ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 138

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. június 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Bizottság

2007/C 138/01

A Bizottság véleménye (2007. június 21.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Tricastin atomerőmű területén található SOCATRI sugármentesítő és urán visszanyerő üzeme radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről

1

2007/C 138/02

A Bizottság véleménye (2007. június 21.) az Euratom-Szerződés 37. cikkének megfelelően a Németországi Szövetségi Köztársaság területén található Obrigheim atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervéről

2

2007/C 138/03

A Bizottság véleménye (2007. június 21.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Franciaországban található Creys-Malville atomerőmű INB 91 létesítményének leszerelése miatt a folyékony és gázhalmazállapotú kiömlő radioaktív kibocsátásra vonatkozó engedélyek módosítása valamint az INB 141 létesítmény feladatainak változása következtében keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről

3

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2007/C 138/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Bizottság

2007/C 138/05

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

5

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2007/C 138/06

Euro-átváltási árfolyamok

13

2007/C 138/07

A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok

14

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2007/C 138/08

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

18

2007/C 138/09

A tagállamok által közölt összefoglaló információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

24

2007/C 138/10

A tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokra vonatkozóan

31

 

V   Hirdetmények

 

IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2007/C 138/11

A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok, illetve törvényhozói javaslatok legutóbbi közzététele
HL C 126., 2007.6.7.

36

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2007/C 138/12

Értesítés a többek között Oroszországból származó egyes varrat nélküli vas- vagy ötvözetlen acélcsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos részleges időközi felülvizsgálat megindításáról

37

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2007/C 138/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) – Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy ( 1 )

39

2007/C 138/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

40

2007/C 138/15

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

41

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/1


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2007. június 21.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Tricastin atomerőmű területén található SOCATRI sugármentesítő és urán visszanyerő üzeme radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről

(csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2007/C 138/01)

Az Európai Bizottság 2006. október 25-én az Euratom-Szerződés 37. cikkének megfelelően megkapta a francia kormánytól a Franciaországban található SOCATRI sugármentesítő és urán visszanyerő üzem radioaktív hulladékának ártalmatlanítását célzó módosított tervvel kapcsolatos általános adatokat.

Az általános adatok alapján, valamint a szakértői csoporttal lefolytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A létesítmény és egy másik tagállam, jelen esetben Olaszország területén található legközelebbi pont közötti távolság megközelítőleg 170 km.

2.

A tervezett módosítás összességében megemeli a légköri radioaktív kibocsátások engedélyezési küszöbértékét a trícium, a szén-14 és az urán reprocesszálási spektruma során keletkező radionuklidok tekintetében.

3.

A szokásos működés során a tervezett módosítás nem fejt ki jelentős hatást más tagállamok lakosságának egészségére.

4.

A tervezett módosítás nem emeli az eredeti általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem tervezett radioaktív szennyezés jelentette sugárdózist olyan mértékben, hogy az egészségkárosító hatással lenne más tagállamok lakosságára.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a franciaországi Tricastin atomerőmű SOCATRI sugármentesítő és urán visszanyerő üzeme radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervének megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okozza más tagállamok vizeinek, talajának vagy légterének az emberi egészség szempontjából jelentős mértékű radioaktív szennyeződését.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/2


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2007. június 21.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkének megfelelően a Németországi Szövetségi Köztársaság területén található Obrigheim atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervéről

(csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2007/C 138/02)

Az Európai Bizottság 2006. szeptember 18-án az Euratom-Szerződés 37. cikkének megfelelően megkapta a Németországi Szövetségi Köztársaság kormányától a Németországban található Obrigheim atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítását célzó módosított tervvel kapcsolatos általános adatokat.

Ezen adatok alapján és a szakértőcsoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A létesítmény és egy másik tagállam, jelen esetben Franciaország területén található legközelebbi pont közötti távolság megközelítőleg 80 km.

2.

A szokásos lebontási művelet során kibocsátott folyékony és gáz halmazállapotú kibocsátások nem fejtenek ki jelentős hatást más tagállamok lakosságának egészségére.

3.

A lebontásból származó szilárd radioaktív hulladékot egy jóváhagyott tárolóhelyen történő végső ártalmatlanításig egy, az atomerőmű területén található helyen fogják tárolni. A kibocsátási szinteknek megfelelő, nem radioaktív, szilárd halmazállapotú hulladékok és anyagok hatósági ellenőrzése megszűnik, és közönséges hulladékként ártalmatlanításra, újrafeldolgozásra vagy újrahasználatra kerülnek. Erre az alapvető biztonsági előírásokban (96/29/Euratom tanácsi irányelv) megállapított kritériumoknak megfelelően fog sor kerülni.

4.

A tervezett módosítás nem emeli az eredeti általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem tervezett radioaktív szennyezés jelentette sugárdózist olyan mértékben, hogy az egészségkárosító hatással lenne más tagállamok lakosságára.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság területén található Obrigheim atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervének megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okozza más tagállamok vizeinek, talajának vagy légterének az emberi egészség szempontjából jelentős mértékű radioaktív szennyeződését.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/3


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2007. június 21.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Franciaországban található Creys-Malville atomerőmű INB 91 létesítményének leszerelése miatt a folyékony és gázhalmazállapotú kiömlő radioaktív kibocsátásra vonatkozó engedélyek módosítása valamint az INB 141 létesítmény feladatainak változása következtében keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről

(csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2007/C 138/03)

2006. szeptember 6-án az Európai Bizottság Franciaország kormányától az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta az általános adatokat a Creys-Malville atomerőmű INB 91 létesítményének leszerelése miatt a folyékony és gázhalmazállapotú kiömlő radioaktív kibocsátásra vonatkozó engedélyek módosítása, valamint az INB 141 létesítmény feladatainak változása következtében keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervvel kapcsolatban.

Ezen adatok, illetve a Bizottság által 2007. január 15-én kért és a francia hatóságok által 2007. február 13-án benyújtott további tájékoztatás alapján, valamint a szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A létesítmény és a valamely másik tagállam – ez esetben Olaszország – területén fekvő legközelebbi pont közötti távolság mintegy 96 km.

2.

A kérelmezett, a kibocsátásra vonatkozó új engedélyeket figyelembe véve a szokásos működés során a folyékony és gázhalmazállapotú kiömlő radioaktív kibocsátások nem lesznek hatással más tagállamok lakosságának egészségére.

3.

A működés során keletkezett szilárd radioaktív hulladékot a helyszínen tárolják, vagy franciaországi speciális hulladékkezelő létesítményekbe szállítják. A szakértők javasolják, hogy a hagyományos hulladékok ellenőrzése alkalmával – amelyet megelőző intézkedésként a szennyeződésmentesség igazolása végett végeznek el – egyúttal az alapvető biztonsági előírásokban (96/29/Euratom irányelv) megállapított mentességi követelményeknek való megfelelést is ellenőrizzék.

4.

