Troyes-Barberey

(104)

Valence-Chabeuil

(105)

Valenciennes-Denain

(106)

Vannes-Meucon

(107)

Vesoul-Frotey

(108)

Vichy-Charmeil

Tengeri határok:

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Concarneau

(15)

Dieppe

(16)

Douvres

(17)

Dunkerque

(18)

Fécamp

(19)

Granville

(20)

Honfleur

(21)

La Rochelle-La Pallice

(22)

Le Havre

(23)

Les Sables-d'Olonne-Port

(24)

Le Tréport

(25)

L'Ile-Rousse

(26)

Lorient

(27)

Marseille

(28)

Monaco-Port de la Condamine

(29)

Nantes-Saint-Nazaire

(30)

Nice

(31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(32)

Port-la-Nouvelle

(33)

Porto-Vecchio

(34)

Port-Vendres

(35)

Propriano

(36)

Roscoff

(37)

Rouen

(38)

Saint-Brieuc (tengeri)

(39)

Saint-Malo

(40)

Sète

(41)

Toulon

(42)

Villefranche-sur-Mer

Szárazföldi határok:

Svájc irányába

(1)

Bâle-Mulhouse repülőtér (szektorok közötti gyalogos-átkelőhely)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(10)

Goumois

(11)

La Cure

(12)

Les Verrières route

(13)

Moëllesulaz

(14)

Pontarlier-gare

(15)

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

(16)

Prévessin

(17)

Saint-Gingolph

(18)

Saint-Julien-Perly

(19)

Saint-Louis autoroute

(20)

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

(21)

Vallard-Thonex

(22)

Vallorbe (nemzetközi vonatok)

(23)

Vallorcine

(24)

Veigy

Az Egyesült Királyság irányába

(összeköttetés a Csatorna-alagúton keresztül)

(1)

Gare d'Ashford International

(2)

Gare d'Avignon-Centre

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(5)

Gare de Fréthun

(6)

Gare de Lille-Europe

(7)

Gare de Londres-Waterloo

(8)

Gare de Paris-Nord

Andorra irányába

Pas de la Case-Porta

MAGYARORSZÁG

Magyarország–Szerbia

Szárazföldi határok:

Bácsalmás–Bajmok: ideiglenesen nyitva 2006. szeptember 1-jétől

Tiszasziget–Đjala (Gyála): ideiglenesen zárva 2006. szeptember 1-jétől

Magyarország–Ukrajna

Szárazföldi határok:

Barabás–Kosino (Mezőkaszony): ideiglenesen zárva 2006. szeptember 15-től

LENGYELORSZÁG

Új tengeri határátkelőhely:

Międzyzdroje: kizárólag az EU, az EGT és a Svájci Államszövetség azon állampolgárai részére, akik az EU-ban, az EGT-ben vagy a Svájci Államszövetségben nyilvántartásba vett hajóval utaznak.

SZLOVÁKIA

Új határátkelőhelyek:

Szlovákia–Cseh Köztársaság:

Skalica prístavisko–Hodonín přístaviště (folyami határátkelőhely)

4.1–10.31. – nyitvatartási idő: 9.30–10.00; 11.30–12.00; 13.30–14.00; 15.30–16.00

Skalica prístavisko–Rohatec přístaviště (folyami határátkelőhely)

4.1–10.31. – nyitvatartási idő: 10.30–11.30; 14.30–15.30

Skalica prístavisko–Sudoměřice (Výklopník) (folyami határátkelőhely)

4.1–10.31. – nyitvatartási idő: 10.45–11.15; 14.45–15.15

SZLOVÉNIA

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett információk felváltása:

Szlovénia–Olaszország

Szárazföldi határok:

1.

Fernetiči–Fernetti

2.

Kozina–Pese

3.

Lazaret–S. Bartolomeo

4.

Lipica–Basovizza

5.

Neblo–Venco

6.

Nova Gorica–Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica–Gorizia (vasút)

8.

Predel–Passo Predil

9.

Rateče–Fusine Laghi

10.

Robič–Stupizza

11.

Sežana–Villa Opicina (vasút)

12.

Škofije–Rabuiese

13.

Učeja–Uccea

14.

Vrtojba–S. Andrea

Szárazföldi határok – kishatárforgalom:

1.

Britof–Molino Vechio (1)

2.

Čampore–Chiampore (1)

3.

Golo Brdo–Mernico

4.

Gorjansko–S. Pelagio (1)

5.

Hum–S. Floriano (1)

6.

Kaštelir–S. Barbara

7.

Klariči–Jamiano (1)

8.

