ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 103

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam
2007. május 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2007/C 103/01

A Tanács ajánlása (2007. március 19.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

1

2007/C 103/02

A Tanács ajánlása (2007. március 19.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

2

2007/C 103/03

A Tanács ajánlása (2007. március 19.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

3

2007/C 103/04

A Tanács ajánlása (2007. március 19.) a Bizottság számára az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

4

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2007/C 103/05

Euro-átváltási árfolyamok

5

2007/C 103/06

A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújítása

6

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2007/C 103/07

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról ( 1 )

7

2007/C 103/08

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról ( 1 )

11

2007/C 103/09

Az Azori Autonóm Régióban egyes menetrend szerinti légiközlekedési szolgáltatások közszolgáltatási kötelezettségeinek módosítása ( 1 )

14

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2007/C 103/10

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekre vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálat megindításáról

15

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Bizottság

2007/C 103/11

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

20

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Tanács

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/1


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2007. március 19.)

a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

(2007/C 103/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1984. december 8-án Loméban aláírt harmadik AKCS-EK-egyezményre (1),

tekintettel a közösségi támogatás finanszírozásáról és kezeléséről szóló 86/126/EGK belső megállapodásra (2), és különösen annak 29. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a hatodik Európai Fejlesztési Alapra (hatodik EFA) alkalmazandó, 1986. november 11-i pénzügyi szabályzatra (3), és különösen annak 66-73. cikkére,

megvizsgálva a hatodik EFA műveleteire vonatkozó, 2005. december 31-i bevételi és kiadási kimutatást, illetve eredmény-kimutatást, valamint a Számvevőszéknek a 2005. pénzügyi évre vonatkozó jelentését, a Bizottság válaszaival együtt (4),

mivel:

(1)

A belső megállapodás 29. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottságnak a hatodik EFA pénzgazdálkodása tekintetében a mentességet az Európai Parlamentnek kell megadnia, a Tanács ajánlására.

(2)

A 2004. pénzügyi év során a Bizottság a hatodik EFA műveleteit összességében kielégítően hajtotta végre,

JAVASOLJA, hogy az Európai Parlament a Bizottságot mentse fel a hatodik EFA 2004. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 86., 1986.3.31., 3. o.

(2)  HL L 86., 1986.3.31., 210. o. A 86/281/EGK határozattal (HL L 178., 1986.7.2., 13. o.) módosított megállapodás.

(3)  HL L 325., 1986.11.20., 42. o.

(4)  HL C 263., 2006.10.31., 205. o.


8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/2


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2007. március 19.)

a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

(2007/C 103/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1995. november 4-én Mauritiuson aláírt megállapodással (1) módosított, 1989. december 15-én Loméban aláírt negyedik AKCS-EK-egyezményre (2),

tekintettel a negyedik AKCS-EK-egyezmény szerinti közösségi támogatás finanszírozásáról és kezeléséről szóló 91/401/EGK belső megállapodásra (3), amely létrehozta többek között a hetedik Európai Fejlesztési Alapot (hetedik EFA), és különösen annak 33. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a negyedik AKCS-EK-egyezmény szerinti fejlesztésfinanszírozási együttműködésre alkalmazandó 1991. július 29-i pénzügyi szabályzatra (4), és különösen annak 69-77. cikkére,

megvizsgálva a hetedik EFA műveleteire vonatkozó 2005. december 31-i bevételi és kiadási kimutatást, illetve eredmény-kimutatást, valamint a Számvevőszéknek a 2003. pénzügyi évre vonatkozó jelentését, a Bizottság válaszaival együtt (5),

mivel:

(1)

A belső megállapodás 33. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság számára a hetedik EFA pénzgazdálkodása tekintetében a mentességet az Európai Parlamentnek kell megadnia, a Tanács ajánlására.

(2)

A 2004. pénzügyi év során a Bizottság a hetedik EFA műveleteit összességében kielégítően hajtotta végre,

JAVASOLJA, hogy az Európai Parlament a Bizottságot mentse fel a 2005. pénzügyi évre vonatkozóan a hetedik EFA műveleteinek végrehajtása tekintetében.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 156., 1998.5.29., 3. o.

(2)  HL L 229., 1991.8.17., 3. o.

(3)  HL L 229., 1991.8.17., 288. o.

(4)  HL L 266., 1991.9.21., 1. o.

(5)  HL C 263., 2006.10.31., 205. o.