A tervezett módosítás nem emeli az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem tervezett radioaktív szennyezés jelentette sugárdózist olyan mértékben, hogy az egészségkárosító hatással lenne más tagállamok lakosságára.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a Creys-Malville atomerőmű INB 91 létesítményének leszerelése miatt a folyékony és gázhalmazállapotú kiömlő radioaktív kibocsátásra vonatkozó engedélyek módosítása valamint az INB 141 létesítmény feladatainak változása következtében keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó terv megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén nem okozza más tagállamok vizeinek, talajának vagy légterének radioaktív szennyeződését.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 138/04)

2006. november 22-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32006M4432. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz. (http://eur-lex.europa.eu)


III Előkészítő jogi aktusok

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/5


A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2007/C 138/05)

Dokumentum

Rész

Dátum

Cím

COM(2006) 473

 

2006.9.14.

Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról

COM(2006) 476

 

2006.9.1.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a Tanács a Kultúra 2007 program (2007-2013) létrehozásáról szóló határozat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 628

 

2006.10.24.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 682

 

2006.11.10.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján a Kultúra 2007 (2007–2013) program létrehozásáról szóló határozati javaslattal (COM(2004) 469 végleges) kapcsolatos közös tanácsi álláspont Európai Parlament általi módosításairól

COM(2006) 692

 

2006.11.16.

Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat)

COM(2006) 700

 

2006.11.14.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a fogyasztóügyi politika területén közösségi cselekvési programot (2007–2013) létrehozó európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 701

 

2006.11.24.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadására vonatkozó közös tanácsi álláspontról

COM(2006) 705

 

2006.11.14.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a kultúrák közötti párbeszéd európai évéről (2008) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 706

 

2006.11.14.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak az tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról szóló közös tanácsi álláspontról

COM(2006) 707

 

2006.11.15.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az „Európa a polgárokért” elnevezésű program 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó létrehozásáról szóló határozati javaslattal (COM(2005) 116 végleges) kapcsolatos közös tanácsi álláspont Európai Parlament általi módosításairól

COM(2006) 718

 

2006.11.16.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek a Tanács közös álláspontjára vonatkozó módosításairól – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belső piaci szolgáltatásokról

COM(2006) 751

 

2006.12.1.

Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”)

COM(2006) 759

 

2006.11.28.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján a Tanács közös álláspontjának az Európai Parlament általi, az alábbi javaslat vonatkozásában tett módosításairól – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+)

COM(2006) 775

 

2006.12.6.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 797

 

2006.12.6.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament által – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról

COM(2006) 803

 

2006.12.6.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament által: „Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013)” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról

COM(2006) 805

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által meghozott közös álláspontról

COM(2006) 809

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a gépjárművek és pótkocsijaik, és az e járműveknek szánt rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából a Tanács közös álláspontjáról (keretirányelv)

COM(2006) 810

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a polgári légi közlekedés biztonságának közös szabályait megállapító európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról alkotott közös álláspontról

COM(2006) 811

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a Tanácsnak az előre csomagolt termékek névleges mennyiségére szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat elfogadásáról szóló közös álláspontjáról

COM(2006) 842

 

2006.12.15.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek „Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és a 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, továbbá a 76/769/EGK tanács irányelv és a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről” című javaslatra vonatkozó tanácsi közös álláspontra irányuló módosításairól

COM(2006) 859

 

2006.12.18.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek „Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vezetői engedélyekről (átdolgozás)” című javaslatra vonatkozó tanácsi közös álláspontra irányuló módosításairól

COM(2006) 860

 

2006.12.15.

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja értelmében a következő rendeletjavaslattal kapcsolatos közös tanácsi álláspont Európai Parlament általi módosításairól: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról

COM(2007) 6

 

2007.1.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 7

 

2007.1.16.

Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2007) 8

 

2007.1.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 11

 

2007.1.19.

Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról sózó 2001/822/EK tanácsi határozat módosításáról

COM(2007) 12

 

2007.1.17.

Javaslat: A Tanács rendelete az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

COM(2007) 17

 

2007.1.24.

Javaslat: A Tanács rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, valamint egyes rendeletek módosításáról

COM(2007) 20

 

2007.1.31.

Javaslat: A Tanács rendelete a Szomáliával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 21

 

2007.1.25.

Javaslat: A Tanács határozata az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke szerint a Zimbabwéval való konzultációt lezáró 2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási időszakának kiterjesztéséről

COM(2007) 25

 

2007.1.25.

Javaslat: A Tanács rendelete az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Thaiföldről és Tajvanból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó, a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, illetve 11. cikkének (3) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot, illetve részleges időközi felülvizsgálatot követő végleges dömpingellenes vám kivetéséről

COM(2007) 26

 

2007.1.25.

Javaslat: A Tanács rendelete a 2026/97/EK rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről

COM(2007) 37

 

2007.2.14.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról

COM(2007) 38

 

2007.1.31.

Javaslat: A Tanács határozata a 2000. március 23-i 2/2000. EU–Mexikó vegyes tanácsi határozatnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletével kapcsolatban az EU–Mexikó Vegyes Bizottságon belül kialakított közösségi álláspontról

COM(2007) 40

 

2007.1.31.

Javaslat: A Tanács rendelete a Libériával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 42

 

2007.2.6.

Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2007) 43

 

2007.2.6.

Javaslat: A Tanács határozata a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében a Közösség által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról

COM(2007) 44

 

2007.2.6.

Javaslat: A Tanács határozata az 1995-ös Gabonakereskedelmi Egyezmény időbeli hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a Közösség nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

COM(2007) 46

 

2007.2.7.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról

COM(2007) 47

 

2007.2.7.

Javaslat: A Tanács határozata a Közösségnek az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás 185. cikkének (2) bekezdésében előírt választottbírói névjegyzék felállításával foglalkozó EU-Chile társulási tanácsban képviselt álláspontjáról

COM(2007) 48

 

2007.2.7.

Javaslat: A Tanács rendelete a 2597/97/EK rendelettől az Észtországban termelt fogyasztói tej tekintetében való eltérésről

COM(2007) 51

 

2007.2.9.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a környezet büntetőjog általi védelméről

COM(2007) 54

 

2007.2.13.

Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

COM(2007) 55

1

2007.2.14.

Javaslat: Az Európai Unió Tanácsa és tagállamai kormányai tanács keretében ülésező képviselőinek határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között levélváltás formájában létrejött, a transzszibériai útvonalak meglévő használati rendszere modernizációjának közös alapelveiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 55

2

2007.2.14.

Javaslat: Az Európai Unió Tanácsa és tagállamai kormányai tanács keretében ülésező képviselőinek határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között levélváltás formájában létrejött, a transzszibériai útvonalak meglévő használati rendszere modernizációjának közös alapelveiről szóló megállapodás megkötéséről

COM(2007) 57

 

2007.2.15.

Javaslat: A TAnács Határozata az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának a 8. és 9. Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtott forrásokról szóló 3/2001 sz. határozatát módosító határozat tekintetében a Közösség által az AKCS–EK Miniszterek Tanácsán belüli állásfoglalásáról

COM(2006) 587

 

2006.10.13.

