ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 321

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. december 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Tanács

2006/C 321/1

Hirdetmény a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között létrejött csatlakozási szerződés hatálybalépéséről, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását illetően

1

 

Bizottság

2006/C 321/2

Euro-átváltási árfolyamok

2

2006/C 321/3

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

A nemzeti illetékes hatóságok listája a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében

4

2006/C 321/5

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

9

2006/C 321/6

A forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalása a gyógyszerkészítmények tekintetében 2006.11.1-től 2006.11.30-ig(közzététel a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 38. cikke értelmében)

13

2006/C 321/7

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

19

2006/C 321/8

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

23

2006/C 321/9

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének felkutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. Permis de Juan de Nova Maritime Profond – iránti kérelemről) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Bejelentési eljárás – Műszaki szabályok ( 1 )

30

2006/C 321/2

A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt eljárásnak megfelelően a Spanyolországon belül közlekedő menetrendszerű légi járatokra vonatkozó egyes közszolgáltatási kötelezettségek módosításáról ( 1 )

36

2006/C 321/3

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2006/C 321/4

Az Európai Adatvédelmi Biztos véleménye a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM (2006) 269 végleges) – 2006/0088 (COD)

38

 

II   Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

2006/C 321/5

A Tanács határozata az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti, válsághelyzetekben történő együttműködés javításáról

45

 

2006/C 321/6

Az olvasóhoz

s3

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Tájékoztatások

Tanács

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/1


Hirdetmény a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai),

valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között létrejött csatlakozási szerződés hatálybalépéséről,

a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását illetően

(2006/C 321/01)

Valamennyi megerősítési okirat letétbe helyezése megtörténvén, a 2005. április 25-én Luxembourgban aláírt csatlakozási szerződés (1) – annak 4. cikk (2) bekezdése értelmében – 2007. január 1-jén hatályba lép.


(1)  HL L 157., 2005.6.21., 11. o.


Bizottság

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/2


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2006. december 28.

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3173

JPY

Japán yen

156,61

DKK

Dán korona

7,4573

GBP

Angol font

0,67115

SEK

Svéd korona

9,0463

CHF

Svájci frank

1,6058

ISK

Izlandi korona

93,60

NOK

Norvég korona

8,2375

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5782

CZK

Cseh korona

27,540

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

251,92

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6972

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,8305

RON

Román lej

3,3980

SIT

Szlovén tolar

239,64

SKK

Szlovák korona

34,561

TRY

Török líra

1,8648

AUD

Ausztrál dollár

1,6699

CAD

Kanadai dollár

1,5268

HKD

Hongkongi dollár

10,2387

NZD

Új-zélandi dollár

1,8731

SGD

Szingapúri dollár

2,0209

KRW

Dél-Koreai won

1 224,69

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,2590

CNY

Kínai renminbi

10,2935

HRK

Horvát kuna

7,3495

IDR

Indonéz rúpia

11 905,10

MYR

Maláj ringgit

4,6534

PHP

Fülöp-szigeteki peso

64,679

RUB

Orosz rubel

34,6940

THB

Thaiföldi baht

47,252


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/3


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/03)

1.

2006. december 19-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról, amely szerint a MAN Ferrostaal AG (a továbbiakban: Ferrostaal, Németország) a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlással teljes irányítást szerez az Eurotecnica Group SA-hoz tartozó Eurotecnica Melamine S.A. (a továbbiakban: Eurotecnica, Luxemburg) vállalkozás felett.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

a Ferrostaal esetében: globális szinten műszaki tevékenységet folytató csoport, tevékenysége a vegyészeti technológiára is kiterjed,

az Eurotecnica esetében: mérnöki szolgáltatások, valamint gyártástechnológiák engedélyezése a vegyipar területén, beleértve a melamingyártási technológiákat is.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/4


A nemzeti illetékes hatóságok listája a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében

(2006/C 321/04)

(Megjegyzés: A jegyzék és annak mindenkori aktualizált változata elérhető az interneten (2) is.)

EU

tagállam

Illetékes hatóság

Belgium

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Szövetségi népegészségügyi, élelmiszerlánc-ügyi és környezetvédelmi szolgálat)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Tel. (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

e-mail: risk@health.fgov.be

Cseh Köztársaság

Ministerstvo životního prostředí – Odbor environmentálních rizik

(Környezetvédelmi minisztérium – környezeti kockázatok osztály)

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 – Vršovice

Tel. (420) 267 122 535

Fax (420) 267 310 013

e-mail: info@env.cz

Dánia

Miljøstyrelsen – EPA

(Környezetvédelmi minisztérium – környezetvédelmi ügynökség)

Strandgade 29

DK–1401 København K

Tel. (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Németország

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Környezeti, természetvédelmi és nukleáris biztonsági minisztérium)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D–53175 Bonn

Tel. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Szövetségi természeti ügynökség)

Wörlitzer Platz 1

D–06844 Dessau

Tel. (49-340) 21 03 33 17/ – 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ – 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Szövetségi munkavédelmi és munkaegészségügyi intézet)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D–44149 Dortmund

Tel. (49-231) 9071 – 2319

Tel. (49-231) 9071 – 2516

Észtország

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Szociális minisztérium/népegészségügyi osztály)

Chemicals Safety Unit

(Vegyi anyagok biztonsága csoport)

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Tel. (372) 626 91 53

Fax. (372) 699 22 09

Görögország

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Pénzügyminisztérium

Állami általános vegyi laboratórium

Nyersanyag és ipari termékek részleg)

16, An. Tsocha Street

GR–115 21 Athina

Tel. (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Spanyolország

Ministerio de Industria y Energía

(Ipari és energiaügyi minisztérium)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana, 160

E–28071 Madrid

Tel. (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

Franciaország

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Környezetvédelmi és fenntartható fejlődési minisztérium)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 12 37

Fax ( 33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Környezetvédelmi és fenntartható fejlődési minisztérium)

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Gazdasági, pénzügyi és ipari minisztérium)

Bâtiment Le Bervil

12, rue VILLIOT

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 53 44 94 52

Fax (33-1) 53 44 91 72

Írország

Department of the Environment and local government

(Környezetvédelmi és önkormányzati minisztérium)

Dublin, Ireland

Tel. (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Vállalkozáspolitikai, kereskedelmi és foglalkoztatási minisztérium)

Kildare Street

Dublin 2, Ireland

Tel. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Olaszország

Ministero della Salute

(Egészségügyi minisztérium)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tel. (39-06) 59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06) 59 94 35 54/59 94 32 27

Ciprus

Υπουργείο Υγείας

(Ministry of Health)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

(Egészségügyi minisztérium

Orvosi és népegészségügyi szolgálatok

Népegészségügyi szolgálatok)

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tel. (357) 22 305 339

Fax (357) 22 305 345

e-mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Lettország

Veselības ministrija

(Egészségügyi minisztérium)

Brivibas Str., 72

Riga, LV –1011

Tel. (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Állami egészségügyi felügyelőség)

Ieriku Str., 3

LV-1084 Riga

Tel. (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

e-mail: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Lett környezetvédelmi, geológiai és meteorológiai ügynökség)

Maskavas iela 165

LV-1019 Riga

Tel. (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

e-mail: lvgma@lvgma.gov.lv

Litvánia

Ūkio ministerija

(Gazdasági minisztérium)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370 5) 2623863

Fax (+370 5) 2623974

e-mail: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Állami nem élelmiszerügyi felügyelet a gazdasági minisztérium alatt)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370-5) 2612300

Fax (+370-5) 2629413

e-mail: rastine@is.lt

Luxemburg

Administration de la Gestion de l'Eau – Direction

(Vízügyi igazgatóság)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tel. (352) 26 02 86 1

Magyarország

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tel. (36-1) 224 9100

Fax (36-1) 224 9263

e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

Málta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

Ministry of Competitiveness and Communications

(Versenyképességi és kommunikációs minisztérium

Máltai szabványügyi hatóság/élelmiszer, vegyi anyag és kozmetikum igazgatóság)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MT-Valletta VLT 03

Tel. (356) 21242420

Fax (356) 21242406

e-mail: info@msa.org.mt

Hollandia

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Lakásépítési, területfejlesztési és környezetvédelmi minisztérium)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

2500 GX Den Haag, Netherlands

Tel. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Nemzeti népegészségügyi és környezetvédelmi intézet)

Postbus 1

3720 BA Bilthoven, Netherlands

Tel. (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Ausztria

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Szövetségi mezőgazdasági, erdészeti, környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztérium)

Stubenbastei 5

A–1010 Wien

Tel. (43-1) 515 222 328/515 222 330

Fax (43-1) 515 227 334

Lengyelország

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Vegyi anyag és készítmény iroda)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Tel. (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

e-mail: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugália

Ministério da Economia e da Inovação

(Gazdasági és innovációs minisztérium)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Tel. (35-21) 791 91 00

e-mail: ue@dgempresa.min-economia.pt

Szlovénia

Ministrstvo za zdravje – Urad RS za kemikalije

(Egészségügyi minisztérium – nemzeti vegyi anyag iroda)

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

e-mail: urad.kemikalije@gov.si

Szlovákia

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Vegyi anyagok és készítmények központ)

Limbova 14

833 01 Bratislava

Slovakia

Tel. (+421) 2 59 369 608

Fax (+421)2 59 369 602

e-mail: detergent@ccsp.sk

Finnország

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

(Finn környezetvédelmi intézet/Vegyi anyagok csoport)

PO Box 140

FIN–00251 Helsinki

Tel. (358-9) 40 30 05 37 or 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Svédország

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Svéd vegyi felügyelőség)

(Veszély és kockázatértékelési részleg)

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Tel. (46-8) 519 411 00

Fax: (46-8), 735 76 98

e-mail: kemi@kemi.se

Egyesült Királyság

Pesticides Safety Directorate

(Kártevőirtószer-biztonsági igazgatóság)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York YO1 2PX, United Kingdom

Tel. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Fax (44-1904) 455 733

e-mail: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Kereskedelmi és ipari minisztérium)

14 Park Lane

Knebworth SG3 6PF, United Kingdom

Tel. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


EFTA

országok

Illetékes hatóság

Izland

Hollustuvernd ríkisins

(Izlandi környezetvédelmi és élelmiszerügyi ügynökség)

Armula 1a

IS–108 Reykjavík

Tel. (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Norvégia

Statens forurensningstilsyn

(Norvég környezetszennyezés-ellenőrzési hatóság)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

N–0032 Oslo

Tel. (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  HL L 104., 2004.6.8., 1. o., a legutóbb a 907/2006/EK rendelettel (HL L 168., 2006.6.21., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/9


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2006/C 321/05)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a bejegyzés elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatoknak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Bejegyzés iránti kérelem az 5. cikk és a 17. cikk (2) bekezdése alapján

„CASTAGNA CUNEO”

EK-szám: IT/PGI/005/0342/20.04.2004

OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatás céljára készült. Részletesebb tájékoztatásért az érdeklődők az 1. pontban megjelölt nemzeti hatóságnál vagy az Európai Bizottságnál (1) beszerezhető termékleírás teljes szövegét tanulmányozhatják.

1.   A tagállam illetékes szerve:

Név:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Cím:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   A bejegyzést kérelmező csoportosulás:

Név:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Cím:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Tel.:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

e-mail:

Összetétel:

Termelők/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3.   A termék típusa:

1.6. osztály – Gyümölcsök és zöldségek feldolgozatlanul vagy feldolgozva

4.   Termékleírás (a 4. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1.   Elnevezés: „Castagna Cuneo”

4.2.   Leírás: Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező „Castagna Cuneo” megjelölés kizárólagosan a „Castanea sativa” fajta következő gesztenyeváltozatainak adható (a fajok közötti hibridek kivételével): Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

Az oltalom körébe ugyanakkor nem tartoznak a kitermelésre szánt erdőkből, vegyes kitermelésre szánt erdőkből, valamint az elöregedett szálerdőkből származó termések, akkor sem, ha a fent említett fajokhoz tartoznak.

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező „Castagna Cuneo”-t édes és különleges íze, valamint a gyümölcshéj ropogóssága jellemzik, melyek különösen alkalmassá teszik úgy friss, mint feldolgozott formában történő fogyasztásra.

A friss gesztenye forgalomba hozatalkor a következő jellemzőkkel rendelkezik: a magrejtő külső színe a világosbarnától a sötétbarnáig terjed; a mag köldöke többé-kevésbé széles és sosem terjed túl az oldalakon, színe mogyoróbarna; csillagos sugarú; a gyümölcshéj sárgától a világosbarnáig váltakozik, állaga alapvetően ropogós; a mag színe a fehértől a krémszínűig terjedhet; íze édes és különleges; nagysága: 1 kg legfeljebb 110 kaszattermésből állhat.

A gyümölcs több mint 10 %-ában jelentkező belső vagy külső hibák nem megengedettek (hasadt, férges, penészes, belül kukacos gyümölcs).

A szárított, héj nélküli gesztenyének épnek, egészségesnek és világos szalmasárga színűnek kell lennie. A szárított gyümölcs több mint 10 %-ában jelentkező hibák nem megengedettek (rothadás nyomai, deformáció, törések, magrejtő maradványok, stb.).

A fenti eljárással készült egész szárított gyümölcs nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15 %-ot.

4.3   Földrajzi terület: Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező „Castagna Cuneo” gesztenye termőterületét Cuneo tartomány mintegy 110 közigazgatási egységéből álló terület alkotja, az előállítási termékleírásban közölt felsorolásnak megfelelően.