8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/3


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2007. március 19.)

a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

(2007/C 103/03)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1995. november 4-én Mauritiuson aláírt megállapodással (1) módosított, 1989. december 15-én Loméban aláírt negyedik AKCS-EK-egyezményre (2),

tekintettel a negyedik AKCS-EK-egyezmény második pénzügyi jegyzőkönyve szerinti közösségi támogatás finanszírozásáról és kezeléséről szóló belső megállapodásra (3), amely létrehozta többek között a nyolcadik Európai Fejlesztési Alapot (nyolcadik EFA), és különösen a fenti megállapodás 33. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a negyedik AKCS-EK-egyezmény szerinti fejlesztésfinanszírozási együttműködésre alkalmazandó 1998. június 16-i pénzügyi szabályzatra (4), és különösen annak 66-74. cikkére,

megvizsgálva a nyolcadik EFA műveleteire vonatkozó 2005. december 31-i bevételi és kiadási kimutatást, illetve eredmény-kimutatást, valamint a Számvevőszéknek a 2003. pénzügyi évre vonatkozó jelentését, a Bizottság válaszaival együtt (5),

mivel:

(1)

A fenti belső megállapodás 33. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság számára a nyolcadik EFA pénzgazdálkodása tekintetében a mentességet az Európai Parlamentnek kell megadnia, a Tanács ajánlására.

(2)

A 2005. pénzügyi év során a Bizottság a nyolcadik EFA műveleteit összességében kielégítően hajtotta végre,

JAVASOLJA, hogy az Európai Parlament a Bizottságot mentse fel a nyolcadik EFA 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 156., 1998.5.29., 3. o.

(2)  HL L 229., 1991.8.17., 3. o.

(3)  HL L 156., 1998.5.29., 108. o.

(4)  HL L 191., 1998.7.7., 53. o.

(5)  HL C 263., 2006.10.31., 205. o.


8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/4


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2007. március 19.)

a Bizottság számára az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

(2007/C 103/04)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2005. június 25-én Luxembourgban módosított (1), a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt AKCS-EK partnerségi megállapodásra (2),

tekintettel az AKCS-EK partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyve alapján nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és adminisztrációjáról szóló belső megállapodásra (3), amely létrehozta többek között a kilencedik Európai Fejlesztési Alapot (9. EFA), és különösen az említett megállapodás 32. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a 9. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó 2003. március 27-i pénzügyi szabályzatra (4), és különösen annak 96.-103. cikkére,

megvizsgálva a 9. EFA műveleteire vonatkozó 2005. december 31-i bevételi és kiadási kimutatást, illetve eredmény-kimutatást, valamint a Számvevőszéknek a 2005. pénzügyi évre vonatkozó jelentését, a Bizottság válaszaival együtt (5),

mivel:

(1)

A fenti belső megállapodás 32. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság számára a 9. EFA pénzgazdálkodása tekintetében a felmentést az Európai Parlamentnek kell megadnia, a Tanács ajánlására,

(2)

A 2005. pénzügyi év során a Bizottság a 9. EFA műveleteit összességében kielégítően hajtotta végre,

JAVASOLJA, hogy az Európai Parlament adjon felmentést a Bizottságnak a 9. EFA 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 287., 2005.10.28., 4. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 355. o.

(4)  HL L 83., 2003.4.1., 1. o.

(5)  HL C 263., 2006.10.31., 205. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/5


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2007. május 7.

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3615

JPY

Japán yen

163,31

DKK

Dán korona

7,4516

GBP

Angol font

0,68230

SEK

Svéd korona

9,1655

CHF

Svájci frank

1,6471

ISK

Izlandi korona

86,37

NOK

Norvég korona

8,1220

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5826

CZK

Cseh korona

28,167

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

246,20

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6966

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,7413

RON

Román lej

3,3120

SKK

Szlovák korona

33,537

TRY

Török líra

1,8230

AUD

Ausztrál dollár

1,6483

CAD

Kanadai dollár

1,5028

HKD

Hongkongi dollár

10,6428

NZD

Új-zélandi dollár

1,8442

SGD

Szingapúri dollár

2,0613

KRW

Dél-Koreai won

1 255,85

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,4161

CNY

Kínai renminbi

10,4889

HRK

Horvát kuna

7,3458

IDR

Indonéz rúpia

12 096,93

MYR

Maláj ringgit

4,6495

PHP

Fülöp-szigeteki peso

64,331

RUB

Orosz rubel

35,0260

THB

Thaiföldi baht

44,335


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/6


A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújítása

(2007/C 103/06)

A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújításáról szóló 1999/478/EK határozat (1) módosításáról szóló 2004/864/EK bizottsági határozat (2) megújította a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságot.

A bizottság tagjainak hivatali ideje három év. E hivatali idő megújítható. A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság tagjainak 2004. május 1-jén kezdődő hivatali ideje tehát 2007. április 30-án lejár.