Javaslat: A Tanács rendelete a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 820

 

2007.1.24.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a repülőtéri illetékekről

COM(2006) 836

 

2006.12.19.

Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti, az EK-Jordánia társulási megállapodás módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2006) 850

 

2007.1.10.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiastatisztikáról

COM(2006) 861

 

2007.1.9.

Javaslat: A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

COM(2006) 867

 

2007.1.9.

Javaslat: A Tanács rendelete az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 869

 

2007.1.30.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény tagállamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 36

 

2007.2.14.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 53

 

2007.2.14.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről

COM(2007) 68

 

2007.2.23.

Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség, a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló kiegészítő megállapodás megkötéséről

COM(2007) 69

 

2007.2.23.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nép- és lakásszámlálásról

COM(2007) 70

 

2007.2.26.

Javaslat: A Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletének módosításáról

COM(2007) 74

 

2007.2.27.

Javaslat: A Tanács ek rendelete a 41/2007/EK tanácsi rendeletnek az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság ajánlásában meghatározott, a kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási terv tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 75

 

2007.2.28.

Javaslat: A Tanács rendelete a 2371/2002/EK rendeletnek a halászflották referenciaszintjére vonatkozó egyes rendelkezéseitől való eltérés Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

COM(2007) 76

 

2007.3.12.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról

COM(2007) 77

 

2007.2.27.

Javaslat: A Tanács határozata a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezménynek és fakultatív jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

COM(2007) 84

 

2007.3.7.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás 80. cikkének végrehajtására vonatkozó, a Társulási Tanácson belüli közösségi álláspontról

COM(2007) 88

 

2007.3.9.

Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból, Szaúd-Arábiából, Fehéroroszországból és a Koreai Köztársaságból származó szintetikus poliészter vágott szálak behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

COM(2007) 93

 

2007.3.9.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 95

 

2007.3.13.

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében történő módosításáról

COM(2007) 97

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 98

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2007) 104

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 105

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2007) 109

 

2007.3.13.

Javaslat: A Tanács rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

COM(2007) 110

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 111

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 113

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 114

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 115

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 117

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 123

 

2007.3.16.

Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó fagyasztott földieper behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedések kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám megszüntetéséről

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/13


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2007. június 21.

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3397

JPY

Japán yen

165,50

DKK

Dán korona

7,4435

GBP

Angol font

0,67210

SEK

Svéd korona

9,2543

CHF

Svájci frank

1,6613

ISK

Izlandi korona

84,03

NOK

Norvég korona

8,0345

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5837

CZK

Cseh korona

28,605

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

248,91

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6962

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,7957

RON

Román lej

3,2036

SKK

Szlovák korona

33,814

TRY

Török líra

1,7592

AUD

Ausztrál dollár

1,5819

CAD

Kanadai dollár

1,4303

HKD

Hongkongi dollár

10,4657

NZD

Új-zélandi dollár

1,7546

SGD

Szingapúri dollár

2,0587

KRW

Dél-Koreai won

1 241,90

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,6033

CNY

Kínai renminbi

10,2069

HRK

Horvát kuna

7,3305

IDR

Indonéz rúpia

12 077,40

MYR

Maláj ringgit

4,6287

PHP

Fülöp-szigeteki peso

61,827

RUB

Orosz rubel

34,7680

THB

Thaiföldi baht

43,404


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/14


A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok

(2007/C 138/07)

Dokumentum

Rész

Dátum

Cím

COM(2004) 795

 

2004.12.9.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak az Európai Szomszédságpolitika (ESZP) keretében kidolgozott cselekvési tervekre irányuló bizottsági javaslatokról

COM(2004) 819

 

2004.12.21.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 98/24/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó nem kötelező iránymutatásokról

COM(2005) 482

 

2005.10.11.

A Bizottság jelentése: Az Európai Bizottság éves jelentése az Európai Parlamentnek az Európai Iskolák rendszerének működéséről

COM(2007) 1

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Európai energiapolitika

COM(2007) 2

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A globális éghajlatváltozás 2 Celsius-fokra való csökkentése – Az előttünk álló út 2020-ig és azon túl

COM(2007) 5

 

2007.1.16.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti célkitűzésekről

COM(2007) 13

 

2007.1.19.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Javaslat a szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló 2007. évi közös jelentésre

COM(2007) 14

 

2007.1.17.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke szerinti konzultációk Fidzsi-szigetekkel történő megkezdéséről

COM(2007) 19

 

2007.2.7.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredményeiről

COM(2007) 22

 

2007.2.7.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret

COM(2007) 30

 

2007.1.29.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a mélytengeri halállományok kezelésének felülvizsgálatáról

COM(2007) 39

 

2007.2.5.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a közös halászati poiltika keretében a halászati kapacitás és erőkifejtés mérésére használt mutatókról

COM(2007) 61

 

2007.2.21.

A Bizottság közleménye: Az oktatásra és képzésre vonatkozó lisszaboni célkitűzések tekintetében elért haladás nyomon követésére szolgáló mutatók és referenciaértékek összefüggő keretrendszere

COM(2006) 744

 

2007.2.8.

Zöld könyv a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról

COM(2006) 768

 

2006.12.5.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak a 2003/96/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban (a cseppfolyósított szénhidrogén (PB-gáz) ipari felhasználására megállapított adóról és a szénre megállapított adóról)

COM(2006) 794

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban (mozgókereskedők)

COM(2006) 795

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak a 2003/96/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban (regionális eltérések)

COM(2006) 816

 

2006.12.12.

A Bizottság közleménye az Európai Tanács tavaszi ülésszakának a növekedést és foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia megvalósítása – „Az eredmények éve”

COM(2006) 819

 

2007.1.24.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai repülőterek kapacitására, hatékonyságára és biztonságára irányuló cselekvési terv

COM(2006) 821

 

2007.1.24.

A Bizottság jelentése az 1996. október 15-i 96/67/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról

COM(2006) 835

 

2007.1.10.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának a 2239/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosított, a Közösségnek az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetben való részvételéről szóló, 1999. november 22-i 1999/784/EK tanácsi határozat végrehajtásáról

COM(2006) 841

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről

COM(2006) 843

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Fenntartható energiatermelés fosszilis tüzelőanyagokból: A csaknem kibocsátásmentes szénalapú energiatermelés megvalósítása 2020-ig

COM(2006) 844

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Nukleáris tájékoztató program az Euratom-Szerződés 40. cikke alapján véleményezésre az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé terjesztve

COM(2006) 845

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Jelentés a bioüzemanyagok terén elért haladásról – Jelentés a bioüzemanyagoknak és más megújuló üzemanyagoknak az Európai Unió tagállamaiban történő használata terén elért haladásról

COM(2006) 846

 

2007.2.23.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Elsőbbségi összekapcsolási terv

COM(2006) 847

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Egy európai stratégiai energiatechnológiai terv felé

COM(2006) 848

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Megújulóenergia-útiterv – Megújuló energiák a XXI. században: egy fenntarthatóbb jövő építése

COM(2006) 849

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A zöld könyv nyomon követési cselekvései – Jelentés a megújuló energia terén történt előrehaladásról

COM(2006) 851

 

2007.1.10.