4.4   A származás igazolása: A termelési folyamat valamennyi fázisát figyelemmel kell kísérni, és dokumentálni kell minden egyes fázisra vonatkozóan a bemenő és kimenő termékeket. Ezzel a módszerrel, valamint az OFJ Castagna Cuneo termelésére alkalmas létesítményeknek, a termelőknek és a csomagolóknak a felügyeleti szerv által vezetett megfelelő jegyzékekbe történő regisztrálása által, a termelési és csomagolási folyamat nyilvántartásainak vezetése által, valamint a termelt mennyiségek és valamennyi becsomagolt és felcímkézett tétel forgalomba hozatala előtt, az ellenőrző szervhez történő bejelentése által biztosítva van (a termelési láncolat elejétől a végéig) a termék nyomon követhetősége és visszakereshetősége. Valamennyi, a vonatkozó jegyzékekbe bejegyzett természetes és jogi személy olyan mértékig lesz a felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés alanya, amilyen mértékben ezt a termelési szabályzat és a kapcsolódó ellenőrzési terv előírja.

4.5.   Az előállítás módja: A termékleírás többek között előírja, hogy a gesztenyések napsütötte, széltől védett területen legyenek. Tilos bármilyen szintetikus talajjavító- vagy növényvédőszer alkalmazása a biológiai mezőgazdasági termeléshez engedélyezettek kivételével (a 2092/91 közösségi rendelet és annak módosításai alapján).

A termőfák sűrűsége hektáronként nem haladhatja meg a 150 fát.

A földön évente kaszálni kell a fűféléket és cserjéket, a bokrokat, páfrányokat és az elhalt,növényeket pedig betakarítás előtt a gyümölcs szabályos betakarításának érdekében el kell távolítani. Megengedett az élősködők által megtámadott ágak rendszeres lemetszése.

A betakarítás kézi vagy gépesített módszerrel is lehetséges (betakarító gépek), amennyiben a termék épsége nem kerül veszélybe.

A betakarítás szeptember elején kezdődik, és novemberben ér véget.

A friss termék tartósítása a hagyományos, meleg vízzel történő kezeléses módszerrel lehetséges.

Megengedett a gesztenye „kezelése” is, amelynek lényege, hogy a gyümölcsöt 7–9 napra környezeti hőmérsékletű vízbe merítik. Ez a módszer alacsony fokú tejsavas erjedést eredményez, és a kórokozó gombák kifejlődését megakadályozva, lényegében steril környezetet hoz létre adalékanyagok hozzáadása nélkül. A tartósítás megengedett továbbá a gesztenye héjatlanítását követő mélyhűtéssel is, a mélyfagyasztott termékekre vonatkozó szabályok betartásával.

A Castagna Cuneo – Secca termék folyamatos, lassú tűzön történő hagyományos szárítási eljárással állítható elő, elsősorban falazott helyiségekben épített szárítókban. A szárítókban a gesztenyéket rostélyos lapra (grillrács) helyezik, amely alatt folyamatosan ég a tűz, vagy amely alatt hőcserélő van. Nem alkalmazhatóak kémiailag kezelt fűtőanyagok, famegmunkálásból származó selejt- vagy melléktermékek. A folyamat átlagosan 30 napot vesz igénybe.

A gyümölcs válogatásának, osztályozásának, kezelésének és tartósításának a termelési szabályzat 3. cikkében meghatározott termőterületen kell történnie.

4.6   Kapcsolat: Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzési kérelme a gyümölcs termőterületén található természetes környezetének köszönhetően az ókor óta fennálló feltétlen jó hírén alapul. Cuneo tartományban a gesztenyére vonatkozó első hivatkozások a XII. század végéről maradtak fenn, ahogyan azt Certosa di Pesio földvásárlásokra vonatkozó levelezései tanúsítják. A levelekből kitűnik, hogy 1173 és 1277 között a megművelhető földek ötödét gesztenyés alkotta. Az 1800-as évek elején Cuneo agrárvidékén a megművelt földek mellett nagyrészt magas törzsű, nagy kiterjedésű gesztenyések terültek el. Az 1800-as évek folyamán, a korábbi évszázadokhoz hasonlóan, a gesztenye továbbra is a paraszti élet középpontjában állt. A gesztenye egyike volt azon kevés dolgoknak, amelyek a hegyekből származtak, és amelyeket a piacon értékesíteni lehetett; ősszel az Alpok és az Appenninek hegyi falvaiból lejöttek a parasztok az eladásra szánt gesztenyével teli zsákjaikkal. A legjelentősebb piac a cuneói volt, amelynek egyik különleges eseményeként tartották számon a november 11-én megrendezett San Martino vásárt, ahol a gesztenye ára a legelismertebb szőlő árával vetekedett. Cuneo már az 1500-as évek óta igen aktív piacnak számított, majd az évek során európai jelentőséget vívott ki magának; a bel- és külkereskedelem egyre inkább erősödött, ami éppen a Cuneo gesztenye iránt megnyilvánuló folyamatosan növekvő keresletnek volt köszönhető. Az OFJ hírneve nem csak az európai piacokon – és különösen Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Svájcban és Angliában – terjedt el, hanem azon kívül is, mint például az Amerikai Egyesült Államokban és Argentínában.

A Castagna Cuneo ismertségét bizonyítják továbbá az OFJ minőségének bemutatására szervezett búcsúk és találkozók, mint például a Cuneóban tartott „Settimana del Castagno” (Gesztenye Hete), amelynek alkalmával a szektor legkvalifikáltabb szakembereinek és résztvevőinek lehetősége adódik a gesztenyekultúra kérdéseinek megvitatatására. Korábban igen nagy jelentőséggel rendelkezett a Chiusa di Pesióban évente megrendezett „Sagra del Marrone”, amelyről még a helyi újságok is írtak, és részletes beszámolókat közöltek a rendezvényről; a búcsú olyan sikeres volt, hogy rövid időn belül az ünnepséget áthelyezték Cuneóba, ahol a rendezvény jellege nagyszabásúbbá vált, azt sokszínű előadások kísérték, amelyek között a gesztenye-kiállításoknak szentelték a legtöbb figyelmet. A legősibb és leghíresebb őszi búcsú azonban továbbra is a „Fiera fredda di San Dalmazzo”, amelyet közvetlenül a téli fagyok beállta előtt rendeznek meg, és amely 430 éves múltra visszatekintő történelmével vitathatatlan kapcsolatot biztosít a termőterület, az ott élő emberek és a gesztenye között.

A cuneói konyhaművészet számtalan receptje, amelyek koronázatlan királynője a gesztenye, szintén a gesztenye származási területén való hagyományos jelenlétének bizonyítékai. A friss gesztenye fogyasztásán túl, a gyümölcsöt számos más ételhez is felhasználják a legegyszerűbb paraszti étkektől kezdve a legigényesebben elkészített receptekig. A főtt és a sült gesztenye, vagy az éjszakába nyúló baráti összejövetelek során az ünnep és a vidámság szimbólumaként fogyasztott „mundaj” mellett, említhető még a „marron glacé”, vagyis a csokoládétekercs gesztenyével, vagy olyan sós ételek, mint a gesztenyés őz- vagy malacsült.

4.7   Felügyeleti szerv:

Név:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Cím:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Tel.:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

e-mail:

inoq@isiline.it

4.8   Címkézés: A friss „Castagna Cuneo” OFJ forgalomba hozatala fogyasztásra bocsátáskor a következő csomagolásban engedélyezett:

különféle anyagú, 0,10 és 30 kg közötti befogadóképességű zsák. A főbb méretek a következők: 0,10–0,25–0,5–1–2,5–5–10–25–30 kg;

30 × 50 és 40 × 60 méretű fa- vagy műanyag láda;

5 és 100 kg (5–10–25–30–50–100) közötti jutazsák;

Az értékesítésre kerülő „Castagna Cuneo” OFJ – Secca forgalomba hozatala fogyasztásra bocsátáskor a következő csomagolásban engedélyezett:

különféle anyagú, 0,10 és 30 kg közötti befogadóképességű zsák. A főbb méretek a következők: 0,10–0,25–0,5–1–2,5–5–10–25–30 kg.

A termék forgalomba hozatala kizárólag akkor megengedett, ha előrecsomagolt kiszerelésben szállítják, vagy a vásárláskor becsomagolják.

A „Castagna Cuneo” oltalom alatt álló földrajzi jelzés feliratot jól láthatóan és eltávolíthatatlanul kell a konfekcióra vagy a csomagolásra kerülő címkén szerepeltetni, mégpedig úgy, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen bármely más felirattól, és azt rögtön kövesse az „Oltalom alatt álló Földrajzi Jelzés” felirat.

Továbbá a konfekción ugyanebben a méretben, nyomtatott betűkkel kötelező feltüntetni a „Castagna Cuneo” vagy a „Castagna Cuneo” – Secca feliratot, amely alatt közvetlenül szerepeltetni kell az „Oltalom alatt álló Földrajzi Jelzés” feliratot.

Ugyanebben a látómezőben kötelező feltüntetni a termék csomagolójának nevét, cégnevét és címét, valamint az eredeti bruttó súlyt.

Az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” feliratot a tarolóedény vagy a címke más részén – akár rövidítve „OFJ” formájában – meg lehet ismételni.

Megengedett az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” felirathoz kapcsolódó olyan grafikus jelzések és/vagy szimbólumok használata, amelyek cégnévre, kollektív védjegyre vagy adott cég saját védjegyére utalhatnak, feltéve, hogy azok nem elfogultak, illetve nem irányulnak a vásárló megtévesztésére.

A logó leírása

A logót alkotó figuratív elemek egy enyhén jobbra dőlő gesztenye körvonalát jelképezik. A gyümölcs baloldali körvonalát az egyedi, exkluzív betűtípusú „castagna” szó alkotja, míg a jobboldali körvonalat egy gyors és határozott ecsetvonást imitáló kézzel készített grafikai jel adja. A védjegyet a gyümölcs aljánál elhelyezkedő gesztenyelevél egészíti ki, melynek belsejében a fehér, egyedi, exkluzív betűtípussal írt „Cuneo” szó szerepel. A baloldal alján a „Frutiger light” karakterrel írt OFJ rövidítés látható.

Azon termékek, amelyek előállításához a „Castagna Cuneo” OFJ-t használták, az előállítás és a feldolgozás folyamatait követően is forgalomba hozhatók a csomagoláson a földrajzi eredetmegjelölésre történő hivatkozással a közösségi logó feltüntetése nélkül, azzal a feltétellel, hogy a védett eredetmegjelöléssel ellátott termékként igazolt termék a hozzátartozó árukategória kizárólagos alkotóeleme legyen; a védett eredetmegjelöléssel ellátott termék felhasználói kizárólagos élvezői kell, hogy legyenek az OFJ-eredetmegjelölés bejegyzésekor megszerzett szellemi tulajdonjognak, amelynek védelmére a Mezőgazdasági és Erdészetpolitikai Minisztérium megbízásából konzorciumot alkotnak. Ugyanez a megbízott konzorcium gondoskodik a megfelelő jegyzékekbe történő bejegyzésekről és a védett eredet megjelölés korrekt használatának felügyeletéről.

A védelemmel megbízott konzorcium hiányában az előbb felsorolt feladatokat a MIPAF (Mezőgazdasági és Erdészetpolitikai Minisztérium) látja el, az 510/2006/EK rendelet végrehajtására kijelölt nemzeti hatóságként.

4.9   Nemzeti előírások: –


(1)  Európai Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Mezőgazdasági Termékek Minőségpolitikája, B-1049 Brüsszel.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/13


A forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalása a gyógyszerkészítmények tekintetében 2006.11.1-től 2006.11.30-ig

(közzététel a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 13. és 38. cikke értelmében)

(2006/C 321/06)

—   Forgalombahozatali engedély kiadása (a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

INN (nemzetközi szabadnév)

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Gyógyszerforma

ATC-kód (anatómiai és terápiás kémiai kód)

Értesítés időpontja

20.11.2006

BYETTA

exenatid

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injekció

A10BX04

22.11.2006

20.11.2006

Sprycel

Dasatinib

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Filmtabletta

L01XX

22.11.2006

—   Forgalombahozatali engedély módosítása (a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Értesítés időpontja

7.11.2006

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9.11.2006

7.11.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9.11.2006

7.11.2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9.11.2006

14.11.2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

16.11.2006

14.11.2006

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16.11.2006

20.11.2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

22.11.2006

20.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

22.11.2006

20.11.2006

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22.11.2006

20.11.2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

22.11.2006

20.11.2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

22.11.2006

22.11.2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24.11.2006

22.11.2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

24.11.2006

22.11.2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

24.11.2006

22.11.2006

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24.11.2006

22.11.2006

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24.11.2006

22.11.2006

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24.11.2006

22.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

24.11.2006

22.11.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24.11.2006

22.11.2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24.11.2006

24.11.2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

28.11.2006

24.11.2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28.11.2006

24.11.2006

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Guillaumet”

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28.11.2006

24.11.2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28.11.2006

24.11.2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28.11.2006

24.11.2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

28.11.2006

28.11.2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.12.2006

28.11.2006

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1.12.2006

28.11.2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

4.12.2006

28.11.2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1.12.2006

28.11.2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1.12.2006

28.11.2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

1.12.2006

28.11.2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1.12.2006

28.11.2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1.12.2006

28.11.2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

1.12.2006

28.11.2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1.12.2006

29.11.2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1.12.2006

29.11.2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1.12.2006

29.11.2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

1.12.2006

29.11.2006

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1.12.2006

29.11.2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

1.12.2006

—   Forgalombahozatali engedély visszavonása (a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke)

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Értesítés időpontja

14.11.2006

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16.11.2006

14.11.2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16.11.2006

—   Forgalombahozatali engedély kiadása (a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

INN (nemzetközi szabadnév)

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Gyógyszerforma

ATC-kód (anatómiai és terápiás kémiai kód)

Értesítés időpontja

14.11.2006

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

Szájon át adandó oldat

QA08AB90

16.11.2006

—   Forgalombahozatali engedély módosítása (a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

Gyógyszerkészítmény neve

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszerkészítmény száma a közösségi nyilvántartásban

Értesítés időpontja

20.11.2006

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

22.11.2006

Amennyiben betekintést kíván nyerni a szóban forgó gyógyszerkészítmények nyilvános értékelési jelentésébe és a kapcsolódó határozatokba, a következővel vegye fel a kapcsolatot:

The European Medicines Agency

7, Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/19


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2006/C 321/07)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke szerint létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatoknak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Bejegyzési kérelem az 5. cikk és a 17. cikk (2) bekezdése alapján

„ASPARAGO BIANCO DI BASSANO”

EK-szám: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatás céljára készült. Részletesebb tájékoztatásért az érdeklődők az 1. szakaszban feltüntetett nemzeti hatóságok szolgálataitól vagy az Európai Bizottság szolgálataitól beszerezhető termékleírás teljes változatát tanulmányozhatják (1).