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy a 2007. május 1-jétől2010. április 30-ig terjedő időszakra az alábbiak szerint megújítja a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság tagságát:

KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKA – ÉRDEKCSOPORTOK

KÉPVISELŐI HELYEK SZÁMA

TAGOK

A bizottság

 

Tagok

Póttagok

Magán hajótulajdonosok

1

B. DEAS

J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Szövetkezeti hajótulajdonosok

1

G. VAN BALSFOORT

J. R. FUERTES GAMUNDI

Termelői szervezetek

1

C. OLESEN

S. O'DONOGHUE

Puhatestűeket és kagylókat tenyésztők

1

G. FUCCI

A. BAEKGAARD

Haltenyésztők

1

I. STEPHANIS

P. A. SALVADOR

Feldolgozók

1

G. PASTOOR

P. COMMERE

Kereskedők

1

P. BAMBERGER

T. F. GEOGHEGAN

Halászok és alkalmazottak

1

R. OTERO

A. MACEDO

Fogyasztók

1

J. GODFREY

 

Környezet

1

E. DUNN

C. PHUA

Fejlesztés

1

J. GOUYEN

B. GOREZ

Munkacsoportok

 

Elnök

Alelnök

I. csoport

2

J. GARAT PÉREZ

J. L. DE FEUARDENT

II. csoport

2

R. FLYNN

G. BREST

III. csoport

2

M. KELLER

J. A. SUÁREZ LLANOS

IV. csoport

2

N. WICHMANN

J. A. MOZOS


(1)  HL L 187., 1999.7.20., 70. o.

(2)  HL L 370., 2004.12.17, 91. o.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/7


A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 103/07)

Támogatás száma

XS 164/06

Tagállam

Lengyelország

Régió

Północny 1.6

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Elbląg város területén működő vállalkozások mentesítése az ingatlanadó alól, valamint új beruházások

Jogalap

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

0,2586 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja

2006.11.3.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2006.12.31.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozás támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozás részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XS 170/06

Tagállam

Egyesült Királyság (és Ír Köztársaság)

Régió

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Szoftverfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadáshoz nyújtott támogatás

Jogalap

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja

2006.12.1.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2007.12.31.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozás támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Egyéb szolgáltatások

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XS 171/06

Tagállam

Spanyolország

Régió

Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

GESTA-program (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada – Fejlett technológiai megoldások létrehozása) a kis- és középvállalkozások technológiai céljainak megvalósítására szolgáló ipari kutatási tervek támogatása céljával

Jogalap

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

3,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja

2007.1.1.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2007.12.31.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozás támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XS 174/06

Tagállam

Olaszország

Régió

Regione Basilicata

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Beruházási támogatások a műszaki innováció, a környezetvédelem, a szervezeti innováció és a kereskedelmi innováció terén.

Jogalap

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

7 millió EUR (1)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja

2006. július 21.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozás támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Bányászat és kőfejtés

Feldolgozóipar

Elektromos energia, gáz és víz termelése és elosztása

Szolgáltatások

Nem

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Támogatás száma

XS 181/06

Tagállam

Írország

Régió

Valamennyi régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Kis- és középvállalkozásként működő szállodáknak nyújtott leírási lehetőség (XS/24/2001)

Jogalap

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

20 millió EUR a 2007.1.1. – 2008.7.31. közötti időszakra

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja

2001.2.2.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége: 2008.7.31.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Egyéb szolgáltatások

Szálloda ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


(1)  A megjelölt éves kiadás a jogalapban idézett mindkét intézkedés esetében kumulatív.


8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/11


A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 103/08)

Támogatás száma

XS 187/06

Tagállam

Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió

A 2007–2013 időszakra szóló németországi támogatási térkép szerinti valamennyi támogatható régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

ERP-regionális támogatási program

Jogalap

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

21 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdése és 5. cikke alapján

Igen

Végrehajtás időpontja

2007.1.1.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2007.12.31-ig, illetve a KKV-ket mentesítő jelenlegi rendelet hatályának lejártáig

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozás támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XS 2/07

Tagállam

Lengyelország

Régió

Wszystkie 16 województw

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Jogalap

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 387 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2004.9.7.

Időtartam

2008.6.30.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Támogatás száma

XS 3/07

Tagállam

Lengyelország

Régió

Wszystkie 16 województw

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Jogalap

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 19 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2004.9.7.

Időtartam

2008.6.30.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Támogatás száma

XS 47/07

Tagállam

Hollandia

Régió

Alle regio's

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Jogalap

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 34 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.1.1.