A Bizottság közleménye: Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról (Zárójelentés)

COM(2007) 3

 

2007.1.12.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 2005. évi jelentés a Phare-, az előcsatlakozási és az átmeneti eszközökről

COM(2007) 23

 

2007.1.24.

A Bizottság közleményéhez a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban

COM(2007) 32

 

2007.1.31.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A fő transzeurópai közlekedési tengelyek kiterjesztése a szomszédos országokra – Közlekedéspolitikai iránymutatások Európában és a szomszédos régiókban

COM(2007) 35

 

2007.2.14.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Az áruk belső piaca – Európa versenyképességének sarokköve

COM(2007) 45

 

2007.2.6.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak A személyzeti szabályzat X. mellékletének alkalmazásáról (a Tanács 1987. október 5-i 3019/1987 rendelete) – 2005

COM(2007) 49

 

2007.2.7.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a nők és a férfiak közötti egyenlőségről – 2007

COM(2007) 50

 

2007.2.8.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A vezeték nélküli elektronikus hírközlés gyors frekvenciához férése a rugalmasság növelésével

COM(2007) 59

 

2007.2.21.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Tájékoztató közlemény a hulladékról és a melléktermékekről

COM(2007) 60

 

2007.2.22.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Egységes piac a polgárok számára

COM(2007) 62

 

2007.2.21.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A munka minőségének és termelékenységének javítása – A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között

COM(2007) 63

 

2007.2.26.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A szociális valóság felmérése – A 2007 tavaszi Európai Tanács számára készített időközi jelentés

COM(2007) 65

 

2007.2.21.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Éves politikai stratégia 2008-ra

COM(2007) 66

 

2007.2.23.

A Bizottság jelentése a Költségvetési hatóságnak az általános költségvetés által fedezett garanciák 2006. június 30-i helyzetéről

COM(2007) 67

 

2007.2.28.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Politikai eredmények 2006-ban

COM(2007) 71

 

2007.2.26.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EU közös transzferár-képzési fórumának a viták elkerülése és rendezése területén végzett munkájáról és az EU-n belüli előzetes árképzési megállapodásokkal kapcsolatos iránymutatásokról

COM(2007) 73

 

2007.2.26.

A Bizottság közleménye a halászati jogokon alapuló irányítási eszközökről

COM(2007) 81

 

2007.3.5.

A Bizottság második jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv alapján forgalomba hozott GMO-kkal kapcsolatos tagállami tapasztalatokról

COM(2007) 82

 

2007.3.5.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak: A Kínai Népköztársaságból, Oroszországból, Törökországból, Ukrajnából és az Amerikai Egyesült Államokból származó pentaeritritol behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás

COM(2007) 87

 

2007.3.7.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az adatvédelmi irányelv jobb végrehajtását célzó munkaprogram nyomonkövetéséről

COM(2007) 101

 

2007.3.15.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az egységes európai égbolt megteremtése funkcionális légtérblokkokon keresztül: Félidős helyzetjelentés

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/18


A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2007/C 138/08)

Támogatás száma

XA 7012/07

Tagállam

Olaszország

Régió

Lazio régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Jogalap

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

10 millió EUR (1)

Maximális támogatási intenzitás

A maximális támogatási intenzitás az új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzési vagy lízingelési költségének 40 %-ával egyenlő

A végrehajtás időpontja

A tartományi közgyűlés 2007. február 27-i 115. számú határozatának a támogatásokat irányító vállalat (MCC spa) internetcímén www.incentivi.mcc.it  (2)történő közzétételét követő napon

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

Korlátlan, a támogatási programot azonban csak 2008. június 30-ig mentesítették az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól; ekkor jár le a 70/2001/EK rendelet hatálya, amennyiben nem hosszabbítják meg

A támogatás célja

A támogatás a beruházásokra irányul

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi ágazat

 

vagy

 

szénbányászat

 

a teljes feldolgozóipar

 

vagy

 

acél

 

hajógyártás

 

szintetikus szálak

 

gépjárműipar

 

egyéb feldolgozóipar

 

a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása

Igen

minden szolgáltatás

 

vagy

 

szállítási szolgáltatások

 

pénzügyi szolgáltatások

 

egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Egyéb információk

A támogatási programot a Bizottság a 2000. október 18-i D/55254 számú levélben hagyta jóvá, N 659/A/97 számú támogatásként


Támogatás száma

XA 7013/07

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Cumbria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Jogalap

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

1,2 millió GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja

2007.4.1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2009.6.30-ig

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás:

Igen

szénbányászat

 

feldolgozóipar

 

vagy

 

acélipar

 

hajógyártás

 

szintetikusszál-ipar

 

gépjárműipar

 

egyéb feldolgozóipar

 

mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalomba hozatala

Igen

szolgáltatások

 

vagy

 

szállítási szolgáltatások

 

pénzügyi szolgáltatások

 

egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XA 7014/07

Tagállam

Spanyolország

Régió

La Rioja

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Jogalap

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

A támogatási program keretében tervezett kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Éves támogatás teljes összege

2,75 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdéseivel, valamint 5. cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja

2007.3.10-től

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig

A támogatás célja

A kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Érintett ágazatok

A kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Szénbányászat

 

Összes ipari ágazat

 

vagy

 

Vaskohászat

 

Hajógyártás

 

Szintetikus szálak

 

Gépjárműipar

 

Egyéb ipari ágazatok

 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása

Igen

Valamennyi szolgáltatás

 

vagy

 

Szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

Engedélyező hatóság neve és címe

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XA 7015/07

Tagállam

Spanyolország

Régió

La Rioja

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Programa estratégico de comercio exterior

Jogalap

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg (2007)

1 700 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja

2007.3.10-től kezdődően

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31-ig

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazatok

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás:

 

Szénbányászat

 

A teljes feldolgozóipar

 

vagy

 

Vaskohászat

 

Hajógyártás

 

Szintetikus szálak

 

Gépjárműipar

 

Egyéb feldolgozóipar

 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása

Igen

Valamennyi szolgáltatás

 

vagy

 

Szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatás

 

Egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XA 7019/07

Tagállam

Litván Köztársaság

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Jogalap

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

1 millió LTL (0,29 millió EUR a hivatalos átváltási árfolyamon)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja

2007.5.1.

A támogatási programnak vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig (3)

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok)

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Minden feldolgozó ágazat

Minden szolgáltatás

Feldolgozóipar (beleértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását is) és vidéki szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Tagállam

Litván Köztársaság

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Jogalap

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

4 millió LTL (1,16 millió EUR a hivatalos átváltási árfolyamon)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja

2007.5.1.