1.   A tagállam illetékes hatósága:

Név:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Cím:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Kérelmet benyújtó egyesület:

Név:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Cím:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel.:

(39-0424) 52 13 45

Fax:

e-mail:

Összetétel:

Termelők/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3.   A termék típusa:

1.6 osztály – Az I. melléklet feldolgozatlan vagy feldolgozott gyümölcs-, zöldség- és gabonaféléi – Spárga

4.   Termékleírás (a 4. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1   Elnevezés: „Asparago Bianco di Bassano”

4.2   Leírás: Az OEM „Asparago Bianco di Bassano” elnevezés azon spárga (Asparagus officinalis L.) számára van fenntartva, amelyeket a 4.3 pontban meghatározott termesztési tájegységben termesztenek és a „Comune – o Chiaro – di Bassano” nevű ökotípusból származik.

Az a spárga, amely az OEM „Asparago Bianco di Bassano” megjelölést viselheti,

fehér színű. Csészelevelein és alján megengedett az enyhén rózsaszín elszíneződés, valamint halvány rozsdabarna foltok jelenléte, amennyiben nem érik el a tőhajtás csúcsát (az első 3 cm), amennyiben a fogyasztó egyszerű hámozással eltávolíthatja azokat és amennyiben nem érintik a spárgaköteg 10 %-nál nagyobb részét.

megfelelő formával rendelkezik: egyenes; ép; zárt csúcsú; a tőhajtás nem lehet üres, hasadt, hámozott, illetve törött. Csekély mértékű rostossága miatt, a spárga csomagolás közben oldalt könnyen felhasadhat, ezért elfogadható, hogy a spárgaköteg tartalmának legfeljebb 15 %-án kisebb, a betakarítás után keletkezett hasadások legyenek. megengedett, hogy a tőhajtás enyhén görbüljön;

zsenge; nem megengedett, hogy a tőhajtás kezdjen fássá válni;

friss kinézetű és illatú; idegen szagtól és/vagy íztől mentes.

egészséges – rágcsálók és rovarok pusztításának nyomaitól mentes;

tiszta, mentes minden földmaradványtól és más szennyeződéstől;

miután hideg vízzel lemosták és lehűtötték, cseppmentesre szárítják úgy, hogy kémiai adalékanyagoktól mentes maradjon;

A tőhajtás alján végzett metszés lehetőség szerint legyen pontos és merőleges a növény hosszanti tengelyére.

A növény osztályozását hosszúsága és átmérője határozza meg. A spárga középső átmérőjét a tőhajtás középső szakaszán mérik. A legkisebb középső átmérő hosszát a tűréshatárral együtt 11 mm-ben állapították meg. A spárgát úgy kell csomagolni, hogy az egy kötegbe kerülő tőhajtások átlagos átmérőjének különbsége ne haladja meg a 10 mm-t. A kötegeket a bennük lévő spárgák középső átmérője alapján osztályozzák. A spárga hossza, amennyire csak lehet, meg kell feleljen az osztályozásnak és az alábbi táblázat megjelöléseinek.

4.3   Földrajzi terület: Az „Asparago Bianco di Bassano” termelési és csomagolási területe magában foglalja Vicenza megye néhány települését Bassano del Grappa város közelében, a termelési szabályzat megjelölései szerint.

4.4   A származás igazolása: A termelési folyamat minden fázisát figyelemmel kísérik oly módon, hogy dokumentálják valamennyi beérkező (input) és kimenő (output) terméket. Ezzel a módszerrel, illetve a megművelt földterületek, a termelők és a csomagolók, bejegyzésével, a megbízott felügyeleti szerv által kezelt megfelelő jegyzékekbe, valamint a termelt mennyiségek bejelentésével szavatolják a termék nyomon követhetőségét és visszakereshetőségét (a termelési láncolat elejétől a végéig). Valamennyi, a vonatkozó jegyzékekbe bejegyzett természetes vagy jogi személy azon mértékig lesz a felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés alanya, amilyen mértékben ezt a termelési szabályzat és a kapcsolódó ellenőrzési terv előírja. Különösképpen ellenőrzik, hogy mindegyik termővidékre vonatkozóan bejegyezzék az „Asparago Bianco di Bassano” termesztésére szánt földterületeket az ellenőrző szerv székhelyén elhelyezett jegyzékbe; megjelöljék az Asparago Bianco di Bassano termesztésére szánt földterületek kataszteri hivatkozásait, valamint minden egyes telekkönyvi parcellára vonatkozóan a tulajdonos céget, a termelő céget, a helyet, az Asparago Bianco di Bassano termesztésére szánt terület nagyságát; és rögzítsék a védjeggyel ellátott kötegek növekvő kódszámait.

4.5   Az előállítás módja: A termékleírás többek között előírja, hogy a talaj pH értéke 5,5 és 7,5 között legyen. Minden új ültetvény területén kötelező a talaj vizsgálata, legalább ötévenként pedig minden esetben ellenőrizni kell a fő paramétereket (pH, nitrogén, foszfor, kálium, kalcium, magnézium és szerves anyag tartalom). Az új ültetvényekre vonatkozóan az előző három év során végzett vizsgálatok érvényesek. A talajt az ültetést megelőző ősszel kell előkészíteni könnyű, legfeljebb 30 cm mélyre hatoló szántással, amelyet esetleg 40-50 cm mélységű altalajlazítás követ. Az új ültetvények telepítésekor a sorok közötti távolság kettős sorok esetében legalább 1,8 m, egyes sorok esetében legalább 2 m kell hogy legyen; a növények maximális sűrűsége tehát 1,8 növény/négyzetméter.

A barázdák mélysége 15-20 cm kell legyen. A spárgaszárak átültetését márciusban vagy áprilisban kell elvégezni, a palántákét pedig júniusban. Ugyanazon a földterületen csak négy év elteltével lehet ismét spárgaföldet létesíteni.

Amennyiben a növény gyökerét érintő növénybetegségek (gyökérpenész, illetve fuzáriózis) jelenlétét állapítják meg, legalább nyolc évnek kell eltelnie ahhoz, hogy újabb ültetvényt hozzanak létre. Ezenkívül tilos spárgaültetvény létrehozása előtt burgonya- takarmánylucerna, répa, lóhere és cékla termesztése a gyökérpenész esetleges támadásai miatt. Ugyanígy viszont ajánlott, hogy spárgaültetvény telepítése előtt a területen gabonát, például árpát, búzát, kukoricát termesszenek.

Az önellátásra szolgáló növényi anyag ismételt előállítását ugyanazok a mezőgazdasági termelők végezhetik. Csak a helyi ökotípus alkalmazható, amennyiben megfelel a termelési szabályzat 2. cikkében leírt jellemzőknek.

Új ültetvény telepítése előtt kötelező teljes vizsgálatot készíteni a talajról, amelyet az alapvető paraméterek vonatkozásában (pH, N, P. K, Ca, Mg és szerves anyag-tartalom) ötévenként meg kell ismételni. az előző három év során végzett vizsgálatok is érvényesek.

Az ültetés előtt szükséges 600 mázsa/hektár érett marhatrágya leterítése. Egyéb szerves trágya alkalmazását a marhatrágyával kapcsolatban megjelölt referenciaérték alapján kell mérlegelni.

A nitrogén legalább 50 %-ban természetes eredetű kell hogy legyen. A foszfát-trágyázás és a káliumtartalmú trágyázás egy része az őszi, illetve a tél végi munkálatoknak megfelelően történik, míg a nitrogén- és káliumtartalmú trágyázás fennmaradó része a betakarítás után történik (július hónapot követően), több részletben. A fő makroelemek éves felvétele mindenesetre nem haladhatja meg az alábbi felső határokat hektáronként: nitrogén 150; foszfor 80; kálium 180. A mikroelemek esetleges integrálása az őszi-téli időszakban történik.

A betakarítás időszakában megengedett, hogy a növényt sötét színű műanyag filmréteggel takarják be, ami meggátolja a gyomnövények növekedését és megvédi a növényt a fénytől, illetve, hogy más megfelelő anyaggal takarják be, ami biztosítja a termék végső jellegzetességeit.

A szabad levegőn növő rész teljes kiszáradásának időszakában gondoskodni kell a növény lekaszálásáról, eltávolításáról és elégetéséről, majd a betakarítást követően a földhalmok elegyengetéséről, hogy megakadályozzák, nehogy a növény gyökérrendszere túlzottan megemelkedjen.

A betakarítást március 1. és június 15. között kell végezni.

Melegházi vagy fóliasátorban történő termesztés esetén a betakarítás a fent említett időpont előtt elvégezhető, vagyis legkorábban február 1-jétől kezdődően, a felügyeleti szerv előzetes engedélyével.

A spárgaföld megengedett maximális termelése teljes termőerőben lévő területeken 80 mázsa/hektár.

A termék kezelése és csomagolása a termelési szabályzat 3. cikkében leírt termesztési tájegységen belül kell történjen, a termék jellemzőinek, nyomon követhetőségének és ellenőrzésének biztosítása érdekében.

4.6   Kapcsolat: Az Asparago bianco di Bassano termesztési tájegységének talaja iszapos vagy iszapos-homokos típusú, altalaja kavicsos, jó nedvszívó-képességű és szerves anyagokban gazdag; pH értéke többnyire 5,5-5,7 (enyhén savas-semleges kémhatású talajok).

A művelési terület eredetileg hordalékos, mivel a Valsugana területén folyó Brenta folyó vízgyűjtő területéhez tartozik. Jellegét a folyóvizek által szállított és a folyó menti sík vidékre lerakódott törmelékes, kavicsos, homokos és iszapos anyagok fizikai és kémiai összetétele határozza meg.

Az Asparago Bianco di Bassano termesztésének területei olyan éghajlati viszonyokkal rendelkeznek, amelyeket erősen befolyásol a Valsuganán keresztül folyó Brenta folyó, valamint a venetói Elő-Alpok és a Massiccio del Grappa védő hatása.

Az évi átlagos csapadékmennyiség 1 000 mm körül van, a legtöbb csapadék pedig április-május és szeptember-október táján esik.

A hőmérséklet középértéke 2,5° és 23° között mozog, a szélső értékek januárban és júliusban tapasztalhatók, az időjárási események közül az Alta Valsuganából dél-kelet felé fújó szél menetét és irányát kell figyelembe venni, amely meghatározza a helyi mikroklímát, s amelynek következtében a termelés területén ritkán reked meg a nedvesség, ritka a felhősödés és a talaj hőmérséklete ritkán mutat kilengéseket.

Ezek a jellemzők biztosítják, hogy a növény összetett, terjedelmes és mély, nagy rizómákból és húsos gyökerekből álló gyökérrendszert fejlesszen ki; ami egyben biztosítja az intenzív tápanyagfelvételt és a cukortartalmú anyagok feldolgozását. Ennek következtében gyorsan kifejlődnek a megfelelő méretű, teljes mértékben fogyasztható, vagyis alacsony rosttartalmú spárgák.

Velencében már a XVI. században nemes ételnek tekintették a spárgát, amint azt az előkelő vendégek számára készült lakomák jegyzékei tanúsítják. A XVII. századtól kezdve a szárazföldi konyhakertekben rendkívül elterjedt a spárgatermesztés. Az ellenreformáció idején (1545–1563) a tridenti zsinatra tartó atyáknak Bassanón átutazva alkalmuk nyílt megkóstolni ezt a helyi terméket, s némelyikük írásaiban meg is emlékezett annak előnyös dietetikai tulajdonságairól. Ezeken kívül is számos tanúvallomás és dicsérő nyilatkozat született az Asparago Bianco di Bassano minőségi tulajdonságairól.

4.7   Felügyeleti szerv:

Név:

CSQA S.r.l.

Cím:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tel.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

e-mail:

csqa@csqa.it

A felügyeleti rendszer teljesíti az EN 45011 termékszabványban meghatározott feltételeket.

4.8   Címkézés: Mindegyik becsomagolt egységnek ugyanolyan nagyságú spárgaköteget kell tartalmaznia; mindegyik köteg azonos minőségű kell legyen. A spárgát biztonságosan átkötött kötegekben kell árusítani, amelyek súlya 0,5 és 4 kg között mozog.