Időtartam

2012.1.1.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Támogatás száma

XS 127/07

Tagállam

Spanyolország

Régió

Cantabria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Jogalap

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 0,25 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.3.2.

Időtartam

2013.12.31.

Célkitűzés

Kis- és középvállalkozások

Gazdasági ágazat

Kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/14


Az Azori Autonóm Régióban egyes menetrend szerinti légiközlekedési szolgáltatások közszolgáltatási kötelezettségeinek módosítása

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 103/09)

A Bizottság 2002. május 16-i közleményében (HL C 115., 2002.5.16., 2. o.) foglaltakkal összhangban az Azori Autonóm Régió kormánya felülvizsgálja az Azori Autonóm Régión belüli menetrend szerinti légiközlekedésben megállapított közszolgáltatási kötelezettségek értelmében elrendelt viteldíjakat. Az említett közlemény A. és B. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„A. MELLÉKLET

A turistaosztály rendes viteldíjai (retúr) (euróban) 2007-ben

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.

B. MELLÉKLET

A helyi lakosokra vonatkozó viteldíjak (retúr) (euróban) 2007-ben

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.”


V Hirdetmények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/15


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekre vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálat megindításáról

(2007/C 103/10)

A Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: érintett ország) származó kumarin behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről (1) szóló értesítés közzétételét követően a Bizottsághoz felülvizsgálati kérelem érkezett az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) (2) 11. cikkének (2) bekezdése alapján.

1.   Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet 2007. február 8-án az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) (a továbbiakban: a kérelmező) nyújtotta be a Közösség teljes kumarintermelését képviselő egyetlen közösségi termelő nevében.

2.   A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék (a továbbiakban: az érintett termék) a Kínai Népköztársaságból származó, és jelenleg a 2932 21 00 KN-kód alá sorolható kumarin. A fenti KN-kód csak tájékoztató jellegű.

3.   Meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések a 769/2002/EK tanácsi rendelettel (3) kivetett, és az Indiából és Thaiföldről szállított behozatalra a 2272/2004/EK rendelettel (4), valamint az Indonéziából és Malajziából szállított behozatalra az 1650/2006/EK rendelettel (5) kiterjesztett végleges dömpingellenes vámok.

4.   A felülvizsgálat indokai

A kérelem azon alapul, hogy az intézkedések megszűnése valószínűsíthetően a dömping és a közösségi gazdasági ágazatot érő kár folytatódását vagy megismétlődését eredményezné.

A kérelmező bizonyítékot nyújtott be, miszerint az érintett terméket a Kínai Népköztársaságból továbbra is számottevő mennyiségben és dömpingárakon hozzák be a Közösségbe.

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket tekintetbe véve a kérelmező a Kínai Népköztársaságra vonatkozó rendes értéket az ezen értesítés 5.1. bekezdésének c) pontjában említett, megfelelő piacgazdaságú ország árai alapján állapította meg. A dömping folytatódásáról szóló állítás alapja az előző mondatban megállapított rendes érték és a Közösségben értékesített érintett termék exportárainak összehasonlítása.

A fenti módon számított dömpingkülönbözet jelentős.

A dömping megismétlődésének tekintetében továbbá azt állítják, hogy az egyéb harmadik országokba (pl. az Egyesült Államok és Brazília) irányuló kivitel is dömpingáron történik.

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett terméknek a Kínai Népköztársaságból történő behozatala abszolút értékben és piaci részesedés tekintetében egyaránt jelentős maradt.

Azt is állítják, hogy az importált érintett termék mennyisége és ára – egyéb következmények mellett – továbbra is negatív hatással van a közösségi gazdasági ágazat árszintjére, ami jelentős mértékben rontja a közösségi gazdasági ágazat általános teljesítményét és pénzügyi helyzetét.

A kérelmező ezen kívül azt is vélelmezi, hogy a dömping valószínűleg további károkat okoz majd. A fentiekkel összefüggésben a kérelmező bizonyítékkal tudja alátámasztani azon állítását, hogy a hatályos intézkedések hatályvesztése esetén az érintett termék behozatalának jelenlegi mértéke várhatóan megnövekszik, mert az érintett ország kihasználatlan gyártási kapacitással rendelkezik.

Ezenkívül a kérelmező azt állítja, hogy a közösségi ágazat helyzete miatt a hatályos intézkedések hatályvesztése esetén az érintett országból származó, dömpingáron történő behozatal további jelentős emelkedése valószínűleg további károkat okozna a közösségi gazdasági ágazatnak.