A támogatási programnak vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig (4)

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok)

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Minden feldolgozó ágazat

Minden szolgáltatás

Feldolgozóipar (beleértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását is) és vidéki szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


(1)  A megjelölt éves kiadás az ugyanazon jogalappal rendelkező és a jelen adatlap tárgyát képező ágazatokra vonatkozóan a 70/2001/EK rendelet, illetve az 1857/2006/EK rendelet alkalmazási körébe tartozó kkv-knak nyújtott program által előirányzott éves kiadás összesítése.

(2)  A fenti határozatot az említett internetcímen teszik közzé e nyilvántartó lapnak az Európai Bizottság részére történő elküldését követő 10 munkanapon belül.

(3)  Ha a Bizottság felülvizsgálja a 70/2001/EK rendeletet, és meghosszabbítja a hatályát, akkor a program időtartamát szükség szerint meghosszabbítják, és a Bizottságot erről értesítik.

(4)  Ha a Bizottság felülvizsgálja a 70/2001/EK rendeletet, és meghosszabbítja a hatályát, akkor a program időtartamát szükség szerint meghosszabbítják, és a Bizottságot erről értesítik.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/24


A tagállamok által közölt összefoglaló információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(2007/C 138/09)

Támogatás száma: XA 39/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Szardínia

A támogatási program megnevezése: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Jogalap: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: A 2006-os esztendőre előirányzott teljes készlet összege 600 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás a veszteség 70 %-ával lesz egyenlő az alábbi számítások szerint:

A végrehajtás időpontja: 2006. szeptemberétől kezdve elhullott állatok biztosítják a támogatásra való jogosultságot

A program időtartama: 2010. december

A támogatás célja: A támogatást a rendelet 10. cikke értelmében alkalmazzák, és célja a mezőgazdasági termelőknek a juhok és kecskék elhullásából keletkezett kárának ellentételezése.

Tekintettel arra, hogy a szardíniai juhot főleg tejtermelés céljából tenyésztik, valamint hogy a tejhasznú juhok tenyésztése Szardíniában szezonális (általában január és július között zajlik), a termelési veszteséget egy éves időszakra vonatkozóan számítják ki, mivel az elhullott állatok pótlása az elhullást követő hónapokban nehézségekbe ütközött az átköltöztetési tilalomból adódóan, illetve amiatt, hogy a kárt követő év ősze előtt nem álltak rendelkezésre termelési célból hasznosítható állatok.

A kárt a termelési hiányt figyelembe véve számítják ki a tenyésztő által nem fedezett közvetett költségek (takarmányvásárlás és egészségügyi költségek) alapján, amelyek egymástól különbözőek attól függően, hogy közönséges vagy törzskönyvezett egyedekről van-e szó (ezzel kapcsolatosan lásd a „Maximális támogatási intenzitás” pontnál szereplő magyarázó táblázatot)

Érintett ágazat: A tenyésztett állatok: juh- és kecskefélék

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Internetcím: http://www.regione.sardegna.it

Támogatás száma: XA 44/07

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Jogalap:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 – Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 – Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 9 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 100 % (támogatott szolgáltatások formájában nyújtják)

A végrehajtás időpontja:

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A támogatást a 2007-es pénzügyi évre nyújtják

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása és ágazati fejlesztés.

15. cikk (2) bekezdés c) pont: harmadik felek által nyújtott tanácsadási költségek, melyek nem tartoznak az állandó és gyakori költségekhez, valamint nem képezik az állandó üzleti költségek részét, mint például a gyakori adó- és a rendszeres jogi tanácsadás, illetve a reklámtevékenységek költségei

Érintett gazdasági ágazat(ok): Baromfifélék és nyulak

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Internetcím: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Egyéb információk: —

Jules Van Liefferinge

főtitkár

Támogatás száma: XA 47/07

Tagállam: Belgium

Régió: Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Jogalap:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 – Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 – Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 1 194 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyvek készítésével és vezetésével kapcsolatos adminisztratív költségek 100 %-áig nyújtott támogatás,

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 70 %-át fedező támogatás, kivéve az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének rendszeres ellenőrzését

A végrehajtás időpontja:

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A támogatást a 2007-es pénzügyi évre nyújtják

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása és ágazati fejlesztés.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyvek készítésével és vezetésével kapcsolatos adminisztratív költségek legfeljebb 100 %-áig nyújtott támogatás

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 70 %-át fedező támogatás, kivéve az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének rendszeres ellenőrzését

Érintett gazdasági ágazat(ok): Szarvasmarha

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Internetcím: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Egyéb információk: —

Jules Van Liefferinge

főtitkár

Támogatás száma: XA 49/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Lazio

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Jogalap: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini”) e s.m.i

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: 10 millió EUR (1)

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális bruttó intenzitása nem haladhatja meg a támogatható beruházások 40 %-át, vagy a támogatható kiadások 50 %-át a a kedvezőtlen adottságú területek, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett területek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki, tehát az egyedi vállalkozásnak nyújtott legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000 EUR három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500 000 EUR, ha a vállalkozás az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke (a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett kedvezőtlen adottságú területen található, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki

A végrehajtás időpontja: A tartományi közgyűlés 2007. február 27-i 115. számú határozatának a támogatásokat irányító vállalat (MCC spa) internetcímén www.incentivi.mcc.it (2) történő közzétételét követő napon

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: Korlátlan, a támogatási programot azonban csak 2013. december 31-ig mentesítették az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól; ekkor jár le az 1857/2006/EK rendelet hatálya, amennyiben nem hosszabbítják meg

A támogatás célja: Beruházások támogatása – A támogatás célja új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzésének vagy vásárlási megállapodással egybekötött lízingelésének ösztönzése az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke szerint kamattámogatás útján

Az érintett ágazat(ok): Az 1857/2006/EK rendelet értelmében valamennyi kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult gazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Internetcím: www.incentivi.mcc.it

Egyéb információk: A támogatási programot a Bizottság a 2000. október 18-i D/55254 számú levélben hagyta jóvá, N 659/A/97 számú támogatásként

Támogatás száma: XA 51/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: England – Dorset (including Bournemouth and Poole unitary authority areas)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Dorset Agricultural Advisory Service

Jogalap: Local Government Act 2000 (Part I)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 2007. június 23. – 2008. március 31.: 69 000 GBP

2008. április 1. – 2008. szeptember 30.: 31 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2007. június 23-án indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A támogatási program 2007. június 23-án indul. A támogatási program 2008. szeptember 30-án zárul le. Az utolsó kifizetés folyósítására 2008. október 10-én kerül sor

A támogatás célja: A támogatás célja a földművelési ágazat fejlesztése. A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke alapján nyújtják. A tanácsadási költségek elszámolhatók

Érintett ágazat(ok): A támogatást mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozások vehetik igénybe

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A programért felelős hatósági szerv:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Internetes cím: www.kmc.ac.uk/daas

Az állami támogatás igényléséhez szükséges űrlapok az internetes oldal „Newsletters” menüpontjában érhetők el.