A köteg külső spárgáinak kinézetre és méretre átlagosan meg kell egyezniük a köteg belsejében található spárgákkal; a kötegeknek egyforma hosszúságú spárgákat kell tartalmazniuk.

A hagyomány szerint, miután a spárgák alját kiegyenlítették, minden köteget biztonságosan össze kell kötözni egy „vesszővel” (fűzfa fiatal ága vagy „fattyúhajtása”). A spárgaköteget összetartó vesszőn minden esetben el kell helyezni a D.O.P.„Asparago Bianco di Bassano” feliratot, valamint a spárgakötegek növekvő azonosítási számát, ami a termék nyomon követhetőségének feltétele.

A kötegeket rendezetten kell elhelyezni fából, műanyagból, vagy más, a célnak megfelelő anyagból készült ládákban.

Minden ládán közvetlen megjelöléssel, vagy a megfelelő címkén a következő adatokat kell feltüntetni: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO – D.O.P.; a termelő neve, a forgalmazó neve, cégneve és címe, a csomagolás dátuma, valamint az alábbi kereskedelmi jellemzők: minőségi kategória (EU szabályok), méret, a spárgakötegek száma, a kötegek átlagos súlya.

A termék védjegyét az OEM logó és a terméket, valamint a termelőt azonosító növekvő kódszám alkotja, ami biztosítja a termék nyomon követhetőségének feltétele.

Ezt a védjegyet egyszer használatos rögzítéssel kell a spárgaköteget összetartó, a köteg felső részén elhelyezkedő vesszőhöz erősíteni, ez szavatolja az OEM termék megfelelő minőségét.

4.9   Nemzeti követelmények: –


(1)  Európai Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája, B-1049 Brüsszel.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/23


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2006/C 321/08)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke szerint létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e kérelem közzétételétől számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk és a 17. cikk (2) bekezdése alapján

„ASIAGO”

EK-szám: IT/PDO/117/0001

OEM ( X ) OFJ ( )

Kért módosítás(ok)

A termékleírás érintett szakaszcíme(i):

Image

A termék elnevezése

Image

A termék leírása

Image

Földrajzi terület

Image

A származás igazolása

Image

Az előállítás módja

Image

Kapcsolat

Image

Címkézés

Image

Nemzeti előírások

Módosítás(ok):

Leírás

Az „Asiago” elnevezésű termék pressato és d'allevo típusainak jellemzői, így kémiai tulajdonságai (nedvesség-, fehérje-, zsír- és szárazanyagtartalom) és mikrobiológiai jellemzői (patogének, S. aureus, E. coli, coliform baktériumok 30 °C-on) kerülnek pontosításra.

A leírásba belekerül, hogy a sajtot a minimális érlelési idő után felületileg kezelhetik a hatályos nemzeti szabályozás szerint engedélyezett anyagokkal, kivéve a „Prodotto della montagna” elnevezés alatt forgalomba kerülő változatot.

Földrajzi terület

Pontosítják a hegyvidék meghatározását: hegyvidék alatt a 600 méternél magasabban fekvő területeket kell érteni.

Az előállítás módja

Ez a szakasz kiegészül azzal, hogy az állatok etetésében bizonyos takarmányok nem használhatók. A „Prodotto della montagna” elnevezésű változat esetében egyáltalán nem adható az állatoknak szilázstakarmány.

Az „Asiago” sajt pressato és d'allevo változatai esetében is megadják a sajt készítéséhez használt tej hőmérsékleti adatait, maximális tárolási idejét és kémiai összetételét.

Mindkét sajttípusnál szerepelnek az előállítási módszert meghatározó fizikai és időbeli szabályok. Az „Asiago d'allevo” termék esetében a felhasznált tejhez az előállítás során lizozimot (E 1105) adnak, de ez tilos a „Prodotto della montagna” elnevezés alatt forgalomba kerülő változat esetében.

Szintén megadják a sajt érlelésének és tárolásának pontos adatait (hőmérséklet, páratartalom). Az „Asiago d'allevo” fajta érlelési ideje legalább 60 nap, de a „Prodotto della montagna” elnevezés alatt forgalomba kerülő változaté 90 nap.

A termék jobb azonosíthatósága érdekében a sajton sorszámot viselő kazeinlapot helyeznek el, és a gyártási hónapot jelző betűt nyomnak a termék oldalába.

Az „Asiago” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező sajtot darabokban is lehet értékesíteni, de látszania kell a sajt kérgének. Amennyiben a daraboláskor a sajt kérge sérül (levágják és/vagy lereszelik), a csomagolást az előállítási helyen kell végezni a termék eredetiségének biztosítása érdekében.

Címkézés

Pontosítják azokat a meghatározásokat, amelyeket az „Asiago” sajtok címkéjén fel lehet tüntetni: a típust (friss vagy érlelt sajt), az „Asiago d'allevo” esetében az érettségi fokot (közepes, öreg, extra öreg), hogy használtak-e lizozimot (E 1105), valamint pontosítják a „Prodotto della montagna” elnevezés használatát: az csak a hegyvidéki tejből a hegyvidéken előállított sajtokon tüntethető fel.

MÓDOSÍTOTT TERMÉKLEÍRÁS

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„ASIAGO”

EK-szám: IT/PDO/117/0001

OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatás céljára készült. Részletesebb tájékoztatásért az érdeklődők az 1. pontban megjelölt nemzeti hatóságnál vagy az Európai Bizottságnál (1) beszerezhető teljes termékleírást tanulmányozhatják.

1.   A tagállam felelős szerve:

Név:

Ministero politiche agricole e forestali

Cím:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-mail:

QTC3@politicheagricole.it

2.   A kérelmező csoportosulás:

Név:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Cím:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Tel.:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-mail:

asiago@asiagocheese.it

Összetétel:

termelők/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3.   A termék típusa:

1.3. osztály: Sajtok

4.   Termékleírás (a 4. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1.   Elnevezés: „Asiago”

4.2.   Termékleírás: Az oltalom alatt álló „Asiago” eredetmegjelölést kizárólag a termékleírásban szereplő módon előállított, tehéntejből készült közepes keménységű sajtra lehet alkalmazni. Két típust különböztetünk meg, ezek: a pressato és a d'allevo.

 

 

toleranciahatár

nedvességtartalom

39,5 %

+/- 4,5

fehérjetartalom

24,0 %

+/- 3,5

zsírtartalom

30,0 %

+/- 4,0

nátrium-klorid

1,7 %

+/- 1,0

zsír a szárazanyagtartalomban

legalább 44 %

nem alkalmazandó

Oldala (palástja)

egyenes vagy enyhén domború

Felső és alsó körlapja

sima vagy csaknem sima

Tömege

11–15 kg

Magassága

11–15 cm

Átmérője

30–40 cm

Patogénektől

mentes

S. aureus

 (2) M < 1 000 per g

E. coli

 (2) M < 1 000 per g

Koliform baktériumok 30 °C-on

 (2) M < 100 000 per g

 

 

toleranciahatár

nedvességtartalom

34,50 %

+/- 4,00

fehérjetartalom

28,00 %

+/- 4,00

zsírtartalom

31,00 %

+/- 4,50

nátrium-klorid

2,40 %

+/- 1,00

zsír a szárazanyagtartalomban

legalább 34 %

nem alkalmazandó

Oldala (palástja)

egyenes vagy csaknem egyenes

Felső és alsó körlapja

sima vagy csaknem sima

Tömege

8–12 kg

Magassága

9–12 cm

Átmérője

30–36 cm

Patogénektől

mentes

S. aureus

M < 10 000 per g

E. coli

M < 100 000 per g

Az „Asiago” sajtot a minimális érlelési idő letelte után felületileg kezelhetik a hatályos szabályozásban jóváhagyott anyagokkal. A sajt kérge nem ehető.

A felületkezeléskor ügyelni kell arra, hogy a sajt felületén található sorszámmal ellátott kazeinlap és a megnevezés logója jól olvasható maradjon. A „Prodotto della montagna” megjelöléssel is rendelkező sajtot tilos színezőanyagokkal vagy penészölő szerrel kezelni.

Az oltalom alatt álló „Asiago” sajtot darabokban is lehet értékesíteni, de látszania kell a sajt kérgének.

4.3.   Földrajzi terület: Az „Asiago” eredetmegjelölés oltalma alatt álló sajtot a termékleírásban szereplő feltételeknek megfelelően az előállítási területen tartott tehenek tejéből készítik, a területen belül található létesítményekben. Az előállítási terület Vicenza, Trento, Padova és Treviso tartományok településeit foglalja magában. A fent említett területek legalább 600 méterrel a tengerszint felett helyezkednek el, ezért hegyvidéki területeknek számítanak.

4.4.   A származás igazolása: Az előállítás valamennyi szakaszát ellenőrzik. A szabályozó tanács kezeli a tejtermelők és a beszállítók, a feldolgozó-, érlelő, és a csomagolólétesítmények jegyzékét, ahol a sajtot kéreg nélkül csomagolják. A termék nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a termékleírásban szereplő ellenőrzéseket végzik el. Amennyiben a terméket nem a leírásban szereplő módon készítik, nem hozható forgalomba „Asiago” megnevezéssel.

4.5.   Az előállítás módja: A termékleírásban szerepel, hogy az „Asiago” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező sajt előállításához használt tejet olyan tehenektől kell nyerni, amelyek nem ettek bizonyos tiltott takarmányokat. A „Prodotto della montagna” változathoz használt tejnek olyan tehenektől kell származnia, amelyek egyáltalán nem kaptak szilázstakarmányt.

Az „Asiago pressato” sajt előállításához használt tejnek meg kell felelnie a hatályos higiéniai előírásoknak, 1 vagy 2 fejésből származhat, lehet nyers vagy pasztőrözött, ez utóbbi esetben 72 °C-on 15 másodpercig kezelik a hatályos szabályozásnak megfelelően. Az „Asiago d'allevo” sajt előállításához használt tejnek meg kell felelnie a hatályos higiéniai előírásoknak, származhat 2 fejésből, melyből mindkettő vagy az egyik részlegesen fölözött, vagy 1 fejésből, amely részlegesen fölözött. Lehet nyers vagy 57/68 °C-on 15 másodpercig hőkezelt. Az „Asiago” OEM-mel ellátott „Prodotto della montagna” sajt előállításához lehet 2 vagy 4 fejésből származó tejet használni, de a tejet 2 fejés esetén a beérkezéstől számított 18, 4 fejés esetén a beérkezéstől számított 24 órán belül fel kell dolgozni.

Az „Asiago d'allevo” sajt készítése során a tejhez lizozimot (E 1105) lehet adni a törvényben meghatározott keretek között. A „Prodotto della montagna” megnevezésű sajt előállításához nem használható lizozim.

Az „Asiago pressato” minimális érlelési ideje az elkészítéstől számított 20 nap. Az „Asiago d'allevo” minimális érlelési ideje az elkészítés hónapjának utolsó napjától számított 60 nap. A „Prodotto della montagna” jelzésű „Asiago d'allevo” típusú sajtot a gyártás hónapjának utolsó napjától 90 napig, a pressato típusút az elkészítéstől számított 30 napig kell érlelni.

Az érlelést is az előállítási területen kell végezni.

A „Prodotto della montagna” megjelölésű „Asiago” sajtot a hegyvidéken található olyan helyiségekben kell érlelni, amelyek az előállítási területre jellemző hőmérsékleti viszonyokat és természetes páratartalmat nyújtják. Amennyiben a daraboláskor legyalulják és/vagy eltávolítják a sajt kérgét, és ezáltal olvashatatlanná válik az eredetmegjelölés, a csomagolást az előállítási területen kell végezni a termék nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. Az olyan „Asiago” sajt, amelyet a hegyvidéki területeken lévő gazdaságokból származó tejből a hegyvidéken található sajtkészítő üzemekben készítenek és a hegyvidéken is érlelnek, viselheti a „Prodotto della montagna” megjelölést is.

4.6.   Kapcsolat: A származási terület természetes viszonyait tekintve meg kell említeni, hogy éghajlati és növénytani szempontból igen egységes, ami kihat a tejelő állatok diétájára is. Az emberi tényező tekintetében tudvalévő, hogy az „Asiago” sajt az azonos nevű fennsíkon alakult ki, de az első világháború miatti belső népvándorlás révén elkészítésének ismerete a környező területeken is elterjedt.

4.7.   Felügyeleti szerv:

Név:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Cím:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

4.8.   Címkézés: Az „Asiago” OEM-mel ellátott sajtokon szerepel egy sorszámozott kazeinlapocska és az ellenőrző szerv által kibocsátott pecsét, amelyet a jóváhagyott gyártók is megkapnak. A pecséten a megnevezés logója – ami a termékleírásban is szerepel –, a sajtkészítő üzem alfanumerikus kódja és az „Asiago” megnevezés szerepel. Ez utóbbi többször is olvasható, és a pressato változatokon 25 mm magasságú betűkkel, a d'allevo változatokon 20 mm magasságú betűkkel kell feltüntetni.

Ezen felül az „Asiago d'allevo” sajthenger palástján a kéregbe nyomott betű jelzi a gyártás hónapját a termékleírásban meghatározottaknak megfelelően. Az „Asiago” sajt „Prodotto della montagna” változatát arról lehet felismerni, hogy a pecséten egyszer szerepel a „prodotto della montagna” felirat. Az érlelési idő végeztével a „Prodotto della montagna”„Asiago” sajtba újabb pecsétet égetnek. Ehhez olyan eszközöket használnak, amelyek a szabályozó tanács tulajdonát képezik, de a jóváhagyott gyártók számára rendelkezésre bocsátják. A pecséten a termékleírásban szereplő logó látható.