A kérelmező emellett arra is rámutatott, hogy az intézkedések bevezetése során az érintett termék kínai exportőrei/termelői megpróbálták kijátszani a meglévő intézkedéseket, és ezeket a kijátszásra irányuló gyakorlatokat az intézkedéseknek a 2272/2004/EK és az 1650/2004/EK rendelettel történő kiterjesztésével sikerült ellensúlyozni.

5.   Az eljárás

Miután a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapította, hogy a hatályvesztési felülvizsgálat megindításához elegendő bizonyíték áll rendelkezésére, az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően felülvizsgálatot kezdeményez.

5.1.   A dömping és a károkozás megismétlődésének valószínűségét megállapító eljárás

A vizsgálat meg fogja állapítani, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűsíthetően a dömping és a károkozás folytatódásához vagy megismétlődéséhez vezet-e.

a)   Mintavétel

Tekintettel az eljárásban érintett felek nyilvánvalóan nagy számára, a Bizottság úgy határozhat, hogy az alaprendelet 17. cikkével összhangban mintavételt végez.

i.   Mintavétel a Kínai Népköztársaság exportőrei/termelői tekintetében

Annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, kiválaszthasson egy mintát, a Bizottság felkéri valamennyi exportáló gyártót, illetve a nevükben eljáró valamennyi képviselőt, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál, és társaságukról vagy társaságaikról a 6. b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül és a 7. pontban ismertetett formában bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám, valamint a kapcsolattartó személy neve,

az érintett termék Közösségbe irányuló kivitelre történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott értékesítési mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

az érintett termék helyi piacon történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott értékesítési mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között;

az érintett termék harmadik országok számára történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott értékesítési mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

a vállalat tevékenységének pontos leírása a következő szempontok alapján: az érintett termék előállítása és tonnában kifejezett gyártási mennyisége, a gyártási kapacitás és az annak terén megvalósult beruházások 2006. április 1. és 2007. március 31. között;

az érintett termék gyártásában és/vagy értékesítésében résztvevő valamennyi kapcsolódó társaság (6) neve és tevékenységének pontos leírása,

bármely olyan egyéb információ, mely segítheti a Bizottságot a minta kiválasztásában,

a fentiekben ismertetett információk közlésével a vállalat hozzájárul ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen. Amennyiben a társaságot a mintavételben való részvétel céljából kiválasztják, ki kell töltenie egy kérdőívet, és hozzá kell járulnia, hogy válaszának hitelességét helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat jelzi, nem járul hozzá ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen, azt úgy kell tekinteni, hogy nem működött együtt a vizsgálat során. Az együttműködés hiányának következményeit az alábbiakban a 8. pont ismerteti.

A Bizottság ezen kívül kapcsolatba lép az exportáló ország hatóságaival és az exportőrök/termelők valamennyi ismert szervezetével annak érdekében, hogy az exportőrök/termelők mintájának kiválasztásához szükségesnek ítélt információkat beszerezze.

ii.   Mintavétel az importőrök tekintetében

Annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, elvégezhesse azt, a Bizottság felkéri valamennyi importőrt, illetve a nevükben eljáró valamennyi képviselőt, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál és vállalatukról vagy vállalataikról a 6. b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül és a 7. pontban ismertetett formában bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám, valamint a kapcsolattartó személy neve,

a vállalat euróban kifejezett teljes forgalma 2006. április 1. és 2007. március 31. között;

az alkalmazottak összlétszáma,

a vállalat tevékenységeinek pontos leírása az érintett termék vonatkozásában,

a Kínai Népköztársaságból származó importált érintett termék 2006. április 1. és 2007. március 31. között a közösségi piacon megvalósított viszonteladásának és oda irányuló behozatalának tonnában kifejezett mennyisége és euróban kifejezett értéke.

az érintett termék előállításában és/vagy értékesítésében részt vevő valamennyi kapcsolódó (7) társaság neve és tevékenységeinek pontos ismertetése,

bármely olyan egyéb információ, mely segítheti a Bizottságot a minta kiválasztásában,

a fentiekben ismertetett információk közlésével a vállalat hozzájárul ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen. Amennyiben a társaságot a mintavételben való részvétel céljából kiválasztják, ki kell töltenie egy kérdőívet, és hozzá kell járulnia, hogy válaszának hitelességét helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat jelzi, nem járul hozzá ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen, azt úgy kell tekinteni, hogy nem működött együtt a vizsgálat során. Az együttműködés hiányának következményeit az alábbiakban a 8. pont ismerteti.