A támogatási programról további információ az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztériumának (Defra) internetes oldalán érhető el:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Egyéb információ: A támogathatósággal és a program szabályaival kapcsolatos további információ a fenti internetes címeken érhető el.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó, valamint a nem mezőgazdasági jellegű gazdasági tevékenységeket folytató vállalkozások támogatása a de minimis támogatás odaítélését szabályozó 1998/2006/EK rendeletnek megfelelően történik. A de minimis olyan támogatási forma, amelyhez nem szükséges az Európai Bizottság engedélye. E támogatás összege három év alatt vállalkozásonként legfeljebb 200 000 EUR lehet (kb. 120 000 GBP), és bármilyen tevékenység támogatható.

A szolgálathoz folyamodó bármely nem mezőgazdasági jellegű vállalkozásnak tájékoztatnia kell a DAAS-t (Dorset Agricultural Advisory Service) minden olyan támogatásról, amelyet az elmúlt három évben bármely központi vagy helyi kormányzati, illetve közforrásból kapott.

Azok a vállalkozások, amelyek már kaptak ilyen összegű támogatást, nem jogosultak a DAAS támogatására.

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és keltezéssel ellátta:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Támogatás száma: XA 52/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Jogalap: A projekt nem kötelező érvényű. Az 1986-os Mezőgazdasági Törvény (1. szakasz) szolgáltatja a jogi alapot a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a kormány által nyújtott tanácsadáshoz

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 2007. július 1. – 2008. június 30.: 980 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja: A program 2007. július 1-jén indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program 2007. július 1-jén indul. A program 2008. június 30-án zárul le. A támogatási igények benyújtásának végső határideje: 2007. október 15. Az utolsó kifizetés folyósítására 2008. február 15-én sor

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. A program az aktív gazdáknak szól. A konferenciákból, munkaértekezletekből, gazdaságlátogatásokból, önsegítő csoportmegbeszélésekből, képzési szemináriumokból valamint helyszíni bemutatókból és rendezvényekből álló program célja, hogy segítse a gazdákat a vállalkozásuk működését befolyásoló aktuális kérdések – mint például az új környezettudatos gazdálkodási rendszerek bevezetése – megismerésében és azok gazdálkodási vonzatának megértésében. Ezáltal fejlődik az ágazat szakmai felkészültsége. A támogatás kifizetésére az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének megfelelően kerül sor. A szakképzési programok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek számolhatók el. A kedvezményezett nem részesül közvetlen támogatásban

Érintett ágazat(ok): A program a kizárólag mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A programért felelős hatósági szerv:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Internetes cím: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Kattintson a „Farming Activities Programme (England)” hivatkozásra. Másik lehetőségként ellátogathat az Egyesült Királyság mezőgazdasági állami támogatásokról szóló központi honlapjára az alábbi címen:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Egyéb információ: A támogathatósággal és a program szabályaival kapcsolatos további információ a fenti internetes címeken érhető el. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó, valamint a nem mezőgazdasági jellegű gazdasági tevékenységeket folytató vállalkozások támogatása a de minimis támogatás odaítélését szabályozó 1998/2006/EK bizottsági rendeletnek megfelelően történik.

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és keltezéssel ellátta:

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  A megjelölt éves kiadás az ugyanazon jogalappal rendelkező és a 70/2001/EK rendelet és módosításai alkalmazási körébe tartozó KKV-k részére szánt program által előirányzott éves kiadás összesítése (ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása ágazatában végzett befektetések támogatását)

(2)  A fenti határozatot az említett internetcímen teszik közzé e nyilvántartó lapnak az Európai Bizottság részére történő elküldését követő 10 munkanapon belül.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/31


A tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokra vonatkozóan

(2007/C 138/10)

Támogatás száma: XA 53/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Jogalap: A projekt nem kötelező érvényű. Az 1986-os Mezőgazdasági Törvény (1. szakasz) szolgáltatja a jogalapot a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, kormány által nyújtott tanácsadáshoz

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 2007. július 1. – 2008. június 30.: 400 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja: A program 2007. július 1-jén indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program 2007. július 1-jén indul. A program 2008. június 30-án zárul. A támogatási igények benyújtásának végső határideje: 2007. szeptember 15. Az utolsó kifizetés folyósítására 2007. november 30-án kerül sor

A támogatás célja: Ágazati fejlesztés. A program az aktív gazdáknak szól. A helyszíni munkaértekezletekből és gazdaságlátogatásokból álló, segélyvonalat és weboldalt működtető program célja, hogy segítse a gazdákat, tanácsadóikat és mezőgazdasági alvállalkozóikat a törvényes irányítási követelmények és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot követelményeinek megismerésében és azok gazdálkodási vonzatának megértésében. Ezáltal fejlődik az ágazat szakmai felkészültsége.

A támogatás kifizetésére az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének megfelelően kerül sor. A képzési programok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek számolhatók el. A kedvezményezett nem részesül közvetlen támogatásban

Érintett ágazat(ok): A program a kizárólag mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: A programért felelős hatósági szerv:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

A támogatási programot működtető szervezet

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Internetes cím: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Kattintson a „Cross Compliance” hivatkozásra. Másik lehetőségként ellátogathat az Egyesült Királyság mezőgazdasági állami támogatásokról szóló központi honlapjára az alábbi címen:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Egyéb információ: A támogathatósággal és a program szabályaival kapcsolatos további információ a fenti internetes címeken érhető el.

A Department of Environment, Food and Rural Affairs (Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és keltezte:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Támogatás száma: XA 54/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Purbeck

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Purbeck Natural Landscape Programme

Jogalap: Az 1980-as National Heritage Act létrehozta a National Heritage Memorial Fund (NHMF) alapítványt. Az 1980-as National Heritage Act-et többször is módosították, elsősorban az 1997-es National Heritage Act, valamint az 1993-as és az 1998-as National Lottery Act

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

Forrás

2007-2008

2008-2009

Tőketámogatás a természeti környezet megóvásához

Frome Valley Project

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeck Ridge Project

41 277 GBP

4 600 GBP

Részösszeg

105 427 GBP

19 600 GBP

Technikai segítségnyújtás a természeti környezet megóvásához

Tanácsadás (megvalósíthatósági tanulmányokat beleértve)

73 400 GBP

12 400 GBP

A megóvásra vonatkozó képzés és rendezvények

2 350 GBP

550 GBP

Részösszeg

75 750 GBP

12 950 GBP

Összesen

181 177 GBP

32 550 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási rendszer 3 intézkedésből áll: tőketámogatás és technikai segítségnyújtás. A 15. cikknek megfelelően, a technikai segítségnyújtás támogatási intenzitása 100 %. A tőketámogatás esetében is 100 % a támogatási intenzitás. Ebben az esetben a támogatást a nem termelési célt szolgáló természeti környezet megóvásáért ítélik oda. Ha azonban termelési célú környezetről van szó, akkor a támogatás intenzitása az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikkében előírt arányoknak megfelelően csökken. Ha a támogatást a 4. cikknek megfelelően nyújtják, akkor a támogatás maximális intenzitása az elszámolható beruházás 40 %-a lesz

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2007. április 30-án indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program 2007. április 30-án indul. A támogatási program 2009. november 1-jén zárul le. Az utolsó kifizetés folyósítására 2009. november 30-án kerül sor

A támogatás célja: Örökségvédelem – a támogatási program általános célja Purbeck gazdag élőhelyei védelmének a természeti környezet megóvása általi biztosítása. A program elsősorban a Frome Valley-t és a Purbeck Ridge-t érinti.