Az „Asiago pressato” viselheti címkéjén a „friss” megjelölést.

Az „Asiago d'allevo” viselheti címkéjén az „érlelt” megjelölést.

Az olyan „Asiago d'allevo” sajt, amelyet 4–6 hónapig érleltek, viselheti címkéjén a „közepes” megjelölést.

Az olyan „Asiago d'allevo” sajt, amelyet legalább 10 hónapig érleltek, viselheti címkéjén az „öreg” megjelölést.

Az olyan „Asiago d'allevo” sajt, amelyet legalább 15 hónapig érleltek, viselheti címkéjén az „extraöreg” megjelölést.

A címkén fel lehet tüntetni, ha a sajt készítéséhez nem használtak lizozimot (E1105).

Bármilyen címkét, pecsétet, bélyegzőt úgy kell elhelyezni a terméken, hogy az ne akadályozza az oltalom alatt álló „Asiago” eredetmegjelölés (sajtba nyomott pecsét) vagy a sajtot azonosító kazeinlap olvashatóságát.

4.9.   Nemzeti előírások: –


(1)  Európai Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája, B-1049 Brüsszel.

(2)  Ezek az adatok a hőkezelt tejből előállított sajtra vonatkoznak.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/28


A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alapján

(Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének felkutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis de Juan de Nova Maritime Profond” – iránti kérelemről)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/09)

A Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.) – székhelyének címe: Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (Egyesült Államok) – és a Roc Oil Company Limited – székhelyének címe: 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Ausztrália) – 2006. április 6-i kérelmében folyékony vagy gáznemű szénhidrogének felkutatására feljogosító kizárólagos engedélyért – ún. „Permis des Juan de Nova Maritime Profond”-ért – folyamodott öt éves időtartamra, a francia fennhatóság alá tartozó, Juan de Nova sziget kizárólagos gazdasági övezetének tengerfenék alatti, körülbelül 62 000, pontosabban nem meghatározott négyzetkilométernyi területére.

Az engedély érvényességi területét az alábbiak határolják:

Egyrészt a szigettől keletre a francia és madagaszkári gazdasági területeket elválasztó, a későbbiekben meghatározandó határvonal.

Másrészt a szigettől nyugatra a francia és mozambiki gazdasági területeket elválasztó, a későbbiekben meghatározandó határvonal.

A kérelmek benyújtása és az engedély kiadásának feltételei

A kezdeti kérelmet és a versengő kérelmeket beadó kérvényezőknek igazolniuk kell, hogy a bányászati engedélyekre vonatkozó, 1995. április 19-i 95-427 sz. módosított rendelet [décret] 3., 4. és 5. cikkében (Journal officiel de la République Française, 1995. április 22.) meghatározott, majd a bányászati engedélyekre és a földfelszín alatti tárolásra vonatkozó engedélyekre vonatkozó, 2006. június 2-i 2006-648 sz. rendelet [décret] 63. cikkével hatályban tartott engedélyezési feltételek teljesülnek.

Az érdekelt társaságok versengő kérelmet nyújthatnak be e felhívás közzétételétől számított kilencven napon belül az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1994. december 30-i C 374. számának 11. oldalán közzétett, a szénhidrogénekre vonatkozó bányászati engedélyek franciaországi megszerzéséről szóló hirdetményben összefoglalt szabályok szerint, amelyeket az 1994. december 30-i 95-427 sz. módosított rendelet állapított meg. A versengő kérelmeket az alább megadott címen lehet benyújtani a bányászatért felelős minisztériumhoz.

A kezdeti kérelemre és a versengő kérelmekre vonatkozó döntések figyelembe veszik az említett rendelet [décret] 5. cikkében foglalt bányászati engedély kiadásának feltételeit, meghozataluk határideje pedig legfeljebb két év attól számítva, hogy a kezdeti kérelem beérkezett a francia hatóságokhoz, azaz legkésőbb 2008. április 10.

A tevékenység folytatására és leállítására vonatkozó feltételek és követelmények

A kérvényezők figyelmébe ajánljuk a bányászati törvény 79. és 79.1 sz. cikkét a bányászati munkákról, a földfelszín alatti tárolási munkákról és a bányák és a földfelszín alatti tárolás rendőrségéről szóló, 2006. június 2-i 2006-649 sz. rendeletet. (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.)

További információk a következő címen szerezhetők be: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 (Tel.: (33) 144 97 23 02, Fax: (33) 144 97 05 70].

A fent említett rendeleti rendelkezésekhez a Légifrance honlapon, a

http://www.legifrance.gouv.fr internetcímen lehet hozzáférni.


(1)  HL L 164., 1994.6.30.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/29


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/10)

1.

2006. december 19-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az EN+ Group Limited (a továbbiakban: EN+, Jersey) újonnan alapított leányvállalata, a UC Rusal Limited által tervezett összefonódásról, amely szerint ez utóbbi részesedéssel és eszközökkel való hozzájárulás útján egyes eszközök és részesedések felett irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a Sual Partner Ltd (a továbbiakban: Sual assets) és a Glencore International (a továbbiakban: Glencore assets) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az EN+ esetében: energia, gépfelszerelés, pénzügyi szolgáltatások, építőipari és fejlesztési ágazazt, bauxitbányászat, alumínium és alumíniummal kapcsolatos termékek előállítása és értékesítése,

a Sual assets esetében: bauxitbányászat, alumínium és alumíniummal kapcsolatos termékek előállítása és értékesítése,

a Glencore assets esetében: bauxitbányászat, alumínium és alumíniummal kapcsolatos termékek előállítása és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/30


Bejelentési eljárás – Műszaki szabályok

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/11)

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok, valamint az Információs Társadalom szolgáltatásaihoz kapcsolódó szabályok területén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.; HL L 217., 1998.8.5., 18. o.).

A Bizottságnak bejelentett nemzeti műszaki jogszabálytervezetek

Hivatkozási szám (1)

Cím

A három hónapos várakozási időszak vége (2)

2006/0620/F

A Pro Pharmacopoea körkédéssel felmért technikai feljegyzései

2007.2.26.

2006/0621/SI

A gluténmentes vagy rendkívül kis gluténtartalmú élelmiszerek által teljesítendő feltételek szabályzata

2007.2.28.

2006/0622/F

Bizonyos kitömött bútorok biztonságára vonatkozó rendelet

2007.2.28.

2006/0623/EE

A csomagolási törvényt és a csomagolási jövedéki adóról szóló törvényt módosító törvény

2007.3.1.

2006/0624/PL

A Gazdasági Miniszter rendelete, amely megváltoztatja a fúrt járatok segítségével, alapvető érceket feltáró bányák munkabiztonságáról és higiéniáról, a forgalomirányításról, illetve a speciális tűzvédelmi biztosítékokról szóló rendeletet

2007.3.1.

2006/0625/PL

A Gazdasági Miniszter rendelete, amely megváltoztatja a külszíni, alapvető érceket feltáró bányák munkabiztonságáról és higiéniáról, a forgalomirányításról, illetve a speciális tűzvédelmi biztosítékokról szóló rendeletet

2007.3.1.

2006/0626/F

A fogyatékkal élőknek a munkálatok alatt álló társas lakóépületekbe és azon meglévő épületekbe való bejutására vonatkozó rendelet-tervezet, melyekben a rendeltetés megváltoztatása következtében lakások kerülnek kialakításra

2007.3.2.

2006/0627/F

A közönséget fogadó meglévő intézményeknek és a közönség számára nyitott meglévő létesítményeknek a fogyatékkal élők számára való hozzáférhetőségére vonatkozó rendelet-tervezet

2007.3.2.

2006/0628/D

Kiegészítő műszaki szerződéses feltételek – Vízépítés (ZTV-W) rézsű és fenékbiztosításokhoz (teljesítési terület 210), 2006. évi kiadás

2007.3.2.

2006/0629/CZ

A 2006. …-án kelt rendelet, amely meghatározza bizonyos ásványolajok jelölésének és színezésének részleteit, illetve egyes további ásványolajok jelölésének és színezésének részleteit

2007.3.2.

2006/0630/UK

Dohányzást tiltó jelek rendelet (Észak-Írország), 2007

2007.3.2.

2006/0631/SI

A genetikailag módosított növények együttes termesztése egyéb mezőgazdasági növényekkel

2007.3.5.

2006/0632/D

Negyedik törvény a gépjárműadóról szóló törvény módosításáról

 (4)

2006/0633/B

Az 1996. május 30-i, a csomagolási hulladékok ellenőrzésére és kezelésére vonatkozó Együttműködési Megállapodás átvizsgálására vonatkozó LISA 14ter 2006-11. sz. szöveg-tervezet, pontosabban azon intézkedéseket illetően, melyek az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i, 2004/12/EK sz., a csomagolásokra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó 94/62/EK irányelvet módosító irányelvének a nemzeti jogba történő átültetését célzó intézkedésekre vonatkoznak

 (4)

2006/0634/S

Az Útfenntartó Hivatal rendelkezései az európai méretezési szabványok alkalmazásáról szóló VVFS 2004:43 rendelkezések módosításáról

2007.3.7.

2006/0635/NL

A Szociális és munkaügyi államtitkár rendelete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a munkaeszközök anyagi támogatására nyújtott támogatásokról szóló rendelet módosításáról

 (4)

2006/0636/NL

Végrehajtási szabályozás az energiafelhasználással kapcsolatos beruházás levonásáról, a hozzátartozó energialistával, 2007

 (4)

2006/0637/CZ

A többször módosított 141/1997. Sb. számú, a szesz előállításának, tárolásának és feldolgozásának műszaki követelményeiről szóló rendeletet módosító rendelet tervezete

2007.3.8.

2006/0638/F

A nemzeti vészjelzés műszaki jellemzőiről szóló rendelet

2007.3.8.

2006/0639/CZ

A 86/2002 Sb. számú, a levegő védelméről szóló törvényt módosító törvény tervezete

2007.3.8.

A Bizottság felhívja a figyelmet az Európai Bíróságnak a „CIA Security” ügyben (C-194/94 – ECR I, 2201. o.) 1996. április 30-án meghozott ítéletére, amelyben a Bíróság elrendelte, hogy a 98/34/EK irányelv (korábbi hivatkozási száma: 83/189/EGK) 8. és 9. cikkeit úgy kell értelmezni, hogy az egyének a nemzeti bíróságok előtt hivatkozhatnak ezekre a cikkekre, és a nemzeti bíróságoknak el kell utasítaniuk azon nemzeti műszaki szabály alkalmazását, amelyet az irányelvvel összhangban nem jelentettek be.

Ez az ítélet megerősíti a Bizottság 1986. október 1-jei közleményét (HL C 245., 1986.10.1., 4. o.).

Ennek megfelelően, a bejelentési kötelezettség megszegése esetén a vonatkozó műszaki szabályok nem alkalmazhatók, és ebből következően ezen szabályok nem érvényesíthetők az egyénekkel szemben.

A bejelentési eljárásról további információkért kérjük, hogy forduljon írásban az alábbi címhez:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Látogassa meg az alábbi internetes oldalt is: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Ha bármilyen további információra van szüksége az ilyen bejelentésekről, kérjük lépjen kapcsolatba az alább felsorolt nemzeti intézményekkel:

A 98/34/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁÉRT FELELŐS NEMZETI INTÉZMÉNYEK LISTÁJA

BELGIUM

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps Asszony

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Általános e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Weboldal: http://www.mineco.fgov.be

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Miroslav Chloupek Úr

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Lucie Růžičková Asszony

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

Általános e-mail: eu9834@unmz.cz

Weboldal: http://www.unmz.cz

DÁNIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (vagy DK-2100 Copenhagen OE)

Bjarne Bang Christensen Úr

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (közvetlen)

E-mail: bbc@ebst.dk

Birgit Jensen Asszony

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (közvetlen)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Pernille Hjort Engstrøm Asszony

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (közvetlen)

E-mail: phe@ebst.dk

Kölcsönös postafiók az értesítési üzenetekhez – noti@ebst.dk

Weboldal: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NÉMETORSZÁG

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel Asszony

Tel.: (49-30) 2014 63 53

Fax: (49-30) 2014 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Weboldal: http://www.bmwa.bund.de

ÉSZTORSZÁG

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Karl Stern Úr

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 029

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Általános e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

Weboldal: http://www.mkm.ee

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-10192 ATHENS

Tel.: (30-210) 696 98 63

Fax: (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-11145 ATHENS

Evangelia Alexandri Asszony

Tel.: (30-210) 212 03 01

Fax: (30-210) 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

Általános e-mail: 83189in@elot.gr

Weboldal: http://www.elot.gr

SPANYOLORSZÁG

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora”

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Angel Silván Torregrosa Úr

Tel.: (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez Asszony

Technical Advisor

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 379 84 01

Általános e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIAORSZÁG

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau Asszony

Tel.: (33) 153 44 97 04

Fax: (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard Asszony

Tel.: (33) 153 44 97 05

Fax: (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Általános e-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

ÍRORSZÁG

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty Úr

Tel.: (353-1) 807 38 80

Fax: (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Weboldal: http://www.nsai.ie

OLASZORSZÁG

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia Úr

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Enrico Castiglioni Úr

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Általános e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Weboldal: http://www.attivitaproduttive.gov.it

CIPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-22) 409 310

Fax: (357-22) 754 103

Antonis Ioannou Úr

Tel.: (357-22) 409 409

Fax: (357-22) 754 103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Általános e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Weboldal: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTORSZÁG

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Fax: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Általános e-mail: notification@em.gov.lv

LITVÁNIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene Asszony

Tel.: (370-5) 270 93 47

Fax: (370-5) 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Weboldal: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann Úr

Tel.: (352) 46 97 46-1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Weboldal: http://www.see.lu

MAGYARORSZÁG

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Budapest

Fazekas Zsolt Úr

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36-1) 374 28 73

Fax: (36-1) 473 16 22

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Weboldal: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MÁLTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Tel.: (356) 2124 3282

Fax: (356) 2124 2406

Lorna Cachia Asszony

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Általános e-mail: notification@msa.org.mt

Weboldal: http://www.msa.org.mt

HOLLANDIA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide Úr

Tel.: (31-50) 523 21 34

Hennie Boekema Asszony

Tel.: (31-50) 523 21 35

Tineke Elzer Asszony

Tel.: (31-50) 523 21 33

Fax: (31-50) 523 21 59

Általános e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm Asszony

Tel.: (43-1) 711 00 58 96

Fax: (43-1) 715 96 51 vagy (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Weboldal: http://www.bmwa.gv.at

LENGYELORSZÁG

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara H. Kozłowska Asszony

Tel.: (48-22) 693 54 07

Fax: (48-22) 693 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Agata Gągor Asszony

Tel.: (48-22) 693 56 90

Általános e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGÁLIA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires Asszony

Tel.: (351) 21 294 82 36 vagy 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Általános e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Weboldal: http://www.ipq.pt

SZLOVÉNIA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Vesna Stražišar Asszony

Tel.: (386-1) 478 30 41

Fax: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

SZLOVÁKIA

Kvetoslava Steinlova Asszony

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421-2) 5249 35 21

Fax: (421-2) 5249 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINNORSZÁG

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Látogatási cím:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

és

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postai cím:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Leila Orava Asszony

Tel.: (358-9) 1606 46 86

Fax: (358-9) 1606 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Katri Amper Asszony

Tel.: (358-9) 1606 46 48

Általános e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Weboldal: http://www.ktm.fi

SVÉDORSZÁG

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson Asszony

Tel.: (46-8) 690 48 82 vagy (46-8) 690 48 00

Fax: (46-8) 690 48 40 vagy (46-8) 306 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Általános e-mail: 9834@kommers.se

Weboldal: http://www.kommers.se

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb Úr

Tel.: (44-207) 215 14 88

Fax: (44-207) 215 13 40

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Általános e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Weboldal: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer Asszony

Tel.: (32-2) 286 18 61

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma Asszony

Tel.: (32-2) 286 18 71

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Általános e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Weboldal: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Kathleen Byrne Asszony

Tel.: (32-2) 286 17 49

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Általános e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Weboldal: http://www.efta.int

TÖRÖKORSZÁG

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

Mehmet Comert Úr

Tel.: (90-312) 212 58 98

Fax: (90-312) 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Weboldal: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Év – nyilvántartási szám – jogalkotó tagállam.

(2)  Időszak, amelynek folyamán a tervezetet nem lehet elfogadni.

(3)  Nincs várakozási időszak, mivel a Bizottság elfogadja az értesítő tagállam sürgősséggel történő elfogadásra vonatkozó indokait.

(4)  Nincs várakozási időszak, mert a rendelkezés fiskális vagy pénzügyi intézkedésekhez kapcsolódó műszaki leírásokra, vagy egyéb követelményekre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokra vonatkozik a 98/34/EK irányelv 1. cikk (11) bekezdés második pont harmadik franciabekezdésének értelmében.

(5)  A bejelentési eljárás lezárult.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/36


A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt eljárásnak megfelelően

a Spanyolországon belül közlekedő menetrendszerű légi járatokra vonatkozó egyes közszolgáltatási kötelezettségek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/12)

A spanyol kormány úgy határozott, hogy a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban módosítja a Kanári-szigeteken belüli menetrend szerinti légi járatokra vonatkozóan az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 255. számában 2006. október 21-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségeket.

Az egy útra szóló menetjegyek referenciaára az egyes útvonalakon a következő.

a)

Gran Canaria–Tenerife Norte: 53 EUR

b)

Gran Canaria–Tenerife Sur: 53 EUR

c)

Gran Canaria–Fuerteventura: 61 EUR

d)

Gran Canaria–El Hierro: 89 EUR

e)

Gran Canaria–Lanzarote: 68 EUR

f)

Gran Canaria–La Palma: 83 EUR

g)

Tenerife Norte–Fuerteventura: 84 EUR

h)

Tenerife Norte–El Hierro: 61 EUR

i)

Tenerife Norte–Lanzarote: 89 EUR

j)

Tenerife Norte–La Palma: 56 EUR

k)

La Palma–Lanzarote: 89 EUR

l)

Gran Canaria–La Gomera: 83 EUR

m)

Tenerife Norte–La Gomera: 61 EUR

A közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 255. számában 2006. október 21-én közzétett egyéb követelmények nem módosulnak.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/37


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/13)

1.

2006. december 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Danske Bank A/S (a továbbiakban: Danske Bank, Dánia) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a Sampo Bank plc (a továbbiakban: Sampo Bank, Finnország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Danske Bank esetében: pénzügyi szolgáltatások, beleértve a biztosítást, jelzálog finanszírozást, eszközkezelést, brókeri tevékenységet, ingatlanügyletek bonyolítását és lízingszolgáltatásokat,

a Sampo Bank esetében: banki és befektetési szolgáltatások lakossági, vállalati és intézményi ügyfeleknek.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4484 – Danske Bank/ Sampo Bank hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (faxszám: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


Európai Adatvédelmi Biztos

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/38


Az Európai Adatvédelmi Biztos véleménye a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM (2006) 269 végleges) – 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 286. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 2001/45/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel a Bizottságtól 2006. június 19-én kapott, a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése szerinti véleménykérésre;

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1.   BEVEZETÉS

A javasolt rendeletnek két fő célkitűzése van, és mindkettő a vízuminformációs rendszer (VIS) végrehajtására vonatkozik:

a tagállamok számára az arra vonatkozó jogalap megteremtése, amely alapján a vízumkérelmezőktől kötelező biometrikus azonosítókat vehetnek fel;

jogi keret biztosítása a tagállamok konzuli hivatalainak szervezete számára, különösen a vízumkérelmek feldolgozása terén a tagállamok közötti lehetséges együttműködés megszervezése révén.

E két célkitűzés különböző adatvédelmi kérdéseket vet fel, és azok vizsgálatára annak ellenére külön pontokban kerül sor, hogy egyazon javaslat részét képezik.

E javaslat célja a Közös Konzuli Utasítás módosítása. A Közös Konzuli Utasítást az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás alkalmazásáról szóló egyezmény által létrehozott Végrehajtó Bizottság fogadta el. A schengeni vívmányok részeként azt egy, az Amszterdami Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv illesztette be az uniós jogba, és azóta több alkalommal módosították. A Közös Konzuli Utasítást 2000-ben hirdették ki, bár néhány módosítása bizalmas marad. Tartalmát illetően az lényegében egy, a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának módjára vonatkozó gyakorlati szabályokat tartalmazó kézikönyv. A kérelmek megvizsgálására, a döntéshozatali folyamatra, a vízumbélyegek kitöltésének módjára, stb. vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.   A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÓK GYŰJTÉSE

2.1.   Előzetes megjegyzés: a biometrikus adatok sajátosságai

A VIS-re vonatkozó, a Bizottság által 2004. december 28-án előterjesztett javaslatnak (1) megfelelően a tagállamok az ujjlenyomatokat és fényképeket ellenőrzés és (vagy) azonosítás céljából biometrikus azonosítóként beviszik a VIS-be. Ennek a Közös Konzuli Utasítás módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak a célja a biometrikus azonosítók gyűjtéséhez szükséges jogalap megteremtése.

Az európai adatvédelmi biztos 2005. március 23-án bocsátotta ki véleményét a VIS-re vonatkozó javaslatról (2). E véleményben hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a biometrikus adatok különleges jellemzőire (3) tekintettel azok feldolgozását valamennyi szükséges biztosíték megteremtésével támogatni kell:

„A biometrikus adatok információs rendszerekben való használata soha nem jelentéktelen lépés, különösen ha a szóban forgó rendszer ilyen nagyszámú személyt érint. A biometrikus adatok használata a test és az identitás közötti kapcsolatot visszafordíthatatlanul megváltoztatja annyiban, hogy az emberi test jellemzőit »géppel olvashatóvá« és további felhasználás tárgyává teszi. Ha a biometrikus jellemzőket az emberi szem nem is tudja leolvasni, megfelelő eszközökkel leolvashatók és felhasználhatók, örökre, bárhová megy is az illető.”

Az európai adatvédelmi biztos véleménye szerint a biometrikus adatok ezen érzékeny természete miatt az ezen adatok felhasználására vonatkozó kötelezettséget csak a kockázatok alapos értékelését követően lehet bevezetni egy teljes körű demokratikus ellenőrzést biztosító eljárás keretében. E megjegyzések szolgálnak a javaslatnak az európai adatvédelmi biztos által végzett vizsgálata alapjául.

2.2.   A javaslat háttere

A javaslat háttere még érzékenyebbé teszi azt. A javasolt rendeletet nem lehet az egyéb nagyszabású informatikai rendszerek kifejlesztésétől és az információs rendszerek közötti nagyobb interoperabilitás irányába mutató általános tendenciától külön vizsgálni. Ez szerepel a bel- és igazságügyi együttműködés területén az európai adatbázisok közötti hatékonyság fokozásáról, interoperabilitásuk javításáról és együttműködésükről szóló, 2005. november 24-i bizottsági közleményben (4).

Ebből következően egy adott összefüggésben egy adott cél érdekében hozott döntés valószínűleg hatással van a más célokra létrehozott egyéb rendszerek kifejlesztésére és használatára is. Nevezetesen a biometrikus adatok – valószínűleg a vízumpolitika végrehajtása céljából gyűjtött adatokat is beleértve –, amint rendelkezésre állnak, különböző összefüggésekben is felhasználhatók. Ez nem csupán a SIS keretrendszerét érinti, hanem nagy valószínűség szerint az Europolt és a FRONTEX-et is.

2.3.   Ujjlenyomat-vételi kötelezettség

A javaslat indoklása a következő kijelentést teszi: „Mivel a biometrikus azonosítók felvétele ezentúl a vízumkérelmi eljárás része lesz, a Közös Konzuli Utasítást az intézkedés jogalapjának megteremtése érdekében módosítani kell.”

Az európai adatvédelmi biztos kifogásolja a jogalkotónak azt a döntését, mely szerint a VIS-rendelet helyett a Közös Konzuli Utasításba kívánja foglalni az arra vonatkozó rendelkezéseket, hogy egyes személyek vagy személyek egyes csoportjai felmenthetők-e az ujjlenyomat-vételi kötelezettség alól. Először is e rendelkezések jelentős hatást gyakorolnak sok személy magánéletére, ezért azokkal inkább alapjogszabályok keretében kellene foglalkozni, és nem főleg technikai jellegű utasításokban. Másodszor, a jogi szabályozás egyértelműsége érdekében kívánatos lenne ezzel a kérdéssel ugyanazon szövegben foglalkozni, mint amely magát az információs rendszert is létrehozza.

a)

Az első kérdés azzal kapcsolatban merül fel, hogy a kötelező ujjlenyomatvétel jogalapjának megteremtése és a biometrikus azonosítók gyűjtése sokkal több egy technikai részletnél; az érintett személyek magánéletére is jelentős hatást gyakorolnak. Különösen az ujjlenyomatvétel alsó és felső korhatárának meghatározása politikai, és nem csupán technikai jellegű döntés. Az európai adatvédelmi biztos ezért azt ajánlja, hogy ezzel a kérdéssel, és különösen annak a nem tisztán technikai jellegű vonatkozásaival az alapszövegben (VIS-javaslat) foglalkozzanak, és ne egy, elsősorban a vízumeljárás technikai és gyakorlati vonatkozásaira vonatkozó utasításokról szóló kézikönyvben (5).

E tekintetben érdemes továbbá emlékeztetni az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) követelményeire, és az ahhoz kapcsolódó esetjogra. Az EJEE 8. cikkének (2) bekezdése szerint a magánélet tiszteletben tartásához való jog gyakorlásába hatóság csak a „jogszabályban meghatározott, olyan esetekben” avatkozhat be, amikor az fontos érdekek védelme érdekében egy „demokratikus társadalomban szükséges”. Az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában ezek a feltételek további követelményekhez vezettek a beavatkozás jogalapjának minőségét (hozzáférhető jogszabályban kell rendelkezni arról és kiszámíthatónak kell lennie), valamely intézkedés arányosságát és a visszaélések elkerülését garantáló biztosítékok szükségességét tekintve.