Annak érdekében, hogy az importőrök mintájának kiválasztásához az általa szükségesnek tartott információkat beszerezze, a Bizottság emellett kapcsolatba lép az importőrök ismert szervezeteivel.

iii.   A minták végső kiválasztása

Ha az érdekelt felek bármelyike a minta kiválasztásával kapcsolatos információkat kíván benyújtani, be kell tartania a 6. b) pont ii. alpontjában megállapított határidőt.

A Bizottság a minták végső kiválasztását csak azt követően szándékozik elvégezni, hogy konzultált azokkal az érintett felekkel, akik kifejezték szándékukat, hogy a mintába bekerüljenek.

A mintába felvett társaságoknak a 6. b) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül ki kell tölteniük egy kérdőívet, és a vizsgálat során együttműködést kell tanúsítaniuk.

Kellő együttműködés hiányában a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy megállapításait – az alaprendelet 17. cikkének (4) bekezdésével és 18. cikkével összhangban – a rendelkezésre álló tényekre alapozza. A rendelkezésre álló tények alapján tett megállapítások a 8. pontban ismertetett okoknál fogva kedvezőtlenebbnek bizonyulhatnak az érintett fél számára.

b)   Kérdőívek

A vizsgálatok elvégzéséhez szükségesnek ítélt információk megszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld ki a következő feleknek: a közösségi gazdasági ágazat, a közösségi gyártók minden szervezete, a Kínai Népköztársaság mintában szereplő exportőrei/termelői, az exportőrök/termelők bármely szervezete, az importőrök bármely, a panaszban megnevezett, illetve e felülvizsgálat alá tartozó intézkedésekhez vezető vizsgálatokban együttműködő szervezete, továbbá az érintett exportáló ország hatósága.

c)   A piacgazdaságú ország kiválasztása

A Bizottság Indiát kívánja használni megfelelő piacgazdaságú országként a Kínai Népköztársaságra vonatkozó rendes érték megállapításához. Az érintett felek felkérést kapnak, hogy a 6. c) pontban megállapított egyedi határidőn belül jelezzék, megfelelőnek találják-e az említett országot erre a célra.

d)   Információgyűjtés és meghallgatások tartása

A Bizottság valamennyi érdekelt felet felkéri, hogy ismertessék álláspontjukat, a kérdőívekre adott válaszokon kívül közöljenek további információkat és állításaikat bizonyítékokkal támasszák alá. Az információknak és bizonyítékoknak a 6. a) pont ii. alpontjában megállapított határidőn belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság továbbá meghallgathatja az érdekelt feleket, amennyiben azok olyan kérelmet nyújtanak be, mely bizonyítja, hogy különleges okuk van a meghallgatásra. E kérelmet a 6. a) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtani.

5.2.   A közösségi érdek megállapítására irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban és abban az esetben, ha a dömping és a károkozás folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsége bebizonyosodik, meg kell állapítani, hogy a dömpingellenes intézkedések fenntartása vagy hatályon kívül helyezése nem ellentétes-e a Közösség érdekével. Ezért a közösségi gazdasági ágazatnak, az importőröknek és képviseleti szerveiknek, a felhasználók és fogyasztók képviseleti szerveinek a 6. a) pont ii. alpontjában megállapított általános határidőn belül módjukban áll kapcsolatba lépni a Bizottsággal és információt közölni, amennyiben bizonyítani tudják, hogy tevékenységük és az érintett termék között objektív kapcsolat áll fenn. Az előző mondatban foglaltakkal összhangban fellépő felek a 6. a) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül meghallgatást kérhetnek, ismertetve azokat a tényleges okokat, melyek meghallgatásukat indokolják. Meg kell jegyezni, hogy a 21. cikk alapján benyújtott információk közül a Bizottság csak azokat veszi figyelembe, melyek hitelességét a közlés idején tényekkel bizonyítják.

6   Határidők

a)   Általános határidők

i.   A felek számára kérdőív igénylésére

Azoknak az érdekelt feleknek, akik nem működtek együtt a jelen felülvizsgálat tárgyát képező intézkedéseket eredményező vizsgálatban, a lehető leghamarabb, de legkésőbb ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül kell a kérdőívet, illetve egyéb igénylőlapot kérelmezniük.

ii.   A felek számára jelentkezésre, kérdőívre adott válaszok benyújtására és egyéb információk közlésére

Eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenésétől számított 40 napon belül valamennyi érdekelt félnek fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, elő kell terjesztenie álláspontját, továbbá a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kitöltött kérdőíveket és a birtokában lévő egyéb információkat annak érdekében, hogy állításait figyelembe lehessen venni. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben meghatározott legtöbb eljárási jogosultság érvényesítése csak akkor lehetséges, ha a felek a jelzett határidőn belül felveszik a kapcsolatot a Bizottsággal.