Livek–Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica–Devetachi

10.

Miren–Merna (1)

11.

Most na Nadiži–Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I–S. Gabriele (1)

13.

Osp–Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje–Noghere

15.

Plešivo–Plessiva (1)

16.

Pristava–Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor–Monrupino (1)

18.

Robidišče–Robedischis

19.

Socerb–S. Servolo (1)

20.

Solkan–Salcano (1)

21.

Šempeter–Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže–Castelleto Versa (1)

Szlovénia–Ausztria

Szárazföldi határ:

1.

Gederovci–Sicheldorf

2.

Gornja Radgona–Bad Radkersburg

3.

Holmec–Grablach

4.

Jesenice–Rosenbach (vasút)

5.

Jezersko–Seebergsattel

6.

Jurij–Langegg

7.

Karavanke–Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo–Wurzenpass

9.

Kuzma–Bonisdorf

10.

Libeliče–Leifling

11.

Ljubelj–Loibltunnel

12.

Maribor–Spielfeld (vasút)

13.

Mežica–Raunjak

14.

Pavličevo sedlo–Paulitschsattel

15.

Prevalje–Bleiburg (vasút)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu–Großwalz

17.

Radlje–Radlpass

18.

Šentilj–Spielfeld

19.

Šentilj–Spielfeld (autópálya)

20.

Trate–Mureck

21.

Vič–Lavamünd

Szárazföldi határok – kishatárforgalom:

1.

Cankova–Zelting

2.

Fikšinci–Gruisla

3.

Gerlinci–Pölten

4.

Gradišče–Schloßberg

5.

Kapla–Arnfels

6.

Korovci–Goritz

7.

Kramarovci–St. Anna

8.

Matjaševci–Tauka

9.

Muta–Soboth

10.

Pernice–Laaken

11.

Plač–Ehrenhausen

12.

Remšnik–Oberhaag

13.

Sladki Vrh–Weitersfeld (Murfähre)

14.

Sotina–Kalch

15.

Špičnik–Sulztal

16.

Svečina–Berghausen

Szlovénia–Magyarország

Szárazföldi határok:

1.

Čepinci–Kétvölgy

2.

Dolga vas–Rédics

3.

Hodoš–Bajánsenye

4.

Hodoš–Bajánsenye (vasút)

5.

Kobilje–Nemesnép

6.

Martinje–Felsőszölnök

7.

Pince–Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci–Magyarszombatfa

Szlovénia–Horvátország

Szárazföldi határok:

1.

Babno Polje–Prezid

2.

Bistrica ob Sotli–Razvor

3.

Dobova–Savski Marof (vasút)

4.

Dobovec–Lupinjak

5.

Dragonja–Kaštel

6.

Gruškovje–Macelj

7.

Ilirska Bistrica–Šapjane (vasút)

8.

Imeno–Kumrovec (vasút)

9.

Jelšane–Rupa

10.

Lendava–Čakovec (vasút)

11.

Metlika–Jurovski brod

12.

Metlika–Kamanje (vasút)

13.

Obrežje–Bregana

14.

Petišovci–Mursko središče

15.

Petrina–Brod na Kupi

16.

Podgorje–Jelovice

17.

Rakitovec–Buzet (vasút)

18.

Rogatec–Đurmanec (vasút)

19.

Sečovlje–Plovanija

20.

Sočerga–Požane

21.

Središče ob Dravi–Čakovec (vasút)

22.

Središče ob Dravi–Trnovec

23.

Starod–Pasjak

24.

Vinica–Pribanjci

25.

Zavrč–Dubrava Križovljanska

Szárazföldi határok – államközi forgalomra szolgáló, az EU, az EGT és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára is rendelkezésre álló határátkelőhelyek:

1.

Gibina–Bukovje

2.

Imeno–Miljana

3.

Orešje–Mihanović Dol

4.

Ormož–Otok Virje

5.

Podplanina–Čabar

6.

Razkrižje–Banfi

7.

Rigonce–Harmica

8.

Rogatec–Hum na Sutli

9.

Slovenska vas–Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec–Cvetlin

Szárazföldi határok – kishatárforgalom:

1.

Božakovo–Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu–Lucija

3.

Brezovica–Brezovica

4.

Drenovec–Gornja Voća

5.

Hotiza–Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec–Pravutina

7.

Krmačina–Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli–Draše

9.

Novi Kot–Prezid I

10.

Novokračine–Lipa

11.

Osilnica–Zamost

12.

Planina v Podboču–Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek–Luke Poljanske

14.

Radovica–Kašt

15.

Rajnkovec–Mali Tabor

16.

Rakitovec–Slum

17.

Rakovec–Kraj Donji

18.

Sedlarjevo–Plavić

19.

Sodevci–Blaževci

20.

Središče ob Dravi I–Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko–Donji Čemehovec

22.

Žuniči–Prilišće

Tengeri határok:

1.

Izola–Isola (időszakos)

2.

Koper–Capodistria

3.

Piran–Pirano

Légi határok:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  Az EU, az EGT és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára is rendelkezésre áll

a többi határátkelőhely kizárólag a kishatárforgalmi engedély birtokosainak áll a rendelkezésére.


6.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/15


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett, a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványminták – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 85. o. – frissítése

(2007/C 153/04)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett, a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványmintákat a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

ÉSZTORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett mintákat felváltó új minták

Diplomata személyazonosító igazolvány

Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – kék

A. kategória – A képviselet vezetője és családtagja

 


Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – kék

B. kategória – Diplomata és családtagja

 

Szolgálati igazolvány

Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – vörös

C. kategória – Az adminisztratív személyzet tagja és családtagja

 


Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – zöld

D. kategória – A kisegítő személyzet tagja és családtagja

 


Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – zöld

E. kategória – Magán kisegítő

 


Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – zöld

F. kategória – Helyi alkalmazott

 


Előlap

Image

Hátlap

Image

Színe – szürke

HC. kategória – Tiszteletbeli konzul

 

OLASZORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett minták felváltása

Carta d'identità M.A.E.

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(1. modell [kék] Diplomáciai testületek akkreditált tagjai és házastársaik, akik diplomata-útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(2. modell [zöld] Konzuli testületek tagjai, akik diplomata-útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(3. modell [narancssárga] A II. kategóriába tartozó FAO-tisztviselők, akik diplomata-, szolgálati vagy közönséges útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(4. modell [narancssárga] Diplomáciai képviseletek műszaki és igazgatási személyzetének tagjai, akik szolgálati útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(5. modell [narancssárga] Konzulátusi személyzet tagjai, akik szolgálati útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(7. modell [szürke] Diplomáciai képviseletek magán kisegítő személyzetének tagjai, akik szolgálati útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(8. modell [szürke] Konzuli képviseletek magán kisegítő személyzetének tagjai, akik szolgálati útlevéllel rendelkeznek)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(11. modell [bézs] Nemzetközi szervezetek tisztviselői, tiszteletbeli konzulok, helyi alkalmazottak, külföldön felvett magán kisegítő személyzet tagjai, akik követték munkaadójukat, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek tagjainak családtagjai, akik közönséges útlevéllel rendelkeznek)

NB: A 6. modellt (narancssárga) és a 9. modellt (zöld), amelyet a nemzetközi szervezetek diplomáciai mentességet nem élvező személyzetének tagjai számára, illetve a külföldi tiszteletbeli konzulok számára állítottak ki, már nem adják ki, ezeket a 11. modell váltja fel. Ezek az okmányok azonban a feltüntetett lejárati időig érvényesek maradnak.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/21


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti, a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok jegyzékének – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 17. o. – frissítése

(2007/C 153/05)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti, a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok jegyzékét a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

MÁLTA

A határellenőrzésért felelős új állami szolgálat:

a máltai fegyveres erők.


6.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/22


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek – közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 19. o. – frissítése

(2007/C 153/06)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegeket a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

FRANCIAORSZÁG:

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett információk felváltása:

A megfelelő megélhetési eszközök referenciaösszege, amely egy külföldi tartózkodásának tervezett időtartamához vagy egy harmadik államban levő úti célhoz a Franciaországon történő átutazáshoz szükséges, egyenlő a franciaországi garantált minimálbér (SMIC) összegével, amelyet a folyó év január 1-jén meghatározott ráta alapján napokra lebontva számolnak ki.

Ezt az összeget rendszeresen kiigazítják a francia megélhetésiköltség-index alapján:

automatikusan, ha a kiskereskedelmi árindex több mint 2 %-kal nő,

kormányhatározattal – a kollektív tárgyalások nemzeti bizottságával folytatott konzultációt követően – a kiskereskedelmi árindex emelkedésénél nagyobb mértékű emelés engedélyezéséhez.

2005. július 1-jén a SMIC (minimálbér) napi összege 56,20 EUR.

A szállásadás igazolásával („attestation d'accueil”) rendelkező személyeknek a franciaországi tartózkodás céljára rendelkezniük kell egy minimális, a SMIC felével egyenlő pénzösszeggel. Ez az összeg tehát 28,10 EUR/nap.