Függetlenül attól, hogy a jogszabályoknak a részletekben való alábbi megközelítése nem tekinthető egyértelmű és hozzáférhető szabályozásnak, felmerül a kérdés, hogy maga a Közös Konzuli Utasítás annak tekinthető-e. Felmerülhetnek továbbá kérdések a szöveg (esetleges) jövőbeni módosítására vonatkozó eljárás kapcsán is. Mindenképpen garantálni kell, hogy egy ilyen fontosságú határozatot kizárólag a megfelelő átláthatóságot és demokratikus konzultációt biztosító eljárás révén lehessen módosítani.

b)

A másik kérdés a jogi szabályozás egyértelműségére vonatkozik. A javaslat indoklása nem tisztázza, hogy miért van szükség más jogalapra a biometrikus azonosítók gyűjtéséhez és azok feldolgozásához. Megállapítja, hogy „a javaslat … a biometrikus adatok gyűjtését vizsgálja, mivel az adatok továbbítását és cseréjét a VIS-javaslat fedi le” (6). Adatvédelmi szempontból azonban a személyes adatok feldolgozása azok gyűjtését is magában foglalja. A műveletek láncolatának a különböző jogszabályokban való szabályozása hátrányosan befolyásolhatja a rendszer egyértelműségét. Ez a (javaslat által érintett) adatalanyok és a rendszer demokratikus ellenőrzése szempontjából egyaránt problémát jelent. Valóban egyre nehezebb teljes rálátást nyerni erre a területre, ahol az alapvetően ugyanazon adatfeldolgozást több jogszabály szabályozza.

2.4.   Az ujjlenyomatvétel alóli mentességek

Ezen aggodalom jogosságát igen jól bizonyítja az ujjlenyomat-vételi kötelezettség alól mentesített személyek kategóriáinak kérdése, különös tekintettel a kisgyermekek esetére.

A kisgyermekektől való ujjlenyomatvétel megengedhetőségét magának a vízuminformációs rendszernek a célkitűzésére figyelemmel kell megvitatni. Más szóval az ujjlenyomat-vételi kötelezettségnek a személyek egyes kategóriái számára való meghatározásának vagy azoknak a kötelezettség alóli mentesítésének – a VIS-javaslatban meghatározott módon – arányos intézkedésnek kell lennie a vízumpolitika és a vonatkozó célkitűzések keretében. Ezen arányosságot egy demokratikus eljárás keretében kell megvizsgálni.

Annak vizsgálata során figyelembe kell venni továbbá azt, hogy az ujjlenyomatokat a VIS-javaslat szerint milyen célra használják fel. A biometrikus azonosítókat ellenőrzésre vagy azonosításra használják: előfordulhat, hogy egy biometrikus azonosítót az egyik célra technikailag alkalmasnak ítélnek, míg a másikra nem. Általában a 14 évnél fiatalabb gyermekek ujjlenyomatának csupán az ellenőrzési célú feldolgozását tartják megbízhatónak. Ezt figyelembe kell venni a javaslat vizsgálata során, azonban – mint már említettük – a szükséges elemek megtalálhatók a VIS-javaslatban (és még nem született döntés velük kapcsolatban).

Következésképpen az európai adatvédelmi biztos az egyértelműség és a következetesség érdekében határozottan javasolja, hogy a biometrikus azonosítók gyűjtése alóli mentességeket szigorúan szabályozzák a VIS-rendelet keretében. Ebben az esetben a biometrikus azonosítók és különösen az ujjlenyomatok gyűjtésének szabályozását a fő jogi eszköz kiegészítésének kell tekinteni, és ebből következően a fő dokumentumban kell foglalkozni azzal.

2.5.   A vízumkérelmezők kora

A javaslat szerint csak a 6 évesnél fiatalabb gyermekek mentesülnek az ujjlenyomatvétel kötelezettsége alól. Ez sok kérdést felvet (függetlenül attól, hogy ez a VIS-re vagy a Közös Konzuli Utasításokra vonatkozó javaslatban szerepel-e majd).

Mindenekelőtt az Európai Adatvédelmi Biztos azon a véleményen van, hogy a gyermekek általános ujjlenyomatvétele nem tekinthető puszta formalitásnak, és a megfelelő intézményekben komoly demokratikus vitára lenne szükség. Egy ilyen döntésnek nem csak a technikai megvalósíthatóságon kellene alapulnia, hanem legalább azon az előnyön is, amelyet ez a VIS végrehajtásában fog képviselni. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy nagyon kevés tagállam kivételével jelenleg nem folyik nyilvános vita erről a kérdésről, ami rendkívül sajnálatos.

Arra is emlékeztetni kell, hogy a VIS elvben azzal a céllal jön létre, hogy megkönnyítse a vízumeljárásokat a jóhiszemű utazók (az utazók többsége) számára. Ezért a kényelmi és munkaszervezési szempontokat is figyelembe kell venni (7). A biometrikus azonosítók akár vízumkérelmezési eljárásban, akár határellenőrzéseknél való alkalmazása nem szabad, hogy túlságosan nehézzé tegye a gyermekek számára a vízumeljárásoknak való megfelelést.

Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy valamennyi biometrikus azonosító rendszernek megvannak a maga technikai tökéletlenségei. A tudományos szakirodalom nem szolgáltat meggyőző bizonyítékot arról, hogy a 14 évesnél fiatalabb gyermekek ujjlenyomatvétele megbízható azonosítást tenne lehetővé. Nagy mintán mostanáig csak az Eurodac és a US-Visit rendszer működése szolgáltatott tapasztalatokat. Érdekes módon mindkét rendszer a 14 évesnél idősebb korú gyermekek ujjlenyomatát használja csak. Az ennél fiatalabb korú gyermekek ujjlenyomatvételét tanulmányokkal szükséges alátámasztani, amelyek az ujjlenyomatok pontosságát és hasznosságát igazolják az olyan nagy adatbázisokban, mint a VIS.

Mindenesetre a fiatal gyermekek ujjlenyomatát inkább egyenkénti összevetésre, mint egy a többhöz megfeleltetésre lenne tanácsos használni. Ezt egyértelműen szabályozni kell.

Végezetül a fentebb tett észrevételek többsége nemcsak a gyermekekre, hanem az idősebbekre is vonatkozik. Az ujjlenyomatok pontossága és használhatósága csökken az ember idősebbé válásával (8), a kényelmi és munkaszervezési szempontok pedig szintén különösen fontosak.

2.6.   Fényképek

Ugyanez mondható el a fényképekről is, amelyek esetében nincs korhatár sem ebben a javaslatban, sem a VIS-re vonatkozó javaslatban. Fel lehetne ugyanakkor tenni a kérdést, hogy a gyermekekről felnőttkori vonásaik kialakulása előtt készült képek valóban hasznosak-e akár azonosítási célokra, akár ellenőrzési célokra.

A gyermekeknek néhány éves referenciaképeken alapuló (vagy a jövőben automatizált vagy „emberi”) arcfelismerése valószínűleg problémákat fog okozni. Még ha jelentős előrelépés is történik az arcfelismerési technológiában, nagyon valószínűtlen, hogy a szoftver a közeljövőben képes lesz követni a növekedés gyermekek arcán bekövetkező hatását. Ezért a VIS-rendeletben pontosítani kell, hogy a fényképek addig csak támogató elemként használhatók az egyének ellenőrzésében vagy azonosításában, ameddig az arcfelismerési technológia nem eléggé megbízható, szem előtt tartva, hogy ez valószínűleg a gyermekek esetében a távolabbi jövőben is így lesz.

Általánosságban mindkét biometrikus azonosító esetében az Európai Adatvédelmi Biztos azt ajánlja, hogy komolyan meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy az előnyök (az illegális bevándorlás és a gyermekcsempészet elleni küzdelem) jelentősebbek-e a fent említett hátrányoknál.

2.7.   Egyéb kivételek

A javaslat szerint a kérelmezők, „amennyiben az ujjlenyomat vétele fizikailag lehetetlen” mentesülnek az ujjlenyomat-vételi kötelezettség alól.

Az Európai Adatvédelmi Biztos a VIS-javaslattal kapcsolatos véleményében hangsúlyozta, hogy ez a helyzet jelentős számú személyt érint: a népesség akár 5 %-át feltételezhetően nem lehet nyilvántartásba venni. Egy évente 20 000 000 bejegyzéssel gyarapodó adatbázisnál ez azt jelenti, hogy akár 1 000 000 is lehet azon esetek száma, amelyeknél nehézségek merülnek fel a nyilvántartásbavételt illetően. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani e javaslat elemzésénél. Az Európai Adatvédelmi Biztos továbbá kitartott a hatékony tartalékeljárások szükségessége mellett:

„A biometrikus nyilvántartás bevezetésének alapvető biztosítékaként rendelkezésre kell állniuk tartalékeljárásoknak, mivel a biometrikus nyilvántartásba vétel nem mindenki számára hozzáférhető, és nem teljesen pontos. Ezeket az eljárásokat azért kell végrehajtani és használni, hogy azon személyek méltóságát, akiknek az esetében a nyilvántartásba vételi folyamat sikertelen volt, tiszteletben tartsák, valamint annak elkerülése érdekében, hogy a rendszer tökéletlenségének terhét ők viseljék.”

A javasolt rendelet előírja a „nem alkalmazandó” megjegyzés VIS-be való bevezetését ezekben az esetekben. Ez természetesen örvendetes. Ugyanakkor lehet attól tartani, hogy a nyilvántartásbavétel lehetetlensége könnyen a vízum elutasításához vezethet. Ha a nyilvántartásbavétel lehetetlenségének nagyon magas aránya vezet vízumelutasításhoz, az nem elfogadható.

Ezért a VIS-rendeletbe be kell illeszteni egy olyan rendelkezést, amelynek célja, hogy a nyilvántartásbavétel lehetetlensége ne vezessen automatikusan a vízum kiállítására vonatkozó negatív véleményhez. Ezen túlmenően különös gonddal kell kezelni a következő kérdést a VIS-rendeletben meghatározott jelentéstételkor: a nyilvántartásbavétel fizikai lehetetlenségéhez kapcsolódó vízumelutasítások nagy számát ellenőrizni kell.

3.   A VÍZUMKÉRELMEK KISZERVEZÉSE

A (többek között a beszerzési költségek és a berendezések karbantartása révén) az egyes tagállamokra rótt terhek könnyítése érdekében a javaslat több együttműködési mechanizmust tesz lehetővé:

közös ügyintézési hely: egy vagy több tagállam személyzete dolgozza fel más tagállam diplomáciai és konzuli képviseletén keresztül hozzájuk küldött kérelmeket (ideértve a biometrikus azonosítókat is), továbbá használják más tagállam felszerelését is;

közös vízumkérelmi központok: egy vagy több tagállam diplomáciai képviseletei találhatók egy épületben a hozzájuk címzett vízumkérelmek (köztük a biometrikus azonosítók) fogadására;

végezetül, a javaslat szerint a kérelemnyomtatvány fogadását és a biometrikus azonosítók felvételét külső szolgáltató is elvégezheti (úgy tűnik, hogy ez az opció az utolsó lehetőség azon tagállamok számára, amelyek nem tudják használni a másik két lehetőség valamelyikét, bár ez nem teljesen világos).

A javaslat hosszasan részletezi annak biztosítását, hogy csak megbízható külső szolgáltatók legyenek választhatók, és hogy ezek a szolgáltatók képesek legyenek meghozni valamennyi szükséges intézkedést a személyes adatok „véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése” elleni védelem érdekében (a javaslat 1.B.2. pontja).

Ennek a rendelkezésnek a megszövegezése az adatvédelem szempontjából nagy gonddal és odafigyeléssel készült, amit az Európai Adatvédelmi Biztos üdvözöl. Ugyanakkor a vízumkérelmek harmadik országban lévő külső szolgáltató általi feldolgozása számos következménnyel jár a vízumkiadáshoz összegyűjtött (időnként nagyon érzékeny) adatok védelme szempontjából.

Az Európai Adatvédelmi Biztos különösen a következőket hangsúlyozza:

nagyon nehéznek, sőt akár lehetetlennek bizonyulhat az alkalmazottak háttérellenőrzésének elvégzése a harmadik országbeli jogszabályok vagy gyakorlatok miatt;

hasonlóan, egy külső szolgáltató alkalmazottaira, magánéletre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti szankciók alkalmazása nem biztos, hogy lehetséges lesz (még akkor sem, ha a szerződéses szankciókat lehet a fővállalkozóra alkalmazni);

a magánvállalkozást politikai nyugtalanság vagy politikai változások érinthetik, és így nem képes a feldolgozás biztonságára vonatkozó kötelezettségeinek eleget tenni;

nehéz lehet a hatékony felügyelet megvalósítása, bár az még szükségesebb lenne a külső partnerek esetében.

Ezért a külső szolgáltatókkal kötött valamennyi szerződésnek tartalmaznia kell az adatvédelemnek való megfeleléshez szükséges biztosítékokat, beleértve a külső ellenőrzéseket, a rendszeres szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, a jelentéstételt, a magánéletre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a vállalkozó felelősségét biztosító mechanizmusokat, többek között azon egyének kártalanításának kötelezettségét, akiket a szolgáltató tevékenységéből eredően kár ért.

Ezen aggodalmakon felül, talán még fontosabb az, hogy tudatában kell lenni annak, hogy a tagállamok nem képesek garantálni a kérelmező ország közigazgatási szervei általi lehetséges beavatkozás (pl. kutatás vagy foglalás) ellen a kiszervezett adatfeldolgozás védelmét (vagy a közös igénylési központban végzett adatfeldolgozásét, amennyiben azt diplomáciai helyiségeken kívüli épületben teszik) (9).