A mintában szereplő társaságoknak a kérdőívre adott válaszokat a 6. b) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtaniuk.

iii.   Meghallgatások

Az említett 40 napos határidőn belül továbbá valamennyi érdekelt fél bizottsági meghallgatást kérelmezhet.

b)   A mintavétellel kapcsolatos különleges határidő

i.

Az 5.1. bekezdés a) pontjának i. alpontjában meghatározott információknak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz, feltéve, hogy a Bizottság az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 21 napon belül konzultálni kíván azokkal az érintett felekkel, akik a minta végleges kiválasztásakor kifejezték azt a kívánságukat, hogy vegyék fel őket a mintába.

ii.

Az 5.1. a) pont iii. alpontjában említetteknek megfelelően minden egyéb, a minta kiválasztása szempontjából fontos információnak az ezen értesítés az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 21 napon belül be kell érkeznie a Bizottsághoz.

iii.

A mintavételben szereplő felek kérdőívekre adott válaszainak 37 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz azt követően, hogy a feleket értesítették a mintába való felvételükről.

c)   A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztására vonatkozó különleges határidő

A vizsgálatban részt vevő felek véleményezhetik India megfelelőségét, amely ország az 5. c) pontban említettek értelmében a Kínai Népköztársaság tekintetében rendes érték megállapításának céljából piacgazdaságú országnak számít. E véleményeknek az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz.

7.   Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok és levelezés

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem elektronikus formátumban), és ezeken fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a levelezést – „Limited ”(korlátozott hozzáférés) (8) jelöléssel kell ellátni, és az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is mellékelni kell, melyet „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES ”(Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)

Directorate B (B. igazgatóság)

Office (Iroda): J-79 5/16

B-1049 Brussels (Brüsszel)

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, amikor az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem szolgáltatja a megadott határidőkön belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények alapján megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők az alaprendelet 18. cikkével összhangban.

Amennyiben arra derül fény, hogy valamely érdekelt fél valótlan vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni és az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tényeket lehet felhasználni. Ha egy érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és a Bizottság a rendelkezésére álló tényeket használja fel, előfordulhat, hogy a fél számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mintha együttműködött volna.

9.   A vizsgálat ütemterve

A vizsgálatot az alaprendelet 11. cikkének (5) bekezdése értelmében ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 hónapon belül be kell fejezni.

10.   Lehetőség felülvizsgálat kérelmezésére az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében

Mivel e hatályvesztési felülvizsgálat megindítása az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően történt, megállapításai nem a meglévő intézkedések szintjének módosítását, hanem – az alaprendelet 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban – az intézkedések hatályon kívül helyezését vagy fenntartását eredményezik.

Amennyiben az eljárásban érintett felek bármelyike úgy véli, hogy az intézkedések szintjének felülvizsgálata szükséges az intézkedések szintjének módosítása (szigorítása vagy enyhítése) érdekében, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban felülvizsgálat indítását kérelmezheti.

A felülvizsgálatot – amelyet az ebben az értesítésben említett hatályvesztési felülvizsgálattól függetlenül folytatnának – kérelmezni kívánó felek a fenti címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal.


(1)  HL C 196., 2006.8.19., 2. o.

(2)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 123., 2002.5.9., 1. o. A legutóbb az 1854/2003/EK rendelettel (HL L 272., 2003.10.23., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 396., 2004.12.31., 18. o.

(5)  HL L 311., 2006.11.10., 1. o.

(6)  A kapcsolódó társaságok jelentésének tekintetében a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 143. cikke az irányadó.

(7)  A kapcsolódó társaságok jelentésének tekintetében a 2454/93/EGK rendelet 143. cikke az irányadó.

(8)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szól. A dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és a GATT 1994 VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Bizottság

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/20


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2007/C 103/11)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK (1) tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatoknak e közzététel időpontjától számított hat hónapon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PARDUBICKÝ PERNÍK”

EK-szám: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.   A tagállam illetékes szerve:

Név:

Úřad průmyslového vlastnictví

Cím:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

e-mail:

posta@upv.cz

2.   Csoportosulás:

Név:

Sdružení Pardubický perník

Cím:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tel.:

(420) 466 303 637

Fax:

(420) 466 303 637

e-mail:

info@goldfein.cz

Összetétel:

termelők/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3.   Termék típusa:

Osztály: 2.4., mézeskalács

2.   Termékleírás:

(az 510/20064/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1.   Elnevezés: „Pardubický perník”

4.2.   Leírás: A pardubicei mézeskalács (Pardubický perník) egy péksütemény, amely búzaliszt, cukor, tojás, méz, gyümölcslekvár, növényi zsiradék, kakaó, mézeskalácshoz használt fűszerkeverék (fahéj, koriander, szegfűszeg, ánizs, szegfűbors) és sütőpor felhasználásával készül. A pardubicei mézeskalács két variációban készül:

4.3.   Földrajzi terület: A pardubicei mézeskalácsot Pardubice város és Spojil település területén készítik.

4.4.   A származás igazolása: A pardubicei mézeskalács gyártása az érvényes belföldi és európai előírások szerint történik, valamint a gyártást a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, az állami mezőgazdasági ellenőrzési hivatal és a HACCP (veszélyelemzés, kritikus ellenőrzési pontok) belső ellenőrző mechanizmus is ellenőrzi. A termék nyomonkövetésének jogszabály szerinti biztosítása érdekében valamennyi gyártó nyilvántartást vezet minden nyersanyagszállítóról és a késztermék minden felvásárlójáról. A mézeskalács nem tartozik a friss pékáruk kategóriájába, ezért már a gyártónál csomagolni kell, és a csomagoláson fel kell tüntetni legalább az előírt adatokat, elsősorban a megnevezést, súlyt, összetételt és a termék azonosítóját.

4.5.   Az előállítás módja: A pardubicei mézeskalács pékáru, amely gyártásának módja nem nagyon változott az elmúlt háromszáz évben.

A pardubicei mézeskalács készítése két szakaszból áll, amelyek között néhány napos szünet van.

Az első szakaszban készül az alaptészta, amely néhány napig pihen a további feldolgozás előtt.

A második szakaszban a kész tésztát összedolgozzák a tojással, lekvárral, fűszerekkel és a sütőporral egy rugalmas masszává, amelyből egy lapot gyúrnak, amelyet a következő módon dolgoznak fel:

vagy a 4.2. pont a) alpontjában említett mézeskalácsokat készítenek, egyforma nagyságú darabokat vágnak, amelyeket kemencében sütnek meg, majd megtöltik őket és mázzal vagy csokoládéval vonják be, fóliába csomagolják őket, amelyen feltüntetik a termékre vonatkozó fontos információkat, illetve

a 4.2. pont b) alpontjában említett mézeskalácsokat készítenek, kivágják a megfelelő tésztadarabokat, amelyek formája előre meghatározott (lásd 4.2. pont), illetve amelyek egy térbeli alakzat részéit alkotják (lásd 4.2. pont). A tésztadarabokat a kemencében megsütik, majd miután kihűltek, mázzal vagy csokoládéval vonják be, illetve esetenként nem kerül rájuk máz. Az így elkészített elemeket cukorból, zsiradékból vagy csokoládéból készült bevonattal kézzel díszítik, majd fóliába csomagolják őket, amelyen feltüntetik a termékre vonatkozó fontos információkat.

A teljes gyártási folyamat, valamint a csomagolás a behatárolt földrajzi területen található üzemekben történik. A termék tulajdonságai miatt van szükség arra, hogy a csomagolásra a gyártónál kerüljön sor; a be nem csomagolt késztermék szállítása során előfordulhat, hogy a máz és a díszítés minősége romlik, ezen kívül jogszabály írja elő, hogy a tartós pékáru csomagolásának közvetlenül a gyártó üzemben kell történnie.

4.6.   Kapcsolat: Pardubicén a mézeskalács készítésének története a 16. századik nyúlik vissza, Mária Terézia pedig 1759-ben adott engedélyt a mézeskalács gyártására. A 20. században, amikor a kisipari termelést kiegészítette az ipari gyártás, virágzó korszak kezdődött. A pardubicei mézeskalács jelenlegi különleges népszerűségét példázzák a különféle újságcikkek (Pernštejn, Blesk és más lapokban), illetve a Václav Havel egykori köztársasági elnökről a Goldfein CZ vállalat műhelyében készült képek. A fentiekből is kitűnik, hogy Pardubicén régóta dolgoztak és tanultak azok a szakemberek, akik jól értettek e különlegesség elkészítéséhez, és az ő szellemi tulajdonuk a követőikre szállt. A pardubicei mézeskalács díszítése sorsán alkalmazott jellegzetes motívumok is a készítők kézügyességét példázzák. A díszítés stílusát és módját sehol nem oktatják, egyszerűen csak a gyártás során megszerzett tapasztalatokat adják át.

4.7.   Felügyeleti szerv:

Név:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Cím:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tel.:

(420) 495 454 110

Fax:

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Címkézés: –


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.