A program tőketámogatási részét illetően a természeti környezet megóvásához szükséges tőketámogatás valós összege számolható el. Ez összhangban van az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkével. A szarvasmarha tenyészállomány fenntartásában résztvevő gazdaságok tőketámogatása esetén a természeti környezet megőrzéséhez és állapotának javításához szükséges tőketámogatás 40 %-a számolható el. Ez összhangban van az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével.

A rendszer által nyújtott technikai segítségnyújtásra vonatkozóan a gazdálkodók és alkalmazottaik képzésének – különösen a képzési program megszervezésének – és a tanácsadási szolgáltatásnak a költségei számolhatók el. A támogatást a gazdák kedvező feltételekkel nyújtott szolgáltatások formájában kapják meg (nem kerül sor közvetlen kifizetésekre). Ez összhangban van az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével

Érintett ágazat(ok): A támogatást mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozások vehetik igénybe

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Internetes cím: A program kritériumai és feltételrendszere az alábbi honlapon érhető el:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

A programról bővebb információkat az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztériumának (Defra) honlapján talál:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Egyéb információ: —

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és keltezéssel ellátta:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Támogatás száma: XA 55/07

Tagállam: Németország

Régió: Saarland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Iránymutatás a tartományban előállított biotermékek forgalmazásának támogatásához

Jogalap: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve az adott vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege: 250 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 50–100 % (a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos kiadások támogatása nélkül)

A végrehajtás időpontja:

A program időtartama, illetve az egyedi támogatás kifizetése:

A támogatás célja: A tartományban előállított biotermékek forgalmazásának támogatása – 14. és 15. cikk.

Alapvetően a következőkre fordított működési költségek számolhatók el:

Az e)–h) pontban említett intézkedések esetében csak harmadik fél által elvégzett szolgáltatásokat támogatnak, és beruházási kiadások nem számolhatók el.

Használt berendezések és gépek akkor számolhatók el, amennyiben egy évnél nem régebbiek, illetve nem járt le az értékcsökkenési leírásuk időtartama. Más használt gépek és berendezések nem számolhatók el.

Nem számolhatók el továbbá a vállalkozás saját személyzeti költségei, a belső tevékenységek, valamint a cserével és javítással kapcsolatos kiadások

Érintett gazdasági ágazatok: A tartományban előállított biotermékek

Az engedélyező hatóság neve és címe:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Internetcím: http://www.saarland.de/22497.htm

Egyéb információ: További kérdéseivel forduljon a következő címhez: Ministerium für Umwelt, Referat B/1

Dorothee Wehlen (Sachbearbeiterin)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Támogatás száma: XA 60/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 – 2008.

Jogalap: A projekt nem kötelező érvényű. Az 1986-os Mezőgazdasági Törvény (1. szakasz) szolgáltatja a jogi alapot a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a kormány által nyújtott tanácsadáshoz

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 2007. május 5. – 2008. március 31.: 1,6 millió GBP

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás intenzitása 100 %

A végrehajtás időpontja: A program 2007. május 5-én indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program 2008. március 31-én zárul. Az utolsó kifizetés folyósítására 2008. június 30-án kerül sor

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás. A gazdák aktív járványvédelmi képzésben és tanácsadásban részesülnek az állatok jobb egészségi állapotának és jóllétének biztosítása érdekében és annak bemutatására, hogy a járványok elleni küzdelemben célszerűbb a megelőzés mint a gyógykezelés.

Az 1875/2006 rendelet 15. cikkével összhangban a képzési programok szervezésével és a tanácsadási szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek számolhatók el

Érintett ágazat(ok): A program a szarvasmarha-tenyésztő vállalkozásokra vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Internetes cím: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Másik lehetőségként ellátogathat az Egyesült Királyság mezőgazdasági állami támogatásokról szóló központi honlapjára az alábbi címen: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Kattintson a „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 – 2008” hivatkozásra

Egyéb információ: A támogatást nem pénzeszközök, hanem szolgáltatás formájában kapják meg a gazdák.

A szakképzés és a tanácsadás nem csak a gazdák számára lesz elérhető, hanem a járványvédelemben dolgozó más vállalkozások – pl. mezőgazdasági tanácsadók és állatorvosok – számára is. Ezt a támogatást a de minimis támogatás megítélését szabályozó 1998/2006/EK rendeletnek megfelelően támogatják

Támogatás száma: XA 61/07

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Jogalap: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A tervezett éves költségvetés 5 000 000 LTL (hivatalos átváltási árfolyamon 1,45 millió EUR)

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási intenzitás minden projekt esetében az elszámolható költségek 40 %-a

A végrehajtás időpontja:

A támogatási programnak vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása. Ez a program a gazdaságokba való beruházás támogatására szolgál.

A program célja, hogy kedvezőbb hitelkonstrukciókat teremtve hozzájáruljon a vidéki beruházások számának növekedéséhez.

A programot az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkével összhangban állították össze.

A kamat egy részét visszatérítik, amennyiben a projekt elszámolható költségei besorolhatók az alábbi kategóriák egyikébe:

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Weboldal: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Egyéb információ: Az állami támogatás intenzitását a Bizottságnak eljuttatott és általa az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó határozatokban – N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (C(2006) 6786 határozat), N 112/05 „Parama žemės pirkimui” (C(2006) 5704 határozat) és N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (C(2006) 6867 határozat) – jóváhagyott módszer alapján számítják ki

Támogatás száma: XA 62/07

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Jogalap: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A tervezett éves költségvetés 7 500 000 LTL (hivatalos átváltási árfolyamon 2,18 millió EUR)

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási intenzitás minden projekt esetében az elszámolható költségek 40 %-a

A végrehajtás időpontja:

A támogatási programnak vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása

Ez a program a gazdaságokba való beruházás támogatására szolgál.

A program célja, hogy kedvezőbb hitelkonstrukciókat teremtve hozzájáruljon a vidéki beruházások számának növekedéséhez.

A programot az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkével összhangban állították össze.

A Rural Credit Guarantee Fund Private Limited Liability Company által nyújtott garanciákért cserébe a hitel kedvezményezettjei garanciadíjat fizetnek (amely a garantált összeg legfeljebb 7 %-át éri el). A garantált hitelek kedvezményezettjei visszakaphatják a garanciadíj egy részét (80 %).

A garanciadíj egy részét visszatérítik, amennyiben a projekt elszámolható költségei besorolhatók az alábbi kategóriák egyikébe:

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Weboldal: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Egyéb információ: Az állami támogatás intenzitását a Bizottságnak eljuttatott és általa az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó határozatokban – N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (C(2006) 6786 határozat), N 112/05 „Parama žemės pirkimui” (C(2006) 5704 határozat) és N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (C(2006) 6867 határozat) – jóváhagyott módszer alapján számítják ki


V Hirdetmények

IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/36


A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok, illetve törvényhozói javaslatok legutóbbi közzététele

(2007/C 138/11)

HL C 126., 2007.6.7.

Korábbi közzétételek:

HL C 78., 2007.11.4.

HL C 332., 2006.12.30.

HL C 317., 2006.12.23.

HL C 303., 2006.12.13.

HL C 225., 2006.9.19.

HL C 184., 2006.8.8.


A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/37


Értesítés a többek között Oroszországból származó egyes varrat nélküli vas- vagy ötvözetlen acélcsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos részleges időközi felülvizsgálat megindításáról

(2007/C 138/12)

A Bizottság saját kezdeményezésére úgy döntött, hogy az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: alaprendelet) 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban részleges időközi felülvizsgálati eljárást indít. A felülvizsgálat az exportáló gyártóknak/a TMK-csoport tagjainak (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant és Seversky Tube Works) és ezek kapcsolt vállalatainak (a továbbiakban: vállalat) a dömpinggel kapcsolatos szempontjaira korlátozódik.

1.   A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék (a továbbiakban: érintett termék) a jelenleg az ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 és ex 7304 59 93 kód (2) alá besorolható, Oroszországból származó, legfeljebb 406,4 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű egyes varrat nélküli vas- és acélcső, amely szénegyenértéke (Carbon Equivalent Value, CEV) nem haladja meg a 0,86-ot a Nemzetközi Hegesztési Intézet (International Institute of Welding, IIW) képlete és a kémiai elemzés szerint (3). Ezek a KN-kódok csak tájékoztató jellegűek.

2.   A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések a 954/2006/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámok.

3.   A felülvizsgálat indokai

Elégséges nyilvánvaló bizonyíték áll a Bizottság rendelkezésére arról, hogy a meglévő intézkedések bevezetésének alapjául szolgáló körülmények megváltoztak, és hogy ezek a változások tartósak. A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a meglévő intézkedések bevezetésének alapjául szolgáló időszak óta a vállalat szerkezete jelentősen és tartósan megváltozott.

Ezen kívül a vállalat belföldi árain alapuló rendes érték és exportárainak összehasonlítása azt mutatja, hogy a dömping szintje jóval a jelenlegi intézkedésben meghatározott szint alatt van. Emiatt a korábban megállapított dömping szintjén alapuló, jelenlegi szintű intézkedések fenntartása már nem lenne szükséges a dömping ellensúlyozására.

4.   A dömping megállapítására vonatkozó eljárás

Mivel a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint részleges időközi felülvizsgálatot indít.

A vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy a fent említett vállalatcsoportot illetően szükséges-e a meglévő intézkedések folytatása, megszüntetése vagy módosítása.

a)   Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a csoportnak és az érintett exportáló ország hatóságainak. Ezen információknak és az ezeket alátámasztó bizonyítékoknak az ezen értesítés 5. pont a) alpontjában megállapított határidőn belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék álláspontjukat, a kérdőívre adott válaszokon kívül szolgáltassanak további információkat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. Ezen információknak és az ezeket alátámasztó bizonyítéknak ezen értesítés 5. pont a) alpontjában meghatározott határidőn belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E kérelmet az ezen értesítés 5. pont b) alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtani.

5.   Határidők

a)   Jelentkezés, kitöltött kérdőívek benyújtása, egyéb információk közlése

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többsége csak akkor gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül jelentkeznek a Bizottságnál.

b)   Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

6.   Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek, levelek

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem elektronikus formátumban), melyen fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt felek valamennyi írásos beadványait – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, kitöltött kérdőíveket és leveleket – „Limited” (4) (korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni, és az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is mellékelni kell, melyet „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (Az érdekelt felek általi vizsgálatra) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)

Directorate H (H. Igazgatóság)

Office (Iroda): J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha. az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények alapján megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és a rendelkezésre álló tényeket használják fel a vizsgálatban, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együttműködött volna.

8.   A vizsgálat ütemterve

Az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően a vizsgálat ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

9.   A személyes adatok kezelése

Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során kapott valamennyi adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően fogja kezelni.


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 301., 2006.10.31., 1. o.) jelenlegi rendelkezései szerint. Az érintett termékkört a 954/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 175., 2006.6.29., 4. o.) 1. cikkének (1) bekezdésében szereplő árumegnevezés és a megfelelő KN-kódok árumegnevezése együtt határozza meg.

(3)  A CEV-et a Nemzetközi Hegesztési Intézet (International Institute of Welding, IIW) által 1967-ben kiadott, IIW IX-535-67-számú technikai jelentésnek megfelelően állapítják meg.

(4)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. A dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és a GATT 1994 VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/39


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 138/13)

1.

2007. június 13-án a Bizottság a 139/2004/EK (1) tanácsi rendelet 4. cikke szerint bejelentést kapott a Nikko Principal Investments Ltd (a továbbiakban: Nikko Principal Investments, Egyesült Királyság) és az Eastmerchant GmbH (a továbbiakban: Eastmerchant, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbiek részvényvásárlás útján a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közös irányítást szereznek a Sachsenfonds Holding GmbH (a továbbiakban: Sachsenfonds, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenységei a következők:

a Nikko Principal Investments esetében: magántőke-befektetési társaság,

az Eastmerchant esetében: pénzügyi befektetési társaság,

a Sachsenfonds esetében: zártvégű befektetésű alapok tervezése, elindítása, forgalmazása és kezelése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/40


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 138/14)

1.

2007. június 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Apollo Group magántőke-alap (a továbbiakban: Apollo, Egyesült Államok) irányítása alá tartozó CEVA Group Logistics Plc (a továbbiakban: CEVA, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint az utóbbi részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az EGL, Inc. (a továbbiakban: EGL, Egyesült Államok) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a CEVA esetében: szerződéses logisztikai szolgáltatások nyújtása,

az Apollo Group esetében: magántőke-alap,

az EGL esetében: szállítmányozási és szerződéses logisztikai szolgáltatások nyújtása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/41


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 138/15)

1.

2007. június 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott [a Cerberus Group, USA irányítása alá tartozó] TA Acquisition Company (a továbbiakban: TAC, USA) által tervezett összefonódásról, amely szerint az utóbbi eszközvásárlás útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a Tower Automotive Inc. (a továbbiakban: Tower, USA) felett, ideértve annak külföldi érdekeltségeit is.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Cerberus Group esetében: befektetési társaság,

a Tower Automotive Inc. esetében: gépjárműgyártók által használt fém szerkezeti alkatrészek tervezése és gyártása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon ((32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton lehet eljuttatni a Bizottsághoz a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.