A külső szolgáltatók minden egyéb szerződéses rendelkezés ellenére azon harmadik ország nemzeti joga alá tartoznak, amelyben letelepedtek. A közelmúlt eseményei – harmadik országból származó hatóságok hozzáfértek egy uniós vállalkozás által feldolgozott pénzügyi adatokhoz – azt mutatják, hogy a veszély távolról sem elméleti. Ezenfelül ez nagyobb veszélyt rejthet magában az érintett egyének szempontjából néhány olyan harmadik országban, amely meg kívánja tudakolni, hogy mely állampolgárai kérelmeztek vízumot (az ellenzékiek és a másként gondolkodók, illetve disszidensek feletti politikai ellenőrzés végett). Egy magánvállalkozás személyzete – az esetek többségében helyi személyzet – nem lenne képes ellenállni a tőlük adatokat kérő, kérelmező országok kormányától vagy a bűnüldöző szervétől érkező nyomásnak.

Ez a rendszer legnagyobb gyengéje azon esettel szemben, amelynek során az adatokat egy konzuli vagy diplomáciai képviselet helyiségeiben dolgozzák fel. Ilyen esetben az adatokat a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. április 18-i bécsi szerződés értelmében kell védeni. A szerződés 21. cikke megállapítja, hogy:

„A képviselet helyiségei sérthetetlenek. A fogadó állam hatósági közegei a képviselet helyiségébe nem léphetnek be, kivéve, ha ahhoz a képviselet vezetője hozzájárult. (…) A képviselet helyiségei, azok berendezése és az ott levő egyéb vagyontárgyak, valamint a képviselet közlekedési eszközei mentesek a kutatás, igénybevétel, foglalás vagy végrehajtás alól.”

Ezenfelül a 95/46/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szintén egyértelműen vonatkoznak a személyes adatok ezen feldolgozására, megerősítve a védelmet.

Ezért nyilvánvalónak tűnik, hogy a vízumkérelmezőket és azok szponzorálóit (uniós polgárok vagy vállalkozások) érintő adatok védelmének egyetlen hatékony módja a bécsi szerződés szerinti védelem biztosítása a számukra. Ez azt jelenti, hogy az adatokat a diplomáciai védelem alatt álló helyiségekben kellene feldolgozni. Ez nem akadályozná meg a tagállamokat abban, hogy a vízumkérelmek feldolgozását kiszervezzék, amíg a külső vállalkozó tevékenységeit a diplomáciai képviselet helyiségeiben tudja végezni. Ez a közös vízumkérelmi központokra is vonatkozik.

Az Európai Adatvédelmi Biztos ezért nyomatékosan ellenzi a feldolgozás külső szolgáltatónak való kiszervezése lehetőségét, amint az a javaslat 15. oldalán az új 1.B.1. rész b) pontja alatt szerepel). E tekintetben az elfogadható lehetőségek a következők:

a vízumkérelem feldolgozásának magánvállalkozás számára való kiszervezése, amíg az diplomáciai státuszú védett helyen található;

csak az információnyújtás kiszervezése egy telefonos ügyfélszolgálat számára, ahogy arról a javasolt 1.B.1. rész a) pontja is rendelkezik.

4.   ÖSSZEGZÉS

Az Európai Adatvédelmi Biztos üdvözli a tényt, mely szerint a Közös Konzuli Utasítás módosítására irányuló ezen javaslatot együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni, megerősítve ezáltal a demokratikus kontrollt egy olyan területen, amelyen erre igencsak szükség van.

Az Európai Adatvédelmi Biztos a javaslat lényegét illetően a következőket ajánlja:

az ujjlenyomat-vételi kötelezettség alóli mentességeket inkább a VIS-rendeletben, mint a Közös Konzuli Utasításban kell tárgyalni e rendszer világosságának és következetességének biztosítása érdekében;

az ujjlenyomat-vételre és a fényképekre vonatkozó korhatárokat alaposan meg kell vizsgálni, figyelembe véve a megvalósíthatóság szempontjait, de ügyelve az etikára, a kényelemre és a pontosságra is;

a fényképeket nem lehet önálló azonosítási eszköznek, csak támogató elemnek tekinteni;

a vízumkérelem feldolgozásának magánvállalkozás számára való kiszervezése csak akkor elfogadható, ha diplomáciai védelem alatt álló helyen történik, és a vállalkozó hatékony ellenőrzését és felelősségét biztosító szerződéses záradékokon alapul.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 27-én.

Peter HUSTINX

az Európai Adatvédelmi Biztos


(1)  A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó, a Bizottság által 2004. december 28-án előterjesztett javaslat (COM(2004)835 végleges).

(2)  A 2005. március 23-i vélemény a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (HL C 181., 2005.7.23., 13. o.).

(3)  „A biometrikus adatok kvázi abszolút megkülönböztető jelleggel bírnak, azaz minden ember egyedi biometrikus adatokkal rendelkezik. Az ember élete során szinte soha nem változnak, ami állandó jelleget kölcsönöz ezeknek az adatoknak. Továbbá mindenki ugyanazokkal a fizikai »elemekkel« rendelkezik, ennek köszönhetően a biometrikus adatok univerzális természetűek.”, ibid.

(4)  COM (2005) 597 végleges.

(5)  Az eltérő jogalapok – a 62. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja a Közös Konzuli Utasítás, a 66. cikk pedig a VIS-javaslat vonatkozásában – nem jelentik azt, hogy a jogalkotó nem foglalkozhat a kérdéssel egyazon szöveg keretében.

(6)  Indoklás, 5. oldal.

(7)  Ahogy azt a holland kormány megbízására végzett tanulmány hangsúlyozza, in J.E. DEN HARTOGH et al., How do you measure a child (Hogyan mérhető a gyerek?) A study into the use of biometrics in children (Tanulmány a biometria gyerekek esetében való alkalmazásáról), 2005, TNO.

(8)  Lásd: A. HICKLIN ÉS R. Khanna, The Role of Data Quality in Biometric Systems (Az adatminőség szerepe a biometrikus rendszerekben), MTS, 2006. február 9.

(9)  Ilyen probléma már fennáll a kérelmek utazási irodák általi feldolgozása esetében; viszont az még érzékenyebb, mert biometrikus adatokat is tartalmaz, és mert elvben nem kötelező utazási irodát igénybe venni.


II Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/45


A Tanács határozata az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti, válsághelyzetekben történő együttműködés javításáról

(2006/C 321/15)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 30. cikkére, 32. cikkére, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikke szerint az Unió célja, hogy a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a tagállamok közös fellépésének kialakítása révén biztosítsa a polgárok magas szintű biztonságát egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul.

(2)

Az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői 2004. március 25-i, a terrorizmus elleni szolidaritási nyilatkozatukban kinyilvánították azon határozott szándékukat, mely szerint a tagállamok minden rendelkezésükre álló eszközt mozgósítanak annak érdekében, hogy valamely tagállamnak vagy csatlakozó államnak – politikai vezetése kérésére – terrorista támadás esetén a területén segítséget nyújtsanak.

(3)

A 2001. szeptember 11-i támadásokat követően megindult az együttműködés a tagállamok valamennyi bűnüldöző hatóságának különleges intervenciós egységei között, a rendőrségi vezetők munkacsoportjának égisze alatt. Az „Atlasz” elnevezésű hálózat 2001 óta számos szemináriumot tartott, tanulmányt készített, tárgyi cserét és közös gyakorlatot hajtott végre.

(4)

Egyetlen tagállam sem rendelkezik a lehetséges, különleges beavatkozást igénylő, nagy horderejű válsághelyzeteket hatékonyan kezelő valamennyi eszközzel, erőforrással és szakértelemmel. Különös jelentősége van ezért annak, hogy a tagállamok más tagállamoktól segítséget kérhessenek.

(5)

Ez a határozat a felelősségre vonatkozó általános szabályokat határoz meg – többek között a büntetőjogi felelősségre vonatkozóan – annak érdekében, hogy megfelelő jogi keretet határozzon meg arra az esetre, ha az érintett tagállamok megállapodnának a segítségkérésről illetve -nyújtásról. Ezen jogi keret és az illetékes hatóságok nyilatkozata birtokában a tagállamok válsághelyzet esetén a gyorsan reagálhatnak és időt takaríthatnak meg.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat általános szabályokat és feltételeket állapít meg annak céljából, hogy egy adott tagállam különleges intervenciós egységei segítséget nyújthassanak és/vagy műveletet hajthassanak végre egy másik tagállam (a továbbiakban: a megkereső tagállam) területén abban az esetben, ha az utóbbi tagállam erre felkérte az egységeket, azok pedig ebbe beleegyeztek valamely válsághelyzet megoldása érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1.

„különleges intervenciós egység”: egy tagállam bármely olyan bűnüldöző hatósága, amelynek szakterülete a válsághelyzetek kezelése.

2.

„válsághelyzet”: bármely olyan ember előidézte helyzet valamely tagállamban, amely súlyos, közvetlen fizikai fenyegetettséget jelent az érintett tagállamban tartózkodó személyekre vagy az ott található intézményekre nézve, különösen túszejtés, repülőgép-eltérítés és hasonló események.

3. cikk

Segítségnyújtás más tagállam részére

(1)   A tagállamok kérhetik, hogy valamely válsághelyzet megoldása érdekében igénybe vehessék egy másik tagállam különleges intervenciós egységeinek segítségét. A tagállamok szabadon döntenek arról, hogy e kérést elfogadják vagy elutasítják, illetve a kérttől eltérő jellegű segítséget ajánlanak fel.

(2)   Az érintett tagállamok közötti megállapodás függvényében a segítségnyújtás állhat abból, hogy a megkeresett tagállam felszereléssel vagy szakértelemmel segíti a megkereső tagállamot, vagy annak területén műveletet hajt végre.

(3)   Műveleteknek a megkereső tagállam területén történő végrehajtása esetén a segítséget nyújtó különleges intervenciós egység tisztségviselői:

a)

felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy a megkereső tagállam területén támogatói minőségben járjanak el

b)

a megkereső tagállam felelőssége és irányítása mellett végzik tevékenységüket, a megkereső tagállam jogával összhangban

c)

a nemzeti jog szerinti hatáskörük keretein belül járnak el.

4. cikk

A felelősségre vonatkozó általános szabályok

(1)   Amennyiben e határozattal összhangban egy tagállam tisztségviselői egy másik tagállam területén műveletben vesznek részt, ez utóbbi tagállam viseli a felelősséget a műveletek során e tisztségviselők által okozott károkért.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a károk olyan tevékenységek során keletkeztek, amelyek a megkereső tagállam által kiadott utasításokkal ellentétben álltak, vagy amelyek meghaladták az adott tisztségviselők nemzeti jog szerinti hatáskörét, a következő szabályok alkalmazandók:

a)

az a tagállam, amelynek területén a kár bekövetkezett, a kárt a saját tisztségviselői által okozott kárra vonatkozó feltételeknek megfelelően rendezi;

b)

az a tagállam, amelynek tisztségviselői egy másik tagállam területén valakinek kárt okoztak, teljes mértékben megtéríti ez utóbbi tagállamnak az általa a sértetteknek vagy jogutódjaiknak kifizetett összegeket;

c)

az egyes tagállamok a harmadik személyekkel szembeni jogaik gyakorlásának sérelme nélkül és a b) pontban foglalt rendelkezések kivételével – az ebben a bekezdésben meghatározott esetben – lemondanak a más tagállamoktól elszenvedett károk megtérítésének igényléséről.

5. cikk

Büntetőjogi felelősség

A 3. cikkben említett műveletek során a más tagállam területén műveletben részt vevő tisztségviselők a sérelmükre vagy általuk elkövetett bűncselekmények tekintetében e tagállam tisztségviselőinek minősülnek.

6. cikk

Találkozók és közös képzések

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy érintett hatóságaik – amennyiben szükséges – találkozókat tartsanak és közös képzéseket és gyakorlatokat szervezzenek abból a célból, hogy megosszák egymással a válsághelyzetekben való segítségnyújtásra vonatkozó tapasztalataikat, szakértelmüket, valamint általános, gyakorlati és technikai jellegű információkat.

7. cikk

Költségek

Az érintett tagállamok közötti eltérő megállapodás hiányában az egyes tagállamok maguk viselik költségeiket.

8. cikk

Más jogi eszközökkel való kapcsolat

(1)   A tagállamok a …-án/-én (3) hatályban lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat továbbra is alkalmazhatják, amennyiben ezek lehetővé teszik e határozat céljainak kiterjesztését vagy kibővítését a tagállamok között.

(2)   A tagállamok … (3)-t követően köthetnek vagy hatályba léptethetnek két- vagy többoldalú megállapodásokat, amennyiben ezek lehetővé teszik e határozat céljainak kiterjesztését vagy kibővítését a tagállamok között.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodások semmilyen körülmények között nem befolyásolhatják az e megállapodásokban nem részes tagállamokkal fennálló kapcsolatokat.

(4)   A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodásokról értesítik a Tanácsot és a Bizottságot.

9. cikk

Záró rendelkezések

Valamennyi tagállam … (3)-ig a Tanács Főtitkárságán letétbe helyezett nyilatkozatban közli, hogy mely hatóságok tartoznak a „különleges intervenciós egység” fogalma alá, továbbá hogy mely illetékes hatóságok kérhetnek segítséget, illetve adhatnak engedélyt segítségnyújtásra a 3. cikkben említettek szerint. E nyilatkozatok bármikor módosíthatók.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat … (4)-án/-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, …

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C …

(2)  A …-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  …

(4)  …


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/s3


AZ OLVASÓHOZ

2007. január 1-jétől a Hivatalos Lap felépítése megváltozik a közzétett jogi aktusok egyértelműbb osztályozása tekintetében, ami mellett az elengedhetetlen folyamatosság megmarad.

Az új felépítés, a jogi aktusok osztályozását bemutató példákkal, megtekinthető az EUR-Lex honlapján a következő címen:

http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm